Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 263-12/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: november 24 én megtartott üléséről. Jelen vannak: Káposztás Tibor polgármester, Kerner Erzsébet alpolgármester Gulyásné Horváth Tünde, Kovácsné dr. Weisz Boglárka, Pálinkás Gyuláné Szabó Árpád, Szabó Gáborné képviselők ( 6 fő ) Tóth Ferenc jegyző Meghívottak: Farkas Márta iskolaigazgató Rizmanné Ágoston Zsuzsanna intézményvezető h. Mendi Sándor CKÖ elnöke Lakosság részéről jelen van: 3 fő. Káposztás Tibor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 6 fő képviselőből, 6 fő jelen van, az ülést megnyitja. Napirend: 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Előadó: Káposztás Tibor polgármester 2.) Beszámoló a Petőfi Sándor Többcélú Közoktatási Intézmény 2009/2010-es tanévi munkájáról. Előadó: Farkas Márta igazgató 3.) Tájékoztató a évi III. negyedévi költségvetés végrehajtásáról. Előadó: Káposztás Tibor polgármester 4.) Egyéb ügyek

2 2 4/1. Gyermekrendezvények támogatása 4/2. ÖKO-JUH Kft. kérelme 4/3. Igazgatási szünet 4/4. Katolikus Egyház kérelme 4/5. KÖSZI kérelme 4/6. KESZI Alapító okirat módosítása 4/7. Hópihe alapítvány kérelme 4/8. Önkormányzat és intézményeinek rekonstrukciós pályázat. 4/9. Testületi ülésről videofelvétel 4/10. Bejelentések. 5.) Zárt ülés. 5/1. BURSA HUNGARICA közoktatási pályázatok 5/2. Segélyek, támogatások 1. napirend Lejárt határidejű határozat nem volt. 2. napirend Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő korrektnek tartja a beszámolót. Jónak tartja, hogy ben kapta az előterjesztést és nem papíron. A beszámolóval kapcsolatosan az alábbi kérdéseket teszi fel: - Igazolatlan napok száma 49. Hogyan kell érteni? osztályban nincs irodalom és informatika. - Három fegyelmi eljárás mire vonatkozik? - TÁMOP program kompetencia alapú oktatás tavaly kezdődött. Hány csoportot érint és mi lesz, ha összekerülnek a különböző csoportok? - 5 évig fel kell tartani a programot, van ennek az Önkormányzatra nézve anyagipénzügyi vonzata? - Az ÁNTSZ kisebb javításokat javasolt az intézményeknél mik ezek? Farkas Márta igazgató válaszában elmondja - az igazolatlan napok száma átlagolva van. Nem jellemző azonban a hiányzás. - Kommunikáció van. Ebben minden benne van, mint ami az irodalom és nyelvtan.

3 3 - Magatartás és hiányzás miatt volt fegyelmi eljárás. Egy gyereket érintett, más iskolába kellett átirányítani. - A kompetencia alapú oktatás 8 csoportban van. Azok jobban veszik az akadályokat. - Nincs az Önkormányzat felé anyagi vonzata. Tóth Ferenc jegyző elmondja, hogy a legmarkánsabb hiányosságok az étkeztetés területén vannak. Óvodánál, iskolánál élelmezési hulladéktárolót kell kialakítani. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő szerint az óvodában a lebontott fajátékokat pótolni kellene. - A művelődési házban való árusításról már döntöttünk, hogy csak 2 óra után lehet. - Az étkezésnél van a-e tanári felügyelet? - Mit jelent az, hogy a beosztáshoz szükséges szintet nem érik el? - Mit jelent az, hogy 3 személynél közepes? Farkas Márta igazgató az árusítással kapcsolatosan elmondja, hogy betartják a döntést, 1-2 alkalommal volt árusítás, 14 óra után. Nincs pedagógus, nem tud a menzás ebédeltetéshez felügyeletet biztosítani. Rizmanné Ágoston Zsuzsanna óvónő elmondja, hogy közösen megszavazták az elvárásokat. Továbbképzésekkel kívánunk ezen segíteni. Az értékelés két részből áll: - önértékelés - vezetői értékelés, és ez van átlagolva. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő kérdése, hogy az iskolánál 5 főnek közepes a minősítése. A vezető mi alapján értékel? Farkas Márta igazgató: a vezető látogat, minden pedagógust legalább egyszer. Kitölti a kérdéssort. Évekre visszamenőleg megvannak a dokumentumok. Rizmanné Ágoston Zsuzsanna óvónő: legelőször minden kollega átolvasta a kérdéssort, utána közösen megbeszéltük és úgy lett felállítva az elvárt szint. Gulyásné Horváth Tünde képviselő kérdése, dologi- tárgyi feltétel ,- Ft értékben gazdagodott az iskola. De ebben nincsenek benne padok, szeméttárolók, virágládák az iskola udvarára. Az Alapítványtól lehetne ilyeneket kérni. Farkas Márta igazgató: Sajnos nincs védett terület az iskolában. Minden összetörnek, szétvernek. Az iskola udvarában engedély nélkül tartózkodnak. Amit kirakunk az nincs védve, eltűnnek. Fenyvesi András észrevétele, hogy időlegesen iskola őrségre lenne szükség. Farkas Márta igazgató kérése, hogy tanítási idő alatt nagyon jó lenne, ha valaki figyelne az iskolára, diákokra, tanárokra. Nagyon jó lenne egy férfi.

4 4 Káposztás Tibor polgármester ígéri, hogy beszél a Rendőrkapitánnyal térfigyelő kamerákkal kapcsolatosan. Kerner Erzsébet alpolgármester javasolja, hogy be kellene fejezni a napközi ebédlőjének a berendezését. / táskatartó pad, asztal, lelapozni az ebédlőt, / Gulyásné Horváth Tünde képviselő véleménye, hogy a Márton napi bál bevételéből ezeket mind meglehetne csinálni. Kerner Erzsébet alpolgármester szeretné, ha a Művelődési Házban lehetne árusítani, mivel vannak olyan idős emberek, akik nem tudnak elutazni, kevés a pénzük és itt mégis tudnának vásárolni. Farkas Márta igazgató: minket nem zavart az árusítás, jó ha nincs, de az abból származó bevétel is jó volt. Pálinkás Gyuláné képviselő javasolja, hogy az árusításokat szombati napra kellene tenni. Farka Márta igazgató: egy ember dolgozik a Művelődési Házban, annak a szombati szabadnapját ki kell adni. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő kérdezi, hogy az iskolánál az Alapítvány pénzét ki határozza meg, hogy mire költik? Farkas Márta igazgató: az iskola dönti el, hiszen mi tudjuk, hogy mire van szükség. Most számítógép asztalokat vásárolt az Alapítvány, a pályázaton nyert számítógépekhez. Gulyásné Horváth Tünde képviselő kérdezi, hogy a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységbe mennyire lehet bevonni a szülőket, illetve a Diákönkormányzat van az Úttörőcsapatban, vagy az Úttörőcsapat van a Diákönkormányzatban? Farkas Márta igazgató véleménye, hogy be lehet vonni a szülőket. Kezdetben nehezen ment, de most már zökkenőmentes. Van olyan is, hogy a szülők maguk kérik, hogy beszélgethessenek a pszichológussal. Nagyon jó, hogy átkerültünk a kunszentmiklósi Módszertani Intézethez. Jól működik a rendszer. Kerner Erzsébet alpolgármester válaszában elmondja, hogy mind az Úttörőcsapat, mind a Diákönkormányzat két külön szervezet. Szabó Árpád képviselő kérdése, hogy mit jelent az, hogy a művelődési ház 0 Ft-ból működik Farkas Márta : a rezsi és a munkabér ,- Ft. Nincs közművelődési rendezvény, mert olyan magas belépőt kellene szedni, amit nem tudnak megfizetni. Ezért írtam, hogy 0 Ft-ból működik a Ház. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő véleményében elmondja, hogy a Közoktatási Intézkedési Tervben szerepelt, hogy az Önkormányzat az Újtelepi Óvodás 3 éven belül bezárja. A következő ülésre tudni szeretné, hogy ki írta ezt le

5 5 Ezt törölni kell belőle, az óvoda rövid távú céljait módosítani kell, hogy az óvoda nem kerül bezárásra. Ezt követően a Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot. 265/2010.(XI.24.) sz. Beszámoló a PSTKI 2009/2010. évi munkájáról Szalkszentmráton Önkormányzat Képviselő- testülete a Petőfi Sándor Többcélú Közoktatási Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Művelődési Ház, Könyvtár 2009/2010. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Hi: november napirend Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő, mint a Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy a bizottság 2010.november 22-én megtárgyalta az előterjesztést. A tájékoztatóban szereplő adatok alapján az előterjesztést elfogadásra javasolja. Ezután a Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot. 266/2010.(XI.24.) sz. Tájékoztató a 2010.évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről a évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. Hi: november napirend

6 6 E g y é b ü g y e k 4/1. Gyermekrendezvény támogatása Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő javasolja, hogy a tanulók zenei kultúrájának fejlesztése érdekében tartandó előadások költségét, ,- Ft-ot a Polgármester úr valamint a képviselők saját pénzükből térítsék meg. Ezután a Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot. 267/2010. (XI.24.) sz. Gyermekrendezvény támogatása a Petőfi Sándor Többcélú Közoktatási intézmény által szervezett zenei előadások költségét, ,- Ft-ot a polgármester és a 6 fő képviselő magára vállalja. Hi: november 30. 4/2. ÖKO JUH Kft. kérelme Kerner Erzsébet alpolgármester, mint a Kft-ben az Önkormányzatot képviselő személy röviden ismerteti a Kft. eddigi munkáját. A juh vágóhíd építésére a pályázat elkészült, a gödöllői Agrártudományi Egyetem munkacsoportja segített az elkészítésében. A pályázatnak jelentős támogatottsága volt és van jelenleg is. A vágóhíd Szalkszentmárton községben épülne meg. A törzstőke emelésre van szükség, mivel a megvalósításhoz szükséges további források megszerzéséhez még nagyobb önerőre lesz szüksége. Kéri, hogy a KFT. által kért ,- Ft-os törzstőke emelést a testület hagyja jóvá.

7 7 Tóth Ferenc jegyző javasolja, hogy maradjon az Önkormányzat továbbra is tagja a Kft-nek, hiszen településünkön épül meg a vágóhíd, és ez nekünk hasznunkra lehet. Ő is javasolja a törzstőke emelést. Gulyásné Horváth Tünde képviselő javasolja, hogy Kerner Erzsébet alpolgármester a megbeszélések után minden esetben számoljon be a testületnek. Szabó Árpás képviselő javasolja, hogy fel kell mérni a juh állományt, mert szerinte a térségben nincs megfelelő mennyiség. Kerner Erzsébet válaszában elmondja, hogy a beszerzésre is kész van a Kft. terve. Ezután a Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot. 268/2010.(XI.24.) sz. ÖKO-JUH Kft. kérelme Mint részvényes tulajdonos elhatározza, hogy az ÖKO-JUH Kft.6090 Kunszentmiklós Damjanich u 17/D. törzstőke emeléséhez ,- Ft azaz négyszázezer Ft-al hozzájárul. Hi: november 30. 4/3. Igazgatási szünet Az előterjesztés megtárgyalása után a Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot. 269/2010.(XI.24.) sz. Igazgatási szünet elrendelése december 27-től december 31-ig igazgatási szünetet rendel el Szalkszentmárton községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál. A haladéktalan intézkedést igénylő ügyek érdekében ügyeletet kell tartani. Hi: november 30.

8 8 4/4. Katolikus Egyház kérelme Az előterjesztés megtárgyalása után a Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot. 270/2010.(XI.24.) sz. Katolikus Egyház kérelme a Katolikus Plébánia Márton napi búcsút követő Szeretet vendégséget ,- Ft azaz húszezer Ft-tal támogatja. Hi: november 30. 4/5. KÖSZI kérelme Gulyásné Horváth Tünde képviselő kérdezi, hogy a civil szervezetek számára tervezett összegből eddig mennyi lett felhasználva? Tóth Ferenc jegyző tételesen ismerteti a felhasználást, ,- Ft áll még rendelkezésre a évi keretből. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő, mint a KÖSZI elnökhelyettese ismerteti, hogy az Egyesület eddig mit tett a községért. / KRESZ park tábláinak kicserélése, Hirdetőtábla, községi kiadvány készítése, KÖSZI nap megrendezése. / Úgy gondolja, hogy adtak annyit a falunak, mint egy motoros találkozó. Ezért javasolta, hogy adjanak be támogatási kérelmet az Önkormányzathoz. Kérdezi továbbá, hogy a képviselő-testület emelhet-e az előirányzaton? Tóth Ferenc jegyző elmondja, hogy költségvetési rendeletmódosítással lehet, úgy, hogy meg kell adni honnan hova csoportosít át. Káposztás Tibor polgármester javasolja, hogy a KÖSZI most ,- Ft támogatást kapjon, a fennmaradó ,- Ft-ot más szervezetek támogatása kell felosztani. A KÖSZI részére első negyedévében lesz lehetőség további támogatás kiutalására.

9 9 Ezután a képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot. 271/2010. (XI.24.) sz. KÖSZI Egyesület támogatása a KÖSZI Egyesület részére ,- Ft azaz egyszáz ezer Ft összegű támogatást biztosít. Hi: december 15. 4/6. KESZI Alapító okirat módosítása Az előterjesztés megtárgyalása után a Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot. 272/2010. (XI.24.) sz. KESZIO Alapító Okirat módosítása I.) A Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás úgy határoz, hogy a FKDMTKT KESZI Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: a.) Az Alapító Okirat 2. pontja az alábbiak szerint egészül ki: Telephelyek: Nyújtott szociális szolgáltatás Gyermekjóléti szolgáltatás Dunavecse Fő út 36.; Férőhelyek száma - Ellátási terület Apostag, Dunaegyháza, Dunavecse. Kunadacs, Kunpeszér, Kunszentmiklós, Szalkszentmárton, Tass, Újsolt Ellátottak számára nyitva álló helyiség Területi irodák: Apostag Széchenyi u.1. Dunaegyháza Mikszáth u.25. Kunadacs Rákóczi u.2. Kunpeszér Béke u.8. Kunszentmiklós Damjanich u.10. Szalkszentmárton

10 10 Jókai u.2. Tass Széchenyi u.48. Újsolt Petőfi S.u.3. b.) Az Alapító Okirat 8. Típus szerinti besorolása az alábbiak szerint módosul: 8) Az intézmény besorolása Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. II.) Az Alapító Okirat módosításokkal nem érintett részei változatlanok maradnak. III.) A módosítások az Alapító Okiraton átvezetésre kerültek. A Társulási Tanács a FKDMTKT KESZI Alapító Okiratát jelen határozat melléklete szerinti egységes szerkezetben elfogadja. Határidő: november 30. 4/7. HÓPIHE Gyermek Alapítvány kérelme Az előterjesztés megtárgyalása után a Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot 273/2010.(XI.24.) sz. HÓPIHE Alapítvány kérelme a HÓPIHE Gyermek Alapítvány támogatási kérelmét forráshiány miatt támogatni nem tudja. Hi: november 24.

11 11 4/8. Önkormányzat és intézményeinek fűtésrekonstrukciós pályázata Tóth Ferenc jegyző ismerteti, hogy 4 intézményben kértük meg az átvilágítást a fűtéssel kapcsolatosan. Ezek a Művelődési Ház, Központi Iskola, Polgármesteri Hivatal, Orvosi Rendelő. 47 millió Ft + ÁFA költségvetést dolgozott kis a felmérő cég. A tanulmányt megkaptuk, kérik, hogy a testület adjon elvi állásfoglalást. Ezután a Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot. 274/2010.(XI.24.) sz. Fűtésrekonstrukciós pályázat a fűtésrekonstrukciós rendszer kiépítését egyelőre nem támogatja. Hi: november 24. 4/9. Testületi ülésről videó felvétel készítés Kaszás László Szalkszentmártoni lakos javasolja, hogy a Képviselő-testületi üléseken legyen videó felvétel és a 7 TV-ben legyen levetíthető. Ezután a Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot. 275/2010.(XI.24.) sz. Testületi ülés film- és hang felvétele Egyetért azzal, hogy a Képviselő-testületi ülésekről film- és hangfelvétel készüljön. Személyiségi jogokkal kapcsolatos kifogást az érintettek nem emelnek. A Képviselő-testület felhatalmazza Káposztás Tibor Polgármestert, hogy a technikai feltételeket biztosítsa.

12 12 Hi: december 15. 4/10. Bejelentések Káposztás Tibor polgármester ismerteti, hogy a Kistérségi ülésen felvetődött, hogy a kistérség valamennyi települése, ha belép az alternatív gázszolgáltatásba plusz kedvezményeket kaphatnak a települések, az ajánlatot előkészítjük. További felvetése, hogy amennyiben az iskolai oktatást nem zavarja az árusítás, lehetne-e a Művelődési Házban árusítani? Kerner Erzsébet alpolgármester szerint először beszélni kell az iskolaigazgatóval valamint Németh Józseffel. Gulyásné Horváth Tünde véleménye, hogy árusítsanak a piactéren. Kerner Erzsébet alpolgármester közli, hogy nagyon sok házaló jár a településen, ki kellene írni, hogy Házalók árusítása a község területén TILOS! Fenyvesi András településőr elmondja, hogy többször találkozott házalókkal, és azt mondták, hogy ahova ki van írva, eleve már be sem mennek. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő kérdése, hogy a településen van-e termálvíz? Tóth Ferenc jegyző válaszában elmondja elképzelhető, hogy van termálvíz, de, hogy milyen mélyen, azt nem tudja megmondani. Fenyvesi András szerint tanulmányt kellene készíttetni a termálvízre. Tóth Ferenc jegyző tájékoztatja a Képviselő- testületet kötelezettségére mivel a augusztus 25-i ülésén a Képviselő-testület úgy határozott, hogy a temető üzemeltetési pályázatot december 31-iog kell kiírni.. Káposztás Tibor polgármester elmondja, hogy felveszi a kapcsolatot Kovács Csongor nagytiszteletű úrral a közös testületi ülés ügyében. / képviselők- presbiterek / A Zrínyi utcával kapcsolatosan elmondja, hogy sóderral feltölteni nem lehet. A Betonüzemből törmelék lett kérve, azzal próbáljuk járhatóvá tenni. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő javasolja, hogy a Honlapot gyakrabban kell frissíteni, rendeleteket, jegyzőkönyveket felvinni. Pálinkás Gyuláné képviselő a Duna utca előtti útszakasz megjavítását, Kovácsné dr. Weisz Boglárka a Tsz. Iroda melletti kanyar megjavíttatását kéri.

13 13 Fenyvesi András elmondja, hogy Ő lett a Korszerűbb Óvodáért Alapítvány elnöke. Az a terve, hogy az óvoda udvarába új játékokat tudjanak venni. Ezután a Képviselő-testületi ülés a továbbiakban zárt ülés keretében folytatódik. k.m.f. Tóth Ferenc Jegyző Káposztás Tibor polgármester

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testülete 101-12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Káposztás Tibor polgármester, Kerner Erzsébet, Gulyásné Horváth

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 101-5/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. március 28-án megtartott üléséről.

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v 1 Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete 526-5/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szalkszentmárton, Petőfi tér 15. szám

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 446-5/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szalkszentmárton, Petőfi tér 15 szám

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v 194-11/2013. Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. augusztus 28-án megtartott üléséről.

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testülete 101-9/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testülete 2012. június 27-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Igazolással távol: Káposztás Tibor polgármester, Kerner Erzsébet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén. 13/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2010. október 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2010. október 27-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 40-19/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2010. október 27-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2008. december 1-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő.

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30.-án, 17.00 órai kezdettel a Lászlómajori orvosi rendelőben megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2011. szeptember 14-én 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 57/2014.(XI.27.) számú Képviselő-testületi 58/2014.(XI.27.)

Részletesebben

156 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. november 20-án 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 64/2014. (XI. 20.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Barta Miklós Ferenc polgármester, Buhajla János, Fazekas András, Kiss

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. március 31-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. március 31-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. március 31-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. október 29-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. október 29-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. október 29-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek: Nyílt ülésen:

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete 2013. augusztus 29-én tartott képviselő- testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete 2013. augusztus 29-én tartott képviselő- testületi üléséről Iktatószám: 550-8/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete 2013. augusztus 29-én tartott képviselő- testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. ÁPRILIS 26. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. ÁPRILIS 26. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv TERKA Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2012. április 26-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 963-21 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. november 22-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. január 25-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme, 2657

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. Az ülés időpontja: 2015. június 17. A kezdés időpontja: 17,00 óra Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről valamint a lejárt határidejű határozatokról

T á r g y s o r o z a t a. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről valamint a lejárt határidejű határozatokról 2010. november 26-án 14:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 310-332 Rendelete: 17 Interpellációk, kérdések T á r g y s o r o z a t a Tájékoztató

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 1-1/2011./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben