2. hírlevél az Igazgyöngybıl. Második hírlevelünkkel jelentkezem az Igazgyöngy Alapítványtól.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. hírlevél az Igazgyöngybıl. Második hírlevelünkkel jelentkezem az Igazgyöngy Alapítványtól."

Átírás

1 2. hírlevél az Igazgyöngybıl Kedves Örökbefogadó Támogatóink! Második hírlevelünkkel jelentkezem az Igazgyöngy Alapítványtól. Kezdem a fenntartásról szóló hírrel: Anyagi helyzetünk továbbra sem változott. Továbbra is az Önök segítségével tudjuk fenntartani az oktatásunkat. A minisztérium részérıl a biztosnak tőnı ígéret megvan, de támogatás még nincs. A szerzıdéskötés dokumentumainak elküldése után kaptunk még egy kérést, hogy a megyei kormányhivataltól kérjünk egy, a mőködésünket igazoló hivatalos nyilatkozatot, de ezzel nagy fejtörést okoztunk. Tegnap megint érdeklıdtem, azt mondták, majd közvetlenül az államtitkárságnak fogják küldeni. Közben már kicsúsztunk a harminc napból, ezért írtam az államtitkárságra, amire válaszoltak, és tájékoztattak, hogy a szerzıdéskötés folyamatban van. Közben két kedves támogatónk lobbijának köszönhetıen e miniszteri keretbıl is kaphatunk majd 2 millió Ft rendkívüli támogatást, de ez sem realizálódott még. Meg is ijedtem kicsit, és rögtön telefonáltam, hogy nehogy a két ígéret kiüsse egymást, hiszen ez egy hónapot oldana meg, míg a köznevelési szerzıdés öt évre szólna, de megnyugtattak, hogy Miniszter úr több vonalon is segíteni akar nekünk. Várunk hát, türelemmel, és az, hogy várhatunk, Önöknek köszönhetı. Tegnap kaptam egyébként egy t is, melyben csatolmányként szerepelt a nyilatkozat az éven túli kötelezettségvállaláshoz, már aláírva. Ez öt évre szól (!), forintosítva. Kicsit más, mint amit elıtte levélben kaptam az államtitkárságról, hiszen abban az egyházi kiegészítı normatíva összege szerepelt, hogy azt fogjuk kapni, ami 230 ezer Ft/év/ gyermek, ez pedig annyiról szól, mint amennyit korábban kaptunk, vagyis 30 ezer Ft/fı/gyermek. Amikor az elsı levelet megkaptam, rögtön írtam nekik, hogy ebbe a 230 ezerbe beleférne a szociális iskolamodell fenntartása is, mint pilot programé, de erre nemleges választ kaptam. Ez, amirıl a kötelezettségvállalás szól, a gyermekenkénti 30 ezer Ft a 1

2 szőken vett mővészeti képzésre elég, a normatívával. Persze ennek is örülnék már nagyon, remélem, hamarosan szerzıdéskötésre is sor kerül majd, és pénzt is kaphatunk majd. Bizonyára eltévesztették elıször az összeget. Mondjuk, nem is mertem reménykedni benne, hogy egy szintre kerülhetünk az egyházi iskolákkal. Mindegy, próbálom majd pályázatokból továbbfejleszteni a modellt. Iskolai hírek: Az iskolával minden rendben van, az oktatás rendben halad, a gyerekek versenyeredményeit (kevesebbet, mint a múlt hónapban, hiszen abban azok is benne voltak, amiket a nyári szünet miatt szeptemberben kaptunk meg) alább részletezem október 13. és 20. között ismét megrendezésre került a portugál Évorában a Nemzetközi Gyermek Képzımővészeti Verseny. Iskolánkat Ötvös István és Varga Mihály 14 éves tanulók képviselték, kísérıjük Kovács Lajos volt. A verseny orosz, belorusz, szlovén, ukrán, bolgár és kínai résztvevıkkel zajlott. Tanulóink a legegyedibb rajzi kifejezésmódért kaptak díjakat. Mindketten hátrányos helyzetőek, Pisti halmozottan is az, efféle utat sosem érnének el. Óriási élmény volt nekik a repülıút, minden. Takács Ramon lett az elmúlt tanév végén a Csodakutya Alapítvány által kiírt, Egyik kutya, másik eb! elnevezéső Képzımővészeti Pályázat II. kategóriájának nyertese. Nyereménye (többek között) az volt, hogy a terápiás kutyák októberben bemutatót tartottak az igazgyöngyös gyerekeknek. Army, Döme és Zsömi elkápráztatta a gyerekeket mutatványaival. Ramon pedig nagyon büszke volt. Sokáig építkezik majd az élménybıl. 2

3 Pályázati eredményeink: Nemzetközi díjak: A 2012-ben megrendezésre került lidicei 40. nemzetközi gyermek képzımővészeti rajzversenyen dicséretben részesült Erdıs Milán (Berettyóújfalu) A Wellingtoni Magyar Fészek Hírmondó által meghirdetett Én és a családom elnevezéső Új-zélandi nemzetközi rajzpályázaton korosztályában elsı helyezést ért el: Varga Bettina (Biharkeresztes) A Madal Bal Kft A világharmóniáért és a Nemzetközi Barátságért elnevezéső nemzetközi rajzpályázaton I. helyezett volt: Rab Szabolcs (Berettyóújfalu) II. helyezett: Rácz Leonóra (Berettyóújfalu), III. helyezett: Veres Alexandra, Papp Bettina (Berettyóújfalu), Kolozsvári Anna (Komádi) Oklevélben részesült: Kobra Adrienn, Török Armand, Petı Gvendolin (Berettyóújfalu) Gyöngyösi Anita, Kiss Zsófia (Körösszakál) Szabó Liza (Biharkeresztes) Rácz Leonóra, Tóth Réka Rab Szabolcs, Török Bernadett (Berettyóújfalu) Szabó Anna, Geletei Kata,Szabó Judit (Körösszegapáti) Herbert János, Hagymási Tamás, Gyöngyösi Friderika, Mohácsi Evelin (Komádi) A 13. alkalommal megrendezett portugál nemzetközi rajzpályázaton Arany minısítést kapott: Jónás Erik (Komádi), Dicséretben részesült: Ötvös István, Csóra Lilla, Szántó Petra, Tolvaj Petra (Berettyóújfalu), Tarsoly Péter (Komádi). Ötvös István és Varga Mihály a portugáliai versenyen is sikerrel szerepelt. Országos díjak: A Petıfi Irodalmi Múzeum által kiírt Hogyan képzeled el a jövıt 2025-ben elnevezéső rajzpályázaton I. helyezést ért el Sütı Szandra (Komádi). III. helyezett lett: Bara Vivien Viktória (Körösszakál). Különdíjban részesült: Horváth Dorina, Nagy Hajnalka, Pálfi Viktória (Biharkeresztes), Vígh Adrienn, Ötvös István, Imre Beáta (Berettyóújfalu), Juhász József, Glonczi Dzsenifer (Körösszakál). Megyei díjak: A Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága által kiírt Startolj rá! címő rajzpályázaton különdíjban részesült Rostás Stefánia (Komádi) és Finta Balázs (Berettyóújfalu). 3

4 Városi díjak: A Szorgos méhek elnevezéső rajzpályázaton I. helyezett lett: Szabó Pál, Földesi Nóra (Berettyóújfalu) Petı Gvendolin (Berettyóújfalu). Más, az iskolához kötıdı hírek: Tánccsoportjaink részt vettek a berettyóújfalui Bihar Expo rendezvényén. A társastánc csoportjaink keringıvel, csa-csa-csával és a nagyok charlestonnal kápráztatták el a közönséget. A hastánccsoportok pedig színpadi táncokkal, pop koreográfiával és tradicionális táncokkal szórakoztatták a közönséget. Felléptek még a Kézilabda Gálán és a Morotva Napon is. Alapítványunk munkáját rendszeresen segítik önkéntesek, akiket mindig szívesen fogadunk szeptemberében és októberében önkéntesként dolgozott nálunk Martina, Hollandiából. Segítségével (többek között) a gyerekek az angol nyelv életszerő elsajátításában vehettek részt. Az ıszi szünetben ismét eljöttek Toldra önkénteseink Budapestrıl is, Lencse Máté vezetésével. Egész szünetben foglalkoztak a gyerekekkel, játszottak, fejlesztı foglalkozásokat tartottak. 4

5 Szociális munka: Az oktatáshoz erısen kötıdı szociális munka is tovább folyik. Továbbra is sok ruhaadományt kapunk, amivel segíthetjük a nehéz sorban élı gyerekeket, adományozási tevékenységünk mindennapos. Segítségünkkel sok gond megoldódik, betegség, iskolaszer hiánya, megfelelı ruházat, egészségügyi szolgáltatások elérése, lakásjavítás, kályha, villanyóra-visszakötés stb. Ebben a hónapban is többször oszthattunk élemet a Magyar Élelmiszerbank Egyesület, és tisztítószert a P&G jóvoltából. Alapítványunkat meghívták a Hódmezıvásárhelyen megrendezett ıszi vásáron való részvételre, a Szunó-termékek népszerősítése céljából. A vásáron két asszonyunk vett részt a mőhelybıl, egy Igazgyöngy és egy külsıs segítség. Önkéntes munkára érkezett hozzánk Zoltai Bea festımővész, aki tovább folytatta a Bodócky Istvánnal megkezdett üvegikon készítést a toldi asszonyokkal. Most új képeket készítettek, Házi Áldásokat. 5

6 Látogatások, tapasztalatcserék: A Miskolci Egyetem hallgatói látogattak el hozzánk, Ádám Anetta vezetésével. A hallgatók betekintést kaptak az iskola vizuális nevelési szemléletébe, módszereibe, és az esélyteremtı munkába is, melyet Toldon is megnéztek. Fenntartható Ormánság Nonprofit KFT. kétnapos látogatást tett nálunk. Tapasztalatcserére érkeztek, ahol mi is megmutattuk a programunkat, és ık is bemutatták az övékét. Láthatták nálunk a SZUNO programot, a biobriketteket, a készülı közösségi házat, és beszélgethettek a programban dolgozó emberekkel. Bátonyterenyén a biobrikett készítésrıl tapasztalatcserét szervezett a programot pályázati úton finanszírozó Ökopolisz Alapítvány. A mi programunkat a projektvezetı Feldmar Nóra, és Seres Sándor (Tücsök) brigádvezetı képviselte. A találkozón összevetették az anyagokról, eszközökrıl szerzett tapasztalatokat. A Nemzedékek Országos Találkozója volt Budapesten. Ennek a rendezvénynek keretében a rendvédelmi-rendészeti szervek dolgozóit és a civil önkéntes segítıket elismerı díjakban, jutalmakban részesítették. Gólyáné Vad Anikó kolléganınk is elismerésben részesítették táborvezetıi munkájáért. Tépén, az általános iskolában továbbképzést tartottunk az "igazgyöngyös" vizuális nevelési módszerekrıl az iskola pedagógusainak. Konferenciák, ahol az elızı hírlevél óta meghívást kaptunk: A Szervezetfejlesztık Magyarországi Társaságának ıszi konferenciája. Közvetítés mővészete címő nemzetközi szimpózium (tarnzit.hu). A Kiutak a társadalmi válságból címmel rendezett nemzetközi konferencia 6

7 A Szegénység elleni küzdelem világnapján békés demonstrációt tartottak Debrecenben. Ott ez a beszéd hangzott el: Pályázatok: Jelenleg futó pályázati projektjeink (TÁMOP /B-10, OSI, Autonómia Alapítvány támogatásával folyó projektek) mellett most adtunk be pályázatot a Svájci Alapra, és készül a Tanoda pályázatunk is. Köszönjük szépen a támogatásukat, segítségüket, bíztatásukat, hogy lehetıvé tették munkánk folytatását: L. Ritók Nóra és az Igazgyöngyök 7

4. hírlevél az Igazgyöngybıl

4. hírlevél az Igazgyöngybıl 4. hírlevél az Igazgyöngybıl Kedves Támogatóink! Ezentúl összevont hírlevéllel jelentkezünk örökbefogadó támogatóinknál, ruhát, cipıt, játékot, bútort, stb. adományozó, illetve esélyteremtı munkánkat pénzadománnyal

Részletesebben

Tájékoztató a német nemzetiségi oktatás és nevelés helyzetérıl Szekszárd Megyei Jogú Városban

Tájékoztató a német nemzetiségi oktatás és nevelés helyzetérıl Szekszárd Megyei Jogú Városban Deutsche Nationalitätenselstverwaltung Szekszárd Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Sitz und Postanschrift: H - 7100 Szekszárd Rákóczi u. 69-71. Tájékoztató a német nemzetiségi oktatás és nevelés

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola ÉVKÖNYVE. 2009/2010. tanév

Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola ÉVKÖNYVE. 2009/2010. tanév Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola ÉVKÖNYVE 2009/2010. tanév Körmend, 2010 Szerkesztette: CSÁSZÁR TAMÁSNÉ FAZEKASNÉ MITTLI PIROSKA KOHL GÁBORNÉ KUTASINÉ RÓZSÁS NÓRA NÉMETH KATALIN PRÁNDER MÁRIA SIMON

Részletesebben

Éle tké pe k A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium lapja

Éle tké pe k A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium lapja 2 0 1 1. D E C E M B E R Éle tké pe k A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium lapja Régen volt? Hogy is volt? Események karácsonyig Múlt......és jelen Karácsonyra

Részletesebben

Közeledik a szeretet ünnepe

Közeledik a szeretet ünnepe V. évfolyam 11. szám Bükkösdi Bükkösd Község Önkormányzatának hivatalos lapja Közeledik a szeretet ünnepe 2008. NOVEMBER Hírlap Önnek is ingyen jár! A Karácsony a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe,

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XXIII. évfolyam, 2015. április 11. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE A vers ünnepén Történt egyszer pár éve, egy napfényes szeptemberi vasárnapon, a Kisújszállásról

Részletesebben

VI. Autós Ügyességi Verseny és Rally Show

VI. Autós Ügyességi Verseny és Rally Show XXI. évf. 7. (170.) szám 2012. július http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiw-en és facebook-on - letahirek@gmail.com VI. Autós Ügyességi Verseny és Rally Show augusztus 11, szombat 9.00 óra

Részletesebben

file:///d:/weblap%20ment%c3%a9s%202008.10.28/csengetes/2006...

file:///d:/weblap%20ment%c3%a9s%202008.10.28/csengetes/2006... 1 / 24 2008.11.10. 11:22 Végre, vége Régóta vártuk ezt az utolsó pillanatot, hisz 10 dolgos hónap áll mögöttünk. Töltsétek kellemesen és hasznosan a szünidıt! Találkozunk szeptemberben. Szerkesztıség A

Részletesebben

A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola hírei TE SZEDD!

A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola hírei TE SZEDD! A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola hírei TE SZEDD! 2009. június 6-a óta büszkén mondhatja el minden Irinyis diák, tanár és intézményi dolgozó, hogy ÖKOISKOLAI tag. Ezt a címet az Oktatási és Kulturális

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata II/33/25/2013. J e g y z ı k ö n y v Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013.

Felsılajos Község Önkormányzata II/33/25/2013. J e g y z ı k ö n y v Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. Felsılajos Község Önkormányzata II/33/25/2013. J e g y z ı k ö n y v Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 16-án megtartott közmeghallgatással egybekötött Képviselı-testületi

Részletesebben

SZIGNUM. A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium. Szent Gellért Diákotthon havilapja

SZIGNUM. A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium. Szent Gellért Diákotthon havilapja SZIGNUM 2009. október A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium Szent Gellért Diákotthon havilapja V. évfolyam 10. szám 2009/2010: A LENDÜLET ÉVE Számunkra a nevelés azt jelenti: képessé tesszük

Részletesebben

Beszámoló Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi

Beszámoló Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi 2 Beszámoló Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi startmunkán belüli értékteremtő közfoglalkoztatásáról A belügyminisztérium a kistérségi mintaprogramokra alapozva 2013. évben valamennyi hátrányos

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXV. évfolyam 2. szám 2015. március. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXV. évfolyam 2. szám 2015. március. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXV. évfolyam 2. szám 2015. március Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja Egyensúlyhoz közelítő

Részletesebben

Köszöntjük otthonunkat, Földest!

Köszöntjük otthonunkat, Földest! 2010. I. negyedév KÖZÉLETI LAP VI. évfolyam, I.szám Településünk 231 éve nyerte vissza önállóságát. Az 1764-től 1779. április 14-ig tartott pereskedésnek köszönhető, hogy Földes kuriális nemesi község

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Bíró Gyula intézményvezető Herczeg Imréné mkv. Ballai Józsefné mkv. 2008.

BESZÁMOLÓ. Bíró Gyula intézményvezető Herczeg Imréné mkv. Ballai Józsefné mkv. 2008. BESZÁMOLÓ Móricz Zsigmond Általános iskola és Óvoda 2007/2008 tanévben végzett feladatokról Bíró Gyula intézményvezető Herczeg Imréné mkv. Ballai Józsefné mkv. 2008. Tudni már unalmas. Csak tanulni érdekes.

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA 2011. XIII. évfolyam, 3. szám Ingyenes kiadvány BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA Az Intelligens iskola modell infrastrukturális hátterének kialakítása a Bocskai István Általános Iskola

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl 1 Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta

Részletesebben

Csatorna-beruházás Seregélyesen

Csatorna-beruházás Seregélyesen A S Á R V Í Z K I S T É R S É G L A P J A A L A P Í T V A A M I L L E N N I U M É V É B E N SEREGÉLYESI HÍREK Start munkaprogramra pályázott a képviselı testület egyetértésével az önkormányzat, mint a

Részletesebben

Úrhidai Hírek az úrhidai önkormányzat kiadványa

Úrhidai Hírek az úrhidai önkormányzat kiadványa az úrhidai önkormányzat kiadványa www.urhida.hu 2013. december Kedves Úrhidai Lakosok! Szinte észrevétlenül megint eltelt egy év, hamarosan elérkezik az év legbensőségesebb ünnepe. Készüljünk a karácsonyra

Részletesebben

Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen.

Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen. 2011. április www.berettyoujfalu.hu biharihirlap@gmail.com Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város havonta megjelenő közéleti magazinja XXI. évfolyam 2. szám Talentum 2011 2 A volt Megyeháza dísztermében került

Részletesebben

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Az önkormányzat 254.397 ezer Ft bevétellel számol, amely kb. 20 millió Ftal kevesebb a tavalyi évnél. Ennek oka többek között az, hogy pl.

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXII. évfolyam, Közéleti információs lap - események - hírek - képek - Csapatépítés a vizen. Sárkányhajó-népszerűsítő versenyt rendeztek június 9-én a Hosszú-tónál, a képen

Részletesebben

2 2009. október K R Ó N I K A. Beszámoló Önkormányzatunk életérıl

2 2009. október K R Ó N I K A. Beszámoló Önkormányzatunk életérıl 2 2009. október K R Ó N I K A Beszámoló Önkormányzatunk életérıl Augusztus 20-án nagysikerő ünnepi mősorral, koncerttel és tőzijátékkal ünnepeltük Szent István királyunkat és településünk várossá nyilvánítását.

Részletesebben

Tárgy: A német kisebbségi oktatás, nevelés helyzete. Tisztelt Közgyőlés!

Tárgy: A német kisebbségi oktatás, nevelés helyzete. Tisztelt Közgyőlés! Deutsche Minderheitenselbstverwaltung Szekszárd Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Sitz und Postanschrift: H - 7100 Szekszárd Rákóczi u. 69-71. Bankverbindung : Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi

Részletesebben

V. évfolyam, 1. szám 2009. április

V. évfolyam, 1. szám 2009. április V. évfolyam, 1. szám 2009. április Tisztelt Tiszaszentimreiek és Újszentgyörgyiek! Önkormányzat hírei 2009. január 5-tıl kezdtük meg munkánkat, hogy felkészüljünk az elıttünk álló egyre súlyosbodó feladatok

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVII. évfolyam, 2007. július KOSÁRLABDASIKEREK A DIÁKOLIMPIÁN Szép eredményt értek el kosárlabdázóink az ez évi diákolimpián: két korcsoportban a

Részletesebben

A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok!

A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok! Fábiáni Fábiánsebestyéni Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. január - június A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok! Tartalom: Polgármesteri beszámoló

Részletesebben

NAGYECSED ÖNKORMÁNYZATÁNAK XVI. évfolyam 4. szám

NAGYECSED ÖNKORMÁNYZATÁNAK XVI. évfolyam 4. szám ECSEDI HÍRMONDÓ NAGYECSED ÖNKORMÁNYZATÁNAK KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI LAPJA XVI. évfolyam 4. szám,,fel nagy örömre ma született, Aki után a Föld epedett." A keresztény emberek számára a karácsony üzenete Isten

Részletesebben

Összefoglaló a Szekszárdi Tücsök Zenés Színpad 2010. évi munkájáról

Összefoglaló a Szekszárdi Tücsök Zenés Színpad 2010. évi munkájáról Összefoglaló a Szekszárdi Tücsök Zenés Színpad 2010. évi munkájáról Együttesünk 2010-ben ünnepelte megalakulásának 15. évfordulóját. - Alapító tagjaink - mint amatır elıadók - mára olyan szintre jutottak,

Részletesebben