I9lt>. január 27. Komarom, 1916 február 3 XVI. évfolyam 5. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I9lt>. január 27. Komarom, 1916 február 3 XVI. évfolyam 5. szám"

Átírás

1 nt. Koo Uj B I9lt>. jnu 27. I Koo, 96 febu 3 XVI. évfoly 5. z K o o v e g y e é v o é d e k ű t d l, k ö z g z d g h e t l p A Koo VöÖ X?ezt Egylet é K o o v e g y t Tüzoltózövetégének hvtlo lpj. Kőf hulldék vgott llpotbn éteznkéut E, E g y étee zéldezk dbokbn 5. E, ck övd deg, í g kézlet tt, k p h t ó K o o ó j v o b n. Ó v j u k c u k z ü k é t, 25 év ót legjobbn bevlt T ö b b e b e hznlj jt jv K ö h ö g é ltel ekdtté. huut,!- nylkttd, égt é tookhnyt. QÖcö ét tznk-» f tlltn. fz A A közjegyzőleg hteleített bzony- U U U v üy ovooktól é gnooktól legjobbn gzoljk bzto htukt é közkedveltégüket. Egy cog 20 é 40 tll, egy doboz 60 fllé. Kphtó Koobn : Stl Mkló Kovc öököök gyógyzet>n é Rzdoft Koly dogéjbn, Kovítnzky Ende é K Jno gyógyzeezeknél, Ngyegyetn Agyl Antl gyógytbn. K d ó üzetlelyóg! K l p k - t e 2. z ltt gy zltlyég z l kdé. lövbbet e lp kdóhvtlbn. I Legzebb kvtelű Sptze Telefonz 8 2 A Mpeleveezőpok Sndo :: könyvkeekedéében kphtók.:: Meghívó. l k u l t z ö v e t k e z e t e X. év ende közgyűléét bj üzlet helyégében 96. f e b u ll-én ( p é n t e k e n ) d é l u t n 2 ó k o ttj, elye zövetkezel tgj tztelettel eghvtnk. A k ö z g y ű l é t g y. A közgyűlé jegyzőkönyv hteleítéée 2 tg vlzt. 2. Az gzgtóg jelentée* -j. A felügyeld bzottg jelentée. 4. Az 95. év zzd előtejeztée é éleg egllpít, ö. A >zovetkezet fennll dőttnk tovbb eghozbbít felel: htozthoztl z lpzblyok 9. - ételében.* 6. Ttk, ó gzgtóg ende B egy póttg vlzt. 7. Indítvnyok.** Koo. 96. jnu hó *. A z I g z g t ó g *) Az lpzblyok IV*. - ételében zövetkezet nnk dején 0 ée lkultn ezen dőtt tgok felének ézvételével egttndó közgyűlé többégének htoztvl egövdíthető vgy eghomzbbthtó. ') Indítvnyok S nppl közgyűlé előtt z elnökégnek Íbn betejztedők. Megjelenk nden cütötökön. Előfzeté : Egéz éve 0 K., féléve 5 K, negyed»ve 2 K 50 fllé. Eoyef «zü 20 fllé. A töege, kbék, ofeuok ngyéze, eznhj zúfolv, ntík popznk, kcék, fek ó jókedvűek. A dvt codkt üve, tédgéő zú cpőkben jnk, uhkt oly bőe cnljk, hogy nél több poztó kelljen hozz, zóvl jólét, bőég, pop, dvtbódult é bödttft ndez hboú 8 hónpj utn. ko legkevébbé vtuk. A nőket ne édekl hboú, ck dvt é e. Leglbb legtöbbjük lelkvlgt cpő é uh* űvézek lenekében vló gyönyöködé tölt k nth e ne léteznék e vlgon, nt ők, ck dízítk gukt* Mnth ne voln nyooúg, okgyeeke óntülkelők, eztlbo gyeekek, koplló, nélkülöző nyk nvoo ne ülne ogt ngy íény nyékbn. Egy dőben dvt volt betegpol, jótékonykod jttokod, ot ezek c dvtok ck néhnyn vnnk, kk ofl 8 koolyn dol/ goznk. A többég dvt őületnek hódol é töjénez, Öltözködk, öltöztetk, fe, elegn, teézeteen ck külőleg, h zépen felöltöztetk. T Á R C A. A hll pódj. Egyze D fyon fjt z élet, Fjtk zeplő féeg >k. Fjtk I ctok I fjt ne tudno : Mnek kínlódn ezt kcot H ég hc lenne' Mel ellnek! De kt kegyé ntklv, Éhe fégekhez dögolődzo... Kéjjel goodolt& hl. Menn, ck enn gyon! gyon! Itthgyn nden k cókókot... S lelke hl pódjvl, Egy k golyóvl gdolódott. T nytod ht k, o te ldott, A ztnt kput végtelenbe! Hohó, gul ld, hov fgyol.. S ütött ögtön zvee.... Ff dezkg d köötte Felelő zekeztő: D R BARANYAY JÓZSEF. Kdé lptutjtntk : FÜLÖPZSICHOND l D.BARANYAY JÓZSEF. Hb unk í fcpővelédl, hogy ettenete hvtlnok nyoo enyhüljön, zét nd dgbb cpőkben jnk nők. Hzen knek ódjbn vu, z ég ck hgyjn, de kevé fzetéű hvtlnokok feleége ne ltjk be, hogy hov fog ez ok féjet vezet, z dege őültégbe vgy ondjuk ő ült degeégbe, kkztb, bötönbe, vugy z öngvl kogb. Sl Iten ez ne ltlno tünet, \ nnk kvételek. legngyobb tztelettel hjlunk eg kvétel előtt é gzgok kunk tenn, et féfk úgy zolglnk egov, nt nők: oh nny pezgő ne fogyott el, nt éppen ot. Menny tdobézolt, tuzklttott, \ tktyzot étttvonyzott, tzeetőködött éjzk! Menny ékze vl töténk úgynevezett kc nőknek, kk futóklnd->kl d ízetk vz okzo < ldtól egvont, ttkon ídogló htvetől egtgdott pénzből vett butonokt, é egyéb ékzeeket. Egézen egyfok egovt édelő nők é féfk, vn egy zeée vetn vló bőven. Anny kép köököül, ely undot lop É zzegett A töő fogo... K őtél lett ngy ötétben Kezdődött fc ügé fog. Gyo zó őülte dezkt k'. tk k éhe f< Aktű ott fenn undoodt, foí lkon hozz etek... Megcltl, ven cont. Azt Ígéted, Hogy tenld vlhogy zebb lez. Ihte, bolond, devgyt A fégektől z j fégekhez. Cúf, cúf ott fenn é fj z elet. Fj cók é jj. fj z lo. E ég zép é ég elet, Ne bj, ck fjjon, ok fjjon I... Kcgott hll pódj É eluhnt zve ellett... S z ovo zólt kezét dözölve : Kél hét ulv föl * kelhet' Gyon Géz S/.ekff'.úég é* kdóhvtl: Sptze Sndo könyv- é ppkeekedée Koo, Ndo utc 29. Telefon 80. Kéztukt ne d vz zekeztőég. elond lelkekbe, hogy önkénytelenül juk ngy Kndődvel: Nnc tt, nnc tt kgzol, Mt j khozon j kezden. A V A R M E G Y É B Ő L. A gúl hdk helyzín zeléje. (Előbb egy k vzpllnt-) Mndg üöel gdjk eg z lklt, h Gutól vdékéől, S íőől, Koe.-ól íhtunk, ől / eddg elzt ozgól, hol ez Őgyok ppnk nyeítée hngzott vlko ége éget) víeekkel tzeldel, ndokkl, zobékokkl, tkított buj legelőkön, hol keeztényég elöl legtovbb eltudott ejtőzn z ógy pogny vll g tltovl, boncvl, gcevel, tdunk ldozott fehé énjevel, ldozt tojv!, * bekek tövében fütölgő oltv', jú é oz zetteével, Gyehennjvl, ldécevel, ely vdéket kín fln! Bókkl jobb egvédte nden tttóí, tööktől, u9ztwtó! feneketlen, végtelen ndok, zontbékok, zevékeek, dzndzok, eek, üppedő étek, feneketlen hínok. A ztty : v fj okg fennttott tt ő eedet voltt, ebben gólyk, gée-, túzokok, vdludk, kck, écék, uck, zez, bíbcek, lyok, bölöbkk, vbotjuk, békk, kígyók, póck, gyíkok, ebhlk, cíkok, Bulg. A Koo Újg z It: D. Réthly Antl (Folytt.) Földtöténet tekntetben bul^ézkőíkgot hdko üledékek boítjk, nyugt éze ktlyo közetekből ll. Dél ézében ktlyo kőzetek lkotjk hegyet ég ez teület oél Ő zzultnk egyk éze. Mként z egéz félzgetnek, gy Bulgnk felette zvt vzony vnnk, zo hőfo e gyko földengée ee Btlnk. Földjz helyzete felette kedvező, különöen ót.-: I93«hboúbn z Ege*tengeen nyet ptvdéket Legézkbb pontj Rok dun tokolt legdélbb B lcz tokolt (OHS ), legkeletbb Ekene hegyég (28 5 legnyugtbb z 706. g Pttc hegy (22 3. Ht ézkon Szeb e Ron fele Tok é Dun, jd eteége ht vn Dobudzbn. Keleten Fekete-tenge, jd Töökozg felé Mcz e Tund, vlnt z Iztlnj-dgh egyk éze. Délen z Ege*tenge o ptjt. Göögozg felé ktezt ló foly, A K- Blkn é Dezpoto-dgh é Rodope nyúlvnyn égg onuló gencvonl. Szeb fele Szt-plnn él z OzogOVSZk- plnn Eténknt legkellee- G R N D ebb zókozóhely» hol legktűnőbb zenek = ^ ^ = híneve cgnypí vezetée ellett npont hngveenyez. ZUM

2 Koo oldl. 96. febu 8. UJJAU gykonok, k o o kultúénök hvtlt h ó d í t Utn ögtön egndult ott p o ' g n Lehet Antl főénök, zló cllókö"! éen- u n k, leobolt g y k, puztult v o o k te ítő tultot Bl [tv gzgtó főé épültek ojj, l z etéggel kezdődött eg nök, űzk tnco, blptl Heey néel zevezé nyon z újjteető te(yul gzgtó főénök, k. tnco, Vogl fékenyég. gz, h b o ú < k unkkétől foztott eg z ozgot, B h k t u n k voln J ó t e í é n ö k, ( l ú t k ö z - e "t K t h o n Dező ó h z j b n. tétlen kellett voln bíznunk ounkt h Dó Denck z ellenégtől znt el «z főjegyző képvellek. A egejtett tövényzeű helyzín zele boú u t n. De hnyzott u. józn, előegoo fent ok JÓ ezt tejjel, ézzel fojó ozgot, doló k t, hnyzott, n t nlunk ndg hne külvlgtól. Igzn ellehetett é«felt]. [lt utn ngyhdt tdtk ludt kelet konyo óbn gnk ondn, l u ^ y jt zíjbn fulldt eg. vegyének, khdt pedg Gut közégnek. tevén, gunk k t n épült n, pogaz tvétel utn Gut közég kéte z É z z d o L o n t élt : * Ő zok eűen gödülő u n k, dolgo et Vettük, lépítézet hvtl főnökét, Bezeny Jnt ez vdék, OBk ln, Wgofl k<~ nou Józef, űzk tncot, hog híd t kptunk vl ^nztku ftlzuvl d n n é Vgduun lop-'dzt -, v ' jókbnttt közég tehée koo keletőljöttgünknek. Hzf ööel, külvlgból, B jöhetett k onnét v. Igen llépítézet hvtl vegye t, kltb de lokl h í j n k o n ézett keeű ézéel tt ngy dőnek kellett elteln, hogy z égeen j juk, bog} z ozg néely vo, hogy f *j foglo; z útépíté tetet ölthetett ott. H e helyeztetvén, hvtlo ktu befejeződölt. lődk, hogy t ő k holyo kqzeüégébő', óttk útnk c úfolt, kockeék ltl fel vez k g é z é t z ozgo h l d zntott okzetf b.tzdk földek l b n, unkjbn. Ilt tett, t te Koo I A koo utckól. de z é t Gúl, S ntőe, Koc k e e v e Tenget * lég életet, z z ne életet, *h volt, pok^o eg lehetetlen z utz. (Egy zebb jövő, ely fél llób keül) ex tl; ugy nt unknépünk g A z utóbb p é? ztn foduló pontot Cek eleee, legtöbbzö htvny é l e l e e UoflJ z egyeze ne kunk j e e d - elegendő bétível. Pogot zeetnénk ltn, jeleztek z S z» t o/.«; töténetében. Koc é kt ondn, ézvéttelenül gunkbn n v ú t, j d hd-hí.á- zoknk fojzet^knk kéz, kdolgozott pogot, ne fen ól kozn k o o őlpotok vgztln eg cíe, elyek e tötenete tkíj-ík. h o l n p éléét A t n c é bzottg tetület A/. 8 k( -zü I e«eg ult gút v ú t c--k k ö v e e d é - e n. Vége, kbukknt v hlvny ne keülgee bjokt, h n e c n l j o n t v eénye v l t o z n k, bldnk. f é l u n k volt, et Szíő é Koc Klt, ne tevezgeen, d»* tevezzen, é celek Ö ö e l é t e ü l ü n k, hogy polgete d u n zezélye tl gen oko el volt v véel u l eg, hogy p. kg bzl vegye zvétől, Kootól é ez p ű e l h t o z t koo utck boítnk t joggl é neck v o k, élvez. Hny előunkltt egkezden. Szóvl eg fogjk flu ne egyeze ttol gt vegye zo hllottunk vozépítő tevezgetéekkezden ot j d tncbn -, z t n blostob g y e e k é n e k -< el v*t SZfl d ol, kől ndg ktűnt, honj z egéz ck közgzgt tövényhtóg tetületben tőlünk. l vo llpotjn búuló polg ' hj z elhtozt Mut ennek í konk c k vofc A tonyo vohz eg ck tovbb Éteüléünk zent p o l g e t e egy puzt eléke d eg. Egézen kézek hllgtott, v o zekee döcögött tovbb* gút v l d k, ^ly tu'ó ptokkl llndó, fél lló kölcönnel kívnj z utck bunk költéget fedezn. E c k dcé A hepe hup koo bulevdok, te bzto é B.-. 'ój zezélyetől teljeen füg hetjük józndékt eéz elhtozt, ek, hí zent, teht köve gj zfltot kp* getl* kpcoltot IMPSÚ. A kél hídnk egnyt ég? őzel hogy h b o ú ok nyúg, fötele nk. É j«>^l félhetünk, hogy ú.y j u n k nt ló gyeek, knek nyj UJ köd neu egtötént, nt ' l k k.. be zoltunk. kpzgból»tedő dggé közben jut deje fogllkozn lokl b j n k k l. így vn gét, z t n, hogy v w! - keült l Bo, «j A foglonk vló t : d k;u befe endjón. A ngy, znte ön t-étő z Ut pénzt, tk folttl jvítgtt k j e z é e zonbn ot zobton j. u hó kodunkbn néetég, nekk g - ^dózott, toldót: f o d l t ég t. M n-g^k, 80 n tötént! ongyolódtuok z j ködeu, h t? u 3 E npon ejtették g n v< ny- dbn küldött dcőtgetéek zjbn * unk jbn egfeledkeztünk ó l, hogy néet nép vezetőégben v n elég ínttv é tehetég, zeű helyzín z lél é felülvzgltot. egtöhetetlen e e j é b ő l g u n k n k példt v o n kko n e v j z öökö holnpot, hne E z k t u o n egjelent keekedel junk J«, leglbb utnozzk őket Ne o n d vége g légben lebegő pogjt föld ztenu ézéől Éltető Áko űzk főt nco A koo no*píté*/» t hvtl^é* htjuk, hogy nket, nezet eőnket «zeenkkel ltttn enged é nzt «'^ önvd le fogllt te, hogy egeülé vlón'fj. zéől olt toll B e z e n y Jot Józef, bv K o o tüele p o l g g t elég tehe tl főnöke, űzk tnco, knek olyn ok től v l ó félele, l l létünk f e z é l y e l k é z tetett n d e n zunknk, htlunknk egy-egy n y o j. d% h nyoj, kpjon c e é b e édee vn gút hídépíté gyo lebonyol c é! o kpocetl. l e g l b b n e o n d /nt, e joggl gényt ttht E joggl t köül é P z IfckJÓS f ő é n ö k, k h t j u k ot, k o h b o ú, teületek nd egkövetehht, hogy vezető hlyette e képv* hídépítée t t llndón Gutn ttózkodott jobbn tvolodnk htnkól. Itt z deje, eletében gondokodjnk kultul fejlődéé é llndón felfgyelt unklt nk ezehogy ngy llédekek l ttt D hunyjuk ől. H v l k elvlllj votygot, nnk ződ - e ű bett. A 'v t Aztlo b " zeünket j t külön édekenk előtt Néz ne c ; * dízében, de köteleégtejeítében Bél főjegyző, c llókt j D dfzy tük ck néeteket Belgu k eg büzkék -ljek. J n o tő gbíú é d. Mo lczky Pl közg. hlk, ndk, fűzfk. h*kek, cltok, c e e k Ivek, h p t o k, z ú ók, lpok, kopolyk, k o t l ó lpook, nd é ét fkok, kódok é l vdk, vzd.mík, vvezedelel. j é g z j l o k, h lzok, nyzok, ckzuk, hjóok, olnuk : h t o l j k. A o t folyó hboú bzonytln nyugt h t t úgy z ethnogfj, nt fzk f ö l d j. vzonyok, vlnl ttég kövt t -. ények kellő fgyelebe vételével ódoítn fogj. A eg Bulgnk 848 k. Feketetenge ptj^ volt, 2L'0 k. Fekete-tenge é 35 k. Ege-tengeptj v B u l g t I. k n o z t j ketu é külön böző g b o t j k. E z ; hegyég végzükég eetén k e d v e z ő védel vonl z o z g n k, k ü l ö n ö e n dél felől j ö v ő t d o k ellen. Téznvzony endkívül vltoztok, Hlo K'»dí-p»' (-5.vojovn h» - ^ y < z z ; t k be. Leggbb hegye Fednnd (2879 «), Műzll (2923.), I h *Jót»>.) Roue (222S.) é V t o hegycopotbn Tceo vh. ( vlnt Kchté hegyedben Teznok (874.). A gg zntek zent Bulg őoo. t v n, köz I Ve-e: B00 ^foo'. közölt, ; ó(k) k. teület- ju t 2<'( (». f<»'e. Síkg közül S Dun ó Blkn között dún t e ő t e ü l t 'Jtj.OOO k. Hlkntól déle M n c z Völgyeent í k g 22 kebb-ngyobb edencéjével k. tejedelű, g délkelet Bulgbn 2200 k - - n v teülnt vn l ő k euencével : c :; É 2 2 M n d e z e k helyek endkívül é t é k e t e ö f ó dek, D o z t l Fecncz O Józef k e v e e elvlllj..nd«n ekgnk éghjlt elegebb lévén, főleg tt nnk ngy óz^l^ete, zföldje (Ttpzck, Phllppopol), oljteő n ö v é nye, v l n t» >botdlkon tejedele zőlő A Blkn dél lejtőt geztenyedők délebb botjk Vízhlózt gen ktejedt, vze Keketet e. Hek z tzke (40 k.), z Oz (S33, hnt ^ T l ). Ktch (244), Lo (232), Loud (206) é Tok 88 k. A z ege t - n gebn ölő ngyobb bolg folyóvzek M c z ( ). Toundj ( 4 0 ) é S tu é Sztu 292 k ). Bulgnk népe zogl dolgo é tkéko. A hozú évzzdo töökulo e ő e n egltzk népen, e l y n e k nyugodt teézete eően elüt több blkn n é p e k é t ő l. Fegyelezett nép. Népozgl dt zent. *od ngyévű, különöen pedg vdék lkog, között, b n tvolól ncenek o l y n ngy ellentétek vo é vdék lkog teo» > z p o o d kozot», t nyugt llok bn. Népeedé zglt egvlgítjk következő 90. év ddok: hzgköté 38,9? volt, e l y e k n e k z ö e tél h ó n p o k eett, Igy 25*/* jnuubn, 9" decebeben ö o l ó z e f ét3 k p t 5. z. é l e g j v í t ó endzeű tzoc, zzdo jvítt é hlvlttéét. H n n e t n n gòfény I T e v e k é költéqwté F * KuhneUfé ; é hdéle^fk Motook jvít jentei ér ; febubn eküdött A zületéek ^ ugynkko 79,563 volt, gen jellező, hogy legtöbb e l ő zülött k ü l ö n ö e n vdé'u lko g kőző zeptebe októbe hónpok eett Mndkettőnek gyzt kézen fekvő, Elhlloz volt, ennek egvn g jellegzete év enete, legtöbb e b e jun cu, lel é kotv j ídőzkbn h eg, tekntve, hogy hlndóg tblztk zent bu'goá u életkot (nek el, thn ennek egyézét ép k e d v e z ő t l e n e b b téü dőzkbn nkbb fellépő hűtéeke é BVV t együttjó betegégeke vezethetjük v, vlnt hogy z ő z e l zületett előzülöttek egy éze I h o z z j u l e e hón pok ngyobb jlndógnk kdobotboz. A leézete zpood 8 8. ót kvétel nélkül nden é v b e n több fúgyeeket utl tel, gy 90-ben -ÍL'.ÓÖT lú é 37,067 lenygyeek z ü l e t e t, vlok e 78 túlnyoóézben v o eleekből keültek k A c dlpít hjlot jellez z, hogy l ó éven lul l ő leny e n t féjhez é 60 éven felül -nt 92 lépett eg hz, ndkét copotbelek túlnyoóézben ohednuok voltk. A éve féflkog közül 2J5fV»- oll nőtlen, nők közül pedg ck OJtN* n e volt féjnél, (l K o gytelep. flépjutó, U é z t o üh«iv, kutk, ^ o Telefon 2 S.» Í S 2 Í v loéptő, é & 79.,, é c ö n t ö d e, hvngeovtkoló é vzekezet zvttyúk jvít é zeelée. Vízvezeték e t e z é füdöbeendeze vlllt.

3 Ko'uu) N e hhetjük, hogy Koo polgtg nden gényét kelégítve ltj, é g e hngj, e kfejezője kívngnk, et bízz gt vezetőége, *z j d tudj, e vn zükége ó* eg h zez z ezkö zöket nnk kelégítéée* É ebben clódk/ N n c tt SSÓ o z k t t l v d o l ó l veze tőéget lletőé', c k kunk uttn bjok eeden b u : l e h e t e t l e n é g e, htozté g. Tndjnk jól, hogy ez utn nden egy t o v b b égben ddg íg polgg g ne kezd egv o n t e kcót e tthttln llpotok egvltoztt. Az ldoztok kéz k o o polggnk ck vounk z e g é n y e hnyt kell feltn é egy kéz p o g l előlln, zt kellő zkéte l e e l egvlóítn. Ivnfjy Géz A hlottnk. legutóbb k d o t t kuttok z e n t A vezteég- hvtlo hő9t h (ll hltk : ( é b e Feenc (Koo, 8 * 4. ) é R c k n k F e e n c ( L j e, 88:*.) t z e d e e k, Chovn. l u o, Dogny Józef, Kndoeko Blz é \lch. J n o közlegények 2. gy.-ezedböl ; Dueez J n o é Méze Ljo (Koo, 886.) tzedeek, Bng Gp, Bock Z g ond, Knce G y u l, Kovc I e, Kovc II. Itvu, Kovc Lzló, Pk M h l y. Hbn V e n d e l, 8ütő F l ó n, T ó t h I e, Tóth 'l közlegények z 5. huzezedből; S;ülk I e n y z ó 5. tb. tüzéezedből; Soó Itvn (Szoo, 895.) 83. gylog ezedből : Cz [tvo lvdz, Szudo A n d VSd8Z 9. Elö vdzzzlóljból: Hegedű G p (Ujgyll, 888.) 3. kouvédg] logezedböl; Gl Jno, Kobcz Jno é Sutk I t v n közlegények 7. honvédhuzezedból; Cz Gyul közlegény z 5. utz í p u n e ) zzlóljbél. hd p u t K p h t ó t b n «vele é p ü l e t é b e n A k ö t ő t ű k k e l! 5 z e b e n z V n kultúplo plébn eluító boltbn. K. M l t t 3. Uje* ő t,. 9 hth jó fodul nden l* Hllgtt, de lelke élyén, ttbenn Vl felít -Igen! hll Mjd debent ndent endben tll! f f ne fodul e... oh... /" É jknk hzudott Elfedte nden gyötő Etée! /// őt elvtte d ooly kínot vont! bú, nt egfognt tok! '» tdó hdvelő fekelő népben egéd eőket nye, Egyébb ngyobb v o : Slvno kultú íejl< d< évelz Bulgbn z Bulg 6.000, Phlüppopol , Vn H.0C». bn íz lépét tt, et íg 88 hen z Öze Ruzcuk 36.< 0, Plevn é Sl bzületéeknek ck l.7 /«volt tövényleen z " kol u. dóg 90 ben zuk 8.6% W eelkedett, löuep pedg vo l k o g között. A cldokbn gyeekek z ngy, bulg büzke, hogyh vn. így z ev tlgdtok zent év között nyk közül 628-nk voll leglbb 8 gyeeke, íg é v közötteknél 2647 lyen n y t tllunk. Teézeteen ezek főkép vdék lkkogból keülnek k. [gen ngy ke zületéek z: 472 k e t t ő é t'j h k e vot, tekntve hogy nyugt( oóp l l k b n egllpított nol n y K Bzütetée l kettő é 8000 zületée egy h ke, Bulgbn teékenyé zen téen j ó v l ngyobb nyú. Népozgl dt zent Bulgbn degen zületéű 8,77 vn, : degen z / - u 88,766 lelek. A bevndolottk közül töök 76,602, g y )222, o o z 564, z e b 6087, o z t k 3322 é néel 566. n b u g n keülete: Bug, Vn, Víddn, Vec, Kütendl, Phlüppopol, Pleven, Buz ouk, Soph, St Zgo, Tovo é Sueo. Fővo Soph 02,82 l k o l. Ponto kölekedé utk entén épült, földjz helyzet SZÜlte f ő v o H l k n félzget közepén, b o d l o nyogt zélen. A Budpet-Kontnt npoly v ú t, BucSSt-Szloník utvonlk k e e z t e z ő d n e k tt. A o t n vlghboú utn S o p h helyzete n e lez n n y excent ku, e t c e d ó n bulgok lkt t e ü Ittk h o z z c t o l utu nyugt h t e z e ktolódk. Fekvée honvédel z e p o n t b ó l k e d v e z ő, közel h t h o z, z ő ellenégnek teülete v n, e l y k e t t e t v é n é p l k j é zooú febu délun. Unottn, fultn. Mot nncenek gondolt. N e ltok e t, t. békében *»' jó volt ltn. N e lto zépet, ne g y ö n y ö k ö d ö k o z ó / ó k o o zép z o n y o k b n, l e n y o k b n. Met hboú vn oly különö y éln. Beletöődn egy ettenete ngy ktztófb, bezéln v l k v e l, k holnp hlott lez, egzoítn k é z é ', elbneuzn tő*, nden jót kívnn k o elent, elgondoln : zegény, té«ed e ltlk t ö b b é. A z elő dőben volt A k k o h ő ö k nek lttuk Ktonkt,» c k < hőöknek, o t z ebet, edent ttbgyő C l d p t ltjuk bennük é jnljuk őket. A k k o é g n e etük h b o ú zenvedéet, n y o o vulknjt, z ó t de bezéljünk ó l. negyek z utcn egy zoeu délutn. A tél etefelén t nth t v z lngyo zele c p n z cob. B e t é e k Hegye u t c. Teetnek. Szó no enet. Ooz foglyok hllnk e g y ellett. Bu, fjó énekük, ugy ezket hngjuk, ngy * dluk, e n n y fjdlo, <!y hngoz keeve jj oozt teetnek. E ne tud n ét, de ngy ljt z - ou t e e t é. E z top ének, zok f d tn bllgok. Ezebe jut ndenk, k v vlkt. A z ny, htve, tetvé, z e e t ő, Ezen z etén ck könnyezn ltott egy ppnl ltt z gé v o. Fénye v o \ Legényzob nden nppje, zob! ok, p ó l.'f: fnk, tükö plotk, bog I htú hzk. Cynó. Ezebe jtnk zok, kk vnk vlkt. Vlkt, ko kellene jönne. Beélnek, hznek, v n k. DCOS, d " ttkon könnyező ('.yuólélek lopódzk lelkünkbe, l vlkt folyton vunk, Hdfoggb eett véenk. k tln oe toppn be hozznk... A legutóbb egjelent hvtlo k u t t o k Ltjuk fehé hózőket, fehé c bodlt, h l l o z z e z e k kltó jjt, c e n zent bennünket közelebből éntő c p t o k de hllhögét, z utoló tenhozzdot... ból hdfoggb j u t o t t k : he ok nyoolt, ok zenvedő, tengee Sohlenge G y u l (Cz, 883.) hdngy fjdlonk. z ">. gy^ogezedből; N e j ó gondoln C k vn, c k Bgh Ljo egyéve ö n k é n t e ( K e n - hnn. A gondolt et ntö képeket v z o l l e l o, 892.) 83. gylogezedből; künk elé. Lenyűgöz, lecgz. N e jó gondoln. S z b ó [tvn tzede < Ljgyll) 9«Vn kell végét, egnyugodv, endben, pylűgzedboj ; keveet gondolkozv. A n y l Tób é H o v t h J ó z e f jő v e z e t n. Benedkovc L j o, <'ítn Lzló, L é p j ü n k b e k o o Gtegé Józef, Holly Pl, H o v t h.mhly, Kv b t V n, L z l ó Józef, N é e t h J n o, V ö ö k e e z t E g y l e t b e. É v Pzte Sndo, Tóth K l n é V dk Ie, közlegények z 5«huzezedből. t g d í j 2 k o o n. é v e e k kőzött z ny 0,9 /«, lletve 0.06V«. A tövénytelen zülettteek z k c n y, b J.: Megyek Ndo-utcn. M lt öt é fogt k kezet. Ajkól zllt bnto lgy bezéd, Vgztlt. Ne ölje úgy bnt! Neke fj, tj gnk! Vjon, * Ftlekezetltg Bulg l k o g n k túl n y o ó é z e göök kelet v S ^ ' ) ) ohdnuok fogynk (3.9. egyéb vllú u.. o ktholku (0.7 / ), p o t e t n (0.2 V), 0 0 ü öény (0.3 /«él zdó (0.9 kevé vn. Éghjlté zubtópu, de léggé ő kontuentl jelleggel. D o b o z t! vzonynk egfelelően felette vltozto. A Blkén del lejtő előtt edencében foó é z/, ny, v z o n t tél OSZ zete övd, de zgoún hdeg. Hőééklet zélőége S z o b b n 36.4 j u hl gn fekzk é 2Ó.6 febnu hde között vltkozk, bv középhőéékéklete 9.9*, (nny nt Budpeté). Vnbn xu elé ot é ÍDo leülyed 4.5. Éév közép.8*. A cpdék év özege köül vn, legkéőbb dőzkj t v - /. A Feketetenge vdéke v h o k b n gzdg e tlgos z u k évente Bulg ezőgzdg ll, de töpe LThOkOSOk ehol n c e n e k oly ngy z l ' tt, o d e e beltejeebb. gé pekkel v l ó ntenzív gzdlkodnk ndeneete h t n y. Vzont u j b b dőkben elég jól űvelk földjeket, t n d j o b b n gvpodó teéé e e d é n y e k bzony tnk. Lkónk 8 0 " őteeléel fogllkozk, z ozg felü letének 27 / l e d ő b o t j, 46 ező g z d g ű v e l é ltt ll. Gbonneüeket (92) 2.6 lló hektny teületen 665 lló í'c é t é k b e n teeltek ( b u z 28, o z 24, p,27, zb 26, k u k o c é z 0.4 lló tonn), egyéb gzdg növényt 0JB lló hekton 29 lló fe étékűt teelt ( o l j növények, dohny, len, kende 60, bugony e hüvelyeek 8, főzelék 60, tkny félék 4% gyüölc 8 lló tonn). Ngy j e l e n t ő é g e V? T Bulg zőlőteeléének 33 llót), tovb 7900 hekt teületen ózlgetek vnnk t 8 lló t. vgot teeltek, e l y b ő l 6.5 lló fe é kézítettek ó z o l j t. Állttenyéztée fejlődőben vn e 90 év lltllony ezőgzdgnk egfelelő volt. A z tzll zent ló, 2,238 8,488 z,.606,363 zvh. 42,978 bvly, 8.669,863 j u h, kecke éf 527,8 >eté volt B u l g bn. Hzznynk z ugynkko B.700,000, ézel 386/JL~> k é h c l d j zolgltttk. Köülbelül bulg j é v e n t e külfölde, kk >/épen j ö v e d e l e z ő bulgketézkedét zövetkezet lpon zk é téle ndg vztének h z j u k b. Bnyzl kncekben nylg zegény, nkbb h l " -, zeb e göög teületeken vnnk zottevő bnyk, l t l b n B l k n nk boznj é zeb éze bővelkedk bnyz édee e e k b e n, de ngyézt ég ottn pgon hevenek. Bulg 92. é\ bnyteéke (0 ev ltt I (» 4 ; í 6 6 ) tonn é z é e. &063 tonn ó l o é c, 2(- > ton c k e c. 600 t o n cnk-óloéc. Szénteelé ( T v n. Zgo) 32^94 tonn. Ávnyo v z e k b e n gzd. Bny é.^ nncennek eléggé k h z n l v, SZo kutt engedélyt dtk k é z degen t ö k e é ezen téen é g ngy jövő v. (Folyttjuk.)

4 4. E p Koo oldl degen (Vlz A koo tztvelönvoo. ézevétele Kooúl. P. F. fővo tn 96. Uwég Febu 8. H I R E FV. (Vlbv unt.) ckkée.) Tolt-e lő, e l y htlbbn í ü ü n o e döögte voln ezt z lpgzgot, nt otn? ( k ctteeke kell tekntenünk, hol b t e ellenég ndkét oldlon egynt zövetkezett övel gyekzk k t t zntén bzövetkezett e l l e n é g e ozgok '. eí ten. É ég fy eggyőződét ze hettüok ól, lo.ny /, z<»vetv- \./«, elynek zevezettége előehldottbb, zldbb. A közhugul jtó ndzt eezt»-t eg velünk, hogy zükéglet ckkenk ne követtek nlunk keelet é kínlt teeze* te tövényet, h n e tényezőkp.ek vnnk!.ívelve : é ez z g; g; külföld ^tlk e c A ő z h e t u e L ó l, hogy t j d n e tö hetetlen helyzetünknek z " k íogyztköz.»nftv.*- k zevezetlenégében ejlk. N e kell okvetlenül külfölde ennünk, bogy ennek z gzgnk bzonyító példvl t l l k o z z u n k ; eleg különböző eenn ckkeknek h n y utt* DUnk, e l y e ; fogj z:o/öv6tke:.'*?ek k ö t e l e k é b e ne ttozok ézéől vg egyltlbn ne. I vgy ck gen ngy nehézégek é költéget ; - n :v.eezle tők be. Előeudüekől vn z ó. \ 8 eg lyen Szövetkezéek tgj ÍS gykedve nézhetk p. e~y neet h o n l ó z e v e z k e d e - j K p t u k z lbb o o k t : Dehogy fj z nekünk, t T n ú, hzen z e ü n k nekünk vn, de könnyebb hbt egltn, nt ovooln. Sót n e v é t fele'ege volt c k k e l ín, Úgy ludtuk, hogy t>ztvelő t. A kook UL?y<nn* kjy jellezk tztvelőt:» V o d ó t ne fzet, de ok z Igénye.* Hogy békocnk n g y o b b é z é t k t o n n k vtték, többnek pedg lovt vtte el ktong e bj ogo, Mx kvételeen koo. Hog] hotel n n c, zt tudjuk ég^n, őt ó tudunk, hogy egy vo telken ép eudő.zl l o d teve polgete fókjbn vn. C k tn ut vtuk, hogy ezel jöjjön:»itt egy fél lló, ép; ^eek t ^ e k e egy o d e n zllodt, kölcön d o nektek pénzt, íe tl hozo z l l o d t, k b é b e vez tőletek é bztoítv vn z épület j ö «d e! }é -.'«Néeth Itvn, k o o ef. püpök lekéz npokbn éztvett Budpeten Klvn zövetég konfeencjn. ~ S z e é l y hí. Auguzt főhecegzony Koo b n. Ant éteülünk,auguzt főhecegzony, knek jótékonyg* e tevékenyégét ne lehet zvkb foglln, Koo Vöö keezt é kton kóhzk egtekntéée Koob fog éfceo közeljövőben. Előe lthtólg g ltogt c u hó elő npjbn töténk eg. Koo uj plébno. A Kut- che Józef tvozvl egüeedett plébno ll ho plyzó kévénye Telelt döntött vot kegyug köz gyűlée, ely Afüül&t Józel vo főj< gyző elnöklete ltt u Öze zobt d, u. óko plébno vlzt; A kegyug»mu tóhey!«annk ég n n c eg tgylt é elfogdt Alp < p tb. teve!.\>ke egy öcé zeb l c en vo főjegyző ndítvnyt 8 plébno eett e l, egy z olz h c éen ebeüü. lk vontkozólg, jd tté v egynek Kpltokbn fgyott le lb nlt lzt. Ez n előelthtó volt, d. télen. Vlózínűleg <»k koo í - u vu Mdukv Antl v&gkeeztu plébno h o n l ó helyzetben é így gzn ne jutott ek t e v é k e n y é g é t é ttjnk jutttott k d e z ü n k b *, hogy bo dog fővoknk utt,t v e z n o n y e t. ég o \ ckkekben, elyeknek ÓS Mye [e pkny plébno közt építünk Koobn. Vlóbn zegy h ne -> egyedül, de főteeíője l l *ydölt el, kk kozo d. Mduky Antlt 6 fgyelee ^g, ck z z. egy vgztló, hogy ozg volt. eg közelúltbn. zvzttöbbéggel Koo zb. k. n p volt k e c - j T n únk, ne K b b e n z ldtln llpotbn legtöbbet j vo plébnoul egvlztott kegy kellett gylogoln, h n e ulthtott! zenved zelle unkok n?y töege. ; N n c t e h t u l t ó n k, hol n é e t ü l é n e k e n e k, ug! közgyűlé Legngyobb éze h'x fzetée uttv, jtékzee í f n c u l d z n ó k o d n k é ngolul zetelena z uj plébno 8M. dec 4 é zületett vot ndg különböző konjunktúknk e \ keduekl b t n ondhtjuk, hogy /. -, d, h Bgotn (Koo.) Kpln volt [polynyéken, Hogy vendéglőnkben é kvéhzmnkbn j otn ngy dők tnulgt levonn ne j S e l e c b n y n, Ngyölvedeo, l'ozonyvgvöl ne nu\-.n dühöng ügyele, z tény, de ' tudj, vgy ne kj Ez tnulg pedg ; - ) í dnztto Befüöo, Stofo, ht n n y vendé;:.ő kvé.- eüfod«t Itl ne lehet nt nél ngybb gzd- 880 bn plébno Gtjon e I9Q& ót Vg! J f é l ev ltt kton u h b n, tt k okkl fogdjuk z :, k egltv tl z ü k éget, jön bbotó utn különbet nyújtn Hogy z tendt K z é b e t zgwt el v n h n y j o l v, zt ltjuk, őt n e c k bí ltunk, hne Ceuzt vettünk k e z ü n k b, z o l t u k, hny köbéte fe tölté kell... A z e d é n y, pénz kel de, pénz é pénz... A füdőben vn k e l l e t t? Mét n e be zélt ez ltt füdő ^e f Megondt voln, hogy 94 ben ' l k e z d t e füdőt enovln, ő t teüwtet» két klon.-gtól bővítée z o z é d o»aoglbóí«, de hdügynte zt o n d t, eől j d bezélünk» h b o ú utn.«n n c kozón zflt A k n - ű v e l e t ee kézen volt hboú előtt (09"J5 l ö l ) n büg egy.éekbe v l ó t ö ö ü l é. A z e v e z é keezt u on. z z ezköz, e l y lehetővé tez, hogy bböl j L e g f e l ő e ü n w é ö t fejezte k fel h c b ó l győzeleeen kké?!jün'. X e n ége g. Knoky S t n d o ő h. e.-bel tt. fő h c t é e gondolnók, hne <«.<. dőe., hdngynk, c «! óköz j ngybtokonk dőn fegyveek fevveek... phenn fognk é ^ eg,, z. bel 'őhdugyn k, fog nduln vv-vt n o l tevékenyég ( ^ T V el,c, dőn zelle unknk hvtv leznek födknek. G. Klnoky Sndo odzo ézesüu e ^ e e b ^ dolgok nyt ét tvenn. De kee, K l n Rudolf ö ö k e Néh K l n hogy ké >eek le>zuek e ezt z nyítt h v Rudolf, Koo v e g y e vot főpnj, tottl! tvenn, h tnúgok zent, k o o ef. eg- hzuegyenek főgonduok gukon e tudnk egíté? l l jt egélheté v z o n y k okzo ellentéte volt Hllvl egeedett vlg fögond>k d t n p o k b n töltötték b,' z v z u t j n. edekü tényezők kezébe vnnk letéve? A ezzt l bont k u ^ Koob j ö t t A z ozgot e nnk kultúj! t e j ^ éték ben z o l g l ó *^ köülényektől független z T ó t h Kll epee, dek le.ké.^z. A e g ü e e d e l l í * ^zoy Jooe, d o n y k. K Ö Z -oh e lehet K. e-. - * - t"ht. hogv.zevezkedé z jegyöt v>zotk eg. 3 tn. z. j de pénz ég n e. Színhz «egyedül ódozt, ely z egyént ú l y o L ^ n y j v t o ntet K o o b n. A tet é g nekünk, ht tudtuk voln, egítuk v z o n y o k wétléétől en úte tudj. E h leetendő lenyjvtó ntéét v o l n, hogy hozzk g u k k! Népopet* egetük ennek tételnek helyeégét, k léteítée edekeben zobton etekezletet t ngy defcttel együtt é Mgy zínhzt helyeelhetjük nnk ngynevű nezetgzdz tottk tövényzék plotbn, elyen é z t Megtnít bennünket z o v o l.^zvétt, hogy ndenkek e e ö > o b n H vettek Ko V k t o, g>öc f ő ü g y é z, ZS z l l o d építée tncot d pénz helyett! j zelle unkoknk, etlkozoí kell he bozk] J e n ő, ígzgügynzte t n c o, A békocokt eg kell endzblyozn, j lyenek ítélt gondolt ^zoknlto. lo >zevehovth Dneí, nzte ntfc, Vzkó Bűde de vlózínűleg g n vett n n y. f d g o t,, z.thez é bbn zevezetben k ö ü l é n y e n e k d., k o o k. tövényzék elnöke, Etez hogy feljelentette voln zt. k fuvt eg- j é eel.v u ek e",telelő tevékeny ézt kell Konél d., k. ügyéz. Az étekeztél utn eg tgdt.»a v o n k kfejezetten k ö t e l e é. " venne, et n e c k közöböég, h n e tekntették helyégeket, zükége épít o d e n é főleg ngy füdőt építene. Még legélénkebb okonzenv, h tétlen d, k e z é e k é :, t l k í t o k t bezélték eg. Vló kc e fzette **g z uotztól n e egyéb, nt önt ÓS u l h c b n zínűleg h b o ú ltt ck degleneen ű» H o g y z n j t z engedélyt é t ne lló tetvéenkkel z e b e n. ködk Koobn t/. tevezet lenyjvtó d n k, z é t h e t e t l e n. * Ht két engedélyt Kgy lyen zevezkedéől kptunk hít, ntézet, véglege építkezé, beendezkedé T n ú? vgy knek tgdt eg vo.v. elynek élén lló egyének neve telje bztoh b o ú u t n, gbéké dőke d. Az. ntézet í t h e t e t l e n n k b b z lyen k é d é. kot nyjt, hogy tt egy űden tekntetben egyenlőe I S O cn\t fog neveln A vege dolognk: z e ü n k nekünk K o : I o b I J v n, pénzünk kevébbé. nkbb, n e tncot! M d t T n únk Pénzt kóunk ké híve ltutku n t é z é n y ő l v n z ó. C é l j, hogy zelle u n k o k t egy z ö v e t é g b e töö íte, e l y n e k hvt lenne tgok öze gzdg vzonyt felölelve, e g é l h e t é vzonynk függetlenítée e e n d e z é e. C k helyzűke tt ne tejezkedhetünk k é z leteebben ennek ozglonk etetéée, de k ö z g z d g jelentőégée vló tekntettel é g lklodtn v z t é ü n k. A ozglo l ztvelők Szövetége név ndult eg é t u d o u n k zent v o o k b n elét e e d é n y e k utn ítélve, ngy ket helyez kltb. Meg vgyunk g y ő z ő d v e, hogy Koo vo é egye k ö z ö n é g e, ely n n y z o tnújelét dt n n k, hogy ko zelleével hldn tud, ettől z ltuztku o z g l o t ó l tvol d n n e fog. Még e g elítjük, hogy o z g l o ó l é z l e t e e b b fel vlgoítt nyújtnk : C z ö v e k J e n ő dóhvtl főellenő, Budpet, V e g y e h z é H b e k o t A l j o é n ö k, Budpet, Kztn-köút 8 3. ltt hétköznpokon eggel 7 dko, vnp eggel 6 óko nytttk k (Pénzt et 7 óg.) L e g f e l ő e l e e d t. fejezte k ő F e l Bége B c o k e ^ S:.d"»:.-/.,'./,,.d-n*, Boké K o n t é Obehoffo Bél tn. hdugyokuk 3«honvéd gylogezedben. Uj tnc?bo. A n p o k b n bontottk fel Koobn, k o o ef. egyhze gye vng tncbó t z t é g e beékezett zvztokt. E tztége S o o g y Sndo, t o nóc z o l g b í ó t v tottk eg. A Koonegyl Gzdy Egytüet Küthy Itvn főpn, egyeuet elnök e ö K l e t e ltt npokbn ttott eg e n d e év k ö z gyűléét. A tztújít o n e l n ö k k é e g y h n g ú lg ngy lelkeedéel é t K ü t h y I t v u v l z t t o t t eg. Alelnököknek e g v l z t o t t k zntén egyhngúlg : B n y y GéSS, G l y c z y Déne, K o n k o l y - T h e g e I e é H c k * c h K o l y. Ügyéz lett Cpf Dn üyvéd. A z g z g t ó v l z t n y b j o n k n t tg v^ttott.

évfolyam XVIií K o m á r o m v á r m e g y e i és városi érdekű társadalmi, k ö z g a z d a s á g i hetilap BARANYAY JÓZSEF Főmunkatárs:

évfolyam XVIií K o m á r o m v á r m e g y e i és városi érdekű társadalmi, k ö z g a z d a s á g i hetilap BARANYAY JÓZSEF Főmunkatárs: Korn á r o n 98 ultt 8 XVí évfoly 29 zá K o á r o v á r e g y e é váro érdekű tárdl, k ö z g z d á g hetlp A Koáro Vörö* Kerezt Egylet é Koárcr.tváregye Megjelenk nden cütörtökön, Eíífreeí á r Ke/ évre

Részletesebben

Főszerkesztő: KISS GYULA dr

Főszerkesztő: KISS GYULA dr Hrmncklencedk évfolym. r 33. zám Koom, KOMROMMEQYEI Poltk Előfzet r helyben vdékre : è>rc t K Félévre S K Negyedévre * K Kpye tám ár: 30 fllér. Megelenk mnden /ombton. küzdenek mgyr némel l e t v é r e

Részletesebben

mf's: ' i\ Hfkő i n h'zl >sí i rí! i/ ti l i sz 'ìuiir ti i'ti...

mf's: ' i\ Hfkő i n h'zl >sí i rí! i/ ti l i sz 'ìuiir ti i'ti... éfoly* 9 KERESZTÉNY zá. febuá HETLAP. * feg jet c zo b tt > ét V^ H T 7 > á R «Szóetezet, Váegye Dloeület, t u e T z o l t ó z ö t é g e Vegye Á l l t t e y é z t ő E g y e ü l e t Htlo l p j V,7 POLTKA

Részletesebben

Szerkesztők és laptulajdonosok! A sz«rkesztá tért felelős: BARANYAY JOZS F dr. Küi'dasá-i munkásait, hogy az a r a t ; i s i munkákra

Szerkesztők és laptulajdonosok! A sz«rkesztá tért felelős: BARANYAY JOZS F dr. Küi'dasá-i munkásait, hogy az a r a t ; i s i munkákra rte Koro. 95 árcus 4 XV. Koárováregye város Egylet Koáro Megjelenk Vörös nden DC?rcszt szá r 20 FÜLÖP ZSIGMOND 5 K, ngy dők fllér. vhr tengerélyről elyek elrejtve felszínre h o z z á k z áldás elegét,

Részletesebben

XIV. Ózdi Napok. Visszatekinto. Hősök Napja. 2012. június 1. IV. évfolyam 5. szám www.ozdikorkep.hu. Első hely. Városunkba látogatott Pálffy István

XIV. Ózdi Napok. Visszatekinto. Hősök Napja. 2012. június 1. IV. évfolyam 5. szám www.ozdikorkep.hu. Első hely. Városunkba látogatott Pálffy István 2012. júniu 1. IV. évflym 5. zám www.zdikkep.hu Viztekint Múltunkt, gyökeeinket nemck imeni édeme, hnem emlékeznünk i á. Ennek gndltnk jegyében indítjuk útjá Viztekintő vtunkt, melyben Ózd töténetéhez,

Részletesebben

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár.

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár. * e g y v e n e g y e d k évfolym. 73. Szombt, 920. október 2 szám KOM A R 0 M MEGYE btlatotj hrftftvfcffcseh-szlovák uulun... é%r«m K. félév rf 2 K. m^ul'uo \\ k. tjfjét»0 í m vdékre t ír K. félévre szm

Részletesebben

32. SZÁM. 1890. xxxvii. KVFOLYAU. a Újdonság, czélszerü és olcsó! egyetemi tanár. POLITIKAI ÚJDONSÁGOK eevntt: í fél évre _ 6

32. SZÁM. 1890. xxxvii. KVFOLYAU. a Újdonság, czélszerü és olcsó! egyetemi tanár. POLITIKAI ÚJDONSÁGOK eevntt: í fél évre _ 6 32 SZÁM 1890 xxxvii KVFOLYAU UJSÁG^ 524 Ey zó bece házizonyinkhoz! l ^ g y r h o n el«ő, l e g n g y o b b é» l e g j o b b h l r ^ e v ü 6 r t i z l e t e -» q Újdonág, czélzerü é olcó! P Stölzle k i

Részletesebben

Felelős szerkesztő: BARANYAY JÓZSEF. Főmunkatárs: ZILAHY LAJOS.

Felelős szerkesztő: BARANYAY JÓZSEF. Főmunkatárs: ZILAHY LAJOS. I li I Ká 98 ácius 2. XVIII. évfly t2 Si KOMÁRO Káváegyei és vási édekű tásdli, közgzdsági hetilp A Kái Vöös Keszt Egylet és Káváegye Tüzltószöweiségének hivtls lpj. Megjelenik inden csütötökön. Etftzstésl

Részletesebben

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo*

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo* Negyvenegye/lk évfolym 92. szám. S z o m b t, 9 2 0. d e c e m b e r II. ROI LPOK KO ROEGYEI Dfettt * r helyben C s e f c - e z l o v á k f rtélbt*s E f l t ó n - h. félévre ZH K, ftffjráévre lì F.-»-/

Részletesebben

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a II. é v f o l y m 18. s z á m. Á r 20 fllér. Komárom, 1930. m á j u s 3. r ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. I ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2 J 0 P. Egyes SzáU á r 20 íll. Megjelenk mnden Felelős

Részletesebben

Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR

Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR Komrom. 1914. június II. XIV. évfolym?4. szm Komrom vrmegyei és vrosi érdekű trsdlmi, közgzdsgi hetilp Megjelenik minden csütörtökön. Előfizetési r: Egész évre 10 K., félévre 5 JC, negyed évre 2 K 50 fillér.

Részletesebben

Lapvezer: TUBA J Á N O S. Főszerkesztő: KISS GYULA dr Kéziratokai nem

Lapvezer: TUBA J Á N O S. Főszerkesztő: KISS GYULA dr Kéziratokai nem étff o y m. 32. szám K o m á r o m, 98. u g u s z t u s 0. KOM ROMMEGYEI P o l t k Eg^s/»v«EtMzetétl r helybon és vdékre : L6 K Félévre s K Kegyedém Egye lá&l á ; : 3 0 fllór. Megjelenk mnden s z o m b

Részletesebben

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak XI évfo lym 1917 deczember 10 35 szám esendö lségilapok Szerkeszti kidj M kir Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztőbizottság ELŐFIZETÉSI ÁRA Félévre 6 koron RlgéBz évre 12 koron Negyedévre 3 koron Megjelen

Részletesebben

Ara 4 MfiSr. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. F 4fcg*g o ^ l e n p -os ^Pt#k a i i» a-f* 1 a p. Főszerkesztő és l&ptalajdonos: K u n Béla.

Ara 4 MfiSr. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. F 4fcg*g o ^ l e n p -os ^Pt#k a i i» a-f* 1 a p. Főszerkesztő és l&ptalajdonos: K u n Béla. Hódmzővásáhly, 9H, méfs f7 vsánp X évföfym 24 szám A 4 MfiS VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG F 4fcg*g o ^ l n p -os ^Pt#k i i» -f* p I F énk dmokáci A p o s t o l i, Főszksztő l&ptljdonos: Ss«*&sct6ség'& M^tówtfáít

Részletesebben

Főmunkatárs: Kérelem.

Főmunkatárs: Kérelem. Komrom 98 j n u r 7 ^ /V. M R Komromrmegye és Komrom F^lc Voros Megjelenk K mden r c ^ ros és D egyk zonbn rsk 30 'form szoehól bu rbl rk'k. béree dendy és g z d g. ez z m.klen é z hnk, k' csk lyen er.

Részletesebben

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor.

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor. Sftrin^kilencedik é*folt/r. 5-5" **ttw_ ; «n w à r o, 9 i 8. á p r i l i s 3. K O M R O M M E C ; V E K Ö Zí -Ö N Y Politllrl és t á r s d U i i r s BZMOK fok Bpltztr sundor könyvkerő v'dlkrc b*i, boi

Részletesebben

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt.

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt. XXV évfolvm Budpet 1'5 mclu 1 CSEnDőRSÉGI LAPOK SZERKESZTI' M O H Á c: S y SlcllesuOIeg es 1110001(11'1 BUDAPEST t KER BÖSZÖRMÉNYI-UT 2' Megjelenik minden ho ' en es 15 on Eloftzenos egy h:bn Hisek egy

Részletesebben

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai 5. szám. Komáromvármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági K o m á r o m i V ö r ö s K - r e s z t Egylet é s K o m á r o m v á r m e g y e Megjelenik minden csütörtökön, FÜLÖP ZSIGMOND negyed évre 8

Részletesebben

Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN

Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN A kiadvány a Garamond Kft gondozásában készült A grafikákat Lelesziné Tarnai Irén készítette 2002. május TARTALOMJEGYZÉK Előszó Gyermekkorunk karácsonya...5. oldal Kivégzések

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő:

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: . é v f o l y m 6. s z á m. Wk ~m Félévre K o m á r o m, 1930- f e b r u á r 8. * ELŐFZETÉS Egz é v r e r 20 fllér. 10 P. 5 P. Negyedévre E g y e s szám á r Megjelenk mnden SZERKESZTŐSÉG ÁR : 2*50 F. 20

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y Komárom, 9. november 5. XIV. évfolym 5. szám. MÁROMI ÚJSÁG Komromvármegyei és városi Komáromvármegye Megjelenik m i n d e n csütörtökön. Előfizetési á r : Egész évre 0K., félévre 5 K, szám ár 20 Tüzoltószövetségének

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Á r a 20 fillér. Felelős s z e r k e s z t ő : délben, amikor Krisztus földi helytartója, a római papa s z á z ezrek jelenlétében megnyitotta a

Á r a 20 fillér. Felelős s z e r k e s z t ő : délben, amikor Krisztus földi helytartója, a római papa s z á z ezrek jelenlétében megnyitotta a V. é v f l y m 4. s z á m. Á r 20 fllér. K m á r m, 9. á p r l s 8. * LŐFIZTÉSI gész évre Félévre 0 P. ÁH : egyedévre 5 P. 2-rA) P. Felelős s z e r k e s z t ő : 20 fl. PATHÓ gyn súlys felelőség hármlk

Részletesebben

n e k ü n n e p é l y e s leleplezése

n e k ü n n e p é l y e s leleplezése IV. é v f l y m f""* 23. szám r 20 1, s fllér. Kmárm, 1932. júns 4. - WLWLmm LŐFIZTÉSI gés2 évre Félévre 10 P. 5 í. } SZRKSZTŐSÉG K : egyedévre 2*50 P. gyes sz r Megjelenk mnden K m á r m. I g m á n d

Részletesebben

Felelős szerkesztő: MMMM

Felelős szerkesztő: MMMM VIII. vfolym 34. zám Ar 20 fillr. Komárom, 1936. uguztu 22. tekihoteíá ELŐFIZETÉSI ÁR Egz vre 10 P. Negyevre 250 P. Flvre 5 P. Egye zám ár 20 fill. Megjelenik minen zombton., tizteletá, hálnyilvánitá közrt

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben