Előzetes megvalósíthatósági tanulmány a TÁMOP-3.4.4/A azonosítószámú, Tehetséghidak című, kiemelt projekt megvalósításához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előzetes megvalósíthatósági tanulmány a TÁMOP-3.4.4/A azonosítószámú, Tehetséghidak című, kiemelt projekt megvalósításához"

Átírás

1 Előzetes megvalósíthatósági tanulmány a TÁMOP-3.4.4/A azonosítószámú, Tehetséghidak című, kiemelt projekt megvalósításához január 31. Projektgazda Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Cím: 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. II/1. Postai cím: 1507 Budapest, Pf. 1. Telefonok: ; ; Fax:

2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A PROJEKT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA A PROJEKT SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI TARTALMA A PROJEKT BEAVATKOZÁSI TERÜLETÉNEK ÉS CÉLCSOPORTJÁNAK MEGHATÁROZÁSA ÉS INDOKOLTSÁGA A PROJEKT GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI HÁTTERE A PROJEKT INDOKOLTSÁGA A PROJEKT SZÜKSÉGESSÉGÉT ALÁTÁMASZTÓ PROBLÉMA ÉS/VAGY STRATÉGIAI IRÁNY BEMUTATÁSA SZAKPOLITIKAI HÁTTÉR A PROJEKT CÉLJAI A PROJEKT CÉLJAINAK MEGHATÁROZÁSA A FEJLESZTÉS CÉLCSOPORTJA, AZ ÉRINTETTEK KÖRE, A FEJLESZTÉSEK HATÁSTERÜLETE A PROJEKT TEVÉKENYSÉGEI, A FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA A PROJEKT GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI HÁTTERE, A MEGVALÓSULÁS HELYSZÍNEI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK, PROJEKTELEMEK BEMUTATÁSA ÉS ELEMZÉSE MENEDZSMENT TEVÉKENYSÉGEK, FELADATOK MEGHATÁROZÁSA A PROJEKT HATÁSAINAK ELEMZÉSE INDIKÁTOROK A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI A PROJEKTGAZDA BEMUTATÁSA A MEGVALÓSÍTÁSBAN RÉSZTVEVŐ PARTNEREK BEMUTATÁSA A PROJEKTGAZDA ÉS PARTNEREI SZAKMAI KOMPETENCIÁJÁNAK ÉS PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ TAPASZTALATAINAK BEMUTATÁSA A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS ÉS FENNTARTÁS SZERVEZETE, ERŐFORRÁSAI A SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁS ÜTEMEZÉSE ÉS PÉNZÜGYI TERVE CSELEKVÉSI TERV AZ EGYES TEVÉKENYSÉGEKHEZ RENDELT KÖLTSÉGEK A TELJES PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSE SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI FENNTARTHATÓSÁG

3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A tehetségsegítés nagyszabású, húszéves hazai programjának, az Országgyűlés által elfogadott Nemzeti Tehetség Programnak (www.tehetsegprogram.hu) meghatározó része a Magyar Géniusz Program (www.geniuszportal.hu). Ez a 2009 júniusában kezdődött és 2011 végéig tartó program egy kiemelt projektből 1 és az ehhez csatlakozó társpályázatokból 2 áll. A program fókuszában a tehetségeket segítő felnőttek állnak. E programban a tehetségsegítők hálózatszervezése és szakmai megerősítése egymást erősítő folyamatként van jelen. A Tehetségpontok, a Tehetségsegítő Tanácsok hálózata, a Tehetségnapok (új típusú interaktív és fesztiváljellegű rendezvények), a tehetségsegítés jó gyakorlatainak leírása és átadása, valamint a képzések új rendszere egyaránt szolgálják a pedagógus és civil segítők szakmai felzárkóztatását és kapcsolatteremtését. Erre az alapra, valamint a Kárpát-medence egészének tehetségsegítő forrásait feltáró Tehetségtérképre épülhet rá a Nemzeti Tehetség Program 2012-től tervezett második szakasza (Tehetséghidak Program), amely még a jelenleginél is hangsúlyozottabban fog a tehetséges fiatalok közvetlen segítésére fókuszálni. A Magyar Géniusz Program és a tervezett Tehetséghidak Program szakmaisága és finanszírozási területei szorosan illeszkednek a Nemzeti Tehetség Alap forrásaiból eddig kiírt és ennek es kétéves cselekvési tervében tervezett pályázatokhoz, de nincsenek átfedésben. A Tehetséghidak projekt szervesen illeszkedik az Országgyűlés által elfogadott és támogatott, húsz évre vonatkozó stratégiába. A magyar tehetségek felkutatása és segítése hasznos pénz- és energiabefektetést jelent a jövőbe, hiszen az ország versenyképessége és tudományos előrehaladása tekintetében alapvető fontossággal bírnak a jól képzett és tehetséges szakemberek. A kormányzat ennek megfelelően kiemelt fontosságú stratégiaként kezeli a bármely műveltségi területen kiemelkedő tehetségek segítését, számukra a megfelelő lehetőségek biztosítását, képzési szükségleteik kielégítését. A tehetségsegítés valódi ágazatközi terület, nem sorolható be egyetlen irányítási rendszer kizárólagos felelősségi körébe sem, megvalósításához a különböző ágazatok együttműködése szükséges. A Tehetséghidak projekt így valóban hidat épít az ágazati irányítási rendszerek között, a projekt céljainak megvalósítását az állami irányítás több szereplője is küldetésének fontos pontjai között tartja számon. Így szerepet kell, hogy vállaljon és kapjon a közoktatás és a felsőoktatás (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) mellett további minimum két szaktárca is. Szak- és felnőttképzés, munkaerőpiac (Nemzetgazdasági Minisztérium). A szakképzés fejlesztése érdekében a projekt jelentős mértékben alapoz a térségi integrált szakképző központok (TISzK) által nyújtott képzésekre. Társadalmi felzárkóztatás (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium). A tehetségsegítésnek szoros kapcsolatban kell állnia a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és felnőttek felzárkóztatása érdekében tett lépésekkel, a sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének, valamint az integrált nevelés megvalósításának céljaival, hiszen a felsorolt célcsoportok mindegyike valamilyen módon és irányban eltér az átlag -tól, így különleges, egyénre szabott bánásmódra van szüksége. Fontos tehát a társadalmi 1 TÁMOP 344A Ft a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács jogi képviseletét ellátó Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége közhasznú egyesület, mint projektgazda irányítása alatt. 2 TÁMOP 344B és TÁMOP 343 összesen Ft eddig szerződött támogatás, ami a pályázatok váratlanul magas volumene és magas szakmai színvonala miatt eredetileg tervezett keretösszeg 269%-a. 3

4 felzárkóztatásért felelős államtitkárság felelősségi körébe kerülő regionális képző központok (RKK) bevonására is. A Magyar Géniusz Program a forrásmegosztás szintjén a tehetségsegítők hálózatba szervezésére és szakmai megerősítésére fókuszál ( először halászni kell tanítani alapon ), a folytatásaként tervezett Tehetséghidak Program viszont már direktben célra fordul, és a tehetséges fiatalok hálózatba szervezését és segítését állítja a középpontba. A hosszú távú folyamatok természetes fejlesztési logikája mellett az anyagi ráfordítások elemzése alapján pénzügytechnikailag is kimondható, hogy a Tehetséghidak Program elindítása nélkül a Magyar Géniusz Program által megteremtett alapok nem jutnak el kellőképpen a valódi célcsoporthoz, a tehetséges fiatalokhoz. A Tehetséghidak javasolt teljes keretösszege Ft, amely a kiemelt projekt Ft keretéből és 2x Ft társpályázati keretből áll, utóbbi a (leginkább érintett NEFMI) szaktárca egy háttérintézményének szakmai koordinálásával valósulhat meg. A tervezett Tehetséghidak Program sok eleme a szintén a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által gondozott Géniusz Program eddigi eredményeire épül, ezekkel együtt értelmezhető, ezért először érdemes áttekinteni a Géniusz Program legfontosabb eredményeit. I. A Magyar Géniusz Program legfontosabb eddigi eredményei I.1. Tehetségpontok (2011. február elején >400, re a Kárpát-medence egészét behálózták a tehetséggondozás legkülönbözőbb területein működő Tehetségpontok. Ezek olyan közoktatási és felsőoktatási intézmények, egyházi, civil szervezetek fenntartásában működő tehetséggondozó műhelyek, amelyeknek a következő négy általános feladatköre van: tehetségazonosítás, tehetséggondozás, tehetség-tanácsadás (kollégának, szülőnek, tehetséges fiatalnak), a Tehetségpontok hálózatába való bekapcsolódás. A Program a Tehetségpontok hálózatára is építve 2011 őszére mintegy tehetséges fiatalt fog közvetlenül elérni. I.2. Géniusz Képzések (http://geniuszportal.hu/megtartott_kepzesek) A tehetséggondozó szakmai munka megerősítésére a projekt közel 100 témakörben fejlesztett ki és akkreditált órás képzési programokat. A Géniusz Képzések az ország valamennyi régiójában elérhetők, a projektben 2010 év végéig 330 képzési csoportban pedagógus (és civil tehetségsegítő) vett részt; a képzéseken a projekt végéig várhatóan több mint fő fog részt venni. I.3. Tehetségtérkép és Tehetségportál Létrehoztuk Magyarország és a határon túli magyarlakta területek internetes Tehetségtérképét, amelyen a Tehetségpontok részletes bemutatásán kívül megtalálhatóak a legjobb tehetséggondozó gyakorlatok is. A Tehetségtérkép a Program honlapján, a Magyar Géniusz Portálon (http://geniuszportal.hu/?q=tehetsegterkep) található meg. I.4. Konferenciák és Tehetségnapok A Program az elkövetkezendő évben legalább 500 Tehetségnapot rendez az ország valamennyi régiójában és a határon túli magyarlakta területeken (http://geniuszportal.hu/?q=tehetsegnapok). Ezek a rendezvények minimum embert fognak megmozgatni a Kárpát-medencében. 4

5 I.5. Tehetségsegítő Tanácsok A Program keretén belül a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács (www.tehetsegpont.hu) kezdeményezte, hogy az oktatási, önkormányzati és az üzleti szektor képviselőiből országszerte alakuljanak Tehetségsegítő Tanácsok (http://geniuszportal.hu/?q=node/1186). E Tanácsok települési, megyei, vagy regionális szinten teret adnak a tehetségügy magas szintű (érdek)képviseletére, és megteremtik a szükséges szektorközi egyeztetések fórumait, ezzel erősítve a tehetségsegítés társadalmi beágyazottságát és a tehetséghasznosulást. I.6. Néhány példa a fontosabb folyamatban lévő munkákból A tehetségsegítő jó gyakorlatok összegyűjtése, webes és papíralapú publikálása. A Tehetségbarátok Körének kialakítása (mentorok, partnerek, támogatók és önkéntesek). A Széchenyi-kártya mintájára működő Tehetséghitel-konstrukció alapjainak kidolgozása. Az EU első Tehetségnapjának (www.talentday.eu) a megrendezése 2011 áprilisában. II. A es Magyar Géniusz Programot követő, közötti Tehetséghidak Program indokoltsága A Magyar Géniusz Program három komponense (a TÁMOP 3.4.4/A Magyar Géniusz kiemelt projekt, és az erre épülő pályázatos konstrukciók, így a TÁMOP Iskolai tehetséggondozás, valamint a 3.4.4/B Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása konstrukció) szakmai és hálózatépítési szempontok alapján egyaránt szerves egységet alkotva, egymást segítve működik. A húsz évre tervezett Nemzeti Tehetség Programot segítő két nagy EU-s projekt (a sikeresen futó Magyar Géniusz Program és a 2012/13-as folytatásaként tervezett Tehetséghidak Program) folyamatosságát és szoros egymásutániságát különösen szükségesnek látjuk a következő okok miatt: Az I. pontban részletezett adatokkal de a kormányzati vezető tisztségviselők szinte mindennapos meghívásaival is igazolható, hogy a tehetségek segítésének gondolata elemi erejű aktivitást és lelkesedést váltott ki az ország pedagógusainak jelentős részéből, valamint más, egyházi és civil tehetségsegítő közösségekből. Jelenleg a tehetségsegítésbe való bekapcsolódás vágya sokkal gyorsabban terjed, semmint a vágyak forrásául szolgáló ugyancsak fejlődő helyi finanszírozás. Emiatt a kibontakozó lelkesedést rendkívül letörné egy elakadás azokban az EU-s forrásokban, amelyek jelenleg példa nélkül álló módon segítik az innovációt. A Nemzeti Tehetség Alap 2010-ben megnyílt forrásaiból a működésükben támogatott hazai és határon túli magyar tehetségsegítő intézmények szintén a Magyar Géniusz Program új fejlesztésű, innovatív hálózatára és szakmaiságára támaszkodnak. A Nemzeti Tehetség Alapra és a költségvetésre különösen a jelenlegi gazdasági helyzetben nem lehet drámai sebességgel ráterhelni azt, hogy a meginduló EU-s fejlesztések működési igénye mellett még az óriási lendület által indokolt új fejlesztéseket is támogassa. A tehetségsegítés emberöltőnyi léptékű feladat. Amennyiben a tehetségsegítőket és a tehetséges fiatalokat célzó programok egymásra épülése megszakadna, minimálisan több ezer tehetséges fiatal esne ki az alakuló országos rendszerből. Ezeket a tehetséges fiatalokat a kezdeti lelkesedésük felkeltése után cserbenhagynánk. Szükségesnek látjuk tehát, hogy a jelenlegi Magyar Géniusz Programot közvetlenül követhesse a Tehetséghidak Program, amely egy kiemelt projektet és helyi pályázati projekteket tartalmaz. A Magyar Géniusz Program által elindított folyamatok működési költségei még közvetve (bújtatottan) sem terhelik a Tehetséghidak Program forrásait, mivel a beindított innovációk működési költségeit 5

6 a közben megszületett Nemzeti Tehetség Alap forrásai: a költségvetési forrás 3, valamint az ehhez járuló SZJA 1%-os állampolgári felajánlásból álló (2009-ben Ft, 2010-ben Ft) összegek, valamint a Tehetségpontok és Tehetségsegítő Tanácsok rendszere által egyre jobban mobilizált helyi források fedezik. A Magyar Géniusz Program és a javasolt Tehetséghidak Program pénzhasznosítása messzemenően hiteles és költség-hatékony, amire nemcsak a résztvevők önkéntes munkájának szokatlanul magas aránya, hanem a program Portálján közzétett, részletes elszámolásokat is tartalmazó Becsületablak (http://geniuszportal.hu/becsuletablak) is példa. A Tehetséghidak Program javasolt volumene a Magyar Géniusz Programénál számottevően kisebb, így a nem-eu-s és nem-költségvetési erőforrásokat is fokozatosan egyre inkább be lehet kapcsolni. Amennyiben a Tehetséghidak Program terve elfogadást nyer, a tehetségsegítés tavaly megkezdett 20 éves, az egész EU-ban és világszerte példa nélkül álló, rendszerbe szerveződő folyamata hiátus és törés nélkül folytatódhat. III. A Tehetséghidak Program főbb céljai A Tehetséghidak Program a jelenleg sikeresen futó Magyar Géniusz kiemelt projekt és társpályázatai által elért eredményeket négy pillér mentén fejleszti tovább. A Tehetségtranszfer pillér hidakat képez a tehetséggondozás Kárpát-medencei hálózatának eddig elszigetelt elemei között. A Tehetségközösségek pillér a tehetséges fiatalok és a tehetségfejlesztők értékteremtő közösségeit erősíti meg. A Felelősségvállalás pillér a tehetséges fiatalok tehetségének hasznosulását és társadalmi felelősségvállalását segíti. A Nemzeti Ügy pillér a tehetségtudatosság terjesztését. a tehetségbarát társadalom kialakítását és a magyar eredményeknek az EU-ban való megismertetését és adaptálását szolgálja. 3 A Munkaerőpiaci Alapnak a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény 9. -a (2) bekezdésének f) pontja szerinti, a képzési alaprész tárgyévi eredeti bevételi előirányzata három százalékának megfelelő összegű pénzügyi keret. 6

7 A Tehetséghidak Program fő célkitűzései a következők lesznek: A. Tehetségtranszfer pillér: hídképzés a tehetséggondozás hálózatának eddig elszigetelt elemei között 1) A Program kidolgozza és bevezeti a tehetség életpálya-nyilvántartó (Tehetségútlevél) rendszert az óvodától felnőttkorig. 2) A Program az EU-ban egyedülállóan kísérleti stádiumban kialakítja a felnőtt és időskori tehetséggondozást. 3) A Program kommunikációs és együttműködés-fejlesztő rendszert dolgoz ki és indít el a szülő-pedagógus-tehetséges fiatal háromszögben. 4) A Program tudástranszfert hoz létre régiók között. 5) A Program Tehetségpalánta programja tehetséggondozó programokat indít olyan közösségekben, és területeken, amelyek hátrányos, vagy elzárt helyzetük révén nem képesek a pályázati rendszerbe való bekapcsolódásra. 6) A Program kialakít egy webes felületű Tehetség Piacteret. B. Tehetségközösségek pillér: tehetségmenedzsment, tehetségek és tehetségfejlesztők közösségei 7) A Program támogatja a felismert tehetségű fiatalok egymás közötti találkozóit, önszerveződését. Virtuális Tehetségtér felületet hoz létre. 8) A Program összeköti a tanév szorgalmi időszakában folytatott tehetséggondozó tevékenységeket a nyári tehetségfejlesztő táborokkal. 9) A Program a kiemelt tehetségek számára közvetlen szakmai, pszichológiai, mediációs, önmenedzselő stb. technikák elérését biztosító központi módszertant dolgoz ki és vezet be. 10) A Program fő részére tapasztalatátadó és ismeretbővítő képzéseket fejleszt és szervez. C. Felelősségvállalás pillér: a tehetség hasznosulása, a tehetségek társadalmi felelősségvállalása 11) A Program felkutatja, és hálózatba szervezi az elmúlt 20 év országos tanulmányi versenyeinek helyezettjeit és más, hosszú időre visszatekintő tehetséggondozási formák korábbi nyerteseit. 12) A Program kidolgozza a Haza a magyar tehetségekkel! programot. 13) A Program létrehozza a tehetséges fiatalok szervezett képviseletét a Tehetségsegítő Tanácsokban. D. Nemzeti ügy pillér: kommunikációs offenzíva a tehetségbarát társadalomért, és a magyar tehetségfejlesztő eredmények EU elismertetéséért, és adaptációjáért 14) A Program a média minden ágát (így a virtuális közösségi tereket is) kihasználó kommunikációs offenzívát indít a magyar társadalom tehetségtudatosságának növelésére, egy tehetségbarát társadalom irányába történő elmozdulásra. A Program az EU tagállamainak többségére, valamint nemzetközi szervezetekre (pl. UNESCO) kiterjedő kampányt szervez a magyar tehetséggondozási modell megismertetésére és előkészíti egy budapesti EU Tehetségközpont megalapítását. 7

8 A Tehetséghidak projekt várható hatásai A projekt megvalósulása esetén a társadalom szinte minden rétege közvetlen vagy közvetett célcsoporttá válik, így részesül a projekt eredményeiből. A társadalom egészére a projekt keretében indított komplex kommunikációs kampány gyakorolja a legnagyobb hatást. A közéleti kommunikációban nagyobb teret kap a tehetségsegítés fogalma, a lakosság megismerheti annak fontosságát, hasznát és nyitottabbá válik a tehetségek felismerésére, elfogadására, támogatására. A Tehetséghidak projekt kiemelt fontosságot tulajdonít az agyelszívás helyett a magyar tehetségek hazatérése elősegítésének. A tehetséges fiatalok kortárscsoporti és segítő hálózati kapcsolatainak kiépítésével a tehetséges és képzett szakemberek nagyobb arányban fogják Magyarországon kamatoztatni a megszerzett tudásukat, innovatív ötleteikkel lendületet adva a magyar gazdaságnak és növelve hazánk elismertségét a világban. Rövidebb távú és konkrétabb hatást kívánunk gyakorolni a magyar gazdaságra azáltal, hogy sokrétű, hiteles tehetségeket hiteles vállalkozókkal, cégekkel, üzleti angyalokkal és kockázati tőke lehetőségekkel összekötő kapcsolatrendszert építünk ki a magyar tehetségek és a magyar munkaerőpiac szereplői között. A projekt keretében létrehozott szellemi termékek között nagyobb jelentőséggel a kifejlesztett, létrehozott (és kipróbált, beindított) tehetséggondozó programok bírnak. Ezek mellett kiemelkedő jelentőségűek a felépített adatbázisok, amelyek folyamatosan fejlesztve és karbantartva biztosítják a tehetségsegítés érintettjeinek kapcsolatfelvételét, informálódását és a szereplők egymásra találását. A projekt megvalósulása során számos képzés kidolgozását és lebonyolítását tervezzük, amelyek naprakész tudást közvetítő módszertanokként hosszú távon szolgálhatják a tehetségsegítés ügyét. A projekt hatni kíván a pedagógusképzés jelenlegi gyakorlatára, hangsúlyosabbá emelve abban a tehetségsegítéssel kapcsolatos tudáselemeket. A projekt az EU tagállamok és más országok irányába tervezett kommunikációs és kapcsolatépítő kampánya révén Magyarország imázsába szervesen beépül a Hungary is a country of talents kép, ami számos igen nagy jelentőségű közvetett gazdasági haszonnal fog járni. 8

9 1. A PROJEKT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA 1.1 A projekt szakmai és pénzügyi tartalma A jelenleg futó Magyar Géniusz kiemelt projekt és társpályázatai fókuszában elsősorban a tehetségeket segítő felnőttek álltak. E Magyar Géniusz Programban kialakított tehetségsegítő hálózatra és szakmai alapokra épülhet a tehetséges fiatalokat közvetlenül segítő következő, Tehetséghidak Program. A Tehetséghidak Program (a továbbiakban: Program) tevékenységi területei A. Hídképzés a tehetséggondozás hálózatának eddig elszigetelt elemei között 1) A Program kidolgozza és bevezeti a tehetség életpálya-nyilvántartó (Tehetségútlevél) rendszert az óvodától felnőttkorig. Ezzel biztosítva lesz a felismert tehetségek fejlesztési folyamatossága és az egyes intézmények közötti tehetségügyi információáramlás is. P 4 2) A Program kiterjeszti a Magyar Géniusz Program 35 éves felső korhatárát, és az EUban egyedülállóan kísérletes stádiumban kialakítja a felnőtt és időskori tehetséggondozást. Ebben ötvözi a fiatalkori tehetséggondozásban és a life-longlearning technikákban felgyűlt legjobb tapasztalatokat. P 3) A felismert tehetség kibontakozásának kiemelten fontos támogatói a szülők és a pedagógusok. A Program a tehetségek fejlesztése érdekében többszintű kommunikációs és együttműködés-fejlesztő rendszert dolgoz ki és indít el a szülőpedagógus-tehetséges fiatal háromszögben. Ebbe bekapcsolja a tehetségsegítés más szereplőit is (mentor, gyermekorvos, védőnő, gyámügyi szakember, pszichológus stb.) P 4) A Program tudástranszfert hoz létre régiók között: megteremti a Magyar Géniusz Programban létrejött Tehetségsegítő Tanácsok együttműködésének fórumait, és innovatív, differenciált csoportalkotási technikákkal mélyíti el a megalakult Tehetségpontok együttműködését. Ebben különlegesen fontos szerepet töltenek majd be a térségi, megyei, regionális és tematikus Tehetségpontok. P 5) A Program Tehetségpalánta alprogramja aktív felkutatással és célzott segítéssel helyi tehetséggondozó programokat indít olyan közösségekben, és területeken, amelyek hátrányos, vagy elzárt helyzetük révén nem képesek a pályázati rendszerbe való bekapcsolódásra. E programba a projekt bevonja a tehetséges fiatalokat is. 6) A Program az oktatás és a munkahelyek világa közötti hidak építése érdekében olyan fórumokat teremt, amelyek segítik az ifjú tehetségek tudásának és képességeinek hasznosulását. Ennek egyik elemeként a projekt kialakít egy webes felületű Tehetség Piacteret, amelyen tehetségében, illetve tehetség-barátságában szavatolt hitelességű kooperációs partnerek találhatnak egymásra. E tevékenységekben a munkáltatók 4 A P szimbólum az adott tevékenységi terület megvalósításában a Program társpályázatos elemének részvételét jelöli. 9

10 mellett építeni fogunk mind a közoktatási szakmai, mind a felsőoktatási intézményi és hallgatói partnerekre is. B. Tehetségmenedzsment, tehetségközösségek 7) A tehetség-kortárscsoportok támogatása a tehetség kibontakozásának egyik leghatékonyabb eleme. A Program mind tehetségterület, mind tehetségszint szerint differenciáltan, valamint éppen ennek ellentéteként: sokhelyütt éppen integráltan is támogatja a felismert tehetségű fiatalok egymás közötti találkozóit, tapasztalatcseréit, képességterületenkénti közös fejlesztését: képességeiket felmérő, illetve azt később lehetővé tévő alkalmakon való részvételük támogatásával, iskolalátogatások, szaktábori tapasztalatcserék és közösségi fejlesztő programok szervezésével. A Program része az önszerveződés legkülönfélébb módjainak támogatása: webes közösségi felületek, szakmai virtuális terek kialakítása, a közösségi média (pl. Facebook) teljesen újszerű, a tehetségekhez illő felhasználása. A tehetségkortárscsoportok közösségformáló ereje felmérhetetlenül nagy segítséget jelent a tehetségek külföldi tapasztalatai utáni hazacsábításában. P 8) A Program szakmai egységekbe rendezi, és elindítja a tanév szorgalmi időszakában helyben folytatott tehetséggondozó tevékenységek (mentorálás, szakkörök) összekötését a nyári időszakban régiós és országos szinten megtartandó tehetségfejlesztő táborokkal. P 9) A Program a Tehetségpontok szakmaiságára is támaszkodva a kiemelt tehetségek (zsenik) számára közvetlen szakmai, pszichológiai, mediációs, önmenedzselő stb. technikák elérését biztosító központi módszertant dolgoz ki és vezet be. 10) A Program a tehetségfejlesztő közösségek erősítése céljából fő részére tapasztalatátadó és ismeretbővítő képzéseket szervez külön programokkal a hátrányos helyzetűekkel foglalkozók számára, illetve a tehetségek családjának, és környezetének képzésére. A képzési programon belül mentor és konzulens képzés is szerepel pedagógusoknak, pszichológusoknak, valamint intézményvezetők és intézményfenntartók speciális képzéseit is tervezzük. A képzéseket új szakmai anyagok sora egészíti majd ki. C. Tehetségek társadalmi felelősségvállalása 11) A Program széleskörű együttműködéssel szakterület, illetve saját korábbi oktatási intézmény szerint létrehozza a sikeres (verseny-győztesek, ifjú kutató) tehetségeknek az ifjabb tehetségeket segítő mentorhálózatát. Ez sokgenerációs modellel erősíti a tehetségek társadalmi felelősségvállalását, a tehetséggondozó intézmény szakmai munkáját, és további jelentős hatást fejt ki az agyelszívás ellen is. Ennek érdekében a Program felkutatja, és hálózatba szervezi az elmúlt 20 év országos tanulmányi versenyeinek helyezettjeit és más, hosszú időre visszatekintő tehetséggondozási formák (TDK, KutDiák, Innovációs Verseny, stb.) korábbi nyerteseit. P 12) A Program a létező más programokra támaszkodva (pl. az MTA Lendület programja) kidolgozza, és nemzeti rendszerré fejleszti a Haza a magyar tehetségekkel! programot, amely komplex eszköztárral igyekszik hazacsábítani a külföldre került magyar tehetségeket. 13) A tehetséges fiatalok társadalmi felelősségvállalásának elősegítése érdekében a Program létrehozza a tehetséges fiatalok szervezett képviseletét az addigra országszerte kialakuló Tehetségsegítő Tanácsokban. 10

11 D. Kommunikációs offenzíva: A tehetség nemzeti ügy 14) A Program a média minden ágát (így a virtuális közösségi tereket is) kihasználó kommunikációs offenzívát indít a magyar társadalom tehetségtudatosságának növelésére, egy tehetségbarát társadalom irányába történő elmozdulásra. A Program az EU tagállamainak többségére, valamint nemzetközi szervezetekre (pl. UNESCO) kiterjedő kampányt szervez a magyar tehetséggondozási modell megismertetésére és előkészíti egy budapesti EU Tehetségközpont megalapítását. A Magyar Géniusz Programra és a Tehetséghidak Programra fordított összegek 5 megoszlásának összehasonlítása Magyar Géniusz Program Tehetséghidak Program 3,7% 4,7% 2,4% 8,2% Menedzsment 5,2% Menedzsment 35,0% Tehetségsegítők hálózatképzése Tehetségsegítőkre fordított direkt összegek 27,7% 23,1% Tehetségsegítőkre fordított direkt összegek Tehetséges fiatalokra fordított direkt összegek 48,4% Tehetséges fiatalokra fordított direkt összegek Egyéb általános Tehetséges fiatalok hálózatba szervezése Egyéb általános 41,6% A Magyar Géniusz Program a forrásmegosztás szintjén is a tehetségsegítők hálózatba szervezésére és szakmai megerősítésére fókuszál (összesen 83% először halászni kell tanítani alapon ), a folytatásaként tervezett Tehetséghidak Program viszont már direktben célra fordul, és a tehetséges fiatalok hálózatba szervezését és segítését állítja a fókuszpontba (összesen 69 %). A hosszú távú folyamatok természetes fejlesztési logikája mellett így az anyagi ráfordítások elemzése alapján pénzügytechnikailag is kimondható, hogy a Tehetséghidak Program elindítása nélkül a Magyar Géniusz Program által megteremtett alapok nem jutnak el kellőképpen a valódi célcsoporthoz, a tehetséges fiatalokhoz. A Tehetséghidak javasolt teljes keretösszege Ft, amely a kiemelt projekt Ft keretéből és 2x Ft társpályázati keretből áll, utóbbi a (leginkább érintett NEFMI) szaktárca egy háttérintézményének koordinálásával valósulhat meg. 5 A megoszlási adatok az 5%-os tartalékot nem tartalmazzák. 11

12 A Tehetséghidak ( ) költségvetési tervének vázlata Megnevezés költség (idő vagy más) összesen egység projektmenedzser pénzügyi vezető asszisztens járulékok összesen jogi tanácsadás Projektmenedzsment összesen: megvalósításban részt vevők (átlagosan 10 fő teljes állású) munkavállalók járulékai megvalósításban részt vevő megbízási díjasok külsős magánszemélyek bérjellegű kifizetéssel: szakemberek, pszichológusok, pedagógusok, oktatók, segítők stb.) járulékai jóléti és kulturális költségek kiküldetési költségek (belföld és külföld) egyéb szolgáltatás (megvalósításban részt vevő megbízási díjasok számlás kifizetéssel: szakemberek, pszichológusok, pedagógusok, oktatók, segítők stb.) Szakmai megvalósítás összesen: anyagköltség (oktatási segédeszközök stb. beszerzése) célcsoportnak biztosított költségek (tehetséges fiatalok programjai) célcsoportnak biztosított képzési csoportok költsége (mentorok, tanárok, felnőtt ifjak, segítők stb. képzései esetében; 20fő/csoport, 150 képzési csoport) Célcsoport számára biztosított költségek összesen: bérleti díj - iroda bérleti díj - gépjármű szállításhoz egyéb bérleti díj - terem, oktatástechnikai eszk., tolmácsgép, stb karbantartás Hirdetés, marketing, kommunikációs költségek (saját honlap, más médiumok, reklámtárgyak stb.) Oktatás és továbbképzés költségei (szervezés) Tervek, tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének költsége (10 tanulmány) Rendezvényszervezés költsége (15 rendezvény, átlagos költség) Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatás összesen Nyilvánosság biztosításának költsége (webfejlesztés, szórólapok, tájékoztató táblák stb.) Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek Könyvvizsgálói díjak Projekt megvalósításához igénybevett egyéb szolgáltatás összesen irodai berendezések (számítógép, másoló, stb.) iroda bútorok Eszközbeszerzés összesen irodaszer bank költség telefon, posta, egyéb ált. költség egyéb általános költség összesen Mindösszesen tartalék Kiemelt projekt teljes támogatási igénye A társpályázatok A kiemelt projekthez kapcsolódó társpályázatok pályázati kiírását 2 ütemben, kétszer forint keretösszeggel javasoljuk. Így pályázatonként átlagosan forintos támogatással és ennek megfelelően 280 támogatott pályázóval számolva a kiírás megfelelően szolgálhatja a Tehetséghidak célkitűzéseit. A társpályázók bekapcsolódása különösen az előzőekben felsorolt tevékenységi területek esetén P-vel jelölt programpontokban valósítható meg. Tekintettel a tehetséggondozás igen változatos formáira, a társpályázatok a fő szakmai keretekhez igazodva, de egyedi és az intézményükre (tehetséggondozó közösségükre) szabott speciális tehetséggondozó programokkal tervezettek. 12

13 Javaslat a jelenleg futó és tervezett tehetségsegítő pályázatok egymásra épülésére Javaslat a jelenleg futó és tervezett tehetségsegítő pályázatok egymásra épülésére megnevezés beadási határidő TÁMOP 344/A/08/ TÁMOP 344/B/08/ TÁMOP 343/08/ TÁMOP 344/B/11/ TÁMOP 343/11/ TÁMOP 344/A/11 Tehetséghidak TÁMOP 344/B/11/ TÁMOP 343/11/ TÁMOP 344/B/12/1* TÁMOP 343/12/1* kiírástól beadási határidőig bírálati idő szerződéskötésig megvalósítás és elszámolás átcsúszó elszámolás * szerződéskötés csak új vagy a korábbi pályázatával már elszámolt intézménnyel 1.2 A projekt beavatkozási területének és célcsoportjának meghatározása és indokoltsága A tehetségsegítés folyamatában alapvető fontossággal bír, hogy a felismert tehetség hosszútávon támogatást kapjon, hiszen adottságait fokozatosan tudja csak kibontakoztatni. Fontos tehát felkészülni a tehetségazonosítás felelősségteljes feladatára, amelyben nem csupán a pedagógusoknak, hanem az egész társadalomnak szerepet kell vállalnia. Ezután fontos, hogy a tehetséges fiatal megfelelő képzésben részesüljön, óvodás korától egészen a diploma megszerzéséig és ugyanilyen jelentőséggel bír a tehetségek nyomon követése és az, hogy bármikor visszatérhessenek egykori támogatóikhoz. A tehetségsegítés területén mindezek miatt lehetetlen csupán néhány hónapos vagy -éves, illetve területileg korlátozott projektekben gondolkodni. Meg kell teremteni a lehetőséget arra, hogy a tehetségek az egész képzési rendszerben beilleszkedhessenek a tehetségsegítésbe, illetve ne lehetetlenítse el a támogatásukat az sem, ha iskolát vagy lakóhelyet váltanak. Az összefogás és a tehetségsegítés minél szélesebb körűvé tétele nem csupán időben és térben szükséges, hanem a témában érintettek köre és a tehetségterületek tekintetében is. A tehetségek azonosítása és segítése nem csupán a kiemelkedő iskolai teljesítményt nyújtó gyerekek esetében bír alapvető fontossággal, hanem ugyanígy a sport és a művészetek, valamint a szakképzés területén is. Az élethosszig tartó tanulás jegyében nem szabad megfeledkezni a középfokú tanulmányaikat befejezettekről, sőt, a közép- és időskorúakról sem, valamint fontos a hátrányos helyzetű családokban felnövő, valamely területen kiemelkedő tehetséget mutatók felkarolása is. Mindezek szükségessé teszik, hogy a tehetségsegítés ügye hosszútávú stratégiába illeszkedjen és az érintettek minél szélesebb körében tegye lehetővé a szükséges kapcsolatok kiépítését és teremtsen hidakat a jelenleg még nagyrészt elszigetelt szereplők között. A tehetségsegítés számos, egymástól gyakran igen távol eső tevékenységi területet foglal magában, ugyanígy az abban érintettek köre is igen széles. A tehetségsegítés elsődleges célcsoportját a tehetséges fiatalok és az őket képző, elkötelezett pedagógusok alkotják. Az érintettek közé tartoznak azonban mellettük a tehetséges fiatalokat nevelő családok, az őket 13

14 befogadó közösségek, illetve más oldalról a gazdasági élet képviselői, akik hosszútávú befektetésnek tekintik a tehetségsegítést, illetve a későbbiekben munkáltatóként alkalmazzák, hasznosítják a felismert és támogatott tehetség adottságait. 1.3 A projekt gazdasági, társadalmi és környezeti háttere A Tehetséghidak projekt szervesen illeszkedik az Országgyűlés által elfogadott és támogatott, húsz évre vonatkozó stratégiába. A magyar tehetségek felkutatása és segítése hasznos pénz- és energiabefektetést jelent a jövőbe, hiszen az ország versenyképessége és tudományos előrehaladása tekintetében alapvető fontossággal bírnak a jól képzett és tehetséges szakemberek. A kormányzat ennek megfelelően kiemelt fontosságú stratégiaként kezeli a bármely műveltségi területen kiemelkedő tehetségek segítését, számukra a megfelelő lehetőségek biztosítását, képzési szükségleteik kielégítését. Az ebben foglalt célok fontosságát jelzi, hogy a tehetségsegítés témája helyet kapott a soros uniós elnökség tematikájában is. A tehetségsegítés igen széles társadalmi és politikai támogatottságot tudhat magáénak, a húszéves stratégiát átfogó konszenzussal fogadta el a Magyar Országgyűlés 2008 végén (OGY 126/2008. XII. 4. határozat), és mögé felsorakozott a tudományos élet, valamint az egyházi és civil kezdeményezések számos vezető szereplője is. 2. A PROJEKT INDOKOLTSÁGA 2.1 A projekt szükségességét alátámasztó probléma és/vagy stratégiai irány bemutatása A Magyar Géniusz Program három komponense (a TÁMOP 3.4.4/A Magyar Géniusz kiemelt projekt, és az erre épülő pályázatos konstrukciók, így a TÁMOP Iskolai tehetséggondozás, valamint a 3.4.4/B Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása konstrukció) szakmai és hálózatépítési szempontok alapján egyaránt szerves egységet alkotva, egymást segítve működik. A Nemzeti Tehetség Programot segítő két nagy EU-s projekt (a Magyar Géniusz Program és a folytatásaként tervezett Tehetséghidak Program) folyamatosságát és szoros egymásutániságát különösen szükségesnek látjuk a következő okok miatt: A tehetségek segítésének gondolata elemi erejű aktivitást és lelkesedést váltott ki az ország pedagógusainak jelentős részéből, valamint más, egyházi és civil tehetségsegítő közösségekből. Jelenleg a tehetségsegítésbe való bekapcsolódás vágya sokkal gyorsabban terjed, semmint a vágyak forrásául szolgáló ugyancsak fejlődő helyi finanszírozás. Emiatt a kibontakozó lelkesedést rendkívül letörné egy elakadás azokban az EU-s forrásokban, amelyek jelenleg példa nélkül álló módon segítik az innovációt. A Nemzeti Tehetség Alap 2010-ben megnyílt forrásaiból működésükben támogatott hazai és határon túli magyar tehetségsegítő intézmények szintén a Magyar Géniusz Program új fejlesztésű, innovatív hálózatára és szakmaiságára támaszkodnak. A Nemzeti Tehetség Alapra és a költségvetésre különösen a jelenlegi gazdasági helyzetben nem lehet drámai sebességgel ráterhelni azt, hogy a meginduló EU-s fejlesztések működési igénye mellett még az óriási lendület által indokolt új fejlesztéseket is támogassa. A tehetségsegítés emberöltőnyi léptékű feladat. Amennyiben a tehetségsegítőket és a tehetséges fiatalokat célzó programok egymásra épülése megszakadna, minimálisan több ezer tehetséges fiatal esne ki az alakuló országos rendszerből. Ezeket a tehetséges fiatalokat a kezdeti lelkesedésük felkeltése után cserbenhagynánk. 14

15 Szükségesnek látjuk tehát, hogy a jelenlegi Magyar Géniusz Programot közvetlenül követhesse a Tehetséghidak Program, amely kiemelt projekt részt és pályázatos részt is tartalmazzon. A Magyar Géniusz Program által elindított folyamatok működési költségei még közvetve (bújtatottan) sem terhelik a Tehetséghidak Program forrásait, mivel a beindított innovációk működési költségeit a közben megszületett Nemzeti Tehetség Alap forrásai: a költségvetési forrás 6, valamint az ehhez járuló SZJA 1%-os állampolgári felajánlásból álló (2009-ben Ft, 2010-ben Ft) összegek, valamint a Tehetségpontok és Tehetségsegítő Tanácsok rendszere által egyre jobban mobilizált helyi források fedezik. A Tehetséghidak Program javasolt volumene a Magyar Géniusz Programénál számottevően kisebb (összesen Ft a 2010-ben szerződött helyett ( Ft Magyar Géniusz Program társpályázatok + a kiemelt projekt Ft), így a nem-eu-s és nem-költségvetési erőforrásokat is fokozatosan egyre inkább be lehet kapcsolni. 2.2 Szakpolitikai háttér A tehetségsegítés a fentiekben részletezett módon valódi ágazatközi terület, nem sorolható be egyetlen irányítási rendszer kizárólagos felelősségi körébe sem, megvalósításához a különböző ágazatok együttműködése szükséges. A Tehetséghidak projekt így valóban hidat épít az ágazati irányítási rendszerek között, a projekt céljainak megvalósítását az állami irányítás több szereplője is küldetésének fontos pontjai között tartja számon. A. Közoktatás, felsőoktatás (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) A tehetségek felismerése és támogatásuk megkezdése lehetőség szerint minél fiatalabb korban meg kell, hogy történjen, ez biztosítja ugyanis, hogy a tehetséges gyermek a kezdetektől fogva a speciális szükségleteinek leginkább megfelelő oktatásban részesüljön. Ehhez szükséges az oktatási intézmények tehetségsegítő tevékenységének támogatása mind financiális, mind erkölcsi értelemben, valamint személyes segítségnyújtással, a tapasztalatcsere lehetőségének biztosításával. Ahhoz, hogy a tehetségsegítés tevékenységformái beépüljenek a modern pedagógiai gyakorlatba és a tehetségsegítés jelentőségéhez méltó helyet kapjon az oktatási kultúrában, elengedhetetlen a tehetségsegítés elméleti és gyakorlati tudnivalóinak beépítése a megújuló és folyamatos fejlesztés alatt álló pedagógusképzésbe. A magyar tehetségsegítés mindeddig leginkább ezekre a területekre koncentrált, a között megvalósításra kerülő Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program fókuszában a tehetségeket nevelő közoktatásban dolgozó pedagógusok (és a civil szférában dolgozó pedagógusok, pszichológusok, szociális munkások, segítők stb.) képzése és kapcsolatépítése, hálózatba szervezése szerepelt. A tervezett Tehetséghidak projekt is épít a köz- és felsőoktatás területére, de emellett a társadalom és a gazdasági élet más szereplőinek bevonását is alapvető fontosságúnak tartja. 6 A Munkaerőpiaci Alapnak a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény 9. -a (2) bekezdésének f) pontja szerinti, a képzési alaprész tárgyévi eredeti bevételi előirányzata három százalékának megfelelő összegű pénzügyi keret. 15

16 B. Szak- és felnőttképzés, munkaerőpiac (Nemzetgazdasági Minisztérium) Az élethosszig tartó tanulás jegyében mára általánossá vált a felnőttkorú lakosság körében az újabb képesítések megszerzése (szakképesítés, diploma), a tovább- és átképzések vállalása. Mindezt a képzettség iránti általános igény mellett a gyorsan változó munkaerő-piaci igényekhez való igazodás is szükségessé tette. Bármilyen tudás ugyanis akkor válhat társadalmilag és gazdaságilag is hasznossá, akkor jelent megtérülő befektetést a képzés költségeit vállaló állam számára, ha fórumot talál hasznosulására és további fejlődés generálására. Az elmúlt évtizedek kormányzati célkitűzése volt, hogy diplomát adjon az adott korosztályokba tartozók 40-50%-ának kezébe. Az egyre magasabb kvalifikációs igények kielégítése mellett azonban hasonló fontossággal bír a naprakész és versenyképes szakismeretekkel rendelkezők körének lehetőség szerinti bővítése is. A szakképzés fejlesztése érdekében a projekt jelentős mértékben alapoz a térségi integrált szakképző központok (TISzK) által nyújtott képzésekre. A TISzK-rendszer létrehozása, a tagintézmények felszerelésének modernizációja hangsúlyos területét jelentette az elmúlt évek gazdasági életének és forrástervezésének, ezek az intézmények képesekké váltak így arra, hogy versenyképes tudást biztosítsanak tagintézményeik tanulóinak. Ennek megfelelően fogadóivá és támogatóivá válhatnak azoknak a diákoknak, illetve felnőtteknek, akik tehetsége valamely szakmacsoporton, szakmán belüli tevékenységben mutatkozik meg és bontakozhat ki. A munkaerőpiac szereplőinek szempontjából alapvető fontossággal bír a megfelelő képzésben részesülő és kellő nyitottsággal, tapasztalatokkal rendelkező tehetségek innovatív ötleteinek hasznosítása, az azok által generált fejlődés befogadása. A gazdasági élet állami és üzleti szereplőinek ezért is áll érdekükben a tehetségek felkarolása és akár komolyabb financiális támogatása, mint a jövőbe való befektetés. C. Társadalmi felzárkóztatás (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) A tehetségsegítésnek szoros kapcsolatban kell állnia a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és felnőttek felzárkóztatása érdekében tett lépésekkel, a sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének, valamint az integrált nevelés megvalósításának céljaival, hiszen a felsorolt célcsoportok mindegyike valamilyen módon és irányban eltér az átlag -tól, így különleges, egyénre szabott bánásmódra van szüksége. Magyarországon jelentős létszámú társadalmi rétegeket fenyeget a leszakadás, a mélyszegénység. Ebbe a körbe tartoznak a hátrányos földrajzi területen élők, az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, illetve az egészségi állapotuk miatt a munkaerőpiacról kiszorulók. A hátrányos helyzetű családokban felnövő gyerekek esélyegyenlősége a tapasztalatok alapján a legtöbb esetben nem valósul meg, a szegénység, az alacsony iskolázottság, a hátrányos helyzet újratermeli önmagát. Az érintett gyermekek, fiatalok felzárkóztatását a lehető legfiatalabb korban kell elkezdeni ahhoz, hogy esélyeik megközelítsék nem hátrányos helyzetű társaikét. Ebben segítséget nyújthatnak a társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkárság felelősségi körébe kerülő regionális képző központok (RKK), amelyek támogatóivá válhatnak a hátrányos helyzet negatív hatásaival érintett nagyobbrészt szakmunkás- vagy szakiskolai képzésben végzettséget szerző személyek versenyképes tudással való ellátásában. Különösen nehéz helyzetben vannak a hátrányos helyzetű családokban felnövő tehetségek. Környezetük általában nem készült fel kellően a tehetség felismerésére és megfelelő értékelésére. Ezért fontos, hogy a projekt hidat építsen a tehetségsegítés iránt elkötelezett 16

17 szervezetek, pedagógusok és a hátrányos helyzetű tanulókat nevelő oktatási intézmények, illetve a gyermekvédelem és a szociális szféra (Családsegítő, Nevelési Tanácsadó stb.) között. 3. A PROJEKT CÉLJAI 3.1 A projekt céljainak meghatározása A Tehetséghidak szerves folytatását jelenti a között zajló Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Programnak, szem előtt tartva a tehetségsegítés azon alapvető sajátosságát, hogy emberöltőnyi léptékű tervezést igénylő feladat, és hogy a tehetségsegítésbe bevont fiatalok támogatásának félbeszakadása komoly törést okoz mind az érintett fiatalok életútján, mind a tehetség hasznosulásának társadalmi és gazdasági jelentőséggel bíró folyamatában. A korábbi projekt fókuszában a tehetségsegítés szervezeti kereteinek megteremtése és fejlesztése állt, a program keretében több mint pedagógus (és más tehetségsegítő: pszichológus, szociális munkás stb.) vehet részt a tehetségsegítésre felkészítő képzéseken, valamint fontos kapcsolatok születnek a tehetségsegítés szereplői között elejéig mintegy 400 Tehetségpont regisztrációja történt meg, ezek a Tehetségpontok a jövőben a környező terület tehetségsegítésének bázisaiként szolgálják a tehetségek érdekeit. Országos kampány is indult a tehetségsegítés népszerűsítése és fontosságának kommunikációja érdekében. A Magyar Géniusz Program a es években legalább 500 Tehetségnapot hív(ott) életre és rendez(ett) az ország valamennyi régiójában és a határon túli magyarlakta területeken. Ezek a rendezvények a program végére minimum embert fognak megmozgatni a Kárpát-medencében. A tehetséges fiatalok és mentoraik számára bemutatkozási lehetőséget kínáló, a helyi tehetségfejlesztő közösségeket kialakító Tehetségnapok mellett a tehetségsegítés egy-egy területét fókuszba állító konferenciák is erősítik a tehetségsegítés hálózatát, valamint a program támogatásával valósulnak meg olyan kiemelkedő jelentőségű rendezvények is, mint pl. az EU magyar elnökségi tehetségügyi konferencia április 7-9 között. A Tehetséghidak projekt célja a tehetségsegítés fentebb jelzett alapjaira építve: A Tehetséghidak Program a jelenleg sikeresen futó Magyar Géniusz kiemelt projekt és társpályázatai által elért eredményeket négy pillér mentén fejleszti tovább. A Tehetségtranszfer pillér hidakat képez a tehetséggondozás Kárpát-medencei hálózatának eddig elszigetelt elemei között. A Tehetségközösségek pillér a tehetséges fiatalok és a tehetségfejlesztők értékteremtő közösségeit erősíti meg. A Felelősségvállalás pillér a tehetséges fiatalok tehetségének hasznosulását és társadalmi felelősségvállalását segíti. A Nemzeti Ügy pillér a tehetségtudatosság terjesztését és a tehetségbarát társadalom kialakítását és a magyar eredményeknek az EU-ban való megismertetését és adaptálását szolgálja. A Tehetséghidak Programnak az egyes pillérek által átfedő módon is kiteljesített célrendszere a következő: tehetséggondozó tevékenységek (tehetségfejlesztő tábor, mentori hálózat, kortárs-segítés stb.) támogatása, módszertani bővítése; a tehetséggondozás közoktatási és felsőoktatási törvényi kereteinek tartalmi támogatása; Tehetségútlevél : életpálya-nyilvántartó rendszer kidolgozása, segítségével a tehetségek hosszútávú nyomon követésének, megszólításának, közösségbe szervezésének biztosítása; 17

18 a felnőtt- és időskori tehetséggondozás kialakítása, szervezeti kereteinek megteremtése, népszerűsítése; kommunikációs és együttműködés-fejlesztő rendszert kidolgozása és elindítása a szülőpedagógus-tehetséges fiatal háromszögben; a régiók közötti tudástranszfer megteremtése, együttműködési fórumok biztosítása, a tehetségsegítésben érintett szereplők és irányítási területek közötti termékeny kapcsolatépítés lehetőségének biztosítása; a Tehetségpalánta alprogram kidolgozása és elindítása; Tehetség Piactér: adatbázis létrehozása (kapcsolódva az NSzFI által a TÁMOP kódjelű pályázat keretében létrehozott adatbázishoz), amely hálózatképző és kapcsolatteremtő megoldásainak segítségével egymásra találhatnak a tehetségek, az oktatási intézmények és a munkaerőpiac szereplői; a tehetséges fiatalok és segítőik önszerveződése formáinak támogatása, Virtuális Tehetségtér létrehozása; a tanév szorgalmi időszakában folytatott tehetséggondozó tevékenységek összekötése a nyári tehetségfejlesztő táborokkal; a kiemelt tehetségek számára közvetlen szakmai, pszichológiai, mediációs, önmenedzselő stb. technikák elérését biztosító központi módszertan kidolgozása és bevezetése; tapasztalatcsere lehetőségének biztosítása tehetséggondozással kapcsolatos rendezvények, illetve tehetséggondozó képzések keretében, a tehetségsegítők és gondozók képzése; az elmúlt 20 év országos tanulmányi versenyeinek helyezettjeinek és más, hosszú időre visszatekintő tehetséggondozási formák korábbi nyerteseinek felkutatása és hálózatba szervezése; a külföldre került magyar tehetségek felkeresése és közösségbe szervezése a Haza a magyar tehetségekkel! program keretében; a tehetséges fiatalok szervezett képviseletének ösztönzése és megszervezése a Tehetségsegítő Tanácsokban; a média minden ágát (közöttük a Web2 nyújtotta lehetőségeket is) kihasználó kommunikációs és reklámtevékenység lebonyolítása, hangsúlyozva a tehetségsegítés fontosságát a társadalmi és gazdasági életben, valamint az ország jövőbeli fejlődése szempontjából; az EU tagállamainak többségére, valamint nemzetközi szervezetekre (pl. UNESCO) kiterjedő kampányt szervezése a magyar tehetséggondozási modell megismertetésére, és egy budapesti EU Tehetségközpont megalapításának előkészítése. 3.2 A fejlesztés célcsoportja, az érintettek köre, a fejlesztések hatásterülete A Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program célcsoportját elsődlegesen a tehetségeket nevelő pedagógusok alkották, a Tehetséghidak ezzel szemben a tehetségekre, illetve a tehetségsegítésben közvetlenül érintettekre koncentrál. A célcsoport igen heterogén, a projekt az érintettek köre minden szegmensének szükségleteit szem előtt tartva törekszik a támasztott igények kielégítésére. 18

19 A. Tehetségek a tehetségsegítés konkrét tevékenységeibe a tehetségek minél szélesebb körét vonja be a Tehetséghidak projekt. A közoktatásban tanuló, tudományos területen kimagasló eredményeket elérő fiatalok mellett hangsúlyt fektet a tehetségazonosításra és tehetséggondozásra a felnőtt- és időskorúak (az EU-ban egyedülálló módon tolva ki a tehetséggondozás általánosan elfogadott 35 éves felső korhatárát), a művészeti és sporttehetségek, valamint a valamely szakmacsoporthoz kötődő tehetségek körében is. A projekt fókuszába tartoznak azok a gyerekek és fiatalok is, akik hátrányos helyzetük miatt korábban kiestek a tehetségsegítés látóköréből. a projekt keretében megvalósuló fejlesztések hatására biztosítottá válik a tehetségek korai azonosítása és a szükséges támogatás, képzés biztosítása számukra. A hosszútávú tehetségsegítő stratégiába illeszkedve lehetővé válik a tehetségek hosszú időn át való nyomon követése és képzési szinttől, földrajzi helytől független segítése. A projekt keretében épülő adatbázis segítségével a tehetségek adottságaik társadalmi hasznosulásuk fórumait is megtalálják és utat találnak a munkaerőpiacra. A Tehetséghitel rendszerének kidolgozásával és szakmai támogatásával a nehezebb anyagi helyzetben élő, tehetségeket nevelő családok tehermentesítésére nyílik lehetőség és biztosítottá válik azon tehetségek fejlesztése, akiknek képzése anyagi okok miatt hiúsulna meg. a projekt tartalmaz olyan elemeket, amelyek nem konkrétan a tehetséggondozásra, hanem a tehetségek más irányú kompetenciáinak fejlesztésére irányulnak. A projekt későbbi fenntarthatóságát is biztosítja a kortárs segítés rendszerének kiépítése, amelynek keretében a tehetségeket bevonjuk a fiatalabb, később azonosított tehetségek nevelésébe. Mindez gyakorlatot biztosít számukra későbbi életpályájuk során amennyiben vezető pozícióban, pedagógus munkakörben vagy szociális területen fognak feladatokat vállalni és emellett szociális kompetenciájukat is fejleszti, felkészíti őket a társadalmi szerepvállalásra, az általuk gondozott tehetségek esetében pedig épít a kortárscsoport irányából érkező hatások pozitív eredményeire. az elmúlt évtizedekben fokozottan jelentkezett Magyarországon az agyelszívás jelensége, számos magyar tehetség külföldön, Nyugat-Európában, illetve az amerikai kontinensen találta meg tudása hasznosításának fórumát. A projekt komplex eszköztár kiépítésével tesz lépéseket a külföldön élő magyar tehetségek hazacsábítására. B. A tehetségeket nevelő családok, közösségek, pedagógusok, a tehetségsegítés irányában elkötelezett társadalom A tehetségekkel közvetlen kapcsolatba kerülőkre (szülők, pedagógusok, a gyermekvédelem szereplői stb.) komoly felelősség hárul a tehetség adottságainak kibontakoztatásában. Jelenleg a társadalom kevéssé felkészült a tehetségek mint az átlagtól eltérő, sajátos adottságokkal, szükségletekkel rendelkező egyének fogadására. Számos tehetség éppen ezért válik alulteljesítővé és súlyosabb esetekben kirekesztetté megszokott közösségében. A hazai pedagógusképzés reformok előtt és alatt áll, de még napjainkban is a tehetségsegítés területén viszonylag gyenge tudással rendelkező pedagógusok hagyják el a felsőoktatást és kezdik meg pedagógiai munkájukat. A projekt a célcsoport ezen szegmensének különböző csoportjai számára különböző módon nyújt segítséget. A Magyar Géniusz Program keretében is számos képzésben vettek és vesznek részt pedagógusok és más nevelők, a képzési programok kidolgozása és lebonyolítása a Tehetséghidak projekt keretében (például a tehetséggondozás módszertana és az együttműködés-fejlesztés terén) kiegészül és folytatódik. A szülők és közösségek számára az 19

20 önszerveződő (kortárs-)segítő hálózat kialakulása jelent segítséget, azon szakértők és önkéntes segítők tevékenysége, akik felvilágosítással és alapvető információkkal tudnak szolgálni a hozzájuk fordulók számára. A társadalom legszélesebb rétege számára a komplex médiakampány nyújt lehetőséget a tehetségsegítés fontosságának felmérésére és a szükséges ismeretek elsajátítására. C. A gazdasági élet szereplői és a program más közvetett célcsoportjai A tehetségek segítése és gondozása nem közvetlenül, hanem közvetetten fejt ki kedvező hatást a gazdasági élet szereplőire. A programban ez a célcsoport tehát hangsúlyosan, de csak másodlagosan jelenik meg, közvetlen anyagi, eszköz-, vagy más módú támogatását (az előző csoportokkal ellentétben) nem tervezzük. A tehetségek támogatása és a tehetségsegítésbe való befektetés előnyös lehetőséget jelent a gazdasági élet szereplői számára, hiszen a hazai területen hasznosuló tehetség anyagi szempontból is a képzésére, támogatására fordított költségek többszörösével járul hozzá a gazdasági fejlődéshez innovatív ötleteivel, az ország jó hírének közvetítésével, színvonalas munkavégzésével, tehetségsegítőként való feladatvállalásával. A Tehetséghidak program keretében kiépülő adatbázisok lehetőséget adnak a tehetségsegítésben érintettek, a tehetségek, a képzők, a munkaadók közötti kapcsolatfelvételre, a tehetségek számára biztosítja, hogy megtalálják tehetségük hasznosulásának fórumait. A projekt költségvetésének keretei között biztosítható támogatás lehetővé teszi, hogy a tehetségek és munkaadók már a tehetséggondozás ideje alatt egymásra találjanak és pl. a tehetség akár a lakóhelyétől távoli földrajzi területen kapjon megfelelő képzést, mentorra, támogatóra találjon stb. A Tehetséghidak program a gazdasági élet szereplői mellett közvetett hatást fog kifejteni a magyarországi politikai döntéshozókra; a más EU tagállamokban, az EU központjában, valamint a szomszédos, nem EU országokban működő politikai döntéshozókra; az EU és a szomszédos államok média személyiségeire és rajtuk keresztül az EU közvéleményére a tehetséggondozás társadalmi és EU szintű hasznának felismerésében és EU szintű politikai dokumentumokban való megjelenítésében, a magyar jó gyakorlatok adaptálásának tagállami és EU-szintű előkészítésében és megvalósításában, valamint a magyar országimázs gazdagításában. 4. A PROJEKT TEVÉKENYSÉGEI, A FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA 4.1 A projekt gazdasági, társadalmi és környezeti háttere, a megvalósulás helyszínei A Tehetséghidak projekt szervesen illeszkedik az Országgyűlés által elfogadott és támogatott, húsz évre vonatkozó stratégiába. A magyar tehetségek felkutatása és segítése hasznos pénz- és energiabefektetést jelent a jövőbe, hiszen az ország versenyképessége és tudományos előrehaladása tekintetében alapvető fontossággal bírnak a jól képzett és tehetséges szakemberek. A kormányzat ennek megfelelően kiemelt fontosságú stratégiaként kezeli a 20

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Ki megy át a tehetséghídon?

Ki megy át a tehetséghídon? Ki megy át a tehetséghídon? A Tehetséghidak Programról Szolnok, Tehetségfejlesztés a gyakorlatban konferencia 2013. május 30. Grosschmid Péter alprojektvezető Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Részletesebben

Nálunk a labda! A Géniusz Program irányai. Bajor Péter projektmenedzser

Nálunk a labda! A Géniusz Program irányai. Bajor Péter projektmenedzser Nálunk a labda! A Géniusz Program irányai Bajor Péter projektmenedzser Hálózatépítés az ÚMFT támogatásával Fő célkitűzéseink: hálózatosodás segítése A nemzeti tehetségsegítési formák rendszerének megismerése

Részletesebben

2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT

2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT T Ó T H I L O N A K I E M E L T F Ő E L Ő A D Ó ELŐZMÉNYEK 2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT Saját szakmai sajátosságainkhoz illeszkedő tehetséggondozó

Részletesebben

Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást?

Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást? Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást? Tehetséggondozás gyakorlata konferencia Szolnok, 2013. május 30. Az NTP 2011-2012. évi cselekvési programjában támogatta: - a köznevelési

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

EU-s és hazai forrású pályázatok

EU-s és hazai forrású pályázatok EU-s és hazai forrású pályázatok Kiemelt projekt (TÁMOP 344/A) 700 MFt TÁMOP 343 és TÁMOP 344 pályázatok 2010 tavaszán 210 nyertes pályázó 2.500 MFt 2010 őszén tervezett pályázati kiírás 3.000 MFt NTA-OKA

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27.

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. A HATÉKONY TEHETSÉGGONDOZÓ SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK SZAKMAI KRITÉRIUMAI Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke Tehetséghidak Program

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

A tehetséggondozás hazai lehetőségei (Tehetséghidak Program)

A tehetséggondozás hazai lehetőségei (Tehetséghidak Program) A tehetséggondozás hazai lehetőségei (Tehetséghidak Program) Felkészítés általános- és középiskolai kistérségi matematikai tehetséggondozásra Nagykanizsa, 2012. október 18. Bajor Péter Magyar Tehetségsegítő

Részletesebben

A JELEN EFOP-PROJEKT ELŐZMÉNYEI BAJOR PÉTER ÜGYVEZETŐ ELNÖK, MATEHETSZ

A JELEN EFOP-PROJEKT ELŐZMÉNYEI BAJOR PÉTER ÜGYVEZETŐ ELNÖK, MATEHETSZ A JELEN EFOP-PROJEKT ELŐZMÉNYEI BAJOR PÉTER ÜGYVEZETŐ ELNÖK, MATEHETSZ Szakmai előzmények Szakpolitikai előzmények Projektek, pályázatok Tehetséghálózat Civil intézményi kezdetek 1987 az ECHA (Európai

Részletesebben

EFOP Tehetségek Magyarországa kiemelt projekt

EFOP Tehetségek Magyarországa kiemelt projekt EFOP 3.2.1-15 Tehetségek Magyarországa kiemelt projekt Alapadatok Keretösszeg: 6,5 Mrd Ft A pályázat benyújtása: 2016. február 8. Megvalósítás: 2016. január 4. 2020. december 31. Célcsoport I.: gyermek,

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot?

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Társadalmi felelősségvállalás Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Mi a társadalmi szerepvállalás? ALAPGONDOLAT Nem elég kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtani, meg kell találnunk

Részletesebben

ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS (TÁMOP /1-2)

ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS (TÁMOP /1-2) ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS (TÁMOP 3.4.3-11/1-2) Peerfomance Kft. www.peerformance.hu Iskolai tehetséggondozás A pályázat kiírásra került. Célok (nem teljes felsorolás): esélynövelést szolgáló tehetséggondozás

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

TEHETSÉGHIDAK PROGRAM

TEHETSÉGHIDAK PROGRAM MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY TEHETSÉGHIDAK PROGRAM TÁMOP-3.4.5-12 c. kiemelt pályázathoz 1 TARTALOM 1. HELYZETÉRTÉKELÉS... 3 1.1. A PROJEKT GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI HÁTTERÉNEK BEMUTATÁSA 3 1.2.

Részletesebben

Tehetségsegítő és tehetséggondozó programok a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban TÁMOP-3.4.4/B/08/1. Készítette: Szűcs Róbert, Nyíregyháza

Tehetségsegítő és tehetséggondozó programok a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban TÁMOP-3.4.4/B/08/1. Készítette: Szűcs Róbert, Nyíregyháza Tehetségsegítő és tehetséggondozó programok a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban TÁMOP-3.4.4/B/08/1 Készítette: Szűcs Róbert, Nyíregyháza A pályázat előzményei, feltételek Intézmény hagyományai (tagozatos

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

Tájékoztatás a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi EMMI fejezeti forrásból meghirdetett pályázatok szakmai kérdéseiről. Nemzeti Tehetség Program

Tájékoztatás a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi EMMI fejezeti forrásból meghirdetett pályázatok szakmai kérdéseiről. Nemzeti Tehetség Program ÚT A FORRÁSHOZ Tájékoztatás a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi EMMI fejezeti forrásból meghirdetett pályázatok szakmai kérdéseiről 1. A pályázat bemutatása 2. A pályázat benyújtása 3. Ellenőrzött adatrögzítési

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása az oktatás minőségének fejlesztésére

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása az oktatás minőségének fejlesztésére Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Pályázat kiírása

Részletesebben

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13.

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13. Előadó: Majzik Balázs főosztályvezető-helyettes EMMI Ifjúságügyi Főosztály Előadás témája: Emberi Erőforrás Fejlesztési OP, 2014-2020 Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése,

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program célkitűzései, tapasztalatai, eredményei

A Nemzeti Tehetség Program célkitűzései, tapasztalatai, eredményei A Nemzeti Tehetség Program célkitűzései, tapasztalatai, eredményei Hajdúszoboszló, 2013. október 9. Jogszabályi háttér 78/2008. (VI. 13.) OGY határozat a Nemzeti Tehetség Programról 126/2008. (XII. 4.)

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

A Pécs-Baranyai Tehetségsegítő. Tanács térségi tevékenysége

A Pécs-Baranyai Tehetségsegítő. Tanács térségi tevékenysége A Pécs-Baranyai Tehetségsegítő Tanács térségi tevékenysége A Tehetségsegítő Tanács tagjai Kiemelt feladatok 1. A térségben a tehetséggondozás hálózatának további szélesítése a hátrányos helyzetű településeken

Részletesebben

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok Előadásvázlat Tények a JNSZ TISZK-ről Kiemelt céljaink a projektidőszakban A projektidőszak utáni fenntarthatóság feltételei Csak együtt sikerülhet

Részletesebben

M A T E H E T S Z DÉL-MAGYARORSZÁGI TEHETSÉGPONTOK I. TALÁLKOZÓJA A TEHETSÉGPONTOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI

M A T E H E T S Z DÉL-MAGYARORSZÁGI TEHETSÉGPONTOK I. TALÁLKOZÓJA A TEHETSÉGPONTOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI M A T E H E T S Z M A T E H E T S Z DÉL-MAGYARORSZÁGI TEHETSÉGPONTOK I. TALÁLKOZÓJA A TEHETSÉGPONTOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI Szántó Judit Nemzeti Tehetségpont, igazgató Baja 2015. május 26. Hogy is van

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány A Curie Alapítvány tevékenysége Alapítás 1993. Közhasznú alapítvány 1998. Regisztrált

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

BEST PRACTICE. Budapest, 2013. november 7. dr. Pintérné Grundmann Frida. Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány

BEST PRACTICE. Budapest, 2013. november 7. dr. Pintérné Grundmann Frida. Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány BEST PRACTICE Budapest, 2013. november 7. dr. Pintérné Grundmann Frida Nagykanizsa és Térsége Tehetségsegítő Tanács Nagykanizsa Letenye 2011.december 7. Keszthely Csurgó Zalakaros 2 STRATÉGIAI CÉL felkarolni

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

Kommunikációs terv.

Kommunikációs terv. <Kisfaludy Károly Általános Iskola> Kommunikációs terv TÁMOP 3..7-/2-20-0569 A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3..7 projekt szakmai tervezésének. A kommunikációs feladatokat a szakmai feladatok határozzák

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30.

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. KoopeRáció kiemelt projekt eredményei KoopeRáció kiemelt projekt célja A TÁMOP

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta lehetőségek

A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta lehetőségek Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért - a társadalmi vállalkozások működetésében rejlő lehetőségek c. konferencia A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

N EMZ ETI T EHETS ÉG P RO GRAM V AS M EGY E

N EMZ ETI T EHETS ÉG P RO GRAM V AS M EGY E 0 NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM VAS MEGYE NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM A múlt A Nemzeti Tehetség Programról szóló 78/2008. (VI.13. OGY határozat) elfogadásával az Országgyűlés 2008-tól kezdődően 20 évre határozott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában

Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában X. Országos tranzitfoglalkoztatási konferencia A civil szervezetek szerepe a munkaerőpiacon hátrányos

Részletesebben

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés A hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésének bemutatása Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés Katona Miklós Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2011. évi CLXXXVII. Szakképzési törvény

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A TKKI szakmai feladatai a 3/2011. KIM rendelet hátrányos helyzetűek képzettségének,

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db EFOP-3.11.1-17 SZÜLŐ-SULI TANULÓK ISKOLAI ELŐMENETELÉNEK JAVÍTÁSA ÉS A KORAI LEMORZSOLÓDÁS VISSZASZORÍTÁSA AZ ISKOLA-CSALÁD EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRE ALAPOZOTT EGYÉNI FEJLESZTÉSEN KERESZTÜL PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Adatlap a Tehetségsegítő Tanácsok adatairól

Adatlap a Tehetségsegítő Tanácsok adatairól TT azonosító: (projektiroda tölti ki) Adatlap a Tehetségsegítő Tanácsok adatairól Az adatlap a Tanácsokkal történő kapcsolattartás és együttműködés elősegítése, valamint a rájuk vonatkozó adatoknak a Tehetségtérképen

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2013-2014. évi cselekvési programja

A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2013-2014. évi cselekvési programja A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2013-2014. évi cselekvési programja Budapest, 2013. augusztus 22. Jogszabályi háttér 78/2008. (VI. 13.) OGY határozat a Nemzeti Tehetség Programról 126/2008.

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17.

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. 2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására MOB-KJSZE-13 Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására Pályázók köre: belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek és sportszervezetek Magyarországon,

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KIVONAT. A TEHETSÉGHIDAK PROGRAM (TÁMOP-3.4.5-12) c. kiemelt pályázathoz

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KIVONAT. A TEHETSÉGHIDAK PROGRAM (TÁMOP-3.4.5-12) c. kiemelt pályázathoz MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KIVONAT A TEHETSÉGHIDAK PROGRAM (TÁMOP-3.4.5-12) c. kiemelt pályázathoz 1 A Tehetséghidak Program fókuszában az erőteljes társadalmi és szakmai igényeknek megfelelve a tehetséges

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt Kapcsolat a Programmal II. cél: Gyermek alapellátás egységesebbé tétele az esélyegyenlőség javítása érdekében a hozzáférhetőség javításával és a jobb

Részletesebben

TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP

TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 A felhívás célja - Az önkéntes programok szervezésével és lebonyolításával figyelemfelhívás, jó gyakorlatok felmutatása, azok

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó

Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó DIGITÁLIS TANANYAGOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA KOCZOR MARGIT SZAKMAI VEZETŐ ÚJ TARTALOMFEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN TÁMOP 3.1.2-12/2 Nemzeti tananyagfejlesztés és

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI (96) 516-050 Fax: (96) 516-054 E-mail: vuksuli@vuksuli.sulinet.hu Weblap: http://www.vuksuli.sulinet.hu Németh Péter projektmenedzser REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI CÉLJAINK SIKERKRITÉRIUM ÉRTÉKELÉS PERIÓDUSA

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

A pedagógusok szakmai munkájának támogatása és a megújuló pedagógiai szakmai szolgáltatások

A pedagógusok szakmai munkájának támogatása és a megújuló pedagógiai szakmai szolgáltatások A pedagógusok szakmai munkájának támogatása és a megújuló pedagógiai szakmai szolgáltatások Brassói Sándor Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes A főbb problémák 2005-ben kb. 6 millió fiatal (18-24

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

TÁMOP B.2-13/

TÁMOP B.2-13/ A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése A projekt tervezett szakmai tevékenységei 1 Fejlesztési igények felmérése Országos módszertani és képzésfejlesztési

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA I. PILLÉR: FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-LEARNING KÉPZÉS II.

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

HR Portál.hu. Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak

HR Portál.hu. Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak HR Portál.hu Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak 2009.06.30 A TÁMOP projekt keretében szakmai konferencia zajlott 2009. június 26-án az Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskolában. A projekt célja,

Részletesebben

Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu

Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu Eötvös József Főiskola Közgazdaság -tudomány Mérnöktudomány Neveléstudomány 2 Képzéstípusok Alapképzés (7 vagy 8 félév) Duális alapképzés

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

EFOP ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA

EFOP ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA EFOP-1.3.8-17 ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA PÁLYÁZAT CÉLJA: A fiatalok számára a középiskolai tanulmányokat követően minimum fél év, maximum egy év tapasztalatgyűjtés, önkéntességen és társadalmi szolgálaton

Részletesebben

A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a

A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a Stratégiai K+F műhelyek kiválósága GINOP-2.3.2-15 SZTE Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság

Részletesebben