RÉSZLETES TERVEZÉSI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÉSZLETES TERVEZÉSI PROGRAM"

Átírás

1 RÉSZLETES TERVEZÉSI PROGRAM a Biopolisz Fejlesztési Pólus Program kiemelt akcióterületére, a tervezett Déli híd hídfőinek környezetében készülő szabályozási tervek továbbtervezéséhez ALAPVETÉSEK Szeged város egyike az Országgyűlés által kijelölt fejlesztési pólusoknak, amely nagyvárosok megerősödése, kisugárzó hatása révén a régió versenyképességének javulása prognosztizálható. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelt feladatának tekinti a Biopolisz Fejlesztési Pólus Program megvalósítását, amely a tudásközpont szerepre építő gazdaság- és környezetfejlesztést céloz meg. E feladat érdekében az önkormányzat a Szegedi Tudományegyetemmel, a város más tudományos intézményeivel, továbbá a megyei és regionális fejlesztési tanácsokkal, a gazdasági kamarákkal, valamint a kormányzati szervekkel együttműködik. A Biopolisz program kiemelt fejlesztési célterülete a város szerkezeti tervében tervezett Déli híd két hídfőjének környezete. Az e területre készülő részletes szabályozási tervekben kell rögzíteni a Biopolisz fejlesztési Pólus program ideillő program-elemeit, meghatározva azok optimális helyét, beillesztve a város térbeli rendjébe. Ehhez a kidolgozott Déli Híd és hídfők feltárása program-modul (elő)megvalósítási tanulmánya kiindulópontnak tekintendő. A tanulmány indokló összegzése: A város belterületébe mélyen beékelődik a Budapest-Cegléd-Szeged, illetve az Újszeged- Makó vasúti töltésektől délre eső terület (a Tisza folyó mindkét oldalán). A töltés mesterséges gátat képez, így ez a zóna a város természetes szerves fejlődéséből kimaradt. Rosszul feltárt rozsdaövezetek, részben felhagyott, alulhasznosított ipari-raktár területek, nagyméretű kertművelésű telekcsoportok maradtak itt, a város központjában, melyek feltárása, rehabilitációja, e városrészek szerves összekapcsolása nélkülözhetetlen Szeged fejlesztési pólussá válásához. E zóna mentén vannak a város felsőoktatási intézményei, egyetemei, kutatási intézményei, fejlesztési igényekkel. Adódik tehát, hogy a terület feltárása, rehabilitációja, a szerves kapcsolat megteremtése - új Tisza híddal, a rehabilitálandó városrészek közötti közlekedés fejlesztésével - az egyetemi-kutatási-innovációs fejlesztések jegyében történjen; azok befogadását, továbbá vonzó környezet létrehozását szolgálja az innovációs vállalkozói kör számára. Ideális fejlesztési területről van szó, hiszen azon túl, hogy fekvése a város szerkezetében jó, illetve a jelenlegi tudományos intézményekhez földrajzilag kapcsolódik, a Tisza folyó két oldalán megfelelő nagyságú terület válhat potenciális akcióterületté napjainkban. Jelenleg a két városrész között még nincs szerves kapcsolat, megvalósításának szükségessége permanens évtizedek óta. A Pólus Program elősegíti ezt a folyamatot is, miszerint megépülhet a harmadik híd Szegeden. A nagyszabású Pólus Program helyigényét (10-15 évre tervezve a megvalósulást) barnamezős beruházásokkal lehet biztosítani. A lebombázott, majd lebontott szegedi vasúti híd visszaépítése elmaradt, megszakítva a korábban organikusan fejlődő regionális kapcsolatokat. A vasúti hídkapcsolat megteremtése közúti híddal praktikusan közösen megvalósítható, így a Déli híd egyszerre szolgálhatja a 5

2 kutatási tevékenységek térbeli kapcsolódását, a két városrész összekötését az elővárosi, interregionális (határon átnyúló) vasúti kapcsolatok erősítésével, visszaállításával - íly módon a város, mint fejlesztési pólus kisugárzó hatásával -, emiatt lényeges kulcs-eleme a Szeged Biopolisz Fejlesztési Pólus Program megvalósulásának. 1. A BIOPOLISZ PROGRAM ÉS A VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETE 1.1 A tervezés során kiindulópont a város érvényben lévő településszerkezeti terve, továbbá helyi építési szabályzata (SZÉSZ) és szabályozási terve. A fejlesztési célok megvalósítása, a források megszerezhetősége érdekében a Biopolisz programban meghatározott programelemeket oly módon kell beilleszteni a rendezési tervekbe, hogy a város szerkezeti tervét lehetőleg ne kelljen módosítani. Ez a tervezés során igazolandó, illetve a szerkezeti összefüggéseket vizsgálni, értékelni kell. 1.2 Szeged fejlesztési pólus régióközponti szerepét támogató (lehetséges) nagyléptékű fejlesztések előkészítésére, illetve a nagyszabású Biopolisz program ( + Újszegedi Hídfőnél tervezett bevásárlóközpont) megvalósulásának közlekedésszerkezeti hatásvizsgálatára tanulmánytervek készülnek, amelyek összegző megállapításaitól függően a város szerkezeti tervének módosítására, illetve az érintett szabályozási tervek korrekciójára lehet szükség. Ezek: Arad-Szeged-Pécs-Rijeka emelt sebességű vasúti nyomvonal tanulmányterve (készítteti DARFT) Szeged Nagyállomás Szeged-Szőreg vasútállomás vasúti összeköttetés tanulmányterve (készítteti MÁV Zrt) Budapest- Szeged- Belgrád nagysebességű vasúti nyomvonal tanulmányterve (készítteti MÁV Zrt) Fenntartható mobilitás megvalósítási tanulmány / Biopolisz program modul (készítteti SZMJV, tervező COWI Kft) A készülő terveket össze kell hangolni, a rendezési tervezés során a tanulmánytervekben megfogalmazott magasabb rendű szempontokat érvényesíteni kell, az érvényes szabályozást e szerint kell rögzíteni, illetve megváltoztatni. 2. SZEGED BIOPOLISZ FEJLESZTÉSI PÓLUS PROGRAMBÓL KÖVETKEZŐ TERVEZÉSI FELADATOK: 2.1. Délszegedi Hídfő feltárása Egészségipari Park Döntően az új hídtól északra eső területen, a Déli Klinika tömbben valósítandó meg, de a Tisza pályaudvar felszabaduló területe is figyelembe veendő. A Program tartalmazza a Klinikafejlesztés új épületeit, melyekben elhelyezendő: 1500 ágyas új klinika, beteghotel, ( m2) oktatási épület és Népegészségügyi Központ. ( m2), Tervezni kell az 6

3 Egészségipari Fejlesztési és Innovációs Park, valamint Inkubátorház optimális elhelyezését is. A Programban kidolgozott részletes orvosszakmai program alapján mintegy további 10 ezer m2 hasznos terület megvalósítását szükséges tervezni, biztosítva a szakmai szempontok, és a várostervezési elvek együttes érvényesülését. Az épületegyüttes része az Egészség-ipari Parknak, amelynek déli irányú ütemezett fejlesztése, szerkezeti kialakítása, területfelhasználása a barnamezős ipari-raktár területek felhasználásával tervezendő, a kialakult településszerkezet figyelembe vételével. 2.2 Délújszegedi Hídfő feltárása - Agro-Biotechnológiai Program A Program tartalmazza a hídtól délre eső területen a Biotechnológiai Tudományos Park mint tematikus park területelőkészítését, a színvonalas befogadói környezet kialakítását, továbbá a környezetben meglévő kutató-intézményekkel való közvetlen szerves közlekedési kapcsolat megteremtését az itt távlatosan megvalósuló kutató-fejlesztő intézmények, inkubátor házak megépítéséhez. Első lépcsőben itt egy mintegy férőhelyes multifunkcionális, tudományos és kulturális konferencia központ valósulhat meg, erősítve ezzel a Biopolisz program megvalósulását, egyúttal a terület városrészközpont jellegét. E szempontot más várostervezési szempontok figyelembe vétele mellett a tervezés során vizsgálni és értékelni kell, ennek függvényében az optimális helyet ki kijelölni. 2.3 Az Egészség-ipari Tudományos Park illetve a Biotechnológiai Tudományos Park olyan, ún. tematikus parkok, amelyek a Biopolisz Pólus Program más innovációs programjainak (csúcstechnológiai inkubációs program, illetve horizontális gazdaságfejlesztési program) tényleges és potenciális célterületei is, kínálati-befogadó jelleggel. A programok kiteljesedésére (támogatások igénybevételével), a terület felértékelődésre számítva további kutatói épületek, inkubációs és vállalkozói tőkéből létesülő üzemi épületek létesülhetnek itt, Nemzetközi tapasztalatok szerint a Fejlesztési és Innovációs Parkok hosszú évtizedeken keresztül folyamatosan fejlődnek és bővülnek, ezért a meglévő tudásközpontok tőszomszédságában minél nagyobb tartalékterület biztosítása indokolt. Ezért a lehetséges beépítést és ennek szabályozását optimalizálni szükséges. A befogadói környezet megteremtéséhez egyes ingatlanok részleges vagy teljes igénybevételét, a leromlott, alulhasznosított városrészek rehabilitációját, a kialakuló közterületek rendezését, a közmű hálózatok szükséges kiépítését, átépítését, a kapcsolódó úthálózat kiépítését, a környezet rendezését, közterületi parkolóhelyeket, parkosítást kell tervezni, a vonzó befogadói környezet kialakulása érdekében. 2.4 Az innovációs programok fokozatos megvalósulását kell feltételezni, ezt a tervezésnél figyelembe kell venni. A szegedi oldalon a terület-előkészítés I. üteme megvalósulásával a Klinikák fejlesztési területén és a Déli híd közvetlen környezetében részben egyidőben, részben azt követően épülhetnek meg a programhoz kötődő létesítmények. A területelőkészítés II. üteme a Tisza teherpályaudvar és az itt lévő korszerűtlen üzemi területek felszámolásához, illetve áttelepítéséhez kötődik; a közterületi infrastruktúrális hálózatok kiépülését és a környezet végleges rendezését jelenti. Az újszegedi oldalon a 7

4 területelőkészítés, előközművesítés, illetve zöldterületi fejlesztés közel párhuzamosan történhet. Kellő előregondolással távlatos megvalósulást kell feltételezni, ütemezett fejlesztéssel, területi tartalékolással. A szabályozást (közlekedési kapcsolatrendszer, beépítési mód, szintszám, beépítettség, parkolás módozatai stb.) ennek megfelelően kell megállapítani. 2.5 Déli Tisza-híd (új közúti-vasúti híd) építése A Déli Tisza híd a város szerkezeti tervében rögzített helyen, a Bécsi körút és a Kertész utca nyomvonalában tervezendő. Kiemelten fontos továbbá - térségi szerepe miatt - a meglévő tömegközlekedési hálózat fejlesztése, ezen belül az elővárosi vasúti vonal (gyorsvillamos) kiépítése. Ezért közös közúti-vasúti hidat kell tervezni. A terület közlekedési feltárását, hálózatát alapvetően meghatározza a Déli Tisza hídnak az Indóház téri MÁV állomásépülettel való attraktív kapcsolat kialakítása, figyelembe kell venni a folyamatban lévő felújítást, továbbá a vasúti pálya hídon való átvezetésének a lehetőségét (Szeged vasútfejlesztési koncepció, BME TKK szerint). A programozás része az a távlatos elgondolás, hogy nagyvasúti kapcsolatokat lehetővé tevő vágánypár lehet, amit figyelembe kell venni a hídfők területének felhasználásánál, a terület előkészítésénél Az eddigi elképzelések szerint a hídfőknél a töltések szintjén, azoktól indulva 300 m-es ívben, oszlopokon álló hídszerkezet készül, amit a területek feltárásánál, a híd tervezésénél egyaránt figyelembe kell venni. 3. RÉSZLETES TERVEZÉSI SZEMPONTOK 3.1 Mindkét hídfő környezetében törekedni kell arra, hogy a tervezési területen városrészi alközpontok jöjjenek létre, nyilvános közterekkel, középületekkel, az átjárhatóság lehetőség szerinti megteremtésével. Meg kell tervezni a kutatói bázisok közötti-, illetve a kialakuló városi terek és a természeti területek közötti direkt kapcsolatokat. Szükséges az árvízvédelmi töltés és a folyópart tartalommal való megtöltése, bevonása az élettérbe az árvízvédelmi szempontok kiemelt figyelembevételével. 3.2 A területek szűkösségére tekintettel a tervezés során vizsgálni és érvényesíteni kell a többszintes területhasználati megoldásokat (süllyesztett, épületek alatti többszintes parkolók, zöldtetők, stb). 3.3 A szabályozási tervekben meg kell határozni a terület teherbírásának megfelelő kubatúraszükségletet, a várható környezetterhelés ellensúlyozásának módját, a beépítésre szánt sávokat, az építészeti hangsúlyokat, stb. A legfontosabb kiemelt helyszínekre és létesítményekre (ezen belül a Híd, klinikatömb, és közvetlen környezete, Tisza parti területsáv, stb.) vonatkozóan látványtervek készítését kell előírni. 8

5 3.4 Az ismert és készülő tanulmánytervek, közlekedésfejlesztési programok, továbbá az érintett közlekedési vállalatokkal való egyeztetés figyelembevételével a tervezési területen meg kell tervezni a távlatos tömegközlekedési hálózatot, a tömegközlekedési megállók célszerű helyét. 3.5 A szegedi oldalon a klinikai létesítmények, a Tudományos Park és a Tisza közötti szerves kapcsolat biztosítása érdekében a nyugati feltáró út és a Huszár Mátyás rakpart szerkezeti terv szerinti összekapcsolása nem tervezendő, ehelyett a terület zsákszerű feltárását kell tervezni. 3.6 Az újszegedi oldalon tervezett városrészközpont (bevásárlóközpont) végső építészeti kialakítása érdekében a szabályozás tartalmazza a következő szempontokat: - a városrészközpont legyen multifunkcionális, szövete organikus, nőtt jellegű, kövesse a városszerkezet mintáját és szellemiségét. - A hídfeljáró és a vasútvonal által kettévágott terület alkosson szerves, funkcionálisan és vizuálisan is összehangolt egységet. - Az épület(csoport) tömege több tagból állóan, megbontva kerüljön kialakításra. A Tisza felőli homlokzati kialakítás legyen egyedi és emblematikus, a folyó valamint az Odessza lakótelep felől irányába, mind homlokzati, mind közlekedési szempontból történjen meg. - A gépkocsi parkolás látványát el kell tüntetni, illetve a felszíni parkolást minimalizálni szükséges. A parkolók min. 1/3-a az épület(ek) alá telepítve fél, vagy egész szint süllyesztéssel valósuljon meg. A földfelszíni parkolók tervezésénél a nagy felületen koncentráltan való kialakítás nem támogatott, helyette zöld felületekkel és közösségi terekkel való megosztott tagolás fogadható el. - A területen még meglévő, védelemre méltó tégla architektúrájú épület(ek) megtartása, illetve a homlokzati elemek alkalmazása szükséges. - Tömegközlekedési kapcsolat biztosítandó, megállók direkt megközelítésével. 3.7 A szabályozási tervekben rögzíteni kell azokat a fejlesztési területeket, tervezett épületegyütteseket, épületeket, létesítményeket, amelyekre nézve az építészeti - műszaki tervezés megalapozásához (város)építészeti tervpályázatot kell lebonyolítani. A kiíráshoz a tervezési szempontokat rögzíteni kell a helyi építési előírásokban. Szeged, április 9

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

ÉRD MJV, VÁROSKÖZPONT ÉS MIHÁLYTELEP PROGRAM SZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS. Egyeztetési anyaga (önkormányzati véleményezésre)

ÉRD MJV, VÁROSKÖZPONT ÉS MIHÁLYTELEP PROGRAM SZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS. Egyeztetési anyaga (önkormányzati véleményezésre) ÉRD MJV, VÁROSKÖZPONT ÉS MIHÁLYTELEP SZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS Egyeztetési anyaga (önkormányzati véleményezésre) (Székesfehérvár-Budapest vasútvonal Ágnes utca Angyalka utca Ágota utca

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 31. (1) szerinti véleményezési szakaszra Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

BARNAMEZŐS TERÜLETEK FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

BARNAMEZŐS TERÜLETEK FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM BARNAMEZŐS TERÜLETEK FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM Megbízó: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szakmai Irányító: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. június 6. KMOP-5.1.1/D2-13-2013-0001

Részletesebben

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu BUDAPEST, III. KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. KÖTET - STRATÉGIA, ANTISZEGREGÁCIÓS TERV DÓM ÉPÍTÉSZMŰTEREM KFT. 1052 Budapest, Régiposta u. 5. V/2. Tel.: 235-0814 Fax: 235-0815

Részletesebben

1.2.0. Győr területének felhasználását meghatározó leírás Jóváhagyva a 2/2006. (I.19.) Kgy. sz. határozattal

1.2.0. Győr területének felhasználását meghatározó leírás Jóváhagyva a 2/2006. (I.19.) Kgy. sz. határozattal 1.2.0. Győr területének felhasználását meghatározó leírás Jóváhagyva a 2/2006. (I.19.) Kgy. sz. határozattal Győr Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek felülvizsgálata 2003-2005 Írta Szerkesztette:

Részletesebben

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

A MARGITSZIGET STRATÉGIAI TERVE

A MARGITSZIGET STRATÉGIAI TERVE A MARGITSZIGET STRATÉGIAI TERVE Megbízó: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOGÁRMESTERI HIVATAL Készítette: Kiemelten közhasznú Nonprofit Zrt. A STRATÉGIA KIDOLGOZÁSÁBAN RÉSZT VETTEK: A megbízó képviseletében: Hagyó

Részletesebben

OLIMPIA 2012 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MASTER PLAN OPCIÓK

OLIMPIA 2012 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MASTER PLAN OPCIÓK 12...2 12.1 BEVEZETÉS...2 12.2 A MEGÁLLAPÍTÁSOK ÖSSZEFOGLALÁSA...3 12.3 DUNA MENTI OLIMPIA (I. VÁLTOZAT)...32 12.4 A VÁROSMEGÚJÍTÁS OLIMPIÁJA (II. VÁLTOZAT)...78 12.5 AZ ÉSZAKI OLIMPIAI PARK (III. VÁLTOZAT)...127

Részletesebben

DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM Megbízó: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szakmai Irányító: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. június 6. KMOP-5.1.1/D2-13-2013-0001

Részletesebben

Integrált Településfejlesztési Stratégia

Integrált Településfejlesztési Stratégia Integrált Településfejlesztési Stratégia Integrált Településfejlesztési Stratégia Budapest XXII. kerület, Budafok-Tétény Carpathia Tanácsadó Zrt 2015.02.08. Tartalom 1. Bevezető és előzmények... 3 2. Az

Részletesebben

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖNKORMÁNYZATI VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG (első olvasat) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Melléklet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének /. (..) sz. határozatához VÁROS-TEAMPANNON

Részletesebben

TÁRSADALMASÍTÁSRA SZÁNT VERZIÓ 2014. július 28. 1

TÁRSADALMASÍTÁSRA SZÁNT VERZIÓ 2014. július 28. 1 TÁRSADALMASÍTÁSRA SZÁNT VERZIÓ 2014. július 28. 1 MEGBÍZÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér GENERÁLTERVEZŐ PRO REGIO KÖZÉP MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Terve

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Terve Békéscsaba Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Terve Közlekedési koncepció MEGRENDELŐ: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELI: VANTARA GYULA POLGÁRMESTER TERVEZÉSI KONZULENSEK: LUKÁCSI

Részletesebben

EURÓPA TERV XIII. ANGYALFÖLD VIZAFOGÓ ÚJLIPÓTVÁROS VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAMJA A 2007-2013-AS ÉVEKRE. Megbízó: Budapest XIII. kerület Önkormányzata

EURÓPA TERV XIII. ANGYALFÖLD VIZAFOGÓ ÚJLIPÓTVÁROS VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAMJA A 2007-2013-AS ÉVEKRE. Megbízó: Budapest XIII. kerület Önkormányzata EURÓPA TERV XIII. ANGYALFÖLD VIZAFOGÓ ÚJLIPÓTVÁROS VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAMJA A 2007-2013-AS ÉVEKRE Megbízó: Budapest XIII. kerület Önkormányzata Megbízott: Városkutatás Kft. Tosics Iván Szemző Hanna Ekés

Részletesebben

1.1. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

1.1. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 1.1. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Győr Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek felülvizsgálata 2003-2005 Jóváhagyta Győr MJV Közgyűlése 131/2005 (V.5) számú határozatával; a jelenlévő 31 képviselő

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI TERVE

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI TERVE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI TERVE TERVEZET II. KÖTET TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2012. NOVEMBER MÓDOSÍTVA 2013. JANUÁR Megbízó: Veszprém MJ Város Önkormányzata Porga Gyula polgármester

Részletesebben

NAGYPROJEKTEK BUDAPESTEN

NAGYPROJEKTEK BUDAPESTEN MŰ-HELY TERÜLETFEJLESZTŐ ÉS TERVEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1065. Bp., VI. Bajcsy-Zsilinszky út. 31. I. POB: 1368 BP 5. PF 215, TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573, FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG. 2014.

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG. 2014. KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv.421-312010 Előadó: Bába Sándor Mell.: l pid. Közlekedésfejlesztési koncepció Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

Ecorys Magyarország Kft 1114 Budapest, Kemenes u. 6 Tel / Fax: +36-1-266-2482 info@ecorys.hu

Ecorys Magyarország Kft 1114 Budapest, Kemenes u. 6 Tel / Fax: +36-1-266-2482 info@ecorys.hu ÖSSZEFOGLALÓ SZAKÉRTŐI KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA - SZAKÉRTŐI ÖSSZEFOGLALÓ 2008. április 9. Ecorys Magyarország Kft 1114 Budapest, Kemenes u. 6 Tel / Fax: +36-1-266-2482

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ... 1 3.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT... 3 3.1.1. Környezetalakítás terve... 3

TARTALOMJEGYZÉK. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ... 1 3.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT... 3 3.1.1. Környezetalakítás terve... 3 TARTALOMJEGYZÉK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ... 1 3.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT... 3 3.1.1. Környezetalakítás terve... 3 3.2. ZÖLDFELÜLETEK RENDEZÉSE... 14 3.2.1. A városligeti park környezetrendezése...

Részletesebben

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai 49 2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai A tanulmány keretében áttekintést adunk a 2007-2013 közötti az Nemzeti Stratégiai Referencia

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 2014. június MEGBÍZÓ: KÉSZÍTETTE: Kaposvár Megyei

Részletesebben

REMETESZŐLŐS 1. KÖTET MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE MEGBÍZÓ: REMETESZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

REMETESZŐLŐS 1. KÖTET MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE MEGBÍZÓ: REMETESZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÓ: REMETESZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TERVEZŐ: TSZ: 1413 REMETESZŐLŐS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1.

Részletesebben

DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNHALAS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNHALAS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNHALAS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM KISKUNHALAS

Részletesebben

GYÁL VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

GYÁL VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA GYÁL VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA PESTTERV KFT BUDAPEST, 2013. NOVEMBER 13. GYÁL VÁROSI ÖNKORMÁNYZATA 2014. NOVEMBER 27. ELFOGADVA Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete 189/2014.(XI.27.)

Részletesebben

SZEGED MJ. VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

SZEGED MJ. VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA SZEGED MJ. VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A Koncepció egységes szerkezetbe foglalása készült: Szeged mj. város Önkormányzata Megbízásából a T.T.T. Városépítő Település-, Magas és Mélyépítés Tervező Bt-nél

Részletesebben