a 61. villamos vonal Zsemlye utcai híd acélszerkezeteihez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a 61. villamos vonal Zsemlye utcai híd acélszerkezeteihez"

Átírás

1 Korrózióvédelmi elıírások a 61. villamos vonal Zsemlye utcai híd acélszerkezeteihez 13/04-D. Budapest, március

2 13/04-D. Budapest, K o r r ó z i ó v é d e l m i e l ı í r á s o k a 61. villamos vonal Zsemlye utcai híd acélszerkezeteihez PONT-TERV Zrt. megbízása alapján feladatunk a Fogaskerekő vasút vonalán 3 db híd, illetve a 61. villamos vonalán a Zsemlye utcai híd acélszerkezeteinek felújításához a korrózióvédelmi elıírások elkészítése. Jelen elıírásrendszer a Zsemlye utcai híd korrózióvédelmi elıírásait tartalmazza. 1. Kiindulási adatok 1.1. Adatszolgáltatás Az eredeti híd körül épült, építése óta többször hajtottak végre átalakításokat, felújításokat, amelyekbıl a leglényegesebb az évi, amikor is az acélszerkezet helyén vasbeton anyagú szerkezet készült. A hídon állékonysági problémák miatt a szárnyfalakban, illetve a hídfıkön jelenleg is ellenırzik az esetleges elmozdulásokat A korrózióvédelmi felújításba bevonandó acélszerkezetek és állapotuk Élvédı szögvasak A vasbeton híd külsı élein szögvas keret lett elhelyezve, amelynek bevonata elöregedett, pontszerő átrozsdásodás figyelhetı meg rajta (ld. címlap).

3 Vonóvasak záróelemei A vonóvasak záróelemein lévı bevonat átrozsdásodik (ld. 1. fénykép). A vonóvasak talajban lévı részeinek korróziós állapota ismeretlen, bizonytalan Korlátok A korlátokon lévı festékrétegek száma a többszöri karbantartó mázolás következtében meghaladja az alkydgyanta alapú bevonatoknál ideális rétegszámot (ld. 2. fénykép). A korlátokat városképi szempontok miatt meg kell ırizni, megfelelı korrózióvédelmet csak a jelenlegi bevonatok teljes eltávolítása után lehet kialakítani. A korlát egyes részein az acélszerkezet jelentıs mértékő korróziója figyelhetı meg. Ennek fokozataira jellemzı képek a 3., 4., illetve 5. fényképek. Az acélhiányoknál, illetve az elemközti korrózió javíthatatlan szakaszainál a korlát helyreállítást a sérült szakaszok kivágásával, majd pótlásával kell kezdeni Korlátok rögzítése A korlátok jelentıs része csak részben rögzített. A mőkılépcsık tönkremenetele (ld. 6. fénykép) következtében az oszloptövek befogása csak részleges. A hídon, illetve a villamosmegálló peronjának egyéb részein a betonszegélyek, a kı, illetve az aszfaltburkolat állapota változó, ahol a nedvesség bejutása a korláttövekben lehetséges, a korrózió megindult (ld. 7. fénykép) Vízelvezetés A vízelvezetı ejtıcsövek korrózió védelme elöregedett (ld. 8. fénykép). A felújítás során elbontásra kerül.

4 3 2. Korrózióvédelmi utasítások A híd és a vele szervesen egybeépült megállóhely alapvetı problémája a hídhoz kapcsolódó szárnyfalak állapota. A létrejött repedések, mozgások jelentıs mértékben a szárnyfalak közé bejutó víz következményeként keletkeztek. A lépcsık, valamint a különbözı anyagú és állapotú peronrészek tönkremenetelébıl adódóan a lépcsıket és a szárnyfalak közti felépítményt újjá kell építeni oly módon, hogy a pálya és a gyalogos közlekedési funkciót ellátó szerkezetek irányából ne tudjon víz a szárnyfalak közé kerülni. Az acélszerkezetek korrózióvédelmét az átépítés függvényében és a választott szerkezeti anyagok jellegének megfelelıen harmonizálni kell az alábbi fejezetben leírt korrózióvédelmi móddal (Korlátok) Hídszerkezet vasbeton felülete, élvédı szögvasak A vasbeton felületet a karbonátosodási folyamat lassítása érdekében célszerő lenne betonvédı bevonattal ellátni. A javasolt bevonatnak meg kell felelni az e ÚT szerinti B 3 típusú bevonat követelményeinek (Mérsékelten repedés-áthidaló, nem járható vékony bevonat, megfelel a régi szabvány BV 2 típusú bevonatának). A bevonat kialakítása elıtti felület elıkészítési munka közben kell a szögvasak felületelıkészítését is végrehajtani, majd 3 rétegő, min. 240 µm összrétegvastagságú bevonatrendszer kialakítását kell az alábbi réteg-felépítés mellett elvégezni: 1. réteg: Zn poros vagy Al pigmentálású alapozó 80 µm 2. réteg: epoxi kötıanyagú közbensı 80 µm 3. réteg: poliuretán alapú fedı 80 µm A felülettisztítás, illetve az eredeti beépítési helyzet miatt a szögvasak élei mentén lévı hézagot az alapozó + közbensı réteg felhordása után finom glett anyaggal le kell zárni, majd ezután lehet a fedıbevonatot kialakítani.

5 Korlátszerkezet A jelenlegi korlát egyedi megjelenéső, a megállóhely esztétikai megjelenését alapvetıen meghatározó szerkezet. Az elızetes felmérésünk szerint 5 10 % körül lehet a kivágandó, pótlást igénylı szerkezet rész. Ennek a nagyobb hányada az oszloptöveket érinti, kisebb része az elemközi korrózió miatt kárt szenvedett szerkezeti elem. A korlátok lebontásra, mőhelyben történı felújításra, majd visszaépítésre kerülnek. A teljes bevonatrendszer szemcseszórásos tisztítással távolítható el, majd a fémtiszta szerkezetet min. 85 µm tőzihorgany bevonattal kell ellátni, végül a meglévı színnel azonos mázolást kell felhordani. 3. Környezetvédelem A festési munkákat, különösen a tisztítást mobil sátorban kell elvégezni, ügyelve arra, hogy a tisztító anyag eltávolított festék rozsda elegye ne kerüljön a környezetbe. A keletkezı hulladék anyagokat környezetre veszélyes anyagként kell kezelni, ennek megfelelıen kell a tárolásukat és a megsemmisítésüket irányítani. 4. Minıségellenırzés, követelmények 4.1. Klimatikus körülmények A festési munkákat a festékek téli változata esetén sem szabad + 5 C alatti hımérsékleten, illetve 80 % relatív páratartalom feletti környezetben végezni. Mindezek mellett a gyári adatlapok elıírásai a mérvadók, mert ennél szigorúbb elıírást egy egy festék (pl. poliuretán) adatlapja tartalmazhat. Fentiek mellett minden esetben mérni, és az építési naplóban rögzíteni kell a klimatikus körülményeket. A megadott jellemzıkön kívül mérni kell a festendı felület hımérsékletét is, az acélfelület hımérsékletének a harmatpontnál minden körülmény mellett 3 C-al magasabbnak kell lennie.

6 Felület elıkészítés MSz ISO 8501/1 szerinti Sa 2 1 / 2 fokozat, ellenırzés a szabvány képetalonjával történı összehasonlítás alapján Rétegvastagság A megadott 240 µm a megkövetelt átlagérték, a megengedhetı max. érték 700 µm, a megengedhetı min. érték 200 µm. Ellenırzés az MSz EN ISO 2818 szerint, kiértékelés a mérési adatok statisztikus feldolgozása alapján, megkövetelt mérésszám: élvédı szögvasak: min. 50 érték, korlát oldalanként min érték Esztétikai megjelenés A bevonaton megfolyások, föltáskásodás, színbeli eltérések nem megengedhetıek.

7

8 1. kép 2. kép

9 3. kép 4. kép

10 5. kép 6. kép

11 7. kép 8. kép

HOGYAN VÁLASSZUK KI A MEGFELELŐ FESTÉKRENDSZERT. Az ISO 12944 szabvánnyal összhangban levő bevonat védelmi irányelvek

HOGYAN VÁLASSZUK KI A MEGFELELŐ FESTÉKRENDSZERT. Az ISO 12944 szabvánnyal összhangban levő bevonat védelmi irányelvek HOGYAN VÁLASSZUK KI A MEGFELELŐ FESTÉKRENDSZERT Az ISO 9 szabvánnyal összhangban levő bevonat védelmi irányelvek Bevezetés A jelen tanulmány célja az, hogy segítsen Önnek kiválasztani az Ön szerkezetének

Részletesebben

HOGYAN VÁLASSZUK KI A MEGFELELŐ FESTÉKRENDSZERT Az ISO 12944 szabvánnyal összhangban levő bevonat védelmi irányelvek

HOGYAN VÁLASSZUK KI A MEGFELELŐ FESTÉKRENDSZERT Az ISO 12944 szabvánnyal összhangban levő bevonat védelmi irányelvek HOGYAN VÁLASSZUK KI A MEGFELELŐ FESTÉKRENDSZERT Az ISO 944 szabvánnyal összhangban levő bevonat védelmi irányelvek Bevezetés A jelen tanulmány célja az, hogy segítsen Önnek kiválasztani az Ön szerkezetének

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó SEGÉDLET Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram AZ IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉST ÉS ENERGIA- MEGTAKARÍTÁST

Részletesebben

MÛGYANTA PADLÓBEVONATOK TERVEZÉSE ÉS KÉSZÍTÉSE

MÛGYANTA PADLÓBEVONATOK TERVEZÉSE ÉS KÉSZÍTÉSE Mûszaki írányelv MÛGYANTA PADLÓBEVONATOK TERVEZÉSE ÉS KÉSZÍTÉSE MAGYAR ÉPÍTÔKÉMIA ÉS VAKOLAT SZÖVETSÉG (MÉSZ) Cím: 1103. Budapest Noszlopy u.2. Telefon: +36 1 262 6000, Fax: +36 1 261 6336 Email: mesz@invitel.hu,

Részletesebben

PP INVENT KFT. -2010-

PP INVENT KFT. -2010- PP INVENT KFT. -2010- PP INVENT KFT. - 1 - TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezetı rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról

Részletesebben

2/2002. (I. 23.) BM rendelet. a tzvédelem és a polgári védelem mszaki követelményeinek megállapításáról

2/2002. (I. 23.) BM rendelet. a tzvédelem és a polgári védelem mszaki követelményeinek megállapításáról 1. oldal 2/2002. (I. 23.) BM rendelet a tzvédelem és a polgári védelem mszaki követelményeinek megállapításáról A tz elleni védekezésrl, a mszaki mentésrl és a tzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény

Részletesebben

31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet. Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról. Melléklet a 31/1995. (VII. 25.

31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet. Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról. Melléklet a 31/1995. (VII. 25. 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 11. -ában kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel

Részletesebben

Műszaki ismertető StoColor Climasan

Műszaki ismertető StoColor Climasan káros anyagokat és szagokat lebontó, MSZ EN 13300 szerinti 2. nedves dörzsölésállósági és 1. fedőképességi fokozatú, beltéri diszperziós festék Jellemzés Alkalmazási terület beltéri felhasználásra káros

Részletesebben

3.1.1 Komáromi Építési Szabályzat (KÉSZ) Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe

3.1.1 Komáromi Építési Szabályzat (KÉSZ) Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe 3.1.1 Komáromi Építési Szabályzat (KÉSZ) Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe vételével; egységes szerkezetben Tartalomjegyzék I. fejezet

Részletesebben

2. TERVEZÉSI ALAPELVEK

2. TERVEZÉSI ALAPELVEK OTSZ 5. rész ÉPÍTMÉNYEK TŐZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI, ÉPÍTMÉNYEK TŐZVÉDELME I/1. FEJEZET Alapelvek Alapvetı célkitőzés, hogy tőz esetén az építmény állékonysága egy elıírt, de korlátozott idıtartamra - amennyiben

Részletesebben

GÁZNYOMÁS-SZABÁLYOZÁS

GÁZNYOMÁS-SZABÁLYOZÁS GÁZNYOMÁS-SZABÁLYOZÁS Bevezetés A földgázt -túlnyomó többségében- napjainkban már nem az elıfordulás, vagy tárolás helyén, hanem az attól nagy távolságra lévı fogyasztási helyeken használják fel. A földgáz

Részletesebben

TERVEZÉS AZ IT BIZTONSÁG SZEMPONTJÁBÓL

TERVEZÉS AZ IT BIZTONSÁG SZEMPONTJÁBÓL TERVEZÉS AZ IT BIZTONSÁG SZEMPONTJÁBÓL 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 3. kötet

KISKUNFÉLEGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 3. kötet ÖKO RT KÖRNYEZETI, GAZDASÁGI, TECHNOLÓGIAI, KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS FEJLESZTÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MSZ: 412/2000 KISKUNFÉLEGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 3. kötet A JAVASOLT KISTÉRSÉGI ÉS

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése c. pályázati konstrukcióihoz

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése c. pályázati konstrukcióihoz ÉPÍTÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése c. pályázati konstrukcióihoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/A Az Országos Kardiológiai

Részletesebben

KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY

KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY NYILVÁNOS VÁLTOZAT Készítette KITE Zrt. megbízásából. az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2012. DECEMBER 15. VERZIÓ 1.0 Megrendelı:

Részletesebben

32/1994. (XI. 10.) IKM rendelet

32/1994. (XI. 10.) IKM rendelet 32/1994. (XI. 10.) IKM rendelet Építıipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat kiadásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 11. -ában kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ Tűzoltó technikai eszkö zök, felszerelések. I. Fejezet Tűzoltó készülékek karbantartása

ELSŐ RÉSZ Tűzoltó technikai eszkö zök, felszerelések. I. Fejezet Tűzoltó készülékek karbantartása ELSŐ RÉSZ Tűzoltó technikai eszkö zök, felszerelések I. Fejezet Tűzoltó készülékek karbantartása 9. E fejezet alkalmazásában: 1. Karbantartás: műszaki és adminisztratív tevékenységek összessége, melyek

Részletesebben

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-2.124

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-2.124 ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-2.124 GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI FİOSZTÁLYA Dinamikus tömörségés teherbírásmérés kistárcsás könnyő ejtısúlyos berendezéssel Terjedelem: 24 ÚT 2-2.124:2005

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI FOGALOMTÁR

ÖRÖKSÉGVÉDELMI FOGALOMTÁR 1 MAGYAR ÉPÍTÉSZ KAMARA MŐEMLÉKVÉDELMI, RESTAURÁTORI TAGOZAT ÖRÖKSÉGVÉDELMI FOGALOMTÁR KIDOLGOZTA, ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DR. CZÉTÉNYI PIROSKA okl. építészmérnök, mőemlékvédelmi szakmérnök, mőemlékvédelmi szakértı

Részletesebben

Szeged A kistérség központi települése az utóbbi évtized népességcsökkenése nyomán az ország 5. legnépesebb települése, a Dél-Alföldi régió

Szeged A kistérség központi települése az utóbbi évtized népességcsökkenése nyomán az ország 5. legnépesebb települése, a Dél-Alföldi régió Szeged A kistérség központi települése az utóbbi évtized népességcsökkenése nyomán az ország 5. legnépesebb települése, a Dél-Alföldi régió központja. Közlekedés földrajzi helyzete jó (fıút, elkészülés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ VIZSGÁLATOK

KIEGÉSZÍTİ VIZSGÁLATOK A Budapesti Regionális Gyorsvasúti Rendszer koncepciója KIEGÉSZÍTİ VIZSGÁLATOK A 2-ES METRÓVONAL GÖDÖLLİI HÉV VONAL KAPCSOLATÁNAK JAVÍTÁSI LEHETİSÉGEI ÉS A BUDAI OLDAL KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZLEKEDÉSÉNEK FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Építőipari, munkavédelem. [Segédlet]

Építőipari, munkavédelem. [Segédlet] Építőipari, munkavédelem [Segédlet] Munkabiztonsági Tagozat - 2013 1 Segédlet a földgáz felhasználói berendezés tervezői számára a biztonsági és egészségvédelmi terv öszszeállításához 2 Mellékletek: TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet. a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérıl

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet. a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérıl 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérıl A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény - 14.

Részletesebben

Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez

Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez KEOP támogatáshoz 2009. március Készítette: a COWI Magyarország Kft. Módszertani

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Tőzvédelmi Szabályzat Az AVKF szervezeti és mőködési szabályzatának V. 3. 16. sz. melléklete. 2006. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA...2 2. A LÉTESÍTMÉNY

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

Az új autó fogalma, útja a gyártástól az átadásig. Tények, legendák és tévhitek

Az új autó fogalma, útja a gyártástól az átadásig. Tények, legendák és tévhitek Az új autó fogalma, útja a gyártástól az átadásig Tények, legendák és tévhitek Mi az új autó? Erről mindenkinek megvan a saját, határozott elképzelése, amit természetesen tiszteletben kell tartani, legfőképpen,

Részletesebben

Az üvegszerkezetek funkciói és megvalósításuk

Az üvegszerkezetek funkciói és megvalósításuk Az üvegszerkezetek funkciói és megvalósításuk hővédelem a téli időszakban : Low-E típusú bevonatok napvédelem a nyári időszakban : multifunkciós bevonatok napvédő bevonatok anyagában színezett üvegek zajvédelem

Részletesebben

Megbizható, magas minőség a vízszigetelés minden területén

Megbizható, magas minőség a vízszigetelés minden területén 2010 Megbizható, magas minőség a vízszigetelés minden területén ALKALMAZÁSTECHNIKAI KÉZIKÖNYV www.xtratherm.com www.iso-line.hu www.isomedia.hu A TALAJVÍZ ELLENI SZIGETELÉSEK FOGADÓSZERKEZETEINEK KIALAKÍTÁSA

Részletesebben

Az üvegek leggyakrabban figyelembe vett fizikai tulajdonságai

Az üvegek leggyakrabban figyelembe vett fizikai tulajdonságai Az üvegek leggyakrabban figyelembe vett fizikai tulajdonságai U g - hőátbocsátási tényező Megmutatja, hogy 1 m 2 felületen egységnyi idő alatt 1 K hőmérsékletkülönbség hatására mekkora hőenergia-mennyiség

Részletesebben