A híd (Alkotópályázat )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A híd (Alkotópályázat 2009-2010)"

Átírás

1 A híd (Alkotópályázat ) Kedves Diákok! Lassan hagyománnyá válik iskolánkban, hogy évente meghirdetjük könyvtári alkotópályázatunkat. Noha kitartunk eredeti elképzelésünk mellett, nevezetesen továbbra is az irodalom határterületein mozgunk, célunk az, hogy minél több tantárgyat, érdekl dési területet bevonjunk a pályázati munkába. Az idei tanévben olyan témát választottunk, amely az eddigieknél is szerteágazóbb, és amely lehet séget ad újabb tantárgyak bevonására. A híd az ember srégi építménye, összeköt partokat, városrészeket, országokat, és egyben mélyértelm szimbólum is, az emberek, országok, korok közötti kapcsolatkeresés, összefogás szimbóluma. Híd a nyelv, az írás, a zene, a társasjáték és oly sok minden még. Az általunk kiötölt címekkel ezeket próbáljuk körbejárni. Az egyszer ség és a könnyebb áttekinthet ség kedvéért tantárgyak szerint csoportosítottuk a választható feladatokat. Pirossal kiemeltük a m fajt, ezután következik a feladat (feladatok) címe. Reméljük, találtok köztük kedvetekre valót. A témaválasztáshoz, illetve kidolgozáshoz az adott tantárgyat tanító tanárotoktól, illetve a könyvtárban Buncsák Piroskától kaphattok tanácsot, ötletet, útmutatást. Az általunk ajánlott irodalom, illetve az internetes források is sok háttéranyaggal, információval segítik munkátokat. Az esszédolgozatok terjedelme 5-10 oldal legyen, a filmeké/prezentációké perc. Az esszé egyéni munka, viszont a többi feladat esetében örülünk, ha csoportban dolgoztok (maximum 5 f ). Kérjük, hogy dolgozatotokban jelöljétek meg, milyen forrásmunkákat használtatok. A bibliográfia formai sajátosságait az általunk megadott irodalomjegyzéken is tanulmányozhatjátok. Írásotokat gépelt formában adjátok le! A sikeres pályam vekért a megfelel tantárgyakból 5-öst kaptok, a kiemelked munkákat pedig az iskola közössége el tt is értékeljük, jutalmazzuk. A leadás határideje: márc. 1. (a síszünet utáni els tanítási nap), helye a könyvtár, de a választott téma szaktanáránál is leadhatjátok pályázatotokat. Értékelés: április 16-án kor a könyvtárban. Jó munkát kívánunk! Buncsák Piroska könyvtáros és a szaktanárok

2 Magyar nyelv és irodalom M elemzés Értelmezd a híd motívum jelentését az alábbi m vek egyikében! Háy János: Völgyhíd (kisregény) Temesi Ferenc: Híd (családregény) Arany János: Hídavatás (ballada) Ivo Andri : Híd a Drinán (regény) Ismail Kadare: A háromlyukú híd (regény) Pierre Boulle: Híd a Kwai folyón (regény) Krúdy Gyula: A hídon (novella) Guillaume Apollinaire: A Mirabeau-híd (vers) Tolvaj Ferenc: Boszporusz felett a híd (regény) Ajánlott irodalom: Imre László: Arany János balladái. Tankönyvkiadó, Budapest, Benedek Marcell: Arany János. Gondolat, Budapest, S tér István: Arany János balladái. Budapest, Lázár Béla: Arany Hídavatása és rokonai. F városi lapok, Greguss Ágost: A balladáról. Budapest, Bori Imre: Ivo Andri : monográfia. Forum, Újvidék, Vasy Géza: A hídon: Negyedik út. In: Századvégt l ezredvégig, Krónika Nova, Budapest, Szabó Ede: Krúdy Gyula alkotásai és vallomásai tükrében, Szépirodalmi, Budapest, Tóbiás Áron: Krúdy világa. Budapest, Bezeczky Gábor: Krúdy Gyula: Szindbád. Akkord, Budapest, Új magyar irodalmi lexikon. Akadémiai, Budapest, A magyar irodalom történetei. Gondolat, Budapest, Világirodalmi lexikon. Akadémiai, Budapest, Illusztráció Készíts könyvborítót vagy illusztrációt a fenti m vek egyikéhez! Esszé A Híd cím (75 éves!) vajdasági folyóirat bemutatása A híd motívuma a magyar népmesékben Alkotók, akik híd -szerepet töltöttek be az irodalomban Rejtvény Az írás híd a nemzedékek között Írd le Pet fi Megy a juhász szamáron cím versének egy általad kiválasztott részletét kétféle írástípussal! Az els típus legyen a képírás, a második mássalhangzóírás! Természetesen mindkét írás elemeit neked kell megalkotnod. A feladat megoldása el tt nézz utána, mi az az akrofónia (akrofonézis), mássalhangzóírás, képírás, szóírás! Hogy mi is megérthessük a m vet, készítsd el az általad használt jelek jelkulcsát is! Ajánlott irodalom: Kéki Béla: Az írás története. Vince, Budapest,

3 Magyar nagylexikon (megfelel címszavai). Magyar Nagylexikon Kiadó, Budapest, Filmkritika Írj filmkritikát az alábbi filmek valamelyikér l! A Hídember A Pont-Neuf szerelmesei Híd a Kwai folyón A híd túl messze van Riport Készíts riportot a most felújítás alatt lév Margit híd f mérnökével vagy építésvezet jével vagy egy szakmunkásával! Történelem Esszé vagy ppt vagy fotóalbum A budapesti hidak története Egy szabadon választott budapesti híd története Milyen próbálkozások voltak a k hidak megépítése el tt Pest és Buda összekapcsolására? Egy híd és kora Az esztergomi híd története Merénylet a biatorbágyi vasúti viadukton A világ els vasszerkezet hídja, az Iron Bridge (egyben az ipari forradalom szimbóluma) Széchenyi István és a Lánchíd Ajánlott irodalom: Gáll Imre: A budapesti Duna-hidak. M szaki, Budapest, Gáll Imre: A budapesti hidak. M szaki, Budapest, Páll Gábor: A budapesti Duna-hidak története. Hídépít, 2005 Somorjai Ferenc: Budapest. Panoráma, Széchenyi Lánchíd ld o. Horvai Károly: Clark Ádám. Budapest, 1968 Széchenyi-Lánchíd és Clark Ádám. Szerk. Török Gy., Budapest, Lengyel József: Három hídépít. Szépirodalmi,, Budapest, Vajda Pál: A Lánchíd története. Budapest: Szikra Könyvkiadó, , [1] o. Deák Antal András Amelie Lanier: Széchenyi István és Sina György közös vállalkozásai. L'Harmattan, Budapest, Budapest lexikon. Akadémiai, Budapest, Budapest enciklopédia. Corvina, Budapest, Rajz és vizuális kultúra Makett Egy kitalált híd makettjének elkészítése kizárólag azonos anyagok felhasználásával. Pl.: 3

4 papír, tészta, gyufa Tervezés Tervezd meg egy budapesti híd éjszakai díszkivilágítását, különböz ünnepekre. Fotókat felhasználva legalább három nézetb l bemutatva. Ppt Hidak a képz m vészetben címmel készíts pezentációt! (pl.: Csontváry: Vihar a Hortobágyon, Római híd Mostarban, Hídon átvonuló társaság; Van Gogh: Pont de Langlois (Arles-i híd); Clode Monet hidas tájképei, Vasúti híd Argenteuil-nél) Mozgókép és médiaismeret Film, fotó Készíts fotóalbumot/filmet Budapest hídjairól! Készíts filmet/fotóalbumot egy tetsz legesen választott budapesti hídról! Fotó, prezentáció "Legyen köztünk híd, ne csak az árok!" címmel készítsetek az iskolában, személyeket öszszeköt szimbolikus hidakat! Ezt az akciót dokumentáljátok fotókkal, amelyeket végül prezentáció formájában bemutattok! Budapest hídjai mint a városi élet színterei címmel készíts fotóalbumot! Videoklip Készítsetek közösen videoklipet egy magyar el adó dalához, amelyben szerepel valamilyen formában a híd szó! Pl.: Presser Gábor: A híd, TNT: A híd a folyót..., Edda: A híd Filmajánló Készíts filmajánlót Csupó Gábor Híd Terabithia földjére cím 2007-ben készült filmjéhez részletek felhasználásával! Ének-zene Megzenésítés Zenésítsd meg és add el az alábbi költemények valamelyikét! Arany János: Hídavatás Guillaume Apollinaire: A Mirabeau-híd Esszé A híd mint a beavatás szimbóluma Bartók Cantata Profana cím m vében A hídforma és annak zeneirodalmi el zményei Bartók m veiben Ajánlott irodalom: Miért szép századunk zenéje? Szerk. Kroó György, Gondolat, Budapest, 1974 Frank Oszkár: Bevezet Bartók Mikrokozmoszának világába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,

5 Kárpáti János: Cantata Profana. In: Szemelvények a zenehallgatáshoz, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, Fizika Esszé vagy ppt A hidak szerkezeti felépítése, statikája A hídfajták bemutatása A hídépítés története Nevezetes hazai és külföldi hídépít k Ajánlott irodalom: Horváth Árpád: Utak, hidak, vasutak. Zrínyi, Budapest, Gáll Imre: Régi magyar hidak. M szaki, Budapest, Gáll Imre: A budapesti Duna-hidak. M szaki, Budapest, Gáll Imre: A budapesti hidak. M szaki, Budapest, Iványi Miklós: Hídépítéstan Acélszerkezetek. M egyetem Kiadó, Budapest, Jankó László: Vasbeton hídszerkezetek. M egyetem Kiadó, Budapest, Páll Gábor: A budapesti Duna-hidak története. Hídépít, Budapest lexikon. Akadémiai, Budapest, Budapest enciklopédia. Corvina, Budapest, Modellezés, makett Készítsd el egy valóságos híd makettjét! Készítsd el egy kitalált híd makettjét! Matematika Esszé Euler és Königsberg hídjai Ajánlott irodalom: Sain Márton: Matematikatörténeti ABC. Tankönyvkiadó, Budapest, Matematikai kisenciklopédia.gondolat, Budapest, Informatika Készíts játékprogramot, amely a híd motívumára épül! Földrajz Esszé vagy ppt A világ híres hídjai Legek a hidak világában (legnagyobb, leghosszabb, legrégibb, legmodernebb stb.) A Duna-hidak Hídkatasztrófák 5

6 Ajánlott irodalom: David J. Brown: Hidak - Háromezer éve harcban a természettel. Kossuth, Budapest, Medved Gábor: Történetek a világ hídjairól. TERC, Budapest, Ian Penberthy: Hidak: 75 épített csoda. Kossuth, Budapest,2009. Rainer Köthe: Hidak, Tessloff, Budapest, Rosemary Burton: A világ száz csodája: Barangolás az építészet leny göz alkotásai között. Magyar Könyvklub, Budapest, Budapest lexikon. Akadémiai, Budapest, Budapest enciklopédia. Corvina, Budapest, Angol nyelv Esszé Adam Clark, a Lánchíd épít je Ppt vagy idegenvezetés Készíts angol nyelv prezentációt vagy idegenvezetést Budapest hídjairól! A Temze hídjai Fordítás Hidakról szóló ismeretterjeszt szöveg fordítása (A pályázat végén található melléklet szövegeib l válogathattok) Német nyelv Ppt vagy idegenvezetés Készíts német nyelv prezentációt vagy idegenvezetést Budapest hídjairól! Esszé vagy ppt A híd a népek közötti barátság szimbóluma Készíts esszét vagy prezentációt gimnáziumunk és darmstadti testvériskolánk kapcsolatáról! Fordítás Híddal kapcsolatos vers, próza, ismeretterjeszt szöveg fordítása (A pályázat végén található melléklet szövegeib l válogathattok) Francia, spanyol nyelv Ppt vagy idegenvezetés Készíts francia, illetve spanyol nyelv prezentációt vagy idegenvezetést Budapest hídjairól! 6

7 Fordítás Híddal kapcsolatos vers, próza, ismeretterjeszt szöveg fordítása (A pályázat végén található melléklet szövegeib l válogathattok) Egyéb Társasjáték Találj ki és készíts el egy társasjátékot, amely a híd motívumra épül! Mellékeld a játék leírását és a szabályokat! 7

8 Melléklet 1. A világ leghíresebb hídjai Golden Gate Mindegyik közül talán ez a leghíresebb. A Golden Gate a San Franciscoi öböl Csendes-óceáni bejáratánál köti össze a szárazföldeket. A hatalmas, 227 méter magas pillérekre támaszkodó függ hidat január 5-én kezdték el építeni, az átadásra pedig május 27-én került sor. A Joseph Strauss, Charles Ellis és Leon Moissieff által tervezett híd átadásakor a világ legmagasabb függ hídja volt és a New York-i Verrazano-Narrows híd átadásáig, 27 éven át a világ leghosszabbja is egyben. A Wikipédián fellelhet információk szerint a híd teljes hosszúsága 2737 méter, a szélessége pedig 27,43 méter. Átmegy rajta a 101-es f út, s az autók nyolc sávon haladhatnak át a hídon. Érdekesség, hogy a hidat története során összesen háromszor kellett lezárni er s szél miatt. Megépítése óta több nagy földrengést is épségben átvészelt, köztük az 1989-es 7,1 er sség földmozgást is. A híd egyébként vonzza az öngyilkosokat, eddig 1200 ember vetett véget életének a Golden Gate-r l. A nyilvántartást 2005 óta nem vezetik, de becslések szerint átlagosan kéthetente történik hasonló tragédia. Sydney Harbour Bridge Ez a legismertebb híd Ausztráliában, s a kecses, egy boltívb l álló szerkezet az operaház mellett a város másik jelképe. Az operaházról és a hídról készült fotókról pedig mindenkinek azonnal az ausztrál nagyváros jut eszébe. A hidat a helyiek alakja miatt "vállfának"nevezik. Egészen 1967-ig ez volt a város legmagasabb építménye és még ma is ezt tartják a világ legszélesebb (49 méter) boltív-hídjának és a legmagasabb acél boltív-hídnak is a maga 134 méteres magasságával. A Sydney Harbour Bridge felületén hatsávos út, egy korábban villamosforgalomra használt kétsávos út, két vasútpálya és egy gyalogos átkel húzódik. A város ezen részén már 1815-ben tervezték egy híd megépítését, de a jelenlegi átkel tervezési munkálatai csak 1890-ben kezd dtek el. Az építkezés végül 1923-ban kezd dött meg a beton- és gránit-pilonok alapjainak ásásával, ehhez 800 lakóházat kellett lerombolni. Magát a hidat 1929-ben kezdték el építeni és a híd 1931-re készült el teljesen. Az els teszt-vonatok egy évvel kés bb gurulhattak át rajta. Az építkezésen egyébként 16 épít munkás vesztette életét. A híd ma már turistalátványosság és 1998 óta akár meg is mászhatják a látogatók, természetesen szakavatott biztonsági emberek és véd ruházat segítségével. Brooklyn-híd Ami az Egyesült Államok nyugati partvidékén a Golden Gate, az a keletin a Brooklyn-híd. Sok más építmény mellett ez is New York emblematikus jelképévé vált. Az East River felett húzódó, a város Brooklyn és Manhattan negyedeit összeköt függ híd az egyik legrégebbi az Egyesült Államokban. Az 1825 méter hosszú híd építésekor ez volt a legnagyobb függ híd a világon. A neve kezdetben New York és Brooklyn-híd volt, de 1915 óta az egyszer sített név a hivatalos ben a Nemzeti Történelmi Látványosság-címmel is büszkélkedik. A híd építése január 3-án kezd dött és 13 év alatt készült el. A megnyitóra május 24-én került sor, s az els napon 1800 járm és ember haladt rajta keresztül. Ekkoriban ez volt a leghosszabb függ híd a világon, közel 50 százalékkal nagyobb, mint bármely addig épített függ híd. A két torony között húzódó távolság 486,3 méter. Az építkezés akkori áron 15,5 millió dollárba került, és a munkálatok során 27 munkás vesztette életét. A megnyitó után egy héttel elterjedt a hír, hogy a híd le fog szakadni és a pánik miatt kialakult káoszban 13 gyalogos halt meg. 8

9 A hidat 1980 óta éjszaka is kivilágítják, s a következ felújítási munkálatok 2009-ben kezd dnek meg a hídon és a rá vezet utakon. Tower-híd A leghíresebb európai híd címére a sok pályázó közül talán a londoni Tower-híd a legméltóbb, amely a brit f város egyik szimbólumává vált az évek során. Nevét a szomszédságában álló várról, a Towerr l kapta. A Temzén átível Tower-híd a függ híd és a felnyitható hajóhíd keveréke és manapság már igazi különlegességnek számít, ha felnyitják a híd két szárnyát. A híd építésének ötlete már a 19. század második felében felmerült, hogy némileg enyhítsenek London zsúfoltságán, de a budapestiekhez hasonló rögzített híd szóba sem jöhetett, hiszen így meggátolták volna a kereskedelmi hajóforgalmat. A Sir John Wolfe Barry tervei alapján épül híd munkálatai végül 1886-ban kezd dtek meg és hivatalosan 1894 június 30-án nyitotta meg a Walesi Herceg. A két tornyot tartó mólókba több mint 70 ezer tonna betont öntöttek, hogy azok minél jobban a folyó aljzatába süllyedjenek. A híd teljes hossza 244 méter, a két torony 65 méterre magasodik a vízszint fölé, a tornyok közti távolság pedig 61 méter. A felnyitható két hídelem egyenként 1000 tonnát nyom és a beépített ellensúlyoknak köszönhet en alig 5 percbe telik, míg maximális, 83 fokos állásba emelik. A hídpályák emelését kezdetben nagynyomású vízzel m köd akkumulátorok végezték, amelyekbe két hatalmas g zgép nyomta a vizet. Napjainkban ezt a munkát elektromos motorok végzik. A híd igazi látványossága a turisták számára a két torony között 44 méter magasan húzódó gyalogos átjáró. 2. Budapesti hidak (Cikk a Borsa.hu internetes folyóiratból) Budapesten nehéz hidat építeni. A pesti oldal nem problémás, de a budai hegyekkel bizony meg kellett küzdeniük a hídépít knek. Ahol a folyó keskeny, és ideális lehet ségek vannak a hídveréshez, ott mindenhol összefügg sziklafal állja útjukat. Így volt ez a Lánchídnál is, ahol kés bb alagutat is kellett építeni, így a Margit a Szabadság és az Erzsébet híd építésekor is. A honi hídépít k annyira megkedvelték ezt a jelenséget, hogy ha nem volt hegy, építettek maguknak egyet: az Árpád híd budai hídf jéhez az ország leghosszabb összefügg tízemeletes panelházsorát húzták fel. Emlékszel, kedves Borsaolvasó, hogy az EU-csatlakozás ünnepén mezítláb lehetett sétálgatni a befüvesített Szabadság hídon? Vagy arra, amikor becsomagolták az Erzsébet hidat? És az megvan, hogy valaki m csontot lopott a Lánchidat rz oroszlánok szájába? A f városi hidak jó sok mindent láttak már ott, a Duna felett. És nem túlzás, hogy Budapestet a hídjai tették Budapestté, hiszen az 1873-as egyesülés el tt még három külön település létezett csupán: Pest, Buda és Óbuda. A három helység nem m ködhetett egymás nélkül, ám ehhez szükség volt az állandó hídra ban már huszonnégy éve állt a Lánchíd, éppen épült a Margit híd és a déli vasúti átjáró. A Millenniumra lett kész a Ferenc József híd, 1903-ban adták át az Erzsébet hidat, '37-ben a Pet fit, '50-ben a hirtelen Sztálinra keresztelt Árpád hidat. A II. világháború után nem egy ideiglenes dunai átjárót is emeltek a város területén, hogy a lebombázott hidak helyett vigye a forgalmat. A pár hónap alatt épült Kossuth híd 1946-tól egészen 1960-ig állt. A híres el döket 1995-ben a Lágymányosi, 2008-ban a Megyeri követte. Mi, budapestiek naponta járkálunk el mellettük, alattuk, fölöttük, s t még rajtuk keresztül is, mégsem vesszük észre, hogy ott vannak. Ha turisták érkeznek a f városba, Budapest egyik jellegzetességeként mutogatjuk nekik ket, és mindenki le van ny gözve, hogy milyen fantasztikusak, eredetiek, és méltóságteljessé teszik a várost. Pedig tudjuk ezt jól mi, budapestiek is. Már annyira tudjuk, hogy életünk részévé váltak, és kizárólag használati tárgyként tekintünk rájuk. Hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy Budapest világszerte egyedülálló és csodálatos látképét a Duna hídjainak is köszönheti. 9

10 A f város egyik gyöngyszemét, a Dunát a Gellért-hegy lábánál átível Szabadság hidat azoknak az el relátó magyar nemes uraknak köszönhetjük, akik annak idején már évtizedekkel a megvalósítás el tt elfogadtak egy törvényt, amely szerint, ha a budapesti hídvámokból befolyó éves összeg meghaladja a 650 ezer forintot, új hidat kell építeni. Így történt, hogy az évi XIV. törvénycikk két új híd, a F vám téri (ma Szabadság) és az Eskü téri (ma Erzsébet) híd építését rendelte el. A nemzetközi tervpályázatra messzi földr l is sokan jelentkeztek, köztük amerikai, olasz, osztrák, német, francia, belga, holland, orosz és algériai mérnökök. A F vám téri híd amely a Sóház piacot kötötte össze a Sárosfürd vel mégis egy magyar, Feketeházy János tervei alapján készült el, és a Habsburg uralkodó nevét kapta. Az építkezés 1894-ben kezd dött, két évvel kés bb, a Millennium évében október 4-én az utolsó szegecset maga a király, Ferenc József illesztette be a kész hídba, majd átadta a róla elnevezett átjárót a forgalomnak. Az F. J. monogrammal ellátott királyi ezüstszegecset fémtok és üveglap védte a kíváncsiskodóktól, s az ereklye állítólag még az 1945-ös hídrobbantást is átvészelte, ám 56-ban nyoma veszett. A helyét jelz tok a pesti hídf nél, a híd r háza mellett volt sokáig látható. A 333 méter hosszú, húsz méter széles új híd 2,11 millió akkori forintba került és rendkívül modernnek számított, hiszen villamosvágányok vezettek át rajta, és nem csak gáz-, de elektromos világítással is ellátták. A hídf k mellett mindkét parton emeletes vámszed házak is épültek. Az els villamos 1898-ban csilingelt át a hídon Pestr l a Széna tér felé. Akkoriban egészen a húszas évekig a villamosok még alsó vezetékes járm vek voltak és 1938-ig a híd széls sávjaiban közlekedtek. A két világháború között már busz is járt a Szabadság hídon, az 1-es, méghozzá 1995-ig. A budapesti hidak sorsát a Ferenc Jóska sem kerülhette el: a menekül németek január 16-án a felrobbantották. Helyén március 15-t l még a háború befejezte el tt pontonhíd állt, amelyet a romos hajópillérekhez illesztettek hozzá, így els ként kötötte össze újra a kettészakított f várost. Az ideiglenes átkel leggyengébb pontjait januárjában a jégzajlás elsodorta. Az újjáépítés már tavasszal megkezd dött, s a Szabadságra keresztelt dunai átkel t már augusztus 20-án át is adták a forgalomnak. A budai oldalon lebontották a vámszed házakat, s a sietség miatt a híd középs részén a díszkorlát kevéssé díszes lett, mint az eredeti, és az egykori zöld helyett szürkéskékre festették, mert csak ilyen szín festéket tudtak beszerezni. A Szabadság híd az 1980-as felújítás óta újra zöld. A híd 1987 óta a Világörökség része, és persze neki is vannak celebjei: Feketeházy János és Nagy Virgil tervez mérnökök az eredeti tervekben, Sávoly Pál az újjáépített verzióban vette ki a részét. Nevük a pilonok bronztábláin szerepel. A híd azokat is vonzza, akik csak tizenöt perc hírnévre vágynak: a mai napig rengetegen másznak fel szórakozásból vagy öngyilkossági szándékkal a kapuzatok turuljaihoz. A kilencvenes évek derekán a budapesti t zoltók nem kifejezetten baráti szavakkal emlegették "Ferikét", aki több mint egy tucatszor mászta meg a f város hídjait, de egyértelm kedvence a Szabadság híd volt. "Ferike" leginkább hétvégén szeretett mászni megkeserítve ezzel emberek ezreinek vasárnapjait, akik órákig ácsorogtak a dugóban. persze sosem akart leugrani, az egészet csak a médiafelhajtás miatt csinálta, és közben alkalmanként milliós számlát gyártott a kivonuló t zoltóságnak május elsején a legtöbben mezítláb keltek át a Szabadság hídon, amely az Európai Uniós csatlakozás kedvéért teljesen zöldbe öltözött: két napra hatkamionnyi gyepet raktak le az úttestre augusztus 21-t l viszont hosszú hónapokig csak a felújítást végz munkások léphettek a Szabadság hídra december 21. óta viszont újra ráhajthatnak a villamosok is, és a tervek szerint május végére teljesen befejez dnek a felújítási munkálatok. A híd díszkivilágítást kap, és a pillérek közötti középs részén is helyreállítják az eredeti díszes korlátokat. A hírek szerint a déli híd rházban a hídmester irodája kap helyet, az északi pedig a felújítás után is a híd történetét bemutató kiállítóhely marad. 10

11 3. Bori István: A Lánchíd (tanulmány) Budapest hídjai Budapest a hidak városa. Budapest a szép hidak városa! Nemcsak a funkció és esztétikum összhangja, hanem a hidak szerepe és története, a hidak felépítését-átépítését-újjáépítését meghatározó történelmi kontextus, a hozzá kapcsolódó mítoszok okán is. E többlet az, amely a hidaknak szimbolikus jelentést ad. Az els név szerint ismert hídépít mester, Számoszi Mandroklész, aki Kr. e. 513-ban I. Dareiosz perzsa uralkodónak épített hajóhidat a Boszporusz felett, valószín leg nem csodálkozna azon, hogy 1500 év múltán is híd ível át a szoros felett, legfeljebb azon ámulna, hogy micsoda lélegzetelállító ez a szerkezet. Hiszen nyilvánvaló, hogy ez a hely Európa és Ázsia határán megkívánja a híd létezését. A híd összeköt, hiánya szétválaszt földrészeket, népeket, országokat, városokat. Az 1993-ban a délszláv háború során a horvát hadsereg által lerombolt mostari öreg híd ugyanúgy szimbolikus jelent séggel bírt, mint az Esztergom és Párkány ( túrovo, Szlovákia) között 1944-t l az 1990-es évekig a Dunában csonkként meredez hídroncs. Hirdették az Európa keleti felén él, közel azonos sorsot megélt népek ellentéteit, megosztottságát. Mindkét híd újjáépült, de az új hídszerkezetek csak a kapcsolatok jöv beni megújulásának reményével kecsegtetnek. Hasonló szimbolikus er vel bírtak megépítésük, illetve újjáépítésük idején a budapesti hidak is. A Lánchíd a reformkorban felemelked Magyarország, azon belül Pest és Buda összekapcsolásával az új f város megszületése, a Szabadság és az Erzsébet híd a gyorsan fejl d ezeréves állam, míg a Pet fi híd a nagy háborúba és következményeibe belerokkant ország jelképe volt. A második világháború barbár pusztítása is döbbenetes képi er vel jelenik meg, ha a f város lerombolt hídjairól készült fotókat nézzük, újjáépítésük pedig az ország talpra állásának bizonyítéka. A HÍD Az élet olyan, mint a Lánchíd azaz bizonytalan, ingatag, fordulatokkal terhes tartotta a mondás a 19. század végén az érezhet en kileng hídról. A Lánchíd története pedig éppen olyan, mint az élet: regényes, fordulatokkal teli. Egy állandó dunai k híd felállításának ötlete már igen régi kelet nek számított a 19. században. Talán már a rómaiak is építhettek, és Zsigmond király korából is vannak utalások híd építésér l. Ha voltak is, nem lehettek hosszú élet ek, így a folyón az átkelést évszázadokon keresztül ladikkal, komppal, repül híddal, hajóhíddal oldották meg. Télen a befagyott folyó jege biztosította az átjutást az egyik partról a másikra. A 18. század végén kezdtek az állandó k hídról született elképzelések valóságos tervekké válni, amelyek szükségessé tették a Duna medrének felmérését és a hídépítéshez szükséges m szaki paraméterek meghatározását. A sokféle mérnöki terv közül kiemelhet Vásárhelyi Pál 1832-es, a fél évszázaddal kés bb épült londoni Tower hídra emlékeztet tervezete, amelyet állítólag gróf Széchenyi István unszolására készített el. De hogyan is lett Széchenyi a hídügy központi alakja? Vagyis inkább azt kellene kérdeznünk, hogyan is kerülhette volna el ezt a szerepet? Hiszen tudvalev, hogy Széchenyi a kor minden fontosabb közügyénél felt nt, legyen szó a társasági élet új színtereinek angol minták szerinti meghonosításáról (lóverseny, kaszinó), iparfejlesztésr l (g zmalmok), vagy éppen a közlekedés modernizálásáról (folyószabályozás, g zhajózás). A híd ügyének felkarolásában az Angliában és másutt látott minták magyarországi adaptációjának igénye mellett egy személyes élmény is szerepet játszott. Édesapja halálhírére december 27-én indult haza Széchenyi a Bihar megyei Diószegr l. Két nap múlva ért a pesti dunai révhez, ahol azonban már három hete nem volt meg a hajóhíd, és jégzajlás miatt hajók sem közleked- 11

12 tek. Csak január 5-én vitte át egy bátor hajós lovaskocsistul. A gróf ezek után így írt naplójában: egy évi jövedelmemet adnám, ha Buda és Pest között híd létesülne A felbuzdulást azután 1832-ben a híd felépítéséhez vezet rögös út els fontos tette követte: a Hídegylet megalapítása, amelynek elnöke báró Steinlein Eduárd, alelnöke pedig Széchenyi István lett. Még ebben az évben Széchenyi és Andrássy György Angliába utaztak, ahol neves mérnökökkel való tárgyalás mellett megtekintették a Lánchíd kés bbi tervez jének, William Tierney Clarknak három hídját is. Ezek mindegyike igen hasonlatos volt a Budapesten majd megépítend höz. A híd építésér l szóló, 1833-ban az Országgy lés elé került törvényjavaslatból 1836-ban lett törvény. A 12 szakaszból álló évi XXVI. tc. kimondta, hogy a hidat egy részvénytársaságnak kell megépítenie, továbbá elrendelte a mindenkire kiterjed hídvámfizetést is. A Lánchíd Rt ban alakult meg, f részvényese és így a vállalkozás f finanszírozója Sina György bankár lett. A részvénytársaság szeptember 18-án elfogadta W. T. Clark lánchídterveit, és ezek alapján 1840-ben elkezd dött az építkezés a tervez névrokona, Adam Clark helyszíni irányításával. A pesti hídf alapgödre készült el els ként, itt, a Duna fenekén tartották az alapk letételt augusztus 24-én. A hídhoz szükséges vasanyagot angliai cégekt l, illetve Bécsb l hozatták, de Andrássy György dern i (Drneva, Szlovákia) és Ganz Ábrahám budai öntödéje is szállított vasanyagot és öntvényeket. A láncok szerelése rendkívül gyorsan zajlott 1848 márciusától júliusig tartott de nem emiatt, hanem egy baleset nyomán maradt emlékezetes része a hídépítésnek. Tizenegy láncfelhúzási m velet után az utolsónál a láncfelhúzó csigasor egyik láncszeme elpattant, a lánc visszacsapódott az úszóállványra, amely a rajta állókkal együtt a Dunába zuhant. Maga Széchenyi is kényszerfürd t vett, egy munkás pedig életét vesztette nyarán a politikai helyzet már eléggé ingatag volt, a Délvidéken harcok kezd dtek, Jellasics támadásával pedig kezdetét vette a szabadságharc. A még teljesen be sem fejezett híd máris fontossá vált. Jelent s szerepet játszott Pest-Budának az Országos Honvédelmi Bizottmány (OHB) által elrendelt kiürítésében, majd január 5 6-án Windischgrätz osztrák f parancsnok hetvenezres seregének Pestre való bevonulásában. Az elkövetkez hónapok paradox módon a még teljesen el nem készült híd felrobbantási terveir l szóltak. El bb Buda osztrák parancsnoka, Alois Allnoch próbálta meg szerencsére sikertelenül felrobbantani, majd az orosz beavatkozás után, a magyar hader nagy nyári visszavonulása során a magyar hadvezetés akarta a támadók késleltetésére lerombolni. Végül erre sem került sor, mert a híd gazdájának, Adam Clarknak hatott a meggy z érvelése, miszerint a felrobbantás helyett máshogy is járhatatlanná lehet tenni a hidat néhány napra. Mindez egyben azt is jelentette, hogy a Lánchíd csak a szabadságharc leverését követ en készülhetett el teljesen november 20-án adták át a forgalomnak: Haynau és Geringer császári biztos sétálhattak át rajta el ször, és nem Széchenyi A hidat ekkor még nem rizték a Marschalkó János készítette oroszlánok, azok csak 1852-ben kerültek a mai helyükre. A legenda szerint az avatóünnepségen egy inas fennhangon hirdette, hogy az oroszlánoknak nincsen nyelvük. A publikum hangosan nevetni kezdett, az alkotó pedig szégyenében a vízbe ölte magát. Valójában az oroszlánoknak a helyén van a nyelvük, Marschalkó pedig nem lett öngyilkos, habár sokáig magyarázkodhatott, cikkekben elemezve az oroszlánok nyelvének jellegzetességeit. A Lánchíd vasszerkezetének a megnövekedett forgalom nyomán kívánatossá vált meger sítése az közötti átépítés során történt meg. Az november 27-i átadás után a Széchenyi lánchíd elnevezés lett a hivatalos (ezt még az ötvenéves évfordulón javasolta Zelovich Kornél professzor). A százéves évforduló megünneplésére viszont egy újjáépítés után kerülhetett csak sor, mivel a többi híddal együtt a németek a Lánchidat is felrobbantották. Az között újjáépített híd november 20-i átadásakor már nemcsak a hídszerkezet volt új, hanem a pillérei homlokfalain a magyar címer is. A koronás címert ekkor váltotta fel a népi demokratikus címer, egészen 1973-ig, hogy akkor átadja helyét a pajzsos címernek, amelyet a rendszerváltozás után, 1996-ban cseréltek ki az eredetire. Így vonult vé- 12

www.ifk-egyesulet.hu BUDAPEST MMXIII

www.ifk-egyesulet.hu BUDAPEST MMXIII www.ifk-egyesulet.hu BUDAPEST MMXIII Tartalom 4 Készült a Lánchíd átadásának 164. évfordulóján rendezett I. Ingatlanfejlesztés Napja alkalmából Írta Török András Lektorálta Holló Szilvia Andrea Szerkesztette

Részletesebben

Katona András. A Széchenyi-kép változásai az utóbbi hetedfél évtized magyar történelemtankönyveiben 1

Katona András. A Széchenyi-kép változásai az utóbbi hetedfél évtized magyar történelemtankönyveiben 1 Katona András A Széchenyi-kép változásai az utóbbi hetedfél évtized magyar történelemtankönyveiben 1 A nemzet nagysága, boldogsága mindig csak magában a nemzetben rejtezik. (Stádium, 1832) A magyar általános

Részletesebben

YPSZILON AZ YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR LAPJA. 2008/09-II. félév 3. szám ÉPÍTÉSZMÉRNÖK ÉPÍTÕMÉRNÖK MÛSZAKI MENEDZSER

YPSZILON AZ YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR LAPJA. 2008/09-II. félév 3. szám ÉPÍTÉSZMÉRNÖK ÉPÍTÕMÉRNÖK MÛSZAKI MENEDZSER YPSZILON AZ YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR LAPJA Y3 2008/09-II. félév 3. szám ÉPÍTÉSZMÉRNÖK ÉPÍTÕMÉRNÖK MÛSZAKI MENEDZSER A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR LAPJA ÉPÍTÉSZMÉRNÖK, ÉPÍTÕMÉRNÖK,

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Az alábbi programokra várjuk Visegrád város lakóit szeptember 13 14-én. 2008. szeptember 13.

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Az alábbi programokra várjuk Visegrád város lakóit szeptember 13 14-én. 2008. szeptember 13. Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIV. évfolyam 9. szám 2008. szeptember Az alábbi programokra várjuk Visegrád város lakóit szeptember 13 14-én 2008. szeptember 13., szombat 11.00

Részletesebben

Új év. Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Radnóti Miklós: Január (részlet)

Új év. Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Radnóti Miklós: Január (részlet) Lellei ú ság XXI. évfolyam, 1 szám. 2012. január Új év Ilyenkor az a szokás, hogy pár bíztató szóval köszöntjük a nyájas olvasót, egy boldogabb, új esztend eljövetelének reményében. Egy éve arra bíztattam

Részletesebben

BÖRZSÖNYI HELIKON. "Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli." Szûcs József faragványai

BÖRZSÖNYI HELIKON. Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli. Szûcs József faragványai BÖRZSÖNYI HELIKON Irodalmi, mûvészeti, természetbarát folyóirat VII. évfolyam 9. szám, 2012. szeptember "Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli." Szûcs József faragványai Tartalom:

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXII. évfolyam 4. szám 2006. április Újra legy ztük a veszélyt! A köszönet szava Nem hittük, nem sejtettük, hogy az ivóvizünket, közlekedési lehet

Részletesebben

Hidászok a nemzetközi sajtóban 2012-2013.

Hidászok a nemzetközi sajtóban 2012-2013. Hidászok a nemzetközi sajtóban 2012-2013. Minden sajtóban, - legyen írott vagy elektronikus rendszeresen szerepelnek hidakkal kapcsolatos hírek. Elssorban az átadások, a felújítások, a mszaki állapot,

Részletesebben

2014. október 8-16. PROGRAMFÜZET

2014. október 8-16. PROGRAMFÜZET 2014. október 8-16. PROGRAMFÜZET STEFÁNIA PALOTA HONVÉD KULTURÁLIS KÖZPONT Nyitva: minden nap 8-22 óráig 1143 Budapest, Stefánia út 34-36. Telefon: (1) 460 0796 HM telefon: 26 424 Jegyinformáció Közönségszolgálat

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXX. évfolyam 7. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Három évtizeddel ezel tt, azt gondolom, senki sem hitte, hogy megéli a rendezvény ezt a szép kerek évfordulót. De itt vagyunk, és örömmel jelenthetem,

Részletesebben

Hajnalt is hozott az árvíz éjszakája

Hajnalt is hozott az árvíz éjszakája 2004. MÁRCIUS ÁRVÍZI KÜLÖNKIADÁS A küzdeni, alkotni, boldogulni képes emberek újjáépítették a várost Hajnalt is hozott az árvíz éjszakája Nem is tudjuk, hányszor árasztotta el a Tisza a várost, mégis mindig

Részletesebben

"Akkor születtek nagy dolgok " Ünnepség az iskolában

Akkor születtek nagy dolgok  Ünnepség az iskolában "Akkor születtek nagy dolgok " Tavasz kezdete 1848 óta népünk történetének egyik legdics bb, ugyanakkor egyik legkritikusabb eseményét idézi. Nekünk, az utódoknak hálás kötelességünk minden év március

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Május els vasárnapján: ANYÁK NAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Május els vasárnapján: ANYÁK NAPJA VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIX. évfolyam 5. szám 2013. május Május els vasárnapján: ANYÁK NAPJA Jékely Zoltán: BARNA, MÉLY SZEMEK Néztek szemembe, barna, mély szemek, de mindegyikb l Anyám

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Kapronczay Károly: A lengyel egység kérdése az I. világháború éveiben

A TARTALOMBÓL. Kapronczay Károly: A lengyel egység kérdése az I. világháború éveiben A TARTALOMBÓL Kapronczay Károly: A lengyel egység kérdése az I. világháború éveiben Palkó László András: Keserédes napjaink Ünnepek és ünneplési szokások Magyarországon a kádári puha diktatúra id szakában:

Részletesebben

LATIN-AMERIKAI ÁLMOK 3 ÉREM A VILÁGKUPÁRÓL DELEGÁCIÓ NÉMET FÖLDÖN A KITELEPÍTÉS EMLÉKÉRE A SZÜLETÉS HETE

LATIN-AMERIKAI ÁLMOK 3 ÉREM A VILÁGKUPÁRÓL DELEGÁCIÓ NÉMET FÖLDÖN A KITELEPÍTÉS EMLÉKÉRE A SZÜLETÉS HETE I II. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2009. JÚNIUS 5. Fotóminőségű nyomtatás (2400x1200 dpi) papírfélékre, fóliára, textíliára, stb., óriásplakát méretben vagy akár 25 méter hosszan. Időjárásálló nyomtatás kültérre is.

Részletesebben

Hagyomány és újítás a helyesírásban. Válogatás a Nagy J. Béla országos helyesírási verseny köteteinek anyagából

Hagyomány és újítás a helyesírásban. Válogatás a Nagy J. Béla országos helyesírási verseny köteteinek anyagából Hagyomány és újítás a helyesírásban Válogatás a Nagy J. Béla országos helyesírási verseny köteteinek anyagából Hagyomány és újítás a helyesírásban Válogatás a Nagy J. Béla országos helyesírási verseny

Részletesebben

Békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

Békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk! XVI. évfolyam 12. szám, 2012. december 195 Ft KÖZÉLETI LAP Békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk! Czinger József az év vállalkozója 2012. november 23-án az Év Tolna Megyei Vállalkozója díjat vehette

Részletesebben

NAGYKÖVETI LÁTOGATÁS ANDANTE HALNAPOK. www.andanterestaurant.hu ASZTALFOGLALÁS: +36/94 44 55 66. március 26-27-28. HÚSVÉTI AJÁNLATOK. április 02-05.

NAGYKÖVETI LÁTOGATÁS ANDANTE HALNAPOK. www.andanterestaurant.hu ASZTALFOGLALÁS: +36/94 44 55 66. március 26-27-28. HÚSVÉTI AJÁNLATOK. április 02-05. I V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2010. MÁRCIUS 25. S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA SZENTGOTTHÁRDON JÁRT AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG BUDAPESTI NAGYKÖVETE NAGYKÖVETI LÁTOGATÁS A

Részletesebben

Böröczfy Virág. A fotográfia oktatási rendszerének vizsgálata. I. Bevezet

Böröczfy Virág. A fotográfia oktatási rendszerének vizsgálata. I. Bevezet Böröczfy Virág A fotográfia oktatási rendszerének vizsgálata I. Bevezet Jelen kutatás része a Nemzeti Kulturális Alap Fotóm vészeti Szakkollégiuma által kezdeményezett A fotóm vészeti mez vizsgálata Magyarországon

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT FIÚK LÁNYOK MATEMATIKA. Dr Szendrei Julianna tanszékvezet f iskolai tanár ELTE TÓFK Matematika Tanszék

SZAKDOLGOZAT FIÚK LÁNYOK MATEMATIKA. Dr Szendrei Julianna tanszékvezet f iskolai tanár ELTE TÓFK Matematika Tanszék SZAKDOLGOZAT FIÚK LÁNYOK MATEMATIKA Készítette: Kovács Ágnes ELTE TTK Matematika-informatikaábrázoló geometria szak Szakdolgozat-vezet : dr Vancsó Ödön egyetemi adjunktus ELTE TTK Matematika Szakmódszertani

Részletesebben

Lellei ú ság. Áldott karácsonyt és nagyon békés, boldog új évet! Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Wass Albert: A bújdosó imája

Lellei ú ság. Áldott karácsonyt és nagyon békés, boldog új évet! Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Wass Albert: A bújdosó imája Lellei ú ság XVIII. évfolyam, 12 szám. 2009. december Áldott karácsonyt és nagyon békés, boldog új évet! Tisztelt Balatonlelleiek! Ismét eltelt egy év. Az utolsó hónap, a decem ber figyelmeztet, hogy eljött

Részletesebben

Cs. Plank Ibolya: Tartalom

Cs. Plank Ibolya: Tartalom Cs. Plank Ibolya: Fotográfiai helyzetkép és értékelés, 2007 A fotográfia, az állóképes vizuális nemzeti örökség meg rzésének, archiválásának, nyilvánosságra hozásának és oktatásának céljai, módszerei,

Részletesebben

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk 2011. február hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk a hagyománnyá vált farsangi

Részletesebben

Gotthárdi SCHMITT PÁL A SZLOVÉNEKNÉL. HAZAÉRKEZETT AZ ELS OPEL Az els Astra 1992. március 13-án gördült le az Opel szentgotthárdi

Gotthárdi SCHMITT PÁL A SZLOVÉNEKNÉL. HAZAÉRKEZETT AZ ELS OPEL Az els Astra 1992. március 13-án gördült le az Opel szentgotthárdi MINDEN SZENTGOTTHÁRDI SZÁMÁRA INGYENES MEGJELENIK 3.300 PÉLDÁNYBAN HÚSVÉTI CSALÁDI AJÁNLAT Ajánlatunk a 19. oldalon SZENTGOTTHÁRD LAKOSSÁGÁNAK FÜGGETLEN KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA VI. ÉVFOLYAM 3.

Részletesebben

Mozdulj, Szombathely!

Mozdulj, Szombathely! ÖNKORMÁNYZATI HETILAP III. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2015. március 21. Mozdulj, Szombathely! Zászlók és címerek Pados Gábor-interjú Vízi emlékek a térségben Önkormányzati hírek 2 2015. március 21. SZOMBATHELYI

Részletesebben

A holisztikus. belsőépítészeti. tervezés szerkezeti modellje. Tervező. Szezonalitás/ Üzemeltetési módozatok. Célcsoport-elemzés

A holisztikus. belsőépítészeti. tervezés szerkezeti modellje. Tervező. Szezonalitás/ Üzemeltetési módozatok. Célcsoport-elemzés Tervező 3 A holisztikus (belső-)építészeti tervezés szerkezeti modellje Célcsoport-elemzés Szezonalitás/ Üzemeltetési módozatok Megrendelő/tulaj Vendéglátóhelykoncepció + Funkció + Név Lokáció relatív

Részletesebben

IRODALMI MÚZEUM III. évf. 1. szám

IRODALMI MÚZEUM III. évf. 1. szám III. évf. 1. szám A PETÕFI HÍRLEVELE Kós Károlyemlékkiállítás Gyermekfoglalkozások a Petõfi Irodalmi Múzeumban Mándy mozi Beszélgetés Maróti Istvánnal a Hang- és Videótár új munkáiról 2003. tavasz A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

Füred már 2017-re is készül Városfejlesztési tervek a vizes világbajnokság apropóján

Füred már 2017-re is készül Városfejlesztési tervek a vizes világbajnokság apropóján BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA Megint a görög falu Megfigyeltem, ha jön a szezon, akkor az elsõ probléma a görög falu. Én legalábbis így nevezem, nem tudom követni a névváltoztatásait.

Részletesebben

NAGYDOBRA VERTÉK... EURÓPAI NYUGDÍJAT VAGY EGYEDÜLÁLLÓ GARANTÁLT BEFEKTETÉST SZERETNE? ÜNNEPSÉG ÉS ELISMERÉSEK SZIGORÚ GAZDÁLKODÁS

NAGYDOBRA VERTÉK... EURÓPAI NYUGDÍJAT VAGY EGYEDÜLÁLLÓ GARANTÁLT BEFEKTETÉST SZERETNE? ÜNNEPSÉG ÉS ELISMERÉSEK SZIGORÚ GAZDÁLKODÁS I II. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2009. SZEPTEMBER 4. Fotóminőségű nyomtatás (2400x1200 dpi) papírfélékre, fóliára, textíliára, stb., óriásplakát méretben vagy akár 25 méter hosszan. Időjárásálló nyomtatás kültérre

Részletesebben

TÖBBEN MEGSZÍVTÁK GAZDÁLKODJ OKOSAN! KÖZÉLETI VISSZATEKINT GOTTHÁRD NAPJA HÍREK, KÖZÉLET

TÖBBEN MEGSZÍVTÁK GAZDÁLKODJ OKOSAN! KÖZÉLETI VISSZATEKINT GOTTHÁRD NAPJA HÍREK, KÖZÉLET MINDEN SZENTGOTTHÁI SZÁMÁRA INGYENES MEGJELENIK 3.300 PÉLDÁNYBAN SZENTGOT THÁ LAKOSSÁGÁNAK FÜGGETLEN KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA VII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM - 2013. MÁJUS 30. SZENTGOTTHÁ AZ ELS ENERGIAVÁROS

Részletesebben