A híd (Alkotópályázat )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A híd (Alkotópályázat 2009-2010)"

Átírás

1 A híd (Alkotópályázat ) Kedves Diákok! Lassan hagyománnyá válik iskolánkban, hogy évente meghirdetjük könyvtári alkotópályázatunkat. Noha kitartunk eredeti elképzelésünk mellett, nevezetesen továbbra is az irodalom határterületein mozgunk, célunk az, hogy minél több tantárgyat, érdekl dési területet bevonjunk a pályázati munkába. Az idei tanévben olyan témát választottunk, amely az eddigieknél is szerteágazóbb, és amely lehet séget ad újabb tantárgyak bevonására. A híd az ember srégi építménye, összeköt partokat, városrészeket, országokat, és egyben mélyértelm szimbólum is, az emberek, országok, korok közötti kapcsolatkeresés, összefogás szimbóluma. Híd a nyelv, az írás, a zene, a társasjáték és oly sok minden még. Az általunk kiötölt címekkel ezeket próbáljuk körbejárni. Az egyszer ség és a könnyebb áttekinthet ség kedvéért tantárgyak szerint csoportosítottuk a választható feladatokat. Pirossal kiemeltük a m fajt, ezután következik a feladat (feladatok) címe. Reméljük, találtok köztük kedvetekre valót. A témaválasztáshoz, illetve kidolgozáshoz az adott tantárgyat tanító tanárotoktól, illetve a könyvtárban Buncsák Piroskától kaphattok tanácsot, ötletet, útmutatást. Az általunk ajánlott irodalom, illetve az internetes források is sok háttéranyaggal, információval segítik munkátokat. Az esszédolgozatok terjedelme 5-10 oldal legyen, a filmeké/prezentációké perc. Az esszé egyéni munka, viszont a többi feladat esetében örülünk, ha csoportban dolgoztok (maximum 5 f ). Kérjük, hogy dolgozatotokban jelöljétek meg, milyen forrásmunkákat használtatok. A bibliográfia formai sajátosságait az általunk megadott irodalomjegyzéken is tanulmányozhatjátok. Írásotokat gépelt formában adjátok le! A sikeres pályam vekért a megfelel tantárgyakból 5-öst kaptok, a kiemelked munkákat pedig az iskola közössége el tt is értékeljük, jutalmazzuk. A leadás határideje: márc. 1. (a síszünet utáni els tanítási nap), helye a könyvtár, de a választott téma szaktanáránál is leadhatjátok pályázatotokat. Értékelés: április 16-án kor a könyvtárban. Jó munkát kívánunk! Buncsák Piroska könyvtáros és a szaktanárok

2 Magyar nyelv és irodalom M elemzés Értelmezd a híd motívum jelentését az alábbi m vek egyikében! Háy János: Völgyhíd (kisregény) Temesi Ferenc: Híd (családregény) Arany János: Hídavatás (ballada) Ivo Andri : Híd a Drinán (regény) Ismail Kadare: A háromlyukú híd (regény) Pierre Boulle: Híd a Kwai folyón (regény) Krúdy Gyula: A hídon (novella) Guillaume Apollinaire: A Mirabeau-híd (vers) Tolvaj Ferenc: Boszporusz felett a híd (regény) Ajánlott irodalom: Imre László: Arany János balladái. Tankönyvkiadó, Budapest, Benedek Marcell: Arany János. Gondolat, Budapest, S tér István: Arany János balladái. Budapest, Lázár Béla: Arany Hídavatása és rokonai. F városi lapok, Greguss Ágost: A balladáról. Budapest, Bori Imre: Ivo Andri : monográfia. Forum, Újvidék, Vasy Géza: A hídon: Negyedik út. In: Századvégt l ezredvégig, Krónika Nova, Budapest, Szabó Ede: Krúdy Gyula alkotásai és vallomásai tükrében, Szépirodalmi, Budapest, Tóbiás Áron: Krúdy világa. Budapest, Bezeczky Gábor: Krúdy Gyula: Szindbád. Akkord, Budapest, Új magyar irodalmi lexikon. Akadémiai, Budapest, A magyar irodalom történetei. Gondolat, Budapest, Világirodalmi lexikon. Akadémiai, Budapest, Illusztráció Készíts könyvborítót vagy illusztrációt a fenti m vek egyikéhez! Esszé A Híd cím (75 éves!) vajdasági folyóirat bemutatása A híd motívuma a magyar népmesékben Alkotók, akik híd -szerepet töltöttek be az irodalomban Rejtvény Az írás híd a nemzedékek között Írd le Pet fi Megy a juhász szamáron cím versének egy általad kiválasztott részletét kétféle írástípussal! Az els típus legyen a képírás, a második mássalhangzóírás! Természetesen mindkét írás elemeit neked kell megalkotnod. A feladat megoldása el tt nézz utána, mi az az akrofónia (akrofonézis), mássalhangzóírás, képírás, szóírás! Hogy mi is megérthessük a m vet, készítsd el az általad használt jelek jelkulcsát is! Ajánlott irodalom: Kéki Béla: Az írás története. Vince, Budapest,

3 Magyar nagylexikon (megfelel címszavai). Magyar Nagylexikon Kiadó, Budapest, Filmkritika Írj filmkritikát az alábbi filmek valamelyikér l! A Hídember A Pont-Neuf szerelmesei Híd a Kwai folyón A híd túl messze van Riport Készíts riportot a most felújítás alatt lév Margit híd f mérnökével vagy építésvezet jével vagy egy szakmunkásával! Történelem Esszé vagy ppt vagy fotóalbum A budapesti hidak története Egy szabadon választott budapesti híd története Milyen próbálkozások voltak a k hidak megépítése el tt Pest és Buda összekapcsolására? Egy híd és kora Az esztergomi híd története Merénylet a biatorbágyi vasúti viadukton A világ els vasszerkezet hídja, az Iron Bridge (egyben az ipari forradalom szimbóluma) Széchenyi István és a Lánchíd Ajánlott irodalom: Gáll Imre: A budapesti Duna-hidak. M szaki, Budapest, Gáll Imre: A budapesti hidak. M szaki, Budapest, Páll Gábor: A budapesti Duna-hidak története. Hídépít, 2005 Somorjai Ferenc: Budapest. Panoráma, Széchenyi Lánchíd ld o. Horvai Károly: Clark Ádám. Budapest, 1968 Széchenyi-Lánchíd és Clark Ádám. Szerk. Török Gy., Budapest, Lengyel József: Három hídépít. Szépirodalmi,, Budapest, Vajda Pál: A Lánchíd története. Budapest: Szikra Könyvkiadó, , [1] o. Deák Antal András Amelie Lanier: Széchenyi István és Sina György közös vállalkozásai. L'Harmattan, Budapest, Budapest lexikon. Akadémiai, Budapest, Budapest enciklopédia. Corvina, Budapest, Rajz és vizuális kultúra Makett Egy kitalált híd makettjének elkészítése kizárólag azonos anyagok felhasználásával. Pl.: 3

4 papír, tészta, gyufa Tervezés Tervezd meg egy budapesti híd éjszakai díszkivilágítását, különböz ünnepekre. Fotókat felhasználva legalább három nézetb l bemutatva. Ppt Hidak a képz m vészetben címmel készíts pezentációt! (pl.: Csontváry: Vihar a Hortobágyon, Római híd Mostarban, Hídon átvonuló társaság; Van Gogh: Pont de Langlois (Arles-i híd); Clode Monet hidas tájképei, Vasúti híd Argenteuil-nél) Mozgókép és médiaismeret Film, fotó Készíts fotóalbumot/filmet Budapest hídjairól! Készíts filmet/fotóalbumot egy tetsz legesen választott budapesti hídról! Fotó, prezentáció "Legyen köztünk híd, ne csak az árok!" címmel készítsetek az iskolában, személyeket öszszeköt szimbolikus hidakat! Ezt az akciót dokumentáljátok fotókkal, amelyeket végül prezentáció formájában bemutattok! Budapest hídjai mint a városi élet színterei címmel készíts fotóalbumot! Videoklip Készítsetek közösen videoklipet egy magyar el adó dalához, amelyben szerepel valamilyen formában a híd szó! Pl.: Presser Gábor: A híd, TNT: A híd a folyót..., Edda: A híd Filmajánló Készíts filmajánlót Csupó Gábor Híd Terabithia földjére cím 2007-ben készült filmjéhez részletek felhasználásával! Ének-zene Megzenésítés Zenésítsd meg és add el az alábbi költemények valamelyikét! Arany János: Hídavatás Guillaume Apollinaire: A Mirabeau-híd Esszé A híd mint a beavatás szimbóluma Bartók Cantata Profana cím m vében A hídforma és annak zeneirodalmi el zményei Bartók m veiben Ajánlott irodalom: Miért szép századunk zenéje? Szerk. Kroó György, Gondolat, Budapest, 1974 Frank Oszkár: Bevezet Bartók Mikrokozmoszának világába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,

5 Kárpáti János: Cantata Profana. In: Szemelvények a zenehallgatáshoz, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, Fizika Esszé vagy ppt A hidak szerkezeti felépítése, statikája A hídfajták bemutatása A hídépítés története Nevezetes hazai és külföldi hídépít k Ajánlott irodalom: Horváth Árpád: Utak, hidak, vasutak. Zrínyi, Budapest, Gáll Imre: Régi magyar hidak. M szaki, Budapest, Gáll Imre: A budapesti Duna-hidak. M szaki, Budapest, Gáll Imre: A budapesti hidak. M szaki, Budapest, Iványi Miklós: Hídépítéstan Acélszerkezetek. M egyetem Kiadó, Budapest, Jankó László: Vasbeton hídszerkezetek. M egyetem Kiadó, Budapest, Páll Gábor: A budapesti Duna-hidak története. Hídépít, Budapest lexikon. Akadémiai, Budapest, Budapest enciklopédia. Corvina, Budapest, Modellezés, makett Készítsd el egy valóságos híd makettjét! Készítsd el egy kitalált híd makettjét! Matematika Esszé Euler és Königsberg hídjai Ajánlott irodalom: Sain Márton: Matematikatörténeti ABC. Tankönyvkiadó, Budapest, Matematikai kisenciklopédia.gondolat, Budapest, Informatika Készíts játékprogramot, amely a híd motívumára épül! Földrajz Esszé vagy ppt A világ híres hídjai Legek a hidak világában (legnagyobb, leghosszabb, legrégibb, legmodernebb stb.) A Duna-hidak Hídkatasztrófák 5

6 Ajánlott irodalom: David J. Brown: Hidak - Háromezer éve harcban a természettel. Kossuth, Budapest, Medved Gábor: Történetek a világ hídjairól. TERC, Budapest, Ian Penberthy: Hidak: 75 épített csoda. Kossuth, Budapest,2009. Rainer Köthe: Hidak, Tessloff, Budapest, Rosemary Burton: A világ száz csodája: Barangolás az építészet leny göz alkotásai között. Magyar Könyvklub, Budapest, Budapest lexikon. Akadémiai, Budapest, Budapest enciklopédia. Corvina, Budapest, Angol nyelv Esszé Adam Clark, a Lánchíd épít je Ppt vagy idegenvezetés Készíts angol nyelv prezentációt vagy idegenvezetést Budapest hídjairól! A Temze hídjai Fordítás Hidakról szóló ismeretterjeszt szöveg fordítása (A pályázat végén található melléklet szövegeib l válogathattok) Német nyelv Ppt vagy idegenvezetés Készíts német nyelv prezentációt vagy idegenvezetést Budapest hídjairól! Esszé vagy ppt A híd a népek közötti barátság szimbóluma Készíts esszét vagy prezentációt gimnáziumunk és darmstadti testvériskolánk kapcsolatáról! Fordítás Híddal kapcsolatos vers, próza, ismeretterjeszt szöveg fordítása (A pályázat végén található melléklet szövegeib l válogathattok) Francia, spanyol nyelv Ppt vagy idegenvezetés Készíts francia, illetve spanyol nyelv prezentációt vagy idegenvezetést Budapest hídjairól! 6

7 Fordítás Híddal kapcsolatos vers, próza, ismeretterjeszt szöveg fordítása (A pályázat végén található melléklet szövegeib l válogathattok) Egyéb Társasjáték Találj ki és készíts el egy társasjátékot, amely a híd motívumra épül! Mellékeld a játék leírását és a szabályokat! 7

8 Melléklet 1. A világ leghíresebb hídjai Golden Gate Mindegyik közül talán ez a leghíresebb. A Golden Gate a San Franciscoi öböl Csendes-óceáni bejáratánál köti össze a szárazföldeket. A hatalmas, 227 méter magas pillérekre támaszkodó függ hidat január 5-én kezdték el építeni, az átadásra pedig május 27-én került sor. A Joseph Strauss, Charles Ellis és Leon Moissieff által tervezett híd átadásakor a világ legmagasabb függ hídja volt és a New York-i Verrazano-Narrows híd átadásáig, 27 éven át a világ leghosszabbja is egyben. A Wikipédián fellelhet információk szerint a híd teljes hosszúsága 2737 méter, a szélessége pedig 27,43 méter. Átmegy rajta a 101-es f út, s az autók nyolc sávon haladhatnak át a hídon. Érdekesség, hogy a hidat története során összesen háromszor kellett lezárni er s szél miatt. Megépítése óta több nagy földrengést is épségben átvészelt, köztük az 1989-es 7,1 er sség földmozgást is. A híd egyébként vonzza az öngyilkosokat, eddig 1200 ember vetett véget életének a Golden Gate-r l. A nyilvántartást 2005 óta nem vezetik, de becslések szerint átlagosan kéthetente történik hasonló tragédia. Sydney Harbour Bridge Ez a legismertebb híd Ausztráliában, s a kecses, egy boltívb l álló szerkezet az operaház mellett a város másik jelképe. Az operaházról és a hídról készült fotókról pedig mindenkinek azonnal az ausztrál nagyváros jut eszébe. A hidat a helyiek alakja miatt "vállfának"nevezik. Egészen 1967-ig ez volt a város legmagasabb építménye és még ma is ezt tartják a világ legszélesebb (49 méter) boltív-hídjának és a legmagasabb acél boltív-hídnak is a maga 134 méteres magasságával. A Sydney Harbour Bridge felületén hatsávos út, egy korábban villamosforgalomra használt kétsávos út, két vasútpálya és egy gyalogos átkel húzódik. A város ezen részén már 1815-ben tervezték egy híd megépítését, de a jelenlegi átkel tervezési munkálatai csak 1890-ben kezd dtek el. Az építkezés végül 1923-ban kezd dött meg a beton- és gránit-pilonok alapjainak ásásával, ehhez 800 lakóházat kellett lerombolni. Magát a hidat 1929-ben kezdték el építeni és a híd 1931-re készült el teljesen. Az els teszt-vonatok egy évvel kés bb gurulhattak át rajta. Az építkezésen egyébként 16 épít munkás vesztette életét. A híd ma már turistalátványosság és 1998 óta akár meg is mászhatják a látogatók, természetesen szakavatott biztonsági emberek és véd ruházat segítségével. Brooklyn-híd Ami az Egyesült Államok nyugati partvidékén a Golden Gate, az a keletin a Brooklyn-híd. Sok más építmény mellett ez is New York emblematikus jelképévé vált. Az East River felett húzódó, a város Brooklyn és Manhattan negyedeit összeköt függ híd az egyik legrégebbi az Egyesült Államokban. Az 1825 méter hosszú híd építésekor ez volt a legnagyobb függ híd a világon. A neve kezdetben New York és Brooklyn-híd volt, de 1915 óta az egyszer sített név a hivatalos ben a Nemzeti Történelmi Látványosság-címmel is büszkélkedik. A híd építése január 3-án kezd dött és 13 év alatt készült el. A megnyitóra május 24-én került sor, s az els napon 1800 járm és ember haladt rajta keresztül. Ekkoriban ez volt a leghosszabb függ híd a világon, közel 50 százalékkal nagyobb, mint bármely addig épített függ híd. A két torony között húzódó távolság 486,3 méter. Az építkezés akkori áron 15,5 millió dollárba került, és a munkálatok során 27 munkás vesztette életét. A megnyitó után egy héttel elterjedt a hír, hogy a híd le fog szakadni és a pánik miatt kialakult káoszban 13 gyalogos halt meg. 8

9 A hidat 1980 óta éjszaka is kivilágítják, s a következ felújítási munkálatok 2009-ben kezd dnek meg a hídon és a rá vezet utakon. Tower-híd A leghíresebb európai híd címére a sok pályázó közül talán a londoni Tower-híd a legméltóbb, amely a brit f város egyik szimbólumává vált az évek során. Nevét a szomszédságában álló várról, a Towerr l kapta. A Temzén átível Tower-híd a függ híd és a felnyitható hajóhíd keveréke és manapság már igazi különlegességnek számít, ha felnyitják a híd két szárnyát. A híd építésének ötlete már a 19. század második felében felmerült, hogy némileg enyhítsenek London zsúfoltságán, de a budapestiekhez hasonló rögzített híd szóba sem jöhetett, hiszen így meggátolták volna a kereskedelmi hajóforgalmat. A Sir John Wolfe Barry tervei alapján épül híd munkálatai végül 1886-ban kezd dtek meg és hivatalosan 1894 június 30-án nyitotta meg a Walesi Herceg. A két tornyot tartó mólókba több mint 70 ezer tonna betont öntöttek, hogy azok minél jobban a folyó aljzatába süllyedjenek. A híd teljes hossza 244 méter, a két torony 65 méterre magasodik a vízszint fölé, a tornyok közti távolság pedig 61 méter. A felnyitható két hídelem egyenként 1000 tonnát nyom és a beépített ellensúlyoknak köszönhet en alig 5 percbe telik, míg maximális, 83 fokos állásba emelik. A hídpályák emelését kezdetben nagynyomású vízzel m köd akkumulátorok végezték, amelyekbe két hatalmas g zgép nyomta a vizet. Napjainkban ezt a munkát elektromos motorok végzik. A híd igazi látványossága a turisták számára a két torony között 44 méter magasan húzódó gyalogos átjáró. 2. Budapesti hidak (Cikk a Borsa.hu internetes folyóiratból) Budapesten nehéz hidat építeni. A pesti oldal nem problémás, de a budai hegyekkel bizony meg kellett küzdeniük a hídépít knek. Ahol a folyó keskeny, és ideális lehet ségek vannak a hídveréshez, ott mindenhol összefügg sziklafal állja útjukat. Így volt ez a Lánchídnál is, ahol kés bb alagutat is kellett építeni, így a Margit a Szabadság és az Erzsébet híd építésekor is. A honi hídépít k annyira megkedvelték ezt a jelenséget, hogy ha nem volt hegy, építettek maguknak egyet: az Árpád híd budai hídf jéhez az ország leghosszabb összefügg tízemeletes panelházsorát húzták fel. Emlékszel, kedves Borsaolvasó, hogy az EU-csatlakozás ünnepén mezítláb lehetett sétálgatni a befüvesített Szabadság hídon? Vagy arra, amikor becsomagolták az Erzsébet hidat? És az megvan, hogy valaki m csontot lopott a Lánchidat rz oroszlánok szájába? A f városi hidak jó sok mindent láttak már ott, a Duna felett. És nem túlzás, hogy Budapestet a hídjai tették Budapestté, hiszen az 1873-as egyesülés el tt még három külön település létezett csupán: Pest, Buda és Óbuda. A három helység nem m ködhetett egymás nélkül, ám ehhez szükség volt az állandó hídra ban már huszonnégy éve állt a Lánchíd, éppen épült a Margit híd és a déli vasúti átjáró. A Millenniumra lett kész a Ferenc József híd, 1903-ban adták át az Erzsébet hidat, '37-ben a Pet fit, '50-ben a hirtelen Sztálinra keresztelt Árpád hidat. A II. világháború után nem egy ideiglenes dunai átjárót is emeltek a város területén, hogy a lebombázott hidak helyett vigye a forgalmat. A pár hónap alatt épült Kossuth híd 1946-tól egészen 1960-ig állt. A híres el döket 1995-ben a Lágymányosi, 2008-ban a Megyeri követte. Mi, budapestiek naponta járkálunk el mellettük, alattuk, fölöttük, s t még rajtuk keresztül is, mégsem vesszük észre, hogy ott vannak. Ha turisták érkeznek a f városba, Budapest egyik jellegzetességeként mutogatjuk nekik ket, és mindenki le van ny gözve, hogy milyen fantasztikusak, eredetiek, és méltóságteljessé teszik a várost. Pedig tudjuk ezt jól mi, budapestiek is. Már annyira tudjuk, hogy életünk részévé váltak, és kizárólag használati tárgyként tekintünk rájuk. Hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy Budapest világszerte egyedülálló és csodálatos látképét a Duna hídjainak is köszönheti. 9

10 A f város egyik gyöngyszemét, a Dunát a Gellért-hegy lábánál átível Szabadság hidat azoknak az el relátó magyar nemes uraknak köszönhetjük, akik annak idején már évtizedekkel a megvalósítás el tt elfogadtak egy törvényt, amely szerint, ha a budapesti hídvámokból befolyó éves összeg meghaladja a 650 ezer forintot, új hidat kell építeni. Így történt, hogy az évi XIV. törvénycikk két új híd, a F vám téri (ma Szabadság) és az Eskü téri (ma Erzsébet) híd építését rendelte el. A nemzetközi tervpályázatra messzi földr l is sokan jelentkeztek, köztük amerikai, olasz, osztrák, német, francia, belga, holland, orosz és algériai mérnökök. A F vám téri híd amely a Sóház piacot kötötte össze a Sárosfürd vel mégis egy magyar, Feketeházy János tervei alapján készült el, és a Habsburg uralkodó nevét kapta. Az építkezés 1894-ben kezd dött, két évvel kés bb, a Millennium évében október 4-én az utolsó szegecset maga a király, Ferenc József illesztette be a kész hídba, majd átadta a róla elnevezett átjárót a forgalomnak. Az F. J. monogrammal ellátott királyi ezüstszegecset fémtok és üveglap védte a kíváncsiskodóktól, s az ereklye állítólag még az 1945-ös hídrobbantást is átvészelte, ám 56-ban nyoma veszett. A helyét jelz tok a pesti hídf nél, a híd r háza mellett volt sokáig látható. A 333 méter hosszú, húsz méter széles új híd 2,11 millió akkori forintba került és rendkívül modernnek számított, hiszen villamosvágányok vezettek át rajta, és nem csak gáz-, de elektromos világítással is ellátták. A hídf k mellett mindkét parton emeletes vámszed házak is épültek. Az els villamos 1898-ban csilingelt át a hídon Pestr l a Széna tér felé. Akkoriban egészen a húszas évekig a villamosok még alsó vezetékes járm vek voltak és 1938-ig a híd széls sávjaiban közlekedtek. A két világháború között már busz is járt a Szabadság hídon, az 1-es, méghozzá 1995-ig. A budapesti hidak sorsát a Ferenc Jóska sem kerülhette el: a menekül németek január 16-án a felrobbantották. Helyén március 15-t l még a háború befejezte el tt pontonhíd állt, amelyet a romos hajópillérekhez illesztettek hozzá, így els ként kötötte össze újra a kettészakított f várost. Az ideiglenes átkel leggyengébb pontjait januárjában a jégzajlás elsodorta. Az újjáépítés már tavasszal megkezd dött, s a Szabadságra keresztelt dunai átkel t már augusztus 20-án át is adták a forgalomnak. A budai oldalon lebontották a vámszed házakat, s a sietség miatt a híd középs részén a díszkorlát kevéssé díszes lett, mint az eredeti, és az egykori zöld helyett szürkéskékre festették, mert csak ilyen szín festéket tudtak beszerezni. A Szabadság híd az 1980-as felújítás óta újra zöld. A híd 1987 óta a Világörökség része, és persze neki is vannak celebjei: Feketeházy János és Nagy Virgil tervez mérnökök az eredeti tervekben, Sávoly Pál az újjáépített verzióban vette ki a részét. Nevük a pilonok bronztábláin szerepel. A híd azokat is vonzza, akik csak tizenöt perc hírnévre vágynak: a mai napig rengetegen másznak fel szórakozásból vagy öngyilkossági szándékkal a kapuzatok turuljaihoz. A kilencvenes évek derekán a budapesti t zoltók nem kifejezetten baráti szavakkal emlegették "Ferikét", aki több mint egy tucatszor mászta meg a f város hídjait, de egyértelm kedvence a Szabadság híd volt. "Ferike" leginkább hétvégén szeretett mászni megkeserítve ezzel emberek ezreinek vasárnapjait, akik órákig ácsorogtak a dugóban. persze sosem akart leugrani, az egészet csak a médiafelhajtás miatt csinálta, és közben alkalmanként milliós számlát gyártott a kivonuló t zoltóságnak május elsején a legtöbben mezítláb keltek át a Szabadság hídon, amely az Európai Uniós csatlakozás kedvéért teljesen zöldbe öltözött: két napra hatkamionnyi gyepet raktak le az úttestre augusztus 21-t l viszont hosszú hónapokig csak a felújítást végz munkások léphettek a Szabadság hídra december 21. óta viszont újra ráhajthatnak a villamosok is, és a tervek szerint május végére teljesen befejez dnek a felújítási munkálatok. A híd díszkivilágítást kap, és a pillérek közötti középs részén is helyreállítják az eredeti díszes korlátokat. A hírek szerint a déli híd rházban a hídmester irodája kap helyet, az északi pedig a felújítás után is a híd történetét bemutató kiállítóhely marad. 10

11 3. Bori István: A Lánchíd (tanulmány) Budapest hídjai Budapest a hidak városa. Budapest a szép hidak városa! Nemcsak a funkció és esztétikum összhangja, hanem a hidak szerepe és története, a hidak felépítését-átépítését-újjáépítését meghatározó történelmi kontextus, a hozzá kapcsolódó mítoszok okán is. E többlet az, amely a hidaknak szimbolikus jelentést ad. Az els név szerint ismert hídépít mester, Számoszi Mandroklész, aki Kr. e. 513-ban I. Dareiosz perzsa uralkodónak épített hajóhidat a Boszporusz felett, valószín leg nem csodálkozna azon, hogy 1500 év múltán is híd ível át a szoros felett, legfeljebb azon ámulna, hogy micsoda lélegzetelállító ez a szerkezet. Hiszen nyilvánvaló, hogy ez a hely Európa és Ázsia határán megkívánja a híd létezését. A híd összeköt, hiánya szétválaszt földrészeket, népeket, országokat, városokat. Az 1993-ban a délszláv háború során a horvát hadsereg által lerombolt mostari öreg híd ugyanúgy szimbolikus jelent séggel bírt, mint az Esztergom és Párkány ( túrovo, Szlovákia) között 1944-t l az 1990-es évekig a Dunában csonkként meredez hídroncs. Hirdették az Európa keleti felén él, közel azonos sorsot megélt népek ellentéteit, megosztottságát. Mindkét híd újjáépült, de az új hídszerkezetek csak a kapcsolatok jöv beni megújulásának reményével kecsegtetnek. Hasonló szimbolikus er vel bírtak megépítésük, illetve újjáépítésük idején a budapesti hidak is. A Lánchíd a reformkorban felemelked Magyarország, azon belül Pest és Buda összekapcsolásával az új f város megszületése, a Szabadság és az Erzsébet híd a gyorsan fejl d ezeréves állam, míg a Pet fi híd a nagy háborúba és következményeibe belerokkant ország jelképe volt. A második világháború barbár pusztítása is döbbenetes képi er vel jelenik meg, ha a f város lerombolt hídjairól készült fotókat nézzük, újjáépítésük pedig az ország talpra állásának bizonyítéka. A HÍD Az élet olyan, mint a Lánchíd azaz bizonytalan, ingatag, fordulatokkal terhes tartotta a mondás a 19. század végén az érezhet en kileng hídról. A Lánchíd története pedig éppen olyan, mint az élet: regényes, fordulatokkal teli. Egy állandó dunai k híd felállításának ötlete már igen régi kelet nek számított a 19. században. Talán már a rómaiak is építhettek, és Zsigmond király korából is vannak utalások híd építésér l. Ha voltak is, nem lehettek hosszú élet ek, így a folyón az átkelést évszázadokon keresztül ladikkal, komppal, repül híddal, hajóhíddal oldották meg. Télen a befagyott folyó jege biztosította az átjutást az egyik partról a másikra. A 18. század végén kezdtek az állandó k hídról született elképzelések valóságos tervekké válni, amelyek szükségessé tették a Duna medrének felmérését és a hídépítéshez szükséges m szaki paraméterek meghatározását. A sokféle mérnöki terv közül kiemelhet Vásárhelyi Pál 1832-es, a fél évszázaddal kés bb épült londoni Tower hídra emlékeztet tervezete, amelyet állítólag gróf Széchenyi István unszolására készített el. De hogyan is lett Széchenyi a hídügy központi alakja? Vagyis inkább azt kellene kérdeznünk, hogyan is kerülhette volna el ezt a szerepet? Hiszen tudvalev, hogy Széchenyi a kor minden fontosabb közügyénél felt nt, legyen szó a társasági élet új színtereinek angol minták szerinti meghonosításáról (lóverseny, kaszinó), iparfejlesztésr l (g zmalmok), vagy éppen a közlekedés modernizálásáról (folyószabályozás, g zhajózás). A híd ügyének felkarolásában az Angliában és másutt látott minták magyarországi adaptációjának igénye mellett egy személyes élmény is szerepet játszott. Édesapja halálhírére december 27-én indult haza Széchenyi a Bihar megyei Diószegr l. Két nap múlva ért a pesti dunai révhez, ahol azonban már három hete nem volt meg a hajóhíd, és jégzajlás miatt hajók sem közleked- 11

12 tek. Csak január 5-én vitte át egy bátor hajós lovaskocsistul. A gróf ezek után így írt naplójában: egy évi jövedelmemet adnám, ha Buda és Pest között híd létesülne A felbuzdulást azután 1832-ben a híd felépítéséhez vezet rögös út els fontos tette követte: a Hídegylet megalapítása, amelynek elnöke báró Steinlein Eduárd, alelnöke pedig Széchenyi István lett. Még ebben az évben Széchenyi és Andrássy György Angliába utaztak, ahol neves mérnökökkel való tárgyalás mellett megtekintették a Lánchíd kés bbi tervez jének, William Tierney Clarknak három hídját is. Ezek mindegyike igen hasonlatos volt a Budapesten majd megépítend höz. A híd építésér l szóló, 1833-ban az Országgy lés elé került törvényjavaslatból 1836-ban lett törvény. A 12 szakaszból álló évi XXVI. tc. kimondta, hogy a hidat egy részvénytársaságnak kell megépítenie, továbbá elrendelte a mindenkire kiterjed hídvámfizetést is. A Lánchíd Rt ban alakult meg, f részvényese és így a vállalkozás f finanszírozója Sina György bankár lett. A részvénytársaság szeptember 18-án elfogadta W. T. Clark lánchídterveit, és ezek alapján 1840-ben elkezd dött az építkezés a tervez névrokona, Adam Clark helyszíni irányításával. A pesti hídf alapgödre készült el els ként, itt, a Duna fenekén tartották az alapk letételt augusztus 24-én. A hídhoz szükséges vasanyagot angliai cégekt l, illetve Bécsb l hozatták, de Andrássy György dern i (Drneva, Szlovákia) és Ganz Ábrahám budai öntödéje is szállított vasanyagot és öntvényeket. A láncok szerelése rendkívül gyorsan zajlott 1848 márciusától júliusig tartott de nem emiatt, hanem egy baleset nyomán maradt emlékezetes része a hídépítésnek. Tizenegy láncfelhúzási m velet után az utolsónál a láncfelhúzó csigasor egyik láncszeme elpattant, a lánc visszacsapódott az úszóállványra, amely a rajta állókkal együtt a Dunába zuhant. Maga Széchenyi is kényszerfürd t vett, egy munkás pedig életét vesztette nyarán a politikai helyzet már eléggé ingatag volt, a Délvidéken harcok kezd dtek, Jellasics támadásával pedig kezdetét vette a szabadságharc. A még teljesen be sem fejezett híd máris fontossá vált. Jelent s szerepet játszott Pest-Budának az Országos Honvédelmi Bizottmány (OHB) által elrendelt kiürítésében, majd január 5 6-án Windischgrätz osztrák f parancsnok hetvenezres seregének Pestre való bevonulásában. Az elkövetkez hónapok paradox módon a még teljesen el nem készült híd felrobbantási terveir l szóltak. El bb Buda osztrák parancsnoka, Alois Allnoch próbálta meg szerencsére sikertelenül felrobbantani, majd az orosz beavatkozás után, a magyar hader nagy nyári visszavonulása során a magyar hadvezetés akarta a támadók késleltetésére lerombolni. Végül erre sem került sor, mert a híd gazdájának, Adam Clarknak hatott a meggy z érvelése, miszerint a felrobbantás helyett máshogy is járhatatlanná lehet tenni a hidat néhány napra. Mindez egyben azt is jelentette, hogy a Lánchíd csak a szabadságharc leverését követ en készülhetett el teljesen november 20-án adták át a forgalomnak: Haynau és Geringer császári biztos sétálhattak át rajta el ször, és nem Széchenyi A hidat ekkor még nem rizték a Marschalkó János készítette oroszlánok, azok csak 1852-ben kerültek a mai helyükre. A legenda szerint az avatóünnepségen egy inas fennhangon hirdette, hogy az oroszlánoknak nincsen nyelvük. A publikum hangosan nevetni kezdett, az alkotó pedig szégyenében a vízbe ölte magát. Valójában az oroszlánoknak a helyén van a nyelvük, Marschalkó pedig nem lett öngyilkos, habár sokáig magyarázkodhatott, cikkekben elemezve az oroszlánok nyelvének jellegzetességeit. A Lánchíd vasszerkezetének a megnövekedett forgalom nyomán kívánatossá vált meger sítése az közötti átépítés során történt meg. Az november 27-i átadás után a Széchenyi lánchíd elnevezés lett a hivatalos (ezt még az ötvenéves évfordulón javasolta Zelovich Kornél professzor). A százéves évforduló megünneplésére viszont egy újjáépítés után kerülhetett csak sor, mivel a többi híddal együtt a németek a Lánchidat is felrobbantották. Az között újjáépített híd november 20-i átadásakor már nemcsak a hídszerkezet volt új, hanem a pillérei homlokfalain a magyar címer is. A koronás címert ekkor váltotta fel a népi demokratikus címer, egészen 1973-ig, hogy akkor átadja helyét a pajzsos címernek, amelyet a rendszerváltozás után, 1996-ban cseréltek ki az eredetire. Így vonult vé- 12

13 gig a magyar történelem zivataros 20. százada A HÍD -on, amelyet egy id óta egyre többször vehetnek birtokba a város lakói ünnepi alkalmakkor, amikor lezárják a forgalom el l és megnyitják a gyalogosok el tt. 13

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43 ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM V. kötet HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT 5-8. 2009. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI

Részletesebben

RÖVID ÁTTEKINTÉS PROF. EM. DR. KOVACSICS JÓZSEF SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGÁRÓL

RÖVID ÁTTEKINTÉS PROF. EM. DR. KOVACSICS JÓZSEF SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGÁRÓL FIGYELŐ RÖVID ÁTTEKINTÉS PROF. EM. DR. KOVACSICS JÓZSEF SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGÁRÓL Alkotás a társadalomtudományok határán e címmel jelent meg 2001-ben az a tanulmánykötet, melyben Dr. Kovacsics József

Részletesebben

ANGOL NYELV ÖSSZ ÖSSZ. össz 4,85 81 4,83 137 4,89 126 4,90 99 4,93 147 4,88 195 4,81 181 4,89 183 5,00 3 4,75 4 5,00 3

ANGOL NYELV ÖSSZ ÖSSZ. össz 4,85 81 4,83 137 4,89 126 4,90 99 4,93 147 4,88 195 4,81 181 4,89 183 5,00 3 4,75 4 5,00 3 ANGOL NYELV 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 5,00 17 4,65 17 4.95 20 4,90 21 5,00 21 4,92 25 5,00 22 4,87 15 12.a 5,00 10 5,00 7 5,00 4 5,00 2 5,00 9 4,94 18 4,88 16 5,00

Részletesebben

2013/2014-es tanév Erzsébet-napi tanulmányi pályázatok címei Téma: a négy őselem

2013/2014-es tanév Erzsébet-napi tanulmányi pályázatok címei Téma: a négy őselem 2013/2014-es tanév Erzsébet-napi tanulmányi pályázatok címei Téma: a négy őselem Ebben a dokumentumban van minden tantárgy pályázata. Valamennyi pályázat jeligés! A pályázathoz mellékelve kérjük zárt borítékban

Részletesebben

Kolocz Dóra Hogyan született a Nagykörút?

Kolocz Dóra Hogyan született a Nagykörút? Kolocz Dóra Hogyan született a Nagykörút? Épül a Nagykörút. József körút a Krúdy (József) utcától a Baross utca felé nézve (A felvétel 1884-ben készült) 1 Budapest utcáin járva ma már nem lepődünk meg

Részletesebben

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Műtárgy karbantartás Előadó: Palotás Gábor Munka, tűz és környezetvédelmi igazgató KÖZGÉP Építő és Fémszerkezetgyártó Zrt. Munkavédelmi Igazgatóság E-mail

Részletesebben

185 éve született gróf Andrássy Manó

185 éve született gróf Andrássy Manó É v f o r d u l ó 185 éve született gróf Andrássy Manó KOVÁCS ÁGNES A gyakran vasgrófként emlegetett Andrássy Manót, Andrássy Károly fiát, a család betléri ágának tagját Jókai Mór valódi magyar nagyúrként,

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idei évben rendhagyó beszélgetésre került sor az Ő is móriczos diák volt interjú keretében. Az íróként, költőként, illetve műfordítóként tevékenykedő Mezey Katalint s lányát,

Részletesebben

III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS

III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS Harmadik sétánk a Duna jobb partjára vezet. Ez a rész nem képez külön időrendi egységet, Lisztnek nem volt itt lakása, viszont mind ifjú, mind időskori látogatásai

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BUDAPEST III. TANKERÜLETÉBEN 2014-2015. tanévben 1 Versenyeink a 2014/2015-ös tanévben Sorszám Rendező Verseny

Részletesebben

I. Hidak szerkezeti rendszerei

I. Hidak szerkezeti rendszerei I/1 HÍDÉPÍTÉS I. Hidak szerkezeti rendszerei Szabó Imre Gábor Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék 1.1 Acélhidak szerkezeti felépítése

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap aug 31 1 2 3 4 5 6 1. szept. 1-6 tantestületi munkaközösségi ek évnyitó osztályfőnöki órák osztályfőnöki munkaközösség e 7 8 9 10 11

Részletesebben

Építőmérnöki alapismeretek. Szerkezetépítés 2. ea Dr. Vértes Katalin

Építőmérnöki alapismeretek. Szerkezetépítés 2. ea Dr. Vértes Katalin Építőmérnöki alapismeretek Szerkezetépítés 2. ea Dr. Vértes Katalin Hídépítés története, alapjai Hídhasználat története ~ emberiség története (utak, vasutak átvezetése) Kereskedelem, közlekedés, turizmus,

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról

Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben a 39/2007. (V.31.)* és az 58/2007.(IX.6.)** 88/2007.(XII.19.)*** 34/2008.(V.8.)****,

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. szept. 1-7 8.00 Évnyitó utána 3 osztályfőnöki óra 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 2. szept. 8-14 a 12-es évfolyam

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Második idegen nyelv 9/NY évfolyam Óraszám: heti 5 óra Célkitűzés: olyan nyelvi alapok megteremtése, melyek a későbbiek során lehetővé teszi

Részletesebben

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM DOKTORI TANÁCSA BÁTHORI GÁBOR Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején című doktori

Részletesebben

BESZÁMOLÓ FERTŐD VÁROSI KÖNYVTÁR 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL. 1. Szervezeti keretek, feltételek

BESZÁMOLÓ FERTŐD VÁROSI KÖNYVTÁR 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL. 1. Szervezeti keretek, feltételek BESZÁMOLÓ FERTŐD VÁROSI KÖNYVTÁR 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. Szervezeti keretek, feltételek Könyvtárunk az elmúlt évekhez hasonlóan részben önálló intézményként végzi a könyvtári tevékenységeket, feladatokat.

Részletesebben

A BUDAPESTI METRÓ TÖRTÉNETE

A BUDAPESTI METRÓ TÖRTÉNETE A BUDAPESTI METRÓ TÖRTÉNETE Ha valakitől megkérdezik, mi az a metró, addig biztosan eljut, hogy egy közlekedési eszköz esetleg klub vagy beatzenekar, lassan így mondjuk, a múlt századból. Szóval közlekedési

Részletesebben

Miklósi László: Ízelítő avagy: rendhagyó történelemóra negyedikeseknek

Miklósi László: Ízelítő avagy: rendhagyó történelemóra negyedikeseknek Történelemtanítás a gyakorlatban Miklósi László: Ízelítő avagy: rendhagyó történelemóra negyedikeseknek Egy ismeretlen helyzet titokzatos, érdekes, de akár félelmetes is lehet. Az iskolakezdés után a következő

Részletesebben

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el!

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el! A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai 10 pont 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont 3. feladat Magyarázd el! 10 pont 4. feladat Kutatómunka 10 pont 5. feladat Hírességek 6 pont

Részletesebben

Szabadka urbanisztikai és építészeti fejlõdése a XIX XX. század fordulóján

Szabadka urbanisztikai és építészeti fejlõdése a XIX XX. század fordulóján Dömötör Gábor Szabadka urbanisztikai és építészeti fejlõdése a XIX XX. század fordulóján Európa nagy építészei közül valaki azt mondta: Ahol a homlokzatokról hullik a vakolat, az utcák pedig elhanyagoltak,

Részletesebben

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára 1 Alapelvek, célok és feladatok A tantárgy jellegéből adódóan fontos feladat a nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése, az egyéni ismeretszerzés

Részletesebben

Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig.

Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig. SZABÓ BÉLA VIETNAM HÁBORÚI WARS IN VIETNAM Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig. In this article I present wars in Vietnam shortly, at

Részletesebben

Pálmai József. Az első postaállomás. A Vedres-féle postaállomás. A szatymazi posta rövid története

Pálmai József. Az első postaállomás. A Vedres-féle postaállomás. A szatymazi posta rövid története Pálmai József A szatymazi posta RÖVID TÖRTÉNETE Az első postaállomás Kalapos királyunk idejében, 1788-ban hozták létre a szatymazi postát. A jó tíz éven át (1780 1790) uralkodó II. József, Mária Terézia

Részletesebben

XXIX-F-3 Csepel Vas- és Fémművek, 1939-1986 (Fond)

XXIX-F-3 Csepel Vas- és Fémművek, 1939-1986 (Fond) Archive Plan Context Context: MNL Magyar Nemzeti Levéltár, 1000-2100 (Levéltár) (1) Magyar Országos Levéltár, 1000-21. sz. (Levéltár) XXIX Vállalatok, 1512.01.01-2012 (Fondfőcsoport/Szekció) XXIX-F-3 Csepel

Részletesebben

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos SZAMOSI LÓRÁNT Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos 1. Az apai örökség Lajos, Károly Róbert harmadik fia alig 16 éves volt mikor édesapjától átvette Magyarország kormányzását 1342-ben. Ő az egyetlen

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

Magnifice Rector! Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Kari Tanács! Kedves Vendégeink! Hölgyeim és Uraim!

Magnifice Rector! Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Kari Tanács! Kedves Vendégeink! Hölgyeim és Uraim! Magnifice Rector! Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Kari Tanács! Kedves Vendégeink! Hölgyeim és Uraim! Régi idők tanújaként beszélni egy nagy múltú intézmény ünnepére összegyűlt vendégek előtt, közöttük

Részletesebben

Kontra, rekontra, Fedák Sári

Kontra, rekontra, Fedák Sári 2010. január 6. 22:12 Ungvári Tamás írása 168 Óra Molnár Ferenc volt az első természetes celebek egyike Kontra, rekontra, Fedák Sári Békeidőkben, háborúk előtt nem volt rosszabb igazgatója a Nemzeti Színháznak,

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a Red Bull Air Race repülırendezvény

Részletesebben

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4...

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4... ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM IV. kötet HELYI TANTERV LOGOPÉDIAI OSZTÁLYOK 1-4. 2010. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4.... 3 MATEMATIKA 1-4.... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4.... 112 ÉNEK-ZENE

Részletesebben

Beszámoló a Velo-City Global 2010 kerékpáros konferenciáról. Koppenhága, 2010.06.22-25.

Beszámoló a Velo-City Global 2010 kerékpáros konferenciáról. Koppenhága, 2010.06.22-25. Beszámoló a Velo-City Global 2010 kerékpáros konferenciáról Koppenhága, 2010.06.22-25. A dán f város adott otthont 2010. június 22-25. között a városi kerékpározással foglalkozó tervez k, civil szervezetek,

Részletesebben

A SZÁZ ÉV MÉLTATÁSA* 1868-1968

A SZÁZ ÉV MÉLTATÁSA* 1868-1968 A SZÁZ ÉV MÉLTATÁSA 1868-1968 Nem könnyű több generáció múzeumi gyűjtőmunkáját, kiemelkedő eredményeit, múzeumunk küzdelmes éveit röviden vázolni. Ma már csak a száraz statisztikai adatokból, írásos jelentésekből,

Részletesebben

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv Répcelak Város Önkormányzat P.H... Dr.Németh Kálmán Polgármester Dr.Kiss Julianna Jegyző Készült: 2012... Old. 1 Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez 1. sz. melléklet (Az OKTV első fordulójából továbbjutott tanuló hozza magával a következő fordulóba.) Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez... Az élő idegen nyelvek versenyén a szlovén nemzetiségi nyelv kivételével

Részletesebben

teljes egészébon elkészíthessék.

teljes egészébon elkészíthessék. MUZEOLÓGIAI FELADATOK A BUDAVÁRI PALOTA TERVEZÉSÉBEN ÚJJÁÉPÍTÉSÉNEK Budapest belterületén, különösen a pesti Duna-parton járva, szinte minden járókelő önkéntelenül is végigfut pillantásával a Várhegy tetején

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

Mozaikok a nyugat-mátrai ércbányászat történetéből

Mozaikok a nyugat-mátrai ércbányászat történetéből Mozaikok a nyugat-mátrai ércbányászat történetéből DR. KUN BÉLA Az előttem szólók * Gyöngyösorosziról azt mondták el, amit valahol olvashattak. Én azt fogom előadni, amit láthattam, és főleg amit átéltem.

Részletesebben

Kedves Gyerekek! Paks gyerekeknek című könyve. a Kincskereső Gyermekkönyvtárban,

Kedves Gyerekek! Paks gyerekeknek című könyve. a Kincskereső Gyermekkönyvtárban, Kedves Gyerekek! Közös városismereti barangolásra hívunk benneteket Fürgével és Görgivel. háromfős, 3., 4., és 5. osztályos csapatokat várunk játékunkra. Háromhetente új feladatlapot juttatunk el hozzátok,

Részletesebben

Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft

Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft A feldolgozott interjúk alapján készült áttekintő értékelő tanulmány Készült: A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská pohraničná migrácia HUSK 1101/1.2.1/0171 számú projekt keretében a

Részletesebben

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

A ZRÍNYI-SZOBOR ALKOTÓJA, BARBA PÉTER EMLÉKÉRE

A ZRÍNYI-SZOBOR ALKOTÓJA, BARBA PÉTER EMLÉKÉRE ÁLTALÁNOS PAPP FERENC A ZRÍNYI-SZOBOR ALKOTÓJA, BARBA PÉTER EMLÉKÉRE A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem központi helyén, a Zrínyi parkban található egy alkotás, az egyetem névadójának szobra, amiről

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV

INFORMATIKA HELYI TANTERV INFORMATIKA HELYI TANTERV Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök működésének bemutatására, megértésére

Részletesebben

Szempontok a Budai Várnegyed hosszú távú fejlesztése stratégiai terveinek elkészítéséhez

Szempontok a Budai Várnegyed hosszú távú fejlesztése stratégiai terveinek elkészítéséhez Szempontok a Budai Várnegyed hosszú távú fejlesztése stratégiai terveinek elkészítéséhez 1.) Örökségvédelmi szempontok A terület teljes egésze a budapesti műemléki jelentőségű terület részeként területi

Részletesebben

KÉT HÍD EURÓPÁBA. -A Széchenyi-Lánchíd és az M1/M15 gyorsforgalmi út beruházások összehasonlítása-

KÉT HÍD EURÓPÁBA. -A Széchenyi-Lánchíd és az M1/M15 gyorsforgalmi út beruházások összehasonlítása- KÉT HÍD EURÓPÁBA -A Széchenyi-Lánchíd és az M1/M15 gyorsforgalmi út beruházások összehasonlítása- Készítette: Orosz Csaba (PhD) okleveles építőmérnök, egyetemi docens Princz-Jakovics Tibor okleveles építőmérnök,

Részletesebben

angol nyelv (emelt szintű) közgazdasági alapismeretek) ének-zene tanár angol nyelv (emelt szintű) és gyakorlati angol nyelv (emelt szintű)

angol nyelv (emelt szintű) közgazdasági alapismeretek) ének-zene tanár angol nyelv (emelt szintű) és gyakorlati angol nyelv (emelt szintű) Ssz 1 2 3 4 5 6 osztatlan i képz szakpárjának egyik tagja angol nyelv kultúra a (általános iskolai, angol nyelv kultúra a (általános iskolai, angol nyelv kultúra a (általános iskolai, angol nyelv kultúra

Részletesebben

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1 A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1986 január 15. M. Gorbacsov szovjet pártfőtitkár országa leszerelési programjáról: A fegyverkezési hajsza megszüntetését és a

Részletesebben

Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon műveltségi versenyt hirdet Irinyi János élete és kora címmel

Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon műveltségi versenyt hirdet Irinyi János élete és kora címmel 1 Irinyi János élete és kora Versenyfelhívás a 2015/2016-os tanévben Célunk: Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon műveltségi versenyt hirdet Irinyi János élete és kora címmel az 1817

Részletesebben

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK 1944 1945 A Bizánc nyugati peremén kialakuló és lassan terjeszkedő szerb állam a 14. század derekán érte el hatalma csúcsát. A Balkán nyugati részét ellenőrzése alatt tartó Szerb

Részletesebben

Képzési rend 2016-2017. tanév. Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban

Képzési rend 2016-2017. tanév. Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban Képzési rend 2016-2017. tanév Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban 9. A humán tantervű osztály magyar nyelv és irodalom csoport (17 fő) Tagozatkód: 001 1. : angol nyelv, német

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX.

AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX. AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX. fejezet) Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

Virtuális világkaland otthon ülőknek

Virtuális világkaland otthon ülőknek Virtuális világkaland otthon ülőknek Kutasd fel a helyszíneket! Váltsd le a jeleket a helyszín NEVÉRE-VÁROSÁRA-ORSZÁGÁRA! 1. Helyszín: 2. Helyszín 3. Helyszín: 4. Helyszín 5. Helyszín: A Google Earth útvonal-mérőjével

Részletesebben

J/4723. számú JELENTÉS

J/4723. számú JELENTÉS MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/4723. számú JELENTÉS a géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és élelmiszer-előállítási alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről és az ezeket érintő magyar

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, ALSÓ TAGOZAT, 1 4. ÉVFOLYAM... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 10

Részletesebben

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013 Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154 HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013 Informatika az általános iskola 4. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Az alsó tagozatos

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban História 2000/05-06. A szabad választások után 1990- ben összeülő magyar parlament egyik legádázabb vitája a körül forgott,

Részletesebben

Csapody kastély Ádánd

Csapody kastély Ádánd Csapody kastély Ádánd Az épület a Perneszi család XVII. századi kastélya helyén épült 1820 és 1827 között, klasszicizáló későbarokk (copf) stílusban. Építtetője, Csapody Pál volt a község utolsó (jobbágyfelszabadítás

Részletesebben

Könyvember; könyv és ember

Könyvember; könyv és ember Könyvember; könyv és ember Havasréti József: Szerb Antal, Bp., Magvető, 2013, 728 l. Lassanként szállóigévé válik (bölcsész) baráti körömben: monográfiát kéne írni, micsoda kihívás, milyen hálás műfaj.

Részletesebben

STATISZTIKAI MÓDSZERTANI FÜZETEK, 45 A KULTURÁLIS STATISZTIKA MÓDSZERTANA ÉS FOGALMAI

STATISZTIKAI MÓDSZERTANI FÜZETEK, 45 A KULTURÁLIS STATISZTIKA MÓDSZERTANA ÉS FOGALMAI STATISZTIKAI MÓDSZERTANI FÜZETEK, 45 A KULTURÁLIS STATISZTIKA MÓDSZERTANA ÉS FOGALMAI BUDAPEST, 2005 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2005 ISSN 0231-0554 ISBN 963 215 918 7 Készült: a KSH Életszínvonal-

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Békéscsaba, Petőfi utca 1. sz. OM azonosító: 200110 Tel-fax.:66/325-922, 66/638-900 www.petofi-bcs.sulinet.hu e-mail:petofi@petofi-bcs.sulinet.hu A BÉKÉSCSABAI

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] A KÉT KIRÁLYGYERMEK BALLADAMOTÍVUMAI EGY KIBÉDI NÉPMESÉBEN

[Erdélyi Magyar Adatbank] A KÉT KIRÁLYGYERMEK BALLADAMOTÍVUMAI EGY KIBÉDI NÉPMESÉBEN RÁDULY JÁNOS A KÉT KIRÁLYGYERMEK BALLADAMOTÍVUMAI EGY KIBÉDI NÉPMESÉBEN 1. 1865-ben jelent meg első ízben a Fővárosi Lapokban Kriza János egyik legkiválóbb munkatársának, Gálfi Sándornak a balladagyűjtése

Részletesebben

Széchenyi és Budapest

Széchenyi és Budapest Közös Dolgaink rendezvénysorozat 2010. szeptember 22. Széchenyi emlékére Széchenyi és Budapest Dr. Berényi János tud. tanácsadó Széchenyi és Pest-Buda 1826-ban Pestre költözik, 1829-ben polgárjogot

Részletesebben

EPERJES KRISZTIÁN HAUTZINGER ZOLTÁN A KATONAI RENDÉSZET. 1. Bevezetı gondolatok

EPERJES KRISZTIÁN HAUTZINGER ZOLTÁN A KATONAI RENDÉSZET. 1. Bevezetı gondolatok EPERJES KRISZTIÁN HAUTZINGER ZOLTÁN A KATONAI RENDÉSZET 1. Bevezetı gondolatok Senki nem szólt, és Fleur de Bac indítványt tett, hogy a legerısebb katonák, az ırvezetıvel az élükön alapítsanak tábori csendırséget,

Részletesebben

IV. PETREZSIROM FESZTIVÁL KUNSZIGET BIZTONSÁGI TERV. Kunsziget, 2016. május 21.

IV. PETREZSIROM FESZTIVÁL KUNSZIGET BIZTONSÁGI TERV. Kunsziget, 2016. május 21. IV. PETREZSIROM FESZTIVÁL KUNSZIGET BIZTONSÁGI TERV Kunsziget, 2016. május 21. Kérjük Kedves résztvevőinket, hogy figyelmesen olvassák el a Petrezsirom Fesztiválra vonatkozó jelen biztonsági tervet, mely

Részletesebben

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1 1. félévi óraszá m 2. félévi óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszám 2. félévi óraszám Éves óraszám 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá

Részletesebben

Közigazgatás Csengelén

Közigazgatás Csengelén Közigazgatás Csengelén Molnár Mihály Kordás István Csengele területe a 19. század közepéig lakatlan volt, rajta csak pásztorkodással foglalkozó személyek éltek. Földbe vájt viskók voltak a szállásaik.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. október 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. október 18-i rendes ülésére 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. október 18-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

Juhász Gyula: Húsvétra

Juhász Gyula: Húsvétra Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IX. évfolyam 1. szám 2016. március Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérő Föltámadás a földi tájakon, Mezők smaragdja, nap tüzében égő, Te zsendülő

Részletesebben

120 éve épült az esztergomi Mária Valéria-híd. Karkus János / VIA-PONTIS Kft.

120 éve épült az esztergomi Mária Valéria-híd. Karkus János / VIA-PONTIS Kft. 120 éve épült az esztergomi Mária Valéria-híd Karkus János / VIA-PONTIS Kft. TÉMAVÁZLAT Átkelő-történet dióhéjban Alapadatok Korabeli dokumentumok (szemelvények) Viszontagságos sors Az újjáépítésről röviden

Részletesebben

Kalocsai és Kalocsa környéki hidak A Hidak Bács-Kiskun megyében. (Szerk. Tóth Ernő. Kecskemét, 1999.) c. műben megjelent dolgozat bővített változata

Kalocsai és Kalocsa környéki hidak A Hidak Bács-Kiskun megyében. (Szerk. Tóth Ernő. Kecskemét, 1999.) c. műben megjelent dolgozat bővített változata Asbóth Miklós Kalocsai és Kalocsa környéki hidak A Hidak Bács-Kiskun megyében. (Szerk. Tóth Ernő. Kecskemét, 1999.) c. műben megjelent dolgozat bővített változata Kalocsa hidakban nagyon gazdag település.

Részletesebben

BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2012. DECEMBER 8.) 3. osztály

BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2012. DECEMBER 8.) 3. osztály 3. osztály Gyűjtsétek össze a lehető legtöbb (de legalább hat) szót vagy kifejezést, amely a kicsi szóval rokon értelmű! (Ugyanannak a szónak -ka / -ke képzős változata nem számít újabb szónak.) A keresztrejtvények

Részletesebben

HATÁRHIDAK 2011. Urbán Tamás NIF Zrt 2011. 05. 11. Balatonföldvár

HATÁRHIDAK 2011. Urbán Tamás NIF Zrt 2011. 05. 11. Balatonföldvár HATÁRHIDAK 2011. Urbán Tamás NIF Zrt 2011. 05. 11. Balatonföldvár HATÁROK JELLEGZETESSÉGEI KÖZÉP EURÓPÁBAN MAGYARORSZÁG ÁLLAMHATÁRAI Vizi = 735km Történelmileg kialakult régiók (történelmileg kialakult

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület, Soroksár Önkormányzata

Budapest Főváros XXIII. kerület, Soroksár Önkormányzata , Soroksár Önkormányzata Településfejlesztési Koncepció Helyzetfeltáró és helyzetértékelő munkarész A dokumentáció a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai 5. számú melléklet Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai Óraterv a 006 szeptemberétől (7.A; 7.B; 9.C) induló reál és humán osztályok számára (hat-és négyosztályos), Utoljára

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

A dunai hajózáson részt vevők jellemzői A Viking River Cruises vendégei körében végzett felmérés eredményei

A dunai hajózáson részt vevők jellemzői A Viking River Cruises vendégei körében végzett felmérés eredményei A dunai hajózáson részt vevők jellemzői A Viking River Cruises vendégei körében végzett felmérés eredményei Bevezetés, vezetői összefoglaló A dunai hajóutazások Magyarország turisztikai kínálatának fontos

Részletesebben

2015. december: A meddőség kezelése a szociológus szemével - Vicsek Lilla

2015. december: A meddőség kezelése a szociológus szemével - Vicsek Lilla 2015. december: A meddőség kezelése a szociológus szemével - Vicsek Lilla Vicsek Lilla a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézetének docense. Az utóbbi években elsősorban a

Részletesebben

2010. évi CLXXXV. törvény. a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 1

2010. évi CLXXXV. törvény. a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 1 1. oldal 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 1 Az Országgyűlés a közösség és az egyén érdekeinek felismeréséből, a társadalom integritásának előmozdítása, a demokratikus

Részletesebben

TÁMOGATÁS MŰFORDÍTÁSI PROJEKTEKHEZ

TÁMOGATÁS MŰFORDÍTÁSI PROJEKTEKHEZ KREATÍV EURÓPA Kultúra alprogram TÁMOGATÁS MŰFORDÍTÁSI PROJEKTEKHEZ TÁJÉKOZTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2. Célkitűzések és prioritások 2.1 Célkitűzések és prioritások 2.2 Megcélzott projektek 3. Ütemterv

Részletesebben

KÖRTVÉLYESI OSZKÁR. Bartók és Budapest

KÖRTVÉLYESI OSZKÁR. Bartók és Budapest KÖRTVÉLYESI OSZKÁR Bartók és Budapest A Torontál vármegyei Nagyszentmiklósban, 1881. március 25-én született Bartók Béla. Édesanyja Voit Paula, tanítónõként dolgozott, jól zongorázott, így elsõ zenei élményeit

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 7.C évf. Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 7.C évf. Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés MAGYAR IRODALOM ömbösített tanmenet 7.C évf. Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Bevezető óra: a k. témakörei, olvasmányok 2. Műnemek és műfajok

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA

PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA TÖRTÉNELEM PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. Január 19. EMELT SZINTŰ PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA Név Tanárok neve Pontszám 2013. Január 19. I. Időtartam: 90 perc STUDIUM GENERALE TÖRTÉNELEM SZEKCIÓ - 2-2013.01.19.

Részletesebben

SALGÓ minirallye AMATŐR KUPA

SALGÓ minirallye AMATŐR KUPA SALGÓ minirallye AMATŐR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2006. MÁJUS 13-14. SALGÓTARJÁN IDŐBEOSZTÁS A kiírás elküldése (nevezések kezdete): 2006. április 9. Nevezési zárlat (postabélyegző kelte): 2006. április 25. Nevezések

Részletesebben

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető (helyzetelemzés) 2. Helyzetfeltárás. A működéssel kapcsolatos belső feltételrendszer bemutatása

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Kühne Kata Otthon Centrum, ügyvezető igazgató. Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink!

KÖSZÖNTŐ. Kühne Kata Otthon Centrum, ügyvezető igazgató. Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink! 2015 IV. negyedév 1 KÖSZÖNTŐ Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink! A 2015-ös évben a lakáspiac minden tekintetben szárnyalt: emelkedtek az árak, csökkentek az értékesítési

Részletesebben