Tartalomjegyzék. Elõszó a 2. kiadáshoz 9

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék. Elõszó a 2. kiadáshoz 9"

Átírás

1 Tartalomjegyzék Elõszó a 2. kiadáshoz 9 I. SEJTBIOLÓGIA feladat: A protoplazma vegyületei I. * feladat: A protoplazma vegyületei II. * feladat: A sejt ** feladat: Az ozmózis ** feladat: A fotoszintézis ** feladat: Anyagcsere a csírázás során ** feladat: A mirigyváladék termelése ** feladat: A sejtosztódás * feladat: DNS-szintézis és sejtosztódás *** SZERVRENDSZEREK, ÉLETMÛKÖDÉSEK Táplálkozás feladat: Az emberi tápcsatorna * feladat: A nyál hatása * feladat: A gyomornedv-elválasztás szabályozása ** feladat: A tápcsatorna mûködése *** Légzés feladat: Nyomásváltozások a mellkasban ** feladat: A vérgázok szerepe a légzésszabályozásban ** feladat: Perifériás és centrális kemoreceptorok *** feladat: A légzés központi szabályozása *** A belsõ környezet feladat: A hipotalamusz szerepe a hõszabályozásban ** feladat: A pajzsmirigy és a hõszabályozás ** feladat: A nefron felépítése és mûködése ** feladat: Az ozmotikus koncentráció szabályozása ** feladat: A hemoglobin lokalizációja * Keringés feladat: Az emberi szív felépítése és mûködése * feladat: A szív ingerképzõ és ingerületvezetõ rendszere ** feladat: A szívbillentyûk szerepének vizsgálata ** 112

2 6 TARTALOMJEGYZÉK feladat: A szívbillentyûk rendellenességei ** feladat: Nyomásváltozások a szívben *** feladat: A kapillárisok mûködése *** Szaporodás, növekedés, fejlõdés feladat.: Differenciált állati szövetek ** feladat: A férfi- és nõi ivarszervek felépítése és mûködése * feladat: A nõi nemi ciklus * Belsõ elválasztású mirigyek feladat: A hipofízis hátsó lebenye ** feladat: A pajzsmirigy *** feladat: A kalciumháztartás szabályozása ** feladat: A mellékvese *** feladat: A vércukorszint szabályozása ** Érzékszervek feladat: Az emberi szem felépítése és mûködése ** feladat: A retina ** feladat: Látótérkiesések ** feladat: A pupillareflex *** feladat: Az emberi fül felépítése és mûködése * Idegrendszer feladat: A neuron felépítése és mûködése * feladat: A gerincvelõi szelvény felépítése és mûködése *** feladat: Gerincvelõi reflexek ** feladat: Az emberi agy felépítése és mûködése * feladat: A kérgestest mûködése *** feladat: A kérgestest szerepe emberben *** GENETIKA Molekuláris genetika feladat: A DNS megkettõzõdésének mechanizmusa ** feladat: In vitro DNS- és RNS-szintézis * feladat: A molekuláris hibridizáció *** feladat: Antibiotikumok Általános genetika feladat: Tyúkok színének öröklõdése *** feladat: Tengerimalacok szõrzetének öröklõdése * feladat: Szarvasmarhák színének és szarvaltságának öröklõdése ** feladat: Ecetmuslicák szemszínének és szárnyhosszának öröklõdése ** 233

3 TARTALOMJEGYZÉK feladat: Egy példa a trihibrid keresztezésre ** feladat: Nyulak szõrszínének öröklõdése *** Humángenetika feladat: Egy példa az AB0 vércsoportok öröklõdésére * feladat: Pedigré az AB0 vércsoportok öröklõdésére ** feladat: Az AB0 és az Rh vércsoportok öröklõdése ** feladat: Az A-alcsoportok öröklõdése ** feladat: Egy ritka betegség pedigréje ** feladat: Hemofília pedigréje ** feladat: Egy intermedier öröklõdésû betegség pedigréje ** feladat: Hemofília és színvakság együttes öröklõdése *** 274 KÉRDÉSTÍPUSOK 281 NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ 285

4 124 SZERVRENDSZEREK, ÉLETMÛKÖDÉSEK nyomás (kpa) 4 vérnyomás onkotikus nyomás A artériás vénás B. artériás kapilláris vénás 27. ábra: A kapilláris mûködésének elve: A a vérnyomás és az onkotikus nyomás viszonya a kapillárisban; B filtráció és reabszorpció szívás. Így a kapillárisból kiszûrõdött folyadék nagy része a vénás on reabszorbeálódik. Nagy része, de nem mind! Egyszerû választás 6. Mi történhet vajon a visszamaradó filtrátummal, amelynek mennyisége a napi 3-4 litert is elérheti? A: a szövetnedv alkotórésze marad B: a testüregben (a has- és mellüregben) halmozódik fel C: a nyirokerek szállítják vissza a keringésbe D: a szövetek sejtjei veszik fel E: egyik lehetõség sem igaz a fentiek közül A következõ kísérlet a kapillárisok mûködészavarainak két jellemzõ példáját mutatja be. Egy kutyán (1. kísérleti állat) mûtétet hajtottak végre: a jobb pitvarba belépõ nagy vénákat beszûkítették. A 2. kísérleti állatnak a kísérlet során olyan táplálékot adtak, amely fehérjéket nem tartalmazott. Hogyan változott meg az állatok kapillárisainak mûködése, és a rendellenességek milyen tünetekben nyilvánultak meg? (Könnyítésül a változások lényegét a 28. ábrán a 27.A ábrához hasonló grafikonon ábrázoltuk!)

5 KERINGÉS 125 nyomás (kpa) A. B artériás vénás artériás vénás Négyféle asszociáció 1. kísérleti állat 2. kísérleti állat 28. ábra: Két példa a kapillárisok mûködészavarára A: az 1. kísérleti állatra jellemzõ B: a 2. kísérleti állatra jellemzõ C: mindkettõre jellemzõ D: egyikre sem jellemzõ vérnyomás onkotikus nyomás 7. A szövetek közötti folyadék mennyisége jelentõsen megnõtt. 8. Vérplazmájának fehérjekoncentrációja csökkent. 9. Vizeletében fehérje jelent meg. 10. Vércukorszintje emelkedett. 11. Az állaton testszerte vizenyõk alakulnak ki. 12. Kapillárisainak folyadék-visszaszívó képessége a normális onkotikus nyomás ellenére csökkent. 13. Nyirokkeringése fokozott megterhelés alá került. 14. A szövetnedvben nagy mennyiségû fehérje jelent meg. 15. Kapillárisaiban csökkent a filtráció. 16. Vérplazmájának mennyisége jelentõsen megnõtt. 17. Az állat hasürege folyadékkal telt meg. 18. Tünetei normális mennyiségû fehérjét tartalmazó táplálékkal megszüntethetõk.

6 186 SZERVRENDSZEREK, ÉLETMÛKÖDÉSEK Egyszerû választás 25. Milyen típusú szinapszis jellemzõ a B-vel jelölt dúcra? A: elektromos szinapszis B: serkentõ kémiai szinapszis, amelyben az ingerületátvivõ anyag acetil-kolin C: serkentõ kémiai szinapszis, amelyben az ingerületátvivõ anyag noradrenalin D: gátló kémiai szinapszis E: egyik sem a fentiek közül 26. Sérülése a szív paraszimpatikus beidegzésének zavarához vezet: A: a G-vel jelölt képleté B: a B-vel jelölt képleté C: a C-vel jelölt képleté D: a D-vel jelölt képleté E. egyiké sem a fentiek közül 27. Hol helyezkednek el az izomorsóból származó érzõrostok idegsejttestjei? A: az F-fel jelölt képletben B: a B-vel jelölt képletben C: a H-val jelölt képletben D: a D-vel jelölt képletben E: az izomorsóban 28. Hol találhatók a zsigerek interoceptoraiból származó érzõrostok idegsejttestjei? A: az F-fel jelölt képletben B: a B-vel jelölt képletben C: a G-vel jelölt képletben D: a D-vel jelölt képletben E: a zsiger falában 29. Sérülése teljes légzésbénulás következtében azonnali fulladást okoz: A: a J-vel jelölt képleté B: a H-val jelölt képleté C: a C-vel jelölt képleté D: a G-vel jelölt képleté E: egyiké sem a fentiek közül

7 IDEGRENDSZER 187 Helyes megoldások A: hátsó gyökér F: hátsó szarv B: gerincvelõi dúc G: oldalsó szarv C: gerincvelõi ideg H: elülsõ szarv D: szimpatikus dúc I: hátsó köteg E: elülsõ gyökér J: oldalsó köteg K: elülsõ köteg L: központi csatorna M: szimpatikus dúc gyökere N: szimpatikus dúc gyökere 1. D 06. C 11. B 16. E 21. D 2. E 07. C 12. D 17. B 22. D 3. D 08. A 13. D 18. E 23. A 4. A 09. D 14. C 19. A 24. D 5. C 10. E 15. C 20. C 25. E 26. E 27. B 28. B 29. E Minden gerincvelõi szelvény egy pár gerincvelõi ideg (C-képlet) kiindulási helye. A gerincvelõi idegek kevert idegek: érzõrostjaik a hátsó gyökéren (A-képlet) keresztül lépnek be a gerincvelõbe, szomatikus és vegetatív mozgatórostjaik pedig az elülsõ gyökéren (E-képlet) keresztül lépnek ki. Az érzõidegek bipoláris neuronjainak sejttestjeit a gerincvelõi dúc (B-képlet) tartalmazza (25. kérdés: E; 27. kérdés: B; 28. kérdés: B). Az érzõrostok a szürkeállomány hátsó szarvába lépnek be (F-képlet), ahol asszociációs neuronnal képezhetnek szinapszist (23. kérdés: A). A szomatikus reflexívek következõ állomása az elülsõ szarv (H-képlet), amelynek mozgatóneuronjai közvetlenül beidegzik a harántcsíkolt izomrostokat (9. kérdés: D; 12. kérdés: D; 13. kérdés: D; 22. kérdés: D). Az elülsõ szarvban találhatók azon interneuronok sejttestjei, amelyek axonjai a test középvonalán átlépve az ellenoldali mozgatóneuronokon végzõdnek (24. kérdés: D). Pl. ilyen interneuron mûködése szükséges a bõr eredetû védekezõ reflex során az ellenoldali feszítõizmok összehúzódásához. A vegetatív központi sejtek az oldalsó szarvban (G-képlet) helyezkednek el (14. kérdés: C), axonjaik a gerincvelõ menti szimpatikus dúcokban (D-kép-

8 210 GENETIKA Négyféle asszociáció A: a dezoxiribonukleozid-trifoszfátokra jellemzõ B: a ribonukleozid-trifoszfátokra jellemzõ C: mindkettõre jellemzõ D: egyikre sem jellemzõ 1. Nukleozidok. 2. Cukorkomponensük összegképlete: C 5 H 10 O Három foszforsavmaradékot tartalmaznak. 4. Cukorkomponensük pentóz. 5. Makroerg kötéseket tartalmaznak. 6. Egyik alkotórészük a fenilalanin. 7. Timint tartalmazhatnak. A kísérlet eredményét az alábbi két táblázat (5. és 6. táblázat) tartalmazza. Az elõzõekben leírt reakcióelegyekben kapott nukleinsav-szintetizáló aktivítást 100%-nak tekintettük, a megváltoztatott rendszerekben nyert eredményeket ezekhez viszonyítottuk. 5. táblázat. In vitro DNS-szintézis Reakcióelegy A képzõdött DNS mennyisége DNS-elegy 100% DNS elhagyása 1% DNS helyettesítése RNS-sel 1% valamelyik dezoxiribonukleozid-trifoszfát 0% elhagyása DNS-polimeráz elhagyása 0% datp helyettesítése ATP-vel 2% datp helyettesítése dadp-vel 1% aminosavak, riboszómák, szállító RNS-ek hozzáadása 99%

9 MOLEKULÁRIS GENETIKA táblázat. In vitro RNS-szintézis Reakcióelegy A képzõdött RNS mennyisége RNS-elegy 100% DNS elhagyása 0% DNS helyettesítése RNS-sel 1% RNS-polimeráz elhagyása 1% valamelyik ribonukleozid-trifoszfát elhagyása 2% ATP helyettesítése datp-vel 1% ATP helyettesítése ADP-vel 2% aminosavak, riboszómák, szállító RNS-ek hozzáadása 100% A táblázatokban szereplõ eredmények alapján oldja meg az alábbi feladatokat! Relációanalízis 8. A DNS jelenléte mindkét nukleinsavtípus szintéziséhez szükséges, MERT a DNS határozza meg a képzõdõ nukleinsavlánc elsõdleges szerkezetét. 9. Az in vitro nukleinsav-szintetizáló rendszerek aktivitása a fehérjeszintézishez szükséges anyagok hozzáadásával serkenthetõ, MERT a fehérjék mind az RNS, mind a DNS képzésében fontos szerepet játszanak. 10. Az RNS-szintetizáló rendszerben a ribonukleozid-trifoszfátok nem helyettesíthetõk eredményesen ribonukleozid-difoszfátokkal, MERT a nukleozid-trifoszfátok valamennyi foszforsavmaradéka beépül a képzõdõ RNS-láncba. 11. A DNS-szintézishez ATP szükséges, MERT az ATP nagy energiájú kötéseket tartalmaz.

A SEJT A SEJTMEMBRÁN SZERKEZETE

A SEJT A SEJTMEMBRÁN SZERKEZETE A SEJT A sejtet jellemzi: mikrométer nagyságrendű, alakja függ: funkciójától, környezetétől, sűrűségétől, felületi feszültségétől, a sejthártya merevségétől, minden sejtben azonos részecskék (sejtalkotók)találhatók:

Részletesebben

Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező tanfolyam. 5. anyag 2006. február

Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező tanfolyam. 5. anyag 2006. február Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező tanfolyam 5. anyag 2006. február 5/8 anyag, 2. oldal Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező tanfolyam Kedves levelező hallgatóink! Ötödik anyagunk

Részletesebben

ÉLETTAN-KÓRÉLETTAN DR. ORMAI SÁNDOR SEMMELWEIS KIADÓ BUDAPEST, 1996. Második, változatlan kiadás SZERKESZTETTE EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI TANKÖNYV

ÉLETTAN-KÓRÉLETTAN DR. ORMAI SÁNDOR SEMMELWEIS KIADÓ BUDAPEST, 1996. Második, változatlan kiadás SZERKESZTETTE EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI TANKÖNYV / ÉLETTAN-KÓRÉLETTAN SZERKESZTETTE DR. ORMAI SÁNDOR EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI TANKÖNYV Második, változatlan kiadás SEMMELWEIS KIADÓ BUDAPEST, 1996 Tartalom Az olvasókhoz 13 Szemelvények az élettan-kórélettan

Részletesebben

Pszichológia I. Függelék: A Psziché Élettani Alapjai. A. Érzékelés

Pszichológia I. Függelék: A Psziché Élettani Alapjai. A. Érzékelés A. Érzékelés Az érzékszervek a neuroendokrin rendszer határai, és információhordozó jeleket küldenek a külső és belső környezetről a feldolgozás, a koordináció, és a válasz kidolgozásáért felelős központoknak.

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló BIOLÓGIA I. KATEGÓRIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP ÚTMUTATÓ ...

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló BIOLÓGIA I. KATEGÓRIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP ÚTMUTATÓ ... Oktatási Hivatal A versenyző kódszáma: A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló BIOLÓGIA I. KATEGÓRIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Munkaidő: 300 perc Elérhető pontszám: 100

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Anatómia

Tartalomjegyzék. Anatómia Tartalomjegyzék Anatómia Az emberi test felépítése... 2 Az emberi test szerveződési szintjei... 2 A szervek elhelyezkedése topográfiája... 3 Az emberi test tengelyei és síkjai... 3 Az emberi szervezet

Részletesebben

BIOLÓGIA Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ

BIOLÓGIA Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ BIOLÓGIA Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY 1. Bevezetés a biológiába TÉMÁK 1.1. A biológia tudománya Vizsgálati szempontok

Részletesebben

Tartalomjegyzék Anatómia... 1 66

Tartalomjegyzék Anatómia... 1 66 Tartalomjegyzék Anatómia... 1 66 Az emberi test felépítése... 1 2 Az emberi test szerveződési szintjei...1 A szervek elhelyezkedése topográfiája...2 Az emberi test tengelyei és síkjai...2 Az emberi szervezet

Részletesebben

2.3 Szinapszis Szinapszis: idegsejt kapcsolódása más sejttel,amelylehet vé teszi az ingerületi állapot

2.3 Szinapszis Szinapszis: idegsejt kapcsolódása más sejttel,amelylehet vé teszi az ingerületi állapot 5/8anyag,8.oldal 2. Idegrendszer 2.1 információelméleti vonatkozások 2.2 sejtszint folyamatok Nyugalmi potenciál: az ingermentes él sejt membránjánakküls és bels felszíne között kialakulópotenciálkülönbség.

Részletesebben

BIOLÓGIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY. 1. Bevezetés a biológiába

BIOLÓGIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY. 1. Bevezetés a biológiába BIOLÓGIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY 1. Bevezetés a biológiába TÉMÁK VIZSGASZINTEK 1.1. A biológia tudománya Vizsgálati szempontok Vizsgáló módszerek Középszint Tudja, hogy a rendszerezés

Részletesebben

A BIOLÓGIA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A BIOLÓGIA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A BIOLÓGIA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A biológia érettségi vizsga célja A biológia érettségi vizsga célja

Részletesebben

A SEJTEK FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE 5 A

A SEJTEK FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE 5 A A sejtek felépítése és működése 5 2 V Bi 10 Szk 0708 1/12 A sejtek felépítése és működése 5 1 A sejt anyagai 5 1 A sejt szerkezete és működése 13 2 A sejtosztódás 16 2 Az enzimműködés 19 2 Az öröklődés

Részletesebben

A sportmozgások biológiai alapjai Csoknya Mária Wilhelm Márta

A sportmozgások biológiai alapjai Csoknya Mária Wilhelm Márta A sportmozgások biológiai alapjai Csoknya Mária Wilhelm Márta A sportmozgások biológiai alapjai Csoknya Mária Wilhelm Márta Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Dialóg Campus Kiadó Copyright 2011., Csoknya

Részletesebben

B I O L Ó G I A. ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2002. május 22. du. ÚTMUTATÓ A FELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ

B I O L Ó G I A. ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2002. május 22. du. ÚTMUTATÓ A FELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ B I O L Ó G I A ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2002. május 22. du. ÚTMUTATÓ A FELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ Minden feladat megoldását a megoldólapon kell beadnia. A római számokkal jelölt feladatcsoportok

Részletesebben

B I O L Ó G I A. ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2004. május 18. du. ÚTMUTATÓ A FELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ

B I O L Ó G I A. ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2004. május 18. du. ÚTMUTATÓ A FELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ B I O L Ó G I A ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2004. május 18. du. ÚTMUTATÓ A FELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ Minden feladat megoldását a megoldólapon kell beadnia. Az írásbeli felvételi dolgozat egyúttal

Részletesebben

A 2008/2009. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja. BIOLÓGIÁBÓL II. kategóriában ÚTMUTATÓ

A 2008/2009. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja. BIOLÓGIÁBÓL II. kategóriában ÚTMUTATÓ Oktatási Hivatal A versenyző kódszáma: A 2008/2009. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja Munkaidő: 300 perc Elérhető pontszám: 100 pont BIOLÓGIÁBÓL II. kategóriában

Részletesebben

I. Útmutató a tankönyvcsalád használatához

I. Útmutató a tankönyvcsalád használatához I. Útmutató a tankönyvcsalád használatához A gimnáziumi biológia tankönyvek átdolgozott kiadása, felépítésében a kerettanterv előírásait követi. Ennek megfelelően: a 10. osztályos tankönyvben Az élővilág

Részletesebben

Azonosító jel: BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2014. október 22. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2014. október 22. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 22. BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 22. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

MAROSVÁSÁRHELYI ORVOSI ÉS GYÓGYSZERÉSZETI EGYETEM BIOLÓGIA TESZTEK

MAROSVÁSÁRHELYI ORVOSI ÉS GYÓGYSZERÉSZETI EGYETEM BIOLÓGIA TESZTEK MROSVÁSÁRHELYI ORVOSI ÉS GYÓGYSZERÉSZETI EGYETEM IOLÓGI TESZTEK z Orvostudományi Kar, Általános asszisztensképzési, alneofiziokinetoterápia, Táplálkozástan és ietetika szakok, valamint a Fogászati Kar,

Részletesebben

BIOLÓGIA EMELT SZINT 11. ÉVFOLYAM. 108 óra

BIOLÓGIA EMELT SZINT 11. ÉVFOLYAM. 108 óra BIOLÓGIA EMELT SZINT 11. ÉVFOLYAM 108 óra A középiskolai tanulmányok utolsó két évfolyamán az elvontabb ismeretek tanulmányozása, az összefüggések keresése és a kémiai, fizikai illetve földrajzi ismereteket

Részletesebben

A 2009/2010. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) forduló BIOLÓGIA I-II. KATEGÓRIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2009/2010. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) forduló BIOLÓGIA I-II. KATEGÓRIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal A 2009/2010. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) forduló BIOLÓGIA I-II. KATEGÓRIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 150 pont ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Az idegrendszeri szabályozás az idegrendszer segítségével történik

Az idegrendszeri szabályozás az idegrendszer segítségével történik AZ IDEGRENDSZER Az élőlényekre és csakis az élőszervezetre jellemző, hogy a külsőilletve a belsőkörnyezet változásaihoz alkalmazkodik. Az alkalmazkodás a környezet változásaihoz, a szervek működésének

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANTERV

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANTERV BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANTERV 11., 12. évfolyam fakultáció A hat évfolyamos gimnáziumokban megvalósuló biológiatanítás célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre

Részletesebben

Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező tanfolyam. 4. anyag 2006. január

Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező tanfolyam. 4. anyag 2006. január Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező tanfolyam 4. anyag 2006. január 4/8 anyag, 2. oldal Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező tanfolyam Kedves levelező hallgatóink! Negyedik anyagunk

Részletesebben

IV. Homeosztázis szabályozása Leonardo: Tanulmányfejek

IV. Homeosztázis szabályozása Leonardo: Tanulmányfejek IV. Homeosztázis szabályozása Leonardo: Tanulmányfejek és: www.radio-canada.ca/.../ 25-emotion-cerveau.jpg A hormonális szabályozás 84. A hormonális szabályozás központi szervei (F) Egészítsd ki a következő

Részletesebben

BIOLÓGIA 11. ÉVFOLYAM KÖZÉPSZINT. Tanulói munkafüzet

BIOLÓGIA 11. ÉVFOLYAM KÖZÉPSZINT. Tanulói munkafüzet Projektazonosító: TÁMOP 3.1.3-11/1-2012-0013 BIOLÓGIA 11. ÉVFOLYAM KÖZÉPSZINT Tanulói munkafüzet Műveltségterület: Ember és természet Összeállította: Pintér Bertalan Lektorálta: Kónya Noémi 2014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A 2011/2012. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló BIOLÓGIA I II. KATEGÓRIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2011/2012. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló BIOLÓGIA I II. KATEGÓRIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 150 pont ÚTMUTATÓ A 2011/2012. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló BIOLÓGIA I II. KATEGÓRIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP A munka

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET B

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET B MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET B BIOLÓGIA 12. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Matula Ilona A kiadvány KHF/4587-13/2008. engedélyszámon 2008.12.17. időponttól tankönyvi engedélyt kapott Educatio

Részletesebben

BIOLÓGIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY. 1. Bevezetés a biológiába

BIOLÓGIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY. 1. Bevezetés a biológiába BIOLÓGIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY 1. Bevezetés a biológiába TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint Emelt szint 1.1. A biológia tudománya Vizsgálati szempontok Tudja, hogy a rendszerezés alapegysége

Részletesebben

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó Szóbeli tételek I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó baktériumokat és a védőoltásokat! 2. Jellemezd

Részletesebben