Pedagógiai program. Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola 8741 Zalaapáti Deák Ferenc u. 2.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai program. Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola 8741 Zalaapáti Deák Ferenc u. 2."

Átírás

1 Pedagógiai program 2013 Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola 8741 Zalaapáti Deák Ferenc u. 2. 1

2 Tartalom BEVEZETŐ... 4 HELYZETELEMZÉS Tanulmányi eredményeink: Várható tanulólétszámok Tárgyi feltételek: Az iskola szerepe a település életében Személyi feltételek AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Az iskolai képzés szerkezete Az iskola munkarendje Integrációs képzés A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység A szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységformák iskolánkban Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel Szülő-gyermek kapcsolat Szülő-pedagógus kapcsolat Iskola és partnerei kapcsolat A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák A szülők közösségét érintő együttműködési formák: A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata A vizsgaszabályzat célja A vizsgaszabályzat hatálya Az értékelés rendje Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai A felvételi eljárás különös szabályai Az osztályba, csoportba sorolás rendje AZ INTÉZMÉNY HELYI TANTERVE A választott kerettanterv megnevezése A választott kerettanterv feletti óraszám Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása Mindennapos testnevelés A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai Projektoktatás-projekt nap A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Írásbeli feladatok értékelése Tanulói terhek csökkentése Az iskolai mérések, vizsgák rendje A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei oldal

3 11. A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei A magatartás értékelésének elvei A szorgalomjegyek megállapításának elvei A tanulók teljesítményének értékelése Szöveges értékelés alapelvei Záradék SZÁMÚ MELLÉKLET - EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Az egészségnevelési program céljainak megfogalmazása Hosszú távú célok Középtávú célok Rövidtávú célok Az egészségstratégia megvalósítása Az egészségnevelési program témakörei Rendszeres testedzés, órai munka, sportkörök A tanulók fizikai állapotának mérése Személyi higiénia Táplálkozás Káros szenvedélyek Család, párválasztás, társas kapcsolatok, szexuális nevelés Lelki egészség megőrzése, kommunikációs készségek fejlesztése, konfliktuskezelési magatartásformák kialakítása Betegségmegelőzés, gyógyszerhasználat, biztonság és balesetvédelem rizikóvállalás Az egészségnevelés és környezetvédelem közös pontjai környezeti ártalmak Tantestület, dolgozók egészségvédelme megőrzésének feladatai Tantárgyi koncentráció Tevékenység formák, tanórán kívüli programok személyiségfejlesztés módszerei Tanórán kívüli iskolai rendezvények az iskola és környezetének szebbé tételére, az egészséges életmód kialakításáéra Továbbképzés Személyiségfejlesztés módszerei A kapcsolattartás- a program megvalósításában részt vevő partnerek Az iskolai egészségfejlesztést segítő kapcsolatok Anyagi erőforrások A programok ellenőrzése, értékelése SZÁMÚ MELLÉKLET KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM Általános alapelvek Helyzetkép Belső erőforrások: Külső erőforrások Hosszú távú célunk Rövidtávú célok, feladatok Az egyes tantárgyak környezeti nevelési lehetőségei Az iskolai környezet A tanulók környezeti nevelési eredményeinek értékelési szempontjai: oldal

4 Bevezető Tisztelettel köszöntöm pedagógiai programunk olvasóját intézményünk pedagógus és nem pedagógus dolgozói nevében. A programban a 2012-es módosítása során az elmúlt évek változásait foglaltuk egységes szerkezetbe, illetve a Nemzeti köznevelési törvény által meghatározott és az időközbeni változásokat érvényesítettük. Az intézmény neve, címe: Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola 8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca 2. tel.: 83/ fax: 83/ OM azonosító: WEB: Helyzetelemzés Iskolánk öt település - Bókaháza, Dióskál, Esztergályhorváti, Gétye, Zalaapáti - tanköteles korú gyermekeinek általános iskolai képzésére hivatott. A fenntartó önkormányzatok Intézményfenntartó Társulást hoztak létre az alapfeladatok ellátására. Tanulóink különböző családi háttérrel, képességekkel kerülnek beiskolázásra a fenti falvakból, így az oktatás során alapvetően olyan feltételeket kell biztosítanunk, mely esélyegyenlőséget jelent minden diákunknak, függetlenül a szülők anyagi helyzetétől, iskolai végzettségétől. Tanulóink családjának több mint 50%-a részesül gyermekvédelmi támogatásban, mely tükrözi az ellátottak családi körülményeit. 1. Tanulmányi eredményeink: 2005/ / / / / / /2012. Létszám Osztályok száma Magyar nyelvtan 3,2 2,92 2,95 3,07 3,10 3,28 3,21 Magyar irodalom 3,6 3,31 3,24 3,37 3,33 3,32 3,34 Német nyelv 3,3 3,11 3,13 3,27 3,34 3,45 3,29 Angol nyelv ,07 3,81 4,04 4,20 Etika 4,18 4,44 4,49 4,38 4,32 Történelem 3,2 3,21 3,32 3,3 3,27 3,25 3,36 Földrajz 2,84 2,93 2,82 2,51 2,65 2,88 Matematika 3,4 3,03 3,17 3,09 3,09 3,21 3,16 Fizika 2,9 2,97 3,28 3,23 2,62 2,50 2,88 Kémia 2,9 2,94 3,15 2,92 2,46 2,62 2,82 Biológia 3,9 2,92 3,35 2,96 2,95 2,56 3,06 Technika 4,5 4,63 4,08 4,24 4,32 4,27 4,42 Rajz 4,1 4,24 3,96 4,14 4,18 4,21 4,16 Ének-zene 3,7 4,18 3,57 3,58 3,89 4,14 4,07 Testnevelés 4,60 4,38 4,47 4,33 4,46 4,43 4,40 Számítástechnika 4, Természetismeret 4,2 3,57 3,38 3,63 3,58 3,58 3,56 Kitűnő Jeles Bukások pótv.val ÁTLAG 3,73 3,44 3,48 3,55 3,46 3,68 3,71 4. oldal

5 2. Várható tanulólétszámok. TANKÖTELESEK 2012/ / /15 Létszám (előző tanév) Végzős (előző tanév) Beiskolázás Átiratkozás (költözés, iskolaváltás) -7 Összesen: Tárgyi feltételek: Iskolánk 1979-ben épült, 13 tanteremmel és saját konyhával. Korszerűsítés, bővítés során került megépítésre további két tanterem és a tornaterem - utóbbi tornaszoba alapterülettel. A konyha teljes felújítására 2002-ben került sor. Az iskolaépület nyílászáróit nyarán cserélték. A 2012/2013-as tanév során valósul meg az iskola-felújítási pályázat, melynek keretében az iskola hőszigetelése, magas tetővel való ellátása, a fűtés korszerűsítése, teljes akadálymentesítés, vizes blokkok átépítése, burkolatcserék, beltéri ajtók cseréje, közösségi tér hozzáépítése kerül kivitelezésre. A szakmai munka segítésére, a matematika-német-rajz, a fizika-kémia, és a testnevelés tantárgyaknak van szertára. A fenti beruházást követően az első emeltre kerül az iskolai könyvtár. A kétemeletes épületet utcafronton egy gyülekező udvar, valamint keleti oldalon egy sportudvar övezi két sportpályával, udvari játszótérrel. Az intézmény berendezési tárgyai, bútorzata az évek során pályázati, illetve költségvetési forrásból felújításra, cserére kerültek. A részben megújult számítógéppark augusztusában költözött új helyére, az első emeletre. A terem egyben nyelvi laborként is szolgál, korszerű digitális technikával. Ebben a teremben került üzembehelyezésre egy MimioXI hordozható interaktív tábla is. A TIOP /1 pályázaton nyert 4 darab interaktív táblák az osztálytermi munkát segítik az alsós és felsős tantermekben. A felújítás során új helyre került a fejlesztő foglalkozásra használt tanterem. Vidéki tanulóink iskolába járását novemberétől iskolabusszal tudjuk segíteni. 4. Az iskola szerepe a település életében. Iskolánk hét település beiskolázási körzetének egyetlen oktatási intézménye, így alapvető feladata az általános iskolai oktatás megvalósítása. Az oktató-nevelő munka nem csak az iskola falai között, elszigetelten zajlik, így élő kapcsolatot tartunk fenn a települések intézményeivel, civil szervezeteivel - Művelődési Ház, Budapest Főváros Pszichiátriai Betegek Otthona, Katolikus Egyház, Együtt Egymásért Egyesület, Zalaapáti Községért Közalapítvány, Családsegítő Szolgálat - és a társ önkormányzatokkal. 5. oldal

6 5. Személyi feltételek. Pedagógusok Szakpár 1. Kneitner Erzsébet tanító-rajz 2. Fehérné Dormán Teodóra tanító - magyar 3. Galuska Sándor ének-zene, biológia, földrajz 4. Pintérné Gönye Helga tanító, vizuális műveltségi terület 5. Halász Mária tanító 6. Horváthné Deli Margit tanító 7. Krepsz-Kapai Bernadett gyógypedagógus, tanító informatika műveltségi terület, orosz nyelv szak 8. Karácsony Györgyné tanító 9. Németh Gabriella tanító - magyar nyelv és irodalom műveltségi terület 10. Pacsa András matematika-számítástechnika 11. Palotás Zoltán matematika-testnevelés, számítástechnika 12. Palotásné Selmeci Zita matematika-testnevelés 13. Pozsegovitsné Schvarz-Fekete Szilvia tanító-olasz 14. Szálingerné Baka Éva történelem-orosz nyelv 15. Tóth-Szalai Judit német, könyvtár-informatika, angol nyelv 16. Zuggóné Horváth Éva tanító 17. Máté Krisztina fizika, technika utazó pedagógus 18. Talabér Emánuel György kémia óraadó (2012/2013) oldal

7 Az iskola nevelési programja 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Iskolánk elsődleges célja, hogy a Közoktatási, illetve a Nemzeti köznevelési törvényben, illetve az intézmény alapító okiratában megfogalmazott elvárásoknak megfeleljen. Az iskola hagyományait, a településen betöltött szerepét, a szülők és nem utolsó sorban a pedagógusok véleményét figyelembe véve, a fenti előírásoknak megfelelve és azokat kiegészítve, célunk: - a kerettantervi követelmények elsajátíttatása tanulóinkkal; - a követelményeknek megfelelő továbbhaladás lehetőségének biztosítása minden tanuló számára, függetlenül családi és anyagi helyzetétől; - a tehetséges gyerekek felkarolása, versenyeztetése; - egészséges tanulási környezet biztosítása, mely örömteli, nyugodt légkört nyújt iskolánk tanulóinak; - a korosztálynak megfelelő erkölcsi normák elfogadtatása, betartatása; - a képességek és lehetőségek szerinti továbbtanulási feltételek biztosítása; - a normál egészségi állapotú tanulókkal együtt, a sajátos nevelési igényű tanulók számára is egyenlő esély biztosítása a tantervi követelmények elsajátítására; - a számítástechnika tantárgy 5. osztálytól való oktatásával, az IKT-s feltételek biztosításával, a felnövekvő nemzedék felkészítése a korszerű technikai eszközök felhasználására, alkalmazására; - az iskolai könyvtár rendszeres nyitva tartásával a szabadidő kulturált eltöltésének, az önálló ismeretszerzés lehetőségének biztosítása; 2. Az iskolai képzés szerkezete. Intézményünkben az általános iskolai képzés 8 évfolyamon folyik, a tanulólétszám függvényében egy-, illetve két osztályban. Az alapfokú általános oktatás mellett az enyhe értelmi fogyatékos, súlyos tanulási zavarral küzdő, illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatását is vállalta intézményünk. 3. Az iskola munkarendje A tanítás a pedagógiai program bevezetésével kéthetes ciklusban folyik, mivel a tantárgyi órák elosztásánál 0,5, illetve 1,5 órák is szerepelhetnek. Ezek az órák kéthetente jelentenek egész tanórákat, így a megtartásuk az A-B hetes ciklusos órarend szerint oldható meg. A tanórák rendje: A tanulók felügyeletét 7 órától pedagógus látja el- a délelőtti tanórák előtt és az óraközi szünetekben a napos nevelők, a kötelező tanórák után pedig a napközis nevelők. 7. oldal

8 4. Integrációs képzés Iskolánkban az integrációs felkészítést a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 171. és 172. alapján, az Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR ) felhasználásával végezzük osztályos halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs képzésben vesznek részt. A jogosultság alapja az önkormányzat által nyilvántartott statisztika a szülők iskolai végzettségéről (mindkét szülő legmagasabb iskolai végzettsége 8 általános). Az intézményben folyó integrációs képzést egy irányító csoport koordinálja. Tagjai: az igazgatóhelyettes, a gyógypedagógus, 1 óvónő - Napközi Otthonos Óvoda Zalaapáti, nagycsoport óvónője -, 1 tanítónő 1. osztály tanítója -, (óvoda-iskola átmenet), valamint az osztályfőnökök (módszertani adaptáció). A tagok személyére a tanévet megelőző tantestületi alakuló értekezleten az igazgatóhelyettes tesz javaslatot, az igazgatóval és a vezető óvónővel történt egyeztetés után. Az integrációs menedzsment éves munkatervet készít, melyben rögzítik a célokat, tevékenységeket, határidőket és felelősöket. Az integrációs képzés kötelező alapelemei: - A szülők, tanulók, pedagógusok részvételével tartott 3 havonta történő értékelés; - A HHH-s, integrációban résztvevő tanulókról egyéni fejlesztési naplót vezetünk; A napló vezetése az osztályfőnök feladata a gyógypedagógus és a szaktanárok segítségének felhasználásával. - Az integrációs támogatás igénylése, felhasználása, és az elszámolás a mindenkor érvényes jogszabályok figyelembevételével történik; 5. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Személyiség: Az ember egyéni tulajdonságainak összessége. A lelki életének összes jellege, azon belső feltételek egymásba kapcsolódó összessége, amelyek a külső környezeti hatásokra alakulnak ki, és amelyeken keresztül az újabb hatások átszűrődnek. Minden ember lelki életében sajátos, jellemző egyéni összefüggések állnak fenn, s ezek egységes, oszthatatlan egészet alkotnak jellegzetes testi, lelki megnyilvánulásokkal. Pedagógiai feladatainkat az alábbiakban határoztuk meg: - a NAT-ban és a kerettantervben leírt egységes, alapvető tartalmak átadása, elsajátíttatása, - valamint az ezekre épülő differenciálás. E két feladatunk azt a cél szolgálja, hogy tanulóink - a különböző szintű adottságaikkal, - az eltérő mértékű fejlődésükkel, - az iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, - egyéb (érdeklődési körüket érintő) tevékenységükkel, - szervezett ismeretközvetítéssel, - spontán tapasztalataikkal összhangban minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. A személyiség fejlődését kibontakoztató pedagógiai folyamathoz elengedhetetlen a külső tárgyi, és személyi feltételek tudatos tervezése, azok megteremtése, mely a mindenkori iskolafenntartó, illetve az iskolavezetés feladata. 8. oldal

9 A különböző ismeretek elsajátítása során törekszünk a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési, kommunikációs, egészséges és kulturált életmód iránti, cselekvési motívumainak, képességeinek a kialakításához, fejlesztéséhez hathatós segítséget nyújtani. Az iskola technikai felszereltségét fokozatosan fejlesztve biztosítjuk az információszerzés minél többoldalú lehetőségét, különös tekintettel az Internet-elérés kiterjesztésére, a könyvtári órák igényhez alkalmazkodó növelésére. Képzésünk tartalma az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra, a technikára vonatkozó kultúra alapvető eredményeit foglalja magában, a tanulók életkori fejlettségi szintjéhez méretezett kiválasztással, elrendezéssel. A tananyag feldolgozása, összefüggéseinek feltárása megalapozza a tanulók: - műveltségét, - világszemléletük, világképük formálódását, - társas kapcsolatát, - eligazodásukat saját testükön, lelki világukban, - tájékozódásukat szűkebb és tágabb környezetükben, - tájékozottságát az elektronikus információhordozók között. A helyi tanterveket is magába foglaló pedagógiai programunk összeállításánál elsődleges szempont volt a tanulók képességeinek fejlődéséhez szükséges olyan követelmények meghatározása, amely ösztönzi a személyiségfejlesztő oktatást. Éppen ezért nevelési programunk összeállításánál az alábbi feladatoknak adunk prioritást: Az iskola pedagógiai programja, nevelési, tanítási-tanulási folyamata - adjon teret a színes, sokoldalú - iskolai életnek, - tanulásnak, - játéknak, - munkának, - az ismeretszerzés minden formájának. - fejlessze: - a tanulók önismeretét, - együttműködési készségét, - eddze akaratukat, - eligazodási képességét az információhordozók világában. - járuljon hozzá - életmódjuk fokozatos kialakításához, - motívumaik, - szokásaik meggyökereztetéséhez, - az értékekkel történő azonosulásukhoz A pedagógiai programunk alapja egy olyan közös gondolkodást kíván az iskolafenntartó és iskolahasználó részéről, amelyben a tanulók - tudásának, - képességeinek, - egész személyiségének fejlődése, - fejlesztése áll a középpontban, - figyelembe véve, hogy az oktatás nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a társadalmi élet és tevékenység számos egyéb fóruma is. 9. oldal

10 Ezen célkitűzések alapján az alábbi konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos teendőket: Az értelem kiművelése területén szükséges a(z) - megismerési vágy fejlesztése, - tapasztalati és értelmező tanulás elsajátíttatása, - a helyes tanulás megtanítása, a tantárgyi sajátosságok megfigyeltetése mellett, - érdeklődés felkeltése, motivált környezet biztosítása, - egyénre, csoportra szabott tanítási módszereket használata, - tantárgyak közötti komplexitás megőrzése, hangsúlyozása, - az ismeretszerzés Internet adta lehetőségeinek megismertetése. A segítő életmódra nevelés területén feladatunk, hogy - a pozitív szociális szokások kialakulását, gyarapodását a szülőkkel együttműködve segítsük, - a pedagógusok rendszeresen éljenek a segítő együttműködés változatos formáival, - személyes kontaktus legyen tanár és a diák között, - megfigyeltessük a viselkedési formákat, - közvetítsük szociális értékrendet, - közös tevékenységekkel gyakoroltassuk az együttműködési képességeket, - fejlesszük a versenyzési képességet, - az integrált képzéssel kialakítsuk tanulóinkban az elfogadó magatartást a sajátos nevelést igénylő társakkal szemben. Az egészséges és kulturált életmódra nevelés területén feladatunk, hogy - megismertessük a mintaszerűen egészséges életmód ismérveit a tanulókkal, - a tanulói önértékelés rendszeressé váljon a nevelő munka során, - minden korosztály jusson hozzá megfelelő vizuális, zenei képességfejlesztés lehetőségéhez. - az iskola legyen esztétikus, minden részletében igényes - a deviáns magatartású gyerekeket tanórán, tanórán kívül sikerélményhez juttassuk, ennek megteremtsük a lehetőségét, - megismertessük az elektronikus kommunikáció (telefon, , chat, ) szabályait. A szakmai képzés alapozása területén elvégezendő feladatok: - a szabályhasználat képességének fejlesztése, - az iskolai és iskolán kívüli fórumok egyre hatékonyabb kihasználása, - szabadidős tevékenységek, pedagógiai felügyelettel történő megteremtése - tehetséggondozás, felzárkóztatás anyagi-személyi feltételeinek megteremtése, - tanulói-szülői igények felmérése, figyelembe vétele az oktatás nevelés folyamatában. 6. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Feladatainkat az Egészségfejlesztési programban határoztuk meg - 1. számú melléklet. 7. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanírási órákon belül (osztályfőnöki, biológia és testnevelés óra) és délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg. Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja: - Az iskolai élet során előforduló baleseti lehetőségek figyelembe vételével felkészíteni a tanulókat a balesetek megelőzésére - A baleset, sérülés észlelése esetén történő helyes viselkedés elsajátíttatása 10. oldal

11 - A sérülések ellátásának megismertetése Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái: - Külső személy által tartott foglalkozások az egészség nap/egészség hét programjaként - Tanórán szerzett ismeretek környezetismeret (alsó tagozat), biológia, osztályfőnöki és testnevelés óra - Oktatótáblák beszerzése/használata 8. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot kialakítja, megteremti. Az iskolában a közösségfejlesztés fő területei: - Tanórák - szaktárgyi órák - osztályfőnöki órák - Tanórán kívüli foglalkozások - napközi - szakkörök - séták, kirándulások - Diák önkormányzati munka - Szabadidős tevékenységek Mind a négy terület más-más foglalkoztatási formát követel, mások a feladataik, céljaik, de valamennyi tevékenyen hozzájárul: - a tanulók közösségi magatartásának kialakításához, - véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének fejlődéséhez, - közösségi szokások, normák elfogadásához, - a másság elfogadásához, - az együtt érző magatartás kialakításához, - a harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesztéséhez. Fontos, hogy megjelöljük azokat a legfontosabb közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat, amelyeket az iskola valamennyi dolgozójának figyelembe kell vennie mindennapi munkája során. A közösségfejlesztés során nem csak a pedagógusoknak van feladatuk, hanem az iskolában foglalkoztatott valamennyi dolgozónak, sőt az iskolát segítő szervezetek vezetőinek is, hiszen - megjelenésével, - viselkedésével, - beszédstílusával az intézmény valamennyi dolgozója példaként áll a diákok előtt. Hon és népismeret területén a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink a következők - Ismerjék meg a tanulók a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek a közösségben való harmonikus kapcsolat kialakításához elengedhetetlenek. - Szükséges megismerniük népünk kulturális örökségeit jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit. - Sajátítsák el azokat az ismereteket és gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, melyek az otthon, lakóhely, szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez vezetnek. 11. oldal

12 Tevékenységek: - Hagyományőrző tevékenységek A meglévő hagyományaink, ünnepségeink, rendezvényeink lehetőséget biztosítanak tanulóink számára a nemzethez, a magyarsághoz tartozásnak, valamint a szűkebb környezethez való ragaszkodásuk mélyítésére. - Pályázatok kiírása. - A Helytörténeti kiállítás látogatása. - Szakkörök, tanórák keretében nemzetünk hagyományainak, értékeinek megismerése (dalok, táncok, kézművesség, honismeret stb.) - Iskolai vetélkedők szervezése. - Író olvasó találkozók. - Alsó tagozatos tanulók kirándulása a megye nagyvárosaiba. Legyen nyitott, megértő a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások, a másság iránt, becsülje meg ezeket. Tevékenységek A kapcsolattartás hagyományosan az alábbiakban nyilvánul meg. - Óvoda Iskola Az általános iskola tanulói műsort adnak az óvodai Télapó ünnepségen, az alsó tagozatosok ajándékot készítenek a kicsiknek, a gyerekek közösen szerepelnek a település Idősek Napi rendezvényein, a Falunapon és igény szerint a társközségek rendezvényein. Az iskola 1. osztályos tanóráit az óvódások, a nagycsoport munkáját az elsős tanítónő(k) látogatják. - Művelődési Ház Iskola A Művelődési Ház rendezvényei az iskola tanulói számára is nyitottak (Népfőiskola, szakkörök, Néptánc, kézműves foglakozások, nyári táborok) - Könyvtár Iskola: Szavalóversenyek, vetélkedők helyszíne a könyvtár. - Budapest Főváros Pszichiátriai Betegek Otthona Iskola Iskolánk tanulói hagyományosan műsorral kedveskednek az otthon betegeinek a Télapó ünnepségen, öregek napi rendezvényen. Az iskola ad helyet az otthon rendezésében sorra kerülő több intézményt érintő eseményeknek, amennyiben erre igényt tart az intézet. - Katolikus Egyház Iskola Tanulóink tanórák után, lehetőség szerint a tanórákat követően, órarendszerűen, az iskola helyiségében vesznek részt a hittan órákon. - Civil Szervezetek Iskola Tanulóink részt vesznek a szervezetek rendezvényein, az iskola igény szerint helyet, felszerelést ad a megvalósításhoz. Valamilyen módon közvetlenül is vállaljon részt a nemzetközi kapcsolatok ápolásában Tevékenység - Rendszeres kapcsolattartás partnertelepülésünkkel, Semmeringgel, mely lehetőség tanulóinknak a tanult idegen nyelv használatára, gyakorlására. Évenkénti csereüdültetés, találkozás az osztrák gyerekekkel: Zalaapáti tanulók sí tábora Semmeringben A semmeringi gyerekek nyári üdülése Zalaapátiban 12. oldal

13 Váljon érzékennyé környezete állapota iránt, kapcsolódjon be közvetlen környezetének értékeinek megőrzésébe, gyarapításába, tisztelje a természetet. Tevékenység - Környezeti értékek megóvása, gyarapítása - A tanulók vigyázzanak iskolánk állagára, óvják a berendezési tárgyakat, eszközöket, ne szemeteljenek. - Legyenek igényesek környezetük tisztaságára, díszítsék, szépítsék azt (Élősarok, virágosítás, osztálytermek, iskolaépület, udvar, sportpályák település). - Óvják környezetük állat- és növényvilágát, ismerjék, gondozzák azokat. - Virágosítás, fásítás iskolaudvar - Részletesen lásd - Környezeti nevelési program - 2. számú melléklet Szerezzen személyes tapasztalatokat az együttműködés, a konfliktusok közös kezelésére és megoldása terén. Legyen képes egymás segítésére. Tevékenység Együttműködés - Az alsó és felső tagozatos tanulók jó kapcsolatának érdekében közös programok, vetélkedők, klubdélutánok, kirándulások szervezésére. Konfliktuskezelés - négyszemközti elbeszélgetés (tanuló-osztályfőnök/szaktanár), - osztályközösség előtti beszélgetés, megoldáskeresés, - írásbeli figyelmeztetés, intő, megrovás (osztályfőnöki majd igazgatói), - súlyosabb vétség esetén az iskolai fegyelmi bizottság elé irányítás. Tanulóink tudjanak társaikkal és a felnőttekkel is adott témáról, anyanyelvén szabatosan kommunikálni. Tevékenység - Kommunikációs kultúra önálló véleményalkotás, önálló ismeretszerzés, érvek kifejtése, megvédése. - Alakuljon ki a tanulókban megfelelő vitakészség, tudják elfogadni a másik véleményét, megfelelő módon tudjanak érvelni, pl. osztályfőnöki, irodalom, történelem órákon szituációs játékok alkalmazása az előzőek gyakorlására, alkalmazására. Ehhez szükség van az anyanyelv minél teljesebb értékű ismeretére! - Tanítsuk meg a tanulókat az önálló ismeretszerzés módjaira, könyvtárhasználatra, számítógép-használatra. (Internet) - Segítsük a tanulókat eligazodni az őket érő információk között, s alakuljon ki bennük az a képesség, hogy a megismerést, tanulást, tudást, az emberi kapcsolatokat, az együttműködést, a társadalmi érintkezést szolgáló információk között önállóan is eligazodjanak. - Tanulják meg a metakommunikáció (gesztusok, tekintet, testtartás, hanghordozás) megfelelő alkalmazását. Tanuljanak meg tanulni. Legyenek képesek az új audiovizuális környezetet megérteni és azt szelektíven használni. Tevékenység: - Az új információs környezetben eligazodó, azt kritikusan szemlélő fiatalok nevelése. - Tudjanak a tanulók eligazodni és szelektálni az őket érő információáradatban. Tanulják meg kiválasztani az erkölcsi értékrend szerinti pozitív információkat, hiszen a tömeges, passzív információfogyasztás az életvitel és a gondolkodástorzuláshoz vezethet. 13. oldal

14 - Megfelelő könyvtár-, internet- és számítógép-használat elsajátítása, az audiovizuális eszközök kezelése, tanórák keretében és azokon kívül, az önálló ismeretszerzés folyamán. Beteg, sérült, fogyatékos embertársak iránti elfogadó, segítőkész magatartásmód kialakítása. Tevékenység: - Rendszeres kapcsolattartás a Fővárosi Szociális Otthon lakóival különböző műsorok alkalmával (Télapó, Öregek napja, Szoci-gála) Fogadják el másságukat, viselkedjenek velük tisztelettudóan. - Tolerancia a dyslexiás, dysgráfiás, dyscalculiás zavarokkal küzdő tanulótársak iránt. - Segítségnyújtás a közösségbe való beilleszkedésben (pl. oszt. főnöki órák). Legyenek képesek a tanulók életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani. Ismerjék meg a környezet leggyakoribb egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőit és ezek elkerülésének módjait. Tevékenységek: - Kellő mélységű támogatás a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzéséhez. - Előadások szervezése, szakemberek bevonásával. - Ismeretterjesztő filmek megtekintése. - Számítógépes programokkal való ismerkedés az adott témában. A közösségfejlesztés során a pedagógusoknak a következő szempontokat kell szem előtt tartaniuk: - A tananyag elsajátítása - segítse a tanulók kezdeményezéseit, járuljon hozzá a közvetlen tapasztalatszerzéshez, - segítse elő a harmonikus kapcsolat kialakítását a természeti és társadalmi környezettel, - biztosítson elegendő lehetőséget a közösségi cselekvéseknek, - alapozza meg a nemzettudatot, mélyítse el a nemzeti önismeretet, a hazaszeretetet, - ösztönözzön a hagyományok feltárására, ápolására, - segítse a vonzó jövőkép kialakulását, - irányítsa a tanulót arra, hogy az önálló ismeretszerzés, véleményalkotás és vitakészség álljanak a kommunikációs kultúra középpontjában, - fejlessze ki a tanulókban az új információs rendszerben való eligazodást, valamint annak kritikai módon való használatának képességét, - során alkalmazott változatos munkaformák erősítsék az együvétartozás és az egymásért való felelősség érzését. - A pedagógus - adjon ismereteket a betegségek, balesetek, sérülések elkerülésére, az egészség megőrzésére, - fejlessze a beteg, fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartást, - tevékenysége irányuljon a szexuális kultúra, magatartás kérdéseire, fordítson figyelmet a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő felkészítésre. - Az iskola személyi és tárgyi környezete segítse azoknak a pozitív attitűdöknek, szokásoknak a kialakulását, amelyek a tanulók egészségi állapotát javítják. 14. oldal

15 9. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg. - a tanítási órákra való felkészülés, - a tanulók dolgozatainak javítása, - a tanulók munkájának rendszeres értékelése, - a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, - osztályozó- és pótvizsgák lebonyolítása, - kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, - a tanulmányi versenyek lebonyolítása, - tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, - felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, - iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, - osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, - az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, - szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, - részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, - részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, - a tanulók felügyelete reggel, óraközi szünetekben és ebédeléskor, - tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, - iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, - részvétel a munkaközösségi értekezleteken, - tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, - iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, - szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, - osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg minden tanév augusztusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét, kialakult szaktárgyi rendszert figyelembe véve. Az osztályfőnök feladatai és hatásköre - Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. - Együttműködik az osztály tanulóival, segíti a tanulóközösség kialakulását. - Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségi tagjaival. Kapcsolatot tart a szülőkkel. - Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. - Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti. - Szülői értekezletet tart. - Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. - Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 15. oldal

16 - Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. - Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. - Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. - Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását. - Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. - Szükség szerint esetmegbeszélést kezdeményez az osztályban tanító pedagógusok bevonásával. 10. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésének alapja a Nevelési Tanácsadó, valamint a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiadott szakvélemény, illetve az abban meghatározott fejlesztési területek, célok, feladatok. A sajátos nevelési igényű tanulókkal történő tevékenységek koordinátora a gyógypedagógus A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek A tehetséges tanulóink igényeinek megfelelően, azok összegyűjtésével képességfejlesztő szakköröket szervezünk, melynek órakeretét a nem kötelező tanórák beosztása tartalmazza. A jelentkezéseket a szaktanárokkal és a szülőkkel egyeztetjük, a csoportok indítását, a létszámokat figyelembe az igazgató engedélyezi. A zenei képességek kibontakoztatására iskolánk együttműködik, helyet ad a Keszthelyi Festetics György Zeneiskola kihelyezett képzéseinek. A Művelődési Házzal közös szervezésben lehetőséget biztosítunk a gyermek néptánccsoport működéséhez a Körtánc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezésében. Az Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ad lehetőséget tanulóinknak különböző népi mesterségek, képzőművészeti technikák elsajátítására. Szaktanári felügyelet mellett biztosítjuk az iskolai Internet-elérést A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program A Nevelési Tanácsadó és a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiadott pedagógiai-pszichológiai szakvéleményekben megfogalmazott javaslatok alapján differenciáltan foglalkozunk a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő, SNI-s, illetve enyhe értelmi fogyatékos tanulókkal. Számukra a törvényben foglaltak szerint biztosítjuk a fejlesztő és rehabilitációs foglalkozásokat. Gyógypedagógust alkalmazunk, aki elvégzi a szükséges fejlesztő foglalkozásokat, illetve koordinálja a kollégák ez irányú tevékenységét. Szorgalmazzuk, hogy a tantestület tagjai közül egy fő, - lehetőleg tanító végzettségű fejlesztő pedagógus szakképesítést szerezzen. A fenti intézmények szakvéleményei alapján biztosítjuk az érintett tanulók számára a szükséges kedvezményeket, amelyeket a Nevelési Tanácsadó vagy TKVSZRB javasol 16. oldal

17 (felmentés helyesírás értékelése alól, írásbeli számonkérés kiegészítése szóbeli felelettel, hosszabb felkészülési idő biztosítása, eszközhasználat engedélyezése). Logopédiai foglalkozásokat szervezünk, szükség esetén az 1. és 2. osztályokban. A képességzavarok és a tanulási problémák időben történő kiszűrését segítjük elő az óvodák és iskola kapcsolatának szorosabbá fűzésével. A gyógypedagógus az óvónők segítségével elvégzi az előzetes felméréseket, és javaslatot tesz szakintézményi vizsgálatra. Az enyhébb hátrányok leküzdésére felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk, amikben az osztályfőnökök, szaktanárok is részt vállalnak. A sajátos nevelési igényű tanulók integrált neveléséhez szükséges feltételeket folyamatosan teremtjük meg. Kialakítottunk egy fejlesztő termet, a szükséges bútorokat, eszközöket, játékokat, oktató programokat pályázati források felhasználásával szereztük be, a tantestület tagjaival megismertetjük azok használatát. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs vagy képesség kibontakoztató felkészítő programjainak szervezésére pályázatot nyújtunk be. A programot az Oktatási Minisztérium által kiadott IPR alapelveknek, a bevezetési ütemtervnek, illetve a mikrocsoportok munkaterveinek megfelelően végezzük. Az általunk szervezett IPR program legfontosabb célja, hogy a HHH-s tanulók lehetőség szerint évismétlés nélkül, képességeiknek megfelelő eredménnyel végezzék el a 8 évfolyamot. Hiányzás, illetve magatartási problémák miatt senki ne kerüljön magántanulói státuszba, illetve ne legyen évismétlő. Szorgalmazzuk az érettségit adó középfokú intézményekben való továbbtanulást. A 7. és 8. osztályos halmozottan hátrányos helyzetű tanulóinkkal pályázunk az Útravaló ösztöndíj-programra. Megismertetjük tehetséges tanulóinkkal és szüleikkel az Arany János Tehetséggondozó Programot, segítséget nyújtunk számukra az abba való bekerülésre A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése A beilleszkedési zavarral, tanulási problémákkal, magatartási nehézségekkel találkozó pedagógus legfontosabb feladata a korai felismerés, a család tájékoztatása, segítése, sajátos oktatási-nevelési módszerek, szakszolgálatok segítségének igénybevétele. A problémás gyermekek elhelyezése iskolánkban integráltan, normál osztályokban történik. A tanórai differenciált foglalkoztatás és különleges bánásmód mellett a tanórákkal párhuzamosan, illetve azokat követően a tanórán túl is lehetőséget biztosítunk a fejlesztésre, a felzárkóztatásra a gyógypedagógus bevonásával. Az iskolai kereteken túl bevonjuk a Nevelési Tanácsadót is. 11. Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása A gyermek- és ifjúságvédelem pedagógiai, pszichológiai, jogi, szociális és egészségügyi feladatok rendszere. Az iskola gyermekvédelmi feladatokat is ellát, melynek keretében egyrészt - biztosítja a tanítási órák előtti és utáni felügyeletet; - minden tanuló számára lehetőséget biztosít az iskolai étkezéshez; - igény szerint napközis és tanulószobai csoportot indít; 17. oldal

18 - szabadidős tevékenységeket szervez; másrészről - eredményes oktató-nevelő munkájával megóvja a tanulókat a különböző veszélyektől (megelőző tevékenységet, ismeretterjesztést végez a drogok okozta veszélyforrások felismerésében, elhárításában); - felderíti, nyilvántartja a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű gyerekeket és közreműködik a fejlődésüket gátló tényezők megszüntetésében; Iskolánkban a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat az igazgatóhelyettes látja el az osztályfőnökök munkájának koordinálásával, a Gyámügyi előadóval való kapcsolattartással. Tanév elején (szeptember hónapban) javaslatot tesz az érintett önkormányzatok felé a segélyek kiutalására, anyagi, szociális segítség megítélésére. A jogosultságot, illetve a rászorultságot az osztályfőnökök bevonásával folyamatosan ellenőrzi, és a változásról tájékoztatja az illetékes önkormányzatokat. A nehezen nevelhető, nehezen képezhető tanulókat az előírásoknak megfelelően az osztályfőnökök a szülőkkel együttműködve kell hogy Nevelési Tanácsadóba irányítsák. A szakvéleményről az iskola vezetését és az érintett pedagógusokat tájékoztatniuk kell. A tanulók iskola-egészségügyi felügyeletét, vizsgálatát és ellátását a 26/1997. (IX.3.) NM rendelet figyelembevételével a Zalaapátiban működő háziorvosok, fogorvos, védőnő és fogászati asszisztens látja el, az iskola szomszédságában levő egészségházban, illetve lehetőség szerint az iskolában, a tanórák védelmét figyelembe véve. A logopédiai ellátásra szoruló gyermekek felderítése, jelzése a tanítók feladata, melynek alapján a gondozást helyi gyógypedagógus logopédiai asszisztens végzi A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység A szociális körülményeiket tekintve hátrányos helyzetűek, akiknek a képességeikhez mért fejlődését szociális tényezők akadályozzák. A családi mikrokörnyezetből adódó hátráltató tényezők: - kedvezőtlen lakásviszonyok - alacsony jövedelmi szint munkanélküliség - alacsony iskolázottság kulturális igényszint - családi hagyományok vallási, erkölcsi, etnikai, nevelési hagyományok Családon kívüli környezet - Negatív hatású utca, környék. - Kapcsolat kifogásolható magatartású, életvitelű, erkölcsű gyermek-, illetve felnőtt csoportokkal bűnöző életmód, szekták. Iskolai környezetből adódó hátrányok - a tanár-diák viszony megromlása - a tantestület egységes nevelő hatásának hiánya, következetlen nevelői magatartás - az értékelés, minősítés nem az egyes tanulóra szabott módszerei - a tanuló közösségben elfoglalt helyének problémái, kirekesztés, rossz példaadás Mivel a szociális hátrányok lehetnek átmeneti jellegűek is, célszerű különleges figyelemben részesíteni: - a más iskolából érkezett tanulók beilleszkedését, - a tartós betegség, gyenge fizikai állapot miatti hátrányokkal küzdőket, 18. oldal

19 Felméréseink alapján megállapítható, hogy bár iskolánkban is fokozatosan csökken a gyermeklétszám, a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók aránya nem csökken, hanem növekszik. A cigány etnikumhoz tartozó tanulók aránya is emelkedik. Céljaink szerint elő kell segítenünk - a hátrányos helyzetű tanulók iskolai környezetbe való beilleszkedését, - a képességeiknek megfelelő ismeretelsajátítást, - őket abban, hogy elvégezzék az általános iskola 8. osztályát. Szükséges egy a tanévre szóló szakaszos ütemterv elkészítése az alábbiak szerint - a szociális hátrányokkal küzdő tanulók létszámának felmérésére, - a hátrányok leküzdésére, enyhítésére szolgáló tevékenységformák meghatározására. 1. május 2. szeptember Időpont Feladat Felelősök A hátrányos helyzetű tanulók osztályfőnökök, felmérése, regisztrálása, a hátrányok ifjúságvédelmi felelős meghatározása. 3. október - június 4. május A tevékenységformák megtervezése a tanévre, a tevékenységek ütemtervének elkészítése. Az ütemterv szerinti feladatok megvalósítása Értékelés, az eredmények számbavétele. Az előző évi felmérés, regisztrálás felülvizsgálata, korrekciója iskolavezetés, ifjúságvédelmi felelős tantestület tagjai iskolavezetés, ifjúságvédelmi felelős A szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységformák iskolánkban - Felzárkóztató foglakozások, korrepetálás - matematika, magyar nyelv és irodalom. - Tehetséggondozó programok, szakkörök - énekkar, rajz, honismereti, német nyelv, sport, középiskolai felvételire felkészítő szakkör. - Szexuális felvilágosító, mentálhigiénés program. - Drog és bűnmegelőzés. - Tanulmányi versenyek. - Kulturális programok, vetélkedők. - Megfelelő számú jelentkező esetén táborozások, kirándulások. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére biztosított lehetőségek intézményünkben (részben pályázati források függvényében) - Ingyenes füzetcsomag - Támogatás a tanulmányi kiránduláson, illetve táborozáson való részvételhez a rendelkezésre álló anyagi lehetőségek figyelembe vételével. - Ingyenes színház-, illetve múzeumlátogatás utazással. - Taneszközök biztosítása anyagi lehetőségeink szerint (számológép, vonalzó, körző, festék, ecset) - Támogatás ruha és tanszervásárláshoz a pályázati összeg e célra fordítható része alapján. 19. oldal

20 Egyéb, nem a tanulók körében végzett tevékenységek a hátrányok enyhítésére. A feladatok teljesítéséhez segítséget adnak: - Családsegítő Szolgálat, - Diákönkormányzat, - Szülői Munkaközösség, - Háziorvosok, védőnők - Helyi, regionális, országos támogatások megnyerése pályázatokon való részvétellel. - Az iskolai étkeztetés, napközis ellátásban térítési díj mérséklése. - Kapcsolattartás a Nevelési Tanácsadóval, a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal, óvodával Felvilágosító munka a szülők körében a szociális juttatások lehetőségeiről. 12. Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje Az iskola egyik alapvető működési elve, hogy a társadalmi környezet folyamatos változásaira reagálva, kölcsönös bizalomra épülő megfelelő iskolai klíma kialakításával nemcsak az iskola fejlődésének, az eredményes pedagógiai munkának lehetőségét, de a tanulók személyiségének gazdagodását, kiteljesedését, ezáltal az intézmény presztizsének, hírnevének erősítését is elősegítsék a tanulók, a szülök és a pedagógusok közösen, együtt, együttműködve. A tanulói közösség a tanévenként megválasztott Diákönkormányzat által vesz részt az intézményi döntési folyamatban, így véleményezi - az iskolai Házirendet - a Pedagógiai Programot - javaslatot tesz a tanév helyi rendjében meghatározott tanítás nélküli munkanapok programjára 13. Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel A nevelés tulajdonképpen nem más, mint a személyiségformálás folyamata. E folyamat középpontjában a gyermeki személyiség strukturális egysége áll. Amikor a személyiségre, mint egységes egészre hatunk, akkor az maga egészében alakul, változik, reagál a hatásokra, vagyis fejlődik. Célunk a tanuló személyiségének harmonikus fejlesztése, amely a nevelés két alapvető közösségének a családi környezetben a szülők, az iskolai közegben a pedagógusok koordinált, aktív együttműködésének eredménye Szülő-gyermek kapcsolat A tanuló nevelését a szülők kezdik és megteremtik az egészséges testi és pszichikus fejlődés feltételeit a családban. A szülők segítik a család keretében a gyermeket az első közösségi beilleszkedésben, a családi élet szokásrendjében, itt sajátítja el a gyermek a társas érintkezés szabályait és szokásait, formálódik viszonya a felnőttekhez, megszerzi első esztétikai élményeit. A szülők nevelésben betöltött szerepe tehát felmérhetetlenül jelentős, mivel minden további nevelői befolyás érvényesülésére kihat. 20. oldal

21 13.2. Szülő-pedagógus kapcsolat A szülői nevelést folytatják, illetve kiegészítik a pedagógusok. Fontos a szülők és a pedagógusok összehangolt nevelői együttműködése azért, hogy ez a közös nevelés azonos elveken alapulva a tanuló érdekeit, fejlődését szolgálja. Az iskola, mint oktató-nevelő intézmény csak akkor működhet eredményesen, ha a tanulói érdeklődésre épít és figyelembe veszi a szülői érdekeket. Az iskolai nevelés, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a szülői ház és a pedagógus közösség koordinált aktív együttműködése. Ezen együttműködés - alapja: - a gyermek iránt érzett közös nevelési felelősség, - megvalósulási formái: - a kölcsönös támogatás és - a koordinált pedagógiai tevékenység; - feltétele: - a kölcsönös bizalom és tájékoztatás - az őszinteség - szervezett formái: - szülői munkaközösség - eredménye a családi és iskolai nevelés egysége és az ennek nyomán kedvezően fejlődő gyermeki személyiség. Az együttműködés kiterjedhet a közös problémák megoldására, a családi nevelésben jelentkező nehézségek legyőzésére, a tanulók számára közös élményt nyújtó rendezvények szervezésére Iskola és partnerei kapcsolat A kapcsolattartás hagyományosan az alábbiakban nyilvánul meg: Óvoda - Iskola esetében az általános iskolás tanulók műsort adnak az óvodai Télapó ünnepségen, gyermekeink közösen szerepelnek a települési Öregek Napi rendezvényen, Falunapon és a község életében jelentős események megünneplésén. Az óvodások részt vesznek az iskolai túrákon, zenei világnapon, látogatják az iskolai könyvtárat, használják az iskola tornatermét. Óvoda iskola átmenet foglalkozások a gyógypedagógus vezetésével. Tanítónő látogatása az óvoda nagycsoportos foglalkozásán. Óvónő óralátogatása az első osztályban. Művelődési Ház rendezvényei, programjai az iskola tanulói számára is nyitottak. Az iskola épületében kerül megrendezésre a hagyományos Fánk fesztivál. Budapest Főváros Pszichiátriai Betegek Otthona - Iskola. Iskolánk tanulói felkérés esetén műsorral kedveskednek az otthon betegeinek a Télapó ünnepségen, valamint az Öregek Napi rendezvényen. Az iskola helyet ad a Szociális Otthonok kulturális találkozójának. Katolikus Egyház - Iskola. Tanulóink tanórák után, az iskola falai között látogathatják a hittanórákat, melyek rendjét az iskolavezető és a Plébános Úr közösen határozza meg. 21. oldal

22 A felnőtt lakosság számára igény esetén az iskola tárgyi- és személyi feltételeit kihasználásával Drog-prevenciós, Ismeretterjesztő előadásokat, Számítógépes tanfolyamokat szervezünk. Civil szervezetek Iskola. Az iskola tanulói a szervezetek által szervezett programokon, műsorokon részt vesznek, az iskola helyet ad a civil kezdeményezéseknek. Rendőrség Iskola. A helyi körzeti megbízottak az Iskola rendőre program keretében évente ellenőrzik a tanulók kerékpárjait, felhívják a figyelmet a hiányosságokra. Kerékpáros ügyességi versenyt szerveznek a gyermeknapon, szükség esetén tájékoztatót tartanak, szerveznek a tanulók számára A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák A tanuló és a pedagógus együttműködésének formái: - tanórák - tanórán kívüli beszélgetések - tanórán kívüli foglalkozások - diák önkormányzati tevékenység - szakkörök - versenyekre való felkészítés - felzárkóztatás - közös programok (pl. klubdélután) - kirándulások - panaszláda A szülők közösségét érintő együttműködési formák: Ez az együttműködés minél szorosabb, minél jobban ismeri a pedagógus a tanuló életkörülményeit, pszichikumát, szokásait, annál nagyobb mértékben tudja befolyásolni még azokat a hatásokat is, amelyek felett a nevelőnek közvetlenül nincs hatalma. Tehát a személyiség-megismerés, a fejlődési tendenciák pontos felfedezése az őszinte együttműködés alapja. Az együttműködés formái: A szülők részéről a nevelőmunka segítségéhez az alábbi közreműködési formákat várjuk el: - aktív részvételt az iskolai rendezvényeken, - ötletnyújtást az előadások témáihoz, - őszinte véleménynyilvánítást, - együttműködő magatartást, - nevelési problémák őszinte megbeszélését, közös megoldását, - a családi nevelésben jelentkező nehézségek közös legyőzését, - érdeklődő segítő hozzáállást, - szponzori segítségnyújtást. A tanulók helyes nevelésének tevékenységi formái: - év eleji közös szülői értekezlet (iskola elvárásainak kinyilatkoztatása a szülők felé az adott tanévre szólóan, valamint az előző év értékelése), - előre tervezett osztályszülői értekezletek, - rendkívüli szülői értekezletek, - fogadóórák, - nyílt napok, nyílt órák szervezése, - rendszeres és folyamatos tájékoztatás a tanuló előmeneteléről, magatartásáról, 22. oldal

23 - változatos témájú szakkörök indítása, - előadások szervezése: logopédus, Nevelési Tanácsadó, pszichológus, egészségügyi szakember, meghívása, nevelési fórum a szülők részvételével, esetenként szakember meghívásával. - pályaválasztási tanácsadás, - családlátogatás (szükség esetén, vagy szülői kérésre), - közös kirándulások, - ünnepek, - iskolai rendezvények (fordított nap, farsang, gyermeknap, túra). 14. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata A vizsgaszabályzat célja A tantárgyi követelmények számonkérésének szabályozása abban az esetben, ha a tanuló a tanév közben nem tudott számot adni ismereteiről, osztályzatai nem teszik lehetővé a tanév végi értékelést A vizsgaszabályzat hatálya Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra 1, azaz: - osztályozó vizsgákra, - különbözeti vizsgákra, - javítóvizsgákra vonatkozik. Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: - aki osztályozó vizsgára jelentkezik, - aki a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgát köteles tenni, vagy osztályozó vizsgát tehet - aki a nevelőtestület határozatával javítóvizsgát tehet Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira - akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő (pl. más idegen nyelvet tanult, nem tanulta az iskolánkban az évfolyamán oktatott tárgyat). Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira Az értékelés rendje A vizsgatárgyak részei és követelményei A vizsgázó az évfolyamának megfelelően az alábbi tárgyakból tesz vizsgát: - Magyar nyelv és irodalom - Történelem - Idegen nyelv - Matematika - Környezetismeret - Természetismeret - Fizika - Biológia 1 20/2012 EMMI Rendelet oldal

24 - Kémia - Földrajz - Informatika A tantárgyak évfolyamnak megfelelő követelményeiből történő számonkérése írásban és szóban történik. Kérésre nem kell vizsgát tenni a készségtárgyakból: - Testnevelés - Ének zene - Rajz és műalkotások elemzése - Technika és életvitel A vizsga időpontjáról az igazgató dönt. Az osztályozó, valamint a javító vizsgák időpontja a tanévkezdést megelőző héten kerül kijelölésre. 15. Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai A tanév közbeni beiratkozás feltételei: - A tanuló lakóhelye a beiskolázási körzetben van. - A tanév megkezdése utáni felvétel nem sérti a Kt. 3. számú, illetve a Nkt 4. számú mellékletében szereplő létszámhatárokat A felvételi eljárás különös szabályai Az első évfolyamra való beiratkozás feltételei: - A Nkt 50. (7) előírtak az irányadók. - A tanuló lakóhelye, tartózkodási helye a beiskolázási körzetben van (települések: Bókaháza, Dióskál, Egeraracsa, Esztergályhorváti, Gétye, Zalaapáti, Zalaszentmárton). - Ha a tanuló lakóhelye nem a beiskolázási körzet, és a tanuló felvétele csoportbontással jár, akkor a felvétel a Keszthelyi Tankerület engedélyéhez kötött Az osztályba, csoportba sorolás rendje. Az első évfolyamos tanulók osztályba sorolását (amennyiben több osztály indul az első évfolyamon) az igazgató végzi el a vezető óvónő és a csoportvezető óvónő, gyógypedagógus javaslata alapján, a szülői kérések lehetőség szerinti figyelembevételével. A tanév közbeni beiratkozásnál, a tanulócsoportok létszámát, tanulmányi eredményeit, szociális helyzetét figyelembe véve az igazgató dönt. A tanórai csoportbontásoknál a szaktanárok és az osztályfőnök javaslatait figyelembe véve az igazgató dönt. A napközis és tanulószobai csoportok kialakításában a mindenkori osztály- és évfolyamösszetétel szerinti létszám alapján az igazgató dönt. 24. oldal

25 Az intézmény helyi tanterve 1. A választott kerettanterv megnevezése A kerettanterv tantárgyait és kötelező óraszámait az alábbi táblázatok tartalmazzák. Óraterv a kerettantervekhez 1 4. évfolyam Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Magyar nyelv és AP AP AP AP irodalom Idegen nyelvek HV Matematika AP AP 4 + 0,5 4,5 AP 4 4 AP Erkölcstan 1 1 PD 1 1 PD 1 1 PD 1 1 PD Környezetismeret 1 1 AP 1 1 AP 1 + 0,5 1,5 AP AP Ének-zene 2 2 AP 2 2 AP 2 2 AP 2 2 AP Vizuális kultúra 2 2 AP 2 2 AP 2 2 AP 2 2 AP Életvitel és gyakorlat 1 1 AP 1 1 AP 1 1 AP 1 1 AP Testnevelés és sport 5 5 AP 5 5 AP 5 5 AP 5 5 AP Informatika Szabadon tervezhető órakeret Rendelkezésre álló órakeret AP Apáczai Kiadó PD Pedellus Kiadó HV - Hueber Kiadó oldal

26 Óraterv a kerettantervekhez 5 8. évfolyam Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Magyar nyelv és AP 4 + 0,5 4,5 AP AP 4 4 AP irodalom Idegen nyelvek 3 3 HV 3 3 HV 3 3 HV 3 3 HV Matematika 4 + 0,5 4,5 MS MS AP AP Erkölcstan 1 1 PD Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 MS 2 + 0,5 2,5 MS 2 + 0,5 2,5 MS 2 2 MS Természetismeret 2 2 MS 2 + 0,5 2,5 MS Fizika 2 2 MS MS Kémia 1 1 NT 2 2 NT Biológiaegészségtan ,5 1,5 MS 1 + 0,5 1,5 MS Földrajz 1 + 0,5 1,5 MS ,5 1,5 MS Ének-zene 1 1 MS 1 1 MS 1 1 MS 1 1 MS Dráma és tánc/honés népismeret 1 1 NT Vizuális kultúra 1 + 0,5 1,5 MS 1 + 0,5 1,5 MS 1 + 0,5 1,5 MS 1 + 0,5 1,5 MS Informatika JOS 1 1 JOS 1 1 JOS 1 1 JOS Technika, életvitel és gyakorlat Testnevelés és sport 1 1 NT 1 1 NT 1 1 NT + 0,5 0,5 NT 5 5 AP 5 5 AP 5 5 AP 5 5 AP Osztályfőnöki 1 1 AP 1 1 AP 1 1 AP 1 1 AP Szabadon tervezhető órakeret Rendelkezésre álló órakeret A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk: Tantárgy megnevezése Változat Magyar nyelv és irodalom A változat Fizika B változat Kémia A változat Biológia-egészségtan A változat Ének-zene felső tagozat A változat Ének-zene alsó tagozat A változat AP Apáczai Kiadó; MS Mozaik Kiadó; NT Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó; JOS - Jedlik Oktatási Stúdió; PD Pedellus Könyvkiadó; 26. oldal

27 Fakultatívan választható angol nyelv esetén az OX - Oxford Kiadó által kiadott helyi kerettantervi ajánlást használjuk fel. 2. A választott kerettanterv feletti óraszám A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére az évfolyamokon és tantárgyakban zöld színnel emeltük ki. A kötelező órákon felüli órakeret felhasználása A szabadon választható órakeretből minden tanévben a tanulói, szülői igényeket felmérve, a személyi feltételek biztosítottságát figyelembe véve az alábbiak élveznek prioritást. angol nyelv fakultációban történő oktatása szerint felmenő rendszerben az 5. évfolyamtól csoportindításhoz szükséges létszám 10 fő ECDL vizsgára felkészítő szakkör 8. évfolyamon anyanyelvi középiskolai előkészítő szakkör matematika középiskolai előkészítő szakkör történelem szakkör német nyelvi szakkör sport szakkörök - kosárlabda, röplabda, atlétika, játék művészeti szakkörök - énekkar, rajz természetismereti szakkörök - természetismeret, biológia, fizika, kémia, földrajz számítástechnika szakkörök Differenciált, egyéni foglalkozás keretében biztosítandó foglalkozások anyanyelvi felzárkóztató, korrepetálás évfolyamonként 1 óra matematika felzárkóztató, korrepetálás évfolyamonként 1 óra A nem kötelező tanórai foglakozások fentiek szerinti megszervezésével kívánjuk biztosítani: a lehetőséget az általános iskolai követelmények teljesítéséhez minden tanulónk számára; a továbbtanuláshoz szükséges sikeres felvételi feltételeit; az idegen nyelvi és az informatikai ismeretek elsajátításában az esélyegyenlőséget; a Kt. 58. (8) és a Nkt ban előírt mindennapos testnevelést; A nem kötelező tanórák, szakkörök iránti igény a megelőző tanév májusában kerül felmérésre, és az igények, lehetőségek figyelembevételével kerülnek beindításra. Ha az igazgató a szakvélemények alapján mentesíti a tanulót, akkor a tanuló fejlesztő foglalkozásra jár. A nem kötelező tanórai foglalkozások rendje. Felzárkóztatás - A felzárkóztató foglalkozásokon az adott tantárgyból hiányos ismeretekkel rendelkező, illetve tartósan hiányzó tanulók vesznek részt, a követelmények eredményes elsajátítása érdekében TanTan1 anyanyelv 1 óra, TanTan1 matematika 1óra. Tehetséggondozás - A tehetséggondozás céljából szervezett foglalkozásokon az adott tantárgyból tanulmányi versenyre, felvételi vizsgára készítünk fel TanTan2 anyanyelv 1 óra, TanTan2 matematika 1óra. A felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokon a Kt. 52. (9) c) szerinti egyéni foglalkozásokat értünk. 27. oldal

28 A tanórán kívüli foglalkozások. Napközi, tanulószoba - Iskolánkban napközis csoportokat és tanulószobai csoportot indítunk a Kt. 53. (4) szerint, különös figyelemmel az 1-4 évfolyamos tanulókra, valamint a bejáró, illetve az otthoni felügyelettel nem rendelkező gyerekekre. Érdeklődési kör/szakkör - A szakköri foglalkozásokon az adott tantárgy, foglalkozás iránt érdeklődő, plusz feladatot vállaló tanulók vehetnek részt, önkéntes jelentkezés alapján. A jelentkezés egész tanévre szól, a szakköri tagság megszűnését a szaktanár engedélyezi szülői kérésre, illetve a tanulmányi előmenetel érdekeit szem előtt tartva. A kötelező tanórán felüli órakeret évfolyamonkénti óraszáma 2 a foglalkozások megjelölésével a májusi igényfelmérést követően, a tantárgyfelosztás elfogadásakor kerül meghatározásra. Tanórán kívüli tevékenységek. Hagyományőrző tevékenységek. A meglévő hagyományaink - ünnepségek, rendezvények - lehetőséget biztosítanak tanulóink számára a nemzethez, a magyarsághoz tartozásnak, valamint a szűkebb környezethez való ragaszkodásnak az elmélyítésére (a programok pontos idejét a tanév helyi rendjében határozzuk meg). Nemzeti ünnepeinkre való megemlékezés: Október Az 1956-os forradalom és szabadságharc. Március Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc. Iskolai ünnepeink: Tanévnyitó ünnepség Zenei világnap Október 6. - Az Aradi Vértanúkra emlékezünk December 6. - Mikulás ünnepség December Karácsonyi ünnepség Holocaust - megemlékezés Tanévzáró ünnepség és ballagás Egyéb rendezvényeink: Diák nap Farsang - jelmezes farsangi ünnepség Egészségnap Őszi és tavaszi túra 3. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei A tantárgyak tanításához a tanulók életkori sajátosságait figyelembe vevő, a szaknyelv használatát fokozatosan bevezető és alkalmazó taneszközök, tankönyvek közül lehetőleg olyanokat kell használni, amelyek lehetőséget biztosítanak a sokoldalú képességfejlesztésre, tartalmukban korszerűek és tananyagstruktúrában a tanulói ismeretszerzés sajátosságaihoz illeszkednek, ezért a tananyag eredményesebb elsajátítását teszik lehetővé. A taneszköz kiválasztásánál előnyben kell részesíteni az alábbi jellemzőket, ha azok értelmezhetők az adott tantárgyra: a taneszköz-családok - tankönyv, munkafüzet, gyakorló könyv, feladatgyűjtemény feladatokban gazdag az egyéni haladást jól szolgáló, differenciált tanulást-tanítást támogató 2 Nktv. 6. melléklet óraszámai alapján 28. oldal

29 az önálló tanulásra ösztönző, azt lehetővé tevő, tehát a tanulásirányítást jól megvalósító tanultakat rendszerező és jól strukturált tipográfiailag jól szerkesztett (pl. ábrák, kiemelések), didaktikailag jól felépített tankönyveket lehetőség szerint tartós tankönyvek beszerzése a rendelkezésre álló keretösszeg 4. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése. Ebben az időszakban fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai tanulás tevékenységeibe. A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe kerül a Nat elveiből következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat. Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív, interaktív tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat. Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait. Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és tudástartalmak megalapozásának folytatása. A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjának bemutatása. A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata - a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra. Segítjük a tanulók szocializációját az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztésével, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban. A sikeres továbbtanulást a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználattal és az alapvető képességek, készségek elsajátításával, a mentális képességek célirányos fejlesztésével, az önálló tanulás és az önművelés alapozásával támogatjuk. 29. oldal

30 5. Mindennapos testnevelés A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg, felmenő rendszerben. A kifutó évfolyamokon Sport szakkörök, tömegsport foglalkozások biztosítják a mindennapos testnevelés megvalósítását. A tartalom az Egészségnevelési programban 1. számú melléklet olvasható 6. A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai Iskolánkban választható tantárgyként szerepel az angol nyelv, melyet 5. évfolyamtól választhatnak a tanulók. A tantárgyat fakultatív jelleggel tanítjuk, a csoport indítás feltétele a 10 fős csoportlétszám. Pedagógus választására abban az esetben van mód, ha egy évfolyamon 2 osztály indítására van lehetőség. Ebben az esetben a csoportbontás elveit követve vesszük figyelembe a szülői kérést. 7. Projektoktatás-projekt nap Iskolánkban hagyományosan két projektnapot szervezünk Gábor Áron Nap és Egészségnap. A projektnap tartalmát az ünnepkör, illetve az aktuális egészségneveléshez kapcsolódó témakör szerint határozzuk meg. 8. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedéseinket az Integrációs képzés fejezet tartalmazza 9. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 9.1. Írásbeli feladatok értékelése Az iskolában tanító pedagógusok módszertani szabadságukkal élve maguk határozzák meg, hogy a tantárgyuk sajátosságai szerint milyen teljesítményt értékelnek érdemjeggyel, és milyen arányban alkalmazzák a szóbeli és írásbeli számonkérés eszközeit Tanulói terhek csökkentése A témazáró dolgozatok íratása egy napon maximum két tárgyból lehetséges. A tantárgyak közti koordináció szaktanári és osztályfőnöki feladat. Tanév közben tartósan (két hétnél hosszabb ideig igazoltan) hiányzó, illetve más iskolából érkező tanuló számára a felzárkózásra egy hónap türelmi időt kell adni. Amennyiben a helyi tantervhez használt tankönyvhöz a kiadó készített témazáró feladatsort és az tartalmaz értékelést is, úgy azt kell alkalmazni, attól eltérni csak abban az esetben lehet, ha az a tanuló számára kedvezőbb. Iskolánkban a tanítási szünetek idejére (őszi-, tavaszi-, téli szünet) kötelező írásbeli házi feladatot nem adunk Az iskolai mérések, vizsgák rendje. 30. oldal

31 A mérések általános célja az oktató munka eredményességének vizsgálata a kerettanterv minimumkövetelményeinek tükrében. Az évenkénti mérésekkel kívánjuk megteremteni a trendvizsgálat feltételeit, mely segíti az eredményességvizsgálatot. A mérési eredményeket a tanév záró osztályozó értekezletén felhasználjuk a döntések meghozatalakor. A mérések anyagát az igazgató megbízásából, az adott területeken oktató 2-3 főből álló timek állítják össze, illetve értékelik ki. Az iskolai mérés első napja megegyezik az országos kompetenciamérés napjával, illetve az azt követő tanítási napon folytatódik, melyet a kompetencia mérés indokol. A mérésben szereplő tantárgyakról, követelményekről és vizsgák menetéről a tanulókat, illetve a szülőket a mérést megelőzően, 3 hónappal előbb tájékoztatni kell. A mérések eredményéről a tanulókat és a szülőket a tanév zárása előtt tájékoztatni kell. Iskolánkban tanévenként az alábbi évfolyamokon és területeken végzünk diagnosztizáló mérést. 1. évfolyamon Témakörök - matematika, szövegértés, írás, hangos olvasás. 2. évfolyamon Témakörök matematika, nyelvtan/helyesírás (BDTF anyaga), szövegértés. 3. évfolyamon Témakörök matematika, nyelvtan /helyesírás, szövegértés (BDTF anyaga), természetismeret. 4. évfolyamon ORSZÁGOS KOMPETENCIA MÉRÉS Témakörök - matematika, nyelvtan /helyesírás, szövegértés. 5. évfolyamon Témakörök matematika, szövegértés (BDTF anyaga), természetismeret. 6. évfolyamon ORSZÁGOS KOMPETENCIA MÉRÉS Témakörök történelem, német, matematika. 7. évfolyamon Témakörök matematika, szövegértés, történelem, természetismeret. 8. évfolyamon ORSZÁGOS KOMPETENCIA MÉRÉS Témakörök matematika, nyelvtani ismeretek, német, természetismeret. 10. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei Iskolánkban fenntartói engedéllyel csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, 24 fő, vagy nagyobb osztálylétszám esetén. Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére. Az informatika tantárgyat 20 főnél nagyobb osztálylétszám esetén csoportbontásban tanítjuk, a számítástechnika szaktanterem befogadó képessége miatt. 31. oldal

32 A választható tantárgyak esetében diákjainknak lehetőséget adunk, hogy megjelöljék, melyik pedagógusnál szeretnék tanulmányaikat folytatni. Amennyiben a tantárgyfelosztás ezt lehetővé teszi, biztosítjuk a többség által megjelölt pedagógust a kurzus vezetésére. A választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, hogy az értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. 11. A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek A tartalom az Egészségnevelési programban 1. számú melléklet olvasható 12. Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei A tartalom az Egészségnevelési programban 1. számú melléklet olvasható A tartalom az Egészségnevelési programban 2. számú melléklet olvasható 13. A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei A tanulók jutalmazásának elveit a Házirend tartalmazza A magatartás értékelésének elvei Magatartás - A házirend, az iskolai követelmények ismerete, azok betartása - Beilleszkedés a közösségbe, mások beilleszkedésének segítése - Aktív szerepvállalás a közösségi feladatok megvalósításában - Segítőkészség - Udvarias, figyelmes viselkedés, kultúrált hangnem. Magatartási minősítő norma: a) Példás: Becsületes és fegyelmezett. A vállalt feladatokat és megbízatásokat precízen elvégzi. Tetteiért vállalja a felelősséget. Védi az iskola, az osztály tulajdonát. Az iskola Házirendjét megtartja, viselkedésével példát mutat társainak. Tisztelettudó hangon beszél, javasol, vitatkozik. b) Jó: Becsületes és fegyelmezett. Alkalmanként vállal feladatokat, azokat teljesíti. Házirendet betartja. Iskolai viselkedése általában jó. Udvarias, tisztelettudó. c) Változó: Magatartása ingadozó, tetteiben sokszor meggondolatlan. Házirend szabályait többször megsérti. Időnként megfeledkezik magáról, nem mindig tisztelettudó és udvarias. d) Rossz: Felelőtlen, ellenszegülő. Szándékosan megszegi a Házirendet. Időnként árt társainak. Tetteiért felelősséget nem vállal. Az osztály és az iskola tulajdonát szándékosan rongálja. Szüleit, nevelőit félrevezeti. Tanáraival tiszteletlen, társaival szemben durva. 32. oldal

33 13.2. A szorgalomjegyek megállapításának elvei Szorgalom - A tudás megszerzésének igénye - Az egyéni képességeknek megfelelő teljesítmény - Jó idő és munkaszervezés - Kötelességtudó, pontos, megbízható, önálló munkavégzés - Aktív tanórai részvétel - Többletek (tanulmányi versenyek, szorgalmi feladatok) Szorgalmi minősítési norma a) Példás: Minden iskolai munkáját képességeinek megfelelően végzi. Ha érdeklődése határozott, akkor ezen a területen többlet munkát (szakkör, tanulmányi verseny stb.) is vállal. Eredményei eléréséhez komoly erőfeszítéseket tesz. Felszerelése mindig hiánytalan. b) Jó: Minden iskolai munkáját képességeinek szintjén végzi. Tudásának megszerzéséért nagyobb erőfeszítéseket nem tesz. Érdeklődése megmarad a szorosan vett iskolai tananyagon belül. Iskolai felszerelésében csak néhány esetben fordul elő kisebb hiányosság. c) Változó: Szorgalma képességeinek szintjén ingadozó. Tanulmányi munkában való részvétele változó, időnként tanul, máskor figyelmetlen, pontatlan. Szétszórtság jellemzi. Gyakran hiányzik felszerelése. d) Hanyag: Lusta, passzív, munkájára a nemtörődömség jellemző. Gyakran nem készül órákra. Tanulmányi fejlődéséért, képességeihez viszonyítva keveset, vagy semmit sem tesz. Házi feladata, felszerelése rendszeresen hiányzik, azokat nem pótolja be A tanulók teljesítményének értékelése. A tanulók teljesítményét a Nkt a alapján tantárgyanként érdemjeggyel értékeljük. Az első, évfolyamos tanulók félévkor és a tanév végén, valamint a második évfolyamos tanulók félévkor szöveges értékelést kapnak. Iskolánkban az értékelés alapelveit a következőkben határozzuk meg: - minden tantárgyból minimálisan annyi érdemjegye legyen a tanulónak félévente, ahány kötelező órája van a tárgyból hetente, de legalább 3; - az érdemjegy nem lehet fegyelmezési eszköz; - készségtárgyak esetében a tanuló önmagához mért fejlődését is értékeljük; - az értékelés legyen személyre szóló, motiváló, segítse a helyes önértékelést; - a témazáró dolgozatok értékelését az írástól számított 2 héten belül ismertetjük tanulóinkkal, a jegyet az ellenőrzőbe beírjuk; Szöveges értékelés alapelvei Előzetes szempontok alapján, szabadon fogalmazott szöveg: 1-2. évfolyam félév végéig az Alma mátrix junior számítógépes program felhasználásával (Baranya Megyei Pedagógiai Intézettől megvásárolt szoftver.) Értékelés formái: 1. Írásbeli 2. Szóbeli Az írásbeli Értékelés félévenként történik. Szóbeli értékelés folyamatosan. 33. oldal

34 Értékeléskor minden esetben törekedjünk az egyszerű, érthető, lényegretörő megfogalmazásokra! A tanulók magatartását és szorgalmát az osztályfőnök havonta minden évfolyamon, a szaktanárok véleményét kikérve, szóban értékeli, melyről a szülő a fogadóórákon, szülői értekezleten tájékozódhat. A félévi és tanév végi értékelést a nevelőtestület az osztályfőnök javaslata alapján az osztályozó értekezleten végzi. Szöveges értékelés érdemjeggyé alakítása A tanulók első évfolyamon félévkor és év végén, valamint második évfolyam félévkor történő szöveges értékelésekor az Alma mátrix junior számítógépes program értékelési szempontjait figyelembe véve, a tantárgyankénti szöveges értékelést a minősítés rovatba beírtak alapján alakítjuk érdemjeggyé. 1. ábra Az almamátrix Junior képernyőképe 34. oldal

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3001-2 /2012. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái A napközi otthoni, tanulószobai ellátás, és az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások kérelmezésének rendje a) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Kedves Szülők! A leendő első osztályos, tanköteles gyermekek beíratásával kapcsolatos információkra szeretnénk felhívni a figyelmüket.

Kedves Szülők! A leendő első osztályos, tanköteles gyermekek beíratásával kapcsolatos információkra szeretnénk felhívni a figyelmüket. Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM: 032351 KLIK 122013 Cím: 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. / : (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu Kedves Szülők!

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Jelen tájékoztató a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 3. számú melléklete alapján a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Mihályi Általános Iskola. 2016/17. tanév

Különös közzétételi lista. Mihályi Általános Iskola. 2016/17. tanév Különös közzétételi lista Mihályi Általános Iskola 2016/17. tanév 1. Felvétel intézményünkbe Intézményünk a beiskolázási körzetéhez az alábbi települések tartoznak: Cirák, Kisfalud, Mihályi, Vadosfa. Szülői

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Kozma Andrea igazgató Módosítás időpontja: 2013.március 31. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK...

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A Kemenesmagasi Általános Iskola Pedagógiai Programja. Tartalomjegyzék

A Kemenesmagasi Általános Iskola Pedagógiai Programja. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Az iskola helyzete, szervezeti felépítése 4 Az iskola hivatalos adatai, jelenlegi helyzete 4 Az iskola hivatalos adatai 4 Az iskola jelenlegi helyzete 4 Iskolánk múltja, társadalmi környezete

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben