Mi újság a Futrinka utcában?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mi újság a Futrinka utcában?"

Átírás

1 BÁLINT ÁGNES NNCL1366-4FBv1.0 KENDE MÁRTA RAJZAIVAL AZ AZONOS CÍMŰ TV-MESEJÁTÉKBÓL ISMERT BÁBFIGURÁK KÖZÜL CICAMICÁT BRÓDY VERA A TÖBBIT LÉVAI SÁNDOR TERVEZTE Mi újság a Futrinka utcában? MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1964

2 A kiadásért felel a Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó igazgatója Felelős szerkesztő: Janikovszky Éva Képszerkesztő: Somorjai Éva Műszaki szerkesztő: Szikora Rajmund Műszaki vezető: Földes György példány, 13,5 (A/5) ív, MSZ Athenaeum Nyomda, Budapest Felelős vezető:soproni Béla igazgató IF 246-d

3 I. fejezet A szoba-konyhás tejesköcsög A Futrinka utcába mint ezt mindenki tudja a 99-es autóbusszal lehet eljutni, csak azt nem tudja mindenki, honnan is indul ez az autóbusz. Ritka járat, néha félórát, háromnegyed órát is várni kell rá, ezért aztán a Futrinka utca lakói ritkán jönnek be a városba. És minek is jönnének? A Futrinka utcában minden megtalálható: mozi, cukrászda, önkiszolgáló bolt, játszótér, park, sőt olyan nevezetesség is, mint Egerentyű Elemérek sajtházacskája, amit tavaly műemlékké nyilvánítottak, mint az egész város egyetlen sajtházát. Fényképe ott díszeleg az egerek számára kiadott képes útikalauz első oldalán, a következő szöveggel: Elsőrendű ementáli sajtból készült lakóház, egérlyukstílusban rágott folyosókkal, benyílókkal és hálófülkékkel; tetejét nemes zöld sajtpenész borítja. Az emeleti erkély rácsozatát hozzáértők a rágcsálás remekének tartják." Sajnos, ez a gyönyörű sajtműemlék egy év alatt igen sokat veszített szépségéből. Ahogyan az Egerentyű család szaporodott, úgy tűntek el a sajtházról a leheletfinom, csipkemintásra rágott oromdíszek, a sajtból formált domborművek, sőt szomorú, de való! a sajtból készült híres erkély is. Bizony, azon az őszi reggelen, mikor Sün Sámuel végigsétált a Futrinka utcán, a sajtház már csak egy összevissza furdalt tömb volt, amelynek minden kerek lyukából mozgékony egérorrocskák szimatoltak kifelé. Sün Sámuelt, a Csőr című újság főszerkesztőjét határozottan bosszantotta ez a látvány. Megállt a ház előtt, és rosszallóan csóválta a fejét: Ez az egy műemlék volt a Futrinka utcában, ezt is tönkrerágták az egerek! Már rég ki kellett volna lakoltatni őket! A sajtház lyukacsaiból hirtelen eltűntek a szimatoló, hegyes orrok. Fent, az emeleten azonban kicsapódott egy ablak, és Egerentyű Elemér, az Egérújság legfrissebb számával hadonászva, ingerülten kiabálni kezdett: Szeretném én látni azt, aki harminchét gyermekemmel ki mer innen lakoltatni engem! Még csak az kellene, hogy holmi macskabérencek parancsolgassanak itt! 3

4 Sün Sámuel nem állhatta az egereket, már csak azért sem, mert nem a Csőr című kitűnő lapot járatták, hanem az Egérújságra fizettek elő, ami Sün Sámuel véleménye szerint legfeljebb egérfogók csomagolására alkalmas. Kiabáljon csak, Egerentyű úr, hadd hallják végig az utcában, milyen finom modort lehet tanulni abból a szennylapból! mondta Sün Sámuel, és tovasétált, azzal a boldogító érzéssel, hogy sikerült döfnie egyet az Egérújság olvasóján. Egerentyű majd kiesett az ablakból, olyan izgalomba jött. Derékig kihajolva harsogta Sün Sámuel után: Úgyis tudom, hogy szerkesztő úrból csak az irigység beszél, amiért az Egérújság azt a nagyszerű rejtvénysorozatot indította! Hol van a Csőrben ilyen pályázat, amelynek első díja egy berendezett, szobakonyhás köcsögház a Futrinka utcában? Sün Sámuel úgy tett, mintha nem hallaná a cincogást, és továbbment. Egerentyű Elemér még egy darabig rázogatta utána az öklét, azután visszahúzódott az ablakból, és így szólt Egerentyűnéhez: Jól megmondtam a magamét ennek a tüskegombócnak! Még hogy kilakoltatás! Ne izgasd fel magadat, Elemér! csitította Egerentyűné inkább fejtsd tovább a keresztrejtvényt! Igazad van, anyuci! mondta Egerentyű úr, és visszatelepedett az asztalhoz, amelytől az imént Sün Sámuel goromba megjegyzése ugrasztotta fel. Szépen kisimította maga előtt a hadonászásban kissé meggyűrődött Egérújságot, és belemélyedt a keresztrejtvényfejtésbe. Egerentyűné rászólt a viháncoló egérgyerekekre: Drágáim, maradjatok csendben, ne zavarjátok apucit! Tudjátok, hogy a jövőnkről van szó! Apuci már nyolc helyes megfejtést küldött be, és ha egy kis szerencsénk lesz, mi fogjuk megnyerni a szobakonyhás köcsögházat! Hogyan, anyuci, hogyan? nyüzsögtek körülötte a kis egerek. Egerentyűné már számtalanszor elmagyarázta nekik, hogyan lehet keresztrejtvénnyel házat nyerni, de oly szívesen beszélt erről, hogy nem restellte újra meg újra elmesélni: Az Egérújság rejtvénypályázatot hirdetett. Tíz darab keresztrejtvény megfejtését kell beküldeni, és a helyes megfejtők között értékes díjakat sorsolnak ki. Az első díj a Futrinka utcai köcsögház! rikkantott közbe Egon, a legidősebbik egérgyerek. A második díj egy körutazás Budapest csatornahálózatában! fújták a többiek. A harmadik díj egy dióhéjba épített televíziós készülék Ó, még rengeteg sok díj van! csitította gyermekeit Egerentyűné de nekünk az első díjat kell megnyernünk, mert ez a sajtház napról napra fogy, és maholnap fedél nélkül maradunk! 4

5 Anyuci, nézzük meg a köcsögházat! nyafogtak az egércsemeték. Egerentyűné tiltakozott, hogy most nem ér rá sétálgatni, mert bodzalekvárt kell eltennie. Egerentyű úr azonban a gyermekek pártjára kelt: Vidd csak el őket sétálni, anyuci! Legalább csend lesz a házban. Ilyen cincogás közepette igazán nem lehet gondolkozni! Nem mintha nehezek volnának a kérdések, de mégiscsak oda kell figyelnem. A kérdések valóban nem voltak nehezek, hiszen úgyszólván minden egyes kérdés macskákra vonatkozott, márpedig melyik egér ne ismerné töviről hegyire a macskák összes tulajdonságát! Melyik egér ne tudná, hogy a macskák legfőbb fegyvere (vízszintes 8.) a karom, hogy járásuk (függőleges 15.) nesztelen, és ami legfőként jellemző rájuk (függőleges 23.), az a lustaság. Ilyen keresztrejtvényt élvezet volt fejteni. Míg Egerentyű úr sorra írogatta be a macskabecsmérlő szavakat a keresztrejtvény kis négyzeteibe, Egerentyűné harminchét gyermekével sétára indult. A gyermekek illedelmesen, kézen fogva mendegéltek, a rend csak akkor bomlott fel, mikor a napsütésben megcsillant előttük a köcsögház zöld mázas fala. Ott a házunk! Ott fogunk lakni! cincogta az egérhad, és ahányan voltak, mind átzúdultak az úttesten, hogy jövendő lakásukat közelről is megcsodálhassák. Egerentyűné lassan, méltóságteljesen sétált utánuk. A köcsögház forgalmas helyen épült, a mozi, a cukrászda, az önkiszolgáló bolt és az autóbuszmegálló közelében, s Egerentyűné tudta, hogy mindenfelől kíváncsi szempárok követik. Hát csak bámuljanak! Akkor fognak még majd nagyot nézni, ha az Egérújság szerkesztősége ünnepélyesen átadja a köcsögházat a boldog nyertesnek, azaz Egerentyű Elemérnek és családjának. Biztosan itt lesz a televízió riportere, a filmhíradó, nem szólva az Egérrádió munkatársairól. Egerentyűné gondolatban már meg is fogalmazta azokat a szavakat, amelyeket a feléje nyújtott mikrofonba fog cincogni: A szerencse ezúttal nem volt vak, sőt, nagyon is jól tudta, kinek kell juttatni az első díjat. Mint harminchét kis egér mamája, annyit mondhatok csak..." 5

6 Kellemes álmodozásából Sün Sámuel hangja riasztotta fel. A tüskés szerkesztő hazafelé menet betért a Lépesméz cukrászdába, s mikor a tömérdek kis egeret a köcsögház felé áramlani látta, sietve felhörpintette kávéját, és kijött, hogy kellemetlenkedő megjegyzéseket tegyen: Korai lesz még a háztűznéző! szólt oda kaján mosollyal. Ahogy én az Egérújságot ismerem, biztosan csalás az egész pályázat. Már hogy volna csalás? hökkent meg Egerentyűné. Hát csak úgy, hogy a végén majd benne lesz az újságban a nyertesek névsora, de az csupa költött név lesz, mert mérget mernék venni rá, hogy nyeremények, amit kisorsolhatnának, nincsenek. Egerentyűné egészen megzavarodott. Még hogy az Egérújság csalna? Nem, hát ez már csakugyan több a soknál! Sün Sámuelt teljesen megvadítja az irigység! Nem is felelt a szúrós megjegyzésre. Nyugodt léptekkel haladt tovább a köcsögház felé, szívét azonban kétségek marcangolták. Hátha csakugyan csalás az egész pályázat? Hátha valóban nem sorsolnak ki nyereményeket, s az újságban csak költött nevek szerepelnek, hogy például az első díjat nyerte Farkinca Félix, a másodikat Penészfalvi Paula és így tovább... A köcsögházhoz érve Egerentyűné aggodalmai szinte maguktól elmúltak. Nem, hát ez nem lehet csalás! mondta magában, amikor megtapogatta a vastag agyagfalat, amelynek tükrös mázában az ő hosszú egérorra még formátlanabbra torzult. Végre is, ez a köcsög itt áll az utcában, ebbe igazán csak olyasvalaki költözhet majd bele, aki becsületes úton, tehát a rejtvénypályázat nyerteseként jutott hozzá. Gyönyörködve nézte a köcsögöt. Szép, sima vonalú köcsög volt, minden ciráda vagy felesleges díszítés nélkül, és éppen ez a nemes egyszerűség volt olyan lebilincselő benne. Fedele is cserépből készült, nagy, zöld cserépkupak, karcsú kéménykével. Egerentyűné felvidulva tért haza gyermekeivel. Elmesélte Egerentyűnek Sün Sámuel gonoszkodó megjegyzéseit, és nevetve tette hozzá: Az az ostoba elfelejti, hogy a köcsögház itt áll az utcánkban, s abba igazán nem költözhet más, csakis az első díj nyertese. Egerentyű úr nem volt ebben olyan biztos. Hátha az Egérújság főszerkesztőjének közeli rokona fog a köcsögházba beköltözni? Az aztán persze hogy nem fog a csalásról egy mukkot sem ejteni... Aggodalmáról Egerentyű úr nem szólt a családnak. Szilárdan eltökélte, hogyha nem ő nyerné meg a köcsögöt amit ugyan el sem bírt képzelni, alaposan utána fog járni a szerencsés nyertes kilétének. A következő vasárnapon az Egérújság fényképeket közölt a köcsögház belsejéről. Ezek a fényképek valósággal lázba hozták az Egerentyű családot. Anyuci, nézd, nagyképernyős televízió is van, egérbajuszantennával! A szekrények mind beépítve! Dióbélmintás függönyök, és ugyanolyan bútorhuzatok! Milyen ízléses! Mit szóltok ehhez a csendélethez: Szalonna töpörtyűvel..." Fehér telefon, nahát, ilyen nincs senkinek az utcában! 6

7 Ez a szőnyeg itt a szobában oly süppedősnek látszik, ezen elalhatnak a gyerekek! Az egérkék öt percen belül összevesztek azon, hogy ki melyik csücskén fekszik majd a szőnyegnek. Egerentyű papa jó néhány rózsaszínű egérfület cibálhatott meg, míg végre rend lett. Később azért újabb ribillió támadt: Egon, Elek és Enikő összekülönböztek azon, hogy ki viszi el másnap a fényképeket az iskolába, az osztálytársaknak megmutogatni. Senki sem viszi el! mordult rájuk Egerentyű úr. Nekem kell az újság! Másnap zsebébe tette a gondosan összehajtogatott lapot, és egy fél órával korábban indult el az autóbuszhoz, mint szokott, hogy legyen ideje meglesni Sün Sámuelt. Szerencséje volt, mert a derék szerkesztő is a városba készült, és ott krákogott, türelmetlenkedett, topogott a 99- es megállójánál. Ó, ó, szintén befelé, befelé? cincogta Egerentyű úr olyan szívélyes hangon, amellyel még egy macska arcára is mosolyt csalt volna. A nyomdába megyek morogta az álmos sündisznó, annyira összehúzva magát, hogy tüskéi tömegéből csak az orra hegye kandikált ki. Mikor a busz megérkezett, Egerentyű úr úgy ügyeskedett, hogy éppen Sün Sámuel mellé zöttyent le az ülésre. Sün Sámuel mellett mindig maradt üres hely, mert senki sem szúrkáltatta magát szívesen a rázós buszon. Egerentyű úr azonban azt tartotta, hogy megér néhány szúrást a káröröm, amellyel útitársa orra alá teregetheti az Egérújság vasárnapi számát. Elővette hát, szétbontotta, s mintegy véletlenül épp azon a helyen kezdte olvasni, ahol a köcsögház belsejéről készült fényképek szinte az egész oldalt betöltötték. Sün Sámuel előhalászta a szemüvegét: Na, mit ír ez a szennylap? kérdezte kedélyeskedve. Most már lakberendezési tanácsokat is ad? Hajaj, azt sem tudják, mivel fogják az olvasókat! Ezek a képek nem afféle lakberendezési tanácsokhoz készültek mondta Egerentyű úr közönyt színlelve, bár alig bírta gúnykacaját visszatartani. Ezek mind a köcsögház belsejét ábrázolják. Sün Sámuel orráról lecsúszott a szemüveg. Ejnye, be ráz ez a busz! horkant fel mérgesen. Nem is rontom a szememet holmi újságolvasással. Többé egy pillantást sem volt hajlandó vetni a gyűlölt Egérújságra. Alig várta, hogy leszállhasson. Kifelé menet jól nekidőlt Egerentyű úrnak, s még azt sem mondta, hogy bocsánat". Egerentyű úr kivételesen nem vette ezt zokon. Érezte, hogy a sündisznó egész napját sikerült elrontania, s a káröröm elnézővé tette. Igen, Sün Sámuel még a nyomdából hazafelé jövet is egyre az egérújság olcsó fogásait szidta magában. Vásári trükk, elavult módszerek! dohogott egész úton. Nem tudnak semmi érdekeset írni, olyan unalmas az egész lap, hogy csak elaludni lehet rajta, hát persze hogy fűhöz-fához kapkodnak, s elkövetnek, csak hogy olvasóikat megtartsák! 7

8 A szerkesztőségben újabb bosszúság fogadta: az öreg fülesbagoly aki a Csőr példányait szokta az olvasóknak kézbesíteni, megbetegedett, s nem volt, aki az újságot széthordja. A nagy kötegeket postára kellett bízni, ami azt jelentette, hogy az olvasók jóval később kapják meg a lapot. Így aztán nem csoda, ha az Egérújság kiszorít bennünket! süvöltötte Sün Sámuel nekikeseredve. Maholnap többen olvassák, mint a helyi lapot! Legjobb, ha be is zárjuk a szerkesztőséget, s valamennyien elmegyünk az erdőbe, bogarászni! Kuvik Kelemen, az egyetlen újságíró, fatönkké dermedve lapult a sarokban. Az a kiváló tulajdonsága volt ugyanis, hogy tollazatának különféle borzolásával teljesen el tudta magát változtatni. Ha elkésett egy-egy cikkel, s nem akart Sün Sámuel szeme elé kerülni, lesimította barna tollait, s széktámlává dermedve várta meg, míg a főszerkesztő mérge elmúlik. Ennek a tulajdonságának egyébként sok érdekes cikket köszönhetett. Beröppent hivatalokba, üzletekbe, olykor lakásokba is, és miután hozzáidomította magát a faburkolathoz, a lámpához, az asztallábhoz, vagy egyszerűen szeneslapát alakját öltötte magára, nyugodtan végighallgatott különböző vitákat és veszekedéseket. Másnap aztán nagy betűk hirdették a Csőr címoldalán: A szarkahivatalban munka helyett cserregéssel, és fényes tárgyak csereberélgetésével töltik az időt! Ezért halad lassan a szarkafészkek javítása!" Vagy: Rókaellenes hangulat a Baromfiklub közgyűlésén." Miután Sün Sámuel kellőképpen kiadta a mérgét, Kuvik Kelemen helyrerázogatta tollait, s visszaváltozván kuvikká, megkockáztatott egy észrevételt: Mi is indíthatnánk valamiféle pályázatot, hogy az olvasók érdeklődését kissé jobban felcsigázzuk. Micsoda? hördült fel Sün Sámuel. Az Egérújság módszereit kövessük? Ajándékokkal csalogassunk magunkhoz olvasókat, he? Nem ajándékokkal gágogott halkan Liba Leontin, a gépírónő, hanem kis játékos pályázatokkal. Az olvasók szeretnek mindenfélét beküldözgetni, és szeretik nevüket az újság hátlapján a nyertesek vagy megdicsértek között olvasni. Valami kis kézügyességi pályázatra gondolok verte tovább a vasat Kuvik Kelemen. Készítsenek az olvasók könyvjelzőt, lámpaernyőt, legyezőt vagy rongybabát, s aki a legszebbet küldi be, kedves kis ajándéktárgyat kap. Éppen ajándéktárgyakra van pénzünk! jegyezte meg savanyúan Sün Sámuel. Leontin sietve közbeszólt: Van egy ötletem! Hirdessünk rongybaba-pályázatot. Rongy, ugyebár, minden házban akad, az olvasóknak semmibe se kerül 8

9 rongybabát készíteni. A beküldött rongybabákat a karácsonyi játékvásáron eladjuk, s ami pénzt ebből beveszünk, azért vásárolhatunk a nyertesnek egy doboz konyakos kukoricát. Nem biztos, hogy liba nyerné meg huhogott az öreg fülesbagoly a sarokban. Sün Sámuel oda sem figyelt, csak a fejét rázta: Nem, nem, ostobaság! Még mit nem! Rongykacatok, limlomok..., más nem is hiányzik nekünk, nem elég, hogy minden a Leontin horgolásaival van tele! Liba Leontin megsértődött, és csőrét szorosan összezárva elfordult. Kuvik Kelemen azonban nem hagyta annyiban a dolgot. Az még nem minden, ha olvasóinkat kiműveljük mondta, ügyességre is kell nevelnünk őket! Ez hatott. Sün Sámuel valahonnan emlékezett rá, hogy Tyúkanyó csirkéi újabban nemcsak azt tanulják, hány szelvényből áll a giliszta, hanem azt is, hogyan kell célszerűen kapirgálni. No, nem bánom... adta be végül is a derekát. Rád bízom Kelemen, indíts valami ilyen kézügyességi rovatot. Csak nehogy nevetségessé váljunk miatta! A következő héten a Futrinka utcaiak kedvelt lapja, a Csőr, új rovattal jelent meg: Karommal-körömmel" ez volt a rovat címe, s egy rövid bevezető hírül adta az olvasóknak, hogy kézügyességi pályázat indul. Aki a legszebb saját készítésű rongybabát küldi be, értékes ajándékot kap. Lejjebb közölték a rongybaba szabásmintáját is, ez Liba Leontin műve volt. Bármilyen ócska harisnya vagy más, kimustrált fehérnemű megfelel rongybaba készítéséhez így a szöveg. Két nadrággomb, néhány színes szalag, rongydarabka, s kész a kedves, bájos baba." Sajnos, a rongybabakészítési pályázatnak nem volt sikere, mert az Egérújságban épp azon a héten fejeződött be a nagy keresztrejtvénysorozat, s mindenkit csak az érdekelt: ugyan, ki nyeri majd a Futrinka utcai köcsögházat? Erről beszéltek a cukrászdában, a Csupor klubban, az autóbuszon, s igazán nem lehet csodálni, hogy ebben a feszült légkörben senkinek sem volt türelme holmi rongyocskákkal bíbelődni. A szerencsétlen pályázatra mindössze egyetlenegy olvasó küldött be rongybabát. Minthogy aznap éppen szakadt az eső, a papírdobozon szétfutott a tinta, és a feladó neve, címe teljesen olvashatatlanná vált. Mikor Sün Sámuel megkérdezte Liba Leontint, hányan küldtek be rongybabát a kézügyességi pályázatra, Leontin szomorúan mutatta az ázott papírcsomagot: Még válaszolni sem tudunk neki, nem lehet kibetűzni a címet. Papírkosárba vele! harsogta Sün Sámuel falrengető hangon. És ezzel be is fejeztük az úgynevezett kézügyességi sorozatot. Aki meg 9

10 akar tanulni horgolni, kötni, kagylót fúrni, tollat festeni, makkot, tobozt aranyozni, az járassa az Erdő-mező mesterei című szaklapot. A Csőr, kedves munkatársaim, továbbra is a műveltséget fogja terjeszteni! Ezzel bement odújába, s úgy bevágta az ajtót, hogy az emeleti ólomkatona-fényesítő üzemben negyvenkét ólomkatona orra bukott. Sün Sámuel ilyesmivel, persze, nem törődött, annál kevésbé, mert egész szerkesztőségével két aprócska, földszinti szobácskában húzódott meg, s évek óta áhítozott az ólomkatona-fényesítő üzem helyiségeire. Mind ez ideig azonban próbálkozásai, hogy az ólomkatona-fényesítő üzemet kitúrja a házból, kudarcot vallottak. Ezért aztán akkor is buzgón csapkodta az ajtókat, ha nem volt mérges, hadd reszkessenek azok ott, odafönt. Most meg még ráadásul mérges is volt. Hát hogyne! A vetélytárs, az ősellenség, a hitvány szennylap, az Egérújság különkiadást ígér a nagy napra: az eredményhirdetés napjára. Különkiadás! Mindenki kapkodni fog utána, mert a Futrinka utcában elég ritkán rohannak végig különkiadással a kézbesítők. Amilyen bosszúsággal, sőt, mondhatni, undorral várta Sün Sámuel a beharangozott különkiadást, olyan örömteli izgalommal leste az egész Egerentyű család, mikor jelennek meg az utcán az Egérújság fürge küldöncei. A sajtház minden lyukacskájában egérorrok szimatoltak, sőt, egy nagyobb lyukból, szorosan egymás mellett, három érzékeny orrocska figyelt kifelé az utcára. Ez idő tájt mondta Sün Sámuel az újságírójának: Kelemen, kérlek, majd ha megjelenik az az átkozott különkiadás, borzolj magadból szemetestaligát, vagy amit akarsz, és vásárolj egy példányt. Én magam is kíváncsi vagyok, miféle egér költözik az utcánkba. Kuvik Kelemen kiröpült az ablakon, és elhelyezkedett egy hirdetőoszlop mellett. Aki látta, azt hihette, az utcaseprő mókus felejtette ott torzonborz seprűjét. Nem is vetett rá ügyet senki. Telt-múlt az idő, és a különkiadást nem hozták. Kuvik Kelemen, tollait lesimítva, elrepült a cukrászdába kávézni. A sajtházikón egyre nőttek, tágultak, szélesedtek a lyukak, mert az egérgyerekek a várakozás unalmában mindig haraptak egy kicsit a sajtból. Már nemcsak az orruk fért ki a lyukakon, hanem a fejük is, sőt a legmozgékonyabb egérgyerek, Edécske ki is pottyant az utcára. A nagy cincogásra Egerentyűné majdnem elájult, mert azt hitte, már a különkiadást hozzák. Egerentyű papával együtt napkelte óta ott ültek az emeleti ablakban, az utcát figyelve. Egerentyű úr aznap nem ment be a könyvtárba kéziratokat rágni, Egerentyűné nem főzött ebédet, a család hideget ebédelt, jobbára csak a falakról. De akárhogy is meresztették szemüket az utcára, a sok járókelő között csak nem vették észre az Egérújság fehéregér-küldönceit. Ezért kár volt egy nap szabadságot kivennem! idegeskedett Egerentyű úr estefelé, mikor már sötétedett. Nem értem, hol késik a különkiadás? 10

11 Biztosan oly sok megfejtés érkezett, hogy nem készültek el a sorsolással vigasztalta Egerentyűné. Hangja azonban cseppet sem volt meggyőző. Ő is aggódott, ő is nyugtalan volt, olyannyira, hogy egész éjszaka alig hunyta le a szemét. Egerentyű úrral együtt csak úgy, hajnal felé szenderedtek el, s mire reggel, kissé késve felébredtek, az Egérújság már ott fehérlett a lábtörlőn. Egyszerre ugrottak érte mind a harminckilencen, egyszerre akarták volna olvasni, és igazán csoda, hogy a nagy izgalomban, kapkodásban az Egérújság nem szakadt apró cafatokra. De bár inkább szakadt volna! Bár soha ne is jelent volna meg! Hogy süllyedne el az Egérújság szerkesztősége úgy, ahogy van, mindenestül a legmélyebb szennyvízcsatornában! Mert a hír, amit az Egérújság a beígért különkiadás helyett végül is az utolsó oldalon hozott, egészen, de egészen apró betűkkel, azt közölte, hogy a tízhetes rejtvénypályázat első díját, a Futrinka utcai modern, berendezett szoba-konyhás köcsögházat egy macska nyerte meg... 11

12 II. FEJEZET Egy macska különleges szerencséje A Csőr szerkesztőségébe, a földszinti, patkánylyuk nagyságú szobácskákba az őszi napsugárnak csupán a csücske jutott el. Ez a kis napsugár-farkinca is elég volt azonban ahhoz, hogy ezen a napon bearanyozza, felderítse az egész szerkesztőséget. Liba Leontin táncdalokat gágogva kopogtatta a billentyűket, Kuvik Kelemen jókedvűen hintázta magát a széken, s még az öreg fülesbagoly sem szidta az olvasókat, akik miatt nap mint nap végig kellett szárnyalnia a hosszú, hosszú Futrinka utcát, valamint annak minden kacskaringós mellékutcáját. Sün Sámuel, aki máskor dührohamot kapott, ha gépírónőjét gágogni hallotta, most sugárzó arccal állt a főszerkesztői szoba ajtajában, és csak örvendezni tudott. Milyen szép nap ez a mai ismételgette ellágyulva. Hát mondja csak, öreg fülesbaglyom: csakugyan úgy elkapkodták a különkiadásunkat? Hogy elkapkodták-e? huhogott a vén fülesbagoly a nevetéstől rázkódva. Alig értem ki az utcára, jóformán még el sem vijjanthattam magamat, s már az egész csomagot szétkapkodták, huss! Hát igen, várták a Futrinka utcaiak a különkiadást! nevetett Kuvik Kelemen. És ha már az Egérújság adós maradt a beígért csemegével, legalább a Csőr kielégítette az olvasók kíváncsiságát. Sün Sámuel szeretettel nézte az asztalára terített különkiadást, az egyetlen példányt, ami az olvasók nagy rohamából megmaradt. Feledhetetlen emléke egy gyönyörű napnak! Címoldalán a Futrinka utcai köcsögház fényképe, alatta nagy, kövér betűkkel: EGY MACSKA KÜLÖNLEGES SZERENCSÉJE Amire nem számítottak az egerek: macska nyerte az Egérújság rejtvénypályázatának első díját! A szépen berendezett köcsögházba, amely az egérolvasók filléreiből épült, egy macska fog beköltözni! Csúfos kudarcba fulladt tehát a nagy hírveréssel elindított rejtvénysorozat..." Sün Sámuel már legalább negyvenedszer olvasta ezeket a sorokat, s még mindig nem tudott betelni velük. Visszagondolt találkozásaira a kiállhatatlan Egerentyűékkel, akik olyannyira biztosra vették, hogy ők, éppen ők nyerik majd meg a köcsögöt! Lám, ha a Csőrt, a derék, öreg 12

13 Csőrt, a Futrinka utcaiak kedvenc családi lapját olvasták volna, megkímélhették volna magukat ettől a súlyos csalódástól! Kelemen, repülj be a városba, és készíts riportot azzal a macskával! szólt át a másik szobába. Fényképezőgépet is vigyél, a macska nagyított képét az első oldalon fogjuk közölni. Tudj meg mindent pontosan: hol élt eddig, hogyan jutott eszébe megfejteni az Egérújság keresztrejtvényeit, amelyek, mint mindenki tudja, hemzsegnek a macskákat sértő kifejezésektől. Kuvik Kelemen felcihelődött, és már éppen az ablakpárkányra röppent, hogy kiszárnyaljon a szabadba, mikor az ablak alatti papírkosárban valaki nyafogni kezdett: Unatkozom! Játszani akarok! Kuvik Kelemen majdnem hanyatt vágódott ijedtében. Tollait felborzolva nézett a papírkosárba, de ott, borítékok és összegyűrt kéziratlapok között csak egy ócska kartondobozt látott. És a dobozból újra felhangzott az a furcsa kis nyafogó hang: Játszani akarok! Engedjenek ki! Mi ez a sápítozás? érdeklődött bentről Sün Sámuel. Ki nyafog? Liba Leontin, akinek szemébe a legcsekélyebb izgalom is könnyeket csalt, reszkető hangon felelt: Az a szegény kis rongybaba, akit a papírkosárba dobtunk. Játszani akar! Sün Sámuelt kicsalta odújából az érdeklődés. Ő maga emelte ki a kartondobozt a papírkosárból. Leszedték róla a zsineget, s a következő percben előkerült az egyetlen rongybaba, amely a Csőr félresikerült, bátortalan pályázatára, mint pályamű beérkezett. Szó, ami szó, elég csúnyácska volt szegény. Valami színehagyott harisnyából varrták, feje búbján gyűrött szalagcsokrocska pótolta a hajat, de kerek nadrággombszemével olyan derűs bizalommal nézett a Csőr munkatársaira, hogy azok valamennyien, beleértve az öreg fülesbaglyot is, visszamosolyogtak rá: Hogy hívnak? Böbe babának mutatkozott be a pályamű. Nagyon szeretek játszani. Kuvik Kelemen, aki maga is roppant játékos természetű volt, azonnal ajánlkozott, hogy majd ő bújócskát játszik a rongybabával. Hogyisne! mordult rá Sün Sámuel. Te csak menj, és készíts riportot azzal a macskával. Böbe babát bízd ránk. Majd találunk neki valami játékot. Találtak is. Mire a kéziratot a nyomdába kellett vinni, Böbe baba már ott trónolt Kuvik Kelemen íróasztalán, és Liba Leontin utasítása szerint csipkemintás terítőcskéket vagdalt ki papírból. Megkaparintotta a ragasztót is, és az ócska papírdobozt, amelyben érkezett, kívül-belül teliragasztotta színes képecskékkel. Mire ezzel elkészült, a feje búbjáig összekente magát ragasztóval, és az öreg fülesbagoly véleménye 13

14 szerint csak tollakba kellett volna hempergetni ahhoz, hogy kis, kerek szemű bagoly váljék belőle. Nem akarok bagoly lenni! jelentette ki Böbe baba ellentmondást nem tűrő hangon. Rongybaba vagyok! Igazi rongybaba! Azért nem kell úgy összemaszatolnod magadat! jegyezte meg a mindig hófehér tollazatú Leontin. Mit szól majd a főszerkesztő úr, ha itt minden ragadni fog? Szerencsére Sün Sámuel főszerkesztő urat az Egérújság csúfos kudarca olyan szokatlanul elnéző hangulatba ringatta, hogy még az sem ingerelte fel, mikor Böbe baba játékból ócska levélborítékokat tűzdelt a tüskéire. És éjszakára mi lesz ezzel a kis rongybabával? kérdezte Liba Leontin tanácstalanul. Én, ugye, társbérletben élek, hozzám, sajnos, nem jöhet szegényke, pedig úgy sajnálom! és már peregtek is a könnyei. Majd visszamászom a dobozomba aludni! nyugtatta meg a kedélyeket Böbe baba. Csak előbb kérek valamit enni, mert nagyon éhes vagyok! Míg Liba Leontin eltotyogott az önkiszolgáló boltba, hogy Böbe babának kakaót és süteményt vegyen. Sün Sámuel agyában merész elgondolás született. Ezt a kis rongybabát felvesszük kisegítőnek! közölte ötletét az öreg fülesbagollyal. Maga már úgyis nehezen repül, gyakran betegeskedik, nem is jól lát, kell valaki, aki ideszalad, odaszalad, afféle kis mitugrász, akit hol ide küldök egy levéllel, hol oda egy üzenettel. Segíthet az újságkihordásban is! vélte az öreg fülesbagoly. Csak pénzt nem szabad a kezére bízni, mert ahhoz butuska. Sün Sámuel helyeslőleg bólintott: Így gondoltam én is. A szerkesztőség fogja élelmezni és ruházni, azonkívül majd kap valami kis zsebpénzt, hogy nyalánkságokat vehessen magának, ha kedve szottyan rá. Böbe baba, míg sorsáról tárgyaltak, önfeledten játszott egy régi bélyegzővel. Negyedóra sem telt belé, és a szerkesztőség falán köröskörül lila csík húzódott: CsőrCsőrCsőrCsőrCsőrCsőrCsőrCsőrCsőrCsőrCsőrCsőrCsőrCsőr Fölöttébb játékos anyagból varrták állapította meg róla az öreg fülesbagoly. Igen, igen, de hát el kell fogadnunk olyannak, amilyen! dünnyögött a főszerkesztő kissé gondterhelten. Végre is, nem dobhatjuk ki az utcára. A mi felhívásunkra küldték, tehát nekünk kell róla gondoskodnunk. Legalább emlékezetessé tesszük valamivel ezt a mai szép napot. 14

15 Néhány házzal odébb Egerentyűék semmivel sem kívánták ezt a napot emlékezetessé tenni. Sőt! Bár soha ne virradt volna ránk ez a nap! zokogott Egerentyűné, vizes borogatással a homlokán. Rajtunk fog nevetni az egész Futrinka utca! Ezt még csak elviselném valahogyan cincogta búsan Egerentyű úr, de ha rágondolok, hogy a fényesen berendezett köcsögházba egy macska, egy lusta, semmirekellő, henye macska költözik be, hát legszívesebben egérfogóba ugranék mérgemben... Egerentyűné napokig nem mert az utcára menni. Gondos kezek azonban küszöbére helyezték a Csőr ama számát, amelyben Kuvik Kelemen híres riportja megjelent: Cicamicával, a boldog nyertessel így kezdődik a cikk egy belvárosi padlás zugában találkoztam először. Kérdésemre, hogyan jutott eszébe a rendkívül apró betűs Egérújságot olvasgatni, azt felelte, hogy az Egérújságot, szemrontó nyomása ellenére, sokkal több macska olvassa, mint azt általában hiszik. Az Egérújság sűrűn közöl képet egerekről, s ezt minden macska örömmel tanulmányozza. Az olyan tudósítások pedig, hogy a Patkány körúti aluljárót több száz egér jelenlétében avatták fel, valósággal megdobogtatják a macskaszíveket." A cikkből rengeteg érdekes dolgot lehetett megtudni a nyertes macskáról: hogy eddig egy huzatos szemétládában lakott, hogy nagyon szeret játszani, hogy kedvenc itala a pasztőrözött tej, hogy kitűnően tájékozódik a sötétben, és a háztető szélén üldögélve gyakran nézi, csak úgy az ablakon át a Televízió mozgalmasabb műsorait. Kuvik Kelemen cikkét számtalan fénykép tarkította: Cicamica a szemétládában ülve, Cicamica a padláslépcsőn sütkérezve, Cicamica bajusza felnagyítva, Cicamica karmai ugyancsak felnagyítva, egészen közelről, Cicamica szalagcsokorral a farkán, Cicamica farka szalagcsokor nélkül, és így tovább. Olyan kép is akadt, ami Cicamicát alvás közben összegömbölyödve ábrázolta. Az Egerentyű gyerekek azonban hiába forgatták az újságot jobbra-balra, sehogyan sem tudták megállapítani, hol kezdődik Cicamica, és hol végződik. Addig vitatkoztak ezen, éktelen cincogással, míg Egerentyűné szét nem csapott közöttük: Micsoda? Arról a macskáról olvastok? Ahelyett, hogy foszlányokká rágnátok minden róla szóló cikket meg ezeket a 15

16 szemérmetlen fényképeket a karmairól... Csak tudnám, hogyan került tisztes hajlékunkba ez a förtelem? Nos, erre a kérdésre egyedül a Csőr új alkalmazottja, Böbe baba tudott volna válaszolni, akit az öreg fülesbagoly aznap reggel fogott be újságkézbesítésre. Böbe igen nagy buzgalommal látott munkához, az előfizetők címét tartalmazó jegyzéket azonban már az indulás pillanatában elvesztette. Egy darabig körben forgott, keresgélt a kapu alatt, azután elindult, és válogatás nélkül minden postaládikába belepottyantott egy-egy példányt. Ez igazán nem volt nehéz munka. Böbe dudorászva baktatott az utcán, megcsodálta az emeletes malacólat, Nyúlék zöldségeskertjét, a kirakatokat, a Fészek mozi falán ékeskedő képeket, és körülbelül fél óra hosszat ácsorgott a Lépesméz cukrászda előtt, mert onnan minden ajtónyitással édes süteményillat csapott ki. Talán még ma is ott álldogálna, ha észre nem vesz egy csapat fiatal csirkét. Hová mentek? kérdezte kíváncsian. A parkba, kapirgálni. Gyere velünk, olyan érdekes ott! Böbe nem mondatta kétszer. Hóna alatt a maradék újságcsomóval a csirkék után szaladt. Azok egy közeli kis parkba vezették. Nagyon kellemes itt! mondták neki. Nézd, milyen szépen virítanak a dáliák, és milyen csinos legyek sütkéreznek a szirmaikon! A park csakugyan telis-tele volt lángoló, sárga és piros dáliákkal. Böbe figyelmét azonban nem annyira a dús virágpompa ragadta meg, mint inkább az a szobor, amely a park közepén állott, a gesztenyefák alatt. A fehér márványszobor kisfiút ábrázolt, mellette födeles kosárka. Két kezét a kisfiú olyasformán illesztette egymásba, mintha valami bogarat őrzött volna behajlított ujjai börtönében. Mi van a kisfiú kezében? faggatta Böbe az egyik csibét, akit testvérei Pöhölykének szólítottak. Állítólag egy futrinka magyarázta Pöhölyke készségesen. Abból gondolják ezt, hogy a fiú mellett födeles kosár van. A futrinka hasznos bogár, és sokan hazaviszik az erdőben talált futrinkákat a kertjükbe, hogy ott pusztítsák a káros hernyókat. Persze, mi még a futrinkáknál is hasznosabbak vagyunk, mert én magam például harminchat hernyót bírok uzsonnára elfogyasztani, Tarajka, a bátyám viszont negyvenkettőt! Böbe hallotta is, nem is az értékes felvilágosítást. Egyre csak a márványszobrot csodálta. Milyen szép tiszta! gondolta irigyen, miközben végignézett saját, maszatos kezén, no meg a ruháján, melynek pöttyös mintája alig látszott a foltoktól és a pecsétektől. Jó neki! Márványból van, nem piszkolódik úgy, mint..., mint mások, akiket csak rongyból varrtak... Merengéséből nagy csipogás riasztotta fel: Gyerünk hintázni! Menjünk az ivókúthoz! Hinta! Ivókút! Böbe hátat fordított a márványszobornak, és a csirkék után talpalt. Micsoda nagyszerű kis park ez! Igaz, hogy a hinta csak afféle billenős szerkezet, egyetlen szál deszkából, de elfért rajta az egész csibehad, Böbével együtt. Hintáztak, azután vizet ittak, azután 16

17 megint hintáztak, megint vizet ittak, és így ment ez, míg csak be nem sötétedett. Böbének akkor jutottak eszébe a kikézbesítetlen újságok. Elköszönt hát a csirkéktől, és szaladt kézbesíteni. Sün Sámuel éppen a szokásos heti szerkesztőségi megbeszélést tartotta, mikor Böbe, hóna alatt jókora papírzacskóval, hazaérkezett. Szerencséjére nagy vita folyt, s a zajos gágogásban, huhogásban, kuvikolásban senki sem vette észre a besurranó Böbét. Zavartalanul bemászhatott dobozába, és hozzákezdhetett az evéshez. Arról volt szó, folytassa-e a Csőr a Hulló falevelek nyomában" című megható riportsorozatát, vagy se. Leontin a folytatás mellett kardoskodott: Nem lehet szó nélkül hagyni ezeknek a szerencsétlen faleveleknek a sorsát! Ott sodorja őket a szél az utcán, némelyiket még a sárba is bele tapossák, olyan szívfájdító! Kuvik Kelemen azt ajánlotta, ismertessék inkább a mosható gumibabák és műanyag játékok gyártásának módját. Böbét ez nagyon érdekelte, bele is szólt a vitába: A mosható babákról írjunk, hogy mitől moshatók; a falevelekről úgyis tudja mindenki, hogy tavasszal újra kinőnek. Minden tekintet Böbére szegeződött. Ó, hát itthon vagy! fordult feléje Sün Sámuel. Legalább megkérdezhetem tőled, miért nem kapott ma újságot Kacsa Karola, Kakas Kázmér, Tyúkanyóék, a nyugdíjas hintaló és még sokan mások? Ezek biztosan mind a páros oldalon laknak felelte Böbe baba, hirtelen lenyelve egy pogácsát. Ma csak a páratlan oldalon lakóknak jutott. Micsoda? kiáltott Sün Sámuel megdöbbenve. A páratlan oldalon lakóknak? Talán bizony még Egerentyűéknek is vittél újságot? Meg annak a széltoló Sompolyogi- Mosolyoginak, minden rókák legravaszabbikának, aki már egy fél éve tartozik az előfizetési díjjal? Ilyeneknek jutott a Csőr mai, nevezetes számából, a régi, becsületes előfizetők pedig hiába várták kedvenc lapjukat! De hiszen holnapra megint nyomnak újságot! igyekezett főnökét megnyugtatni Böbe baba. Abból majd viszek nekik kettőt, a mai helyett is egyet. Síri csend lett. Kuvik Kelemen csőréből tört csak elő valami köhögéssé torzult kacaj. Sün Sámuel mély lélegzetet vett, és vészjósló hangon kérdezte: Hát te azt hiszed, hogy a holnapi újságban ugyanaz lesz, mint a maiban? Böbe gyanúsnak találta a kérdést, nem sietett hát felelni rá. Sün Sámuel azonban nem is várt választ. Éles elméjével nyomban felfogta, miről van szó. Ezek szerint te folytatta ugyanolyan vészjósló hangon, bár lapunk munkatársa vagy, a Csőr cikkeiből még soha egy sort sem olvastál el! 17

18 Igaz, ami igaz, Böbe az újságot csak nyirbálásra, ragasztásra, csákók és papírvitorlások készítésére használta eddig. A Csőr nap mint nap fontos, érdekes tudnivalókat közöl az olvasókkal! zengett és mennydörgött Sün Sámuel hangja. Aki lapunkból ma megtudta, ki is a köcsögház boldog tulajdonosa, az a holnapi lapból már Cicamica megérkezéséről fog értesülni! Holnap érkezik Cicamica! csillant fel Böbe nadrággombszeme. Igen, holnap! Éppen ezért a reggeli lapot több gonddal kell kézbesítened. Másnap hajnalban Böbe, megszívlelve Sün Sámuel intelmeit, szoknyájához gombostűzte a hosszú papírcsíkot, amelyen az előfizetők neve és címe állt. Így a kézbesítéssel nem is volt semmi baj, leszámítva azt, hogy amíg Böbe egy járdaszéli tócsában nézegette magát, Döfi, Kecskéék legvirgoncabb kis gidája megette az utolsó példány címlapját, a vezércikkel együtt. Böbe torkaszakadtából bömbölt: Most hogy adjam ezt oda Kacsa Karolának? Ő a mi Liba Leontinunk társbérlője, és majd elhápogja neki, hogy félig megevett újságot kapott, és Liba Leontin biztosan szól Sün Sámuelnek, brühühü! Döfi restellte, amit tett, elkérte hát Kecske mamától az ő ép lappéldányukat, és kicserélte a megrágott újsággal. Böbe megnyugodott. Mikor pedig Döfi fogócskázni hívta a parkba, a béke teljesen helyreállt. A csirkék is ott kapirgáltak a virágágyásokban, és valahányszor Döfi legelni akart a sövényből, éktelen csipogásba kezdtek: Megmondunk Morzsának! Megmondunk Morzsának! Ki az a Morzsa? érdeklődött Böbe. Morzsa kutya a Futrinka utcai éjjeliőr, de napközben a parkban alszik, hogy álmában is őrizzen valamit. Morzsa csakugyan ott aludt egy sárga virágú dália tövében, ahová jó melegen odasütött a szeptemberi nap. Milyen kicsi kutya! fitymálta Böbe, miután szemügyre vette az alvó éjjeliőrt. Kis, kurta lábú tacskó. A lába kurta, de a dereka hosszú! jegyezte meg Döfi. Majd meglátod, ha fölébred és nyújtózkodik, hogy milyen hosszú. Sajnos, Morzsa olyan sokáig aludt, hogy Böbe nem győzte kivárni ébredését. Elment inkább a csirkékkel játszani, kapirgált velük a porhanyós virágágyásban, hempergett, bukfencezett, pancsolt az ivókútnál, egyszóval pompásan szórakozott. Akkor ment csak haza, mikor megéhezett, és eszébe jutott, hogy a papírzacskóban van még két pogácsa. A vén, vaksi fülesbagoly éppen kinézett az ablakon. Valami piszkos rongycsomó van az ajtó előtt! mondta hunyorogva. Nem értem, honnan került ide, hiszen csak az imént söpörtem le a járdát! Én vagyok az! szólalt meg Böbe, hogy eloszlassa a félreértést. Kicsit játszottam a parkban. 18

19 Mikor Liba Leontin meglátta Böbét, majdnem elájult: Rögtön itt a busz Cicamicával, és most álljak neki ezt a maszatgombócot mosdatni! Majd megmosdatja, Leontin, az esemény után! mondta Sün Sámuel szigorúan. Amíg mi felvonulunk Cicamica fogadására, addig Böbe baba szépen elolvassa a Csőr múlt vasárnapi vezércikkét a hiábavaló károgásokról. Ezután rázárták az ajtót Böbe babára, és elvonultak Cicamicát fogadni. Valamennyien szépen kiöltöztek: Liba Leontin nyakában földig érő kukorica gyöngysor lógott, Kuvik Kelemen legújabb, keresztben csíkos farktollait viselte, az öreg fülesbagoly felvette ünnepi mellényét a tobozgombokkal, Sün Sámuel pedig újrafényeztette és belakkoztatta valamennyi tüskéjét. Olyan volt a napsütésben, mint egy színarany tűkkel telitűzdelt tűpárna. Bámulta is mindenki! Cicamica érkezésének hírére ugyanis hatalmas tömeg verődött össze a Kígyó köz és a Futrinka utca sarkán. Még a nyugdíjas hintaló is elődöcögött piros tetejű istállójából. Kandúr Károly, az Aranyperec sütöde vezetője egy csokor rózsaszínű virslit szorongatott. A tömegből mindjárt tettek is rá megjegyzést: Örül a kandúr, hogy még egy macska költözik az utcába! Bezzeg nem örülnek Egerentyűék! Igaz, hogy át sem vették a csomag hurkapálcikát, amit nyertek? Igaz hát! Egerentyű úr levelet írt az Egérújság szerkesztőségének, hogy tartsák meg a hurkapálcikát, és soha ne is legyen más rágcsálnivalójuk! Sün Sámuel szorgalmasan jegyezte az innen-onnan elhangzó megjegyzéseket. Az ilyen megnyilvánulások az életet tükrözik, ezekből lesznek a legérdekesebb cikkek. Majd nagyot néz az a macska, ha megtudja, hogy egy kutya a szomszédja. No bizony! Egy ilyen remek köcsögházért hallgathat egy kis kutyaugatást! A másik oldalról ki a szomszédja? Sompolyogi-Mosolyogi, a róka. Az nem ugatós. Hát nem. Én azért inkább Morzsát vállalnám szomszédomnak, mint azt a kétszínű rókát. Ha macska volnál, akkor is? Még akkor is, kukurikú! Ha az Egérújság vezetői tudták volna, hogy főnyereményüket egy macska nyeri meg, biztosan Ebfalván építtették volna ezt a köcsögházat! Azt mondják, nem is mertek tudósítót küldeni erre a nagy eseményre! Már hogyne mertek volna? Csakhogy nem egeret, hanem egy tagbaszakadt patkányriportert. Azt a szürke rongycsomót nem a patkányriporter vesztette el? Azt ott? Ugyan már! Hiszen az a Csőr szerkesztőségéhez tartozik!...a Csőr szerkesztőségéhez tartozik..." szántotta Sün Sámuel ceruzája sebesen a papírt. Csak miután leírta, döbbent rá, miről is van szó. Szörnyű gyanúval eltelve nézett körül. Balsejtelme nem csalt: Böbe baba állt mellette, a felismerhetetlenségig piszkosán, de az elégedettségtől ragyogó szemmel. 19

20 Hogy kerülsz ide! rivallt rá Sün Sámuel, miután felocsúdott elképedéséből. A kályhalyukon és a szellőztetőn keresztül tájékoztatta Böbe baba. Nagyon untam azt a cikket a hiábavaló károgásokról, és gondoltam, inkább megnézem, hogyan érkezik meg az a híres Cicamica. Sün Sámuelnek minden tüskéje külön reszketett a méregtől. Mielőtt azonban eldöröghette volna lesújtó véleményét az olyan rongybabákról, akik nem átallanak fülig mocskosan az utcán mutatkozni, Liba Leontin elgágogta magát: Ott van! Ő az! Most száll le az autóbuszról! Igen, a 99-es buszról akkor libbent le egy hófehér cica, kék szalaggal a nyakában. Kandúr Károly már rohant is feléje, a virslicsokrot lobogtatva. Kuvik Kelemen, a szemfüles fotóriporter egy hirdetőoszlop tetejére röppent, hogy megörökítse a nagy pillanatot, mikor a boldog nyertes átlépi a főnyeremény küszöbét. Sün Sámuel az előremozduló tömeget igyekezett tüskéivel visszaszorítani, de hiába. A cicát akarjuk látni! csipogták, röfögték, kotkodácsolták, visították, harsogták minden oldalról. Az öreg fülesbagoly, aki szintén egerésző természet lévén rokonszenvezett a macskákkal, elhuhogta magát: Éljen Cicamica! Több sem kellett! A következő pillanatban már hangos éljenzéstől zengett az egész Futrinka utca. Kendők lobogtak, színes tollak kavarogtak, verebek röpködtek, és az autóbusz alig tudott továbbhaladni a sűrű tömegben. Egerentyűné, aki mindezt egy utcai egérlyuk rejtekéből nézte végig, olyan rosszul lett az irigységtől, hogy kénytelen volt bevenni három idegcsillapító mákszemet. Maga az ünnepelt nagy zavarban volt. Jóval kisebb tömegre, és sokkal nagyobb köcsögre számított. Kis hurkabőr táskájával a hóna alatt tétován állt meg a köcsögház lépcsőjén. Beférek én ebbe? kérdezte kétkedőn. Sün Sámuel legszívesebben a keblére ölelte volna. Beférek én ebbe?" Tökéletes! Ez lesz a címe annak a cikknek, amely a másnapi Csőr hasábjain az egerek szűkmarkúságát fogja az olvasók elé tárni. Kuvik Kelemen, mintha csak olvasott volna főnöke gondolataiban, olyan fényképeket igyekezett készíteni, amelyek Cicamicát nagynak, a köcsögházat viszont egészen kicsinek, csak a háttérből mutatják. Sajnos, nem volt könnyű dolga, mert valahányszor egy-egy jó beállítást talált, Böbe baba véletlenül mindig éppen belesodródott a képbe. Pedig jobbnál jobb témák kínálkoztak: a boldog nyertes meghatottan harap a feléje nyújtott virslicsokorból; a boldog nyertes néhány köszönő szót szeretne rebegni az összegyűlt tömegnek, de hangja meghatott dorombolásba fül; a boldog nyertes hófehér bundáját apró nyuszimancsok cirógatják; egy lelkes gida gyönyörű, fodros kelkáposztalevelet terít a boldog nyertes lába elé; a boldog nyertes 20

Lois Duncan LVASNI JÓ

Lois Duncan LVASNI JÓ Lois Duncan OLVASNI JÓ! 10 Lois Duncan Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2009 3 Azon négylábú családtagjaink emlékére, akik most már a Kutyamennyországban hancúroznak boldogan Ginger, Rascal, Mischief, Kelly,

Részletesebben

AZ OROSZLÁN, A BOSZORKÁNY ÉS A KÜLÖNÖS RUHÁSSZEKRÉNY

AZ OROSZLÁN, A BOSZORKÁNY ÉS A KÜLÖNÖS RUHÁSSZEKRÉNY C. S. LEWIS NNCL1392-509v1.0 A mű eredeti címe: THE LION, THE WITCH AND THE WARDROBE C. S. LEWIS 1970 by Macmillan Publishing Company, New York, COLLIER BOOKS FORDÍTOTTA: K. NAGY ERZSÉBET A RAJZOKAT KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

J.K. Rowling. Harry Potter És A Bölcsek Köve

J.K. Rowling. Harry Potter És A Bölcsek Köve J.K. Rowling Harry Potter És A Bölcsek Köve Első fejezet A kis túlélő A Privet Drive 4. szám alatt lakó Dursley úr és neje büszkén állíthatták, hogy köszönik szépen, ők tökéletesen normálisak. Senki sem

Részletesebben

Fehér Klára. Mi, szemüvegesek TARTALOM

Fehér Klára. Mi, szemüvegesek TARTALOM Fehér Klára Mi, szemüvegesek TARTALOM Megint szeptember A híres-neves Hajagosok Huhu, az új lány Hétfejű sárkány a bélyegen Újabb veszedelem A rejtekhely Titok és madáreledel Az elveszett szemüveg Iskolabetegség

Részletesebben

ANCSA BÁNATA (1. fejezet)

ANCSA BÁNATA (1. fejezet) ANCSA BÁNATA (1. fejezet) Ancsa szomorúan ült a fürdőkádban, és azon tűnődött, vajon miért történik mostanában folyton valami kellemetlenség vele. Igaz, ami igaz, ezek a kellemetlenségek többnyire ugyanolyan

Részletesebben

Alice Csodaországban

Alice Csodaországban Lewis Carroll Alice Csodaországban Első fejezet Lenn, a Nyuszi barlangjában Második fejezet Könnytó Harmadik fejezet Körbecsukó meg az egér hosszú tarka farka Negyedik fejezet Gyíkocska Ötödik fejezet

Részletesebben

Doktor Dolittle és az állatok

Doktor Dolittle és az állatok HUGH LOFTING Doktor Dolittle és az állatok MESEREGÉNY Fordította Csánk Endre Tartalom I. PUDDLEBY II. AZ ÁLLATOK BESZÉDE III. ÚJABB PÉNZGONDOK IV. ÜZENET AFRIKÁBÓL V. A NAGY UTAZÁS VI. POLINÉZIA ÉS A KIRÁLY

Részletesebben

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS MARTHA TAILOR HIPNÓZIS 1. - Tessék! Kelidor Charesz felügyelő! - emelte fel a kagylót a férfi. - Segítsenek, kérem! - hallotta egy izgatott nő hangját Charesz. - Mi történt, hölgyem? - kérdezte a felügyelő.

Részletesebben

Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng

Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng lobogott, ahogy éjjel szokott, egy hintó haladt végig

Részletesebben

különszám Regionális Közösségi lap VI. ÉvfolYam - 2. szám különszám

különszám Regionális Közösségi lap VI. ÉvfolYam - 2. szám különszám különszám Regionális Közösségi lap VI. ÉvfolYam - 2. szám különszám Gyerekvers Főváros 2010 irodalmi pályázat Gyerekvers Főváros 2010 címmel a Nevelők Háza Egyesület Vers-és Prózamondó Pedagógusok Műhelye

Részletesebben

Almira M. http://almiram.freewb.hu (C) 2012. Minden jog fenntartva.

Almira M. http://almiram.freewb.hu (C) 2012. Minden jog fenntartva. 1 Almira M. http://almiram.freewb.hu (C) 2012. Minden jog fenntartva. 2 Roche Deborah 2. Reflektorfényben az állatorvos 1. fejezet Te tudod, mit vegyek neki? kérdezte Anna, és szórakozottan lógázta a lábát

Részletesebben

ELEANOR H. PORTER. Az élet játéka

ELEANOR H. PORTER. Az élet játéka ELEANOR H. PORTER Az élet játéka SZENT ISTVÁN TÁRSULAT az Apostoli Szentszék Könyvkiadója Budapest 2007 A mő eredeti címe Pollyanna Fordította Forscher Irma ISBN 798 963 361 517 1 Farrar Straus & Giroux

Részletesebben

MÓRICZ ZSIGMOND LÉGY JÓ MINDHALÁLIG

MÓRICZ ZSIGMOND LÉGY JÓ MINDHALÁLIG MÓRICZ ZSIGMOND LÉGY JÓ MINDHALÁLIG TARTALOM ELSŐ FEJEZET amelyben egy kisdiák elveszíti a kalapját, s emiatt késő télig hajadonfővel jár szegényke esőben, hóban, míg csak a közömbös világ is észre nem

Részletesebben

MÓRICZ ZSIGMOND LÉGY JÓ MINDHALÁLIG

MÓRICZ ZSIGMOND LÉGY JÓ MINDHALÁLIG MÓRICZ ZSIGMOND LÉGY JÓ MINDHALÁLIG TARTALOM ELSŐ FEJEZET amelyben egy kisdiák elveszíti a kalapját, s emiatt késő télig hajadonfővel jár szegényke esőben, hóban, míg csak a közömbös világ is észre nem

Részletesebben

Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd.

Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd. A svéd nyelvű eredeti mű címe: Avgrunden Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd., 1993 A fordítást

Részletesebben

Eric Knight. Lassie hazatér. Fordította: Thurzó Gábor TARTALOM

Eric Knight. Lassie hazatér. Fordította: Thurzó Gábor TARTALOM Eric Knight Lassie hazatér Fordította: Thurzó Gábor TARTALOM EZ A KUTYA NEM ELADÓ! SOHA MÁS KUTYA NEM KELL NEKEM! EGY ROSSZKEDVŰ ÖREGÚR LASSIE ÚJRA HAZATÉR NE GYERE TÖBBÉ HAZA! REJTEKHELY A LÁPON NEM MARADT

Részletesebben

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord Copyright (c) by Margit Sandemo, 1985 All rights reserved Hungarian translation Kovács Ilona, 1995 Hungarian edition CESAM HUNGARY, 1995 A fordítást az

Részletesebben

Együtt írt valóság 2010, Feleségek.hu antológia. A váza

Együtt írt valóság 2010, Feleségek.hu antológia. A váza A váza A zöld váza az asztal közepén állt. Épp úgy, mint hét évvel, hét hónappal, vagy hét órával azelőtt friss vízzel töltve, de virág nélkül. A nő egy sarokban ült, onnan figyelte a vázát. Méregette,

Részletesebben

Finta Kata. Írásaiból válogatta:

Finta Kata. Írásaiból válogatta: NAGYMAMA MESÉI ÉS TÖRTÉNETEI Írásaiból válogatta: Finta Kata Nagymama meséi és történetei Írásaiból válogatta: Finta Kata 2 Bevezető Kedves gyerekek! Bianka! Kristóf! Pötyi! Jancsi! És a Többiek! Most

Részletesebben

Önképzőköri írások 2006-2010

Önképzőköri írások 2006-2010 Önképzőköri írások 2006-2010 2 Önképzőköri írások Kedves Olvasó! Tudod, mi itt együtt dolgozunk négy éve. Az itt megjelenők szinte még igazi gyerekek voltak, amikor elkezdtük. Kedves, jópofa gyerekek.

Részletesebben

Vidi Rita: Kutya dolgok ezek De ígérem, nem fogjuk kutyául érezni magunkat!

Vidi Rita: Kutya dolgok ezek De ígérem, nem fogjuk kutyául érezni magunkat! Vidi Rita: Kutya dolgok ezek De ígérem, nem fogjuk kutyául érezni magunkat! Idestova pontosan két éve, hogy elindult világhódító útjára - merjünk naszületik projekt, a maga "Legyünk a tíz millió író országa!"

Részletesebben

A "JÉGHEGYEK NÉPE" könyvsorozat második kötete. A sorozat - Margit Sandemo norvég írónő alkotása - Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon

A JÉGHEGYEK NÉPE könyvsorozat második kötete. A sorozat - Margit Sandemo norvég írónő alkotása - Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon 2 3 A "JÉGHEGYEK NÉPE" könyvsorozat második kötete. A sorozat - Margit Sandemo norvég írónő alkotása - Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon átívelő történetét meséli el. Gonosz Tengel magával az

Részletesebben

LÉGY JÓ MINDHALÁLIG MÓRICZ ZSIGMOND ELSŐ FEJEZET

LÉGY JÓ MINDHALÁLIG MÓRICZ ZSIGMOND ELSŐ FEJEZET MÓRICZ ZSIGMOND LÉGY JÓ MINDHALÁLIG ELSŐ FEJEZET amelyben egy kisdiák elveszíti a kalapját, s emiatt késő télig hajadonfővel jár szegényke esőben, hóban, míg csak a közömbös világ is észre nem veszi a

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tigrisszem... 5. Eljött... 10. Segélyhívás... 21. Egyszer az életben... 30. Téglák... 43. Patkószeg... 49

Tartalomjegyzék. Tigrisszem... 5. Eljött... 10. Segélyhívás... 21. Egyszer az életben... 30. Téglák... 43. Patkószeg... 49 4 Tartalomjegyzék Tigrisszem... 5 Eljött... 10 Segélyhívás... 21 Egyszer az életben... 30 Téglák... 43 Patkószeg... 49 Panka és a csengettyűmanók... 58 A szultán és a vadrózsa... 67 4 5 Tigrisszem Jó éjszakát,

Részletesebben

A kiadás alapjául a www.kalaka.com webhelyen megjelent mű szolgált.

A kiadás alapjául a www.kalaka.com webhelyen megjelent mű szolgált. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. A kiadás alapjául a www.kalaka.com webhelyen megjelent mű szolgált. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator

Részletesebben

Fordította: VÁNDOR JUDIT. Agatha Christie. A sors kapuja

Fordította: VÁNDOR JUDIT. Agatha Christie. A sors kapuja Fordította: VÁNDOR JUDIT Agatha Christie A sors kapuja HUNGA-PRINT Nyomda és Kiadó Budapest, 1993 1 A mű eredeti címe: POSTERN OF FATE A fordítás a William Collins Sons & Co. Ltd. Fontana Paperbacks 1988.

Részletesebben

Nagy István: A Jóisten állatai. Állatmesék felnőtt embereknek

Nagy István: A Jóisten állatai. Állatmesék felnőtt embereknek PPEK 158 Nagy István: A Jóisten állatai Nagy István A Jóisten állatai Állatmesék felnőtt embereknek mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

[Isaac Asimov: Halálos ítélet] (t)

[Isaac Asimov: Halálos ítélet] (t) [Isaac Asimov: Halálos ítélet] (t) A pozitron robotok olyan elv szerint készültek, aminek a lényege teljesen ismeretlen előttünk. Az egyetlen dolog, amit tudunk, hogy a robotokat teljesen elszigetelték,

Részletesebben

NNCL1490-521v1.0. Fekete István. Téli berek MÓRA KÖNYVKIADÓ REICH KÁROLY RAJZAIVAL TIZEDIK KIADÁS

NNCL1490-521v1.0. Fekete István. Téli berek MÓRA KÖNYVKIADÓ REICH KÁROLY RAJZAIVAL TIZEDIK KIADÁS NNCL1490-521v1.0 Fekete István Téli berek MÓRA KÖNYVKIADÓ REICH KÁROLY RAJZAIVAL TIZEDIK KIADÁS Fekete István jogutódja, 1970 ISBN 963 11 5138 7 Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest Felelős kiadó:

Részletesebben