Mi újság a Futrinka utcában?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mi újság a Futrinka utcában?"

Átírás

1 BÁLINT ÁGNES NNCL1366-4FBv1.0 KENDE MÁRTA RAJZAIVAL AZ AZONOS CÍMŰ TV-MESEJÁTÉKBÓL ISMERT BÁBFIGURÁK KÖZÜL CICAMICÁT BRÓDY VERA A TÖBBIT LÉVAI SÁNDOR TERVEZTE Mi újság a Futrinka utcában? MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1964

2 A kiadásért felel a Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó igazgatója Felelős szerkesztő: Janikovszky Éva Képszerkesztő: Somorjai Éva Műszaki szerkesztő: Szikora Rajmund Műszaki vezető: Földes György példány, 13,5 (A/5) ív, MSZ Athenaeum Nyomda, Budapest Felelős vezető:soproni Béla igazgató IF 246-d

3 I. fejezet A szoba-konyhás tejesköcsög A Futrinka utcába mint ezt mindenki tudja a 99-es autóbusszal lehet eljutni, csak azt nem tudja mindenki, honnan is indul ez az autóbusz. Ritka járat, néha félórát, háromnegyed órát is várni kell rá, ezért aztán a Futrinka utca lakói ritkán jönnek be a városba. És minek is jönnének? A Futrinka utcában minden megtalálható: mozi, cukrászda, önkiszolgáló bolt, játszótér, park, sőt olyan nevezetesség is, mint Egerentyű Elemérek sajtházacskája, amit tavaly műemlékké nyilvánítottak, mint az egész város egyetlen sajtházát. Fényképe ott díszeleg az egerek számára kiadott képes útikalauz első oldalán, a következő szöveggel: Elsőrendű ementáli sajtból készült lakóház, egérlyukstílusban rágott folyosókkal, benyílókkal és hálófülkékkel; tetejét nemes zöld sajtpenész borítja. Az emeleti erkély rácsozatát hozzáértők a rágcsálás remekének tartják." Sajnos, ez a gyönyörű sajtműemlék egy év alatt igen sokat veszített szépségéből. Ahogyan az Egerentyű család szaporodott, úgy tűntek el a sajtházról a leheletfinom, csipkemintásra rágott oromdíszek, a sajtból formált domborművek, sőt szomorú, de való! a sajtból készült híres erkély is. Bizony, azon az őszi reggelen, mikor Sün Sámuel végigsétált a Futrinka utcán, a sajtház már csak egy összevissza furdalt tömb volt, amelynek minden kerek lyukából mozgékony egérorrocskák szimatoltak kifelé. Sün Sámuelt, a Csőr című újság főszerkesztőjét határozottan bosszantotta ez a látvány. Megállt a ház előtt, és rosszallóan csóválta a fejét: Ez az egy műemlék volt a Futrinka utcában, ezt is tönkrerágták az egerek! Már rég ki kellett volna lakoltatni őket! A sajtház lyukacsaiból hirtelen eltűntek a szimatoló, hegyes orrok. Fent, az emeleten azonban kicsapódott egy ablak, és Egerentyű Elemér, az Egérújság legfrissebb számával hadonászva, ingerülten kiabálni kezdett: Szeretném én látni azt, aki harminchét gyermekemmel ki mer innen lakoltatni engem! Még csak az kellene, hogy holmi macskabérencek parancsolgassanak itt! 3

4 Sün Sámuel nem állhatta az egereket, már csak azért sem, mert nem a Csőr című kitűnő lapot járatták, hanem az Egérújságra fizettek elő, ami Sün Sámuel véleménye szerint legfeljebb egérfogók csomagolására alkalmas. Kiabáljon csak, Egerentyű úr, hadd hallják végig az utcában, milyen finom modort lehet tanulni abból a szennylapból! mondta Sün Sámuel, és tovasétált, azzal a boldogító érzéssel, hogy sikerült döfnie egyet az Egérújság olvasóján. Egerentyű majd kiesett az ablakból, olyan izgalomba jött. Derékig kihajolva harsogta Sün Sámuel után: Úgyis tudom, hogy szerkesztő úrból csak az irigység beszél, amiért az Egérújság azt a nagyszerű rejtvénysorozatot indította! Hol van a Csőrben ilyen pályázat, amelynek első díja egy berendezett, szobakonyhás köcsögház a Futrinka utcában? Sün Sámuel úgy tett, mintha nem hallaná a cincogást, és továbbment. Egerentyű Elemér még egy darabig rázogatta utána az öklét, azután visszahúzódott az ablakból, és így szólt Egerentyűnéhez: Jól megmondtam a magamét ennek a tüskegombócnak! Még hogy kilakoltatás! Ne izgasd fel magadat, Elemér! csitította Egerentyűné inkább fejtsd tovább a keresztrejtvényt! Igazad van, anyuci! mondta Egerentyű úr, és visszatelepedett az asztalhoz, amelytől az imént Sün Sámuel goromba megjegyzése ugrasztotta fel. Szépen kisimította maga előtt a hadonászásban kissé meggyűrődött Egérújságot, és belemélyedt a keresztrejtvényfejtésbe. Egerentyűné rászólt a viháncoló egérgyerekekre: Drágáim, maradjatok csendben, ne zavarjátok apucit! Tudjátok, hogy a jövőnkről van szó! Apuci már nyolc helyes megfejtést küldött be, és ha egy kis szerencsénk lesz, mi fogjuk megnyerni a szobakonyhás köcsögházat! Hogyan, anyuci, hogyan? nyüzsögtek körülötte a kis egerek. Egerentyűné már számtalanszor elmagyarázta nekik, hogyan lehet keresztrejtvénnyel házat nyerni, de oly szívesen beszélt erről, hogy nem restellte újra meg újra elmesélni: Az Egérújság rejtvénypályázatot hirdetett. Tíz darab keresztrejtvény megfejtését kell beküldeni, és a helyes megfejtők között értékes díjakat sorsolnak ki. Az első díj a Futrinka utcai köcsögház! rikkantott közbe Egon, a legidősebbik egérgyerek. A második díj egy körutazás Budapest csatornahálózatában! fújták a többiek. A harmadik díj egy dióhéjba épített televíziós készülék Ó, még rengeteg sok díj van! csitította gyermekeit Egerentyűné de nekünk az első díjat kell megnyernünk, mert ez a sajtház napról napra fogy, és maholnap fedél nélkül maradunk! 4

5 Anyuci, nézzük meg a köcsögházat! nyafogtak az egércsemeték. Egerentyűné tiltakozott, hogy most nem ér rá sétálgatni, mert bodzalekvárt kell eltennie. Egerentyű úr azonban a gyermekek pártjára kelt: Vidd csak el őket sétálni, anyuci! Legalább csend lesz a házban. Ilyen cincogás közepette igazán nem lehet gondolkozni! Nem mintha nehezek volnának a kérdések, de mégiscsak oda kell figyelnem. A kérdések valóban nem voltak nehezek, hiszen úgyszólván minden egyes kérdés macskákra vonatkozott, márpedig melyik egér ne ismerné töviről hegyire a macskák összes tulajdonságát! Melyik egér ne tudná, hogy a macskák legfőbb fegyvere (vízszintes 8.) a karom, hogy járásuk (függőleges 15.) nesztelen, és ami legfőként jellemző rájuk (függőleges 23.), az a lustaság. Ilyen keresztrejtvényt élvezet volt fejteni. Míg Egerentyű úr sorra írogatta be a macskabecsmérlő szavakat a keresztrejtvény kis négyzeteibe, Egerentyűné harminchét gyermekével sétára indult. A gyermekek illedelmesen, kézen fogva mendegéltek, a rend csak akkor bomlott fel, mikor a napsütésben megcsillant előttük a köcsögház zöld mázas fala. Ott a házunk! Ott fogunk lakni! cincogta az egérhad, és ahányan voltak, mind átzúdultak az úttesten, hogy jövendő lakásukat közelről is megcsodálhassák. Egerentyűné lassan, méltóságteljesen sétált utánuk. A köcsögház forgalmas helyen épült, a mozi, a cukrászda, az önkiszolgáló bolt és az autóbuszmegálló közelében, s Egerentyűné tudta, hogy mindenfelől kíváncsi szempárok követik. Hát csak bámuljanak! Akkor fognak még majd nagyot nézni, ha az Egérújság szerkesztősége ünnepélyesen átadja a köcsögházat a boldog nyertesnek, azaz Egerentyű Elemérnek és családjának. Biztosan itt lesz a televízió riportere, a filmhíradó, nem szólva az Egérrádió munkatársairól. Egerentyűné gondolatban már meg is fogalmazta azokat a szavakat, amelyeket a feléje nyújtott mikrofonba fog cincogni: A szerencse ezúttal nem volt vak, sőt, nagyon is jól tudta, kinek kell juttatni az első díjat. Mint harminchét kis egér mamája, annyit mondhatok csak..." 5

6 Kellemes álmodozásából Sün Sámuel hangja riasztotta fel. A tüskés szerkesztő hazafelé menet betért a Lépesméz cukrászdába, s mikor a tömérdek kis egeret a köcsögház felé áramlani látta, sietve felhörpintette kávéját, és kijött, hogy kellemetlenkedő megjegyzéseket tegyen: Korai lesz még a háztűznéző! szólt oda kaján mosollyal. Ahogy én az Egérújságot ismerem, biztosan csalás az egész pályázat. Már hogy volna csalás? hökkent meg Egerentyűné. Hát csak úgy, hogy a végén majd benne lesz az újságban a nyertesek névsora, de az csupa költött név lesz, mert mérget mernék venni rá, hogy nyeremények, amit kisorsolhatnának, nincsenek. Egerentyűné egészen megzavarodott. Még hogy az Egérújság csalna? Nem, hát ez már csakugyan több a soknál! Sün Sámuelt teljesen megvadítja az irigység! Nem is felelt a szúrós megjegyzésre. Nyugodt léptekkel haladt tovább a köcsögház felé, szívét azonban kétségek marcangolták. Hátha csakugyan csalás az egész pályázat? Hátha valóban nem sorsolnak ki nyereményeket, s az újságban csak költött nevek szerepelnek, hogy például az első díjat nyerte Farkinca Félix, a másodikat Penészfalvi Paula és így tovább... A köcsögházhoz érve Egerentyűné aggodalmai szinte maguktól elmúltak. Nem, hát ez nem lehet csalás! mondta magában, amikor megtapogatta a vastag agyagfalat, amelynek tükrös mázában az ő hosszú egérorra még formátlanabbra torzult. Végre is, ez a köcsög itt áll az utcában, ebbe igazán csak olyasvalaki költözhet majd bele, aki becsületes úton, tehát a rejtvénypályázat nyerteseként jutott hozzá. Gyönyörködve nézte a köcsögöt. Szép, sima vonalú köcsög volt, minden ciráda vagy felesleges díszítés nélkül, és éppen ez a nemes egyszerűség volt olyan lebilincselő benne. Fedele is cserépből készült, nagy, zöld cserépkupak, karcsú kéménykével. Egerentyűné felvidulva tért haza gyermekeivel. Elmesélte Egerentyűnek Sün Sámuel gonoszkodó megjegyzéseit, és nevetve tette hozzá: Az az ostoba elfelejti, hogy a köcsögház itt áll az utcánkban, s abba igazán nem költözhet más, csakis az első díj nyertese. Egerentyű úr nem volt ebben olyan biztos. Hátha az Egérújság főszerkesztőjének közeli rokona fog a köcsögházba beköltözni? Az aztán persze hogy nem fog a csalásról egy mukkot sem ejteni... Aggodalmáról Egerentyű úr nem szólt a családnak. Szilárdan eltökélte, hogyha nem ő nyerné meg a köcsögöt amit ugyan el sem bírt képzelni, alaposan utána fog járni a szerencsés nyertes kilétének. A következő vasárnapon az Egérújság fényképeket közölt a köcsögház belsejéről. Ezek a fényképek valósággal lázba hozták az Egerentyű családot. Anyuci, nézd, nagyképernyős televízió is van, egérbajuszantennával! A szekrények mind beépítve! Dióbélmintás függönyök, és ugyanolyan bútorhuzatok! Milyen ízléses! Mit szóltok ehhez a csendélethez: Szalonna töpörtyűvel..." Fehér telefon, nahát, ilyen nincs senkinek az utcában! 6

7 Ez a szőnyeg itt a szobában oly süppedősnek látszik, ezen elalhatnak a gyerekek! Az egérkék öt percen belül összevesztek azon, hogy ki melyik csücskén fekszik majd a szőnyegnek. Egerentyű papa jó néhány rózsaszínű egérfület cibálhatott meg, míg végre rend lett. Később azért újabb ribillió támadt: Egon, Elek és Enikő összekülönböztek azon, hogy ki viszi el másnap a fényképeket az iskolába, az osztálytársaknak megmutogatni. Senki sem viszi el! mordult rájuk Egerentyű úr. Nekem kell az újság! Másnap zsebébe tette a gondosan összehajtogatott lapot, és egy fél órával korábban indult el az autóbuszhoz, mint szokott, hogy legyen ideje meglesni Sün Sámuelt. Szerencséje volt, mert a derék szerkesztő is a városba készült, és ott krákogott, türelmetlenkedett, topogott a 99- es megállójánál. Ó, ó, szintén befelé, befelé? cincogta Egerentyű úr olyan szívélyes hangon, amellyel még egy macska arcára is mosolyt csalt volna. A nyomdába megyek morogta az álmos sündisznó, annyira összehúzva magát, hogy tüskéi tömegéből csak az orra hegye kandikált ki. Mikor a busz megérkezett, Egerentyű úr úgy ügyeskedett, hogy éppen Sün Sámuel mellé zöttyent le az ülésre. Sün Sámuel mellett mindig maradt üres hely, mert senki sem szúrkáltatta magát szívesen a rázós buszon. Egerentyű úr azonban azt tartotta, hogy megér néhány szúrást a káröröm, amellyel útitársa orra alá teregetheti az Egérújság vasárnapi számát. Elővette hát, szétbontotta, s mintegy véletlenül épp azon a helyen kezdte olvasni, ahol a köcsögház belsejéről készült fényképek szinte az egész oldalt betöltötték. Sün Sámuel előhalászta a szemüvegét: Na, mit ír ez a szennylap? kérdezte kedélyeskedve. Most már lakberendezési tanácsokat is ad? Hajaj, azt sem tudják, mivel fogják az olvasókat! Ezek a képek nem afféle lakberendezési tanácsokhoz készültek mondta Egerentyű úr közönyt színlelve, bár alig bírta gúnykacaját visszatartani. Ezek mind a köcsögház belsejét ábrázolják. Sün Sámuel orráról lecsúszott a szemüveg. Ejnye, be ráz ez a busz! horkant fel mérgesen. Nem is rontom a szememet holmi újságolvasással. Többé egy pillantást sem volt hajlandó vetni a gyűlölt Egérújságra. Alig várta, hogy leszállhasson. Kifelé menet jól nekidőlt Egerentyű úrnak, s még azt sem mondta, hogy bocsánat". Egerentyű úr kivételesen nem vette ezt zokon. Érezte, hogy a sündisznó egész napját sikerült elrontania, s a káröröm elnézővé tette. Igen, Sün Sámuel még a nyomdából hazafelé jövet is egyre az egérújság olcsó fogásait szidta magában. Vásári trükk, elavult módszerek! dohogott egész úton. Nem tudnak semmi érdekeset írni, olyan unalmas az egész lap, hogy csak elaludni lehet rajta, hát persze hogy fűhöz-fához kapkodnak, s elkövetnek, csak hogy olvasóikat megtartsák! 7

8 A szerkesztőségben újabb bosszúság fogadta: az öreg fülesbagoly aki a Csőr példányait szokta az olvasóknak kézbesíteni, megbetegedett, s nem volt, aki az újságot széthordja. A nagy kötegeket postára kellett bízni, ami azt jelentette, hogy az olvasók jóval később kapják meg a lapot. Így aztán nem csoda, ha az Egérújság kiszorít bennünket! süvöltötte Sün Sámuel nekikeseredve. Maholnap többen olvassák, mint a helyi lapot! Legjobb, ha be is zárjuk a szerkesztőséget, s valamennyien elmegyünk az erdőbe, bogarászni! Kuvik Kelemen, az egyetlen újságíró, fatönkké dermedve lapult a sarokban. Az a kiváló tulajdonsága volt ugyanis, hogy tollazatának különféle borzolásával teljesen el tudta magát változtatni. Ha elkésett egy-egy cikkel, s nem akart Sün Sámuel szeme elé kerülni, lesimította barna tollait, s széktámlává dermedve várta meg, míg a főszerkesztő mérge elmúlik. Ennek a tulajdonságának egyébként sok érdekes cikket köszönhetett. Beröppent hivatalokba, üzletekbe, olykor lakásokba is, és miután hozzáidomította magát a faburkolathoz, a lámpához, az asztallábhoz, vagy egyszerűen szeneslapát alakját öltötte magára, nyugodtan végighallgatott különböző vitákat és veszekedéseket. Másnap aztán nagy betűk hirdették a Csőr címoldalán: A szarkahivatalban munka helyett cserregéssel, és fényes tárgyak csereberélgetésével töltik az időt! Ezért halad lassan a szarkafészkek javítása!" Vagy: Rókaellenes hangulat a Baromfiklub közgyűlésén." Miután Sün Sámuel kellőképpen kiadta a mérgét, Kuvik Kelemen helyrerázogatta tollait, s visszaváltozván kuvikká, megkockáztatott egy észrevételt: Mi is indíthatnánk valamiféle pályázatot, hogy az olvasók érdeklődését kissé jobban felcsigázzuk. Micsoda? hördült fel Sün Sámuel. Az Egérújság módszereit kövessük? Ajándékokkal csalogassunk magunkhoz olvasókat, he? Nem ajándékokkal gágogott halkan Liba Leontin, a gépírónő, hanem kis játékos pályázatokkal. Az olvasók szeretnek mindenfélét beküldözgetni, és szeretik nevüket az újság hátlapján a nyertesek vagy megdicsértek között olvasni. Valami kis kézügyességi pályázatra gondolok verte tovább a vasat Kuvik Kelemen. Készítsenek az olvasók könyvjelzőt, lámpaernyőt, legyezőt vagy rongybabát, s aki a legszebbet küldi be, kedves kis ajándéktárgyat kap. Éppen ajándéktárgyakra van pénzünk! jegyezte meg savanyúan Sün Sámuel. Leontin sietve közbeszólt: Van egy ötletem! Hirdessünk rongybaba-pályázatot. Rongy, ugyebár, minden házban akad, az olvasóknak semmibe se kerül 8

9 rongybabát készíteni. A beküldött rongybabákat a karácsonyi játékvásáron eladjuk, s ami pénzt ebből beveszünk, azért vásárolhatunk a nyertesnek egy doboz konyakos kukoricát. Nem biztos, hogy liba nyerné meg huhogott az öreg fülesbagoly a sarokban. Sün Sámuel oda sem figyelt, csak a fejét rázta: Nem, nem, ostobaság! Még mit nem! Rongykacatok, limlomok..., más nem is hiányzik nekünk, nem elég, hogy minden a Leontin horgolásaival van tele! Liba Leontin megsértődött, és csőrét szorosan összezárva elfordult. Kuvik Kelemen azonban nem hagyta annyiban a dolgot. Az még nem minden, ha olvasóinkat kiműveljük mondta, ügyességre is kell nevelnünk őket! Ez hatott. Sün Sámuel valahonnan emlékezett rá, hogy Tyúkanyó csirkéi újabban nemcsak azt tanulják, hány szelvényből áll a giliszta, hanem azt is, hogyan kell célszerűen kapirgálni. No, nem bánom... adta be végül is a derekát. Rád bízom Kelemen, indíts valami ilyen kézügyességi rovatot. Csak nehogy nevetségessé váljunk miatta! A következő héten a Futrinka utcaiak kedvelt lapja, a Csőr, új rovattal jelent meg: Karommal-körömmel" ez volt a rovat címe, s egy rövid bevezető hírül adta az olvasóknak, hogy kézügyességi pályázat indul. Aki a legszebb saját készítésű rongybabát küldi be, értékes ajándékot kap. Lejjebb közölték a rongybaba szabásmintáját is, ez Liba Leontin műve volt. Bármilyen ócska harisnya vagy más, kimustrált fehérnemű megfelel rongybaba készítéséhez így a szöveg. Két nadrággomb, néhány színes szalag, rongydarabka, s kész a kedves, bájos baba." Sajnos, a rongybabakészítési pályázatnak nem volt sikere, mert az Egérújságban épp azon a héten fejeződött be a nagy keresztrejtvénysorozat, s mindenkit csak az érdekelt: ugyan, ki nyeri majd a Futrinka utcai köcsögházat? Erről beszéltek a cukrászdában, a Csupor klubban, az autóbuszon, s igazán nem lehet csodálni, hogy ebben a feszült légkörben senkinek sem volt türelme holmi rongyocskákkal bíbelődni. A szerencsétlen pályázatra mindössze egyetlenegy olvasó küldött be rongybabát. Minthogy aznap éppen szakadt az eső, a papírdobozon szétfutott a tinta, és a feladó neve, címe teljesen olvashatatlanná vált. Mikor Sün Sámuel megkérdezte Liba Leontint, hányan küldtek be rongybabát a kézügyességi pályázatra, Leontin szomorúan mutatta az ázott papírcsomagot: Még válaszolni sem tudunk neki, nem lehet kibetűzni a címet. Papírkosárba vele! harsogta Sün Sámuel falrengető hangon. És ezzel be is fejeztük az úgynevezett kézügyességi sorozatot. Aki meg 9

10 akar tanulni horgolni, kötni, kagylót fúrni, tollat festeni, makkot, tobozt aranyozni, az járassa az Erdő-mező mesterei című szaklapot. A Csőr, kedves munkatársaim, továbbra is a műveltséget fogja terjeszteni! Ezzel bement odújába, s úgy bevágta az ajtót, hogy az emeleti ólomkatona-fényesítő üzemben negyvenkét ólomkatona orra bukott. Sün Sámuel ilyesmivel, persze, nem törődött, annál kevésbé, mert egész szerkesztőségével két aprócska, földszinti szobácskában húzódott meg, s évek óta áhítozott az ólomkatona-fényesítő üzem helyiségeire. Mind ez ideig azonban próbálkozásai, hogy az ólomkatona-fényesítő üzemet kitúrja a házból, kudarcot vallottak. Ezért aztán akkor is buzgón csapkodta az ajtókat, ha nem volt mérges, hadd reszkessenek azok ott, odafönt. Most meg még ráadásul mérges is volt. Hát hogyne! A vetélytárs, az ősellenség, a hitvány szennylap, az Egérújság különkiadást ígér a nagy napra: az eredményhirdetés napjára. Különkiadás! Mindenki kapkodni fog utána, mert a Futrinka utcában elég ritkán rohannak végig különkiadással a kézbesítők. Amilyen bosszúsággal, sőt, mondhatni, undorral várta Sün Sámuel a beharangozott különkiadást, olyan örömteli izgalommal leste az egész Egerentyű család, mikor jelennek meg az utcán az Egérújság fürge küldöncei. A sajtház minden lyukacskájában egérorrok szimatoltak, sőt, egy nagyobb lyukból, szorosan egymás mellett, három érzékeny orrocska figyelt kifelé az utcára. Ez idő tájt mondta Sün Sámuel az újságírójának: Kelemen, kérlek, majd ha megjelenik az az átkozott különkiadás, borzolj magadból szemetestaligát, vagy amit akarsz, és vásárolj egy példányt. Én magam is kíváncsi vagyok, miféle egér költözik az utcánkba. Kuvik Kelemen kiröpült az ablakon, és elhelyezkedett egy hirdetőoszlop mellett. Aki látta, azt hihette, az utcaseprő mókus felejtette ott torzonborz seprűjét. Nem is vetett rá ügyet senki. Telt-múlt az idő, és a különkiadást nem hozták. Kuvik Kelemen, tollait lesimítva, elrepült a cukrászdába kávézni. A sajtházikón egyre nőttek, tágultak, szélesedtek a lyukak, mert az egérgyerekek a várakozás unalmában mindig haraptak egy kicsit a sajtból. Már nemcsak az orruk fért ki a lyukakon, hanem a fejük is, sőt a legmozgékonyabb egérgyerek, Edécske ki is pottyant az utcára. A nagy cincogásra Egerentyűné majdnem elájult, mert azt hitte, már a különkiadást hozzák. Egerentyű papával együtt napkelte óta ott ültek az emeleti ablakban, az utcát figyelve. Egerentyű úr aznap nem ment be a könyvtárba kéziratokat rágni, Egerentyűné nem főzött ebédet, a család hideget ebédelt, jobbára csak a falakról. De akárhogy is meresztették szemüket az utcára, a sok járókelő között csak nem vették észre az Egérújság fehéregér-küldönceit. Ezért kár volt egy nap szabadságot kivennem! idegeskedett Egerentyű úr estefelé, mikor már sötétedett. Nem értem, hol késik a különkiadás? 10

11 Biztosan oly sok megfejtés érkezett, hogy nem készültek el a sorsolással vigasztalta Egerentyűné. Hangja azonban cseppet sem volt meggyőző. Ő is aggódott, ő is nyugtalan volt, olyannyira, hogy egész éjszaka alig hunyta le a szemét. Egerentyű úrral együtt csak úgy, hajnal felé szenderedtek el, s mire reggel, kissé késve felébredtek, az Egérújság már ott fehérlett a lábtörlőn. Egyszerre ugrottak érte mind a harminckilencen, egyszerre akarták volna olvasni, és igazán csoda, hogy a nagy izgalomban, kapkodásban az Egérújság nem szakadt apró cafatokra. De bár inkább szakadt volna! Bár soha ne is jelent volna meg! Hogy süllyedne el az Egérújság szerkesztősége úgy, ahogy van, mindenestül a legmélyebb szennyvízcsatornában! Mert a hír, amit az Egérújság a beígért különkiadás helyett végül is az utolsó oldalon hozott, egészen, de egészen apró betűkkel, azt közölte, hogy a tízhetes rejtvénypályázat első díját, a Futrinka utcai modern, berendezett szoba-konyhás köcsögházat egy macska nyerte meg... 11

12 II. FEJEZET Egy macska különleges szerencséje A Csőr szerkesztőségébe, a földszinti, patkánylyuk nagyságú szobácskákba az őszi napsugárnak csupán a csücske jutott el. Ez a kis napsugár-farkinca is elég volt azonban ahhoz, hogy ezen a napon bearanyozza, felderítse az egész szerkesztőséget. Liba Leontin táncdalokat gágogva kopogtatta a billentyűket, Kuvik Kelemen jókedvűen hintázta magát a széken, s még az öreg fülesbagoly sem szidta az olvasókat, akik miatt nap mint nap végig kellett szárnyalnia a hosszú, hosszú Futrinka utcát, valamint annak minden kacskaringós mellékutcáját. Sün Sámuel, aki máskor dührohamot kapott, ha gépírónőjét gágogni hallotta, most sugárzó arccal állt a főszerkesztői szoba ajtajában, és csak örvendezni tudott. Milyen szép nap ez a mai ismételgette ellágyulva. Hát mondja csak, öreg fülesbaglyom: csakugyan úgy elkapkodták a különkiadásunkat? Hogy elkapkodták-e? huhogott a vén fülesbagoly a nevetéstől rázkódva. Alig értem ki az utcára, jóformán még el sem vijjanthattam magamat, s már az egész csomagot szétkapkodták, huss! Hát igen, várták a Futrinka utcaiak a különkiadást! nevetett Kuvik Kelemen. És ha már az Egérújság adós maradt a beígért csemegével, legalább a Csőr kielégítette az olvasók kíváncsiságát. Sün Sámuel szeretettel nézte az asztalára terített különkiadást, az egyetlen példányt, ami az olvasók nagy rohamából megmaradt. Feledhetetlen emléke egy gyönyörű napnak! Címoldalán a Futrinka utcai köcsögház fényképe, alatta nagy, kövér betűkkel: EGY MACSKA KÜLÖNLEGES SZERENCSÉJE Amire nem számítottak az egerek: macska nyerte az Egérújság rejtvénypályázatának első díját! A szépen berendezett köcsögházba, amely az egérolvasók filléreiből épült, egy macska fog beköltözni! Csúfos kudarcba fulladt tehát a nagy hírveréssel elindított rejtvénysorozat..." Sün Sámuel már legalább negyvenedszer olvasta ezeket a sorokat, s még mindig nem tudott betelni velük. Visszagondolt találkozásaira a kiállhatatlan Egerentyűékkel, akik olyannyira biztosra vették, hogy ők, éppen ők nyerik majd meg a köcsögöt! Lám, ha a Csőrt, a derék, öreg 12

13 Csőrt, a Futrinka utcaiak kedvenc családi lapját olvasták volna, megkímélhették volna magukat ettől a súlyos csalódástól! Kelemen, repülj be a városba, és készíts riportot azzal a macskával! szólt át a másik szobába. Fényképezőgépet is vigyél, a macska nagyított képét az első oldalon fogjuk közölni. Tudj meg mindent pontosan: hol élt eddig, hogyan jutott eszébe megfejteni az Egérújság keresztrejtvényeit, amelyek, mint mindenki tudja, hemzsegnek a macskákat sértő kifejezésektől. Kuvik Kelemen felcihelődött, és már éppen az ablakpárkányra röppent, hogy kiszárnyaljon a szabadba, mikor az ablak alatti papírkosárban valaki nyafogni kezdett: Unatkozom! Játszani akarok! Kuvik Kelemen majdnem hanyatt vágódott ijedtében. Tollait felborzolva nézett a papírkosárba, de ott, borítékok és összegyűrt kéziratlapok között csak egy ócska kartondobozt látott. És a dobozból újra felhangzott az a furcsa kis nyafogó hang: Játszani akarok! Engedjenek ki! Mi ez a sápítozás? érdeklődött bentről Sün Sámuel. Ki nyafog? Liba Leontin, akinek szemébe a legcsekélyebb izgalom is könnyeket csalt, reszkető hangon felelt: Az a szegény kis rongybaba, akit a papírkosárba dobtunk. Játszani akar! Sün Sámuelt kicsalta odújából az érdeklődés. Ő maga emelte ki a kartondobozt a papírkosárból. Leszedték róla a zsineget, s a következő percben előkerült az egyetlen rongybaba, amely a Csőr félresikerült, bátortalan pályázatára, mint pályamű beérkezett. Szó, ami szó, elég csúnyácska volt szegény. Valami színehagyott harisnyából varrták, feje búbján gyűrött szalagcsokrocska pótolta a hajat, de kerek nadrággombszemével olyan derűs bizalommal nézett a Csőr munkatársaira, hogy azok valamennyien, beleértve az öreg fülesbaglyot is, visszamosolyogtak rá: Hogy hívnak? Böbe babának mutatkozott be a pályamű. Nagyon szeretek játszani. Kuvik Kelemen, aki maga is roppant játékos természetű volt, azonnal ajánlkozott, hogy majd ő bújócskát játszik a rongybabával. Hogyisne! mordult rá Sün Sámuel. Te csak menj, és készíts riportot azzal a macskával. Böbe babát bízd ránk. Majd találunk neki valami játékot. Találtak is. Mire a kéziratot a nyomdába kellett vinni, Böbe baba már ott trónolt Kuvik Kelemen íróasztalán, és Liba Leontin utasítása szerint csipkemintás terítőcskéket vagdalt ki papírból. Megkaparintotta a ragasztót is, és az ócska papírdobozt, amelyben érkezett, kívül-belül teliragasztotta színes képecskékkel. Mire ezzel elkészült, a feje búbjáig összekente magát ragasztóval, és az öreg fülesbagoly véleménye 13

14 szerint csak tollakba kellett volna hempergetni ahhoz, hogy kis, kerek szemű bagoly váljék belőle. Nem akarok bagoly lenni! jelentette ki Böbe baba ellentmondást nem tűrő hangon. Rongybaba vagyok! Igazi rongybaba! Azért nem kell úgy összemaszatolnod magadat! jegyezte meg a mindig hófehér tollazatú Leontin. Mit szól majd a főszerkesztő úr, ha itt minden ragadni fog? Szerencsére Sün Sámuel főszerkesztő urat az Egérújság csúfos kudarca olyan szokatlanul elnéző hangulatba ringatta, hogy még az sem ingerelte fel, mikor Böbe baba játékból ócska levélborítékokat tűzdelt a tüskéire. És éjszakára mi lesz ezzel a kis rongybabával? kérdezte Liba Leontin tanácstalanul. Én, ugye, társbérletben élek, hozzám, sajnos, nem jöhet szegényke, pedig úgy sajnálom! és már peregtek is a könnyei. Majd visszamászom a dobozomba aludni! nyugtatta meg a kedélyeket Böbe baba. Csak előbb kérek valamit enni, mert nagyon éhes vagyok! Míg Liba Leontin eltotyogott az önkiszolgáló boltba, hogy Böbe babának kakaót és süteményt vegyen. Sün Sámuel agyában merész elgondolás született. Ezt a kis rongybabát felvesszük kisegítőnek! közölte ötletét az öreg fülesbagollyal. Maga már úgyis nehezen repül, gyakran betegeskedik, nem is jól lát, kell valaki, aki ideszalad, odaszalad, afféle kis mitugrász, akit hol ide küldök egy levéllel, hol oda egy üzenettel. Segíthet az újságkihordásban is! vélte az öreg fülesbagoly. Csak pénzt nem szabad a kezére bízni, mert ahhoz butuska. Sün Sámuel helyeslőleg bólintott: Így gondoltam én is. A szerkesztőség fogja élelmezni és ruházni, azonkívül majd kap valami kis zsebpénzt, hogy nyalánkságokat vehessen magának, ha kedve szottyan rá. Böbe baba, míg sorsáról tárgyaltak, önfeledten játszott egy régi bélyegzővel. Negyedóra sem telt belé, és a szerkesztőség falán köröskörül lila csík húzódott: CsőrCsőrCsőrCsőrCsőrCsőrCsőrCsőrCsőrCsőrCsőrCsőrCsőrCsőr Fölöttébb játékos anyagból varrták állapította meg róla az öreg fülesbagoly. Igen, igen, de hát el kell fogadnunk olyannak, amilyen! dünnyögött a főszerkesztő kissé gondterhelten. Végre is, nem dobhatjuk ki az utcára. A mi felhívásunkra küldték, tehát nekünk kell róla gondoskodnunk. Legalább emlékezetessé tesszük valamivel ezt a mai szép napot. 14

15 Néhány házzal odébb Egerentyűék semmivel sem kívánták ezt a napot emlékezetessé tenni. Sőt! Bár soha ne virradt volna ránk ez a nap! zokogott Egerentyűné, vizes borogatással a homlokán. Rajtunk fog nevetni az egész Futrinka utca! Ezt még csak elviselném valahogyan cincogta búsan Egerentyű úr, de ha rágondolok, hogy a fényesen berendezett köcsögházba egy macska, egy lusta, semmirekellő, henye macska költözik be, hát legszívesebben egérfogóba ugranék mérgemben... Egerentyűné napokig nem mert az utcára menni. Gondos kezek azonban küszöbére helyezték a Csőr ama számát, amelyben Kuvik Kelemen híres riportja megjelent: Cicamicával, a boldog nyertessel így kezdődik a cikk egy belvárosi padlás zugában találkoztam először. Kérdésemre, hogyan jutott eszébe a rendkívül apró betűs Egérújságot olvasgatni, azt felelte, hogy az Egérújságot, szemrontó nyomása ellenére, sokkal több macska olvassa, mint azt általában hiszik. Az Egérújság sűrűn közöl képet egerekről, s ezt minden macska örömmel tanulmányozza. Az olyan tudósítások pedig, hogy a Patkány körúti aluljárót több száz egér jelenlétében avatták fel, valósággal megdobogtatják a macskaszíveket." A cikkből rengeteg érdekes dolgot lehetett megtudni a nyertes macskáról: hogy eddig egy huzatos szemétládában lakott, hogy nagyon szeret játszani, hogy kedvenc itala a pasztőrözött tej, hogy kitűnően tájékozódik a sötétben, és a háztető szélén üldögélve gyakran nézi, csak úgy az ablakon át a Televízió mozgalmasabb műsorait. Kuvik Kelemen cikkét számtalan fénykép tarkította: Cicamica a szemétládában ülve, Cicamica a padláslépcsőn sütkérezve, Cicamica bajusza felnagyítva, Cicamica karmai ugyancsak felnagyítva, egészen közelről, Cicamica szalagcsokorral a farkán, Cicamica farka szalagcsokor nélkül, és így tovább. Olyan kép is akadt, ami Cicamicát alvás közben összegömbölyödve ábrázolta. Az Egerentyű gyerekek azonban hiába forgatták az újságot jobbra-balra, sehogyan sem tudták megállapítani, hol kezdődik Cicamica, és hol végződik. Addig vitatkoztak ezen, éktelen cincogással, míg Egerentyűné szét nem csapott közöttük: Micsoda? Arról a macskáról olvastok? Ahelyett, hogy foszlányokká rágnátok minden róla szóló cikket meg ezeket a 15

16 szemérmetlen fényképeket a karmairól... Csak tudnám, hogyan került tisztes hajlékunkba ez a förtelem? Nos, erre a kérdésre egyedül a Csőr új alkalmazottja, Böbe baba tudott volna válaszolni, akit az öreg fülesbagoly aznap reggel fogott be újságkézbesítésre. Böbe igen nagy buzgalommal látott munkához, az előfizetők címét tartalmazó jegyzéket azonban már az indulás pillanatában elvesztette. Egy darabig körben forgott, keresgélt a kapu alatt, azután elindult, és válogatás nélkül minden postaládikába belepottyantott egy-egy példányt. Ez igazán nem volt nehéz munka. Böbe dudorászva baktatott az utcán, megcsodálta az emeletes malacólat, Nyúlék zöldségeskertjét, a kirakatokat, a Fészek mozi falán ékeskedő képeket, és körülbelül fél óra hosszat ácsorgott a Lépesméz cukrászda előtt, mert onnan minden ajtónyitással édes süteményillat csapott ki. Talán még ma is ott álldogálna, ha észre nem vesz egy csapat fiatal csirkét. Hová mentek? kérdezte kíváncsian. A parkba, kapirgálni. Gyere velünk, olyan érdekes ott! Böbe nem mondatta kétszer. Hóna alatt a maradék újságcsomóval a csirkék után szaladt. Azok egy közeli kis parkba vezették. Nagyon kellemes itt! mondták neki. Nézd, milyen szépen virítanak a dáliák, és milyen csinos legyek sütkéreznek a szirmaikon! A park csakugyan telis-tele volt lángoló, sárga és piros dáliákkal. Böbe figyelmét azonban nem annyira a dús virágpompa ragadta meg, mint inkább az a szobor, amely a park közepén állott, a gesztenyefák alatt. A fehér márványszobor kisfiút ábrázolt, mellette födeles kosárka. Két kezét a kisfiú olyasformán illesztette egymásba, mintha valami bogarat őrzött volna behajlított ujjai börtönében. Mi van a kisfiú kezében? faggatta Böbe az egyik csibét, akit testvérei Pöhölykének szólítottak. Állítólag egy futrinka magyarázta Pöhölyke készségesen. Abból gondolják ezt, hogy a fiú mellett födeles kosár van. A futrinka hasznos bogár, és sokan hazaviszik az erdőben talált futrinkákat a kertjükbe, hogy ott pusztítsák a káros hernyókat. Persze, mi még a futrinkáknál is hasznosabbak vagyunk, mert én magam például harminchat hernyót bírok uzsonnára elfogyasztani, Tarajka, a bátyám viszont negyvenkettőt! Böbe hallotta is, nem is az értékes felvilágosítást. Egyre csak a márványszobrot csodálta. Milyen szép tiszta! gondolta irigyen, miközben végignézett saját, maszatos kezén, no meg a ruháján, melynek pöttyös mintája alig látszott a foltoktól és a pecsétektől. Jó neki! Márványból van, nem piszkolódik úgy, mint..., mint mások, akiket csak rongyból varrtak... Merengéséből nagy csipogás riasztotta fel: Gyerünk hintázni! Menjünk az ivókúthoz! Hinta! Ivókút! Böbe hátat fordított a márványszobornak, és a csirkék után talpalt. Micsoda nagyszerű kis park ez! Igaz, hogy a hinta csak afféle billenős szerkezet, egyetlen szál deszkából, de elfért rajta az egész csibehad, Böbével együtt. Hintáztak, azután vizet ittak, azután 16

17 megint hintáztak, megint vizet ittak, és így ment ez, míg csak be nem sötétedett. Böbének akkor jutottak eszébe a kikézbesítetlen újságok. Elköszönt hát a csirkéktől, és szaladt kézbesíteni. Sün Sámuel éppen a szokásos heti szerkesztőségi megbeszélést tartotta, mikor Böbe, hóna alatt jókora papírzacskóval, hazaérkezett. Szerencséjére nagy vita folyt, s a zajos gágogásban, huhogásban, kuvikolásban senki sem vette észre a besurranó Böbét. Zavartalanul bemászhatott dobozába, és hozzákezdhetett az evéshez. Arról volt szó, folytassa-e a Csőr a Hulló falevelek nyomában" című megható riportsorozatát, vagy se. Leontin a folytatás mellett kardoskodott: Nem lehet szó nélkül hagyni ezeknek a szerencsétlen faleveleknek a sorsát! Ott sodorja őket a szél az utcán, némelyiket még a sárba is bele tapossák, olyan szívfájdító! Kuvik Kelemen azt ajánlotta, ismertessék inkább a mosható gumibabák és műanyag játékok gyártásának módját. Böbét ez nagyon érdekelte, bele is szólt a vitába: A mosható babákról írjunk, hogy mitől moshatók; a falevelekről úgyis tudja mindenki, hogy tavasszal újra kinőnek. Minden tekintet Böbére szegeződött. Ó, hát itthon vagy! fordult feléje Sün Sámuel. Legalább megkérdezhetem tőled, miért nem kapott ma újságot Kacsa Karola, Kakas Kázmér, Tyúkanyóék, a nyugdíjas hintaló és még sokan mások? Ezek biztosan mind a páros oldalon laknak felelte Böbe baba, hirtelen lenyelve egy pogácsát. Ma csak a páratlan oldalon lakóknak jutott. Micsoda? kiáltott Sün Sámuel megdöbbenve. A páratlan oldalon lakóknak? Talán bizony még Egerentyűéknek is vittél újságot? Meg annak a széltoló Sompolyogi- Mosolyoginak, minden rókák legravaszabbikának, aki már egy fél éve tartozik az előfizetési díjjal? Ilyeneknek jutott a Csőr mai, nevezetes számából, a régi, becsületes előfizetők pedig hiába várták kedvenc lapjukat! De hiszen holnapra megint nyomnak újságot! igyekezett főnökét megnyugtatni Böbe baba. Abból majd viszek nekik kettőt, a mai helyett is egyet. Síri csend lett. Kuvik Kelemen csőréből tört csak elő valami köhögéssé torzult kacaj. Sün Sámuel mély lélegzetet vett, és vészjósló hangon kérdezte: Hát te azt hiszed, hogy a holnapi újságban ugyanaz lesz, mint a maiban? Böbe gyanúsnak találta a kérdést, nem sietett hát felelni rá. Sün Sámuel azonban nem is várt választ. Éles elméjével nyomban felfogta, miről van szó. Ezek szerint te folytatta ugyanolyan vészjósló hangon, bár lapunk munkatársa vagy, a Csőr cikkeiből még soha egy sort sem olvastál el! 17

18 Igaz, ami igaz, Böbe az újságot csak nyirbálásra, ragasztásra, csákók és papírvitorlások készítésére használta eddig. A Csőr nap mint nap fontos, érdekes tudnivalókat közöl az olvasókkal! zengett és mennydörgött Sün Sámuel hangja. Aki lapunkból ma megtudta, ki is a köcsögház boldog tulajdonosa, az a holnapi lapból már Cicamica megérkezéséről fog értesülni! Holnap érkezik Cicamica! csillant fel Böbe nadrággombszeme. Igen, holnap! Éppen ezért a reggeli lapot több gonddal kell kézbesítened. Másnap hajnalban Böbe, megszívlelve Sün Sámuel intelmeit, szoknyájához gombostűzte a hosszú papírcsíkot, amelyen az előfizetők neve és címe állt. Így a kézbesítéssel nem is volt semmi baj, leszámítva azt, hogy amíg Böbe egy járdaszéli tócsában nézegette magát, Döfi, Kecskéék legvirgoncabb kis gidája megette az utolsó példány címlapját, a vezércikkel együtt. Böbe torkaszakadtából bömbölt: Most hogy adjam ezt oda Kacsa Karolának? Ő a mi Liba Leontinunk társbérlője, és majd elhápogja neki, hogy félig megevett újságot kapott, és Liba Leontin biztosan szól Sün Sámuelnek, brühühü! Döfi restellte, amit tett, elkérte hát Kecske mamától az ő ép lappéldányukat, és kicserélte a megrágott újsággal. Böbe megnyugodott. Mikor pedig Döfi fogócskázni hívta a parkba, a béke teljesen helyreállt. A csirkék is ott kapirgáltak a virágágyásokban, és valahányszor Döfi legelni akart a sövényből, éktelen csipogásba kezdtek: Megmondunk Morzsának! Megmondunk Morzsának! Ki az a Morzsa? érdeklődött Böbe. Morzsa kutya a Futrinka utcai éjjeliőr, de napközben a parkban alszik, hogy álmában is őrizzen valamit. Morzsa csakugyan ott aludt egy sárga virágú dália tövében, ahová jó melegen odasütött a szeptemberi nap. Milyen kicsi kutya! fitymálta Böbe, miután szemügyre vette az alvó éjjeliőrt. Kis, kurta lábú tacskó. A lába kurta, de a dereka hosszú! jegyezte meg Döfi. Majd meglátod, ha fölébred és nyújtózkodik, hogy milyen hosszú. Sajnos, Morzsa olyan sokáig aludt, hogy Böbe nem győzte kivárni ébredését. Elment inkább a csirkékkel játszani, kapirgált velük a porhanyós virágágyásban, hempergett, bukfencezett, pancsolt az ivókútnál, egyszóval pompásan szórakozott. Akkor ment csak haza, mikor megéhezett, és eszébe jutott, hogy a papírzacskóban van még két pogácsa. A vén, vaksi fülesbagoly éppen kinézett az ablakon. Valami piszkos rongycsomó van az ajtó előtt! mondta hunyorogva. Nem értem, honnan került ide, hiszen csak az imént söpörtem le a járdát! Én vagyok az! szólalt meg Böbe, hogy eloszlassa a félreértést. Kicsit játszottam a parkban. 18

19 Mikor Liba Leontin meglátta Böbét, majdnem elájult: Rögtön itt a busz Cicamicával, és most álljak neki ezt a maszatgombócot mosdatni! Majd megmosdatja, Leontin, az esemény után! mondta Sün Sámuel szigorúan. Amíg mi felvonulunk Cicamica fogadására, addig Böbe baba szépen elolvassa a Csőr múlt vasárnapi vezércikkét a hiábavaló károgásokról. Ezután rázárták az ajtót Böbe babára, és elvonultak Cicamicát fogadni. Valamennyien szépen kiöltöztek: Liba Leontin nyakában földig érő kukorica gyöngysor lógott, Kuvik Kelemen legújabb, keresztben csíkos farktollait viselte, az öreg fülesbagoly felvette ünnepi mellényét a tobozgombokkal, Sün Sámuel pedig újrafényeztette és belakkoztatta valamennyi tüskéjét. Olyan volt a napsütésben, mint egy színarany tűkkel telitűzdelt tűpárna. Bámulta is mindenki! Cicamica érkezésének hírére ugyanis hatalmas tömeg verődött össze a Kígyó köz és a Futrinka utca sarkán. Még a nyugdíjas hintaló is elődöcögött piros tetejű istállójából. Kandúr Károly, az Aranyperec sütöde vezetője egy csokor rózsaszínű virslit szorongatott. A tömegből mindjárt tettek is rá megjegyzést: Örül a kandúr, hogy még egy macska költözik az utcába! Bezzeg nem örülnek Egerentyűék! Igaz, hogy át sem vették a csomag hurkapálcikát, amit nyertek? Igaz hát! Egerentyű úr levelet írt az Egérújság szerkesztőségének, hogy tartsák meg a hurkapálcikát, és soha ne is legyen más rágcsálnivalójuk! Sün Sámuel szorgalmasan jegyezte az innen-onnan elhangzó megjegyzéseket. Az ilyen megnyilvánulások az életet tükrözik, ezekből lesznek a legérdekesebb cikkek. Majd nagyot néz az a macska, ha megtudja, hogy egy kutya a szomszédja. No bizony! Egy ilyen remek köcsögházért hallgathat egy kis kutyaugatást! A másik oldalról ki a szomszédja? Sompolyogi-Mosolyogi, a róka. Az nem ugatós. Hát nem. Én azért inkább Morzsát vállalnám szomszédomnak, mint azt a kétszínű rókát. Ha macska volnál, akkor is? Még akkor is, kukurikú! Ha az Egérújság vezetői tudták volna, hogy főnyereményüket egy macska nyeri meg, biztosan Ebfalván építtették volna ezt a köcsögházat! Azt mondják, nem is mertek tudósítót küldeni erre a nagy eseményre! Már hogyne mertek volna? Csakhogy nem egeret, hanem egy tagbaszakadt patkányriportert. Azt a szürke rongycsomót nem a patkányriporter vesztette el? Azt ott? Ugyan már! Hiszen az a Csőr szerkesztőségéhez tartozik!...a Csőr szerkesztőségéhez tartozik..." szántotta Sün Sámuel ceruzája sebesen a papírt. Csak miután leírta, döbbent rá, miről is van szó. Szörnyű gyanúval eltelve nézett körül. Balsejtelme nem csalt: Böbe baba állt mellette, a felismerhetetlenségig piszkosán, de az elégedettségtől ragyogó szemmel. 19

20 Hogy kerülsz ide! rivallt rá Sün Sámuel, miután felocsúdott elképedéséből. A kályhalyukon és a szellőztetőn keresztül tájékoztatta Böbe baba. Nagyon untam azt a cikket a hiábavaló károgásokról, és gondoltam, inkább megnézem, hogyan érkezik meg az a híres Cicamica. Sün Sámuelnek minden tüskéje külön reszketett a méregtől. Mielőtt azonban eldöröghette volna lesújtó véleményét az olyan rongybabákról, akik nem átallanak fülig mocskosan az utcán mutatkozni, Liba Leontin elgágogta magát: Ott van! Ő az! Most száll le az autóbuszról! Igen, a 99-es buszról akkor libbent le egy hófehér cica, kék szalaggal a nyakában. Kandúr Károly már rohant is feléje, a virslicsokrot lobogtatva. Kuvik Kelemen, a szemfüles fotóriporter egy hirdetőoszlop tetejére röppent, hogy megörökítse a nagy pillanatot, mikor a boldog nyertes átlépi a főnyeremény küszöbét. Sün Sámuel az előremozduló tömeget igyekezett tüskéivel visszaszorítani, de hiába. A cicát akarjuk látni! csipogták, röfögték, kotkodácsolták, visították, harsogták minden oldalról. Az öreg fülesbagoly, aki szintén egerésző természet lévén rokonszenvezett a macskákkal, elhuhogta magát: Éljen Cicamica! Több sem kellett! A következő pillanatban már hangos éljenzéstől zengett az egész Futrinka utca. Kendők lobogtak, színes tollak kavarogtak, verebek röpködtek, és az autóbusz alig tudott továbbhaladni a sűrű tömegben. Egerentyűné, aki mindezt egy utcai egérlyuk rejtekéből nézte végig, olyan rosszul lett az irigységtől, hogy kénytelen volt bevenni három idegcsillapító mákszemet. Maga az ünnepelt nagy zavarban volt. Jóval kisebb tömegre, és sokkal nagyobb köcsögre számított. Kis hurkabőr táskájával a hóna alatt tétován állt meg a köcsögház lépcsőjén. Beférek én ebbe? kérdezte kétkedőn. Sün Sámuel legszívesebben a keblére ölelte volna. Beférek én ebbe?" Tökéletes! Ez lesz a címe annak a cikknek, amely a másnapi Csőr hasábjain az egerek szűkmarkúságát fogja az olvasók elé tárni. Kuvik Kelemen, mintha csak olvasott volna főnöke gondolataiban, olyan fényképeket igyekezett készíteni, amelyek Cicamicát nagynak, a köcsögházat viszont egészen kicsinek, csak a háttérből mutatják. Sajnos, nem volt könnyű dolga, mert valahányszor egy-egy jó beállítást talált, Böbe baba véletlenül mindig éppen belesodródott a képbe. Pedig jobbnál jobb témák kínálkoztak: a boldog nyertes meghatottan harap a feléje nyújtott virslicsokorból; a boldog nyertes néhány köszönő szót szeretne rebegni az összegyűlt tömegnek, de hangja meghatott dorombolásba fül; a boldog nyertes hófehér bundáját apró nyuszimancsok cirógatják; egy lelkes gida gyönyörű, fodros kelkáposztalevelet terít a boldog nyertes lába elé; a boldog nyertes 20

Mi újság a Futrinka utcában?

Mi újság a Futrinka utcában? BÁLINT ÁGNES NNCL1366-4FBv1.0 KENDE MÁRTA RAJZAIVAL AZ AZONOS CÍMŰ TV-MESEJÁTÉKBÓL ISMERT BÁBFIGURÁK KÖZÜL CICAMICÁT BRÓDY VERA A TÖBBIT LÉVAI SÁNDOR TERVEZTE Mi újság a Futrinka utcában? MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom NAGYTAKARÍTÁS Én csak egy szegény asszony vagyok. Asszonyiságom utolsó éveit számlálgatom már, a fejemen tincsekké duzzadtak a fehér hajszálak, az arcomon, a szám körül megszaporodtak a ráncok, lekúsznak

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Tanuló neve: Dátum: Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Egérszegi Cincin más volt, mint a többi egér. Ilyen kicsi egeret még életemben nem láttam! jegyezte

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A Károlyi Pályázat Kémia Írta: Elefánti Barbara 10. A 2007. november 3. Tartalomjegyzék 2. oldal: Tartalomjegyzék 3. oldal: Bevezetés 4. oldal: Emil Fischer élete és munkássága 5.-7. oldal: Beszélgetés Emil

Részletesebben

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Benedek Elek Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, túlonnan túl Megálljatok csak, nem jól kezdettem Hát: volt egyszer

Részletesebben

KIHALT, CSENDES UTCA

KIHALT, CSENDES UTCA KIHALT, CSENDES UTCA Göb megállt egy hosszú kőkerítés mellett. Nem messze innen, rézsút egy valamivel szélesebb utca nyílt, s vége felé, a házak falára már bevilágítottak az állomás fényei. Utazótáskáját

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 (SERBÁN ANDRÁS igaz székely ember emlékének) Karácsonyi történet Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első

Részletesebben

Itt van! Már megint nem hagy békén a reggel. Itt parancsolgat, és ébresztőt harsog a fülembe, pedig én nagyon álmos vagyok. Na, mindegy! Most kikukucskálok a takaróm alól, hátha mégis éjszaka van és lehet

Részletesebben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben SZKB103_10 Konfliktusok a közösségben tanulói konfliktusok a közösségben 3. évfolyam 103 Diákmelléklet D1 Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót

Részletesebben

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek?

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Tudod, az úgy van próbált Verena beszélgetést kezdeményezni Alexandrával a reggelinél. Nyújtotta a szavakat, nem nagyon tudta, hogyan mondja meg négyéves kislányának,

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

A macska keresztfia. (széki népmese)

A macska keresztfia. (széki népmese) A macska keresztfia (széki népmese) Egyszer egy macska játszadozott egy egérrel. Meg akarta enni. Hát aztán már az egeret megsajnálta, olyan ügyes egér volt. Meggondolkozott a macska, s nem ette meg. -

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A II-A ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF. Citit. Școli și secții cu predare în limba maghiară maternă TEST 1

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A II-A ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF. Citit. Școli și secții cu predare în limba maghiară maternă TEST 1 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A II-A 2015 ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF Citit Școli și secții cu predare în limba maghiară maternă TEST 1 Judeţul/ sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

A legszebb magyar állatmesék

A legszebb magyar állatmesék A legszebb magyar állatmesék Roland Tartalomjegyzék A lompos medve...4 A mezei nyúl és a sündisznó...8 A kakas és a pipe... 12 Sündisznócska lovagol... 14 A kolbász, a béka és az egér... 18 A tréfás farkas...

Részletesebben

A Cseppnyi Önbizalom kútja

A Cseppnyi Önbizalom kútja Bertóti Johanna A Cseppnyi Önbizalom kútja Szereplők: Fodor testvérek (kertészlegények) Bodor Magnólia, tündér Kuruzs Ló Utolsó Sárkány Kurta Farkú Malac Félénk Tigris 1 1. jelenet Kert. Csukott szirmú

Részletesebben

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt.

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Andrassew Iván A folyó, a tó és a tenger A platón ültünk Avrammal, a teherautót egy szerzetes vezette. A hegyoldalból a menekülttábor nem tűnt nagynak.

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

Mikes Lajos SANYI MANÓ KÖNYVE

Mikes Lajos SANYI MANÓ KÖNYVE Mikes Lajos SANYI MANÓ KÖNYVE MIKES LAJOS Sanyi manó könyve 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. A DARÁZS NÉNI Egyszer, mikor Sanyi manó vígan röpdösött a réten, hóna alatt a seprűjével, észrevette, hogy közel ahhoz

Részletesebben

Óravázlat. Megjegyzés. munkaforma. I. Bevezető beszélgetés, ráhangolódás: Közös megbeszélés az óravezető irányításával, frontális munkaforma.

Óravázlat. Megjegyzés. munkaforma. I. Bevezető beszélgetés, ráhangolódás: Közös megbeszélés az óravezető irányításával, frontális munkaforma. Óravázlat Készítette: Csillagné Lugossy Marianna (kiegészítette Bubernik Eszter) Évfolyam: 5. Tematikai egység: A technikai fejlődés hatásai Az óra témája: Más, mások tulajdonának tisztelete. Az emberi

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

A rozsfejek mozgása árulta csak el az unoka bóklászásának a helyét. A lánygyerek egy csokor tarka virággal került elő. Viszem a Mamának! mondta.

A rozsfejek mozgása árulta csak el az unoka bóklászásának a helyét. A lánygyerek egy csokor tarka virággal került elő. Viszem a Mamának! mondta. Zsuppozás A kis faluban, az Új utca végén, csak az országúton kellett átmenni és máris a mező, a szántóföldek terültek el. Ez volt a Paptag. Silány föld volt. A bérleti díja sem volt sok. Rozsnak jó volt,

Részletesebben

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG?

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? I. könyv Még meddig tart a dackorszak? PROLÓGUS Géza és Lina egymás mellett ültek a folyosói padon, a főorvosi szoba előtt. Várták, hogy beszólíttassanak. Nem beszéltek, mindegyikük

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett Harmadik lecke - Hol a koffer? -A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. -Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő. Zokni,

Részletesebben

Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek.

Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek. 8 II Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek. Mi, többiek maradtunk. Bár a tanárok igyekeztek gyorsan eltüntetni

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

... Talyigán vetett ágy. hózz mosni, takarftaxri, én meg ideástam e mögé a dög taliga mögé és

... Talyigán vetett ágy. hózz mosni, takarftaxri, én meg ideástam e mögé a dög taliga mögé és Németh István Talyigán vetett ágy Háti itt van a tavasz is megint. A tavasz mindig eljön, meg a: nyár is, meg a tél is, ha várják, ha nem. Az ember szerencséje em jđn el soha. Hiába várják, hiába futnak

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Húsvét a Bruderhofban

Húsvét a Bruderhofban Húsvét a Bruderhofban 1998 augusztusában Gyurka bácsi bíztatására az akkor 6 fős családunk elrepült az angliai Beech Grove nevű protestáns eredetű, megújult hutteri gyökerű családközösségbe. Erről a 6

Részletesebben

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014 CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014 Test 1 Limba maternă maghiară pentru elevii de la şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară Judeţul/sectorul...

Részletesebben

A HECSEDLI MEG A POSTÁS

A HECSEDLI MEG A POSTÁS SZEMLE 13 T. Ágoston László A HECSEDLI MEG A POSTÁS Hecsedli. Várjuk a postást mondta Bányai, az író, és letette a kagylót. Régi, jól bevált, mondhatni egyezményes szövegük volt ez Zsengellérrel, a költővel

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1.Feladat TOTÓ (Húzd alá a helyes választ!) 1. Mibe lépett bele Kópé, amikor vérzett a lába? egy hegyes szögbe egy süni

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. 1 2 Nagyon régen, mielőtt megszülettél, 'Abdu'lBahá ellátogatott Amerikába. Az utazás alatt Amerikában

Részletesebben

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság ELSŐ FEJEZET Nem így kellett volna történnie. Addie Folsom úgy képzelte, a középiskola után hat évvel tehetősen és egy jó kocsi volánjánál ülve tér majd haza. Ehelyett behúzott nyakkal és egy közel háromszázezer

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

Pánov bácsi karácsonya Illusztrációk: Szabó Enikő

Pánov bácsi karácsonya Illusztrációk: Szabó Enikő Lev Tolsztoj Pánov bácsi karácsonya Illusztrációk: Szabó Enikő Élt egyszer, valamikor réges-régen, egy messzi orosz falucskában egy öreg cipészmester. Pánov volt a neve, ám senki sem nevezte Pánovnak,

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke Hatodik lecke A nagy találkozás Szia, Lilla! Szia, Gergely! Hát te honnan jössz? Az egyetemről. Ma csak egy előadás van, reggel. Úgyhogy most fölmegyek a Várba. Mit csinálsz a Várban? Bemegyek a Ludwig

Részletesebben

Akinek élénk a képzelete, és maga elé idéz egy boldog pillanatot, és majdnem jó neki, nos, ő arra is képes, hogy eget építsen pokolra.

Akinek élénk a képzelete, és maga elé idéz egy boldog pillanatot, és majdnem jó neki, nos, ő arra is képes, hogy eget építsen pokolra. II. A KÉPZELET Akinek élénk a képzelete, maga elé idézhet egy-egy boldog pillanatot, és ha éppen itt áll mellettem, és az útvesztőkbe kémlel, nem lát mást, csak kupoláról kupolára szálló galambokat. De

Részletesebben

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis csillag a milliárdnyi többi között állt fenn az égen. Végtelenül messzi kis fehér pont volt csupán. Senki sem vette észre - éppen ez volt bánata. Hajnalban

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom Jeremej Ajpin Kihunyó tűzhely mellett A Földet hallgatom Este, amidőn a Nap ott függött a fenyőfák csúcsán, Anyám lehalkított hangon szólt rám: Ne zajongj. Miért nem szabad zajongani? Mindjárt elül a Nap.

Részletesebben

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT 1. fejezet Jack Reacher egy dupla feketét rendelt, csokireszelék és cukor nélkül, nem porceláncsészében, hanem mûanyag pohárban, és még mielõtt kihozták volna a kávét az asztalához, végignézte, ahogy egy

Részletesebben

Emberi kéz. A tavaszi világ tele volt csodákkal, bódító jázminillattal, kakukkszóval,

Emberi kéz. A tavaszi világ tele volt csodákkal, bódító jázminillattal, kakukkszóval, Emberi kéz A tavaszi világ tele volt csodákkal, bódító jázminillattal, kakukkszóval, amikor még annak is híre jött, hogy az iskolában bábszínház elõadás lesz. A tanító bácsi jelentette be és azt is megmondta,

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

rúgkapált és kaparászott, mint Sajó bácsi a traktor körül. Csoda csak az egyikről a másikra nézett csodálkozva: vajon mi bajuk lehet?

rúgkapált és kaparászott, mint Sajó bácsi a traktor körül. Csoda csak az egyikről a másikra nézett csodálkozva: vajon mi bajuk lehet? mint madárijesztôk Szép tavaszias nap volt, mintha valami megváltozott volna a levegőben. Csoda és Kósza is érezte, mikor mély levegőt vettek. De ezen a napon még két fontos dolog is történt. Egyrészt

Részletesebben

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen.

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen. Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: Péter meggyógyítja Dorkászt Péter sok

Részletesebben

cselenyák imre illusztrálta: szonyi

cselenyák imre illusztrálta: szonyi cselenyák imre illusztrálta: szonyi gergely cselenyák imre Az ArAnyhAjú kisfiú álma illusztrálta: szonyi gergely Az öreg gőzmozdony Bálint megfürdött, fogat mosott, pizsamába bújt, és anyukája ölébe fészkelte

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

De vele nem ez volt a helyzet, nem megfontoltságból, alaposságból néztem utána. Hanem egyszerűen szembe jött. Nem

De vele nem ez volt a helyzet, nem megfontoltságból, alaposságból néztem utána. Hanem egyszerűen szembe jött. Nem 2013 március 30. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Mérték Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Előbb olvastam vele interjúkat, mint hogy a könyveit a kezembe vettem volna. Persze, ez akár érthető is lehet,

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

kotorászott. Persze újra nagyon örült a viszontlátásnak, különösen örült annak, hogy a barátja bizalmára méltatta s hogy általában elbeszélgethettek,

kotorászott. Persze újra nagyon örült a viszontlátásnak, különösen örült annak, hogy a barátja bizalmára méltatta s hogy általában elbeszélgethettek, Kovács úr Kissé sovány és elhasznált ember. Éveinek száma szerint negyven esztendõs, de ötvennek látszik. A szakállát gondosan borotválja, õ maga minden reggel, tehát azt, hogy borostás arccal járna az

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám,

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, Ott vess ki! Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, mi az, felrobban az idegek pályáin. Szépek a rózsák,

Részletesebben

Szabó Noémi: A Szív ébredése

Szabó Noémi: A Szív ébredése Szabó Noémi: A Szív ébredése Élt egy szív, mely nem tudott úgy szeretni, ahogyan az benne élt. Egyszerűen nem emlékezett, mi szerepe van ezen a Bolygón. A harsány világ zaja taszította, s nem tudott mit

Részletesebben

Hát az én ételem miért ilyen sótlan? Hát, mert hallottam, hogy kegyelmed nem szereti a sót az ételben.

Hát az én ételem miért ilyen sótlan? Hát, mert hallottam, hogy kegyelmed nem szereti a sót az ételben. A CUKOR (népmese) A királyfi és az elűzött királylány nagy lakodalmat csapott. Meghívták az öreg királyt is a lakodalomba. Étel-ital sok volt, mindenik finom volt, de az öreg király előtt az étel sótlan

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

Pokol Anett. Téli mesék. Lindának, ötödik születésnapjára

Pokol Anett. Téli mesék. Lindának, ötödik születésnapjára Pokol Anett Téli mesék Lindának, ötödik születésnapjára December 1. Az aranyszínű léggömb UTOLSÓ NAP, UTOLSÓ ÓRA, NEM FOG AZ AGY, NEM FOG A KRÉTA! üvöltötte kórusban az egész 2. B osztály. Téli szünet

Részletesebben

TaTay Sándor Kinizsi pál regény 2011

TaTay Sándor Kinizsi pál regény 2011 Tatay sándor Kinizsi Pál Regény 2011 1. JÓNÁS, A NAGY MEDVE Állt az erdőben egy óriási tölgyfa. Éppen ott, ahol két magas hegyről csobogó, két kicsi patak összefutott. Azért nőtt talán éppen ilyen nagyra,

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben