Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/ MUNKATERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 8394. Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/575 5143 MUNKATERV"

Átírás

1 Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/ MUNKATERV A 2014/2015-ös nevelési évre

2 Az intézmény neve: Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Az intézmény címe, telefonszáma: 8394 Alsópáhok Fő u. 41 Tel: 06-30/ Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Dákai Gáborné Legitimációs eljárás 20/2012.(VIII.31) EMMI-rendelet 3.. (1) alapján véleményezési jogot gyakorolt a szülői szervezet, a fenntartó. Döntött a munkaterv elfogadásáról a nevelőtestület. Nevelőtestületi határozat száma: A nevelőtestület nevében: A fenntartó nevében: A szülői szervezet nevében: Érvényessége:

3 1. A működés rendje 1.1. Nyitva tartás: Az óvoda 6 30 tól 17 ig tart nyitva 1.2. Nyitvatartási szünetek : Nevelés nélküli munkanapok: 2014.október december április augusztus 13, 14 A takarítási szünet várható időpontja: július 27. augusztus 14 Az óvodai beíratás várható időpontja: május 4. május Foglalkozások rendje: Az új gyermekek óvodába fogadása, beszoktatása folyamatos és fokozatos. A készség és képességfejlesztő foglalkozások minden csoportban szeptember 1-től május 31-ig tartanak. A nyári hónapokban szabadidős tevékenységet szervezünk a gyermekeknek Csoportbeosztás: Kiscsoport létszáma: Csoportvezető óvónők: Pedagógiai asszisztens: Dajka: 22fő + 3 fő előfelvételis Nagyné Györei Éva Fehér Gyuláné Osvaldné Szabó Edina Németh Károlyné Középső csoport létszáma: 18 ebből 1 fő SNI (19) Csoportvezető óvónők: Lázár Jánosné Németh Ida Dajka: Varga Tamásné Nagycsoport létszáma: 22 fő ebből 1 fő SNI (23) Csoportvezető óvónők: Tőzsérné Meleg Katalin Kozma Imréné Dajka: Karácsonyné Jantsek Rózsa Erika 3

4 1.5. Munkarend 2013/2014. Név Kötelező Óra Munkaidő Munkaidő óraszám Kedv. Óvodavezető: Dákai Gáborné Kötetlen munkaidő Óvodavezető helyettes: I. hét: Lázár Jánosné II.hét: Vezető helyettesi feladatok ellátása I.hét: II.hét: Óvónők: I.hét: 7-13 P: Németh Ida II. hét: Nagyné I.hét: H+K:11-17; Sz, Cs,P: Györei Éva 40 28,8 3,2+0,8 II. hét:7-13 I.hét: Fehér Gyuláné II.hét: I. hét: 7-13 Kozma Imréné II.hét: Tőzsérné I.hét: Meleg Katalin II.hét: Pedagógiai asszisztens: Osvaldné I. hét: 8-16 Szabó Edina II. hét: 8-16 Dajkák: I.hét: Németh Károlyné II.hét: Karácsonyné Jantsek I.hét: 9-17 Rózsa Erika II.hét: I.hét: Varga Tamásné II.hét: 9-17 Megjegyzés: Nagyné Györei Éva közalkalmazotti képviselő órakedvezménye 4 óra, amelynek 80%-át a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő terhére, 20%-át a nevelésseloktatással lekötött idő felső határa feletti kötött munkaidő terhére kell kiadni. 326/2013 (VIII.30) Kr.18. A nev.-okt. intézmény vezetője munkarendje felhasználását és beosztását a Nkt 5.sz mellékletében foglalt foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni. o Az óvodavezető kötelezően előírt óraszáma 10 óra Ennek elosztása: Lázár Jánosné és Németh Ida óvónők helyettesítése a középső csoport munkájának segítése ill között. Ugyanitt anyanyelvi fejlesztő foglalkozások szervezése. 4

5 Szükség esetén betegség, továbbképzés a más csoportban dolgozó óvónők helyettesítése. Az intézményvezető és helyettese felváltva tartózkodnak az intézményben. Akadályoztatásuk esetén gondoskodnak arról, hogy az SzMSz-ban meghatározott módon a vezetői feladatokat a megbízott pedagógus lássa el. Az óvodapedagógusoknak a kötött munkaidejüket (32 óra/hét) a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozásra kell fordítaniuk, a csoport mellett kell tartózkodniuk. A munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, további eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára. (Nkt 62 ) 1.6. Személyi feltételek A 2014/15-ös nevelési évben a Nkt 2. melléklet alapján a három csoportban 6 óvónő és 3 dajka látja el a nevelési feladatokat. Munkájukat pedagógiai asszisztens segíti. Az óvoda vezetőjének 10, a vezető-helyettesnek 24 a kötelező óraszáma Továbbképzés Három fő óvodapedagógus diplomára épülő logopédiai szak-óvodapedagógus módszertani továbbképzésen vesz részt. A képzés 2 féléves, 120 kredit pont megszerzésére biztosít lehetőséget januárjában szakdolgozat megírásával, valamint a vizsgák letételével a résztvevők okleveles logopédiai szak-óvodapedagógus képesítést kapnak Tárgyi feltételek Az elhasználódott játékok, könyvek pótlása, a szakmai anyagok beszerzése a költségvetési támogatás összegének figyelembevételével történik. Folyamatban van az óvoda udvarának felújítása, új játékok beszerzése. A nyár végén kivágásra került az egyik balesetveszélyes platánfa, elkezdődött a kerítés cseréje. Az új játékok telepítése után el kell végeztetni a játszótér-biztonsági felülvizsgálatot. 2. A 2014/2015-ös nevelési év feladatai 2.1. Pedagógiai munka tervezése A nevelőtestület döntése alapján a következő nevelési év kiemelt feladatai az alábbiak: 5

6 Párhuzamosan szervezett tevékenységek sorozata az óvodai nevelésben Játékszervezés, tanulásszervezés, napirend szervezés rugalmas és korszerű értelmezése Elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolása hospitálások megszervezésével. Feladat: Az ONAP-ban és a helyi Pedagógiai Programban is megfogalmazott elvek és az óvodai gyakorlat további közelítése egymáshoz. A napirend, a játék és a tanulásszervezés területéhez kapcsolódó elméleti anyag, valamint az óvodapedagógusok eddigi tapasztalatainak összevetése, feldolgozása a nevelés nélküli munkanapok keretében. A fentiek alapján amennyiben szükséges, javaslat a PP módosítására. Hospitálások szervezése Differenciált fejlesztés hangsúlyának növelése Tervezés Megvalósítás Értékelés Adminisztrálás Az új gyermekek fogadása, szülői értekezletek megtartása Az óvodai nevelési gyakorlat hangsúlyos területei Az orrfúvás, WC használat segítése, folyamatos ellenőrzése. A helyes étkezési szokások erősítése. A gyermekek helyesen használják a zsebkendőt, a WC-t. A folyamatokat az óvónő vagy dajka ellenőrzi. A gyermekek csendben, kulturáltan étkeznek. (nem forognak, hadonásznak, rendesen ülnek, stb.) Gondozás, testi szükségletek kielégítése. Az öltözők rendjének növelése. A ruhák a zsákban, fogason vannak. Nincs fölösleges, kallódó ruha. Az önálló öltözködés elősegítése. Az étkezés során a helyes eszközfogás erősítése. A gyermekek 90%-a önállóan öltözik, a szülők segítik a folyamatot. A folyosón türelmesen megvárják egymást. A gyermekek helyesen használják az evőeszközöket, nincs, vagy kevés baleset van a napi tevékenységek során. Az óvónők folyamatosan ellenőriznek, javítanak. A szabadban való mozgás Jó időben minden nap kimennek 6

7 Szocializáció, érzelmi nevelés Játék Tanulás számának növelése. A tornaszobában való tevékenységek folyamatos ellenőrzése, a szivacs használatának ellenőrzése. Szociális kompetenciák tudatos fejlesztése. A fejlesztésre a pedagógusok változatos játékokat terveznek. A szülők megismertetése a szociális kompetenciák fontosságával, azok fejlesztési területeivel. A felzárkóztatás és tehetséggondozás tudatos megvalósítása. A napirend megfelelő betartása. Holtidő minimálisra csökkentése. Minden szülő érezze, hogy az ő gyermeke fontos. A belső kommunikáció fejlesztése, szemléletének módosítása. az udvarra A dajka, vagy az óvónő tudja, hogy mi történik a tornaszobában, nem engedik a balesetveszélyes tevékenységeket A csoportokban megfigyelhető: gyakori személyes kontaktus, pozitív megerősítés, dicséret, bátorítás, világos szabályok, következetesség, nyugalom. A tervezésben nyomon követhetőek a játékok. Szülői értekezletek tartása e témában. Minden gyermek megkapja a képességének megfelelő fejlesztést. A felnőttek és gyermekek tevékenysége kiszámítható. Nincs holtidő, a folyosón zsúfoltság. A dajkák gondozási, takarítási feladatai egyensúlyban vannak. Az óvónő minden gyermeket személyesen, kedvesen fogad. A pedagógusok hisznek a nevelés eredményességében, keresik és kipróbálják az új módszereket. Mindenki a saját feladatát maximálisan igyekszik elvégezni. A játéktémák fejlesztése. A gyermekek szerepjátéka változatos, érvényesül az érdeklődésük, az aktualitás, a korszerűség. A játék változatosságának segítése Udvari játék tervezése, szervezése Az óvodai tanulás specifikumainak maximális érvényesítése.(önkéntesség, egyéni képességek figyelembe vétele, gyermeki érdeklődés, cselekvés) A prevenció, korrekció, tehetséggondozás tervezett, személyre szabott, követhető. Séták, kirándulások szervezésével. Sokféle eszköz, nyugodt feltételek biztosításával. Kevés a konfliktus, a gyermekek játéka nyugodt, elmélyült. A felnőttek tudatosak, következetesek a játékszervezésben. A gyermekek többsége szívesen vesz részt a kezdeményezésekben. A gyermekek egyéni képességeik szerint fejlődnek, fejlődésük nyomon követhető. Az egyéni fejlesztés szakszerű. Az iskolaérettség feltételeinek Szülői értekezlet szervezése e 7

8 Mozgás, mindennapi testnevelés Anyanyelvi nevelés Zenei nevelés Vizuális nevelés Környezeti nevelés Matematikai nevelés tudatosítása a szülők körében A foglalkozások anyagának differenciált tervezése. témában. A gyermekek terhelése életkornak megfelelő. A gyermekek szívesen vesznek részt a foglalkozásokon A testnevelés felszerelés hiánytalan. A gyermekek örömmel játszanak, együttműködőek. A szülők meggyőzése a testmozgás fontosságáról. A tevékenység frissítő, minden izmot megmozgató tervezése, szervezése A tevékenység szabadban való A szabadban történő foglalkozások szervezése. száma nőtt. Anyanyelvi játékok, folytatásos A csoportban gyűjtemények, mesék, történetek kitalálása, rajzok találhatók. folytatása, befejezése nagyobb számú gyakorlata. Az erkölcsi nevelés A gyermekek megértik a mese, lehetőségeinek kihasználása a történet mesékben, dramatikus lényegét, elítélik a rossz játékokban, bábozásban napi cselekedetet. szinten jelenjen meg. Könyvtárlátogatás szervezése A nagycsoportosok könyvtár látogatáson vesznek részt. Minden rászoruló gyermek logopédiai foglalkozáson való részvétele. Szükség szerint további egyéni fejlesztés. Magyar népdalok számának növelése Néptánc oktatás szervezése Az eszközhasználat helyes technikáinak megismertetése. Írás előkészítés technikáinak bővítése. Sok séta, helyszíni foglalkozás tervezése, szervezése. A logopédiai foglalkozás eredményes, nem maradt ki rászoruló gyermek. Időben megtörténik az egyéni fejlesztés, vizsgálat. A gyermekek sok magyar nép-dalt hallanak. A gyermekek szívesen táncolnak, többször vesznek részt a foglalkozásokon. A gyermekek helyesen használják az ollót, a vizuális eszközöket. A gyermekek sokféle eszközt használnak. A naplóban megtalálhatóak a tervek. Papírgyűjtés szervezése. A gyermekek ismerik és alkalmazzák a szelektív hulladékgyűjtés fogalmát, gyakorlatát. Az udvar és az óvoda környéki A lehetőségek tervezettek a élővilág lehetőségeinek csoportnaplóban nagyobb kihasználása az ismeretszerzésben. Az udvari munkajellegű tevékenység növelése Az udvari munka nyomon követhető. A matematikai lehetőségek folyamatos biztosítása, érzékelés, észlelés által. Változatos eszközök felhasználása az Az érzékelő és észlelő játékok tervezettek a matematikai nevelésben. A meglévő eszközöket sokrétűen alkalmazzák az óvónők, 8

9 ismeretszerzésben. Az elemi számolási készség fejlesztése. gyermekek. A gyermekek számolási készsége fejlődik. Munka jellegű tevékenység Matematikai biztosítása társasjátékok Külön eszközök készülnek a foglalkozásokhoz. A környezet rendjének megőrzése, közös pakolások szervezése. A játékok közös javítása. Az udvari lehetőségek folyamatosabb, nagyobb mértékű kihasználása. A gyermekek jobban megbecsülik a rendet. A játékok megbecsülése nő. A gyermek számára érték lesz az együttes munka. Az udvar gondozott lesz, a gyermekek büszkék lesznek munkájuk eredményére. 2.2 Tanügyi feladatok Évnyitó értekezletek lebonyolítása Új gyerekek bejelentése a KIR-be, oktatási azonosító szám igénylése. A dolgozók adatainak frissítése Az étkezési térítési díj megállapításához a kedvezményezettek kigyűjtése. A 2014/2015-ös nevelési év tanügyi dokumentumainak megnyitása, hitelesítése Munkáltatói feladatok Munkaköri leírások felülvizsgálata, aktualizálása Pedagógusigazolványok érvényesítése A szeptember eleji béremelés előkészítése 2.4. Gazdálkodási feladatok Az óvodai csoportok év eleji indulásához szükséges eszközök, anyagok beszerzése. A dajkák munkavégzéséhez szükséges anyagok beszerzése Pedagógiai és tanügyi adminisztrációs feladatok az intézményben és csoportban OSAP statisztikai jelentés Óvodai törzskönyv vezetése Közzétételi lista aktualizálása KIR nyilvántartás vezetése Pedagógiai Program felülvizsgálata SZMSZ felülvizsgálata Házirend felülvizsgálata 9

10 Éves munkaterv elkészítése A nevelési év értékelése Óvodai napirend elkészítése Óvodai heti rend elkészítése Továbbképzési Program Beiskolázási Terv Felvételi előjegyzési napló vezetése Felvételi és mulasztási napló vezetése Óvodai csoportnapló vezetése Gyermekfejlődésének nyomon követése, értékelés dokumentációja Jegyzőkönyvek vezetése (nevelőtestületi, megbeszélés, stb.) Szakvélemények adminisztrációja Gyermekvédelmi tevékenység dokumentálása Gyermekbalesetek nyilvántartása, jegyzőkönyvek Iktatás Intézményi levelezés 2.6. A nevelési év során rendszeresen ismétlődő feladatok Változásjelentés, szabadságolások nyilvántartása, engedélyezése Távolmaradás, túlmunka jelentése Utiköltségelszámolás Jelenléti ívek vezetése, ellenőrzése, hó végi zárása Gyermek eü. szűrések Védőnői tisztasági vizsgálat Felnőtt alkalmassági vizsgálat Ellenőrzések megszervezése 2.7. Tematikus éves tervek Gyermekvédelmi munkaterv a 2014/2015 ös nevelési évre Tájékozódás az óvodába kerülő gyermekekről Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek feltérképezése Szülők tájékoztatása a segélyezési lehetőségekről A segélyezés formái: o Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultság o Óvodáztatási támogatás A csoportban dolgozó óvónők segítségével az anyagilag hátrányos helyzetű családok kiszűrése, részükre étkezési hozzájárulás biztosítása Kapcsolattartás a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársával A család szerkezetében történt változások figyelemmel kísérése Kapcsolattartás az iskolai gyermekvédelmi felelőssel 10

11 Szülők Közösségének munkaterve 2014/201ö-ös nevelési évre Óvodánk megválasztott SzM tagjai: Kiscsoport: Gráczki Edina Márkus Ildikó Szabó-Németh Györgyi Mária Középső csoport: Kabai-Dányádi Anita Markalné Lázár Annamária Kovács Éva Nagycsoport: Jánka-Kéri Patricia Lázárné Ódor Anita Vargáné Takács Hajnalka Az SZM tagjai megismerik : o az óvodára vonatkozó jelentősebb jogszabályokat, o az óvoda házirendjét működési szabályzatát pedagógiai programját nevelési célkitűzéseit, feladatait munkatervét A szülői szervezet véleményt nyilvánít o az intézmény működését,munkáját érintő kérdésekben o a fakultatív hit- és vallásoktatás idejének, helyének meghatározásakor o a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, a megbízás visszavonása előtt o intézményi munkaterv elfogadásakor A szülői szervezet o segíti az óvoda és a család együttműködésének tartalmassá válását o javaslatot tehet a szülői értekezletek témájára a szülők igénye alapján o támogatja a hagyományteremtő törekvéseket, aktívan részt vesz az ünnepek előkészítésében, lebonyolításában o segítséget nyújt a kirándulások megszervezésében o szponzorok keresésével, farsangi bál tartásával törekszenek az óvoda tárgyi feltételeinek javítására Szervezési feladatok: o Munkadélután szervezésében való közreműködés o Télapó keresés programban való aktív részvétel o Alapítványhoz szponzorok keresése o A szülők véleményének, igényeinek közvetítése az óvodapedagógusok, óvodavezető felé 11

12 A csoportok munkaterve az óvoda kiemelt feladatának megvalósítása érdekében Napsugár csoport Ahhoz, hogy a gyerekek kiegyensúlyozottan fejlődjenek, sőt kiegyensúlyozottan éljenek, arra van szükségük, hogy a nap jelentős részében játsszanak. A tanulást is játékosan, játékba ágyazottan, kezdeményezések formájában valósítjuk meg. Lehetőséget biztosítunk a gyermekeknek, hogy ezeken önkéntes alapon vegyenek részt. Fokozatosan kialakítjuk a megismerő, fejlesztő tevékenységek helyét: pl.: ábrázoló sarok, mesesarok. Nagy hangsúlyt fektetünk a motivációra, s hogy a kezdeményezések oldottak, játékosak, élményszerűek legyenek. Többféle megközelítésben, közvetlenebb formában ismerkedhetnek meg a kezdeményezések anyagával, eszközeivel. A külső világ tevékeny megismerése, az anyanyelvi nevelés, az ének-zene, énekes játék, gyermektánc, a verselés, mesélés, a rajzolás, mintázás kézimunka kötetlen formában, kis csoportban, míg a testnevelés foglalkozás kötött formában zajlik. Tervezett párhuzamos tevékenységek: szabad játék, szabadon választott tevékenységek, óvónő által tervezett tevékenységek játék a szabadban, óvónő által kezdeményezett tevékenységek szabad játék, óvónő által felajánlott választható tevékenységek átöltözés levegőzés után, mosdóhasználat, önkiszolgálás előkészület a pihenéshez, mosdóhasználat, vetkőzés, öltözés Differenciálás A rugalmas napirend és a párhuzamosan végzett tevékenységek biztosításával az egyéni fejlesztés is hatékonyan valósul meg. Fontos feladatunknak tartjuk a gyermekek folyamatos megfigyelését, ami a differenciálás alapja. Mivel a gyermekek egyéni fejlődése, érése eltérő ütemű, a gyermeket önmagához képest fejlesztjük. Dokumentálása az egyéni fejlesztőlapon történik Fülesmackó csoport A nevelési év kiemelt feladata óvodai szinten a párhuzamos tevékenyszervezés, illetve a differenciált fejlesztés és annak adminisztrálása. A párhuzamos tevékenységszervezés megvalósulása érdekében csoportunkban próbálunk olyan légkört, viselkedési formát kialakítani, amely lehetővé teszi, hogy a különböző tevékenységet végző gyermekcsoportok ne zavarják egymást. /próbálunk nyugodt, halk játékra szoktatni, törekszünk a lézengő gyermekek lefoglalására, előtérbe helyezzük az egymást segítő magatartásformát, a szeretetteljes közeledést egymáshoz../ A gördülékenyebb napirend megvalósulása érdekében próbáljuk a várakozási időt csökkenteni, minimalizálni, ezért a tízóraizás és ebéd előtti naposi feladatokat a dajka vezetésével, abban az időben végzik a gyermekek, amikor a 12

13 többiek az óvónő felügyeletével mozgásos ill. udvari játékban vesznek részt. Tízóraizás után olyan közös tevékenységet (körjátékok, egyszerűbb mozgással kísért verselés, mondókázás) iktatunk be, ami a szőnyegen végezhető, a takarítási feladatokkal párhuzamosan anélkül, hogy a két tevékenység zavarná egymást. A mesélés intimitását, zavartalanságát a fő játéktevékenységek helyétől félreesőbb mesesarok kialakításával törekszünk megvalósítani. A helyszíni foglalkozásokat leszámítva a témák feldolgozását igyekszünk úgy szervezni, hogy többféle tevékenységet végezhessenek a gyermekek, de csak egy kívánjon állandó felnőtt jelenlétet. A differenciált fejlesztés érdekében szeptemberben a gyermekek megfigyelése, képességeik megismerése, feltérképezése az elsődleges feladatunk. Az eredményeket a csoportnaplóban a Fejlettségi szintfelmérés oldalakon rögzítjük. Az egyéni fejlesztésre szoruló gyermekekkel játékidőben külön is foglalkozunk. Ezekről a tevékenységekről, játékokról az Egyéni fejlesztőlap - on készítünk feljegyzést Nyuszi csoport A ös nevelési évben kiemelt feladatunk a párhuzamosan tervezett tevékenységek szervezése és a differenciált fejlesztés. Nagycsoportban is igyekszünk minél több szabadon választott tevékenységet biztosítani a gyermekek számára játékidőben és a foglalkozásokon is. A foglalkozásokat mikrocsoportos formában szervezzük, amikoris több csoportban azonos képességű gyermekek dolgoznak együtt. Ezeket a csoportokat mi óvónők jelöljük ki, de lesz rá mód, hogy saját maguk alakítsanak ki csoportokat. Minden csoport azonos feladatot végez, de más-más módon. A végén pedig összehasonlítjuk az elért eredményeket. Lesz alkalom az egyéni munkára is, amikor a gyermekek önállóan oldanak meg feladatokat. A napirendünket úgy próbáljuk szervezni, hogy a gyermekek egy része saját maga által választott játékot játszik, mások irányított önálló munkát végeznek, megint mások velünk óvónőkkel dolgoznak együtt. Nagycsoportosok lévén, az iskolai követelményeknek megfelelően évvégére ki szeretnénk alakítani azt is, hogy a gyermekek kötött foglalkozáson is részt tudjanak venni. Ennek érdekében néhány frontálisan szervezett foglalkozást is szervezünk. A rászoruló gyermekeket differenciáltan, egyénileg fejlesztjük. Év elején felmérjük a gyermekeket, majd a rászorulókat képességeiknek megfelelően játékidőben fejlesztjük. A módszereket és az elért eredményeket egyéni fejlesztő lapokon rögzítjük Fakultatív hit és vallásoktatás Intézményünkben felmérjük a családok igényét a hit- és vallásoktatás iránt, 13

14 melyhez az óvodában megfelelő helyet és időt biztosítunk. A hely és idő a szülői szervezettel egyeztetve kerül kijelölésre Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátása Speciális ellátás Terület, feladat Felelős Helyszín Időpont Logopédiai ellátás Németh Katalin Keszthelyi Szakszolgálat szakembere Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Kedd:8-11 Fejlesztő nevelés SNI-s gyermekek ellátása Énekes Ágnes Keszthelyi Szakszolgálat szakembere Németh Katalin Keszthelyi Szakszolgálat szakembere A 2. szakember egyeztetés alatt EGYMI Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 14 Egyeztetés alatt Gyermekenként változó Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátása az intézmény óvodapedagógusai által A gyermekek a szülők írásos nyilatkozata alapján vesznek részt a foglalkozásokon. A foglalkozások ideje alatt a foglalkozást tartó személy vállal felelősséget a gyermekekért. Fejlesztési terület Felelős Résztvevők Időpont száma TSMTmozgásterápia Németh Ida 8fő hétfő, csütörtök Dráma fejlesztőfoglalkozás Németh Ida 11 fő péntek Vizuális fejlesztőfoglalkozás Németh Ida 6 ő csütörtök /páros hét/ Népi gyermekjátékok Nagyné Györei Éva 16 fő kedd Zenei foglalkozás Nagyné Györei Éva 6 fő hétfő Kézműves foglalkozás Lázár Jánosné 8 fő csütörtök /páratlan hét/ Ovi-foci Horváth 12 fő hétfő, szerda

15 Domonkos Ünnepek, megemlékezések, hagyományok Az ünnep ideje felelőse megvalósítás módja Mikulás dec.5. Lázár Jánosné A gy. Mikuláskereső túrán vesznek részt, majd meglepetés műsort szervezünk számukra. A helyükre vissza érkezve Adventi készülődés Karácsony az óvodában dec dec.19. Farsang febr.6. Húsvét ápr.3. Anyák napja ápr. 30. Nagyné Györei Éva csoportban dolgozó óvónők, dajkák Tőzsérné Meleg Katalin Kozma Imréné Sz.M. csoportban dolgozó óvónők, dajkák csoportban dolgozó óvónők, 15 várja őket a Mikulás ajándéka. A nagycsoportosok karácsonyi műsorának megtekintése után a szülők és a gyermekek közösen az ünnephez kapcsolódó ajándék és dekoráció készítésében vesznek részt az óvónők vezetésével. Minden csoportban karácsonyfát állítunk, amelyet előző este díszítünk fel: Reggel a karácsonyfa és a csoport ajándékai már várják a gyerekeket. Mikor mindenki megérkezik dalokkal, versekkel köszöntjük az ünnepet, majd a gyermekek kibonthatják és birtokba vehetik a játékokat. A Művelődési házban jelmezes felvonulást tartunk, amelyre minden gyermek meghívhatja a családját. Meglepetésműsor, zene tánc szórakoztatja a gyermekeket. Minden gyermek édességet kap ajándékba, melyet az általuk készített fészekbe hoz a nyuszi. A várakozás idejét tréfás, játékos feladatokkal énekléssel töltjük ki. Az év közben tanult versekkel, énekekkel, játékokkal köszöntik az édesanyákat a gyerekek, majd átadják az általuk készített ajándékokat. Ezt követően süteménnyel és

16 Nyílt nap leendő óvodásoknak máj. 4. Évzáró, ballagás máj. 29. Kirándulás, gyermeknap Márc. 15. Nemzeti ünnep máj. 15- máj. 31 között márc. 13 Állatok világnapja okt. 4. Nőnap márc. 6. vagy 9. Föld napja Madarak és fák napja A nemzeti összetartozás napja ápr máj jún. 4. óvodavezető, óvónők, dajkák, ped. asszisztens nagycsoportos óvónők csoportban dolgozó óvónők, Sz.M. csoportban dolgozó óvónők csoportban dolgozó óvónők csoportvezető óvónők csoportvezető óvónők csoportvezető óvónők csoportvezető óvónők 16 üdítővel is megkínálja mindenki az anyukáját. Szüleikkel együtt meghívjuk az óvoda körzetébe tartozó óvodába beíratható korú gyermekeket. Betekinthetnek, sőt be is kapcsolódhatnak a csoportokban folyó tevékenységekbe. Megismerkedhetnek az óvoda épületével, udvarával, az ott dolgozó felnőttekkel. Tízóraival, óvónők által készített ajándékokkal kedveskedünk a leendő óvodásoknak. Az óvoda tornatermében évzáró műsorral búcsúznak az óvodától az iskolába menő gyermekek. Gyermeknap alkalmából kirándulással, a kiránduláson szervezett programmal, ajándékokkal kedveskednek a gyermekeknek a szülők és óvodapedagógusok. Csoportonként az életkori sajátosságok figyelembevételével szervezett tevékenységbe ágyazott megemlékezés Csoportonként az életkori sajátosságoknak megfelelő tevékenység. Lányok köszöntése saját készítésű ajándékkal, virággal. Növények ültetése Csoportonként életkori sajátosságokat figyelembe véve tervezve. Csoportonként életkori sajátosságokat figyelembe véve tervezve.

17 Születésnapok, névnapok ünneplése változó csoportvezető óvónők A csoportban kialakult, szülőkkel egyeztetett módon. 3. A nevelési év rendje A nevelési év szeptember 01-től augusztus 31-ig tart Nevelőtestületi értekezletek Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet A 2014/2015. évi munkaterv tervezetének ismertetése, szükség szerinti módosítása Szülői értekezlet előkészítése Aktuális megbeszélni valók Határidő: szeptember 15. Felelős: óvodavezető Nevelőtestületi értekezlet A 2014/2015. évi munkaterv elfogadása Házirend, SZMSZ felülvizsgálata Határidő: szeptember 30. Felelős: óvodavezető Nevelőtestületi értekezlet nevelés nélküli munkanap (1) Pedagógiai Program felülvizsgálata, a módosító javaslatok beépítése Határidő: október.31. Felelős: óvodavezető, óvodapedagógusok Nevelőtestületi értekezlet nevelés nélküli munkanap (2) Az eltelt időszak szakmai értékelése: csoportonkénti beszámoló a szeptember október november december havi nevelőmunkáról, a rendezvények lebonyolításáról. A kiemelt feladat feldolgozása: o Párhuzamosan szervezett tevékenységek sorozata az óvodai nevelésben Játékszervezés, tanulásszervezés, napirend szervezés rugalmas és korszerű értelmezése Aktuális feladatok megbeszélése Határidő: december 23. Felelős: óvodavezető, óvodapedagógusok Nevelőtestületi értekezlet nevelés nélküli munkanap (3) Az eltelt időszak szakmai értékelése 17

18 Kiemelt feladat feldolgozása: o Differenciált fejlesztés Tervezés Megvalósítás Értékelés Adminisztrálás Aktuális feladatok megbeszélése o Anyák napja o Évzáró o Gyereknap, kirándulás előkészítése Határidő: április. 7. Felelős: óvodavezető, óvodapedagógusok Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet A nevelőmunka eddigi szakaszának értékelése csoport és óvoda szinten Felkészülés a nyári időszakra, nyári élet tervezése Javaslat 2015/2016-os nevelési év kiemelt feladatára Aktuális megbeszélni valók: nyári munkarend Határidő: június 15. Felelős: óvodavezető, óvodapedagógusok 3.2. Hospitálások A kiemelt feladathoz kapcsolódóan a hospitálások a párhuzamosan szervezett tevékenységek: játékszervezés, kezdeményezésezés rugalmas és korszerű értelmezése Játékidő, kezdeményezés megtekintése a kiscsoportban. Határidő: április 15. Felelős: Nagyné Györei Éva, Fehér Gyuláné Játékidő, kezdeményezés megtekintése a középső csoportban Határidő: január 31. Felelős: Németh Ida, Lázár Jánosné Jétékidő, foglalkozás megtekintése a nagycsoportban. Határidő: január 31. Felelős: Kozma Imréné, Tőzsérné Meleg Katalin 3.3. Munkatársi értekezlet Munkaköri leírások ismertetése A nevelési évvel kapcsolatos aktuális feladatok ismertetése Határidő: november Felelős: óvodavezető 18

19 A nyári felújítások, karbantartások, feladatok ismertetése: Szabadságolási terv, nyári munkaidő beosztás, esetleges változásainak ismertetése Határidő: május 30. Felelős: óvodavezető Az év folyamán szükség esetén 3.4.Szülőkkel való kapcsolattartás Szülői értekezlet Tanévnyitó szülői értekezlet: o Tájékoztató a nevelési év rendjéről o Csoportonkénti tájékoztató a nevelési, tanulási tervekről, feladatokról o Kiscsoportban házirend ismertetése o Az óvoda által biztosított programok ismertetése o Aktuális megbeszélni valók Határidő: szeptember 30. Felelős: csoportban dolgozó óvónők Féléves szülői értekezlet: o Az eltelt félév munkájának értékelése o Aktuális feladatok, programok megbeszélése o Felkészülés a farsangra Határidő: február 15. Felelős: csoportban dolgozó óvónők Csoport szülői értekezlet o Igény és szükség szerint o Nagycsoportban az iskolába menő gyerekek szüleinek tájékoztatása a tanítónő segítségével Fogadóóra A 20/2012(VIII.31) EMMI rendelet 63 alapján: Az óvoda kezdeményezésére 2 alkalommal minden gyermek esetében Igény alapján a szülő kérésére Nyílt nap Nagycsoportban Határidő: március 30. Felelős: nagycsoportos óvónők Nyílt nap leendő óvodásoknak Határidő: május Felelős: óvodavezető, óvodapedagógusok 19

20 3.5. Iskolával való kapcsolattartás Az elsőosztályos tanulók beilleszkedésének megtekintése Határidő: november 30. Felelős: előző évi nagycsoportos óvónők A tanítónő látogatása, hospitálása a nagycsoportban március április hónapban 3 4 alkalommal Látogatás az iskolában a nagycsoportos gyerekekkel Határidő: május 30. Felelős: nagycsoportos óvónők 3.8. Megbízottak, felelősök Tűzvédelmi felelős: Munkavédelmi felelős: Gyermekvédelmi felelős: Könyvtáros: Németh Ida Lázár Jánosné Tőzsérné Meleg Katalin Nagyné Györei Éva 4. Ellenőrzési terv 4.1. A pedagógiai szakmai tevékenység ellenőrzésének területei Beszoktatás ellenőrzése Határidő: október 30. A csoportok mindennapi életének megtekintése, megfigyelése (napirend, játékidő, kötetlen kötelező foglalkozás) Az ellenőrzés során kiemelt szempontok: o Érvénysülnek e a PP ban megfogalmazott elvek és módszerek? o Élt e az óvodapedagógus a differenciált foglalkoztatás, feladatadás lehetőségével? o Biztosított volt e a játékosság a foglalkozásokon? o Az óvónő irányító, szervező tevékenysége megteremtette e a nyugodt, kiegyensúlyozott derűs légkör kialakulásának feltételeit? o Egyéni fejlesztő foglalkozások szervezése, adminisztrálása Határidő: november 1 től folyamatosan, csoportonként legalább 2 2 alkalommal A nagycsoportosok felkészültségének megtekintése Szempontok: Kialakultak e gyermekeknél azok a szokások, képességek, készségek, amelyek biztosítják az iskolai tanulmányaik megkezdéséhez szükséges feltételeket Határidő: januártól folyamatosan A csoportok éves munkatervében megjelölt kiemelt feladat megvalósulása 20

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV SZEPTEMBER 1. 09.01.- Szülői értekezletek megtartása 09.19. 2. 09.24. Ősz a Szigeten c. óvodai Botosné Simon rendezvény Edit Időpont: 09.30 órától 3. 09.26- ig Beválogatás, felmérés a tehetséggondozó műhelyekbe

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu BESZÁMOLÓ A 2013/2014-es NEVELÉSI ÉVRŐL Pedagógiai alapelveink, nevelési értékeink:

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 8394. Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/575-4153 MUNKATERV. A 2015/2016-os nevelési évre

Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 8394. Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/575-4153 MUNKATERV. A 2015/2016-os nevelési évre Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 8394. Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/575-4153 MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre Intézmény OM- azonosítója: 202295 Intézmény:.. Dákai Gáborné Legitimációs eljárás Nevelőtestület

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2014/2015-ös nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2014/2015-ös év

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL

A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL Tisztelt Képviselőtestület! A Héhalmi Napköziotthonos Óvoda és az Egyházasdengelegi Tagóvodájának 2011/2012-es nevelési évre tervezett

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16. 24. (1) A köznevelési intézmény a tájékoztató rendszerben az október 1-jei állapotnak megfelelően közzéteszi a 23. szerinti adatokat és dokumentumokat. A köznevelési

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

AKTUÁLIS FELADATAINK. Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében

AKTUÁLIS FELADATAINK. Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében AKTUÁLIS FELADATAINK Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében "Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2013/2014-es nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2013/2014-es év

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. HÁROM SZIROM ÓVODA 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a Tel/Fax:06-52-384-553 E-mail cím:postmaster@haromszirom.t-online.hu MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 030839 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Közzétételi lista 2014-2015 229/2012 (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai Név Cím, elérhetőség Közalkalmazotti létszámadatok Óvodai csoportok, gyermekek száma Munkarend

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2013/2014 Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda

ÉVES MUNKATERV 2013/2014 Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda ÉVES MUNKATERV 2013/2014 Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda A nevelés nem más, mint szeretet és példaadás (Pestalossi) Intézmény OM azonosítója: 202064 Intézmény vezető: Varga Jánosné Legitimációs eljárás

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év OM azonosító: 030872 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23. -a (1-2. bek.) alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó Év, hó, Időpontja Rendezvény, Team vezetője, nap 8.25-8.28 17 órától Tanévnyitó értekezlet Fenntartó aug.29. 7.00 órától Alkalmazotti kirándulás Szabóné Rozgonyi Krisztina szept. 10. 15.30-19.00 Bográcsozás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Kossuth út. 5 Telefon/fax: 06-66/483-352,06 30/5876612 E-mail: amkkossutovi@invitel.hu 2014/2015. NEVELÉSI ÉV BÖLCSŐDEI

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

ÓVODAI GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola

ÓVODAI GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola ÓVODAI GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját képezi a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről és módosításai, a 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest, Fráter György tér 12. sz. : 06 1 7947 828 E-mail: frater.ovoda@chello.hu OM azonosító: 034548 Honlap: www. zugloicsicsergo. hu Óvodavezető: Bognárné Szentjóby Zsuzsanna Különös

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Az óvoda neve: Kaposmérői Bokréta Óvoda 7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 9. Az óvoda alapító és fenntartó szerve:

Részletesebben

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Intézményvezető: Nevelőtestület nevében:.. Varró Gyuláné Legitimációs eljárás Gáti Sándorné Alkalmazotti közösség nevében:. Papp Sándorné A dokumentum

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben