Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/ MUNKATERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 8394. Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/575 5143 MUNKATERV"

Átírás

1 Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/ MUNKATERV A 2014/2015-ös nevelési évre

2 Az intézmény neve: Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Az intézmény címe, telefonszáma: 8394 Alsópáhok Fő u. 41 Tel: 06-30/ Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Dákai Gáborné Legitimációs eljárás 20/2012.(VIII.31) EMMI-rendelet 3.. (1) alapján véleményezési jogot gyakorolt a szülői szervezet, a fenntartó. Döntött a munkaterv elfogadásáról a nevelőtestület. Nevelőtestületi határozat száma: A nevelőtestület nevében: A fenntartó nevében: A szülői szervezet nevében: Érvényessége:

3 1. A működés rendje 1.1. Nyitva tartás: Az óvoda 6 30 tól 17 ig tart nyitva 1.2. Nyitvatartási szünetek : Nevelés nélküli munkanapok: 2014.október december április augusztus 13, 14 A takarítási szünet várható időpontja: július 27. augusztus 14 Az óvodai beíratás várható időpontja: május 4. május Foglalkozások rendje: Az új gyermekek óvodába fogadása, beszoktatása folyamatos és fokozatos. A készség és képességfejlesztő foglalkozások minden csoportban szeptember 1-től május 31-ig tartanak. A nyári hónapokban szabadidős tevékenységet szervezünk a gyermekeknek Csoportbeosztás: Kiscsoport létszáma: Csoportvezető óvónők: Pedagógiai asszisztens: Dajka: 22fő + 3 fő előfelvételis Nagyné Györei Éva Fehér Gyuláné Osvaldné Szabó Edina Németh Károlyné Középső csoport létszáma: 18 ebből 1 fő SNI (19) Csoportvezető óvónők: Lázár Jánosné Németh Ida Dajka: Varga Tamásné Nagycsoport létszáma: 22 fő ebből 1 fő SNI (23) Csoportvezető óvónők: Tőzsérné Meleg Katalin Kozma Imréné Dajka: Karácsonyné Jantsek Rózsa Erika 3

4 1.5. Munkarend 2013/2014. Név Kötelező Óra Munkaidő Munkaidő óraszám Kedv. Óvodavezető: Dákai Gáborné Kötetlen munkaidő Óvodavezető helyettes: I. hét: Lázár Jánosné II.hét: Vezető helyettesi feladatok ellátása I.hét: II.hét: Óvónők: I.hét: 7-13 P: Németh Ida II. hét: Nagyné I.hét: H+K:11-17; Sz, Cs,P: Györei Éva 40 28,8 3,2+0,8 II. hét:7-13 I.hét: Fehér Gyuláné II.hét: I. hét: 7-13 Kozma Imréné II.hét: Tőzsérné I.hét: Meleg Katalin II.hét: Pedagógiai asszisztens: Osvaldné I. hét: 8-16 Szabó Edina II. hét: 8-16 Dajkák: I.hét: Németh Károlyné II.hét: Karácsonyné Jantsek I.hét: 9-17 Rózsa Erika II.hét: I.hét: Varga Tamásné II.hét: 9-17 Megjegyzés: Nagyné Györei Éva közalkalmazotti képviselő órakedvezménye 4 óra, amelynek 80%-át a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő terhére, 20%-át a nevelésseloktatással lekötött idő felső határa feletti kötött munkaidő terhére kell kiadni. 326/2013 (VIII.30) Kr.18. A nev.-okt. intézmény vezetője munkarendje felhasználását és beosztását a Nkt 5.sz mellékletében foglalt foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni. o Az óvodavezető kötelezően előírt óraszáma 10 óra Ennek elosztása: Lázár Jánosné és Németh Ida óvónők helyettesítése a középső csoport munkájának segítése ill között. Ugyanitt anyanyelvi fejlesztő foglalkozások szervezése. 4

5 Szükség esetén betegség, továbbképzés a más csoportban dolgozó óvónők helyettesítése. Az intézményvezető és helyettese felváltva tartózkodnak az intézményben. Akadályoztatásuk esetén gondoskodnak arról, hogy az SzMSz-ban meghatározott módon a vezetői feladatokat a megbízott pedagógus lássa el. Az óvodapedagógusoknak a kötött munkaidejüket (32 óra/hét) a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozásra kell fordítaniuk, a csoport mellett kell tartózkodniuk. A munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, további eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára. (Nkt 62 ) 1.6. Személyi feltételek A 2014/15-ös nevelési évben a Nkt 2. melléklet alapján a három csoportban 6 óvónő és 3 dajka látja el a nevelési feladatokat. Munkájukat pedagógiai asszisztens segíti. Az óvoda vezetőjének 10, a vezető-helyettesnek 24 a kötelező óraszáma Továbbképzés Három fő óvodapedagógus diplomára épülő logopédiai szak-óvodapedagógus módszertani továbbképzésen vesz részt. A képzés 2 féléves, 120 kredit pont megszerzésére biztosít lehetőséget januárjában szakdolgozat megírásával, valamint a vizsgák letételével a résztvevők okleveles logopédiai szak-óvodapedagógus képesítést kapnak Tárgyi feltételek Az elhasználódott játékok, könyvek pótlása, a szakmai anyagok beszerzése a költségvetési támogatás összegének figyelembevételével történik. Folyamatban van az óvoda udvarának felújítása, új játékok beszerzése. A nyár végén kivágásra került az egyik balesetveszélyes platánfa, elkezdődött a kerítés cseréje. Az új játékok telepítése után el kell végeztetni a játszótér-biztonsági felülvizsgálatot. 2. A 2014/2015-ös nevelési év feladatai 2.1. Pedagógiai munka tervezése A nevelőtestület döntése alapján a következő nevelési év kiemelt feladatai az alábbiak: 5

6 Párhuzamosan szervezett tevékenységek sorozata az óvodai nevelésben Játékszervezés, tanulásszervezés, napirend szervezés rugalmas és korszerű értelmezése Elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolása hospitálások megszervezésével. Feladat: Az ONAP-ban és a helyi Pedagógiai Programban is megfogalmazott elvek és az óvodai gyakorlat további közelítése egymáshoz. A napirend, a játék és a tanulásszervezés területéhez kapcsolódó elméleti anyag, valamint az óvodapedagógusok eddigi tapasztalatainak összevetése, feldolgozása a nevelés nélküli munkanapok keretében. A fentiek alapján amennyiben szükséges, javaslat a PP módosítására. Hospitálások szervezése Differenciált fejlesztés hangsúlyának növelése Tervezés Megvalósítás Értékelés Adminisztrálás Az új gyermekek fogadása, szülői értekezletek megtartása Az óvodai nevelési gyakorlat hangsúlyos területei Az orrfúvás, WC használat segítése, folyamatos ellenőrzése. A helyes étkezési szokások erősítése. A gyermekek helyesen használják a zsebkendőt, a WC-t. A folyamatokat az óvónő vagy dajka ellenőrzi. A gyermekek csendben, kulturáltan étkeznek. (nem forognak, hadonásznak, rendesen ülnek, stb.) Gondozás, testi szükségletek kielégítése. Az öltözők rendjének növelése. A ruhák a zsákban, fogason vannak. Nincs fölösleges, kallódó ruha. Az önálló öltözködés elősegítése. Az étkezés során a helyes eszközfogás erősítése. A gyermekek 90%-a önállóan öltözik, a szülők segítik a folyamatot. A folyosón türelmesen megvárják egymást. A gyermekek helyesen használják az evőeszközöket, nincs, vagy kevés baleset van a napi tevékenységek során. Az óvónők folyamatosan ellenőriznek, javítanak. A szabadban való mozgás Jó időben minden nap kimennek 6

7 Szocializáció, érzelmi nevelés Játék Tanulás számának növelése. A tornaszobában való tevékenységek folyamatos ellenőrzése, a szivacs használatának ellenőrzése. Szociális kompetenciák tudatos fejlesztése. A fejlesztésre a pedagógusok változatos játékokat terveznek. A szülők megismertetése a szociális kompetenciák fontosságával, azok fejlesztési területeivel. A felzárkóztatás és tehetséggondozás tudatos megvalósítása. A napirend megfelelő betartása. Holtidő minimálisra csökkentése. Minden szülő érezze, hogy az ő gyermeke fontos. A belső kommunikáció fejlesztése, szemléletének módosítása. az udvarra A dajka, vagy az óvónő tudja, hogy mi történik a tornaszobában, nem engedik a balesetveszélyes tevékenységeket A csoportokban megfigyelhető: gyakori személyes kontaktus, pozitív megerősítés, dicséret, bátorítás, világos szabályok, következetesség, nyugalom. A tervezésben nyomon követhetőek a játékok. Szülői értekezletek tartása e témában. Minden gyermek megkapja a képességének megfelelő fejlesztést. A felnőttek és gyermekek tevékenysége kiszámítható. Nincs holtidő, a folyosón zsúfoltság. A dajkák gondozási, takarítási feladatai egyensúlyban vannak. Az óvónő minden gyermeket személyesen, kedvesen fogad. A pedagógusok hisznek a nevelés eredményességében, keresik és kipróbálják az új módszereket. Mindenki a saját feladatát maximálisan igyekszik elvégezni. A játéktémák fejlesztése. A gyermekek szerepjátéka változatos, érvényesül az érdeklődésük, az aktualitás, a korszerűség. A játék változatosságának segítése Udvari játék tervezése, szervezése Az óvodai tanulás specifikumainak maximális érvényesítése.(önkéntesség, egyéni képességek figyelembe vétele, gyermeki érdeklődés, cselekvés) A prevenció, korrekció, tehetséggondozás tervezett, személyre szabott, követhető. Séták, kirándulások szervezésével. Sokféle eszköz, nyugodt feltételek biztosításával. Kevés a konfliktus, a gyermekek játéka nyugodt, elmélyült. A felnőttek tudatosak, következetesek a játékszervezésben. A gyermekek többsége szívesen vesz részt a kezdeményezésekben. A gyermekek egyéni képességeik szerint fejlődnek, fejlődésük nyomon követhető. Az egyéni fejlesztés szakszerű. Az iskolaérettség feltételeinek Szülői értekezlet szervezése e 7

8 Mozgás, mindennapi testnevelés Anyanyelvi nevelés Zenei nevelés Vizuális nevelés Környezeti nevelés Matematikai nevelés tudatosítása a szülők körében A foglalkozások anyagának differenciált tervezése. témában. A gyermekek terhelése életkornak megfelelő. A gyermekek szívesen vesznek részt a foglalkozásokon A testnevelés felszerelés hiánytalan. A gyermekek örömmel játszanak, együttműködőek. A szülők meggyőzése a testmozgás fontosságáról. A tevékenység frissítő, minden izmot megmozgató tervezése, szervezése A tevékenység szabadban való A szabadban történő foglalkozások szervezése. száma nőtt. Anyanyelvi játékok, folytatásos A csoportban gyűjtemények, mesék, történetek kitalálása, rajzok találhatók. folytatása, befejezése nagyobb számú gyakorlata. Az erkölcsi nevelés A gyermekek megértik a mese, lehetőségeinek kihasználása a történet mesékben, dramatikus lényegét, elítélik a rossz játékokban, bábozásban napi cselekedetet. szinten jelenjen meg. Könyvtárlátogatás szervezése A nagycsoportosok könyvtár látogatáson vesznek részt. Minden rászoruló gyermek logopédiai foglalkozáson való részvétele. Szükség szerint további egyéni fejlesztés. Magyar népdalok számának növelése Néptánc oktatás szervezése Az eszközhasználat helyes technikáinak megismertetése. Írás előkészítés technikáinak bővítése. Sok séta, helyszíni foglalkozás tervezése, szervezése. A logopédiai foglalkozás eredményes, nem maradt ki rászoruló gyermek. Időben megtörténik az egyéni fejlesztés, vizsgálat. A gyermekek sok magyar nép-dalt hallanak. A gyermekek szívesen táncolnak, többször vesznek részt a foglalkozásokon. A gyermekek helyesen használják az ollót, a vizuális eszközöket. A gyermekek sokféle eszközt használnak. A naplóban megtalálhatóak a tervek. Papírgyűjtés szervezése. A gyermekek ismerik és alkalmazzák a szelektív hulladékgyűjtés fogalmát, gyakorlatát. Az udvar és az óvoda környéki A lehetőségek tervezettek a élővilág lehetőségeinek csoportnaplóban nagyobb kihasználása az ismeretszerzésben. Az udvari munkajellegű tevékenység növelése Az udvari munka nyomon követhető. A matematikai lehetőségek folyamatos biztosítása, érzékelés, észlelés által. Változatos eszközök felhasználása az Az érzékelő és észlelő játékok tervezettek a matematikai nevelésben. A meglévő eszközöket sokrétűen alkalmazzák az óvónők, 8

9 ismeretszerzésben. Az elemi számolási készség fejlesztése. gyermekek. A gyermekek számolási készsége fejlődik. Munka jellegű tevékenység Matematikai biztosítása társasjátékok Külön eszközök készülnek a foglalkozásokhoz. A környezet rendjének megőrzése, közös pakolások szervezése. A játékok közös javítása. Az udvari lehetőségek folyamatosabb, nagyobb mértékű kihasználása. A gyermekek jobban megbecsülik a rendet. A játékok megbecsülése nő. A gyermek számára érték lesz az együttes munka. Az udvar gondozott lesz, a gyermekek büszkék lesznek munkájuk eredményére. 2.2 Tanügyi feladatok Évnyitó értekezletek lebonyolítása Új gyerekek bejelentése a KIR-be, oktatási azonosító szám igénylése. A dolgozók adatainak frissítése Az étkezési térítési díj megállapításához a kedvezményezettek kigyűjtése. A 2014/2015-ös nevelési év tanügyi dokumentumainak megnyitása, hitelesítése Munkáltatói feladatok Munkaköri leírások felülvizsgálata, aktualizálása Pedagógusigazolványok érvényesítése A szeptember eleji béremelés előkészítése 2.4. Gazdálkodási feladatok Az óvodai csoportok év eleji indulásához szükséges eszközök, anyagok beszerzése. A dajkák munkavégzéséhez szükséges anyagok beszerzése Pedagógiai és tanügyi adminisztrációs feladatok az intézményben és csoportban OSAP statisztikai jelentés Óvodai törzskönyv vezetése Közzétételi lista aktualizálása KIR nyilvántartás vezetése Pedagógiai Program felülvizsgálata SZMSZ felülvizsgálata Házirend felülvizsgálata 9

10 Éves munkaterv elkészítése A nevelési év értékelése Óvodai napirend elkészítése Óvodai heti rend elkészítése Továbbképzési Program Beiskolázási Terv Felvételi előjegyzési napló vezetése Felvételi és mulasztási napló vezetése Óvodai csoportnapló vezetése Gyermekfejlődésének nyomon követése, értékelés dokumentációja Jegyzőkönyvek vezetése (nevelőtestületi, megbeszélés, stb.) Szakvélemények adminisztrációja Gyermekvédelmi tevékenység dokumentálása Gyermekbalesetek nyilvántartása, jegyzőkönyvek Iktatás Intézményi levelezés 2.6. A nevelési év során rendszeresen ismétlődő feladatok Változásjelentés, szabadságolások nyilvántartása, engedélyezése Távolmaradás, túlmunka jelentése Utiköltségelszámolás Jelenléti ívek vezetése, ellenőrzése, hó végi zárása Gyermek eü. szűrések Védőnői tisztasági vizsgálat Felnőtt alkalmassági vizsgálat Ellenőrzések megszervezése 2.7. Tematikus éves tervek Gyermekvédelmi munkaterv a 2014/2015 ös nevelési évre Tájékozódás az óvodába kerülő gyermekekről Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek feltérképezése Szülők tájékoztatása a segélyezési lehetőségekről A segélyezés formái: o Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultság o Óvodáztatási támogatás A csoportban dolgozó óvónők segítségével az anyagilag hátrányos helyzetű családok kiszűrése, részükre étkezési hozzájárulás biztosítása Kapcsolattartás a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársával A család szerkezetében történt változások figyelemmel kísérése Kapcsolattartás az iskolai gyermekvédelmi felelőssel 10

11 Szülők Közösségének munkaterve 2014/201ö-ös nevelési évre Óvodánk megválasztott SzM tagjai: Kiscsoport: Gráczki Edina Márkus Ildikó Szabó-Németh Györgyi Mária Középső csoport: Kabai-Dányádi Anita Markalné Lázár Annamária Kovács Éva Nagycsoport: Jánka-Kéri Patricia Lázárné Ódor Anita Vargáné Takács Hajnalka Az SZM tagjai megismerik : o az óvodára vonatkozó jelentősebb jogszabályokat, o az óvoda házirendjét működési szabályzatát pedagógiai programját nevelési célkitűzéseit, feladatait munkatervét A szülői szervezet véleményt nyilvánít o az intézmény működését,munkáját érintő kérdésekben o a fakultatív hit- és vallásoktatás idejének, helyének meghatározásakor o a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, a megbízás visszavonása előtt o intézményi munkaterv elfogadásakor A szülői szervezet o segíti az óvoda és a család együttműködésének tartalmassá válását o javaslatot tehet a szülői értekezletek témájára a szülők igénye alapján o támogatja a hagyományteremtő törekvéseket, aktívan részt vesz az ünnepek előkészítésében, lebonyolításában o segítséget nyújt a kirándulások megszervezésében o szponzorok keresésével, farsangi bál tartásával törekszenek az óvoda tárgyi feltételeinek javítására Szervezési feladatok: o Munkadélután szervezésében való közreműködés o Télapó keresés programban való aktív részvétel o Alapítványhoz szponzorok keresése o A szülők véleményének, igényeinek közvetítése az óvodapedagógusok, óvodavezető felé 11

12 A csoportok munkaterve az óvoda kiemelt feladatának megvalósítása érdekében Napsugár csoport Ahhoz, hogy a gyerekek kiegyensúlyozottan fejlődjenek, sőt kiegyensúlyozottan éljenek, arra van szükségük, hogy a nap jelentős részében játsszanak. A tanulást is játékosan, játékba ágyazottan, kezdeményezések formájában valósítjuk meg. Lehetőséget biztosítunk a gyermekeknek, hogy ezeken önkéntes alapon vegyenek részt. Fokozatosan kialakítjuk a megismerő, fejlesztő tevékenységek helyét: pl.: ábrázoló sarok, mesesarok. Nagy hangsúlyt fektetünk a motivációra, s hogy a kezdeményezések oldottak, játékosak, élményszerűek legyenek. Többféle megközelítésben, közvetlenebb formában ismerkedhetnek meg a kezdeményezések anyagával, eszközeivel. A külső világ tevékeny megismerése, az anyanyelvi nevelés, az ének-zene, énekes játék, gyermektánc, a verselés, mesélés, a rajzolás, mintázás kézimunka kötetlen formában, kis csoportban, míg a testnevelés foglalkozás kötött formában zajlik. Tervezett párhuzamos tevékenységek: szabad játék, szabadon választott tevékenységek, óvónő által tervezett tevékenységek játék a szabadban, óvónő által kezdeményezett tevékenységek szabad játék, óvónő által felajánlott választható tevékenységek átöltözés levegőzés után, mosdóhasználat, önkiszolgálás előkészület a pihenéshez, mosdóhasználat, vetkőzés, öltözés Differenciálás A rugalmas napirend és a párhuzamosan végzett tevékenységek biztosításával az egyéni fejlesztés is hatékonyan valósul meg. Fontos feladatunknak tartjuk a gyermekek folyamatos megfigyelését, ami a differenciálás alapja. Mivel a gyermekek egyéni fejlődése, érése eltérő ütemű, a gyermeket önmagához képest fejlesztjük. Dokumentálása az egyéni fejlesztőlapon történik Fülesmackó csoport A nevelési év kiemelt feladata óvodai szinten a párhuzamos tevékenyszervezés, illetve a differenciált fejlesztés és annak adminisztrálása. A párhuzamos tevékenységszervezés megvalósulása érdekében csoportunkban próbálunk olyan légkört, viselkedési formát kialakítani, amely lehetővé teszi, hogy a különböző tevékenységet végző gyermekcsoportok ne zavarják egymást. /próbálunk nyugodt, halk játékra szoktatni, törekszünk a lézengő gyermekek lefoglalására, előtérbe helyezzük az egymást segítő magatartásformát, a szeretetteljes közeledést egymáshoz../ A gördülékenyebb napirend megvalósulása érdekében próbáljuk a várakozási időt csökkenteni, minimalizálni, ezért a tízóraizás és ebéd előtti naposi feladatokat a dajka vezetésével, abban az időben végzik a gyermekek, amikor a 12

13 többiek az óvónő felügyeletével mozgásos ill. udvari játékban vesznek részt. Tízóraizás után olyan közös tevékenységet (körjátékok, egyszerűbb mozgással kísért verselés, mondókázás) iktatunk be, ami a szőnyegen végezhető, a takarítási feladatokkal párhuzamosan anélkül, hogy a két tevékenység zavarná egymást. A mesélés intimitását, zavartalanságát a fő játéktevékenységek helyétől félreesőbb mesesarok kialakításával törekszünk megvalósítani. A helyszíni foglalkozásokat leszámítva a témák feldolgozását igyekszünk úgy szervezni, hogy többféle tevékenységet végezhessenek a gyermekek, de csak egy kívánjon állandó felnőtt jelenlétet. A differenciált fejlesztés érdekében szeptemberben a gyermekek megfigyelése, képességeik megismerése, feltérképezése az elsődleges feladatunk. Az eredményeket a csoportnaplóban a Fejlettségi szintfelmérés oldalakon rögzítjük. Az egyéni fejlesztésre szoruló gyermekekkel játékidőben külön is foglalkozunk. Ezekről a tevékenységekről, játékokról az Egyéni fejlesztőlap - on készítünk feljegyzést Nyuszi csoport A ös nevelési évben kiemelt feladatunk a párhuzamosan tervezett tevékenységek szervezése és a differenciált fejlesztés. Nagycsoportban is igyekszünk minél több szabadon választott tevékenységet biztosítani a gyermekek számára játékidőben és a foglalkozásokon is. A foglalkozásokat mikrocsoportos formában szervezzük, amikoris több csoportban azonos képességű gyermekek dolgoznak együtt. Ezeket a csoportokat mi óvónők jelöljük ki, de lesz rá mód, hogy saját maguk alakítsanak ki csoportokat. Minden csoport azonos feladatot végez, de más-más módon. A végén pedig összehasonlítjuk az elért eredményeket. Lesz alkalom az egyéni munkára is, amikor a gyermekek önállóan oldanak meg feladatokat. A napirendünket úgy próbáljuk szervezni, hogy a gyermekek egy része saját maga által választott játékot játszik, mások irányított önálló munkát végeznek, megint mások velünk óvónőkkel dolgoznak együtt. Nagycsoportosok lévén, az iskolai követelményeknek megfelelően évvégére ki szeretnénk alakítani azt is, hogy a gyermekek kötött foglalkozáson is részt tudjanak venni. Ennek érdekében néhány frontálisan szervezett foglalkozást is szervezünk. A rászoruló gyermekeket differenciáltan, egyénileg fejlesztjük. Év elején felmérjük a gyermekeket, majd a rászorulókat képességeiknek megfelelően játékidőben fejlesztjük. A módszereket és az elért eredményeket egyéni fejlesztő lapokon rögzítjük Fakultatív hit és vallásoktatás Intézményünkben felmérjük a családok igényét a hit- és vallásoktatás iránt, 13

14 melyhez az óvodában megfelelő helyet és időt biztosítunk. A hely és idő a szülői szervezettel egyeztetve kerül kijelölésre Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátása Speciális ellátás Terület, feladat Felelős Helyszín Időpont Logopédiai ellátás Németh Katalin Keszthelyi Szakszolgálat szakembere Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Kedd:8-11 Fejlesztő nevelés SNI-s gyermekek ellátása Énekes Ágnes Keszthelyi Szakszolgálat szakembere Németh Katalin Keszthelyi Szakszolgálat szakembere A 2. szakember egyeztetés alatt EGYMI Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 14 Egyeztetés alatt Gyermekenként változó Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátása az intézmény óvodapedagógusai által A gyermekek a szülők írásos nyilatkozata alapján vesznek részt a foglalkozásokon. A foglalkozások ideje alatt a foglalkozást tartó személy vállal felelősséget a gyermekekért. Fejlesztési terület Felelős Résztvevők Időpont száma TSMTmozgásterápia Németh Ida 8fő hétfő, csütörtök Dráma fejlesztőfoglalkozás Németh Ida 11 fő péntek Vizuális fejlesztőfoglalkozás Németh Ida 6 ő csütörtök /páros hét/ Népi gyermekjátékok Nagyné Györei Éva 16 fő kedd Zenei foglalkozás Nagyné Györei Éva 6 fő hétfő Kézműves foglalkozás Lázár Jánosné 8 fő csütörtök /páratlan hét/ Ovi-foci Horváth 12 fő hétfő, szerda

15 Domonkos Ünnepek, megemlékezések, hagyományok Az ünnep ideje felelőse megvalósítás módja Mikulás dec.5. Lázár Jánosné A gy. Mikuláskereső túrán vesznek részt, majd meglepetés műsort szervezünk számukra. A helyükre vissza érkezve Adventi készülődés Karácsony az óvodában dec dec.19. Farsang febr.6. Húsvét ápr.3. Anyák napja ápr. 30. Nagyné Györei Éva csoportban dolgozó óvónők, dajkák Tőzsérné Meleg Katalin Kozma Imréné Sz.M. csoportban dolgozó óvónők, dajkák csoportban dolgozó óvónők, 15 várja őket a Mikulás ajándéka. A nagycsoportosok karácsonyi műsorának megtekintése után a szülők és a gyermekek közösen az ünnephez kapcsolódó ajándék és dekoráció készítésében vesznek részt az óvónők vezetésével. Minden csoportban karácsonyfát állítunk, amelyet előző este díszítünk fel: Reggel a karácsonyfa és a csoport ajándékai már várják a gyerekeket. Mikor mindenki megérkezik dalokkal, versekkel köszöntjük az ünnepet, majd a gyermekek kibonthatják és birtokba vehetik a játékokat. A Művelődési házban jelmezes felvonulást tartunk, amelyre minden gyermek meghívhatja a családját. Meglepetésműsor, zene tánc szórakoztatja a gyermekeket. Minden gyermek édességet kap ajándékba, melyet az általuk készített fészekbe hoz a nyuszi. A várakozás idejét tréfás, játékos feladatokkal énekléssel töltjük ki. Az év közben tanult versekkel, énekekkel, játékokkal köszöntik az édesanyákat a gyerekek, majd átadják az általuk készített ajándékokat. Ezt követően süteménnyel és

16 Nyílt nap leendő óvodásoknak máj. 4. Évzáró, ballagás máj. 29. Kirándulás, gyermeknap Márc. 15. Nemzeti ünnep máj. 15- máj. 31 között márc. 13 Állatok világnapja okt. 4. Nőnap márc. 6. vagy 9. Föld napja Madarak és fák napja A nemzeti összetartozás napja ápr máj jún. 4. óvodavezető, óvónők, dajkák, ped. asszisztens nagycsoportos óvónők csoportban dolgozó óvónők, Sz.M. csoportban dolgozó óvónők csoportban dolgozó óvónők csoportvezető óvónők csoportvezető óvónők csoportvezető óvónők csoportvezető óvónők 16 üdítővel is megkínálja mindenki az anyukáját. Szüleikkel együtt meghívjuk az óvoda körzetébe tartozó óvodába beíratható korú gyermekeket. Betekinthetnek, sőt be is kapcsolódhatnak a csoportokban folyó tevékenységekbe. Megismerkedhetnek az óvoda épületével, udvarával, az ott dolgozó felnőttekkel. Tízóraival, óvónők által készített ajándékokkal kedveskedünk a leendő óvodásoknak. Az óvoda tornatermében évzáró műsorral búcsúznak az óvodától az iskolába menő gyermekek. Gyermeknap alkalmából kirándulással, a kiránduláson szervezett programmal, ajándékokkal kedveskednek a gyermekeknek a szülők és óvodapedagógusok. Csoportonként az életkori sajátosságok figyelembevételével szervezett tevékenységbe ágyazott megemlékezés Csoportonként az életkori sajátosságoknak megfelelő tevékenység. Lányok köszöntése saját készítésű ajándékkal, virággal. Növények ültetése Csoportonként életkori sajátosságokat figyelembe véve tervezve. Csoportonként életkori sajátosságokat figyelembe véve tervezve.

17 Születésnapok, névnapok ünneplése változó csoportvezető óvónők A csoportban kialakult, szülőkkel egyeztetett módon. 3. A nevelési év rendje A nevelési év szeptember 01-től augusztus 31-ig tart Nevelőtestületi értekezletek Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet A 2014/2015. évi munkaterv tervezetének ismertetése, szükség szerinti módosítása Szülői értekezlet előkészítése Aktuális megbeszélni valók Határidő: szeptember 15. Felelős: óvodavezető Nevelőtestületi értekezlet A 2014/2015. évi munkaterv elfogadása Házirend, SZMSZ felülvizsgálata Határidő: szeptember 30. Felelős: óvodavezető Nevelőtestületi értekezlet nevelés nélküli munkanap (1) Pedagógiai Program felülvizsgálata, a módosító javaslatok beépítése Határidő: október.31. Felelős: óvodavezető, óvodapedagógusok Nevelőtestületi értekezlet nevelés nélküli munkanap (2) Az eltelt időszak szakmai értékelése: csoportonkénti beszámoló a szeptember október november december havi nevelőmunkáról, a rendezvények lebonyolításáról. A kiemelt feladat feldolgozása: o Párhuzamosan szervezett tevékenységek sorozata az óvodai nevelésben Játékszervezés, tanulásszervezés, napirend szervezés rugalmas és korszerű értelmezése Aktuális feladatok megbeszélése Határidő: december 23. Felelős: óvodavezető, óvodapedagógusok Nevelőtestületi értekezlet nevelés nélküli munkanap (3) Az eltelt időszak szakmai értékelése 17

18 Kiemelt feladat feldolgozása: o Differenciált fejlesztés Tervezés Megvalósítás Értékelés Adminisztrálás Aktuális feladatok megbeszélése o Anyák napja o Évzáró o Gyereknap, kirándulás előkészítése Határidő: április. 7. Felelős: óvodavezető, óvodapedagógusok Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet A nevelőmunka eddigi szakaszának értékelése csoport és óvoda szinten Felkészülés a nyári időszakra, nyári élet tervezése Javaslat 2015/2016-os nevelési év kiemelt feladatára Aktuális megbeszélni valók: nyári munkarend Határidő: június 15. Felelős: óvodavezető, óvodapedagógusok 3.2. Hospitálások A kiemelt feladathoz kapcsolódóan a hospitálások a párhuzamosan szervezett tevékenységek: játékszervezés, kezdeményezésezés rugalmas és korszerű értelmezése Játékidő, kezdeményezés megtekintése a kiscsoportban. Határidő: április 15. Felelős: Nagyné Györei Éva, Fehér Gyuláné Játékidő, kezdeményezés megtekintése a középső csoportban Határidő: január 31. Felelős: Németh Ida, Lázár Jánosné Jétékidő, foglalkozás megtekintése a nagycsoportban. Határidő: január 31. Felelős: Kozma Imréné, Tőzsérné Meleg Katalin 3.3. Munkatársi értekezlet Munkaköri leírások ismertetése A nevelési évvel kapcsolatos aktuális feladatok ismertetése Határidő: november Felelős: óvodavezető 18

19 A nyári felújítások, karbantartások, feladatok ismertetése: Szabadságolási terv, nyári munkaidő beosztás, esetleges változásainak ismertetése Határidő: május 30. Felelős: óvodavezető Az év folyamán szükség esetén 3.4.Szülőkkel való kapcsolattartás Szülői értekezlet Tanévnyitó szülői értekezlet: o Tájékoztató a nevelési év rendjéről o Csoportonkénti tájékoztató a nevelési, tanulási tervekről, feladatokról o Kiscsoportban házirend ismertetése o Az óvoda által biztosított programok ismertetése o Aktuális megbeszélni valók Határidő: szeptember 30. Felelős: csoportban dolgozó óvónők Féléves szülői értekezlet: o Az eltelt félév munkájának értékelése o Aktuális feladatok, programok megbeszélése o Felkészülés a farsangra Határidő: február 15. Felelős: csoportban dolgozó óvónők Csoport szülői értekezlet o Igény és szükség szerint o Nagycsoportban az iskolába menő gyerekek szüleinek tájékoztatása a tanítónő segítségével Fogadóóra A 20/2012(VIII.31) EMMI rendelet 63 alapján: Az óvoda kezdeményezésére 2 alkalommal minden gyermek esetében Igény alapján a szülő kérésére Nyílt nap Nagycsoportban Határidő: március 30. Felelős: nagycsoportos óvónők Nyílt nap leendő óvodásoknak Határidő: május Felelős: óvodavezető, óvodapedagógusok 19

20 3.5. Iskolával való kapcsolattartás Az elsőosztályos tanulók beilleszkedésének megtekintése Határidő: november 30. Felelős: előző évi nagycsoportos óvónők A tanítónő látogatása, hospitálása a nagycsoportban március április hónapban 3 4 alkalommal Látogatás az iskolában a nagycsoportos gyerekekkel Határidő: május 30. Felelős: nagycsoportos óvónők 3.8. Megbízottak, felelősök Tűzvédelmi felelős: Munkavédelmi felelős: Gyermekvédelmi felelős: Könyvtáros: Németh Ida Lázár Jánosné Tőzsérné Meleg Katalin Nagyné Györei Éva 4. Ellenőrzési terv 4.1. A pedagógiai szakmai tevékenység ellenőrzésének területei Beszoktatás ellenőrzése Határidő: október 30. A csoportok mindennapi életének megtekintése, megfigyelése (napirend, játékidő, kötetlen kötelező foglalkozás) Az ellenőrzés során kiemelt szempontok: o Érvénysülnek e a PP ban megfogalmazott elvek és módszerek? o Élt e az óvodapedagógus a differenciált foglalkoztatás, feladatadás lehetőségével? o Biztosított volt e a játékosság a foglalkozásokon? o Az óvónő irányító, szervező tevékenysége megteremtette e a nyugodt, kiegyensúlyozott derűs légkör kialakulásának feltételeit? o Egyéni fejlesztő foglalkozások szervezése, adminisztrálása Határidő: november 1 től folyamatosan, csoportonként legalább 2 2 alkalommal A nagycsoportosok felkészültségének megtekintése Szempontok: Kialakultak e gyermekeknél azok a szokások, képességek, készségek, amelyek biztosítják az iskolai tanulmányaik megkezdéséhez szükséges feltételeket Határidő: januártól folyamatosan A csoportok éves munkatervében megjelölt kiemelt feladat megvalósulása 20

TARKARÉT ÓVODA. 2013/2014.évi munkaterve

TARKARÉT ÓVODA. 2013/2014.évi munkaterve TARKARÉT ÓVODA 2013/2014.évi munkaterve Tartalomjegyzék 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 2. Dolgozói adatok, munkaszervezés 3. Gyermekek létszámadatai 4. Az intézmény működési rendje

Részletesebben

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34.

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34. MUNKATERV 2014/2015 Az alkalmazotti közösség és a nevelőtestület a munkatervet..%-ban elfogadta. Határozatszám:./201..(IX...) Intézmény OM - azonosítója:

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre 1 I. Az intézmény jellemző adatai: Intézmény neve: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Székhely címe: Békéscsaba Wlassics sétány 4/1. Telephely: Békéscsaba Pásztor u.

Részletesebben

MUNKATERV 2014-2015 NEVELÉSI ÉV

MUNKATERV 2014-2015 NEVELÉSI ÉV ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. MUNKATERV NEVELÉSI ÉV 1 Az intézmény adatai: Telefonszám: 46/ 317-285 e-mail: sajoker.ovi@gmail.com Az intézmény

Részletesebben

Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015. nevelési év. Munkaterv. óvodavezető. Érvényes: 2014.szeptember.10. 2015.augusztus 31.

Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015. nevelési év. Munkaterv. óvodavezető. Érvényes: 2014.szeptember.10. 2015.augusztus 31. Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015. nevelési év. Munkaterv Készítette: Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető Tartalomjegyzék Érvényes: 2014.szeptember.10. 2015.augusztus 31. I. Az óvoda működési

Részletesebben

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán u.23 T./F.: 29-341-544 e-mail: ovihir@monornet.hu TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Készítette: Tulipán Óvoda nevelőtestülete 2013. augusztus 29-én

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015.

MUNKATERV 2014/2015. MUNKATERV 2014/2015. Intézmény OM- azonosítója: 034457 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető: Egri Gyöngyi Legitimációs eljárás Szülői szervezet nevében: Volomné Bodnár Ilona Alkalmazotti közösség nevében:

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre Napsugár Óvoda és Bölcsőde 4090 Polgár, Bessenyei utca 4-5. Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre Intézmény OM- azonosítója:. Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Icsu Ferencné Legitimációs eljárás

Részletesebben

2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a. Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető

2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a. Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető M U N K A T E R V 2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVBEN A VADVIRÁG ÓVODÁRA VONATKOZÓ ADATOK...

Részletesebben

OM: 033092 MUNKATERV 2014/2015.

OM: 033092 MUNKATERV 2014/2015. OM: 033092 MUNKATERV 2014/2015. 1 Tartalomjegyzék tartalom oldalszám 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 3-5 2. Dolgozói adatok, munkaszervezés 6-8 3. A gyermekek létszámadatai 8-9 4.

Részletesebben

ÚTI ÓVODA fes. KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI. PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA

ÚTI ÓVODA fes. KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI. PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA A ÚTI ÓVODA fes KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI ClMÜ PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA Székhely: Az Intézmény OM azonosítója: 200037 Intézményvezető: Nagy Miklósné Legitimációs eljárás Nevelőtestület elfogadta Szülői

Részletesebben

Gyula Város Egyesített Óvodája 5700 Gyula, Leiningen u 4. : : 66/ 632-207 OM 200918 www.gyulaovoda9.eu e-mail: egyesitettovoda@t-online.

Gyula Város Egyesített Óvodája 5700 Gyula, Leiningen u 4. : : 66/ 632-207 OM 200918 www.gyulaovoda9.eu e-mail: egyesitettovoda@t-online. TANÉVNYITÓ ÉRTEKEZLET 2013 2014. Készítette: Szilágyiné Solymosi Mária intézményvezető 1 2013. Napirendi pontok 1. Munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás 2. A 2013 2014 - es nevelési év működési rendje 3. A

Részletesebben

Éves munkaterv MÁKSZEM ÓVODA 2013 / 2014. Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária

Éves munkaterv MÁKSZEM ÓVODA 2013 / 2014. Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária MÁKSZEM ÓVODA Éves munkaterv 2013 / 2014 Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 202684 Nevelőtestület nevében: Varga Szilvia Gyöngyösi Mária. aláírás Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében:

Részletesebben

MUNKATERV 2014-2015. Mesekert Természetközeli Óvoda (Orosháza. Bajnok utca 17)

MUNKATERV 2014-2015. Mesekert Természetközeli Óvoda (Orosháza. Bajnok utca 17) MUNKATERV 2014-2015. Mesekert Természetközeli Óvoda (Orosháza. Bajnok utca 17) Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 202849 aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet

Részletesebben

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA SZÉKHELY: 2040 BUDAÖRS HOLDFÉNY U.31. OM AZONOSÍTÓ:201162 Intézmény OM- azonosítója: 201162 Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás A dokumentum jellege:

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év - - 1 Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail:

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre Intézmény OM azonosítója: 032940 Intézményvezető:. aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében:. aláírás Szülői szervezet nevében:. aláírás

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda

MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda (2040 Budaörs, Szabadság út 64.) Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás Alkalmazotti

Részletesebben

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2014/2015. nevelési év Munkaterv

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2014/2015. nevelési év Munkaterv Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2014/2015. nevelési év Munkaterv OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. október Iktatószám:566/O/2014. Tartalom ÉVES ÓVODAI MUNKATERV 2014/2015....

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV VÁROSLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 8445 VÁROSLŐD, KOLOSTOR U. 43. OM: 202664 2013/2014. NEVELÉSI ÉV. Városlőd, 2013-09-02

ÉVES MUNKATERV VÁROSLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 8445 VÁROSLŐD, KOLOSTOR U. 43. OM: 202664 2013/2014. NEVELÉSI ÉV. Városlőd, 2013-09-02 VÁROSLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 8445 VÁROSLŐD, KOLOSTOR U. 43. OM: 202664 ÉVES MUNKATERV 2013/2014. NEVELÉSI ÉV Városlőd, 2013-09-02 Készítette: Staub Ildikó Óvodavezető-helyettes TARTALOM 1. A 2013/2014

Részletesebben

Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774. Munkaterv. 2013/2014. nevelési évre. Budapest 2013.

Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774. Munkaterv. 2013/2014. nevelési évre. Budapest 2013. Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774 Cseppkő Óvoda Munkaterv 2013/2014. nevelési évre Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda működésének meghatározói...3 Meghatározó dokumentumok:...3

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE. OM azonosító: 035646. Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10.

JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE. OM azonosító: 035646. Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10. JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE OM azonosító: 035646 Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10. 1 Tartalomjegyzék 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 3 2. Dolgozói

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény érvényre jutása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése,

Részletesebben

Testvérkék Ferences Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított Változat

Testvérkék Ferences Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított Változat Testvérkék Ferences Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított Változat 2013. Készítette: Némedy Rita óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. Jogszabályi alapok, tartalmak 2.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA 2014. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA 2014. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Készítette: Végváriné Kékhegyi Erika intézményvezető T a r t a l o m j e g y z é k I. Az intézmény

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám: 350//2/2013. Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. 2013. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és

Részletesebben

A Vasút a Gyermekekért Alapítvány Dunakeszi Óvodája. Szervezeti és Működési Szabályzat. OM Azonosító: 037267

A Vasút a Gyermekekért Alapítvány Dunakeszi Óvodája. Szervezeti és Működési Szabályzat. OM Azonosító: 037267 A Vasút a Gyermekekért Alapítvány Dunakeszi Óvodája Szervezeti és Működési Szabályzat OM Azonosító: 037267 A szabályzat érvényes: 2010.09.15-től Tartalom: 1. A szervezeti és működési szabályzat célja 2.

Részletesebben

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 PEDAGÓGIAI PROGRAM, MELY A TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ - KOMPETENCIA ALAPÚ ÓVODAI PROGRAM ADAPTÁCIÓJA Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 Készítette:

Részletesebben

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve A nevelési év rendje: Első nap: 2012. szeptember 03. hétfő Utolsó nap: 2013. augusztus 31. Az óvoda zárva tartásának tervezett időpontja: 2013. június 28. Nyitás: 2013. július 29. A Munkaterv jogszabályi

Részletesebben