Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/ MUNKATERV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 8394. Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/575 5143 MUNKATERV"

Átírás

1 Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/ MUNKATERV A 2014/2015-ös nevelési évre

2 Az intézmény neve: Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Az intézmény címe, telefonszáma: 8394 Alsópáhok Fő u. 41 Tel: 06-30/ Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Dákai Gáborné Legitimációs eljárás 20/2012.(VIII.31) EMMI-rendelet 3.. (1) alapján véleményezési jogot gyakorolt a szülői szervezet, a fenntartó. Döntött a munkaterv elfogadásáról a nevelőtestület. Nevelőtestületi határozat száma: A nevelőtestület nevében: A fenntartó nevében: A szülői szervezet nevében: Érvényessége:

3 1. A működés rendje 1.1. Nyitva tartás: Az óvoda 6 30 tól 17 ig tart nyitva 1.2. Nyitvatartási szünetek : Nevelés nélküli munkanapok: 2014.október december április augusztus 13, 14 A takarítási szünet várható időpontja: július 27. augusztus 14 Az óvodai beíratás várható időpontja: május 4. május Foglalkozások rendje: Az új gyermekek óvodába fogadása, beszoktatása folyamatos és fokozatos. A készség és képességfejlesztő foglalkozások minden csoportban szeptember 1-től május 31-ig tartanak. A nyári hónapokban szabadidős tevékenységet szervezünk a gyermekeknek Csoportbeosztás: Kiscsoport létszáma: Csoportvezető óvónők: Pedagógiai asszisztens: Dajka: 22fő + 3 fő előfelvételis Nagyné Györei Éva Fehér Gyuláné Osvaldné Szabó Edina Németh Károlyné Középső csoport létszáma: 18 ebből 1 fő SNI (19) Csoportvezető óvónők: Lázár Jánosné Németh Ida Dajka: Varga Tamásné Nagycsoport létszáma: 22 fő ebből 1 fő SNI (23) Csoportvezető óvónők: Tőzsérné Meleg Katalin Kozma Imréné Dajka: Karácsonyné Jantsek Rózsa Erika 3

4 1.5. Munkarend 2013/2014. Név Kötelező Óra Munkaidő Munkaidő óraszám Kedv. Óvodavezető: Dákai Gáborné Kötetlen munkaidő Óvodavezető helyettes: I. hét: Lázár Jánosné II.hét: Vezető helyettesi feladatok ellátása I.hét: II.hét: Óvónők: I.hét: 7-13 P: Németh Ida II. hét: Nagyné I.hét: H+K:11-17; Sz, Cs,P: Györei Éva 40 28,8 3,2+0,8 II. hét:7-13 I.hét: Fehér Gyuláné II.hét: I. hét: 7-13 Kozma Imréné II.hét: Tőzsérné I.hét: Meleg Katalin II.hét: Pedagógiai asszisztens: Osvaldné I. hét: 8-16 Szabó Edina II. hét: 8-16 Dajkák: I.hét: Németh Károlyné II.hét: Karácsonyné Jantsek I.hét: 9-17 Rózsa Erika II.hét: I.hét: Varga Tamásné II.hét: 9-17 Megjegyzés: Nagyné Györei Éva közalkalmazotti képviselő órakedvezménye 4 óra, amelynek 80%-át a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő terhére, 20%-át a nevelésseloktatással lekötött idő felső határa feletti kötött munkaidő terhére kell kiadni. 326/2013 (VIII.30) Kr.18. A nev.-okt. intézmény vezetője munkarendje felhasználását és beosztását a Nkt 5.sz mellékletében foglalt foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni. o Az óvodavezető kötelezően előírt óraszáma 10 óra Ennek elosztása: Lázár Jánosné és Németh Ida óvónők helyettesítése a középső csoport munkájának segítése ill között. Ugyanitt anyanyelvi fejlesztő foglalkozások szervezése. 4

5 Szükség esetén betegség, továbbképzés a más csoportban dolgozó óvónők helyettesítése. Az intézményvezető és helyettese felváltva tartózkodnak az intézményben. Akadályoztatásuk esetén gondoskodnak arról, hogy az SzMSz-ban meghatározott módon a vezetői feladatokat a megbízott pedagógus lássa el. Az óvodapedagógusoknak a kötött munkaidejüket (32 óra/hét) a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozásra kell fordítaniuk, a csoport mellett kell tartózkodniuk. A munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, további eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára. (Nkt 62 ) 1.6. Személyi feltételek A 2014/15-ös nevelési évben a Nkt 2. melléklet alapján a három csoportban 6 óvónő és 3 dajka látja el a nevelési feladatokat. Munkájukat pedagógiai asszisztens segíti. Az óvoda vezetőjének 10, a vezető-helyettesnek 24 a kötelező óraszáma Továbbképzés Három fő óvodapedagógus diplomára épülő logopédiai szak-óvodapedagógus módszertani továbbképzésen vesz részt. A képzés 2 féléves, 120 kredit pont megszerzésére biztosít lehetőséget januárjában szakdolgozat megírásával, valamint a vizsgák letételével a résztvevők okleveles logopédiai szak-óvodapedagógus képesítést kapnak Tárgyi feltételek Az elhasználódott játékok, könyvek pótlása, a szakmai anyagok beszerzése a költségvetési támogatás összegének figyelembevételével történik. Folyamatban van az óvoda udvarának felújítása, új játékok beszerzése. A nyár végén kivágásra került az egyik balesetveszélyes platánfa, elkezdődött a kerítés cseréje. Az új játékok telepítése után el kell végeztetni a játszótér-biztonsági felülvizsgálatot. 2. A 2014/2015-ös nevelési év feladatai 2.1. Pedagógiai munka tervezése A nevelőtestület döntése alapján a következő nevelési év kiemelt feladatai az alábbiak: 5

6 Párhuzamosan szervezett tevékenységek sorozata az óvodai nevelésben Játékszervezés, tanulásszervezés, napirend szervezés rugalmas és korszerű értelmezése Elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolása hospitálások megszervezésével. Feladat: Az ONAP-ban és a helyi Pedagógiai Programban is megfogalmazott elvek és az óvodai gyakorlat további közelítése egymáshoz. A napirend, a játék és a tanulásszervezés területéhez kapcsolódó elméleti anyag, valamint az óvodapedagógusok eddigi tapasztalatainak összevetése, feldolgozása a nevelés nélküli munkanapok keretében. A fentiek alapján amennyiben szükséges, javaslat a PP módosítására. Hospitálások szervezése Differenciált fejlesztés hangsúlyának növelése Tervezés Megvalósítás Értékelés Adminisztrálás Az új gyermekek fogadása, szülői értekezletek megtartása Az óvodai nevelési gyakorlat hangsúlyos területei Az orrfúvás, WC használat segítése, folyamatos ellenőrzése. A helyes étkezési szokások erősítése. A gyermekek helyesen használják a zsebkendőt, a WC-t. A folyamatokat az óvónő vagy dajka ellenőrzi. A gyermekek csendben, kulturáltan étkeznek. (nem forognak, hadonásznak, rendesen ülnek, stb.) Gondozás, testi szükségletek kielégítése. Az öltözők rendjének növelése. A ruhák a zsákban, fogason vannak. Nincs fölösleges, kallódó ruha. Az önálló öltözködés elősegítése. Az étkezés során a helyes eszközfogás erősítése. A gyermekek 90%-a önállóan öltözik, a szülők segítik a folyamatot. A folyosón türelmesen megvárják egymást. A gyermekek helyesen használják az evőeszközöket, nincs, vagy kevés baleset van a napi tevékenységek során. Az óvónők folyamatosan ellenőriznek, javítanak. A szabadban való mozgás Jó időben minden nap kimennek 6

7 Szocializáció, érzelmi nevelés Játék Tanulás számának növelése. A tornaszobában való tevékenységek folyamatos ellenőrzése, a szivacs használatának ellenőrzése. Szociális kompetenciák tudatos fejlesztése. A fejlesztésre a pedagógusok változatos játékokat terveznek. A szülők megismertetése a szociális kompetenciák fontosságával, azok fejlesztési területeivel. A felzárkóztatás és tehetséggondozás tudatos megvalósítása. A napirend megfelelő betartása. Holtidő minimálisra csökkentése. Minden szülő érezze, hogy az ő gyermeke fontos. A belső kommunikáció fejlesztése, szemléletének módosítása. az udvarra A dajka, vagy az óvónő tudja, hogy mi történik a tornaszobában, nem engedik a balesetveszélyes tevékenységeket A csoportokban megfigyelhető: gyakori személyes kontaktus, pozitív megerősítés, dicséret, bátorítás, világos szabályok, következetesség, nyugalom. A tervezésben nyomon követhetőek a játékok. Szülői értekezletek tartása e témában. Minden gyermek megkapja a képességének megfelelő fejlesztést. A felnőttek és gyermekek tevékenysége kiszámítható. Nincs holtidő, a folyosón zsúfoltság. A dajkák gondozási, takarítási feladatai egyensúlyban vannak. Az óvónő minden gyermeket személyesen, kedvesen fogad. A pedagógusok hisznek a nevelés eredményességében, keresik és kipróbálják az új módszereket. Mindenki a saját feladatát maximálisan igyekszik elvégezni. A játéktémák fejlesztése. A gyermekek szerepjátéka változatos, érvényesül az érdeklődésük, az aktualitás, a korszerűség. A játék változatosságának segítése Udvari játék tervezése, szervezése Az óvodai tanulás specifikumainak maximális érvényesítése.(önkéntesség, egyéni képességek figyelembe vétele, gyermeki érdeklődés, cselekvés) A prevenció, korrekció, tehetséggondozás tervezett, személyre szabott, követhető. Séták, kirándulások szervezésével. Sokféle eszköz, nyugodt feltételek biztosításával. Kevés a konfliktus, a gyermekek játéka nyugodt, elmélyült. A felnőttek tudatosak, következetesek a játékszervezésben. A gyermekek többsége szívesen vesz részt a kezdeményezésekben. A gyermekek egyéni képességeik szerint fejlődnek, fejlődésük nyomon követhető. Az egyéni fejlesztés szakszerű. Az iskolaérettség feltételeinek Szülői értekezlet szervezése e 7

8 Mozgás, mindennapi testnevelés Anyanyelvi nevelés Zenei nevelés Vizuális nevelés Környezeti nevelés Matematikai nevelés tudatosítása a szülők körében A foglalkozások anyagának differenciált tervezése. témában. A gyermekek terhelése életkornak megfelelő. A gyermekek szívesen vesznek részt a foglalkozásokon A testnevelés felszerelés hiánytalan. A gyermekek örömmel játszanak, együttműködőek. A szülők meggyőzése a testmozgás fontosságáról. A tevékenység frissítő, minden izmot megmozgató tervezése, szervezése A tevékenység szabadban való A szabadban történő foglalkozások szervezése. száma nőtt. Anyanyelvi játékok, folytatásos A csoportban gyűjtemények, mesék, történetek kitalálása, rajzok találhatók. folytatása, befejezése nagyobb számú gyakorlata. Az erkölcsi nevelés A gyermekek megértik a mese, lehetőségeinek kihasználása a történet mesékben, dramatikus lényegét, elítélik a rossz játékokban, bábozásban napi cselekedetet. szinten jelenjen meg. Könyvtárlátogatás szervezése A nagycsoportosok könyvtár látogatáson vesznek részt. Minden rászoruló gyermek logopédiai foglalkozáson való részvétele. Szükség szerint további egyéni fejlesztés. Magyar népdalok számának növelése Néptánc oktatás szervezése Az eszközhasználat helyes technikáinak megismertetése. Írás előkészítés technikáinak bővítése. Sok séta, helyszíni foglalkozás tervezése, szervezése. A logopédiai foglalkozás eredményes, nem maradt ki rászoruló gyermek. Időben megtörténik az egyéni fejlesztés, vizsgálat. A gyermekek sok magyar nép-dalt hallanak. A gyermekek szívesen táncolnak, többször vesznek részt a foglalkozásokon. A gyermekek helyesen használják az ollót, a vizuális eszközöket. A gyermekek sokféle eszközt használnak. A naplóban megtalálhatóak a tervek. Papírgyűjtés szervezése. A gyermekek ismerik és alkalmazzák a szelektív hulladékgyűjtés fogalmát, gyakorlatát. Az udvar és az óvoda környéki A lehetőségek tervezettek a élővilág lehetőségeinek csoportnaplóban nagyobb kihasználása az ismeretszerzésben. Az udvari munkajellegű tevékenység növelése Az udvari munka nyomon követhető. A matematikai lehetőségek folyamatos biztosítása, érzékelés, észlelés által. Változatos eszközök felhasználása az Az érzékelő és észlelő játékok tervezettek a matematikai nevelésben. A meglévő eszközöket sokrétűen alkalmazzák az óvónők, 8

9 ismeretszerzésben. Az elemi számolási készség fejlesztése. gyermekek. A gyermekek számolási készsége fejlődik. Munka jellegű tevékenység Matematikai biztosítása társasjátékok Külön eszközök készülnek a foglalkozásokhoz. A környezet rendjének megőrzése, közös pakolások szervezése. A játékok közös javítása. Az udvari lehetőségek folyamatosabb, nagyobb mértékű kihasználása. A gyermekek jobban megbecsülik a rendet. A játékok megbecsülése nő. A gyermek számára érték lesz az együttes munka. Az udvar gondozott lesz, a gyermekek büszkék lesznek munkájuk eredményére. 2.2 Tanügyi feladatok Évnyitó értekezletek lebonyolítása Új gyerekek bejelentése a KIR-be, oktatási azonosító szám igénylése. A dolgozók adatainak frissítése Az étkezési térítési díj megállapításához a kedvezményezettek kigyűjtése. A 2014/2015-ös nevelési év tanügyi dokumentumainak megnyitása, hitelesítése Munkáltatói feladatok Munkaköri leírások felülvizsgálata, aktualizálása Pedagógusigazolványok érvényesítése A szeptember eleji béremelés előkészítése 2.4. Gazdálkodási feladatok Az óvodai csoportok év eleji indulásához szükséges eszközök, anyagok beszerzése. A dajkák munkavégzéséhez szükséges anyagok beszerzése Pedagógiai és tanügyi adminisztrációs feladatok az intézményben és csoportban OSAP statisztikai jelentés Óvodai törzskönyv vezetése Közzétételi lista aktualizálása KIR nyilvántartás vezetése Pedagógiai Program felülvizsgálata SZMSZ felülvizsgálata Házirend felülvizsgálata 9

10 Éves munkaterv elkészítése A nevelési év értékelése Óvodai napirend elkészítése Óvodai heti rend elkészítése Továbbképzési Program Beiskolázási Terv Felvételi előjegyzési napló vezetése Felvételi és mulasztási napló vezetése Óvodai csoportnapló vezetése Gyermekfejlődésének nyomon követése, értékelés dokumentációja Jegyzőkönyvek vezetése (nevelőtestületi, megbeszélés, stb.) Szakvélemények adminisztrációja Gyermekvédelmi tevékenység dokumentálása Gyermekbalesetek nyilvántartása, jegyzőkönyvek Iktatás Intézményi levelezés 2.6. A nevelési év során rendszeresen ismétlődő feladatok Változásjelentés, szabadságolások nyilvántartása, engedélyezése Távolmaradás, túlmunka jelentése Utiköltségelszámolás Jelenléti ívek vezetése, ellenőrzése, hó végi zárása Gyermek eü. szűrések Védőnői tisztasági vizsgálat Felnőtt alkalmassági vizsgálat Ellenőrzések megszervezése 2.7. Tematikus éves tervek Gyermekvédelmi munkaterv a 2014/2015 ös nevelési évre Tájékozódás az óvodába kerülő gyermekekről Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek feltérképezése Szülők tájékoztatása a segélyezési lehetőségekről A segélyezés formái: o Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultság o Óvodáztatási támogatás A csoportban dolgozó óvónők segítségével az anyagilag hátrányos helyzetű családok kiszűrése, részükre étkezési hozzájárulás biztosítása Kapcsolattartás a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársával A család szerkezetében történt változások figyelemmel kísérése Kapcsolattartás az iskolai gyermekvédelmi felelőssel 10

11 Szülők Közösségének munkaterve 2014/201ö-ös nevelési évre Óvodánk megválasztott SzM tagjai: Kiscsoport: Gráczki Edina Márkus Ildikó Szabó-Németh Györgyi Mária Középső csoport: Kabai-Dányádi Anita Markalné Lázár Annamária Kovács Éva Nagycsoport: Jánka-Kéri Patricia Lázárné Ódor Anita Vargáné Takács Hajnalka Az SZM tagjai megismerik : o az óvodára vonatkozó jelentősebb jogszabályokat, o az óvoda házirendjét működési szabályzatát pedagógiai programját nevelési célkitűzéseit, feladatait munkatervét A szülői szervezet véleményt nyilvánít o az intézmény működését,munkáját érintő kérdésekben o a fakultatív hit- és vallásoktatás idejének, helyének meghatározásakor o a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, a megbízás visszavonása előtt o intézményi munkaterv elfogadásakor A szülői szervezet o segíti az óvoda és a család együttműködésének tartalmassá válását o javaslatot tehet a szülői értekezletek témájára a szülők igénye alapján o támogatja a hagyományteremtő törekvéseket, aktívan részt vesz az ünnepek előkészítésében, lebonyolításában o segítséget nyújt a kirándulások megszervezésében o szponzorok keresésével, farsangi bál tartásával törekszenek az óvoda tárgyi feltételeinek javítására Szervezési feladatok: o Munkadélután szervezésében való közreműködés o Télapó keresés programban való aktív részvétel o Alapítványhoz szponzorok keresése o A szülők véleményének, igényeinek közvetítése az óvodapedagógusok, óvodavezető felé 11

12 A csoportok munkaterve az óvoda kiemelt feladatának megvalósítása érdekében Napsugár csoport Ahhoz, hogy a gyerekek kiegyensúlyozottan fejlődjenek, sőt kiegyensúlyozottan éljenek, arra van szükségük, hogy a nap jelentős részében játsszanak. A tanulást is játékosan, játékba ágyazottan, kezdeményezések formájában valósítjuk meg. Lehetőséget biztosítunk a gyermekeknek, hogy ezeken önkéntes alapon vegyenek részt. Fokozatosan kialakítjuk a megismerő, fejlesztő tevékenységek helyét: pl.: ábrázoló sarok, mesesarok. Nagy hangsúlyt fektetünk a motivációra, s hogy a kezdeményezések oldottak, játékosak, élményszerűek legyenek. Többféle megközelítésben, közvetlenebb formában ismerkedhetnek meg a kezdeményezések anyagával, eszközeivel. A külső világ tevékeny megismerése, az anyanyelvi nevelés, az ének-zene, énekes játék, gyermektánc, a verselés, mesélés, a rajzolás, mintázás kézimunka kötetlen formában, kis csoportban, míg a testnevelés foglalkozás kötött formában zajlik. Tervezett párhuzamos tevékenységek: szabad játék, szabadon választott tevékenységek, óvónő által tervezett tevékenységek játék a szabadban, óvónő által kezdeményezett tevékenységek szabad játék, óvónő által felajánlott választható tevékenységek átöltözés levegőzés után, mosdóhasználat, önkiszolgálás előkészület a pihenéshez, mosdóhasználat, vetkőzés, öltözés Differenciálás A rugalmas napirend és a párhuzamosan végzett tevékenységek biztosításával az egyéni fejlesztés is hatékonyan valósul meg. Fontos feladatunknak tartjuk a gyermekek folyamatos megfigyelését, ami a differenciálás alapja. Mivel a gyermekek egyéni fejlődése, érése eltérő ütemű, a gyermeket önmagához képest fejlesztjük. Dokumentálása az egyéni fejlesztőlapon történik Fülesmackó csoport A nevelési év kiemelt feladata óvodai szinten a párhuzamos tevékenyszervezés, illetve a differenciált fejlesztés és annak adminisztrálása. A párhuzamos tevékenységszervezés megvalósulása érdekében csoportunkban próbálunk olyan légkört, viselkedési formát kialakítani, amely lehetővé teszi, hogy a különböző tevékenységet végző gyermekcsoportok ne zavarják egymást. /próbálunk nyugodt, halk játékra szoktatni, törekszünk a lézengő gyermekek lefoglalására, előtérbe helyezzük az egymást segítő magatartásformát, a szeretetteljes közeledést egymáshoz../ A gördülékenyebb napirend megvalósulása érdekében próbáljuk a várakozási időt csökkenteni, minimalizálni, ezért a tízóraizás és ebéd előtti naposi feladatokat a dajka vezetésével, abban az időben végzik a gyermekek, amikor a 12

13 többiek az óvónő felügyeletével mozgásos ill. udvari játékban vesznek részt. Tízóraizás után olyan közös tevékenységet (körjátékok, egyszerűbb mozgással kísért verselés, mondókázás) iktatunk be, ami a szőnyegen végezhető, a takarítási feladatokkal párhuzamosan anélkül, hogy a két tevékenység zavarná egymást. A mesélés intimitását, zavartalanságát a fő játéktevékenységek helyétől félreesőbb mesesarok kialakításával törekszünk megvalósítani. A helyszíni foglalkozásokat leszámítva a témák feldolgozását igyekszünk úgy szervezni, hogy többféle tevékenységet végezhessenek a gyermekek, de csak egy kívánjon állandó felnőtt jelenlétet. A differenciált fejlesztés érdekében szeptemberben a gyermekek megfigyelése, képességeik megismerése, feltérképezése az elsődleges feladatunk. Az eredményeket a csoportnaplóban a Fejlettségi szintfelmérés oldalakon rögzítjük. Az egyéni fejlesztésre szoruló gyermekekkel játékidőben külön is foglalkozunk. Ezekről a tevékenységekről, játékokról az Egyéni fejlesztőlap - on készítünk feljegyzést Nyuszi csoport A ös nevelési évben kiemelt feladatunk a párhuzamosan tervezett tevékenységek szervezése és a differenciált fejlesztés. Nagycsoportban is igyekszünk minél több szabadon választott tevékenységet biztosítani a gyermekek számára játékidőben és a foglalkozásokon is. A foglalkozásokat mikrocsoportos formában szervezzük, amikoris több csoportban azonos képességű gyermekek dolgoznak együtt. Ezeket a csoportokat mi óvónők jelöljük ki, de lesz rá mód, hogy saját maguk alakítsanak ki csoportokat. Minden csoport azonos feladatot végez, de más-más módon. A végén pedig összehasonlítjuk az elért eredményeket. Lesz alkalom az egyéni munkára is, amikor a gyermekek önállóan oldanak meg feladatokat. A napirendünket úgy próbáljuk szervezni, hogy a gyermekek egy része saját maga által választott játékot játszik, mások irányított önálló munkát végeznek, megint mások velünk óvónőkkel dolgoznak együtt. Nagycsoportosok lévén, az iskolai követelményeknek megfelelően évvégére ki szeretnénk alakítani azt is, hogy a gyermekek kötött foglalkozáson is részt tudjanak venni. Ennek érdekében néhány frontálisan szervezett foglalkozást is szervezünk. A rászoruló gyermekeket differenciáltan, egyénileg fejlesztjük. Év elején felmérjük a gyermekeket, majd a rászorulókat képességeiknek megfelelően játékidőben fejlesztjük. A módszereket és az elért eredményeket egyéni fejlesztő lapokon rögzítjük Fakultatív hit és vallásoktatás Intézményünkben felmérjük a családok igényét a hit- és vallásoktatás iránt, 13

14 melyhez az óvodában megfelelő helyet és időt biztosítunk. A hely és idő a szülői szervezettel egyeztetve kerül kijelölésre Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátása Speciális ellátás Terület, feladat Felelős Helyszín Időpont Logopédiai ellátás Németh Katalin Keszthelyi Szakszolgálat szakembere Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Kedd:8-11 Fejlesztő nevelés SNI-s gyermekek ellátása Énekes Ágnes Keszthelyi Szakszolgálat szakembere Németh Katalin Keszthelyi Szakszolgálat szakembere A 2. szakember egyeztetés alatt EGYMI Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 14 Egyeztetés alatt Gyermekenként változó Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátása az intézmény óvodapedagógusai által A gyermekek a szülők írásos nyilatkozata alapján vesznek részt a foglalkozásokon. A foglalkozások ideje alatt a foglalkozást tartó személy vállal felelősséget a gyermekekért. Fejlesztési terület Felelős Résztvevők Időpont száma TSMTmozgásterápia Németh Ida 8fő hétfő, csütörtök Dráma fejlesztőfoglalkozás Németh Ida 11 fő péntek Vizuális fejlesztőfoglalkozás Németh Ida 6 ő csütörtök /páros hét/ Népi gyermekjátékok Nagyné Györei Éva 16 fő kedd Zenei foglalkozás Nagyné Györei Éva 6 fő hétfő Kézműves foglalkozás Lázár Jánosné 8 fő csütörtök /páratlan hét/ Ovi-foci Horváth 12 fő hétfő, szerda

15 Domonkos Ünnepek, megemlékezések, hagyományok Az ünnep ideje felelőse megvalósítás módja Mikulás dec.5. Lázár Jánosné A gy. Mikuláskereső túrán vesznek részt, majd meglepetés műsort szervezünk számukra. A helyükre vissza érkezve Adventi készülődés Karácsony az óvodában dec dec.19. Farsang febr.6. Húsvét ápr.3. Anyák napja ápr. 30. Nagyné Györei Éva csoportban dolgozó óvónők, dajkák Tőzsérné Meleg Katalin Kozma Imréné Sz.M. csoportban dolgozó óvónők, dajkák csoportban dolgozó óvónők, 15 várja őket a Mikulás ajándéka. A nagycsoportosok karácsonyi műsorának megtekintése után a szülők és a gyermekek közösen az ünnephez kapcsolódó ajándék és dekoráció készítésében vesznek részt az óvónők vezetésével. Minden csoportban karácsonyfát állítunk, amelyet előző este díszítünk fel: Reggel a karácsonyfa és a csoport ajándékai már várják a gyerekeket. Mikor mindenki megérkezik dalokkal, versekkel köszöntjük az ünnepet, majd a gyermekek kibonthatják és birtokba vehetik a játékokat. A Művelődési házban jelmezes felvonulást tartunk, amelyre minden gyermek meghívhatja a családját. Meglepetésműsor, zene tánc szórakoztatja a gyermekeket. Minden gyermek édességet kap ajándékba, melyet az általuk készített fészekbe hoz a nyuszi. A várakozás idejét tréfás, játékos feladatokkal énekléssel töltjük ki. Az év közben tanult versekkel, énekekkel, játékokkal köszöntik az édesanyákat a gyerekek, majd átadják az általuk készített ajándékokat. Ezt követően süteménnyel és

16 Nyílt nap leendő óvodásoknak máj. 4. Évzáró, ballagás máj. 29. Kirándulás, gyermeknap Márc. 15. Nemzeti ünnep máj. 15- máj. 31 között márc. 13 Állatok világnapja okt. 4. Nőnap márc. 6. vagy 9. Föld napja Madarak és fák napja A nemzeti összetartozás napja ápr máj jún. 4. óvodavezető, óvónők, dajkák, ped. asszisztens nagycsoportos óvónők csoportban dolgozó óvónők, Sz.M. csoportban dolgozó óvónők csoportban dolgozó óvónők csoportvezető óvónők csoportvezető óvónők csoportvezető óvónők csoportvezető óvónők 16 üdítővel is megkínálja mindenki az anyukáját. Szüleikkel együtt meghívjuk az óvoda körzetébe tartozó óvodába beíratható korú gyermekeket. Betekinthetnek, sőt be is kapcsolódhatnak a csoportokban folyó tevékenységekbe. Megismerkedhetnek az óvoda épületével, udvarával, az ott dolgozó felnőttekkel. Tízóraival, óvónők által készített ajándékokkal kedveskedünk a leendő óvodásoknak. Az óvoda tornatermében évzáró műsorral búcsúznak az óvodától az iskolába menő gyermekek. Gyermeknap alkalmából kirándulással, a kiránduláson szervezett programmal, ajándékokkal kedveskednek a gyermekeknek a szülők és óvodapedagógusok. Csoportonként az életkori sajátosságok figyelembevételével szervezett tevékenységbe ágyazott megemlékezés Csoportonként az életkori sajátosságoknak megfelelő tevékenység. Lányok köszöntése saját készítésű ajándékkal, virággal. Növények ültetése Csoportonként életkori sajátosságokat figyelembe véve tervezve. Csoportonként életkori sajátosságokat figyelembe véve tervezve.

17 Születésnapok, névnapok ünneplése változó csoportvezető óvónők A csoportban kialakult, szülőkkel egyeztetett módon. 3. A nevelési év rendje A nevelési év szeptember 01-től augusztus 31-ig tart Nevelőtestületi értekezletek Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet A 2014/2015. évi munkaterv tervezetének ismertetése, szükség szerinti módosítása Szülői értekezlet előkészítése Aktuális megbeszélni valók Határidő: szeptember 15. Felelős: óvodavezető Nevelőtestületi értekezlet A 2014/2015. évi munkaterv elfogadása Házirend, SZMSZ felülvizsgálata Határidő: szeptember 30. Felelős: óvodavezető Nevelőtestületi értekezlet nevelés nélküli munkanap (1) Pedagógiai Program felülvizsgálata, a módosító javaslatok beépítése Határidő: október.31. Felelős: óvodavezető, óvodapedagógusok Nevelőtestületi értekezlet nevelés nélküli munkanap (2) Az eltelt időszak szakmai értékelése: csoportonkénti beszámoló a szeptember október november december havi nevelőmunkáról, a rendezvények lebonyolításáról. A kiemelt feladat feldolgozása: o Párhuzamosan szervezett tevékenységek sorozata az óvodai nevelésben Játékszervezés, tanulásszervezés, napirend szervezés rugalmas és korszerű értelmezése Aktuális feladatok megbeszélése Határidő: december 23. Felelős: óvodavezető, óvodapedagógusok Nevelőtestületi értekezlet nevelés nélküli munkanap (3) Az eltelt időszak szakmai értékelése 17

18 Kiemelt feladat feldolgozása: o Differenciált fejlesztés Tervezés Megvalósítás Értékelés Adminisztrálás Aktuális feladatok megbeszélése o Anyák napja o Évzáró o Gyereknap, kirándulás előkészítése Határidő: április. 7. Felelős: óvodavezető, óvodapedagógusok Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet A nevelőmunka eddigi szakaszának értékelése csoport és óvoda szinten Felkészülés a nyári időszakra, nyári élet tervezése Javaslat 2015/2016-os nevelési év kiemelt feladatára Aktuális megbeszélni valók: nyári munkarend Határidő: június 15. Felelős: óvodavezető, óvodapedagógusok 3.2. Hospitálások A kiemelt feladathoz kapcsolódóan a hospitálások a párhuzamosan szervezett tevékenységek: játékszervezés, kezdeményezésezés rugalmas és korszerű értelmezése Játékidő, kezdeményezés megtekintése a kiscsoportban. Határidő: április 15. Felelős: Nagyné Györei Éva, Fehér Gyuláné Játékidő, kezdeményezés megtekintése a középső csoportban Határidő: január 31. Felelős: Németh Ida, Lázár Jánosné Jétékidő, foglalkozás megtekintése a nagycsoportban. Határidő: január 31. Felelős: Kozma Imréné, Tőzsérné Meleg Katalin 3.3. Munkatársi értekezlet Munkaköri leírások ismertetése A nevelési évvel kapcsolatos aktuális feladatok ismertetése Határidő: november Felelős: óvodavezető 18

19 A nyári felújítások, karbantartások, feladatok ismertetése: Szabadságolási terv, nyári munkaidő beosztás, esetleges változásainak ismertetése Határidő: május 30. Felelős: óvodavezető Az év folyamán szükség esetén 3.4.Szülőkkel való kapcsolattartás Szülői értekezlet Tanévnyitó szülői értekezlet: o Tájékoztató a nevelési év rendjéről o Csoportonkénti tájékoztató a nevelési, tanulási tervekről, feladatokról o Kiscsoportban házirend ismertetése o Az óvoda által biztosított programok ismertetése o Aktuális megbeszélni valók Határidő: szeptember 30. Felelős: csoportban dolgozó óvónők Féléves szülői értekezlet: o Az eltelt félév munkájának értékelése o Aktuális feladatok, programok megbeszélése o Felkészülés a farsangra Határidő: február 15. Felelős: csoportban dolgozó óvónők Csoport szülői értekezlet o Igény és szükség szerint o Nagycsoportban az iskolába menő gyerekek szüleinek tájékoztatása a tanítónő segítségével Fogadóóra A 20/2012(VIII.31) EMMI rendelet 63 alapján: Az óvoda kezdeményezésére 2 alkalommal minden gyermek esetében Igény alapján a szülő kérésére Nyílt nap Nagycsoportban Határidő: március 30. Felelős: nagycsoportos óvónők Nyílt nap leendő óvodásoknak Határidő: május Felelős: óvodavezető, óvodapedagógusok 19

20 3.5. Iskolával való kapcsolattartás Az elsőosztályos tanulók beilleszkedésének megtekintése Határidő: november 30. Felelős: előző évi nagycsoportos óvónők A tanítónő látogatása, hospitálása a nagycsoportban március április hónapban 3 4 alkalommal Látogatás az iskolában a nagycsoportos gyerekekkel Határidő: május 30. Felelős: nagycsoportos óvónők 3.8. Megbízottak, felelősök Tűzvédelmi felelős: Munkavédelmi felelős: Gyermekvédelmi felelős: Könyvtáros: Németh Ida Lázár Jánosné Tőzsérné Meleg Katalin Nagyné Györei Éva 4. Ellenőrzési terv 4.1. A pedagógiai szakmai tevékenység ellenőrzésének területei Beszoktatás ellenőrzése Határidő: október 30. A csoportok mindennapi életének megtekintése, megfigyelése (napirend, játékidő, kötetlen kötelező foglalkozás) Az ellenőrzés során kiemelt szempontok: o Érvénysülnek e a PP ban megfogalmazott elvek és módszerek? o Élt e az óvodapedagógus a differenciált foglalkoztatás, feladatadás lehetőségével? o Biztosított volt e a játékosság a foglalkozásokon? o Az óvónő irányító, szervező tevékenysége megteremtette e a nyugodt, kiegyensúlyozott derűs légkör kialakulásának feltételeit? o Egyéni fejlesztő foglalkozások szervezése, adminisztrálása Határidő: november 1 től folyamatosan, csoportonként legalább 2 2 alkalommal A nagycsoportosok felkészültségének megtekintése Szempontok: Kialakultak e gyermekeknél azok a szokások, képességek, készségek, amelyek biztosítják az iskolai tanulmányaik megkezdéséhez szükséges feltételeket Határidő: januártól folyamatosan A csoportok éves munkatervében megjelölt kiemelt feladat megvalósulása 20

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év

LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV SZEPTEMBER 1. 09.01.- Szülői értekezletek megtartása 09.19. 2. 09.24. Ősz a Szigeten c. óvodai Botosné Simon rendezvény Edit Időpont: 09.30 órától 3. 09.26- ig Beválogatás, felmérés a tehetséggondozó műhelyekbe

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/ Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202188 6077 Orgovány Kölcsey u.1. 76/376-378 email: orgovoda@freemail.hu Különös közzétételi lista a 2016/2017 nevelési évről A kormány 229/2012

Részletesebben

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista mely készült a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet 4. alapján 1. Adatok:

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Éves munkaterv 2016/2017

Éves munkaterv 2016/2017 Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Szent Kristóf Katolikus Tagóvodája Éves munkaterv 2016/2017 "Legyen velünk az Atyaistennek és Jézus Krisztusnak, az Atya Fiának

Részletesebben

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV AZ ÓVODA LOGÓJA ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV csoport részére TARTALOMJEGYZÉK A gyermekek névsora és óvodai jele... 6 A gyermekek névsora korcsoport szerint... 7 Születésnapok nyilvántartása...

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA es NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA es NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA 2016-2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: 1. A felvételi

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: 1.) Alapító Okirat 1.

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda. Munkaterv. 2016/2017 nevelési évre

Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda. Munkaterv. 2016/2017 nevelési évre Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda Munkaterv 2016/2017 nevelési évre Óvoda neve: Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda Óvoda címe: 2009, Pilisszentlászló, Béke u. 2. OM azonosító: 032401 Készítette: Ferencsák

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19. INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19. INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda 5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19 Penza lakótelepi

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) 2015-2016. tanév 0 Összeállították: Aknai Dóra Orsolya Bálint Zsuzsanna Beke Anita Gombor Zsuzsa

Részletesebben

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu BESZÁMOLÓ A 2013/2014-es NEVELÉSI ÉVRŐL Pedagógiai alapelveink, nevelési értékeink:

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT BIATORBÁGYI BENEDEK ELEK ÓVODA 2051 Biatorbágy, Fő u. 61. ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak értékelésére

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 136/2016 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: 4465 Rakamaz, Dózsa György út 1. Óvodába jelentkezhet vagy másik óvodába átjelentkezhet minden

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL

Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 nevelési év A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23. 1.2. bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 8394. Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/575-4153 MUNKATERV. A 2015/2016-os nevelési évre

Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 8394. Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/575-4153 MUNKATERV. A 2015/2016-os nevelési évre Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 8394. Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/575-4153 MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre Intézmény OM- azonosítója: 202295 Intézmény:.. Dákai Gáborné Legitimációs eljárás Nevelőtestület

Részletesebben

listája es nevelési év

listája es nevelési év Közzétételi listája 2016-2017-es nevelési év Készült a 229/2012..(VIII.28.) Korm. rend. és a Nktv. 23 (1)-(2) bek. alapján. A közoktatási intézmény adatai: Intézmény neve : Intézmény címe: Telefon/fax

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 Készült a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint Hatályos: 2016. október 01.-től Cegléd, 2016. szeptember

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2014/2015-ös nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2014/2015-ös év

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Erzsébetvárosi Dob Óvoda

Erzsébetvárosi Dob Óvoda Köznevelési intézmények közzétételi listája 2016/2017-es nevelési évre 1077 Budapest Dob utca 95. Honlap: www.dobovoda.hu Iktató szám: 46-451/2016-D 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

A KŐRÖSHEGYI SZIVÁRVÁNY MŰVÉSZETI MODELLÓVODA 2016/2017

A KŐRÖSHEGYI SZIVÁRVÁNY MŰVÉSZETI MODELLÓVODA 2016/2017 A KŐRÖSHEGYI SZIVÁRVÁNY MŰVÉSZETI MODELLÓVODA 2016/2017 NEVELÉSI ÉVÉNEK ESEMÉNY NAPTÁRA Kőröshegy, 2016 augusztus 30. szeptember 0.hét /augusztus 29- szept. 2./ 1.hét 1. Termek berendezése a gyerekek fogadására

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax:

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax: Különös Közzétételi Lista 2016/2017-es nevelési év Óvoda Az alábbi adatokat tesszük közzé a Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23 -a értelmében. SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16. 24. (1) A köznevelési intézmény a tájékoztató rendszerben az október 1-jei állapotnak megfelelően közzéteszi a 23. szerinti adatokat és dokumentumokat. A köznevelési

Részletesebben

Kölyöksziget Óvoda. Értékelési szabályzat október 1.

Kölyöksziget Óvoda. Értékelési szabályzat október 1. Kölyöksziget Óvoda Értékelési szabályzat 2016.október 1. 1. A értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatálybalépése Intézményünk helyi értékelési szabályzata a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletnek

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL

A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL Tisztelt Képviselőtestület! A Héhalmi Napköziotthonos Óvoda és az Egyházasdengelegi Tagóvodájának 2011/2012-es nevelési évre tervezett

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben