A Nap, Hold, és a Csillagok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nap, Hold, és a Csillagok"

Átírás

1 Pásztorné Földi Adrienne A Nap, Hold, és a Csillagok Válogatott prózák Az anyagot válogatta és az Elıszót írta: Budai István Pro Bono díjas költı Holnap Magazin 2012

2 Holnap Magazin 2012

3 Pásztorné Földi Adrienne A Nap, Hold, és a Csillagok Válogatott prózák Holnap Magazin 2012

4 Elıszó Pásztorné Földi Adrienne 1943-ban született Kassán. Miskolcon érettségizett a Zrínyi Ilona Leánygimnáziumban, 1961-ben. A Társadalombiztosítási Igazgatóság fıelıadója volt ig, egészen a nyugdíjazásáig óta foglalkozik az eszperantó nyelvvel, melybıl 1972-ben az eszperantó nyelv oktatására jogosító nyelvoktatói képesítést szerzett a Magyar Eszperantó Szövetségnél Budapesten ban a nyelvbıl az ELTE keretében felsıfokú állami nyelvvizsgát tett ben házasságot kötött Pásztor Lászlóval. Egy fiuk és két unokájuk van. Eszperantó-irodalmi megemlékezéseket, és könyvkiállításokat szervez férjével együtt Abaújszántón, és Miskolcon. Abaújszántón az Önkormányzat által támogatott Petıfi Sándor Mővelıdési Házzal karöltve óta magyar, eszperantó nyelvő internetes újságot ír férjével. İ végzi a lap szerkesztését óta ír az újságcikkeken kívül mindkét nyelven elbeszéléseket, novellákat, meséket. Vannak recenziói, eszperantó nyelvő színdarabjai, tanulmányai is óta a Hegyaljai Alkotók Társulása Szerencs tagja. Szabadidejében sokat olvas eszperantó nyelvő irodalmat is. 6

5 Szeret kirándulni, kertészkedni, múzeumba járni, jó filmeket nézni, zenét hallgatni, kézimunkázni. Írásai témája zömmel saját élmények, bár vannak hallott eseményeken alapulók is. Nagyon kevés olyan története van, melynek a magva nem megtörtént esemény, hanem csak a fantázia mőve. Eszperantó nyelvi nemzetközi irodalmi versenyeken változó eredménnyel szerepel minden évben 2005 óta. A három utóbbi évben dicsérı okleveleket nyert, 2010-ben Belgakongói témájú színdarabjáért, 2011-ben a klímaváltozásról szóló tanulmányáért ben benini témájú színdarabjáért. Írói nevei: Pásztorné Földi Adri, Pásztorné Földi Adrienne, és Pásztor Lászlóné. Az eszperantóul írt mőveknél: Adri Pásztor, és Sinjorino Adrienne Pásztor (azaz Pásztorné Adrienne) néven jelennek meg írásai. Elsı önálló magyar nyelvő kötete Tündérek Tánca címmel jelent meg ben. Eszperantó nyelven még nem jelent meg önálló kötete, de írásai eszperantóul megjelentek nyomtatásban néhány volt szocialista ország eszperantó nyelvő folyóiratában, azon kívül Finnországban, Horvátországban, egy izraeli eszperantó nyelvő újságban. A szegedi amatır írók által meghirdetett magyar nyelvő meseíró pályázat elsı helyezettjeként három meséje jelent meg nyomtatásban, a Ma én mesélek neked címő mesekönyvben, más írásai az Évszakok címő kötetben 2012-ben. Mindkét nyelven a HAT-MAIT es antológiáiban. Továbbá a Magyar Alkotók Internetes Társasága web lapján, és a Hajdú-Bihar megyei amatır írók internetes honlapján szintén jelentek meg írásai. Nevéhez főzıdik még egy köztér elneveztetésre irányuló kérelem benyújtása Miskolc város Önkormányzatához, melyet az teljesített. Így született meg Miskolcon a dr. Gyıry Nagy Lajos lépcsısor elnevezés, arról az ügyvédrıl, aki a városnak adományozta az avasi harangtorony zenélı óra-játékát, melyet ı és fivére készíttetett 1941-ben. A névadó indította el dr. Kalocsay Kálmánnal az elsı eszperantó nyelvő nyelvtanfolyamot Miskolcon 1913-ban. Ez a kötet nem teljes mértékben foglalja magába a szerzı összes írását, csupán kóstolót nyújt abból. Érdemes kézbe venni! Elolvasásra ajánlom: Budai István Pro-bono díjas költı 7

6 Tündérek Tánca A felnıttek azt tartják, amiket a gyermek gyermekkorában tapasztal, azok egész életében megmaradnak az emlékezetében. Ez a vélekedés igazolódott be nálam is. Most emlékeim közül egyet kiemeltem, hogy továbbadjam, elmeséljem. Ötéves kori szamárköhögésem, majd szeretett édesapám korai halála, gyermekkori asztmát váltott ki nálam. A gyermekgyógyászok hiába próbáltak segíteni, mert egyetlen asztma elleni gyógyszer sem hozta meg a várt hatást. Végül, 1954-ben az akkor kiépülı szocialista gyermekgyógyászat orvosai úgy döntöttek, hogy gyermekszanatóriumba küldenek, hogy a jó, tiszta levegıvel is gyógyíthassanak engem. Sátoraljaújhelyig a széles nyomtávú vasúton közlekedı szerelvénnyel, onnan a keskeny nyomtávú vasúton utaztunk tovább édesanyámmal. A kívánt vasúti megállóhelytıl hat kilométert gyalogoltunk két sorban álló feketefenyıfák között, amíg elértük a szanatórium pavilonjait. Ezek az alacsony épületek a második világháború elıtt, a kastély tulajdonosait kiszolgáló személyzet lakásaként szolgáltak. Más szolgálók a közeli kis faluban laktak. A szanatóriumnak ezek a kis épületei most megfigyelıhelyként mőködtek. A beutalt gyermekek itt töltötték az elsı hónapot, és csak akkor költözhettek át a kastélyba, ha semmilyen fertızı betegséget nem állapítottak meg náluk. Zemplén megyében található a Füzérradvány nevő település, közel Füzér várához. Füzérradvány legfıbb látványosságát a faluszélen álló kastélyt a földbirtokos Réthey család építtette a XVI. Században, mint egy külön hajlékként, a füzéri várbeli lakásuk kiegészítéseként. Utána a földbirtok négy évszázadra a Károlyi hercegi család földbirtoka lett, és maradt is. A kastély az 1850-es években épült romantikus stílusban a magyar építımővész Ybl Miklós tervei alapján. Ybl Miklós ig élt. Az egyik legnagyobb képviselıje volt Európában a XIX. századi reneszánsz építımővészetnek. Legfontosabb alkotásai Magyarországon a fıvárosban az Operaház, a Károlyi és Festetics paloták, Budapesten a Királyi Vár Krisztina-városi oldala Füzérradványban a kastély legnagyobb belsı átépítéseit Albert Pio bécsi építész tervezte, Károlyi László megrendelı kérésére és 1907 között lettek beépítve a belsı stukkódíszítések, a falak márványborításai. Ugyanakkor építették be a márvány 8

7 fürdımedencéket, a reneszánsz, és kora barokk virágokkal, csupasz, de olykor szárnyas gyermekkel díszített faragott márvány kandallókat is. A megérkezésünk után a magyar nyelv és irodalom tanára Lovassy tanár úr ismertette meg velünk a frissen érkezettekkel a kastély, és a helység már leírt fenti történetét, a kastélybeli tartózkodásunk ideje alatti házirenddel együtt. Mi szívesen véstük agyunkba ezeket a tudnivalókat, hiszen hamarosan felismertük, hogy a tanár úr, és a főtı Gyurkó bácsi is igazi lelkes patrióták, akik teljes átéléssel adták elı nem csak a történelem fontos eseményeit, hanem a kastélyhoz főzıdı egyéb mendemondákat is. Ma a kastély történetét a Szabad Enciklopédia ismerteti. A gyermekszanatórium iskolai oktatással mőködött, tehát a gyógyulás ideje alatt a légzıszervi megbetegedésben szenvedı gyermekek iskolai oktatása, nevelése is tovább folyt tıl kezdve ez a faluszéli kastély a 3000 holdnyi parkjával, erdıivel földi paradicsommá vált a gyermekek számára. Ez a kastély a parkjaiban minden évszakban nyíló virágokkal, az erdıkkel, mezıkkel, hegyvölgyekkel váltak az én úgynevezett második Tündérországommá. Mi, az ott lakó gyermekek, valóban hittük, hogy a mi ott élésünk számunkra az élet csodálatos ajándéka. Ma is ezt vallom. A kastélyt övezı parkból gyöngykavicsos sétaúton lépdelve kapaszkodhattunk fel a széles lépcsın, és a ragyogó rézkilincses ajtót kinyitva léptünk be a kastélyba. Onnan a márványpadlós elıszobát, a társalgót, majd az ebédlıt, konyhát, és az éléskamrát lehetett elérni. Az elıszobából folyosó nyílt az osztályok termeihez és az emeleti helyiségek feljáratához vezetı utacskákra. Az emeleten voltak berendezve a lányok és külön a fiúk szobái a mellékhelyiségekkel együtt, WC, fürdık, betegszoba stb. A fiú oldalon voltak a tanárok, orvosok és az ápolók szobái és az igazgatóságiaké is. A vastag törzső platánok a mi Észak-Magyarország régiónk ıshonos fafajtája ágaikat az emeleti ablakokig nyújtották. Télen, amikor a fák kopáran pihentek, ágaik között betekinthettünk a park mögötti erdıbe. Gyakran láttunk róka őzte nyulat, és a havas erdei talajon tanácskozó varjakat. Minden szoba gyermeknépének volt egy közülük való vezetıje, a szobafınök. Neki kellett gondoskodnia a mindenkori rendrıl. De nem csak a rend megkövetelése volt a feladata, hanem az esténkénti mesemondás, és a közös éneklésre ösztönzés is. Ha ı nem akart mesélni, joga volt mást megkérni erre. 9

8 Ahol én laktam, ott én voltam a választott szobafınök. Ott tanultam meg szép szalagot horgolni fényes fonalakból. Ezeket a szalagokat aztán azoknak adtam, akik szépen meséltek, olykor helyettem. Történt azonban, hogy egyszer kifogytam az ismert mesékbıl, de a szobatársaim csak követelték az újabb és újabb történeteket. Mit lehetett tennem? Elkezdtem mondani nekik a magam által kigondolt meséket erdei állatkákról. Egyik este a holdfényben táncoló tündérekrıl regéltem nekik. Azt meséltem, hogy a tündérek hosszú haját beezüstözi a holdfény, hosszú ruhájuk finoman susog a szélben, és a csillagok rájuk szórják fényüket, amikor a tündérek ott táncolnak a dúsfüvő zöld réten. Szobatársaim áhítattal hallgatták a tündérekrıl szóló történetet. Akkor éjjel a lányok azt álmodták, hogy ık azok a tündérek, akik a dús zöld füvő réten táncolnak a hold fényében. Néhány nap után megindult közöttük a suttogás, pusmogás. Vajon milyen érzés volt táncolni ott a kövér zöld füvön a virágkoszorús tündéreknek? Csak legalább egyszer az életükben mi is átérezhetnénk a tündérek örömét, amely csodálatos, amelyhez hasonló boldogság sehol máshol el nem érhetı mondogatták egymás között. Aztán amikor úgy döntöttek, hogy igen ezt megpróbálják megtapasztalni, elmondták nekem, és hívtak engem is. Én elıször nemet mondtam, felsorakoztatva azokat az érveket, melyek miatt ezt nem tehetjük meg. Leginkább azt, hogy éjszakai táncunkat egyik szanatóriumvezetı se fogja engedélyezni. A vágy azonban olyan mértékben hatalmasodott el felettük, hogy a végén igent mondtam. Aztán az idıpontról kellett dönteni. Ekkor történt, hogy az egyik barátnım elmondta néhány fiúnak az éjszakai tündértánc ötletét, melyre ık is igent mondtak. Igen, jelentkeztek ık is az éjszakai mulatságra. Ekkor merült fel az a tény, hogy fiú tündérek nincsenek, csak lányok. Ennek mondott ellent az újonnan felvetett tény, hogy a Szent Iván éji álom címő mőben Shakespeare, a híres angol író szerint, a tündérek királyának neve Oberon. Ha tündérkirály van, akkor Tündérországot nem csak tündérlányok, hanem tündér fiúk is lakhatják. Így barátaink lettek a Fiú-osztályon lakó fiúk, és így már joguk volt táncolni a tündérlányokkal. Akkor már elvirítottak a kastély melletti tulipánfának a virágai, a volt halastó medencéjében nyíló százezer kankalin, ibolya, sıt még a gyöngyvirág is. 10

9 A levegıt most az akácvirág, a fehér ernyıs virágú bodza és a lila orgonavirágok illata töltötte be. Amikor napközben meghallottuk kiabálni a rigókat, hogy: Mi lesz itt ma éjjel? Fiú! Fiú! Mi titokzatosan összenevetve suttogtuk: Ma éjjel varázslatosan szép tündértáncot lát majd fő, fa, és az ég. Így történt, hogy egy szép, csillagos, holdfényes este, amikor a szobatársaink már elaludtak, mi hatan fiúk-lányok gyorsan felöltöztünk és kimentünk a kastélyparkba. Utcai ruhát öltöttünk mindnyájan a hálóingek fölé, így nem fázhattunk meg. A kastély elıtti zöld gyepre siettünk. Elıször csak álltunk ott csendben, és néztük a felettünk ragyogó csillagokat, élveztük ennek a pár pillanatnak a szépségét. Aztán egymás kezét megfogva, halkan énekelni kezdtünk. Elıször csak gyermekdalokat, aztán magyar népdalokat a természet tavaszi szépségérıl. Utána táncra perdültünk. Elıször együtt mindnyájan, majd egyenként külön-külön is. Végül, kicsit újra együtt. Tánc közben lecsúszott fejünkrıl a gyermekláncfő virágjából napközben font, most már kissé fonnyadt virágkoszorúnk. Nem vettük észre az átélt életöröm miatt. Eltöltött bennünket tündérségünk érzése: a hold és a csillagfényes, nyugodt, virágillattal terhes est élvezete. A lányok hosszú haját és köntösét a hold tiszta ezüsttel szórta be és arcuk is ugyanígy ragyogott. Egymást csodálva mondogattuk: Tündérek vagyunk, tündérek lettünk mi is. Örömtıl megrészegülve, teljesen elvarázsoltan hajlongtunk, táncoltunk. Ezért nem vettük észre a bennünket lassan körülvevı orvosokat, tanárokat, ápolókat, akik csendben várták mikor állunk meg kicsit pihenni. Nem rontották el szórakozásunkat, nem avatkoztak bele áhítatunkba. Amikor megálltunk kissé pihenni, akkor jöttek oda hozzánk, szépen kérve bennünket, most már fejezzük be a szórakozásunkat, menjünk fel szobáinkba, és vigyázzunk, hogy ne ébresszük fel az alvókat. A másnap kapott szemrehányások jogosak voltak, mert nem kértünk engedélyt az éjszakai kiruccanásunkra. Mégis, a mai napig jó érzéssel emlékszünk vissza mindnyájan erre, a 10 hónapos gyógyulási idınk alatti május éji tündértáncunkra Füzérradványban, az erdık övezte kastély elıtt. 11

10 Biztos, hogy sem a második világháború elıtt, sem utána, de ma sem mesélhet arról sok kisfiú, és kislány bennünket kivéve, hogy Kodály Zoltán, Bartók Béla mőveibıl hallgatott zongorahangversenyt a csavart vörös márvány oszlopos kastély teremben, hogy fürödhetett vörös márványból készült fürdımedencében, s arról, hogy olyan márványkandallós szobában melegedhetett télen, melynek padlója virág figurás több színő és fajtájú fából készült intarziás parketta volt, és hogy a kastély társalgójának falait, és a folyosók falát medve, vaddisznó bırök, szarvas-muflon agancsok díszítették, s hogy a szobákat velencei kristály csillárok világították meg. Az ebédlıben pedig olyan nagy tölgyfa asztaloknál ülhettek, melyeknél egykor nem mesebeli, hanem valódi hercegek, grófok, bárók étkeztek egy-egy nagy vadászat után. Ilyen kastélyokat már csak filmekrıl láthat az ember, de mi ott éltük le életünknek egy kis részét és boldogok voltunk. A nagy természet összes virágja nekünk illatozott, a fenyık nekünk zöldelltek, a verebek, a pintyek, és az énekes rigók nekünk mutatták meg a faágak közti fészkeiket, a mókusok a mi kekszeinket rágcsálták, amikor a faágakról a mi ablakpárkányainkra átugrottak. Kirándulásaink során megismerhettük a 3000 holdnyi terület egész élıvilágát. Az akkori szocialista társadalmi rend bölcsen gondoskodott a beteg gyermekek gyógykezelésérıl, jól tudva, hogy a jövıt építı új generációnak jó egészségő ifjúságot kell magáénak tudnia. Sajnos, napjainkban egyetlen egy gyermekszanatórium sem mőködik már Észak-Magyarországon, bár most is szükség lenne rá. 12

11 A Télapó Zsákja Amikor kisfiam már olyan korban volt, hogy ı is átvehette az édességgel teli kis csomagját, mi is elmentünk a munkahelyem által rendezett meghitt Télapó ünnepségre. Ezt Miskolcon, az egykori Rónai Sándor Mővelıdési Ház klubtermében rendezték, mely egyébként az Eszperantó-klub összejöveteli helyisége is volt. Az épület a Mindszenti templom közelében állott a tér másik oldalán. A politikai rendszerváltás után a kultúra háza sajnos bezárt. Ma bank van benne. Amikor a Mindszenti templom harangjai a 6 órát ütötték, megkezdıdött a Mikulás napi vagyis a Télapó ünnepség. Szokás szerint a gyermekek Télapót hívogató dalocskákat énekeltek, télrıl szóló verseket szavaltak, amíg a hosszú fehér szakállú Télapó meg nem érkezett. Egyik alkalommal valamilyen ok miatt a szakszervezetünk megrendelésére nem érkezett meg Télapó, így az egyik kolléganım férje vállalta el Télapó helyettesítését, de ezer okot is felhozott a rábeszéléskor, amiért ı esetleg nem lesz jó erre a szerepre. A végén mégis elvállalta. Hoztak neki a ruhakölcsönzıbıl Télapó jelmezt és beöltözött. Munkahelyemrıl az ilyen ünnepségeket szervezık megadták az instrukciókat, hogy mit hogyan kell csinálnia. De, mivel még mindig nagy volt benne a félsz, egy pohár jó borral igyekeztek megalapozni a sikeres szereplést, előzni a félénkségét. Arca, orra, kipirult az izgalom, a meleg zsúfoltan tele terem, a piros bunda, a szakáll miatt, és a jó bor hatására. Így, álöltözetében, pirosan megérkezve senki sem mondta volna, hogy nem ı az igazi Télapó, aki a messzi Északról érkezett. És mivel sikeresen le is bonyolította a programot, gyorsan, és elégedetten távozott. De még nem lépett ki az ajtón, amikor három éves fiam sírásra görbült szájjal utána vetette magát kiáltva: Télapó! Télapó! Állj meg! Itt hagytad a zsákod! Vidd magaddal! Ha itt hagyod, miben hozod jövıre az ajándékot nekünk? Télapó természetesen visszafordult, kissé ugyan zavartan a váratlan jelenet miatt, de mosolyogva átvette az ott felejtett zsákot, és fiam figyelmességét megköszönve távozott. Köszönöm kisfiam! Látod, milyen feledékenyek már az öregek? Nagyon jó, hogy figyelmeztettél a zsákra. Jövıre is hozok neked is ajándékot! De, addig is jó legyél ám! 13

12 Macska Öröm, Macska Bú Sokan úgy vélekednek, hogy a macska nem okos jószág, nem olyan értékes állat, mint a kutya, mely az ember barátja. Nem szoktam vitatkozni az ilyen emberekkel, mert kinek a pap, kinek a papné kedves, ahogy mondani szokták. Ki a macskát, ki a kutyát kedveli. Az élet sokszínő, és még a klónoknál sem bizonyos, hogy teljesen ugyanolyanokká válnak minden tekintetben, mint amilyen a klón alanyuk volt. El kell fogadnunk, hogy sok érdekességet és értéket rejt a másság. Ennek bizonyítására összegyőjtöttem néhány velem is kapcsolatos eseményt, melyek fı szereplıi mégis a macskák. Gyümölcsös kertünkben házi nyulakat tenyésztettünk a család húsellátása érdekében. Az állatok kedvesek voltak, szerettem ıket élve is, de ételként is. Bár sajnáltuk ıket levágni, úgy gondolkodtunk, hogy amíg élnek, éljenek boldogan, haláluk pedig hirtelen legyen, és fájdalom nélküli. A kerti szerszámoskamrában alakítottuk ki a ketrecek helyét, és a takarmány tárolása is ott történt. Egy alkalommal, amikor az Agyagbánya felıl hazafelé tartottam fiammal, és a biciklin tolt szénának való füvel teli zsákkal, felfedeztük, hogy a közút közepén az a kis fekete folt nem más, mint egy körülbelül két hónapos korú kicsi fekete-fehér tarka macska. Fél arca, mellénykéje és négy kis tappancsa volt fehér. Ott nem hagyhattuk, ha már megtaláltuk. Nem akartuk, hogy valamelyik vadul száguldó autó ráhajtson, és megölje. Betettük a füves zsákba, és hazavittük a kertünkbe. Csíkosnak is tőnt, foltosnak is. Ez szokatlan volt. Késıbb jöttünk rá, hogy a nagyon sovány kis állat a kidudorodó bordái miatt tőnt csíkosnak. Akkoriban a nyarat a családommal a kerti, farostlemezbıl készült kunyhónkban töltöttük, kellemeset a hasznos kertészkedéssel és állatgondozással összekötve. Onnan utaztunk be Miskolcra a napi fıznivalót megvásárolni, de kirándulni is a környezı erdıs tájakra, és a tóhoz Harsányba. Reggel a kelı nap arany sugarait élveztük. Este a naplementét, a csendet csodáltuk. A dalos madarak füttye, a friss zöldségek, gyümölcsök mindennapi örömforrásaink voltak. Családomban kialakult az állattartással kapcsolatos munkamegosztás, így a nyarunk zavartalanul, és boldogan telt. Közben kicsi macskánk is kigömbölyödött. 14

13 Egyik nap egy körülbelül vele egykorú kismacska látogatott el hozzánk, amely aztán a következı tavaszig nálunk maradt. A tulajdonosa akkor hazavitte, de a kis szürke-cirmos fehér tarka kismacska még utána is nálunk töltötte napjai nagy részét, hiszen a mi kis cicánkkal és velünk életre szóló barátságot kötött. A mi kis macskánkkal evett, játszott, egymást átölelve, aludtak a fészerbeli, a fiam által fadobozból kialakított Cica-lakban. İsszel történt, hogy a szénát nem a villával, hanem kézzel dobtam fel a tárolóba. A karikagyőrőm lecsúszott az ujjamról, és a szénacsomóval együtt eltőnt. A karikagyőrőm hiányát csak pár nap múlva vettem észre, akkor viszont már nem tudtam miként, mikor veszíthettem el. Csaknem egy hónap múlt el ezután, s megérkeztek az elsı fagyos napok. A macskák már nem a Cicalakban aludtak, hanem befúrták magukat a ketrecalomnak használt szárított vastag szálú siskafőbe, fent a szénatárolóban. Az egyik reggel, amikor bekukucskáltam a fészerbe a nyulakhoz, láttam a két kismacskát elmerülve játszani a karikagyőrőmmel. Mellsı lábacskáikkal egymásnak tologatták a pincefödémen a győrőmet, és közben ügyeltek, hogy az oda leesett szénacsomót kikerüljék. Amikor a győrő gurult egy kicsit, izgatottan felnyávogtak, majd valamelyik ráugrott megakadályozni, hogy az ketrec alá be ne guruljon. A nyulak számára is élvezetes látvány lehetett ez a játék. Elmerülten szemlélték azt, és nem rázták fogukkal a ketrecet jelezve, hogy éhesek. Türelmesen várták a megérkezésemet. December elején az egyik havas reggelen meglepett, hogy feketefehér kis macskánk nem a fészerben, hanem már a kapunál várt, toporgott, és folyamatosan nyávogva próbált nekem valamit elmagyarázni. Mivel vártuk az egyik nyúl szülését, azt hittem, azt akarja jelezni, hogy megérkeztek a várt jövevények. Kinyitva a fészer ajtót láttam, hogy Marci a másik kismacska a Cicalak elıtt ül, és valamiért nagyon figyeli azt. Benéztem a Cicalakba. Egy idegen csúnya macska nézett rám fektébıl, és nem menekült el, mint ahogyan az idegenek szoktak. Elıször azt hittem, hogy ı őzte el a kicsiket, el akartam zavarni. De nem mozdult. A másik kettı viszont felugrott hozzá, mintegy védelmébe vette ıt. Máskor is evett már nálunk télen idegen éhes állat. Volt rá eset, hogy az egyik télen kilenc éhes macska evett egyidejőleg, és ezek közül csak egy volt a miénk. 15

14 Úgy gondoltuk: jó, akkor maradjon az idegen. Majd elmegy tavasszal. De nem ment el, ott maradt örökre. Újabb hónap után pedig, amikor kezdett már kinıni a szempillája, szemöldökszıre és a bajusza, akkor tapasztaltuk meg, hogy valamilyen gyerek vagy nagyon ostoba felnıtt korábban levágta a szem és szájszırzetét. Ezért volt nekünk ı eleinte olyan furcsa. No, Cirmos már idıs volt, nem szült utódokat, de szerencsére jól viszonyult a kis kandúrokhoz. Kitartóan játszott velük, és sok fontos tudnivalót, így a fára felugrást és az egérfogást is megtanította nekik. Láthatóan szerették egymást ık hárman. Egy kora tavaszi napon, amikor végre kéklett az ég, és melegen sütött a nap, Cirmos a kerítésünkhöz parancsolta Cicókánkat. Ott kellett rá várakoznia, nem követhette az öreg macskát a szomszéd kertbe. Mintegy páholyból kellett volna végigszemlélnie az egérfogás újabb mutatványát, hiszen a fortélyokat még gyakorolni kellett. Cirmos nem vette észre a szomszéd kertben lapuló három kóbor kutyát. Az éhes kutyák rárohantak, a szemünk láttára tépték szét, és falták fel szerencsétlen öreg macskánkat, de úgy, hogy még egy diónyi bırdarabka sem maradt utána. Ezt látva fekete-fehér macskánk reszketni kezdett, és ha nem láttam volna, el sem hittem volna; hogy a nagy lelki megrázkódtatás miatt, két fényes könnycseppecske reszketett ıt tartó kezemen. Nem az enyémek voltak. Ezután még két hétig minden nap eljárt oda, ahol a tragédia történt. Gyakran járunk kirándulni Miskolc-Tapolcára. Kellemes üldögélni a tó partján, sétálni a szép villanegyedben, vagy éppen egy sült halat enni a közeli büfében. Egy ilyen sétánk alkalmával láttuk, ahogy egy háztulajdonos éppen akkor verte le a fecskefészket a ház eresze alól. Azért tette ezt, mert elmondása szerint a fecskék poloskákat visznek táplálékul a fiókáknak, és nem akarja, hogy azok a házába bemásszanak. A fészek leesett a járdára a két fiókával. Az egyik szörnyethalt, a másik még élni látszott, amikor mi vizsgálgattuk. A madárszülık kétségbeesetten repdesve figyelték, mi történik a fészekkel. Mi, az élni látszó fiókával a fészket a járda mellett egy közeli bokor alá tettük. Az esetnek egy fiatal cirmos macska is tanúja volt. Lehet, hogy ahhoz a házhoz tartozott, ahonnan a fecskefészket eltávolította a gazda. Amikor elmenni készülıdtünk, látszott, hogy a macska is készül valamire. Elıre mentünk az úton, majd pár lépés után megálltunk és figyeltük történik-e valami, és ha igen vajon mi. Olyan történt, amire egyáltalán nem számítottunk. 16

15 A fiatal macska megszagolgatta a fészket, aztán a szájába vette a fiókát, és megindult vele elıre az úton a platánsor mellett. A játszótér mellett elhaladva a tópart felé tartott többször is megállva, a madárszülık kísérete mellett. A parti öreg, odvas főz egyik, a földtıl kb. három méter magasságban nıtt ága, és a törzs közé madáretetı volt felszerelve. Sok-sok küszködés után végre elérte, és az etetıbe berakta a kis fiókát, majd farolva lassan leereszkedett a földre, és eltávozott. Mi ezután hazamentünk. Sokáig emlegettük a hihetetlen eseményt. Soha sem tapasztaltuk addig, hogy macska nem a saját fajához tartozó egyedet ment meg, és pontosan egy madarat. Ismert tény, hogy vadászik rájuk. Bizonyára finomabb a madárpecsenye az egér húsánál. Pár nap múlva láttuk, hogy a fióka köré a gondos fecskeszülık már fészket építettek, és szorgalmasan hordták a tó fölött zsákmányolt rovar-eleséget az egyetlen élı utódjuknak. Mondhatnánk, hogy ez egyedi eset. Ez igaz. De igaz az is, hogy bármelyik élılény lehet a hordozója olyan tulajdonságoknak melyekkel bennünket, a teremtés koronáit ámulatba ejthetnek. Ésszerően gondolkodók, bár ezt a tulajdonságot hisszük el róluk a legkevésbé. Hát nem csodálatos a világ? 17

16 Minden jó, ha a vége jó Farkas kan kutyát vett a juhász az öreg kuvasz mellé, mert elkélt már az ifjonti erı a juhok ırzésére. Egyszer már loptak a nyájából, de akkor a rendırök nem találva a tettest, ıt, a kárvallottat gyanúsították meg önbetöréssel. Az új eb nyájas is volt, okos is. Mindenki szerette, az öreg kutya is elfogadta. Csak Jankó a gazdasági munkás nem, mindig ingerelte ha tehette. Hát, ha ilyen volt a adjon isten, bizony a fogadj isten sem lehetett más. Bobi kutya, ha meglátta, mindig megmorogta, megugatta ıt. November elején történt, hogy a juhos gazda születésnapja egybeesett az éppen egy éves kutyáéval. Bobi is ott lehetet az ünnepi lakomán, és a jó falatokon kívül ajándékot is kapott. Az ajándék egy belül üreges, bolhariasztó nyakörv volt. Benne egy cédula lapult a kutya és a gazda adataival. Pár nap múlva újabb ünnepre, most a gazda sógora fiának keresztelıjére készültek a juhászék. Összegyőlt a rokonság apraja, nagyja, a sok falubeli jó barát és szomszéd. Még cigányzenészeket is hívtak a Faluházba, hogy a mulatság fényesebb legyen. Már délután megkezdıdött a dínomdánom, ezért most nem kötötték meg a kutyákat, mert nekik kellett vigyázniuk a házra és a gazdaságra a gazdáék távolléte alatt. Jankó ugyanis kimenıt kért és kapott. Gazduram nem akarta teljesen egyedül hagyni a gazdaságot, mert legutóbb is akkor történt baj, amikor ık nem voltak otthon. A kutyák jók, a juhokkal sincs baj, de mivel az óvatosság sohasem felesleges, hazajövök idınként döntötte el a juhász. Késı délután volt, de a falu már zengett a mulatozók énekétıl és a muzsikaszótól. Most sötétebb volt a szokottnál. Egyesek esıt, mások havazást jósoltak a borult eget szemlélve. A házırzı kutyák a falu felıli kapunál álltak. A mulatozás hangjait figyelték, és azt, hogy a távoli villámok, égzengések milyen gyorsan közelednek. Váratlanul autómotor zúgását, kapunyikorgás zaját hallották meg a gazdasági udvar végérıl a legelı felıl. Majd az akol ajtaja nyílott ki. Mindkét eb rosszat sejtve rohant hátra és dühös ördögökként vetette rá magát a behatolókra. Bobi a három hívatlan látogató között felismerte Jankót, aki folyamatosan verte ıket ostorral. Nem várt rohamuk miatt a másik kettı azt kiabálta: 18

17 Ki az akolból! és Jankónak támadtak, hogy ugyan már miért nem altatta el ezeket a dögöket, mert most baj lesz velük. Az éji nyugalmukat megzavart izgatott állatok össze-vissza szaladgáltak az akolban mint a mérgezett egerek, míg a kosok a többi védelmében megpróbálták öklelve távozásra kényszeríteni a két idegent. Végül azonban a két tolvajnak sikerült elkapnia a kiszemelt állatokat, majd az ajtót kinyitva megkezdték kihúzni a megkötözötteket az udvarra. Ott már csak a fiatalabb kutya küzdött, a másik megkéselt hassal, fájdalmában vonyítva feküdt az akolfalhoz támasztott, de közben eldılt seprı mellett. Amíg Jankó és két haverja a rakodással bajlódott, Bobi kihúzta a zsebkést a kuvasz hasából és orrával a seprı alá dugta azt. Ezzel végezve ismét Jankóra támadt. Az meg nem találva bicskáját, a magával hozott vastag bottal kezdte ütlegelni a fiatal ebet, hogy így tartsa távol maguktól, mert a rakodással már nagyon igyekezni kellett. Végezve a bajlódással, azok is Bobira támadtak. Közben Bobinak sikerült bokán harapnia az egyik gazembert. A harapás nem volt komoly, de miatta még dühösebbek lettek. Végül a három gazfickó úgy vágta fejen Bobit, hogy elterült. Még földre teperése után is verték, amíg el nem nyúlt, aztán belegyömöszölték egy zsákba és feldobták a kocsira a juhokhoz, mondván, hogy magukkal viszik a kocsin a dögöt és majd elássák valahol. Nem találva a másik kutyát mert az a dulakodás alatt behúzódott a trágyadomb árnyékába otthagyták. Elindultak, és igen nagy örömükre, teljes sikerrel tudtak eltávozni. Pár perc múlva ömleni kezdett az isten áldása, mely jótékonyan elmosta nyomukat az udvaron. Az erdıben viszont egy emelkedınél a kocsiról lecsúszott a kutyás zsák és az egyik bárány, mivel a sietség miatt elfelejtették felcsatolni a dzsip hátsó oldalát. Nem vették észre mindjárt a veszteséget. Káromkodva tolattak vissza, ismét felrakodtak, aztán felcsatolták az autó hátsó lehajtható oldalát, nehogy megint lecsússzon valami, és ismét megkísérelték az elırehaladást a már csúszós földúton. Egyszer csak, szennyvízszállító tartályautó jelent meg velük szemben az úton. Mit keres itt ez az ökör? Miért jön ezen az úton a betonút helyett? sziszegték foguk között, és szentségeltek, mert a három barátnak vissza kellett tolatnia egészen az út kezdetéig, a már megtett csúszós földutacskán. És nem tehettek másként, mert a tartálykocsi nehéz volt. Udvariasnak kellett hát lenniük, segíteni kellett. 19

18 Amikor a szennyvízszállító elmellızte ıket, mindhárman megkönnyebbülve sóhajtva intettek búcsút a sofırnek. A tartálykocsi sofırje a visszapillantó tükörbıl a hátsó lámpája által megvilágított autón ponyvával letakarva négy csomagot észlelt, melybıl három mozgott. Érdekes gondolta a sofır, mintha állatokat szállítanának. De miért nem álló helyzetben viszik, és egyáltalán miért kellett ıket letakarni? Lopták volna? villant át agyán a gondolat és elhatározta, hogy rendır komájának említést tesz a dologról. A három gazfickó a már sáros úton újabb baj nélkül végül mégis elérte erdei tanyáját. A rablást kieszelı Jankó barátnıje szaladt eléjük. Reggel lesz, mire ehetünk! Sokat késtetek! Miért késtetek? Nem kapott választ. A három férfi sietısen kezdett hozzá a vacsorára való elıkészítéséhez a hozott húsból. Amikor a juhász hazatért a mulatságból, hogy szétnézzen háza táján, már nem esett. Szembeötlı volt a csend és, hogy a kutyák nem szaladtak elé. Rosszat sejtve rohant az akolhoz. Elszörnyedve fedezte fel a haldokló kuvaszt. Rögtön haza hívta feleségét a mulatságból és kihívta a rendıröket. Együtt állapították meg a három juh és Bobi eltőnését. A rendırök csak a kissé kutyanyálas, de még használható ujjlenyomatokkal teli, véres bicskát találták meg, más nyom nem maradt. Felvették a jegyzıkönyvet a tárgyi bizonyítékról, és az ismeretlen tettesek által elkövetett lopás, garázdaság, állatkínzás bőntettek ügyében megkezdték a nyomozást. Sokára tért magához Bobi. Fektébıl fel akart állni, de nem tudott, és alig kapott levegıt. Lassan derengeni kezdett agyában a juhrablás. Szerencsére nem volt sok föld rajta, hiszen csak hevenyészve, sietısen földelték el. Mire kimászott a zsákot borító földréteg alól, már hópihéket kergetett a szél. Égı állatcsont és szır szag, és még valami közeli dologból származó bőz émelyítette. Elsı gondolata volt, hogy talán dögkútba lökték, mert ugyan mi másból származhat ekkora bőz? Körülnézett. Erdei tisztáson volt. Az ıt ide hozó dzsip a tisztás szélén állt, sofırje benne egy másikkal részegen aludt, jól a pohár fenekére néztek. Ellensége a közeli kis házban egy nıvel kacarászott, de aztán ık is elcsendesedtek. Tovább szaglászott. Felfedezte egykori sorstársait zsákkal együtt a földbe félig vagy egészen beásva. Azok bőzlöttek. Érezte, hogy innen addig kell eltávoznia, amíg a rablók alszanak. A kényszer azonnali cselekvést követelt! Azonnal! Azonnal! 20

19 Az erdı sőrője felé fordult, mert nem akarta, hogy az autóúton elkapják. Aztán nekilódult. Egy ideig vadcsapáson futott, de mivel nagyon kimerült volt, egy odvas fa tövénél felgyőlt avarba befúrta magát és elaludt. Napsütésre ébredt. Egy kissé még fújt a szél, a kevés hó elolvadt. A közeli forrás vize éppen alvóhelye mellett csordogált le a hegyoldalon, melyen a még tavasszal kihajtott rönkvágásos akác erdı egy éves hajtásai meredeztek. Isten adott új napot, ad majd enni is. Szomját oltotta, majd elkapott egy kis madarat. Soványka volt a reggeli, de ı szerezte magának, és ez elégedettséggel töltötte el. Aztán figyelni kezdett, hall-e valahonnan emberi hangot, motorzúgást, érez-e füst szagot. Semmi biztatót nem észlelt. Egy erdıirtásos helyen, bedılt falú erdei menedékhely állott. Mintha az erdıt aköré telepítették volna úgy tíz éve. Útközben visszaemlékezve arra; hogyan kell kikerülni a drót huzalokat, melyekkel a vadorzók szokták megfogni az erdei vadakat: ızeket, nyulakat, Bobi sikeresen el is kerülte a bajt okozó drótcsapdákat. Arra is emlékezett, hogy a faluja feletti hegytetın a gazda mutatott neki drótcsapdát, sıt kiszabadított egy bajbajutott állatot. Máskor az állat nem volt szerencsés, mert egy éhes kóbor kutya vagy róka már lerágta a hátsó combját. Ennek említésekor a vadır azt felelte a gazdának, hogy a drótcsapdát a kóbor ebek miatt húzták ki a vadászok vad-etetıjénél, a kényszer szülte ezt az intézkedést. Az oromról Bobi belátta az egész elıtte elterülı tájat. Erdık húzódtak elıtte ameddig szeme ellátott. A távolban utat vélt felfedezni az erdık között, talán közút lehet. Abba az irányba vezetett az erdészeti út is melyen ı eddig jött. A Bükk hegység déli lejtıjének ezen a vadregényes táján sohasem járt a gazdával. A nap szépen sütött, az ég kéklett. Az avaron még látszott az ıszi kökörcsin elhervadt lilásrózsaszínő virágja. Felette az égen ragadozó madár körözött. Amíg Bobi szagokat keresgélt a mellette jobbra kanyarodó erdei úton, hogy merre menjen tovább, a szemközti erdı szélérıl favágás hangja ütötte meg a fülét, és mintha látott is volna ott valami mozgást. Ember! Felugatott, majd hosszan vonyított örömében. Aki nem reszkíroz, nem is nyerhet! Gyorsan ereszkedni kezdett az omladékos hegyoldalon a favágó felé. Az ember az ugatásra felütötte a fejét. Kutatón tekintett az orom irányába. 21

20 Farkas? Itt? Az csak Zemplénbe szokott átjárni a szlovákoktól. Eddig nem jöhetett! Akkor csak kutya, farkaskutya lehet! De itt az Isten háta megett? És olyan irányból érkezik amerre nem lakik ember. Autóút sincs, hogy csak egyszerően kilökhették volna az útra. Megverték volna és csak úgy beleszaladt a vakvilágba? De ki, hol és miért verte meg? Kérdéseire a favágó választ nem kapott, így tovább figyelte a meredek hegyoldalt. De a gondolat, hogy vendége lesz, tovább motoszkált agyában. A hangja is különös. Mintha azt mondaná: Hé ember, várj reám, el ne menj! morfondírozott az öreg, aztán füttyentett. Hadd érezze meg az állat, hogy jöhet, szeretettel várják. Bobi futva igyekezett elérni a völgyi utat. Félúton megcsúszott, gurulni kezdett. Egy vadrózsabokor földig hajlott ágai állították meg. Azok, meg jól összeszurkálták tüskéikkel. Mire végre kimászott a bokorból, és kibolházta bırébıl a bele szúródott tüskéket, nagyon kimerült. Szırzetét nyalogatta, amikor meghallotta az ember hívó füttyét. Ismét elindult, most már tudva, hogy várják. A favágó az erdı szélén, egy farakásnak dılve figyelte hogyan közeledik lassan a kutya. A jelek szerint tényleg lesz vendégem. Olyan módszeresen közeledik felém, mintha valóban engem keresne motyogta magában. Bobi leült, majd lefeküdt az ember lába elé és rátekintett várakozó, mosolygó arcára. Vakkantott néhányszor üdvözlésként, nyüszített egy kicsit, aztán az öreg ember cipıjére hajtotta fejét. A férfi megmozdult, hogy lehajoljon hozzá. Bobi visszahúzódott. A borostás arcú megszólította az ebet. Pont engem keresel kutyus? Ha igen, akkor gyere! kezdte hívni azt, és megindult elıtte, mintegy mutatva az utat. Örömmel látta, hogy Bobi megmozdult, hogy kövesse. Érezte közben, hogy az idegen állat vár tıle valamit. Félig hátrafordulva szólt vissza újra a követıjének: Gyere! Az ember ráérısen ballagott. Bobi követni kezdte lassan, de pár lépés után elhagyta minden ereje. A munkás ruhás ember hátrahátranézve vette észre, hogy az eb fekszik az úton, és nem úgy tőnik, hogy tovább is szándékozik követni ıt. Ismét hívogatni kezdte: Rajta kutyuska, gyere bátran! 22

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Az iskola Az osztály A tanuló A tanuló neme: Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be!

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be! Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! -

Részletesebben

András és Krisztina: A nagy út

András és Krisztina: A nagy út András és Krisztina: A nagy út Külföldi Magyar Cserkészszövetség András és Krisztina: A nagy út Írta: Madzsarné Osvay Erzsébet Rajzolta: Pándiné Uray Erzsébet A Zöld Pajzsos Kiscserkészek részére Külföldi

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

Ha a gyógyítás nem mőködik

Ha a gyógyítás nem mőködik Ha a gyógyítás nem mőködik 2009 Rue Anne Hass, M.A., Intuitive Mentoring és I-Mentoring, www.intuitivementoring.com. Látogasd meg Rue honlapját, ahol további cikkeket találsz Az EFT-rıl és az érzékeny

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1.Feladat TOTÓ (Húzd alá a helyes választ!) 1. Mibe lépett bele Kópé, amikor vérzett a lába? egy hegyes szögbe egy süni

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A három narancs spanyol népmese

A három narancs spanyol népmese BOLDOG KARÁCSONYT! Veronika meséi A három narancs spanyol népmese Sok-sok évvel ezel tt élt egy faluban egy öregasszony, akinek három feln tt fia volt. Éppen házasulandó korban, de sajnos nem találtak

Részletesebben

Szép karácsony szép zöld fája

Szép karácsony szép zöld fája Móra Ferenc Szép karácsony szép zöld fája Illusztrációk: Szabó Enikő Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri

Részletesebben

A Nógrádi Napraforgó Hagyományırzı és Szociális Egyesület tevékenysége a 2014. évben Programok:

A Nógrádi Napraforgó Hagyományırzı és Szociális Egyesület tevékenysége a 2014. évben Programok: A Nógrádi Napraforgó Hagyományırzı és Szociális Egyesület tevékenysége a 2014. évben Programok: Az Egyesület minden évben részletes programtervet állít össze, amelyet a tagság megvitat és elfogad. Újra

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A-3 változat

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A-3 változat FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A-3 változat 2001. február 7. Név:.. Születési év: hó: nap: Kedves Felvételizı! Szeretettel üdvözlünk írásbeliden. Kérünk arra, hogy figyelj a feladatokra szánt

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

IRA világkongresszus Budapesten 2006. augusztus 7-10. Gyermekkönyvtár, gyermekolvasó ma

IRA világkongresszus Budapesten 2006. augusztus 7-10. Gyermekkönyvtár, gyermekolvasó ma IRA világkongresszus Budapesten 2006. augusztus 7-10. Gyermekkönyvtár, gyermekolvasó ma Engedjék meg, hogy elıször egy pár mondatot mondjak magamról. Pályaelhagyó pedagógusból váltam könyvtárossá. Nem

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJÁt október 4-én ünnepeljük. Ez a nap Assisi Szent Ferencnek, az állatok védőszentjének halála napja.

AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJÁt október 4-én ünnepeljük. Ez a nap Assisi Szent Ferencnek, az állatok védőszentjének halála napja. ÁLLATOK VILÁGNAPJA 2012. október 18. AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJÁt október 4-én ünnepeljük. Ez a nap Assisi Szent Ferencnek, az állatok védőszentjének halála napja. A könyvtár kapcsolódott a napközis munkaközösség

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III.

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III. A versenyző neve: HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés Forduló: III. Osztály: 3. Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Az iskola kódja: H- Elérhető pontszám: 39 p. Ellenőrizte:

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

Egy kollégista lány gondolata

Egy kollégista lány gondolata Egy kollégista lány gondolata bíztatni a gyengét s még bátrabb tettre bírni az erıset, de nem mások ellen, bajszítóként, hanem mindig testvérként, másokért. Kiss József: Kós Károlyhoz A vidéki általános

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD TATAY SÁNDOR Húshagyókedd Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Tatay Sándor jogutódja Barabás már kilencedik napja kerülgette a várost. S e kilenc napot megelőző kilenc hónapig vándorolt.

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

Vigh Viktória 5. osztály. Szob Hátizsákos kalandok

Vigh Viktória 5. osztály. Szob Hátizsákos kalandok Vigh Viktória 5. osztály Szob Hátizsákos kalandok 1 Hátizsákos kalandok Írta: Vigh Viktória (Szob) 2 Egy szép tavaszi napon a családommal elhatároztuk, hogy elmegyünk a Börzsönyhegységbe kirándulni. Mindenki

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére A gyűrű kora A jobb keze gyűrűsujján lévő karikagyűrűt nézegette. A házassági évfordulójuk közeledett. Hányadik is? Ki kell számolnia. Ha 52-ben házasodtak és most 2011-et írunk, akkor ez az 59. Nem kerek

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet.

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet. A Biblia gyermekeknek bemutatja Jákób, a csaló Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Kerr; Sarah S. 60/6. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A Károlyi Pályázat Kémia Írta: Elefánti Barbara 10. A 2007. november 3. Tartalomjegyzék 2. oldal: Tartalomjegyzék 3. oldal: Bevezetés 4. oldal: Emil Fischer élete és munkássága 5.-7. oldal: Beszélgetés Emil

Részletesebben

ANDALÚZIAI SZERENÁD. SuSANNA AgoStINo

ANDALÚZIAI SZERENÁD. SuSANNA AgoStINo ANDALÚZIAI SZERENÁD SuSANNA AgoStINo 1. fejezet Éjszaka eleredt a hó, és reggelre már vastagon ellepte az Alpok téli üdülőhelyeit. A sűrű hópelyhek között a hegycsúcsok körvonalai elmosódtak, és a táj

Részletesebben

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON Téboly Annának nem volt sok dolga, hiszen rajtam kívül egy teremtett lélek sem volt a presszóban, amin nem is lehet csodálkozni, hiszen kinek jutna eszébe éppen vasárnap éjjel

Részletesebben

OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ

OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ a csapat/ osztály neve: OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ LÁZÁR ERVIN: HÉT SZERETİM I. A BŐVÉSZ 1. Magyarázd meg az alábbi kifejezések jelentését! - fekete kalapos lámpák: - optimális : - kommentár: - az amik

Részletesebben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben SZKB103_10 Konfliktusok a közösségben tanulói konfliktusok a közösségben 3. évfolyam 103 Diákmelléklet D1 Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót

Részletesebben

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES festményeket pedig kevés kivétellel mindig megsiratom. De csapodár fajta az ószeres, szerelmes lesz néhány tárgyba, de aztán eladja, utána meg kesereg, miért tette. SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7.

Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7. Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7. Hétfı Hétfın reggel indultunk a Keleti pályaudvarról az erdei iskolába, melyet már nagyon vártam. Sok gyerek utazott együtt, mert nemcsak az én osztályom, hanem az

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Gárdonyi Géza. Az ablak

Gárdonyi Géza. Az ablak Gárdonyi Géza Az ablak Egy tizenöt éves fiú is járt az iskolába. Daninak hívták. Leány is volt három olyan nagyocska. De azok mind vidámak voltak és kedvesek. Csak ez a Dani! Ült fakó arccal az első helyen,

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok Becseiné Kató Anikó Jézus mondja: "Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa." Imádkozzunk: Az Úr az én pásztorom, nem szőkölködöm.

Részletesebben

5 perces menedzsment tanfolyam. Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

5 perces menedzsment tanfolyam. Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 1 www.tudastaranyagok.wordpress.com 5 perces menedzsment tanfolyam 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

KIHALT, CSENDES UTCA

KIHALT, CSENDES UTCA KIHALT, CSENDES UTCA Göb megállt egy hosszú kőkerítés mellett. Nem messze innen, rézsút egy valamivel szélesebb utca nyílt, s vége felé, a házak falára már bevilágítottak az állomás fényei. Utazótáskáját

Részletesebben

Szentendrei emlék BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA.

Szentendrei emlék BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. BALLAI LÁSZLÓ Szentendrei emlék COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. MEGJELENT AZ EZREDVÉG IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMKRITIKAI FOLYÓIRAT XIV ÉVFOLYAM, 6-7. (2004. JÚNIUS-JÚLIUSI)

Részletesebben

Konzervált útipor. Az elsõ szakasz az elágazásig tart, ahol a Dire Davába és az Asszabba menõ út elválik.

Konzervált útipor. Az elsõ szakasz az elágazásig tart, ahol a Dire Davába és az Asszabba menõ út elválik. Etiópia Eljött a január és fõnököm megszervezte asszabi utazásunkat, amelyen családom is részt vett. Jármûvünk egy hosszabbított fülkés Datsun kisteherautó volt. Az út két napot vett igénybe oda, ugyanannyit

Részletesebben

kotorászott. Persze újra nagyon örült a viszontlátásnak, különösen örült annak, hogy a barátja bizalmára méltatta s hogy általában elbeszélgethettek,

kotorászott. Persze újra nagyon örült a viszontlátásnak, különösen örült annak, hogy a barátja bizalmára méltatta s hogy általában elbeszélgethettek, Kovács úr Kissé sovány és elhasznált ember. Éveinek száma szerint negyven esztendõs, de ötvennek látszik. A szakállát gondosan borotválja, õ maga minden reggel, tehát azt, hogy borostás arccal járna az

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

Verzár Éva Kelj fel és járj!

Verzár Éva Kelj fel és járj! Verzár Éva Kelj fel és járj! A Tatárdombot megkerülte a viharos szél, ott fenn még egyszer jól összerázta a méltóságos, nehéz fellegeket, lehúzta őket egészen a földig, s mire Terike 1911 pityergő őszén

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Isten hozta őrnagy úr!

Isten hozta őrnagy úr! Isten hozta őrnagy úr! Filmrészlet szöveges átirat Napsütéses idő van, a házak előtt egy négytagú tűzoltózenekar vidám indulót játszik. A zenészek barna egyenruhában vannak, fejükön tűzoltósisak. A zenekart

Részletesebben

Június 19. csütörtök

Június 19. csütörtök Június 19. csütörtök A tegnapi túra a városban úgy kinyuvasztotta a lábam, mint egy nehéz nap a Caminon. Igaz, több mint két órát mentem, megállás nélkül, és a szandálban, amiről már kiderült, hogy nem

Részletesebben

avagy a repedt nád és a pislogó gyertya

avagy a repedt nád és a pislogó gyertya avagy a repedt nád és a pislogó gyertya E Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki (Ésa 42:3) redetileg ezt a fejezetet nem akartam megírni, illetve hozzácsatolni a könyvhöz. Ercsi

Részletesebben

Felsıörsi Hírmondó. szervezett megemlékezést. Elsıként a téli hóeltakarításra és síkosság-mentesítésre

Felsıörsi Hírmondó. szervezett megemlékezést. Elsıként a téli hóeltakarításra és síkosság-mentesítésre Felsıörsi Hírmondó IX. évfolyam 8. szám 2006. november A képviselıtestület kiadványa TARTALOMJEGYZÉK A testületi ülésen történt 1 Az iskola hírei 2 Mindenszentek 2 A Teleházban történt októberben A Káli-medencében

Részletesebben

PETOCZ-nyomda indd :14:41

PETOCZ-nyomda indd :14:41 ez az utazás talán a legrosszabb emlékeim egyike. Ezért nem tudok erről az utazásról mit mondani. Minden olyan ideiglenesnek tűnt akkoriban. Bizonytalannak. És ez a bizonytalanság, ez volt talán a legkimerítőbb.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/3/42/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága ülésérıl 2010. december 14. Az ülésen

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola. Kiskırösi Négyek

Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola. Kiskırösi Négyek Petıfi SándorS Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola Kiskırösi Négyek Apja: Petrovics István mészáros mester volt. Anyja: Hrúz Mária, szlovák anya nyelvő volt. Petıfinek volt egy fiú öccse, akit Istvánnak

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben