A Nap, Hold, és a Csillagok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nap, Hold, és a Csillagok"

Átírás

1 Pásztorné Földi Adrienne A Nap, Hold, és a Csillagok Válogatott prózák Az anyagot válogatta és az Elıszót írta: Budai István Pro Bono díjas költı Holnap Magazin 2012

2 Holnap Magazin 2012

3 Pásztorné Földi Adrienne A Nap, Hold, és a Csillagok Válogatott prózák Holnap Magazin 2012

4 Elıszó Pásztorné Földi Adrienne 1943-ban született Kassán. Miskolcon érettségizett a Zrínyi Ilona Leánygimnáziumban, 1961-ben. A Társadalombiztosítási Igazgatóság fıelıadója volt ig, egészen a nyugdíjazásáig óta foglalkozik az eszperantó nyelvvel, melybıl 1972-ben az eszperantó nyelv oktatására jogosító nyelvoktatói képesítést szerzett a Magyar Eszperantó Szövetségnél Budapesten ban a nyelvbıl az ELTE keretében felsıfokú állami nyelvvizsgát tett ben házasságot kötött Pásztor Lászlóval. Egy fiuk és két unokájuk van. Eszperantó-irodalmi megemlékezéseket, és könyvkiállításokat szervez férjével együtt Abaújszántón, és Miskolcon. Abaújszántón az Önkormányzat által támogatott Petıfi Sándor Mővelıdési Házzal karöltve óta magyar, eszperantó nyelvő internetes újságot ír férjével. İ végzi a lap szerkesztését óta ír az újságcikkeken kívül mindkét nyelven elbeszéléseket, novellákat, meséket. Vannak recenziói, eszperantó nyelvő színdarabjai, tanulmányai is óta a Hegyaljai Alkotók Társulása Szerencs tagja. Szabadidejében sokat olvas eszperantó nyelvő irodalmat is. 6

5 Szeret kirándulni, kertészkedni, múzeumba járni, jó filmeket nézni, zenét hallgatni, kézimunkázni. Írásai témája zömmel saját élmények, bár vannak hallott eseményeken alapulók is. Nagyon kevés olyan története van, melynek a magva nem megtörtént esemény, hanem csak a fantázia mőve. Eszperantó nyelvi nemzetközi irodalmi versenyeken változó eredménnyel szerepel minden évben 2005 óta. A három utóbbi évben dicsérı okleveleket nyert, 2010-ben Belgakongói témájú színdarabjáért, 2011-ben a klímaváltozásról szóló tanulmányáért ben benini témájú színdarabjáért. Írói nevei: Pásztorné Földi Adri, Pásztorné Földi Adrienne, és Pásztor Lászlóné. Az eszperantóul írt mőveknél: Adri Pásztor, és Sinjorino Adrienne Pásztor (azaz Pásztorné Adrienne) néven jelennek meg írásai. Elsı önálló magyar nyelvő kötete Tündérek Tánca címmel jelent meg ben. Eszperantó nyelven még nem jelent meg önálló kötete, de írásai eszperantóul megjelentek nyomtatásban néhány volt szocialista ország eszperantó nyelvő folyóiratában, azon kívül Finnországban, Horvátországban, egy izraeli eszperantó nyelvő újságban. A szegedi amatır írók által meghirdetett magyar nyelvő meseíró pályázat elsı helyezettjeként három meséje jelent meg nyomtatásban, a Ma én mesélek neked címő mesekönyvben, más írásai az Évszakok címő kötetben 2012-ben. Mindkét nyelven a HAT-MAIT es antológiáiban. Továbbá a Magyar Alkotók Internetes Társasága web lapján, és a Hajdú-Bihar megyei amatır írók internetes honlapján szintén jelentek meg írásai. Nevéhez főzıdik még egy köztér elneveztetésre irányuló kérelem benyújtása Miskolc város Önkormányzatához, melyet az teljesített. Így született meg Miskolcon a dr. Gyıry Nagy Lajos lépcsısor elnevezés, arról az ügyvédrıl, aki a városnak adományozta az avasi harangtorony zenélı óra-játékát, melyet ı és fivére készíttetett 1941-ben. A névadó indította el dr. Kalocsay Kálmánnal az elsı eszperantó nyelvő nyelvtanfolyamot Miskolcon 1913-ban. Ez a kötet nem teljes mértékben foglalja magába a szerzı összes írását, csupán kóstolót nyújt abból. Érdemes kézbe venni! Elolvasásra ajánlom: Budai István Pro-bono díjas költı 7

6 Tündérek Tánca A felnıttek azt tartják, amiket a gyermek gyermekkorában tapasztal, azok egész életében megmaradnak az emlékezetében. Ez a vélekedés igazolódott be nálam is. Most emlékeim közül egyet kiemeltem, hogy továbbadjam, elmeséljem. Ötéves kori szamárköhögésem, majd szeretett édesapám korai halála, gyermekkori asztmát váltott ki nálam. A gyermekgyógyászok hiába próbáltak segíteni, mert egyetlen asztma elleni gyógyszer sem hozta meg a várt hatást. Végül, 1954-ben az akkor kiépülı szocialista gyermekgyógyászat orvosai úgy döntöttek, hogy gyermekszanatóriumba küldenek, hogy a jó, tiszta levegıvel is gyógyíthassanak engem. Sátoraljaújhelyig a széles nyomtávú vasúton közlekedı szerelvénnyel, onnan a keskeny nyomtávú vasúton utaztunk tovább édesanyámmal. A kívánt vasúti megállóhelytıl hat kilométert gyalogoltunk két sorban álló feketefenyıfák között, amíg elértük a szanatórium pavilonjait. Ezek az alacsony épületek a második világháború elıtt, a kastély tulajdonosait kiszolgáló személyzet lakásaként szolgáltak. Más szolgálók a közeli kis faluban laktak. A szanatóriumnak ezek a kis épületei most megfigyelıhelyként mőködtek. A beutalt gyermekek itt töltötték az elsı hónapot, és csak akkor költözhettek át a kastélyba, ha semmilyen fertızı betegséget nem állapítottak meg náluk. Zemplén megyében található a Füzérradvány nevő település, közel Füzér várához. Füzérradvány legfıbb látványosságát a faluszélen álló kastélyt a földbirtokos Réthey család építtette a XVI. Században, mint egy külön hajlékként, a füzéri várbeli lakásuk kiegészítéseként. Utána a földbirtok négy évszázadra a Károlyi hercegi család földbirtoka lett, és maradt is. A kastély az 1850-es években épült romantikus stílusban a magyar építımővész Ybl Miklós tervei alapján. Ybl Miklós ig élt. Az egyik legnagyobb képviselıje volt Európában a XIX. századi reneszánsz építımővészetnek. Legfontosabb alkotásai Magyarországon a fıvárosban az Operaház, a Károlyi és Festetics paloták, Budapesten a Királyi Vár Krisztina-városi oldala Füzérradványban a kastély legnagyobb belsı átépítéseit Albert Pio bécsi építész tervezte, Károlyi László megrendelı kérésére és 1907 között lettek beépítve a belsı stukkódíszítések, a falak márványborításai. Ugyanakkor építették be a márvány 8

7 fürdımedencéket, a reneszánsz, és kora barokk virágokkal, csupasz, de olykor szárnyas gyermekkel díszített faragott márvány kandallókat is. A megérkezésünk után a magyar nyelv és irodalom tanára Lovassy tanár úr ismertette meg velünk a frissen érkezettekkel a kastély, és a helység már leírt fenti történetét, a kastélybeli tartózkodásunk ideje alatti házirenddel együtt. Mi szívesen véstük agyunkba ezeket a tudnivalókat, hiszen hamarosan felismertük, hogy a tanár úr, és a főtı Gyurkó bácsi is igazi lelkes patrióták, akik teljes átéléssel adták elı nem csak a történelem fontos eseményeit, hanem a kastélyhoz főzıdı egyéb mendemondákat is. Ma a kastély történetét a Szabad Enciklopédia ismerteti. A gyermekszanatórium iskolai oktatással mőködött, tehát a gyógyulás ideje alatt a légzıszervi megbetegedésben szenvedı gyermekek iskolai oktatása, nevelése is tovább folyt tıl kezdve ez a faluszéli kastély a 3000 holdnyi parkjával, erdıivel földi paradicsommá vált a gyermekek számára. Ez a kastély a parkjaiban minden évszakban nyíló virágokkal, az erdıkkel, mezıkkel, hegyvölgyekkel váltak az én úgynevezett második Tündérországommá. Mi, az ott lakó gyermekek, valóban hittük, hogy a mi ott élésünk számunkra az élet csodálatos ajándéka. Ma is ezt vallom. A kastélyt övezı parkból gyöngykavicsos sétaúton lépdelve kapaszkodhattunk fel a széles lépcsın, és a ragyogó rézkilincses ajtót kinyitva léptünk be a kastélyba. Onnan a márványpadlós elıszobát, a társalgót, majd az ebédlıt, konyhát, és az éléskamrát lehetett elérni. Az elıszobából folyosó nyílt az osztályok termeihez és az emeleti helyiségek feljáratához vezetı utacskákra. Az emeleten voltak berendezve a lányok és külön a fiúk szobái a mellékhelyiségekkel együtt, WC, fürdık, betegszoba stb. A fiú oldalon voltak a tanárok, orvosok és az ápolók szobái és az igazgatóságiaké is. A vastag törzső platánok a mi Észak-Magyarország régiónk ıshonos fafajtája ágaikat az emeleti ablakokig nyújtották. Télen, amikor a fák kopáran pihentek, ágaik között betekinthettünk a park mögötti erdıbe. Gyakran láttunk róka őzte nyulat, és a havas erdei talajon tanácskozó varjakat. Minden szoba gyermeknépének volt egy közülük való vezetıje, a szobafınök. Neki kellett gondoskodnia a mindenkori rendrıl. De nem csak a rend megkövetelése volt a feladata, hanem az esténkénti mesemondás, és a közös éneklésre ösztönzés is. Ha ı nem akart mesélni, joga volt mást megkérni erre. 9

8 Ahol én laktam, ott én voltam a választott szobafınök. Ott tanultam meg szép szalagot horgolni fényes fonalakból. Ezeket a szalagokat aztán azoknak adtam, akik szépen meséltek, olykor helyettem. Történt azonban, hogy egyszer kifogytam az ismert mesékbıl, de a szobatársaim csak követelték az újabb és újabb történeteket. Mit lehetett tennem? Elkezdtem mondani nekik a magam által kigondolt meséket erdei állatkákról. Egyik este a holdfényben táncoló tündérekrıl regéltem nekik. Azt meséltem, hogy a tündérek hosszú haját beezüstözi a holdfény, hosszú ruhájuk finoman susog a szélben, és a csillagok rájuk szórják fényüket, amikor a tündérek ott táncolnak a dúsfüvő zöld réten. Szobatársaim áhítattal hallgatták a tündérekrıl szóló történetet. Akkor éjjel a lányok azt álmodták, hogy ık azok a tündérek, akik a dús zöld füvő réten táncolnak a hold fényében. Néhány nap után megindult közöttük a suttogás, pusmogás. Vajon milyen érzés volt táncolni ott a kövér zöld füvön a virágkoszorús tündéreknek? Csak legalább egyszer az életükben mi is átérezhetnénk a tündérek örömét, amely csodálatos, amelyhez hasonló boldogság sehol máshol el nem érhetı mondogatták egymás között. Aztán amikor úgy döntöttek, hogy igen ezt megpróbálják megtapasztalni, elmondták nekem, és hívtak engem is. Én elıször nemet mondtam, felsorakoztatva azokat az érveket, melyek miatt ezt nem tehetjük meg. Leginkább azt, hogy éjszakai táncunkat egyik szanatóriumvezetı se fogja engedélyezni. A vágy azonban olyan mértékben hatalmasodott el felettük, hogy a végén igent mondtam. Aztán az idıpontról kellett dönteni. Ekkor történt, hogy az egyik barátnım elmondta néhány fiúnak az éjszakai tündértánc ötletét, melyre ık is igent mondtak. Igen, jelentkeztek ık is az éjszakai mulatságra. Ekkor merült fel az a tény, hogy fiú tündérek nincsenek, csak lányok. Ennek mondott ellent az újonnan felvetett tény, hogy a Szent Iván éji álom címő mőben Shakespeare, a híres angol író szerint, a tündérek királyának neve Oberon. Ha tündérkirály van, akkor Tündérországot nem csak tündérlányok, hanem tündér fiúk is lakhatják. Így barátaink lettek a Fiú-osztályon lakó fiúk, és így már joguk volt táncolni a tündérlányokkal. Akkor már elvirítottak a kastély melletti tulipánfának a virágai, a volt halastó medencéjében nyíló százezer kankalin, ibolya, sıt még a gyöngyvirág is. 10

9 A levegıt most az akácvirág, a fehér ernyıs virágú bodza és a lila orgonavirágok illata töltötte be. Amikor napközben meghallottuk kiabálni a rigókat, hogy: Mi lesz itt ma éjjel? Fiú! Fiú! Mi titokzatosan összenevetve suttogtuk: Ma éjjel varázslatosan szép tündértáncot lát majd fő, fa, és az ég. Így történt, hogy egy szép, csillagos, holdfényes este, amikor a szobatársaink már elaludtak, mi hatan fiúk-lányok gyorsan felöltöztünk és kimentünk a kastélyparkba. Utcai ruhát öltöttünk mindnyájan a hálóingek fölé, így nem fázhattunk meg. A kastély elıtti zöld gyepre siettünk. Elıször csak álltunk ott csendben, és néztük a felettünk ragyogó csillagokat, élveztük ennek a pár pillanatnak a szépségét. Aztán egymás kezét megfogva, halkan énekelni kezdtünk. Elıször csak gyermekdalokat, aztán magyar népdalokat a természet tavaszi szépségérıl. Utána táncra perdültünk. Elıször együtt mindnyájan, majd egyenként külön-külön is. Végül, kicsit újra együtt. Tánc közben lecsúszott fejünkrıl a gyermekláncfő virágjából napközben font, most már kissé fonnyadt virágkoszorúnk. Nem vettük észre az átélt életöröm miatt. Eltöltött bennünket tündérségünk érzése: a hold és a csillagfényes, nyugodt, virágillattal terhes est élvezete. A lányok hosszú haját és köntösét a hold tiszta ezüsttel szórta be és arcuk is ugyanígy ragyogott. Egymást csodálva mondogattuk: Tündérek vagyunk, tündérek lettünk mi is. Örömtıl megrészegülve, teljesen elvarázsoltan hajlongtunk, táncoltunk. Ezért nem vettük észre a bennünket lassan körülvevı orvosokat, tanárokat, ápolókat, akik csendben várták mikor állunk meg kicsit pihenni. Nem rontották el szórakozásunkat, nem avatkoztak bele áhítatunkba. Amikor megálltunk kissé pihenni, akkor jöttek oda hozzánk, szépen kérve bennünket, most már fejezzük be a szórakozásunkat, menjünk fel szobáinkba, és vigyázzunk, hogy ne ébresszük fel az alvókat. A másnap kapott szemrehányások jogosak voltak, mert nem kértünk engedélyt az éjszakai kiruccanásunkra. Mégis, a mai napig jó érzéssel emlékszünk vissza mindnyájan erre, a 10 hónapos gyógyulási idınk alatti május éji tündértáncunkra Füzérradványban, az erdık övezte kastély elıtt. 11

10 Biztos, hogy sem a második világháború elıtt, sem utána, de ma sem mesélhet arról sok kisfiú, és kislány bennünket kivéve, hogy Kodály Zoltán, Bartók Béla mőveibıl hallgatott zongorahangversenyt a csavart vörös márvány oszlopos kastély teremben, hogy fürödhetett vörös márványból készült fürdımedencében, s arról, hogy olyan márványkandallós szobában melegedhetett télen, melynek padlója virág figurás több színő és fajtájú fából készült intarziás parketta volt, és hogy a kastély társalgójának falait, és a folyosók falát medve, vaddisznó bırök, szarvas-muflon agancsok díszítették, s hogy a szobákat velencei kristály csillárok világították meg. Az ebédlıben pedig olyan nagy tölgyfa asztaloknál ülhettek, melyeknél egykor nem mesebeli, hanem valódi hercegek, grófok, bárók étkeztek egy-egy nagy vadászat után. Ilyen kastélyokat már csak filmekrıl láthat az ember, de mi ott éltük le életünknek egy kis részét és boldogok voltunk. A nagy természet összes virágja nekünk illatozott, a fenyık nekünk zöldelltek, a verebek, a pintyek, és az énekes rigók nekünk mutatták meg a faágak közti fészkeiket, a mókusok a mi kekszeinket rágcsálták, amikor a faágakról a mi ablakpárkányainkra átugrottak. Kirándulásaink során megismerhettük a 3000 holdnyi terület egész élıvilágát. Az akkori szocialista társadalmi rend bölcsen gondoskodott a beteg gyermekek gyógykezelésérıl, jól tudva, hogy a jövıt építı új generációnak jó egészségő ifjúságot kell magáénak tudnia. Sajnos, napjainkban egyetlen egy gyermekszanatórium sem mőködik már Észak-Magyarországon, bár most is szükség lenne rá. 12

11 A Télapó Zsákja Amikor kisfiam már olyan korban volt, hogy ı is átvehette az édességgel teli kis csomagját, mi is elmentünk a munkahelyem által rendezett meghitt Télapó ünnepségre. Ezt Miskolcon, az egykori Rónai Sándor Mővelıdési Ház klubtermében rendezték, mely egyébként az Eszperantó-klub összejöveteli helyisége is volt. Az épület a Mindszenti templom közelében állott a tér másik oldalán. A politikai rendszerváltás után a kultúra háza sajnos bezárt. Ma bank van benne. Amikor a Mindszenti templom harangjai a 6 órát ütötték, megkezdıdött a Mikulás napi vagyis a Télapó ünnepség. Szokás szerint a gyermekek Télapót hívogató dalocskákat énekeltek, télrıl szóló verseket szavaltak, amíg a hosszú fehér szakállú Télapó meg nem érkezett. Egyik alkalommal valamilyen ok miatt a szakszervezetünk megrendelésére nem érkezett meg Télapó, így az egyik kolléganım férje vállalta el Télapó helyettesítését, de ezer okot is felhozott a rábeszéléskor, amiért ı esetleg nem lesz jó erre a szerepre. A végén mégis elvállalta. Hoztak neki a ruhakölcsönzıbıl Télapó jelmezt és beöltözött. Munkahelyemrıl az ilyen ünnepségeket szervezık megadták az instrukciókat, hogy mit hogyan kell csinálnia. De, mivel még mindig nagy volt benne a félsz, egy pohár jó borral igyekeztek megalapozni a sikeres szereplést, előzni a félénkségét. Arca, orra, kipirult az izgalom, a meleg zsúfoltan tele terem, a piros bunda, a szakáll miatt, és a jó bor hatására. Így, álöltözetében, pirosan megérkezve senki sem mondta volna, hogy nem ı az igazi Télapó, aki a messzi Északról érkezett. És mivel sikeresen le is bonyolította a programot, gyorsan, és elégedetten távozott. De még nem lépett ki az ajtón, amikor három éves fiam sírásra görbült szájjal utána vetette magát kiáltva: Télapó! Télapó! Állj meg! Itt hagytad a zsákod! Vidd magaddal! Ha itt hagyod, miben hozod jövıre az ajándékot nekünk? Télapó természetesen visszafordult, kissé ugyan zavartan a váratlan jelenet miatt, de mosolyogva átvette az ott felejtett zsákot, és fiam figyelmességét megköszönve távozott. Köszönöm kisfiam! Látod, milyen feledékenyek már az öregek? Nagyon jó, hogy figyelmeztettél a zsákra. Jövıre is hozok neked is ajándékot! De, addig is jó legyél ám! 13

12 Macska Öröm, Macska Bú Sokan úgy vélekednek, hogy a macska nem okos jószág, nem olyan értékes állat, mint a kutya, mely az ember barátja. Nem szoktam vitatkozni az ilyen emberekkel, mert kinek a pap, kinek a papné kedves, ahogy mondani szokták. Ki a macskát, ki a kutyát kedveli. Az élet sokszínő, és még a klónoknál sem bizonyos, hogy teljesen ugyanolyanokká válnak minden tekintetben, mint amilyen a klón alanyuk volt. El kell fogadnunk, hogy sok érdekességet és értéket rejt a másság. Ennek bizonyítására összegyőjtöttem néhány velem is kapcsolatos eseményt, melyek fı szereplıi mégis a macskák. Gyümölcsös kertünkben házi nyulakat tenyésztettünk a család húsellátása érdekében. Az állatok kedvesek voltak, szerettem ıket élve is, de ételként is. Bár sajnáltuk ıket levágni, úgy gondolkodtunk, hogy amíg élnek, éljenek boldogan, haláluk pedig hirtelen legyen, és fájdalom nélküli. A kerti szerszámoskamrában alakítottuk ki a ketrecek helyét, és a takarmány tárolása is ott történt. Egy alkalommal, amikor az Agyagbánya felıl hazafelé tartottam fiammal, és a biciklin tolt szénának való füvel teli zsákkal, felfedeztük, hogy a közút közepén az a kis fekete folt nem más, mint egy körülbelül két hónapos korú kicsi fekete-fehér tarka macska. Fél arca, mellénykéje és négy kis tappancsa volt fehér. Ott nem hagyhattuk, ha már megtaláltuk. Nem akartuk, hogy valamelyik vadul száguldó autó ráhajtson, és megölje. Betettük a füves zsákba, és hazavittük a kertünkbe. Csíkosnak is tőnt, foltosnak is. Ez szokatlan volt. Késıbb jöttünk rá, hogy a nagyon sovány kis állat a kidudorodó bordái miatt tőnt csíkosnak. Akkoriban a nyarat a családommal a kerti, farostlemezbıl készült kunyhónkban töltöttük, kellemeset a hasznos kertészkedéssel és állatgondozással összekötve. Onnan utaztunk be Miskolcra a napi fıznivalót megvásárolni, de kirándulni is a környezı erdıs tájakra, és a tóhoz Harsányba. Reggel a kelı nap arany sugarait élveztük. Este a naplementét, a csendet csodáltuk. A dalos madarak füttye, a friss zöldségek, gyümölcsök mindennapi örömforrásaink voltak. Családomban kialakult az állattartással kapcsolatos munkamegosztás, így a nyarunk zavartalanul, és boldogan telt. Közben kicsi macskánk is kigömbölyödött. 14

13 Egyik nap egy körülbelül vele egykorú kismacska látogatott el hozzánk, amely aztán a következı tavaszig nálunk maradt. A tulajdonosa akkor hazavitte, de a kis szürke-cirmos fehér tarka kismacska még utána is nálunk töltötte napjai nagy részét, hiszen a mi kis cicánkkal és velünk életre szóló barátságot kötött. A mi kis macskánkkal evett, játszott, egymást átölelve, aludtak a fészerbeli, a fiam által fadobozból kialakított Cica-lakban. İsszel történt, hogy a szénát nem a villával, hanem kézzel dobtam fel a tárolóba. A karikagyőrőm lecsúszott az ujjamról, és a szénacsomóval együtt eltőnt. A karikagyőrőm hiányát csak pár nap múlva vettem észre, akkor viszont már nem tudtam miként, mikor veszíthettem el. Csaknem egy hónap múlt el ezután, s megérkeztek az elsı fagyos napok. A macskák már nem a Cicalakban aludtak, hanem befúrták magukat a ketrecalomnak használt szárított vastag szálú siskafőbe, fent a szénatárolóban. Az egyik reggel, amikor bekukucskáltam a fészerbe a nyulakhoz, láttam a két kismacskát elmerülve játszani a karikagyőrőmmel. Mellsı lábacskáikkal egymásnak tologatták a pincefödémen a győrőmet, és közben ügyeltek, hogy az oda leesett szénacsomót kikerüljék. Amikor a győrő gurult egy kicsit, izgatottan felnyávogtak, majd valamelyik ráugrott megakadályozni, hogy az ketrec alá be ne guruljon. A nyulak számára is élvezetes látvány lehetett ez a játék. Elmerülten szemlélték azt, és nem rázták fogukkal a ketrecet jelezve, hogy éhesek. Türelmesen várták a megérkezésemet. December elején az egyik havas reggelen meglepett, hogy feketefehér kis macskánk nem a fészerben, hanem már a kapunál várt, toporgott, és folyamatosan nyávogva próbált nekem valamit elmagyarázni. Mivel vártuk az egyik nyúl szülését, azt hittem, azt akarja jelezni, hogy megérkeztek a várt jövevények. Kinyitva a fészer ajtót láttam, hogy Marci a másik kismacska a Cicalak elıtt ül, és valamiért nagyon figyeli azt. Benéztem a Cicalakba. Egy idegen csúnya macska nézett rám fektébıl, és nem menekült el, mint ahogyan az idegenek szoktak. Elıször azt hittem, hogy ı őzte el a kicsiket, el akartam zavarni. De nem mozdult. A másik kettı viszont felugrott hozzá, mintegy védelmébe vette ıt. Máskor is evett már nálunk télen idegen éhes állat. Volt rá eset, hogy az egyik télen kilenc éhes macska evett egyidejőleg, és ezek közül csak egy volt a miénk. 15

14 Úgy gondoltuk: jó, akkor maradjon az idegen. Majd elmegy tavasszal. De nem ment el, ott maradt örökre. Újabb hónap után pedig, amikor kezdett már kinıni a szempillája, szemöldökszıre és a bajusza, akkor tapasztaltuk meg, hogy valamilyen gyerek vagy nagyon ostoba felnıtt korábban levágta a szem és szájszırzetét. Ezért volt nekünk ı eleinte olyan furcsa. No, Cirmos már idıs volt, nem szült utódokat, de szerencsére jól viszonyult a kis kandúrokhoz. Kitartóan játszott velük, és sok fontos tudnivalót, így a fára felugrást és az egérfogást is megtanította nekik. Láthatóan szerették egymást ık hárman. Egy kora tavaszi napon, amikor végre kéklett az ég, és melegen sütött a nap, Cirmos a kerítésünkhöz parancsolta Cicókánkat. Ott kellett rá várakoznia, nem követhette az öreg macskát a szomszéd kertbe. Mintegy páholyból kellett volna végigszemlélnie az egérfogás újabb mutatványát, hiszen a fortélyokat még gyakorolni kellett. Cirmos nem vette észre a szomszéd kertben lapuló három kóbor kutyát. Az éhes kutyák rárohantak, a szemünk láttára tépték szét, és falták fel szerencsétlen öreg macskánkat, de úgy, hogy még egy diónyi bırdarabka sem maradt utána. Ezt látva fekete-fehér macskánk reszketni kezdett, és ha nem láttam volna, el sem hittem volna; hogy a nagy lelki megrázkódtatás miatt, két fényes könnycseppecske reszketett ıt tartó kezemen. Nem az enyémek voltak. Ezután még két hétig minden nap eljárt oda, ahol a tragédia történt. Gyakran járunk kirándulni Miskolc-Tapolcára. Kellemes üldögélni a tó partján, sétálni a szép villanegyedben, vagy éppen egy sült halat enni a közeli büfében. Egy ilyen sétánk alkalmával láttuk, ahogy egy háztulajdonos éppen akkor verte le a fecskefészket a ház eresze alól. Azért tette ezt, mert elmondása szerint a fecskék poloskákat visznek táplálékul a fiókáknak, és nem akarja, hogy azok a házába bemásszanak. A fészek leesett a járdára a két fiókával. Az egyik szörnyethalt, a másik még élni látszott, amikor mi vizsgálgattuk. A madárszülık kétségbeesetten repdesve figyelték, mi történik a fészekkel. Mi, az élni látszó fiókával a fészket a járda mellett egy közeli bokor alá tettük. Az esetnek egy fiatal cirmos macska is tanúja volt. Lehet, hogy ahhoz a házhoz tartozott, ahonnan a fecskefészket eltávolította a gazda. Amikor elmenni készülıdtünk, látszott, hogy a macska is készül valamire. Elıre mentünk az úton, majd pár lépés után megálltunk és figyeltük történik-e valami, és ha igen vajon mi. Olyan történt, amire egyáltalán nem számítottunk. 16

15 A fiatal macska megszagolgatta a fészket, aztán a szájába vette a fiókát, és megindult vele elıre az úton a platánsor mellett. A játszótér mellett elhaladva a tópart felé tartott többször is megállva, a madárszülık kísérete mellett. A parti öreg, odvas főz egyik, a földtıl kb. három méter magasságban nıtt ága, és a törzs közé madáretetı volt felszerelve. Sok-sok küszködés után végre elérte, és az etetıbe berakta a kis fiókát, majd farolva lassan leereszkedett a földre, és eltávozott. Mi ezután hazamentünk. Sokáig emlegettük a hihetetlen eseményt. Soha sem tapasztaltuk addig, hogy macska nem a saját fajához tartozó egyedet ment meg, és pontosan egy madarat. Ismert tény, hogy vadászik rájuk. Bizonyára finomabb a madárpecsenye az egér húsánál. Pár nap múlva láttuk, hogy a fióka köré a gondos fecskeszülık már fészket építettek, és szorgalmasan hordták a tó fölött zsákmányolt rovar-eleséget az egyetlen élı utódjuknak. Mondhatnánk, hogy ez egyedi eset. Ez igaz. De igaz az is, hogy bármelyik élılény lehet a hordozója olyan tulajdonságoknak melyekkel bennünket, a teremtés koronáit ámulatba ejthetnek. Ésszerően gondolkodók, bár ezt a tulajdonságot hisszük el róluk a legkevésbé. Hát nem csodálatos a világ? 17

16 Minden jó, ha a vége jó Farkas kan kutyát vett a juhász az öreg kuvasz mellé, mert elkélt már az ifjonti erı a juhok ırzésére. Egyszer már loptak a nyájából, de akkor a rendırök nem találva a tettest, ıt, a kárvallottat gyanúsították meg önbetöréssel. Az új eb nyájas is volt, okos is. Mindenki szerette, az öreg kutya is elfogadta. Csak Jankó a gazdasági munkás nem, mindig ingerelte ha tehette. Hát, ha ilyen volt a adjon isten, bizony a fogadj isten sem lehetett más. Bobi kutya, ha meglátta, mindig megmorogta, megugatta ıt. November elején történt, hogy a juhos gazda születésnapja egybeesett az éppen egy éves kutyáéval. Bobi is ott lehetet az ünnepi lakomán, és a jó falatokon kívül ajándékot is kapott. Az ajándék egy belül üreges, bolhariasztó nyakörv volt. Benne egy cédula lapult a kutya és a gazda adataival. Pár nap múlva újabb ünnepre, most a gazda sógora fiának keresztelıjére készültek a juhászék. Összegyőlt a rokonság apraja, nagyja, a sok falubeli jó barát és szomszéd. Még cigányzenészeket is hívtak a Faluházba, hogy a mulatság fényesebb legyen. Már délután megkezdıdött a dínomdánom, ezért most nem kötötték meg a kutyákat, mert nekik kellett vigyázniuk a házra és a gazdaságra a gazdáék távolléte alatt. Jankó ugyanis kimenıt kért és kapott. Gazduram nem akarta teljesen egyedül hagyni a gazdaságot, mert legutóbb is akkor történt baj, amikor ık nem voltak otthon. A kutyák jók, a juhokkal sincs baj, de mivel az óvatosság sohasem felesleges, hazajövök idınként döntötte el a juhász. Késı délután volt, de a falu már zengett a mulatozók énekétıl és a muzsikaszótól. Most sötétebb volt a szokottnál. Egyesek esıt, mások havazást jósoltak a borult eget szemlélve. A házırzı kutyák a falu felıli kapunál álltak. A mulatozás hangjait figyelték, és azt, hogy a távoli villámok, égzengések milyen gyorsan közelednek. Váratlanul autómotor zúgását, kapunyikorgás zaját hallották meg a gazdasági udvar végérıl a legelı felıl. Majd az akol ajtaja nyílott ki. Mindkét eb rosszat sejtve rohant hátra és dühös ördögökként vetette rá magát a behatolókra. Bobi a három hívatlan látogató között felismerte Jankót, aki folyamatosan verte ıket ostorral. Nem várt rohamuk miatt a másik kettı azt kiabálta: 18

17 Ki az akolból! és Jankónak támadtak, hogy ugyan már miért nem altatta el ezeket a dögöket, mert most baj lesz velük. Az éji nyugalmukat megzavart izgatott állatok össze-vissza szaladgáltak az akolban mint a mérgezett egerek, míg a kosok a többi védelmében megpróbálták öklelve távozásra kényszeríteni a két idegent. Végül azonban a két tolvajnak sikerült elkapnia a kiszemelt állatokat, majd az ajtót kinyitva megkezdték kihúzni a megkötözötteket az udvarra. Ott már csak a fiatalabb kutya küzdött, a másik megkéselt hassal, fájdalmában vonyítva feküdt az akolfalhoz támasztott, de közben eldılt seprı mellett. Amíg Jankó és két haverja a rakodással bajlódott, Bobi kihúzta a zsebkést a kuvasz hasából és orrával a seprı alá dugta azt. Ezzel végezve ismét Jankóra támadt. Az meg nem találva bicskáját, a magával hozott vastag bottal kezdte ütlegelni a fiatal ebet, hogy így tartsa távol maguktól, mert a rakodással már nagyon igyekezni kellett. Végezve a bajlódással, azok is Bobira támadtak. Közben Bobinak sikerült bokán harapnia az egyik gazembert. A harapás nem volt komoly, de miatta még dühösebbek lettek. Végül a három gazfickó úgy vágta fejen Bobit, hogy elterült. Még földre teperése után is verték, amíg el nem nyúlt, aztán belegyömöszölték egy zsákba és feldobták a kocsira a juhokhoz, mondván, hogy magukkal viszik a kocsin a dögöt és majd elássák valahol. Nem találva a másik kutyát mert az a dulakodás alatt behúzódott a trágyadomb árnyékába otthagyták. Elindultak, és igen nagy örömükre, teljes sikerrel tudtak eltávozni. Pár perc múlva ömleni kezdett az isten áldása, mely jótékonyan elmosta nyomukat az udvaron. Az erdıben viszont egy emelkedınél a kocsiról lecsúszott a kutyás zsák és az egyik bárány, mivel a sietség miatt elfelejtették felcsatolni a dzsip hátsó oldalát. Nem vették észre mindjárt a veszteséget. Káromkodva tolattak vissza, ismét felrakodtak, aztán felcsatolták az autó hátsó lehajtható oldalát, nehogy megint lecsússzon valami, és ismét megkísérelték az elırehaladást a már csúszós földúton. Egyszer csak, szennyvízszállító tartályautó jelent meg velük szemben az úton. Mit keres itt ez az ökör? Miért jön ezen az úton a betonút helyett? sziszegték foguk között, és szentségeltek, mert a három barátnak vissza kellett tolatnia egészen az út kezdetéig, a már megtett csúszós földutacskán. És nem tehettek másként, mert a tartálykocsi nehéz volt. Udvariasnak kellett hát lenniük, segíteni kellett. 19

18 Amikor a szennyvízszállító elmellızte ıket, mindhárman megkönnyebbülve sóhajtva intettek búcsút a sofırnek. A tartálykocsi sofırje a visszapillantó tükörbıl a hátsó lámpája által megvilágított autón ponyvával letakarva négy csomagot észlelt, melybıl három mozgott. Érdekes gondolta a sofır, mintha állatokat szállítanának. De miért nem álló helyzetben viszik, és egyáltalán miért kellett ıket letakarni? Lopták volna? villant át agyán a gondolat és elhatározta, hogy rendır komájának említést tesz a dologról. A három gazfickó a már sáros úton újabb baj nélkül végül mégis elérte erdei tanyáját. A rablást kieszelı Jankó barátnıje szaladt eléjük. Reggel lesz, mire ehetünk! Sokat késtetek! Miért késtetek? Nem kapott választ. A három férfi sietısen kezdett hozzá a vacsorára való elıkészítéséhez a hozott húsból. Amikor a juhász hazatért a mulatságból, hogy szétnézzen háza táján, már nem esett. Szembeötlı volt a csend és, hogy a kutyák nem szaladtak elé. Rosszat sejtve rohant az akolhoz. Elszörnyedve fedezte fel a haldokló kuvaszt. Rögtön haza hívta feleségét a mulatságból és kihívta a rendıröket. Együtt állapították meg a három juh és Bobi eltőnését. A rendırök csak a kissé kutyanyálas, de még használható ujjlenyomatokkal teli, véres bicskát találták meg, más nyom nem maradt. Felvették a jegyzıkönyvet a tárgyi bizonyítékról, és az ismeretlen tettesek által elkövetett lopás, garázdaság, állatkínzás bőntettek ügyében megkezdték a nyomozást. Sokára tért magához Bobi. Fektébıl fel akart állni, de nem tudott, és alig kapott levegıt. Lassan derengeni kezdett agyában a juhrablás. Szerencsére nem volt sok föld rajta, hiszen csak hevenyészve, sietısen földelték el. Mire kimászott a zsákot borító földréteg alól, már hópihéket kergetett a szél. Égı állatcsont és szır szag, és még valami közeli dologból származó bőz émelyítette. Elsı gondolata volt, hogy talán dögkútba lökték, mert ugyan mi másból származhat ekkora bőz? Körülnézett. Erdei tisztáson volt. Az ıt ide hozó dzsip a tisztás szélén állt, sofırje benne egy másikkal részegen aludt, jól a pohár fenekére néztek. Ellensége a közeli kis házban egy nıvel kacarászott, de aztán ık is elcsendesedtek. Tovább szaglászott. Felfedezte egykori sorstársait zsákkal együtt a földbe félig vagy egészen beásva. Azok bőzlöttek. Érezte, hogy innen addig kell eltávoznia, amíg a rablók alszanak. A kényszer azonnali cselekvést követelt! Azonnal! Azonnal! 20

Kamarás Klára: Murapart. A Barátok Verslista költészet napi kiadványa 2006. 04. 11. 4. szám

Kamarás Klára: Murapart. A Barátok Verslista költészet napi kiadványa 2006. 04. 11. 4. szám Kamarás Klára: Murapart A Barátok Verslista költészet napi kiadványa 2006. 04. 11. 4. szám Szia! Már fél év eltelt, amióta nem találkoztunk! De jó, hogy újra mesélhetek Neked! Képzeld el, milyen nagy esemény

Részletesebben

Király Lajosné Bachmann Lili ÉLMÉNYEINK Elsı rész (1898-1941)

Király Lajosné Bachmann Lili ÉLMÉNYEINK Elsı rész (1898-1941) Király Lajosné Bachmann Lili ÉLMÉNYEINK Elsı rész (1898-1941) Gyermekkor Leánykor Anyaság Tartalom Elıszó...1 Legrégibb emlékeim...2 Környezetem...4 Családunk...5 Iskolai életem...12 Csúnya az élet?...15

Részletesebben

valakivel beszélgessen, hogy azt sem tudta volna, mihez kezdjen, ha nincs senki a szobában, aki meghallgassa ıt. Elfogadtam a kívánságát és

valakivel beszélgessen, hogy azt sem tudta volna, mihez kezdjen, ha nincs senki a szobában, aki meghallgassa ıt. Elfogadtam a kívánságát és 191-169 ARTHUR GOLDEN EGY GÉSA EMLÉKIRATAI A mő eredeti címe: Memoirs of a Geisha Fordította: Nagy Imre A borítót tervezte: 4 Color Repro Kft. A kiadó postacíme: 1506 Bp. Pf. 42 Tel./fax: 319-7382 E-mail:

Részletesebben

SZAMOS RUDOLF KÁNTOR NYOMOZ ÖTÖDIK KIADÁS ZRÍNYI KATONAI KIADÓ BUDAPEST, 1915 SZAMOS RUDOLF 1975

SZAMOS RUDOLF KÁNTOR NYOMOZ ÖTÖDIK KIADÁS ZRÍNYI KATONAI KIADÓ BUDAPEST, 1915 SZAMOS RUDOLF 1975 SZAMOS RUDOLF KÁNTOR NYOMOZ ÖTÖDIK KIADÁS ZRÍNYI KATONAI KIADÓ BUDAPEST, 1915 SZAMOS RUDOLF 1975 LUX Egész éjjel szakadt a hideg áprilisi esı. A bokor alja, ahol feküdt, tocsogós sárrá ázott. Rosszul aludt.

Részletesebben

Lám Etelka, a tigrises pályázat 1. helyéért kapott nyereményeivel LÁM ETELKA ÍRÁSAI. A Vizuális Pedagógiai Műhely kiadványa 2014/01.

Lám Etelka, a tigrises pályázat 1. helyéért kapott nyereményeivel LÁM ETELKA ÍRÁSAI. A Vizuális Pedagógiai Műhely kiadványa 2014/01. Lám Etelka, a tigrises pályázat 1. helyéért kapott nyereményeivel LÁM ETELKA ÍRÁSAI A Vizuális Pedagógiai Műhely kiadványa 2014/01. szám Lám Etelka Csanádi Ibolya festménye IRODALOM FEKETÉN-FEHÉREN FOLYÓIRAT

Részletesebben

különszám Regionális Közösségi lap VI. ÉvfolYam - 2. szám különszám

különszám Regionális Közösségi lap VI. ÉvfolYam - 2. szám különszám különszám Regionális Közösségi lap VI. ÉvfolYam - 2. szám különszám Gyerekvers Főváros 2010 irodalmi pályázat Gyerekvers Főváros 2010 címmel a Nevelők Háza Egyesület Vers-és Prózamondó Pedagógusok Műhelye

Részletesebben

Vidi Rita: Kutya dolgok ezek De ígérem, nem fogjuk kutyául érezni magunkat!

Vidi Rita: Kutya dolgok ezek De ígérem, nem fogjuk kutyául érezni magunkat! Vidi Rita: Kutya dolgok ezek De ígérem, nem fogjuk kutyául érezni magunkat! Idestova pontosan két éve, hogy elindult világhódító útjára - merjünk naszületik projekt, a maga "Legyünk a tíz millió író országa!"

Részletesebben

NAGYSZÉKELY ISTVÁN LELKED RAJTA

NAGYSZÉKELY ISTVÁN LELKED RAJTA NAGYSZÉKELY ISTVÁN LELKED RAJTA Nagyszékely István: Lelked rajta 2 ELSİ KÖNYV KEREKES ERNİ SZABOLCS I. A HÁROM TESTİR 1. A Három Testır jelen esetben nem ama híres regény címe, bár bizonyos összefüggést

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa 2010/5-6. szám

A Barátok Verslista kiadványa 2010/5-6. szám Tóth Bettina (10 éves): Fecske A Barátok Verslista kiadványa 2010/5-6. szám Mészáros Anna (16 éves): Hiúz A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA VÉDETT ÁLLATAINKRÓL Szia! A Barátok Verslista Képzeld el című irodalmi

Részletesebben

ELEANOR H. PORTER. Az élet játéka

ELEANOR H. PORTER. Az élet játéka ELEANOR H. PORTER Az élet játéka SZENT ISTVÁN TÁRSULAT az Apostoli Szentszék Könyvkiadója Budapest 2007 A mő eredeti címe Pollyanna Fordította Forscher Irma ISBN 798 963 361 517 1 Farrar Straus & Giroux

Részletesebben

Király Lajosné Bachmann Lili. ÉLMÉNYEINK Második rész (1941-1968) Esküvık, unokák

Király Lajosné Bachmann Lili. ÉLMÉNYEINK Második rész (1941-1968) Esküvık, unokák Király Lajosné Bachmann Lili ÉLMÉNYEINK Második rész (1941-1968) Esküvık, unokák Tartalom Elıszó...1 Megnıttek a lányaink...2 Erdélyi utunk, Édesanyám hozzánk költözik...5 Arika eljegyzése...7 Sőrősödnek

Részletesebben

Ficsor Károly. Elrejtett kincs V. 10. Gyızelem az Úr Jézusban

Ficsor Károly. Elrejtett kincs V. 10. Gyızelem az Úr Jézusban Ficsor Károly Elrejtett kincs V. 10. Gyızelem az Úr Jézusban Orgovány 2011 ISBN 978-963-87025-8-6 Borító és tördelés: Ficsor Donát A 4H / Magyar Misszió támogatásával kiadja az Örömhír Alapítvány 6077

Részletesebben

Adjátok vissza a hegyeimet!

Adjátok vissza a hegyeimet! Wass Albert Adjátok vissza a hegyeimet! Urak, akik a világ dolgait igazítjátok: adjátok vissza a hegyeimet! Bevallom őszintén: nem érdekel sem a politikátok, sem a világnézeti kérdéseitek, sem nagyszabású

Részletesebben

BÉLUCI, A BALEK SOMOGYI DÉNES

BÉLUCI, A BALEK SOMOGYI DÉNES BÉLUCI, A BALEK SOMOGYI DÉNES 2 Grafikák készítıi: Kürti Tamás: 1, 93, 120, 133, 142, 152, 164, 174, 188, 199, 208, 220-s oldalak. Zbiskó András: 11, 39, 70-es oldalak. Készült a szerzı kiadásban. 2007.

Részletesebben

SZÁMŐZETÉSBEN SZABADON. a tibeti DALAI LÁMA önéletírása

SZÁMŐZETÉSBEN SZABADON. a tibeti DALAI LÁMA önéletírása SZÁMŐZETÉSBEN SZABADON a tibeti DALAI LÁMA önéletírása FORDÍTOTTA HORVÁTH Z. ZOLTÁN SZERKESZTETTE SÁRI LÁSZLÓ SZÁMŐZETÉSBEN SZABADON a tibeti DALAI LÁMA önéletírása ÍRÁS KIADÓ Budapest A mő eredeti címe:

Részletesebben

ÉDES FIAM! ÉDESAPÁM!

ÉDES FIAM! ÉDESAPÁM! 1 ÉDES FIAM! ÉDESAPÁM! SOMOGYI DÉNES 2 A grafikákat készítette: Demeter László grafikusmővész. Készült 2008-ban. 3 Pestre mentem, estére itt vagyok! Még olyan korán volt, hogy Keleten is alig világosodott

Részletesebben

ORSZÁGÚtON, INDIÁBAN. AlMÉE SOMMERFELT

ORSZÁGÚtON, INDIÁBAN. AlMÉE SOMMERFELT AlMÉE SOMMERFELT ORSZÁGÚtON, INDIÁBAN REGÉNY MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ m DELFIN KÖNYVEK Szerkeszti: RÓNASZEGI MIKLÓS Elıkészületben: RATH-VÉOH ISTVÁN A TENGERI KÍGYÓ MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ A fordítás az alábbi

Részletesebben

A kiadás alapjául a www.kalaka.com webhelyen megjelent mű szolgált.

A kiadás alapjául a www.kalaka.com webhelyen megjelent mű szolgált. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. A kiadás alapjául a www.kalaka.com webhelyen megjelent mű szolgált. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator

Részletesebben

Galambos Bernadett. Téli hó. Sûrû liszttel, fehér liszttel beköszöntött a December. Szitált jobbra, szitált balra, csupa hó a cica bajsza.

Galambos Bernadett. Téli hó. Sûrû liszttel, fehér liszttel beköszöntött a December. Szitált jobbra, szitált balra, csupa hó a cica bajsza. Galambos Bernadett Téli hó Sûrû liszttel, fehér liszttel beköszöntött a December. Szitált jobbra, szitált balra, csupa hó a cica bajsza. Belisztezett minden ágat, háztetõket, rétet, fákat, havas lett a

Részletesebben

Felelős kiadó: Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány Előkészítés és nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Felelős vezető: Majláth Zsolt László

Felelős kiadó: Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány Előkészítés és nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Felelős vezető: Majláth Zsolt László Nyári élmények 2014 Felelős kiadó: Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány Előkészítés és nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Felelős vezető: Majláth Zsolt László ügyvezető 15.092 Lajosmizse 2015 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Nicholas Sparks. Eltékozolt évek

Nicholas Sparks. Eltékozolt évek Nicholas Sparks Eltékozolt évek Nicholas Sparks: The Wedding 2003 Hungarian translation: NAGY ÁGNES KAROLINA Köszönetnyilvánítás Köszönetet mondani oly dolog, mit kedvelek, Bár, megvallom, nem költő, ki

Részletesebben

BÖRZSÖNYI HELIKON. "Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli." Misik Tamásné csuhé-bábjai

BÖRZSÖNYI HELIKON. Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli. Misik Tamásné csuhé-bábjai BÖRZSÖNYI HELIKON Irodalmi, mûvészeti, természetbarát folyóirat IV. évfolyam 11. szám, 2009. november "Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli." Misik Tamásné csuhé-bábjai Tartalom:

Részletesebben

Az ősz csodái. Ősz Hull a levél a fáról, fecske már nem csicsereg. Kitekintek a házból, csendes eső csepereg.

Az ősz csodái. Ősz Hull a levél a fáról, fecske már nem csicsereg. Kitekintek a házból, csendes eső csepereg. A Farkasréti Általános Iskola diáklapja 2012. szeptember-október Őszi vers Hullanak az őszi levelek, Vörös-sárgába öltözött a táj, Hamarosan elpihen a természet, szívem megdermed, s már semmi sem fáj.

Részletesebben

Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története

Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története 157 Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története 158 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története A tartalomból 1./ Előzmények a régmúltban 1944-1955. 2./ Előzmények a közelmúltban 1956. augusztus 6-tól 3./

Részletesebben

NEMERE ISTVÁN A TITOKZATOS PADLÁS

NEMERE ISTVÁN A TITOKZATOS PADLÁS NEMERE ISTVÁN A TITOKZATOS PADLÁS A fedél Bánfalvy Ákos munkája MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ Nemere István, 1989 2 ELSŐ FEJEZET Vendég érkezik Egy hajmeresztő terv Négy életerős fiatalember munkát keres Vita

Részletesebben

SOKOLDALÚ VIRTUÁLIS MŐVÉSZETI FOLYÓIRAT BUDAPEST, 2013. III.

SOKOLDALÚ VIRTUÁLIS MŐVÉSZETI FOLYÓIRAT BUDAPEST, 2013. III. IRODALMI EPRESKERT 5. SOKOLDALÚ VIRTUÁLIS MŐVÉSZETI FOLYÓIRAT BUDAPEST, 2013. III. évfolyam 3. szám ISSN 2063-1936 Alapítva: 2011. január 1. Tulajdonos: Bárdos László, Fetykó Judit MINDEN JOG FENNTARTVA

Részletesebben

KÖLCSÖN KINYÍR VISSZA- NYÍR KRIMI REGÉNY

KÖLCSÖN KINYÍR VISSZA- NYÍR KRIMI REGÉNY MARUSKA SOROZAT SZEKERES KATÓ KÖLCSÖN KINYÍR VISSZA- NYÍR KRIMI REGÉNY Csak 16 éven felülieknek ajánlott!! 1 Tilos a kiadványt, vagy annak bármelyik részét Sokszorosítani, információs rendszerben tárolni,

Részletesebben

A bolond farkas. Almási Ágnes Mikepércs

A bolond farkas. Almási Ágnes Mikepércs A bolond farkas Hová ment a kis malac, azt én nem tudom, de az az egy biztos, hogy az ő kurta farkán túl a környező hegyeken is túl volt egy Rontom bontom tudni - mondom erdő. Ebben az erdőben volt egy

Részletesebben

György Attila: A szeretet parancsai

György Attila: A szeretet parancsai PPEK 749 György Attila: A szeretet parancsai György Attila A szeretet parancsai mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

Veni Sancte tanévnyitó ünnepi istentisztelet

Veni Sancte tanévnyitó ünnepi istentisztelet Kiliti Évszakok Szüreti felvonulás és bál Kilitin Zarándok út Andocsra 2011. II. Évfolyam, IV. szám, 2011. Október Nyitott templomok éjszakája Veni Sancte tanévnyitó ünnepi istentisztelet Szavazzatok a

Részletesebben