Kerecsend-Demjén-Egerszalók-Egerszólát Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja 2007 Pedagógiai program kiegészítése 2008 Pedagógiai program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kerecsend-Demjén-Egerszalók-Egerszólát Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja 2007 Pedagógiai program kiegészítése 2008 Pedagógiai program"

Átírás

1 Kerecsend-Demjén-Egerszalók-Egerszólát Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja 2007 Pedagógiai program kiegészítése 2008 Pedagógiai program felülvizsgálata 2010

2 Egerszalók TARTALOMJEGYZÉK I. Az óvoda jellemző adatai 3. oldal II. Az óvoda bemutatása 4. oldal III. Az óvoda működését meghatározó törvények és rendeletek 10. oldal IV. Személyi feltételek 11. oldal V. Irányítási, szervezeti séma 14. oldal VI. Óvoda működésének rendje 15. oldal VII. Tárgyi feltételek 16. oldal 2

3 VIII. Tevékenységközpontú Óvodai nevelés programja 20. oldal IX. Sajátos nevelési igényű gyermekek számára készült helyi kiegészítő program 22. oldal X. Az óvodába lépés és az iskolába lépés feltételei 25. oldal XI. Tervezés, szakmai dokumentumok egymásra épülése 27. oldal XII. Az óvoda és a család kapcsolatai 28. oldal XIII. Érvényességi rendelkezések 29. oldal XIV. Legitimációs záradék 30. oldal XV. ÜVODA I. AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI Az óvoda hivatalos neve: Kerecsend- Demjén-Egerszalók-Egerszólát Napközi-otthonos Óvoda 3

4 OM azonosító: Az óvoda székhelye: 3396 Kerecsend, Arany János út 2. / központi intézmény saját főzőkonyhával / Telefon: 36/ Tagintézmények: Demjén, Petőfi u 2 Egerszalók, Kossuth Lajos u 65 Egerszólát, Fő út 40. Az óvoda típusa: összevont egy központi és három tagintézménnyel, a székhelyen saját főzőkonyhával Az óvoda alapítója, fenntartója és felügyeleti szerve: Kerecsend Község Önkormányzata Demjén Község Önkormányzata Egerszalók Önkormányzata Egerszólát Önkormányzata által 2007.o8.o1-én létrehozott Kerecsend-Demjén-Egerszalók- Egerszólát Intézményfenntartó Mikro-társulás Az óvoda férőhelyeinek száma: maximálisan 200 Kerecsend 4 csoport 100 férőhely Demjén 1 csoport 25 férőhely Egerszalók 2 csoport 50 férőhely Egerszólát 1 csoport - 25 férőhely Az óvoda alapító okirat szerinti feladatai: ξ óvodai nevelés általános feltételekkel a gyermek napközbeni ellátásával ξ óvodai gyógypedagógiai ellátás integrált nevelés keretében ξ roma kisebbségi nevelés magyar és cigány / lovári/ nyelven integrált nevelés keretében ξ óvodai intézményi étkeztetés és munkahelyi vendéglátás ξ intézményi vagyon működtetése ξ közoktatási intézményekben végzett kiegészítő / bevételszerző/ tevékenység ξ Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek személyiségfejlesztése, felzárkóztatása és tehetséggondozása ξ Biztos Kezdet program működtetése (Kerecsend) Az óvoda vezetője: Koósné Reha Valéria / Kerecsend/ Az óvoda vezető helyettese: Mészárosné Fodor Éva / Kerecsend/ Élelmezésvezető: Szucsik Sándor / Kerecsend/ Tagintézmények vezetői: Kovács Istvánné / Demjén/ Szalkai Miklósné /Egerszalók/ Verebélyiné Csufor Ágnes / Egerszólát/ II. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA 1. Az óvoda környezete, elhelyezkedése a települések bemutatása 4

5 Az Észak-magyarországi Régióban, a Bükk hegység lábánál fekvő Eger várostól nyugati irányban, szőlőkkel betelepített, erdőkkel borított lankás tájakon, természeti értékekben gazdag, gyógy-és termálvíz kinccsel és a XIII. századra visszanyúló történelmi múlttal rendelkező kistelepülések: Kerecsend, Demjén, Egerszalók és Egerszólát. Kerecsend 1261-ben alapított község Eger várostól 13 km-re található a 3-as és a 25-ös fő közlekedési utak találkozásánál. Az Egri kistérségben elfoglalt helye, Eger város közelsége, az egerszalóki hőforrás és a község határában is feltörő gyógyvíz nagy fejlesztési lehetőségeket kínál a ma még foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetű 2500 lelket számláló település számára. A településre jellemző, hogy a 0-18 éves korosztály aránya magas, főleg a településen élő roma kisebbség lélekszáma nő erőteljesen. A közelmúltban a településen megvalósuló roma- integrációs modellprogram eredményei országosan is az érdeklődés középpontjába kerültek. A településen az óvoda szakmai vezetésével bevezetésre került a Biztos Kezdet program, amely szülői klub formájában valósul meg. Pályázati támogatással 2010 évben átadásra került a Tanoda, mint új intézmény. Az Önkormányzat ban kialakított egy Családi napközit, amely 2007-től alapítványi fenntartásban működik, ellátja a mikrotérségben belül a bölcsődei ellátás feladatait is. Az Egri kistérség határvonalán túl is ismert a kerecsendi közoktatási intézmények az óvoda és az általános iskola - a hátrányos helyzetű gyermekek oktatása-nevelése terén végzett pedagógiai munkája és eredményei. Az elmúlt években az ország minden részéről érkeztek a településre a helyi pedagógiai rendszert tanulmányozni kívánó óvodapedagógusok, tanítók, tanárok és felsőoktatási intézmények hallgatói. Demjén Az írásos emlékek 1331-ben említik a települést Demjén névalakban, amelyet Csanád egri püspök vásárolt meg a püspöki birtok számára. A mintegy 700 lakossal rendelkező kistelepülés a Laskó patak völgyében fekszik igen szép természeti környezetben. A falu híres a kőbányászatáról, a riolittufa dombvonulat alján számos barlanglakás és borospince található. A lakosság életkorát tekintve a településen sok idős ember él. Az itt élő emberek főleg mezőgazdasági munkából, szőlő-és bortermelésből éltek és még ma is ápolják azokat a népi hagyományokat, amelyet elődeiktől átörökítettek. A fiatalok közeli városban találtak munkát és ott telepedtek le. Alig 30 év alatt a gyermekek száma 50%-al csökkent júliusában megszűnt az általános iskola is, a gyermekek autóbusszal Egerbe járnak iskolába. Az elöregedő kistelepülés egyetlen reménye a 2008-ban átadásra kerülő Demjéni termálfürdő turisztikai vonzereje, amely jelentősen növeli az általa generált szolgáltató ipar munkaerő felvevő képességét. Az elmúlt években megnőtt a kereslet az építési telkek iránt főleg a fiatalok körében. Pályázati támogatásból 2010 júliusában átadásra került a település új Közösségi háza. Nagy örömünkre az Önkormányzati minisztérium támogatásával a 2010/2011-es nevelési évet a gyermekek már a felújított óvoda épületben kezdhették. Egerszalók Egertől 7 km-re található 2000 lelket számláló település páratlan szépségű természeti képződményéről ismert. Egy dokumentum szerint már a XIII. században is volt itt telepített szőlő nyarán megnyílt Gyógy-és Wellness fürdője meghatározó szerepet tölt be a térség fejlődése szempontjából. A falu vonzerejét - a település déli részén a föld mélyéből feltörő hévízforráson kívül - növelik a finom borok, a Laskó- patak felduzzasztott tó élő-és madárvilága, a különleges kaptárkövekbe vájt barlanglakások. A templomban található Csodatévő Mária-kegykép és a hordozható Mária-szobor révén nyaranta országosan is ismert búcsújáróhely Egerszalók, ahová fiatalok ezrei látogatnak el. A település lakóinak nagy része az idegenforgalomból, a szőlő-bortermelésből él. A befektetni szándékozók száma emelkedik, a telkek értéke egyre nő, míg a gyermeklétszám sajnos ezen a településen is csökken, a helyi óvodáztatás viszont a szülők körében népszerűbbé vált az elmúlt években, az óvoda gyermeklétszáma folyamatosan nő. A faluban korábban nagyobb lélekszámban élő roma kisebbség elvándorlása figyelhető meg napjainkban. Sokan dolgoznak a közeli városban, gyermekeiket is egri közoktatási intézménybe járatják ben itt is megszűnt a helyi általános iskola, a gyermekek Egerbe járnak iskolába autóbusszal. Az utóbbi években hatalmas fejlődésnek indult település jövőjét az idegenforgalmi beruházások és bevételek határozzák meg. 5

6 Egerszólát Az 1100 lakost számláló kisközség Egertől 10 km-re, a Bükk választóvonalában a Rába patak völgyében fekszik. Sok nemes kúria és udvarház épült itt, de közülük legszebb a Csernus-féle kastély, amely később a Brezovay család tulajdonába került és még napjainkban is áll. Az altemplom nemesi család nyughelye. A falu védőszentjét ábrázoló Nepomuki Szt. János szobor a Fő út mentén található A mezőgazdasági jellegű településen sertés-birka-marha, majd libaneveléssel foglakoztak az emberek. A község határában érlelődő szőlők közül az Egerszóláti Olaszrizling világhírnévre tett szert. Napjainkban az állattenyésztés és a szőlőművelés a közeli városban, illetve a környéken dolgozó emberek számára kiegészítő jövedelmet jelent. A szőlővel betelepített dombokkal és erdőségekkel körbevett hangulatos kis völgyben fekvő település Egerből és Egerszalók felől közelíthető meg. A város elszívó hatása érezhető településen élő fiatal családok munkavállalását és letelepedését illetően. Az általános iskola alsó tagozata még helyben található, a felsősök a többi kistelepüléshez hasonlóan Egerben tanulnak. A gyermekek száma itt is jelentősen csökkent az elmúlt évtizedben, bár a helyi óvodáztatás az elmúlt években népszerűbb volt a szülők körében, az óvoda gyermeklétszáma évről évre emelkedik. Az Önkormányzati minisztérium támogatásával a 2010/2011-es évet a gyermekek egy felújított óvoda épületben kezdhették meg, az épület külső felújításán kívül az óvoda vizesblokkja is teljes felújításra került. A település megtartóerejét nagyban befolyásolhatja a munkahelyteremtés a fiatalok számára, amelyhez az idegenforgalmi fejlesztések révén az Egerszalók vonzáskörzetéhez tartozó település jó adottságokkal rendelkezik. 2. Az óvoda nagysága, csoportszerkezete A kistelepüléseken es években kezdték meg a működésüket az óvodák 1-2 csoporttal, saját főzőkonyhával. Az óvodákban csoportonként gyakran gyermek ellátásáról, neveléséről kellett gondoskodni. A rendszerváltás előtt férőhelyhiánnyal küszködő kistelepülési óvodák ma a létükért küzdenek. Ennek fő oka az országosan is jellemző népességfogyás: a születések számának csökkenése és a város elszívó hatása, az urbanizáció hódítása. A gyermeklétszám ezeken a településeken az elmúlt 15 év alatt a felére csökkent ez alól csak Kerecsend kivétel, ahol a roma lakosság gyermekvállalási kedve a romló körülmények ellenére sem csökkent, itt bővíteni kell az intézményt. Kerecsend székhely szerinti óvoda Az óvoda 1978-ban kezdte meg működését 2 csoporttal és 100 adagos saját főzőkonyhával 4300m 2 -es területen, a gyermekek számára hatalmas parkosított udvarral. Az épület 1985-ben és 1989-ben egy-egy csoportszobával bővült, jelenleg 466m 2 alapterületen maximálisan 100 gyermek óvodai ellátását biztosítva. A gyermekek 80%-a hátrányos helyzetű, 65-70%- a halmozottan hátrányos helyzetű roma családokból kerül ki. A nem roma gyermekek helyben történő beóvodáztatását célzó integrációs törekvések hatására az utóbbi években növekedett a helyi intézményt választók száma. Az óvoda a Tevékenység Központú Óvodai Nevelési Program alapján készített adaptáció szerint a helyi sajátosságokat figyelembe véve végzi a nevelőmunkát. 4 csoportjába a gyermekek az életkoruk alapján a szülők egyetértésével és az óvodapedagógusok véleményének figyelembevételével kerülnek be a többnyire vegyes életkorú csoportokba. Az óvodás korosztály létszáma fő között változik évente. A gyermekek mintegy 10-15%-a Egerbe és Demjénbe jár óvodába. A feladatainkhoz mérten nem rendelkezünk az 1/1998 OM rendeletben előírt kötelező és minimális helyiségekkel és felszereléssel. Mindezek megoldása csak teljes rekonstrukció és bővítés formájában EU-s támogatás igénybevételével lehetséges. A férőhelyek száma nem teszi lehetővé a 3 éves kortól történő óvodai ellátást, amely sérti a gyermekek művelődéshez való alkotmányos jogát és az esélyegyenlőséget. Az óvoda 1996-tól sérült gyermekeket is befogadva integrált nevelést végez normál óvodai csoportokban. Fejlesztésüket egyénileg, sérülés specifikus gyógypedagógus és az óvodapedagógusok végzik gyógypedagógiai asszisztens és az 4 dajka közreműködésével. 6

7 A logopédiai ellátást Kistérségi szinten megoldott utazó szakember (gyógypedagógus-logopédus) biztosításával. A roma és a sérült gyermekek sikeres integrációja érdekében az óvoda kulcsfontosságú kérdésnek tekinti a családokkal való kapcsolattartást. Ennek érdekében olyan, a szokásostól eltérő innovatív pedagógiai eljárásokat alkalmaz, mint pl.: az óvodai beszoktatás során az anyás beszoktatás, Biztos Kezdet Klub működtetése, krízis helyzetben lévő szülők számára ingyenes pszichológiai- nevelési tanácsadás. Az óvodapedagógusok rugalmas, egyenlőtlen munkaidő beosztása lehetővé teszi a családgondozásra irányuló tevékenységet és a hatékony gyermekvédelmi munkát is. A finanszírozáshoz részben önkormányzati, részben pályázati támogatást vesz igénybe. Az óvoda 10 fős nevelőtestülete - más óvodákkal ellentétben - az esélyegyenlőség érdekében csak olyan szolgáltatások igénybevételét támogatja óvodai nevelési időn kívül, amely fenti cél érdekében valósul meg. Az óvoda főzőkonyhája 5 fővel helyben látja el a napi háromszori étkeztetés feladatait. Az élelmezésvezető az étlap készítésekor figyelembe veszi az óvodapedagógusok javaslatait, és a szülők felé felvilágosító tevékenységet végez az egészséges táplálkozás érdekében. Saját konyhánk ellátja az eltérő étkeztetési igényű beteg gyermek élelmezését is (pl. liszt és tej érzékeny, stb.). A főzőkonyha korszerűtlen, elhasználódott, zsúfolt. Az óvodai dolgozó számára a helyiségek hiánya miatt nem biztosítottak az alapvető munka körülmények (öltöző, egyéb szociális helyiségek, stb.), a konyhai dolgozók felszereltség hiányában csak nagy fizikai megterhelésnek vannak kitéve a munkavégzés során. Az óvodavezető munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik, személyét 5 évenként pályázati eljárás keretében tölti be a fenntartó. A 2009-től 2019-ig kinevezett óvodavezető munkáját kinevezett vezető helyettes és óvodatitkár segíti. Az óvoda és a konyha bővítése, korszerűsítése, a roma származású gyermekek 3 éves kortól történő óvodáztatása miatt stratégiai fontosságú kérdés a település jövője szempontjából. Demjén-tagóvoda Az épület 1930-ban nem óvoda céljára épült ben a településen a régi Községházából 1102 m-en lett kialakítva az 1 csoporttal és saját főzőkonyhával induló intézmény ig a szomszédos kerecsendi általános iskolához és óvodához tartozott szervezetileg. A rendszerváltás után hosszú évekig önálló intézményként, majd között az egerszóláti mikrotérségi társulásban összevontan a helyi általános iskolával tagintézményként működött tovább ben az épület bővítése folyamán kialakításra került a torna szoba, mosókonyha, logopédiai szoba és raktár. A régi épület területe 156m 2, az új részé 68m ben a saját főzőkonyha megszűnt, az Önkormányzat megbízásából gyermek étkeztető cég látja el a feladatot. Az 1/1998-as OM rendelet által előírt hiányzó helyiségek kialakítását (orvosi szoba-elkülönítő) a konyhai rész átalakításával próbáljuk megoldani a jövőben. Az elhasználódott vizesblokkokat nyarán újítottuk föl. Az udvar megfelel a játszótéri eszközök balesetmentességéről szóló 78/2003 GKM rendelet szerinti előírásoknak. A kötelező minimális felszerelés biztosításához jelentősebb beruházás nélkül néhány hiányzó eszköz megvásárlásával eleget tudunk tenni. Az óvoda egy vegyes csoporttal működik, 25 férőhellyel. A település demográfiai adatai tekintve a évvel ezelőtti gyermek létszám a felére csökkent, de jelenleg még így is biztosított az óvoda 20 fős átlaglétszámmal történő működtetése. A bejáró gyerekek létszáma 10-20%, általában a szomszédos falvakból járnak óvodánkba. A településen élő cigány családok gyermekei óvodai nevelésben részesülnek, számuk 8 alatt van és nem kértek kisebbségi nevelést. A gyermekek kistérségi ellátás keretében utazó szakember biztosításával részesülnek logopédiai ellátásban. Helyi pedagógiai programunk a Tevékenységközpontú óvodai nevelési program alapján készült adaptáció, amely figyelembe veszi helyi sajátosságainkat és értékeinket. A tagóvoda vezető egy személyben - az összevont intézmény vezetőjének a helyetteseként - látja el a vezetői és az óvodapedagógusi feladatokat. A csoportban dolgozó (tagóvoda vezető és a másik óvodapedagógus) óvodapedagógusok munkáját 2 dajka segíti, akik ellátják a melegítőkonyha működésével kapcsolatos feladatokat is. A nevelőmunka során a szülők partnereink az együttnevelésben, támogatásuk nagyban hozzájárul céljaink megvalósulásához. Egerszalók-tagóvoda 7

8 A településen 1987-ben kezdte meg működését az óvoda 3 csoporttal 60 férőhellyel, melegítő konyhával a helyi általános iskolával 2007-ig alkotott egy intézményt. Jelenleg 2 csoporttal, melegítőkonyhával 50 férőhelyen 100%-os kihasználtsággal 1307m 2 es telken fekvő 263m 2 alapterületű épületben látja el az óvodai nevelés feladatait. A gyermekek étkeztetését az önkormányzat által működtetett saját főzőkonyha biztosítja. Az épület felújításra, korszerűsítésre az 1/1998 OM rendelet által előírt helyiségek / tornaszoba, fejlesztő szoba, orvosi szoba, a dolgozók számára öltöző /hiánya miatt már elengedhetetlenül szükséges az óvoda bővítése és korszerűsítése, vagy új óvoda építése esetleg bölcsődei csoporttal együtt. Az óvoda feladataihoz mérten még mindig nem rendelkezik a rendeletben előírt minimális felszereléssel, mert a helyiségek hiánya miatt nem tud eleget tenni. Az országos átlagtól eltérően a gyermeklétszám csökkenésének okai nem a demográfiai adatokban kereshető, hanem a közeli város elszívó hatásának eredménye, amelyet az integrált óvoda-bölcsőde létrehozása nagymértékben csökkente. A korábbi években nagy számban élő roma kisebbség száma csökken, jellemző az elvándorlás az idegenforgalmi szempontból egyre jelentősebb helyet elfoglaló településen. Óvodánkban is a néhány éve 70%-ban kisebbségi gyermekek száma 50% alá csökkent. A szülők nem tartják fontosnak és nem igénylik gyermekeik kisebbségi nevelésben való részesítését az óvodai nevelés során. A 100%-os kihasználtsággal működő óvodában 4 óvodapedagógus / közülük egy fő a tagóvoda vezetője / és 3 dajka foglakozik a gyermekekkel. A Tevékenységközpontú óvodai nevelési program szerint végezzük a nevelőmunkát. A logopédiai ellátást Kistérségi szinten megoldott utazó szakember (gyógypedagógus-logopédus) biztosításával. Az óvodai dolgozók közössége szeretetteljes légkörben, egyenlő esélyek biztosításával igyekszik ellátni a nagyon különböző családi háttérrel rendelkező gyermekek nevelését-fejlesztését. Egerszólát-tagóvoda A kistelepülési óvoda 1979-től kezdte meg működését a Művelődési Központ épületén belül kialakítva 2 csoporttal 40 férőhellyel és saját főzőkonyhával a helyi általános iskola szervezeti egységeként 2007-ig. A gyermeklétszám csökkenése tette szükségessé a saját főzőkonyha melegítő konyhává alakítását és 2007-ben 1 óvodai csoport megszüntetését. A demográfiai adatok egy csoport működtetésének igényét támasztják alá, a helyi lakosok egyre többen helyben veszik igénybe az óvodai ellátást. Az óvoda jelenlegi kihasználtsága 100%. A településen nem élnek kisebbséghez tartozó családok. Az óvoda a Tevékenységközpontú óvodai nevelési programot valósítja meg helyi programjában két óvodapedagógus amelyből egyikük a tagóvoda vezetője- és két dajka segítségével. A logopédiai ellátást Kistérségi szinten megoldott utazó szakember (gyógypedagógus-logopédus) biztosításával. Az intézmény folyamatosan törekszik az 1/1998 OM rendeletben előírt kötelező eszközök beszerzésére, valamint az elhasználódott eszközök cseréjére. A megszüntetett csoportszoba helyén 2008-ban kialakításra került a tornaszoba és a fejlesztő szoba ben a felújítás során kialakítottuk a vezető irodát, egy személyzeti öltözőt és az új mosdó helyiségben egy személyzeti WC-t. A továbbiakban fontos feladat az elhasználódott bútorok és textíliák és az elhasználódott padló cseréje. A melegítő konyha a helyi általános iskolát és az időskorúak szociális étkeztetését is ellátja az épületen belül kialakított ebédlőben történő étkeztetéssel. Az étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása nem tartozik az óvodavezető és a dajka munkaköri feladataiba, ezért ezt az Önkormányzat külön megbízása alapján láthatják el. A fenntartó számára legfontosabb feladat ennek vagyis az óvoda jövőjének eldöntése. 3. Speciális szolgáltatások A Pedagógiai Programhoz kapcsolódó (térítés nélküli) és a Pedagógiai Programhoz közvetlenül nem kapcsolódó (térítés ellenében) nevelési időn kívül igénybe vett szolgáltatásokat az alábbiak szerint veszik igénybe a szülők: Helye Kapcsolódó programok-térítés nélkül Nem kapcsolódó programok-térítéses 8

9 Kerecsend Demjén Egerszalók Egerszólát Bábszínház Kirándulások, természetjárás Múzeum látogatások Színház látogatás Kisebbségi nevelés lovári nyelven Informatikai nevelés Mozgásterápia Gyógypedagógiai-logopédiai tanácsadás Biztos Kezdet Klub Pszichológiai tanácsadás Egészségügyi szűrővizsgálatok Könyvtárlátogatás Bábszínház Kirándulások, természetjárás Múzeum látogatások Színház látogatás Egészségügyi szűrővizsgálatok Kézműves tábor Könyvtárlátogatás Bábszínház Kirándulások, természetjárás Múzeum látogatások Színház látogatás Egészségügyi szűrővizsgálatok Könyvtárlátogatás Testtartást és mozgáskoordinációt javító tánc Bábszínház Kirándulások, természetjárás Múzeum látogatások Színház látogatás Egészségügyi szűrővizsgálatok Kézműves foglalkozások szülőknek Könyvtárlátogatás MF stúdió tréningje Táncoktatás, Agria Tánciskola Vallásoktatás(hitoktatóval)-térítés nélküli Úszásoktatás, vízhez szoktatás MF stúdió tréningje Úszásoktatás, vízhez szoktatás MF stúdió tréningje Úszásoktatás, vízhez szoktatás MF stúdió tréningje Vallásoktatás hitoktatóval-térítés nélküli Táncoktatás, Agria Tánciskola 4. Az óvoda ünnepei és rendezvényei Helye Hagyományos ünnepek Néphagyományokh oz kapcsolódó Nemzeti ünnep Helyi szokásokhoz kapcsolódó Természet és környezetvédelemmel kapcsolatos Kerecsend Anyák napja Mihály napi vásár március 15. Majális Föld napja Év záró Adventi várakozás Idősek Madarak és Fák napja Gyermeknap Farsang köszöntése- Erzsébet napkor Víz világnapja Télapó ünnep Húsvét Falunap 9

10 Demjén Egerszalók Egerszólát Karácsony Pedagógus nap Mikulás várás Farsang március 15. Falunap Föld napja Karácsony Húsvét Szüreti felvonulás Madarak és Fák napja Év záróbúcsúztatás Adventi várakozás Kézműves tábor Víz világnapja Pedagógus nap Idősek napja Gyermeknap Majális Anyák napja Anyák napja Farsang március 15. Falunap Föld napja Év záró Húsvét október 23. Idősek napja Madarak és Fák napja Pedagógus nap Adventi várakozás Szüreti felvonulás Víz világnapja Gyermeknap Télapó ünnep Karácsony Anyák napja Adventi várakozás október 23. Szüret Föld napja Év záró Farsang március 15. Idősek napja Madarak és Fák napja Pedagógus nap Húsvét Majális Víz világnapja Gyermeknap Télapó ünnep Karácsony 5. Küldetésnyilatkozat Intézményeinkben arra törekszünk, hogy szeretetteljes óvodai légkör megteremtésével a teljes alkalmazotti kör és partnereink részvételével a gyermekeket érzelmi biztonságot nyújtó derűs és nyugodt óvodai légkör, megbecsülés övezze. Családias környezetben a gyermeki játék elsődlegességét hangsúlyozzuk, amely a gyermekre a legfejlesztőbb módon hat és a gyermek elemi joga. A partneri elvárásoknak, igényeknek megfelelő módszerek alkalmazásával a gyermekek személyiség jogainak tiszteletben tartása mellett végezzük nevelő, személyiségfejlesztő tevékenységünket a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak figyelembevételével / játék munka tanulási tevékenység szabadidős / tevékenységek szervezésével. A családdal történő együttes nevelőmunkában prioritást élvez az óvodapedagógusok és más alkalmazottak toleráns, elfogadó magatartása, a gyermek szeretete és tisztelete. A gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására törekszünk, a gyermeki jogok tiszteletben tartásával, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő esélyeket, az egyenlő hozzáférés lehetőségét. Biztosítjuk a kisebbségi gyermekek számára a kisebbséget megillető jogokat, a kisebbségi kultúra megismerését a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően. Az intézmény világnézetileg semlegességének megőrzése mellett tiszteletben tartjuk szülők világnézeti meggyőződését, vallási hovatartozását igény szerint nevelési időn kívül a hitoktató számára biztosítjuk a szükséges helyiséget és a tárgyi feltételeket. A szülői jogok biztosítása kötelességünk, hiszen a gyermek elsősorban a szülőé, de a szülőktől is elvárjuk a pedagógus jogainak és emberi méltóságának tiszteletben tartását. Döntéseinkben és a szülői igények kielégítésekor is szükséges a gyermek mindenek felett álló érdekeinek figyelembevétele mint vezérlő elv. Az óvoda környezeti, tárgyi feltételeinek megléte elengedhetetlen feltétele a nevelőmunka eredményességének. Az egészséges, biztonságos és esztétikus környezet lehetővé teszi a környezettudatos magatartásformák gyakorlását, az alapvető szükségletek kielégítését, az optimális gyermeklétszám mellett a csoportokban a gyermeki személyiség fejlődését, felzárkóztatását és tehetséggondozását. A nevelőtestület belső igénye az állandó és folyamatos képzés és önképzés. Ehhez biztosítani szükséges a finanszírozás feltételeit. Lépést kell tartanunk a társadalmi elvárásokkal, korszerű és folyamatosan megújuló tudásra van szükségünk, amely az élethosszig tartó tanulás alapja. 10

11 III. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ TÖRVÉNYEK ÉS RENDELETEK - az évi LXXIX. Tv. a Közoktatásról - a 137/1996. /VIII. 28/ kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról - a 32/1992. /XI. 5/ MKM rend. a Nemzeti és etnikai kisebbségek óvodai nevelésének irányelveiről - a 23/1997. /VI. 4./ MKM rend. a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelveiről - az 1/1998 OM rendelet a kötelező felszerelés és eszközjegyzékről - a 11/ MKM rend az óvodák működéséről - a 19/2002. /V. 8 / OM rend. a közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti és műszaki követelményeiről - a 3/2002. /II: 15./ OM rend. a közoktatás minőségfejlesztéséről - a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi tv - a gyermekek védelméről szóló 1997 évi tv - 78/2003 GKM rendelet a játszótéri eszközökkel kapcsolatos balesetvédelmi előírásokról évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség biztosításáról - 9/2008, 23/2009 (V. 22.), 5/2010 (I. 29.) OKM rendeletek az esélyegyenlőséget és felzárkóztatást segítő támogatásokról Helyi szabályzatok: 1. Pedagógiai Program 2. Minőségirányítási program, és a Teljesítményértékelés szabályzata 3. Alapító okirat 4. Házirend 5. Szervezeti és Működési Szabályzat /melléklet: dolgozók munkaköri leírása/ 6. Közoktatási Esélyegyenlőségi terv 7. Pedagógus továbbképzési szabályzat 8. Egyéb szabályzatok, megállapodások Társulási megállapodás Élelmezési szabályzat Gyakornoki szabályzat Tűz és balesetvédelmi szabályzat Kollektív szerződés IV. SZEMÉLYI FELTÉTELEK A szakmai munkában a nevelőtestület az óvoda legfőbb határozathozó szerve. 11

12 A nevelőtestület az alábbi elvek maradéktalan érvényesülését tekinti alapvetőnek a pedagógiai munka során: 1. gyermekközpontúság elviekben és gyakorlatban 2. a nevelés az elsődleges, amikor is a cselekvés és a tevékenység kiemelt helyen szerepel 3. a neveléshez nyugodt, meleg, szeretetteljes, családias óvodai légkör biztosítása szükséges esztétikus környezetben. 4. a gyermek alapvető szükségleteinek kielégítése 5. esélyegyenlőség biztosítására való törekvés 6. a gyermek alapvető szükséglete és elemi joga a játék 7. a gyermek differenciált és egyéni fejlesztése, egyéni útjának figyelembevétele, felzárkóztatás és tehetséggondozás 8. a gyermek fejlődéséhez sürgetésmentes egyéni utak biztosítása 9. a gyermek számára a lehető legnagyobb fokú mozgástér biztosítása, a gyermeki önállóság határainak fokozatos szélesítése 10. a gyermek tisztelete, jogainak érvényesítése 11. nyitott nevelési légkör biztosítása a külső környezet felé 12. sajátos nevelési igény kielégítése 13. Kisebbségi jogok biztosítása 14. a gyermek feltétel nélküli elfogadása faji, vallási hovatartozásától függetlenül 15. az óvodapedagógusok szakmai önállóságának tiszteletben tartása 16. a szülők jogainak biztosítása 17. környezettudatos gondolkodásmód kialakítása, környezettudatos magatartásformák gyakorlása Fenti elvek megvalósulását - az óvodák helyétől függetlenül a nevelőtestületen belüli kohéziós erő, az együttgondolkodás, a csapatszellem és a feltételnélküli gyermekszeretet segíti. Humánerőforrás a Pedagógiai program megvalósításához a) Óvodapedagógusok Helye Óvodapedagógus főiskolai végzettséggel Szakvizsga Pedagógiai programhoz figyelembe vehető egyéb képzettség Egyéb Kerecsend 9 fő 3 fő 2 fő 5 fő Vezető óvodapedagógus (2fő) Nevelőtanár Tanító nő Fejlesztő óvodapedagógus (1fő) "C" típusú lovári nyelvvizsga OKJ kiadvány szerkesztő OKJ számítógép kezelő,használó 12

13 Demjén Gyógypedagógiai asszisztens "C" típusú német nyelvvizsga 2 fő 1 fő 1 fő Tanügyigazgatási szakértő OKJ Ifjúság segítő 4 fő 0 fő 1 fő 1 fő Egerszalók Képesített könyvelő és Vezető képző (főiskola) statisztikus középfokú 2 fő 1 fő Egerszólát Szakvizsgázott óvodapedagógus Összesen: 17 fő 5 fő 3 fő 7 fő b) Nevelőmunkát segítők Helye Dajka összesen Dajkai szakképzettséggel rendelkezik 8. ált. +dajka képző dajkaszakmunkás képző dajkaérettségi képesítő biz. Egyéb nevelő munkát segítő felsőfokú szakképzettséggel Figyelembe nem vehető más szakképzettség Kerecsend Demjén Egerszalók 4 fő +1 fő gyógypedagógiai asszisztens 2 fő 2 fő 1 fő 4 fő Cukrász Felsőfokú pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztens Nyomdász Csecsemő és gyermekgondozó Gyors és gépíró 2 fő 1 fő 1 fő 1 fő női ruha készítő 3 fő 2 fő 3 fő élelmiszer eladó fodrász 2 fő 2 fő 1 fő Egerszólát igazgatási ügyintéző Összesen: 12 fő 3 fő 6 fő 2 fő 1 fő 8 fő c) Az óvoda egyéb dolgozói Munkakör megnevezése óvodatitkár Szellemi dolgozó Szakképzettsége Felsőfokú Középfokú Felsőfokú OKJ pénzügyi szakügyintéző Egyéb képzettsége nincs Nem igényel szakképesítést Fizikai dolgozó Szakképzettséget igénylő Szakács, borász, élelmezésvezető középfokú állat és OKJ élelmezésvezető növény termesztő Szakács (1fő) szakács (szakmunkás) Egyéb képzettsége 13

14 Konyhalány (3fő) 3 fő 1 fő dajka Összesen: 1 fő 1 fő 1 fő 3 fő 1 fő 1 fő Dolgozók összesen: 35 fő V. Irányítási, szervezeti séma Kerecsend-Demjén-Egerszalók-Egerszólát Intézmény fenntartó Mikro-társulás Társulási Tanács Kerecsend Község Önkormányzat Képviselő Testülete Polgármester Kerecsend-Demjén-Egerszalók-Egerszólát Napközi-otthonos Óvoda, Kerecsend Arany J. u. 2. Óvodap Dajkák edagógu Tagóvoda-Demjén s Tagóvoda vezető Óvodavezet 14 ő Óvodavezető- Helyettes Dajkák IPR menedzsment Élelmezés Konyhalányok Szakács vezető 1-2. Óvodatitká r

15 Biztos Kezdet Klub óvodai team Kerecsend Székhely szerinti nevelőtestület, óvodapedagógusok, gyógyped. Asszisztens Környezetvédelmi munkaközösség Tagóvoda-Egerszalók Tagóvoda vezető Óvodap edagógu s Dajkák Tagóvoda-Egerszólát Tagóvoda vezető Óvodapeda gógusok Dajkák VI. Az óvoda működésének rendje 1. Az óvoda munkarendje Az óvoda mindenkori munkarendjének kialakítását meghatározzák: - a hatályos jogszabályok - a szülők igényei - helyi lehetőségek, sajátosságok - és szükségletek 15

16 A munkarend minden nevelési év elején a hirdető táblán történő kifüggesztéssel lép életbe. 2. Az óvoda nyitva tartása Az óvodai nevelési év szeptember 01-től augusztus 31-ig tart. A gyermek az óvodában a Közokt. Tv. 24 értelmében napi 10 óránál / napi nevelési időkeret/ hosszabb ideig nem tartózkodhat az intézményben. A székhely szerinti óvoda és a tagóvodák nyitva tartását a szülők igényeihez igazodva a fenntartó határozza meg. Napi nyitva tartás (amely időszak alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel): Kerecsend : 9 óra / 7 órától 16 óráig/ Demjén : 9 óra / 7 órától 16 óráig/ Egerszalók : 9 óra / 7 óra 30 perctől 16 óra 30 percig / Egerszólát : 9,5 óra / 7 órától 16óra 30 percig / Az óvoda a téli szünetben zárva tart a székhelyen és a tagintézményekben is. A tavaszi és az őszi szünetben a szülők igényeihez mérten tart nyitva. A nyári szünetben a helyi szükségletekhez igazodva a fenntartó engedélye alapján különböző időpontokban egybefüggően 3-6 héten keresztül tart zárva a településeken. A szülők kérésére lehetőség van ügyeletes / nyitva tartó/ óvoda nyári napközi szervezésével a négy település vonatkozásában június-július-augusztus hónapokban. Az óvoda nevelési értekezletek miatt egy évben maximum 5 napot tart zárva. A zárva tartások időpontjáról a szülőket a zárás előtt 1 hónappal a hirdetőtáblán történő tájékoztatás formájában értesítjük. A nyári zárva tartásról legkésőbb február végéig értesítjük a szülőket. Az egyéb működéssel kapcsolatos kérdéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat illetve a házi rend tartalmazzák. VII. TÁRGYI FELTÉTELEK Az óvodának a program céljaihoz rendelt eszközrendszere / 1/1998 OM rend. alapján/ Változás: az 1/1998 OM rendelet módosítása szerint az orvosi szoba nem kötelező az óvoda épületén belül, ha a közelben van az orvosi rendelő, ahol a gyermekek vizsgálatát el lehet végezni. 8. az óvodai tanuláshoz szükséges eszközök testnevelés eszközei: kombinált tornaszer, padok, ugrószekrény, zsámoly, labdák kétféle méretben, karikák és egyéb kézi szerek, bordásfal, tornaszőnyeg, magasugró mérce, speciális eszközök a sajátos nevelési igényhez matematikai neveléshez szükséges eszközök: 16

17 MINIMAT- matematikai játék készlet, színes korongok, rudak, logikai készlet, becsléshez és méréshez eszközök, feladatlapok, foglalkoztató füzetek, írószerek- sokszorosításhoz fénymásoló, dominó társasjátékok, számkártyák, fejlesztő játékok Anyanyelvi neveléshez: képek az anyanyelvi neveléshez szemléltető eszközgyűjtemény lexikonok, könyvek, leporellók, videó, videokazetták, bábok Ének-zenei nevelés eszközei: Furulya, ritmushangszerek, egyéb kellékek az énekes játékokhoz, magnetofon kazettákkal és CD lemezekkel Vizuális nevelés eszközei: gyurma, agyag, ceruzák 3 féle méretben, gomb-és fedőfesték, ujjfesték, gyermek ollók, ragasztó, ecset 3 féle méretben, ecsetes tál, ecsettörlő, rajzlap, írólap, színes és fehér karton, hajtogatólapok, és egyéb eszközök a kézimunkához, gipszkiöntő forma, üveg és matrica festék egyéb eszközök kézimunkához és barkácsoláshoz kifestők sokszorosításhoz fénymásoló környezeti nevelés eszközei: könyvek, lexikonok, diavetítő, diapozitív sorozatok, videokazetták, képek, lottókártyák, televízió, számítógép fejlesztő programokkal, vetítővászon, fénymásoló sokszorosításhoz- feladatlapok, öltöztethető baba, folyóiratok, kerti gyermekszerszámok, növény és állatgondozás eszközei irodalmi nevelés eszközei: szemléltető képek, bábok többféle méretben, bábparaván, mesés és verses könyvek, leporellók VIII. TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM / TOP / AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA ÉS FELADATAI 1, Az óvoda funkciói Az Óvodai nevelés országos alapprogramja szerint az óvoda funkciói: - óvó-védő funkció - szociális funkció - nevelő-személyiségfejlesztő funkció 17

18 Az óvoda nevelő intézmény a gyermek 3 éves korától kezdve. A gyermeki személyiség kibontakoztatására, nevelésére, fejlesztésére törekszik. 2. A Tevékenységközpontú óvodai nevelés célja, feladatai nevelési cél: - a 3-7 éves gyermek társadalmi gyakorlatra történő általános felkészítése - a teljes gyermeki személyiség fejlesztése tevékenységek által, tevékenységeken keresztül - az életre való felkészítés tevékenységek által, tevékenységeken keresztül / szociális életképesség elérése/ A nevelési célt a gyermek szükségleteinek, tevékenységeinek és képességeinek figyelembevételével, a gyermek adottságaiból kiindulva valósítjuk meg. A pedagógiai célok és feladatok centrumában a tudatosan fejlesztett együttműködési és érintkezési képességek állnak: a kommunikációra és kooperációra való képessé tétel Tevékenységek szervezése Képességfejlesztés - minél változatosabb, többfajta tevékenység egy időben történő gyakorlása - élmények nyújtásával minél komplexebb és sokrétűbb tevékenységformák kialakítása - a gyermekek meglévő tapasztalataira való támaszkodás, élmények feldolgozása - bázisa: a tevékenység - kommunikációs és kooperációs képességek fejlesztése tevékenységszervezéssel - folyamatosan biztosítjuk a gyermekek számára a képességek kibontakoztatásához szükséges tevékenységek gyakorlását - folyamatos megfigyelés útján törekszünk a képességek fejlesztésére - a tehetséges és a sajátos nevelési igényű gyermeket egyéni fejlesztési terv alapján fejlesztjük 3. A kisebbségi nevelés célja, feladata az óvodában Az óvoda funkciója a kisebbségi nevelés terén Óvó-védő funkció: - a családok és a gyermek eltérő szükségleteire való tekintettel a Gyermekvédelmi tv alkalmazása - korai prevenció megvalósítása - valamennyi hátrányos helyzetű gyermek 3 éves kortól kezdődő óvodai ellátása - sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése és sajátos nevelési szükséglet kielégítése - a gyermek jogainak biztosítása 18

19 - esélyegyenlőség biztosítása a sikeres társadalmi integrációhoz szociálisfunkció - a gyermek napközbeni ellátása - személyes gondoskodást nyújtó támogatási formák kezdeményezése - családgondozás pedagógiai módszerekkel - nevelési tanácsadás, egyéb tevőleges segítségnyújtás nevelő- személyiségfejlesztő funkció: - az eltérő kultúra befogadásához szükséges értelmi és érzelmi képességbeli feltételek megalapozása a családdal együtt működve - együttérzés, nyitottság, a valós életre orientálás elemi elsajátítása - másság, tolerancia, identitástudat alapjainak lerakása az egyéni és az életkori sajátosságok függvényében - társas érintkezés, a verbális és a nem verbális kommunikáció formáinak kialakítása A kisebbségi nevelés feladatai - értékközvetítés / irodalom, képzőművészet, zene, tánc, a kisebbség hagyományai és ünnepei egészséges életmódra nevelés / szokások, hiányt pótló nevelés / - érzelmi élet gazdagítása / szocializálás, mintakövetés / - képességek területén megmutatkozó eltérések kiegyenlítése / tehetséggondozás, felzárkóztatás, sajátos nevelési igény kielégítése / - zenei nevelés kiemelten / zeneóvoda / - munkajellegű tevékenységgel rendszerességre, kitartásra nevelés / fokozatosság / - nyelvi hátrányok kiegyenlítése - az anyanyelvi kultúra mellett igény szerint a kisebbségi nyelv használatának biztosítása - együttműködés a szűkebb és tágabb környezettel Rész céljaink a kisebbségi nevelésből adódóan: - sokoldalú, harmonikus személyiségfejlesztés differenciált módszerekkel - az eltérő kultúra, a hagyományok és a kommunikáció óvodáskorú gyermekek számára közvetítésre alkalmas elemeinek a feltárása értékközvetítés - a kisebbségi identitástudat alapjainak lerakása IX. Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése A program forrásai: 19

20 LXXIX. Közoktatási törvény, valamint annak 1999-es és 2003-as módosításai - A közoktatási miniszter által kiadott sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvei - az óvoda nevelőtestülete által készített tevékenységközpontú óvodai nevelés helyi programja A sajátos nevelési igényű gyermekek jellemzői: Óvodánk felvállalta a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését. Óvodánk a személyi és tárgyi feltételeket a következő típusú gyermekek integrált neveléséhez tudja biztosítani: testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista gyermek pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia veszélyeztetett, mutizmus, kóros dyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar) gyermek A gyermekeket a Heves Megyei Gyógypedagógiai Szakszolgálati Központ szakemberei komplex vizsgálatok keretében fölmérik, ennek alapján alakítjuk ki az egyéni fejlesztési terveket. A vizsgálatok rendszeressége: A Heves Megyei Gyógypedagógiai Szakszolgálati Központ szakemberei évente kétszer végeznek vizsgálatokat /kontrollvizsgálat, újvizsgálat / A gyógypedagógus tanév elején részképesség vizsgálatokat végez /sindelar, frostic, beszédészlelés, beszédmegértés, pöszeség vizsgálata /. Az iskolába lépő gyermekeknél diszlexia prevenciós vizsgálat januárban/ Személyi feltételek: gyógypedagógus /sajátos nevelési igény típusának, súlyosságának megfelelő képesítéssel/ logopédus fejlesztő pedagógus gyógypedagógiai asszisztens óvodapedagógus gyógypedagógiai-pszichológiai vizsgálatot végző szakértői bizottság Tárgyi feltételek: Egyéni és kiscsoportos fejlesztésekhez tágas világos fejlesztő szoba Mozgásfejlesztéshez tornaszoba A szokásos óvodai berendezéseken túl szükséges még: Logopédiai tükör Logopédus speciális eszközei (képanyag a beszédhangok gyakorlásához, feladatlapok, játékgyűjtemények) Csoportszobában nagyméretű tükrök Speciális tornaszerek /bobath labdák, ayres eszközök, hengerek / Finommotorika fejlesztését szolgáló eszközök Ravensburger és más fejlesztő játékok Tesztek a gyermek állapotának felméréséhez A fejlesztést végző szakemberekkel szemben támasztott legfontosabb követelmények: Vegyék figyelembe a gyermek speciális szükségleteit, egyéni teherbíró képességét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, 20

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA A Szentesi Felsőpárti Óvoda öt óvodából áll: Intézményvezető: Geréné Dunaháti-Vas Márta (megbízása: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól) Int. vez.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉS VILONYAI TAGÓVODÁJA 2013. 1 TARTALOM ADATLAPOK 3 I. BEVEZETÉS 6. II. GYERMEKKÉP 7. III. BEMUTATKOZÁS 8 IV. ÓVODA

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16. 24. (1) A köznevelési intézmény a tájékoztató rendszerben az október 1-jei állapotnak megfelelően közzéteszi a 23. szerinti adatokat és dokumentumokat. A köznevelési

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1967. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás Feladata: Komplex koragyermekkori intervenció és prevenció, tanácsadás, a társas,

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény Vároamajori Óvodák neve A közoktatási intézmény címe 1122 Bp. Városmajor utca 59/b.

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest, Fráter György tér 12. sz. : 06 1 7947 828 E-mail: frater.ovoda@chello.hu OM azonosító: 034548 Honlap: www. zugloicsicsergo. hu Óvodavezető: Bognárné Szentjóby Zsuzsanna Különös

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Kovácsné Bögödi Beáta 2011. 02.28. EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Szolnok Városi Óvodák

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Logopédiai tevékenység a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatban

Logopédiai tevékenység a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatban MLSZSZ Konferencia, 213.nov.16. Logopédiai tevékenység a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatban Mosányi Emőke megbízott főigazgató Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat JOGSZABÁLYOK 211. évi CXC. tv. a nemzeti

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! (honlapra) Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása Budapest,

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015.

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mentuszné dr. Terék Irén Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mit jelent a családi napközi? Szolgáltatás. A családi napközi a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek napközbeni

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt 2004-2011. Csibi Enikő szakszolgálati igazgatóhelyettes 2011.12.12 Változó törvényesség, állandó szakmaiság! Rövid történeti

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2013. (V.30.) határozata

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1982. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján.

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Közzétételi lista 2014-2015 229/2012 (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben