Kerecsend-Demjén-Egerszalók-Egerszólát Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja 2007 Pedagógiai program kiegészítése 2008 Pedagógiai program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kerecsend-Demjén-Egerszalók-Egerszólát Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja 2007 Pedagógiai program kiegészítése 2008 Pedagógiai program"

Átírás

1 Kerecsend-Demjén-Egerszalók-Egerszólát Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja 2007 Pedagógiai program kiegészítése 2008 Pedagógiai program felülvizsgálata 2010

2 Egerszalók TARTALOMJEGYZÉK I. Az óvoda jellemző adatai 3. oldal II. Az óvoda bemutatása 4. oldal III. Az óvoda működését meghatározó törvények és rendeletek 10. oldal IV. Személyi feltételek 11. oldal V. Irányítási, szervezeti séma 14. oldal VI. Óvoda működésének rendje 15. oldal VII. Tárgyi feltételek 16. oldal 2

3 VIII. Tevékenységközpontú Óvodai nevelés programja 20. oldal IX. Sajátos nevelési igényű gyermekek számára készült helyi kiegészítő program 22. oldal X. Az óvodába lépés és az iskolába lépés feltételei 25. oldal XI. Tervezés, szakmai dokumentumok egymásra épülése 27. oldal XII. Az óvoda és a család kapcsolatai 28. oldal XIII. Érvényességi rendelkezések 29. oldal XIV. Legitimációs záradék 30. oldal XV. ÜVODA I. AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI Az óvoda hivatalos neve: Kerecsend- Demjén-Egerszalók-Egerszólát Napközi-otthonos Óvoda 3

4 OM azonosító: Az óvoda székhelye: 3396 Kerecsend, Arany János út 2. / központi intézmény saját főzőkonyhával / Telefon: 36/ Tagintézmények: Demjén, Petőfi u 2 Egerszalók, Kossuth Lajos u 65 Egerszólát, Fő út 40. Az óvoda típusa: összevont egy központi és három tagintézménnyel, a székhelyen saját főzőkonyhával Az óvoda alapítója, fenntartója és felügyeleti szerve: Kerecsend Község Önkormányzata Demjén Község Önkormányzata Egerszalók Önkormányzata Egerszólát Önkormányzata által 2007.o8.o1-én létrehozott Kerecsend-Demjén-Egerszalók- Egerszólát Intézményfenntartó Mikro-társulás Az óvoda férőhelyeinek száma: maximálisan 200 Kerecsend 4 csoport 100 férőhely Demjén 1 csoport 25 férőhely Egerszalók 2 csoport 50 férőhely Egerszólát 1 csoport - 25 férőhely Az óvoda alapító okirat szerinti feladatai: ξ óvodai nevelés általános feltételekkel a gyermek napközbeni ellátásával ξ óvodai gyógypedagógiai ellátás integrált nevelés keretében ξ roma kisebbségi nevelés magyar és cigány / lovári/ nyelven integrált nevelés keretében ξ óvodai intézményi étkeztetés és munkahelyi vendéglátás ξ intézményi vagyon működtetése ξ közoktatási intézményekben végzett kiegészítő / bevételszerző/ tevékenység ξ Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek személyiségfejlesztése, felzárkóztatása és tehetséggondozása ξ Biztos Kezdet program működtetése (Kerecsend) Az óvoda vezetője: Koósné Reha Valéria / Kerecsend/ Az óvoda vezető helyettese: Mészárosné Fodor Éva / Kerecsend/ Élelmezésvezető: Szucsik Sándor / Kerecsend/ Tagintézmények vezetői: Kovács Istvánné / Demjén/ Szalkai Miklósné /Egerszalók/ Verebélyiné Csufor Ágnes / Egerszólát/ II. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA 1. Az óvoda környezete, elhelyezkedése a települések bemutatása 4

5 Az Észak-magyarországi Régióban, a Bükk hegység lábánál fekvő Eger várostól nyugati irányban, szőlőkkel betelepített, erdőkkel borított lankás tájakon, természeti értékekben gazdag, gyógy-és termálvíz kinccsel és a XIII. századra visszanyúló történelmi múlttal rendelkező kistelepülések: Kerecsend, Demjén, Egerszalók és Egerszólát. Kerecsend 1261-ben alapított község Eger várostól 13 km-re található a 3-as és a 25-ös fő közlekedési utak találkozásánál. Az Egri kistérségben elfoglalt helye, Eger város közelsége, az egerszalóki hőforrás és a község határában is feltörő gyógyvíz nagy fejlesztési lehetőségeket kínál a ma még foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetű 2500 lelket számláló település számára. A településre jellemző, hogy a 0-18 éves korosztály aránya magas, főleg a településen élő roma kisebbség lélekszáma nő erőteljesen. A közelmúltban a településen megvalósuló roma- integrációs modellprogram eredményei országosan is az érdeklődés középpontjába kerültek. A településen az óvoda szakmai vezetésével bevezetésre került a Biztos Kezdet program, amely szülői klub formájában valósul meg. Pályázati támogatással 2010 évben átadásra került a Tanoda, mint új intézmény. Az Önkormányzat ban kialakított egy Családi napközit, amely 2007-től alapítványi fenntartásban működik, ellátja a mikrotérségben belül a bölcsődei ellátás feladatait is. Az Egri kistérség határvonalán túl is ismert a kerecsendi közoktatási intézmények az óvoda és az általános iskola - a hátrányos helyzetű gyermekek oktatása-nevelése terén végzett pedagógiai munkája és eredményei. Az elmúlt években az ország minden részéről érkeztek a településre a helyi pedagógiai rendszert tanulmányozni kívánó óvodapedagógusok, tanítók, tanárok és felsőoktatási intézmények hallgatói. Demjén Az írásos emlékek 1331-ben említik a települést Demjén névalakban, amelyet Csanád egri püspök vásárolt meg a püspöki birtok számára. A mintegy 700 lakossal rendelkező kistelepülés a Laskó patak völgyében fekszik igen szép természeti környezetben. A falu híres a kőbányászatáról, a riolittufa dombvonulat alján számos barlanglakás és borospince található. A lakosság életkorát tekintve a településen sok idős ember él. Az itt élő emberek főleg mezőgazdasági munkából, szőlő-és bortermelésből éltek és még ma is ápolják azokat a népi hagyományokat, amelyet elődeiktől átörökítettek. A fiatalok közeli városban találtak munkát és ott telepedtek le. Alig 30 év alatt a gyermekek száma 50%-al csökkent júliusában megszűnt az általános iskola is, a gyermekek autóbusszal Egerbe járnak iskolába. Az elöregedő kistelepülés egyetlen reménye a 2008-ban átadásra kerülő Demjéni termálfürdő turisztikai vonzereje, amely jelentősen növeli az általa generált szolgáltató ipar munkaerő felvevő képességét. Az elmúlt években megnőtt a kereslet az építési telkek iránt főleg a fiatalok körében. Pályázati támogatásból 2010 júliusában átadásra került a település új Közösségi háza. Nagy örömünkre az Önkormányzati minisztérium támogatásával a 2010/2011-es nevelési évet a gyermekek már a felújított óvoda épületben kezdhették. Egerszalók Egertől 7 km-re található 2000 lelket számláló település páratlan szépségű természeti képződményéről ismert. Egy dokumentum szerint már a XIII. században is volt itt telepített szőlő nyarán megnyílt Gyógy-és Wellness fürdője meghatározó szerepet tölt be a térség fejlődése szempontjából. A falu vonzerejét - a település déli részén a föld mélyéből feltörő hévízforráson kívül - növelik a finom borok, a Laskó- patak felduzzasztott tó élő-és madárvilága, a különleges kaptárkövekbe vájt barlanglakások. A templomban található Csodatévő Mária-kegykép és a hordozható Mária-szobor révén nyaranta országosan is ismert búcsújáróhely Egerszalók, ahová fiatalok ezrei látogatnak el. A település lakóinak nagy része az idegenforgalomból, a szőlő-bortermelésből él. A befektetni szándékozók száma emelkedik, a telkek értéke egyre nő, míg a gyermeklétszám sajnos ezen a településen is csökken, a helyi óvodáztatás viszont a szülők körében népszerűbbé vált az elmúlt években, az óvoda gyermeklétszáma folyamatosan nő. A faluban korábban nagyobb lélekszámban élő roma kisebbség elvándorlása figyelhető meg napjainkban. Sokan dolgoznak a közeli városban, gyermekeiket is egri közoktatási intézménybe járatják ben itt is megszűnt a helyi általános iskola, a gyermekek Egerbe járnak iskolába autóbusszal. Az utóbbi években hatalmas fejlődésnek indult település jövőjét az idegenforgalmi beruházások és bevételek határozzák meg. 5

6 Egerszólát Az 1100 lakost számláló kisközség Egertől 10 km-re, a Bükk választóvonalában a Rába patak völgyében fekszik. Sok nemes kúria és udvarház épült itt, de közülük legszebb a Csernus-féle kastély, amely később a Brezovay család tulajdonába került és még napjainkban is áll. Az altemplom nemesi család nyughelye. A falu védőszentjét ábrázoló Nepomuki Szt. János szobor a Fő út mentén található A mezőgazdasági jellegű településen sertés-birka-marha, majd libaneveléssel foglakoztak az emberek. A község határában érlelődő szőlők közül az Egerszóláti Olaszrizling világhírnévre tett szert. Napjainkban az állattenyésztés és a szőlőművelés a közeli városban, illetve a környéken dolgozó emberek számára kiegészítő jövedelmet jelent. A szőlővel betelepített dombokkal és erdőségekkel körbevett hangulatos kis völgyben fekvő település Egerből és Egerszalók felől közelíthető meg. A város elszívó hatása érezhető településen élő fiatal családok munkavállalását és letelepedését illetően. Az általános iskola alsó tagozata még helyben található, a felsősök a többi kistelepüléshez hasonlóan Egerben tanulnak. A gyermekek száma itt is jelentősen csökkent az elmúlt évtizedben, bár a helyi óvodáztatás az elmúlt években népszerűbb volt a szülők körében, az óvoda gyermeklétszáma évről évre emelkedik. Az Önkormányzati minisztérium támogatásával a 2010/2011-es évet a gyermekek egy felújított óvoda épületben kezdhették meg, az épület külső felújításán kívül az óvoda vizesblokkja is teljes felújításra került. A település megtartóerejét nagyban befolyásolhatja a munkahelyteremtés a fiatalok számára, amelyhez az idegenforgalmi fejlesztések révén az Egerszalók vonzáskörzetéhez tartozó település jó adottságokkal rendelkezik. 2. Az óvoda nagysága, csoportszerkezete A kistelepüléseken es években kezdték meg a működésüket az óvodák 1-2 csoporttal, saját főzőkonyhával. Az óvodákban csoportonként gyakran gyermek ellátásáról, neveléséről kellett gondoskodni. A rendszerváltás előtt férőhelyhiánnyal küszködő kistelepülési óvodák ma a létükért küzdenek. Ennek fő oka az országosan is jellemző népességfogyás: a születések számának csökkenése és a város elszívó hatása, az urbanizáció hódítása. A gyermeklétszám ezeken a településeken az elmúlt 15 év alatt a felére csökkent ez alól csak Kerecsend kivétel, ahol a roma lakosság gyermekvállalási kedve a romló körülmények ellenére sem csökkent, itt bővíteni kell az intézményt. Kerecsend székhely szerinti óvoda Az óvoda 1978-ban kezdte meg működését 2 csoporttal és 100 adagos saját főzőkonyhával 4300m 2 -es területen, a gyermekek számára hatalmas parkosított udvarral. Az épület 1985-ben és 1989-ben egy-egy csoportszobával bővült, jelenleg 466m 2 alapterületen maximálisan 100 gyermek óvodai ellátását biztosítva. A gyermekek 80%-a hátrányos helyzetű, 65-70%- a halmozottan hátrányos helyzetű roma családokból kerül ki. A nem roma gyermekek helyben történő beóvodáztatását célzó integrációs törekvések hatására az utóbbi években növekedett a helyi intézményt választók száma. Az óvoda a Tevékenység Központú Óvodai Nevelési Program alapján készített adaptáció szerint a helyi sajátosságokat figyelembe véve végzi a nevelőmunkát. 4 csoportjába a gyermekek az életkoruk alapján a szülők egyetértésével és az óvodapedagógusok véleményének figyelembevételével kerülnek be a többnyire vegyes életkorú csoportokba. Az óvodás korosztály létszáma fő között változik évente. A gyermekek mintegy 10-15%-a Egerbe és Demjénbe jár óvodába. A feladatainkhoz mérten nem rendelkezünk az 1/1998 OM rendeletben előírt kötelező és minimális helyiségekkel és felszereléssel. Mindezek megoldása csak teljes rekonstrukció és bővítés formájában EU-s támogatás igénybevételével lehetséges. A férőhelyek száma nem teszi lehetővé a 3 éves kortól történő óvodai ellátást, amely sérti a gyermekek művelődéshez való alkotmányos jogát és az esélyegyenlőséget. Az óvoda 1996-tól sérült gyermekeket is befogadva integrált nevelést végez normál óvodai csoportokban. Fejlesztésüket egyénileg, sérülés specifikus gyógypedagógus és az óvodapedagógusok végzik gyógypedagógiai asszisztens és az 4 dajka közreműködésével. 6

7 A logopédiai ellátást Kistérségi szinten megoldott utazó szakember (gyógypedagógus-logopédus) biztosításával. A roma és a sérült gyermekek sikeres integrációja érdekében az óvoda kulcsfontosságú kérdésnek tekinti a családokkal való kapcsolattartást. Ennek érdekében olyan, a szokásostól eltérő innovatív pedagógiai eljárásokat alkalmaz, mint pl.: az óvodai beszoktatás során az anyás beszoktatás, Biztos Kezdet Klub működtetése, krízis helyzetben lévő szülők számára ingyenes pszichológiai- nevelési tanácsadás. Az óvodapedagógusok rugalmas, egyenlőtlen munkaidő beosztása lehetővé teszi a családgondozásra irányuló tevékenységet és a hatékony gyermekvédelmi munkát is. A finanszírozáshoz részben önkormányzati, részben pályázati támogatást vesz igénybe. Az óvoda 10 fős nevelőtestülete - más óvodákkal ellentétben - az esélyegyenlőség érdekében csak olyan szolgáltatások igénybevételét támogatja óvodai nevelési időn kívül, amely fenti cél érdekében valósul meg. Az óvoda főzőkonyhája 5 fővel helyben látja el a napi háromszori étkeztetés feladatait. Az élelmezésvezető az étlap készítésekor figyelembe veszi az óvodapedagógusok javaslatait, és a szülők felé felvilágosító tevékenységet végez az egészséges táplálkozás érdekében. Saját konyhánk ellátja az eltérő étkeztetési igényű beteg gyermek élelmezését is (pl. liszt és tej érzékeny, stb.). A főzőkonyha korszerűtlen, elhasználódott, zsúfolt. Az óvodai dolgozó számára a helyiségek hiánya miatt nem biztosítottak az alapvető munka körülmények (öltöző, egyéb szociális helyiségek, stb.), a konyhai dolgozók felszereltség hiányában csak nagy fizikai megterhelésnek vannak kitéve a munkavégzés során. Az óvodavezető munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik, személyét 5 évenként pályázati eljárás keretében tölti be a fenntartó. A 2009-től 2019-ig kinevezett óvodavezető munkáját kinevezett vezető helyettes és óvodatitkár segíti. Az óvoda és a konyha bővítése, korszerűsítése, a roma származású gyermekek 3 éves kortól történő óvodáztatása miatt stratégiai fontosságú kérdés a település jövője szempontjából. Demjén-tagóvoda Az épület 1930-ban nem óvoda céljára épült ben a településen a régi Községházából 1102 m-en lett kialakítva az 1 csoporttal és saját főzőkonyhával induló intézmény ig a szomszédos kerecsendi általános iskolához és óvodához tartozott szervezetileg. A rendszerváltás után hosszú évekig önálló intézményként, majd között az egerszóláti mikrotérségi társulásban összevontan a helyi általános iskolával tagintézményként működött tovább ben az épület bővítése folyamán kialakításra került a torna szoba, mosókonyha, logopédiai szoba és raktár. A régi épület területe 156m 2, az új részé 68m ben a saját főzőkonyha megszűnt, az Önkormányzat megbízásából gyermek étkeztető cég látja el a feladatot. Az 1/1998-as OM rendelet által előírt hiányzó helyiségek kialakítását (orvosi szoba-elkülönítő) a konyhai rész átalakításával próbáljuk megoldani a jövőben. Az elhasználódott vizesblokkokat nyarán újítottuk föl. Az udvar megfelel a játszótéri eszközök balesetmentességéről szóló 78/2003 GKM rendelet szerinti előírásoknak. A kötelező minimális felszerelés biztosításához jelentősebb beruházás nélkül néhány hiányzó eszköz megvásárlásával eleget tudunk tenni. Az óvoda egy vegyes csoporttal működik, 25 férőhellyel. A település demográfiai adatai tekintve a évvel ezelőtti gyermek létszám a felére csökkent, de jelenleg még így is biztosított az óvoda 20 fős átlaglétszámmal történő működtetése. A bejáró gyerekek létszáma 10-20%, általában a szomszédos falvakból járnak óvodánkba. A településen élő cigány családok gyermekei óvodai nevelésben részesülnek, számuk 8 alatt van és nem kértek kisebbségi nevelést. A gyermekek kistérségi ellátás keretében utazó szakember biztosításával részesülnek logopédiai ellátásban. Helyi pedagógiai programunk a Tevékenységközpontú óvodai nevelési program alapján készült adaptáció, amely figyelembe veszi helyi sajátosságainkat és értékeinket. A tagóvoda vezető egy személyben - az összevont intézmény vezetőjének a helyetteseként - látja el a vezetői és az óvodapedagógusi feladatokat. A csoportban dolgozó (tagóvoda vezető és a másik óvodapedagógus) óvodapedagógusok munkáját 2 dajka segíti, akik ellátják a melegítőkonyha működésével kapcsolatos feladatokat is. A nevelőmunka során a szülők partnereink az együttnevelésben, támogatásuk nagyban hozzájárul céljaink megvalósulásához. Egerszalók-tagóvoda 7

8 A településen 1987-ben kezdte meg működését az óvoda 3 csoporttal 60 férőhellyel, melegítő konyhával a helyi általános iskolával 2007-ig alkotott egy intézményt. Jelenleg 2 csoporttal, melegítőkonyhával 50 férőhelyen 100%-os kihasználtsággal 1307m 2 es telken fekvő 263m 2 alapterületű épületben látja el az óvodai nevelés feladatait. A gyermekek étkeztetését az önkormányzat által működtetett saját főzőkonyha biztosítja. Az épület felújításra, korszerűsítésre az 1/1998 OM rendelet által előírt helyiségek / tornaszoba, fejlesztő szoba, orvosi szoba, a dolgozók számára öltöző /hiánya miatt már elengedhetetlenül szükséges az óvoda bővítése és korszerűsítése, vagy új óvoda építése esetleg bölcsődei csoporttal együtt. Az óvoda feladataihoz mérten még mindig nem rendelkezik a rendeletben előírt minimális felszereléssel, mert a helyiségek hiánya miatt nem tud eleget tenni. Az országos átlagtól eltérően a gyermeklétszám csökkenésének okai nem a demográfiai adatokban kereshető, hanem a közeli város elszívó hatásának eredménye, amelyet az integrált óvoda-bölcsőde létrehozása nagymértékben csökkente. A korábbi években nagy számban élő roma kisebbség száma csökken, jellemző az elvándorlás az idegenforgalmi szempontból egyre jelentősebb helyet elfoglaló településen. Óvodánkban is a néhány éve 70%-ban kisebbségi gyermekek száma 50% alá csökkent. A szülők nem tartják fontosnak és nem igénylik gyermekeik kisebbségi nevelésben való részesítését az óvodai nevelés során. A 100%-os kihasználtsággal működő óvodában 4 óvodapedagógus / közülük egy fő a tagóvoda vezetője / és 3 dajka foglakozik a gyermekekkel. A Tevékenységközpontú óvodai nevelési program szerint végezzük a nevelőmunkát. A logopédiai ellátást Kistérségi szinten megoldott utazó szakember (gyógypedagógus-logopédus) biztosításával. Az óvodai dolgozók közössége szeretetteljes légkörben, egyenlő esélyek biztosításával igyekszik ellátni a nagyon különböző családi háttérrel rendelkező gyermekek nevelését-fejlesztését. Egerszólát-tagóvoda A kistelepülési óvoda 1979-től kezdte meg működését a Művelődési Központ épületén belül kialakítva 2 csoporttal 40 férőhellyel és saját főzőkonyhával a helyi általános iskola szervezeti egységeként 2007-ig. A gyermeklétszám csökkenése tette szükségessé a saját főzőkonyha melegítő konyhává alakítását és 2007-ben 1 óvodai csoport megszüntetését. A demográfiai adatok egy csoport működtetésének igényét támasztják alá, a helyi lakosok egyre többen helyben veszik igénybe az óvodai ellátást. Az óvoda jelenlegi kihasználtsága 100%. A településen nem élnek kisebbséghez tartozó családok. Az óvoda a Tevékenységközpontú óvodai nevelési programot valósítja meg helyi programjában két óvodapedagógus amelyből egyikük a tagóvoda vezetője- és két dajka segítségével. A logopédiai ellátást Kistérségi szinten megoldott utazó szakember (gyógypedagógus-logopédus) biztosításával. Az intézmény folyamatosan törekszik az 1/1998 OM rendeletben előírt kötelező eszközök beszerzésére, valamint az elhasználódott eszközök cseréjére. A megszüntetett csoportszoba helyén 2008-ban kialakításra került a tornaszoba és a fejlesztő szoba ben a felújítás során kialakítottuk a vezető irodát, egy személyzeti öltözőt és az új mosdó helyiségben egy személyzeti WC-t. A továbbiakban fontos feladat az elhasználódott bútorok és textíliák és az elhasználódott padló cseréje. A melegítő konyha a helyi általános iskolát és az időskorúak szociális étkeztetését is ellátja az épületen belül kialakított ebédlőben történő étkeztetéssel. Az étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása nem tartozik az óvodavezető és a dajka munkaköri feladataiba, ezért ezt az Önkormányzat külön megbízása alapján láthatják el. A fenntartó számára legfontosabb feladat ennek vagyis az óvoda jövőjének eldöntése. 3. Speciális szolgáltatások A Pedagógiai Programhoz kapcsolódó (térítés nélküli) és a Pedagógiai Programhoz közvetlenül nem kapcsolódó (térítés ellenében) nevelési időn kívül igénybe vett szolgáltatásokat az alábbiak szerint veszik igénybe a szülők: Helye Kapcsolódó programok-térítés nélkül Nem kapcsolódó programok-térítéses 8

9 Kerecsend Demjén Egerszalók Egerszólát Bábszínház Kirándulások, természetjárás Múzeum látogatások Színház látogatás Kisebbségi nevelés lovári nyelven Informatikai nevelés Mozgásterápia Gyógypedagógiai-logopédiai tanácsadás Biztos Kezdet Klub Pszichológiai tanácsadás Egészségügyi szűrővizsgálatok Könyvtárlátogatás Bábszínház Kirándulások, természetjárás Múzeum látogatások Színház látogatás Egészségügyi szűrővizsgálatok Kézműves tábor Könyvtárlátogatás Bábszínház Kirándulások, természetjárás Múzeum látogatások Színház látogatás Egészségügyi szűrővizsgálatok Könyvtárlátogatás Testtartást és mozgáskoordinációt javító tánc Bábszínház Kirándulások, természetjárás Múzeum látogatások Színház látogatás Egészségügyi szűrővizsgálatok Kézműves foglalkozások szülőknek Könyvtárlátogatás MF stúdió tréningje Táncoktatás, Agria Tánciskola Vallásoktatás(hitoktatóval)-térítés nélküli Úszásoktatás, vízhez szoktatás MF stúdió tréningje Úszásoktatás, vízhez szoktatás MF stúdió tréningje Úszásoktatás, vízhez szoktatás MF stúdió tréningje Vallásoktatás hitoktatóval-térítés nélküli Táncoktatás, Agria Tánciskola 4. Az óvoda ünnepei és rendezvényei Helye Hagyományos ünnepek Néphagyományokh oz kapcsolódó Nemzeti ünnep Helyi szokásokhoz kapcsolódó Természet és környezetvédelemmel kapcsolatos Kerecsend Anyák napja Mihály napi vásár március 15. Majális Föld napja Év záró Adventi várakozás Idősek Madarak és Fák napja Gyermeknap Farsang köszöntése- Erzsébet napkor Víz világnapja Télapó ünnep Húsvét Falunap 9

10 Demjén Egerszalók Egerszólát Karácsony Pedagógus nap Mikulás várás Farsang március 15. Falunap Föld napja Karácsony Húsvét Szüreti felvonulás Madarak és Fák napja Év záróbúcsúztatás Adventi várakozás Kézműves tábor Víz világnapja Pedagógus nap Idősek napja Gyermeknap Majális Anyák napja Anyák napja Farsang március 15. Falunap Föld napja Év záró Húsvét október 23. Idősek napja Madarak és Fák napja Pedagógus nap Adventi várakozás Szüreti felvonulás Víz világnapja Gyermeknap Télapó ünnep Karácsony Anyák napja Adventi várakozás október 23. Szüret Föld napja Év záró Farsang március 15. Idősek napja Madarak és Fák napja Pedagógus nap Húsvét Majális Víz világnapja Gyermeknap Télapó ünnep Karácsony 5. Küldetésnyilatkozat Intézményeinkben arra törekszünk, hogy szeretetteljes óvodai légkör megteremtésével a teljes alkalmazotti kör és partnereink részvételével a gyermekeket érzelmi biztonságot nyújtó derűs és nyugodt óvodai légkör, megbecsülés övezze. Családias környezetben a gyermeki játék elsődlegességét hangsúlyozzuk, amely a gyermekre a legfejlesztőbb módon hat és a gyermek elemi joga. A partneri elvárásoknak, igényeknek megfelelő módszerek alkalmazásával a gyermekek személyiség jogainak tiszteletben tartása mellett végezzük nevelő, személyiségfejlesztő tevékenységünket a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak figyelembevételével / játék munka tanulási tevékenység szabadidős / tevékenységek szervezésével. A családdal történő együttes nevelőmunkában prioritást élvez az óvodapedagógusok és más alkalmazottak toleráns, elfogadó magatartása, a gyermek szeretete és tisztelete. A gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására törekszünk, a gyermeki jogok tiszteletben tartásával, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő esélyeket, az egyenlő hozzáférés lehetőségét. Biztosítjuk a kisebbségi gyermekek számára a kisebbséget megillető jogokat, a kisebbségi kultúra megismerését a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően. Az intézmény világnézetileg semlegességének megőrzése mellett tiszteletben tartjuk szülők világnézeti meggyőződését, vallási hovatartozását igény szerint nevelési időn kívül a hitoktató számára biztosítjuk a szükséges helyiséget és a tárgyi feltételeket. A szülői jogok biztosítása kötelességünk, hiszen a gyermek elsősorban a szülőé, de a szülőktől is elvárjuk a pedagógus jogainak és emberi méltóságának tiszteletben tartását. Döntéseinkben és a szülői igények kielégítésekor is szükséges a gyermek mindenek felett álló érdekeinek figyelembevétele mint vezérlő elv. Az óvoda környezeti, tárgyi feltételeinek megléte elengedhetetlen feltétele a nevelőmunka eredményességének. Az egészséges, biztonságos és esztétikus környezet lehetővé teszi a környezettudatos magatartásformák gyakorlását, az alapvető szükségletek kielégítését, az optimális gyermeklétszám mellett a csoportokban a gyermeki személyiség fejlődését, felzárkóztatását és tehetséggondozását. A nevelőtestület belső igénye az állandó és folyamatos képzés és önképzés. Ehhez biztosítani szükséges a finanszírozás feltételeit. Lépést kell tartanunk a társadalmi elvárásokkal, korszerű és folyamatosan megújuló tudásra van szükségünk, amely az élethosszig tartó tanulás alapja. 10

11 III. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ TÖRVÉNYEK ÉS RENDELETEK - az évi LXXIX. Tv. a Közoktatásról - a 137/1996. /VIII. 28/ kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról - a 32/1992. /XI. 5/ MKM rend. a Nemzeti és etnikai kisebbségek óvodai nevelésének irányelveiről - a 23/1997. /VI. 4./ MKM rend. a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelveiről - az 1/1998 OM rendelet a kötelező felszerelés és eszközjegyzékről - a 11/ MKM rend az óvodák működéséről - a 19/2002. /V. 8 / OM rend. a közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti és műszaki követelményeiről - a 3/2002. /II: 15./ OM rend. a közoktatás minőségfejlesztéséről - a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi tv - a gyermekek védelméről szóló 1997 évi tv - 78/2003 GKM rendelet a játszótéri eszközökkel kapcsolatos balesetvédelmi előírásokról évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség biztosításáról - 9/2008, 23/2009 (V. 22.), 5/2010 (I. 29.) OKM rendeletek az esélyegyenlőséget és felzárkóztatást segítő támogatásokról Helyi szabályzatok: 1. Pedagógiai Program 2. Minőségirányítási program, és a Teljesítményértékelés szabályzata 3. Alapító okirat 4. Házirend 5. Szervezeti és Működési Szabályzat /melléklet: dolgozók munkaköri leírása/ 6. Közoktatási Esélyegyenlőségi terv 7. Pedagógus továbbképzési szabályzat 8. Egyéb szabályzatok, megállapodások Társulási megállapodás Élelmezési szabályzat Gyakornoki szabályzat Tűz és balesetvédelmi szabályzat Kollektív szerződés IV. SZEMÉLYI FELTÉTELEK A szakmai munkában a nevelőtestület az óvoda legfőbb határozathozó szerve. 11

12 A nevelőtestület az alábbi elvek maradéktalan érvényesülését tekinti alapvetőnek a pedagógiai munka során: 1. gyermekközpontúság elviekben és gyakorlatban 2. a nevelés az elsődleges, amikor is a cselekvés és a tevékenység kiemelt helyen szerepel 3. a neveléshez nyugodt, meleg, szeretetteljes, családias óvodai légkör biztosítása szükséges esztétikus környezetben. 4. a gyermek alapvető szükségleteinek kielégítése 5. esélyegyenlőség biztosítására való törekvés 6. a gyermek alapvető szükséglete és elemi joga a játék 7. a gyermek differenciált és egyéni fejlesztése, egyéni útjának figyelembevétele, felzárkóztatás és tehetséggondozás 8. a gyermek fejlődéséhez sürgetésmentes egyéni utak biztosítása 9. a gyermek számára a lehető legnagyobb fokú mozgástér biztosítása, a gyermeki önállóság határainak fokozatos szélesítése 10. a gyermek tisztelete, jogainak érvényesítése 11. nyitott nevelési légkör biztosítása a külső környezet felé 12. sajátos nevelési igény kielégítése 13. Kisebbségi jogok biztosítása 14. a gyermek feltétel nélküli elfogadása faji, vallási hovatartozásától függetlenül 15. az óvodapedagógusok szakmai önállóságának tiszteletben tartása 16. a szülők jogainak biztosítása 17. környezettudatos gondolkodásmód kialakítása, környezettudatos magatartásformák gyakorlása Fenti elvek megvalósulását - az óvodák helyétől függetlenül a nevelőtestületen belüli kohéziós erő, az együttgondolkodás, a csapatszellem és a feltételnélküli gyermekszeretet segíti. Humánerőforrás a Pedagógiai program megvalósításához a) Óvodapedagógusok Helye Óvodapedagógus főiskolai végzettséggel Szakvizsga Pedagógiai programhoz figyelembe vehető egyéb képzettség Egyéb Kerecsend 9 fő 3 fő 2 fő 5 fő Vezető óvodapedagógus (2fő) Nevelőtanár Tanító nő Fejlesztő óvodapedagógus (1fő) "C" típusú lovári nyelvvizsga OKJ kiadvány szerkesztő OKJ számítógép kezelő,használó 12

13 Demjén Gyógypedagógiai asszisztens "C" típusú német nyelvvizsga 2 fő 1 fő 1 fő Tanügyigazgatási szakértő OKJ Ifjúság segítő 4 fő 0 fő 1 fő 1 fő Egerszalók Képesített könyvelő és Vezető képző (főiskola) statisztikus középfokú 2 fő 1 fő Egerszólát Szakvizsgázott óvodapedagógus Összesen: 17 fő 5 fő 3 fő 7 fő b) Nevelőmunkát segítők Helye Dajka összesen Dajkai szakképzettséggel rendelkezik 8. ált. +dajka képző dajkaszakmunkás képző dajkaérettségi képesítő biz. Egyéb nevelő munkát segítő felsőfokú szakképzettséggel Figyelembe nem vehető más szakképzettség Kerecsend Demjén Egerszalók 4 fő +1 fő gyógypedagógiai asszisztens 2 fő 2 fő 1 fő 4 fő Cukrász Felsőfokú pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztens Nyomdász Csecsemő és gyermekgondozó Gyors és gépíró 2 fő 1 fő 1 fő 1 fő női ruha készítő 3 fő 2 fő 3 fő élelmiszer eladó fodrász 2 fő 2 fő 1 fő Egerszólát igazgatási ügyintéző Összesen: 12 fő 3 fő 6 fő 2 fő 1 fő 8 fő c) Az óvoda egyéb dolgozói Munkakör megnevezése óvodatitkár Szellemi dolgozó Szakképzettsége Felsőfokú Középfokú Felsőfokú OKJ pénzügyi szakügyintéző Egyéb képzettsége nincs Nem igényel szakképesítést Fizikai dolgozó Szakképzettséget igénylő Szakács, borász, élelmezésvezető középfokú állat és OKJ élelmezésvezető növény termesztő Szakács (1fő) szakács (szakmunkás) Egyéb képzettsége 13

14 Konyhalány (3fő) 3 fő 1 fő dajka Összesen: 1 fő 1 fő 1 fő 3 fő 1 fő 1 fő Dolgozók összesen: 35 fő V. Irányítási, szervezeti séma Kerecsend-Demjén-Egerszalók-Egerszólát Intézmény fenntartó Mikro-társulás Társulási Tanács Kerecsend Község Önkormányzat Képviselő Testülete Polgármester Kerecsend-Demjén-Egerszalók-Egerszólát Napközi-otthonos Óvoda, Kerecsend Arany J. u. 2. Óvodap Dajkák edagógu Tagóvoda-Demjén s Tagóvoda vezető Óvodavezet 14 ő Óvodavezető- Helyettes Dajkák IPR menedzsment Élelmezés Konyhalányok Szakács vezető 1-2. Óvodatitká r

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 PEDAGÓGIAI PROGRAM, MELY A TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ - KOMPETENCIA ALAPÚ ÓVODAI PROGRAM ADAPTÁCIÓJA Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 Készítette:

Részletesebben

A Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 A Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Óvodai intézményegység 2 3 TARTALOMJEGYZÉK 1. Főigazgatói ajánló 4 2. Óvodai nevelési program 4 2.1. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök 2010. MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök

Részletesebben

A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013.

A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013. Napközi Otthonos Óvoda 3015 Csány, Malom út 1. OM azonosító: 031 411 A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013. Készült: 2013.július 25. KÉSZÍTETTE: A csányi Napközi Otthonos Óvoda nevelőtestülete:

Részletesebben

Hort PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 HORT

Hort PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 HORT Hort PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 HORT KÉSZÍTETTE: A Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda nevelőtestülete Csontosné Skrabák Éva Fabu Anna Márta Fain Józsefné Karczagné Nagy Klára Kerekné Aradi

Részletesebben

ADATLAP. Tevékenységközpontú óvodai nevelés /adaptáció/

ADATLAP. Tevékenységközpontú óvodai nevelés /adaptáció/ ADATLAP Az óvoda megnevezése: Általános Iskola és Óvoda Címe: 8194 Vilonya, Papkeszi u. 5/a Telefon/Fax: 88/490-120 A program neve: Tevékenységközpontú óvodai nevelés /adaptáció/ Alapítói jogokkal felruházott

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

A PICK Alapítványi Óvoda Helyi Nevelési Programja

A PICK Alapítványi Óvoda Helyi Nevelési Programja A Helyi Nevelési Programja Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01. ADATLAP Fenntartó neve: Pick Gyermeknevelési Alapítvány címe:6725 Szeged Szabadkai

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere:

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1 A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1991. évi LXIV. Törvény a Gyermekek jogairól 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról és módosításai -95. -a (1) bekezdésének j) Óvodai integrációs program 2003.

Részletesebben

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Dorogi Petőfi Sándor Óvoda 2510. DOROG, ISKOLA ÚT 2. " ÉP TESTBEN, ÉP LÉLEK " HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Készítette: Dorogi Petőfi Óvoda Nevelőtestülete A nevelőtestület nevében benyújtotta: Varsányi

Részletesebben

1. BEVEZETŐ. Birtalan Ferenc

1. BEVEZETŐ. Birtalan Ferenc 1. BEVEZETŐ Engem ne emeljen magasba senki, Ha nem tud addig tartani, Míg tényleg megnövök. Guggoljon ide mellém, Ki nem csak hallani, De érteni akar, Hogy közel legyen a szívdobogásunk. Birtalan Ferenc

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tiszaújváros, 2013. 08.30. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Zökkenő mentes óvoda-iskola átmenet : Harmonikus személyiség fejlődés. Tevékenységrendszer

Zökkenő mentes óvoda-iskola átmenet : Harmonikus személyiség fejlődés. Tevékenységrendszer C s a l á d Kapcsolatok Zökkenő mentes óvoda-iskola átmenet : Harmonikus személyiség fejlődés Tevékenységrendszer S z a b a d J á t é k Játék Verselés, mesélés Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Rajzolás,

Részletesebben

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja OM azonosító: 030854 Készült: Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 1. 2013. Tartalom Bevezető gondolatok... 5 Törvényi előírások figyelembe vétele... 6 1 Óvodánk adatai...

Részletesebben

A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT

A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT GYÖNGYSZEM ÓVODÁJÁNAK 2014. 0 Készítette: A Baptista Szeretetszolgálat Gyöngyszem óvodájának Nevelőtestülete a vezető irányításával. KÓTAJ 2014. Mindenek felett játszódjék

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 8 2. A program célrendszere... 10 2.1. Alapvető célok... 10 2.2. Általános

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom.

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. /Demokreitosz/ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda PROGRAM

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2018 KESZTHELYI ÉLETFA ÓVODA Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

GYÖNGYÖS-KERT ÓVODA GYERMEKVILÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYÖNGYÖS-KERT ÓVODA GYERMEKVILÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖNGYÖS-KERT ÓVODA GYERMEKVILÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Gencsapáti Gyöngyös-kert Óvoda Nevelőtestülete Gencsapáti 2013. TARTALOM ELŐSZÓ... 3 1. Óvodánk nevelési célja, feladata, rendszere,

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői

Részletesebben

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT Készítette: Lövey Zsuzsanna Budapest, 2015. május 26. Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros

Részletesebben

1. Az óvodaegységek adatai 4. 2. Gyermekkép, óvodakép 5

1. Az óvodaegységek adatai 4. 2. Gyermekkép, óvodakép 5 TARTALOM Bevezető 1. Az óvodaegységek adatai 4 2. Gyermekkép, óvodakép 5 2.1. Helyzetkép az óvodákról 5 2.2. Alapelveink 14 2.3. Gyermekképünk 14 2.4. Pedagógusképünk 14 3. Az óvodánk célja, feladata 15

Részletesebben

ÚTI ÓVODA fes. KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI. PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA

ÚTI ÓVODA fes. KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI. PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA A ÚTI ÓVODA fes KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI ClMÜ PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA Székhely: Az Intézmény OM azonosítója: 200037 Intézményvezető: Nagy Miklósné Legitimációs eljárás Nevelőtestület elfogadta Szülői

Részletesebben

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Óvoda 1126 Budapest Kiss János altábornagy utca 29. Telefon: +36 (1)3564-046 E-mail: gyakovi@gmail.com

Részletesebben

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Faragó Utcai óvoda 4029 Debrecen, Faragó u.20-22. Tel/fax: 52/316-268 e-mail: faragoovi@vipmail.hu Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Intézmény OM azonosító: 030871 Iktatószám: 55-550/2010

Részletesebben

A CSERESZNYEVIRÁG KATOLIKUS ÓVODA ÉS A SZENT KINGA KATOLIKUS ÓVODA

A CSERESZNYEVIRÁG KATOLIKUS ÓVODA ÉS A SZENT KINGA KATOLIKUS ÓVODA a A CSERESZNYEVIRÁG KATOLIKUS ÓVODA ÉS A SZENT KINGA KATOLIKUS ÓVODA KÖZÖS PEDAGÓGIAI PROPGRAMJA Készítette : A Cseresznyevirág óvoda Szent Kinga Katolikus óvoda nevelőtestülete Tartalomjegyzék I. Intézményünk

Részletesebben

A LESENCE VÖLGYE KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MESEVÁR NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA SZÁZHOLDAS PAGONY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

A LESENCE VÖLGYE KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MESEVÁR NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA SZÁZHOLDAS PAGONY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA A LESENCE VÖLGYE KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MESEVÁR NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA SZÁZHOLDAS PAGONY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2009-2015 TARTALOMJEGYZÉK ALAPJOGSZABÁLYOK,

Részletesebben