DIMENZIÓ Családi Napközi Szakmai Programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DIMENZIÓ Családi Napközi Szakmai Programja"

Átírás

1 DIMENZIÓ Családi Napközi Szakmai Programja 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 27. Programot készítette: Karskó Ildikó, Sáringer Izabella, Lukács Szilvia Budapest, november 16.

2 Családi napközi adatai Családi napközi neve: DIMENZIÓ Családi Napközi Címe: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 27. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig óráig Ellátási terület: országos Programvezető: Karskó Ildikó Programért felelősek: Sáringer Izabella, Lukács Szilvia Telefonszám: Webcím: Fenntartó neve: DIMENZIÓ Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit Közhasznú Kft. Székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 84/a. Képviselő neve: Kicska Edit ügyvezető Telefonszám: Érvényes a DIMENZIÓ Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit Közhasznú Kft. telephelyén (1125 Budapest, Szarvas Gábor út 27.) működő családi napközire. A családi napközit iker családi ház első emeletén található csoportszobában működtetjük. Az épület többi csoportszobájában óvodai szolgáltatást biztosítunk. A szakmai programot a családi napközi szolgáltatását nyújtók és a szolgáltatást igénybevevő köteles elfogadni és betartani. A szakmai program 5 éves időtartamra szól, évente és szükség szerint felülvizsgálandó, módosítandó. 2

3 Tartalomjegyzék I. Ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzői II. Szakmai célunk és feladatunk II.1. Célunk II.2. Feladatunk III. A családi napközi bemutatása, tárgyi és személyi feltételei, a feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége, a gondozási, nevelési, fejlesztési feladatok III.1. A családi napközi bemutatása, tárgyi és személyi feltételei III.2. Feladatellátás a családi napköziben III.3. A gondozás-nevelés egyéni bánásmód 1-3 éves kor szerinti, tevékenységi formák és az ahhoz kapcsolódó feladatok: III.3.1. Játék III.3.2. Nevelés III.3.3. Mozgás III.3.4. Önállóság III.3.5. Szocializálódás III.3.6. Alvás, pihenés III.3.7. A beszoktatás IV. DIMENZIÓ Családi Napközi 3-6 éves korú gyermekekre vonatkozó fejlesztőprogramja IV.1. Játékfajták IV.1.1. Gyakorló játék IV.1.2. Mozgásos játék IV.1.3. Szerepjáték IV.1.4. Barkácsolás IV.1.5. Bábozás, dramatizálás IV.1.6. Építő, konstruáló játék IV.1.7. Szabályjáték IV.1.8. Udvari játék 3

4 IV.2. Nevelési résztevékenységek IV.2.1. Környezeti nevelés IV.2.2. Matematikai nevelés IV.2.3. Vizuális nevelés IV.2.4. Irodalmi nevelés IV.2.5. Testnevelés IV.2.6. Zenei nevelés V. Nevelői program évszakonként VI. Napirend VII. Együttműködés a szolgáltatáson belül és a tágabb környezettel VIII. Az ellátás igénybevételének módja, a szolgáltatásról való tájékoztatás IX. Az igénybe vevők és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok X. A szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültsége biztosítása Melléklet A családi napközire vonatkozó törvényi előírások Támogatási Szerződés Minta 4

5 I. Ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzői Családi napközink maximum 7 fő, 1-6 éves korú gyermek napközbeni ellátására vállalkozik. A családi napközis ellátásra, a nyitva tartási időn belül, munkanapokon reggel 7 órától délután 18 óráig kerül sor. Hétvégén és munkaszüneti napokon zárva tartunk. Az egész napos ellátáson kívül a következő szolgáltatásokat nyújtjuk: ha a szülők munkabeosztása igényli, megállapodás alapján korábban is fogadunk gyermekeket, illetve további felügyeletet is vállalunk, időszakos gyermekfelügyelet, néhányórás szülői elfoglaltság esetére, gyermekzsúr szervezése. A gyermeklétszámtól függően heti, napi, néhány órás felügyeletet is vállalunk. Szolgáltatásunkat minden Magyarországon élő gyermekes család számára kínáljuk, ellátási területünk az egész országra kiterjed. Családi napközink a XII. kerület egyik csendes utcájában, kertvárosi, családi házas környezetben működik. Elhelyezkedése, megközelíthetősége, a gondozók szakmai felkészültsége lehetőséget ad arra, hogy ne csak a XII. kerület, hanem a szomszédos kerületek (I., II., XI.) és a budai agglomeráció (Budakeszi, Páty, Solymár, Telki, stb.) számára is vonzóak legyünk. Új lakások, lakóparkok épülésével folyamatosan nő a lakásállomány, mind többen költöznek a kerületbe, melyben jelenleg mintegy ember él. Ennek következtében jelentősen megnövekedett a bölcsődei korosztály napközbeni ellátását biztosító férőhelyek iránti igény. A kapacitás hiány nem csak a XII. kerületre, hanem a szomszédos kerületekre is jellemző. Ezért családi napközink indítása, fenntartása, támogatása nem csak indokolt, hanem szükséges is. II. Szakmai céljaink és feladataink II.1. Céljaink Kiemelt célunk, hogy azon szülőknek, akik az óvodai ellátást nem kívánják igénybe venni lehetőséget biztosítsunk a családi napközi keretein belül az 1-6 éves gyermekek napközbeni felügyeletére, gondozására, nevelésére, foglalkoztatására szükségleteiknek, életkoruknak megfelelően. A ránk bízott gyermekek szeretetteljes gondozása és nevelése családias körülmények között, testi- és pszichés szükségleteik kielégítése, személyiségfejlődésük 5

6 elősegítése az egészségvédelem, a szocializáció, és egyéni és társas készségeik, önállóságuk fejlődése terén. További célunk, hogy támogassuk a kisgyermekes szülők munkába való visszatérését, illetve a gyermek személyiségfejlődését családon kívüli tevékenységgel. A gyermeki személyiség teljes kibontakoztatása az alapvető emberi és szabadságjogok tiszteletben tartásával, családias hangulatban. A családi napközinkben koruknak és személyiségüknek megfelelően gondoskodunk a gyermekekről, lehetőség szerint rugalmasan alkalmazkodva a szülők kéréseihez. II.2. Feladataink Szolgáltatásunk céljait a vonatkozó jogszabályoknak (lásd 1. számú melléklet), a szakmaimódszertani előírásoknak megfelelően, tudásunk folyamatos fejlesztésével, az alábbi feladatok ellátásával kívánjuk megvalósítani: segítjük a gyermeket a közösségbe való átlépés folyamatában, a szülőtől való távolság megkönnyítésében, segítjük az életkoruknak és önállóságuknak megfelelő személyi higiéné biztosítására szolgáló helyes szokásrendszer kialakításában, biztosítjuk az egészséges, változatos étrendet, segítjük a helyes táplálkozási szokások kialakításában, biztosítjuk a megfelelő időt és lehetőséget a gyermekek mozgásigényének kielégítéséhez, biztosítjuk az elmélyült játéktevékenység gyakorlásához szükséges légkört és feltételeket, biztosítjuk a szabad levegőn való tartózkodást, biztosítjuk a pihenéshez, alváshoz elegendő megfelelő nyugodt, légkört, biztosítjuk a családi napközi balesetmentes berendezéseinek, a személyi higiéné és egészségvédelmi előírások betartását és betartatását, Szülő háttér biztosítunk a családoknak, a szülők kompetenciáinak tiszteletben tartása mellett, személyes kapcsolatot tartunk és ápolunk a szülőkkel, véleményeik megkérdezésével és figyelembe vételével, betartjuk a gyermekvédelmi törvény és egyéb vonatkozó jogszabályok adatkezelésre, nyilvántartásra és érdekvédelemre, valamint tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó előírásait, folyamatosan értékeljük és fejlesztjük tevékenységünket. 6

7 Kiemelt feladatunknak tekintjük a - nyugodt, derűs, kiegyensúlyozott háttér biztosítása mellett - a gyermekek játékhoz való jogát. A gyermekekkel a nap folyamán két CSANA tanfolyamot is végzett gondozónő foglalkozik, ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy a gyermekeket az egyéni igényeiknek, érdeklődésüknek megfelelően a legoptimálisabban fejlesszük. III. A családi napközi bemutatása, tárgyi és személyi feltételei, a feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége, a gondozási, nevelési, fejlesztési feladatok III.1. A családi napközi bemutatása, tárgyi és személyi feltételei A családi napközit 1-6 éves korú gyermekek napközbeni ellátására kialakított háromszobás épület első emeletén található foglalkoztató szobájában üzemeltetjük. Az épület másik kettő foglalkoztató szobájában óvodai szolgáltatást nyújtunk. A szabad játékot és a levegőztetést az udvaron elkülönített területen biztosítjuk. Az udvar és a ház az utcafronttól távol esik, zajhatásoktól mentes, csendes környéken helyezkedik el a XII. kerületben. A gyermekek biztonságát kerítés, valamint biztonsági zárral ellátott kapu biztosítja. Az udvar egy része műfűvel, másik része gumitéglával borított, mely biztosítja a balesetmentes játékteret. Az udvari játékok (homokozó, fa és műanyag kerti játékok) biztonsági tanúsítvánnyal ellátottak. A káros napsugárzás ellen napárnyékolóval védekezünk. Az öltőzőben kulturált tágas tér, beépített szekrények és tárolók állnak rendelkezésre a gyermekek fogadására, átadására, ruházatuk és egyéb eszközeik elhelyezésére. A foglalkoztató szobát a gyermekek méretéhez és igényeihez szabott bútorokkal, ágyakkal, székekkel, asztalokkal rendeztük be. A bútorok falhoz rögzítve garantálják a gyermekek biztonságos napközbeni játékát. A foglalkoztató szoba, az előtér könnyen tisztántartható, résmentes melegburkolattal ellátott. Az étkezés lebonyolítására a foglalkoztató szobában kerül sor. A közétkeztetés által szállított meleg étel, (szükség esetén bébiétel) valamint a köztes étkezések tálalásig való előkészítését a célnak megfelelő konyhahelyiségben végezzük. Alváshoz saját, jellel ellátott ágyneműt használunk. Bölcsődei fektető a kényelmes és nyugodt alvást biztosítja számukra. 7

8 A játékokat a korosztály igényeinek figyelembe vételével választottuk, több tevékenységre alkalmasak. A szerepjátékokhoz kialakított sarkok az otthon szerzett tapasztalatok, élmények újra játszására adnak lehetőséget. A babasarok puha párnákkal, kis kuckóval, bölcsővel, babákkal biztosítja a kreativitást, készségfejlesztést. Autózásra külön szőnyeg, parkolóház, és autók várnak a gyermekekre. A foglalkoztató szoba lehetőséget ad, hogy mindenki megtalálja a hozzá legközelebb álló játékot és elfoglaltságot. A gyermek mosdóban csúszásgátló dobogó segíti a kézmosó használatát. Itt található a pelenkázó asztal, az emelt magasságú zuhanyzó, méretükhöz igazított tükör, valamint két gyermek méretű mosdó. A törölközők, fésűk és fogmosó poharak jellel ellátottak. A családi napköziben két szakképzett gondozónő látja el a gondozási-nevelési feladatokat. Lukács Szilvia emelt szintű csecsemő és kisgyermek gondozónő és nevelő, valamint csecsemő és kisgyermek ápolónő végzettségekkel is rendelkezik. Sáringer Izabella egészségügyi érettségivel, OKJ-és gyermek- és ifjúsági felügyelői és felsőfokú csecsemő és gyermeknevelő-gondozó végzettséggel rendelkezik. Karskó Ildikóval a családi napközi vezetőjével mindhárman részt vettek a Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítvány által szervezett, akkreditált, családi napközit működtető tanfolyamon. Kolleganők szakmai munkáját nagymértékben segítik a bölcsődékben szerzett munkatapasztalataik. III.2. Feladatellátás a családi napköziben A gyermek legfejlesztőbb, legalapvetőbb tevékenysége a játék. Ehhez megfelelő teret, időt és eszközöket nyújtunk számukra. Mindennapjainkba szervesen illeszkednek a gyermekdalok, mesék, mondókák, kisebb gyermekeknél a höcögtetők. Kreativitásuk a szabad játékon kívül megnyilvánulhat festésben, rajzolásban, gyurmázásban, gyöngyfűzésben és papírtépésben. Harmonikus működésünkhöz, az ellátások, szolgáltatások során szem előtt tartjuk mindenekelőtt a gyermekek érdekeit, ezen kívül figyelembe vesszük a szülők igényeit, valamint lehetőségeinket. Szolgáltatásaink közé tartozik az étkeztetés, a különféle foglalkozások, a szabadidő megtervezése, a nyugodt pihenés, a benti és kinti játék biztosítása. Nagy gondot fordítunk: a szocializáció alapjainak megteremtésére, az önállóságra nevelésre (étkezés, öltözködés), a beszéd- és mozgáskészség fejlesztésére, 8

9 a higiéniára (tisztálkodás, wc használata), az egészséges életmódra történő nevelésre, illetve a korának megfelelő tájékozottság, tudás megszerzésére. III.3. A gondozás-nevelés egyéni bánásmód 1-3 éves kor szerinti, tevékenységi formák és az ahhoz kapcsolódó feladatok A családi napközibe járó gyermekek jó közérzetének, harmonikus testi-lelki fejlődésének alapfeltétele, a ránk bízott gyermekek megismerése, egyéni igényeik, tulajdonságaik felismerése, jelzéseik reakcióik, megnyilvánulásaik megértése. Kiemelkedő jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy a gondozási feladatok - az etetés, az öltöztetés, a pelenka csere - apró eseményei örömtelik legyenek a gyermekek számára. Figyelembe vesszük a gyermekek igényeit, ízlését, jó hangulatot teremtünk a kölcsönös bizalmon alapuló meghitt kapcsolat kialakulása érdekében. A jó szokások kialakulásának alapja, hogy a gyermekekkel kapcsolatos események megszokott helyen, időben és sorrendben történjenek, mely megkönnyíti a beilleszkedést és megalapozza a biztonságérzetét. III.3.1. Játék A kisgyermek természetes életformája, központi tevékenysége, legfőbb öröme a játék. Ehhez megfelelő helyet, időt, légkört és eszközt biztosítunk. A játékoknak állandó helyük van, ez ösztönzi a gyermekeket az önállóságra és a rend szeretetére. Elvünk a szabad játékválasztás. A gyermekek maguk döntik el, hogy mivel szeretnének játszani. Az elmélyült játék kap fő hangsúlyt. Ilyenkor kijátsszák gondolataikat, érzelmeiket. Fontos az ingergazdag környezet ezért sokat rajzolunk, festünk, gyurmázunk, gyöngyöt fűzünk. Ezek a tevékenységek, az apró mozgások gyakorlását teszi lehetővé, szépérzéküket fejleszti, ismerkednek a színekkel, különböző anyagokkal. Az építő játékok fejlesztik a koncentrációs készségüket, erősíti a kitartás, a térlátás, a mozgás koordinációját fejleszti. A szerepjátékok lehetőséget adnak érzelmeik hangulatuk kijátszására és a felnőttek leutánzására. A versek, énekek, mesék, mondókák fejlesztik gondolkodásukat, fantáziájukat, szókincsüket. III.3.2. Nevelés A gyermekek táplálása az életkori sajátosságaiknak és egyéni igényeiknek megfelelően történik. A foglalkoztató szobában igény szerint etetőszék könnyíti meg az egészen kicsik étkezését, a nagyobbaknak kis asztal áll a rendelkezésére. Az ételből minden gyermek egyéni 9

10 étvágyának megfelelő mennyiséget kap. Fokozza a gyermekek étvágyát, ha nem sürgetjük őket, és az étkezések jó hangulatban zajlanak. Az étkezés közben szerzett tapasztalatok a gyermek tudását gyarapítják. Az étrendet legalább egy hétre előre tervezzük, melyről a szülőket tájékoztatjuk. Napi négyszeri étkezést biztosítunk, figyelembe véve a vitamindús, egészséges táplálkozást. Fokozott figyelmet fordítunk arra, hogy a pelenkázás, biliztetés, WC használat a gyermek fejlettségének megfelelően történjen. A szobatisztaságra nevelés menetét a szülőkkel közösen tervezzük meg, amikor a gyermek már hajlandóságot mutat az önállósodásra. Pelenkázás, WC és bili használat után minden alkalommal biztosítjuk a tisztálkodást. Ezen eszközök a gyermekek számára könnyen hozzáférhetőek és biztonságosak. Célunk, hogy a gyermekek ismerkedjenek meg a testápolási teendőkkel, a tisztálkodáshoz szükséges eszközökkel. Ismerjék a tisztálkodás sorrendiségét. Segítséggel mossanak kezet, használják jellel ellátott törölközőjüket. Sajátítsák el a papírzsebkendő használatát és segítséggel használják azt. Az öltözködésre megfelelő helyet és időt biztosítunk a gyermekek számára. A kisebbeket - a gyermek közreműködését kérve és elfogadva mi öltöztetjük fel. A nagyobbakat - akik már önállósodni próbálnak - kis székre, padra vagy földre tett matracra ültetjük, ahol kényelmesen próbálkozhatnak az egyes ruhadarabok felvételével. Semmiképpen nem sürgetjük őket, hiszen a begyakorláshoz sok idő kell, de gyakori dicsérettel ösztönözzük őket a sikerre. III.3.3. Mozgás A gyermekek egyik lételeme a mozgás. A lehető legtöbbet tartózkodunk a szabadban, ahol folyamatosan gyakorolják a kis és nagy mozgásokat. Játékaink elősegítik a mozgás koordinálást, fejlesztik az ügyességet, állóképességet. Minden gyermeket bevonunk a közös játékba, vonatozásba, biciklizésbe, motorozásba. Az udvaron labdával, mászókával, csúszdával tesszük színesebbé, érdekesebbé a mozgást. III.3.4. Önállóság A gyermek korának és egyéni fejlettségének függvényében segítjük az önállóságra való nevelést. Fontosnak tartjuk a tevékenységek végzéséhez szükséges idő biztosítását, az ösztönzést és a dicsérést. A gyermekek egymástól tanulva is önállósodnak, fontos számukra a megfelelő példamutatás. III.3.5. Szocializálódás 10

11 Minden gyermeknek meg kell tanulnia az együttélés szabályait. Fontos az alkalmazkodás a másik gyermek elfogadása, becsülése, az egymásra való odafigyelés. Elvünk, hogy mindenki vágyik a dicséretre az elismerésre, megerősítésre az ösztönzésre. Segítjük a konfliktusok megoldását, de lehetőséget adunk arra is, hogy önállóan oldják meg a gyermekek a felmerülő sajátos problémájukat. III.3.6. Alvás, pihenés A kisgyermekek fejlődéséhez elengedhetetlen az alvás. Megfelelő fektetőágyakat biztosítunk a nyugodt, kényelmes pihenéshez. Megteszünk mindent annak érdekében, hogy a gyermekek pihenjenek, ezért figyelembe vesszük szokásaikat. Alvás előtt mesét olvasunk, halk zenét hallgatunk, így tesszük meghittebbé és családiasabbá a pihenést. III.3.7. A beszoktatás A beszoktatás fokozatosságára törekszünk, a szülőkkel egyetértésben. A gondozási műveleteket folyamatosan vesszük át a szülőktől. Eleinte csak játék időben jönnek, majd étkezésre is maradnak, és az első hét vége felé ott is alszanak. A már megszokott napirend mellett, figyelembe vesszük a beszoktató gyermekek igényeit. Egyszerre csak egy gyermeket szoktatunk a napközi életéhez. IV. DIMENZIÓ Családi Napközi 3-6 éves korú gyermekekre vonatkozó fejlesztőprogramja IV.1. Játékfajták IV.1.1. Gyakorló játék Célunk: véletlen mozgásból, cselekvésből fakadó siker, mely újra és újra ismétlésre készteti a gyermeket Feladatunk: sokszori ismétléssel különböző funkciók fejlesztése hang és beszéd játékos gyakorlása mozgás során ugyanolyan szabályok szerinti ismétlés 11

12 megfelelő számú játékszerek, eszközök, anyagok biztosítása a gyermekek manipulációs és mozgásigényének kielégítésére balesetmentes, esztétikus öltöztethető, húzogatható, rakosgatható játékszerek, főként természetes anyagokból mozgást gyakorló játékoknak megfelelő hely biztosítása IV.1.2. Mozgásos játék Célunk: egészséges, edzett, életvidám, az életkori és egyéni sajátosságoknak megfelelő mozgáslehetőség biztosítása, mozgáskészség fejlesztése, felzárkóztatás Feladatunk: a biológiai fejlődés, teherbíró-, ellenálló-, és alkalmazkodó képesség fejlesztése természetes mozgásformák gyakorlása, kreatív alkalmazása egyénhez mért legmagasabb fejlettségi szint elérése a fokozatosság elvének érvényesítésével a mozgás megszerettetése, a mozgásigény kielégítése gyakorlás kezdetben segítséggel, később önállóan ügyesség, bátorság, állóképesség, gyorsaság, mozgáskoordináció fejlesztése szabálytudat és a közösségi érzés erősítése / egymás segítése / a siker és a kudarc elviselésére nevelés IV.1.3. Szerepjáték Célunk: a szerepjáték során a gyermekek a környezetről szerzett benyomásaikat, élményeiket, tapasztalataikat, és ismereteiket egyéni és szubjektív módon, kreatívan jelenítsék meg. Feladatok: érzelmi azonosulás a szerepekkel /empátia, identifikáció/ közösségi érzés formálása: együttműködés, kölcsönös alá és fölérendeltség, társas kapcsolatok alakulása 12

13 önállóság érvényesítése a játék megszervezésében a játék témájához kapcsolódó szerepek és az ennek megfelelő magatartásformák elsajátítása, gyakorlása szereplési vágy felkeltése, kielégítése emlékezet, képzelet, figyelem, fejlesztése párbeszédek során anyanyelvi nevelés, kommunikációs készség fejlesztése IV.1.4. Barkácsolás Célunk: a gyermekek azon igényének kialakítása, hogy ötleteiknek megfelelően maguk készítsék el játékukhoz, és az egyéb tevékenységekhez szükséges kiegészítő eszközöket Feladatunk: a már ismert technikák gyakorlása / festés, vágás, ragasztás, stb. / különböző minőségű anyagokkal / textil, fa, fém, agyag, stb./ való ismerkedés, tevékenykedés, ezek használata, alakíthatóságuk az elkészült eszköz játékban való felhasználása kézügyesség, fantázia, esztétikai érzék fejlesztése probléma meglátására és megoldására való törekvés IV.1.5. Bábozás, dramatizálás Célunk: a pozitív és negatív érzelmek újra átélése, irodalmi és zenei alkotások, kitalált történetek, saját élmények megjelenítse, esztétikai élmény keltése Feladatunk: az átélt élmények, cselekvések, történések felidézése, eljátszása " mindenhatóság " a báb felett a szem, a kéz, és az értelem koordinációja különböző bábok használatával (ujj, kesztyű, marionett) finommotorika fejlesztése énekek, mondókák, versek, mesék, kitalált történetek előadása során a szép, tiszta, kifejező beszédre nevelés 13

14 kommunikációs készség, nyelvi képességek fejlesztése IV.1.6. Építő, konstruáló játék Célunk: építőelemekből és más játékszerekből, különböző alkatrészekből, anyagokból, építmények, játékszerek, különféle tárgyak létrehozása Feladatunk: az "én csináltam" megtapasztalása előre elgondolt, meghatározott céllal végzett építés az alkotás örömének felkeltése fantázia, kézügyesség, finommotorika, tervező, előrelátó készség fejlesztése közös alkotások létrehozása során együttműködés, közösségi érzés felkeltése IV.1.7. Szabályjáték Célunk: meghatározott szabályok szerint zajló tevékenységgel a szabálytudat kialakítása Feladatunk: a szabályok pontos betartására, a szabályoknak megfelelő viselkedésre nevelés a játékvezető meghatározó, irányító szerepének elfogadása szabályoknak megfelelő segítségadás a saját csapat érdekeinek figyelembe vétele a szabály betartásának és megszegésének érzelmi megnyilvánulásai gyermeki önállóság megnyilvánulása a szabály önkéntes vállalásában siker és kudarc elfogadása, feldolgozása helyes magatartásformák elsajátítása: szerénység, mértéktartás, eredményre törekvés, közösségi érzés, felelősségtudat a mozgásos szabályjáték során a meglévő ismeretek gyakorlása, elmélyítése (testnevelési -, dalos-, és mondókás népi játékok) 14

15 értelmi képességeket fejlesztő játékokkal a gyermekek gondolkodásának, emlékezetének, megfigyelőképességének, figyelmének fejlesztése IV.1.8. Udvari játék Célunk: a szabadlevegőn zajló változatos és tartalmas játékélet kialakítása az évszaknak megfelelően Feladatunk: a csoportszobában megkezdett játékok folytatásának lehetősége az évszaknak megfelelő játékos jellegű munkalehetőségek biztosítása (levélsöprés, hólapátolás, virágültetés, öntözés) asztali játékok szervezése homokozóban különböző formák segítségével építő tevékenység mászókákon, hintán, csúszdán mozgást gyakorló ill. szerepjátékok kialakítása télen hóemberépítés, szánkózás füves részen körjátékok, dalos játékok szervezése IV.2. Nevelési résztevékenységek IV.2.1. Környezeti nevelés Célunk: A gyermeket körülvevő természeti és társadalmi tárgyi környezet megismerése Feladatunk: környezet tevékeny megismerése elegendő alkalmat, időt, helyet, eszközöket biztosítunk a spontán és szervezett tapasztalat- és ismeretszerzésre, a környezetkultúra és a biztonságos életvitel szokásainak alakítása gyermeki kíváncsiság, érdeklődés, megismerési vágy felkeltése folyamatos megfigyelési lehetőségek biztosítása 15

16 a környezethez való pozitív viszonyulás kialakításával az értékek megőrzésére, a növények, állatok, és a természeti környezet védelemére nevelés IV.2.2. Matematikai nevelés Célunk: játékos formában a matematikai érdeklődés felkeltése, a külvilág mennyiségi és formai viszonyainak felfedeztetése Feladatunk: megfelelő motiváltsággal, tapasztalatszerzések biztosításával matematikai probléma megoldására ösztönzés matematikai jellegű tevékenységek szervezésével az önálló tapasztalatszerzés biztosítása IV.2.3. Vizuális nevelés Célunk: különböző tevékenységek, technikák gyakorlása közben képi- térplasztikai kifejezésmód, vizuális látás, alkotókedv, formavilág, színérzékelés és a szépség iránti vonzódás felkeltése maga a tevékenység - s ennek öröme - a fontos, valamint az igény kialakítása az alkotásra, az önkifejezésre, a környezet esztétikai alakítására és az esztétikai élmények befogadására. Feladatunk: az ábrázolás által a gyermeki képzelet,, esztétikai érzék, képi-plasztikai kifejezőképesség, komponáló-, térbeli tájékozódó- és rendezőképességek fejlesztése a környezet formálására való igény felkeltése vizuális és manuális tapasztalatok nyújtása különböző technikák elsajátítása kézügyesség, szín-, tér-forma és szín képzeteinek gazdagítása arányérzék, finommotoros koordináció fejlesztése képi gondolkodásuk fejlesztése, esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítása 16

17 IV.2.4. Irodalmi nevelés Célunk: az anyanyelvi kultúra és műveltség megalapozása, nemzeti kultúra alapjainak lerakása, erkölcsi és esztétikai értékek közvetítése, és a 3-6 éves korú gyermek életkorának megfelelő műfajok (mese, verses mese, vers, népi mondóka) megszerettetése a mindennapos mesélés, mondókázás és verselés a kisgyermek mentális higiénéjének elmaradhatatlan eleme. Feladatunk: népi mondókák, népmesék, anyanyelvünk sajátos ritmusának, dallamának, hangzóvilágának megismertetése, játékos mozdulatokkal, mozgásokkal való színesítése az anyanyelv közegén át emberi kapcsolatokra, önismeretre, a világ megismerésére serkentés a lelki szorongás oldása, megoldása a mese által belső képteremtés képességének kifejlesztése előadó-képesség fejlesztése közösen vagy egyénileg szókincsbővítés, régi kifejezések, tájjellegű szavak, szófordulatok használata a könyv szeretetének felkeltése önkifejezés fejlesztése a saját vers és mesealkotással, annak mozgással vagy ábrázolással történő kombinálásával A klasszikus és kortárs irodalmi művek, a magyar népi alkotások, illetve főként a hazai műalkotások figyelembe vételével kerülnek kiválasztásra IV.2.5. Testnevelés Célunk: a gyermekek természetes mozgásigényének kielégítése, mozgáskultúrájuk, életkoruknak megfelelő harmonikus, összerendezett, fegyelmezett nagy és kismozgások kialakítása 17

18 mozgás képességük, készségük alakítása, fejlesztése Feladatunk: a gyermekek természetes mozgásának - járás, futás, támasz és függésgyakorlatok, egyensúlyozás, ugrás, dobás fejlesztése gimnasztikai és talajtorna elemek, labdagyakorlatok elsajátítása testi képességek - ügyesség, testi erő, gyorsaság, állóképesség - fejlesztése rendszeres testnevelési tevékenységekkel a gyermek egész szervezetének edzése (légző-, keringési-, csont-, és izomrendszer) mozgáskultúra fejlesztése fontos személyiségtulajdonságok alakítása, erősítése (bátorság, fegyelmezettség, kitartás, stb.) közösségi élet területén egymás segítése, egymásra, társra való odafigyelés IV.2.6. Zenei nevelés Célunk: művészeti nevelés megvalósításával és a zenei élmények nyújtásával, a zenei érdeklődés felkeltése, ízlés, esztétikai fogékonyság formálása, kreativitás kibontakoztatása, a magyar zenei értékek megismertetése, megszerettetése Feladatunk: a dallam, a ritmus, a mozgás, a közös éneklés örömének megtapasztaltatása a gyermekek zenei hallásának, ritmusérzékének, zenei emlékezetének alkotókedvének, játékos fejlesztése hagyományőrzés népdalok éneklésével, néptánccal, népi játékokkal a zenei anyanyelv megalapozása zenei képességek fejlesztése A családi napközink életét úgy alakítjuk, hogy minden korosztály számára megfelelő fejlődési lehetőséget biztosítsunk. Színes, változatos programlehetőségekkel és a komplexitás módszerét használva. 18

19 V. Nevelői program évszakonként Nevelői programunkat az évszakokhoz, az időjáráshoz igazítjuk. Cél Módszer Versek, mondókák, énekek ŐSZ Beszoktatás, ismerkedés a szülőkkel, gyermekekkel. Az ősszel kapcsolatos fogalmak megismerése. Időjárás, levélhullás, öltözködés. Az ősz színei (barna, sárga, piros). Őszi gyümölcsök, őszi termények megismerése. Szülővel történő fokozatos beszoktatás. Beszélgetünk az időjárásról. Melegebben kell öltözni! Séta az őszi udvaron, levelek, termések gyűjtése. A gyermekekkel terményeket és gyümölcsöket kóstoltatunk (répa, zöldség, burgonya, káposzta, alma, körte). Képeskönyv nézegetése. Hüvelykujjam almafa, Fújja a szél a fákat, Szita, szita, Csippcsipp csóka, Borsót főztem A kállói szőlőben,hej a sályi piacon, Kreatív tevékenység Szőlőmotívum, levélszínezés, festés, gyurmázás, nyomdázás TÉL Cél Módszer Versek, mondókák, énekek A téli időjárás, a természet, a tél színeinek megismerése. Ismerkedés a hóval, hóemberépítés. Mikulás várása, karácsonyi készülődés. Madarak megfigyelése. Télbúcsúztatás, farsangolás. Beszélgetünk az időjárásról. Rétegesen kell öltözködni! Hideg fogalma. Játék a hóban, hóemberépítés. Hó állagának megfigyelése az udvaron és a szobában. Madáretetés. Felkészítjük a gyermekeket a Mikulás érkezésére. Mikulásról szóló mesekönyveket nézegetünk. Karácsonyi készülődés, díszek készítése, ráhangolódás az ünnepre. Télbúcsúztatás, farsangi bál, álarc, sapkák készítése. Hull a pelyhes fehér hó, Kis karácsony, nagy karácsony, Télapó itt van, Ég a gyertya ég, Itt a farsang áll a bál Jancsi bohóc a nevem., 19

20 Kreatív tevékenység Angyalka készítése, Mikuláscsizma készítése kartonból, karácsonyi díszek készítése, farsangi szemüveg, álarcfestés, hóvirág készítése papírból 20

21 TAVASZ Cél Módszer Versek, mondókák, énekek Az ébredő természet megfigyelése. Öltözködés, időjárás. Tavaszi színek megismerése. Húsvét, nyuszi várás. Anyák napja. Gyermeknapi programok megszervezése Séta az udvaron, felfedezzük a virágzó ibolyát, megnézzük a fák duzzadó rügyeit, rügyeztetés, zöldül a fű, megjelennek a bogarak, vidáman csiripelnek a madarak. Beszélgetünk az időjárásról. Melegebben süt a nap, öltözködés, kevesebb és vékonyabb ruha kell. Tojásokat és tavaszi virágokat festünk. Anyák napjára ajándékot készítünk. Süss fel nap, Búj-búj zöldág, Tavaszi dal, Orgona ága, Hová mész te kis nyulacska,tavaszi szél vizet áraszt, Kreatív tevékenység Papírvirágok festése, színezése. Tojás festése, színezése. Tésztából nyaklánc fűzése. Anyák napjára ajándék készítése papírból. NYÁR Cél Módszer Versek, mondókák, énekek Nyári időjárás ismertetése. Védelem a nyári erős naptól. Nyári gyümölcsök ismertetése. Öltözködés. Minél több időt töltünk a szabadban. Beszélgetünk az időjárásról, fejüket védjük a nap sugaraitól kalappal, bőrüket naptejjel óvjuk. Nyári élet az udvaron, homokozás, pancsolás. Nyári gyümölcsök ízlelése, kóstolása. Ugráljunk, mint a verebek,, Ess eső ess, Csön-csön gyűrű, Réce ruca vadliba,hej vára,vára.., Kreatív tevékenység Rajzolás, színezés (nyári kép).katica, napraforgó készítés tépett krepp papírból. 21

SZIL-HÁZ CSALÁDI NAPKÖZI SZAKMAI PROGRAMJA Gödöllő, Szilhát utca 14.

SZIL-HÁZ CSALÁDI NAPKÖZI SZAKMAI PROGRAMJA Gödöllő, Szilhát utca 14. SZIL-HÁZ CSALÁDI NAPKÖZI SZAKMAI PROGRAMJA Gödöllő, Szilhát utca 14. Készítette: Mohácsi Rita és Harangi Rita Gödöllő, 2012. november Alapadatok A családi napközi neve: SZIL-HÁZ Családi Napközi A családi

Részletesebben

DIMENZIO ÓVODA PROGRAM

DIMENZIO ÓVODA PROGRAM - DIMENZIO ÓVODA PROGRAM Változat Hatályba helyezve Változás 1.0 2.0 2008. 2013. Kiadás Kiadás Módosítva1. 2009.kék Módosítva 2. 2013.piros 2 Tartalom 1. Alapadatok... 4 1.1. Az Óvoda alapadatai... 4 1.2.

Részletesebben

NAPRAFORGÓ HÁZ Ringató Családi Napközi

NAPRAFORGÓ HÁZ Ringató Családi Napközi NAPRAFORGÓ HÁZ Ringató Családi Napközi 2014. Szakmai Program Kovács Zsolt egyéni vállalkozó által, az 1997. évi XXXI. törvény és a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján létesített családi napközik működéséről.

Részletesebben

Készült: Szentkirályszabadja, 2014. augusztus 07.

Készült: Szentkirályszabadja, 2014. augusztus 07. NAPRAFORGÓ HÁZ RÜGYMOZDÍTÓ CSALÁDI NAPKÖZI 2014. Szakmai Program Kovács Zsolt egyéni vállalkozó által, az 1997. évi XXXI. törvény és a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján létesített családi napközik

Részletesebben

DUFiókák 1. sz. Családi napközi SZAKMAI PROGRAM

DUFiókák 1. sz. Családi napközi SZAKMAI PROGRAM DUFiókák 1. sz. Családi napközi SZAKMAI PROGRAM 2014 Családi napközi neve: DUFiókák 1. sz. Családi napközi Címe: 2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 37. fszt. 6. Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig 7:00-16:00

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM módosítás

SZAKMAI PROGRAM módosítás Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Családi napközi Gyönk, Petőfi u. 353. SZAKMAI PROGRAM módosítás Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012-07-05. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.07.18.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM A PICK ALAPÍTVÁNYI BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI PROGRAMJA

SZAKMAI PROGRAM A PICK ALAPÍTVÁNYI BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI PROGRAMJA PICK ALAPÍTVÁNYI BÖLCSŐDE 6725 SZEGED SZABADKAI ÚT 18. Tel./Fax: 62/567-177 Tel.:62/421-477 Fenntartó: PICK Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu SZAKMAI PROGRAM

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére Tárgy: A Bóbita Óvoda és Bölcsőde működési dokumentumainak módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011.

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011. Kerekegyháza Város Önkormányzata Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011. Készítette: Csorbáné Takács Erika Bölcsődevezető A bölcsőde alapadatai Intézmény neve: Rövidített neve: Kerekegyerdő Bölcsőde

Részletesebben

ÚTI ÓVODA fes. KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI. PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA

ÚTI ÓVODA fes. KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI. PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA A ÚTI ÓVODA fes KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI ClMÜ PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA Székhely: Az Intézmény OM azonosítója: 200037 Intézményvezető: Nagy Miklósné Legitimációs eljárás Nevelőtestület elfogadta Szülői

Részletesebben

Szakmai Programja 2011.

Szakmai Programja 2011. Szakmai Programja 2011. Cím: 2100 Gödöllő, Mátyás Király u. 23. Telefon:70/ 310-0186 Weblap: www.mokavarnet.hu Programért felelős: Rigó Berta 1 Minőségpolitikánk és céljaink: A Családi Napközink minőségpolitikájának

Részletesebben

MASZORET AVOT BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAM. Kelt.: Budapest, 2015. március 1. Készítette: Oszláncziné Dunai Ágnes Bölcsődevezető

MASZORET AVOT BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAM. Kelt.: Budapest, 2015. március 1. Készítette: Oszláncziné Dunai Ágnes Bölcsődevezető MASZORET AVOT BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAM Kelt.: Budapest, 2015. március 1. Készítette: Oszláncziné Dunai Ágnes Bölcsődevezető Fenntartó részéről jóváhagyta: Deblinger Eduard Elnök Érvényes: A program irányelvei

Részletesebben

JÁTSSZUNK-MOZOGJUNK EGYÜTT

JÁTSSZUNK-MOZOGJUNK EGYÜTT JÁTSSZUNK-MOZOGJUNK EGYÜTT Csillagfürt Óvoda Helyi Nevelési Programja 2040. Budaörs, Ifjúság u. 8. 2010 Az építész tudja, hogy amit gonddal épít, talán évszázadokra megmarad. A pedagógus tudja, hogy amit

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL ANGYALKERT MAGÁNÓVODA ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető II. Óvodai nevelésünk pedagógiai alapelvei, célkitűzései III. Gyermekkép, Óvodakép IV. Az óvodai nevelés feladatai Az

Részletesebben

Szakmai Program. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6.

Szakmai Program. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program 2011. november 15. Kocsisné Gerencsér Ildikó A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulási

Részletesebben

Hort PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 HORT

Hort PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 HORT Hort PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 HORT KÉSZÍTETTE: A Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda nevelőtestülete Csontosné Skrabák Éva Fabu Anna Márta Fain Józsefné Karczagné Nagy Klára Kerekné Aradi

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók GYN. Készítették: Grosch Mária Sebestyén Bianka Dr. Takács Bernadett Vokony Éva

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók GYN. Készítették: Grosch Mária Sebestyén Bianka Dr. Takács Bernadett Vokony Éva Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok. (Kazinczy) GYN GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA STANDARDOK, IRÁNYELVEK Készítették: Grosch Mária Sebestyén Bianka Dr. Takács Bernadett Vokony Éva GYN.doc Létrehozás dátuma:

Részletesebben

A Bölcsődei nevelés-gondozás Helyi Szakmai Programja Dévaványa

A Bölcsődei nevelés-gondozás Helyi Szakmai Programja Dévaványa A Bölcsődei nevelés-gondozás Helyi Szakmai Programja Dévaványa 1 A bölcsőde bemutatása 1.Intézmény feladata, tevékenysége o 1.1Intézmény alapfeladata o 1.2.Az alapellátás mellett működő szolgáltatások

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014 Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014 A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze, nem csak

Részletesebben

Fenntartó: Budafok Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 1221 Budapest, Városház tér 11.

Fenntartó: Budafok Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 1221 Budapest, Városház tér 11. Budafok Tétény Budapest, XXII. ker. Önkormányzat Egyesített Bölcsőde SZAKMAI PROGRAM "Meggyőződésem, hogy a legjobb, amit másnak adhatok, ha lehetőséget biztosítok számára saját képességeinek fejlesztéséhez

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI PROGRAM Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI

Részletesebben

Micimackó Óvoda Pedagógiai Program Középpontban a környezeti nevelés

Micimackó Óvoda Pedagógiai Program Középpontban a környezeti nevelés Micimackó Óvoda Pedagógiai Program Középpontban a környezeti nevelés Hatályos: 2014.09.01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 3 2. ÓVODAI NEVELÉSÜNK ALAPELVEI... 4 3. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP... 5 4. AZ ÓVODAI

Részletesebben

TULIPÁN GYERMEKKERT 1037 Budapest, Remetehegyi út 183.

TULIPÁN GYERMEKKERT 1037 Budapest, Remetehegyi út 183. 1037, Remetehegyi út 183. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 202838 Intézményvezető: Legitimációs eljárás Lovász Eszter 1/2013. (.) határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:.

Részletesebben

A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013.

A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013. Napközi Otthonos Óvoda 3015 Csány, Malom út 1. OM azonosító: 031 411 A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013. Készült: 2013.július 25. KÉSZÍTETTE: A csányi Napközi Otthonos Óvoda nevelőtestülete:

Részletesebben

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: A Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján, a módosított Alapprogram figyelembe vételével. 2010. június Módosítva: 2013. augusztus

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

Az intézmény célját, alapelveit, módszereit tartalmazó szakmai és pedagógiai program

Az intézmény célját, alapelveit, módszereit tartalmazó szakmai és pedagógiai program Bébi Hotel Magánbölcsőde Az intézmény célját, alapelveit, módszereit tartalmazó szakmai és pedagógiai program BÉBI HOTEL Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Cím: 2071 Páty, Móricz Zsigmond

Részletesebben

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja 1 Tartalomjegyzék Bevezető 3. Az intézmény alapadatai 4. 1. Az intézmény bemutatása 6. 2. A bölcsődei ellátás igénybevételének módja 7. 3. A bölcsődei

Részletesebben

KAZINCBARCIKA, JÓSZERENCSÉT ÚT 4.

KAZINCBARCIKA, JÓSZERENCSÉT ÚT 4. A KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK NAPSUGÁR TAGÓVODÁJÁNAK HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KAZINCBARCIKA, JÓSZERENCSÉT ÚT 4. Minden nevelő munkája olyan kertészhez hasonlatos, aki különféle növényeket ápol. Az

Részletesebben

III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS TAGINTÉZMÉNYÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA III. SZÁMÚ ÓVODA BALATONFÜRED NOSZLOPY U.

III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS TAGINTÉZMÉNYÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA III. SZÁMÚ ÓVODA BALATONFÜRED NOSZLOPY U. III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS TAGINTÉZMÉNYÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA III. SZÁMÚ ÓVODA BALATONFÜRED NOSZLOPY U. 2 TÖRVÉNYI HÁTTÉR... 5 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI... 6 A PROGRAM ÓVODAKÉPE, GYERMEKKÉPE...

Részletesebben