K A R Á C S O N Y I Ü N N E P S É G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K A R Á C S O N Y I Ü N N E P S É G"

Átírás

1 ÚJ IRÁNY K A R Á C S O N Y I Ü N N E P S É G Tisztelt Polgáraink! Ballószög Község Önkormányzatának Képviselő- testülete ezúton kíván Önöknek és hozzátartozóiknak Örömökben gazdag, békés karácsonyt és boldog új évet! Tisztelettel és szeretettel hívunk mindenkit december 23-án 17 órai kezdettel a Faluházban tartandó közös karácsonyi ünnepségre. Ö n k o r m á n y z a t i H í r e k Tisztelt Lakosok! Jelen lapszámban Ballószög Község Önkormányzata Képviselő-testülete november 25-én megtartott nyilvános üléséről tájékozatom Önöket. Beszámoló a község közrend-közbiztonsági helyzetéről. A képviselő-testület elfogadta a Kecskeméti Rendőrkapitányság által készített beszámolót, mely a települést a közbiztonsági és közlekedési szempontból a kevésbé veszélyeztetett települések közé sorolta, zsáktelepülésszerű elhelyezkedéséből is következően. Továbbra is egy fő körzeti megbízott biztosítja a településen a közvetlen rendőri jelenlétet, Szentesi Imre r. ftőrm. személyében. A beszámoló kihangsúlyozta az együttműködés, a folyamatos kapcsolattartás, konkrét esemény kapcsán a haladéktalan jelzés szükségességét a rendőrség, a településen jelen lévő polgárőrség, az önkormányzat, az intézmények között. A rendőrségi beszámolót a testületi ülés alkalmával Takács Attila körzeti megbízott vezető, valamint Stix Attila mb. vezető ismertette. A beszámolót teljes egészében a település honlapján olvashatják. A szociális gondoskodást nyújtó szolgáltatások térítési díjáról szóló helyi rendelet módosítása. Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulási Tanács a Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ által biztosított szociális étkeztetés alapszolgáltatás intézményi térítési díjának módosításáról döntött, melyet a képviselő-testület is elfogadott a helyi rendelet módosításával. Így a szociális étkezés díja december 1-től 400 Ft/nap/adag. Továbbá a Társulási Tanács a Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ által biztosított támogató szolgálat alapszolgáltatás intézményi térítési díját is módosította, mely szintén elfogadásra került a helyi testület, mint fenntartó által. Ennek értelmében december 1-től a személyi segítés térítésmentes az azt igénylők számára, csak a kilométer díjat kell megfizetni, melynek összege:10 Ft/km. A helyi temető üzemeltetésére vonatkozó közszolgálati szerződés elfogadása. A Pénzügyi Bizottság helyszíni bejárást tartott a helyi köztemetőben, majd azt követően közös tanácskozáson dolgozta ki az új szerződés feltételeit, a jelenlegi szolgáltató bevonásával. A képviselő-testület az előterjesztett közszolgáltatási szerződés tervezetet elfogadta és további 5 évre szóló időszakra az üzemeltetésére vonatkozó ajánlata alapján a Jóindulat Kft-t mondta ki üzemeltetőnek. A szerződésben többek között a felek megfogalmazták a temetőre vonatkozó fejlesztési feladatokat is, melynek értelmében a következő öt évben az üzemeltető vállalkozás minimum nettó Ft fejlesztést végez az önkormányzattal történő egyeztetést alapján, a szerződésben nevesített területeken. A helyi temetőről és temetkezésről szóló rendelet felülvizsgálata. A Képviselő-testület a kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésével egyidejűleg felülvizsgálta tárgykörben hatályos helyi rendeletet is,a következő 5 éves időszakra a megkötendő szerződéssel összhangban, figyelembe véve a szolgáltató javaslatait, illetőleg a környező településeken alkalmazott díjakat. Ennek eredményeképp a képviselő-testület elfogadta a temetőkről és temetkezésről szóló helyi önkormányzati rendeletet, annak mellékleteként a december 1-től alkalmazandó díjtételeit. A díjtételek a következők: egyes sírhely (sírkert) 8000 Ft, kettős sírhely Ft, sírbolt (kripta) Ft. Újraváltás díja: 25 év letelte után a mindenkori infláció figyelembe vételével, 25 éven belüli rátemetés esetén a jelenlegi temetési helyek díjának az idő szerinti százaléka. Temetői létesítmények használati díja:5000 Ft. Síremlék beszállítási díja: 6000 Ft. A díjtételek az ÁFA-t tartalmazzák. Védőnői szolgálat további működése A Területi Védőnői Szolgálat Vezetőjének megkeresése alapján a településen működő védőnői szolgálat keretében történő feladat ellátási nehézségek, a helyi védőnő leterheltsége miatt felmerült a védőnői szolgálat ellátása során a feladatmegosztás, Helvécia település bevonásával, illetőleg egy új körzet kialakításának a lehetősége. Egyenlőre további adatok begyűjtése, a finanszírozás feltételeinek tisztázása szükséges a döntés meghozatalához, így a testület a kérdésben való végleges döntést elnapolta. Helyi tűzoltó szertár létesítése. A Ballószögi Önkéntes Tűzoltó Egyesület működésének, szervezetének jövőbeni fejlesztéséhez szükséges, az egyesület székhelyéül illetőleg tevékenységének bázisául szolgáló, többfunkciós épület kialakítására elkészült tervezet a testület előtt ismertetésre került. A polgármesteri hivatal hátsó udvarában ezáltal egy épületben kerülne megoldásra a tűzoltóautó, eszközök, egyéb ingóságok megfelelő tárolása, szociális helyiségek kialakítása. A tervezethez csatolt költségvetés közel 30 milliós Ft-os beruházást jelentene az egyesület számára, amelyre saját erőből, az önkormányzat teljes anyagi támogatása nélkül nem képes. A testület úgy döntött, egyenlőre a bázis felépítését nem támogatja, tekintettel arra, hogy kötelező feladatainak megfinanszírozása is nehézkes, ilyen célra elkülöníthető és rendelkezésre álló forrása nincs. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által ígért tűzoltóautót megszerzését, illetőleg annak átalakítását a tényleges tűzoltó funkció biztosítása végett viszont támogatja, a helyi egyesület újjászervezése érdekében tett első lépésként az önkormányzat részéről.(...)

2 Képviselő-testületi hozzájárulás a polgármester további jogviszonyához. A képviselő-testület Katona Imre polgármester kérelmére hozzájárult ahhoz, hogy a főállású polgármesteri jogviszony mellett, az erre irányuló polgármesteri nyilatkozatban megjelölt cég vezető tisztségviselőjeként tevékenykedjen. Egyéb napirendekközött elfogadásra kerület az intézmények által javasolt személyek közalkalmazotti, köztisztviselői kitüntető címeinek adományozása. Az elismerések átadására az éves KÖZÉRT rendezvényen kerül sor, a személyek megnevezésére következő lapszámban írunk. A testület elfogadta a ballószögi Hagyományőrző Népdalkör Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás tervezetet. A Helvécia-Ballószög Közoktatási Intézményi Társulás a TIOP / azonosító számon, Iskolafejlesztés Helvécia és Ballószög községekben című pályázattal Ft összegű vissza nem térítendő támogatásra szerzett jogosultságot. Eszközbeszerzésre Ft szállítói finanszírozású projektelem került meghatározásra a 3 általános iskolai tagintézményben összesen. Az eszközök beszerzése közbeszerzési eljárás lefolytatását vonja maga után, mivel meghaladja a közbeszerzési értékhatárt. A közbeszerzést lebonyolító cég a testület döntése alapján az Épinber Kft. A testület döntött továbbá az ajánlattételi felhívás és dokumentáció tartalmáról, valamint a meghívásos eljárásban a felhívásra meghívott, leendő ajánlattevőkről is. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer A Képviselő-testület még a múlt ülésén kimondta csatlakozását a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázati rendszeréhez. Ennek következtében a felsőoktatásban részt vevő vagy tanulmányaikat kezdő, szociálisan rászoruló fiatalok ismételten önkormányzati, ennek révén megyei és központi támogatásban, ösztöndíjban részesülhetnek, melyről november 23-ig a Pénzügyi Bizottság döntött, 21 fiatal továbbtanuló támogatásának megállapításával. Következő testületi ülés: A soron következő rendes képviselő-testületi ülés megtartására előreláthatólag december 15-én, szerdán 17 órakor kerül sor. Az önkormányzat működéséről, egyéb híreiről bővebb információ a települési honlapon olvasható. Bárdonné Dr. Benda Mónika Jegyző Környezetvédelem és hagyományőrzés A DÍNÓ Környezet- és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület 2010-ben is e két témakör prioritásával szervezte meg rendezvényeit. Ezúton szeretnénk megköszönni a falu lakosságának, civil szervezeteinek és nem utolsó sorban Halász Gábornak, Kotencz Sándornak, a Szegedi családnak, Zrínyiné Erzsikének rendezvényeink támogatását. A gyermeknap alkalmából júniusban mintegy 60 alsós és néhány élénk magaviseletű felsős látogatott el hozzánk a Bello tanyára, ahol a közreműködő társszervezetek segítségével igyekeztünk játékosan környezettudatos, egészséges életre nevelni az ifjúságot. Segítségünkre voltak a Kecskeméti Tűzoltók, a Zöldernyő Klub, az Izsáki Kézműves Egyesület, és a Kiskunsági Nemzeti Park nevelője és nem utolsó sorban a ballószögi buszsofőrök és Marika néni, a Gábor tanya tulajdonosa. Így a gyerekeknek igazán változatos élményben lehetett részük. Volt buszozás, gyalogtúra, állatsimogatás, lovaskocsikázás, antik és modern tűzoltóautó mustra, a fecskevédelmi program megismerése, gyógynövényekkel való ismerkedés, bio-étel kóstoló és házi pakolások, kenceficék kipróbálása, sárkánybábuk készítése és röptetése, focizás, sakkozás, tűzoltó fecskendő alatti lubickolás. Nagy sikert aratott Dieter bácsi Drót DÍnójának bömbölésmentes simogató versenye és az egyesületünk specialitása a mézes, mazsolás, narancsos, citromos tea. Ez évben augusztus 14-én rendeztük meg az immár hagyományos Tájfutó versenyünket, ahol a győztesek ismét szép serlegekhez jutottak. A napot ismét Tibi Bácsi bográcsgulyásával koronáztuk meg, amely a résztvevő sportolóknak dukált. Augusztus 21-én rendeztük meg ismét, a Nemzetiségek Találkozóját, melynek célja az egyesületek együttműködésének elősegítése, a hagyományőrző tevékenység megismertetése a lakossággal. Ezúttal Madarasról, Kelebiáról, Bácsalmásról, Kunbajáról és Kecskemétről jöttek hagyományőrző egyesületek. A gombosi Arany János egyesületet idén azért nem hívtuk meg, hiszen ők kéthéttel később szeptember 11-ére is hívatalosak voltak, mint a testvértelepülés képviselői. A nyilvános közgyűlésen 150 fő meghívott egyesületi tag vett részt, akik kóstolót adtak hagyományőrzésük mikéntjéből. Szép számmal vettek részt, a faluból és a környékről is látogatók a nyilvános közgyűlésen, akik közül azóta sokan csatlakoztak is hozzánk. A 35 tagú harmonika zenekar, a fős kórusok, tánccsoportok, hegedűs és citera zenekarok, színjátszók és prózamondók, a kóstolóként kínált bácsalmási sváb kuglóf, a ballószögi németek grill pecsenyéjével bolondított német krumpli saláta, az erdélyiek káposztás húsa és nem utolsó sorban Margó asszony hagyományos lángosa igen nagy sikert aratott mind a meghívottak, mind a látogatók körében. Nagy büszkeséggel töltötte el szívünket, hogy a múlt évben a Nemzetiségek Találkozójára általunk meghívott gombosi Arany János Egyesület, ez évben, mint testvértelepülés képviselője nyert meghívást az önkormányzat részéről. Egyesületünk kis meglepetéssel, gyermekcsapatunk ötperces előadásával, és az egyesület toborzó nótájával fogadta a magas rangú vendégeket szeptember 11-én a faluház előtti közösségi tér átadásán. Sajnos ez évben az ingyenes természet- és ismeretterjesztő film vetítését és a nagylátogatottságnak örvendő hagyományosan évente megrendezendő Zöldkonferenciánkat más településen kellett megrendeznünk, mivel a faluház tulajdonosváltása nem tette lehetővé számunkra annak használatát. Jövőre remélem sikerül közösségi összefogással megoldást találni, hogy a ballószögiek is élvezhessék az előadásokat. Egyesületünk 14 térségi egyesülettel kötött együttműködési szerződést. Két ballószögi tagunk az egyesület támogatásával felsőfokú civilmenedzser oklevelet szerzett, egy hetényegyházi tagunk pedig a napokban lett Uniós pályázatírói oklevél birtokosa. Az egyesületek közötti megállapodások nem csak papíron vannak, hanem valós tevékenységen alapulnak. Rendszeresen segítjük egymást szakmailag és természetesen fizikailag is, ami jó alkalom egy kis bográcsozáshoz és baráti beszélgetésekhez is. Legutóbb a Waldorf Egyesületnél voltunk segíteni, hamarosan ők jönnek hozzánk, más egyesületek képviselőivel együtt. Ebben az a jó, hogy tagjaink megtalálják a magukhoz hasonló embereket, több helyre eljutnak, és mindez alatt hasznosat cselekednek. Decemberben szerettük volna a Zentai (Vajdaság) Hagyományőrzőket vendégül látni, akik népi Betlehemi bemutatóval készültek, de sajnos most sem sikerült a faluház használatára engedélyt kapnunk, pedig a műsor színvonalas, hiszen évek óta Budapesten a Vörösmarty téren léptek fel vele. No de nincs okunk a búslakodásra, előttünk az új év, ami minden bizonnyal még sikeresebb lesz, mint az idei.. Amennyiben sokrétű tevékenységünk felkeltette érdeklődését, szeretettel várjuk közöttünk, akár mint tag, önkéntes, vagy látogató. Ötleteiket, javaslataikat várjuk. Készítsünk együtt jövő évi programot, amelyben Ön is megtalálja a helyét. Jelentkezni a 06/76/ vagy a 06/ telefonon, vagy a címen lehet. Ezúton kívánunk mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Sikeres Boldog Újesztendőt. Csincsáné Papp Zsuzsanna elnök augusztus Tájfutó Verseny győztesei szeptember 11, Testvérfalu képviselőinek fogadása augusztus Nemzetiségek Találkozója október 16. A Waldorf Egyesületnél - 2 -

3 Hali-hó hali-hó a Dínónál csudajó. Természetet őrzünk, védünk, jöjj hát Te is, gyere hát. Védd az erdőt, védd a fát, a nemzeti hagyományt. Kora reggel pacsirta szól süni család sündörög. A Dínó Egyesület Toborzó Dala Barátunk a fürge kis ürge búbos banka, kisvöcsök. Kerek erdő az otthona gyíkocskának, békának. Itt pompázik, a sok-sok virág árvalányhaj, naprózsa. Sárga rigó, cinke, veréb, fülesbagoly itt lakik. Szökken a sáska, röppen a fecske, fényes napunk mosolyog Együtt élünk, együtt halunk, Bács-Kiskun az otthonunk. Akárhova visz a sorsunk, mindig haza találunk. Hali-hó hali-hó a Dínónál csudajó. SZENTESTÉN rendhagyó angyal-hópehely-dalárda Karnagy a Tél: három, és!... Áldott Szentestén! Angyal lakik minden hópehelyben. Églő remény. Éneklő-kántáló Angyalka, hisz! Gyermekkorunk Szentestéire úgy emlékszünk, szánkózunk-korcsolyázunk-síelünk vissza, hogy! Mindig de mindig havazott, ugyebár. Mesés, nagy, bolyhos pihe-pelyhekben hullt a hó. Egyre csak hullt, hullt az áldott szülőföld felett, még akkor is, amikor! Nem hullt, na, ugye, ugye, de! Szentestén Angyalka lakik minden hópehelyben. Parányi, szép, berendezett, fehér szobácskában parányi-szép fehér Angyalocska kukucskál ki a parányi ablakocskán, a parányi függöny mögül kereszténységünk legnagyobb, legközkedveltebb, legcsaládiasabb ünnepén, és! Integet. Jézus Krisztus születése napján. Minden csodás hópehelyben egy-egy Angyalka örvendez, hirdeti a betlehemi csodát szívünkben Zizzenve aláhulló bolyhos, kis pehely, ha nagyító alá hópehelyezzük nagyobb lesz az Angyal benne. Mikroszkóp alatt? A Hubble űrtávcső már életnagyságúvá fehéríti. Hó-menyasszony-színű, gyönyörűséges Angyalnak. Mindenik ember-nagyságú, mint! A kisgyerekek anyukái-édesanyukái, amilyenek voltak, példaképpen: menyasszony korukban. Minő szépségesen. Rétegről rétegre, kelmésen, szűz hóra hull a hó slájeres-puhán, selymesen. Parányi pehelyminták az egek egéből hull, sűrűn, mint! A fehér álom, visszatérő emlék gyanánt. A Kisded születése napján. Áldott állapot útján. A születés Születésekor, mely! Mennyeien angyali öröm minden kereszténynek, minden keresztény Édesanyukának, földi Édesangyalkának Elsősorban is: fogyatkozó hazánkban, mert! Köztudottan fogy a magyar, egyre fogy. Évente több mint negyvenezerrel. S.O.S!... Mentsétek meg lelkeinket, Szent István-hazánkat, hogy! El ne süllyedjen, el ne vesszen e nemzet. Földi Angyalok! Édesanyák! Leendő Édesanyák! Édesangyalkák! Édesapák Hajrá Magyarország! Minden egyes születő földi halandó gyermek: kisded. Csecsemőélet-kozmosz. Még akkor is, ha! A nagy K betű csak egy Kisdedet illet. Születésnapok fényében Hajrá, Magyarország! Hisz! A szülés túl a fájdalom gyötrelmein a legnemesebb csoda. Ősóceán-magzatvíz-csoda. Az Élet legértelmesebb értelme Embrionális univerzum. A fajfenntartás egyetlen hatalma. Egyetemes fénye. Hópehely-fény. Fényre fény. Díszes karácsonyfa-fény. Mikulásjárás után.(közszájon forgott: mi a különbség a Mikulás és a Télapó között? A Mikulás teológiát, a Télapó pártegyetemet végzett.) Mennyből az angyal Szentestén Angyalka lakik, dallanó Angyalka minden egyes, szívmelegséget árasztó-áramoltató, hideg hópehelyben, mely! Nem is hideg, hanem! Forró Parányi hőkristály-rácsozat-kályhácska. Hidegen süt forróságot. Szív szelíden. Lázas Naprendszer fuvallat árad belőle a földre. Szálldosó csodálat. Hópehely-dalárda. Angyali örömhír: Kisded született. Háromkirályok útra fel! Szentestén Angyalka lakik minden hópehelyben. Mikor pedig a Karácsony fekete, hitünk, szeretetünk legyen olyan, hogy! Mindenkit, kivétel nélkül hópelyhesítsen. Kórusosan - dalárdásan, Kodályosan. Kántálósan. Családias melegen. Ajándékozókat, megajándékozottakat ünneplő hittel. Adakozzunk hát, főleg a szegényeknek, és! A szegény hitüeknek... KRISZTUSI SZERETET avagy Ökölnyi csoda (Alkalmi versezet a közjóért közhely-esen a Kisded születésnapjára.) Karácsonyi egekből Hulló csillag-pelyhek Legdrágább ajándék Maga a Szeretet, Mert! Nem lehet megvenni, Neki nincsen ára. Emberség, hit rőt pehely Isten ajándéka. Szegény az olyan Lélek, Akinek nincs pénze, lám! Kinek csak ez vagyon, Az! Sokkal szegényebb. Példakép-tanítás ez, Észbe szívlelendő. Karácsony Szent Estéjén Lelkekből eredő. Még akkor is, ha ez a Nap netán-tán fekete, Fehérre festi a vér Hószínű zenéje. Piros hóból lesz így Fehér emberségesen, Szív-égbolt alatt csoda: Valóság. Mesékben A legnagyobb földi jó Ökölnyi nagyságra, de! Benne dobog a világ Ezeregy csodája. Hisz! Minden Csoda itt Lüktet: keblek kebelében. Az irigység sátáni. Hadakozz ellene. Nem különben Öröm zeng szívünkben, zizzen-dallan. Születés-számnövekvően. Ó, remények Reménye! Dallanjon hát Ballószögön, Ballószögön innen és túl, hogy hát, sejhde: KRISZTUS URUNKNAK ÁLDOTT SZÜLETÉSÉN Karnagy a tél, vezényeljen Szentestéken mindörökké. Örökkön-örökké. Ámen Karácsonyi egekből Hulló csillag-pelyhek Legnemesebb ajándék A KRISZTUSI SZERETET. DeJó

4 I s k o l a i H í r e k V e n d é g e k e t f o g a d t u n k Iskolánk volt vendéglátója annak a Márton-napi versenynek, melyen a helvéciai, kunpeszéri, ladánybenei, szentkirályi, kadafalvi és ballószögi diákok mérhették össze német nyelvtudásukat. Iskolánk két csapattal vett részt ebben a küzdelemben. A versenyfeladatok között volt Márton-napi totó, activity, íz-próba nyelvtani teszt. Minden csapat egy jelenettel is készült. Természetesen mindez német nyelven. A IV. helyezést elért csapatunk tagjai: Szalai Ferenc 8.o, Szalai Viktória 7.o, Varga Zita 6.o, Barát Konrád 5. osztályos tanulók. A dobogós II. helyezést pedig Boros Bence 8.o, Hajagos Anna 7.o, Veszelovszki Dorina 6.o, és Nyúl József 5. osztályos tanulók szerezték meg. Felkészítő tanárunk Veres Adrienn nagyon büszke volt mindkét csapatára. Boros Bence 8. osztályos versenyző Novemberben a matematikusok is vendégeket fogadtak. A kisiskolák közötti matematika versenyre Helvécia-Feketeerdő, Helvécia- Wéber Ede, Ladánybene, Ágasegyháza, Szentkirály, Jakabszállás és Ballószög iskolái küldték el legjobb versenyzőiket. Évfolyamonként egy-egy tanuló képviselhette az iskolát. Nem volt könnyű a választás, hiszen iskolánkban is sok tehetséges tanuló szeretné megmutatni minden évben mennyit fejlődött a tanulmányai terén. Iskolánkat a mostani megmérettetésen Barát Konrád 5. osztályos, Varga Zita 6. osztályos, Kovács Zsolt 7. osztályos és Antal Zsolt 8. osztályos tanuló képviselte. Tanáruk,Villányi Erika nagy büszkeségére az első helyezettnek járó díjat Antal Zsolt 8. osztályos tanulónak adhattuk át. A dobogós harmadik helyezés is a miénk lett, amit Barát Konrád 5. osztályos tanuló szerzett meg. V e n d é g s é g be h í v t u k a z o v i s ok at i s Hagyományainkhoz híven idén is játékos foglalkozásra hívtuk a leendő első osztályosokat. Katalin-napján november 25-én az iskolába a gyerekek szüleikkel együtt érkeztek, ahova az óvó nénik is elkísérték őket. A negyedikesek már az aulában kézen fogták az új kispajtásokat és mutatták nekik az utat. A bemutatkozás után a szülőket kötetlen beszélgetésre hívta az iskola igazgatónője Kovácsné Király Erika. Itt tehették fel kérdéseiket a szülők és tájékozódhattak az intézményben folyó munkáról. Ezalatt a gyerekek a tanító nénikkel játszottak, énekeltek, nyomdáztak. Minden résztvevő egy videó anyagot vihetett haza az iskola életéről, amihez a DVD borítót a gyerekek készíthették el. RUHAOSZTÁS A FALUHÁZBAN December 23-án (Csütörtök) 8-11-ig A rászorulóknak ruhaosztás lesz! A ruháknak zsákot nem tudunk biztosítani! Ötödik éve sikeresen pályázik Ballószög Község Önkormányzata a Gyermekétkeztetési Alapítvány által meghirdetett EU Élelmiszersegély programra. Ebben az évben 50 q tartós élelmiszert osztottunk szét 110 család részére. Köszönjük a lakosság ruha és egyéb adományait, amit 2010-ben adtak a Családsegítő Szolgálatnak. Bízunk benne, hogy a jövőben is gondolnak ránk és adományaikkal segítik a községben élő rászoruló családokat. Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új évet kíván: Sebestyén Tünde, Szalai Ildikó és Tóth Andrea családgodozók Még egyszer a döbbenetről Múltkori írásom alaposan kiverte a biztosítékot a Jobbik helyi szervezetének vezetőjénél. Azt állítja, hogy megaláztam és bűnözőnek állítottam be tíz embert. Én ilyet fél szóval sem tettem. Olvassák el újra az előző cikket. Nem gyanúsítok senkit. Feltettem magamnak egy logikusnak tűnő kérdést. Kérdés volt. És egy talán. Nem állítás. Ugye? A Jobbikos vezetővel ellentétben, szerintem nem én vagyok az okozója annak, hogy kialakult az a csúnya helyzet, hogy néhányan esetleg kényelmetlenül érzik magukat, hanem az aki megpróbált megvásárolni, vagy kelepcébe csalni. Úgy gondolom, hogy a volt képviselőjelöltek minden bizonnyal becsületes emberek, akik kiérdemlik a köz megbecsülését. Ha közülük bárki úgy érzi, hogy előző írásom reá nézve alaptalanul bántó volt, tőle-tőlük elnézést kérek, és itt nyilvánosan megkövetem őket, mint ahogyan megtettem a novemberi testületi ülésen is. Van azonban egy, legalább egy ember, akire nem vonatkozik. Mivel ezen lap hasábjainak befogadóképessége véges, nem szándékozom többször írásommal elvenni a helyet más fontos, érdeklődésre érdemes hírtől. Tisztelettel: Szabó Gábor KARÁCSONYI AJÁNDÉKUTALVÁNY AKCIÓ A MAKÁNY MASSZÁZS-SZALONBAN 5 alkalmas frissítő, vagy talpmasszázs utalvány vásárlása esetén + 1 ajándék! 10 alkalmas alakformáló cellulitmasszázs utalvány vásárlása esetén + 2 ajándék! További akciókról érdeklődni +36/ Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és boldog újesztendőt kívánok minden kedves régi és leendő vendégemnek! Makányné Andi

5 G A Z D A H Í R E K Az agrár-környezetgazdálkodási támogatási rendelet módosítása A vidékfejlesztési miniszter 35/2010. (XI. 30.) VM rendelete szól az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet módosításáról, amelynek legfontosabb rendelkezései a következőek: A gazdálkodási napló (web-gn) elektronikusan rögzítendő adatait első alkalommal december 10-ig kell benyújtania Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz, az általa működtetett elektronikus felületen keresztül. A kötelezően feltöltendő adattartalmat az ÚMVP IH 22/2010. (IV. 13) közleménye tartalmazza. A továbbiakban az adatfeltöltésre változatlanul minden év szeptember 1. és november 30. között van lehetőség. A gazdálkodási naplóval egyidőben a 2009/2010. gazdálkodási évre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási terv adattartalmát is be kell nyújtani. A gazdálkodási napló papíralapon történő benyújtása nem felel meg a 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 18. (7) pontjában előírt kötelezettség betartásának. A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet, továbbá a jogutódlás bejelentését a kötelezettség átvevőjének elektronikus úton kell benyújtaniaz MVHhoz. A kötelezettség átvevője által elektronikusan benyújtott kérelem egy kinyomtatott példányát a kötelezettséget átadó és a kötelezettséget átvállalni kívánó - jogutódlás bejelentésekor a támogatott ügyfél elhalálozása esete kivételével - együttes aláírásával ellátva kell benyújtani a kötelezettségátadást kérelmező lakhelye vagy székhelye szerinti illetékes MVH kirendeltségre. A kötelezettségátadására vonatkozó kérelem beadásának a határideje a) a2010/2011., azaz a második gazdálkodási év vonatkozásában ; b) a 2011/2012., azaz a harmadik gazdálkodási év vonatkozásában: ; c) a 2012/2013., azaz a negyedik gazdálkodási év vonatkozásában: ; d) a 2013/2014., azaz az ötödik gazdálkodási év vonatkozásában: A teljes kérelem visszavonás, a teljes célprogram visszavonás, valamint a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület visszavonás iránti kérelmet - a támogatott ügyfél elhalálozása esete kivételével - elektronikus úton kell benyújtani az MVH-hoz. A támogatott elhalálozása esetén a fenti kérelmeket postai úton, az MVH által rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani a támogatásra jogosult székhelye vagy lakhelye szerinti illetékes megyei MVH kirendeltségére. A támogatási időszak folyamán jogutódlás esete kivételével a visszavonásra vonatkozó kérelem beadási határidők az alábbiak: a) a 2010/2011., azaz a második gazdálkodási év vonatkozásában: ; b) a 2011/2012., azaz a harmadik gazdálkodási év vonatkozásában: ; c) a 2012/2013., azaz a negyedik gazdálkodási év vonatkozásában: ; d) a 2013/2014., azaz az ötödik gazdálkodási év vonatkozásában: Bejelentett vis maior esemény bekövetkezésekor a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület visszavonása iránti kérelmet az adott gazdálkodási évre vonatkozóan az adott évre vonatkozó egységes kérelem benyújtási időszak végéig kell elektronikusan benyújtani az MVH-hoz. Amennyiben egy kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vonatkozásában vis maior körülmény miatt legalább három gazdálkodási évben nem valósul meg a célprogram előírásai szerinti hasznosítás, úgy a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület a célprogramból az adott célprogram támogatási időszakának lejáratáig kizárásra kerül a területre addig felvett támogatási összeg visszafizetési kötelezettsége nélkül. Haláleset miatti vis maior bejelentéskor, ha a jogutód az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vonatkozásában a kötelezettségeket megszakítás nélkül teljesíti, az a célprogram előírásai szerinti hasznosításnak minősül. Az integrált gyümölcs- és szőlőtermesztés célprogram, az ökológiai gyümölcsés szőlőtermesztés célprogram és a hagyományos gyümölcstermesztés célprogram esetében a madárodúkat az ültetvény területén vagy az ültetvény közvetlen környezetében kell elhelyezni, és a támogatási időszak alatt folyamatosan fenntartani a szélső soroktól legfeljebb 100 m-es távolságban, az adott területen előforduló madárfaj számára megfelelő térbeli elrendezésben úgy, hogy a madárodúk funkciójukat betölthessék. A gyepgazdálkodási agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport, a természetes vizes élőhelyek mocsarak, zsombékok, sásos területek gondozása célprogram és a vizes élőhelyek létrehozása és kezelése célprogram előírásai esetében meghatározott legeltetési sűrűség számításakor a ténylegesen a területen legeltetett állatok állategységben meghatározott értékét kell elosztani a legeltetett terület nagyságával. Összeállította: Agócs Bernadett ÚMVP tanácsadó Tel: 30/

6 Ó v o d a i H í r e k Október 15-én a nagy- és középső csoportosainkkal a kecskeméti Arborétumba látogattunk el. Az idő nekünk kedveskedett: mosolygós napsütésben sétáltunk, színpompás fákat, bokrokat láttunk, meghallgattuk a madarak beszédét, csicsergését. Beszívtuk a friss, tiszta levegőt. A jóleső séta lezárásaként finom gyümölccsel kedveskedtünk óvodásainknak. Természetesen játszótéren is jártunk, ahol kedvükre hintázhattak, csúszdázhattak gyermekeink. November 13-án szerveztük meg óvodabálunkat. Megnyitó beszédet mondott Kovácsné Szél Emma óvodavezetőnk, illetve Bárdonné dr. Benda Mónika jegyzőasszony. Idén a nyitótáncot a Kurázsi táncegyüttes és zenekara tette felejthetetlenné. Ezúton is köszönjük Trencsényi- Csiha Tímea szülő odaadó munkáját. Köszönetünket fejezzük ki a sok segítségért a ballószögi önkormányzatnak, a Szülői Szervezetnek, Balogh Károly Úrnak, Nyúl József Jenőnek, Halász Gábornak, Oláh Istvánnak, Kothencz Sándornak, Somogyi Lajosnak, Jakab Zoltánnénak, és nem utolsó sorban a megjelent kedves vendégeinknek is köszönettel tartozunk. A befolyt összegből elsősorban karácsonyi ajándékokat vásárolunk gyermekeinknek. A bálról készült fotók megtekinthetők a internetes oldal Képtár címszó alatt. November 25-én a leendő kisiskolásaink, szüleik, óvodavezetőnk és az óvó nénik is ellátogattak a helyi általános iskolába. Megismerkedhettek leendő tanító nénijükkel, Irénke nénivel, aki kedves játékokkal fogadta őket. Az adventi készülődés jegyében december 1-jén a Karácsonyi, december 2-án a Csillagszem Óvodában tartottunk családi délutánt, ahol Schal Ildikó óvó néni a Medve, a róka és a bödön vaj meséjével kedveskedett a gyermekeknek és szüleiknek. A délután lezárásaként mindenki a saját kezűleg készített kis ajándékait vihette haza. December 3-án Dóbiás Péter és együttese látogatott hozzánk, s hozta el zenéjével az ünnepi hangulatot. Minden kisgyermek örömére december 7-én érkezik óvodánkba a Mikulás. Óvodásaink versekkel és szebbnél szebb énekkel várja Őt. December 16-án, illetve 17-én tartjuk óvodánkban karácsonyi ünnepségünket. Az óvoda dolgozói ezúton kívánnak minden kedves ballószögi lakosnak áldott ünnepeket! Gallóné Farkas Éva M e g d öbbe n t ő s í r g ya l á z á s! november 25-én meglátogattam az Édesapám sírját. Egy földkupacot találtam rajta, a tetején vázával és körbe rakva virággal. Ezeket leszedve hihetetlen látvány tárult elém. Egy nagy vörös tyúkot temettek bele. Nem tudom leírni mit érzek, fájdalom, düh szomorúság Kívánom annak, aki ezt tette, hogy ő is érezze át azt a fajdalmat, amit én érzek. Egy szomorú felnőtt gyermek, aki halála után is szereti, tiszteli az Édesapját. Ballószög Gyógyszertár Nyitvatartása Hétfő 8.30-tól ig Kedd 8.30-tól ig Szerda 8.30-tól ig Csütörtök 8.30-tól ig Péntek 8.30-tól ig - 6 -

7

8 ÚJ IRÁNY Kiadja: Ballószög Község Önkormányzata; Munkatársak: Agócs Bernadett, Bárdonné Dr. Benda Mónika, Csincsáné Papp Zsuzsanna, Demeter József (DeJó), Gallóné Farkas Éva, Milotayné Tamás Mariann, Szabó Gábor Szerkesztő: Komáromy Zoltán Nyomda: Print 2000 Nyomda Kft. Elérhetőség:

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én megtartott rendkívüli

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2016

EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2016 EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2016 1. Vonatkozó rendelet: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015

EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 1. Vonatkozó rendelet: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 1 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3984/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. április 30-án 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013. (I.31.)

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület évi munkaterve 9. Napirend 2017. évi munkaterv 9. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2017. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve 12. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013.

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2013. ÉV 2013. január 30. (szerda) 1.1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első olvasat) 1.2. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetés

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2015/04. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

35/2010. (XI. 30.) VM 61/2009. (V. 14.) FVM

35/2010. (XI. 30.) VM 61/2009. (V. 14.) FVM 35/2010. (XI. 30.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal JEGYZŐKÖNYV Készült Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 18. napján 8.00 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjának elfogadása

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjának elfogadása Községi Önkormányzat Völcsej 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 15/2015.(IV. 10.) Az ülés napirendi pontjának elfogadása 16/2015.(IV.10.) Falubusz beszerzésére pályázat benyújtása,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Temetkezési szolgáltatási tevékenység fogalmi körét a Ttv. 25. (1) bekezdése határozza meg.

Temetkezési szolgáltatási tevékenység fogalmi körét a Ttv. 25. (1) bekezdése határozza meg. Ócsa Város Képviselő-testületének../2014./.../ önkormányzati rendelete a köz- és felekezeti temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2001./V.2./ önkormányzati rendelet módosításáról Ócsa Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 26-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2008. november 26-i ülésére Tárgy: Kisbusz beszerzése a Kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztése pályázat keretében Az előterjesztést készítette: Ferencz Péter beruházási

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított 10./2000 (X. 19.) számú rendelete A LAKÁSÉPÍTÉS ÉS VÁSÁRLÁS HELYI TÁMOGATÁSÁRÓL

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Hárskút község Önkormányzata. : Hárskút, Fő utca 10. /fax: 06/88/ Jegyzőkönyv

Hárskút község Önkormányzata. : Hárskút, Fő utca 10. /fax: 06/88/ Jegyzőkönyv Hárskút község Önkormányzata : 8442. Hárskút, Fő utca 10. /fax: 06/88/272-916 e-mail: harskutonkor@invitel.hu Jegyzőkönyv Készült Hárskút Község Önkormányzat képviselő-testületi ülésén, 2013. október 10-én,

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013.(IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013.(IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013.(IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A temetőkről és a temetkezésről szóló 4/2009. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Demecser Város Önkormányzatának

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/11 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 29. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2016.01.27.-i ülésére (2. napirendi pont) Tárgy: A 2016. évi munkaterv elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 2-án (csütörtök) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. július 2. Határozat:

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. augusztus 21-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. augusztus 21-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 21-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés a Biztos Kezdet Gyerekház támogatása iránt

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Rendeletek: 10/2014. (XII. 23.) sz. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Részletesebben

A Vas Megyei Közgyűlés május 31-i határozatai. 36/2016. (V. 31.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés május 31-i határozatai. 36/2016. (V. 31.) számú határozat A Vas Megyei Közgyűlés 2016. május 31-i határozatai 36/2016. (V. 31.) számú határozat A Vas Megyei Közgyűlés az ülés tárgysorozatát az alábbiakban állapítja meg: Nyílt ülés keretében tárgyalja: 1. Beszámoló

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkaterve

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkaterve Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve I. 2017. január 25-i képviselő-testületi ülés 1. A 2017. évi fővárosi forrásmegosztás véleményezése 2. Javaslat a

Részletesebben

J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére

J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand. LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.hu KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Előterjesztés. Képviselő-testület évi munkatervéről

Előterjesztés. Képviselő-testület évi munkatervéről Előterjesztés Képviselő-testület 2017. évi munkatervéről 1. előterjesztés száma: 363/2016 2. előterjesztést készítő személy neve: Fritz Gábor 3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Bajtekné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. január 26.-án (hétfőn) 10 órakor Segesd Község Önkormányzata házasságkötő termében megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2014. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V VÁRBALOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. június 30-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Várbalog Község Önkormányzata

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Javaslat a 2015.évi nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok meghatározására. polgármester x egyszerű x nyílt ülés x Fejlesztési Bizottság

Javaslat a 2015.évi nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok meghatározására. polgármester x egyszerű x nyílt ülés x Fejlesztési Bizottság 122/2015. SZ. ELŐTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA Javaslat a 2015.évi nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok meghatározására 1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont):

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 137-3/2015. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs,

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 21-én (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2014. 1/10 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2014. január 30. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29 én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komlói Köztemető fejlesztése, valamint a köztemetőkről és a temetkezés

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 30-án (csütörtök) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 30.

Részletesebben

19. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA ... 13/2013. (X.22.) számú rendelet A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

19. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA ... 13/2013. (X.22.) számú rendelet A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 22. napján megtartott soron kívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből... RENDELETEK MUTATÓJA 13/2013.

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Zákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 20/2004/XII.1./ önkormányzati rendelete Az 5/2007(IV.17.), a 7/2008(IV.29.) a 12/2010.(XII.31.) és az 1/2011.(I.12.) rendeletekkel módosított, a temetőkről

Részletesebben

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek:

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek: B e s z á m o l ó Mágocs Város Képviselő-testületének 2016. augusztus 16-i ülésére. Tárgy: Tájékoztató a két ülés közötti időben történt eseményekről, tett intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2014. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 18-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

Decs nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ÜLÉSTERVE. - a nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet

Decs nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ÜLÉSTERVE. - a nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet Január 29. Decs nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ÜLÉSTERVE - a nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet I. forduló megvitatása - a közmeghallgatás

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Egységes szerkezetbe a 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelettel Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

2011. április 7-i ülésére

2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a dombóvári kisebbségi önkormányzatok részére elkülönített támogatási

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének évi ülésterve. Általános rendelkezések

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének évi ülésterve. Általános rendelkezések Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve I. Általános rendelkezések A képviselő-testületi ülések általában a Községháza épületében kerülnek megtartásra. Más helyszín esetén

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben