K A R Á C S O N Y I Ü N N E P S É G

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K A R Á C S O N Y I Ü N N E P S É G"

Átírás

1 ÚJ IRÁNY K A R Á C S O N Y I Ü N N E P S É G Tisztelt Polgáraink! Ballószög Község Önkormányzatának Képviselő- testülete ezúton kíván Önöknek és hozzátartozóiknak Örömökben gazdag, békés karácsonyt és boldog új évet! Tisztelettel és szeretettel hívunk mindenkit december 23-án 17 órai kezdettel a Faluházban tartandó közös karácsonyi ünnepségre. Ö n k o r m á n y z a t i H í r e k Tisztelt Lakosok! Jelen lapszámban Ballószög Község Önkormányzata Képviselő-testülete november 25-én megtartott nyilvános üléséről tájékozatom Önöket. Beszámoló a község közrend-közbiztonsági helyzetéről. A képviselő-testület elfogadta a Kecskeméti Rendőrkapitányság által készített beszámolót, mely a települést a közbiztonsági és közlekedési szempontból a kevésbé veszélyeztetett települések közé sorolta, zsáktelepülésszerű elhelyezkedéséből is következően. Továbbra is egy fő körzeti megbízott biztosítja a településen a közvetlen rendőri jelenlétet, Szentesi Imre r. ftőrm. személyében. A beszámoló kihangsúlyozta az együttműködés, a folyamatos kapcsolattartás, konkrét esemény kapcsán a haladéktalan jelzés szükségességét a rendőrség, a településen jelen lévő polgárőrség, az önkormányzat, az intézmények között. A rendőrségi beszámolót a testületi ülés alkalmával Takács Attila körzeti megbízott vezető, valamint Stix Attila mb. vezető ismertette. A beszámolót teljes egészében a település honlapján olvashatják. A szociális gondoskodást nyújtó szolgáltatások térítési díjáról szóló helyi rendelet módosítása. Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulási Tanács a Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ által biztosított szociális étkeztetés alapszolgáltatás intézményi térítési díjának módosításáról döntött, melyet a képviselő-testület is elfogadott a helyi rendelet módosításával. Így a szociális étkezés díja december 1-től 400 Ft/nap/adag. Továbbá a Társulási Tanács a Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ által biztosított támogató szolgálat alapszolgáltatás intézményi térítési díját is módosította, mely szintén elfogadásra került a helyi testület, mint fenntartó által. Ennek értelmében december 1-től a személyi segítés térítésmentes az azt igénylők számára, csak a kilométer díjat kell megfizetni, melynek összege:10 Ft/km. A helyi temető üzemeltetésére vonatkozó közszolgálati szerződés elfogadása. A Pénzügyi Bizottság helyszíni bejárást tartott a helyi köztemetőben, majd azt követően közös tanácskozáson dolgozta ki az új szerződés feltételeit, a jelenlegi szolgáltató bevonásával. A képviselő-testület az előterjesztett közszolgáltatási szerződés tervezetet elfogadta és további 5 évre szóló időszakra az üzemeltetésére vonatkozó ajánlata alapján a Jóindulat Kft-t mondta ki üzemeltetőnek. A szerződésben többek között a felek megfogalmazták a temetőre vonatkozó fejlesztési feladatokat is, melynek értelmében a következő öt évben az üzemeltető vállalkozás minimum nettó Ft fejlesztést végez az önkormányzattal történő egyeztetést alapján, a szerződésben nevesített területeken. A helyi temetőről és temetkezésről szóló rendelet felülvizsgálata. A Képviselő-testület a kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésével egyidejűleg felülvizsgálta tárgykörben hatályos helyi rendeletet is,a következő 5 éves időszakra a megkötendő szerződéssel összhangban, figyelembe véve a szolgáltató javaslatait, illetőleg a környező településeken alkalmazott díjakat. Ennek eredményeképp a képviselő-testület elfogadta a temetőkről és temetkezésről szóló helyi önkormányzati rendeletet, annak mellékleteként a december 1-től alkalmazandó díjtételeit. A díjtételek a következők: egyes sírhely (sírkert) 8000 Ft, kettős sírhely Ft, sírbolt (kripta) Ft. Újraváltás díja: 25 év letelte után a mindenkori infláció figyelembe vételével, 25 éven belüli rátemetés esetén a jelenlegi temetési helyek díjának az idő szerinti százaléka. Temetői létesítmények használati díja:5000 Ft. Síremlék beszállítási díja: 6000 Ft. A díjtételek az ÁFA-t tartalmazzák. Védőnői szolgálat további működése A Területi Védőnői Szolgálat Vezetőjének megkeresése alapján a településen működő védőnői szolgálat keretében történő feladat ellátási nehézségek, a helyi védőnő leterheltsége miatt felmerült a védőnői szolgálat ellátása során a feladatmegosztás, Helvécia település bevonásával, illetőleg egy új körzet kialakításának a lehetősége. Egyenlőre további adatok begyűjtése, a finanszírozás feltételeinek tisztázása szükséges a döntés meghozatalához, így a testület a kérdésben való végleges döntést elnapolta. Helyi tűzoltó szertár létesítése. A Ballószögi Önkéntes Tűzoltó Egyesület működésének, szervezetének jövőbeni fejlesztéséhez szükséges, az egyesület székhelyéül illetőleg tevékenységének bázisául szolgáló, többfunkciós épület kialakítására elkészült tervezet a testület előtt ismertetésre került. A polgármesteri hivatal hátsó udvarában ezáltal egy épületben kerülne megoldásra a tűzoltóautó, eszközök, egyéb ingóságok megfelelő tárolása, szociális helyiségek kialakítása. A tervezethez csatolt költségvetés közel 30 milliós Ft-os beruházást jelentene az egyesület számára, amelyre saját erőből, az önkormányzat teljes anyagi támogatása nélkül nem képes. A testület úgy döntött, egyenlőre a bázis felépítését nem támogatja, tekintettel arra, hogy kötelező feladatainak megfinanszírozása is nehézkes, ilyen célra elkülöníthető és rendelkezésre álló forrása nincs. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által ígért tűzoltóautót megszerzését, illetőleg annak átalakítását a tényleges tűzoltó funkció biztosítása végett viszont támogatja, a helyi egyesület újjászervezése érdekében tett első lépésként az önkormányzat részéről.(...)

2 Képviselő-testületi hozzájárulás a polgármester további jogviszonyához. A képviselő-testület Katona Imre polgármester kérelmére hozzájárult ahhoz, hogy a főállású polgármesteri jogviszony mellett, az erre irányuló polgármesteri nyilatkozatban megjelölt cég vezető tisztségviselőjeként tevékenykedjen. Egyéb napirendekközött elfogadásra kerület az intézmények által javasolt személyek közalkalmazotti, köztisztviselői kitüntető címeinek adományozása. Az elismerések átadására az éves KÖZÉRT rendezvényen kerül sor, a személyek megnevezésére következő lapszámban írunk. A testület elfogadta a ballószögi Hagyományőrző Népdalkör Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás tervezetet. A Helvécia-Ballószög Közoktatási Intézményi Társulás a TIOP / azonosító számon, Iskolafejlesztés Helvécia és Ballószög községekben című pályázattal Ft összegű vissza nem térítendő támogatásra szerzett jogosultságot. Eszközbeszerzésre Ft szállítói finanszírozású projektelem került meghatározásra a 3 általános iskolai tagintézményben összesen. Az eszközök beszerzése közbeszerzési eljárás lefolytatását vonja maga után, mivel meghaladja a közbeszerzési értékhatárt. A közbeszerzést lebonyolító cég a testület döntése alapján az Épinber Kft. A testület döntött továbbá az ajánlattételi felhívás és dokumentáció tartalmáról, valamint a meghívásos eljárásban a felhívásra meghívott, leendő ajánlattevőkről is. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer A Képviselő-testület még a múlt ülésén kimondta csatlakozását a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázati rendszeréhez. Ennek következtében a felsőoktatásban részt vevő vagy tanulmányaikat kezdő, szociálisan rászoruló fiatalok ismételten önkormányzati, ennek révén megyei és központi támogatásban, ösztöndíjban részesülhetnek, melyről november 23-ig a Pénzügyi Bizottság döntött, 21 fiatal továbbtanuló támogatásának megállapításával. Következő testületi ülés: A soron következő rendes képviselő-testületi ülés megtartására előreláthatólag december 15-én, szerdán 17 órakor kerül sor. Az önkormányzat működéséről, egyéb híreiről bővebb információ a települési honlapon olvasható. Bárdonné Dr. Benda Mónika Jegyző Környezetvédelem és hagyományőrzés A DÍNÓ Környezet- és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület 2010-ben is e két témakör prioritásával szervezte meg rendezvényeit. Ezúton szeretnénk megköszönni a falu lakosságának, civil szervezeteinek és nem utolsó sorban Halász Gábornak, Kotencz Sándornak, a Szegedi családnak, Zrínyiné Erzsikének rendezvényeink támogatását. A gyermeknap alkalmából júniusban mintegy 60 alsós és néhány élénk magaviseletű felsős látogatott el hozzánk a Bello tanyára, ahol a közreműködő társszervezetek segítségével igyekeztünk játékosan környezettudatos, egészséges életre nevelni az ifjúságot. Segítségünkre voltak a Kecskeméti Tűzoltók, a Zöldernyő Klub, az Izsáki Kézműves Egyesület, és a Kiskunsági Nemzeti Park nevelője és nem utolsó sorban a ballószögi buszsofőrök és Marika néni, a Gábor tanya tulajdonosa. Így a gyerekeknek igazán változatos élményben lehetett részük. Volt buszozás, gyalogtúra, állatsimogatás, lovaskocsikázás, antik és modern tűzoltóautó mustra, a fecskevédelmi program megismerése, gyógynövényekkel való ismerkedés, bio-étel kóstoló és házi pakolások, kenceficék kipróbálása, sárkánybábuk készítése és röptetése, focizás, sakkozás, tűzoltó fecskendő alatti lubickolás. Nagy sikert aratott Dieter bácsi Drót DÍnójának bömbölésmentes simogató versenye és az egyesületünk specialitása a mézes, mazsolás, narancsos, citromos tea. Ez évben augusztus 14-én rendeztük meg az immár hagyományos Tájfutó versenyünket, ahol a győztesek ismét szép serlegekhez jutottak. A napot ismét Tibi Bácsi bográcsgulyásával koronáztuk meg, amely a résztvevő sportolóknak dukált. Augusztus 21-én rendeztük meg ismét, a Nemzetiségek Találkozóját, melynek célja az egyesületek együttműködésének elősegítése, a hagyományőrző tevékenység megismertetése a lakossággal. Ezúttal Madarasról, Kelebiáról, Bácsalmásról, Kunbajáról és Kecskemétről jöttek hagyományőrző egyesületek. A gombosi Arany János egyesületet idén azért nem hívtuk meg, hiszen ők kéthéttel később szeptember 11-ére is hívatalosak voltak, mint a testvértelepülés képviselői. A nyilvános közgyűlésen 150 fő meghívott egyesületi tag vett részt, akik kóstolót adtak hagyományőrzésük mikéntjéből. Szép számmal vettek részt, a faluból és a környékről is látogatók a nyilvános közgyűlésen, akik közül azóta sokan csatlakoztak is hozzánk. A 35 tagú harmonika zenekar, a fős kórusok, tánccsoportok, hegedűs és citera zenekarok, színjátszók és prózamondók, a kóstolóként kínált bácsalmási sváb kuglóf, a ballószögi németek grill pecsenyéjével bolondított német krumpli saláta, az erdélyiek káposztás húsa és nem utolsó sorban Margó asszony hagyományos lángosa igen nagy sikert aratott mind a meghívottak, mind a látogatók körében. Nagy büszkeséggel töltötte el szívünket, hogy a múlt évben a Nemzetiségek Találkozójára általunk meghívott gombosi Arany János Egyesület, ez évben, mint testvértelepülés képviselője nyert meghívást az önkormányzat részéről. Egyesületünk kis meglepetéssel, gyermekcsapatunk ötperces előadásával, és az egyesület toborzó nótájával fogadta a magas rangú vendégeket szeptember 11-én a faluház előtti közösségi tér átadásán. Sajnos ez évben az ingyenes természet- és ismeretterjesztő film vetítését és a nagylátogatottságnak örvendő hagyományosan évente megrendezendő Zöldkonferenciánkat más településen kellett megrendeznünk, mivel a faluház tulajdonosváltása nem tette lehetővé számunkra annak használatát. Jövőre remélem sikerül közösségi összefogással megoldást találni, hogy a ballószögiek is élvezhessék az előadásokat. Egyesületünk 14 térségi egyesülettel kötött együttműködési szerződést. Két ballószögi tagunk az egyesület támogatásával felsőfokú civilmenedzser oklevelet szerzett, egy hetényegyházi tagunk pedig a napokban lett Uniós pályázatírói oklevél birtokosa. Az egyesületek közötti megállapodások nem csak papíron vannak, hanem valós tevékenységen alapulnak. Rendszeresen segítjük egymást szakmailag és természetesen fizikailag is, ami jó alkalom egy kis bográcsozáshoz és baráti beszélgetésekhez is. Legutóbb a Waldorf Egyesületnél voltunk segíteni, hamarosan ők jönnek hozzánk, más egyesületek képviselőivel együtt. Ebben az a jó, hogy tagjaink megtalálják a magukhoz hasonló embereket, több helyre eljutnak, és mindez alatt hasznosat cselekednek. Decemberben szerettük volna a Zentai (Vajdaság) Hagyományőrzőket vendégül látni, akik népi Betlehemi bemutatóval készültek, de sajnos most sem sikerült a faluház használatára engedélyt kapnunk, pedig a műsor színvonalas, hiszen évek óta Budapesten a Vörösmarty téren léptek fel vele. No de nincs okunk a búslakodásra, előttünk az új év, ami minden bizonnyal még sikeresebb lesz, mint az idei.. Amennyiben sokrétű tevékenységünk felkeltette érdeklődését, szeretettel várjuk közöttünk, akár mint tag, önkéntes, vagy látogató. Ötleteiket, javaslataikat várjuk. Készítsünk együtt jövő évi programot, amelyben Ön is megtalálja a helyét. Jelentkezni a 06/76/ vagy a 06/ telefonon, vagy a címen lehet. Ezúton kívánunk mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Sikeres Boldog Újesztendőt. Csincsáné Papp Zsuzsanna elnök augusztus Tájfutó Verseny győztesei szeptember 11, Testvérfalu képviselőinek fogadása augusztus Nemzetiségek Találkozója október 16. A Waldorf Egyesületnél - 2 -

3 Hali-hó hali-hó a Dínónál csudajó. Természetet őrzünk, védünk, jöjj hát Te is, gyere hát. Védd az erdőt, védd a fát, a nemzeti hagyományt. Kora reggel pacsirta szól süni család sündörög. A Dínó Egyesület Toborzó Dala Barátunk a fürge kis ürge búbos banka, kisvöcsök. Kerek erdő az otthona gyíkocskának, békának. Itt pompázik, a sok-sok virág árvalányhaj, naprózsa. Sárga rigó, cinke, veréb, fülesbagoly itt lakik. Szökken a sáska, röppen a fecske, fényes napunk mosolyog Együtt élünk, együtt halunk, Bács-Kiskun az otthonunk. Akárhova visz a sorsunk, mindig haza találunk. Hali-hó hali-hó a Dínónál csudajó. SZENTESTÉN rendhagyó angyal-hópehely-dalárda Karnagy a Tél: három, és!... Áldott Szentestén! Angyal lakik minden hópehelyben. Églő remény. Éneklő-kántáló Angyalka, hisz! Gyermekkorunk Szentestéire úgy emlékszünk, szánkózunk-korcsolyázunk-síelünk vissza, hogy! Mindig de mindig havazott, ugyebár. Mesés, nagy, bolyhos pihe-pelyhekben hullt a hó. Egyre csak hullt, hullt az áldott szülőföld felett, még akkor is, amikor! Nem hullt, na, ugye, ugye, de! Szentestén Angyalka lakik minden hópehelyben. Parányi, szép, berendezett, fehér szobácskában parányi-szép fehér Angyalocska kukucskál ki a parányi ablakocskán, a parányi függöny mögül kereszténységünk legnagyobb, legközkedveltebb, legcsaládiasabb ünnepén, és! Integet. Jézus Krisztus születése napján. Minden csodás hópehelyben egy-egy Angyalka örvendez, hirdeti a betlehemi csodát szívünkben Zizzenve aláhulló bolyhos, kis pehely, ha nagyító alá hópehelyezzük nagyobb lesz az Angyal benne. Mikroszkóp alatt? A Hubble űrtávcső már életnagyságúvá fehéríti. Hó-menyasszony-színű, gyönyörűséges Angyalnak. Mindenik ember-nagyságú, mint! A kisgyerekek anyukái-édesanyukái, amilyenek voltak, példaképpen: menyasszony korukban. Minő szépségesen. Rétegről rétegre, kelmésen, szűz hóra hull a hó slájeres-puhán, selymesen. Parányi pehelyminták az egek egéből hull, sűrűn, mint! A fehér álom, visszatérő emlék gyanánt. A Kisded születése napján. Áldott állapot útján. A születés Születésekor, mely! Mennyeien angyali öröm minden kereszténynek, minden keresztény Édesanyukának, földi Édesangyalkának Elsősorban is: fogyatkozó hazánkban, mert! Köztudottan fogy a magyar, egyre fogy. Évente több mint negyvenezerrel. S.O.S!... Mentsétek meg lelkeinket, Szent István-hazánkat, hogy! El ne süllyedjen, el ne vesszen e nemzet. Földi Angyalok! Édesanyák! Leendő Édesanyák! Édesangyalkák! Édesapák Hajrá Magyarország! Minden egyes születő földi halandó gyermek: kisded. Csecsemőélet-kozmosz. Még akkor is, ha! A nagy K betű csak egy Kisdedet illet. Születésnapok fényében Hajrá, Magyarország! Hisz! A szülés túl a fájdalom gyötrelmein a legnemesebb csoda. Ősóceán-magzatvíz-csoda. Az Élet legértelmesebb értelme Embrionális univerzum. A fajfenntartás egyetlen hatalma. Egyetemes fénye. Hópehely-fény. Fényre fény. Díszes karácsonyfa-fény. Mikulásjárás után.(közszájon forgott: mi a különbség a Mikulás és a Télapó között? A Mikulás teológiát, a Télapó pártegyetemet végzett.) Mennyből az angyal Szentestén Angyalka lakik, dallanó Angyalka minden egyes, szívmelegséget árasztó-áramoltató, hideg hópehelyben, mely! Nem is hideg, hanem! Forró Parányi hőkristály-rácsozat-kályhácska. Hidegen süt forróságot. Szív szelíden. Lázas Naprendszer fuvallat árad belőle a földre. Szálldosó csodálat. Hópehely-dalárda. Angyali örömhír: Kisded született. Háromkirályok útra fel! Szentestén Angyalka lakik minden hópehelyben. Mikor pedig a Karácsony fekete, hitünk, szeretetünk legyen olyan, hogy! Mindenkit, kivétel nélkül hópelyhesítsen. Kórusosan - dalárdásan, Kodályosan. Kántálósan. Családias melegen. Ajándékozókat, megajándékozottakat ünneplő hittel. Adakozzunk hát, főleg a szegényeknek, és! A szegény hitüeknek... KRISZTUSI SZERETET avagy Ökölnyi csoda (Alkalmi versezet a közjóért közhely-esen a Kisded születésnapjára.) Karácsonyi egekből Hulló csillag-pelyhek Legdrágább ajándék Maga a Szeretet, Mert! Nem lehet megvenni, Neki nincsen ára. Emberség, hit rőt pehely Isten ajándéka. Szegény az olyan Lélek, Akinek nincs pénze, lám! Kinek csak ez vagyon, Az! Sokkal szegényebb. Példakép-tanítás ez, Észbe szívlelendő. Karácsony Szent Estéjén Lelkekből eredő. Még akkor is, ha ez a Nap netán-tán fekete, Fehérre festi a vér Hószínű zenéje. Piros hóból lesz így Fehér emberségesen, Szív-égbolt alatt csoda: Valóság. Mesékben A legnagyobb földi jó Ökölnyi nagyságra, de! Benne dobog a világ Ezeregy csodája. Hisz! Minden Csoda itt Lüktet: keblek kebelében. Az irigység sátáni. Hadakozz ellene. Nem különben Öröm zeng szívünkben, zizzen-dallan. Születés-számnövekvően. Ó, remények Reménye! Dallanjon hát Ballószögön, Ballószögön innen és túl, hogy hát, sejhde: KRISZTUS URUNKNAK ÁLDOTT SZÜLETÉSÉN Karnagy a tél, vezényeljen Szentestéken mindörökké. Örökkön-örökké. Ámen Karácsonyi egekből Hulló csillag-pelyhek Legnemesebb ajándék A KRISZTUSI SZERETET. DeJó

4 I s k o l a i H í r e k V e n d é g e k e t f o g a d t u n k Iskolánk volt vendéglátója annak a Márton-napi versenynek, melyen a helvéciai, kunpeszéri, ladánybenei, szentkirályi, kadafalvi és ballószögi diákok mérhették össze német nyelvtudásukat. Iskolánk két csapattal vett részt ebben a küzdelemben. A versenyfeladatok között volt Márton-napi totó, activity, íz-próba nyelvtani teszt. Minden csapat egy jelenettel is készült. Természetesen mindez német nyelven. A IV. helyezést elért csapatunk tagjai: Szalai Ferenc 8.o, Szalai Viktória 7.o, Varga Zita 6.o, Barát Konrád 5. osztályos tanulók. A dobogós II. helyezést pedig Boros Bence 8.o, Hajagos Anna 7.o, Veszelovszki Dorina 6.o, és Nyúl József 5. osztályos tanulók szerezték meg. Felkészítő tanárunk Veres Adrienn nagyon büszke volt mindkét csapatára. Boros Bence 8. osztályos versenyző Novemberben a matematikusok is vendégeket fogadtak. A kisiskolák közötti matematika versenyre Helvécia-Feketeerdő, Helvécia- Wéber Ede, Ladánybene, Ágasegyháza, Szentkirály, Jakabszállás és Ballószög iskolái küldték el legjobb versenyzőiket. Évfolyamonként egy-egy tanuló képviselhette az iskolát. Nem volt könnyű a választás, hiszen iskolánkban is sok tehetséges tanuló szeretné megmutatni minden évben mennyit fejlődött a tanulmányai terén. Iskolánkat a mostani megmérettetésen Barát Konrád 5. osztályos, Varga Zita 6. osztályos, Kovács Zsolt 7. osztályos és Antal Zsolt 8. osztályos tanuló képviselte. Tanáruk,Villányi Erika nagy büszkeségére az első helyezettnek járó díjat Antal Zsolt 8. osztályos tanulónak adhattuk át. A dobogós harmadik helyezés is a miénk lett, amit Barát Konrád 5. osztályos tanuló szerzett meg. V e n d é g s é g be h í v t u k a z o v i s ok at i s Hagyományainkhoz híven idén is játékos foglalkozásra hívtuk a leendő első osztályosokat. Katalin-napján november 25-én az iskolába a gyerekek szüleikkel együtt érkeztek, ahova az óvó nénik is elkísérték őket. A negyedikesek már az aulában kézen fogták az új kispajtásokat és mutatták nekik az utat. A bemutatkozás után a szülőket kötetlen beszélgetésre hívta az iskola igazgatónője Kovácsné Király Erika. Itt tehették fel kérdéseiket a szülők és tájékozódhattak az intézményben folyó munkáról. Ezalatt a gyerekek a tanító nénikkel játszottak, énekeltek, nyomdáztak. Minden résztvevő egy videó anyagot vihetett haza az iskola életéről, amihez a DVD borítót a gyerekek készíthették el. RUHAOSZTÁS A FALUHÁZBAN December 23-án (Csütörtök) 8-11-ig A rászorulóknak ruhaosztás lesz! A ruháknak zsákot nem tudunk biztosítani! Ötödik éve sikeresen pályázik Ballószög Község Önkormányzata a Gyermekétkeztetési Alapítvány által meghirdetett EU Élelmiszersegély programra. Ebben az évben 50 q tartós élelmiszert osztottunk szét 110 család részére. Köszönjük a lakosság ruha és egyéb adományait, amit 2010-ben adtak a Családsegítő Szolgálatnak. Bízunk benne, hogy a jövőben is gondolnak ránk és adományaikkal segítik a községben élő rászoruló családokat. Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új évet kíván: Sebestyén Tünde, Szalai Ildikó és Tóth Andrea családgodozók Még egyszer a döbbenetről Múltkori írásom alaposan kiverte a biztosítékot a Jobbik helyi szervezetének vezetőjénél. Azt állítja, hogy megaláztam és bűnözőnek állítottam be tíz embert. Én ilyet fél szóval sem tettem. Olvassák el újra az előző cikket. Nem gyanúsítok senkit. Feltettem magamnak egy logikusnak tűnő kérdést. Kérdés volt. És egy talán. Nem állítás. Ugye? A Jobbikos vezetővel ellentétben, szerintem nem én vagyok az okozója annak, hogy kialakult az a csúnya helyzet, hogy néhányan esetleg kényelmetlenül érzik magukat, hanem az aki megpróbált megvásárolni, vagy kelepcébe csalni. Úgy gondolom, hogy a volt képviselőjelöltek minden bizonnyal becsületes emberek, akik kiérdemlik a köz megbecsülését. Ha közülük bárki úgy érzi, hogy előző írásom reá nézve alaptalanul bántó volt, tőle-tőlük elnézést kérek, és itt nyilvánosan megkövetem őket, mint ahogyan megtettem a novemberi testületi ülésen is. Van azonban egy, legalább egy ember, akire nem vonatkozik. Mivel ezen lap hasábjainak befogadóképessége véges, nem szándékozom többször írásommal elvenni a helyet más fontos, érdeklődésre érdemes hírtől. Tisztelettel: Szabó Gábor KARÁCSONYI AJÁNDÉKUTALVÁNY AKCIÓ A MAKÁNY MASSZÁZS-SZALONBAN 5 alkalmas frissítő, vagy talpmasszázs utalvány vásárlása esetén + 1 ajándék! 10 alkalmas alakformáló cellulitmasszázs utalvány vásárlása esetén + 2 ajándék! További akciókról érdeklődni +36/ Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és boldog újesztendőt kívánok minden kedves régi és leendő vendégemnek! Makányné Andi

5 G A Z D A H Í R E K Az agrár-környezetgazdálkodási támogatási rendelet módosítása A vidékfejlesztési miniszter 35/2010. (XI. 30.) VM rendelete szól az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet módosításáról, amelynek legfontosabb rendelkezései a következőek: A gazdálkodási napló (web-gn) elektronikusan rögzítendő adatait első alkalommal december 10-ig kell benyújtania Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz, az általa működtetett elektronikus felületen keresztül. A kötelezően feltöltendő adattartalmat az ÚMVP IH 22/2010. (IV. 13) közleménye tartalmazza. A továbbiakban az adatfeltöltésre változatlanul minden év szeptember 1. és november 30. között van lehetőség. A gazdálkodási naplóval egyidőben a 2009/2010. gazdálkodási évre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási terv adattartalmát is be kell nyújtani. A gazdálkodási napló papíralapon történő benyújtása nem felel meg a 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 18. (7) pontjában előírt kötelezettség betartásának. A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet, továbbá a jogutódlás bejelentését a kötelezettség átvevőjének elektronikus úton kell benyújtaniaz MVHhoz. A kötelezettség átvevője által elektronikusan benyújtott kérelem egy kinyomtatott példányát a kötelezettséget átadó és a kötelezettséget átvállalni kívánó - jogutódlás bejelentésekor a támogatott ügyfél elhalálozása esete kivételével - együttes aláírásával ellátva kell benyújtani a kötelezettségátadást kérelmező lakhelye vagy székhelye szerinti illetékes MVH kirendeltségre. A kötelezettségátadására vonatkozó kérelem beadásának a határideje a) a2010/2011., azaz a második gazdálkodási év vonatkozásában ; b) a 2011/2012., azaz a harmadik gazdálkodási év vonatkozásában: ; c) a 2012/2013., azaz a negyedik gazdálkodási év vonatkozásában: ; d) a 2013/2014., azaz az ötödik gazdálkodási év vonatkozásában: A teljes kérelem visszavonás, a teljes célprogram visszavonás, valamint a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület visszavonás iránti kérelmet - a támogatott ügyfél elhalálozása esete kivételével - elektronikus úton kell benyújtani az MVH-hoz. A támogatott elhalálozása esetén a fenti kérelmeket postai úton, az MVH által rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani a támogatásra jogosult székhelye vagy lakhelye szerinti illetékes megyei MVH kirendeltségére. A támogatási időszak folyamán jogutódlás esete kivételével a visszavonásra vonatkozó kérelem beadási határidők az alábbiak: a) a 2010/2011., azaz a második gazdálkodási év vonatkozásában: ; b) a 2011/2012., azaz a harmadik gazdálkodási év vonatkozásában: ; c) a 2012/2013., azaz a negyedik gazdálkodási év vonatkozásában: ; d) a 2013/2014., azaz az ötödik gazdálkodási év vonatkozásában: Bejelentett vis maior esemény bekövetkezésekor a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület visszavonása iránti kérelmet az adott gazdálkodási évre vonatkozóan az adott évre vonatkozó egységes kérelem benyújtási időszak végéig kell elektronikusan benyújtani az MVH-hoz. Amennyiben egy kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vonatkozásában vis maior körülmény miatt legalább három gazdálkodási évben nem valósul meg a célprogram előírásai szerinti hasznosítás, úgy a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület a célprogramból az adott célprogram támogatási időszakának lejáratáig kizárásra kerül a területre addig felvett támogatási összeg visszafizetési kötelezettsége nélkül. Haláleset miatti vis maior bejelentéskor, ha a jogutód az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vonatkozásában a kötelezettségeket megszakítás nélkül teljesíti, az a célprogram előírásai szerinti hasznosításnak minősül. Az integrált gyümölcs- és szőlőtermesztés célprogram, az ökológiai gyümölcsés szőlőtermesztés célprogram és a hagyományos gyümölcstermesztés célprogram esetében a madárodúkat az ültetvény területén vagy az ültetvény közvetlen környezetében kell elhelyezni, és a támogatási időszak alatt folyamatosan fenntartani a szélső soroktól legfeljebb 100 m-es távolságban, az adott területen előforduló madárfaj számára megfelelő térbeli elrendezésben úgy, hogy a madárodúk funkciójukat betölthessék. A gyepgazdálkodási agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport, a természetes vizes élőhelyek mocsarak, zsombékok, sásos területek gondozása célprogram és a vizes élőhelyek létrehozása és kezelése célprogram előírásai esetében meghatározott legeltetési sűrűség számításakor a ténylegesen a területen legeltetett állatok állategységben meghatározott értékét kell elosztani a legeltetett terület nagyságával. Összeállította: Agócs Bernadett ÚMVP tanácsadó Tel: 30/

6 Ó v o d a i H í r e k Október 15-én a nagy- és középső csoportosainkkal a kecskeméti Arborétumba látogattunk el. Az idő nekünk kedveskedett: mosolygós napsütésben sétáltunk, színpompás fákat, bokrokat láttunk, meghallgattuk a madarak beszédét, csicsergését. Beszívtuk a friss, tiszta levegőt. A jóleső séta lezárásaként finom gyümölccsel kedveskedtünk óvodásainknak. Természetesen játszótéren is jártunk, ahol kedvükre hintázhattak, csúszdázhattak gyermekeink. November 13-án szerveztük meg óvodabálunkat. Megnyitó beszédet mondott Kovácsné Szél Emma óvodavezetőnk, illetve Bárdonné dr. Benda Mónika jegyzőasszony. Idén a nyitótáncot a Kurázsi táncegyüttes és zenekara tette felejthetetlenné. Ezúton is köszönjük Trencsényi- Csiha Tímea szülő odaadó munkáját. Köszönetünket fejezzük ki a sok segítségért a ballószögi önkormányzatnak, a Szülői Szervezetnek, Balogh Károly Úrnak, Nyúl József Jenőnek, Halász Gábornak, Oláh Istvánnak, Kothencz Sándornak, Somogyi Lajosnak, Jakab Zoltánnénak, és nem utolsó sorban a megjelent kedves vendégeinknek is köszönettel tartozunk. A befolyt összegből elsősorban karácsonyi ajándékokat vásárolunk gyermekeinknek. A bálról készült fotók megtekinthetők a internetes oldal Képtár címszó alatt. November 25-én a leendő kisiskolásaink, szüleik, óvodavezetőnk és az óvó nénik is ellátogattak a helyi általános iskolába. Megismerkedhettek leendő tanító nénijükkel, Irénke nénivel, aki kedves játékokkal fogadta őket. Az adventi készülődés jegyében december 1-jén a Karácsonyi, december 2-án a Csillagszem Óvodában tartottunk családi délutánt, ahol Schal Ildikó óvó néni a Medve, a róka és a bödön vaj meséjével kedveskedett a gyermekeknek és szüleiknek. A délután lezárásaként mindenki a saját kezűleg készített kis ajándékait vihette haza. December 3-án Dóbiás Péter és együttese látogatott hozzánk, s hozta el zenéjével az ünnepi hangulatot. Minden kisgyermek örömére december 7-én érkezik óvodánkba a Mikulás. Óvodásaink versekkel és szebbnél szebb énekkel várja Őt. December 16-án, illetve 17-én tartjuk óvodánkban karácsonyi ünnepségünket. Az óvoda dolgozói ezúton kívánnak minden kedves ballószögi lakosnak áldott ünnepeket! Gallóné Farkas Éva M e g d öbbe n t ő s í r g ya l á z á s! november 25-én meglátogattam az Édesapám sírját. Egy földkupacot találtam rajta, a tetején vázával és körbe rakva virággal. Ezeket leszedve hihetetlen látvány tárult elém. Egy nagy vörös tyúkot temettek bele. Nem tudom leírni mit érzek, fájdalom, düh szomorúság Kívánom annak, aki ezt tette, hogy ő is érezze át azt a fajdalmat, amit én érzek. Egy szomorú felnőtt gyermek, aki halála után is szereti, tiszteli az Édesapját. Ballószög Gyógyszertár Nyitvatartása Hétfő 8.30-tól ig Kedd 8.30-tól ig Szerda 8.30-tól ig Csütörtök 8.30-tól ig Péntek 8.30-tól ig - 6 -

7

8 ÚJ IRÁNY Kiadja: Ballószög Község Önkormányzata; Munkatársak: Agócs Bernadett, Bárdonné Dr. Benda Mónika, Csincsáné Papp Zsuzsanna, Demeter József (DeJó), Gallóné Farkas Éva, Milotayné Tamás Mariann, Szabó Gábor Szerkesztő: Komáromy Zoltán Nyomda: Print 2000 Nyomda Kft. Elérhetőség:

ÚJ IRÁNY. További képek: www.balloszog.hu. A világ legnagyobb székelykapuja

ÚJ IRÁNY. További képek: www.balloszog.hu. A világ legnagyobb székelykapuja ÚJ IRÁNY ERDÉLYBEN JÁRTUNK Már a 2002-ben megválasztott ballószögi képviselő-testület tervei között is szerepelt, hogy testvér települési kapcsolatot létesítsen jelenlegi határainkon túli magyarok lakta

Részletesebben

ÚJ IRÁNY. Önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági területek haszonbérbe

ÚJ IRÁNY. Önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági területek haszonbérbe ÚJ IRÁNY Ö n k o r m á n y z a t i H í r e k Tisztelt Lakosok! Jelen lapszámban Ballószög Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. december 15-én és december 21-én megtartott üléseinek a lakosságot

Részletesebben

ÚJ IRÁNY. Jöjjenek el! Én hiszem, hogy érdemes, hogy maradandó élmény vár Önökre, mert ami érték, akárcsak a kő, megmarad.

ÚJ IRÁNY. Jöjjenek el! Én hiszem, hogy érdemes, hogy maradandó élmény vár Önökre, mert ami érték, akárcsak a kő, megmarad. ÚJ IRÁNY Versünnep Szeretem a verseket. Szeretem bennük a tiszta gondolatokat. Újra és újra rácsodálkozom miként tudják a költők olyan tömören, vagy annyira másként megfogalmazni a gondolataikat. Hazádnak

Részletesebben

ÚJ IRÁNY. Isten Hozott Benneteket...

ÚJ IRÁNY. Isten Hozott Benneteket... ÚJ IRÁNY Isten Hozott Benneteket... Legutóbb beszámoltam az olvasóknak az erdélyi Mikóújfalun tett látogatásunkról. Hogy az ott eltöltött napok és a testvérkapcsolati kezdeményezések végül is sikeresnek

Részletesebben

ÚJ IRÁNY. Légtér, nyuszi, két karó, s a gólyák

ÚJ IRÁNY. Légtér, nyuszi, két karó, s a gólyák ÚJ IRÁNY Légtér, nyuszi, két karó, s a gólyák Ballószögi udvarunk légterét megsértette egy madár. Micsoda énekesmadár! Forródróton szólok a hadügyminiszternek. Tudunk róla, elnézést, kivizsgáljuk az ügyet.

Részletesebben

Mindenki Karácsonya. Várakozás

Mindenki Karácsonya. Várakozás Mindenki Karácsonya December 15-én a csúnya, esôs idô ellenére megtelt a Forrás Mûvelôdési Ház színházterme a közös ünneplésre érkezôkkel. Franka Tibor polgármester köszöntôje után Koncz Zoltán helyi refomátus

Részletesebben

ÚTRAVALÓ 2 0 1 4 Boldog Új Évet!

ÚTRAVALÓ 2 0 1 4 Boldog Új Évet! 16 A B csoport végeredménye: A Titánok (Szécsény) vitte 1. Nyúl-York 2 2 0 0 6-2 6 haza a profik kupáját! 2. Nyúl-Dzsörzi 2 1 0 1 5-4 3 A csoport: Rimóc, Katalánok, Két ünnep közötti 3. Rimóc 2 0 0 2 4-8

Részletesebben

ÚJ IRÁNY KÖZÖS KÉSZÜLŐDÉS, VENDÉGFOGADÁS, SZÜRETI NAPI ÖRÖMÖK

ÚJ IRÁNY KÖZÖS KÉSZÜLŐDÉS, VENDÉGFOGADÁS, SZÜRETI NAPI ÖRÖMÖK ÚJ IRÁNY KÖZÖS KÉSZÜLŐDÉS, VENDÉGFOGADÁS, SZÜRETI NAPI ÖRÖMÖK Ismét közeleg falunk Hírös Napja azaz a faluközösség apraját-nagyját lázba hozó Ballószögi Szüreti Napok. Hála Istennek, igen sokuknak kell

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL...

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL... E B E S L É S A TARTALOMBÓL... Becsüljük meg a rendezvény szellemiségét! 3. oldal Adomány Érmihályfalvára 5. oldal Új piaccsarnok Ebesen 6. oldal Jó hangulatú nyílt óra 7. oldal Volt egy ember, meg egy

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk:

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk: 2 Tápiógyörgye 2010 március A Faluújságról röviden Tisztelt Olvasó! Tápiógyörgye Község Önkormányzata ez évben is megjelenteti a Faluújságot, változatlanul öt alkalommal, a megszokott időszakokban. Az

Részletesebben

KISBÍRÓ. Seregélyesi. Imre Ferenc: 1848-49 fénye. Nőnapi köszöntő! A TARTALOMBÓL:

KISBÍRÓ. Seregélyesi. Imre Ferenc: 1848-49 fénye. Nőnapi köszöntő! A TARTALOMBÓL: Seregélyesi KISBÍRÓ SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XI. évfolyam, 1. szám 2011. március Imre Ferenc: 1848-49 fénye A fényed örökké ragyog, nemzetünk egén csillagod, míg hazánk fölött égbolt lesz,

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 6. szám A Járdányi Pál Zeneiskola fúvószenekarának zenés ébresztõje köszöntötte a település lakóit május 28-án, majd a Sportpályán elkezdõdtek a versenyek, labdarúgó mérkõzések

Részletesebben

Tisztelt Csanádapácai Lakosok!

Tisztelt Csanádapácai Lakosok! Tisztelt Csanádapácai Lakosok! Az előző Csanádapácai Új Szó megjelenése óta, mozgalmas időszakon vagyunk túl, a legfontosabb fejleményeket az alábbiak foglalnám össze: Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot,

Részletesebben

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja 2013. DECEMBER 23. ÉVFOLYAM 7-8. SZÁM HÍRMONDÓ Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja Boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! Fotó: T. Horváth Lajos 23.

Részletesebben

FÓKUSZBAN A KÖRNYEZETVÉDELEM LAJOSMIZSÉN

FÓKUSZBAN A KÖRNYEZETVÉDELEM LAJOSMIZSÉN HÍRek LAjosmizse Portáján IV. évfolyam 3. szám, 2009. május június FÓKUSZBAN A KÖRNYEZETVÉDELEM LAJOSMIZSÉN Mindenki igyekszik hozzátenni a magáét! Környezetvédelmi nap az Egészségházban az eredményét

Részletesebben

Tájékoztató testületi ülésekről

Tájékoztató testületi ülésekről A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR Falukarácsony 2014. Az év vége természetesen a Karácsony és a Szilveszter jegyében telt. Karácsonyozott az iskola,

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Honlap: www.zsambek.hu. Zsámbék város képviselő-testületének ciklusprogramja 2010-2014

Honlap: www.zsambek.hu. Zsámbék város képviselő-testületének ciklusprogramja 2010-2014 Zsámbéki Hírek 2011. május A 2010-2014 közötti választási ciklusban mind az Európai Unió, mind hazánk jelentős kihívásokkal szembesül. Egyrészről az elhúzódó világgazdasági válság, másrészről az előző

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

ÚJ IRÁNY. Ó V OD ÁS OK É RT A L A P Í T VÁ N Y Ezúton is megköszöni támogatóinak adójuk 1%- ának felajánlását, mely 2010-ben 328.331 Ft volt.

ÚJ IRÁNY. Ó V OD ÁS OK É RT A L A P Í T VÁ N Y Ezúton is megköszöni támogatóinak adójuk 1%- ának felajánlását, mely 2010-ben 328.331 Ft volt. ÚJ IRÁNY L á t o g a t á s G o m b o s o n Gombos jelentősége valamikor sokkal nagyobb volt mint mai időkben. A környéken már 6000 éve megtelepedett az ember, kőkori település nyomait is felfedeztek itt.

Részletesebben

AKTUALITÁSOK... Közbiztonság A település közbiztonságának javítása érdekében a képviselõ testület létrehozta a második mezõõri szolgálatot

AKTUALITÁSOK... Közbiztonság A település közbiztonságának javítása érdekében a képviselõ testület létrehozta a második mezõõri szolgálatot XXV. 5. SZÁM 2015. június ÉVFOLYAM AKTUALITÁSOK... Közbiztonság A település közbiztonságának javítása érdekében a képviselõ testület létrehozta a második mezõõri szolgálatot június elsejével. Az immár

Részletesebben

Újhartyán község nevének eredetéről

Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község képviselő testülete a 118/2010.(09.08.) sz. Képviselő-testületi határozatában felkérte a települési német kisebbségi önkormányzatot, vizsgálja meg a

Részletesebben

Képek a Hírmondó-karácsonyról

Képek a Hírmondó-karácsonyról 2013. XXV. évf. 1. szám Ára: 100,- Ft Képek a Hírmondó-karácsonyról Tartalomból: Arzénmentes ivóvíz zacskóban * Költségcsökkentő beruházás a közintézményeknél * Tűzifa a rászorulóknak * ÁMK az iskola kiválása

Részletesebben

Alsónémedi Hírmondó MEGHÍVÓ

Alsónémedi Hírmondó MEGHÍVÓ XXIV. évfolyam Ünnepi melléklet Alsónémedi Hírmondó Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata MEGHÍVÓ Ismét magyar lett a magyar, A síkra

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

Köszöntõ államalapító Szent István ünnepére

Köszöntõ államalapító Szent István ünnepére hered_2010_2.qxd 2010.08.25. 15:18 Page 1 2010. augusztus IV. évfolyam 2. szám Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti kiadványa Köszöntõ államalapító Szent István ünnepére Szent István király

Részletesebben

A város minden lakóját várja az új iskola!

A város minden lakóját várja az új iskola! A VELENCEI 17. év fo lyam 10. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA november-december A város minden lakóját várja az új iskola! A karácsonyi iskolai ünnepélyt már az újjávarázsolt Zöldliget Iskolában tartjuk,

Részletesebben