Minden kedves Olvasónak és családjának békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket kívánok magam és Ruzsa község Képviselő-testülete nevében:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minden kedves Olvasónak és családjának békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket kívánok magam és Ruzsa község Képviselő-testülete nevében:"

Átírás

1 XXI. évfolyam DECEMBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA KARÁCSONYVÁRÁS... Legyen veled Karácsony Angyala, legyen áldás és ünnep az Ünnep, szeretet simítsa lelkedet, mikor a csengők megcsendülnek... Minden kedves Olvasónak és családjának békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket kívánok magam és Ruzsa község Képviselő-testülete nevében: Betlehemi csillagsugár mutat utat nekünk, mikor éjjel az újszülött kis Jézushoz megyünk. A megváltónk lesz majdan, ki az éjszaka született, kit édesanyja bölcső helyett, a jászolba fektetett. Az Úr angyala Szent Józsefnek megjelent az álmában, hogy Jézussal és Máriával menjen Egyiptomba. Heródesnek megmondták, hogy egy új Király született és hatalmát féltve minden csecsemőt megöletett. Heródesnek halálával visszatért Názáretbe és tanította a Föld népét isteni bölcseletre. Sok beteget meggyógyított, vigasztalta a szenvedőt, eljövendő Messiásként követték a népek őt. Egy áruló férkőzött a tanítványok körébe, Jézus Krisztus bizalmába, Júdás személyében. Júdás csókja után a Mestert elvitték és Poncius Pilátusnál tömlöcbe vetették. Az emberek nem érteték az isteni Igéket, s a Föld népének folyton bizonyíték kellett. Aki értette is félre magyarázta, az igaz Mestert eretneknek, hazugnak kiáltva. Barabás és Jézus volt, kik ítéletre vártak és Pilátus nem ismerte pontosan a vádat. Így a népre bízta az ítéletnek jogát, és a nép Jézusra kérte a szörnyű kereszthalált! Fodor Antal ruzsai lakos versével kívánok minden Olvasónak kellemes karácsonyi ünnepeket magam és munkatársaim nevében: Vörös Tiborné - művelődési ház ÜNNEPELJÜK EGYÜTT A KARÁCSONYT Szeretettel várunk mindenkit 17-én órára a művelődési házban tartandó községi karácsonyi ünnepségre. Köszöntsük együtt az idei évben született kisbabákat és családjukat! 2013 UTOLSÓ VÁSÁRA RENDHAGYÓ ADVENTI DÉLUTÁNOK Advent vasárnapjain 15 órától közös ünnepléssel és gyertyagyújtással várunk mindenkit a falu koszorújánál a Szent Erzsébet sétányon. A műsort követő vendéglátásra 8-án rendhagyó módon az új piactéren kerül az év utolsó Állat -, és sor. Kirakodóvásárára Az árusításra várunk mindenkit, aki otthon készített karácsonyi dolgokat Ruzsa Község Önkormányzata szeretne eladni. Tombolával, nyereményekkel, forralt borral és teával várjuk az érdeklődőket Ruzsa Község Önkormányzata ZSÁK, ZSÁK TELI ZSÁK... Kedves gyerekek! Ha kíváncsiak vagytok, hogy vajon idén virgácsot vagy csomagot kaptok-e, akkor szeretettel várunk benneteket 06-án 11 órára a művelődési házba, hogy idén is együtt várjuk a mikulás érkezését és az ajándékokat! 16 órától a Télapó idén is házhoz megy, várjuk a szülők jelentkezését a művelődési házban december 05-én 16 óráig.

2 2. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 30-án rendes ülést tartott, melyen napirend előtt sor került Dr. Bánfi Tamás úr önkormányzati képviselő úr lemondása végett Gyuris Imre képviselő úr eskütételére és képviselői megbízólevelének átadására. Ezt követően Sánta Gizella polgármester a határozatképességet 1 fő távollétével állapította meg. A módosított napirend elfogadását követően Sánta Gizella polgármester az első napirendi pont alapján beszámolt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, amellyel a Képviselő-testület egyhangúlag egyetértett. A második napirendi pont keretében a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet módosításának koncepciójával kapcsolatban kiadott tájékoztatót hagyta jóvá a Képviselőtestület, mely szerint a szolgáltatási díjakon a jövő évre vonatkozóan nem kívánnak változtatni. Az egyéb előterjesztések között elsőként Ruzsa Község helyi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet került elfogadásra, amelyben a 3%-os beépítettséget a beépítésre nem szánt területek azon belül a mezőgazdasági területek - vonatkozásában 5 %-ra megemelte a képviselő-testület. Egyhangú egyetértéssel került elfogadásra a évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről szóló beszámoló. A kiadott anyag részletes, minden intézményre kiterjedő részletességgel számolt be a háromnegyed éves teljesítésről. Az önkormányzat és intézményei összevont bevételeinek teljesítése 71,5 %-os, összevont kiadásai 69,5 %-os teljesítést mutatnak. A beszámoló elfogadásával a Képviselő-testület kimondta, hogy az év hátralévő részében az eddigiekhez hasonlóan az önkormányzati és intézményi feladatok hatékony és gazdaságos megvalósítására kell törekedni. A következőekben került napirendre az Önkormányzat évi költségvetési koncepciója. A Képviselő-testület nem fogadta el ebben a formában a koncepciót, tekintettel a Pénzügyi Bizottság által javasolt kiegészítésekre. A továbbiakban a Képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a Katasztrófavédelmi Őrs részére történő vagyonátadást, amely során az őrs használatába kerülhetnek a működésükhöz nélkülözhetetlen eszközök. A következőekben működésképtelen tárgyi eszközök és elavult szellemi termék selejtezéséről, valamint követelés törléséről döntött egyhangúlag a Képviselő-testület. Napirenden szerepeltek továbbá a Térségi Vízműüzemeltetési Intézmény kezelésében álló Mórahalom, Kölcsey u. 2. szám alatti irodaház, műhely és raktárépületek ALFÖLDVÍZ Zrt. történő bérbe adása, valamint a Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulás Társulási Megállapodás módosítása, melyeket egyhangúlag jóváhagyott a Képviselő-testület. További előterjesztésként szerepelt a Móra Ferenc Művelődés Ház és Könyvtár megszűnési beszámolója, melyet nem fogadott el a Képviselő-testület tekintettel arra, hogy a háromnegyed éves beszámoló miatt az adatok korrigálásra szorulnak. K ö v e t k e z ő k é n t Te l e p ü l é s i é r t é k t á r b i z o t t s á g létrehozásának kérdésében döntött a Képviselő-testület, mely döntés szerint nem kíván élni ezzel a lehetőséggel. Ez a nemleges döntés a jogszabályban foglaltak alapján bármikor megváltoztatható. A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az Óvodavezető vezetői pótlékának magasabb összegben történő megállapítását a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően, tekintettel az óvodavezetőnek az intézményi átszervezésekből eredő jelentős többletfeladataira. A következő napirend keretében az AsR vízkezelő konténer üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatási szerződésttervezetet tárgyalta meg a Képviselő-testület, amelyet nem hagyott jóvá, tekintettel az abban foglalt magas szolgáltatási díj és a biztosítandó feladatok arányára. További napirendként szerepelt a 363/14 hrsz-ú ingatlan (volt nyomdaépület) bérleti díjának megállapítása és a bérleti szerződés jóváhagyása, amelyet egyhangúlag elfogadott a Képviselő-testület. Ezt követően zárt ülés keretében a polgármester által átruházott hatáskörben, szociális ügyekben hozott döntésekről szóló beszámolót vitatták meg a képviselők. A Képviselő-testület következő soros ülését december 18-án 13 óra 30 perckor tartja Ruzsa Község Önkormányzata (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.) tanácstermében. Napirend: 1) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről Előadó: Sánta Gizella polgármester 2) Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előadó: Sánta Gizella polgármester 3) A Képviselő-testület évi munkatervének megalkotása Előadó: Sánta Gizella polgármester 4) A évi teljesítményértékelés alapját képező kiemelt célok meghatározása a Hivatal egészére vonatkozóan Előadó: Sánta Gizella polgármester 5) Egyéb előterjesztések Az előterjesztések előzetesen megtekinthetőek munkaidőben a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői irodájában, valamint a község honlapján (www.ruzsa.hu) A Képviselő-testület ülése nyilvános. Ábrahámné Tanács Edina - jegyzőkönyvvezető BOLHAPIAC A művelődési ház - a Gazdakör támogatásával kizárólag ruzsai lakosok részére, vásárt hirdet az új piactéren. Akinek vannak otthonában feleslegessé vált holmik, ruhák és szívesen eladná, esetleg elcserélné őket, az megteheti SZERDAI NAPOKON REGGEL 7 ÓRÁTÓL az új piactéren. Ruzsa Község Önkormányzata és az Intelligens Faluért Egyesület által megpályázott volt nyomdaépület felújítása befejeződött. Az ingatlannal az ifjúság számára is megfelelő körülményeket biztosító tevékenység fog megvalósulni.

3 3. RÁGCSÁLÓ INVÁZIÓ??!! MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁSRA A z elmúlt hetekben többen jelezték, hogy már-már tarthatatlan állapotok uralkodnak némely belterületi ingatlanok környékén. Sajnos több olyan nem lakott ház található az utcákban, amelyeknek portáján összehalmozott takarmányok, faanyagok, lomok találhatóak, amelyek ideális lakhelyéül szolgálnak különböző rágcsálóknak. Ezek a kártékony állatok táplálkozásához szükséges ennivalót viszont mások, a szomszédok kertjében, lakásában keresik. Ezzel meglehetősen kellemetlenné téve az érintettek életét. Elsődlegesen kérek mindenkit, szíveskedjenek kitakarítani és rendben tartani a tulajdonukban lévő kerteket! A tárolni kívánt tűzifát, takarmányt úgy elhelyezni, hogy ne tudjanak fészket rakni bennük az állatok! Célszerű csak annyi takarmányt, tűzifát tárolni, ami egy tél alatt felhasználásra kerül. Az elszaporodott állatokat összefogva, egy időben szükséges irtani, hiszen a lokális beavatkozás nem oldja meg a problémát. Ezért kérek minden jóérzésű ruzsait segítsen a probléma megoldásában! Jelezzék, ha Önöknél, vagy szomszédjaiknál elszaporodott rágcsálók élnek! Segítünk egy időpontra szervezni minden érintett ingatlan rágcsáló írtását! Reményeim szerint így a kiszállási díjat csökkenteni lehetne! Felhívjuk Tisztelt Lakosaink figyelmét, hogy Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16-án (hétfő) 17 órától közmeghallgatást tart. Helyszín: művelődési ház Napirend: 1./ Az Önkormányzat évi költségvetési koncepciója 2./ Egyebek Megjelenésükre feltétlenül számítunk! FALUGAZDÁSZ ÜGYFÉLFOGADÁSA december 16. : A többi napon ügyfélfogadás: Mórahalom,Szentháromság tér 1. hétfő,kedd,szerda: Péntek: /Esetleges szabadságolás miatt,az ügyfélfogadási időt,kérem a es telefonon egyeztetni./ Halász Zsolt falugazdász / / ISMÉT ÉVVÉGE, ISMÉT SZÁMVETÉS, ISMÉT JÖVÕTERVEK! S zeretem a karácsonyt! A legszebb ünnep! Nem csak bensőségessége miatt, hanem ezen időszakban számvetést, mérleget készítünk az elmúlt évről, terveket szövünk a következő évre. Így teszek én is: 2013 nehézségei, keserűségei ellenére sok fejlődést, új kihívást hozott. Önkormányzati intézmények átszervezése, iskola államivá válása új helyzet elé állított bennünket. Január 1-től állami fenntartású iskola lett Ruzsán, március 1-től közös önkormányzati hivatal kezdte meg működését Öttömös-Pusztamérges-Ruzsa községekben, július 1-től megszűnt önálló intézménynek lenni a Bölcsőde, augusztus 1-től pedig a Művelődési Ház került ugyanerre a sorsa. Megtartásra kerültek mindazok az önkormányzati programok, amelyek már hagyománnyá váltak településünkön. Ezúton szeretném hálámat kifejezni azoknak a helyi és vidéki támogatóinknak, akik az egyre nehezedő mindennapjainkban is fontosnak tartják, hogy a ruzsai rendezvények, programok sikeresek legyenek itthon és a falu határán túl is. A polgármesteri hivatal és az intézményi dolgozók áldozatos munkáját is köszönöm. Mindezek mellet azon fejlesztésekben aktívan részt vállaltak, amelyek Ruzsa lakosságát szolgálják. Februárban új tanyagondnoki autót és grédert nyertünk pályázaton, nyáron elkezdődött az új piac tér kialakítása, a volt nyomda épület felújítása, ami mára befejeződött. Folyamatban van a polgármesteri hivatal, művelődési ház, és a bölcsőde épületének napelemes fejlesztése. Közel 50 közfoglalkoztatott alkalmazásával tettük szebbé, élhetőbbé településünket, segítettük intézményeink működését. Folyamatban van 45 fő téli közfoglalkoztatása. Koordinálásuk, a foglalkoztatással járó adminisztráció, szervezés munkatársaim teherbíró képességét tették próbára. Köszönöm elhivatottságukat! Olyan nyertes pályázatok megvalósítása fog megtörténni, amelyek minden bizonnyal sok ruzsai számára okoz örömöt. Egészségügyi szűrővizsgálatok megtartása, íróolvasó találkozók szervezése, az adventi díszvilágítás kialakítása mind-mind támogatással valósul meg. A karácsonyi pihenő után 2014 is mozgalmas évnek ígérkezik. Az említett programok mellett folyamatban van az Egészségház energetikai fejlesztése szintén nyertes pályázatból, illetve a Sportöltöző felújítása. Elbírálás alatt a Tömörkény tér átalakításának pályázata, új tanyagondnoki kisbusz beszerzésének pályázata. Mindezek mellett intézményeink működésének magas színvonalon tartását elsődleges célnak tekintjük. A következő év olyan adminisztratív és szervezési feladatokat hoz, amilyen még soha nem volt ben 3 választás lebonyolítását kell megvalósítani. Ehhez mind az Önök, mind munkatársaim segítségét kérem! Kedves ruzsaiak! E rövid, a teljesség bemutatása nélküli számvetés végén, kívánom Önöknek, hogy a 2013-as évről alkotott számvetésük tartalmazzon minél több örömteli pillanatot, eredményt! A 2014-es esztendő pedig hozza el minden tervüket, álmukat! Mindehhez kívánok jó egészséget, megértő, egymást tisztelő, békés közösséget!

4 4. VIRÁG BÁL, AVAGY KÖSZÖNÕ BÁL 9 éve hagyomány, hogy a Ruzsa legvirágosabb háza elismerés egy bálkeretében kerül átadásra a díjazottak részére. Nem történt ez másként idén sem. A 10. alkalommal megrendezésre került Virág bál megnyitója szolgált a titok felfedésére. Ebben az évben 4 tagú bíráló bizottság /Székesi Istvánné, Lajkó Józsefné, Szabó Sándorné, Acsai-Varga Katalin/ járta végig Ruzsa utcáit és a nevező tanyai ingatlantulajdonosokat. Munkájuk idén sem volt könnyű, bár egyre kevesebb azon házak száma, amelyek virágos kerttel büszkélkedhetnek az előkertben, vagy az utcán. A szélsőséges időjárás próbára teszi mind az emberek mind a növények tűrőképességét. Egyre nehezebb munkával lehet virágokat nevelni, jellemzővé váltak a füvesített előkertek örökzöldekkel, vagy kevésbé érzékeny bokrokkal, fákkal. Az utcák, kertek rendezettek, mutatósak, csak a virágok hiányoznak, vallották a zsűri tagjai. A bíráló bizottság értékelése alapján Legvirágosabb ház díjazottai, akik a Ruzsa Községért Közalapítvány ajándékait vehették át: I. Kilches-Bozsó Edit és férje tanyája II. Lajkó József és neje Szegedi út 33. III. Csányi Imre és neje Fenyves utca Selymes Imre és neje Pusztamérgesi út A kitüntetetteknek gratulálok, és jó egészséget kívánok! Külön köszönöm a bíráló bizottság fáradságos, odaadó munkáját! Ez a rendezvény ad lehetőséget az önkormányzat számára mindazon segítőink, támogatóink köszöntésére is, akik egész éven keresztül fontosnak tartják munkájukkal, adományaikkal támogatni rendezvényeinket, munkánkat. Köszönöm mindannyiuknak! Természetesen a köszöntöttek köszöntéséhez is kaptunk támogatást, a virág bál megrendezéséhez adományaikkal járultak hozzá: Bordány Község Önkormányzata, Gyuris Attila, Kazi István, Kalmár Pékség, Tímár Géza, Óvoda és Iskola konyha dolgozói. Hálás szívvel köszönöm mindenki támogatását, segítségét, melyek nélkül nem valósulhatott volna meg a jó hangulatú, sikeres Virág bál. KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁST! A z idei Virág bálon a tombolaárusítás lehetőségét ismét a Teleházat működtető Intelligens Faluért Egyesület kapta. Nagy lehetőség ez egyesületünknek, hisz a tombolaárusításból befolyó összeget működésünkre, irodánk korszerűbb felszereltségére tudjuk fordítani. Az idei bál bevételét a tavalyi évivel összerakva egy klímára fordítjuk, mely a teleház irodájába lesz felszerelve néhány hónapon belül. Aki bejár az irodánkba tudhatja, hogy nyáron nagyon meleg van. Ezt szeretnénk egy ilyen berendezéssel kiküszöbölni. Köszönjük mindenkinek a tombolavásárlást, a tombolatárgyak felajánlását! Tombolatárgy felajánlóink voltak: 50 felettiek klubja Ábrahám István és családja Általános Iskola dolgozói Aranka Vegyeskereskedés Bóka Zoltán és családja Bölcsőde dolgozói, Ruzsa Börcsök Hajnalka Börcsök Tiborné Coop Szeged Zrt. Császár- Fodor Ágota Fődi Anita Gora Mónika Hárs Gyógyszertár Hétszínvirág Óvoda dolgozói Kati Vegyesbolt Király Andrásné Kovács Károly és családja Lábecz László és családja Makra Ágnes Mar-Mon Bt. Molnár Büfé Népszabadság Szövetkezet Ollmann Attila és családja Pergács Bt. Péter Imre és családja Ruzsa Presszó Ruzsai Polgárőr Egyesület Sádt Ede és családja Sánta Gizella és családja Santung Bt. Seller Attila és családja Selymes Imre és neje Simhercz Zoltánné Szabó- Baloghné Tóth Bernadett Szabó G. Imréné Szanka János és családja Székesi Istvánné Szöginé Papp Mária Tanács József és neje Tímár Géza és neje Torpedó Bt. Varga Károly és családja Vetró Klára Vörös Tibor és családja Bóka Zoltánné - elnök

5 5. A GOBELINEK HAZATÉRTEK! M árcius 8-án nyitottuk meg Ásotthalmon azt a gobelin kiállítást, melyre a térség több településéről is érkeztek ezekből a gyönyörű kézimunkákból. A képeket megcsodálhatták még Üllésen, Ruzsán, Bordányban, Öttömösön, Domaszéken, Zákányszéken, Pusztamérgesen és Mórahalmon. Minden kollégám és a látogatók nevében köszönöm a kiállítási anyag biztosítását a következő ügyes kezű hölgyeknek: Barsiné Samu Andrea, Barsiné Tamás Mária, Kókai Jánosné, Dr. Schemmel Ágnes, Török Judit, Török Miklósné (Ásotthalom), Ézsiás Józsefné (Bordány), Brunkau Erzsébet, Ótott-Kovács Józsefné (Mórahalom), Csonkáné Batíz Bernadett, Molnár Béláné, Tanács Tiborné (Öttömös), Ábrahám Istvánné, Tóth Sándorné (Ruzsa), Ferenczi Istvánné (Üllés), Deák Lászlóné (Zákányszék). Kiállítóinknak kívánom, hogy örvendeztessenek meg bennünket, családjukat még sok-sok szépséges gobelin képpel! Kovács-Tanács Istvánné Igazgató Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, Ásotthalom SZILVESZTERI DISCO A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN 31-én 20 órától retro zenékkel várunk mindenkit a művelődési házba, hogy együtt búcsúztassuk az óévet! Belépő: 2000,- Ft Érd.: művelődési házban, jelentkezni előzetesen! FELHÍVÁS AJÁNDÉKOZÁSI AKCIÓRA A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat karácsonyi ajándékozási akciót szervez Ruzsa község területén, nehéz anyagi körülmények között élő gyermekes családok részére. Ezért kérem, hogy lehetőségeihez mérten - használt játék, könyv, élelmiszer, édesség, gyümölcs - szíveskedjen ajándékozási akciónkat támogatni. Az Ön segítség nyújtása nagy mértékben hozzájárulna egy szeretetteljes, mindennapok gondjain felülemelkedő boldog karácsony megünnepléséhez. "MINDIG TUD ADNI AKINEK A SZIVE SZERETETTEL VAN TELE" /Proklosz/ Adományait munkanapokon december 18-ig 9-15 óra között várom az Egészségügyi és Családgondozó Központban Ruzsa, Szegedi u.8. szám alatt. Segítő szándékát előre is köszönöm: Dóczi Éva a gyevi bíró -az 50 felettiek elõadásában családgondozó ÉRTESÍTÉS A ÉV VÉGI MUNKAVÉGZÉSRÕL A CSMKH Földművelésügyi Igazgatósága felhívja a Tisztelt termelők figyelmét, hogy 20-tól január 6-ig az igazgatóság Szeged, Kossuth L sgt. 17. szám alatti irodájában, illetve a megye összes falugazdász irodájában szünetel az ügyfélszolgálat, az év végi teljes leállás miatt. Ügyeiket legkésőbb 20-án 8,00-12,00 óra között intézhetik. Az év első ügyfélfogadási nap január 6-a 8,00 óra. Vacsora nincs, italt mindenki hozzon magával! Földművelésügyi Igazgatóság FESZÜLSÉGOLDÓ ÍRÓ - OLVASÓ TALÁLKOZÓ FINY PETRÁVAL november 19-én 14 órától közönségtalálkozóra vártuk a gyerekeket a községi könyvtárba. A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásának köszönhetően vendégünk volt Finy Petra író, akinek számos problémamegoldó és feszültségkezelő mesekönyve jelent már meg. Többek között írt már történetet rossz evőkről, rossz alvókról, de meséin keresztül segít feldolgozni a kicsiknek az óvodába kerülés illetve a doktornénihez járás problémáját is. Az interaktív, vetítéssel egybekötött találkozó alkalmával a gyerekek megismerkedtek Seprűsráccal és Lámpalánnyal, valamint Bögreúrral is. Az írónő könyvei kölcsönözhetőek a könyvtárból. Császár - Fodor Ágota - könyvtáros A NEA - KK-13-SZ-0035" pályázati azonosítószámú projekt keretében valósult meg.

6 6. Az Üllési Bali23 Étterem karácsonyi ajánlata! December 24. December 25. December 26. Ne főzzön! Rendeljen az Üllési Bali23 Étteremből! Előrendelést felveszünk (december 22.-éig) A halászlevet 22.-én záróráig, a tálakat 23.-án záróráig. Elérhetőség: 0630/ BUÉK Filézett pontyhallé (20 dkg hal, 8 dl hallé) 1090 Ft/adag Filézett pontyhallé December 24.-re rendelhető! Az Üllési Bali23 Étterem szilveszteri ajánlata! - Halpaprikás (20dkg) 1000 Ft/adag Rendelés felvétel December 30.-a záróráig! - Rostonsült halfilé rántott hagymakarikával (20dkg)1200Ft/adag Elérhetőség: 0630/ Szögedi sült ponty filé (20dkg) 1300 Ft/adag - Rántott hal (20dkg) 1000 Ft/adag Szilveszteri tálak: - Túrós galuska pörccel 450 Ft/adag - Franciasaláta 1200 Ft/kg 1.Tál: - Burgonyasaláta 1200 Ft/kg Füstölt csülökkel tormakrémmel lilahagymával - Cezár saláta 900 Ft/adag töltött borda, bőrös malackaraj, rántott szűzérme, cukkíni magvas bundában, szabadkai kemencés borda, Karácsonyi tálak: parajos-baconos burgonyapüré, vajon párolt kerti 1.Tál: zöldségek, rizi-bizi 3400 Ft Karácsonyi pulykasült, délvidéki töltött borda, sertés karaj velővel 2 személyes Bőség tál: gombával snidlingel gazdagítva csőben sütve, karfiol rózsák (Sertésborda gazdagon töltve, sörtésztában,rántott halfalatkák, vajas petrezselymes burgonya, zöldséges rizs 3400 Ft magyaros sertésborda, csirkemell filé rántva, 2. Tál: sült burgonya, zöldséges rizs) 3200 Ft Parajjal baconnal fetasajttal töltött jérce vajas tésztában sütve, kacsamáj pürével töltött borda, töltött csirke felsőcomb, 2 személyes Bali tál: rántott gombafejek, szezámmagos jércemell, (Sajttal, sonkával töltött sertésborda, roston sült tejszínes petrezselymes burgonya püré, párolt káposzta, párolt párizsi jércemell, sertésborda pirított gombával, kerti zöldségek 3400 Ft sült burgonya, zöldséges rizs) 3200 Ft TISZTELT RUZSAIAK! GYÖNGYI OPTIKA ÚJDONSÁG: Kiválasztott keretére napvédő előtétet készítünk!! ź fényre sötétedő multifokális lencsék 50% engedménnyel ź keretek 30-50% engedménnyel ź órajavítást is vállalunk Találkozunk a Napsugár Otthonban a szemészeti rendelés idejében Ticket wellness egészségpénztári és Compliments ajándékutalványokat beváltunk! JAVÍTÁSOKAT VÁLLALUNK! Tel.: 0630/ Sok ünnepünk közül is a legszebb, legmélyebb érzésekkel teli a karácsony. Annyi üzenetet, jelentést hordoz magában, hogy mindet felsorolni nem is lehetne. Ha a lényegét akarnánk megfogalmazni azt mondhatnánk, karácsonykor azt ünnepeljük, ami az ember számára a fontos: a szeretetet, az összetartozást, a családot, az otthont, a nyugalmat. Ezekhez az érzésekhez társul ilyenkor egy-egy gyermekkori emlék, a várakozás, az öröm pillanatai, de úgy gondolom, hogy felnőttként is megérint bennünket e napok varázsa. "Az aki hazakészül, már készülődésében otthon van." - mondta Pilinszky János. Karácsonykor együtt ül az asztalhoz a család, a rokonság, kicsit megállunk, magunkba szállunk és átengedjük magunkat a meghitt, családi hangulatnak. Annak, ami az ember számára a legfontosabb. Azt kívánom Önöknek, legyen így ezen a karácsonyon is! Nagyon boldog, békés ünnepet, és sikerekben gazdag boldog új évet, mindannyiunknak! B. Nagy László - kormánymegbízott

7 7. ORVOSI - ÉS JÁRÓBETEG ELLÁTÁS RUZSÁN Szakrendelés neve Orvos neve Rendelés helye Rendelés ideje Felszabadulás u Hétfő 9-13 óra, Csütörtök 9-14 óra Terhes tanácsadás: Csütörtök óra Nőgyógyászat Dr Nyirati Ildikó Fül - orr - gégészet Dr Molnár G. Etelka Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Szerda óra Rendelési időben: 0662/ Reumatológia Dr Ocskó Marica Felszabadulás u / Kedd 8-13 óra Fizioterápia: hétfő - Péntek 8-12 óra Pszichiátria Dr Rekecki Erika Napsugár Otthon, Pipacs tér 2. Bejelentkezés: Réz Csilla: 0630/ Változó! Laboratórium Dr Sümeginé Dr Pap Éva Tömörkény tér / / 15-ös mellék Kedd, Csütörtök vérvétel Bőrgyógyászat Dr Tóth Kása Izabella Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Rendelési időben: 0662/ Csütörtök óra Szemészet Változó! Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Változó! Péntek vérvételi eredmény kiadás Orvos neve Rendelés helye Rendelés ideje Dr Hézsai Klára - vállalkozó háziorvos Egészségház, Tömörkény tér / /12-es mellék H-P : 8-12 óra Dr Balogh Piroska - gyermekorvos Egészségház, Tömörkény tér / /13-as mellék H-P: 8-11 óra d.u.: óra Csecsemő tanácsadás: Sz:14-16 óra Dr Gál Klára - fogorvos Egészségház, Tömörkény tér / /11-as mellék H: 8-14 óra K: iskolai fogászat, SZ: óra P: óra Dr Bánfi György - háziorvos Fő u / H-P: óra és óra VÉRADÁS RUZSÁN ORVOSI ÜGYELET A Magyar Vöröskereszt véradást szervez a művelődési házban Cím: 6786 Ruzsa, Rózsa u. 2. Telefon: 62/ vagy az egységes sürgősségi telefonszám: 104 december 10-én 10 órától 14 óráig. Ügyelet: Hétköznap 16 órától reggel 08 óráig. Hétvégén: pénteken 16 órától hétfő reggel 08 óráig. Igazolványt és TAJ kártyát mindenki hozzon magával! rendõrség elérhetõsége Ruzsa Körzeti Megbízott Iroda: 6786 Ruzsa, Rózsa u. 1/A. Ruzsa körzeti megbízott rendőr: Pálinkás Zoltán zászlós tel.: KÜLTERÜLETI Ferenczi István zászlós tel.: 20/209-53SZEMÉTSZÁLLÍTÁS órában elérhető: Mórahalom Rendőrőrs A külterületi Ügyelet: 6782 Mórahalom, Kölcsey u. 2/B. szemétszállítás Telefonszám: 0662/ , Vezetések időpontjai: telefonról: 107 Mobiltelefonról 107 december 13., 27. (A szemetet reggel 6.00-ig (Szegedi Rendőrkapitányság Ügyelet, itt kell kihelyezni. kérni kell, hogy kapcsolják a Mórahalmi Csak az emblémával Rendőrőrsöt.) ellátott szemeteszsákok kerülnek elszállításra.) TÛZOLTÓSÁG ELÉRHETÕSÉGE vagy a 105 (Szeged Városi Tűzoltóság ügyelet) a tűzoltóság segélyhívószáma. 1 év garanciával helyszínen minden szerdán és pénteken Hibabejelentés az alábbi telefonszámon: Komlós Zsolt: 0630/ Balotaszállás, Petőfi S. u. 53. vagy az Agro - és Műszaki Áruházban!

8 8. HIRDETÉSEK, KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK Lakossági Apró Ruzsa központjában vállalkozásra alkalmas családi ház eladó. Érd.: 0034/ ; ANYAKÖNYVI HÍREK RUZSA KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN HALÁLOZÁS Ruzsa, Szegedi út 25. szám alatti, 3 szobás családi ház eladó. Ár: 6,6 m Ft. Érd.: 0670/ Kispál Imre Kéfer Józsefné szül.: Bense Anna Ábrahám Józsefné szül.: Almási Ilona elhunyt. 5 elemből álló világosbarna szekrénysor, jó állapotban eladó. Érd.: Ruzsa, Kossuth u. 14., tel.: 0630/ Őszinte részvétünk a családoknak! Használt 8 részes konyhabútor Ft-ért, palackos gáztűzhely 5000Ft-ért, mosogatógép 40000Ft-ért eladó. Érd:Börcsök István Kodály u / mûvelõdési ház eseménynaptára DÁTUM ESEMÉNY december óra egészségmegőrző előadás (gabonatej készítés tejérzékenyeknek) december óra méteráru vásár december óra szemvizsgálat december óra vegyesáru vásár BOLDOG KARÁCSONYT!! Minden kedves olvasónak szeretetteljes ünnepeket kíván Az Intelligens Faluért Egyesület nevében: Bóka Zoltánné - elnök Minden Olvasónakbékés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánok! Császár - Fodor Ágota szerkesztő RUZSAI HÍREK Megjelenik 1000 példányban Lapzárta: a megjelenést megelőző hónap 20.-a, ha ez munkaszüneti nap, akkor az azt megelőző utolsó munkanap. SZERKESZTŐSÉG: 6786 Ruzsa, Tömörkény tér 1. Tel.: 62/ , 62/ Fax: 62/ , KIADÓ: Az Intelligens Faluért Egyesület SZERKESZTŐ: Császár - Fodor Ágota NYOMDAI MUNKÁLATOK: s - Paw Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Üllés, Felszabadulás u. 42. Tel.: ; Fax:

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Az évet mindig számadással zárjuk, végiggondoljuk sikereinket és kudarcainkat egyaránt.

Az évet mindig számadással zárjuk, végiggondoljuk sikereinket és kudarcainkat egyaránt. XXIII. 9. SZÁM 2013. december ÉVFOLYAM Mi zákányszékiek többre vagyunk képesek, mint bárki gondolná Az évet mindig számadással zárjuk, végiggondoljuk sikereinket és kudarcainkat egyaránt. A járási hivatalok

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. évi M U N K A T E R V E

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. évi M U N K A T E R V E Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi M U N K A T E R V E A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 17. -a értelmében éves munkatervet készít, éves munkaterv alapján működik.

Részletesebben

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi M U N K A T E R V E

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi M U N K A T E R V E KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. évi M U N K A T E R V E 2 2014. január 14. 9.00 óra 1./ A kistokaji Napsugár Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése beruházás műszaki és

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

ÉTLAP. Levesek. Filézett ponty hallé 7,5 DL Adag 1100 Ft Csirkeragu leves 5 DL Adag 500 Ft. Rónay-kúria ajánlatok

ÉTLAP. Levesek. Filézett ponty hallé 7,5 DL Adag 1100 Ft Csirkeragu leves 5 DL Adag 500 Ft. Rónay-kúria ajánlatok Levesek Filézett ponty hallé 7,5 DL Adag 1100 Ft Csirkeragu leves 5 DL Adag 500 Ft Rónay-kúria ajánlatok 1 személyes Rónay bőségtál: Adag 2500 Ft Grill fűszerezésű csirkemell filé roston 10 dkg, Hagymás

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete II. félévi M U N K A T E R V E

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete II. félévi M U N K A T E R V E - 1 - Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. II. félévi M U N K A T E R V E A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 17. -a értelmében féléves munkatervet készít, féléves

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

Szatymaz Község K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k

Szatymaz Község K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k Szatymaz Község K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k 2015. évi M U N K A T E R V E I. A z ü l é s e k r e n d j e A képviselő-testületi ülés állandó napirendi pontjai: - Polgármester beszámolója

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

XV. évfolyam - 12. szám 2014. December Csupor Piac Sikerrel debütált Derekegyházon a Csupor Piac, ahol kézműves termékekkel és házi készítésű finomságokkal találkozhattak az érdeklődők. A piac fizetőeszközként

Részletesebben

2014 DECEMBERI HÍRLEVÉL

2014 DECEMBERI HÍRLEVÉL BIHAR-SÁRRÉT VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 4100 BERETTYÓÚJFALU, KOSSUTH UTCA 25 WWW.BSVE.HU INFO@BSVE.HU 2014 DECEMBERI HÍRLEVÉL Tisztelt Érdeklődők! Szeretettel köszöntjük a Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési

Részletesebben

2016. január 26. (kedd) óra

2016. január 26. (kedd) óra 210/2015.(XII.15.) önkormányzati határozat melléklete SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. évi MUNKATERVE 2016. január 26. (kedd) 10.00 óra 1. Tájékoztató a Sajóbábony városban működő

Részletesebben

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2016.01.27.-i ülésére (2. napirendi pont) Tárgy: A 2016. évi munkaterv elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVRE SZÓLÓ ÜLÉSTERVE

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVRE SZÓLÓ ÜLÉSTERVE KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVRE SZÓLÓ ÜLÉSTERVE Február 1. Kazár község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. évi ülésterve 2. Kazár Község Önkormányzatának 2010-2014 közötti

Részletesebben

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: január 11.

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: január 11. Utoljára frissítve: 2017. január 11. NYITVA TARTÁS, ÜGYFÉLFOGADÁS A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE HÉTFŐ: 8.00-12.00 12.30-15.30 KEDD: 8.00-12.00 12.30-15.30 SZERDA: 8.00-12.00 12.30-15.30

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Képviselő-testület 2014. december 16-i ülése ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez ELŐTERJESZTŐ NEVE: Szlahó Csaba Előterjesztés

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE

KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2013. február: 1.) Kelebia Község 2013. évi költségvetési rendeletének tárgyalása 2.) 2013. évi munkaterv elfogadása 3.) Kilépési nyilatkozat

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013. (I.31.)

Részletesebben

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai:

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai: Szám: 10/2011. Vámosmikola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 30-án (szerda) 14.15 órakor tartja soron következő ülését. 1/ A 13/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet a köztisztaságról

Részletesebben

Ruzsai Hírek KEDVES RUZSAIAK!

Ruzsai Hírek KEDVES RUZSAIAK! XXIV.ÉVFOLYAM 2016. JANUÁR RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA KEDVES RUZSAIAK! M ég néhány hete az ajándékokat bontogattuk, ma már az újévi első újságot tarthatjuk kézben, ami jelentős változáson esett át.

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. október 12. (hétfő) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. október 12. (hétfő) 15,00 óra Emberi

Részletesebben

A kisadag ételek a teljes adagok árának 70 %-át képezik. Ételeink többsége az Ön érdekében frissen készül, ezért szíves türelmét és megértését

A kisadag ételek a teljes adagok árának 70 %-át képezik. Ételeink többsége az Ön érdekében frissen készül, ezért szíves türelmét és megértését ÉTLAP Előételek 1. Rántott Camembert áfonyával 1260.- 2. Juhtúróval töltött gombafejek rántva 1190.- 3. Görög saláta 490.- 4. Tenger gyümölcsei, kerti zöldségekkel 1200.- Levesek Csésze Tál 5. Tejszínes

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülését a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 44. -a alapján

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő, ülését a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 12. -a alapján 2012.március

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve 12. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013.

Részletesebben

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. JANUÁR 29. (negyedik csütörtök) 2./ Beszámoló az átruházott hatáskörben végzett munkáról 3./ 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

/2012. (XII..) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület I. félévi munkatervéről

/2012. (XII..) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület I. félévi munkatervéről /2012. (XII..) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2013. I. félévi munkatervéről Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2011.(V.3) önkormányzati

Részletesebben

Gyermek-háziorvosok. Védőnői Szolgálat

Gyermek-háziorvosok. Védőnői Szolgálat Háziorvosok Dr. Csók László Tel.: 424-126 hétfőtől - péntekig: 9.30-12.00; 14.30-16.00 Rendelési időn kívül 8 órától 16 óráig sürgős, életveszélyes esetekben hívható: 06/20/9830-222 Helyettesítő orvos:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülését a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 44. -a alapján

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2015.

HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2015. HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2015. Időpont, Napirendek 2015. február 1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról.. 2. Előterjesztés

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Testületi ülés Január 29. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: 2015. június 15.

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: 2015. június 15. Utoljára frissítve: 2015. június 15. MŰSOROK Tisztelt Nézők! A Képújság műsorán A Magyar Viselet Ünnepén készült felvételt láthatják. Időpont: 2015. június 22. (hétfő) 19.00 óra Bárándi Zoltán szerkesztő

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482. Doba, Kossuth u. 10. Szám: D/57/3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 12-én 18.00 órai

Részletesebben

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez 234/2014. (XII.16.) határozat

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének következő, ülését a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 12. -a alapján 2013. március

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi MUNKATERVE A munkaterv célja: - meghatározni a legfontosabb feladatoknak az éves végrehajtását, melyet a Képviselőtestület a nagyközség

Részletesebben

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031 Közérdekű információk Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Cím: 2340 Kiskunlacháza Kossuth Lajos tér 1. Tel./Fax: 06-24-519-830, 06-24-519-840 E-mail: pmhivatal@kiskunlachaza.hu dr. Répás József polgármester:

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

Mórahalmi Járási Hivatal 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. Elérhetőségek: Tel: 62/681-350 Fax: 62/681-369 E-mail: vezeto@morahalomjaras.csmkh.

Mórahalmi Járási Hivatal 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. Elérhetőségek: Tel: 62/681-350 Fax: 62/681-369 E-mail: vezeto@morahalomjaras.csmkh. Mórahalmi Járási Hivatal 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. Elérhetőségek: Tel: 62/681-350 Fax: 62/681-369 E-mail: vezeto@morahalomjaras.csmkh.hu Dr. Szántó Mária 62/681-350 (titkárság) szanto.maria@morahalomjaras.csmkh.hu

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

Üdvözöljük éttermünkben!

Üdvözöljük éttermünkben! Üdvözöljük éttermünkben! Kedves Vendégünk! Örülünk megtisztelő látogatásának Kapitány éttermünk fedélzetén! Reméljük, hogy a nagy odafigyeléssel szerkesztett étlapunkon sikerül kedvére való falatokat találnia.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2010. augusztus 30-án 13 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Jelen van: Tóth István elnök,

Részletesebben

XIV. számú előterjesztés

XIV. számú előterjesztés A határozat elfogadásához minősített többség szükséges! XIV. számú előterjesztés Őcsény község képviselő-testületének 2009. december 16.-án, 17-órakor megtartandó ülésére 2010. évi munkaterv Előterjesztő:

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi MUNKATERVE

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi MUNKATERVE Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi MUNKATERVE Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2014. évben 10 ülést tart. Az ülések

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 25-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 25-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 25-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Csiszár

Részletesebben

Kakas Vendéglő Étterem

Kakas Vendéglő Étterem Ajánlatunk a 2011. Decemberi Rendezvényekre Mint minden évben, ezúttal is szeretnénk segíteni Önöknek a céges ebédek, illetve vacsorák lebonyolításánál. Menü ajánlataim most is két részből állnak: hagyományos

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 10 ülést tart. Az ülések

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 6/2013. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről Határozatok száma: 31-34. TARTALOMJEGYZÉK 31/2013.(VII.23.)

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás) 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 15-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 20-án megtartott üléséről. (közmeghallgatás)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE Általános Szabályok: Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal 5143 Jánoshida, Fő út 28. Testületi ülés kezdési időpontja: 16.00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

2011. FEBRUÁR. XIX. évfolyam 2. szám

2011. FEBRUÁR. XIX. évfolyam 2. szám XIX. évfolyam 2. szám 2011. FEBRUÁR Be van fejezve a nagy mű, igen. A gép forog, az alkotó pihen. Évmilliókig eljár tengelyén, Mig egy kerékfogát ujítni kell /Madách/ Nyáron történt megbetegedésemet követően

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének évi MUNKATERVE

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének évi MUNKATERVE Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. évi MUNKATERVE A munkaterv célja: - meghatározni a legfontosabb feladatoknak az éves végrehajtását, melyet a képviselőtestület a nagyközség

Részletesebben

Rösti tejszínes gombamártással Juhtúróval töltött gombafejek Rántott sajt tartármártással

Rösti tejszínes gombamártással Juhtúróval töltött gombafejek Rántott sajt tartármártással ELŐÉTELEK Kis vitamin salátatál (paradicsom, paprika, uborka, fejes saláta, kapros joghurtos öntet, reszelt sajt) Hortobágyi palacsinta (1db) (magyar különlegeség-palacsinta hússal töltve, paprikás szósszal)

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi munkaterve Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben