Minden kedves Olvasónak és családjának békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket kívánok magam és Ruzsa község Képviselő-testülete nevében:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minden kedves Olvasónak és családjának békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket kívánok magam és Ruzsa község Képviselő-testülete nevében:"

Átírás

1 XXI. évfolyam DECEMBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA KARÁCSONYVÁRÁS... Legyen veled Karácsony Angyala, legyen áldás és ünnep az Ünnep, szeretet simítsa lelkedet, mikor a csengők megcsendülnek... Minden kedves Olvasónak és családjának békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket kívánok magam és Ruzsa község Képviselő-testülete nevében: Betlehemi csillagsugár mutat utat nekünk, mikor éjjel az újszülött kis Jézushoz megyünk. A megváltónk lesz majdan, ki az éjszaka született, kit édesanyja bölcső helyett, a jászolba fektetett. Az Úr angyala Szent Józsefnek megjelent az álmában, hogy Jézussal és Máriával menjen Egyiptomba. Heródesnek megmondták, hogy egy új Király született és hatalmát féltve minden csecsemőt megöletett. Heródesnek halálával visszatért Názáretbe és tanította a Föld népét isteni bölcseletre. Sok beteget meggyógyított, vigasztalta a szenvedőt, eljövendő Messiásként követték a népek őt. Egy áruló férkőzött a tanítványok körébe, Jézus Krisztus bizalmába, Júdás személyében. Júdás csókja után a Mestert elvitték és Poncius Pilátusnál tömlöcbe vetették. Az emberek nem érteték az isteni Igéket, s a Föld népének folyton bizonyíték kellett. Aki értette is félre magyarázta, az igaz Mestert eretneknek, hazugnak kiáltva. Barabás és Jézus volt, kik ítéletre vártak és Pilátus nem ismerte pontosan a vádat. Így a népre bízta az ítéletnek jogát, és a nép Jézusra kérte a szörnyű kereszthalált! Fodor Antal ruzsai lakos versével kívánok minden Olvasónak kellemes karácsonyi ünnepeket magam és munkatársaim nevében: Vörös Tiborné - művelődési ház ÜNNEPELJÜK EGYÜTT A KARÁCSONYT Szeretettel várunk mindenkit 17-én órára a művelődési házban tartandó községi karácsonyi ünnepségre. Köszöntsük együtt az idei évben született kisbabákat és családjukat! 2013 UTOLSÓ VÁSÁRA RENDHAGYÓ ADVENTI DÉLUTÁNOK Advent vasárnapjain 15 órától közös ünnepléssel és gyertyagyújtással várunk mindenkit a falu koszorújánál a Szent Erzsébet sétányon. A műsort követő vendéglátásra 8-án rendhagyó módon az új piactéren kerül az év utolsó Állat -, és sor. Kirakodóvásárára Az árusításra várunk mindenkit, aki otthon készített karácsonyi dolgokat Ruzsa Község Önkormányzata szeretne eladni. Tombolával, nyereményekkel, forralt borral és teával várjuk az érdeklődőket Ruzsa Község Önkormányzata ZSÁK, ZSÁK TELI ZSÁK... Kedves gyerekek! Ha kíváncsiak vagytok, hogy vajon idén virgácsot vagy csomagot kaptok-e, akkor szeretettel várunk benneteket 06-án 11 órára a művelődési házba, hogy idén is együtt várjuk a mikulás érkezését és az ajándékokat! 16 órától a Télapó idén is házhoz megy, várjuk a szülők jelentkezését a művelődési házban december 05-én 16 óráig.

2 2. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 30-án rendes ülést tartott, melyen napirend előtt sor került Dr. Bánfi Tamás úr önkormányzati képviselő úr lemondása végett Gyuris Imre képviselő úr eskütételére és képviselői megbízólevelének átadására. Ezt követően Sánta Gizella polgármester a határozatképességet 1 fő távollétével állapította meg. A módosított napirend elfogadását követően Sánta Gizella polgármester az első napirendi pont alapján beszámolt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, amellyel a Képviselő-testület egyhangúlag egyetértett. A második napirendi pont keretében a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet módosításának koncepciójával kapcsolatban kiadott tájékoztatót hagyta jóvá a Képviselőtestület, mely szerint a szolgáltatási díjakon a jövő évre vonatkozóan nem kívánnak változtatni. Az egyéb előterjesztések között elsőként Ruzsa Község helyi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet került elfogadásra, amelyben a 3%-os beépítettséget a beépítésre nem szánt területek azon belül a mezőgazdasági területek - vonatkozásában 5 %-ra megemelte a képviselő-testület. Egyhangú egyetértéssel került elfogadásra a évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről szóló beszámoló. A kiadott anyag részletes, minden intézményre kiterjedő részletességgel számolt be a háromnegyed éves teljesítésről. Az önkormányzat és intézményei összevont bevételeinek teljesítése 71,5 %-os, összevont kiadásai 69,5 %-os teljesítést mutatnak. A beszámoló elfogadásával a Képviselő-testület kimondta, hogy az év hátralévő részében az eddigiekhez hasonlóan az önkormányzati és intézményi feladatok hatékony és gazdaságos megvalósítására kell törekedni. A következőekben került napirendre az Önkormányzat évi költségvetési koncepciója. A Képviselő-testület nem fogadta el ebben a formában a koncepciót, tekintettel a Pénzügyi Bizottság által javasolt kiegészítésekre. A továbbiakban a Képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a Katasztrófavédelmi Őrs részére történő vagyonátadást, amely során az őrs használatába kerülhetnek a működésükhöz nélkülözhetetlen eszközök. A következőekben működésképtelen tárgyi eszközök és elavult szellemi termék selejtezéséről, valamint követelés törléséről döntött egyhangúlag a Képviselő-testület. Napirenden szerepeltek továbbá a Térségi Vízműüzemeltetési Intézmény kezelésében álló Mórahalom, Kölcsey u. 2. szám alatti irodaház, műhely és raktárépületek ALFÖLDVÍZ Zrt. történő bérbe adása, valamint a Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulás Társulási Megállapodás módosítása, melyeket egyhangúlag jóváhagyott a Képviselő-testület. További előterjesztésként szerepelt a Móra Ferenc Művelődés Ház és Könyvtár megszűnési beszámolója, melyet nem fogadott el a Képviselő-testület tekintettel arra, hogy a háromnegyed éves beszámoló miatt az adatok korrigálásra szorulnak. K ö v e t k e z ő k é n t Te l e p ü l é s i é r t é k t á r b i z o t t s á g létrehozásának kérdésében döntött a Képviselő-testület, mely döntés szerint nem kíván élni ezzel a lehetőséggel. Ez a nemleges döntés a jogszabályban foglaltak alapján bármikor megváltoztatható. A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az Óvodavezető vezetői pótlékának magasabb összegben történő megállapítását a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően, tekintettel az óvodavezetőnek az intézményi átszervezésekből eredő jelentős többletfeladataira. A következő napirend keretében az AsR vízkezelő konténer üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatási szerződésttervezetet tárgyalta meg a Képviselő-testület, amelyet nem hagyott jóvá, tekintettel az abban foglalt magas szolgáltatási díj és a biztosítandó feladatok arányára. További napirendként szerepelt a 363/14 hrsz-ú ingatlan (volt nyomdaépület) bérleti díjának megállapítása és a bérleti szerződés jóváhagyása, amelyet egyhangúlag elfogadott a Képviselő-testület. Ezt követően zárt ülés keretében a polgármester által átruházott hatáskörben, szociális ügyekben hozott döntésekről szóló beszámolót vitatták meg a képviselők. A Képviselő-testület következő soros ülését december 18-án 13 óra 30 perckor tartja Ruzsa Község Önkormányzata (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.) tanácstermében. Napirend: 1) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről Előadó: Sánta Gizella polgármester 2) Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előadó: Sánta Gizella polgármester 3) A Képviselő-testület évi munkatervének megalkotása Előadó: Sánta Gizella polgármester 4) A évi teljesítményértékelés alapját képező kiemelt célok meghatározása a Hivatal egészére vonatkozóan Előadó: Sánta Gizella polgármester 5) Egyéb előterjesztések Az előterjesztések előzetesen megtekinthetőek munkaidőben a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői irodájában, valamint a község honlapján (www.ruzsa.hu) A Képviselő-testület ülése nyilvános. Ábrahámné Tanács Edina - jegyzőkönyvvezető BOLHAPIAC A művelődési ház - a Gazdakör támogatásával kizárólag ruzsai lakosok részére, vásárt hirdet az új piactéren. Akinek vannak otthonában feleslegessé vált holmik, ruhák és szívesen eladná, esetleg elcserélné őket, az megteheti SZERDAI NAPOKON REGGEL 7 ÓRÁTÓL az új piactéren. Ruzsa Község Önkormányzata és az Intelligens Faluért Egyesület által megpályázott volt nyomdaépület felújítása befejeződött. Az ingatlannal az ifjúság számára is megfelelő körülményeket biztosító tevékenység fog megvalósulni.

3 3. RÁGCSÁLÓ INVÁZIÓ??!! MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁSRA A z elmúlt hetekben többen jelezték, hogy már-már tarthatatlan állapotok uralkodnak némely belterületi ingatlanok környékén. Sajnos több olyan nem lakott ház található az utcákban, amelyeknek portáján összehalmozott takarmányok, faanyagok, lomok találhatóak, amelyek ideális lakhelyéül szolgálnak különböző rágcsálóknak. Ezek a kártékony állatok táplálkozásához szükséges ennivalót viszont mások, a szomszédok kertjében, lakásában keresik. Ezzel meglehetősen kellemetlenné téve az érintettek életét. Elsődlegesen kérek mindenkit, szíveskedjenek kitakarítani és rendben tartani a tulajdonukban lévő kerteket! A tárolni kívánt tűzifát, takarmányt úgy elhelyezni, hogy ne tudjanak fészket rakni bennük az állatok! Célszerű csak annyi takarmányt, tűzifát tárolni, ami egy tél alatt felhasználásra kerül. Az elszaporodott állatokat összefogva, egy időben szükséges irtani, hiszen a lokális beavatkozás nem oldja meg a problémát. Ezért kérek minden jóérzésű ruzsait segítsen a probléma megoldásában! Jelezzék, ha Önöknél, vagy szomszédjaiknál elszaporodott rágcsálók élnek! Segítünk egy időpontra szervezni minden érintett ingatlan rágcsáló írtását! Reményeim szerint így a kiszállási díjat csökkenteni lehetne! Felhívjuk Tisztelt Lakosaink figyelmét, hogy Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16-án (hétfő) 17 órától közmeghallgatást tart. Helyszín: művelődési ház Napirend: 1./ Az Önkormányzat évi költségvetési koncepciója 2./ Egyebek Megjelenésükre feltétlenül számítunk! FALUGAZDÁSZ ÜGYFÉLFOGADÁSA december 16. : A többi napon ügyfélfogadás: Mórahalom,Szentháromság tér 1. hétfő,kedd,szerda: Péntek: /Esetleges szabadságolás miatt,az ügyfélfogadási időt,kérem a es telefonon egyeztetni./ Halász Zsolt falugazdász / / ISMÉT ÉVVÉGE, ISMÉT SZÁMVETÉS, ISMÉT JÖVÕTERVEK! S zeretem a karácsonyt! A legszebb ünnep! Nem csak bensőségessége miatt, hanem ezen időszakban számvetést, mérleget készítünk az elmúlt évről, terveket szövünk a következő évre. Így teszek én is: 2013 nehézségei, keserűségei ellenére sok fejlődést, új kihívást hozott. Önkormányzati intézmények átszervezése, iskola államivá válása új helyzet elé állított bennünket. Január 1-től állami fenntartású iskola lett Ruzsán, március 1-től közös önkormányzati hivatal kezdte meg működését Öttömös-Pusztamérges-Ruzsa községekben, július 1-től megszűnt önálló intézménynek lenni a Bölcsőde, augusztus 1-től pedig a Művelődési Ház került ugyanerre a sorsa. Megtartásra kerültek mindazok az önkormányzati programok, amelyek már hagyománnyá váltak településünkön. Ezúton szeretném hálámat kifejezni azoknak a helyi és vidéki támogatóinknak, akik az egyre nehezedő mindennapjainkban is fontosnak tartják, hogy a ruzsai rendezvények, programok sikeresek legyenek itthon és a falu határán túl is. A polgármesteri hivatal és az intézményi dolgozók áldozatos munkáját is köszönöm. Mindezek mellet azon fejlesztésekben aktívan részt vállaltak, amelyek Ruzsa lakosságát szolgálják. Februárban új tanyagondnoki autót és grédert nyertünk pályázaton, nyáron elkezdődött az új piac tér kialakítása, a volt nyomda épület felújítása, ami mára befejeződött. Folyamatban van a polgármesteri hivatal, művelődési ház, és a bölcsőde épületének napelemes fejlesztése. Közel 50 közfoglalkoztatott alkalmazásával tettük szebbé, élhetőbbé településünket, segítettük intézményeink működését. Folyamatban van 45 fő téli közfoglalkoztatása. Koordinálásuk, a foglalkoztatással járó adminisztráció, szervezés munkatársaim teherbíró képességét tették próbára. Köszönöm elhivatottságukat! Olyan nyertes pályázatok megvalósítása fog megtörténni, amelyek minden bizonnyal sok ruzsai számára okoz örömöt. Egészségügyi szűrővizsgálatok megtartása, íróolvasó találkozók szervezése, az adventi díszvilágítás kialakítása mind-mind támogatással valósul meg. A karácsonyi pihenő után 2014 is mozgalmas évnek ígérkezik. Az említett programok mellett folyamatban van az Egészségház energetikai fejlesztése szintén nyertes pályázatból, illetve a Sportöltöző felújítása. Elbírálás alatt a Tömörkény tér átalakításának pályázata, új tanyagondnoki kisbusz beszerzésének pályázata. Mindezek mellett intézményeink működésének magas színvonalon tartását elsődleges célnak tekintjük. A következő év olyan adminisztratív és szervezési feladatokat hoz, amilyen még soha nem volt ben 3 választás lebonyolítását kell megvalósítani. Ehhez mind az Önök, mind munkatársaim segítségét kérem! Kedves ruzsaiak! E rövid, a teljesség bemutatása nélküli számvetés végén, kívánom Önöknek, hogy a 2013-as évről alkotott számvetésük tartalmazzon minél több örömteli pillanatot, eredményt! A 2014-es esztendő pedig hozza el minden tervüket, álmukat! Mindehhez kívánok jó egészséget, megértő, egymást tisztelő, békés közösséget!

4 4. VIRÁG BÁL, AVAGY KÖSZÖNÕ BÁL 9 éve hagyomány, hogy a Ruzsa legvirágosabb háza elismerés egy bálkeretében kerül átadásra a díjazottak részére. Nem történt ez másként idén sem. A 10. alkalommal megrendezésre került Virág bál megnyitója szolgált a titok felfedésére. Ebben az évben 4 tagú bíráló bizottság /Székesi Istvánné, Lajkó Józsefné, Szabó Sándorné, Acsai-Varga Katalin/ járta végig Ruzsa utcáit és a nevező tanyai ingatlantulajdonosokat. Munkájuk idén sem volt könnyű, bár egyre kevesebb azon házak száma, amelyek virágos kerttel büszkélkedhetnek az előkertben, vagy az utcán. A szélsőséges időjárás próbára teszi mind az emberek mind a növények tűrőképességét. Egyre nehezebb munkával lehet virágokat nevelni, jellemzővé váltak a füvesített előkertek örökzöldekkel, vagy kevésbé érzékeny bokrokkal, fákkal. Az utcák, kertek rendezettek, mutatósak, csak a virágok hiányoznak, vallották a zsűri tagjai. A bíráló bizottság értékelése alapján Legvirágosabb ház díjazottai, akik a Ruzsa Községért Közalapítvány ajándékait vehették át: I. Kilches-Bozsó Edit és férje tanyája II. Lajkó József és neje Szegedi út 33. III. Csányi Imre és neje Fenyves utca Selymes Imre és neje Pusztamérgesi út A kitüntetetteknek gratulálok, és jó egészséget kívánok! Külön köszönöm a bíráló bizottság fáradságos, odaadó munkáját! Ez a rendezvény ad lehetőséget az önkormányzat számára mindazon segítőink, támogatóink köszöntésére is, akik egész éven keresztül fontosnak tartják munkájukkal, adományaikkal támogatni rendezvényeinket, munkánkat. Köszönöm mindannyiuknak! Természetesen a köszöntöttek köszöntéséhez is kaptunk támogatást, a virág bál megrendezéséhez adományaikkal járultak hozzá: Bordány Község Önkormányzata, Gyuris Attila, Kazi István, Kalmár Pékség, Tímár Géza, Óvoda és Iskola konyha dolgozói. Hálás szívvel köszönöm mindenki támogatását, segítségét, melyek nélkül nem valósulhatott volna meg a jó hangulatú, sikeres Virág bál. KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁST! A z idei Virág bálon a tombolaárusítás lehetőségét ismét a Teleházat működtető Intelligens Faluért Egyesület kapta. Nagy lehetőség ez egyesületünknek, hisz a tombolaárusításból befolyó összeget működésünkre, irodánk korszerűbb felszereltségére tudjuk fordítani. Az idei bál bevételét a tavalyi évivel összerakva egy klímára fordítjuk, mely a teleház irodájába lesz felszerelve néhány hónapon belül. Aki bejár az irodánkba tudhatja, hogy nyáron nagyon meleg van. Ezt szeretnénk egy ilyen berendezéssel kiküszöbölni. Köszönjük mindenkinek a tombolavásárlást, a tombolatárgyak felajánlását! Tombolatárgy felajánlóink voltak: 50 felettiek klubja Ábrahám István és családja Általános Iskola dolgozói Aranka Vegyeskereskedés Bóka Zoltán és családja Bölcsőde dolgozói, Ruzsa Börcsök Hajnalka Börcsök Tiborné Coop Szeged Zrt. Császár- Fodor Ágota Fődi Anita Gora Mónika Hárs Gyógyszertár Hétszínvirág Óvoda dolgozói Kati Vegyesbolt Király Andrásné Kovács Károly és családja Lábecz László és családja Makra Ágnes Mar-Mon Bt. Molnár Büfé Népszabadság Szövetkezet Ollmann Attila és családja Pergács Bt. Péter Imre és családja Ruzsa Presszó Ruzsai Polgárőr Egyesület Sádt Ede és családja Sánta Gizella és családja Santung Bt. Seller Attila és családja Selymes Imre és neje Simhercz Zoltánné Szabó- Baloghné Tóth Bernadett Szabó G. Imréné Szanka János és családja Székesi Istvánné Szöginé Papp Mária Tanács József és neje Tímár Géza és neje Torpedó Bt. Varga Károly és családja Vetró Klára Vörös Tibor és családja Bóka Zoltánné - elnök

5 5. A GOBELINEK HAZATÉRTEK! M árcius 8-án nyitottuk meg Ásotthalmon azt a gobelin kiállítást, melyre a térség több településéről is érkeztek ezekből a gyönyörű kézimunkákból. A képeket megcsodálhatták még Üllésen, Ruzsán, Bordányban, Öttömösön, Domaszéken, Zákányszéken, Pusztamérgesen és Mórahalmon. Minden kollégám és a látogatók nevében köszönöm a kiállítási anyag biztosítását a következő ügyes kezű hölgyeknek: Barsiné Samu Andrea, Barsiné Tamás Mária, Kókai Jánosné, Dr. Schemmel Ágnes, Török Judit, Török Miklósné (Ásotthalom), Ézsiás Józsefné (Bordány), Brunkau Erzsébet, Ótott-Kovács Józsefné (Mórahalom), Csonkáné Batíz Bernadett, Molnár Béláné, Tanács Tiborné (Öttömös), Ábrahám Istvánné, Tóth Sándorné (Ruzsa), Ferenczi Istvánné (Üllés), Deák Lászlóné (Zákányszék). Kiállítóinknak kívánom, hogy örvendeztessenek meg bennünket, családjukat még sok-sok szépséges gobelin képpel! Kovács-Tanács Istvánné Igazgató Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, Ásotthalom SZILVESZTERI DISCO A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN 31-én 20 órától retro zenékkel várunk mindenkit a művelődési házba, hogy együtt búcsúztassuk az óévet! Belépő: 2000,- Ft Érd.: művelődési házban, jelentkezni előzetesen! FELHÍVÁS AJÁNDÉKOZÁSI AKCIÓRA A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat karácsonyi ajándékozási akciót szervez Ruzsa község területén, nehéz anyagi körülmények között élő gyermekes családok részére. Ezért kérem, hogy lehetőségeihez mérten - használt játék, könyv, élelmiszer, édesség, gyümölcs - szíveskedjen ajándékozási akciónkat támogatni. Az Ön segítség nyújtása nagy mértékben hozzájárulna egy szeretetteljes, mindennapok gondjain felülemelkedő boldog karácsony megünnepléséhez. "MINDIG TUD ADNI AKINEK A SZIVE SZERETETTEL VAN TELE" /Proklosz/ Adományait munkanapokon december 18-ig 9-15 óra között várom az Egészségügyi és Családgondozó Központban Ruzsa, Szegedi u.8. szám alatt. Segítő szándékát előre is köszönöm: Dóczi Éva a gyevi bíró -az 50 felettiek elõadásában családgondozó ÉRTESÍTÉS A ÉV VÉGI MUNKAVÉGZÉSRÕL A CSMKH Földművelésügyi Igazgatósága felhívja a Tisztelt termelők figyelmét, hogy 20-tól január 6-ig az igazgatóság Szeged, Kossuth L sgt. 17. szám alatti irodájában, illetve a megye összes falugazdász irodájában szünetel az ügyfélszolgálat, az év végi teljes leállás miatt. Ügyeiket legkésőbb 20-án 8,00-12,00 óra között intézhetik. Az év első ügyfélfogadási nap január 6-a 8,00 óra. Vacsora nincs, italt mindenki hozzon magával! Földművelésügyi Igazgatóság FESZÜLSÉGOLDÓ ÍRÓ - OLVASÓ TALÁLKOZÓ FINY PETRÁVAL november 19-én 14 órától közönségtalálkozóra vártuk a gyerekeket a községi könyvtárba. A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásának köszönhetően vendégünk volt Finy Petra író, akinek számos problémamegoldó és feszültségkezelő mesekönyve jelent már meg. Többek között írt már történetet rossz evőkről, rossz alvókról, de meséin keresztül segít feldolgozni a kicsiknek az óvodába kerülés illetve a doktornénihez járás problémáját is. Az interaktív, vetítéssel egybekötött találkozó alkalmával a gyerekek megismerkedtek Seprűsráccal és Lámpalánnyal, valamint Bögreúrral is. Az írónő könyvei kölcsönözhetőek a könyvtárból. Császár - Fodor Ágota - könyvtáros A NEA - KK-13-SZ-0035" pályázati azonosítószámú projekt keretében valósult meg.

6 6. Az Üllési Bali23 Étterem karácsonyi ajánlata! December 24. December 25. December 26. Ne főzzön! Rendeljen az Üllési Bali23 Étteremből! Előrendelést felveszünk (december 22.-éig) A halászlevet 22.-én záróráig, a tálakat 23.-án záróráig. Elérhetőség: 0630/ BUÉK Filézett pontyhallé (20 dkg hal, 8 dl hallé) 1090 Ft/adag Filézett pontyhallé December 24.-re rendelhető! Az Üllési Bali23 Étterem szilveszteri ajánlata! - Halpaprikás (20dkg) 1000 Ft/adag Rendelés felvétel December 30.-a záróráig! - Rostonsült halfilé rántott hagymakarikával (20dkg)1200Ft/adag Elérhetőség: 0630/ Szögedi sült ponty filé (20dkg) 1300 Ft/adag - Rántott hal (20dkg) 1000 Ft/adag Szilveszteri tálak: - Túrós galuska pörccel 450 Ft/adag - Franciasaláta 1200 Ft/kg 1.Tál: - Burgonyasaláta 1200 Ft/kg Füstölt csülökkel tormakrémmel lilahagymával - Cezár saláta 900 Ft/adag töltött borda, bőrös malackaraj, rántott szűzérme, cukkíni magvas bundában, szabadkai kemencés borda, Karácsonyi tálak: parajos-baconos burgonyapüré, vajon párolt kerti 1.Tál: zöldségek, rizi-bizi 3400 Ft Karácsonyi pulykasült, délvidéki töltött borda, sertés karaj velővel 2 személyes Bőség tál: gombával snidlingel gazdagítva csőben sütve, karfiol rózsák (Sertésborda gazdagon töltve, sörtésztában,rántott halfalatkák, vajas petrezselymes burgonya, zöldséges rizs 3400 Ft magyaros sertésborda, csirkemell filé rántva, 2. Tál: sült burgonya, zöldséges rizs) 3200 Ft Parajjal baconnal fetasajttal töltött jérce vajas tésztában sütve, kacsamáj pürével töltött borda, töltött csirke felsőcomb, 2 személyes Bali tál: rántott gombafejek, szezámmagos jércemell, (Sajttal, sonkával töltött sertésborda, roston sült tejszínes petrezselymes burgonya püré, párolt káposzta, párolt párizsi jércemell, sertésborda pirított gombával, kerti zöldségek 3400 Ft sült burgonya, zöldséges rizs) 3200 Ft TISZTELT RUZSAIAK! GYÖNGYI OPTIKA ÚJDONSÁG: Kiválasztott keretére napvédő előtétet készítünk!! ź fényre sötétedő multifokális lencsék 50% engedménnyel ź keretek 30-50% engedménnyel ź órajavítást is vállalunk Találkozunk a Napsugár Otthonban a szemészeti rendelés idejében Ticket wellness egészségpénztári és Compliments ajándékutalványokat beváltunk! JAVÍTÁSOKAT VÁLLALUNK! Tel.: 0630/ Sok ünnepünk közül is a legszebb, legmélyebb érzésekkel teli a karácsony. Annyi üzenetet, jelentést hordoz magában, hogy mindet felsorolni nem is lehetne. Ha a lényegét akarnánk megfogalmazni azt mondhatnánk, karácsonykor azt ünnepeljük, ami az ember számára a fontos: a szeretetet, az összetartozást, a családot, az otthont, a nyugalmat. Ezekhez az érzésekhez társul ilyenkor egy-egy gyermekkori emlék, a várakozás, az öröm pillanatai, de úgy gondolom, hogy felnőttként is megérint bennünket e napok varázsa. "Az aki hazakészül, már készülődésében otthon van." - mondta Pilinszky János. Karácsonykor együtt ül az asztalhoz a család, a rokonság, kicsit megállunk, magunkba szállunk és átengedjük magunkat a meghitt, családi hangulatnak. Annak, ami az ember számára a legfontosabb. Azt kívánom Önöknek, legyen így ezen a karácsonyon is! Nagyon boldog, békés ünnepet, és sikerekben gazdag boldog új évet, mindannyiunknak! B. Nagy László - kormánymegbízott

7 7. ORVOSI - ÉS JÁRÓBETEG ELLÁTÁS RUZSÁN Szakrendelés neve Orvos neve Rendelés helye Rendelés ideje Felszabadulás u Hétfő 9-13 óra, Csütörtök 9-14 óra Terhes tanácsadás: Csütörtök óra Nőgyógyászat Dr Nyirati Ildikó Fül - orr - gégészet Dr Molnár G. Etelka Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Szerda óra Rendelési időben: 0662/ Reumatológia Dr Ocskó Marica Felszabadulás u / Kedd 8-13 óra Fizioterápia: hétfő - Péntek 8-12 óra Pszichiátria Dr Rekecki Erika Napsugár Otthon, Pipacs tér 2. Bejelentkezés: Réz Csilla: 0630/ Változó! Laboratórium Dr Sümeginé Dr Pap Éva Tömörkény tér / / 15-ös mellék Kedd, Csütörtök vérvétel Bőrgyógyászat Dr Tóth Kása Izabella Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Rendelési időben: 0662/ Csütörtök óra Szemészet Változó! Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Változó! Péntek vérvételi eredmény kiadás Orvos neve Rendelés helye Rendelés ideje Dr Hézsai Klára - vállalkozó háziorvos Egészségház, Tömörkény tér / /12-es mellék H-P : 8-12 óra Dr Balogh Piroska - gyermekorvos Egészségház, Tömörkény tér / /13-as mellék H-P: 8-11 óra d.u.: óra Csecsemő tanácsadás: Sz:14-16 óra Dr Gál Klára - fogorvos Egészségház, Tömörkény tér / /11-as mellék H: 8-14 óra K: iskolai fogászat, SZ: óra P: óra Dr Bánfi György - háziorvos Fő u / H-P: óra és óra VÉRADÁS RUZSÁN ORVOSI ÜGYELET A Magyar Vöröskereszt véradást szervez a művelődési házban Cím: 6786 Ruzsa, Rózsa u. 2. Telefon: 62/ vagy az egységes sürgősségi telefonszám: 104 december 10-én 10 órától 14 óráig. Ügyelet: Hétköznap 16 órától reggel 08 óráig. Hétvégén: pénteken 16 órától hétfő reggel 08 óráig. Igazolványt és TAJ kártyát mindenki hozzon magával! rendõrség elérhetõsége Ruzsa Körzeti Megbízott Iroda: 6786 Ruzsa, Rózsa u. 1/A. Ruzsa körzeti megbízott rendőr: Pálinkás Zoltán zászlós tel.: KÜLTERÜLETI Ferenczi István zászlós tel.: 20/209-53SZEMÉTSZÁLLÍTÁS órában elérhető: Mórahalom Rendőrőrs A külterületi Ügyelet: 6782 Mórahalom, Kölcsey u. 2/B. szemétszállítás Telefonszám: 0662/ , Vezetések időpontjai: telefonról: 107 Mobiltelefonról 107 december 13., 27. (A szemetet reggel 6.00-ig (Szegedi Rendőrkapitányság Ügyelet, itt kell kihelyezni. kérni kell, hogy kapcsolják a Mórahalmi Csak az emblémával Rendőrőrsöt.) ellátott szemeteszsákok kerülnek elszállításra.) TÛZOLTÓSÁG ELÉRHETÕSÉGE vagy a 105 (Szeged Városi Tűzoltóság ügyelet) a tűzoltóság segélyhívószáma. 1 év garanciával helyszínen minden szerdán és pénteken Hibabejelentés az alábbi telefonszámon: Komlós Zsolt: 0630/ Balotaszállás, Petőfi S. u. 53. vagy az Agro - és Műszaki Áruházban!

8 8. HIRDETÉSEK, KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK Lakossági Apró Ruzsa központjában vállalkozásra alkalmas családi ház eladó. Érd.: 0034/ ; ANYAKÖNYVI HÍREK RUZSA KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN HALÁLOZÁS Ruzsa, Szegedi út 25. szám alatti, 3 szobás családi ház eladó. Ár: 6,6 m Ft. Érd.: 0670/ Kispál Imre Kéfer Józsefné szül.: Bense Anna Ábrahám Józsefné szül.: Almási Ilona elhunyt. 5 elemből álló világosbarna szekrénysor, jó állapotban eladó. Érd.: Ruzsa, Kossuth u. 14., tel.: 0630/ Őszinte részvétünk a családoknak! Használt 8 részes konyhabútor Ft-ért, palackos gáztűzhely 5000Ft-ért, mosogatógép 40000Ft-ért eladó. Érd:Börcsök István Kodály u / mûvelõdési ház eseménynaptára DÁTUM ESEMÉNY december óra egészségmegőrző előadás (gabonatej készítés tejérzékenyeknek) december óra méteráru vásár december óra szemvizsgálat december óra vegyesáru vásár BOLDOG KARÁCSONYT!! Minden kedves olvasónak szeretetteljes ünnepeket kíván Az Intelligens Faluért Egyesület nevében: Bóka Zoltánné - elnök Minden Olvasónakbékés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánok! Császár - Fodor Ágota szerkesztő RUZSAI HÍREK Megjelenik 1000 példányban Lapzárta: a megjelenést megelőző hónap 20.-a, ha ez munkaszüneti nap, akkor az azt megelőző utolsó munkanap. SZERKESZTŐSÉG: 6786 Ruzsa, Tömörkény tér 1. Tel.: 62/ , 62/ Fax: 62/ , KIADÓ: Az Intelligens Faluért Egyesület SZERKESZTŐ: Császár - Fodor Ágota NYOMDAI MUNKÁLATOK: s - Paw Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Üllés, Felszabadulás u. 42. Tel.: ; Fax:

uzsai írek BIANKA MOSOLYA... A

uzsai írek BIANKA MOSOLYA... A XXII. évfolyam R H uzsai írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA 2014. DECEMBER www.ruzsa.hu BIANKA MOSOLYA... A z idei év során többször is összefogott településünk a veleszületett szívizom rendellenességgel

Részletesebben

XXI. évfolyam 2013. MÁJUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu

XXI. évfolyam 2013. MÁJUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu XXI. évfolyam 2013. MÁJUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 27-én tartotta soron következő rendes ülését, melyen

Részletesebben

uzsai XIX. Jótékonysági bálját A vásárra menőket Sehol ki ne fosszák.

uzsai XIX. Jótékonysági bálját A vásárra menőket Sehol ki ne fosszák. R uzsai XXII. évfolyam H írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA JANUÁR www.ruzsa.hu BÚÉK MEGHÍVÓ A ruzsai Hétszínvirág Óvoda február 15-én 1830 órai kezdettel a Móra Ferenc Művelődési Házban tartja Kívül,

Részletesebben

XXI. évfolyam 2013. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Hestia Tűzzsonglőrök showműsora

XXI. évfolyam 2013. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Hestia Tűzzsonglőrök showműsora XXI. évfolyam 2013. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA Hestia Tűzzsonglőrök showműsora www.ruzsa.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 29-én tartotta soron

Részletesebben

B U É K 2 0 1 3! Szép napokat, kevés szelet, álmodozó kék egeket. Kacaj gyöngyöt egy füzérrel, jó kedvet sok-sok szekérrel.

B U É K 2 0 1 3! Szép napokat, kevés szelet, álmodozó kék egeket. Kacaj gyöngyöt egy füzérrel, jó kedvet sok-sok szekérrel. XXI. évfolyam 2013. JAN U ÁR RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu B U É K 2 0 1 3! Szép napokat, kevés szelet, álmodozó kék egeket. Kacaj gyöngyöt egy füzérrel, jó kedvet sok-sok szekérrel. Három

Részletesebben

MEGHÍVÓ ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2013. február 16-án 2013.

MEGHÍVÓ ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2013. február 16-án 2013. XXI. évfolyam 2013. FEBRUÁR RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK MEGHÍVÓ A ruzsai Hétszínvirág Óvoda 2013. február 16-án 30 18 órai kezdettel a Móra Ferenc Művelődési Házban

Részletesebben

ANDÓK VERONIKA VAKÁCIÓ

ANDÓK VERONIKA VAKÁCIÓ XXI. évfolyam 2013. JÚNIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA ANDÓK VERONIKA VAKÁCIÓ Láttam a napot, súgta a szélnek: Várnak a tavak, csónakok, stégek. És tényleg a táblán virul egy szó, Csupaszín betűkkel:

Részletesebben

XV. falunap és fõzõverseny. A nap folyamán ugrálóvár, lovaskocsikázás, délután kulturális műsor várja az érdeklődőket.

XV. falunap és fõzõverseny. A nap folyamán ugrálóvár, lovaskocsikázás, délután kulturális műsor várja az érdeklődőket. XXI. évfolyam 2013. ÁPRILIS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu XV. falunap és fõzõverseny 2013. 05. 18. nevezési kategóriák 1. Halászléfőző verseny: 4.500,- Ft/csapat. A nevezési díjért a csapat

Részletesebben

XIV. FALUNAP ÉS FŐZŐVERSENY

XIV. FALUNAP ÉS FŐZŐVERSENY XX. évfolyam 2012. ÁPRILIS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu XIV. FALUNAP ÉS FŐZŐVERSENY MEGHÍVÓ 2012. 05. 19. FALUGYŰLÉSRE A NEVEZÉSI KATEGÓRIÁK: 1. Halászléfőző verseny: 4.500,- Ft/csapat.

Részletesebben

2012. HULLADÉK LERAKÓK ÁTHELYEZÉSE HA NOVEMBER, AKKOR VIRÁG BÁL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. XX.

2012. HULLADÉK LERAKÓK ÁTHELYEZÉSE HA NOVEMBER, AKKOR VIRÁG BÁL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. XX. XX. évfolyam 2012. OKTÓBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA Megjött az Ősz, s ecsetét elővette, Tarka színeket festett a falevelekre. Sárgát kavart, hol gyönyörű vöröset Rajzolt sok-sok apró narancsos köröket.

Részletesebben

Virág bál 2011. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Önkormányzati Hírek. Adventi vasárnapok. Mikulásváró ünnepség. XIX.

Virág bál 2011. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Önkormányzati Hírek. Adventi vasárnapok. Mikulásváró ünnepség. XIX. XIX. évfolyam 2011. NOVEMBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu Önkormányzati Hírek Állampolgársági eskütétel Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség! Magyarnak lenni nagy szent akarat, Mely itt

Részletesebben

uzsai írek ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE BEFEJEZŐDÖTT AZ EGÉSZSÉGHÁZ ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA... KEZDŐDIK AZ ISKOLA MEGHÍVÓ Megemlékezést tartunk

uzsai írek ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE BEFEJEZŐDÖTT AZ EGÉSZSÉGHÁZ ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA... KEZDŐDIK AZ ISKOLA MEGHÍVÓ Megemlékezést tartunk R uzsai XXII. évfolyam H írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA BEFEJEZŐDÖTT AZ EGÉSZSÉGHÁZ ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE 2014. SZEPTEMBER www.ruzsa.hu ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA... KEZDŐDIK AZ ISKOLA Szalai

Részletesebben

18 órakor kezdődő Virág bálra,

18 órakor kezdődő Virág bálra, XX. évfolyam 201 NOVEMBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA Virág bál Tisztelettel meghívjuk a 201 november 17-én, szombaton 18 órakor kezdődő Virág bálra, valamint az azt követő vacsorára. A bálon kerülnek

Részletesebben

2010. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2010. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK XVIII. évfolyam 3. szám 2010. M Á R C I U S Szeretettel hoztam e szép csokrom, s köszöntőmet mindenkinek mondom. Nőket köszönt most az egész világ, hát nyíljon nékik a sok színes virág. Az életet, szerelmet

Részletesebben

2010. Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok!

2010. Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok! XVIII. évfolyam 4. szám 2010. Á P R I L I S Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok! Sánta Gizella - polgármester Tisztelettel meghívom Ruzsa Község Lakosságát a 2010. április 19-én

Részletesebben

2007. J A N U Á R. XV. évfolyam 1. szám

2007. J A N U Á R. XV. évfolyam 1. szám 1 XV. évfolyam 1. szám 2007. J A N U Á R Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. november 29-én tartott rendes ülésén először a 2006. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről szóló

Részletesebben

XXIII. évfolyam írek. uzsai 2015. JÚLIUS - AUGUSZTUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu

XXIII. évfolyam írek. uzsai 2015. JÚLIUS - AUGUSZTUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu R uzsai H XXIII. évfolyam írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA 2015. JÚLIUS - AUGUSZTUS www.ruzsa.hu 2. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 27-én rendes ülést

Részletesebben

VAN JÁTSZÓTERÜNK!!! A Ruzsai Gazdakör is jelen volt

VAN JÁTSZÓTERÜNK!!! A Ruzsai Gazdakör is jelen volt Ruzsai Hírek 1. oldal 2010. június Ruzsai Hírek 2. oldal 2010. június VAN JÁTSZÓTERÜNK!!! Hatalmas örömnek lehettünk tanúi és részesei a Falunap előestéjén. Játszóteret avathattunk, amire már nagyon régóta

Részletesebben

Homokvárhoz: kupacot, Horgászoknak: kukacot, Hegymászóknak: nagy hegyet, hűs fagyihoz: friss tejet, folyópartra: fát, nagyot, vakációt -száz napot!

Homokvárhoz: kupacot, Horgászoknak: kukacot, Hegymászóknak: nagy hegyet, hűs fagyihoz: friss tejet, folyópartra: fát, nagyot, vakációt -száz napot! Horváth Imre: Mit kívánjak nyárra? XVII. évfolyam 7. szám 2009. J Ú L I U S Homokvárhoz: kupacot, Horgászoknak: kukacot, Hegymászóknak: nagy hegyet, hűs fagyihoz: friss tejet, folyópartra: fát, nagyot,

Részletesebben

2011. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Fődi Anita Ruzsa jegyzője. Átadásra került a Ruzsa Közszolgálatáért Díj

2011. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Fődi Anita Ruzsa jegyzője. Átadásra került a Ruzsa Közszolgálatáért Díj XIX. évfolyam 2011. SZEPTEMBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Fődi Anita Ruzsa jegyzője Lábecz László címzetes főjegyző úr márciusi nyugdíjba vonulása után jegyzői állás

Részletesebben

2011. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Önkormányzati Hírek. XIX. évfolyam

2011. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Önkormányzati Hírek. XIX. évfolyam XIX. évfolyam 2011. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu Önkormányzati Hírek Ruzsa Község Önkormányzata t á r s u l á s k e r e t é b e n e l l á t o t t Képviselő-testület a pályázatot

Részletesebben

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S 1 XV. évfolyam 6. szám 2007. J Ú N I U S Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. április 18-án rendes ülést tartott, amelynek 1. főnapirendi pontja az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról

Részletesebben

XVI. évfolyam. 3. szám

XVI. évfolyam. 3. szám XVI. évfolyam 3. szám 2008. M Á R C I U S NŐNAPI KÖSZÖNTÉS Ruzsa Község Képviselő-testületének férfi tagjai nevében minden ruzsai hölgynek NAGYON BOLDOG NŐNAPOT kívánok! Gárgyán Imre alpolgármester Minden

Részletesebben

Felhívás! KÖZSÉGI NŐNAPI KÖSZÖNTÉS 2008. F E B R U Á R. Ruzsai Hírek 1. oldal 2008. február

Felhívás! KÖZSÉGI NŐNAPI KÖSZÖNTÉS 2008. F E B R U Á R. Ruzsai Hírek 1. oldal 2008. február Ruzsai Hírek 1. oldal 2008. február XVI. évfolyam 2. szám 2008. F E B R U Á R Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő testülete legközelebbi rendes ülését 2008. február 13-án (szerda) 13.30 perckor tartja

Részletesebben

HELYSZÍN: SPORTPÁLYA FŐZŐVERSENY

HELYSZÍN: SPORTPÁLYA FŐZŐVERSENY 1 XV. évfolyam 5. szám 2007. M Á J U S Anyák Napja alkalmából minden kedves Édesanyát köszöntünk magam és Ruzsa Község Képviselô--testülete nevében. Sánta Gizella- polgármester Anyák napjára Sebesen suhanó

Részletesebben

XVII. évfolyam. 8. szám

XVII. évfolyam. 8. szám XVII. évfolyam 8. szám 2009. S Z E P T E M B E R Tisztelt Lakosság! Idén első alkalommal kerül megrendezésre községünkben a Burgonyafesztivál. Programjaink között szerepel burgonyából készült ételkülönlegességek

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

egészségügyi, oktatási intézmény, vagy esetleg önkormányzat. Szeretném hangsúlyozni, hogy a település

egészségügyi, oktatási intézmény, vagy esetleg önkormányzat. Szeretném hangsúlyozni, hogy a település XXII. 6. SZÁM 2012. szeptember ÉVFOLYAM A falu, ahol élünk.. Az utóbbi idõben sok minden szárnyra kapott a település életével, jelenével, jövõjével kapcsolatban. Nem csoda ez, hiszen a folyamatos változás,

Részletesebben

HíRMON OMBÓI. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. XI. évfolyam 1. szám 2013. január. 2012-es évértékelő

HíRMON OMBÓI. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. XI. évfolyam 1. szám 2013. január. 2012-es évértékelő ZSOMBÓ OMBÓI XI. évfolyam 1. szám 2013. január HíRMON ZSOMBÓI HíRMONDÓ 2012-es évértékelő Kommunális adó Ebek chipezése Járási rendszerről szóló tájékoztató Idén ismét az adója 1+1 %-ának felajánlásával

Részletesebben

AKTUALITÁSOK... Közbiztonság A település közbiztonságának javítása érdekében a képviselõ testület létrehozta a második mezõõri szolgálatot

AKTUALITÁSOK... Közbiztonság A település közbiztonságának javítása érdekében a képviselõ testület létrehozta a második mezõõri szolgálatot XXV. 5. SZÁM 2015. június ÉVFOLYAM AKTUALITÁSOK... Közbiztonság A település közbiztonságának javítása érdekében a képviselõ testület létrehozta a második mezõõri szolgálatot június elsejével. Az immár

Részletesebben