Munchkin szabálykiegészítés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munchkin szabálykiegészítés"

Átírás

1 Munchkin szabálykiegészítés Cinkelt kocka Hivatalos erratában a cinkelt kocka szövege az alábbira módosult: Csak azután játszható ki, ha bármilyen okból dobtál a kockával. Forgasd el a kockát egy általad választott értékre (1-6- ig). Ez a dobásod eredménye. A lap csak egyszer használható. Lenyőgözı kalpag E lap helyes szövege, ha a magyar fordítás során keletkezett nyomdahibát figyelmen kívül hagyjuk: Nem csak, hogy csodálatos, hanem az átkokat is visszaveri. Ha átkot húzol, vagy valaki más azt játszik ki rád, az az átok véletlenszerően visszaverıdik. Mindenki más dob a kockával, aki a legkevesebbet dobja, arra hat az átok. (Ha többen dobnak legkevesebbet, akkor ık újradobnak.) Szabálymagyarázat: #1: A 10. szint elérése Az alapszabály az, hogy nem érheted el másképp a 10. szintet, csak ha szörnyet ölsz. Ha 9. szintő vagy és egy szörny megölésén kívül bármi történik, ami megnövelné a szintedet, az a hatás nem jön létre, 9. szintő maradsz. Egyetlen kivétel van: az Isteni közbeavatkozás felülbírálja ezt a szabályt. #2: Csatában Lerkani/Használni/Kicserélni a tárgyakat - Alapszabály: Nem cserélhetsz tárgyakat csata közben! Más szavakkal, nem váltogathatod csata közben a helyzethez legjobban illı páncélod, pajzsod vagy sisakod. A nagy negatívuma ennek, hogy ha egy tárgyhoz kell egy faj- vagy kasztkártya, és te ezt elveszíted csata közben (pl.: átok következtében), akkor a tárgytól nem kapsz bonuszt, de ki sem cserélheted egy már az asztalon levıre. Például: Egy Elf karakter használja a Májusfa íjat, az asztalon pedig még lent van egy kard. Csata megkezdésénél egy átok következtében elveszíti a faját, innentıl az íjtól nem kap bonuszt. Ekkor viszont nem válthat át a kardra, hiszen csatában van. - Csatában is kijátszhatsz felszerelési tárgyakat, amennyiben a te köröd van, és használhatod a tárgyat anélkül, hogy a fenti szabályt megszegnéd, azaz le kéne venned valamelyik tárgyat. A tárgy bonuszát amint játékba jött, megkapod. Például: Ha csatában nem viselsz páncélt, akkor a kezedbıl kirakhatod a Nyálkás páncélt, így annak a bonuszát azonnal megkapod. #3"Legyızni", "Megölni", "Veszíteni"? "Legyızni" valamit: Ez akkor következik be, ha a lényt valamilyen módon eltávolítjuk a játékból, és megkapjuk a kincseit. Pl: Bájolás a varázslóval, vagy Csodalámpa. "Megölni" valamit: Ha egy lényt a szinted és a bonuszaid összegével legyızöl, akkor azt a lényt "megölted", és megkapod mind a kincsét, mind pedig a szintet. "Veszíteni": Ez bizony akkor van, amikor az ellenfeled erısebb, mint te és futsz a csatából. Alapvetı kérdések: A kártyákra írt szöveg felülbírálja az alapszabályokat. Akármilyen logikusnak is tőnnek dolgok, ha az nincs a szabályokban vagy a kártyán, akkor nem lehet! Tárgyakat (valaminek a hatására) minden esetben az asztalról veszítünk! Nem lehet még gyorsan lerakni valamit, hogy azt veszítsük el. Nem adhatók el 1,000 arany alatti összértékben tárgyak, csak hogy kikerüljenek a játékból. A bonuszt adó, de felszerelési helyet nem foglaló tárgyak, felszerelési tárgyként kezelendık. Ilyenek: A homály köpenye, Énekló-táncoló kard, Körözöttes-szardíniás szendvics, Létra, Óriások erejének harisnyája, Tüskés térd, Valóban lenyőgözı titulus, stb. Barátságos szörnyrıl beszélünk pl.: Tolvaj esetében az Ügyvéd, nıi karakternél az Amazon esetében. Az adott szint alatt nem foglalkozik veled képességő szörnyek nem barátságosak. A játék nem ismeri az idıfonal fogalmát, azt az esetet, amikor megállítjuk az idı menetét és visszafelé visszafejtjük az események történésének sorrendjét. Ha egy tárgyra az van írva: adott kaszt/faj nem használhatják, akkor két kaszt/faj esetén, ha az említett kaszt/faj-al rendelkezik a játékos, a tárgy nem használható. Ez nem vonatkozik a: csak adott kaszt/faj használhatják kikötéssel bíró tárgyakra. Minden egyszer használatos tárgy kijátszható közvetlenül a kézbıl, hacsak a kártya mást nem mond. Az egyszer használatos tárgy, ha már az asztalra is van kijátszva, az nem változtat azon, miként használható a harcban. Mind a 4 fı fázis megelızıen mód van különféle cselekedetek végrehajtására. Tehát az ajtó berúgása elıtt van lehetıség arra, hogy a játékos tárgyakat adjon el, cseréljen vagy más ehhez hasonló dolgokat cselekedjen. Egy játékos köre abban a pillanatban kezdıdik, amikor az elıtte cselekvıé befejezıdött és nem az Ajtó berúgása fázissal. Ellenben az Alamizsna fázist követıen a kör véget ér.

2 Átkok: Ha az átok lapra hat és az átok szövege azt írja, hogy Válassz egy akkor mindig az választ, akire az átok hat. Azon átkokat, melyek hatása nem azonnali vagy hosszabb idın keresztül hatnak a karakterre, az érintett játékosnak a már asztalon lévı lapjai mellett kell tartani. Ekkor már nem lapnak tekintendık, hanem az átok hatásának jelzıét jelentik. Ezen jelzık a karakter halálát követıen is játékban maradnak. Italok: Ha egy folyadékról van szó, ami valamiféle tartályban van (pl. Óerdei gyémánt), azt úgy kezeljük, mintha ital lenne. Fegyver: Minden nem egyszer használatos tárgy, ami tır, kardszerőség, fejsze, ostromgép, láncfőrész, csúzli, íj, buzogány, bunkó, kalapács, bot, villa, lándzsa, gyilok, szemöldökcsipesz, sajtreszelı, úthenger és hatalmas szikla. Ruha: Minden ruha, amit valaki viselhet. Tehát: a páncélok, lábbelik, fejfedık, valamint az Esıköpeny, Alufólia sisak, A homály köpenye, A csábítás térdvédıje, Tüskés tökvédı és Óriások erejének harisnyája. Növény: Faparaszt, Nagyon mérges légycsapó burjánszömörce, Veszedelmes csíra, Gombusz, Cserepes növény Az egyes kártyatípusok kijátszásának szabályai: Faj: Bármikor a saját körödben (akár még harcban is), vagy akkor, amikor hozzá jutsz a laphoz. Kaszt: Bármikor a saját körödben (akár még harcban is), vagy akkor, amikor hozzá jutsz a laphoz. Tárgy: Bármikor a saját körödben (akár még harcban is), vagy akkor, amikor hozzá jutsz a laphoz, hacsak ez nem egy egyszer használatos tárgy, mert azt bárki, bármely oldal mellett kijátszhatja bármely harcban. A tárgyak tehát akár harc során is kijátszhatók és ha van szabad helyük (pl.: nem viselsz már egyébként is egy vértet) akár azonnal használatba is vehetık. Az hogy az egyszer használatos tárgyak kézbıl, vagy asztalról kerülnek használatba, nem változtat alkalmazásuk módján. Szörny: a Császkáló szörny lappal bármely harcban, vagy a Bajkeresés fázisban önmagad ellen. Szörnytápoló: Bármely harcban bármikor. Mikor dobható vagy cserélhetı el egy kártya az asztalról: Faj/Kaszt kártyát bármikor eldobhatsz, képességnek felhasználva is, hacsak nem épp az említett kaszt/faj képessége az. Ez vonatkozik a Félvér és a Szuper Munchkin lapokra is. Átkok, amik játékban vannak, nem dobhatóak el. Tárgyak: Csak tárgyakat lehet elcserélni, kivéve, ha azt valamiért már eldobásra ítéltetett például egy átok miatt. Eldobni az asztalról egy tárgyat csak az alábbi esetekben lehet: - Egy eladás részeként. - Felhasználni egy képességhez. - Teljesítésképpen a szíváshoz vagy egy átokhoz. - Ha a tárgy egy nagy tárgy, amit a fegyverhordozód cipelt, vagy ha több van, mint egy és elvesztetted a törpe fajodat. Bár ha a te köröd van, akkor el is lehet adni ıket. Más körében pedig annak a legalacsonyabb szintő játékosnak kell adni, aki vinni tudja ıket. Szintlépés: A szintlépés kártyákkal megnövelhetem csatában egy másik játékos szintjét is. Ezek a lapok bármikor kijátszhatóak. Halál: A halál után következı kör kezdetén arccal lefelé húzható 2-2 lap és ki is játszhatóak. Ez után az Ajtó berúgása fázissal folytatódik a korábban elhalálozott karakter köre. Harc: A csata közben lehet kijátszani (vagy hasonló) terminusú lapokat, bármely játékos kijátszhatja egy csata folyamán. Ha valaki a csatában az összes szörnyet legyızi (de nem megöli), tehát pl.: Csodalámpa, Bájolás, stb. segítségével eltünteti, akkor azt követıen már nincs mód a Császkáló szörny vagy a Társ lap kijátszására. A 2.6 másodperces szabály nem csak a szörny megölésénél veendı figyelembe, hanem ha más módon gyıznéd le, akkor is. Nem lehetséges az, hogy ha több lénnyel nézek szembe egy csatában, akkor ha az egyiket megölöm, elveszem tıle a kincset és kapom a szintet, a többi elıl pedig elmenekülök. Hiszen az egész harcot meg kell nyerni, mielıtt felveheted a kincseket, és eloszthatod a szinteket.

3 Ha két játékos küzd egy lény ellen, az egyikük nı és valaki még eléjük rak Császkáló szörnnyel egy Amazont, akkor az Amazon ad egy kincset a nıi játékosnak és kimegy a játékból. Az Ügyvéd és Tolvaj este is hasonló. Ha valaki Császkáló szörnnyel kijátszik egy Szemtélyt, mikor a játékosnak már van egy segítıje, akkor a segítı játékosnak vissza kell vonulnia és a kezdeményezı játékosnak egyedül meg kell küzdenie a lényekkel. Ha valakinek csata közben megváltozik a faja vagy a kasztja (akár átok következtében is), az azonnal befolyásolja a bonuszait is.(pl.: Ha megszőnik Papnak lenni, akkor a csak papok által használatos tárgyaktól nem kapja tovább a bonuszokat. Ha viszont elf lesz, és rajta van a Felszarvazott sisak, akkor a nagyobb, elfek számára elérhetı bonuszt fogja kapni. Ha egy harcos a kasztja elvesztése elıtt dobott kártyát az İrjöngésre, akkor az abból jövı bonuszt megtarthatja, de újabb kártyákat nem dobhat el e képpen.) Ha egyszer használatos lappal bonuszt adok magamnak, és valaki megpróbálja ezt a tárgyat átokkal megsemmisíteni, akkor a bonusz elveszik. Ha egy lapra az van írva, hogy a következı csatáig hat, akkor, ha ezt csatában játsszák ki és a csatának még nincs meg a végkimenetele, akkor abban a csatában hat. Akkor halsz meg, amikor a Szívás azt mondja Meghaltál. Ha több lénnyel harcoltál és meghalsz, akkor a többi lénynek a Szívása, akik elıl még nem menekültél el, nincsen hatással rád. A következı játékos körének az elejéig maradsz halott. Ha menekülésre kényszerülsz, köteles vagy dobni, tehát nem dönthetsz úgy, saját akaratodból alá veted magad a Szívásnak. Az a szörnyjellemzı, hogy X szintnél alacsonyabb lényekkel nem foglalkozik, azt jelenti, hogy a szörny minden tekintetben úgy kezelendı, mint a többi szörny. Ám ha menekülésre kerül sor, akkor ha a karakter szintje nem éri el az X-et, a játékosnak nem kell menekülést dobnia, mivel a szörny úgysem üldözi ıt, nem foglalkozik vele. A harcot követıen a kincseket, attól függetlenül, hogy mi is volt kialkudva, az aktív játékos húzza fel. A segítı általában csak akkor húzhat kincskártyát, ha bájolt, csodalámpázott vagy hasonló módon jutott a kincs megszerzésének lehetıségéhez, ám ez esetben mindig arccal lefelé fordított lapot húz. Ha egy szörny több faj/kaszt ellen is ugyanazt a módosítót kapja, akkor több ilyen faj/kaszt elıfordulása esetén (segítı, félvér, stb.) ez a módosító csak egyszeresen érvényesül. Ha egy szörnynél nem emelik ki külön, akkor annak bonuszai nem összevonhatók. Csak a legnagyobb számít. Az egymást kizáró szörnytápoló lapok egy csatán belül még akkor sem használhatók, ha két különbözı szörny lenne a célpontjuk. Kártyák: A gyávaság itala: A játékosnak a hagyományos módon dobni kell a menekülésre. A hitetlenség itala: Az e lap után hátramaradt kincsek, akkor lehetnek a lap kijátszójáé, ha ı is részt vett a harcban. A másik győrő: A Mászó kéznek ez a lap nem adható oda, mint Kívánsággyőrő. A szörnyek épp nem érnek rá: E lap hatására a harc véget ér és annak se gyıztese se vesztese nincs. Egy játékos több szintlépı kártyát is adhat egy szörnynek és azok is megtehetik ezt, akik nem vettek részt a csatában. A lap hatása után nem lehet még egy harcod a körödben. Apró kéz: A nem vihetsz kétkezes tárgyat azt jelenti, hogy nem lehet ilyen tárgyad, még használaton kívüli tárgyként sem. Álfül/szakál: Ha álfület vagy álszakállt viselsz, a szörnyek annak megfelelı fajúnak tekintenek, és a valódi fajod ekkor nem számít. (Nem látják.) Ha mindkettıt viseled, akkor elf törpe félvérnek tekintenek. Átkozott izé: Egyszer használatos tárgy nem lehet a célpontja. Azon kívül bármely viselt vagy cipelt tárgy lehet a célpontja. Babaolaj: Minden egyes szörny ellen biztosítja a biztos menekülést. Barátság Itala: E lap nem használható, miután elrontottam a menekülıdobást. A csata akkor ér véget, amikor nem sikerül megölni a szörnyet. Tehát csak menekülésdobás elıtt használható.

4 Barátságos: Akárhogyan érkezik még az adott csatába újabb szörny (császkáló, káprázat, stb.) az is barátságossá válik. Harcba bocsátkozni azonban csak az összes ott lévı szörnnyel szemben van mód. Bolondok aranya: A következı csatában, ahol részt veszel nem kaphatsz kincset. Ha hívsz segítıt, mivel ez a te köröd ı sem kaphat kincset tıled, hiszen te adnád neki a kialkudott részt. Vereség esetén is úgy kell tekinteni, hogy ez a lap már hatott, tehát kikerülhet a játékból. Az eképp átkozott segítı nincs hatással a kincsekre, majd az ı saját csatájában. Csalás: Bármely szabály alól mentesít. Ha kint van a Csalás kártya egy tárgyamon, azt nem mozgathatom át egy másikra. Ha az a tárgy, amelyhez a Csalást csatoltad elvész tıled, akkor ezt a lapot dobnod kell. Csábítás térdvédıje: A Csábítás térvédıje nem egy egyszer használatos tárgy. Ha valakire kijátszom a Csábítás térdvédıjét, és az ellenfeleink még így is tesznek róla, hogy veszítsünk, akkor mindkettınknek menekülni kell. Az általam "elcsábított" játékos is hátbaszúrható a csatánk alatt! Használhatom az Addszát a kirakott Csábítás térdvédıjére, hogy segítséget kérjek vele, ha ezzel legyızném abban a helyzetben a szörnyet. Csodalámpa: Csak akkor kapható kincs e lap által eltüntetett szörny után, ha nem menekül a kijátszója a csatából. Egyszer használható. Segítı nem játszhatja ki. Csontrészeg kıgólem: E szörnynek bármikor bárki integethet, még akkor is, ha a kıgólemen kívül más szörny is van a csatában. Ez csak akkor nem lehetséges, ha a harcoló karakterek közt van félszerzet. Csırdög és pakol: Ha e lap kijátszását követıen valamely feltétel nem vagy csak részben teljesül, attól még a további instrukciók érvényesülnek. A lapmozgások kézbıl kézbe történnek. Ebédszünet: Más csatájában is kijátszható. A kincs e lap kijátszójáé. Egy méret mind fölött: Ezzel a lappal viselhetı tárgyak vehetık vissza, tehát a fejfedık, vértek, lábbelik és minden olyan, amit magán visel a karakter (fegyver nem). Ha egyszer az ezzel a lappal felvett tárgyat levetem, utána már csak a rendes szabályok szerint használhatom újfent. Engem válassz! Engem válassz!: E lap kijátszását követıen csak a segítı veheti vissza az egyszer használatos lapjait (akár a szörnytápoló lapokat is). Esıköpeny: A zárójeles rész azt jelenti, hogy a köpeny tulajdonosának segítıje használhat italokat. Eszetlen kedves tett: Ez a szintlépı lap is használható más játékosra, de a kijátszás feltételét itt is a lap kijátszójának kell teljesíteni. Fegyverhordozó: A Fegyverhordozó +1 nagy tárgyat cipel, de nem ad felmentést a többi szabály megkötése alól (pl.. csak egy kétkezes fegyvere lehet egy karakternek). Félvér: Ha van egy Félvér lapom és egy faj kártyám játékban akkor a másik felem ember. Nem használható több Félvér kártya, hogy több fajom legyen, mint 2. Nem használható a Félvér kártyával két ugyanolyan faj kártya. Félvérként, ha eldobod az egyik fajodat, akkor félember leszel. Késıbb újabb faj még kijátszható.

5 Gumigólem: Minden tárgy (az egyszer használatosak is) mágikusnak minısül. Addig kell felajánlanod a segítséged amíg csatát nem vesztesz, akár segítıként, akár a saját csatád. Gyilkomata: A hátbaszúráshoz ugyanúgy lapot is kell dobni, mint a tolvajnak. Gyurrika itala: Csak egy szörnyre hat. Az e lap után hátramaradt kincsek, akkor lehetnek a lap kijátszójáé, ha ı is részt vett a harcban. A kincs a lap kijátszóját illeti, hacsak nem volt errıl korábbi egyezség. Halott: Abban az esetben, ha e lap kijátszása után még marad élı szörny a csatában, a hulla után járó kincseket csak a még megmaradt szörny(ek) legyızését követıen kaphatja meg a játékos. Hasonmás: Lsd.: Társ Három bıvér: Három bıvér nem élıholt. A kártya azt mondja, hogy ellenük csak a szintjeim számítanak. Ettıl függetlenül használhatok olyan tárgyakat, amivel elkerülhetem a harcot (pl.: Csodalámpa). Lapdobós harci képességet is. Hóriás: Az, hogy az adott tárgy kétszer nagyobb sebzést okoz, azt úgy kell érteni, hogy a tárgy bonusza duplán számítandó fel. Idıleges emlékezetvesztés: Nem legyızni, megölni kell a szörnyet az átok semlegesítéséhez! Ez az átok akkor is megfogan, ha se faj se kaszt kártyád nincs éppen. Ha az átok hatással van rád és te kijátszol egy kaszt vagy faj kártyát, attól az átok még továbbra is érvényben marad. Még az olyan lapok sem adnak neked kasztot vagy fajt, mint a M.A.G.Y.U.S. vagy az Elf fül. A szörnyek kaszt nélküli embernek tekintenek. Mivel se kasztod se fajod nincs, a kasztodra és fajodra ható átkok sem hatnak rád. Instant fal: Ezzel a lappal csatában résztvevı játékost nem lehet menekülésre kényszeríteni. Istenítéletvégrehajtó: Ha ezt a lapot használják, semmilyen esetben, semmilyen szörnytıl nem kaphat senki kincset (pl.: Pinata). A lapot kijátszó, egyébként gyıztesnek minısül a harc kimenetlét tekintve. Isteni közbeavatkozás: Akárhogy kerül hozzád, e lapot azonnal ki kell játszani! Jacques bamachka: Ha húzol két kincslapot, amelyik nem kell azt dobnod kell! Káli: Ha nincs nálad (használatban) legalább 2 fegyver, akkor Káli +5 bonuszt kap a szintjéhez. Káprázat: A szörnytápoló lapokat (pl.: Bazinagy) elviszi, de az egyik félnek bonuszt adókat (pl.: italok) nem. Kívánság győrő: Kívánság győrőt használni kell, és nem laphúzásnál aktiválódik. Korlátozó rendelet: Akire hat e lap, az a lapdobást igénylı képességeit (pl.: hátbaszúrás), még használhatja a lapot kijátszó ellen. Legatyásodott hulla: A szörnytıl, melyre kijátsszák, semmilyen módon nem kapható kincs.

6 M.Á.G.Y.U.S.: Azt, hogy használod e a lapot, közvetlenül azután kell eldöntened, hogy berúgtad az ajtót és szörnyet találtál, vagy miután a bajkeresés fázisban kijátszottál magad ellen egyet. Ha használod, minden szempontból varázslónak is minısülsz. Mászó kéz: A csatában a meggyőrőzött kéz +3 bonuszt ad. Medúza: A kezedben lévı kincskártyák természetesen nem tárgyak. Megsemmisülés: Mit jelent az: A megsemmisítendı kártyának a játékban kell lennie? Az olyan lapokra nem használható, amelyek a játékba kerülésük után hatnak, majd a hatás végeztével ki is kerülnek a játékból (Pl.: Isteni beavatkozás, azonnali átkok) Mocskosgazdag: A Pinata mindenkinek járó kincsénél, mindenki egyesével eldöntheti, hogy élni kíván-e e lap hatásával. De a Titkos készlet lapjaira, vagy pl.: amit a Tolvaj kap az Ügyvédtıl, arra nem játszató ki. Nagyláb: Nem öl meg. Nagy láb (átok): Az átok alanya kijátszhat lábbelit, csupán nem használhatja azt. Nekrofóbia: El kell futnod még akkor is, ha legyıznéd az élıholtat. Ez azt jelenti, hogy menekülés próbát kell dobnod. Nettroll: E szörny szívásánál egy/több véletlenszerő tárgy és nem kincskártya jár a szívótól. Ork: E faj képessége az átkot nem semlegesíti csupán annak hatása az Ork számára figyelmen kívül hagyható. Utólag már nem lehetséges e képpen eltávolítani az átkot. Ostromgép: A lap fegyverhordozó nélkül is használható, mint kétkezes fegyver. Óriásborz: Aki e lap szívása alatt áll segíthet másoknak. Csak az éppen viselt ruhák és páncélok értéke felezıdik. Padlogas lábtyő: Aki ezt viseli, az Engem válasz! Engem válasz lappal még lehet segítı. Pap: Feltámasztás csak abból a pakliból történhet, ahonnét a felfedendı lapot a játékos húzná. Ha a pap csak segítı volt a harcban, nem ı húzza fel a lapokat, tehát nem használhatja ezt a képességét. A megfékezés képesség kapcsán egy csatában maximum 3 lap dobható el, az élıholt szörnyek számától függetlenül. Pálcikaember: A szívás után azt a nemet kapod meg, amire váltott a másik játékos. Periférikus látás sisakja: Véd a Gyilkomata hatása ellen is. Pinata: Ha legyızik (tehát nem szükséges megölni), akkor abban a pillanatban minden játékos kap 1 kincset. Ezen felül, ha a csatában harcoló játékosok még nyernek is, akkor ık további 1-1 kincset kapnak. Rosszcsontok: Lsd.: Tut király

7 Szintlopás: A lapot bármilyen szintő karakter használhatja, de a 9. szintő nem lép vele 10. szintre. A lopás áldozata akár 1. szintő karakter is lehet. Szörny, amelyet maga a KM alkotott: A félvér elf-félszerzetek számára a szívás 3 Szint elvesztése. Szuper Munchkin Nem használható több Szuper Munchkin, hogy több kasztom legyen, mint 2. Nem használható a Szuper Munchkin kártyával két ugyanolyan kaszt kártya. Szuper Munchkinként, ha eldobod az egyik kasztodat, hogy lecseréld azt, akkor azonnal le kell raknod a másik kasztodat, különben a Szuper Munchkin kiesik a játékból. Társ: A Társ tökéletes másolata egy lénynek, akárcsak a Hasonmás egy játékosnak. Akármi, ami megváltoztatja az egyik szintjét, az hat a másikra is (hátba szúrás, italok)! Viszont, például a bájolástól csak az egyik tőnik el, mivel két különálló szörnyként kezeljük ıket. Teljesen hétköznapi tapsifüles: A kocka eldobása után a segítıt már nem lehet lecserélni, az Engem válasz! Engem válasz! lappal sem. Testaprítás: Ha csatát követı kincshúzás során kerül felhúzásra, akkor nem lehet azonnal kijátszani. Testszag: Ha a segítıre játsszák ki ezen átkot a csatában, abban a harcban semmi nem történik, majd az ı következı saját csatájában lép életbe. Télapó: A lap szívásánál a legyızi kitétel nem feltétlenül jelenti azt, hogy megöli (pl.: elbájolni is lehet). Tolvaj: Addig lophat, amíg csak van lapja, hogy dobjon a lopásért. Az elsı szintő tolvaj, aki elrontja a lopást az eldobja a lapot. Mivel elsı szint alá nem lehet menni, ezért a szintje marad 1. A tolvajnak orvgyilkoláskor minden célpont után egy-egy lapot kell eldobni. A tolvaj hátba szúrni saját magát nem tudja. A tolvaj csatán kívül bármikor lophat. Csata akkor kezdıdik, amikor egy szörnykártyát felcsap a játékos. Tehát a tolvaj nem lophat, ha csatában van, és nem lophat olyantól, aki éppen csatában van. Trójai faló: Azok a kincsek, melyek húzása helyett kijátsszák, végleg elvesznek. A falóban megbúvó szörny által megtámadott játékos a hagyományos módon hívhat segítıt. Turistafogó: Nem keresheted a bajt az jelenti, hogy nem játszatsz ki magad ellen szörnyet. Másnak segíteni pedig azt jelenti, hogy segítıként. Tut király: Tut királyra az van írva, hogy egy adott szintnél alacsonyabb karakterekkel nem foglalkozik. Magasabb szintő karakterek veszítenek 2 szintet, akkor is, ha elmenekülnek. Ez azt jelenti, hogy ha nem sikerül legyıznöd, akkor minden esetben veszítesz 2 szintet. Ügyvéd: A tolvaj, ha szembekerül vele, 2 kincskártyát dobhat el kézbıl. Már lerakott tárgyakat nem.

8 Varázsló: A varázsló, ha részt vesz a harcban, annak bármely pillanatában (nem csak a kezdetén) bájolhat (egészen a menekülés dobásig). A varázsló nem tud úgy bájolni, hogy ha nincs a kezében lap. A varázsló a repülésnél lapot dobni, nem tud miután már dobott a kockával. A varázsló a bájolás képességét olyan harcban nem használhatja, amiben nem vesz részt. Nem jár kincs, ha a csata meneküléssel végzıdik. Az elbájolásért járó kincs a varázslót illeti, hacsak nem volt errıl más egyezség. Több ellenféllel szemben nem teheti meg a varázsló, hogy az elsı lényhez eldobja a kezét, aztán az új kezét a következı lényhez és így tovább. Mivel a kártyákat a bájolásért a harc végével kapod meg, azaz amikor legyızöd az ellenfele(i)d. Verıfény: Harcban, ha használod e lapot, nem játszhatsz ki még egy fejfedıt. Ám harcon kívül, felszerelheted a verıfényt egy fejfedıre. Veszedelmes csíra: Az eltapossák azt jelenti, hogy megölik. Tehát ha nincs több szörny, vagy a többit is képes legyızni a játékos, akkor szintlépés jár az eltaposásáért. Ha többen harcolnak vele és a félszerzet eltapossa, nem kizárólagosan a félszerzeté a szint. Ha segítı volt nem ı kapja. De ha a segítı elf is volt ı is szintet lép. A félszerzet dönthet úgy, hogy nem tapossa el. A gnóm nem taposhatja el, mint félszerzet. Visszatır: A saját köröd elején kapod vissza. Nem vész el akkor, ha egy képesség használatához feláldozzák!

TARTALOM. Ellentmondások, viták és megváltoztathatatlan szabályok

TARTALOM. Ellentmondások, viták és megváltoztathatatlan szabályok A Munchkin szégyentelen játékparódia, amely az útvesztők és kazamaták felderítésének élményét kínálja neked a sok hülye szerepjáték nélkül! CSAK MOST, CSAK ITT társasjátékként is a Munchkin Quest! TARTALOM

Részletesebben

GYŰJTHETŐ KÁRTYAJÁTÉK SZABÁLYKÖNYV

GYŰJTHETŐ KÁRTYAJÁTÉK SZABÁLYKÖNYV KÖR SORREND 1. Szövetség fázis Távolíts el minden jelzőt az árnygyűjtőből Hajts végre szövetség akciókat Mozogj a következő helyszínre 2. Árny fázis(ok) egy minden árny játékos számára Hajts végre árny

Részletesebben

A JÁTÉK CÉLJA A játékosok célja megszabadulni az összes kockájuktól. A győztes az lesz, akinek ez elsőként sikerül.

A JÁTÉK CÉLJA A játékosok célja megszabadulni az összes kockájuktól. A győztes az lesz, akinek ez elsőként sikerül. WASABI Játékszabály A JÁTÉK CÉLJA A játékosok célja megszabadulni az összes kockájuktól. A győztes az lesz, akinek ez elsőként sikerül. A JÁTÉK ELŐKÉSZÜLETEI A játék kezdetén minden játékos kap 4 kockát,

Részletesebben

Kevin Lanzing kooperatív játéka. Kimentési hely Ajtóhelyek Falak Táblanegyed határai. Veszteség mező - EGYÉB JELZŐK -

Kevin Lanzing kooperatív játéka. Kimentési hely Ajtóhelyek Falak Táblanegyed határai. Veszteség mező - EGYÉB JELZŐK - Kevin Lanzing kooperatív játéka Hívás érkezik Itt a 911. Mi a bejelentése? A másik oldalon kétségbeesett kiáltás harsan TŰZ VAN! Pillanatokkal később már rajtatok az életmentő védőruha, felnyaláboljátok

Részletesebben

társasjáték játékszabályok TÁRSASJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYOK

társasjáték játékszabályok TÁRSASJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYOK TÁRSASJÁTÉK társasjáték exodus kiegészítő JÁTÉKSZABÁLYOK játékszabályok Az emberiség végül elmenekült a Cylon fogságból, és folytatja a legendás Föld bolygó keresését, miközben korábbi elnyomóik könyörtelenül

Részletesebben

A dinoszauruszok élete sem könnyű...

A dinoszauruszok élete sem könnyű... A dinoszauruszok élete sem könnyű... 217 453 883 évvel idõszámításunk előtt az első dinoszauruszok elhagyták az óceánt, hogy megkezdjék nehézségekkel teli, ám izgalmas életüket a szárazföldön. Az elsõ

Részletesebben

Szabály Referencia Dokumentum. Fordította: Acsehi, Balázs, Randon, Ronin, Somefire, Timba, Kun Ádám Összeszedte: Doc

Szabály Referencia Dokumentum. Fordította: Acsehi, Balázs, Randon, Ronin, Somefire, Timba, Kun Ádám Összeszedte: Doc Fordította: Acsehi, Balázs, Randon, Ronin, Somefire, Timba, Kun Ádám Összeszedte: Doc A kiadványhoz szükséges a Wizards of the Coast, Inc. által kiadott Dungeons & Dragons Játékosok Kézikönyvének harmadik

Részletesebben

nyílt tenger 20 algahenger mind a négy algaszínben (kék, zöld, vörös, lila) 5

nyílt tenger 20 algahenger mind a négy algaszínben (kék, zöld, vörös, lila) 5 Háttér Vízalatti paradicsomnak gondolnánk őket, de a korallzátonyokon folyamatos harc folyik - a helyért. E túlzsúfolt, eszeveszett közösségekben mindenkinek meg kell vívnia a maga harcát, még a koralloknak

Részletesebben

UNOFFICIAL FAN CONTENT - NEM HIVATALOS FORDÍTÁS

UNOFFICIAL FAN CONTENT - NEM HIVATALOS FORDÍTÁS UNOFFICIAL FAN CONTENT - NEM HIVATALOS FORDÍTÁS Bevezetés - Okosan tetted, hogy idejöttél - mondta Elrond. - Itt ma hallani fogod mindazt, ami ahhoz kell, hogy az Ellenség céljait megértsétek. Nem tehettek

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 8. A különbözı szolgálati ajándékok

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 8. A különbözı szolgálati ajándékok ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 8. A különbözı szolgálati ajándékok A mai kazetta a szolgálati ajándékok tanítássorozat utolsó kazettája. Efezus 4:15-16 Hanem az igazságot szólván szeretetben, mindenestıl

Részletesebben

BEVEZETÉS TARTALOM A HEVENY FERTŐZÉS KIHÍVÁS A MUTÁCIÓ KIHÍVÁS A BIO-TERRORISTA KIHÍVÁS. Magyar nyelvű játékszabály

BEVEZETÉS TARTALOM A HEVENY FERTŐZÉS KIHÍVÁS A MUTÁCIÓ KIHÍVÁS A BIO-TERRORISTA KIHÍVÁS. Magyar nyelvű játékszabály BEVEZETÉS Üdvözlünk az On the Brink -ben, a tömeges járvány határán! Ez a kiegészítő lehetővé teszi, hogy a Pandemic öt játékossal is játszhatóvá váljon, valamint tartalmaz további hat új szerepet, nyolc

Részletesebben

Onts könnyet, széldajkálta felhő, Üvölts a kíntól, fergeteg! Szaggassa meg haját az erdő, Zokogjatok, kevély hegyek.

Onts könnyet, széldajkálta felhő, Üvölts a kíntól, fergeteg! Szaggassa meg haját az erdő, Zokogjatok, kevély hegyek. MAGUS Kalandozok.hu A halál dalnoka Onts könnyet, széldajkálta felhő, Üvölts a kíntól, fergeteg! Szaggassa meg haját az erdő, Zokogjatok, kevély hegyek. Boruljatok szívemre mind, mind Legyen közös nagy

Részletesebben

HÓDÍTÓ 7.0 stratégiai kézikönyv kezdő játékosok számára http://hodito.hu Copyright 2008

HÓDÍTÓ 7.0 stratégiai kézikönyv kezdő játékosok számára http://hodito.hu Copyright 2008 HÓDÍTÓ 7.0 stratégiai kézikönyv kezdő játékosok számára http://hodito.hu Copyright 2008 Minden jog fenntartva. Mindennemű másolás és felhasználás csak a jogtulajdonos írásos engedélyével történhet. Tartalom

Részletesebben

http://www.gemklub.hu

http://www.gemklub.hu http://www.gemklub.hu Altamira, i.e. 11765. A többi vadásszal együtt egy barlangban élsz. Esténként a tábortőz mellet döntitek el, hogy a következı nap ki megy vadászni. İ lesz az, aki élelmet, szırmét

Részletesebben

MARIA MÁRIA TERÉZIA ÉS AZ OSZTRÁK ÖRÖKÖSÖDÉSI HÁBORÚ

MARIA MÁRIA TERÉZIA ÉS AZ OSZTRÁK ÖRÖKÖSÖDÉSI HÁBORÚ R U L E S B O O K L E T MARIA MÁRIA TERÉZIA ÉS AZ OSZTRÁK ÖRÖKÖSÖDÉSI HÁBORÚ RICHARD SIVÉL JÁTÉKA 2-3 JÁTÉKOS RÉSZÉRE 1740 októberében IV. Károly, német uralkodó, és osztrák államfő, meghalt. Örököse,

Részletesebben

Kísértettörténet. Elõszó H I F D

Kísértettörténet. Elõszó H I F D szabály Kísértettörténet Antoine Bauza játéka 1-4 játékos részére, 12 éves kortól. Számolatlan áldozat árán sikerült véget vetni Vu Feng rémuralmának, s hamvai most egy falu temetõjében pihennek. Az évek

Részletesebben

Ketten a babmaffia ellen. Uwe Rosenberg

Ketten a babmaffia ellen. Uwe Rosenberg AL CABOHNE Ketten a babmaffia ellen Uwe Rosenberg 1- játékos részére, játékidő kb. 60 perc 1 éves kortól Tartalom: 0 kékbab 19 fürtös bab 18 tűzbab szelesbab disznóbab zöldbab 13 karóbab 3 babmaffiafőnök

Részletesebben

Póker szabályzat. Zsetonok értéke: Szürke 100 Piros 500 Kék 1'000 Zöld 2'500 Fekete 10'000. Kezdéskor kiosztott zsetonok összértéke: 40'000

Póker szabályzat. Zsetonok értéke: Szürke 100 Piros 500 Kék 1'000 Zöld 2'500 Fekete 10'000. Kezdéskor kiosztott zsetonok összértéke: 40'000 Póker szabályzat Zsetonok értéke: Szürke 100 Piros 500 Kék 1'000 Zöld 2'500 Fekete 10'000 Kezdéskor kiosztott zsetonok összértéke: 40'000 Időbeosztás: Emelés 15 percenként, szünet 4 vakszintenként. 1.

Részletesebben

Armourgard királysága - Élőszereplős fantasy kalandjáték,

Armourgard királysága - Élőszereplős fantasy kalandjáték, Armourgard királysága - Élőszereplős fantasy kalandjáték, Az Armourgard királysága egy olyan élőszereplős fantasy kalandjáték-sorozat, amelybe bármikor bárki bekapcsolódhat. A játék sportként is felfogható,

Részletesebben

Civilizációk. Hajnala

Civilizációk. Hajnala A Civilizációk Hajnala Szabálykönyv Készült Scott Slomiany PocketCiv nevű játékának 2.0, angol változata alapján. Készítette: Sireon 2008 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...4 2. ALAPFOGALMAK...5 2.1. ELTÁVOLÍTÁS,

Részletesebben

Milyen nyelvkönyvet. avagy a nyelvkönyvválasztás hogyanja, rejtelmei és tipikus hibái

Milyen nyelvkönyvet. avagy a nyelvkönyvválasztás hogyanja, rejtelmei és tipikus hibái Milyen nyelvkönyvet válassz? avagy a nyelvkönyvválasztás hogyanja, rejtelmei és tipikus hibái Milyen nyelvkönyv-típusok léteznek? Mik az elınyei és a hátrányai a magyar és a nemzetközi kiadók nyelvkönyveinek?

Részletesebben

Játékismertetők. Android: Netrunner. Love Letter. Schotten-Totten. Klubélet Anduril Lángja Klub. Elmondjuk, hogy működik a.

Játékismertetők. Android: Netrunner. Love Letter. Schotten-Totten. Klubélet Anduril Lángja Klub. Elmondjuk, hogy működik a. 3 2013 / június Játékismertetők Android: Netrunner D IESpeicherstadt Twilight Struggle Love Letter Schotten-Totten B a t t l e L i n e Elmondjuk, hogy működik a BoardGameGeek Klubélet Anduril Lángja Klub

Részletesebben

Az elf nép rövid, átfogó történelme

Az elf nép rövid, átfogó történelme MAGUS Kalandozok.hu Az elf nép Az elf nép rövid, átfogó történelme A könnyűléptű nép, legendái szerint, ők érkeztek legelsőnek Ynev földjére. Történetükben, egy nagy forgatag repítette őket erre a földre,

Részletesebben

Druida Játszható fajok: Jellem:

Druida Játszható fajok: Jellem: Druida Egy renegát Elf csapat kik nem voltak hajlandók istenként elfogadni a Kalahorákat mert azok nem istenek, Urria pedig elhagyta a szépek népét, úgy döntöttek, döntöttek, hogy továbbállnak addigi lakhelyükről

Részletesebben

A művek írói: Killmaster (A Fekete Lovag) Gery (A Futár) Gyilkos Fűz (Út a dicsőségbe) Elrendezés és kiegészítés runner

A művek írói: Killmaster (A Fekete Lovag) Gery (A Futár) Gyilkos Fűz (Út a dicsőségbe) Elrendezés és kiegészítés runner Zagor.hu A művek írói: Killmaster (A Fekete Lovag) Gery (A Futár) Gyilkos Fűz (Út a dicsőségbe) Elrendezés és kiegészítés runner Borító illusztráció Martin McKenna (Return to Firetop Mountain) Borító szerkesztés

Részletesebben

Kazamaták és Kompániák

Kazamaták és Kompániák Kazamaták és Kompániák K.H.V. 2 KAZAMATÁK ÉS KOMPÁNIÁK A magyar retroklón szerepjáték Írta: Salamon Áron András Szerkesztette és bővítette: Boldog-Bernád István Borítórajz: Stári Eszter Illusztrációk:

Részletesebben

2015. június 27. Deus Smash Up Hat Trick Bubbles. Magyar nyelvű kártyák

2015. június 27. Deus Smash Up Hat Trick Bubbles. Magyar nyelvű kártyák 27. 2015. június Deus Smash Up Hat Trick Bubbles Magyar nyelvű kártyák Bevezető Kedves Játékosok! Kedves játékosok, visszatérő, rendszeres olvasók vagy a magazinra csak most, véletlenül rábukkanók! Ha

Részletesebben

Osztalékfizetése. Speciális esetek osztalékfizetéskor A Union Pacific

Osztalékfizetése. Speciális esetek osztalékfizetéskor A Union Pacific Vonatozás szórakozásból & a profitért játékosszám : 2-6 életko r: 10 és fölötte Tartalom: Áttekintés és komponensek 2 Játék Előkészítés A vasúti rendszer A vasút társaságok A részvénykártyák 4 6 6 6 A

Részletesebben

A tenisz játékszabályai

A tenisz játékszabályai Elfogadva a Nemzetközi Tenisz Szövetség közgyűlésén, hatályba lép 2006. január l-jén. A tenisz játékszabályai ELŐSZÓ A Nemzetközi Tenisz Szövetség (International Tennis Federation, ITF) a te nisz sport

Részletesebben

CATAN TELEPESEI EL GRANDE BURG APPENZELL RACE FOR THE GALAXY. 7.old. FREE www.tabulamagazin.hu

CATAN TELEPESEI EL GRANDE BURG APPENZELL RACE FOR THE GALAXY. 7.old. FREE www.tabulamagazin.hu A játékok története Ókor, első rész A társasjátékozásról Általános ismertető 27 4 I. évfolyam 1. szám 2008. április online kiadás FREE www.tabulamagazin.hu EL GRANDE 18. oldal BURG APPENZELL 24. oldal

Részletesebben