Tartalomjegyzék. Bevezető 3. Helyzetelemzés 3. Személyi feltételek 5. Tárgyi feltételek 7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék. Bevezető 3. Helyzetelemzés 3. Személyi feltételek 5. Tárgyi feltételek 7."

Átírás

1

2 Tartalomjegyzék Bevezető 3. Helyzetelemzés 3. Személyi feltételek 5. Tárgyi feltételek 7. A könyvtár szakmai munkája 8. Gyermekkönyvtár 8. Felnőtt könyvtár 16. Felnőtt könyvtár rendezvényei 18. Helyismereti munka 23. Közművelődés szakmai munkája, rendezvényei 24. Ifjúsági ház szakmai munkája, rendezvényei 30. Pályázati munka 33. Gazdálkodás 40. Marketing 45. Az intézményi tevékenységrendszer fejlesztése 45. Összegzés, a továbblépés lehetőségei 47. Mellékletek

3 BEVEZETŐ április 1-jétől a Püspökladányi Városi Könyvtár, majd július 1-jétől az összevont intézmény Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ - igazgatójaként látom el a vezetői feladatokat. Legutóbb két éve augusztusában összegeztem az intézmény szakmai munkáját, jelen beszámolóm az azóta eltelt időszak tevékenységét mutatja be. HELYZETELEMZÉS Intézményünk július 1. óta Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ néven működik. A jogelődök, az elnevezésben jelzett két intézmény összeolvadásával jött létre. A könyvtári ellátáson túl alapfeladataink közművelődési tevékenységgel bővültek. Ennek megfelelően az intézmény alaptevékenységei : a könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, a könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme, a könyvtári szolgáltatások, közművelődési tevékenységek és támogatásuk, Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése A költségvetési szerv neve és székhelye: július 1. napjától Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ (4150 Püspökladány, Bajcsy-Zsilinszky u. 2/2.) Alapító Okirat száma: 70/2012. (IV. 26.) önkormányzati testületi határozat Alapító Okirat kelte: május 2. Az intézmény Alapító Okirata módosult a 70/2012. (IV. 26.) önkormányzati testületi határozattal, mivel egy új közösségi színtérként funkcionáló telephellyel bővült: Ifjúsági Ház Székhelye: 4150, Püspökladány Bocskai u. 21. A szakfeladat rend szerinti besorolás : közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Az intézmény Alapító okirata egyéb ellátandó feladatai között rögzíti: Szakkörök, klubok, baráti körök létrehozásával, fenntartásával, működtetésével lehetőséget nyújt a közösségi művelődéshez, a szabadidő hasznos eltöltéséhez, különös tekintettel az ifjúsági korosztály számára. A könyvtári egység általános gyűjtőkörű nyilvános közkönyvtár, amely a társadalom, különböző korosztályai igényeinek kielégítésére célszerűen kialakított övezeteket tart fenn. Ilyenek a felnőtt részleg, a gyermekrészleg, a helyismereti gyűjtemény, az internet 3

4 szolgáltatás, és az olvasóterem. A fiókkönyvtár révén biztosítjuk a Petri-telep városrész lakói számára a könyvellátását és tájékoztatását. Intézményünk könyvtári részlegének nyitvatartása összesen heti 35 órában történik. Szerdán zárva tartunk, ezt az időt statisztikai munkákra, könyvrendelésre, irodalomkutatásra fordítjuk, valamint használói képzésekkel várjuk az előzetesen jelentkezőket. /vasárnap szünnap/ A közművelődési egység szakmai tevékenységének elemei a rendezvények, programok szervezése, lebonyolítása és dokumentálása, valamint a fogadott rendezvények helyszínének biztosítása, azok megvalósulásának-technikai feltételeinek segítése. Városi rendezvények szervezésében, megvalósításában való részvétel. Az intézmény több kiálllítást, tárlatot is szervezett helyi és más városokból érkezett alkotóművészek munkáiból. A kiállítások minden alkalommal művészi értéket képviselve gazdagítják ismereteinket a szépségről az önkifejezésről. A közművelődési egység a jeles napokra, ünnepekre játszóházi foglalkozásokkal készül, amelyek segítségével megismertetik a gyermekeket az ünnepkörök hagyományaival, erősítik identitástudatukat, s fejlesztik alkotókészségüket. A szakmai munka részét képezi a különféle klubok, szakkörök, egyesületek segítése. Heti rendszerességgel működnek díszítőművészeti, rajz szakkörök. A TÁMOP-3.2.3/09/02 Közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért c. pályázaton Ft támogatásban részesült a közművelődési egységünk.a két részből álló programsorozat június végén lezárult rajzszakkör, természetjáró-védő táborok valósultak meg, illetve számítástechnikai eszközök beszerzése is lehetővé vált. Ifjúsági Ház Alapfeladataként törekszik az ifjúsági közösségi művelődés intézményi feltételeinek megteremtésére, folyamatos fenntartására különös tekintettel a délutáni, esti, hétvégi szabadidős programokra, valamint az iskolai tanítási szünetek időszakára /kulturális és zenei esteket, szellemi vetélkedőket, sportversenyeket szervez, társas összejöveteleket rendez és ad helyet azoknak, szakkörök-táncpróbák, szakmai konferenciák helyszíne/. Az ifjúsági ház lehetőséget nyújt arra, hogy a már meglévő, illetve a jövőben alakuló csoportok, szervezetek összejöveteleket, különböző programokat valósítsanak meg. Fontosnak tartja a gyermekek és fiatalok kulturális közösségi szocializációjának elősegítését a művelődés, kultúra eszközeivel, a korosztályi sajátosságok figyelembevételével. Alapvető feladata, hogy városunkban élő ifjúsági korcsoport számára alternatívát kínáljon az információhoz jutás, a közösségi művelődés- szórakozás tekintetében. Tevékenyen 4

5 közreműködik a város és a Sárrét kulturális, ifjúsági nagyrendezvényeinek megvalósításában, a nemzetközi /testvérvárosi/ kulturális kapcsolatok építésében. Alapfeladatának tekinti a város valamint a helyi, a járási és megyei intézmények ifjúságpolitikai munkájához való kapcsolódást. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 1997.évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről és az azt kiegészítő 73/2003. (V. 28.) sz. Korm. rendelet, évi CLII. törvény A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. Törvény (Kultv.) módosításáról évi CXCV. törvény az államháztartásról 368/2011. (XII. 31.) sz. Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról évi I. tv.a munka törvénykönyvéről, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló - módosított évi XXXIII. törvény (Kjt.) a 150/1992. (XI. 20.) sz. Korm. rendelete és módosításai a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól Püspökladány Város Önkormányzata a helyi közművelődésről megalkotott 11/1999. (V. 28.) rendelete más, a működésre vonatkozó hatályos törvények, rendeletek és jogszabályok SZEMÉLYI FELTÉTELEK Könyvtári részleg április 26-tól az olvasószolgálatban dolgozó kolléganőnknek határozottá módosult a kinevezése, s jelenleg a prémiumévek program juttatásában részesül. A szakalkalmazotti és nem szakalkalmazotti létszám jelenlegi állapota Intézményvezető: 1 fő Könyvtári feladatra alkalmazottak: 3 fő A szakalkalmazott kollégák többsége főiskolai végzettséggel rendelkezik, 1 fő pedig egyetemet végzett. 5

6 Munkánkat a könyvtári egységben jelenleg: 1 fő közfoglalkoztatott munkavállaló segíti, aki részt vesz a feldolgozói munkában, informatikai tevékenységekben. Technikai alkalmazottként 1 fő részmunkaidős takarító nő dolgozik 7 órában (0,87 fő) A gyermekrészlegben két kolléganő dolgozik. A felnőtt részlegben 1 fő olvasószolgálati könyvtáros látja el a tájékoztatási feladatokat. Munkáját a közcélú foglalkoztatottak, önkéntesek segítik. Személyes veszteség volt mindőnknek a fiók és részmunkaidőben a felnőtt könyvtárban dolgozó kolléganőnk elhunyta. Feladatkörét a munkaügyi központ támogatásait (pályakezdő, Tamop program), a közfoglalkoztatási és az önkéntes program lehetőségeit kihasználva próbáljuk ellátni. A közművelődési egységben 4 fő közművelődési szakalkalmazott és 2 fő technikai személyzet végzi el a feladatokat. Kulturális menedzser és ifjúságsegítő ( (2 fő) 2 fő közművelődési szakember 1 fő technikus 1 fő takarító A hétköznapi feladatok zökkenőmentes végrehajtását közmunkaprogram keretében kiközvetített munkatársak segítik ben 2013-ban a rövidtávú közfoglalkoztatás keretében /a kilépő és érkezők/ száma: 16 fő augusztusától 3 főt foglalkoztattunk részmunkaidőben (6hónap + 3 hónap továbbfoglalkoztatás időtartam) a munkaügyi központ Tamop1.1.2 program segítségével. Az Emberi Erőforrások Minisztériumához regisztrálva, mint fogadószervezet lehetőségünk nyílt önkéntesek foglalkoztatására. A nyári rendezvénysorozatok, a munka sokrétűsége, valamint a programok változatossága megkívánja, hogy segítők, önkéntesek tevékenykedjenek. A rájuk bízott feladatokat önként, díjazás nélkül végzik ben 27 fő, első félévben 18 fő önkéntest foglalkoztattunk, akik segítették a városi rendezvények megvalósítását, és a szakmai munka adminisztratív, technikai feladatait. A munkaügyi központ "nyári diákmunka elősegítése" pályázati programjának köszönhetően júliusban 6 fő /kéthónap időtartamban/ + 3 fő egy hónap időtartamban, augusztusban 6

7 pedig további 8 fő /egy hónap időtartam/ részmunkaidőben (6 órás) történő foglalkoztatására nyíilt lehetőségünk. A diákok elsősorban a Ladányi Nyár városi rendezvénysorozat előkészületeiben, technikai feladataiban, megvalósításában vesznek részt tevékenyen. Összességében elmondható, kellő empátiával, emberismerettel és a szakma iránti elhivatottsággal rendelkező kollégákból áll az intézmény közössége. Szakmai ismereteiket folyamatosan gyarapítva szolgálják településünk könyvtárba járó, szolgáltatásainkat ismerő és igénybe vevő lakóit. TÁRGYI FELTÉTELEK Lényegesnek tartom az intézmény e feltételeinek a lehető legoptimálisabb megteremtését, mert az visszahat a szolgáltatások féleségére, minőségére, a munkavégzésre. A könyvtárban a problémát a helyhiány jelenti a könyvek gyarapodása miatt a kiválasztótér, a kézikönyvtár nagyon zsúfolt. A helyismereti és különgyűjtemény elhelyezése szintén megkívánná a helybővítést. A gyermekkönyvtári részlegben szintén ugyanez a helyzet. A raktárunkban sincs több hely a duplumpéldányok elhelyezésére, hiszen egy részében korábban informatikai sarok került kialakításra. Külső raktárunkba /pincehelyiség/ a korábbi beázások miatt alkalmatlanná vált a könyvek illteve bekötött folyóiratok tárolására.a megőrzésre szánt folyóiratokat, törlésre váró könyveket az olvasóterem mögötti helyiségben tároljuk, helyszűke miatt ideiglenesen. Megoldás ideiglenesen a tervszerű selejtezés /a használt, de jobb minőségű könyveket kiárusítottuk, vagy felajánlottuk/. A könyvtár informatikai eszközei a pályázati beszerzésből korszerűsödtek: a számítógépek wifivel csatlakoznak routeren keresztül az internetre. Szükség van még a belső hálózat átalakítására a gépek összekapcsolása miatt, valamint a feldolgozói munkakörhöz további számítógépekre. A saját könyvtári honlap /www.tunderkonyvtar. hu, információval való feltöltése folyamatos. A jelenleg működő eszközparkunk: A szélessávú internet elérése mindegyik eszközön megoldott, így a böngészés, könyvtári rendszerek használhatóak. A TIOP /1 uniós pályázaton elnyert 5 db számítógép + 1 db szerver gép Általános jellemzők: Intel processzor (kétmagos) 2 GB memória, Microsoft Windows 7 Professional operációs rendszer, Samsung LCD monitorok 7

8 A szerver /Intel processzor (négymagos), 4GB RAM) tartalmazza a könyvtári katalógust, melyet közvetlenül innen érnek el a kölcsönzői gépek. A számítógépeken és monitorokon kívül a pályázat tartalmaz még egy HP Laserjet M1522 típusú multifunkciós nyomtatót, egy szünetmentes tápegységet a szerverhez, két vonalkódolvasót, két vezeték nélküli routert valamint egy 1000GB kapacitású külső tárolóeszközt. A közművelődési egység technikai felszereltségét alkotja a hangtechnika, a projektor vászonnal, valamint a szabadtéri szállítható színpad, mely eszközöket ingyenesen biztosítja technikai személyzettel a város és a térség intézményei, szervezetei számára. Ezzel együtt mindösszesen 3 db asztali számítógép, 1 db laptop, 2 db nyomtató alkotja az irodai informatikai eszközöket. A közfoglalkoztatott dolgozók, illetve a GESZ karbantartói folyamatosan segítenek a karbantartási feladatokban /Lámpatestek, izzók cseréje, festési és asztalos munkálatok/ Felújították, kifestették a könyvtár helyiségeit, klubhelyiséget, irodákat. Folyamatos cserére illetve bővítésre szorul a hangtechnikai eszközparkunk is /a Tan-go pályázatból beszerzett eszközök: térmikrofon, állvány, projektor segítségünkre vannak, de nem jelent teljeskörű megoldást/ Megoldandó feladat az épület körüli területrendezés, szabadtéri színpad és ehhez a fény-és hangtechnika biztosítása, valamint a színházterem szellőztetése. Az önkormányzat gazdasági programjában is szerepel a szabadtéri színpad kialakításának anyagi forrásteremtése. Az Ifjúsági ház munkáját önkormányzati, saját és uniós forrásokból beszerzett eszközök: 5 db számítógép, multifunkciós nyomtatók, projektor, térmikrofon segítik. Saját és városi rendezvényekre rendelkezésre áll egy szállítható színpad. A KÖNYVTÁR SZAKMAI MUNKÁJA Gyermekkönyvtár A gyermekkönyvtár szolgáltatásai közé tartozik a témafigyelés, irodalomkutatás helyben olvasás (kézikönyvtár, folyóiratok), író-olvasó találkozó, könyvtári foglalkozások (tematikus, 8

9 könyvtárhasználati), rendhagyó irodalom órák, kiállítások, nyári táborok (Tündér/olvasó/tábor, Szorgos kezek, Örökség) Emellett országos és megyei szintű szövegértési versenyekre készít fel diákokat, regionális szintű olvasónapló pályázatot hirdet ( a szervezés a feladatlapok elkészítésétől, a jelentkező csapatok-egyének könyvtári tájékoztatásáig, a beérkezett pályázatok értékeléséig, a verseny koordinálásáig tart.) Rendezvényei között az idén többek között a pályázati lehetőségeknek köszönhetően gyarapodott az óvodásoknak összeállított tematikus, tehetséggondozó foglakozások száma. Ilyen volt a "Mesevonat" és a 'Kis felfedező ' elnevezésű mesefoglalkozás-sorozat. A gyermekkönyvtár játszóházzal, kézműves foglalkozással jelenik meg a városi rendezvényeken. Nyári foglakozásaink körét - az immár hagyományos olvasótáborunk mellett-, tovább bővítette városunk épített örökségét és a népi díszítőművészetet, hagyomány megismertetését szolgáló táborokkal (Örökség tábor, Szorgos Kezek barkácsdélelőttel és a Tündérkuckóval). Az Olvasónapló pályázaton résztvevők száma folyamatosan nő a évben 49 alsó, 38 felső tagozatos jelentkezett A gyermekkönyvtári részlegben is megtörtént 2012 novemberétől az átállás a huntéka katalogizáló és kölcsönző modul segítségével a számítógéppel történő kölcsönzésre. Az állomány feldolgozása, gépi ellenőrzés, nyilvántartás-statisztika vezetése folyamatos. A gyermekkönyvtár honlapját rendszeresen frissítjük az aktuális programjainkról hírt adva, ennek köszönhetően látogatottsága folyamatos, s egyre többen élnek a weblap által adott információ lehetőségével. A 14 éven aluliak könyvtárhasználata 2011-ben 886 fő /lásd 8. melléklet/ 2012-ben 760 fő /lásd 10. melléklet/ Gyermekkönyvtári rendezvények 9

10 2011. augusztusától decemberig 16 rendezvény volt 304 fő résztvevővel. Birodalom visszavár (2011. aug ) címmel olvasói készségfejlesztő foglalkozásokkal (kiscsoportos formában 6-6 fő)) vártuk a diákokat. A könyvtári használóképzést szolgáló programunkban közreműködött Balázsné Nagy Éva pedagógus. Az Országos könyvtári napokhoz (október 6.) csatlakozva nyílt nyelvi órán vehettek részt az érdeklődő tanulók. Résztvevők száma: 20 fő Zenés könyvári esték (október 15.) Folytatódott a 2010-ben útjára indult kezdeményezésünk. A helyi előadóművészek által bemutatott színes, szórakoztató előadással kívántuk megköszönni olvasóink támogatását.ezen program keretében került sor Az év könyvtári mecénása díj átadására is. Zenés és prózai műsorszámokból összeállított rendezvényünk anyagi bevételét a gyermekkönyvtát eszközfejlesztésére, a pályázatainkon résztvevők jutalmazására és rendezvényeink anyagszükségletének biztosítására fordítottuk.nézőközönségünk 75 fő volt. A használóképzést szolgálta még a Püspökladány nevezetességei honismereti témakörben tartott könyvtári óra (október 21.) Résztvevők száma: 19 fő "Tündérek és angyalok" játszóházzal készültünk a Városi Adventi programsorozatra. (december 10.) Résztvevők száma: 127 fő januártól december 31-ig 28 rendezvény volt 1469 fő résztvevővel. Ünnepkörökhöz, jeles napokhoz kapcsolódó könyvtári órák, könyvtárbemutatók, könyvtárhasználati foglalkozásokat tartottunk a múl év során. A használóképzést szolgáló foglalkozásokon 267 fő vett részt. 10

11 Az immár hagyománnyá váló Tündérolvasók regionális versenybe 180 fő (2-3 fős csapatok 65 intézményből) kapcsolódott be. Helyi szövegértési versenyünk immár több mint tíz éve nyújt hasznos és kellemes időtöltést olvasóink számára től pedig nemcsak városunk és megyénk, hanem az egész Északmagyarországi régióból várjuk és fogadjuk az olvasni szerető gyerekek jelentkezését. /Az első forduló feladatlapjainak beküldési határideje dec. 19. volt/ Résztvevő települések: Anarcs, Balmazújváros, Berettyóújfalu, Debrecen, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúszoboszló, Kaba, Kállósemjén, Mezőtúr, Nagyrábé, Nyíregyháza, Püspökladány, Sárrétudvari, Szerep, Szolnok, Tiszaroff, Túrkeve, Újszentmargita, Zagyvarékas, Zsáka BRIÓS= Barangolás a mai magyar irodalomban. Rendhagyó Irodalom óra sorozat keretében március 19-én Lackfi János, március 30-án Bartos Erika, október 26-án pedig Vigh Balázs írók voltak vendégeink, s tartottak foglalkozásokat a gyermekeknek. A 'Könyvjelző kistérségi olvasópályázaton' 60 fő vett részt. Az új, a nyári szünet hasznos eltöltését célzó kistérségi olvasónapló pályázat összeállításánál, az olvasmányok kiválasztásánál arra törekszünk, hogy a klasszikusok mellett a mai magyar gyermekirodalom alkotásaiba is bepillantást nyerjenek a résztvevő diákok. Az október 4-ei díjkiosztóra pedig a zsűri elnökét Nyulász Péter írót hívtuk meg. 'Barátunk a könyv' megyei olvasónapló-pályázat díjkiosztója június 2-án volt, ahova 5 alsó, 5 felsős csapatunk is bejutott. Nyári táborokat tartottunk: Kuckó, Szorgos Kezek és Tündérolvasó címmel. cél a könyvtárhasználatra nevelés és az olvasási készség, szövegértés fejlesztése június között Tündérkuckóba vártuk a gyerekeket. A Kalandozás a mai gyermekirodalomban alcímmel meghirdetett délelőtti foglalkozásainkon naponta más-más, rövid terjedelmű kortárs gyermekkönyvvel ismerkedhettek meg a résztvevők, összesen 25 fő július 2-6. között rendeztük meg Szorgos kezek táborunkat. A délelőtti foglalkozásokon különféle technikákkal (nemezelés, gyöngyfűzés stb.) ismerkedhetnek meg a gyerekek. 11

12 Résztvevők: 52 fő július között került sor hagyományos Tündér-olvasó-táborunk megrendezésére. Ebben az évben Balázs Ágnes Feladó Fekete Szivárvány című regényét olvasták el együtt és dolgozták fel a gyerekek és a táborvezető könyvtárosok. Résztvevők: 58 fő Június 30-án kézműves foglalkozással, július 21-én és augusztus 20-án játszóházzal vettünk részt a Ladányi nyár városi rendezvénysorozaton november 14-én az Őszi Gyermekkönyvtári Napok keretében Kiss Ottó látogatott el hozzánk és mutatta be a gyerekeknek a versesköteteit. A Városi Adventre kézműves foglalkozással, valamint az idén született gyermekek karácsonyára különböző ajándéktárgyakkal (babamérőke, babaolvasó) készültünk. December 9-étől tekinthették meg az érdeklődők a 'Mézesvilág' kiállításunkat a könyvtárban december 15-én a Krampuszfesztivál keretében Régi képeslapok című kiállításunkat tekinthették meg a főtérre kilátogatók. E programunkkal egy időben a kihelyezett Karácsonyi Üzenőfalon hagyhattak kedves karácsonyi s egyéb jókívánságokat szeretteiknek az érdeklődők januárjától 35 rendezvényre került sor 1067 résztvevővel. A rendezvények legtöbbje tehetséggondozást, használóképzést szolgálta. Kazinczy-verseny Intézményünk február 8-án adott helyett a Szép magyar beszéd verseny városi, városkörnyéki fordulójának, amely a szép beszédre és az értő olvasásra helyezi a hangsúlyt. Tizenhét részt vevő gyermek olvasta fel a választott és a kötelező szöveget korosztályból első lett és továbbjutott a Kisújszálláson megrendezett regionális döntőbe Szilágyi Adrienn (Kálvin Téri Általános Iskolai Tagintézmény, Püspökladány) Az 5-6. korosztályból Sas Ágnes az Erőss Lajos Református Általános Iskola és AMI 12

13 tanulóját emelte ki a zsűri. Az idén került sor a Tündérolvasók regionális verseny 2. fordulójára. Levelezős, kétfordulós versenyünkre a feladatlapok beküldési határideje: február 20. volt. A március 20-ai szóbeli döntőjének íróvendége Balázs Ágnes. A döntőn az írásbeli fordulóra nevezett 69 csapat (187 tanuló és 34 felkészítő pedagógus) közül a legtöbb pontszámot összegyűjtő nyolc csapat tagjai és felkészítőjük (összesen 35 fő) képviseltette magát. A verseny lebonyolításáért felelős személy (versenykoordinátor) Andrási Istvánné Tünde és Mészáros Eszter gyermekkönyvtárosok. Mesevonat és Kis felfedező címmel a Tan-go pályázat /Tanórán kívüli foglalkozások Püspökladányban, kulturális intézmények bevonásával/ keretében óvodásoknak tartottunk könyvtárhasználati foglalkozást. A Mesevonat foglalkozás célja egy élményközpontú, a gyermekek aktív részvételével megvalósuló mesefeldolgozás volt, amely révén lehetőség nyílik a résztvevők különféle képességének fejlesztésére. A foglalkozás igazodott az Egyesített Óvoda Tagintézményei az "Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel' elnevezésű program nevelési elveihez. Célcsoportként az óvodás korosztály, ezen belül is főként az iskolába készülő, 5-6 éves gyermekeket vonta be a program megvalósítója- Mészáros Eszter A projekt foglalkoztatási formájának megjelölése: tehetséggondozás és fejlesztés. Ennek keretében meghatározott létszámmal, 8-8, összesen 16 fő részvételével zajlottak a foglalkozások. Áprilisban (4-4) nyolc, májusban (4-5) kilenc és júniusban (2-1) három mesefoglakozás valósult meg. Az egyes foglalkozások időpontját az adott óvoda igényeihez igazítottuk. A mese tanulságának megfogalmazásával záruló foglalkozások alkalmat teremtettek a résztvevők beszéd- és fogalmazás/kifejezőkészségének, szókincsbővítésének, képzeletének fejlesztésére. A foglalkozássorozat (időpontja) április 3 június 6. Eredménye: 13

14 Személyes találkozások révén a résztvevők helyismeretre tettek szert, könyvtárunk (helyiségében, állományában) magabiztosan igazodtak el. A kiépített személyes kötődésnek és bizalomnak köszönhetően az óvodások többsége beiratkozott az intézménybe és aktív résztvevőivé váltak gyermekkönyvtárunk olvasói közösségének. 'Kis felfedező' címmel óvodásoknak szóló ismeretterjesztő foglalkozás-sorozat vette kezdetét március 25-étől gyermekkönyvtárunkban. A program célja, az óvodás korosztály számára az adott ismeretanyag színes, játékos formában való átadása, ezáltal ismeretük, tudásuk bővítése, azaz tehetséggondozás. A foglalkozások során a Kis felfedező interaktív zsebkönyvek segítségével a következő öt modul került feldolgozásra: Az alma és más gyümölcsök, A kutsa, A virág, Az emberi test, Az óra és a múló idő. A projekt foglalkoztatási formájának megjelölése: tehetséggondozás és fejlesztés. Ennek keretében meghatározott létszámmal, 8-8, összesen 16 fő részvételével zajlottak a foglalkozások. Márciusban (1-1) kettő, áprilisban (5-4) kilenc, májusban (3-3) hat és júniusban (1-2) három mesefoglakozás valósult meg. Az egyes foglalkozások időpontját az adott óvoda igényeihez igazítottuk. A foglalkozásoknak köszönhetően fejlődött a gyermekek figyelme, ok-okozati összefüggések meglátása, beszédkultúrája. Nem utolsó sorban a könyvtár barátságos légkörét megismerve, s személyes jó kapcsolatot kialakítva számíthatunk a gyerekek új olvasókénti megjelenésére. Országos és megyei Olvasási szövegértési versenyre készítettünk fel diákokat. Az o r s z á g o s Olvass velünk! elnevezésű szövegértő versenyen 104 csapat közül két csapatunk is bejutott a legjobb 12 közé, és közülük az egyik képviselhette városunkat a május 28-ai Budapesten rendezett szóbeli döntőn. 'Barátunk a könyv' megyei olvasónapló-pályázat ( június ) Az előző évekhez hasonlóan több csapatot indítottunk ezen a pályázaton, melynek keretében több könyv elolvasása, búvárkodás, információkeresés volt a feladat. 14

15 9 csapat (4 alsó és 5 felső tagozatos) jutott be Püspökladány oktatási intézményeiből a megyei Méliusz Könyvtár által szervezett Barátunk a könyv olvasási verseny díjazottjai közé. A díjkiosztó szombaton június 1-jén volt a Debreceni Művelődési Központban. Író-olvasó találkozók június 5-6 Sikli László és Vigh Balázs tartott játékos könyvbemutatóval egybekötött előadást óvodások számára. résztvevők 21, illetve 28 fő Nyári táborok július 1-5. között Tündérkuckóba vártuk a gyerekeket. A Kalandozás a mai gyermekirodalomban alcímmel meghirdetett délelőtti foglalkozásainkon naponta újabb, rövid terjedelmű kortárs gyermekkönyvet ismerkedhettek meg a résztvevők, összesen 72 fő. Szorgos kezek tábor július közötti barkácsdélelőttjeinken az alkotókedvű gyerekek egyedi, tetszetős játék- és dísztárgyakat (quilling technikával készült képeket, medálokat, díszdobozokat, ajtókopogtatókat, merített papírból pillangókat karkötőt, valamint pörgettyűket, léghajót, kulcstartót) készítettek. Résztvevők: 77 fő Az idei Örökség táborunk témája a díszítőművészet volt. Helybeli alkotókhoz látogattunk és a résztvevő gyermekek megismerhették, ízelítőt kaphattak a szűrhímző tudományából, a riselés, horgolás és a fafaragás technikájából. A zárónapon pedig a Karacs Ferenc múzeumba szervezett látogatás során összegezhették a táborozók az előző napok tapasztalatait.. A program sikerét mutatja, hogy a táborba regisztrált diákok közül azóta többen jelentkeztek a művelődési központ horgoló szakkörébe. Időpont: július Résztvevők: 44 fő Tündérkönyves tábor időpont: július 22-augusztus 2. 15

16 résztvevők száma naponta 15 fő cél: a szövegértés és az olvasási készség fejlesztése A nyári táborok munkáját segítették a könyvtárban önkéntes tevékenységet vállaló érettségi előtt álló fiatalok. Az idei Ladányi Nyár programsorozat nyitórendezvényére (2013. július 6-án) gyermekkönyvtárosaink játszóházzal, kézműves foglalkozással várták a Főtérre kilátogató gyerekeket és szüleiket augusztus 3-án pedig játszóházzal (memóriakártya, társasjátékok) készült könyvtárunk a rendezvényre. Felnőtt könyvtár Az olvasószolgálati munka sokoldalú speciális ismeretet igénylő tevékenységet jelent. Teendőnk a jövőt illetően a hagyományos szolgáltatások biztosítása mellett, új szemlélettel, közösségi szolgáltatások beindításával új kapcsolatrendszert alakítsunk ki a jövő olvasóival. Az olvasószolgálat egy része az olvasók tájékoztatása /kapcsolatfelvétel, eligazítás, tájékoztatás/, illetve annak adminisztrációja /beíratás, kölcsönzési nyilvántartások, statisztika, előjegyzések, olvasói kérések, könyvtárközi kérés vezetése, hosszabbítás, felszólítás, folyóiratfigyelés, a dokumentumok visszaosztása/ novembertől vezettük be a Huntéka számítógépes rendszer kölcsönzői moduljának használatával a számítógéppel történő kölcsönzést. A gépi rendszer lehetővé teszi a többrétű, gyorsabb statisztikai adatszolgáltatást /dokumentumokra, példányadatokra, lelőhelyre, kölcsönzési tranzakciókra, olvasói korosztályokra lebontva/ Az olvasószolgálatos kolléganő fogadja a könyvtárhasználati órákra érkezőket s tart foglalkozásokat /katalógushasználat, információkeresés/. Az idei évben a Tamop 'Tan-go' pályázatnak köszönhetően a használóképzést elősegítő foglalkozások bővültek, új lehetőségként jelent meg a tematikus /előadó bevonásával/ tartott óra. A tájékoztatói, feldolgozói munkakör kiemelten könyvtári szaktudást és tapasztalatot igényel. Így a helyettesítést a szabadságolások kellő összehangolásával oldjuk meg. 16

17 Az olvasószolgálati munka fontos eleme a minél tartalmasabb rendezvények szervezése, hiszen ezzel elérhetjük, hogy az azon résztvevő látogatók potenciális olvasókká válljanak.csatlakoztunk az országos könyvtári rendezvényekhez: Országos Könyvtári Hetek, Internet Fiesta. Író-olvasó találkozókat, Versmondó versenyeket 'Versmaraton' szerveztünk. Olvasótermünkben helyet adunk, és segítjük a külső szervezetek rendezvényeit pl. ERTI, Széchenyi Kör, Életmód klub Fontosnak tartjuk, hogy a könyvtárhasználókkal együtt alakítsuk intézményünk szolgáltatásait. A könyvtár igyekszik ötletadás és megvalósítás szintjén is bekapcsolódni a városi rendezvényekbe. Örömmel tapasztaljuk, hogy a pályázati együttműködések, a kellő marketing, a szervezés és a pedagógusok segítségének köszönhetően a középiskolás korosztály nagyobb létszámmal kapcsolódott be s vesz részt rendezvényeinken. A 14 éven felüliek könyvtárhasználata 2011-ben 916 fő /lásd 8. melléklet/ 2012-ben 699 fő /lásd 10. melléklet/ Szolgáltatásaink A WLAN hálózat elérésével olvasóinak /regisztráció és a Wep kulcs megadása után/ lehetőség nyílt Wifi-n keresztül saját laptoppal való internetezésre is.a szövegszerkesztői program használatán túl lehetőség vanaz elektronikus levelezésre, az internetezésre, szkennelésre, nyomtatásra. A könyvtárközi kölcsönzésre, mely az Országos Dokumentumellátási Rendszer lelőhely adatbázisán keresztül történik. A honlapunkon olvasóink - a Hajdú-Bihar megyei könyvtárak közös keresőfelületére katalógus kattintva - könyvtárunk adatbázisának kiválasztásával kereshetnek állományunkban /szerző, cím, példányadatok / ÁLLOMÁNYALAKÍTÁS Az előző évtizedek gyakorlatától eltérően, regisztráltunk az internetes könyváruházakkal /Alexandra, Bookline, Könyvellátó/, ahol nagy kedvezménnyel (30-35%) kapjuk a szakkönyvek zömét is. Ily módon kívánjuk lehetőségeink szerint növelni a dokumentumkínálatot ben az idén Ft-t nyertünk állománygyarapításra a könyvtárak érdekeltségnövelő támogatásán ben a Márai-programban való részvétellel sikerült Ft értékben könyveket rendelni a Kello honlapján található internetes listáról. 17

18 Folyóiratokat a Könyvtárellátótól és közvetlenül a kiadótól rendelünk, valamint az NKA támogatásából érkeznek. A szűkös finanszírozási keretösszeg ellenére a könyvtárhasználóktól felénk érkező igényeket lehetőséghez képest így is teljesítjük (könyvtárközi kérés útján, internetes adatbázisból Könyvtári állományra vontakozó adatok: 2011-ben leltárba vett állomány összesen: 695 db /lásd. 7. melléklet/ Könyvtári állományra vontakozó adatok: 2012-ben leltárba vett állomány összesen: 435 db /lásd. 9. melléklet/ Gyarapodás 2013 I. félév. vásárolt folyóirat: könyvek: A felnőtt könyvtár rendezvényei típusát tekintve író-olvasó találkozók, havonta olvasóköri rendezvény /irodalmi kávéház/, könyvtári órák (a könyvtári szolgáltatások, keresési módszerek), a használóképzést segítő foglalkozások augusztus december 31 Az idén is csatlakoztunk a "Beszéljünk egymással, tanuljunk egymástól!" Könyvtárak a tudásért jelmondatú Országos Könyvtári Napok október 3-9. c. programsorozathoz október 3. Nyitórendezvény "Mire tanít Dorogi" Dorogi Márton- szellemi és tárgyi hagyatéka. A névadónkról, Dorogi Mártonról szóló könyv bemutatója, a hét nyitónapja, sajtótájékoztató. Balogh Jánosné dr. Horváth Terézia és dr. Oláh Józsefné Szász Ilona mutatta be az általuk szerkesztett "Hasznos minden porcikája" c. kötetet, mely a Dorogi emlékév keretében jelent meg. október 4. Kézimunkák napja Alkotni szépet és maradandót A különböző kézműves technikák bemutatása: foltvarrás, hímzés október "Hogyan takarítsak ecettel...?" Nagyanyáink praktikáival környezetünkért Beszélgetés a környezettudatos háztartás fortélyairól 18

19 október 6. "Anya, nézd, nyelvet tanulok!" Nyílt nyelvi óra könyves környezetben A nyelvi óra tanítási-tanulási technikáinak bemutatása "Ruha teszi az embert?" Stílus, összhang, egyéniség az öltözködésben és a divatban. Öltözködési, ruhaviseleti tanácsok. Minarikné Vígh Ilona nyugdíjas tanárnő tartott bemutatóval kapcsolatos öltözködési tanácsokat. A bemutatóban közreműködtek a helyi középiskola diákjai. október 7."Ki vagyok, ha olyan vagyok, amilyen vagyok...?" Önmagunk ismerete kapcsolataink alapja. Játékos tanulásmódszertani, ön- és társismereti technikák bemutatása október "Magam alkottam, büszkén viselem!" Szépészeti "tudáspróba". Igényes, egyedi kiegészítők (nemez- és gyöngyékszer, tűzzománc...) bemutatása A programsorozat résztvevői összesen 94 fő Szeptemberben és novemberben könyvtárhasználati foglalkozást tartottunk a helyi középiskolások részére. Résztvevők összesen 45 fő December 10. Játszóházzal készültünk a Városi Advent programsorozatra január december 31-ig 49 rendezvény volt 883 fő résztvevővel ben is folytatódott a havi gyakoriságú irodalmi kávéház, ahol az éppen aktuális évfordulók, ünnepkörök irodalmi vonatkozásait dolgozzuk fel. Résztvevők száma alkalmanként fő Március 7-én Vántsa Zoltán püspökladányi születésű költő volt vendégünk. /március 14/ A 48-as szabadságharc március 15-ei évfordulójához közeledve Rásó János "Nagy idők szele" Püspökladány a szabadságharc idején c. előadását hallhatták az érdeklődők irodalmi estek /április 4./ "A fényességes angyal"- Erdélyi Márta Pilinszky estje 19

20 résztvevők: 28 fő /április 11./ Költészet Napja Vántsa Zoltán íróval beszélgethettek a résztvevők a Színházteremben megrendezett Városi Költészet Napi est után. A nívó díjas író városunk önkormányzatának ajándékozott verses köteteket, mely könyvek a könyvtárunk gyűjteményébe kerültek. Költészet napi szavalóverseny a Széchenyi Körrel közös szervezésben Résztvevők a helyi oktatási intézmények tanulói (alsós-felsős korosztály) résztvevők: 30 fő 83. Ünnepi könyvheti rendezvények: /résztvevők összesen: 52 fő/ /június 9./ Bencze Attila, Radnó György, Várnay-Nagy Orsolya költők bemutatkozása /június 11./ Tokaji Márton költő, író a Batsányi-Cserhát Művészkör Alföldi Tagozatának elnöke A történelem útján c. verseskötetének bemutatója. Vendégünk: Sarkadi Gyula, Dr. Kovács Lajos /július 18./ Seres László írásának bemutatója a 'Babgulyás bölcselete' címmel résztvevők: 26 fő Könyvtári órák Használóképzést célzó órák a középiskolás diákok számára, melyek elősegítik a könnyebb tájékozódást, a könyvtári adatbázisok, szolgáltatások megismerését. Résztvevők évben összesen: 450 fő Könyvtárhasználati foglalkozások, témanapok Szeptember 24-én elkezdődött az "Ezerarcú tudomány a könyvtárban" kéthavonta a Tan-go pályázat keretén belül megvalósuló programsorozat. Célcsoport: a helyi középiskolások bevonásával, alkalmanként fő. 20

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

IKSZT Szolgáltatási és Programterv

IKSZT Szolgáltatási és Programterv Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez 1 1 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.01.08 8 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.02.05 8 Falugazdász

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik. 5/A. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCv. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata határozati javaslatok: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és a Gárdonyi Géza Városi Könyvtár intézmények összeolvadásával

Részletesebben

ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 4090 Polgár, Barankovics tér 6.

ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 4090 Polgár, Barankovics tér 6. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 4090 Polgár, Barankovics tér 6. AZ ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE Készítették: Radics Zoltánné intézményvezető Ferenczné Fajta Mária

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2012

Rendezvénynaptár 2012 A rendezvény ideje A rendezvény neve, jellege A rendezvény szervezője A rendezvény helyszíne 2012. január 14. Jótékonysági Est 2012. január 19. Ünnepi műsor A Magyar Kultúra Napja tiszteletére: Ozsváth

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények)

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) 2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) Január - Január 20. Szép magyar beszéd a Kazinczy verseny városi döntője a Városi Könyvtárban - Január 21. A Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6.

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6. 192/2009. (XII. 17.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

Részletesebben

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról.

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról. Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

A rendezvény neve, jellege. szervezıje. Egyesülete Püspökladányi Határok nélkül Egyesület

A rendezvény neve, jellege. szervezıje. Egyesülete Püspökladányi Határok nélkül Egyesület A rendezvény ideje A rendezvény neve, jellege A rendezvény szervezıje A rendezvény helyszíne 2011. február 9. 90 éves a Vöröskereszt ifjúsági szervezete 2011. február 11. Látássérültek farsangi rendezvénye,

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.1.) számú R e n d e l e t e A helyi közművelődésről. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8.

Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8. Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8. A programok a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban zajlottak, ahol nagy örömünkre

Részletesebben

Családok Európai Éve 2014.

Családok Európai Éve 2014. A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT KÖRÖSÖK VIDÉKE EGYESÜLET BÉKÉSCSABA 48. MAGYAR NYELV HETE BÉKÉS MEGYÉBEN 2014. április 7-19. Családok Európai Éve 2014. Társadalmi felelősségvállalási pályázati kollégiuma

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Döntéshozatal: minősített többség V-3/2014. Nyü. Ügyiratszám: /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház évre szóló munkatervének jóváhagyása

536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház évre szóló munkatervének jóváhagyása 536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évre szóló munkatervének jóváhagyása VARGA DOMOKOS ÁMK TINÓDI LANTOS SEBESTYÉN KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERV

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 88/2013. (XII. 16.) KT.

Részletesebben

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ Dunaharaszti Város Önkormányzata VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 08-8/1698-8/2012 TÁRGY: MÚZEUMOK ÉS KÖNYVTÁR ÁTADÁS-ÁTVÉTELE MELLÉKLET: 5 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

3100 Salgótarján Kassai sor 2. ; Tel.: +36-32-521-550 ; Fax: +36-32-521-555 E-mail: mbbmk@bbmk.hu ; Web: www.bbmk.hu

3100 Salgótarján Kassai sor 2. ; Tel.: +36-32-521-550 ; Fax: +36-32-521-555 E-mail: mbbmk@bbmk.hu ; Web: www.bbmk.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TALÁLKOZZUNK A KÖNYVTÁRBAN! ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK RENDEZVÉNYEI NÓGRÁD MEGYÉBEN címmel benyújtott nyertes pályázatra Pályázati azonosító: 3508-01184 A 2014-es évben is az Nemzeti

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről A Vészlejárat Ifjúsági Klub alapvető céljaihoz igazodtunk a 2014.év során is, miszerint Kerekegyháza város közigazgatási területén élő gyermekek

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhely, 2010. március 20. Az iskolai könyvtárhasználati útmutatója

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 6448-1/2015/XIII. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési

Részletesebben

Tárgy: A Szentesi Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása, és munkakör átminősítése

Tárgy: A Szentesi Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása, és munkakör átminősítése Szentes Város Alpolgármesterétől 6601. Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58 Ikt.sz.: 02-11411/2006. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: A Szentesi Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása, és munkakör

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. A könyvtár általános adatai: Neve: Iskolai és Közművelődési Községi Könyvtár Székhelye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4533 Sényő, Kossuth. u. 33. Fenntartó neve: Sényő

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY TÁJÉKOZTATÓ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A Püspökladány Város Közművelődéséért Közalapítvány jelenlegi kuratóriumát és felügyelő bizottságát Püspökladány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI VÁROSI KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva)

BÁTONYTERENYEI VÁROSI KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva) BÁTONYTERENYEI VÁROSI KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház alapító okiratának módosítása. Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata I. A könyvtár általános adatai: 1. A könyvtár neve: Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum Székhelye: Komárom-Esztergom megye

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban A mozgókönyvtári feladatellátást nyújtó szervezet: Gróf Festetics György Műv. Kp. Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Igazgató: Halász

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Kivonat Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület május 23. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület május 23. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület 2012. május 23. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 51/2012. (V.23.)Képviselő-testületi határozata Cibakháza

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése Sorszám: Ji Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Véleményező Bizottság: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Bereezki Ivett pénzügyi ügyintéző

Részletesebben

J e l e n t é s. a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

J e l e n t é s. a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár VÁROSI KÖNYVTÁRA SZAKMAI BESZÁMOLÓ Cím: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 2-4. Telefon/fax:

Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár VÁROSI KÖNYVTÁRA SZAKMAI BESZÁMOLÓ Cím: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 2-4. Telefon/fax: Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár VÁROSI KÖNYVTÁRA SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2015. Cím: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 2-4. Telefon/fax: 56-361-098 BESZÁMOLÓ A Madarász Károly Művelődési Ház és Városi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Olvassatok mindennap!

Olvassatok mindennap! Olvassatok mindennap! A könyvekben, amelyek közt nevelkedtem, láthatatlan, titkos barátokra leltem; s bár lapjaik rég elporladtak már, az illatukat azóta is őrzi kezem. Carlos Ruiz Zafón ZALAI GYERMEKKÖNYVHETEK

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására

J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására Ózd, 2013. március 28. Előterjesztő: Városimázsért és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Tanácsnok Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által szervezett szakkörök

Részletesebben