Tartalomjegyzék. Bevezető 3. Helyzetelemzés 3. Személyi feltételek 5. Tárgyi feltételek 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék. Bevezető 3. Helyzetelemzés 3. Személyi feltételek 5. Tárgyi feltételek 7."

Átírás

1

2 Tartalomjegyzék Bevezető 3. Helyzetelemzés 3. Személyi feltételek 5. Tárgyi feltételek 7. A könyvtár szakmai munkája 8. Gyermekkönyvtár 8. Felnőtt könyvtár 16. Felnőtt könyvtár rendezvényei 18. Helyismereti munka 23. Közművelődés szakmai munkája, rendezvényei 24. Ifjúsági ház szakmai munkája, rendezvényei 30. Pályázati munka 33. Gazdálkodás 40. Marketing 45. Az intézményi tevékenységrendszer fejlesztése 45. Összegzés, a továbblépés lehetőségei 47. Mellékletek

3 BEVEZETŐ április 1-jétől a Püspökladányi Városi Könyvtár, majd július 1-jétől az összevont intézmény Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ - igazgatójaként látom el a vezetői feladatokat. Legutóbb két éve augusztusában összegeztem az intézmény szakmai munkáját, jelen beszámolóm az azóta eltelt időszak tevékenységét mutatja be. HELYZETELEMZÉS Intézményünk július 1. óta Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ néven működik. A jogelődök, az elnevezésben jelzett két intézmény összeolvadásával jött létre. A könyvtári ellátáson túl alapfeladataink közművelődési tevékenységgel bővültek. Ennek megfelelően az intézmény alaptevékenységei : a könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, a könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme, a könyvtári szolgáltatások, közművelődési tevékenységek és támogatásuk, Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése A költségvetési szerv neve és székhelye: július 1. napjától Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ (4150 Püspökladány, Bajcsy-Zsilinszky u. 2/2.) Alapító Okirat száma: 70/2012. (IV. 26.) önkormányzati testületi határozat Alapító Okirat kelte: május 2. Az intézmény Alapító Okirata módosult a 70/2012. (IV. 26.) önkormányzati testületi határozattal, mivel egy új közösségi színtérként funkcionáló telephellyel bővült: Ifjúsági Ház Székhelye: 4150, Püspökladány Bocskai u. 21. A szakfeladat rend szerinti besorolás : közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Az intézmény Alapító okirata egyéb ellátandó feladatai között rögzíti: Szakkörök, klubok, baráti körök létrehozásával, fenntartásával, működtetésével lehetőséget nyújt a közösségi művelődéshez, a szabadidő hasznos eltöltéséhez, különös tekintettel az ifjúsági korosztály számára. A könyvtári egység általános gyűjtőkörű nyilvános közkönyvtár, amely a társadalom, különböző korosztályai igényeinek kielégítésére célszerűen kialakított övezeteket tart fenn. Ilyenek a felnőtt részleg, a gyermekrészleg, a helyismereti gyűjtemény, az internet 3

4 szolgáltatás, és az olvasóterem. A fiókkönyvtár révén biztosítjuk a Petri-telep városrész lakói számára a könyvellátását és tájékoztatását. Intézményünk könyvtári részlegének nyitvatartása összesen heti 35 órában történik. Szerdán zárva tartunk, ezt az időt statisztikai munkákra, könyvrendelésre, irodalomkutatásra fordítjuk, valamint használói képzésekkel várjuk az előzetesen jelentkezőket. /vasárnap szünnap/ A közművelődési egység szakmai tevékenységének elemei a rendezvények, programok szervezése, lebonyolítása és dokumentálása, valamint a fogadott rendezvények helyszínének biztosítása, azok megvalósulásának-technikai feltételeinek segítése. Városi rendezvények szervezésében, megvalósításában való részvétel. Az intézmény több kiálllítást, tárlatot is szervezett helyi és más városokból érkezett alkotóművészek munkáiból. A kiállítások minden alkalommal művészi értéket képviselve gazdagítják ismereteinket a szépségről az önkifejezésről. A közművelődési egység a jeles napokra, ünnepekre játszóházi foglalkozásokkal készül, amelyek segítségével megismertetik a gyermekeket az ünnepkörök hagyományaival, erősítik identitástudatukat, s fejlesztik alkotókészségüket. A szakmai munka részét képezi a különféle klubok, szakkörök, egyesületek segítése. Heti rendszerességgel működnek díszítőművészeti, rajz szakkörök. A TÁMOP-3.2.3/09/02 Közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért c. pályázaton Ft támogatásban részesült a közművelődési egységünk.a két részből álló programsorozat június végén lezárult rajzszakkör, természetjáró-védő táborok valósultak meg, illetve számítástechnikai eszközök beszerzése is lehetővé vált. Ifjúsági Ház Alapfeladataként törekszik az ifjúsági közösségi művelődés intézményi feltételeinek megteremtésére, folyamatos fenntartására különös tekintettel a délutáni, esti, hétvégi szabadidős programokra, valamint az iskolai tanítási szünetek időszakára /kulturális és zenei esteket, szellemi vetélkedőket, sportversenyeket szervez, társas összejöveteleket rendez és ad helyet azoknak, szakkörök-táncpróbák, szakmai konferenciák helyszíne/. Az ifjúsági ház lehetőséget nyújt arra, hogy a már meglévő, illetve a jövőben alakuló csoportok, szervezetek összejöveteleket, különböző programokat valósítsanak meg. Fontosnak tartja a gyermekek és fiatalok kulturális közösségi szocializációjának elősegítését a művelődés, kultúra eszközeivel, a korosztályi sajátosságok figyelembevételével. Alapvető feladata, hogy városunkban élő ifjúsági korcsoport számára alternatívát kínáljon az információhoz jutás, a közösségi művelődés- szórakozás tekintetében. Tevékenyen 4

5 közreműködik a város és a Sárrét kulturális, ifjúsági nagyrendezvényeinek megvalósításában, a nemzetközi /testvérvárosi/ kulturális kapcsolatok építésében. Alapfeladatának tekinti a város valamint a helyi, a járási és megyei intézmények ifjúságpolitikai munkájához való kapcsolódást. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 1997.évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről és az azt kiegészítő 73/2003. (V. 28.) sz. Korm. rendelet, évi CLII. törvény A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. Törvény (Kultv.) módosításáról évi CXCV. törvény az államháztartásról 368/2011. (XII. 31.) sz. Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról évi I. tv.a munka törvénykönyvéről, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló - módosított évi XXXIII. törvény (Kjt.) a 150/1992. (XI. 20.) sz. Korm. rendelete és módosításai a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól Püspökladány Város Önkormányzata a helyi közművelődésről megalkotott 11/1999. (V. 28.) rendelete más, a működésre vonatkozó hatályos törvények, rendeletek és jogszabályok SZEMÉLYI FELTÉTELEK Könyvtári részleg április 26-tól az olvasószolgálatban dolgozó kolléganőnknek határozottá módosult a kinevezése, s jelenleg a prémiumévek program juttatásában részesül. A szakalkalmazotti és nem szakalkalmazotti létszám jelenlegi állapota Intézményvezető: 1 fő Könyvtári feladatra alkalmazottak: 3 fő A szakalkalmazott kollégák többsége főiskolai végzettséggel rendelkezik, 1 fő pedig egyetemet végzett. 5

6 Munkánkat a könyvtári egységben jelenleg: 1 fő közfoglalkoztatott munkavállaló segíti, aki részt vesz a feldolgozói munkában, informatikai tevékenységekben. Technikai alkalmazottként 1 fő részmunkaidős takarító nő dolgozik 7 órában (0,87 fő) A gyermekrészlegben két kolléganő dolgozik. A felnőtt részlegben 1 fő olvasószolgálati könyvtáros látja el a tájékoztatási feladatokat. Munkáját a közcélú foglalkoztatottak, önkéntesek segítik. Személyes veszteség volt mindőnknek a fiók és részmunkaidőben a felnőtt könyvtárban dolgozó kolléganőnk elhunyta. Feladatkörét a munkaügyi központ támogatásait (pályakezdő, Tamop program), a közfoglalkoztatási és az önkéntes program lehetőségeit kihasználva próbáljuk ellátni. A közművelődési egységben 4 fő közművelődési szakalkalmazott és 2 fő technikai személyzet végzi el a feladatokat. Kulturális menedzser és ifjúságsegítő ( (2 fő) 2 fő közművelődési szakember 1 fő technikus 1 fő takarító A hétköznapi feladatok zökkenőmentes végrehajtását közmunkaprogram keretében kiközvetített munkatársak segítik ben 2013-ban a rövidtávú közfoglalkoztatás keretében /a kilépő és érkezők/ száma: 16 fő augusztusától 3 főt foglalkoztattunk részmunkaidőben (6hónap + 3 hónap továbbfoglalkoztatás időtartam) a munkaügyi központ Tamop1.1.2 program segítségével. Az Emberi Erőforrások Minisztériumához regisztrálva, mint fogadószervezet lehetőségünk nyílt önkéntesek foglalkoztatására. A nyári rendezvénysorozatok, a munka sokrétűsége, valamint a programok változatossága megkívánja, hogy segítők, önkéntesek tevékenykedjenek. A rájuk bízott feladatokat önként, díjazás nélkül végzik ben 27 fő, első félévben 18 fő önkéntest foglalkoztattunk, akik segítették a városi rendezvények megvalósítását, és a szakmai munka adminisztratív, technikai feladatait. A munkaügyi központ "nyári diákmunka elősegítése" pályázati programjának köszönhetően júliusban 6 fő /kéthónap időtartamban/ + 3 fő egy hónap időtartamban, augusztusban 6

7 pedig további 8 fő /egy hónap időtartam/ részmunkaidőben (6 órás) történő foglalkoztatására nyíilt lehetőségünk. A diákok elsősorban a Ladányi Nyár városi rendezvénysorozat előkészületeiben, technikai feladataiban, megvalósításában vesznek részt tevékenyen. Összességében elmondható, kellő empátiával, emberismerettel és a szakma iránti elhivatottsággal rendelkező kollégákból áll az intézmény közössége. Szakmai ismereteiket folyamatosan gyarapítva szolgálják településünk könyvtárba járó, szolgáltatásainkat ismerő és igénybe vevő lakóit. TÁRGYI FELTÉTELEK Lényegesnek tartom az intézmény e feltételeinek a lehető legoptimálisabb megteremtését, mert az visszahat a szolgáltatások féleségére, minőségére, a munkavégzésre. A könyvtárban a problémát a helyhiány jelenti a könyvek gyarapodása miatt a kiválasztótér, a kézikönyvtár nagyon zsúfolt. A helyismereti és különgyűjtemény elhelyezése szintén megkívánná a helybővítést. A gyermekkönyvtári részlegben szintén ugyanez a helyzet. A raktárunkban sincs több hely a duplumpéldányok elhelyezésére, hiszen egy részében korábban informatikai sarok került kialakításra. Külső raktárunkba /pincehelyiség/ a korábbi beázások miatt alkalmatlanná vált a könyvek illteve bekötött folyóiratok tárolására.a megőrzésre szánt folyóiratokat, törlésre váró könyveket az olvasóterem mögötti helyiségben tároljuk, helyszűke miatt ideiglenesen. Megoldás ideiglenesen a tervszerű selejtezés /a használt, de jobb minőségű könyveket kiárusítottuk, vagy felajánlottuk/. A könyvtár informatikai eszközei a pályázati beszerzésből korszerűsödtek: a számítógépek wifivel csatlakoznak routeren keresztül az internetre. Szükség van még a belső hálózat átalakítására a gépek összekapcsolása miatt, valamint a feldolgozói munkakörhöz további számítógépekre. A saját könyvtári honlap /www.tunderkonyvtar. hu, információval való feltöltése folyamatos. A jelenleg működő eszközparkunk: A szélessávú internet elérése mindegyik eszközön megoldott, így a böngészés, könyvtári rendszerek használhatóak. A TIOP /1 uniós pályázaton elnyert 5 db számítógép + 1 db szerver gép Általános jellemzők: Intel processzor (kétmagos) 2 GB memória, Microsoft Windows 7 Professional operációs rendszer, Samsung LCD monitorok 7

8 A szerver /Intel processzor (négymagos), 4GB RAM) tartalmazza a könyvtári katalógust, melyet közvetlenül innen érnek el a kölcsönzői gépek. A számítógépeken és monitorokon kívül a pályázat tartalmaz még egy HP Laserjet M1522 típusú multifunkciós nyomtatót, egy szünetmentes tápegységet a szerverhez, két vonalkódolvasót, két vezeték nélküli routert valamint egy 1000GB kapacitású külső tárolóeszközt. A közművelődési egység technikai felszereltségét alkotja a hangtechnika, a projektor vászonnal, valamint a szabadtéri szállítható színpad, mely eszközöket ingyenesen biztosítja technikai személyzettel a város és a térség intézményei, szervezetei számára. Ezzel együtt mindösszesen 3 db asztali számítógép, 1 db laptop, 2 db nyomtató alkotja az irodai informatikai eszközöket. A közfoglalkoztatott dolgozók, illetve a GESZ karbantartói folyamatosan segítenek a karbantartási feladatokban /Lámpatestek, izzók cseréje, festési és asztalos munkálatok/ Felújították, kifestették a könyvtár helyiségeit, klubhelyiséget, irodákat. Folyamatos cserére illetve bővítésre szorul a hangtechnikai eszközparkunk is /a Tan-go pályázatból beszerzett eszközök: térmikrofon, állvány, projektor segítségünkre vannak, de nem jelent teljeskörű megoldást/ Megoldandó feladat az épület körüli területrendezés, szabadtéri színpad és ehhez a fény-és hangtechnika biztosítása, valamint a színházterem szellőztetése. Az önkormányzat gazdasági programjában is szerepel a szabadtéri színpad kialakításának anyagi forrásteremtése. Az Ifjúsági ház munkáját önkormányzati, saját és uniós forrásokból beszerzett eszközök: 5 db számítógép, multifunkciós nyomtatók, projektor, térmikrofon segítik. Saját és városi rendezvényekre rendelkezésre áll egy szállítható színpad. A KÖNYVTÁR SZAKMAI MUNKÁJA Gyermekkönyvtár A gyermekkönyvtár szolgáltatásai közé tartozik a témafigyelés, irodalomkutatás helyben olvasás (kézikönyvtár, folyóiratok), író-olvasó találkozó, könyvtári foglalkozások (tematikus, 8

9 könyvtárhasználati), rendhagyó irodalom órák, kiállítások, nyári táborok (Tündér/olvasó/tábor, Szorgos kezek, Örökség) Emellett országos és megyei szintű szövegértési versenyekre készít fel diákokat, regionális szintű olvasónapló pályázatot hirdet ( a szervezés a feladatlapok elkészítésétől, a jelentkező csapatok-egyének könyvtári tájékoztatásáig, a beérkezett pályázatok értékeléséig, a verseny koordinálásáig tart.) Rendezvényei között az idén többek között a pályázati lehetőségeknek köszönhetően gyarapodott az óvodásoknak összeállított tematikus, tehetséggondozó foglakozások száma. Ilyen volt a "Mesevonat" és a 'Kis felfedező ' elnevezésű mesefoglalkozás-sorozat. A gyermekkönyvtár játszóházzal, kézműves foglalkozással jelenik meg a városi rendezvényeken. Nyári foglakozásaink körét - az immár hagyományos olvasótáborunk mellett-, tovább bővítette városunk épített örökségét és a népi díszítőművészetet, hagyomány megismertetését szolgáló táborokkal (Örökség tábor, Szorgos Kezek barkácsdélelőttel és a Tündérkuckóval). Az Olvasónapló pályázaton résztvevők száma folyamatosan nő a évben 49 alsó, 38 felső tagozatos jelentkezett A gyermekkönyvtári részlegben is megtörtént 2012 novemberétől az átállás a huntéka katalogizáló és kölcsönző modul segítségével a számítógéppel történő kölcsönzésre. Az állomány feldolgozása, gépi ellenőrzés, nyilvántartás-statisztika vezetése folyamatos. A gyermekkönyvtár honlapját rendszeresen frissítjük az aktuális programjainkról hírt adva, ennek köszönhetően látogatottsága folyamatos, s egyre többen élnek a weblap által adott információ lehetőségével. A 14 éven aluliak könyvtárhasználata 2011-ben 886 fő /lásd 8. melléklet/ 2012-ben 760 fő /lásd 10. melléklet/ Gyermekkönyvtári rendezvények 9

10 2011. augusztusától decemberig 16 rendezvény volt 304 fő résztvevővel. Birodalom visszavár (2011. aug ) címmel olvasói készségfejlesztő foglalkozásokkal (kiscsoportos formában 6-6 fő)) vártuk a diákokat. A könyvtári használóképzést szolgáló programunkban közreműködött Balázsné Nagy Éva pedagógus. Az Országos könyvtári napokhoz (október 6.) csatlakozva nyílt nyelvi órán vehettek részt az érdeklődő tanulók. Résztvevők száma: 20 fő Zenés könyvári esték (október 15.) Folytatódott a 2010-ben útjára indult kezdeményezésünk. A helyi előadóművészek által bemutatott színes, szórakoztató előadással kívántuk megköszönni olvasóink támogatását.ezen program keretében került sor Az év könyvtári mecénása díj átadására is. Zenés és prózai műsorszámokból összeállított rendezvényünk anyagi bevételét a gyermekkönyvtát eszközfejlesztésére, a pályázatainkon résztvevők jutalmazására és rendezvényeink anyagszükségletének biztosítására fordítottuk.nézőközönségünk 75 fő volt. A használóképzést szolgálta még a Püspökladány nevezetességei honismereti témakörben tartott könyvtári óra (október 21.) Résztvevők száma: 19 fő "Tündérek és angyalok" játszóházzal készültünk a Városi Adventi programsorozatra. (december 10.) Résztvevők száma: 127 fő januártól december 31-ig 28 rendezvény volt 1469 fő résztvevővel. Ünnepkörökhöz, jeles napokhoz kapcsolódó könyvtári órák, könyvtárbemutatók, könyvtárhasználati foglalkozásokat tartottunk a múl év során. A használóképzést szolgáló foglalkozásokon 267 fő vett részt. 10

11 Az immár hagyománnyá váló Tündérolvasók regionális versenybe 180 fő (2-3 fős csapatok 65 intézményből) kapcsolódott be. Helyi szövegértési versenyünk immár több mint tíz éve nyújt hasznos és kellemes időtöltést olvasóink számára től pedig nemcsak városunk és megyénk, hanem az egész Északmagyarországi régióból várjuk és fogadjuk az olvasni szerető gyerekek jelentkezését. /Az első forduló feladatlapjainak beküldési határideje dec. 19. volt/ Résztvevő települések: Anarcs, Balmazújváros, Berettyóújfalu, Debrecen, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúszoboszló, Kaba, Kállósemjén, Mezőtúr, Nagyrábé, Nyíregyháza, Püspökladány, Sárrétudvari, Szerep, Szolnok, Tiszaroff, Túrkeve, Újszentmargita, Zagyvarékas, Zsáka BRIÓS= Barangolás a mai magyar irodalomban. Rendhagyó Irodalom óra sorozat keretében március 19-én Lackfi János, március 30-án Bartos Erika, október 26-án pedig Vigh Balázs írók voltak vendégeink, s tartottak foglalkozásokat a gyermekeknek. A 'Könyvjelző kistérségi olvasópályázaton' 60 fő vett részt. Az új, a nyári szünet hasznos eltöltését célzó kistérségi olvasónapló pályázat összeállításánál, az olvasmányok kiválasztásánál arra törekszünk, hogy a klasszikusok mellett a mai magyar gyermekirodalom alkotásaiba is bepillantást nyerjenek a résztvevő diákok. Az október 4-ei díjkiosztóra pedig a zsűri elnökét Nyulász Péter írót hívtuk meg. 'Barátunk a könyv' megyei olvasónapló-pályázat díjkiosztója június 2-án volt, ahova 5 alsó, 5 felsős csapatunk is bejutott. Nyári táborokat tartottunk: Kuckó, Szorgos Kezek és Tündérolvasó címmel. cél a könyvtárhasználatra nevelés és az olvasási készség, szövegértés fejlesztése június között Tündérkuckóba vártuk a gyerekeket. A Kalandozás a mai gyermekirodalomban alcímmel meghirdetett délelőtti foglalkozásainkon naponta más-más, rövid terjedelmű kortárs gyermekkönyvvel ismerkedhettek meg a résztvevők, összesen 25 fő július 2-6. között rendeztük meg Szorgos kezek táborunkat. A délelőtti foglalkozásokon különféle technikákkal (nemezelés, gyöngyfűzés stb.) ismerkedhetnek meg a gyerekek. 11

12 Résztvevők: 52 fő július között került sor hagyományos Tündér-olvasó-táborunk megrendezésére. Ebben az évben Balázs Ágnes Feladó Fekete Szivárvány című regényét olvasták el együtt és dolgozták fel a gyerekek és a táborvezető könyvtárosok. Résztvevők: 58 fő Június 30-án kézműves foglalkozással, július 21-én és augusztus 20-án játszóházzal vettünk részt a Ladányi nyár városi rendezvénysorozaton november 14-én az Őszi Gyermekkönyvtári Napok keretében Kiss Ottó látogatott el hozzánk és mutatta be a gyerekeknek a versesköteteit. A Városi Adventre kézműves foglalkozással, valamint az idén született gyermekek karácsonyára különböző ajándéktárgyakkal (babamérőke, babaolvasó) készültünk. December 9-étől tekinthették meg az érdeklődők a 'Mézesvilág' kiállításunkat a könyvtárban december 15-én a Krampuszfesztivál keretében Régi képeslapok című kiállításunkat tekinthették meg a főtérre kilátogatók. E programunkkal egy időben a kihelyezett Karácsonyi Üzenőfalon hagyhattak kedves karácsonyi s egyéb jókívánságokat szeretteiknek az érdeklődők januárjától 35 rendezvényre került sor 1067 résztvevővel. A rendezvények legtöbbje tehetséggondozást, használóképzést szolgálta. Kazinczy-verseny Intézményünk február 8-án adott helyett a Szép magyar beszéd verseny városi, városkörnyéki fordulójának, amely a szép beszédre és az értő olvasásra helyezi a hangsúlyt. Tizenhét részt vevő gyermek olvasta fel a választott és a kötelező szöveget korosztályból első lett és továbbjutott a Kisújszálláson megrendezett regionális döntőbe Szilágyi Adrienn (Kálvin Téri Általános Iskolai Tagintézmény, Püspökladány) Az 5-6. korosztályból Sas Ágnes az Erőss Lajos Református Általános Iskola és AMI 12

13 tanulóját emelte ki a zsűri. Az idén került sor a Tündérolvasók regionális verseny 2. fordulójára. Levelezős, kétfordulós versenyünkre a feladatlapok beküldési határideje: február 20. volt. A március 20-ai szóbeli döntőjének íróvendége Balázs Ágnes. A döntőn az írásbeli fordulóra nevezett 69 csapat (187 tanuló és 34 felkészítő pedagógus) közül a legtöbb pontszámot összegyűjtő nyolc csapat tagjai és felkészítőjük (összesen 35 fő) képviseltette magát. A verseny lebonyolításáért felelős személy (versenykoordinátor) Andrási Istvánné Tünde és Mészáros Eszter gyermekkönyvtárosok. Mesevonat és Kis felfedező címmel a Tan-go pályázat /Tanórán kívüli foglalkozások Püspökladányban, kulturális intézmények bevonásával/ keretében óvodásoknak tartottunk könyvtárhasználati foglalkozást. A Mesevonat foglalkozás célja egy élményközpontú, a gyermekek aktív részvételével megvalósuló mesefeldolgozás volt, amely révén lehetőség nyílik a résztvevők különféle képességének fejlesztésére. A foglalkozás igazodott az Egyesített Óvoda Tagintézményei az "Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel' elnevezésű program nevelési elveihez. Célcsoportként az óvodás korosztály, ezen belül is főként az iskolába készülő, 5-6 éves gyermekeket vonta be a program megvalósítója- Mészáros Eszter A projekt foglalkoztatási formájának megjelölése: tehetséggondozás és fejlesztés. Ennek keretében meghatározott létszámmal, 8-8, összesen 16 fő részvételével zajlottak a foglalkozások. Áprilisban (4-4) nyolc, májusban (4-5) kilenc és júniusban (2-1) három mesefoglakozás valósult meg. Az egyes foglalkozások időpontját az adott óvoda igényeihez igazítottuk. A mese tanulságának megfogalmazásával záruló foglalkozások alkalmat teremtettek a résztvevők beszéd- és fogalmazás/kifejezőkészségének, szókincsbővítésének, képzeletének fejlesztésére. A foglalkozássorozat (időpontja) április 3 június 6. Eredménye: 13

14 Személyes találkozások révén a résztvevők helyismeretre tettek szert, könyvtárunk (helyiségében, állományában) magabiztosan igazodtak el. A kiépített személyes kötődésnek és bizalomnak köszönhetően az óvodások többsége beiratkozott az intézménybe és aktív résztvevőivé váltak gyermekkönyvtárunk olvasói közösségének. 'Kis felfedező' címmel óvodásoknak szóló ismeretterjesztő foglalkozás-sorozat vette kezdetét március 25-étől gyermekkönyvtárunkban. A program célja, az óvodás korosztály számára az adott ismeretanyag színes, játékos formában való átadása, ezáltal ismeretük, tudásuk bővítése, azaz tehetséggondozás. A foglalkozások során a Kis felfedező interaktív zsebkönyvek segítségével a következő öt modul került feldolgozásra: Az alma és más gyümölcsök, A kutsa, A virág, Az emberi test, Az óra és a múló idő. A projekt foglalkoztatási formájának megjelölése: tehetséggondozás és fejlesztés. Ennek keretében meghatározott létszámmal, 8-8, összesen 16 fő részvételével zajlottak a foglalkozások. Márciusban (1-1) kettő, áprilisban (5-4) kilenc, májusban (3-3) hat és júniusban (1-2) három mesefoglakozás valósult meg. Az egyes foglalkozások időpontját az adott óvoda igényeihez igazítottuk. A foglalkozásoknak köszönhetően fejlődött a gyermekek figyelme, ok-okozati összefüggések meglátása, beszédkultúrája. Nem utolsó sorban a könyvtár barátságos légkörét megismerve, s személyes jó kapcsolatot kialakítva számíthatunk a gyerekek új olvasókénti megjelenésére. Országos és megyei Olvasási szövegértési versenyre készítettünk fel diákokat. Az o r s z á g o s Olvass velünk! elnevezésű szövegértő versenyen 104 csapat közül két csapatunk is bejutott a legjobb 12 közé, és közülük az egyik képviselhette városunkat a május 28-ai Budapesten rendezett szóbeli döntőn. 'Barátunk a könyv' megyei olvasónapló-pályázat ( június ) Az előző évekhez hasonlóan több csapatot indítottunk ezen a pályázaton, melynek keretében több könyv elolvasása, búvárkodás, információkeresés volt a feladat. 14

15 9 csapat (4 alsó és 5 felső tagozatos) jutott be Püspökladány oktatási intézményeiből a megyei Méliusz Könyvtár által szervezett Barátunk a könyv olvasási verseny díjazottjai közé. A díjkiosztó szombaton június 1-jén volt a Debreceni Művelődési Központban. Író-olvasó találkozók június 5-6 Sikli László és Vigh Balázs tartott játékos könyvbemutatóval egybekötött előadást óvodások számára. résztvevők 21, illetve 28 fő Nyári táborok július 1-5. között Tündérkuckóba vártuk a gyerekeket. A Kalandozás a mai gyermekirodalomban alcímmel meghirdetett délelőtti foglalkozásainkon naponta újabb, rövid terjedelmű kortárs gyermekkönyvet ismerkedhettek meg a résztvevők, összesen 72 fő. Szorgos kezek tábor július közötti barkácsdélelőttjeinken az alkotókedvű gyerekek egyedi, tetszetős játék- és dísztárgyakat (quilling technikával készült képeket, medálokat, díszdobozokat, ajtókopogtatókat, merített papírból pillangókat karkötőt, valamint pörgettyűket, léghajót, kulcstartót) készítettek. Résztvevők: 77 fő Az idei Örökség táborunk témája a díszítőművészet volt. Helybeli alkotókhoz látogattunk és a résztvevő gyermekek megismerhették, ízelítőt kaphattak a szűrhímző tudományából, a riselés, horgolás és a fafaragás technikájából. A zárónapon pedig a Karacs Ferenc múzeumba szervezett látogatás során összegezhették a táborozók az előző napok tapasztalatait.. A program sikerét mutatja, hogy a táborba regisztrált diákok közül azóta többen jelentkeztek a művelődési központ horgoló szakkörébe. Időpont: július Résztvevők: 44 fő Tündérkönyves tábor időpont: július 22-augusztus 2. 15

16 résztvevők száma naponta 15 fő cél: a szövegértés és az olvasási készség fejlesztése A nyári táborok munkáját segítették a könyvtárban önkéntes tevékenységet vállaló érettségi előtt álló fiatalok. Az idei Ladányi Nyár programsorozat nyitórendezvényére (2013. július 6-án) gyermekkönyvtárosaink játszóházzal, kézműves foglalkozással várták a Főtérre kilátogató gyerekeket és szüleiket augusztus 3-án pedig játszóházzal (memóriakártya, társasjátékok) készült könyvtárunk a rendezvényre. Felnőtt könyvtár Az olvasószolgálati munka sokoldalú speciális ismeretet igénylő tevékenységet jelent. Teendőnk a jövőt illetően a hagyományos szolgáltatások biztosítása mellett, új szemlélettel, közösségi szolgáltatások beindításával új kapcsolatrendszert alakítsunk ki a jövő olvasóival. Az olvasószolgálat egy része az olvasók tájékoztatása /kapcsolatfelvétel, eligazítás, tájékoztatás/, illetve annak adminisztrációja /beíratás, kölcsönzési nyilvántartások, statisztika, előjegyzések, olvasói kérések, könyvtárközi kérés vezetése, hosszabbítás, felszólítás, folyóiratfigyelés, a dokumentumok visszaosztása/ novembertől vezettük be a Huntéka számítógépes rendszer kölcsönzői moduljának használatával a számítógéppel történő kölcsönzést. A gépi rendszer lehetővé teszi a többrétű, gyorsabb statisztikai adatszolgáltatást /dokumentumokra, példányadatokra, lelőhelyre, kölcsönzési tranzakciókra, olvasói korosztályokra lebontva/ Az olvasószolgálatos kolléganő fogadja a könyvtárhasználati órákra érkezőket s tart foglalkozásokat /katalógushasználat, információkeresés/. Az idei évben a Tamop 'Tan-go' pályázatnak köszönhetően a használóképzést elősegítő foglalkozások bővültek, új lehetőségként jelent meg a tematikus /előadó bevonásával/ tartott óra. A tájékoztatói, feldolgozói munkakör kiemelten könyvtári szaktudást és tapasztalatot igényel. Így a helyettesítést a szabadságolások kellő összehangolásával oldjuk meg. 16

17 Az olvasószolgálati munka fontos eleme a minél tartalmasabb rendezvények szervezése, hiszen ezzel elérhetjük, hogy az azon résztvevő látogatók potenciális olvasókká válljanak.csatlakoztunk az országos könyvtári rendezvényekhez: Országos Könyvtári Hetek, Internet Fiesta. Író-olvasó találkozókat, Versmondó versenyeket 'Versmaraton' szerveztünk. Olvasótermünkben helyet adunk, és segítjük a külső szervezetek rendezvényeit pl. ERTI, Széchenyi Kör, Életmód klub Fontosnak tartjuk, hogy a könyvtárhasználókkal együtt alakítsuk intézményünk szolgáltatásait. A könyvtár igyekszik ötletadás és megvalósítás szintjén is bekapcsolódni a városi rendezvényekbe. Örömmel tapasztaljuk, hogy a pályázati együttműködések, a kellő marketing, a szervezés és a pedagógusok segítségének köszönhetően a középiskolás korosztály nagyobb létszámmal kapcsolódott be s vesz részt rendezvényeinken. A 14 éven felüliek könyvtárhasználata 2011-ben 916 fő /lásd 8. melléklet/ 2012-ben 699 fő /lásd 10. melléklet/ Szolgáltatásaink A WLAN hálózat elérésével olvasóinak /regisztráció és a Wep kulcs megadása után/ lehetőség nyílt Wifi-n keresztül saját laptoppal való internetezésre is.a szövegszerkesztői program használatán túl lehetőség vanaz elektronikus levelezésre, az internetezésre, szkennelésre, nyomtatásra. A könyvtárközi kölcsönzésre, mely az Országos Dokumentumellátási Rendszer lelőhely adatbázisán keresztül történik. A honlapunkon olvasóink - a Hajdú-Bihar megyei könyvtárak közös keresőfelületére katalógus kattintva - könyvtárunk adatbázisának kiválasztásával kereshetnek állományunkban /szerző, cím, példányadatok / ÁLLOMÁNYALAKÍTÁS Az előző évtizedek gyakorlatától eltérően, regisztráltunk az internetes könyváruházakkal /Alexandra, Bookline, Könyvellátó/, ahol nagy kedvezménnyel (30-35%) kapjuk a szakkönyvek zömét is. Ily módon kívánjuk lehetőségeink szerint növelni a dokumentumkínálatot ben az idén Ft-t nyertünk állománygyarapításra a könyvtárak érdekeltségnövelő támogatásán ben a Márai-programban való részvétellel sikerült Ft értékben könyveket rendelni a Kello honlapján található internetes listáról. 17

18 Folyóiratokat a Könyvtárellátótól és közvetlenül a kiadótól rendelünk, valamint az NKA támogatásából érkeznek. A szűkös finanszírozási keretösszeg ellenére a könyvtárhasználóktól felénk érkező igényeket lehetőséghez képest így is teljesítjük (könyvtárközi kérés útján, internetes adatbázisból Könyvtári állományra vontakozó adatok: 2011-ben leltárba vett állomány összesen: 695 db /lásd. 7. melléklet/ Könyvtári állományra vontakozó adatok: 2012-ben leltárba vett állomány összesen: 435 db /lásd. 9. melléklet/ Gyarapodás 2013 I. félév. vásárolt folyóirat: könyvek: A felnőtt könyvtár rendezvényei típusát tekintve író-olvasó találkozók, havonta olvasóköri rendezvény /irodalmi kávéház/, könyvtári órák (a könyvtári szolgáltatások, keresési módszerek), a használóképzést segítő foglalkozások augusztus december 31 Az idén is csatlakoztunk a "Beszéljünk egymással, tanuljunk egymástól!" Könyvtárak a tudásért jelmondatú Országos Könyvtári Napok október 3-9. c. programsorozathoz október 3. Nyitórendezvény "Mire tanít Dorogi" Dorogi Márton- szellemi és tárgyi hagyatéka. A névadónkról, Dorogi Mártonról szóló könyv bemutatója, a hét nyitónapja, sajtótájékoztató. Balogh Jánosné dr. Horváth Terézia és dr. Oláh Józsefné Szász Ilona mutatta be az általuk szerkesztett "Hasznos minden porcikája" c. kötetet, mely a Dorogi emlékév keretében jelent meg. október 4. Kézimunkák napja Alkotni szépet és maradandót A különböző kézműves technikák bemutatása: foltvarrás, hímzés október "Hogyan takarítsak ecettel...?" Nagyanyáink praktikáival környezetünkért Beszélgetés a környezettudatos háztartás fortélyairól 18

19 október 6. "Anya, nézd, nyelvet tanulok!" Nyílt nyelvi óra könyves környezetben A nyelvi óra tanítási-tanulási technikáinak bemutatása "Ruha teszi az embert?" Stílus, összhang, egyéniség az öltözködésben és a divatban. Öltözködési, ruhaviseleti tanácsok. Minarikné Vígh Ilona nyugdíjas tanárnő tartott bemutatóval kapcsolatos öltözködési tanácsokat. A bemutatóban közreműködtek a helyi középiskola diákjai. október 7."Ki vagyok, ha olyan vagyok, amilyen vagyok...?" Önmagunk ismerete kapcsolataink alapja. Játékos tanulásmódszertani, ön- és társismereti technikák bemutatása október "Magam alkottam, büszkén viselem!" Szépészeti "tudáspróba". Igényes, egyedi kiegészítők (nemez- és gyöngyékszer, tűzzománc...) bemutatása A programsorozat résztvevői összesen 94 fő Szeptemberben és novemberben könyvtárhasználati foglalkozást tartottunk a helyi középiskolások részére. Résztvevők összesen 45 fő December 10. Játszóházzal készültünk a Városi Advent programsorozatra január december 31-ig 49 rendezvény volt 883 fő résztvevővel ben is folytatódott a havi gyakoriságú irodalmi kávéház, ahol az éppen aktuális évfordulók, ünnepkörök irodalmi vonatkozásait dolgozzuk fel. Résztvevők száma alkalmanként fő Március 7-én Vántsa Zoltán püspökladányi születésű költő volt vendégünk. /március 14/ A 48-as szabadságharc március 15-ei évfordulójához közeledve Rásó János "Nagy idők szele" Püspökladány a szabadságharc idején c. előadását hallhatták az érdeklődők irodalmi estek /április 4./ "A fényességes angyal"- Erdélyi Márta Pilinszky estje 19

20 résztvevők: 28 fő /április 11./ Költészet Napja Vántsa Zoltán íróval beszélgethettek a résztvevők a Színházteremben megrendezett Városi Költészet Napi est után. A nívó díjas író városunk önkormányzatának ajándékozott verses köteteket, mely könyvek a könyvtárunk gyűjteményébe kerültek. Költészet napi szavalóverseny a Széchenyi Körrel közös szervezésben Résztvevők a helyi oktatási intézmények tanulói (alsós-felsős korosztály) résztvevők: 30 fő 83. Ünnepi könyvheti rendezvények: /résztvevők összesen: 52 fő/ /június 9./ Bencze Attila, Radnó György, Várnay-Nagy Orsolya költők bemutatkozása /június 11./ Tokaji Márton költő, író a Batsányi-Cserhát Művészkör Alföldi Tagozatának elnöke A történelem útján c. verseskötetének bemutatója. Vendégünk: Sarkadi Gyula, Dr. Kovács Lajos /július 18./ Seres László írásának bemutatója a 'Babgulyás bölcselete' címmel résztvevők: 26 fő Könyvtári órák Használóképzést célzó órák a középiskolás diákok számára, melyek elősegítik a könnyebb tájékozódást, a könyvtári adatbázisok, szolgáltatások megismerését. Résztvevők évben összesen: 450 fő Könyvtárhasználati foglalkozások, témanapok Szeptember 24-én elkezdődött az "Ezerarcú tudomány a könyvtárban" kéthavonta a Tan-go pályázat keretén belül megvalósuló programsorozat. Célcsoport: a helyi középiskolások bevonásával, alkalmanként fő. 20

BEVEZETŐ HELYZETELEMZÉS Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtári egység

BEVEZETŐ HELYZETELEMZÉS Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtári egység Beszámoló a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2010. július 1-jétől - 2011. július 31-ig terjedő időszak munkájáról Készítette: Tányér József igazgató 2011. augusztus Tartalom Bevezető

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az év során történt meghatározó jelentőségű

Részletesebben

7.5.9. A szervezet kulcsfontosságú eredményei... 35 8. Megyei könyvtári feladatellátás... 36 8.1. Területi ellátó munka kistelepülési ellátás...

7.5.9. A szervezet kulcsfontosságú eredményei... 35 8. Megyei könyvtári feladatellátás... 36 8.1. Területi ellátó munka kistelepülési ellátás... 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezetés... 4 3. Szervezeti kérdések:... 4 3.1. Szervezeti, személyi változások... 4 4. Gyűjteményszervezés állományépítés... 4 4.1. Tájékoztatószolgálat,

Részletesebben

A GVKIK ÉVES BESZÁMOLÓJA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A GVKIK ÉVES BESZÁMOLÓJA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT A GVKIK ÉVES BESZÁMOLÓJA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 2011 1 1. ÁTTEKINTÉS 4 2. VEZETÉSI FELADATOK 4 2.1. Minőségfejlesztés, minőségbiztosítás 4 2.2. Szabályzatok 5 2.3. Gazdálkodás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A közművelődési feladatokat ellátó intézmények pénzügyi és szakmai beszámolója a megvalósult programjaik,

Részletesebben

AZ ÉV KÖNYVTÁRA 2008-BAN. Jelentés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2008. évi munkájáról

AZ ÉV KÖNYVTÁRA 2008-BAN. Jelentés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2008. évi munkájáról AZ ÉV KÖNYVTÁRA 2008-BAN Jelentés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2008. évi munkájáról TARTALOM KÖZÉPPONTBAN AZ OLVASÓ...4 KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK...4 Könyvtárhasználat számokban...4 ÚJ SZOLGÁLTATÁSOK...6

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2.

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Szervezeti kérdések...4 2.1. Szervezeti, személyi változások,

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató 2014. február 14. Tartalomjegyzék I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:...3 II. SZAKMAI

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

SZERVEZETI KÉRDÉSEK:...

SZERVEZETI KÉRDÉSEK:... 1 2 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 5 1.1 AZ ÉV SORÁN TÖRTÉNT MEGHATÁROZÓ JELENTŐSÉGŰ VÁLTOZÁSOK... 5 1.2 A 2014. ÉVI FŐBB MUNKATERVI PONTOK TELJESÜLÉSE... 5 2 SZERVEZETI KÉRDÉSEK:... 5 2.1 SZERVEZETI,

Részletesebben

Az Év könyvtára 2008-ban. Jelentés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2011. évi munkájáról

Az Év könyvtára 2008-ban. Jelentés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2011. évi munkájáról Az Év könyvtára 2008-ban Jelentés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2011. évi munkájáról TARTALOM KÖZÉPPONTBAN AZ OLVASÓ...3 A 2011. év újdonságai...3 A helyismereti gyűjtemény új szolgáltatásai...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-ei rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-ei rendes ülésére ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-ei rendes ülésére Hiv. szám: 5900/2012. Tárgy: Javaslat a Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és

Részletesebben

A BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2014. ÉVI MUNKATERVE

A BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2014. ÉVI MUNKATERVE A BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2014. ÉVI MUNKATERVE MENTÉS MÁSKÉNT Készítette: Szádváriné Kiss Mária igazgató Te magad légy a változás, amit látni akarsz a világban (Gandhi) 1 A Biatorbágyi Faluház 2014. évi munkaterve

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester 1026 1027 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testületi ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI KÖNYVTÁR IGAZGATÓJA. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

FÖLDES KÖZSÉGI KÖNYVTÁR IGAZGATÓJA. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES KÖZSÉGI KÖNYVTÁR IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 041; 531 042 E-mail: fkonyvtar@gmail.com Iktatószám: 6001/2013. 11. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február Tartalomjegyzék 1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a Kultúráért Felelős

Részletesebben

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS...

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... 3 III.1. ALAPÍTÓ OKIRATBAN MEGFOGALMAZOTT FELADATOK TERVEZÉSE... 3 III.2. INTÉZMÉNYI TEREK ÉS ÉPÜLETEK, INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez. a Karácsony Sándor Közösségi Ház 2013. évi munkatervének jóváhagyására

KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez. a Karácsony Sándor Közösségi Ház 2013. évi munkatervének jóváhagyására Iktatószám: KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 464 299 E-mail: muvhazfoldes@gmail.com 21. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Karácsony Sándor

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2014. Áttekintés

BESZÁMOLÓ 2014. Áttekintés BESZÁMOLÓ 2014 Áttekintés 1. Igazgatási feladatok 1.1 Minőségirányítás 1.2 Gazdálkodás, üzemeltetés 1.3 Humán erőforrás gazdálkodás 1.4 Partnerkapcsolatok 1.5 Önkéntesség, közösségi szolgálat 2. Könyvtárhasználat,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: MISKOLC AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. PROKAI MARGIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Az év meghatározó

Részletesebben

MUNKATERV AZ INTÉZMÉNY 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

MUNKATERV AZ INTÉZMÉNY 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉG MUNKATERV AZ INTÉZMÉNY 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉHEZ A Lamberg-kastély Kulturális Központ törekszik arra, hogy a már eddig is elismert munkáját még magasabb színvonalon, minden új lehetőséget kihasználva,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: Szentes város művészeti és kulturális eredményeinek, feladatainak és folyamatainak

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT BESZÁMOLÓ 2013.

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT BESZÁMOLÓ 2013. KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT BESZÁMOLÓ 2013. 37 Bevezető: A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központot (továbbiakban Kőbányai Kulturális Központ.) Kőbányai Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének

Részletesebben

PÁLYÁZAT A MŰVELŐDÉS HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA KÉSZÍTETTE: CSATLÓSNÉ KOMÁROMI KATALIN

PÁLYÁZAT A MŰVELŐDÉS HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA KÉSZÍTETTE: CSATLÓSNÉ KOMÁROMI KATALIN PÁLYÁZAT A MŰVELŐDÉS HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA KÉSZÍTETTE: CSATLÓSNÉ KOMÁROMI KATALIN I. BEVEZETŐ... 3 II. A MŰVELŐDÉS HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA MŰKÖDÉSÉNEK ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉNEK HELYZETELEMZÉSE

Részletesebben

I. Szervezeti kérdések

I. Szervezeti kérdések Tartalomjegyzék I. Szervezeti kérdések... 3 TÁMOP 3.2.12-12/1 Kulturális szakemberek továbbképzése... 4 II. Szakmai működés... 5 1. Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése... 5 2. Intézményi

Részletesebben