MISKOLC A KOCSONYA VÁROSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MISKOLC A KOCSONYA VÁROSA"

Átírás

1 V. évfolyam 8. szám Térítésmentes február 23. Nem csak a béka pislog MISKOLC A KOCSONYA VÁROSA Ismét elröpült egy év, és pénteken kezdetét vette az idei Miskolci Tél Ko cso nya - fesztivál. A nyitónapon máris számtalan programmal és látványossággal találkozhattak a kilátogatók, de a java még csak most jön. Projektet zártak A kompetencia alapú oktatás elterjesztése és bevezetése Borsod-Abaúj-Zemplén megye alapfokú iskoláiban ezzel az alapgondolattal indult 2006-ban a megyei Pedagógiai, Szakmai, Szakszolgálati és Közmûvelõdési Intézet szervezte szakmai továbbképzés. A 78 intézmény 400 pedagógusa részvételével zajló projekt zárását Miskolcon tartották. JUHÁSZ I. A gazdaság érdeke azt kívánja, hogy a vállalkozások minél több olyan tudományággal ismerkedjenek meg, amelyeket ma még sokszor misztikum övez. A BOKIK és a Bay Zoltán Nanotechnológiai Kutatóintézet között létrejött együttmûködési megállapodás éppen azt szolgálja, hogy egymásra találjon a gazdaság és a tudomány. BUDAI G. Kompetenciák az oktatásban A szakmai projekt célja a kompetencia alapú oktatás bevezetése és elterjesztése volt B.-A.-Z. megye területén, egy Finnországban korábban már alkalmazott kez - deményezés alapján. Ennek megvalósítására 63 továbbképzést sze r - veztek a projekt lebonyolítói a következõ célokkal: az esélyegyenlõség, vagyis a hozzáférés, részvétel biztosítása, a korszerû oktatási környezet megteremtése, a hátrányos helyzetû alapfokú intézmények fej - lesztése. Olyan módszerekkel ismerkedhettek meg a pedagógusok, melyek segítségével könnyen elsajátíthatók és alkalmazhatók az új elvárások. Tóth Anna projektvezetõ elmondta, voltak módszertani kép - zések a kooperatív tanulás, egyéni tanulás, a beilleszkedési, magatartási zavaroknak a kezelésére és a kompetenciáknak a fejlesztésére. A zárókonferencián részt vevõk szakmai könyvcsomagot, oktatási segédeszközöket kaptak. Igazodva Együttmûködésben Az Észak-magyarországi régió gazdasági felzárkózása csak a tudás alapú gazdaság meg te remtésével érhetõ el hangzott el a tájékoztatón. Ennek kulcsa lehet az új tudományágak meghonosodása, a vállalkozások innovációjának dina - mikus erõ södése. A nanotechnológia azonban ma még sokak számára ismeretlen, misztikus tudomány. Bihall Tamás, a BOKIK elnöke sze - rint meg kell teremteni ennek a világszínvonalú, élvonalbeli technológiának a helyi ipari hátterét, minél több vállalat ismerkedhessen meg vele, használhassa az anyagmérésektõl kezdve a leg különfélébb fejlesztések elõ segítéséig, és ha ez A továbbképzés résztvevôi a megszerzett tudást a mun - kájukban tudják használni. a hiányosságok megszüntetéséhez, kiemelt szerepet kapott a képzés során a szövegértés, szövegalkotás programcsomag az ötödiktõl a tizenkettedik évfolyamig. László Béláné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közmûvelõdési Intézet szak - mai igazgatója azt mondja, a szövegértés, szövegalkotásnál sem feltétlenül a magyar irodalomra gondolnak, hiszen valamennyi tudományág területén nagy szerepe van annak, hogy meg fe lelõen értelmezzünk fela datokat, problémákat. A kép - zések ehhez adnak segítséget. A gyakorlati módszerek ismertetése mellett a zárókonferencián elhangzott még: országos szinten az Új Magyarország Fejlesztési Tervben 700 oktatási intézmény 110 milliárd forint felújítási támogatást kap, 140- ben pedig már megújult kör - nyezetben tanulhatnak a diákok. NANOTECHNOLÓGIA A MINDENNAPOKBAN így van, akkor az nagyon gyors meg térülés a fejlesztés szempont - jából. A Bay Zoltán Nanotechnológiai Kutatóintézet vezetõje szerint is fontos a gazdaság és a tudomány szoros munkakapcsolata. Pungor András azt mondja, alkalmazott kutatóintézetüknek muszáj olyan ipari kapcsolatokat teremteni, ami megalapozza a létét, ennek az igazi végeredménye, ha az ipar ezt fel Az elmúlt hetekben, napokban már számtalan program kapcsolódott a fesztiválhoz, és csábította a miskolciakat, hogy az idén is kilátogassanak a háromnapos fesztiválforgatagba. Az extrém sportok kedvelõit azon belül a falmászókat is játékra csábítja a Ko - csonyafesztivál az idén. A Brek-tájoló elnevezésû program keretében a fesztivál idejére a fõutcán felállított mobil mászófalon mindenki kipróbálhatja vagy bizonyíthatja rátermettségét. A Kocsonyafesztivál programjai között minden évben szerepel valamilyen sportrendezvény is, ebben az évben a falmászásra esett a választás, aminek komoly háttere van Miskolcon. Rózsa Edit fesztiváligazgató egy bejelentéssel érkezett a Factory Arénába, miszerint a Kocsonyafesztivál szeretné segíteni az áprilisban megrendezésre kerülõ falmászó versenyt is. A falmászás iránt érdeklõdõk tehát idén két helyen is versenyezhetnek majd. A kezdõknek és a kicsiknek a fõutcán állítottak fel egy mobil falat, de a komolyabb kihívást keresõknek is lehetõség lesz bizonyítani, hiszen a Factory Arénában tartják majd a haladó extrém futamokat. A végéhez ért a múlt hétvégén a Kocsonyafesztiválhoz kapcsolódó BéKaland. A versenyt a szirmabesenyõi Szinyei Merse Pál Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola Ökoiskola hirdette meg a Föld, a Föld bolygó nemzetközi éve, a kétéltûek éve és a békák éve alkalmából négytagú alsós és felsõs békabarát csapatok számára. A verseny elõ - döntõjét 23 csapat részvételével Szirmabesenyõben, a Petõfi Sándor Mûvelõdési Házban tartották. Innen öt-öt csapat jutott a február 19-ei döntõbe. A döntõt Miskolcon a Pungor András (balról) és Bihall Tamás írta alá a megállapodást. tudja venni. A BOKIK és a Nano - tech nológiai Kutatóintézet a tudományos és a gazdasági élet sze - replõinek érdekében nemzetközi kapcsolataikat is összehangolja, a hazai és külföldi partnereikkel kölcsönösen megismertetik egy - mást. Az együttmûködési megállapodást idõrõl idõre felülvizsgálják és ha kell, a térség érdekében korszerûsítik, kibõvítik a szer - zõdésben foglaltakat. A hét végén a középpontban természetesen a ko - csonya. A gyerekeknek rendezett BéKaland (fenti képünkön) már véget ért, a programokba az idôsebbek így például Emike néni is bekapcsolódtak. Fazekas-Istvánffy Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Intéz - ményben rendezték meg. Többek között békaügetésben és activityben mérte össze a legjobb tíz csapat az erejét. A játék végén a szirmabesenyõiek örülhettek a legjobban, hiszen a Boldog Unkák és Brekeke elnevezésû csapataik is egy-egy aranyérmet szereztek. A vetélkedõrõl senki sem tért haza üres kézzel, Fedor Vilmos alpolgármester a döntõn résztvevõ minden iskola biológia szertárának fejlesztését tízezer forinttal támogatta. A 40 békaporonty és felkészítõ tanáraik pedig tavasszal elutaznak a Fõvárosi Állatkert és Vidámparkba, a parlamentben pedig a környezetvédelmi miniszter fogadja majd õket. Immáron nem titok, eldõlt, hogy május végén Lékó Péter ismét Miskolcon tologatja a sakkfigurákat. A nyolcjátszmás rapid sakkmérkõzésen a 17 esztendõs norvég csodagyerek, Magnus Carlsen lesz a magyar nagymester ellenfele. DOROS LÁSZLÓ A titokról a fátylat Káli Sándor, Miskolc város polgármestere lebbentette fel, aki a héten megtartott városházi sajtótájékoztatón jelentette be a megállapodás hírét. Megtudtuk, hogy a felek május 28. és június 1. között ülnek asztalhoz a jól bevált korábbi helyszínen, a Miskolci Nemzeti Színházban. Semmi túlzás nincs abban a megállapításban, hogy ez lesz az esztendõ legrangosabb hazai viadala. Elsõ számú nagymesterünk szívesen játszik városunkban, s kijelenthetõ, hogy igen nehéz, kemény csata vár rá szögezte le Káli Sándor. A Lékó& sorozat 2005-ben kezdõdött, amikor az angol Michael Adams ellen szerepelt Péter. A következõ vendég Anatolij Karpov volt, a párharcot Lékónak mini - mális különbséggel sikerült megnyernie. Ugyancsak elégedetten lehetett elkönyvelni, hogy a találkozó honlapja csaknem há - rommillió kattintást regisztrált. A sorozat tavaly az abszolút világbaj - Bár a Kocso nya - fesztivál csak pénteken kezdõdött, az Aranykor Idõsek Otthonában már szerdán fesztiváli hangulat uralkodott. Brecus Anonymus, a fesztivál kabalaállata meglátogatta a ház lakóit, és ajándékot is vitt nekik. Emike néni, az otthon lakója és egyben az ország legidõsebb békakirálynõje a fesztivál tiszteletére minden évben jelmezbe öltözik, és képviseli a házat a hétvégi rendezvényeken. Idén Brecus Anonymus, a fesztivál kabalaállata az idõsek otthona minden lakójának egy kis plüssbékát ajándékozott Emike néni segítségével. Az intézmény sajátos módon vesz részt A 17 ÉVES NORVÉG CSODAGYEREK ELLEN nok Vlagyimir Kramnyikkal folytatódott, a csata az orosz siker ével fejezõdött be. Remek párharc bontakozott ki, a felek egyaránt elégedetten nyilatkoztak. És most itt a trónkövetelõ, aki a nagy bajnok után érkezik Miskolcra! Mit kell tudni a fiatal játékosról? Nos, Verõczi Zsuzsa, a mérkõzés fõbírája a következõ jellemzést adta a norvég sakkozóról: Félelmetes gyorsasággal jött elõre a világranglistán, évente Élõ-ponttal gyarapította termését ben robbant be a nemzetközi élmezõnybe, amikor 14 évesen egyetlen vereséggel megnyerte a nagyszabású hollandiai vetélkedés C-kategóriáját ban elsõ lett a B-ben, az idén megszerezte az A-diadalt is. Tizenöt évesen már világbajnokjelölt volt. a Kocsonyafesztiválon, ugyanis az otthonban is lesznek a fesztiválhoz kapcsolódó rendezvények. A dolgozók a rendezvénysorozat ideje alatt próbálnak olyan programokat szervezni a lakóknak, amelyek azok számára is elérhetõek, akik nem tudnak részt venni a belvárosi mûsorokon. A hétvégi programokról ajánlót lapunk 5. oldalán találnak. Májusban: Lékó Carlsen Tavaly Kramnyikkal (balról) mérkôzött Lékó Péter. A Világkupán Gata Kamskytól kapott ki az elõdöntõben, széles a repertoárja, univerzális sakkozó. Könnyedén, lezserül, és persze egyre jobban játszik, biztos, hogy Lékó Péternek roppant nehéz dolga lesz ellene mondta Verõczi Zsuzsa. Lékó és Carlsen egyébként a 2006-os moszkvai Tal-emlékversenyen találkozott elsõ ízben egymással, a csata döntetlennel fejezõdött be. Azóta még tíz partit váltottak, Lékó áll jobban, ugyanis nyolc döntetlen mellett kétszer sikerült legyõznie fiatal ellenfelét. Érdekesség, hogy jelenleg Lékó 2753 ponttal nyolcadik, Carlsen 2733 ponttal a tizenharmadik a világ ranglistán. A miskolci párharcig még kétszer találkoznak, Lina - resben, illetve Monacóban.

2 2 KÖZÉLET Kevesebb ügyfél, kevesebb kérelem ÉREZTETI HATÁSÁT AZ UNIÓ BÕVÍTÉSE Az elmúlt évben valamivel kevesebb ügyfelet regisztráltak a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságának munkatársai, és a 2006-os évhez képest jelentõsen csökkent a tartózkodási, illetve letelepedési engedélyért folyamodók száma is. SZEPESI S. Idegenrendészeti szempontból nyugodtnak és kiegyensúlyozottnak tekinthetõ a régió hangzott el egyebek mellett azon az évértékelõ tájékoztatón, amelyet a héten tartott az igazgatóság vezetõje. Baróczi Andrásné elmondása szerint 2006-ban volt az igazgatóság ügyfeleinek a száma, ami 2007-ben 9493-ra csökkent. A letelepedési engedély iránti kérelmek száma is jóval kevesebb lett (tavalyelõtt 423 volt, tavaly csak 114) hasonlóan a tartózkodási engedély iránti kérelmekhez, ilyen 2006-ban 1236 volt, míg a múlt évben csak 531. Vízumkérelmet is csupán 25-en adtak be a tavalyelõtti Cseh László, a 16-os számú választókörzet önkormányzati képviselõje értesíti a körzetben élõket, hogy február 25-én (héfõn) óra között lakossági fogadóórát tart a Nagyváthy J. u. 38. sz. alatti rendõrpihenõben. Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár! Az elmúlt évrôl Baróczi Andrásné (jobbról) tájékoztatott. Tavaszi Zsolt, a 10-es számú választókörzet önkormányzati képviselõje szeretettel várja a körzetben élõket (Népkert Csabai kapu térsége) február 26-án kedden, 18 órától a Szilágyi Dezsõ Általános Iskolában (Szilágyi Dezsõ u. 53.). Dr. Tompa Sándor, országgyûlési képviselõ február 29-én (pénteken) óráig fogadóórát tart a Diósgyõri Ady Endre Kulturális és Szabadidõ Központ ügyfélszolgálati irodájában (Miskolc, Árpád u. 4.). Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár! A Fidelitas tandíjjal kapcsolatos álláspontját ismertették február 19-én, Miskolcon az ifjúsági szervezet országos és helyi vezetõi. Népszavazási kampánykörútjukon, a napokban negyven településen tartanak tájékoztatókat, lakossági fórumokat a fiatal politikusok. SZEPESI S. Lakossági fogadóóra 63-mal szemben. A regionális igazgató mindezt az Unió bõvítésével indokolta: Románia csatlakozása óta már fõként az Ukrajnában élõk kérnek meg határozó számban a régiót érintõ, magyarországi tartózkodási engedélyt, elsõsorban a családi kapcsolatok ápolása miatt, vagy munkavállalás céljából. Mint elhangzott, a és a évi statisztikai adatok összevetése azért nehéz, mert a jogszabályváltozások mellett új jogintézményeket vezettek be, újfajta okmányokat állítottak ki, valamint új tartózkodási jogcímeket is bevezettek. Tovább folytatódott a korábbi évekre is jellemzõ csökkenõ tendencia az illegális migráció területén, és nagy arányban visszaesett az idegenrendészeti kiutasítások száma is. A határõrök, illetve a rendõrök sokkal kevesebb jogsértõ külföldit állítottak elõ tavaly a hivatalnál, mint a korábbi években mondta el Baróczi Andrásné. Míg Kampánykörúton a Fidelitas Ágh Péter, a Fidelitas ügyvezetõ alelnöke Miskolcon egyebek mellett elmondta: a tandíj bevezetése máris érezteti hatását, 2007-ben ugyanis 24 ezerrel kevesebb ma - gyar fiatal jelentkezett felsõ - oktatási intéz mé nyekbe, mint az elõzõ évben. Az alelnök utalt az OECD 50 országot érintõ fel - mérésére is, amely szerint Ma - gyarországon azok a családok élnek a legrosszabb szociális kö - rül mények között, akiknek a gyer meke felsõoktatási intéz - ményben tanul. Csepreghy Nándor országos alelnök, a Fidelitas kampány - igazgatója arról szólt, hogy az ország valamennyi régióját, s több tucat települést érintõ akciójukkal elsõsorban a fiatalok szavazási hajlandóságát szeretnék növelni. Az ugyanis teljesen nyilvánvaló, hogy többségében elutasítják a tandíjat, ez a korosztály azonban a választások, referendumok alkalmával hagyományosan inaktív. Meg kell õket gyõzni, hogy menjenek el, s a jövõjük, generációjuk érdekében szavazzanak igennel a tandíj eltörlésére. Konyári György, a szervezet mis kolci vezetõje kiemelte: az egyéb ként is hátrányos helyzetû Észak-magyarországi régió szá - mára különösen súlyos kö vetkez - mé nyekkel járhat a tandíj be - vezetése. A fiatal politikus sze rint már most is sokan függesztik fel egyetemi tanulmányaikat anyagi okokból, egyre inkább luxusnak számít felsõfokú tanulmányokat végezni. A régió további leszakadásához, a szociális válság elmélyüléshez vezet, ha a tandíj miatt drasztikusan lecsökken az ér tel - miség, a magasan képzett fiatalok száma. Ducsai Sándor, a Fidelitas B.-A.-Z. megyei elnöke úgy fogal - mazott, ötletes, lendületes, egyéni nyelvezetû kampánnyal szeretnék megszólítani a fiatalokat, s meggyõzni õket, hogy ez a nép sza vazás a jö võjükrõl, az ország jö võjérõl szól. Ducsai Sándor azt is elmondta, hogy február 19-tõl el indult a Fidelitas megyei szer vezetének honlapja, melynek ugyancsak fontos szerepet szánnak a kampányban. Fórum a foglalkoztatásról Bazin Géza önkormányzati képviselõ tisztelettel várja az érdeklõdõket a február 26-án (kedden) 17 órától tartandó fórumra. Helye: Perecesi Közösségi Ház (Miskolc, Bollóalja u. 160.). Témakörök: rehabilitációs foglalkoztatás, munkanélküliek elhelyezkedési lehetõségei, munkaügyi központok szolgáltatásai, szociális ellátások fajtái. Meghívott elõadók: Dudás Ágnes, a B.-A.-Z. Megyei Munkaügyi Központ igazgatója, Nagyné Tarjáni Judit, a területi gondozószolgálat igazgatója és Szõke Barnabásné, az Esélyek Háza munkatársa. Minden érdeklõdõt várnak a szervezõk: Esélyek Háza, Pereces Jövõjéért Alapítvány és a Perecesi Közösségi Ház. MERRE TOVÁBB, MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY ÉS OKTATÁS? Az MSZP Miskolc Város és Környéke Helyi Szervezete lakossági fórumot tart február 29-én 16 órától az ITC-székházban (Miskolc, Mindszent tér 2.). Vendég: dr. Tóth István ózdi országgyûlési képviselõ. ban 268, addig a múlt évben már csak 73 idegenrendészeti elõállítás történt a BÁH Észak-magyarországi Re gionális Igazgatóságának illetékességi területén. A kiutasítások száma 122-rõl 9-re, a bírósági kiutasításoké 15-rõl 10-re csökkent. A tájékoztatón az is szóba került, hogy az igazgatóság munkatársai rendszeres ellenõrzéseket végeznek az úgynevezett kínai üzletekben. Múlt évben 12 olyan kínai állampolgárt találtak a régióban, akik engedély nélkül dolgoztak. Az õ esetükben mérlegelve többéves, jogszerû itt-tartózkodásukat eltekintettek a kiutasítástól. Nem kíván kampányolni a Fiatal Baloldal (FIB), csupán figyelemfelkeltõ akciókat szervez a közelgõ népszavazás kapcsán hangsúlyozta miskolci sajtótájékoztatóján dr. Varga László, a FIB országos elnöke és ifj. Csabai Gyula, B.-A.-Z. megyei elnök. SZ. S. Dr. Varga László szerint az eredményes népszavazás elsõsorban az ellenzék érdeke, amely ezzel is akadályozni szeretné a kormány munkáját. Kampányoljanak, küzdjenek tehát õk, mi csupán a véleményünket nyilvánítjuk ki nyilatkozta az országos elnök, aki hideg kampány -nak nevezte a FIB figyelemfelkeltõ akcióit, s azt is kifejtette: a népszavazás semmilyen hatással nincs a kormány politikájára, a reformok folytatódni fognak. A politikus nem titkolta: igen nehéz másfél év áll a kormány és az ország mögött, azonban, mint fogalmazott, a jövõ, az elkerülhetetlen mo - dernizáció, a szükséges fejlõdés érdekében néha fel kell áldozni a pillanatnyi érdekeket, népszerûséget. Az ellenzék viszont szemlátomást a minél rosszabb, annál jobb taktikáját követi, s ennek érdekében Országjáró kampánykörúton népszerûsíti a tandíjjal kapcsolatos népszavazási álláspontját az SZDSZ Új Generációja. A liberális ifjúsági szervezet február 18-án Miskolcon, a Városház téren tartott demonstrációval egybekötött tájékoztatót. SZ. S. Az SZDSZ Új Generáció október 30-án alakult, s szeptember 6-án vált formálisan is a Szabad Demokraták Szövetsége ifjúsági tagozatává. Léderer András elnök Miskolcon elmondta: a szer - vezet generációs jellegébõl adódóan elsõsorban a fiatalokat leginkább érintõ tandíj azaz fej - lesztési részhozzájárulás kér - désében szeretnék hallatni a hangjukat. Minél több választónak el kívánják magyarázni, miért van szükség a tandíjra, illetve arra a pluszbevételre, amelyhez ebbõl a felsõoktatási intézmények jutnak. Az egyetemeknek szükségük van a tandíjbevételre, hogy fej - Szerda reggel a napi posta közt egy fehér port tartalmazó küldeményt is találtak az MSZP miskolci irodájában. A párt helyi szervezete nevében Káli Sándor elnök a következõ közleményt adta ki az esettel kapcsolatban: olyan rosszul, pazarlóan mûködõ rendszerek fenntartását szorgalmazza, amelyek mûködésképtelensége már bebizonyosodott tette hozzá a FIB országos elnöke. Varga László arról is szólt: figyelemfelkeltõ akcióikat elsõsorban az internet segítségével kívánják megvalósítani, megítélésük sze - rint a baloldal eddig nem használta ki kellõen az ebben rejlõ lehetõségeket. A Fiatal Baloldal a napokban Régi Magyarország címmel internetes portált indított, ahol humoros, ironikus, néha abszurd rövidfilmekkel mutatják be, mi lenne a magyar oktatással és egészségüggyel reformok nélkül. V. évfolyam 8. szám Fehér por a miskolci MSZP-ben is HIDEG KAMPÁNY A FIATAL BALOLDALNÁL Az Új Generáció a tandíjról leszthessenek, hogy jobb elõ adóik, kollégiumaik legyenek. Ugyanakkor ez szemléletváltást is hoz: a hallgatók nem potyautasként, hanem fizetõ megrendelõként léphetnek fel, színvonalas oktatást követelhetnek a pénzükért cserébe hangsúlyozta Léderer András, aki szerint a tandíj nélküli helyzet disz - kriminál: ma több százezer forint múlik egy-két ponton, hiszen az állami keretbe be nem kerülõk magas összegû költségtérítést fizetnek. Az államilag finanszírozott felsõoktatásban tanulók költségeit ugyanakkor azok az adózók is Amitõl régóta tartottunk, ma megtörtént: az MSZP miskolci irodájába is érkezett egy ismeretlen fehér port tartalmazó gyalázkodó levél. Mi, az MSZP miskolci elnöksége mélységesen elítéljük, sõt, gyáva tettként értékeljük azt, ha valaki politikai nézeteit névtelenül, hitvány eszközök segítségével próbálja kifejezni, politikai ellenfeleit (ellenfeleit, nem pedig ellenségeit!) megfélemlíteni, s nem meggyõzni próbálja. A fehér port tartalmazó levelet átadtuk a rendõrségnek, az ügy kivizsgálása rájuk tartozik. A történtek ellenére természetesen tovább - ra is folytatjuk munkákat. Bízunk abban, hogy mint minden normálisan mûködõ demokratikus országban Magyarországon is a választásokkor mondanak majd véleményt az eddigi politikánkról az emberek, s nem gyalázkodó leve lekkel, a megfélemlítés esz - közeivel próbálnak meg bennünket meghátrálásra késztetni. Ifj. Csabai Gyula álkér dé seknek nevezte a népszavazási kérdéseket, a referendumot pedig négy és félmilliárd forintba kerülõ, igen drága közvélemény-kutatásnak. Mint fogalmazott, itt az ellenzéki demagógia áll szemben a tényekkel, s mindez a jobb- és baloldal kampánystratégiájában is megmutatkozik. A megyei elnök is leszögezte, hogy a FIB nem kíván a szó klasszikus értelmében vett kampányt folytatni, tagjaikat, szimpatizánsaikat azonban természetesen arra buzdítják, hogy ha részt vesznek a szavazáson, mindhárom kérdésben szavazzanak nem - mel. Országgyûlési képviselôi fórum Dr. Nagy Kálmán országgyûlési képviselõ értesíti a tisztelt lakosságot, hogy február 29-én, 18 órai kezdettel fórumot tart a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban. Meghívott vendégei: dr. Ódor Ferenc, a B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat elnöke, országgyûlési képviselõ és dr. Pálinkás József országgyûlési képviselõ. Minden érdeklõdõt tisztelettel vár! Idôsügyi ügyfélszolgálat Az Idõsügyi Tanács ügyfélszolgálata február 27-én szerdán, 8 12 óráig ügyeletet tart Miskolc Megyei Jogú Város Esélyek Házában (Városház tér 13.). fizetik, akik maguk soha nem jártak egyetemre, és nem részesülnek a diploma elõnyeibõl. Az Új Generáció elnöke szerint a fejlesztési részhozzájárulás miatt senki nem szorul ki a felsõoktatásból, az ösztöndíj-, illetve szociális támogatási rendszer, a megnövelt összegû diákhitel minden tehetséges, jól teljesítõ fiatal számára lehetõvé teszi az egyetemi, fõiskolai tanulmányokat. Ugyanakkor kifejezetten szerencsés, ha hallgatók anyagilag is motiválva vannak a lelkiismeretes tanulásra, a jobb tanulmányi eredmény elérésére. Mindenkit érhet jogeset Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy Mindenkit érhet jogeset címmel folyamatosan mûködik ingyenes jogsegélyszolgálatunk. Amennyiben jogi természetû problémájuk, kérdésük van, úgy kérjük, írják azt meg, és küldjék el szerkesztõségünk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják rá: Mindenkit érhet jogeset. Lehetõségük van ben is elküldeni kérdésüket, ezt az címre várjuk. Jogi szakértõink, dr. Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvédek állnak szíves rendelkezésükre. Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében példányban, térítésmentes. Kiadó: Miskolci Kommunikációs Kht. Felelôs kiadó: Karosi Imre ügyvezetô. Felelôs szerkesztô: Horváth Imre. Fômunkatárs: Szepesi Sándor. Fotó: Dobrik Rezsô, Juhász Ákos. Marketingigazgató: Horváth Edit: 30/ Terjeszti az Inform Média Kft. Terjesztéssel kapcsolatos információ: 46/ /100. Tördelés: MiGraf. Nyomda: Színeskép Nyomda. Szerkesztôség: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. Telefon: 46/ Fax: 46/ Hirdetés: 46/ ISSN La pun kat rend sze re sen szem lé zi Ma gyar or szág leg na gyobb mé dia fi gye lõ je, az»observer«bu DA PEST MÉDIAFIGYELÔ KFT Bu da pest, VIII. ker. Au ró ra u. 11. Tel.: Fax:

3 2008. február 23. KÖZÉLET 3 Kiállítás az egyetemen Hulladékból termék ezzel a címmel érkezett a Miskolci Egyetemre az a kiállítás, mely egyedülálló kezdeményezésként az országban nyolcvan hulladék-feldolgozó és hasznosító vállalat részvételével mutatja be, hogyan készül másodnyersanyag, majd hasznos termék a lakosság által szelektíven gyûjtött hulladékból. LÉNÁRT V. Azt már a gyerekek is tudják, hogy mit jelent szelektíven gyûj - teni. Azt azonban már kevesebben, hogy a szétválogatással energiát, erõforrásokat és nyersanyagokat takaríthatunk meg, a másod - nyersanyaggá feldolgozott hulladékból pedig új termékek lesznek. Viszkei György, az ÖKO-Pannon Kht. ügyvezetõ igazgatója meg - jegyezte azok a cégek, amelyek Évértékelõ sajtótájékoztatót tartott Kóka János, az SZDSZ elnöke, melyet on-line közvetítésen a megyei irodákban is figyelemmel kísérhettek a sajtó munkatársai. Az elnök már a jövõ terveirõl is beszélt, illetve kérdésre válaszolva a borsodi csalási botrányról is. HORVÁTH I. Kóka János szerint 2007 a liberális fordulat megkezdésének az éve volt. A három legfontosabb területnek nevezte az egészsé g - ügyet, az oktatást és az adórendszer kérdését. Az oktatás kap csán kijelentette, esélyt adtak a versenyképes oktatásnak, és a valódi tudást adó értékes diplomának. A felsõoktatási intézmények versengenek a hallgatókért, a tanulók pedig ügyfelek, akiknek beleszólásuk van, hogy milyen diplomát sze - retnének, követelhetik a jó elõadókat, a megfelelõ feltéte - BEKES DEZSÕ Fújtató ÚJ TERMÉKEK SZEMÉTBÕL Fiatal érdeklôdôi is vannak az újrahasznosításnak. leket. A tandíj a saját felelõsséget, az öngondoskodást jelenti, ugyanakkor többletfinanszírozást az intézményeknek. A diákhitelt ezzel együtt emelték meg, pont olyan mértékben, mint a tandíj összege. Az egészségügy kapcsán megjegyezte, fordulatra kényszerítették a szocialista matuzsálemet. Mindenki látta és tisztában volt vele, hogy valamit lépni kell, de senki nem merte megtenni. Az egészségügyi reformot olyan versenynek nevezte, amely a jobb ellátásra épül, és amelybõl nem maradhat ki senki. Vé - leménye szerint olyan törvényt alkottak, amely megakadályozza, hogy bárki kikerüljön a rendszerbõl, és senkinek sem kell többet fizetnie, mint eddig, sõt a biztosítók nem is kérhetnek többet. Az elnök kiemelte, 2007 az elsõ év volt, amikor többletbevétellel zárt az egészségügyi pénztár. A vizitdíjból és kórházi napidíjból származó bevétel pedig fejlesztést a kiállított termékeket gyártják és rendelkezésre bocsátották, abból élnek, hogy ezt a hulladékot feldolgozzák. Meg nem engednék azt, hogy az õ nyersanyagaik hulladéklerakókba kerüljenek. Újságpapírból készül például kéztörlõ és tojástartó. A kiállításon csaknem ezer olyan tárgy található, mely közvetve hulladékból készült. A magyar lakosság évente mintegy 50 ezer tonna csomagolási hulladékot gyûjt anyaga szerint különválogatva. Miskolcon is egyre nép - szerûbbek a szelektív szigetek, melybõl 115 darab van a városban. Nagy László, a miskolci önkormányzat városüzemeltetési és beruházási osztályának vezetõje azt Évet értékelt Kóka János VAN EGY FENYÔM ami tulajdonképpen nem is az enyém, hanem mindazoké, akiknek az ablaka elõtt áll. Tizenöt évvel ezelõtt ültettem abba a keskeny zöld sávba, amit a társasház újdonsült lakói egyszerûen elbirtokoltak, és telerakták fával, cserjével, évelõ virággal. Az évek során a második emeletig nyúló, sudár fenyõ-legénnyé nõtt a hajdani luc-baba. S a szívem majd meghasadt, úgy sajnáltam otthagyni, amikor néhány utcával odébb költöztünk. Ha arra vezet az utam, mindig megsimogatom a tekintetemmel. És úgy intézem, hogy legalább havonta, kéthavonta arra vezessen Mi tagadás, szerelemközeli állapot ez, és ráadásul egyoldalú, mert õt csöppet sem viselte meg az elválás. Sõt, mintha azóta gyorsabban növekedne a hálátlan. A jobbik eszemmel persze tudom én, hogy a növényeken nem lehet számon kérni emberi érzéseket. Mégis rosszul esik a dolog, és jó volt elpanaszolnom önöknek ezt az édes-bús történetet. Akkor is, ha ki - nevetnek érte. Különben meg nem állok én egyedül a faimádatommal. Él a Gyõri kapui városrészben egy idõsödõ úr, aki újra meg újra felemeli a szavát lombos kedvenceinek a kivágása ellen. Szerinte több fát fûrészeltetnek ki a város üzemeltetõi, mint amennyit feltétlenül kellene. Könnyen meglehet, hogy nagy-nagy zöldimádatában õ is eltúlozza a dolgot egy kicsit. Hisz az utcák, terek növényeit gondozó cég meg azt állítja egy sajtónyilatkozat szerint hogy túl sok az elöregedett fa Miskolcon, mert nincs elég pénz az állomány gyorsabb ütemû felújítására. Ez azonban magamról tudom aligha nyugtatja meg az én lelki társamat. Hisz neki épp úgy hiányzik minden egyes kifûrészelt platán, hárs vagy gesztenye, mint nekem a kényszerûségbõl elhagyott fenyõ. Azzal vigasztalom magam, hogy még nagyon fiatal. Így elmúlásának látványát emberi számítás szerint alighanem megúszom. generált az egészségügyben, ez a lehetõség veszne el a jövõben, ha nem lennének a díjak. Kóka János szerint 2008 olyan év, amikor lehetõség nyílik az adócsökkentésre. A gazdaság sze - replõi túl vannak adóztatva, így nem kérdés, hogy adót kell csökkenteni. Dolgoznak a prog - ramon, melyet 2009 januárjától vezetnének be, és amelyhez kapcsolódóan szeretnének létrehozni egy adóalapot, melybe a kiadáscsökkentéssel megtakarított pénzek, és a többletbevételek kerülnének. Ezt pedig adó- és a költségvetési hiány csökkentésére fordítanák. Kérdésre válaszolva Kóka János a tavalyi elnökválasztás nyomán kirobbant, borsodi küldötteket érintõ választási csalás kapcsán elmondta, a vizsgálat minden rész letre választ fog adni. Az Nem lenne szükség a népszavazásra, ha Magyarországon demokrácia volna hangzott el a Fidesz Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Nõi Tagozata és a megyei Nyugdíjas Tagozata rendezvényén. Az esemény vendége volt Wittner Mária országgyûlési képviselõ is, aki szintén élesen bírálta a jelenlegi kormányt. BUDAI G. Kiss Ákosné Gonda Erika bevezetõjében azt mondta, hogy a szavak mára elvesztették értéküket és súlyos erkölcsi válságba került az ország. A nõi tagozat megyei elnöke szerint éppen ezért kell megbecsülni az olyan embereket, akik igazukat minden körülmények között megvédik. Aszódi Pál országgyûlési képviselõ szerint olyan rossz helyzetben, mint most, még sohasem voltak a nyugdíjasok, ennek oka pedig nem más, mint a közterhek növekedése. A politikus úgy vélte, a nagyhangon meghirdetett nyugdíjkorrekció hiábavalónak bizonyult, a nyugdíjak vásárlóértéke pedig még így mondja, gyakran azzal szembesülnek, hogy hiába nyertek három pályázatot is szelektív hulladékgyûjtõ szigetek telepítésére, de még továbbiakra lenne szükség. A Miskolci Egyetem szívesen kapcsolódott a programba, dr. Patkó Gyula rektor elmondta, a Miskolci Egyetemen környe zet - mérnöki szakon számos növendék végez, akik sikeresek az életben, a Miskolci Egyetem jelentõsen hozzájárul mind a szellemi teljesítményével, mind az oktatónevelõ munka révén a környezet megóvásához. A kiállítás száz, hulladéknak szánt terméken keresztül azt mutatja be, hogy a szelektíven gyûjtött szemétbõl milyen munkafolya - matokkal, milyen termékek készülnek. A megnyitó után hulladékgazdálkodási konferencia is volt, a kiállítás március 4-ig tekinthetõ meg a Miskolci Egyetem Díszaulájában. ügyvivõ testület és az országos tanács ennek fényében fogja meghozni a szükséges döntéseket. Azt azonban határozottan kijelentette, hogy akik csaltak, vagy csalásra buzdítottak, azoknak távozni kell a pártból, nincs helyük az SZDSZ-ben. Ha kell, új küldöttgyûlést hívnak össze, melyen szívesen versenybe szállna újra. Hozzátette, ez a támadás nem véletlen, és az sem, hogy éppen most került elõ ez az ügy: alkalmas a párt lejáratására. Az elnök konkrétan meg - nevezett az elmúlt napok találgatásai után állami cégeket is, amelyek a tõzsdére kerülhetnek. Szerinte az Állami Autópálya Kezelõ Zrt., a Magyar Villamos Mûvek, a Szerencsejáték Zrt. és a Posta kerülhet ebbe a körbe, míg a Volán vállalatokat szakmai befektetõknek szeretnék eladni. A NÉPSZAVAZÁS IS LEGYEN ÜNNEP sem tudja követni az inflációt. 700 ezer idõs ember 50 ezer forint alatti havi jövedelemmel rendelkezik, amibõl nem lehet megélni. A politikus hangsúlyozta: ne csak március 15-e, hanem a népszavazás napja is legyen ünnep, és minél többen menjenek el szavazni annak érdekében, hogy megszûnjön a vizitdíj, a kórházi napidíj és a tandíj. Pelczné dr. Gáll Ildikó országgyûlési képviselõ szerint, ha Magyarországon demokrácia volna, nem lenne szükség népszavazásra. A politikus elmondta azt is, hogy a referendum végeredménye, legyen az bármi is, kötelezõ a kormányra nézve. Wittner Mária országgyûlési képviselõ is keményen bírálta a jelenlegi viszonyokat. A politikus szerint a kormány úgy viselkedik, mintha egypártrendszer volna az országban. Az orvosokat és a betegeket egymás ellen hangolják, a tandíjat pedig olyan magasra emelik, hogy az a fiatalokat megfosztja a tanulás lehetõségétõl. A politikus is amellett foglalt állást, hogy senki ne maradjon otthon, hanem éljen döntési jogával és menjen el szavazni március 9-én. Foglalja le nyaralását kényelmesen miskolci irodánkban a budapesti Utazási Kiállitás idején! UTAZÁS '2008 BUDAPEST HUNGEXPO február 29 márc. 2. Irodánkban minden, a kiállításra vonatkozó kedvezmény igénybe vehető! Példaként a World of TUI kiállítási kedvezményei: TUI Prémium: TUI: Magic Life: GULET Holiday Club: GULET: TUI Glóbusz Travel tíz sikeres év Születésnapi VIP-parti Csaknem hatszáz meghívott részvételével rendezték meg a TUI Glóbusz Travel tízéves, születésnapi VIP ügyfélpartiját a Mûvészetek Házában. A vendégeket Zséda és barátai szórakoztatták, az ismert slágerek s a remek elõadás nagy si - kert arattak. A koncert elõtt Angyal Enikõ, az utazási központ tulajdonos-ügyvezetõje videovetítéssel egybekötött, zenés világ körüli útra invitálta a közönséget. Gyönyörû képekkel, az adott hely hangulatát idézõ zenei aláfestéssel mutatta be Mallorca, Teneriffe, Gran Canaria, Madeira, az USA (San Francisco, Las Vegas), a Grand Canyon, Kuba, Jamaica, Thaiföld, Törökország és Görögország látnivalóit, idegenforgalmi nevezetességeit. Ezekre a csodálatos helyekre és még a világ számos más pontjára is elutazhatnak a kikapcsolódni vágyók a Glóbusz Travellel, amely néhány év alatt Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyik legkedveltebb utazási vállalkozásává vált, s ezt a népszerûséget TUI Utazási Központként tovább tudta növelni. Utasaink biztonságát és kényelmét egy - aránt garantálják gondosan megválogatott partnereink, munkatársaink szakmai felkészültsége, valamint az elegáns, ugyanakkor a legmodernebb foglalási rendszerekkel és technikai eszközökkel felszerelt irodai környezet hangsúlyozta ki Angyal Enikõ. Akik hozzánk betérnek, idõt, pénzt és fáradságot kímélve egy helyen válogathatnak a legnevesebb magyar és külföldi túraszervezõk kínálatából. Munkatársaink segítségével kiválaszthatják és lefoglalhatják az elképzelésüknek és pénztárcájuknak legmegfelelõbb utazást, szolgáltatást. Mivel a célterületek legtöbbjét személyes tapasztalatok alapján ismerjük, ezért utasainknak személy - re szabottan, egyéni igényeiknek megfelelõen segítünk az utazás kiválasztásában, a programok összeállításásban tette hozzá a TUI-Glóbusz Travel tulajdonosügyvezetõje, megemlítve tájékoztatójában, hogy szakmai, üzleti, vállalati utazások, incentive túrák megszervezésével is foglalkoznak. Utasaik körében kü lönösen a luxushajóutak, egzotikus utazások kedveltek. Ehhez kapcsolódóan a születésnapi partin Angyal Enikõ bemutatta a TUI 2008 nyarára készült, exkluzív, Prémium-katalógusát is. Az igényes megjelenítésû, informatív kiadvány a mediterrán világ, az egzotikus tájak sze rel - meseinek könnyíti meg az eligazodást, úticél-választást. Színes fotókkal, illusztrációkkal mutatja be egyebek mellett a TUI konszernhez tartozó szállodákat is, ahol minden esetben magas színvonalat, megbízható minõséget talál a vendég. A TUI szállodamárkáit éppúgy jellemzi a magas minõség, a kellemes környezet, mint a kiemelkedõ kiszolgálás, és a konyhamûvészet helyi remekeinek exkluzív, minden igényt kielégítõ bemutatása hangsúlyozta Angyal Enikõ, a vendégek figyelmébe ajánlva a katalógust, és a TUI nyári ajánlatait. A miniszter a népszavazásról Az egyén felelõssége érvényesül Miskolcra érkezett kedden Horváth Ágnes egészségügyi miniszter, aki azért járja az országot, hogy a népszavazásról és az új egészségbiztosítási törvényrõl tájékoztassa a lakosságot. Az SZDSZ iroda elõtt más városokhoz hasonlóan tüntetõk várták a minisztert. HORVÁTH I. Noha az autóból ki sem szállt Horváth Ágnes az utcán, csak az SZDSZ iroda udvarán, azért a testõrök a már szériatartozéknak tekinthetõ fekete esernyõket felhúzták az utcán. Tojások azonban Miskolcon nem repkedtek, csak szi - tokszavak, azok viszont szép számmal. Az egészségügyi miniszter szerint tisztán és világosan kell beszélni a népszavazás kérdéseirõl. Számára március 9-e arról szól, hogy milyen egészségügyet akarnak az emberek, azt ugyanis a járulékokból már nem lehet fedezni. Lehetne emelni a járulékokat, vagy több adót szedni, errõl szólnak az igenek. De erre nemet kell mondani. Horváth Ágnes szerint az egyén felelõssége ér - vényesül a vizit díj esetén, még ha jelképesen is, de az fizet, aki igénybe veszi a szolgáltatást. Ez a pénz pedig ott marad az egészségügyi intézményeknél, amik bért tudnak Ft/foglalás Ft/foglalás Ft/foglalás Ft/foglalás Ftf/oglalás Figyelem! A kiállítási kedvezmények az előfoglalási árakkal összevonhatók! A kiállitás ideje alatt március 1-jén, szombaton óra között rendkívüli nyitva tartással várunk minden kedves utazni vágyót! belõle fizetni, vagy fejleszteni. A sajtótájékoztató napján megjelent 2008/1-es egészségügyi törvényben ezzel kapcsolatban annyi kiegészítés szerepel, hogy a vizitdíjból befolyó összeg harminc százalékát köteles az intézmény a dolgozói javadalmazására fordítani. Az egészségügyi miniszter szerint a befolyó összeg a háziorvosoknál ezer forint, ami a be - vételük egynegyedét jelenti, a népszavazás tehát azt is jelenti, hogy ezt elveszik-e tõlük. Kérdésre válaszolva elmondta, ha eltörlésre kerül a vizitdíj és a kórházi napidíj, akkor el kell gondolkodni azon, honnan vegyenek el pénzt. Az Alkotmánybíróság ugyanis kimondta, hogy ez nem része a költségvetésnek, így Horváth Ágnes szerint onnan nem is pótolható. Szépkorú farsang A Szépkorúak Háza Kht. február 22-én rendezte meg lakói számára a farsangi ünnepséget. A rendezvényen mind a dolgozók, mind a lakók farsangi jelmezbe öltöztek, ezzel is színesebbé téve a szórakozást. Élõzene mellett az esti órákig folyt a mulatság.

4 4 KÖZÉLET V. évfolyam 8. szám Új fõkapitány a megyei rendõrség élén DOBOGÓS HELYEN A BÛNCSELEKMÉNYEK SZÁMÁBAN DE A FELDERÍTÉSBEN IS Múlt év õszétõl új fõkapitány vezeti Borsod-Abaúj-Zemplén megye rendõrségét. Dr. Vereckei Csaba rendõr ezredes (fotónkon) 1992-ben kezdte meg rendõri szolgálatát a Miskolci Rendõrkapitányság Vizsgálati Osztályán. A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán, valamint a Rendõrtiszti Fõiskola felsõfokú rendõrszervezõ tanfolyamán szerzett diplomát. SZEPESI S ben a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Rendõr-fõka - pitányság személyzeti osztályán fegyelmi tiszt, 1998-tól a szervezett bûnözés elleni osztály nyomozója, majd a felderítõ osztály osztály - vezetõ-helyettese. Késõbb hivatalvezetõnek nevezték ki, október 1-jétõl a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Rendõr-fõka - pitányság bûnügyi igazgatója, egyben fõkapitány-helyettese. Múlt év novemberében, amikor dr. Kö ké nyesi Antal vezérõrnagyot, az addigi B.-A.-Z. megyei fõkapitányt ki - nevezték az Országos Rendõrfõkapitányság bûnügyi fõigazgatójává, dr. Vereckei Csaba lett az utóda a megyei fõkapitányi poszton. Milyen nagyobb problémákkal kellett szembesülnie fõkapitányi ki - nevezését követõen? Nagy meglepetések nem értek, hiszen fõkapitány-helyettesként együtt dolgoztam elõdömmel, dr. Kökényesi Antallal. Úgy is mondhatnám, együtt építettük fel a fõkapitányság jelenlegi mûködési rendszerét. Legkomolyabb gon dunk az akut létszámhiány volt, az elmúlt idõszak tömeges elvándorlása, kiáramlása miatt több száz fõs hiány jelentkezett a megye rendõri állományában. Ez a gond a határõrség integrációjának köszönhetõen megoldódni látszik, közel 400 korábbi határõrt vettünk át január 1- jétõl. Átképzésük, integrációjuk Péntekre virradó éjjel ismeretlen elkövetõk ledöntötték az elsõ sza badon választott magyar mi - niszterelnök, Antall József bronz mellszobrát Miskolcon. A színház melletti téren álló emlékmû sze - rencsére nem rongálódott meg, mert puha talajra zuhant, így a területén természetesen még na gyon sok tennivalónk van, annyi azonban bizonyos, hogy érezhetõen megnõ majd a rendõri jelenlét a megyében. Mennyire tekinthetõ fertõzöttnek Borsod-Abaúj-Zemplén megye bû - nözési szempontból? Ez egy nagy megye, jelentõs lakosságszámmal, amihez hozzájön még a kedvezõtlen gazdasági helyzet, a széles rétegeket érintõ elszegényedés is. Mindez óhatatlanul rányomja bélyegét a bûnözési statisztikákra: az elkö vetett bûncselekmények számában évek óta a harmadik helyen vagyunk Budapest és Pest megye mögött. Viszont a felderítések arányát tekintve is mindig ott vagyunk az elsõ 3-4 hely egyikén. Sõt, az úgynevezett kiemelt bûncselekmények felderítési mutatóit tekintve a tavalyi évben elsõk voltunk az országban. Mik számítanak kiemelt bûn - cselekménynek? Ezt a kategóriát az országos rendõrfõkapitány állította fel, kiemelve az összbûncselekmények közül azt a tucatot, melyek leginkább irritálják a lakosságot, s leginkább veszélyeztetik az általános biztonságérzetet. Ide tartoznak az emberölések, rablások éppúgy, mint a gépkocsi- és lakásfeltörések, vagy a kábítószerrel való visszaélés. Nem tartoznak viszont ide olyan sorozatbûncselekmények, mint például a DVD-hamisítás vagy tiltott pornográf felvételek készítése, terjesztése Idõsek összefogása a fiatalokért A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Össznyugdíjasok Szövetsége Idõsek a fiatalokért címmel a Fabula Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény tanulóinak támogatására jótékonysági gálamûsort szervez. Helye: Egressy Béni Zeneiskola, Miskolc, Palóczy u. 4., ideje: február 29., 16 óra. A rendezvény fõvédnöke: Halasi Imre, a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója. Védnök: Mócz Ferenc, az Egressy Béni Zeneiskola igazgatója. Belépõdíj: 1000 Ft. Nyugdíjasoknak és diákoknak: 500 Ft. Ado má nyokat köszönettel várnak az alábbi számlára: Fabula Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz - mény A mûsor elsõ részében fellépnek a Fabula Alapfokú Mû vé szetoktatási Intéz - mény tanulói: Farkas Dénes gitár, Horváth Lívia ének, Iván Patrícia Diána ének, Kerekes Endre zongora, Sõti Boglárka zongora, Szécsi Viktória zongora, ének, Szilágyi Tímea zongora, Tímár Bence zongora, Xu Yi Lili gitár. A második részben pedig Seres Ildikó színmûvésznõ, a Fráter György Ka - tolikus Gim názium énekkara (vezényel Regõs Zsolt karnagy), Rõczei Ferencné hegedûmûvész, Rõczei Ferenc zongoramûvész, Szabó Sándor tárogatómûvész, Vihula Misa gitármûvész, a Ten Dance együttes táncosai, Miskolci Szalonzenekar. LEDÖNTÖTTÉK A SZOBROT Városgazda Kht. munkatársai sike - resen helyre tudták állítani. A rendõrség rongálás miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen. Egyelõre még nem lehet tudni, hogy politikai indíttatású cselekményrõl, vagy egyszerû vandálságról van-e szó. amelyek azonban, éppen sorozatjellegüknél fogva torzítják, emelik a statisztikákat. A kábítószer mennyire van jelen a megyében? Természetesen, az ország más területeihez hasonlóan, mi sem vagyunk mentesek ettõl a problémától. Két lényeges dolgot azonban ki szeretnék hangsúlyozni: tapasztalataink szerint Borsod-Abaúj- Zemplén megyében a szervezett bûnözés nem épült rá a drogterjesztésre, kereskedelemre. Arról sem beszélhetünk, hogy a megye célállomása vagy tranzit-útvonala lenne a kábítószernek. Borsod-Abaúj- Zemplént igazából egyfajta fel - vevõpiacként lehetne jellemezni, a napi szükségletek kielégítésére juttatnak el ide drogot a hazai ká - bítószer-keres kedelem központ jának tekinthetõ fõvárosból. Itt nagyon nehéz hiteles statisztikákat felállítani, hiszen csak a felderített esetek számából lehet rá következtetni, mennyire van jelen egy-egy területen a drog. A terjesztés elsõ számú célterületei nyilván nálunk is azok a helyek például diszkók ahol sokszor, nagy számban jönnek össze fiatalok, fiatal felnõttek, akik az elsõ számú célcsoportnak számítanak. Ebben a körben fõként az enyhébb, illetve közép-drogok marihuána, hasis népszerûek. Az iskolák, tanintézmények környékén tapasztalnak drogterjesztést, beetetést? Ez egyáltalán nem jellemzõ a megyében. Mindent elkövetünk, hogy megóvjuk ettõl az iskolákat, felvilágosító kampányokat, elõadásokat szervezünk, s több módon titkosszolgálati eszközökkel is folyamatosan nyomon követjük a terjesztõket, próbáljuk felderíteni a kapcsolataikat. Épp a közelmúltban, február elején, egy összehangolt akció keretében, Miskolcot, Fü - zesabonyt és Budapestet is érintõ droghálózatot göngyölítettünk fel. Több tízmillió forint értékben si került lefoglalni marihuánát, speedet, kokaint, illetve a drog terjesztéséhez szükséges eszközöket. A közelmúltban a politika kereszttüzébe került a testület, vélt, vagy valós bûncselekményeket hoztak összefüggésbe rendõrökkel, sokan morális válságról beszéltek. Éreztette ez a hatását a megyében? A megyei rendõr-fõkapitányság erkölcsi, fegyelmi helyzete semmi - vel sem lett rosszabb, mint az elmúlt idõszakban volt. Fegyelmi vétségek tekintetében elsõsorban sza bály - sértésekrõl beszélhetünk, ezek nagy része közlekedési jellegû. A rend - õrökkel szemben indult katonai büntetõeljárások számá ban talán volt egy árnyalatnyi emelkedés a tavalyi évben, ezen esetek nagy része azonban annak tudható be, hogy fiatal az állomány, nagy a fluktuáció, s idõ kell, míg beletanulnak a sza - bályokba. Rendõrök által elkövetett, köz törvényesnek szá mító bûncselekmény évente egy vagy kettõ akad a megyében. Nagyon fontos lépésnek tartom, hogy nemrégiben több rendõrautót kamerával sze - reltünk fel ezáltal jól dokumentálhatók lesznek a rendõri intézkedések, meg tudjuk elõzni az esetleges visszaéléseket, illetve az ilyen vádakat is. Összességében elmondhatom, hogy a megyei fõ - kapitányság fegyelmi helyzete jó. Melyek a legfontosabb cél - kitûzései az elkövetkezõ idõszakban? Egyik legfontosabb feladatunk a határõrség integrációjának további finomhangolása, a szükséges képzések, átképzések lebonyolítása, rendõreink felkészítése az átvett fel - adatok ellátására. Tartani, s le - hetõség szerint javítani kívánjuk eddig elért eredményeinket mind szakmai, mind gazdasági téren a tavalyi és az elõzõ évekhez hasonlóan, adósságmentes, költ ség ha - tékony gazdál kodást szeretnénk folytatni. Ahogy eddig, úgy ezután is nagyon oda fogunk figyelni a köz - lekedésbiztonságra, közútjainkon az elmúlt évben több mint 30 százalékkal csökkent a halálos balesetek száma a családok éve szeretnénk tenni a családon belüli erõszak visszaszorítása, az idõsek, a valamilyen okból kiszolgáltatott csoportok fokozott védelme ér - dekében is. Másfél millió forint összértékû adomány érkezett a Vasgyári Közösségi Házba februárban. Különbözõ cégek és vállalatok ajánlottak fel számítógépet, nyomtatót, irodai berendezést, valamint segítettek az épület akadálymentesítésében, és az új biztonsági rács is támogatásból készült el. VARGA V. A Vasgyári Közösségi Ház eddig is számíthatott a támogatók segítségére, hiszen tavalyelõtt az aszfaltozásban, tavaly pedig a ház festésében segítettek az adományok. Ebben az évben is több miskolci cégtõl kapott felajánlást az intézmény. Csordás Mihály, a Bell Com pu - ter ügyvezetõ igazgatója azt mondja, ebben az évben úgy döntöttek, hogy a közösségi háznak adnak egy FILMREGÉNY ÉS VERSESKÖTET A közelmúltban tartották Kárpáti Béla szerzõi estjét a Diósgyõri Ady Endre Kultu rá - lis és Szabadidõ Központban. A szer zõnek két kötete is megjelent az év végén. Versszázad címmel verses kötetet jelentett meg Kárpáti Béla. Ahogy mondja, nála a regény vo nalfolyam; a legnagyobb kör víz szin tese, közte sziget a vers. Egy pont, ami a legkisebb kör. Egy tó ma ga, mit képgyöngyök mélyí tenek, ritmushullámok rejtenek. Pávapár címmel Az idei díjazottak és díjazóik. Idén immár hetedik alkalommal adták át az Észak-magyarországi Regionális Minõségi Díjat. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium és a BOKIK által szervezett pályázaton azokat a vállalkozásokat díjazzák, amelyek a területeiken a legjobb minõséget nyújtják. BUDAI G. Regionális minõségi díj Az Észak-magyarországi Regio - nális Minõségi Díj legnagyobb elismerését, a Nagydíjat az AVE Miskolc Kft. kapta. Mint elhangzott, cég az utóbbi években sokat tett a kor - szerû hulladékgazdálkodásért. Megteremtette a szelektív hulladékgyûjtés feltételeit, kor - szerûsítette telephelyét, eszközparkját mondták el az ünnepségen, amelyen már az idei tervekrõl is szó volt. Varga Zoltán, az AVE Miskolc Kft. ügyvezetõ igazgatója elmondta, 2008-ban át fogják adni a közeljövõben a harmadik hulladékudvart, a zöldhulladék össze - számítógépet, mivel a korábban itt üzemelõ tönkrement, és úgy gondolták, hogy ezzel hozzájárulnak az intézmény mûködéséhez. A számítógép és a nyomtató segít majd a rendezvények szer - vezésében és a többi intéz - ménnyel való kapcsolattartásban. A rámpa megkönnyíti majd az idõsek és a mozgássérültek köz - lekedését az épületben, míg a kovácsoltvas rács az épület vé - delmét szolgálja. Új kiállítások a múzeumban gyûjtése, a zöld járatok tekintetében együtt gondolkodnak az önkormányzattal, miként lehetne megvalósítani. A minõségi mun - kavégzéshez, illetve annak érde - kében, hogy a lakosság elégedettebb legyen, belsõ átszervezéseket is életbe léptetnek. Az Észak-magyarországi Regio - nális Minõségi Díj odaítélése elismerés a vállalkozásoknak mondta Bihall Tamás. A kamara elnöke azonban hiányérzetét sem rejtette véka alá. Az ipar részérõl az idén szerény pályázási kedvet tapasztaltak, ennek a propagálása, menedzselése a kamarák feladata. Mindamellett, hogy gratulált a vendéglátás és szolgáltatás területén sikeresen pályázóknak, bízik benne, hogy a gazdaság más területein is nagyobb pályázati kedvet tudnak generálni. Az ünnepségen az AVE Miskolc Kft.-n kívül mások is kaptak elismerést. Szolgáltató díjban az Eger Park Hotel részesült, kereskedelmi kategóriában pedig a Mátra Party 98 Kft. kapott díjat. AJÁNDÉKOK A KÖZÖSSÉGI HÁZNAK pedig egy egészen egyedi kötet született, melyet filmregényként aposztrofál. A hõsök által felidézett epizódok láncola tá ból, sorozatából áll össze az élet történet, amit a regény megjelenít. A szerzõi esten elhangzottak versek és novellarészletek Péva Ibolya, Kulcsár Imre, dr. Farkasné Sajó Márta, Hrabovszki Sándorné elôadásában, illetve Szeszák Szilvia vezetésé vel az ART Kommandó csoport is köz - remûködött. A szer zõvel Gyarmati Béla beszélgetett. Csordás Mihály személyesen adta át az ajándékot. A Diósgyõri Ady Endre Kulturális és Szabadidõ Központ által fenn - tartott intézmény rendezvényein javarészt nyugdíjasok vesznek részt. A programok és a különbözõ klubokban történõ részvételek nagyrészt ingyenesek. A ház így csak adományok segítségével tud fejleszteni, ezért továbbra is várják a felajánlásokat, hiszen ahogy azt megfogalmazták szükség lenne a konyha és az emeleti rész felújítására is. A Herman Ottó Múzeum rendhagyó nyitva tartással naponta tíztõl, pénteken és szombaton este tízig, vasárnap délután négyig új kiállításokkal kapcsolódik a Ko csonyafesztiválhoz. A kép ha misítás világa címû tárlatra egy rendhagyó festészeti anyaggal várják az érdeklõdõket, illetve a Víz elõtti régészet címmel a cigándi ásatások kapcsán elõkerült leletanyagot vonultatják fel. A gyerekeket és szülõket a hétvégén elsõ alkalommal kéz - mûves foglalkozásra invitálják az újonnan megnyitott Papszer utcai mûemléképületbe.

5 2008. február 23. MÛSOR/PROGRAM 5 Ismeri Ön a Kocsonyafesztivál programjait? Tisztelt olvasó! Ismeri Ön a Kocsonyafesztivál programjait? A fesztivál emblémáit? Hatrészes keresztrejtvény-játékunkban programok, látványosságok nevét rejtettük el! A megfejtéseket együtt, egy levelezõlapon legkésõbb február 28-a éjfélig juttassák el a Miskolci Kommunikációs Kht. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A helyes megfejtõk között könyveket sorsolunk ki. JÓTÉKONYSÁGI BÁL A MEGÚJULÓ BELVÁROS (83.) 1979-tõl áll a Széchenyi Szentpáli utcák sarkán egy különleges, háromemeletes épület, amelynek emeleti részeit most a Kereskedelmi és Iparkamara használja. Egy generáció tudatában Húsáruházként rögzült, hiszen átadásától az mûködött a földszinti traktusban. DOBROSSY ISTVÁN Az emeleti részben irodák voltak, s csak a tetõre helyezett felirat tudatta a Bajcsy-Zsilinszky utca, vagy a Búza tér irányából érkezõkkel, hogy ez a Miskolci Élelmiszer Kiskeres ke - del mi Vállalat székháza. Az épületben nincs önkormányzati részarány, a belváros felújítása során a környezetbe illesztés a feladat. A belváros forgalmának keletre tolódását jól érzékelteti a Corvin és Szentpáli utcák forgalmának összekapcsolása, majd a Szilágyi Dezsõ utca megnyújtása és összekötése a Király utcán át az Ady E. utcával. Miskolc XIX. századi térképein a mai Szentpáli utca közepén még a Pece patak folydogált, majd az Alsó Piacnak nevezett (késõbbi Széchenyi) utca közepén haladt tovább, s a mai Szinvapark üzletház helyénél csatlakozott a Szinvához. Ez volt a város Alvég -e, a patakmedert pedig Ó- Pecének nevezték, míg a meder nyomvonalát meg nem változtatták, illetve csatornába nem zárták. Az eltûnt Pece-meder helyén alakult ki az Újváros utca, amely nevét ig megõrizte. (Ekkor lett Szentpáli, majd között Beloiannisz, aztán visszakapta a polgármester emlékét õrzõ régi nevét.) A Szépkorúak Háza Kht. február 29-én 19 órától tartja jótékonysági bálját a Holcim Hungária Zrt. éttermében. A bál bevételét az intézmény félautomata defibrillátor vásárlására szeretné fordítani. A rendezvényen színvonalas mûsor biztosítja a vendégek szórakozását, amelyben a Miskolci Nemzeti Színház két mûvésze, Rádai Erika és Homonnai István zenés összeállítása, valamint a Menyhért Tánciskola formációs táncbemutatója látható. A zenét a Mood Company zenekar biztosítja. A régi képeslapok tanulsága szerint a XIX. század végén Katona József épített itt egyemeletes lakóházat, amelynek párkánymagassága a szomszédos épület ablakmagasságáig ért. Az épület bejárata az északkeleti sarkon volt. Miskolc ben kiadott útikönyve még azt írja, hogy a sarkon a közelmúltban az egykori bútorüzlet helyén épült a város új húsáruháza 470 m 2 -es üzlettérrel. Mellette az Express önkiszolgáló étterem. A lakó- és üzletházat éppúgy 1976-ban bontották le, mint a szemközti Széchenyi u számú egyemeletes lakóés üzletházakat. A Széchenyi u számú házainak telkén 1970-ben épült fel Horváth István építész tervei alapján a Centrum Áruház. A szemközti sarokra Krisztik Pál tervezte meg az Élelmiszer Kiskeres ke del mi Vállalat és a Húsáruház épületét, amelyet 1979-ben adtak át. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Miskolci Tél Kocsonyafesztivál Idén is változatos programokkal várja a Kocsonyafesztivál látogatóit, még nagyobb területen, még több helyszínen. A hétvégi programokból csemegéztünk a teljesség igénye nélkül. Részletes program: Február 23., szombat, 10 óra: folyamatos programok a Herman Ottó Múzeum és a Miskolci Egyetem szervezésében, Szinva terasz, Földsátor. Mese-kert: Grimm Békakirály címû meséje elevenedik meg játékos akadályverseny formájában 3 10 éves korú gyerekek részére (Gárdonyi Géza Mûvelõdési Ház). Látványkocso - nya-bemutató, Miskolci Nemzeti Színház, Nyári Színház. 11 óra: Ki a dalnok a gáton? regionális énekverseny döntõje, Diósgyõri Ady Endre Kulturális és Szabadidõ Központ. Bioélelmiszerek, GMO, vegyszerek a lakásban az E-miszszió Egyesület elõadása, Hõsök tere, Zöldsátor. Királylány-királyfi, táncórák az 5 14 éves korosztály részére, Gárdonyi Géza Mûvelõdési Ház. 12 óra: Béka - mentési akciók a Bükk hegységben: Hõsök tere, Zöldsátor : Béka Navigátor közszereplõkkel, 14 óra: Mancs emlékverseny, 15 óra: Ízkocsonya verseny, Miskolci Nemzeti Színház, foyer. 16 óra: Bellus István humorista és Somogyi András parodista mûsora, 17 óra: No Thanx, Villanyren - dõr, központi színpad. Boszor - kány per, Miskolc M.J.V. Polgár - A Kereskedelmi és Iparkamara székháza Átalakításra vár a BOKIK homlokzata. PROGRAMOK A KOCSONYA KÖRÜL Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) november 29-én alakult meg. Ezt követõen került sor az épület megvásárlására, majd 1997-ben a kamara egykori titkárára emlékezve a fõbejáratnál elhelyezték Szentpáli István emléktábláját. Az épület átadásától eltelt közel három évtized szükségessé tette annak felújítását, s olyan homlokzati megoldás kialakítását, amely nem környezetidegen. A székház korszerûsítési terveit elején Krisztik Pál építészmérnök, vezetõ tervezõ készítette el. Ennek megfelelõen átalakult az épület mindkét utcai homlokzata, s az épület tetõterében kialakítottak még egy szintet. A külsõ megjelenés részeként megváltozik az épület fõbejárata, s megvan az adottság újabb területek beépítésének. A felújítás belsõ tervei úgy készültek, hogy az egyes szintek átjárhatóak lesznek a szomszédos, Széchenyi u sz. épület irányába, ahol a Régióház mûködik. Fesztiváli forgatag 2007-bôl. mes teri Hivatala, díszterem. Jégfarsang, zenés jelmezes korcsolyázás, Jégcsarnok. 19 óra: Tánchétvége Miskolcon; Holtodiglan a Bozsik Yvette Társulat vendégjátéka, Miskolci Nemzeti Színház, Kamaraszínház. Budapest Klezmer Band, zsinagóga. Desperado, Villanyrendõr, központi színpad : Nótár Mary, Erzsébet tér, nagyszínpad, 20 óra: Ladánybene 27, Villany - rendõr, központi színpad : Balázs Pali; Erzsébet tér, nagyszínpad. Február 24., vasárnap, 10 óra: Kisbékák és gólyák a jégen a Honvéd SE Havasszépe Mûkor cso - lya Szakosztály bemutatója, Jég - csarnok. 11 óra: Egészséges víz vegy szerek nélkül Schneider Péter elõadása, Hõsök tere, Zöld - sátor. Kutyaszépségverseny, kutyadivatbemutató, Villanyrendõr, központi színpad. 12 óra: Mulatós zene; Erzsébet tér, nagyszínpad. 13 óra: Szandi gyermekelõadása, 14 óra: Varga Feri és Balássi Betty, 15.45: A fesztivál zárása, a Travel Bag útnak indítása, eredményhirdetések és díjkiosztás, Villany - rendõr, központi színpad. 17 óra: Old Boys, Villanyrendõr, központi színpad. DÉRYNÉ-BÁL DIÓSGYÕRBEN Nagy siker volt, így hagyományt teremtett a tavalyi Déryné-bál: február utolsó napján ismét együtt mulatnak a kulturális szférában tevékenykedõk a felújított Diósgyõri Ady Endre Kulturális és Szabadidõ Központban. A megye és a város közmûvelõdési szakemberei, munkatársaik, mûvészek, civil szervezetek és sajtómunkatársak részére szervezett szakmai bálon a gondtalan kikapcsolódás mellett lehetõség nyílik a kapcsolatok bõvítésére, informális tapasztalatcserére. Az Ifjúsági és Szabadidõ Ház legsikeresebb csoportja, a Dr. Ternyák Csaba egri érsek tart elõadást a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége miskolci csoportja meghívására a mindszenti plébánia millenniumi termében február 28-án, csütörtökön fél 6 órai kezdettel Amit a Vatikánról tudni érdemes címmel. Másnap, február 29-én, pénteken Pálinkás József professzor tart elõadást a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium Mozimûsor Ködmön Formációs Táncegyüttes nyitótáncával veszi kezdetét az idei program. A jazz örökzöldekkel fûszerezett svédasztalos vacsorát a Menthol együttes koncertje követi. A kosztümös jampik és a cicababák a 60-as, 70-es éveket idézõ rock and roll házibulik hangulatát hozzák vissza a táncos lábú bálozók nagy örömére. A bálkirálynõ megválasztása után Vadászi Gábor nosztal gia - diszkója szórakoztatja hajnalig a nagyérdemût. Az est háziasszonya Seres Ildikó, a Miskolci Nemzeti Színház primadonnája. A Dérynébálra belépõt igényelni, valamint bõvebb információt kérni a (46) os telefonszámon lehet. HARANG-HÍREK Fényi-termében fél 6 órai kezdettel a kommunista diktatúrák áldozatai emléknapja alkalmából. Vasárnap, 24-én, minden római katolikus templomban a szentmiséken a katolikus iskolák javára perselyeznek. Ezen a napon délután fél 5-kor mocorgós szentmisét mutatnak be a millenniumi teremben a kisgyermekes családok számára. Kossuth-terem: február 28 március 5. között 16.30, órakor Asterix az olimpián, spanyol né met francia kalandfilm, órakor Szkafander és pillangó, francia amerikai filmdráma. Hevesy Iván-terem: február 28 március 4. között, 17, 21 órakor Nyugalom, magyar filmdráma, 19 órakor órakor Szkafander és pillangó, francia amerikai filmdráma. Mûvészetek Háza, Béke-terem: február 28 március 5. között 16, 18, 20 órakor, Este, amerikai játékfilm. Mûvészetek Háza, Uránia-terem: február 28 március 5. között, 15.30, 17.45, 20 órakor Mesterdetektív, amerikai krimi. HETI MÛSORA február március 2. Február 25., hétfõ Képújság A Kor Kontroll (Hálózat TV) Képújság Mûsorismertetés Miskolc Ma, hírmûsor Népszavazás 2008, benne: Függetlenek Miskolci Egye - sülete Miskolc Ma (ism.) Borban az igazság, a borivók magazinja Miskolc Ma (ism.) Hírháló (Hálózat TV) Vonat a pokolba, német film (Hálózat TV) Képújság. Február 26., kedd Képújság Helyszín, bûn - ügyi magazin (Hálózat TV) Képújság Mûsorismer te tés Miskolc Ma, hírmûsor Népszavazás 2008, benne: Ke resz - ténydemokrata Néppárt Mis - kolc Ma (ism.) Sport percek, a Miskolc Televízió sportmûsora Miskolc Ma (ism.) DVSC-TEVA DVTK-Borsodi labdarúgó-mér - kõzés Az idegen, amerikai film (Hálózat TV) Képújság. Február 27., szerda Képújság Szemeszter, fõiskolások, egyetemisták magazinja (Hálózat TV) Képújság Mûsorismertetés Mis - kolc Ma, hírmûsor Népsza va - zás 2008, benne: Magyar Demok ra - ta Fórum Miskolc Ma (ism.) Elixír, életmódmagazin (ism.) Miskolc Ma (ism.) Hírháló (Hálózat TV) Kiáltás a hegyek közül, amerikai film (Há - lózat TV) Képújság. Február 28., csütörtök Képújság Biztonsági zóna (Hálózat TV) Képújság Mûsorismertetés Mis - kolc Ma, hírmûsor Ok tatási magazin Miskolc Ma (ism.) Kedvenceink, az állatbarátok magazinja Múlt-kor, válo ga tás a Miskolc Televízió archívumából Miskolc Ma (ism.) Hírháló (Hálózat TV) Ízelítõ, fõzõcske magazin (Hálózat TV) Gúzsba kötve, német film (Hálózat TV) Képújság. Február 29., péntek Képújság Öko-házak (Hálózat TV) Képújság Mûsorismertetés Miskolc Ma, hírmûsor Gyöngykagyló, magazinmûsor Miskolc Ma (ism.) Múzsa, kulturális magazin Miskolc Ma (ism.) Hírháló (Hálózat TV) Ízelítõ, fõzõcske magazin (Hálózat TV.) A vadon hívó szava, kanadai film (Hálózat TV) Képújság. Március 1., szombat Az elõzõ esti adás ismétlése Képújság Hétköznapi mágiák (Hálózat TV) Képújság Mûsorismertetés Mis - kolc Ma, hírmûsor Kilátó (ism.) Miskolc Ma (ism.) Sportpercek (ism.) Miskolc Ma (ism.) Hírháló (Hálózat TV) Házibuli Attilával és vendégeivel showmûsor (Há ló zat TV) Ízelítõ, fõzõcske mû sor (Hálózat TV) Hajnal ha sa dás, amerikai film (Hálózat TV) Képújság. Március 2., vasárnap Az elõzõ esti adás ismétlése Képújság DVTK-Borsodi MTK Budapest Ligakupa labdarúgó-mérkõzés Bence-show (Hálózat TV) Képújság Mûsorismertetés Krónika, heti hírösszefoglaló magazin Kilátó (ism.) Krónika (ism.) Múzsa, kulturális magazin (ism.) Krónika (ism.) Hírháló (Hálózat TV) Piranha, amerikai film (Hálózat TV) Képújság. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

6 6 SPORT V. évfolyam 8. szám ERÕS EGYÜTTESEK CSAPNAK ÖSSZE A TATAMIN DOROS LÁSZLÓ Minderrõl a héten megtartott sajtótájékoztatón értesülhettünk. A Városházán lebonyolított eseményen dr. Tóth László, a Magyar Judo Szövetség elnöke jelentette Mozgalmas lesz a szombat a Miskolci Városi Szabadidõköz - pontban. Ekkor rendezik ugyanis meg a darts steel országos bajnokság küzdelmeit, és mivel a vetélkedés kiemelt rendezvénynek számít, garantált az érdekes, változatos küzdelem. Az elõkészületekrõl Afonyi László, a XXI. Század Sport Club elnöke informálta a sajtó képviselõit. DOROS L. Megtudhattuk, hogy Miskolc korábban már több rangos viadalnak adott otthont. Közmeg elé ge désre, ezért vállalkoztak a házigazda szerepére, s dédelgetnek egy kontinentális versenyt is! Kiemelt, A-kategóriás versenyrõl van szó, ilyenbõl összesen ötöt rendeznek az országban. Judo csapat Eb Miskolcon Ha egyszer egy bolt beindul! Ez is lehetne a mottója annak, hogy Miskolc egyre-másra rendezi a rangos nemzetközi tornákat, versenyeket, viadalokat. A legújabb hír: eldõlt, hogy ben a borsodi megyeszékhely ad otthont a felnõtt judo csapat Európa-bajnokság küzdelmeinek. Darts steel ob a sportcsarnokban INDUL A HAZAI ÉLMEZÕNY Rangját mi sem jelzi jobban, mint az a tény, hogy a gyõztes 160 ponttal gazdagodik, ennyivel gyarapíthatja idei összesített termését. A sportág az utóbbi évtizedben óriási fejlõdésen ment keresztül. Mostanság már nem különbözõ vendéglátóipari egységekben rendezik a versenyeket, a nemzetközi szövetség a londoni olimpián szeretné a bemutató sportágak között látni. A miskolci viadalon roppant erõs mezõny vetélkedik, hiszen itt lesz Bezzeg Nándor, aki huszonkilencedik a világranglistán, valamint rajthoz áll Tax Tibor is, aki ifjúsági világbajnokságot nyert újságolta Afonyi László. Megtudhattuk, hogy a sportcsarnokban 16 táblán zajlik majd a küzdelem. Szombaton 10 órától az egyéni, 17 órától a páros versenyt kísérhetik figyelemmel az érdeklõdõk. A lebonyolításról annyit érdemes tudni, hogy a ranglistán az elsõ tizenhat helyen álló versenyzõt kiemelik, õk automatikusan tagjai a fõtáblás csatározásnak. A többi indulót csoportokba osztják, s ezekbõl ugyancsak tizenhatan kerülhetnek a kiemeltek mellé. A férfi egyéniben a legjobb 16 között 5 nyert leg, a folytatásban 6 nyert leg szükséges a gyõzelemhez, a döntõ két nyert szett alapján dõl el. Toplenszki Tibor, a megyei szövetség utánpótlás-szakág vezetõje hozzátette a fentiekhez: pénteken megyei diákolimpiára került sor a csarnokban, ez a mai viadal fõpróbáját is jelentette. Az idényben egyébként még két kiemelt versenyen lehet pontot szerezni. Nagy létszámra számítanak, ott lesz a mezõnyben a legjobb borsodi (Béres Károly), valamint a legjobb miskolci (Baji Zsolt), elõbbi 15., utóbbi 17. az országos ranglistán. Kínaiakkal játszanak Néhány héttel ezelõtt Miskolcon röplabdás fórumra került sor. Az eseményen Dikácz Ernõ, a Magyar Röplabda Szövetség fõtitkára vázolta terveit. A megbeszélésen elhangzott, hogy a szövetség nemzetközi mérkõzések életre hívásával is igyekszik népszerûsíteni a sportágat. Nos, azóta kiderült, hogy az MRSZ illetékesei nemcsak beszélnek, hanem cselekednek is! Eldõlt ugyanis, hogy a Tianjin Guang Xiang VC öt magyar klubcsapattal méri majd össze erejét. A kínai alakulat február 25- én edzõtáborozásra érkezik hazánkba, innen március 3-án utaz - nak következõ állomáshelyükre. Az egyhetes idõszakban az ázsiai csapat több mérkõzést is játszik a magyar élcsapatokkal. Pályára lépnek a Vasas, a Nyíregyháza, a BSE, a Gödöllõ, valamint az Albrecht-Miskolci VSC-MISI gárdája ellen is. A miskolciak elleni összecsapásra február 29-én, pénteken délután kerül sor, a találkozónak a városi sportcsarnok ad majd otthont. be az örömteli hírt, amely szerint egy korábbi megállapodás alapján Miskolc lesz a házigazdája az olimpiát követõ esztendõ egyik legrangosabb judós viadalának. A szövetség elsõ embere leszögezte: elsõsorban azok a fiatalok bizonyíthatnak a versenyen, akik az ötkarikás játékok után törnek elõ - térbe. Bízom abban, hogy Miskolc legalább olyan házigazdája lesz az Európa-bajnokságnak, mint volt 2005-ben Debrecen. Soha nem lehet elfelejteni, hogy a Fõnix-csarnokban ötezer ember drukkolt a mieinknek, s nagyon kevés hiányzott ahhoz, hogy a férfiak megszerezzék az elsõséget. A második hely azonban önmagáért beszélt, miként a hölgyek harmadik helyezése miatt sem kellett szégyenkeznünk tette hozzá az elmondottakhoz az elnök. Dr. Tóth László azt nyomatékosan húzta alá, hogy Miskolc évek óta az egyik meghatározó bázisa a magyar judónak. A város több esetben bizonyított, hiszen remek versenyeknek adott otthont, legutóbb 2006-ban, az ifjúsági Európa-bajnokság zökkenõmentes lebonyolításával. A 2009-es csapat Európa-bajnokságnak egyelõre még nincs fix idõpontja. Ez abból adódik, hogy a nemzetközi szövetségben át akarják alakítani a versenyrendszert. A tervek szerint az õsszel kerül majd sor a viadalra. Azt is megtudtuk, hogy a legjobb nemzeti együttesek lesznek résztvevõi az Eb-nek. Az egyéniben világversenyeken jól szereplõ nemzetek csapatait hívják meg a csapat Európa-bajnokságra. A súlycsoportok száma, és a rendezési forma egyelõre még nyitott kérdésnek számít. A tájékoztatóról elkésett Daniel Lascau, az Európai Judo Szövetség sportigazgatója, így Illyés Miklós, az MVSC elnöke, a magyar szövetség alelnöke adott információt jövetelének céljáról. Megtudtuk, hogy a német sportvezetõ megtekintette a helyszínt, az infrastrukturális feltételeket, valamint a szóba jöhetõ szálláshelyeket. Egyhetes szünet után folytatódik a pontvadászat az asztaliteniszcsapatbajnokságban. Az NB I Keleti csoportban szereplõ két miskolci férfialakulat egyaránt hazai környezetben szaporíthatja eddig megszerzett pontjai számát. A Borsod Volán jelenleg a harmadik helyet foglalja el, de hogy ezt továbbra is megõrizze, mindenképpen le kell gyõznie a mögötte lévõ Apagy gárdáját. Erre reális az esély, de a csapat valamennyi tagjának (Kõvári, Laczkó, Licsák, Lehoczki) fel Mindössze három hetet kell várniuk a salakmotorozás híveinek, amikor ismét feldübörögnek a motorok a népkerti pályán. DOROS L. A verseny kifejezetten jól sikerült a Passion nevet viselõ válogatottunknak, melynek soraiban tíz sportoló képviselte a Miskolci Jég vi - rág Korcsolya Klubot. A nemzetközi viadalon egyébként kanadai, német, olasz, orosz, dél-afrikai, finn, francia, és svájci szinkroncsapatok vetélkedtek, ennek következtében kifejezetten jó erõ - felmérõt láthatott a szakvezetés. Ez azért volt fontos, mert a magyar szeniorcsapat számára egyre jobban közeleg március , amikor Budapest ad otthont a világbajnokságnak. Megtudtuk, hogy a kötelezõ rövid program bemutatása nagy sikert aratott, s ez meglátszott a kapott pontszámokon is: ilyen magasra eddig még soha nem értékelték az együttes produkcióját. Ez Itthon a férfiak A Jégvirág-kupáért korcsolyáznak HAT ORSZÁGBÓL ÉRKEZTEK Milánóban rendezték meg a Tavaszi Kupa elnevezésû szinkronkorcsolya versenyt, amely fõpróbának számított a mieink számára a Miskolcon sorra kerülõ Jégvirág-kupát megelõzõen. Az eseményen szenior kategóriában hazánkat a Miskolcon készülõ magyar válogatott képviselte. kell nõnie a feladathoz. Ugyancsak élvezi a hazai környezet elõnyét a Diósgyõri ASE. Barták László elnök csapata a kiesés ellen harcol, minden egyes pontra óriási szüksége van. A Szegedi AC II ellen csak a gyõzelem jelenthet elfogadható eredményt, de ennek érdekében a Boros, Pados, Géczi, Fekete összetételû kvartettnek igencsak ki kell tennie magáért. Ezúttal nem lép asztalhoz a Tanoda SE nõi együttese. A miskolciak ellenfele a Salgótarjáni Petõfi SE lett volna, de a találkozót március 16-ra halasztották. ahhoz bizonyult elegendõnek, hogy az erõs mezõnyben a mieink az ötödik helyet szerezték meg. Érthetõen izgalommal vártuk a szabadon választott gyakorlat bemutatását, mert közvetlen elõttünk állt az orosz csapat, míg a dobogó harmadik fokát jelentõ helyen álló német csapat mindössze 1,4 ponttal elõzött meg bennünket nyilatkozta Gulyásné Sinka Erika, a klub elnöke. A hosszú program bemutatása a várakozásoknak megfelelõen jól sikerült, maradtunk az ötödik helyen. A Miskolci Jégvirág Korcsolya Klub versenyzõit is maguk közt tudó válogatott tovább készül a márciusi világbajnokságra, ennek következõ nemzetközi felkészülési versenye a miskolci jégcsarnokában megrendezésre kerülõ 9. Jégvirág Kupa lesz. Magyaror - szágon ez lesz az elsõ Nemzetközi Korcsolya Szövetség (ISU) naptárába felvett szinkronkorcsolya verseny, melynek idõpontja február A vetélkedés már pénteken megkezdõdött, az igazi látványosság azonban ma várható. A házigazda magyar válogatott mellett egyébként Csehország, Horvátország, Németország, Oroszország, valamint Fehér orosz - ország képviselteti magát az eseményen. BAJNOKCSAPAT A NÉPKERTBEN Március án igazi salakos hétvégével kezdõdik a szezon Miskolcon: a korábbi lengyel Extraligás bajnokcsapat, az Unia Tarnów látogat a borsodi megyeszékhelyre. A látogatásnak igen nagy a valószínûsége, s mondjuk ezt annak ellenére, hogy a lengyelek versenynaptárában a jelzett idõ - pontra edzõmérkõzés szerepel a Czestohowa ellen. Mindezt Jacsó Tibor, a Speedway Miskolc elsõ embere is megerõsítette. Az elnök elmondta, hogy jelenleg is tárgyalnak a polákokkal, de a részletekrõl egyelõre még nincs értelme tájékoztatni a szurkolókat. A Tarnow keretének egyik fele jöhet Miskolcra, a másik az említett edzõmérkõzésen ül a motor nyergébe. A program a tervek szerint úgy alakulna, hogy szombaton, azaz március 15-én felkészülési meccsen méri össze erejét a Speedway Miskolc, és az Unia Tarnow, vasárnap az egyéni versenyen is megküzdenek egymással. A látogatást a miskolciak március 19-én viszonoznák, amikor Tarnówban egyéni versenyen állnának rajthoz. A viadalra cseh versenyzõk érkezését is várják a lengyel szervezõk.

7 2008. február 23. HIRDETÉS 7 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Várostörténeti vetélkedõ diákoknak Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Miskolci Kommunikációs Kht.-val közösen várostörténeti vetélkedõt hirdet általános iskolás diákok részére Miskolc városában és vonzáskörzetében lévõ településeken. A vetélkedõ elsõ fordulója tíz héten át tart, a pályázati feladatokat lapunkban találhatják meg hétrõl hétre. A pályázat célja, hogy a diákok számot adjanak a megyeszékhely történetének ismeretébõl. A pályázatra háromfõs csapatok jelentkezhetnek, iskolánként maximum három csapatot lehet indítani. A feladatsorokra adandó válaszokat kérjük a MiNap mindenkori megjelenését követõ 15 napon belül beküldeni. Az utolsó kérdéssor április 12-én jelenik meg. A helyes válaszokat a MiNapban folyamatosan közöljük, így a PIHENJEN TAVALYI ÁRON HAJDÚSZOBOSZLÓN március 10-tôl március 31-ig Ft/fô 6 éjszaka + 1 éjszaka ajándék félpanziós ellátással, amely az áfát tartalmazza! Televíziós, zuhanyzós, klimatizált szobák. A fürdôtôl 2 percre! Turnusok: vasárnaptól vasárnapig. Üdülési csekket elfogadunk! ARANY OROSZLÁN PANZIÓ 4200 Hajdúszoboszló, Bessenyei u. 14. Tel.: 52/ , 30/ Fax: 52/ P I T T I szépségház A megfiatalosodás lehetôsége az Ön kezében van! A tél és a tavasz TOP kezelése: a LIFT&PEU és a MEZO-CARE ápolás együtt! Nem fog hinni a szemének, mert a BIO SZÉRUMOK és a csúcs - technológia együttes alkalmazása azonnali látványt és szuper tartós eredményt nyújt, és mindezt szike nélkül! Ne hagyja ki! 3525 Miskolc, Széchenyi u. 12. Tel.: 06-46/ COMPUTER PLANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZAKÜZLET ÉS SZERVIZ Miskolc, Szinvapark I. emelet KIHAGYHATATLAN AJÁNLATOK! február 22-tôl március 7-ig AKCIÓS KOMPLETT KONFIGURÁCIÓ!!! ASROCK AM2NF6G ALAPLAP, AMD Sempron+ AM2 PROCESSZOR, 512 MB DDR2 667 MHz MEMÓRIA, 160 GB MAXTOR SATA HDD, LG H55N DVD-RW +/- DL ÍRÓ, Geforce 7200 GS 128 MB PCIE, HÁZ, BILLENTYÛ, EGÉR, HANGFAL, 19" TFT LCD MONITOR, (3 ÉV GARANCIA) Ft (Az ár már tartalmazza a 20%-os áfát) Vásárolja MA a HOLNAP technikáját a TEGNAP árain. Az árak a 20% áfát tartalmazzák. Amíg a készlet tart, raktárról. diákok ellenõrizhetik teljesítményüket. A válaszokat a MiNap-ból kivágott szelvénnyel együtt kérjük, juttassák el a következõ címre: Miskolci Kommunikációs Kht., 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. Kérjük továbbá, hogy a pályázó tüntesse fel nevét, levelezési címét, telefonszámát, iskolájának nevét, címét és osztályának számát. A nyertesek nevét a MiNap május 10-i számában ismertetjük, valamint személyre szólóan is értesítést küldünk. Az elsõ tíz csapat a második fordulóban a Miskolc Televízió által közvetített vetélkedõn mérheti össze tudását. A nyertes elsõ három csapat diákjai és felkészítõ tanárai nyolcnapos balatoni üdülésen vehetnek részt. Ezen kívül értékes mûszaki cikkeket nyerhetnek a versenyzõk: számítógépet, videokamerát, digitális fényképezõgépet, DVD-lejátszót, mp3/4 lejátszót, színes televíziót és egyéb értékes ajándékokat. A szervezõk nevében Fodor Zoltán önkormányzati képviselõ és Karosi Imre igazgató sok sikert kívánnak a pályázó diákoknak! A Miskolci Tél Kocso nya fesz - tivál felajánlásában azon csapatok minden tagja, aki erre a kérdéssorra válaszol, egy-egy fesztiváljelképet, vagyis békát kap ajándékba! HIRDESSEN ÖN IS a példányban megjelenô MiNap-ban, vagy a Miskolc Televízióban és képújságában Hirdetését feladhatja mindennap 8 16 óráig, a Miskolci Kommunikációs Kht. székházában, a Kis-Hunyad utca 9. szám alatt, az elsô emeleten, vagy keresse médiamenedzsereinket a következô számokon: Barcsák Attiláné 30/ Molnár-Radó Andrea 30/ Tóth Angéla 30/ Kriston István 30/ Szladics István 30/ APRÓHIRDETÉS Kereskedelmi cég értékesítő munkatársakat keres. Kereseti lehetőség: akár Ft. Tel.: 20/ Ingyenes szakmai tréningek, kiemelkedő kereseti lehetőség. Ha szeretne egy jó csapatban dolgozni, hívjon! Tel.: 06-20/ Svájci érdekeltségű kereskedelmi cég értékesítési feladatokra munkatársakat keres. Tel.: 20/ VÁROSTÖRTÉNETI VETÉLKEDÕ forduló február 23. A miskolci kocsonya 1. Miféle állat pislogott a miskolci kocsonyában? a, vörös rák b, béka c, pocok 2. Ki volt a legendás Potyka Kati? a, primadonna b, táncosnõ c, korcsmárosné 3. Kocsonyafesztiválunk fontos helyszínét, a Hõsök terét egykoron patak szegélyezte. Melyik folyóvizünkrõl van szó? a, Pece b, Szinva c, Hejõ 4. Melyik régi szõlõhegyünk viselte Szent György nevét? a, az Avas b, a Bábonyibérc c, a Tetemvár 5. Honnan érkeztek Miskolcra a tót furmányosok? a, Erdélybõl b, Somogy vármegyébõl c, Gömörbõl 6. Mi pusztította el a hagyományos miskolci szõlõkultúrát? a, egy hatalmas vihar b, a filoxéra c, tûzvész 7. A miskolci kocsonya legendáját Szendrei János is megörökítette. Ki volt õ? a, drámaíró b, filozófus c, történész 8. Miket tart kezeiben a Miskolc város címerén látható hajdú? a, békát és kocsonyástálat b, szõlõfürtöt és kalászokat c, kardot és buzogányt 9. Mikor épült a ma is álló avasi kilátó? a, 1948-ban b, 1953-ban c, 1963-ban 10. Milyen postai küldemények tették országos hírûvé a miskolci kocsonyát? a, képeslapok b, privát levelek c, bélyegek 11. Ki volt az Avas poétája? a, Sassy Csaba b, Lévay József c, Tárkányi Béla 12. Egyesek szerint, a korabeli Tetemvár tér környékén járt pórul az elhíresült béka. Melyik mai terünkkel azonosítható e gyanított színhely? a, Búza tér b, Petõfi tér c, Hõsök tere 13. Mikor avatták a Kocsonyafesztivál rendezvényeinek is teret biztosító Szinva teraszt? a, 2003-ban b, 2005-ben c, 2007-ben +1 Sorolj fel három programot az idei kocsonyafesztivál kínálatából! Ajánlott irodalom: Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben kötet (Miskolc, ), Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben 1 2. (Miskolc, 2006), Dobrossy István Fazekas Csaba: Miskolc város segédkönyve a város megismeréséhez általános és középiskolások részére (Miskolc, 2002), Dobrossy István Somorjai Lehel: Az igazi Miskolc, (Miskolc, 2005) KI TUD TÖBBET AZ EURÓPAI UNIÓRÓL? címmel a Computer School SZKI mûveltségi vetélkedôt hirdet érettségizô fiatalok számára 3 fôs csapatok jelentkezését várjuk Jelentkezési határidô: A verseny idôpontja: , 9.00 óra A verseny helyszíne: Miskolc, Petôfi u. 25. Bôvebb felvilágosítás és jelentkezési lap: 06/ , 06/ ÉRTÉKES NYEREMÉNYEK VÁRNAK!

8 8 KÖZÉLET V. évfolyam 8. szám Gépírásban vetélkedtek JUBILEUMI ÜNNEPSÉGEK A FÁYBAN A 90 éves Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola gépíró versenyt rendezett öregdiákjai részére múlt pénteken. MAJOROS D. Az 1917-ben alapított kereskedelmi, majd közgazdasági iskola az elsõk között, már 1921-tõl kötelezõ tantárgyként tanította a gép- és gyorsírást. Az államosítást követõen 1954-ben integrálták a Gépíró és Gyorsíró Iskolát is az oktatási intézménybe. A hatvanas években a hagyományos gazdasági szak mellett több ágazatot is beindítottak, mint a pénzügyi, belkereskedelmi és a gép-gyorsíró, mely utóbbi adminisztratív, illetve idegen nyelvi képzésre tagozódott. Ezek a szaktárgyak évtizedekig megadták az iskola fõ profilját, ahol olyan szakembereket képeztek, akik tanulmányaik során magas szintû szakmai tudásra tettek szert, szakmájuk értõ és elismert mûvelõivé válva. Az iskola diákjai mindig sikeresen szerepeltek valamennyi szaktárgyból az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen is. Iskolánk története azt bizonyítja, hogy a mindenkori nevelõtestületet innovatív magatartás jellemezte, és az a törekvés, hogy jól felkészített, gondolkodni tudó, szakmailag megalapozott ismeretekkel rendelkezõ fiatalokat engedjenek ki az iskola falai közül olvashatjuk a tíz évvel ezelõtt kiadott jubileumi évkönyvben dr. Majoros Györgyné, az intézményt huszonkét évig vezetõ egykori igazgatónõ gondolatait. A régi és a mai tantestület célja mindig találkozott a szülõkével is: a nehéz feladatokhoz felnövõ, értelmes, értékes, minden körülmények között helytállni tudó nemzedékeket felnevelni. Csányiné Wittlinger Mária szakmai igazgatóhelyettes, az esemény egyik rendezõje elmondta, hogy hagyományaiknak megfelelõen az iskolában idén is rendezvénysorozattal ünneplik meg a fennállás kerek évfordulóját. Az elmúlt hónapokban Már lehet látogatni A tilalom feloldásával újra látogathatóak a kórházak fekvõbetegosztályai, sõt szerdától már a szülészeti-nõgyógyászati részlegek is nyitva állnak a beteglátogatók elõtt. A hozzátartozók nagyon várták már a látogatási tilalom feloldását. Igen hamar tudomást szerezhettek errõl, hiszen már délelõtt sokan felkeresték a különbözõ osztályokon gyógyuló betegeket. Az elmúlt napokban fokozatosan oldották fel a február 1-jétõl az influenzajárvány miatt elrendelt zárlatot. Csak remélni lehet, hogy az influenza idén már nem okoz több kellemetlenséget. A vírus esetleges felbukkanása miatt a látogatási tilalom szükség esetén továbbra is bármikor elrendelhetõ. ÖRÖKRE ELMENT A VÁROSVÉDÕ A Miskolci Városszépítõ Egyesület egyik alapító tagja, számos várostörténeti munka avatott szerzõje, Iglói Gyula örökre elment. Sok éven át kellett aggódnunk érte hosszúra nyúlt betegsége miatt, ami többek között azzal járt, hogy újra meg kellett tanulnia írni. Kínos lassúsággal, egy ujjal gépelte cikkeit, leveleit, de amit leírt, az mindvégig pontos és fontos téma volt. Tolnanémediben született 1928-ban. Dombóváron érettségizett 1946-ban tõl Miskolchoz kötõdött munkássága. Itt lett városépítési, városgazdálkodási szakmérnök tõl 1972-ig a városházán dolgozott mint osztályvezetõ fõmérnök. Kezdettõl fogva volt ideje, ambíciója, hogy megismerje szeretett városa múltját. Sok-sok órát töltött a levéltári anyagok tanulmányozásával és elismert várostörténészé nõtte ki magát. Cikkei keresettek voltak a miskolci napilapokban és két önálló könyve is megjelent. A városszépítõ egyesület tagjaként kivívta, hogy az úgynevezett Kolera - temetõben az elsõ világháborús katonasíroknál 1992-tõl rendszeresen megemlékezzünk az itt nyugvó részben ismeretlen hõsökrõl. Arra is jutott ideje, ereje, hogy tagja, illetve sok éven át elnöke legyen a Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egye - sü letnek. Munkásságát Miskolc Város Közgyûlése Szemere Bertalan Közéleti Díjjal ismerte el. Megszámlálhatatlan barátja és ugyanennyi tisztelõje volt. Az õ nevükben is szólunk, amikor fájó szívvel búcsúzunk a 80 éves korában örökre elment várostörténésztõl, városvédõtõl, a közéleti embertõl, aki örökre beírta nevét Miskolc történetébe. Tisztelt Olvasónk! Ha bármilyen panasza, észrevétele van lapunk terjesztése kapcsán, ezentúl hívhatja a 46/ /100-as telefonszámot. Hívjon, és üzenetrögzítõnkön hagyjon üzenetet! VADÁSZ- KÜRT A szökõév ellenére az idén is február 28-ig tart a vadászati szezon, idény kivéve természetesen az egész évben vadászható vadfajokat. A jogszabály ugyanis nem ad lehetõséget az idények február 29-i meghosszabbítására, tehát a 29-én elejtett õzsuta már jogosulatlan vadászatnak minõsül. Bán Beatrix, a Diana Vadászhölgy Klub országos elnöke tart elõadást a B.-A.-Z. Megyei Vadászklub következõ, február 28-i találkozóján a miskolci Halásztanya étteremben. A délután öt órakor kezdõdõ Vadászél mé nyek egy Diana szemével címû programra a szervezõk minden érdeklõdõt várnak! Jól sikerült az Északmagyarországi régió településein élõ és tevékenykedõ erdészek és vadászok harmadik bor- és pálinkaversenye, amelyet a szervezõk ezúttal összekötöttek a régió elsõ vadételfõzõ versenyével is. Több vadász is küldött be saját készítésû pálinka-, illetve bormintát. Bokros Lajosnak és Lezák Zoltánnak a pálinkáját, Galambosi Imrének, ifj. Majoros Lászlónak, valamint Dusza Bertalannak pedig a borát érdemesítette kitüntetésre a zsûri. A vadételfõzés terén az Abaúji Hunor Vadásztársaság tagjai jeleskedtek. több kiállítást, iskolai Ki mit tud-ot és diákigazgató-választást tartottak. Az immár tizedik alkalommal megszervezett gépíró versenyen idén is összemérhették tudásukat azok az egykori diákok, akik az intézményben tanulták meg a tízujjas vakírást. Harmincnyolc versenyzõ kóstolhatott bele ismét a tanulók éle - tébe a tízperces vetélkedés erejéig az iskola kiválóan felszerelt tantermeiben. Az értékelés ideje alatt az öregdiákokat az iskola tanulói vidám, zenés mûsorral köszöntötték. Az eredményt Gergelyné Bobák Katalin igazgató hirdette ki, aki valamennyi résztvevõ teljesítményéhez gratulált emléklapok átadásával. A versenyt 4249 leütéssel Poráczkiné Gyarmati Ágnes nyerte meg, aki 1979 óta az intézmény iskolatitkáraként dolgozik és számos megmérettetésen végzett már kiemelkedõ eredménnyel. (A tantestület tagjai elárulták, hogy a korábbi években mindig Jakab Andrásné igazgatóhelyettes többszörös világbajnok, mester gép- és gyorsíró cím birtokosa végzett az elsõ helyen, nyugdíjba vonulása óta pedig Gyarmati Ágnes bizonyul verhetetlennek.) A versenyzõk túlnyomó többsége mindennapi munkája során folyamatosan használja gépírás-tudását, így a másodikként végzõ Nagyné Bíró Ágnes, aki országos bajnokságra készül, és a harmadik helyezett Palkovics Zita, a megyei kórház adminisztrátora is. A jubileumi rendezvények sorozata a tanév végéig folytatódik, többek között a napokban megrendezendõ iskolabállal, március 4-én Kupa Mihály elõadásával az Akadémiai Székházban, valamint a 17-ei ünnepi esttel a Miskolci Nemzeti Színházban. NCA pályázati lehetõségek címmel február 27-én (szerdán) 11 órai kezdettel fórumot szervez a Szikra Alapítvány Civil Ház és a Humán Integra Alapítvány. A fórumot a miskolci önkormányzat dísztermében (Miskolc, Városház tér 8.) tartják. Köz - ponti témák: tájékoztató az NCA évi mûködési és szakmai pályázati lehetõségei - Újabb történelmi csúcsokat ért el a TVK-csoport 2007-ben. Árbevétele 337,62 milliárd forintra, üzleti eredménye pedig 32,86 milliárd forintra növekedett. Az üzleti eredmény a 2006-os rekordszinthez képest közel 50 százalékos növekedést mutatott. SZ. S. Levélrés Januárban olvastuk, hogy a 24-es busz a Szinvaparkig fog járni. Eddig nem tapasztaltuk ezt, többen érdeklõdtünk, de biztos választ nem kaptunk. Lesz-e ebbõl valami? A Kassai, Pozsonyi utcai és Szentpéteri kapui lakosok A 24-es autóbusz vonalának meghosszabbítása ahogy arról korábban is olvashattak elõkészítés alatt van. A meghosszabbítás azonban jelentõs többletköltséget jelent társaságunk számára, melynek egyelõre nincs meg az anyagi fedezete. A pénzügyi kompenzációt illetõen jelenleg is tárgyalunk Miskolc Város Önkormányzatával. A fent említett kérdések tisztázását követõen kerülhet csak meghosszabbításra a 24-es autóbusz útvonala, reményeink szerint ez hamarosan megtörténik. Addig is kérjük szíves megértésüket. MVK Zrt. a megbízható útitárs Szökõnap, szökõ árak Fórum pályázati lehetõségekrõl 3,60 LESZ A KENYÉR, 40 FILLÉR A ZSÖMLE Budán egyszer volt kutyavásár, viszont Diósgyõrben másodszor lesznek nosztalgiaárak a Nagy Lajos király út 46. szám alatt (a volt III. kerületi tanácsháza) megnyíló Hazai Pékségben. rõl; hasznos információk az EPER-rendszer alkalmazásáról; beszámoló és beszélgetés az NCA munkájáról, eddigi eredményeirõl. A részvétel ingyenes a civil szervezetek részére, de elõzetes regisztráció szükséges: Szikra Civil Ház, tel/fax: 46/ vagy a címen. Részletes program: - alapitvany.hu/nca pályázati fórum. REKORDOK ÉVE A TVK-NÁL A cukrász- és pizzéria-termékekkel is szolgáló átalakított és ki - bõvített üzletben február 29-én, pénteken, az újranyitás napján, 10 órától délig a korábban forgalomban lévõ alumínium pénz - érmékkel lehet majd fizetni. Az aprópénz kivonása elõtti utolsó napon, a kor követelményének megfelelõen kialakított üzletben lehetõséget biztosítanak azok számára is a vásárlásra, akik eddig a fiókok mélyén õrizték az aprót, hogy ezen a napon, az emlékezetes árakon juthassanak kenyérés péksütemény-féleségekhez. A csaknem 18 évvel ezelõtt megnyitott kis pékség kapacitása az elmúlt hetekben növekedett. Az üzlet pedig kifejezetten a gyors étkezésre áhítozók kedvenc helye lehet a jövõben, hiszen a zöld salátáktól kezdve a cukrász-különlegességekig mindent fogyaszthat a betérõ a helyszínen, a villamosés buszvégállomások tõszomszédságában, Diósgyõrben. A kiemelkedõ teljesítményt a TVK-csoport a belsõ hatékonyság további javításának, a termelõ kapacitások folyamatosan növekvõ kihasználásának, az értékesítési tevékenység további javításának köszönheti. Ezek a tényezõk tették lehetõvé az elsõ három negyed - évben a rendkívül kedvezõ piaci helyzet maximális kihasználását. Minderrõl Hodossy Gyula, a TVK pénzügyi és gazdálkodási vezérigazgató-helyettese beszélt, a vállalatcsoport elmúlt évét értékelõ sajtótájékoztatón. A TVK Nyrt. egyedi árbevétele 28,7 milliárd forinttal emelkedett az elõzõ évhez képest, ez részben az értékesített mennyiségek növekedésébõl, részben a polimer és olefin termékek éves árszintjének emelkedésébõl adódott. A TVK értékesítési árbevételének 51 százaléka származik exportértékesítésbõl, a legjelentõsebb külpiacok Németország (19 százalék), Olaszország (17 százalék) és Lengyelország (14 százalék) voltak. A társaság jó eredményeihez hozzájárult az is, hogy a korábbi nagyberuházás keretében megépült Olefin-2 és HDPE-2 üzemekben a termelési mennyiséget az eredeti névleges kapacitások fölé tudták növelni. Ezt a próbaüzemelés tapasztalatai alapján elvégzett garanciális javítások és kisebb technológiai módosítások, valamint fejlett folyamatirányítási eszközök telepítése és a stabilabb üzemvitel tette lehetõvé. A névleges kapacitásnövekedést gyakorlatilag többlet-beruházási források elköltése nélkül érték el. A külsõ környezet elsõ három negyedévi rendkívül kedvezõ feltételeit a termelõüzemek éves tervben elõre ütemezett augusztusi leállását leszámítva hatékonyan használtuk ki mind a termelés, mind az értékesítés területén hangsúlyozta Hodossy Gyula. Kiemelkedõ munkát végzett a termelés mellett a társaság értékesítési szervezete, mely gondoskodott a rekord mennyiségû termelés piacon történõ hatékony értékesítésérõl. A társaság a Petrolkémiai Fejlesztési Projekt megvalósítására korábban felvett devizahitelek elõtörlesztésére 2007-ben 120 millió eurót fordított, adósságállománya így év végére 60 százalékkal 20,5 milliárd forintra csökkent. A rekordok sorában nagyon fontos eredménynek tekintik azt is, hogy 2007-ben munkaidõ-kieséssel járó baleset nem volt.

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat által adományozott címek és díjak odaítélésére létrehozott Kuratórium megválasztására

Javaslat az Önkormányzat által adományozott címek és díjak odaítélésére létrehozott Kuratórium megválasztására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Kvo.: 31.013-14/2007 Melléklet: 1. sz. hatályban lévő kuratóriumi névsor 2. sz. új kuratórium névsora Javaslat az Önkormányzat által adományozott címek és díjak

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Az Intézet a Demokratikus Alternatíváért (IDEA) elemzése a jobboldal, illetve

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra Előzetes könyvtári programok június 2., hétfő 11.00 Hahó, könyvtársak! Megyei olvasásnépszerűsítő játék szóbeli döntője. A vetélkedő győztesei, összesen 45 gyermek egyhetes balatoni táborozáson vehet részt

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék FEBRUÁR 26... 2 FÜGGETLEN HÍRÜGYNÖKSÉG... 2... 2 SZEGED SZERVER... 2... 2 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... 3... 3 HÍREXTRA... 3 Sikeres a deszegregációs program... 3 WEBRÁDIO.HU...

Részletesebben

Családi nap Nyírszőlősön

Családi nap Nyírszőlősön Családi nap Nyírszőlősön Fogorvoslátogató MERFOL Kft. Szerelő BECK AND PARTNERS Kft. Területi képviselő Exelect Hungary Kft. HR Manager Épületgépész mérnök NEXT-Consulting Kft. Könyvelő Gyártómérnök {positionname8}

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ

BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ Évek óta hagyomány, hogy Gödöllő városa a Múzeumok Éjszakája programot városi összefogásban valósítja meg.tehát nemcsak a múzeumok (Gödöllői Városi Múzeum, Gödöllői Királyi

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat Az idei évben is megvalósul a figyelemfelhívó és ismerető programokkal színesített városi és megyei Közbiztonsági Rendezvénysorozat. Az alábbiakban összegezzük, milyen

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

BékésVáros Önkormányzati Híradója. www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. május XVIII. évfolyam 3. szám

BékésVáros Önkormányzati Híradója. www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. május XVIII. évfolyam 3. szám Városházi BékésVáros Önkormányzati Híradója www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. május XVIII. évfolyam 3. szám Megemlékezés a trianoni békeszerződés 95. évfordulója alkalmából 2015. június 4. (csütörtök) 17

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Széchenyi-napok 2016

Széchenyi-napok 2016 Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta: Málnási- Szász Myrtill és Vlkovszki Ildikó Fotókat készítette: Breznay Gáborné, Róka Zsófia és Ruzsinkó Bence Szerkesztette: Ruzsinkó Bence és Benke Bálint Széchenyi-napok

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása

ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Dísztermében 2013. december 12-én a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2013. őszi Intézményi

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk az Államreform Operatív Program keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK A KUTATÁSI PROGRAM K+ F MELLÉKLETE 2010. november TARTALOM I. Az iskolák és iskolaigazgatók bemutatása...

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa 2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2014 évi RKSZ II. önvédelmi Nemzetkőzi Kupa bajnoki címek eldöntése - a Magyar és Nemzetkőzi

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló A Népmese napjához kötődő programunkat azzal a céllal terveztük, hogy hozzásegítsük a kisiskolás korosztály képviselőit a mesékben való elmélyüléshez,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV

BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV VitaFutura az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány 1139 Budapest, Teve u. 9/c 3/15. Budapest, 2013. április 24. képviselő www.vitafutura.hu * info@vitafutura.hu * Tel.:

Részletesebben

Középpontban a fejlesztések

Középpontban a fejlesztések V I Z I V Á R O S t V Á R t K R I S Z T I N A V Á R O S t N A P H E G Y t T A B Á N t G E L L É R T H E G Y A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI Ö NKORMÁNYZAT LAPJA l WWW. BUDAVAR. HU l XX. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM,

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek 219 ESEMÉNYNAPTÁR Kiemelkedő közművelődési, amatőrművészeti események 2006-ban Információ: Magyar Művelődési Intézet, 1011, Corvin tér 8. Telefon: +36-1-201-5053, fax: +36-1-201-5764, e-mail: esemeny@mmi.hu

Részletesebben

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015.

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. Készült az Underground Kiadó és Terjesztő Kft. támogatásával, magánkiadásban BEVEZETŐ Történetünk 2005-ben kezdődött.

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Ingyenes vállalkozói tanácsadás

Ingyenes vállalkozói tanácsadás Ingyenes vállalkozói tanácsadás A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége regionális tanácsadói 2013. szeptember 2-től a TÁMOP 2.5.3.C-13/1 projekt keretében, adózás, jog, pályázat, finanszírozás,

Részletesebben

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032 Rákosmenti közlekedési és útfelújítási program EXPRESSZ PROGRAM 8 újabb utat épített Rákosmente Önkormányzata Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP.1.1./B 09 009 003 Az Európai Unió

Részletesebben

Megjelenik 1.500 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

Megjelenik 1.500 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Megjelenik 1.500 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2 A TARTALOMBÓL: ü Javult az ivóvíz minősége 3 9. oldal A hivatalos átadással befejeződött a Zalavíz

Részletesebben

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 2 MEGSZORÍTÁSOK Gyurcsány Ferenc nyilatkozata a választások előtt:

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2009.

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2009. MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. A szervezet céljainak rövid leírása 3. Szöveges beszámoló a közhasznúsági tevékenységről 4. A költségvetési

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

Az utolsó padban SZKA_207_33

Az utolsó padban SZKA_207_33 Az utolsó padban SZKA_207_33 376 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET AZ UTOLSÓ PADBAN 7. ÉVFOLYAM 377 HÁRTÁNYOS HELYZETBEN 33/1 SZEREPKÁRTYÁK MOZGÁSSÉRÜLTEK ROMÁK

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál Nemzeti Kulturális Alap célja A nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének,

Részletesebben

A partneri elégedettség és igény elemzése

A partneri elégedettség és igény elemzése Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja A partneri elégedettség és igény elemzése (szülők és tanulók) 211 Készítette: MICS 1 Bevezetés A mérés amely egyéb, mint a kísérletező személy kölcsönhatása

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre Készítette: a PIGYÖ képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó a Pigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ

ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ 2012 őszén került sor Papp Éva tanárnő szervezésével, a Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakközépiskola könyvtárában az országos Harry Potter műveltségi vetélkedő döntőjére.

Részletesebben

SZÖVEGÉRTÉSI FELADATOK: HOSSZÚ HÉTVÉGÉK MAGYARORSZÁGON

SZÖVEGÉRTÉSI FELADATOK: HOSSZÚ HÉTVÉGÉK MAGYARORSZÁGON Mag. a Istvanits Kerstin (Ausztria) SZÖVEGÉRTÉSI FELADATOK: HOSSZÚ HÉTVÉGÉK MAGYARORSZÁGON Az alábbi feladatokat úgy építettem fel, hogy a diákoknak egy adott szöveg alapján kell kérdésekre válaszolniuk.

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

Marad a csónakház, mégsem lesz étterem a Sóstói tavon 2009. szeptember 07. hétfő, 18:44

Marad a csónakház, mégsem lesz étterem a Sóstói tavon 2009. szeptember 07. hétfő, 18:44 Váratlan fordulat: nem épül meg a sóstói régi csónakház helyére tervezett szolgáltató- és vendéglátóhely. A vállalkozó ugyanis visszavonta a pályázatát. Ezt Csabai Lászlóné polgármester jelentette be a

Részletesebben

diplomás pályakövetés II.

diplomás pályakövetés II. diplomás pályakövetés II. elhelyezkedés, alumni, jó gyakorlatok Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) 2009. július Készült

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015.

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015. 1 Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 215. VI. Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri tevékenységet? kérdésre adott válaszok megoszlása (értékelési skála 1 5) 211 2,96% 18,65%

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 201 július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 201 ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: BORSOD ABAÚJ - ZEMPLÉN MEGYE KOORDINÁTOR NEVE: Ducsay

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Budapest XVI. kerületi Közbiztonsági Alapítvány támogatására Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

http://www.archeologiakozalapitvany.hu/pdf/nka_beszamolo_2015.pdf Beszámoló

http://www.archeologiakozalapitvany.hu/pdf/nka_beszamolo_2015.pdf Beszámoló http://www.archeologiakozalapitvany.hu/pdf/nka_beszamolo_2015.pdf Beszámoló A Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem téríthető támogatás felhasználására Nemzeti Kulturális Alap Azonosító:

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért!

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! A baloldal eddig előkerült tervei, nyilatkozatai és javaslatai egyértelművé teszik, hogy Gyurcsány, Bajnai és Mesterházy

Részletesebben

KERÜLETI MAGYAR MUNKAKÖZÖSSÉG

KERÜLETI MAGYAR MUNKAKÖZÖSSÉG 1 A nyelv nem az enyém, nem a tiéd, hanem az édes mienk. Kazinczy KERÜLETI MAGYAR MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2012/2013. 2 Helyzetelemzés Munkaközösségünkhöz 22 kerületi iskola magyar munkaközössége tartozik:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló. A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló. A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY 2014. évi tevékenységéről A Junior Art Alapítvány 2014. évben az alapító okiratában foglaltak szerint törvényesen és rendeltetésszerűen

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK

Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK NAPI HÍREK KÖZLEMÉNYEK MÉDIASZEREPLÉSEK SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK Hiller István: demokráciában elfogadhatatlan az a kormányzati

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 75/2015 Kedves Kolléga! Hírlevelünk következő számában tisztelettel tájékoztatjuk Önt arról, hogy SALGÓTARJÁN az országban tizenötödikként

Részletesebben

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február Pontot TETT-ek az alszerzõdések végére 3. oldal TETT HÍRLAP BÁTASZÉK BÁTAAPÁTI CIKÓ FEKED MÓRÁGY MÕCSÉNY VÉMÉND V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február EZÉRT TET(T)SZIK NEKEM A TELEPÜLÉSEM... Fogalmazásíró

Részletesebben

SEMATIC HUNGÁRIA Kft. Termelési területvezető MSK HUNGARY BT. Munkahelyi Mérnök Grabarics Kft.

SEMATIC HUNGÁRIA Kft. Termelési területvezető MSK HUNGARY BT. Munkahelyi Mérnök Grabarics Kft. Mestervacsora Gyártósori operátor Prohumán 2004 Kft. HSE mérnök Kontroller Termelési területvezető MSK HUNGARY BT Claim Specialist Értékesítési vezető VRO-911 Kft. HR Business Partner Prohumán 2004 Kft.

Részletesebben

X. évf. 1. sz. 2013. március. www.kiralyhegyes.hu

X. évf. 1. sz. 2013. március. www.kiralyhegyes.hu X. évf. 1. sz. 2013. március www.kiralyhegyes.hu Tisztelt Királyhegyesiek! Örömömre szolgál, hogy 2013. év elején községünk önállóságának stabilitásáról számolhatok be Önöknek. Az elmúlt időszakban számtalan

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

tovább örökítő város legyen!

tovább örökítő város legyen! K Ö R M E N D I F Ó R U M 3 tovább örökítő város legyen! kampányról, tervekről, a város jövőjéről hogy milyen szakokra lenne még szükség a mezőgazdasági képzések mellett, így például a fémipari szakmák

Részletesebben