MISKOLC A KOCSONYA VÁROSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MISKOLC A KOCSONYA VÁROSA"

Átírás

1 V. évfolyam 8. szám Térítésmentes február 23. Nem csak a béka pislog MISKOLC A KOCSONYA VÁROSA Ismét elröpült egy év, és pénteken kezdetét vette az idei Miskolci Tél Ko cso nya - fesztivál. A nyitónapon máris számtalan programmal és látványossággal találkozhattak a kilátogatók, de a java még csak most jön. Projektet zártak A kompetencia alapú oktatás elterjesztése és bevezetése Borsod-Abaúj-Zemplén megye alapfokú iskoláiban ezzel az alapgondolattal indult 2006-ban a megyei Pedagógiai, Szakmai, Szakszolgálati és Közmûvelõdési Intézet szervezte szakmai továbbképzés. A 78 intézmény 400 pedagógusa részvételével zajló projekt zárását Miskolcon tartották. JUHÁSZ I. A gazdaság érdeke azt kívánja, hogy a vállalkozások minél több olyan tudományággal ismerkedjenek meg, amelyeket ma még sokszor misztikum övez. A BOKIK és a Bay Zoltán Nanotechnológiai Kutatóintézet között létrejött együttmûködési megállapodás éppen azt szolgálja, hogy egymásra találjon a gazdaság és a tudomány. BUDAI G. Kompetenciák az oktatásban A szakmai projekt célja a kompetencia alapú oktatás bevezetése és elterjesztése volt B.-A.-Z. megye területén, egy Finnországban korábban már alkalmazott kez - deményezés alapján. Ennek megvalósítására 63 továbbképzést sze r - veztek a projekt lebonyolítói a következõ célokkal: az esélyegyenlõség, vagyis a hozzáférés, részvétel biztosítása, a korszerû oktatási környezet megteremtése, a hátrányos helyzetû alapfokú intézmények fej - lesztése. Olyan módszerekkel ismerkedhettek meg a pedagógusok, melyek segítségével könnyen elsajátíthatók és alkalmazhatók az új elvárások. Tóth Anna projektvezetõ elmondta, voltak módszertani kép - zések a kooperatív tanulás, egyéni tanulás, a beilleszkedési, magatartási zavaroknak a kezelésére és a kompetenciáknak a fejlesztésére. A zárókonferencián részt vevõk szakmai könyvcsomagot, oktatási segédeszközöket kaptak. Igazodva Együttmûködésben Az Észak-magyarországi régió gazdasági felzárkózása csak a tudás alapú gazdaság meg te remtésével érhetõ el hangzott el a tájékoztatón. Ennek kulcsa lehet az új tudományágak meghonosodása, a vállalkozások innovációjának dina - mikus erõ södése. A nanotechnológia azonban ma még sokak számára ismeretlen, misztikus tudomány. Bihall Tamás, a BOKIK elnöke sze - rint meg kell teremteni ennek a világszínvonalú, élvonalbeli technológiának a helyi ipari hátterét, minél több vállalat ismerkedhessen meg vele, használhassa az anyagmérésektõl kezdve a leg különfélébb fejlesztések elõ segítéséig, és ha ez A továbbképzés résztvevôi a megszerzett tudást a mun - kájukban tudják használni. a hiányosságok megszüntetéséhez, kiemelt szerepet kapott a képzés során a szövegértés, szövegalkotás programcsomag az ötödiktõl a tizenkettedik évfolyamig. László Béláné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közmûvelõdési Intézet szak - mai igazgatója azt mondja, a szövegértés, szövegalkotásnál sem feltétlenül a magyar irodalomra gondolnak, hiszen valamennyi tudományág területén nagy szerepe van annak, hogy meg fe lelõen értelmezzünk fela datokat, problémákat. A kép - zések ehhez adnak segítséget. A gyakorlati módszerek ismertetése mellett a zárókonferencián elhangzott még: országos szinten az Új Magyarország Fejlesztési Tervben 700 oktatási intézmény 110 milliárd forint felújítási támogatást kap, 140- ben pedig már megújult kör - nyezetben tanulhatnak a diákok. NANOTECHNOLÓGIA A MINDENNAPOKBAN így van, akkor az nagyon gyors meg térülés a fejlesztés szempont - jából. A Bay Zoltán Nanotechnológiai Kutatóintézet vezetõje szerint is fontos a gazdaság és a tudomány szoros munkakapcsolata. Pungor András azt mondja, alkalmazott kutatóintézetüknek muszáj olyan ipari kapcsolatokat teremteni, ami megalapozza a létét, ennek az igazi végeredménye, ha az ipar ezt fel Az elmúlt hetekben, napokban már számtalan program kapcsolódott a fesztiválhoz, és csábította a miskolciakat, hogy az idén is kilátogassanak a háromnapos fesztiválforgatagba. Az extrém sportok kedvelõit azon belül a falmászókat is játékra csábítja a Ko - csonyafesztivál az idén. A Brek-tájoló elnevezésû program keretében a fesztivál idejére a fõutcán felállított mobil mászófalon mindenki kipróbálhatja vagy bizonyíthatja rátermettségét. A Kocsonyafesztivál programjai között minden évben szerepel valamilyen sportrendezvény is, ebben az évben a falmászásra esett a választás, aminek komoly háttere van Miskolcon. Rózsa Edit fesztiváligazgató egy bejelentéssel érkezett a Factory Arénába, miszerint a Kocsonyafesztivál szeretné segíteni az áprilisban megrendezésre kerülõ falmászó versenyt is. A falmászás iránt érdeklõdõk tehát idén két helyen is versenyezhetnek majd. A kezdõknek és a kicsiknek a fõutcán állítottak fel egy mobil falat, de a komolyabb kihívást keresõknek is lehetõség lesz bizonyítani, hiszen a Factory Arénában tartják majd a haladó extrém futamokat. A végéhez ért a múlt hétvégén a Kocsonyafesztiválhoz kapcsolódó BéKaland. A versenyt a szirmabesenyõi Szinyei Merse Pál Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola Ökoiskola hirdette meg a Föld, a Föld bolygó nemzetközi éve, a kétéltûek éve és a békák éve alkalmából négytagú alsós és felsõs békabarát csapatok számára. A verseny elõ - döntõjét 23 csapat részvételével Szirmabesenyõben, a Petõfi Sándor Mûvelõdési Házban tartották. Innen öt-öt csapat jutott a február 19-ei döntõbe. A döntõt Miskolcon a Pungor András (balról) és Bihall Tamás írta alá a megállapodást. tudja venni. A BOKIK és a Nano - tech nológiai Kutatóintézet a tudományos és a gazdasági élet sze - replõinek érdekében nemzetközi kapcsolataikat is összehangolja, a hazai és külföldi partnereikkel kölcsönösen megismertetik egy - mást. Az együttmûködési megállapodást idõrõl idõre felülvizsgálják és ha kell, a térség érdekében korszerûsítik, kibõvítik a szer - zõdésben foglaltakat. A hét végén a középpontban természetesen a ko - csonya. A gyerekeknek rendezett BéKaland (fenti képünkön) már véget ért, a programokba az idôsebbek így például Emike néni is bekapcsolódtak. Fazekas-Istvánffy Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Intéz - ményben rendezték meg. Többek között békaügetésben és activityben mérte össze a legjobb tíz csapat az erejét. A játék végén a szirmabesenyõiek örülhettek a legjobban, hiszen a Boldog Unkák és Brekeke elnevezésû csapataik is egy-egy aranyérmet szereztek. A vetélkedõrõl senki sem tért haza üres kézzel, Fedor Vilmos alpolgármester a döntõn résztvevõ minden iskola biológia szertárának fejlesztését tízezer forinttal támogatta. A 40 békaporonty és felkészítõ tanáraik pedig tavasszal elutaznak a Fõvárosi Állatkert és Vidámparkba, a parlamentben pedig a környezetvédelmi miniszter fogadja majd õket. Immáron nem titok, eldõlt, hogy május végén Lékó Péter ismét Miskolcon tologatja a sakkfigurákat. A nyolcjátszmás rapid sakkmérkõzésen a 17 esztendõs norvég csodagyerek, Magnus Carlsen lesz a magyar nagymester ellenfele. DOROS LÁSZLÓ A titokról a fátylat Káli Sándor, Miskolc város polgármestere lebbentette fel, aki a héten megtartott városházi sajtótájékoztatón jelentette be a megállapodás hírét. Megtudtuk, hogy a felek május 28. és június 1. között ülnek asztalhoz a jól bevált korábbi helyszínen, a Miskolci Nemzeti Színházban. Semmi túlzás nincs abban a megállapításban, hogy ez lesz az esztendõ legrangosabb hazai viadala. Elsõ számú nagymesterünk szívesen játszik városunkban, s kijelenthetõ, hogy igen nehéz, kemény csata vár rá szögezte le Káli Sándor. A Lékó& sorozat 2005-ben kezdõdött, amikor az angol Michael Adams ellen szerepelt Péter. A következõ vendég Anatolij Karpov volt, a párharcot Lékónak mini - mális különbséggel sikerült megnyernie. Ugyancsak elégedetten lehetett elkönyvelni, hogy a találkozó honlapja csaknem há - rommillió kattintást regisztrált. A sorozat tavaly az abszolút világbaj - Bár a Kocso nya - fesztivál csak pénteken kezdõdött, az Aranykor Idõsek Otthonában már szerdán fesztiváli hangulat uralkodott. Brecus Anonymus, a fesztivál kabalaállata meglátogatta a ház lakóit, és ajándékot is vitt nekik. Emike néni, az otthon lakója és egyben az ország legidõsebb békakirálynõje a fesztivál tiszteletére minden évben jelmezbe öltözik, és képviseli a házat a hétvégi rendezvényeken. Idén Brecus Anonymus, a fesztivál kabalaállata az idõsek otthona minden lakójának egy kis plüssbékát ajándékozott Emike néni segítségével. Az intézmény sajátos módon vesz részt A 17 ÉVES NORVÉG CSODAGYEREK ELLEN nok Vlagyimir Kramnyikkal folytatódott, a csata az orosz siker ével fejezõdött be. Remek párharc bontakozott ki, a felek egyaránt elégedetten nyilatkoztak. És most itt a trónkövetelõ, aki a nagy bajnok után érkezik Miskolcra! Mit kell tudni a fiatal játékosról? Nos, Verõczi Zsuzsa, a mérkõzés fõbírája a következõ jellemzést adta a norvég sakkozóról: Félelmetes gyorsasággal jött elõre a világranglistán, évente Élõ-ponttal gyarapította termését ben robbant be a nemzetközi élmezõnybe, amikor 14 évesen egyetlen vereséggel megnyerte a nagyszabású hollandiai vetélkedés C-kategóriáját ban elsõ lett a B-ben, az idén megszerezte az A-diadalt is. Tizenöt évesen már világbajnokjelölt volt. a Kocsonyafesztiválon, ugyanis az otthonban is lesznek a fesztiválhoz kapcsolódó rendezvények. A dolgozók a rendezvénysorozat ideje alatt próbálnak olyan programokat szervezni a lakóknak, amelyek azok számára is elérhetõek, akik nem tudnak részt venni a belvárosi mûsorokon. A hétvégi programokról ajánlót lapunk 5. oldalán találnak. Májusban: Lékó Carlsen Tavaly Kramnyikkal (balról) mérkôzött Lékó Péter. A Világkupán Gata Kamskytól kapott ki az elõdöntõben, széles a repertoárja, univerzális sakkozó. Könnyedén, lezserül, és persze egyre jobban játszik, biztos, hogy Lékó Péternek roppant nehéz dolga lesz ellene mondta Verõczi Zsuzsa. Lékó és Carlsen egyébként a 2006-os moszkvai Tal-emlékversenyen találkozott elsõ ízben egymással, a csata döntetlennel fejezõdött be. Azóta még tíz partit váltottak, Lékó áll jobban, ugyanis nyolc döntetlen mellett kétszer sikerült legyõznie fiatal ellenfelét. Érdekesség, hogy jelenleg Lékó 2753 ponttal nyolcadik, Carlsen 2733 ponttal a tizenharmadik a világ ranglistán. A miskolci párharcig még kétszer találkoznak, Lina - resben, illetve Monacóban.

2 2 KÖZÉLET Kevesebb ügyfél, kevesebb kérelem ÉREZTETI HATÁSÁT AZ UNIÓ BÕVÍTÉSE Az elmúlt évben valamivel kevesebb ügyfelet regisztráltak a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságának munkatársai, és a 2006-os évhez képest jelentõsen csökkent a tartózkodási, illetve letelepedési engedélyért folyamodók száma is. SZEPESI S. Idegenrendészeti szempontból nyugodtnak és kiegyensúlyozottnak tekinthetõ a régió hangzott el egyebek mellett azon az évértékelõ tájékoztatón, amelyet a héten tartott az igazgatóság vezetõje. Baróczi Andrásné elmondása szerint 2006-ban volt az igazgatóság ügyfeleinek a száma, ami 2007-ben 9493-ra csökkent. A letelepedési engedély iránti kérelmek száma is jóval kevesebb lett (tavalyelõtt 423 volt, tavaly csak 114) hasonlóan a tartózkodási engedély iránti kérelmekhez, ilyen 2006-ban 1236 volt, míg a múlt évben csak 531. Vízumkérelmet is csupán 25-en adtak be a tavalyelõtti Cseh László, a 16-os számú választókörzet önkormányzati képviselõje értesíti a körzetben élõket, hogy február 25-én (héfõn) óra között lakossági fogadóórát tart a Nagyváthy J. u. 38. sz. alatti rendõrpihenõben. Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár! Az elmúlt évrôl Baróczi Andrásné (jobbról) tájékoztatott. Tavaszi Zsolt, a 10-es számú választókörzet önkormányzati képviselõje szeretettel várja a körzetben élõket (Népkert Csabai kapu térsége) február 26-án kedden, 18 órától a Szilágyi Dezsõ Általános Iskolában (Szilágyi Dezsõ u. 53.). Dr. Tompa Sándor, országgyûlési képviselõ február 29-én (pénteken) óráig fogadóórát tart a Diósgyõri Ady Endre Kulturális és Szabadidõ Központ ügyfélszolgálati irodájában (Miskolc, Árpád u. 4.). Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár! A Fidelitas tandíjjal kapcsolatos álláspontját ismertették február 19-én, Miskolcon az ifjúsági szervezet országos és helyi vezetõi. Népszavazási kampánykörútjukon, a napokban negyven településen tartanak tájékoztatókat, lakossági fórumokat a fiatal politikusok. SZEPESI S. Lakossági fogadóóra 63-mal szemben. A regionális igazgató mindezt az Unió bõvítésével indokolta: Románia csatlakozása óta már fõként az Ukrajnában élõk kérnek meg határozó számban a régiót érintõ, magyarországi tartózkodási engedélyt, elsõsorban a családi kapcsolatok ápolása miatt, vagy munkavállalás céljából. Mint elhangzott, a és a évi statisztikai adatok összevetése azért nehéz, mert a jogszabályváltozások mellett új jogintézményeket vezettek be, újfajta okmányokat állítottak ki, valamint új tartózkodási jogcímeket is bevezettek. Tovább folytatódott a korábbi évekre is jellemzõ csökkenõ tendencia az illegális migráció területén, és nagy arányban visszaesett az idegenrendészeti kiutasítások száma is. A határõrök, illetve a rendõrök sokkal kevesebb jogsértõ külföldit állítottak elõ tavaly a hivatalnál, mint a korábbi években mondta el Baróczi Andrásné. Míg Kampánykörúton a Fidelitas Ágh Péter, a Fidelitas ügyvezetõ alelnöke Miskolcon egyebek mellett elmondta: a tandíj bevezetése máris érezteti hatását, 2007-ben ugyanis 24 ezerrel kevesebb ma - gyar fiatal jelentkezett felsõ - oktatási intéz mé nyekbe, mint az elõzõ évben. Az alelnök utalt az OECD 50 országot érintõ fel - mérésére is, amely szerint Ma - gyarországon azok a családok élnek a legrosszabb szociális kö - rül mények között, akiknek a gyer meke felsõoktatási intéz - ményben tanul. Csepreghy Nándor országos alelnök, a Fidelitas kampány - igazgatója arról szólt, hogy az ország valamennyi régióját, s több tucat települést érintõ akciójukkal elsõsorban a fiatalok szavazási hajlandóságát szeretnék növelni. Az ugyanis teljesen nyilvánvaló, hogy többségében elutasítják a tandíjat, ez a korosztály azonban a választások, referendumok alkalmával hagyományosan inaktív. Meg kell õket gyõzni, hogy menjenek el, s a jövõjük, generációjuk érdekében szavazzanak igennel a tandíj eltörlésére. Konyári György, a szervezet mis kolci vezetõje kiemelte: az egyéb ként is hátrányos helyzetû Észak-magyarországi régió szá - mára különösen súlyos kö vetkez - mé nyekkel járhat a tandíj be - vezetése. A fiatal politikus sze rint már most is sokan függesztik fel egyetemi tanulmányaikat anyagi okokból, egyre inkább luxusnak számít felsõfokú tanulmányokat végezni. A régió további leszakadásához, a szociális válság elmélyüléshez vezet, ha a tandíj miatt drasztikusan lecsökken az ér tel - miség, a magasan képzett fiatalok száma. Ducsai Sándor, a Fidelitas B.-A.-Z. megyei elnöke úgy fogal - mazott, ötletes, lendületes, egyéni nyelvezetû kampánnyal szeretnék megszólítani a fiatalokat, s meggyõzni õket, hogy ez a nép sza vazás a jö võjükrõl, az ország jö võjérõl szól. Ducsai Sándor azt is elmondta, hogy február 19-tõl el indult a Fidelitas megyei szer vezetének honlapja, melynek ugyancsak fontos szerepet szánnak a kampányban. Fórum a foglalkoztatásról Bazin Géza önkormányzati képviselõ tisztelettel várja az érdeklõdõket a február 26-án (kedden) 17 órától tartandó fórumra. Helye: Perecesi Közösségi Ház (Miskolc, Bollóalja u. 160.). Témakörök: rehabilitációs foglalkoztatás, munkanélküliek elhelyezkedési lehetõségei, munkaügyi központok szolgáltatásai, szociális ellátások fajtái. Meghívott elõadók: Dudás Ágnes, a B.-A.-Z. Megyei Munkaügyi Központ igazgatója, Nagyné Tarjáni Judit, a területi gondozószolgálat igazgatója és Szõke Barnabásné, az Esélyek Háza munkatársa. Minden érdeklõdõt várnak a szervezõk: Esélyek Háza, Pereces Jövõjéért Alapítvány és a Perecesi Közösségi Ház. MERRE TOVÁBB, MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY ÉS OKTATÁS? Az MSZP Miskolc Város és Környéke Helyi Szervezete lakossági fórumot tart február 29-én 16 órától az ITC-székházban (Miskolc, Mindszent tér 2.). Vendég: dr. Tóth István ózdi országgyûlési képviselõ. ban 268, addig a múlt évben már csak 73 idegenrendészeti elõállítás történt a BÁH Észak-magyarországi Re gionális Igazgatóságának illetékességi területén. A kiutasítások száma 122-rõl 9-re, a bírósági kiutasításoké 15-rõl 10-re csökkent. A tájékoztatón az is szóba került, hogy az igazgatóság munkatársai rendszeres ellenõrzéseket végeznek az úgynevezett kínai üzletekben. Múlt évben 12 olyan kínai állampolgárt találtak a régióban, akik engedély nélkül dolgoztak. Az õ esetükben mérlegelve többéves, jogszerû itt-tartózkodásukat eltekintettek a kiutasítástól. Nem kíván kampányolni a Fiatal Baloldal (FIB), csupán figyelemfelkeltõ akciókat szervez a közelgõ népszavazás kapcsán hangsúlyozta miskolci sajtótájékoztatóján dr. Varga László, a FIB országos elnöke és ifj. Csabai Gyula, B.-A.-Z. megyei elnök. SZ. S. Dr. Varga László szerint az eredményes népszavazás elsõsorban az ellenzék érdeke, amely ezzel is akadályozni szeretné a kormány munkáját. Kampányoljanak, küzdjenek tehát õk, mi csupán a véleményünket nyilvánítjuk ki nyilatkozta az országos elnök, aki hideg kampány -nak nevezte a FIB figyelemfelkeltõ akcióit, s azt is kifejtette: a népszavazás semmilyen hatással nincs a kormány politikájára, a reformok folytatódni fognak. A politikus nem titkolta: igen nehéz másfél év áll a kormány és az ország mögött, azonban, mint fogalmazott, a jövõ, az elkerülhetetlen mo - dernizáció, a szükséges fejlõdés érdekében néha fel kell áldozni a pillanatnyi érdekeket, népszerûséget. Az ellenzék viszont szemlátomást a minél rosszabb, annál jobb taktikáját követi, s ennek érdekében Országjáró kampánykörúton népszerûsíti a tandíjjal kapcsolatos népszavazási álláspontját az SZDSZ Új Generációja. A liberális ifjúsági szervezet február 18-án Miskolcon, a Városház téren tartott demonstrációval egybekötött tájékoztatót. SZ. S. Az SZDSZ Új Generáció október 30-án alakult, s szeptember 6-án vált formálisan is a Szabad Demokraták Szövetsége ifjúsági tagozatává. Léderer András elnök Miskolcon elmondta: a szer - vezet generációs jellegébõl adódóan elsõsorban a fiatalokat leginkább érintõ tandíj azaz fej - lesztési részhozzájárulás kér - désében szeretnék hallatni a hangjukat. Minél több választónak el kívánják magyarázni, miért van szükség a tandíjra, illetve arra a pluszbevételre, amelyhez ebbõl a felsõoktatási intézmények jutnak. Az egyetemeknek szükségük van a tandíjbevételre, hogy fej - Szerda reggel a napi posta közt egy fehér port tartalmazó küldeményt is találtak az MSZP miskolci irodájában. A párt helyi szervezete nevében Káli Sándor elnök a következõ közleményt adta ki az esettel kapcsolatban: olyan rosszul, pazarlóan mûködõ rendszerek fenntartását szorgalmazza, amelyek mûködésképtelensége már bebizonyosodott tette hozzá a FIB országos elnöke. Varga László arról is szólt: figyelemfelkeltõ akcióikat elsõsorban az internet segítségével kívánják megvalósítani, megítélésük sze - rint a baloldal eddig nem használta ki kellõen az ebben rejlõ lehetõségeket. A Fiatal Baloldal a napokban Régi Magyarország címmel internetes portált indított, ahol humoros, ironikus, néha abszurd rövidfilmekkel mutatják be, mi lenne a magyar oktatással és egészségüggyel reformok nélkül. V. évfolyam 8. szám Fehér por a miskolci MSZP-ben is HIDEG KAMPÁNY A FIATAL BALOLDALNÁL Az Új Generáció a tandíjról leszthessenek, hogy jobb elõ adóik, kollégiumaik legyenek. Ugyanakkor ez szemléletváltást is hoz: a hallgatók nem potyautasként, hanem fizetõ megrendelõként léphetnek fel, színvonalas oktatást követelhetnek a pénzükért cserébe hangsúlyozta Léderer András, aki szerint a tandíj nélküli helyzet disz - kriminál: ma több százezer forint múlik egy-két ponton, hiszen az állami keretbe be nem kerülõk magas összegû költségtérítést fizetnek. Az államilag finanszírozott felsõoktatásban tanulók költségeit ugyanakkor azok az adózók is Amitõl régóta tartottunk, ma megtörtént: az MSZP miskolci irodájába is érkezett egy ismeretlen fehér port tartalmazó gyalázkodó levél. Mi, az MSZP miskolci elnöksége mélységesen elítéljük, sõt, gyáva tettként értékeljük azt, ha valaki politikai nézeteit névtelenül, hitvány eszközök segítségével próbálja kifejezni, politikai ellenfeleit (ellenfeleit, nem pedig ellenségeit!) megfélemlíteni, s nem meggyõzni próbálja. A fehér port tartalmazó levelet átadtuk a rendõrségnek, az ügy kivizsgálása rájuk tartozik. A történtek ellenére természetesen tovább - ra is folytatjuk munkákat. Bízunk abban, hogy mint minden normálisan mûködõ demokratikus országban Magyarországon is a választásokkor mondanak majd véleményt az eddigi politikánkról az emberek, s nem gyalázkodó leve lekkel, a megfélemlítés esz - közeivel próbálnak meg bennünket meghátrálásra késztetni. Ifj. Csabai Gyula álkér dé seknek nevezte a népszavazási kérdéseket, a referendumot pedig négy és félmilliárd forintba kerülõ, igen drága közvélemény-kutatásnak. Mint fogalmazott, itt az ellenzéki demagógia áll szemben a tényekkel, s mindez a jobb- és baloldal kampánystratégiájában is megmutatkozik. A megyei elnök is leszögezte, hogy a FIB nem kíván a szó klasszikus értelmében vett kampányt folytatni, tagjaikat, szimpatizánsaikat azonban természetesen arra buzdítják, hogy ha részt vesznek a szavazáson, mindhárom kérdésben szavazzanak nem - mel. Országgyûlési képviselôi fórum Dr. Nagy Kálmán országgyûlési képviselõ értesíti a tisztelt lakosságot, hogy február 29-én, 18 órai kezdettel fórumot tart a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban. Meghívott vendégei: dr. Ódor Ferenc, a B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat elnöke, országgyûlési képviselõ és dr. Pálinkás József országgyûlési képviselõ. Minden érdeklõdõt tisztelettel vár! Idôsügyi ügyfélszolgálat Az Idõsügyi Tanács ügyfélszolgálata február 27-én szerdán, 8 12 óráig ügyeletet tart Miskolc Megyei Jogú Város Esélyek Házában (Városház tér 13.). fizetik, akik maguk soha nem jártak egyetemre, és nem részesülnek a diploma elõnyeibõl. Az Új Generáció elnöke szerint a fejlesztési részhozzájárulás miatt senki nem szorul ki a felsõoktatásból, az ösztöndíj-, illetve szociális támogatási rendszer, a megnövelt összegû diákhitel minden tehetséges, jól teljesítõ fiatal számára lehetõvé teszi az egyetemi, fõiskolai tanulmányokat. Ugyanakkor kifejezetten szerencsés, ha hallgatók anyagilag is motiválva vannak a lelkiismeretes tanulásra, a jobb tanulmányi eredmény elérésére. Mindenkit érhet jogeset Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy Mindenkit érhet jogeset címmel folyamatosan mûködik ingyenes jogsegélyszolgálatunk. Amennyiben jogi természetû problémájuk, kérdésük van, úgy kérjük, írják azt meg, és küldjék el szerkesztõségünk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják rá: Mindenkit érhet jogeset. Lehetõségük van ben is elküldeni kérdésüket, ezt az címre várjuk. Jogi szakértõink, dr. Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvédek állnak szíves rendelkezésükre. Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében példányban, térítésmentes. Kiadó: Miskolci Kommunikációs Kht. Felelôs kiadó: Karosi Imre ügyvezetô. Felelôs szerkesztô: Horváth Imre. Fômunkatárs: Szepesi Sándor. Fotó: Dobrik Rezsô, Juhász Ákos. Marketingigazgató: Horváth Edit: 30/ Terjeszti az Inform Média Kft. Terjesztéssel kapcsolatos információ: 46/ /100. Tördelés: MiGraf. Nyomda: Színeskép Nyomda. Szerkesztôség: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. Telefon: 46/ Fax: 46/ Hirdetés: 46/ ISSN La pun kat rend sze re sen szem lé zi Ma gyar or szág leg na gyobb mé dia fi gye lõ je, az»observer«bu DA PEST MÉDIAFIGYELÔ KFT Bu da pest, VIII. ker. Au ró ra u. 11. Tel.: Fax:

3 2008. február 23. KÖZÉLET 3 Kiállítás az egyetemen Hulladékból termék ezzel a címmel érkezett a Miskolci Egyetemre az a kiállítás, mely egyedülálló kezdeményezésként az országban nyolcvan hulladék-feldolgozó és hasznosító vállalat részvételével mutatja be, hogyan készül másodnyersanyag, majd hasznos termék a lakosság által szelektíven gyûjtött hulladékból. LÉNÁRT V. Azt már a gyerekek is tudják, hogy mit jelent szelektíven gyûj - teni. Azt azonban már kevesebben, hogy a szétválogatással energiát, erõforrásokat és nyersanyagokat takaríthatunk meg, a másod - nyersanyaggá feldolgozott hulladékból pedig új termékek lesznek. Viszkei György, az ÖKO-Pannon Kht. ügyvezetõ igazgatója meg - jegyezte azok a cégek, amelyek Évértékelõ sajtótájékoztatót tartott Kóka János, az SZDSZ elnöke, melyet on-line közvetítésen a megyei irodákban is figyelemmel kísérhettek a sajtó munkatársai. Az elnök már a jövõ terveirõl is beszélt, illetve kérdésre válaszolva a borsodi csalási botrányról is. HORVÁTH I. Kóka János szerint 2007 a liberális fordulat megkezdésének az éve volt. A három legfontosabb területnek nevezte az egészsé g - ügyet, az oktatást és az adórendszer kérdését. Az oktatás kap csán kijelentette, esélyt adtak a versenyképes oktatásnak, és a valódi tudást adó értékes diplomának. A felsõoktatási intézmények versengenek a hallgatókért, a tanulók pedig ügyfelek, akiknek beleszólásuk van, hogy milyen diplomát sze - retnének, követelhetik a jó elõadókat, a megfelelõ feltéte - BEKES DEZSÕ Fújtató ÚJ TERMÉKEK SZEMÉTBÕL Fiatal érdeklôdôi is vannak az újrahasznosításnak. leket. A tandíj a saját felelõsséget, az öngondoskodást jelenti, ugyanakkor többletfinanszírozást az intézményeknek. A diákhitelt ezzel együtt emelték meg, pont olyan mértékben, mint a tandíj összege. Az egészségügy kapcsán megjegyezte, fordulatra kényszerítették a szocialista matuzsálemet. Mindenki látta és tisztában volt vele, hogy valamit lépni kell, de senki nem merte megtenni. Az egészségügyi reformot olyan versenynek nevezte, amely a jobb ellátásra épül, és amelybõl nem maradhat ki senki. Vé - leménye szerint olyan törvényt alkottak, amely megakadályozza, hogy bárki kikerüljön a rendszerbõl, és senkinek sem kell többet fizetnie, mint eddig, sõt a biztosítók nem is kérhetnek többet. Az elnök kiemelte, 2007 az elsõ év volt, amikor többletbevétellel zárt az egészségügyi pénztár. A vizitdíjból és kórházi napidíjból származó bevétel pedig fejlesztést a kiállított termékeket gyártják és rendelkezésre bocsátották, abból élnek, hogy ezt a hulladékot feldolgozzák. Meg nem engednék azt, hogy az õ nyersanyagaik hulladéklerakókba kerüljenek. Újságpapírból készül például kéztörlõ és tojástartó. A kiállításon csaknem ezer olyan tárgy található, mely közvetve hulladékból készült. A magyar lakosság évente mintegy 50 ezer tonna csomagolási hulladékot gyûjt anyaga szerint különválogatva. Miskolcon is egyre nép - szerûbbek a szelektív szigetek, melybõl 115 darab van a városban. Nagy László, a miskolci önkormányzat városüzemeltetési és beruházási osztályának vezetõje azt Évet értékelt Kóka János VAN EGY FENYÔM ami tulajdonképpen nem is az enyém, hanem mindazoké, akiknek az ablaka elõtt áll. Tizenöt évvel ezelõtt ültettem abba a keskeny zöld sávba, amit a társasház újdonsült lakói egyszerûen elbirtokoltak, és telerakták fával, cserjével, évelõ virággal. Az évek során a második emeletig nyúló, sudár fenyõ-legénnyé nõtt a hajdani luc-baba. S a szívem majd meghasadt, úgy sajnáltam otthagyni, amikor néhány utcával odébb költöztünk. Ha arra vezet az utam, mindig megsimogatom a tekintetemmel. És úgy intézem, hogy legalább havonta, kéthavonta arra vezessen Mi tagadás, szerelemközeli állapot ez, és ráadásul egyoldalú, mert õt csöppet sem viselte meg az elválás. Sõt, mintha azóta gyorsabban növekedne a hálátlan. A jobbik eszemmel persze tudom én, hogy a növényeken nem lehet számon kérni emberi érzéseket. Mégis rosszul esik a dolog, és jó volt elpanaszolnom önöknek ezt az édes-bús történetet. Akkor is, ha ki - nevetnek érte. Különben meg nem állok én egyedül a faimádatommal. Él a Gyõri kapui városrészben egy idõsödõ úr, aki újra meg újra felemeli a szavát lombos kedvenceinek a kivágása ellen. Szerinte több fát fûrészeltetnek ki a város üzemeltetõi, mint amennyit feltétlenül kellene. Könnyen meglehet, hogy nagy-nagy zöldimádatában õ is eltúlozza a dolgot egy kicsit. Hisz az utcák, terek növényeit gondozó cég meg azt állítja egy sajtónyilatkozat szerint hogy túl sok az elöregedett fa Miskolcon, mert nincs elég pénz az állomány gyorsabb ütemû felújítására. Ez azonban magamról tudom aligha nyugtatja meg az én lelki társamat. Hisz neki épp úgy hiányzik minden egyes kifûrészelt platán, hárs vagy gesztenye, mint nekem a kényszerûségbõl elhagyott fenyõ. Azzal vigasztalom magam, hogy még nagyon fiatal. Így elmúlásának látványát emberi számítás szerint alighanem megúszom. generált az egészségügyben, ez a lehetõség veszne el a jövõben, ha nem lennének a díjak. Kóka János szerint 2008 olyan év, amikor lehetõség nyílik az adócsökkentésre. A gazdaság sze - replõi túl vannak adóztatva, így nem kérdés, hogy adót kell csökkenteni. Dolgoznak a prog - ramon, melyet 2009 januárjától vezetnének be, és amelyhez kapcsolódóan szeretnének létrehozni egy adóalapot, melybe a kiadáscsökkentéssel megtakarított pénzek, és a többletbevételek kerülnének. Ezt pedig adó- és a költségvetési hiány csökkentésére fordítanák. Kérdésre válaszolva Kóka János a tavalyi elnökválasztás nyomán kirobbant, borsodi küldötteket érintõ választási csalás kapcsán elmondta, a vizsgálat minden rész letre választ fog adni. Az Nem lenne szükség a népszavazásra, ha Magyarországon demokrácia volna hangzott el a Fidesz Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Nõi Tagozata és a megyei Nyugdíjas Tagozata rendezvényén. Az esemény vendége volt Wittner Mária országgyûlési képviselõ is, aki szintén élesen bírálta a jelenlegi kormányt. BUDAI G. Kiss Ákosné Gonda Erika bevezetõjében azt mondta, hogy a szavak mára elvesztették értéküket és súlyos erkölcsi válságba került az ország. A nõi tagozat megyei elnöke szerint éppen ezért kell megbecsülni az olyan embereket, akik igazukat minden körülmények között megvédik. Aszódi Pál országgyûlési képviselõ szerint olyan rossz helyzetben, mint most, még sohasem voltak a nyugdíjasok, ennek oka pedig nem más, mint a közterhek növekedése. A politikus úgy vélte, a nagyhangon meghirdetett nyugdíjkorrekció hiábavalónak bizonyult, a nyugdíjak vásárlóértéke pedig még így mondja, gyakran azzal szembesülnek, hogy hiába nyertek három pályázatot is szelektív hulladékgyûjtõ szigetek telepítésére, de még továbbiakra lenne szükség. A Miskolci Egyetem szívesen kapcsolódott a programba, dr. Patkó Gyula rektor elmondta, a Miskolci Egyetemen környe zet - mérnöki szakon számos növendék végez, akik sikeresek az életben, a Miskolci Egyetem jelentõsen hozzájárul mind a szellemi teljesítményével, mind az oktatónevelõ munka révén a környezet megóvásához. A kiállítás száz, hulladéknak szánt terméken keresztül azt mutatja be, hogy a szelektíven gyûjtött szemétbõl milyen munkafolya - matokkal, milyen termékek készülnek. A megnyitó után hulladékgazdálkodási konferencia is volt, a kiállítás március 4-ig tekinthetõ meg a Miskolci Egyetem Díszaulájában. ügyvivõ testület és az országos tanács ennek fényében fogja meghozni a szükséges döntéseket. Azt azonban határozottan kijelentette, hogy akik csaltak, vagy csalásra buzdítottak, azoknak távozni kell a pártból, nincs helyük az SZDSZ-ben. Ha kell, új küldöttgyûlést hívnak össze, melyen szívesen versenybe szállna újra. Hozzátette, ez a támadás nem véletlen, és az sem, hogy éppen most került elõ ez az ügy: alkalmas a párt lejáratására. Az elnök konkrétan meg - nevezett az elmúlt napok találgatásai után állami cégeket is, amelyek a tõzsdére kerülhetnek. Szerinte az Állami Autópálya Kezelõ Zrt., a Magyar Villamos Mûvek, a Szerencsejáték Zrt. és a Posta kerülhet ebbe a körbe, míg a Volán vállalatokat szakmai befektetõknek szeretnék eladni. A NÉPSZAVAZÁS IS LEGYEN ÜNNEP sem tudja követni az inflációt. 700 ezer idõs ember 50 ezer forint alatti havi jövedelemmel rendelkezik, amibõl nem lehet megélni. A politikus hangsúlyozta: ne csak március 15-e, hanem a népszavazás napja is legyen ünnep, és minél többen menjenek el szavazni annak érdekében, hogy megszûnjön a vizitdíj, a kórházi napidíj és a tandíj. Pelczné dr. Gáll Ildikó országgyûlési képviselõ szerint, ha Magyarországon demokrácia volna, nem lenne szükség népszavazásra. A politikus elmondta azt is, hogy a referendum végeredménye, legyen az bármi is, kötelezõ a kormányra nézve. Wittner Mária országgyûlési képviselõ is keményen bírálta a jelenlegi viszonyokat. A politikus szerint a kormány úgy viselkedik, mintha egypártrendszer volna az országban. Az orvosokat és a betegeket egymás ellen hangolják, a tandíjat pedig olyan magasra emelik, hogy az a fiatalokat megfosztja a tanulás lehetõségétõl. A politikus is amellett foglalt állást, hogy senki ne maradjon otthon, hanem éljen döntési jogával és menjen el szavazni március 9-én. Foglalja le nyaralását kényelmesen miskolci irodánkban a budapesti Utazási Kiállitás idején! UTAZÁS '2008 BUDAPEST HUNGEXPO február 29 márc. 2. Irodánkban minden, a kiállításra vonatkozó kedvezmény igénybe vehető! Példaként a World of TUI kiállítási kedvezményei: TUI Prémium: TUI: Magic Life: GULET Holiday Club: GULET: TUI Glóbusz Travel tíz sikeres év Születésnapi VIP-parti Csaknem hatszáz meghívott részvételével rendezték meg a TUI Glóbusz Travel tízéves, születésnapi VIP ügyfélpartiját a Mûvészetek Házában. A vendégeket Zséda és barátai szórakoztatták, az ismert slágerek s a remek elõadás nagy si - kert arattak. A koncert elõtt Angyal Enikõ, az utazási központ tulajdonos-ügyvezetõje videovetítéssel egybekötött, zenés világ körüli útra invitálta a közönséget. Gyönyörû képekkel, az adott hely hangulatát idézõ zenei aláfestéssel mutatta be Mallorca, Teneriffe, Gran Canaria, Madeira, az USA (San Francisco, Las Vegas), a Grand Canyon, Kuba, Jamaica, Thaiföld, Törökország és Görögország látnivalóit, idegenforgalmi nevezetességeit. Ezekre a csodálatos helyekre és még a világ számos más pontjára is elutazhatnak a kikapcsolódni vágyók a Glóbusz Travellel, amely néhány év alatt Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyik legkedveltebb utazási vállalkozásává vált, s ezt a népszerûséget TUI Utazási Központként tovább tudta növelni. Utasaink biztonságát és kényelmét egy - aránt garantálják gondosan megválogatott partnereink, munkatársaink szakmai felkészültsége, valamint az elegáns, ugyanakkor a legmodernebb foglalási rendszerekkel és technikai eszközökkel felszerelt irodai környezet hangsúlyozta ki Angyal Enikõ. Akik hozzánk betérnek, idõt, pénzt és fáradságot kímélve egy helyen válogathatnak a legnevesebb magyar és külföldi túraszervezõk kínálatából. Munkatársaink segítségével kiválaszthatják és lefoglalhatják az elképzelésüknek és pénztárcájuknak legmegfelelõbb utazást, szolgáltatást. Mivel a célterületek legtöbbjét személyes tapasztalatok alapján ismerjük, ezért utasainknak személy - re szabottan, egyéni igényeiknek megfelelõen segítünk az utazás kiválasztásában, a programok összeállításásban tette hozzá a TUI-Glóbusz Travel tulajdonosügyvezetõje, megemlítve tájékoztatójában, hogy szakmai, üzleti, vállalati utazások, incentive túrák megszervezésével is foglalkoznak. Utasaik körében kü lönösen a luxushajóutak, egzotikus utazások kedveltek. Ehhez kapcsolódóan a születésnapi partin Angyal Enikõ bemutatta a TUI 2008 nyarára készült, exkluzív, Prémium-katalógusát is. Az igényes megjelenítésû, informatív kiadvány a mediterrán világ, az egzotikus tájak sze rel - meseinek könnyíti meg az eligazodást, úticél-választást. Színes fotókkal, illusztrációkkal mutatja be egyebek mellett a TUI konszernhez tartozó szállodákat is, ahol minden esetben magas színvonalat, megbízható minõséget talál a vendég. A TUI szállodamárkáit éppúgy jellemzi a magas minõség, a kellemes környezet, mint a kiemelkedõ kiszolgálás, és a konyhamûvészet helyi remekeinek exkluzív, minden igényt kielégítõ bemutatása hangsúlyozta Angyal Enikõ, a vendégek figyelmébe ajánlva a katalógust, és a TUI nyári ajánlatait. A miniszter a népszavazásról Az egyén felelõssége érvényesül Miskolcra érkezett kedden Horváth Ágnes egészségügyi miniszter, aki azért járja az országot, hogy a népszavazásról és az új egészségbiztosítási törvényrõl tájékoztassa a lakosságot. Az SZDSZ iroda elõtt más városokhoz hasonlóan tüntetõk várták a minisztert. HORVÁTH I. Noha az autóból ki sem szállt Horváth Ágnes az utcán, csak az SZDSZ iroda udvarán, azért a testõrök a már szériatartozéknak tekinthetõ fekete esernyõket felhúzták az utcán. Tojások azonban Miskolcon nem repkedtek, csak szi - tokszavak, azok viszont szép számmal. Az egészségügyi miniszter szerint tisztán és világosan kell beszélni a népszavazás kérdéseirõl. Számára március 9-e arról szól, hogy milyen egészségügyet akarnak az emberek, azt ugyanis a járulékokból már nem lehet fedezni. Lehetne emelni a járulékokat, vagy több adót szedni, errõl szólnak az igenek. De erre nemet kell mondani. Horváth Ágnes szerint az egyén felelõssége ér - vényesül a vizit díj esetén, még ha jelképesen is, de az fizet, aki igénybe veszi a szolgáltatást. Ez a pénz pedig ott marad az egészségügyi intézményeknél, amik bért tudnak Ft/foglalás Ft/foglalás Ft/foglalás Ft/foglalás Ftf/oglalás Figyelem! A kiállítási kedvezmények az előfoglalási árakkal összevonhatók! A kiállitás ideje alatt március 1-jén, szombaton óra között rendkívüli nyitva tartással várunk minden kedves utazni vágyót! belõle fizetni, vagy fejleszteni. A sajtótájékoztató napján megjelent 2008/1-es egészségügyi törvényben ezzel kapcsolatban annyi kiegészítés szerepel, hogy a vizitdíjból befolyó összeg harminc százalékát köteles az intézmény a dolgozói javadalmazására fordítani. Az egészségügyi miniszter szerint a befolyó összeg a háziorvosoknál ezer forint, ami a be - vételük egynegyedét jelenti, a népszavazás tehát azt is jelenti, hogy ezt elveszik-e tõlük. Kérdésre válaszolva elmondta, ha eltörlésre kerül a vizitdíj és a kórházi napidíj, akkor el kell gondolkodni azon, honnan vegyenek el pénzt. Az Alkotmánybíróság ugyanis kimondta, hogy ez nem része a költségvetésnek, így Horváth Ágnes szerint onnan nem is pótolható. Szépkorú farsang A Szépkorúak Háza Kht. február 22-én rendezte meg lakói számára a farsangi ünnepséget. A rendezvényen mind a dolgozók, mind a lakók farsangi jelmezbe öltöztek, ezzel is színesebbé téve a szórakozást. Élõzene mellett az esti órákig folyt a mulatság.

MISKOLC JÓ HÍRÉT VISZIK

MISKOLC JÓ HÍRÉT VISZIK Minden városnak a saját értékeit, identitását kell megtalálnia... MISKOLC JÓ HÍRÉT VISZIK V. évfolyam 7. szám Térítésmentes 2008. február 16. HARCOLNAK AZ ERÕMÛÉRT A közgyûlés levelét megírta Rendkívüli

Részletesebben

A KULTÚRA NAPJA A KULTÚRA MAGYAR VÁROSÁBAN

A KULTÚRA NAPJA A KULTÚRA MAGYAR VÁROSÁBAN A KULTÚRA NAPJA A KULTÚRA MAGYAR VÁROSÁBAN V. évfolyam 4. szám Térítésmentes 2008. január 26. BÕVÜLÕ PANELPROGRAM Több pénz, szigorúbb ellenõrzés Február 1-jétõl lehet pályázni a korábbi évek lehetõségeihez

Részletesebben

HOGYHA ELINDUL A VONAT...

HOGYHA ELINDUL A VONAT... V. évfolyam 6. szám Térítésmentes 2008. február 9. Utazó béka Miskolcról Megújult a Kocsonyafesztivál honlapja. Az internetes portál felhasználóbarát és a 21-ik századi igényeknek maradéktalanul megfelel.

Részletesebben

Karácsonyi programok. családokat, intézményeket. Szerda délután cserkészek lepték el a Városháza dísztermét; megrendezték

Karácsonyi programok. családokat, intézményeket. Szerda délután cserkészek lepték el a Városháza dísztermét; megrendezték Panelprogram Elismerések Víztisztító V. ÉVFOLYAM 51. SZÁM Térítésmentes 2008. DECEMBER 20. Folytatódik a panelprogram a következõ évben, Miskolcon több ezer lakás újulhat meg 2009-ben. Írásunk a 3. oldalon.

Részletesebben

100 000 példány. 100 éves a diósgyõri sport

100 000 példány. 100 éves a diósgyõri sport 100 000 példány Bejáráson Jó a víz Gólszüret VII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM Térítésmentes 2010. FEBRUÁR 27. A tervek szerint halad az Eperjesi utcán a miskolci készenléti század leendõ épületének felújítása. Írásunk

Részletesebben

ÜNNEPELT A VÁROS. Az idei városnapi ünnep koszorúzásokkal

ÜNNEPELT A VÁROS. Az idei városnapi ünnep koszorúzásokkal 85 000 példány ÜNNEPELT A VÁROS MISKOLCI NAP Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében III. évfolyam 19. szám Térítésmentes 2006. május 13. Még hét pályázat van versenyben RÉGÉSZETI PARK ÉPÜL AZ AVASON

Részletesebben

TIZENÖTÖDSZÖR MEHETÜNK VILÁGGÁ

TIZENÖTÖDSZÖR MEHETÜNK VILÁGGÁ Utazási kiállítás színes kavalkáddal V. évfolyam 14. szám Térítésmentes 2008. április 5. CÉL A HARMADIK HELY Hölgyek a jégen Április 6 12. között Miskolcon rendezik a nõi divízió III-as jégkorong-világbajnokságot.

Részletesebben

ÚJ LELÁTÓRÓL AZ ELSÕ HAZAIN

ÚJ LELÁTÓRÓL AZ ELSÕ HAZAIN 100 000 példány Költségvetés Fegyelmi Operafesztivál VII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM Térítésmentes 2010. MÁRCIUS 6. Csütörtökön tartotta ülését a miskolci közgyûlés, melyen elfogadták a város idei költségvetését.

Részletesebben

VÉDJÜK AZ ÉLTETÕ VIZET

VÉDJÜK AZ ÉLTETÕ VIZET 85 000 példány VÉDJÜK AZ ÉLTETÕ VIZET A miskolci Öko-kör és a városi önkormányzat közösen szervezett tudományos konferenciát a víz világnapja alkalmából. MISKOLCI NAP Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében

Részletesebben

MISKOLC BÉKÉSEN ÜNNEPELT

MISKOLC BÉKÉSEN ÜNNEPELT 85 000 példány Az 1848/49-es forradalom és szabadságharcra emlékeztünk MISKOLC BÉKÉSEN ÜNNEPELT MISKOLCI NAP Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében IV. évfolyam 11. szám Térítésmentes 2007. március

Részletesebben

Vasárnap az Opole ellen csatáznak

Vasárnap az Opole ellen csatáznak Válságkezelés Komposztverseny Rendôrkutyák VI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM Térítésmentes 2009. ÁPRILIS 4. Elkészült az Észak-magyarországi Régió Regionális Válságkezelési Terve, ez az elsõ ilyen az országban. Írásunk

Részletesebben

tájékoztatón elmondta, ez megegyezik a tavalyival. Ez azt jelenti, hogy a csökkenõ utazási igényeknek megfelelõen

tájékoztatón elmondta, ez megegyezik a tavalyival. Ez azt jelenti, hogy a csökkenõ utazási igényeknek megfelelõen Játszótér Zsongás Jelzôlámpa VI. ÉVFOLYAM 22. SZÁM Térítésmentes 2009. MÁJUS 30. Az európai uniós elvárásoknak mindenben megfelelõ játszóteret adtak át a Szeles utcán. Írásunk a 4. oldalon. Tizenegyedik

Részletesebben

Városnapi programok. A kulturális programok mellett volt veterán buszos városnézés, állatkerti bemutató és az érdeklõdõk megismerhették

Városnapi programok. A kulturális programok mellett volt veterán buszos városnézés, állatkerti bemutató és az érdeklõdõk megismerhették Szakmunkáshiány Fejlôdô egyetem Operafesztivál V. ÉVFOLYAM 19. SZÁM Térítésmentes 2008. MÁJUS 10. Egyre nagyobb gondokat okoz a gazdaságnak a szakmunkáshiány. Ez megyénkben is több ezer fõsre tehetõ. Írásunk

Részletesebben

A SÁRKÁNY IS TÁBLÁRA KERÜLT

A SÁRKÁNY IS TÁBLÁRA KERÜLT Klasztercentrum Új orgona Zsongó V. ÉVFOLYAM 22. SZÁM Térítésmentes 2008. MÁJUS 31. Az országban elsõként Miskolcon alapították meg a Regionális Klaszter Centrumot. Írásunk a 2. oldalon. Június 4-én ünnepi

Részletesebben

MÚZEUMOK ÕSZI FESZTIVÁLJA

MÚZEUMOK ÕSZI FESZTIVÁLJA Piac Vajda-vélemény Avas Szálló V. ÉVFOLYAM 39. SZÁM Térítésmentes 2008. SZEPTEMBER 27. Októberben is tovább mûködik 11-éig a Búza téri ideiglenes piac, csupán négy napig lesz a város éléstár nélkül. Írásunk

Részletesebben

A SZOCIÁLIS MUNKÁSOK ÜNNEPÉN

A SZOCIÁLIS MUNKÁSOK ÜNNEPÉN IV. évfolyam 45. szám Térítésmentes 2007. november 10. Ezer fa ajándékba Ezer darab facsemetét ajánlott fel Miskolcnak az Északerdõ Zrt. A fákat a Városgazda Kht. vette át. LÉNÁRT V. Ötszáz darabot ebben

Részletesebben

VILÁGSZÍNVONALÚ CSILLAGPONT

VILÁGSZÍNVONALÚ CSILLAGPONT DAM-tanácskozás Tapolca marad Újabb műfüves pálya VI. ÉVFOLYAM 42. SZÁM Térítésmentes 2009. OKTÓBER 17. Elindult a MiNap online! A Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. által mûködtetett internetes hírportál,

Részletesebben

TUDOMÁNY TESTKÖZELBEN

TUDOMÁNY TESTKÖZELBEN IV. évfolyam 39. szám Térítésmentes 2007. szeptember 29. OKTÓBER A SZÉPKORÚAK HÓNAPJA Idén is kulturális, sportprogramokkal, túrákkal, gyárlátogatásokkal és sok más rendezvénnyel várja a miskolci szépkorúakat

Részletesebben

Anand harcosan kezdett

Anand harcosan kezdett Hôsök napja Választás Camera obscura VI. ÉVFOLYAM 23. SZÁM Térítésmentes 2009. JÚNIUS 5. Május 31. a magyar hõsök emlékünnepe. Miskolcon is megemlékeztek megyeszékhely elesett hõseirõl. Írásunk a 2. oldalon.

Részletesebben

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. jubilál a templom

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. jubilál a templom A VÁROS LAPJA Miskolci Napló Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében, 85 000 példányban fenntartót váltanának a szülők keresték meg a római katolikus egyházat, és az át is venné a Móra Ferenc általános

Részletesebben

Holnap ITT VAN EURÓPA! ÖRDÖGMOTOROSOK

Holnap ITT VAN EURÓPA! ÖRDÖGMOTOROSOK Ünnepi rendezvények a csatlakozás alkalmából ITT VAN EURÓPA! I. évfolyam 8. szám 2004. április 30. Szombaton a Hévíz látogat Diósgyõrbe FOCIMAJÁLISRA KÉSZÜLNEK SOROZATBAN ARATOTT HÁROM GYÕ- ZELEM UTÁN

Részletesebben

VILÁGSZENZÁCIÓT CSIHOLT AZ AVASI TÛZKÖVES KOVÁJA

VILÁGSZENZÁCIÓT CSIHOLT AZ AVASI TÛZKÖVES KOVÁJA 74 000 példány VILÁGSZENZÁCIÓT CSIHOLT AZ AVASI TÛZKÖVES KOVÁJA II. évfolyam 30. szám Térítésmentes 2005. július 30. Legyen a megújulás városa! MISKOLCIAK MONDJÁK MISKOLCRÓL A miskolciak azt szeretnék,

Részletesebben

KOCSONYAFESZTIVÁL SZÁMOS ÚJDONSÁGGAL

KOCSONYAFESZTIVÁL SZÁMOS ÚJDONSÁGGAL Táncházreneszánsz A díjazott Jönnek a bajnokok VIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM Térítésmentes 2011. FEBRUÁR 19. Új õstermelõi piac Van, aki örül, van, aki nem Új õstermelõi piac épülhet heteken belül a Búza téren.

Részletesebben

ELINDULTAK AZ ÚTFELÚJÍTÁSOK

ELINDULTAK AZ ÚTFELÚJÍTÁSOK Választás Kisvasút Salakmotor VII. ÉVFOLYAM 17. SZÁM Térítésmentes 2010. ÁPRILIS 30. Vasárnap tartották az országgyûlési választások második fordulóját, eldõlt, kik lettek képviselõk. Írásunk a 2. oldalon.

Részletesebben

JÓ RENDÔRÖK, JÓ HELYEN...

JÓ RENDÔRÖK, JÓ HELYEN... 85 000 példány JÓ RENDÔRÖK, JÓ HELYEN... MISKOLCI NAP Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében IV. évfolyam 26. szám Térítésmentes 2007. június 30. A világ mérnökeinek csúcstalálkozója Egyedülálló, nemzetközi

Részletesebben

Akik az elesettekért dolgoznak

Akik az elesettekért dolgoznak Konferencia Razzia Jubileum V. ÉVFOLYAM 46. SZÁM Térítésmentes 2008. NOVEMBER 15. A kistérségek mûködése és lehetõ - ségei is szóba kerültek az V. Or szágos Kistérségi Konferencián. Írásunk a 2. oldalon.

Részletesebben

Megyénkbõl két kórház a vesztesek között. azonban úgy nyilatkozott: intézetük nincs felkészülve erre, nem tudják átvállalni a miskolci beteganyagot.

Megyénkbõl két kórház a vesztesek között. azonban úgy nyilatkozott: intézetük nincs felkészülve erre, nem tudják átvállalni a miskolci beteganyagot. 85 000 példány Megyénkbõl két kórház a vesztesek között MEGSZÜLETETT A KÓRHÁZLISTA MISKOLCI NAP Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében IV. évfolyam 10. szám Térítésmentes 2007. március 10. Magyar norvég

Részletesebben

100 000 példány CSAK A DIÓSGYÔR... Sok ezer szurkoló köszöntötte múlt szombaton a megalapításának

100 000 példány CSAK A DIÓSGYÔR... Sok ezer szurkoló köszöntötte múlt szombaton a megalapításának 100 000 példány VII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM Térítésmentes 2010. FEBRUÁR 13. 100 éves A díj átvétele után dr. Tompa Sándor (balról), Rózsa Edit, dr. Kovács Miklós turisztikai szakállamtitkár és Fedor Vilmos.

Részletesebben

Egy hét az egészségért, egymásért

Egy hét az egészségért, egymásért Hajléktalanok Történelmi röntgen Miskolci filmalap VI. ÉVFOLYAM 46. SZÁM Térítésmentes 2009. NOVEMBER 14. A tél közeledtével egyre több otthontalan keres menedéket a miskolci szállókon. Írásunk a 4. oldalon.

Részletesebben

LELÁTÓ ÉPÜL A STADIONBAN

LELÁTÓ ÉPÜL A STADIONBAN Felújítás Szemétharc Kántorok VI. ÉVFOLYAM 32. SZÁM Térítésmentes 2009. AUGUSZTUS 8. Majd negyedmilliárd forintból újulhat meg kívül-belül a Fazekas Utcai Általános Iskola. Írásunk a 2. oldalon. Az Avar

Részletesebben