Bevezető. - a 2012 márciusában megnyert Nyitott kapuk - Ifjúságfejlesztés Kecskeméten c. két éves TÁMOP projekt ütemezett megvalósítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezető. - a 2012 márciusában megnyert Nyitott kapuk - Ifjúságfejlesztés Kecskeméten c. két éves TÁMOP projekt ütemezett megvalósítása"

Átírás

1 Bevezető Kecskemét városfejlesztési tervei az élhető város igényét fogalmazzák meg kiemelve a közösségépítés és társadalmi kohézió szükségességét. A kultúra kulcsszerepet tölt be a közösségek létrejöttében, megmaradásában a hagyományok átörökítésében. A lakosság szociokulturális életminőségének javításában. Mint minden emberi készség így a kultúra iránti fogékonyság is fiatal korban alakul ki. Ezért kap kiemelt jelentőséget az életkori sajátosságokra épülő kultúra közvetítő munka. A kultúra iránti fogékonyság hozzájárul, hogy később javuljanak a résztvevő fiatalok művelődési, önalakítási s ezzel munkavállalási esélyei is. A kultúra piramiselvű építmény, ahol a köz- kultúrát kell elsődlegesnek tekintenünk vagyis arra kell törekedni, hogy minél több fiatal legyen maga is aktív művelője, formálója a kultúrának. A kultúra maga is erőforrás de a kultúraközvetítés sem nélkülözheti a humán, anyagi és szervezési erőforrásokat. Az ezzel való gazdálkodás, új források bevonása megújuló feladat intézményi, szervezeti és városi, önkormányzati szinten egyaránt. A Kecskeméti Ifjúsági Otthon közművelődési szolgáltató munkája során elöl járt az elmúlt években a projekt szemléletű szolgáltatói munka kialakítása, a program-fejlesztések és az uniós pályázatok terén. A pályázatok széles körű partneri együttműködésekkel valósulnak meg és jelentős forrásokat vonnak be a közművelődési, ifjúsági területen folyó szolgáltatásfejlesztésbe között az elnyert projekt támogatások mértéke meghaladta a 300 millió forintot. A projektek eredményesen szolgálták: - a meglévő közösségek, művelődési folyamatok fenntartását, - új programok megalkotását, a tárgyi technikai feltételek javítását, - a térítésmentes részvétellel a közművelődésbe bevont lakosság létszámának növekedését, - a hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalok kulturális esélyegyenlőségét, - aktuális társadalmi kérdések, mint a fenntarthatóság a környezetvédelem helyi kérdéseinek széles nyilvánosság előtti felvetését, szemléletformáló kampány megvalósítását évi munkánkban kiemelt helyen szerepelt: - a folyamatban lévő KILÁTÓ.. témahetek és témanapok a Parádfürdői Ifjúsági Táborban c. TÁMOP projekt eredményes lezárása - a 2012 márciusában megnyert Nyitott kapuk - Ifjúságfejlesztés Kecskeméten c. két éves TÁMOP projekt ütemezett megvalósítása a Nemzedékek éve gondolat jegyében az intézmény éves programjainak színvonalas megvalósítása - Az intézmény megnyitásának 30. az Otthon mozi működésének 75. évfordulója alkalmából ünnepi rendezvények szervezése - A költségvetés adta keretek közötti kiegyensúlyozott gazdálkodás, a működés személyi, tárgyi technikai feltételeinek folyamatos biztosítása - A humánerőforrás adta lehetőségek (a terhelhetőség) függvényében újabb pályázati projektek kidolgozása 1

2 Az intézményi programok látogatottsági mutatója továbbra is jó színvonalú. A csökkenés viszonylagos - közvetlen összefüggésben van egyes Uniós projektek befejezésével. A Jövőnk építőkockái. és a Zöld ernyő projekt között nagy látogatottságú szabadtéri A látogatók statisztikai létszámának megoszlása ( ) Gyermek és ifjúsági szabadidős programok Otthon mozi Parádfürdői Ifjúsági Tábor Összesen: programjai lezárultak. (Az iskolákba, társintézményekbe kihelyezett programok a projekt révén még részei voltak a korábbi évek statisztikáinak) A projekttámogatást nem élvező programok egy része nem folytatódott- más részük a szűkösebb források adta körülmények miatt kevesebb foglalkozással, alacsonyabb részvétellel valósult meg. Az új nagy projekt - Nyitott kapuk ifjúságfejlesztés Kecskeméten - pedig a kiscsoportos tanácsadó, fejlesztő munkára koncentrál. Összességében elmondható, hogy a Kecskeméti Ifjúsági Otthon tovább erősítette helyi társadalmi bázisát, sokrétű együttműködést tartott és tart fenn a helyi szervezetekkel, közösségekkel. A programfejlesztéseinkkel, uniós pályázatainkkal pedig további pályázati projektek kidolgozását alapoztuk meg. Az intézmény programjainak látogatottsága mindig magas volt de míg 2007-ben a szervezeti bizonytalanság jelentős erőforrásokat vont el a szakmai munkától addig a fejlesztéseket megindító uniós projektek 2009-ben kezdődtek el. A projektek bővítették a programok körét, és megteremtettek egy új szükségletet, amelyre közművelődési szolgáltató munkánkat tovább építhetjük. 2

3 I. Az intézmény gazdálkodása Az intézmény évi jóváhagyott költségvetési terve jelentős hiányokat tartalmaz. Az előző évi költségvetéshez képest mintegy Ft-tal kevesebb összegből gazdálkodhatunk, az elvárt bevétel Ft-tal emelkedett az önkormányzati támogatás Ft-tal csökkent. Intézmény finanszírozottsága Finanszírozás mértéke évtől folyamatosan csökken évben Ft 65.2%-os mértékéről a 2013 évi tervezetben már csak Ft, ami 45 %-os szintű. A évi tervezett összeg Ft - tal marad el a évitől, - és Ft-tal a 2012 évi mértéktől. (A KIO a közötti időszakban átlagosan Ft finanszírozáshoz Ft saját bevételt teljesített) Kulturális intézmények tervezett bevétele (2012) 34% 66% finanszíroz ás A Kulturális terület finanszírozottsága A városi kulturális intézmények tervezett átlagos finanszírozottsága évben 75,4%, míg évben 66 % volt. Összehasonlításban ez azt jelenti, hogy a KIO az átlagtól jóval elmaradó finanszírozottság mellett látja el feladatát, és nyújtja kiemelkedő eredményeit. Az idei terv adatok szerint a kulturális terület átlagos finanszírozottsága a tavalyi szintnek megfelelő, a KIO finanszírozása több mint 10%- al csökken. A működési kiadások mértéke és aránya ugyanezen időszakban pedig folyamatosan emelkedik ban a működési kiadások e Ft-al az összes kiadásnak csupán 40.5 %-át tették ki, addig 2013-ban e Ft-al, 48.7%-kal kell számolnunk. A működési kiadások az alapszolgáltatásban csupán 0-25 % mértékben érvényesíthetőek, míg a pályázatokban egyáltalán nem. 3

4 Finanszírozás eredeti előirányzata és a működési kiadások alakulása ( ) Rendkívül kiélezetté teszi a gazdálkodást, hogy az intézmény működési és pályázati bevételei sem időben egyenletes elosztásban jelentkeznek, a rezsi kiadások viszont jellemzően igen, így az elmúlt évek során többször kellett szembe nézni komoly likviditási problémával. Eközben folyamatos programfejlesztés és intenzív pályázati munka jellemzi az intézmény feladatellátását. A pályázatoknak köszönhetően városi szinten jelentősen bővült a Közművelődési alkalmak és a szolgáltatásokban részt vevő gyerekek és fiatalok száma. Az intézményünk saját bevétele 2012-ben e Ft ( e Ft ÁFA)- val haladta meg a tervezett, az előző évi teljesítéssel megegyező előirányzatot. Ennek oka, hogy a tavalyi évben még sok az ingyenes programot biztosító Jövőnk építőkockái projekt véget ért. A Kilátó pályázatból finanszíroztuk tavasszal 110 gyerek erdei iskola programját és kirándulását. Legjelentősebb díjbefizetésekből származó saját bevételi forrásaink továbbra is a nyári vakációs programok, táborozások, a pályázati körbe nem vonható műsoros és játék programok, tanfolyamok, az Otthon mozi előadásai illetve a termek bérbeadásból származó bevételek Az intézmény évi pályázati munkájának eredményei Az eredményes pályázatokból összesen Ft támogatás érkezett. Uniós pályázatokból (TÁMOP Nemzeti Kulturális Alap támogatásaként Ft Ft Művészeti körök - vizuális és kézműves műhely eszköz és szakmai anyag ellátása, színjátszó találkozó, képzőművészeti alkotótábor, olvasást népszerűsítő programsorozat, Otthon mozi közönségkapcsolatai és rendezvénysorozatai, Kodály Zoltán emlékév zenei rendezvényei Munkaügyi Központtól közcélú foglalkoztatásra: Balassi Intézet Liszt Ferenc Emlékév: (KMJV Műemlékvédelem) "Kecskeméti Ifjúsági Otthon" felirat: Magyar Nemzeti Filmalap ART mozi gyorssegély: Grundtvig projekt előkészítő látogatások: Ft Ft Ft Ft Ft 4

5 Europa Cinemas támogatás az Otthon mozira Ft Önkormányzati céltámogatásként összesen Ft érkezett, melyből az Otthon mozi digitalizációs költségeire, Ft a Tavaszi Fesztivál rendezvényeinek támogatására, Ft a környezetvédelmi programok és Ft a marosvásárhelyi testvérváros kapcsolatokat erősítő ifjúsági program támogatására szolgált évi finanszírozás csökkenés várható hatása a gazdálkodásra A tervezett mértékű (a évi mértéktől Ft-tal elmaradó) finanszírozás csökkentés a szolgáltatás szűkülése és egyes programok elmaradása nélkül már nem gazdálkodható ki. Az intézmény vezetésének intézkedési tervet kell alkotnia, amely a korábbi működési szinthez képest forráskivonásokat eredményez miközben - fenntartja a szakmai feladatellátás legfontosabb területeit a költségvetés biztosította mértékben - biztosítja a létesítményüzemeltetést és a dolgozók bérezését. Jelen költségvetés nem számol azokkal a költségekkel, amelyek 2013 évi működésben érvényesülni fognak. - az Otthon mozi art minősítésével együtt járó előadásszám növekedés. - a közüzemi díjak emelkedése Még folyamatban a Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei Iskola üzemeltetési feladatainak és szolgáltatásainak áttekintése a jelen költségvetés függvényében. Annyi már látható, hogy nehézséget fog okozni a táborüzemeltetéshez elengedhetetlen táborellenőrzések (kiküldetések) elszámolásának költségvetési hiánya. Az elvárt bevételi szint elérésére való törekvés várható következményei A finanszírozás mértéke alapvetően meghatározza, hogy az intézmény milyen térítési díjak mellett tudja biztosítani szolgáltatásait. A jelenleg elvárt, e Ft-tal megemelt bevételi szintet csak a részvételi díjak 20%-os emelésével lehetne elérni, amely túlzott mértékű (az 5-6% -os átlagos inflációhoz viszonyítottan). Ezt a mértéket az intézményt használó családok jó része már nem tudja megfizetni az intézmény alapszolgáltatásaiért: szakkörök, táborok, tanórán kívüli szabadidős programok. Az elmúlt években az eredeti bevételi előirányzatok túlteljesítésével volt mód a tervezett szintet meghaladó - a valós működési kiadások fedezésére. A térítési díjak emelése jelen esetben nem jelent valós alternatívát az intézmény számára. A finanszírozás csökkenés várható hatása a szakmai feladatellátásra. Jelen munkatervünk már számol azzal, hogy csökken a nyári napközis táborok, szakköri - tehetséggondozó foglalkozások, tanórán kívüli kompetencia-fejlesztő közművelődési programok és az abban résztvevő gyerekek száma. Ettől eltérő pozitív hatást jelenthet a Színe-Java c. (oktatási intézményekkel való együttműködést támogató) TÁMOP pályázat elnyerése, amely révén jelentős számú közművelődési alkalom válik finanszírozhatóvá. Szükséges működési szint A fenntartó által biztosított támogatásnak (finanszírozás) legalább a rendszeres személyi jellegű kiadásokra (kinevezésekben szereplő bér) és járulékaira, valamint az állandó rezsi jellegű kiadásokra (víz, villany, gáz, távhőszolgáltatás, karbantartási és egyéb üzemeltetési kiadások) fedezetet kellene biztosítania, az alábbi okok miatt: 5

6 Az intézmény alapfeladata, a gyerekek és fiatalok társadalmi szocializációja a közművelődési programok által, mely úgy válik megvalósíthatóvá ha a korosztály széles rétege számára elérhetővé válik a programokban való részvétel. Ennek útja, hogy: - egyrészt az intézmény alapműködését a fenntartó biztosítja és a programok közvetlen költségeit differenciált térítési díjak alkalmazásával az igénybevevők megtérítik, - másrészt pályázati támogatásokkal további források bevonása, melyek egy-egy tevékenységi terület programjainak közvetlen költségét finanszírozzák. Amennyiben a finanszírozás szintje, a működési költségek szintje alatt marad, úgy a résztvevők által fizetett térítési díjakban megjelenik az intézményfenntartás költsége is. Tekintve, hogy a gyermek- és ifjúsági célú közművelődési szolgáltatások célcsoportja az önálló jövedelemmel nem rendelkező korosztály, így a családok ismert pénzügyi terhe mellett - ez a tendencia a közművelődési szolgáltatásokból való fokozatos kiszorulásukat eredményezheti. Az optimális állapotot az jelentené, ha az önkormányzati támogatás bizonyos mértékben újra beépíthetővé válna az intézmény szolgáltatások térítési díjába, mivel ez segítené a közművelődés mindenki számára kívánatos elérhetőségét. Korábban (2009 előtt) az eredeti előirányzat terhére még volt módunk a hátrányos helyzetű fiatalok számára (pl. táborozási) kedvezményt biztosítani. A jelen költségvetés alapján 2013 évi munkatervünk, rendezvénytervünk oly mértékben lesz teljesíthető, ahogyan a tervezett intézkedések évközben meghozzák eredményüket, a várható pályázatok eredményesek lesznek illetve amilyen mértékben a fenntartó önkormányzat évközben megemeli az intézmény működési támogatását. 2. Személyi feltételek - humánerőforrás A Kecskeméti Ifjúsági Otthon engedélyezett létszáma 25,3 fő, melyből teljes munkaidőben foglalkoztatott: 23 fő, részfog-lalkoztatású: 2.3 fő. Szakmai területen dolgozó 13 fő, technikai dolgozó 12,3 fő. A dolgozó létszám 2012-ben 0.5 fő szakmai státusszal emelkedet, a Nyitott Kapuk projektmenedzserének foglalkoztatásával ben 1 fő (parádfürdői gondnok) nyugdíjazására került sor, helyette új dolgozó került kinevezésre. Nyugdíjas részmunkaidős mozi jegypénztáros határozott idejű szerződésének lejártával 1 fő részmunkaidős dolgozó kinevezésére került sor. A pénzügyi ügyintéző munkakörben 2012 októberétől új részmunkaidős munkatársat alkalmazunk.

7 2013-ban a jogszabályi változások nyomán felülvizsgálatot kíván a nyugdíjas munkavállalók foglalkoztatása. (kinevezett dolgozó és megbízási díjjal foglalkoztatottak) ben hagyományos közfoglalkoztatottságban 2 dolgozót alkalmaztunk a parádfürdői táborban, takarítói feladatok ellátására. Foglalkoztatásuk átlagosan: 8 hónap. Az októberben kezdődő digitális közfoglalkoztatásban 3 fő munkatárs kapcsolódott be az intézmény munkájába (A mintaprojektként életbe lépő program hatékonyságát nehezítette, hogy MAGYAR NEMZETI DIGITÁLIS ARCHÍVUM MaNDA gyakorlatilag nem adott központi útmutatást a feladatellátásra vonatkozóan.) A közfoglalkoztatás adta lehetőségekkel intézményünk továbbra is élni kíván: - hagyományos közfoglalkoztatás keretében a parádfürdői táborban takarítói feladatok ellátása - digitális közfoglalkoztatás folytatása, az intézményi dokumentumok archiválása Szándékunk a megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatásának lehetővé tétel információs, ügyeleti feladatok ellátásra. Az intézményi szolgáltató munka egyik legmeghatározóbb tőkéje a humán erőforrás. A rendszeres továbbképzési támogatás megszűntével az intézmény munkatársai önköltséges képzésekben vettek/vesznek részt. Az Ifjúsági Otthon munkatársai tanulását munkaidő kedvezménnyel segít ben az intézmény dolgozói az alábbi képzésekben vettek részt: 1 fő az esélyegyenlőségi munkát támogató jelnyelvi, 1 fő környezeti neveléshez kapcsolódó erdőpedagógiai szakvezetői 1 fő közgazdászképzésben ben intézményünk áttekintve a szolgáltatásfejlesztéséhez tartozó tudásszükségletetpályázatot nyújtott be KÉPZÉSEK A KULTURÁLIS FEJLESZTÉSÉRT KECSKEMÉT ÉS VONZÁSKÖRZETÉBEN címmel (TÁMOP /1 - Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati konstrukció). A konstrukció célja a humánerőforrás fejlesztés révén a kulturális intézmények alkalmassá tétele az új tanulási formák alkalmazására a gyermek és ifjúsági korosztály, valamint a hátrányos helyzetű csoportok számára, eredménye pedig ezen tanulási formák elterjesztése, az élethosszig tartó tanulást elősegítő szolgáltatások számának növekedése, a látogatottságnak, valamint a formális oktatás hatékonyságának növelése. Pályázatunk eredményes volt és támogatást nyert. A projekt konzorciumi formában valósul meg. Főpályázó a Kecskeméti Ifjúsági Otthon. Támogatási összeg: Ft 100%-os pályázati intenzitás) Konzorciumi partnereink: Népi Iparművészeti Gyűjtemény, Kecskeméti Planetárium, Katona József Művelődési Ház (Kerekegyháza), Ágasegyháza - Orgovány Községek Önkormányzatainak Közoktatási Társulása Általános Művelődési Központ, Művelődési Ház és Községi Könyvtár. A képzési program megvalósításával a közművelődési szakmai munkát végző, azt folyamatosan fejlesztő munkatársaink felkészültségét - s ezzel a szervezeti munka hatékonyságát kívánjuk javítani. 7

8 A tervezett képzésekben az intézmény valamennyi, szakmai munkakörben dolgozó közalkalmazottja részt vesz. Képzési tartalmak: 1. Az intézmény használóival, a helyi közösségekkel való kommunikáció fejlesztése: Informatikai valamint szolgáltatásfejlesztés és értékteremtés tárgyú, kompetenciafejlesztő képzések által. 2. Az intézmény belső szervezeti működésének fejlesztése a kulturális szakemberek magasabb szintű együttműködése érdekében: Hatékony munkavégzési kompetenciák, korszerűs szervezetfejlesztés, korszerű munkavégzési kompetenciák (kreativitásfejlesztés, problémamegoldás). 3. A nemzetközi kapcsolatokat támogató (angol német) nyelvi képzések 4. A határon túli magyarsággal való szakmai együttműködést támogató szakmai képzés 5. A projekt szemléletű, forrásteremtő közművelődési szakmai munkát támogató pályázatíró képzések 6. A korszerű vezetői munkát támogató intézményvezetői továbbképzés 7. Rendezvényszervezői továbbképzés. A tervezett képzéseknek december 31-ig kell megvalósulniuk. 3. Intézményi beruházások, épület felújítások 2012-ben intézményünk projekttámogatás, városi céltámogatás és saját költségvetés terhére több kisebb léptékű ám a működés szempontjából igen fontos állagmegóvó karbantartást, felújítást végeztetett el ben a Városi Támogatási Program Ft-os támogatásával és intézményi önrész felhasználásával került elhelyezésre a műemlék épület homlokzatán az intézmény nevének kerámiából készült felirata. A felirat elhelyezéséhez az érintett homlokzati rész valamint az erkély korlátok átfestése kapcsolódott. A belső udvari homlokzat a tető sérülése és a csatornabeázások következtében több helyütt levált, balesetveszélyt jelentve az udvaron tartózkodókra. A veszély elhárítás során kiderült, hogy az érintett tetőrész palaborításának cseréje elkerülhetetlen. A munkát elvégeztettük A homlokzat felújítására Ft-ot fordítottunk az intézmény költségvetéséből. A Nyitott Kapuk projekt támogatásából részleges felújításra került a Köztér klubnak otthont adó pinceklub (falak vakolása, festése, villamossági és fűtési szerelvények cseréje) és a kézműves foglalkoztató (csempe részbeni kiváltása, festés és ajtócsere). A forrás szűkössége nem tette lehetővé a pinceklubban a szigetelés és szellőztetés megfelelő megoldását. A régi épületekre jellemző szigetelési hiányosságok miatt a falak továbbra is nedvesek. Szükséges feladat a szellőzési hatékonyság növelés, amelyre vonatkozóan felmérést végeztetünk. A felújítások költsége: Ft. Az éves karbantartás keretében két foglalkoztató illetve előadóterem illetve 2 irodahelyiség, valamint a lépcsőház és a folyosók festésére került még sor. Intézményünk 2012-ben kezdeményezte a fenntartó önkormányzatnál az udvar (és az alatta lévő víz-csatorna vezetékek) felújítását valamint a tükörterem rekonstrukcióját. A jelzett munkák elvégzésére forráshiány miatt nem került sor. Ugyancsak több ízben jeleztük a homlokzat veszélyességét, a majolika díszek esetenkénti leválását melyek komoly veszélyt jelenthetnek a járókelőkre. Az esetenkénti veszélyelhárítás helyett a megoldást a teljes homlokzati felújítás jelentheti. Felújítási pályázat lehetőségére készülve az Önkormányzat évi költségvetésben Ft szerepel a tervezési munkákra. 8

9 2012-ben támogató döntés született a Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei Iskola infrastrukturális és szakmai fejlesztésére beadott önkormányzati pályázatra. (KEOP 3.3.0/09-11 Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése c pályázati konstrukció) Kedvezményezett: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Konzorciumi partner: Kecskeméti Ifjúsági Otthon A tervezési munkák és a közbeszerzési eljárást követően várhatóan tavaszán kezdődik a tervezett beruházás melynek eredményeként új oktatóteremmel, szemléltető eszközökkel gyarapodik a parádfürdői tábor és sor kerül az égre nyíló tanterem oktatóanyagainak fejlesztésre, a szakemberek továbbképzésére is (drámapedagógiai, környezeti nevelői, túravezetői). A beruházás tervezett értéke: Támogatás: Ft (89,89 %-os pályázati intenzitás, szükséges Ft önrészt az önkormányzati támogatás biztosítja). 4. Eszközellátottság, műszaki színvonal, technikai fejlesztés A Kecskeméti Ifjúsági Otthon feladatainak ellátásához megfelelő eszközellátottsággal, megfelelő műszaki színvonalú technikai eszközökkel rendelkezik. Technikai eszközparkunkat a lehetőségeinkhez képest folyamatosan fejlesztjük, bővítjük. Éltünk a pályázatok adta lehetőséggel és maximálisan kihasználtuk a technikai fejlesztésre fordítható keretet ben a legjelentősebb eszközbeszerzések a Nyitott kapuk projekt finanszírozásából történtek, amelynek eredményként a közösségi tér hálózatot láttuk el technikai eszközökkel: 6 db Basic Asztali számítógép ( Ft) 6 db Nyomtató, fénymásoló ( Ft) 6 db Digitális kamera ( Ft) 6 db Projektor ( Ft) 6 db Ping - pong asztal ( Ft) 6 db csocsó asztal ( ) Kiemelt technikai fejlesztésként valósul meg 2013-ban az Otthon mozi digitalizálása. Pénzügyi feltételeit a szakminisztérium és a Nemzeti Kulturális Alap pályázati konstrukciója teremtette meg. Ez a technikai fejlesztés nem csupán az előrelépés lehetősége, hanem a 75 éves mozi fennmaradásának biztosítéka. A filmforgalmazók a tervek szerint a közeljövőben már csak digitális kópián jelentetik meg filmjeiket. Ezáltal a 35mm-es film forgalmazása megszűnik. A digitalizálás egy szükséges technikai átállás, melyből a továbblépési lehetőség az úgynevezett alternatív tartalmak (pl. koncert programok vetítése), esetlegesen a 3D-s technika kiépítése. Az Otthon moziban a 35 mm-es kópia mellett már az elmúlt években is megjelentek a digitális formátumok: DVD, Blue ray lemez, e-cinema hálózat. (2012-ben 57 előadáson) De egy folyamatosan vetítő mozi esetében ezek nem jelentenek megoldást a megfelelő filmellátására. A szakmai által ajánlott új technikai eszközök beszerzését szerencsére pályázatok támogatják őszén a 8/2012. EMMI rendelet biztosított pályázati lehetőséget az Önkormányzatok számára, hogy a tulajdonukban lévő art mozikat digitális vetítésre alkalmas projektorral láthassák el míg a Nemzeti Kulturális Alap a hozzákapcsolódó szerver gép beszerzését támogatta. 9

10 Kecskemét Megyei Jogú város Önkormányzata eredményes pályázata Ft, intézményünk nyertes pályázata nyomán Ft támogatás valamint az Önkormányzat által biztosított Ft áll most rendelkezésre a digitális átálláshoz. Jelenleg folyamatban van az a közbeszerzési eljárás, amelynek nyomán várhatóan április végén megkezdődhetnek a digitális vetítések az Otthon moziban. A fejlesztés fő műszaki tartalma: 1 db 2048x1080 felbontású, 2K tömörítési formátumú, DCI kompatibilis projektor (vagy azzal egyenértékű berendezés) és 1 db DCI szerver és player beszerzése. A fejlesztés nyomán bővülni fog a vetített filmek köre a már csak digitális formátumban terjesztett filmek is vetítésre kerülhetnek. További eredmény a vetítések képi színvonalának javítása 5. A szakmai munkánk hangsúlyai eredmények és tervek 5.l. A gyerekek és fiatalok értékalapú közösségeinek létrehozása és támogatása. A gyermek ifjúsági és felnőtt alkotó közösségek, művészeti csoportok a különböző érdeklődési köröknek megfelelően a képességfejlesztés és tehetséggondozás számára biztosítanak teret. Legfontosabb célnak és eredménynek a saját alkotómunka élményének közösségben való megtapasztalását, a kompetenciafejlesztést tekintjük. A szakkörök, alkotóműhelyek munkájának új lendületet adott a Jövőnk építőkockái.. projekt. A program lezárását követően a szakköri tagok ismét térítési díj ellenében vehettek részt a programokon. A csoportok és a programban résztvevők száma összességében csökkent, főként a kihelyezetten (iskolákban) működő csoportok számával. Az Ifjúsági Otthon saját alkotó közösségei tekintetében nőtt a gyermek és diákszínjátszásban részt vevők száma. Kecskeméti Ifjúsági Otthon a drámapedagógia egyik vidéki bázisa. A gyermek és diákszínjátszás a drámapedagógiai alapú munkára épül, amelynek köszönhetőek a színvonalas előadások, a résztvevő gyerekek képességihez, adottságaihoz alkalmazkodó fejlesztési műhelymunkák A Kecskeméti Ifjúsági Otthon és a Kecskeméti Drámapedagógiai Műhely országosan is kiemelkedő szerepet tölt be szakmai képzései, módszertani és tehetséggondozó programjai révén a drámapedagógia gyakorlatában. A gyermek és diákszínjátszás az egyik legerősebb közösségteremtő műfaj, a résztvevők létszámát tekintve is kiemelkedő művészeti mozgalom. Pedagógiai és kulturális hozadéka folyamatosan kamatozik a fiatalok kulturális értékekre való nyitottsága, az életesélyeiket javító kompetenciák terén. A báb, gyermek-és diákszínjátszás kiemelt célja a kommunikációs és közösségi kompetenciák fejlesztése amely egy közösen létrehozott alkotásban színpadi előadásban ölt testet Vándorbot bábos kör vezetője Szirtes Józsefné és Tóth Anita, Előadásuk: A kis Mukk története; Az előszoba szekrény boszorkánya c. francia mese. A csoport előadásait hagyományosan bemutatjuk intézményünk Családi Bábszínház programjában. Elismerésük: ezüstminősítés az országos találkozón Liliomszörnyek gyermekszínjátszó csoport - szakmai vezető: Tóth Orsolya Előadásuk: Túl a Maszat-hegyen Elismerésük: arany minősítés az országos találkozón Az érdeklődésnek köszönhetően szeptembertől két csoport folytatta munkáját. Az intézmény költségvetése várhatóan egy csoport további működését teszi lehetővé. 10

11 Ifjú Morbid Színpad - vezetője Sárosi Gábor Az nagy létszámú csoport a próbák során igazi alkotóközösségé fejlődött, előadásukkal Pszichedélia - számos szakmai sikert értek el. Elismeréseik: arany minősítés, különdíj a csoport munkájáért. A színházi formák kereséséért - szakmai díj Sárosi Gábor rendezőnek, a legjobb női főszereplő és kiemelkedő színészi teljesítmény díja Barna Lillának Az érdeklődésnek köszönhetően szeptembertől két csoport folytatta munkáját. Az intézmény költségvetése várhatóan egy csoport további működését teszi lehetővé. Musical stúdió - szakmai vezetők: Vargáné Pulai Edina és Jámbor Zsolt A főként középiskolásokból álló Musical stúdió új, egészestés előadást: a GODSPELL c. rockmusicalt állította színpadra 2012 tavaszán. A díszletek a Kecskeméti Ifjúsági Otthon Modern Művészeti Műhelye és a Katedra Művészeti Szakközépiskola diákjainak közös munkájával készültek. Az előadás díszlet-és jelmezköltségét a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. A nyári Muzsikáló Udvar programjában SHOW MUST GO ON címmel szerkesztett műsorral mutatkoztak be, a legendás szólóénekesnek, Freddie Mercury - nek állítva emléket. Az év során a stúdió 5 előadást Színház műhely felnőtteknek - szakmai vezető: Sárosi Gábor A középiskolás színjátszó körből már kinőtt 20 éven felüli fiatal felnőttek közössége, a csoport 2012 őszén alakult. A művészeti csoportok esetében rendszeres a közönség előtti bemutatkozás különböző városi, megyei, országos szintű találkozókon, fesztiválokon. A fesztiválok egyben szakmai minősítést adó találkozók is, ahol a minősítés nem kötelező jellegű - Bábosok: I. Báron Bábos Találkozó, egri Országos Gyermekbábos Fesztivál (Eger) Gyermekszínjátszók: Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó Diákszínjátszók: Országos Diákszínjátszó Találkozó Dél-alföldi regionális rendezvénye (Kecskemét); Országos Diákszínjátszó Találkozó Fesztivál programja (Kecskemét), SZAKE Országos Diákszínjátszó Fesztivál, Színjátszó Maraton (Kecskemét) Törekvésünk, hogy a fiatatok a szűken vett műfaji kereteken túl: - mutatkozzanak be a (kortárs közönségnek szóló rendezvényeken, vegyenek részt karitatív megmozdulásokon. ( Vegyenek részt közös alkotó munkában más művészeti ágakkal foglalkozó társaikkal (pl kreatív alkotókör és a musical stúdió együttműködése a Godspell c. előadásban), - önkéntesként kapcsolódjanak be a művészeti találkozók megvalósításába (pl. hagyományosan az Ifjú Morbid színpad középiskolás színjátszói segítik a gyermekeknek szóló Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó megyei rendezvényének megvalósítását) A vizuális és kézműves terület állandó alkotókörei: szobrász, rajz, sokszorosító grafikai, felvételire előkészítő, fazekas, kerámia, és animációs filmes és képzőművész műhely. Tanfolyam jelleggel működik a kosárfonó kurzus. Az éves kínálatot rendszerint más műfajok is kiegészítik textil, tűzzománc melyeket az érdeklődés függvényében tudunk megvalósítani. Új kezdeményezésként 11

12 szerveződött a több műfaji technikát felölelő képzőművészeti műhely. Az intézményben az év során kb. 100 fő, látogatta rendszeresen a műhelyfoglalkozásokat. Szakmai vezetők. Kun-Sebők Kata, Szikora Imre, Gömöry Dorottya, Szoboszlay Péter, dr. Kálvinné Kovács Noémi, Ugray Zsuzsa, Fazekas István. Az animációs szakkör sajnos pályázati támogatás híján csak az I. félévben működhetett. A szakkör filmes alkotósai szép sikerrel szerepeltek az országos gyermekfilm fesztiválon A projekttámogatásnak köszönhetően jelentősen tudtuk javítani a csoportok munkájának technikai feltétekeit: új égetőkemence, elektromos korong, az újonnan indult grafikai műhely teljes eszközállománya, kamerák, számítógépes programok az animációs munka számára, szakmai anyagokkal beszerzése. Az alkotóközösségek hagyományosan kiállításokon mutatkoztak be: Kecskeméti Paletta, helyi pályázatok kiállításai, tanévzáró bemutatkozás, Országos Amatőr Artium pályázat. A képzőművészeti pályára készülő fiatalok számára fontos felkészülési lehetőséget jelentenek a műhelyfoglalkozások. Az intézmény hagyományosan a társastánc oktatás egyik városi központja. A saját szervezésű illetve civil szervezetek, egyesületek keretében folyó képzéseken a klasszikus társas táncokat oktatják. Az év során több száz gyermek, fiatal és felnőtt kapcsolódott be a képzésekbe. Intézményünk a Step and Go táncklub és a Fallaway táncklub munkájának biztosít rendszeresen színteret. Szakmai vezetők: Polyákné Nagy Enikő, Novák Anikó A társastánc bemutatók rendszeresen beépülnek a különböző zenei rendezvényeink programjába pl. a Tükörtermi hangversenyek, Mesehangversenyek táncbetétjei A Gitáriskola a klasszikustól a modern irányzatokig terjedő zenei ismereteket feldolgozó képzés. A hallgatókat 4-6 fős csoportokban foglalkoztatjuk kezdő, újrakezdő, középhaladó, haladó szinten. Szakmai vezető: Horváth János A szellemi és ügyességi sportok területén a Mattadó sakk kör működik. Már hagyományosnak tekinthető, hogy az év során 4 alkalommal országos, nemzetközi szintű sakkversenyen mérik össze a tudásukat a gyerekek. Szakmai vezető: Pál Imre Intézményünk támogatásával működik a Hírös Asztali labdarúgó Egyesület, a Makett klub, a Bűvész kör és a darts egyesület. A közösségek rendszeresen tartanak bemutatókat, szerveznek helyi, illetve országos versenyeket. Disputa klub - Szakmai vezető: Dr.Ujlaky István középiskolai tanár, multiplikátor, disputabíró A klub egyike az ország folyamatosan, magas színvonalon dolgozó disputa közösségeinek.. A klub tagjai rendszeresen tartanak vitabemutatókat ezzel is segítve újabb disputa közösségek létrejöttét. Kecskemét volt a házigazdája XXV. Országos Disputa Versenynek, amely a Kecskeméti Ifjúsági Otthon és a Kecskeméti disputa Klub közös szervezésében valósult meg. 12

13 A rendezvényt minden korábbit felülmúló érdeklődés kísérte: 11 város (Debrecen, Pécs, Marosvásárhely, Szarvas, Gyula, Eger, Dunakeszi, Verőce,) 36 csoportja vett részt a rendezvényen, a határon túlról is érkeztek versenyzők A disputa verseny tételcímei: I. korcsoport: Legyen iskolai egyenruha! II.- III. korcsoport: Az atomenergia Magyarország számára nélkülözhetetlen A diákok nagyfokú felkészültségről tettek tanúbizonyságot - a résztvevők kemény küzdelmeknek és szép sikereknek lehettek tanúi. A vitakultúrát népszerűsítő program versenyén a kecskeméti diákok több kategóriában is eredményesen szerepeltek. A program Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a MVM Paksi Atomerőmű támogatásával valósult meg. A Jövőnk építőkockái projekt fenntartási időszakának első évében (2012-ben) a bábos, színjátszó, informatikai szakkörök, a Történhetett volna másként c. bűnmegelőzési program és néphagyomány illetve észkerék foglalkozások valósultak meg a partner szervezetekkel való munkamegosztásban. Az intézményi tehetséggondozás érdekében dolgoztuk ki TEHETSÉGEK OTTHONA c. projektet, amelyet TÁMOP /B-11/2 számú pályázati konstrukcióra nyújtottunk be nyarán. A projekt célja Tehetségpont megalakítása dráma színjáték - báb és vizuális művészeti területen a Kecskeméti Ifjúsági Otthonban. Az intézményben folyó magas színvonalú, nagy hagyományokkal rendelkező tehetséggondozó és tehetségfejlesztő módszerek és programok elterjesztése, fejlesztése, új módszerekkel való gazdagítása, a tehetségsegítés hatékonyabbá tétele. A pályázatot forráshiány miatt elutasították tartalék listára helyezték 5.2. Kisgyermekes családoknak, gyerekeknek szóló szabadidős programok A családi rendezvénykör az évek során kialakult programokra épül, amelyet mindig változó tartalmak tesznek érdekessé, aktuálissá. Kiváló szakember háttérrel, igényes műsorokkal kívánjuk biztosítani továbbra is a színvonalas gyermekprogramokat. A BABA-MAMA programok a délelőtti kiscsoportos foglalkozásokat 13

14 ölelik fel. Az év során a foglalkozások népszerűsítésére egyhetes programbemutatót és ruhabörzét rendeztünk, melyet nagy érdeklődés kísért. Állandó foglalkozásaink: Bóbita: zenei foglalkozások, ahol a szülők és kisgyermekük együtt játszanak, a tanultakat otthon tovább gyakorolhatják saját és egymás gyönyörűségére. A program 2006 óta folyamatos, az érdeklődés viszont változó ben 4 csoport működött folyamatosan Szakmai vezetők: Roszikné Laczi Ildikó és Mecséri Krisztin Eszterlánc: népi játékos foglalkozások az év során egy csoportban Szakmai vezető: Nagy Erika, a Hírös Néptánc Tanoda vezetője. Mackó Kuckó: anyanyelvi bábos foglalkozás nosztalgia játékeszközökkel, havonta egy alaklommal. A foglalkozások ezúttal Bartos Erika: Bogyó és Babóca történetei köré épültek. Szakmai vezető: Trencsényiné Forgó Gyöngyi Kutyatár terápiás kutyás foglalkozások babáknak-mamáknak A korosztálynak szóló hétvégi szabadidős programok jellemző formái a műsoros előadást a foglalkoztató kézműves illetve játszó - programmal ötvöző rendezvények. A Családi bábszínház előadásai Szirtes Józsefné vezetésével a mesék világában kalauzolják a legkisebbeket. A kamara jellegű előadásokat népi játék, a mese egy-egy jellemző szimbólumának, kellékének közös elkészítése és a szivárvány játéktár foglalkozásai kísérik. A tavaszi őszi- téli hónapokban havi rendszerességgel szervezzük.(2012-ben 7 alkalommal) A Tükörtermi hangversenyek program az intézmény tükörtermében - ismert zeneművek keresztmetszetét mutatja be mesei keretben. A játékos, mesés feldolgozásnak köszönhetően az élő komolyzene élményével már ötéves kortól találkozhatnak a gyerekek. W.A. Mozart E. Schikander: Varázsfuvola Kodály Paulinyi Harsányi: Háry János Sz. Prokofjev: Péter és a farkas A hangverseny program a Chorhidea Kamarazenekar előadásában hangzik el, művészeti vezető: Kulcsár Erika. A hangversenyek hagyományos kísérője a kézműves játszóház. Az intézményben működő táncos művészeti csoportok rendszeresen részt vesznek a programban. Ezúttal néptánc (Háry János) és balett bemutatóra került sor. A zenei programok támogatója a Nemzeti Kulturális Alap Előadóművészei Kollégiuma A gyermek programok támogatója az Óperencia Játékbolt, a Líra Könyv és Zeneszalon Mazsola mesedia délelőtt új kezdeményezés, amely az ismét reneszánszát élő közös diavetítések hangulatát idézi. A meséket a Katona József Színház művészei olvassák fel, közös játék, kézműves foglalkozás teszi teljessé a programot. Együttműködő partner: Színészek az Ifjúságért Alapítvány Támogató: NKA Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma Az esztendő ünnepköréhez a Zsebszínház mese előadásaival a családi játszóházak programjaival kapcsolódunk. A sort az Újévköszöntő kakaódélután nyitja, a Farsang követi. A városi főtéri Gyermeknap programjához komplex játszóprogrammal kapcsolódtunk. Hagyományosan sok érdeklődőt vonzott az október végi Tökös nap zenés- kézműves 14

15 programja, amelyet töklámpás kiállítás és felvonulás egészített ki. A karácsonyi ünnepkört adventi koszorúkészítő kézműves műhellyel nyitottuk. Hagyományosan meseelőadással vártuk a Mikulást. A Karácsonyi csillagszóró játszóprogramjára az intézményt látogató gyermekcsoportokat hívtuk: ajándékkészítő kézműves foglalkozások, bűvészműsor, filmvetítés, és a Szivárvány játéktár várta a gyerekeket. E programhoz hagyományosan, 2012-ben is adománygyűjtés társult. Minden gyermekcsoport egy-egy ajándékkal (könyvekkel, játékokkal) teli dobozzal érkezett, amelyet a közös karácsonyfa alá helyeztünk, innen szállította el a Vöröskereszt, az ajándékokat rászoruló gyermekek, családok kapták meg. A korábbi évek karácsonyi kiállításnak hagyományát ezúttal az iskolák számára hirdetett karácsonyi kézműves ajándék vásárral kívántuk megújítani. Célunk az volt, hogy népszerűsítsük a gyerekek kézműves alkotásit és támogassuk az iskolai szakkörök munkáját. Sajnos kellő érdeklődés hiányában a rendezvény elmaradt. A gazdag portékával jelentkező Kertvárosi Általános Iskola diákjai számára az intézmény más gyermekrendezvényein biztosítottunk bemutatkozási lehetőséget. Az évkör gyermekrendezvényeinek sorát az Óévbúcsúztató játszóházunk a Konfetti Parti zárta a Csörömpölők együttes műsorával. A családok pénzügyi nehézségei a magasabb jegyárral szervezett meseszínházi előadások esetén érzékelhető, ahol a korábbi dupla előadások helyett 2012-ben már csak egy-egy produkció bemutatására került sor. Folyamatosan szerveztük a Szülők iskolája ismeretterjesztő sorozat előadásait. Témák: Testvér kapcsolat, A számítógép, internet használat veszélyei, A beszéd fejlődése Kié az utolsó szó? a szülő gyermek kapcsolat. Kiemelten érdeklődés kísérte dr. Vekerdy Tamás pszichológus: Visszatalálunk egymáshoz? c. előadását. A VTP Ifjúsági Alap támogatásával két iskolában (Arany János Általános Iskola, Béke Általános Iskola) szerveztünk kihelyezett előadásokat. Együttműködő partner: a Kecskeméti Védőnői Hálózat és a Nevelés Tanácsadó Szakmai tanácsadó: Karsainé Soós Katalin családterapeuta 5.4. A játékkultúra fejlesztése A Kecskeméti Ifjúsági Otthon 17 évvel ezelőtt hozta létre természetes anyagokból készült társas, ügyességi, logikai és népi sportjátékokból álló játékeszköz készletét. Szándékunk az volt, hogy cselekvő módon vállaljunk részt a magyar játékkultúra hagyományainak átörökítésében oly módon, hogy a játékfoglalkozásokat gyermekeknek szóló kulturális, szabadidős rendezvények állandó részévé tesszük. A Szivárvány játéktár nevet viselő programunk egyidejűleg 25 játékhelyszín kialakítására ad lehetőséget a kicsi gyerekektől kezdve a felnőtt korosztályig. Eszközeinket folyamatosan bővítjük. A programokat az intézményben működő játékanimátor kör tagjai vezetik, akik számára folyamatos képzést biztosítunk. A kör vezetője: Thurzóné Halasi Ágnes óvodapedagógus, környezeti nevelő A Jövőnk építőkockái projekt keretében bővítettük játékeszközeinket és több tematikus játékprogram kidolgozására is sor került. Észkerék címmel hátrányos helyzetű gyermekcsoportok számára biztosítottunk foglalkozásokat a projekt támogatás felhasználásával. 15

16 A játékprogram mára állandó elemévé vált az Ifjúsági Otthon gyermek rendezvényeinek. Iskolai, óvodai játszónapok, céges rendezvények, városrészi napok, városi nagyrendezvények visszatérő eseménye. A Szivárvány játék parti a születésnapi- névnapi gyerekzsúrok kedvelt programja, amelyet az Ifjúsági Otthonban szervezünk ben 23 alkalommal fő részvételével valósítottunk meg játszóprogramot. Kiemelt játszóprogramunk volt a Városi Gyermeknap. A Csiperó fesztiválon 5 napon át, délutánonként tartottunk játék és kézműves foglalkozásokat. Játékos programokkal, kézműves foglalkozásokkal vettünk részt a Vasútkert megnyitó programján. További rendezvények: Siketek gyereknapja, Megelőzés napja, Garabó Fesztivál, Környezetvédelmi Világnap, Kecskegida vetélkedő. Iskolai és céges rendezvények gyermek programjaiba is több alkalommal bekapcsolódtunk. Szivárvány címmel iskolai csoportoknak tartunk sorozatot, környezettudatosság, népmese, néphagyomány, közösség témakörökben. Utazási támogatás hiányában elmaradt a játékvezetők önkéntes munkájával tervezett határon túli program, amelyet a dévai gyermekotthonba szándékoztunk megvalósítani. 16

17 5.5. Az óvodai - iskolai neveléshez, oktatáshoz kapcsolódó közművelődési programok A kultúraközvetítés egyik alappillérének tekinthetjük a kulturális és oktatási intézmények együttműködését, amelynek már most is igen jó gyakorlata van a városunkban. A szerves együttműködés lényege, a kölcsönösség: az oktatási intézmények kompetenciafejlesztő munkájuk során éljenek a kulturális intézmények adta lehetőségekkel. Kulturális intézmények, szervezetek az életkori sajátosságoknak megfelelő tartalmakkal és módszerekkel rendelkező programokat kínáljanak a korosztály számára. A legújabb fejlesztési stratégiák és programok (TÁMOP) a kompetenciafejlesztés kapcsán kiemelten támogatják a közművelődési és az oktatási terület együttműködését mint a nem formális tanulás kiszélesítésének lehetőségét. A Kecskeméti ifjúsági Otthon ezzel a lehetőséggel több uniós támogatású projekt esetében élt.. Az együttműködés a kulturális esélyegyenlőtlenség ellenében is hat. Minden gyerek jár iskolába de nem minden család tud/akar áldozni (időt, figyelmet, anyagiakat) a gyerekek iskolán kívüli művelődésére. A gyerekek, fiatalok szervezett részvétele révén azok is bevonhatók akiknél ezt a családi háttér nem segítené, s nem vagy csak elvétve kerülnének kapcsolatba a nekik szánt kulturális lehetőségekkel, szolgáltatásokkal. Az óvodai - iskolai neveléshez, oktatáshoz kapcsolódó közművelődési programok intézményi szolgáltatáskör meghatározó területét jelentik. A különböző műveltségi területekhez kötődő programok kiegészítik az iskolai, óvodai nevelő - oktató munkát és az élményszerű ismeretszerzés lehetőségét nyújtják a részvevő gyerekek, fiatalok számára. Zöld kuckó: természetismereti foglalkozások óvodásoknak és kisiskolásoknak. Együttműködő partner: Körlánc Egyesület Szakmai vezetők: Thurzóné Halasi Ágnes, Klein Ibolya Fürkész sorozat - játékos ismeretterjesztő foglalkozások kisiskolásoknak Témák: állatismeret, a tavasz hírnökei, a szelektív gyűjtés - látogatás Kisfáiban lévő hulladék feldolgozóba, akvarisztika, madárkalács készítése Barangoló környezetvédelmi sorozat Témák: kémiai és fizikai kísérletek elsősegélynyújtás, a hüllők élete, Az év madara 2012 az egerésző ölyv téma kapcsán előadás a madárvilágról. A Jövőnk építőkockái projekt egyik sikeres programfejlesztése volt, a zenei koncertekhez kapcsolódó ráhangoló majd az előadást követő élményfeldolgozó kiscsoportos foglalkozás. A módszer segítette a művek befogadását, érdeklődést és figyelmet teremtett a koncertprogramok iránt. Erre a pozitív tapasztalatra építve szervezzük az óta is az óvodás - iskolás csoportoknak szóló hangverseny programokat. Meséről zenére mesei keretbe foglalt hangversenyek óvodásoknak és kisiskolásoknak. A programhoz a gyerekek élményrajzaiból készült kiállítás kapcsolódott. 17

18 Közreműködött a Chorhidea Kamarazenekar, a Klasszikus balett csoport és a Hírös TSK utánpótlás csoportja, valamint Csongrádi Béla bűvész. Szakmai vezető: Kulcsár Erika zenetanár Támogatta: NKA Előadó-Művészet Kollégiuma A programjaink szervezésénél figyelembe vesszük a jeles évfordulókat. A városi Kodályévforduló rendezvényeihez ifjúsági hangverseny programmal és levéltári helytörténeti foglalkozásokkal kapcsolódtunk Szívébe fogadott Kecskemét címmel. A részvevő gyerekek megismerhették azt az értékes dokumentum anyagot, amelyet a kecskeméti levéltár őriz. (Kodály születése, kecskeméti koncertjei, díszpolgárrá avatása Háry János dallamai a Chorhidea Kamarazenekar előadásában csendültek fel. Támogató: NKA Előadó-Művészet Kollégiuma. Olvassunk másképpen! Irodalmi csemegék időutazó betűfalóknak Olvasásnépszerűsítő előadás sorozat (6 előadás) és rajz pályázat és 5-6.osztályos gyerekek részvételével A programban az irodalmi adaptációk diaképes előadások formájában jelentek meg ben egy magánszemély értékes diagyűjteményét ajánlotta fel intézményünknek. - A diák között több László Gyula illusztráció is szerepel - Erre a diaállományra építve valósítottuk meg programunkat, amely a történetmesélés régi hagyományát elevenítette fel ismeretterjesztő elemekkel ötvözte - 18 csoport, több mint 300 gyermek részvételével. Előadás témák többek között Lázár Ervin: A nagyravágyó feketerigó c. meséje diafilmen majd játékos beszélgetés a madarakról, tollakról, tojásokról. Vendég: Gilly Zsolt a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársa. Andersen: A rendíthetetlen ólomkatona c meséje diafilmen majd beszélgetés Dániáról és Andersenről. Vendég: Kiss Zsuzsanna a Dán Kulturális Intézet munkatársa Arany János: Toldi c. műve diaképes vetítésen, majd előadás arról, milyen lehetett egy lakoma Toldi idejében, egy főúri udvarházban Előadó: Ács Imre, szakoktató Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember diafilmes előadás majd beszélgetés a régészeti ásatásokról. Előadó: Somogyvári Ágnes régész. A program végén ban - a csoportok saját diasorozatot készítenek, egy szabadon választott műről 8 képben. A zsűrizett munkákból kiállítást rendezünk, a legeredményesebben dolgozó csoportokat osztálykirándulással jutalmazzuk. Együttműködő partnerek: Dán Kulturális Intézet, Katona József Könyvtár, Kiskun Huszár és Hagyományőr Egyesület Széchenyi István Idegenforgalmi és Vendéglátó ipari Szakközépiskola Színészek az Ifjúságért Alapítvány Média partner: Kecskeméti Televízió, Petőfi Népe Támogatók: NKA Szépirodalom és Ismeretterjesztés Szakmai Kollégiuma és a Nagy Travel Kft 18

19 A program egyike volt intézményünk 30. évfordulós rendezvényeinek Az ismeretterjesztő és művészeti programok megvalósításában rendszeres partnereink a helyi művészek, közösségi szolgáltatók, vállalkozók, mesterek.. Számos esetben a foglalkozásokra, előadásokra külső helyszínen (pl. levéltárban, egy-egy mester műhelyében, üzemben, szerkesztőségben, kertészetben stb.) kerül sor, a programok ilyen módon a résztvevő gyerekek lakóhely ismeretét is bővítik ben a már említett szakembereken túl bekapcsolódott az ismeretterjesztő programjainkba. Kertész Zoltán hegymászó, Dr. Mező Tibor állatorvos, Szabóné Ronkó Erzsébet környezettan tanár, Hulladékgazdálkodási Kft. munkatársai, Dr. Szappanos Albert állatorvos, Bérces Dóra az Átalakuló Kecskemétért Mozgalom aktivistája. Az ismeretterjesztő és zenei sorozatok mellett állandó programot jelentettek a Varázsszőnyeg bérlet - meseszínházi előadásai. ( bérletes/félév) 2012 májusában zárult az Indulj el egy úton címmel, a Marosvásárhellyel közös városismereti vetélkedő. amely szintén az iskolai csoportok részvételével valósult meg. Az intézmény népszerű kerámia műhelyének tematikus foglalkozásai az agyag alakíthatóságával ismertetik meg a gyerekeket. Az óvodai, iskola csoportok jellemzően nyomatokat, állat és ember figurákat mintáztak, ünnepekhez kapcsolódóan ajándéktárgyakat készítenek. A jól felszerelt műhelyben az elkészített tárgyak égetését is biztosítjuk. Szakmai vezető: Gömöry Dorottya fazekas A kerámia és tematikus kézműves foglalkozásoknak 2012-ben 65 foglalkozáson fő részvevője volt. Az intézmény dramatikus nevelési programjai a színházi formák, a szerepjáték segítségével szolgálják a résztvevők élményszerű tapasztalati tanulását. A dramatikus játszóházban kisiskolás gyermekcsoportok és a játékvezető animátorok közös improvizációs játékában elevenedik meg a mesei történet. Az év során A kiskondás c. magyar népmesét játszottuk. A program vezetője a Kecskeméti Dramatikus Játszókör A főként tizenéves fiataloknak szóló színházi nevelési program (TIE) előadásait is elsősorban az iskolai osztályok, közösségek részvételével szervezzük. A program vezetője az intézmény TIE társulata. (részletesen a Nyitott Kapuk projektnél) Az iskolai oktatáshoz kapcsolódott a Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei Iskolában megvalósuló KILÁTÓ projekt, amely az iskolai tanórán kívüli kompetenciafejlesztő munkát támogatta az évközi témahetek és a nyári alkotótáborok szervezésével ben az óvodai - iskolai neveléshez, oktatáshoz közvetlenül kapcsolódó közművelődési programok látogatói létszáma kb fő ben dolgoztuk ki a SZÍNE- JAVA Kecskeméten c. projektet (a TÁMOP /1 számú) Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívülinevelési feladatok ellátásában c. pályázati konstrukció keretében. A projekt célja a gyermekek és fiatalok iskolarendszeren kívüli közösségi szocializációjának, elősegítése a művelődés eszközeivel, kompetenciafejlesztés, kultúra közvetítés a korosztályi sajátosságok figyelembevételével (tartalmak és módszerek). A projekt a pályázó KIO fejlesztési terveire és a partnerként együttműködő köznevelési intézmények- óvoda, általános és középiskolák - pedagógiai programban megfogalmazott céljaira épül. 19

20 Az intézmény gazdag közművelődési szolgáltatás kínálatából igényfelmérés alapján került kidolgozásra és kiválasztásra a projektben szereplő 20 különböző program. A résztvevők tervezett száma: 3270 fő. A partner intézmények száma: 13. Jelenleg a pályázat eredményét várjuk. Tervezett projektidőszak: április május 5.6. Művészeti találkozók, fesztiválok, kiállítások A tehetséges gyerekek és fiatalok közönség előtti bemutatkozására lehetőséget adó művészeti rendezvények a tehetséggondozó munkahelyi nyilvánosságát teremtik meg. Ösztönző szerepet töltenek be egy-egy szakkör, művészeti csoport egész éves munkájában. Segítik a fiatalok kapcsolatteremtését a városban élő művészekkel, művésztanárokkal, hozzájárulnak a közönségneveléshez. Rangot adnak a pedagógusok tehetséggondozó munkájának. Az Ifjúsági Otthon hagyományosan rendezi meg felmenő rendszerű művészeti találkozóit. Az évtizedes hagyománnyal rendelkező programok évről - évre újabb gyerekek és fiatalok számára teremtik meg a bemutatkozás lehetőségét. XXI. Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó Bács-Kiskun megyei rendezvénye A Kecskeméti Ifjúsági Otthon a Magyar Drámapedagógiai Társaság felhívásához kapcsolódóan rendezte Bács-Kiskun megye gyermekszínjátszó csoportjainak találkozóját. A két nap alatt 16 előadással 298 fő gyerek mutatkozott be nagy érdeklődés, szép sikerek és igazi fesztivál hangulat mellett A bemutatott előadások színvonalát jelzi, hogy 5 ARANY, 3 EZÜST minősítés született, az országban egyedüli helyszínként vállaltuk a két napos ún. ittalvós formát, annak érdekében, hogy valódi fesztivált teremtsünk. Hagyományainkhoz híven a találkozót keretjátékba foglaltuk, a gyerekeknek népi játszóház a felnőtteknek szakmai megbeszélést egészítette ki a programot. Huszonegy éves múlttal rendelkező fesztiválunknak saját fesztiváldala és számos hagyományos eseménye van (Thalia szekerének érkezése). A kecskeméti rendezvényről az Országos Gyermekszínjátszó Találkozóra meghívást Lajtorja csoport kapott: Szabadszállásról nem hallod, mama? Szólj rám!... c. előadásával. A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg. XXIII. Országos Diákszínjátszó Találkozó Dél-alföldi regionális programja. Két nap alatt 13 előadást tekinthetett meg a közönség, és 222 fő játszó mutatkozott be a Kecskeméti Ifjúsági Otthon színpadán. Az előadások közötti szünetekben szakmai megbeszélések, értékelések segítették a csoportvezetők, rendezők és a játszók munkáját., Sárosi Gábor színész, rendező és az Ifjú Morbid Színpad tréningje hozta lendületbe a játszókat.. A program a közönség és a szakmai vendégek elismerésével zárult. A találkozón meghatározó volt a kecskeméti csoportok számbeli jelenléte és előadásaik jó színvonala. A nem művészeti iskolák kategóriájában az Ifjúsági otthonban működő Ifjús Morbid Színpad előadása kapta az arany minősítést (Pszichedélia ) A Találkozó a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg. 20

I. Bevezető Nyitott Kapuk Ifjúságfejlesztés Kecskeméten Színe Java Kecskeméten Képzések a kulturális fejlesztésért digitalizálásnak

I. Bevezető Nyitott Kapuk Ifjúságfejlesztés Kecskeméten Színe Java Kecskeméten Képzések a kulturális fejlesztésért digitalizálásnak 1 I. Bevezető A Kecskeméti Ifjúsági Otthon Kecskemét városában a gyermek és ifjúsági közművelődés feladatellátója az 1997. évi CXL. törvény alapján, a helyi közművelődési rendeletnek és alapító okiratának

Részletesebben

Köszöntő... 2 30 éves az Emlékgyár... 3 Munkatársaink... 4-5

Köszöntő... 2 30 éves az Emlékgyár... 3 Munkatársaink... 4-5 tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Köszöntő... 2 30 éves az Emlékgyár... 3 Munkatársaink... 4-5 Tanfolyam, szakkör, képzés Dráma- és színjátszás, bábjáték... 6-8 Zene... 8-9 Vizuális és kézműves műhelyek...

Részletesebben

TARTALOM TARTALOMJEGYZÉK:

TARTALOM TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOM TARTALOMJEGYZÉK: KÖSZÖNTŐ 2 MUNKATÁRSAINK 3 CSALÁDI PROGRAMOK Kézműves alkotóházak 4 Tükörtermi családi hangverseny 4-5 Családi bábszínház 5-6 ZsebSzínháZ 6 BABA-MAMA 6-8 Szülők iskolája 8-11

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT BESZÁMOLÓ 2013.

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT BESZÁMOLÓ 2013. KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT BESZÁMOLÓ 2013. 37 Bevezető: A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központot (továbbiakban Kőbányai Kulturális Központ.) Kőbányai Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Építőkocka és Zöld ernyő két fontos fogalom a Kecskeméti Ifjúsági Otthon új programjában.

Építőkocka és Zöld ernyő két fontos fogalom a Kecskeméti Ifjúsági Otthon új programjában. Építőkocka és Zöld ernyő két fontos fogalom a Kecskeméti Ifjúsági Otthon új programjában. A jövőnk építőkockái Kecskeméten a címe annak a kétéves projektnek, amely továbbfejleszti a művészi csoportok,

Részletesebben

PÁLYÁZAT A MŰVELŐDÉS HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA KÉSZÍTETTE: CSATLÓSNÉ KOMÁROMI KATALIN

PÁLYÁZAT A MŰVELŐDÉS HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA KÉSZÍTETTE: CSATLÓSNÉ KOMÁROMI KATALIN PÁLYÁZAT A MŰVELŐDÉS HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA KÉSZÍTETTE: CSATLÓSNÉ KOMÁROMI KATALIN I. BEVEZETŐ... 3 II. A MŰVELŐDÉS HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA MŰKÖDÉSÉNEK ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉNEK HELYZETELEMZÉSE

Részletesebben

BEVEZETŐ HELYZETELEMZÉS Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtári egység

BEVEZETŐ HELYZETELEMZÉS Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtári egység Beszámoló a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2010. július 1-jétől - 2011. július 31-ig terjedő időszak munkájáról Készítette: Tányér József igazgató 2011. augusztus Tartalom Bevezető

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT MUNKATERVE 2014. Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 1

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT MUNKATERVE 2014. Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 1 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT MUNKATERVE 2014 Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 1 Tartalom 1. BEVEZETÉS: a) Küldetés b) Az intézmény állami feladatként ellátandó

Részletesebben

Kecskeméti. Kínáló. ingyenes. 2012. október. A város kulturális. iránytűje

Kecskeméti. Kínáló. ingyenes. 2012. október. A város kulturális. iránytűje Kecskeméti Kínáló 2012. október ingyenes A város kulturális iránytűje Tartalom 1 Kecskeméti Kulturális és Konferencia központ nonprofit kft. klubok, körök tanfolyamok sajtóközlemény a tanulás új élménye

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2013 MUNKATERV 2014

BESZÁMOLÓ 2013 MUNKATERV 2014 a..-./2014. ikt.sz. előterjesztés 1. melléklete BESZÁMOLÓ 2013 MUNKATERV 2014 CSOKONAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Rákospalota Pestújhely - Újpalota Tóth Lajos igazgató Tartalomjegyzék BEVEZETŐ ÉRTÉKELÉS... 3 Beszámoló

Részletesebben

A BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2014. ÉVI MUNKATERVE

A BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2014. ÉVI MUNKATERVE A BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2014. ÉVI MUNKATERVE MENTÉS MÁSKÉNT Készítette: Szádváriné Kiss Mária igazgató Te magad légy a változás, amit látni akarsz a világban (Gandhi) 1 A Biatorbágyi Faluház 2014. évi munkaterve

Részletesebben

Az NKA pályázati tevékenységével kapcsolatos tapasztalatok, települések kulturális ellátottsága

Az NKA pályázati tevékenységével kapcsolatos tapasztalatok, települések kulturális ellátottsága Kultúra, változás társadalom Elemzések, értékelések és értekezések a kultúra hagyományos világából Az NKA pályázati tevékenységével kapcsolatos tapasztalatok, települések kulturális ellátottsága Az online

Részletesebben

)/h számú előterjesztés

)/h számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )/h számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ 2015. évi munkatervéről

Részletesebben

"Hangyanyom idővel megtetszik a kövön..."

Hangyanyom idővel megtetszik a kövön... "Hangyanyom idővel megtetszik a kövön..." KECSKEMÉTI IFJÚSÁGI OTTHON Kik vagyunk mi, akik napról napra kitárjuk az egykori Iparos Otthon szecessziós épületének hatalmas ajtaját, hogy gyermekeknek és fiataloknak

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2.

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Szervezeti kérdések...4 2.1. Szervezeti, személyi változások,

Részletesebben

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja 2011. október Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja A tartalomból BEMUTATKOZIK a paksi Deák Ferenc Általános Iskola Tehetségpont BEMUTATKOZIK a paksi

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 314-7/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági

Részletesebben

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

Készítette: Varga Barbara mb. intézményvezető 2014. január

Készítette: Varga Barbara mb. intézményvezető 2014. január A KLAUZÁL GÁBOR BUDAFOK-TÉTÉNYI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA Készítette: Varga Barbara mb. intézményvezető 2014. január 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető 3. oldal II. Klauzál Gábor Budafok-Tétényi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről BESZÁMOLÓ Az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről Beszámoló az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről Jánoshida Község Önkormányzatának tevékenységéről

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Készítette: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Dombóvár, 2011. szeptember "Kiművelt emberfők sokasága a nemzet igaz hatalma." (gróf

Részletesebben

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az év során történt meghatározó jelentőségű

Részletesebben

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS...

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... 3 III.1. ALAPÍTÓ OKIRATBAN MEGFOGALMAZOTT FELADATOK TERVEZÉSE... 3 III.2. INTÉZMÉNYI TEREK ÉS ÉPÜLETEK, INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Kecskeméti. Kínáló. ingyenes. 2013. február. A város kulturális. iránytűje

Kecskeméti. Kínáló. ingyenes. 2013. február. A város kulturális. iránytűje Kecskeméti Kínáló 2013. február ingyenes A város kulturális iránytűje Tartalom 1 Kecskeméti Kulturális és Konferencia központ nonprofit kft. klubok, körök tanfolyamok digitális kincsgyűjtési Program Kecskeméti

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében A közművelődés és általában a kultúra területén érezhető változások a megyében A megye kulturális életére

Részletesebben

Kecskeméti. Kínáló. ingyenes. 2012. november. A város kulturális. iránytűje

Kecskeméti. Kínáló. ingyenes. 2012. november. A város kulturális. iránytűje Kecskeméti Kínáló 2012. november ingyenes A város kulturális iránytűje Tartalom 1 KecsKeméti Kulturális és Konferencia Központ nonprofit Kft. klubok, körök tanfolyamok aranykapu gyermekház KecsKeméti

Részletesebben

A ZSOLNAY ÖRÖKSÉGKEZELŐ NONPROFIT KFT. SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 2012.

A ZSOLNAY ÖRÖKSÉGKEZELŐ NONPROFIT KFT. SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 2012. A ZSOLNAY ÖRÖKSÉGKEZELŐ NONPROFIT KFT. SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 2012. 2 TARTALOMJEGYZÉK Rövid áttekintés...3 A KODÁLY KÖZPONT 2012. ÉVI MŰKÖDÉSE...5 Sikeres létesítmény...5 Szakmai egységek tevékenysége...6

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére Tárgy: Békés Város Oktatási és Nevelési intézményeinek 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatók Előkészítette: Bereczki Lászlóné Igazgató Asszony Kis Eszter Tankerületi Igazgató Asszony, Deákné Domonkos

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: Szentes város művészeti és kulturális eredményeinek, feladatainak és folyamatainak

Részletesebben