BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A OKTÓBER SZEPTEMBER 30 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2009. OKTÓBER 1. 2010. SZEPTEMBER 30 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN"

Átírás

1 VESZPRÉM MEGYEI IRODA 8200 VESZPRÉM, VÖRÖSMARTY TÉR 4. TEL. / FAX / BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A OKTÓBER SZEPTEMBER 30 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN A ES SZOLGÁLTATÓI ÉVRE

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3. o. 1. Pedagógiai értékelés 4. o. 2. Szaktanácsadás 8. o. 3. Pedagógiai tájékoztatás 10. o. 4. Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás 15. o. 5. Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése 17. o. 6. Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása 17. o. 7. Tanulók, tanulóközösségek, diákönkormányzatok segítése, a jogaik érvényesítéséhez szükséges ismeretek nyújtása, tanügyigazgatási, közgazdasági, jogi stb. információk közvetítése 18. o. 8. Középiskolai, szakiskolai felvételekkel összefüggő tájékoztató tevékenység 19.o. 9. FÜGGELÉK o. 2

3 Veszprém Megye Önkormányzata (mint Megbízó) és a Commitment Köznevelési Kht. (2009. január 01-i névváltozás után: Viéta Kutató, Fejlesztő és Szolgáltató Közhasznú Társaság) mint Megbízott által augusztus 29-én megkötött megbízási szerződés (továbbiakban Szerződés) alapján Megbízott a megbízás teljesítése során a tanévhez igazodóan az adott évre vonatkozóan Megbízó részére az általa elvégzett tevékenység vonatkozásában írásos beszámolót készít a Szerződés 9. pontja értelmében. A Szerződés 9. pontja szerint a október szeptember 30. közötti éves időszakot érintően a következő írásos szakmai beszámolót adjuk a Szerződés mellékletében meghatározott pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatokról. A beszámoló a szerződés fő és alpontjait követve, azzal azonos strukturális felosztásban és az októbertől szeptemberig terjedő év szolgáltatási periodikájának megfelelő tematikai megközelítésben mutatja be az elvégzett feladatokat. Megbízott Viéta Kutató, Fejlesztő és Szolgáltató Közhasznú Társaság a saját fenntartásában működő, tatabányai székhelyű Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet (OM azonosító: ) Veszprém Megyei Irodájával látja el a Szerződésben meghatározott feladatokat. A szakmai szolgáltatások teljesítését igazoló, illetve azokhoz kapcsolódó egyéb dokumentumok a KÖRPI Veszprém Megyei Irodájában (Veszprém, Vörösmarty tér 4. szám) kerültek archiválásra, állnak rendelkezésre. A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet szakmai alapokon nyugvó, hosszú távú szemléletét és céljait tükrözi, hogy az intézet a TÁMOP program nyerteseként 2010 januárjától, a tatabányai székhelyű regionális hálózatkoordinációs központ részét képező, Veszprém központtal létesített - pedagógiai, oktatásügyi pályázatok lebonyolításában közreműködő, a projekt mérés-értékelési szakterületén regionális központi szerepű - alprojekt irodát működtet. Szintén ezt támasztja alá az, hogy intézetünk pályázatírói segítségével a Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott három középfokú valamint tizennégy Veszprém megyei oktatási intézmény szerepelt sikeresen a 17/2009. rendelethez kapcsolódó, A minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása című pályázaton, amelyek megvalósításában ugyancsak intézetünk szakértői és szaktanácsadói segítették az intézményeket. Arra törekszünk, hogy a megye nevelési-oktatási intézményeinek, fenntartóinak törvényes, hatékony és sikeres működését segítsük. Kelt: Veszprém, szeptember 01. Bartalos Zsuzsanna irodavezető 3

4 1. Pedagógiai értékelés, amelynek feladata mérni és értékelni a nevelési-oktatási intézményben végzett nevelő- és oktatómunka eredményességét, valamint segíteni a helyi, a térségi és az országos közoktatási feladatellátás szervezését 1.1 Megyei feladatbank terjesztése Intézetünk által fejlesztett feladatbankokat (lásd alább a 1.2. pontban) Veszprém megye kilenc kistérségének egy-egy közoktatási intézményében Tóth László közoktatási szakértő kolléga telepítette fel. A megyei megbízást kibővítve, nemcsak a feladatbank terjesztéséről, hanem szakszerű használatáról és a végfelhasználók tájékoztatásáról is gondoskodtunk: kollégánk a helyszínre utazva telepítette az intézmények informatikai rendszerére a feladatgyűjteményeket, majd nevelőtestületi értekezlet keretében bemutatta azok használatát, gyakorlati alkalmazását. A prezentációval és a segítségnyújtással a kedvezményezett intézmények vezetői és tantestületük a minőségbiztosítási kérdőívek kimutatásai alapján, rendkívül elégedettek voltak. (Részletesen: lásd Függelék.) 1.2 Megyei feladatbank fejlesztése Intézetünk szakértői által fejlesztett - és a későbbiek során a kilenc Veszprém megyei kistérség egy-egy közoktatási intézményében feltelepített (lásd fentebb az 1.1. pontban) feladatbank, a Megrendelő elvárásain túl (öt komplett, tanulói és tanári feladatbank készítése), a külön mellékletként megjelentetett tartalomjegyzékben felsorolt, mindösszesen 53 komplex (alsó tagozaton 11, felső tagozaton 29, középiskolában 13 darab tantárgyi feldolgozású), e célból fejlesztett feladatbank megnevezését tartalmazza, amely feladatgyűjteménnyel és feladatlapokkal egészül ki. (1. számú melléklet és CD) 1.3 Megyei reprezentatív tanulói kompetenciamérés A KÖRPI Veszprém Megyei Irodája az eddigi hagyományokat és a Megrendelő igényeit figyelembe véve reprezentatív mérést végzett Veszprém megye tanulóinak körében a 4

5 tanév második felében. Ismerve az iskolák és a pedagógus kollégák elfoglaltságát a tavaszi időszakban, kollégáimmal együtt arra törekedtünk, hogy a mérésben szerepet vállaló tanárokat és iskolákat minél kevesebb többletmunkával terheljük, ezért a mérés időpontjának, a felkért intézmények vezetőivel egyeztetve, május hónap elejét választottuk. Intézetünk e téma magyarországi szaktekintélyét, Dr. Csapó Benő egyetemi tanár urat és az általa vezetett Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportot kérte fel és nyerte meg a feladat elvégzésére. Az iroda a kutatócsoport munkatársai által kifejlesztett, bemért, valid, a kutatócsoport által az iskolában elsajátított tudás minőségének követő jellegű (longitudinális) értékelésére indított országos programban is szereplő feladatlapokkal végezte el a mérést: általános taníthatóság műveltségterületen induktív gondolkodás mérése; matematika műveltségterületen arányos gondolkodás mérése történt meg. A május elején elvégzett felmérésben a területi, kvantitatív és kvalitatív szempontból is a megyei szórást megfelelően tükröző, a következő tizenkét iskola vett részt: Ramassetter Vince Általános Iskola, Sümeg; Bem József Általános Iskola, Balatonfüred; Csajági Református Általános Iskola, Csajág; Herendi Általános Iskola és AMI, Herend; Művészetek Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola, Monostorapáti; Keresztury Dezső Általános Iskola, Nemesgulács; Tarczy Lajos Általános Iskola, Pápa; Deák Ferenc Általános Iskola, Veszprém; Hriszto Botev Általános Iskola, Veszprém; Csontváry Általános Iskola, Zalahaláp; Közös Fenntartású Általános Iskola, Csabrendek; Békefi Antal Általános Iskola és AMI Bakonyszentkirály. A reprezentatív vizsgálatban résztvevő intézmények június elején, még a tanévzáró értekezlet előtt, használati útmutatóval és magyarázattal ellátott kísérőlevéllel, papír alapon kapták meg az iskola tanulóira vonatkozó adatokat és elemzésüket. Külön boríték tartalmazta a mérésben részt vevő intézmények és tanulók beazonosításához szükséges dekódolást. Ezen kívül a kódok kizárólag a KÖRPI Veszprém Megyei Irodája és a Veszprém Megyei Önkormányzat CD-anyagán találhatóak meg. Ezért a későbbiekben, a titkosság megőrzése végett, a tartalom megismeréséhez szükséges dekódolás céljából, a megyei vagy az önkormányzati irodához kell segítségért fordulni. A felmérés az érintett intézmények vezetői és pedagógusai körében egyaránt pozitív visszhangra talált. A tanulók teljesítésének nyomon követése és az országos 5

6 kompetenciamérésre történő felkészülés szempontjából (is) hasznosnak ítélték az 5. és 7. évfolyam mérését. Jövőbeli igényüket és együttműködési szándékukat fejezték ki hasonló szolgáltatás esetében. (2. számú melléklet - CD) 1.4 Mérésmetodikai képzések szervezése, lebonyolítása Intézetünk 2010 február és március hónapokra tervezte a megye pedagógusai számára szervezett ingyenes mérésmetodikai képzések megtartását. A képzésre mindösszesen 11 pedagógus regisztrált, s közülük 7 fő realizálta tényleges jelentkezését a képzés időpontjának és helyszínének megnevezésekor. Ezért a képzéseket február 12-én és február 15-én a Veszprém városi Kossuth Lajos Általános Iskolában szerveztük meg, ahol a nevelőtestületen kívül a fent nevezett hét fő is részt tudott venni. Így az elvárt 30 fő helyett 44 személy részesült térítésmentes mérésmetodikai képzésben. 1.5 Nevelési-oktatási intézmények belső értékelési rendszerének kialakítását segítő tanácsadás Intézetünk a Megrendelő által elvárt 10 intézmény helyett 13 intézmény számára nyújtott belső értékelési rendszer kialakítását segítő tanácsadást. (Részletesen: lásd Függelék) 1.6 Megyei fenntartású középfokú iskolák országos kompetenciamérési eredményeinek elemzése A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú intézmények országos kompetenciamérési eredményeinek elemzésére az országos mérés eredményeinek közzétételét követően, 2010 május hónapban került sor. Az országos kompetenciamérés céljai közül a két legfontosabb, hogy egyrészt mérje a diákok szövegértési képességeit és matematikai-logikai kompetenciáit, másrészt a fenntartók és az iskoláik számára adatokat szolgáltasson a helyi szintű elemzésekhez, értékelésekhez, illetve döntések előkészítéséhez és meghozatalához. Ehhez kapcsolódóan került sor az Intézményértékelési feladatok, módszerek a minőségirányítási rendszer működtetésében Teljesítményértékelés teljes körű 6

7 intézményi önértékelés bevezetése, működtetése, gyakorlata című 30 órás akkreditált továbbképzés megszervezésére november 27., 28. és december 12-én, Székesfehérvárott, a Tolnai Utcai Általános Iskolában. Intézetünk, s a képzés célja is az volt, hogy a résztvevő pedagógusok segítséget kapjanak a minőségirányítási tevékenység intézményi követelményeinek teljesítéséhez, különös tekintettel az országos mérési eredmények intézményi hasznosításához és az országos eredmények iskolai teljesítményértékelő rendszerébe történő beépítéséhez. A megyei fenntartású középfokú iskolákban folyó szakmai munka értékelésének egyik fontos mutatója az országos kompetenciamérés eredménye, amelynek elemzése lehetővé teszi az iskolákban folyó nevelő-oktató munka minőségének megismerését, az eredmények növelését. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú iskolák országos kompetenciamérési eredményeinek elemzését intézetünk igazgatója, Blazovicsné Varga Marianna végezte el. Az elemzés megküldésre került az Oktatási és Közművelődési Iroda vezetője számára, majd augusztus 24-én a megyei fenntartású intézmények vezetői értekezletén a szakértő asszony élőszóban prezentálta és értelmezte azt a résztvevő intézményvezetők és az Oktatási és Közművelődési Iroda dolgozói számára. (3. számú melléklet - CD) Szaktanácsadóink, szakértőink segítségével 12 önkormányzat nyújtott be A minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása, 17/2009. rendelethez kapcsolódóan sikeres pályázatot az országos mérési eredmények javítására és a fejlesztési irányok meghatározására. Intézetünk közreműködésével így több mint 20 millió forint forrás jutott 17 iskolába, aminek felhasználásával térítésmentesen több mint 100 fő pedagógus vehetett részt akkreditált képzésen és több mint 100 fő kapott - a 7 évenkénti pedagógus továbbképzésbe is beszámító tanúsítványt. Ezzel a kötelező továbbképzést nem megyei költségvetésből, hanem pályázati forrásból lehetett finanszírozni. A pályázat lehetőséget adott arra is, hogy mérés-értékelési témakörben a megyei szerződésben meghatározott szaktanácsadási órákon felül további 216 óra szaktanácsadási, szakértői támogatást nyújthassunk a megye intézményeinek az országos mérési eredményeinek javításához. 7

8 2. Szaktanácsadás, amelynek feladata az oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése és terjesztése 2.1 Szaktanácsadói névjegyzék gondozása A év során kiépített szaktanácsadói hálózat szakmai bővítése érdekében 2009 novemberében ismételten pályázati kiírásban hirdettük meg a szaktanácsadói tevékenység ellátásának lehetőségét. Ennek eredményeképpen a 37 főből álló szaktanácsadói hálózat 63 főre bővült. Szaktanácsadóink közt szereplő 27 új személy - akik a névjegyzéken dőlt betűtípussal kerültek megnevezésre felvételére az eddig hiányos klasszikus szakértői-szaktanácsadói területek feladatellátása illetve az új, szakmailag preferált területek bővítése, valamint az aktuális pályázatok segítése és koordinálása szülte igény kielégítése céljából került sor. Így például: - háztartásökonómia és életvitel; technika; informatika; ifjúsági animátor; - esélyegyenlőség; tanulás módszertan; komplex helyzetértékelési szakértő; sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai és iskolai nevelése oktatása; integrált nevelés-oktatás; óvodába integrált bölcsőde; egységes óvoda-bölcsőde; - mentorfelkészítés; projektmenedzsment; pályázati értékelő tevékenység; EU oktatás és képzés ISO minőségirányítási program tréneri tevékenység, stb. Nyilvános formában, mind honlapunkon, mind havi hírlevelünk 2010 februári számában közzétettük aktuális, bővített szaktanácsadói listánkat. (4. számú melléklet) 2.2 Szaktanácsadói tevékenység szervezése, kiközvetítése 2009 szeptembertől körlevelek és honlapunkon közzétett hírlevél formájában, papír alapon pedig havi lapunkban, a Veszprém Megyei Pedagógiai Híradóban folyamatosan hirdettük ingyenes szaktanácsadói szolgáltatásainkat. A Megrendelő elvárásainak megfelelően intézetünk ingyenesen biztosította a megye közoktatási intézményei számára a szaktanácsadói segítségnyújtást. A szerződés adta keret (maximum 350 óra/tanév, maximum 1 alkalom/közoktatási intézmény, maximum 4 óra/alkalom) egy harmadát az intézmények már az első félévben kihasználták; a második harmadot a sport témakörű összefoglaló jelentés elkészítésekor 8

9 megmutatkozó 60 óra többlet és a Hogyan tovább? című Veszprém megyei tanévre szóló pályaválasztási kiadvány szerkesztői, tördelői és korrektori utómunkálatainak elvégzése alkotja. (Előbbi a es szerződéses év beszámolójával együtt leadásra és elfogadásra került.) A fennmaradó ingyenes szaktanácsadói órákat a szerződéses év II. félévi időszakában teljesítettük. Mindösszesen teljesített óraszám: az elvárt 350 óra helyett: 574 óra. (Részletesen lásd: Függelék) 2.3 Szaktanácsadók továbbképzése A szaktanácsadók a Megrendelő által jelzettektől eltérően amely szerint a továbbképzést a szaktanácsadók fizetik -, intézményünk által finanszírozott keretek között, azaz térítésmentesen vettek részt a Megrendelő által elvárt három alkalomból háromszor. Szaktanácsadói felkészítő értekezletet tartottunk augusztus 17-én, ahol tájékoztattuk szaktanácsadóinkat a tanév során várható rövid- és hosszútávú feladatokról (előadások, bemutatók, konzultációk, továbbképzések stb.); valamint ismertettük, dokumentáltuk és megbeszéltük a augusztus 25 i Tanévnyitó Konferencia egyes szekciófelelőseinek koordinációs és házigazda szerepkörből adódó feladatait, illetve az előadást tartó szaktanácsadókkal szemben támasztott szakmai elvárásokat. A második november 10-én megrendezett - szaktanácsadói továbbképzésen Bartalos Zsuzsanna irodavezető bemutatta az új szaktanácsadó kollégákat és szakterületeiket, illetve az új kollégák lehetőséget kaptak szakmai terveik bemutatására. Ezt követően Blazovicsné Varga Marianna igazgató, a KÖRPI szerepe a régió közoktatásában címmel; Imre Mária szakmai vezető a KÖRPI es Projektiroda szerepe és feladatai címmel; Törzsök Károlyné dr. a Közoktatási Szakértők Egyesületének elnökségi tagja pedig a Szaktanácsadói és szakértői feladatkörök bemutatása a törvényváltozás tükrében címmel tartott előadást. Harmadik ingyenes szaktanácsadói továbbképzésünket április 10-re hirdetettük meg. Sajnálatunkra, a 63 aktív szaktanácsadó közül 19 fő jelentkezett, azonban közülük többen jelezték, hogy részvételük feltételes. Így a jelentkezők kis száma miatt Suhajda Virág mentálhigiénés szakember továbbképzésének megszervezését nem tudtuk felvállalni. 9

10 A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Hálózatkoordinációs Központ Veszprém megyei kistérségi koordinátorai és a leendő referencia intézetek minősítői feladataira az intézet szaktanácsadóit kérte fel, ezzel is szélesítve a szaktanácsadói munka lehetőségét, a szaktanácsadói segítségnyújtást az intézmények, fenntartók, és kistérségek számára. A leendő referencia intézetek Veszprém megyei minősítői szaktanácsadóink közül: Wohlfart Zsuzsanna, Tolnai Andrásné, Lattenstein Jánosné és Bálintné Lipp Terézia. Kistérségi koordinátorok Tapolca és Sümeg kistérségében: Varga Béláné; Zirc, Veszprém és Várpalota kistérségében: Wohlfart Zsuzsanna; Balatonalmádi és Balatonfüred kistérségében: Bandiné Liszt Amália; Pápa kistérségében: Némethné Takács Cecília; Ajka kistérségében: Völlerné Simon Erzsébet. A referencia intézetek minősítői és a kistérségi koordinátorok számára munkájuk megkezdéséhez szakmai felkészítőt tartottunk június hónapban. Ennek eredményeképpen a szaktanácsadó-koordinátorok heti rendszerességű hírlevelek formájában felkeresik a megye összes nevelési és oktatási intézményét az újdonságok megismertetése, átvétele, koordinálása és megszervezése céljából. 3. Pedagógiai tájékoztatás, amelynek feladata a szakmai információk, adatok és tanügyi dokumentumok (tantervek, tankönyvek, segédletek stb.) gyűjtése, őrzése, feldolgozása és használatba adása, tájékoztatás nyújtása 3.1 Havi hírlevél megjelentetése, a közoktatási intézményekbe ingyenesen eljutó megyei tájékoztató kiadvány Havi hírlevelünk, a Pedagógiai Híradó, minden hónapban ezer-ezer példányban jelent meg, s jutott el az elektronikus kiküldéssel párhuzamosan - papír alapon a megye valamennyi nevelési-oktatási intézményébe és a fenntartókhoz, elektronikus formában pedig folyamatosan megtekinthető és letölthető honlapunkról. Mind a Pedagógiai Híradóban, mind az intézményekhez elektronikus úton eljuttatott levél formájában felhívtuk az intézményvezetők és a fenntartók képviselőinek figyelmét, hogy szakmai havi hírlevelünk gyorsabb, hatékonyabb eljuttatása érdekében az egyéni elektronikus postaládájukba is igényelhetik a havi lap megküldését. A tanév végére létrejött intézményi és pedagógusi adatbázis alapján havi lapunkat a 10

11 következő, es tanévtől - a Megrendelő elvárásait szem előtt tartva -, már csak elektronikus úton tesszük közzé illetve terjesztjük. A kiadványban, amely több mint hírlevél, tájékoztatást adtunk tanfolyamokról, pedagógusképzésekről és továbbképzésekről, pályázatokról, tanulmányi versenyekről, konferenciákról. Közzé tesszük a közoktatási intézményeket érintő híreket, közleményeket, felhívásokat valamint közoktatási jogi információkat. (5. számú melléklet és CD) 3.2 Megyei pedagógiai-szakmai szolgáltatás honlapjának rendszeres működtetése Korábbi honlapunkat átalakítottuk: márciusától immár közvetlenül a a TÁMOP Projektiroda lapja pedig a név alatt érhető el. Intézetünk regionális, megyékre osztott, könnyen kezelhető, felhasználóbarát honlapjainak tartalmát hetenként, illetve szükség esetén azonnal frissítjük. A különösen fontos információkra e- mailben is felhívjuk partnereink figyelmét. A megjelenés napján olvasható Pedagógiai Híradó című havi lapunk valamint az aktuális tanulmányi versenyekre való felhívás. (6. sz. melléklet) 3.3 Előadások, konferenciák, szakmai napok szervezése Az oktatásirányításában dolgozók (kistérségi és városi oktatási referensek, munkaszervezet-vezetők, irodavezetők, intézményvezetők) számára kistérségi szakmai előadásokat szerveztünk és bonyolítottunk le november hónapban. A prezentációkkal és a konzultációs lehetőséggel a megjelentek a minőségbiztosítási kérdőívek kimutatásai alapján, nagyon elégedettek voltak. (Részletesen lásd: Függelék) A második kistérségi szakmai fórumsorozatot a megye pedagógusai által megfogalmazott szakmai igények és időpontok szerint szerveztük és bonyolítottuk le. Az interaktív beszélgetéssé alakuló előadásokkal a minőségbiztosítási kérdőívek kimutatásai alapján, pedagógusok és tanulók egyaránt elégedettek voltak. (Részletesen lásd: Függelék) A harmadik kistérségi fórumsorozat az óvodavezetők és az óvodákat fenntartók munkáját hivatott megkönnyíteni február 17-én négy szaktanácsadónk (Tolnai Andrásné, 11

12 Tobakné Kovács Márta, Lattenstein Jánosné és Frang Lászlóné) intézeti finanszírozásban vett részt Budapesten, az OKM által szervezett információs napon, ahol az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról és az ebből fakadó feladatokról kaptak tájékoztatást és felkészítést. Ezt követően Veszprém megye kistérségeiben az érintett intézményvezetők és intézményfenntartók számára prezentálták a fővárosban szerzett ismereteket. Ezek után szaktanácsadóink számos esetben szaktanácsadói segítséget nyújtottak a megye óvodáiban intézményvezetőknek, szakértőink pedig fenntartóknak a nevelési alapprogram átdolgozásában. (Lásd 2.2. és 4.2. pontok vonatkozó részeit.) (Részletesen lásd: Függelék) KÖRPI - TÁMOP Projektirodánk január 26-án és április 9-én workshopot tartott Veszprémben a leendő referencia intézmények számára. Bartalos Zsuzsanna irodavezető május 5-én a húsz magyar megye múzeumi koordinátori hálózat tagjai számára, a Lackó Dezső Múzeum által Veszprémben szervezett szakmai továbbképzés keretében tartott előadást a pedagógiai intézetek és a múzeumok, specifikusan a KÖRPI és a Lackó Dezső Múzeum együttműködési lehetőségeiről, különös tekintettel múzeumpedagógiai jó gyakorlatokra. TÁMOP es Információs nap megtartására került sor május 31-én Ajkán a Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskolában. A rendezvény egyik célja az volt, hogy a Veszprém megyei kollégákkal még egyszer áttekintsük a referencia intézménnyé válás feltételeit, lehetőségeit, a fő referencia területeket, ill. hogy miért is érdemes referencia intézménnyé válni. A tájékoztatón a kollégák megismerhették a referencia intézménnyé válás folyamatának elemeit, a dokumentumok feltöltésének mikéntjét, felhívtuk a figyelmet az időintervallum betartására, a postázás fontosságára valamint a beküldendő nyilatkozatok beszerzésére. Lehetőséget kínáltunk a word formátumú felület használatára, amely a honlapunkon mindenki számára elérhető. Arra törekedtünk, hogy információink gyakorlatiasak legyenek, s tényleges segítséget nyújtsanak a kollégáknak. A közoktatás modernizációjával és az elkövetkezendő időszak oktatásügyi változásainak 12

13 fő vonulataival összhangban intézetünk igyekszik a régió és Veszprém megye nevelésioktatási intézményeit a lehető legrendszeresebben és legrészletesebben tájékoztatni a nevelési-oktatási intézményekben végzett nevelő- és oktatómunka eredményességének fejlesztéséről, és ebben a folyamatban a mérés-értékelés szerepéről. Ennek jegyében a Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Hálózatkoordinációs Központja június 24-én és 25-én konferenciát tartott Balatonfüreden az Annabella Hotelben. (Részletesen lásd: Függelék) 3.4 Megyei tanévnyitó értekezlet megszervezése és lebonyolítása augusztus 24-én tanévnyitó szakmai konferenciát rendeztünk: a plenáris ülésre a Veszprémi Petőfi Színházban került sor. A korábbi tanévtől eltérően a tantárgyi bontású szekcióüléseket nem ezzel párhuzamosan szervezzük meg, hanem szeptember hónapban, kistérségi szinten. Ezáltal nem csak Veszprém Megyei Jogú Város pedagógusainak és intézményeinek, hanem a kistérségek közoktatási intézményeinek is lehetősége nyílik bemutatkozni a megye többi intézménye előtt; nem utolsó szempontként említve azt, hogy a résztvevők számára ez költség- és időhatékonyabb megoldás. Saját településük néhány tíz kilométeres vonzáskörzetében hallgathatnak előadásokat, tekinthetnek meg tankönyv- és interaktív tábla prezentációkat stb. Konferenciánk plenáris ülésének témái a közoktatás előtt álló új feladatokat és lehetőségeket körvonalazták; érintették az irányítás és ellenőrzés korábbi, sok éves tapasztalatait; valamint tájékoztatták a megjelenteket az elkövetkezendő évtized hálózati tanulás és tanítás kialakításáért dolgozó KÖRPI TÁMOP Projektiroda munkájáról és eredményeiről. Előadóink és előadástémáink a következők voltak: Az oktatáspolitika aktuális kérdései a tanévben Előadó: Dr. Bodó Márton politikai főtanácsadó, NEFMI Oktatási Államtitkárság Az Oktatási Hivatal feladatai Előadó: Marekné dr. Pintér Aranka igazgató, OH Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság Hálózati tanulás Jó gyakorlatok Előadó: Dr. Görözdi-Nagy Eszter projektmenedzser, KÖRPI TÁMOP Projektiroda. A fő előadásokon túl a résztvevők tájékoztatást kaptak a Diákhitelben bekövetkezett változásokról és a változások generálta új lehetőségekről (Márkus Attila, a Diákhitel Központ regionális képviselője); majd a Pannon Egyetem Modern Filológiai és 13

14 Társadalomtudományi Karának Neveléstudományi Intézetében március 1-jétől futó, a Közép-Dunántúli régió pedagógusképzését segítő szolgáltató- és kutatóhálózat kialakítása" című projekt céljait és várható eredményeit mutatta be Kubinger-Pillmann Judit egyetemi tanársegéd. A évi Tanévnyitó Konferencia keretében a Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet a Veszprém megyei tehetséggondozás terén több éve kiemelkedően végzett, példaértékűen eredményes tehetséggondozó munkájáért Pro Talento kitüntető oklevelet adományozott: Dr. Dukon Béláné, Dr. Márkusné Csonták Éva, Horváth Szilárdné, Isztl János és Virág Istvánné számára. A konferenciát nagy médiaérdeklődés valamint pozitív hangvételű és tartalmú médiahírek követték: többek között a Veszprém megyei Napló c. napilapban, a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján, a Helyi Téma és a Veszprémi Újság c. heti lapokban; illetve a Veszprém Városi Televízióban. A 220 résztvevő közül mindösszesen 56 fő töltött ki minőségbiztosítási kérdőívet. Az elégedettségi mutatók valamint az egyéb csatornákon keresztül érkezett visszajelzések alapján a szakmai konferencia sikeres volt. 3.5 Akikre büszkék vagyunk című megyei versenyeredmények bemutatása A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Veszprém Megyei Irodájának szolgáltatói tevékenységében fontos helyet foglal el a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése az iskolai, területi, megyei és regionális fordulók szintjein egyaránt. Intézetünk Veszprém megyében az évfolyamos tanulók számára a közoktatási törvény 36. f) pontja szerint általános tantárgyi lefedettséggel szervezi a nagy hagyománnyal bíró és az újonnan szerveződő megyei és országos kiírású tanulmányi versenyeket. A Megrendelő elvárásainak megfelelően intézetünk megyei szinten összesítette a tantárgyi, művészeti és sport versenyeredményeket júliusban a honlapon történő megjelenítésen és letölthetőségen túl intézetünk elektronikus levél formájában a megyei közoktatási intézmények és fenntartóik részére is eljuttatta a dokumentumot. (7. számú melléklet - CD) 14

15 4. Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás, amelynek feladata programok, tantervek készítése, iskolaszerkezeti tanácsadás, közgazdasági, jogi stb. információk közvetítése, tantervek, tankönyvek, taneszközök megismertetése, felhasználásuk segítése, az óvodai nevelési program, az iskolai és kollégiumi pedagógiai program készítésében való közreműködés 4.1 Óvodai nevelési, iskolai és kollégiumi pedagógiai programok készítésében, módosításában való közreműködés A Megrendelő igénye szerint évente legfeljebb harminc intézmény nevelési és pedagógiai programjának készítésében, módosításában kell intézményünknek térítésmentesen közreműködnie. Az idei tanévben néhány általános iskolától eltekintve-, értelemszerűen az óvodai nevelési alapprogramok módosítása miatt, főként a nevelési intézmények igényelték intézetünk ez irányú szolgáltatását. Az intézményekkel és tagintézményekkel történt egyeztetéseket és elvégzett munkát tekintve mindösszesen 29 intézményvezetőnek segítettünk a tanévben. (Részletesen lásd: Függelék) 4.2 Tanácsadás fenntartónak különböző közoktatás-szerkezeti kérdésekben Intézetünk kiemelt célja, hogy ne csak a közoktatási intézmények dolgozóival, hanem az oktatásirányítás minden szintjének képviselőjével tartsa a kapcsolatot. A Megrendelő által elvárt legfeljebb tíz fenntartó helyett, összesen 23 fenntartónak s ebből hat esetben a Megrendelő elvárásaival ellentétben nem 50%-os térítési díj ellenében, hanem teljesen ingyenesen - nyújtottunk szakmai szolgáltatást. (Részleten lásd: Függelék) 4.3 Tankönyvbemutatók szervezése A Megrendelő által elvárt 9 alkalom helyett, tanévnyitó konferenciánkon valamint kistérségi szakmai fórumaink során összesen 13 alkalommal, nyolc kiadó vásárlással egybekötött tankönyvbemutatójának megszervezésére került sor. (Részleten lásd: Függelék) 15

16 4.4 Rendszeres jogi tanácsadás pedagógusoknak, intézményeknek, fenntartóknak A feladatellátást - igény szerint - rendelkezésre állással, havi tíz órában foglalkoztatott képzett jogász megbízással történő foglalkoztatásával, valamint a honlapon ( Jogi fórum > Gyakran ismételt kérdések) feltehető kérdések rendszeres megválaszolásával biztosítjuk fenntartók, intézményvezetők és pedagógusok számára. A hónap leggyakrabban felmerülő kérdéseit jogászunk tematikus csoportosításban, részletesebben is kifejti havi hírlevelünk Jogszabályok, közlemények című állandó rovatában. A jogszabályok állandó változása, nehéz áttekinthetősége miatti jogbizonytalanság következménye, hogy mind a fenntartók, mind a munkáltatói jog gyakorlói, mind a pedagógusok igénylik a naprakész ismeretekkel rendelkező szakember segítségét. Ez a segítségnyújtás akkor éri el célját, ha megfelelő időben történik, így jogászunk számtalan megkeresésnek tett eleget a rendelkezésre álló időkereten felül is. Dr. Perlaki Mária Magdolna elérhetősége mobiltelefonon és vezetékes telefonon is folyamatosan biztosított, s ezen kívül a tanácsadás tárgyától, illetve a tanácsadást kérő igényétől függően személyes konzultáció keretében is rendelkezésre állt és nyújtott szolgáltatást. Mindezeken túl, a 2009 novemberében szervezett őszi kistérségi szakmai fórumokon, hét helyszínen, kilenc kistérség hallgatója számára tartott előadást és azt követően konzultációt aktuális munkajogi és társadalombiztosítási kérdésekről. A második félévben a havi rendelkezésre álláson túl Dr. Perlaki Mária Magdolna a következő jogi tanácsadást nyújtotta szaktanácsadói minőségében: március 18-án Aktuális munkajogi kérdések címmel előadás és konzultáció megtartása a Veszprém Többcélú Kistérségi Társulás intézményvezetői számára április 07-án Aktuális munkajogi kérdések címmel előadás és konzultáció megtartása Badacsonytomajon, a Balaton-felvidéki Iskolaszövetség Egyesület tagiskolái számára május 5. és 6 án Aktuális munkajogi kérdések címmel előadás és konzultáció megtartása a Várnai Zseni Közös Fenntartású Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató Általános és Zeneiskola pedagógusai és intézményvezetője számára. A jogalkalmazás során felmerülő leggyakoribb és visszatérő témaköröket részletesen lásd: Függelékben. 16

17 5. A pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése , 60, 120 órás akkreditált pedagógus továbbképzések szervezése, bonyolítása pedagógusok és pedagógiai munkát segítők számára 2009 szeptembertől körlevelek és honlapunkon közzétett hírlevél formájában, papír alapon pedig a 2009 november és december havi Pedagógiai Híradónkban tettük közzé akkreditált továbbképzéseink listáját, amelyekre folyamatosan gyűjtjük a jelentkezéseket, és megfelelő számú jelentkező esetén indítjuk képzéseinket. A tanév során öt továbbképzést bonyolítottunk le. (Részletesen lásd: Függelék) 6. Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása 6.1 Közreműködés az országos felmenő rendszerű tanulmányi versenyek szervezésében Összeállítottuk éves versenynaptárunkat és a kiírásoknak megfelelően szerveztük a tanulmányi és tehetséggondozó versenyeket. Az aktuális információkról, az egyes versenyekkel kapcsolatos tudnivalókról honlapunkon, Pedagógiai Híradónkban, illetve e- mailben tájékoztattuk az intézmények vezetőit, versenyfelelőseit. Intézetünk 22 általános iskolák, 2 tanulásban akadályozott tanulók és 12 középiskolák számára kiírt, azaz mindösszesen: 36 darab országos felmenő rendszerű versenyt hirdetett és szervezett meg. A versenyek lebonyolításában, a szóbeli megmérettetések zsűrijében, a verseny feladatlapok ki- és felüljavításában és az értékelések meghozatalában megyei tantárgyi szakos szaktanácsadóink vettek részt. (Részletesen lásd: Függelék) 17

18 6.2 Megyei, kistérségi szintű tanulmányi, művészeti versenyek szervezése, lebonyolítása Intézetünk az alábbi, 21 darab kistérségi, megyei vagy regionális és nem tanulmányi országos felmenő rendszerű verseny szervezésében működött közre. (Részletesen lásd: Függelék) 6.3 Versenyek feladatbankjának gondozása A versenyek feladatsoraiból folyamatosan iktatjuk feladatbankunkat: műveltségterületenkénti, tematikus, versenyidőszakokra vonatkozó bontásban. 7. A tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat, amelynek feladata a tanulók, tanulóközösségek, diákönkormányzatok segítése, a jogaik érvényesítéséhez szükséges ismeretek nyújtásával, tanügyigazgatási, közgazdasági, jogi stb. információk közvetítésével 7.1 Jogsegélyszolgálat működtetése diákok, diákönkormányzatok részére A feladatellátást - igény szerint - rendelkezésre állással, havi két órában foglalkoztatott képzett jogász megbízással történő foglalkoztatásával, valamint a honlapon ( Jogi fórum > Gyakran ismételt kérdések) feltehető kérdések rendszeres megválaszolásával biztosítjuk a tanulók, tanulóközösségek és a diákönkormányzatok számára. Dr. Perlaki Mária Magdolna elérhetősége mobiltelefonon és vezetékes telefonon is folyamatosan biztosított, s ezen kívül a tanácsadás tárgyától, illetve a tanácsadást kérő igényétől függően személyes konzultáció keretében is rendelkezésre állt és nyújtott szolgáltatást. A jogalkalmazás során a diákönkormányzatok az alábbi témakörökben fordultak hozzá jogi tanácsadásért: - házirend szabályozási tárgyköre, - tanulói fegyelmi ügyek. A tanévben irodánk egyik kiemelt feladatának tekintette, hogy a tanulókat, tanulóközösségeket, diákönkormányzatokat direkt módon érje el és tájékoztassa őket az 18

19 A mellékletek nagy terjedelmük miatt megtekinthetők a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Jogi és Önkormányzati Irodáján. 19

20 FÜGGELÉK 20

BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2009. OKTÓBER 1. 2010. FEBRUÁR 01 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN

BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2009. OKTÓBER 1. 2010. FEBRUÁR 01 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN VESZPRÉM MEGYEI IRODA 8200 VESZPRÉM, VÁR U. 6. TEL. / FAX 06 88 / 325 808 BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2009. OKTÓBER 1. 2010. FEBRUÁR 01 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN

Részletesebben

8. Pedagógiai értékelés 15.o.

8. Pedagógiai értékelés 15.o. KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI INTÉZET VESZPRÉM MEGYEI IRODA 8200 VESZPRÉM, VÁR U. 6. TEL. / FAX 06 88 / 325 808 BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2008. OKTÓBER 1.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2010. OKTÓBER 1. 2011. SZEPTEMBER 30 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN

BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2010. OKTÓBER 1. 2011. SZEPTEMBER 30 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2010. OKTÓBER 1. 2011. SZEPTEMBER 30 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN A 2010 2011 ES SZOLGÁLTATÓI ÉVRE Tartalomjegyzék Bevezetés...

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2010. OKTÓBER 1. 2011. FEBRUÁR 01 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN A 2010 2011 ES SZOLGÁLTATÓI ÉVRE Tartalomjegyzék Bevezetés.. 3 1. Pedagógiai

Részletesebben

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 19. és 61. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról,

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! Kedves Pedagógus Kollégák!

MEGHÍVÓ. Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! Kedves Pedagógus Kollégák! MEGHÍVÓ Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! Kedves Pedagógus Kollégák! A Nyugat-dunántúli Regionális Hálózatkoordinációs Központ tisztelettel meghívja Önt és munkatársait a A jövő iskolája, a közoktatás-fejlesztési

Részletesebben

A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról

A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 17. A pedagógiai-szakmai

Részletesebben

1. helyen végzett szállító ajánlatának benyújtási ideje. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet

1. helyen végzett szállító ajánlatának benyújtási ideje. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület 1. helyen végzett 1. helyen végzett pontszáma 1. helyen végzett ajánlatának benyújtási ideje 2. helyen végzett

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ 4400

Részletesebben

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/16-5/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Előterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0011 Projektidőszak: 2009.10.07 2010. 08.31.

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI REFORMÁTUS KÖZNEVELÉSI SZAKÉRTŐK III. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJÁRA 2014. DECEMBER 4.

Részletesebben

EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, február 21.

EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, február 21. EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, 2017. február 21. Szaktanácsadás segítség, támogatás, támasz, segítségnyújtás, (be)biztosítás közreműködés, segédeszköz, megsegítés Nem alá-főlé rendelt

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2008. OKTÓBER 1. 2009. SZEPTEMBER 30 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN

BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2008. OKTÓBER 1. 2009. SZEPTEMBER 30 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI INTÉZET VESZPRÉM MEGYEI IRODA 8200 VESZPRÉM, VÁR U. 6. TEL. / FAX 06 88 / 325 808 BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2008. OKTÓBER 1.

Részletesebben

csongrad_pedhir_borito_marcius.i :09:53

csongrad_pedhir_borito_marcius.i :09:53 csongrad_pedhir_borito_marcius.i1 1 2008.04.10. 1:09:53 Impresszum Székhely: 4028 Debrecen, Zákány u. 5. Telefon: (06-52) 541-440 Fax: (06-52) 541-441 Web: www.commitment.hu Felelős kiadó: Lénárd Gábor

Részletesebben

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet A régi helyen új keretek között A pedagógiai szakmai szolgáltatás (PSZSZ) a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 19. látja el feladatait az intézet munkatársai,

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelt Szerkesztő/Újságíró! A Nyugat-dunántúli Regionális Hálózatkoordinációs Központ tisztelettel meghívja Önt és munkatársait a

MEGHÍVÓ. Tisztelt Szerkesztő/Újságíró! A Nyugat-dunántúli Regionális Hálózatkoordinációs Központ tisztelettel meghívja Önt és munkatársait a MEGHÍVÓ Tisztelt Szerkesztő/Újságíró! A Nyugat-dunántúli Regionális Hálózatkoordinációs Központ tisztelettel meghívja Önt és munkatársait a A jövő iskolája, a közoktatás-fejlesztési szolgáltatásokat nyújtó

Részletesebben

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Szombathely 2013. 08. 28. Az előadás témái A pedagógiai szakmai szolgáltatások jogszabályi háttere A pedagógiai szakmai szolgáltatások

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu www.hajdu-ped.sulinet.hu OM azonosító: 102-310 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0185-04

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS Az Országos kompetenciamérés céljai Iskolák, fenntartók: a visszajelzés az intézmény, tanulócsoportok és a tanulók egyéni teljesítményéről saját elemzések készítése saját mérések

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A pedagógusok szakmai munkájának támogatása Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12 projekt Főbb témák, csomópontok Milyen fejlesztések történnek a TÁMOP 3.1.5

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-189020 Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1041 Budapest, Venetiáner u. 26. Tel./fax: 369-3384 E-mail: ujpest@egymi.sulinet.hu

Részletesebben

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet A régi helyen új keretek között A pedagógiai szakmai szolgáltatás (PSZSZ) a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 19. látja el feladatait az intézet munkatársai,

Részletesebben

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA Óvodák részére

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA Óvodák részére A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA Óvodák részére Tisztelt Intézményvezetők, Kollégák! A pedagógiai szakmai szolgáltatások nyújtásának/igénybevételének módját, lehetőségeit

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban Csizmazia Sándorné szakmai vezető TÁMOP 3.2.2.Dél-dunántúli RHK Garay János Általános Iskola és AMI Záró konferencia a Dél-dunántúli

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal,

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET ÉS A PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE TEHETSÉGGONDOZÓK ÉS VERSENYSZERVEZŐK MUNKACSOPORTJÁNAK II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA 2005. május 18 20.

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje:

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje: 152/2004. (XII. 9.) MÖK határozat 2/A. sz. melléklete 2004. december 31-i hatállyal az államháztartásról szóló Nevelési Tanácsadó (OM azonosító: 200108) 8400 Ajka, Ifjúság u. 9. a.) A jogelőd megszűnésének

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár Az oktatással szembeni elvárások Gazdaság részéről Képzettségi szint növekedése Élethosszig

Részletesebben

Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit

Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8500 Pápa, Fő u. 12. Telefon: 89/515-000 Fax: 89/313-989, 89/324-859 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző E-mail: hivatal@papa.hu PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI 1. ÓVODÁK

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola Budapest

Kodolányi János Főiskola Budapest Kodolányi János Főiskola Budapest PEDAGÓGUS PÁLYA AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY TÜKRÉBEN Bella Tibor 2013. Június 7. Jogszabályok A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény Pedagógusképzés Nemzeti

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL A NEMZETI, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL HUJBER ILDIKÓ YŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK VEZETŐ-FŐTANÁCSOSA kihirdetése XII. 29. hatálybalépése

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Savaria országos történelem tantárgyi verseny lebonyolításáról a 2013/2014.tanévben NTP-TV

Szakmai beszámoló a Savaria országos történelem tantárgyi verseny lebonyolításáról a 2013/2014.tanévben NTP-TV Szakmai beszámoló a Savaria országos történelem tantárgyi verseny lebonyolításáról a 2013/2014.tanévben NTP-TV-13-0001. 1. A verseny meghirdetője: Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Dr. Bacsa-Bán Anetta 2014. 02.

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Az eredményesség növelése a református intézményekben (a református többlet)

Az eredményesség növelése a református intézményekben (a református többlet) Az eredményesség növelése a református intézményekben (a református többlet) Nyírbátori Református Általános Iskola tanévkezdő csendesnapja 2015. augusztus 31., Beregdaróc A feladat Partnerek Óvodás 5196

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz

TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz MEGHÍVÓ az és az Oktatási Hivatal szervezésében Időpont: 2015. szeptember 23. Helyszín: Mercure Budapest Buda Hotel, 1013 Budapest, Krisztina krt. 41 43. A TERVEZETT PROGRAM: 9:00 10:00 REGISZTRÁCIÓ KÖNYVEK

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ DIÁKOKNAK

TÁJÉKOZTATÓ DIÁKOKNAK TÁJÉKOZTATÓ DIÁKOKNAK Miről lesz szó? 2016. január 1-je után az érettségi vizsgára bocsátás feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése. A 2012/2013. tanévben középfokú tanulmányaikat megkezdőket

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról A Baranya

Részletesebben

Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást?

Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást? Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást? Tehetséggondozás gyakorlata konferencia Szolnok, 2013. május 30. Az NTP 2011-2012. évi cselekvési programjában támogatta: - a köznevelési

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben 1 A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról

BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL OKTATÁSI F OSZTÁLY BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról A 2012. évi őszi vizsgaidőszakban a 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet 11. (4) bekezdésben foglaltak

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

Budapest, 2013. október 25.

Budapest, 2013. október 25. Budapest, 2013. október 25. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI Az előadás tematikája A pedagógus portfólió, munkaportfólió Elkészítése elkerülhetetlen A minősítésben betöltött szerepe Hogyan készítsük

Részletesebben

A Pedagógiai Szakmai Szolgáltató 2013/2014. tanévi munkaterve

A Pedagógiai Szakmai Szolgáltató 2013/2014. tanévi munkaterve PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2015. (III.26.) határozata

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSEK ÉS MŰHELYFOGLALKOZÁSOK

TOVÁBBKÉPZÉSEK ÉS MŰHELYFOGLALKOZÁSOK MÉRÉSI ÉRTÉKELÉSI TANFOLYAMOK Az FPPTI Mérési Értékelési Osztálya a 2007/08 as tanév első félévében az alábbi akkreditált tanfolyamokat tervezi indítani: A hozzáadott érték mit és miért mérünk? (Tudás,

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D

16. sz. melléklet C Í M R E N D 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím rövid neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Savaria országos történelem tantárgyi verseny lebonyolításáról a 2015/2016.tanévben NTP-TV

Szakmai beszámoló a Savaria országos történelem tantárgyi verseny lebonyolításáról a 2015/2016.tanévben NTP-TV Szakmai beszámoló a Savaria országos történelem tantárgyi verseny lebonyolításáról a 2015/2016.tanévben NTP-TV-15-0004. 1. A verseny meghirdetője: Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Tájékoztató az intézményvezetői portfólió készítéséhez

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2015/16-os tanévre

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények évi szakmai pályázatának kiírásáról

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények évi szakmai pályázatának kiírásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágyon működő

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KASZAP NAGY ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA OM: 035917 5420 TÚRKEVE, KOSSUTH L. U. 15. Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben