BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A OKTÓBER SZEPTEMBER 30 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2009. OKTÓBER 1. 2010. SZEPTEMBER 30 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN"

Átírás

1 VESZPRÉM MEGYEI IRODA 8200 VESZPRÉM, VÖRÖSMARTY TÉR 4. TEL. / FAX / BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A OKTÓBER SZEPTEMBER 30 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN A ES SZOLGÁLTATÓI ÉVRE

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3. o. 1. Pedagógiai értékelés 4. o. 2. Szaktanácsadás 8. o. 3. Pedagógiai tájékoztatás 10. o. 4. Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás 15. o. 5. Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése 17. o. 6. Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása 17. o. 7. Tanulók, tanulóközösségek, diákönkormányzatok segítése, a jogaik érvényesítéséhez szükséges ismeretek nyújtása, tanügyigazgatási, közgazdasági, jogi stb. információk közvetítése 18. o. 8. Középiskolai, szakiskolai felvételekkel összefüggő tájékoztató tevékenység 19.o. 9. FÜGGELÉK o. 2

3 Veszprém Megye Önkormányzata (mint Megbízó) és a Commitment Köznevelési Kht. (2009. január 01-i névváltozás után: Viéta Kutató, Fejlesztő és Szolgáltató Közhasznú Társaság) mint Megbízott által augusztus 29-én megkötött megbízási szerződés (továbbiakban Szerződés) alapján Megbízott a megbízás teljesítése során a tanévhez igazodóan az adott évre vonatkozóan Megbízó részére az általa elvégzett tevékenység vonatkozásában írásos beszámolót készít a Szerződés 9. pontja értelmében. A Szerződés 9. pontja szerint a október szeptember 30. közötti éves időszakot érintően a következő írásos szakmai beszámolót adjuk a Szerződés mellékletében meghatározott pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatokról. A beszámoló a szerződés fő és alpontjait követve, azzal azonos strukturális felosztásban és az októbertől szeptemberig terjedő év szolgáltatási periodikájának megfelelő tematikai megközelítésben mutatja be az elvégzett feladatokat. Megbízott Viéta Kutató, Fejlesztő és Szolgáltató Közhasznú Társaság a saját fenntartásában működő, tatabányai székhelyű Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet (OM azonosító: ) Veszprém Megyei Irodájával látja el a Szerződésben meghatározott feladatokat. A szakmai szolgáltatások teljesítését igazoló, illetve azokhoz kapcsolódó egyéb dokumentumok a KÖRPI Veszprém Megyei Irodájában (Veszprém, Vörösmarty tér 4. szám) kerültek archiválásra, állnak rendelkezésre. A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet szakmai alapokon nyugvó, hosszú távú szemléletét és céljait tükrözi, hogy az intézet a TÁMOP program nyerteseként 2010 januárjától, a tatabányai székhelyű regionális hálózatkoordinációs központ részét képező, Veszprém központtal létesített - pedagógiai, oktatásügyi pályázatok lebonyolításában közreműködő, a projekt mérés-értékelési szakterületén regionális központi szerepű - alprojekt irodát működtet. Szintén ezt támasztja alá az, hogy intézetünk pályázatírói segítségével a Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott három középfokú valamint tizennégy Veszprém megyei oktatási intézmény szerepelt sikeresen a 17/2009. rendelethez kapcsolódó, A minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása című pályázaton, amelyek megvalósításában ugyancsak intézetünk szakértői és szaktanácsadói segítették az intézményeket. Arra törekszünk, hogy a megye nevelési-oktatási intézményeinek, fenntartóinak törvényes, hatékony és sikeres működését segítsük. Kelt: Veszprém, szeptember 01. Bartalos Zsuzsanna irodavezető 3

4 1. Pedagógiai értékelés, amelynek feladata mérni és értékelni a nevelési-oktatási intézményben végzett nevelő- és oktatómunka eredményességét, valamint segíteni a helyi, a térségi és az országos közoktatási feladatellátás szervezését 1.1 Megyei feladatbank terjesztése Intézetünk által fejlesztett feladatbankokat (lásd alább a 1.2. pontban) Veszprém megye kilenc kistérségének egy-egy közoktatási intézményében Tóth László közoktatási szakértő kolléga telepítette fel. A megyei megbízást kibővítve, nemcsak a feladatbank terjesztéséről, hanem szakszerű használatáról és a végfelhasználók tájékoztatásáról is gondoskodtunk: kollégánk a helyszínre utazva telepítette az intézmények informatikai rendszerére a feladatgyűjteményeket, majd nevelőtestületi értekezlet keretében bemutatta azok használatát, gyakorlati alkalmazását. A prezentációval és a segítségnyújtással a kedvezményezett intézmények vezetői és tantestületük a minőségbiztosítási kérdőívek kimutatásai alapján, rendkívül elégedettek voltak. (Részletesen: lásd Függelék.) 1.2 Megyei feladatbank fejlesztése Intézetünk szakértői által fejlesztett - és a későbbiek során a kilenc Veszprém megyei kistérség egy-egy közoktatási intézményében feltelepített (lásd fentebb az 1.1. pontban) feladatbank, a Megrendelő elvárásain túl (öt komplett, tanulói és tanári feladatbank készítése), a külön mellékletként megjelentetett tartalomjegyzékben felsorolt, mindösszesen 53 komplex (alsó tagozaton 11, felső tagozaton 29, középiskolában 13 darab tantárgyi feldolgozású), e célból fejlesztett feladatbank megnevezését tartalmazza, amely feladatgyűjteménnyel és feladatlapokkal egészül ki. (1. számú melléklet és CD) 1.3 Megyei reprezentatív tanulói kompetenciamérés A KÖRPI Veszprém Megyei Irodája az eddigi hagyományokat és a Megrendelő igényeit figyelembe véve reprezentatív mérést végzett Veszprém megye tanulóinak körében a 4

5 tanév második felében. Ismerve az iskolák és a pedagógus kollégák elfoglaltságát a tavaszi időszakban, kollégáimmal együtt arra törekedtünk, hogy a mérésben szerepet vállaló tanárokat és iskolákat minél kevesebb többletmunkával terheljük, ezért a mérés időpontjának, a felkért intézmények vezetőivel egyeztetve, május hónap elejét választottuk. Intézetünk e téma magyarországi szaktekintélyét, Dr. Csapó Benő egyetemi tanár urat és az általa vezetett Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportot kérte fel és nyerte meg a feladat elvégzésére. Az iroda a kutatócsoport munkatársai által kifejlesztett, bemért, valid, a kutatócsoport által az iskolában elsajátított tudás minőségének követő jellegű (longitudinális) értékelésére indított országos programban is szereplő feladatlapokkal végezte el a mérést: általános taníthatóság műveltségterületen induktív gondolkodás mérése; matematika műveltségterületen arányos gondolkodás mérése történt meg. A május elején elvégzett felmérésben a területi, kvantitatív és kvalitatív szempontból is a megyei szórást megfelelően tükröző, a következő tizenkét iskola vett részt: Ramassetter Vince Általános Iskola, Sümeg; Bem József Általános Iskola, Balatonfüred; Csajági Református Általános Iskola, Csajág; Herendi Általános Iskola és AMI, Herend; Művészetek Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola, Monostorapáti; Keresztury Dezső Általános Iskola, Nemesgulács; Tarczy Lajos Általános Iskola, Pápa; Deák Ferenc Általános Iskola, Veszprém; Hriszto Botev Általános Iskola, Veszprém; Csontváry Általános Iskola, Zalahaláp; Közös Fenntartású Általános Iskola, Csabrendek; Békefi Antal Általános Iskola és AMI Bakonyszentkirály. A reprezentatív vizsgálatban résztvevő intézmények június elején, még a tanévzáró értekezlet előtt, használati útmutatóval és magyarázattal ellátott kísérőlevéllel, papír alapon kapták meg az iskola tanulóira vonatkozó adatokat és elemzésüket. Külön boríték tartalmazta a mérésben részt vevő intézmények és tanulók beazonosításához szükséges dekódolást. Ezen kívül a kódok kizárólag a KÖRPI Veszprém Megyei Irodája és a Veszprém Megyei Önkormányzat CD-anyagán találhatóak meg. Ezért a későbbiekben, a titkosság megőrzése végett, a tartalom megismeréséhez szükséges dekódolás céljából, a megyei vagy az önkormányzati irodához kell segítségért fordulni. A felmérés az érintett intézmények vezetői és pedagógusai körében egyaránt pozitív visszhangra talált. A tanulók teljesítésének nyomon követése és az országos 5

6 kompetenciamérésre történő felkészülés szempontjából (is) hasznosnak ítélték az 5. és 7. évfolyam mérését. Jövőbeli igényüket és együttműködési szándékukat fejezték ki hasonló szolgáltatás esetében. (2. számú melléklet - CD) 1.4 Mérésmetodikai képzések szervezése, lebonyolítása Intézetünk 2010 február és március hónapokra tervezte a megye pedagógusai számára szervezett ingyenes mérésmetodikai képzések megtartását. A képzésre mindösszesen 11 pedagógus regisztrált, s közülük 7 fő realizálta tényleges jelentkezését a képzés időpontjának és helyszínének megnevezésekor. Ezért a képzéseket február 12-én és február 15-én a Veszprém városi Kossuth Lajos Általános Iskolában szerveztük meg, ahol a nevelőtestületen kívül a fent nevezett hét fő is részt tudott venni. Így az elvárt 30 fő helyett 44 személy részesült térítésmentes mérésmetodikai képzésben. 1.5 Nevelési-oktatási intézmények belső értékelési rendszerének kialakítását segítő tanácsadás Intézetünk a Megrendelő által elvárt 10 intézmény helyett 13 intézmény számára nyújtott belső értékelési rendszer kialakítását segítő tanácsadást. (Részletesen: lásd Függelék) 1.6 Megyei fenntartású középfokú iskolák országos kompetenciamérési eredményeinek elemzése A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú intézmények országos kompetenciamérési eredményeinek elemzésére az országos mérés eredményeinek közzétételét követően, 2010 május hónapban került sor. Az országos kompetenciamérés céljai közül a két legfontosabb, hogy egyrészt mérje a diákok szövegértési képességeit és matematikai-logikai kompetenciáit, másrészt a fenntartók és az iskoláik számára adatokat szolgáltasson a helyi szintű elemzésekhez, értékelésekhez, illetve döntések előkészítéséhez és meghozatalához. Ehhez kapcsolódóan került sor az Intézményértékelési feladatok, módszerek a minőségirányítási rendszer működtetésében Teljesítményértékelés teljes körű 6

7 intézményi önértékelés bevezetése, működtetése, gyakorlata című 30 órás akkreditált továbbképzés megszervezésére november 27., 28. és december 12-én, Székesfehérvárott, a Tolnai Utcai Általános Iskolában. Intézetünk, s a képzés célja is az volt, hogy a résztvevő pedagógusok segítséget kapjanak a minőségirányítási tevékenység intézményi követelményeinek teljesítéséhez, különös tekintettel az országos mérési eredmények intézményi hasznosításához és az országos eredmények iskolai teljesítményértékelő rendszerébe történő beépítéséhez. A megyei fenntartású középfokú iskolákban folyó szakmai munka értékelésének egyik fontos mutatója az országos kompetenciamérés eredménye, amelynek elemzése lehetővé teszi az iskolákban folyó nevelő-oktató munka minőségének megismerését, az eredmények növelését. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú iskolák országos kompetenciamérési eredményeinek elemzését intézetünk igazgatója, Blazovicsné Varga Marianna végezte el. Az elemzés megküldésre került az Oktatási és Közművelődési Iroda vezetője számára, majd augusztus 24-én a megyei fenntartású intézmények vezetői értekezletén a szakértő asszony élőszóban prezentálta és értelmezte azt a résztvevő intézményvezetők és az Oktatási és Közművelődési Iroda dolgozói számára. (3. számú melléklet - CD) Szaktanácsadóink, szakértőink segítségével 12 önkormányzat nyújtott be A minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása, 17/2009. rendelethez kapcsolódóan sikeres pályázatot az országos mérési eredmények javítására és a fejlesztési irányok meghatározására. Intézetünk közreműködésével így több mint 20 millió forint forrás jutott 17 iskolába, aminek felhasználásával térítésmentesen több mint 100 fő pedagógus vehetett részt akkreditált képzésen és több mint 100 fő kapott - a 7 évenkénti pedagógus továbbképzésbe is beszámító tanúsítványt. Ezzel a kötelező továbbképzést nem megyei költségvetésből, hanem pályázati forrásból lehetett finanszírozni. A pályázat lehetőséget adott arra is, hogy mérés-értékelési témakörben a megyei szerződésben meghatározott szaktanácsadási órákon felül további 216 óra szaktanácsadási, szakértői támogatást nyújthassunk a megye intézményeinek az országos mérési eredményeinek javításához. 7

8 2. Szaktanácsadás, amelynek feladata az oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése és terjesztése 2.1 Szaktanácsadói névjegyzék gondozása A év során kiépített szaktanácsadói hálózat szakmai bővítése érdekében 2009 novemberében ismételten pályázati kiírásban hirdettük meg a szaktanácsadói tevékenység ellátásának lehetőségét. Ennek eredményeképpen a 37 főből álló szaktanácsadói hálózat 63 főre bővült. Szaktanácsadóink közt szereplő 27 új személy - akik a névjegyzéken dőlt betűtípussal kerültek megnevezésre felvételére az eddig hiányos klasszikus szakértői-szaktanácsadói területek feladatellátása illetve az új, szakmailag preferált területek bővítése, valamint az aktuális pályázatok segítése és koordinálása szülte igény kielégítése céljából került sor. Így például: - háztartásökonómia és életvitel; technika; informatika; ifjúsági animátor; - esélyegyenlőség; tanulás módszertan; komplex helyzetértékelési szakértő; sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai és iskolai nevelése oktatása; integrált nevelés-oktatás; óvodába integrált bölcsőde; egységes óvoda-bölcsőde; - mentorfelkészítés; projektmenedzsment; pályázati értékelő tevékenység; EU oktatás és képzés ISO minőségirányítási program tréneri tevékenység, stb. Nyilvános formában, mind honlapunkon, mind havi hírlevelünk 2010 februári számában közzétettük aktuális, bővített szaktanácsadói listánkat. (4. számú melléklet) 2.2 Szaktanácsadói tevékenység szervezése, kiközvetítése 2009 szeptembertől körlevelek és honlapunkon közzétett hírlevél formájában, papír alapon pedig havi lapunkban, a Veszprém Megyei Pedagógiai Híradóban folyamatosan hirdettük ingyenes szaktanácsadói szolgáltatásainkat. A Megrendelő elvárásainak megfelelően intézetünk ingyenesen biztosította a megye közoktatási intézményei számára a szaktanácsadói segítségnyújtást. A szerződés adta keret (maximum 350 óra/tanév, maximum 1 alkalom/közoktatási intézmény, maximum 4 óra/alkalom) egy harmadát az intézmények már az első félévben kihasználták; a második harmadot a sport témakörű összefoglaló jelentés elkészítésekor 8

9 megmutatkozó 60 óra többlet és a Hogyan tovább? című Veszprém megyei tanévre szóló pályaválasztási kiadvány szerkesztői, tördelői és korrektori utómunkálatainak elvégzése alkotja. (Előbbi a es szerződéses év beszámolójával együtt leadásra és elfogadásra került.) A fennmaradó ingyenes szaktanácsadói órákat a szerződéses év II. félévi időszakában teljesítettük. Mindösszesen teljesített óraszám: az elvárt 350 óra helyett: 574 óra. (Részletesen lásd: Függelék) 2.3 Szaktanácsadók továbbképzése A szaktanácsadók a Megrendelő által jelzettektől eltérően amely szerint a továbbképzést a szaktanácsadók fizetik -, intézményünk által finanszírozott keretek között, azaz térítésmentesen vettek részt a Megrendelő által elvárt három alkalomból háromszor. Szaktanácsadói felkészítő értekezletet tartottunk augusztus 17-én, ahol tájékoztattuk szaktanácsadóinkat a tanév során várható rövid- és hosszútávú feladatokról (előadások, bemutatók, konzultációk, továbbképzések stb.); valamint ismertettük, dokumentáltuk és megbeszéltük a augusztus 25 i Tanévnyitó Konferencia egyes szekciófelelőseinek koordinációs és házigazda szerepkörből adódó feladatait, illetve az előadást tartó szaktanácsadókkal szemben támasztott szakmai elvárásokat. A második november 10-én megrendezett - szaktanácsadói továbbképzésen Bartalos Zsuzsanna irodavezető bemutatta az új szaktanácsadó kollégákat és szakterületeiket, illetve az új kollégák lehetőséget kaptak szakmai terveik bemutatására. Ezt követően Blazovicsné Varga Marianna igazgató, a KÖRPI szerepe a régió közoktatásában címmel; Imre Mária szakmai vezető a KÖRPI es Projektiroda szerepe és feladatai címmel; Törzsök Károlyné dr. a Közoktatási Szakértők Egyesületének elnökségi tagja pedig a Szaktanácsadói és szakértői feladatkörök bemutatása a törvényváltozás tükrében címmel tartott előadást. Harmadik ingyenes szaktanácsadói továbbképzésünket április 10-re hirdetettük meg. Sajnálatunkra, a 63 aktív szaktanácsadó közül 19 fő jelentkezett, azonban közülük többen jelezték, hogy részvételük feltételes. Így a jelentkezők kis száma miatt Suhajda Virág mentálhigiénés szakember továbbképzésének megszervezését nem tudtuk felvállalni. 9

10 A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Hálózatkoordinációs Központ Veszprém megyei kistérségi koordinátorai és a leendő referencia intézetek minősítői feladataira az intézet szaktanácsadóit kérte fel, ezzel is szélesítve a szaktanácsadói munka lehetőségét, a szaktanácsadói segítségnyújtást az intézmények, fenntartók, és kistérségek számára. A leendő referencia intézetek Veszprém megyei minősítői szaktanácsadóink közül: Wohlfart Zsuzsanna, Tolnai Andrásné, Lattenstein Jánosné és Bálintné Lipp Terézia. Kistérségi koordinátorok Tapolca és Sümeg kistérségében: Varga Béláné; Zirc, Veszprém és Várpalota kistérségében: Wohlfart Zsuzsanna; Balatonalmádi és Balatonfüred kistérségében: Bandiné Liszt Amália; Pápa kistérségében: Némethné Takács Cecília; Ajka kistérségében: Völlerné Simon Erzsébet. A referencia intézetek minősítői és a kistérségi koordinátorok számára munkájuk megkezdéséhez szakmai felkészítőt tartottunk június hónapban. Ennek eredményeképpen a szaktanácsadó-koordinátorok heti rendszerességű hírlevelek formájában felkeresik a megye összes nevelési és oktatási intézményét az újdonságok megismertetése, átvétele, koordinálása és megszervezése céljából. 3. Pedagógiai tájékoztatás, amelynek feladata a szakmai információk, adatok és tanügyi dokumentumok (tantervek, tankönyvek, segédletek stb.) gyűjtése, őrzése, feldolgozása és használatba adása, tájékoztatás nyújtása 3.1 Havi hírlevél megjelentetése, a közoktatási intézményekbe ingyenesen eljutó megyei tájékoztató kiadvány Havi hírlevelünk, a Pedagógiai Híradó, minden hónapban ezer-ezer példányban jelent meg, s jutott el az elektronikus kiküldéssel párhuzamosan - papír alapon a megye valamennyi nevelési-oktatási intézményébe és a fenntartókhoz, elektronikus formában pedig folyamatosan megtekinthető és letölthető honlapunkról. Mind a Pedagógiai Híradóban, mind az intézményekhez elektronikus úton eljuttatott levél formájában felhívtuk az intézményvezetők és a fenntartók képviselőinek figyelmét, hogy szakmai havi hírlevelünk gyorsabb, hatékonyabb eljuttatása érdekében az egyéni elektronikus postaládájukba is igényelhetik a havi lap megküldését. A tanév végére létrejött intézményi és pedagógusi adatbázis alapján havi lapunkat a 10

11 következő, es tanévtől - a Megrendelő elvárásait szem előtt tartva -, már csak elektronikus úton tesszük közzé illetve terjesztjük. A kiadványban, amely több mint hírlevél, tájékoztatást adtunk tanfolyamokról, pedagógusképzésekről és továbbképzésekről, pályázatokról, tanulmányi versenyekről, konferenciákról. Közzé tesszük a közoktatási intézményeket érintő híreket, közleményeket, felhívásokat valamint közoktatási jogi információkat. (5. számú melléklet és CD) 3.2 Megyei pedagógiai-szakmai szolgáltatás honlapjának rendszeres működtetése Korábbi honlapunkat átalakítottuk: márciusától immár közvetlenül a a TÁMOP Projektiroda lapja pedig a név alatt érhető el. Intézetünk regionális, megyékre osztott, könnyen kezelhető, felhasználóbarát honlapjainak tartalmát hetenként, illetve szükség esetén azonnal frissítjük. A különösen fontos információkra e- mailben is felhívjuk partnereink figyelmét. A megjelenés napján olvasható Pedagógiai Híradó című havi lapunk valamint az aktuális tanulmányi versenyekre való felhívás. (6. sz. melléklet) 3.3 Előadások, konferenciák, szakmai napok szervezése Az oktatásirányításában dolgozók (kistérségi és városi oktatási referensek, munkaszervezet-vezetők, irodavezetők, intézményvezetők) számára kistérségi szakmai előadásokat szerveztünk és bonyolítottunk le november hónapban. A prezentációkkal és a konzultációs lehetőséggel a megjelentek a minőségbiztosítási kérdőívek kimutatásai alapján, nagyon elégedettek voltak. (Részletesen lásd: Függelék) A második kistérségi szakmai fórumsorozatot a megye pedagógusai által megfogalmazott szakmai igények és időpontok szerint szerveztük és bonyolítottuk le. Az interaktív beszélgetéssé alakuló előadásokkal a minőségbiztosítási kérdőívek kimutatásai alapján, pedagógusok és tanulók egyaránt elégedettek voltak. (Részletesen lásd: Függelék) A harmadik kistérségi fórumsorozat az óvodavezetők és az óvodákat fenntartók munkáját hivatott megkönnyíteni február 17-én négy szaktanácsadónk (Tolnai Andrásné, 11

12 Tobakné Kovács Márta, Lattenstein Jánosné és Frang Lászlóné) intézeti finanszírozásban vett részt Budapesten, az OKM által szervezett információs napon, ahol az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról és az ebből fakadó feladatokról kaptak tájékoztatást és felkészítést. Ezt követően Veszprém megye kistérségeiben az érintett intézményvezetők és intézményfenntartók számára prezentálták a fővárosban szerzett ismereteket. Ezek után szaktanácsadóink számos esetben szaktanácsadói segítséget nyújtottak a megye óvodáiban intézményvezetőknek, szakértőink pedig fenntartóknak a nevelési alapprogram átdolgozásában. (Lásd 2.2. és 4.2. pontok vonatkozó részeit.) (Részletesen lásd: Függelék) KÖRPI - TÁMOP Projektirodánk január 26-án és április 9-én workshopot tartott Veszprémben a leendő referencia intézmények számára. Bartalos Zsuzsanna irodavezető május 5-én a húsz magyar megye múzeumi koordinátori hálózat tagjai számára, a Lackó Dezső Múzeum által Veszprémben szervezett szakmai továbbképzés keretében tartott előadást a pedagógiai intézetek és a múzeumok, specifikusan a KÖRPI és a Lackó Dezső Múzeum együttműködési lehetőségeiről, különös tekintettel múzeumpedagógiai jó gyakorlatokra. TÁMOP es Információs nap megtartására került sor május 31-én Ajkán a Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskolában. A rendezvény egyik célja az volt, hogy a Veszprém megyei kollégákkal még egyszer áttekintsük a referencia intézménnyé válás feltételeit, lehetőségeit, a fő referencia területeket, ill. hogy miért is érdemes referencia intézménnyé válni. A tájékoztatón a kollégák megismerhették a referencia intézménnyé válás folyamatának elemeit, a dokumentumok feltöltésének mikéntjét, felhívtuk a figyelmet az időintervallum betartására, a postázás fontosságára valamint a beküldendő nyilatkozatok beszerzésére. Lehetőséget kínáltunk a word formátumú felület használatára, amely a honlapunkon mindenki számára elérhető. Arra törekedtünk, hogy információink gyakorlatiasak legyenek, s tényleges segítséget nyújtsanak a kollégáknak. A közoktatás modernizációjával és az elkövetkezendő időszak oktatásügyi változásainak 12

13 fő vonulataival összhangban intézetünk igyekszik a régió és Veszprém megye nevelésioktatási intézményeit a lehető legrendszeresebben és legrészletesebben tájékoztatni a nevelési-oktatási intézményekben végzett nevelő- és oktatómunka eredményességének fejlesztéséről, és ebben a folyamatban a mérés-értékelés szerepéről. Ennek jegyében a Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Hálózatkoordinációs Központja június 24-én és 25-én konferenciát tartott Balatonfüreden az Annabella Hotelben. (Részletesen lásd: Függelék) 3.4 Megyei tanévnyitó értekezlet megszervezése és lebonyolítása augusztus 24-én tanévnyitó szakmai konferenciát rendeztünk: a plenáris ülésre a Veszprémi Petőfi Színházban került sor. A korábbi tanévtől eltérően a tantárgyi bontású szekcióüléseket nem ezzel párhuzamosan szervezzük meg, hanem szeptember hónapban, kistérségi szinten. Ezáltal nem csak Veszprém Megyei Jogú Város pedagógusainak és intézményeinek, hanem a kistérségek közoktatási intézményeinek is lehetősége nyílik bemutatkozni a megye többi intézménye előtt; nem utolsó szempontként említve azt, hogy a résztvevők számára ez költség- és időhatékonyabb megoldás. Saját településük néhány tíz kilométeres vonzáskörzetében hallgathatnak előadásokat, tekinthetnek meg tankönyv- és interaktív tábla prezentációkat stb. Konferenciánk plenáris ülésének témái a közoktatás előtt álló új feladatokat és lehetőségeket körvonalazták; érintették az irányítás és ellenőrzés korábbi, sok éves tapasztalatait; valamint tájékoztatták a megjelenteket az elkövetkezendő évtized hálózati tanulás és tanítás kialakításáért dolgozó KÖRPI TÁMOP Projektiroda munkájáról és eredményeiről. Előadóink és előadástémáink a következők voltak: Az oktatáspolitika aktuális kérdései a tanévben Előadó: Dr. Bodó Márton politikai főtanácsadó, NEFMI Oktatási Államtitkárság Az Oktatási Hivatal feladatai Előadó: Marekné dr. Pintér Aranka igazgató, OH Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság Hálózati tanulás Jó gyakorlatok Előadó: Dr. Görözdi-Nagy Eszter projektmenedzser, KÖRPI TÁMOP Projektiroda. A fő előadásokon túl a résztvevők tájékoztatást kaptak a Diákhitelben bekövetkezett változásokról és a változások generálta új lehetőségekről (Márkus Attila, a Diákhitel Központ regionális képviselője); majd a Pannon Egyetem Modern Filológiai és 13

14 Társadalomtudományi Karának Neveléstudományi Intézetében március 1-jétől futó, a Közép-Dunántúli régió pedagógusképzését segítő szolgáltató- és kutatóhálózat kialakítása" című projekt céljait és várható eredményeit mutatta be Kubinger-Pillmann Judit egyetemi tanársegéd. A évi Tanévnyitó Konferencia keretében a Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet a Veszprém megyei tehetséggondozás terén több éve kiemelkedően végzett, példaértékűen eredményes tehetséggondozó munkájáért Pro Talento kitüntető oklevelet adományozott: Dr. Dukon Béláné, Dr. Márkusné Csonták Éva, Horváth Szilárdné, Isztl János és Virág Istvánné számára. A konferenciát nagy médiaérdeklődés valamint pozitív hangvételű és tartalmú médiahírek követték: többek között a Veszprém megyei Napló c. napilapban, a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján, a Helyi Téma és a Veszprémi Újság c. heti lapokban; illetve a Veszprém Városi Televízióban. A 220 résztvevő közül mindösszesen 56 fő töltött ki minőségbiztosítási kérdőívet. Az elégedettségi mutatók valamint az egyéb csatornákon keresztül érkezett visszajelzések alapján a szakmai konferencia sikeres volt. 3.5 Akikre büszkék vagyunk című megyei versenyeredmények bemutatása A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Veszprém Megyei Irodájának szolgáltatói tevékenységében fontos helyet foglal el a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése az iskolai, területi, megyei és regionális fordulók szintjein egyaránt. Intézetünk Veszprém megyében az évfolyamos tanulók számára a közoktatási törvény 36. f) pontja szerint általános tantárgyi lefedettséggel szervezi a nagy hagyománnyal bíró és az újonnan szerveződő megyei és országos kiírású tanulmányi versenyeket. A Megrendelő elvárásainak megfelelően intézetünk megyei szinten összesítette a tantárgyi, művészeti és sport versenyeredményeket júliusban a honlapon történő megjelenítésen és letölthetőségen túl intézetünk elektronikus levél formájában a megyei közoktatási intézmények és fenntartóik részére is eljuttatta a dokumentumot. (7. számú melléklet - CD) 14

15 4. Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás, amelynek feladata programok, tantervek készítése, iskolaszerkezeti tanácsadás, közgazdasági, jogi stb. információk közvetítése, tantervek, tankönyvek, taneszközök megismertetése, felhasználásuk segítése, az óvodai nevelési program, az iskolai és kollégiumi pedagógiai program készítésében való közreműködés 4.1 Óvodai nevelési, iskolai és kollégiumi pedagógiai programok készítésében, módosításában való közreműködés A Megrendelő igénye szerint évente legfeljebb harminc intézmény nevelési és pedagógiai programjának készítésében, módosításában kell intézményünknek térítésmentesen közreműködnie. Az idei tanévben néhány általános iskolától eltekintve-, értelemszerűen az óvodai nevelési alapprogramok módosítása miatt, főként a nevelési intézmények igényelték intézetünk ez irányú szolgáltatását. Az intézményekkel és tagintézményekkel történt egyeztetéseket és elvégzett munkát tekintve mindösszesen 29 intézményvezetőnek segítettünk a tanévben. (Részletesen lásd: Függelék) 4.2 Tanácsadás fenntartónak különböző közoktatás-szerkezeti kérdésekben Intézetünk kiemelt célja, hogy ne csak a közoktatási intézmények dolgozóival, hanem az oktatásirányítás minden szintjének képviselőjével tartsa a kapcsolatot. A Megrendelő által elvárt legfeljebb tíz fenntartó helyett, összesen 23 fenntartónak s ebből hat esetben a Megrendelő elvárásaival ellentétben nem 50%-os térítési díj ellenében, hanem teljesen ingyenesen - nyújtottunk szakmai szolgáltatást. (Részleten lásd: Függelék) 4.3 Tankönyvbemutatók szervezése A Megrendelő által elvárt 9 alkalom helyett, tanévnyitó konferenciánkon valamint kistérségi szakmai fórumaink során összesen 13 alkalommal, nyolc kiadó vásárlással egybekötött tankönyvbemutatójának megszervezésére került sor. (Részleten lásd: Függelék) 15

16 4.4 Rendszeres jogi tanácsadás pedagógusoknak, intézményeknek, fenntartóknak A feladatellátást - igény szerint - rendelkezésre állással, havi tíz órában foglalkoztatott képzett jogász megbízással történő foglalkoztatásával, valamint a honlapon ( Jogi fórum > Gyakran ismételt kérdések) feltehető kérdések rendszeres megválaszolásával biztosítjuk fenntartók, intézményvezetők és pedagógusok számára. A hónap leggyakrabban felmerülő kérdéseit jogászunk tematikus csoportosításban, részletesebben is kifejti havi hírlevelünk Jogszabályok, közlemények című állandó rovatában. A jogszabályok állandó változása, nehéz áttekinthetősége miatti jogbizonytalanság következménye, hogy mind a fenntartók, mind a munkáltatói jog gyakorlói, mind a pedagógusok igénylik a naprakész ismeretekkel rendelkező szakember segítségét. Ez a segítségnyújtás akkor éri el célját, ha megfelelő időben történik, így jogászunk számtalan megkeresésnek tett eleget a rendelkezésre álló időkereten felül is. Dr. Perlaki Mária Magdolna elérhetősége mobiltelefonon és vezetékes telefonon is folyamatosan biztosított, s ezen kívül a tanácsadás tárgyától, illetve a tanácsadást kérő igényétől függően személyes konzultáció keretében is rendelkezésre állt és nyújtott szolgáltatást. Mindezeken túl, a 2009 novemberében szervezett őszi kistérségi szakmai fórumokon, hét helyszínen, kilenc kistérség hallgatója számára tartott előadást és azt követően konzultációt aktuális munkajogi és társadalombiztosítási kérdésekről. A második félévben a havi rendelkezésre álláson túl Dr. Perlaki Mária Magdolna a következő jogi tanácsadást nyújtotta szaktanácsadói minőségében: március 18-án Aktuális munkajogi kérdések címmel előadás és konzultáció megtartása a Veszprém Többcélú Kistérségi Társulás intézményvezetői számára április 07-án Aktuális munkajogi kérdések címmel előadás és konzultáció megtartása Badacsonytomajon, a Balaton-felvidéki Iskolaszövetség Egyesület tagiskolái számára május 5. és 6 án Aktuális munkajogi kérdések címmel előadás és konzultáció megtartása a Várnai Zseni Közös Fenntartású Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató Általános és Zeneiskola pedagógusai és intézményvezetője számára. A jogalkalmazás során felmerülő leggyakoribb és visszatérő témaköröket részletesen lásd: Függelékben. 16

17 5. A pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése , 60, 120 órás akkreditált pedagógus továbbképzések szervezése, bonyolítása pedagógusok és pedagógiai munkát segítők számára 2009 szeptembertől körlevelek és honlapunkon közzétett hírlevél formájában, papír alapon pedig a 2009 november és december havi Pedagógiai Híradónkban tettük közzé akkreditált továbbképzéseink listáját, amelyekre folyamatosan gyűjtjük a jelentkezéseket, és megfelelő számú jelentkező esetén indítjuk képzéseinket. A tanév során öt továbbképzést bonyolítottunk le. (Részletesen lásd: Függelék) 6. Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása 6.1 Közreműködés az országos felmenő rendszerű tanulmányi versenyek szervezésében Összeállítottuk éves versenynaptárunkat és a kiírásoknak megfelelően szerveztük a tanulmányi és tehetséggondozó versenyeket. Az aktuális információkról, az egyes versenyekkel kapcsolatos tudnivalókról honlapunkon, Pedagógiai Híradónkban, illetve e- mailben tájékoztattuk az intézmények vezetőit, versenyfelelőseit. Intézetünk 22 általános iskolák, 2 tanulásban akadályozott tanulók és 12 középiskolák számára kiírt, azaz mindösszesen: 36 darab országos felmenő rendszerű versenyt hirdetett és szervezett meg. A versenyek lebonyolításában, a szóbeli megmérettetések zsűrijében, a verseny feladatlapok ki- és felüljavításában és az értékelések meghozatalában megyei tantárgyi szakos szaktanácsadóink vettek részt. (Részletesen lásd: Függelék) 17

18 6.2 Megyei, kistérségi szintű tanulmányi, művészeti versenyek szervezése, lebonyolítása Intézetünk az alábbi, 21 darab kistérségi, megyei vagy regionális és nem tanulmányi országos felmenő rendszerű verseny szervezésében működött közre. (Részletesen lásd: Függelék) 6.3 Versenyek feladatbankjának gondozása A versenyek feladatsoraiból folyamatosan iktatjuk feladatbankunkat: műveltségterületenkénti, tematikus, versenyidőszakokra vonatkozó bontásban. 7. A tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat, amelynek feladata a tanulók, tanulóközösségek, diákönkormányzatok segítése, a jogaik érvényesítéséhez szükséges ismeretek nyújtásával, tanügyigazgatási, közgazdasági, jogi stb. információk közvetítésével 7.1 Jogsegélyszolgálat működtetése diákok, diákönkormányzatok részére A feladatellátást - igény szerint - rendelkezésre állással, havi két órában foglalkoztatott képzett jogász megbízással történő foglalkoztatásával, valamint a honlapon ( Jogi fórum > Gyakran ismételt kérdések) feltehető kérdések rendszeres megválaszolásával biztosítjuk a tanulók, tanulóközösségek és a diákönkormányzatok számára. Dr. Perlaki Mária Magdolna elérhetősége mobiltelefonon és vezetékes telefonon is folyamatosan biztosított, s ezen kívül a tanácsadás tárgyától, illetve a tanácsadást kérő igényétől függően személyes konzultáció keretében is rendelkezésre állt és nyújtott szolgáltatást. A jogalkalmazás során a diákönkormányzatok az alábbi témakörökben fordultak hozzá jogi tanácsadásért: - házirend szabályozási tárgyköre, - tanulói fegyelmi ügyek. A tanévben irodánk egyik kiemelt feladatának tekintette, hogy a tanulókat, tanulóközösségeket, diákönkormányzatokat direkt módon érje el és tájékoztassa őket az 18

19 A mellékletek nagy terjedelmük miatt megtekinthetők a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Jogi és Önkormányzati Irodáján. 19

20 FÜGGELÉK 20

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Széles Imre igazgató Győr, 2014. február 1. Helyzetelemzés, 2013. évi beszámoló Szakmai beszámolónk a 2013-as évben végzett

Részletesebben

Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja 2010. szeptember Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja A tartalomból A 2010/2011. tanév rendje... 3. oldal A középfokú iskolai felvételi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KÖZÉP-DUNÁNTÚLIS REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI INTÉZET KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI IRODÁJA E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére Tárgy: A Közép-dunántúli Regionális

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 1. számú melléklete Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN

Részletesebben

2014. évi munkaterv. Összeállította. Rigóczki Csaba igazgató

2014. évi munkaterv. Összeállította. Rigóczki Csaba igazgató 2014. évi munkaterv Összeállította Rigóczki Csaba igazgató TARTALOM Tartalom... 2 2013. évi Beszámoló... 3 Helyzetelemzés... 3 A feladatellátási területen működő köznevelési intézményhálózat... 6 Az intézet

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN IGAZGATÓ 2011. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 1. PEDAGÓGIAI,

Részletesebben

2010/2011. tanévi m u n k a t e r v az IMIP működtetésével

2010/2011. tanévi m u n k a t e r v az IMIP működtetésével 2010/ tanévi m u n k a t e r v az IMIP működtetésével Budapest, 2010. szeptember 15. Frank Gabriella igazgató 1 Tartalom AZ INTÉZMÉNY HELYZETE... 3 TOVÁBBKÉPZÉSI TERV... 4 BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV... 4 MINŐSÉGFEJLESZTÉS...

Részletesebben

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető HÍRLEVÉL /43. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2008. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2008. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KŐBÁNYAI NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2013. ÉVI MUNKATERVI FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A KŐBÁNYAI NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2013. ÉVI MUNKATERVI FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL BESZÁMOLÓ A KŐBÁNYAI NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2013. ÉVI MUNKATERVI FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL 1. Az intézet szakmai munkájának áttekintése 1.1. A 2013. évi elfogadott munkaterv

Részletesebben

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja 2012. június Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja A tartalomból Bemutatkozik a 2. Számú Óvoda és Bölcsőde... 3. oldal Bemutatkozik a 2. Számú Óvoda

Részletesebben

Pedagógiai Hírlevél. A FÖLD NAPJA április 22. április 11. Újbudai Pedagógiai Intézet 19. évfolyam 4. szám 2013. április.

Pedagógiai Hírlevél. A FÖLD NAPJA április 22. április 11. Újbudai Pedagógiai Intézet 19. évfolyam 4. szám 2013. április. Pedagógiai Hírlevél Újbudai Pedagógiai Intézet 19. évfolyam 4. szám 2013. április A FÖLD NAPJA április 22. Tartalomjegyzék Magunkról Újbudai Pedagógiai Napok Szakmai programok Versenyek Föld napja Versenyeredmények

Részletesebben

S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó

S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja Támogató szolgálatának az

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére Tárgy: Békés Város Oktatási és Nevelési intézményeinek 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatók Előkészítette: Bereczki Lászlóné Igazgató Asszony Kis Eszter Tankerületi Igazgató Asszony, Deákné Domonkos

Részletesebben

M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET

M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 2. számú melléklete M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET M U N K A T E R V Összeállította Sárik Zoltán igazgató 2012. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pályázat. XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény

Pályázat. XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény Pályázat a XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény 2012-ben meghirdetett igazgatói állására, amely megjelent az Oktatási és Kulturális Közlöny 2012. február 22. számában 2012. március

Részletesebben

2015. ÉVI MUNKATERVE

2015. ÉVI MUNKATERVE A REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET 2015. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Szontagh Pál igazgató 2015. január Tartalomjegyzék Alapvetés... 3 2014. évi beszámoló... 3 Jogszabályi háttér... 3 Helyzetelemzés... 3 Az

Részletesebben

kilenc alkalommal több mint 1500 szakképzési szakember felkészítése zajlott október végétől december elejéig. A Társaság szakmai háttéranyagokat

kilenc alkalommal több mint 1500 szakképzési szakember felkészítése zajlott október végétől december elejéig. A Társaság szakmai háttéranyagokat HÍRLEVÉL /42. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2007. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2007. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium beszámolója a TÁMOP-3.1.7-es konstrukció helyi szakmai feladattervének megvalósításáról

A Türr István Gimnázium és Kollégium beszámolója a TÁMOP-3.1.7-es konstrukció helyi szakmai feladattervének megvalósításáról A beszámolója a TÁMOP-3.1.7-es konstrukció helyi szakmai feladattervének megvalósításáról 1. Jövőképünk Elhivatott pedagógus közösségünk a referencia-intézményi cím megpályázásával arra törekszik, hogy

Részletesebben

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja 2012. április Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja A tartalomból Bemutatkozik a szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule... 4. oldal

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai... 3 1.2.

Részletesebben

Referencia-intézményi szolgáltatási portfólió

Referencia-intézményi szolgáltatási portfólió Referencia-intézményi szolgáltatási portfólió BONI Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézménye A "csináld magad" mozgalmak ideje lejárt... Azoké a jövő, akik működő partner-kapcsolatokat tudnak kialakítani.

Részletesebben

A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás működésével kapcsolatos helyzetelemzés

A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás működésével kapcsolatos helyzetelemzés A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás működésével kapcsolatos helyzetelemzés Pethő Balázs Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató 2010. február 25. 7100 Szekszárd, Szent István tér 11 1 A SZASZET működésével

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

III. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest 1033 Fő tér 3. Budapest, 2012. 08. 24. Tisztelt Képviselő-testület!

III. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest 1033 Fő tér 3. Budapest, 2012. 08. 24. Tisztelt Képviselő-testület! III. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest 1033 Fő tér 3. Budapest, 2012. 08. 24. Tisztelt Képviselő-testület! A III. kerületi portálon és az Oktatási és Kulturális Közlönyben megjelent felhívás

Részletesebben

Pedagógiai Hírkörkép

Pedagógiai Hírkörkép Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Hírkörkép Forrás: www.holloko.hu TARTALOM AKTUÁLIS HÍREK... 4 Tájékoztató a 2016. évi pedagógusminősítési eljárásról... 4 Rendeletek módosítása... 7 Tankönyvválasztást

Részletesebben

a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet tallózója VII/1 2006 november

a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet tallózója VII/1 2006 november a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet tallózója VII/1 2006 november Kedves Olvasók! Terjedelmes lapszámot tarthat kezében a kiadványunk kedves olvasója, melyet az augusztus végétől november elejéig a sűrűn

Részletesebben

2006. ÉVI BESZÁMOLÓ Az egy évvel ezelőtti tervezés időszakában úgy tűnt, hogy a 2006-os esztendő az intézmény feltételrendszereinek végleges

2006. ÉVI BESZÁMOLÓ Az egy évvel ezelőtti tervezés időszakában úgy tűnt, hogy a 2006-os esztendő az intézmény feltételrendszereinek végleges 2006. ÉVI BESZÁMOLÓ Az egy évvel ezelőtti tervezés időszakában úgy tűnt, hogy a 2006-os esztendő az intézmény feltételrendszereinek végleges stabilizálását hozhatja magával. Az év nagy részében az ezzel

Részletesebben

Intézetünk hírei. Közérdekű információk

Intézetünk hírei. Közérdekű információk Intézetünk hírei Közérdekű információk Emlékeztető a 200/2006. tanév rendjéről szóló rendelet alapján: Február 10. Értesítések megküldése a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok és a 8 évfolyamos gimnáziumok egységes

Részletesebben

8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU

8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/228-19/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben