HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA"

Átírás

1 Tápiószőlősi HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA 16. évfolyam, 6. szám december Megújult az idősek otthona 6. oldal Iskolánk életéből oldal Rendőrségi hírek 8. oldal Tápiószőlős minden kedves lakójának békés, boldog karácsonyt és eredményekben gazdag boldog új évet kíván Veres József polgármester, a képviselő-testület tagjai és az Önkormányzat dolgozói! ESEMÉNYÖSSZEFOGLALÓ Tisztelt Lakosság! Az Önök által október 3-án megválasztott hat képviselőből és a polgármesterből álló képviselő-testület október 11-én órai kezdettel tartotta alakuló ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében. A Képviselő-testület tagjai: Polgármester: Veres József László Képviselők: Balogné Oláh Johanna Czeróczki Pál Kiss Béla Jánosné Lajtai Sándorné Pintér János dr. Szoboszlay Árpád Károly. Az alakuló ülést a polgármester eskütételéig Lajtai Sándorné képviselő, mint korelnök vezette. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása Az 1.) napirendi pont keretében Simon Gáborné, a Helyi Választási Bizottság elnöke tartotta meg beszámolóját, melyben ismertette a október 3-án megtartott önkormányzati választás hivatalos végeredményét. Elmondta, hogy a választás lezárása után egy fellebbezés érkezett október 4-én. A fellebbezést benyújtó Lajtai Sándorné kérte a polgármester-jelöltekre leadott szavazatok újraszámolását a 4 szavazati különbség miatt. A Területi Választási Bizottság a fellebbezést elutasította, így a választási eredmény jogerős. A névjegyzéken szereplő választópolgárok száma fő, melyből választási jogával állampolgár élt, mely 56,12%-nak felel meg. Az érvényes szavazatok száma db volt, érvénytelen szavazat 16 db. (folytatás a 2. oldalon)

2 (folytatás az 1. oldalról) A polgármesterjelöltek és képviselőjelöltek az alábbiak szerint kaptak szavazatokat: POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS EREDMÉNYE: Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat 1 Lajtai Sándorné Független ,10 2 Dr. Rózsa Sándor Független ,22 3 Veres József László Független ,38 4 Veres Mihály Független 60 4,30 A KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS EREDMÉNYE: Jelölt neve Jelölő Kapott szervezet(ek) érvényes szavazat 1 Balogné Oláh Johanna Független 662 Képviselő 2 Czeróczki Pál Független 429 Képviselő 3 Csizmadiáné Komjáti Zsuzsanna Független Kazinczi István Független Kézérné Borsik Erika Független Kiss Béla Jánosné FIDESZ KDNP Klement László Független Kurucz Hajnalka Független Lajtai Sándorné Független 516 Képviselő 10 Lakatos Friderika Független Losonczyné Gál Vanda JOBBIK Mikus Istvánné Független Némedi Endre Lászlóné Független Németh Árpád Független Nyíri Mihály Zoltán Független Pető László FIDESZ KDNP Pintér Gyula Független Pintér János Független 509 Képviselő 19 Szegedi György Független Dr. Szoboszlay Árpád Károly Független 560 Képviselő 21 Tamás János Független Tölgyes Lajos Mátyás Független Veres József László Független Vértes Balázs FIDESZ KDNP 113 A megválasztott képviselők száma: 6 A képviselő-testületbe Balogné Oláh Johanna, Czeróczki Pál, Kiss Béla Jánosné, Lajtai Sándorné, Pintér János és dr. Szoboszlay Árpád Károly kerültek be. Simon Gáborné HVB-elnök a beszámolót követően a polgármester és a képviselők részére gratuláció kíséretében átadta a megbízóleveleket, majd az eskütételre került sor. A polgármester illetményének megállapítása A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló évi LXIV. törvény 3. (2) bekezdése szerint a Képviselő-testületnek a polgármester illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 43. -ának (1) bekezdése szerint megállapított illetményalap mely jelenleg Ft és a 3000 főnél több lakosú településen a 11,0-12,5 között meghatározott szorzószám szorzataként, összegszerűen kell megállapítania, ami Ft-tól Ft. között van. A polgármester illetménye csak abban az esetben lehet kevesebb a törvény szerint kiszámított összegnél, ha a polgármester ezt kifejezetten, írásban kéri. % A polgármesteri illetmény ez idáig a köztisztviselői illetményalap és a 12-es szorzószám által meghatározott összeg volt. A Képviselő-testület a polgármesteri illetményt a Ft-os illetményalap és a 12-es szorzószám szorzatakénti összegben, azaz Ft-ban állapította meg. Mivel a polgármesteri illetményre vonatkozó határozat meghozatala után a képviselő-testület megalakultnak tekintendő, így Lajtai Sándorné korelnök Veres József László polgármesternek adta át az ülés vezetését. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása, bizottsági szerkezet kialakítása A Képviselő-testület az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának alábbi módosításaival kialakította a bizottsági szerkezetet, valamint döntött arról, hogy külsős, azaz nem képviselő-testületi tag alpolgármestert nem választ. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (minősített többséggel) az alábbi rendeletet alkotja: Tápiószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (X.12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 18. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján szervezeti és működési rendjének szabályozására vonatkozó 10/2007. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet 10. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A képviselő-testületnek tagja a 6 választott képviselő és a polgármester. 2. A rendelet 55. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Tápiószőlős Község Képviselő-testülete feladatainak eredményesebb ellátása érdekében az alábbi állandó bizottságokat hozta létre: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság (3 fő); Szociális Bizottság (3 fő); Jogi és Ügyrendi Bizottság (3 fő); Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság (3 fő); Településfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság (5 fő). (A felsorolt bizottságok feladatait, hatásköreit jelen rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.) (2) Az egyes bizottságok megnevezése a rendelet 5. számú mellékletében is jelen rendelet 2. (1) bekezdésében foglaltak szerint módosul. 3. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. A képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül (minősített többséggel) az alábbi rendeletet alkotja: Tápiószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (X.12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 18. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján szervezeti és működési rendjének szabályozására vonatkozó 10/2007. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 2

3 1. A rendelet 64. -a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: (5) A képviselő-testület külsős, azaz nem képviselő-testületi tag alpolgármestert nem választ. 2. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Alpolgármester megválasztása, eskütétele A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy több alpolgármestert választhat. Az alakuló ülésen Veres József László polgármester Kiss Bélánét és dr. Szoboszlay Árpádot javasolta alpolgármesternek. A képviselő-testület tagjai a lebonyolított titkos szavazáson 6 igen, 1 nem szavazattal társadalmi megbízatású alpolgármesterré választották dr. Szoboszlay Árpádot. Az alpolgármester megválasztását követően napirendi pontként szerepelt az önkormányzati képviselők és az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása, melynek tárgyalását a Képviselő-testület következő rendes ülésére elnapolta. Az Önkormányzat képviselete a HAJT-A Csapat Egyesületben Veres József polgármester ismertette a HAJT-A Csapat Egyesület levelét, mely szerint Lajtai Sándorné megbízatása az önkormányzati választás eredménye miatt megszűnt. Kérik, hogy már az alakuló ülésen szülessen döntés, ki képviselje Tápiószőlős Község Önkormányzatát. Mivel eddig is a polgármester képviselte, javasolja, hogy ezután is a polgármestert bízzák meg e feladattal. A Képviselő-testület rövid tanácskozást követően úgy döntött, hogy a HAJT-A Csapat Egyesületben dr. Szoboszlay Árpád alpolgármester képviselje Tápiószőlős Önkormányzatát. Az alakuló ülést követően képviselők kezdeményezésére rendkívüli testületi ülés került összehívásra október 16-ára a Faluházba, majd október 21-ére a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermébe. A október 16-i rendkívüli testületi ülésen Veres József polgármester tájékoztatta a jelenlévőket a polgármesteri munkakör átadás-átvételéről, majd az ülés két napirendi pontja került megtárgyalásra. Tápiószőlős szennyvíz-elvezetésének és -tisztításának megoldása című projekttel kapcsolatos további feladatok megbeszélése A napirendi ponton belül Nyíri Mihály, a Tápiószőlősi Víziközmű Társulat Intéző Bizottságának elnöke elmondja, hogy a nyár végén az érintett lakosság 2/3-os akaratát kifejezve a Víziközmű Társulat megalakult, már bejegyzésre is került. A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány is elfogadásra került. Szükséges az új testületnek is támogatásáról szándéknyilatkozatot adni Ft-os beruházásról van szó, melynek az önereje 15%. Ezen 15% biztosítására alakult a Társulat. Az I. fordulóhoz szükséges a végleges tervdokumentáció elkészítése, hogy az önkormányzat a gazdasági tervet összeállítsa, és ez alapján lehet benyújtani a II. fordulóra a pályázatot. A társulatnak hitelt kell felvenni, az önkormányzatnak pedig kezességet kell vállalnia. A hitel fedezete a lakosok által aláírt szerződések. Azoknak a lakosoknak, akik nem kötöttek Fundamenta lakáskassza szerződést, ugyanazon feltételek mellett biztosítanak lehetőséget erre. A Képviselő-testület rövid tanácskozást követően egyhangúlag hozott határozatokkal úgy döntött, hogy a Tápiószőlős szennyvíz-elvezetésének és -tisztításának megoldása című, KEOP számú, folyamatban lévő 2 fordulós pályázatának megvalósítását az érintett lakosság terheinek minimálisra csökkentésének figyelembe vételével támogatja, továbbá, hogy a Tápiószőlősi Víziközmű Társulat által felveendő hitelhez, hiteligényéhez készfizető kezességet vállal, az adminisztrációs, ügyviteli teendők ellátására együttműködési megállapodást köt. Az ülés napirendi pontjaként szerepelt még a belvízhelyzet megoldására vonatkozó intézkedési terv, melyet a Településfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság fog elkészíteni. A október 21-i rendkívüli testületi ülésen három napirendi pont került megtárgyalásra. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása A Képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül (minősített többséggel) az alábbi rendeletet alkotta: Tápiószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (X. 22.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 18. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján szervezeti és működési rendjének szabályozására vonatkozó 10/2007. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet 4. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat lapja a Tápiószőlősi Híradó, megjelenik kéthavonta. Az önkormányzat hivatalos lapját a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke szerkeszti. Az önkormányzat a Tápiószőlősi Híradót a település lakossága számára térítésmentesen biztosítja. 2. A rendelet 8. -ában szereplő felsorolás az alábbiakkal egészül ki: a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik: - önkormányzat tulajdonát képező ingó és ingatlan adásvétele, - az évi III. törvény 43/B (1) bekezdésében szereplő méltányossági ápolási díjjal kapcsolatos hatáskör gyakorlása (a 3. számú mellékletben felsorolt Szociális Bizottságra átruházott hatáskörök közül kikerül); - behajthatatlan követelések leírása. 3. A rendelet 11. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A képviselő-testületi ülést a polgármester távollétében és akadályoztatása esetén az alpolgármester, annak távollétében a korelnök hívja össze és vezeti. Az ülést össze kell hívni a települési képviselők egynegyedének vagy a képviselő-testület bizottságának az indítványára. 4. A rendelet 11. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) Amennyiben a tárgyalandó napirend vagy más körülmény indokolja, a képviselő-testület ülése a székhelyen kívül máshová is összehívható, amennyiben a képviselő-testület azt jóváhagyta. 5. A rendelet 12. (5), (6) és (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (5) A meghívót és az előterjesztéseket a képviselő-testületi 3

4 ülés időpontja előtt 8 nappal ki kell küldeni. (6) Meghívót kell küldeni a képviselőknek és jegyzőnek. Tanácskozási joggal kell meghívni a tárgyalt napirendi pontok előadóját, valamennyi bizottság nem képviselő tagjait, a hivatal érintett érdemi ügyintézőit, minden napirend által érintett személyt. (7) Alkalmanként a polgármester döntése alapján, vagy a képviselő-testület kérésére kell meghívni az országgyűlési képviselőket, a civil szervezetek és szerveződések tagjait, a községi vállalkozások képviselőit, számukra a képviselő-testület éves munkatervét megismerhetővé kell tenni. 6. A rendelet 14. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület ülése nyilvános. A testületi ülésről helyi kábeltelevíziós felvétel készül, mely csak a képviselő-testület jóváhagyása alapján vetíthető le változtatás nélkül. 7. A rendelet 45. -ában szereplő Ügyrendi Bizottság elnevezés helyébe Jogi és Ügyrendi Bizottság elnevezés lép. 8. A rendelet 62. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) Rendkívüli esetben az Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott éves költségvetési rendeletben foglaltakon felül, kizárólag működési kiadásokra vonatkozóan havi Ft összeghatárig kötelezettséget vállalhat, melyről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást nyújtani. Ezen összeghatár feletti gazdasági kötelezettségvállalásra csak a képviselő-testület jogosult. 9. A rendelet 76. -a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre módosul. (2) Az Önkormányzat vagyonával való gazdálkodását, a forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes és vállalkozói vagyontárgyak körét az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 13/2004. (V.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: vagyonrendelet) szabályozza. Minden gazdasági évről szóló költségvetési rendelet elfogadásakor a vagyonrendeletet is felülvizsgálja, szükség esetén módosítja a Képviselő-testület. 10. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Bizottsági tagok megválasztása A Képviselő-testület két előterjesztés alapján választotta meg az egyes bizottságok tagjait az alábbiak szerint: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság: Elnök: Lajtai Sándorné Képviselő tag: Balogné Oláh Johanna Külsős tag: Kézérné Borsik Erika Tápiószőlős, Kossuth L. út 54. Szociális Bizottság: Elnök: Kiss Béláné Képviselő tag: Lajtai Sándorné Külsős tag: Tubicsák Sándorné Tápiószőlős, Bicskei út 47. Jogi és Ügyrendi Bizottság: Elnök: Czeróczki Pál Képviselő tag: Balogné Oláh Johanna Külsős tag: Pintér Gyula Tápiószőlős, Felszabadulás út 55. Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság: Elnök: Balogné Oláh Johanna Képviselő tag: Pintér János Külsős tag: Tamás János Tápiószőlős, Zalka M. út 25. Településfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság: Elnök: Pintér János Képviselő tag: Lajtai Sándorné Képviselő tag: Czeróczki Pál Külsős tag: Nyíri Mihály Tápiószőlős, Felszabadulás út 27/1. Külsős tag. Bíró Zoltán Tápiószőlős, Ceglédi út 13. Vis maior támogatás megtárgyalása Veres József polgármester előterjesztése alapján a Képviselőtestület határozattal megállapította, hogy a településen fennálló belvíz okozta vis maior helyzetet saját erejéből nem tudja megoldani. A Testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I.28.) Korm. rendeletben foglaltak alapján amennyiben arra lehetőség van tegyen bejelentést vis maior támogatás igénylésére november 4-én ismételten rendkívüli ülést tartott a Képviselő-testület. Megtárgyalásra került az Önkormányzat pénzügyi helyzete, valamint a felújított Általános Iskolában tartott bejárás megállapításai. A Képviselő-testület november 9-én soros ülését tartotta. Első napirendi pontként ismételten tárgyalásra került az Általános Iskolánál tartott bejáráson felmerült problémák megvitatása. A Testület úgy döntött, hogy a későbbiekben minden műszaki jellegű bejárásra kapjanak meghívót a Településfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság tagjai is. Következő napirendként elfogadásra került az Önkormányzat évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámoló. Tápiószőlős Község Önkormányzata évi költségvetésének III. negyedévi teljesítése adatok e/ft-ban Bevételek mód. ei. telj, % Intézményi működési bevételek % Önkormányzatok sajátos bevételei % Központi költségvetésből támogatás % Támogatásértékű bevételek % Előző évi kv-i kiegész., visszatérülések 1582 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek % Kölcsönök visszatér. lakosságtól % Hitel felvétel % Bevételek mindösszesen: % Kiadások mód. ei. telj. % Személyes jellegű kiadások % Járulékok % Dologi kiadások % Szociális jellegű kiadások % Egyéb pénzbeni juttatások % Kölcsönök nyújtása % Céltartalék % Pénzeszköz átadások % Fejlesztési kiadások % Hitel visszafiz % Függő, átfutó, kiegy. kiad-bev. egyenlege Kiadások mindösszesen: % 4

5 A beszámolót követően a évi belső ellenőrzési tervet fogadta el a Képviselő-testület, úgy döntöttek, hogy változatlan formában a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által kerüljön ellátásra a feladat. A évi belső ellenőrzési terv az alábbi témaköröket tartalmazza: 1./ Leltározási tevékenység ellenőrzése a hivatalnál és az önkormányzati intézményeknél; 2./ Önkormányzati bevételek és kiadások realizálása évben, a költségvetési tervtől való eltérés és az előirányzat módosítások indokoltságának ellenőrzése; 3./ Belső kontroll szabályszerűségének ellenőrzése; 4./ Szervezetek és magánszemélyek részére céljelleggel juttatott évi támogatások ellenőrzése; 5./ Idősek Gondozási Központjának infrastrukturális fejlesztése és bővítése című közbeszerzési eljárás szabályszerűségének ellenőrzése; 6./ Tankönyvtámogatás ellenőrzése az Általános Művelődési Központnál; 7./ évben elvégzett vizsgálatok utóellenőrzése. Ezt követően döntés született az önkormányzati képviselők és az alpolgármester tiszteletdíjára vonatkozóan is. A Képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a képviselők és az alpolgármester részére tiszteletdíjat nem állapít meg. A következő napirendi pontban határozat született a II. számú háziorvosi körzet háziorvosi álláshelyének ismételt meghirdetésére, mivel egyetlen pályázó sem jelentkezett az előző pályázati felhívásra. Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 65.) pályázatot ír ki a II. számú háziorvosi (vegyes) körzet háziorvosi állásának közalkalmazotti jogviszonyban, majd a későbbiekben vállalkozási formában történő betöltésére. Feladatok: - felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi ellátás területi ellátási kötelezettséggel, - hétközi és hétvégi központi háziorvosi ügyeleti szolgálatban való részvétel Az állás betöltésének feltételei: - a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint a 18/2000. (II.25.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek, - büntetlen előélet, - Orvosok Országos Nyilvántartásába vétel igazolása, - Háziorvosi alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása. Előnyben részesül, aki legalább 3 év szakmai gyakorlattal és gyermekorvosi szakképesítéssel is rendelkezik. A pályázathoz csatolni szükséges: - Részletes személyi és szakmai önéletrajz, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, - végzettséget és szakirányú végzettséget, valamint szakvizsgákat igazoló okiratok hiteles másolata. Bérezés a Kjt. szerint, majd vállalkozási formában történő ellátás esetén a MEP-szerződés szerint. Szolgálati lakás biztosított. A pályázatokat Veres József polgármesterhez, az Önkormányzat címére (2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 65.) lehet benyújtani jelen hirdetés Egészségügyi Közlönyben történő megjelenését követő 30 napon belül. Elbírálás: a benyújtási határidő lejártát követő első képviselőtestületi ülés. Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető. További tájékoztatás az 53/ es telefonszámon Veres József polgármestertől kérhető. A pályázati kiírást követően a Képviselő-testület úgy döntött, hogy november 27-én órai kezdettel közmeghallgatást, majd lakossági kezdeményezésnek helyt adva falugyűlést tart. Napirenden szerepeltek még különböző támogatás iránti kérelmek (Tápiószőlősi Polgárőr Egyesület, Sportegyesület), melyeket azonban a Képviselő-testület a fennálló pénzügyi helyzetre tekintettel elnapolt. Ismételten sor került az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására az alábbiak szerint. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (minősített többséggel) az alábbi rendeletet alkotta: Tápiószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (X.22.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 18. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján szervezeti és működési rendjének szabályozására vonatkozó 10/2007. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet 12. (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (5) A meghívót és az előterjesztéseket a képviselő-testületi ülés időpontja előtt 5 nappal ki kell küldeni. 2. A rendelet 14. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület ülése nyilvános. A testületi ülésről helyi kábeltelevíziós felvétel készül, mely csak a képviselő-testület jóváhagyása alapján vetíthető le változtatással. 3. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Az ülés személyes jellegű ügyek zárt ülésen történő megtárgyalásával zárult november 27-én órai kezdettel közmeghallgatást, majd lakossági kezdeményezésnek helyt adva falugyűlést tartott a Képviselő-testület a Faluházban. A közmeghallgatás keretében Veres József polgármester beszámolt a választás óta eltelt időszakról, majd a közmeghallgatást követően falugyűlésen is felszólalhattak a lakosok, elmondhatták felmerült problémáikat. A falugyűlésen elhangzottak olyan lakossági felszólalások, melyek a Büntető Törvénykönyv ában szabályozott, a választás, a népszavazás és a népi kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény elkövetésének gyanújára utaltak, így az ügyben rendőrségi vizsgálat folyik december 1-jén Veres József polgármester úr rendkívüli testületi ülést hívott össze. Napirendi pontként szerepelt a hóeltakarítás, valamint a belvízhelyzet megbeszélése, a évi közmunkaprogrammal kapcsolatos egyeztetés, műszaki eszközök állapotfelmérése. Zárt ülés keretében került sor négy általános iskolai tanuló részvételének támogatására a Hátrányos Helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában. Tóthné Szombati Erika jegyző 5

6 Beszámoló a polgármester munkájáról Tisztelt Lakosság! Megválasztásom óta először köszöntöm Önöket az újság oldalán. Ezúton is tisztelettel köszönöm a választás során tanúsított aktív részvételüket, szavazataikat. Ígéretemhez híven beszámolok a megválasztásom óta eltelt időszak eseményeiről, munkámról október 8-án a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal közreműködésével megtörtént a polgármesteri váltással kapcsolatos átadás-átvétel. A jegyzőkönyvben az alábbi tételek szerepelnek: Az önkormányzat fizetési kötelezettségei: Kifizetetlen, működéshez kapcsolódó számlák, vállalt kötelezettségek (villany, gáz, telefon, élelmiszer stb.) összege: Ft - adótúlfizetések: Ft - függő bevétel: Ft - fejlesztésekkel kapcsolatos fizetetlen számlák: - szennyvízberuházás Ft - Idősek Otthona fejlesztése Ft - Kerékpárút tervezése Ft - Általános Iskola fejlesztése Ft - TÁMOP projekt (oktatás) Ft - Pályázatkészítés, menedzsment stb Ft Ft Hitelszerződések megkötött hitelszerződések, azok lejárata, fedezete - Rulírozó hitel án igénybevéve: Ft Ft Hitelszerződés dátuma: Fedezete: az önkormányzat bevételei, állami támogatása - Célhitel (más banki hitel kiváltására) Ft Felvéve: , Lejárat: 2020., fedezet: az önkormányzat költségvetése - Iskola felújításához Ft Hitelszerződés dátuma: , felvétel: Lejárata: 2020., fedezet: - TÁMOP projekthez Ft Hitelszerződés dátuma: , felvéve: Lejárat: 2010., fedezet: pályázati támogatás - ÖKIF hitel Idősek Otthona fejlesztéséhez Ft Hitelszerződés dátuma: , felvéve ig: Ft, lejárata: 2025., fedezet: Idősek Otthona ingatlana és a Zalka M.41.szám alatti bérlakás - ÖKIF hitel szennyvízberuházáshoz Ft Hitelszerződés dátuma: , felvéve ig: Ft, lejárata: 2025., fedezet: Ságvári úton lévő 4 db bérlakás és Zalka M. út 70. szám alatti bérlakás Ft Az önkormányzat bankszámláinak egyenlege október 8-án: Ft Az önkormányzat felé fennálló tartozások: - ingatlan évi értékesítéséből meg nem fizetett vételár Ft - vízdíj-, lakbér-, szolgáltatási díj hátralék Ft - pályázati támogatások Ft - adósokkal szembeni követelések (adóhátralék stb) Ft - függő kiadások Ft - kifizetett beszerzési előlegek Ft Ft Az átadás-átvétel után előkerült a választás előtt Bogaras -ban készült út építésének számlája, melynek fizetési határideje szeptemberben lejárt, összege: Ft a kifizetetlen számla tovább növeli az önkormányzat tartozását. Az út építésére vonatkozó testületi döntés, fedezet nincs. A pénzügyi helyzet október 11-én tájékoztattak, hogy az önkormányzat bankszámláján nincs fedezet a beruházási hitel tőketörlesztésére. A hitel fedezeteként felajánlott veszélybekerült, így saját pénzemből Ft-ot befizettem a bankszámlára, így a hitel tőke törlesztése megtörténhetett. Az alakuló ülést követően a konyhavezető tájékoztatott, hogy a központi konyha nyersanyagkészlete nagyon szűkös, a szállítók pedig az önkormányzat felhalmozódott tartozása miatt nem hajlandóak a továbbiakban szállítani. A szállítókkal felvettem a kapcsolatot és többségében sikerült egyezséget kötnünk a kifizetetlen számlák rendezésére és a további szállításra, számlázásra vonatkozóan. Megegyezés híján néhány szállítót le kellett cserélni. Munkabér kifizetése november 2-án az önkormányzat bankszámláján rendelkezésre állt a munkabérek és segélyek kifizetéséhez szükséges pénzösszeg. Az APEH inkasszót nyújtott be a július és augusztus hónapban bevallott ÁFA behajtására. A kifizetések mielőbbi rendezése érdekében saját pénzemből befizettem az önkormányzat számlájára Ft-ot. A képviselő-testület alakuló ülésén olyan szavazatommal nem befolyásolható döntések születtek, melyek a polgármesteri tisztség ellátását szinte ellehetetlenítik, a nyilvánosság elvét sértik, a lakosság jelenlétét szűkítik. Rendkívüli események kezelésére Ft keret összeget biztosítottak, az eddigi Ft helyett. 6

7 A Képviselő-testület a bizottságok összeállításánál javaslataimat elvetette, a képviselői indítványra tett javaslatot szavazták meg. Így a bizottságokban az előző időszak képviselői, bizottsági tagjai és két új külsős tag kapott helyet. Az összetétel olvasható az esemény összefoglaló -ban. Folyamatban lévő fejlesztések Az Általános Iskola újonnan épült lift aknájában a hiányos szigetelés miatt feltört a víz. A liftet azonnali hatállyal kikapcsoltattuk. A fejlesztés pályázati támogatással valósult meg. A kivitelezőtől nem kérték az egyébként szokásos jótállási bankgaranciát, így a hiba javításra nem láttam megfelelő garanciát. Mivel a kivitelező számlája a pályázatkezelő VÁTI-hoz már benyújtásra került, a probléma megoldásáig kértem a kifizetés felfüggesztését. A VÁTI ellenőrzését követően a kivitelező Ft összegű jótállási bankgaranciát nyújtott be, így a számlája kifizetéséhez hozzájárultam. A munkálatokat a szakértői vizsgálat alapján elkészítendő tervek szerint a kivitelező elvégzi. Az Idősek Otthona fejlesztése bruttó Ft ( Ft/m2!), melyből az önkormányzati sajáterő Ft. A sajáterő kiváltására az előző testület Ft összegű hitel felvételét kezdeményezte. A műszaki átadás-átvételi eljárás során a tűzoltóság 2 db tűzcsap elhelyezését írta elő. A 2 db tűzcsapot a kivitelező mivel a tervdokumentáció és költségvetés azt nem tartalmazta bruttó Ft-ért készítette el. A tervező a vállalkozási szerződésben vállalta a szakhatóságokkal történő egyeztetést, sőt a kiviteli tervdokumentációban lévő nyilatkozata szerint egyeztetett is, a valóságban azonban ezt nem tette meg, így kár érte az önkormányzatot. A műszaki ellenőr a kivitelező által benyújtott végszámlát leigazolta, azonban a teljesítés hiányos. Az építési munkák kivitelezője - mint a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője vállalkozási szerződést kötött az önkormányzattal. A szerződésben és annak mellékletében szereplő tételek közül nem valósult meg az akadálymentes parkoló, járda építése, 6 db beépített szekrény, 8 db redőny, fürdőszoba és WC helyiségek teljes körű berendezése, műkő könyöklők, laminált parketta a PVC burkolat helyett stb. A hiányosságok pótlásáig a számla kifizetését felfüggesztettem. Amennyiben a vállalkozó nem teljesíti az elmaradt vállalását, a pályázati támogatás záró elszámolása veszélybe kerül. A záró beszámoló benyújtását követő helyszíni ellenőrzéskor bizonyára kiderülne, hogy a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségnek nem tettünk eleget. A hiányok eléggé látványosak. Belvízhelyzetről A település súlyos belvízhelyzetének rendezésére a rendelkezésemre álló Ft-os keretből csak a szükségessé vált betonáteresz beszerzésére volt lehetőségem november 30-án a helyzetre való tekintettel elrendeltem a II. fokú belvízvédelmi készültséget, melyről tájékoztattuk valamennyi érdekelt hatóságot. A katasztrófa helyzetre való tekintettel, mint polgári védelmi parancsnok végezhettem a védekezéssel, kárelhárítással kapcsolatos munkámat, önálló döntéseket hozhattam. A helyzet kezeléséhez szükséges pénzeszközt természetesen beszámolási, elszámolási kötelezettséggel igénybe vehettem. A Ceglédi Tűzoltóság segítségével hozzáláttunk a belvíz elvezetéséhez. Az elvezető árkok mélyítését, lejtését úgy kellett kialakítanunk, hogy a településről a víz elfolyjon. Több lakás védelmét homokzsákokkal biztosítottuk. Mivel a nap 24 órájában folyó munkálatokat már a saját dolgozókkal ellátni nem tudtuk, így segítséget kértem a polgárvédelmi beosztottaktól és több helyi lakostól, vállalkozótól. Ezúton is köszönöm valamennyi védekezésben résztvevő lelkiismeretes munkáját és a lakosság türelmét. A kialakult vis maior helyzet védekezési költségeinek támogatására pályázatot nyújtottunk be. A védekezési munkálatokat a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ceglédi Polgári Védelmi Kirendeltség-vezetője a helyszínen ellenőrizte és jóváhagyta. Tájékoztatom Önöket, hogy számomra nem átlátható, tisztázatlan ügyek rendezésével kapcsolatosan - mivel a volt polgármester asszony és a képviselő-testületi tagok többsége együttműködésüket megvonták tőlem, tőlük segítséget nem kaptam - állásfoglalást kértem a Pest Megyei Közigazgatási Hivataltól. A képviselő-testülettel ismertettem levelemet. A Közigazgatási Hivatal válaszában tájékoztatott, hogy az általam ismertetett ügyekben az Állami Számvevőszék kivizsgálását kell kérnem. Az esetleges szabálytalanságok felett nem hunyhatok szemet, így az elmúlt 4 évre átfogó ellenőrzés lefolytatását kértem. Levelemhez mellékeltem az általam tapasztalt problémás ügyek dokumentumait. Kértem, hogy esetleges akadályoztatásom esetén is végezzék el az ellenőrzést. A Számvevőszék december 1-jén átvette a levelemet. Munkába állásom óta folyamatos vádak érnek. A televízióban már többször szerepelt személy választási csalással vádolt meg, ezért feljelentést tettem a Ceglédi Rendőrkapitányságon. A falugyűlésen ismételten megvádoltak választási csalással, ezért az ügy kivizsgálása érdekében a jegyző szintén feljelentést tett. Választási csalást nem követtem el, lemondani nem kívánok. Munkámat a legjobb tudásom szerint látom el. Mivel az önkormányzat nagyon nehéz anyagi helyzetben van, így sajnos megszorításokra van szükség. A jogszabályok változása miatt is kedvezőtlen döntésekre kényszerülünk december 31-én a közhasznú és közmunkás munkavállalók munkaviszonya szűnik meg. A Munkaügyi Központ tájékoztatása szerint valamennyi érintett dolgozó munkaviszonyát meg kell szüntetnünk. A jövő évben is lesz lehetőségünk a munkanélküliek foglalkoztatására, de az igénybevételi lehetőség szűkül. Az új központi szabályok még kidolgozás alatt állnak. A jövő évi költségvetés készítésénél az intézmények zavartalan működését továbbra is biztosítanunk kell. Létszámleépítést csak abban az esetben hajtunk végre, ha az feladatelmaradással nem jár. A településnek továbbra is szüksége van a jó munkaerőkre. Továbbra is kérem megtisztelő bizalmukat, támogatásukat. Veres József László polgármester 7

8 Átadták a megújult idősek otthonát Tápiószőlősön Idősek gondozási központjának infrastrukturális fejlesztése és bővítése KMOP november 27-én Veres József László polgármester átadta a megújult és kibővült idősek otthonát Tápiószőlősön. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Dr. Mikola István az Országgyűlés Egészségügyi Bizottságának elnöke. Az idősek otthona a Szociális Alapszolgáltatások es Gyermekjóléti Alapellátások Infrastrukturális Fejlesztése című pályázati konstrukció keretében 62 millió forintból újult meg. A projekt keretében megvalósult a tápiószőlősi idősek gondozási központjának belső átalakítása, új szárnnyal történő bővítése - mely lehetővé teszi az intézmény új funkcióval való bővülését -, akadálymentes mellékhelyiség és parkoló kialakítása, valamint az épület teljes körű akadálymentesítése. A projekt eredménye, hogy a fenti célokon túl, az önkormányzata immár képes megfelelni a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvénynek, valamint a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás szociális szolgáltatástervezési koncepciójában rögzített céloknak. A projekt célkitűzései voltak Hosszú távú célok: 1. Egyéb szervezetekkel való együttműködés - A civil szervezetek és egyházak szorosabb bevonása 2. Közösségi támogató hálózat kiépítése 3. A társadalmi szolidaritás növelése 4. Az intézmény szolgáltatásainak további bővítése egyéb, kiegészítő tevékenységekkel Közvetlen célok: 1. A hiányzó szociális ellátások megszervezése, azaz új funkció létrehozása a célcsoport igényeinek figyelembe vételével 2. Hozzásegíteni a lakosságot (+ 20 fő nappali ellátott) egy minőségében értékesebb élethez a szükségletek kielégítésével 3. Az intézmény projektarányos akadálymentesítése azzal a céllal, hogy a fogyatékkal élők részére is biztosítani tudjuk az ellátás igénybevételének lehetőségét 4. Humán-erőforrás fejlesztése, új alkalmazottak felvétele 5. Hosszú távon fenntartható intézményi környezet kialakítása a szolgáltatást igénybe vevők, valamint az őket gondozók számára További információ Veres József László polgármester 06-53/ Idősek otthona lakóinak levele Tisztelettel köszönetet szeretnénk mondani a tápiószőlősi Idősek Otthona felújításáért. Nagyon vártuk már, hogy mikor lesz valóra váltva, ahogyan azt ígérték is az Intézet felújítása. Egy szép napon megérkezett Lajtai Sándorné polgármester asszony, s közölte velünk, hogy megkezdődik az építkezés. Megkért bennünket, hogy legyünk türelemmel, amíg az építkezés tart, ne járjunk az építkezés területén, és el is kerítették azt a részt, ahová nem volt szabad bemennünk. Eltelt néhány nap és hozzá is fogtak a munkához. Sok munkás érkezett, akik hozzáértő szakemberek voltak. Mindenki tudta, hogy mi a feladata, amire be voltak osztva azt szépen meg is csinálták. Mindegyikük tudta, hogy a munka nagy felelősséggel jár, oda is figyeltek nagyon mindenre, nehogy véletlenül baleset történjen. Szerencsére nem is történt semmi baj, ennek ők is örültek és mi is. Csodálatos volt az ácsmester munkáját figyelni, bár szegénynek bizony voltak nehéz napjai. Voltak olyan meleg napok, hogy szegény biztos nem kívánkozott más éghajlatra élvezni a napsütést! Érdeklődve figyeltük, amikor hozták az építőanyagokat. Sok-sok gerendát, lécet, cserepet, melyeket daruval pakoltak le, s melyhez szintén nagy odafigyelés kellett. Bizony voltak esős, hűvös napok is, de ez sem volt a munkásoknak akadály. Összességében elmondhatjuk viccként, hogy áztak, fáztak, melegük is volt nekik, de az biztos, hogy nagyon lelkesen, odaadóan végezték a munkájukat! Mi, lakók pedig végignézhettük, hogy milyen nagy munka egy épület építése. Nagyon szép lett az épület kívül és belül egyaránt, mi nagyon örülünk neki. Ezért is gondoltuk, úgy mi 45-en, aki itt lakunk az otthonban, hogy nem az ünnepségen mondunk köszönetet, hanem leírjuk, hogy mindenki láthassa, mennyire meg vagyunk elégedve a munkával. Tudjuk, hogy nem csak örülni kell az ilyen szép új épületnek, hanem meg is kell azt becsülni, vigyázni kell rá, mert ha otthon lennénk, ott is ezt kellene tenni. Még sokat lehetne írni, mert volt sok észrevételünk is, de a legfontosabb a köszönet. Végezetül mit is kívánjunk az ilyen jól dolgozó munkásoknak? További munkájukhoz sok sikert és jó egészséget, hosszú, vidám életet! Ezen kívül még minden szorgalmas helyi munkásnak is ugyanezt kívánjuk! Köszönünk mindent! A tápiószőlősi Idősek Gondozási Központjának 45 lakója TÁPIÓSZŐLŐSI HÍRADÓ Önkormányzati híradó Kiadja: Tápiószőlős Község Önkormányzati Képviselő-testülete (Tápiószőlős, Kossuth út 65.) Felelős kiadó: Veres József László Főszerkesztő: Baloghné Oláh Johanna VTSZ Példányszám:

9 Iskolánk életéből Hirdetmény a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatában foglaltak szerint a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójában az alábbi sorrend szerinti, A típusú pályázó, jelenleg is felsőoktatási tanulmányokat folytató hallgatókat támogatja 10 hónapig, azaz két egymást követő tanulmányi félévig havi forint összegű ösztöndíj-hozzájárulással: 1. Papp Alexandra, T.szőlős, Bicskei út Nagy Katalin, T.szőlős, Felszabadulás út 132/1. 3. Nagy László, T.szőlős, Felszabadulás út 132/1. 4. Kovács István, T.szőlős, Bicskei út 6/1. 5. Abonyi Aranka, T.szőlős, Ságvári E. u Gál Gabriella, T.szőlős, Arany J. u Pete Gábor, T.szőlős, Kossuth L. út Szombati Anita, T.szőlős, Erkel út 2/2. 9. Lakos Ágnes, T.szőlős, Ságvári E. u. 25. A tanév munkáját a munkatervünkben meghatározottak alapján végezzük, jelenleg időarányos a teljesítésünk. A tanítási órákon folyó munkáról az alsó tagozaton novemberben, nyílt tanítási napokon tájékozódhattak a szülők. Ezt, a felső tagozaton a második félévben tehetik meg. A tanítási órákon folyó munka mellett, az eddig eltelt időszakban: - Házi versenyeket szerveztünk: Az alsó tagozaton szépírásból, helyesírásból, valamint egy sport délután keretében és különböző sorversenyeken mérhették össze tudásukat a gyerekek. A felsősök szépírásból, irodalmi vetélkedőn Fekete Istvánról emlékeztek meg, matematika feladatmegoldó versenyen, összetett természettudományos vetélkedőn (biológia, földrajz, kémia, technika-életvitel), valamint: Az aradi vértanúk emlékére kiírt fogalmazás pályázaton mutathatták meg és mérhették össze tudásukat. - Elindítottuk hagyományainknak megfelelően a levelezőversenyeket is. Alsóban matematikából, felsőben magyar, matematika, történelem, néprajz tantárgyakból. Támogatjuk a középiskolai felvételi előkészítőn levelező tanulókat. Kerületi sportversenyeken szerepeltek a gyerekek (asztalitenisz, Ady kupa labdarugó bajnokság) eredményesen. Kistérségi rajzversenyen teljesített eredményesen iskolánk tanulója. - A 8. osztályosok pályaválasztását segítendő szerveztünk szülői értekezletet, ahová a környező iskolák képviselőit hívtuk meg (10 fő vendég érkezett) valamint teadélutánra hívtuk iskolánk öregdiákjait, hogy mutassák be középiskolájukat. Az apró részletekre kitérő, jó hangulatú beszélgetésnek voltunk résztvevői. A napköziben minden péntek délután klubfoglalkozásokat szerveznek a csoportvezetők. Volt már: mesemondó mesejátszó bemutató, mozidélután, kézműves foglalkozás az Adventhez kapcsolódva, vetélkedő, sportdélután. - Iskolai szintű szervezésben járt 40 tanulónk szeptemberben Budapesten a Goethe-intézetben, ahol rendhagyó német órákon vettek részt. Októberben a Budai hegyekben túráztak a gyerekek, lelkes kollégák vezetésével. - E tanév során is indulnak tanulóink a Közép-kelet-európai Székelykapuk Zöldkapuk pályázaton. A környezettudatos nevelőmunka eredményeként színvonalas és lelkes munkával neveznek a gyerekek. - A TÁMOP pályázat teljesítése a múlt tanév során befejeződött. Az új ismereteket, a tapasztalatokat hasznosítjuk munkánkban. Kötelezettségünk van a fenntarthatóság terén, így a 3 hetet meghaladó projektet az idén is megszervezzük, a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódva. November 28-án színvonalas, vidám műsorral nyitottuk a programsorozatot. Minden hétfőn meggyújtunk egy gyertyát az adventi koszorún, jelezvén a szeretet lángja mutasson utat egymás meghallgatásához, elfogadásához, egymás munkája iránti tisztelet, figyelem kimutatásához. Ezzel is szeretnénk felhívni a figyelmet közösen, felnőttnek diáknak a kimondott szó, a cselekedett súlyára, felelősségére. A felsoroltak bizonyítják, iskolánk pedagógusainak áldozatkész, lelkes, lelkiismeretes, megújulni tudó munkáját. A TÁMOP pályázat megvalósítása során szerzett tudás megerősítette, hogy jó úton haladunk. Munkánk rendszerezése, a kidolgozott jó gyakorlatok innováció publikálása lehetővé tették számunkra, hogy pályázzunk a referencia intézmény cím elnyerésére. A kistérség általános iskolái közül elsőként kaptunk eredményes előminősítői határozatot. Ábrahám Tünde Látogatás a Goethe Intézetben Szeptember 27-én a Goethe Intézetben járt közel 40 gyerek, 5-6. osztályosok, akik rendhagyó németórán vettek részt. Sok játékos feladatot kellett megoldani a másfélórás foglalkozás alkalmával. A gyerekeknek lehetőségük volt az intézet munkatársaival beszélni, ill. kérdezni őket feladataikról. A szervezett látogatások célja elsősorban a nyelv, a kultúra, az ország megismertetése. A Goethe Intézet a német nyelv és kultúra központja Magyarországon. A gyerekek nagyon jól érezték magukat. Tavasszal a 7-8. osztályosoknak tervezünk hasonló programot a német nyelv népszerűsítése céljából. Tanács Edit, Budai Istvánné, Borsos Tímea 10. Bodor Anita, T.szőlős, Pándi út Czeróczki Kitti, T.szőlős, Arany J. u Ujszászi Katinka, T.szőlős, Arany J. u Sipos Szilvia, T.szőlős, Kossuth L. út Oláh Dániel, T.szőlős, Zalka M. u Juhász Ágnes, T.szőlős, Dózsa Gy. u. 30. Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatában foglaltak szerint a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójában az alábbi sorrend szerinti, B típusú pályázó, 2011/2012. tanévtől kezdődően felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó hallgatókat támogatja 3 10 hónapig, azaz hat egymást követő tanulmányi félévig havi forint összegű ösztöndíj-hozzájárulással: 1. Nagy Tünde, T.szőlős, Felszabadulás út 132/1. 2. Szombati Adrienn, T.szőlős, Erkel u. 2/2. Polgármesteri Hivatal 9

10 Székely Kapuk-Zöld Kapuk verseny A 2009/2010-es esztendő közép-kelet-európai Székely Kapuk-Zöld Kapuk versenyében a Tápiószőlősi Általános Iskola igen előkelő helyet tudhat magáénak. Dr. Varga B. József, a projekt vezetőjének írásos beszámolóját szeretnénk közzé tenni, hogy mindenki láthassa a tápiószőlősi gyerekek példamutató munkáját. Kitüntetést és jutalmat nyert győztes iskolák: Tápiószőlősi ÁMK, Magyarország Aradi Elena Ghiba Birta Kollégium, Románia Oroszlámos Jovan Jovanovic Zmaj Ált Isk., Szerbia Külön írásbeli elismerésben és jutalomban részesülő iskolák: Szombathelyi Brenner János Ált. Isk., Magyarország, Dobronak Kéttannyelvű Ált Isk., Szlovénia Kolozsvári David Prodan Ált Isk. Románia Balassagyarmati Szent Imre Ált Isk., Magyarország Nagykanizsai Piarista Ált Isk., Magyarország Aradi Csiky Gergely Iskolacsoport, Románia Aradi Aurel Vlaicu Ált Isk., Románia Novi Knezevac Dos. Obradovic Középisk. Szerbia Szabadkai Széchenyi István Ált. Isk. Szerbia Csantavéri Hunyadi János Ált. Isk., Szerbia Hajdújárási Petőfi Sándor Ált.Isk., Szerbia Kevi Tömörkény István Ált. Isk., Szerbia Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Ált.Isk. Kolozsvári Református Kollégium, Románia Satu-Mare, Scoala cu Classele I-VIII Ált. Isk, Románia Kamuti Gyermekekért Alapítvány, Magyarország Több mint 350 diák tért haza életreszóló közösségi élményekkel 2010-ben adriai jutalomtáborunkból. A nemzetközi kongresszus eredményeként partnerséget sikerült kialakítani Németországgal, Svájccal, Ausztriával és Bulgáriával is, továbbá értékközösségi alapokon számos külföldi civil és egyházi szervezettel, így a program perspektívái jelentősen nőttek. Továbbíthatjuk többek között J. M. Barosso, A. Merkel, XVI. Benedek pápa, és számos kiemelten jelentős vezető személyes üdvözletét, akik a kongresszus munkáját kiemelt figyelemmel kísérték! Egyre nagyobb presztízst nyerő programunkról egy év múlva egy 8 nyelvű könyv jelenik meg, melyben munkájukkal szerepelnek a programban résztvevő csapatok és csoportvezetők! Gratulálunk a nyerteseknek! Őszinte nagyrabecsüléssel: Dr. Varga-B. József programfelelős Szeretnénk a gyerekek nevében is megköszönni a segítséget: Bíró Zoltánnak, Kiss Béláné Kati néninek, Lajtai Sándornénak, a Tápiószőlős Iskoláért Alapítványnak, a Tápiószőlősért Alapítványnak. A programban szereplő gyerekek (akik a vándorkiállítás elkészítésében működtek közre): Kalacsi Dóra, Kalacsi Vivien, Horsik Eszter, Fehér Aranka, Benkő Renáta, Koncsor Krisztina, Kazinczi Nikoletta, Kiss Gabriella, Nagy Renáta, Lizák Cintia, Halupka Zsanett, Lesták Zoltán, Istráb Viktor, Gyikó Zsolt, Farkas Enikő, Balogh Elíz, Bezzeg Regina, Abonyi Áron, A Betlehem szereplői: Boros Milán, Horváth Adrienn, Fodor Dániel, Csizmár Dániel, Molnár István, Vonnák Vivien, Sós Bernadett, Tóth Szabolcs, Sebők Attila, Árvai Csaba, Kazinczi Erika, Papp Károly, Szilvási Márk Mikusné Maczó Rozália, Borsos Tímea Rendőrségi hírek Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Tápiószőlős Község közbiztonsági helyzete és a között az alábbiak szerint alakult: januártól a hatóság tudomására jutott bűncselekmények száma csökkenő tendenciát mutatott, március hónapjától havi 1-2 vagyon elleni bűncselekményt követtek el a lakosság sérelmére. A bűncselekmény számának jelentős visszaesésében nagy szerepet játszott a szintén január hónapjától felállított településőrség. A két főből álló településőrség segített felügyelni a falu közbiztonságát, ezzel nagymértékben megkönnyítette a munkámat. Sajnálatos módon a településőri szolgálat október hónapjától ideiglenesen megszűnt, ezen hónaptól a bűncselekmények száma növekedni kezdett, mely bűncselekmények nagy része vagyon elleni bűncselekmény volt november hónapban a Polgármesteri Hivatal tulajdonában levő, és részemre átadott szolgálati gépjárművet műszaki érvényességének lejárata, és további üzemben tartásának anyagi oka miatt vissza kellett szolgáltatnom. Ez a körülmény oka lehet annak, hogy a bűncselekmények számát nem sikerült visszaszorítani az év folyamán jellemző alacsony szintre. Tájékoztatom továbbá a lakosságot, hogy december hónapjától saját kérésemre, és egyéb szubjektív okok miatt a probléma megoldásáig kérvényeztem az áthelyezésemet Abony Város Örsszékhelyi körzeti megbízotti beosztásába. Valamint tájékoztatom a lakosságot, hogy a fokozott ellenőrzések keretében Tápiószőlős Község területén a bűncselekmények visszaszorítása érdekében az újszilvási körzeti megbízottal fogok közös szolgálatot ellátni. Tápiószőlős Község körzeti megbízotti feladatait ideiglenesen az újszilvási kmb-s látja el. A fenti okokra való tekintettel ezért kérem Önöket, hogy amennyiben rendőri intézkedés válik szükségessé, hívják a Ceglédi Rendőrkapitányságot a 06-53/ os telefonszámon, vagy a 112-es, 107-es segélyhívószámokat, és a mindenkori szolgálatban levő kollégát fogják a helyszínre irányítani. Végezetül köszönöm a lakosságnak az elmúlt egy évben a segítő közreműködését, békés, boldog karácsonyt, és sikerekben gazdag boldog új évet kívánok Önöknek! Tisztelettel: Kégli Norbert r. őrm. Magyar Állatorvosi Kamara Pest Megyei Szervezete Állatorvosi ügyeleti szolgálat A volt nagykátai járás területén az ügyeleti szolgálat ellátása egy ügyeleti körzetben történik. Ügyeleti körzethez tartozó települések: Nagykáta, Szentmártonkáta, Tóalmás, Szentlőrinckáta, Tápiószecső, Kóka, Tápióbicske, Tápióság, Pánd, Tápiószentmárton, Tápiószele, Tápiószőlős, Újszilvás, Tápiógyörgye, Farmos. A betegbejelentés helye: az ügyeletes állatorvos lakásán személyesen vagy telefonon. Az ügyeleti szolgálat a munkaszüneti napot megelőzı munkanapon 18 órától kezdődik és a munkaszüneti napot követő munkanapon 8 óráig tart. Dátum: Dr. Krevenka Antal, Nagykáta, Zárda u. 3/a. 06 (53) , 06 (30) Dr. Felde István, Farmos, Viola u (53) , 06 (20) Dr. Haris István, Kóka, Táncsics M. u (29) , 06 (30) Dr. Angyal József, Nagykáta, Dózsa Gy. u (29) , 06 (29) , 06 (30) Dr. Pocsai István, Nagykáta, Mária u. 25/c. 06 (29) , 06 (30) dr. Szakács Árpád 10

11 ÖKO-HÍREK Az előző lapszámban bővebben foglalkoztunk a hulladéklerakással és égetéssel. Nézzük meg, hogy milyen további lehetséges megoldásokat alkalmazhatunk a hulladékok kezelésére. Tartsanak velünk! Cikksorozatunk korábbi részében közzétett hulladékgazdálkodási piramis alapján is látható, hogy környezetvédelem szempontjából a legjobb megoldás az lenne, ha megelőznénk a hulladék keletkezését. A mégis keletkező hulladék feldolgozására jó megoldás az újrahasználat (pl. betétdíjas üveg használata), ha ez nem lehetséges, akkor szelektív gyűjtéssel az újrahasznosítás. Újrafeldolgozás A hulladékok anyagában történő hasznosítását újrafeldolgozásnak nevezzük. Hulladékból újra terméket állítanak elő, melynek során az adott terméket, csomagolást másodnyersanyagként hasznosítják, anyagában dolgozzák fel. Ekkor eredeti funkciójuk módosul, vagy egészen megváltozik (pl. PET palackból polár pulóvert készítenek). Az újrafeldolgozáshoz elengedhetetlen a hulladékok szelektív gyűjtése! Gyűjtsünk szelektíven! Nézzük meg részletesen, hogy mit jelent a szelektív hulladékgyűjtés, miért nagyon fontos ebben mindenkinek részt venni! A szelektív gyűjtés a különböző alapanyagú hulladékfajták (papír, műanyag, üveg, fém, szerves, egyéb) külön gyűjtését jelenti. A háztartásokban különféle termékek és csomagolásaik válnak hulladékká, ezek egy része külön gyűjtéssel újrahasznosítható. Célja: környezetünk védelme, annak terhelésének és szennyezettségének csökkentése értékes másodnyersanyagok (pl. műanyag, papír, üveg, fém) kinyerése és hasznosítása, ezáltal a Föld véges ásványkincs készletének kímélése lerakóba kerülő hulladék mennyiségének csökkentése, a lerakó élettartamának növelése Szelektív hulladékgyűjtés típusai A hasznosítható hulladékokat többféle módszerrel lehet gyűjteni. Ahhoz, hogy a hulladékból termék váljon, minden esetben tisztán és szennyeződésmentesen kell azokat gyűjteni. A legjobb ha már a keletkezés helyén (pl. háztartásokban, intézményekben) külön gyűjtjük a hulladékot. Az ÖKOVÍZ Kft. szolgáltatási területén a gyűjtés gyakorlati megvalósítása a következőképpen történhet: 1. szelektív gyűjtőszigetes gyűjtés 2. házhoz menő szelektív gyűjtés 3. intézményi szelektív gyűjtés 1. Szelektív gyűjtőszigetes gyűjtés A szelektív gyűjtés első lépésben a forgalmasabb közterületeken elhelyezett úgynevezett szelektív hulladékgyűjtő szigetek segítségével valósul meg. Ezek a gyűjtőszigetek a papír, műanyag PET palack, üveg, fém italos és konzervdoboz valamint italos kartondoboz hulladékok szelektív gyűjtésére szolgálnak. A különböző hulladékfajtákat különböző színű konténerek és matricák jelzik. A hulladékok elhelyezése előtt érdemes áttekinteni a gyűjtőedényeken található ábrákat illetve feliratokat, melyek számos hasznos információval szolgálnak a gyűjtőszigetek helyes hazsnálatával kapcsolatosan. A gyűjtött hulladékfajták ugyanis településenként eltérőek lehetnek. 2. Házhoz menő szelektív gyűjtés A házhoz menő gyűjtés egy kényelmes megoldást kínál a lakosoknak a háztartásokban keletkező szelektív hulladékok gyűjtésére. A gyűjtésre színes, ÖKOVÍZ logóval ellátott zsák szolgál melyet havonta egy előre Minden kedves Ügyfelemnek békés, boldog, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új esztendőt kívánok! Köszönöm, hogy 2010-ben is bizalommal fordultak hozzám és biztosítással kapcsolatos ügyeiket velem intézték. Továbbra is szeretettel várom Önöket, hogy segítségemmel több biztosító szolgáltatásai közül személyreszabottan a legmegfelelőbb biztosítási védelmet megtaláljuk. Vankó Éva a V&K 2003 Kft Független Biztosítási Alkusz munkatársa Tel.: 06-53/ , 06-30/ megadott alkalommal lehet a ház elé kell kihelyezni, ahonnan munkatársaink begyűjtik és elszállítják a ceglédi válogatóműbe. A házhoz menő szelektív gyűjtéssel kapcsolatos részletes tájékoztató lentebb olvasható. 3. Intézményi szelektív gyűjtés Az ÖKOVÍZ Kft. az intézményi szelektív gyűjtést a bölcsődékben, óvodákban és iskolákban vezette be. A kicsik és nagyok a papír, műanyag, fém és italos karton hulladékokat gyűjthetik elkülönítetten az oktatási intézményben, melyeket előre egyeztetett időpontban gyűjtünk be és szállítunk el a ceglédi válogatóműbe. Házhoz menő szelektív gyűjtés rendje Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Tápiószőlősön az alábbiak szerint alakul a házhoz menő szelektív gyűjtés rendje: december 21., január 25. Mit gyűjtsünk, hogyan gyűjtsük? - színes és víztiszta (színtelen) PET jelzésű palack (ásványvizes, üdítős) - műanyag kupak Sárga színű ÖKOVÍZ -es zsákban, kiöblítve, laposra taposva! Házhoz menő szelektív gyűjtéssel kapcsolatos kérdéseivel hívja a 30/ es telefonszámot! További szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos hasznos információ a www. okoviz.hu és a hu honlapon olvasható. ÖKOVÍZ Kft. Fenyőfa elszállítása Az ÖKOVÍZ Kft. értesíti a tisztelt lakosságot, hogy január 31-ig díjmentesen szállítja el a kommunális hulladékgyűjtő edények mellé kihelyezett, szükség szerint összevágott fenyőfákat! Együttműködésüket köszönjük! Ezúton kívánunk minden kedves ügyfelünknek szeretetben teljes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet! ÖKOVÍZ Kft. Állatorvosi ügyelet Értesítem, hogy a Monori kerület január havi ügyelete az alábbiak szerint módosul január 1-2. Dr. Pocsai István Tel.: 06-30/ január 8-9. Dr. Nádai Endre Pál Tel.: 06-30/ Dr. Rudó József kerületi főállatorvos 11

12 Jobb adni, mint venni Mint az sokak előtt ismert, egyházközségünk minden év nyarán két héten át gyermek és ifjúsági hittan tábort szervezett a gyülekezet tulajdonában lévő, Tápiószőlős külterületén található tanyán, ahol közel 100 fiatal vett részt évről-évre, különösen sokgyermekes, hátrányos helyzetű családok gyermekei. Ebben az évben is szerettük volna megtartani ezeket a heteket, azonban idén nagyon megrongálták az ismeretlen tolvajok a táborhelyet, így a közkedvelt helyszín alkalmatlanná vált a gyermekek fogadására és biztonságos nyaraltatására. Nagy kérdés volt számunkra, hogyan tovább? A gyermekek számítanak a táborra, sokuknak ez az egyetlen nyári program. Ebben lett segítségünkre Lajtai Sándorné polgármester asszony, Szegedi György igazgató úr és a Barátság Nyugdíjas Klub vezetősége és tagsága, akik felajánlották az iskola, a faluház és a nyugdíjas klub épületét a gyermekek táboroztatására. Így június 28-tól július 2-ig gyülekezetünk, minden szempontból kitűnően ideális körülmények között rendezhette meg a hagyományos nyári gyermek és ifjúsági hittan táborát. Az egyházközségünkhöz tartozó négy település, többnyire református vallású fiataljai mellett 23-an érkeztek Kazincbarcika mellől, Vadnáról is, arról a mintegy 600 lelkes kis faluból, melyet idén tavasszal kétszer öntött el az árvíz. A településen szinte minden ház megrongálódott, egy össze is dőlt. A legnagyobb veszteséget az itt élők számára azonban az okozta, hogy kertjeik termését és ezzel az egész évi betevőjüket elpusztította a víz. Mivel ezen a vidéken nagy a munkanélküliség, az emberek önellátó módon, ki-ki magának termeli meg a konyhára valót. Egy tápiószelei lakos, Magyariné Birta Magdolna, Magdika szívében fogant meg a gondolat, hogy az ország sok más településéhez hasonlóan, mi is vegyük ki a részünket a szolidaritásban, s a református tábor idejére, a gyülekezet tagjainak és a város ill. a környező települések jó szándékú, segíteni kész lakosságával összefogva nyaraltassuk árvízkárosult családok gyermekeit. Sokan csatlakoztak a felhíváshoz, melyet Tápiószele város polgármestere, Kovács Ferenc és a képviselőtestület tagjai is támogattak és felajánlották a gyermekek ideés visszaszállítását. Június 26-án meg is érkezett a csapat, akik között nem kevés 14 év feletti fiatal is volt. Az udvarról a gyermekeket hamar elkapkodták a befogadó családok. A táborban összesen 50 gyermek és 30 ifjú testi-lelki-szellemi ellátásáról kb. 40 felnőtt önkéntes segítő gondoskodott, beleértve az Intézmények munkatársait is. Ünnepi miserend a katolikus templomban december 24-én este fél 10-től: a hittanos gyermekek karácsonyi műsora, ezután, este 10 órától: Szentmise December 25-én délelőtt fél 12-től: Ünnepi szentmise December 26-án délelőtt fél 12-től: Szentmise December 31-én délután 5 órakor: Hálaadó szentmise január 1-én délelőtt fél 12-kor: Újévi Szentmise Január 2-án délelőtt fél 12-kor: Szentmise Köszönjük Lajtai Sándorné polgármester asszonynak és az önkormányzat dolgozóinak mindennemű segítőkészségüket: az engedélyt az épületek használatára, a mikrobusz szolgálatba állítását a szállításhoz, a természetbeni adományok összegyűjtését, az adományok koordinálását. Szegedi György igazgató úrnak és az OMK minden dolgozójának az épületek és tárgyi eszközök használatát és minden segítségét. A Barátság Nyugdíjas Klub vezetőségének és tagjainak nagylelkű felajánlását, kétkezi munkáját és adományát. Köszönjük Kiss Béláné képviselő asszonynak az egész heti pékárú felajánlását, Pintér János úrnak és sok névtelen tápiószőlősi termelőnek zöldség és gyümölcs adományát. Köszönjük Németh Árpád könyvtárvezető úr és Pete Károly gondnok úr mindenben készséges segítségét. Köszönjük a befogadó családok felelősségteljes szolgálatát és szeretetét, a gyülekezet tagjainak pénzbeli, természetbeni adományát és fizikai munkáját. Köszönjük mindazok segítségét, akik lehetővé tették azt, hogy a helybeli és vendég gyermekeknek örök életre meghatározó élményben legyen részük. Közben gyűltek teraszunkon a ruhaadományok az árvízkárosult családok részére, s a hét végén a vendégfogadó családok nagyszámú kíséretében, férjem vezetésével elindult egy adományokkal megrakott busz vissza Vadnára, ahol meghatóan kedves fogadtatásban volt részük. A kapcsolatok azóta csak szorosabbra fűződtek, hiszen a Tápiószőlősi Polgári Kör jótékonysági koncert keretében hirdetett gyűjtést, melyen jelentős bútor-, ruha-, élelem- és pénzadomány gyűlt össze a vadnaiak számára. Tápiószelén is folyamatosan csatlakoznak magánszemélyek és egy civil szervezet, az Erdélyi Magyarok Klubja az adománygyűjtéshez, sőt a Tápiószelei Önkormányzat által nyitott számlaszámra még most is lehet adományt befizetni, melyet szeretnénk személyesen átadni Vadna polgármesterének, Bencze Péternek, aki képviselő-testületének néhány tagjával és az itt nyaraló gyermekeknek és szülőknek kíséretében szeptember 25-én ellátogat városunkba. Ezen a napon gyülekezetünk egy egész napos ifjúsági konferenciát szervez, melyen az ide érkező egyházmegyei ifjúsági csoportok tagjai mellett vendégül látja Vadna küldöttségét is. Vasárnap 11 órakor pedig közös istentiszteleten veszünk részt Tápiószelén és kérünk áldást településeink, az árvíz sújtotta területek lakói és egész magyar népünk életére. Akik ebben a szolgálatban részt vettünk és részt veszünk, átélhetjük mindnyájan az Ige igazságát: Jobb adni, mint venni, s Aki másokat felüdít, maga is felüdül. Mert igaz ez a megállapítás is: Mindenkor szeret az igaz barát, de testvérül a nyomorúságban születik. Legyünk hát egymásnak ne csak barátai, hanem testvérei, s ne csak a nyomorúságban találjunk egymásra, hanem mindenkor és mindenben. Tudjunk mindig jó kedvvel adni, tudván azt, hogy A jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mező Istvánné Családi okok miatt sürgősen eladó Tápiószőlősön, egy felújításra szoruló komfortos, bútorozott családi ház, gazdálkodásra alkalmas telekkel. A házban 2,5 szoba, konyha, spejz, fürdőszoba, WC és veranda található. A nagyudvaron nyári konyha, garázs és kamra, míg a kisudvaron melléképületek vannak. Víz, villany, gáz, emésztő, telefon és műholdas Tv vételi lehetőség van. Budapesti lakáscsere is szóba jöhet. Irányár: Ft. Érdeklődni lehet: telefonszámon. 12

13 Anyakönyvi hírek Elhunytak: Koncz Sándorné (Szabó Julianna), Horváth Józsefné (Pintér Erzsébet), Szőnyi Tibor László, Zakar Ferenc, Strohmayer Ferenc, Boros Mihályné (Gavaldik Julianna), Tóth Béláné (Kolozsvári Mária), Kenéz Ferencné (Erdélyi Terézia), Ruck Istvánné (Récsi Mária), Sipos Mihály, Vághy Béláné (Kaszás Magdolna) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett édesanyánk, dédnagymamánk, Boros Mihályné született Gavaldik Julianna temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban bármilyen módon osztoztak. A gyászoló család * * * Olyan csend lett itt nélküled, hogy szinte azt is lehet hallani, amit utoljára akartál mondani. Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a tápiószőlősi lakosoknak, akik szeretett édesanyánk, nagymamánk, déd nagyma mánk özv. Hamar Jánosné, Koncsik Julianna temetésén Tápiószelén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család * * * Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik szeretett hozzátartozónk, Sipos Mihály temetésén részt vettek, sírjára a tisztelet, szeretet virágait elhelyezték, mély fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család Adventi és karácsonyi ünnepi istentiszteleti rend a tápiószőlősi református templomban december 19-én, advent IV. vasárnapján du. 3 órakor Gyermekek Karácsonya a templomban december 25-én, karácsony I. napján de órakor Ünnepi úrvacsorás istentisztelet a templomban december 26-án, karácsony II. napján de órakor ünnepi úrvacsorás istentisztelet a templomban december 31-én, óév napján du. 4 órakor Óévzáró hálaadó istentisztelet a templomban december 31-én, du. 4 órától 8 óráig Gyülekezeti szilveszter a templomban január 1-jén, újév napján de 10 órakor Újévkezdő áldáskérő istentisztelet a templomban január 10-től 14-ig, hétfőtől péntekig minden du. 5 órakor Alians imahét a templomban vendég igehirdetők szolgálatával január 16-én, vasárnap du. 3 órakor Presbiteri konferencia a templomban a Magyar Református Presbiteri Szövetség Délpesti Egyházmegyei Testületi Szervezetének Elnöksége szervezésében. Áldott karácsonyi ünnepeket és békés, kegyelemben teljes új esztendőt kívánva, szeretettel hívogatom kedves testvéreimet ünnepi alkalmainkra az ige üzenetével: az Atya elküldte a Fiát a világ üdvözítőjéül. Mező István református lelkipásztor Holló és Társa Bt. Temetkezési szolgálat TELJES KÖRŰ TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS Cegléd, Pesti út 15. Tel.: 53/ Tápiószőlősön: Alföldi Józsefné Dózsa György út 1. Tel.: 53/

14 MAGYARTAKAREK.A4:Layout :55 Page 1 A Magyar Takarék az a bank, ahol ország - szerte 1800 fiók munkatársai és ügyfelei néven szólítják egymást, és a szónak ereje van. A rugalmas pénzügyi szolgáltatások és a személyes ismertség nyújtják azt, amit Ön egy pénzintézettôl elvár.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 1-2., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Másolat Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2006. október 6-án megtartott ünnepélyes alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13. 73/485-141. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vajszló Nagyközség Önkormányzata testületének 2013. március 14-én 17 00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2012. (VIII.03.) tól 130/2012.(VIII.03.) ig Hozott rendelet: 17/2012.

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

2. J e g y z ő k ö n y v

2. J e g y z ő k ö n y v Farmos Község 1. Önkormányzat 2. J e g y z ő k ö n y v 2. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 20-án 17.00 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Boros

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. október 14-i ülésére. A Képviselő testület alakuló ülésén a következőkről kell döntenie :

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. október 14-i ülésére. A Képviselő testület alakuló ülésén a következőkről kell döntenie : Karancsalja község Önkormányzat Jegyzőjétől Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. október 14-i ülésére A Képviselő testület alakuló ülésén a következőkről kell döntenie

Részletesebben

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 1. Az önkormányzati

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma: 95/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a lejárt

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 8-án 9. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Zvaráné Béres Mária polgármester. Maruzs Tamásné képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Zvaráné Béres Mária polgármester. Maruzs Tamásné képviselő 1 Határozat száma Tárgy 114/2010.(10.12.) Polgármester programjának elfogadása 115/2010.(10.12.) Polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 116/2010.(10.12.) Bizottság választása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres Istvánné alpolgármester

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 58-59., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Aba Város Képviselő-testülete április 17. napján 13:00-kor megtartott rendkívüli nyílt ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Aba Város Képviselő-testülete április 17. napján 13:00-kor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Iktatószám: 1497-10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Aba Város Képviselő-testülete 2014. április 17. napján 13:00-kor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester Dr. Pőcze

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Hunyadfalva Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 54/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 31. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 31. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 31. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 106-10/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 17-én 11.00 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-11/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014.szeptember 10-én (szerdán) 14 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről R E N D E

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete február 15-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete február 15-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 39-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. február 15-én 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u.59. 10/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én 17. 00 órakor a Bezi

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 20/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 12-én (kedd) 18 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 27-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 27-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása Az előterjesztést készítette: Vincze Miklós jegyző Előterjesztő:

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 80-82. Száma: 1-115/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 20-37 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Jelen voltak: Mlinkó

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztására

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselő testületének október 15-én megtartott a l a k u l ó ü l é s é r ő l.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselő testületének október 15-én megtartott a l a k u l ó ü l é s é r ő l. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2010. október 15-én megtartott a l a k u l ó ü l é s é r ő l. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal. Jelen vannak: Bartók

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. október 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 72-73. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 72/2014.(X.30.)

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzata Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa Község Önkormányzata Bucsa, Kossuth tér 6.   M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzata 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: bucsa@bucsa.hu M E G H Í V Ó nyilvános alakuló ülését 2014. október 20-án (hétfőn) 15 00 órára összehívom, melyre tisztelettel meghívom. Az

Részletesebben

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8582 Farkasgyepű, Petőfi S.u.42. Szám:8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Eisenberger Nóra HVB elnök

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Eisenberger Nóra HVB elnök Jegyzőkönyv Készült: 2014. október 22-én megtartott alakuló ülésén. Az ülés helye: Művelődési Ház, Alattyán Jelen vannak: Koczkás Gábor Budai Gábor Bárkányi Adrienn Ferencsik Gyula Józsáné Kovács Mónika

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

Alakuló ülés. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javasolt napirendet elfogadta.

Alakuló ülés. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javasolt napirendet elfogadta. Alakuló ülés Szabó Tibor korelnök: Köszönti az alakuló ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet Ismerteti az ülés meghívó szerinti javasolt napirendjét. 1./ Választási Bizottság tájékoztatója

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 18-án. megtartott soron következő testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 18-án. megtartott soron következő testületi üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott soron következő testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 105-9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

I. Településrészi önkormányzatok tagjainak megválasztása II. Aljegyző állásra kiírt pályázat elbírálása

I. Településrészi önkormányzatok tagjainak megválasztása II. Aljegyző állásra kiírt pályázat elbírálása PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Személyi ügyek

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 15. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 15- én 16.00 órakor

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból: 1/2011. (I. 21.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. január 21-ei ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően.

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL. Jelen vannak:

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-128/2007. 06/2007. I. a HATÁROZAT KIVONAT 2007. május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 256/2007. (V.10.) B-L.Ö.h. 22 igen szavazattal, egyhangúlag tárgyalásra elfogadta

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. október 18-án (hétfőn) 14.00 órakor megtartott alakuló üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. október 18-én (hétfőn))

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK május 16-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK

N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK május 16-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. május 16-ai ny i l v á n o s ülésének Szám: 78-7 /2012. Tartalom: j e g y z ő k ö n y v e KÓD HATÁROZATOK 25/2012.(V.16.) határozat

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV

PÉNZÜGYI ÉS ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV PÉNZÜGYI ÉS ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV Készült: Polgármesteri Hivatal (5700.Gyula, Petőfi tér 3.) Ovális terem 2013. április 29-én 8.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 14-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben