Dömös a képi látás tükrében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dömös a képi látás tükrében"

Átírás

1 2010. OKTÓBER 5. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM Dömös a képi látás tükrében DR. MARCZELL EDIT agyon kedves meghívást N kaptam Schreck Tibortól a négy évszak fotóit bemutató kiállításra, melyen a pályaműveket elbíráló zsűri számtalan díjat ítélt oda a tehetséges pályázóknak. Örülök, hogy elfogadtam a meghívást, és eljöttem. Már a pályázaton való részvétel feltételei is tetszettek. Legyen a pályázó helyi lakos. A képeken felismerhető legyen Dömös. A digitális technika vívmányaival készült műveket a zsűri nem értékelte bár szépnek és jónak találta, mert a hagyományos technikák alkalmazásával azonos eséllyel sokkal többen vehettek részt a pályázaton. Szinte hihetetlen számomra, hogy egy ilyen kis létszámú községben mennyi lelkes, tehetséges fotós van. Úgy látom, hogy ez és az ilyen jellegű kezdeményezések mint ez a pályázat össze tudják hozni az embereket nemes célok érdekében. Jó volt nézni a látogatókat, a sok boldog, érdeklődő, sugárzó arcot, és látni a büszkeséget tükröződni a tekintetekben. A képeket nézve biztosan sokan arra gondoltak velem együtt, más nézni az évszakok változásával változó kis települést, mint látni a fényképezőgép lencséjén keresztül. A pályázók látják is, és megmutatják nekünk, milyen szép helyen élünk. A példát látva lelki szemeim előtt már megjelenik, a jövő, melyben egyre többen járnakkelnek a kezükben fényképezőgéppel és nemcsak néznek, hanem látnak is, sőt fényképeznek is. Aztán jöhet a következő fotókiállítás rengeteg résztvevővel. Kíváncsian várom. A tartalomból Képviselő-testületi ülés Választási eredmények 3. oldal Köszönjük a bizalmat! Hulladékból termék 4. oldal Nagy sportágválasztó 5. oldal A Zene Világnapja 6. oldal Változott az oktatási törvény 7. oldal Óvodai hírek 8. oldal Infó-kuckó 9. oldal Hitélet 10. oldal Gondolatok 11. oldal Garbacz Imre különdíjas képe: FEHÉR TAKARÓVAL

2 2 Dömösi Élet október

3 2010. október Dömösi Élet 3 Képviselő-testületi ülés dióhéjban SZILÁGYI GÁBOR zeptember 8-án tartotta utolsó rendes ülését a jelenlegi S képviselő-testület, de szeptember 28-án még egy rendkívüli ülésre is sor került. Az ezek után következő már az új képviselő-testület alakuló ülése lesz október hónapban. Az utolsó rendes képviselőtestületi ülésnek az alábbi hét napirendi pontja volt. 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.11.) Ökt. rendelet módosítása A költségvetés módosítása az első félévi beszámoló tényadataihoz való igazítás miatt vált szükségessé. A módosított költségvetés főösszege közel egymilliónégyszázezer forinttal nőtt, de a működési hiány összege nem változott. A képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően és a pénzügyi bizottság javaslatával összhangban módosította a költségvetést. 2. Dömös Község Önkormányzat költségvetésének I. félévi beszámolója A képviselőtestület a pénzügyi bizottság ajánlásának megfelelően elfogadta a beszámolót. 3. Az Esztergomi Városi Polgárőr Egyesület egyszeri támogatása Az egyesület polgárőrei minden évben segítik az önkormányzat munkáját a község területén szervezett különböző rendezvények biztosításánál. Így volt ez például az idei Dömösi Művészeti Napok alkalmával is, több napon keresztül az éjjeli órákban őrizték ellenszolgáltatás nélkül a sátrat, a színpadot és a különböző felszereléseket. A képviselő-testület úgy döntött, hogy ötvenezer forinttal támogatja az Esztergomi Városi Polgárőr Egyesületet. 4. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi fordulójához való csatlakozásról A nevezett ösztöndíjrendszer célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének rendszeres anyagi támogatása. A képviselőtestület úgy döntött, hogy továbbra is támogatja a dömösi fiatalok felsőfokú továbbtanulását, és csatlakozik az ösztöndíjrendszer évi fordulójához. 5. Az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása a társulási szerződést a pedagógiai szakszolgálatok és a gyermekjóléti alapellátási feladatok változása miatt kell módosítani. A képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően, minősített többséggel a megállapodás módosítása mellett döntött. 6. Marton Róbertné kérelme Marton Róbertné új egészségügyi (közérzetjavító és egyéb humán-egészségügyi) ellátást szeretne indítani a községben. Erre a célra szeretné bérbe venni a védőnői rendelőt délutánonként, természetesen a védőnői rendelésen kívül eső időben. Ehhez kérte a képviselő-testület támogatását. A testület (egy tartózkodás mellett) támogatta a kérést, és hozzájárult a rendelő bérbeadásához. Kezdetnek támogatásként havi ötezer forint bérleti díj került megállapításra, azzal, hogy a képviselő-testület ezt később felülvizsgálja. 7. Egyebek a Rámvár Kft. ügyvezetője, Gyergyák György leírta, hogy a telke előtti partszakaszt is jelentősen megrongálta a patak áradása. Azt kérte a képviselőtestülettől, hogy engedélyezze számára a patakban levő kövek felhasználásával a partszakasz megvédését, az ő saját költségére. Cseh János képviselő elmondta, hogy a kérelmező korábban az ingatlana előtt patakmederszakaszt engedély nélkül töltötte fel. Ez a feltöltés terelte a megáradt patakot az aszfaltút felé, és ennek következtében dőlt ott ki egy villanyoszlop. A patak végül a feltöltés jelentős részét is elvitte. Azt javasolta, hogy a képviselő-testület ne engedélyezzen az ottani közterületen semmilyen munkát, mert nincs rá biztosíték, hogy a korábbi feltöltés ne ismétlődjön meg. A képviselő-testület egyetértett a képviselő javaslatával, és nem járult hozzá a kérelemhez. Elkészült a felső buszmegálló. A ravatalozó elkészülte a következő hétre várható. Készen van a faluháziskola külső felújítása, a belső felújítás jövőre következik, mivel nyertünk az erre benyújtott pályázaton. Hatmillió forintot nyertünk pályázaton a focipálya rendbehozatalára, az előkészületek folyamatban vannak, ha az időjárás engedi, még az idén hozzákezdünk. Végül a polgármester megköszönte a jelenlegi képviselő-testület négy éves munkáját. Ezt követően a polgármester bezárta az ülést. A szeptember 28-ai rendkívüli ülésnek három napirendi pontja volt. 1. A dömösi futballpálya építésére érkezett árajánlatok megvitatása Mint ismeretes a futballpálya rendbehozatalára hatmillió forintot nyert pályázaton az önkormányzat. A munkákra két árajánlat érkezett: Hangya Attila egyéni vállalkozó és a Pro Natura Kert Kft. ajánlata. A munkák mielőbbi megkezdése érdekében, dönteni kell arról, hogy melyik vállalkozó árajánlatát fogadja el a képviselő-testület. Az ülésen hosszú vita alakult ki arról, hogy szabad-e a következő képviselőtestületet kész helyzet elé állítani, nem kellene-e ezt a döntést már rájuk hagyni? A szavazáskor végül öt-három arányban az az álláspont győzött, hogy a képviselő-testület már a pályázaton való elinduláskor a focipálya felújítása mellett döntött, a költségvetésbe a beruházást betervezték, az önrész rendelkezésre áll, jó szívvel az új képviselő-testület se dönthetne másképp. A képviselő-testület Hangya Attila egyéni vállalkozó nyolcmillió-nyolcszáz-ötvenezer forintos ajánlatát fogadta el. 2. A visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programjának módosítása A pedagógiai program módosítása törvényi változások miatt vált szükségessé az alsó tagozatban az osztályzás újbóli bevezetése miatt. A képviselőtestület hozzájárult a módosításhoz. 3. Egyebek Az önkormányzat ötmillió forintot nyert az ÖNHIKI pályázaton. Ezt követően a polgármester bezárta az ülést. Választási eredmények 2010 október 3-ai önkormányzati választáson a A szavazás kezdetekor 968 dömösi választópolgár szerepelt a névjegyzékben. ebből szavazóként megjelent 474, a választópolgárok 48,97 %-a. A polgármester választáson az érvényes szavazatok száma: 465 a szavazatok 98,10 %-a. Az érvénytelen szavazólapok száma: 9, a szavazólapok 1,90 %-a. A képviselők megválasztásánál az érvényes szavazatok száma: 464, a szavazatok 97,89 %-a. Az érvénytelen szavazólapok száma: 10, a szavazólapok 2,11 %-a. Polgármester-jelöltek: Bebiák József: 19 szavazat, 4,09% Csonka József Pál: 153 szavazat, 32,90% Dézsi Lajos: 6 szavazat, 1,29% Novák Lajos: 227 szavazat, 48,82% Pálmai József: 60 szavazat, 12,90% Képviselő-jelöltek: Bartók László: 243 szavazat Csonka József Pál: 214 szavazat Dénes Kálmánné: 210 szavazat Dr. Kóthy Miklós Csaba: 325 szavazat Novák Lajos: 233 szavazat Dr. Pálinkási Csaba: 255 szavazat Pálmai József: 212 szavazat Szilassy István Péter: 146 szavazat Szilágyi Gábor: 220 szavazat A képviselő-testület tagjai: Polgármester: Novák Lajos Képviselők: Bartók László Csonka József Pál Dr. Kóthy Miklós Csaba Dr. Pálinkási Csaba Pálmai József Szilágyi Gábor Forrás:

4 4 Dömösi Élet október Köszönjük a bizalmat! NOVÁK LAJOS úl vagyunk a kampányon, T leadtuk szavazatainkat, lezajlott az önkormányzati választás Dömösön is. Képviselőtársaim nevében is köszönöm a bizalmat, amelynek köszönhetően a következő esztendőkben Dömös és a dömösiek érdekében végezhetjük munkánkat. Köszönjük a bizalmat, és csak azt ígérhetjük, hogy minden erőnkkel igyekszünk továbbra is megszolgálni azt. Az már biztos, hogy az új képviselőtestület más lesz, mint az eddigi volt, hiszen nem lesz jelen a női lélek, nem jelenik meg a vélemények között a női megérzés, nem fogalmazódnak meg azok gondolatok, amelyekre csak a nők képesek, és amelyek olyan fontos részei az életünknek. Jó lenne, ha négy év múlva a dömösi lányok-asszonyok nagyobb aktivitást mutatnának, és jelentkeznének képviselőnek. Csak biztatni tudjuk őket. Természetesen ezért is sajnálom azt, hogy Dénes Kálmánné alpolgármester asszony nem került be az új képviselőtestületbe, de azért is, mert az elmúlt négy esztendőben végzett munkájával, bölcsességével és tapasztalatával ő ezt bizony kiérdemelte volna. Túl vagyunk a kampányon így most már a kampány felfokozott indulatai helyett a munkás hétköznapok következnek, amikor azt a sokféle elképzelést egyeztethetjük, amelyeket a jelöltek megfogalmaztak programjaikban. Ezekből az elgondolásokból gyúrhatunk olyan terveket amelyek valóban érdemesek a megvalósításra és amelyek valóban előreviszik a községet. Természetesen a munka része lesz az is amivel minden településen, minden képviselőtestület szembesül, hogy a vágyainkat fontossági sorrendbe állítsuk és megvalósításukhoz megtaláljuk a fedezetet. Bizony elő kell venni a ceruzát és számolni, és újra számolni annak érdekében, hogy a következő költségvetés összeállításakor a képviselőtestület megfelelő összegeket tudjon biztosítani a község működtetésére, karbantartására és hát persze fejlesztésére. Nagy munka áll előttünk, hiszen a már megnyert pályázataink önrészére a jövő esztendőben mintegy ötmillió forintot kell biztosítanunk, az óvoda negyvennyolcmillió forintos fejlesztésére beadott pályázatunk esetében tizenkétmillió forintot kell biztosítanunk és hát a legnagyobb tétel pedig az árvíz okozta károk helyreállításra beadott nyolcvanhatmillió forintos pályázatunk mintegy húszmillió forintos önrésze. Természetesen folyamatosan dolgozunk azon, hogy ezeken a pályázatokon is eredményesek legyünk, hiszen mindegyik nagyon fontos a község számára, noha tudjuk, hogy az összességében harminchétmillió forintot kitevő önrész előteremtése és biztosítása az önkormányzat jövő évi költségvetésében nagyon nehéz feladat lesz a képviselőtestületet számára. Természetesen mindannyian tudjuk, hogy nehéz munka áll előttünk, de a falu lakói érdekében ezt mindannyian örömmel vállaljuk. Biztos vagyok benne, hogy a következő négy esztendőben, az esküt tett képviselőtestület minden tagja az esküjének szellemében azért fog dolgozni, hogy a dömösieknek jobb és szebb életkörülményeket tudjunk biztosítani, jobb megélhetésüket pedig a különböző fejlesztésekkel elő tudjuk segíteni. Elérkezett az ideje annak, hogy a 2006 és 2010 közötti időszakban működő képviselőtestület minden tagjának és a bizottságok külső tagjainak megköszönjem a munkáját. Biztos vagyok benne, hogy kitartó munkájuk eredményeire büszkén tekinthetnek vissza, és abban is biztos vagyok, hogy ez a négy esztendő és ezek az eredmények mértékül szolgálhatnak majd az utókornak. Hulladékból termék szakerül a körforgásba, hisz megint papír lesz belőle. Mindent meg lehetett fogni, ki lehetett próbálni, ezt nem sok múzeumban teheti meg az ember! Ezen kívül megnéztük a múzeum állandó kiállítását is, amelyen már másodjára jártunk. Szerintem nagyon jó és érdekes volt a délelőtt, mert megtudtuk, hogy mennyi mindenre lehet hasznosítani, amit kidobunk. Ezért tehát gyűjtse mindenki szemetet szelektíven, mert így a hulladék mennyisége jelentősen csökken! Védjük a Földet! A kiállítás október 25-ig látogatható, ingyenes és előre bejelentett csoportoknak vezetés is jár. Ajánlom mindenkinek! SCHEILI SÁRA zeptember 15-én délelőtt S indultunk mi, alsós Áprily-s diákok az esztergomi Duna Múzeumba. A kiállítás, melyet megtekintettünk: Hulladékból termék. Nagyon sok mindenre lehet használni a szemetet. A papírból újra papír lesz, pl.: papírgurigák, rajzlap, füzet. A fémből alufólia, ajtókilincs is akár, a műanyagból még több minden: pulóver (ki gondolta volna?), szék, asztal, stb. Nagyon sok mindent láttunk, amiről nem is gondoltam volna, hogy hulladékból készült. Ilyen volt az a szék is, ami simán elbír egy felnőttet, ezen felül még nagyon szép is. Akár festeni vagy egyéb módon is ki lehet díszíteni. Aztán ha elhasználódik, újra visz-

5 2010. október Dömösi Élet 5 Nagy Sportágválasztó 2010 AZ ÁPRILY ISKOLA SPORTOS DIÁKJAI dén is elindultunk Budapestre, I hogy a Nagy Sportágválasztó rendezvényen kipróbáljunk annyi sportágat, amennyit csak tudunk. Sajnos az időjárás közbeszólt egy kissé, hiszen szemerkélő esőben indultunk útnak, harminckét gyerekkel. Nem vagyunk cukorból, szóval egy kis eső nem fog eltántorítani minket a sportolás szépségeitől. Meg aztán, ha reggel szemerkél, akár egy óra múlva el is állhat. Ahogy Micimackó mondaná: Sohasem lehessen azt tudni... Később kiderült, hogy Micimackó ide vagy oda, az eső bizony nem akart elállni. Az túlzás, hogy mindenre elszántuk magunkat, de különösebben nem zavart az eső. Pedig reménykedtünk, hogy más iskolák esetleg megijedtek az időtől és nem jönnek el (így nem lesz akkora tömeg, mint tavaly), de mások is voltak olyan bátrak, mint mi! Több mint nyolcvanféle sportág várt ránk kipróbálásra. Még a teljesség igénye nélkül sem vállalkozom arra, hogy leírjam milyen hétköznapi és egzotikus sportágak között válogathattunk. Szerencsére tanulóinkat nem hagyta cserben a józan ítélőképessége, így olyan sportokat nem próbáltak ki, mint a sárkerékpározás, vagy éppen a vízilabda. Élő csocsó, sportlövészet, amerikai foci, korfball, krikett, önvédelmi sportok, síelés, vívás, boksz (és még hetvenféle más sport). Sajnos a felét sem tudtuk kipróbálni annak, amit tavaly sikerült, de ez nem a gyerekek aktivitásán múlt. Hozzá kell tenni, hogy senki sem panaszkodott az eső miatt, nagy élvezettel keresték azokat a lehetőségeket, amiket ebben az időjárásban is ki lehetett próbálni. Délben kicsit elállt az eső, ezért úgy döntöttünk, hogy maradunk még ha már nem esik, és kis csoportokra különülve veszszük szemügyre az eddig még kimaradt helyeket. Ahogy a csoportok elindultak, tíz percre rá szakadni kezdett az eső, mintha dézsából öntötték volna. Ha eddig nem is most mindenki bőrig ázott! Szerencsére az előzetes utasításnak megfelelően mindenki hozott száraz ruhát magával, így a buszban való öltözés után nem kellett félni a megfázástól sem (hozzá kell tenni: senki sem betegedett le). Tanulóink nagyon élvezték az időjárás ellenére is a programot, elnézést kérünk a szülőktől a sáros ruhákért. De abban egyetérthetünk, hogy sár ide vagy oda, megérte elmenni!

6 6 Dömösi Élet október A Zene Világnapja október 1. PAULUSZNÉ TÓTH ANNA z UNESCO Nemzetközi A Tanácsa Yehudi Menuhin kezdeményezésre emelte október elsejét a Zene Világnapja rangjára. Az alábbi szavakkal indította útjára kezdeményezését: Kedves Kollégák, Barátaim! Nagy örömmel tölt el, hogy idén, a Nemzetközi Zenei Tanácsban betöltött elnöki tisztem utolsó évében megnyithatom az első Zenei Világhetet és a Zenei Világnapot. Szeptember 29. és október 5. között és főként a Zenei Világnap alkalmából október 1-jén az emberek legmélyebb érzéseiket és legszebb reményeiket juttatják majd kifejezésre. Szavakkal már nagyon sokszor visszaéltek, különösen a korunk társadalmában egyre növekvő tudatlanság következtében. A zene azonban továbbra is módot ad arra, hogy az emberek ma is megértsék egymást, amikor az emberiségtől a múlt előítéletei távolabb állnak, mint valaha, de megerősödve kerülnek előtérbe azok az örök értékek, amelyek mindig részét képezték bármely nép minden művészi megnyilvánulásának. Az igazság, ami a világ minden népművészetében, zenei stílusában ezernyi színben mutatkozik meg, képessé tesz bennünket arra, hogy egyetértésre jussunk egymással. Arra szeretnék buzdítani minden várost, falut és országot, hogy rendezzenek sokféle zenei eseményt ezen a napon... Jó lenne, ha a zenei héten egy-két percet a csendnek szentelnénk mindenütt a világon, a gondolkodásnak, a hallgatásnak és az elmélyedésnek. A zenének a zaj antitézisének kellene lennie, mégis sokszor arra használják, hogy kellemetlen zajokat fogjon fel a gyárakban, éttermekben és áruházakban. Azt mondanám, hogy az adott időben az egész világon legyen egy pár percnyi csend, mert ez nagyon fontos a zene élvezéséhez. Valószínűleg tudomásuk van arról, hogy néhány éve egy kongresszusunkon Párizsban Witold Lutoslavski, a nagy lengyel zeneszerző javasolta, indítsunk mozgalmat, amely harcol az embernek a csendhez való jogáért. Azt szeretném, ha a csendnek e perceit követően utcákon, minden gyárban, otthonban, koncertteremben és operaházban megszólalna a zene. Az előző napok eseményeinek elő kell készítenie a csúcspontot, a Zenei Világnapot. Kérem Önöket, tegyenek meg mindent ezen esemény érdekében, mely nemcsak a zene, hanem a világ számára is fontos... Méltó megünneplését már évek óta fontosnak tartjuk Visegrádon is. Az Áprily iskolások október 1-én Lovász Irén világhírű népdalénekest köszönthették, aki nagy örömmel fogadta el a meghívást. A gyönyörűen felújított mozi épületében több mint százötven gyerek várta, hogy meghallhassa a gyönyörű népdalokat, köszöntőket és humoros csúfolódókat. Tanultak is: hányféle népi tájegységre osztotta Kodály Zoltán a magyarok lakta területeket, ezek ma hol helyezkednek el, melyik vidéken milyen stílusú népdalokat gyűjtött, milyen ünnepei vannak az emberi életnek, azokat hogyan ünnepelték régen az emberek. Mindenki tudja most már, hogy legrégibb hangszerünk az emberi hang, mely kéznél van örömben, bánatban egyaránt. Ez a gyönyörű vidék itt a Duna mellett számtalan népdal bölcsője, amelyből jó néhányat össze is szedegettek a gyerekek, amit meg nem tudtak, azt értő tanár tanította meg, hiszen Lovász Irén alapvégzettsége tanár. Visegrád után Pilismarótra is ellátogatott az iskolába, hogy ott is hirdesse: ezen a napon különös figyelmet szenteljünk annak a csodának, amit zenének hívnak.

7 2010. október Dömösi Élet 7 Változott az oktatási törvény BOZÓKI MARIANNA z alábbiakban összegyűjtöttem a közelmúlt legfonto- A sabb gyermekeket, családokat érintő jogszabályváltozásait. Hely hiányában a részletezéstől eltekintettem, csupán a fő irányok felsorolására vállalkoztam. Az elmúlt hónapokban, az új országgyűlés megalakulása óta számos ponton módosult a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény. A 2010/2011. évi tanévtől ismét lehetőség lesz a második év végén, illetve a további évfolyamokban is arra, hogy a nevelőtestület szülői beleegyezés nélkül utasítsa évfolyamismétlésre a diákot. A tanuló a második évfolyamtól kezdődően magasabb évfolyamba akkor léphetett, ha sikeresen teljesítette az adott évfolyamon előírt tanulmányi követelményeket. A módosított törvény rögzíti, hogy első évfolyamban félévkor és év végén, a második évfolyamban félévkor szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. A módosított törvény alapján azonban az intézmények pedagógiai programjukban saját maguk határozhatnak arról, hogy a második év végétől a negyedik év félév végéig a szöveges értékelést vagy a hagyományos osztályzásos módszert használják-e, esetleg a kettőt együtt. Ugyanakkor iskolaváltásnál, vagy ha más esetben erre szükség van, az intézmény a szülő kérésére köteles a tanuló félévi és év FÉLEGYHÁZI BOTOND z Áprily Lajos Általános A Iskola 5. és 6. osztálya Ópusztaszerre kirándult. Az iskolabusszal utaztunk a miénktől oly eltérő, alföldi tájakon át. Tíz óra körül értünk a parkolóba. Igazgató néni, Ani néni és Józsi bácsi a bejárathoz tereltek bennünket. végi minősítését osztályzattal is kifejezni. Az iskolák már a 2010/2011. tanév második félévétől áttérhetnek az osztályzattal való értékelésre. Az osztályzattal való értékelés az idegen nyelvi oktatás első évében is megengedett. A törvénymódosítás harmadik fontos eleme: a nem szakrendszerű oktatás az 5-6. évfolyamokon csupán lehetőséggé válik, amelyről az iskolák szabadon dönthetnek. Ez a módosítás felmenő rendszerben, a következő évtől vezethető be a legtöbb iskolában. A felsorolt változtatások szeptember 1-től lépnek hatályba. Szociális juttatások Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, az esetenkénti pénzbeli támogatásnak, valamint a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére. A feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzője egy év időtartamra megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát. Kedvezményes gyermekétkeztetés Az 1-7. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek ingyenesen étkeznek. Rajtuk kívül a nyolcadik évfolyamos tanulók után, Ópusztaszeren jártunk a három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként, a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek, tanulók után az intézményi térítési díj 50 %-át kell normatív kedvezményként biztosítani. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül. A jogosultságot a gyám lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője határozatlan időre állapítja meg. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás A települési önkormányzat képviselő-testülete a gyermeket a rendeletében meghatározott mértékű rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak. A kérelmet a lakcím szerint illetékes Először Feszty Árpád: A magyarok bejövetele című világhírű körképét néztük meg, mely a hangjátékkal szinte élőnek tűnt. Utána a körkép születésének idejét idézte egy századfordulós városi hangulatú életkép. Aztán a gátőrházat tekintettük meg. Továbbmenve a tó partján tízóraiztunk, majd három csoportra oszolva kisebb múzeumokat néztünk meg. Megnéztünk még egy rég iskolát, meg egy malmot. Itt egyesülve elindultunk megnézni egy lovasbemutatót. Eztán elmentünk az emlékműhöz, majd ismét szétszéledtünk. Azután elindultunk a buszhoz. Gyorsan eltelt a háromórás út. Remélem még sok ilyen jó kirándulásban lesz részünk. települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy az önkormányzat rendeletében meghatározott szervnél terjeszti elő. Iskoláztatási támogatás tankötelezettség mulasztása A törvény augusztus 30-i hatállyal bevezeti az iskoláztatási támogatás jogintézményét. Ennek értelmében a gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez az állam havi rendszerességgel járó nevelési ellátást vagy iskoláztatási támogatást (a továbbiakban együtt: családi pótlékot) nyújt. Ha a tanköteles gyermek a közoktatási intézmény kötelező tanórai foglalkozásai tekintetében igazolatlanul mulaszt, a közoktatási intézmény igazgatójának jelzése alapján a gyermek lakó-, vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője gyámhatóságként eljárva az adott tanévben igazolatlanul mulasztott tizedik kötelező tanórai foglalkozás után végzéssel felhívja az iskoláztatási támogatás jogosultját a jogkövetkezményekre, az adott tanévben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelező tanórai foglalkozás után amennyiben a védelembe vétel még nem áll fenn elrendeli a gyermek védelembe vételét, továbbá a teljes összegű iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztését. Az iskoláztatási támogatás felfüggesztése mellett továbbra is megmarad a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása a következő esetekben: nem tanköteles gyermek elhanyagolása, tanköteles gyermeknek az iskolába nem járáson túli egyéb elhanyagolása (nem megfelelő ruháztatása, étkeztetése stb.) esetén. Egy kis vidámság A medve az erdőben sétál, és látja, hogy a nyuszi egy nagy sziklát próbál felfelé görgetni a domboldalon, de sehogy sem tud megbirkózni a feladattal. Fogja magát a medve, segít a nyuszinak, már ketten görgetik a sziklát. Mikor már majdnem felérnek, a medve hirtelen elengedi a sziklát, ami visszagurultában kilapítja a nyuszit. A medve elvigyorodik, majd fejcsóválva így szól: Na mi van kisöreg? Ez bizony nem sikerült!

8 8 Dömösi Élet október A dömösi Szivárvány Óvoda hírei SZARKA ATTILÁNÉ z egy hónapig tartó nyári A szünet után az óvodai 2010/2011-es nevelési év augusztus 30-án vette kezdetét. Az idei nevelési évre tizennyolc óvodás korú gyermeket írattak be óvodánkba szülei, így mindkét csoportunk maximális gyermeklétszámmal huszonöt-huszonöt fővel működik. Örömmel tölt el bennünket, óvodai dolgozókat, hogy óvodánk kihasználtsága százszázalékos. A nyár elején megszépült az óvoda udvara. Az új, többcélú, rönkfa mászókát, csúszdát és hintaállványt június közepén telepítették az óvoda udvarára. A szép, biztonságos és többcélú mozgásfejlesztést biztosító játékok nagy sikert arattak régi és új óvodásaink körében egyaránt. Őszi terveink között szerepel még egy hintaállvány és egy láncoslengő híd vásárlása, melyeket az alapítvány számláján összegyűlt összegből fizetnénk. Szükségünk lenne még kéthárom rönkfa libikókára, focikapukra, de ezeket anyagi okok miatt most nem tudjuk megvalósítani. Szeretnénk, ha egyszer megvalósulna a KRESZ park is az óvoda udvarán, ahol a közlekedés alapvető szabályait betartva kerékpározhatnának gyermekeink. Fontosnak tartjuk a mozgáskoordináció fejlődése szempontjából, hogy az óvodás gyermekek úszásoktatásban részesüljenek. Ezért az idei nevelési évben is elvisszük óvodásainkat a leányfalui KÓPÉ úszóiskolába, ahová évek óta szívesen járunk időt és energiát nem sajnálva. Köszönjük az Összefogás Dömösért Közhasznú Egyesületnek az ehhez nyújtott anyagi támogatását. Valljuk, hogy néphagyományaink őrzése, éltetése fontos már óvodás korban is. Régóta dédelgetett álmunk, hogy a farsangi táncházon kívül is részesülhessenek gyermekeink a népzene és néptánc nyújtotta élményekben, örömökben. Ez az idei nevelési évben megvalósulni látszik. A felajánlásoknak köszönhetően évi három alkalommal lesz táncház és a szülők és gyermekek nagy érdeklődésének köszönhetően, heti rendszerességgel lesz gyermek néptánc oktatás is óvodánkban. Köszönjük az ehhez nyújtott anyagi támogatást Vertel Bea grafikusművésznek és a támogatásáról biztosító ígéretet az Öszszefogás Dömösért Közhasznú Egyesületnek. Az idei nevelési évben ünnepeljük majd az óvoda fennállásának hatvanadik évfordulóját is, melynek kapcsán szintén sok tennivaló áll előttünk. Méltóképen szeretnénk ezt a szép, kerek évfordulót megünnepelni, és reméljük, hogy még számos évfordulónak örülhetünk együtt.

9 2010. október Dömösi Élet 9 Infó-kuckó Makettvilág IFJ. PAULUSZ JÓZSEF ármilyen hihetetlen, nem a B fiaim matchbox gyűjteményét fényképeztem le. Amit a képen látnak, az egy autós találkozóról készült kép, ami meg lett bolondítva egy technikai trükkel. Ennek a rejtelmeibe szeretném most önöket bevezetni. Pár hónapja láttam egy kis videót három perces, érdemes megnézni: (http://www. indavideo.hu/video/miniatur_kikoto/), és meg voltam győződve, hogy egy makett kikötőt építettek meg. Aztán (ismét bebizonyosodott, hogy olvasni érdemes) a leírásból kiderült, hogy egy tiltshift technikával készült videót látok. Szép-szép, de ezzel nem megyek sokra, mert nem nagyon szoktam kisvideókat készíteni. Viszont fényképekre is lehet alkalmazni és ez már jobban felkeltette érdeklődésemet. Kis keresés után találtam is néhány programot, ami alkalmas erre. A drágább rajzprogramok (pl. Photoshop) és a (még) drágább fényképezőgépek rendelkeznek ezzel a beépített technikával. Ám nem mindenki profi a képszerkesztésben, és amúgy sem ücsörög mindenki gépén egy Photoshop bevetésre készen, lássuk hát, mit tehetünk az említettek hiányában. Természetesen az internetről is le lehet tölteni a próbaverziót, de harminc nap után úgyis kiabálni kezd, hogy vegye meg az ember a programot. Szerencsére vannak olyan programok is, melyek ingyenesek és még a gépünket sem terhelik meg. Ezekkel az on-line megoldásokkal néhány kattintás után mi is elkészíthetjük a saját kis makett világunkat, terepasztalunkat tájképeinkből. Telepítenünk szerencsére semmit sem szükséges, mindöszsze el kell látogatnunk a TiltShift Maker (http://tiltshiftmaker.com/ photo-editing.php vagy a TiltShift Generator (http://labs. artandmobile.com/tiltshift/) oldalakra. Azt, hogy melyikre a kettő közül, inkább önökre bízom, mert ez teljesen ízlés kérdése. Érdemes mindkettőt kipróbálni, és azután azt használni, amelyik jobban kézre áll. A TiltShift Maker használata talán kicsit egyszerűbb, a TiltShift Generator pedig valamivel testre szabhatóbb, de az alapeljárás mindkettőnél azonos: 1. Feltöltjük az átalakítani kívánt fotót, 2. beállítjuk, hogy a képen melyik részre kívánunk fókuszálni, illetve a szemmértékünkre hagyatkozva addig állítgatjuk a fókusz méretét, erősségét, formáját (utóbbit csak a TiltShift Generatorban), amíg a legélethűbb hatást el nem érjük, 3. lementjük a kész képet. Ezzel máris kész a magunk által kreált kép, ami lehet akár kis falunk makettje, vagy nyaraláskor készült vasút mint terepasztal, vagy éppen a saját gépkocsink, mint egy matchbox autó. Jó szórakozást!

10 10 Dömösi Élet október A te arcodat keresem Holnap, ki tudja, holnap látsz-e még, ki tudja, holnap fáj-e még szíved a tegnapért? Holnap, ki tudja, holnap vársz-e még, kit tudja, holnap fáj-e még szívem a csókodért? (Fényes Szabolcs- Mihály István) Ismét Megasztár! KÁLMÁN ANTAL ATYA mikor elkezdődött a pilismaróti templom felújítása, A képeket fedeztek fel a falakon. Ezekre a képekre már nem emlékezett senki, mert már százötven évvel ezelőtt lefestették azokat. A vakolat felső rétegét óvatosan eltávolították a képekről, és ahogy lassan haladtak, egyre több részlet jelent meg. Először egy arc, majd a szentre jellemző attribútum, a háttér, egy könyv, térdeplő, vagy egy kápolnának a körvonalai. Az idők folyamán a templomot többször kifestették, így három festékréteg takarta a képeket. Mivel a legalsó kép nagyon vékony réteg, ezért művészi ügyességre volt szükség ahhoz, hogy a megmaradt részleteket fel lehessen tárni. A munkát megkönnyítette az, hogy a képek alá odafestették az ábrázolt szent nevét is. Talán néhány hét, és befejeződik a feltárás, és újra megcsodálhatjuk azokat a képeket, amelyeket százötven éve nem láthatott senki sem. Ahogy nézegettem a képeket, eltűnődtem, vajon kikről mintázta meg a festő az alakokat. Talán az itteni lakókról készítette a művész, vagy családját festette a falra? Lehet, hogy a saját vonásait örökítette meg? Talán a Jóisten is így alkotott minket. Megformálta az arcunkat. És miről vette a mintát? A Biblia első könyvében azt találjuk, hogy saját képére és hasonlatosságára alkotott minket. Én Istenhez hasonlítok! Sőt mi több, nem csak én, hanem a szomszédom, a testvérem és minden rokonom is. De olyan nehéz meglátni a másik emberben az Isten arcát! Néha nagyon vastag rétegek fedik el. Talán már hosszú évek óta senki nem kereste, senkinek sem tudtam tükrözni Isten szeretetét. Mégis valahol ott kell lennie. Hogy megtaláljuk, ahhoz milliméterről milliméterre kell haladni, el kell róla távolítani azt a sok rárakódott piszkot, vakolatot, mészréteget. Ez nehéz munka, de biztosra vehetjük, hogy valahol legalul ott van ez az arc. Még van valami, ami nehezíti ezt a munkát. Az emberi arc annyira érzékeny, hogy ezt az arcot mi képtelenek vagyunk a másik emberből elővarázsolni. Megláthatjuk, észrevehetjük az apró vonásokat, és szemünk tükrében a másik ember is észreveheti Isten vonásait. De ahhoz, hogy letisztítsuk, az emberi arc túl érzékeny. Ezt a munkát csak magunkon tudjuk végrehajtani. Te látod az arcodon az Isten vonásait! DOBOS KÁROLY iközben elég sok gondja M van az országnak az időjárás okozta nehézségekkel, újra választási lázban égünk. Mire ez a pár sor az olvasó elé kerül, már tudni fogjuk, hogy ki lesz az elkövetkezendő négy évben a falu polgármestere, és kik lesznek képviselő-testületének tagjai. Versengés indul a posztokért, tervek, ígéretek és tények tárulnak a választópolgár elé, és a választópolgár mérlegel. Hogyan teljesített a faluvezetés az elmúlt négy esztendőben? Látható-e a fejlődés a faluban? Érezhető-e a lakosság életében a tevékenységük, vagy nem? Ezer és ezer kérdés és felelet a mérleg serpenyőjében. Merre billen? Pozitív vagy negatív irányba? Nem irigylem sem a falu, sem az ország vezetőit, mert a rendelkezésre álló idő igen rövidnek tűnik ahhoz, hogy komoly változást tudjon érzékelni az egyszerű honpolgár, hacsak az előző gárda el nem fuserálta nagyon a dolgokat. A teljesítmény az értékelés alapja. Teljesítményorientáltak vagyunk! Előttünk lebegnek a kimagasló teljesítményeket felmutató egyének, a sztárok s hozzájuk hasonlítgatunk másokat, vagy magunk is szeretnénk kiugrani az átlagember kategóriából! Hivatkoztam már írásaimban sportversenyekre. Most éppen a súlyemelő világbajnokságot láthatjuk Törökországból. Hatalmas súlyokat emelgetnek nők és férfiak egyaránt, s az a győztes, aki testsúlyához viszonyítva a legnagyobb súlyt emeli a feje fölé. Mérlegelnek! Pontosan! A teljesítményt. Erős edzett sportemberek. Mégis a sok induló közül csak az első három kap érmet, és ismeri meg a világ a neveiket, s egy időre sportsztárok lesznek. Ugyanígy csak ámulok, és bámulok olyan teljesítményeken is, amit az elmúlt hetekben láthattunk, hogy egy fiatalember lecsonkolt végtagokkal tizenhárom és fél óra alatt átúszta a La Manche csatornát! Meghajtom magamat előtte, és minden mozgássérült előtt, akik pusztán életvitelükkel is példát mutatnak nekünk, sokszor panaszkodó, sóhajtozó, de testben ép társaiknak. A teljesítménnyel kapcsolatban, eszembe jutott, hogy az elmúlt korszakban a munka teljesítménye volt a mérlegen. Teljesítménybér, sztahanovista mozgalom, kiváló dolgozó! Ugye sokunknak ismerős szavak! És most újra itt a Megasztár! A másik csatornán meg az X- faktor! Azt sem tudjuk, melyiket nézzük! Bevallom én is hol egyikre, hol másikra kapcsolgatok, mert hol vicces, hol csodálatos, hogy milyen tehetségek rejlenek bennünk, magyarokban. Most már a döntő versengések kezdődnek. A válogatás egy epizódja ragadott meg, és méltónak gondoltam, hogy aki nem látta, vagy nem vette észre, vagy csak legyintett rá, annak elmondjam, illetve ismét felvillantsam. A válogatáson, a villózó fények között megjelent egy ősz hajú falusi bácsi, s szép bariton hangján a következő ének hangzott el: Siessetek, hamar lejár! Kegyelme már régóta vár. Ma még lehet, ma még szabad, Borulj le a kereszt alatt! Döbbent csend! Majd a zsűri hölgytagjának kedves szavaival köszönték meg a teljesítményét. A várakozóban két lánya ölelte csókolta, mert kérésükre vállalta a fellépést. Vajon kiben, kikben ragadt meg ez a rövid figyelmeztetés? Vajúdó világunkban, teljesítményeink hajszolása között sokszor kiborulunk, ahelyett hogy leborulnánk egész életünk döntőbírója, Jézus Krisztus, a Szupersztár előtt! Ma még lehet, ma még szabad, mert Holnap, ki tudja, holnap látsz e még?

11 2010. október Dömösi Élet 11 Gondolatok egy beszélgetés kapcsán SZILASSY ISTVÁN öbb mint két éve minden T héten úgynevezett jam session történik Visegrádon pillanatnyilag minden pénteken, a focipálya büféjében, nagyjából este héttől amíg bírjuk. Aki nem értené: ez arról szól, hogy sok amatőr zenész összegyűlik, hozza a hangszerét, és ismert, vagy kevésbé ismert, vagy még meg sem írt nótákat közösen eljátszunk, sok egyéni szólóval tarkítva. Ebből aztán lesz valami, amit leginkább úgy lehetne megfogalmazni, hogy JÓ ÉR- ZÉS. Ebben benne vannak a már meglévő és a kialakuló barátságok, a mindennapok felgyülemlett feszültségének levezetődése, egy-egy korsó sör közös elfogyasztásának öröme, ragyogó és mélyreható beszélgetések olyan témákról, amit pl. egy buszon együtt utazva soha nem beszélne meg ugyanaz a két ember szóval, igazi kikapcsolódás. Mondhatni, az ember agya ledobja az ékszíjat, és bármi megtörténhet. Történt is, tegnap este ugyanis egy olyan beszélgetésbe csöppentem, hogy még ma reggel is azzal keltem ki az ágyból, hogy vazze!. Történt ugyanis, hogy valamilyen úton-módon a politikára terelődött a szó (nem is értem ). Huszonkét éves (tessék figyelni a korosztályt fontos!), zseniális gitáros, bölcsészhallgató barátom lepett meg azzal a hírrel, hogy mekkora disznóság az, miszerint a most nyolcvanöt (?) éves Biszku Béla egy jóképű rózsadombi villában él, holott jól fel kéne lógatni azért, amit csinált; és különben is, ötvenhat így, meg úgy. Elemezzük ezt egy kicsit! Az, hogy Biszku Béla mit csinált vagy mit nem (anélkül, hogy mentegetném), még az én negyvenes korosztályom számára sem világos (ugyanis nekünk ugye ezt a korszakát a történelemnek borzasztóan érintőlegesen tanították. Hozzá kell tennem: BARO- MIRA NEM IS ÉRDEKEL! Sokkal jobban elfoglalja mindennapjaim gondolkodásvilágát, hogy miből is tartsam el (és fent, és meg) három gyermekemet, a családomat, a házamat. És marhára nem vagyok kisegítve sem akkor, ha tisztázzák a múltat, sem akkor, ha nem. Erre azt mondja nekem egy huszonkét éves bölcsészhallgató, hogy amíg a múlt nincs rendbe téve, addig nem lehet a jövőn gondolkozni! Tessék mondani: az efféle jobboldali gondolkodásmód miért a jövő záloga? Magyarországon tényleg ezért osztogatják a diákhitelt, hogy a JÖVŐ nemzedéke ilyen kérdéseken gyötörje az agyát? Na ne! A szerkesztő megjegyzése: artok tőle, hogy Szilassy T Pista barátom indulatokat fog kavarni ezzel a cikkel. És könnyen előfordulhat, hogy olyan is lesz, aki a következő számban vitába száll vele. Csupán azért jelenik meg az újságban, mert én kértem tőle egy cikket mondván, hogy jókat szokott írni, ő pedig most ezt adta. Ezek után bár messzemenőkig nem értek egyet a cikk tartalmával mégis leközlöm, mert nem akarom a cikkíró kedvét szegni. Továbbá éppen a cikk mellett olvasható az impresszumban, a következő mondat: Bárkitől elfogadunk cikket, ha az közlésre alkalmas, még akkor is, ha mondandójával nem mindenben értünk egyet. Hát most tényleg nagyon nem értünk egyet (kivéve a cikk első egyharmadát). Egyet nem értésünk lényege: A múlt megismerése, feldolgozása, lezárása és a tanulságok levonása hiányában semmi sem ment meg bennünket attól, hogy a múltbeli bűnöket ismét elkövessük. Továbbá azzal sem értünk egyet, hogy ez kizárólag jobboldali gondolkodásmód lenne. Csak a baloldal tisztességtelen része akarja a múltat végképp eltörölni, meggyőződésem, hogy a tisztességes többség egyetért az általam leírtakkal. SZG Számítástechnika tanfolyam! 2010 novemberében számítástechnikai tanfolyam indul felnőtteknek (megfelelő létszám esetén) az alábbi modulok egyikéből: számítógép és internet alapismeretek (30 óra, Ft + könyv Ft), indítási engedély száma: OKM-4/172/2009 (alapelvek, alapfogalmak, operációs rendszer használata, gépkezelési ismeretek, mappa és fájlkezelés, segédprogramok, internet használat). internet használati alapismeretek (30 óra, Ft), indítási engedély száma: OKM- 3/95/2007 (internet használat, elektronikus levelezés, kiegészítő programok, WEB használat). A tanfolyamokat az Informatika - Számítástechnika Tanárok Egyesülete szervezi. A tanfolyamok vizsgával zárulnak, melyekről tanúsítványt kapnak a résztvevők. Vezető oktató: Paulusz József. A tanfolyam helyszíne: Visegrád, Áprily Lajos Általános Iskola. Jelentkezni lehet: október 20-ig az alábbi telefonszámon: 06/ (az esti órákban) vagy a címen. Gumiszerelés, centrírozás, javítás Visegrádon Várjuk olvasóink írásait! Aki úgy érzi, hogy közérdeklődésre számot tartó mondanivalója, javaslata, kérdése van, írja le, és küldje el nekünk. Bárkitől elfogadunk cikket, ha az közlésre alkalmas, még akkor is, ha mondandójával nem mindenben értünk egyet. Ilyen módon kívánunk fórumot biztosítani a különböző véleményeknek. A beküldött írásokat nem változtatjuk meg, csak az esetleges nyelvi, illetve helyesírási hibákat javítjuk ki. Nem közlünk rasszista, kirekesztő, gyűlöletkeltésre alkalmas, a jó ízlést és az alapvető emberi jogokat sértő vagy trágár, stb. írásokat. Kéziratot nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. Dömösi Élet Kiadja: az Összefogás Dömösért Közhasznú Egyesület Felelős kiadó: Takácsné Gyenes Ildikó Felelős szerkesztő: Szilágyi Gábor Szerkesztőség: Pauluszné Tóth Anna, Vanekné Vakán Anikó A szerkesztőség címe: 2027 Dömös, Táncsics M. u. 10. Telefon: ; Készült az iglobe Team Kft. nyomdájában, 500 példányban Ingyenes kiadvány. Eng.sz.: 2.9/595-1/2006 Az újság összes eddig megjelent száma a internetes oldalon olvasható.

12 12 Dömösi Élet október

Közpénz és talicska. Kultúra vagy közélet? Vezércikk 2011. FEBRUÁR 6. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM. A tartalomból. Közpénz folytatás a 3. oldalon NOVÁK LAJOS

Közpénz és talicska. Kultúra vagy közélet? Vezércikk 2011. FEBRUÁR 6. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM. A tartalomból. Közpénz folytatás a 3. oldalon NOVÁK LAJOS 2011. FEBRUÁR 6. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Közpénz és talicska Vezércikk Kultúra vagy közélet? NOVÁK LAJOS legutóbbi képviselő-testületi A ülésen három sorsdöntő döntés született, az egyik szerint újra lehetetlenné

Részletesebben

Emeljük fel politikánkat a körülmények színvonalára!

Emeljük fel politikánkat a körülmények színvonalára! 2010. ÁPRILIS 5. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM Emeljük fel politikánkat a körülmények színvonalára! NOVÁK LAJOS POLGÁRMESTER MÁRCIUS 15-I ÜNNEPI BESZÉDE Marseillaise hangjai árasztották el Párizs utcáit is korhadó

Részletesebben

INFORMÁCIÓ - KOMMUNIKÁCIÓ

INFORMÁCIÓ - KOMMUNIKÁCIÓ 2007. OKTÓBER II. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Csathó Pál: Elnézését kérem a Tisztelt Olvasónak, hogy újabb két idegen szóval kezdem írásom, de ezek a szavak már jó ideje meghonosodtak nyelvünkben, gyakorlatilag

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. július Ballagás Verôfényes napsütésre ébredtünk június 16-án szombaton a ballagás napján. Még az égiek is velünk ünnepeltek.

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben

Tanévnyitó. Tisztelt Olvasók!

Tanévnyitó. Tisztelt Olvasók! Tanévnyitó Széchenyi teljesítménytúra az alsó tagozaton Immár hagyománnyá vált a szeptember elsõ felében megrendezésre kerülõ Széchenyi-emléktúra, melyen évrõl évre az iskola is képviselteti magát. Az

Részletesebben

A d v e n t i g o n d o l a t o k

A d v e n t i g o n d o l a t o k 2006. t é l Tisztelt Pannonhalmiak! A d v e n t i g o n d o l a t o k Nagy örömömre szolgált a helyi újság szerkesztőségének felkérése, amely lehetőséget biztosított számomra, hogy a közelgő ünnepek alkalmával

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS EREDMÉNYES, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK!

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS EREDMÉNYES, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK! A PILISMARÓTI FALUKÖZÖSSÉG LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE 2014. DECEMBER XXIII. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM Ingyenes kiadvány. Kiadja: Pilismarót Község Önkormányzata, Felelős kiadó: Gőbölös Gábor, felelős szerkesztő:

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott.

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott. Tüdőszűrés! Értesítjük Tisztelt Lakosainkat, hogy a Pest megyei ÁNTSZ vezetője minden 30. életévüket betöltöttek részére Pest megyében elrendelte a tüdőszűrést. A tüdőszűrés alkalmas a betegségek időbeni

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. 2008. július. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. 2008. július. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa 2008. július ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa Körkérdés a közoktatási intézménytársulásról Zsombói Falunapok 2008. Testvértelepülésünk a székelyföldi

Részletesebben

Albertirsa választott

Albertirsa választott XXVI. évfolyam, 11. szám 2014. november Október 23-ra emlékeztek 10-11. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónapban Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu

Részletesebben

Őszi dísz a város központjában

Őszi dísz a város központjában XXVI. évfolyam, 10. szám 2014. október Városnap 9-11. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónapban Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu 100 Ft Őszi dísz

Részletesebben

Ilyenek voltunk... I. évfolyam 2. szám 2011. augusztus. Nyáregyháza Község Önkormányzatának lapja. Itthon vagyunk, ő a mi falunk

Ilyenek voltunk... I. évfolyam 2. szám 2011. augusztus. Nyáregyháza Község Önkormányzatának lapja. Itthon vagyunk, ő a mi falunk I. évfolyam 2. szám 2011. augusztus Nyáregyháza Község Önkormányzatának lapja Ilyenek voltunk... Itthon vagyunk, ő a mi falunk Ifjúkori emlékeid sorakoznak Oly sokszor előttem még, Nem létezhet, hogy elszállt

Részletesebben

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal,

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal, 1 HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ EGERFARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA XII. évfolyam 1. szám 2015. február A TARTALOMBÓL Polgármesteri beszámoló............. 1 A szociális ellátások változásai...... 4

Részletesebben

Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft

Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft JÁNOSSOMORJAI Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft Karácsonyi forgatag A tavalyinál színesebb programokkal várta az érdeklõdõket az idei karácsonyi forgatag december 22-én, a szentpéteri

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

MOZAIK. Márton nap-pogácsa és Bor Verseny, Lampion szépségverseny

MOZAIK. Márton nap-pogácsa és Bor Verseny, Lampion szépségverseny 12 MOZAIK TEHETSÉGGONDOZÓ TÁBOR Püspöki mise Idősek napja Márton nap-pogácsa és Bor Verseny, Lampion szépségverseny Abaligeti Újság Megjelenik: Megjelenik: Kiadja: Kiadja: Felelős kiadó: Felelős kiadó:

Részletesebben

Nyitánya lehet a térség felemelkedésének Sikeres lobbi a tízmilliárdért

Nyitánya lehet a térség felemelkedésének Sikeres lobbi a tízmilliárdért I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Mindezek ellenére csaknem húsz évig semmi nem történt ebben az ügyben. Egészen ez év tavaszáig, amikor végre feltûntek a terepen a földmérõk. A 26-os négysávos továbbépítése azonban

Részletesebben

Pándi Tükör. II. Pándi Meggyfesztivál ÚJ! Önkormányzati hírek 4. Balatoni nyár 7. Elismerés 15. Angol tanfolyam indulhat! 23.

Pándi Tükör. II. Pándi Meggyfesztivál ÚJ! Önkormányzati hírek 4. Balatoni nyár 7. Elismerés 15. Angol tanfolyam indulhat! 23. ÚJ! Pándi Tükör 1941 Lokális közéleti- és kulturális lap 2011. október XX. évfolyam / 3., 78. szám ŐSZ Angol tanfolyam indulhat! 23. 1275 1992 28 oldal Ára: 100 forint www.pand.hu Kiadja: Pánd Községi

Részletesebben

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk:

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk: 2 Tápiógyörgye 2010 március A Faluújságról röviden Tisztelt Olvasó! Tápiógyörgye Község Önkormányzata ez évben is megjelenteti a Faluújságot, változatlanul öt alkalommal, a megszokott időszakokban. Az

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

Március 15. Tűzzünk hát kokárdát, és emlékezzünk az 1848-49-es szabadságharc és forradalom eseményeire, neves alakjaira március 15-én!

Március 15. Tűzzünk hát kokárdát, és emlékezzünk az 1848-49-es szabadságharc és forradalom eseményeire, neves alakjaira március 15-én! 1 RÁKÓCZI Március 15. 2 2 Nemzeti dal, kokárda, Táncsics Mihály, Pilvax kávéház, Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál, Landerer nyomdája, Tizenkét pont, márciusi ifjak, Nemzeti Múzeum Mindezekről egy

Részletesebben

Újhartyán község nevének eredetéről

Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község képviselő testülete a 118/2010.(09.08.) sz. Képviselő-testületi határozatában felkérte a települési német kisebbségi önkormányzatot, vizsgálja meg a

Részletesebben

Mennyibe kerül az iskolakezdés?

Mennyibe kerül az iskolakezdés? XVII. évfolyam, 8. szám 2007. augusztus A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Közoktatás helyzete 2 Nagykállóban Becsöngetnek Idén, mivel szombatra esik szeptember 1-je, a diákok két nappal

Részletesebben

AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZTÜNK

AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZTÜNK AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZTÜNK Március 15-e a magyarság szívéhez legközelebb álló nemzeti ünnep. A kokárdás tószegieket nem zavarta, hogy a községi ünneplés március 14-én került

Részletesebben

Szüreti felvonulás Újhartyánban 2012. szeptember 30.

Szüreti felvonulás Újhartyánban 2012. szeptember 30. Szüreti felvonulás Újhartyánban 2012. szeptember 30. Az Újhartyáni Önkormányzat hivatalos lapja Engedélyszám: ISSN 2062-6339 Példányszám: 1200 db Főszerkesztő: Dr Szikszay Péter Szerkesztők: Tölli Andrea,

Részletesebben

Kidurrant az adósságlufi! el, amely egy-két szerencsés kivételtõl eltekintve lehetetlenné. Olvasói levél a játszótér avatás ünnepén tapasztaltakról

Kidurrant az adósságlufi! el, amely egy-két szerencsés kivételtõl eltekintve lehetetlenné. Olvasói levél a játszótér avatás ünnepén tapasztaltakról A HÓNAP ESEMÉNYEI Az ígéret szép szó, ha betartják úgy jó! Régi új játszóterünk Az Alföldi utcában a község egykori elsõ játszótere megérett a felújításra, s az Összefogás Kerepesért Egyesület elhatározta,

Részletesebben