Tartalom BEVEZETÉS 2 I. BEVEZETÉS 6 III. AZ ÓVODA JELLEMZŐI 6. III. 1.AZ ÓVODA SZEMÉLYI FELTÉTELE 7 A nevelőtestület kvalitását jellemző adatok...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom BEVEZETÉS 2 I. BEVEZETÉS 6 III. AZ ÓVODA JELLEMZŐI 6. III. 1.AZ ÓVODA SZEMÉLYI FELTÉTELE 7 A nevelőtestület kvalitását jellemző adatok..."

Átírás

1 Vasút a gyermekekért Alapítvány Szegedi Óvodájának Tevékenységközpontú helyi óvodai nevelési programja 1

2 Tartalom BEVEZETÉS 2 I. BEVEZETÉS 6 III. AZ ÓVODA JELLEMZŐI 6 III. 1.AZ ÓVODA SZEMÉLYI FELTÉTELE 7 A nevelőtestület kvalitását jellemző adatok... 7 III. 2.AZ ÓVODA TÁRGYI FELTÉTELE 8 III. 3. Az óvoda működési területe... 8 IV. NEVELÉSI ALAPELVEINK 9 IV.1. Gyermekkép... 9 IV.2. Óvodakép... 9 IV. 3. Általános alapelvek...10 IV.4. Nevelőtestületünk gondolatai az együtt nevelésről...10 IV. 5. A nevelés tervezése...12 A fejlesztés módszere...12 IV. 6. Pedagógiai szakaszok, csoportszervezés és időkeretek...13 A nevelés időkeretei...13 Hetirend...14 IV.7.AZ ÉRTÉKELÉS-TERVEZÉS DOKUMENTÁCIÓS RENDSZERE 18 V. AZ ÓVODA ÁTFOGÓ, GLOBÁLIS NEVELÉSI TERVE 21 V.1. Az óvodai nevelés célja...22 Nevelési elképzelésünk lényege...22 Speciális feladatok...23 A szükségletek szerepe a nevelési cél elérésében...24 A tevékenységek szerepe a nevelési cél elérésében...24 A képességek szerepe a nevelési cél elérésében

3 V.2. Az óvodai nevelés feladata Az egészséges életmód alakítása...26 Egészségügyi szokások, készségek, képességek elsajátítása Érzelmi nevelés és szocializáció...31 Kapcsolatok biztosítása, elősegítése Esztétikai nevelés Értelmi nevelés...34 V.3. A fejlesztés tartalma...35 A feladatrendszer elemei Játék és tanulási tevékenység Társas és közösségi tevékenység Munkatevékenység Szabadidős tevékenység 40 V.4. A komplex foglalkozások rendszere...41 V.4.1. A társadalmi érintkezést megalapozó komplex foglalkozások 41 Anyanyelv...41 Matematika...42 V.4.2. A társadalmi gyakorlat belső összefüggéseit tükröző komplex foglalkozások 43 Természet-társadalom-ember...43 Születéstől a felnőtt korig...43 Művészeti tevékenységek...44 Mese-vers, dramatizálás, bábozás 44 Ének-zene, énekes játékok 45 Vizuális tevékenységek célja, feladata 45 V.4.3. Az egyén társadalmi feladatait tudatosító, képességeit fejlesztő ismeretek, tevékenységek 46 Mindennapi testnevelés...46 VI. A FEJLŐDÉS VÁRHATÓ EREDMÉNYE 47 Játék és tanulás...47 Társas és közösségi tevékenység...48 Munkatevékenység...49 Szabadidős tevékenység...50 Matematika

4 Természet- társadalom- ember...51 Mindennapi testnevelés...52 Ének- zene, énekes játék...52 Mese- vers, dramatizálás, bábozás...53 Vizuális tevékenység...54 Szükségletek szerepe a nevelési cél elérésében (Egészséges életmódra nevelés).55 Anyanyelvi nevelés...56 VI. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK INTEGRÁLT ÓVODAI NEVELÉSE, ISKOLAI ÉLETMÓDRA FELKÉSZÍTÉSE 57 A mozgás és a kommunikáció fejlesztését szolgáló terápiák...58 A mozgásfejlesztés...58 Versek, dalok, népi gyermek játékok ritmikus feldolgozása...65 Az anyanyelvi fejlesztés...66 Integrálódás-differenciálódás...71 Alapelemek...72 Koncentráció...73 Specializáció...74 VI. SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK DIFFERENCIÁLT FEJLESZTÉSÉNEK FELADATAI 75 VII. AZ ÓVODA SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSAI 76 VIII. GYERMEKVÉDELEM AZ ÓVODÁBAN 77 IX. AZ ÓVODA KAPCSOLATAI 79 Óvoda Családi ház...79 Óvoda - SZMK...80 Óvoda-Iskola...80 Könyvtár - óvoda...80 Óvoda - egészségügy...80 Pedagógiai Szolgáltató Intézet...80 Nevelési tanácsadó

5 Óvoda - gyermekjóléti szolgálat...81 Óvoda - önkormányzat...81 Az óvoda hagyományos ünnepei, egyéb rendezvényei...81 X. A PROGRAMBEVÁLÁS FOLYAMATA 83 Ütemezés és feladatok

6 I. Bevezetés Az évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak módosítása 1996-ban kötelezővé tette, hogy az óvodák az "Óvodai nevelés országos alapprogramja" című dokumentum alapján szeptemberétől helyi nevelési program alapján dolgozzanak. Nevelőtestületünk a választható programok között azt a programot kereste, amely a mi óvodánk számára a legjobb, legeredményesebben alkalmazható. Programbeválás vizsgálatunk bizonyította, hogy az általunk választott Fábián Katalin: Tevékenységközpontú óvodai nevelési programja helyes választás volt. III. Az óvoda jellemzői Az óvoda hivatalos elnevezése: Címe: A Vasút a Gyermekekért Alapítvány Óvodája 6722 Szeged, Szentháromság u. 47. Telefon: 62/ Alapító okiratának száma, kelte: 61/348/93/2. Budapest, augusztus 31. Az engedélyező szerv neve: Fővárosi Bíróság Az óvoda vezetője, a program benyújtója: Biró Irma 6

7 III. 1.Az óvoda személyi feltétele Az Alapító Okirat módosításával törvényes lehetőséget kaptunk a sajátos nevelési igényű gyermekekkel való foglalkozásra. Személyi ellátottságunk még nem teszi lehetővé, hogy teljes körű szakember gárda foglalkozzon a rászoruló gyermekekkel. Jelenleg csak utazó logopédust, pszichológust tudunk néhány órában foglalkoztatni. Az óvoda dolgozóinak létszáma: 11 fő Ebből : 1 fő óvodavezető 1 fő helyettes 4 fő dajka 1 fő gazdasági vezető Iskolai végzettség: Főiskola:6 fő óvodapedagógus Középiskola:1 fő gazdasági vezető Dajkaképző: 4 fő dajka Pedagógiai munkánkat segíti heti két alkalommal fejlesztőpedagógus, heti két alkalommal logopédus. Szükség szerint gyógypedagógust biztosítunk. Egyéb szakmai végzettségek: 1 fő Vezető óvodapedagógus (másod-diploma) 1 fő Mentálhigiénés szakember (másod-diploma) 1 fő Gyógypedagógiai asszisztens (felsőfokú) A nevelőtestület kvalitását jellemző adatok Az óvónő párok kialakításánál figyelembe vesszük, hogy egymás munkáját kiegészítsék. Heti váltásban dolgoznak. Indoka: az óvónők egyenletes terhelés alatt vannak. Többféle hatás éri a gyermekeket, személyük sokoldalúan fejlődik, mert minden felnőtt temperamentuma, 7

8 beszédstílusa, alkalmazott nevelési, tanítási módszere, külseje: összegezve a gyermekek magatartására, értelmi fejlődésére gyakorolt hatása más-más. Az óvoda egész nevelőközössége rendelkezik az együttműködés, egymásra figyelés képességével a mindennapok során, hogy példaadással neveljük a gyermekeket. III. 2.Az óvoda tárgyi feltétele Az óvoda tárgyi, dologi feltétele, eszközrendszere. Az óvoda épülete Az óvoda 1883-ban épült téglaépület. A telek mérete 594 m2, ebből beépített terület 294 m2. Az épületben 3 csoportszoba, 1-1 gyermekmosdó és wc helyiség, 1 nagylégterű közös öltöző (zsibongó), 1 tornaterem (pincehelyiség) és 300 m2 alapterületű játszóudvar áll a gyermekek rendelkezésére. A további tárgyi-, dologi feltétel és eszközrendszer a mellékelt jegyzékben található. Az épület felújítási terve 2004-ben a hidegburkolatú, fedett játszóterasz salétromos falainak leverése, vakolása ben az épület külső homlokzatának komplett felújítása. Kerékpár-tároló kialakítása. Gyermek wc-k cseréje ban tornaterem felújítása, udvari vízvezeték-rendszer korszerűsítése, udvari ivókút, felszerelése, pancsoló medence felújítása ben Nyílászárók cseréje, felújítása. III. 3. Az óvoda működési területe Az óvodának a program céljaihoz rendelt eszközrendszere 1 sz. melléklet tartalmazza. 8

9 IV. Nevelési alapelveink IV.1. Gyermekkép Az óvodás gyermek személyiségén belül az érzelmek dominálnak, ezért elsődleges és elengedhetetlen, hogy őt érzelmi biztonság, otthonosság, derűs, szeretetteljes légkör vegye körül. Az érzelmi nevelés feladataiként törekedni kell a szeretet és kötődés képességének fejlesztésére, a mások iránti tisztelet és megbecsülés érzésének kialakítására, fejlesztésére, az ösztönök és érzelmek irányításának fejlesztésére, az érzelmi zavarok tompítására, leépítésére. Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni: - Akik képesek eligazodni környezetükben, bátran, szívesen, folyamatosan kommunikálnak, együttműködésre törekszenek, ugyanakkor megőrzik egyéniségüket a közösség szolgálatában.. - Akik képesek a másság elfogadására. - Akik a személyi és tárgyi környezet iránt nyitottak, tevékenykedő, elmélyült játékra képesek IV.2. Óvodakép Korszerűen berendezett, jól felszerelt környezetben, szeretetteljes, derűs, családias légkörben gondoskodunk gyermekeink egészséges testi- lelki fejlődéséről. A kialakított pedagógiai közegben, pozitív megerősítésben élve a közös tevékenység önmaga is élmény a gyermekeknek. Szakmailag magasan képzett, emberségben helytálló munkatársakkal biztosítjuk partnereink elégedettségét. Különös figyelmet fordítunk a hagyományápolás és az újszerű ötletek összehangolására, ezzel is hozzájárulunk a gyermekek jövőjének megalapozásához. Magunkénak érezzük azt a felelősséget, hogy megtartsuk és erősítsük a szülők bizalmát, a gyermekek ragaszkodását. 9

10 IV. 3. Általános alapelvek Programunkkal helyi szükségleteket, az óvodánkba járó gyermekeket és családjukat kívánjuk szolgálni. Biztonságos, kedvező, csoportos együttlétre, megfelelő testi, mentális gondozásra, az óvodai élet nyitott, bizalma, szeretetteljes légkörének megvalósítására törekszünk. Tiszteletben tartjuk a gyermekek egyéniségét, érdeklődését, adottságait, önállóságukat, autonómiájukat. Segítjük önkifejezésüket, személyük természetes fejlődését. Együttműködés a gyermekkel az egymásra figyeléstől a szervezett tevékenységig. Tevékenységközpontú óvodai nevelésre törekszünk, melyben a gyermekek a legkülönbözőbb programok között válogathatnak és amelyben az óvónők által kezdeményezett programok mindegyike igazodik az életkor követelményeihez, az életkori sajátosságokhoz. A tevékenységi formák kölcsönhatását, egymásra építettségét fontosnak tartjuk, mert a gyermekek által szívesen és könnyedén végezhető tevékenységek összessége biztosíthatja a gyermek személyiségének kibontakozását. Az összes óvodai tevékenység alapját a természet körforgása, változásai adják egyre magasabb szintű tapasztalatszerzéssel. Az óvodai nevelés egész folyamatában komplexitásra törekszünk, az ismereteket nem elszigetelten, nem mozaikszerűen, hanem összefüggéseiben, kölcsönhatásaiban sajátítják el a gyermekek úgy, ahogy az a valóságban előfordul. Az óvodai nevelés területei, tevékenységformái között szoros összefüggés van, egyiket sem kezeljük elszigetelten, viszont meghatározó szerepet szánunk a környezetismeret és néphagyománynak, játéknak, a mozgásnak és az anyanyelvnek. Programunk rugalmasan alkalmazható mind a hátrányos helyzetű, mind a tehetséges gyermekek nevelésében. IV.4. Nevelőtestületünk gondolatai az együtt nevelésről Intézményünk felvállalta a speciális foglalkozást igénylő gyermekek integrált nevelését. Beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel küzdő és beszédfejlődésben akadályozott gyermekekről van szó. 10

11 Utakat keresünk, hogy a speciális intézetek helyett ezek a gyermekek családban nőjenek fel és a lakóhelyen legyen segítség számukra. Ezek a gyermekek többségi óvodában is nevelkedhetnek, amennyiben rendelkezik az intézmény a speciális feltételekkel. Az integráció előnyei a sérült gyermekek szempontjából: Nevelésük helyben történik, a speciális segítséget helyben kapja, normál körülmények között a csoporttársak mintát adnak, motiválnak, jobb a kommunikáció, figyelem, erős a szociális képesség. 11

12 IV. 5. A nevelés tervezése A tervezés tudatos, átgondolt folyamat, melynek során számításba kell venni, hogy az egyes gyermekek fejlődési üteme más és más lehet, sőt a fejlődés dinamikája is egy-egy gyermek esetében más és más lehet. A nevelés és tanulás tervezése egy tömbben, egymással szoros kölcsönhatásban valósítható meg. Komplexitása abban rejlik, hogy a gyakorlatban a gyermeket érő élmények, tapasztalatok egyszerre, egy időben jelentkeznek. Így kell tervezni és megvalósítani is. Minden esetben tevékenységet tervezünk. A tervezést általában anyaggyűjtés előzi meg. Célszerű összeállítani egy ötlettárat, amit a 4 évszak és az ünnepek köré csoportosítunk. A helyi sajátosságokat is figyelembe kell venni, mint pl. az erdő közelsége, a téli disznóvágások, mezőgazdasági munkák stb. Konkrétan tervezni azonban egy vagy kéthetes periódusban optimális, hiszen így tudjuk felhasználni a gyermekek spontán ötleteit és tapasztalatait. Ezeket a tervezés egyik szabad sávjában feljegyezzük, s a következő heti tervezésnél figyelembe vehetjük. Mivel így készül a nevelés, tanulás tervezése, rugalmas és könnyen korrigálható. Feljegyzéseket vezetünk a gyermekek fejlődési üteméről, így konkrét megfigyelések adnak alapot a differenciált fejlesztés megtervezéséhez. A komplex foglalkozások rendszere beépül a nevelési folyamat egészébe, ezért nincs meghatározott időpontja. A tervezés megírása magába foglalja az óvónő munkájának teljes vázát, de az óvónő maga dönti el, hogy milyen írásos anyag szükséges a felkészüléséhez. A fejlesztés módszere A célból és a négyes feladatrendszerből következően a csoport egészére nézve tervezünk, de a csoporton belüli differenciált, egyéni fejlesztés megköveteli tőlünk az egyes gyermekekre szabott fejlesztést is. 12

13 IV. 6. Pedagógiai szakaszok, csoportszervezés és időkeretek Első szakasz: 3-5 éves korig Második szakasz: 5 éves kortól - óvodáskor végéig Óvodánkban lehetőség szerint homogén, vagy egymáshoz életkorban közelálló életkorú csoportokat szervezünk. A vegyes életkorú csoportok esetenkénti szervezését a korcsoportok és a nemek egyenlőtlen megoszlása, valamint a gyermekek évenkénti " mozgatásának" elkerülése tette indokolttá. A gyermekek csoportba kerülésének elvei: - a csoportban biztosítani kell a megfelelő életkori arányokat és a nemek arányát - a különös gondoskodást igénylő gyermekek arányos elosztására is törekedni kell Az ismeretszerzés formáját az óvodapedagógus dönti el. Fontos, hogy a gyermek szabadon dönthessen, alkothasson, gondolkodhasson és cselekedjen. Elegendő időt kell adni a tevékenykedésre és tapasztalatszerzésre. A nevelőmunka elemzése, értékelése is az óvónő feladata. Ez ad támpontot a nevelőmunka tervezésének irányvonalaihoz. A nevelés időkeretei A hetirend és a napirend biztosítja a gyermekek számára a nyugodt, kiegyensúlyozott légkört és szokásrendszerének kialakításával a napirenden belül megvalósuló tevékenységek végzésének zavartalanságát. Egészséges fejlődéséhez szükséges a mozgásos tevékenység és a pihenés váltakozó biztosítása. A napirenden belül a legtöbb időt a gyermekjáték kapja, mert ez a gyermek legfőbb tevékenysége. A gondozás és a szabadlevegőn való tartózkodás jól illeszthetők a játéktevékenység egész napos folyamatába. 13

14 Hetirend A napirendhez hasonlóan a folyamatosságot, a rendszerességet, nyugalmat segíti elő az óvodai csoportban és lehetőséget nyújt a szokásrendszer segítségével az óvodások napi életének megszervezéséhez. Kiscsoportban, a beszoktatás időszakában legyen alkalmazkodó, különösen rugalmas, míg iskolakezdés előtt pontosabb betartását helyezzük előtérbe. Lényeges, hogy mindenre jusson elegendő idő. A rugalmasság, a helyzethez való alkalmazkodás a gyermek életének észrevétlen szabályozója legyen. 14

15 Ajánlott heti- és napirend javaslat: Hetirend Hétfő: Mindennapi testnevelés Mese-vers Anyanyelvi nevelés Kedd: Mindennapi testnevelés Mese-vers Matematika Szerda: Mindennapi testnevelés Mese-vers Művészeti tevékenységek Csütörtök: Mindennapi testnevelés Mese-vers Természet-társadalom-ember Péntek: Mindennapi testnevelés Mese-vers Művészeti tevékenységek 15

16 Napirend A napirend általános időkeretei a 11 órás nyitvatartás alatt: Tevékenységek 3-4 évesek 4-5 évesek 5 éves kortól - óvodáskor végéig Játék és szabadidős tevékenység Komplex foglalkozás Ezen belül, párhuzamosan speciális fejlesztő foglalkozás sajátos nevelési igényenként* Étkezés, pihenés Öltözködés, tisztálkodási tevékenység *heti öt óra keretében 8 gyermekenként 1 speciális szakemberrel 16

17 Az óvoda szakmai dokumentumainak kapcsolata és egymásra épülése: Az Óvodai Nevelés Országos alapprogramja AZ ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA (A tevékenységközpontú minősített Program adaptálásával) AZ ÓVODA PEDAGÓGIAI ÉVES MUNKATERVE A gyermekcsoportok nevelési terve, A tevékenységformák komplex ajánlatai, a gyermekek spontán tapasztalatai A gyermekekről szóló, fejlődésüket Tükröző feljegyzések, Megállapítások 17

18 IV.7.Az értékelés-tervezés dokumentációs rendszere A pedagógiai munka tervezése, elemzése a gyermekek egyéni megfigyelései, az egyénre szabott nevelési, fejlesztési eljárások folyamatos írásbeli munkát igényelnek. Segítik a folyamatok célirányos, célszerű egymásra épülését, ugyanakkor rugalmas alkalmazást, és a gyermekekhez való igazodást biztosítják. A gyermekcsoport nevetési - tevékenységi programjának tervezése a gyermekek fejlődési üteméhez, igényeihez, a spontán helyzetekhez igazodik, a feladatok egymásra épülnek. A terv nem megmásíthatatlan, hanem az élethelyzetek, a gyermekek, az aktuális feladatok irányítják. Ellenőrzését az óvoda vezető végzi olyan céllal, hogy az mennyire szolgálja a helyi nevelési program célját. Év végén az óvónők szóbeli értékelést végeznek a gyermekek közösségi életének, egyéni fejlődésüknek alakulásáról. Az egyéni képességfejlesztésnek mindenhol érvényesülnie kell. Minden óvónőnek tudnia kell, hogy melyik gyermeket miben, mivel kell fejleszteni ahhoz, hogy önmagához képest optimálisan fejlődjön. Legfontosabb a gyermekek folyamatos megfigyelése, megismerése. Követni kell fejlődési ütemüket, jelezni a lemaradásokat és az egyénhez kötődő feladatokat. A gyermek személyi értékelése Adatlap Anamnézis Családlátogatások dokumentumai Személyiségfejl. Napló Feladatlapok Gyermekrajzok Egyéni fejlesztő programok Egészségügyi törzskönyv Személyi dosszié Személyi dosszié Személyi dosszié Személyi dosszié Személyi dosszié Személyi dosszié Csoportnapló Személyi dosszié 18

19 Az egyéni fejlődést tartalmazó dokumentum szempontjai 1. Önállóság fejlődése - önkiszolgáló munka (öltözés, étkezés, testápolás) - egyéni igények, jellemzők 2. Játék - a gyermekek élményanyaga, a játék fejlődése, fajtái, sajátossága - együttműködés játékban - a gyermek helye a játszócsoportban - érzelmi megnyilvánulások 3. Szociális magatartás - beilleszkedés - önállóság (bátorság, magabiztosság, szabályok betartása) - kapcsolatteremtő képesség - együttműködés tevékenységekben (kitartás, fegyelmezettség, baráti kapcsolatok) Kommunikációs képesség - beszédhallás, beszédértés - hangok ejtése, szókincs - mondatszerkesztés - folyamatos összefüggő beszéd, önálló történet elmondása 19

20 5. Kognitív képesség - vizuális észlelés, alaklátás, forma állandóság (alak, forma, méret, szí, rész-egész viszony) - téri tájékozódás (oldaliság, irányok, viszonyok) - keresztcsatornák fejlődése - észlelt összefüggések vizuális megfogalmazása - gondolkodási műveletek - verbális, vizuális memória és figyelem tartóssága, terjedelme 6. Motoros képesség - nagy mozgások (tempója, ritmusa, iránya) - finommotorika - szem-kéz, szem-láb koordináció - kezesség - testséma fejlődése (testrészek ismerete, oldaliság, elülső, hátulsó rész, függőleges zóna) - testrészek mozgatása A gyermekek megfigyelésének szempontjai alapján vezetett egyéni fejlődési dokumentum ellenőrzése folyamatosan történik. Az iskolába készülő gyermekek fejlődési eredményeiről írásos értékelést ad az óvónő. A csoportok év végi értékelései határozzák meg a következő nevelési év kiemelt feladatait. 20

21 A csoport egészére vonatkozó tervezések/ csoportnaplóban/ Nevelési- tanulási tervek Negyed- és féléves értékelések Feljegyzések, bejegyzések a csoportról és az egyes gyermekekről Mérési eredmények összegzése 21

22 V. Az óvoda átfogó, globális nevelési terve V.1. Az óvodai nevelés célja Azonosulva a Tevékenységközpontú óvodai nevelési program céljával és feladataival óvodai nevelésünk célja: A 3 éves kortól óvodáskor végéig a gyermekek társadalmi gyakorlatra való felkészítése, mely magában foglalja: a) a teljes gyermeki személyiség fejlesztését a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül b) az életre való felkészítést a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül. Az életre való felkészítés csak valóságos tevékenységek, csak a tevékeny életre alapozott nevelőmunka alapján valósítható meg. Tevékenységközpontú nevelési program a 3 éves kortól -óvodáskor végéig gyermekek szociális életképességét (életre nevelést) minden későbbi fejlődés alapjaként kezeli, a pedagógiai célok és feladatok centrumába tudatosan az együttműködési és érintkezési képességek fejlesztését állítja, azaz kooperációra és kommunikációra kívánja képessé tenni a gyermekeket. Nevelési elképzelésünk lényege Az óvoda nevelő intézmény, a gyermeki személyiség kibontakoztatására, nevelésére, fejlesztésére törekszik minden ott dolgozó felnőtt. Tudatosan tervezett, szervezett nevelési helyzetek megteremtésével hatnak a gyermekre, figyelembe véve, hogy fejlődő, egyedi személyiség különböző genetikai adottságokkal, életkoronként és egyénenként változó testi és lelki szükségletekkel rendelkezik. Választott programunk a Tevékenységközpontú óvodai nevelés programja. Ez a program áll elképzeléseinkhez legközelebb. 22

23 Mert: a 3-7 éves gyermek életre nevelését minden későbbi nevelés alapjaként kezeli. Kooperációra és kommunikációra kívánja képessé tenni az óvodáskorú gyermekeket, nem hagyva figyelmen kívül, hogy a gyermek nevelése a család joga és kötelessége. Az óvoda egyrészt főszerepet játszik a gyermek elsődleges szocializációs folyamatában. Arányos fejlesztését, intenzitásának fokozását, magasabb színvonalra emelését is vállalja. Azaz kiegészíti, felerősíti a szociális tanulást. A pedagógiailag segített, ösztönzött szocializáció minél teljesebb megvalósítására törekszünk. A kisgyermekeket - hogy boldoguljanak - meg kell tanítani beszélni, közlekedni. A környezet adta keretek között tevékenykedni, az eszközöket használni, a társakkal együttműködni. El kell lesnie a mindennapi élet adta szerepeket, magatartás mintákat. Ez komplex életfeladat, a szociális tanulás intenzív formája. Nevelőmunkánkkal szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy gyermekeink a világ dolgait ismerő, környezetével kiegyensúlyozott viszonyban élő, embertársait szerető felnőttekké váljanak. Speciális feladatok 1. A nevelés folyamán az általános óvodapedagógiai elvek figyelembevételével a gyermeki sajátosságok és tartalmi, fejlesztő munka összhangjának megteremtése. 2. A kor specifikus cselekvések tanítása a gyermekek állapotának, teljesítményének szem előtt tartásával, a számára megfelelő megoldási módok kialakításával. 3. A nem vagy kevésbé sérült funkciók differenciáltabb működésének tudatos fejlesztésével a kompenzációs lehetőségek bővítése. 4. Az egyéni szükségletekhez igazodó segítségnyújtással a képességfejlesztés szolgálata, a hiányosan működő képességek korrekciója. 5. A szükséges speciális segédeszközök elfogadtatása, használatára nevelés. 6. Az egyes területeken esetlegesen jelentkező kiemelkedő teljesítmény gondozása. 23

24 A szükségletek szerepe a nevelési cél elérésében A gyermek fejlődő személyiség, ezért a gyermekeknek, sajátos, életkoronként, életkori szakaszonként és egyénenként változó testi-lelki szükségletei vannak. A szükségletek kielégítésében, a gyermeki személyiség alakulásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezetnek maghatározó szerepe van. Az óvoda a pedagógiailag determinált szocializációnak a színtere, ahol az elemi kooperációs és kommunikációs formák tudatos kibontakoztatása folyik. A gyermekek gondozása az óvodai nevelőmunka alapvető feladata, olyan sajátos nevelési feladat, nemcsak a gyermek személyiségének fejlesztését alapozza meg, de lehetővé teszi annak a kedvező környezeti hatásnak a kialakulását, ami a gyermek további fejlődéséhez nagymértékben hozzájárul. A tevékenységek szerepe a nevelési cél elérésében A gyermek tevékenykedő lény, személyisége tevékenységek által fejleszthető a leghatékonyabban. A tevékenységek során meglévő képességeit felhasználja vagy továbbfejleszti azokat. A nevelő hatás belső feltétele, hogy az egyén számára érdekes, a csoport számára fontos, hasznos tevékenység legyen, a kitűzött cél megvalósítása és eredményessége biztosítható legye. A nevelő hatás pedagógiai feltétele a tevékenység előkészítése, megszervezése mely a felnőttek részéről tapintatot igényel. Semmit sem végezzünk el a gyermek helyett, de mindenben segítsük amikor arra szükségük van. A tevékenység értékelése ugyancsak alapvető feladata az óvónőnek. A gyermek számára meg kell adni a lehetőséget az önállóan megválasztott belsőből fakadó tevékenységre. A tevékenység szervezésekor figyelembe kell vennünk azonban a 3 éves kortól -óvodáskor végéig gyermekek tevékenységének jellemzőit (tevékenységi vágy, megismerési vágy, kíváncsiság, gyakran változtat tevékenységet) valamint azt, hogy életmegnyilvánulásaiban nem különülnek el élesen a különböző tevékenységek pl. játék és munka esetében. 24

25 A képességek szerepe a nevelési cél elérésében A tevékenységközpontú nevelés olyan képességek kifejlesztését jelenti, amely a társadalomban létező, elképzelhető pozitív tevékenységek gyakorlásához szükségesek. A társadalmi és egyéni szempontból lényeges képességet két nagy csoportba sorolhatjuk: 1. Kooperációs képességek 2. Kommunikációs képességek E két képesség jellegét, tartalmát és színvonalát és hatékonyságát mindenekelőtt az alapul szolgáló tevékenység társadalmisága határozza meg. Folyamatosan biztosítsuk a gyermekek számára a képességeik kibontakoztatásához szükséges tevékenységek gyakorlásának lehetőségeit. Folyamatos megfigyelések útján alkossunk tiszta képet a gyermek meglévő képességeiről, ennek ismeretében törekedjünk a képességek fejlesztésére. A kiemelkedő képességű és részképességű fejlődésében elmaradott gyermekre, egyénre szabott fejlesztési terv alapján gyakoroljunk hatást. Minden gyermek képességét önmagához viszonyítva igyekezzünk fejleszteni. V.2. Az óvodai nevelés feladata Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, fejlődésének biztosítása. Ezen belül: 1. Az egészséges életmód alakítása. 2. Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása. 3. Az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása. 25

26 2.1. Az egészséges életmód alakítása Egészséges környezet: Az óvodai környezet feltételei jelentősen befolyásolják az egészséges életmód kialakulását, ezért gondoskodni kell megfelelő tárgyi környezetről, melynek egyik színtere az óvoda udvara. Zárt játszóudvarunk többnyire természetes alapanyagú és változatos, rendszeresen ellenőrzött és a biztonsági előírásoknak megfelelő játékeszközökkel felszerelt. A homokozót a rárögzített ponyva védi a szennyeződéstől, az előírásoknak megfelelően gondoskodunk a homokcseréről. A mászókák, ökrösszekér, kisvonat sokféle lehetőséget biztosítanak a mogásfejlesztéshez. Az egybefüggő szabad terület a nagymozgásoknak ad teret. A nagy fedett terület csapadékos időjárás esetén is lehetőséget biztosít a szabadban való játékra. A kő, beton, fű, homok és gumitégla a szabadban való játékokhoz változatos talajt biztosít, esetenként, pl. nyáron a mezítlábas játékhoz. A pancsoló medencét a higiéniai előírásoknak megfelelően használjuk. A vízfürdő- és napfürdő változatos nyári program, ám az egészségkárosító hatások kivédésére fokozott figyelmet kell fordítanunk. A növények, fák, virágok, pázsit gondozásában a gyermekek is részt vesznek, ez a tevékenység újabb teret ad az egészségnevelés és környezetvédelem kapcsolatának felismerésére. A csoportszobák és a tornaterem levegőjét a rendszeres szellőztetéssel frissítjük, a Rambow gép alkalmazásával tisztítjuk. A természetes anyagú bútor és játékeszköz nem csak esztétikus, de környezetbarát is. Csak olyan színes játékeszközt vásárolunk, amelynek festése nem tartalmaz egészségre káros anyagot. A hibás vagy elromlott játékokat kivisszük a csoportszobából, míg meg nem javíttatjuk. Az egészséges életmód alakításának sajátosságai a speciális csoportokban: 26

27 Cél: Nagyon apró lépésekkel az önállóság elérésének segítése. A rászorultság, kiszolgáltatottság helyett, az én is tudom függetlenség érzésének segítése. Betegségek megelőzése, korrekciója: Az óvodába csak egészséges gyermek járhat. Napközben megbetegedett gyermeket orvoshoz visszük, vagy értesítjük a szülőt. A túlzsúfoltság okozta fertőzéseket megpróbáljuk szelídíteni alapos, fertőtlenítő takarítással, külön ágynemű, pohár, törölköző használatával, levegőtisztító előírás szerinti használatával. Egyre több feladatot ad a veleszületett betegségben szenvedő gyermekekkel való törődés. Eddig és ezután még több speciális szükségletű gyermeket fogadunk bízva abban, hogy az egészséges gyermekek között jobban fejlődnek. Figyelünk a személyiségzavarokra, neurotikus tünetekre, melyek kedvezőtlen családi légkör, súlyos lelki megrázkódtatás hatására alakulnak ki. Ezek a gyermekek fokozott gondoskodást igényelnek, a gyermekben rejlő, tevékenységét blokkoló feszültséget igyekszünk feloldani, szükség esetén speciális szakember segítségét vesszük igénybe. Az óvónőnek fontos a szülővel őszinte együttműködést kialakítani, hogy a rendellenesség okozót közösen korrigálják illetve tudomásul vegyék. A helyes életritmus életkoronként is eltérést mutat. A gyermek testi és szellemi fejlődésének alapvető feltétele a gondozás központi kérdése. A napi életritmus, a rendszeresen megszokott időben végzett tevékenységek (pihenés, étkezés, egyéb tevékenységek) visszahatnak az életfolyamatokra. Minden tevékenységnél alapfeltétel a jó hangulat, oldott légkör, kellemes közérzet. A szabályok, szokások kialakításához hosszabb idő szükséges. A gyermekek egyéni képességei, adottságai, fejlettsége meghatározó. Az egyéni fejlődést legjobban biztosítja a folyamatos napirend. A tevékenységek megszervezésének alapja a folyamatosság, a kötetlenség, a választhatóság, átjárhatóság biztosítása. 27

28 A folyamatos napirend előnyei: Lehetővé teszi, hogy minden gyermek egyéni tempója szerint végzi a feladatot minden gyermek eldöntheti mikor kezd és mikor fejez be egy tevékenységet A játszó gyermeknek nem kell abbahagynia a játékot Az óvónő jobban észreveszi, hogy a gyermek mikor szorul segítségre Egészségügyi szokások, készségek, képességek elsajátítása Táplálkozás: A növekedés és a fejlődés alapvető feltétele. Naponta háromszor kapnak enni óvodánkban a gyermekek: reggelit, ebédet, uzsonnát. Sajnos csak melegítő konyhával rendelkezünk Az utóbbi években egyre több az étel érzékeny gyermek (tej, tojás, liszt, gyümölcs). Ezeknek a gyermekeknek külön főznek a központi konyhán. Az óvónők, dajkák a gyermekekkel fokozatosan és erőltetés nélkül szerettetik meg az ízeket. A szülőktől névnapra, születésnapra gyümölcsöt, zöldségfélét fogadunk el, az ünnepelt ezzel vendégeli meg társait. A helyes táplálkozáshoz hozzátartozik az esztétikus táplálkozás, terítés. Mindezekben példát mutatnak a felnőttek és meg is tanítják a gyermekeket. Testápolás: Amikor a gyermek először jön óvodába, alkalmazkodunk az egyéni igényeihez, az otthoni szokásaihoz, fej lettségéhez a testápolásban, szükségletei elvégzésekor. Fokozatosan, az egyéni fejlődés ütemének megfelelően jutnak el a személyes gondozottság igényléséig. Az óvónő szükség szerint maga is közreműködik az ápolási szokások kialakításában. A mosdó felszereltsége, mérete koruknak megfelelő, esztétikus, higiénikus. Kis mosdókagylóban gyakorolhatják a kézmosást, fogmosást, körömtisztítást. Szükség esetén a zuhanyzót is használjuk. A kisméretű WC-kagylók elszeparálva vannak 28

Oktatási azonosító: 029505 6722 Szeged, Szentháromság u. 47. Tel, Fax.: +36-62/420-365; +36-70/340-6530 E-mail: mavoviszeged@vnet.

Oktatási azonosító: 029505 6722 Szeged, Szentháromság u. 47. Tel, Fax.: +36-62/420-365; +36-70/340-6530 E-mail: mavoviszeged@vnet. Oktatási azonosító: 029505 6722 Szeged, Szentháromság u. 47. Tel, Fax.: +36-62/420-365; +36-70/340-6530 E-mail: mavoviszeged@vnet.hu; Web: www.mavovoda.hu Tartalomjegyzék 1 Bevezető... 3 2 Az óvoda bemutatása...

Részletesebben

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Tartalomjegyzék Az óvoda jellemző adatai... 3 1. Az óvoda objektív feltételrendszere... 4 1.1. Személyi

Részletesebben

Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési. Program

Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési. Program Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program írta: Fábián Katalin Kiegészítések, helyi sajátosságok: Antal Éva Tóth Imréné Turczer Zoltánná Mozsárné Bordás Margit Markó Károlyné Kissné Fuglinszky Judit

Részletesebben

Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési. Program

Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési. Program Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program írta: Kiegészítések, helyi sajátosságok: Fábián Katalin Kóspál Zsuzsanna Godó Ágnes TARTALOMJEGYZÉK Jövőképünk Gyermekkép Óvodakép I. Helyi adottságaink.5. old.

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETÉS I. HELYZETELEMZÉS II. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA

TARTALOM BEVEZETÉS I. HELYZETELEMZÉS II. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA - 2 - TARTALOM BEVEZETÉS...3 I. HELYZETELEMZÉS...4 II. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA...5 1. Az óvoda adatai...5 2. Az óvoda funkciói...5 3. Az óvoda személyi feltételei...6 4. Tárgyi- dologi eszközök bemutatása,

Részletesebben

TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1.Bevezető Az óvoda nevelési alapelvei Az óvoda küldetésnyilatkozata 2.Az óvoda jellemző adatai 3.Az óvodai élet megszervezése Az óvoda

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Program OM:032151. Szendehely 2013

Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Program OM:032151. Szendehely 2013 Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Program OM:032151 Szendehely 2013 1 Tartalomjegyzék I.Bevezető... 4 II. Gyermekkép, óvodakép... 5 1. Az óvoda értékei... 5 2. Az óvodai nevelés célja... 6 3. Az óvodai

Részletesebben

BABAHÁZ ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

BABAHÁZ ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM BABAHÁZ ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM A TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM ADAPTÁLÁSÁVAL Budapest 2013 Készült 2 eredeti példányban. Iktatószám: Sokszorosítva 5 példányban. A dokumentum jellege:

Részletesebben

B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. A BÓBITA ÓVODA ADATAI: Az óvoda hivatalos elnevezése: Bóbita Óvoda Az óvoda címe: 1172 Budapest Heltai tér 1. Az óvoda OM száma: 034633 Az óvoda fenntartója:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető gondolatok 1.1. Az óvoda adatai 1.2. Területi elhelyezkedés, szociokulturális háttér 2.Gyermekkép, óvodakép 2.1. Nevelési koncepció 2.2. Nevelési koncepciónk

Részletesebben

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere:

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1 A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1991. évi LXIV. Törvény a Gyermekek jogairól 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról és módosításai -95. -a (1) bekezdésének j) Óvodai integrációs program 2003.

Részletesebben

T E V É K E N Y S É G K Ö Z P O N T Ú T A H I T Ó T F A L U I Ó V O D Á K S Z Á MÁ R A

T E V É K E N Y S É G K Ö Z P O N T Ú T A H I T Ó T F A L U I Ó V O D Á K S Z Á MÁ R A T E V É K E N Y S É G K Ö Z P O N T Ú Ó V O D A I P R O G R A M A T A H I T Ó T F A L U I Ó V O D Á K S Z Á MÁ R A . Bevezetés 3 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI: 5 1. A tevékenységközpontú óvodai nevelés célja

Részletesebben

Mindenki egyenlő, de nem egyforma.

Mindenki egyenlő, de nem egyforma. Mindenki egyenlő, de nem egyforma. Integrált pedagógiai Program Pestújhelyi Óvoda M a n ó v á r Ó v o d a, B ú j ó c s k a Ó v a o d Budapest, 2013. szeptember 01. Az óvoda adatai Az óvoda neve: Budapest

Részletesebben

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Az érték szelíd, de követel Kamarás István: Íme az ember Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Budaörsi Vackor Óvoda Helyi Nevelési Programja TARTALOMJEGYZÉK I. PROGRAMUNK KÜLDETÉSE, FILOZÓFIÁJA

Részletesebben

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ikt.szám: 50-16/2013. OM: 030869 LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Liget Óvoda nevelőtestülete Debrecen 2013.10.01. 1 TARTALOM 1. ÓVODÁNK ADATAI 4. oldal ÓVODAKÉP GYERMEKKÉP 5. oldal 2. ÓVODÁNK

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SZIVÁRVÁNY ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készült a 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről valamint a 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján A pedagógiai

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői

Részletesebben

Napsugár Napköziotthonos Óvoda HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

Napsugár Napköziotthonos Óvoda HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Napsugár Napköziotthonos Óvoda HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető.... 3 1. Óvodai nevelésünk célja, feladata,rendszere és szerkezete..4 1.1. Gyermekképünk..... 4 1.2. Óvodaképünk...

Részletesebben

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 PEDAGÓGIAI PROGRAM, MELY A TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ - KOMPETENCIA ALAPÚ ÓVODAI PROGRAM ADAPTÁCIÓJA Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 Készítette:

Részletesebben

Telepi Óvoda. Pedagógiai Programja (PP)

Telepi Óvoda. Pedagógiai Programja (PP) Telepi Óvoda Pedagógiai Programja (PP) Ő azt hiszi, csak játszik. De mi tudjuk, mire megy vele. Arra, hogy a világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle. (Varga Domonkos) 1 Tartalom

Részletesebben

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Szirombontogató HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Engem ne emeljen a magasba senki Ha nem tud addig tartani, Míg tényleg megnövök. Guggoljon ide mellém, Ha nem csak hallani, De érteni akar, Hogy közel legyen

Részletesebben

A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013.

A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013. Napközi Otthonos Óvoda 3015 Csány, Malom út 1. OM azonosító: 031 411 A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013. Készült: 2013.július 25. KÉSZÍTETTE: A csányi Napközi Otthonos Óvoda nevelőtestülete:

Részletesebben

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Dorogi Petőfi Sándor Óvoda 2510. DOROG, ISKOLA ÚT 2. " ÉP TESTBEN, ÉP LÉLEK " HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Készítette: Dorogi Petőfi Óvoda Nevelőtestülete A nevelőtestület nevében benyújtotta: Varsányi

Részletesebben

Egy élet a kezedben. ( Dorothy Law Holtz )

Egy élet a kezedben. ( Dorothy Law Holtz ) Egy élet a kezedben Ha a gyerekek kritizálva élnek, Megtanulják, milyen megbélyegezettnek lenni. Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, Megtanulnak, veszekedni. Ha a gyerekek kicsúfolva élnek, Megtanulnak,

Részletesebben

2013. FASORI KICSINYEK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. OM azonosító: 034340. BUDAPEST 1068 Városligeti fasor 28.

2013. FASORI KICSINYEK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. OM azonosító: 034340. BUDAPEST 1068 Városligeti fasor 28. 2013. FASORI KICSINYEK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 034340 BUDAPEST 1068 Városligeti fasor 28. TARTALOM 1. Bevezető 1.1. Pedagógiai program jogszabályi háttere 3. old. 1.2. Óvodánk adatai 3.

Részletesebben

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: A Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján, a módosított Alapprogram figyelembe vételével. 2010. június Módosítva: 2013. augusztus

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Pedagógiai Programja KÉSZÍTETTE: a Napsugár Óvoda Nevelőtestülete 2013. Semminemű más pályán fel nem lelhető élmények és örömök birtokába jutnak azok, akik féltő gonddal és felelősséggel nevelik a mindenre

Részletesebben

Helyi Nevelési Programja. K ÉSZÍTETTE: a Napsugár Óvoda Nevelő testülete 2010.

Helyi Nevelési Programja. K ÉSZÍTETTE: a Napsugár Óvoda Nevelő testülete 2010. Helyi Nevelési Programja K ÉSZÍTETTE: a Napsugár Óvoda Nevelő testülete 2010. Semminemű más pályán fel nem lelhető élmények és örömök birtokába jutnak azok, akik féltő gonddal és felelősséggel nevelik

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

Bevezetés. Az óvoda funkciói: - óvó-védő, - szociális, - nevelő-személyiségfejlesztő funkció.

Bevezetés. Az óvoda funkciói: - óvó-védő, - szociális, - nevelő-személyiségfejlesztő funkció. Bevezetés Az óvoda helyi nevelési programját a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény, a 255/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet, az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996.

Részletesebben