Piliscsabai Jókai Mór Általános Iskola átszervezési (profilbővítési) javaslata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Piliscsabai Jókai Mór Általános Iskola átszervezési (profilbővítési) javaslata"

Átírás

1 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Piliscsabai Jókai Mór Általános Iskola átszervezési (profilbővítési) javaslata Oldal: 1 / 19

2 Az átszervezési javaslat áttekintően A Pilisvörösvári Tankerület illetékességi körébe tartozó általános iskolákban csak részben megoldott a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, (továbbiakban: SNI). Az elmúlt tanévben átszervezési javaslatunk benyújtását követően a Piliscsabai Jókai Mór Általános Iskola keretében, engedélyt kaptunk az utazó gyógypedagógusi hálózat kiépítésre. Az általános iskola helyzetéből adódóan alkalmas arra, hogy a már működő általános iskolai osztályokban a sajátos nevelési igényű tanulók integráltan történő együttnevelése mellett, igény szerint sajátos nevelési igényű tanulók gyógypedagógiai osztályban történő különnevelése céljából egy vagy két osztályt indítson a tanulásban akadályozott gyermekek gyógypedagógiai oktatására, amelyek egyben a Pilisvörösvári Tankerület integráltan nem oktatható SNI tanulóinak ellátását is biztosítják. Az egymás mellett működő normál általános iskolai és speciális osztály(ok) biztosíthatják annak lehetőségét, hogy pozitív kontrollvizsgálati eredmények esetén a gyermek SNI osztályból normál osztályba kerülhessen. A speciális osztályok működési feltételeinek megteremtése sok, a tankerületben jelenleg nem működő szolgáltatás beindítását jelentheti, ami az SNI és BTM tanulók ellátását helyben, ill. közelben való ellátását biztosíthatja. Ez az érintett szülők számára az aránytalan terhek csökkenését is jelentheti (utazás, pénz, idő). A már működő utazó gyógypedagógusi hálózat jelenléte az iskolában lehetővé teszi az órákon kívüli habilitációs és rehabilitációs foglalkozások szervezését az intézményen belül. Jelen átszervezési javaslat részben e tevékenység továbbfejlesztésére irányul, továbbá célul tűztük ki, hogy e kis létszámú intézményünk jövőképét is megalapozzuk, kiemelt figyelmet szentelve a jelenleg ott tanuló hátrányos helyzetű gyermekek sorsának is. Oldal: 2 / 19

3 1. Előzmény A Piliscsabai Jókai Mór Általános iskola az elmúlt években több átszervezésen ment keresztül, hiszen szinte tanévenként más és más volt a fenntartó. Korábban néhány évig alapítványi keretek között működött, majd a Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola tagintézménye volt. A 2011/2012- es tanévben négy hónapig a települési önkormányzat volt a fenntartója és működtetője az iskolának, majd január 1-től mind a fenntartásról, mind pedig a működtetésről is lemondott az állami fenntartó, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ javára. Az önkormányzat az általános iskolát március 26-án kelt szerződéssel adta vagyonkezelésbe. A 940 nm-es épület 250 gyermek befogadására alkalmas. 2. Jelen állapot bemutatása Az általános iskola a település központjában helyezkedik el. A világos, 12 tantermes épülethez udvar és külső sportpálya is tartozik. Oldal: 3 / 19 A Piliscsabai Jókai Mór Általános Iskola jelenleg 42 tanulóval működik. A tanulók többsége nehéz körülmények között élő családokból származik. A 2014/2015-ös tanítási évben, szeptember 1-jétől zajlik az utazó gyógypedagógusi hálózat kiépítése. A októberi választásokat követően az önkormányzat, az intézmény nevelőtestülete, valamint a tankerület az együttműködést új alapokra helyezte. Létrejött a megállapodás arra vonatkozóan, hogy cél a piliscsabai általános iskoláskorú gyermekek szüleinek ösztönzése a helyben történő iskolaválasztásra. Ehhez partnerként a Roma Nemzetiségi Önkormányzat helyi szervezete is csatlakozott, és támogatásról biztosított minket. Az Általános Iskola 2013-ban kapott egy esélyt a talpra állásra a megújulásra. Az intézmény a TÁMOP / pályázaton, Ft támogatást nyert el a Kiemelkedés alternatívái a Piliscsabai Jókai Mór Általános Iskolában című pályázat megvalósítására.

4 3. Átszervezési javaslat 3.1. Alapvetések: A évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 3. (6) bekezdés kimondja: A köznevelés kiemelt feladata az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, továbbá a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók speciális igényeinek figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése. A Pilisvörösvári Tankerületben az integráltan nem oktatható SNI diákok száma egyre nő, elhelyezésük, ellátásuk tankerületi szinten nem megoldott. Őket jelenleg csak az Esztergomi Montágh Imre EGYMI, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola (kb. 18 gyerek), és a Budapest III. kerületében található Szellő utcai Óvoda Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (kb. 10 gyerek) tudja fogadni. Piliscsaba településen a Jókai Mór Általános Iskola környezetében sok szociálisan hátrányos helyzetű gyermek él, az iskola tanulói ebből a körzetből érkeznek. Alsó tagozaton két tanuló sajátos nevelési igényű (SNI), négy beilleszkedési, tanulási és magatartás zavaros (BTM). Két diák vizsgálata még folyamatban van. Felső tagozaton öt tanulónk SNI-s, BTM-mel küszködő gyermekeink száma kilenc, négy tanuló vizsgálata folyamatban van Személyi feltételek A pedagógusok nagyobb része évek óta dolgozik az iskolában, több fenntartóváltást megéltek, miközben a tanulók szociális összetétele egyre romlott. A tantestületnek felbecsülhetetlen értékű tapasztalata van abban, milyen módszerekkel, hogyan lehet nevelni-oktatni hátrányos környezetből érkező tanulókat. Oldal: 4 / 19

5 Vállalják, hogy a napi munkához szükséges speciális képzéseken vesznek részt, hogy az integráltan oktatható SNI-s tanulókat az általános iskolai osztályokban fogadni tudják. Az iskola vezetésére kiírt vezetői pályáztatáson a jelenlegi megbízott intézményvezető az egyedüli pályázó. Virágh Norbertné harmadik éve tanít az iskolában, helybéli lakos, a település helyi adottságait jól ismeri. Szakmai vezetői programjában megfogalmazta azt az elképzelését, hogy az iskola felvállalja a lemaradók és hátrányos helyzetűek felzárkóztatását, és SNI és BTM-es tanulók befogadását, nevelését oktatását. Ezt az elképzelést a tantestület egyöntetűen támogatja. Személyében garanciát látunk a megfogalmazott terveink megvalósításra. Az intézmény a májusi átszervezés során engedélyt kapott az utazó gyógypedagógusi hálózat működtetésére. A szakemberek szeptemberben megkezdték munkájukat. Jelenleg 3 státusz betöltött, de a tankerületben működő iskolák, és önkormányzati ellátás hiányában az óvodák által jelzett igények egyre növekvő száma miatt időközben már megbízási szerződéssel is kellett alkalmazni utazó gyógypedagógusokat. Elkerülhetetlen, hogy még két státuszt erre a célra igénybe vegyünk, melyből 1 státusz már engedélyezett. Az utazó gyógypedagógusok jelenléte biztosítja a tanórán kívüli speciális ellátás lehetőségét. Az iskolában fejlesztő pedagógus és pedagógiai asszisztens már foglalkozik a gyerekekkel. Speciális osztályok indítása esetén még két gyógypedagógus végzettségű osztálytanító és egy gyógypedagógiai asszisztens alkalmazása mindenképpen szükséges. Egy félállású iskolapszichológus jelenléte fogja biztosítani a legváratlanabb helyzetekben is a rugalmas reagálást, a biztonságos ellátását. Oldal: 5 / 19

6 Státuszszám alakulása az átszervezés függvényében: Státuszok engedélyezett jelen állapot átszervezéssel Státuszszám alakulása az átszervezés függvényében engedélyezett jelen állapot átszervezéssel Státuszok 19,0 17,5 23,0 Státuszszám felbontása az átszervezés függvényében: pedagógusok normál osztály utazó pedagógusok SNI gyógypedagógusok osztály iskolapszichológus és pedagógiai asszisztens egyéb NOMS munkakör technikai dolgozók engedélyezett jelen állapot átszervezéssel Státuszszám felbontása az átszervezés függvényében engedélyezett jelen állapot átszervezéssel pedagógusok normál osztály 10,75 10,75 10,75 utazó gyógypedagógusok 4,00 3,00 5,00 pedagógusok SNI osztály 0,00 0,00 2,00 iskolapszichológus és pedagógiai asszisztens 1,25 0,75 2,25 egyéb NOMS munkakör 1,00 1,00 1,00 technikai dolgozók 2,00 2,00 2,00 Oldal: 6 / 19

7 3.3. Tárgyi feltételek Az iskola szakmai alapdokumentumában foglaltak szerint, az épület befogadó képessége 240 fő. Jelenleg 42 gyerek tanul itt. A speciális osztályok kialakítása megoldott. A 11 tantermes iskola földszintjén található 4 tanterem az új osztályok rendelkezésre bocsátható. A mellékhelységek biztosítottak ezen az oldalon, ill. földszint másik oldalán, a tornatermi öltöző mellett is vannak tanulói WC-k, mindössze egy lány WC-t kell önállóan kialakítani. Az iskolának van sport- és játszóudvara is. Az épület csodálatos természeti környezetben van: erdő, vízpart közelében. Néhány méterre az iskola épületétől lovarda működik, ahol a diákok a Piliscsabai Cserkész, Lovas, Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület jóvoltából ingyen lovas oktatásban részesülnek. Dologi kiadások alakulása: Dologi kiadások 2014 tény (eft) 2015 (eft) 2016 (eft) Oldal: 7 / 19

8 Dologi kiadások alakulása főkönyvi kivonat alapján 2014 tény (eft) 2015 (eft) 2016 (eft) Üzemeltetési anyagok beszerzése Informatikai szolgáltatások növekedés oka Egyéb kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak közüzemek díjainak növekedése Szakmai anyagok beszerzése utazó eszközlista beszerzése Egyéb bérleti díj és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások termek karbantartása úszás több gyerek számára Egyéb szolgáltatások fénymásolás növekedése Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Működési célú, előzetesen felszámított áfa Egyéb dologi kiadások Egyéb intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházás Összesen: utazó gyógypedagógusok intézmények közötti munkába járása 2 tanterem és 1 fejlesztő szoba berendezése 3.4. Pályázat Az iskola Ft összegű támogatást nyert a 2013 szeptemberében indult TÁMOP / jelű, A kiemelkedés alternatívái a Jókai Mór Általános Iskolában című pályázatával, amelynek megvalósítási határideje december 31. A pályázat kiemelkedést biztosít az iskolának, mint intézménynek, a tanulóknak, de a pedagógusoknak is. A pályázatban vállalt tevékenységek összehangolhatók az intézmény, bővülő profiljának kialakításával: a pedagógusok képzése, tréningek, szakmai képzések, konzultációk tartása előírás (pl. Oldal: 8 / 19

9 autisztikus tüneteket mutató tanulókkal való bánásmód témájában 60 órás képzés elvégzése már tervben van). A differenciáló pedagógiai módszerek alkalmazási feltételeinek megteremtéséhez szükséges eszközök fejlesztése, bővítése részben finanszírozható a rendelkezésre álló összegből. Feltétel a pedagógiai asszisztens, pszichológus, gyógypedagógus, utazótanár bevonása a pedagógiai munkába Kapcsolatok A TÁMOP pályázat egyik vállalása az intézményen kívüli partneri kapcsolatok, együttműködések erősítése. Indikátorként 10 partnerségi megállapodás megkötését vállalta az intézmény. Ebbe a körbe bevonhatók azok a tankerület határain kívül megtalálható intézmények, amelyek SNI tanulók speciális nevelését-oktatását vállalták fel: az Esztergomi Montágh Imre EGYMI, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola és a Budapest III. kerületében található Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Szellő utca). Ezen intézményekkel már szakmai konzultációt is kezdeményeztünk, és ígéretet kaptunk a szakmai együttműködésre (SNI kerettanterv adaptálása, Pedagógiai Program módosítása, a jó gyakorlatok átvétele, stb.). Az SNI tanulók gyógypedagógiai osztályban történő különnevelése tehermentesítené a szomszédos tankerületek ilyen intézményeit, megkönnyíti a környéken lakó érintett szülők helyzetét, ha lakóhelyükhöz közelebb is tudnánk biztosítani gyermekük speciális ellátását Beiskolázási körzet A Piliscsabai Jókai Mór Általános Iskola beiskolázási körzete az egész települést lefedi. Piliscsabán ez az egyetlen KLIK fenntartású általános iskola, egy Oldal: 9 / 19

10 egyházi és egy a Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működő általános iskola mellett. Tény, hogy bármilyen széles is a választható általános iskolák palettája Piliscsabán, sok szülő jelenleg inkább a környező közeli települések iskoláit választja gyermeke számára. Jelenleg mintegy 165 piliscsabai általános iskoláskorú gyermek tanul más településeken. Fontosnak tarjuk, hogy a normál általános iskola tovább működjön, méghozzá úgy, hogy mindeközben megfelelően felkészült pedagógusok vállalják a sajátos nevelési igénnyel és a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység ellátását is. Ilyen értelemben biztosítani lehet a speciális osztályok és a normál osztályok közötti átjárhatóságot is. Intézményi szinten az integráció így mindenképpen megvalósul Tankerület A Pilisvörösvári tankerület egész területén egyetlen iskola van, amely integráltan nem oktatható SNI tanulókat tud fogadni. Jellemző azonban, hogy egyre több olyan szakvélemény érkezik hozzánk, amely tankerületi igazgatói hatáskörbe utalja az SNI tanulók elhelyezését. Erre viszont már nincs kapacitásunk a jelenlegi feltételek mellett. A hiányt pótló iskolai átszervezésével ez a probléma okafogyottá válik. A járás területén a legtöbb közoktatási intézményben beleértve az óvodákat és a nem állami fenntartású intézményeket is eddig nincs pontos információnk az ellátásra szoruló gyermekekről, tanulókról, gondolva itt arra, hogy sok esetben még nem voltak szakértői vizsgálaton. Ebből a problémából kiindulva adódik a kérdés, vajon hány olyan gyermek helyzete rendeződne, ha megfelelő, egyéni szükségleteihez alkalmazkodó nevelésbenoktatásban részesülhetne! Oldal: 10 / 19

11 Utazó gyógypedagógusi hálózat hatásköre: Nkt pont alapján: a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján - mozgásszervi, - érzékszervi, - értelmi vagy beszédfogyatékos, - több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, - autizmus spektrum zavarral vagy - egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. Speciális osztály hatásköre: SNI tanulók gyógypedagógiai osztályban történő különnevelése. Pilisvörösvári Tankerületben lakó, utazó gyógypedagógiai hálózattal ellátandó sajátos nevelési igényű gyerekek ellátásának feldolgozása 6. Szakértői papírra váró, nagy eséllyel SNI ellátást igénylő 1. Státuszon lévő utazó gyógypedagógussal ellátott 5. Esztergomi tankerület (Montágh Iskola) által ellátott 4. Bp. III. kerületi tankerület (Szellő u.) által ellátott 3. Ellátatlan 2. Megbízási szerződéssel ellátott Oldal: 11 / 19

12 Sorszám Ellátás módja/helye Gyerekszám 1. Státuszon lévő utazó gyógypedagógussal ellátott Megbízási szerződéssel ellátott Ellátatlan 4 4. Bp. III. kerületi tankerület (Szellő u.) által ellátott Esztergomi tankerület (Montágh Iskola) által ellátott Szakértői papírra váró, nagy eséllyel SNI ellátást igénylő 19 Pilisvörösvári Tankerület SNI-s gyerekek száma* 117 * Az adatok a i járási felmérésen alapulnak A pedagógiai munkát érintő feladatok a Pest megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakértői bizottságának, illetve a Pilisvörösvári Tagintézmény szolgáltatásainak igénybe vétele. szakértői vélemény alapján az SNI tanulók megfelelő csoportban való elhelyezése, a BTM-es tanulók fejlesztése elsősorban fejlesztő pedagógusok irányításával (fejlesztő órák) a tanulók és szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, intézményekről, ahová problémáik megoldása érdekében fordulhatnak szoros kapcsolat az óvodával, gyermekjóléti szolgálattal, szociális bizottsággal, iskolaorvossal a szakértői véleményekben előírt szakemberek (pszichológus, logopédus, gyógypedagógus.) alkalmazása családlátogatások osztályfőnöki órákon beilleszkedést segítő feladatok végzése. osztályfőnöki órákon elsősorban életvezetési ismereteket tartalmazó tanmenetekkel dolgozunk rehabilitációs órák, fejlesztő foglalkozások, korrepetálások, kompetenciafejlesztés biztosítása Oldal: 12 / 19

13 3.9. Az iskola jövőképe A Jókai Iskola pedagógusai az átszervezéshez kapcsolódóan jövőképüket az alábbiakban fogalmazták meg: Az iskola speciálisan vállalja: - különleges bánásmódot igénylők, - beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdők, - kiemelten tehetségesek. - hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek nevelését, oktatását. Pedagógiai munkájuk célja, hogy az iskolában fejlesztő osztályában nevelődő diák: - képességeihez mérten a lehető legjobb eredményeket érhesse el - hiányosságait tanulja meg kompenzálni - tudja megfelelően elfogadni a számára felkínált segítséget - képességei, készségei differenciáltan egyénre szabottan fejlődjenek, kiemelt szerepet szánva a kommunikációs és gondolkodási képességeknek, a szociális kompetenciához szükséges képességeknek - olyan ismereteket sajátítson el, melyek szerves egységgé tudnak válni: alkalmazható, értelmes, életszerű tudássá - harmóniában élő testileg, lelkileg egészséges személyiséggé váljon - képes legyen az önérdek érvényesítésre úgy, hogy mások jogait ne sértse - képessé váljon önálló ismeretszerzésre, a folyamatos önképzésre, a közösséghez alkalmazkodni tudó emberré váljon - tehetségét maximálisan kamatoztatni tudja és képes legyen azt jóra használni Oldal: 13 / 19

14 Céljaink megvalósításához kapcsolódó feladatok: - pedagógusok képzése, továbbképzések szervezése - pedagógiai tájékoztatás, melynek feladata a szakmai információk, tanügyi dokumentumok (tantervek, tankönyvek, segédletek) használatba adása - tanulói tájékoztató, tanácsadó szolgálat, melynek feladata a tanulók, DÖK segítése - szülőkkel való kapcsolttartás, tájékoztatás, tanácsadás, együttműködés erősítése - partner kapcsolati háló építése intézményekkel, szervezetekkel Kapcsolódó módszerek: Itt kell megemlíteni a manuális tevékenységek fejlesztését: (többek között a kézműveskedést, barkácsolást, tankonyha, zenehallgatás, elemzés, életvezetési ismeretek, fejlesztő torna, projektek, differenciálás, páros és csoportmunka, infokommunikális eszközök használata, asszertív konfliktuskezelés tanítása, zooterápia: lovak, kisállatok, logopédia, pszichés gondozás, esetmegbeszélés.) A már ismert és jól bevált módszerek alkalmazását: pl. a Meixner-módszer. 4. Kommunikációs terv A fentebb felvázolt átszervezési javaslat nyilvánossá tételét, még a döntést megelőzően mindenképp szükségesnek tartjuk. Ezt azért tarjuk fontosnak, mert az óvodáskorú gyermekek szüleinek a figyelmét - az új típusú első osztály tervezett beindítására - még az iskolai beiratkozások előtt fel kell hívni. Az elnöki jóváhagyást követően párbeszédet, illetve kerekasztal tárgyalást kezdeményeznénk az érintettekkel, ahol az elképzeléseket világosan, érthetően tárnánk eléjük. Különösen nagy hangsúlyt fektetnénk arra, hogy elsődlegesen a speciális ellátást igénylő gyermekek problémáira kívánunk megoldást találni. Oldal: 14 / 19

15 Itt kell említést tenni arról, hogy a mindennapi életünkben jelentős szerepet játszik az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyermekekért Alapítvány tavaszán a jogi képviselőik kezdeményezésére átiratkozási hullámot indítottak el, azóta bebizonyosodott, hogy sikertelenül. 10 gyermek családját keresték fel, ajánlkozva, hogy a piliscsabai iskolánál jobb, magasabb színvonalú, három környező településen lévő iskolák valamelyikébe segítenek a gyermeket évközben átíratni. Az érintettek közül végül 9 gyermek ügyében érkezett átiratkozási kérelem, mely mára mindössze egy gyermek esetében realizálódott. (Az eljárás a bírósági szintig jutott, ahol nyolc ízben van jogerős döntés, melyeket követően az új elsőfokú eljárásban egy gyermek átvételére került sor tankerületen belül, a tinnyei általános iskolába, egy gyermek esetében az átiratkozási kérelmet a bíróság elutasította a tankerületi ellenkeresetre hivatkozva.) Az előkészítő munka során az alábbi intézményekkel, szervezetekkel történtek egyeztetések: - Budapest III. kerületében található Szellő utcai Óvoda Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (igazgató: Elek Zsuzsa) - Esztergomi Montágh Imre EGYMI, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola (igazgató:bodrogai Tibor) - Piliscsaba polgármestere (Farkas András), jegyzője (Vörös Szilvia) - Szociális Gondozó és Családsegítő Központ (vezetője: Bálint Odett) - Piliscsabai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (Anyalai Béla) - PMPSZ Pilisvörösvári Tagintézménye (mb. vezető Juhász Mónika) - Gyermekjogi képviselő (Varga Beáta) A terveinket megismertettük a ceglédi (megyei) tankerület munkatársaival, valamint a köznevelési főosztály kijelölt munkatársával is. (Írásos véleményüket külön mellékletként csatoljuk.) Oldal: 15 / 19

16 További egyeztetésekre van szükség az alábbi szervezetekkel: - Piliscsabai Óvodákkal - Családsegítő Szolgálattal - Tanoda - Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyermekekért Alapítvány - Bp I. számú Tanulásképesség Vizsgáló (Dohány u.) 5. Pénzügyi adatok A várható plusz becsült költségeket az alábbi ábrában szeretnénk szemléltetni, melyből jól látható, hogy kis ráfordítással e nagy tervünk megvalósítható. A dologi költségek alakulását és a várható eszközigényt a 9. oldalon mutattuk be táblázatos formában teljes éves bérköltség (megbízási díjjal együtt) jelen állapot (e Ft) 2015 átszervezéssel (e Ft) 2016 átszervezéssel (e Ft) Bértömeg alakulása teljes éves bérköltség (megbízási díjjal együtt) jelen állapot (e Ft) 2015 átszervezéssel (e Ft) 2016 átszervezéssel (e Ft) Oldal: 16 / 19

17 Bértömeg változás elemei az átszervezés függvényében: megbízási szerződések költsége új státuszok SNI osztályokhoz utazó státusz bővítése engedélyezett 1,5 státuszbővítés jelen állapot (e Ft) 2015 átszervezéssel (e Ft) 2016 átszervezéssel (e Ft) jelen állapot (e Ft) 2015 átszervezéssel (e Ft) 2016 átszervezéssel (e Ft) intézmény teljes megbízási szerződések költsége új státuszok SNI osztályokhoz utazó státusz bővítése engedélyezett 1,5 státuszbővítés Oldal: 17 / 19

18 6. Összegzés Balogh Zoltán miniszterúr álláspontját e témakörben megismertük. Meggyőződésünk, hogy elképzelésünk és a fentebb vázolt átszervezési javaslatunk beilleszthető az állam által elképzelt nevelési-oktatási törekvésekbe. A Ceglédi tankerület a javaslatunkat áttanulmányozta, véleményüket mellékletként csatoljuk. A felvázolt tervezetünkben az érintett gyermekek mindenekfelett álló érdekét kívántuk előtérbe helyezni. A hátrányos helyzetű gyermekek oktatása, tehetség gondozása, felzárkóztatása előfeltétele annak, hogy felnőtt korukra részt tudjanak vállalni a társadalom szociális és gazdasági életében a többi állampolgárral azonos feltételek mellett. Bízunk abban, hogy az átszervezési javaslathoz a támogatást megkapjuk és a felvázolt iskolai jövőképet meg tudjuk valósítani. Pilisvörösvár, február 19. Tóthné Pataki Csilla tankerület igazgató Oldal: 18 / 19

19 7. Mellékletek: - Intézkedési terv az átszervezéshez - Munkacsoport kijelölés - Együttműködési Magállapodás a Piliscsabai Önkormányzattal - Együttműködési megállapodás a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal - Vélemény a KLIK Ceglédi tankerülettől Oldal: 19 / 19

Intézményvezetői pályázat

Intézményvezetői pályázat Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Budapest 13. Tankerülete 1138 Budapest, Tomori köz 6. azonosító szám: 1285-1/2013/KIK/198 Budapest XIII. kerületi Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program (Eltelt Időszak tapasztalatai, jellemzői)

Helyi Esélyegyenlőségi Program (Eltelt Időszak tapasztalatai, jellemzői) Helyi Esélyegyenlőségi Program (Eltelt Időszak tapasztalatai, jellemzői) A demográfiai adatok tükrében az lakosság elöregedését figyelhetjük meg. A két nem eltérő halandóságából adódóan az országos adatokhoz

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. október 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. október 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. október 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Beszámoló az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai Programja 2011.

Pedagógiai Programja 2011. A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Programja 2011. Készült: 2011. június 30. 2011. hó napján P.H. Jóváhagyta: fenntartó TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Pedagógiai Programja 2014.

Pedagógiai Programja 2014. Az Abonyi Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda és Általános Iskola Pedagógiai Programja 2014. Készült: 2014. 2014. hó napján P.H. Jóváhagyta: fenntartó 1 TARTALOMJEGYZÉK AZ

Részletesebben

Tevékenység: Önkormányzati fenntartásban vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell felülvizsgálata

Tevékenység: Önkormányzati fenntartásban vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell felülvizsgálata Tevékenység: Önkormányzati fenntartásban vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell felülvizsgálata Dokumentum: Összefoglaló tanácsadói jelentés, javaslatok

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Szakértői vizsgálat eredménye az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Beszámoló a Brunszvik Teréz Óvoda működéséről... 2 Belső Ellenőrzés 2009. évi munkatervének

Részletesebben

Pedagógiai Program. Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére. Jóváhagyta: Schillingerné Bázing Melinda intézményvezető

Pedagógiai Program. Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére. Jóváhagyta: Schillingerné Bázing Melinda intézményvezető Pedagógiai Program Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére Jóváhagyta: Hatályos: 2013. szeptember 1-jétől Schillingerné Bázing Melinda intézményvezető Információ az intézményi szakmai alapdokumentumból

Részletesebben

Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Pedagógiai Programja 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 4.

Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Pedagógiai Programja 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 4. Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Pedagógiai Programja 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 4. Csak azok előtt tárul fel az élet szépsége, akik ismerik a másokért élő életet. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETŐ...

Részletesebben

2013. Aggteleki Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

2013. Aggteleki Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Aggteleki Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kondorné Sztojka Ágnes Tartalom I. HELYZETELEMZÉS... 4 INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 AZ ISKOLA TÖRTÉNETE... 6 II. NEVELÉSI PROGRAM... 6 Személyiségfejlesztés...

Részletesebben

A CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA TANULÓINAK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAPOTFELMÉRÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE

A CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA TANULÓINAK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAPOTFELMÉRÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE A CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA TANULÓINAK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAPOTFELMÉRÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS és SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA (kivonat) I. Az intézmény

Részletesebben

Az intézmény nevelési terve és pedagógiai programja

Az intézmény nevelési terve és pedagógiai programja Abony Város Önkormányzata Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Abony, Bicskei u. 2. Tel.: 06-53/360-133 06-53/562-132 E-mail: suli@montagh-abony.sulinet.hu Weboldal: montagh.abony.hu Az intézmény nevelési

Részletesebben

Magyar Pszichológiai Társaság ÓIP Szekció Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Budapest. Kedves Kollégák!

Magyar Pszichológiai Társaság ÓIP Szekció Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Budapest. Kedves Kollégák! Magyar Pszichológiai Társaság ÓIP Szekció Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Budapest Kedves Kollégák! A köznevelés átalakítása, a Nemzeti Köznevelési Törvény (Nkt) az óvoda-, és iskolapszichológia

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Iktatószám: 13-739-1/2015. Ig Ügyintéző: Gulyás József ig. h. Melléklet: tantárgyi tantervek A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Elfogadta:

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA Bélapátfalva, 2012. június 13. Készítette: Dorkóné Barta Edit Pályázati Nyilatkozat Alulírott, Dorkóné Barta Edit pályázatot nyújtok be a KSZK honlapján 2012.

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program 2013.

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program 2013. Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013. Pedagógiai Program 2/124 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 II. Jövőképünk... 8 III. Küldetésnyilatkozatunk... 9 IV.

Részletesebben

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 1 Az emberi erőforrások minisztere /2012. ( ) EMMI r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés h) pontjában

Részletesebben

AZ EGYÜTTNEVELÉS HAZAI JOGI SZABÁLYOZÓI. mileaniko@gmail.com

AZ EGYÜTTNEVELÉS HAZAI JOGI SZABÁLYOZÓI. mileaniko@gmail.com AZ EGYÜTTNEVELÉS HAZAI JOGI SZABÁLYOZÓI mileaniko@gmail.com I. JOGOK Alaptörvény, XI. cikk (1) Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez. (2) Magyarország ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

Pályázó: Könyves Kálmán Általános Iskola. intézményvezetői megbízására

Pályázó: Könyves Kálmán Általános Iskola. intézményvezetői megbízására Pályázat a Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola intézményvezetői megbízására Pályáztató: Pályázó: Intézmény: Emberi Erőforrások Minisztere (KLIK Aszódi Tankerülete, 2170 Aszód, Kossuth Lajos utca 59.)

Részletesebben

Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda

Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2011. Készült az intézmény adatszolgáltatása alapján a 2010/2011-es tanév október 01-i statisztikai adatai felhasználásával.

Részletesebben

A KUNADACS-LADÁNYBENE ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA. készítette: Mátyás Katalin intézményvezető

A KUNADACS-LADÁNYBENE ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA. készítette: Mátyás Katalin intézményvezető 1 A KUNADACS-LADÁNYBENE ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA készítette: Mátyás Katalin intézményvezető 2 Tartalomjegyzék NEVELÉSI TERV I. Bevezetés...2 II. Pedagógiai alapelveink...3 1) Nevelési céljaink...5

Részletesebben

GÖDÖLLŐI HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GÖDÖLLŐI HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GÖDÖLLŐI HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GÖDÖLLŐ 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 A Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola bemutatása... 3 Nevelési program... 7 1. Az iskolában

Részletesebben

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT- MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2013

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT- MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2013 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT- MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2013 Tartalomjegyzék Bevezetés 1 I. A közoktatás helyzete Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola ARANY FOKOZAT Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 2014. május 16. 4090 Polgár, Zólyom utca 14. I. BEVEZETŐ A hátrányos helyzetű családok gyermekei számára a

Részletesebben