Piliscsabai Jókai Mór Általános Iskola átszervezési (profilbővítési) javaslata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Piliscsabai Jókai Mór Általános Iskola átszervezési (profilbővítési) javaslata"

Átírás

1 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Piliscsabai Jókai Mór Általános Iskola átszervezési (profilbővítési) javaslata Oldal: 1 / 19

2 Az átszervezési javaslat áttekintően A Pilisvörösvári Tankerület illetékességi körébe tartozó általános iskolákban csak részben megoldott a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, (továbbiakban: SNI). Az elmúlt tanévben átszervezési javaslatunk benyújtását követően a Piliscsabai Jókai Mór Általános Iskola keretében, engedélyt kaptunk az utazó gyógypedagógusi hálózat kiépítésre. Az általános iskola helyzetéből adódóan alkalmas arra, hogy a már működő általános iskolai osztályokban a sajátos nevelési igényű tanulók integráltan történő együttnevelése mellett, igény szerint sajátos nevelési igényű tanulók gyógypedagógiai osztályban történő különnevelése céljából egy vagy két osztályt indítson a tanulásban akadályozott gyermekek gyógypedagógiai oktatására, amelyek egyben a Pilisvörösvári Tankerület integráltan nem oktatható SNI tanulóinak ellátását is biztosítják. Az egymás mellett működő normál általános iskolai és speciális osztály(ok) biztosíthatják annak lehetőségét, hogy pozitív kontrollvizsgálati eredmények esetén a gyermek SNI osztályból normál osztályba kerülhessen. A speciális osztályok működési feltételeinek megteremtése sok, a tankerületben jelenleg nem működő szolgáltatás beindítását jelentheti, ami az SNI és BTM tanulók ellátását helyben, ill. közelben való ellátását biztosíthatja. Ez az érintett szülők számára az aránytalan terhek csökkenését is jelentheti (utazás, pénz, idő). A már működő utazó gyógypedagógusi hálózat jelenléte az iskolában lehetővé teszi az órákon kívüli habilitációs és rehabilitációs foglalkozások szervezését az intézményen belül. Jelen átszervezési javaslat részben e tevékenység továbbfejlesztésére irányul, továbbá célul tűztük ki, hogy e kis létszámú intézményünk jövőképét is megalapozzuk, kiemelt figyelmet szentelve a jelenleg ott tanuló hátrányos helyzetű gyermekek sorsának is. Oldal: 2 / 19

3 1. Előzmény A Piliscsabai Jókai Mór Általános iskola az elmúlt években több átszervezésen ment keresztül, hiszen szinte tanévenként más és más volt a fenntartó. Korábban néhány évig alapítványi keretek között működött, majd a Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola tagintézménye volt. A 2011/2012- es tanévben négy hónapig a települési önkormányzat volt a fenntartója és működtetője az iskolának, majd január 1-től mind a fenntartásról, mind pedig a működtetésről is lemondott az állami fenntartó, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ javára. Az önkormányzat az általános iskolát március 26-án kelt szerződéssel adta vagyonkezelésbe. A 940 nm-es épület 250 gyermek befogadására alkalmas. 2. Jelen állapot bemutatása Az általános iskola a település központjában helyezkedik el. A világos, 12 tantermes épülethez udvar és külső sportpálya is tartozik. Oldal: 3 / 19 A Piliscsabai Jókai Mór Általános Iskola jelenleg 42 tanulóval működik. A tanulók többsége nehéz körülmények között élő családokból származik. A 2014/2015-ös tanítási évben, szeptember 1-jétől zajlik az utazó gyógypedagógusi hálózat kiépítése. A októberi választásokat követően az önkormányzat, az intézmény nevelőtestülete, valamint a tankerület az együttműködést új alapokra helyezte. Létrejött a megállapodás arra vonatkozóan, hogy cél a piliscsabai általános iskoláskorú gyermekek szüleinek ösztönzése a helyben történő iskolaválasztásra. Ehhez partnerként a Roma Nemzetiségi Önkormányzat helyi szervezete is csatlakozott, és támogatásról biztosított minket. Az Általános Iskola 2013-ban kapott egy esélyt a talpra állásra a megújulásra. Az intézmény a TÁMOP / pályázaton, Ft támogatást nyert el a Kiemelkedés alternatívái a Piliscsabai Jókai Mór Általános Iskolában című pályázat megvalósítására.

4 3. Átszervezési javaslat 3.1. Alapvetések: A évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 3. (6) bekezdés kimondja: A köznevelés kiemelt feladata az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, továbbá a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók speciális igényeinek figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése. A Pilisvörösvári Tankerületben az integráltan nem oktatható SNI diákok száma egyre nő, elhelyezésük, ellátásuk tankerületi szinten nem megoldott. Őket jelenleg csak az Esztergomi Montágh Imre EGYMI, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola (kb. 18 gyerek), és a Budapest III. kerületében található Szellő utcai Óvoda Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (kb. 10 gyerek) tudja fogadni. Piliscsaba településen a Jókai Mór Általános Iskola környezetében sok szociálisan hátrányos helyzetű gyermek él, az iskola tanulói ebből a körzetből érkeznek. Alsó tagozaton két tanuló sajátos nevelési igényű (SNI), négy beilleszkedési, tanulási és magatartás zavaros (BTM). Két diák vizsgálata még folyamatban van. Felső tagozaton öt tanulónk SNI-s, BTM-mel küszködő gyermekeink száma kilenc, négy tanuló vizsgálata folyamatban van Személyi feltételek A pedagógusok nagyobb része évek óta dolgozik az iskolában, több fenntartóváltást megéltek, miközben a tanulók szociális összetétele egyre romlott. A tantestületnek felbecsülhetetlen értékű tapasztalata van abban, milyen módszerekkel, hogyan lehet nevelni-oktatni hátrányos környezetből érkező tanulókat. Oldal: 4 / 19

5 Vállalják, hogy a napi munkához szükséges speciális képzéseken vesznek részt, hogy az integráltan oktatható SNI-s tanulókat az általános iskolai osztályokban fogadni tudják. Az iskola vezetésére kiírt vezetői pályáztatáson a jelenlegi megbízott intézményvezető az egyedüli pályázó. Virágh Norbertné harmadik éve tanít az iskolában, helybéli lakos, a település helyi adottságait jól ismeri. Szakmai vezetői programjában megfogalmazta azt az elképzelését, hogy az iskola felvállalja a lemaradók és hátrányos helyzetűek felzárkóztatását, és SNI és BTM-es tanulók befogadását, nevelését oktatását. Ezt az elképzelést a tantestület egyöntetűen támogatja. Személyében garanciát látunk a megfogalmazott terveink megvalósításra. Az intézmény a májusi átszervezés során engedélyt kapott az utazó gyógypedagógusi hálózat működtetésére. A szakemberek szeptemberben megkezdték munkájukat. Jelenleg 3 státusz betöltött, de a tankerületben működő iskolák, és önkormányzati ellátás hiányában az óvodák által jelzett igények egyre növekvő száma miatt időközben már megbízási szerződéssel is kellett alkalmazni utazó gyógypedagógusokat. Elkerülhetetlen, hogy még két státuszt erre a célra igénybe vegyünk, melyből 1 státusz már engedélyezett. Az utazó gyógypedagógusok jelenléte biztosítja a tanórán kívüli speciális ellátás lehetőségét. Az iskolában fejlesztő pedagógus és pedagógiai asszisztens már foglalkozik a gyerekekkel. Speciális osztályok indítása esetén még két gyógypedagógus végzettségű osztálytanító és egy gyógypedagógiai asszisztens alkalmazása mindenképpen szükséges. Egy félállású iskolapszichológus jelenléte fogja biztosítani a legváratlanabb helyzetekben is a rugalmas reagálást, a biztonságos ellátását. Oldal: 5 / 19

6 Státuszszám alakulása az átszervezés függvényében: Státuszok engedélyezett jelen állapot átszervezéssel Státuszszám alakulása az átszervezés függvényében engedélyezett jelen állapot átszervezéssel Státuszok 19,0 17,5 23,0 Státuszszám felbontása az átszervezés függvényében: pedagógusok normál osztály utazó pedagógusok SNI gyógypedagógusok osztály iskolapszichológus és pedagógiai asszisztens egyéb NOMS munkakör technikai dolgozók engedélyezett jelen állapot átszervezéssel Státuszszám felbontása az átszervezés függvényében engedélyezett jelen állapot átszervezéssel pedagógusok normál osztály 10,75 10,75 10,75 utazó gyógypedagógusok 4,00 3,00 5,00 pedagógusok SNI osztály 0,00 0,00 2,00 iskolapszichológus és pedagógiai asszisztens 1,25 0,75 2,25 egyéb NOMS munkakör 1,00 1,00 1,00 technikai dolgozók 2,00 2,00 2,00 Oldal: 6 / 19

7 3.3. Tárgyi feltételek Az iskola szakmai alapdokumentumában foglaltak szerint, az épület befogadó képessége 240 fő. Jelenleg 42 gyerek tanul itt. A speciális osztályok kialakítása megoldott. A 11 tantermes iskola földszintjén található 4 tanterem az új osztályok rendelkezésre bocsátható. A mellékhelységek biztosítottak ezen az oldalon, ill. földszint másik oldalán, a tornatermi öltöző mellett is vannak tanulói WC-k, mindössze egy lány WC-t kell önállóan kialakítani. Az iskolának van sport- és játszóudvara is. Az épület csodálatos természeti környezetben van: erdő, vízpart közelében. Néhány méterre az iskola épületétől lovarda működik, ahol a diákok a Piliscsabai Cserkész, Lovas, Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület jóvoltából ingyen lovas oktatásban részesülnek. Dologi kiadások alakulása: Dologi kiadások 2014 tény (eft) 2015 (eft) 2016 (eft) Oldal: 7 / 19

8 Dologi kiadások alakulása főkönyvi kivonat alapján 2014 tény (eft) 2015 (eft) 2016 (eft) Üzemeltetési anyagok beszerzése Informatikai szolgáltatások növekedés oka Egyéb kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak közüzemek díjainak növekedése Szakmai anyagok beszerzése utazó eszközlista beszerzése Egyéb bérleti díj és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások termek karbantartása úszás több gyerek számára Egyéb szolgáltatások fénymásolás növekedése Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Működési célú, előzetesen felszámított áfa Egyéb dologi kiadások Egyéb intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházás Összesen: utazó gyógypedagógusok intézmények közötti munkába járása 2 tanterem és 1 fejlesztő szoba berendezése 3.4. Pályázat Az iskola Ft összegű támogatást nyert a 2013 szeptemberében indult TÁMOP / jelű, A kiemelkedés alternatívái a Jókai Mór Általános Iskolában című pályázatával, amelynek megvalósítási határideje december 31. A pályázat kiemelkedést biztosít az iskolának, mint intézménynek, a tanulóknak, de a pedagógusoknak is. A pályázatban vállalt tevékenységek összehangolhatók az intézmény, bővülő profiljának kialakításával: a pedagógusok képzése, tréningek, szakmai képzések, konzultációk tartása előírás (pl. Oldal: 8 / 19

9 autisztikus tüneteket mutató tanulókkal való bánásmód témájában 60 órás képzés elvégzése már tervben van). A differenciáló pedagógiai módszerek alkalmazási feltételeinek megteremtéséhez szükséges eszközök fejlesztése, bővítése részben finanszírozható a rendelkezésre álló összegből. Feltétel a pedagógiai asszisztens, pszichológus, gyógypedagógus, utazótanár bevonása a pedagógiai munkába Kapcsolatok A TÁMOP pályázat egyik vállalása az intézményen kívüli partneri kapcsolatok, együttműködések erősítése. Indikátorként 10 partnerségi megállapodás megkötését vállalta az intézmény. Ebbe a körbe bevonhatók azok a tankerület határain kívül megtalálható intézmények, amelyek SNI tanulók speciális nevelését-oktatását vállalták fel: az Esztergomi Montágh Imre EGYMI, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola és a Budapest III. kerületében található Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Szellő utca). Ezen intézményekkel már szakmai konzultációt is kezdeményeztünk, és ígéretet kaptunk a szakmai együttműködésre (SNI kerettanterv adaptálása, Pedagógiai Program módosítása, a jó gyakorlatok átvétele, stb.). Az SNI tanulók gyógypedagógiai osztályban történő különnevelése tehermentesítené a szomszédos tankerületek ilyen intézményeit, megkönnyíti a környéken lakó érintett szülők helyzetét, ha lakóhelyükhöz közelebb is tudnánk biztosítani gyermekük speciális ellátását Beiskolázási körzet A Piliscsabai Jókai Mór Általános Iskola beiskolázási körzete az egész települést lefedi. Piliscsabán ez az egyetlen KLIK fenntartású általános iskola, egy Oldal: 9 / 19

10 egyházi és egy a Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működő általános iskola mellett. Tény, hogy bármilyen széles is a választható általános iskolák palettája Piliscsabán, sok szülő jelenleg inkább a környező közeli települések iskoláit választja gyermeke számára. Jelenleg mintegy 165 piliscsabai általános iskoláskorú gyermek tanul más településeken. Fontosnak tarjuk, hogy a normál általános iskola tovább működjön, méghozzá úgy, hogy mindeközben megfelelően felkészült pedagógusok vállalják a sajátos nevelési igénnyel és a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység ellátását is. Ilyen értelemben biztosítani lehet a speciális osztályok és a normál osztályok közötti átjárhatóságot is. Intézményi szinten az integráció így mindenképpen megvalósul Tankerület A Pilisvörösvári tankerület egész területén egyetlen iskola van, amely integráltan nem oktatható SNI tanulókat tud fogadni. Jellemző azonban, hogy egyre több olyan szakvélemény érkezik hozzánk, amely tankerületi igazgatói hatáskörbe utalja az SNI tanulók elhelyezését. Erre viszont már nincs kapacitásunk a jelenlegi feltételek mellett. A hiányt pótló iskolai átszervezésével ez a probléma okafogyottá válik. A járás területén a legtöbb közoktatási intézményben beleértve az óvodákat és a nem állami fenntartású intézményeket is eddig nincs pontos információnk az ellátásra szoruló gyermekekről, tanulókról, gondolva itt arra, hogy sok esetben még nem voltak szakértői vizsgálaton. Ebből a problémából kiindulva adódik a kérdés, vajon hány olyan gyermek helyzete rendeződne, ha megfelelő, egyéni szükségleteihez alkalmazkodó nevelésbenoktatásban részesülhetne! Oldal: 10 / 19

11 Utazó gyógypedagógusi hálózat hatásköre: Nkt pont alapján: a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján - mozgásszervi, - érzékszervi, - értelmi vagy beszédfogyatékos, - több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, - autizmus spektrum zavarral vagy - egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. Speciális osztály hatásköre: SNI tanulók gyógypedagógiai osztályban történő különnevelése. Pilisvörösvári Tankerületben lakó, utazó gyógypedagógiai hálózattal ellátandó sajátos nevelési igényű gyerekek ellátásának feldolgozása 6. Szakértői papírra váró, nagy eséllyel SNI ellátást igénylő 1. Státuszon lévő utazó gyógypedagógussal ellátott 5. Esztergomi tankerület (Montágh Iskola) által ellátott 4. Bp. III. kerületi tankerület (Szellő u.) által ellátott 3. Ellátatlan 2. Megbízási szerződéssel ellátott Oldal: 11 / 19

12 Sorszám Ellátás módja/helye Gyerekszám 1. Státuszon lévő utazó gyógypedagógussal ellátott Megbízási szerződéssel ellátott Ellátatlan 4 4. Bp. III. kerületi tankerület (Szellő u.) által ellátott Esztergomi tankerület (Montágh Iskola) által ellátott Szakértői papírra váró, nagy eséllyel SNI ellátást igénylő 19 Pilisvörösvári Tankerület SNI-s gyerekek száma* 117 * Az adatok a i járási felmérésen alapulnak A pedagógiai munkát érintő feladatok a Pest megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakértői bizottságának, illetve a Pilisvörösvári Tagintézmény szolgáltatásainak igénybe vétele. szakértői vélemény alapján az SNI tanulók megfelelő csoportban való elhelyezése, a BTM-es tanulók fejlesztése elsősorban fejlesztő pedagógusok irányításával (fejlesztő órák) a tanulók és szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, intézményekről, ahová problémáik megoldása érdekében fordulhatnak szoros kapcsolat az óvodával, gyermekjóléti szolgálattal, szociális bizottsággal, iskolaorvossal a szakértői véleményekben előírt szakemberek (pszichológus, logopédus, gyógypedagógus.) alkalmazása családlátogatások osztályfőnöki órákon beilleszkedést segítő feladatok végzése. osztályfőnöki órákon elsősorban életvezetési ismereteket tartalmazó tanmenetekkel dolgozunk rehabilitációs órák, fejlesztő foglalkozások, korrepetálások, kompetenciafejlesztés biztosítása Oldal: 12 / 19

13 3.9. Az iskola jövőképe A Jókai Iskola pedagógusai az átszervezéshez kapcsolódóan jövőképüket az alábbiakban fogalmazták meg: Az iskola speciálisan vállalja: - különleges bánásmódot igénylők, - beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdők, - kiemelten tehetségesek. - hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek nevelését, oktatását. Pedagógiai munkájuk célja, hogy az iskolában fejlesztő osztályában nevelődő diák: - képességeihez mérten a lehető legjobb eredményeket érhesse el - hiányosságait tanulja meg kompenzálni - tudja megfelelően elfogadni a számára felkínált segítséget - képességei, készségei differenciáltan egyénre szabottan fejlődjenek, kiemelt szerepet szánva a kommunikációs és gondolkodási képességeknek, a szociális kompetenciához szükséges képességeknek - olyan ismereteket sajátítson el, melyek szerves egységgé tudnak válni: alkalmazható, értelmes, életszerű tudássá - harmóniában élő testileg, lelkileg egészséges személyiséggé váljon - képes legyen az önérdek érvényesítésre úgy, hogy mások jogait ne sértse - képessé váljon önálló ismeretszerzésre, a folyamatos önképzésre, a közösséghez alkalmazkodni tudó emberré váljon - tehetségét maximálisan kamatoztatni tudja és képes legyen azt jóra használni Oldal: 13 / 19

14 Céljaink megvalósításához kapcsolódó feladatok: - pedagógusok képzése, továbbképzések szervezése - pedagógiai tájékoztatás, melynek feladata a szakmai információk, tanügyi dokumentumok (tantervek, tankönyvek, segédletek) használatba adása - tanulói tájékoztató, tanácsadó szolgálat, melynek feladata a tanulók, DÖK segítése - szülőkkel való kapcsolttartás, tájékoztatás, tanácsadás, együttműködés erősítése - partner kapcsolati háló építése intézményekkel, szervezetekkel Kapcsolódó módszerek: Itt kell megemlíteni a manuális tevékenységek fejlesztését: (többek között a kézműveskedést, barkácsolást, tankonyha, zenehallgatás, elemzés, életvezetési ismeretek, fejlesztő torna, projektek, differenciálás, páros és csoportmunka, infokommunikális eszközök használata, asszertív konfliktuskezelés tanítása, zooterápia: lovak, kisállatok, logopédia, pszichés gondozás, esetmegbeszélés.) A már ismert és jól bevált módszerek alkalmazását: pl. a Meixner-módszer. 4. Kommunikációs terv A fentebb felvázolt átszervezési javaslat nyilvánossá tételét, még a döntést megelőzően mindenképp szükségesnek tartjuk. Ezt azért tarjuk fontosnak, mert az óvodáskorú gyermekek szüleinek a figyelmét - az új típusú első osztály tervezett beindítására - még az iskolai beiratkozások előtt fel kell hívni. Az elnöki jóváhagyást követően párbeszédet, illetve kerekasztal tárgyalást kezdeményeznénk az érintettekkel, ahol az elképzeléseket világosan, érthetően tárnánk eléjük. Különösen nagy hangsúlyt fektetnénk arra, hogy elsődlegesen a speciális ellátást igénylő gyermekek problémáira kívánunk megoldást találni. Oldal: 14 / 19

15 Itt kell említést tenni arról, hogy a mindennapi életünkben jelentős szerepet játszik az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyermekekért Alapítvány tavaszán a jogi képviselőik kezdeményezésére átiratkozási hullámot indítottak el, azóta bebizonyosodott, hogy sikertelenül. 10 gyermek családját keresték fel, ajánlkozva, hogy a piliscsabai iskolánál jobb, magasabb színvonalú, három környező településen lévő iskolák valamelyikébe segítenek a gyermeket évközben átíratni. Az érintettek közül végül 9 gyermek ügyében érkezett átiratkozási kérelem, mely mára mindössze egy gyermek esetében realizálódott. (Az eljárás a bírósági szintig jutott, ahol nyolc ízben van jogerős döntés, melyeket követően az új elsőfokú eljárásban egy gyermek átvételére került sor tankerületen belül, a tinnyei általános iskolába, egy gyermek esetében az átiratkozási kérelmet a bíróság elutasította a tankerületi ellenkeresetre hivatkozva.) Az előkészítő munka során az alábbi intézményekkel, szervezetekkel történtek egyeztetések: - Budapest III. kerületében található Szellő utcai Óvoda Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (igazgató: Elek Zsuzsa) - Esztergomi Montágh Imre EGYMI, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola (igazgató:bodrogai Tibor) - Piliscsaba polgármestere (Farkas András), jegyzője (Vörös Szilvia) - Szociális Gondozó és Családsegítő Központ (vezetője: Bálint Odett) - Piliscsabai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (Anyalai Béla) - PMPSZ Pilisvörösvári Tagintézménye (mb. vezető Juhász Mónika) - Gyermekjogi képviselő (Varga Beáta) A terveinket megismertettük a ceglédi (megyei) tankerület munkatársaival, valamint a köznevelési főosztály kijelölt munkatársával is. (Írásos véleményüket külön mellékletként csatoljuk.) Oldal: 15 / 19

16 További egyeztetésekre van szükség az alábbi szervezetekkel: - Piliscsabai Óvodákkal - Családsegítő Szolgálattal - Tanoda - Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyermekekért Alapítvány - Bp I. számú Tanulásképesség Vizsgáló (Dohány u.) 5. Pénzügyi adatok A várható plusz becsült költségeket az alábbi ábrában szeretnénk szemléltetni, melyből jól látható, hogy kis ráfordítással e nagy tervünk megvalósítható. A dologi költségek alakulását és a várható eszközigényt a 9. oldalon mutattuk be táblázatos formában teljes éves bérköltség (megbízási díjjal együtt) jelen állapot (e Ft) 2015 átszervezéssel (e Ft) 2016 átszervezéssel (e Ft) Bértömeg alakulása teljes éves bérköltség (megbízási díjjal együtt) jelen állapot (e Ft) 2015 átszervezéssel (e Ft) 2016 átszervezéssel (e Ft) Oldal: 16 / 19

17 Bértömeg változás elemei az átszervezés függvényében: megbízási szerződések költsége új státuszok SNI osztályokhoz utazó státusz bővítése engedélyezett 1,5 státuszbővítés jelen állapot (e Ft) 2015 átszervezéssel (e Ft) 2016 átszervezéssel (e Ft) jelen állapot (e Ft) 2015 átszervezéssel (e Ft) 2016 átszervezéssel (e Ft) intézmény teljes megbízási szerződések költsége új státuszok SNI osztályokhoz utazó státusz bővítése engedélyezett 1,5 státuszbővítés Oldal: 17 / 19

18 6. Összegzés Balogh Zoltán miniszterúr álláspontját e témakörben megismertük. Meggyőződésünk, hogy elképzelésünk és a fentebb vázolt átszervezési javaslatunk beilleszthető az állam által elképzelt nevelési-oktatási törekvésekbe. A Ceglédi tankerület a javaslatunkat áttanulmányozta, véleményüket mellékletként csatoljuk. A felvázolt tervezetünkben az érintett gyermekek mindenekfelett álló érdekét kívántuk előtérbe helyezni. A hátrányos helyzetű gyermekek oktatása, tehetség gondozása, felzárkóztatása előfeltétele annak, hogy felnőtt korukra részt tudjanak vállalni a társadalom szociális és gazdasági életében a többi állampolgárral azonos feltételek mellett. Bízunk abban, hogy az átszervezési javaslathoz a támogatást megkapjuk és a felvázolt iskolai jövőképet meg tudjuk valósítani. Pilisvörösvár, február 19. Tóthné Pataki Csilla tankerület igazgató Oldal: 18 / 19

19 7. Mellékletek: - Intézkedési terv az átszervezéshez - Munkacsoport kijelölés - Együttműködési Magállapodás a Piliscsabai Önkormányzattal - Együttműködési megállapodás a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal - Vélemény a KLIK Ceglédi tankerülettől Oldal: 19 / 19

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vinczéné Szunyogh Judit SNI gyermek ellátása

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének április 28-i ülésére

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének április 28-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Előterjesztés Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján.

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban Csibi Enikő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet szakszolgálati igazgatóhelyettes, bizottságvezető 2012. november 12.

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Sajátos nevelési igény a megyei szakértői bizottság tevékenységköre, a diagnózis pedagógiai és jogi konzekvenciái

Sajátos nevelési igény a megyei szakértői bizottság tevékenységköre, a diagnózis pedagógiai és jogi konzekvenciái Sajátos nevelési igény a megyei szakértői bizottság tevékenységköre, a diagnózis pedagógiai és jogi konzekvenciái Mernyeiné Tőke Gyöngyi, Szegő Ágnes Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 Sajátos nevelési

Részletesebben

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában Mile Anikó Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 A SZAKSZOLGÁLAT HELYE, SZEREPE A KÖZNEVELÉS

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

Logopédiai tevékenység a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatban

Logopédiai tevékenység a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatban MLSZSZ Konferencia, 213.nov.16. Logopédiai tevékenység a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatban Mosányi Emőke megbízott főigazgató Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat JOGSZABÁLYOK 211. évi CXC. tv. a nemzeti

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére Tárgy: A 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 27. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /783-2/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 9 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Megállapodás elfogadása a többi gyermekkel,

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: U-17846/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: U-17846/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: U-17846/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Új struktúrák, új kihívások

Új struktúrák, új kihívások Információs Társadalom Parlamentje Új struktúrák, új kihívások Marekné dr. Pintér Aranka 2013. június 13. Az átalakítás célja: A köznevelési rendszer minőségi oktatás és fenntarthatóság az emberi erőforrások

Részletesebben

Előterjesztés. Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 28-i ülésére

Előterjesztés. Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 28-i ülésére Előterjesztés Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 204. május 28-i ülésére Tárgy: Az óvodai nevelés szakmai feladatellátásához köthető személyi változások, és az ehhez kapcsolódó kiadások

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata a Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Buj Község Önkormányzat Képviselő-testület 183/2016. (II.15.) határozata Buj Község Önkormányzata Képviselő testületének a Buji Aranyalma Egységes Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának a kormányzati funkciók

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

Műhelymunka általános iskola/középiskola

Műhelymunka általános iskola/középiskola Műhelymunka általános iskola/középiskola TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai

Részletesebben

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 Tankönyvellátási rendünket az alábbi jogszabályok alapján készítettük: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény rendelkezései 46. A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény rendelkezései 48

A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény rendelkezései 46. A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény rendelkezései 48 46 5. Oktatás* Tartalomjegyzék A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény rendelkezései 46 A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény rendelkezései 48 A szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30 KT 121 28. bekezdés Sajátos nevelési igény ű tanulók ellátásának feltételei Sajátos nevelési igény ű neveléshez és oktatáshoz szükséges feltételek: a gyermek, tanuló külön óvodai neveléséhez, illetve iskolai

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt 2004-2011. Csibi Enikő szakszolgálati igazgatóhelyettes 2011.12.12 Változó törvényesség, állandó szakmaiság! Rövid történeti

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

Utazó gyógypedagógiai hálózat

Utazó gyógypedagógiai hálózat KOMLÓI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Utazó gyógypedagógiai hálózat Módosított pedagógiai program 2015. 1 KOMLÓI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. november 7. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-152/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 2012/2013. nevelési, ill.

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Bocskaikert Községi Önkormányzat E L Ő T E R J E S Z T É S. Képviselő-testületének június -án tartandó ülésére

Bocskaikert Községi Önkormányzat E L Ő T E R J E S Z T É S. Képviselő-testületének június -án tartandó ülésére Bocskaikert Községi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 4241 Bocskaikert, Poroszlay u. 20. : 583-453; fax: 583-451 e-mail: polgarmester@bocskaikert.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Bocskaikert Községi

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde maximális csoport létszám túllépésének engedélyezése

Előterjesztés. Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde maximális csoport létszám túllépésének engedélyezése 1. Előterjesztés Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2015. augusztus 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 21. A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei: gyógypedagógiai tanácsadó,

Részletesebben

Tárgy: A KLIK fenntartásában működő XVI. kerületi köznevelési intézmények évi átszervezésének véleményezése. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: A KLIK fenntartásában működő XVI. kerületi köznevelési intézmények évi átszervezésének véleményezése. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2016. április 20. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztály vezetője. Tisztelt

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca többcélú intézmény

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Felnőttképzési nyilvántartásba vétel: 01-0874-04 Akkreditációs lajstromszám: AL-2243 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ OM: 200479 1204 Budapest, Pöltenberg u. 10-12. Tel/Fax: 06-1-347-0950 E-mail: iskola@szivarvanygszki.hu

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által működtetett, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. november 06-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. november 06-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 173/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. november 06-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Az óvodai számított túllépésének

Részletesebben

Tanítás-tanulás integráló környezetben

Tanítás-tanulás integráló környezetben Tanítás-tanulás integráló környezetben Papp Gabriella papp.gabriella@barczi.elte.hu MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Didaktikai Albizottság 2016. május 6. Fogalmak Nem csak tanulásban akadályozott (enyhén

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: foldesovoda@gmail.com Iktatószám: 5. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a Földes Községi Napközi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

VEGYES ÜGYEK Ügyiratszám: 1/326-1/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 29-i nyilvános ülésére

VEGYES ÜGYEK Ügyiratszám: 1/326-1/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 29-i nyilvános ülésére VEGYES ÜGYEK Ügyiratszám: 1/326-1/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. április 29-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Szász Márton Általános Iskola intézmény-átszervezésének

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben