Üzleti ügyfélkártya Tájékoztató és Üzletszabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzleti ügyfélkártya Tájékoztató és Üzletszabályzat"

Átírás

1 Üzleti ügyfélkártya Tájékoztató és Üzletszabályzat 1

2 Üdvözöljük a Telenornál! A Telenor elkötelezett híve annak, hogy ügyfelei mindennapjait kényelmesebbé tegye, így a napi ügyintézést is egyszerűsítse. Az Üzleti ügyfélkártya tulajdonosaként Ön elsőbbséget élvez ügyfélkörünkben, lehetőséget nyújtunk arra, hogy kérdéseire, kéréseire elsőként kapja meg tőlünk a megoldást. Telenor Magyarország Az Üzleti ügyfélkártya előnyei Az Üzleti ügyfélkártya birtokosa teljes körű ügyintézésre jogosult a 6 számjegyű PIN kód ismeretében, így például szolgáltatások megrendelésére és számlainformációk megtekintésére. Egyszerű és kényelmes ügyintézés: elegendő az Ügyfélkártyáját magával vinnie az ügyintézéshez, amellyel helyettesítheti céges dokumentumait. Előfizetői azonosítóként használhatja, minden ügyfélszolgálati csatornán: telefonon a 1776-os telefonszámon, személyes ügyintézés esetén a Telenor bemutatótermeiben és a Telenor Partner üzletekben, illetve a Telenor Online Ügyfélszolgálatán is. Elkerülheti a sorban állást: Ügyfélkártyával rendelkező ügyfeleinknek lehetőséget biztosítunk előzetes időpont egyeztetésére, hogy elkerüljék a sorban állással járó kellemetlenségeket. A Telenor bemutatótermek és Telenor Partner üzletek elérhetőségéről honlapunkon tájékozódhat. Ügyintézéskor Ügyfélkártyáját feltétlenül vigye magával. Új Üzleti ügyfélkártya aktiválása Új Üzleti ügyfélkártyájának aktiválásához hívja Ügyfélszolgálatunkat a 1776-os számon, ahol az automatikus menürendszer segítségével aktiválhatja kártyáját. Az intézkedéshez ügyfél-azonosítójaként adja meg másik Üzleti ügyfélkártyája számát és PIN kódját, vagy a cég kapcsolattartója hívja a 1776-os számot a Telenor felé korábban megadott kapcsolattartói telefonszámról. Az Üzleti ügyfélkártya használata Üzleti ügyfélkártyáját a kártyaszám és a 6 számjegyű PIN kódja ismeretében teljes körű ügyintézésre használhatja: személyesen: a Telenor bemutatótermeiben és Telenor Partner üzletekben, telefonon: 1776-os számon, interneten: https://online.telenor.hu. Kártyabiztonság Az Ön által kézhez kapott kártyán a következő elemek szerepelnek, melyek a kártya biztonságos használatát szolgálják: 12 jegyű kártyaszám (dombornyomott) Cégnév (dombornyomott) Vonalkód. PIN kódját a Telenor nem rögzíti rendszereiben, így azt kizárólag Ön ismeri. Amennyiben Üzleti ügyfélkártyája használatakor PIN kódját egymást követően háromszor tévesen adja meg, a Szolgáltató felfüggeszti kártyája használatát, az Üzletszabályzatban foglaltak szerint. Fontos! Kérjük, amennyiben PIN kódját, valamint Kártyaszámát feljegyzi, ôrizze Üzleti ügyfélkártyájától elkülönítve, mert a PIN kód, valamint a Kártyaszám illetéktelen felhasználásából származó károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. 2 3

3 PIN kód pótlása, módosítása Elfelejtett PIN kódját a Telenor Online Ügyfélszolgálatán tudja pótolni: válassza az Elfelejtett jelszó menüpontot, és kövesse az utasításokat! PIN kód módosítása: a Telenor Online Ügyfélszolgálatán a Beállítások oldalon a Jelszóváltás menüpontban tudja módosítani, vagy a 1776-os számon kövesse az automatikus menürendszer utasításait! A PIN kód módosításához a kártyaszám és az eredeti kód ismerete feltétlenül szükséges. Az Üzleti ügyfélkártya letiltása és használatának felfüggesztése Az Üzleti ügyfélkártya elvesztése vagy ellopása esetén haladéktalanul kérje a kártya letiltását vagy használatának felfüggesztését Telefonos Ügyfélszolgálatunkon (1776), az Üz letszabályzatban foglaltak szerint. Ennek elmaradásából vagy késedelmes teljesítésébôl eredô károkért a Szolgáltató nem vállal felelôsséget. Az intézkedéshez ügyfél-azonosítóként adja meg másik Üzleti ügyfélkártyájuk számát és PIN kódját, vagy a cég kapcsolattartója hívja a 1776-os számot a Telenor felé korábban megadott kapcsolattartói telefonszámról. Érvényesség Az Üzleti ügyfélkártya a kiállítástól számított két évig érvényes. A kártya érvényességének lejártakor a Telenor automatikusan lecseréli azt, az Üzleti ügyfélkártya Üzletszabályzatban foglaltak szerint. Új Üzleti ügyfélkártya igénylése Amennyiben már rendelkezik Üzleti ügyfélkártyával, és szeretne másikat is igényelni, kérjük, töltse ki az Üzleti ügyfélkártya Igénylőlapot, amelyet weboldalunkról tölthet le (https://online.telenor.hu). Amennyiben még nem rendelkezik Üzleti ügyfélkártyával, igénylőlapot ben kérhet az címen vagy telefonon, a 1776-os számon (kapcsolattartói telefonszámáról). Igénybevételi díjak Üzleti ügyfélkártya igénybevételére jogosult szerződéses partnereink részére a Telenor 5 db (továbbiakban: limit) Üzleti ügyfélkártyát díjmentesen biztosít. * Amennyiben az Igénylőlapon szereplő adatoktól eltér az Üzleti ügyfélkártyán szereplő információ. ** Hiánytalanul és pontosan kitöltött Igénylőlappal igényelt Üzleti ügyfélkártyák átvételének elmulasztása az Előfizető felelőssége. Ilyen esetben az át nem vett kártyák az 5 db-os limiten belül a díjmentes Üzleti ügyfélkártyák számát csökkentik, limiten felül pedig a kártyaigénylés díja kiszámlázásra kerül. A táblázatban bruttó árak szerepelnek. Limiten belül Limiten felül Új kártya igénylése 0 Ft 500 Ft Lejárt Üzleti ügyfélkártya megújítása 0 Ft 0 Ft Kártyapótlás lopás, elvesztés miatt 500 Ft 500 Ft Kártyacsere a cég adatváltozásai miatt 0 Ft 500 Ft Kártyacsere hibás adatok miatt* 0 Ft 0 Ft Megsérült Üzleti ügyfélkártya cseréje 500 Ft 500 Ft Megigényelt, át nem vett Üzleti ügyfélkártya** Díjmentes A kártyadíj terhelésre kerül 4 5

4 Üzletszabályzat 1. Fogalom-meghatározások 1.1. Alvállalkozó: a Szolgáltatóval szerződésben álló jogi személy, amely a Szolgáltató által átadott adatok alapján az Ügyfélkártyát legyártja, és azt az Előfizetőhöz eljuttatja Elfogadó: a Szolgáltató által kártyaelfogadásra feljogosított jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság Előfizető: olyan magánszemély vagy cég, aki Ügyfélkártya igénylésére jogosult. A jogosultság feltétele a Szolgáltatóval kötött, érvényes és hatályos Előfizetői Szerződés, keretés/vagy szolgáltatási szerződés (továbbiakban együttesen: Szerződés), mely tartalmazza az Ügyfélkártyára való jogosultságot. Az Előfizető felelőssége a PIN kód és az Ügyfélkártya megfelelő, rendeltetésszerű kezelése és használata. Az Előfizető jelöli ki a nevében eljárni jogosult személy(eke)t. A Szolgáltató nem köteles vizsgálni eljárása során, hogy az Ügyfélkártyával rendelkező, PIN kódot ismerő személy milyen módon került ezek birtokába Igénylőlap: a Szolgáltató által az Ügyfélkártyát igénylő Előfizető rendelkezésére bocsátott nyomtatvány, amelynek kitöltésével és a Szolgáltatóhoz történő visszajuttatásával az Előfizető benyújtja az Ügyfélkártyára vonatkozó igényét Ügyfélkártya Üzletszabályzat (továbbiakban Üzletszabályzat): azon dokumentum, amely meghatározza az Ügyfélkártya használatára vonatkozó általános feltételeket, jogokat és kötelezettségeket PIN kód: az a hat számjegyű azonosító kód, amit az Előfizető az Ügyfélkártya aktiválásakor meghatároz. Az Előfizető a PIN kódot köteles megjegyezni, titkosan kezelni, és semmilyen körülmények között nem hozhatja más személyek tudomására. A PIN kód kezelésével és rendeltetésszerű/szerződésszerű használatával kapcsolatos felelősség az Előfizetőt terheli Szolgáltató: a Telenor Magyarország Zrt. (2045 Törökbálint, Pannon út 1.) Tájékoztató: az Ügyfélkártyával az Előfizető részére eljuttatott, az Ügyfélkártya használatának feltételeit, gyakorlati infor má ciókat tartalmazó dokumentum Ügyfélkártya: a Szolgáltató által a Szerződés alapján az Előfizető rendelkezésére bocsátott olyan azonosító kártya, amelynek segítségével az Előfizető igazolja ügyfélstátusát a Szolgáltató vagy az Elfogadó személyes és telefonos ügyfélszolgálati pontjain, valamint a Szolgáltató internetes ügyfélszolgálati kezelői felületén (Telenor Online) Ügyfélkártyához tartozó azonosítók: PIN kód és az Ügyfélkártya száma Ügyfélkártya letiltása: az Ügyfélkártya használatának letiltása az Üzletszabályzat 6.2. pontjában meghatározott elôfizetôi bejelentés alapján, illetve a 7.2. pontjában felsorolt esetekben. Letiltáskor az Ügyfélkártya véglegesen inaktívvá válik, és az Üzletszabályzat szerinti további használata nem lehetséges Ügyfélkártya használatának felfüggesztése: Az Ügyfélkártya használatának felfüggesztése az Üzletszabályzat 6.2. pontjában meghatározott elôfizetôi bejelentés alapján, illetve a 7.3. pontjában felsorolt esetekben. A felfüggesztés következtében a kártya inaktívvá válik, azonban a Szolgáltató lehetôséget nyújt az Ügyfélkártya visszaaktiválására, az Üzletszabályzat 6.6. és 7.3. pontjában leírtaknak megfelelôen. Visszaaktiválás után az Ügyfélkártya ismét aktív státusba kerül, és az Elôfizetô az Üzletszabályzat szerint újra használhatja azt. 2. Az Ügyfélkártya kibocsátása 2.1. Az Ügyfélkártya Igénylőlap a Szolgáltató Telefonos Ügyfélszolgálatán vagy ben kérhető, mely Igénylőlapot a Szolgáltató ben, faxon vagy postai úton juttat el az Előfizetőhöz. Ügyfélkártyával rendelkező Előfizetők a Szolgáltató internetes ügyfélszolgálati felületén (Telenor Online) is kérhetik Az Igénylőlapot az Ügyfélkártyát igénylő Előfizető köteles a valóságnak megfelelően kitölteni, aláírni, valamint a Szolgáltató által esetlegesen megkívánt egyéb dokumentumokat és igazolásokat az Igénylőlappal együtt ben, faxon vagy postai úton benyújtani. Az Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy az így közölt adatait a Szolgáltató adatbázisában feldolgozza és ellenőrizze Az Előfizető az Igénylőlap Szolgáltatóhoz történő megküldésével elfogadja a jelen Üzletszabályzatban foglaltakat Az Alvállalkozó az Ügyfélkártyát a 2.5 pontban foglalt eset kivételével a hiánytalanul kitöltött Igénylőlap kézhezvételétől számított 30 napon belül eljuttatja az Igénylőlapon az Előfizető által megadott címre Amennyiben az Igénylőlapon rögzített előfizetői adatok nem vagy másként szerepelnek a Szolgáltató adatbázisában, a Szolgáltató jogosult az Előfizetőt adategyeztetés céljából szóban vagy írásban megkeresni. 3. Az Ügyfélkártya 3.1. Az Ügyfélkártya a Szolgáltató tulajdonában van, azt jogosult az Előfizetőtől a 10. pont szerint visszavonni Az Előfizető köteles az Ügyfélkártyát rendeltetésszerűen használni, azt az Elfogadón kívül harmadik személynek nem adhatja át. Ennek megszegéséből eredő károkért az Előfizető felel Az át nem vett Ügyfélkártyát a Szolgáltató az Ügyfélkártya érvénybe lépése után 30 nappal megsemmisítheti. A megsemmisített Ügyfélkártya díja az Előfizetőt terheli. A megsemmisítés díja a hatályos Tájékoztatóban szereplő összeg, amelyet a Szolgáltató jogosult az Előfizető részére kiszámlázni. Ügyfélkártya típusa: Üzleti ügyfélkártya Jogosultsági szint: A képviselt cég nevében teljes körű ügyintézésre jogosít a Szolgáltató személyes, telefonos és internetes ügyfélszolgálati pontjain. 4. Az Ügyfélkártya használata 4.1. Az Ügyfélkártya használatához az Előfizetőnek az Ügyfélkártyát a kézhezvételt követően aktiválnia szükséges. Az aktiválás telefonon keresztül történhet, a Szolgáltató üzleti ügyfelek részére biztosított ügyfélszolgálatán, az Ügyfélszintű azonosítást követően. Az aktiválás során az Előfizetőnek egy 6 számjegyből álló PIN kódot kell megadnia Az Előfizető köteles a PIN kód használatát igénylő műveletek esetében a PIN kódját használni. Az ennek elmulasztásából vagy megszegéséből eredő jogkövetkezményekért az Előfizető felel. A PIN kód használata szükséges az Előfizetőnek a Szolgáltató értékesítési pontjain, Elfogadóknál történő azonosításakor, illetve a Telefonos Ügyfélszolgálatra és internetes ügyfélszolgálatra (Telenor Online) történő bejelentkezésekor Az Előfizető köteles az Ügyfélkártyát és a PIN kódot úgy kezelni és használni, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá A PIN kód illetéktelen személy általi használatából keletkező kár az Előfizetőt terheli. 5. Az Ügyfélkártya érvényessége 5.1. Az Ügyfélkártya érvényességi ideje a kártya kiállításától számított 2 év. Az Ügyfélkártya jogszerűen az érvényességének utolsó hónapja utolsó napjának 24. órájáig használható. Amennyiben az Előfizető a Szolgáltatóval kötött bármely Szerződésben foglaltakat megszegi, vagy ezen Szerződések bármelyike megszűnik, úgy az Előfizető rendelkezésére bocsátott összes Ügyfélkártyát a Szolgáltató letiltja, illetve visszavonja A Szolgáltató az Ügyfélkártyát automatikusan megújítja abban az esetben, ha az érvényességi idő lejárata előtt legalább 30 nap pal az Előfizetőtől nem kap eltérő utasítást. 6. Az Ügyfélkártya letiltása, használatának felfüggesztése és visszaaktiválása az Előfizető részéről 6.1. Az Előfizető az Ügyfélkártyák letiltására, használatának felfüggesztésére kártyánként jogosult. A letiltás és a felfüggesztés az Előfizető által, a Szolgáltató üzleti ügyfelek ügyfélszolgálatához intézett telefonos bejelentésével történik. Az Előfizetőnek egyértelműen nyilatkoznia kell arról, hogy az Ügyfélkártyát letiltani vagy használatát felfüggeszteni kívánja. A telefonos bejelentéssel történő letiltás és felfüggesztés feltétele: ügyfélszintű azonosítás, 6.2. Az Elôfizetô a tudomásszerzést követôen haladéktalanul köteles bejelenteni a Szolgáltató üzleti ügyfelek ügyfélszolgálatának az általa használt Ügyfélkártya elvesztését, ellopását, megsérülését, a PIN kódnak illetéktelen személy általi megismerését, és köteles az Ügyfélkártyát letiltani, felfüggeszteni, vagy a PIN kódot megváltoztatni Telefonon tett bejelentés esetén, a bejelentő személyazonosságának ellenőrzése céljából a Szolgáltató jogosult további az Előfizetőről általa nyilvántartott adatokat kérni. A bejelentés hiányosságaiból eredő jogkövetkezmények az Előfizetőt terhelik Az Előfizető a bejelentést hétköznapokon a Szolgáltató üzleti ügyfelek ügyfélszolgálatán teheti meg, telefonon A letiltás és a felfüggesztés a telefonos ügyfélszolgálati pontokon tett bejelentést követően azonnal hatályba lép A felfüggesztett Ügyfélkártya visszaaktiválható, mely az Előfizető által a Szolgáltató üzleti ügyfelek ügyfélszolgálatához intézett telefonos bejelentésével történik. A visszaaktiválást követően az Ügyfélkártya azonnal használható. A telefonos bejelentéssel történő visszaaktiválás feltételei: Ügyfélszintű azonosítás, A Szolgáltató nem felel a letiltás és felfüggesztés eredményeként felmerülő jogkövetkezményekért és/vagy károkért Az Ügyfélkártya letiltására, felfüggesztésére és visszaaktiválására irányuló kérelem bejelentésének az ennek alapjául szolgáló tények bekövetkezése ellenére történő elmulasztása, vagy a letiltással, felfüggesztéssel és viszszaaktiválással kapcsolatos a Szolgáltató tevékenységi körén kívül eső bármilyen visszaélés következtében az Előfizetőt ért károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. 7. Az Ügyfélkártya letiltása, használatának felfüggesztése a Szolgáltató részéről 7.1. A Szolgáltató az Előfizető rendelkezésére bocsátott valamennyi Ügyfélkártya letiltására, használatának felfüggesztésére jogosult A Szolgáltató jogosult letiltani az Ügyfélkártyát, amennyiben valószínűsíthető, hogy az Előfizető az Ügyfélkártyával visszaélt, valószínűsíthető, hogy az Ügyfélkártya használata szabálytalan volt, valószínűsíthető, hogy az Előfizető bármely Szerződését megszegte, az Előfizető kártól való megóvása érdekében szükséges, Szolgáltató egyéb, utóbb indokolt biztonsági okból szükségesnek ítéli A Szolgáltató az Ügyfélkártya használatát jogosult felfüggeszteni, ha az Előfizető az Ügyfélkártya használatakor egymás után háromszor nem a megfelelő PIN kódot adja meg. Az így felfüggesztett Ügyfélkártya visszaaktiválható, az Előfizető által a Szolgáltató üzleti ügyfelek ügyfélszolgálatához intézett telefonos bejelentéssel. A visszaaktiválást követően az Ügyfélkártya újra aktív státusba kerül. A telefonos bejelentéssel történő visszaaktiválás feltételei: ügyfélszintű azonosítás, 8. Díjak, költségek Az Előfizető vállalja, hogy megfizeti az Ügyfélkártyával kapcsolatos díjakat és költségeket. Ezek mértékét a hatályos Tájékoztató határozza meg, A Szolgáltató a hatályos Tájékoztatót a Telenor Online-on elérhetővé teszi. 9. Adatvédelem, adatkezelés 9.1. A Szolgáltató az Előfizető által átadott adatokat a szerződéses kötelezettségek és jogosultságok igazolására nyilvántartja, kezeli és feldolgozza Az Előfizető által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adatok vonatkozásában a Szolgáltató a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény (Adtv.) szerint jár el Arra az esetre, ha a Szerződés teljesítéséhez a Szolgáltató harmadik felet vesz igénybe, az Előfizető felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy a Szolgáltató ezen harmadik fél részére a harmadik fél által ellátandó feladat elvégzéséhez szükséges, a személyes adatvédelem hatálya alá tartozó adatokat kiadja Az Előfizető írásbeli kérésére a Szolgáltató minden, az Előfizetőre vonatkozóan általa nyilvántartott, kezelt és továbbított adatot írásban közöl az Előfizetővel Az Előfizető köteles a Szolgáltatóval közölt bármely adatában bekövetkezett változást az eltérően nem szabályozott esetekben legkésőbb 15 napon belül bejelenteni a Szolgáltatónak. A bejelentés elmulasztásából eredő bármely jogkövetkezményért a felelősség az Előfizetőt terheli Az Előfizető hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató időről időre hirdetési célokból közvetlen levél (direct mail) útján értesítse az Előfizetőt a Szolgáltató által értékesítésre kínált bármely termékről, szolgáltatásról. Az Előfizető kizárhatja ilyen közvetlen értesítés küldését. 10. Az Ügyfélkártya Üzletszabályzat módosítása, az Ügyfélkártya visszavonása, lemondás Az Ügyfélkártya Üzletszabályzat módosítása A Szolgáltató jogosult az Ügyfélkártya Üzletszabályzatot egyoldalúan módosítani, mely módosítást a Szolgáltató a Telenor On line-on az Előfizető számára elérhetővé teszi Az Előfizető köteles a cégnév, illetve az adószám megváltozását a Szolgáltatónak írásban jelezni, illetve egyéb adatainak módosulását az üzleti ügyfelek ügyfélszolgálatán, telefonon vagy bármely Elfogadónál szóban bejelenteni Az Ügyfélkártya visszavonása Az Ügyfélkártya az alábbi esetekben vonható vissza a Szolgáltató által: az Ügyfélkártya lejárati idejével, ha új Ügyfélkártya kibocsátásának nincs meg a feltétele, vagy ha az Előfizető a lejárat előtt legalább 30 nappal erre irányuló utasítást ad a Szolgáltatónak, bármikor 30 napos határidővel, az Előfizető halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével, a Szerződés megszűnése esetén Az Ügyfélkártya lemondása Az Előfizető az Ügyfélkártyát 30 napos határidővel bármikor ideértve, amikor a módosított Üzletszabályzat feltételeit nem fogadja el lemondhatja Lemondás esetén az Előfizető köteles az Ügyfélkártyá(ka)t a Szolgáltató részére visszajuttatni. 6 7

5 Amennyiben az Üzleti ügyfélkártyával kapcsolatosan további információra van szüksége, hívja az Üzleti Ügyfélszolgálatot a 1776-os számon (munkanapokon 7 20 óráig), vagy írjon a címre! Kiadva: május 8

Tisztelt Ügyfelünk! Pécs, 2014. október 22. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális Bank Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk! Pécs, 2014. október 22. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális Bank Zrt. Tisztelt Ügyfelünk! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. LXXXV. törvény értelmében tájékoztatjuk, hogy mellékelt üzletszabályzatunk 2015.01.12-ei hatállyal az alábbiak szerint változik.

Részletesebben

Az MKB Széchenyi Pihenő Kártya igénylésének, kibocsátásának és használatának általános üzleti feltételei

Az MKB Széchenyi Pihenő Kártya igénylésének, kibocsátásának és használatának általános üzleti feltételei MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft. Székhely: 1134 Budapest, Dévai u. 23. Levelezési cím: 1821 Budapest Telefon: (1) 268 7272 Fax: (1) 268 7002 Az MKB Széchenyi Pihenő Kártya igénylésének,

Részletesebben

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek A Shell Hungary zrt. az alábbi Általános Szerződési Feltételekben állapítja meg az euroshell üzemanyagkártya és a Shell üzemanyagkártya

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Fogalom meghatározások Általános Szerződési Feltételek INTERNET BANK (Euro-eBANK) SZOLGÁLTATÁSHOZ Bankszámla: a Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) által a Számlatulajdonos

Részletesebben

AUCHAN ÜZEMANYAGKÁRTYA

AUCHAN ÜZEMANYAGKÁRTYA AUCHAN ÜZEMANYAGKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Auchan Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4. cégjegyzékszáma: 13-09-165237 adószáma: 13338037-2-44

Részletesebben

Fogalom meghatározások

Fogalom meghatározások Általános üzletszabályzat mellékletei IV. rész ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NYÚL ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Fogalom meghatározások 24.sz. melléklet Bankszámla: a Nyúl és

Részletesebben

Fogalom meghatározások

Fogalom meghatározások Általános üzletszabályzat mellékletei IV. rész ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NYÚL ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Fogalom meghatározások 24.sz. melléklet Bankszámla: a Nyúl és

Részletesebben

LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2015. január 30. Hatályba lépésének időpontja: 2015. február 1. LAKOSSÁGI NETBANK

Részletesebben

AUCHAN ÜZEMANYAGKÁRTYA

AUCHAN ÜZEMANYAGKÁRTYA AUCHAN ÜZEMANYAGKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Auchan Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. levelezési és számlaküldés címe: 2040 Budaörs,

Részletesebben

VISA CHIP betéti bankkártyákra vonatkozó üzletszabályzat

VISA CHIP betéti bankkártyákra vonatkozó üzletszabályzat VISA CHIP betéti bankkártyákra vonatkozó üzletszabályzat Hatályos: 2014. március 17-től Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Fogalommeghatározások... 4 3. A bankkártyaszerződés létrejötte...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internetbankhoz Fogalom meghatározások

Általános Szerződési Feltételek Internetbankhoz Fogalom meghatározások Általános Szerződési Feltételek Internetbankhoz Fogalom meghatározások Bankszámla: a Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet (a továbbiakban: Füzes Takarék) által a Számlatulajdonos részére vezetett, a

Részletesebben

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd -

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

Speciális Informatikai Szolgáltatási Szerződés nem számítógép alapú pénztárgéphez

Speciális Informatikai Szolgáltatási Szerződés nem számítógép alapú pénztárgéphez Speciális Informatikai Szolgáltatási Szerződés nem számítógép alapú pénztárgéphez Törzsadatok Szerződéskötés dátuma: 2015.03.19 Ügynök kód: NAZZAKP DEALER kód: OCNAZ.00001 ICCID: Szolgáltató adatai Magyar

Részletesebben

A BUDAPEST INTERNETBANK, A TRANZAKTÁLÓ TELEBANK ÉS A BUDAPEST MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁLTALÁNOS RENDELEZÉSEK

A BUDAPEST INTERNETBANK, A TRANZAKTÁLÓ TELEBANK ÉS A BUDAPEST MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁLTALÁNOS RENDELEZÉSEK A BUDAPEST INTERNETBANK, A TRANZAKTÁLÓ TELEBANK ÉS A BUDAPEST MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. ÁLTALÁNOS RENDELEZÉSEK 1. Fogalmi meghatározások A jelen fejezetben az alábbiakban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ TARTALOMJEGYZÉK 1. Használt elnevezések... 3 4. Az InternetBank szolgáltatás... 5 6. Általános rendelkezések... 8 7. Az InternetBank rendszerhez

Részletesebben

MASTERCARD BANKKÁRTYÁKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

MASTERCARD BANKKÁRTYÁKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MASTERCARD BANKKÁRTYÁKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. sz. Cégjegyzékvezető és Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-046111 Tevékenységi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az InternetBank és Electra szolgáltatás igénybe vételéhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az InternetBank és Electra szolgáltatás igénybe vételéhez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az InternetBank és Electra szolgáltatás igénybe vételéhez 1. Az InternetBank szolgáltatás célja, lehetőségei Az InternetBank és az Electra-szolgáltatás a Takarékszövetkezet

Részletesebben

MASTERCARD BANKKÁRTYÁKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MASTERCARD BANKKÁRTYÁKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MASTERCARD BANKKÁRTYÁKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2015. július 29. napjától MagNet Magyar Közösségi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1062 Budapest, Andrássy út

Részletesebben

A Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Szabályzata az ibiztosító szolgáltatásról

A Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Szabályzata az ibiztosító szolgáltatásról BI044 / 20150309 A Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Szabályzata az ibiztosító szolgáltatásról 1. Az ibiztosító szolgáltatás A Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (székhelye:

Részletesebben

AZONNAL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Hatályos: 2007. December 17-től)

AZONNAL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Hatályos: 2007. December 17-től) AZONNAL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Hatályos: 2007. December 17-től) Az Azonnal Kft. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (domain név regisztráció,

Részletesebben

Az MKB Széchenyi Pihenő Kártya igénylésének, kibocsátásának és használatának általános üzleti feltételei

Az MKB Széchenyi Pihenő Kártya igénylésének, kibocsátásának és használatának általános üzleti feltételei MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft. Székhely: 1134 Budapest, Dévai u. 23. Levelezési cím: 1821 Budapest Adószám: 12351035-2-41 Telefon: (1) 268 7272 Fax: (1) 268 7002 Az MKB Széchenyi

Részletesebben

Ügyviteli utasítás a bankszámlák elektronikus számlavezetéséhez

Ügyviteli utasítás a bankszámlák elektronikus számlavezetéséhez 4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Ügyviteli utasítás a bankszámlák elektronikus számlavezetéséhez Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 38/2010. (XII.14.)

Részletesebben

(a továbbiakban: Bank),

(a továbbiakban: Bank), Szolgáltatási szerződés Takarék NetBróker szolgáltatás nyújtásáról Amely létrejött a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság mint

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT A Széchenyi Bank Zrt. (székhely: 1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12; tevékenységi engedély száma: E-206/2009; kelte: 2009. április 2; továbbiakban: Kártyakibocsátó ) jelen Üzletszabályzatban

Részletesebben

Lakossági Üzletszabályzat

Lakossági Üzletszabályzat Lakossági Üzletszabályzat Hatályos: 2011. január 1. Tevékenységi engedély száma: 22/1992 Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. 1. Általános rendelkezések I. Bevezetô rendelkezések 1. A jelen Lakossági

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN ÉS HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN ÉS HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN ÉS HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozza a Budapest Bank Zrt.-vel (továbbiakban: Bank) szerződéses kapcsolatban álló kereskedő

Részletesebben

CitiBusiness Kisvállalati Üzleti kártya (Cirrus/Maestro, MasterCard) Szerzõdési Feltételei

CitiBusiness Kisvállalati Üzleti kártya (Cirrus/Maestro, MasterCard) Szerzõdési Feltételei A CitiBusiness Kisvállalati Pénzforgalmi Bankszámla Szerzõdés 3. sz. melléklete CitiBusiness Kisvállalati Üzleti kártya (Cirrus/Maestro, MasterCard) Szerzõdési Feltételei MEGHATÁROZÁSOK A jelen Szerzõdési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ELECTRA, ELECTRA INTERNET BANKING, NETBANK, SMS SZOLGÁLTATÁSOKRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ELECTRA, ELECTRA INTERNET BANKING, NETBANK, SMS SZOLGÁLTATÁSOKRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ELECTRA, ELECTRA INTERNET BANKING, NETBANK, SMS SZOLGÁLTATÁSOKRA Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Electra szolgáltatás... 4 2.1. Electra szolgáltatás

Részletesebben

Hatályos: 2015.03.04-től

Hatályos: 2015.03.04-től MOL GOLD ÉS SILVER KÁRTYA - ÁLTALÁNOS KÁRTYASZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Kártyaszerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

MOL GOLD ÉS SILVER KÁRTYA - ÁLTALÁNOS KÁRTYASZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MOL GOLD ÉS SILVER KÁRTYA - ÁLTALÁNOS KÁRTYASZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOL GOLD ÉS SILVER KÁRTYA - ÁLTALÁNOS KÁRTYASZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Kártyaszerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben