Üzleti ügyfélkártya Tájékoztató és Üzletszabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzleti ügyfélkártya Tájékoztató és Üzletszabályzat"

Átírás

1 Üzleti ügyfélkártya Tájékoztató és Üzletszabályzat 1

2 Üdvözöljük a Telenornál! A Telenor elkötelezett híve annak, hogy ügyfelei mindennapjait kényelmesebbé tegye, így a napi ügyintézést is egyszerűsítse. Az Üzleti ügyfélkártya tulajdonosaként Ön elsőbbséget élvez ügyfélkörünkben, lehetőséget nyújtunk arra, hogy kérdéseire, kéréseire elsőként kapja meg tőlünk a megoldást. Telenor Magyarország Az Üzleti ügyfélkártya előnyei Az Üzleti ügyfélkártya birtokosa teljes körű ügyintézésre jogosult a 6 számjegyű PIN kód ismeretében, így például szolgáltatások megrendelésére és számlainformációk megtekintésére. Egyszerű és kényelmes ügyintézés: elegendő az Ügyfélkártyáját magával vinnie az ügyintézéshez, amellyel helyettesítheti céges dokumentumait. Előfizetői azonosítóként használhatja, minden ügyfélszolgálati csatornán: telefonon a 1776-os telefonszámon, személyes ügyintézés esetén a Telenor bemutatótermeiben és a Telenor Partner üzletekben, illetve a Telenor Online Ügyfélszolgálatán is. Elkerülheti a sorban állást: Ügyfélkártyával rendelkező ügyfeleinknek lehetőséget biztosítunk előzetes időpont egyeztetésére, hogy elkerüljék a sorban állással járó kellemetlenségeket. A Telenor bemutatótermek és Telenor Partner üzletek elérhetőségéről honlapunkon tájékozódhat. Ügyintézéskor Ügyfélkártyáját feltétlenül vigye magával. Új Üzleti ügyfélkártya aktiválása Új Üzleti ügyfélkártyájának aktiválásához hívja Ügyfélszolgálatunkat a 1776-os számon, ahol az automatikus menürendszer segítségével aktiválhatja kártyáját. Az intézkedéshez ügyfél-azonosítójaként adja meg másik Üzleti ügyfélkártyája számát és PIN kódját, vagy a cég kapcsolattartója hívja a 1776-os számot a Telenor felé korábban megadott kapcsolattartói telefonszámról. Az Üzleti ügyfélkártya használata Üzleti ügyfélkártyáját a kártyaszám és a 6 számjegyű PIN kódja ismeretében teljes körű ügyintézésre használhatja: személyesen: a Telenor bemutatótermeiben és Telenor Partner üzletekben, telefonon: 1776-os számon, interneten: https://online.telenor.hu. Kártyabiztonság Az Ön által kézhez kapott kártyán a következő elemek szerepelnek, melyek a kártya biztonságos használatát szolgálják: 12 jegyű kártyaszám (dombornyomott) Cégnév (dombornyomott) Vonalkód. PIN kódját a Telenor nem rögzíti rendszereiben, így azt kizárólag Ön ismeri. Amennyiben Üzleti ügyfélkártyája használatakor PIN kódját egymást követően háromszor tévesen adja meg, a Szolgáltató felfüggeszti kártyája használatát, az Üzletszabályzatban foglaltak szerint. Fontos! Kérjük, amennyiben PIN kódját, valamint Kártyaszámát feljegyzi, ôrizze Üzleti ügyfélkártyájától elkülönítve, mert a PIN kód, valamint a Kártyaszám illetéktelen felhasználásából származó károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. 2 3

3 PIN kód pótlása, módosítása Elfelejtett PIN kódját a Telenor Online Ügyfélszolgálatán tudja pótolni: válassza az Elfelejtett jelszó menüpontot, és kövesse az utasításokat! PIN kód módosítása: a Telenor Online Ügyfélszolgálatán a Beállítások oldalon a Jelszóváltás menüpontban tudja módosítani, vagy a 1776-os számon kövesse az automatikus menürendszer utasításait! A PIN kód módosításához a kártyaszám és az eredeti kód ismerete feltétlenül szükséges. Az Üzleti ügyfélkártya letiltása és használatának felfüggesztése Az Üzleti ügyfélkártya elvesztése vagy ellopása esetén haladéktalanul kérje a kártya letiltását vagy használatának felfüggesztését Telefonos Ügyfélszolgálatunkon (1776), az Üz letszabályzatban foglaltak szerint. Ennek elmaradásából vagy késedelmes teljesítésébôl eredô károkért a Szolgáltató nem vállal felelôsséget. Az intézkedéshez ügyfél-azonosítóként adja meg másik Üzleti ügyfélkártyájuk számát és PIN kódját, vagy a cég kapcsolattartója hívja a 1776-os számot a Telenor felé korábban megadott kapcsolattartói telefonszámról. Érvényesség Az Üzleti ügyfélkártya a kiállítástól számított két évig érvényes. A kártya érvényességének lejártakor a Telenor automatikusan lecseréli azt, az Üzleti ügyfélkártya Üzletszabályzatban foglaltak szerint. Új Üzleti ügyfélkártya igénylése Amennyiben már rendelkezik Üzleti ügyfélkártyával, és szeretne másikat is igényelni, kérjük, töltse ki az Üzleti ügyfélkártya Igénylőlapot, amelyet weboldalunkról tölthet le (https://online.telenor.hu). Amennyiben még nem rendelkezik Üzleti ügyfélkártyával, igénylőlapot ben kérhet az címen vagy telefonon, a 1776-os számon (kapcsolattartói telefonszámáról). Igénybevételi díjak Üzleti ügyfélkártya igénybevételére jogosult szerződéses partnereink részére a Telenor 5 db (továbbiakban: limit) Üzleti ügyfélkártyát díjmentesen biztosít. * Amennyiben az Igénylőlapon szereplő adatoktól eltér az Üzleti ügyfélkártyán szereplő információ. ** Hiánytalanul és pontosan kitöltött Igénylőlappal igényelt Üzleti ügyfélkártyák átvételének elmulasztása az Előfizető felelőssége. Ilyen esetben az át nem vett kártyák az 5 db-os limiten belül a díjmentes Üzleti ügyfélkártyák számát csökkentik, limiten felül pedig a kártyaigénylés díja kiszámlázásra kerül. A táblázatban bruttó árak szerepelnek. Limiten belül Limiten felül Új kártya igénylése 0 Ft 500 Ft Lejárt Üzleti ügyfélkártya megújítása 0 Ft 0 Ft Kártyapótlás lopás, elvesztés miatt 500 Ft 500 Ft Kártyacsere a cég adatváltozásai miatt 0 Ft 500 Ft Kártyacsere hibás adatok miatt* 0 Ft 0 Ft Megsérült Üzleti ügyfélkártya cseréje 500 Ft 500 Ft Megigényelt, át nem vett Üzleti ügyfélkártya** Díjmentes A kártyadíj terhelésre kerül 4 5

4 Üzletszabályzat 1. Fogalom-meghatározások 1.1. Alvállalkozó: a Szolgáltatóval szerződésben álló jogi személy, amely a Szolgáltató által átadott adatok alapján az Ügyfélkártyát legyártja, és azt az Előfizetőhöz eljuttatja Elfogadó: a Szolgáltató által kártyaelfogadásra feljogosított jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság Előfizető: olyan magánszemély vagy cég, aki Ügyfélkártya igénylésére jogosult. A jogosultság feltétele a Szolgáltatóval kötött, érvényes és hatályos Előfizetői Szerződés, keretés/vagy szolgáltatási szerződés (továbbiakban együttesen: Szerződés), mely tartalmazza az Ügyfélkártyára való jogosultságot. Az Előfizető felelőssége a PIN kód és az Ügyfélkártya megfelelő, rendeltetésszerű kezelése és használata. Az Előfizető jelöli ki a nevében eljárni jogosult személy(eke)t. A Szolgáltató nem köteles vizsgálni eljárása során, hogy az Ügyfélkártyával rendelkező, PIN kódot ismerő személy milyen módon került ezek birtokába Igénylőlap: a Szolgáltató által az Ügyfélkártyát igénylő Előfizető rendelkezésére bocsátott nyomtatvány, amelynek kitöltésével és a Szolgáltatóhoz történő visszajuttatásával az Előfizető benyújtja az Ügyfélkártyára vonatkozó igényét Ügyfélkártya Üzletszabályzat (továbbiakban Üzletszabályzat): azon dokumentum, amely meghatározza az Ügyfélkártya használatára vonatkozó általános feltételeket, jogokat és kötelezettségeket PIN kód: az a hat számjegyű azonosító kód, amit az Előfizető az Ügyfélkártya aktiválásakor meghatároz. Az Előfizető a PIN kódot köteles megjegyezni, titkosan kezelni, és semmilyen körülmények között nem hozhatja más személyek tudomására. A PIN kód kezelésével és rendeltetésszerű/szerződésszerű használatával kapcsolatos felelősség az Előfizetőt terheli Szolgáltató: a Telenor Magyarország Zrt. (2045 Törökbálint, Pannon út 1.) Tájékoztató: az Ügyfélkártyával az Előfizető részére eljuttatott, az Ügyfélkártya használatának feltételeit, gyakorlati infor má ciókat tartalmazó dokumentum Ügyfélkártya: a Szolgáltató által a Szerződés alapján az Előfizető rendelkezésére bocsátott olyan azonosító kártya, amelynek segítségével az Előfizető igazolja ügyfélstátusát a Szolgáltató vagy az Elfogadó személyes és telefonos ügyfélszolgálati pontjain, valamint a Szolgáltató internetes ügyfélszolgálati kezelői felületén (Telenor Online) Ügyfélkártyához tartozó azonosítók: PIN kód és az Ügyfélkártya száma Ügyfélkártya letiltása: az Ügyfélkártya használatának letiltása az Üzletszabályzat 6.2. pontjában meghatározott elôfizetôi bejelentés alapján, illetve a 7.2. pontjában felsorolt esetekben. Letiltáskor az Ügyfélkártya véglegesen inaktívvá válik, és az Üzletszabályzat szerinti további használata nem lehetséges Ügyfélkártya használatának felfüggesztése: Az Ügyfélkártya használatának felfüggesztése az Üzletszabályzat 6.2. pontjában meghatározott elôfizetôi bejelentés alapján, illetve a 7.3. pontjában felsorolt esetekben. A felfüggesztés következtében a kártya inaktívvá válik, azonban a Szolgáltató lehetôséget nyújt az Ügyfélkártya visszaaktiválására, az Üzletszabályzat 6.6. és 7.3. pontjában leírtaknak megfelelôen. Visszaaktiválás után az Ügyfélkártya ismét aktív státusba kerül, és az Elôfizetô az Üzletszabályzat szerint újra használhatja azt. 2. Az Ügyfélkártya kibocsátása 2.1. Az Ügyfélkártya Igénylőlap a Szolgáltató Telefonos Ügyfélszolgálatán vagy ben kérhető, mely Igénylőlapot a Szolgáltató ben, faxon vagy postai úton juttat el az Előfizetőhöz. Ügyfélkártyával rendelkező Előfizetők a Szolgáltató internetes ügyfélszolgálati felületén (Telenor Online) is kérhetik Az Igénylőlapot az Ügyfélkártyát igénylő Előfizető köteles a valóságnak megfelelően kitölteni, aláírni, valamint a Szolgáltató által esetlegesen megkívánt egyéb dokumentumokat és igazolásokat az Igénylőlappal együtt ben, faxon vagy postai úton benyújtani. Az Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy az így közölt adatait a Szolgáltató adatbázisában feldolgozza és ellenőrizze Az Előfizető az Igénylőlap Szolgáltatóhoz történő megküldésével elfogadja a jelen Üzletszabályzatban foglaltakat Az Alvállalkozó az Ügyfélkártyát a 2.5 pontban foglalt eset kivételével a hiánytalanul kitöltött Igénylőlap kézhezvételétől számított 30 napon belül eljuttatja az Igénylőlapon az Előfizető által megadott címre Amennyiben az Igénylőlapon rögzített előfizetői adatok nem vagy másként szerepelnek a Szolgáltató adatbázisában, a Szolgáltató jogosult az Előfizetőt adategyeztetés céljából szóban vagy írásban megkeresni. 3. Az Ügyfélkártya 3.1. Az Ügyfélkártya a Szolgáltató tulajdonában van, azt jogosult az Előfizetőtől a 10. pont szerint visszavonni Az Előfizető köteles az Ügyfélkártyát rendeltetésszerűen használni, azt az Elfogadón kívül harmadik személynek nem adhatja át. Ennek megszegéséből eredő károkért az Előfizető felel Az át nem vett Ügyfélkártyát a Szolgáltató az Ügyfélkártya érvénybe lépése után 30 nappal megsemmisítheti. A megsemmisített Ügyfélkártya díja az Előfizetőt terheli. A megsemmisítés díja a hatályos Tájékoztatóban szereplő összeg, amelyet a Szolgáltató jogosult az Előfizető részére kiszámlázni. Ügyfélkártya típusa: Üzleti ügyfélkártya Jogosultsági szint: A képviselt cég nevében teljes körű ügyintézésre jogosít a Szolgáltató személyes, telefonos és internetes ügyfélszolgálati pontjain. 4. Az Ügyfélkártya használata 4.1. Az Ügyfélkártya használatához az Előfizetőnek az Ügyfélkártyát a kézhezvételt követően aktiválnia szükséges. Az aktiválás telefonon keresztül történhet, a Szolgáltató üzleti ügyfelek részére biztosított ügyfélszolgálatán, az Ügyfélszintű azonosítást követően. Az aktiválás során az Előfizetőnek egy 6 számjegyből álló PIN kódot kell megadnia Az Előfizető köteles a PIN kód használatát igénylő műveletek esetében a PIN kódját használni. Az ennek elmulasztásából vagy megszegéséből eredő jogkövetkezményekért az Előfizető felel. A PIN kód használata szükséges az Előfizetőnek a Szolgáltató értékesítési pontjain, Elfogadóknál történő azonosításakor, illetve a Telefonos Ügyfélszolgálatra és internetes ügyfélszolgálatra (Telenor Online) történő bejelentkezésekor Az Előfizető köteles az Ügyfélkártyát és a PIN kódot úgy kezelni és használni, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá A PIN kód illetéktelen személy általi használatából keletkező kár az Előfizetőt terheli. 5. Az Ügyfélkártya érvényessége 5.1. Az Ügyfélkártya érvényességi ideje a kártya kiállításától számított 2 év. Az Ügyfélkártya jogszerűen az érvényességének utolsó hónapja utolsó napjának 24. órájáig használható. Amennyiben az Előfizető a Szolgáltatóval kötött bármely Szerződésben foglaltakat megszegi, vagy ezen Szerződések bármelyike megszűnik, úgy az Előfizető rendelkezésére bocsátott összes Ügyfélkártyát a Szolgáltató letiltja, illetve visszavonja A Szolgáltató az Ügyfélkártyát automatikusan megújítja abban az esetben, ha az érvényességi idő lejárata előtt legalább 30 nap pal az Előfizetőtől nem kap eltérő utasítást. 6. Az Ügyfélkártya letiltása, használatának felfüggesztése és visszaaktiválása az Előfizető részéről 6.1. Az Előfizető az Ügyfélkártyák letiltására, használatának felfüggesztésére kártyánként jogosult. A letiltás és a felfüggesztés az Előfizető által, a Szolgáltató üzleti ügyfelek ügyfélszolgálatához intézett telefonos bejelentésével történik. Az Előfizetőnek egyértelműen nyilatkoznia kell arról, hogy az Ügyfélkártyát letiltani vagy használatát felfüggeszteni kívánja. A telefonos bejelentéssel történő letiltás és felfüggesztés feltétele: ügyfélszintű azonosítás, 6.2. Az Elôfizetô a tudomásszerzést követôen haladéktalanul köteles bejelenteni a Szolgáltató üzleti ügyfelek ügyfélszolgálatának az általa használt Ügyfélkártya elvesztését, ellopását, megsérülését, a PIN kódnak illetéktelen személy általi megismerését, és köteles az Ügyfélkártyát letiltani, felfüggeszteni, vagy a PIN kódot megváltoztatni Telefonon tett bejelentés esetén, a bejelentő személyazonosságának ellenőrzése céljából a Szolgáltató jogosult további az Előfizetőről általa nyilvántartott adatokat kérni. A bejelentés hiányosságaiból eredő jogkövetkezmények az Előfizetőt terhelik Az Előfizető a bejelentést hétköznapokon a Szolgáltató üzleti ügyfelek ügyfélszolgálatán teheti meg, telefonon A letiltás és a felfüggesztés a telefonos ügyfélszolgálati pontokon tett bejelentést követően azonnal hatályba lép A felfüggesztett Ügyfélkártya visszaaktiválható, mely az Előfizető által a Szolgáltató üzleti ügyfelek ügyfélszolgálatához intézett telefonos bejelentésével történik. A visszaaktiválást követően az Ügyfélkártya azonnal használható. A telefonos bejelentéssel történő visszaaktiválás feltételei: Ügyfélszintű azonosítás, A Szolgáltató nem felel a letiltás és felfüggesztés eredményeként felmerülő jogkövetkezményekért és/vagy károkért Az Ügyfélkártya letiltására, felfüggesztésére és visszaaktiválására irányuló kérelem bejelentésének az ennek alapjául szolgáló tények bekövetkezése ellenére történő elmulasztása, vagy a letiltással, felfüggesztéssel és viszszaaktiválással kapcsolatos a Szolgáltató tevékenységi körén kívül eső bármilyen visszaélés következtében az Előfizetőt ért károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. 7. Az Ügyfélkártya letiltása, használatának felfüggesztése a Szolgáltató részéről 7.1. A Szolgáltató az Előfizető rendelkezésére bocsátott valamennyi Ügyfélkártya letiltására, használatának felfüggesztésére jogosult A Szolgáltató jogosult letiltani az Ügyfélkártyát, amennyiben valószínűsíthető, hogy az Előfizető az Ügyfélkártyával visszaélt, valószínűsíthető, hogy az Ügyfélkártya használata szabálytalan volt, valószínűsíthető, hogy az Előfizető bármely Szerződését megszegte, az Előfizető kártól való megóvása érdekében szükséges, Szolgáltató egyéb, utóbb indokolt biztonsági okból szükségesnek ítéli A Szolgáltató az Ügyfélkártya használatát jogosult felfüggeszteni, ha az Előfizető az Ügyfélkártya használatakor egymás után háromszor nem a megfelelő PIN kódot adja meg. Az így felfüggesztett Ügyfélkártya visszaaktiválható, az Előfizető által a Szolgáltató üzleti ügyfelek ügyfélszolgálatához intézett telefonos bejelentéssel. A visszaaktiválást követően az Ügyfélkártya újra aktív státusba kerül. A telefonos bejelentéssel történő visszaaktiválás feltételei: ügyfélszintű azonosítás, 8. Díjak, költségek Az Előfizető vállalja, hogy megfizeti az Ügyfélkártyával kapcsolatos díjakat és költségeket. Ezek mértékét a hatályos Tájékoztató határozza meg, A Szolgáltató a hatályos Tájékoztatót a Telenor Online-on elérhetővé teszi. 9. Adatvédelem, adatkezelés 9.1. A Szolgáltató az Előfizető által átadott adatokat a szerződéses kötelezettségek és jogosultságok igazolására nyilvántartja, kezeli és feldolgozza Az Előfizető által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adatok vonatkozásában a Szolgáltató a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény (Adtv.) szerint jár el Arra az esetre, ha a Szerződés teljesítéséhez a Szolgáltató harmadik felet vesz igénybe, az Előfizető felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy a Szolgáltató ezen harmadik fél részére a harmadik fél által ellátandó feladat elvégzéséhez szükséges, a személyes adatvédelem hatálya alá tartozó adatokat kiadja Az Előfizető írásbeli kérésére a Szolgáltató minden, az Előfizetőre vonatkozóan általa nyilvántartott, kezelt és továbbított adatot írásban közöl az Előfizetővel Az Előfizető köteles a Szolgáltatóval közölt bármely adatában bekövetkezett változást az eltérően nem szabályozott esetekben legkésőbb 15 napon belül bejelenteni a Szolgáltatónak. A bejelentés elmulasztásából eredő bármely jogkövetkezményért a felelősség az Előfizetőt terheli Az Előfizető hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató időről időre hirdetési célokból közvetlen levél (direct mail) útján értesítse az Előfizetőt a Szolgáltató által értékesítésre kínált bármely termékről, szolgáltatásról. Az Előfizető kizárhatja ilyen közvetlen értesítés küldését. 10. Az Ügyfélkártya Üzletszabályzat módosítása, az Ügyfélkártya visszavonása, lemondás Az Ügyfélkártya Üzletszabályzat módosítása A Szolgáltató jogosult az Ügyfélkártya Üzletszabályzatot egyoldalúan módosítani, mely módosítást a Szolgáltató a Telenor On line-on az Előfizető számára elérhetővé teszi Az Előfizető köteles a cégnév, illetve az adószám megváltozását a Szolgáltatónak írásban jelezni, illetve egyéb adatainak módosulását az üzleti ügyfelek ügyfélszolgálatán, telefonon vagy bármely Elfogadónál szóban bejelenteni Az Ügyfélkártya visszavonása Az Ügyfélkártya az alábbi esetekben vonható vissza a Szolgáltató által: az Ügyfélkártya lejárati idejével, ha új Ügyfélkártya kibocsátásának nincs meg a feltétele, vagy ha az Előfizető a lejárat előtt legalább 30 nappal erre irányuló utasítást ad a Szolgáltatónak, bármikor 30 napos határidővel, az Előfizető halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével, a Szerződés megszűnése esetén Az Ügyfélkártya lemondása Az Előfizető az Ügyfélkártyát 30 napos határidővel bármikor ideértve, amikor a módosított Üzletszabályzat feltételeit nem fogadja el lemondhatja Lemondás esetén az Előfizető köteles az Ügyfélkártyá(ka)t a Szolgáltató részére visszajuttatni. 6 7

5 Amennyiben az Üzleti ügyfélkártyával kapcsolatosan további információra van szüksége, hívja az Üzleti Ügyfélszolgálatot a 1776-os számon (munkanapokon 7 20 óráig), vagy írjon a címre! Kiadva: május 8

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános és Domino Üzletszabályzat 4. számú melléklet MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen melléklet tartalmazza a Szolgáltató MobilFizetés Általános Szolgáltatási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL Általános szerződési feltételek A SIGNAL Biztosító Zrt. (Biztosító vagy Szolgáltató) internet alapú ügyfélszolgálatot biztosít ügyfelei számára SIGNAL Ügyfélportál (továbbiakban SÜP)

Részletesebben

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1. A promóció szervezője A Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! elnevezésű promóció (a továbbiakban: Promóció

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

Kertész Áruházak Kft. TÖRZSVÁSÁRLÓI RENDSZER SZABÁLYZATA Érvényes 2012. október 01-t l

Kertész Áruházak Kft. TÖRZSVÁSÁRLÓI RENDSZER SZABÁLYZATA Érvényes 2012. október 01-t l Kertész Áruházak Kft. TÖRZSVÁSÁRLÓI RENDSZER SZABÁLYZATA Érvényes 2012. október 01-t l A Törzsvásárlói Rendszer m ködtetésének célja A Kertész Áruházak Kft. partnerkapcsolatainak b vítése, meglév partnerkapcsolatai

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató EUREST KFT. BUDAPESTI NÉMET ISKOLA WEB ALAPÚ MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATÁHOZ Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2 Nyelv Választás... 3 Regisztráció... 4 Bejelentkezés...

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Felhasználói tájékoztató. a BKK jegyértékesítő automatán keresztül történő számlaigényléshez kapcsolódó regisztrációs folyamathoz

Felhasználói tájékoztató. a BKK jegyértékesítő automatán keresztül történő számlaigényléshez kapcsolódó regisztrációs folyamathoz Felhasználói tájékoztató a BKK jegyértékesítő automatán keresztül történő számlaigényléshez kapcsolódó regisztrációs folyamathoz 1 Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 3 A tájékoztató célja...

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

1. 2. Díjak 2.3 Kereskedelmi forgalomban elérhető opciók pontjába felvezetésre került az új Clubcard INGYENpercek szolgáltatási opció.

1. 2. Díjak 2.3 Kereskedelmi forgalomban elérhető opciók pontjába felvezetésre került az új Clubcard INGYENpercek szolgáltatási opció. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2014. október 7-ei hatállyal módosult. Új szolgáltatási opció kerül bevezetésre. I. 1. sz. Díjszabás

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt.

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Érvényes 2012. szeptember 1-jétől. 1. Értelmező rendelkezések ÁSZF-ek: a Számlafizető Általános Szerződési Feltételei, a Domain-kezelő

Részletesebben

OPTISOFT NYRT. UTALVÁNYHASZNÁLATI ÉS ELFOGADÁSI SZABÁLYZAT

OPTISOFT NYRT. UTALVÁNYHASZNÁLATI ÉS ELFOGADÁSI SZABÁLYZAT OPTISOFT NYRT. UTALVÁNYHASZNÁLATI ÉS ELFOGADÁSI SZABÁLYZAT 2010. június 1. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. Az elfogadás szabályai... 3 3. Az utalványok átvétele, érvényessége... 4 4. Az utalvány igénybevételének

Részletesebben

Felhasználói útmutató EUREST KFT. SEMMELWEIS EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM,

Felhasználói útmutató EUREST KFT. SEMMELWEIS EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, Felhasználói útmutató EUREST KFT. SEMMELWEIS EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, NEM NAPKÖZIS GYERMEKEK MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATA Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2 Regisztráció...

Részletesebben

Flotta Plusz- Suzuki Ház co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák. Működési Szabályzata

Flotta Plusz- Suzuki Ház co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák. Működési Szabályzata Flotta Plusz- Suzuki Ház co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák Működési Szabályzata I. Alapfogalmak 1. A Flotta Plusz- Suzuki Ház co-branded kártya egy az Eni Hungaria Zrt. (2040 Budaörs,

Részletesebben

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar.

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR HŰSÉGPROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom 1. A működési szabályzat érvényessége... 2 2. Általános feltételek, belépés... 3 3. A Regisztráció igénylése, adattartalma... 3 4. A Törzsvásárló

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági Hirdetmény 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. március 16. napjától visszavonásig 1 Az itt feltüntetett OBA logó arról ad tájékoztatást, hogy az

Részletesebben

Budai Egészségközpont Online Ügyfélszolgálat

Budai Egészségközpont Online Ügyfélszolgálat Budai Egészségközpont Online Ügyfélszolgálat KÉZIKÖNYV Online ügyfélszolgálat Örömmel tájékoztatjuk, hogy a Budai Egészségközpontban immár online ügyfélszolgálaton keresztül is módja van egészségügyi ellátással

Részletesebben

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll.

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll. SEGÉDLET a tenyészkoca állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0632 számú Kifizetési kérelem, valamint N0633 számú Tartási hely adatok Kifizetési kérelemhez nyomtatványok helyes kitöltéséhez

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Lakossági Hirdetmény.. 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. november 20. napjától Közzététel napja: 2015. november 19. [1] Az itt feltüntetett OBA logó arról

Részletesebben

Sberbank Telebank Üzletszabályzat. Hatályba lépés dátuma: 2013. július 1.

Sberbank Telebank Üzletszabályzat. Hatályba lépés dátuma: 2013. július 1. Sberbank Telebank Üzletszabályzat Hatályba lépés dátuma: 2013. július 1. I. Bevezető rendelkezés A Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.), továbbiakban a Bank, meghatározott ügyfélköre

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS,

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS, Tiszántúli Első Hitelszövetkezet. Fiók 2. sz. melléklet Szerződés azonosító: ESZV-- ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉS SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS, A BANKSZÁMLASZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉSE mely létrejött Ügyféltípus megnevezése

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és igénybe veszi a Citibank szolgáltatásait.

Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és igénybe veszi a Citibank szolgáltatásait. Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és igénybe veszi a Citibank szolgáltatásait. Engedje meg, hogy ismertessük a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT. Ügyfélkód: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ELECTRA INTERNET BANKING RENDSZEREN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL (továbbiakban: Szolgáltatási szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév:

Részletesebben

Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek Felhasználási feltételek 1. Fogalmak Szolgáltató A Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.), székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31., cégjegyzékszám: 01-10-042582,

Részletesebben

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági Hirdetmény 7. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya Érvényesség: 2015. szeptember 21. napjától visszavonásig Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy jelen

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szerencs Kártyáról Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya . Lakossági Hirdetmény. 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. december 07. napjától Közzététel napja: 2015. szeptember 18. Módosított közzététel napja: 2015.

Részletesebben

Citibank Online Internet Banking Használati útmutató

Citibank Online Internet Banking Használati útmutató Citibank Online Internet Banking Használati útmutató Bevezető A Citibank Online Internet Banking segítségével a nap 24 órájában, biztonságosan intézheti pénzügyeit, hiszen számos banki szolgáltatás elérhető

Részletesebben

Bankkártya hirdetmény

Bankkártya hirdetmény Bankkártya hirdetmény 4.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 25-től Kártyatermékek: Kölyökkártya Maestro Ifjúsági Maestro MC Standard MC Business MC Electronic Business VISA Online Kártyadíjak Éves

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról Tisztelt Ügyfeleink! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK I. Általános rendelkezések Az Invitel Távközlési Zrt. Ügyfelei (Előfizetői) gyors és korszerű kiszolgálása érdekében Internet alapú ügyfélszolgálatot üzemeltet

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015. FEBRUÁR 12-15.

JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015. FEBRUÁR 12-15. Szolgáltató adatai: Neve: Netex-Magyarország Szolgáltató Kft. Címe: 7932, Mozsgó, Árpád u. 59. Telefonszám: 30/709 5985 E-mail cím: b.krisztian@webkiallitas.hu JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015.

Részletesebben

Ügyfélkapu. etananyag

Ügyfélkapu. etananyag Ügyfélkapu etananyag 1. Bevezető Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus azonosító- és ügyfélbeléptető rendszere. Biztosítja, hogy használói a személyazonosság igazolása mellett egyszeri belépéssel

Részletesebben

Allianz Életprogramok

Allianz Életprogramok Allianz Életprogramok Telepartner-szolgáltatás Szerzõdési feltételek 1/5 Telepartner-szolgáltatási szerzõdés Általános Szerzõdési Feltételek 1. Értelmezõ rendelkezések Allianz Hungária Biztosító Zrt. Call

Részletesebben

A folyamat nagy vonalakban

A folyamat nagy vonalakban A folyamat nagy vonalakban Berendezés tulajdonosa regisztrál a rendszerben és rögzíti a hűtőköröket Tulajdonos megbíz egy céget a berendezés jegyzőkönyveinek vezetésével Megbízott cég elfogadja a megbízást,és

Részletesebben

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya . Lakossági Hirdetmény. 7. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya Hatályos: 2015. november 20. napjától Közzététel napja: 2015. november 19. Módosított közzététel napja: 2015. december

Részletesebben

IBUSZ TÖRZSUTAS PROGRAM ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

IBUSZ TÖRZSUTAS PROGRAM ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI IBUSZ TÖRZSUTAS PROGRAM ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az IBUSZ Utazási Irodák Kft. (a továbbiakban: IBUSZ, székhely: 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.; Cg. 01-09-266780; engedélyszám: U-R 00967/1999/1999)

Részletesebben

Adott naptári hónap 20. napjáig tett nyilatkozat a következő naptári hónaptól érvényes.

Adott naptári hónap 20. napjáig tett nyilatkozat a következő naptári hónaptól érvényes. Tájékoztató a havi 2 díjmentes készpénzfelvételről, a nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról, valamint a bankkártya napi készpénzfelvételi limitének alapbeállításáról Érvényes: 2015. január 9-től A pénzforgalmi

Részletesebben

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata Az Österreich Werbung Marketing Kft., mint Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet feladatai ellátásához

Részletesebben

Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán

Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán Játékszabályzat Kérjük, olvassa el figyelmesen a Telenor Hungary Facebook oldalán megrendezett játék (a továbbiakban: Játék ) részvételi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ Fogalom meghatározások: Fizetési számla: a Pannon Takarék Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) által a Számlatulajdonos részére vezetett, a Szerződésben

Részletesebben

KA-DO 3000 Kft. Általános részvételi feltételek (ÁRF)

KA-DO 3000 Kft. Általános részvételi feltételek (ÁRF) KA-DO 3000 Kft. Általános részvételi feltételek (ÁRF) Általános tájékoztató: A KA-DO 3000 Kft. (6726 Szeged, Fő fasor 102., Cégjegyzékszám: 06-09-004945, továbbiakban KA-DO Kártyaközpont) ún. KA-DO 3000

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (K&H lakossági mobilinfo, K&H lakossági hitelkártya

Részletesebben

A folyamat nagy vonalakban

A folyamat nagy vonalakban A folyamat nagy vonalakban Berendezés tulajdonosa regisztrál a rendszerben és rögzíti a hűtőköröket Tulajdonos megbíz egy céget a berendezés jegyzőkönyveinek vezetésével Megbízott cég elfogadja a megbízást,és

Részletesebben

Tisztelt Felhasználó!

Tisztelt Felhasználó! Tisztelt Felhasználó! A csoportos beszedési megbízáson, a Szerződő fél azonosítója a kedvezményezetnél rovatban a számlán szereplő, szerződéses folyószámla számot kell megadnia. Az azonosító 12 számjegyből

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program (KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001) keretében beszerzett házi komposztáló edényeknek a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Rektori utasítás. a Széchenyi István Egyetem által kiadott elektronikus kártyák használati szabályairól

Rektori utasítás. a Széchenyi István Egyetem által kiadott elektronikus kártyák használati szabályairól Rektori utasítás a Széchenyi István Egyetem által kiadott elektronikus kártyák használati szabályairól A szabályozás célja A Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban Egyetem) által alkalmazott elektronikus

Részletesebben

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre:

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre: ADATVÉDELEM A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (BMFKB), tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes

Részletesebben

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Játék, és adatkezelési szabályzat 1. A játék időtartama 2014. szeptember 29. 2014. december 31. 2. A játék szervezője Az INDEX.HU Zrt. székhely: 1033 Budapest,Flórián

Részletesebben

/2012. (.) Korm. rendelet

/2012. (.) Korm. rendelet /2012. (.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL.

Részletesebben

Útmutató a regisztrációhoz Szállító-Menedzsment Portál

Útmutató a regisztrációhoz Szállító-Menedzsment Portál Útmutató a regisztrációhoz Szállító-Menedzsment Portál 1.0 verzió Utolsó módosítás 2011 augusztus 29. Státus: kész Titoktartási figyelmeztetés: nincs Kiadási információ Kiadja: Deutsche Telekom AG Dreizehnmorgenweg

Részletesebben

Minősített Rozsdamentes Kéményajtó

Minősített Rozsdamentes Kéményajtó Magyarországon Gyártott Rozsdamenetes Kéményajtó FORGALMAZÁS és BEÉPÍTÉS Keressük Viszonteladó partnereinket! HANS PÉTER Kéményajtó TEAM Tel: 06.70.200.5757 Web: www.kemenyajto.eu E-Mail: info@kemenyajto.eu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelő: Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. b) Felhasználó: az ÁSZF-ben meghatározott módon regisztrált felhasználó a regisztráció

Részletesebben

Munkáltatómtól kézhez kaptam EMC kártyámat, szükséges-e aktiválnom?

Munkáltatómtól kézhez kaptam EMC kártyámat, szükséges-e aktiválnom? REGISZTRÁCIÓ Munkáltatómtól kézhez kaptam EMC kártyámat, szükséges-e aktiválnom? A Kártya regisztráció nélkül is használható, azonban a regisztráció növeli a kártyahasználat biztonságát, hiszen a regisztrált

Részletesebben

JÓZSEFVÁROS KÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

JÓZSEFVÁROS KÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK JÓZSEFVÁROS KÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) részletesen szabályozzák a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban:

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Tájékoztató Hatályos: 2014. december 18. A Tompa és Vidéke

Részletesebben

Felhasználói útmutató Tartalom

Felhasználói útmutató Tartalom Felhasználói útmutató EUREST KFT. SEMMELWEIS EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2-12. ÉVFOLYAM NAPKÖZIS GYERMEKEK MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATA Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2

Részletesebben

Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató

Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató 1 / 5 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás általános ismertetése... 3 2. Fizetés menete... 3 3. Elfogadott kártyatípusok... 3 4. Megrendelés lemondása, reklamáció...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

MVM Partner Zrt. PartnerKártya Program Részvételi Szabályzat

MVM Partner Zrt. PartnerKártya Program Részvételi Szabályzat MVM Partner Zrt. PartnerKártya Program Részvételi Szabályzat Az MVM Partner Zrt. PartnerKártya Program Részvételi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) részletesen rendelkezik az MVM PARTNER Zrt. (1031

Részletesebben

Általános Szerződéses Feltételek (ÁSZF) InterTicket Kft. Kultúra Kártya

Általános Szerződéses Feltételek (ÁSZF) InterTicket Kft. Kultúra Kártya Általános Szerződéses Feltételek (ÁSZF) InterTicket Kft. Kultúra Kártya Érvényes: 2015. január 1. napjától 1. A szolgáltató neve, címe és elérhetőségei A szolgáltató neve: InterTicket Kft. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Ügyfél művelet módok

Ügyfél művelet módok Ügyfél művelet módok Az Aegon Ügyfelei az alábbi módokon végezhetnek műveleteket a forgalmazási tevékenység : személyesen, személyesen, online ügyfélszolgálaton, postai úton, faxon, emailben, telefonon,

Részletesebben

Sberbank Telebank Üzletszabályzat. Hatályba lépés dátuma: 2015. január 22.

Sberbank Telebank Üzletszabályzat. Hatályba lépés dátuma: 2015. január 22. Sberbank Telebank Üzletszabályzat Hatályba lépés dátuma: 2015. január 22. I. Bevezető rendelkezés A Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.), továbbiakban a Bank, meghatározott ügyfélköre

Részletesebben

Adatkezelési Nyilatkozat

Adatkezelési Nyilatkozat Adatkezelési Nyilatkozat Ezennel hozzájárulok, hogy a regisztráció, illetve a megbízási szerződés során megadott személyes adataimat a TRIMEX TRADE Kft. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

Részletesebben

Mária Rádió Kártya - Általános kártyaszerződési feltételek

Mária Rádió Kártya - Általános kártyaszerződési feltételek Mária Rádió Kártya - Általános kártyaszerződési feltételek Ezen általános kártyaszerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Mária Rádió Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Mária Rádió) által a magánszemély,

Részletesebben

Útmutató. Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon. 2012. július 25. Oldal: 1 / 8

Útmutató. Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon. 2012. július 25. Oldal: 1 / 8 Útmutató Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon 2012. július 25. Oldal: 1 / 8 Tartalomjegyzék I. Fontos tudnivalók... 3 II. Belépés a felületre... 3 III. E-ügyintézés... 4 1. Bizonylatkitöltés

Részletesebben

Raiffeisen Mobil Banking

Raiffeisen Mobil Banking Raiffeisen Mobil Banking Használati útmutató Magánszemélyeknek 2013. május 1. BEVEZETÉS Kedves Ügyfelünk! Örömmel üdvözöljük Önt a Raiffeisen Mobil Banking felhasználók között. Szolgáltatásunkat azzal

Részletesebben

ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK I. Általános rendelkezések Az Invitel Távközlési Zrt. Ügyfelei (Előfizetői) gyors és korszerű kiszolgálása érdekében Internet alapú ügyfélszolgálatot üzemeltet

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyezünk. Ez természetesen abban az esetben is érvényes, ha on-line foglalási rendszerünket használja, vagy feliratkozik hírlevelünkre.

Részletesebben

Expressz Import rendszer

Expressz Import rendszer Expressz Import rendszer Útmutató a Címzettek részére TNT Expressz Import rendszer A TNT Expressz Import rendszerével a világ 168 országából egyszerűen szervezheti dokumentumai és áruküldeményei felvételét

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az EGYÉNI VÁLLALKOZÁSRÓL (2012.)

TÁJÉKOZTATÓ az EGYÉNI VÁLLALKOZÁSRÓL (2012.) Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közigazgatási Igazgatóság Okmányiroda 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22. Telefon: (56) 503-890, (56) 503-891; Fax: (56) 503-599 TÁJÉKOZTATÓ az EGYÉNI VÁLLALKOZÁSRÓL

Részletesebben

Tájékoztató a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szolgáltatásairól

Tájékoztató a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szolgáltatásairól Tájékoztató a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szolgáltatásairól Telefonos ügyfélszolgálat Internetes ügyfélszolgálat E-számla, e-fizetés Csoportos beszedési megbízás Tartalom 01 Telefonos ügyfélszolgálat

Részletesebben

Csatlakozz TE is a Juliette Fashion Wear Ajtósi törzsvásárlói programjához.

Csatlakozz TE is a Juliette Fashion Wear Ajtósi törzsvásárlói programjához. Csatlakozz TE is a Juliette Fashion Wear Ajtósi törzsvásárlói programjához. Üzletünkben és webáruházunkban 25.000 Ft feletti vásárlás esetén Törzsvásárlói Kártyát igényelhetsz. Törzsvásárlóink rendszeresen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Hatályos: 2014. május 15-től 1. A Szolgáltató 1.1. A Szolgáltató adatai Név: Datacast Rendszerház Kft Székhely és számlázási

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1050-01 jelű, Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek

Általános Szolgáltatási Feltételek Általános Szolgáltatási Feltételek Általános Szerződési Feltételek Eladó: Üzemeltető: OnLine-Egészség Kft. Üzemeltető címe: 5516 Körösladány, Batthyány utca 36. Ügyvezető: Petneházi Szilvia Email cím:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

1/13 Hirdetmény Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói A hirdetmény módosításának oka: PayPass TaPassz termék értékesítésének megszüntetése. Hatályos 2015. február 02-től. Tájékoztatjuk Ügyfeleinket,

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011.

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011. Adatvédelmi Szabályzat MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Hatályos: 2011. augusztus 3-tól 1 1 Fogalom-meghatározások 1.1 személyes adat: bármely

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtás során a legfontosabb célunk, hogy mindig a legnagyobb fokú gondossággal és megbízhatósággal járjunk el, továbbá jogszerű és professzionális

Részletesebben

TAKARÉKPONT BANKKÁRTYÁK F BB KONDÍCIÓI. Hatályos: 2013. szeptember 1-jét l. Éves díj 330 Ft 330 Ft. Társkártya éves díja nem lehetséges nem lehetséges

TAKARÉKPONT BANKKÁRTYÁK F BB KONDÍCIÓI. Hatályos: 2013. szeptember 1-jét l. Éves díj 330 Ft 330 Ft. Társkártya éves díja nem lehetséges nem lehetséges TAKARÉKPONT BANKKÁRTYÁK F BB KONDÍCIÓI Kártyatermékek: Csemete számlacsomaghoz kapcsolódó bankkártya Kölyökkártya Nebuló számlacsomaghoz kapcsolódó bankkártya Maestro bankkártya Éves díj 330 Ft 330 Ft

Részletesebben

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Általános tudnivalók: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

Flotta Plusz-Biztosítas.hu co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák. Működési Szabályzata

Flotta Plusz-Biztosítas.hu co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák. Működési Szabályzata Flotta Plusz-Biztosítas.hu co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák Működési Szabályzata I. Alapfogalmak 1. A Flotta Plusz-Biztosítas.hu co-branded kártya egy az Eni Hungaria Zrt. (2040 Budaörs,

Részletesebben