4. EMBLÉMA jelenti az olyan jogszerűen használt jelet, amely egyértelműen utal a kártya kibocsátóira, a licence gazdára, és a kártyatulajdonosra.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4. EMBLÉMA jelenti az olyan jogszerűen használt jelet, amely egyértelműen utal a kártya kibocsátóira, a licence gazdára, és a kártyatulajdonosra."

Átírás

1 Kártyaszabályzat Az Igazgatótanács elfogadta a november 17-i igazgatótanácsi ülésen hozott 1/2011. (11.17.) sz. határozatával. Jelen szabályzat az 1/2011. (06.17) ülésen kívül hozott határozattal elfogadott szabályzat helyébe lép november 23-án

2 2 FOGALMAK 1. POSTÁS (MEDISMART) EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI KÁRTYA (továbbiakban Kártya),az a mágnescsíkkal rendelkező 86x54 mm nagyságú műanyag lap amelyeket a Postás Egészségpénztár bocsát ki a MediSmarttal közösen. halasztott fizetést támogató eszköz, mely termékek és/vagy szolgáltatások, (továbbiakban szolgáltatások) vásárlására szolgál az elfogadásra kijelölt helyeken, A kártyán vizuálisan és a kártya mágnescsíkján, vagy chipjén elektronikusan megjelenített azonosítók egyértelműen beazonosítják a kibocsátó és kártyatulajdonos Postás Egészségpénztárt, a MediSmart KFT-t, valamint a kártyatulajdonos pénztártagot, vagy kedvezményezettjét. A kártya lehetővé teszi az egyes kártyabirtokosok egyedi azonosítását a vásárlás, az authorizáció és elszámolás valamint az egészségügyi ellátás és adatkezelés folyamán. Az Egészségpénztári kártya, az 4.1. sz. melléklet szerinti mintának megfelelő formában kerül kibocsátásra. 2. A KÁRTYA FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEI azonosítás, ellenőrzés, hitelesítés, áru és szolgáltatás vásárlás készpénz felhasználása nélkül, halasztott fizetési rendszerben. kedvezmények igénybevétele 3. MÁGNESCSÍKOS KÁRTYA Az a hagyományos azonosító, kártya, mely mágnescsíkján szabad szemmel nem látható azonosító adatokat tárol, amelyek POS terminállal történő leolvasásával tranzakció hajtható végre. 4. EMBLÉMA jelenti az olyan jogszerűen használt jelet, amely egyértelműen utal a kártya kibocsátóira, a licence gazdára, és a kártyatulajdonosra. 5. KÁRTYAELFOGADÓ SZOLGÁLTATÓ: A pénztárral közvetlen, vagy a MediSmart rendszeren keresztül, érvényes szerződéses kapcsolatban lévő egészségpénztári szolgáltató: Aki lehetőséget biztosít az áruinak, szolgáltatásainak (továbbiakban szolgáltatások) megvásárlására az Egészségkártya közreműködésével, halasztott fizetéssel 6. AUTHORIZÁCIÓ Alapesetben a kártya elfogadóhely, valamint a kártya és a hozzá tartozó egyenleg ellenőrzése, az egyenleg kezelése és a vásárlási tranzakció engedélyezése. 7. TECHNIKAI ÉRTELEMBEN AZ AUTHORIZÁCIÓ A Postás EP kártyaelfogadó helyéről, az authorizációs központhoz való elektronikus kapcsolat, a Szolgáltatóhoz telepített POS berendezésen, vagy telefonon keresztül, abból a célból, hogy az Egészségpénztár által kibocsátott kártyákhoz rendelt egyenleget ellenőrizze, és az egyenleg megfelelő értéke esetén a vásárlás ellenértékét zároltassa a Kártyabirtokos Egészségpénztárnál vezetett egyéni számláján. Az authorizáció során ellenőrzésre kerül, hogy a Szolgáltató szerződött partnere-e az Egészségpénztárnak 8. ELŐAUTHORIZÁCIÓ Az időben elhúzódó, vagy nagyobb értékű szolgáltatásvásárlásnál alkalmazott authorizáció, a vásárlás várható értékére vonatkozóan. Csak arra feljogosított POS terminálokon, chipkártya olvasón és telefonos engedélyeztetésnél alkalmazható. 9. AUTHORIZÁCIÓ+ SZOLGÁLTATÁS Tartalmazza a szolgáltatás és körülményei vizsgálatát, a finanszírozhatóság jogszabályi feltételei szempontjából 2

3 3 10. POS TRANZAKCIÓ Jelenti azt a kártyaelfogadást mely a POS terminál használatával történik, és a tranzakció a GBC szerverén keresztül jut a Postás authorizációs központba. A POS tranzakció jelenti a kártya használatával történő sikeres vagy sikertelen egyenlegmódosításokat és egyenleginformáció kérést a POS készüléken keresztül. 11. POS TERMINÁL Bankkártya elfogadó rendszerekben használatos elektronikus kártyaolvasó berendezés, amely a kártyatranzakció helyén, a Kártyabirtokos Egészségpénztári egyenlege igazolásának és terhelésének eszköze. 12. KÁRTYA TRANZAKCIÓ A kártya használatával történő kapcsolatfelvétel az authorizációs központtal, POS terminál, vagy telefon segítségével. A kártyabirtokos és a kártyakibocsátó egészségpénztár azonosítása, a vásárláskor. A szolgáltatás vásárlásakor, Szolgáltatói kedvezmény igénybevétele a kártya bemutatásával. 13. TELEFONOS TRANZAKCIÓ Jelenti azt a kártyaelfogadást, amikor a Szolgáltató telefonon jelentkezik be a kártya ügyfélszolgálathoz, a szolgáltatás finanszírozhatóságának az ellenőrzésére. Az elektronikus authorizációt a kártya ügyfélszolgálat végzi. A tranzakció engedélyezése telefonon keresztül szóban történik. Telefonos tranzakció lehet a sikeres, vagy sikertelen egyenlegmódosítás, egyenleginformáció és a szolgáltatás finanszírozhatósága egyéb jogszabályi feltételeinek a vizsgálata. 14. ENGEDÉLYSZÁM Az authorizációs központ által generált sorszám, mely a szolgáltató felé igazolja, hogy a kártyabirtokosnak rendelkezésre áll az egészségpénztári számláján a fedezete, a szolgáltatás ellenértékének a kifizetésére és egyben igazolást jelent arról, hogy a szolgáltatás ellenértéke zárolásra kerül a pénztártag számláján. Telefonos tranzakció esetén az engedélyszám tartalmazza a finanszírozhatóság egyéb feltételeinek a vizsgálatát is. 15. KÉSZPÉNZES TRANZAKCIÓ Amikor a szolgáltatás ellenértékét a Kártyabirtokos, vagy kedvezményezettje készpénzben, vagy bankkártyájával fizeti ki. 16. KÁRTYABIRTOKOS A Pénztártag, vagy a családtagja (kedvezményezettje). 17. SZOLGÁLTATÁSI KEDVEZMÉNYEZETT A kártyabirtokos közeli hozzátartozója, aki az Alapszabályban meghatározott módon jogosult a társkártyával szolgáltatások vásárlására, a Kártyabirtokos egyéni számlája terhére. 18. TÁRSKÁRTYA Az Egészségpénztár által, a Kártyabirtokos kedvezményezettje részére kibocsátott Egészség kártya. A társkártyával történő vásárlás esetén az authorizáció és az elszámolás megegyezik a Kártyabirtokos kártyájával történő vásárlás eljárásával. A társkártya használata esetén is a Kártyabirtokos egyenlege módosul, illetve megfelelő Egészségpénztári számlája terhelődik. 19. AUTHORIZÁCIÓS RENDSZER Az authorizációkat bonyolító számítógépes rendszerek. 20. KÁRTYAKÖZPONT A kártya- és kártyaelfogadó menedzsment rendszereket, valamint a kártya ügyfélszolgálatot üzemeltető MediSmart központ. 21. KÁRTYA FEDEZET Az Egészségpénztár által az authorizációs központ részére naponta megküldött érték, melynek keretén belül a Kártyabirtokos szolgáltatásokat vásárolhat kártyája segítségével az egészségkártya elfogadóhelyein. 3

4 4 22. KÁRTYA EGYENLEG A 21. pont szerinti kártyafedezet authorizációs központban nyilvántartott, aktuális értéke, melynek mértékéig a Kártyabirtokos, szolgáltatást vásárolhat. A kártyaegyenleg csökken az elektronikus, kártyás vásárlások és egyéb, a Kártyabirtokos fedezeti alapját terhelő tranzakciók esetén. 23. BIZTONSÁG Az elszámolással és az egészségügyi adatkezeléssel kapcsolatos technikai és logisztikai eljárások, valamint szerződéses garanciák. 24. ELEKTRONIKUS KÁRTYAELFOGADÁS Elszámolási, egyenleglekérdezési, vagy egészségügyi adatkezelési tranzakció bonyolítása, kártyaelfogadó POS, vagy telefonos rendszeren keresztül. 25. MEDISMART-POSTÁS KÁRTYA ÉRVÉNYESSÉGE A kártyán feltüntetett lejárati dátum, amely a kártyagyártástól számított 5 év. A Kártya érvényessége, a kártya fizikai használhatóságának a határát szabja meg. A kártya érvényességétől eltér a kártya használhatósága, amely a kártyadíj megfizetésének tényétől függ.: 26. MEDISMART-POSTÁS KÁRTYA HASZNÁLATI JOG IDŐTARTAMA Az az időtartam, amelyre vonatkozóan a pénztár, vagy a pénztártag a kártyadíjat megfizette. Új kártya igénylése és a kártyadíj megfizetése esetén a kártya használati jogának (használhatóságának) tartama 12 hónap. FOLYAMATOK 27. A) KÁRTYA KIBOCSÁTÁS A Postás Egészségpénztár új tagja, a belépési nyilatkozat aláírásakor nyilatkozhat a Postás Egészségkártya igényléséről, a kártyaigénylő lap kitöltésével. A már meglévő tagok részére a 8.3. melléklet szerinti kártyaigénylő lapot és rövid kártyaismertetőt küld a pénztár. A kártyaigénylő adatlap megtalálható a weblapon is. Ezt kell beküldenie az Egészségpénztárnak papíron 2 példányban. A kártyagyártáshoz szükséges tagi adatokat és a kártyamegrendelő adatlap adatait az egészségpénztár juttatja el a Kártyarendszer üzemeltetőjéhez a MediSmart Kft-hez. A kártya-megrendelő adatlapon nyilatkozik a pénztártag, hogy közeli hozzátartozói részére rendel-e társkártyát. A kártya ára: főkártya esetén 1.050,- Ft,- Ft+ÁFA/év, a társkártya esetén 400,- Ft + ÁFA/év Fizetés: A belépési nyilatkozat megfelelő kitöltésével, vagy a kártya igénylőlap aláírásával nyilatkozik a pénztártag, hogy a tagkártya, vagy a társkártya ára levonásra kerülhet az egyéni számlájáról. Az egészségkártya és a társkártya, az egyéni számla fedezeti alapjából finanszírozandó. Az Egészségpénztár az első havi tagdíj beérkezését követően, illetve a kártyadíjnak megfelelő fedezet egyéni számlán való rendelkezésre állása esetén gyártatja le a pénztártag kártyáját. A szolgáltatási kedvezményezett részére igényelt kártya gyártása, az első havi minimum tagdíj beérkezését követően, illetve a kártya árának megfelelő fedezet egyéni számlán való rendelkezésre állása esetén történik. Amennyiben a tagdíj nem nyújt fedezetet a társkártyára, úgy lehetőség van pótbefizetésre, az Egészségpénztár sz. Bankszámlájára A meghibásodott, elveszett, vagy lejárt kártya esetén a megrendeléshez elegendő a név és a régi kártyaszám, vagy Egészségpénztári ügyfél azonosító meghatározása és csere, vagy pótlás megjelölése a megrendelőn. A kártya szállítása, az egészségpénztár által történő megrendeléstől számított 1 hónapon belül esedékes. A kártya disztribúciót a Postás EP bonyolítja. Postás EP a kártya legyártásáról szóló értesítést követő 3 munkanapon belül átadja a kártyabirtokos egyenlegállományát MediSmart részére. A kártyák átvételi elismervénye a tértivevény, vagy egyéb átvételt igazoló dokumentum. A kártya élesítése, az átvételi elismervény vagy a kártya aktiváló lap MediSmarthoz történő beérkezésétől számított 2 munkanapon belül történik meg. A kártya ettől az időponttól használható. 4

5 5 A tértivevény és aktiváló lap hiánya esetén a kártya aktiválható telefonos engedélyeztetéssel is. 25.B) KÁRTYA HASZNÁLATI JOGÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA A kártyabirtokosoknak / minden esetben beleértve a társkártyát is / a kártya használati jogának lejárta előtt 30 nappal írásban a Pénztár által közzétett nyomtatványon nyilatkozniuk kell arról, ha a továbbiakban nem tartanak igényt a kártyahasználat lehetőségére. Ilyen tartalmú írásbeli nyilatkozat hiányában a Pénztár a használati jog lejárta előtt 15 nappal, az akkor aktuális kártyahasználati díjjal a tag egyéni számláját megterheli, és a tag a következő érvényességi időn belül jogosult lesz a kártya használatára. A kártya használati jogának hosszabbítási díja - főkártya esetén 1.000,- Ft + ÁFA/év, - társkártya esetén 400,- Ft + ÁFA/év 25.C) KÁRTYA ÉRVÉNYESSÉGÉNEK MEGHOSSZABBÍTÁSA A kártyabirtokosoknak / minden esetben beleértve a társkártyát is / a kártya érvényességének lejárta előtt 60 nappal írásban a Pénztár által közzétett nyomtatványon nyilatkozniuk kell arról, ha a továbbiakban nem tartanak igényt a kártyaszolgáltatásra. Ilyen tartalmú írásbeli nyilatkozat hiányában a Pénztár az új kártyát megrendeli és az akkor aktuális kártyaérvényesség meghosszabbításának díjával a tag egyéni számláját megterheli. A tag a következő érvényességi időn belül az aktuális kártyahasználati díj megfizetése esetén lesz jogosult a kártya használatára. A kártya érvényesség meghosszabbításának díja - főkártya esetén 1.050,- Ft + ÁFA/év, - társkártya esetén 400,- Ft + ÁFA/év 28. KÁRTYA HASZNÁLATÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI VÁSÁRLÁSKOR Az Egészségkártya használata csak olyan Szolgáltatónál lehetséges, aki Szolgáltatói és kártyaelfogadói szerződéses viszonyban van az egészségpénztárral. Kártyabirtokosnak a szolgáltatás igénybevétele előtt be kell jelentenie, hogy a szolgáltatás ellenértékét Egészségkártyával szeretné kiegyenlíteni. Elektronikus kártyaelfogadás előtt a kártyát elfogadó Szolgáltató ellenőrzi, hogy az átadott kártya megegyezik-e az Egészségpénztár kártyájának átadott mintával. Amennyiben nem egyezik meg, az elektronikus kártyaelfogadást köteles megtagadni a Szolgáltató. Készpénzes, vagy bankkártyás fizetés esetén a kártya felmutatása jogosítja fel a kártyabirtokost a Szolgáltató által az Egészségpénztár felé vállalt kedvezmények igénybevételére. A kártya nem ruházható át más személyre, azt kizárólag a kártyabirtokos használhatja. A Szolgáltatónak joga van a kártyabirtokostól kérni a személyazonossága igazolását, amennyiben valamilyen visszaélésre utaló jelet észlel. Szolgáltató jogosult a kártyabirtokos személyazonosságáról meggyőződni, ha bármilyen rendellenességet észlel, vagy az adott helyen nem megszokott értékű vásárlás történik. Szolgáltató köteles a kártyabirtokos személyazonosságát ellenőrizni Ft feletti vásárlás esetén. Eltérés esetén a kártyás fizetés nem engedélyezett. Egészségpénztár nem vállal garanciát olyan kifizetések teljesítésére, mely igazolhatóan nem a kártyabirtokos pénztártag szolgáltatás igénybevételéből fakad. A kártyás vásárlás esetén halasztott fizetéssel egyenlíti ki az egészségpénztár a szolgáltatás értékét. A szolgáltatásról szóló számlát a szolgáltatónak a MediSmart kártyaközpontba kell küldenie elő-feldolgozásra. A szolgáltatást igénybe vevő kártyabirtokos azonosítása a kártyával, vagy annak hiánya esetén, telefonos engedélyeztetéssel, a kártyaszámmal, vagy a tagazonosító számmal történhet. A szolgáltatás igénybevételét a kártyabirtokos a kártya átadásával igazolja 5

6 6 29. ELEKTRONIKUS KÁRTYAELFOGADÁS POS-EN, ILL. WEBPAY RENDSZEREN KERESZTÜL, VÁSÁRLÁSKOR A kártya POS-en, ill. WebPayn történő áthúzásakor a POS előzetesen ellenőrzi a kártya elfogadhatóságát. A kártya csak egészségpénztári szolgáltatói és kártyaelfogadó szerződéssel rendelkező Szolgáltató készülékében fogadható el. A Szolgáltató a fizetést megelőzően a kártya mellett más azonosító (személyi igazolvány, útlevél, lakcím-azonosító igazolvány) felmutatását kéri, amennyiben a fizetendő összeg meghaladja a Ft-ot. A Webpay esetében egyéb személyes adatok alapján történik az ellenőrzés. A Szolgáltató a POS-be, ill. a Webpaybe billentyűzi a fizetendő összeget. A fizetendő összeg, csak a Szolgáltatói szerződés szerinti szolgáltatások és termékek ellenértékét tartalmazhatja. Amennyiben a kártya megfelelő és az authorizációs központban nyilvántartott aktuális egyenleg nagyobb/egyenlő az authorizált összegnél, úgy a POS két példány bizonylatot nyomtat, mely igazolja, hogy a Kártyabirtokosnak van fedezete az authorizált összeg fizetésére, és hogy az authorizált összeg az authorizációs rendszeren keresztül zárolásra kerül a Kártyabirtokos számláján. Sikertelen a tranzakció, ha a POS elutasítja a tranzakciót. Az elutasítással kapcsolatosan az authorizációs központ küld üzenetet a POS-re. POS Hibakódok és kezelésük 050 Egyéb hiba - Kártyaelfogadási háttér-rendszerhiba 056 Tiltott tranzakció 058 A kártya nem aktív 076 Nincs fedezet, egyenleg hiba 086 Nincs letöltve a kártyarange 150 Ismeretlen kereskedő azonosító 206 A kártya nincs a rendszerben. Amennyiben a fenti hibakódok (válaszkódok) valamelyikét adja a terminál kártyalehúzásnál, kérjük, hogy az alábbiak szerint járjanak el. Ha 050, 056, 086 vagy a 150-es hibakódot ad a terminál feltétlenül hívják fel a kártyaközpontot. Ha a 076-os hibakódot kapnak, akkor vagy nincs elegendő összeg a kártyabirtokos számláján vagy valamelyik zseb költési limitét meghaladta volna az adott tranzakció, vagy meghaladja a vásárlás értéke a pénztár által meghatározott napi limitet ( Ft) Amennyiben ezzel kapcsolatban a kérdése van a kártyabirtokosnak, akkor hívja a kártyaközpontot. Ha a 058-as hibakód jelenik meg a terminálon, ez azt jelenti, hogy a tag kártyája nem aktív. Ebben az esetben a tagnak fel kell hívnia a kártyaközpontot kártya aktiválás céljából. Ezt azonnal elvégzi a kártyaközpont. Ha a 206-os hibakódot kapnak a terminálon, ez azt jelenti, hogy olyan kártyát húztak le, mely nem a MediSmart rendszer tagja, illetve nem a MediSmart üzemelteti azt a kártyarendszert. Bármilyen más jellegű hibakóddal, terminálüzenettel hívják a kártyaközpontot és adják meg a pénztár nevét és a kártyaszámot. Amennyiben a pénztártag egyenlege nem nyújt fedezetet a szolgáltatás teljes értékének az egészségpénztári számláról történő kifizetésére, úgy a pénztártagnak lehetősége van a különbözetet készpénzben kiegyenlíteni. A pénztár megtéríti a pénztártag részére, a készpénzben, előlegként megfizetett összeget, amennyiben a számlán ez az összeg feltüntetésre kerül. A POS bizonylat első példányának aláírásával a Kártyabirtokos igazolja a szolgáltatás igénybevételét a szolgáltató felé és az egészségpénztári számlája megterhelésének jogosságát a bizonylaton szereplő összeggel. A kártyán és a bizonylaton lévő aláírás egyezőségét ellenőrzi a Szolgáltató. Amennyiben a kártyán és a bizonylaton lévő aláírás nem egyezik, a Szolgáltató megtagadja a kártyaelfogadást, vagy áttérhet a telefonos engedélyeztetésre. Amennyiben a POS, vagy WebPay bizonylata, vagy másolata nem áll rendelkezésre, vagy nem olvasható minden adat megfelelően, úgy a POS terminál által az authorizációs központba küldött engedélykérést és adatait, valamint a visszaigazolt engedélyszámot tartalmazó 2.sz.melléklet szerinti tranzakciós fájl üzenet, melyet az Authorizációs központ állít elő és küld meg az Egészségpénztárnak, igazolják a szolgáltatás igénybevételét, a fájlban szereplő kártyaszám kártyabirtokosa által, a fájlban szereplő értékben. A POS, vagy WebPay bizonylat általában tartalmazza a kártyaszámot (vagy az utolsó négy számjegyét). Minden esetben tartalmazza a POS bizonylat az egyenlegkezelő központ engedélyszámát és a terminálazonosító (TID) számot, és a tranzakció dátumát, valamint időpontját és összegét A POS, vagy WebPay hibája esetén, vagy ha a Szolgáltatónál nem áll rendelkezésre POS, a kártya telefonos engedélyeztetéssel kerülhet elfogadásra. A telefonos engedélyeztetés is elektronikus kártya tranzakciónak minősül. 6

7 7 A POS vagy WebPay kártyaelfogadás kiegészítéseként, a kártyabirtokos és a szolgáltató is kezdeményezhet telefonos engedélyeztetést a kártyaközpont felé Storno tranzakció, csak a legutolsó POS tranzakciónál lehetséges oly módon, hogy az authorizációs központ érvényteleníteni tudja a kártyabirtokos számláján a zárolást. Visszáru tranzakciók kezelése: visszavitt áru, vagy authorizációt követően lemondott szolgáltatás esetén a kártyabirtokos részére nem teljesíthető készpénzben visszafizetés. Amennyiben a pénztár átutalta már a számla ellenértékét, úgy azt a pénztár részére kell visszautalnia a szolgáltatónak. Az egészségpénztári számlán zárolt összeg feloldásához, a szolgáltatónál felvett jegyzőkönyv szükséges. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a vásárlás időpontját, a vásárlás értékét, az engedélyszámot, a kártyaszámot és az áruvisszavétel, vagy szolgáltatás lemondásának tényét. (ld. 2.sz.melléklet szerinti visszáru átvételi jegyzőkönyv) 30. ELEKTRONIKUS KÁRTYAELFOGADÁS TELEFONOS ENGEDÉLYEZTETÉSSEL. Ebben az esetben telefonon keresztül kell a Szolgáltatónak bediktálni az egészségpénztári azonosítószámát, a kártyabirtokos nevét, kártyaszámát, a szolgáltatás megnevezését és KSH azonosítóit ( VTSZ, vagy SZJ szám), valamint a szolgáltatás díját. Ha a kártyabirtokos nincs jelen az engedélyezéshez szükséges, hogy a kártyabirtokos, telefonon bejelentkezzen a kártyaközpontba, elismerje szolgáltatás igénybevételét és az egyéni számla megfelelő összeggel való terhelésének jogosságát. A kártyaközpont ellenőrzi a szolgáltatás finanszírozhatóságát (ld. Authorizáció) és a kártyabirtokostól megkérdez néhány, a kártyabirtokosra vonatkozó személyes információt. A tranzakció engedélyezése, vagy elutasítása ezt követően telefonon, szóban történik. A tranzakció engedélyezése esetén a kártyaközpont egy engedélyszámot ad. Az engedély megadását követően az összeg levonódik az authorizációs központban nyilvántartott kártyaegyenlegből. A telefonbeszélgetés a kártya központban rögzítésre kerül, mely a vitás esetek eldöntésére szolgálhat. Amennyiben a szolgáltatás ellenértéke nagyobb, mint az authorizációs központban nyilvántartott, aktuális egyenleg, akkor a Kártyabirtokosnak a szolgáltatást más módon (készpénz, bankkártya) kell kiegyenlíteni. A készpénzes-kártyás vegyes fizetési mód szabályozását ld. a számlázás szabályai mellékletben. Az Egészségpénztár kártyaközpontjának telefonszáma: 06-1/ , telefax száma: 06-1/ , nyitvatartás: munkanapokon 8-20 Telefonos authorizáció esetén a számlára rá kell írni a kártyaszámot és a telefonon bediktált engedélyszámot is. 31. ELEKTRONIKUS SZÁMLA Egészségpénztár befogadja, a Szolgáltató megbízásából, a MediSmart által kibocsátott elektronikus számlát, a kártyás, vagy készpénzes vásárlásokról, amennyiben az megfelel az elektronikus számláról szóló 20/2004.PM rendelet előírásainak. A kártyabirtokos pénztártag befogadja a részére kibocsátott elektronikus számlát, melyen a kártyabirtokos azonosítása a kártyaszám, vagy a név alapján történik, és melyet a szolgáltató megbízásából az egészségpénztár felé küld meg a számlakibocsátó. 32. EGYENLEG KEZELÉS a) Az egészségpénztár munkanaponként, Tárgynap 13 óráig küldi meg a kártyafedezet értesítőt, a MediSmart authorizációs központja részére. Az Egészségpénztár, a fedezetértesítőben szereplő összeghatárig vállal kötelezettséget az egészségkártya segítségével történő vásárlások ellenértékének a kifizetésére. b) A fedezetértesítő összege eltérhet a tényleges fedezettől. A pénztártag rendelkezhet a pénztár felé írásban, hogy az egyéni számláján szereplő összegnek, csak egy meghatározott részét, vagy konkrét összeget kíván a kártyaszámlájára helyezni. c) Egészségpénztár részére a Medismart biztosítja a fedezetértesítő alapján a nyitó kártyaegyenleg nyilvántartást és az authorizációt. d) Az Authorizációs rendszer biztosítja, hogy a szolgáltatások kártya segítségével történő vásárlása esetén a szolgáltatás authorizált értéke - pozitív authorizációs válasz esetén - levonódjon az 7

8 authorizációs központban nyilvántartott számlaegyenleg aktuális értékéből. Az így keletkező új egyenleg alapján történik a következő kártyás vásárlás authorizációja. e) A kedvezményezettek részére kibocsátott társkártyákkal történő tranzakciók is a pénztártag számlaegyenlegét terhelik. f) Az Authorizációs központ minden nap (Tárgynap) de. 11 h-ig átküldi a tárgynapot megelőző nap kártyás tranzakcióinak a listáját. g) Az Egészségpénztár feldolgozza a tranzakciókat, minden tagnál bejegyzi a kártyás zárolásokat és új kártyafedezetet képez, a kártyás zárolásból, a jóváírásokból valamint a készpénzes számlák és egyéb kötelezettségek okán, a tag számlájának tervezett terheléséből. Ezt az új tárgynapi fedezetet visszaküldi az egyenlegkezelő központnak tárgynap 13 h-ig h) Az Authorizációs központ, a megkapott új kártyafedezet értékéből levonja a kártyafedezet aktualizálás közben keletkezett tranzakciók összegét és ezzel az új kártyaegyenleggel folytatja tovább az authorizációt. i) A nem kártyás fizetések rendezése: a tervezett, nem kártyás vásárlásból következő kötelezettségeket, mint kötelezettség az aktuális kártyafedezet kalkulációjánál kell figyelembe venni, de addig nem lehet teljesíteni, amíg a tranzakciós fájl tárgynapot követő napi értékével el nem készül az új, tárgynapot követő napi kártyafedezet állomány vizsgálata. Amíg ez az érték negatív, addig, annak mértékéig, a fedezet nélküli készpénzes kifizetéseket fel kell függeszteni. j) A kártyás vásárlások következtében zárolt összegek terhére készpénzes, vagy egyéb számlák kifizetése nem történhet. k) Amennyiben az egészségpénztár bármilyen okból akadályoztatva van a tranzakciós fájl vételében, vagy az új fedezetállomány authorizációs központba való felküldésében, úgy az authorizációs központnak a 35.d) pont szerint kell eljárni. A pénztárba beküldött készpénzes számlák kifizetése előtt ebben az esetben on-line authorizációt kell kérni a kártyaközponttól. l) A kártyás vásárlások authorizált kötelezettségei elsőbbséget élveznek a pénztártagok egyéb követeléseivel szemben AUTHORIZÁCIÓ+ELLENŐRZÉS a) Az POS-en, vagy telefonon keresztüli authorizáció során történő egyenleg ellenőrzés és igazolás, szükséges feltétele a számla egészségpénztár által történő elszámolhatóságának. b) A szolgáltatás finanszírozhatóságához szükséges orvosi javaslat, vagy prevenciós egészségterv meglétének ellenőrzése nem a szolgáltató feladata. Az authorizációs központban engedélyezésre kerülnek a fenti feltételeket, a szolgáltatás igénybe vételekor nem teljesítő tranzakciók. A hiányzó orvosi javaslat pénztárba való eljuttatása, a kártyabirtokos felelőssége. c) A 268/1997. (XII.22) kormányrendeletben meghatározott limitek ellenőrzése, az authorizációs központban a telefonos engedélyeztetésnél minden esetben megtörténik. Az authorizációs központban elutasításra kerülnek a fenti feltételeknek a szolgáltatás igénybe vételekor meg nem felelő tranzakciók. d) A POS-es tranzakciók esetén nem minden kártyaelfogadó helyen lehet a limitellenőrzést automatikusan végrehajtani, ezért ezekben az esetekben a kártyabirtokos felelős a limitek betartásáért. 8

9 e) Telefonos engedélyeztetési rendszerben a pénztártagnak lehetősége van, saját felelősségére a limitet túllépni, és ezzel pótbefizetést, vagy annak hiánya esetén az adófizetést vállalni. f) Az authorizáció+ szolgáltatás eredményéről jelentést küld az Authorizációs központ, a tranzakciós fájlban, a pénztár felé AUTHORIZÁCIÓ+ELLENŐRZÉS EGÉSZSÉGPÉNZTÁRRA, KÁRTYABIRTOKOSRA ÉS KEDVEZMÉNYEZETTRE VONATKOZÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYOK A Kártyabirtokos, a kártya átadásával, (Nyugta adó POS, vagy telefonos authorizáció esetén az authorizációról készült POS nyugta, vagy számla aláírásával visszavonhatatlanul nyilatkozik a szolgáltatás vásárlás elismeréséről és befejezéséről. Kártyabirtokos elfogadja, hogy Szolgáltató e szabályzatban meghatározottak szerinti számlája ellenében az Egészségpénztár kiegyenlítse a szolgáltatás ellenértékét. Amennyiben a papír alapú bizonylat valamilyen okból nem áll rendelkezésre, az Egészségpénztár elfogadja az érvényes, engedélyezett kártyás tranzakcióról szóló elektronikus formátumú tranzakciós jelentést a szolgáltatás igénybevételének igazolására. Egészségpénztár befogadja a MediSmart közvetítésével érkező Szolgáltatói számlákat. A kísérőjegyzék és a számlákat tartalmazó posta több Szolgáltató számláját is tartalmazhatja. Egészségpénztár vállalja, amennyiben a számla megfelel e szerződés formai és tartalmi feltételeinek és az authorizációs központ által küldött elektronikus tranzakció-jelentésben jelzett értéknek, úgy az Egészségpénztár kötelezettséget vállal a számla ellenértékének a kifizetésére. A fizetési határidő a MediSmarttól érkezett számlák esetében, a kézhezvételtől számított 10 munkanap. Amennyiben a Kártyabirtokos, vagy kedvezményezettje olyan árut, szolgáltatást vásárolt az Egészségpénztári kártya segítségével, melyet az Egészségpénztár, a szolgáltatási szabályzata értelmében nem számolhat el, vagy nem rendelkezik megfelelő orvosi javaslattal, úgy erről értesítenie kell a Kártyabirtokost. Az értesítésben az Egészségpénztárnak tájékoztatni kell a kártyabirtokost a számlával kapcsolatos hiányosságokról és meg kell határozni a hiányosságok pótlására szükséges intézkedéseket, melyek az alábbiak lehetnek: Nem finanszírozható szolgáltatásvásárlás, vagy limittúllépés esetén a pénztártagnak pótbefizetéssel kell pótolni a pénztár által finanszírozott összeget. Amennyiben a szolgáltatás vásárlásának az időpontjában még nem áll a pénztár rendelkezésére az orvosi javaslat, úgy azt tárgyévet követő év január 7-ig pótolnia kell a kártyabirtokosnak. Amennyiben a pénztártag nem tesz eleget az előírt időpontig, az előző pont szerinti pótbefizetésnek, vagy hiánypótlásnak, úgy az egészségpénztár a kifizetést adóköteles jövedelemként szerepelteti az aktuális adóigazolásban. Amennyiben a POS nem igazolja nyomtatott bizonylatával a fedezet meglétét, vagy a telefonos engedélyeztetés során a kártyaközpont nem igazolja a fedezet meglétét, és a szolgáltatás finanszírozhatóságát, úgy az Egészségpénztár nem vállal kötelezettséget a szolgáltatás számla ellenében való kifizetésére. Ebben az esetben a kártyabirtokosnak készpénzben, vagy bankkártyájával kell a számláját kiegyenlíteni és a számlát a Kártyabirtokos részére kell átadni (kivéve az elektronikus számlázást vállaló szolgáltatónál történt vásárlást). A Kártyabirtokos és kedvezményezettje ekkor is jogosult a Szolgáltató által a Szolgáltatói szerződésben biztosított kedvezményére. Amennyiben az authorizáció során valamely technikai hiba, vagy emberi mulasztás okán az authorizációs engedély úgy lett kiadva, hogy a pénztártag egyéni számlájának egyenlege nem nyújt fedezetet a vásárlás ellenértékének a kifizetésére, a pénztártag következő befizetéseiből a pénztár által megfinanszírozott számlához hiányzó összeggel a pénztár jogosult a pénztártag egyéni számláját megterhelni. A pénztártag időközbeni kilépése esetén a pénztárral szembeni kötelezettségét a kilépett pénztártagnak teljesítenie kell a pénztár felszólítására. Amennyiben a kártyahasználat olyan, a MediSmart rendszerben lévő kártyakezelő berendezéssel vezérelt automata kiszolgáló, vagy beléptető rendszerekben történik, melyek nem adnak számlát és nyugtát, úgy a szolgáltatás igénybevételének igazolására és bizonyítására az Egészségpénztár és a Kártyabirtokos elfogadja az Authorizációs központból a Egészségpénztár részére küldött elektronikus (és /vagy papíralapú) elszámoló jelentést, mely többek közt tartalmazza a kártya azonosítóját, a kártyaolvasó azonosítóját, a felhasználás idejét és az igénybevett szolgáltatás értékét és a szolgáltatás, vagy áru KSH (VTSZ, vagy SZJ) kódját, illetve megnevezését. Kártyabirtokos aktuális egyenlege lekérdezhető az automata telefonos egyenleginformációs központból. Az egyenleginformáció tájékoztató jellegű és nem jelent authorizációt. 9

10 A KÁRTYA ÉRVÉNYESSÉGE, TILTÁS, CSERE A kártya az előlapján látható időpontig érvényes. A kártya letiltását kérheti az Egészségpénztár, vagy a Kártyabirtokos, ha: ba.) az Egészségpénztár, vagy a Kártyabirtokos kárára visszaélést tapasztal; bb.) a Kártyabirtokos kilép az Egészségpénztárból; bc.) bármely olyan eset fordul elő, amiről Egészségpénztár az alapszabályában, vagy szolgáltatási szabályában úgy rendelkezik, hogy a kártyát le kell tiltani, bd.) a kártya elveszett, ellopták be.) a kártya megrongálódott, cseréje szükséges A kártya letiltását az Egészségpénztár csak írásban kérheti, ben, levélben, vagy fax útján. A Kártyabirtokos telefonon is letilthatja a kártyát. A Kártyabirtokos kártya letiltási igényének a kártyaközpont nyitvatartási idejében, munkanapokon 8-20-ig, szombaton ig, telefonon történő bejelentésétől számított 5 percen belül az authorizációs központban rögzítésre kerül a tiltás. Telefaxon vagy levélben történő bejelentés esetén a kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül érvényesíti a kártyaközpont a tiltást. A letiltott kártya nem aktiválható újra. Ideiglenes tiltás: A kártyabirtokosnak lehetősége van ideiglenes tiltásra. Az ideiglenes tiltási státuszban lévő kártya külön térítésmentesen aktiválható. Egészségpénztár köteles pót-, illetve cserekártyát biztosítani a kártyabirtokos igényére a mindenkori standard kártya árlista és a kártyaszállítási feltételek mellett A kártya letiltása munkanapokon kizárólag a kártyaközponton keresztül történhet. A kártyaközpont telefonszáma: 06-1/ A kártyabirtokos anyagilag felelős a birtokába adott kártyáért és a társkártyákért és a kártya e szabályzatban leírtaknak megfelelő felhasználásáért. 36. A KÁRTYA BIZTONSÁGA A kártya mágnes csíkjának kódolása és kezelése a hagyományos kártyás fizetési rendszerek által is használt MSZ 1867 szabvány szerint történik. Biztonsági adatkezeléshez használt szabványok: - MAC rendszerű biztonságos üzenet protokoll - SSL protokoll 37. BELÉPÉS A MEDISMART KÁRTYAELFOGADÓ RENDSZERBE a) Amennyiben a kártyabirtokos által preferált szolgáltatónál nincs meg a kártyaelfogadás lehetősége, úgy a kártya ügyfélszolgálatnál kell telefonon, vagy faxon, vagy üzenetben bejelenteni. Az Ügyfélszolgálat 2 munkanapon belül megküldi a szerződést a szolgáltatónak. b) A MediSmart folyamatosan szervez szolgáltatókat és kártyaelfogadó helyeket, melyek az Egészségpénztárral kötött megállapodás értelmében a pénztár szolgáltatói és kártyaelfogadó helyei. c) Medismart hetente tájékoztatót küld a belépő új szolgáltatókról. d) A kártyabirtokos a Pénztár honlapján tájékozódhat arról, mely szolgáltatóknál lehet kártyával kiegyenlíteni a szolgáltatás ellenértékét. 38. A REKLAMÁCIÓK, VISSZAÉLÉSEK KEZELÉSE Egészségpénztár részéről érkező reklamációk: Az Egészségpénztárnak a fizetési határidő letelte előtt írásban (postai küldeményben, vagy faxon, vagy üzenetben) kell értesítenie a Kártyaelfogadót arról, ha a számla kifizetését nem teljesíti. Az értesítésben meg kell határozni, hogy melyik számlát kifogásolja és meg kell indokolni, mit kifogásol. A számla értékének, vagy a vásárlás megtörténtének vitatása esetén a kártyabirtokos által aláírt számla, vagy POS által kibocsátott és a Kártyabirtokos által aláírt nyugta, valamint a Kártyabirtokos részére átadott POS nyugta tartalma az irányadó. Az írott dokumentumok elérhetetlensége esetén a reklamáló felek elfogadják az authorizációs rendszerben rögzített elektronikus tranzakciók naplóját. Kártyabirtokos részéről érkező reklamáció 10

11 A vásárolt áru, szolgáltatás minőségével kapcsolatban felmerülő reklamációkat az Egészségpénztárnak, vagy a kártyabirtokosnak közvetlen a Szolgáltatóval kell rendeznie, a garanciára és szavatosságra vonatkozó jogszabályok és az adott Szolgáltató üzletszabályzata alapján. A reklamáció nem érinti az Egészségpénztár fizetési kötelezettségét. Mind a POS-en, mind a telefonon keresztül bonyolított tranzakciók esetén lehetőség van az adott tranzakció stornózására a vásárlás időpontjában, vagy jogos reklamáció esetén az áru visszavét tranzakciókra. Ezek a tranzakciók megfelelő értékkel korrigálják a Kártyabirtokos egyenlegét. Szolgáltató részéről érkező reklamáció A Szolgáltató érdeklődésére az Egészségpénztár közvetlenül, vagy a MediSmart ügyfélszolgálaton keresztül köteles felvilágosítást adni a még nem kiegyenlített számlákról KÁRTYA ELVESZTÉSE ESETÉN TEENDŐK A kártya elvesztése: esetén a kártyabirtokos köteles a MediSmart kártyaközpont telefonos ügyfélszolgálatát felhívni a telefonszámon és bejelenteni az elvesztés tényét. A kártyaközpont információkat kér a betelefonálótól, hogy a személyazonosságáról megbizonyosodjon. A letiltás folyamatát egyszerűsíti, ha a Kártyabirtokos ismeri a kártyaszámot. A kártyaközpont a hívást rögzíti. A kártya elvesztéséből fakadó illetéktelen kártya felhasználásáért a felelősség a kártyabirtokost terheli, a kártya elvesztésének, MediSmart kártyaközpontban, telefonon történő bejelentésétől számított 5 percig. Azon túl a felelősség a Medismartot terheli. A kártya elvesztése, vagy megrongálódása esetén a kártya pótlásáért térítést kell fizetnie a mindenkori kártyadíj táblázatnak megfelelően. 40. EGYÉB FELTÉTELEK A kártya Kártyatulajdonos részére történő átadása az Egészségpénztár feladata és felelőssége. A Kártyaszabályzat nem módosítható, csak írásban, mindkét szerződő fél hozzájárulásával. Budapest, november 17. Egészségpénztár MediSmart 11

12 12 1. sz. melléklet Postás Egészségkártya minta 12

13 13 2.SZ.MELLÉKLET Visszáru átvételi jegyzőkönyv 1. Egészségpénztári szolgáltató, (átvevő) Neve: Címe: Adószáma 2. A visszavett áru (szolgáltatás) Megnevezése: Számlaszám:.. Authorizációs központ engedélyszáma:. 3. Kártyabirtokos: Neve:. Kártyaszáma:.. A mai napon a.. (Egészségpénztári szolgáltató) képviseletében átvettem - tól a 2. pont szerinti árut (árukat) a 3. pont szerinti kártyabirtokostól. Szolgáltató vállalja, hogy a) Storno számlát állít ki, és a fenti számlára már átutalt ellenértéket 8 napon belül visszautalja a pénztár számlájára. b) Amennyiben a számlát még nem utalta át az egészségpénztár, úgy e jegyzőkönyv alapján jogosult az átutalást visszatartani. Dátum: Egészségpénztári szolgáltató Kártyabirtokos 13

KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Elfogadta az Igazgatótanács a 6/2014.02.18. számú határozatával. Hatályos 2014. március 1-től 1. Bevezető A MKB Egészségpénztár a szolgáltatások igénybevételére Egészségkártyát

Részletesebben

Az MKB Széchenyi Pihenő Kártya igénylésének, kibocsátásának és használatának általános üzleti feltételei

Az MKB Széchenyi Pihenő Kártya igénylésének, kibocsátásának és használatának általános üzleti feltételei MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft. Székhely: 1134 Budapest, Dévai u. 23. Levelezési cím: 1821 Budapest Telefon: (1) 268 7272 Fax: (1) 268 7002 Az MKB Széchenyi Pihenő Kártya igénylésének,

Részletesebben

Egészségkártya Üzletszabályzat

Egészségkártya Üzletszabályzat Egészségkártya Üzletszabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadta a VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótanácsa a 31/2009. számú határozatával 2009. október 1-én Hatályba lépés napja: 2009. október

Részletesebben

Az MKB Széchenyi Pihenő Kártya igénylésének, kibocsátásának és használatának általános üzleti feltételei

Az MKB Széchenyi Pihenő Kártya igénylésének, kibocsátásának és használatának általános üzleti feltételei MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft. Székhely: 1134 Budapest, Dévai u. 23. Levelezési cím: 1821 Budapest Adószám: 12351035-2-41 Telefon: (1) 268 7272 Fax: (1) 268 7002 Az MKB Széchenyi

Részletesebben

MASTERCARD BANKKÁRTYÁKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MASTERCARD BANKKÁRTYÁKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MASTERCARD BANKKÁRTYÁKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2015. július 29. napjától MagNet Magyar Közösségi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1062 Budapest, Andrássy út

Részletesebben

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan A jelen módosítással a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek Chippel ellátott bankkártyákra vonatkozóan elnevezésű jelen üzletszabályzat

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS Gyógyszertári termékek árának megtérítésére

MEGÁLLAPODÁS Gyógyszertári termékek árának megtérítésére Megállapodás gyógyszertári termékek árának megtérítésére Szerződés száma./201_ MEGÁLLAPODÁS Gyógyszertári termékek árának megtérítésére mely létrejött egyrészről a Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő

Részletesebben

MASTERCARD BANKKÁRTYÁKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

MASTERCARD BANKKÁRTYÁKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MASTERCARD BANKKÁRTYÁKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. sz. Cégjegyzékvezető és Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-046111 Tevékenységi

Részletesebben

EP014 Szolgáltatói szerződés

EP014 Szolgáltatói szerződés EP014 Szolgáltatói szerződés Szolgáltatói szerződés amely létrejött egyrészről az 1.1 pontban meghatározott megbízó (a továbbiakban: Egészségpénztár), valamint az 1.2 pontban meghatározott szolgáltató,

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Pécs, 2014. október 22. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális Bank Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk! Pécs, 2014. október 22. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális Bank Zrt. Tisztelt Ügyfelünk! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. LXXXV. törvény értelmében tájékoztatjuk, hogy mellékelt üzletszabályzatunk 2015.01.12-ei hatállyal az alábbiak szerint változik.

Részletesebben

VISA CHIP betéti bankkártyákra vonatkozó üzletszabályzat

VISA CHIP betéti bankkártyákra vonatkozó üzletszabályzat VISA CHIP betéti bankkártyákra vonatkozó üzletszabályzat Hatályos: 2014. március 17-től Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Fogalommeghatározások... 4 3. A bankkártyaszerződés létrejötte...

Részletesebben

SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS kiegészítő egészségügyi szolgáltatás illetve egészségügyi célú egyéb szolgáltatás, valamint egészségpénztári kártyaelfogadás tárgyában amely létrejött egyrészről a QUAESTOR Országos

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. március 15-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ. Érvényes: 2014. augusztus 25-től. 1. Fogalmi meghatározások

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ. Érvényes: 2014. augusztus 25-től. 1. Fogalmi meghatározások BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

A BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-008/2010 Jóváhagyó határozat száma: 1/2015 (2015.07.31.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos: 2015. július 31. I. Bevezető

Részletesebben

BANKKÁRTYA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT

BANKKÁRTYA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT BANKKÁRTYA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT OBERBANK AG MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEP SZÉKHELY: 1062 BUDAPEST, VÁCI ÚT 1-3., CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-17-000456 ADÓSZÁM: 22353605-2-42 PSZÁF NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA: 36865/7/2006

Részletesebben

LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Jelen Általános Szerződés Feltételek

LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Jelen Általános Szerződés Feltételek LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2015. április 27. Hatályba lépésének időpontja: 2015. április 27. 1 1. A Lakossági Bankkártya

Részletesebben

POSTA BANKKÁRTYA ÉS ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

POSTA BANKKÁRTYA ÉS ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI POSTA BANKKÁRTYA ÉS ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2013. május 24. Hatályba lépésének időpontja: 2013. május

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2012. január 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

www.szigetvaritakarek.hu

www.szigetvaritakarek.hu BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKVÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2012. január 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2010. szeptember 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2011. augusztus 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2010. szeptember 1-től ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, DEFINÍCIÓK Authorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében eljáró

Részletesebben

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A KINCSTÁRI KÁRTYAFORGALOMRÓL

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A KINCSTÁRI KÁRTYAFORGALOMRÓL A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A KINCSTÁRI KÁRTYAFORGALOMRÓL BUDAPEST 2015. T a r t a l o m Értelmező rendelkezések:... 2 1. A Kincstári kártyarendszer általános szabályai... 3 2. Kincstári kártya

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT A Széchenyi Bank Zrt. (székhely: 1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12; tevékenységi engedély száma: E-206/2009; kelte: 2009. április 2; továbbiakban: Kártyakibocsátó ) jelen Üzletszabályzatban

Részletesebben

KERESKEDŐI BANKKÁRTYA ELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

KERESKEDŐI BANKKÁRTYA ELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KERESKEDŐI BANKKÁRTYA ELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék KERESKEDŐI BANKKÁRTYA ELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS... 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

GYÓGYSZERTÁRI KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS

GYÓGYSZERTÁRI KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS Szolgáltató OEP azonosítója: (Szolgáltató tölti ki!) A patika rendszergazdája: (Szolgáltató tölti ki!) Szolgáltató kódja: (Egészségpénztár tölti ki!) GYÓGYSZERTÁRI KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött

Részletesebben