TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA"

Átírás

1 TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy 5 éves HUF denominált Kötvény (a továbbiakban Kötvény, vagy Kötvények), amit a Citigroup Funding Inc. (Kibocsátó) bocsát ki. A Kötvény egy 15 bıl álló kosár (a ek, együtt a kosár) teljesítményéhez kötött kifizetést biztosít a befektetıknek. Ha a Kötvényt lejáratig megtartják, akkor a kibocsátó Citigroup Funding Inc kötelezettsége a feltételek szerinti kamatok, és a befektetett tıke 100%-ának visszafizetése. A befektetett tıke ugyanakkor a Kibocsátó és a Garanciavállaló hitelkockázatának van kitéve. A Citigroup Inc, mint Garanciavállaló garantálja a Kötvény alapján esedékessé váló minden összeg kifizetését. Ez azt jelenti, hogy abban az esetben ha a KIibocsátó, vagy a Garanciavállaló fizetésképtelenné válik a Kötvény lejárata elıtt, a kötvényesek esetleg nem kapják vissza a befektetett pénzüket, vagy annak kamatát, illetve az egyéb Kibocsátó, vagy Garanciavállaló csıdje elıtt felhalmozódott összeget. (További információ a Fıbb kockázatok között a Hitelkockázatnál). Ez a termékleírás a kibocsátó augusztus 18-án kelt 30 milliárd USA dollár értékő Középtávú kötvény és certifikát kibocsátási programjával, annak kiegészítéseivel és a további kiegészítésekkel együtt olvasandó és alkotja a Prospektust. A Prospektus és a Végleges Feltételek angol nyelven elérhetıek a Forgalmazó fiókjaiban valamint ezen a weboldalon: https://www.citibank.hu/hungary/consumer/termekek/befektetesek/tokegarantalt/ajanlatok.htm A kosár a következı ekbıl áll: Bloomberg kód Bloomberg kód 1 BBVA BBVA SQ 9 Sanofi-Aventis SAN FP 2 Alstom ALO FP 10 Total SA FP FP 3 BNP Paribas BNP FP 11 E.ON AG EOAN GY 4 Unilever NV-CVA UNA NA 12 ENI SPA ENI IM 5 BASF SE BAS GY 13 GDF Suez GSZ FP 6 Deutsche Börse DB1 GY 14 Deutsche Telekom DTE GY 7 Intesa Sanpaolo ISP IM 15 Vivendi VIV FP 8 Vinci SA DG FP A Kötvény az alábbiak szerint fizet Kamatot (a továbbiakban Fix, vagy Változó kamat): Az 1. évben: fix 10.00% (Fix kamat) kerül kifizetésre az elsı Kamatfizetési napon. A 2, 3, 4 és 5. évben (2-5. év): az egyes évek Kamatfizetési napjain a befektetık Változó kamatot kapnak, ami nem lehet kevesebb nullánál, és a kosár alábbiakban részletezett teljesítményének számtani átlaga szerint számítják ki. teljesítmény: Minden Értékelési napon meghatározzák az egyes ek teljesítményét a Kezdı szinthez viszonyítva. A legjobban teljesítı tizenkét esetén a számított teljesítménytıl függetlenül az a számítás során a teljesítményt 10,00%-nak veszik, míg a maradék három esetén a számított teljesítményt használják a Változó kamat meghatározásához. A potenciális kifizetés kiszámításának módjával kapcsolatban kérjük, tanulmányozza a Tájékoztató jellegő kondíciókat és a Hipotetikus példákat. Minden leendı kötvényvásárlónak meg kell bizonyosodnia arról, hogy a Kötvény összetettségét és a benne foglalt kockázatokat megértette. A leendı vásárlóknak ki kell kérniük saját jogi, adózási, könyvelési és más szakmai tanácsadójuk segítségét, hogy megállapítsák, a Kötvény megfelel-e a saját befektetési céljainak. A befektetı célja: A jelen Kötvény befektetıinek osztaniuk kell azt a nézetet, miszerint a ek értéke nıni fog a Kezdı értékek megállapítása és a Végsı értékelés közötti idıszakban. A Kibocsátónak és közvetve a Garanciavállalónak való kitettség. A eknek való kitettség. Tıkevédelem, amit a kibocsátó nyújt és a Garanciavállaló Citigroup Inc garantál abban az esetben, ha a Kötvényt lejáratig megtartják. Fix éves 10,00% Kamat az elsı évben és a kosár teljesítményétıl függı potenciális éves kamat a 2-5. években. (a Fıbb kockázatokban leírt kockázatok mellett) A befektetı elfogadja: Legfeljebb 5 évig megtartja a befektetést A legjobban teljesítı 12 teljesítményét 10,00%- nak veszik a teljesítményüktıl függetlenül. Elıfordulhat, hogy a tıke, vagy a potenciális Kamat egy része elvész, amennyiben a Kötvényt a futamidı vége elıtt eladja Elıfordulhat, hogy a 2-5. Évek során nem kerül sor Kamatfizetésre, ha a kosár negatív. A Kibocsátó és a Garanciavállaló hitelkockázatát a tıke és a Kamatok tekintetében a Kötvény futamideje alatt. A mérsékelt likviditást, mivel a Kötvény kialakításának lényege, hogy lejáratig megtartják A középtávú kötvényekbe történı befektetés kockázatait (lásd. Fıbb Kockázati Tényezık). Elıfordulhat, hogy a tıke, vagy a Kamat egy része elvész, amennyiben a Kötvényt a Kibocsátó a futamidı vége elıtt visszafizeti bizonyos esetekben, például törvénytelenség, vagy adózási változás miatt. Elıfordulhat továbbá egyéb eset is, minek során a Kalkulációs megbízott úgy ítéli meg, hogy a Prospektusban és a Kötvény feltételeiben leírtak szerinti visszafizetési esemény következik be a lejárat elıtt. Ilyen körülmények között lehetséges, hogy a vásárláskori árnál lényegesen kevesebbet kap a Kötvény tulajdonosa (lásd fıbb kockázatok Lejárat elıtti visszafizetés kockázata). A tıkevédett strukturált termékeket úgy alakítják ki, hogy a hozam egy piaci változó teljesítményétıl függ, miközben a befektetett tıke védett. (A tıkevédelem a Kibocsátó és a Garanciavállaló hitelkockázatának van kitéve, további információ a Fıbb kockázatok között a Hitelkockázatnál). CITIBANK EUROPE PLC. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE A KÖTVÉNYEK FORGALMAZÓJAKÉNT JÁR EL. A TİKEVÉDELMET KIZÁRÓLAG A KIBOCSÁTÓ (ÉS HA VAN, AKKOR A GARANCIAVÁLLALLÓ) BIZTOSÍTJA. EZEN INTÉZMÉNY(EK) TELJES HITELKOCKÁZATA A BEFEKTETİT TERHELI, AZAZ A BEFEKTETİ KÖTVÉNYEKBİL EREDİ TİKE ÉS KAMATFIZETÉSRE VONATKOZÓ IGÉNYE KIZÁRÓLAG EZEN INTÉZMÉNYEKKEL SZEMBEN ÉRVÉNYESÍTHETİ, MINT NEM ALÁRANDELT, BIZTOSÍTÉK NÉLKÜLI FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG. A KIBOCSÁTÓVAL (ÉS A GARANCIAVÁLLALÓVAL) KAPCSOLATOS BÁRMELY RENDKÍVÜLI ESEMÉNY HÁTRÁNYOSAN ÉRINTHETI A KÖTVÉNYEK ÉRTÉKÉT ÉS MEGTÉRÜLÉSÉT, AMELY MAGÁBAN FOGLALHATJA AKÁR A TİKE RÉSZLEGES VAGY TELJES ELVESZTÉSÉT IS. + A jelen Tıkepiaci Tájékoztatás magyar és angol nyelven került kibocsátásra. Bármilyen eltérés vagy értelmezési probléma esetén a magyar nyelvő változat irányadó. Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Budapest, Szabadság tér 7., Cg , Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság, tevékenységi engedély: Central Bank of Ireland, május 1., a Budapesti Értéktızsde tagja. Az itt közölt információ a befektetési vállalkozásokról és az árutızsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetı tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bsztv.) a szerinti reklámnak minısül, így nem tekinthetı a Bsztv ai szerinti elızetes tájékoztatásnak, és nem is helyettesíti azt. A teljes körő elızetes tájékoztatásért kérjük, forduljon bizalommal személyi bankárainkhoz. *Az EHM értéket lásd a Tájékoztató Jellegő Kondíciók között a Kamatfizetés résznél. 1

2 Devizanem: TİKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ A BEFEKTETÉS RÉSZLETEI HUF BEFEKTETİI PROFIL Maximum Futamidı Évek Minimum befektetés: HUF, és HUF többszörösei. 1 vagy kevesebb >5 Kibocsátási ár: 100% Kockázati besorolás P2 Értékesítési díj: 2,50% Lejárat elıtti visszaváltás: Normális piaci viszonyok esetén naponta a piaci lehetıségeknek megfelelıen. Nagyon alacsony Alacsony Mérsékelt Mérsékelten magas Magas Nagyon magas Lejárat elıtti eladás díja: 1,00% Jövedelem Jövedelem + Növekedés A befektetés célja Növekedés Erıs növekedés TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŐ KONDÍCIÓK Ez a termékleírás indikatív feltételeket tartalmaz, melyek módosulhatnak, vagy kiegészülhetnek. A kötvény végleges feltételeit a Végleges Feltételek leírása tartalmazza majd, ami a Kibocsátó Prospektusával (elérhetıségét lásd az 1. oldalon) együtt alkotja a Kötvény Kibocsátási tájékoztatóját. A Végleges Feltételek a befektetés megulása után kerülnek kihirdetésre. A jelen Tıkepiaci tájékoztatás a Kibocsátási tájékoztató alapján készült, bármilyen eltérés vagy értelmezési probléma esetén az ott leírtak irányadók. Kibocsátó Citigroup Funding Inc. Garanciavállaló Státusz Hitelminısítések és kilátások Citigroup Inc. Általános fedezet nélküli követelés A Kibocsátó elsı helyi adósságának jelenlegi minısítései: Moody s; A3 / P-1, negatív kilátással, S&P; A / A- 1, negatív kilátással, és Fitch; A+ / F1+, stabil kilátással, a Citigroup Inc. garanciája alapján. A hitelminısítés és kilátásai változhatnak a Kötvény futamideje alatt. Az S&P hitelbesorolás rövid magyarázata a továbbiakban a Hitelkockázat résznél található. Kibocsátási ár 100% Jegyzési idıszak november december 22. Üzletkötés napja december 23. Kibocsátás napja január 7. Végsı értékelés napja december 23. Lejárat napja (Lejárat) január 7. ek Bloomberg Bloomberg kód kód 1 BBVA BBVA SQ 9 Sanofi-Aventis SAN FP 2 Alstom ALO FP 10 Total SA FP FP 3 BNP Paribas BNP FP 11 E.ON AG EOAN GY 4 Unilever NV-CVA UNA NA 12 ENI SPA ENI IM 5 BASF SE BAS GY 13 GDF Suez GSZ FP 6 Deutsche Börse DB1 GY 14 Deutsche Telekom DTE GY 7 Intesa Sanpaolo ISP IM 15 Vivendi VIV FP 8 Vinci SA DG FP Fix kamat A névérték 10,00%-a az elsı Kamatfizetési napon 2

3 Az elsı Kamatfizetési napot követıen négy Változó kamat kifizetésére kerül sor. A Változó kamatok mértékét az Értékelési napokon számítják ki az alábbi képletnek megfelelıen: t=2,...,5: VK = Max ( 0% ; ko ) t sár t Ahol: ko sár t = r= 1 ré szvény t ( r) Változó kamat (VKt) [10,00%] r = 1- tı12 - ig t ( r) = és Teljesítményi, t ( r) r = 13, r = 14 és r = 15 vonatkozá sában Teljesítmény, ( r) Teljesítmé ny i,. i t az r-edik Teljesítmény i,t 1-15-ig növekvı sorrendben, az összes t A félreértések elkerülése miatt: Teljesítmény i,t (1)> Teljesítmény i,t (2) > > Teljesítmény i,t (15) Ahol: Teljesítmé ny Részvény i, t i, t = Részvényi,0 1 Részvény i, t az i-edik hivatalos záró ára a t-edik Értékelési napon. Részvény i,0 az i-edik hivatalos záró ára a Kezdı érték magállapításának napján. EHM: legalább 2,08% Értékelési napok t= december 23. t= december 23. t= december 23. t= december 23. Kamatfizetési napok Kifizetés lejáratkor Tızsdei bevezetés Címlet Évente január 7-én, január 7-ével kezdıdıen és január 7-tel bezárólag HUF-ban a névérték 100%-a Luxembourg Stock Exchange 300,000 HUF, a minimális 300,000 HUF befektetése felett Kifizetési napok: London, New York, Budapest és TARGET Értékelési napok: London, Budapest és TARGET TARGET- Bármely nap, amelyen a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET) nyitva van. Üzleti napok A következı munkanap szabály szerint ha a szóban forgó nap nem üzleti/munkanap, a legközelebbi következı üzleti/munkanapot veszik figyelembe. Az üzleti napok (banki munkanapok) azok a napok, amelyeken a kereskedelmi bankok és a devizapiac nyitva vannak és elszámolások történnek. Az üzleti napok szabályai az egyes tranzakciókra vonatkozó dátumok módosításait szabják meg. A módosításokra akkor van szükség, ha a kérdéses dátum olyan napra esik, amelyik nem üzleti nap. Alkalmazandó jog Angol jog 3

4 Tızsde Index leírása Elektronikus oldal (Bloomberg kód) index besorolása Eurostoxx 50 (Price) Index SX5E index Single Exchange Index vagy Multiple Exchange Index Tızsde Kapcsolódó tızsde Multiple Exchange Index Fıbb tızsdék EUREX Kapcsolódó tızsde Ahol fıbb tızsdék kerülnek említésre a mögöttes termékhez kapcsolódó tızsdeként, ott a tızsde minden olyan tızsdét vagy kereskedési rendszert jelent, ahol az alkotó papírok bármelyikével kereskednek a Kalkulációs megbízott megítélése szerint. Ahol Minden tızsde kerül említésre a mögöttes termékhez kapcsolódó tızsdeként, ott a kapcsolódó tızsde minden tızsdét, vagy árjegyzı rendszert jelent, ahol a kereskedésnek a Kalkulációs megbízott megítélése szerint jelentıs hatása van a mögöttes termékre, vagy annak határidıs, vagy opciós piacára. Kalkulációs megbízott Citigroup Global Markets Limited ( CGML ) Kifizetés és elszámolás Euroclear Bank S.A./N.V. és/vagy Clearstream Forgalmazó ISIN Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe XS Díjak A Forgalmazót az Üzletkötés napján meghatározandó, de maximum 3,00%-ig terjedı forgalmazási jutalék és 2,50%-ig terjedı értékesítési díj illeti meg, mindkettı a Kötvény kibocsátásakor fizetendı. A Kötvények lejárat elıtti visszaváltásának díja a névérték 1%-a. 4

5 A MÖGÖTTES RÉSZVÉNYEKRİL BBVA A Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. vállalat betéteket győjt és széleskörő lakossági, befektetési banki szolgáltatásokat nyújt. Fogyasztási és jelzáloghiteleket, privát banki szolgáltatásokat, vagyonkezelést, biztosítást, befektetési alapokat valamint értékpapír kereskedelmi szolgáltatásokat kínál Európában és Latin Amerikában. ALSTOM Az Alstom S.A. az energiatermelési és a vasúti szállítási piac igényeire épít. A csoport megoldások széles körét nyújtja a vasutak üzemeltetıinek a villamosoktól a gyorsvasutakig. Az Alstom foglalkozik még integrált erımővek és azokhoz kapcsolódó berendezések és szolgáltatások építésével illetve nyújtásával igen sokféle energiaforrás vonatkozásában, valamint a káros anyag kibocsátás csökkentését és megszüntetését lehetıvé tevı technológiai megoldásokkal is szolgál. BNP PARIBAS A BNP Paribas betéteket győjt és kereskedelmi, lakossági, befektetési, privát és vállalati banki szolgáltatásokat nyújt. A bank vagyonkezelési és befektetési tanácsadást kínál vállalati ügyfeleknek és magánszemélyeknek Európában, az Egyesült Államokban, Ázsiában, és a fejlıdı országokban is. UNILEVER NV-CVA Az Unilever a márkajelzéssel ellátott és különféle csomagolt fogyasztói termékeket gyárt, élelmiszerektıl a mosószerekig, illatósítóktól a testápolási termékek gyártásáig széles a skála. BASF SE A BASF olaj és földgáz kitermeléssel és kutatással foglalkozó vállalat, amely egészségügyi-, táplálkozási termékeket, mő- és vegyi anyagokat, festékeket állít elı. A vállalat kıolaj finomítással, tápsó-, rost-, mőanyag-, gyanta-, kıolajszármazék-, kötıanyag-, oldószer-, színezıanyag-, valamint festék elıállítással foglalkozik. DEUTSCHE BÖRSE AG Deutsche Börse AG intézményi és magán befektetıknek nyújt értékpapírokhoz és értékpapír kereskedelemhez kapcsolódó szolgáltatásokat. A vállalat elektronikus kereskedési rendszereket fejleszt és üzemeltet az európai tızsdék számára. A Deutsche Börse AG indexei a DAX, MDAX, SDAX, és XTF, továbbá opciós és futures kereskedést is fenntart. INTESA SANPAOLO SPA Intesa Sanpaolo S.p.A. betéteket győjt és banki, pénzügyi szolgáltatást nyújt. Fogyasztási és jelzáloghiteleket, privát banki szolgáltatásokat, vagyonkezelést, biztosítást, befektetési alapokat valamint értékpapír kereskedelmi szolgáltatásokat kínál. Fiókjai megtalálhatók Olaszországon kívül Európa szerte, Ázsiában és az Egyesült Államokban. VINCI SA A Vinci S.A. útépítéssel, fizetıs utak üzemeltetésével, építıiparral, építési szolgáltatással és ezekhez kapcsolódó tervezéssel foglalkozik. A vállalat foglalkozik még utak karbantartásával, útépítéshez és fenntartáshoz szükséges anyagok elıállításával, elektromos és kommunikációs hálózatok építésével, tőzvédelmi, energiaellátási és szellıztetı berendezések beépítésével, továbbá autópályák, hidak, parkolók és stadionok üzemeltetésével. SANOFI-AVENTIS SA Sanofi Aventis egy globális gyógyszeripari vállalat, amely kutatással, fejlesztéssel és elıállítással foglalkozik a receptre kapható gyógyszerek és oltóanyagok területén. A vállalat szív és érrendszeri, trombózissal-, anyagcsere problémákkal, központi idegrendszerrel-, daganatos betegségekkel kapcsolatos gyógyszerek és vakcinák fejlesztésével foglalkozik. TOTAL SA A Total olaj és földgáz kitermelést végez, finomítja, szállítja, valamint kereskedelmi tevékenységét is bonyolítja az energiahordozóknak. A vállalat egy vegyi részleget is mőködtet, melyben mőanyagot, gumit, tintát, ragasztót, valamint mőgyantát is gyárt. A Total benzinkutakat üzemeltet Európában, az Amerikai Egyesült Államokban és Afrikában is. E.ON AG A vállalat erımő és gáz üzletágakban érdekelt. A vállalat tevékenysége magába foglalja az energiatermelést, hagyományos, nukleáris és megújuló energiát hasznosító erımővek üzemeltetését, villamosenergia-szállítást magas feszültségő vezetéken keresztül, villamos energia, gáz, hı, területi eloszlását és értékesítését. ENI SPA ENI SpA szénhidrogén készleteket tár fel és termel ki Olaszországban, Afrikában, az Északi tengeren, Mexikóban, Kazahsztánban és Ausztráliában. A cég földgázt termel és importál Olaszországba és Európa más országaiba. A cég a földgázt csıvezetéken keresztül szállítja. A vállalat villamos áramot termel és értékesít, olajat finomít, töltıállomást mőködtet. 5

6 GDF SUEZ GDF Suez francia gázszolgáltató vállalat. Széles körben kínál földgáz és ehhez kapcsolódó energiaszolgáltatásokat az egész világon. A GDF elıállítja, szállítja, raktározza és forgalmazza a földgázt, valamint energiagazdálkodási, klimatikus- és távhı szolgáltatást kínál. DEUTSCHE TELEKOM AG Deutsche Telekom telekommunikációs szolgáltatásokat kínál. Széleskörő vonalas és mobiltelefon szolgáltatást, Internet hozzáférést, valamint összetett üzleti információ technológiát és telekommunikációs szolgáltatást nyújt. VIVENDI SA A Vivendi S.A., illetve leányvállalatai a szórakoztató-ipar zene, játék, film, és televíziós ágazataiban, valamint a telekommunikációs iparban mőködik. A vállalat digitális és fizetıs televíziós szolgáltatást nyújt, zenei CD-ket, interaktív szórakoztató termékeket fejleszt és forgalmaz, valamint vezetékes és mobil telekommunikációs szolgáltatást nyújt. A MÖGÖTTES KOSÁR TELJESÍTMÉNYE 2005 JANUÁRTÓL 2010 NOVEMBERIG Figyelem: A lenti grafikon a kosár teljesítmény jeleníti meg, nem pedig a Kötvény feltételei szerint számítandó teljesítményt % 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% % Jan-05 Mar-05 May-05 Jul-05 Sep-05 Nov-05 Jan-06 Mar-06 May-06 Jul-06 Sep-06 Nov-06 Jan-07 Mar-07 May-07 Jul-07 Sep-07 Nov-07 Jan-08 Mar-08 May-08 Jul-08 Sep-08 Nov-08 Jan-09 Mar-09 May-09 Jul-09 Sep-09 Nov-09 Jan-10 Mar-10 May-10 Jul-10 Sep-10 Nov-10 Forrás: Bloomberg, november 5. A múltbeli k nem garantálják a jövıbeni teljesítményt. A fenti adatok a múltra vonatkoznak és a múltbeli adatokból nem lehetséges a jövıbeni hozamra, változásra, illetıleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetést levonni. 6

7 A lenti példákhoz használt számokat két tizedesre kerekítették. KEDVEZİ KIMENETEL Kezdı 1. Értékelési ár nap HIPOTETIKUS PÉLDÁK BBVA 10 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% ALSTOM 35 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% BNP PARIBAS 50 NA % 10.00% % 12.00% % 13.00% % 14.00% UNILEVER NV-CVA 20 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% BASF SE 50 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% DEUTSCHE BOERSE 50 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% INTESA SANPAOLO 3 NA % 16.67% % 18.33% % 18.67% % 19.00% VINCI SA 40 NA % 12.50% % 15.00% % 16.25% % 17.00% SANOFI-AVENTIS 50 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% TOTAL SA 40 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% E.ON AG 22 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% ENI SPA 15 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% GDF SUEZ 25 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% DEUTSCHE TELEKOM 10 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% VIVENDI 20 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% k számtani átlaga: NA 2. Értékelési nap 3. Értékelési nap 4. Értékelési nap 10.61% 11.02% 11.19% 5. Értékelési nap 11.33% Kifizetett Kamat 10.00% 10.61% 11.02% 11.19% 11.33% KÖZEPES KIMENETEL Kezdı ár BBVA 10 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% ALSTOM 35 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% BNP PARIBAS 50 NA % % % % % % % % UNILEVER NV-CVA 20 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% BASF SE 50 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% DEUTSCHE BOERSE 50 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% INTESA SANPAOLO 3 NA % % % 0.00% % % % 0.00% VINCI SA 40 NA % % % % % % % % SANOFI-AVENTIS 50 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% TOTAL SA 40 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% E.ON AG 22 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% ENI SPA 15 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% GDF SUEZ 25 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% DEUTSCHE TELEKOM 10 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% VIVENDI 20 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% k számtani átlaga: 1. Értékelési nap NA 2. Értékelési nap 3. Értékelési nap 4. Értékelési nap 5.47% 5.53% 2.17% 5. Értékelési nap 2.33% Kifizetett Kamat 10.00% 5.47% 5.53% 2.17% 2.33% 7

8 KEDVEZİTLEN KIMENETEL Kezdı ár BBVA 10 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% ALSTOM 35 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % % BNP PARIBAS 50 NA % 10.00% % % % % % % UNILEVER NV-CVA 20 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% BASF SE 50 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% DEUTSCHE BOERSE 50 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% INTESA SANPAOLO 3 NA % % % 10.00% % % % 10.00% VINCI SA 40 NA % % % % % % % % SANOFI-AVENTIS 50 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% TOTAL SA 40 NA % 10.00% % % % 10.00% % 10.00% E.ON AG 22 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% ENI SPA 15 NA % % % 10.00% % 10.00% % 10.00% GDF SUEZ 25 NA % 10.00% % 10.00% % % % 10.00% DEUTSCHE TELEKOM 10 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% VIVENDI 20 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% k számtani átlaga: 1. Értékelési nap NA 2. Értékelési nap 3. Értékelési nap 4. Értékelési nap 1.06% -0.50% -4.50% 5. Értékelési nap % Kifizetett Kamat 10.00% 1.06% 0.00% 0.00% 0.00% A fenti példa csak információs célt szolgál, és nem reprezentálja szükségszerően az Index vagy a Kötvény múltbeli vagy jövıbeni teljesítményét. Ezen dokumentum szolgáltatója nem garantálja, hogy a fenti teljesítmény a jövıben megul. Bár a jelen dokumentumban felhasznált információ számos, megbízhatónak vélt, nyilvánosan közzétett forrásból származik, sem a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, sem a Citigroup Inc., sem ezek egyetlen kapcsolt vállalkozása sem garantálja ezen információk pontosságát és teljességét, és nem vállal felelısséget a felhasználásából eredı semmiféle, közvetlenül vagy közvetve okozott veszteségért. 8

9 FİBB KOCKÁZATOK LEENDİ BEFEKTETİINKNEK JAVASOLJUK, HOGY GONDOSAN OLVASSÁK EL ISMERTETİNKET A KÖTVÉNYEKKEL KAPCSOLATBAN FELMERÜLİ FİBB KOCKÁZATOKRÓL. A JELEN ISMERTETİ NEM A KÖTVÉNYEKKEL VAGY AZ ÖNNEK A KÖTVÉNYEK MEGVÁSÁRLÁSÁRA VONATKOZÓ DÖNTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN FELMERÜLİ KOCKÁZATOK ÉS MEGFONTOLÁSOK TELJES LISTÁJA, ÉS NEM IS EZ A CÉLJA. AZ ALÁBBI KOCKÁZATOK A KIBOCSÁTÓ PROSPEKTUSÁBAN ISMERTETETT KOCKÁZATOKON FELÜL ÉRTENDİK, AMELY DOKUMENTUMOKAT SZINTÉN AJÁNLATOS ÁTTANULMÁNYOZNI. A JELEN ISMERTETİ ÉS A KIBOCSÁTÓ PROSPEKTUSA KÖZÖTTI BÁRMILYEN ELTÉRÉS ESETÉN A KIBOCSÁTÓ PROSPEKTUSA AZ IRÁNYADÓ Kamatlábkockázat: A befektetési idıszak alatt a kamatlábak emelkedése a Kötvény értékét csökkenheti, és viszont. Hitelkockázat: A befektetık a kibocsátó Citigroup Funding Inc. És a garanciavállaló Citigroup Inc. teljes hitelkockázatát vállalják. Ez azt jelenti, hogy a kibocsátó, és/vagy a garanciavállaló fizetésképtelensége, vagy csıdje esetén lehetséges, hogy a kötvényesek nem kapják vissza befektetett pénzüket, esetleg még a tıke összegét sem. A Standard & Poor's besorolása szerint: AAA: A kibocsátó kamatfizetési és tıke-visszafizetési potenciálja kiemelkedıen erıs AA: A kibocsátó kamat és tıkefizetési képessége erıs, és csak kevéssel tér el a legmagasabb minısítéső kibocsátókétól A: A kibocsátó kamat és tıkefizetési képessége erıs, bár kissé érzékenyebb a gazdasági környezet és körülmények kedvezıtlen változásaira, mint a magasabb besorolású kategóriák hitelei. A-1: Az 'A-1' minısítéső rövid távú kötelezettség a Standard & Poor's szerint a legmagasabb kategória. A kötelezett fizetıképessége erıs. A hitelminısítés az adott minısítı ügynökség független értékelését fejezi ki, a tıke és kamatfizetés biztonságára vonatkozóan. A hitelminısítés nem jelent ugyanakkor garanciát a hitel minıségére. A befektetıknek javasoljuk, hogy a minısítı ügynökségeknél informálódjanak a minısítési rendszereik további részleteirıl. Ezek a minısítések nem veszik figyelembe a Kötvény piaci ármozgásaiból fakadó kockázatokat, vagy egyéb nem a kibocsátó hitelminısítése által meghatározott tényezıket, amik a kamat-, és tıkefizetés árát befolyásolják. A hitelminısítés nem jelent az értékpapírok vételre, eladásra, vagy tartásra vonatkozó ajánlást és a minısítı ügynökség bármikor módosíthatja, visszavonhatja azt. Garanciavállaló kockázata: Citigroup Inc., mint Garanciavállaló visszavonhatatlanul és feltétel nélkül garantálja minden Kötvény alapján esedékessé váló összeg kifizetését, így ha a Kibocsátó nem tudja teljesíteni a Kötvényekbıl eredı kötelezettségét, a Garanciavállalónak saját kötelezzettségeként kell helytállnia a Kötvényesek felé. Mindazonáltal a leendı befektetıknek ismerniük kell azon kockázatokat, amelyek korlátozzhatják a Garanciavállaló Kötvényekbıl fakadó kötelezettségeinek kielégítésére vonatkozó képességét, például mivel a Garanciavállaó egy holdingcégként nem bonyolít jelentıs mértékő hasznot hajtó üzleti tevékenységet, eképpen a leányvállalatainak osztalék és osztalékelıleg fizetési képességére van utalva, a leányvállalatokra vonatkozó különféle hitelezési megállapodások és szabályozási korlátok miatt pedig szügségképpen csökkenhet a Garanciavállaló teljesítési képessége. A Garanciavállalóra kiterjed az USA banktörvénye is, amelybıl kifolyólag kötelessé válhat leányvállalatainak pénzügyi támogatására ezáltal is csökkenhet az említett garanciára vonatkozó kielégítési képessége. A befektetıknek figyelembe kell venniük azt is, hogy a Citigroup Inc-nek jogában áll hasonló jogállású és hitelképességő vállalatot Garanciavállalóként saját helyébe állítani a kötvényesek hozzájárulása nélkül is. A Garanciavállalóról és a rá vonatkozó kockázatokról további információkat a Prospektusban és a Végleges Feltételekben találhat, amelyek angol nyelven elérhetıek a Forgalmazó fiókjaiban és ezen a weboldalon: Likviditási kockázat: Az Üzletkötı igyekszik a Kötvények másodlagos piacát naponta biztosítani, de nem garantálja a másodlagos piac meglétét. Nem vehetı bizonyosra, hogy a Kötvények aktív piaca fennáll majd a teljes futamidı során. Az Üzletkötı, a Forgalmazó, vagy bármely társult, vagy fiókvállalatuk sem köteles árat jegyezni a Kötvényekre, ha úgy ítéli meg, hogy az általuk végzett tevékenység, vagy annak szándéka bármely vonatkozó szabályba ütközik. A lejárat elıtti eladás esetén a befektetıknek fel kell készülniük arra, hogy az eredeti bekerülési árnál lényegesen kevesebbet is kaphatnak a Kötvényeikért. Az Üzletkötı, a Forgalmazó, vagy azok társult vagy leányvállalatai sem kötelesek a Kötvények másodlagos piacát biztosítani, de nem garantálja azt. Lejárat elıtti visszafizetés kockázata: Bizonyos körülmények között, például törvénytelen állapot, vagy adózási változások esetén lejárat elıtt is visszafizethetik a Kötvények értékét. Elıfordulhat továbbá egyéb eset is, minek során a Kalkulációs megbízott úgy ítéli meg, hogy a Prospektusban és a Kötvény feltételeiben leírtak szerinti visszafizetési esemény következik be a lejárat elıtt. Ilyen körülmények között lehetséges, hogy a vásárláskori árnál lényegesen kevesebbet kap a Kötvény tulajdonosa. Ezen esetekben számítani kell az újra befektetés kockázatára, hiszen elıfordulhat, hogy az adott idıben nem érhetı el hasonló kockázatú, vagy profilú befektetés. Továbbá, a befektetık nem húzhatnak már hasznot az adott mögöttes termék változásából az esetleges lejárat elıtti visszafizetés és az eredeti lejárat napja között. 9

10 Piaci kockázat: A jelen kötvény befektetıinek tapasztalattal kell bírniuk a derivatívákat magukban foglaló termékekre vonatkozólag, vagy törekedniük kell azok megismerésére. A leendı befektetıknek tudniuk kell, hogy a jelen Kötvénybe történı befektetés nem jelent a mögöttes termék(ek)be való befektetést, és hogy a Kötvénybe való befektetéssel nem keletkezik a jogi, vagy haszonhúzói érdekeltségük, vagy tulajdonosi viszonyuk a mögöttes termék(ek) vonatkozásában, ugyanakkor a Kötvény megtérülése bizonyos mértékig hasonló gazdasági és egyéb kockázatokat hordoz, mint a mögöttes termék(ek)ben való direkt befektetés. Amikor a befektetı megvásárolja a Kötvényt, a Kibocsátó köteles a Kötvényben foglalt és itt leírt feltételeknek megfelelı összegek kifizetése és a befektetı a Kibocsátó hitelezıjévé válik. Számos tényezı befolyásolhatja ezen kötvény piaci értékét, többek között a megfelelı hozamgörbe szintje és alakja, a mögöttes piacok volatilitása, és ezek jövıbeli várható változásai. Bármely tényezı változása, a lejáratig hátralévı futamidı és a kibocsátó hitelminısége befolyásolja a Kötvények másodpiaci árfolyamát Potenciális érdekütközésbıl eredı kockázat: A befektetı gyızıdjön meg arról, hogy érti és elfogadja a Kötvények kibocsátásban szereplı feleket és a kibocsátáshoz kapcsolódó szerepüket. A Kibocsátó, a Forgalmazó és a Kalkulációs Ügynök/Kifizetı Ügynök társult vállalati egységek, amelyek különbözı funkciókat töltenek be a Kötvények kibocsátása és az azok alapjául szolgáló struktúra tekintetében. Az ügyfelek szenteljenek különös figyelmet azon esetnek, amikor a Kibocsátó a Kötvények esedékes lejárati napja elıtt, de nem visszahívás, vagy lejárat elıtti eladás keretében visszafizeti a Kötvények értékét akár az USA adószabályainak változása okán, akár azért, mert a Kötvények alapján vállalt kötelezettség teljesítése jogellenessé vált. Ebben az esetben a Kalkulációs Ügynök saját hatáskörben eljárva határozza meg a Kötvény tulajdonosainak járó összegeket. Így a Kalkulációs ügynök érdek-összeütközésbe kerülhet, mert az általa meghatározott tényezık befolyásolják a Kibocsátó által fizetendı összegeket, ami hátrányos lehet (érdekütközést teremthet) a Kötvényesek gazdasági érdekeivel. Az adózási szabályok változásai jelentıs negatív hatást gyakorolhatnak a Kötvényesekre. Adókockázat: A Befektetıknek érdemes független adótanácsadó véleményét kikérni, mielıtt megvásárolják a Kötvényt. A Citigroup nem ad adótanácsot, így a Kötvénybe történı befektetéssel kapcsolatos adókötelezettség teljes mértékben kizárólag a Befektetıt terheli. A befektetıknek tudniuk kell, hogy a Kötvényekre vonatkozó adózási szabályozás a különbözı jogi környezetben eltérı lehet. A befektetık kizárólagosan felelısek a Kötvénnyel kapcsolatos bármely adó, vagy illeték összegének megfizetéséért. A vonatkozó adózási szabályok változása negatívan érintheti a Kötvényeseket. Kockázatok halmozódása: Kockázatok halmozódása: A pénzügyi piacok sajátos összefüggései miatt a Kötvényekbe való befektetés kockázatokkal jár, így a befektetést csak azt követıen javasolt megtenni, hogy már felmértük a jövıben várható potenciális piaci változások irányát, idejét és mértékét (azaz többek között a referencia papírok, indexek, áruk, kamatok értékét és összefüggéseit) a Kötvény feltételei és tulajdonságai mellett. Több kockázati tényezınek is lehet több irányú befolyása a Kötvényekre, melyeknek hatása elıre nem látható. Ezen felül a kockázati tényezıknek halmozódó hatása is lehet, ami szintén nem látható elıre. A különbözı kockázati tényezık bármilyen kombinációinak Kötvényekre gyakorolt hatása nem megjósolható. CFI Részvény helyettesítés: CFI Részvény helyettesítés: Ha a Kalkulációs megbízott úgy ítéli meg, hogy egy vonatkozásában Korrekciós esemény történt (legyen az vállalati esemény, kivezetés, fizetésképtelenség, összeolvadás, államosítás, felvásárlási ajánlat és/vagy egyéb, a Végleges feltételekben meghatározott negatív esemény), akkor a Kalkulációs megbízott módosítja vagy cseréli a Kötvény feltételeit, mivel a Kalkulációs megbízott méri fel és határozza meg a Korrekciós esemény hatását és ı helyettesítheti a Kiegészítési esemény érintette t a megfelelı referencia indexbıl kiválasztott másik részvénnyel. Az ilyen kiegészítés vagy helyettesítés kedvezıtlen hatással lehet a Kötvények értékére, és ha a Kalkulációs megbízott úgy dönt, hogy a kiegészítésre, vagy helyettesítésre nincsen ésszerő mód, akkor az az esemény Lejárat elıtti visszafizetési esemény. Lejárat elıtti visszafizetési esemény bekövetkeztekor (ha a Kalkulációs megbízott úgy ítéli meg, hogy a kiegészítésre, vagy helyettesítésre nincsen ésszerő mód) a Kötvények értékét az adott Kötvény feltételeiben részletesebben leírt módon fizetik vissza. Bármely módosítás kedvezıtlenül hat a Kötvények értékére. Ha a Kötvényt lejárat elıtt visszafizetik, a Kibocsátó a Kötvény Kalkulációs megbízott által meghatározott mögöttes eszközökre vonatkozó fedezeti ügyletek megszüntetéséhez kapcsolódó, és egyéb Végleges feltételekben leírt költségekkel csökkentett piaci értékének összegét fizeti a kötvényeseknek. Nem garantálható, hogy a befektetıknek fizetett összeg magasabb, mint az adott Kötvénybe eredetileg befektetett tıke összege. A eket befolyásoló tényezık: A befektetıknek általában járatosnak kell lenniük a globális piaci befektetések és az indexek tekintetében. Egy index értéke általában az alkotó ek értékén alapul, de elıfordulhat, hogy az alkotó ek hozamának újrabefektetése nélkül számítják. Érteniük kell egyebek mellett, a globális gazdasági, pénzügyi és politikai fejleményeket, amelyek jelentıs befolyást gyakorolhatnak az indexekre általában, de különösen fontosak a fent nevezett indexre, így egyúttal a Kötvényre gyakorolt hatások. termékek árváltozásainak hatása: A Kötvény megtérülése nagymértékben függ attól,l hogy aa mögöttes ek árai miképpen alakulnak a futamidı alatt. Ugyanakkor a Kötvény megtérülése alacsonyabb és magasabb is lehet a mögöttes termékek teljesítményéhez képest. 10

11 Amennyiben az ügyfélnek szándékában áll a Kötvény megvásárlása, kérjük, olvassa el és írja alá a következıket, megerısítve ezt a szándékot, illetve, hogy tudomásul veszi az alábbiakat. A befektetés maga egy külön nyomtatvány aláírásával történik meg. AZ ÜGYFÉL ELFOGADJA A KÖVETKEZİKET A STRUKTURÁLT DEVIZAKÖTVÉNY VÉTELÉVEL KAPCSOLATBAN Igazolom, hogy megértettem és elfogadom a következıket: 1. A Forgalmazó a Citigroup Inc. leányvállalata. A Citigroup Inc. fiókjai, társult vállalatai és/vagy leányvállalatai (együttesen "a Citigrouphoz tartozó egységek") jutalékot, vagy egyéb kompenzációt kaphatnak a Kötvények vételéhez, vagy eladásához kapcsolódóan. A jelen Kötvény indikatív jutaléka november 5-én 3,00% 2. A Citigroup-hoz tartozó egységek ügynökei és alkalmazottai díjazásban részesülhetnek vagy jutalékot, vagy más ellenszolgáltatást kaphatnak (készpénzben vagy természetben) a Kötvény megvételével kapcsolatban. A jegyzés díja a névérték 2,50%-áig terjedhet. 3. A Kötvény a Kibocsátó szerzıdéses kötelezettségét testesíti meg, és hacsak a Végleges Feltételekben másként nem szerepel, semmilyen minısítı ügynökség nem értékeli. A Kamatot a Kötvények Kibocsátója fizeti és a Kibocsátó és a Garanciavállaló hitelkockázatának van kitéve. 4. Bármely esetben a Kibocsátó által nyújtott tıkevédelem és/vagy kamatgarancia csak a Kötvény lejáratakor érvényes, csak a Kibocsátó Prospektusában és végleges feltételeiben szereplı körülmények esetén érvényes és nem érvényes abban az esetben, ha bármely Kötvényt a befektetı értékesít vagy visszavált, vagy egyébként a Kibocsátó a lejárati nap elıtt visszavált vagy visszavásárol, hacsak másképp nem jelezték. 5. A múltbeli k nem garantálják a jövıbeni teljesítményt, az árak pozitív és negatív irányba is elmozdulhatnak. A nem helyi devizanemben denominált Kötvényekbe történı befektetéseket érintheti a devizaárfolyam-ingadozások kockázata, ami a befektetı alapdevizájában számítva tıkeveszteséget okozhat. 6. Nem biztos, hogy bárki is árat jegyez a Kötvényekre, illetve, ha van is árjegyzı, ezen tevékenységét a jövıben is fenntartja. Ennek megfelelıen nem bizonyos az, hogy én, mint Kötvényes, az általam eladni, vagy venni szándékozott névértékre élı vételi vagy eladási árat kapok. Így tehát elıfordulhat, hogy a Kötvények nem piacképesek, ezáltal a lejárat elıtt nem eladhatóak, vagy ha eladásra kerülnek, a névértékhez képest csak jelentısen diszkontált áron találnak vevıre. Kész vagyok elfogadni a hirtelen jelentıs mértékő árcsökkenéseket, amelyre fıleg a Kamatfizetések idıpontjaikor van nagy esély. Abban az esetben, ha a Kötvényeimet lejárat elıtt szeretném értékesíteni, azt aktuális piaci áron teszem, ami tıkeveszteséget okozhat. Ezen körülmények miatt kész vagyok a Kötvényeket lejáratig megtartani. A Citibank N.A., Citigroup Inc., vagy bármely társult vállalata és/vagy leányvállalata semmilyen körülmény esetén nem garantálja ezen értékpapírok piacát. 7. A Kötvények gazdasági elınyei változhatnak olyan események hatására, mint piaci összeomlás, ajánlatétel, összeolvadás, államosítás, fizetésképtelenség, tızsdérıl való kivezetés adózási változások. 8. Lejáratkor/Kamatfizetéskor a készpénzbevételhez csak az után jutok hozzá, hogy a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe a Kibocsátótól megkapta a megfelelı készpénzbevételt. Ez azt eredményezheti, hogy a kifizetés a számomra csak a megállapított Lejárati/Kamatfizetési Nap után történik meg. 9. A Kötvény részletes feltételeit a Kibocsátó által összeállított Kibocsátási tájékoztató tartalmazza. 10. Megértettem, hogy sem a Kibocsátó, sem más Citigroup-hoz tartozó egység, amely a Kötvény általam történı jegyzésével kapcsolatban érintett nem ad adózásra vonatkozó tanácsot a Kötvény kapcsán kifizetésre kerülı összegek tekintetében. Tudomásul veszem továbbá, hogy a Kötvényekkel kapcsolatos adózási eljárás az egyéni körülményeim szerint változhat. Amennyiben azt szükségesnek ítélem, független adótanácsadó segítségét kérem a Kötvényhez kapcsolódó bármely kifizetés adóvonzatait illetıen. 11. Megismertem a Kötvények befektetési stratégiáját és úgy vélem, a Kötvények megfelelıek a számomra, figyelembe véve pénzügyi helyzetemet és befektetési céljaimat. A jelen befektetési döntés meghozatalát megelızıen teljes mértékben megértettem a gazdasági kockázatokat és elınyöket, valamint az ügylet jogi, adózási és számviteli jellemzıit és következményeit, és saját magam jutottam arra az elhatározásra, hogy a befektetés megfelel céljaimnak, és hogy képes vagyok felmérni a kockázatokat és konzultáltam saját könyvelési, adózási és/vagy más tanácsadóimmal. 12. Nem vagyok az egyesült államokbeli személy, és egyébként sem esem korlátozás alá a Kötvény megvásárlásával kapcsolatban a helyi törvények és szabályozás szerint. 13. A Forgalmazó fenntartja a jogot, hogy a jegyzési idıszak zárása elıtt bármely jegyzési megbízást töröljön. 11

12 JOGI NYILATKOZAT Az itt leírt információk számos megbízhatónak ítélt nyilvános és nem nyilvános forrásból származnak. Sem a Citigroup Inc., sem ezek egyetlen kapcsolt vállalkozása sem garantálja ezen információk pontosságát és teljességét, és nem vállal felelısséget a felhasználásából eredı semmiféle, közvetlenül vagy közvetve okozott veszteségért A Citigroup Inc és kapcsolt vállalkozásai vezetıként vagy ügynökként közremőködhetnek hasonló tranzakciók lebonyolítása során, vagy a tranzakció mögöttes eszközeihez kapcsolódó ügyletek lebonyolításában. Bármilyen befektetési döntés meghozatala elıtt kérjük, mérlegelje a tranzakció gazdasági kockázatait, elınyeit, hátrányait, jogi, adózási és könyvelési jellegzetességeit és azok következményeit és döntse el, hogy az adott befektetés megfelel-e a céljainak, valamint hogy az abban foglalt kockázatokat vállalhatja-e. A jelen dokumentum tartalma bizalmas és kizárólag a Citigroup Inc, vagy társult és leányvállalatai, valamint azon ügyfelek számára készült, akiknek elküldték. A dokumentum lemásolása és továbbküldése az ügyfél professzionális tanácsadóin kívül senki részére nem engedélyezett. A termék nem bankbetét, nem vonatkozik rá kormányzati biztosítás és befektetési kockázatnak van kitéve, ide értve a befektetett tıke elvesztését is. A termék amerikai személyek számára nem elérhetı. A nem helyi devizában denominált kötvények befektetıinek tudatában kell lenniük, hogy a devizaárfolyamok változása tıkeveszteséget okozhat. A múltbeli teljesítmény nem jelent indikációt a jövıbeli teljesítményre vonatkozóan, az árak lefelé és felfelé is változhatnak. Aláírásommal igazolom, hogy a mai napon a jelen Tıkepiaci Tájékoztatást átvettem, és a benne foglaltakat megértettem. Kelt: (helyszín) (dátum) CIF Aláírás: 12

TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy 5 éves és 10 hónapos futamidejő, EUR denominált Kötvény (a továbbiakban Kötvény), melyet az Allegro Investment Corporation S.A. (a továbbiakban

Részletesebben

CITIBANK EUROPE PLC. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE A KÖTVÉNYEK FORGALMAZÓJAKÉNT JÁR EL

CITIBANK EUROPE PLC. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE A KÖTVÉNYEK FORGALMAZÓJAKÉNT JÁR EL TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy nem tıkevédett, 3 éves futamidejő, feltételesen visszahívható EUR denominált Kötvény (a továbbiakban Kötvény), melyet a Citigroup Funding

Részletesebben

TİKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TİKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy 5 éves, euróban (EUR) denominált indexhez kötött kifizetéső átváltható kötvény (a továbbiakban Kötvény), amit a Citigroup Funding Inc (a továbbiakban

Részletesebben

TİKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TİKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy 3 éves EUR denominált Kötvény (a továbbiakban Kötvény, vagy Kötvények), amit a Citigroup Funding Inc. (Kibocsátó) bocsát ki. Ha a Kötvényt

Részletesebben

STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK

STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 4 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, STANDARD AND POOR S 500 INDEXHEZ KÖTÖTT EURÓBAN DENOMINÁLT KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: CITIGROUP FUNDING INC. A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA* Termékkategória: Strukturált

Részletesebben

TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy nem tıkevédett, 3 éves futamidejő, feltételesen visszahívható HUF denominált Kötvény (a továbbiakban Kötvény), melyet a Citigroup Funding

Részletesebben

TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy 5 éves, forintban (HUF) denominált kötvény (a továbbiakban Kötvény, vagy Kötvények), amit a Citigroup Funding Inc (a továbbiakban Kibocsátó)

Részletesebben

TİKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TİKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy 4 éves, magyar forintban (HUF) denominált indexkövetı befektetési alaphoz kötött kifizetéső átváltható kötvény (a továbbiakban Kötvény), amit

Részletesebben

TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy 2 éves HUF denominált kötvény (a továbbiakban Kötvény), amit a Citigroup Funding Inc (a továbbiakban Kibocsátó) bocsát ki. Ha a Kötvényt a

Részletesebben

A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA** Termékkategória: Termék típus: Strukturált kötvény Kibocsátó: Garanciavállaló: Devizanem Futamidő: Üzletkötés napja:

A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA** Termékkategória: Termék típus: Strukturált kötvény Kibocsátó: Garanciavállaló: Devizanem Futamidő: Üzletkötés napja: 3 ÉVES, ARANYHOZ KÖTÖTT, LEJÁRATKOR 100% TŐKEVÉDETT* FORINT KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: CITIGROUP FUNDING INC. *A tőkevédelem a Kibocsátó és a Garanciavállaló, a Citigroup Inc. hitelkockázata mellett értendő A

Részletesebben

TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA TİKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA TİKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy 5 éves, euróban (EUR) denominált indexhez kötött kifizetéső átváltható kötvény (a továbbiakban Kötvény), amit a Citigroup Funding Inc (a továbbiakban

Részletesebben

Kifizetési összefoglaló: Az alábbiak csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják Kibocsátó:

Kifizetési összefoglaló: Az alábbiak csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják Kibocsátó: NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A BOEING CO. AND SEADRILL LTD. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT, EURÓBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: SG ISSUER, GARANCIAVÁLLALÓ: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Részletesebben

TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy 5 éves, forintban (HUF) denominált kötvény (a továbbiakban Kötvény), amit a Citigroup Funding Inc (a továbbiakban Kibocsátó) bocsát ki. Ha

Részletesebben

A BEFEKTETÉS RÉSZLETEI

A BEFEKTETÉS RÉSZLETEI TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy 3 éves USD denominált Kötvény (a továbbiakban Kötvény), melyet a Citigroup Funding Inc. (a továbbiakban Kibocsátó) bocsát ki, és lejáratkor

Részletesebben

CITIBANK EUROPE PLC. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE A KÖTVÉNYEK FORGALMAZÓJAKÉNT JÁR EL.

CITIBANK EUROPE PLC. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE A KÖTVÉNYEK FORGALMAZÓJAKÉNT JÁR EL. TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy feltételesen tőkevédett, 3 éves futamidejű, USA dollár (USD) denominált befektetési termék, ismert nevén strukturált kötvény. A strukturált

Részletesebben

A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA* TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA* TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A GOOGLE INC. (A. OSZTÁLY) ÉS A HEWLETT-PACKARD CO. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT MAGYAR FORINTBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA*

Részletesebben

TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy 3 éves futamidejű, forint (HUF) denominált befektetési termék, ismert nevén strukturált kötvény. A strukturált kötvény a kibocsátójának fizetési

Részletesebben

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy 5 éves futamidejű, forint (HUF) denominált befektetési termék, ismert nevén strukturált kötvény. A strukturált kötvény a kibocsátójának fizetési

Részletesebben

TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy 3 éves futamidejű HUF denominált Kötvény (a továbbiakban Kötvény, vagy Kötvények), amit a Citigroup Funding Inc. (Kibocsátó) bocsát ki. A

Részletesebben

TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA. A befektető elfogadja:

TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA. A befektető elfogadja: TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy 6 éves futamidejű, USD denominált befektetési termék, ismert nevén strukturált kötvény. A strukturált kötvény a kibocsátójának fizetési kötelezettségét

Részletesebben

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A DEUTSCHE BORSE AG NÉMET RÉSZVÉNYINDEXÉHEZ KÖTÖTT USD KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: CITIGROUP FUNDING INC. GARANCIAVÁLLALÓ: CITIGROUP INC. A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA*

Részletesebben

A BEFEKTETÉS PROFILJA. 1 vagy kevesebb. Nagyon Alacsony

A BEFEKTETÉS PROFILJA. 1 vagy kevesebb. Nagyon Alacsony TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy feltételesen tőkevédett, 3 éves futamidejű, euró (EUR) denominált befektetési termék, ismert nevén strukturált kötvény. A strukturált kötvény

Részletesebben

5 ÉVES, LEJÁRATKOR 100% TŐKEVÉDETT*, EUROSTOXX 50 INDEXHEZ KÖTÖTT EURÓBAN DENOMINÁLT KÖTVÉNY

5 ÉVES, LEJÁRATKOR 100% TŐKEVÉDETT*, EUROSTOXX 50 INDEXHEZ KÖTÖTT EURÓBAN DENOMINÁLT KÖTVÉNY NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 5 ÉVES, LEJÁRATKOR 100% TŐKEVÉDETT*, EUROSTOXX 50 INDEXHEZ KÖTÖTT EURÓBAN DENOMINÁLT KIBOCSÁTÓ: CITIGROUP INC A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA* Termékkategória: Strukturált befektetés Kifizetési

Részletesebben

A SZERZİDÉSEKBEN FOGLALT ÜGYLETEKBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL

A SZERZİDÉSEKBEN FOGLALT ÜGYLETEKBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL A SZERZİDÉSEKBEN FOGLALT ÜGYLETEKBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL ÁLLAMPAPÍR ÜGYLETEK Az állampapír ügyletek keretében az Ügyfél és a Társaság a Magyar Államkincstár nevében

Részletesebben

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 4 ÉVES, LEJÁRATKOR 90 %-IG TŐKEVÉDETT*, A VODAFONE GROUP PLC, A THE PROCTER & GAMBLE COMPANY ÉS AZ ALLIANZ SE RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT, AMERIKAI DOLLÁRBAN DENOMINÁLT KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ:

Részletesebben

NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 4 ÉVES, LEJÁRATKOR 100% TŐKEVÉDETT* EUR KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: CITIGROUP FUNDING INC.

NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 4 ÉVES, LEJÁRATKOR 100% TŐKEVÉDETT* EUR KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: CITIGROUP FUNDING INC. NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 4 ÉVES, LEJÁRATKOR 100% TŐKEVÉDETT* EUR KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: CITIGROUP FUNDING INC. *A tőkevédelem a Kibocsátó és a Garanciavállaló Citigroup Inc. hitelkockázata mellett értendő A TERMÉK

Részletesebben

NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A FORD MOTOR CO. ÉS A VOLKSWAGEN AG

NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A FORD MOTOR CO. ÉS A VOLKSWAGEN AG NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A FORD MOTOR CO. ÉS A VOLKSWAGEN AG. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT MAGYAR FORINTBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: CITIGROUP INC A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA*

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_EURO_2 2014/XII AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2012. MÁJUS 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_EURO_2 2014/XII AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2012. MÁJUS 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ MINIMUM 10.000 EUR ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTP_EURO_2 2014/XII FIX KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

Kifizetési összefoglaló:** 1 A kamat végleges mértéke az üzletkötés napján kerül

Kifizetési összefoglaló:** 1 A kamat végleges mértéke az üzletkötés napján kerül NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT SCHLUMBERGER LTD-HEZ ÉS THE DOW CHEMICAL CO-HOZ KÖTÖTT FORINTBAN DENOMINÁLT KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: CITIGROUP INC. A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA* Termékkategória:

Részletesebben

Kiegyensúlyozott és egy Konzervatív Portfolió közül a legjobb Kibocsátó:

Kiegyensúlyozott és egy Konzervatív Portfolió közül a legjobb Kibocsátó: NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, 3 PORTFOLIÓ KÖZÜL A LEGJOBB TELJESÍTMÉNYŰHÖZ KÖTÖTT KIFIZETÉSŰ HUF KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: CITIGROUP FUNDING INC. A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA* Termékkategória: Strukturált befektetés

Részletesebben

Termékkategória: Strukturált befektetés Kifizetések összefoglalása: Terméktípus: Strukturált kötvény Kibocsátó:

Termékkategória: Strukturált befektetés Kifizetések összefoglalása: Terméktípus: Strukturált kötvény Kibocsátó: NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, EUROSTOXX 50 INDEXHEZ (SX5E) KÖTÖTT USA DOLLÁR DENOMINÁLT KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: CITIGROUP FUNDING INC. A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA * Termékkategória: Strukturált

Részletesebben

Kifizetési összefoglaló: Az alábbiak csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják Kibocsátó:

Kifizetési összefoglaló: Az alábbiak csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják Kibocsátó: NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 4 ÉVES FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A EURO STOXX 50 INDEXHEZ KÖTÖTT, EURÓBAN DENOMINÁLT KIBOCSÁTÓ: SG ISSUER, GARANCIAVÁLLALÓ: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA Termékkategória:

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP 2013/II AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK JANUÁR 13.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP 2013/II AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK JANUÁR 13. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ MINIMUM 250.000.000 FT ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTP 2013/II FIX KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK szeptember 16.

VÉGLEGES FELTÉTELEK szeptember 16. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. szeptember 16. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 5.000.000,- euró össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015.

Részletesebben

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A JOHNSON & JOHNSON ÉS A PROCTER & GAMBLE CO RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT, MAGYAR FORINTBAN DENOMINÁLT, VSSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: CITIGROUP INC. A TERMÉK

Részletesebben

NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A MICROSOFT CORP. ÉS A GOOGLE INC

NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A MICROSOFT CORP. ÉS A GOOGLE INC NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A MICROSOFT CORP. ÉS A GOOGLE INC. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT MAGYAR FORINTBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: CITIGROUP INC A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA*

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. október 5. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2011-2012. évi

Részletesebben

Kiegyensúlyozott és egy Konzervatív Portfolió közül a legjobb Kibocsátó:

Kiegyensúlyozott és egy Konzervatív Portfolió közül a legjobb Kibocsátó: NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, LEJÁRATKOR 100% TŐKEVÉDETT* 3 PORTFOLIÓ KÖZÜL A LEGJOBB TELJESÍTMÉNYŰHÖZ KÖTÖTT KIFIZETÉSŰ HUF KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: CITIGROUP FUNDING INC. *A tőkevédelem a Kibocsátó és a Garanciavállaló

Részletesebben

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot Mi az opció/opciós jegy? Az opció jog, de nem kötelezettség arra vonatkozólag, hogy részvényt, devizát, kötvényt, indexet vagy árut (mögöttes termék vagy

Részletesebben

KÉRDİÍV. A Raiffeisen Bank Zrt. 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglalt tájékozódási kötelezettsége alapján, ügyfelei

KÉRDİÍV. A Raiffeisen Bank Zrt. 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglalt tájékozódási kötelezettsége alapján, ügyfelei KÉRDİÍV Ügyfél neve:... Számlaszáma (bankszámlaszám vagy értékpapír számlaszám):.......... Adóazonosító jele:........... Állandó lakcím:.. Ügyfél MIFID alapbesorolása: LAKOSSÁGI A Raiffeisen Bank Zrt.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 8.

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 8. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2013. február 8. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013. évi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK november 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK november 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2012. november 23. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013.

Részletesebben

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, AZ ESTÉE LAUDER COS Inc. ÉS A RALPH LAUREN CORP. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT, AMERIKAI DOLLÁRBAN DENOMINÁLT KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: SG ISSUER, GARANCIAVÁLLALÓ:

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTPRA2014B AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTPRA2014B AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ 300.000.000 FT ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTPRA2014B

Részletesebben

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Elméleti Alapok Végh Richárd Budapesti Értéktızsde Zrt. Budapest, 2009.05.26-28. Mirıl lesz szó? Certifikát fogalma és hozzá kapcsolódó alapfogalmak Certifikátok fajtái

Részletesebben

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA**

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA** A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA** TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, DEVIZAKOSÁRHOZ KÖTÖTT, LEJÁRATKOR 100% TŐKEVÉDETT* FORINT KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: CITIGROUP FUNDING

Részletesebben

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A DEUTSCHE BANK AG ÉS AZ UNICREDIT SPA RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT, EURÓBAN DENOMINÁLT KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: SG ISSUER, GARANCIAVÁLLALÓ: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE A

Részletesebben

BC Tipp heti statisztika (4. hét)

BC Tipp heti statisztika (4. hét) BC Tipp heti statisztika (4. hét) DAX index eladás 7686 áttörésekor Profitcél: 7443 Javasolt stop loss: 7777 2013.01.18. 10:42 5 db CFD Index 31,96 pont 47 140 Ft 680 210 Ft 2 500 000 Ft 1 / 1 XAGUSD vétel

Részletesebben

Lejáratkori kifizetés*:

Lejáratkori kifizetés*: NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 1 ÉVES, NEM TŐKEVÉDETT, AZ EUR/CAD ÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT KANADAI DOLLÁRBAN DENOMINÁLT KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA* Termékkategória:

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_TBSZ_4 2015/I AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_TBSZ_4 2015/I AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ MINIMUM 5.000.000 FT ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTP_TBSZ_4 2015/I FIX KAMATOZÁSÚ,

Részletesebben

A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA**

A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA** ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, 10 RÉSZVÉNY TELJESÍTMÉNYÉHEZ KÖTÖTT, LEJÁRATKOR 100% TŐKEVÉDETT* FORINT KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: CITIGROUP FUNDING INC. *A tőkevédelem a Kibocsátó és a Garanciavállaló

Részletesebben

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap elnevezéső nyilvános, zártvégő értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056

Részletesebben

A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA* Termékkategória: Strukturált befektetés Kifizetési összefoglaló 1 : Terméktípus: Kötvény

A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA* Termékkategória: Strukturált befektetés Kifizetési összefoglaló 1 : Terméktípus: Kötvény 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, BAYER AG-HEZ ÉS GLAXOSMITHKLINE PLC-HEZ KÖTÖTT EURÓBAN DENOMINÁLT STRUKTURÁLT KÖTVÉNY Kibocsátó: CREDIT SUISSE AG, AMELYNEK KÉPVISELETÉBEN ELJÁR ANNAK LONDONI FIÓKTELEPE

Részletesebben

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA**

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA** A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA** TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, DEVIZAKOSÁRHOZ KÖTÖTT, LEJÁRATKOR 100% TŐKEVÉDETT* DOLLÁR KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: CITIGROUP FUNDING

Részletesebben

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától)

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) Gépjármővek és Berendezések Lízingszerzıdésének Általános Szerzıdési Feltételei (hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) I. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 1. Lízingszerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés): A Lízingbe

Részletesebben

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, AZ APPLE INC. ÉS AZ SAP SE RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT, EURÓBAN KIBOCSÁTÓ: SG ISSUER, GARANCIAVÁLLALÓ: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE A strukturált kötvény a kibocsátójának

Részletesebben

Kifizetési összefoglaló:**

Kifizetési összefoglaló:** NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT INDITEX SA-HOZ ÉS NOVO NORDISK A/S-HEZ KÖTÖTT MAGYAR FORINTBAN DENOMINÁLT KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: CITIGROUP INC. A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA* Termékkategória:

Részletesebben

A befektetők visszakapják a tőke összegét ÉS MÉG a Kibocsátó:

A befektetők visszakapják a tőke összegét ÉS MÉG a Kibocsátó: NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, DEVIZAKOSÁRHOZ KÖTÖTT, LEJÁRATKOR 100% TŐKEVÉDETT* DOLLÁR KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: CITIGROUP FUNDING INC. *A tőkevédelem a Kibocsátó és a Garanciavállaló Citigroup Inc. hitelkockázatát

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK október 2.

VÉGLEGES FELTÉTELEK október 2. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2012. október 2. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013. évi

Részletesebben

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A PROCTER & GAMBLE CORPORATION ÉS A PFIZER INC. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT MAGYAR FORINTBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: CREDIT SUISSE INTERNATIONAL

Részletesebben

NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 2 ÉVES, DEVIZAKOSÁR TELJESÍTMÉNYÉHEZ KÖTÖTT, LEJÁRATKOR 100% TŐKEVÉDETT* FORINT KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: CITIGROUP FUNDING INC.

NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 2 ÉVES, DEVIZAKOSÁR TELJESÍTMÉNYÉHEZ KÖTÖTT, LEJÁRATKOR 100% TŐKEVÉDETT* FORINT KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: CITIGROUP FUNDING INC. ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 2 ÉVES, DEVIZAKOSÁR TELJESÍTMÉNYÉHEZ KÖTÖTT, LEJÁRATKOR 100% TŐKEVÉDETT* FORINT KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: CITIGROUP FUNDING INC. *A tőkevédelem a Kibocsátó és a Garanciavállaló,

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP 2011/XXV

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP 2011/XXV VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2010/2011. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ 250 000 000 FT ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTP

Részletesebben

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A PEPSICO INC. ÉS AZ APPLE INC. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT, AMERIKAI DOLLÁRBAN DENOMINÁLT KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: CITIGROUP INC. A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA Termékkategória:

Részletesebben

Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS -

Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS - Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS - 1 1. Általános elvek A Pénzügyi Eszközök Piacairól szóló 2004/39/EK Irányelv ("MiFID") elıírja, hogy 2007. november 1-tıl minden befektetési vállalkozás

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK augusztus 7.

VÉGLEGES FELTÉTELEK augusztus 7. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2013. augusztus 7. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2013-2014.

Részletesebben

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A EURO STOXX 50 INDEXHEZ KÖTÖTT, MAGYAR FORINTBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: SG ISSUER, GARANCIAVÁLLALÓ: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. A strukturált

Részletesebben

4 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, BAYER AG-HEZ ÉS QUALCOMM INC-HEZ KÖTÖTT EURÓBAN DENOMINÁLT CERTIFIKÁT Kibocsátó: BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V.

4 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, BAYER AG-HEZ ÉS QUALCOMM INC-HEZ KÖTÖTT EURÓBAN DENOMINÁLT CERTIFIKÁT Kibocsátó: BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V. 4 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, BAYER AG-HEZ ÉS QUALCOMM INC-HEZ KÖTÖTT EURÓBAN DENOMINÁLT CERTIFIKÁT Kibocsátó: BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V. A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA * Termékkategória: Strukturált

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6.500.000.000,- Ft, azaz hatmilliárd ötszázmillió forint össznévértékő, névre szóló, DK2009/01 elnevezéső Kötvénye nyilvános Forgalomba

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_DNT_HUF_2011C AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_DNT_HUF_2011C AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2010/2011. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ 1.000.000.000 HUF ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ

Részletesebben

SUISSE AG, AMELYNEK KÉPVISELETÉBEN ELJÁR ANNAK LONDONI FIÓKTELEPE A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA*

SUISSE AG, AMELYNEK KÉPVISELETÉBEN ELJÁR ANNAK LONDONI FIÓKTELEPE A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA* 4 ÉVES, 85%-IG TŐKEVÉDETT, CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-HOZ, LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA-HOZ, PPR-HEZ ÉS TIFFANY&CO-HOZ KÖTÖTT FORINTBAN DENOMINÁLT STRUKTURÁLT KÖTVÉNY Kibocsátó: CREDIT SUISSE AG,

Részletesebben

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA*

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA* NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. ÉS A PFIZER INC. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT, MAGYAR FORINTBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: SG ISSUER,

Részletesebben

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, LEJÁRATKOR 95%-IG TŐKEVÉDETT *, A PROCTER & GAMBLE CO., NESTLÉ S.A, DEUTSCHE TELEKOM AG, NOVARTIS AG ÉS TOYOTA MOTOR CORP. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT USA DOLLÁRBAN DENOMINÁLT KÖTVÉNY

Részletesebben

ERSTE DAX TWIN-WIN NOTE

ERSTE DAX TWIN-WIN NOTE ERSTE DAX TWIN-WIN NOTE Profitáljon a legmeghatározóbb német részvényeket tartalmazó DAX index teljesítményéből! 1. Kinek ajánljuk figyelmébe az Erste DAX Twin-Win Note-ot? Azon ügyfeleinknek, akik profitálni

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2010. május 25.

MKB Alapkezelı zrt. MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2010. május 25. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

Forgalomba hozatali árfolyam: május ,9042% május ,9179% május ,9316%

Forgalomba hozatali árfolyam: május ,9042% május ,9179% május ,9316% 2007. május 22. KERESKEDELMI ÉS HITELBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. évi 100.000.000.000 Ft keretösszegű Kötvényprogramja keretében Maximum 506.250 USD. össznévértékű, névre szóló Kötvények

Részletesebben

1 Az értékpapír számlavezetési díj terhelése negyedévente történik, a díj leírását

1 Az értékpapír számlavezetési díj terhelése negyedévente történik, a díj leírását NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT AZ EURO STOXX 50 PRICE INDEXHEZ, S&P 500 INDEXHEZ ÉS A NIKKEI 225 INDEXHEZ KÖTÖTT AMERIKAI DOLLÁRBAN DENOMINÁLT KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA

Részletesebben

Kifizetési összefoglaló*: A lentiek csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják össze. Kibocsátó:

Kifizetési összefoglaló*: A lentiek csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják össze. Kibocsátó: NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A PROCTER & GAMBLE CORPORATION ÉS A PFIZER INC. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT USA DOLLÁRBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: CREDIT SUISSE AG, AMELYNEK

Részletesebben

KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek

KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek : Hatályos: 2011. július 6. napjától Tevékenységi engedély száma: 22/1992. Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek Felek a Szerzıdésben,

Részletesebben

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT AZ EBAY INC. ÉS AZ APPLE INC. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT EURÓBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK

Részletesebben

CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt.

CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. 2012 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Dupla Profit Tıkevédett Származtatott

Részletesebben

Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 1

Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 1 Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatóban néhány példán keresztül szeretnénk bemutatni az egyes

Részletesebben

Lejáratkori kifizetés:*

Lejáratkori kifizetés:* NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A BIOGEN IDEC INC ÉS A NOVO NORDISK A/S RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT FORINTBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A TERMÉK

Részletesebben

NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A HALLIBURTON CO ÉS A WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT, EURÓBAN DENOMINÁLT

NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A HALLIBURTON CO ÉS A WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT, EURÓBAN DENOMINÁLT NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A HALLIBURTON CO ÉS A WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT, EURÓBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: SG ISSUER, GARANCIAVÁLLALÓ:

Részletesebben

5,5 év után évi 5% (EHM: 4,52%) FIX kamat, lehetőség évi 10% (EHM: 8,29%) kamatra, tőkevédelem mellett Erste Digitalis BUBOR 5/10 Kötvénnyel!

5,5 év után évi 5% (EHM: 4,52%) FIX kamat, lehetőség évi 10% (EHM: 8,29%) kamatra, tőkevédelem mellett Erste Digitalis BUBOR 5/10 Kötvénnyel! 5,5 év után évi 5% (EHM: 4,52%) FIX kamat, lehetőség évi 10% (EHM: 8,29%) kamatra, tőkevédelem mellett Erste Digitalis BUBOR 5/10 Kötvénnyel! 1. Kinek ajánljuk figyelmébe az Erste Digitális BUBOR 5/10

Részletesebben

ÉVI 12%-OS HOZAM ELÉRÉSÉNEK LEHETŐSÉGE AZ ERSTE OTP BÓNUSZ CERTIFIKÁTTAL

ÉVI 12%-OS HOZAM ELÉRÉSÉNEK LEHETŐSÉGE AZ ERSTE OTP BÓNUSZ CERTIFIKÁTTAL ÉVI 12%-OS HOZAM ELÉRÉSÉNEK LEHETŐSÉGE AZ ERSTE OTP BÓNUSZ CERTIFIKÁTTAL Az Erste OTP Bónusz Certifikáttal rövid távon a kockázatmentes hozamot jelentősen meghaladó extra profit érhető el, amennyiben az

Részletesebben

ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 13.

ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 13. ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 13. 100%-os Tőkevédelem és magas hozam lehetősége az EUR/HUF árfolyamának stabilitásával! 1. Kinek ajánljuk a figyelmébe az Erste Sávos Hozammax Kötvény 13-t? akinek fontos

Részletesebben

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A TIME WARNER INC. ÉS A THE WALT DISNEY CO. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT MAGYAR FORINTBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: CREDIT SUISSE INTERNATIONAL

Részletesebben

kötvényekről EXTRA Egy percben a

kötvényekről EXTRA Egy percben a EXTRA Egy percben a kötvényekről Szeretne befektetni? A befektetések egyik lehetséges formája a kötvény. Tudjon meg többet a kötvényekről! Olvassa el tájékoztatónkat! BEFEKTETÉSEK kérdésekben segít ez

Részletesebben

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT ING GROUP NV ÉS A BNP PARIBAS RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT USA DOLLÁRBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP)

Részletesebben

KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA*

KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA* NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT A BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT (BMW) ÉS A DAIMLER AG RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT AMERIKAI KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP)

Részletesebben

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, AZ ADOBE SYSTEMS INC. ÉS A SEAGATE TECHNOLOGY PLC. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT, MAGYAR FORINTBAN DENOMINÁLT KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: SG ISSUER, GARANCIAVÁLLALÓ:

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT ÁTLAGÁRAS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT ÁTLAGÁRAS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT ÁTLAGÁRAS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL Termékleírás A devizaárfolyamhoz kötött átlagáras strukturált befektetés egy indexált befektetési forma, amely befektetés

Részletesebben

Féléves jelentés 2011.

Féléves jelentés 2011. Féléves jelentés 2011. által kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap Generali Nemzetközi Részvény Alapok Alapja

Részletesebben

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, AZ S&P 500, AZ EUROSTOXX 50 ÉS A NIKKEI 225 INDEXEKHEZ KÖTÖTT, EURÓBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY A strukturált kötvény a kibocsátójának fizetési

Részletesebben

Bármely értékelési napon: 1 A kamat végleges mértéke az üzletkötés napján kerül. meghatározásra.

Bármely értékelési napon: 1 A kamat végleges mértéke az üzletkötés napján kerül. meghatározásra. NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT AZ EURO STOXX 50 PR, S&P 500 INDEX ÉS A NIKKEI 225 INDEXHEZ KÖTÖTT EURÓBAN DENOMINÁLT KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A

Részletesebben

Kifizetési összefoglaló*: A lentiek csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják össze. Kibocsátó:

Kifizetési összefoglaló*: A lentiek csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják össze. Kibocsátó: NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, AZ AIRBUS GROUP NV ÉS A THE BOEING COMPANY RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT EURÓBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: CREDIT SUISSE AG, AMELYNEK KÉPVISELETÉBEN

Részletesebben

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 4 ÉVES, LEJÁRATKOR 90 %-IG TŐKEVÉDETT*, A GENERAL MOTORS CO., A VOLVO AB ÉS A DAIMLER AG KIBOCSÁTÓ: CREDIT SUISSE INTERNATIONAL *A 90 %-os Lejáratkori tőkevédelem a Kibocsátó hitelkockázata

Részletesebben

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A TIME WARNER INC. ÉS A THE WALT DISNEY CO. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT AMERIKAI DOLLÁRBAN DENOMINÁLT KIBOCSÁTÓ: CREDIT SUISSE AG, AMELYNEK KÉPVISELETÉBEN

Részletesebben