TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA"

Átírás

1 TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy 5 éves HUF denominált Kötvény (a továbbiakban Kötvény, vagy Kötvények), amit a Citigroup Funding Inc. (Kibocsátó) bocsát ki. A Kötvény egy 15 bıl álló kosár (a ek, együtt a kosár) teljesítményéhez kötött kifizetést biztosít a befektetıknek. Ha a Kötvényt lejáratig megtartják, akkor a kibocsátó Citigroup Funding Inc kötelezettsége a feltételek szerinti kamatok, és a befektetett tıke 100%-ának visszafizetése. A befektetett tıke ugyanakkor a Kibocsátó és a Garanciavállaló hitelkockázatának van kitéve. A Citigroup Inc, mint Garanciavállaló garantálja a Kötvény alapján esedékessé váló minden összeg kifizetését. Ez azt jelenti, hogy abban az esetben ha a KIibocsátó, vagy a Garanciavállaló fizetésképtelenné válik a Kötvény lejárata elıtt, a kötvényesek esetleg nem kapják vissza a befektetett pénzüket, vagy annak kamatát, illetve az egyéb Kibocsátó, vagy Garanciavállaló csıdje elıtt felhalmozódott összeget. (További információ a Fıbb kockázatok között a Hitelkockázatnál). Ez a termékleírás a kibocsátó augusztus 18-án kelt 30 milliárd USA dollár értékő Középtávú kötvény és certifikát kibocsátási programjával, annak kiegészítéseivel és a további kiegészítésekkel együtt olvasandó és alkotja a Prospektust. A Prospektus és a Végleges Feltételek angol nyelven elérhetıek a Forgalmazó fiókjaiban valamint ezen a weboldalon: https://www.citibank.hu/hungary/consumer/termekek/befektetesek/tokegarantalt/ajanlatok.htm A kosár a következı ekbıl áll: Bloomberg kód Bloomberg kód 1 BBVA BBVA SQ 9 Sanofi-Aventis SAN FP 2 Alstom ALO FP 10 Total SA FP FP 3 BNP Paribas BNP FP 11 E.ON AG EOAN GY 4 Unilever NV-CVA UNA NA 12 ENI SPA ENI IM 5 BASF SE BAS GY 13 GDF Suez GSZ FP 6 Deutsche Börse DB1 GY 14 Deutsche Telekom DTE GY 7 Intesa Sanpaolo ISP IM 15 Vivendi VIV FP 8 Vinci SA DG FP A Kötvény az alábbiak szerint fizet Kamatot (a továbbiakban Fix, vagy Változó kamat): Az 1. évben: fix 10.00% (Fix kamat) kerül kifizetésre az elsı Kamatfizetési napon. A 2, 3, 4 és 5. évben (2-5. év): az egyes évek Kamatfizetési napjain a befektetık Változó kamatot kapnak, ami nem lehet kevesebb nullánál, és a kosár alábbiakban részletezett teljesítményének számtani átlaga szerint számítják ki. teljesítmény: Minden Értékelési napon meghatározzák az egyes ek teljesítményét a Kezdı szinthez viszonyítva. A legjobban teljesítı tizenkét esetén a számított teljesítménytıl függetlenül az a számítás során a teljesítményt 10,00%-nak veszik, míg a maradék három esetén a számított teljesítményt használják a Változó kamat meghatározásához. A potenciális kifizetés kiszámításának módjával kapcsolatban kérjük, tanulmányozza a Tájékoztató jellegő kondíciókat és a Hipotetikus példákat. Minden leendı kötvényvásárlónak meg kell bizonyosodnia arról, hogy a Kötvény összetettségét és a benne foglalt kockázatokat megértette. A leendı vásárlóknak ki kell kérniük saját jogi, adózási, könyvelési és más szakmai tanácsadójuk segítségét, hogy megállapítsák, a Kötvény megfelel-e a saját befektetési céljainak. A befektetı célja: A jelen Kötvény befektetıinek osztaniuk kell azt a nézetet, miszerint a ek értéke nıni fog a Kezdı értékek megállapítása és a Végsı értékelés közötti idıszakban. A Kibocsátónak és közvetve a Garanciavállalónak való kitettség. A eknek való kitettség. Tıkevédelem, amit a kibocsátó nyújt és a Garanciavállaló Citigroup Inc garantál abban az esetben, ha a Kötvényt lejáratig megtartják. Fix éves 10,00% Kamat az elsı évben és a kosár teljesítményétıl függı potenciális éves kamat a 2-5. években. (a Fıbb kockázatokban leírt kockázatok mellett) A befektetı elfogadja: Legfeljebb 5 évig megtartja a befektetést A legjobban teljesítı 12 teljesítményét 10,00%- nak veszik a teljesítményüktıl függetlenül. Elıfordulhat, hogy a tıke, vagy a potenciális Kamat egy része elvész, amennyiben a Kötvényt a futamidı vége elıtt eladja Elıfordulhat, hogy a 2-5. Évek során nem kerül sor Kamatfizetésre, ha a kosár negatív. A Kibocsátó és a Garanciavállaló hitelkockázatát a tıke és a Kamatok tekintetében a Kötvény futamideje alatt. A mérsékelt likviditást, mivel a Kötvény kialakításának lényege, hogy lejáratig megtartják A középtávú kötvényekbe történı befektetés kockázatait (lásd. Fıbb Kockázati Tényezık). Elıfordulhat, hogy a tıke, vagy a Kamat egy része elvész, amennyiben a Kötvényt a Kibocsátó a futamidı vége elıtt visszafizeti bizonyos esetekben, például törvénytelenség, vagy adózási változás miatt. Elıfordulhat továbbá egyéb eset is, minek során a Kalkulációs megbízott úgy ítéli meg, hogy a Prospektusban és a Kötvény feltételeiben leírtak szerinti visszafizetési esemény következik be a lejárat elıtt. Ilyen körülmények között lehetséges, hogy a vásárláskori árnál lényegesen kevesebbet kap a Kötvény tulajdonosa (lásd fıbb kockázatok Lejárat elıtti visszafizetés kockázata). A tıkevédett strukturált termékeket úgy alakítják ki, hogy a hozam egy piaci változó teljesítményétıl függ, miközben a befektetett tıke védett. (A tıkevédelem a Kibocsátó és a Garanciavállaló hitelkockázatának van kitéve, további információ a Fıbb kockázatok között a Hitelkockázatnál). CITIBANK EUROPE PLC. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE A KÖTVÉNYEK FORGALMAZÓJAKÉNT JÁR EL. A TİKEVÉDELMET KIZÁRÓLAG A KIBOCSÁTÓ (ÉS HA VAN, AKKOR A GARANCIAVÁLLALLÓ) BIZTOSÍTJA. EZEN INTÉZMÉNY(EK) TELJES HITELKOCKÁZATA A BEFEKTETİT TERHELI, AZAZ A BEFEKTETİ KÖTVÉNYEKBİL EREDİ TİKE ÉS KAMATFIZETÉSRE VONATKOZÓ IGÉNYE KIZÁRÓLAG EZEN INTÉZMÉNYEKKEL SZEMBEN ÉRVÉNYESÍTHETİ, MINT NEM ALÁRANDELT, BIZTOSÍTÉK NÉLKÜLI FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG. A KIBOCSÁTÓVAL (ÉS A GARANCIAVÁLLALÓVAL) KAPCSOLATOS BÁRMELY RENDKÍVÜLI ESEMÉNY HÁTRÁNYOSAN ÉRINTHETI A KÖTVÉNYEK ÉRTÉKÉT ÉS MEGTÉRÜLÉSÉT, AMELY MAGÁBAN FOGLALHATJA AKÁR A TİKE RÉSZLEGES VAGY TELJES ELVESZTÉSÉT IS. + A jelen Tıkepiaci Tájékoztatás magyar és angol nyelven került kibocsátásra. Bármilyen eltérés vagy értelmezési probléma esetén a magyar nyelvő változat irányadó. Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Budapest, Szabadság tér 7., Cg , Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság, tevékenységi engedély: Central Bank of Ireland, május 1., a Budapesti Értéktızsde tagja. Az itt közölt információ a befektetési vállalkozásokról és az árutızsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetı tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bsztv.) a szerinti reklámnak minısül, így nem tekinthetı a Bsztv ai szerinti elızetes tájékoztatásnak, és nem is helyettesíti azt. A teljes körő elızetes tájékoztatásért kérjük, forduljon bizalommal személyi bankárainkhoz. *Az EHM értéket lásd a Tájékoztató Jellegő Kondíciók között a Kamatfizetés résznél. 1

2 Devizanem: TİKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ A BEFEKTETÉS RÉSZLETEI HUF BEFEKTETİI PROFIL Maximum Futamidı Évek Minimum befektetés: HUF, és HUF többszörösei. 1 vagy kevesebb >5 Kibocsátási ár: 100% Kockázati besorolás P2 Értékesítési díj: 2,50% Lejárat elıtti visszaváltás: Normális piaci viszonyok esetén naponta a piaci lehetıségeknek megfelelıen. Nagyon alacsony Alacsony Mérsékelt Mérsékelten magas Magas Nagyon magas Lejárat elıtti eladás díja: 1,00% Jövedelem Jövedelem + Növekedés A befektetés célja Növekedés Erıs növekedés TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŐ KONDÍCIÓK Ez a termékleírás indikatív feltételeket tartalmaz, melyek módosulhatnak, vagy kiegészülhetnek. A kötvény végleges feltételeit a Végleges Feltételek leírása tartalmazza majd, ami a Kibocsátó Prospektusával (elérhetıségét lásd az 1. oldalon) együtt alkotja a Kötvény Kibocsátási tájékoztatóját. A Végleges Feltételek a befektetés megulása után kerülnek kihirdetésre. A jelen Tıkepiaci tájékoztatás a Kibocsátási tájékoztató alapján készült, bármilyen eltérés vagy értelmezési probléma esetén az ott leírtak irányadók. Kibocsátó Citigroup Funding Inc. Garanciavállaló Státusz Hitelminısítések és kilátások Citigroup Inc. Általános fedezet nélküli követelés A Kibocsátó elsı helyi adósságának jelenlegi minısítései: Moody s; A3 / P-1, negatív kilátással, S&P; A / A- 1, negatív kilátással, és Fitch; A+ / F1+, stabil kilátással, a Citigroup Inc. garanciája alapján. A hitelminısítés és kilátásai változhatnak a Kötvény futamideje alatt. Az S&P hitelbesorolás rövid magyarázata a továbbiakban a Hitelkockázat résznél található. Kibocsátási ár 100% Jegyzési idıszak november december 22. Üzletkötés napja december 23. Kibocsátás napja január 7. Végsı értékelés napja december 23. Lejárat napja (Lejárat) január 7. ek Bloomberg Bloomberg kód kód 1 BBVA BBVA SQ 9 Sanofi-Aventis SAN FP 2 Alstom ALO FP 10 Total SA FP FP 3 BNP Paribas BNP FP 11 E.ON AG EOAN GY 4 Unilever NV-CVA UNA NA 12 ENI SPA ENI IM 5 BASF SE BAS GY 13 GDF Suez GSZ FP 6 Deutsche Börse DB1 GY 14 Deutsche Telekom DTE GY 7 Intesa Sanpaolo ISP IM 15 Vivendi VIV FP 8 Vinci SA DG FP Fix kamat A névérték 10,00%-a az elsı Kamatfizetési napon 2

3 Az elsı Kamatfizetési napot követıen négy Változó kamat kifizetésére kerül sor. A Változó kamatok mértékét az Értékelési napokon számítják ki az alábbi képletnek megfelelıen: t=2,...,5: VK = Max ( 0% ; ko ) t sár t Ahol: ko sár t = r= 1 ré szvény t ( r) Változó kamat (VKt) [10,00%] r = 1- tı12 - ig t ( r) = és Teljesítményi, t ( r) r = 13, r = 14 és r = 15 vonatkozá sában Teljesítmény, ( r) Teljesítmé ny i,. i t az r-edik Teljesítmény i,t 1-15-ig növekvı sorrendben, az összes t A félreértések elkerülése miatt: Teljesítmény i,t (1)> Teljesítmény i,t (2) > > Teljesítmény i,t (15) Ahol: Teljesítmé ny Részvény i, t i, t = Részvényi,0 1 Részvény i, t az i-edik hivatalos záró ára a t-edik Értékelési napon. Részvény i,0 az i-edik hivatalos záró ára a Kezdı érték magállapításának napján. EHM: legalább 2,08% Értékelési napok t= december 23. t= december 23. t= december 23. t= december 23. Kamatfizetési napok Kifizetés lejáratkor Tızsdei bevezetés Címlet Évente január 7-én, január 7-ével kezdıdıen és január 7-tel bezárólag HUF-ban a névérték 100%-a Luxembourg Stock Exchange 300,000 HUF, a minimális 300,000 HUF befektetése felett Kifizetési napok: London, New York, Budapest és TARGET Értékelési napok: London, Budapest és TARGET TARGET- Bármely nap, amelyen a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET) nyitva van. Üzleti napok A következı munkanap szabály szerint ha a szóban forgó nap nem üzleti/munkanap, a legközelebbi következı üzleti/munkanapot veszik figyelembe. Az üzleti napok (banki munkanapok) azok a napok, amelyeken a kereskedelmi bankok és a devizapiac nyitva vannak és elszámolások történnek. Az üzleti napok szabályai az egyes tranzakciókra vonatkozó dátumok módosításait szabják meg. A módosításokra akkor van szükség, ha a kérdéses dátum olyan napra esik, amelyik nem üzleti nap. Alkalmazandó jog Angol jog 3

4 Tızsde Index leírása Elektronikus oldal (Bloomberg kód) index besorolása Eurostoxx 50 (Price) Index SX5E index Single Exchange Index vagy Multiple Exchange Index Tızsde Kapcsolódó tızsde Multiple Exchange Index Fıbb tızsdék EUREX Kapcsolódó tızsde Ahol fıbb tızsdék kerülnek említésre a mögöttes termékhez kapcsolódó tızsdeként, ott a tızsde minden olyan tızsdét vagy kereskedési rendszert jelent, ahol az alkotó papírok bármelyikével kereskednek a Kalkulációs megbízott megítélése szerint. Ahol Minden tızsde kerül említésre a mögöttes termékhez kapcsolódó tızsdeként, ott a kapcsolódó tızsde minden tızsdét, vagy árjegyzı rendszert jelent, ahol a kereskedésnek a Kalkulációs megbízott megítélése szerint jelentıs hatása van a mögöttes termékre, vagy annak határidıs, vagy opciós piacára. Kalkulációs megbízott Citigroup Global Markets Limited ( CGML ) Kifizetés és elszámolás Euroclear Bank S.A./N.V. és/vagy Clearstream Forgalmazó ISIN Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe XS Díjak A Forgalmazót az Üzletkötés napján meghatározandó, de maximum 3,00%-ig terjedı forgalmazási jutalék és 2,50%-ig terjedı értékesítési díj illeti meg, mindkettı a Kötvény kibocsátásakor fizetendı. A Kötvények lejárat elıtti visszaváltásának díja a névérték 1%-a. 4

5 A MÖGÖTTES RÉSZVÉNYEKRİL BBVA A Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. vállalat betéteket győjt és széleskörő lakossági, befektetési banki szolgáltatásokat nyújt. Fogyasztási és jelzáloghiteleket, privát banki szolgáltatásokat, vagyonkezelést, biztosítást, befektetési alapokat valamint értékpapír kereskedelmi szolgáltatásokat kínál Európában és Latin Amerikában. ALSTOM Az Alstom S.A. az energiatermelési és a vasúti szállítási piac igényeire épít. A csoport megoldások széles körét nyújtja a vasutak üzemeltetıinek a villamosoktól a gyorsvasutakig. Az Alstom foglalkozik még integrált erımővek és azokhoz kapcsolódó berendezések és szolgáltatások építésével illetve nyújtásával igen sokféle energiaforrás vonatkozásában, valamint a káros anyag kibocsátás csökkentését és megszüntetését lehetıvé tevı technológiai megoldásokkal is szolgál. BNP PARIBAS A BNP Paribas betéteket győjt és kereskedelmi, lakossági, befektetési, privát és vállalati banki szolgáltatásokat nyújt. A bank vagyonkezelési és befektetési tanácsadást kínál vállalati ügyfeleknek és magánszemélyeknek Európában, az Egyesült Államokban, Ázsiában, és a fejlıdı országokban is. UNILEVER NV-CVA Az Unilever a márkajelzéssel ellátott és különféle csomagolt fogyasztói termékeket gyárt, élelmiszerektıl a mosószerekig, illatósítóktól a testápolási termékek gyártásáig széles a skála. BASF SE A BASF olaj és földgáz kitermeléssel és kutatással foglalkozó vállalat, amely egészségügyi-, táplálkozási termékeket, mő- és vegyi anyagokat, festékeket állít elı. A vállalat kıolaj finomítással, tápsó-, rost-, mőanyag-, gyanta-, kıolajszármazék-, kötıanyag-, oldószer-, színezıanyag-, valamint festék elıállítással foglalkozik. DEUTSCHE BÖRSE AG Deutsche Börse AG intézményi és magán befektetıknek nyújt értékpapírokhoz és értékpapír kereskedelemhez kapcsolódó szolgáltatásokat. A vállalat elektronikus kereskedési rendszereket fejleszt és üzemeltet az európai tızsdék számára. A Deutsche Börse AG indexei a DAX, MDAX, SDAX, és XTF, továbbá opciós és futures kereskedést is fenntart. INTESA SANPAOLO SPA Intesa Sanpaolo S.p.A. betéteket győjt és banki, pénzügyi szolgáltatást nyújt. Fogyasztási és jelzáloghiteleket, privát banki szolgáltatásokat, vagyonkezelést, biztosítást, befektetési alapokat valamint értékpapír kereskedelmi szolgáltatásokat kínál. Fiókjai megtalálhatók Olaszországon kívül Európa szerte, Ázsiában és az Egyesült Államokban. VINCI SA A Vinci S.A. útépítéssel, fizetıs utak üzemeltetésével, építıiparral, építési szolgáltatással és ezekhez kapcsolódó tervezéssel foglalkozik. A vállalat foglalkozik még utak karbantartásával, útépítéshez és fenntartáshoz szükséges anyagok elıállításával, elektromos és kommunikációs hálózatok építésével, tőzvédelmi, energiaellátási és szellıztetı berendezések beépítésével, továbbá autópályák, hidak, parkolók és stadionok üzemeltetésével. SANOFI-AVENTIS SA Sanofi Aventis egy globális gyógyszeripari vállalat, amely kutatással, fejlesztéssel és elıállítással foglalkozik a receptre kapható gyógyszerek és oltóanyagok területén. A vállalat szív és érrendszeri, trombózissal-, anyagcsere problémákkal, központi idegrendszerrel-, daganatos betegségekkel kapcsolatos gyógyszerek és vakcinák fejlesztésével foglalkozik. TOTAL SA A Total olaj és földgáz kitermelést végez, finomítja, szállítja, valamint kereskedelmi tevékenységét is bonyolítja az energiahordozóknak. A vállalat egy vegyi részleget is mőködtet, melyben mőanyagot, gumit, tintát, ragasztót, valamint mőgyantát is gyárt. A Total benzinkutakat üzemeltet Európában, az Amerikai Egyesült Államokban és Afrikában is. E.ON AG A vállalat erımő és gáz üzletágakban érdekelt. A vállalat tevékenysége magába foglalja az energiatermelést, hagyományos, nukleáris és megújuló energiát hasznosító erımővek üzemeltetését, villamosenergia-szállítást magas feszültségő vezetéken keresztül, villamos energia, gáz, hı, területi eloszlását és értékesítését. ENI SPA ENI SpA szénhidrogén készleteket tár fel és termel ki Olaszországban, Afrikában, az Északi tengeren, Mexikóban, Kazahsztánban és Ausztráliában. A cég földgázt termel és importál Olaszországba és Európa más országaiba. A cég a földgázt csıvezetéken keresztül szállítja. A vállalat villamos áramot termel és értékesít, olajat finomít, töltıállomást mőködtet. 5

6 GDF SUEZ GDF Suez francia gázszolgáltató vállalat. Széles körben kínál földgáz és ehhez kapcsolódó energiaszolgáltatásokat az egész világon. A GDF elıállítja, szállítja, raktározza és forgalmazza a földgázt, valamint energiagazdálkodási, klimatikus- és távhı szolgáltatást kínál. DEUTSCHE TELEKOM AG Deutsche Telekom telekommunikációs szolgáltatásokat kínál. Széleskörő vonalas és mobiltelefon szolgáltatást, Internet hozzáférést, valamint összetett üzleti információ technológiát és telekommunikációs szolgáltatást nyújt. VIVENDI SA A Vivendi S.A., illetve leányvállalatai a szórakoztató-ipar zene, játék, film, és televíziós ágazataiban, valamint a telekommunikációs iparban mőködik. A vállalat digitális és fizetıs televíziós szolgáltatást nyújt, zenei CD-ket, interaktív szórakoztató termékeket fejleszt és forgalmaz, valamint vezetékes és mobil telekommunikációs szolgáltatást nyújt. A MÖGÖTTES KOSÁR TELJESÍTMÉNYE 2005 JANUÁRTÓL 2010 NOVEMBERIG Figyelem: A lenti grafikon a kosár teljesítmény jeleníti meg, nem pedig a Kötvény feltételei szerint számítandó teljesítményt % 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% % Jan-05 Mar-05 May-05 Jul-05 Sep-05 Nov-05 Jan-06 Mar-06 May-06 Jul-06 Sep-06 Nov-06 Jan-07 Mar-07 May-07 Jul-07 Sep-07 Nov-07 Jan-08 Mar-08 May-08 Jul-08 Sep-08 Nov-08 Jan-09 Mar-09 May-09 Jul-09 Sep-09 Nov-09 Jan-10 Mar-10 May-10 Jul-10 Sep-10 Nov-10 Forrás: Bloomberg, november 5. A múltbeli k nem garantálják a jövıbeni teljesítményt. A fenti adatok a múltra vonatkoznak és a múltbeli adatokból nem lehetséges a jövıbeni hozamra, változásra, illetıleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetést levonni. 6

7 A lenti példákhoz használt számokat két tizedesre kerekítették. KEDVEZİ KIMENETEL Kezdı 1. Értékelési ár nap HIPOTETIKUS PÉLDÁK BBVA 10 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% ALSTOM 35 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% BNP PARIBAS 50 NA % 10.00% % 12.00% % 13.00% % 14.00% UNILEVER NV-CVA 20 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% BASF SE 50 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% DEUTSCHE BOERSE 50 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% INTESA SANPAOLO 3 NA % 16.67% % 18.33% % 18.67% % 19.00% VINCI SA 40 NA % 12.50% % 15.00% % 16.25% % 17.00% SANOFI-AVENTIS 50 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% TOTAL SA 40 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% E.ON AG 22 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% ENI SPA 15 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% GDF SUEZ 25 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% DEUTSCHE TELEKOM 10 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% VIVENDI 20 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% k számtani átlaga: NA 2. Értékelési nap 3. Értékelési nap 4. Értékelési nap 10.61% 11.02% 11.19% 5. Értékelési nap 11.33% Kifizetett Kamat 10.00% 10.61% 11.02% 11.19% 11.33% KÖZEPES KIMENETEL Kezdı ár BBVA 10 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% ALSTOM 35 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% BNP PARIBAS 50 NA % % % % % % % % UNILEVER NV-CVA 20 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% BASF SE 50 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% DEUTSCHE BOERSE 50 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% INTESA SANPAOLO 3 NA % % % 0.00% % % % 0.00% VINCI SA 40 NA % % % % % % % % SANOFI-AVENTIS 50 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% TOTAL SA 40 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% E.ON AG 22 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% ENI SPA 15 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% GDF SUEZ 25 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% DEUTSCHE TELEKOM 10 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% VIVENDI 20 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% k számtani átlaga: 1. Értékelési nap NA 2. Értékelési nap 3. Értékelési nap 4. Értékelési nap 5.47% 5.53% 2.17% 5. Értékelési nap 2.33% Kifizetett Kamat 10.00% 5.47% 5.53% 2.17% 2.33% 7

8 KEDVEZİTLEN KIMENETEL Kezdı ár BBVA 10 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% ALSTOM 35 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % % BNP PARIBAS 50 NA % 10.00% % % % % % % UNILEVER NV-CVA 20 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% BASF SE 50 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% DEUTSCHE BOERSE 50 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% INTESA SANPAOLO 3 NA % % % 10.00% % % % 10.00% VINCI SA 40 NA % % % % % % % % SANOFI-AVENTIS 50 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% TOTAL SA 40 NA % 10.00% % % % 10.00% % 10.00% E.ON AG 22 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% ENI SPA 15 NA % % % 10.00% % 10.00% % 10.00% GDF SUEZ 25 NA % 10.00% % 10.00% % % % 10.00% DEUTSCHE TELEKOM 10 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% VIVENDI 20 NA % 10.00% % 10.00% % 10.00% % 10.00% k számtani átlaga: 1. Értékelési nap NA 2. Értékelési nap 3. Értékelési nap 4. Értékelési nap 1.06% -0.50% -4.50% 5. Értékelési nap % Kifizetett Kamat 10.00% 1.06% 0.00% 0.00% 0.00% A fenti példa csak információs célt szolgál, és nem reprezentálja szükségszerően az Index vagy a Kötvény múltbeli vagy jövıbeni teljesítményét. Ezen dokumentum szolgáltatója nem garantálja, hogy a fenti teljesítmény a jövıben megul. Bár a jelen dokumentumban felhasznált információ számos, megbízhatónak vélt, nyilvánosan közzétett forrásból származik, sem a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, sem a Citigroup Inc., sem ezek egyetlen kapcsolt vállalkozása sem garantálja ezen információk pontosságát és teljességét, és nem vállal felelısséget a felhasználásából eredı semmiféle, közvetlenül vagy közvetve okozott veszteségért. 8

9 FİBB KOCKÁZATOK LEENDİ BEFEKTETİINKNEK JAVASOLJUK, HOGY GONDOSAN OLVASSÁK EL ISMERTETİNKET A KÖTVÉNYEKKEL KAPCSOLATBAN FELMERÜLİ FİBB KOCKÁZATOKRÓL. A JELEN ISMERTETİ NEM A KÖTVÉNYEKKEL VAGY AZ ÖNNEK A KÖTVÉNYEK MEGVÁSÁRLÁSÁRA VONATKOZÓ DÖNTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN FELMERÜLİ KOCKÁZATOK ÉS MEGFONTOLÁSOK TELJES LISTÁJA, ÉS NEM IS EZ A CÉLJA. AZ ALÁBBI KOCKÁZATOK A KIBOCSÁTÓ PROSPEKTUSÁBAN ISMERTETETT KOCKÁZATOKON FELÜL ÉRTENDİK, AMELY DOKUMENTUMOKAT SZINTÉN AJÁNLATOS ÁTTANULMÁNYOZNI. A JELEN ISMERTETİ ÉS A KIBOCSÁTÓ PROSPEKTUSA KÖZÖTTI BÁRMILYEN ELTÉRÉS ESETÉN A KIBOCSÁTÓ PROSPEKTUSA AZ IRÁNYADÓ Kamatlábkockázat: A befektetési idıszak alatt a kamatlábak emelkedése a Kötvény értékét csökkenheti, és viszont. Hitelkockázat: A befektetık a kibocsátó Citigroup Funding Inc. És a garanciavállaló Citigroup Inc. teljes hitelkockázatát vállalják. Ez azt jelenti, hogy a kibocsátó, és/vagy a garanciavállaló fizetésképtelensége, vagy csıdje esetén lehetséges, hogy a kötvényesek nem kapják vissza befektetett pénzüket, esetleg még a tıke összegét sem. A Standard & Poor's besorolása szerint: AAA: A kibocsátó kamatfizetési és tıke-visszafizetési potenciálja kiemelkedıen erıs AA: A kibocsátó kamat és tıkefizetési képessége erıs, és csak kevéssel tér el a legmagasabb minısítéső kibocsátókétól A: A kibocsátó kamat és tıkefizetési képessége erıs, bár kissé érzékenyebb a gazdasági környezet és körülmények kedvezıtlen változásaira, mint a magasabb besorolású kategóriák hitelei. A-1: Az 'A-1' minısítéső rövid távú kötelezettség a Standard & Poor's szerint a legmagasabb kategória. A kötelezett fizetıképessége erıs. A hitelminısítés az adott minısítı ügynökség független értékelését fejezi ki, a tıke és kamatfizetés biztonságára vonatkozóan. A hitelminısítés nem jelent ugyanakkor garanciát a hitel minıségére. A befektetıknek javasoljuk, hogy a minısítı ügynökségeknél informálódjanak a minısítési rendszereik további részleteirıl. Ezek a minısítések nem veszik figyelembe a Kötvény piaci ármozgásaiból fakadó kockázatokat, vagy egyéb nem a kibocsátó hitelminısítése által meghatározott tényezıket, amik a kamat-, és tıkefizetés árát befolyásolják. A hitelminısítés nem jelent az értékpapírok vételre, eladásra, vagy tartásra vonatkozó ajánlást és a minısítı ügynökség bármikor módosíthatja, visszavonhatja azt. Garanciavállaló kockázata: Citigroup Inc., mint Garanciavállaló visszavonhatatlanul és feltétel nélkül garantálja minden Kötvény alapján esedékessé váló összeg kifizetését, így ha a Kibocsátó nem tudja teljesíteni a Kötvényekbıl eredı kötelezettségét, a Garanciavállalónak saját kötelezzettségeként kell helytállnia a Kötvényesek felé. Mindazonáltal a leendı befektetıknek ismerniük kell azon kockázatokat, amelyek korlátozzhatják a Garanciavállaló Kötvényekbıl fakadó kötelezettségeinek kielégítésére vonatkozó képességét, például mivel a Garanciavállaó egy holdingcégként nem bonyolít jelentıs mértékő hasznot hajtó üzleti tevékenységet, eképpen a leányvállalatainak osztalék és osztalékelıleg fizetési képességére van utalva, a leányvállalatokra vonatkozó különféle hitelezési megállapodások és szabályozási korlátok miatt pedig szügségképpen csökkenhet a Garanciavállaló teljesítési képessége. A Garanciavállalóra kiterjed az USA banktörvénye is, amelybıl kifolyólag kötelessé válhat leányvállalatainak pénzügyi támogatására ezáltal is csökkenhet az említett garanciára vonatkozó kielégítési képessége. A befektetıknek figyelembe kell venniük azt is, hogy a Citigroup Inc-nek jogában áll hasonló jogállású és hitelképességő vállalatot Garanciavállalóként saját helyébe állítani a kötvényesek hozzájárulása nélkül is. A Garanciavállalóról és a rá vonatkozó kockázatokról további információkat a Prospektusban és a Végleges Feltételekben találhat, amelyek angol nyelven elérhetıek a Forgalmazó fiókjaiban és ezen a weboldalon: Likviditási kockázat: Az Üzletkötı igyekszik a Kötvények másodlagos piacát naponta biztosítani, de nem garantálja a másodlagos piac meglétét. Nem vehetı bizonyosra, hogy a Kötvények aktív piaca fennáll majd a teljes futamidı során. Az Üzletkötı, a Forgalmazó, vagy bármely társult, vagy fiókvállalatuk sem köteles árat jegyezni a Kötvényekre, ha úgy ítéli meg, hogy az általuk végzett tevékenység, vagy annak szándéka bármely vonatkozó szabályba ütközik. A lejárat elıtti eladás esetén a befektetıknek fel kell készülniük arra, hogy az eredeti bekerülési árnál lényegesen kevesebbet is kaphatnak a Kötvényeikért. Az Üzletkötı, a Forgalmazó, vagy azok társult vagy leányvállalatai sem kötelesek a Kötvények másodlagos piacát biztosítani, de nem garantálja azt. Lejárat elıtti visszafizetés kockázata: Bizonyos körülmények között, például törvénytelen állapot, vagy adózási változások esetén lejárat elıtt is visszafizethetik a Kötvények értékét. Elıfordulhat továbbá egyéb eset is, minek során a Kalkulációs megbízott úgy ítéli meg, hogy a Prospektusban és a Kötvény feltételeiben leírtak szerinti visszafizetési esemény következik be a lejárat elıtt. Ilyen körülmények között lehetséges, hogy a vásárláskori árnál lényegesen kevesebbet kap a Kötvény tulajdonosa. Ezen esetekben számítani kell az újra befektetés kockázatára, hiszen elıfordulhat, hogy az adott idıben nem érhetı el hasonló kockázatú, vagy profilú befektetés. Továbbá, a befektetık nem húzhatnak már hasznot az adott mögöttes termék változásából az esetleges lejárat elıtti visszafizetés és az eredeti lejárat napja között. 9

10 Piaci kockázat: A jelen kötvény befektetıinek tapasztalattal kell bírniuk a derivatívákat magukban foglaló termékekre vonatkozólag, vagy törekedniük kell azok megismerésére. A leendı befektetıknek tudniuk kell, hogy a jelen Kötvénybe történı befektetés nem jelent a mögöttes termék(ek)be való befektetést, és hogy a Kötvénybe való befektetéssel nem keletkezik a jogi, vagy haszonhúzói érdekeltségük, vagy tulajdonosi viszonyuk a mögöttes termék(ek) vonatkozásában, ugyanakkor a Kötvény megtérülése bizonyos mértékig hasonló gazdasági és egyéb kockázatokat hordoz, mint a mögöttes termék(ek)ben való direkt befektetés. Amikor a befektetı megvásárolja a Kötvényt, a Kibocsátó köteles a Kötvényben foglalt és itt leírt feltételeknek megfelelı összegek kifizetése és a befektetı a Kibocsátó hitelezıjévé válik. Számos tényezı befolyásolhatja ezen kötvény piaci értékét, többek között a megfelelı hozamgörbe szintje és alakja, a mögöttes piacok volatilitása, és ezek jövıbeli várható változásai. Bármely tényezı változása, a lejáratig hátralévı futamidı és a kibocsátó hitelminısége befolyásolja a Kötvények másodpiaci árfolyamát Potenciális érdekütközésbıl eredı kockázat: A befektetı gyızıdjön meg arról, hogy érti és elfogadja a Kötvények kibocsátásban szereplı feleket és a kibocsátáshoz kapcsolódó szerepüket. A Kibocsátó, a Forgalmazó és a Kalkulációs Ügynök/Kifizetı Ügynök társult vállalati egységek, amelyek különbözı funkciókat töltenek be a Kötvények kibocsátása és az azok alapjául szolgáló struktúra tekintetében. Az ügyfelek szenteljenek különös figyelmet azon esetnek, amikor a Kibocsátó a Kötvények esedékes lejárati napja elıtt, de nem visszahívás, vagy lejárat elıtti eladás keretében visszafizeti a Kötvények értékét akár az USA adószabályainak változása okán, akár azért, mert a Kötvények alapján vállalt kötelezettség teljesítése jogellenessé vált. Ebben az esetben a Kalkulációs Ügynök saját hatáskörben eljárva határozza meg a Kötvény tulajdonosainak járó összegeket. Így a Kalkulációs ügynök érdek-összeütközésbe kerülhet, mert az általa meghatározott tényezık befolyásolják a Kibocsátó által fizetendı összegeket, ami hátrányos lehet (érdekütközést teremthet) a Kötvényesek gazdasági érdekeivel. Az adózási szabályok változásai jelentıs negatív hatást gyakorolhatnak a Kötvényesekre. Adókockázat: A Befektetıknek érdemes független adótanácsadó véleményét kikérni, mielıtt megvásárolják a Kötvényt. A Citigroup nem ad adótanácsot, így a Kötvénybe történı befektetéssel kapcsolatos adókötelezettség teljes mértékben kizárólag a Befektetıt terheli. A befektetıknek tudniuk kell, hogy a Kötvényekre vonatkozó adózási szabályozás a különbözı jogi környezetben eltérı lehet. A befektetık kizárólagosan felelısek a Kötvénnyel kapcsolatos bármely adó, vagy illeték összegének megfizetéséért. A vonatkozó adózási szabályok változása negatívan érintheti a Kötvényeseket. Kockázatok halmozódása: Kockázatok halmozódása: A pénzügyi piacok sajátos összefüggései miatt a Kötvényekbe való befektetés kockázatokkal jár, így a befektetést csak azt követıen javasolt megtenni, hogy már felmértük a jövıben várható potenciális piaci változások irányát, idejét és mértékét (azaz többek között a referencia papírok, indexek, áruk, kamatok értékét és összefüggéseit) a Kötvény feltételei és tulajdonságai mellett. Több kockázati tényezınek is lehet több irányú befolyása a Kötvényekre, melyeknek hatása elıre nem látható. Ezen felül a kockázati tényezıknek halmozódó hatása is lehet, ami szintén nem látható elıre. A különbözı kockázati tényezık bármilyen kombinációinak Kötvényekre gyakorolt hatása nem megjósolható. CFI Részvény helyettesítés: CFI Részvény helyettesítés: Ha a Kalkulációs megbízott úgy ítéli meg, hogy egy vonatkozásában Korrekciós esemény történt (legyen az vállalati esemény, kivezetés, fizetésképtelenség, összeolvadás, államosítás, felvásárlási ajánlat és/vagy egyéb, a Végleges feltételekben meghatározott negatív esemény), akkor a Kalkulációs megbízott módosítja vagy cseréli a Kötvény feltételeit, mivel a Kalkulációs megbízott méri fel és határozza meg a Korrekciós esemény hatását és ı helyettesítheti a Kiegészítési esemény érintette t a megfelelı referencia indexbıl kiválasztott másik részvénnyel. Az ilyen kiegészítés vagy helyettesítés kedvezıtlen hatással lehet a Kötvények értékére, és ha a Kalkulációs megbízott úgy dönt, hogy a kiegészítésre, vagy helyettesítésre nincsen ésszerő mód, akkor az az esemény Lejárat elıtti visszafizetési esemény. Lejárat elıtti visszafizetési esemény bekövetkeztekor (ha a Kalkulációs megbízott úgy ítéli meg, hogy a kiegészítésre, vagy helyettesítésre nincsen ésszerő mód) a Kötvények értékét az adott Kötvény feltételeiben részletesebben leírt módon fizetik vissza. Bármely módosítás kedvezıtlenül hat a Kötvények értékére. Ha a Kötvényt lejárat elıtt visszafizetik, a Kibocsátó a Kötvény Kalkulációs megbízott által meghatározott mögöttes eszközökre vonatkozó fedezeti ügyletek megszüntetéséhez kapcsolódó, és egyéb Végleges feltételekben leírt költségekkel csökkentett piaci értékének összegét fizeti a kötvényeseknek. Nem garantálható, hogy a befektetıknek fizetett összeg magasabb, mint az adott Kötvénybe eredetileg befektetett tıke összege. A eket befolyásoló tényezık: A befektetıknek általában járatosnak kell lenniük a globális piaci befektetések és az indexek tekintetében. Egy index értéke általában az alkotó ek értékén alapul, de elıfordulhat, hogy az alkotó ek hozamának újrabefektetése nélkül számítják. Érteniük kell egyebek mellett, a globális gazdasági, pénzügyi és politikai fejleményeket, amelyek jelentıs befolyást gyakorolhatnak az indexekre általában, de különösen fontosak a fent nevezett indexre, így egyúttal a Kötvényre gyakorolt hatások. termékek árváltozásainak hatása: A Kötvény megtérülése nagymértékben függ attól,l hogy aa mögöttes ek árai miképpen alakulnak a futamidı alatt. Ugyanakkor a Kötvény megtérülése alacsonyabb és magasabb is lehet a mögöttes termékek teljesítményéhez képest. 10

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy 5 éves futamidejű, forint (HUF) denominált befektetési termék, ismert nevén strukturált kötvény. A strukturált kötvény a kibocsátójának fizetési

Részletesebben

NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A FORD MOTOR CO. ÉS A VOLKSWAGEN AG

NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A FORD MOTOR CO. ÉS A VOLKSWAGEN AG NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A FORD MOTOR CO. ÉS A VOLKSWAGEN AG. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT MAGYAR FORINTBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: CITIGROUP INC A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA*

Részletesebben

Kifizetési összefoglaló: Az alábbiak csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják Kibocsátó:

Kifizetési összefoglaló: Az alábbiak csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják Kibocsátó: NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 4 ÉVES FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A EURO STOXX 50 INDEXHEZ KÖTÖTT, EURÓBAN DENOMINÁLT KIBOCSÁTÓ: SG ISSUER, GARANCIAVÁLLALÓ: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA Termékkategória:

Részletesebben

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT AZ AEGON NV AND AVIVA PLC. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT EURÓBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK

Részletesebben

KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA*

KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA* NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT A BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT (BMW) ÉS A DAIMLER AG RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT AMERIKAI KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP)

Részletesebben

11. Költségek. 12. Kiegészítı biztosítások. 13. Szerzıdésmódosítások

11. Költségek. 12. Kiegészítı biztosítások. 13. Szerzıdésmódosítások ERGO Unit Linked életbiztosítás különös feltételei ERGO Biztos Tıke alapbiztosítás 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen életbiztosítási feltételek az ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a zártvégő és nyilvános Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó, engedélyezı határozatok száma

Részletesebben

Tájékoztató és kezelési szabályzat

Tájékoztató és kezelési szabályzat Tájékoztató és kezelési szabályzat DKB Irányelvnek megfelelő luxemburgi jog szerinti befektetési alap 2010 októberi kiadás BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg www.bayerninvest.lu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. AZ AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Egységes szerkezetbe foglalt

TÁJÉKOZTATÓJA. AZ AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Egységes szerkezetbe foglalt AZ AEGON PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY

Részletesebben

Alaptájékoztató. CIB Bank Zrt.

Alaptájékoztató. CIB Bank Zrt. Alaptájékoztató a CIB Bank Zrt. 50 milliárd forint keretösszegő CIB 2010-2011. évi kötvényprogramjához A Kibocsátó hitelminısítése: Fitch Ratings hosszú lejáratú kötelezettségek A 2010. július 6. Az Alaptájékoztató

Részletesebben

Rövidített Tájékoztató* Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan

Rövidített Tájékoztató* Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan Rövidített Tájékoztató* a zártvégő és nyilvános Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan *Jelen tájékoztató anyag nem tekinthetı az Európa Ingatlanbefektetési Alap hivatalos tájékoztatójának. A hivatalos

Részletesebben

Rövidített tájékoztató DKB. Irányelvnek megfelelő luxemburgi jog szerinti befektetési. 2010 októberi kiadás

Rövidített tájékoztató DKB. Irányelvnek megfelelő luxemburgi jog szerinti befektetési. 2010 októberi kiadás Rövidített tájékoztató DKB Irányelvnek megfelelő luxemburgi jog szerinti befektetési alap 2010 októberi kiadás Szervezet Alapkezelı BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxemburg Telefon

Részletesebben

GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP

GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Vezetı Forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) Forgalmazó: BNP PARIBAS

Részletesebben

Tájékoztató kockázatokról

Tájékoztató kockázatokról Tájékoztató kockázatokról A. A Kibocsátó kockázati tényezői 1. Deutsche Bank, mint kibocsátó vagy a tranzakcióban résztvevő másik fél 2. Harmadik fél, mint kibocsátó vagy a tranzakcióban résztvevő másik

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelı: UniCredit Bank

Részletesebben

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓK

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓK ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓK UNICREDIT JELZÁLOGBANK ZRT. összesen 50.000.000.000 forint keretösszegő 2009. évi Jelzáloglevél Program alapján kibocsátott Jelzáloglevelek nyilvános forgalombahozatalára Vezetı

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 35.000.000.000,- Ft, azaz Harmincötmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

ERGO Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítás Különös Feltételei (alapbiztosítás) 2. sz. melléklet

ERGO Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítás Különös Feltételei (alapbiztosítás) 2. sz. melléklet ERGO Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítás Különös Feltételei (alapbiztosítás) 2. sz. melléklet A VÁLASZTHATÓ ESZKÖZALAPOK LISTÁJA, ÖSSZETÉTELE ÉS BEFEKTETÉSI ELVEI az ERGO Smart Way befektetési

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 6.000.000 DARAB, EGYENKÉNT 10 FT NÉVÉRTÉKŐ, NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE RÉSZVÉNY

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

E L Ő Z E T E S Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó

E L Ő Z E T E S Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó E L Ő Z E T E S Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó a Citibank Europe plc (amelynek törvényes képviseletében eljár annak Magyarországi Fióktelepe) által LAKOSSÁGI ÜGYFELEK részére nyújtott befektetési szolgáltatásokkal

Részletesebben

Tájékoztató. Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132, Budapest Váci u. 30. Tel: 299-9999, www.quaestor.hu

Tájékoztató. Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132, Budapest Váci u. 30. Tel: 299-9999, www.quaestor.hu QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. H-1132 Budapest, Váci u. 30. Tel: (06-1) 299-9999; Fax: (06-1) 288-0945 www.quaestor.hu Tájékoztató Quaestor Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap

Részletesebben

MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG

MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG Szerződéskötést megelőző Ügyfél Tájékoztató I. Bevezető rendelkezések A GRÁNIT Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) által végzett befektetési és kiegészítő szolgáltatási tevékenységet

Részletesebben

PLOTINUS HOLDING NYRT.

PLOTINUS HOLDING NYRT. Jelen Alaptájékoztató alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére elérhetők.

Részletesebben

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2015.

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2015. Eurizon EasyFund Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap Tájékoztató 2015. március Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A SZERVEZET 5 1. A Befektetési alap 7 1.1

Részletesebben

1.1. F bb Jellemz k 1. AZ ÉRTÉKPAPÍR-KIBOCSÁTÁSI PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓJA

1.1. F bb Jellemz k 1. AZ ÉRTÉKPAPÍR-KIBOCSÁTÁSI PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓJA 1. AZ ÉRTÉKPAPÍR-KIBOCSÁTÁSI PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓJA Az alábbi összefoglaló kizárólag a Tájékoztatóhoz szánt bevezet, a kötvényekbe ( Értékpapírok, külön-külön az Értékpapír ) történ befektetésre vonatkozó

Részletesebben

Citibank Prémium Megtakarítás Citibank Online Internet Banking felületen. Terméktájékoztató és felhasználói segédlet

Citibank Prémium Megtakarítás Citibank Online Internet Banking felületen. Terméktájékoztató és felhasználói segédlet Citibank Prémium Megtakarítás Citibank Online Internet Banking felületen Terméktájékoztató és felhasználói segédlet 1. TERMÉKISMERTETŐ CITIBANK PRÉMIUM MEGTAKARÍTÁS 2 1.2. ALAPFOGALMAK 2 1.3. HOGYAN MŰKÖDIK

Részletesebben

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2014.

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2014. Eurizon EasyFund Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap Tájékoztató 2014. július Tartalomjegyzék BEVEZETO 3 A SZERVEZET 5 1. A Befektetési alap 7 1.1

Részletesebben