TARTALOM: Horvátországi Magyarság Megjelenik havonta. ISSN Kiadja a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM: Horvátországi Magyarság Megjelenik havonta. ISSN 1218 1269 Kiadja a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége"

Átírás

1 Megjelenik havonta ISSN Kiadja a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége Felelős szerkesztő: Andócsi János Felelős kiadó: Jakab Sándor Lektor: Ljubić Molnár Mónika Műszaki szerkesztő: Farahó Zsolt Szerkesztőség tagjai: Kontra Ferenc, Mák Ferenc A szerkesztőség címe: Eszék, Kneza Trpimira 23. Elérhetőségek: Tel.: 031/ Fax: 031/ Honlap: Nyomda: Tiskara Admiral, Cerna A Bethlen Gábor Alap és a Nemzeti Kisebbségek Tanácsának támogatásával megjelenik havonta. Mjesečnik se izdaje uz financijsku potporu iz Državnog proračuna RH preko Savjeta za nacionalne manjine za godinu. TARTALOM: HISTORIA Mák Ferenc Quarnerónak sima tükre FORTUNA HUNGARORUM Sarusi Mihály Betevő falat* LITERATURA Csepregi János Az utolsó nap Kontra Ferenc Hattyúk tava

2 HMDK Eszék,

3 Mák Ferenc: Quarnerónak sima tükre Mák Ferenc HISTORIA Quarnerónak sima tükre Portoré és a 365 rácsozott ablak A Quarnerói öböl karéjában azok az igazán pompás városok, amelyek megőriztek valamit ősi eredetiségükből és jellegükből, amelyek ellenálltak a modern kor komfort-terrorjának. Persze Buccari, Portoré, és Cirkvenica, vagy délnek fordulva Volosca és Moschenice Draga nem maradtak meg afféle kalózerődöknek, mégis szűk utcáikból, masszív épületeikből, és a robosztus falak hajlataiból szinte sugárzik a történelmük lelkülete: bizony, évszázadokkal korábban virágzott a kalózélet ezen a vidéken örökös fejtörést okozva előbb a velencei, később a dalmát, idővel pedig az osztrák hajósoknak és kereskedőknek. Fiume eredeti magva maga a XIX. századi emlékezet, mint ahogyan fényűző kényelmével az aranykort idézi Abbázia és Lovránó is. Fiume boltíves kerengőin még érezni a kereskedői világ szellemét: hajózás, forgalom, tőzsde, pénz, vámok és alkuk repkényezik a falakat, Abbázia a mondén világ pompás szeglete, Lovránó pedig a maga babérligeteivel nehéz császári álmok titkainak rejtegetője. Cholnoky Jenő mediterrán földrajzában ezeket a településeket Spalatóhoz, Ragusához, Lacromához, Cattaróhoz, Veglia és Cherso szigetéhez fogható, csodálatos kis város-köztársaságoknak nevezte, amelyekben jómódú kereskedő-népek laktak, erős itáliai befolyás alatt. 1 Érthető, hogy Orczy Lőrinc báró a XVIII. század végén még így énekelte meg az Adriát: Ha Kulpa megtisztul, Triesztnél kikötünk, / Mármarosi sóval Fiumébe megyünk, / Buccariba visszük füstölt berbécsünket, / Páduába hajtjuk hízott ökreinket. A Nautica hajdani nö- 1 Cholnoky Jenő: A Földközi tenger; Budapest Franklin Társulat kiadása, é, n. [1935 után], p. 5

4 vendéke, Dékány András már a hajózás hőskorának alkonyán érkezett a kikötővárosba, de még éppen időben, hogy az ő és matróztársai ifjúi ábrándjait még hófehér vitorlák röpíthessék a messzi tengerek felé. Még hallom lépteiket a kikötők kövezetén, nevetésüket a fedélzeteken, harsány kiáltásukat a kormány mellől és az árbocok magasából. Ott voltam a tengerészkorszak hősi idejének utolsó perceiben, amikor dicsőség volt vitorláson szolgálni, és melegebben dobogott a szív egy teljes vitorlázatú bark látványán, mint a füstokádó gőzősön. Matrózok, hajók, kapitányok jönnek elénk a múltból, hogy a mese és a valóság révén felidézzük azt az időt, amikor utolsó perceit élte a vitorláskorszak. 2 Ám nemcsak a vitorlák és az akkor még értékes szelek élték utolsó korszakukat, velük együtt áldozott le a Magyar Tengermellék tündöklő napsütése is. Fiume mellett tíz-tizenkét évszázad csodáit osztotta szét maga között az a féltucatnyi kis város, melyek az Adria könnyed azúrjának ellentételeként még emlékeznek a komorabb időkre is. Valahogy úgy, a klasszicitásnak abban a formájában, ahogyan Jókai is látta a vidéket: A kőkerítésnek kifelé két erős vasrács kapuja van: az egyik a kikötő felé nyílik, a másik a Valle drio Porto Re országútjára vezet, (ám) be van az rozsdásodva mind a kettő, s keresztül-kasul nőtt rajta a nagy veres bogyójú boróka: a dalmata partok otthonos bozótja. 3 Ez pedig az Egy játékos, aki nyer (1882) című regénye Frangipáni várá -nak környéke, mely azóta sem változott lényegesen, pedig százharminc éve már, hogy nemzetünk nagy mesemondója megfordult arrafelé. Donáth Imre, a fiumei földrajztanár Szülőföld leírása Fiume és környéke című 1892-ben megjelent tankönyvében érdemesnek tartja megemlíteni: Bakkari és Portoré kis kikötővárosok a Bakkari öbölben, Portoréban volt egy régi Frangepán vár, mely jelenleg jezsuita kolostorrá van alakítva. 4 Nem kevésbé szikár Mittner Zoltán kiváló fiumei tanár és közíró Fiume város, kerülete és környéke című könyvének fölsorolása sem: Buccari (Bakar) régi vá- 2 Dékány András: Matrózok, hajók, kapitányok Kalandok az Adrián; Budapest Móra Ferenc Könyvkiadó, p. és 7. p. 3 Jókai Mór: Egy játékos, aki nyer; Budapest Akadémiai Kiadó, p. 4 Donáth Imre: Földrajz. Szülőföld leírása A miniszteri terv alapján, a fiumei elemi iskolák III. osztálya számára: I. rész: Fiume és Környéke, IV kiadás; Fiume Spiess K. és Társa p. 6

5 Mák Ferenc: Quarnerónak sima tükre ros. Van egy szép Zrínyi vára, egy tengerészeti akadémiája (nautica), és egy nagy cement gyára. Portoré (Kraljevica) szép kis város. Itt is van egy régi Frangepán kastély, amelyben most jezsuita papok laknak. Tengeri fürdője szép homokos. Cirkvenica üdülőhely és híres tengeri fürdő. Zengg (Segba, Senj) a zenggi püspök székhelye, papnevelő iskolával. 5 Sokkal többet árul el a valóságról Szinnyei Otmár, ama nevezetes Szinynyei József fia, aki ekkoriban 1892-ben járunk baráti társaságban hajózta végig a Dalmát tengerpartot, és megkapóan szép feljegyzésekben örökítette meg az úti élményeit: a csodás természet önzetlenségét, és a részrehajló emberi világ komorságát. Porto-Ré már Horvátországhoz tartozik írta a Magyar lobogó alatt az Ádrián című könyvében, és ez meg is látszik rajta, mert jóllehet lakosai csaknem kivétel nélkül olaszul is beszélnek, szívük Zágráb felé gravitál, és álmaik Cresimir birodalma körül forognak, mi nemigen egyeztethető össze holmi magyar szimpátiákkal. Aki itt magyarnak vallja magát, sőt még magyarul beszélni is mer, azt rossz szemmel nézik, és ha inzultusnak nincs is kitéve, mint pl. Zágrábban, megérzi, hogy nem szívesen látott vendég, még ha jó pénzzel fizet is. 6 Szerencsére, ez a szűkkeblűség is a múlt idők homályába vész: hajdani kalózok vidékén magyar utazó kedvesebb fogadtatásban sehol sem részesül, mint az egykori Portoré-ben, a mai Kraljevicában. Egy kedves kis helytörténeti kiadványból, Mika Kosić helybéli fürdőorvos 1906-ban megjelent Kraljevica (Porto-ré) című könyvéből tudom meg: a település a longobárd fejedelem (vagy király), Albuin 612-ben emelte Almis nevű erőd alapjaira épült de ez is csak a tatárok elől menekülő IV. Béla, magyar király egyik 1235-ben keletkezett okleveléből derül ki, melyben ez olvasható: Rex Bela IV. hostibus praevalentibus a propria sede dejectus, ae a littora Adriatici maris guaerens Asylum in rupiolim Almis nunc Portus-Regius nominata inter Segniam et Flumense cum Primoribus Hungarorum cirkumvalavit. Modern kori arculatát azonban VI. Károly osztrák császár 1728-ban tett látogatását 5 Mittner Zoltán: Fiume város, kerülete és környéke; Fiume Kereskedelmi nyomda R.t., p. 6 [Szinnyei Otmár]: Magyar lobogó alatt az Ádrián. Írta Szinnyei Otmár. A képeket rajzolta Győrik Leo; Budapest Kilián Frigyes m. kir. egyetemi könyvkereskedő bizománya. Athenaeum nyomda, p. 7

6 követően nyerte el, aki a kedvező széljárások miatt kiválóan alkalmasnak tartotta a buccari öblöt egy kereskedelmi kikötő megépítésére. Mi több: az uralkodó hajóépítő műhelyt is álmodott Portorébe, s meg is vetette alapjait annak a hajógyárnak, amely jobb időkre emlékezve, ma is ott pang Kraljevica elcsöndesedett partjain. Mika Kosić 1870-ben született a Zágráb melletti Samobor településen, Bécsben szerzett orvosi diplomát, hivatása azonban élete során mindvégig Kraljevicához kötötte, 1962-ben bekövetkezett haláláig hatvanhárom éven át volt a tengerparti városka fürdőorvosa. Élete és hivatása legfőbb céljának tekintette, hogy Abbáziával szemben amely szerinte is méltán élvezi a népszerűséget Portorében megteremtse a kispénzű emberek nyaraló- és gyógyhelyét. Elszánt hirdetője volt a tengervízi kúrák mellett a levegő-, a homok- és a napfürdő együttes alkalmazásának, amelyre különös terápiát dolgozott ki ben a városba érkezése előtt még csak 60 látogatója volt Portorének, 1905-ben azonban már 2100, és ez akkoriban tekintélyes tömeget jelentett, ami a fürdőorvos számára bebizonyította, hogy aki ide eljött az testben és lélekben egyformán megerősödött, megromlott egészségi állapota helyreállt. Ettől kezdve Portorét klimatikus gyógyfürdőnek tekintették. A gyógyuláshoz Mika Kosić maga javasolt programot, amelybe beletartozott a szárazföldi és a tengeri kirándulás egyaránt: Buccariba vezette a vendégeit, vagy hajóra ültette őket, hogy megmutassa nekik Arbe (Rab), Cherso (Cres) és Veglia (Krk) szigetek szépségeit és csodáit. S hogy még csábítóbb legyen a meggyőzés, könyvében rövid leírását adta a Zrínyi és a Frangepán kastélyoknak is. Portoré ugyanis az egyetlen városka, amely Zrínyi és a Frangepán kastéllyal is büszkélkedhet. A Zrínyiek hajdani erődítménye mára eggyé olvadt a település kikötőre néző várfalával, csak a kiugró templomtorony jelzi az eleven életet. Az erőd udvarán teljesen beépített boltíves kerengő sejteti az egykori nagyságot, ma a katolikus egyház tulajdonában van, s a régi időkből megmaradt márvány kútkáva mögött olykor-olykor nővérek titokzatosan sietnek a Szent Miklós oltalmára bízott templom árkádjai felé. Mediterrán gyom sarjad a falak kövei között, mégsem tűnik elhagyatottnak a hely: a Zrínyiek óvó tekintete kíséri a látogatót. A 8

7 Mák Ferenc: Quarnerónak sima tükre történetírás szerint valahol e falak mögött sub rosa szőtte a császári udvar elleni összeesküvését a Frangepán és a Zrínyi család, bár ezt a címet Sárospatak is fönntartja magának, azzal a nem mellékes előnnyel, hogy a Bodrog partján azt a gótikus mennyezeti rózsát is meg tudják mutatni, ahol a nevezetes elhatározás megszületett. A magyar történetírás ezt a Wesselényi-féle összeesküvésként tartja számon, mely az 1671-ben bekövetkezett véres megtorlással, Zrínyi Péter és Frangepán Ferenc Bécsújhelyen, és Nádasdy Ferenc Bécsben történt kivégzésével tragikusan ért véget. Csak a nép hiszi ma is, hogy a Zrínyi-fok alatti sziklák mentén olykor megjelenik egy-egy hófehér hajó, hogy titokban elszállítsa a rejtett drágaságokat. Garády Viktor azonban még emlékezett arra, hogy a Zrínyi várban valamikor boldog események is zajlottak: Magyarország, Horvátország, Szlavónia és Dalmácia legelőkelőbb főurai adtak itt találkozót egymásnak. Abban a háromemeletes, négytornyú, hatalmas épületben, amely ott uralkodik a szomszéd portoréi kikötő előtt elnyúló sziklás földnyelven, s ahová néhány évvel ezelőtt idegenajkú jezsuiták vetették be magukat írta, valamikor a nemzet színe-java, az ország legelőkelőbb családjai adtak egymásnak találkozót, hogy részt vegyenek a házigazda, a hős Zrínyi Péter családi ünnepén. A Wesselényiek, Nádasdyak, Perényiek, Báthoryak, Széchenyiek, Rákóczyak és Frangepánok meghívott vendégei voltak a fejedelmi fénnyel berendezett portoréi várkastélynak. Nagy és jelentőséggel teljes ünnepe volt ez a Zrínyi háznak. Ilona, a Zrínyiek legékesebb rózsabimbója kézfogóját tartotta a leghatalmasabb magyar főúrral, az ifjú Rákóczy Ferenczczel. 7 Zrínyi Ilona személye lesz az, aki a történelemben a portoréi kastélyt Munkáccsal összeköti. 7 Garády Viktor: Régi dicsőségünk a tengermelléken; Budapest Lampel R. könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai) részvénytársaság, p. A fényes esküvő a Zrínyi-várban zajlott, az a háromemeletes, négytornyú, hatalmas épület viszont a Frangepánok kastélya volt. 9

8 A Wesselényi-összeesküvés vértanúi. Rusz Károly metszete (1871) Néhányszáz lépéssel odébb, egy pompás kis öböl túlsó oldalán, az 1904-ben épített, hajdan pompás Liburnia szálló omladozó falai fölé magasodik egy robosztus erődítmény, a századokkal is dacoló, kikezdhetetlen Frangepán kastély. Jókai 1881-ben a lehető legbiztosabb pontból, hajóval közeledve, a tenger felől láthatta a Frangipáni várat, csöppet sem meglepő hát a lelkesedése: Maga a vár tömör, négyszögű épület, mind a négy szögletén egy-egy termetes gömbölyű toronnyal írta az Egy játékos, aki nyer című regényében. A négy szárny mindegyikén hét magas ablak van, földszínt és emeleten; csak a tornyok kétemeletesek, hat ablak van egymás fölött, minden ablakon erős vasrostélyok. Kívülről rideg, visszariasztó a várkastély alakja, inkább romnak néz ki, minthogy az alacsony tetőzet nem látszik ki a magas homlok-párkányfaltól. A kapun túl azonban gyönyörű látvány tárul a látogató elé: a várnak mind a négy oldalát széles folyosók futják körül, fölöttük tág ívre hajló boltozatok tartják a mennyezetet. A földszinti boltívek oszlopai tömörek, 10

9 Mák Ferenc: Quarnerónak sima tükre egyszerű oszlopfőkkel, az emeleten azonban már a reneszánsz elemek dominálnak: a karcsú márványpilléreket díszes oszlopfők koronázzák. Egy bizonyos szögből szemlélve a boltozat ívei úgy simulnak egymásba, mintha a hófehér kagylók karneváljának a közepébe csöppent volna a látogató. A széles négyszögű kőlapokkal kirakott udvar közepén áll a márványból faragott kút medencéje; rajta a kettős címerpajzs egy márki-koronával összefoglalva; az egyiken a kenyeret dagasztó oroszlán (Frangipáni), a másikon a szárnyas torony (Zrínyi). 8 Ide szőtte a napóleoni háborúk utáni idők romantikus történetét az író, amikor a sok újan teremtett királyság, respublika visszatért a régi gazdájához. Az illyriai királyság pünkösdi napjai is elmúltak, s lett belőle megint»magyar partvidék«, Isztria, Horvátország. Az Axamita strázsamester(nő) őrizte Frangipáni várban, rejti el a titokzatos Mettel azt a csodálatos istennőt Miliorát, akinek Diana vagy Minerva lehetett az őse, s aki még fiatal volt nagyon, csak nemrég hagyta el a gyermekkort. Száműzöttjei ők a messzi Torontál vármegyének, ahol a kapzsi rokonság kiforgatta őket az őseik vagyonából, s most földönfutóként keresnek valami biztos menedéket, mindaddig, amíg sorsuk valami módon jóra nem fordul; mindaddig, amíg nem lesz újra együtt a jelzálog fedezete. És mire a szerencse újra a pártjukat fogja, Jókai végigvezeti az olvasóit a Dalmát tengerpart rejtelmes vidékein. A Frangipáni vár bejáratánál kérésemre lelkesen a kezembe nyomnak egy háromszor összehajtott, Kraljevica kastélyairól szóló, szerény ismertetőt. Látva elképedésemet, azt tanácsolják, a város múltja iránt talán érdeklődnék a Városi Könyvtárban. Amikor egy óra múlva belépek a mediterrán kőfalak hűvösébe, elképedve nézem a szemben lévő falat: ott, ahol ifjú koromban a XX. század három véreskezű diktátorának képe függött, most IV. Béla király, Frangepán Ferenc (Franciscus Marchio Francipani) és Zrínyi Péter tiszteletet parancsoló tekintete fogad. A könyvtár igazgatónője, Milanka Gudac határtalan lelkesedéssel magyarázza: természetes a számukra, hogy együtt él velük a múlt, és tisztelik mindazokat, akik évszázadokkal korábban megalapozták a város életét. Akkor, ott egy kérdés, bizonyos kazánkovácsot vagy hajógyári lakatost 8 Jókai Mór i. m p. 11

10 illetően bennem maradt. Leírhatatlanul méltóságos volt a pillanat, kár lett volna beszennyezni azt. Buccari Buccari (Bakar) napsütötte öblében már évszázadokkal korábban menedéket találtak a kikötőt kereső hajók, semhogy Fiume egyáltalán fölkerült volna a navigációs térképekre. A kisváros neve először egy ben kelt adománylevélben olvasható Bycharts, annak 1486-ban történt megújításakor pedig Bycharits formában. Igazi kiváltságokkal azonban Mátyás király ruházta fel a mediterrán kisvárost. A magyar koronához akkor lett köze, amikor II. József Fiume igazgatása alá vonta, és Zengg és Karlobag városokkal együtt részévé vált a Magyar Tengermelléknek től mindössze néhány esztendeig, az 1809-ben bekövetkezett francia hódításig Buccari város követeinek is megadatott a magyar országgyűlésen az ülés és a szavazati jog. 9 Virágzó kikötőjéből sót, szenet és fát szállítottak a világ kereskedőinek. A ma többnyire a múltbéli emlékei fölött révedező, csöndes halászfalu legföljebb emlékezésre hívja a látogatót s csak az utóbbi évtized során gondolt arra, hogy kikapcsolódást is biztosítson az arra téved kirándulóknak. Buccariba ma csak betévedni lehet, az ember szemmel látható ökológiai lábnyoma alaposan elcsúfította a környéket, ilyen formájában pedig nem jelent csábítást az utazónak. Ezt a romantikus kis várost szinte elnyelte a fiumei olajfinomító kémény- és tartályrengetege, s aki a magas hegyoldal felől közelít, a füstfelhők láttán nem az Adria paradicsomi valósága jut az eszébe. Legyünk rajta túl sóhajt, és elrobog a Szent András katedrális köré telepedett halászkunyhók sokasága fölött. Pedig az 1750-ben egy korábbi templom helyén épült monumentális épület megér egy kitérőt, hiszen a bejárata két oldalán a magyar történelmi múltat is megidéző két sírkő található. Közülük is már csak a bal oldaliról betűzhető ki bizonyos Buccari születésű János, Magyarország, Horvátország és Szlavónia nemes urának egykori hírneve: 9 Bedécs Gyula, dr.: Magyar emlékek és látnivalók Horvátország és tengerpartja; Szombathely BKL Kiadó, p. 12

11 CARITANES IOANNES MAROCHIN BUCCARENSIS NOBILIS HVNGARIAE CRO ATIAE AC SCLAVONIAE IBI POSTERI BOQVESVIS FERI PECIT CINERBVS LOCUM ANNI DEI 18. IV. A jobb oldali sírkő felirata már sejtelmesebb: NOBILIS AC RAMVS D MATTHIAS CARENSIS PRIMO DI CARI EXPOST ARCHIADS MODRUS SIBAET SIC CESSRIBVS ARCHID AB ANNO MDCCVII IANVARI Mák Ferenc: Quarnerónak sima tükre A tébolyult szelek okán szűkre szabott utcák és terek miatt a Horvátország harmadik legnagyobb templomának igazi szépsége nem is bontakozik ki a látogatók előtt, hiszen aki a roppant falainak a tövében áll, legfeljebb egy-egy szegletét, párkányát, kimeredő vízköpőjét láthatja, az egészről csak töredezett benyomása támad. Tőle pár lépésnyire újra egy erődszerű Frangepán várkastély áll, amely ugyan 1530-ban épült, de a helyén álló korábbi erőd falai között IV. Béla királyunk a tatárok elől való menekülése során ideig-óráig menedékre lelt. Évszázadokkal később erkélyén Mária-Terézia császárné is megpihent talán éppen a Frangepánok vegliai borát kortyolgatva. Leidenfrost Gyula, a neves tengerkutató Kék Adria című könyvében úgy látta: Buccari bizonyos 13

12 tekintetben többre vitte, mint Fiume. Az ottani tengerészeti iskolának, amelyet Kovachich kapitány alapított, több iskolahajója is volt. Az első az alapítótól ajándékozott trabaccoló volt. Utána következett a Margitta-jacht. A horvát tengerkutatók ezzel tanulmányozták az Adriát. 10 Történt ez valamikor az 1900-as évek elején, amikor Magyarországot nemzetközi megállapodások kötelezték az Adria gondjaira bízott részének tudományos feltárására, ám erre mindössze annyi pénz jutott, amennyit Rákosi Jenő lapja, a Budapesti Hírlap gyűjtése során össze tudott kaparni. Mert akkor is üres volt a magyar államkassza, és bizony szűkmarkúan támogatta a tudományos kezdeményezéseket. Vajon akkor is így lett volna ez, ha Vedres István tervezett csatornája másként alakította volna a Magyar Tengermellék gazdasági életét? Vajon mi lett volna, ha a szegedi földmérő nagy-lajosi álmai valóra váltak volna? kérdezte Leidenfrost Gyula. Igaz viszont, hogy a második Mohácsnál ez is odaveszett volna, mint minden, amit a tengerrel kapcsolatban magyar kéz alkotott. Garády Viktor kellő borzongással emlékezett a Buccari öböl múltjára. A halásztanyán című vallomásos elbeszélésében így számolt be a régi történetekről: Diákkoromban Buccariban töltöttem a szünidőt. Innen aztán gyakran ellátogattam a szomszéd Buccarizzóba. Akkortájt ebben a szép fekvésű kis faluban volt a környék legnevezetesebb tinhalász-telepe. Tömérdek sok halat fogdostak itt össze minden esztendőben. S ha valaki véres csatáknak akart a szemtanúja lenni, az bizonyosan erre a halásztanyára ment. Itt sokkal idegrázóbb dolgokat látott, mint látni szokott az ember bármely spanyolországi bikaviadalon. 11 Krónikák és legendák egyaránt őrzik még a tonhalászat véres eseményeinek emlékét, melyekről a helybeli öreg halász, Antun Ružić-Barbić könyvet is írt. A szerző szerint az volt Buccari fénykora, amikor a virágzó halászat jólétet biztosított a város lakóinak: I arija, i voda, i roba, sve diši po tuni sóhajt nagyot az emlékező, miközben bevallja: a sózott hal illata volt az, ami belengte az öböl környékét. A tonhal a Földközi tengerből százas, ezres rajokban árasztotta el az Adriát, a Dalmát partok mentén egészen Isztriáig felju- 10 Leidenfrost Gyula: Kék Adria; Budapest Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, é. n. 51. p. 11 Garády Viktor: A halásztanyán; In: Tengerparti képek; Budapest Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) cs. és kir. udv. könyvkereskedése kiadása, [1910] 61. p. 14

13 Mák Ferenc: Quarnerónak sima tükre tott. Itt azonban csapdába esett, és rémülten kereste a kiutat, betévedve a Buccari öbölbe is, ahol a halászok már magas létrákról figyelték a halrajok útját, s kellő időben hálókkal lezárták az öböl bejáratát. Ezt követően kezdődött meg az öldöklés, az olykor két-háromszáz kilós halakat fejszékkel és csáklyákkal egyszerűen agyonverték. 12 Útirajzokban gyakran olvasható, hogy ilyenkor a tenger vörös volt a vértől. Cirkvenica Az antik korokban az Itáliából Dalmáciába tartó szárazföldi karavánút végig a tengerpart mentén haladt, s a Dubranica folyó torkolatánál fekvő kis városka a későbbi Cirkvenica alkalmas volt a megpihenésre. S ha a kalmárok, a szerencselovagok és a katonák megálltak új erőt gyűjteni az út folytatásához, hát kereskedtek is. Cirkvenica már a római időkben olyan jelentős pihenőhelynek számított, hogy a gazdag latinok hamarosan villákat és kereskedelmi épületeket építettek itt, majd a városka helyőrséget kapott. A római birodalom bukásával azonban a te- 12 Ružić-Barbić, Antun: Bakaračke tunere; Rijeka Katedra Čakavskog sabora Ljubo Perišić, p. 15

14 lepülés története is a múltba vész. Cirkvenica neve csak a Frangepánok idején vált újra ismertté, akik 450 évig voltak az Adria északi partvidékének és szigeteinek mindenható birtoklói és egyben gondviselői, nekik köszönheti a vidék az újbóli fölvirágzását. Frangepán Miklós 1412-ben a Dubranica folyó torkolatánál épített Szűz Mária Mennybemenetele templomot a pálos rendnek adományozta, akik azt 1659-ben felújították, falait megerősítették és erődítménnyé bővítették. A XVIII. századtól kezdődően e pálos kolostor köré épült a későbbi kisváros, mely a XIX. század végére az Adria kedvelt nyaralóhelyévé fejlődött. A meszszire világító, hófehér saroktornyos Frangepán-kastélya pedig azóta is a régi korok dicsőségét hirdeti. 13 Az sem véletlen, hogy a Délvidéki Magyar Közművelődési Egyesület 1910-ben a Fiumei Estilap beszámolója szerint Cirkvenicában szanatóriumot létesített. 14 S hogy az adriai táj gyógyulást hoz a léleknek, tudta azt József főherceg is, amikor a birodalmi lárma elől itt keresett csöndet és nyugalmat, amikor tekintetével a Veglia szigete mögött lebukó nap útját kísérte. Szépséges, csendes este volt akkor is. Fiume kikötőjében látta a naplementét a padéi születésű, fővárosi laptulajdonos és országgyűlési képviselő, Kenedi Géza is, s a csodát így énekelte meg Az Adria-dalokból című versében: Oltják az alkony hamvadó tüzét Fodros habok, Végső szikrája künn a vízen, Mint édes emlék bent a szívben, Még szétfoszlóban is ragyog. 15 Mi egy álomvilágban éltünk, ahol minden szép volt, minden nagyszerű írta visszaemlékezésében Dékány András. Szép volt a kikötő, a tenger, ez az ódon, bájos város, a hajók és hajósok látványa, minden napunk 13 Kertész Béla: Cirkvenica; In: Fiume 1911 Fiumei útmutató; Fiume Chilko J. Mercur könyvnyomdája, p. 14 A D.M.K.E. szanatóriuma Cirkvenicán; Fiumei Estilap, december 7., 1. p. 15 Kenedi Géza: Az Adria-dalokból; Fiumei Estilap, augusztus 27., 1. p. 16

15 Mák Ferenc: Quarnerónak sima tükre és minden éjszakánk. Nagyszerű volt, hogy ott és azt tanulhattuk, ahol és amit annyiszor akartunk, és nagyszerű volt maga a Nautica is. Jó volt itt lenni, felhúzni reggelente a nauticus ruhát, látni Anton úr Thegethoffszakállát, búvárkodni a szertárban, hallgatni a tanáraink előadását és tudni azt, hogy a kékzubbonyos kompániában igaz barátaink vannak. Ki gondolt arra, hogy az ármány és a gonoszság már szövi hálóját? 16 Azóta lassan elveszett az időben Buccari, Portoré és Cirkvenica, mint ahogy elveszett a messzeségben Fiume is! De a naplementét követő félhomályban a Zrínyi-bástyák és a Frangepán-tornyok alatt suhanó vitorlások töménytelen kincset rejtenek magukban néha érdemes elébük menni. 16 Dékány András: Matrózok, hajók, kapitányok; I. m. 98. p. 17

16 Irodalom Bedécs Gyula, dr.: Magyar emlékek és látnivalók Horvátország és tengerpartja; Szombathely BKL Kiadó, p. Cholnoky Jenő: A Földközi tenger; Budapest Franklin Társulat kiadása, é, n. [1935 után], 184 p. Dékány András: Matrózok, hajók, kapitányok Kalandok az Adrián; Budapest Móra Ferenc Könyvkiadó, [2] p. Donáth Imre: Földrajz. Szülőföld leírása A miniszteri terv alapján, a fiumei elemi iskolák III. osztálya számára: I. rész: Fiume és Környéke, IV kiadás; Fiume Spiess K. és Társa p. + 1 térkép Garády Viktor: Régi dicsőségünk a tengermelléken; Budapest Lampel R. könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai) részvénytársaság, p. Garády Viktor: Tengerparti képek; Budapest Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) cs. és kir. udv. könyvkereskedése kiadása, [1910] 66 p. Jókai Mór: Egy játékos, aki nyer; Budapest Akadémiai Kiadó, p. Kertész Béla: Fiume 1911 Fiumei utmutató; Fiume Chilko J. Mercur könyvnyomdája, p. Benne: Cirkvenica, p. Kosić, M.[ika], Dr.: Kraljevica (Porto-ré); Zagreb Dionočka tiskara, s. a. [1906] 112 p. + 3 t. 18

17 Mák Ferenc: Quarnerónak sima tükre Leidenfrost Gyula: Kék Adria; Budapest Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, é. n. 311 p. Mittner Zoltán: Fiume város, kerülete és környéke; Fiume Kereskedelmi nyomda R.t., p. + 1 térkép Ružić-Barbić, Antun: Bakaračke tunere; Rijeka Katedra Čakavskog sabora Ljubo Perišić, p. [Szinnyei Otmár]: Magyar lobogó alatt az Ádrián. Írta Szinnyei Otmár. A képeket rajzolta Győrik Leo; Budapest Kilián Frigyes m. kir. egyetemi könyvkereskedő bizománya. Athenaeum nyomda, p. Orczy Lőrinc báró 19

18 Sarusi Mihály FORTUNA HUNGARORUM Betevő falat* Z s i l l é r é t e k 1. rész A betévő falatról, mindennapi ennivalónkról és ünnepi étkeinkről szól e fejezet. Arról, mit evett egykor, eszik manapság az iratosi. Valamennyit hogy vehetném sorra! Nem tudományos alapossággal, csak az odavaló, sütni-főzni nem tudó férfiember kíváncsiságával veszem sorra mindazt, amit magunk (főleg asszonyaink jóvoltából) megkóstolhatunk s ízlelhetünk, amiről hallottunk-olvashattunk. A lagziban, avagy halotti torban Kisiratoson kínált ételekről elsősorban a Lagzi, búcsú, tor című fejezetben szólunk, itt nagyjából az étkezés rendjében közöljük az általunk megismert, többnyire öreg Kurtucz Mihály által leírt regélt módon készített fogásokat. Kisded étel-adattárunk elsősorban a szegény emberek étkeit sorolja föl, mert az étekregélő személy a falu legszegényebb, zsillérnél is zsillérebb lakóinak otthont adó, jó száz éve még csak cigányok lakta, mára viszont a többi fertályhoz hasonlóan polgárosodott (polgárosodni igyekvő) Kekecs szülötte. Öreg Kurtucz Mihálynak 1981-ben sorolom a közeli, nevetséghatáron túli, B.csaba nevű nagymezővárosban a hódmezővásárhelyi ételeket (Kiss L. A szegény asszony élete című könyvéből), s ő mondja, melyiket ismerték Kisiratoson. Magam hozzátettem mindazt, amit lehetett. Azt, amit magam is megízlelhettem, s azt is, amiről csak hallomásból tudok. 20

19 Sarusi Mihály: Betevő falat LEVES Szinte valamennyi leves böjtben is főzhető böjti napon leves és kalács, vagy lepény, hallottad a legöregebbektől. Vegyük sorjában. (Végig ábc-rendben, mert a konyhaművészethez nem értvén ez kínálkozik a legelfogulatlanabbnak s legpontosabbnak.) almaleves nyári újdonság, s van a többi gyümölcshöz hasonlóan alma is épp elég bőven. bableves l. paszujleves, zőtpaszujleves. becsinált leves fehér húsból zöldséggel lében készült leves (pl. csirkebecsinált) MÉKéziszótár I/98. Almási Vince meg jómagunk, sokunk - tapasztalata, hogy az egyik legjellegzetesebb iratosi étel. Húgom szerint leginkább disznóhúsból készül, pl. disznótorban vesével, velővel amit én savanyúlevesnek mondok Lehet, hogy a halotti torban általam emlegetett (mert mások által is így nevezett) savanyúleves nem egyéb, mint becsinált leves? A világhálón található leírások zöme csirkehúst, csirkeaprólékot kínál a becsinált leveshez, de állítólag a marha- és juhgyomor-pacalból is készülhet különleges becsinált leves. Ugyanitt a savanyú becsinált leves disznóhúsból készül mint odahaza, Csabán, disznótorkor L. még savanyaleves. borsóleves szárazborsó-levest mi odahaza nem ettünk (sem Iratoson, sem Csabán). L. ződborsóleves. cibere, cibereleves gyermekjátékban, az uborkánénak mondott boszorka ezekkel a szavakkal»varázsol«: Lipityomba, lapatyomba, / Cigány ciberébe, Hajdú hegedűbe (Kovács 160). Levesféle gyümölcsből (ökm). Aradvármegyében 1912-ben másfelé a cibere, ecetes, cukros víz, kenyér belehányva (Arad 296). KF kéziratában KovácsMonogr - a helyi ételféleségeket fölsorolva ennyi szerepel: Cibere leves (korpa + víz). csirkehúsleves ha csak nem vén tyúk, nem lestrapált kakas az áldozat, csirkehúslevesnek becézik a belőle fővő levest. csorba román savanyaleves, újabban több házban kínálja urának, gyermekeinek s vendégeinek a szomszédos románságból közénk házasodott asszony. Bármiféle hússal, tetszés és lehetőség szerinti zöldségből 21

20 főzik, újabban»csorbásító«savanyító-ízesítő, boltban beszerezhető szerrel. disznóhúsleves tyúkhús (csirkehús) mellett a legtöbbször disznóhúsból készül húsleves az iratosi konyhákban. fácánleves néhanap ez is kerülhet a tányérba, l. Húst hússal, nyúlhús. galamb(hús)leves gyönge húsleves, különösen gyermekeknek, kismamáknak készítik örömmel. gölődinleves a gölődint (l. a főtt tésztáknál) belefőzték a saját levébe, nagyon szegény emberek étele. Gombócleves! Az anyám krumplistésztából bogyókat gyúrt (lisztből, főtt krumpliból gombócot), dió, mogyoró nagyságút, és levesbe főzte. Volt levesbe, volt külön, ez nagyobb, és pirított kenyérmorzsát tett rá (ökm 1981). Szögedében Közkedvelt a kukoricagaluska-leves, tápai nevén rézgaluskaleves, egy múlt századi adat szerint gölődinleves, amely tejes lében főzött kukoricagombóc (BálintSzögedi I/133). A XIX. századi szögedi étel eszerint a XX. században még asztalra került Kisiratoson, hogy emlékezetét a XXI. elején is idézzük. grízgaluska-leves húsleves, grízgaluskával. ÁKA akkor emlegeti, amikor a legapróbb szemű tarhonyából készülő ételeket említi. gujás, gujásleves, marhagujásleves krumplival egybefőzve, jól megpaprikázva készül minálunk is. gyümőcsleves alma, megy, körte, szilva egyaránt lehet alapanyaga, azaz mindegyik gyümölcs belekerülhet e levesbe, akár vegyesen is, sőt, tán az a legfinomabb. hajmaleves hagymaleves, ökm: a nagyon szegények ették. Vöröshagymából készül. húsleves főzik mindenféle húsból, különösen a tyúkhúsleves tud finom lenni. Nem mintha az általában ünnepi marhahúsleves gyöngébb vóna Majorságból (aprójószágból, baromfiból) egész esztendőben öhetünk húslevest. kácsahúsleves a levágott kácsából is leginkább leves és paprikás készül, a javából meg sült lesz. Hogy a szárazabb, valóban igen sovány 22

1 gasztronómiai időutazás

1 gasztronómiai időutazás 1 gasztronómiai időutazás Marhahús tormával, kappan mézelt tésztával, leves kolbásszal és kenyérrel, kecsege sóban, pulyka, borjúbél tejben, borsos báránytüdő, bárányhús citrommal, savanyú káposztás marhahús,

Részletesebben

Étlap. Házi különlegességek. A kárpáti kastély 300/200 gr. 49.00 Lei. szakács ajánlata

Étlap. Házi különlegességek. A kárpáti kastély 300/200 gr. 49.00 Lei. szakács ajánlata Étlap Házi különlegességek A kárpáti kastély 300/200 gr. 49.00 Lei Sertéskaraj, csirkemell, marhabélszin, sajt, arany krumpli A f szakács ajánlata Sertéskaraj erdei gyümölcs öntettel 200/150 gr. 31.00

Részletesebben

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 2015. 06.29. 2015. 07.05. Ca-dús étrend.tej máj Kakaó fonott kalács.tej főtt kolbász.tej tömlős sajt Tej Tej vaj tepertő zöldpaprika Tejeskávé Karfiol túrós csusza Meggy új uborka saláta debreceni tokány

Részletesebben

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Műtétet követő 1. nap: TEA ÉS VÍZ Igyon lassan, kis kortyokban Várjon 1-2 percet a kortyok között; Egyszerre soha ne igyon többet 1 dlnél Csakis szénsavmentes

Részletesebben

Előételek. Házi vegyes finomságok. Levesek

Előételek. Házi vegyes finomságok. Levesek Házi vegyes finomságok Előételek (kolbász, sajt, szalonna, paprika, paradicsom, lila hagyma) Húsleves Levesek (leveszöldség, cérnametélt vagy csigatészta) Májgaluska leves (leveszöldség, májgaluska) Csülkös

Részletesebben

alapítva 1995 SZIGETKÖZ A HÁZIAS ÍZEK VILÁGA VEVŐTÁJÉKOZTATÓ-KATALÓGUS 2015. OKTÓBER 5. - OKTÓBER 31.

alapítva 1995 SZIGETKÖZ A HÁZIAS ÍZEK VILÁGA VEVŐTÁJÉKOZTATÓ-KATALÓGUS 2015. OKTÓBER 5. - OKTÓBER 31. alapítva 1995 DARNÓ SZIGETKÖZ A HÁZIAS ÍZEK VILÁGA VEVŐTÁJÉKOZTATÓ-KATALÓGUS 2015. OKTÓBER 5. - OKTÓBER 31. Áraink Nettó -ban értendőek, kivéve egalizáltak, azok darabárasak! AKCIÓS TERMÉKEK Nyári turista

Részletesebben

Csurgatott tojásleves Finom főzelék Fokhagymás tarja. En: 8039 kj /1914 kc Fehérje: 54,4 gr Sznh.: 60 gr Cuk:16,7gr Só:9,9 gr Zsír:153,9 gr Tzs:0 gr

Csurgatott tojásleves Finom főzelék Fokhagymás tarja. En: 8039 kj /1914 kc Fehérje: 54,4 gr Sznh.: 60 gr Cuk:16,7gr Só:9,9 gr Zsír:153,9 gr Tzs:0 gr Heti étlap: 2016.10.03. - 2016.10.09. A / Napi egyszeri étkeztetés szolgáltatása / 15-18 év 2016.10.03. hétfő 2016.10.04. kedd 2016.10.05. szerda 2016.10.06. csütörtök 2016.10.07. péntek 2016.10.08. szombat

Részletesebben

Ha hétköznapokon 12.30-ig, szombaton 10.30-ig nem érkezett meg az ebédje, akkor azt a fenti telefonszámon kérjük jelezzék!

Ha hétköznapokon 12.30-ig, szombaton 10.30-ig nem érkezett meg az ebédje, akkor azt a fenti telefonszámon kérjük jelezzék! CSABAKONYHA Kft. AZ ÉTLAPOKAT KÉRJÜK CSÜTÖRTÖKIG VISSZAJUTTATNI! SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZTVEVŐKNEK IS! 2015. 10. 05.- 10. 10. HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT Zöldborsó Körtés-egres Tyúkhús

Részletesebben

A

A Heti étlap: 2016.10.01. - 2016.10.02. A / Napi egyszeri étkeztetés szolgáltatása / 19-69 év 2016.10.01. szombat 2016.10.02. vasárnap 2016.10.03. hétfő 2016.10.04. kedd 2016.10.05. szerda 2016.10.06. csütörtök

Részletesebben

A

A Heti étlap: 2017.02.01. - 2017.02.05. A / Napi háromszori étkeztetés szolgáltatása / 7-10 év 2017.02.01. szerda 2017.02.02. csütörtök 2017.02.03. péntek 2017.02.04. szombat 2017.02.05. vasárnap 2017.02.06.

Részletesebben

Étlap augusztus.29.-szeptember.02.

Étlap augusztus.29.-szeptember.02. legkésőbb 2016. augusztus 24. (SZERDA) 9 óráig szíveskedjenek leadni. 2016. augusztus.29.-szeptember.02. Karfiol leves Csontleves cérnametélttel Csontleves cérnametélttel Bolognai spagetti Padlizsános

Részletesebben

A

A Heti étlap: 2017.02.01. - 2017.02.05. A / Napi háromszori étkeztetés szolgáltatása / 4-6 év 2017.02.01. szerda 2017.02.02. csütörtök 2017.02.03. péntek 2017.02.04. szombat 2017.02.05. vasárnap 2017.02.06.

Részletesebben

A

A Heti étlap: 2017.02.01. - 2017.02.05. A / Napi háromszori étkeztetés szolgáltatása / 15-18 év 2017.02.01. szerda 2017.02.02. csütörtök 2017.02.03. péntek 2017.02.04. szombat 2017.02.05. vasárnap 2017.02.06.

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Magdolna Rendezvényház

Magdolna Rendezvényház Magdolna Rendezvényház Esküvõi ajánlatok Magdolna Rendezvényház Ital csomagok: 1. Korlátlan italfogyasztás, amely tartalmaz: - Kóla, narancs, õszilé, almalé ásványvíz, - Konyak, vodka, cherry, unicum,

Részletesebben

Milyen ételekbe illenek a leggyakrabban használt fűszerek?

Milyen ételekbe illenek a leggyakrabban használt fűszerek? Milyen ételekbe illenek a leggyakrabban használt fűszerek? Ánizs Babér Barbecue Bazsalikom (más néven: királyfű, német bors) Borecet Boróka Bors Borsfű Borsmenta Cayenne bors Chili Citromfű Citromhéj Citromlé

Részletesebben

Tej, tea Sajtos pogácsa Sajtkrém Zöldhagyma Felvágott füstölt sonka. Tea Bundás kenyér, trappista sajt. Tarhonya leves Tökfőzelék Fasírt

Tej, tea Sajtos pogácsa Sajtkrém Zöldhagyma Felvágott füstölt sonka. Tea Bundás kenyér, trappista sajt. Tarhonya leves Tökfőzelék Fasírt Heti étlap: 2017.05.01. - 2017.05.07. A / Napi háromszori étkeztetés szolgáltatása / 19-69 év 2017.05.01. hétfő 2017.05.02. kedd 2017.05.03. szerda 2017.05.04. csütörtök 2017.05.05. péntek 2017.05.06.

Részletesebben

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv SMART DIET Táplálkozási kézikönyv A Smart Diet diéta segítségével elégetheti a különböző területekről a zsírpárnákat, különösen a hasról, lábakról, és a karokról. Többféle diéta létezik. Vannak szétválasztó

Részletesebben

2016.05.02. A GASZTRONÓMIA JELENTŐSÉGE GASZTRONÓMIA AZ ELSŐ KÖNYVEK A GASZTRONÓMIÁRÓL

2016.05.02. A GASZTRONÓMIA JELENTŐSÉGE GASZTRONÓMIA AZ ELSŐ KÖNYVEK A GASZTRONÓMIÁRÓL - és vacsorára mit kapunk? - ez az idős hölgy cukorbeteg! - ha kérhetném, valami száraz hús legyen inkább, a Bakonyit már ismerjük. - van a csoportban két vegetariánus! - sertéshúst ne, mert mohamedánok.

Részletesebben

Kalóriaszegény mintaétrend

Kalóriaszegény mintaétrend Kalóriaszegény mintaétrend Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 1/9 1. nap 2 dl 1,5%-os tej 94 5 dkg párizsi 106 2 db abonett 60 10 dkg zöldpaprika 20 1 db kockasajt (3,3 dkg) 75 15 dkg alma 45 3 dl Garden rostos

Részletesebben

2014.MÁRCIUS 3-7. Tea Sajt szelet Margarin Félbarna kenyér. Brokkoli krémleves Zsemlekocka Milánói spagetti. Allergének: glutén, tej, szója.

2014.MÁRCIUS 3-7. Tea Sajt szelet Margarin Félbarna kenyér. Brokkoli krémleves Zsemlekocka Milánói spagetti. Allergének: glutén, tej, szója. 2014.MÁRCIUS 3-7. ISKOLA Kakaó Sajt szelet Magvas stangli Főtt tojás Körözött, tojás EN: 251 kcal SZH: 42 g ZSÍR:3 g EN:330 kcal FEH:10 g SZH:38 g ZSÍR: 14 g EN:301 kcal EN:350 kcal FEH: 11 g SZH:45 g

Részletesebben

Az étlapváltozás jogát fenntartjuk. Jó étvágyat kíván a PENSIÓ 17 KFT. Szmk részére kóstolás lehetséges KOVÁCS ISTVÁNNÉ kovacsmarcsi50@gmail.

Az étlapváltozás jogát fenntartjuk. Jó étvágyat kíván a PENSIÓ 17 KFT. Szmk részére kóstolás lehetséges KOVÁCS ISTVÁNNÉ kovacsmarcsi50@gmail. 2012,10,01,-10,05, Citromos tea, sajtkrém, zsemle, paprika HÉTFŐ Hamis gulyásleves, bolognai spagetti, reszelt sajt, alma Kakaós csiga KEDD Forralt tej, gabona golyó Kelkáposzta főzelék, vagdalt, félbarna

Részletesebben

330.-/DB(KB. 20dkg.)

330.-/DB(KB. 20dkg.) A pirog vagy pirozsok egy orosz ételféleség, mely kelt tésztából készül különféle töltelékkel. Neve valószínűleg a pír, lakoma szóból ered. Oroszországon kívül a többi szláv konyhában is ismert étel. A

Részletesebben

A kisadag ételek a teljes adagok árának 70 %-át képezik. Ételeink többsége az Ön érdekében frissen készül, ezért szíves türelmét és megértését

A kisadag ételek a teljes adagok árának 70 %-át képezik. Ételeink többsége az Ön érdekében frissen készül, ezért szíves türelmét és megértését ÉTLAP Előételek 1. Rántott Camembert áfonyával 1260.- 2. Juhtúróval töltött gombafejek rántva 1190.- 3. Görög saláta 490.- 4. Tenger gyümölcsei, kerti zöldségekkel 1200.- Levesek Csésze Tál 5. Tejszínes

Részletesebben

HIDEG ELÖÉTELEK LEVESEK

HIDEG ELÖÉTELEK LEVESEK A megterített asytal nyújtotta örömöt mindannyian élvezhetjük kortól és társadalmi helyzettől függetlenül, minden nap, a Föld bármelyik résyén az élet többi szépségével együtt. HIDEG ELÖÉTELEK 100 g Sajttál

Részletesebben

Csurgatott tojásleves Finom főzelék Sajttal töltött pulykamell

Csurgatott tojásleves Finom főzelék Sajttal töltött pulykamell Heti étlap: 2016.10.03. - 2016.10.09. A / Napi egyszeri étkeztetés szolgáltatása / 11-14 év 2016.10.03. hétfő 2016.10.04. kedd 2016.10.05. szerda 2016.10.06. csütörtök 2016.10.07. péntek 2016.10.08. szombat

Részletesebben

Lebbencsleves Kelkáposzta főzelék. En: 2165 KJ / 516 kc Fehérje: 20,5 gr Sznh.: 94,4 gr Cukor: 0,5 gr Zsír: 7,8 gr Só: 5,5 gr Tzs: 0 gr

Lebbencsleves Kelkáposzta főzelék. En: 2165 KJ / 516 kc Fehérje: 20,5 gr Sznh.: 94,4 gr Cukor: 0,5 gr Zsír: 7,8 gr Só: 5,5 gr Tzs: 0 gr Heti étlap: 2016.06.01. - 2016.06.05. A / Napi egyszeri étkeztetés szolgáltatása / 19-69 év Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központja, 5520 Szeghalom, Tildy út 19-21. / II. sz. Konyha 2016.06.01.

Részletesebben

HIDEG ELŐÉTEK LEVESEK

HIDEG ELŐÉTEK LEVESEK HIDEG ELŐÉTEK Vadászkürt kóstoló: 2500 vaddisznó pástétom, hideg libamáj, füstölt szarvas comb, juhsajt Tatárbeefsteak, lilahagyma, paradicsom, paprika és pirítós 2500 LEVESEK Fácán erőleves fürjtojással

Részletesebben

Tejmentes étlap 2014. március 03. március 07.

Tejmentes étlap 2014. március 03. március 07. 2014. március 03. március 07. Sonka* Magvas margarinkrém Főtt tojás Kenőmájas* Tarhonyaleves Székelykáposzta TM Brokkoli krémleves TM kocka Milánói spagetti TM Tavaszi zöldségleves Sertés pörkölt Tökfőzelék

Részletesebben

Halászlé Túrós tészta tepertővelkelkáposzta főzelék Fokhagymás tarja

Halászlé Túrós tészta tepertővelkelkáposzta főzelék Fokhagymás tarja Heti étlap: 2017.02.01. - 2017.02.05. A / Napi egyszeri étkeztetés szolgáltatása / 19-69 év 2017.02.01. szerda 2017.02.02. csütörtök 2017.02.03. péntek 2017.02.04. szombat 2017.02.05. vasárnap 2017.02.06.

Részletesebben

Amur kompérágyáson, lórban sütve, frissen készített savanyúsággal Mátranovák

Amur kompérágyáson, lórban sütve, frissen készített savanyúsággal Mátranovák I70 Amur kompérágyáson, lórban sütve, frissen készített savanyúsággal Mátranovák ÍZÔRZÔK Hozzávalók: másfél kg tisztított amur 10 dkg füstölt kenyérszalonna 10 dkg fôtt császárszalonna szeletben 2 nagyobb,

Részletesebben

FRISSEN KÉSZÜLT ÉTELEK

FRISSEN KÉSZÜLT ÉTELEK FRISSEN KÉSZÜLT ÉTELEK LEVESEK Három finomság leves Savanyú-csípős leves Húsmetélt üvegtésztás leves Húsmetélt szecsuáni leves Hung Dun leves Kukorica leves Húsgombóc leves 250 Ft 260 Ft ELŐÉTELEK Hagyományos

Részletesebben

Tejeskávé Zsemle korpás Margarin Szalámi diákcsemege. Zöldpaprika. Csurgatott tojásleves Finom főzelék Sajttal töltött pulykamell

Tejeskávé Zsemle korpás Margarin Szalámi diákcsemege. Zöldpaprika. Csurgatott tojásleves Finom főzelék Sajttal töltött pulykamell Heti étlap: 2016.10.03. - 2016.10.09. A / Napi háromszori étkeztetés szolgáltatása / 11-14 év 2016.10.03. hétfő 2016.10.04. kedd 2016.10.05. szerda 2016.10.06. csütörtök 2016.10.07. péntek 2016.10.08.

Részletesebben

ÉTLAP. Sertés májkrém Kenyér. Allergének: glutén, szója, tej EN: 315 EN: 217 SZH: 103 SÓ: 1,32 SÓ: 2,25 ZSÍR: 14

ÉTLAP. Sertés májkrém Kenyér. Allergének: glutén, szója, tej EN: 315 EN: 217 SZH: 103 SÓ: 1,32 SÓ: 2,25 ZSÍR: 14 2015.December 28. 2016.Január 3. Pizzás csiga Kefír Pogácsa Mini dzsem, tojás, tojás, tej, tej, tej EN: 266 SZH: 45 SZH: 76 EN: 217 EN: 322 EN: 244 SZH: 103 SÓ: 1,32 8 SÓ: 1,73 ZSÍR: 4 3 SÓ: 2,25 4 SÓ:

Részletesebben

2. k ö p ü l ( S ) zurbol(d) zürböl(d) Mit csinál az ember, ha a tejfölből vajat készít?

2. k ö p ü l ( S ) zurbol(d) zürböl(d) Mit csinál az ember, ha a tejfölből vajat készít? 1. t e j e s k u k o r i c a ( S ) g y e n g e t e n g e r i ( D ) g y e n g e m á l é ( D ) Mi a neve annak a még nem érett kukoricának, amit nyáron le szoktak szedni, hogy csövestől megfőzzék vízben?

Részletesebben

Kakaó Pogácsa sajtos. Tea Sült kolbász, hurka Kenyér fehér Csemege uborka. Palóc leves Kókusz kocka. Tea Tavaszi vagdalthús 130 gr.

Kakaó Pogácsa sajtos. Tea Sült kolbász, hurka Kenyér fehér Csemege uborka. Palóc leves Kókusz kocka. Tea Tavaszi vagdalthús 130 gr. Heti étlap: 2016.11.01. - 2016.11.07. A / Napi háromszori étkeztetés szolgáltatása / 19-69 év Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központja, 5520 Szeghalom, Tildy út 19-21. / II.sz. Konyha

Részletesebben

A HÁZ AJÁNLATA. (füstölt kolbásszal, füstölt szalonnával, vöröshagymával töltött sertés szelet) Minden Kedves Vendégünknek jó étvágyat kívánunk!

A HÁZ AJÁNLATA. (füstölt kolbásszal, füstölt szalonnával, vöröshagymával töltött sertés szelet) Minden Kedves Vendégünknek jó étvágyat kívánunk! A HÁZ AJÁNLATA 1. Rubin Ékessége 1490,- (füstölt kolbásszal, füstölt szalonnával, vöröshagymával töltött sertés szelet) 2. Szezámmagos rántott tarja 1290,- 3. Betyárcsípős flekken 1290,- 4. Fűszeres csirkemell

Részletesebben

- Kézirat. Budapest, 1980. -

- Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - - 2 - Vértesszőlős lakói

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki.

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki. DECEMBER- KARÁCSONY HAVA-ÁLOM HAVA JELES NAPOK December 25. Karácsony December 26. Karácsony NÉPSZOKÁSOK, NÉPI HIEDELMEK ADVENT Advent a kereszténység egyik legfontosabb időszaka: a négy hét alatt a hívek

Részletesebben

Ricotta gnocchi aszalt paradicsommal

Ricotta gnocchi aszalt paradicsommal Ricotta gnocchi aszalt paradicsommal Nálunk a családban egy jó ideje már szinte hagyomány lett a gnocchi (és egyéb olasz tésztaételek) készítése. Sajnos én csak havonta egyszer, egy hétvége erejéig tudom

Részletesebben

MUNKAANYAG. Orosz Tibor. Sűrített levesek. A követelménymodul megnevezése: Ételkészítés

MUNKAANYAG. Orosz Tibor. Sűrített levesek. A követelménymodul megnevezése: Ételkészítés Orosz Tibor Sűrített levesek A követelménymodul megnevezése: Ételkészítés A követelménymodul száma: 1465-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-007-30 SŰRÍTETT LEVESEK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET

Részletesebben

Cukorbetegek étlapja

Cukorbetegek étlapja 2014. március 03. március 07. Kakaó* Sajt szelet Magvas margarinkrém Főtt tojás Kőrözött Tarhonyaleves Székelykáposzta Gyümölcs Brokkoli krémleves Zsemlekocka Milánói spagetti* Tavaszi zöldségleves Sertés

Részletesebben

A

A Heti étlap: 2017.02.01. - 2017.02.05. A / Napi háromszori étkeztetés szolgáltatása / 19-69 év 2017.02.01. szerda 2017.02.02. csütörtök 2017.02.03. péntek 2017.02.04. szombat 2017.02.05. vasárnap 2017.02.06.

Részletesebben

Esküvői ajánlat 2017

Esküvői ajánlat 2017 Esküvői ajánlat 2017 Kedves Ifjú Pár! Kapcsolat: Esküvőszervezés: 20/297-3766 szusz.info@gmail.com A) Klasszikus esküvői ajánlat Vendégváró falatkák: o Friss, meleg házi sajtos pogácsa o Sajtos masni Leves:

Részletesebben

HIDEG ELŐÉTEK LEVESEK MELEG ELŐÉTELEK

HIDEG ELŐÉTEK LEVESEK MELEG ELŐÉTELEK HIDEG ELŐÉTEK Pácolt-füstölt szarvas Carpaccio fehér szarvasgombaolajjal, pirítóssal 2000 Tatárbeefsteak, lilahagyma, paradicsom, paprika és pirítós 2000 Csilis királyrák farok színes salátaleveleken 2000

Részletesebben

Karamellás tej Kenyér búzakorpás Margarin Felvágott sajtos párizsi Zöldpaprika. Grill csirkecomb Kukoricás rizs Tartár mártás

Karamellás tej Kenyér búzakorpás Margarin Felvágott sajtos párizsi Zöldpaprika. Grill csirkecomb Kukoricás rizs Tartár mártás Heti étlap: 2017.01.02. - 2017.01.08. A / Napi háromszori étkeztetés szolgáltatása / 15-18 év 2017.01.02. hétfő 2017.01.03. kedd 2017.01.04. szerda 2017.01.05. csütörtök 2017.01.06. péntek 2017.01.07.

Részletesebben

A

A Heti étlap: 2016.10.01. - 2016.10.02. A / Napi háromszori étkeztetés szolgáltatása / 19-69 év Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központja, 5520 Szeghalom, Tildy út 19-21. / II.sz. Konyha

Részletesebben

A

A Heti étlap: 2017.03.01. - 2017.03.05. A / Napi háromszori étkeztetés szolgáltatása / 4-6 év 2017.03.01. szerda 2017.03.02. csütörtök 2017.03.03. péntek 2017.03.04. szombat 2017.03.05. vasárnap 2017.03.06.

Részletesebben

ÉTLAP. 2015.11.02-11.06. 45. hét Étkezés Hétfő 2. Szerda 4. Péntek 6. Citromos tea Kenőmájas Zöldség, Kenyér

ÉTLAP. 2015.11.02-11.06. 45. hét Étkezés Hétfő 2. Szerda 4. Péntek 6. Citromos tea Kenőmájas Zöldség, Kenyér 2015.11.02-11.06. 45. hét 2. 3. 4. 5. 6. Kenőmájas, Kenyér Szója, tojás, Kakaós gabonagolyó Vaj, Kenyér tea Virsli Ketchup Karamell Lekvár Mini kuglóf Allergének glutén, tej, Szója, tojás, Kenyér Parajkrémleves

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

VASI FOGADÓ KFT. Kőszeg É T L A P. Tea, Főtt kolbász, mustár, gr. kenyér Fokhagyma Ebéd

VASI FOGADÓ KFT. Kőszeg É T L A P. Tea, Főtt kolbász, mustár, gr. kenyér Fokhagyma Ebéd 2012. December 1-től 2 -ig 48. hét HÉTFŐ K E D D SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP Főtt kolbász, mustár, gr. kenyér Fokhagyma borsos tokány, párolt rizs, savanyúság Sonkakrém, zsemle, uborka, nápolyi

Részletesebben

Brokkoli krémleves Lecsós natúr szelet Burgonya püré. En: 5209 kj /1240 kc Fehérje: 58,3 gr Sznh.: 148,5 gr Cuk:3,3gr Só:8,8 gr Zsír:44,8 gr Tzs:0 gr

Brokkoli krémleves Lecsós natúr szelet Burgonya püré. En: 5209 kj /1240 kc Fehérje: 58,3 gr Sznh.: 148,5 gr Cuk:3,3gr Só:8,8 gr Zsír:44,8 gr Tzs:0 gr Heti étlap: 2016.08.01. - 2016.08.07. A / Napi egyszeri étkeztetés szolgáltatása / 19-69 év 2016.08.01. hétfő 2016.08.02. kedd 2016.08.03. szerda 2016.08.04. csütörtök 2016.08.05. péntek 2016.08.06. szombat

Részletesebben

Tej- fruktózmentes étlap

Tej- fruktózmentes étlap 2014. március 03. március 07. Sonka* Magvas margarinkrém Főtt tojás Tarhonyaleves Székelykáposzta TM Brokkoli krémleves TM kocka Milánói spagetti** Tavaszi zöldségleves Sertés pörkölt Tökfőzelék TM Paradicsomleves**

Részletesebben

Rösti tejszínes gombamártással Juhtúróval töltött gombafejek Rántott sajt tartármártással

Rösti tejszínes gombamártással Juhtúróval töltött gombafejek Rántott sajt tartármártással ELŐÉTELEK Kis vitamin salátatál (paradicsom, paprika, uborka, fejes saláta, kapros joghurtos öntet, reszelt sajt) Hortobágyi palacsinta (1db) (magyar különlegeség-palacsinta hússal töltve, paprikás szósszal)

Részletesebben

Chilly con carne; 400 g 25 lei. Chilly Csárda karaj köményes burgonyával; 400 g 24 lei

Chilly con carne; 400 g 25 lei. Chilly Csárda karaj köményes burgonyával; 400 g 24 lei A csárda ajánlata: C h i l l y C s á r d a Chilly con carne; 400 g 25 lei Chilly Csárda karaj köményes burgonyával; 400 g 24 lei A konyhafőnökök ajánlata: Nagy Sándor: sertés oldalas chillys barbeque szószban,

Részletesebben

Tojás, pép és egyéb tésztás ételek

Tojás, pép és egyéb tésztás ételek Tartalom Levesek 1. Jó tehénhús lévet készíteni 2. Tehénhús 3. Aprókása-leves 4. Bableves rizskásával 5. Béllett zsemlyeleves 6. Betegnek való leves 7. Borleves 8. Borjúhúsleves 9. Közönséges borsóleves

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Curry Grillkolbász 210 g (tekert):

Curry Grillkolbász 210 g (tekert): Curry Grillkolbász 210 g (tekert): India csodás íz világát rejti a termék. A curry, mint fűszerkeverék alap-íz Indiában. Összetevői: gyömbér, római kömény, koriander, sáfrány, fahéj. Tájegységenként az

Részletesebben

Étlap ( )

Étlap ( ) 2015.11.02. HÉTFÕ Tavaszi leves Bakonyi sertés szelet Hántolt árpa Gyümölcslé Kõrözött Lilahagyma 2015.11.03. KEDD Tarhonya leves Grill csirkecomb Rizi-bizi Vegyes savanyúság Tojáskrém Barna kenyér Jégsaláta

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

Brokkoli krémleves Lecsós natúr szelet Burgonya püré. En: 5209 kj /1240 kc Fehérje: 58,3 gr Sznh.: 148,5 gr Cuk:3,3gr Só:9,8 gr Zsír:44,8 gr Tzs:0 gr

Brokkoli krémleves Lecsós natúr szelet Burgonya püré. En: 5209 kj /1240 kc Fehérje: 58,3 gr Sznh.: 148,5 gr Cuk:3,3gr Só:9,8 gr Zsír:44,8 gr Tzs:0 gr Heti étlap: 2016.08.01. - 2016.08.07. A / Napi egyszeri étkeztetés szolgáltatása / 15-18 év 2016.08.01. hétfő 2016.08.02. kedd 2016.08.03. szerda 2016.08.04. csütörtök 2016.08.05. péntek 2016.08.06. szombat

Részletesebben

1500 Ft Menük. 2500 Ft Menük

1500 Ft Menük. 2500 Ft Menük 1 menü Gulyásleves palacsinta (2db) csülkös bableves lángos tárkonyos csirkeragu leves túrós rétessel Gombakrém leves kókusztekercs Zöldborsó leves galuskával meggyes piskóta 6 menü Gyümölcsleves gesztenyepüré

Részletesebben

Tej- gluténmentes étlap

Tej- gluténmentes étlap 2014. március 03. március 07. Sonka* Magvas margarinkrém Főtt tojás Kenőmájas* Tarhonyaleves GM Székelykáposzta GM, TM Brokkoli Kenyérkocka GM Milánói spagetti TM, GM Tavaszi zöldségleves GM Sertés pörkölt

Részletesebben

Étlap ( ) Óvodás 4-6 Étel név Korcsoport: Óvodás 4-6 Összetevõk: 1 adagra vonatkozóan!

Étlap ( ) Óvodás 4-6 Étel név Korcsoport: Óvodás 4-6 Összetevõk: 1 adagra vonatkozóan! Étel név Korcsoport: Összetevõk: 1 adagra vonatkozóan! 2016.11.07. HÉTFÕ Gyümölcs tea Zalai felvágott Õszi zöldségleves Hentes tokány Párolt rizs Nutella Félbarna kenyér 2016.11.08. KEDD Kakaó Fahéjas

Részletesebben

Gluténmentes étlap. 2014. március 03. március 07. hétfő kedd szerda csütörtök péntek. Tej Magvas margarinkrém Kenyér GM

Gluténmentes étlap. 2014. március 03. március 07. hétfő kedd szerda csütörtök péntek. Tej Magvas margarinkrém Kenyér GM 2014. március 03. március 07. Kakaó Sajt szelet Magvas margarinkrém Főtt tojás Kőrözött Tarhonyaleves GM Székelykáposzta GM Brokkoli krémleves GM Kenyérkocka GM Milánói spagetti GM Tavaszi zöldségleves

Részletesebben

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 2015. 06.22. 2015. 06.28. Ca-dús étrend.tej Tejeskávé vaj kifli.tej kenőmájas.tej Tej körözött Tej vaj trapistasajt Kakaó Paradicsom rántott szelet uborkasaláta Kassai burg. sonkáskifli Zöldség Rizs Pirított

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

Étlap ( ) A menü Étel név Korcsoport: Felnõtt Összetevõk: 1 adagra vonatkozóan!

Étlap ( ) A menü Étel név Korcsoport: Felnõtt Összetevõk: 1 adagra vonatkozóan! 2017.01.02. HÉTFÕ Magyaros karfiol leves Paprikás pulyka csíkok Fõtt tészta 2017.01.03. KEDD Paradicsom leves Rakott kelkáposzta darálthússal 2017.01.04. SZERDA Jókai bableves Sajtos pogácsa Narancs 2017.01.05.

Részletesebben

Étlap ( ) Felsõ tagozatos Étel név Korcsoport: Felsõ tagozatos Összetevõk: 1 adagra vonatkozóan!

Étlap ( ) Felsõ tagozatos Étel név Korcsoport: Felsõ tagozatos Összetevõk: 1 adagra vonatkozóan! 2016.10.03. HÉTFÕ Gyümölcs tea Zalai felvágott Paradicsom Zöldborsó leves Tarhonyáshús sertés hússból Cékla Nutella Félbarna kenyér 2016.10.04. KEDD Kakaó Gomba leves Csirkepaprikás Fél adag barna rizs

Részletesebben

Kenyér búzakorpás. Brokkoli krémleves Lecsós natúr szelet Burgonya püré. Kenyér búzakorpás Felvágott pizza sonka Sajtkrém Uborka

Kenyér búzakorpás. Brokkoli krémleves Lecsós natúr szelet Burgonya püré. Kenyér búzakorpás Felvágott pizza sonka Sajtkrém Uborka Heti étlap: 2016.08.01. - 2016.08.07. A / Napi háromszori étkeztetés szolgáltatása / 4-6 év 2016.08.01. hétfő 2016.08.02. kedd 2016.08.03. szerda 2016.08.04. csütörtök 2016.08.05. péntek 2016.08.06. szombat

Részletesebben

A

A Heti étlap: 2016.05.01. - 2016.05.01. A / Napi egyszeri étkeztetés szolgáltatása / 19-69 év 2016.05.01. vasárnap 2016.05.02. hétfő 2016.05.03. kedd 2016.05.04. szerda 2016.05.05. csütörtök 2016.05.06.

Részletesebben

Étlap ( ) Óvodás 4-6 Étel név Korcsoport: Óvodás 4-6 Összetevõk: 1 adagra vonatkozóan!

Étlap ( ) Óvodás 4-6 Étel név Korcsoport: Óvodás 4-6 Összetevõk: 1 adagra vonatkozóan! Étel név Korcsoport: Összetevõk: 1 adagra vonatkozóan! 2016.04.04. HÉTFÕ Gyümölcs tea Tojás rántotta Lilahagyma Kapros karfiol leves fölös fokhagymás sertésragu Tészta köret Nutella 2016.04.05. KEDD Kakaó

Részletesebben

Brokkoli krémleves Lecsós natúr szelet Burgonya püré. En: 3026 kj /720 kc Fehérje: 31,6 gr Sznh.: 94,6 gr Cuk:2,3gr Só:5,8 gr Zsír:23,7 gr Tzs:0 gr

Brokkoli krémleves Lecsós natúr szelet Burgonya püré. En: 3026 kj /720 kc Fehérje: 31,6 gr Sznh.: 94,6 gr Cuk:2,3gr Só:5,8 gr Zsír:23,7 gr Tzs:0 gr Heti étlap: 2016.08.01. - 2016.08.07. A / Napi egyszeri étkeztetés szolgáltatása / 11-14 év 2016.08.01. hétfő 2016.08.02. kedd 2016.08.03. szerda 2016.08.04. csütörtök 2016.08.05. péntek 2016.08.06. szombat

Részletesebben

Krémlevesek. Brokkoli krémleves Camambert-kockákkal Spárga krémleves Fokhagyma krémleves Levesek

Krémlevesek. Brokkoli krémleves Camambert-kockákkal Spárga krémleves Fokhagyma krémleves Levesek Krémlevesek Brokkoli krémleves Camambert-kockákkal Spárga krémleves Fokhagyma krémleves Levesek 690 Ft Bográcsgulyás Falusi Raguleves tárkonnyal, és tejföllel 750 Ft Hideg gyümölcsleves tejszínhabbal mandulaszelettel

Részletesebben

MILYEN LAKODALMI TORTÁKAT ÉS SÜTEMÉNYEKET KÉSZÍTETTEK A ZENTAI CUKRÁSZOK?

MILYEN LAKODALMI TORTÁKAT ÉS SÜTEMÉNYEKET KÉSZÍTETTEK A ZENTAI CUKRÁSZOK? Nagy Abonyi Ágnes MILYEN LAKODALMI TORTÁKAT ÉS SÜTEMÉNYEKET KÉSZÍTETTEK A ZENTAI CUKRÁSZOK? Vidékünkön a XX. század közepe tájára tehető a lakodalmi torták fénykora. Zentán ekkor már több cukrászda is

Részletesebben

ÉTLAP. Budapest - Zugló Szociális 2017.Január Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap. Körözött Kenyér

ÉTLAP. Budapest - Zugló Szociális 2017.Január Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap. Körözött Kenyér Budapest - Zugló Szociális 2017.Január 02. 08. Lekváros bukta Májkrém Briós Körözött Mini dzsem Kefir EN: 250 SZH: 27 EN: 415 SZH: 52 EN: 604 SZH: 89 EN: 246 SZH: 48 EN: 426 SZH: 50 EN: 614 SZH: 103 EN:

Részletesebben

Kós Károly. Kovács László

Kós Károly. Kovács László Kovács László Kós Károly Az a köves hegy, velünk szemben éppen: az a Tâlharu; ez itt a Piatra Calului. Ott messze pedig, a völgyhajlásból szürkén, fátyolosan, ide látszik a vénséges, kopasz Vlegyásza.

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

ÉTLAP 19 69 év, 70 év feletti korosztály

ÉTLAP 19 69 év, 70 év feletti korosztály 2014. május 01 május 04. Májkrém Újhagyma 491 kcal, F:10, Zs:25, Ch:55, Cukor:9, Só:1,2 Diákcsemege 521 kcal, F:18, Zs:20, Ch:63, Só:1,6, Cukor:9 Zöldhagymás omlett 445 kcal, F:17, Zs:14, Ch:61, Só:1,2,

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük Önöket az Elamen ZRt. nevében. Jó étvágyat kívánunk! 2015. augusztus 31. szeptember 04. Óvoda

Szeretettel köszöntjük Önöket az Elamen ZRt. nevében. Jó étvágyat kívánunk! 2015. augusztus 31. szeptember 04. Óvoda 2015. augusztus 31. szeptember 04. Hétfő Tej Csontleves eperlevéllel Parizeres Margarinos Sült baromfi kolbász vajkrémes 1. nap Lekváros Lencsefőzelék Szezám m.zsemle Tkb. kenyér Fb. kenyér Uborka Energia

Részletesebben

Inkább a szárnyasok húsát kedveljük, miért ne lehetne abból is gulyást készteni? Kipróbáltuk, ízlett.

Inkább a szárnyasok húsát kedveljük, miért ne lehetne abból is gulyást készteni? Kipróbáltuk, ízlett. Az alábbi receptjeinknek megvan a saját történetük Leves Inkább a szárnyasok húsát kedveljük, miért ne lehetne abból is gulyást készteni? Kipróbáltuk, ízlett. Csirkegulyás - ½ csirkemell-filé - 1 kisfej

Részletesebben

A

A Heti étlap: 2017.01.01. - 2017.01.01. A / Napi háromszori étkeztetés szolgáltatása / 19-69 év Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központja, 5520 Szeghalom, Tildy út 19-21. / II.sz. Konyha

Részletesebben

lényege az, hogy mi kerül A sűrűje 2. Borbás Marcsi 100 recept a családi asztalra

lényege az, hogy mi kerül A sűrűje 2. Borbás Marcsi 100 recept a családi asztalra A magyar gasztronómia lényege az, hogy mi kerül otthon a családi asztalra. Borbás Marcsi A sűrűje 2. 100 recept a családi asztalra Borbás Marcsi Asűrűje 2. A könyv alkotói: Borbás Marcsi Antal Csilla Borbás

Részletesebben

A

A Heti étlap: 2016.07.01. - 2016.07.03. A / Napi egyszeri étkeztetés szolgáltatása / 19-69 év 2016.07.01. péntek 2016.07.02. szombat 2016.07.03. vasárnap 2016.07.04. hétfő 2016.07.05. kedd 2016.07.06. szerda

Részletesebben

Karamellás tej Kenyér búzakorpás Margarin Felvágott sajtos párizsi Zöldpaprika. Kenyér búzakorpás Sajtkrém Felvágott kópé szelet Lilahagyma

Karamellás tej Kenyér búzakorpás Margarin Felvágott sajtos párizsi Zöldpaprika. Kenyér búzakorpás Sajtkrém Felvágott kópé szelet Lilahagyma Heti étlap: 2017.01.02. - 2017.01.08. A / Napi háromszori étkeztetés szolgáltatása / 4-6 év 2017.01.02. hétfő 2017.01.03. kedd 2017.01.04. szerda 2017.01.05. csütörtök 2017.01.06. péntek 2017.01.07. szombat

Részletesebben

Karamellás tej Kenyér búzakorpás Margarin Felvágott sajtos párizsi Zöldpaprika. Kenyér búzakorpás Sajtkrém Felvágott kópé szelet Lilahagyma

Karamellás tej Kenyér búzakorpás Margarin Felvágott sajtos párizsi Zöldpaprika. Kenyér búzakorpás Sajtkrém Felvágott kópé szelet Lilahagyma Reggeli Heti étlap: 2017.01.02. - 2017.01.08. A / Napi háromszori étkeztetés szolgáltatása / 11-14 év 2017.01.02. hétfő 2017.01.03. kedd 2017.01.04. szerda 2017.01.05. csütörtök 2017.01.06. péntek 2017.01.07.

Részletesebben

A

A Heti étlap: 2017.06.01. - 2017.06.04. A / Napi háromszori étkeztetés szolgáltatása / 4-6 év 2017.06.01. csütörtök 2017.06.02. péntek 2017.06.03. szombat 2017.06.04. vasárnap 2017.06.05. hétfő 2017.06.06.

Részletesebben

É T L A P T E R V-Sz.Otthon 1. Diabetes diéta 180Ch

É T L A P T E R V-Sz.Otthon 1. Diabetes diéta 180Ch É T L A P T E R VSz.Otthon 1. Diabetes diéta 180Ch 2014.év 26.hét Gyümölcs tea Poh. Tej Gyümölcs tea Gyümölcs joghurt Gyümölcs tea Gyümölcs tea Poh. Tej Körös pu.mell Főtt csécsi szalonna Tr.sajt Ráma

Részletesebben

ÉTLAP. Levesek. Filézett ponty hallé 7,5 DL Adag 1100 Ft Csirkeragu leves 5 DL Adag 500 Ft. Rónay-kúria ajánlatok

ÉTLAP. Levesek. Filézett ponty hallé 7,5 DL Adag 1100 Ft Csirkeragu leves 5 DL Adag 500 Ft. Rónay-kúria ajánlatok Levesek Filézett ponty hallé 7,5 DL Adag 1100 Ft Csirkeragu leves 5 DL Adag 500 Ft Rónay-kúria ajánlatok 1 személyes Rónay bőségtál: Adag 2500 Ft Grill fűszerezésű csirkemell filé roston 10 dkg, Hagymás

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük az Elamen ZRt nevében. Jó étvágyat kívánunk! Idősek Otthona pépes menü. 2015. augusztus 31. szeptember 06.

Szeretettel köszöntjük az Elamen ZRt nevében. Jó étvágyat kívánunk! Idősek Otthona pépes menü. 2015. augusztus 31. szeptember 06. 2015. augusztus 31. szeptember 06. Hétfő Tejeskávé Húsleves zöldségekkel Natúr szárnyas apró Olasz felvágott krém Se Darafelfújt puncs öntet Darálva 7. nap Félbarna kenyér Gyümölcslé Tkb. kenyér Kapros

Részletesebben

Konyhafőnök ajánlata

Konyhafőnök ajánlata Konyhafőnök ajánlata Nyitrai finom falatok hasábburgonyával Vadpörkölt dödöllével, áfonyával Kijevi pulykamell bazsalikomos, paradicsomos rizzsel Szűzérmék ínyenc módra, krokettel (pirított póréhagyma,

Részletesebben

Étlap ( ) Ebéd Étel név Korcsoport: Középiskolás Összetevõk: 1 adagra vonatkozóan!

Étlap ( ) Ebéd Étel név Korcsoport: Középiskolás Összetevõk: 1 adagra vonatkozóan! 2017.01.02. HÉTFÕ Magyaros karfiol leves Paprikás pulyka csíkok Fõtt tészta 2017.01.03. KEDD Paradicsom leves Rakott kelkáposzta darálthússal 2017.01.04. SZERDA Jókai bableves Sajtos pogácsa Narancs 2017.01.05.

Részletesebben

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT!

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT! 10 2010. December 34. Tunéziai es japán autójelzések. 35. Saját kezűleg.37. Tinédzserek tévéműsora. 38. Kennel része!40.ittrium,kén. 41. Zavart Ede. 43. Írógéppel kimásol. 45. Paul (1879-1940) svájci festőművész.

Részletesebben

SZOCIÁLIS KONYHA EBÉD 2015. NOVEMBER 2-TŐL NOVEMBER 6-IG. Étkezés HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK. Kolbászos burgonyaleves

SZOCIÁLIS KONYHA EBÉD 2015. NOVEMBER 2-TŐL NOVEMBER 6-IG. Étkezés HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK. Kolbászos burgonyaleves 2015. NOVEMBER 2-TŐL NOVEMBER 6-IG 45. HÉT Csirkeragu leves Húsgombóc leves Kolbászos burgonyaleves Sóska leves Zöldséges gomba leves Tejbedara Káposztás kocka Zöldbabfőzelék Halfasírt Cigánypecsenye Hagymás

Részletesebben

ÉTLAP. Tejmentes. Lencsegulyás leves tejmentes Káposztás kocka tojás mentes. Alma. Adalékmentes kenyér E

ÉTLAP. Tejmentes. Lencsegulyás leves tejmentes Káposztás kocka tojás mentes. Alma. Adalékmentes kenyér E 11.30 Mini méz Lencsegulyás leves tejmentes Káposztás kocka tojás mentes Energia: 269kcal Zsír: 4,4g Fehérje: 3,2g Szénh.: 54g Energia: 730,55kcal Zsír: 13,95g Cukor: 4,64g Fehérje: 28,54g Szénh.: 119,46g

Részletesebben

ESKÜVŐI-LAKODALMI AJÁNLATAINK 2015 ONFERENCIA HOTEL. Az Ön rendezvényének ideális helyszíne.

ESKÜVŐI-LAKODALMI AJÁNLATAINK 2015 ONFERENCIA HOTEL. Az Ön rendezvényének ideális helyszíne. ESKÜVŐI-LAKODALMI AJÁNLATAINK 2015 HK ONFERENCIA K HOTEL Hotel Konferencia - Győr KEDVES MENYASSZONY, VŐLEGÉNY! A Hotel Konferencia Győr belvárosában, a Székesegyház szomszédságában, a Püspökvár mellett

Részletesebben

Étlap ( ) Felsõ tagozatos Étel név Korcsoport: Felsõ tagozatos Összetevõk: 1 adagra vonatkozóan!

Étlap ( ) Felsõ tagozatos Étel név Korcsoport: Felsõ tagozatos Összetevõk: 1 adagra vonatkozóan! Étel név Korcsoport: Összetevõk: 1 adagra vonatkozóan! 2017.01.02. HÉTFÕ Gyümölcs tea Zalai felvágott Magyaros karfiol leves Paprikás pulyka csíkok Fõtt tészta Kockasajt Félbarna kenyér 2017.01.03. KEDD

Részletesebben

A

A Heti étlap: 2017.03.01. - 2017.03.05. A / Napi háromszori étkeztetés szolgáltatása / 7-10 év 2017.03.01. szerda 2017.03.02. csütörtök 2017.03.03. péntek 2017.03.04. szombat 2017.03.05. vasárnap 2017.03.06.

Részletesebben

A VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKÉNEK BORAI

A VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKÉNEK BORAI A VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKÉNEK BORAI 2011-ES PALACKOS BORLAP www.lsimon.hu ZÖLDIKE 2011 ZÖLD VELTELINI MIN SÉGI SZÁRAZ FEHÉRBOR A zöldike sárgászöld szín, vaskos cs r pintyféle. A hím szárnya és farkának tövi

Részletesebben