Tartalom. A címlapon: Polgár László mint Titus, Mozart: Titus kegyelme c. operában Fotó: Mezey Béla A hátlapon: Címlapok a régi Hírmondókból

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. A címlapon: Polgár László mint Titus, Mozart: Titus kegyelme c. operában Fotó: Mezey Béla A hátlapon: Címlapok a régi Hírmondókból"

Átírás

1 XI. évfolyam 1. szám tavasz

2 Tartalom Köszönet Wolfgang Wagnernek 3 A 10éves Hírmondó elsô száma 4 Jubileum 5 Ifjúsági hangverseny 6 Ezt a pályát bírni kell cérnával 7 Hugo Wolf Virág Emese 11 Velencei anziksz 12 Meixneriada Azok a vidám Nibelungok 18 Visszapillantó 22 Vidámságok humor 23 Alter brumm nicht (II) 24 Wagner Hírmondók A címlapon: Polgár László mint Titus, Mozart: Titus kegyelme c. operában Fotó: Mezey Béla A hátlapon: Címlapok a régi Hírmondókból A tartalomjegyzék képei: 3. Wolfgang Wagner, 6. Robotkai Rita, 7. Polgár László, 11. Virág Emese, 12. Velence, 15. Judith Gautier, 23. Vidámságok, 28. Wagner Hírmondó Kiadja a Richard Wagner Társaság Fôvédnök: MARTON ÉVA 1148 Budapest, Kerepesi út 76/E. Telefon: Fax: Internet: Szerkesztôbizottság: Dr. Ádám András fôszerkesztô, Dr. Király László, Pallós Tamás, Vajai Balázs Megjelenik negyedévente, megvásárolható: a Társaság rendezvényein, a Magyar Állami Operaházban ISSN Támogatóink:

3 Köszönet Wolfgang Wagnernek Wolfgang Wagner szavai 1994-bôl Alighanem Wolfgang Wagner a világ eddig leghosszabban regnáló színház-opera igazgatója. Ötvennyolc éven át vezette a Bayreuthi Ünnepi Játékokat. Ilyen hosszú idôn át igazgatni a világ egyik legjelentôsebb fesztiválszínházát, méghozzá magas színvonalon kultúrtörténeti érdem, egyedülálló teljesítmény. És mégis, most úgy látszik, Bayreuthban (is) egy színháztörténeti korszak véget ér. Ennek elôjelei már korábban borongtak a minôsíthetetlen sajtótámadásokban, úgy minden születésnap alkalmával. Állandóan Wagner-klánról kiabáltak, aminek pont az ellenkezôje igaz, hisz a fesztivált köztudomás szerint Wolfgang és Gudrun Wagner vezette. Más zsurnalisztáknak éppen ennek ellenkezôje volt a felháborító, hogy a széles rokonság tehetséges (többnyire tehetségtelen), föl-lemenô és oldalági tagjait miért nem vonták be a vezetésbe. Ezeket a támadásokat az évi közel 60 ezer látogatónak nyújtott, zeneileg világelsônek nyilvánított elôadások ténye és a bajor kormány szolidaritása többé-kevésbé kivédte. A kivülállónak úgy tûnik, hogy Wolfgang Wagner kelletlenül bár, de idônként mégis kénytelen volt engedni a modern nyomakodóknak, amikor excentrikus rendezéseket fogadott be a Festspielhausba a közönség irgalmatlan búzása ellenére. Wolfgang Wagner, ez a korszakalkotó ember, most augusztus 28-án 89 évesen ünnepélyesen visszavonult, mint kiváló rendezô és igazgató. Rendezései (az a több száz) gyönyörködtetést és örömet szereztek a közönségnek. Akik az ô jóvoltából a Wagner Társasággal pl. láthatták az utolsó Nürnbergijét Bayreuthban, vagy a drezdai kirándulás alkalmával a Bolygót, szeretettel és köszönettel emlékeznek rá. Rendezései a bayreuthi mûhely minden ötletes kísérleti elemét megvalósították, a hagyományos múlt értékeinek megtartásával: elôadásai mindig szépek voltak. Így kapcsolódik az unoka életmûve Richard Wagner nagy mondásához: Ami nem szép, nem mûvészet amiben nincs dallam, az nem zene! Mint színházigazgató mondta egy méltatója igazi Vater Figur megtestesítôje volt, minden felsôbbrendûség, parancsnoki attitûd nélkül. Emberi, megértô, baráti közeget teremtett. Valamennyi bayreuthi munkatársát keresztnevén szólította, mindenkinek jutott egy kedves mondata. Igazi színházi ember volt, annak minden válfajával; ahogy nagyapja mondta: a színház fertô, a borzadályostól a magasságokig. Nos ô, ezt a világot uralni tudta. Bámulatos érzéke volt a mûvészek, munkatársak megválogatásában. Eredményes ember Wolfgang Wagner, aki most, amikor a színpadról távozik, nem ûrt, hanem gazdagságot hagy maga után. A világ Wagner rajongóinak háláját és köszönetét kapja cserébe. Remélhetô, hogy utódai ezt az örökséget gyarapítani fogják. (Szerk.) Wolfgang Wagner Túlzás nélkül állíthatom, hogy életemben soha sem féltem; az egzisztenciális rettegés, a vereség elszenvedése, az elerôtlenedés értelmében, de a kishitûség és a csüggedés értelmében sem Az Ünnepi Játékok vezetôjének tisztségében mediátornak és moderátornak éreztem és érzem magam a szavak eredeti értelmében: olyasvalakinek, aki a Bayreuthi Mûhelyben senkit semmire nem kényszerít rá, sokkal inkább összeegyeztet, hogy a mûvészi feszültségeknek a kölcsönhatásokban gyümölcsözô terét újból és újból létrejönni engedje Sok egyéb képesség és készség mellett két olyan tulajdonságra van szükség a hivatásomat gyakorolva, amelyek szerencsére ott gyökereznek a fizikai és pszichikus alkatomban: a jó idegekre és a humorra. Fordította. Füzesséry Katalin 3

4 Elsô száma tavasz 4

5 Jubileum 10 éves a Wagner Hírmondó F elnôttkorba lépett szeretett folyóiratunk. Már hallom is az ellenvetést: Tíz esztendôs és máris felnôtt? Igen, hisz a mûvészeti folyóiratok életében az évek bizony duplán számítanak. A jelenlegi finoman szólva korlátozott lehetôségek korában még inkább. Nagyon fontos és bíztató, hogy egy tiszteletre méltó, a zenemûvészet iránt fogékony Társaság, mai divatos szóval civil szervezôdés, élteti, tartja fent a folyóiratot, míg összeállítása nyomdai munkálatai, megjelentetése nem kevés áldozatos munkát kíván a szerkesztôktôl. Hála és köszönet érte. Sziget ez a Hírmondó az írott média mindent elöntô tengerében, egy csöpp tiszta levegô. Szerény, de negyedévenkénti ablaknyitás a mûvészetre, a zenére amely nélkül amint azt szomorúan láthatjuk élni lehet ugyan, de minek és hogyan? A szavak mára elvesztették valódi jelentésüket, a fogalmak becsületüket. Eközben a babitsmihályi etikai parancs egyre fenyegetôbb kiáltássá válik: a stílus maga az ember. A Hírmondó decenniuma kapcsán szóló ünnepi laudáció azonban nem merülhet ki csupán a még oly jogos örvendezésben. Néhány gondolat erejéig körül kell nézni a korban, melyben élünk. Abban a földrajzi és szellemi fogalmat jelentô Európában, melyben Richard Wagner is élt. Az elmúlt esztendôk történelmi eseményei elkoptatták, kiüresítették Európa klasszikus fogalmát. Okkal, ok nélkül minduntalan ráhivatkoznak, cégérként használják, a legkülönfélébb összefüggésekben szükségesnek tartják bizonyítani az európai szellemiség létét, folytonosságát, létjogosultságát. Wagner életmûvében azonban egyedülállóan magas rendû színpadi, zenedrámai megjelenésben sûrítetten benne van az európai szellem története a pogányság mítoszaival, a középkor mondavilágával, a kereszténység megváltás-eszményével, a polgárság mûvészetteremtô-pártoló buzgalmával. A wagneri életmû messze túlmutat az opera mûfaján és így válik egyszerre felemelô, magas rendû zenei élménnyé, lelki szükségletté és a mûvek eredeti formájában szellemtörténetté. Ha nem így lenne, már rég nem volna akkora tábora Wagnernek, már rég nem létezne az 1872-ben gróf Apponyi Albert alapította magyar Wagner Egylet, a mai Wagner Társaság, és hírmondója sem lenne a Hírmondónak. Ezek a gondolatok megkerülhetetlenek a kedves folyóirat tíz éves születésnapján. És van abban valami sejtelmesen reményteli, talán némi optimizmusra is okot adó, hogy egy új évezred küszöbén indult el régi hívek megtartására, új hívek bátorítására, toborzására a Wagner Hírmondó, amelynek egyre vonzóbb külseje mögött megbocsájtható asszociációként µindig ott hallom a Lohengrin Hirdetôjének nemes C-dúr fanfárját. Boros Attila 5

6 J Ifjúsági hangverseny ezúttal tét nélkül ónéhány évvel ezelôtt alakult ki társaságunkban az a gyakorlat, hogy minden decemberben versenyszerû élô koncert zárja le az évet, amikor is fiatal énekesek mérik össze tudásukat egymással. Neves muzsikusokból álló zsüri választja ki a legjobbakat, s ôket a következô nyáron az Ünnepi Játékok vezetôi fogadják megismertetve velük a Bayreuthban folyó mûvészi munkát. Közép és kelet-európa nyertes ösztöndíjasi még utazási költségtérítést is kapnak a Bayreuthi Ösztöndíj Alapítványtól. Az énekesek közül hárman: Megyesi-Schwartz Lucia, Somogyi Eszter és Daróczi Tamás már befutott mûvészek. Mostani szereplésük is a biztos tudásról, a gyakorlottságról tanúskodott. A többiek heten köztük hat hölgy a pillanatnyi szakmai érettség tekintetében változatosabb teljesítményt nyújtottak, de mind azt mutatták, hogy Misura mûvésznô iskolájában a hangi adottságok jó képzést kapnak és a mûvek korrekt elôadása mindig megvalósul. Acsapatból két szopránénekesnô tûnt számomra nagy ígéretnek. Magyari Eszter Szedlacsek Katalin Andrássy Krisztina Sajnos, a bejáratott gyakorlatot egyelôre egy évre szüneteltetik. Bayreuthból ugyanis azt az értesítést kaptuk, nincs módjuk rá 2009-ben, hogy énekes-jelölteket a megszokott módon fogadjanak. Mi állhat ennek a hátterében? Tudjuk, hogy a kilencvenedik évében járó Wolfgang Wagner fôintendáns visszalépett a vezetéstôl, helyét a két leánya vette át, és így Bayreuth ma az átmenet, az újraszervezôdés állapotában van, feltehetôen ez is közrejátszik. Anagyobbik ok, mint hivatalosan írják, a világméretû gazdasági megrázkódtatás; ez nyilván az Ünnepi Játékok üzemében is érezteti a takarékosságot parancsoló hatását. A fiatal énekesek bemutatkozását végén is megrendeztük, ezúttal azonban mint verseny-jelleg és jutalmazás nélküli gálaestet. Misura Zsuzsa mûvésznô sietett segítségünkre azzal, hogy gazdag és színvonalas mûsort állított össze tíz énekes régebbi és jelenlegi tanítványai szereplésével. Az összejövetelen 21 ária és két duett hangzott el, a hosszú programban mindvégig Bizják Dóra zongoramûvész mûködött közre. Szedlacsek Katalin elôször lépett fel körünkben, tôle elôbb Micaela lírai áriáját hallottuk meggyôzô elôadásban (Carmen), majd Cso-Cso-Szán szerepének két híres és igényes részletét: a nagyáriát és Adamovics Magdolnával együtt a cseresznyevirág-kettôst. Magyari Eszter korábban is résztvevôje volt decemberi koncertünknek; ô ezúttal egymástól élesen elütô három hôsnôt jelenített meg a hangjával egyaránt stílusosan és átélten: az álmára átszellemülten emlékezô Elzát (Lohengrin), a határozott és tettre kész Rosinát (A sevillai borbély) és a démonian féltékeny Giocondát. A kettôsben Laurát (Gioconda vetélytársnôjét) Andrássy Krisztina énekelte. Nagyon remélem, hogy Bayreuth felôl elôbbutóbb elvonulnak a sötét felhôk, és visszaáll a korábbi rendszer. Arra is számítok, hogy Misura Zsuzsa tanítványait a jövôben is lesz alkalmunk hallani. Á. A. 6

7 Ezt a pályát bírni kell cérnával! Polgár László operaénekes a Wagner Társaságban I genis vannak lehetetlen dolgok! Lehetetlen írásban visszaadni annak a kötetlen, szívderítô csevejnek hangulatát és nemes tartalmát, ami Polgár László délutánján Kondor Katalin beszélgetô partnere segítségével a Wagner Társaságnak nyújtott ajándék volt. Sajnos itt is a részletek lennének a legfontosabbak, amit nincs módunk teljes terjedelmében közreadni. A komoly vallomások önmagáról, családjáról, mûvészetrôl, pályatársairól és terveirôl mindenkit lekötöttek. Vagy azok a felejthetetlen humoros sztorik, melyek számtalanszor jóízû nevetést váltottak ki a házat zsúfolásig megtöltô, a pótszékeken is szorongó hallgatóságból. Mondhatni egyedülálló délután volt a Társaság életében. Remekül megfestett emberi portréival, röviden jellemezve ôketszinte a terembe varázsolt egy-egy mûvészt. Svájci szomszédjáról Cecilia Bartoli-ról mondja: Imádom, szerény, szép, hallatlan tehetség, két lábon járó csoda! De kezdjük elôrôl.kondor Katalin felveti, hogyha az ember szeret valakit aki eltávozik, az idôt visszatértéig nagyon hosszúnak érezzük. Bár csak 18 éve telepedett át Zürichbe (és a nagyvilágba), mégis hosszabbnak tûnik, mert egy egész ország szerette és hiányolta. Elôzôleg mondja Polgár László már sokszor voltam külföldön, sôt több évig Hans Hotternél tanultam, s ezalatt az idô alatt az énektechnikán kívül jól belejöttem németbe is. Így a beilleszkedésem Polgár László a Rigolettoban Fotó Mezey Béla könnyebb volt második otthonomban, mert hazám most is Magyarország. Hogy mûvésszé válhattam, sokaknak kell köszönetet mondanom. Elsôsorban Kutrucz Évának, aki fôleg zeneileg képezett. Révhegyi Olgi néninek, aki az önbizalmamat növelte azzal, hogy a tanuláson kívül énekversenyekre küldött Pauk Annától az ének puhaságát kaptam, hangomat pedig édesapámtól örököltem, akinek gyönyörû bariton hangja volt, jól lehet egyszerû földet túró parasztember volt. Így lett ars poeticám, hogy énekelni tanulni elsôsorban nem a zenén keresztül kell, hanem a saját testismeret elsajátításával a technikát kell megtanulni. Így az énekes nemcsak a gégéjébôl a hangszalagjaival fog énekelni. Édesapja és közte 45 év a korkülönbség, igazi komoly baráti kapcsolatba csak kamaszkorában került vele. Nagy lelki megrázkódtatás volt, amikor 18 évesen talán a legnagyobb szüksége lett volna rá, elvesztette. A zenei vonal mindhárom gyermekében folytatódik, egyik leányával, mint kiváló zongorakísérôjével már külföldön koncerteztek. Most nyáron a Miskolci Fesztiválon is együtt lépnek fel. Milyen érdekes, hogy gyermekkorától fogva színész, sôt énekes-táncos komikus szeretett volna lenni! 18 éves korában az Anonymus Jazz együttessel turnézott hosszan Lengyelországban. Az élet még sem a könnyûzenét, hanem a világ talán legnehezebb, de legszebb mesterségét az opera és daléneklést adta! Külön szerencse, hogy a nagy 7

8 karmester zongoramûvész Barenboim meghallgatta és kiküldte New-Yorkba J. P. Ponelle-hez. Úgyis Amerikába Philadelphiába készültem a Pavarotti versenyre, melyet meg is nyertem. Amikor Ponelle-nél jelentkezem ô alaposan végigmért és így szólt: Ki közeleg hozzám, a Don Giovanni, vagy a Leporello?- Válaszom ez volt: úgy vélem Leporello. Ha belegondolok válaszolta Ponelle az árnyék hosszabb, mint a tárgy. és már meg volt a koncepciója. Három szerep volt, amirôl rögtön tudta, hogy az övé, ez pedig: Gurnemanz, Fülöp, és Leporello. A többiért magával komolyan meg kellett küzdenie, hogy azonosuljon szerepével. A RING a Bibliám vallja. Legkedvesebb szerepem Gurnemanz, amikor ezt éneklem, én vagyok a világ legvallásosabb embere, lobogok. Eleinte félt Wagnert énekelni, gyengének, puhának érezte hangját, kérdéses volt át tudom-e énekelni a wagneri zenekart? És mikor találkozott a Parsifallal, mint operával, jött a wagnerianusokat különösen érdeklô kérdés. Ferencsik János 1983-ra végre kiharcolta, hogy az addig klerikálisnak minôsített Parsifalt elôadhassa. Úgy érezte, addig nem halhat meg, míg el nem dirigálja. Az elôadás elôtt eljött hozzám az öltözômbe és azt mondta: Vigyázz rám!- Ez szörnyû volt, én csak azt láttam, hogy vezénylés közben szegény markolja a pultot, olyan fájdalmai lehettek. nemsokára meg is halt. Gurnemanzot azonban itt hagyta nekem. Hál Istennek jövök Pestre április 5-én, 10-én és 13-án a Parsifalban énekelni. Marke királyt alakított nemrégen Birminghamben és Londonban. És még most is tapsolnak. Elmondhatatlan gyönyör ezeket a szerepeket énekelni én és a szerep egyek vagyunk. Jól érzi magát Zürichben?- volt Kondor Katalin egyenes kérdése. Hosszabb hallgatás után: Nem, AVarázsfuvolában Fotó Mezey Béla Zürichben nem, én a Zürichi Operában érzem jól magam válaszolja. Pereira igazgatóm mindent megteremt a világ talán leggazdagabb országában, Svájc legnagyobb városában, hogy a legjobb énekesek, karmesterek és rendezôk biztosítsák az igen magas nívót. Úgy látszik alaptörvény, hogy jó operához sok pénz kell. Valahol nincs igazság a földön, mert a svájci ember intelligenciája a magyarok közelébe se jön, ha a különbséget zongorázni lehetne, én Szjatoszlav Richter lennék! Persze Zürichben is adódik (különösen Németországból) egy-egy rendezô, aki nem tud olaszul, és a CD füzet német fordításából rendez. Olyan is! Soha nem adtam vissza szerepet, egy ízben mégis elôfordult. A varázsfuvola rendezôje a második próba alatt odajött és azt mondta: Tudod az az igazság, hogy Sarastrót nagyon utálom. Hogy érted ezt? Nem téged, volt a válasz: a szerepet utálom. Egy éjjel nem aludtam, másnap reggel visszaadtam a szerepet. Hallhattuk, hogy a zürichi világhírû szereplôgárdából Elena Mosiuc koloratúr szoprán a zürichi operában legutóbb Stuart Mária és Lucia szerepét alakította és elképesztôen szépen énekelt. Marton Éva volt ilyen mondja Polgár László, amikor itthon a Turandotot énekelte, ilyen szépet nem hallottam soha! De Salminen, Raimondi ôk konkurenciát jelentenek? kérdi Kondor Katalin. Ezen a szinten ez így jó, válaszolja Polgár László, ôk is évtizedek óta a színház tagjai, illetve járják a nagyvilágot. Egy idegen operaházban az új szereplôk, színpad nem okoznak nehézséget. De néha egy csizma majdnem megbuktat egy elôadást. Így volt velem egy beugrásnál a Don Carlosban Frankfurtban, ahol 49-es lábamra nem akadt csizma. Zürichbôl is csak akkor tudtak volna küldeni, ha megmondom raktári számát, amit természetesen nem 8

9 tudtam. Fülöp királynak azonban mégsem kellett mezítláb uralkodnia, mert egy öltöztetônô egy másik operából talált egy magas szárú csizmát. Talán életemben ilyen jó Fülöpöt nem alakítottam, mint akkor örömömben. A Bohéméletben, melyet nagyon szeret, sokat szerepelt, mindig meghatotta mély emberi érzelmeivel és csodás zenéjével. Kedvesen emlékezik a budapesti Nádasdy-Oláh ma is látható rendezésre, ahol Tokody Ilona átélt, kiváló szereplései mindig igaz a színfalak mögött könnyet csaltak szemébe. Elmesélt egy rendkívül mulatságos történetet: A Zürichi Opera igazgatója csupa jóindulatból betette a Bohéméletbe Collint játszani. A többi bohém jóval, úgy 15 évvel volt fiatalabb, mint ô a fehér hajával. Meg kell festeni! És akkor elindul a fodrászi félreértések sora, elôször melírozás, majd gesztenyebarna festésen át a vörösig, a fej teljes leborotválásáig. Legvégül egy hosszú hajú parókát kap. Amikor a délután közönsége a vetítésen meglátta Polgár-Collint a filozófust bongyor ôsember hosszú hajával, spontán kitört a nevetés, és csak lassan, a kabát-ária gyönyörû elôadására csitultak el. Arra kérdésre, hogy kik a kedvencei elmondja, hogy azok korszakonként váltakoztak, egykor Verdi, most minden Mozart. Aki Bachot és Mozartot tud énekelni, annak jó technikája van (tehát Wagnert is tud), persze ez még nem jelenti azt, hogy jó színész is! Hogy kibôl lesz jó mûvész? Megfoghatatlan. Én az enyészetnek dolgozom, hiszen a hang elszáll, ha nem veszik lemezre, vagy videóra. De, ha az elôadás szép és jó, az emberekben megmarad. Megkapóan szép gondolat. S milyen meglepô, hogy fiatalkori vonzalmát a könnyûzenéhez mindmáig megtartotta, Madonnát pl. csodálja, az energiáját, a tudatosságát, a hangját és a számait is szereti. A Don Carlosban Fotó Mezey Béla Polgár László mint dalénekes, sôt mint operett énekes is híres! Hála, hogy a zürichi közönség nagyon szereti a dalokat. Az operaház hétfôi szünnapjain vannak a dalestek, az ô szerepléseire nem lehet jegyet kapni, mindig teltházasak! Egy operaénekes akkor jó, ha dalokat is énekel, vallja. De nem mindenki tudja az apró nüanszokat kifejezni, mint ahogy nem minden színész jó szavaló. Persze a fordítottja is igaz! Nem minden dalénekes jó az operaszínpadra. A kettô együtt a világelsô Thomas Hampson, na meg nálunk Tokody Ilona és Komlósi Ildikó. Így esik szó Gruberováról, aki Zürichben szintén szomszédja, és mily érdekes: tökéletesen tud magyarul, hisz édesanyja magyar volt. Együtt kocognak az erdôben, ô a kutyájával, Gruberova a férjével. Ô egy típikus opera és dalénekes, nemrég mesélte, hogy már minden új szerep megtanulásáért meg kell küzdenie. Míg a régen tanult szerepek könnyebben jönnek vissza. Ez teljesen érthetô, nálam is így van. Kérdés mondja a riporternô miért állítja minden operaénekes, hogy dallal kiállni hihetetlen felelôsség? Igen, válaszolja Polgár László, mert a színpadon van díszlet, van kellék és partner, van világítás, és fôleg jelmez! Így lehet jól átadni magát igazán a szerepnek. És mindez, bô három óra alatt. Nos, ezt a dalénekesnek öt percben kell megvalósítania minden nélkül. Megtudtunk egy érdekességet: évvel ezelôtt énekelte a Winterreisét, most nemrég egy hazai zártkörû hangversenyen újra elôadta. Fantasztikus felfedezés volt, hogy minden szót értettem, és németül elôre tudtam gondolkodni... Nyugdíjas vagyok. Az mit jelent? kérdi Kondor Katalin. Hát azt, hogy nyugdíjas vagyok! Nagy derültség, kedves volt ez a kérdés-válasz pingpongozás. Az igazgatóm a Lucia premierjén bejelentette, hogy Polgár 9

10 László nyugdíjas lesz, de kifogunk rajta, mert továbbra is szerzôdtetjük! (Nagy taps!) A legrosszabb indulatú közeg a kórus (mert ott mindenki azt érzi, hogy ô jobb szólista) és lám, ôk tapsoltak a legjobban. Ha már a népszerûségrôl van szó pletykálta Kondor Katalin, egy barátnôje mondta egyszer, hogy Polgár Lászlóba a fél ország szerelmes, de ha tenor lenne akkor az egész! Nem irigyli a tenoroktól az örökké kitörô szerelmes szerepeket, szólt az újabb kérdés. Szerelmes férfit nem írtak basszusra! Marad a fél ország. (Ez azért nem érthetô, mert ha valami férfias, az a basszus hang.) Vannak gyönyörû basszus szerepek mint Gurnemanz, Fülöp király, a Fidelióban Rocco. És most egy gyönyörködtetô játék tanúi lehettünk. Ugyanazon Fidelio részletet vetítettek, egyik zürichi, a másik egy salzburgi felvétel. Közönségszavazat. Mindkettôben Polgár László alakítja Roccót. Nyert a két Rocco és a zürichiek. (Még nagyobb taps.) Legkedvesebb szerepe? Több is van! Gurnemanzon kívül a Don Carlos Fülöp királya, akinek alakját igazán akkor értettem meg, amikor elvittek az Escoriálba. Hihetetlen, hogy a világ ura, akinek birodalmában sohasem nyugodott le a nap, milyen puritánul élt, egyszerû szobában egy közönséges deszka priccsen aludt. A pompát a kripta fekete homálya sugározta. Ez az élmény sokat segített, és a Márk Tivadar által megmutatott sasorrú Habsburg portré. Amikor 1983-ban Budapesten az operában bemutatták, Polgár László Fülöpként féltékenykedett Tokody Ilonára, mondván, hogy sohasem szerette. (Alaptalanul). Ekkor Mihály András dirigált, igen jó instrukciókkal ellátva mindenkit a próbákon, de amikor vezényelt szikrázott keze. Nos egy ilyen próbán leütötte a zenekart, az énekest mit mir felkiáltással javította. Tovább, majd jön megint az a bizonyos rész, Mihály András cikázik kettôt. Polgár László megnémul, a karmester megdermed, mire az énekes (Polgár): Ne haragudj, de nem tudtam, hogy a felütést is osztani fogod! Mihály elkiáltotta magát: Szünet! és kirohant. Két nap múlva a premieren Faragó András fôinkvizitor teljes mezben megjelent az öltözômben, egy drótra fûzött, sokszínû cérna spulnival, melyet asztalomra dobott. Ez micsoda?! Ja, ezt a pályát bírni kell cérnával, mondta Faragó és kiment. Hát egy fôinkvizítorból ki se nézné az ember, hogy humora is van Ami a humort illeti, felcsillan néha, mikor az ember nem is várná. Az ominózus fejborotválós Collin eset után volt egy pesti Varázsfuvola, kosztüm nélkül a Mûpában, Gyôriványi karmester vezényletével, tölzi gyerekek fellépésével. Többek között egy ott ülô barátom elsírta magát, amikor meglátott, azt hitte, hogy kemoterápiás rákos vagyok, azért nincs hajam. Szegény nem tudta, hogy a fodrászok áldozata lettem. Pár hónap múlva elôadtuk a darabot Münchenben, ugyanazokkal a tölzi gyerekekkel. Hajam akkorra már megnôtt. A végén, a hajlongás közben odasúgom a mezzós gyereknek: ugye volt ez olyan jó, mint a budapesti? Erre rám néz és ezt mondja ámuldozva: HAJA VAN! A varázsfuvola sarastrói dallamai zárták az egyedülálló délutánt. Szebb nem is lehetett volna! Minden operarajongó ha lehet még jobban szívébe zárta Polgár Lászlót. Köszönjük Kondor Katalinnak és Polgár Lászlónak, hogy eljöttek Társaságunkba! (Most gyorsan befejezem a tudósítást, nehogy a mûvész úr lekésse a zürichi repülôt!) Király Éva Bayreuth Trisztán júl. 25. aug Mesterdalnokok júl. 26. aug Ring júl aug Parsifal aug Wels Lohengrin máj Parsifal máj (Németh Judittal) Wagner elôadások 2009 Magyar Állami Operaház Tannhäuser márc ápr Mesterdalnokok febr Parsifal ápr Budapesti Wagner Napok-MÜPA I. Ring jún II. Ring jún Parsifal jún. 26.,

11 Hugo Wolf Virág Emese H azánkban ritka csemege Wolf dalokat hallani, még ritkább becses, csak zongorára írt mûveivel találkozni. Virág Emese zongoramûvésznô új lemezén Wolf saját zongoramûvei mellett A nürnbergi mesterdalnokok és A walkür parafrázisait hallhatjuk. Ezek nem versenytársai Liszt híres átiratainak, ezek másképpen szépek. Minden Wagner rajongó számára nagy élményt jelenthetnek. Hugo Wolfot a dalkultúra Wagnerének szokás nevezni, aki nagy rajongója és lelkes propagálója is volt a mesternek. Wolf nagy alakja az újromantikus stílusnak, melyhez Berlioz, Liszt és maga Wagner is tartoztak. Alkotásait a versszöveg belsô Hugo Wolf zenéje formálja, dalaiban jellemzô egy-egy motívum igen változatos végigvezetése, mely alakváltozásaiban mindig követi a vers tartalmi, érzelmi menetét. Ebben Wagner Ringbeli alkotó módszerét követi, de talán még mélyebb, bensôségesebb érzelmi gazdagsággal. Ha Wagner miniatûr komponista, Wolf még inkább az, apró lelki rezdülések megformálásában, a titkos összekötô szálak fellelésében. A zongora mint illusztráció egyenrangú az énekhanggal, éppúgy mint a wagneri zenekar a harmonikusan egybekúszó énekszólammal. Jellemzô rá is a finom részlet kidolgozás. ( A részletek, a részletek a legfontosabbak ) Harmóniavilága a legmélyebb, legrejtettebb lélekzugokba is eljut. Erre Wolf mimóza érzékenysége, introvertált lelki alkata teremti meg a késztetést. Amiben merô ellentéte Wagnernek, az az elrejtôzô temperamentuma. Soha életében egyetlen nyilvános hangversenyt sem adott; elképzelhetetlen, hogy a királyi páholyban ünnepeltesse magát, mint példaképe. A sors tragikusan rövid életet adott számára, 43 évesen halt meg, de már életében Wolf Társaságok alakultak a dalkultúra fellendítésére. Virág Emese karakteres, Wolfhoz illô, értô elôadásban szólaltatja meg a wagneri dallamokat és Wolf zongoramûveit. A legkitûnôbb technikai felkészültség mellett mély érzelmi azonosulással. Ezen a lemezen újra meggyôzôdhettünk a mûvésznô kiváló beleérzô képességérôl, a finomságok technikai kidolgozottságáról. Az új lemez szenzációja a világ-premierként hallható Wolf alkotások, melyek nem zajos háttérzenének alkalmas darabok, inkább meditációra valók, gyertyafénynél, magányban, talán gyermekkorunkra emlékezve. Az élet szebb percei közé tartozik ezt a lemezt meghallgatni. K. L. 11

12 Velencei anziksz I dén nyáron teljesült régi álmunk: megtekintettük Wagner szobáit Velencében, a Palazzo Vendraminban, más néven a Ca Vendramin Calergi palotában. Három éve már próbálkoztunk, de akkor technikai okok miatt meghiúsult a tervünk. Nem olyan egyszerû bejutni ide, hiszen az épület ma a velencei kaszinónak ad helyet itt sok pénz forog, így érthetô, hogy csupán elôzetes bejelentésre lehet a múzeumot megtekinteni. * Különben a palotát egyszerû megtalálni, a Canal Grande partján van, nincs messze tíz-tizenöt perc gyalog a vasútállomástól, végig a fôúton haladva a jelzett Rialto felé A palota bejárati ajtaja fölött ez áll olaszul: ezen falak közt halt meg Riccardo Wagner február 13-án, Velencében. A helyi Wagner Társaságtól nagyon kedves hölgy fogadott bennünket, igazán bensôséges volt a hangulat, rajtunk kívül senki nem volt ott másfél órán keresztül Elôször a palota rövid történetét tudtuk meg. Ismeretes, hogy 1481-ben a gazdag patrícius, Andrea Loredan di Nicolò a ház tervével megbízást adott annak felépítésére, de azt, hogy a palota mikor készült el, nem lehet tudni. Mindenesetre Jacopo de Barbari 1500-ban készült várostérképén még nem szerepel. Apalota elsô leírása re datálódik, mint a velencei Cinquecento egyik legjelentôsebb civil épülete ben a candiai kereskedô, Vettor Calergi veszi meg, akinek a lánya, Marina végrendeletében arról rendelkezik, hogy a palotát soha nem lehet eladni, s mindig a Calergi nevet kell, hogy viselje. Ám ban Vettor Grimani Calergi közvetlen örökös nélkül halt meg, és a palota másodunokaöccse, Nicolò Vendramin tulajdonába szállt át. Így a palota azóta e két család nevét viseli: Ca Vendramin Calergi. (A Ca velencei tájszólásban nagy házat jelent, lásd például Ca d Oro.) Idegenvezetônktôl megtudjuk, hogy eredetileg 28, azaz huszonnyolc nem elírás szobából állt a Wagnerlakosztály, ebbôl most hármat lehet látogatni, közülük a középsôben halt meg. (Elgondolkodom, s késôbb feleségemnek félig tréfásan, félig komolyan mondom, ha egyszer sok pénzem lesz, én is 28 szobát fogok bérelni Velencében: egyrészt azért, mert véletlenül sem akarnám überelni a mestert, másrészt ketten együtt nem engedünk 56- ból!) Tehát például volt itt külön dohányzószoba, két zongora-szoba külön a két pianínónak, és persze a szobákban mindenütt rózsa, még mûrózsa is. Wagner kedvenc virága a rózsa volt mondja a hölgy. Mire én Az én nevem pedig Rózsa, s kedvenc zeneszerzôm Wagner Mint megtudtuk Wagner hatszor járt Velencében: elôször augusztus 29-tôl 1859 március 24-ig, ekkor a Danieli Hotelben, illetve a Palazzo Giustiniani Brandolinban lakott. További idôpontok: november Hotel Danieli, szeptember Hotel Europa, október 4-30, Hotel Danieli /Palazzo Contarini delle Figure, április Hotel Europa, szeptember február 13. Hotel Europa/Palazzo Vendramin Calergi. Utolsó tartózkodási helyéül azért is választotta Wagner ezt a palotát, mert itt jó volt a fûtés, és ô köztudottan nagyon érzékeny volt a hidegre. Azt gondolhatná az ember, ha ilyen sok szobát bérelt a mester, bizonyára nagy partykat rendezett itt. Idegenvezetônk ezt rögtön cáfolja: Wagner eléggé zárkózott volt, inkább csak híres barátait fogadta itt, mint például Lisztet, vagy Humperdincket. Az alkotáshoz neki különös hangulatra volt szüksége, e lakosztályra, mely grandiózus, egyben szinte éteri volt, amilyenek a mûvei. Egyébként általában délelôtt 11-ig alkotott itt, aztán érte jött minden nap ugyanaz a gondolás az ô fotója is ott lóg az egyik falon és vitte a Szent Márk térre, ahol a mester kávézás közben is elmélkedett. Azt is megtudjuk, hogy manapság a Frari-templomban található híres Tiziano-festmény, a Mária mennybemenetele, akkor, amikor Wagner a Wesendonck házaspárral 1861-ben Velencében járt, még az Accadémiában volt. Wagnert aki állítólag a képzômûvészetre nem volt igazán fogékony rossz nyelvek szerint inkább a mû mérete, mintsem finomsága ihlette meg a Mesterdalnokok bizonyos jeleneteire, köztük a C- dúr nyitányra is. Velence város február 13-án nyújtja át a helyi Richard Wagner Társaságnak ezt a három szobát. Nem véletlen ez a dátum, hiszen e napon halt meg Wagner 1883-ban Velencében. Éppen filozófiai tanulmányán dolgozott, szeretet-tragikum írta még fel a * Bejelentkezés minimum egy nappal elôbb a velencei Wagner Társaság es telefonszámán. 12

13 Wagner velencei otthona

14 következô szakasz témáját, amikor kiesett kezébôl a toll. Elôször a szolga vette észre, hogy a mester rosszul van, azonnal hívta Cosimát, akivel együtt támogatták ôt a pamlagra, Ekkor zsebórája a földre esett és megállt, s mire az orvos ideért, addigra a szíve is. Velencében nem ez a dívány látható, hiszen ez Bayreuthban, a Wahnfriedben található, de sok eredeti bútor, hangszer, ereklye mellett 2003 óta itt van a Nemzetközi Richard Wagner Társaság elnöke, Josef Lienhart által létrehozott alapítvány hatalmas gyûjteménye is, a halál-szobát határoló másik két teremben. Ez Bayreuth után a második legnagyobb Richard Wagner múzeum: eredeti kéziratokkal, levelekkel, partitúrákkal, plakátokkal, programokkal, festményekkel, metszetekkel, rézkarcokkal, könyvekkel. Ha már a könyveknél tartunk, megpillantom a Wagner Ring Alapítvány által kiadott, magyar-német tükörfordítású, A Nibelung gyûrûje-tetralógiát, s a szintén Budapesten kiadott A nürnbergi mesterdalnokokat. A mûvek fordítója, Blum Tamás idô elôtt elhunyt, így nem tudta már lefordítani a Mesterdalnokok esetében Wagner eredeti, színpadi utasításait. Aszerkesztôk azzal tiszteltek meg, hogy ezt én ültethettem át magyarra. És most itt van ez a könyv Velencében a kezemben, benne a nevemmel, Wagner egykori szobájában, ahol ma is érezni lehet a mester szellemét. Közben lemezrôl halkan szól Brünnhilde búcsúja Az istenek alkonyából Nem csoda hát, hogy nagyon elérzékenyülök, és szinte földöntúli állapotba kerülök. Kicsit késôbb mondom is Zitának: vigyázzon rám, nehogy véletlenül valamelyik hídról a lagúnába essek Ilyen pillanatokért érdemes élni-halni, például ilyen szép helyen, mint Velence Ha valaki mégis a továbbélés mellett dönt, érdemes kilátogatni a Biennáléra. A kiállítás helyszínei a Biennálé kertjei, illetve az Arsenal dokkjai. A kiállított mûvek százaléka modern mûvészetnek nevezett dekadens zagyvaság, de tán negyede értékesnek mondható. A Wagner-rajongók mindenképp menjenek el az orosz pavilonba! Itt vetítik ugyanis egy orosz mûvészcsoport Last riot címû mûvét, melyet úgy lehetne lefordítani, hogy Utolsó zendülés. Afilm kísérôzenéje Wagneré, részletek Az istenek alkonyából, illetve A walkürbôl. Fantasztikus animációs film, melyben rendkívül karakterisztikus arcú, valóságos húsvér fotómodellek is szerepelnek. Egyszerûen csodálatos! Végül kicsit részletesebben a velencei Richard Wagner Társaságról! Giuseppe Pugliese professzor kezdeményezésére február 13-án alapították, tehát éppen Wagner halálának évfordulóján. Az A.R.W.V. (Associazione Richard Wagner di Venezia) célja, hogy Richard Wagner zenei és irodalmi mûveit elôadások, kerekasztal-beszélgetések, koncertek, kiállítások és minden egyéb módon népszerûsítse és ismertté tegye. Másrészt fiatal mûvészeket támogasson, és néhányuknak ösztöndíjat adjon a Bayreuthi Ünnepi Játékokra. Avelencei Richard Wagner Társaság április között rendezte a városban a közel 150 Wagner-társaság nemzetközi konferenciáját. Ezen 26 országból 1260-an vettek részt. A társaság 1995-ben határozta el, a Velence Wagnerért nevû tervben, hogy a Ca Vendramin Calergi palotában Wagnernek szentelt múzeumot létesít, és hogy Richard Wagnerrôl elnevezett európai tanulmány-és kutatóközpontot alapít. (C.E.S.R.R.W.) Ez a kutatóközpont tulajdonképpen szabadegyetem, s a Wagnerrôl alkotott ismereteink mélyítését szolgálja. Évente egyszer a Teatro La Fenice Alapítvánnyal együttmûködésben Wagner-napokat rendez. Ez a központ 2003-ban kapta a Josef Lienhart Fondtól azt a hatalmas privát gyûjteményt, melyrôl már szó esett. A velencei Richard Wagner Társaság alapító elnöke prof. Giuseppe Pugliese, alapító tagok még: Velence városa, Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, Fondazione Giorgio Cini, Fondazione Ugo e Olga Levi, Ateneo Veneto, Conservatorio Benedetto Marcello, Associazione Culturale Italo-Tedesca, Associazione Amici della Fenice. Pártoló tag: Casinò di Venezia, tiszteletbeli tagok: Wolfgang Wagner, Riccardo Muti, Waltraud Meier. Illusztris névsor, nem? (A fényképekrôl csupán annyit, ritkaságnak számítanak, ugyanis a Vendramin-palotában tilos fényképezni. Mikor múzeumi vezetônk megtudta, hogy a budapesti Richard Wagner Társaság tagjai vagyunk, és hogy Wagnerrôl már több verset írtam közöttük egyet velencei haláláról, valamint hogy lefordítottam Wagner rendezôi utasításait a Mesterdalnokokban, felhívta a társaság elnökét, aki rendkívüli engedélyt adott a fotózásra ) Nagy élmény volt a Vendramin palotát látni, szobáiban járni, lelki emelkedettséggel Wagnerre gondolni ott, ahol Ô életének utolsó hónapjait, óráit élte. Rózsa Iván 14

15 Meixneriada 2009 U Minna Planer gy bizony, ez az év is jól kezdôdött, Meixner Mihály tanár úrral és Wagner hölgyeivel a mûveiben és az életben. Természetesen sok szép zenével, amit éppúgy nem tudunk itt reprodukálni, mint azt a sajátságos, ragyogó elôadási stílust, mely különleges aurát adott ennek a délutánnak. Titka a személyes élmény átadásának mûvészete, akár karmesterrel, vagy éppen énekessel történt közvetlen találkozásról szól, akár egy zenemûrôl. Igy hát a nagy mesélô szerény visszhangja lehet csupán a krónikás, egy-egy gondolat kiragadásával, teljesen mellôzve az idézett zenemûvekhez és mûvészekhez sorolt érdekes kommentárokat. Wagner életében hallottuk az elôadáson már igen fiatalon, 19 éves korában jelentkezik a goethei inspiráció. Ekkor jeles lipcsei színész nôvérének Gretchent kellett alakítania, ô kéri öccsét egy Faust zene megírására. El is készül három rövid kísérô darab, két szóló hangra, egy kis kórusra és zongorára. Hogy elôadták-e, nem tudni, majd a kotta elveszett, és csak a XX. század elején bukkant elô. Igen érdekes és szép melodráma az a jelenet, amit hallottunk: Gretchen imája Szûz Máriához. Wagner, Goethe jó ismerôje azonban késôbb is vonzódik a Faust-i témához ben egy Faust-szimfónia gondolatával foglalkozik, egy tételt meg is ír belôle. Tovább nem folytatja, ben elkészül az új nyitány. A Faust nyitány érdemtelenül ritkán hallható, pedig benne Faust borongó, tépelôdô, az élet értelmét keresô ábrázolása, Gretchen lelki nôi szépségének megrajzolása már wagneri mércéjû. Wagner életét befolyásoló nôalakok közül igen fontos Planer Minna, a feleség, aki szerette, kitartott mellette a hosszú, nyomorúságos párisi évek alatt, de Wagnert sohasem tudta megérteni. Talán a mûveltségbeli különbség, és a nyugodt kispolgári ambíciók Minnában, majd a féltékenységi rohamok okozhatták eltávolodásukat. Kimagasló jelentôségû Wagner életében és zenetörténetileg is Wesendonck Matild, egy gazdag kereskedô fiatal felesége. Már ismeretségük elôtt Wagner-rajongó volt. Matild kedves, nagyon mûvelt, fogékony, megértô és szép nô volt, nem csoda, hogy Wagner beleszeretett. Gyönyörû szerelem alakult ki közöttük. Lelkes múzsája lett a zeneköltônek, aki amikor egy-egy fejezettel elkészült, boldogan mutatta be Matildnak, vagy küldte az Asylból egy alkalmazottal a nagy házba, intim megjegyzésekkel megtûzdelve. Nos, egy ilyen levelet kapott el Minna, óriási féltékenységi botrányt kavarva Wagneréknek távozni kellett. (A Trisztán III. felvonását már Velencében írta.) Wagner és Matild levelezése még jó darabig fönnáll. Ezekben a levelekben Matildot Mein Kind -nek szólítja. Matild mûkedvelô költô volt, öt versét zenésítette meg Wagner, ezeket addigi élete legszebb mûveinek mondta. 15

16 Most a Träumét hallgattuk meg, melyet Wagner hegedûszólóval, zenekari átiratban is megkomponált, a többi darabot Felix Mottl írta át. A harmadik asszony, aki sok bonyodalom után Wagner felesége lett: Cosima, Liszt Ferenc leánya. Liszt viszonylag keveset foglalkozott gyermekeivel, de kitûnô nevelést és mûvelôdést biztosított számukra. Amikor Wagner a felnôtt Cosimát megismeri, Cosima már Hans von Bülow felesége. Bülow, mint karmester Wagner legnagyobb híve, igen sokat tesz mûveinek népszerûsítéséért. Wagner így lekötelezettje volt, de a szerelem erôsebbnek bizonyult. Cosima teljes szellemi tudásával Wagner mellé állt; kitûnô nyelvtudása és anyai származása révén Wagner a legjobb körökbe kerülhetett. Azeneköltô halála után Wagner szellemében ô vezeti a bayreuthi színházat. Nem igaz, hogy abszolút konzervatív volt, a századforduló elôtt már mai szemmel nézve is modernebb rendezések jöhettek létre. Fia, Siegfried, elsôrendû karmester, jelentôsebb zeneszerzô, mint a szigorú zeneesztéták tartják, sôt G. B. Shaw szerint: nekünk öregeknek rengeteg tanulnivalónk van ettôl a fiatalembertôl. Mûvei konzervatívabbak, mint apjáé, mintha korábban írták volna ôket, nagyon szép részletekkel. A Siegfried idillt, melynek egy részletét hallhattuk, nem Siegfried születésére, hanem Cosima születésnapjára írta Wagner; nagy titkos elôkészítéssel, meglepetésként hallhatta Cosima. Nagyon szép a benne szereplô népdal, mely egy kisgyermek kezdô lépéseit bájosan érzékelteti. Azért, hogy megírtam a Trisztánt teljes szívembôl most és mindörökké hálás vagyok önnek! Wagner Mathilde Wesendonckhoz, Párizs, december tavasz És az operahôsnôk? Bár mindegyikük más-más karakter, egyben szerepük közös: a férfi hôst a nô áldozattal megmenteni, megváltani hivatott. Már a Tündérekben Ada a szeretett földi halandóért lemond halhatatlanságáról, rettentô próbákat vállal. A Szerelmi tilalomban az erôs karakterû nô Isabella a haláltól menti meg testvérét. ATannhäuserben Erzsébet, a Lohengrinben Elza, mindketten az életre készülô tiszta nôk áldozzák fel magukat. De még elôbb a Rienziben, Irene, a testvér követi bátyját a halálba, A bolygóban Senta megváltja az átok sújtotta férfit. Ez a dramaturgiai ív kíséri Wagner operáit. Sok szép zenei részletet hallhattunk ezekbôl a mûvekbôl, kiemelve Wagner csodálatos hangszerelési készségét, a jó és a rossz, a szûzi és a borzadályos nô karakterisztikus bemutatásával. Az örök szerelem szimbóluma a Trisztán és Izolda. Nagyon sok köszönhetô Wesendonck Matildnak, hogy szerette Wagnert. Matild, mint elsô ember hallhatta Wagner legújabb dallamait, megértette és lelkesítette, megerôsítette önbizalmát. A zeneszerzô szerette kifejteni nézeteit; akkor föllángolt hite, hogy amit alkot, az jó! A zeneirodalom leghosszabb, mintegy 40 perces duettjébôl kis részletet hallgattunk meg, visszaemlékezve a régi budapesti pompás Trisztánokra, Závodszky Zoltánnal, Némethy Ellával, Kóréh, Székely, Jámbor, Palló, Palánkay és Szônyi Olga szereplésével, Lukács Miklós vezényletével. Lukács mindent megtett a wagneri mûvek budapesti színreviteléért. A háború után bele is fogtak egy szép Ring elôadásba, de a politikai vi- 16

17 lág megváltozott és a megvalósítás már a Siegfriednél megrekedt. Egy jellemzô mondat a kor kritikus újságírójától: Küldetése tudatában ágáló Siegfried méltó elôdje egy SS katonának. Aki ilyet leír, az több évi börtönt érdemel, és fogalma sincs, mirôl szól a darab. ATrisztán és Izolda esetében is láthatjuk Wagner hihetetlen olvasottsággal elôkészített munkáját. Cosima naplója és Wagner cédulázott könyvtára árulkodik arról a hatalmas háttérmunkáról, ami egy-egy alkotás mögött áll. Bár a Trisztán hosszú opera, egyetlen perce sem unalmas. Izolda mindenét feláldozza, és amikor Trisztán meghal, nincs értelme életben maradnia. Nem véletlen, hogy az operairodalomnak a Trisztán és Izolda legnagyobb szerelmi mestermûve. A legszebb elôadás minden bizonnyal Furtwängleré, aki sokszor járt a két világháború között Budapesten, éppúgy, mint a vezetô mûvészek Kleiber, Bruno Walter, Szigeti, Hubermann, Cassado, méghozzá egy hónapon belül!.oh, szép idôk! A mesterdalnokok Évája bájos, fiatal okos is, akihez Hans Sachs mély érzelmekkel kötôdik. Az opera legszebb része talán a quintett, egy ilyen statikus jelenet mennyi szépséget sugároz sok érzéssel és napfénnyel. A Ring nôalakjait, szépségeit végigsorolni lehetetlen. Talán legköltôibb az a jelenet, amikor atyja parancsát teljesítô Brünnhildének Siegmunddal tudatnia kell közeli halálát. Más helyütt megható az a dráma-fordító jelenet, amikor Brünnhilde megmondja Sieglindének gyermekének jövetelét, vállalva Wotan büntetését. Óriási emocionális magasságokat ér el e szép jelenet. Hihetetlen élmény volt Birgitt Nilssonnal és Leonie Rysanekkel ezt a részletet meghallgatni. A Parsifal nôalakja Kundry, a legrejtélyesebb: velejéig rossz, de mégis a megváltásra sóvárgó, ôszintén tiszta érzésekkel szolgáló lény. Sokan mondják, hogy a fiatal Judith Gautier, aki beleszeretett az idôs Wagnerbe, ihletôje volt a Parsifal nôalakjának, Cosima nagy féltékenységével kísérve. Valószínûleg inkább az inspirátor szerepét töltötte be, és nem közvetlen példaképül szolgált. Az elôadó felhívja a figyelmet a Kundry monológ alatti zenekari szövevény szépségére egy részlet bemutatásával. Brünnhilde búcsúzik az élettôl, Wagner pedig a Ringtôl. Ez az a 20 perces monológ, melyben az énekesnek sok nehéz hangfekvésben kell helytállnia. A mû végén megszólal az ún. szerelmi megváltás dallama, mint az elôbb már említett dráma-fordító jelenetben is, mely Thomas Mann szerint a szerelem gyôzelmét hirdeti, az örök nôit (Goethe). A zsúfolásig megtelt terem hallgatósága nagy lelkesedéssel ünnepelte Meixner tanár úr hagyományos Wagner Társaságbeli évadkezdô elôadását, a szép zenei részletek értô összeállítását, a sok egyéni élmény megosztását, eddig ismeretlen szempontok, összefüggések felvillantását. Reméljük, hogy jövô év januárjában, a hagyományoknak megfelelôen, újra köszönthetjük körünkben. K. L. Cosima Wagner 17

18 Azok a vidám Nibelungok Ahogy ma sommázom az eseményeket, Bécsben világra jöttem, Berlinben híres lettem, Amerikában sok pénzt kerestem és Párizs barátsággal fiának fogadott de igazán otthon csak Ischlben éreztem magam. Ezekkel a szavakkal emlékezett vissza halála elôtt Oscar Straus szûkebb pátriájára, melytôl önkéntes számûzetése alatt sem tudott lelkileg megválni. Mily paradox és mennyire nem nélkülözi az iróniát, hogy Bad Ischl Traun-parti sétánya a zeneköltô halála után Oscar Straus-Kai nevet kapott. Mennyi hasonlóság Molnár Ferenccel, hiszen még Európa elhagyásának okai is ugyanazok voltak! A sértések is hasonlóak, mint mikor a Pál utcai fiúk Nemecsekjének nevét csupa bántásból és büntetésként kis betûvel írták. Oscar Straus nevezetes zeneprofesszora, Max Bruch sem tudta megemészteni, hogy mindegyik zeneszerzô másképp írta nevét: Johann Strauß, Richard Strauss és Oscar Straus igaz nem is voltak egymással rokonok! Látni sem akarom többé, de még el is átkozom, ha megtudom, hogy olyan koholmányokat fabrikál, mint szerencsétlen névrokona! szitkozódott Bruch, aki már a kezdeti klasszikus szárnypróbálkozások mögött megérezte Straus eredeti vénáját: a Walzertraum operettzsenijét. Oscar Straus nemcsak a németnyelvû operettirodalom legnagyobbja, de kétségtelenül a legtréfásabb, leghumorosabb komponistája is volt. Franz Mailer Straus-szakértô által írt életrajzából és a nagy operaguru Marcel Prawy írásaiból ismeretes, hogy számtalan anekdota keringett róla. Berlinben, például megismerkedett Albert Einsteinnel, aki szenvedélyes hobby-zenész volt. Straus állítólag azt ajánlotta neki, adjon egy jótékonysági hangversenyt a Filharmonikusok koncerttermében. De azt is javasolta, hogy Einstein szedjen be mindenkitôl 100 márkát, aki elhagyja a termet. Így meggazdagodhat, kedves Einstein! fûzte hozzá tanítólag Straus. Ausztria, de még a világ is tudott a nevezetes névrokonok helyesírási rivalizálásáról. Oscar Straus, akinek bécsi belvárosi lakásához nagy erkély szolgált, gyakran fogadta itt vendégeit, egy Ebenstein nevezetû szabómestert és egy orr-fül-gégész professzor-barátját Skat partyra. Az arra sétálók, akik már ismerték szokását, nem tudtak elnyomni egy bajusz alatti mosolyt: Ott ül a Rosenkavalier, a Hosenkavalier és a Nosenkavalier! (Ott ül a Rózsalovag, a Nadráglovag, az Orrlovag!) Állítólag Harry S. Truman amerikai elnök egyszer a tiszteletére adott washingtoni Walzergálán, melyet Oscar Straus vezényelt, levelet küldetett a dirigens öltözôjébe: Kérhetném ráadásnak a Kék Duna keringôt, talán eljátszaná? Tudom hogy nem Ön szerezte.. Oskar Straus életének több mint 80 éve átfogta a kort III. Napoleontól Eisenhowerig, Bismarcktól Sztálinig és Edison beszélô-masinájától a színes televizió feltalálásáig. Straus utazott lóvasúton és repülôgépen. Éppúgy élvezte Clara Schumann mint Duke Ellington játékát, Gustav Mahler korrepetitoraként világot látott. Személyesen ismerte Ferenc Józsefet, Rooseveltet, barátja volt Brahms, Strawinsky, Leo Fall. Sokat látott, nem csoda, hogy sok mindenen bosszankodhatott vagy mulathatott. Legfôbb feladatának azonban még pozsonyi karmesterként, vagy a berlini Überbrettl nevezetû híres kabarészínpadon is vagy miközben Richard Strauss és Arnold Schönberg zenéjével ismerkedett azt tekintette, hogy az Offenbach-féle nagyoperett folytatója legyen. Valamikor szokás volt Bécsben, a zene hagyományos városában, hogy az eredeti mûvet másik színházban követte annak paródiája. Erre a hagyományra nyúlt vissza a Tannhäuser 80 percben nagysikerû elôadása. A Volksoper Robert Meyer igazgatósága alatt az operett mûfajt tekinti hivatásának. Alig ért véget Wagner Istenek alkonyának felújítása a Staatsoperben, a Vidám Nibelungok premierjével már meg is kezdôdött a bôvérû vidám zenei párbaj. A burleszk operett számtalan aktualitást parodizál, akárcsak Jacques Offenbach élesnyelvû 18

19 párizsi operettjei. Míg azonban annakidején a második császárság kora került pellengérre, Straus vidám élceinek a Dunamonarchia zárószakasza és a Vilmos kori militarista Németország esik áldozatul. Az 1900-as évek Wagner-recepciójának pátosza persze ugyancsak hálás téma volt a germán hatalom karikírozására. Straus kiváló kollégára talált Dr. Fritz Oliven, írói nevén Rideamus személyében és csipôs nyelvezetében. Ô írta a szövegkönyvet és természetesen a wagneri hôsi epikát és rímeket ( Lodernde Liebe liegt in den Lüften Lángoló lobogás lebeg a légben) is nyílvesszôjére vette. Straus eredetileg Berlinbe tervezte az ôsbemutatót, de mivel mûve a korabeli viszonyok között valójában bátor tettnek bizonyult, inkább a bécsi Carl Theater mellett döntött. Alig néhány elôadás után azonban Grazba mentek a Nibelungok, ahol német diákegyesületek meghiúsították az elôadást. Negyedszázaddal késôbb pedig már be is tiltották a darabot. A 21. század gazdasági válságát azonban telibe találja Straus, kinek méltósággal és csinnadrattával történô visszatérését a premierrel az egész bécsi who is who ünnepelte. Amikor a legyôzhetetlen és ünnepelt hôs, a jó svádájú Siegfried a wormsi királyi udvarban bemutatkozik, azaz Gunther király-ute asszony és Hagen Co.-nál tiszteletét teszi, nemcsak sárkányölô legendáiról szól, hanem nevelésérôl is. Így szólt hozzá atyja, amikor kardot adott kezébe, hogy alapozza meg karrierjét: Du bist ein Kavalier, Hast Schic und stolzen Namen, Und wer dies beides hat, Der hat auch Glück bei Damen. Und hat er dies nicht, So hat er Glück im Spiele, im Heil`gen Deutschen Reich Ernähr`n sich davon viele (Gavallér vagy, sikkes és nemes, Az íly személy a hölgyeknek kellemes, De ha ennek mégis híjján lennél, segít a játékszerencse, A Szent Német Birodalomban oly sokak esete) Siegfried elmeséli, hogy pályáját Mimernél kezdte mint kovácsinas, de az lustának tartotta, így kénytelen volt megfosztani életétôl: Was ich drauf tat, das ist bekannt, Gott geb ihm seinen Frieden! Und wer mir widerspricht, Den schlag` ich noch töter! (Tettem ismert, Isten adjon neki békét! Ki ellenem szegül, halottabb lesz a halottnál!) Mit tesz egy gavallér, ha nehéz a sora? Nem marad sokáig facér: Und sind die Zinsen futsch, Leb ich vom Kapitale. Und ist das Kapital Perdü, dann mach ich pleite, Und wenn ich pleite bin, Dann geh` ich auf die Freite! (Ha fuccs a kamatnak, a tôkébôl élek, Oda van a tôke, hát tönkremének. Ha meg tönkrevagyok, hát nôk után szaladok!) De Siegfriednek nincs oka panaszkodni, sem a hölgyek után futni, hisz éppen most örökölt nagy vagyont. Was da schimmert, Was da schimmert, Was da goldig wogt und rollt, Das ist Rheingold, Das ist mein Gold, Das ist Nibelungengold. Es liegt auf der Bank, im Depot, im Depot, Es liegt auf der Bank, im Depot, im Depot, Die Rheinische Bank ist so sicher wie Gold Und zahlt mindestens 6% Zinsen im Jahr (Ami fénylik, Ami fénylik, mi aranylón himbálózik, Rajna arany. az én aranyom, Nibelungarany! Bankban fekszik, jól elfekszik, Bankban fekszik, jól elfekszik, A Rajna Bank biztos arany Évi 6% a kamat.) Ahogy Gunther von Burgund és rokonsága, fôképp Krimhilde húga meghallja, hogy Siegfried jelenleg sikeres habzóborkereskedô mellesleg két sárkánygyermek Titzel és Tatzel gyámja hisz szülôjük kénytelen volt ráhagyni ôket!, kívánatos vôlegényt lát benne. Az erô és pénztôke hôse gyors, de annál romantikusabb (német romantika) korai középkor: Nagyságos Kisasszony, lehet, hogy már volt szerencsénk egymáshoz? Verkehren vielleicht beim Roland dem Riesen Oder bei Dietrich von Bern?! (Elôfordult Kegyed Óriás Roland mondá- 19

20 jában, vagy Dietrich von Bern udvarában? ) Udvarlási jelenet és még gyorsabb boldogító igen után láthatatlanná tévô csodasipkájába bújik, mert Gunther királyhoz éppen berobban Isarland uralkodója, Brünnhilde szilaj amazonjaival. Gunther feleségül kéri, de Brünnhilde csak akkor hajlandó, ha az párharcban legyôzi ôt. A tenyeres-talpas királylány azonban magabiztos gyôzelmében és érdeklôdik, lesz-e dada, ki tisztába teszi a királyt és doki, aki majd ápolja, mert ô ugyan laposra páholja: Nich`s Schön`res gibt`s, als wenn die Braut Den eig`nen Bräutigam verhaut! ( Nincs nagyobb élvezet, mint eltángálni saját férjedet!) A megszeppent Gunther Siegfried segítségét kéri, aki láthatatlanná válva valóban két vállra fekteti a meglepett Brünnhildét. Nincs már akadálya a kettôs lagzinak! Az esküvôi ebéd elfogyasztása és asztal-szék meglehetôs helybenhagyása után, mert hisz csak a germán érti igazán a mulatást, kitör az általános lelkesedés és üdvrivalgás: Das ist der Furor Teutonicus, Von ihm berichtet schon Tacitus, kein Tisch bleibt ganz, kein Stuhl, kein Spind, Wenn Nibelungen gemütlich sind! (Ez a teutonok tetszése, Tacitus kedvenc témája, Asztal, szekrény, szék nem marad sértetlen, Hol Nibelungok kedélye féktelen!) Siegfried ezt követôen sárkányvérfürdôt vesz, hogy ápolja sérthetetlenségét. Krimhildet a család unszolja, puhatolja ki nászéjszakáján férje testének azon helyét, ahol még ô sem halhatatlan. Mivel Siegfried is csak férfi, végül is elbódítják a szerelmes szavak, Krimhilde sikerrel jár: Von vorne, von vorne, Da ist er ganz von Horne, Und stark wie`n Riese, ach! Doch von hinten, von hinten Kann man ihn überwinden. Von hinten ist er schwach! (Elûlrôl, elûlrôl, bôrpáncéljában sérthetetlen, Erôs Óriásom ô! De hátulról, de hátulról úh Ô is legyôzhetô. Ereje nem végtelen!) A másik pár nászéjszakáján kitör a botrány, Brünnhilde nem kívánja teljesíteni feleségi kötelességét. A hálószobából kizárt, terraszon neglizsében vacogó Gunther az éppen férji szolgálatban elfoglalt Siegfriedet kénytelen újra kérni, siessen ismét segítségére. Ugyanakkor aggodalom is gyötri, vajon nem megy-e túl messzire az áldozatkész hôs?! Gunther így maga töri be a hálószoba ajtaját, ahol inflagranti találja Brünnhildét. Az udvar felbolydul, Krimhilde nemigen veszi szívére a dolgot, mert idôközben már a gazdag és hatalmas hun király, Attila iránt kelt fel érdeklôdése. Brünnhilde és Gunther azonban bosszút forral. Akastélykertben dirndliben és népviseletben elfogyasztott reggeli nem más, mint maga a haditanács. A Kriesensitzung döntése pedig egyhangú: Sieg- 20

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS Magyar vagyok. Természetem komoly, Mint hegedűink első hangjai; Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben

Részletesebben

A Zene Nyelvén. A zene- hangszeres tanulás elengedhetetlen nyelvezete az olasz nyelv, melyet a gyermekek már a kezdetektől gyakorolnak.

A Zene Nyelvén. A zene- hangszeres tanulás elengedhetetlen nyelvezete az olasz nyelv, melyet a gyermekek már a kezdetektől gyakorolnak. A Zene Nyelvén Pályázatnak köszönhetően, lehetősége nyílt a Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 40 fős tanulói csoportjának és kísérő tanáraiknak, Pármában (Olaszország) 2015. 07.01-05. között

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

A tanulmány első publikációja: Szabó Ferenc János: Egy nagyvonalú zongorista. Jevgenyij Koroljov Budapesten Muzsika LVII/3 (2014. március): 2 6.

A tanulmány első publikációja: Szabó Ferenc János: Egy nagyvonalú zongorista. Jevgenyij Koroljov Budapesten Muzsika LVII/3 (2014. március): 2 6. A tanulmány első publikációja: Szabó Ferenc János: Egy nagyvonalú zongorista. Jevgenyij Koroljov Budapesten Muzsika LVII/3 (2014. március): 2 6. Szabó Ferenc János: Egy nagyvonalú zongorista Jevgenyij

Részletesebben

Toró Árpád. Beszámoló

Toró Árpád. Beszámoló Toró Árpád Beszámoló Az elmúlt egy év szakmai szempontból életem eddigi legmozgalmasabb éve volt. Rengeteg élménnyel és tanulsággal, életre szóló leckével megfűszerezve. Eredetileg 10 egyéni koncertet

Részletesebben

Lisztomania 2011. Liszt Ferenc a raidingi zseni, aki szupersztárnak született

Lisztomania 2011. Liszt Ferenc a raidingi zseni, aki szupersztárnak született Lisztomania 2011 A burgenlandi jubileumi év programja Budapest, 2010. november 4. Csodagyermek, zongoravirtuóz, a nık kedvence és az európai koncerttermek kiváló mestere: Liszt Ferenc a romantika korának

Részletesebben

Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A

Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A EMLÉKEZÉS SZEGEDI KŐRÖS GÁSPÁRRA Dr. BENCZE JÓZSEF (Szombathely) Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A széttépett országban rendkívül sivár és nyomorúságos volt az élet. A török hódoltság

Részletesebben

Szarka Károly Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban

Szarka Károly Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban Szarka Károly 2013. 11. 20. Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban Lehetne ez akár egyszerű romantikus történet is. Egy férfi és egy nő telefonon ismerkednek meg, aztán a kettejük közötti

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] A KÉT KIRÁLYGYERMEK BALLADAMOTÍVUMAI EGY KIBÉDI NÉPMESÉBEN

[Erdélyi Magyar Adatbank] A KÉT KIRÁLYGYERMEK BALLADAMOTÍVUMAI EGY KIBÉDI NÉPMESÉBEN RÁDULY JÁNOS A KÉT KIRÁLYGYERMEK BALLADAMOTÍVUMAI EGY KIBÉDI NÉPMESÉBEN 1. 1865-ben jelent meg első ízben a Fővárosi Lapokban Kriza János egyik legkiválóbb munkatársának, Gálfi Sándornak a balladagyűjtése

Részletesebben

A holdfényben repülő bicikli

A holdfényben repülő bicikli A holdfényben repülő bicikli Páros interjú Mindketten rövid ideig tudhatták magukénak különleges biciklijüket, és vendéglátós művészi karrierjük sem tartott sokáig. Marozsán Erika színésznő épp túl egy

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Lev Tolsztoj. Anna Karenina

Lev Tolsztoj. Anna Karenina Lev Tolsztoj Anna Karenina Lev Tolsztoj Az orosz irodalomnak kiemelkedő nagysága, regényeinek nagy részét megfilmesítették. Úgy gondolom, hogy az erkölcsi világszemléletéről, a tolsztojánizmusról is muszáj

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 32. Régi Zenei Napokról

Szakmai beszámoló a 32. Régi Zenei Napokról Szakmai beszámoló a 32. Régi Zenei Napokról Magyarország legrégebben alapított historikus zenei fesztiválja 32. alkalommal került megrendezésre Fertőd-Eszterházán, 2016. június 25. és július 2. között,

Részletesebben

"Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval

Soha nem érzem, hogy itt a plafon - Interjú Bánsági Ildikóval "Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval 2014. augusztus 26. kedd, 07:00 "Mindig büszke voltam, ha valami újra hívtak. Soha nem érzem, hogy itt a plafon, hanem inkább azt, hogy szeretnék

Részletesebben

Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka

Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka Communitas Alkotói Ösztöndíj 2010-2011 Leckehangverseny-körút Időutazás a zene világában 2011 Bartók-év Ismerjük meg értékeinket Beszámoló A 2010-es év a nyertes pályázatunk

Részletesebben

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából 1. Miben különbözik a közép- és kelet-európai népek romantikája a nyugat-európaitól? 2. Mi volt Herder jóslata a magyarságról? 3. Mely irodalmi-kulturális

Részletesebben

Iskolai zenei életünk története

Iskolai zenei életünk története Iskolai zenei életünk története Az iskolai kórus Iskolánk első kórusa, az Ifjúsági Dalkör 1879-ben jött létre Harrach József tanár vezetésével. Nemcsak az ifjúság éneklését tette lehetővé, hanem gyűjtéseket

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

Semmelweis Ignác emlékezetére c. kétnyelvű kötet ünnepi bemutatása a Semmelweis Szalonban 2015. november 25-én. Tisztelt közönség, tisztelt alkotók!

Semmelweis Ignác emlékezetére c. kétnyelvű kötet ünnepi bemutatása a Semmelweis Szalonban 2015. november 25-én. Tisztelt közönség, tisztelt alkotók! Semmelweis Ignác emlékezetére c. kétnyelvű kötet ünnepi bemutatása a Semmelweis Szalonban 2015. november 25-én Tisztelt közönség, tisztelt alkotók! Köszönöm, hogy részese lehetek ennek az ünnepnek, s köszönhetem

Részletesebben

- Hétévesen kezdtél hegedülni. Volt aki zenei múlttal rendelkezett a családban és ennek hatására kezdtél el tanulni vagy teljesen önszántadból?

- Hétévesen kezdtél hegedülni. Volt aki zenei múlttal rendelkezett a családban és ennek hatására kezdtél el tanulni vagy teljesen önszántadból? Balczó Péter operaénekessel, a Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház oszlopos tagjával, a nagykörúti Szamos Cukrászdában találkoztam. Észnél kell lenni, hiszen interjúalanyaimnak általában fogalmuk

Részletesebben

Művészetek Ének-zene. 11. évfolyam

Művészetek Ének-zene. 11. évfolyam Művészetek Ének-zene A Művészetek - Ének-zene szabadon választható tantárgy belépési követelményei: Hallásvizsgálat: 10 nép- illetve műdal átélt, élményszerű tiszta előadása emlékezetből, a dalokat másmás

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

Szerepei: Levente - Árpád népe (Budapest Sportaréna 2006)

Szerepei: Levente - Árpád népe (Budapest Sportaréna 2006) ÖNÉLETRAJZ Feke Pál Huszonkét évesen eljátszotta Jézust a Jézus Krisztus Szupersztárban, óriási sikerrel a szegedi Dóm téren. Amerikában, Grazban és a Pulai Arénában is fellépett már musical főszerepekkel.

Részletesebben

Bálint-házban, a Szabad Zsidó Tanház előadássorozat keretében elhangzott: Kárpáti Ildikó, Példák a zsidóság ábrázolására az amerikai filmtörténetben

Bálint-házban, a Szabad Zsidó Tanház előadássorozat keretében elhangzott: Kárpáti Ildikó, Példák a zsidóság ábrázolására az amerikai filmtörténetben Azonosító: ART18 2011 10 31 Lelkednek sem Art egy kis táplálék 2011. 10. 05. szerda Bálint-házban, a Szabad Zsidó Tanház előadássorozat keretében elhangzott: Kárpáti Ildikó, Példák a zsidóság ábrázolására

Részletesebben

A szorongás apoteózisa. Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában

A szorongás apoteózisa. Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában Feledy Balázs A szorongás apoteózisa Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában Megjelent a Bárka 2013/1. számában Egy kiállítás megnyitására kaptunk meghívót szeptember

Részletesebben

Nyugdíjasok karácsonyi köszöntése

Nyugdíjasok karácsonyi köszöntése Penci Hírek 2016. évi 1. szám január Nyugdíjasok karácsonyi köszöntése Sok évre visszanyúló hagyomány immár az is, hogy a karácsony előtti szombaton meghívást kapnak a hetven éven felüli nyugdíjasok a

Részletesebben

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016 Beszámoló a pályázati program keretében 2015. október 26-30-ig tartó német nyelvi kurzusról Egy hetes továbbképzésen vehettem részt az Erasmus+ pályázat

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

ZENE JÁTÉK I. + Kártyacsomag + Útmutató ZENE JÁTÉK II. + Munkafüzet + Útmutató

ZENE JÁTÉK I. + Kártyacsomag + Útmutató ZENE JÁTÉK II. + Munkafüzet + Útmutató Bánki Vera Stark Gábor Széplaki Gyöngyi Kismartony Katalin ZENE JÁTÉK I. + Kártyacsomag + Útmutató ZENE JÁTÉK II. + Munkafüzet + Útmutató Tankönyv az alapfokú nevelés-oktatás 1-4. évfolyamai számára Miben

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

Köszönöm mindazoknak, akik reagáltak a fenti című előző havi tájékoztatómra!

Köszönöm mindazoknak, akik reagáltak a fenti című előző havi tájékoztatómra! ART02 2010 05 10 Lelkednek sem Art egy kis táplálék Köszönöm mindazoknak, akik reagáltak a fenti című előző havi tájékoztatómra! Most pedig egy kis beszámoló következik, mert akadt egy-két dolog, amely

Részletesebben

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nógrád megye Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nevezetességei: -Tolnay Klári Emlékház -Zichy Vay-kastély -Mauks-kúria(Mikszáth-Mauks emlékszoba)

Részletesebben

Marx György: Gyorsuló idő Rényi Alfréd: Ars Mathematica Székely Gábor: Paradoxonok Tusnády Gábor: Sztochasztika

Marx György: Gyorsuló idő Rényi Alfréd: Ars Mathematica Székely Gábor: Paradoxonok Tusnády Gábor: Sztochasztika Játék a végtelennel MAGYAR TUDÓSOK Marx György: Gyorsuló idő Rényi Alfréd: Ars Mathematica Székely Gábor: Paradoxonok Tusnády Gábor: Sztochasztika Péter Rózsa Játék a végtelennel Matematika kívülállóknak

Részletesebben

Jár-kel, mint zsidóban a fájdalom

Jár-kel, mint zsidóban a fájdalom X X. S Z Á Z A D Ember Mária író, műfordító újságíró 1931-ben született Abádszalókon és 2001. december 31-én hunyt el Budapesten. Folyóiratunk társalapítója volt 1994-ben, rá emlékezünk a Holokauszt 70.

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Pap János HANGOK-HANGSZEREK INTERJÚ ELEK TIHAMÉRRAL

Pap János HANGOK-HANGSZEREK INTERJÚ ELEK TIHAMÉRRAL Pap János HANGOK-HANGSZEREK INTERJÚ ELEK TIHAMÉRRAL -Amikor a Tanárkepzőn fuvolás hallgatóit a hangszer tulajdonságairól faggaltam, azt válaszolták, hogy nem sokat tudnak róla, de amire kídncsi vagyok,

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

BEZDANI KÁNTORTANÍTÓK

BEZDANI KÁNTORTANÍTÓK Baila Ferenc BEZDANI KÁNTORTANÍTÓK A Bezdán újratelepítése (1742) utáni évben azonnal megalakult a Bezdáni Római Katolikus Egyházközség (plébánia), valamint a Bezdáni Katolikus Elemi Iskola. A falu első

Részletesebben

Egy idő után nagyon fárasztó egyedül ugatni

Egy idő után nagyon fárasztó egyedül ugatni Egy idő után nagyon fárasztó egyedül ugatni Kovács Bálint2015.04.05. 18:098 Ki kellene mondanunk végre, mit gondolunk, mert különben csak az elhallgatás, az elfojtás, a gyomorfekély, a benyalás és a túlélés

Részletesebben

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit a Dávid Gyula születésének századik évfordulója alkalmából rendezendő koncertekre, 2013. május 2. és május 9. között

Részletesebben

KÖRTVÉLYESI OSZKÁR. Bartók és Budapest

KÖRTVÉLYESI OSZKÁR. Bartók és Budapest KÖRTVÉLYESI OSZKÁR Bartók és Budapest A Torontál vármegyei Nagyszentmiklósban, 1881. március 25-én született Bartók Béla. Édesanyja Voit Paula, tanítónõként dolgozott, jól zongorázott, így elsõ zenei élményeit

Részletesebben

UHRMAN GYÖRGY (1932-2003)

UHRMAN GYÖRGY (1932-2003) UHRMAN GYÖRGY (1932-2003) Budapesten született; az ELTE Bölcsészettudományi Karán magyar szakos tanári diplomát szerzett 1954-ben. Tanított általános iskolában, gimnáziumban (ott csak igen rövid ideig),

Részletesebben

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak?

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak? INTERJÚ Tarek Ferenccel Sokan sokféle indíttatásból kezdjük meg zeneiskolai tanulmányainkat. Vannak, akik szüleik kezdeményezésére, mert egykor ők maguk is zenéltek, vagy pont azért, mert felnőtt korban

Részletesebben

Szót értünk-e egymással?

Szót értünk-e egymással? Szót értünk-e egymással? Írta: Mátyus Barbara Virág (10/3), német orientáció Iskola: Herman Ottó Gimnázium, Miskolc Tizeshonvéd utca 21. 3525 E-mail: matyusvirag@freemail.hu Felkészítő tanár: Subicz Róbert

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Wagner MICHAEL TANNER

Wagner MICHAEL TANNER Wagner MICHAEL TANNER Bevezetés Egy nagy mûvészrõl szóló zsebkalauznak elsõsorban bevezetõ jellegûnek, informatívnak és lényegre törõnek kell lennie. Végsõ soron nem nehéz Richard Wagner operáinak cselekményét

Részletesebben

Operabál 2008 - Az Operabál a következő érdekességek miatt mesebeli az idei évben:

Operabál 2008 - Az Operabál a következő érdekességek miatt mesebeli az idei évben: 2008. 01. 10. A 2008. február 2-i Operabál mottója: Mesebeli Operabál - Operabál 2008 Operabál 2008 - Az Operabál a következő érdekességek miatt mesebeli az idei évben: Az Operaház ünnepi díszkivilágítása

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

PLÉBÁNIÁNK ESEMÉNYEI 2014

PLÉBÁNIÁNK ESEMÉNYEI 2014 PLÉBÁNIÁNK ESEMÉNYEI 2014 Mindig jó érzés visszagondolni egy évre és végigtekinteni rajta, megállapítani, hogy mennyi élménnyel gazdagodtunk. Plébániánkon is számos esemény, program volt, a szokásos ifjúsági

Részletesebben

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.)

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) Egy csodálatos helyen, fantasztikus környezetben, nagyszerű emberek között, négy hétig. Először is ott kezdeném, hogy Velence leírhatatlanul szép.

Részletesebben

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével.

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével. Cantemus IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Nyíregyháza Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével 2012. augusztus 15-22. Nyíregyháza A Fesztivál A Nyíregyházi Cantemus

Részletesebben

2014. évi 4. szám. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA június 21.

2014. évi 4. szám. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA június 21. 2014. évi 4. szám MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 2014. június 21. Múzeumok éjszakája a Bartók Zeneházban 2014. június 21-én este tartották a Rákosmentén is a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozatot. Rájöttünk, hogy

Részletesebben

ART05 2010 06 30 Lelkednek sem Art egy kis táplálék

ART05 2010 06 30 Lelkednek sem Art egy kis táplálék ART05 2010 06 30 Lelkednek sem Art egy kis táplálék 2010.06.02. szerda Öcsiék elutaztak Kisebb bonyodalmak után sikerült feltuszkolni Őket a repülőgépre! Mivel, a Stollár Béla és a Markó utca sarkán béreltek

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Magnifice Rector! Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Kari Tanács! Kedves Vendégeink! Hölgyeim és Uraim!

Magnifice Rector! Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Kari Tanács! Kedves Vendégeink! Hölgyeim és Uraim! Magnifice Rector! Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Kari Tanács! Kedves Vendégeink! Hölgyeim és Uraim! Régi idők tanújaként beszélni egy nagy múltú intézmény ünnepére összegyűlt vendégek előtt, közöttük

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK 2013. márciusi kiadás MéTa kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Fotók: Qaradah Szimonetta Nyomtatás: Nemzeti Védelmi Szolgálat Tartalomjegyzék: Szerintük mit jelent. Szerinted mit

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

December 7-én mutatták be a debreceni Csokonai Színházban Puccini Pillangókisasszonyát. Kritika.

December 7-én mutatták be a debreceni Csokonai Színházban Puccini Pillangókisasszonyát. Kritika. Korhatár nélkül December 7-én mutatták be a debreceni Csokonai Színházban Puccini Pillangókisasszonyát. Kritika. A két főszereplőnek - Létay Kiss Gabriellának és Balczó Péternek -, illetve a karmesternek

Részletesebben

MIÉRT ÉPPEN A SZÉCHENYI?

MIÉRT ÉPPEN A SZÉCHENYI? MIÉRT ÉPPEN A SZÉCHENYI? az ifjúság nevelése egy olyan országban, mely létéhez és szabadságához ragaszkodik, tekintettel minden honpolgárnak hazája iránti kötelességére, tökéletes kell, hogy legyen (Széchenyi

Részletesebben

ART08 2010 12 30 Lelkednek sem Art egy kis táplálék 2010. 12. 20. hétfő

ART08 2010 12 30 Lelkednek sem Art egy kis táplálék 2010. 12. 20. hétfő ART08 2010 12 30 Lelkednek sem Art egy kis táplálék 2010. 12. 20. hétfő (Előzetesen írtam!) Ezt a színházat megelőlegezem magunknak, mert csak hétfőn kerül rá sor. Én azonban nagyon rosszul vagyok, még

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

Professzori Klub és Kiválóságok Klubja. országos rendezvény

Professzori Klub és Kiválóságok Klubja. országos rendezvény Professzori Klub és Kiválóságok Klubja országos rendezvény Domonyvölgy, Lázár Lovaspark 2016. június 05. Hálásan köszönjük a kedves meghívást! Decsi Tamás Nem először vagyok magam sem! De most sem bántam

Részletesebben

Márai Sándor Márai Sándor

Márai Sándor Márai Sándor Márai Sándor Márai Sándor, eredeti nevén márai Grosschmid Sándor Károly Henrik[1] (Kassa, 1900. április 11. San Diego, Kalifornia, 1989. február 21.) magyar író, költő, újságíró. Márai életútja az egyik

Részletesebben

Nyári gyakorlat beszámoló

Nyári gyakorlat beszámoló Nyári gyakorlat beszámoló Készítette: Vándor Lilla Mikor megtudtam az iskolában, hogy van lehetőségünk külföldön gyakorlatozni, nem is hezitáltam, ahogy lehetett jelentkeztem a programra. El sem hittem,

Részletesebben

Porta Orientis KALÁSZ MÁRTON. Két kiállítás Bécsben PORTA ORIENTIS

Porta Orientis KALÁSZ MÁRTON. Két kiállítás Bécsben PORTA ORIENTIS KALÁSZ MÁRTON Porta Orientis Két kiállítás Bécsben Bécs Hugo von Hofmannstahl meghatározása szerint mindenkor: Porta Orientis. Hofmannstahl e véleményét gesztusnak szánja szülővárosa iránt; amint mások,

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesület által kiírt

Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesület által kiírt Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesület által kiírt ISMERED NYÍREGYHÁZÁT? című pályázat BLAHA LUJZA Pályázat beküldője:

Részletesebben

Propaganda vagy útleírás?

Propaganda vagy útleírás? Földrajzi Értesítő XLVIII. évf. 1999. 3 4. füzet, pp. 363 367. Propaganda vagy útleírás? (Gondolatok a magyar katonai utazási irodalomról és Almásy László: Rommel seregénél Líbiában c. művéről) NAGY MIKLÓS

Részletesebben

A kánon művészete. (2011. június 19., 19 óra, Erzsébetvárosi Közösségi Ház) Műsor:

A kánon művészete. (2011. június 19., 19 óra, Erzsébetvárosi Közösségi Ház) Műsor: A kánon művészete a hangversenye (2011. június 19., 19 óra, Erzsébetvárosi Közösségi Ház) Műsor: Mozart: Ave Maria Ismeretlen szerző: Benedicta sit sancta trinitas Ockeghem: Prenez sur moi Bach: Goldberg-variációk

Részletesebben

Varázsoljunk! Mit szeretnél?

Varázsoljunk! Mit szeretnél? WWW.ASTROLOGIA.HU IMOLAI JUDIT Asztrológus Elemez: 2014. november 6. Varázsoljunk! Mit szeretnél? TELIHOLD! 2014. november 5-én 22:34-től november 8. 2:46-ig a Bika zodiákusban halad a Hold, és ezt még

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

APÁK, FIÚK. Vajdovics Zsuzsanna

APÁK, FIÚK. Vajdovics Zsuzsanna APÁK, FIÚK Vajdovics Zsuzsanna Lénárd Sándor író, költő, fordító és orvos (1910 1972) élete az örökös újrakezdés jegyében telt el: háromszor cserélt hazát és nyelvet, amikor az első világháború után szülővárosából,

Részletesebben

egy marslakó BécSBen

egy marslakó BécSBen Egy marslakó Bécsben A magyarok Amerikában sokkal előbb megteremtették Hollywoodot, mielőtt az ennél ártalmatlanabb atombombát megcsinálták volna. (Norman Macrea, az Economist főszerkesztője) Isaac Asimov,

Részletesebben

A Borda Antikvárium szakmai kiadványairól

A Borda Antikvárium szakmai kiadványairól KÖNYV A Borda Antikvárium szakmai kiadványairól Ha egyszer valaki megírja a magyarországi antikváriumok történetét, minden bizonnyal a legjelentősebbek között fogja tárgyalni a Borda házaspár, Borda Lajos

Részletesebben

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA BABITS FELJEGYZÉSEI ARANY JÁNOSRÓL Kézirat, rekonstrukció, kiadás * Horváth János a következő mondattal zárta az 1910-es évek első felében írt, de csupán a hagyatékból

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Prohászka Ottokár: Emlékbeszéd Vasvári Pálról

Prohászka Ottokár: Emlékbeszéd Vasvári Pálról PPEK 756 Prohászka Ottokár: Emlékbeszéd Vasvári Pálról Prohászka Ottokár Emlékbeszéd Vasvári Pálról mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011 EÖTVÖS KÁROLY Magyar alakok 2011 A KIS MARISKA (Gróf Széchenyi István nőtlen korából) Széchenyi István Íróasztala fölött díszes aranykeretben fiatal nő arcképe függött a falon. Olajfestmény volt s gyönyörű

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA Azokról, akik elmentek, akiket a kilencvenes évek kilátástalansága arra kényszerített, hogy máshol próbáljanak szerencsét, azokról általában gyorsan megfeledkezünk. Valahogy ezt

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Rossini: Ory grófja című operája a Tavaszi Fesztiválon, a Thália színházban. Kritika.

Rossini: Ory grófja című operája a Tavaszi Fesztiválon, a Thália színházban. Kritika. Telitalálat Rossini: Ory grófja című operája a Tavaszi Fesztiválon, a Thália színházban. Kritika. Az Ory grófja (Le comte Ory) nem tartozik a legnépszerűbb Rossini-operák közé. Ritkán játszák, és az operáról

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idei évben rendhagyó beszélgetésre került sor az Ő is móriczos diák volt interjú keretében. Az íróként, költőként, illetve műfordítóként tevékenykedő Mezey Katalint s lányát,

Részletesebben

Akikért a törvény szól

Akikért a törvény szól SZISZIK ERIKA KLÉR ANDREA Akikért a törvény szól Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatunk keretein belül olyan kutatást végeztünk Zuglóban, amelyben igyekeztünk képet kapni a kerületben veszélyeztetettként

Részletesebben

Ókovács: ki van nyújtva a kéz

Ókovács: ki van nyújtva a kéz Ókovács: ki van nyújtva a kéz Népszava 2015. február 6. 31. szám 12. oldal Ókovács Szilveszter szerint a repertoár jelentős része fölött eljárt az idő FOTÓ: TÓTH GERGŐ A Magyar Állami Operaház főigazgatója

Részletesebben