Vállalkozásra fel! (Gazdaságismereti társasjáték középiskolások részére)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalkozásra fel! (Gazdaságismereti társasjáték középiskolások részére)"

Átírás

1 Vállalkozásra fel! (Gazdaságismereti társasjáték középiskolások részére) Szekeres Tünde Eszterházy Károly Fıiskola Dr. Kádek István PhD fokozat fıiskolai tanár

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés A játék születése Az ötlet órája Átdolgozás FTE tábor A játék részletes bemutatása A játékdoboz tartalmazza Bábuk, dobókocka A játékszabály A kártyák A játéktábla Kitöltendı lap Tapasztalatszerzés A társasjáték módszertani jelentısége, felhasználási lehetıségei A játékos oktatás fontossága A kártyák módszertani jelentısége A pénz jelentısége Táblajáték szerepe Felhasználási lehetıségek Fejlesztési lehetıségek Táblajáték Kártyák Összefoglalás Felhasznált irodalmak: Mellékletek jegyzéke:

3 Mottó: Legalább annyira kell törıdnünk azzal, hogy hogyan tanítunk, mint amennyire korábban azzal törıdtünk, hogy mit tanítunk. (John Bruer) 1. Bevezetés Engedjék meg, hogy elıször az általam választott címet magyarázzam meg. Elsısorban arra szeretnék rávilágítani, hogy pályamunkám egy olyan társasjáték, melynek elsıdleges célja a tananyag elsajátítása, a már tanult információk gyakoroltatása valamint olyan képességek, készségek kialakítása, melyet a hétköznap életben is méltán lehet alkalmazni. Hosszabb távú célként tőztem ki azt, hogy majd késıbb, mikor kikerülnek a nagybetős életbe merjenek vállalkozni. Nem véletlen lett a pályamunkám mellett megjegyzésként feltüntetve, hogy gazdaságismereti társasjáték. Az Eszterházy Károly Fıiskola végzıs gazdaságismeret tanár szakos hallgatójaként több óra keretében volt lehetıségem mélyebben tanulmányozni a gazdaságismeret tanításának módszertanát. Errıl a tanár szakról röviden az alábbiakat kell megjegyezni.1992 ıszén indult a gazdaságismeret szakos tanárképzés, az akkori Közgazdaságtani Tanszék kezdeményezésére. A szaka ötletgazdái és a szakalapítási munkálatok végrehajtói dr. Zám Éva, dr. Demeter László, Hollóné dr. Kacsó Erzsébet, dr. Kádek István és Kovács Emıd. A tanárszak indításának célja az volt, hogy olyan tanárokat képezzenek, akik az általános iskolákban, valamint azokban a középiskolákban, melyek nem specializálódtak közgazdaságtan oktatására, ott is megjelenjen a gazdaságismeret, természetesen mindezeket játékos formában, gyakorlatiasan tegyék meg. Az ok egyszerő volt: általános mőveltség kiszélesítése, gazdálkodási alapismeretek és alapkészségek kifejlesztése. Személyes tapasztalataim alapján tudom, hogy a diákok elıször a tanárt szeretik meg és általa az adott tantárgyat, nem pedig fordítva. Én szeretnék azok közé a tanárok közé tartozni, akik motiválják a diákokat, játékosan tanítják meg azokat a részeket, melyek 3

4 problémásak a tanulók számára. Természetesen ez sok erıfeszítést, készülést igényel, és persze ne feledkezzünk meg az anyagi vonzatáról sem. Sajnos a kivitelezés is sok idıt vesz igénybe, véleményem szerint ezzel lehet azt is magyarázni, hogy a tanárok többsége nem hajlandó a dolgozat, témazáró összeállításán túl még játékok kreálásával is foglalkozni. Azt vallom, hogy a módszertani játékok, újítások célja az, hogy a diákok épp annyira élvezzék az órát, mint amennyire a tanár élvezi a tanítást. Gondolok itt a legegyszerőbb keresztrejtvénytıl a bonyolultabb, több eszközt igénylı játékos módszerekre. Szerintem egy tanár sem engedheti meg magának azt, hogy az adott tantárgyat - legyen az matematika, gazdaságismeret, történelem és természetesen ide még nagyon sok tantárgy elnevezése kerülhetne - úgy tanítsa, hogy nem veszi figyelembe a kor aktualitásait, technikai újításait. Hiszen a mai kor gyermekeit nem lehet úgy oktatni és tanulásra bírni, mint 20, de akár 5 évvel ezelıtt. Szükséges követni az igényeiket, és bemutatni úgy a szaktantárgy szépségeit, hogy annak a késıbbiek során mindenki hasznát vehesse. A következı pár gondolatban szeretnék néhány olyan módszertani lehetıséget felsorolni, melyet hasznosnak tartok, szeretek, és természetesen használni is szoktam: Activity; totó; keresztrejtvény; saját készítéső feladatlap; applikációs modellek; vita; diagramok győjtése, elemzése; csoportmunka, kiselıadás Powerpoint használatával; aktuális információk feldolgozása; cikkek, videók elemzése. Világosan látszik, hogy az elıbbiekben felsorolt lehetıségek mellett, számos egyéb módszer létezik, de a tanár feladata az, hogy kiválassza a témához, diákokhoz legjobban illeszkedıt, és kivitelezze az ötletet, illetve saját maga találjon ki olyan játékot, mely motiváló a diákok számára, ezáltal könnyebben tanulják meg a gazdasági órákon elhangzottakat, emellett még egyértelmően képességet, készségeket fejleszt. Úgy érzem, hogy sok-sok lehetıség adódik egy-egy téma feldolgozása során, melyet játékos formában lehet megtanítani. A kérdés a tanár elıtt az, hogy hajlandó-e ráfordítani pénzt, idıt, energiát, hogy felkészüljön az órára. Hogy mindezekre miért is van szükség? Úgy vélem, hogy a gazdaságismeret oktatása során tanulja meg a diák a definíciókat, függvényeket, értelmezéseket, szerkezeti ábrákat, értse meg a számítási feladatokat, a tanultak közötti kapcsolatot fedezze fel. Ismerkedjen meg a háztartás-gazdálkodási feladatokkal, igazodjon el a munka és a vállalkozások világában, alakuljon ki nemzetközi kitekintése. Mindezek mellett és én erre törekszem a leginkább- a médiában hallott, olvasott információk sokasága közül képesek legyenek különbséget tenni valós, pontos, és a pontatlan információk között, továbbá megértse, és napi szinten legyen informált hazája és a világ gazdaságában. 4

5 Biztosan állíthatom, hogy a módszertani órák és a szaktantárgyak egy tanár szakos hallgató esetében nagyon fontosak. Tudjuk azt, hogy a szaktantárgyat is úgy kell elsajátítanunk, hogy azt a késıbbiek során át tudjuk adni a fiataloknak, ezáltal gyakorolva hatást fejlıdésükre. Mégis úgy vélem, hogy a szaktantárgyat olyanok is el tudják sajátítani, akik a késıbbiekben nem pedagógusként szeretnének dolgozni, míg a módszertani órákon kell képességeinket, készségeinket, kreativitásunkat, tanári vénánkat megmutatnunk. Számomra ez utóbbi nagyobb kihívását jelent. A módszertani kurzusokon, bıvebben volt lehetıségünk tanulmányozni, vitatkozni az oktatási módszerekrıl, kipróbálni magunkat a tanításban, majd pedig egymás értékelése során olyan kritikákat sorakoztattunk fel, melyet a késıbbiekben felhasználhattunk. Bennem már akkor motoszkált a gondolat, hogy szeretnék olyan módszereket, eszközöket bevinni az iskola falai közé, melyek játékosak, mégis megfelelı tudást biztosítanak a gyerekeknek. Hiszen a játszva tanítás, tanulás során a cél, melyrıl nem szabad megfeledkeznünk, az, hogy a diákokat motiváljuk, tevékenykedtessük, így válik biztosabbá a tudásuk. Egy ilyen módszertani órán hangzott el az a feladat, mely után egy hosszabb ideig tartó munka következett. Pontosan mi is volt ez? Lehetıségünk volt egy társasjátékot készíteni, melyet az oktatónk és a szaktársaink elıtt is bemutattunk. Pályamunkámban arra keresem a választ, hogy az általam elkészített társasjáték képes-e a kitőzött célokat elérni, valamint azt, hogy reprezentálja-e, hogy játékos formában könnyebb a tanulás. A következıkben szeretném bemutatni Önöknek a játékomat, ennek mőködését, a tapasztalatszerzést, módszertani lehetıségeket a társasjáték kapcsán, valamint a fejlesztéseket, melyeken még a mai napig is dolgozom. Elıször nézzük meg hogyan is született a társasjáték. 5

6 2. A játék születése Tekintsük kiindulási pontként azt, hogy az információk 75%-át vizuális úton sajátítjuk el. Célomnak tekintettem azt, hogy olyan társasjátékot hozzak létre, melyben az új ismeretek szerzése, valamint a már megtanultak átismétlése könnyed, játékos formában mőködhessen, ehhez pedig a vizuális tanulási, gyakorlási lehetıségeket kellett felhasználnom. 2.1 Az ötlet órája A gazdaságismeret tanításának módszertana I. kurzuson az oktatónk lehetıséget adott arra, hogy ha elkészítünk egy játékot, azt az óra keretében a szaktársaink segítségével kipróbálhatjuk. Úgy éreztem, ez az a lehetıség, melyre már régóta vártam. Abban az idıben még csoporttársammal együtt kezdtük el a munkálatokat. A munkát az alapötlet kidolgozásával kezdtük. Több héten keresztül győjtöttük össze azokat a gondolatokat, melyeket bele szerettünk volna építeni a saját társasjátékunkba. Több olyan gondolat született, melyet a játék alapötleteként szerettük volna felhasználni. Végül kettı közül választottunk. Egyik alapötlet az volt, hogy a tızsde világához kapcsolódó játékot hozzunk létre. A másik tervünk pedig a vállalkozás alapgondolatára épült volna. Mi ez utóbbi mellett döntöttünk. Ebben fontos szerepet játszott az, hogy tudtuk a diákok számára ez összetett, bonyolult, nehezen feldolgozható anyag. Ezek mellett mi magunk is érdeklıdtünk a vállalkozások iránt. Így vált a társasjátékunk alapjává a vállalkozás. Akkor még úgy véltük, az alapötlet kitalálása a munka nehezebbik rész, bár mostanra beláttam, hogy ettıl a többi feladat- értem ez alatt a kivitelezést, kipróbálást, fejlesztést - lényegesen nehezebbnek bizonyult. Ebben az idıszakban kezdtünk megismerkedni a tanítás módszertanával, tehát kezdıként több problémával szembesültünk, mint például, hogy túl sok ötletet, feladatot szerettünk volna beépíteni a játékunkba, ami véleményem szerint minden kezdı tanár hibája. Nagyon sok ötletet sorakoztattunk fel, melyek közül válogatnunk kellet. Ez a folyamat sok idıt vett igénybe. Voltak olyan pontok, melyekben nem értettünk egyet hallgatótársammal, sok érvelésre volt szükség, de a végére sikerült kompromisszumot kötnünk. Így kaptunk egy győjteményt, mibıl álljon a játék. A következı lépés a játék nevének eldöntése. Ebben egyöntetően tudtunk dönteni. Így már minden készen állt arra, hogy elkezdjük a Vállalkozásra fel társasjáték megvalósítását. 6

7 Természetesen ez még kezdetleges változata volt annak, amit a következıkben mutatok be. Kézzel készült, ragasztottunk, vágtuk, egyszóval a kivitelezésével is voltak problémák. 2.2 Átdolgozás Ezek után eljött az ideje annak, hogy alkotómunkánkat oktatónk és hallgatótársaink elıtt bemutathassuk. A játék természetesen úgy került prezentálásra, hogy már elıtte kipróbáltuk. Az elsı tapasztalatszerzés adott akkora bizalmat mind a játék felé, mind pedig felénk, hogy mertük vállalni annak bemutatását. A hallgatótársaink lelkesedése ott is megmutatkozott a játék iránt, hogy a kurzuson való bemutatása során jelezték, szeretnék kipróbálni. Így tapasztalták meg a játékszabályokat és ezáltal tudtak építı kritikákat adni, melyeket a késıbbiek során felhasználtam a játék továbbfejlesztésében. Eltelt jó pár hónap az elsı verzió bemutatása után, és arra gondoltam, hogy ebbıl sokkal, de sokkal többet ki lehetne hozni. Az elsı verziót, ahogyan már elmondtam csoporttársammal készítettük el, késıbb ı az újításokat már nem vállalta, így egyedül dolgoztam át a játékot, számítógép segítségével szerkesztettem meg. Újítottam rajta, új ötletekkel gyarapítottam. A társasjátékot olyan módon fejlesztettem tovább, hogy azt késıbb, olyan helyen is bemutathassam, mint az Eszterházy Károly Fıiskola Intézményi Házi TDK Konferenciája. Az átdolgozás folyamatában természetesen a csoporttársaim tanácsát, melyeket a játék kipróbálás során volt lehetıségem végig hallgatni, illetve, amit én figyeltem meg, mind beleépítettem a játékba, hogy ez által is még jobbá váljon. Olyan alapvetı pontjait változtattam meg, melyek a javítás után új lehetıséget nyújtottak, még színesebbé varázsolták a játékot. Olyan fejlesztéseket hajtottam végre, melyek még több képességet, készséget fejlesztenek, ezáltal válik olyan oktatóanyaggá, mely már beépíthetı a tananyagba, és bátran alkalmazható. 2.3 FTE tábor A Junior Achievement Magyarország (JAM) Alapítványt üzletemberek egy csoportja hozta létre 1993-ban. Az Alapítványuk mőködését az igazgató tanács és a kuratórium irányítja, melynek tagjai tanárok és vállalatok vezetıi közül kerülnek ki. JAM folyamatosan keresi a lehetıséget, hogy újabb és újabb iskolákkal kerüljenek kapcsolatba, így egyre több diák ismerheti meg általa a közgazdaságtant, a vállalkozások alapjait. JAM határozottan törekszik 7

8 az aktivizáló (sokszor éppen játékos) módszerek alkalmazására programjaikban. A tanárok munkáját üzletemberek segítik, akik tanácsadóként rendszeresen látogatják az iskoláinkat, közelebb hozva az üzleti élet mindennapjait a diákokhoz. JAM programok egyike, az FTE (Foundation for Teaching Economics). Magyar fordításban Közgazdaságtan Vezetıknek tábor, mely 6 napos tréning. Célja a közgazdasági ismeretek bıvítése és a vezetıi képességek fejlesztése játékos formában. 30 diáknak és 30 tanárnak van lehetısége ezen a nyári képzésen részt venni. Az elmúlt nyár során nekem is alkalmam volt ezen a rendezvényen részt venni, ami Piliscsabán került megrendezésre. Természetesen már a tábor elıtt postán kiküldték a programtervezetet, így felkészültem arra, hogy ha lesz ott lehetıségem megmutatni a táblajátékot, akkor ezt megtehessem. A táborban a szervezıkön kívül találkoztam Dr. Michael J. Ellerbrock amerikai közgazdász professzorral és Megyesi Gabriellával, aki az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban dolgozott, majd önállósodott, több éve pedig társasjátékok tervezésével foglalkozik. Nagyon sok programot szerveztek, melyen örömmel vettem részt, de mindezek mellett adódott alkalom arra, hogy minden résztvevıvel, így a tanárokkal, diákokkal, és ahogyan már említettem, Amerikából érkezı közgazdásszal elbeszélgettem, mélyebben pedig a tanítás módszertanáról, lehetıségekrıl, játékos oktatásról Megyesi Gabriellával. Délutáni foglalkozások keretében néhányat ezek közül ki is próbálhattunk. Kevés szabadidı állt rendelkezésre, de Megyesi Gabriella átnézte a játékomat, amit késıbb meg is beszéltünk. Alapjában véve az ötletet jónak tartotta, biztatott arra, hogy foglalkozzak vele és ne hagyjam, hogy egy polcon porosodjon tovább. Felajánlotta, hogy nyugodtan forduljak hozzá, bármilyen kérdésem van mind módszertanilag, mind pedig a társasjátékot illetıen.úgy gondolom minden olyan dolog, mely valamilyen szempontból újításnak tekinthetı nagyon sok rákészüléssel, munkával, befektetéssel jár, aminek következménye az volt, hogy többször átgondoltam, szeretném-e folytatni, tovább dolgozni rajta. A találkozás Megyesi Gabriellával, valamint a tábor légköre rávilágított arra, hogy érdemes tovább folytatnom. Sok biztató szót, támogatást kaptam. Ezáltal folytatódott a játék további változtatása.a tábor után még közel három hónap állt rendelkezésre, hogy elkészítsem azt a formáját a társasjátéknak, melybe az újabb tapasztalatok által kigondolt ötleteket építettem. Azt, hogy milyen módon és kivel tudtam kipróbálni a társasjátékot, a késıbbiek során a pályamunkám tapasztalatszerzés pontjában fogom részletesen tárgyalni. Ezekkel a változtatásokkal született meg a mostani formája a Vállalkozásra fel! társasjátéknak. 8

9 3. A játék részletes bemutatása A következıkben prezentálni szeretném azt, mit tartalmaz a doboz. A késıbbiekben a játék mőködését foglalom össze. 3.1 A játékdoboz tartalmazza bábukat, dobókockát, játékszabályt, kártyákat, játéktáblát, kitöltendı táblázatot Bábuk, dobókocka Természetes mivel táblajátékról van szó, bábukat és dobókockákat kell segítségül hívnunk a játék során. A társasjáték 2-4 fıre, illetve 2-4 csapatra van tervezve. Ehhez mérten szükséges maximum 4 bábu, és egy vagy két dobókocka A játékszabály Ebben a pontban fogom részletesen ismertetni a társasjáték szabályát. Fontos leszögeznem, hogy a játék könnyíthetı, illetve nehezíthetı az által is, hogy a játékszabály változtatható. A megfelelı részeknél utalást teszek a változtatási lehetıségekre, melyet dılt betővel szedek. A játékosok optimális száma 2-4. A játék elsısorban közgazdaságtant tanuló középiskolásoknak ajánlott, de bárki, aki kedvet, lendületet, bátorságot érez hozzá, részt vehet a játékban. A játék célja elsıként felépíteni a résztvevıknek a saját vállalkozásukat. Ahhoz, hogy követhetı legyen a játék, egy táblázatot kell kitölteni. Ezen azok a feltételek szerepelnek, melyeket teljesíteni kell ahhoz, hogy felépüljön a vállalkozás. 9

10 A játék elsı mozzanataként ki kell nevezni egy bankárt, akinek a feladatai közé tartozik a pénz kiosztása, pénz behajtása, a kártyákon lévı információk felolvasása, a válaszok ellenırzése, táblázat kitöltése. A bankár kinevezése után a játékosoknak ki kell találni a vállalkozás nevét, melynek utalnia kell arra, milyen tevékenységet fog folytatni az alapítandó vállalkozás. A kezdı tıkét a bankártól kapják meg a szereplık, melynek értéke 300 euró. A kezdı tıke megemelésével lehet csökkenteni a játék idıtartamát). Ezután a kérdıjellel ellátott kártyák közül kell egyet húzni, amit a bankár olvas fel. A kártyán a válasz is megtalálható. Ha helyes a válasz, akkor a kártyán lévı összeget a bankár átadja, ha helytelen a válasz, akkor addig kell ismételni a kártya húzását, míg helyes választ nem adnak. Természetesen új kártya húzására csak a következı körben van lehetıség. A továbbiakban pénzt úgy lehet szerezni, hogy helyesen kell megválaszolni az aktuális kérdéseket, vagy ha szerencsések a játékosok, akkor nyerhetnek, ellenkezı esetben veszíthetnek is. Ilyenkor a kártyán nem kérdés látható, hanem Bónusz felirat az összeggel ellátva, illetve az, hogy büntetés miatt mennyi pénzt kell kifizetni. A kérdéskártyákon szereplı pénzösszeg változtatásával gyorsíthatjuk, illetve lassíthatjuk a játék menetét. Illetve, ha az adott válasz nem elég pontos, akkor egyezkedéssel adható a kijelölt pénzösszegbıl valamennyi jutalom, melyet a bankárnak kell eldönteni. Ezek a megjegyzések, melyeket dılt betővel szedek, tehát arra szolgálnak - ahogyan már az elıbbiekben is említettem -,hogy a játék kimenetele ne vegyen el annyi idıt, hogy unalmassá váljanak a feladatok. Másik típusú kártya a Tudtad- e? elnevezéső, melyen érdekes információkat olvashatnak a résztvevık, többek közt Magyarországról, vagy a világról, de ezért a kártyáért nyeremény nem jár. A kártyák alfejezetben, valamint a mellékletben majd részletezésre kerülnek milyen kérdéseket, információkat tartalmaz a doboz. Tehát ez idáig megtörtént a bankár kinevezése, a kezdı tıke kiosztása, a kérdéskártyák kihúzása. Így azok a játékosok, akik helyesen válaszoltak, dobhatnak egyet a dobókockával. A játék további részében a mezıkön lévı utasításokat kell követni. Ezek áttekintése a mezık alfejezetben történik meg. A körönként való ki- és befizetést a start mezın kell lebonyolítani. Az nyer, aki elıbb felépíti a vállalkozást. 10

11 3.1.3 A kártyák Két féle kártyát készítettem a társasjátékhoz. Azok, melyeket a kérdıjellel ellátott mezıkön lehet felhúzni (sárga vagy sötétkék színőek) illetve a Tudtad-e? elnevezéső kártyák. A kártyák módszertani jelentıségérıl a késıbbiekben még bıvebb kifejtést teszek. A kérdéskártyákon lévı kérdések, információk a mellékletben találhatóak meg. Sajnos a kártyák méretébıl adódóan azoknál a kérdéseknél, ahol nincs elegendı hely, abban az esetben a választ nem tüntettem fel. A felsı sorban a kérdés, az alatta lévı sorba a kérdésre vonatkozó helyes válasz került. Ahhoz hogy megkülönböztessük, a válasz elé V: jelölés került. Ez arra szolgál, hogy a bankár tudja ellenırizni, hogy helyes választ kapott-e. A késıbbikben is ezt a jelölést használom. A harmadik sorba a kérdésért szerezhetı pénzösszeg került feltüntetésre Kérdéskártyák Most nézzünk néhány példát azon kérdéskártyák közül, melyekre válaszolni kell a játékosoknak! Az elsı kérdéskártyán keresztül mutatom be, hogy a játékdobozban hogyan jelenik meg, de a többi kártya esetében már csak a kérdéseket, utasításokat tüntetem fel. A mellékletekben szintén csak a kártyán feltüntetett kérdéseket, válaszokat, ezért járó jutalmat tüntetem fel, a kártyát magát nem. Sorold fel a társas vállalkozás típusait! V: KKT, KFT, BT, RT, E, KV 750 euró Sorold fel a biztosítás fajtáit! V: élet, beteg, vagyon, felelısség 1050 euró 11

12 Hogyan csoportosíthatjuk a jövedelmet? V: nominál, reál 60 euró Mikor tartják az EU napját? V: május euró Egyéb kártyák A kérdéskártyák között szerepelnek még,- ahogyan már az elıbbiekben is leírtam- olyan kártyák is, ahol nyerni illetve veszíteni lehet. A következıkben ehhez tüntetek fel néhány példát. Sikeresen eladtál termékeket, így a profit, ami megillet 1000 euró! Alkalmazottaidat továbbképzésre küldted el, melynek költsége 700 euró. Sajnos az ÁNTSZ megbüntetett! Utalj át 1200 eurót! Tudtad-e? elnevezéső kártya Ebben a pontban reprezentálom a Tudtad-e? elnevezéső kártyákat úgy, hogy három általam kiválasztott kártyák információit tüntetem fel. Ezen kártyák esetében is, csak az elsıt prezentálom úgy, ahogyan a dobozban is megtalálható, a többi esetében csak az információt tüntetem fel. A mellékletben csak a szövegezés található meg. Magyarországon csak minden negyedik ember beszél legalább egy idegen nyelven. A éves korosztályban a foglalkoztatottak aránya hazánkban mindössze 57%, szemben az EU 15-ök 65%-kal. Az alacsony arány fı oka az iskolázatlanság Minden harmadik ember csak az általános iskolát végezte el Magyarországon. 12

13 3.1.4 A játéktábla Ebben az alfejezetben ismertetek néhány, a mezıkön lévı feliratot. A játéktáblát a mellékletbe csatoltam. A játék a start mezırıl indul. A mezık között szerepelnek a sötétkék vagy sárga színő, kérdıjellel ellátottak, ahogyan már említést tettem ezekrıl, itt kell felhúzni a kérdéskártyákat. A táblán megtalálható a kártyák elhelyezésére kialakított rész is. A mezıkön lévı feliratok közül párat itt ismertetek. Ezen a mezın vásárolhatsz termelési eszközöket, gépeket, berendezéseket euró Reklámoztad a céget! Fizess 150 eurót! Ingatlaniroda! Vásárolhatsz a vállalkozásodnak telephelyet! 3000 euró Autókereskedés: Teherautó: 300 euró/db Sz. gépkocsi: 400 euró/db Ezen a helyen bérelhetsz telephelyet! Bérleti díj: 1000 euró, melyet körönként kell megfizetni. Az eddig leírtakat a következıkkel kell kiegészítenem. A telephely, személygépkocsi és teherautó vásárlása esetén az összeg adott, hogy mennyit kell kifizetni. Ellenben a bérlések során addig kell fizetni a bérleti díjat, míg a teljes összeg kifizetésre nem kerül. Ha a vállalkozás beindításához szükséges feltételeket már megvásárolták, de a bérleti díjakból még nem győlt össze a személyautó, teherautó, telephely teljes ára, akkor a játékot tovább kell folytatni, tehát további köröket kell megtenni. Természetesen, mint minden táblajátékon a következı mezıknek is szerepelniük kell. Ezek teszik még fordulatosabbá a játékot és agyban a véletlen és szerencse hatását is megjelenítik. Nézzük meg, mely mezıkrıl is van szó! Lépj vissza egy mezıt! Dobj még egyet! Errıl a mezırıl csak úgy juthatsz tovább, ha 1-est vagy 6-ost dobsz! Kétszer kimaradsz a dobásból! 13

14 3.1.5 Kitöltendı lap Itt kerül részletezésre az a lap, melyet a bankár kezel. Ez a játékosok leltáraként szolgál. Mindegyik feltételt szükséges teljesíteni. Vannak ezek között olyanok is, melyek számát én határoztam meg például: 1 db teherautó, stb. Ezekre azért volt szükség, hogy a játék ideje ne húzódjon el oly sokáig. A kitöltendı lapom a következık szerepelnek: vállalkozás neve, telephely, 1 kocsi, 1 teherautó, 4 munkás, 1 titkár, 1 gazdasági szakember, biztosítás, berendezés, szükséges papírok, bankszámla, megvásárolt részvények száma, részvényekbıl származó osztalék. Az utolsó két sorban láthatjuk, hogy fel kell tüntetni a megvásárolt részvények számát, valamint a részvényekbıl származó osztalékot, melynek mértéke 10%(körönként). Ez utóbbi két pont nem feltétele annak, hogy megnyerje az adott játékos a versenyt. Részvények feltüntetésének célja az, hogy követhetı legyen, melyik játékos hány részvényt vásárolt, és mennyi ebbıl az osztalék. Itt jegyezném meg, hogy kevesebb munkást, szakembert is lehet alkalmazni, mint az elıírtak, így kevesebb pénzt kell összegyőjteni, ezáltal lehet leredukálni a játékidıt. A játék egy lehetséges kimenetelét szemléltetem a következı ábrán: (Itt a vállalkozások neveinél eltekintettem attól, hogy a névnek utalnia kell arra, mivel foglalkozik az alapítandó vállalkozás.) Kitöltendı táblázat Vállalkozás neve 1.csapat 2.csapat 3.csapat 4.csapat telephely 1 kocsi 1 teherautó 4 munkás 1 titkár 1 gazdasági szakember biztosítás berendezés szükséges papírok bankszámla megvásárolt részvény 10 db 5db részvény 10%-a(körönként) 100 euró 50 euró Nyertes: 2.csapat 14

15 4. Tapasztalatszerzés A tapasztalatszerzés részint arra szolgált, hogy olyan új ötletekhez, információkhoz jussak, melyeket beleépíthetek a játékomba. A játék elkészítése, átdolgozása során többször kellett, és volt lehetıségem a játék kipróbálására. Részint pedig arra, hogy a játék hatékonyságbeválását vizsgáljam. Ez utóbbit nehéz mérni. Mégis a játék levezetése során olyan visszajelzéseket kaptam, melyek egybehangzóan arra utaltak, hogy nagyon érdekesnek, ötletesnek, hasznosnak találták a társasjátékot. Természetesen emellett, csoporttársammal számtalanszor mi magunk is kipróbáltuk azért, hogy tudjuk, milyen pontjait kell megváltoztatnunk a játéknak. A következıkben azt a típusú tapasztalatszerzést szeretném bemutatni, melyben diákok segítségét kértük. Ezen kipróbálások elemzését vázolom fel a következıkben. Elsı élmény még a társasjáték elsı bemutatása elıtt történt meg. Hallgatótársammal - akivel készítettük az elsı verzióját a táblajátéknak- próbáltuk ki több olyan diákkal, akik az Eszterházy Károly Fıiskola közgazdász szakos hallgatói voltak. A létszám 10 fıre rúgott, másfél órán keresztül játszottak. Az akkori résztvevıket megkértük, hogy pár mondatban fejtsék ki véleményüket. Mindannyian pozitívan vélekedtek. Egy-két technikai javítást kellett elvégeznünk. Majd pedig következhetett a játék azon bemutatása, melyen már az oktatónk, és szaktársaink is részt vettek. A létszám itt közel 20 fı volt. A játékidı szintén másfél óra volt. A sikerünk itt sem maradt el. Ahogyan már írtam, az elsı bemutató után már egyedül dolgoztam tovább a játékon, így a beválási vizsgálatokat is a késıbbiekben egyedül végeztem. Nehezítette ez a helyzetemet, hiszen a helyszín megszervezése, a diákok szabadidejével való egyeztetés, a játék lebonyolítása mind rám maradt. Az élmény mind kárpótolt, hiszen láttam a sok-sok diák arckifejezését, hogy élvezték, lelkesen játszották végig az órát. Az FTE táborban olyan ismeretségekre tettem szert, amelyeket esetleges további munkámban hasznosítani is tudok majd. Itt, ahogyan már leírtam, Megyesi Gabriella is ellátott tanácsokkal, valamint a tréningen még részt vevı tanárok közül néhányuk szintén kifejtette pozitív véleményét a táblajátékomról. A velük való beszélgetés a játékról nagyon sok önbizalmat adott. A játék gondolatának kitalálásától ez idáig másfél év munka áll mögöttem. A magamról alkotott véleményem az, hogy szeretek olyan célokat kitőzni, melyben van lehetıségem kibontakozni. Ez az oka annak is, hogy tanári pályára jelentkeztem. Szeretek olyan ötleteket, játékokat, módszereket kitalálni, kipróbálni, melyben látok kihívást. A késıbbiek során lehetıségem volt jelentkezni az Eszterházy Károly Fıiskola házi Tudományos Diákköri Konferenciájára. Úgy éreztem, ahhoz, hogy a házi versenyen is úgy 15

16 mutathassam be a pályamunkámat, hogy az hiteles legyen, még több tapasztalatra van szükségem. Így következett el az általam végzett eddigi utolsó kipróbálása a táblajátéknak, mely Egerben, az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskolában, 13. évfolyamon, november 10-én, 8 fıvel, azaz 4 csapattal történt. A játékidı 60 perc volt. Hogy miért is erre az osztályra került a választásom? Egyszerő az indok. Végzıs tanár szakos hallgatóként egyik követelmény, melynek eleget kell tennünk, a tanítási gyakorlat, melyet ebben az iskolában, a már említett osztályban végeztem. Megkértem a résztvevıket ebben az esetben is, hogy véleményezzék a történteket. Új információkhoz, ötletekhez, tanácsokhoz már nem jutottam, de pozitív megerısítés volt önmagam felé a pályamunkámról. A tanári diploma megszerzéséhez további kötelezı gyakorlati órákat kell eltöltenünk majd a következı szemeszterben, egy általunk kiválasztott általános, illetve középiskolában. Emiatt már az elızı évben felvettem egy iskola szolnoki Vásárhelyi Pál Közgazdasági és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvő Szakközépiskola - igazgatójával, tanáraival a kapcsolatot. Megismerkedtem azzal a tanárral, aki majdan felügyelni fogja a munkámat. Hosszas beszélgetés után, a módszertani játékok keretében a társasjátékomat megmutattam. Elnyerte a tetszését, és egy tanóra keretében az osztályával kipróbálta. Közel 25 diákkal 45percen keresztül játszottak és építették fel a vállalkozásokat. Az eddig általam, és más tanár által levezetett játékok alapján az alábbi következtetésekre jutottam, melyeket táblázatba szedve foglalok össze. Pozitív Versenyszellem Aktív részvétel Csapatszellem Kreativitás Rugalmasság Negatív Idıkorlát A játék feloldja mindazt a pszichikai feszültséget, melyet a tananyag elsajátítása okoz. Hiszen jó hangulatban, játék folyamatában történik az új információ szerzése, valamint az eddig tanultak átismétlése. A játék egyben közösségformáló is, hiszen összetartásra, kooperatív munkára nevel, mégis építi az egyének versenyszellemét. Kreativitást, aktív részvételt igényel a résztvevıktıl. 16

17 A játék gyakorlati tapasztalatokon keresztül segít elmélyíteni a vállalkozáshoz kapcsolódó tananyag során megszerzett ismeretet. Ízelítıt ad a vállalkozásból, az önálló vállalkozás lehetıségérıl, ismerteti az elınyeit, hátrányait. A játék pusztán hasznos idıtöltésként is használható. De szakköri vagy szabadidıs diáktevékenységként is tökéletesen megállja a helyét. Lehetıséget ad a fiataloknak arra, hogy kipróbálják képességeiket olyan területen is, amit esetleg az iskola nem biztosít számukra. Negatívumként az idıkorláttal kellett számolnunk. Azon a véleményen vagyok, hogy ez a társasjáték nem korlátozható maximum 30 percre, hiszen a játék során a szerencse is közbeszólhat. Ebbıl adódóan a játszmák lebonyolításához szükséges játékidık nagy eltéréseket mutatnak. A tapasztalatszerzések során az játékidı összeadva 285perc volt. Ez idı alatt összesen 63 fı ismerkedett meg a táblajátékkal. A következı fejezetben a játék módszertani jelentıségére, felhasználási lehetıségeire szeretnék rámutatni. Véleményem szerint ez épp annyira fontos, mint a játék bemutatása. Hiszen nem csak a játékon, hanem a körülményeken is múlik a játék sikeressége. 17

18 5. A társasjáték módszertani jelentısége, felhasználási lehetıségei A játékos oktatás fontossága A játéktevékenység során fejlıdik a diák figyelemkoncentrációja, a helyzet felismerési,- és döntési képessége, gyors gondolkodása, kezdeményezı- és szervezıkészsége, találékonysága, a kreatív- és problémamegoldó gondolkodása, kommunikáció és a beszéd fejlıdése. Továbbá finomodnak még a gyerekek olyan akarati tulajdonságai, mint kötelességtudat, rendszeresség, pontosság, kitartás, megbízhatóság, önuralom, kezdeményezıkészség, fegyelmezettség, kollektív érzés, becsületesség. A következı részben megvizsgálom, hogy az általam készített társasjáték az elıbbiekben felsorolt pontok mellett, még milyen egyéb pozitívummal rendelkezik. A vizsgálódást úgy teszem, hogy a játék fıbb pontjait részletezem, de ebben a részben már a módszertani fontosságát mutatom be A kártyák módszertani jelentısége A társasjáték során olyan kártyákkal kerülnek kapcsolatba a diákok, melyek esetében új információkhoz jutnak, valamint az eddig tanultakat ismételhetik át. A kártyák módszertani jelentısége ott nyilvánul meg, hogy a diákok nem érzik kötelezınek a tanulást. Igaz,játékok használata nélkül is megvalósulhat a tanóra. Felkerülhetnek, elhangozhatnak ugyanezek a definíciók, megfogalmazások, függvények, összefüggések, magyarázatok. Lediktálhatjuk a diákoknak az aktuális tananyagot és erıltethetjük a tanulást, de hosszú távon ez nem térül meg. Aki gyorsan, mai szóval élve bemagolja a tananyagot, a késıbbiek során nem tudja azt kamatoztatni. Személyes tapasztalat, hogy már óvodákban elkezdik a tanulás azon fajtáját, mikor reprodukálni kell a diákoknak a mondókákat, verseket. Ez tovább fokozódik az általános iskolákban az abc megtanulásával. Belerögzıdik a diákokba, hogy reprodukálással kitőnı jegyeket szerezhetnek, s így számos esetben a megértés nélküli memorizálás reflexe akkor is megmarad, amikor már alapvetıen más tanulási stílusra lenne szükség. Nemegyszer az oktatók is elfogadják, sıt jó minısítést adnak azoknak a tanulóknak, akik képesek több oldalt 18

19 szóról szóra visszamondani. Súlyos problémának tartom, melyet a tanári pályám során kerülni fogok, vagy megteszek mindent, hogy ez ne történhessen így. Igaz, nehéz változtatni a diákok tanulási szokásain felsıbb osztályokban, de nem lehetetlen. Célom lesz ezen változtatni. Szerintem az, amire egy tanulónak szüksége van - ahogyan már az eddigiekben is írtam-, hogy átlássa a tananyagot, hiszen ekkor már ezt jobban tudja majd alkalmazni, akár a hétköznapokban, akár a munkája során is. Sokkal maradandóbb a tudás, ha átlátják, értik, amirıl tanulnak, ezáltal sokkal sikeresebbek lehetnek. A Vállalkozásra fel! játék során találkoznak olyan definíciókkal, megfogalmazásokkal, melyek, ha homályosak voltak, itt most letisztulhatnak. Hogy miért is? A bankár-aki ebben a játékban az irányítószerepet tölti be-, felolvassa a kérdést, ellenırzi, értékeli az elhangzottakat. Gondoljuk csak végig, hogy a tanóra keretében hogyan mőködik az ismétlés. Legtöbbször feleltetés útján. A diák csak addig figyel, stresszel, míg a tanár ki nem választja azt, illetve azokat a diákokat, akiktıl számon kéri az addig tanultakat. Nézzük, ezzel szemben mi történik a játék során! A bankár felolvassa az összes játékos elıtt a kérdést. Helyes válasz esetén egyértelmő megerısítést kapnak a résztvevık. Részint arról, hogy jelzi a játékvezetı, hogy a kártyán is ez van feltüntetve. Részint pedig a pénzjutalom kiosztása során. A játékot a többi résztvevı is figyelemmel kíséri. Helytelen válasz esetén elhangzik a jó megfogalmazás akár a többi csapat, akár pedig a bankár segítségével. Pozitívuma a játéknak az, hogy a kérdések könnyen igazíthatóak más témához. Értem ezalatt azt, hogy bármilyen témát tanulnak a diákok, a játékot fel lehet használni, hiszen csak a kérdéseket kel megváltoztatni (egyéb változtatást a játék nem kíván). Így a tanár egyszerre taníthat új ismeretek, gyakoroltathat játékos formában, felkeltheti az érdeklıdést és nagyobb jártasságot biztosít a vállalkozások alapításának terében. A kérdéskártyákat könnyő megszerkeszteni, akár kézzel, akár pedig számítógép segítségével. Így a késıbbiek során ezek már újból felhasználhatóak. Az új kérdésekkel bıvíthetı az addig elkészített játékdoboz. A kártyák másik típusa a Tudtad-e? elnevezéső kártya, melyet azért tartottam fontosnak beleépíteni, mert a gazdaságismeret tanítása során- függetlenül attól, hogy milyen szinten, hány óra keretében tanulják a közgazdaságtant- elkerülhetetlenek az aktualitások az óra menetében. Ezek a típusú kártyák pontosan ezt biztosítják. Érdemes olyan számadatokat feltüntetni, melyek megdöbbentıek, felhívják a figyelmet korunk problémáira. Ezen kártyák száma is éppúgy bıvíthetı, mint a kérdéskártyáké. 19

20 A társasjáték erıssége közé sorolható tehát a kártyák szerepe, mert módszertani szempontból a következıket teljesíti. Feszültséget old azáltal, hogy játékos formában tanulnak a diákok. Gyors gondolkodásra nevel, hiszen egy-egy kérdésen nem idızhetnek túl sokáig. Becsületességre nevel, pontosságra, mert a kérdésekre akkor kapják meg a teljes jutalmat, ha pontosan, precízen fogalmazzák meg válaszukat. Problémamegoldó gondolkodásra késztet az által, hogy különbözı típusú (formai szempontok alapján nyitott, zárt; irányultság szerint direkt, indirekt, funkció szerinti csoportosítás alapján például kitöltı) kérdésekkel találkozhatunk A pénz jelentısége Célom az volt, hogy a pénzügyek terén felelısségteljes gondolkodásra neveljük gyermekeinket. Véleményem szerint senki sem értékeli jelentısége szerint addig a pénzt, míg nem válik maga is pénzkeresıvé. A játék során megtapasztalhatják, hogy az általuk keresett pénzzel sokkalta körültekintıbbnek kell lenniük. A játékdobozban megtalálhatóak 5, 10, 20, 50, 100, 200 és 500 eurós játékpénzek. A játék hozzásegít ahhoz, hogy a résztvevık megtanulhassanak takarékoskodni és ésszerően költekezni a megszerzett euróikkal. Elvégre a játék során pénzt kell győjteni, és a megfelelı helyeken kell elkölteni. Így válnak majdan céltudatos, megfontolt, takarékos fogyasztókká Táblajáték szerepe Általánosságban elmondhatjuk, hogy az ember bármilyen korban van, szeret játszani. Hiszen a versenyzés során fokozott izgalmi állapotban vannak a résztvevık, ezáltal válik élvezetessé a játék. Mindezek mellett a szabadidı oly módon való eltöltését biztosítja, mely értékes és igényes. Ezen felül gondolkodás- és értelmi képességfejlesztı funkciókat tölt be. Erısíti a közösséget azok közt, akik részt vesznek a táblajátékban. Társas kapcsolatokat alakít ki és szilárdít meg. Önfegyelemre nevel, csapatmunkára ösztönöz. A diákok saját képességeiknek megfelelıen fejlıdhetnek. A játék folyamán olyan problémákkal találják szembe magukat, amire gyorsan, de mégis pontosan kell reagálni. Bízom benne, hogy egyre több pedagógus ismeri majd fel a táblajátékokban rejlı lehetıségeket. Összefoglalva a táblajáték jelentıségét egy gondolatban: értelmi képességeket fejleszt, szabadidı tartalmas eltöltését biztosítja, hagyományt ápol, versenyeztet, erısíti a társas 20

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6.osztály Résztvevők száma: 23 Időpont:4 óra Osztály / csoport rövid bemutatása:matematikából nálunk csoport bontás van. A 6. évfolyamon

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Fejlesztı neve: Tavi Orsolya. Tanóra / modul címe: DINAMIKAI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA KOOPERATÍV TECHNIKÁVAL

Fejlesztı neve: Tavi Orsolya. Tanóra / modul címe: DINAMIKAI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA KOOPERATÍV TECHNIKÁVAL Fejlesztı neve: Tavi Orsolya Tanóra / modul címe: DINAMIKAI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA KOOPERATÍV TECHNIKÁVAL 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és a módszer összekapcsolásának

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

Matematika feladatbank I. Statisztika. és feladatgyűjtemény középiskolásoknak

Matematika feladatbank I. Statisztika. és feladatgyűjtemény középiskolásoknak Matematika feladatbank I. Statisztika Elméleti összefoglaló és feladatgyűjtemény középiskolásoknak ÍRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Dugasz János 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dugasz János Tartalom Bevezető 7 Adatok

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

Játszva segíteni Készítette: Barta Erika fejlesztı pedagógus tréningvezetı

Játszva segíteni Készítette: Barta Erika fejlesztı pedagógus tréningvezetı Játszva segíteni Készítette: Barta Erika fejlesztı pedagógus tréningvezetı Barta Erika: Játszva segíteni 1/6 A Fıvárosi Önkormányzat Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona 214 fı értelmi fogyatékos személy

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR KÖZGAZDASÁGTAN ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZETI TANSZÉK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR KÖZGAZDASÁGTAN ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZETI TANSZÉK BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR KÖZGAZDASÁGTAN ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZETI TANSZÉK Vizsgatételek a Közgazdaságtan alapjai (Mikroökonómia) tárgyból a nappali tagozat I.évfolyamának

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Tantárgyi program. II. évfolyam, Pénzügy számvitel szak levelezı képzés MAKROÖKONÓMIA (KÖZGAZDASÁGTAN II.) tantárgy 2012/2013. tanév, 1.

Tantárgyi program. II. évfolyam, Pénzügy számvitel szak levelezı képzés MAKROÖKONÓMIA (KÖZGAZDASÁGTAN II.) tantárgy 2012/2013. tanév, 1. Tantárgyi program II. évfolyam, Pénzügy számvitel szak levelezı képzés MAKROÖKONÓMIA (KÖZGAZDASÁGTAN II.) tantárgy 2012/2013. tanév, 1. félév 1. A tantárgy neve (csoportja): Makroökonómia (Közgazdaságtan

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I.

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. A gyakorlatban megvalósuló kutatómunka elsı és egyben talán a legfontosabb lépése a kutatási téma megtalálása, és a hipotézis megfogalmazása.

Részletesebben

A hagyományos kedvelt családi társasjátékoknál a csoportosulások mindig három azonos

A hagyományos kedvelt családi társasjátékoknál a csoportosulások mindig három azonos NA 337 176 Szócsaládok A hagyományos kedvelt családi társasjátékoknál a csoportosulások mindig három azonos kritériumon alapulnak: kor- gyermek, szülı, nagyszülı; nem: hímnem, nınem; a család neve szerint.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Fejlesztı neve: LANDI ANIKÓ. Tanóra / modul címe: CIKLUSOK ALKALMAZÁSA PROGRAMOZÁSI GYAKORLAT

Fejlesztı neve: LANDI ANIKÓ. Tanóra / modul címe: CIKLUSOK ALKALMAZÁSA PROGRAMOZÁSI GYAKORLAT Fejlesztı neve: LANDI ANIKÓ Tanóra / modul címe: CIKLUSOK ALKALMAZÁSA PROGRAMOZÁSI GYAKORLAT 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és a módszer összekapcsolásának indoklása: A foglalkozás

Részletesebben

Igazgató: Szabó Győzőné

Igazgató: Szabó Győzőné JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 5000 Szolnok,

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei MTA KEB és Tárki-Tudok közös mőhelykonferencia Idıpont: 2011. március 3. Helyszín: MTA Tanulói összetétel Szövegértés kompetenciamérés 2008

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV.

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. Mucsi Georgina - Boros Julianna B. Erdős Márta SZAKMAI MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. - a tananyagfejlesztés gyakorlatba való átültetésének eredményei - 2012 A Szakmai módszertani készségfejlesztés

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Kelemen Gyula 2009. február 09. Az oktatás-képzés és a gazdasági teljesítmény közötti kapcsolat megköveteli

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Tengerecki Alapítvány www.tengereckialapitvany.hu Óriás Társas Játsszunk egy nagyot! Pályázat 2015.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Tengerecki Alapítvány www.tengereckialapitvany.hu Óriás Társas Játsszunk egy nagyot! Pályázat 2015. FELHÍVÁS A pályázatot hirdet magyarországi és európai pályázók számára Óriás Társas játékpark használatára. A által meghirdetett pályázat célja: - a játékkultúra fejlesztése - élő társasjátékok használata

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Tengerecki Alapítvány Hétköznapi Óriás Társas Pályázat 2017.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Tengerecki Alapítvány  Hétköznapi Óriás Társas Pályázat 2017. FELHÍVÁS A pályázatot hirdet magyarországi és európai pályázók számára Óriás Társas játékpark használatára. A által meghirdetett pályázat célja: - a játékkultúra fejlesztése - élő társasjátékok használata

Részletesebben

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Dr. Kópházi Andrea Ph.D egyetemi docens, Humán-szakfelelıs NYME Közgazdaságtudományi Kar, Sopron Vezetés-szervezési és Marketing Intézet

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

A kőzetlemezek mozgásai és következményei

A kőzetlemezek mozgásai és következményei A kőzetlemezek mozgásai és következményei A pedagógus neve: Oláhné Nádasdi Zsuzsanna Intézmény: Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnázium 1096 Bp. Vendel u.3. Műveltségi terület: Földünk-környezetünk

Részletesebben

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények A mikroökonómia és makroökonómia eltérése: Bevezetés s a piacgazdaságba gba Alapfogalmak, piaci egyensúly Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények Makroökonómia:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Készült: a TÁMOP 1.3.1. kódszámú kiemelt projekt 3.2. alprojektjének keretében a TÁRKI Zrt. kutatásaként Összefoglaló tanulmány

Részletesebben

Portfólió a. TÁMOP /1/C Képzık képzése projekt keretében. Selmeczi Éva Faipari Mérnöki Kar Fa- és Papírtechnológiák Intézet

Portfólió a. TÁMOP /1/C Képzık képzése projekt keretében. Selmeczi Éva Faipari Mérnöki Kar Fa- és Papírtechnológiák Intézet Portfólió a TÁMOP 4.1.2-08/1/C-2009-0009 Képzık képzése projekt keretében Selmeczi Éva Faipari Mérnöki Kar Fa- és Papírtechnológiák Intézet 2011 A tantárgy elnevezése: F1FLUPAP Papír- és csomagolástechnológia

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

Melléklet. 1. sz. melléklet Sorszám: Tisztelt Tanárnő! Tisztelt Tanár Úr!

Melléklet. 1. sz. melléklet Sorszám: Tisztelt Tanárnő! Tisztelt Tanár Úr! Melléklet 1. sz. melléklet Sorszám: Tisztelt Tanárnő! Tisztelt Tanár Úr! TDK-dolgozatomat a fogalmazás tanításáról írom. A dolgozathoz egy felmérés is tartozik, amelyben 10. osztályos tanulók kijavított

Részletesebben

Társasjáték, táblajáték

Társasjáték, táblajáték Társasjáték, táblajáték A mai világban ahol a telefonok és az internet rabjaivá lettünk, egyre kevesebb időt töltünk el barátainkkal, családtagjainkkal, szeretteinkkel. A célja, hogy erősítsük a személyes

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

6. óra TANULÁSI STÍLUS

6. óra TANULÁSI STÍLUS 6. óra TANULÁSI STÍLUS CÉL: az egyén jellemzőinek megfelelő tanulási stílus kialakítása. Eszközök: A TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV kinyomtatva (a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban). A Kiértékelés kinyomtatva

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010.

ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010. ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010. TANÉVBEN 1. Intézményi minıségirányítási munkacsoportunk 4+1 fıvel mőködik.

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

Nos akkor beszállsz a játékba?!

Nos akkor beszállsz a játékba?! Nos akkor beszállsz a játékba?! Úgy gondoltam, végre írok egy cikket arról, amit lépen nyomon hangoztatok, és amiben maximálisan hiszek: nem vagyok híve "csak" az online marketing technikáknak, és nem

Részletesebben

SZKA_101_22 Tudod-e, hol van? A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_22 Tudod-e, hol van? A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_22 Tudod-e, hol van? Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM tanári tudod-e, hol van? 1. évfolyam 237 MODULVÁZLAT Tevékenységek

Részletesebben

Absztrakt feltöltése az ITDK 2013 konferenciára

Absztrakt feltöltése az ITDK 2013 konferenciára Absztrakt feltöltése az ITDK 2013 konferenciára 1. regisztráció A rendszer használatához elıször is regisztrációra van szükség. Ezt a felhasználó a kezdıképernyı jobb felsı sarkában lévı Bejelentkezés

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN Lipták Katalin Ph.D. hallgató Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Világgazdaságtani Tanszék Eddigi kutatásaim eredményeképpen a közgazdasági

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

Biztosítás. Szint: általános iskola alsó tagozat

Biztosítás. Szint: általános iskola alsó tagozat Biztosítás Rövid leírás: az elsı rész megismerteti a tanulókat a biztosítás fogalmával, a második rész bemutatja a piacon elérhetı biztosítási típusokat és felhasználási módjukat. Szint: általános iskola

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Non-formális tanulás útjai az önkéntes munkán keresztül

Non-formális tanulás útjai az önkéntes munkán keresztül Non-formális tanulás útjai az önkéntes munkán keresztül 2009. június 22. 1 Voluntarius = Hajlandó Személyes szabad akaratból Anyagi ellenszolgáltatás nélkül Szabadidejét áldozni egy ügyért Egy közös jó

Részletesebben

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2170Aszód, Szabadság tér 9. Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Tisztelt Képviselı-testület! A

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca /

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca / KÉPZÉSI PROGRAM I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 Megye: - Utca

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető kreditpontok száma): 30

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0752-06 A foglalkoztatáspolitikával, emberi erıforrás-gazdálkodással kapcsolatos elemzı, fejlesztı feladatok

Részletesebben

Tevékenység: Követelmények:

Tevékenység: Követelmények: 3.1. Szíjhajtások Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 146-162 oldalain található tananyagát! Tanulmányozza át a segédlet 10. és 10.1. fejezeteiben lévı kidolgozott feladatait! A tananyag tanulmányozása közben

Részletesebben

GRASSROOTS AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS

GRASSROOTS AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS GRASSROOTS AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS Azok az emberek, akik részt vesznek a Grassroots tevékenységekben. Edzők, tanárok, közösségi vezetők-szervezők, stb. AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS jellemzői Szenvedélyes

Részletesebben

Válság és kommunikáció!

Válság és kommunikáció! Válság és kommunikáció! A potenciális vevıink irányába történı kommunikáció válság idején kiemelten fontos. Sajnos nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy egy nehéz helyzetben (pl. válság idején) behúzzák

Részletesebben

késıbbi önértékelés forrása pedagógiai ars poetica, egyéni fejlesztési terv, kettéosztott napló: saját reflexiók 1. kettéosztott napló:

késıbbi önértékelés forrása pedagógiai ars poetica, egyéni fejlesztési terv, kettéosztott napló: saját reflexiók 1. kettéosztott napló: 1.számú melléklet: Bemeneti hallgatói térkép Személyes kompetenciák Pontos önértékelés: Legyen tisztában értékeivel és gyengeségeivel! Önkontroll: Legyen képes hátráltató érzelmeinek és impulzusainak kordában

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TARTALOM A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓI... 2 MEGKÜLÖNBÖZTETŐ

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata

Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata Feladat az osztálynak Párosítsátok az A oszlopban lévı szórészleteket a B oszlopban lévıkkel úgy, hogy értelmes szavakat kapjatok! A oszlop + B oszlop

Részletesebben

Fejlesztı neve: GOCSÁL ÁKOS. Tanóra / modul címe: INTERNETES GALÉRIA KÉSZÍTÉSE PROJEKTMÓDSZERREL

Fejlesztı neve: GOCSÁL ÁKOS. Tanóra / modul címe: INTERNETES GALÉRIA KÉSZÍTÉSE PROJEKTMÓDSZERREL Fejlesztı neve: GOCSÁL ÁKOS Tanóra / modul címe: INTERNETES GALÉRIA KÉSZÍTÉSE PROJEKTMÓDSZERREL 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és a módszer összekapcsolásának indoklása: A modul

Részletesebben

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba)

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba) Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Intézményi azonosító: FI 21962 Gyakorlati képzési tájékoztató Tanító szak(ba) Levelezı tagozatos hallgatók részére * Kiadva: a 2011/2012-es tanévben Cím: 2600 Vác, Konstantin

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Válságmenedzsment OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

Debreceni Egyetem AGTC

Debreceni Egyetem AGTC Debreceni Egyetem AGTC GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR Gazdaságelméleti Intézet Közgazdaságtan és Környezetgazdaságtan Tanszék 4032 DEBRECEN, Böszörményi út 138., 4015 DEBRECEN Pf.36. : (52)

Részletesebben

Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény. Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola

Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény. Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola 11. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége

Részletesebben

Pénzügyi oktatási programok a Citibanknál

Pénzügyi oktatási programok a Citibanknál Pénzügyi oktatási programok a Citibanknál A tudás a legnagyobb értékünk Hencz Éva CSR ügyvezető igazgató, média- és közösségi kapcsolatok, Citibank Zrt. 2007. május 23. A Citi társadalmi felelősségvállalásának

Részletesebben

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv PEDAGÓGIAI PROGRAM ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany

Részletesebben

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények A közgazdask zgazdaságtan gtan részei: r Bevezetés s a piacgazdaságba gba Alapfogalmak, piaci egyensúly Elméleti: mikroökonómia makroökonómia nemzetközi gazdaságtan világgazdaságtan komparatív gazdaságtan

Részletesebben

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1 Milyen kincseket rejt az erdő? Kubu maci és barátai segítségével választ kapunk a kérdésre. A mesekönyv szerkesztése közben a tanulók megismerkednek a Scatch programozás alapjaival. Fejlődik problémamegoldó

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: A felsıfokú akkreditált szakképzés helyzetének felülvizsgálata

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ... 1 A MONITORING VIZSGÁLAT RÉSZLETES ADATAI TÁMOGATÁSI FORMÁK SZERINT... 1

Részletesebben

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret 1. Térbeli ábrázolás Témakör: Paint Tananyag: Térbeli viszonyok ábrázolása Állandó melléktéma: Képek szerzıi joga, vágólapmőveletek, transzformációs mőveletek Az óra típusa: Gyakorló óra Tantárgyi koncentráció:

Részletesebben

Kenessey Albert Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Gerjen HEFOP 2.1.5. Készült a Humánerıforrás-fejlesztı Operatív Program támogatásával

Kenessey Albert Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Gerjen HEFOP 2.1.5. Készült a Humánerıforrás-fejlesztı Operatív Program támogatásával enessey Albert Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Gerjen HEFOP 2.1.5 észült a Humánerıforrás-fejlesztı Operatív Program támogatásával Tanulási képességek fejlesztése Adaptáció A bátai általános

Részletesebben

FIGYELMEZTETÉS! Fulladásveszély! Apró alkatrészeket tartalmaz, ezért 3 éves kor alatt tilos! 5 éves kortól ajánlott 2-6 játékos számára

FIGYELMEZTETÉS! Fulladásveszély! Apró alkatrészeket tartalmaz, ezért 3 éves kor alatt tilos! 5 éves kortól ajánlott 2-6 játékos számára Zingo játékszabály és használati útmutató FIGYELMEZTETÉS! Fulladásveszély! Apró alkatrészeket tartalmaz, ezért 3 éves kor alatt tilos! 5+ 5 éves kortól ajánlott 2-6 játékos számára Játssz a kedvenc Zingo

Részletesebben

MAGYARTANÁR MESTERSZAK

MAGYARTANÁR MESTERSZAK MAGYARTANÁR MESTERSZAK A Kar küldetésnyilatkozatában rögzített feladatainak egyike, hogy a református általános és középiskolák számára magyartanárokat képezzen. A Magyarországi Református Egyház 71 olyan

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Készítette: Dr. Balatoni Ildikó doktorjelölt Témavezetı: Prof. dr. Baranyi Béla az MTA

Részletesebben

Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet: Módszertani útmutató a felsıfokú szakképzésben részt vevı hallgatók számára az

Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet: Módszertani útmutató a felsıfokú szakképzésben részt vevı hallgatók számára az B/IV. Külsı szakmai gyakorlat kidolgozása (tananyagának, tematikáinak, módszertani útmutatóinak kidolgozása a külsı szakmai gyakorlaton részt vevı hallgatók számára) Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet: Módszertani

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI TÁVOKTATÁSI TAPASZTALATOK FELMÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÉRDİÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BME IDEGENNYELVI KÖZPONT

A MAGYARORSZÁGI TÁVOKTATÁSI TAPASZTALATOK FELMÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÉRDİÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BME IDEGENNYELVI KÖZPONT A MAGYARORSZÁGI TÁVOKTATÁSI TAPASZTALATOK FELMÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÉRDİÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BME IDEGENNYELVI KÖZPONT 1. Bevezetés A LLP-LdV-TOI-28-HU-7 projekt keretében képzési szükségletelemzı felmérést végeztünk.

Részletesebben

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek?

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek? Tananyagfejlesztés Ki? Miért? Minek? Kinek? Témák Mi a tananyag? Különböző megközelítések A tananyagfejlesztés tartalmának, szerepének változása Tananyag a kompetencia alapú szakképzésben Feladatalapú

Részletesebben