házban tartjuk meg, a kitüntetõ díjak átadása után helyezhetik el a kegyelet virágait az országzászlónál.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "házban tartjuk meg, a kitüntetõ díjak átadása után helyezhetik el a kegyelet virágait az országzászlónál."

Átírás

1 A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA JANUÁR - FEBRUÁR B A L A T O N B O G L Á R VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TISZTELETTEL ÉS BARÁTSÁGGAL HÍVJA, VÁRJA ÖNT, KEDVES CSALÁDJÁT ÉS BARÁTAIT MÁRCIUS 15-ÉN (VASÁRNAP) ÓRÁRA AZ ORSZÁGZÁSZLÓHOZ AZ 1848 / 1849 ÉVI FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC VÁROSI EMLÉKÜNNEPSÉGÉRE AZ ÜNNEPSÉG RENDJE: HIMNUSZ, ÜNNEPI MŰSOR, EMLÉKBESZÉDET MOND: KOVÁCS MIKLÓS POLGÁRMESTER, KOSZORÚZÁS, SZÓZAT. Az ünnepi mûsor szereplõi és közremûködõi: a boglári általános iskola 4. osztályos tanulói, és a 622.sz. Gaal Gaston cserkészcsapat. Az ünnepséget kedvezõtlen idõjárás esetén a mûvelõdési házban tartjuk meg, a kitüntetõ díjak átadása után helyezhetik el a kegyelet virágait az országzászlónál. kitüntetések március 15-én (vasárnap) 12 órakor a évi kitüntetõ díjait adják át a mûvelõdési házban. Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselõ-Testülete Danuta Jakubiec asszonyt a város díszpolgárává fogadta, Lubics László úrnak Mûvelõdési Díjat, Papp Györgyné asszonynak Pedagógiai Díjat, ifj. Légli Ottó és id. Légli Ottó uraknak (megosztva) közszolgálati díjat adományozott. A lengyel menekültek befogadásának 70. évfordulója alkalmából emlékérmet és oklevelet adományoztak a krakkói Boglárcsikok egyesületnek. A kitüntetéseket március 15- én (vasárnap) 12 órakor adják át a mûvelõdési házban. (Lengyel barátainkat szeptemberben köszönthetjük.) 15 órakor a Kossuth - emléktábla megkoszorúzása a Fischl-ház falán. 16 órától a mûvelõdési házban (a Szelence Alapítvány szervezésében) Kossuth-vacsorára várják az érdeklõdõket, azt est vendége: a Dió banda. Nyílik az Orgona Lubics László (a Balatonboglári Orgonáért Alapítvány elnöke) és Gárdos Zoltán (a Balaton Vox elnöke) írása Az orgonaszentelés április 26-án a 10 órás szentmise keretében történik, melyen Dr. Várszegi Asztrik Pannonhalmi Főapát celebrál. Orgonál Dr. Áment Lukács bencés szerzetes orgonaművész. Énekel a balatonboglári Balaton Vox Vegyeskar. Az orgona bemutatása és az orgona koncert ugyanezen a napon14 órakor kezdődik. Az első városi koncertet május 2-án szombaton 18 órakor tartjuk, melynek előadója Lantos István, a Zeneakadémia professzora, orgona-zongora művész. Közreműködik Bönnigheim testvérvárosunk Concordia kórusa és a koncertet szervező Balaton Vox kórus. indegyik eseményre szeretettel várjuk az érdeklődőket. Legyenek a szentemlékű vértanúk megáldottak poraikban, szellemeikben a hon szabadság Istenének legjobb áldásaival az örökké valóságon keresztűl; engem, ki nem borúlhatok le a magyar Golgota porába, engem October 6ka térdeimre borúlva fog hontalanságom remete lakában látni a mint az engem kitagadott Haza felé nyujtva agg karjaimat a hála hő érzelmével áldom a vértanúk szent emlékét hűségükért a Haza iránt, s a magasztos példáért, melyet az utódóknak adtanak; s buzgó imával kérem a magyarok Istenét hogy tegye diadalmassá a velőkig ható szózatot, mely Hungária ajkairol a magyar nemzethez zeng. Úgy legyen. Amen! Turin September Kossuth Lajos

2 2 BALATONBOGLÁRI HÍREK szeptember 1-jén hajnalban még nem tudhatták a későbbi boglári lengyel diákok, hogy évekig tartó emigrációba kényszerülnek. Hazánk, Balatonboglár közössége biztonságot, otthont, tanulási lehetőséget adott nekik. Lehetőséget az életre. A lapban a szeptemberi megemlékezésig időről-időre megjelentetünk korabeli dokumentumokat. (Ezeket a fényképeket sok száz közül Szentes László úr válogatta a krakkói levéltárban, ahol a boglári diákok korabeli iratait, fényképeit őrzik.) KISS-GYÖRGY ENDRÉNÉ 105 ÉVES február 21-én szeretettel köszöntötték őt a város vezetői.

3 BALATONBOGLÁRI HÍREK 3 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET HATÁROZATAI DECEMBER 18. A Képviselő-testület elfogadta a Zöldfok Zrt. 60, illetve 110 literes hulladékgyűjtő edények évi elszállítására vonatkozó 177,- Ft/ürítés/edény + ÁFA és 230,- Ft/ürítés/edény + ÁFA ajánlatát, azzal a feltétellel, hogy az állandó ingatlanok esetében évi 85, a szőlőskislaki ingatlanok esetében évi 62, a nyaralóingatlanok esetében április 1-től október 31-ig 59 alkalommal történik szállítás. A zöld szállítási nap április 22. és november 18. között kéthetente szerdán évi 16 alkalommal történik. Az Urányi János Sport és Szabadidő Központ továbbra is kft-ként működhet (egyes vélemények alapján intézménnyé kívánták volna átalakítani vagy pályázatot írtak volna ki az üzemeltetésre.) A 2188/1 hrsz-ú közút Szabadság-liget utca elnevezést Szabadság-ligetre változtatták. A Képviselő-testület a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a balatonlellei Körzeti Szociális Alapszolgáltatási Központtal láttatja el január 1-től. Módosították a helyi adókról szóló 32/2003. (XII. 29.) rendeletet és a szőlőskislaki ivóvíz évi díját is meghatározták. Szőlőskislakon az ivóvíz díja a évben úgynevezett kéttényezős díj, amely lakossági és közületi fogyasztók részére egyaránt: 450,- Ft/hó + ÁFA rendelkezésre állási díjat és 176,- Ft/m 3 + ÁFA fogyasztott mennyiséggel arányos változó díjat tartalmaz. A évi szőlőskislaki szennyvízcsatorna szolgáltatás díja: a rendelkezésre állási díj 450,- Ft/hó + ÁFA, a mennyiséggel arányosan változó díj 622,- Ft/ m 3 + ÁFA. A TEMETKEZÉS DÍJA: Attila utcai és a szőlőskislaki temető fenntartási és üzemeltetési feladatainak ellátását az Együttérzés Bt. végzi, közmegelégedésre. A szolgáltatás díját megemelte a képviselő-testület. (2009. január 1-től ,- Ft + ÁFA/év) A sírásás díja ,- Ft lesz. A városközponti beruházás késedelmes teljesítése miatt fizetendő 16 millió forint kötbér fejében elfogadták, hogy a beruházó cég (a Boglári Ingatlanfejlesztő és Szolgáltató Kft.) bruttó 8 millió forint értékű 30 m 2 -es irodahelyiséget (VII. épület 2. számú helyiség) az önkormányzatnak adja (a Tourinform Iroda részére). A fennmaradó összeg fejében - a később kiválasztásra kerülő - egy balatonöszödi ingatlanra az önkormányzat tulajdonjogát jegyzik be. Az Aranygalaxis Kft.-t (5000 Szolnok, Karczag L. u. 8. fszt. 3.) nyerte el a nádaratási pályázatot. Módosították a vagyonrendeletet: amelynek a (2) bekezdésében foglalt nyilvános hasznosítási eljárás, elidegenítés és egyéb hasznosítás (bérbeadás, használatba adás stb.) esetén a költségvetési törvényben (a helyi önkormányzatok tekintetében az Áht ának (1) bekezdésében) szabályozottan, az érintett vagyontárgy forgalmi értéke alapján, a versenytárgyalás alkalmazására kötelező értékhatár felett kell alkalmazni. A képviselő-testület pályázatot nyújtott be az Egészségügyi Minisztérium a kistelepülésen lakók komplex népegészségügyi szűrésének elősegítésére kiírt támogatás elnyerésére. A Balatoni Közoktatási Társulás működéséhez 900,- Ft/gyermek összegű hozzájárulást biztosítanak. Megbízták az Equinox Consulting Kft.-t a Komplex szervezetfejlesztési projekt megvalósítása Balatonboglár önkormányzatánál pályázat projektmenedzsmenti és közbeszerzési tanácsadói tevékenységek ellátásával. A feladat elvégzéséhez ,- Ft + ÁFA összeget biztosítanak. INTÉZMÉNYI HÍREK Koós Mariannát megbízta a Képviselő-testület Balatonboglár-Ordacsehi Települések Platán Szociális Alapszolgáltatási Központja vezetői teendőinek ellátásával január 1-től december 31-ig. Jóváhagyták az új bölcsőde és szociális alapszolgáltatási központ Tervezési Programját. A létesítményt Pór Péter főépítész tervezi. A Lukács Károly Városi Könyvtár indulhat a Tudásdepó-Expressz elnevezésű pályázaton. (A támogatás 100 %-os, de előfinanszírozást kíván és a pályázat eredményének öt évig működtetni kell.) A képviselő-testület- megköszönve az ügyeleti dolgozók munkáját-, az erről szóló beszámolót elfogadta JANUÁR 7. HOL LEGYEN AZ ÚJ BÖLCSŐDE? Dr. Sziberth László képviselő a ezer forintra tervezett bölcsődei beruházással szemben azt kezdeményezte, hogy fontolják meg: olcsóbb lenne a könyvtárat átvinni a Viola utcai iskolába és akkor a könyvtár helyébe költözhetne a bölcsőde és Öregek Napközi Otthona. (Mivel korábban a könyvtár bővítésére pályázatot nyert el az önkormányzat, októberig a pályázati támogatásnak megfelelően kell üzemeltetni az intézményt, egyébként vissza kellene fizetni a támogatást.) A városi főépítész megvizsgálta ezt a lehetőséget is. Azt is elemezték, hogy (bárhol legyen) főzőkonyhát kell-e építeni a bölcsődéhez? A végeredmény: új bölcsődét építenek a kisiskola helyén, ha pályázati támogatást nyer a város. A Balatoni Hajózási Zrt. alaptőkéjének új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő tőkeemelésében a város ,- Ft összegben ,- Ft névértékű névre szóló törzsrészvényt jegyzett a lekötött Ft terhére JANUÁR 29. A képviselő-testület elfogadta a módosított évi rendezvénytervet. A rendezvények fogadásának feltételeinek javítását a pályázati célok között szerepeltetik. Ha külső források elnyerésére pályáznak a város civil szervezetei, akkor a pályázók önerejéhez (indokolt esetben) az önkormányzat hozzájárul és erről egyedi döntéseket hoz december 31-ig szóló, pályázatírási munkára vonatkozó együttműködési megállapodást kötöttek a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.-vel. A konkrét pályázatokhoz kapcsolódó projekmenedzsmenti megállapodásokról az adott pályázat beadása előtt döntenek. A Polgármesteri Hivatal informatikai beszerzéseire vonatkozó minimális javaslatot elfogadták, a költségvetésben ezer forint eszközpótlást és bővítést terveztek. A felhasználás szakmai egyeztetéshez kötött. Új iktatóprogramot is vásárolhatnak. Elfogadták a képviselő-testület évi munkatervét, októberben az egyesületek, civil szervezetek beszámolnak a évben kapott támogatás felhasználásáról és a évre vonatkozó elképzeléseiket ismertetik. Meghatározták a Boglári Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda felvételi körzethatárait Elfogadták a Gaal Gaston Gyermek és Ifjúsági Közhasznú Alapítvány évi működéséről szóló beszámolót. A képviselő-testület az alapítványt ,- Ft támogatásban részesíti. A támogatás pályázati önerőként is felhasználható. A Helyiérték Egyesület rendezvényeit Ft támogatásban részesítik. A támogatás pályázati önerőként is felhasználható. A két civil szervezet vezetése az elfogadott ifjúsági koncepciónak megfelelően, Balatonboglár Város Ifjúsági Cselekvési Terv időarányos végrehajtásáról együttes előterjesztést készít novemberben. A képviselő-testület a BBSC évi beszámolóját elfogadta. (Részletek a sporthírek között.) A Lukács Károly Városi Könyvtár és a Varga Béla Városi Kulturális Központ évi munkatervét is elfogadták. Az önkormányzati tulajdonú úthálózat és a csapadékvíz elvezető rendszerek fenntartását évben (közbeszerzési eljárás során kiválasztott) vállalkozók bevonásával végeztetik el. Pályázati támogatással kívánják felújítani a Gömbkilátót, a évi költségvetésben a beruházási célok között és a közbeszerzési tervében szerepelteti. Az Urányi Sport Kft. finanszírozására a zárszámadás elfogadása után (májusban) térnek vissza. A cég szolgáltatásainak díjai 2009-ben változatlanok, azzal a módosítással, hogy a év közötti gyermek egy alkalomra szóló belépődíja 550 forint helyett 500 forint lesz. A Boglári Szüret ügyeiben Dr. Kovács Miklós polgármester, Dr. Győry László, Varga Kálmán és Dr. Sziberth László képviselők járnak el. Elbírálták a strandok üzemeltetésére érkezett pályázatokat: Platán strandot : a VG Komplex Kft., a Kodály utcai strandot, a Sziget strandot, a Fiumei utcai strandot, a Bója közi strandot, a Jankovich telepi strandot pedig Szilák András vállalkozó üzemelteti.

4 4 BALATONBOGLÁRI HÍREK FEBRUÁR 12. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET HATÁROZATAI A képviselő-testület a április 29. napján kelt Multicurrency Bankszámlahitel szerződését 200 millió forint összegre egy évre meghosszabbította. A képviselő-testület elégedetlen azzal, hogy a MÁV a Balatonboglár érintésével Budapestre közlekedő vonatok számát csökkentette. Felkérte a polgármestert, hogy jelezze ezt a MÁV felé és a kistérségi ülésen is. A Szelence Gyermektánccsoport Alapítvány részére az elmaradt évi ,- Ft támogatás kifizetését engedélyezték a évi költségvetés általános tartaléka terhére. Elfogadták a évi költségvetést. RENDELETEK Az intézményi térítési díjakról szóló 8/2007. (IV.06.) rendeletet módosították. Rendeletet alkottak a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjéről és az általános iskolai felvételnél figyelembe veendő sajátos helyzet meghatározásáról. A lakás- és egyéb építményekhez kapcsolódó parkolóhelyek kialakításának átvállalásáról szóló 3/2000.(II.25.) KT. számú rendeletet módosították: március 1-től a megváltás összege (1) személygépkocsi esetén lakóépülethez biztosítandó parkolóhely ,- Ft/parkolóhely + ÁFA. Kereskedelmi, szolgáltató vagy egyéb létesítményhez előírt ,- Ft/parkolóhely + ÁFA, (2) autóbusz és tehergépkocsi esetén ,- Ft/parkolóhely + ÁFA. A képviselő-testület támogatja egy helyi vállalkozó kérelmét (aki a Csalogány utca mögötti önkormányzati ingatlanokat kívánja megvenni), de a konkrét értékesítésről a helyi építési szabályzat módosítása után döntenek, és a vételár megállapításához értékbecslőt kérnek fel. Elfogadták a Solfix Kft évi működéséről szóló tájékoztatót. Munkacsoportot hoztak létre Hoff Fidél, Mészáros Miklós, Tuli Róbert és Kalász Zoltán részvételével. A munkacsoport a Solfix Kft-vel és a BB Kaleidoszkóp Kft-vel való együttműködés részleteivel foglalkozik Meghatározták a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó ez évi teljesítmény értékelés szempontjait. A képviselő-testület augusztus 1-2-án fogadni kívánja a Strandlabdarúgó NB1 döntőt Balatonbogláron és az ehhez szükséges fél millió forintot költségvetésében biztosítja. A Dózsa Gy. u. 51. szám alatti önkormányzati bérlakást értékesítésre jelölték ki és értékesíteni kívánják a Római Katolikus Egyház számára ,- Ft + ÁFA összegért. Pályázatot nyújtanak be Balatonboglár és Szőlőskislak városrésze a évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjtámogatásának elnyerésére. A pályázat gesztora: Zánka önkormányzata. Az Urányi János Sport Kft. (a tagi kölcsön terhére) az intézmény tetőterében egy helyiséget alakíthat ki 1.3 millió forint értékben azzal a feltétellel, hogy a beruházás költsége nem mehet a közműszámlák kiegyenlítésének rovására. FELHÍVÁS MAMMOGRÁFIÁS SZŰRŐVIZSGÁLATRA! Az emlőrák kialakulása szempontjából a leginkább veszélyeztetettek a év közötti nők. Ők kétévente (vagyis amikor az utolsó vizsgálatuk óta eltelt 2 év) névre szóló meghívólevelet kapnak a lakóhelyük szerint illetékes szűrőközponttól Kaposvárról. A levélben olvasható majd a vizsgálat ideje: március 23., 24., 27., 30., 31. délelőtt. Az utazás Kaposvárra szervezett busszal történik. JELENTKEZNI LEHET A VÉDŐNŐI SZOLGÁLTNÁL, HÉTFŐN ÉS KEDDEN 8-12 ÓRÁIG, SZERDÁN ÉS PÉNTEKEN 8-10 ÓRÁIG SZEMÉLYESEN, VAGY TELEFONON: 85 / CSAK AZ KÖZÖTT SZÜLETETT BALATONBOGLÁRI LAKOSOK JELENTKEZHETNEK. Az aki esetleg nem kapott volna értesítést, de ebbe korcsoportba tartozik, természetesen jelentkezhet a vizsgálatra. Mammográfiára fiatalabb vagy idősebb életkorban is lehetőség van, ezt megelőzően azonban a háziorvossal vagy nőgyógyász-onkológus szakorvossal kell konzultálni, beutalót és egyénileg időpontot kérni. Aki részt vett már ilyen szűrésen, az előző leleteit is vigye magával (háziorvosnál átvehető, aki még nem kérte el.) Kérjük a fent leírtak betartását! Védőnői Szolgálat A Föld Napja április 22. szerda. A város intézményei és civil szervezeti ekkortájt szervezik a tavaszi nagytakarítást a városban. A Mathiász Középiskola már jelezte, ők készülődnek a nagy napra: Szervezzük a takarítást! A LOMTALANÍTÁS IDŐPONTJA ÖVEZETI BESOROLÁS SZERINT: I. övezet: május 2., 3., II. övezet: május 9., 10., III.-IV. Övezet: május 16., 17. EBOLTÁS - BALATONBOGLÁRON a Gyep u. 25. szám alatti Kertészeti telepen április 21-én (kedden) óráig. A Szőlőskislaki városrészben: a Művelődési ház Fő u. 2. sz. alatt április 22-én (szerdán) 7-8 óráig. PÓTOLTÁS: a Balatonboglár, Gyep u. 25. sz. alatti Kertészeti telepen, április 23-án (csütörtökön) óráig. Az oltás és a parazita elleni kezelés díja ebenként Ft, amelyet a helyszínen kell megfizetni. Kérem, hogy az ebek oltási bizonyítványát szíveskedjenek magukkal hozni. Felhívom az eb tartók figyelmét, hogy a 3 hónapos kort elért ebeket 30 napon belül és az első oltást követően hat hónapon belül ismételten, majd ezt követően évente kell oltatni. A Magyar Állatorvosi Kamara döntése alapján a veszettség ellen még nem oltott ebek, illetve oltási bizonyítvánnyal nem rendelkező ebek számozott kisállat egészségügyi könyvet kapnak, amelynek térítési díja 600 Ft. Balatonboglár, január 14. Dr. Sziberth László sk. magán-állatorvos BEIRATKOZÁS AZ ÓVODÁBA ÉS AZ ISKOLÁBA A Boglári Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2009/2010. nevelési és tanévre vonatkozó beiratkozási időpontjai: - Hétszínvirág Óvoda: április 6., 7., - pótbeiratkozás: április 30. Szükséges iratok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, állandó lakcímet (vagy tartózkodási helyet) igazoló hatósági igazolvány (lakcím-kártya), a baleset biztosításhoz szükséges pénz (választani lehet különböző lehetőségek közül). Lehetőség szerint a gyermek személyes megjelenésére is számít az óvoda vezetése. - a Boglári Általános Iskolában, és a Lakos József Általános Iskola és Óvodában (a tagintézmény-vezetőjénél): : március pótbeiratkozás: április 27. Szükséges iratok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, állandó lakcímet (vagy tartózkodási helyet) igazoló hatósági igazolvány (lakcím-kártya), a gyermekre vonatkozó óvodai szakvélemény, 550 Ft a diákigazolvány kiváltáshoz, 1 db igazolvány fénykép. FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓ BALATONBOGLÁRI FIATALOK TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATA A tanulmányi ösztöndíjra az a hallgató pályázhat, akinél az alábbi feltételek együttesen fennállnak. - a kérelem benyújtásakor valamely felsőoktatási intézmény államilag támogatott alapképzésben vagy mesterképzésben résztvevő hallgatója; - legalább 3 éve balatonboglári állandó lakcímmel rendelkezik, - az ország bármely államilag elismert felsőoktatási intézményének legalább fél éve nappali, esti vagy levelező tagozatos hallgatója, - a benyújtás időpontjában a 30. életévét nem töltötte be, - a hallgató a kérelem benyújtását megelőző félévben a felsőoktatási intézmény által hivatalosan igazoltan legalább 4,50 korrigált kredit index eredményt ért el. A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: március 30. A pályázati űrlap letölthető a balatonboglar.hu honlapról (http://www. balatonboglar.hu/nyomtatvanyok.htm) illetve beszerezhető a Polgármesteri Hivatal fsz. 10. számú irodájában Nagyné Keller Izabellánál.

5 BALATONBOGLÁRI HÍREK 5 A LEGEK ÉVE A MATHIÁSZBAN Az iskola alapítása vagyis több mint 45 év! óta nem lehetett ennyi leg -ről beszámolni, mint a 2008-as évben. Soha nem járt még ennyi diák a Mathiászba. Szeptemberben a tanévet 456 tanuló kezdte meg (közülük 190 kollégista és 70 boglári), ami az előző évinél majdnem hatvannal több és a somogyi középiskolák között itt nőtt legjelentősebben a tanulólétszám, ami országosan is jelentős eredménynek számít. Soha nem volt még ennyi tanulócsoport az iskolában, hiszen öt első osztályban kezdhették meg tanulmányaikat a gyerekek. A nagy érdeklődés miatt a 0. osztályos nyelvi előkészítő mellett az országban legelsőként elinduló webgazdasági informatikai képzésben két osztály indult és a hagyományos kertészeti középiskolai és szakiskolai osztályok is megteltek. A 11. évfolyamon kezdődő kertész szakképzésben szintén két osztályt tudtunk indítani, ahol dísznövénykertészeket és szőlőtermesztőket képezünk. Az érettségi utáni szakképzésben szintén elindult a webmesterek képzése ban nyertük el az eddigi legtöbb pályázati forrást: 24 millió forintot nyertünk akadálymentesítésre, a munkálatok már el is kezdődtek. Mozgássérült parkolók, lift, új vizesblokkok épülnek a főépületben és a nyílászárók egy részét is kicseréljük. Szakképzési pályázati forrásból vásároltunk 4,5 millióért egy új traktort. Döntés született arról is, hogy ben 55 millió forint jutott Boglárra eszközállományunk felújítására a TISzK (Térségi Integrált Szakképző Központ) pályázatából ban szereztük meg az eddigi legtöbb szakképzési támogatást, az összeg megközelíti a 18 millió forintot. Ez nemcsak nekünk rekord, hanem a legtöbb a somogyi TISzK iskolái közül is. Köszönetet szeretnék mondani azoknak a helyi és környékbeli vállalkozóknak, akik több világcég mellett támogatják iskolánk fejlesztési elképzeléseit. A megyében legelsőként vezettük be a Taninform rendszert. Ez egy internet-alapú nyilvántartás, melynek lényege az e-napló, amihez a tanárok és diákok mellett a szülők is hozzáférnek, így sokkal közvetlenebb és naprakészebb a tájékoztatás a jegyekről, hiányzásokról. Tavaly volt a legnagyobb arányú a fejlesztés: két teljes számítógépes terem elavult gépparkját újakra cseréltük és kiépítettünk egy harmadikat is. Minden tantermünkben még a gyakorlókertben is kiépítettük az internet-elérést és projektorokat szereltünk fel. Ilyen sincs több a megyében, de országosan sem sok. Innovatív tevékenységünkre a világ legnagyobb szoftvergyártó cége is felfigyelt és a vidéki középiskolák közül egyedüliként a Mathiászt támogatta a Microsoft. Iskolánkban az előző tanév óta TELC nyelvvizsgaközpont működik és tanulóink már helyben tehetik le az ECDL nemzetközi számítógép-használói vizsgát is. Saját bevételeinkkel is rekordot döntöttünk, a szőlő és a repce is jól jövedelmezett. Reméljük, hogy a 2009-es év is hasonló sikereket hoz a középiskolának. Mészáros Miklós igazgató További információk a honlapunkon olvasható ÉVI SZAKKÉPZÉSI PARTNEREINK: ALBUPLAST Műanyagfeldolgozó Kft., AEB Hungária Kft., Adro-Bau Kft., Balatonőszöd, ÁSZ Autósiskola, BAHART Siófok, Balaton Agrár Zrt. Ordacsehi, BB Energia Kft., BB Pharma Gyógyszertár, Berencse Szőlőbirtok Kft., BOFEKER Kft., Boglári Növényorvos Kft., Boglár-Kert Kft., Budapesti Nagybani Piac Zrt., CMS Manufacturing Kft., DATAFON Kft., Datatrans Internet Kft., DINEVO Bt., Dr. Bánfi Mihály közjegyző, ELWILL Kft., ETALON-Informatika Kft. - Nagy Miklós, Fertilia Kft. Enying, Gádor Dénes Ev, Garamvári Szőlőbirtok, Háromkirályok Gyógyszertár, HIDRO- MAGIC Szolgáltató Kft., Horváth és Társa Kft. Enying, INTER-MEZŐ Kft. Felsőmocsolád, IRODAGÉP Kft., Jó András Pusztaszabolcs, Juglans Hungária Kft., Kalma 12 Kft., KAPOSPLAST Kft., Karádi Gazdabolt, KEMPER Bt., Kereskedelmi Hitelbank Budapest, Komlai Kertcentrum Kft. Fonyód, Központi Gépműhely KFT., L és L Autócentrum Kft., Major Anna, Mária Gyógyszertár, MICROSOFT, MINDFESTÉK Kft., Nagybajomi Agrárgazdasági Rt., NEFELEJCS-CHANEL, Némethi Családi Pincészet, OMNIMPEX Kft., OTP Garancia Biztosító Zrt., PHT-Print Kft., RÁD-VIN Szőlőtermelő Szövetkezet, SAINT Gobain Építőanyag Kereskedelmi Zrt., Somogyvári Mezőgazdasági Zrt., SZÖGI 2006 Kft., Szt. Anna Borház, SZUPERMÉRLEG Kft., TBG Balatonboglár Kft., TESCO Áruház, TN Elektronika Kft., TOM- OIL 202 Bt., Urányi János Sportcentrum Kft., VG- Komplex Kft., VILLMASTER Kft., VITICOOP Kft., Vörös és Társa Kft., Zádori Kft., ZÖLDFOK Zrt., ZÖLD-ÚT Kft. Látrány. Köszönjük a támogatást! HAGYOMÁNYOK Négy ország - Svédország, Románia, Észtország és Magyaroszág - összefogásával, EU-s pályázat keretén belül létrejött az INEXTEX program. Ennek részeként a kaposvári Rippl-Rónai Múzeumban megrendezésre került a Múlt és jövő Textilörökségünk megújulása Somogyban c. kiállítás. Magyarországot a megyei múzeum képviselte 15 alkotó részvételével. Az alkotók között három balatonboglári hímző asszony volt: Oszter Józsefné, Táskai Péterné, Zsobrok Józsefné. A kiállításon bemutatott alkotásaik nagy sikert arattak. A város önkormányzata nevében megköszönöm nekik, hogy csodálatos alkotásaikkal Balatonboglárnak sikert és dicsőséget szereztek. Vadasfalvi János alpolgármestert BALATONLELLE INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Balatonlelle, Rákóczi u. 222 / A (Körforgalomtól 50 m Fonyód irányába, a Mária patikával szemben) T: 30 / K E R E S - K I N Á L eladó ingatlanokat. Előre fizetni nem kell. Ha Ön adja el, fizetni nem kell. Díjtalan regisztrálás, internetes adatbázisban megjelenés, nyomtatott sajtóban megjelenés. Érdeklődőknek díjtalan közvetítés. A LUKÁCS KÁROLY VÁROSI KÖNYVTÁR RENDEZVÉNYEI Március 19-én órakor vidám, RENDHAGYÓ IRODALOM ÓRA (a Boglári Általános Iskola és a Lukács Károly Városi Könyvtár szervezésében) az általános iskolában NÓGRÁDI GÁBOR íróval. A szerzőt a Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa (IBBY) az év legjobb gyermekkönyvének járó díjjal tüntette ki 2000-ben a Pete Pite c. művéért. Filmforgatókönyveiről is közismert: Gyerekrablás a Palánk utcában (1985), Egy szoknya, egy nadrág (2005), Sose halunk meg (1993), Patika tévésorozat (1995), Hippolyt filmkomédia (1999), Meseautó filmkomédia (2000), Csocsó, avagy éljen május elseje! filmvígjáték (2001), A mi Kinizsink - családi tévéfilm Részletesen: Március 28-án (szombaton) órakor a Lukács Károly Városi Könyvtárban (Balatonboglár, Tavasz u. 1.) KEDVENC ÁLLATAIM címmel - Béresné Simon Erika interaktív, énekes, bábos programja (0-8 éves korig) A részvétel ingyenes. A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága - dicséretes módon - egyre nagyobb szerepet vállal a megye közművelődésében. A Megyei és Városi Könyvtár felkérésére zenés-bábos foglalkozásokat vezetek 0-3 éves korú gyermekeknek... Megálmodtam és felépítettem a Manó múzeum foglalkozásait. Mindig vonzódtunk a természethez, igyekeztünk a férjemmel ennek szeretetére nevelni a gyermekeinket. Békapetéket keltettünk (majd a békákat visszavittük a tóba), hangyáriumot készítettünk és figyeltük a hangyák életét stb. A múzeumi foglalkozásaimat azért szeretem tartani, mert az állatok és a természet szeretetét mélyíti el a gyerekekben. Nagy kihívás három gyermeket nevelni, de nagyon szeretem. A gyermekekkel való foglalkozás a munkám és a hobbim is. Részletesen: Ugyanekkor: FAKOPÁNCS JÁTÉK KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR lesz.

6 6 BALATONBOGLÁRI HÍREK Beszámoló a BBSC Balatonboglár 2008 évi tevékenységéről (Rövidített változat) Pénzügyi összefoglaló Az egyesület- az előzetes feldolgozás alapján évben mintegy 12, 8 millió Ft bevételből gazdálkodott, melyből 11, 1 millió Ft volt az önkormányzat támogatása (I. sz. melléklet). kiadások is 12,8 millió Ft körül alakultak. A költségeknél 2007 évről áthúzódó adósságok rendezése is megtörtént (alkalmazotti viszonyban volt intéző bére és járulékai). Az intéző munkaviszonyát az egyesület július 1.-től megszüntette, így köztartozása az óta nincs az egyesületnek ra a köztartozás miatt nem, de 2009-re már pályázni tudott az egyesület. (A Wesselényi Közalapítványhoz benyújtott működési pályázat igényelt támogatási összege csarnok használati díj - 2, 5 millió Ft re, de csak 120 ezer forintot nyert, illetve kap az egyesület, működési támogatásra.) A 2008 évi gazdálkodás során az adósságokat ledolgozta az egyesület, 2009 évre jelentéktelen mértékű (1-2 havi edzői költségtérítés) adósságot hoz át. A II. számú melléklet egy pontosan feldolgozott kimutatást tartalmaz az egyesület szakosztályainak alapvető működési költségeiről. Úszó - Triatlon Szakosztály A szakosztály 2007 decemberében alakult, amatőr és versenyző tagjai kizárólag gyermekek, akik Balatonbogláron és térségében laknak. Átlagos létszáma 45 fő. A Szakosztály évi eredményei Tóth Domonkos Bence eredményei: NUSI Aquatlon megyei döntő II., NUSI-UPI Aquatlon Országos Diákolimpia Döntő III., Triatlon Diákolimpia Országos Döntő VI., Aquatlon Országos Bajnokság Újonc B kcs. III., Sportolna Triatlon Fesztivál Korosztályos OB III., Duatlon Diákolimpia Somogy Megyei Döntő I., Duatlon Diákolimpia Országos Döntő I. Úszás XX. Kanizsa Kupa Nemzetközi Meghívásos Úszóverseny: 100 m vegyes I. 50 m mell I., 50 m gyors I., 50 m hát I., 50 m pillangó II., 4 x 50 m vegyes váltó I., 4 x 50 m gyors váltó I. Korosztályos úszóverseny Székesfehévár :50 m hát I. Régió Bajnokság Szombathely: 50 m gyors II., 100 m gyors II., 50 m mell I., 50 m hát I., Baranya Megyei Úszó Bajnokság Pécs: 100 m gyors I., 50 m hát I., 50 m mell I. Dr. Csík Ferenc Úszó Emlékverseny Kaposvár :100 m gyors II., 100 m hát I. Országos Béka és Delfin Seregszemle Hódmezővásárhely : 50 m Béka fiú hát III., 50 m Béka fiú mell VIII., 100 m Béka fiú gyors VII. Adorján József Úszó Emlékverseny Kaposvár: 100 m hát I., 50 m mell II. Korosztályos úszóverseny Székesfehérvár 50 m hát III. Utánpótlásverseny IV. forduló Budapest: 100 m hát I. korosztályos ranglista csúccsal. Országos Úszó Ranglistán a 2000-ben születettek korosztályában elért év végi helyezése: 100 m hát I., 200 m hát I., 50 m hát III., 200 m gyors VI. 100 m gyors VII. Uszonyos úszás Uszonyos Diákolimpia Országos Döntő Kecskemét: 50 m uszonyos gyors VI., 100m uszonyos gyors VII. Aranyhomok Nemzetközi Uszonyos Úszóverseny Kecskemét: 100 m uszonyos gyors III., 50 m uszonyos gyors V. 4 x 50m uszonyos gyors váltó I. Nemzetközi Középületkivitelező Kupa Kaposvár: 200 m uszonyos gyors II.,50 m uszonyos pillangó V. 100 m uszonyos gyors V. Serdülő, Gyermek és Cápa Uszonyos OB Kecskemét: 100 m uszonyos gyors II., 200 m uszonyos gyors II., 50 m uszonyos gyors V., 50 m uszonyos pillangó IV., 4 x 50m uszonyos gyorsváltó II. helyezések. NUSI Aquatlon Megyei Döntő Balatonboglár: Zsiga Soma V., Fenyvesi Kornél III., Szerdahelyi Szonja II., Pintér Rebeka IV., Kis Enikő VIII. Hideg Ádám X., Szabadkai Miklós IX., Fenyvesi Áron VI., Kis Eszter V. helyezések. Csapat: BBSC I. korcsoport fiú csapat I. hely, BBSC I. korcsoport leány csapat II. hely. BBSC II. korcsoport fiú csapat II. hely. NUSI UPI Aquatlon Országos Diákolimpia Döntő Debrecen: Szerdahelyi Szonja II., Kelemen Dávid IV., Pintér Rebeka VI. helyezések. Triatlon Diákolimpia Országos Döntő Budapest: Pintér Rebeka IX., Szerdahelyi Szonja VI. helyezések. Aquatlon Országos Bajnokság Balassagyarmat: Kelemen Dávid VI., Szerdahelyi Szonja IV., Pintér Rebeka VIII. helyezések Sportolna Triatlon Fesztivál Korosztályos OB Fadd- Dombori: Szerdahelyi Szonja VIII. hely. Duatlon Diákolimpia Somogy Megyei Döntő Kaposvár: Pintér Rebeka II., Fenyvesi Kornél II., Zsiga Soma III., Szerdahelyi Szonja III., Kelemen Dávid II., Szabadkai Miklós V., Fenyvesi Áron IV. helyezések. Uszonyos Diákolimpia Országos Döntő Kecskemét: Szerdahelyi Szonja 100 m gyors VI., 200 m gyors V. helyezések. Húsvéti Meghívásos Úszóverseny Kaposvár: Kelemen Dávid 50 m mell VIII., Szerdahelyi Szonja 50 m mell V., 50 m hát II., 50m gyors I., Tóth Domonkos 50 m mell I., 50m hát I., 50 m gyors I.,Fenyvesi Kornél 50 m mell VI., 50m hát I., 50 m gyors I., Pintér Rebeka 50 m mell II., 50 m hát I., 50 m gyors I., Kis Enikő 50 m hát II., 50 m gyors II. helyezések Régió Bajnokság Úszóverseny Szombathely: Pintér Rebeka 50 m gyors IV., 50 m hát III., 100 m gyors III., Kelemen Dávid 100 m gyors VIII. helyezések. Baranya Megyei Úszóbajnokság Pécs: Pintér Rebeka 100 m gyors II., 50 m hát III., 50 m mell VII., helyezések. Nemzetközi Középület- kivitelező Kupa Uszonyos Verseny Kaposvár: Szerdahelyi Szonja 50 m pillangó V., 100 m gyors IV., 200 m gyors IV., Pintér Rebeka 50 m pillangó IV., 10 m gyors VII., 200 m gyors VII. helyezések. Csík Ferenc Úszóemlékverseny Kaposvár: Pintér Rebeka 100 m gyors III., 100m hát V. helyezések. Költségeiket a szülői befizetésekből fedezik. A szakosztály bevétele és kiadása 750 ezer Ft körül alakult 2008 évben december végén a NUPI-tól 200 ezer Ft támogatást nyertek. Kosárlabda szakosztály A szakosztály 2008 őszén alakult, az úszó szakosztályhoz hasonlóan önfenntartó. Taglétszáma, mint egy 20 fő, zömében év körüli fiatalemberek. Az őszi szezonban a megyei kosárlabda bajnokság B csoportjába neveztek,. Hét mérkőzésből hét mérkőzést vesztettek. A játékosok többsége diák, akiknek csak hétvégén van idejük edzeni és sportolni. Költségeiket, támogatásokból és saját hozzájárulásukból fedezték ban 110 ezer Ft körül alakult a szakosztály költségvetése. Fogathajtó- és lovas szakosztály A szakosztály egyszemélyes működtetője Somogyi Kálmán úr június 21-én megrendezte Balatonbogláron a VI. fogathajtó versenyt, melyre 24 kiváló hajtó érkezett, a balatonboglári és környékbeli közönség szórakoztatására (egész napos lovas-csikós programokkat szervezett.) Egyedüli fogathajtóként 16 versenyen vett részt. Eredmények: 2 db I. helyezés, 5 db. II. helyezés, 3 db. III. helyezés, 5 db. IV. helyezés1 db. V. helyezés, 1db VI. helyezés. Ismételten megrendezésre került a megyei bajnokság, ahol VI. helyezést ért el. Megkezdődött a téli fedeles kupa Kaposvárott, amely négy fordulóból áll, ebből kettő lebonyolításra került. Eredménye egy I. helyezés és egy II. helyezés. Folytatása februárban és márciusban lesz. Labdarúgó szakosztály A labdarúgó szakosztálynak elsődleges célkitűzése a labdarúgó sport megújítása és átalakítása volt az elmúlt évben. A gazdálkodásban a nadrágszíjszorítás gyakorlata: a fizetett foci elvét és gyakorlatát felszámolni kívánja a szakosztályvezetés. A szűkebb pénzügyi lehetőségek, és az új szakosztály-vezetési filozófia miatt az erőforrások súlypontját a felnőtt csapat szereplése helyett (volt NB III- s múlt) a fiatal korosztályokra helyezte át. Változások a labdarúgásban: - több, mint 10 éves munkaviszony után én, megszűntették a szertáros-intéző munkaviszonyát, bére és járulékai azóta nem terhelik a szakosztály költségeit. A feladatokat attól kezdve szétosztva, alkalmi könyves alkalmazottakkal látja el a szakosztály, a volt bérköltségek harmadáért. - A fiatal korosztályok edzőinek számát növelte. Az U7 (14 gyermek) korosztálynak Izsó Ferenc,

A LENGYEL MENEKÜLTEK BEFOGADÁSÁNAK 70. ÉVFORDULÓJÁRA EMLÉKEZÜNK

A LENGYEL MENEKÜLTEK BEFOGADÁSÁNAK 70. ÉVFORDULÓJÁRA EMLÉKEZÜNK A BALATONBOGLÁRI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A BALATONBOGLÁRI ORGONÁÉRT ALAPÍTVÁNY TISZTELETTEL ÉS SZERETETTEL MEGHÍVJA ÖNT 2009. ÁPRILIS 26-ÁN 10 ÓRÁRA, AZ ÚJ ORGONÁNK FELSZENTELÉSÉRE ÉS A 14 ÓRAKOR

Részletesebben

Boglári Hírek. 2012. november - december DALBAN, IMÁBAN KÉRJÜK AZ ÉG URÁT, ÁLDD AZ IPART, ÉLTESD E SZÉP HAZÁT. a városi önkormányzat közérdekű lapja

Boglári Hírek. 2012. november - december DALBAN, IMÁBAN KÉRJÜK AZ ÉG URÁT, ÁLDD AZ IPART, ÉLTESD E SZÉP HAZÁT. a városi önkormányzat közérdekű lapja a városi önkormányzat közérdekű lapja 2012. november - december Boglári Hírek DALBAN, IMÁBAN KÉRJÜK AZ ÉG URÁT, ÁLDD AZ IPART, ÉLTESD E SZÉP HAZÁT A balatonboglári kórus 90 éves - részletesen a 6. - 7.

Részletesebben

Boglári. 2012. január-február Hírek. a városi önkormányzat közérdekű lapja. Ismét kemény költségvetési év vár

Boglári. 2012. január-február Hírek. a városi önkormányzat közérdekű lapja. Ismét kemény költségvetési év vár júliusban megnyílik végre a Gömbkilátó és épül a kalandpark is. Talán az eddigi hátráltatók is meghátrálnak és nem akadályozzák a többség számára hasznos fejlesztést. Az állami finanszírozásban 2012-ben

Részletesebben

20 éves a JMK színházépülete

20 éves a JMK színházépülete Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 22. Közéleti hetilap III. évfolyam 46. szám Elkészült a csatornahálózat Nagytevel, Adásztevel, Homokbödöge, Nagygyimót községek

Részletesebben

Boglári Hírek. 2013. szeptember - október A SZABADSÁG NAPJÁN. a városi önkormányzat közérdekű lapja. ünnepi beszédet mond: közreműködik:

Boglári Hírek. 2013. szeptember - október A SZABADSÁG NAPJÁN. a városi önkormányzat közérdekű lapja. ünnepi beszédet mond: közreműködik: a városi önkormányzat közérdekű lapja 2013. szeptember - október Boglári Hírek 1956 A SZABADSÁG NAPJÁN 2013. október 23-án, 17.00 órakor az Országzászlónál ünnepi beszédet mond: Mészáros Miklós, Balatonboglár

Részletesebben

Boglári. Boglári Hírek. 2015. február-március. a városi önkormányzat közérdekű lapja

Boglári. Boglári Hírek. 2015. február-március. a városi önkormányzat közérdekű lapja Boglári Hírek a városi önkormányzat közérdekű lapja Boglári 2015. február-március Balatonboglár város képviselő-testülete tisztelettel meghívja a város polgárait 2015. március 15-én (vasárnap) tartandó

Részletesebben

Boglári. Boglári Hírek B O GLÁR

Boglári. Boglári Hírek B O GLÁR Boglári Hírek a városi önkormányzat közérdekű lapja Boglári 2015. július boglári buborék ÉLMÉNYSTRAND EXPERIENCE BEACH ERLEBNISSTRAND (+36) 20 / 7788 477 NYITVA TARTÁS ÖFFNUNGSZEIT OPENING HOURS 9.00-20.

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 II. évfolyam 11. szám november

Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 II. évfolyam 11. szám november Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 II. évfolyam 11. szám november Elkezdődött a kerékpárút építése a Velencei-tó déli partján: a tizenkét kilométeres szakaszt 730 millió forintos összköltséggel,

Részletesebben

Tizenkilencedik Országos Kulturális Fesztivál

Tizenkilencedik Országos Kulturális Fesztivál 2. oldal 2013. november Tizenkilencedik Országos Kulturális Fesztivál Fotó: Lukácsi Tibor Szüreti bál Fotó: Szabó Lajos 2013. november 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár november

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 8. évfolyam 1. szám

Sükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 8. évfolyam 1. szám 2012. év január-február Sükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 8. évfolyam 1. szám A szennyvízberuházás helyzetéről A 2011-es év végén több dologban is történt érdemi előrelépés a projektben, ill.

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

HÍRLAP. Színes programokkal emlékeztünk. Tíz év szolgálat

HÍRLAP. Színes programokkal emlékeztünk. Tíz év szolgálat Értéket teremtünk Sámsoni HÍRLAP HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Március 12-én 1848 a térség életében címmel Korompai Balázs történész-muzeológus tartott előadást a helytörténeti sorozatban. Az

Részletesebben

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály HALÁSZTELKI Lapunk következő száma augusztusban jelenik meg! hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Önkormányzati képviselőink ciklusértékelését a 6-9. oldalakon

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2009. december-2010. január Önkormányzat hírei 1. oldal. 2010. XVIII. évfolyam, 1. szám Megjelenik havonta

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2009. december-2010. január Önkormányzat hírei 1. oldal. 2010. XVIII. évfolyam, 1. szám Megjelenik havonta 2009. december-2010. január Önkormányzat hírei 1. oldal 2010. XVIII. évfolyam, 1. szám Megjelenik havonta ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A közigazgatásnak a XXI. század kihívásainak megfelelő színvonalon történő

Részletesebben

RÉPCELAKI A SZÁZSZORSZÉP ÓVODA ÁTADÁSI ÜNNEPSÉGE. Tartalom: 2010. szeptember 18.

RÉPCELAKI A SZÁZSZORSZÉP ÓVODA ÁTADÁSI ÜNNEPSÉGE. Tartalom: 2010. szeptember 18. RÉPCELAKI Répcelak Város Önkormányzatának lapja Megjelenik negyedévente 16. évfolyam 3. szám 2010. szeptember Hírmondó A SZÁZSZORSZÉP ÓVODA ÁTADÁSI ÜNNEPSÉGE 2010. szeptember 18. Az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Városi közéleti havilap

Városi közéleti havilap Városi közéleti havilap XIV. évfolyam 1. szám www.fonyod.hu 2013. február Idén újra Kolbászfesztivál! Február 8-9. Ott találkozunk! Fotók: Óh Zsolt Tartalom: FEBRUÁR Közélet 3 Döntött a képviselő-testület

Részletesebben

a városi önkormányzat közérdekű lapja március 15-ei rendezvények

a városi önkormányzat közérdekű lapja március 15-ei rendezvények a városi önkormányzat közérdekű lapja 2014. január -március Boglári Hírek március 15-ei rendezvények Az Urányi János Sportközpontban 9.00 órától Nádorfi Lajos Kézilabda Emlékverseny (a dán kézilabda akadémia,

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 6. szám A Járdányi Pál Zeneiskola fúvószenekarának zenés ébresztõje köszöntötte a település lakóit május 28-án, majd a Sportpályán elkezdõdtek a versenyek, labdarúgó mérkõzések

Részletesebben

Kedves Pannonhalmi Polgárok! A járóbeteg központtal kapcsolatban történtekről Összefoglaló a szálloda-projekt jelenlegi állásáról

Kedves Pannonhalmi Polgárok! A járóbeteg központtal kapcsolatban történtekről Összefoglaló a szálloda-projekt jelenlegi állásáról 2 0 0 9. n y á r Kedves Pannonhalmi Polgárok! Ismét elszaladt három hónap és beköszönt a nyár. Gondolom mindenki várta a jó időt, hogy a munkák beinduljanak. Sajnos a gazdasági élet, ami jelenleg uralkodik

Részletesebben

250 fő befogadására alkalmas az új rendezvénytér lelátója

250 fő befogadására alkalmas az új rendezvénytér lelátója Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2013. NOVEMBER 15. AJÁNLÓ Stabil önkormányzati gazdálkodás...................... 4 Az ötvenes évek szűk levegője.......................... 5 670

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás XXII. évfolyam, 2014. április 5. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás Nagyon szép nap ez a mai mondtam április

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Balatonfûzfõ Város és a Mûvelõdési Központ és Könyvtár augusztus havi programja

Balatonfûzfõ Város és a Mûvelõdési Központ és Könyvtár augusztus havi programja 2013. augusztus 3. oldal Balatonfûzfõ Város és a Mûvelõdési Központ és Könyvtár augusztus havi programja Augusztus 2. 17 óra Magyar Fotómûvészek Szövetsége Senior csoport kiállítása A kiállítást megnyitja

Részletesebben

180 Ft. XII. évfolyam 2. szám, 2008. február. Közéleti lap

180 Ft. XII. évfolyam 2. szám, 2008. február. Közéleti lap XII. évfolyam 2. szám, 2008. február 180 Ft Közéleti lap A Magyar Kultúra Napján A Himnusz megírására emlékezve 1989- tõl január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Dunaföldváron elõször 2004-ben

Részletesebben

Nádudvari. Köszönjük, Nádudvar! JEGYZETÜNK. Képviselői interjú VÁROSI KÖZÉLETI LAP. választják majd ki a beruházás közreműködőit,

Nádudvari. Köszönjük, Nádudvar! JEGYZETÜNK. Képviselői interjú VÁROSI KÖZÉLETI LAP. választják majd ki a beruházás közreműködőit, Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2012. június XVII. évfolyam 6. szám Ára: 99 Ft JEGYZETÜNK Köszönjük, Nádudvar! Tudjuk, hogy manapság szinte mindenkinek meg kell néznie, hová teszi a pénzét, ezért is örömteli,

Részletesebben

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT!

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT! JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA Jászalsószentgyörgy község lapja XIV. évfolyam 4. szám Ára: 100, Ft Megjelent: 2008. december Reviczky Gyula: Karácsonykor A zúgolódás, gúny, harag Rég halva már szívemben.

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46)

Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46) 260. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu A tartalomból: Polgármesteri beszámoló 2. Falutörténet régi sírkövek 4. Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el

Részletesebben

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. március XVI. évfolyam 3. szám Ára: 99 Ft A megye legjobban felszerelt általános iskolája Kitüntetések március 15-én A képviselő-testület március 3-án, széleskörű közvélemény-kutatás

Részletesebben