házban tartjuk meg, a kitüntetõ díjak átadása után helyezhetik el a kegyelet virágait az országzászlónál.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "házban tartjuk meg, a kitüntetõ díjak átadása után helyezhetik el a kegyelet virágait az országzászlónál."

Átírás

1 A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA JANUÁR - FEBRUÁR B A L A T O N B O G L Á R VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TISZTELETTEL ÉS BARÁTSÁGGAL HÍVJA, VÁRJA ÖNT, KEDVES CSALÁDJÁT ÉS BARÁTAIT MÁRCIUS 15-ÉN (VASÁRNAP) ÓRÁRA AZ ORSZÁGZÁSZLÓHOZ AZ 1848 / 1849 ÉVI FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC VÁROSI EMLÉKÜNNEPSÉGÉRE AZ ÜNNEPSÉG RENDJE: HIMNUSZ, ÜNNEPI MŰSOR, EMLÉKBESZÉDET MOND: KOVÁCS MIKLÓS POLGÁRMESTER, KOSZORÚZÁS, SZÓZAT. Az ünnepi mûsor szereplõi és közremûködõi: a boglári általános iskola 4. osztályos tanulói, és a 622.sz. Gaal Gaston cserkészcsapat. Az ünnepséget kedvezõtlen idõjárás esetén a mûvelõdési házban tartjuk meg, a kitüntetõ díjak átadása után helyezhetik el a kegyelet virágait az országzászlónál. kitüntetések március 15-én (vasárnap) 12 órakor a évi kitüntetõ díjait adják át a mûvelõdési házban. Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselõ-Testülete Danuta Jakubiec asszonyt a város díszpolgárává fogadta, Lubics László úrnak Mûvelõdési Díjat, Papp Györgyné asszonynak Pedagógiai Díjat, ifj. Légli Ottó és id. Légli Ottó uraknak (megosztva) közszolgálati díjat adományozott. A lengyel menekültek befogadásának 70. évfordulója alkalmából emlékérmet és oklevelet adományoztak a krakkói Boglárcsikok egyesületnek. A kitüntetéseket március 15- én (vasárnap) 12 órakor adják át a mûvelõdési házban. (Lengyel barátainkat szeptemberben köszönthetjük.) 15 órakor a Kossuth - emléktábla megkoszorúzása a Fischl-ház falán. 16 órától a mûvelõdési házban (a Szelence Alapítvány szervezésében) Kossuth-vacsorára várják az érdeklõdõket, azt est vendége: a Dió banda. Nyílik az Orgona Lubics László (a Balatonboglári Orgonáért Alapítvány elnöke) és Gárdos Zoltán (a Balaton Vox elnöke) írása Az orgonaszentelés április 26-án a 10 órás szentmise keretében történik, melyen Dr. Várszegi Asztrik Pannonhalmi Főapát celebrál. Orgonál Dr. Áment Lukács bencés szerzetes orgonaművész. Énekel a balatonboglári Balaton Vox Vegyeskar. Az orgona bemutatása és az orgona koncert ugyanezen a napon14 órakor kezdődik. Az első városi koncertet május 2-án szombaton 18 órakor tartjuk, melynek előadója Lantos István, a Zeneakadémia professzora, orgona-zongora művész. Közreműködik Bönnigheim testvérvárosunk Concordia kórusa és a koncertet szervező Balaton Vox kórus. indegyik eseményre szeretettel várjuk az érdeklődőket. Legyenek a szentemlékű vértanúk megáldottak poraikban, szellemeikben a hon szabadság Istenének legjobb áldásaival az örökké valóságon keresztűl; engem, ki nem borúlhatok le a magyar Golgota porába, engem October 6ka térdeimre borúlva fog hontalanságom remete lakában látni a mint az engem kitagadott Haza felé nyujtva agg karjaimat a hála hő érzelmével áldom a vértanúk szent emlékét hűségükért a Haza iránt, s a magasztos példáért, melyet az utódóknak adtanak; s buzgó imával kérem a magyarok Istenét hogy tegye diadalmassá a velőkig ható szózatot, mely Hungária ajkairol a magyar nemzethez zeng. Úgy legyen. Amen! Turin September Kossuth Lajos

2 2 BALATONBOGLÁRI HÍREK szeptember 1-jén hajnalban még nem tudhatták a későbbi boglári lengyel diákok, hogy évekig tartó emigrációba kényszerülnek. Hazánk, Balatonboglár közössége biztonságot, otthont, tanulási lehetőséget adott nekik. Lehetőséget az életre. A lapban a szeptemberi megemlékezésig időről-időre megjelentetünk korabeli dokumentumokat. (Ezeket a fényképeket sok száz közül Szentes László úr válogatta a krakkói levéltárban, ahol a boglári diákok korabeli iratait, fényképeit őrzik.) KISS-GYÖRGY ENDRÉNÉ 105 ÉVES február 21-én szeretettel köszöntötték őt a város vezetői.

3 BALATONBOGLÁRI HÍREK 3 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET HATÁROZATAI DECEMBER 18. A Képviselő-testület elfogadta a Zöldfok Zrt. 60, illetve 110 literes hulladékgyűjtő edények évi elszállítására vonatkozó 177,- Ft/ürítés/edény + ÁFA és 230,- Ft/ürítés/edény + ÁFA ajánlatát, azzal a feltétellel, hogy az állandó ingatlanok esetében évi 85, a szőlőskislaki ingatlanok esetében évi 62, a nyaralóingatlanok esetében április 1-től október 31-ig 59 alkalommal történik szállítás. A zöld szállítási nap április 22. és november 18. között kéthetente szerdán évi 16 alkalommal történik. Az Urányi János Sport és Szabadidő Központ továbbra is kft-ként működhet (egyes vélemények alapján intézménnyé kívánták volna átalakítani vagy pályázatot írtak volna ki az üzemeltetésre.) A 2188/1 hrsz-ú közút Szabadság-liget utca elnevezést Szabadság-ligetre változtatták. A Képviselő-testület a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a balatonlellei Körzeti Szociális Alapszolgáltatási Központtal láttatja el január 1-től. Módosították a helyi adókról szóló 32/2003. (XII. 29.) rendeletet és a szőlőskislaki ivóvíz évi díját is meghatározták. Szőlőskislakon az ivóvíz díja a évben úgynevezett kéttényezős díj, amely lakossági és közületi fogyasztók részére egyaránt: 450,- Ft/hó + ÁFA rendelkezésre állási díjat és 176,- Ft/m 3 + ÁFA fogyasztott mennyiséggel arányos változó díjat tartalmaz. A évi szőlőskislaki szennyvízcsatorna szolgáltatás díja: a rendelkezésre állási díj 450,- Ft/hó + ÁFA, a mennyiséggel arányosan változó díj 622,- Ft/ m 3 + ÁFA. A TEMETKEZÉS DÍJA: Attila utcai és a szőlőskislaki temető fenntartási és üzemeltetési feladatainak ellátását az Együttérzés Bt. végzi, közmegelégedésre. A szolgáltatás díját megemelte a képviselő-testület. (2009. január 1-től ,- Ft + ÁFA/év) A sírásás díja ,- Ft lesz. A városközponti beruházás késedelmes teljesítése miatt fizetendő 16 millió forint kötbér fejében elfogadták, hogy a beruházó cég (a Boglári Ingatlanfejlesztő és Szolgáltató Kft.) bruttó 8 millió forint értékű 30 m 2 -es irodahelyiséget (VII. épület 2. számú helyiség) az önkormányzatnak adja (a Tourinform Iroda részére). A fennmaradó összeg fejében - a később kiválasztásra kerülő - egy balatonöszödi ingatlanra az önkormányzat tulajdonjogát jegyzik be. Az Aranygalaxis Kft.-t (5000 Szolnok, Karczag L. u. 8. fszt. 3.) nyerte el a nádaratási pályázatot. Módosították a vagyonrendeletet: amelynek a (2) bekezdésében foglalt nyilvános hasznosítási eljárás, elidegenítés és egyéb hasznosítás (bérbeadás, használatba adás stb.) esetén a költségvetési törvényben (a helyi önkormányzatok tekintetében az Áht ának (1) bekezdésében) szabályozottan, az érintett vagyontárgy forgalmi értéke alapján, a versenytárgyalás alkalmazására kötelező értékhatár felett kell alkalmazni. A képviselő-testület pályázatot nyújtott be az Egészségügyi Minisztérium a kistelepülésen lakók komplex népegészségügyi szűrésének elősegítésére kiírt támogatás elnyerésére. A Balatoni Közoktatási Társulás működéséhez 900,- Ft/gyermek összegű hozzájárulást biztosítanak. Megbízták az Equinox Consulting Kft.-t a Komplex szervezetfejlesztési projekt megvalósítása Balatonboglár önkormányzatánál pályázat projektmenedzsmenti és közbeszerzési tanácsadói tevékenységek ellátásával. A feladat elvégzéséhez ,- Ft + ÁFA összeget biztosítanak. INTÉZMÉNYI HÍREK Koós Mariannát megbízta a Képviselő-testület Balatonboglár-Ordacsehi Települések Platán Szociális Alapszolgáltatási Központja vezetői teendőinek ellátásával január 1-től december 31-ig. Jóváhagyták az új bölcsőde és szociális alapszolgáltatási központ Tervezési Programját. A létesítményt Pór Péter főépítész tervezi. A Lukács Károly Városi Könyvtár indulhat a Tudásdepó-Expressz elnevezésű pályázaton. (A támogatás 100 %-os, de előfinanszírozást kíván és a pályázat eredményének öt évig működtetni kell.) A képviselő-testület- megköszönve az ügyeleti dolgozók munkáját-, az erről szóló beszámolót elfogadta JANUÁR 7. HOL LEGYEN AZ ÚJ BÖLCSŐDE? Dr. Sziberth László képviselő a ezer forintra tervezett bölcsődei beruházással szemben azt kezdeményezte, hogy fontolják meg: olcsóbb lenne a könyvtárat átvinni a Viola utcai iskolába és akkor a könyvtár helyébe költözhetne a bölcsőde és Öregek Napközi Otthona. (Mivel korábban a könyvtár bővítésére pályázatot nyert el az önkormányzat, októberig a pályázati támogatásnak megfelelően kell üzemeltetni az intézményt, egyébként vissza kellene fizetni a támogatást.) A városi főépítész megvizsgálta ezt a lehetőséget is. Azt is elemezték, hogy (bárhol legyen) főzőkonyhát kell-e építeni a bölcsődéhez? A végeredmény: új bölcsődét építenek a kisiskola helyén, ha pályázati támogatást nyer a város. A Balatoni Hajózási Zrt. alaptőkéjének új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő tőkeemelésében a város ,- Ft összegben ,- Ft névértékű névre szóló törzsrészvényt jegyzett a lekötött Ft terhére JANUÁR 29. A képviselő-testület elfogadta a módosított évi rendezvénytervet. A rendezvények fogadásának feltételeinek javítását a pályázati célok között szerepeltetik. Ha külső források elnyerésére pályáznak a város civil szervezetei, akkor a pályázók önerejéhez (indokolt esetben) az önkormányzat hozzájárul és erről egyedi döntéseket hoz december 31-ig szóló, pályázatírási munkára vonatkozó együttműködési megállapodást kötöttek a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.-vel. A konkrét pályázatokhoz kapcsolódó projekmenedzsmenti megállapodásokról az adott pályázat beadása előtt döntenek. A Polgármesteri Hivatal informatikai beszerzéseire vonatkozó minimális javaslatot elfogadták, a költségvetésben ezer forint eszközpótlást és bővítést terveztek. A felhasználás szakmai egyeztetéshez kötött. Új iktatóprogramot is vásárolhatnak. Elfogadták a képviselő-testület évi munkatervét, októberben az egyesületek, civil szervezetek beszámolnak a évben kapott támogatás felhasználásáról és a évre vonatkozó elképzeléseiket ismertetik. Meghatározták a Boglári Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda felvételi körzethatárait Elfogadták a Gaal Gaston Gyermek és Ifjúsági Közhasznú Alapítvány évi működéséről szóló beszámolót. A képviselő-testület az alapítványt ,- Ft támogatásban részesíti. A támogatás pályázati önerőként is felhasználható. A Helyiérték Egyesület rendezvényeit Ft támogatásban részesítik. A támogatás pályázati önerőként is felhasználható. A két civil szervezet vezetése az elfogadott ifjúsági koncepciónak megfelelően, Balatonboglár Város Ifjúsági Cselekvési Terv időarányos végrehajtásáról együttes előterjesztést készít novemberben. A képviselő-testület a BBSC évi beszámolóját elfogadta. (Részletek a sporthírek között.) A Lukács Károly Városi Könyvtár és a Varga Béla Városi Kulturális Központ évi munkatervét is elfogadták. Az önkormányzati tulajdonú úthálózat és a csapadékvíz elvezető rendszerek fenntartását évben (közbeszerzési eljárás során kiválasztott) vállalkozók bevonásával végeztetik el. Pályázati támogatással kívánják felújítani a Gömbkilátót, a évi költségvetésben a beruházási célok között és a közbeszerzési tervében szerepelteti. Az Urányi Sport Kft. finanszírozására a zárszámadás elfogadása után (májusban) térnek vissza. A cég szolgáltatásainak díjai 2009-ben változatlanok, azzal a módosítással, hogy a év közötti gyermek egy alkalomra szóló belépődíja 550 forint helyett 500 forint lesz. A Boglári Szüret ügyeiben Dr. Kovács Miklós polgármester, Dr. Győry László, Varga Kálmán és Dr. Sziberth László képviselők járnak el. Elbírálták a strandok üzemeltetésére érkezett pályázatokat: Platán strandot : a VG Komplex Kft., a Kodály utcai strandot, a Sziget strandot, a Fiumei utcai strandot, a Bója közi strandot, a Jankovich telepi strandot pedig Szilák András vállalkozó üzemelteti.

4 4 BALATONBOGLÁRI HÍREK FEBRUÁR 12. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET HATÁROZATAI A képviselő-testület a április 29. napján kelt Multicurrency Bankszámlahitel szerződését 200 millió forint összegre egy évre meghosszabbította. A képviselő-testület elégedetlen azzal, hogy a MÁV a Balatonboglár érintésével Budapestre közlekedő vonatok számát csökkentette. Felkérte a polgármestert, hogy jelezze ezt a MÁV felé és a kistérségi ülésen is. A Szelence Gyermektánccsoport Alapítvány részére az elmaradt évi ,- Ft támogatás kifizetését engedélyezték a évi költségvetés általános tartaléka terhére. Elfogadták a évi költségvetést. RENDELETEK Az intézményi térítési díjakról szóló 8/2007. (IV.06.) rendeletet módosították. Rendeletet alkottak a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjéről és az általános iskolai felvételnél figyelembe veendő sajátos helyzet meghatározásáról. A lakás- és egyéb építményekhez kapcsolódó parkolóhelyek kialakításának átvállalásáról szóló 3/2000.(II.25.) KT. számú rendeletet módosították: március 1-től a megváltás összege (1) személygépkocsi esetén lakóépülethez biztosítandó parkolóhely ,- Ft/parkolóhely + ÁFA. Kereskedelmi, szolgáltató vagy egyéb létesítményhez előírt ,- Ft/parkolóhely + ÁFA, (2) autóbusz és tehergépkocsi esetén ,- Ft/parkolóhely + ÁFA. A képviselő-testület támogatja egy helyi vállalkozó kérelmét (aki a Csalogány utca mögötti önkormányzati ingatlanokat kívánja megvenni), de a konkrét értékesítésről a helyi építési szabályzat módosítása után döntenek, és a vételár megállapításához értékbecslőt kérnek fel. Elfogadták a Solfix Kft évi működéséről szóló tájékoztatót. Munkacsoportot hoztak létre Hoff Fidél, Mészáros Miklós, Tuli Róbert és Kalász Zoltán részvételével. A munkacsoport a Solfix Kft-vel és a BB Kaleidoszkóp Kft-vel való együttműködés részleteivel foglalkozik Meghatározták a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó ez évi teljesítmény értékelés szempontjait. A képviselő-testület augusztus 1-2-án fogadni kívánja a Strandlabdarúgó NB1 döntőt Balatonbogláron és az ehhez szükséges fél millió forintot költségvetésében biztosítja. A Dózsa Gy. u. 51. szám alatti önkormányzati bérlakást értékesítésre jelölték ki és értékesíteni kívánják a Római Katolikus Egyház számára ,- Ft + ÁFA összegért. Pályázatot nyújtanak be Balatonboglár és Szőlőskislak városrésze a évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjtámogatásának elnyerésére. A pályázat gesztora: Zánka önkormányzata. Az Urányi János Sport Kft. (a tagi kölcsön terhére) az intézmény tetőterében egy helyiséget alakíthat ki 1.3 millió forint értékben azzal a feltétellel, hogy a beruházás költsége nem mehet a közműszámlák kiegyenlítésének rovására. FELHÍVÁS MAMMOGRÁFIÁS SZŰRŐVIZSGÁLATRA! Az emlőrák kialakulása szempontjából a leginkább veszélyeztetettek a év közötti nők. Ők kétévente (vagyis amikor az utolsó vizsgálatuk óta eltelt 2 év) névre szóló meghívólevelet kapnak a lakóhelyük szerint illetékes szűrőközponttól Kaposvárról. A levélben olvasható majd a vizsgálat ideje: március 23., 24., 27., 30., 31. délelőtt. Az utazás Kaposvárra szervezett busszal történik. JELENTKEZNI LEHET A VÉDŐNŐI SZOLGÁLTNÁL, HÉTFŐN ÉS KEDDEN 8-12 ÓRÁIG, SZERDÁN ÉS PÉNTEKEN 8-10 ÓRÁIG SZEMÉLYESEN, VAGY TELEFONON: 85 / CSAK AZ KÖZÖTT SZÜLETETT BALATONBOGLÁRI LAKOSOK JELENTKEZHETNEK. Az aki esetleg nem kapott volna értesítést, de ebbe korcsoportba tartozik, természetesen jelentkezhet a vizsgálatra. Mammográfiára fiatalabb vagy idősebb életkorban is lehetőség van, ezt megelőzően azonban a háziorvossal vagy nőgyógyász-onkológus szakorvossal kell konzultálni, beutalót és egyénileg időpontot kérni. Aki részt vett már ilyen szűrésen, az előző leleteit is vigye magával (háziorvosnál átvehető, aki még nem kérte el.) Kérjük a fent leírtak betartását! Védőnői Szolgálat A Föld Napja április 22. szerda. A város intézményei és civil szervezeti ekkortájt szervezik a tavaszi nagytakarítást a városban. A Mathiász Középiskola már jelezte, ők készülődnek a nagy napra: Szervezzük a takarítást! A LOMTALANÍTÁS IDŐPONTJA ÖVEZETI BESOROLÁS SZERINT: I. övezet: május 2., 3., II. övezet: május 9., 10., III.-IV. Övezet: május 16., 17. EBOLTÁS - BALATONBOGLÁRON a Gyep u. 25. szám alatti Kertészeti telepen április 21-én (kedden) óráig. A Szőlőskislaki városrészben: a Művelődési ház Fő u. 2. sz. alatt április 22-én (szerdán) 7-8 óráig. PÓTOLTÁS: a Balatonboglár, Gyep u. 25. sz. alatti Kertészeti telepen, április 23-án (csütörtökön) óráig. Az oltás és a parazita elleni kezelés díja ebenként Ft, amelyet a helyszínen kell megfizetni. Kérem, hogy az ebek oltási bizonyítványát szíveskedjenek magukkal hozni. Felhívom az eb tartók figyelmét, hogy a 3 hónapos kort elért ebeket 30 napon belül és az első oltást követően hat hónapon belül ismételten, majd ezt követően évente kell oltatni. A Magyar Állatorvosi Kamara döntése alapján a veszettség ellen még nem oltott ebek, illetve oltási bizonyítvánnyal nem rendelkező ebek számozott kisállat egészségügyi könyvet kapnak, amelynek térítési díja 600 Ft. Balatonboglár, január 14. Dr. Sziberth László sk. magán-állatorvos BEIRATKOZÁS AZ ÓVODÁBA ÉS AZ ISKOLÁBA A Boglári Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2009/2010. nevelési és tanévre vonatkozó beiratkozási időpontjai: - Hétszínvirág Óvoda: április 6., 7., - pótbeiratkozás: április 30. Szükséges iratok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, állandó lakcímet (vagy tartózkodási helyet) igazoló hatósági igazolvány (lakcím-kártya), a baleset biztosításhoz szükséges pénz (választani lehet különböző lehetőségek közül). Lehetőség szerint a gyermek személyes megjelenésére is számít az óvoda vezetése. - a Boglári Általános Iskolában, és a Lakos József Általános Iskola és Óvodában (a tagintézmény-vezetőjénél): : március pótbeiratkozás: április 27. Szükséges iratok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, állandó lakcímet (vagy tartózkodási helyet) igazoló hatósági igazolvány (lakcím-kártya), a gyermekre vonatkozó óvodai szakvélemény, 550 Ft a diákigazolvány kiváltáshoz, 1 db igazolvány fénykép. FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓ BALATONBOGLÁRI FIATALOK TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATA A tanulmányi ösztöndíjra az a hallgató pályázhat, akinél az alábbi feltételek együttesen fennállnak. - a kérelem benyújtásakor valamely felsőoktatási intézmény államilag támogatott alapképzésben vagy mesterképzésben résztvevő hallgatója; - legalább 3 éve balatonboglári állandó lakcímmel rendelkezik, - az ország bármely államilag elismert felsőoktatási intézményének legalább fél éve nappali, esti vagy levelező tagozatos hallgatója, - a benyújtás időpontjában a 30. életévét nem töltötte be, - a hallgató a kérelem benyújtását megelőző félévben a felsőoktatási intézmény által hivatalosan igazoltan legalább 4,50 korrigált kredit index eredményt ért el. A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: március 30. A pályázati űrlap letölthető a balatonboglar.hu honlapról (http://www. balatonboglar.hu/nyomtatvanyok.htm) illetve beszerezhető a Polgármesteri Hivatal fsz. 10. számú irodájában Nagyné Keller Izabellánál.

5 BALATONBOGLÁRI HÍREK 5 A LEGEK ÉVE A MATHIÁSZBAN Az iskola alapítása vagyis több mint 45 év! óta nem lehetett ennyi leg -ről beszámolni, mint a 2008-as évben. Soha nem járt még ennyi diák a Mathiászba. Szeptemberben a tanévet 456 tanuló kezdte meg (közülük 190 kollégista és 70 boglári), ami az előző évinél majdnem hatvannal több és a somogyi középiskolák között itt nőtt legjelentősebben a tanulólétszám, ami országosan is jelentős eredménynek számít. Soha nem volt még ennyi tanulócsoport az iskolában, hiszen öt első osztályban kezdhették meg tanulmányaikat a gyerekek. A nagy érdeklődés miatt a 0. osztályos nyelvi előkészítő mellett az országban legelsőként elinduló webgazdasági informatikai képzésben két osztály indult és a hagyományos kertészeti középiskolai és szakiskolai osztályok is megteltek. A 11. évfolyamon kezdődő kertész szakképzésben szintén két osztályt tudtunk indítani, ahol dísznövénykertészeket és szőlőtermesztőket képezünk. Az érettségi utáni szakképzésben szintén elindult a webmesterek képzése ban nyertük el az eddigi legtöbb pályázati forrást: 24 millió forintot nyertünk akadálymentesítésre, a munkálatok már el is kezdődtek. Mozgássérült parkolók, lift, új vizesblokkok épülnek a főépületben és a nyílászárók egy részét is kicseréljük. Szakképzési pályázati forrásból vásároltunk 4,5 millióért egy új traktort. Döntés született arról is, hogy ben 55 millió forint jutott Boglárra eszközállományunk felújítására a TISzK (Térségi Integrált Szakképző Központ) pályázatából ban szereztük meg az eddigi legtöbb szakképzési támogatást, az összeg megközelíti a 18 millió forintot. Ez nemcsak nekünk rekord, hanem a legtöbb a somogyi TISzK iskolái közül is. Köszönetet szeretnék mondani azoknak a helyi és környékbeli vállalkozóknak, akik több világcég mellett támogatják iskolánk fejlesztési elképzeléseit. A megyében legelsőként vezettük be a Taninform rendszert. Ez egy internet-alapú nyilvántartás, melynek lényege az e-napló, amihez a tanárok és diákok mellett a szülők is hozzáférnek, így sokkal közvetlenebb és naprakészebb a tájékoztatás a jegyekről, hiányzásokról. Tavaly volt a legnagyobb arányú a fejlesztés: két teljes számítógépes terem elavult gépparkját újakra cseréltük és kiépítettünk egy harmadikat is. Minden tantermünkben még a gyakorlókertben is kiépítettük az internet-elérést és projektorokat szereltünk fel. Ilyen sincs több a megyében, de országosan sem sok. Innovatív tevékenységünkre a világ legnagyobb szoftvergyártó cége is felfigyelt és a vidéki középiskolák közül egyedüliként a Mathiászt támogatta a Microsoft. Iskolánkban az előző tanév óta TELC nyelvvizsgaközpont működik és tanulóink már helyben tehetik le az ECDL nemzetközi számítógép-használói vizsgát is. Saját bevételeinkkel is rekordot döntöttünk, a szőlő és a repce is jól jövedelmezett. Reméljük, hogy a 2009-es év is hasonló sikereket hoz a középiskolának. Mészáros Miklós igazgató További információk a honlapunkon olvasható ÉVI SZAKKÉPZÉSI PARTNEREINK: ALBUPLAST Műanyagfeldolgozó Kft., AEB Hungária Kft., Adro-Bau Kft., Balatonőszöd, ÁSZ Autósiskola, BAHART Siófok, Balaton Agrár Zrt. Ordacsehi, BB Energia Kft., BB Pharma Gyógyszertár, Berencse Szőlőbirtok Kft., BOFEKER Kft., Boglári Növényorvos Kft., Boglár-Kert Kft., Budapesti Nagybani Piac Zrt., CMS Manufacturing Kft., DATAFON Kft., Datatrans Internet Kft., DINEVO Bt., Dr. Bánfi Mihály közjegyző, ELWILL Kft., ETALON-Informatika Kft. - Nagy Miklós, Fertilia Kft. Enying, Gádor Dénes Ev, Garamvári Szőlőbirtok, Háromkirályok Gyógyszertár, HIDRO- MAGIC Szolgáltató Kft., Horváth és Társa Kft. Enying, INTER-MEZŐ Kft. Felsőmocsolád, IRODAGÉP Kft., Jó András Pusztaszabolcs, Juglans Hungária Kft., Kalma 12 Kft., KAPOSPLAST Kft., Karádi Gazdabolt, KEMPER Bt., Kereskedelmi Hitelbank Budapest, Komlai Kertcentrum Kft. Fonyód, Központi Gépműhely KFT., L és L Autócentrum Kft., Major Anna, Mária Gyógyszertár, MICROSOFT, MINDFESTÉK Kft., Nagybajomi Agrárgazdasági Rt., NEFELEJCS-CHANEL, Némethi Családi Pincészet, OMNIMPEX Kft., OTP Garancia Biztosító Zrt., PHT-Print Kft., RÁD-VIN Szőlőtermelő Szövetkezet, SAINT Gobain Építőanyag Kereskedelmi Zrt., Somogyvári Mezőgazdasági Zrt., SZÖGI 2006 Kft., Szt. Anna Borház, SZUPERMÉRLEG Kft., TBG Balatonboglár Kft., TESCO Áruház, TN Elektronika Kft., TOM- OIL 202 Bt., Urányi János Sportcentrum Kft., VG- Komplex Kft., VILLMASTER Kft., VITICOOP Kft., Vörös és Társa Kft., Zádori Kft., ZÖLDFOK Zrt., ZÖLD-ÚT Kft. Látrány. Köszönjük a támogatást! HAGYOMÁNYOK Négy ország - Svédország, Románia, Észtország és Magyaroszág - összefogásával, EU-s pályázat keretén belül létrejött az INEXTEX program. Ennek részeként a kaposvári Rippl-Rónai Múzeumban megrendezésre került a Múlt és jövő Textilörökségünk megújulása Somogyban c. kiállítás. Magyarországot a megyei múzeum képviselte 15 alkotó részvételével. Az alkotók között három balatonboglári hímző asszony volt: Oszter Józsefné, Táskai Péterné, Zsobrok Józsefné. A kiállításon bemutatott alkotásaik nagy sikert arattak. A város önkormányzata nevében megköszönöm nekik, hogy csodálatos alkotásaikkal Balatonboglárnak sikert és dicsőséget szereztek. Vadasfalvi János alpolgármestert BALATONLELLE INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA Balatonlelle, Rákóczi u. 222 / A (Körforgalomtól 50 m Fonyód irányába, a Mária patikával szemben) T: 30 / K E R E S - K I N Á L eladó ingatlanokat. Előre fizetni nem kell. Ha Ön adja el, fizetni nem kell. Díjtalan regisztrálás, internetes adatbázisban megjelenés, nyomtatott sajtóban megjelenés. Érdeklődőknek díjtalan közvetítés. A LUKÁCS KÁROLY VÁROSI KÖNYVTÁR RENDEZVÉNYEI Március 19-én órakor vidám, RENDHAGYÓ IRODALOM ÓRA (a Boglári Általános Iskola és a Lukács Károly Városi Könyvtár szervezésében) az általános iskolában NÓGRÁDI GÁBOR íróval. A szerzőt a Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa (IBBY) az év legjobb gyermekkönyvének járó díjjal tüntette ki 2000-ben a Pete Pite c. művéért. Filmforgatókönyveiről is közismert: Gyerekrablás a Palánk utcában (1985), Egy szoknya, egy nadrág (2005), Sose halunk meg (1993), Patika tévésorozat (1995), Hippolyt filmkomédia (1999), Meseautó filmkomédia (2000), Csocsó, avagy éljen május elseje! filmvígjáték (2001), A mi Kinizsink - családi tévéfilm Részletesen: Március 28-án (szombaton) órakor a Lukács Károly Városi Könyvtárban (Balatonboglár, Tavasz u. 1.) KEDVENC ÁLLATAIM címmel - Béresné Simon Erika interaktív, énekes, bábos programja (0-8 éves korig) A részvétel ingyenes. A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága - dicséretes módon - egyre nagyobb szerepet vállal a megye közművelődésében. A Megyei és Városi Könyvtár felkérésére zenés-bábos foglalkozásokat vezetek 0-3 éves korú gyermekeknek... Megálmodtam és felépítettem a Manó múzeum foglalkozásait. Mindig vonzódtunk a természethez, igyekeztünk a férjemmel ennek szeretetére nevelni a gyermekeinket. Békapetéket keltettünk (majd a békákat visszavittük a tóba), hangyáriumot készítettünk és figyeltük a hangyák életét stb. A múzeumi foglalkozásaimat azért szeretem tartani, mert az állatok és a természet szeretetét mélyíti el a gyerekekben. Nagy kihívás három gyermeket nevelni, de nagyon szeretem. A gyermekekkel való foglalkozás a munkám és a hobbim is. Részletesen: Ugyanekkor: FAKOPÁNCS JÁTÉK KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR lesz.

6 6 BALATONBOGLÁRI HÍREK Beszámoló a BBSC Balatonboglár 2008 évi tevékenységéről (Rövidített változat) Pénzügyi összefoglaló Az egyesület- az előzetes feldolgozás alapján évben mintegy 12, 8 millió Ft bevételből gazdálkodott, melyből 11, 1 millió Ft volt az önkormányzat támogatása (I. sz. melléklet). kiadások is 12,8 millió Ft körül alakultak. A költségeknél 2007 évről áthúzódó adósságok rendezése is megtörtént (alkalmazotti viszonyban volt intéző bére és járulékai). Az intéző munkaviszonyát az egyesület július 1.-től megszüntette, így köztartozása az óta nincs az egyesületnek ra a köztartozás miatt nem, de 2009-re már pályázni tudott az egyesület. (A Wesselényi Közalapítványhoz benyújtott működési pályázat igényelt támogatási összege csarnok használati díj - 2, 5 millió Ft re, de csak 120 ezer forintot nyert, illetve kap az egyesület, működési támogatásra.) A 2008 évi gazdálkodás során az adósságokat ledolgozta az egyesület, 2009 évre jelentéktelen mértékű (1-2 havi edzői költségtérítés) adósságot hoz át. A II. számú melléklet egy pontosan feldolgozott kimutatást tartalmaz az egyesület szakosztályainak alapvető működési költségeiről. Úszó - Triatlon Szakosztály A szakosztály 2007 decemberében alakult, amatőr és versenyző tagjai kizárólag gyermekek, akik Balatonbogláron és térségében laknak. Átlagos létszáma 45 fő. A Szakosztály évi eredményei Tóth Domonkos Bence eredményei: NUSI Aquatlon megyei döntő II., NUSI-UPI Aquatlon Országos Diákolimpia Döntő III., Triatlon Diákolimpia Országos Döntő VI., Aquatlon Országos Bajnokság Újonc B kcs. III., Sportolna Triatlon Fesztivál Korosztályos OB III., Duatlon Diákolimpia Somogy Megyei Döntő I., Duatlon Diákolimpia Országos Döntő I. Úszás XX. Kanizsa Kupa Nemzetközi Meghívásos Úszóverseny: 100 m vegyes I. 50 m mell I., 50 m gyors I., 50 m hát I., 50 m pillangó II., 4 x 50 m vegyes váltó I., 4 x 50 m gyors váltó I. Korosztályos úszóverseny Székesfehévár :50 m hát I. Régió Bajnokság Szombathely: 50 m gyors II., 100 m gyors II., 50 m mell I., 50 m hát I., Baranya Megyei Úszó Bajnokság Pécs: 100 m gyors I., 50 m hát I., 50 m mell I. Dr. Csík Ferenc Úszó Emlékverseny Kaposvár :100 m gyors II., 100 m hát I. Országos Béka és Delfin Seregszemle Hódmezővásárhely : 50 m Béka fiú hát III., 50 m Béka fiú mell VIII., 100 m Béka fiú gyors VII. Adorján József Úszó Emlékverseny Kaposvár: 100 m hát I., 50 m mell II. Korosztályos úszóverseny Székesfehérvár 50 m hát III. Utánpótlásverseny IV. forduló Budapest: 100 m hát I. korosztályos ranglista csúccsal. Országos Úszó Ranglistán a 2000-ben születettek korosztályában elért év végi helyezése: 100 m hát I., 200 m hát I., 50 m hát III., 200 m gyors VI. 100 m gyors VII. Uszonyos úszás Uszonyos Diákolimpia Országos Döntő Kecskemét: 50 m uszonyos gyors VI., 100m uszonyos gyors VII. Aranyhomok Nemzetközi Uszonyos Úszóverseny Kecskemét: 100 m uszonyos gyors III., 50 m uszonyos gyors V. 4 x 50m uszonyos gyors váltó I. Nemzetközi Középületkivitelező Kupa Kaposvár: 200 m uszonyos gyors II.,50 m uszonyos pillangó V. 100 m uszonyos gyors V. Serdülő, Gyermek és Cápa Uszonyos OB Kecskemét: 100 m uszonyos gyors II., 200 m uszonyos gyors II., 50 m uszonyos gyors V., 50 m uszonyos pillangó IV., 4 x 50m uszonyos gyorsváltó II. helyezések. NUSI Aquatlon Megyei Döntő Balatonboglár: Zsiga Soma V., Fenyvesi Kornél III., Szerdahelyi Szonja II., Pintér Rebeka IV., Kis Enikő VIII. Hideg Ádám X., Szabadkai Miklós IX., Fenyvesi Áron VI., Kis Eszter V. helyezések. Csapat: BBSC I. korcsoport fiú csapat I. hely, BBSC I. korcsoport leány csapat II. hely. BBSC II. korcsoport fiú csapat II. hely. NUSI UPI Aquatlon Országos Diákolimpia Döntő Debrecen: Szerdahelyi Szonja II., Kelemen Dávid IV., Pintér Rebeka VI. helyezések. Triatlon Diákolimpia Országos Döntő Budapest: Pintér Rebeka IX., Szerdahelyi Szonja VI. helyezések. Aquatlon Országos Bajnokság Balassagyarmat: Kelemen Dávid VI., Szerdahelyi Szonja IV., Pintér Rebeka VIII. helyezések Sportolna Triatlon Fesztivál Korosztályos OB Fadd- Dombori: Szerdahelyi Szonja VIII. hely. Duatlon Diákolimpia Somogy Megyei Döntő Kaposvár: Pintér Rebeka II., Fenyvesi Kornél II., Zsiga Soma III., Szerdahelyi Szonja III., Kelemen Dávid II., Szabadkai Miklós V., Fenyvesi Áron IV. helyezések. Uszonyos Diákolimpia Országos Döntő Kecskemét: Szerdahelyi Szonja 100 m gyors VI., 200 m gyors V. helyezések. Húsvéti Meghívásos Úszóverseny Kaposvár: Kelemen Dávid 50 m mell VIII., Szerdahelyi Szonja 50 m mell V., 50 m hát II., 50m gyors I., Tóth Domonkos 50 m mell I., 50m hát I., 50 m gyors I.,Fenyvesi Kornél 50 m mell VI., 50m hát I., 50 m gyors I., Pintér Rebeka 50 m mell II., 50 m hát I., 50 m gyors I., Kis Enikő 50 m hát II., 50 m gyors II. helyezések Régió Bajnokság Úszóverseny Szombathely: Pintér Rebeka 50 m gyors IV., 50 m hát III., 100 m gyors III., Kelemen Dávid 100 m gyors VIII. helyezések. Baranya Megyei Úszóbajnokság Pécs: Pintér Rebeka 100 m gyors II., 50 m hát III., 50 m mell VII., helyezések. Nemzetközi Középület- kivitelező Kupa Uszonyos Verseny Kaposvár: Szerdahelyi Szonja 50 m pillangó V., 100 m gyors IV., 200 m gyors IV., Pintér Rebeka 50 m pillangó IV., 10 m gyors VII., 200 m gyors VII. helyezések. Csík Ferenc Úszóemlékverseny Kaposvár: Pintér Rebeka 100 m gyors III., 100m hát V. helyezések. Költségeiket a szülői befizetésekből fedezik. A szakosztály bevétele és kiadása 750 ezer Ft körül alakult 2008 évben december végén a NUPI-tól 200 ezer Ft támogatást nyertek. Kosárlabda szakosztály A szakosztály 2008 őszén alakult, az úszó szakosztályhoz hasonlóan önfenntartó. Taglétszáma, mint egy 20 fő, zömében év körüli fiatalemberek. Az őszi szezonban a megyei kosárlabda bajnokság B csoportjába neveztek,. Hét mérkőzésből hét mérkőzést vesztettek. A játékosok többsége diák, akiknek csak hétvégén van idejük edzeni és sportolni. Költségeiket, támogatásokból és saját hozzájárulásukból fedezték ban 110 ezer Ft körül alakult a szakosztály költségvetése. Fogathajtó- és lovas szakosztály A szakosztály egyszemélyes működtetője Somogyi Kálmán úr június 21-én megrendezte Balatonbogláron a VI. fogathajtó versenyt, melyre 24 kiváló hajtó érkezett, a balatonboglári és környékbeli közönség szórakoztatására (egész napos lovas-csikós programokkat szervezett.) Egyedüli fogathajtóként 16 versenyen vett részt. Eredmények: 2 db I. helyezés, 5 db. II. helyezés, 3 db. III. helyezés, 5 db. IV. helyezés1 db. V. helyezés, 1db VI. helyezés. Ismételten megrendezésre került a megyei bajnokság, ahol VI. helyezést ért el. Megkezdődött a téli fedeles kupa Kaposvárott, amely négy fordulóból áll, ebből kettő lebonyolításra került. Eredménye egy I. helyezés és egy II. helyezés. Folytatása februárban és márciusban lesz. Labdarúgó szakosztály A labdarúgó szakosztálynak elsődleges célkitűzése a labdarúgó sport megújítása és átalakítása volt az elmúlt évben. A gazdálkodásban a nadrágszíjszorítás gyakorlata: a fizetett foci elvét és gyakorlatát felszámolni kívánja a szakosztályvezetés. A szűkebb pénzügyi lehetőségek, és az új szakosztály-vezetési filozófia miatt az erőforrások súlypontját a felnőtt csapat szereplése helyett (volt NB III- s múlt) a fiatal korosztályokra helyezte át. Változások a labdarúgásban: - több, mint 10 éves munkaviszony után én, megszűntették a szertáros-intéző munkaviszonyát, bére és járulékai azóta nem terhelik a szakosztály költségeit. A feladatokat attól kezdve szétosztva, alkalmi könyves alkalmazottakkal látja el a szakosztály, a volt bérköltségek harmadáért. - A fiatal korosztályok edzőinek számát növelte. Az U7 (14 gyermek) korosztálynak Izsó Ferenc,

7 BALATONBOGLÁRI HÍREK 7 az U9 (12-15 gyermek) és U11 (12 15 gyermek) korosztályoknak Nemesi Péter, az U13 és U16 (15 20 gyermek) korosztálynak Bolla László az edzője júniusáig ennek az öt korosztálynak 2 edzője volt összesen. A felnőtt és ifi csapatnak Szilágyi Csaba az edzője. - Szoros együttműködés kialakítása a helyi iskolákkal. Az általános iskolával történő szoros sportkapcsolat Nemesi Péter tanár úrnak köszönhető. A Szakközépiskolával Szilágyi Szabolcs tanár úrnak köszönhetően épülget ki szorosabb focikapcsolat. (2008 tavaszán középiskolás ifjú járt a BBSC ifi edzéseire.) - Balatonlellével szorosabb sport együttműködés kialakítása: Az NB III-as Balatonlelle alkalmanként Bogláron tartotta az edzéseit, s 1-1 mérkőzést játszott itt. A boglári pálya karbantartásához több alkalommal adott kölcsön gépeket, (borona, henger). Az U 16-as korosztályunkat és edzőnket kölcsön adtuk Balatonlellének. Eredményesség A felnőtt labdarúgó csapat a 2007/2008 évi bajnokságban a megyei I osztályban az utolsó helyen végzett, kiesett, a megyei II. osztályba került. (A bajnokságban a megyei IV. a legalacsonyabb osztály.) a 2008/2008 bajnokságban a megyei II osztályba szerepel. Az ifjúsági csapatból a zöm kiöregedett, főiskolai-egyetemi tanulmányaik miatt elhagyták Balatonboglárt. A volt serdülőcsapatból kerültek fel fiatalok az ifibe. U 7 korosztály: edzőjük Izsó Ferenc, heti 2 edzést tartanak, létszámuk 14 gyermek (5-7 évesek). Edzéseik a labdarúgó pályán, télen az iskolai tornateremben, alkalmanként az Urányiban. Döntően önfenntartóak, a szülők finanszírozzák költségeik zömét. Az elmúlt évben 3 tornán vettek részt, egy tornagyőzelemmel és két második hellyel tértek haza. Célkitűzés az 5 7 éves korosztálynál: A csoporton belül A és B versengő csapatok kialakítása ben farsangi kupa, szabadtéri kikelet kupa megrendezése. A tavaszi tornákra minél jobb felkészülés, a gyermekek egységes melegítővel való ellátása. A helyi óvodával szoros együttműködés kialakítása. U9, U11 éves korosztályok: edzőjük Nemesi Péter tanár úr lett, télen az általános iskolai tornateremben, tavasszal, ősszel és nyáron a Gaal Gaston utcai labdarúgó pályán, heti 2 alkalommal edzenek. A korosztállyal kapcsolatos célkitűzés az, hogy 1-2 éven belül az U13-as bajnokságban ütőképes csapat formálódjon. U 13 korosztály: edzőjük Bolla László, edzéseik heti két alkalommal a labdarúgó pályán, télen alkalmanként az Urányiban tartják. Bajnokságban vesznek részt, korosztályukban talán a legfiatalabb a boglári csapat. U 16 korosztály: ebben a korosztályban nem volt annyi gyermek 2008-ban, amennyiből egy labdarúgó csapatot nevezni lehetett volna. A fiatalok a 16 éves korosztállyal edzenek, illetve kölcsönjátékosként Balatonlellén játszottak. Az elmúlt évi bajnokságból zömük fölkerült az ifjúsági (19 évesek) csapatába. Felnőtt-, és ifjúsági (U19) korosztály: a felnőtt csapatban a játékosállomány kicserélődött, sok ifjúsági került fel az első csapatba. Félidős eredményei a következő tabellákon szerepelnek. Félidős eredmények a megyei II. osztályban Felnőtt csapat 10., ifjúsági csapat 6., U13 korosztály 8. (utolsó) hely. Kézilabda szakosztály I Somogy megyei NB III. Bajnokság: II. Strandkézilabda, III. Ifjúsági női csapat megszervezés, IV. Női csapatok szereplése az NB II.-ben Somogy-megyei bajnokság: 2007/2008 NB III.-as női bajnokságot megnyerte a balatonboglári női csapat. A leányok magabiztos versenyzéssel, mindössze egy vereséggel nyerték el a bajnoki címet. A legkevesebb gólt kapták, és a legtöbbet lőtték. A rájátszásban Balatonszemes és Vonyarcvashegy csapatát ismét maguk mögött tudva, hazai közönség előtt bizonyították megérdemelt elsőségüket. 2007/2008 NBI II. női bajnokság végeredménye: 1. Balatonboglár, 2. Balatonszemes 3. Vonyarcvashegy. Standkézilabda bajnokság: Ifi csapat - Balatonalmádi ifjúsági kupa 2008 júl Tizennyolc csapat nevezése futott be az almádi tornára. A csapat felkészülését Kiss Erzsébet végezte, volt, amikor napi két edzéssel. Ennek meg is lett az eredménye. A nagyatádi Európa Bajnokságot nyert Ifi válogatott A és B csapata mögött a 3. helyezést értek el, a még mindig serdülőkorú játékosok, az ifjúsági bajnokságban. Az ifjúsági kupa végeredménye: 1. Szentendre 2., Novum. 3. Balatonboglár. Stone-Boglár csapat tagjai: Gyurákovics Adrienn, Katona Viktória, Balázs Dorottya, Katona Fruzsina, Grübl Lili, Méreg Vivien, Pomozi Nikolett, Makarész Evelin Kiss Erzsébet edző, Katona Sándor technikai vezető A felnőtt csapat: először szerepelt a Profi Ligában. A balatonboglári felnőtt női csapat a legjobb 10 magyar gárda közé jutott (a tavalyi Országos Nemzeti Bajnokságban). Első feladat a 8 közé jutás volt, mert a csapat már a másod osztályba kell, hogy folytassa a küzdelmeit. Az alapszakaszt a 7. helyen zárta Dabason, így kiharcolta a továbbjutást, a döntőbe. Sikerült a vonyarci bajnokságban egy helyet előre lépni, és a 6. helyen zárni a nyarat. A lányok bent tudtak maradni a kiemelt profi bajnokságban. A nyári munka megalapozta a Balatonboglár NB II.-es felkészülését. Az ifjúsági női csapat megszervezése: a női csapat edzője Kiss Erzsébet (BBSC játékos). Az edzőket évről évre az ún. edzői licenszért oktatják. Ebben az évben BBSC. 4 edzőt küldött a továbbképzésre. Az Ifi csapatnak 23 igazolt ifjúsági játékos van. A csapat egységes, nagyon fiatal, és nagyon tehetséges. Nincs olyan poszt, ahová ne lehetne minimum 2 játékost állítani! Női kézilabda csapatok Ifi csapat: utolsó helyen zárta az ifi csapat a bajnokságot ősszel. Célja megelőzni a Kaposvár és az Érd együttesét. Egyénileg és csapatszerkezetben az ifjúsági játékosok fejlődése szemmel látható. Kor szerint a serdülő játékosoknak még erős ez a küzdelem, ám hittel, becsülettel készülnek edzésről edzésre! Felnőtt női csapat: jelen pillanatban a csapat a hatodik helyen áll, egy ponttal lemaradva a negyedik helyezettől. Somogyi csapatok közül, NB II.-ben a Kaposvár előttünk áll. A csapatból mindenki amatőr, senkinek nincs MKSZ felé bejelentett, bejegyzett amatőr vagy magasabb rangú szerződése, beleértve az edzőket is. (A beszámolókat készítették: Tóth Levente Úszó és Triatlon Szakosztály, Albrecht Attila Kosárlabda Szakosztály, Somogyi Kálmán Lovas és Fogathajtó szakosztály, Izsó Ferenc Labdarúgó Szakosztály U9, Hock János, Katona Sándor Kézilabda Szakosztály.) Balatonboglár A beszámolót összeállította: Sós Zoltán. (Az egyesület 2008 évi önkormányzati támogatása mindösszesen: Ft. A képviselő-testület egyes tagjai szorgalmazták, hogy a tagdíj (és egyéb) bevételekről is tájékoztassák az önkormányzatot.) A BBSC általános költségei a 2008/2009 bajnoki szezonban. Költség megnevezése Kézilabda szak. Labdarúgó szak. Kosárlabda szak. Úszó szak. Összesen Gaál G u. sport terület és pályafenntartás 0 kb. (700) Szövetségeknek fizetett díjak (tagdíj, bírói díjak, sportorvos, stb.) Csarnok használati díj Urányinak csak uszoda (csarn. 4500Ft/ó,öltöz.1500Ft/ó.) Utazási költségek Összesen

8 8 BALATONBOGLÁRI HÍREK Balaton május Az előszezoni régiós rendezvény sikere a bogláriakon (is) múlik. Ezért az alábbi hírlevél szerint szíveskedjenek jelentkezni a Balatoni Regionális Marketing Igazgatóságnál - vagy - a Polgármesteri Hivatalba, Vásárhelyi Tiborhoz küldjék meg ajánlataikat. hu. (A felhívás teljes szövege: oldalon olvasható.) Tisztelt Partnerünk! Engedje meg, hogy bemutassam Önnek a Balatoni RMI 2009-es Kulturális Turizmus kampányévre tervezett nagyszabású akcióját, a Balaton7 elnevezésű rendezvénysorozatot, s egyúttal felajánljam kapcsolódási lehetőségeket. A Balaton7 elnevezésű rendezvénysorozat célja, hogy a belföldi nagyközönség és szakma részére bemutassuk, hogy az elő- és utószezonban is van gazdag aktív és passzív szabadidős programlehetőség, hűvösebb esősebb időben is tud jó programot kínálni a Balaton régió. A rendezvénnyel egyúttal szezont is kívánunk nyújtani, így május között kerül megrendezésre. BALATON7 PROGRAMJAI Ebben a másfél hetes időszakban az alábbi 7 terméket mutatnánk be a Balaton régióban: épített örökségek (várjátékok, múzeumok), - színházi előadások, kulturális estek, könnyű zenei programok, - összművészeti fesztiválok, wellness, élményfürdők nyílt nap, - bor nyílt nap, aktív turizmus (vitorlázás, golf, lovaglás, természetjárás), nyílt nap -, 7 kiemelt településen (Keszthely, Siófok, Balatonfüred, Balatonlelle - Balatonboglár, Hévíz, Badacsony, Nagyvázsony, Szigliget.... BALATON7 MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓJA A Balaton7 rendezvényt és ahhoz tartozó kiemelt programokat, azok szolgáltatásait széles körű marketing kommunikációval támogatja meg a Balatoni RMI, úgy mint city light, óriásplakát, metrószerelvényekben plakát, TV2 Kalandjárat, RTL Klub MeneTrend Itthon, Kalandozó, országos kereskedelmi rádióban hirdetés, hirdetések pr cikkek magazinokban, Port.hu részletes programfüzet, Itthon otthon van melléklet, M1 rendezvényajánló és a rendezvényre készített honlap, a A kapcsolódó rendezvények a rendezvény honlapján kapnak bemutatkozási lehetőséget. A rendezvény szervezése és rendezése során nagy hangsúlyt fektetünk a sajtókommunikációra. A rendezvény előtt két héttel sajtótájékoztatót tartunk. A rendezvény háziasszonya Keleti Andrea. A BALATON7-HEZ KAPCSOLÓDÓ AKCIÓK A rendezvény vonzerejét szeretnénk növelni a kiemelt és a kísérő rendezvények árából adott kedvezménnyel is, amely esetenként 50 %-os. Ezt a kedvezményt nem minden látogató kapná meg, kizárólag a kuponnal rendelkezők. A kupont, ami egyszerű papír alapú lesz, azok a látogatók tudják igénybe venni, akik legalább egy éjszakát a régióban töltenek, s ezt a szálláshely pecsétjével igazolják. A kupon letölthető és kinyomtatható lesz a honlapról, elérhető lesz a szálláshelyeken, valamint a Tourinform irodákban (ezt Igazgatóságunk biztosítja). Jelen levelemben kérem a szálláshelyeket, hogy a Balaton7 kuponokat szíveskedjenek pecséttel ellátni. Ez részükre semmilyen kötelezettséggel nem jár. A forgalom növekedését kívánjuk elősegíteni egy nyereményjátékkal is, amely keretében a kuponnal érkező vendégek között a régió szolgáltatóinak felajánlását sorsoljuk ki és fődíj egy 4 éjszakás luxus nyaralás lesz. KAPCSOLÓDÁSI LEHETŐSÉGEK A BALATON7 RENDEZVÉNYHEZ A fent bemutatott kiemelt településeken és programokon túl bármely Balaton régióban található település és turisztikai szolgáltató kapcsolódhat arra az időszakra (május 9-17.) szervezett programjával, vagy kedvezményes szolgáltatásával. Őket, mint a Balaton7 kísérőrendezvényei megjelentetjük a rendezvény honlapján,www.gyereabalatonra. hu/balaton7. Az együttműködés feltétele, hogy a kupont felmutató látogatók részére kedvezményt biztosítsanak. A honlapon összegyűjtjük és kiemelten kommunikáljuk az erre az időszakra Balaton7 elnevezéssel kedvezményt nyújtó szálláshelyeket. A Balaton7 akcióhoz való csatlakozás díjmentes, a szálláshely által adott kedvezmény mértéke és formája szabadon választható. A csatlakozás feltétele: a csatlakozott szálláshely a saját honlapján akciós ajánlatai között Balaton7 elnevezéssel megjelenteti, valamint a kedvezmény a Balaton7 teljes időszaka alatt, azaz hétköznap és hétvégén egyaránt a foglalt éjszakák számától függetlenül igénybe vehető. Szintén kiemelten megjelentetjük azokat a vendéglátóhelyeket, akik ebben az időszakban pl. a Torkos Csütörtökhöz hasonlóan az a la carte étlapból kedvezményt biztosítanak. Amennyiben felkeltettük érdeklődését és kapcsolódni kíván akár programmal, akár szolgáltatással, vagy szállásajánlattal, vagy éttermi kedvezménnyel, úgy kérem szándékát jelezze az alábbi elérhetőségek valamelyikén. Egyéb kérdésben is forduljon kolléganőmhöz bizalommal. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság, 8230 Balatonfüred, Blaha Lujza u. 2. Tel: 87/ , 87/ , Tel/ Fax: 87/ Pókos Katalin - itthon.hu. Tisztelettel: Dani Barbara igazgató Gyümölcstermő 2009-es év Mottó: Az, hogy valaki gyümölcsöző életet él, nem függ a kortól, lehet 15 évesen és 80 évesen is gyümölcsöket teremni. Elmúltak az év végi ünnepek, megkezdtük a 2009-es évet. Sokan új terveket szövögetnek, mit is fognak idén - valami újat cselekedni, vagy folytatják a megkezdett de bevált régi életüket. Ha szabad javallani valamit, akkor azt: teremjenek gyümölcsöket. Ismeretes az a bibliai történet, amikor Jézus éhes volt, és meglátott egy fügefát. Szedni akart róla, de nem talált rajta egyetlen szemet sem, erre megátkozta, és a bokor rögtön el is száradt. Minden embernek feladata, hogy élete gyümölcsöt teremjen. Gyümölcs sokféle van. Vannak a léleknek olyan gyümölcsei, amelyeknek létezésében sokan nem hisznek, pedig tévednek. Orvosi tény, hogy amikor valaki meghal, testsúlya - azon nyomban - 10 dekával könnyebb lesz, elszáll belőle a lélek. A lélek gyümölcsei ezek: - szeretet, - öröm, - békesség, - béketűrés, - szívesség, - jóság, - hűség, - szelídség, - mértékletesség. Sokszor magam is el-elgondolkodom egy-egy szó jelentésén, sajnos annyira kezdenek kimenni a divatból, hogy már egyeseknek a jelentése is elhalványul. Ízlelgessük a fogalmakat egyenként, álljunk meg ezeknél, és nézzünk magunkban, mely gyümölcsöt/gyümölcsöket terem az életünk. Törekedni lehet, de elérni illúzió, hogy a lélek felsorolt kilenc gyümölcséből a többségét elérjük. Elég, ha célként tűzünk magunk elé egyet vagy kettőt (amit úgy érezünk, hogy a legkönnyebb elérnünk), és azt következetesen végigvisszük-2009-ben. Tessék választani kedves boglári lakosok-polgárok! Vannak más értékes gyümölcsök is. Gyümölcstermő életet él az is aki: - az idős szüleit gonddal és szeretettel ápolja, - gyermekekkel ajándékozza meg a családot, a társadalmat, - a kis jövevényeket szeretetben és erkölcsösen neveli fel, - olyan munkát végez, amely közvetve vagy közvetlenül új értéket teremt - művészi alkotással vagy élménnyel lepi meg embertársait, - a másik ember lelki életét gyarapítja, - hozzájárul a szűkebb vagy tágabb közösség gyarapodásához, - a hely (Boglár) hírnevét öregbíti, legyen az egy szép kézimunka, vagy énekkari szereplés, - egy szemet gyönyörködtető kertet ápol, - segít a szomszédjának - akármilyen kicsi dologban is. A felsorolás nem teljes lehetne ezzel, azzal is ki kell egészíteni: mindenki mérlegelje, gyümölcstermő élete van, vagy sem. Ha igen, legyen büszke rá, azt csiszolgassa, gyarapítsa. Ha parazita, gondoljon arra, hogy ez hosszabb távon úgyis kibukik, elapadnak a nemtelen források, ugyanakkor a közösség is megveti. Ahogy a köztársasági elnökünk mondta újévi köszöntőjében: A tisztesség hosszú távon megéri. Mindenkinek gyümölcstermő 2009-es évet kívánok: Dr. Győry László

9 BALATONBOGLÁRI HÍREK 9 BÚCSÚZÁS Drága Kolléganőnk, édes Évike, a gyerekeknek Éva Óvó Néni! Búcsúzunk Tőle, mert búcsúzni kell! Lóth Sándorné, Évike a Hétszínvirág Óvoda dolgozója, élt 49 évet. Tudtuk, hogy beteg, de mindvégig reménykedtünk, abban, hogy meggyógyul és újra köztünk lehet! 30 éve dolgozott már a mi óvodánkban, ez volt az első és utolsó munkahelye, mint az egyik legodaadóbb, gyermekszerető óvónő. Itt kezdte a pályafutását, számára ez a munka igazán a hivatása volt. Több száz kisgyermek köszönheti Neki, hogy boldog óvodás éveket tölthetett el vele. Hihetetlen nagy türelemmel, szeretettel gondozta, nevelte, tanította minden szépre, jóra őket! Mint kolléga példát mutatott mindnyájunknak! A munkához való hozzáállása, kedvessége, segítőkészsége megmutatta nekünk azt, hogy, hogy kell mindig megújulni, tovább csinálni a mindennapi, néha fárasztó feladatainkat. Tökéletességre törekedett! Mindenhol maximálisan megakart felelni, a családban is és a munkahelyen is egyaránt. Szavakban nem lehet kifejezni, mennyire szerettük, hogy most mit érzünk, ezért segítségül hívjuk a költőt, a költő szavait: Elindult egy lélek, tovább szállt, Távolra tőlünk, mely nagyon fáj. A Te szíved nem fáj, de a miénk vérzik, Mert a fájdalmat, csak az élők érzik! Emlékét örökké megőrizzük, munkatársai, óvodás gyermekek, elsősorban a Hóvirág csoport és a szülők! Balatonboglár Hétszínvirág Óvoda dolgozói Hírek a Hétszínvirág Óvodából TÉLI ÜNNEPEINK Óvodánkban a hideg téli napokat az ünnepvárás öröme tette meghittebbé. A gyerekekkel közösen öltöztettük ünnepi díszbe a csoportszobákat és a folyosókat. Nagy izgalommal vártuk a Mikulást, aki december 5-én ajándékokkal teli puttonyával meg is érkezett. Mindegyik csoporthoz ellátogatott, ahol átadta a finomságokat rejtő csomagokat, amit a gyerekek verssel, énekkel, rajzokkal háláltak meg. Ezúton is nagyon szépen köszönjük Resch János és Reich Gábor uraknak, hogy betöltötték a mikulás szerepét. Ezen a délelőttön még kettő program várta az ovisokat. A zeneiskolások karácsonyi dallamokkal kedveskedtek a szülők pedig bábelőadással szórakoztatták a hálás közönséget. December 18-án tartottuk az ovis karácsonyt. A gyerekeket minden csoportban karácsonyfa és ajándék várta. A játékvásárlás költségtérítéséhez ez alkalommal is a Gyermekbirodalom Alapítvány járult hozzá. Az ajándékbontás után közös programon vettek részt a gyerekek. A Százszorszép csoportosok betlehemes műsort mutattak be társaiknak, majd az óvó nénik alkalmi kórusa karácsonyi dallamokkal varázsolt ünnepi hangulatot. Január 24-én került megrendezésre a szülők - nevelők bálja, ami az idén a szokásosnál kisebb létszámú vendégsereggel de nagyon jó hangulatban telt. A bál bevételét az óvodánk udvari játékainak felújítására fordítjuk. A télkergető, tavaszt váró mulatságból természetesen a gyermekeink sem maradhattak ki. Január 30-án jelmezeket öltve érkeztek az oviba, ahol színes programokkal biztosítottuk a vidám hangulatot. Reggeltől zene, tánc, játékos vetélkedők, süti, üdítő várta a gyerekeket a csoportszobában. Majd közösen vettek részt Pomázi Zoltán koncertjén, aki népszerű és ismert dalokkal szórakoztatta kis közönségét. Márciusban a nagycsoportosaink mesemondó versenyen vehetnek majd részt, ami Fonyódon kerül megrendezésre. Ugyanebben a hónapban nyílt napokra várjuk az érdeklődő szülőket, amikor betekintést nyerhetnek a mindennapi programjainkba. Nagyon sok köszönettel tartozunk a Bene családnak és a Bükkfa családnak a sok segítségért, felajánlásért és ajándékért, amivel gazdagították óvodánkat. Tuliné Sipos Magdolna MÁRCIUSI RENDEZVÉNYEK Április 4-éig (munkaidőben és rendezvények ideje alatt) látható a boglári művelődési házban a Boglári Fotósok Baráti Körének kiállítása. 7-én (szombaton) a balatonboglári művelődési házban 15 órakor KISTÉR- SÉGI IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ a KÖSZIKE tagjai, valamint együttműködő partnereink (Nagybajom, Alsómocsolád, Sásd,Kaposvár, Ózd ) ifjúsági szervezetei beszámolnak az eddig eltelt idő munkáiról (programok, tapasztalatok) és jövőbeni terveiről. 20 órakor a Budapest Acoustic band koncertje Belépő: 600 Ft. Sipeki Zoltán 1993 óta Zorán állandó gitárosa. Zeneszerző, zenei rendező, stúdiózenész. Móra Erzsébet a fiatal generáció tagja. Verseket zenésít meg. Az elmúlt években színházi (István, a király) és stúdiómunkáival tűnt fel. Gál Gábor a Takáts Tamás Dirty Blues Band alapító tagja és állandó gitárosa. Zeneszerző. Számos természetfilmhez írt aláfestő zenét. 12-én (csütörtökön) 1030 órakor MESESZÍNHÁZ : Mátyás király bolondos bolondja. (Marionett-bábos előadás a Maszk Bábszínpad előadása) Belépő: 600 Ft. 14-én (szombaton) 10 órától PARTNERSÉG-HÁLÓZATÉPÍTÉS tréning civil szervezeteknek. 14 órától DURUZSOLÓ a HIP Irodában 15-én (vasárnap) 11 órakor az ORSZÁGZÁSZLÓNÁL ünnepi megemlékezés, 12 órakor a művelődési házban VÁROSI KITÜNTETŐ DÍJAK ÁTADÁSA, 15 órakor Kossuth emléktábla koszorúzása a Fischl-háznál, 16 órakor a művelődési házban KOSSUTH VACSORA a Szelence Alapítvány szervezésében. 21-én (szombaton) 10 órától a boglári művelődési házban LÉGRÁDI AN- TAL XII. TEHETSÉGKUTATÓ ROCK FESZTIVÁL. Belépés ingyenes. 20 órakor PÁL UTCAI FIÚK élő koncert Belépő elővételben Ft, koncert napján Ft 26-án (csütörtökön) órakor a boglári művelődési házban MESE- SZÍNHÁZ : Az erdő bajnoka (Mesemondó Tündüs Manó Bábszínháza). Belépő: 600 Ft. 27-én (pénteken) 15 órától Gyümölcsoltó Boldogasszony napi játszóház. Belépő: 500 Ft 18 órától Álmok, emlékek, gondolatok -Elmélkedések Sióagárdról, Szabadi Mihály könyvbemutatója, majd táncház. Belépő: 500 Ft. 28-án (szombaton) 20 órakor JAZZ KLUB: FEKETE-KOVÁCS KVIN- TETT Belépő. 600 Ft.

10 10 BALATONBOGLÁRI HÍREK sporttörténelem (Részlet néhai Harangozó József kéziratából) Már 192o-ban volt labdarúgó pályánk a mai Szentmihályi utca és a Balaton között. Ez a pálya még kezdetleges volt ugyan, egy keskeny gyalogút is átszelte, de azért már községek közötti mérkőzéseket lehetett játszani rajta. Állandó jellegű,jó hírű csapat is volt már, amelyik Siófok együttesét 3:1 arányban legyőzte. A felállítás (!) a következő volt: Karácsonyi - Kőnig, Tamás S., Varga Z,, Herr F(erenc)II., Strasser J., Hász Á., Radó I., Herr F(erenc)I., Biró S., Herr L. Játszott ebben a csapatban Joós Péter is, aki tőlünk az UTE csapatába került és országos válogatott lett. Erőteljesebb lett a fejlődés akkor, amikor a pálya a mai Széchenyi ut cába került. /A mai Róth és Vadasfalvi ház helyén/. Ezt a pályát 1923-ban adták át rendeltetésének. Az új pálya már lényegesen simább talajú volt az előzőnél, eredeténél fogva gyepes. Talajegyengetést még nem végeztek rajta. Voltak mélyebb részei, ahol ősszel-tavasszal, vagy nagyobb esőzések után fürdéssel egybekötött mérkőzést vívtak a játékosok, mert 15-2o cm-es víz állt a pályán. De szabványos méretű volt, kapui is az előírásoknak megfelelő anyagból és méretre készültek, így már bajnoki mérkőzéseket is játszhattunk rajta. /Balatonbajnokság, Levente bajnokság stb/. Fekvése K - Ny-i irányú volt, s ez nehezítette a játékengedély kiadását. A pálya avatására teljesen új felszerelést kapott a csapat /fekete fehér keresztcsíkos mez, sportszár és fekete nadrág/. Az első ellenfél Balatonlelle legénysége volt, s az eredmény 7:1 Boglár javára. A csapat gerincét a Harmath-testvérpár /Herr-ről magyarosítottak/, a Reiter testvérpár, a Mészáros-testvérpár, Hajdú Lajos és Strasser József alkották. A csapat mecénása, lelke Grósz Miklós nagykereskedő volt. A lellei gárdával később is nagyon sok jó mérkőzést játszottunk s ez az egészséges rivalizálódás jó hatással volt mind a két község sportjának fejlődésére. Ez a csapat rangot kapott a megye labdarugó életében. Olyan csapatok hagyták el vesztesként a játékteret, mint a kaposvári Rákóczi, a székesfehérvári Előre, Várpalota, Keszthely, Tapolca, Nagykanizsa stb. Gyakran rándultak le hozzánk fővárosi csapatok is /Világosság, BEAC/.Sajnos a pályán nem volt öl töző, így a közeli Reider-vendéglőben és a hajóállomáson öltözködtek a játé kosok, vagy a helybeliek már felöltözve jöttek el otthonról. Ebben az időben Dunántúl Ny-i csoportjában játszottunk a bajnoki pontokért. Itt játszott Székesfehérvár, Fűzfő, Várpalota, Gánt, Veszprém, stb. A játékosok a következők voltak: Dravetz Fo, Kovács L., Harmath., Harangozó F., Gerei M., Egres A., Fekete R., Vadasfalvy J., Wentzely Z. és P., Strasser J., Dezső J., Dél A., Horváth L., Kürtös V. KÉZILABDA (Képek a jobb oldalon.) A balatonboglári általános iskolában a 2008/2009. tanévben 78 diák választotta a kézilabdát (minden hatodik gyermek). Négy korcsoportban indultak különböző versenyeken. Az ADIDAS Országos Kézilabda Utánpótlás Bajnokságban az U 9 ( ) fiúk megyei III. helyezést értek el. Az U 10 (1998) csapat megyei II. lett, így a regionális döntőbe kerültek: Zala, Baranya és Somogy megye legjobbjaival. Az U 12 (1996) fiúk tavaly május óta veretlenek. A múlt évihez hasonlóan az idén is megnyerték a Somogy megyei Bajnokságot. A régiódöntő Nagybajomban volt II. 13-án. Itt a három megye hat csapattal vett részt. A boglári csapat legyőzte Keszthely, a pécsi sportiskolát, Böhönyét, a döntőben a Komlótól vereséget szenvedtek, és így másodikként bejutottak az országos elődöntőbe. Itt az ország legjobb tizenhat csapata mérkőzik meg egymással. A csapat tagjai: Lakatos Mátyás, Simon Krisztián, Haál Marcell, Vers László, Árok János, Bujdosó Mátyás, Héjja Richárd, Bujdosó Ferenc, Márton Zoltán, Varga Rajmund, Virág Marcell, Varga Marcell, Takács Boldizsár. Az U 14 (1994) megyei második lett, majd a regionális döntőben, amely Nagykanizsán volt, az esélytelenek nyugalmával induló boglári csapat a Nagykanizsát 7, a Komlót 6, a Pécset pedig egy góllal megverte. Az aranycsatában Csurgótól már kikaptak, de másodikként ők is továbbjutottak az országos elődöntőbe. A csapat tagjai: Bujdosó Ferenc, Brunner Patrik, Bujdosó Levente, Kump Gábor, Benedek Csaba, Keserű Marcell, Bujdosó Bendegúz, Menyhárt Máté, Árok János, Virág Marcell, Varga Rajmund, Kerekes Máté, Takács Boldizsár. További tornákon vettünk részt: Holding- kupa (öt csapat részvételével). Szeptember óta minden hónapban van egy forduló, márciusban lesz az utolsó. Itt két korcsoporttal (1996, 1998) indultunk. Mindkét csapat megnyert6e az eddigi összes meccsét, így már az utolsó forduló eredményétől függetlenül kupagyőztesnek mondhatjuk magunkat. Ezek a szép eredmények nem jöhettek volna létre, ha nem kaptuk volna meg a maximális támogatottságot az önkormányzattól, az iskolától, a BBSC kézilabda szakosztályától és a szülőktől. A támogatásukra a jövőben is számítunk. Hajrá Boglár, Balatonboglár! Varga Zsolt edző HULLADÉKSZÁLLÍTÁS BEN BALATONBOGLÁRON Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Időpont / nap január 1 február 29-ig x óra között március 1 április 12-ig x x óra között április 13 szeptember 30-ig x x 18 és másnap 10 óra között október 1 október 16-ig x x óra között október 17 december 31-ig x óra között SZŐLŐSKISLAKON január 1 június 21-ig x óra között június 22 augusztus 20-ig x x óra között augusztus 21 december 31-ig x óra között ÁPRILIS 22. ÉS NOVEMBER 18. KÖZÖTT, KÉTHETENTE A PÁRATLAN HETEK SZERDÁJÁN EGY ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁSI NAP LESZ.

11 BALATONBOGLÁRI HÍREK 11 FARSANGI KUPA - elnevezéssel teremlabdarúgó bajnokságot rendeztek az Urányi János Szabadidő és Sportközpontban öt - hét éves gyerekek részére. A résztvevő csapatok Balatonboglár (A és B csapat) Fonyód, Balatonmária és Balatonkeresztúr csapatai voltak. Nagy élmény volt nézni, ahogy a csillogó szemű óvodások fociztak, küzdöttek a kupáért, a győzelemért. A rendezvény költségeit a szülők állták. A város nevében szeretnék köszönetet mondani a szülőknek, az edzőknek, a rendezőknek. Ez a program tökéletesen beleillik az önkormányzat sportstratégiájába, a sikeres utánpótlás nevelési programba. A boglári gyermeknapon önkormányzati segítséggel kívánjuk ezt az utánpótlás nevelési programot folytatni. Vadasfalvi János alpolgármester Balatonboglár város önkormányzata nevében szívből gratulálok a fiúcsapatok tagjainak, edzőjének az országos elődöntőbe való feljutáshoz. Balatonboglár sportjában legfőbb célunk a sikeres utánpótlás nevelés kialakítása. Ez az általános iskola és a szakosztály közötti jó együttműködésen alapul, amely az eredmények alapján kiválóan működik. A két országos elődöntőhöz sok sikert kívánok. Vadasfavi János HAGYOMÁNYŐRZŐ SZELENCÉSEK Foci anno 1920-as évek A Sziget-strand elmosott partfala

12 12 BALATONBOGLÁRI HÍREK Májusra elkészülhet a vitorlás kikötő új KLUBHÁZA TOURINFORM HÍREK - A Tourinform Balatonbogláron 2009-ben is több belföldi turisztikai vásáron vett, vesz részt a Kistérséggel illetve Balatonlellével és Fonyóddal közösen. (Utazás 2009, Budapest: február március 1., Kecskemét: március , Miskolc: március , Debrecen: március , A Tourinform irodába várjuk a szállásadók, vállalkozók kiadványait, ajánlatait, melyeket ingyenesen eljuttatunk és terjesztünk a rendezvényeken.) Nyitva tartás: hétfő - csütörtök és , péntek: ÜDÜLÉSI CSEKKHEZ IGÉNYLŐLAPOK A TOURINFORM IRODÁBAN - Négy, szociálisan rászorult társadalmi csoportnak nyújt idén támogatást üdülési csekk formájában a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány. A havi 70 ezer forint alatti jövedelmű kisnyugdíjasoknak, a fogyatékossággal élőknek, a legalább két gyermeket nevelő, százezer forintnál kevesebbet kereső munkavállalóknak és a szakiskolai tanulóknak nyújt üdülési lehetőséget az alapítvány. Február 1-jétől április 15-ig hirdetik meg a pályázatokat. A felnőttek 40 ezer forint, míg a gyermekek 25 ezer forint értékű csekket nyerhetnek a tavalyinál 400 millió forinttal nagyobb, 2,5 milliárdos keretből. Mindenkinek csak 15 ezer forintos önrész befizetése esetén jár a teljes összegű támogatás, a gyermekek, és a tanulók után ötezer forint önrészt kell fizetni. A fogyatékosok kísérőinek is jár 20 ezer forintos támogatás, 10 ezer forint megfizetése után. Az alapítványnál azzal számolnak, hogy mintegy ezer embert juttatnak támogatáshoz. Az üdülési csekk a minimálbér mértékéig - idén forintig - adó-, és járulékmentes, és már 35 különböző szolgáltatást fizethetünk vele. Egyebek mellett mozijegyet vagy autópálya-matricát lehet venni vele.. A pályázatokat az MNÜA címére: 1590 Budapest, Pf. 44. lehet benyújtani. GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET 2009 Mária Gyógyszertár Arany Kígyó Gyógyszertár Isteni Gondviselés Gyógyszertár Magyar Korona Gyógyszertár Háromkirályok Gyógyszertár Fonyód GyógyszertáR Balatonlelle, Móra Ferenc u. 2. Balatonboglár, Vikár Béla u. 6/a. Fonyód, Szent I. u. 31. Balatonlelle, Rákóczi u. 208 / b. Balatonboglár, Szabadság u. 4. Fonyód Szent István u. 27. T.: 85 / T.: 85 / T.: 85 / T.: 85 / T.: 85 / T.: 85 / Nyitva tartás: 8 18 óráig, Nyitva tartás: 8 18 óráig, Nyitva tartás: 8 18 óráig, Nyitva tartás: 8 18 óráig, Nyitva tartás: 8 18 óráig, szombaton 8 13 óráig szombaton 8 12 óráig. szombaton 8 12 óráig. szombaton 8 12 óráig. szombaton 8 13 óráig. szeptembertől júniusig 8-12 óráig Nyitva tartás: 8 19 óráig, szombaton 8 13 óráig. dec január 4 január 5-11 január január január 26 - február 1 február 2-8 február 9-15 február febr március. 1 március 2-8 március 9-15 március március március 30 - április 5 április 6-12 április április április 27 - május 3 május 4-10 május május május június 1-7 június 8-14 június június június 29 - július 5 július 6-12 július július július 27 - augusztus 2 augusztus 3-9 augusztus augusztus augusztus aug szept. 6 szeptember 7-13 szeptember szeptember szept október 4 október 5-11 október október október 26 - nov. 1 november 2-8 november 9-15 november november nov december 6 december 7-13 december december december 28 - jan. 3 Munkaszüneti napokon a vasárnapi nyitvatartási és ügyeleti rend szerint köteles a nevezett gyógyszertár a betegellátást biztosítani. Január 1-jétől július 20-ig: hétfőtől péntekig (a zárástól) 20 óráig, szombaton (a zárástól) 14 óráig, vasárnap és munkaszüneti napokon az ügyelet 8 órától 12 óráig tart, július 21-től augusztus 20-ig: hétfőtől péntekig - (a zárástól) 22 óráig, szombaton (a zárástól) 22 óráig, vasárnap és munkaszüneti napokon az ügyelet 8 órától 22 óráig tart az ügyelet. Gyógyszertári ügyelet keresés az interneten: Váltott gyógyszertárakkal (!) éjszakai ügyelet Keszthelyen és Kaposváron van. Siófokon (ugyancsak váltott gyógyszertárakkal) 22 óráig tartanak ügyeletet.

Humánpolitikai Bizottságának

Humánpolitikai Bizottságának Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak: Keserű Zoltán a Bizottság elnöke Hock János Bizottsági tag Dr. Regős

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

2013. év 1.félévi beszámoló

2013. év 1.félévi beszámoló ÉRDI SPORT KFT 2030 Érd, Ercsi út 34. Telefon:06-20-914-4037 Honlap: www.handballerd.hu E-mail: iroda.kezilabda@gmail.com ÉRDI SPORT KFT 2030 ÉRD ERCSI ÚT 34. 2013. év 1.félévi beszámoló 1 A Társaság bemutatása:

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Melléklet. ISK munkaterv 2014/ 2015. tanévre

Melléklet. ISK munkaterv 2014/ 2015. tanévre Melléklet ISK munkaterv 2014/ 2015. tanévre Iskolai Diáksportkörünk elsődleges feladata, hogy minden tanulónk részére biztosítsa a lehetőséget a sportolásra. Ezt több iskolai sportolási lehetőség keretén

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke TÁJÉKOZTATÓ a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről Ó z d, 2015. február 19. Előterjesztő: Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke Egyesületünk rövid bemutatása: 1906-ban Ózdon épült fel Közép-Európa

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2013. ÉV 2013. január 30. (szerda) 1.1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első olvasat) 1.2. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetés

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2016. ÉV 2016. január 27. (szerda) 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014

NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014 NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG (MAGYAR EGYETEMI FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG) VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION POSTACÍM: 1146 BUDAPEST,

Részletesebben

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó 1. Célja: A 2014. év uszonyosúszó ifjúsági, junior és felnőtt korcsoport

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG (MEFOB) VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016

NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG (MEFOB) VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016 NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG (MEFOB) VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. TELEFON: 06-1/460-6825

Részletesebben

KUNSZIGET SPORTEGYESÜLET 9184 Kunsziget, József Attila u. 2.

KUNSZIGET SPORTEGYESÜLET 9184 Kunsziget, József Attila u. 2. Nemzeti Sport Intézet részére Budapest Istvánmezei út 1-3. 1146 Tárgy: A ki/8337/2011 számú MLSZ határozattal jóváhagyott sportfejlesztési program szakmai beszámolója (Kunsziget SE). Tisztelt Nemzeti Sport

Részletesebben

Versenykiírás. Általános rendelkezések

Versenykiírás. Általános rendelkezések Versenykiírás Általános rendelkezések 1. A Campus Olimpia bemutatása A Campus Olimpia 2010. július 20-22 között megrendezendő sportrendezvény a magyarországi és a határon túli felsőoktatási intézmények

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

-1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait a 29/ testületi határoza

-1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait a 29/ testületi határoza TÁJÉKOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriumának Működéséről 2008/2009 -1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások.

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások. 3.3.2 Támogatások A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások. Kedvezményezett neve (2010. évben) Bursa Hungarica

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3721/2011. Sorszám: 16. E LŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 15.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 30-i ülésére Iktató szám: Sz-249/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. május 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 26-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2008. második félévi kiírás Előadó: Kasper Ágota, az

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Koszta Mihály TVSE elnök Véleményezte: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Koszta Mihály TVSE elnök Véleményezte: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság ELŐTERJESZTÉS Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésének, 4. számú A TVSE tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló tájékoztató megtárgyalása - tárgyú napirendi

Részletesebben

nemzeti egyetemi kosárlabda bajnokság (MEFOB) VERSENYKIÍRÁSA 2014/2015

nemzeti egyetemi kosárlabda bajnokság (MEFOB) VERSENYKIÍRÁSA 2014/2015 nemzeti egyetemi kosárlabda bajnokság (MEFOB) VERSENYKIÍRÁSA 2014/2015 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM: 1146

Részletesebben

36. Nemzetközi Tavaszi Sportgála Gyalogló Magyar Szuper Liga verseny

36. Nemzetközi Tavaszi Sportgála Gyalogló Magyar Szuper Liga verseny 36. Nemzetközi Tavaszi Sportgála Gyalogló Magyar Szuper Liga verseny Békéscsaba, 2015. április 26. vasárnap Magyarország Felnőtt 20 km-es Gyalogló Férfi, Női Egyéni és Csapatbajnoksága, Havasi István-emlékverseny

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

2010. évi Cápa és Junior korcsoport Uszonyosúszó Országos Bajnokság

2010. évi Cápa és Junior korcsoport Uszonyosúszó Országos Bajnokság 2010. évi Cápa és Junior korcsoport Uszonyosúszó Országos Bajnokság VERSENYKIÍRÁSA 1. Célja: A 2010. év uszonyosúszó cápa és junior korosztály Magyar Bajnokainak és helyezettjeinek megállapítása, a gyermek

Részletesebben

Az Asztalitenisz-szakosztály beszámolója

Az Asztalitenisz-szakosztály beszámolója 2012 Az Asztalitenisz-szakosztály beszámolója Megyei ranglista-versenyeredmények Újonc egyéni 2001 Czémán Róbert 1999 Raposa Roland 1. helyezett Szalai Anna 1. helyezett Serdülő egyéni 1997/98 Raposa Roland

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2010/2011. tanév sporteredményei. Iskolánk 120 fővel vett részt. II. helyezés

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2010/2011. tanév sporteredményei. Iskolánk 120 fővel vett részt. II. helyezés II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 5000Szolnok, Rákóczi út 45. OM azonosító: 035881 Tel: 56/422-051, e-mail: rakoczisuliszolnok@gmail.com A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2010/2011. tanév sporteredményei

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl.

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Humánpolitikai Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Keserő Zoltán a Bizottság elnöke Hock János Bizottsági tag

Részletesebben

ALSÓ TAGOZAT. 2014/2015-ös tanév. Nyár. Triatlon OB. III. hely: Balassagyarmat - Csontos Dóra 3.b III. hely: Eger - Csontos Dóra 3.

ALSÓ TAGOZAT. 2014/2015-ös tanév. Nyár. Triatlon OB. III. hely: Balassagyarmat - Csontos Dóra 3.b III. hely: Eger - Csontos Dóra 3. ALSÓ TAGOZAT 2014/2015-ös tanév Nyár Triatlon OB III. hely: Balassagyarmat - Csontos Dóra 3.b III. hely: Eger - Csontos Dóra 3.b Augusztus 30. Triatlon verseny Tiszaújváros III. hely: Trungel-Nagy Zalán

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Youth Handball Festival

Youth Handball Festival 2013 14 20 July 2013 Kaposvár, Hungary HUNGARY 2 0 1 3 14 20 JULY www.youthhandballfestival.org 2013 Üdvözlünk minden sportbarátot az INTERSPORT (YHF) Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Kézilabda Fesztivál

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület tevékenységéről 1 TÁJÉKOZTATÓ a Fiedler Ottó Sportegyesület tevékenységéről Ó z d, 2013. február 21. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke 2 Egyesületünk

Részletesebben

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete Határozatok nyilvántartása - 2009.

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete Határozatok nyilvántartása - 2009. Határozat száma Határozat tárgya Felelős A határozat kivonat elküldve: 1/2009. (I.29.) 2009. évi költségvetési tervezet elsőfordulós elfogadása - 2/2009. (I.29.) Kisbusz beszerzéséről döntés (FVM pályázat)

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

1. Művelődési Osztály

1. Művelődési Osztály 1. Művelődési Osztály Pápa Város Önkormányzata az Oktatási- és Kulturális Minisztériummal együttműködve minden évben meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. A pályázatra

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak:

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak: SPORTISKOLAI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. SZEPTEMBER 1-DECEMBER 31. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1. Az iskola folyamatos kapcsolatot tart a MOB Sportiskolai Program Pedagógiai Munkacsoportjával illetve a sportiskolai

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYEK BALATONBOGLÁRON ÁPRILIS - OKTÓBER (A szervezők a műsorváltozatás jogát fenntartják!) www.balatonboglar.hu

2011. ÉVI RENDEZVÉNYEK BALATONBOGLÁRON ÁPRILIS - OKTÓBER (A szervezők a műsorváltozatás jogát fenntartják!) www.balatonboglar.hu MÁRCIUS 18-án (pénteken) 18 órától 19-én (szombaton) 2011. ÉVI RENDEZVÉNYEK BALATONBOGLÁRON ÁPRILIS - OKTÓBER (A szervezők a műsorváltozatás jogát fenntartják!) www.balatonboglar.hu az evangélikus templom

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI MEGYEI ÉS PÉCS VÁROSI DIÁKSPORT VERSENYNAPTÁR-TERVEZET

2014/2015. TANÉVI MEGYEI ÉS PÉCS VÁROSI DIÁKSPORT VERSENYNAPTÁR-TERVEZET 2014/2015. TANÉVI MEGYEI ÉS PÉCS VÁROSI DIÁKSPORT VERSENYNAPTÁR-TERVEZET A versenynaptár tervezett időpontokat és helyszíneket jelöl. A versenykiírások tartalmazzák a konkrétumokat, melyek letölthetők

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

VIII. KETSKÉS K. ENDRE NEMZETKÖZI SENIOR ÚSZÓVERSENY

VIII. KETSKÉS K. ENDRE NEMZETKÖZI SENIOR ÚSZÓVERSENY VIII. KETSKÉS K. ENDRE NEMZETKÖZI SENIOR ÚSZÓVERSENY 1. A verseny célja: A szenior úszás népszerűsítése. A hazai és nemzetközi kapcsolatok ápolása. A felnőtt lakosság rendszeres úszásának elősegítése,

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Magyar Evezős Szövetség

Magyar Evezős Szövetség Magyar Evezős Szövetség ORSZÁGOS DÖNTŐ III., IV., V., és VI. KORCSOPORT Szeged, 2014.09.05-06. 1 2014/2015. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: Az evezés

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 Email: muvhfold@tonline.hu Iktatószám:../2015. 16. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Képviselőtestülete 2740 Abony, 1. 100047/2008. Tárgy: jkvi kivonat Készült: Abony Város Képviselőtestületének 2008. november 27i üléséről. Napirend: A 2009. évi rendezvényterv elfogadása 409/2008.

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

(2015. évi előzetes tervezet)

(2015. évi előzetes tervezet) (2015. évi előzetes tervezet) JANUÁR január 31. U21-es kispályás torna Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola Nagykőrösi Kinizsi FC FEBRUÁR február 1. U16-os kispályás kupa Nagykőrösi Kossuth Lajos

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 17/2011 (08.23.) számú Hivatalos Értesítő 2011.08.23. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 Hirdetmény... 12 2 Versenybizottsági határozatok 286/2011. (08.03) számú határozat

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése Sport

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2015. április 13.-án

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

I. Dombóvár Város Képviselő-testületének évi munkaterve

I. Dombóvár Város Képviselő-testületének évi munkaterve 1 I. Dombóvár Város Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve A képviselőtestületi rendes ülések 1. napirendi pontja: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. június 26-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2006. második félévi kiírás Előadó: Kasper Ágota, az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről Ó z d, 2014. június 26. Előterjesztő: Ózdi Kézilabda Club Elnöke Az Ózdi Kézilabda Club nevében szeretnénk Önöket tájékoztatni egyesületünk működéséről.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

2012. évi támogatások

2012. évi támogatások 2012. évi támogatások Sorsz. Támogatás kedvezményezettjének a neve Támogatás összege (Ft) Támogatás célja Támogatási program megvalósíátásnak helye 1. 150. sz. Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület 50

Részletesebben

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand. LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.hu KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben