A K.Ö.SZ. Tudományos-népszerűsítő füzetei 1 F.S.C.H. Popular Science Booklets 1 ÖSSZEKÖTTETÉS FÖLD FÖLÖTT ÉS FÖLD ALATT. régészeti kutatásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A K.Ö.SZ. Tudományos-népszerűsítő füzetei 1 F.S.C.H. Popular Science Booklets 1 ÖSSZEKÖTTETÉS FÖLD FÖLÖTT ÉS FÖLD ALATT. régészeti kutatásai 2003 2009"

Átírás

1

2 Támogatók: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság A K.Ö.SZ. Tudományos-népszerűsítő füzetei 1 F.S.C.H. Popular Science Booklets 1 ÖSSZEKÖTTETÉS FÖLD FÖLÖTT ÉS FÖLD ALATT A Győr Szombathely és Szombathely közötti 400 kv-os távvezeték régészeti kutatásai CONNECTIONS ABOVE GROUND AND BELOW Archaeological excavations of the 400kV transmission line between Győr Szombathely and Szombathely in Szerkesztő: ILON GÁBOR, KVASSAY JUDIT Sorozatszerkesztő: ILON GÁBOR Kiadó: Felelős kiadó: DR. VIRÁGOS GÁBOR FŐIGAZGATÓ Szombathely Budapest, 2009 Címlapkép: 400 kv-os távvezeték oszlopa Tilaj (Zala megye) határában és régészeti lelőhely feltárása Sorkifalud (Vas megye) határában (fotó: KVASSAY JUDIT és NAGY MARCELLA; számítógépes grafika: GAÁL ERIKA) Nyomdai előkészítés: TÖRÖKNÉ MIHÁLYFI IZABELLA, K.Ö.SZ. Példányszám: 1000 ISBN: ISSN:

3 Tartalom: A Győr Szombathely és Szombathely Héviz közötti 400 kv-os távvezeték régészeti kutatásai (Tari Gábor vezérigazgató, MAVIR ZRt.) Összeköttetés föld fölött és föld alatt (Virágos Gábor főigazgató, K.Ö.SZ.) Összeköttetés föld fölött és föld alatt A Győr Szombathely és Szombathely közötti 400 kv-os távvezeték régészeti kutatásai Bevezető Földrajzi viszonyok Lelőhelyfelderítés Építés közbeni régészeti szakfelügyelet Feltárások Győr Szombathely szakasz Szombathely szakasz Feldolgozás Összefoglaló Az oszlophelyek kutatása során előforduló korszakok bemutatása Tapasztalatok Régészeti kislexikon Irodalom Summary Technikai adatok Szerzők Közreműködők Ábrák forrásai

4 A GYŐR SZOMBATHELY ÉS SZOMBATHELY HÉVÍZ KÖZÖTTI 400 KV-OS TÁVVEZETÉK RÉGÉSZETI KUTATÁSAI Történelmi együttműködés Kedves Olvasó! Ön most a Győr-Szombathely és a Szombathely 400 kv-os távvezeték létesítése során végzett régészeti kutatásokat bemutató szép, és a laikus számára is hasznos kiadványt tartja a kezében. Ahhoz, hogy az Ön otthonában, munkahelyén, vállalkozásában csupán egyetlen kattintással bármikor elérhető legyen az áram, nem csupán meg kell termelni, de szállítani sőt, irányítani is kell a villamos energiát. Mindehhez elengedhetetlen fontosságú a ma már több mint 3600 km hosszú magyar 220 kvos, 400 kv-os és 750 kv-os átviteli hálózat, amelynek üzemeltetése, karbantartása, s nem utolsó sorban fejlesztése a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. feladata. A MAVIR ZRt. azonban nem csak az alaphálózat tulajdonosa és kezelője, de ellátja a villamosenergiaipari rendszerirányítás feladatait is és markáns szerepet játszik a villamosenergia-piac életében is, különös tekintettel a megújuló energiaforrásokból származó energia átvételére, a zöld gazdaság alapjait meghatározó kötelező átvételi mérlegkör működtetésére ben a rendszerirányítás 60 éves jubileumát ünneplő vállalatunk mindig kiemelt figyelmet fordított arra, hogy az átviteli hálózat fejlesztése, a távvezeték-létesítési munkák során a lehető legkisebb mértékben változtassa meg a természeti és az épített kulturális környezetet, illetve még akkor is megőrizze a munkák kapcsán felbukkanó történeti rekvizitumokat, vagy lehetővé tegye azok felderítését, amikor ez esetleg növeli a beruházás költségeit. E felelősségteljes magatartás egyik eredménye ez a kiadvány is, amely számba veszi mindazon régészeti emlékeket, amelyek a két nyugat-dunántúli 400 kv-os távvezeték építési munkái során kerültek elő, s amelyek történelmünk pótolhatatlan részletei. A MAVIR ZRt., mint a magyar átviteli hálózati engedélyes beruházásában létesített távvezetékek projektjei magukban foglalták egy új 400/120 kv-os alállomás építését, a végponti alállomások mezőbővítését, illetve a mintegy 90 km és 78 km hosszú két távvezeték építését is. Ezek a távvezetékek megnövelik az észak délnyugat irányú átviteli kapacitást, ezzel pedig javítják a régió villamosenergiaellátásnak biztonságát. A MAVIR egyértelműen úgy ítéli meg, hogy minden szempontból hasznos volt az a közös hatévnyi munka, amelyet munkatársaink a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat munkatársaival karöltve végeztek, s a magyar villamosenergia-rendszer fejlesztése mellett hozzájárulhattunk történelmi emlékeink jobb megismeréséhez. Kiváló alapul szolgálhat ez az együttműködés jövőbeli közös munkáinkhoz is. Tari Gábor vezérigazgató A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1

5 ÖSSZEKÖTTETÉS FÖLD FÖLÖTT ÉS FÖLD ALATT A keskeny nyomtávú vonalas létesítmények kiépítéséhez kapcsolódó örökségvédelmi munkálatok több szempontból is nagy kihívást jelentenek a régészet számára, a lelőhelyek felderítésétől a szűk területre korlátozott feltárások elvégzéséig. Ugyanis valamennyi munkamozzanat során tudományágunk megszokott, nagy felületekre érvényes módszereitől eltérve, a nyomvonal kereteihez alkalmazkodva kell a kutatásokat, megfigyeléseket és ezek dokumentálást végrehajtani. A létesítmény jellege szabta korlátokért kárpótol viszont az, hogy nagy területekről nyerhetünk keresztmetszetet, hegyen-völgyön át követve a vezeték nyomvonalát. A villamos távvezetékek kiépítését kísérő régészeti feladatok abban a tekintetben térnek el az egyéb keskeny nyomtávú vonalas létesítmények fektetése közbeni régészeti munkáktól, hogy csupán tartóoszlopaik mélyednek az altalajba. A tartószerkezetnek kiásott alapozási gödrök pedig nagyobb, összefüggő felület kutatását teszik lehetővé. A Győr Szombathely és Szombathely közötti 400 kv-os távvezetékek kiépítésével kapcsolatos régészeti munkálatokba a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat (K.Ö.SZ.) a április 3-án hatályba lépett 21/2007. (III. 26.) OKM rendelet nyomán, második félévében kapcsolódott be, a Szombathely szakasz kivitelezése során, koordinálva a Vas és Zala megyék területét érintő, a megyei Múzeumigazgatóságok szakemberei által végzett régészeti szakfelügyeletet, valamint megelőző feltárásokat. Jelen kiadványunkban a két ütemben megvalósult beruházás régészeti kutatásainak eredményeit összefoglalóan adjuk közre. Az azonos módszerekkel felszínre hozott anyag és a földrajzilag, valamint történetileg összefüggő területek egyaránt indokolják ezt az átfogó képet. Bemutatjuk a munkafolyamatokat a lelőhelyek felderítésétől a leletek polcra kerüléséig. Ismertetjük, továbbá értékeljük a feltárt régészeti jelenségeket és leleteket, végül beleágyazzuk az így nyert mozaikkockákat a Dunántúl történeti tablójába. Leírásainkat nem csupán a szakemberek számára készítettük, hanem igyekeztünk azokat a régészeti munkák és szűkebb lakókörnyezetük története iránt érdeklődőknek is színessé tenni, kiegészítve a történeti korok bemutatásával és szakkifejezések magyarázatával. Reményeink szerint a beruházó és a kivitelező cégek munkatársai, akik tevékenységünknek csak egy-egy kis szeletét ismerhették meg a közös munkafázisokban, szintén érdeklődve forgatják majd kötetünket, amely megvilágítja a teljes folyamatot és ráirányítja a figyelmet az eredményekre: legyen az egy érdekes lelet vagy településtörténeti tanulság. Kiadványunkkal sorozatot indítunk el, A K.Ö.SZ. Tudományos-népszerűsítő füzetei címmel. Egyegy feltárás terepi munkafázisának lezárultával, átfogó képet adunk az ásatás számszerű adatiról, eredményeiről és kiemelkedő leleteiről, a munkálatok által érintett terület lakói, valamint a beruházásban résztvevők számára, a tudományos tényeket és eredményeket közérthető formában bemutatva. Első füzetünk megjelenéséhez nyújtott támogatásáért a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak mondunk köszönetet. Dr. Virágos Gábor főigazgató Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat Budapest, szeptember 3. 2

6 Bevezető ÖSSZEKÖTTETÉS FÖLD FÖLÖTT ÉS FÖLD ALATT A Győr Szombathely és Szombathely közötti 400 kv-os távvezeték régészeti kutatásai Bevezető (K. J. N. M.) A Győr Szombathely és Szombathely közötti 400 kv-os távvezetékek építéséhez kapcsolódóan a Kulturális Örökség védelmi Hivatal állásfoglalása alapján és részben a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat megbízásából a Vas és a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága a nyomvonal Vas megyei szakaszán között, Zala megyei szakaszán között régészeti lelőhelyek felderítését, azaz terepbejárást, régészeti megfigyeléseket, régészeti szakfelügyeleti tevékenységet és megelőző régészeti feltárásokat végzett. Ennek során két ütemben először ben a Győr Szombathely közötti szakaszon, majd ben a Szombathely közötti szakaszon a tervezett, és azóta már megépült 461 darab oszlophely építése előtt és közben összesen m² területet figyelhettünk meg régészeti feltárás és szakfelügyelet formájában. Munkatársak Vas megyében: Farkas Csilla, Ilon Gábor, Kiss Péter, Nagy Marcella, Pap Ildikó Katalin, Skriba Péter régészek; Isztin Gyula, Kelbert Krisztina, Kőszegi Ádám, Radics András, Szilasi Attila Botond és Vámos Gábor régésztechnikusok; Derdák Ferenc geodéta, Kiss Krisztina adattáros, Mátyus Magdolna rajzoló. Munkatársak Zala megyében: Frankovics Tibor a megelőző régészeti feltárások osztá lyának vezetője, Basticz Zoltán, Fullár Zoltán, Kvassay Judit, Mészáros Melinda és Straub Péter régészek, Kámán Beáta térinformatikus. A régészeti terepi munkák befejezése után elkészült a szakfelügyeleti megfigyelések, valamint a feltárások 1. Régészeti szakfelügyelet oszlophely humuszolásánál dokumentációja. A dokumentálással párhuzamosan végeztük a leletanyag elsődleges feldolgozását: tisztítását és restaurálását, majd leltározását. Az elsődleges feldolgozás lezárásaként fényképfelvételek és rajzok készültek a beleltározott tárgyakról. A jelen kiadvány hasábjain pedig a terepi megfigyelések és a tárgyi anyag értékelését tesszük közzé, ami a munkálatokban résztvevő Vas és Zala megyei szakemberek, valamint a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat munkatársainak összefogásában készült. Azaz megszólaltattuk a leleteket: bemutatjuk azokat lehető legteljesebb valójukban, ismertetjük rendeltetésüket, használatuk mikéntjét és idejét. Megmutatjuk, hogy az oszlophelyek kutatása során tapasztaltak, kezdve a terepbejárások eredményeivel, a feltárt településés temetőrészleteken keresztül egészen a leletanyag értékeléséig, hogyan illeszkednek bele és finomítják a két megye történetéről való ismereteinket. 1.1 Földrajzi viszonyok (K. J. N. M.) A 400 kv-os távvezetékek nyomvonala (38. ábra) Vas megyét nagyjából észak déli irányban szeli át, mint egy 83 kilométer hosszan. A nyomvonal a Rábaköz legdélebbi részén, szinte a Rába-folyót követve érkezik megyénkbe, majd dél felé a Répce- és a Kőris-patakok mentén halad. Szombathelytől délre és délkeletre, azaz a Vasi-dombvidéktől keletre a Gyöngyös-, a Sorok-patakokat, valamint a Rába-völgyében kialakult kavicsos teraszképződményeket érintve éri el a Kemeneshát és a Kemenesalja térségét, majd lépi át végül a megyehatárt. A távvezeték Zala megye északkeleti részét északnyugat délkeleti irányban szeli át, 36 kilométer hoss zan. A vezeték az emberi megtelepülésre és közlekedésre nagyon alkalmas folyó és patakvölgyekben halad, illetve keresztezi azokat. Gősfa, Vasboldogasszony és Alibánfa határában a Csöngeti-patak nyugati partjára lejtő dombháton emelkednek az oszlopok, majd kis darabon a Szévíz-csatorna (a középkori Pölöske-vize nevezetű mocsaras terület) folyását követi. Az Egerszeg-Letenyei-dombság északi végét keresztezve a Foglár-csatorna (a középkorban Kanizsa-vizének nevezett, szintén mocsaras völgy északi ága) mentén halad a vezeték. A Zalaapáti-hátságon keresztülvágva a Zalaapáti-patak völgyét keresztezve, annak torkolatánál éri el az Alsó-Zala-völgyet. Majd a Zalavári-háton át keresztezve a Kösz- 3

7 Összeköttetés föld fölött és föld alatt vényesi-patak völgyét ér el a hatá rában, a Páhoki-patak nyugati partjára lejtő dombon kiépített transzformátorállomást. Két helyszí nen szeli át a különböző történeti korszakokban sűrűn lakott Zala-folyó völgyét: északon az Alibánfa Vöckönd Nemesapáti hármas határnál, a folyó és a Szévíz összefolyása közelében, délen pedig Zalacsány és Szentgyörgyvár határán, a Zalacsányipatak torkolata közelében. 1.2 Lelőhelyfelderítés (K. J. P. I. K.) A 400 kv-os távvezetékek Vas megyei nyomvonalának megismerése után elsőként a szakirodalomból ismert lelőhelyek listáját állítottuk össze és egészítettük ki a Savaria Múzeum Régészeti Adattárában található adatokkal. Ilyen módon 21, Hegyfalu, Ölbő, Pósfa, Vasegerszeg, Vassurány, 2. Légifotó a hévízi transzformátorállomásról Vasszilvágy és Vép település határában lévő, az őskortól a késő középkorig datálható régészeti lelőhely esetleges érintettsége derült ki. Emellett Vép határában, a Belső-Zanati-dűlőben, a római kori Savaria (a mai Szombathely) és Arrabona (a mai Győr) közötti kavicsozott távolsági utat keresztezte a beruházás nyomvonala. A régészeti terepbejárásra két ütemben, 2003 és 2006 őszén került sor. Ebben az évszakban viszonylag sok terület fedett növényzettel, illetve az időjárási és a látási viszonyok sem voltak mindig kedvezőek. Ennek ellenére Répcelak, Nick, Vámoscsalád, Hegyfalu, Szeleste, Nemesbőd, Vassurány, Táplánszentkereszt, Sorkikápolna, Rábahídvég, Vasvár és Nagytilaj határában a tervezett nyomvonalon újabb 25 lelőhelyet regisztráltunk. Összességében a megyét átszelő vezeték nyomvonalán a szakirodalmi gyűjtés és terepbejárás alapján a felsorolt települések határában 21 őskori, 16 római kori, 1 népvándorlás kori, 6 Árpád-kori és 18 késő középkori lelőhely esetleges érintettsége merült fel. Az oszlophelyek pontos kijelölését követően a nyomvonal bejárásakor kiderült, hogy néhány lelőhely biztosan nem fog sérülni a beruházás során, ám így is várható volt az egész Vas megyei szakaszon előre nem látható régészeti emlékek temetők illetve a fedett, terepbejárásra alkalmatlan álla potban lévő területeken település-o bjektumok* felbukkanása. A nyomvonal által érintett területek kis részén folyt csak szisztematikus régészeti topográfiai terepbejárás Zala megyében. 3. Terepbejárási napló részlete Ezért a munka első fázisában szintén szakirodalmi és adattári adatgyűjtést végeztünk. Ennek nyomán megállapítottuk, hogy 8, korábbi bejelentésekből, terepbejárásokból vagy ásatásból ismert régészeti lelőhelyet érinthet a 400 kv-os távvezeték Zala megyei szakasza Zalaszentiván, Alibánfa, Nemesapáti, Nagykapornak, Szentgyörgyvár és Felsőpáhok határában. Megállapítottuk, hogy a tervezési területen és közvetlen környezetében nem található védetté nyilvánított országos jelentőségű régészeti lelőhely. Ezt követően, 2007 tavaszán és késő őszén végeztük el a régészeti terepbejárást. Majd 2008 tavaszán, Zalacsány határában, a nyomvonal kismértékű korrekcióját követően, pótlólagos terepmunkák következtek. Ezen terepmunkálatok során ellenőriztük, pontosítottuk a korábbi megfigyeléseket. * A ritkított szavak magyarázata a régészeti kislexikonban található, a oldalon. 4

8 Építés közbeni régészeti szakfelügyelet Továbbá szisztematikusan végigjártuk a tervezett nyomvonalat. Ez utóbbi terepbejárásokkal összesen 12 új régészeti lelőhely nyomát regisztráltuk a legkorszerűbb technikai eszközök segítségét is felhasználva. GPS-vevővel összekapcsolt kéziszámítógépen határoztuk meg és rögzí tet tük a lelőhelyek elhelyezkedését, 4. Régészeti terepbejárás és a mezőgazdasági művelés alatt álló területeken fellelhető leletek előfordulását. 5. Terepi adatrögzítés GPS-vevő és kéziszámítógép segítségével A lelőhelyek felderítésének munkafázisában az oszlophelyek pontos elhelyezkedése még nem volt ismert, így a szakirodalmi és terepi adatok alapján összeállított örökségvédelmi hatástanulmány a nyomvonal egészét érintő, valamennyi régészeti lelőhelyet taglalta. Felhívtuk a figyelmet, hogy amennyiben oszlopalapozást, vagy bármilyen más, a távvezeték kiépítésével kapcsolatos földmunkát (szervizút kialakítását az oszlophelyhez, vagy földkábel fektetését) régészeti lelőhelyterületre terveznek, akkor ott, a régészeti objektumok, jelenségek, a felszín alatti kultúrrétegek a földmunkák különböző munkafázisai során megbolygatásra, illetve teljes megsemmisítésre kerülhetnek. Hangsúlyoztuk továbbá, hogy a földrajzi adottságokból kifolyólag, a megtelepedésre rendkívül alkalmas folyó- és patakvölgyekkel szabdalt tervezési terület jelentős részét régészeti érdekűnek kell tekinteni. Nem kizárható, hogy a kivitelezési munkák során, a nyomvonalterületen még újabb, úgynevezett előre nem jelezhető lelőhelyek (pl. temető/sír) kerülnek elő. Azt javasoltuk, hogy a régészeti lelőhelyeket, amennyiben lehetséges, ne érintsék az építéssel, a régészeti lelőhelyterületekre ne tervezzenek oszlopkialakítást és más földmunkákat sem. Ott, ahol ez nem lehetséges, a kivitelezési munkák előtt a régészeti lelőhelyen el kell végezni a megelőző régészeti feltárásokat a tervezett földmunkák, alapozások teljes területén. 2. Építés közbeni régészeti szakfelügyelet (K. J. N. M.) A 400 kv-os távvezeték ben kivitelezett Győr Szombathely közötti szakaszán, a kulturális örökség védelmére alapított hatóság, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal előírása szerint azon oszlophelyek területén, amelyek régészeti lelőhelyeket érintettek, megelőző régészeti feltárásokat végzett a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága. A többi oszlophelyen építés közbeni régészeti szakfelügyelet nem volt. A ben kivitelezett Szombathely szakaszon a kiépítéséhez kapcsolódó régészeti feladatokat a 21/2007. (III. 26.) OKM rendelet értelmében a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat látta el. A Szakszolgálat a feladatok elvégzésébe bevonta az előkészítő munkálatokat elvégző Vas és Zala Megyei Múzeumok Igazgatóságát. A két megyei szervezet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szakhatósági állásfoglalása, előírása szerint a nyomvonal teljes hosszában, valamennyi oszlophely földmunkáit felügyelte. Ez azt jelentette, hogy minden egyes oszlophelynél, az oszloplábak alapozási gödreinek humuszolása régész szakember jelenlétében történt meg. Ezekben az esetekben az OVIT és a MAVIR képviselőivel időben egyeztetve, az építkezés megkezdése előtt néhány nappal tudomást szereztünk a gépi munka megkezdéséről és a megbeszélt napon, az éppen aktuális oszlophelynél megkezdtük a közös munkát. Amennyiben a gépi humuszolás során a kulturális örökség elemei (például kerámiatöredékek, állat- vagy embercsont-maradványok, vagy valamilyen régészeti jelenség például gödör, cölöplyuk, fal, sír) előkerültek, akkor az érintettség mértékének függvényében vagy a szakfelügyelet keretén belül, vagy megelőző feltárás keretein belül folytatódott a 5

9 Összeköttetés föld fölött és föld alatt régészeti kutatás. Az előbbire egyetlen esetben került sor Rábahídvég határában, az 59. oszlophelynél, utóbbira számos alkalommal. Vas megyében 9, Zalában 3 új régészeti lelőhely került napvilágra. Mindkét megyében egy-egy olyan helyszínen (Vas megyében a 18. oszlophelynél, Táplánszentkereszt település határában, középkori jelképes kutyatemetkezés; Zala megyében a 194. oszlophelyen, Tilaj határában, egy késő közép- kora újkori kis temető 5 sírja), ahol avval, az általános tapasztalatok alapján, nem lehetett előre számolni. A régészeti lelőhelyek jellegéből adódóan a teljesen pontos lokalizáció, még inkább pedig a pontos kiterjedés általában nem határozható meg pusztán a felszíni jelenségek alapján. Például, amennyiben egy domb alján fekvő lelőhelyet a mezőgazdasági művelés mélységénél vastagabb eróziós réteg fed el, akkor annak leleteit az eke már nem éri el és nem tudja a felszínre hozni. Érdekes módon, Zala megyében, Gősfa, Vasboldogasszony és Zalaszentlőrinc határában, a megtelepedésre igen alkalmasnak tűnő, a Csöngeti-patakra enyhén lejtő domboldalon, mindössze egy régészeti lelőhelyet lehetett újonnan lokalizálni. Ugyanakkor, Zalaszentiván határában, ugyancsak a Csöngeti-patak partján elhelyezkedő két lelőhely esetében tisztázni lehetett, hogy azok a felszíni jelenségek alapján meghatározott kiterjedésüknél valóságban kisebbek, és így a 134, 135, 136. oszloplábak alapozási gödrei nem érintették az őskori települések objektumait. Épp az ellenkezőjét lehetett megfigyelni a 189. oszlophelynél, Tilaj határában, valamint a 206. oszlophelynél, Zalacsány határában, ahol az oszloplábak területén feltárt régészeti jelenségek azt mutatták, hogy a felszínen megfigyelhetőnél nagyobb kiterjedésű a régészeti lelőhely. Vas megyében az volt az általános tapasztalat, hogy a felszínen megfigyelhető kiterjedésüknél általában kisebbnek bizonyultak a régészeti lelőhelyek, és sok esetben, a ritkás lefedettségűeknél egyetlen objektum sem esett a kutatott területre. 3. Feltárások (K. J. N. M.) A két megyében összesen 21, a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket érintő oszlopnál volt megelőző régészeti feltárást. Ezt a számot az építés közbeni szakfelügyelet során előkerült régészeti lelőhelyek tovább szaporították, ahol a humuszolást követően megfigyelhető régészeti jelenségek feltárását szintén elvégeztük, összesen 17 oszlophelynél. A Vas megyei részen összesen 36, a Zala megyei szakaszon pedig 39 objektumot dokumentáltunk. Számos korszak emlékei kerültek elő, de a leletek zöme Vasban az újkőkor, a bronzkor (Makó kultúra, halomsíros- és urnamezős időszak), a vaskor (H all - statt kultúra, kelta kor) és az Árpád-kor idősza kának népeihez és kultúráihoz köthetők. A felszínről és a jelenségekhez, objektumokhoz nem köthető rétegekből, valamint a természetes vízfolyásokkal elöntött területekről nagy mennyiségű szórvány kerámiatöredékek származnak, melyek főleg az őskor és az Árpád-kor, valamint a római kor emlékei. Ezekben az esetekben feltételezzük, hogy az oszlophelyek kis mérete miatt nem esett bele a feltárt területbe egyetlen objektum sem. Azonban mind a korábbi terepbejárások, mind a feltárások igazolták az egykori megtelepedést a megkutatott oszlophelyeken. Zala megyében a feltárt objektumok majd fele az őskorból, azon belül a rézkor első feléből (Lengyel II. és Balaton-Lasinja kultúra) származott. Több helyszínen is találtunk középkori emlékeket. Egy-egy oszlopnál kerültek elő újkőkori (Dunántúli vonaldíszes kerámia kultúrája), késő bronzkori, római- és népvándorlás kori emlékek Szakfelügyelet és régészeti feltárás 6. Régészeti feltárás 6

10 Feltárások 3.1 Győr Szombathely szakasz Ölbő, Főső-berek-szer (194. oszlophely) (F. Cs.) A terepbejárások alapján méter nagyságú lelőhely, a falu belterületétől északnyugati irányban, a Kőrispatak jobb oldali teraszán található. A terepbejárási adatok alapján a lelőhelyre utaló kerámia-töredékek a pataktól távolabb, a magasabb térszínen sűrűsödtek. A kutatandó oszlop helyétől kelet északkeletre, a kertek végében igen sok kerámiát gyűjtöttünk. Elsősorban római kori leletanyag került elő: hurkafül, fazék- és tálperemek, oldaltöredékek. Szórványosan néhány őskori darabot, többek között egy ujjbenyomással tagolt bütyökdíszes oldaltöredéket, valamint egy Árpád-kori fazék vonalakkal díszített töredékét is 10. Római kori kút megtaláltuk. Az oszlop a lelőhely központi részétől délnyugatra, szinte a Kőris-patak árterében került felállításra. A cm vastag, iszapos, fekete, öntéstalajban római teguladarabok és állatcsontok kerültek elő, valószínűleg a patak hordalékaként, vagy a lelőhely magasabb részeiről lemosódva. Alatta, a világos altalajban egy kerek objektum foltja rajzolódott ki. Betöltése egyöntetű szürkés-vöröses iszapos. Valószínűleg egy kisebb kút lehetett, kerek, tölcséres szájú, oldalfala elég meredek. Az alját a feltörő víz miatt nem tudtuk megkeresni, a mai felszíntől 180 centiméter mélységig bontottuk ki. Korhatározó leletanyag nem került elő belőle, de feltételezhetően a római korban használták víz nyerésére. Vasegerszeg, Hermin-tábla 2. (173. oszlophely) (F.Cs.) A településtől déli irányban, egy kb méteres területen, a Kőris-patak bal partján elterülő lelőhely terepbejárásakor több római kerámiatöredék is előkerült, közöttük egy terra sigillata darab. Az oszlop a Kőris-patak partján, a vízfolyástól távolodva alig emelkedő, szinte sík területen épült. Egy északnyugat délkeleti irányú, U átmetszetű, sekély árok részletét találtuk meg. Feltehetően egy római kori mellékút vízelvezető árka lehetett. Nemesbőd, Kishatári-dűlő (229. oszlophely) (F. Cs.) A településtől nyugatra, egy kb méteres területen, a Surányi-patak bal oldali, erőteljesen emelkedő magasabb platószerű magaspartján, a 86-os számú főúttól északra találtuk meg egy római kori településrészlet nyomait. A római kori települést a 86-os főút ma használatos és most épülő új nyomvonala is átszeli. 12. A feltárás alaprajza A kutatandó oszlop helye éppen a plató patak 11. A feltárás felülnézeti fotója felé eső szélén volt. A mai felszíntől már centiméterre jelentkezett egy centiméter vastag törmelékréteg. Igen sok tégla, tegula, imbrex, kőtöredék, habarcsdarab volt benne, kevés más leletanyag: néhány kerámia, terra si gillata töredék. A törmelékréteg alatt, két egymásra merőleges, kelet nyugati, illetve észak déli, erősen boly gatott falalapozás nyomait találtuk meg. Az 50 cen - ti méter széles alapozási árok 75 centiméterre mélyedt az altalajba. A két falszakasz csatlakozási pontja az oszloplábak területén kívülre, pont az oszlop tengelypontjára esett. A kisméretű ásatási felület miatt, csak feltételezhető, hogy egy épület északi és nyugati falának nyomait találtuk meg. 7

11 Összeköttetés föld fölött és föld alatt Vép, Határ-dűlő, a 400 kv-os távvezeték szombathelyi alállomása (K.P.) 13. Római kori árok A Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága Régészeti Osztálya március 22-én régészeti szakfe - lügyeletet kezdett az épülő 400kV-os távvezeték szombathelyi alállomásának területén. A Vép köz - igazgatási területéhez tartozó Határ-dűlő a Bogáca-értől keletre elhelyezkedő sík területen található, ahol a alállomás építésének megkezdéséig nem ismertünk régészeti lelőhelyet. A megkezdett földmunkák során, a alállomás épület-alapozásából kitermelt depóban, valamint a bekötőút területén bronzkori, Árpád-kori és középkori leleteket talált helyszíni szemléje során Ilon Gábor. Az ezt követően kezdődött szakfe lügyelet folyamán, március én, valamint 29-én a bekötőút és a alállomás körül húzódó vízelvezető árok terü letét kb. 300 méter hosszúságban 1,6 méter széles sávban humuszolták le. Az átvizsgált területen a korábban előkerült szórvány leletek ellenére régészeti je len séget nem találtunk. Mindössze egy objektum került elő a alállomástól nyugatra, egy K Ny-i árok, amelyet 6 méter hoszszúságban feltártunk. Az árok mérete a sárga altalaj jelentkezési szintjén 0,4 m, mélysége 0,25 m. Keresztmetszete sekély U alakú. Az árokból leletanyag nem került elő, így a kora ismeretlen. Leletanyag hiányában azt sem lehet eldönteni, hogy régészeti korszakból származik-e. Az árok értelmezése a hiányzó leletanyag és az egyéb hiányzó objektumok miatt nem lehetséges. Út árka nem lehet, mivel a környékén sem kavics, sem vele párhuzamos árok nem került elő. Az árok iránya és helye azonban felveti az objektum római korhoz való kötésének lehetőségét. Az árok iránya mintegy 10 fokkal tér el északra a K Ny-i iránytól (kb. 80 ), és párhuzamos a tőle északra húzódó, Savariát (Szombathely) Bassianával (Sárvár), illetve Arrabonával (Győr) összekötő római kori távolsági úttal. Az út és az árok távolsága térképen mérve 750 méter, ami közelítőleg megfelel 0,5 római mérföldnek (1 milia passuum = 1.481,5 m). Ez az iránya a Szombathely, Bogáca-érnél feltárt római kori vicinális útnak is (Ilon 2000, 69.), amely nagyjából kétszer ekkora távolságra, 1,5 km-re húzódik a főútvonaltól északra. Ez a vicinális út, és az ugyanott feltárt útkereszteződés a Savaria territoriumán létrehozott római kori centuriációs rendszer határvonalaiként is funkcionáltak egyben. Ennek a rendszernek a részét képezhették utak mellett egyéb határvonalak is, pl. fasorok, bokorsorok vagy vízelvezető árkok. Vízelvezető ár kok derékszögű rendszerét Franciaország-ban, a Rhône mentén sikerült kimutatni. A 400 kv-os vezeték szombathelyi 14. A lelőhely, a Savaria Arrabona távolsági út és a Bogáca-érnél feltárt mellékút-kereszteződés topográfiai helye alállomásánál feltárt árok ese tében sem zárható ki, hogy egykoron vízelvezetés céljából ásták ki. Római kori eredete nem bizonyítható, de elő kerülése felvetette annak a lehetőségét, hogy a Savaria territoriumán lévő centuriációs rendszer parcelláit nem csak utak, hanem vízelvezető árkok is határolták. 8

12 Feltárások 3.2 Szombathely szakasz Táplánszentkereszt, Alsó-réti-legelő (18. oszlophely) (N. M.) Táplánszentkereszttől keletre, a Gyöngyöspatak bal partján, egy kisebb magaslaton, megtelepedésre alkalmas területen a terepbejáráskor régészeti leleteket nem lehetett találni. A régészeti szakfelügyelet során azonban egy erősen fekete betöltésű, nagyjából kelet nyugati tájolású gödör beásásának foltja jelentkezett. Emiatt a szakfe - lügyelet után megelőző feltárásra került sor. A gépi humuszolás után megtisztított felületen még további jelenségekre leltünk. Végül összesen 3 objektumot különíthettünk el. Ebből az egyik egy lekerekített téglalapalakú sírgödör volt, amely emberi maradványokat nem tartalmazott. Nyugati felében mindössze egy kutya koponyáját találtuk meg néhány rossz állapotú középkori kerámiatöredék társaságában. A kutya testét nem helyezték el ebben a gödörben, de megállapítható volt a kutya szándékos, ilyen formában történő eltemetése. Mind a sírgödör mérete, mind a sírgödör, vagy áldozati/jelképes gödör tájolása teljesen megfelel a korban szokásos normáknak, a kelet nyugati iránynak. A másik kettő leletszegény objektum igen sekély, középkori gödröknek tart hatók. A korábbi régészeti megfigyelés és a megelőző feltárás igazolja az egykori középkori megtelepedést a területen és esetleg egy kisebb középkori köznépi temetkezési helyet feltételezhetünk. 15. A 4. gödör bontása 16. Az 1. objektum kutyakoponyával Táplánszentkereszt, Országút és Ér közötti dűlő (22. oszlophely) (N. M.) Táplánszentkereszttől délkeleti irányban, a Boláta-patak és a Cséve-árok közvetlen közelében egy magasabban fekvő teraszon, egy 350 méter hosszúságú és 140 m szélességű őskori lelőhelyet találtunk. A lelőhely közepén helyezkedik el a 22. számú oszlophely. A felszínen már a gépi munka előtt szórvány jelenséghez nem köthető régészeti leletek, főleg kerámiatöredékek kerültek elő. Ennél az oszlophelynél is a szakfelügyeletet követte a feltárás, melynek során 7 jelenségre leltünk. Az 1. számú objektum egy késő bronzkori gödör, melyben több nagy hombáredény, egy a késő bronzkori időszakra nagyon jellemző úgynevezett turbántekercs díszes peremű tál és két nagyméretű őrlőkő alsórésze volt. Feltételezhető, hogy ez a jelenség az urnamezős időszak fiatalabb fázisának emléke. A gödör rendeltetését illetően egyértelműen nem dönthető el, hogy települési objektumról vagy esetleg temetkezésről van-e szó. A gödörből égett csontmaradvány nem került elő, de a leletek együttes elő fordulása 17. Őrlőkő és hombár a késő bronzkori gödörben és épsége inkább ez utób bi funkciót erősíti. A töb bi 6 gö - dör kora biztosan őskor és valószínűleg ugyan ezt az időszakot képviseli, de betöltésükből csak egy-két apró és jellegtelen, durva kavicsos soványítású tárolóedény töredéke került elő. Mind a korábbi régészeti megfigyelés, mind a megelőző feltárás igazolja az egykori nagyon intenzív őskori megtelepedést a lelőhelyen. 9

A Lukácsházi árvízcsúcs-csökkentő tározó területén végzett régészeti feltárások

A Lukácsházi árvízcsúcs-csökkentő tározó területén végzett régészeti feltárások A Lukácsházi árvízcsúcs-csökkentő tározó területén végzett régészeti feltárások Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Meliorációs és Rekultivációs Kft. A K.Ö.SZ. Tudományos-népszerűsítő

Részletesebben

Főszerkesztő: Dr. Csornay Boldizsár régészeti örökségvédelmi főigazgató-helyettes, intézményvezető Szerkesztő: Dr. Kvassay Judit, Schilling László

Főszerkesztő: Dr. Csornay Boldizsár régészeti örökségvédelmi főigazgató-helyettes, intézményvezető Szerkesztő: Dr. Kvassay Judit, Schilling László 2010 2011 Főszerkesztő: Dr. Csornay Boldizsár régészeti örökségvédelmi főigazgató-helyettes, intézményvezető Szerkesztő: Dr. Kvassay Judit, Schilling László Nyomdai előkészítés: Bicskei József, Kovács

Részletesebben

Főszerkesztő: Dr. Csornay Boldizsár Szerkesztő: Dr. Siklódi Csilla Felelős kiadó: Dr. Virágos Gábor főigazgató

Főszerkesztő: Dr. Csornay Boldizsár Szerkesztő: Dr. Siklódi Csilla Felelős kiadó: Dr. Virágos Gábor főigazgató 2008 Főszerkesztő: Dr. Csornay Boldizsár Szerkesztő: Dr. Siklódi Csilla Felelős kiadó: Dr. Virágos Gábor főigazgató Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 2008 Tájékoztató a K. Ö. SZ. 2008. évi tevékenységéről

Részletesebben

Régészeti kutatások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán és a 67-es úton (2004 2005) Elõzetes jelentés IV

Régészeti kutatások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán és a 67-es úton (2004 2005) Elõzetes jelentés IV Somogyi Múzeumok Közleményei A Régészet 17: 7 70 (2006) Kaposvár, 2007 Régészeti kutatások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán és a 67-es úton (2004 2005) Elõzetes jelentés IV HONTI SZILVIA 1 FÁBIÁN

Részletesebben

2012 Digitális kiadás

2012 Digitális kiadás 2012 Digitális kiadás Főszerkesztő: Dr. Csornay Boldizsár örökségvédelmi főigazgató-helyettes, intézményvezető Szerkesztő: Schilling László Lektorok: Dr. Kvassay Judit, Dr. Redő Ferenc Nyomdai előkészítés:

Részletesebben

CSÖGLE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

CSÖGLE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY CSÖGLE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY CSÖGLE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MEGBÍZÓ: Csögle Község Önkormányzata Osváth Károly Tamás Polgármester 8495 Csögle,

Részletesebben

dr. Ottományi Katalin dr. Mester Edit Mráv Zsolt ANTIK GYÖKEREINK BUDAÖRS MÚLTJA A RÉGÉSZETI LELETEK FÉNYÉBEN

dr. Ottományi Katalin dr. Mester Edit Mráv Zsolt ANTIK GYÖKEREINK BUDAÖRS MÚLTJA A RÉGÉSZETI LELETEK FÉNYÉBEN dr. Ottományi Katalin dr. Mester Edit Mráv Zsolt ANTIK GYÖKEREINK BUDAÖRS MÚLTJA A RÉGÉSZETI LELETEK FÉNYÉBEN BUDAÖRS, 2005 KIADTA BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Felelôs kiadó Wittinghoff Tamás polgármester

Részletesebben

Szentes Város TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

Szentes Város TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE Szentes Város TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TARTALOMJEGYZÉK: Törzsszám: 06006 I. SZENTES VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE III. SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA II.

Részletesebben

Ajánlom e könyvet Dr. Bakler Ferencné, Dobruczky Klára emlékének Molnár András szerkesztő

Ajánlom e könyvet Dr. Bakler Ferencné, Dobruczky Klára emlékének Molnár András szerkesztő ZALALÖVŐ TÖRTÉNETE Ajánlom e könyvet Dr. Bakler Ferencné, Dobruczky Klára emlékének Molnár András szerkesztő ZALALÖVŐ TÖRTÉNETE AZ ÓKORTÓL NAPJAINKIG Zalalövő, 1998 Szerkesztő MOLNÁR ANDRÁS Lektorálta

Részletesebben

KUTATÁSI Jelentések. Koppány András

KUTATÁSI Jelentések. Koppány András KUTATÁSI Jelentések Koppány András A csobánci vár 2007 2008. évi régészeti kutatása 2007 2008 folyamán az ott megkezdődő állagvédelmi munkákhoz kapcsolódva régészeti feltárást végeztem a csobánci vár területén.

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETŐ 2 JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET 18 FELHASZNÁLT IRODALOM 20 NYILATKOZAT 22 VÁG KÖZSÉG KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

TARTALOM BEVEZETŐ 2 JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET 18 FELHASZNÁLT IRODALOM 20 NYILATKOZAT 22 VÁG KÖZSÉG KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TARTALOM BEVEZETŐ 2 VIZSGÁLAT 2 Történeti leírás 2 Régészeti örökség 3 Természet, táj, tájhasználat településhálózat és településszerkezeti összefüggések 4 Településkép és utcaképek 4 Településszerkezet

Részletesebben

Kutatási jelentések. 1. Cserépvár elhelyezkedése

Kutatási jelentések. 1. Cserépvár elhelyezkedése Kutatási jelentések SZÖRÉNYI GÁBOR ANDRÁS CSERÉPVÁR KUTATÁSÁNAK EREDMÉNYEI 2004 óta végzünk kutatási terv keretében minden évben kisebb-nagyobb ásatásokat a bükkaljai Cserépvárban. 1 A korábban teljesen

Részletesebben

MARTONVÁSÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI MUNKARÉSZ KUSTÁR ROZÁLIA. régész muzeológus

MARTONVÁSÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI MUNKARÉSZ KUSTÁR ROZÁLIA. régész muzeológus MARTONVÁSÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI MUNKARÉSZ KUSTÁR ROZÁLIA régész muzeológus régészeti örökségvédelmi szakértő 2014. március TARTALOM I. Bevezető II. Martonvásár

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE IV. EGYEK NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 2 1.) VIZSGÁLAT, TÖRTÉNETI LEÍRÁS, RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉG A 2001. évi LXIV. örökségvédelmi törvény, illetve annak végrehajtásáról

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY VELENCE VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 2013. január Jelen hatástanulmány Velence településrendezési tervéhez ill. helyi értékvédelmi rendeletéhez készült a 4/2003. NKÖM rendelet alapján. A munka során

Részletesebben

A Keleméri MohosváR Egy 13 14. században használt vár kutatásának lehetőségei

A Keleméri MohosváR Egy 13 14. században használt vár kutatásának lehetőségei Pusztai Tamás A Keleméri MohosváR Egy 13 14. században használt vár kutatásának lehetőségei A 13 14. század magyar várainak régészeti kutatása során meghatározható volt egy jellegzetes vártípus, melyet

Részletesebben

Középkori lakóházak az alsódörgicsei templomnál. Történeti adatok

Középkori lakóházak az alsódörgicsei templomnál. Történeti adatok B. Wellisch Márta Középkori lakóházak az alsódörgicsei templomnál Régi adósságomat szeretném törleszteni ezzel a tanulmánnyal, melynek eredeti változata közel harminc éve, szakdolgozatként született meg

Részletesebben

ISBN szám: Szerkesztôk: Árvai Zsuzsa, Braun Orsolya, Erdélyi Erika, Hild Csorba Bernadett, Sárossy Péter, Dr. Siklódi Csilla Felelôs kiadó: Dr.

ISBN szám: Szerkesztôk: Árvai Zsuzsa, Braun Orsolya, Erdélyi Erika, Hild Csorba Bernadett, Sárossy Péter, Dr. Siklódi Csilla Felelôs kiadó: Dr. ISBN szám: Szerkesztôk: Árvai Zsuzsa, Braun Orsolya, Erdélyi Erika, Hild Csorba Bernadett, Sárossy Péter, Dr. Siklódi Csilla Felelôs kiadó: Dr. Virágos Gábor fôigazgató Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat

Részletesebben

Békés-Povád, az őskori emberek tanyája

Békés-Povád, az őskori emberek tanyája 1 Békés-Povád, az őskori emberek tanyája Az 1783-as felmérés térképlapja, nyíllal jelöltük a povádzugi halmot Békés-Povád, a térség talán legrégebb óta ismert régészeti lelőhelye Békés város északkeleti

Részletesebben

JUBILEUMI KÖTET. Mit rejt Somogyország földje? A régészeti gyűjtemény kialakulása. A leletgyűjtés korszaka

JUBILEUMI KÖTET. Mit rejt Somogyország földje? A régészeti gyűjtemény kialakulása. A leletgyűjtés korszaka JUBILEUMI KÖTET Mit rejt Somogyország földje? A régészeti gyűjtemény kialakulása A leletgyűjtés korszaka A Somogymegyei Múzeum Egyesület, két év előkészület után, 1909-ben alakult meg és alapította meg

Részletesebben

Várak Vas megyében. A Castrum Bene Egyesület 13. vándorgyűlése alkalmából felkeresett erősségek KŐSZEG VÁROSFALAI ÉS VÁROSI VÁRA

Várak Vas megyében. A Castrum Bene Egyesület 13. vándorgyűlése alkalmából felkeresett erősségek KŐSZEG VÁROSFALAI ÉS VÁROSI VÁRA Várak Vas megyében A Castrum Bene Egyesület 13. vándorgyűlése alkalmából felkeresett erősségek B. BENKHARD LILLA MENTÉNYI KLÁRA 1 KŐSZEG VÁROSFALAI ÉS VÁROSI VÁRA A város védelmi rendszere Kőszeg várát

Részletesebben

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ LEVÉL. Készítette: Takács Károly régész, történész. 2008. október 20.

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ LEVÉL. Készítette: Takács Károly régész, történész. 2008. október 20. KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ LEVÉL Készítette: Takács Károly régész, történész 2008. október 20. KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti szakterületi

Részletesebben

KISZOMBOR KÜLTERÜLETÉN LÉTESÍTENDŐ SZÉLERŐMŰ PARK ENGEDÉLYEZTETÉSE. tárgyú projekthez. Megrendelő: Alerion Hungária Energetikai Kft

KISZOMBOR KÜLTERÜLETÉN LÉTESÍTENDŐ SZÉLERŐMŰ PARK ENGEDÉLYEZTETÉSE. tárgyú projekthez. Megrendelő: Alerion Hungária Energetikai Kft KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY KISZOMBOR KÜLTERÜLETÉN LÉTESÍTENDŐ SZÉLERŐMŰ PARK ENGEDÉLYEZTETÉSE tárgyú projekthez Megrendelő: Alerion Hungária Energetikai Kft TARTALOM Rendelkező rész 3 Az

Részletesebben

SZOB VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

SZOB VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY SZOB ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 1 SZOB VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY KÉSZíTETTÉK: Dr. Virágos Gábor régész Szakértői eng. Szám 2.2.2/3687/01.Sz-54/20í1.(NKÖM) ARCHEOSZTRÁDA Kft. 1012 Budapest,

Részletesebben

TISZAVÁRKONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

TISZAVÁRKONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TISZAVÁRKONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Örökségvédelmi hatástanulmány 2 Tervező: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Régészet: Dr. Csányi Marietta régész, örökségvédelmi

Részletesebben

Kiegészítő örökségvédelmi kockázatelemzés Bordány község településrendezési terveinek 2012 évi módosításaihoz.

Kiegészítő örökségvédelmi kockázatelemzés Bordány község településrendezési terveinek 2012 évi módosításaihoz. Kiegészítő örökségvédelmi kockázatelemzés Bordány község településrendezési terveinek 2012 évi módosításaihoz. (A település belterületének környezetére vonatkozó területekkel) Sóskuti Kornél 2012 Az örökségvédelmi

Részletesebben

Állattemetkezések Balatonõszöd-Temetõi dûlõ Badeni lelõhelyen

Állattemetkezések Balatonõszöd-Temetõi dûlõ Badeni lelõhelyen Somogyi Múzeumok Közleményei A Régészet 17: 107 152 (2006) Kaposvár, 2007 Állattemetkezések Balatonõszöd-Temetõi dûlõ Badeni lelõhelyen MTA Régészeti Intézet, Budapest 1014, Úri u. 49. E-mail: valdemar@archeo.mta.hu

Részletesebben

Kézdiszentléleki. breviárium

Kézdiszentléleki. breviárium Kézdiszentléleki breviárium Kézdiszentléleki breviárium Szerkesztette: Borcsa János Kézdivásárhely, 2009 A kötet megjelenését támogatta Kézdiszentlélek Község Önkormányzata. Borítóterv: Botos Attila Gojó

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS TELEPÜÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

KISTARCSA VÁROS TELEPÜÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA KISTARCSA VÁROS TELEPÜÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉS RÉGÉSZETI ÉRTÉKVÉDELEM 2011. január hó Törzsszám: 2-08-542.

Részletesebben

MARKAZ, VÁR RÉGÉSZETI TANULMÁNY

MARKAZ, VÁR RÉGÉSZETI TANULMÁNY MARKAZ, VÁR RÉGÉSZETI TANULMÁNY Héczey- Markó Ágnes, Fülöp András Jankovics Norbert, Szökrön Péter 2014. A MARKAZI VÁR RÉGÉSZETI TANULMÁNY TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 2 2. A VÁR FÖLDRAJZI KÖRNYEZETE A

Részletesebben