PÁLYÁZATI ADATLAP Az Országos Egészségfejlesztési Intézet HIV/AIDS megelőzése a civil szervezetekkel területén kiírt pályázati felhívásához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI ADATLAP 2009. Az Országos Egészségfejlesztési Intézet HIV/AIDS megelőzése a civil szervezetekkel területén kiírt pályázati felhívásához"

Átírás

1 Iktatószám: OEFI IX-213/2009 Nemzeti Népegészségügyi Program PÁLYÁZATI ADATLAP Az Országos Egészségfejlesztési Intézet HIV/AIDS megelőzése a civil szervezetekkel területén kiírt pályázati felhívásához Kérjük számítógéppel kitölteni! 1. A pályázó adatai Csak olyan szervezetnek az adatai írhatók be, amely a pályázati felhívás szerinti pályázói körbe tartozik! Postafiók nem adható meg! Pályázó szervezet neve: Belvárosi Tanoda Alapítvány Régió: Közép-Magyarországi Megye: Pest legfontosabb adatok Irányítószám: Település: Budapest Adószám: Utca, házszám: Henszlmann Imre u. 7. Fszt. 1/a. TB azonosító: Cégbírósági bejegyzés, végzés száma; 4 jegyű cégjegyzék szám): 1 Statisztikai számjel: Pályázó szervezet hivatalos képviselője 2 : Győrik Edit beosztás: Kuratórium elnöke Telefonszám, fax, mobilszám: A pályázat témafelelőse, programmenedzsere (név): 3 Dobó Zoltán Telefonszám: cím: munkakör: projektvezető cím: 2. A pályázó értesítési címe Csak abban az esetben kérjük kitöltését, amennyiben értesítési cím a fentiektől eltérő! Címzett megnevezése: Belvárosi Tanoda Alapítvány Címzett Irányítószám: 1053 Település: Budapest postacímének adatai Utca: Henszlmann Imre utca Házszám: 7. Fszt. 1/a. 1 Csak cégbírósági bejegyzéssel rendelkező pályázónak kell kitölteni! 2 Önkormányzat esetén polgármester 3 FONTOS! A kapcsolattartó személy (a pályázati ügyintézéssel felhatalmazott személy) nevét, telefonszámát és címét kérjük pontosan megadni a zökkenőmentes ügyintézés érdekében!

2 3. A pályázó jogi státusa Kérjük, tegyen X - et a megfelelő kategória mellé! Figyelem, csak egy kategória jelölhető meg! Központi költségvetési szerv Megyei Önkormányzat Helyi Önkormányzat Kisebbségi Önkormányzat Megyei fenntartású intézmények Önkormányzati fenntartású intézmény (pl. óvoda, iskola) Egyházi szervezet (egyházközség, parókia stb.) Minisztériumi felügyelet alatt működő egyéb szakintézmény Szociális és egészségügyi intézmény Társadalmi szervezet (pl.: egyesület) Köztestület (pl.: MTA, ORTT) X Alapítvány Közalapítvány Közhasznú társaság Kiemelten közhasznú társaság Egyházi fenntartású intézmény Gazdasági társaság (Bt., Kkt., Rt., Kft.) Egyéb (pl. önkormányzati társulás, diákönkormányzat) 4. A pályázó szervezet működési szintje Kérjük, tegyen X - et a megfelelő kategória mellé! X Országos nemzetközi 5. Átutaláshoz szükséges banki adatok (Minden esetben kötelező kitölteni!) A pályázó szervezet bankszámlájára vonatkozó adatokat kérjük megadni! Számlatulajdonos szervezet megnevezése: Számlatulajdonos székhelyének adatai Régió: Közép-Magyarországi Irányítószám: 1053 Település: Budapest Utca, házszám: Henszlmann Imre u. 7. Fszt. 1/a TB azonosító: Adószám: Számlavezető pénzintézet megnevezése: CIB Bank Zrt. Számlaszám: x8 számjegy 6. A szervezet tevékenysége (A pályázó szervezet szakmai tevékenységének bemutatása, utópia, misszió, eddigi tevékenysége, referenciái, megvalósított programok) Az 1990 óta folyamatosan működő Belvárosi Tanoda Alapítvány feladata az intézményes ellátásból kihullott, deviáns, veszélyeztetett, középiskolából kimaradt, kallódó fiatalok komplex - gondozást, személyiségfejlesztést, oktatást, az egészséges életvezetést magába foglaló ellátása. Olyan komplex befogadó program és hely, amelyhez konkrétan megfogalmazott célok nélkül, a személyes támogatás, a közösségi lét és az egyéni fejlődés reményében lehet fordulni. Tevékenységrendszerünkben reszocializációs folyamatot, a személyt teljes körűen befolyásoló hatásrendszert valósítunk meg a tesi-lelki-szociális egészség személyenkénti kialakításához. A megalakulástól kezdve folyamatosan működtetjük középiskolákból kimaradt fiatalok (eredetileg 40, mára 150 fő) számára szervezett, helyi műhelymunkában kidolgozott és kipróbált, személyközpontú módszerrel dolgozó, tandíjmentes középiskolát. A túljelentkezés évente tízszeres. Magyarországon nincs más olyan iskola, amely kizárólag a lemorzsolódottakat fogadja. A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola állami normatívából és pályázati forrásokból tartja fenn tevékenységét. Jelentős tapasztalatokkal és eredményekkel, módszertani tudással rendelkezik a lemorzsolódó fiatalok megkeresésében, képzésében és gondozásában. Évente ilyen fiatallal kerül kapcsolatba ügyeleti rendszerében, s többféle ellátási formában dolgozik velük: felkészítés az érettségire, szakképzés, mentálhigiénés-, pszichoszociális gondozás, életvezetési tanácsadás, esetkezelés, csoportfoglalkozások, szabadidőszervezés, készségfejlesztés. Az oktatási programon túl egész napos nyitva tartásban -közösségi- és szociális ellátást is biztosít. Az alábbi területeken hozott létre innovációkat, melyek mára önálló szervezeti keretek között működnek: - szenvedélybetegek oktatása, iskolai keretek közötti gondozása és nappali rehabilitációja; - fogvatartott és előzetes letartóztatásban lévő fiatalok oktatása és gondozása. Egyéb tevékenységek és eredmények

3 - segítő szakemberek és pedagógusok tájékoztatása, képzése; - 9 fejezetből álló módszertani füzetek elkészítése; - terepgyakorló hely a felsőoktatás pedagógus- és szociális munkás-képzésében; - HIV megelőzés, szűrések és HIV-pozitívok önsegítő csoportjának támogatása; - program- és módszer-kiterjesztés, az országban működő rokon szervezetek megkeresése és összefogásának fejlesztése; - ifjúsági projektek szervezése és lebonyolítása; - hazai és nemzetközi együttműködések kialakítása hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó szervezetek körében. - A BTA törekszik a hasonló tevékenységet végző civil szervezetek, intézmények ellátási hálózatba szervezésére. Jelenlegi célunk azon módszerek, jó gyakorlatok és intézmények összefogásának, fejlesztésének, tudáscseréjének és egységes fellépésének rendszerbe foglalása, melyek hatékonyan foglalkoznak a fiatalkori leszakadás és az iskolákban megjelenő problémás viselkedés kezelésével. Ennek érdekében szervezzük azt az országos szakmai hálózatot, alakítjuk és nyilvánossá tesszük azt az élő tudásbázist, melyek révén elérhető a területen dolgozó pedagógusok, ifjúsági munkások és a célcsoporttal foglalkozó más szakemberek folyamatos fejlődése, tudáscseréje, érdekképviselete és együttműködése. Szervezetünk e hálózati munka és konzultációs rendszerű képzés bázis szervezetévé kíván válni, s párhuzamosan minta gyakorlóhelyet működtetni; megtalálni azt a 7 régiós bázis intézményt, mely saját körzetében ellátja ezt a feladatot. Az Alapítvány teljes tevékenységrendszerét 5 fős menedzsment team irányítja, koordinálja. Fejlesztő tevékenységeinket elsősorban projektek kereteiben végezzük óta főleg Európai Uniós projekteket valósítunk meg, melyek lebonyolítása révén menedzsment teamünk egyéni szerep- és feladatmegosztásban dolgozik, kiképződött és tapasztalt. 7. A program címe SZAKMAI PROGRAM Kérjük kitöltés előtt olvassa el részletes pályázati felhívásunkat! Egészségtudatos szemléletmód erősítése középiskolás fiatalok körében, az oktatási munka részeként. 8. A pályázat rövid összefoglalása (vázlatos tartalma, célcsoportja, célkitűzése, maximum 10 mondat) A boldoguláshoz szükséges mentális és fizikális egészség irányába történő szemléletmód formálásra törekszünk a szexualitással kapcsolatos attitűdök feltérképezésén, s szükség esetén egészségtudatos, felelős irányba történő megváltoztatásán keresztül Alapítványunk által fenntartott iskolánk diákjai körében. A sokszor kényes kérdésekről való beszélgetés speciális kommunikációt és ismereteket kíván, ezért a tanárok ezirányú készségeit intenzív-interaktív tréning keretében fejlesztjük a HIV-fertőzés és a szexuális úton terjedő betegségek megelőzésének előfeltételét adó érzékeny és érthető kommunikáció irányába. A diákoknak szánt csoportfoglalkozásokon olyan biztonságos tanulóterepet kívánunk kialakítani, melyben a krízisek és problémák vállalhatók. Mindezekkel párhuzamosan alkalmazzuk a XXI. század által kínált technikai eszközöket (telefon, , fórum), melyek a névtelenség megtartása mellett teremtenek lehetőséget a problémák megvitatására. Ugyancsak a névtelenség és az önkéntesség megtartása mellett biztosítunk lehetőséget HIV- és szifilisz szűrésre. Programunk legfőbb törekvése az egészséges életvitelhez szükséges készségek, képességek, életismeretek fejlesztése, az önismeret, a tudás növelése, az egészségtudatos döntések meghozatala. 9. A tervezett program jellemzői A program megvalósításának tervezett időpontja: február május 30. A program tervezett megkezdése: február 01. A program tervezett befejezése: május 30. A program megvalósításának tervezett színtere (i.) képzés, tudás szinten tartása tanároknak; csoport a diákoknak: Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola Budapest, Irányi u anonim HIV- és szifilisz gyorsteszt; személyes és telefonos tanácsadás, konzultáció: Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola 1053 Budapest, Irányi u Belvárosi Tanoda Alapítvány 1053 Budapest, Henszlmann I. u. 7. Fszt. 1/a.

4 10. A pályázat célkitűzése (Megvalósítani kívánt, globális cél 4 és indikátora, specifikus cél 5 és indikátora, konkrét működési cél 6 és indikátora meghatározása. Az eredményeket majd a 15. pontban kell részletezni) A deviáns magatartás egyfajta szocializáció eredménye, megváltoztatása is egy teljes szocializációs folyamatot igényel. Hosszú távon ezt a szocializációs folyamatot teszi komplexebbé a projekt. A deviáns életvitel belső döntés, úgy annak elhagyása is az kell, hogy legyen. Csak ebben az esetben lehet a gondozás hatásos. A Tanoda a fiatalok többségének nem csupán iskola, hanem életének meghatározó színtere. A többszörös problémahalommal küszködő, kallódó, olykor deviáns életvezetésű fiatalok az érettségit tűzik ki elsődleges célul, ugyanakkor a mindennapokban strukturált elfoglaltságot, készségeik és képességeik fejlesztését is biztosítja az intézmény. Az egészséges, normális élet kialakítása a Tanoda valamennyi diákjának és munkatársának célja, feladata, amit közösen alakítanak a mindennapokban. A XXI. század rendkívül gyorsan változó világában csak az élethosszig tanulásra képes, mentálisan és fizikálisan egészséges személyiségek tudnak boldogulni. A Tanodában szemléletmód formálásra törekszünk, ez pedig magában foglalja a szexualitással kapcsolatos attitűdök feltérképezését, ismeretét, szükség szerint megváltoztatását is. A globális cél az attitűdök változásában valósul meg, amikor képesek felelősséggel döntéseket hozni, saját életükről és környezetükről egészségtudatosan, a lehetséges következmények ismeretében dönteni. A Tanodában alkalmazott segítő pár- rendszer egy mély és hosszú távú segítő kapcsolat megvalósítását jelenti. Ez a személyes támogatás a családi, életvezetési, tanulási problémákon túl az egészséggel, a szexualitással, a szexus megélésével kapcsolatos kérdéseke is kiterjed. Ezekről a gyakran kényes kérdésekről való beszéd, beszélgetés speciális kommunikációt és ismereteket kíván. A 2 napos, intenzív, interaktív tréning keretében a Tanoda tanárai megszerzik azokat az alapvető információkat, amik az erről való kommunikációban segítségükre van. Szexről, szexualitásról érzékenyen, érthetően beszélni a kulcsa a HIV-fertőzés és a szexuális úton terjedő betegségek megelőzésének. Az önsegítés gondolkodásmódunk egyik fontos alapelve. A havi csoportok, melyeken szexről, szexualitásról beszélgetünk olyan biztonságos tanulóterepet, helyszínt, kereteket és légkört biztosít, melyben a megélt krízisek, problémák vállalhatók. A fiatalokkal kialakított kapcsolat nem hierarchikus, hanem partneri, ami a hatékony együttműködés alapja, amit a kölcsönös bizalom, elfogadás, megértés, egymás személyének tiszteletben tartása jellemez. Ahhoz, hogy egy ilyen közösségben a többiek előtt nyíltan és őszintén lehessen vállalni élethelyzeteket, megtörtént eseményeket idő kell. Addig, amíg megtapasztalt élménnyé válik az elfogadás, egymás tisztelete, a felmerülő kérdések megválaszolása névtelenül, anonim módon, ben, a XXI. század technikai lehetőségeinek használatával is megvalósulhat. Legfőbb törekvésünk az egészséges életvitelhez szükséges készségek, képességek, életismeretek fejlesztése, az önismeret, a tudás növelése, az egészségtudatos döntések meghozatala. 11. A pályázat célcsoportjai, a résztvevők köre, összetétele, tervezett létszáma (Mutassa be azt a társadalmi csoportot, akinek a pályázat szól! Adja meg az adott csoport nagyságrendjét a megvalósítandó projekt földrajzi hatókörzetén belül, s becsülje meg a közvetlenül elérni szándékozott csoport nagyságát, összetételét, jellemzőit! Itt kell bemutatni, az esélyegyenlőség megvalósulását is.) A projekt közvetlen célcsoportja a fenntartásunkban működő Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola diákjai, kb. 150 fő, akik középiskolákból kimaradt, deviáns életvezetésű fiatalok számos lelki-, testi problémával, zavaros életvezetéssel. A diákokra jellemző, hogy - társadalmi beilleszkedési zavarokkal küzdők (szenvedélybetegek, fogvatartottak, magatartás zavarosok) - mentális problémákkal küzdők - kirekesztettek, szociális kapcsolatok nélküli fiatalok (pl. állami gondozottak) - egészségkárosodottak - sajátos nevelési igényű tanulók. A projekt keretében diák közvetlen elérését tervezzük. 10 fő segítő oktató, akik segítő párként dolgoznak a diákokkal. A segítő párrendszer a fiatalok számára a személyes törődést, odafigyelést biztosítja. Segítő párjukat a fiatalok a tanárok közül választják. A pár alapvető, legfontosabb funkciója a fiatal támogatása, életének figyelemmel kísérése. Napi kapcsolattartást jelent ez, a segítő pár ismeri a fiatal életmódját, élethelyzetét, aktuális problémáit. Szexről, szexualitásról nem mindenki képes és tud kényelmesen, feszélyezettség nélkül, a maga természetességében beszélni. Megszerezhető tudás ez, mely a 2 napos tréninggel megalapozható, a készség pedig fejleszthető. 4 Globális cél = hosszú távú, átfogó cél. Pl. a várható élettartam és az egészségben eltöltött évek száma növekedjen. 5 Specifikus cél = a projekt konkrét célkitűzése 6 Működési cél = eredmény

5 12. A pályázat működési céljának megvalósítását szolgáló tevékenységek és jellemzőik (A működési cél elérését szolgáló tevékenységek, használni kívánt módszerek, eszközök.) Havonta 1 alkalommal önsegítő-jellegű csoport a Tanoda diákjainak. A csoport szervezésében és lebonyolításában a Belvárosi Tanoda Alapítvány által támogatott Pozitívan Gondolkodók Baráti Köre vesz részt. A Baráti Kör HIVfertőzött és nem fertőzött emberek által működtetett havi rendszerességgel összejövő csoport, ahol a HIV-fertőzöttek életvezetési problémáival, a pozitivitás által okozott kezdeti sokk megélésében, a HIV-fertőzött lét mindennapi életben való megélésében nyújtanak segítséget egymásnak. A Baráti körről bővebben a oldalon olvasható. A Tanodában tartandó csoportokon a Baráti Kör néhány tagja vesz részt, az ő moderálásukkal, vezetésükkel szerveződnek és bonyolódnak le a csoportok. Azoknak, akik a csoportfoglalkozás keretein belül nem kívánják elmondani, feltenni kérdésüket lehetőség van a Baráti Kör honlapján keresztül névtelenül elektronikus levelet írni melyre éppúgy választ kap a kérdező. A Belvárosi Tanoda Alapítvány, a PLUSS Magyarországi HIV-fertőzötteket és AIDS Betegeket Segélyező Alapítvány és a Pozitívan Gondolkodók Baráti Köre 2009 novemberétől havi 1 alkalommal anonim, ingyenes HIV és szifilisz gyorsteszt elvégeztetését, személyes konzultációt, tanácsadást biztosít azoknak, aki ezzel a szolgáltatással élni kívánnak. A Tanoda diákjainak és tanárainak a projekt időtartama alatt egyszeri alkalommal, a Tanodába kitelepüléssel lehetőségük nyílik a gyorsteszt elvégeztetésére. A gyorsteszt előnye, hogy néhány perc elteltével eredményt ad. A tanári kar képzésben részt venni kívánó tagjai egy kétnapos, intenzív, interaktív tanfolyamon vesznek részt, ami az Amerikai Vöröskereszt HIV/AIDS Megelőzését Oktatókat Képző Tanfolyam magyarországi adaptációja. A 2 napos tréninget Kovács János, a Baráti Kör alapítója, a tréning adaptálásában közreműködő szervezi és tartja. A tanfolyam második napja írásbeli és szóbeli vizsgával zárul, a sikeresen vizsgázók oklevelet kapnak. 13. A pályázat megvalósításában résztvevők, társszervezetek, támogatók, szakértők felsorolása. Az együttműködés módja. (A támogató és együttműködési nyilatkozatokat kötelező mellékletként csatolni kell!) A projekt lebonyolításában a Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola tanárai és diákjai, valamint a Pozitívan Gondolkodók Baráti Körén kívül részt vesz a PLUSS HIV-pozitívokat és AIDS Betegeket Segélyező Alapítvány is. A PLUSS Alapítvány biztosítja a gyorsteszteket és azokat a felszereléseket, melyek a tesztek elvégzéséhez szükségesek. A Belvárosi Tanoda Alapítvány biztosítja a projektben lebonyolítóként közreműködők szupervízióját, gondoskodik a projekt nyilvánosságáról, valamint a szakszerű és a speciális igényekhez igazodó lebonyolításáról. A Pozitívan Gondolkodók Baráti Köre erre külön kiképzett tagjai végzik a csoportfoglalkozásokat, a tudásszintet felmérő AIDS totók kitöltetését és megbeszélését, valamit a gyorstesztek elvégzését, valamint a tanároknak szóló HIV/AIDS Megelőzését Oktatókat Képző Tanfolyam lebonyolítását. 14. A program megvalósításának ütemterve (A működési célt megvalósító tevékenységek és résztevékenységek időrendben.) segítő csoport megszervezése: február segítő csoport a Tanoda diákjainak: február március április május személyes és telefonos tanácsadás: február március április május szupervizió a projektben résztvevőknek: február március április - május HIV, szifilisz gyorsteszt a Tanodában: március 2 napos tréning a Tanoda tanárainak: április 15. Várható közvetett eredmények (A pályázat közvetett eredményei, hosszú távú fantarthatósága esetén milyen társadalmi hatásokat indukál) Régi tapasztalatunk, hogy a veszélyeztetett fiatalokkal folytatott munkában nem hatékony egyetlen módszer alkalmazása, és a módszerközpontúság sem. Problémáik kezelése nem módszereket, inkább egyfajta gondolkodásmódot kíván meg. A segítés értelmezésünkben- egy légkör megteremtése, mely biztonságos terepet, hátteret kínál a személy változásaihoz. Arra törekszünk, hogy szemléletet formáljunk, s az egyénnel kialakított mély kapcsolatban, valamint konkrét tevékenységek megmutatásával olyan hatásokat érjünk el, melyek egy pozitívabb viselkedésmintát tükröznek és kínálnak. A kínált tevékenységet a segítő-oktatók irányában kialakult bizalom révén kipróbálják a diákok, s a szerzett tapasztalatok és élmények idővel szervülnek életvezetésükbe, önmagukról való gondolkodásukba, gondoskodásukba. Egy választható utat mutatunk, a döntést azonban rájuk bízzuk. A valódi fenntarthatóság kulcsa a személy változása: elérni azt, hogy képes legyen önmagáról tudatosan gondolkodni, önmagáért és másokért tenni. A projekt hatására olyan fiatalok válnak képessé egészséges életvitelre, akik e nélkül képzetlenül és munka nélkül élnének, ez a hatás a társadalomnak az emberi hasznokon túl- pénzben is jól kifejezhető nyeresége.

6 16. A pályázat közvetlen eredményei, indikátorok 7 meghatározása (Amennyiben a program több részprogramból áll, kérjük minden részprogramra az indikátorok meghatározását.) a) működési cél indikátorának konkrét számszerű bemutatása a pályázat megvalósítása előtt és után, mely az eredményességet igazolja b) a specifikus cél indikátorának konkrét számszerű bemutatása a pályázat megvalósítása előtt és után, mely az eredményességet igazolja c) A globális cél indikátorának kapcsolati bemutatása a specifikus cél indikátorával és a működési cél indikátorával indikátor projekt előtti érték projekt utáni érték segítő csoport szexről, szexualitásról 0 havi 1alkalom tréning tanároknak 0 1 alkalom/projekt HIV-szifilisz tesztelés Tanodában 0 1 alkalom/projekt (kb 50 fő) személyes, telefonos, es tanácsadás 0 folyamatos kb 10 alk/hó HIV, szifilisz gyorsteszt BTA 1 alk/hó 1 alk/hó szupervízió a projektvégrehajtó személyzetnek 0 1 alk/hó 17. Milyen módon biztosítható a program fenntarthatósága a pályázati forrás megszűnése után. A projekt egy részben önjáró folyamat kezdete. A Tanoda tanárai a 2 napos képzés révén mindazon információk és készségek birtokában lesznek, amik szükségesek ahhoz, hogy segítőként képesek legyenek a szexualitással, HIVfertőzéssel kapcsolatos még mindig meglehetősen érzékeny témákról beszélgetni. A tréning sikeres elvégzése után a HIVvel kapcsolatos információk naprakészsége az internet segítségével megoldható, amennyiben szükséges, úgy a Pozitívan Gondolkodók Baráti Köre kész a konzultációra. A gyorstesztekkel kapcsolatos egyre nagyobb elvárásoknak való megfelelés egyéb, pályázati úton szerzett támogatással megoldható. A PLUSS Alapítvánnyal való kiváló kapcsolat biztosítja a gyorstesztek rendelkezésre állását. A személyes, telefonos és es tanácsadás, információközlés részben a Belvárosi Tanoda Alapítvány irodájában, infrastruktúrájának használatával, részben a portálon keresztül bárkinek, bármikor elérhető lesz. A programban résztvevők erősen elkötelezett, mélyen motivált emberek, akik lelkesedésükkel és tudásukkal a program befejezése után is megkeresik és megteremtik annak lehetőségét, hogy testileg-lelkileg egészséges fiatalokká váljanak azok, akiket kezd elveszíteni az élet. 18. A pályázat kommunikációs terve: a pályázati program és a megvalósító szervezet megjelenése a különböző médiumokban. Stratégiai célkitűzésünk a potenciális bevonandók, programban résztvevők bizalmának megszerzése, a szolgáltatásainak bemutatása, a biztonságos szexuális élethez és a szexuális úton terjedő betegségek elkerüléséhez szükséges készségek és ismeretek átadása. Ennek érdekében a kommunikáció a program indulásával párhuzamosan, annak befejezéséig kiegyenlített intenzitással folyik. Folyamatos a program általános bemutatása. Cél a problémára való figyelemfelhívás és a programban történő részvétel, mint megoldás pozícionálása. A kommunikációs stratégia négy fő eszközre épül: - személyes informálás - honlap + hírlevél, - szórólap - gerilla marketing - a program WEB2-es alkalmazásokon való terjesztése A nagy médiumokon keresztül, tekintettel arra, hogy a program érzékeny, intim területet érint, a célcsoport legnagyobb része hatékonyan és hitelesen nem elérhető. Az alapinformációkat természetesen átadjuk, amennyiben ilyen megkeresésre, felkérésre sor kerül, amint arról is tájékoztatást adunk, hogy a program milyen támogatással valósul meg, de a célcsoportot elsősorban személyes eléréssel kívánjuk megközelíteni. Az Internetes közösségi portálokon terjesztett hírlevelet korlátozott mértékben, főleg a fizikailag távol lévők esetében alkalmazunk, cél a közönség honlapra irányítása, ahol minden részletes információt megtalálnak. A bevezető időszakban szórólapokat fogunk alkalmazni, a hírlevelet folyamatosan küldjük. 7 Indikátor = eredményesség-, teljesítménymutató (pl. MENNYISÉGI - tréningen résztvevők száma, kiadvány példányszáma, megjelenés gyakorisága, gyógyult betegek száma, munkába visszaállítottak száma, szűrt betegek száma stb. MINŐSÉGI: A helyzetből képzett mutatók mentén történt elmozdulás, a szerzett kompetenciák működtetése (egyén és személyzet megítélése), tapasztalati tanulás értékként való kezelése, team-munka, konfliktuskezelés, stb.)

7 19. Jelen pályázathoz kapcsolódó egyéb megjegyzés, információ

8 A PROGRAM KÖLTSÉGVETÉSE Felhívjuk a figyelmét az alábbiakra: a) Kérjük, reálisan tervezze meg a költségvetést, mert a végbeszámolóban a pályázat költségvetéséről részletesen kell beszámolni! b) Amennyiben az egyéb külső forrás áll rendelkezésére (saját tulajdonú ingatlan, bankszámlán saját készpénzzel rendelkezik, szerződéskötés), akkor írja be, hogy rendelkezésre áll. c) A táblázatot a pályázatban szereplő költségvetés figyelembe vételéve kell kitölteni. A program megvalósításához szükséges kiadásokat minden kifizetési tételt esetében szerepeltetni kell a táblázatban. Források Ft % 1. Önrész (20 %) ,78% 2. Külső források, támogatás 0 0,00% 3. Pályázaton igényelt támogatás ,22% 4. A megvalósítás teljes bevétele % BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZEGE (Ft) I. ÖNRÉSZ ) Rendelkezésre álló pénzügyi forrás (A1+A2) A1 Pályázó által biztosított pénzeszköz (20 %) A2 Egyéb pályázati bevételek B) Rendelkezésre álló egyéb forrás (B1+B2+B3) B1 Humán erőforrás (személyes közreműködés, társadalmi munka stb.) B2 Tárgyi feltételek biztosítása (működtetés feltételei) B3 Egyéb 0 II. KÜLSŐ FORRÁSOK, TÁMOGATÁS C) Államháztartásból származó támogatás (C1+C2) 0 C1 Önkormányzati támogatás C2 Egyéb szervezeti, intézményi támogatás D) Államháztartáson kívüli forrásból származó támogatás 0 (D1+D2) D1 Alapítványi, közalapítványi támogatás D2 Egyéb (pl. adomány, SZJA 1 % stb.) III. JELEN PÁLYÁZATON IGÉNYELT TÁMOGATÁS BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)

9 KIADÁSOK A) Személyi juttatások összesen (A1+A2) A1 Bérjellegű kifizetés 8 A2 Munkaadót terhelő járulék KIADÁSOK I. Igényelt támogatásból tervezett kiadások II. Önrészből és más támogatásból tervezett kiadások ÖSSZEGE (Ft) (I.+II.) B) Dologi kiadások (B1+B2+B3+B4) Személyi számlás kifizetés /vállalkozó szerződés esetén/ B1 Készlet beszerzés (anyag és kis értékű tárgyi eszköz: ÁFÁ-val együtt100 eft-ot meg nem haladó értékű beszerzés) B2 Kommunikációs szolgáltatások (telefon, fax, Internet) B3 Szolgáltatási kiadások bérleti díjak (helyiség, gép stb.) szállítás (taxi, fuvarozás stb.) 0 - karbantartás, javítás egyéb működési/üzemeltetési kiadások (posta, fénymásolás 0 stb.) - szállásköltség 0 - utazási költségek 0 - reklámköltség 0 - nyomdaköltség B4 Egyéb dologi kiadások C) Felhalmozási kiadások (100 ezer Ftot meghaladó értékű tárgyi eszköz beszerzés) KIADÁSOK ÖSSZESEN (=A+B+C): A táblázatot a pályázatban szereplő költségvetés figyelembe vételével, az ott alkalmazott gyűjtőfogalmakhoz hasonló vagy tágabb értelemben kell kitölteni. A táblázatban minden kifizetési tételt szerepeltetni kell, az eseti beruházási, eszközbeszerzési és a folyamatos működési (rezsi, bér, közterhek) kiadásokat is. A döntés után a véglegesen jóváhagyott támogatási összeg figyelembe vételével a táblázatokban szereplő költségvetési tételeket újra kell tervezni, ha a megítélt támogatás alacsonyabb a kért támogatásnál. A tábla a támogatási szerződés mellékletét képezi. Döntés után a táblákban szereplő egyes sorokon meghatározott összegtől 20%-nál nagyobb mértékben eltérni nem lehet. 8 Számlás személyi kifizetés esetén a költséget DOLOGI kiadásként kell tervezni!

10 RÉSZLETES KÖLTSÉGVETÉS (Kérjük, hogy a táblázatban megadott költségek részletezését itt adja meg!) sorstárs segítő 3 fő x Ft = Ft szakmai vezető 1 fő x Ft = Ft projekt vezető 1 fő x Ft = Ft PR és kommunikációs munkatárs 1 fő x Ft = Ft szupervizor 1 fő x Ft = Ft könyvelő 1 fő x Ft = Ft (önrész) rendszergazda 1 fő x Ft = Ft (önrész) helyiség bérlet 1 db x Ft = Ft (önrész) kommunikációs költség 1 db x Ft = Ft (önrész) nyomdaköltség 200 db x 280 Ft = Ft laptop 1 db x Ft = Ft parafa tábla 4 db x Ft = Ft irodaszer, papír Ft = Ft HIV és szifilisz gyorstesztek 200 db x Ft = Ft (adomány) összesen: Ft

11 Nyilatkozat és a pályázat hitelesítése Alulírott pályázó a) kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek, b) kijelentem, hogy csőd, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás alatt nem állok, s vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a pályázat elbírálásáig, illetve a program lezárásáig ilyen eljárás indul, c) hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázatban szereplő adatokat a minisztérium és/vagy az általa megbízott szervezet nyilvántartsa, kezelje, d) hozzájárulok ahhoz, az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. Tv. 18/C. (13)-(14) bekezdésében meghatározott adatait (neve, székhelye, adószáma, adóazonosító jele, tb. folyószámla száma) a 18/C. (12)-(13) bekezdésében foglaltak szerint az APEH, a VPOP, az OEP, az ONYF és azok szervei (adóhatóságok) felhasználhatják. e) hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázat megvalósulásának szabályszerűségét, a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a Támogató, és/vagy az általa megbízott szerv vagy személy, továbbá az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrizzék f) tudomásul veszem, hogy a támogatás elnyerése esetén nevem, az elnyert támogatás összege, felhasználásának célja nyilvánosságra hozható, amely információk üzleti titok címén nem tagadhatók meg. További feltételek: a) jogosulatlan igénybe vétel vagy felhasználás esetén a támogatónak a támogatási összeg egésze, illetve annak meghatározott része a jegybanki alapkamattal növelten, szerződésben megjelölt határidőben és feltételekkel visszafizetendő. b) a támogatás elkülönült analitikus nyilvántartása. A pályázat kelt: Cégszerű aláírás és pecsét! P.H. név, beosztás nyomtatott nagybetűvel.. aláírás P.H. név, beosztás nyomtatott nagybetűvel.. aláírás

12 I. sz. melléklet NYILATKOZAT Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy szervezetünknek Belvárosi Tanoda Alapítványnak (székhelye: 1053 Budapest, Henszlmann I. u. 7. Fszt. 1/a) esedékes és meg nem fizetett köztartozása nincs, egyben hozzájárulunk ahhoz, hogy a támogatást nyújtó a jelen nyilatkozat valóságtartalmának igazolását kérje. (A megfelelő rész kitöltendő!) Budapest, PH. szervezet képviselője szervezet képviselője NYILATKOZAT Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az Egészségügyi Minisztériumtól, vagy annak jogelődjétől támogatást nem kaptunk. az Egészségügyi Minisztériumtól, vagy annak jogelődjétől a korábban kapott és lejárt esedékességű támogatásokkal elszámoltunk. (A megfelelő rész aláhúzandó!) Budapest, PH... Szervezet képviselője szervezet képviselője NYILATKOZAT Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az Egészségügyi Minisztériumtól kapott támogatási összegből megvalósított beszerzések, szolgáltatások után ÁFÁ-t: visszaigényelünk nem igényelünk vissza. (A megfelelő rész aláhúzandó!) Budapest, PH szervezet képviselője szervezet képviselője NYILATKOZAT Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy szervezetünk a Belvárosi Tanoda Alapítvány (székhelye: 1053 Budapest, Henszlmann I. u. 7. Fszt. 1/a) az államháztartásról szóló XXXVIII. törvény (Áht.) 15. -ában, és a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek igazolására alkalmas iratokról szóló 1/2006. (II.2.) FMM rendeletben meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek teljesítése szempontjából: munkavállalót foglalkoztatónak nem minősül munkavállalót foglalkoztatónak minősül. (A megfelelő rész aláhúzandó!) Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy szervezetünk, mint munkáltató az Áht. 15. (9) bekezdésének b) és c) pontjában meghatározott, a rendezett munkakapcsolatokra vonatkozó törvényi feltételeknek megfelel. (Csak munkavállalót foglalkoztatónak minősülő szervezet esetén!) Budapest, P.H... szervezet képviselője szervezet képviselője

13 FONTOS! Kérjük, hogy ezt a nyilatkozat formulát nemleges válasz esetén húzza át, dátumozza és cégszerűen írja alá a végén! NYILATKOZAT a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról A Pályázó neve: Belvárosi Tanoda Alapítvány Természetes személy lakcíme: Születési helye, ideje: Gazdasági társaság esetén székhelye: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Képviselőjének neve: Egyéb szervezet esetén székhelye: 1053 Budapest, Henszlmann Imre u. 7. Fszt. 1/a. Képviselőjének neve:győrik Edit Nyilvántartásba vételi okirat száma: Pk /1990 Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:fővárosi Bíróság Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 6. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 1. nem áll fenn vagy 2. fennáll az pont alapján 8. (1) bekezdése szerinti érintettség 1. nem áll fenn vagy 2. fennáll az pont alapján Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. Kelt: Aláírás/Cégszerű aláírás

14 FONTOS! Kérjük, hogy ezt a kérelem formulát nemleges válasz esetén húzza át mindkét oldalon, dátumozza és cégszerűen írja alá a végén! KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 8. (1) bekezdés szerinti érintettségéről A Pályázó neve: Természetes személy lakcíme: Születési helye, ideje: Gazdasági társaság esetén székhelye: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Képviselőjének neve: Egyéb szervezet esetén székhelye: Képviselőjének neve: Nyilvántartásba vételi okirat száma: Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 8. (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök döntéselőkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!). Indoklás: Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye beírandó): b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!) Indoklás: Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó): köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármesterhelyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2. (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!) Indoklás: Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő. (A kívánt rész aláhúzandó!) A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

15 házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!). Indoklás: Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):..... Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó): A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert o vezető tisztségviselője o az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, o vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója Indokolás: Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):. A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):. Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármesterhelyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2. (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek. Kelt: Aláírás/Cégszerű aláírás

TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz. Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház

TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz. Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz Érkezett PÁLYÁZÓ Neve:... Székhely:... Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház ( Kérem aláhúzni a megfelelő

Részletesebben

Támogatás igénylőlap Civil szervezetek részére 2015. évre

Támogatás igénylőlap Civil szervezetek részére 2015. évre 1. A szervezet neve bírósághoz bejelentett módon: 2. Székhelye: 3. Levelezési címe: 4. Adószáma: 5. Bírósági bejegyzés száma, éve: 6. Számlavezető pénzintézet neve: 7. Pénzforgalmi jelzőszáma: Támogatás

Részletesebben

1. melléklet a 6/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT

1. melléklet a 6/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT 1. melléklet a 6/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT Alulírott név szám alatti lakos, mint pályázó, felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a 6/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. 1. A pályázó szervezet adatai: Neve: Címe: Bankszámlaszáma: Adószáma: - alapítvány közalapítvány egyesület társadalmi

PÁLYÁZATI ADATLAP. 1. A pályázó szervezet adatai: Neve: Címe: Bankszámlaszáma: Adószáma: - alapítvány közalapítvány egyesület társadalmi PAKS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÖZBIZTONÁSGI, IFJÚSÁGI, SPORT ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI BIZOTTSÁG 1. A pályázó szervezet adatai: Neve: PÁLYÁZATI ADATLAP Címe: Bankszámlaszáma: Működési formája: szervezet (a

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. Támogatási kérelem benyújtása civil szervezetek részére évre Törökbálint Város Önkormányzatához

PÁLYÁZATI ADATLAP. Támogatási kérelem benyújtása civil szervezetek részére évre Törökbálint Város Önkormányzatához PÁLYÁZATI ADATLAP Támogatási kérelem benyújtása civil szervezetek részére 2015. évre Törökbálint Város Önkormányzatához Alapadatok Civil szervezet neve:. Székhelye: Bírósági nyilvántartási száma:.. Elérhetősége

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. Záhony Város Önkormányzat pénzbeli támogatásának igényléséhez 20. ÉVRE VONATKOZÓAN. 1. A pályázó adatai:

PÁLYÁZATI ADATLAP. Záhony Város Önkormányzat pénzbeli támogatásának igényléséhez 20. ÉVRE VONATKOZÓAN. 1. A pályázó adatai: PÁLYÁZATI ADATLAP Záhony Város Önkormányzat pénzbeli támogatásának igényléséhez 20. ÉVRE VONATKOZÓAN 1. A pályázó adatai: A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázó adószáma: A pályázat megvalósításáért

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK Neve: Postacíme: Telefonszáma: Fax-száma

PÁLYÁZATI ADATLAP. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK Neve: Postacíme: Telefonszáma: Fax-száma PÁLYÁZATI ADATLAP AZ ÖNSZERVEZŐDŐ KÖZÖSSÉG Neve: Címe: A szervezet telefon-, faxszáma, e-mail címe, A szervezet formája: Egyesület, alapítvány, egyházi szervezet, közhasznú szervezet, egyéb (éspedig).

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzata 2014.

Törökbálint Város Önkormányzata 2014. PÁLYÁZATI ŰRLAP PÁLYÁZATI KATEGÓRIA Kérjük, X-et tegyen a megpályázott kategóriához. Egyetlen kategóriát jelöljön csak meg. Más kategóriában való részvételhez újabb űrlapot kell kitöltenie. A. Működési

Részletesebben

Nyilatkozat önkormányzati támogatáshoz. Alulírott... (név, tisztség) mint a...

Nyilatkozat önkormányzati támogatáshoz. Alulírott... (név, tisztség) mint a... 1. függelék az 1/2015.(I.27.) önkormányzati rendelethez Nyilatkozat önkormányzati támogatáshoz Alulírott... (név, tisztség) mint a.... (szervezet neve, címe) képviselője, Bátaszék Város Képviselőtestületéhez

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA:

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: PÁLYÁZATI ADATLAP I. PÁLYÁZÓ ÁLTALÁNOS ADATAI: PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: II. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 1. Pályázó működésének,

Részletesebben

SZABÁLYZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL 1. SZERVEZET NEVE: SZERVEZET CÍME: KÉPVISELÖJÉNEK NEVE: SZERVEZET ADÓSZÁMA :...

SZABÁLYZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL 1. SZERVEZET NEVE: SZERVEZET CÍME: KÉPVISELÖJÉNEK NEVE: SZERVEZET ADÓSZÁMA :... PÁLYÁZATI ADATLAP 1. sz. melléklet Szervezet adatai: 1. SZERVEZET NEVE:... 2. SZERVEZET CÍME:... 3. KÉPVISELÖJÉNEK NEVE:... 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA :.... 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA :.... 6. SZERVEZET JOGÁLLÁSA:...

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzata 2014. PÁLYÁZATI ŰRLAP Sportszervezeteknek

Törökbálint Város Önkormányzata 2014. PÁLYÁZATI ŰRLAP Sportszervezeteknek PÁLYÁZATI ŰRLAP Sportszervezeteknek PÁLYÁZATI KATEGÓRIA Kérjük, X-et tegyen a megpályázott kategóriához. Egyetlen kategóriát jelöljön csak meg. Más kategóriában való részvételhez újabb űrlapot kell kitöltenie.

Részletesebben

2.2. számú melléklet. 1. sz. nyilatkozat. NYILATKOZAT A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 14.

2.2. számú melléklet. 1. sz. nyilatkozat. NYILATKOZAT A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 14. 1. sz. nyilatkozat NYILATKOZAT A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 14. -a alapján Tudomásul veszem, hogy nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban

Részletesebben

1. melléklet a 16/2016. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT

1. melléklet a 16/2016. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT 1. melléklet a 16/2016. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez Alulírott név szám alatti lakos, mint pályázó, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a 16/2016. (IV. 20.) önkormányzati

Részletesebben

2014. ÉVI PÁLYÁZATI ADATLAP AZ EGYHÁZAK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ

2014. ÉVI PÁLYÁZATI ADATLAP AZ EGYHÁZAK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ 2014. ÉVI PÁLYÁZATI ADATLAP AZ EGYHÁZAK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ 1.) A pályázó adatai: 1.1. A pályázó szervezet neve: 1.2. A pályázó szervezet székhelye: 1.3. A pályázó szervezet levelezési címe:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. Medgyesbodzás Község Önkormányzata civil pályázati keretéből történő pénzbeli támogatás igényléséhez 20.

PÁLYÁZATI ADATLAP. Medgyesbodzás Község Önkormányzata civil pályázati keretéből történő pénzbeli támogatás igényléséhez 20. 1. számú melléklet 6/2015.( III.11) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP Medgyesbodzás Község Önkormányzata civil pályázati keretéből történő pénzbeli támogatás igényléséhez 20. ÉVRE VONATKOZÓAN

Részletesebben

8. sz. melléklet a MeMoP-2014 kódszámú pályázathoz

8. sz. melléklet a MeMoP-2014 kódszámú pályázathoz ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYÍLATKOZAT ÉS ÉRINTETTSÉGRŐL SZÓLÓ KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. szerinti összeférhetetlenségről és a

Részletesebben

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete: PÁLYÁZATI ADATLAP

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete: PÁLYÁZATI ADATLAP Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete: PÁLYÁZATI ADATLAP Baracs Község Önkormányzat pályázati alapjából történő pénzbeli támogatás

Részletesebben

KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ

KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet amatőr és hivatásos művészek, művészeti együttesek alkotói

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. év

PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. év 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Dunavarsány Város Önkormányzatának 2013. évi pályázata helyi egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI KATEGÓRIA PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. év Kérjük, X-et tegyen a

Részletesebben

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában előírtaknak megfelelően a mellékelt nyilatkozat beszerzéséről gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában előírtaknak megfelelően a mellékelt nyilatkozat beszerzéséről gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény hatálya alá tartozik,

Részletesebben

Civil szervezetek támogatása Pályázó adatai. Pályázat címe

Civil szervezetek támogatása Pályázó adatai. Pályázat címe Civil szervezetek támogatása 216 Név Adószám Székhely Számlaszám Telefonszám Alapítás Képviselője Pályázó adatai Pályázat címe Megvalósítás ideje Teljes összeg Támogatás összege #HIÁNYZIK Össz pontszám

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MŰVÉSZETI ÉS TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJAK 2016.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MŰVÉSZETI ÉS TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJAK 2016. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MŰVÉSZETI ÉS TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJAK 2016. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT ÉS ÉRINTETTSÉGRŐL SZÓLÓ KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT ÉS ÉRINTETTSÉGRŐL SZÓLÓ KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT ÉS ÉRINTETTSÉGRŐL SZÓLÓ KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. szerinti összeférhetetlenségről és a

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA:

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: PÁLYÁZATI ADATLAP I. PÁLYÁZÓ ÁLTALÁNOS ADATAI: PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: II. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 1. Pályázó működésének,

Részletesebben

1. számú melléklet a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP

1. számú melléklet a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP 1. számú melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP az önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatása iránt Az önszervezıdı közösség neve: Az önszervezıdı közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2011. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2011. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2011. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek

Részletesebben

Pályázati kiírás a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek 2010. évi költségvetési támogatására

Pályázati kiírás a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek 2010. évi költségvetési támogatására Magyar Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága Pályázati kiírás a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek 2010. évi költségvetési támogatására A Magyar Országgyűlés Emberi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP TÁRSADALMI SZERVEZETEK (ALAPÍTVÁNYOK, EGYESÜLETEK, NONPROFIT SZERVEZETEK, STB.) ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA

PÁLYÁZATI ADATLAP TÁRSADALMI SZERVEZETEK (ALAPÍTVÁNYOK, EGYESÜLETEK, NONPROFIT SZERVEZETEK, STB.) ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA a pályázati kiírás melléklete PÁLYÁZATI ADATLAP TÁRSADALMI SZERVEZETEK (ALAPÍTVÁNYOK, EGYESÜLETEK, NONPROFIT SZERVEZETEK, STB.) ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel, írógéppel

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP. A kengyeli civil szervezetek 2014. évi tevékenységének támogatására

PÁLYÁZATI ŰRLAP. A kengyeli civil szervezetek 2014. évi tevékenységének támogatására PÁLYÁZATI ŰRLAP A kengyeli civil szervezetek 2014. évi tevékenységének támogatására A pályázat kiírója: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete I.RÉSZ: A PÁLYÁZÓ 1.A PÁLYÁZÓ ADATAI 1.1. A pályázó

Részletesebben

4. A pályázat benyújtása: Helye: Tápióság Község Önkormányzata, Halasi Anita polgármester részére (2253 Tápióság, Bicskei u.3.)

4. A pályázat benyújtása: Helye: Tápióság Község Önkormányzata, Halasi Anita polgármester részére (2253 Tápióság, Bicskei u.3.) PÁLYÁZATI KIÍRÁS Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására 1. A pályázat célja: a településen élő vagy dolgozó állampolgárok

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata. Támogatási igénylőlap. Név:.. Cím:.. Levelezési cím, telefon:... Adószám (adóazonosító jel): Bankszámlaszám:.

Tiszacsege Város Önkormányzata. Támogatási igénylőlap. Név:.. Cím:.. Levelezési cím, telefon:... Adószám (adóazonosító jel): Bankszámlaszám:. 1. melléklet a 24/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez Tiszacsege Város Önkormányzata Támogatási igénylőlap 1. Igénylő adatai: Név:.. Cím:.. Levelezési cím, telefon:... Adószám (adóazonosító jel):

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. (Széchenyi István) TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA által kiírt közművelődési tevékenységek támogatásához P Á L Y Á Z A T I és P Á L Y Á Z A T I A D A T L A

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez A beérkezés dátuma: (Pályázatot személyesen leadni a Siófoki Közös Önkormányzati

Részletesebben

honlapról.

honlapról. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében pályázati felhívást tesz közzé az alábbi területen:

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket

Részletesebben

Figyelem! A hiányosan, tévesen kitöltött adatlapokat az Államtitkárság nem veszi figyelembe. Az adatlap beküldési határideje: Folyamatos

Figyelem! A hiányosan, tévesen kitöltött adatlapokat az Államtitkárság nem veszi figyelembe. Az adatlap beküldési határideje: Folyamatos ADATLAP 2011. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága Tízezer lépés program szabadidős programjának szervezésére, programszervező feladatkörre Olyan szervezetek nyújthatják be

Részletesebben

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŐKÖDİ TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

Pályázati adatlap S/2013

Pályázati adatlap S/2013 Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának a XIV. kerületi székhelyű és telephelyű sportegyesületek és szakosztályok támogatására kiírt pályázatához Kérjük lehetőleg géppel vagy nyomtatott betűvel,

Részletesebben

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. A budapesti sportegyesületek szabadidősport tevékenységének támogatásához 2013.

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. A budapesti sportegyesületek szabadidősport tevékenységének támogatásához 2013. Beérkezett Sorszám FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PÁLYÁZATI ADATLAP Sz A budapesti sportegyesületek szabadidősport tevékenységének támogatásához 1. A pályázó alapadatai 2013. A pályázó szervezet (magánszemély)

Részletesebben

Pályázati adatlap IS/2013

Pályázati adatlap IS/2013 Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának az iskolai tanórán kívüli testnevelés, valamint iskolai szabadidősport programok támogatására 1. A pályázó szervezet azonosító adatai: Pályázó szervezet

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P egyesületek, civil szervezetek támogatására. Civil Szervezetek Pályázati Alapja

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P egyesületek, civil szervezetek támogatására. Civil Szervezetek Pályázati Alapja P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P egyesületek, civil szervezetek támogatására Pályázat száma: 2016/II Civil Szervezetek Pályázati Alapja 1./A pályázó szervezet megnevezése: 2./ A pályázó szervezet adatai

Részletesebben

Pályázati kiírás. c) a pályázó szervezet a pályázatát, a kötelező adatokat, ill. mellékleteket a pályázatra nyitva álló határidőn belül nyújtja be,

Pályázati kiírás. c) a pályázó szervezet a pályázatát, a kötelező adatokat, ill. mellékleteket a pályázatra nyitva álló határidőn belül nyújtja be, Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek és egyházak az önkormányzati feladatok megvalósításában vállalnak,

Részletesebben

Pályázati adatlap E/2014

Pályázati adatlap E/2014 Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Zuglóban hitéleti tevékenységet kifejtő egyházak működésének, egyházi épületek fenntartási és felújítási valamint média-kommunikációs költségeinek támogatásához

Részletesebben

NYILATKOZAT. Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

NYILATKOZAT. Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: NYILATKOZAT 1. sz. nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról A Pályázó

Részletesebben

Városi Közművelődési Közalapítvány 8060 Mór, Szt. István tér 6.

Városi Közművelődési Közalapítvány 8060 Mór, Szt. István tér 6. Városi Közművelődési Közalapítvány 8060 Mór, Szt. István tér 6. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 23. PÁLYÁZAT CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI ADATLAP 1./ A pályázó neve/megnevezése:

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA IDEGENFORGALMI ALAPBÓL IGÉNYELHETŐ ÉVI TÁMOGATÁSRA

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA IDEGENFORGALMI ALAPBÓL IGÉNYELHETŐ ÉVI TÁMOGATÁSRA MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA IDEGENFORGALMI ALAPBÓL IGÉNYELHETŐ 2016. ÉVI TÁMOGATÁSRA Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 24. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy: 2015. évi civil keret felosztására pályázati felhívás

Részletesebben

civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. a) (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-49 /2015 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil

Részletesebben

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre Pályázati őrlap SICSZB sportkeretre 1. Pályázó(k) neve:........ Lakcíme:............ Telefonszáma:... E-mail címe:..... 2. A pályázat tárgyának rövid ismertetése:.................. 3. A pályázati munka

Részletesebben

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás:

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás: 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu P Á L Y Á Z A T I A D A T

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a Sri Lankai cunami-rehabilitáció tárgyában

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a Sri Lankai cunami-rehabilitáció tárgyában A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a Sri Lankai cunami-rehabilitáció tárgyában A Külügyminisztérium a Külügyminisztérium fejezetnél az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK... önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK... önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: Hatálybalépés ideje: Megalkotás napja:......

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Biatorbágy Város Képviselő-testülete anyagilag is támogatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezeteket, hogy

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Pályázati adatlap. a kispesti sportszervezetek szabadidősport tevékenységének támogatására 2009.

Pályázati adatlap. a kispesti sportszervezetek szabadidősport tevékenységének támogatására 2009. Pályázati adatlap a kispesti sportszervezetek szabadidősport tevékenységének támogatására 2009. 1. A pályázó szervezet neve, székhelyének címe: 2. A pályázó szervezet vezetőjének neve, lakcíme, telefonszáma,

Részletesebben

Számlavezető pénzintézet neve:.. Bankszámla száma: Számlavezető pénzintézet címe: Bank SWIFT (BIC) kódja:. IBAN számlaszáma:. )

Számlavezető pénzintézet neve:.. Bankszámla száma: Számlavezető pénzintézet címe: Bank SWIFT (BIC) kódja:. IBAN számlaszáma:. ) Pályázati adatlap Örkény István drámaírói ösztöndíj 2017. (Kérjük, hogy az adatlapot nyomtatott betűvel, írógéppel vagy számítógéppel töltse ki!) A pályázó adatai: Név:. Születési hely: Születési év.hó..

Részletesebben

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Civil szakmai programok megvalósítása 2016

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Civil szakmai programok megvalósítása 2016 2016. évi pályázati adatlap Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Civil szakmai programok megvalósítása 2016 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1.1. A pályázó szervezet teljes neve: 1.2. A pályázó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: Civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló pályázati

Részletesebben

SZABÁLYZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám :1-21/2016 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil és

Részletesebben

PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT. Bozzai Község Önkormányzata által támogatott civil szervezetek pénzügyi támogatásáról

PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT. Bozzai Község Önkormányzata által támogatott civil szervezetek pénzügyi támogatásáról PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT Bozzai Község Önkormányzata által támogatott civil szervezetek pénzügyi támogatásáról Bozzai Község Önkormányzat Képviselő-testülete elismerve a településen működő civil szervezetek

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 60/2013. (03.27.) Öh. sz.

Részletesebben

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására F E L H Í V Á S Gencsapáti székhelyű civil szervezetek 2015. évi támogatására Gencsapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára

Részletesebben

(Kérjük, hogy az adatlapot nyomtatott betűvel, írógéppel vagy számítógéppel töltse ki!)

(Kérjük, hogy az adatlapot nyomtatott betűvel, írógéppel vagy számítógéppel töltse ki!) Pályázati adatlap Fischer Annie zenei előadó-művészeti ösztöndíjhoz 2017. (Kérjük, hogy az adatlapot nyomtatott betűvel, írógéppel vagy számítógéppel töltse ki!) A pályázó adatai: Név:... Születési hely:..

Részletesebben

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Füzesabonyért 2016

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Füzesabonyért 2016 2016. évi pályázati adatlap Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Füzesabonyért 2016 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1.1. A pályázó szervezet teljes neve: 1.2. A pályázó szervezet rövidített neve

Részletesebben

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: AN NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ

Részletesebben

Pályázati adatlap C/2013

Pályázati adatlap C/2013 Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának a civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, egyházi célú civil szervezetek) 2013. évi PROGRAMJAINAK támogatására kiírt pályázatához Kérjük lehetőleg

Részletesebben

Felhívás. Ravazd Község Önkormányzata pályázatot hirdetnek a Civil szervezetek számára kiírt támogatási keret címmel évre vonatkozóan.

Felhívás. Ravazd Község Önkormányzata pályázatot hirdetnek a Civil szervezetek számára kiírt támogatási keret címmel évre vonatkozóan. Felhívás Ravazd Község Önkormányzata pályázatot hirdetnek a Civil szervezetek számára kiírt támogatási keret címmel 2011. évre vonatkozóan. Felosztható keret: 200.000,- Ft Támogatás célja: A szervezetek

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. Ifjúsági Keretre

PÁLYÁZATI ADATLAP. Ifjúsági Keretre PÁLYÁZATI ADATLAP Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottsága által 2008. évre kiírt Ifjúsági Keretre benyújtandó pályázathoz Kérjük olvashatóan, nyomtatott

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezések. 1. A rendelet alapelvei, célja

I. Fejezet Bevezető rendelkezések. 1. A rendelet alapelvei, célja Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének A 7/2013.(III.29.) önkormányzati rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt 6/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a helyi önszerveződő közösségek

Részletesebben

A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ

A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ Pályázat kódszám: a /2011. A D A T L A P A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ I. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1. Szakorvosjelölt neve: 2. Leánykori név: 3. Alapnyilvántartási száma: 4. Állampolgársága:

Részletesebben

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

Nem lehet pályázni: gyógyító tevékenységre, másodlagos és harmadlagos preventív tevékenységre, kizárólag eszköz vagy gyógyszer beszerzésre.

Nem lehet pályázni: gyógyító tevékenységre, másodlagos és harmadlagos preventív tevékenységre, kizárólag eszköz vagy gyógyszer beszerzésre. Vác Város Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága pályázatot ír ki az egészségügy területére vonatkozó primer prevenciós tevékenységek támogatására. A pályázható keretösszeg 2015. évben 2.500.000.-Ft.

Részletesebben

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés!

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés! 2007. január 1-jétől érvényes pályázati adatlap NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu Az NKA Igazgatósága tölti ki! A pályázat

Részletesebben

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete figyelemmel az 1949. évi XX. törvény A Magyar

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. Kulturális Támogatáshoz

PÁLYÁZATI ADATLAP. Kulturális Támogatáshoz 1 PÁLYÁZATI ADATLAP Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága által 2015. évre kiírt Kulturális Támogatáshoz Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetőkkel vagy számítógéppel

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. SZERVEZET NEVE:.. 2. SZERVEZET CÍME: 3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:. 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA:. 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA:..

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. SZERVEZET NEVE:.. 2. SZERVEZET CÍME: 3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:. 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA:. 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA:.. 1. sz. melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP Szervezet adatai: 1. SZERVEZET NEVE:.. 2. SZERVEZET CÍME: 3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:. 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA:. 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA:.. 6. SZERVEZET JOGÁLLÁSA:.. 7. BÍRÓSÁGI

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről (egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIIRAS Velence Város Önkormányzata pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIIRAS Velence Város Önkormányzata pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIIRAS Velence Város Önkormányzata pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Velence Város Önkormányzata pályázatot ír ki civil szervezet részére a 2015. évi költségvetés elkülönített

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében pályázati felhívást tesz közzé az alábbi területen:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A CIVIL SZERVEZETEK 2014. ÉVI PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A CIVIL SZERVEZETEK 2014. ÉVI PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A CIVIL SZERVEZETEK 2014. ÉVI PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSÁRA 1. Papkeszi Községi Önkormányzat pályázatot hirdet a civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló 5/2010. (IV.1.) Önkormányzati rendelete

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 324-2/2017. Sorszám: 11. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 15. napján tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1./ A pályázat kiírója: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1./ A pályázat kiírója: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS kulturális tevékenységek támogatására Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága - 2015. év A Budapest Főváros IX. Kerület

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A pályázat beérkezett: A pályázat sorszáma: (BMMK tölti ki) iktatószám: Pályázó szervezet neve: PÁLYÁZATI ADATLAP A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában

Részletesebben

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG Cegléd Város Önkormányzatának Művelődési, Közoktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága pályázatot hirdet 2011. évi Sport keretből elnyerhető, ceglédi székhelyű sportegyesületek működési támogatására A felosztható

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma:

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma: PÁLYÁZATI ADATLAP Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 1/2010. (II.15.) Rendelete keretében támogatott a munkahely megtartása című pályázati felhíváshoz. A pályázó

Részletesebben

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete 1 Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete a helyi egyesületek, alapítványok, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról (a 8/2016. (IV.01.) önkormányzati

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11./2013. ( XI. 25) rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Drégelypalánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11./2013. ( XI. 25) rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Drégelypalánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11./2013. ( XI. 25) rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Drégelypalánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1./ A pályázat kiírója: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1./ A pályázat kiírója: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosban szolgálatot teljesítő egyházi jogi személyek és vallási tevékenységet végző szervezetek részére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS kulturális tevékenységének támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS kulturális tevékenységének támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS kulturális tevékenységének támogatására Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága - 2013. év A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére

Előterjesztés Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére Előterjesztés Medina Község Önkrmányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére Tárgy: Helyi civil szervezetek számára 2015. évi működési pályázat meghirdetése Előterjesztő és előadó: Vén

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ROMA TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ROMA TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ROMA TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázati felhívást tesz közzé az alábbiak szerint: Pályázat célja: Beleg Község Roma Nemzetiségi

Részletesebben

Pályázatot nyújthat be:

Pályázatot nyújthat be: PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített

Részletesebben

A pályázatkezelő tölti ki! A pályázat benyújtásának dátuma: A pályázat nyilvántartási száma:

A pályázatkezelő tölti ki! A pályázat benyújtásának dátuma: A pályázat nyilvántartási száma: A pályázatkezelő tölti ki! A pályázat benyújtásának dátuma: A pályázat nyilvántartási száma: Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály PÁLYÁZATI ADATLAP a pályázat kódja:

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VI.04.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Mályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:... 1. melléklet a 21/2015. (VIII.27.) számú önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP A pályázó szervezet adatai A szervezet megnevezése:....... A szervezet székhelye: A szervezet levelezési címe: A szervezet

Részletesebben