PÁLYÁZATI ADATLAP Az Országos Egészségfejlesztési Intézet HIV/AIDS megelőzése a civil szervezetekkel területén kiírt pályázati felhívásához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI ADATLAP 2009. Az Országos Egészségfejlesztési Intézet HIV/AIDS megelőzése a civil szervezetekkel területén kiírt pályázati felhívásához"

Átírás

1 Iktatószám: OEFI IX-213/2009 Nemzeti Népegészségügyi Program PÁLYÁZATI ADATLAP Az Országos Egészségfejlesztési Intézet HIV/AIDS megelőzése a civil szervezetekkel területén kiírt pályázati felhívásához Kérjük számítógéppel kitölteni! 1. A pályázó adatai Csak olyan szervezetnek az adatai írhatók be, amely a pályázati felhívás szerinti pályázói körbe tartozik! Postafiók nem adható meg! Pályázó szervezet neve: Belvárosi Tanoda Alapítvány Régió: Közép-Magyarországi Megye: Pest legfontosabb adatok Irányítószám: Település: Budapest Adószám: Utca, házszám: Henszlmann Imre u. 7. Fszt. 1/a. TB azonosító: Cégbírósági bejegyzés, végzés száma; 4 jegyű cégjegyzék szám): 1 Statisztikai számjel: Pályázó szervezet hivatalos képviselője 2 : Győrik Edit beosztás: Kuratórium elnöke Telefonszám, fax, mobilszám: A pályázat témafelelőse, programmenedzsere (név): 3 Dobó Zoltán Telefonszám: cím: munkakör: projektvezető cím: 2. A pályázó értesítési címe Csak abban az esetben kérjük kitöltését, amennyiben értesítési cím a fentiektől eltérő! Címzett megnevezése: Belvárosi Tanoda Alapítvány Címzett Irányítószám: 1053 Település: Budapest postacímének adatai Utca: Henszlmann Imre utca Házszám: 7. Fszt. 1/a. 1 Csak cégbírósági bejegyzéssel rendelkező pályázónak kell kitölteni! 2 Önkormányzat esetén polgármester 3 FONTOS! A kapcsolattartó személy (a pályázati ügyintézéssel felhatalmazott személy) nevét, telefonszámát és címét kérjük pontosan megadni a zökkenőmentes ügyintézés érdekében!

2 3. A pályázó jogi státusa Kérjük, tegyen X - et a megfelelő kategória mellé! Figyelem, csak egy kategória jelölhető meg! Központi költségvetési szerv Megyei Önkormányzat Helyi Önkormányzat Kisebbségi Önkormányzat Megyei fenntartású intézmények Önkormányzati fenntartású intézmény (pl. óvoda, iskola) Egyházi szervezet (egyházközség, parókia stb.) Minisztériumi felügyelet alatt működő egyéb szakintézmény Szociális és egészségügyi intézmény Társadalmi szervezet (pl.: egyesület) Köztestület (pl.: MTA, ORTT) X Alapítvány Közalapítvány Közhasznú társaság Kiemelten közhasznú társaság Egyházi fenntartású intézmény Gazdasági társaság (Bt., Kkt., Rt., Kft.) Egyéb (pl. önkormányzati társulás, diákönkormányzat) 4. A pályázó szervezet működési szintje Kérjük, tegyen X - et a megfelelő kategória mellé! X Országos nemzetközi 5. Átutaláshoz szükséges banki adatok (Minden esetben kötelező kitölteni!) A pályázó szervezet bankszámlájára vonatkozó adatokat kérjük megadni! Számlatulajdonos szervezet megnevezése: Számlatulajdonos székhelyének adatai Régió: Közép-Magyarországi Irányítószám: 1053 Település: Budapest Utca, házszám: Henszlmann Imre u. 7. Fszt. 1/a TB azonosító: Adószám: Számlavezető pénzintézet megnevezése: CIB Bank Zrt. Számlaszám: x8 számjegy 6. A szervezet tevékenysége (A pályázó szervezet szakmai tevékenységének bemutatása, utópia, misszió, eddigi tevékenysége, referenciái, megvalósított programok) Az 1990 óta folyamatosan működő Belvárosi Tanoda Alapítvány feladata az intézményes ellátásból kihullott, deviáns, veszélyeztetett, középiskolából kimaradt, kallódó fiatalok komplex - gondozást, személyiségfejlesztést, oktatást, az egészséges életvezetést magába foglaló ellátása. Olyan komplex befogadó program és hely, amelyhez konkrétan megfogalmazott célok nélkül, a személyes támogatás, a közösségi lét és az egyéni fejlődés reményében lehet fordulni. Tevékenységrendszerünkben reszocializációs folyamatot, a személyt teljes körűen befolyásoló hatásrendszert valósítunk meg a tesi-lelki-szociális egészség személyenkénti kialakításához. A megalakulástól kezdve folyamatosan működtetjük középiskolákból kimaradt fiatalok (eredetileg 40, mára 150 fő) számára szervezett, helyi műhelymunkában kidolgozott és kipróbált, személyközpontú módszerrel dolgozó, tandíjmentes középiskolát. A túljelentkezés évente tízszeres. Magyarországon nincs más olyan iskola, amely kizárólag a lemorzsolódottakat fogadja. A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola állami normatívából és pályázati forrásokból tartja fenn tevékenységét. Jelentős tapasztalatokkal és eredményekkel, módszertani tudással rendelkezik a lemorzsolódó fiatalok megkeresésében, képzésében és gondozásában. Évente ilyen fiatallal kerül kapcsolatba ügyeleti rendszerében, s többféle ellátási formában dolgozik velük: felkészítés az érettségire, szakképzés, mentálhigiénés-, pszichoszociális gondozás, életvezetési tanácsadás, esetkezelés, csoportfoglalkozások, szabadidőszervezés, készségfejlesztés. Az oktatási programon túl egész napos nyitva tartásban -közösségi- és szociális ellátást is biztosít. Az alábbi területeken hozott létre innovációkat, melyek mára önálló szervezeti keretek között működnek: - szenvedélybetegek oktatása, iskolai keretek közötti gondozása és nappali rehabilitációja; - fogvatartott és előzetes letartóztatásban lévő fiatalok oktatása és gondozása. Egyéb tevékenységek és eredmények

3 - segítő szakemberek és pedagógusok tájékoztatása, képzése; - 9 fejezetből álló módszertani füzetek elkészítése; - terepgyakorló hely a felsőoktatás pedagógus- és szociális munkás-képzésében; - HIV megelőzés, szűrések és HIV-pozitívok önsegítő csoportjának támogatása; - program- és módszer-kiterjesztés, az országban működő rokon szervezetek megkeresése és összefogásának fejlesztése; - ifjúsági projektek szervezése és lebonyolítása; - hazai és nemzetközi együttműködések kialakítása hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó szervezetek körében. - A BTA törekszik a hasonló tevékenységet végző civil szervezetek, intézmények ellátási hálózatba szervezésére. Jelenlegi célunk azon módszerek, jó gyakorlatok és intézmények összefogásának, fejlesztésének, tudáscseréjének és egységes fellépésének rendszerbe foglalása, melyek hatékonyan foglalkoznak a fiatalkori leszakadás és az iskolákban megjelenő problémás viselkedés kezelésével. Ennek érdekében szervezzük azt az országos szakmai hálózatot, alakítjuk és nyilvánossá tesszük azt az élő tudásbázist, melyek révén elérhető a területen dolgozó pedagógusok, ifjúsági munkások és a célcsoporttal foglalkozó más szakemberek folyamatos fejlődése, tudáscseréje, érdekképviselete és együttműködése. Szervezetünk e hálózati munka és konzultációs rendszerű képzés bázis szervezetévé kíván válni, s párhuzamosan minta gyakorlóhelyet működtetni; megtalálni azt a 7 régiós bázis intézményt, mely saját körzetében ellátja ezt a feladatot. Az Alapítvány teljes tevékenységrendszerét 5 fős menedzsment team irányítja, koordinálja. Fejlesztő tevékenységeinket elsősorban projektek kereteiben végezzük óta főleg Európai Uniós projekteket valósítunk meg, melyek lebonyolítása révén menedzsment teamünk egyéni szerep- és feladatmegosztásban dolgozik, kiképződött és tapasztalt. 7. A program címe SZAKMAI PROGRAM Kérjük kitöltés előtt olvassa el részletes pályázati felhívásunkat! Egészségtudatos szemléletmód erősítése középiskolás fiatalok körében, az oktatási munka részeként. 8. A pályázat rövid összefoglalása (vázlatos tartalma, célcsoportja, célkitűzése, maximum 10 mondat) A boldoguláshoz szükséges mentális és fizikális egészség irányába történő szemléletmód formálásra törekszünk a szexualitással kapcsolatos attitűdök feltérképezésén, s szükség esetén egészségtudatos, felelős irányba történő megváltoztatásán keresztül Alapítványunk által fenntartott iskolánk diákjai körében. A sokszor kényes kérdésekről való beszélgetés speciális kommunikációt és ismereteket kíván, ezért a tanárok ezirányú készségeit intenzív-interaktív tréning keretében fejlesztjük a HIV-fertőzés és a szexuális úton terjedő betegségek megelőzésének előfeltételét adó érzékeny és érthető kommunikáció irányába. A diákoknak szánt csoportfoglalkozásokon olyan biztonságos tanulóterepet kívánunk kialakítani, melyben a krízisek és problémák vállalhatók. Mindezekkel párhuzamosan alkalmazzuk a XXI. század által kínált technikai eszközöket (telefon, , fórum), melyek a névtelenség megtartása mellett teremtenek lehetőséget a problémák megvitatására. Ugyancsak a névtelenség és az önkéntesség megtartása mellett biztosítunk lehetőséget HIV- és szifilisz szűrésre. Programunk legfőbb törekvése az egészséges életvitelhez szükséges készségek, képességek, életismeretek fejlesztése, az önismeret, a tudás növelése, az egészségtudatos döntések meghozatala. 9. A tervezett program jellemzői A program megvalósításának tervezett időpontja: február május 30. A program tervezett megkezdése: február 01. A program tervezett befejezése: május 30. A program megvalósításának tervezett színtere (i.) képzés, tudás szinten tartása tanároknak; csoport a diákoknak: Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola Budapest, Irányi u anonim HIV- és szifilisz gyorsteszt; személyes és telefonos tanácsadás, konzultáció: Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola 1053 Budapest, Irányi u Belvárosi Tanoda Alapítvány 1053 Budapest, Henszlmann I. u. 7. Fszt. 1/a.

4 10. A pályázat célkitűzése (Megvalósítani kívánt, globális cél 4 és indikátora, specifikus cél 5 és indikátora, konkrét működési cél 6 és indikátora meghatározása. Az eredményeket majd a 15. pontban kell részletezni) A deviáns magatartás egyfajta szocializáció eredménye, megváltoztatása is egy teljes szocializációs folyamatot igényel. Hosszú távon ezt a szocializációs folyamatot teszi komplexebbé a projekt. A deviáns életvitel belső döntés, úgy annak elhagyása is az kell, hogy legyen. Csak ebben az esetben lehet a gondozás hatásos. A Tanoda a fiatalok többségének nem csupán iskola, hanem életének meghatározó színtere. A többszörös problémahalommal küszködő, kallódó, olykor deviáns életvezetésű fiatalok az érettségit tűzik ki elsődleges célul, ugyanakkor a mindennapokban strukturált elfoglaltságot, készségeik és képességeik fejlesztését is biztosítja az intézmény. Az egészséges, normális élet kialakítása a Tanoda valamennyi diákjának és munkatársának célja, feladata, amit közösen alakítanak a mindennapokban. A XXI. század rendkívül gyorsan változó világában csak az élethosszig tanulásra képes, mentálisan és fizikálisan egészséges személyiségek tudnak boldogulni. A Tanodában szemléletmód formálásra törekszünk, ez pedig magában foglalja a szexualitással kapcsolatos attitűdök feltérképezését, ismeretét, szükség szerint megváltoztatását is. A globális cél az attitűdök változásában valósul meg, amikor képesek felelősséggel döntéseket hozni, saját életükről és környezetükről egészségtudatosan, a lehetséges következmények ismeretében dönteni. A Tanodában alkalmazott segítő pár- rendszer egy mély és hosszú távú segítő kapcsolat megvalósítását jelenti. Ez a személyes támogatás a családi, életvezetési, tanulási problémákon túl az egészséggel, a szexualitással, a szexus megélésével kapcsolatos kérdéseke is kiterjed. Ezekről a gyakran kényes kérdésekről való beszéd, beszélgetés speciális kommunikációt és ismereteket kíván. A 2 napos, intenzív, interaktív tréning keretében a Tanoda tanárai megszerzik azokat az alapvető információkat, amik az erről való kommunikációban segítségükre van. Szexről, szexualitásról érzékenyen, érthetően beszélni a kulcsa a HIV-fertőzés és a szexuális úton terjedő betegségek megelőzésének. Az önsegítés gondolkodásmódunk egyik fontos alapelve. A havi csoportok, melyeken szexről, szexualitásról beszélgetünk olyan biztonságos tanulóterepet, helyszínt, kereteket és légkört biztosít, melyben a megélt krízisek, problémák vállalhatók. A fiatalokkal kialakított kapcsolat nem hierarchikus, hanem partneri, ami a hatékony együttműködés alapja, amit a kölcsönös bizalom, elfogadás, megértés, egymás személyének tiszteletben tartása jellemez. Ahhoz, hogy egy ilyen közösségben a többiek előtt nyíltan és őszintén lehessen vállalni élethelyzeteket, megtörtént eseményeket idő kell. Addig, amíg megtapasztalt élménnyé válik az elfogadás, egymás tisztelete, a felmerülő kérdések megválaszolása névtelenül, anonim módon, ben, a XXI. század technikai lehetőségeinek használatával is megvalósulhat. Legfőbb törekvésünk az egészséges életvitelhez szükséges készségek, képességek, életismeretek fejlesztése, az önismeret, a tudás növelése, az egészségtudatos döntések meghozatala. 11. A pályázat célcsoportjai, a résztvevők köre, összetétele, tervezett létszáma (Mutassa be azt a társadalmi csoportot, akinek a pályázat szól! Adja meg az adott csoport nagyságrendjét a megvalósítandó projekt földrajzi hatókörzetén belül, s becsülje meg a közvetlenül elérni szándékozott csoport nagyságát, összetételét, jellemzőit! Itt kell bemutatni, az esélyegyenlőség megvalósulását is.) A projekt közvetlen célcsoportja a fenntartásunkban működő Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola diákjai, kb. 150 fő, akik középiskolákból kimaradt, deviáns életvezetésű fiatalok számos lelki-, testi problémával, zavaros életvezetéssel. A diákokra jellemző, hogy - társadalmi beilleszkedési zavarokkal küzdők (szenvedélybetegek, fogvatartottak, magatartás zavarosok) - mentális problémákkal küzdők - kirekesztettek, szociális kapcsolatok nélküli fiatalok (pl. állami gondozottak) - egészségkárosodottak - sajátos nevelési igényű tanulók. A projekt keretében diák közvetlen elérését tervezzük. 10 fő segítő oktató, akik segítő párként dolgoznak a diákokkal. A segítő párrendszer a fiatalok számára a személyes törődést, odafigyelést biztosítja. Segítő párjukat a fiatalok a tanárok közül választják. A pár alapvető, legfontosabb funkciója a fiatal támogatása, életének figyelemmel kísérése. Napi kapcsolattartást jelent ez, a segítő pár ismeri a fiatal életmódját, élethelyzetét, aktuális problémáit. Szexről, szexualitásról nem mindenki képes és tud kényelmesen, feszélyezettség nélkül, a maga természetességében beszélni. Megszerezhető tudás ez, mely a 2 napos tréninggel megalapozható, a készség pedig fejleszthető. 4 Globális cél = hosszú távú, átfogó cél. Pl. a várható élettartam és az egészségben eltöltött évek száma növekedjen. 5 Specifikus cél = a projekt konkrét célkitűzése 6 Működési cél = eredmény

5 12. A pályázat működési céljának megvalósítását szolgáló tevékenységek és jellemzőik (A működési cél elérését szolgáló tevékenységek, használni kívánt módszerek, eszközök.) Havonta 1 alkalommal önsegítő-jellegű csoport a Tanoda diákjainak. A csoport szervezésében és lebonyolításában a Belvárosi Tanoda Alapítvány által támogatott Pozitívan Gondolkodók Baráti Köre vesz részt. A Baráti Kör HIVfertőzött és nem fertőzött emberek által működtetett havi rendszerességgel összejövő csoport, ahol a HIV-fertőzöttek életvezetési problémáival, a pozitivitás által okozott kezdeti sokk megélésében, a HIV-fertőzött lét mindennapi életben való megélésében nyújtanak segítséget egymásnak. A Baráti körről bővebben a oldalon olvasható. A Tanodában tartandó csoportokon a Baráti Kör néhány tagja vesz részt, az ő moderálásukkal, vezetésükkel szerveződnek és bonyolódnak le a csoportok. Azoknak, akik a csoportfoglalkozás keretein belül nem kívánják elmondani, feltenni kérdésüket lehetőség van a Baráti Kör honlapján keresztül névtelenül elektronikus levelet írni melyre éppúgy választ kap a kérdező. A Belvárosi Tanoda Alapítvány, a PLUSS Magyarországi HIV-fertőzötteket és AIDS Betegeket Segélyező Alapítvány és a Pozitívan Gondolkodók Baráti Köre 2009 novemberétől havi 1 alkalommal anonim, ingyenes HIV és szifilisz gyorsteszt elvégeztetését, személyes konzultációt, tanácsadást biztosít azoknak, aki ezzel a szolgáltatással élni kívánnak. A Tanoda diákjainak és tanárainak a projekt időtartama alatt egyszeri alkalommal, a Tanodába kitelepüléssel lehetőségük nyílik a gyorsteszt elvégeztetésére. A gyorsteszt előnye, hogy néhány perc elteltével eredményt ad. A tanári kar képzésben részt venni kívánó tagjai egy kétnapos, intenzív, interaktív tanfolyamon vesznek részt, ami az Amerikai Vöröskereszt HIV/AIDS Megelőzését Oktatókat Képző Tanfolyam magyarországi adaptációja. A 2 napos tréninget Kovács János, a Baráti Kör alapítója, a tréning adaptálásában közreműködő szervezi és tartja. A tanfolyam második napja írásbeli és szóbeli vizsgával zárul, a sikeresen vizsgázók oklevelet kapnak. 13. A pályázat megvalósításában résztvevők, társszervezetek, támogatók, szakértők felsorolása. Az együttműködés módja. (A támogató és együttműködési nyilatkozatokat kötelező mellékletként csatolni kell!) A projekt lebonyolításában a Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola tanárai és diákjai, valamint a Pozitívan Gondolkodók Baráti Körén kívül részt vesz a PLUSS HIV-pozitívokat és AIDS Betegeket Segélyező Alapítvány is. A PLUSS Alapítvány biztosítja a gyorsteszteket és azokat a felszereléseket, melyek a tesztek elvégzéséhez szükségesek. A Belvárosi Tanoda Alapítvány biztosítja a projektben lebonyolítóként közreműködők szupervízióját, gondoskodik a projekt nyilvánosságáról, valamint a szakszerű és a speciális igényekhez igazodó lebonyolításáról. A Pozitívan Gondolkodók Baráti Köre erre külön kiképzett tagjai végzik a csoportfoglalkozásokat, a tudásszintet felmérő AIDS totók kitöltetését és megbeszélését, valamit a gyorstesztek elvégzését, valamint a tanároknak szóló HIV/AIDS Megelőzését Oktatókat Képző Tanfolyam lebonyolítását. 14. A program megvalósításának ütemterve (A működési célt megvalósító tevékenységek és résztevékenységek időrendben.) segítő csoport megszervezése: február segítő csoport a Tanoda diákjainak: február március április május személyes és telefonos tanácsadás: február március április május szupervizió a projektben résztvevőknek: február március április - május HIV, szifilisz gyorsteszt a Tanodában: március 2 napos tréning a Tanoda tanárainak: április 15. Várható közvetett eredmények (A pályázat közvetett eredményei, hosszú távú fantarthatósága esetén milyen társadalmi hatásokat indukál) Régi tapasztalatunk, hogy a veszélyeztetett fiatalokkal folytatott munkában nem hatékony egyetlen módszer alkalmazása, és a módszerközpontúság sem. Problémáik kezelése nem módszereket, inkább egyfajta gondolkodásmódot kíván meg. A segítés értelmezésünkben- egy légkör megteremtése, mely biztonságos terepet, hátteret kínál a személy változásaihoz. Arra törekszünk, hogy szemléletet formáljunk, s az egyénnel kialakított mély kapcsolatban, valamint konkrét tevékenységek megmutatásával olyan hatásokat érjünk el, melyek egy pozitívabb viselkedésmintát tükröznek és kínálnak. A kínált tevékenységet a segítő-oktatók irányában kialakult bizalom révén kipróbálják a diákok, s a szerzett tapasztalatok és élmények idővel szervülnek életvezetésükbe, önmagukról való gondolkodásukba, gondoskodásukba. Egy választható utat mutatunk, a döntést azonban rájuk bízzuk. A valódi fenntarthatóság kulcsa a személy változása: elérni azt, hogy képes legyen önmagáról tudatosan gondolkodni, önmagáért és másokért tenni. A projekt hatására olyan fiatalok válnak képessé egészséges életvitelre, akik e nélkül képzetlenül és munka nélkül élnének, ez a hatás a társadalomnak az emberi hasznokon túl- pénzben is jól kifejezhető nyeresége.

6 16. A pályázat közvetlen eredményei, indikátorok 7 meghatározása (Amennyiben a program több részprogramból áll, kérjük minden részprogramra az indikátorok meghatározását.) a) működési cél indikátorának konkrét számszerű bemutatása a pályázat megvalósítása előtt és után, mely az eredményességet igazolja b) a specifikus cél indikátorának konkrét számszerű bemutatása a pályázat megvalósítása előtt és után, mely az eredményességet igazolja c) A globális cél indikátorának kapcsolati bemutatása a specifikus cél indikátorával és a működési cél indikátorával indikátor projekt előtti érték projekt utáni érték segítő csoport szexről, szexualitásról 0 havi 1alkalom tréning tanároknak 0 1 alkalom/projekt HIV-szifilisz tesztelés Tanodában 0 1 alkalom/projekt (kb 50 fő) személyes, telefonos, es tanácsadás 0 folyamatos kb 10 alk/hó HIV, szifilisz gyorsteszt BTA 1 alk/hó 1 alk/hó szupervízió a projektvégrehajtó személyzetnek 0 1 alk/hó 17. Milyen módon biztosítható a program fenntarthatósága a pályázati forrás megszűnése után. A projekt egy részben önjáró folyamat kezdete. A Tanoda tanárai a 2 napos képzés révén mindazon információk és készségek birtokában lesznek, amik szükségesek ahhoz, hogy segítőként képesek legyenek a szexualitással, HIVfertőzéssel kapcsolatos még mindig meglehetősen érzékeny témákról beszélgetni. A tréning sikeres elvégzése után a HIVvel kapcsolatos információk naprakészsége az internet segítségével megoldható, amennyiben szükséges, úgy a Pozitívan Gondolkodók Baráti Köre kész a konzultációra. A gyorstesztekkel kapcsolatos egyre nagyobb elvárásoknak való megfelelés egyéb, pályázati úton szerzett támogatással megoldható. A PLUSS Alapítvánnyal való kiváló kapcsolat biztosítja a gyorstesztek rendelkezésre állását. A személyes, telefonos és es tanácsadás, információközlés részben a Belvárosi Tanoda Alapítvány irodájában, infrastruktúrájának használatával, részben a portálon keresztül bárkinek, bármikor elérhető lesz. A programban résztvevők erősen elkötelezett, mélyen motivált emberek, akik lelkesedésükkel és tudásukkal a program befejezése után is megkeresik és megteremtik annak lehetőségét, hogy testileg-lelkileg egészséges fiatalokká váljanak azok, akiket kezd elveszíteni az élet. 18. A pályázat kommunikációs terve: a pályázati program és a megvalósító szervezet megjelenése a különböző médiumokban. Stratégiai célkitűzésünk a potenciális bevonandók, programban résztvevők bizalmának megszerzése, a szolgáltatásainak bemutatása, a biztonságos szexuális élethez és a szexuális úton terjedő betegségek elkerüléséhez szükséges készségek és ismeretek átadása. Ennek érdekében a kommunikáció a program indulásával párhuzamosan, annak befejezéséig kiegyenlített intenzitással folyik. Folyamatos a program általános bemutatása. Cél a problémára való figyelemfelhívás és a programban történő részvétel, mint megoldás pozícionálása. A kommunikációs stratégia négy fő eszközre épül: - személyes informálás - honlap + hírlevél, - szórólap - gerilla marketing - a program WEB2-es alkalmazásokon való terjesztése A nagy médiumokon keresztül, tekintettel arra, hogy a program érzékeny, intim területet érint, a célcsoport legnagyobb része hatékonyan és hitelesen nem elérhető. Az alapinformációkat természetesen átadjuk, amennyiben ilyen megkeresésre, felkérésre sor kerül, amint arról is tájékoztatást adunk, hogy a program milyen támogatással valósul meg, de a célcsoportot elsősorban személyes eléréssel kívánjuk megközelíteni. Az Internetes közösségi portálokon terjesztett hírlevelet korlátozott mértékben, főleg a fizikailag távol lévők esetében alkalmazunk, cél a közönség honlapra irányítása, ahol minden részletes információt megtalálnak. A bevezető időszakban szórólapokat fogunk alkalmazni, a hírlevelet folyamatosan küldjük. 7 Indikátor = eredményesség-, teljesítménymutató (pl. MENNYISÉGI - tréningen résztvevők száma, kiadvány példányszáma, megjelenés gyakorisága, gyógyult betegek száma, munkába visszaállítottak száma, szűrt betegek száma stb. MINŐSÉGI: A helyzetből képzett mutatók mentén történt elmozdulás, a szerzett kompetenciák működtetése (egyén és személyzet megítélése), tapasztalati tanulás értékként való kezelése, team-munka, konfliktuskezelés, stb.)

7 19. Jelen pályázathoz kapcsolódó egyéb megjegyzés, információ

8 A PROGRAM KÖLTSÉGVETÉSE Felhívjuk a figyelmét az alábbiakra: a) Kérjük, reálisan tervezze meg a költségvetést, mert a végbeszámolóban a pályázat költségvetéséről részletesen kell beszámolni! b) Amennyiben az egyéb külső forrás áll rendelkezésére (saját tulajdonú ingatlan, bankszámlán saját készpénzzel rendelkezik, szerződéskötés), akkor írja be, hogy rendelkezésre áll. c) A táblázatot a pályázatban szereplő költségvetés figyelembe vételéve kell kitölteni. A program megvalósításához szükséges kiadásokat minden kifizetési tételt esetében szerepeltetni kell a táblázatban. Források Ft % 1. Önrész (20 %) ,78% 2. Külső források, támogatás 0 0,00% 3. Pályázaton igényelt támogatás ,22% 4. A megvalósítás teljes bevétele % BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZEGE (Ft) I. ÖNRÉSZ ) Rendelkezésre álló pénzügyi forrás (A1+A2) A1 Pályázó által biztosított pénzeszköz (20 %) A2 Egyéb pályázati bevételek B) Rendelkezésre álló egyéb forrás (B1+B2+B3) B1 Humán erőforrás (személyes közreműködés, társadalmi munka stb.) B2 Tárgyi feltételek biztosítása (működtetés feltételei) B3 Egyéb 0 II. KÜLSŐ FORRÁSOK, TÁMOGATÁS C) Államháztartásból származó támogatás (C1+C2) 0 C1 Önkormányzati támogatás C2 Egyéb szervezeti, intézményi támogatás D) Államháztartáson kívüli forrásból származó támogatás 0 (D1+D2) D1 Alapítványi, közalapítványi támogatás D2 Egyéb (pl. adomány, SZJA 1 % stb.) III. JELEN PÁLYÁZATON IGÉNYELT TÁMOGATÁS BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)

9 KIADÁSOK A) Személyi juttatások összesen (A1+A2) A1 Bérjellegű kifizetés 8 A2 Munkaadót terhelő járulék KIADÁSOK I. Igényelt támogatásból tervezett kiadások II. Önrészből és más támogatásból tervezett kiadások ÖSSZEGE (Ft) (I.+II.) B) Dologi kiadások (B1+B2+B3+B4) Személyi számlás kifizetés /vállalkozó szerződés esetén/ B1 Készlet beszerzés (anyag és kis értékű tárgyi eszköz: ÁFÁ-val együtt100 eft-ot meg nem haladó értékű beszerzés) B2 Kommunikációs szolgáltatások (telefon, fax, Internet) B3 Szolgáltatási kiadások bérleti díjak (helyiség, gép stb.) szállítás (taxi, fuvarozás stb.) 0 - karbantartás, javítás egyéb működési/üzemeltetési kiadások (posta, fénymásolás 0 stb.) - szállásköltség 0 - utazási költségek 0 - reklámköltség 0 - nyomdaköltség B4 Egyéb dologi kiadások C) Felhalmozási kiadások (100 ezer Ftot meghaladó értékű tárgyi eszköz beszerzés) KIADÁSOK ÖSSZESEN (=A+B+C): A táblázatot a pályázatban szereplő költségvetés figyelembe vételével, az ott alkalmazott gyűjtőfogalmakhoz hasonló vagy tágabb értelemben kell kitölteni. A táblázatban minden kifizetési tételt szerepeltetni kell, az eseti beruházási, eszközbeszerzési és a folyamatos működési (rezsi, bér, közterhek) kiadásokat is. A döntés után a véglegesen jóváhagyott támogatási összeg figyelembe vételével a táblázatokban szereplő költségvetési tételeket újra kell tervezni, ha a megítélt támogatás alacsonyabb a kért támogatásnál. A tábla a támogatási szerződés mellékletét képezi. Döntés után a táblákban szereplő egyes sorokon meghatározott összegtől 20%-nál nagyobb mértékben eltérni nem lehet. 8 Számlás személyi kifizetés esetén a költséget DOLOGI kiadásként kell tervezni!

10 RÉSZLETES KÖLTSÉGVETÉS (Kérjük, hogy a táblázatban megadott költségek részletezését itt adja meg!) sorstárs segítő 3 fő x Ft = Ft szakmai vezető 1 fő x Ft = Ft projekt vezető 1 fő x Ft = Ft PR és kommunikációs munkatárs 1 fő x Ft = Ft szupervizor 1 fő x Ft = Ft könyvelő 1 fő x Ft = Ft (önrész) rendszergazda 1 fő x Ft = Ft (önrész) helyiség bérlet 1 db x Ft = Ft (önrész) kommunikációs költség 1 db x Ft = Ft (önrész) nyomdaköltség 200 db x 280 Ft = Ft laptop 1 db x Ft = Ft parafa tábla 4 db x Ft = Ft irodaszer, papír Ft = Ft HIV és szifilisz gyorstesztek 200 db x Ft = Ft (adomány) összesen: Ft

11 Nyilatkozat és a pályázat hitelesítése Alulírott pályázó a) kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek, b) kijelentem, hogy csőd, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás alatt nem állok, s vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a pályázat elbírálásáig, illetve a program lezárásáig ilyen eljárás indul, c) hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázatban szereplő adatokat a minisztérium és/vagy az általa megbízott szervezet nyilvántartsa, kezelje, d) hozzájárulok ahhoz, az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. Tv. 18/C. (13)-(14) bekezdésében meghatározott adatait (neve, székhelye, adószáma, adóazonosító jele, tb. folyószámla száma) a 18/C. (12)-(13) bekezdésében foglaltak szerint az APEH, a VPOP, az OEP, az ONYF és azok szervei (adóhatóságok) felhasználhatják. e) hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázat megvalósulásának szabályszerűségét, a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a Támogató, és/vagy az általa megbízott szerv vagy személy, továbbá az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrizzék f) tudomásul veszem, hogy a támogatás elnyerése esetén nevem, az elnyert támogatás összege, felhasználásának célja nyilvánosságra hozható, amely információk üzleti titok címén nem tagadhatók meg. További feltételek: a) jogosulatlan igénybe vétel vagy felhasználás esetén a támogatónak a támogatási összeg egésze, illetve annak meghatározott része a jegybanki alapkamattal növelten, szerződésben megjelölt határidőben és feltételekkel visszafizetendő. b) a támogatás elkülönült analitikus nyilvántartása. A pályázat kelt: Cégszerű aláírás és pecsét! P.H. név, beosztás nyomtatott nagybetűvel.. aláírás P.H. név, beosztás nyomtatott nagybetűvel.. aláírás

12 I. sz. melléklet NYILATKOZAT Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy szervezetünknek Belvárosi Tanoda Alapítványnak (székhelye: 1053 Budapest, Henszlmann I. u. 7. Fszt. 1/a) esedékes és meg nem fizetett köztartozása nincs, egyben hozzájárulunk ahhoz, hogy a támogatást nyújtó a jelen nyilatkozat valóságtartalmának igazolását kérje. (A megfelelő rész kitöltendő!) Budapest, PH. szervezet képviselője szervezet képviselője NYILATKOZAT Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az Egészségügyi Minisztériumtól, vagy annak jogelődjétől támogatást nem kaptunk. az Egészségügyi Minisztériumtól, vagy annak jogelődjétől a korábban kapott és lejárt esedékességű támogatásokkal elszámoltunk. (A megfelelő rész aláhúzandó!) Budapest, PH... Szervezet képviselője szervezet képviselője NYILATKOZAT Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az Egészségügyi Minisztériumtól kapott támogatási összegből megvalósított beszerzések, szolgáltatások után ÁFÁ-t: visszaigényelünk nem igényelünk vissza. (A megfelelő rész aláhúzandó!) Budapest, PH szervezet képviselője szervezet képviselője NYILATKOZAT Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy szervezetünk a Belvárosi Tanoda Alapítvány (székhelye: 1053 Budapest, Henszlmann I. u. 7. Fszt. 1/a) az államháztartásról szóló XXXVIII. törvény (Áht.) 15. -ában, és a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek igazolására alkalmas iratokról szóló 1/2006. (II.2.) FMM rendeletben meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek teljesítése szempontjából: munkavállalót foglalkoztatónak nem minősül munkavállalót foglalkoztatónak minősül. (A megfelelő rész aláhúzandó!) Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy szervezetünk, mint munkáltató az Áht. 15. (9) bekezdésének b) és c) pontjában meghatározott, a rendezett munkakapcsolatokra vonatkozó törvényi feltételeknek megfelel. (Csak munkavállalót foglalkoztatónak minősülő szervezet esetén!) Budapest, P.H... szervezet képviselője szervezet képviselője

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázati felhívása HIV/AIDS megelızése a civil szervezetekkel címmel

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázati felhívása HIV/AIDS megelızése a civil szervezetekkel címmel Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázati felhívása HIV/AIDS megelızése a civil szervezetekkel címmel Hatályosság: 2009.12.09 - Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázatot hirdet HIV/AIDS

Részletesebben

ADATLAP a Fővárosi Közgyűlés 2009. évi DROGFOGYASZTÁS VISSZASZORÍTÁSÁRA irányuló pályázatához

ADATLAP a Fővárosi Közgyűlés 2009. évi DROGFOGYASZTÁS VISSZASZORÍTÁSÁRA irányuló pályázatához ADATLAP a Fővárosi Közgyűlés 2009. évi DROGFOGYASZTÁS VISSZASZORÍTÁSÁRA irányuló pályázatához Beérkezett Sorszám 1. A pályázó szervezet adatai 1.1. Megnevezése: Belvárosi Tanoda Alapítvány 1.2. Székhelye:

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések- B komponens. c. pályázati felhívásához

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések- B komponens. c. pályázati felhívásához I. Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések- B komponens c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 1.4.3.-08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz! PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz! 2. sz. melléklet Fővárosi Közgyűlés Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottsága pályázatot ír ki fővárosi székhellyel rendelkező, tevékenységüket Budapesten kifejtő civil szervezetek

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP A TÁRSADALMI BŰNMEGELŐZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK A KÖZRENDVÉDELMI BÍRSÁGBÓL BEFOLYT ÖSSZEGEK

PÁLYÁZATI ADATLAP A TÁRSADALMI BŰNMEGELŐZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK A KÖZRENDVÉDELMI BÍRSÁGBÓL BEFOLYT ÖSSZEGEK PÁLYÁZATI ADATLAP A TÁRSADALMI BŰNMEGELŐZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK és A KÖZRENDVÉDELMI BÍRSÁGBÓL BEFOLYT ÖSSZEGEK FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK TÁMOGATÁSAINAK ELNYERÉSÉRE BŰNMEGELŐZÉSI PROJEKTEK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Fejlesztési projektek megvalósítása az afganisztáni Baghlan tartományban a magyar vezetésű Tartományi Újjáépítési Csoport keretében tárgyában

Részletesebben

A külpolitikai közgondolkodás, valamint a civil szervezetek külpolitikai érdekérvényesítő képességének támogatása címmel

A külpolitikai közgondolkodás, valamint a civil szervezetek külpolitikai érdekérvényesítő képességének támogatása címmel A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A külpolitikai közgondolkodás, valamint a civil szervezetek külpolitikai érdekérvényesítő képességének támogatása címmel A pályázat kódszáma:

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Az ember jogok, demokrácia és külpolitika tárgyában

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Az ember jogok, demokrácia és külpolitika tárgyában A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Az ember jogok, demokrácia és külpolitika tárgyában (A pályázat kódszáma: KÜM-2011-7) A Külügyminisztérium a Külügyminisztérium fejezeténél

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. év

PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. év 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Dunavarsány Város Önkormányzatának 2013. évi pályázata helyi egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI KATEGÓRIA PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. év Kérjük, X-et tegyen a

Részletesebben

1. A 3 2. A 3 3. A 3 4. A 4 5. 5 6. A 6 7. A 7 8. A 7 9. A 8 10. A 8 11. A 10 12. A 12 13. A 12 14. A 15 15. 16 MELLÉKLETEK...

1. A 3 2. A 3 3. A 3 4. A 4 5. 5 6. A 6 7. A 7 8. A 7 9. A 8 10. A 8 11. A 10 12. A 12 13. A 12 14. A 15 15. 16 MELLÉKLETEK... TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázat kiírója... 3 2. A pályázat célja... 3 3. A pályázók köre... 3 4. A pályázható tárgyi feltételek fejlesztésének köre... 4 5. Pályázati prioritás... 5 6. A pályázható támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KÖZÉPFOKÚ ZENEMŰVÉSZTI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KIÍRÁSRA KERÜLŐ TANESZKÖZ BESZERZÉS TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KÖZÉPFOKÚ ZENEMŰVÉSZTI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KIÍRÁSRA KERÜLŐ TANESZKÖZ BESZERZÉS TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KÖZÉPFOKÚ ZENEMŰVÉSZTI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KIÍRÁSRA KERÜLŐ TANESZKÖZ BESZERZÉS TÁMOGATÁSÁRA A FELHÍVÁS A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ NFA KA 7/2014. SZÁMÚ TÁMOGATÁSI

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Belügyminisztérium ORSZÁGOS KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM 2012. KÉRELEM

Belügyminisztérium ORSZÁGOS KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM 2012. KÉRELEM 1. sz. melléklet 1. A kérelmező adatai 1.1. A kérelmező megnevezése Belügyminisztérium ORSZÁGOS KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM 2012. KÉRELEM program megnevezése:.. 1.2. A kérelmező irányítószáma, postai címe

Részletesebben

Pályázati kiírás a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek 2010. évi költségvetési támogatására

Pályázati kiírás a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek 2010. évi költségvetési támogatására Magyar Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága Pályázati kiírás a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek 2010. évi költségvetési támogatására A Magyar Országgyűlés Emberi

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek

Részletesebben

A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE A FEJLESZTÉS EURÓPAI ÉVE (EYD2015) KERETÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ PROGRAMJAIK TÁMOGATÁSA CÉLJÁBÓL 1 A pályázat kódszáma:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 4. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 4. számú napirend ELŐTERJESZTÉS Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 4. számú napirend Tárgy: Javaslat az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati

Részletesebben

Civil szervezetek és az antidiszkriminációs. végrehajtása. Pályázati űrlap. 2006/018-176.03.01 / Makro

Civil szervezetek és az antidiszkriminációs. végrehajtása. Pályázati űrlap. 2006/018-176.03.01 / Makro B01 melléklet Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység Civil szervezetek és az antidiszkriminációs törvény végrehajtása Pályázati űrlap A pályázó neve: Belvárosi Tanoda Alapítvány

Részletesebben

Pályázati kiírás. c) a pályázó szervezet a pályázatát, a kötelező adatokat, ill. mellékleteket a pályázatra nyitva álló határidőn belül nyújtja be,

Pályázati kiírás. c) a pályázó szervezet a pályázatát, a kötelező adatokat, ill. mellékleteket a pályázatra nyitva álló határidőn belül nyújtja be, Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek és egyházak az önkormányzati feladatok megvalósításában vállalnak,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz. Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház

TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz. Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz Érkezett PÁLYÁZÓ Neve:... Székhely:... Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház ( Kérem aláhúzni a megfelelő

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Időállapot: 2011. december 1. Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

NYíREGYHÁZA. Ügyiratszám: PKAB/ 187-1 / 2015. Ügyintéző: Hornyák Enikő. Tisztelt Bizottság!

NYíREGYHÁZA. Ügyiratszám: PKAB/ 187-1 / 2015. Ügyintéző: Hornyák Enikő. Tisztelt Bizottság! NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 440' NyíR~GYIfÁZA, KOSSU fh fér l. PF.: 83 TELEFON: +36 42 524 544; FAX: +36 42 3"-0 4 ' E-MAIL: POlGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete figyelemmel az 1949. évi XX. törvény A Magyar

Részletesebben

Kötelező mellékletek. A legfeljebb 2 millió Ft vissza nem térítendő tőkejuttatás igénybevétele esetén:

Kötelező mellékletek. A legfeljebb 2 millió Ft vissza nem térítendő tőkejuttatás igénybevétele esetén: 1.sz. melléklet Kötelező mellékletek A legfeljebb 2 millió Ft vissza nem térítendő tőkejuttatás igénybevétele esetén: Egyéni vállalkozó, őstermelő, gazdasági társaságot alapító esetében: (Gazdasági társaságot

Részletesebben

Nyilatkozatok. nem nyújtottam be benyújtottam Amennyiben benyújtottam, az alábbi helyre és időben:

Nyilatkozatok. nem nyújtottam be benyújtottam Amennyiben benyújtottam, az alábbi helyre és időben: Nyilatkozatok (Figyelem! A nyilatkozatot dátummal, bélyegzővel és cégszerű aláírással az utolsó oldalon, szignóval pedig minden oldalon el kell látni.) A pályázó vállalkozás megnevezése: Székhelye: Postacíme:

Részletesebben

SZABÁLYZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása c. pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP 5.5.4-13/2 Tartalom

Részletesebben