JELENTÉS a személyi jövedelemadó bevallási és visszaigénylési rendszerének ellenőrzéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS a személyi jövedelemadó bevallási és visszaigénylési rendszerének ellenőrzéséről"

Átírás

1 JELENTÉS a személyi jövedelemadó bevallási és visszaigénylési rendszerének ellenőrzéséről július

2 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-30-71/ Témaszám: 679 Vizsgálat-azonosító szám: V0097 Az ellenőrzést felügyelte: Bihary Zsigmond főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Kemény Emil főcsoportfőnök Az ellenőrzést vezette: Vörös Mária osztályvezető főtanácsos Az ellenőrzést végezték: Dr. Földvári Gábor számvevő Kovács Cecília számvevő gyakornok Józsa Ferencné számvevő Temesváry Miklós számvevő Kapronczai Gabriella számvevő tanácsos Uram Ferenc számvevő tanácsos A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal működésének és gazdálkodásának ellenőrzése A központi költségvetés adóbevételei, illetve a társadalombiztosítást illető adó- és járulékbevételek realizálásának ellenőrzése (2000) év 0028 Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatók.

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 10 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A személyi jövedelemadó bevallási és visszaigénylési rendszerének eredményességét meghatározó főbb tényezők Az adóztatás törvényességi felügyelete, a PM felügyeleti jogkörének gyakorlása A szabályozottság értékelése Az ellenőrzések tervezése Az ellenőrzöttségi arány alakulása Az adatszolgáltatás és a bevallás-feldolgozás folyamatába épített közvetlen és közvetett ellenőrzések, célellenőrzések Az szja ellenőrzések folyamatának értékelése Az ellenőrzések eredményessége Az egyszerűsített és a kiutalás előtti ellenőrzések eredményessége Az utólagos ellenőrzések eredményessége Az adatszolgáltatók ellenőrzésének eredményessége Az ellenőrzésre kiválasztás rendszere, kockázatkezelés A kiutalás előtti és az egyszerűsített ellenőrzésre kiválasztás rendszere Az utólagos ellenőrzésre kiválasztás rendszere Az adatszolgáltatók ellenőrzésre kiválasztása Az szja bevételek alakulása Az APEH szja-t érintő hatósági tevékenysége Felügyeleti intézkedés Felülellenőrzés Perek 33 1

4 MELLÉKLETEK 1/a-b. sz. melléklet: Észrevételek 2. számú melléklet Tanúsítványok (1-7), mutatók, kimutatások, táblázatok 1. sz. Tanúsítvány a hibás személyi jövedelemadó-bevallások javításáról sz. Tanúsítvány a személyi jövedelemadó bevallások kiutalás előtti ellenőrzéseinek alakulásáról /1. sz. Tanúsítvány a személyi jövedelemadó ellenőrzések alakulásáról év 3/2. sz. Tanúsítvány a személyi jövedelemadó ellenőrzések alakulásáról év 3/3. sz. Tanúsítvány a személyi jövedelemadó ellenőrzések alakulásáról év 3/4. sz. Tanúsítvány a személyi jövedelemadó ellenőrzések alakulásáról év 3/5. sz. Tanúsítvány a személyi jövedelemadó ellenőrzések alakulásáról év 3/6. sz. Tanúsítvány a személyi jövedelemadó ellenőrzések alakulásáról év 4/1. sz. Tanúsítvány az adatszolgáltatások ellenőrzésének alakulásáról év 4/2. sz. Tanúsítvány az adatszolgáltatások ellenőrzésének alakulásáról év 4/3. sz. Tanúsítvány az adatszolgáltatások ellenőrzésének alakulásáról év 4/4. sz. Tanúsítvány az adatszolgáltatások ellenőrzésének alakulásáról év 4/5. sz. Tanúsítvány az adatszolgáltatások ellenőrzésének alakulásáról év 5/1. sz. Tanúsítvány az adatszolgáltatások ellenőrzésének alakulásáról év 5/2. sz. Tanúsítvány az adatszolgáltatások ellenőrzésének alakulásáról év 5/3. sz. Tanúsítvány az adatszolgáltatások ellenőrzésének alakulásáról év 5/4. sz. Tanúsítvány az adatszolgáltatások ellenőrzésének alakulásáról év 5/5. sz. Tanúsítvány az adatszolgáltatások ellenőrzésének alakulásáról év 6. sz. Tanúsítvány a bevallás elmulasztása miatt kiszabott mulasztási bírság alakulásáról sz. Tanúsítvány az APEH által kifizetett személyi jövedelem adónemet érintő késedelmi pótlékról év 1. sz. Mutató az utólagos személyi jövedelemadó ellenőrzési megállapításokból befolyt összeg sz. Mutató az utólagos személyi jövedelemadó ellenőrzési megállapításokból a jogerőssé vált adókülönbözet sz. Mutató a kiutalás előtti személyi jövedelemadó ellenőrzés során jogerősen visszatartott személyi jövedelemadó sz. Mutató adatszolgáltatók ellenőrzöttségi szintje /1. sz. Kimutatás az szja vizsgálatok fajlagos feltárás adatai évben 1/2. sz. Kimutatás az szja vizsgálatok fajlagos feltárás adatai évben 1. sz. Táblázat az ellenőrzött adatszolgáltatók számának alakulása az operatív főosztályon

5 2. sz. Táblázat az operatív főosztály által elrendelt vizsgálatok alakulása országosan évben 3. sz. Táblázat az operatív főosztály által elrendelt vizsgálatok alakulása igazgatóságonként évben 4. sz. Táblázat az operatív főosztály által elrendelt vizsgálatok alakulása igazgatóságonként évben 5. sz. Táblázat közigazgatási perek és ítéleteik sz. Diagramm ellenőrzési megállapítások alakulása a kiemelt adatszolgáltatási típusokban számú melléklet Az adatállományok felhasználása az egyes jövedelmek, valamint az adókedvezmények igénybevétele jogszerűségének ellenőrizhetősége szempontjából. 3

6 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE APEH PM KAIG Szja Szja tv. Art. (régi) Art. (új) VAK Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Pénzügyminisztérium APEH Kiemelt Adózók Igazgatósága Személyi jövedelemadó évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról évi XCI. törvény az adózás rendjéről évi XCII. törvény az adózás rendjéről Véletlenszerűségen alapuló kiválasztási rendszer 4

7 ÉRTELMEZÉSEK Adatszolgáltató: Adókülönbözet: Ellenőrzöttségi szint: Kifizető: Köztartozás: Munkáltató: A kifizető, a munkáltató, a biztosítóintézet, a földhivatal, az illetékhivatal, a pénzintézet, a vámhivatal és a jegyző, a társadalombiztosítási szerv, az engedélyt kiadó hatóság, a Belügyminisztérium adatszolgáltatásra kijelölt szerve, az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott új közlekedési eszköz értékesítését üzletszerűen végző adózó, a megyei (fővárosi) munkaügyi központ, az adóigazgatási azonosításra alkalmas bizonylatot (nyomtatványt) forgalmazó, illetve alforgalmazó, az adókedvezmény (adómentesség) igénybevételére jogosító igazolást kiállító szerv, költségvetési támogatás igénybevételére jogosító igazolás kiállítója. A bevallott (bejelentett), bevallani (bejelenteni) elmulasztott vagy a bevallás (bejelentés) alapján kivetett, kiszabott és az adóhatóság által utólag megállapított adó, költségvetési támogatás különbözete, vagy a büntető bíróság által jogerősen megállapított adóbevétel-csökkenés, illetőleg a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás. Az ellenőrzött adóalanyok és az összes adóalany számának aránya. Az a belföldi illetőségű jogi személy, egyéb szervezet, egyéni vállalkozó, amely (aki) adókötelezettség alá eső jövedelmet juttat. Törvényben meghatározott, az államháztartás alrendszereinek költségvetéseiből ellátandó feladatok fedezetére előírt fizetési kötelezettség, amelynek megállapítása, ellenőrzése, behajtása bíróság vagy közigazgatási szerv hatáskörébe tartozik, valamint a köztestület működésének fedezetére törvényben előírt fizetési kötelezettség, feltéve, hogy azt önkéntesen az esedékességkor nem teljesítették. Belföldön székhellyel, telephellyel, képviselettel rendelkező jogi személy, bejegyzett cég, személyi egyesülés és egyéb szervezet, egyéni és társas vállalkozó, ideértve a belföldön lakóhellyel rendelkező magánszemélyt is. 5

8 6

9 JELENTÉS a személyi jövedelemadó bevallási és visszaigénylési rendszerének ellenőrzéséről BEVEZETÉS Az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) a stratégiájában célul tűzte ki a költségvetés legnagyobb bevételeit kitevő adók beszedésére kialakított rendszerek működtetésének teljesítmény szemléletű ellenőrzését. Ennek keretében 2002-ben az áfa visszaigénylési rendszerét 1, 2003-ban a jövedéki adóbevételek realizálását 2 vizsgáltuk, 2005-re irányoztuk elő a társasági adó beszedésére kialakított rendszer ellenőrzését. Jelen ellenőrzésünk a személyi jövedelemadó (a továbbiakban: szja) bevallási és visszaigénylési rendszerének értékelésére irányult. Az államháztartásnak az általános forgalmi adót követően a legnagyobb öszszegű bevétele az szja-ból származik. Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (továbbiakban: APEH, Hivatal) az általa beszedett adót az államháztartás két alrendszere, azaz a központi költségvetés és az önkormányzatok között az adott évre vonatkozó költségvetési törvényben meghatározott arányban osztja meg ben a központi költségvetés bevételeinek 24 %-a, az APEH által realizált bevételek 29 %-a származott az szja-ból. A Hivatal az szja-ból a költségvetés részére 2001-ben 1117 Mrd Ft-ot, 2002-ben 1275 Mrd Ft-ot, ban pedig 1371,6 Mrd Ft-ot szedett be. A Hivatal által visszautalt adó összege 2001-ben 33 Mrd Ft, 2002-ben 42 Mrd Ft, 2003-ban 4 pedig 57,2 Mrd Ft volt. Az APEH az ellenőrzésekkel 2001-ben 53,6 Mrd Ft, ben 83,4 Mrd Ft adókülönbözetet tárt fel. Ennek mindkét évben mintegy 8 %-a származott a személyi jövedelemadóból, ami az adott években az önadózásból befolyt szja-nak 0,5 %-a volt. 1 Az áfa visszaigénylési rendszerének ellenőrzéséről készített jelentésünket 2003 áprilisában terjesztettük az Országgyűlés elé. 2 A költségvetési jövedéki adóbevételek realizálásának ellenőrzéséről készített jelentésünket 2004 januárjában terjesztettük az Országgyűlés elé. 3 A évre vonatkozó adatok a Magyar Költségvetés évi végrehajtásának előzetes, tájékoztató adatai. 4 A évi adatokat az APEH a jelentés-tervezet elkészítését követően összesítette, így értékelésükre a vizsgálat során nem kerülhetett sor, ezért egy részüket csak tájékoztatás céljából tüntetjük fel. 7

10 BEVEZETÉS Az szja rendszer több mint 4,5 millió adóalanyt érint (ezen felül azon személyek ellenőrzése is szükségessé válik, akik rendelkeznek jövedelemmel, de nem vallják be). Az adót az adóalany önadózással állapítja meg, vallja be és fizeti meg, illetve igényli vissza, vagy munkáltatója által számol el a törvényben meghatározott feltételek szerint. Az adóbevallást és az ehhez kapcsolódó kontroll adatszolgáltatásokat évente kell teljesíteni, ebből adódóan annak feldolgozása és ellenőrzése az APEH részéről rövid idő alatt nagy mennyiségű feladat elvégzését teszi szükségessé. Az adatok feldolgozását kedvezőtlenül befolyásolja a bevallások bonyolultságából adódó számszaki, logikai, formai hibák nagy száma. Az adóhatóság 2001-ben az adóbevallások 75,3 %-ánál, 2002-ben 56,6 %-ánál, 2003-ban pedig 55,5 %-ánál állapított meg hiányosságokat. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az APEH ellenőrzési rendszere biztosítja-e az szja-ból származó költségvetési bevételek minél teljesebb körű realizálását, ezen belül figyelembe veszi-e a munkáltatói és önbevallást benyújtók ellenőrzésének különböző kockázatát, valamint eredményesek-e a jogosulatlan visszaigénylések felderítésére és a kifizetések megakadályozására tett intézkedései. Ellenőrzésünk az szja bevallási és visszaigénylési rendszer vizsgálatára terjedt ki, aminek keretében a teljesítményellenőrzés módszerével kerestük a választ az ellenőrzés céljaként megfogalmazott kérdésekre. A vizsgálat szempontrendszerét előtanulmánnyal alapoztuk meg. A Hivatal által végrehajtott ellenőrzések eredményességének értékelésekor az alább felsorolt tényezők együttes alakulását vettük figyelembe: a PM felügyeleti jogkörének gyakorlása; az szja ellenőrzési rendszer szabályozottsága és ennek hatása az ellenőrzések végrehajtására; az ellenőrzések tervezése, az ellenőrzésre történő kiválasztás, kockázatkezelés alkalmazása; az ellenőrzöttségi arány alakulása; az adóbevallások feldolgozásának és ellenőrzésre történő kiválasztásának folyamata, beleértve az informatikai támogatottsága; az szja visszaigénylésére benyújtott bevallás-ellenőrzések számának, valamint az ellenőrzésekkel feltárt és jogszerűen visszatartott adóösszegek értékének alakulása; az adatszolgáltatók által megküldött adatok hasznosíthatósága, az adatszolgáltatások megbízhatósága. Az szja bevallási és visszaigénylési rendszer értékelésének alapját képező tanúsítványokat a 2. számú melléklet tartalmazza. Az ellenőrzésre az ÁSZ-ról szóló évi XXXVIII. tv. 2. (4) bekezdése alapján került sor. Vizsgálatunk a január december 31. közötti időszakot foglalta magában, figyelembe véve az ezt megelőző három év ( ) adatait, valamint a helyszíni ellenőrzés lezárásáig az szja bevallási és 8

11 BEVEZETÉS visszaigénylési rendszer folyamatában bekövetkezett változásokat. Jelentésünkben feltüntetjük a helyszíni ellenőrzést követő időszakban tett PM és APEH intézkedéseket. A helyszíni ellenőrzésbe bevont szervezetek: a Pénzügyminisztérium, az APEH központja, valamint a bekért tanúsítványok adatai alapján a vizsgálati programban meghatározott kockázati tényezők figyelembevételével 11 területi igazgatóság. Ezek: KAIG, Észak-budapesti Igazgatóság, Kelet-budapesti Igazgatóság, Dél-budapesti Igazgatóság, Pest Megyei Igazgatóság, Fejér Megyei Igazgatóság, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság, Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság, Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság, Heves Megyei Igazgatóság, Csongrád Megyei Igazgatóság. A jelentés-tervezetet egyeztettük a PM közigazgatási államtitkárával és az APEH elnökével. Leveleik másolatát az 1. sz. melléklet tartalmazza. 9

12 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az APEH az Art.-ban, illetve az Szja tv-ben meghatározott feladatainak ellátásához kialakította és folyamatosan fejleszti az szja bevételek beszedésének és az adóbevallások ellenőrzésének adminisztratív és informatikai rendszerét, ellenőrzési rendszere azonban nem segíti elő az szja-ból származó költségvetési bevételek teljes körű realizálását. Ennek oka többek között, hogy jogértelmezési különbségek vannak a PM és az APEH között, az ellenőrzésekhez felhasználható kontroll adatok struktúrája csak korlátozott mértékben teszi lehetővé az egyszerűsített ellenőrzések végrehajtását, nem megoldott az utólagos ellenőrzések informatikai támogatottsága, nem terjed ki az ellenőrzésre kiválasztás valamennyi adóalanyra, az adatfeldolgozás időbeni lemaradása veszélyezteti a további évek ellenőrzéseit. A PM adóztatással kapcsolatos feladatai ellátása keretében figyelemmel kíséri az adóbevételek alakulását (törvényi előirányzatok), folyamatosan bevonja az APEH-et a törvények módosításának előkészítésébe. Nem fogalmaz meg elvárásokat a Hivatallal szemben az szja adónem ellenőrzések eredményességére, illetve ellenőrzöttségi arányára, tehát nem használja fel eszközként az ellenőrzéssel való fenyegetettséget az adóalanyok jogkövető magatartásának kikényszerítésére. A PM és az APEH jogértelmezése eltér a munkáltatói adó-megállapítások minősítése, valamint a hibás adatszolgáltatás, vagy az adatszolgáltatás be nem nyújtása miatt kiszabható mulasztási bírság alapjának meghatározása terén. A PM az ÁSZ jelentés-tervezetére tett észrevételében jelezte, hogy nem volt tudomása az APEH PM-től eltérő jogértelmezéséről. A PM a vizsgált időszakban hatályos törvények alapján adóbevallásnak minősíti a munkáltatói adó-megállapításokat, az APEH pedig - ugyancsak törvényi előírásra hivatkozva - nem. Az ÁSZ álláspontja szerint mind a PM, mind az APEH jogszabályi hivatkozása megalapozott. Ennek következtében, valamint az adatok összevethetőségének hiányában a vizsgált időszakban a Hivatal nem végezte el a munkáltatói adó-megállapítással elszámoló magánszemélyek egyszerűsített ellenőrzését. Az utólagos adónem-ellenőrzés keretében sem választanak ki ellenőrzésre ebből az adóalanyi körből, mivel az ellenőrzésre kiválasztás szempontjai között az egyszerűsített ellenőrzés elmaradása kockázati tényezőként nem szerepel. Ez az oka annak, hogy a mintegy 2,2 millió munkáltatón keresztül elszámoló adóalanyt, vagyis az adózók közel felét a Hivatal rendszerjellegűen nem ellenőrzi. Mind a PM, mind az adóhatóság szerint az Art. egyértelműen meghatározza az adatszolgáltatókkal szemben kiszabható mulasztási bírság összegének alapját, azonban a PM azt az adatszolgáltatásokban érintett adóalanyok számára értelmezi, az APEH pedig az adatszolgáltatást hibásan, vagy be nem nyújtók számára vonatkoztatja. A Hivatal a saját jogértelmezése alapján alakította ki szankcionálási gyakorlatát. Ez azonban nem kellően visszatartó hatású az adatszolgáltatásokkal összefüggésben elkövetett mulasztások terén. Az adat- 10

13 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK szolgáltatás elmulasztása, vagy hibás adatszolgáltatás miatt I. fokú határozatban kivetett mulasztási bírság átlagos összege az évi 73,6 E Ft-ról ben 19,4 E Ft-ra csökkent. A Hivatal - a jogszabályi értelmezése alapján kialakított - mulasztási bírságolási gyakorlata nem készteti az adatszolgáltatókat a törvényben megfogalmazott kötelezettségeik pontos és időbeni teljesítésére. A vizsgált években az szja ellenőrzések tervezésénél a Hivatal nem határozott meg ellenőrzöttségi szintet, hanem csak ellenőrzöttségi arányt számolt ellenőrzési típusonként, de azt is utólag, statisztikai céllal. A Hivatal elnöke a május 4-i levelében arról tájékoztatott, hogy a helyszíni ellenőrzés befejezését követően a évi ellenőrzések folyamatos értékeléséhez adózói kategóriánkénti ellenőrzési szintet határozott meg. A kiutalás előtti ellenőrzésekből realizálandó (visszatartandó) összegeket a Hivatal feladattervben írta elő az igazgatóságok részére. A tervszámok nem ösztönözték az igazgatóságokat az szja ellenőrzések arányának növelésére; a visszatartandó összeg meghatározása nem adónemenként történt, ezért bármely más adónem (elsősorban az áfa) ellenőrzésének előtérbe helyezésével biztosították a terv teljesítését. Az szja utólagos ellenőrzések tervezése az önbevallást benyújtó adóalanyokra, ezen belül elsősorban az egyéni vállalkozókra irányult. A Hivatal ellenőrzési keretszámot központilag nem határozott meg az adatszolgáltatók ellenőrzéseihez, mivel a jogszabály alapján kötelezően elvégzendő ellenőrzések száma az adott évben előre nem tervezhető és az adatszolgáltatók ellenőrzésére erőforrást az igazgatóságok csak a fennmaradó kapacitásuk erejéig tudnak biztosítani t követően az APEH a feladattervében prioritásként fogalmazta meg az adókedvezmény igénybevételére jogosító igazolást kiállító szervezetek ellenőrzését és meghatározta az ellenőrzöttségi arányukat is. Az APEH a bevallások feldolgozására, a visszaigénylések elbírálására, valamint az egyszerűsített ellenőrzések végrehajtására vonatkozó belső szabályzatait (utasítások, irányelvek, útmutatók) a törvényi előírásokkal összhangban fogalmazta meg. Kialakította a bevallások feldolgozásának és a kiutalás előtti ellenőrzések végrehajtásának egységes gyakorlatát. Részletes módszertani útmutatókat készített mind a kifizetők, mind az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szervezetek adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének alaki, formai ellenőrzéséhez. Az adatszolgáltatók utólagos (átfogó, illetve adónem) ellenőrzéséhez azonban nincs egységes módszertan és nem alakította ki az ellenőrzések végrehajtásának egységes gyakorlatát. Az ellenőrzések eredményessége a vizsgált időszakban valamennyi főbb ellenőrzési típus (egyszerűsített, kiutalás előtti, átfogó és adónem ellenőrzés) esetében folyamatosan javult. A kiutalás előtti ellenőrzéseknél az APEH a visszaigénylést tartalmazó adóbevallások 1,2 2,0 %-át ellenőrizte, ami az összes adóbevallásnak 0,6 1,0 %-a. A megállapítással zárult ellenőrzések aránya az évi %-ról a évek mindegyikében 22 %-ra emelkedett, 2003-ban azonban 16 %-ra csökkent. Az informatikai alapú kiválasztás valamennyi viszszaigénylést tartalmazó adóbevallásra kiterjedt. Az igazgatóságok a kötelezőn felül használták a saját hatáskörben állítható kiválasztási paramétereket és a magas kockázatú visszaigényléseket minden esetben leellenőrizték. A Hivatal által fizetett késedelmi kamat összege között fokozatosan csök- 11

14 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK kent, 2000-től egyik évben sem érte el a visszaigényelt adó összegének az 1 tízezrelékét. A vizsgált években a kontroll adatok az ellenőrzésekhez még nem álltak rendelkezésre, ami csökkentette a visszaigénylések jogszerűségének ellenőrizhetőségét. Az Art évi módosítása megteremtette a kontroll adatok beérkezésére és a visszaigénylések elbírálására jogszabályban meghatározott határidők összhangját, amely a további években lehetővé teszi az ellenőrzöttségi arány növelését, az ellenőrzések eredményességének fokozását. A Hivatal év elején fejezte be az adatszolgáltatók és az önbevallást benyújtók és évi kontroll adatainak, illetve adóbevallásainak egyszerűsített ellenőrzését. Az ellenőrzöttségi arány az évi 0,4 %-ról re 4,0 %-ra nőtt II. félévében tervezi megkezdeni és 2006-ra befejezni a és évi adóbevallások egyszerűsített ellenőrzéssel történő feldolgozását és vizsgálatát. A feldolgozás időbeni lemaradása veszélyezteti a további évek ellenőrzéseit azáltal, hogy az időkülönbség meghaladhatja az adóbevallások elévülési idejét. Az utólagos ellenőrzéseket, illetve az ellenőrzésre kiválasztást a vizsgált időszakban nem támogatta egy kockázatkezelést is magában foglaló központi informatikai rendszer. A Hivatal elnöke a május 4-i levelében arról tájékoztatott, hogy a helyszíni ellenőrzés befejezését követően, márciusában országosan bevezette az adózók ellenőrzési szempontú kategorizálását szolgáló informatikai rendszer központi lekérdező modulját. A lekérdező modul célja kb. 2,3 millió adózó kockázati szempontok szerinti kombinált szűrése és sorbarendezése. Az ellenőrzések száma és ezért az ellenőrzöttségi arány is csökkent a vizsgált időszakban. A megállapítással zárult ellenőrzések aránya azonban az évi 18 %-ról 2002-ben 25 %-ra emelkedett. Az utólagos ellenőrzéseken belül a vagyongyarapodási vizsgálatok a legeredményesebbek, 2001-ben az ellenőrzések 58 %-a, 2002-ben 47 %-a zárult megállapítással. Az informatikai támogatottság, valamint az ellenőrzések végrehajtásának egységesítését célzó módszertan hiánya gátolja a célirányos, kockázat elemzésen alapuló ellenőrzések számának növelését, az ellenőrzöttségi arány javítását, ezáltal nem segíti elő az adóalanyok adózási fegyelmének pozitív irányú változását. A Hivatal átfogó adóellenőrzéseket végez a vállalkozásokat terhelő szja-ra, ezen belül az szja előlegek levonásának gyakorlatára, az elszámolások szabályszerűségének vizsgálatára, valamint az esetleges adóelkerülési konstrukciók feltárására, de nem terjednek ki a magánszemélyek jövedelmének kontroll adatokkal történő egybevetésére, nyilatkozattételük jogszerűségének vizsgálatára, valamint a munkáltatón keresztül elszámoló adóalanyokra, illetve azon állandó tartózkodási hellyel nem rendelkező külföldi magánszemélyekre, akik Magyarországon adóztatható jövedelemmel rendelkeznek. Kimaradnak az utólagos ellenőrzésből azok a külföldi magánszemélyek is, akiknek ingatlanértékesítésből származott jövedelme. Az igazgatóságok nem végeztek vizsgálatokat arra vonatkozóan, hogy volt-e és ha igen, hány - olyan adóalany, aki ugyanabban az évben adóbevallást is benyújtott és munkáltatóját is megbízta adója elszámolásával. Ezáltal nem tárta fel, ha az adót az adóalany kétszer fizette be, vagy igényelte vissza. A helyszíni ellenőrzésbe bevont egyik igazgatóságnál a Számvevőszék kezdeményezésére elvégzett vizsgálat kimutatta, hogy a mintaként kiválasztott 42 ezer adózóból 2002-ben 222 fő nyújtott be kétszer adóbevallást. A hiányolt ellenőrzések végrehajtásának jogszabályi akadálya nincs, 12

15 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK az adatszolgáltatások adatstruktúrája, illetve a rendelkezésre álló informatikai rendszer elvileg lehetővé tenné az ellenőrzések végrehajtását. Az adatszolgáltatók (pl.: biztosítók, illetékhivatal, pénzintézetek, alapítványok), hogy eleget tegyenek jogszabályi kötelezettségeiknek, jelentős költségráfordítással szolgáltatnak adatokat a Hivatalnak. Az adatok struktúrája sok esetben nem, vagy csak korlátozottan teszi lehetővé a különböző adatállományok informatikai alapú összevetését, vagyis az egyszerűsített ellenőrzés elvégzését. Az adatszolgáltatások eltérő, vagy hiányos részletezettsége miatt nem állapítható meg informatikai módszerekkel, hogy mely jövedelmi, illetve kedvezményi elemnél melyik adatszolgáltató, vagy az adózó szolgáltatott hibás adatot. Nem állapítható meg, hogy az adóalany az egyes jövedelem-források után megfizette-e az adót (pl.: külföldről származó jövedelem, üzletrészértékesítés esetén). Nem veti össze a Hivatal a munkáltatói adó-megállapításokat és a kifizetői adatszolgáltatás adatait, így nem tárja fel, ha az adózó valótlan jövedelmi és más, adót érintő adatokkal számol el munkáltatójával. Számos adatszolgáltatói kontroll adat tehát csak az egyes adóalanyok utólagos ellenőrzése során és esetlegesen használható fel. Az adatstruktúrák megváltoztatásával, valamint az adóbevallások adataihoz történő megfeleltetésével az ellenőrzések informatikai támogatottsága növelhető lenne. Az APEH az egyes adatszolgáltatások tartalmát az Art., valamint a Szja tv. előírásának megfelelően határozta meg. A kifizetői, munkáltatói adatok, bevallások esetében a jogszabályi előírások lehetővé teszik részletesebb adatstruktúra kialakítását, de az APEH nem élt ezzel a lehetőséggel. A Hivatal a vizsgált évek mindegyikében az adatszolgáltatóknak mindöszsze 0,25 %-át ellenőrizte annak ellenére, hogy a években az ellenőrzés informatikai támogatottsága kialakításának, valamint önálló szervezeti egységek létrehozásának hatására az ellenőrzések száma mintegy megtízszereződött. Az adatszolgáltatókon belül az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szervezetek ellenőrzését a Hivatal évi 126 db-ról 2002-re 544 dbra emelte, azaz megnégyszerezte ben az ellenőrzések 78 %-a, 2002-ben pedig 60 %-a zárult megállapítással, ezen belül adatszolgáltatás elmulasztását 2001-ben az ellenőrzések 59 %-ánál, 2002-ben pedig 41 %-ánál állapították meg. A hibásan kitöltött adóbevallások aránya az évek között % között alakult, és években azonban meghaladta a 70 %-ot. A hibás adóbevallások magas arányának oka elsősorban az adótörvény és az adóbevallási nyomtatványok évenkénti változása, illetve bonyolultsága, de hozzájárult ehhez az adóalanyok figyelmetlensége is. A Hivatal az adóbevallások feldolgozásának gyorsítása érdekében 2002-ben továbbfejlesztette a től bevezetett adóbevallási nyomtatvány kitöltését segítő, Internetről is letölthető programját. Az igazgatóságok 2002-ben az adóbevallások 21 %-át, ban pedig 30 %-át dolgozták fel ezzel a módszerrel. 13

16 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk: a pénzügyminiszternek 1. Azonnal kezdeményezze az Art., illetve az Szja tv. összehangolását annak érdekében, hogy a munkáltatón keresztül elszámoló adóalanyok egyszerűsített ellenőrzése elvégezhető legyen. 2. Kezdeményezze az adatszolgáltatásokkal összefüggésben az Art. módosítását a mulasztási bírság felső összeghatárának emelésére, valamint a bírság kiszabásának differenciált megállapíthatóságára és egységes jogértelmezésére. 3. Vizsgáltassa felül az Art-ban meghatározott adatszolgáltatások körét, struktúráját, tartalmát az egyszerűsített ellenőrzések rendszerjellegű lefolytathatósága érdekében és tegyen javaslatot az Art. módosítására figyelembe véve az adatvédelmi törvényt is. 4. Kérje fel az APEH elnökét saját hatáskörben ellenőrzés lefolytatására valamennyi igazgatóságnál a adóévekre vonatkozóan abból a célból, hogy állapítsa meg az adóbevallást benyújtó és munkáltatón keresztül is elszámoló adóalanyok számát, az általuk visszaigényelt és a részükre visszautalt adó összegét, intézkedjen az adóigazgatási eljárás lefolytatásáról, a jogosulatlanul kiutalt adó összegének beszedéséről, továbbá az ellenőrzések elmaradása miatti személyi felelősség megállapításáról és minderről adjon tájékoztatást. 5. Fogalmazzon meg elvárásokat az APEH felé az ellenőrzöttségi szintre, azaz adóteljesítményi kategóriák szerinti követelményekre vonatkozóan (vizsgálandó adóteljesítmény összege, illetve adózók száma) fontosabb adónemenkénti bontásban. 6. Kérje fel az APEH elnökét, hogy tegyen intézkedéseket: a) b) c) d) az ugyanabban az évben adóbevallást benyújtó és munkáltatón keresztül is elszámoló adóalanyok kiszűrésére és azok ellenőrzésének kötelező lefolytatására; az egyszerűsített ellenőrzések és ezen belül az adatszolgáltatói ellenőrzések felgyorsítására; az adatszolgáltatás tartalmának és struktúrájának oly módon történő kialakítására, hogy a munkáltatón keresztül elszámoló adóalanyok utólagos ellenőrzése informatikai eszközökkel elvégezhető legyen; az utólagos ellenőrzésekre a kiválasztásához a kockázatkezelést is magában foglaló informatikai rendszer fejlesztésének felgyorsítására. 14

17 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ BEVALLÁSI ÉS VISSZAIGÉNYLÉSI RENDSZERÉNEK EREDMÉNYESSÉGÉT MEGHATÁROZÓ FŐBB TÉNYE- ZŐK 1.1. Az adóztatás törvényességi felügyelete, a PM felügyeleti jogkörének gyakorlása A pénzügyminiszter a személyi jövedelemadóztatással kapcsolatos feladatát a vonatkozó jogszabályok betartásával látta el. Az adóztatással kapcsolatos feladatait a vizsgált időszakban hatályos, adózás rendjéről szóló évi XCI. törvény és a pénzügyminiszter feladat és hatásköréről szóló, többször módosított 50/1990 (IX.15) Korm. rendelet, majd az ezt hatályon kívül helyező 140/2002 (VI.28) Korm. rendelet határozta meg. A jövedelemadóztatással összefüggő teendőit a Költségvetési bevételekért és a számvitelért felelős helyettes államtitkár felügyelete alá tartozó szervezeti egységek gyakorolják. A PM a felügyeleti jogkörének gyakorlása keretében figyelemmel kíséri az adóbevételek alakulását (törvényi előirányzatok), de nem fogalmaz meg elvárásokat a Hivatallal szemben az szja adónem ellenőrzések eredményességére, illetve hatékonyságára, valamint az ellenőrzöttségi szintre vonatkozóan. A PM a törvényesség és a szakszerűség ellenőrzése során saját hatáskörben kivizsgálja az APEH tevékenységével kapcsolatos bejelentéseket, feljelentéseket. A Hivatalnak az szja ellenőrzésekre kialakított gyakorlatával kapcsolatban egy bejelentés érkezett a PM-hez, amelyet a PM kivizsgált, azt nem találta megalapozottnak, az APEH eljárását ítélte jogszerűnek. A PM felkérte az APEH-et, hogy az Önsegélyező Pénztáraknál végezzen ellenőrzéseket, amelyekkel kapcsolatban az ellenőrzöttek részéről kifogás merült fel. Az állásfoglalása szerint az APEH helyesen járt el, amikor feltárta, hogy az adott önsegélyező pénztár által a munkáltatók számára ajánlott eljárás adó-kikerülés. Az ellenőrzés során az APEH megvizsgálta az ezen eljárást alkalmazó 80 céget és összesen 218 M Ft adókülönbözetet állapított meg. A PM és az APEH kapcsolatát folyamatos együttműködés jellemzi mind az Art., mind pedig az Szja törvény módosításának előkészítésében, előfordul azonban közöttük eltérő jogértelmezés is. Ilyen pl.: a munkáltatói adó-megállapítással elszámoló magánszemélyek esetében az egyszerűsített ellenőrzés elvégezhetőségének kérdése (lsd fejezet), a hibás adatszolgáltatások miatt kiszabható mulasztási bírság alapja (lsd fejezet). Ennek következtében a Hivatal az érintett kérdésben kifogásolható ellenőrzési illetve nem kellően visszatartó szankcionálási gyakorlatot alakított ki (lsd fejezet). A PM az ÁSZ jelentés-tervezetére tett észrevételében jelezte, hogy nincs tudomása az APEH PM-től eltérő jogértelmezéséről. 15

18 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK Az APEH évente megküldi javaslatait az Art. és Szja törvény módosításához, a PM pedig a törvényjavaslatokhoz kér véleményt a Hivataltól. A PM az APEH törvénymódosításra tett javaslatai közül a vagyonnyilatkozattal összefüggőt - az Alkotmánybíróság állásfoglalására tekintettel - nem fogadta el, a családi adókedvezmények igénybevételéhez kapcsolódót pedig szakmailag nem tartotta megalapozottnak. A vagyongyarapodási vizsgálatok számának és eredményességének növelése érdekében az igazgatóságok 95,5 %-a szükségesnek tartaná a vagyonnyilatkozatok általánossá tételét, illetve a bizonyítási teher megfordítását. A vagyonnyilatkozattal összefüggő jogszabályi előírásokat az Alkotmánybíróság 21/1993. (IV.2.) AB határozatában alkotmányellenesnek minősítette. Az Alkotmánybíróság megítélése szerint a vagyonnyilatkozat nem alkalmas a tényleges jövedelmek feltárására, álláspontja szerint a jövedelem elhallgatása, a jövedelembevallási kötelezettség pontatlan, hibás teljesítése, az egyéb adójogi kötelezettségek megsértése más eszközök (pl. becslés, ellenőrzés) alkalmazását alapozhatja meg. Véleménykülönbségek voltak továbbá a vizsgált időszakra vonatkozóan például a családi kedvezménnyel kapcsolatos törvény módosítás tekintetében (minden gyerek rendelkezne adóazonosító jellel), amely lehetővé tette volna a mintegy 90 Mrd Ft összegű adókedvezmény számítástechnikai alapú ellenőrzését. A pénzügyminiszter 1997-től irányelvben határozta meg az önálló tevékenységet folytató magánszemélyek esetében szakmánként és évenként az elvárható jövedelem-minimumok összegét, mint küszöbértékeket. Az adózói magatartás megváltozása tette indokolttá a küszöbérték megállapításának évi megszűntetését. A jövedelem-minimumok évi bevezetésével a nyereséges vállalkozók aránya jelentősen nőtt 1997-ben és 1998-ban. Az átlagos nyereség 209 E Ft-ról 361 E Ft-ra emelkedett, miközben a veszteséget kimutatók átlagos vesztesége alig változott. A pozitív hatás 1998-tól 2001-ig mérséklődött, mivel a nyereséges egyéni vállalkozók átlagjövedelme 4 év alatt mindössze 60 E Ft-tal emelkedett. A küszöbérték meghatározása a korábban a szakmai átlag felett adózó egyéni vállalkozókat is arra ösztönözte, hogy a szakmai minimumhoz közelítsék bevallott jövedelmeiket, ami a továbbiakban a bevallott jövedelmek csökkenését eredményezte A szabályozottság értékelése Az APEH a bevallások feldolgozására, a visszaigénylések elbírálására (kiutalás előtti ellenőrzések), valamint az egyszerűsített ellenőrzések végrehajtására a belső szabályzatait (utasítások, irányelvek, útmutatók) a törvényi előírásokkal összhangban fogalmazta meg. A fenti területekre vonatkozó belső iránymutatásait - beleértve az szja bevallások feldolgozásának és ellenőrzésének rendjét - elnöki utasítás formájában adta ki, biztosítva a bevallások egységes elvek szerinti feldolgozását és az ellenőrzésre történő kijelölését. A Hivatal Központja az utasítások előkészítésénél figyelembe vette az igazgatóságok gyakorlati tapasztalatait és javaslatait. Az igazgatóságok a belső szabályzatoknak megfelelően hajtották végre az ellenőrzéseket. A Hivatal mind a kifizetők, mind az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szervezetek adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének alaki, formai ellen- 16

19 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK őrzéséhez részletes módszertani útmutatókat készített. Az utólagos (átfogó, illetve adónem) ellenőrzések keretében maguknak, az adatszolgáltatóknak az ellenőrzéséhez nem dolgozott ki módszertant és nem alakította ki az ellenőrzések végrehajtásának egységes gyakorlatát Az ellenőrzések tervezése A Hivatal utasításban szabályozza az egyszerűsített és a kiutalás előtti ellenőrzések tervezésének és az ellenőrzésre kiválasztásnak általános alapelveit, módszereit. Az APEH Központja minden évben figyelembe vette az igazgatóságok javaslatait, valamint a rendelkezésükre álló ellenőri kapacitást az ellenőrzési irányelvek, illetve a kötelezően alkalmazandó kiválasztási szempontok meghatározásánál. Az APEH Központja feladattervben írta elő az igazgatóságok részére a kiutalás előtti ellenőrzésekből realizálandó (visszatartandó) összegeket. A tervezés során nem különíti el egymástól az egyes adónemeket (áfa, szja, társasági adó). Az szja utólagos ellenőrzések tervezése az önbevallást benyújtó adóalanyokra, ezen belül elsősorban az egyéni vállalkozókra irányult, de nem terjedt ki a munkáltatóval elszámoló adóalanyok utólagos ellenőrzésére. Az éves ellenőrzési irányelvében a Hivatal prioritásokat fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy mely szakmák körében kell elsődlegesen az ellenőrzéseket elvégezni. A gazdálkodók esetében a tervezett átfogó ellenőrzések minden esetben kiterjedtek az szja ellenőrzésére is. Az erőforrások elosztását alapvetően az határozza meg, hogy mekkora ellenőri kapacitást kötnek le a jogszabály alapján kötelezően elvégzendő ellenőrzések (megkeresés, bejelentés), valamint a véletlenszerűségen alapuló kiválasztással megindított ellenőrzések. Az igazgatóságok csak a fennmaradó kapacitást tudják a célirányos kiválasztással kijelölt ellenőrzésre fordítani. Az utólagos ellenőrzések esetében a Hivatal ellenőrzési arányt csak az összes adónemre összevontan tud számolni, ezért annak központi meghatározására nem is kerülhetett sor. Az APEH az ellenőrzések tervezése során, illetve ezt követően az ellenőrzésre kiválasztáskor a korábbi, illetve a társigazgatóságok ellenőrzési tapasztalatait veszi figyelembe, különösen azokban az ügyekben, ahol egy konkrét jogsértéstípus halmozottan, több adóalanyra vonatkozóan is előfordult. A Hivatal az adatszolgáltatók önálló ellenőrzésének számát és arányait az ellenőrzési irányelvében, illetve feladattervében nem határozta meg, hanem azokat az APEH Operatív Főosztálya által készített módszertani útmutatók mellékletei, valamint körlevelek tartalmazták. Az adatszolgáltatók ellenőrzésének számát az APEH az egyszerűsített ellenőrzések központi rendszerének évi bevezetésével összefüggésben országos szinten 155 db ban állapította meg, amely igazgatóságonként 5-10 db ellenőrzést jelentett. Az APEH központja - a program beüzemelését követően - az éves ellenőrzések számát 2001-ben 1200 db-ra, 2002 ben pedig 2000 db-ra emelte, amely az igaz- 17

20 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK gatóságoknak évente már db, illetve db ellenőrzést jelentett. A tervezett ellenőrzéseket az Igazgatóságok mindkét évben túlteljesítették: 2001-ben 75 %-kal, 2002-ben pedig 12 %-kal (1. számú táblázat) ben az APEH ellenőrzési irányelve meghatározta, hogy az adatszolgáltatók 10 %-át az adókedvezményre jogosító igazolást kiállítók köréből kell kiválasztani Az ellenőrzöttségi arány alakulása Az APEH nem határoz meg ellenőrzöttségi szintet az szja-ra vonatkozóan, hanem utólag számítja ki ellenőrzési típusonként az ellenőrzöttségi arányt adóalanyi kör szerinti bontásban és csak belső információként statisztikai célra használja. A Hivatal elnöke a május 4-i levelében arról tájékoztatott, hogy a helyszíni ellenőrzés befejezését követően a évi ellenőrzések folyamatos értékeléséhez adózói kategóriánkénti ellenőrzési szintet határozott meg az igazgatóságok részére. A kiutalás előtti ellenőrzések tervszáma nem ösztönözte az igazgatóságokat az szja ellenőrzések arányának növelésére. A visszatartandó összeg meghatározása nem adónemenként történik, ezért bármely más adónem (elsősorban az áfa) ellenőrzéseinek előtérbe helyezésével biztosítják a terv teljesítését. Az APEH a visszaigénylést tartalmazó adóbevallások 1,2 2,0 %-át, a magas kockázatú adóbevallásokat ellenőrizte a vizsgált időszakban, ami a benyújtott adóbevallások 0,6 1,0 %-át jelentette (2. számú melléklet 2. és 3. számú tanúsítvány). A benyújtott adóbevallásokat alapul véve az egyszerűsített ellenőrzések aránya a tízszeresére nőtt, az évi 0,4 %-ról 2002-re 4,0 %- ra (2. számú melléklet 3. számú tanúsítvány). A fenti időszakon belül 2000-ről 2001-re ez az arány a megháromszorozódott az ellenőrzésre kiválasztást segítő központi számítógépes rendszer bevezetésével. Az utólagos átfogó és adónem ellenőrzések ellenőrzöttségi aránya az ellenőrzések számának csökkenése következtében a vizsgált időszakban csökkenő tendenciát mutatott. Az ellenőrzöttségi arány számításánál problémaként jelentkezik a kifizetőknél, munkáltatóknál végzett szja ellenőrzés során az adóalanyok számának meghatározása, illetve hogy miként vehető figyelembe egy utólagos, több évet magába foglaló ellenőrzés. Az adatszolgáltatók ellenőrzöttségi aránya a vizsgált év mindegyikében 0,25 % körül alakult annak ellenére, hogy években az ellenőrzés informatikai támogatottság kialakításának, valamint önálló szervezeti egységek létrehozásának hatására a vizsgálatok száma mintegy megtízszereződött (2. számú melléklet 4. számú mutató). APEH a vizsgált éveket megelőzően nem fektetett hangsúlyt az adatszolgáltatások ellenőrzésére, az egyes adatszolgáltatók vizsgálatára csak konkrét indokok alapján került sor (2. számú melléklet 4. számú tanúsítvány). 18

Ellenőrzési tapasztalatok a pénzügyi intézményrendszerben X. Soproni Pénzügyi Napok Konferencia. Makkai Mária igazgató, felügyeleti vezető

Ellenőrzési tapasztalatok a pénzügyi intézményrendszerben X. Soproni Pénzügyi Napok Konferencia. Makkai Mária igazgató, felügyeleti vezető Ellenőrzési tapasztalatok a pénzügyi intézményrendszerben X. Soproni Pénzügyi Napok Konferencia Makkai Mária igazgató, felügyeleti vezető Az ÁSZ feladata, hatásköre 2 Az ÁSZ jogállását, hatáskörét és feladatait

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Adóigazgatás,

Részletesebben

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Adózási alapismeretek 2. konzultáció Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Adózási alapfogalmak Adóalany: az adó fizetésére kötelezett természetes vagy jogi személy, jogi személyiség

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására.

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására. Magyarszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelete A 14/2012.( XI. 29.)önkormányzati rendelettel módosított A helyi iparűzési adóról Az Országgyűlés az

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

ADÓHATÓSÁGOK. NAV-hoz tartozó adók (ah) NAV (vámhatóság) hatáskörébe tartozik Art.79. (1) Önkormányzati adóhatóság adói

ADÓHATÓSÁGOK. NAV-hoz tartozó adók (ah) NAV (vámhatóság) hatáskörébe tartozik Art.79. (1) Önkormányzati adóhatóság adói VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ADÓHATÓSÁGOK KAPCSOLATA ADÓHATÓSÁGOK Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) adóztatási szerve, mint állami adóhatóság, NAV vámszerve, mint vámhatóság önkormányzat jegyzője

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a költségvetési támogatásban részesülő pártok 2012-2013. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 15136 Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

Adónaptár 2006. 2006. január

Adónaptár 2006. 2006. január Adónaptár 2006 2006. január jan. 12. jan. 15. (jan. 16.) jan. 20. az igazoláson szereplő, a kifizető által le nem vont adó, adóelőleg megfizetése a magánszemély, az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

Iktatószám: F-016-012-064-008/2013.

Iktatószám: F-016-012-064-008/2013. Iktatószám: F-016-012-064-008/2013. A Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (NAV, 2011 előtt: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatallal, APEH) kapcsolatos ÁSZ jelentések és megállapításaik (2004-2013) Készítette:

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: Nyilvántartási száma:

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 7. Alapelvek 9 A törvény hatálya 17

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 7. Alapelvek 9 A törvény hatálya 17 Tartalomjegyzék Az adóeljárási törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal 1 ELŐSZÓ 7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK 8 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 9 Alapelvek 9 A törvény hatálya 17 II. fejezet

Részletesebben

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 12/1996. (IV.26.) sz. önkormányzati rendelete Az építményadóról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 12/1996. (IV.26.) sz. önkormányzati rendelete Az építményadóról Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 12/1996. (IV.26.) sz. önkormányzati rendelete Az építményadóról A Budapest, VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2008. (XI.27.) RENDELETE. a helyi építményadóról

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2008. (XI.27.) RENDELETE. a helyi építményadóról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2008. (XI.27.) RENDELETE a helyi építményadóról Az önkormányzatoknak a települési sajátosságokra tekintettel, eltérő mértékű források szükségesek

Részletesebben

ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK:

ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK: ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: - - Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - - ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

B E V A L L Á S a h e l y i i p a rűzési adóról ideiglenes jellegű t e v é k e n y s é g e s e t é n

B E V A L L Á S a h e l y i i p a rűzési adóról ideiglenes jellegű t e v é k e n y s é g e s e t é n Az adóhatóság tölti ki! Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:... Átvétel időpontja:... év... hó... B E V A L L Á S a h e l y i i p a rűzési adóról ideiglenes jellegű t e v é k e

Részletesebben

38. számú információs füzet. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2010-től az önkormányzati adóhatóságok részére

38. számú információs füzet. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2010-től az önkormányzati adóhatóságok részére 38. számú információs füzet A helyi iparűzési adóval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2010-től az önkormányzati adóhatóságok részére A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV. 6.) Ktr., 18/2005.(XII.01.)Ktr., valamint a 16/2009.(XII.15.)Ktr. rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 19/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

Adóigazgatásadóellenőrzés

Adóigazgatásadóellenőrzés IV. évfolyam PSZ/Pü szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adóigazgatásadóellenőrzés 2013/2014. I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése ADÓIGAZGATÁS, ADÓELLENŐRZÉS Tantárgy felelőse: DR SZALAI ERZSÉBET Kontaktórák

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) a helyi iparűzési adóról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. /1/ bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján

Részletesebben

63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet

63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet 63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet a telekadóról * Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: A Képviselő-testület) a helyi adókról szló 1990. évi C. Törvény 1. és 6. -a alapján

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL I.FEJEZET Az adómegállípatás joga 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról

Részletesebben

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015.

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Nemzeti Munkaügyi Hivatal 15092 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0746-148/2015.

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1996. (XI.27.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben)

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1996. (XI.27.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1996. (XI.27.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/1994.(I.19.) számú rendelete és a módosításáról szóló 17/2003.(XII.24.) kt. sz.; 7/2004. (IV.28.) kt. sz. rendelete A vállalkozók kommunális adójáról. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. A rendelet hatálya

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. A rendelet hatálya Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/1995.(IV.20.) számú R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL. (egységes szerkezetben)

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/1995.(IV.20.) számú R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL. (egységes szerkezetben) ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (IV. 20.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2010. január 28. 2 ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Ellenőrzési terv december 31-ig. (a helyi adók és a törvény által önkormányzati feladatként meghatározottak vonatkozásában)

Ellenőrzési terv december 31-ig. (a helyi adók és a törvény által önkormányzati feladatként meghatározottak vonatkozásában) Ellenőrzési terv 2016. december 31-ig (a helyi adók és a törvény által önkormányzati feladatként meghatározottak vonatkozásában) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (továbbiakban: Art.)

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: -_- Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - _- ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Kiemelt ellenőrzési feladatai

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Kiemelt ellenőrzési feladatai Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Kiemelt ellenőrzési feladatai 2010. október 1. Ellenőrzési megállapítások alakulása 2005-2010.08. (milliárd Ft) 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 468 443

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás felülellenőrzés, iratmegőrzési kötelezettség Kfv.I.35.516/2006/5.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szűcs Viktor Géza ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szabó Andrea

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása: BEVALLÁS

Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása: BEVALLÁS Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 8296 MONOSTORAPÁTI, PETŐFI U. 123. TELEFON, 87/435-055., 87/535-005. FAX: 87/435-055 E-mail: mapatik@hu.inter.net AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Azonosító szám:.. Benyújtás,

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben) Csávoly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1 I.Fejezet 1.. 2 A Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2. -a, valamint a Helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása:

Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása: Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Fő hivatal: 7661 Erzsébet, Fő u. 135. Tel: (06-69) 351-101; Fax: (06-69) 351-101 email: hivatal@erzsbetikoh.hu Székhely hivatal: 7733 Geresdlak, Hunyadi u.

Részletesebben

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére sz. napirend Előterjesztés Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április -i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági Igazgatóság Adó, Költségvetési és Pénzügyi Osztály 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. Iktatószám: Önkormányzati szám: Beérkezés dátuma:...

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás kölcsön, hitelt érdemlő bizonyíték Kfv.I.35.496/2006/4.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Lampé Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Lampé Zoltán ügyvéd) által képviselt felperes

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról 2014.01.01-től BERKESDI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2000. (XII.01.) sz. rendelete a helyi iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2012. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai dr. Horváth Gábor 2015. január 2015. évi Art. módosítások I. A módosításokat a 2014. évi LXXIV. törvény tartalmazza! Alapelvek Az

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

AZ ÁFA ELLENŐRZÉS FAJTÁI

AZ ÁFA ELLENŐRZÉS FAJTÁI ÁFA ellenőrzés AZ ÁFA ELLENŐRZÉS FAJTÁI 1. Kiutalás előtti ÁFA adóellenőrzés 2. Bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ÁFA ellenőrzés. 2 Kiutalás előtti ÁFA adóellenőrzés Az Art. szerint az adóhatóság

Részletesebben

A plafonhatás érvényesült: a helyi adóbevételekben rejlő tartalékok kimerülőben vannak.

A plafonhatás érvényesült: a helyi adóbevételekben rejlő tartalékok kimerülőben vannak. Ikt.szám: V-3018-46/2010. L-1031 Tisztelt Országgyűlési Képviselő! Az Állami Számvevőszék befejezte, a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzését, amelynek

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról egységes szerkezetben a 31/2004. (XII.14.) sz. a 29/2005. (XII.12.) és a 19/2007. (XII.17.) 16/2010. (XII.17.)

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal évi ellenőrzési irányelve február 18.

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal évi ellenőrzési irányelve február 18. Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 2010. évi ellenőrzési irányelve 2010. február 18. Ellenőrzési megállapítások alakulása 2005-2009. (milliárd Ft) 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 468 443

Részletesebben

Az önadózó magánszemélyek 2004. évi jövedelmei és adózása Vas megyében

Az önadózó magánszemélyek 2004. évi jövedelmei és adózása Vas megyében SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Az önadózó magánszemélyek 2004. évi jövedelmei és adózása Vas megyében A magánszemélyeknek az előző évet érintő személyi jövedelemadó bevallásukat ebben az évben 2005. május 20-ig kellett

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2003. /XII.30./ számú R e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 11/2007.(XII.15.) számú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1 A Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel (2-3-4-5-6) 2 A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2001. (XI.20.), 9/2004. (IV.20.), 21/2004. (XII. 07.) 7/2005. (IV.05.) és 16/2007. (XI.27.) rendeletével módosított 5/1999. (VI.29.) számú rendelet

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP. Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: -_- Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - _-

ÖNELLENŐRZÉSI LAP. Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: -_- Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - _- BERHIDA Város Jegyzője 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel: 88/596-580, - 584. Fax: 88/585-620. AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Benyújtás, postára adás napja:.... Az adóhatóság megnevezése: Berhida Város Jegyzője.

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága, az illetékességi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben