JELENTÉS a személyi jövedelemadó bevallási és visszaigénylési rendszerének ellenőrzéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS a személyi jövedelemadó bevallási és visszaigénylési rendszerének ellenőrzéséről"

Átírás

1 JELENTÉS a személyi jövedelemadó bevallási és visszaigénylési rendszerének ellenőrzéséről július

2 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-30-71/ Témaszám: 679 Vizsgálat-azonosító szám: V0097 Az ellenőrzést felügyelte: Bihary Zsigmond főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Kemény Emil főcsoportfőnök Az ellenőrzést vezette: Vörös Mária osztályvezető főtanácsos Az ellenőrzést végezték: Dr. Földvári Gábor számvevő Kovács Cecília számvevő gyakornok Józsa Ferencné számvevő Temesváry Miklós számvevő Kapronczai Gabriella számvevő tanácsos Uram Ferenc számvevő tanácsos A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal működésének és gazdálkodásának ellenőrzése A központi költségvetés adóbevételei, illetve a társadalombiztosítást illető adó- és járulékbevételek realizálásának ellenőrzése (2000) év 0028 Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatók.

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 10 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A személyi jövedelemadó bevallási és visszaigénylési rendszerének eredményességét meghatározó főbb tényezők Az adóztatás törvényességi felügyelete, a PM felügyeleti jogkörének gyakorlása A szabályozottság értékelése Az ellenőrzések tervezése Az ellenőrzöttségi arány alakulása Az adatszolgáltatás és a bevallás-feldolgozás folyamatába épített közvetlen és közvetett ellenőrzések, célellenőrzések Az szja ellenőrzések folyamatának értékelése Az ellenőrzések eredményessége Az egyszerűsített és a kiutalás előtti ellenőrzések eredményessége Az utólagos ellenőrzések eredményessége Az adatszolgáltatók ellenőrzésének eredményessége Az ellenőrzésre kiválasztás rendszere, kockázatkezelés A kiutalás előtti és az egyszerűsített ellenőrzésre kiválasztás rendszere Az utólagos ellenőrzésre kiválasztás rendszere Az adatszolgáltatók ellenőrzésre kiválasztása Az szja bevételek alakulása Az APEH szja-t érintő hatósági tevékenysége Felügyeleti intézkedés Felülellenőrzés Perek 33 1

4 MELLÉKLETEK 1/a-b. sz. melléklet: Észrevételek 2. számú melléklet Tanúsítványok (1-7), mutatók, kimutatások, táblázatok 1. sz. Tanúsítvány a hibás személyi jövedelemadó-bevallások javításáról sz. Tanúsítvány a személyi jövedelemadó bevallások kiutalás előtti ellenőrzéseinek alakulásáról /1. sz. Tanúsítvány a személyi jövedelemadó ellenőrzések alakulásáról év 3/2. sz. Tanúsítvány a személyi jövedelemadó ellenőrzések alakulásáról év 3/3. sz. Tanúsítvány a személyi jövedelemadó ellenőrzések alakulásáról év 3/4. sz. Tanúsítvány a személyi jövedelemadó ellenőrzések alakulásáról év 3/5. sz. Tanúsítvány a személyi jövedelemadó ellenőrzések alakulásáról év 3/6. sz. Tanúsítvány a személyi jövedelemadó ellenőrzések alakulásáról év 4/1. sz. Tanúsítvány az adatszolgáltatások ellenőrzésének alakulásáról év 4/2. sz. Tanúsítvány az adatszolgáltatások ellenőrzésének alakulásáról év 4/3. sz. Tanúsítvány az adatszolgáltatások ellenőrzésének alakulásáról év 4/4. sz. Tanúsítvány az adatszolgáltatások ellenőrzésének alakulásáról év 4/5. sz. Tanúsítvány az adatszolgáltatások ellenőrzésének alakulásáról év 5/1. sz. Tanúsítvány az adatszolgáltatások ellenőrzésének alakulásáról év 5/2. sz. Tanúsítvány az adatszolgáltatások ellenőrzésének alakulásáról év 5/3. sz. Tanúsítvány az adatszolgáltatások ellenőrzésének alakulásáról év 5/4. sz. Tanúsítvány az adatszolgáltatások ellenőrzésének alakulásáról év 5/5. sz. Tanúsítvány az adatszolgáltatások ellenőrzésének alakulásáról év 6. sz. Tanúsítvány a bevallás elmulasztása miatt kiszabott mulasztási bírság alakulásáról sz. Tanúsítvány az APEH által kifizetett személyi jövedelem adónemet érintő késedelmi pótlékról év 1. sz. Mutató az utólagos személyi jövedelemadó ellenőrzési megállapításokból befolyt összeg sz. Mutató az utólagos személyi jövedelemadó ellenőrzési megállapításokból a jogerőssé vált adókülönbözet sz. Mutató a kiutalás előtti személyi jövedelemadó ellenőrzés során jogerősen visszatartott személyi jövedelemadó sz. Mutató adatszolgáltatók ellenőrzöttségi szintje /1. sz. Kimutatás az szja vizsgálatok fajlagos feltárás adatai évben 1/2. sz. Kimutatás az szja vizsgálatok fajlagos feltárás adatai évben 1. sz. Táblázat az ellenőrzött adatszolgáltatók számának alakulása az operatív főosztályon

5 2. sz. Táblázat az operatív főosztály által elrendelt vizsgálatok alakulása országosan évben 3. sz. Táblázat az operatív főosztály által elrendelt vizsgálatok alakulása igazgatóságonként évben 4. sz. Táblázat az operatív főosztály által elrendelt vizsgálatok alakulása igazgatóságonként évben 5. sz. Táblázat közigazgatási perek és ítéleteik sz. Diagramm ellenőrzési megállapítások alakulása a kiemelt adatszolgáltatási típusokban számú melléklet Az adatállományok felhasználása az egyes jövedelmek, valamint az adókedvezmények igénybevétele jogszerűségének ellenőrizhetősége szempontjából. 3

6 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE APEH PM KAIG Szja Szja tv. Art. (régi) Art. (új) VAK Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Pénzügyminisztérium APEH Kiemelt Adózók Igazgatósága Személyi jövedelemadó évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról évi XCI. törvény az adózás rendjéről évi XCII. törvény az adózás rendjéről Véletlenszerűségen alapuló kiválasztási rendszer 4

7 ÉRTELMEZÉSEK Adatszolgáltató: Adókülönbözet: Ellenőrzöttségi szint: Kifizető: Köztartozás: Munkáltató: A kifizető, a munkáltató, a biztosítóintézet, a földhivatal, az illetékhivatal, a pénzintézet, a vámhivatal és a jegyző, a társadalombiztosítási szerv, az engedélyt kiadó hatóság, a Belügyminisztérium adatszolgáltatásra kijelölt szerve, az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott új közlekedési eszköz értékesítését üzletszerűen végző adózó, a megyei (fővárosi) munkaügyi központ, az adóigazgatási azonosításra alkalmas bizonylatot (nyomtatványt) forgalmazó, illetve alforgalmazó, az adókedvezmény (adómentesség) igénybevételére jogosító igazolást kiállító szerv, költségvetési támogatás igénybevételére jogosító igazolás kiállítója. A bevallott (bejelentett), bevallani (bejelenteni) elmulasztott vagy a bevallás (bejelentés) alapján kivetett, kiszabott és az adóhatóság által utólag megállapított adó, költségvetési támogatás különbözete, vagy a büntető bíróság által jogerősen megállapított adóbevétel-csökkenés, illetőleg a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás. Az ellenőrzött adóalanyok és az összes adóalany számának aránya. Az a belföldi illetőségű jogi személy, egyéb szervezet, egyéni vállalkozó, amely (aki) adókötelezettség alá eső jövedelmet juttat. Törvényben meghatározott, az államháztartás alrendszereinek költségvetéseiből ellátandó feladatok fedezetére előírt fizetési kötelezettség, amelynek megállapítása, ellenőrzése, behajtása bíróság vagy közigazgatási szerv hatáskörébe tartozik, valamint a köztestület működésének fedezetére törvényben előírt fizetési kötelezettség, feltéve, hogy azt önkéntesen az esedékességkor nem teljesítették. Belföldön székhellyel, telephellyel, képviselettel rendelkező jogi személy, bejegyzett cég, személyi egyesülés és egyéb szervezet, egyéni és társas vállalkozó, ideértve a belföldön lakóhellyel rendelkező magánszemélyt is. 5

8 6

9 JELENTÉS a személyi jövedelemadó bevallási és visszaigénylési rendszerének ellenőrzéséről BEVEZETÉS Az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) a stratégiájában célul tűzte ki a költségvetés legnagyobb bevételeit kitevő adók beszedésére kialakított rendszerek működtetésének teljesítmény szemléletű ellenőrzését. Ennek keretében 2002-ben az áfa visszaigénylési rendszerét 1, 2003-ban a jövedéki adóbevételek realizálását 2 vizsgáltuk, 2005-re irányoztuk elő a társasági adó beszedésére kialakított rendszer ellenőrzését. Jelen ellenőrzésünk a személyi jövedelemadó (a továbbiakban: szja) bevallási és visszaigénylési rendszerének értékelésére irányult. Az államháztartásnak az általános forgalmi adót követően a legnagyobb öszszegű bevétele az szja-ból származik. Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (továbbiakban: APEH, Hivatal) az általa beszedett adót az államháztartás két alrendszere, azaz a központi költségvetés és az önkormányzatok között az adott évre vonatkozó költségvetési törvényben meghatározott arányban osztja meg ben a központi költségvetés bevételeinek 24 %-a, az APEH által realizált bevételek 29 %-a származott az szja-ból. A Hivatal az szja-ból a költségvetés részére 2001-ben 1117 Mrd Ft-ot, 2002-ben 1275 Mrd Ft-ot, ban pedig 1371,6 Mrd Ft-ot szedett be. A Hivatal által visszautalt adó összege 2001-ben 33 Mrd Ft, 2002-ben 42 Mrd Ft, 2003-ban 4 pedig 57,2 Mrd Ft volt. Az APEH az ellenőrzésekkel 2001-ben 53,6 Mrd Ft, ben 83,4 Mrd Ft adókülönbözetet tárt fel. Ennek mindkét évben mintegy 8 %-a származott a személyi jövedelemadóból, ami az adott években az önadózásból befolyt szja-nak 0,5 %-a volt. 1 Az áfa visszaigénylési rendszerének ellenőrzéséről készített jelentésünket 2003 áprilisában terjesztettük az Országgyűlés elé. 2 A költségvetési jövedéki adóbevételek realizálásának ellenőrzéséről készített jelentésünket 2004 januárjában terjesztettük az Országgyűlés elé. 3 A évre vonatkozó adatok a Magyar Költségvetés évi végrehajtásának előzetes, tájékoztató adatai. 4 A évi adatokat az APEH a jelentés-tervezet elkészítését követően összesítette, így értékelésükre a vizsgálat során nem kerülhetett sor, ezért egy részüket csak tájékoztatás céljából tüntetjük fel. 7

10 BEVEZETÉS Az szja rendszer több mint 4,5 millió adóalanyt érint (ezen felül azon személyek ellenőrzése is szükségessé válik, akik rendelkeznek jövedelemmel, de nem vallják be). Az adót az adóalany önadózással állapítja meg, vallja be és fizeti meg, illetve igényli vissza, vagy munkáltatója által számol el a törvényben meghatározott feltételek szerint. Az adóbevallást és az ehhez kapcsolódó kontroll adatszolgáltatásokat évente kell teljesíteni, ebből adódóan annak feldolgozása és ellenőrzése az APEH részéről rövid idő alatt nagy mennyiségű feladat elvégzését teszi szükségessé. Az adatok feldolgozását kedvezőtlenül befolyásolja a bevallások bonyolultságából adódó számszaki, logikai, formai hibák nagy száma. Az adóhatóság 2001-ben az adóbevallások 75,3 %-ánál, 2002-ben 56,6 %-ánál, 2003-ban pedig 55,5 %-ánál állapított meg hiányosságokat. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az APEH ellenőrzési rendszere biztosítja-e az szja-ból származó költségvetési bevételek minél teljesebb körű realizálását, ezen belül figyelembe veszi-e a munkáltatói és önbevallást benyújtók ellenőrzésének különböző kockázatát, valamint eredményesek-e a jogosulatlan visszaigénylések felderítésére és a kifizetések megakadályozására tett intézkedései. Ellenőrzésünk az szja bevallási és visszaigénylési rendszer vizsgálatára terjedt ki, aminek keretében a teljesítményellenőrzés módszerével kerestük a választ az ellenőrzés céljaként megfogalmazott kérdésekre. A vizsgálat szempontrendszerét előtanulmánnyal alapoztuk meg. A Hivatal által végrehajtott ellenőrzések eredményességének értékelésekor az alább felsorolt tényezők együttes alakulását vettük figyelembe: a PM felügyeleti jogkörének gyakorlása; az szja ellenőrzési rendszer szabályozottsága és ennek hatása az ellenőrzések végrehajtására; az ellenőrzések tervezése, az ellenőrzésre történő kiválasztás, kockázatkezelés alkalmazása; az ellenőrzöttségi arány alakulása; az adóbevallások feldolgozásának és ellenőrzésre történő kiválasztásának folyamata, beleértve az informatikai támogatottsága; az szja visszaigénylésére benyújtott bevallás-ellenőrzések számának, valamint az ellenőrzésekkel feltárt és jogszerűen visszatartott adóösszegek értékének alakulása; az adatszolgáltatók által megküldött adatok hasznosíthatósága, az adatszolgáltatások megbízhatósága. Az szja bevallási és visszaigénylési rendszer értékelésének alapját képező tanúsítványokat a 2. számú melléklet tartalmazza. Az ellenőrzésre az ÁSZ-ról szóló évi XXXVIII. tv. 2. (4) bekezdése alapján került sor. Vizsgálatunk a január december 31. közötti időszakot foglalta magában, figyelembe véve az ezt megelőző három év ( ) adatait, valamint a helyszíni ellenőrzés lezárásáig az szja bevallási és 8

11 BEVEZETÉS visszaigénylési rendszer folyamatában bekövetkezett változásokat. Jelentésünkben feltüntetjük a helyszíni ellenőrzést követő időszakban tett PM és APEH intézkedéseket. A helyszíni ellenőrzésbe bevont szervezetek: a Pénzügyminisztérium, az APEH központja, valamint a bekért tanúsítványok adatai alapján a vizsgálati programban meghatározott kockázati tényezők figyelembevételével 11 területi igazgatóság. Ezek: KAIG, Észak-budapesti Igazgatóság, Kelet-budapesti Igazgatóság, Dél-budapesti Igazgatóság, Pest Megyei Igazgatóság, Fejér Megyei Igazgatóság, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság, Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság, Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság, Heves Megyei Igazgatóság, Csongrád Megyei Igazgatóság. A jelentés-tervezetet egyeztettük a PM közigazgatási államtitkárával és az APEH elnökével. Leveleik másolatát az 1. sz. melléklet tartalmazza. 9

12 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az APEH az Art.-ban, illetve az Szja tv-ben meghatározott feladatainak ellátásához kialakította és folyamatosan fejleszti az szja bevételek beszedésének és az adóbevallások ellenőrzésének adminisztratív és informatikai rendszerét, ellenőrzési rendszere azonban nem segíti elő az szja-ból származó költségvetési bevételek teljes körű realizálását. Ennek oka többek között, hogy jogértelmezési különbségek vannak a PM és az APEH között, az ellenőrzésekhez felhasználható kontroll adatok struktúrája csak korlátozott mértékben teszi lehetővé az egyszerűsített ellenőrzések végrehajtását, nem megoldott az utólagos ellenőrzések informatikai támogatottsága, nem terjed ki az ellenőrzésre kiválasztás valamennyi adóalanyra, az adatfeldolgozás időbeni lemaradása veszélyezteti a további évek ellenőrzéseit. A PM adóztatással kapcsolatos feladatai ellátása keretében figyelemmel kíséri az adóbevételek alakulását (törvényi előirányzatok), folyamatosan bevonja az APEH-et a törvények módosításának előkészítésébe. Nem fogalmaz meg elvárásokat a Hivatallal szemben az szja adónem ellenőrzések eredményességére, illetve ellenőrzöttségi arányára, tehát nem használja fel eszközként az ellenőrzéssel való fenyegetettséget az adóalanyok jogkövető magatartásának kikényszerítésére. A PM és az APEH jogértelmezése eltér a munkáltatói adó-megállapítások minősítése, valamint a hibás adatszolgáltatás, vagy az adatszolgáltatás be nem nyújtása miatt kiszabható mulasztási bírság alapjának meghatározása terén. A PM az ÁSZ jelentés-tervezetére tett észrevételében jelezte, hogy nem volt tudomása az APEH PM-től eltérő jogértelmezéséről. A PM a vizsgált időszakban hatályos törvények alapján adóbevallásnak minősíti a munkáltatói adó-megállapításokat, az APEH pedig - ugyancsak törvényi előírásra hivatkozva - nem. Az ÁSZ álláspontja szerint mind a PM, mind az APEH jogszabályi hivatkozása megalapozott. Ennek következtében, valamint az adatok összevethetőségének hiányában a vizsgált időszakban a Hivatal nem végezte el a munkáltatói adó-megállapítással elszámoló magánszemélyek egyszerűsített ellenőrzését. Az utólagos adónem-ellenőrzés keretében sem választanak ki ellenőrzésre ebből az adóalanyi körből, mivel az ellenőrzésre kiválasztás szempontjai között az egyszerűsített ellenőrzés elmaradása kockázati tényezőként nem szerepel. Ez az oka annak, hogy a mintegy 2,2 millió munkáltatón keresztül elszámoló adóalanyt, vagyis az adózók közel felét a Hivatal rendszerjellegűen nem ellenőrzi. Mind a PM, mind az adóhatóság szerint az Art. egyértelműen meghatározza az adatszolgáltatókkal szemben kiszabható mulasztási bírság összegének alapját, azonban a PM azt az adatszolgáltatásokban érintett adóalanyok számára értelmezi, az APEH pedig az adatszolgáltatást hibásan, vagy be nem nyújtók számára vonatkoztatja. A Hivatal a saját jogértelmezése alapján alakította ki szankcionálási gyakorlatát. Ez azonban nem kellően visszatartó hatású az adatszolgáltatásokkal összefüggésben elkövetett mulasztások terén. Az adat- 10

13 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK szolgáltatás elmulasztása, vagy hibás adatszolgáltatás miatt I. fokú határozatban kivetett mulasztási bírság átlagos összege az évi 73,6 E Ft-ról ben 19,4 E Ft-ra csökkent. A Hivatal - a jogszabályi értelmezése alapján kialakított - mulasztási bírságolási gyakorlata nem készteti az adatszolgáltatókat a törvényben megfogalmazott kötelezettségeik pontos és időbeni teljesítésére. A vizsgált években az szja ellenőrzések tervezésénél a Hivatal nem határozott meg ellenőrzöttségi szintet, hanem csak ellenőrzöttségi arányt számolt ellenőrzési típusonként, de azt is utólag, statisztikai céllal. A Hivatal elnöke a május 4-i levelében arról tájékoztatott, hogy a helyszíni ellenőrzés befejezését követően a évi ellenőrzések folyamatos értékeléséhez adózói kategóriánkénti ellenőrzési szintet határozott meg. A kiutalás előtti ellenőrzésekből realizálandó (visszatartandó) összegeket a Hivatal feladattervben írta elő az igazgatóságok részére. A tervszámok nem ösztönözték az igazgatóságokat az szja ellenőrzések arányának növelésére; a visszatartandó összeg meghatározása nem adónemenként történt, ezért bármely más adónem (elsősorban az áfa) ellenőrzésének előtérbe helyezésével biztosították a terv teljesítését. Az szja utólagos ellenőrzések tervezése az önbevallást benyújtó adóalanyokra, ezen belül elsősorban az egyéni vállalkozókra irányult. A Hivatal ellenőrzési keretszámot központilag nem határozott meg az adatszolgáltatók ellenőrzéseihez, mivel a jogszabály alapján kötelezően elvégzendő ellenőrzések száma az adott évben előre nem tervezhető és az adatszolgáltatók ellenőrzésére erőforrást az igazgatóságok csak a fennmaradó kapacitásuk erejéig tudnak biztosítani t követően az APEH a feladattervében prioritásként fogalmazta meg az adókedvezmény igénybevételére jogosító igazolást kiállító szervezetek ellenőrzését és meghatározta az ellenőrzöttségi arányukat is. Az APEH a bevallások feldolgozására, a visszaigénylések elbírálására, valamint az egyszerűsített ellenőrzések végrehajtására vonatkozó belső szabályzatait (utasítások, irányelvek, útmutatók) a törvényi előírásokkal összhangban fogalmazta meg. Kialakította a bevallások feldolgozásának és a kiutalás előtti ellenőrzések végrehajtásának egységes gyakorlatát. Részletes módszertani útmutatókat készített mind a kifizetők, mind az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szervezetek adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének alaki, formai ellenőrzéséhez. Az adatszolgáltatók utólagos (átfogó, illetve adónem) ellenőrzéséhez azonban nincs egységes módszertan és nem alakította ki az ellenőrzések végrehajtásának egységes gyakorlatát. Az ellenőrzések eredményessége a vizsgált időszakban valamennyi főbb ellenőrzési típus (egyszerűsített, kiutalás előtti, átfogó és adónem ellenőrzés) esetében folyamatosan javult. A kiutalás előtti ellenőrzéseknél az APEH a visszaigénylést tartalmazó adóbevallások 1,2 2,0 %-át ellenőrizte, ami az összes adóbevallásnak 0,6 1,0 %-a. A megállapítással zárult ellenőrzések aránya az évi %-ról a évek mindegyikében 22 %-ra emelkedett, 2003-ban azonban 16 %-ra csökkent. Az informatikai alapú kiválasztás valamennyi viszszaigénylést tartalmazó adóbevallásra kiterjedt. Az igazgatóságok a kötelezőn felül használták a saját hatáskörben állítható kiválasztási paramétereket és a magas kockázatú visszaigényléseket minden esetben leellenőrizték. A Hivatal által fizetett késedelmi kamat összege között fokozatosan csök- 11

14 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK kent, 2000-től egyik évben sem érte el a visszaigényelt adó összegének az 1 tízezrelékét. A vizsgált években a kontroll adatok az ellenőrzésekhez még nem álltak rendelkezésre, ami csökkentette a visszaigénylések jogszerűségének ellenőrizhetőségét. Az Art évi módosítása megteremtette a kontroll adatok beérkezésére és a visszaigénylések elbírálására jogszabályban meghatározott határidők összhangját, amely a további években lehetővé teszi az ellenőrzöttségi arány növelését, az ellenőrzések eredményességének fokozását. A Hivatal év elején fejezte be az adatszolgáltatók és az önbevallást benyújtók és évi kontroll adatainak, illetve adóbevallásainak egyszerűsített ellenőrzését. Az ellenőrzöttségi arány az évi 0,4 %-ról re 4,0 %-ra nőtt II. félévében tervezi megkezdeni és 2006-ra befejezni a és évi adóbevallások egyszerűsített ellenőrzéssel történő feldolgozását és vizsgálatát. A feldolgozás időbeni lemaradása veszélyezteti a további évek ellenőrzéseit azáltal, hogy az időkülönbség meghaladhatja az adóbevallások elévülési idejét. Az utólagos ellenőrzéseket, illetve az ellenőrzésre kiválasztást a vizsgált időszakban nem támogatta egy kockázatkezelést is magában foglaló központi informatikai rendszer. A Hivatal elnöke a május 4-i levelében arról tájékoztatott, hogy a helyszíni ellenőrzés befejezését követően, márciusában országosan bevezette az adózók ellenőrzési szempontú kategorizálását szolgáló informatikai rendszer központi lekérdező modulját. A lekérdező modul célja kb. 2,3 millió adózó kockázati szempontok szerinti kombinált szűrése és sorbarendezése. Az ellenőrzések száma és ezért az ellenőrzöttségi arány is csökkent a vizsgált időszakban. A megállapítással zárult ellenőrzések aránya azonban az évi 18 %-ról 2002-ben 25 %-ra emelkedett. Az utólagos ellenőrzéseken belül a vagyongyarapodási vizsgálatok a legeredményesebbek, 2001-ben az ellenőrzések 58 %-a, 2002-ben 47 %-a zárult megállapítással. Az informatikai támogatottság, valamint az ellenőrzések végrehajtásának egységesítését célzó módszertan hiánya gátolja a célirányos, kockázat elemzésen alapuló ellenőrzések számának növelését, az ellenőrzöttségi arány javítását, ezáltal nem segíti elő az adóalanyok adózási fegyelmének pozitív irányú változását. A Hivatal átfogó adóellenőrzéseket végez a vállalkozásokat terhelő szja-ra, ezen belül az szja előlegek levonásának gyakorlatára, az elszámolások szabályszerűségének vizsgálatára, valamint az esetleges adóelkerülési konstrukciók feltárására, de nem terjednek ki a magánszemélyek jövedelmének kontroll adatokkal történő egybevetésére, nyilatkozattételük jogszerűségének vizsgálatára, valamint a munkáltatón keresztül elszámoló adóalanyokra, illetve azon állandó tartózkodási hellyel nem rendelkező külföldi magánszemélyekre, akik Magyarországon adóztatható jövedelemmel rendelkeznek. Kimaradnak az utólagos ellenőrzésből azok a külföldi magánszemélyek is, akiknek ingatlanértékesítésből származott jövedelme. Az igazgatóságok nem végeztek vizsgálatokat arra vonatkozóan, hogy volt-e és ha igen, hány - olyan adóalany, aki ugyanabban az évben adóbevallást is benyújtott és munkáltatóját is megbízta adója elszámolásával. Ezáltal nem tárta fel, ha az adót az adóalany kétszer fizette be, vagy igényelte vissza. A helyszíni ellenőrzésbe bevont egyik igazgatóságnál a Számvevőszék kezdeményezésére elvégzett vizsgálat kimutatta, hogy a mintaként kiválasztott 42 ezer adózóból 2002-ben 222 fő nyújtott be kétszer adóbevallást. A hiányolt ellenőrzések végrehajtásának jogszabályi akadálya nincs, 12

15 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK az adatszolgáltatások adatstruktúrája, illetve a rendelkezésre álló informatikai rendszer elvileg lehetővé tenné az ellenőrzések végrehajtását. Az adatszolgáltatók (pl.: biztosítók, illetékhivatal, pénzintézetek, alapítványok), hogy eleget tegyenek jogszabályi kötelezettségeiknek, jelentős költségráfordítással szolgáltatnak adatokat a Hivatalnak. Az adatok struktúrája sok esetben nem, vagy csak korlátozottan teszi lehetővé a különböző adatállományok informatikai alapú összevetését, vagyis az egyszerűsített ellenőrzés elvégzését. Az adatszolgáltatások eltérő, vagy hiányos részletezettsége miatt nem állapítható meg informatikai módszerekkel, hogy mely jövedelmi, illetve kedvezményi elemnél melyik adatszolgáltató, vagy az adózó szolgáltatott hibás adatot. Nem állapítható meg, hogy az adóalany az egyes jövedelem-források után megfizette-e az adót (pl.: külföldről származó jövedelem, üzletrészértékesítés esetén). Nem veti össze a Hivatal a munkáltatói adó-megállapításokat és a kifizetői adatszolgáltatás adatait, így nem tárja fel, ha az adózó valótlan jövedelmi és más, adót érintő adatokkal számol el munkáltatójával. Számos adatszolgáltatói kontroll adat tehát csak az egyes adóalanyok utólagos ellenőrzése során és esetlegesen használható fel. Az adatstruktúrák megváltoztatásával, valamint az adóbevallások adataihoz történő megfeleltetésével az ellenőrzések informatikai támogatottsága növelhető lenne. Az APEH az egyes adatszolgáltatások tartalmát az Art., valamint a Szja tv. előírásának megfelelően határozta meg. A kifizetői, munkáltatói adatok, bevallások esetében a jogszabályi előírások lehetővé teszik részletesebb adatstruktúra kialakítását, de az APEH nem élt ezzel a lehetőséggel. A Hivatal a vizsgált évek mindegyikében az adatszolgáltatóknak mindöszsze 0,25 %-át ellenőrizte annak ellenére, hogy a években az ellenőrzés informatikai támogatottsága kialakításának, valamint önálló szervezeti egységek létrehozásának hatására az ellenőrzések száma mintegy megtízszereződött. Az adatszolgáltatókon belül az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szervezetek ellenőrzését a Hivatal évi 126 db-ról 2002-re 544 dbra emelte, azaz megnégyszerezte ben az ellenőrzések 78 %-a, 2002-ben pedig 60 %-a zárult megállapítással, ezen belül adatszolgáltatás elmulasztását 2001-ben az ellenőrzések 59 %-ánál, 2002-ben pedig 41 %-ánál állapították meg. A hibásan kitöltött adóbevallások aránya az évek között % között alakult, és években azonban meghaladta a 70 %-ot. A hibás adóbevallások magas arányának oka elsősorban az adótörvény és az adóbevallási nyomtatványok évenkénti változása, illetve bonyolultsága, de hozzájárult ehhez az adóalanyok figyelmetlensége is. A Hivatal az adóbevallások feldolgozásának gyorsítása érdekében 2002-ben továbbfejlesztette a től bevezetett adóbevallási nyomtatvány kitöltését segítő, Internetről is letölthető programját. Az igazgatóságok 2002-ben az adóbevallások 21 %-át, ban pedig 30 %-át dolgozták fel ezzel a módszerrel. 13

16 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk: a pénzügyminiszternek 1. Azonnal kezdeményezze az Art., illetve az Szja tv. összehangolását annak érdekében, hogy a munkáltatón keresztül elszámoló adóalanyok egyszerűsített ellenőrzése elvégezhető legyen. 2. Kezdeményezze az adatszolgáltatásokkal összefüggésben az Art. módosítását a mulasztási bírság felső összeghatárának emelésére, valamint a bírság kiszabásának differenciált megállapíthatóságára és egységes jogértelmezésére. 3. Vizsgáltassa felül az Art-ban meghatározott adatszolgáltatások körét, struktúráját, tartalmát az egyszerűsített ellenőrzések rendszerjellegű lefolytathatósága érdekében és tegyen javaslatot az Art. módosítására figyelembe véve az adatvédelmi törvényt is. 4. Kérje fel az APEH elnökét saját hatáskörben ellenőrzés lefolytatására valamennyi igazgatóságnál a adóévekre vonatkozóan abból a célból, hogy állapítsa meg az adóbevallást benyújtó és munkáltatón keresztül is elszámoló adóalanyok számát, az általuk visszaigényelt és a részükre visszautalt adó összegét, intézkedjen az adóigazgatási eljárás lefolytatásáról, a jogosulatlanul kiutalt adó összegének beszedéséről, továbbá az ellenőrzések elmaradása miatti személyi felelősség megállapításáról és minderről adjon tájékoztatást. 5. Fogalmazzon meg elvárásokat az APEH felé az ellenőrzöttségi szintre, azaz adóteljesítményi kategóriák szerinti követelményekre vonatkozóan (vizsgálandó adóteljesítmény összege, illetve adózók száma) fontosabb adónemenkénti bontásban. 6. Kérje fel az APEH elnökét, hogy tegyen intézkedéseket: a) b) c) d) az ugyanabban az évben adóbevallást benyújtó és munkáltatón keresztül is elszámoló adóalanyok kiszűrésére és azok ellenőrzésének kötelező lefolytatására; az egyszerűsített ellenőrzések és ezen belül az adatszolgáltatói ellenőrzések felgyorsítására; az adatszolgáltatás tartalmának és struktúrájának oly módon történő kialakítására, hogy a munkáltatón keresztül elszámoló adóalanyok utólagos ellenőrzése informatikai eszközökkel elvégezhető legyen; az utólagos ellenőrzésekre a kiválasztásához a kockázatkezelést is magában foglaló informatikai rendszer fejlesztésének felgyorsítására. 14

17 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ BEVALLÁSI ÉS VISSZAIGÉNYLÉSI RENDSZERÉNEK EREDMÉNYESSÉGÉT MEGHATÁROZÓ FŐBB TÉNYE- ZŐK 1.1. Az adóztatás törvényességi felügyelete, a PM felügyeleti jogkörének gyakorlása A pénzügyminiszter a személyi jövedelemadóztatással kapcsolatos feladatát a vonatkozó jogszabályok betartásával látta el. Az adóztatással kapcsolatos feladatait a vizsgált időszakban hatályos, adózás rendjéről szóló évi XCI. törvény és a pénzügyminiszter feladat és hatásköréről szóló, többször módosított 50/1990 (IX.15) Korm. rendelet, majd az ezt hatályon kívül helyező 140/2002 (VI.28) Korm. rendelet határozta meg. A jövedelemadóztatással összefüggő teendőit a Költségvetési bevételekért és a számvitelért felelős helyettes államtitkár felügyelete alá tartozó szervezeti egységek gyakorolják. A PM a felügyeleti jogkörének gyakorlása keretében figyelemmel kíséri az adóbevételek alakulását (törvényi előirányzatok), de nem fogalmaz meg elvárásokat a Hivatallal szemben az szja adónem ellenőrzések eredményességére, illetve hatékonyságára, valamint az ellenőrzöttségi szintre vonatkozóan. A PM a törvényesség és a szakszerűség ellenőrzése során saját hatáskörben kivizsgálja az APEH tevékenységével kapcsolatos bejelentéseket, feljelentéseket. A Hivatalnak az szja ellenőrzésekre kialakított gyakorlatával kapcsolatban egy bejelentés érkezett a PM-hez, amelyet a PM kivizsgált, azt nem találta megalapozottnak, az APEH eljárását ítélte jogszerűnek. A PM felkérte az APEH-et, hogy az Önsegélyező Pénztáraknál végezzen ellenőrzéseket, amelyekkel kapcsolatban az ellenőrzöttek részéről kifogás merült fel. Az állásfoglalása szerint az APEH helyesen járt el, amikor feltárta, hogy az adott önsegélyező pénztár által a munkáltatók számára ajánlott eljárás adó-kikerülés. Az ellenőrzés során az APEH megvizsgálta az ezen eljárást alkalmazó 80 céget és összesen 218 M Ft adókülönbözetet állapított meg. A PM és az APEH kapcsolatát folyamatos együttműködés jellemzi mind az Art., mind pedig az Szja törvény módosításának előkészítésében, előfordul azonban közöttük eltérő jogértelmezés is. Ilyen pl.: a munkáltatói adó-megállapítással elszámoló magánszemélyek esetében az egyszerűsített ellenőrzés elvégezhetőségének kérdése (lsd fejezet), a hibás adatszolgáltatások miatt kiszabható mulasztási bírság alapja (lsd fejezet). Ennek következtében a Hivatal az érintett kérdésben kifogásolható ellenőrzési illetve nem kellően visszatartó szankcionálási gyakorlatot alakított ki (lsd fejezet). A PM az ÁSZ jelentés-tervezetére tett észrevételében jelezte, hogy nincs tudomása az APEH PM-től eltérő jogértelmezéséről. 15

JELENTÉS a társasági adó beszedésére kialakított rendszer működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a társasági adó beszedésére kialakított rendszer működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a társasági adó beszedésére kialakított rendszer működésének ellenőrzéséről 0549 2005. október 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. az APEH által kialakított ellenőrzési portfólió és kockázatkezelési rendszer célszerűségének és eredményességének ellenőrzéséről

JELENTÉS. az APEH által kialakított ellenőrzési portfólió és kockázatkezelési rendszer célszerűségének és eredményességének ellenőrzéséről JELENTÉS az APEH által kialakított ellenőrzési portfólió és kockázatkezelési rendszer célszerűségének és eredményességének ellenőrzéséről 0947 2009. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a NAV ellenőrzéséről -A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hátralékkezelési és végrehajtási eljárási, valamint a kiemelt adózói körben gyakorolt tevékenysége szabályszerűségének, az

Részletesebben

JELENTÉS. a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről. 1031 2010. december

JELENTÉS. a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről. 1031 2010. december JELENTÉS a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről 1031 2010. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3. 2. Szabályszerűségi és Teljesítményellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Kulturális Alap működésének ellenőrzéséről. 1002 2010. március hó

JELENTÉS. a Nemzeti Kulturális Alap működésének ellenőrzéséről. 1002 2010. március hó JELENTÉS a Nemzeti Kulturális Alap működésének ellenőrzéséről 1002 2010. március hó 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 23. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2004-057/2009-2010.

Részletesebben

Adóügyek az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek tükrében Domokos László az Állami Számvevőszék elnöke

Adóügyek az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek tükrében Domokos László az Állami Számvevőszék elnöke Nyugat-magyarországi Egyetem Adóz(z)unk a jövőnek? című konferenciája Sopron, 2011. október 6. Adóügyek az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek tükrében Domokos László az Állami Számvevőszék elnöke Tisztelt

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a foglalkoztatási célú adó- és járulékkedvezmények igénybevételének szabályszerűségi ellenőrzéséről. 2015.

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a foglalkoztatási célú adó- és járulékkedvezmények igénybevételének szabályszerűségi ellenőrzéséről. 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a foglalkoztatási célú adó- és járulékkedvezmények igénybevételének szabályszerűségi ellenőrzéséről 15091 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0457-317/2015. Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS. a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzés rendszerének értékeléséről. 1111 2011. augusztus

JELENTÉS. a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzés rendszerének értékeléséről. 1111 2011. augusztus JELENTÉS a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzés rendszerének értékeléséről 1111 2011. augusztus. 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Az Állam és az Állami Vagyon Működését Ellenőrző

Részletesebben

JELENTÉS. a Nyugdíjbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről. 0620 2006. július

JELENTÉS. a Nyugdíjbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről. 0620 2006. július JELENTÉS a Nyugdíjbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről 0620 2006. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-22-038/2005/06.

Részletesebben

BEVEZETÉS...5. I. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK...8 1.A helyi adópolitika alakítására, a helyi adóztatás eredményességének javítására tett intézkedések

BEVEZETÉS...5. I. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK...8 1.A helyi adópolitika alakítására, a helyi adóztatás eredményességének javítására tett intézkedések TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...5 I. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK...8 1.A helyi adópolitika alakítására, a helyi adóztatás eredményességének javítására tett intézkedések értékelése...8 1.1.A helyi adópolitika

Részletesebben

JELENTÉS. a települési önkormányzatok adóztatási tevékenységének vizsgálatáról. 2001. július

JELENTÉS. a települési önkormányzatok adóztatási tevékenységének vizsgálatáról. 2001. július JELENTÉS a települési önkormányzatok adóztatási tevékenységének vizsgálatáról 2001. július 0121 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: V.Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Dr. Lóránt Zoltán

Részletesebben

JELENTÉS az irányított betegellátási modellkísérlet ellenőrzéséről

JELENTÉS az irányított betegellátási modellkísérlet ellenőrzéséről JELENTÉS az irányított betegellátási modellkísérlet ellenőrzéséről 0508 2005. március 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1 Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-20-110/2004-2005.

Részletesebben

JELENTÉS. 1127 2011. december

JELENTÉS. 1127 2011. december JELENTÉS a Nemzeti Civil Alapprogram működésének-támogatásának hatásáról, figyelemmel a társadalmi és civil kapcsolatok fejlődésére, egyes kiemelt fontosságú közhasznú feladatok hatékonyabb ellátására

Részletesebben

JELENTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0931 2009. szeptember

JELENTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0931 2009. szeptember JELENTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0931 2009. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. 1285 2012. május

JELENTÉS. 1285 2012. május JELENTÉS a Társadalombiztosítási Alapokból nyújtott ellátások és szolgáltatások jogosultsági rendjében alkalmazott nyilvántartási rendszerek működésének ellenőrzéséről 1285 2012. május Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006.

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006. JELENTÉS a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről 0635 2006. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

JELENTÉS. a közoktatásban résztvevő nonprofit szervezetek költségvetési támogatásának ellenőrzéséről. 1204 2012. február

JELENTÉS. a közoktatásban résztvevő nonprofit szervezetek költségvetési támogatásának ellenőrzéséről. 1204 2012. február JELENTÉS a közoktatásban résztvevő nonprofit szervezetek költségvetési támogatásának ellenőrzéséről 1204 2012. február Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3006-150/2011. Témaszám: 1017 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

JELENTÉS a Központi Statisztikai Hivatal fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Központi Statisztikai Hivatal fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Központi Statisztikai Hivatal fejezet működésének ellenőrzéséről 0334 2003. szeptember 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

Tények, információk az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal szervezetérõl és annak 2008. évi tevékenységérõl

Tények, információk az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal szervezetérõl és annak 2008. évi tevékenységérõl 2008 Tények, információk az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal szervezetérõl és annak 2008. évi tevékenységérõl ELÕSZÓ Idén 10. alkalommal jelenik meg az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal elõzõ évi

Részletesebben

JELENTÉS. a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről. 12102 2012. november

JELENTÉS. a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről. 12102 2012. november JELENTÉS a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről 12102 2012. november Állami Számvevőszék Iktatószám: V-2016-180/2012. Témaszám: 1039 Vizsgálat-azonosító szám: V0572 Az

Részletesebben

JELENTÉS. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1026 2010. november

JELENTÉS. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1026 2010. november JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről 1026 2010. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciavállalási tevékenysége eredményességének értékeléséről. 1284 2012. május

JELENTÉS. a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciavállalási tevékenysége eredményességének értékeléséről. 1284 2012. május JELENTÉS a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciavállalási tevékenysége eredményességének értékeléséről 1284 2012. május Állami Számvevőszék Iktatószám: V-2021-091/2011-2012. Témaszám: 1006 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

JELENTÉS a Nyugdíjbiztosítási Alap kezelésének és felhasználásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Nyugdíjbiztosítási Alap kezelésének és felhasználásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Nyugdíjbiztosítási Alap kezelésének és felhasználásának ellenőrzéséről 2001. július 0119 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Bihary Zsigmond számvevő igazgató Az ellenőrzést vezette: dr.

Részletesebben

JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről 0408 2004. április 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. a Földhitel- és Jelzálogbank Rt. működésének ellenőrzéséről. 0647 2006. december

JELENTÉS. a Földhitel- és Jelzálogbank Rt. működésének ellenőrzéséről. 0647 2006. december JELENTÉS a Földhitel- és Jelzálogbank Rt. működésének ellenőrzéséről 0647 2006. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-12-38/2006.

Részletesebben

JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről

JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről 0467 2005. február 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó

E-Adóellenőrzési Tanácsadó E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. március IX. évfolyam 3. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

JELENTÉS. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0936 2009. november

JELENTÉS. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0936 2009. november JELENTÉS Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0936 2009. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

JELENTÉS. a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről. 1034 2010. december

JELENTÉS. a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről. 1034 2010. december JELENTÉS a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről 1034 2010. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2005-036/2010.

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 9990 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/131. szám ÁLTALÁNOS 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl* I. Fejezet RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége

Részletesebben