Straub Péter - Publikációs lista régészeti osztályvezető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Straub Péter - Publikációs lista régészeti osztályvezető"

Átírás

1 Straub Péter - Publikációs lista régészeti osztályvezető Tanulmányok 1. Avar kori tegezdíszítő csontlemezek. Motívumtipológia és kronológia. Awarenzeitliche Beinplatten als Verzierungen von Köchern. Typologie der Motive und Chronologie. MFMÉ StudArch 3 (1997) A sivašovkai 3. kurgán 2. sírjának faragott mintájú nyírfakéreg tegeze. Der Birkenrindenköcher mit geschnitztem Muster aus dem Grab 2 des Kurgans 3 von Sivašovka. MFMÉ StudArch 4 (1998) Bemerkungen zur Bestimmung des Jankovich-Goldes. ComArchHung 1999, Újabb adalék a Keszthely-kultúra eredetéhez egy fenékpusztai sír kapcsán. Ein neuer Beitrag zum Ursprung der Keszthely-Kultur anhand eines Grabes von Fenékpuszta. Zalai Múz 9 (1999) A Keszthely-kultúra kronológiai és etnikai hátterének újabb alternetívája. Die neuere Alternative des chronologischen und ethnischen Hintergrundes der Keszthely-Kultur. Zalai Múz 9 (1999) A honfoglalás kori tegezcsontok időrendjéhez. Zur Chronologie der landnahmezeitlichen Köcherknochen. MFMÉ StudArch 5 (1999) századi temetőrészlet Keszthely-Fenékpusztán (Erdélyi István ásatása, 1976). Gräber aus dem 6. und 7. Jh. in Keszthely-Fenékpuszta (Die Ausgrabung von István Erdélyi, 1976). In: Hadak útján X. Szerk.: Bende L. Lőrinczy G. Szalontai Cs. Szeged 2000, Torzított koponyájú csontvázleletek Balatonmagyaród-Kápolnapusztán. Skelettfunde mit verzerrter Schädeln in Balatonmagyaród-Kápolnapuszta (társszerzők: Tóth G. és T. Rendes K.) WMMÉ 23 (2001) Eiserne Taschenbügel in Gräbern des 5. Jh. von Keszthely-Fenékpuszta. Acta ArchHung 52 (2001) A sivašovkai 3. kurgán 2. sírjának faragott mintájú nyírfakéreg tegeze. In: A Kárpátmedence és a steppe. Szerk.: Márton A. Budapest 2001, századi tömegsírok Keszthely-Fenékpusztán. Massengräber aus dem 5. Jh. in Keszthely-Fenékpuszta. MFMÉ StudArch 8 (2002)

2 12. Eine frühawarenzeitliche Taubenfibel mit christlichem Symbol von Keszthely- Fenékpuszta. Keresztény szimbólumos kora avar kori galambfibula Keszthely- Fenékpusztáról. Zalai Múz 11 (2002) Késő középkori temetkezés erdeifenyő koporsómaradványa Keszthely-Fenékpusztáról (társszerző: Dani M.) BDFTK 13 (2002) Germanen am Plattense (Ausstellungskatalog mit Róbert Müller). Red.: H. Windl Traismauer Újabb adatok az avar kori szűrőkanalak értékeléséhez I. Neue Angaben zur Bewertung der awarenzeitlichen Sieblöffel I (társszerző: Lőrinczy G.) MFMÉ StudArch 9 (2003) Újabb adatok az avar kori szűrőkanalak értékeléséhez II. Neue Angaben zur Bewertung der awarenzeitlichen Sieblöffel II (társszerző: Lőrinczy G.) MFMÉ StudArch 10 (2004) Alpi típusú övgarnitúra a szegvár-oromdűlői 81. sírból. Alpine type belt set from grave 81 at Szegvár-Oromdűlő (társszerző: Lőrinczy G.) Zalai Múz 14 (2005) Karoling kori település Nagyrécsén (Zala megye). Settlement from the Carolingian period at Nagyrécse (Zala county). In: Régészeti Kutatások Magyarországon 2004 (Archaeological Investigations in Hungary). Budapest 2005, Újabb adatok az avar kori szűrőkanalak értékeléséhez III. Neue Angaben zur Bewertung der awarenzeitlichen Sieblöffel III (társszerző: Lőrinczy G.) MFMÉ StudArch 11 (2005) O. Heinrich-Tamaska: Studien zu den awarenzeitlichen Tauschierarbeiten (rezenzio). MFMÉ StudArch 11 (2005) ; ComArhHung 2006, Az avar kori padmalyos temetkezésekről. Szempontok a Kárpát-medencei padmalyos temetkezések értékeléséhez). Über die awarenzeitlichen Nischengräben. Angaben zur Bewertung der Nischengräben des Karpatenbeckens (társszerző: Lőrinczy G.) Arrabona 44/1 (2006) Bemerkungen zum germanischen Grab von Répcelak. Notes on the german Grave of Répcelak. Arrabona 44 (2006) Középső rézkori település Sormás határában. Middle Copper age settlement at Sormás. In: Régészeti Kutatások Magyarországon 2005 (Archaeological Investigations in Hungary). Budapest 2006, 5 32.

3 24. A fenékpusztai erőd története a késő római kortól a honfoglalásig. Die Geschichte der Festung in der Fenékpuszta von der späten Römerzeit bis zur Landnahme. In: Fenékpuszta. Keszthely. Szerk.: Czoma L. Keszthely 2006, Eszteregnye-Bozók-földje: Eine Siedlung aus dem Ende der mittleren Kupferzeit. Eszteregnye-Bozók-földje: középső rézkor végi település. Zalai Múz 15 (2006) Kiegészítés a kora avar kori tegezcsontok időrendjéhez. Ergänzung der Chronologie frühawarenzeitlicher beinerner Köcherplatten. ComArchHung (2006) Nagyrécse Baráka-dűlő (társszerző: Kvassay J.) In: Régészeti Kutatások Magyarországon 2006 (Archaeological Investigations in Hungary). Budapest 2007, Karoling-kori temető Nagykanizsa-Palinban. A cemetery from the Carolingian Period at Nagykanizsa-Palin (társszerző: Tokai Z. M.). In: Régészeti Kutatások Magyarországon 2006 (Archaeological Investigations in Hungary). Budapest 2007, Adalékok a Balaton környéki 5. századi temetők Felső-Duna vidéki kapcsolatához. Angaben zu den Beziehungen zwischen den Nekropolen des 5. Jahrhunderts in der Balaton- Region und im oberen Donaugebiet. Zalai Múz 17 (2008) Gräberfelder vor der Südmauer der Festung (társszerző: Müller R.) In: Die Langobarden. Das Ende der Völkerwanderung (Ausstellungskatalog). Red.: Hegewisch, M. Darmstadt 2008, Korai szláv emlékek Zala megyében. Zalatáj május 32. Eine ostgermanische Nekropole in Keszthely-Fenékpuszta. The 5 th century East- Germanic cemetery at Keszthely-Fenékpuszta. In: Keszthely-Fenékpuszta. Im Spiegel der Jahrtausende. Hrsg.: O. Heinrich-Tamáska P. Straub. Leipzig Zalaegerszeg 2009, Hunnenzeitliche Schmuck und künstlich geformte Turmschädel (társszerző: Ódor J. G.). In: Archäologie in Deutschland 2010/2, Angaben zum hunnenzeitlichen ostgermanischen Fundhorizont in Südtransdanubien Ausgehend von der Nekropole in Keszthely-Fenékpuszta. Contributions to the East- Germanic find horizont of the Hun Age in South-Transdanubia. In: Keszthely-Fenékpuszta in Kontext spätantiker Kontinuitätsforschung zwischen Noricum und Moesia. Hrsg.: O. Heinrich -Tamáska. Castellum Pannonicum Pelsonense 2. Budapest Leipzig Keszthely Rahden/ Westf. 2011, Újabb késő népvándorlás kori település Nagyrécse határában (Bakónaki-patak). Neue Siedlung der späten Völkerwanderungszeit in der Gemarkung Nagyrécse (Bakónaki-patak). MFMÉ StudArch 12 (2011)

4 36. Néhány megjegyzés a Hajdúdorog-Városkert úti 1. sírról. Adatok a kárpát-medencei avar kori sisakokhoz (társszerző: Lőrinczy G.) Grave 1 from Hajdúdorog-Városkert Road. Helmets of the Avar period. In: Thesaurus Avarorum. Régészeti tanulmányok Garam Éva tiszteletére. Szerk.: Vida T. Budapest 2012, Befunde und Funde aus der Ausgrabung in Keszthely-Fenékpuszta 2009 Flächen 2009/1 und 2009/3B. (társszerzők: O. Heinrich-Tamáska és R. Prien). In: Keszthely-Fenékpuszta: Katalog der Befunde, ausgewählter Funde und neue Forschungsergebnisse. Hrsg.: O. Heinrich-Tamáska. Castellum Pannonicum Pelsonense 3. Budapest Leipzig Keszthely Rahden/Westf. 2013, Hunnenzeitliche Gräbergruppen in der Gemarkung von Fonyód (Kom. Somogy). Burial groups of the Hun period in the district of Fonyód (County Somogy). In: Mensch, Siedlung und Landschaft im Wechsel der Jahrtausende am Balaton People, Settlement and Landscape on Lake Balaton over the Millennia. Hrsg: O. Heinrich-Tamáska P. Straub. Castellum Pannonicum Pelsonense 4. Budapest Leipzig Keszthely Rahden/Westf. 2014, Fonyód-Vasúti-dűlő 2 (Mérnöki-telep) kora népvándorlás kori sírjai. The Early Migration period graves from Fonyód-Vasúti-dűlő 2 (Mérnöki-telep). (társszerző: Gallina Zsolt) In: Avarok pusztái. Régészeti tanulmányok Lőrinczy Gábor 60. születésnapjára. Szerk: Anders A. Balogh Cs. Türk A. Budapest 2014, Embertani adatközlés: Keszthely, neolit kori temetkezés.(társszerző: Tóth G.) NyME Savaria Egyetemi Központ Tudományos Közleményei 20 (2014) Die Umstrukturierung der Herrschaftsverhältnisse an der Marosmündung zu Beginn des 10. Jahrhunderts aufgrund der archäologischen Quellen. Changing power relations west of the confluence of the river Maros (southern Hungary) in the 9 th and 10 th century in the light of archaeological evidence. (társszerzők: Lőrinczy G. és Türk A.) In: Castellum, civitas, urbs Zentren und Eliten im frühmittelalterlichen Ostmitteleuropa Centres and Elites in Early Medieval East-Central Europe. Hrsg.: O. Heinrich-Tamáska H. Herold P. Straub T. Vida. Castellum Pannonicum Pelsonense 6. Budapest Leipzig Keszthely Rahden/Westf. 2015, A Göcseji Múzeum új bronzkincséről. (társszerző: Ilon G.) Pannon Tükör 2015/1, Zur Datierung und Deutung der Gräber und Gräberfelder des 5. Jahrhunderts in Pannonia Prima und Valeria. (társszerző: O. Heinrich-Tamáska) In: Romania Gothica, s.a. 44. Kora Árpád-kori temetőrészlet Alsónemesapáti határában. (társszerző: Tóth G.). In: Hadak útján XXIV. s.a.

5 Önálló kötetek - Zala megye régészeti albuma a magyar honfoglalás koráig (Zalaegerszeg 2011) - A fenékpusztai római erőd évszázadai (társszerzők: Müller R. és O. Heinrich-Tamáska (Zalaegerszeg 2012) Kötetszerkesztések - Zalai Múzeum 14 (Zalaegerszeg 2005) - Keszthely-Fenékpuszta. Im Spiegel der Jahrtausende (társszerkesztő: O. Heinrich-Tamáska) (Leipzig Zalaegerszeg 2009) - Zalai Múzeum 19 (társszerkesztő: Kostyál L.) (Zalaegerszeg 2010) - Zala megye régészeti kincsei válogatás a legszebb leletekből. Archaeological Treasures of Zala County a collection from the Most Beautiful Finds (Zalaegerszeg 2010) - A fenékpusztai római erőd évszázadai (Zalaegerszeg 2012) - Mensch, Siedlung und Landschaft im Wechsel der Jahrtausende am Balaton People, Settlement and Landscape on Lake Balaton over the Millennia. (társaszerkesztő: O. Heinrich- Tamáska) Castellum Pannonicum Pelsonense 4 (Budapest Leipzig Keszthely Rahden/Westf. 2014) - Castellum, civitas, urbs Zentren und Eliten im frühmittelalterlichen Ostmitteleuropa Centres and Elites in Early Medieval East-Central Europe. (társszerkesztők: O. Heinrich- Tamáska H. Herold T. Vida) Castellum Pannonicum Pelsonense 6. (Budapest Leipzig Keszthely Rahden/Westf. 2015)

A HONFOGLALÁS KOR KUTATÁSÁNAK LEGÚJABB EREDMÉNYEI TANULMÁNYOK KOVÁCS LÁSZLÓ 70. SZÜLETÉSNAPJÁRA

A HONFOGLALÁS KOR KUTATÁSÁNAK LEGÚJABB EREDMÉNYEI TANULMÁNYOK KOVÁCS LÁSZLÓ 70. SZÜLETÉSNAPJÁRA A HONFOGLALÁS KOR KUTATÁSÁNAK LEGÚJABB EREDMÉNYEI TANULMÁNYOK KOVÁCS LÁSZLÓ 70. SZÜLETÉSNAPJÁRA 1 MONOGRÁFIÁK A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM RÉGÉSZETI TANSZÉKÉRŐ L Sorozatszerkesztő : Révész László MONOGRAPHIEN

Részletesebben

Szentpéteri József A Barbaricumból Pannoniába (Germán katonai segédnépek a korai Avar Kaganátus központjában)*

Szentpéteri József A Barbaricumból Pannoniába (Germán katonai segédnépek a korai Avar Kaganátus központjában)* SZENTPÉTERI JÓZSEF: A BARBARICUMBÓL PANNONIÁBA Szentpéteri József A Barbaricumból Pannoniába (Germán katonai segédnépek a korai Avar Kaganátus központjában)* Egy másfél évtizeddel ezelőtt publikált munkahipotézis,

Részletesebben

PPKE BTK Könyvtára Régészet könyvlista 1 / 15

PPKE BTK Könyvtára Régészet könyvlista 1 / 15 PPKE BTK Könyvtára Régészet könyvlista 1 / 15 Főcím Szerző/közreműködő Kiadó/Forrásdok Év ISBN/ISSN "...A halál árnyékának völgyében járok" : A középkori templom körüli temetők kutatása. A Magyar Nemzeti

Részletesebben

Kora bronzkor 2800/2700 2000/1900 BC

Kora bronzkor 2800/2700 2000/1900 BC Kora bronzkor 2800/2700 2000/1900 BC Kora bronzkor 1 2 ma élő kronológiai szisztémák Korai kutatástörténet: Baden-kultúra Zók-Vučedol-kultúra Tószegi kultúrák (Nagyrév, Hatvan, Perjámos, Füzesabony) Bándi

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓK. Önálló kötet:

PUBLIKÁCIÓK. Önálló kötet: PUBLIKÁCIÓK Önálló kötet: T. G. (2000) Kis antropológia. Oskar Kiadó, Szombathely. T. G. (2001) A klinikai alkattan néhány új lehetősége. Humanbiologia Budapestinensis, Supplementum 27. Budapest,Szombathely.

Részletesebben

TARTALOM CONTENTS. KALLA Gábor: Csalog József emlékére... 9 In memoriam József Csalog... 10. BÁCSKAI Mihályné: Csalog József, a magánember...

TARTALOM CONTENTS. KALLA Gábor: Csalog József emlékére... 9 In memoriam József Csalog... 10. BÁCSKAI Mihályné: Csalog József, a magánember... TARTALOM CONTENTS KALLA Gábor: Csalog József emlékére... 9 In memoriam József Csalog... 10 BÁCSKAI Mihályné: Csalog József, a magánember... 11 TROGMAYER Ottó: Én, Csalog... 13 MÓD László: Csalog József,

Részletesebben

Acímben feltett kérdésre mindenki automatikusan rávágja:

Acímben feltett kérdésre mindenki automatikusan rávágja: Pásztókai-Szeőke Judit (1975) régész, 2007 és 2012 között a DressID: Clothing and Identities New Perspectives on Textiles in the Roman Empire nemzetközi kutatási projekt Production and Trade kutatócsoportjának

Részletesebben

Dr. Nagy Mihály. Kaba, 1957. január 29. Szakmai és hivatali kronológia

Dr. Nagy Mihály. Kaba, 1957. január 29. Szakmai és hivatali kronológia Dr. Nagy Mihály Kaba, 1957. január 29. Szakmai és hivatali kronológia 2006. szeptember 1-től: Oktatási és Kulturális Minisztérium, Közgyűjteményi Főosztály 2004. március 1-től: Nemzeti Kulturális Örökség

Részletesebben

Az alföldi Barbaricum mécsesei. Istvánovits Eszter Pintye Gábor

Az alföldi Barbaricum mécsesei. Istvánovits Eszter Pintye Gábor Az alföldi Barbaricum mécsesei Az alföldi Barbaricum mécsesei Istvánovits Eszter Pintye Gábor Alexandru V. Matei emlékére 1 Közismert tény, hogy a római területen meglehetősen sok mécses kerül elő. A provinciák

Részletesebben

Géza de Kresz and Norah Drewett. Their Life and Music on two Continents. Toronto 1989. (Társszerző: MÁRIA KRESZ)

Géza de Kresz and Norah Drewett. Their Life and Music on two Continents. Toronto 1989. (Társszerző: MÁRIA KRESZ) KIRÁLY PÉTER PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE Könyvek Géza de Kresz and Norah Drewett. Their Life and Music on two Continents. Toronto 1989. (Társszerző: MÁRIA KRESZ) Sources manuscrites en tablature, Luth et theorbe

Részletesebben

Large-scale hunting of reindeer causes population growing. Gravettien communities and sites.

Large-scale hunting of reindeer causes population growing. Gravettien communities and sites. 1 Mesterházy, Zsolt The Brief History of the Carpathian Basin Ethnogenesis (Hungarian) The first version of this paper was published in the : Mesterházy Zsolt: The Ancient Hungary. A magyar ókor. Kárpáti

Részletesebben

Szádeczky-Kardoss Samu szakirodalmi munkásságának válogatott bibliográfiája

Szádeczky-Kardoss Samu szakirodalmi munkásságának válogatott bibliográfiája Szádeczky-Kardoss Samu szakirodalmi munkásságának válogatott bibliográfiája Tanulmányok 1. [Helmuth Th. Bossert: Altkreta. Kunst und Handwerk in Griechenland, Kreta und in der Ägäis von den Anfängen bis

Részletesebben

A Balaton vízszintváltozásának tendenciái a régészeti korszakokban. Serlegi Gábor

A Balaton vízszintváltozásának tendenciái a régészeti korszakokban. Serlegi Gábor SZTE TTIK Földtudományok Doktori Iskola A Balaton vízszintváltozásának tendenciái a régészeti korszakokban Serlegi Gábor PhD értekezés tézisei külső témavezető: Dr. Bondár Mária Csc (PhD) tudományos főmunkatárs

Részletesebben

A MÓRA FERENC MÚZEUM EVKÖNYVE

A MÓRA FERENC MÚZEUM EVKÖNYVE A MÓRA FERENC MÚZEUM EVKÖNYVE Vörös Gabriella, Erdélyi István, K. Zoffmann Zsuzsanna, Kocsis S. Gábor Trogmayer Helga, ßartosiewicz László,* \ Tóth Ferenc, Szenti Tibor, Szilágyi Miklós, Szűcs Judit, Nagy

Részletesebben

TARTALOM CONTENTS. KALLA Gábor: Csalog József emlékére... 9 In memoriam József Csalog... 10. BÁCSKAI Mihályné: Csalog József, a magánember...

TARTALOM CONTENTS. KALLA Gábor: Csalog József emlékére... 9 In memoriam József Csalog... 10. BÁCSKAI Mihályné: Csalog József, a magánember... TARTALOM CONTENTS KALLA Gábor: Csalog József emlékére... 9 In memoriam József Csalog... 10 BÁCSKAI Mihályné: Csalog József, a magánember... 11 TROGMAYER Ottó: Én, Csalog... 13 MÓD László: Csalog József,

Részletesebben

1 Dr. Csoma Zsigmond tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

1 Dr. Csoma Zsigmond tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke 1 Dr. Csoma Zsigmond tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011 DSc. CSOMA ZSIGMOND MTA Doktora 2 Tudományos tevékenysége (1976-) 1976.- Kertészeti növénytermesztés a

Részletesebben

JUBILEUMI KÖTET. Somogy tudományos, kulturális és művészeti életének őrzője és közvetítője

JUBILEUMI KÖTET. Somogy tudományos, kulturális és művészeti életének őrzője és közvetítője JUBILEUMI KÖTET Somogy tudományos, kulturális és művészeti életének őrzője és közvetítője A címben megfogalmazott rövid, tömör állítás, olvasható a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága honlapjának fejlécében

Részletesebben

3. Buzás Gergely: Visegrád, királyi palota 1. a kápolna és az északkeleti palota (Lapidarium Hungaricum 2.), Budapest 1990.

3. Buzás Gergely: Visegrád, királyi palota 1. a kápolna és az északkeleti palota (Lapidarium Hungaricum 2.), Budapest 1990. 1. Buzás Gergely: A visegrádi királyi palota, Valóság 1990/1. 91-101. 2. Szőke Mátyás - Buzás Gergely: A visegrádi Alsóvár a XIII. században, in: Castrum Bene 1989., Gyöngyös 1990. 121-134. 3. Buzás Gergely:

Részletesebben

(Creative Commons) Nevezd meg! Így add tovább! 4.0 (CC BY-SA 4.0) (Creative Commons) Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.

(Creative Commons) Nevezd meg! Így add tovább! 4.0 (CC BY-SA 4.0) (Creative Commons) Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4. Történelem és társadalomtudományok History and Social Sciences www.belvedere.meridionale.hu belvedere@jgypk.u-szeged.hu szerk@belvedere.meridionale.hu ISSN 1419-0222 (Nyomtatott) ISSN 2064-5929 (Online)

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Lővei Pál, 2009. február 25.

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Lővei Pál, 2009. február 25. PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Lővei Pál, 2009. február 25. Könyvfejezetek, tudományos közlemények tanulmánykötetekben, kiállítási katalógusokban (39, ebből 23 PhD után; 12 idegen nyelven, ebből 7 PhD után; az idegen

Részletesebben

Veszprémy László. Irodalomjegyzék. 1993-ig Összesből idegen nyelvű

Veszprémy László. Irodalomjegyzék. 1993-ig Összesből idegen nyelvű 1 Veszprémy László Irodalomjegyzék 1993-ig Összesből idegen nyelvű Ebből külföldön megjelent Könyv 3 3 1 Fordítás 1 tanulmány, cikk 28 népszerűsítő cikk 14 Könyvismertetés 30 3 3 Szócikkek, katalógus 7

Részletesebben

200 ÉVE SZÜLETETT RÓMER FLÓRIS A MAGYAR RÉGÉSZET ATYJA

200 ÉVE SZÜLETETT RÓMER FLÓRIS A MAGYAR RÉGÉSZET ATYJA HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 2015/1.SZÁM 200 ÉVE SZÜLETETT RÓMER FLÓRIS A MAGYAR RÉGÉSZET ATYJA Gondolatok a kőszegi Vármúzeumban megrendezett időszaki kiállítás alkalmából Rómer Flóris (Pozsony, 1815. április

Részletesebben

\ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985.

\ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985. o \ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985. Szerkesztp: Selmeczi

Részletesebben

BENKŐ ELEK: A székelyföldi régészeti kutatások eredményei

BENKŐ ELEK: A székelyföldi régészeti kutatások eredményei BENKŐ ELEK: A székelyföldi régészeti kutatások eredményei KÖDDÉ ZOLTÁN: A székely eredetkérdés HERMANN GUSZTÁV MIHÁLY: Rendiség és nemzetiségi identitástudat a székelyeknél ZEPECZANER JENŐ: Orbán Balázs

Részletesebben

CURRICULUM VITAE Személyes adatok: Név: Leánykori név: Születés: Állampolgárság: Családi állapot: Cím: e-mail: Tanulmányok: Iskolai végzettség:

CURRICULUM VITAE Személyes adatok: Név: Leánykori név: Születés: Állampolgárság: Családi állapot: Cím: e-mail: Tanulmányok: Iskolai végzettség: CURRICULUM VITAE Személyes adatok: Név: Cziráki Zsuzsanna Leánykori név: Buczkó Zsuzsanna Születés: Békéscsaba, 1980. szeptember 10. Állampolgárság: magyar Családi állapot: férjezett Cím: 6725 Szeged,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA / LIST OF PUBLICATIONS. Folyóiratcikkek / Journal articles:

PUBLIKÁCIÓS LISTA / LIST OF PUBLICATIONS. Folyóiratcikkek / Journal articles: PUBLIKÁCIÓS LISTA / LIST OF PUBLICATIONS Folyóiratcikkek / Journal articles: Holló, G.; Szathmáry, L. 2001. Berekböszörmény honfoglalás kori trepanált koponyájú egyéne [The individual with trephined cranium

Részletesebben

DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések.

DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések. 1 DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések.) KÖNYV, KÖNYVRÉSZLET 1. ZALAKAROS (Bp. 1986., magyar és német

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. habil Kaposi Zoltán E-mail: kaposi@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3105

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. habil Kaposi Zoltán E-mail: kaposi@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3105 PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Dr. habil Kaposi Zoltán E-mail: kaposi@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3105 Könyvek, monográfiák Kaposi, Z. (2009): Kanizsa gazdasági struktúrájának változásai (1743-1848). Nagykanizsa,

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 1

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 1 Erdősi Ferenc 1 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 1 ERDŐSI FERENC Erdősi Ferenc 2 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvár. Adjunktus, tanszékvezető (Jogtudományi és Európai Tanulmányok Tanszék)

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvár. Adjunktus, tanszékvezető (Jogtudományi és Európai Tanulmányok Tanszék) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Lupescu Radu Születés: 1972. augusztus 4. Kolozsvár, Románia Állandó lakhely: 400079 Kolozsvár, I. C. Bratianu u. 8/5, Románia Telefon: 00 40 748 391416 E-mail:

Részletesebben