Straub Péter - Publikációs lista régészeti osztályvezető

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Straub Péter - Publikációs lista régészeti osztályvezető"

Átírás

1 Straub Péter - Publikációs lista régészeti osztályvezető Tanulmányok 1. Avar kori tegezdíszítő csontlemezek. Motívumtipológia és kronológia. Awarenzeitliche Beinplatten als Verzierungen von Köchern. Typologie der Motive und Chronologie. MFMÉ StudArch 3 (1997) A sivašovkai 3. kurgán 2. sírjának faragott mintájú nyírfakéreg tegeze. Der Birkenrindenköcher mit geschnitztem Muster aus dem Grab 2 des Kurgans 3 von Sivašovka. MFMÉ StudArch 4 (1998) Bemerkungen zur Bestimmung des Jankovich-Goldes. ComArchHung 1999, Újabb adalék a Keszthely-kultúra eredetéhez egy fenékpusztai sír kapcsán. Ein neuer Beitrag zum Ursprung der Keszthely-Kultur anhand eines Grabes von Fenékpuszta. Zalai Múz 9 (1999) A Keszthely-kultúra kronológiai és etnikai hátterének újabb alternetívája. Die neuere Alternative des chronologischen und ethnischen Hintergrundes der Keszthely-Kultur. Zalai Múz 9 (1999) A honfoglalás kori tegezcsontok időrendjéhez. Zur Chronologie der landnahmezeitlichen Köcherknochen. MFMÉ StudArch 5 (1999) századi temetőrészlet Keszthely-Fenékpusztán (Erdélyi István ásatása, 1976). Gräber aus dem 6. und 7. Jh. in Keszthely-Fenékpuszta (Die Ausgrabung von István Erdélyi, 1976). In: Hadak útján X. Szerk.: Bende L. Lőrinczy G. Szalontai Cs. Szeged 2000, Torzított koponyájú csontvázleletek Balatonmagyaród-Kápolnapusztán. Skelettfunde mit verzerrter Schädeln in Balatonmagyaród-Kápolnapuszta (társszerzők: Tóth G. és T. Rendes K.) WMMÉ 23 (2001) Eiserne Taschenbügel in Gräbern des 5. Jh. von Keszthely-Fenékpuszta. Acta ArchHung 52 (2001) A sivašovkai 3. kurgán 2. sírjának faragott mintájú nyírfakéreg tegeze. In: A Kárpátmedence és a steppe. Szerk.: Márton A. Budapest 2001, századi tömegsírok Keszthely-Fenékpusztán. Massengräber aus dem 5. Jh. in Keszthely-Fenékpuszta. MFMÉ StudArch 8 (2002)

2 12. Eine frühawarenzeitliche Taubenfibel mit christlichem Symbol von Keszthely- Fenékpuszta. Keresztény szimbólumos kora avar kori galambfibula Keszthely- Fenékpusztáról. Zalai Múz 11 (2002) Késő középkori temetkezés erdeifenyő koporsómaradványa Keszthely-Fenékpusztáról (társszerző: Dani M.) BDFTK 13 (2002) Germanen am Plattense (Ausstellungskatalog mit Róbert Müller). Red.: H. Windl Traismauer Újabb adatok az avar kori szűrőkanalak értékeléséhez I. Neue Angaben zur Bewertung der awarenzeitlichen Sieblöffel I (társszerző: Lőrinczy G.) MFMÉ StudArch 9 (2003) Újabb adatok az avar kori szűrőkanalak értékeléséhez II. Neue Angaben zur Bewertung der awarenzeitlichen Sieblöffel II (társszerző: Lőrinczy G.) MFMÉ StudArch 10 (2004) Alpi típusú övgarnitúra a szegvár-oromdűlői 81. sírból. Alpine type belt set from grave 81 at Szegvár-Oromdűlő (társszerző: Lőrinczy G.) Zalai Múz 14 (2005) Karoling kori település Nagyrécsén (Zala megye). Settlement from the Carolingian period at Nagyrécse (Zala county). In: Régészeti Kutatások Magyarországon 2004 (Archaeological Investigations in Hungary). Budapest 2005, Újabb adatok az avar kori szűrőkanalak értékeléséhez III. Neue Angaben zur Bewertung der awarenzeitlichen Sieblöffel III (társszerző: Lőrinczy G.) MFMÉ StudArch 11 (2005) O. Heinrich-Tamaska: Studien zu den awarenzeitlichen Tauschierarbeiten (rezenzio). MFMÉ StudArch 11 (2005) ; ComArhHung 2006, Az avar kori padmalyos temetkezésekről. Szempontok a Kárpát-medencei padmalyos temetkezések értékeléséhez). Über die awarenzeitlichen Nischengräben. Angaben zur Bewertung der Nischengräben des Karpatenbeckens (társszerző: Lőrinczy G.) Arrabona 44/1 (2006) Bemerkungen zum germanischen Grab von Répcelak. Notes on the german Grave of Répcelak. Arrabona 44 (2006) Középső rézkori település Sormás határában. Middle Copper age settlement at Sormás. In: Régészeti Kutatások Magyarországon 2005 (Archaeological Investigations in Hungary). Budapest 2006, 5 32.

3 24. A fenékpusztai erőd története a késő római kortól a honfoglalásig. Die Geschichte der Festung in der Fenékpuszta von der späten Römerzeit bis zur Landnahme. In: Fenékpuszta. Keszthely. Szerk.: Czoma L. Keszthely 2006, Eszteregnye-Bozók-földje: Eine Siedlung aus dem Ende der mittleren Kupferzeit. Eszteregnye-Bozók-földje: középső rézkor végi település. Zalai Múz 15 (2006) Kiegészítés a kora avar kori tegezcsontok időrendjéhez. Ergänzung der Chronologie frühawarenzeitlicher beinerner Köcherplatten. ComArchHung (2006) Nagyrécse Baráka-dűlő (társszerző: Kvassay J.) In: Régészeti Kutatások Magyarországon 2006 (Archaeological Investigations in Hungary). Budapest 2007, Karoling-kori temető Nagykanizsa-Palinban. A cemetery from the Carolingian Period at Nagykanizsa-Palin (társszerző: Tokai Z. M.). In: Régészeti Kutatások Magyarországon 2006 (Archaeological Investigations in Hungary). Budapest 2007, Adalékok a Balaton környéki 5. századi temetők Felső-Duna vidéki kapcsolatához. Angaben zu den Beziehungen zwischen den Nekropolen des 5. Jahrhunderts in der Balaton- Region und im oberen Donaugebiet. Zalai Múz 17 (2008) Gräberfelder vor der Südmauer der Festung (társszerző: Müller R.) In: Die Langobarden. Das Ende der Völkerwanderung (Ausstellungskatalog). Red.: Hegewisch, M. Darmstadt 2008, Korai szláv emlékek Zala megyében. Zalatáj május 32. Eine ostgermanische Nekropole in Keszthely-Fenékpuszta. The 5 th century East- Germanic cemetery at Keszthely-Fenékpuszta. In: Keszthely-Fenékpuszta. Im Spiegel der Jahrtausende. Hrsg.: O. Heinrich-Tamáska P. Straub. Leipzig Zalaegerszeg 2009, Hunnenzeitliche Schmuck und künstlich geformte Turmschädel (társszerző: Ódor J. G.). In: Archäologie in Deutschland 2010/2, Angaben zum hunnenzeitlichen ostgermanischen Fundhorizont in Südtransdanubien Ausgehend von der Nekropole in Keszthely-Fenékpuszta. Contributions to the East- Germanic find horizont of the Hun Age in South-Transdanubia. In: Keszthely-Fenékpuszta in Kontext spätantiker Kontinuitätsforschung zwischen Noricum und Moesia. Hrsg.: O. Heinrich -Tamáska. Castellum Pannonicum Pelsonense 2. Budapest Leipzig Keszthely Rahden/ Westf. 2011, Újabb késő népvándorlás kori település Nagyrécse határában (Bakónaki-patak). Neue Siedlung der späten Völkerwanderungszeit in der Gemarkung Nagyrécse (Bakónaki-patak). MFMÉ StudArch 12 (2011)

4 36. Néhány megjegyzés a Hajdúdorog-Városkert úti 1. sírról. Adatok a kárpát-medencei avar kori sisakokhoz (társszerző: Lőrinczy G.) Grave 1 from Hajdúdorog-Városkert Road. Helmets of the Avar period. In: Thesaurus Avarorum. Régészeti tanulmányok Garam Éva tiszteletére. Szerk.: Vida T. Budapest 2012, Befunde und Funde aus der Ausgrabung in Keszthely-Fenékpuszta 2009 Flächen 2009/1 und 2009/3B. (társszerzők: O. Heinrich-Tamáska és R. Prien). In: Keszthely-Fenékpuszta: Katalog der Befunde, ausgewählter Funde und neue Forschungsergebnisse. Hrsg.: O. Heinrich-Tamáska. Castellum Pannonicum Pelsonense 3. Budapest Leipzig Keszthely Rahden/Westf. 2013, Hunnenzeitliche Gräbergruppen in der Gemarkung von Fonyód (Kom. Somogy). Burial groups of the Hun period in the district of Fonyód (County Somogy). In: Mensch, Siedlung und Landschaft im Wechsel der Jahrtausende am Balaton People, Settlement and Landscape on Lake Balaton over the Millennia. Hrsg: O. Heinrich-Tamáska P. Straub. Castellum Pannonicum Pelsonense 4. Budapest Leipzig Keszthely Rahden/Westf. 2014, Fonyód-Vasúti-dűlő 2 (Mérnöki-telep) kora népvándorlás kori sírjai. The Early Migration period graves from Fonyód-Vasúti-dűlő 2 (Mérnöki-telep). (társszerző: Gallina Zsolt) In: Avarok pusztái. Régészeti tanulmányok Lőrinczy Gábor 60. születésnapjára. Szerk: Anders A. Balogh Cs. Türk A. Budapest 2014, Embertani adatközlés: Keszthely, neolit kori temetkezés.(társszerző: Tóth G.) NyME Savaria Egyetemi Központ Tudományos Közleményei 20 (2014) Die Umstrukturierung der Herrschaftsverhältnisse an der Marosmündung zu Beginn des 10. Jahrhunderts aufgrund der archäologischen Quellen. Changing power relations west of the confluence of the river Maros (southern Hungary) in the 9 th and 10 th century in the light of archaeological evidence. (társszerzők: Lőrinczy G. és Türk A.) In: Castellum, civitas, urbs Zentren und Eliten im frühmittelalterlichen Ostmitteleuropa Centres and Elites in Early Medieval East-Central Europe. Hrsg.: O. Heinrich-Tamáska H. Herold P. Straub T. Vida. Castellum Pannonicum Pelsonense 6. Budapest Leipzig Keszthely Rahden/Westf. 2015, A Göcseji Múzeum új bronzkincséről. (társszerző: Ilon G.) Pannon Tükör 2015/1, Zur Datierung und Deutung der Gräber und Gräberfelder des 5. Jahrhunderts in Pannonia Prima und Valeria. (társszerző: O. Heinrich-Tamáska) In: Romania Gothica, s.a. 44. Kora Árpád-kori temetőrészlet Alsónemesapáti határában. (társszerző: Tóth G.). In: Hadak útján XXIV. s.a.

5 Önálló kötetek - Zala megye régészeti albuma a magyar honfoglalás koráig (Zalaegerszeg 2011) - A fenékpusztai római erőd évszázadai (társszerzők: Müller R. és O. Heinrich-Tamáska (Zalaegerszeg 2012) Kötetszerkesztések - Zalai Múzeum 14 (Zalaegerszeg 2005) - Keszthely-Fenékpuszta. Im Spiegel der Jahrtausende (társszerkesztő: O. Heinrich-Tamáska) (Leipzig Zalaegerszeg 2009) - Zalai Múzeum 19 (társszerkesztő: Kostyál L.) (Zalaegerszeg 2010) - Zala megye régészeti kincsei válogatás a legszebb leletekből. Archaeological Treasures of Zala County a collection from the Most Beautiful Finds (Zalaegerszeg 2010) - A fenékpusztai római erőd évszázadai (Zalaegerszeg 2012) - Mensch, Siedlung und Landschaft im Wechsel der Jahrtausende am Balaton People, Settlement and Landscape on Lake Balaton over the Millennia. (társaszerkesztő: O. Heinrich- Tamáska) Castellum Pannonicum Pelsonense 4 (Budapest Leipzig Keszthely Rahden/Westf. 2014) - Castellum, civitas, urbs Zentren und Eliten im frühmittelalterlichen Ostmitteleuropa Centres and Elites in Early Medieval East-Central Europe. (társszerkesztők: O. Heinrich- Tamáska H. Herold T. Vida) Castellum Pannonicum Pelsonense 6. (Budapest Leipzig Keszthely Rahden/Westf. 2015)

SZARVASSZEMFOG-CSÜNGŐK KORA NÉPVÁNDORLÁS KORI SÍROKBAN

SZARVASSZEMFOG-CSÜNGŐK KORA NÉPVÁNDORLÁS KORI SÍROKBAN SZARVASSZEMFOG-CSÜNGŐK KORA NÉPVÁNDORLÁS KORI SÍROKBAN Rácz Zsófia, Daróczi-Szabó Márta A szarvas szemfogból készült ékszerek a felső paleolitikumtól kezdve tűnnek fel a különböző korszakok temetkezési

Részletesebben

Előzetes jelentés a Kereki homokbányában feltárt avar temetőről

Előzetes jelentés a Kereki homokbányában feltárt avar temetőről ZALAI MÚZEUM 14 2005 Költő László Előzetes jelentés a Kereki homokbányában feltárt avar temetőről 1987. május 21.-én a pusztaszemesi Új Kalász Tsz homokbányájában Kerekiben (1. kép 1-2), homokkitermelés

Részletesebben

RÉGÉSZETI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI ADATOK A MAROS-TORKOLAT NYUGATI OLDALÁNAK 10. SZÁZADI TÖRTÉNETÉHEZ

RÉGÉSZETI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI ADATOK A MAROS-TORKOLAT NYUGATI OLDALÁNAK 10. SZÁZADI TÖRTÉNETÉHEZ Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia Magyar Őstörténeti Témacsoport Kiadványok RÉGÉSZETI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI ADATOK A MAROS-TORKOLAT NYUGATI OLDALÁNAK 10. SZÁZADI TÖRTÉNETÉHEZ ARCHÄOLOGISCHE DATEN UND

Részletesebben

Türk Attila 2011: A magyar őstörténet és a szaltovói régészeti kultúrkör. Doktori (PhD) disszertáció tézisei. Szeged, 2011.

Türk Attila 2011: A magyar őstörténet és a szaltovói régészeti kultúrkör. Doktori (PhD) disszertáció tézisei. Szeged, 2011. FÜGGETLEN HIVATKOZÁSOK TÜRK ATTILA MUNKÁIRA Türk Attila 2011: A magyar őstörténet és a szaltovói régészeti kultúrkör. Doktori (PhD) disszertáció tézisei. Szeged, 2011. 5. Erdélyi I.: Türk Attila Antal.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Történeti Intézet 1.4 Szakterület Történelem

Részletesebben

GALLINA 1995 Gallina Zs.: Gepidák a Kárpát-medencében. Belvedere sz

GALLINA 1995 Gallina Zs.: Gepidák a Kárpát-medencében. Belvedere sz GALLINA 1995 Gallina Zs.: Gepidák a Kárpát-medencében. Belvedere 1995. 3-4. sz. 9-15. GALLINA-ROMSICS 1996 Gallina Zs.-Romsics I.: A Kalocsai Sárköz régészeti emlékei. Kiállításkatalógus. Kalocsai Múzeumi

Részletesebben

ANNALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI

ANNALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI ANNALES HISTORICO-NATURALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI VOL. XXXVI. PARS 1945. ZOOLOGICA MÚZEUM FOLYÓIRATA X X X V I. K Ö T E T. 1943. ÁLLATTANI RÉSZ Pinx. Csánky KIADJA MÚZEUM PONGRÁCZ SÁNDOR FŐIGAZGATÓ

Részletesebben

A 2002. évi feltárások megbízói és támogatói. Employers and Patrons of the Excavations in 2002

A 2002. évi feltárások megbízói és támogatói. Employers and Patrons of the Excavations in 2002 A 2002. évi feltárások megbízói és támogatói Employers and Patrons of the Excavations in 2002 BKV Rt. DBR Metró Projekt Igazgatóság Budapest, Akácfa utca 15., H-1072 (Budapest, XL ker., Bartók Béla út

Részletesebben

Előzetes programterv

Előzetes programterv Előzetes programterv Hadak útján Népvándorlás Kor Fiatal Kutatóinak XX. konferenciája Budapest Szigethalom, 2010. október 28-30. 2010. október 28. Csütörtök Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, Lapidárium

Részletesebben

2010 Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ Feldolgozási Osztály főmuzeológus régész, szerkesztő, osztályvezető

2010 Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ Feldolgozási Osztály főmuzeológus régész, szerkesztő, osztályvezető dr. Kvassay Judit Feldolgozási osztályvezető Régész, főmuzeológus Elérhetőségek MNM Nemzeti Örökségvédelmi Központ, Feldolgozási Osztály, Raktár-Laborépület, Északi szárny, fszt. 60/A. szoba H-1113 Budapest,

Részletesebben

Középső rézkori kerámialeletek Zalavár-Basaszigetről

Középső rézkori kerámialeletek Zalavár-Basaszigetről ZALAI MÚZEUM 14 2005 M. Virág Zsuzsanna Középső rézkori kerámialeletek Zalavár-Basaszigetről (A Balaton-Lasinja kultúra tipológiájának és belső kronológiájának kérdéseiről) A Zalavári-hát keleti peremén

Részletesebben

Hadak útján Népvándorlás Kor Fiatal Kutatóinak XXIII. konferenciája MEGHÍVÓ

Hadak útján Népvándorlás Kor Fiatal Kutatóinak XXIII. konferenciája MEGHÍVÓ Hadak útján Népvándorlás Kor Fiatal Kutatóinak XXIII. konferenciája MEGHÍVÓ Helyszín: Veszprém, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Időpont: 2013. október 2 4. Szervező: Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém

Részletesebben

TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13.

TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13. TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13. A Koller József emlékkonferencia (2002. október 24-25.) válogatott előadásai Szerkesztette: Font Márta és Vargha Dezső Pécs Története Alapítvány Pécs, 2003 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hadak útján XXIV. Régészeti konferencia, PPKE BTK Régészeti Tanszék Esztergom 2014. november 4 6. Programterv

Hadak útján XXIV. Régészeti konferencia, PPKE BTK Régészeti Tanszék Esztergom 2014. november 4 6. Programterv Hadak útján XXIV. Régészeti konferencia, PPKE BTK Régészeti Tanszék Esztergom 2014. november 4 6. Programterv 2014. november 4. kedd 11.00 12.30 regisztráció 12.30 12.40 Tanszékvezetői köszöntő: Major

Részletesebben

Nagy Levente publikációi a P-305/2009. sz. pályázathoz

Nagy Levente publikációi a P-305/2009. sz. pályázathoz Fordítások: Nagy Levente publikációi a P-305/2009. sz. pályázathoz 1) Borhy, L. (szerk.): Római történelem. Szöveggyűjtemény, Budapest, 1998. (10 forrásszöveg fordítása). 2) László, L. Nagy, L. Szabó,

Részletesebben

Késő antik transzformáció(k) a valeriai limes mentén

Késő antik transzformáció(k) a valeriai limes mentén PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA ÓKORTÖRTÉNETI DOKTORI PROGRAM: A Kárpát-medence és az antik világ népeinek története, kultúrája és kapcsolataik az ókorban

Részletesebben

JUBILEUMI KÖTET. Életük a régészet

JUBILEUMI KÖTET. Életük a régészet JUBILEUMI KÖTET Életük a régészet A ságvári őskőkori telep ásatói 1932-ben: Csalogovits József, Gaál István, Hillebrand Jenő, Laczkó Dezső és Gönczi Ferenc Dr. Draveczky Balázs (1938-2003) A múzeumban

Részletesebben

EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN

EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN BENCZE ZOLTÁN EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN 1990-ben a Hadtörténeti Múzeum udvarán, a IV. Béla kori városfal tornyától nyugatra egy feljáró építésének munkálatai során lehetőség

Részletesebben

Avar kori női fejdíszek

Avar kori női fejdíszek ZALAI MÚZEUM 14 2005 Garam Éva Avar kori női fejdíszek Az avar kori ékszereknek vagy öltözködési kiegészítőknek kisszámú és eddig háttérbe szorult csoportjával, a női fejdíszekkel foglalkozik e rövid tanulmány.

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar RUPNIK LÁSZLÓ RÓMAI KORI VASSZERSZÁMOK PANNONIÁBÓL. Doktori disszertáció tézisei

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar RUPNIK LÁSZLÓ RÓMAI KORI VASSZERSZÁMOK PANNONIÁBÓL. Doktori disszertáció tézisei Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar RUPNIK LÁSZLÓ RÓMAI KORI VASSZERSZÁMOK PANNONIÁBÓL Doktori disszertáció tézisei Történelemtudományok Doktori Iskola Régészeti Doktori Program Témavezető:

Részletesebben

14 2005 ZALAEGERSZEG

14 2005 ZALAEGERSZEG 14 2005 ZALAEGERSZEG Közlemények Zala megye múzeumaiból Mitteilungen der Museen des Komitates Zala Publications of the museums of Zala County Szerkesztõbizottság: HORVÁTH LÁSZLÓ, MÜLLER RÓBERT, NÉMETH

Részletesebben

A közigazgatási jogi jogalkotás és jogalkalmazás előtt álló kihívások alkotmánybírósági szemszögből

A közigazgatási jogi jogalkotás és jogalkalmazás előtt álló kihívások alkotmánybírósági szemszögből Témavezető: Tilk Péter egyetemi docens (PhD) A téma leírása: A közigazgatási jogi jogalkotás és jogalkalmazás előtt álló kihívások alkotmánybírósági szemszögből című téma keretében a doktorandusz hallgatóknak

Részletesebben

Új régészeti leletek délkelet Erdélyben. Kiállításkatalógus. Sepsiszentgyörgy, 2003, 68 o., 14 tábla.

Új régészeti leletek délkelet Erdélyben. Kiállításkatalógus. Sepsiszentgyörgy, 2003, 68 o., 14 tábla. Bordi Zsigmond Lóránd - Publikációk Szerkesztés A székelyek. A kereszténység védelmezői Secuii. Apărătorii creştinătăţii. Kiállításkatalógus. Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2009, 82 o. (Írta,

Részletesebben

Beszámolónkban a még 2001-ben megtervezett és nemzetközi együttműködésre is számító programunk várható eredményeit és ütemezéseit próbáljuk követni.

Beszámolónkban a még 2001-ben megtervezett és nemzetközi együttműködésre is számító programunk várható eredményeit és ütemezéseit próbáljuk követni. Zárójelentés Kutatási beszámoló Beszámolónkban a még 2001-ben megtervezett és nemzetközi együttműködésre is számító programunk várható eredményeit és ütemezéseit próbáljuk követni. A tervet időközben ugyan

Részletesebben

Különlenyomat / Separatum

Különlenyomat / Separatum Különlenyomat / Separatum FEGYVERZET ÉS TÁRSADALOM AZ AVAR RÉGÉSZET TÜKRÉBEN A DUNÁNTÚLI GERMÁN KONTINIUTÁS KÉRDÉSE (THE QUESTION OF GERMAN CONTINUITY IN TRANSDANUBIA: THE CONFESSION OF WEAPON COMBINATIONS)

Részletesebben

Curriculum Vitae. Education. Research experience

Curriculum Vitae. Education. Research experience Curriculum Vitae Péter Langó archaeologist Academic employment Archaeological Institute of the Hungarian Academy of Sciences Budapest I. Uri u. 49. 1014 Hungary lango@archeo.mta.hu Assignment: 2002: assistant

Részletesebben

Összefoglaló a keszthely-fenékpusztai késő római erőd területén végzett ásatásról 2014. 07. 28. 2014. 08. 22

Összefoglaló a keszthely-fenékpusztai késő római erőd területén végzett ásatásról 2014. 07. 28. 2014. 08. 22 Összefoglaló a keszthely-fenékpusztai késő római erőd területén végzett ásatásról 2014. 07. 28. 2014. 08. 22 Ásatásvezető: Straub Péter (Göcseji Múzeum) Munkatársak: Dr. Heinrich-Tamáska Orsolya (Geisteswissenschaftliches

Részletesebben

KORA BRONZKORI TELEPÜLÉSNYOMOK MEZŐCSÁT-OROSZDOMBON

KORA BRONZKORI TELEPÜLÉSNYOMOK MEZŐCSÁT-OROSZDOMBON KORA BRONZKORI TELEPÜLÉSNYOMOK MEZŐCSÁT-OROSZDOMBON S. KOÓS JUDIT A Dél-borsodi síkság legnagyobb településének, Mezőcsátnak a neve nem ismeretlen a régészeti szakirodalomban. A Tisza árterének vastag

Részletesebben

EMLÉKEZÉS SCHERER JÁNOSRA (1895-1978)

EMLÉKEZÉS SCHERER JÁNOSRA (1895-1978) ÉRI ISTVÁN EMLÉKEZÉS SCHERER JÁNOSRA (1895-1978) A múzeumok színfalak mögötti" világa - értve ezalatt a kiállítások mögötti teret - a szakmabelieken kívül általában alig ismert. Kár! Sokkal jobban értékelnék

Részletesebben

A nyelvterjesztési politika formái az egykori NDK-ban

A nyelvterjesztési politika formái az egykori NDK-ban TANULMÁNYOK Alkalmazott Nyelvtudomány VIII. évfolyam 1-2. szám 2008. MIHALOVICSNÉ LENGYEL ALOJZIA Pannon Egyetem, MFTK, Germanisztikai Intézet alojzia@btk.uni-pannon.hu A nyelvterjesztési politika formái

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP intézetvezetői, tanszékvezetői, tanszékcsoport-vezetői tisztség betöltésére

PÁLYÁZATI ADATLAP intézetvezetői, tanszékvezetői, tanszékcsoport-vezetői tisztség betöltésére PÁLYÁZATI ADATLAP intézetvezetői, tanszékvezetői, tanszékcsoport-vezetői tisztség betöltésére Mely Kar, mely Intézet / Tanszék / Tanszékcsoport vezetői tisztségét pályázza meg? N é v: ELTE Bölcsészettudományi

Részletesebben

Die Gräberfelder vor der Südmauer der Befestigung von Keszthely-Fenékpuszta

Die Gräberfelder vor der Südmauer der Befestigung von Keszthely-Fenékpuszta Opponensi vélemény Müller Róbert, Die Gräberfelder vor der Südmauer der Befestigung von Keszthely-Fenékpuszta című akadémiai doktori értekezéséről Keszthely-Fenékpuszta a magyar régészet egyik emblematikus

Részletesebben

Dr. Szabó Zsolt Ph.D

Dr. Szabó Zsolt Ph.D Dr. Szabó Zsolt Ph.D Egyetemi adjunktus Email cím: szabo.zsolt@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 állam- és jogtudomány PhD summa cum laude A disszertáció címe: A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Halomsíros kultúra RBB2-RBD 1500 1200/1150 Magyar kronológia szerint későbronzkor, európai kronológia szerint középső bronzkor kezdete

Halomsíros kultúra RBB2-RBD 1500 1200/1150 Magyar kronológia szerint későbronzkor, európai kronológia szerint középső bronzkor kezdete Halomsíros kultúra RBB2-RBD 1500 1200/1150 Magyar kronológia szerint későbronzkor, európai kronológia szerint középső bronzkor kezdete Kutatástörténet Tompa 1935, Patay 1938 Halomsír kultúra hatása Mozsolics

Részletesebben

PROGRAM PÉNTEK, 2010. NOVEMBER 5.

PROGRAM PÉNTEK, 2010. NOVEMBER 5. PÉNTEK, 2010. NOVEMBER 5. 12.00 17.00 Regisztráció (Bod Péter Diakóniai Központ Recepció) 17.30 18.00 A VIII. Erdélyi Magyar Régészeti Konferencia megnyitója A konferenciát megnyitják: Bajusz István egyetemi

Részletesebben

A MORA FERENC MÚZEUM ÉVKÖNYVE REPERTÓRIUMA 1956-1991/92-1. Összeállította: SALIGA IRÉN

A MORA FERENC MÚZEUM ÉVKÖNYVE REPERTÓRIUMA 1956-1991/92-1. Összeállította: SALIGA IRÉN A MORA FERENC MÚZEUM ÉVKÖNYVE REPERTÓRIUMA 1956-1991/92-1 Összeállította: SALIGA IRÉN SZEGED, 2003 A MÓRA FERENC MÚZEUM ÉVKÖNYVE REPERTÓRIUMA 1956-1991/92-1 Összeállította: SALIGA IRÉN SZEGED, 2003 Kiadja:

Részletesebben

PÉNTEK, 2010. NOVEMBER 5. SZOMBAT, 2010. NOVEMBER 6. VASÁRNAP, 2010. NOVEMBER 7. PROGRAM

PÉNTEK, 2010. NOVEMBER 5. SZOMBAT, 2010. NOVEMBER 6. VASÁRNAP, 2010. NOVEMBER 7. PROGRAM PÉNTEK, 2010. NOVEMBER 5. 12.00 17.00 Regisztráció (Bod Péter Diakóniai Központ Recepció) 17.30 18.00 A VIII. Erdélyi Magyar Régészeti Konferencia megnyitója A konferenciát megnyitják: Bajusz István egyetemi

Részletesebben

Gyulafehérvár 9-11. századi temetői

Gyulafehérvár 9-11. századi temetői Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományok Doktori Iskola Régészet Doktori Program Gál Szilárd Sándor Gyulafehérvár 9-11. századi temetői Doktori disszertáció tézisei Budapest

Részletesebben

MAGYAR REG ESZET AZ EZREDFORDULÓN

MAGYAR REG ESZET AZ EZREDFORDULÓN MAGYAR REG ESZET AZ EZREDFORDULÓN Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Teleki László Alapítvány Budapest 2003 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 5 A szerkesztők előszava 7 Lectori salutem 9 I. RÉGÉSZETI KUTATÁSOK

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG.

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG. MUNKASZERZŐDÉS amely egyrészről az név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. LOCALITATEA, JUDET, TARA cégjegyzékszám: NR.REG.COMERTULUI adószám: CUI bankszámlaszám: COD IBAN képviseli: _NUME REPREZENTANT

Részletesebben

BRONZKORI CSÜNGŐ NAGYROZVÁGYRÓL S. KOÓS JUDIT

BRONZKORI CSÜNGŐ NAGYROZVÁGYRÓL S. KOÓS JUDIT BRONZKORI CSÜNGŐ NAGYROZVÁGYRÓL S. KOÓS JUDIT 1971 telén talajjavító munkákat végeztek Nagyrozvágy község határában, melynek során a markoló bronztárgyakat és cserepeket forgatott ki a földből. A helyszíni

Részletesebben

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203)

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Oktober 2014 Kecskemét, Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Aufgaben Feladatok: Stellennummer

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

BOROS ILONA ( )

BOROS ILONA ( ) BOROS ILONA (1910 1957) Az év szeptemberének utolsó napján végsőt dobbant hősies szíve, mely panasz nélkül tűrte a hosszas szenvedést, a sebek okozta emberfölötti fájdalmakat. Mint munkatársai, tehetetlenül

Részletesebben

VÁLOGATOTT IRODALOM I. RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON

VÁLOGATOTT IRODALOM I. RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON VÁLOGATOTT IRODALOM I. RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON BARCZA GÉZA: A magyar mûemlékvédelem fejlõdése a jogszabályok tükrében (1847 1949) Die Entwicklung des ungarischen Denkmalschutzes und die Rechtsnormen

Részletesebben

Kornya László Bibliográfia Gragger Róbert (Aranyosmarót, 1867 Berlin, 1926) halálának 75. évfordulóján a megjelenés idõrendjében

Kornya László Bibliográfia Gragger Róbert (Aranyosmarót, 1867 Berlin, 1926) halálának 75. évfordulóján a megjelenés idõrendjében Kornya László Bibliográfia Gragger Róbert (Aranyosmarót, 1867 Berlin, 1926) halálának 75. évfordulóján a megjelenés idõrendjében Megemlékezések Gragger Róbert haláláról Dem Andenken Robert Graggers. Ungarische

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére Tárgy: Önrész biztosítása a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

A Balaton vízszintváltozásának tendenciái a régészeti korszakokban. Serlegi Gábor

A Balaton vízszintváltozásának tendenciái a régészeti korszakokban. Serlegi Gábor SZTE TTIK Földtudományok Doktori Iskola A Balaton vízszintváltozásának tendenciái a régészeti korszakokban Serlegi Gábor PhD értekezés tézisei külső témavezető: Dr. Bondár Mária Csc (PhD) tudományos főmunkatárs

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Takács László: Kosztolányi Dezső: Szent Imre himnuszok Hárs Endre:

Részletesebben

Elõzetes jelentés a Kaposvár 61-es elkerülõ út 29. számú lelõhelyén, Kaposújlak-Várdomb-dûlõben 2002-ben végzett megelõzõ feltárásról

Elõzetes jelentés a Kaposvár 61-es elkerülõ út 29. számú lelõhelyén, Kaposújlak-Várdomb-dûlõben 2002-ben végzett megelõzõ feltárásról Somogyi Múzeumok Közleményei 16: 165 178 Kaposvár, 2004 Elõzetes jelentés a Kaposvár 61-es elkerülõ út 29. számú lelõhelyén, Kaposújlak-Várdomb-dûlõben 2002-ben végzett megelõzõ feltárásról SOMOGYI KRISZTINA

Részletesebben

1970 Vaday A: Szolnok megye rómaikori pénzforgalma. Jászkunság XVI/3 (1970) 130 138.

1970 Vaday A: Szolnok megye rómaikori pénzforgalma. Jászkunság XVI/3 (1970) 130 138. Dr. Vaday Andrea Bibliográfia 1969 Eugippius: Vita Sancti Severini (részvéltel az ELTE Régész Tanszék munkaközösségében) Az Ókortudományi Társaság Kiadványai VII. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1969. 1970

Részletesebben

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Idöpont: Szombat 24.10.2009 Verseny helye: Medence: Idömérés: Fedett uszoda Simmering A -1110 Wien, Simmeringer Hauptstraße/ Florian

Részletesebben

Csiszolt kőeszközök 1. Csiszolt kőeszközök vizsgálata. Régészet - tipológia - technológia - funkció vizsgálatok Néprajz

Csiszolt kőeszközök 1. Csiszolt kőeszközök vizsgálata. Régészet - tipológia - technológia - funkció vizsgálatok Néprajz Csiszolt kőeszközök 1. Csiszolt kőeszközök vizsgálata Régészet - tipológia - technológia - funkció vizsgálatok Néprajz Csiszolt kőeszközök 1. kaptafa alakú balta Bakonynána Csiszolt kőeszközök 1. Deposit

Részletesebben

SZEKERES CSILLA PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA. - Az élet vezére. Tanulmányok M. Tullius Cicero filozófiájáról. Debrecen 2009.

SZEKERES CSILLA PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA. - Az élet vezére. Tanulmányok M. Tullius Cicero filozófiájáról. Debrecen 2009. SZEKERES CSILLA PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA I. Szakkönyv, monográfia - - Cicero A végzetrıl (Fordítás, utószó, jegyzetek). Európa Könyvkiadó Budapest 1992. - Az élet vezére. Tanulmányok M. Tullius Cicero filozófiájáról.

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

Kőeszközök, kerámiák és fémek archeometriája Csiszolt kőeszközök, szerszámkövek. BSc alapok:

Kőeszközök, kerámiák és fémek archeometriája Csiszolt kőeszközök, szerszámkövek. BSc alapok: Kőeszközök, kerámiák és fémek archeometriája Csiszolt kőeszközök, szerszámkövek BSc alapok: http://www.ace.hu/curric/eltearcheometria/2010-03-30.pdf Csiszolt kőeszközök 1. Csiszolt kőeszközök vizsgálata

Részletesebben

Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia. A PPKE BTK Régészeti Tanszékének kiadványai Archaeological Studies of PPCU Department of Archaeology. Volume 3.

Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia. A PPKE BTK Régészeti Tanszékének kiadványai Archaeological Studies of PPCU Department of Archaeology. Volume 3. Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia A PPKE BTK Régészeti Tanszékének kiadványai Archaeological Studies of PPCU Department of Archaeology Volume 3.1 Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont

Részletesebben

Baranya megye őskori embertani leleteinek áttekintése

Baranya megye őskori embertani leleteinek áttekintése A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 53 57-62 Pécs, 2015 Baranya megye őskori embertani leleteinek áttekintése K. Zoffmann Zsuzsanna H-1042 Budapest, Rózsa utca 36. e-mail: zoffmann@freemail.hu A régészeti

Részletesebben

Signatur Autor(en), Herausgeber Titel Ort Jahr Aufla Band ISBN Y (HU) I 151 Máté-Tóth, A. Bulányi und die Bokor-Bewegung Wien 1996 -

Signatur Autor(en), Herausgeber Titel Ort Jahr Aufla Band ISBN Y (HU) I 151 Máté-Tóth, A. Bulányi und die Bokor-Bewegung Wien 1996 - Y (HU) I 151 Máté-Tóth, A. Bulányi und die Bokor-Bewegung Wien 1996 - Y (HU) I 152 Kornai,J. By Force of Thought:Irregular Memoirs of an Intellectual Journey Cambridge 2006 978-0-262-11302-1 Y (HU) I 3

Részletesebben

THESAURUS AVARORUM. Régészeti tanulmányok Garam Éva tiszteletére. Archaeological Studies in Honour of Éva Garam

THESAURUS AVARORUM. Régészeti tanulmányok Garam Éva tiszteletére. Archaeological Studies in Honour of Éva Garam 00.Cimnegyed:Elrendezés 1 2012.09.05. 6:36 Oldal 1 THESAURUS AVARORUM Régészeti tanulmányok Garam Éva tiszteletére Archaeological Studies in Honour of Éva Garam 00.Cimnegyed:Elrendezés 1 2012.09.05. 6:36

Részletesebben

Könyv és Nevelés 2007/3.

Könyv és Nevelés 2007/3. Könyv és Nevelés 2007/3. Tartalom Balogh Mihály: Mustra 5 KÖNYVTÁR Csík Tibor Celler Zsuzsanna: Jelentés az iskolai könyvtárak 2006-os szakfelügyeleti vizsgálatáról 7 Suppné Tarnay Györgyi: Iskolai könyvtárak

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: egyetemi adjunktus 1991-1994

Részletesebben

2016/2017. őszi félév Kód Cím Oktató Időpont Hely

2016/2017. őszi félév Kód Cím Oktató Időpont Hely 2016/2017. őszi félév 2015/2016. tavaszi félév BMVD-200.407/EC Német 2: Német nyelv kezdőknek (A1-A2) Sós Gabriella H, 19:30-21:00 ; Sze, 19:30-21:00 EC BMVD-200.408/EC Német 4: Német nyelv félközéphaladóknak

Részletesebben

Zenei tábor Bózsva

Zenei tábor Bózsva Zenei tábor Bózsva 2015 Sopran Alt Tenor Bass Con moto q = 69 Wa Éb Wa Éb Wa Éb Wa Éb chet redj chet redj chet redj chet redj Paulus, N 15. Choral auf! em auf! em auf! em auf! em ruft ber, ruft ber, ruft

Részletesebben

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III P. b. b. Verlagspostamt 1030 Wien WoGZ 213U BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III 70. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung

Részletesebben

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu szül.: 1946. január 26. Sopron anyja: + Horváth Rozália, apja: + Várszegi Ferenc érettségi:

Részletesebben

EZ ITT AZ ÉN HAZÁM. A KÖZÉP-TISZAVIDÉK HONFOGLALÁS KORI LELETEINEK ÜZENETE 2

EZ ITT AZ ÉN HAZÁM. A KÖZÉP-TISZAVIDÉK HONFOGLALÁS KORI LELETEINEK ÜZENETE 2 Madaras László 1 Szolnoki Tudományos Közlemények XVIII. Szolnok, 2014 EZ ITT AZ ÉN HAZÁM. A KÖZÉP-TISZAVIDÉK HONFOGLALÁS KORI LELETEINEK ÜZENETE 2 2010-ben Nagykörűben egy nagyon gazdag honfoglalás kori

Részletesebben

III. Szakmai közéleti tevékenység

III. Szakmai közéleti tevékenység Dr. Kustár Zoltán: III. Szakmai közéleti tevékenység Tisztségek és megbízatások Választott intézményi tisztségek, megbízatások A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsának törzstagja

Részletesebben

Kovácsik Antal K. 19:30-21:00 és Sz. 19:45-21:15 EC 24; 011. Sára Balázs Sz. 20:00-22:00 és Cs. 21:00-22:00 EC, 012

Kovácsik Antal K. 19:30-21:00 és Sz. 19:45-21:15 EC 24; 011. Sára Balázs Sz. 20:00-22:00 és Cs. 21:00-22:00 EC, 012 2014/2015. őszi félév BBV-200.178/EC Német nyelv kezdőknek (A1) Miskei Réka 1/a: H. 16:30-18:00 Sz. 19:45-21:15; 1/b: H. 18:00-19:30 P. 12.30-14:00 EC, 012; 015 BBV-200.179/EC Német nyelv újrakezdőknek

Részletesebben

Történelem szak (kitüntetéssel)

Történelem szak (kitüntetéssel) Curriculum Vitae Hegedûs Dániel András Születési hely, idõ: Budapest, 1982. február 19. E-mail: hegedusdaniel@freemail.hu dhegeds@yahoo.com Tanulmányok: 2006. március-augusztus Praktikum Deutscher Bundestag

Részletesebben

MÓRA FERENC MÚZEUM ÉVKÖNYVE S T U D I A ARCHAEOLOGICA VIII. SZEGED* 2 0 0 2

MÓRA FERENC MÚZEUM ÉVKÖNYVE S T U D I A ARCHAEOLOGICA VIII. SZEGED* 2 0 0 2 A MÓRA FERENC MÚZEUM ÉVKÖNYVE S T U D I A ARCHAEOLOGICA VIII. SZEGED* 2 0 0 2 A MÓRA FERENC MÚZEUM EVKÖNYVE STUDIA ARCHAEOLOGICA VIII. SZEGED»2 0 0 2 A MÓRA FERENC MÚZEUM ÉVKÖNYVE - STUDIA ARCHAEOLOGICA

Részletesebben

Dienes István: Honfoglaló magyarok. 2. kiadás, Bp. 1974, Corvina.

Dienes István: Honfoglaló magyarok. 2. kiadás, Bp. 1974, Corvina. Dienes István: Honfoglaló magyarok. 2. kiadás, Bp. 1974, Corvina. Dienes István írásának népszerűségét nemcsak kiadói nívódíj kísérte nyomon, de a könyv második nagy példányszámú kiadása is. E sikerben

Részletesebben

Kivonat a különleges szállítási feltételekből. Spezial jegyek Egyéni utasok részére

Kivonat a különleges szállítási feltételekből. Spezial jegyek Egyéni utasok részére For english version turn to page 2. Deutsche Version siehe Seite 3. Kivonat a különleges szállítási feltételekből Ajánlat neve: Igényjogosultság: Érvényességi terület: Érvényességi időszak: Érvénytartam:

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár magyei Múzeumok Igazgatósága tudományos munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1975~1977-ben

A Szabolcs-Szatmár magyei Múzeumok Igazgatósága tudományos munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1975~1977-ben A Szabolcs-Szatmár magyei Múzeumok Igazgatósága tudományos munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1975~1977-ben Az 1970-es évtizedben egyre nagyobb számban jelentek meg cikkek, kiállítás vezetők, ismertetések

Részletesebben

Bibliográfia Wolf Mária

Bibliográfia Wolf Mária Bibliográfia Wolf Mária Önálló kötet 1. Árpád-kori eredetű települések Abaúj vármegye déli részén. Borsodi Kismonográfiák 30. Miskolc 2. Abaújvár. Száz magyar falu könyvesháza. É.n. (2001) 3. A borsodi

Részletesebben

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC A budai vár 1687. és 1696. évi helyszínrajzai Tanulmányunkban három vártérképet ismertetünk. Haüy 1687- ben készített térképét, amelyen a házak egy a térképhez tartozó francia

Részletesebben

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Név: Iskola:

Részletesebben

Geschichte: Története: Magyarország létrejötte a magyar törzsek kárpátmedencei

Geschichte: Története: Magyarország létrejötte a magyar törzsek kárpátmedencei Története: Magyarország létrejötte a magyar törzsek kárpátmedencei honfoglalásához köthető. Ettől kezdve több mint 1000 éven át Magyarország története a Kárpát-medence történetével volt azonos. A magyar

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS Egy rendhagyó múzeum születése és fejlődése bontakozik ki az alábbi írásból. Létrejöttét, céljait tekintve olyan igény kielégítésére

Részletesebben

Pályázati azonosító: 3543/00205. Beszámoló

Pályázati azonosító: 3543/00205. Beszámoló Pályázati azonosító: 3543/00205 Beszámoló az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt Muzeális értékű gyűjtemények védelmét és hosszú távú megőrzését szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra pályázat

Részletesebben

Könyvfejezet. Önálló könyv, könyvfejezet. Könyv

Könyvfejezet. Önálló könyv, könyvfejezet. Könyv Önálló könyv, könyvfejezet Könyv 1. A Karosi honfoglalás kori temetők. Régészeti adatok a Felső-Tisza-vidék X. századi történetéhez - Die Gräberfelder von Karos aus der Landnahmezeit. Archäologische Angaben

Részletesebben

Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai

Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai NÉMET KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ I. KURZUS Tantárgyód: Óraszám : N_ITH4, B_it001_1 heti 2x2 Számonkérési típus: folyamatos Értékelés módja: Tanszék neve:

Részletesebben

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11.

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld Budaörs: 25 Jahre Partnerscha 8 11. Mai 2014 Kevés olyan testvérvárosi kapcsolat létezik, amelynek enynyire mélyek

Részletesebben

Az embertani szakanyag és az elektronikus nyilvántartás a Magyar Természettudományi Múzeum Embertani Tárában

Az embertani szakanyag és az elektronikus nyilvántartás a Magyar Természettudományi Múzeum Embertani Tárában Hadak útján Népességek és iparok a népvándorlás korában Az embertani szakanyag és az elektronikus nyilvántartás a Magyar Természettudományi Múzeum Embertani Tárában Makra Szabolcs Pap Ildikó Magyar Természettudományi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ B Í R S Á G

TÁJÉKOZTATÓ B Í R S Á G TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban B Í R S Á G A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által

Részletesebben

NÉHÁNY HUN-GERMÁN KORBÓL SZÁRMAZÓ MESTERSÉGESEN TORZÍTOTT KOPONYA MORFOLÓGIAI ÉS KRANIOMETRIAI BEMUTATÁSA

NÉHÁNY HUN-GERMÁN KORBÓL SZÁRMAZÓ MESTERSÉGESEN TORZÍTOTT KOPONYA MORFOLÓGIAI ÉS KRANIOMETRIAI BEMUTATÁSA Tájökológiai Lapok 12 (2): 355 362. (2014) 355 NÉHÁNY HUN-GERMÁN KORBÓL SZÁRMAZÓ MESTERSÉGESEN TORZÍTOTT KOPONYA MORFOLÓGIAI ÉS KRANIOMETRIAI BEMUTATÁSA MOLNÁR Mónika 1, JÁNOS István 2, SZŰCS László 3,

Részletesebben

MÓRA FERENC MÚZEUM ÉVKÖNYVE S T U D IA ARCHAEOLOGICA SZEGED»2 0 0 1

MÓRA FERENC MÚZEUM ÉVKÖNYVE S T U D IA ARCHAEOLOGICA SZEGED»2 0 0 1 A MÓRA FERENC MÚZEUM ÉVKÖNYVE S T U D IA ARCHAEOLOGICA SZEGED»2 0 0 1 A MÓRA FERENC MÚZEUM ÉVKÖNYVE STUDIA ARCHAEOLOGICA VII. SZEGED»2 0 0 1 A MÓRA FERENC MÚZEUM ÉVKÖNYVE - STUDIA ARCHAEOLOGICA VII. DOLGOZATOK

Részletesebben

Doktori értekezés tézisei Bazsóné Sõrés Marianna

Doktori értekezés tézisei Bazsóné Sõrés Marianna Doktori értekezés tézisei Bazsóné Sõrés Marianna Canettis Bestimmung des Dichters. Elias Canettis poetische Auffassung im Spiegel seiner Autobiographie. Debrecen 2003 1. Az értekezés tárgya, célkitûzése

Részletesebben

BUZINKAY GÉZA HIDVÉGI JENŐ: REGÖLY-MÉREI GYULA (1908 1974) 1

BUZINKAY GÉZA HIDVÉGI JENŐ: REGÖLY-MÉREI GYULA (1908 1974) 1 A MÚLT MAGYAR ORVOSTÖRTÉNÉSZEI BUZINKAY GÉZA HIDVÉGI JENŐ: REGÖLY-MÉREI GYULA (1908 1974) 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István vezetésével, közreműködött: Szállási

Részletesebben

A szarvasi múzeum múltjáról és jelenéről. - Palov József -

A szarvasi múzeum múltjáról és jelenéről. - Palov József - BMMK 16 (1996) 437-447. A szarvasi múzeum múltjáról és jelenéről - Palov József - Szarvason és környékén az első régészeti kutatások 1870-től 1920-ig folytak Haan Lajos, Zsilinszky Mihály, Benka Pál, Krecsmarik

Részletesebben

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi Irrtümer 6 A szövegek Egy érdekes könyv komoly vitát váltott ki. A vita arról folyt, hogy valóban emelik-e a dohányzás és a dohányosok az egészségügyi költségeket, mint ahogy sokan gondolják. Két professzor

Részletesebben

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3.

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. A, Bevezetés Az 1972-ben létrehozott Helytörténeti Gyűjtemény községünk történetével, régészetével, néprajzával foglalkozó gyűjtemény.

Részletesebben

T E R Ü L E T I S T A T I S Z T I K A

T E R Ü L E T I S T A T I S Z T I K A T E R Ü L E T I S T A T I S Z T I K A A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG DR. BALOGH MIKLÓS (főszerkesztő), DR. HORVÁTH GYULA, DR. HORVÁTH JÓZSEF, DR. KAPROS TIBORNÉ, KOVÁCS

Részletesebben

1. 5. X Hurai Józsefné 1117 Bp, Karinthy. 2. 11. X Imrich Zoltán 1221 Bp. Sárkány u. 3. 12. X Szabics Katalin 1076 Bp. Péterfi. 4. 2. X Dr.

1. 5. X Hurai Józsefné 1117 Bp, Karinthy. 2. 11. X Imrich Zoltán 1221 Bp. Sárkány u. 3. 12. X Szabics Katalin 1076 Bp. Péterfi. 4. 2. X Dr. Ejelöltek pártonként 1 Körz. Budapest Ejelölt elérhetőség Megjegyzés tel.:702749891- email. hapeduo@gmail.co m 1. Hurai Józsefné 1117 Bp, Karinthy Frigyes út 15/1/9, 2. 11. Imrich Zoltán 1221 Bp. Sárkány

Részletesebben

A MAROS-VIDÉK BRONZKORÁNAK NÉHÁNY TEMETKEZÉSI SZOKÁSÁRÓL TROGMAYER OTTÓ

A MAROS-VIDÉK BRONZKORÁNAK NÉHÁNY TEMETKEZÉSI SZOKÁSÁRÓL TROGMAYER OTTÓ A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1974 75/1 A MAROS-VIDÉK BRONZKORÁNAK NÉHÁNY TEMETKEZÉSI SZOKÁSÁRÓL TROGMAYER OTTÓ (Szeged, Móra Ferenc Múzeum) Közel ötven éve, hogy Banner János elsőként, nagyobb számú bronzkori

Részletesebben

Önéletrajz. Tanulmányok: Széchenyi István Gimnázium, Pécs JATE BTK, Szeged történelem és földrajz tanár szak

Önéletrajz. Tanulmányok: Széchenyi István Gimnázium, Pécs JATE BTK, Szeged történelem és földrajz tanár szak Önéletrajz Személyes adatok: Név: Gallina József Zsolt Cím: 6000 Kecskemét, Futár u. 12. Tel. szám: 06/30-332-1757 E-mail cím: gallina 71@freemail.hu Állampolgárság: magyar Anyanyelv: magyar Születési

Részletesebben

UTAK ÉS TALÁLKOZÁSOK

UTAK ÉS TALÁLKOZÁSOK Viga Gyula UTAK ÉS TALÁLKOZÁSOK Tanulmányok a népi kapcsolatok köréből Miskolc, 1999. TARTALOM ELŐSZÓ 5 A FELFÖLD NÉPI MŰVELTSÉGÉNEK ÖKOLÓGIAI FELTÉTELEIRŐL 7 ÁRUK ÉS EMBEREK MOZGÁSA A FELFÖLDÖN: ÖKOLÓGIAI

Részletesebben