VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL"

Átírás

1 VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE Ügyiratszám: 3247/ 45 /2011. Ügyintéző: Marosvölgyi Miklósné Telefon:88/ /127 Tárgy: tó fürdővízprofiljának megállapítása Hiv. szám: Melléklet: 2 db HATÁROZAT A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (8200, József A. u. 36.) a fürdővízprofil megállapítására irányuló hivatalból indított eljárásában a megyei partszakaszán keletről-nyugat felé (1) világos község területén lévő strandok, (2) kenese város területén lévő strandok, (3) fűzfő város területén lévő strandok, (4) almádi város területén lévő strandok, (5) Alsóőrs község területén lévő strandok, (6) Csopak község területén lévő strandok, (7) füred város területén lévő strandok, (8) Tihany község területén lévő strandok (9) Örvényes község területén lévő strand (10) udvari Község területén lévő strandok, (11) akali község területén lévő strandok, (12) Zánka község és Zánka GYÜC területén lévő strandok, (13) szepezd község területén lévő strandok, (14) Révfülöp község területén lévő strandok, (15) Kővágóőrs-Pálköve község területén lévő strand, (16) Ábrahámhegy község területén lévő strand, (17) Badacsonytomaj város területén lévő strandok, (18) Szigliget község területén lévő strand, (19) ederics község területén lévő strand, mint kijelölt természetes fürdőhelyek tekintetében fürdővíz profilját állapítom meg: A fürdővízprofil megállapítása szempontjából fontos at jelen határozat 1-2-ig melléklete tartalmazza A fürdővízprofilokat a Korm. rendelet 5. mellékletében előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell. Az ügyben a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ügyszám: 935/2011, iktatószám: 48415/2011. szakhatóságként járt el, és a szakhatósági állásfoglalásában hozzájárult a fürdővízprofil megállapításához. Döntésem ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz címzett, de a kettő példányban benyújtandó fellebbezéssel élhet. A fellebbezési eljárás illetéke 5000 Ft, amelyet az iraton illetékbélyegben kell leróni. 8200, József Attila u. 36. Telefon: 88/ Fax: 88/

2 INDOKOLÁS A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve év 7-én hivatalból eljárást indított a tó fürdővízprofiljának megállapítása érdekében. A megkereséshez a északi partján kijelölt fürdőhelyekről az 1. sz. mellékletben szereplő adatokat mellékeltük. A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 19 önkormányzat vonatkozásában 20 megkeresésben az alábbi szükséges tervdokumentációk megküldését tartotta szükségesnek: a fürdővízprofil vízgyűjtő területének szöveges és térképi lehatárolását, a fürdővízprofil és a vízgyűjtő területre eső felszíni vizek fizikai, földrajzi, hidrológiai jellemzőinek pontos leírását, térképi, 1: méretarányú helyszínrajzi melléklettel, légi fotóval, az adott fürdővíz tulajdonosának és üzemeltetőjének megjelölését, a fürdővízprofil felülvizsgálatára vonatkozó megadását, esetleges vízkivétel és vízbevezetés helyének megadását, mederbeli vízhasználatok leírását (pl. halászat, horgászat), a fürdővízprofil vízminőségi jellemzőinek leírását, a fürdővízprofil rövidtávú szennyezésének veszélyére vonatkozó at, az elérhető nyilvántartások és adatbázisok alapján a vízgyűjtő területen lévő fő szennyező (pontszerű települési szennyvizek, szennyvíztelepek, hulladéklerakók, állattartó telepek; és diffúz mezőgazdasági területek miatti diffúz terhelés, parti beépítettségből adódó települési diffúz terhelés), jellemző szennyező anyagok (hordalék, építési hulladék, szerves illetve lebomló anyagok, mikrobiológiai szennyezők, tápanyagok, nehézfémek, olajok, zsírok, sók, stb.) leírását. A hiánypótlási megkeresésre csak részben volt módunkban a válaszokat megadni. A vízgyűjtő terület lehatárolását a fürdővíz helyét bemutató helyszínrajzot nem tudtuk pótolni, erre vonatkozó adatbázissal nem rendelkezünk, jogszabályban meghatározott adat nyilvántartási kötelezettségünk, kereskedelmi forgalomban az adatok nem voltak beszerezhetőek. A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. (1) és (2) bekezdése értelmében a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv) hivatalból indított eljárásban minden fürdővíz profilját megállapítja az 5. mellékletben foglalt előírásoknak megfelelően. Egy fürdővízprofil vonatkozhat egy vagy több összefüggő fürdővízre. A fürdővízprofilokat az 5. mellékletben előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell. 8200, József Attila u. 36. Telefon: 88/ Fax: 88/

3 A Korm. rendelet 5. számú mellékletének 2. pontjában foglaltak szerint, ha a fürdővíz osztályozása jó, tűrhető vagy kifogásolt, a fürdővíz profilját rendszeresen felül kell vizsgálni, és ki kell értékelni, hogy az 1. pontban felsorolt szempontok közül megváltozott-e valamelyik. Szükség esetén ezt frissíteni kell. A felülvizsgálat tárgyát és gyakoriságát a szennyezés természete és súlyossága alapján kell meghatározni. Ezek tartalmának és gyakoriságának legalább az alábbi táblázatban meghatározottaknak kell megfelelnie. A fürdővizek osztályozása Felülvizsgálatokat kell tartani legalább Jó Tűrhető Kifogásolt 4 évente 3 évente 2 évente Abban az esetben, ha a fürdővizet előzetesen a Kiváló osztályba sorolták, a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges frissíteni, ha az osztályozás jó, tűrhető vagy kifogásolt minősítésre változik. A felülvizsgálatnak le kell fednie a Korm. rendelet 5. melléklet 1. pontban említett összes szempontot. Abban az esetben, ha a fürdővíz területén vagy annak közelében jelentős építési munka folyik, vagy az infrastruktúra jelentősen megváltozik, a fürdővíz profilját frissíteni kell a következő fürdési idény kezdete előtt. A fürdővíz évi osztályba sorolása a évek fürdővíz vizsgálati eredményei alapján történt. Hatóságom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. (1) és (2) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel megkereste az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Kormányrendelet 23. (3) bekezdése alapján a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget, mint az ügyben érintett szakhatóságot. A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a rendelkező részben ismertetett szakhatósági állásfoglalásában a szakhatósági állásfoglalása elválaszthatatlan részeként meghatározott 1. sz. mellékletét ( és i vízgyűjtő, tápláló vízfolyások jellemzése) a döntésem 2. sz. melléklete tartalmazza. A Felügyelőség szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: Szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg a Ket. 44. (9) bekezdése alapján. A Felügyelőség hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 25., 28. és 32., illetékességét a Korm. rendelet 5. (2) bek., és az 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja, valamint a Ket. 21. (1) bek. c) pontja határozza meg. 8200, József Attila u. 36. Telefon: 88/ Fax: 88/

4 Szakhatósági állásfoglalásunkat a Korm. rendelet 39. (1) bekezdése, és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 23. (3) bekezdése alapján adtuk meg. Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg a fürdővíz profilját, és a következő felülvizsgálat esedékességének időpontját évben állapítom meg. Határozatomat a hivatkozott jogszabályhelyek és a Ket a alapján, a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. (1) bekezdésében biztosított hatáskörömben és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet szerinti illetékességgel eljárva hoztam meg. A fellebbezés lehetőségéről a Ket. 98. (1) bekezdése, valamint a 99. (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. A jogorvoslati díj mértékét az illetékről szóló évi XCIII. törvény 28. (2) bekezdése alapján állapítottam meg., június 15. Dr. Varga Erika mb. megyei tiszti főorvos nevében és megbízásából kiadmányozza: Dr. Mesterházy Attila osztályvezető főorvos 8200, József Attila u. 36. Telefon: 88/ Fax: 88/

5 Erről értesül: 1. KDT Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 8002 Székesfehérvár, Pf Irattár 8200, József Attila u. 36. Telefon: 88/ Fax: 88/

6 A monitoring pont koordinátái Ábrahámhegy Községi strand Ábrahámhegyi strand HUBW_01901 É-szélesség:46,8114 K-hosszúság:17,5717 Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Telefon:88/ Fax: , e- Megye Ábrahámhegy-rendes-Salföld Községek Körjegyzősége, Északi part, 71-es út déli oldal, vasút alatt 200m jellemzése 95%-ban füves, 5%-ban betonos 170 méter A fürdőzők maximális száma A legcsapadékosabb hónap megnevezése WC(mozgáskorltozott is), zuhanyzó, kézmosó, hulladékgyűjtők,csatornázott vendéglátó és kereskedelmi egységek srandfoci és röplabdapálya, vizibicikli kölcsönzés tilos 1060 fő Burnót patak május, szeptember min.: 190C, max.:27 0C, medián:23 0C

7 Európa Kemping strand Európa Kemping strand HUBW_G1903 A monitoring pont koordinátái GPS-LAT 46, GPS-LONG 17, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 8200, József A. u. 36. tel:88/ e- Alsóörs Északi part jellemzése füves, betonos 90/10% átlagos: 1,1 m kiépített, teljes kemping infrastruktura kempingben kereskedelmi és vendéglátó, valamint közérzetjavító szolgáltató egységek kemping területére kutya, macska, strand területére nem A fürdőzők maximális száma átlagos: 500 hétvégi: 700 A legcsapadékosabb hónap megnevezése május, szeptember

8 Községi strand Községi strand HUBW_G1903 A monitoring pont koordinátái GPS-LAT 46, GPS-LONG 17, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 8200, József A. u. 36. tel:88/ e- Alsóörs Északi part jellemzése füves, betonos 90/10% 450 m átlagos: 1,1 m kiépített, teljes strandi infrastruktura strandon kereskedelmi és vendéglátó, valamint közérzetjavító szolgáltató - kölcsönző, masszőr egység nem A fürdőzők maximális száma átlagos: 950 hétvégi: 1400 A legcsapadékosabb hónap megnevezése A fürdővíz neve május, szeptember Badacsonytomaj Badacsonyi Strandfürdő

9 A monitoring pont koordinátái jellemzése Badacsony Strandfürdő HUBW_01905 É-szélesség: K- hosszúság: Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Telefon:88/ Fax: , e- Megye Badacsonytomaj Város Önkormányzata Északi part 71-es főút D-i oldala 95%-ban füves, 5%-ban betonos és lidos 300 méter WC(mozgáskorltozott is), zuhanyzó, kézmosó,csatornázott, hulladékgyűjtők, pelenkázó vendéglátó és kereskedelmi egységek foci pálya,gyermekmedence(visszaforgatásos rendszer):, vizibicikli kölcsönzés tilos A fürdőzők maximális száma 2043 fő/2010-es szezon csúcsa/ ( ) A legcsapadékosabb hónap megnevezése május, szeptember min.:19 0C, max.:27 0C, medián: 230C

10 A monitoring pont koordinátái jellemzése Miditours Strand Miditours Strand HUBW_01906 É-szélesség: K- hosszúság: Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Telefon:88/ Fax: , e- Megye Badacsonytomaj Város Önkormányzata, Északi part, 71-es út déli oldal 75%-ban füves, 25%-ban 50 méter WC, zuhanyzó, kézmosó, hulladékgyűjtők, szennyvíz-zárt gyűjtőakna vendéglátó egység tilos A fürdőzők maximális száma 180 fő ( ) A legcsapadékosabb hónap megnevezése május, szeptember min.: 19 0C, max.:27 0C, medián: 230C

11 A monitoring pont koordinátái Badacsonytomaj Badacsonyőrs strand Badacsonyőrs szabad Strand ( nem kijelölt fürdőhely) HUBW_01911 É-szélesség: K- hosszúság: Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Telefon:88/ Fax: , e- Megye Badacsonytomaj Város Önkormányzata Északi part Badacsonyi partszakasz jellemzése 95%-ban füves, 5%-ban betonos 40 méter A fürdőzők maximális száma A legcsapadékosabb hónap megnevezése A fürdővíz neve WC, zuhanyzó, kézmosó,csatornázott, hulladékgyűjtők, vendéglátó egység tilos 200 fő/2010-es szezon csúcsa/ május, szeptember min.19 0C, max.:27 0C, medián:23 0C Club Hotel Badacsony üdülőszálló

12 A monitoring pont koordinátái jellemzése A fürdőzők maximális száma A legcsapadékosabb hónap megnevezése Club Hotel Badacsony strand HUBW_01909 É-szélesség: K- hosszúság: Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Telefon:88/ Fax: , e- Megye Badacsonytomaj Város Önkormányzata Északi part badacsonyi partszakasz 95%-ban füves, 5%-ban betonos 145 méter WC, zuhanyzó, kézmosó,csatornázott, hulladékgyűjtők, vendéglátó egység úszómedence(visszaforgatásos rendszer) tilos 210 fő/2010-es szezon csúcsa/ május, szeptember min.:19 0C, max.:27 0C, medián:23 0C

13 Badacsonytomaj Városi Strand Badacsonytomaj strand HUBW_01910 A monitoring pont koordinátái É-szélesség:46,7986 K-hosszúság: 17,5167 Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Telefon:88/ Fax: , e- Megye Badacsonytomaj Város Önkormányzata Északi part Badacsonyi partszakasz 71-es főúttól délre jellemzése 95%-ban füves, 5%-ban betonos és lidos 250 méter WC(mozgáskorltozott is), zuhanyzó, kézmosó, csatornázott,hulladékgyűjtők, vendéglátó és kereskedelmi egységek labdapálya, vizibickli kölcsönző tilos A fürdőzők maximális száma 1285 fő/2010-es szezon csúcsa/ ( ) A legcsapadékosabb hónap megnevezése A fürdővíz neve május, szeptember min.:19 0C, max.:27 0C, medián: 230C Badacsonytomaj Tomaj Kemping

14 Tomaj Kemping Strand HUBW_01911 A monitoring pont koordinátái É-szélesség:46,8017 K-hosszúság: 17,5197 Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Telefon:88/ Fax: , e- Megye Badacsonytomaj Város Önkormányzata Északi-part, badacsonyi partszakasz, 71-es úttól délre. jellemzése 90%-ban füves, 10%-ban betonos 80 méter WC(mozgáskorltozott is), zuhanyzó, kézmosó,csatornázott, hulladékgyűjtők, vendéglátó egység tilos A fürdőzők maximális száma 320 fő/2010-es szezon csúcsa/ A legcsapadékosabb hónap megnevezése május, szeptember min.:19 0C, max.:27 0C, medián: 230C

15 Strand-Holiday camping strand Strand-Holiday camping strand HUBW_G1913 A monitoring pont koordinátái É-szélesség: K-hosszúság: Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 8200, József A. u. 36. tel:88/ e- akali Északi part akali partszakasz jellemzése füves, betonos 90/10% 40 m átlagos: 1,0 m kiépített, teljes kemping infrastruktura áll áll strand területére nem A fürdőzők maximális száma átlagos: 80 hétvégi: 100 A legcsapadékosabb hónap megnevezése május, szeptember

16 Községi strand Községi strand HUBW_G1913 A monitoring pont koordinátái É-szélesség: K-hosszúság: Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 8200, József A. u. 36. tel:88/ e- akali Északi part akali partszakasz jellemzése füves, betonos 90/10% 450 m átlagos: 1,1 m kiépített, teljes strandi infrastruktura áll áll strand területére nem A fürdőzők maximális száma átlagos: 800 hétvégi: 1300 A legcsapadékosabb hónap megnevezése május, szeptember

17 Levendula camping strand Levendula camping strand HUBW_G1913 A monitoring pont koordinátái É-szélesség: K-hosszúság: Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 8200, József A. u. 36. tel:88/ e- akali Északi part akali partszakasz jellemzése füves, betonos 90/10% 40 m átlagos: 1,0 m kiépített, teljes kemping infrastruktura áll kempingben vendéglátó egységek állnak strand területére nem A fürdőzők maximális száma átlagos: 80 hétvégi: 100 A legcsapadékosabb hónap megnevezése május, szeptember

18 Bercsényi strandfürdő Bercsényi strandfürdő HUBW_G1916 A monitoring pont koordinátái É-szélesség: K-hosszúság: Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve jellemzése füves, betonos 90/10% 250 m átlagos: 0,8 m 8200, József A. u. 36. tel:88/ e- akarattya Északi part akarattya partszakasz kiépített, teljes strandi infrastruktura áll áll strand területére nem A fürdőzők maximális száma átlagos: 2000 hétvégi: 3400 A legcsapadékosabb hónap megnevezése május, szeptember

19 Bezerédi strand Bezerédi strand HUBW_G1916 A monitoring pont koordinátái É-szélesség: K-hosszúság: Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve jellemzése füves, betonos 90/10% átlagos: 1,1 m 8200, József A. u. 36. tel:88/ e- akarattya Északi part akarattya partszakasz kiépített, teljes strandi infrastruktura áll a strand előtt kereskedelmi és vendéglátó, valamint közérzetjavító szolgáltató egységek állnak strand területére nem A fürdőzők maximális száma átlagos: 900 hétvégi: 1100 A legcsapadékosabb hónap megnevezése május, szeptember

20 Lido strand Lido strand HUBW_G1916 A monitoring pont koordinátái É-szélesség: K-hosszúság: Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 8200, József A. u. 36. tel:88/ e- akarattyai Északi part akarattya partszakasz jellemzése füves, betonos 90/10% 250 m átlagos: 1,1 m kiépített, teljes strandi infrastruktura áll strandon vendéglátó egységek állnak strand területére nem A fürdőzők maximális száma átlagos: 900 hétvégi: 1000 A legcsapadékosabb hónap megnevezése május, szeptember

21 Honvéd strand Honvéd strand HUBW_G1916 A monitoring pont koordinátái É-szélesség: K-hosszúság: Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 8200, József A. u. 36. tel:88/ e- akarattya Északi part akarattya partszakasz jellemzése füves, betonos 90/10% átlagos: 1,1 m kiépített, teljes strandi infrastruktura áll A fürdőzők maximális száma A legcsapadékosabb hónap megnevezése a strandon kereskedelmi és vendéglátó, valamint közérzetjavító szolgáltató egységek állnak strand területére nem május, szeptember

22 Ramada strand Ramada strand HUBW_01921 A monitoring pont koordinátái É-szélesség: K-hosszúság: Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 8200, József A. u. 36. tel:88/ e- almádi Északi part almádi keleti partszakasz jellemzése füves, betonos 90/10% átlagos: 1,0 m kiépített, teljes strandi infrastruktura áll strandon vendéglátó egységek állnak strand területére nem A fürdőzők maximális száma átlagos: 450 hétvégi: 700 A legcsapadékosabb hónap megnevezése május, szeptember

23 Hotel Nereus strand Hotel Nereus strand strand HUBW_G1923 A monitoring pont koordinátái É-szélesség: K-hosszúság: Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 8200, József A. u. 36. tel:88/ e- almádi Északi part almádi keleti partszakasz jellemzése füves, betonos 90/10% átlagos: 0,8 m kiépített, teljes strandi infrastruktura áll strandon a szállodához tartozó vendéglátó egységek állnak strand területére nem A fürdőzők maximális száma átlagos: 60 hétvégi: 100 A legcsapadékosabb hónap megnevezése május, szeptember

24 Neptun strand Neptun strand HUBW_G1923 A monitoring pont koordinátái É-szélesség: K-hosszúság: Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 8200, József A. u. 36. tel:88/ e- almádi Északi part almádi keleti partszakasz jellemzése füves, betonos 90/10% átlagos: 0,8 m kiépített, teljes strandi infrastruktura áll a strandon kereskedelmi, vendéglátó, valamint közérzetjavító szolgáltató egységek állnak strand területére nem A fürdőzők maximális száma átlagos: 400 hétvégi: 600 A legcsapadékosabb hónap megnevezése május, szeptember

25 Wesselényi strand Wesselényi strand HUBW_G1925 A monitoring pont koordinátái É-szélesség: K-hosszúság: Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 8200, József A. u. 36. tel:88/ e- almádi Északi part almádi nyugati partszakasz területére eső egyéb felszíni vizek fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzőinek leírása Cianobaktérium és makrofiton szaporodási potenciál X jellemzése füves, betonos 90/10% átlagos: 1,0 m kiépített, teljes strandi infrastruktura áll a strandon kereskedelmi és vendéglátó, valamint közérzetjavító szolgáltató egységek állnak strand területére nem A fürdőzők maximális száma átlagos:990 hétvégi: 2500 A legcsapadékosabb hónap megnevezése május, szeptember

26 Yacht camping strand Yacht camping strand HUBW_G1925 A monitoring pont koordinátái É-szélesség: K-hosszúság: területére eső egyéb felszíni vizek fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzőinek leírása Cianobaktérium és makrofiton szaporodási potenciál Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 8200, József A. u. 36. tel:88/ e- almádi Északi part almádi nyugati partszakasz X jellemzése füves, betonos 90/10% átlagos: 0,8 m kiépített, teljes kemping infrastruktura áll kempingben kereskedelmi és vendéglátó, valamint közérzetjavító szolgáltató egységek állnak strand területére nem A fürdőzők maximális száma átlagos: 80 hétvégi: 100 A legcsapadékosabb hónap megnevezése május, szeptember

27 A monitoring pont koordinátái ederics Községi Strand Községi Strand HUBW_01927 É-szélesség: K- hosszúság: Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Telefon:88/ Fax: , e- Megye ederics Község Önkormányzata, Északi part, 71.számú főút déli oldalától 400m-re jellemzése 80%-ban füves, 20%-ban betonos és és lidós 300 méter A fürdőzők maximális száma A legcsapadékosabb hónap megnevezése A fürdővíz neve WC, zuhanyzó, kézmosó,csatornázott, hulladékgyűjtők, kereskedelmi és vendéglátó egység foci pálya, vizibicikli kölcsönzés tilos 1600 fő/2010-es szezon csúcsa/ május, szeptember min.:19 0C, max.:27 0C, medián:23 0C Brázay strand

28 Brázay strand HUBW_G1936 A monitoring pont koordinátái É-szélesség: K-hosszúság: Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 8200, József A. u. 36. tel:88/ e- füred Északi part füred keleti partszakasz jellemzése füves, betonos 90/10% átlagos: 1,0 m kiépített, teljes strandi infrastruktura áll a strandon vendéglátó egység áll minigolf, trambulin, strand területére nem A fürdőzők maximális száma átlagos: 350 hétvégi: 600 A legcsapadékosabb hónap megnevezése május, szeptember

29 Eszterházy strand Eszterházy strand HUBW_G1936 A monitoring pont koordinátái É-szélesség: K-hosszúság: Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 8200, József A. u. 36. tel:88/ e- füred Északi part füred keleti partszakasz jellemzése füves, betonos 90/10% átlagos: 1,1 m kiépített, teljes strandi infrastruktura áll strandon kereskedelmi és vendéglátó, valamint közérzetjavító szolgáltató egységek állnak gyermekjátszótér, medencés fürdő strand területére nem A fürdőzők maximális száma átlagos: 900 hétvégi: 2400 A legcsapadékosabb hónap megnevezése május, szeptember

30 Füred camping strand Füred camping strand HUBW_01931 A monitoring pont koordinátái É-szélesség: K-hosszúság: Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 8200, József A. u. 36. tel:88/ e- füred Északi part jellemzése füves, betonos 90/10% átlagos: 1,0 m kiépített, teljes kemping infrastruktura áll kempingben teljes kereskedelmi és vendéglátó, valamint közérzetjavító szolgáltató egységek állnak strand területére nem A fürdőzők maximális száma átlagos: 700 hétvégi: 900 A legcsapadékosabb hónap megnevezése május, szeptember

31 Hotel Marina strand Hotel Marina strand HUBW_01934 A monitoring pont koordinátái É-szélesség: K-hosszúság: Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 8200, József A. u. 36. tel:88/ e- füred Északi part a strand határán folyó Kéki patak szennyeződéseket moshat be a strand területére jellemzése füves, betonos 90/10% átlagos: 1,1 m kiépített, teljes strandi infrastruktura áll a hotel strandján vendéglátó, valamint közérzetjavító szolgáltató - kölcsönző - egységek állnak medencés fürdő a szálloda területén strand területére nem A fürdőzők maximális száma átlagos: 550 hétvégi: 800 A legcsapadékosabb hónap megnevezése május, szeptember

32 HOTEL-UNI strand HOTEL-UNI strand HUBW_G1935 A monitoring pont koordinátái É-szélesség: K-hosszúság: Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 8200, József A. u. 36. tel:88/ e- füred Északi part füred középső partszakasz jellemzése füves, betonos 90/10% 30 m átlagos: 1,0 m kiépített, a hotel területén az infrastruktura áll a hotelben vendéglátó egységek állnak strand területére nem A fürdőzők maximális száma átlagos: 150 hétvégi: 240 A legcsapadékosabb hónap megnevezése május, szeptember

33 Kisfaludy strand Kisfaludy strand HUBW_G1936 A monitoring pont koordinátái É-szélesség: K-hosszúság: Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 8200, József A. u. 36. tel:88/ e- füred Északi part füred keleti partszakasz jellemzése füves, betonos 90/10% átlagos: 1,1 m kiépített, teljes strandi infrastruktura áll strandon kereskedelmi és vendéglátó, valamint közérzetjavító szolgáltató egységek állnak gyermekjátszótér, medencés fürdő strand területére nem A fürdőzők maximális száma átlagos: 900 hétvégi: 2600 A legcsapadékosabb hónap megnevezése május, szeptember

34 MKB Üdülő strand MKB Üdülő strand HUBW_01937 A monitoring pont koordinátái É-szélesség: K-hosszúság: Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 8200, József A. u. 36. tel:88/ e- füred Északi part jellemzése füves, betonos 90/10% 20 m átlagos: 1,0 m a hotel területén kiépített, teljes infrastruktura áll a hotelben vendéglátó egységek állnak a hotel területén medencés fürdő strand területére nem A fürdőzők maximális száma átlagos: 40 hétvégi: 60 A legcsapadékosabb hónap megnevezése május, szeptember

35 Paksi Atomerőmű Zrt Üdülő strand Pa Zrt strand HUBW_G1936 A monitoring pont koordinátái É-szélesség: K-hosszúság: Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve jellemzése 8200, József A. u. 36. tel:88/ e- füred Északi part füred keleti partszakasz betonos 40 m átlagos: 0,9 m a kikötőben kiépített, teljes infrastruktura áll a kikötőben és az üdülő területén vendéglátó, valamint közérzetjavító szolgáltató egységek állnak strand területére nem A fürdőzők maximális száma átlagos: 40 hétvégi: 50 A legcsapadékosabb hónap megnevezése május, szeptember

36 Föveny strandfürdő Föveny strandfürdő HUBW_01940 A monitoring pont koordinátái É-szélesség: K-hosszúság: Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 8200, József A. u. 36. tel:88/ e- füzfő Északi part jellemzése füves, betonos 90/10% átlagos: 0,8 m kiépített, teljes strandi infrastruktura áll a strandon kereskedelmi és vendéglátó, valamint közérzetjavító szolgáltató egységek állnak strand területére nem A fürdőzők maximális száma átlagos: 900 hétvégi: 1200 A legcsapadékosabb hónap megnevezése május, szeptember

37 Tobruki strand Tobruki strand HUBW_01941 A monitoring pont koordinátái É-szélesség: K-hosszúság: Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 8200, József A. u. 36. tel:88/ e- füzfő-tobruk Északi part jellemzése füves, betonos 90/10% átlagos: 1,0 m kiépített, strandi infrastruktura áll a strandon kereskedelmi és vendéglátó, valamint közérzetjavító szolgáltató egységek állnak strand területére nem A fürdőzők maximális száma átlagos: 250 hétvégi: 300 A legcsapadékosabb hónap megnevezése A fürdővíz neve május, szeptember Hotel Marina-Port strand

38 Hotel Marina-Port strand HUBW_G1946 A monitoring pont koordinátái É-szélesség: K-hosszúság: Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 8200, József A. u. 36. tel:88/ e- kenese Északi part kenesei partszakasz jellemzése füves, betonos 90/10% 75 m átlagos: 1,0 m kiépített, teljes strandi infrastruktura áll a hotel területén kereskedelmi és vendéglátó, valamint közérzetjavító szolgáltató egységek állnak strand területére nem A fürdőzők maximális száma átlagos: 150 hétvégi: 170 A legcsapadékosabb hónap megnevezése május, szeptember

39 Telekom Hotel strand Telekom Hotel strand HUBW_G1946 A monitoring pont koordinátái É-szélesség: K-hosszúság: Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 8200, József A. u. 36. tel:88/ e- kenese Északi part kenesei partszakasz jellemzése füves, betonos 90/10% átlagos: 1,0 m kiépített, strandi infrastruktura áll a hotel területén kereskedelmi és vendéglátó, valamint közérzetjavító szolgáltató egységek állnak strand területére nem A fürdőzők maximális száma átlagos: 80 hétvégi: 100 A legcsapadékosabb hónap megnevezése május, szeptember

40 Alsóréti szabadstrand Alsóréti szabadstrand HUBW_G1946 A monitoring pont koordinátái É-szélesség: K-hosszúság: Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 8200, József A. u. 36. tel:88/ e- kenese Északi part kenesei partszakasz jellemzése füves, betonos 90/10% átlagos: 1,0 m kiépített strand területén vendéglátó egységek állnak strand területére nem A fürdőzők maximális száma átlagos: 130 hétvégi: 150 A legcsapadékosabb hónap megnevezése május, szeptember

41 Vak Bottyán strand Vak Bottyán strand HUBW_G1946 A monitoring pont koordinátái É-szélesség: K-hosszúság: Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 8200, József A. u. 36. tel:88/ e- kenese Északi part kenesei partszakasz jellemzése füves, betonos 90/10% átlagos: 1,0 m kiépített, teljes strandi infrastruktura áll a strandon kereskedelmi és vendéglátó, valamint közérzetjavító szolgáltató egységek állnak strand területére nem A fürdőzők maximális száma átlagos: 990 hétvégi: 1900 A legcsapadékosabb hónap megnevezése május, szeptember

42 Községi strand Községi strand HUBW_01947 A monitoring pont koordinátái É-szélesség: K-hosszúság: Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 8200, József A. u. 36. tel:88/ e- szepezd Északi part jellemzése füves, betonos 90/10% 220 m átlagos: 0,8 m kiépített, teljes strandi infrastruktura áll a strand területén vendéglátó egységek állnak strand területére nem A fürdőzők maximális száma átlagos: 350 hétvégi: 400 A legcsapadékosabb hónap megnevezése május, szeptember

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HATÁROZAT

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HATÁROZAT Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Iktatószám: 1314-9/2011. Ügyintéző: Dr. Gazdig Mária Tárgy: Látóképi Tófürdő fürdővíz profiljának megállapítása HATÁROZAT A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE Ügyiratszám: 3289/ 4 /2011. Ügyintéző: Marosvölgyi Miklósné Telefon: 88/424-866 Tárgy: Esztergom, Palatinus-tó fürdővíz profil megállapítása

Részletesebben

2-3. melléklet: Természetes fürdőhelyek

2-3. melléklet: Természetes fürdőhelyek Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 0 -. melléklet: Természetes fürdőhelyek Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 0 -. melléklet: Természetes fürdőhelyek A /00 (IV..) Korm. rendelet szerint kijelölt fürdőhelyek listája,,

Részletesebben

Közszolgáltatási szerződés I. számú melléklet: A gyűjtőkörzetekhez tartozó települések listája Sorszám Település Ajkai gyűjtőkörzet 1 Adorjánháza 2 Ajka 3 Apácatorna 4 Bakonyjákó 5 Bakonypölöske 6 Bodorfa

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: Ecsegfalvi halastavak 1.2. A víztest VOR kódja: AIG946 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: hasonló típus: 11 meszes kis területű sekély nyílt

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: Sóskúti halastó 1.2. A víztest VOR kódja: AIH023 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: hasonló típus: 11 meszes kis területű sekély nyílt vízfelületű

Részletesebben

31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet. a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről

31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet. a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. -a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 85. -ának b) pontjában

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: Telekhalmi halastavak 1.2. A víztest VOR kódja: AIH031 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: hasonló típus: 11 meszes kis területű sekély nyílt

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: Tiszaszentimrei halastavak 1.2. A víztest VOR kódja: AIG998 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: hasonló típus: 11 meszes kis területű sekély

Részletesebben

HATÁROZAT. Fürdővíz profilját az alábbiak szerint állapítja meg:

HATÁROZAT. Fürdővíz profilját az alábbiak szerint állapítja meg: Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 9700 Szombathely, Sugár út 9. Iktatószám: 1692-4/2011. Előadó: Szabóné Vincze Klára Telefon: 94/506-324 Tárgy: Hosszúpereszteg 6.számú tófürdő

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: X. tározó 1.2. A víztest VOR kódja: AIH041 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: hasonló típus: 11 meszes kis területű sekély nyílt vízfelületű

Részletesebben

HATÁROZAT. fürdővíz profilját a lefolytatott felülvizsgálat és értékelés után az alábbiak szerint frissíti:

HATÁROZAT. fürdővíz profilját a lefolytatott felülvizsgálat és értékelés után az alábbiak szerint frissíti: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV Ügyiratszám: CSR/039/00066-5/2013. Tárgy: Mindszent Tiszai szabad strand fürdővíz profiljának felülvizsgálata Hiv. szám: Melléklet: 1

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: Jászkiséri halastó 1.2. A víztest VOR kódja: AIG972 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: 11 meszes kis területű sekély nyílt vízfelületű időszakos

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 33/2014. (VII. 10.) MÖK határozat Tárgy: Döntés fogszabályozási szakellátási feladattal kapcsolatos pályázati felhívásról

HATÁROZAT. Szám: 33/2014. (VII. 10.) MÖK határozat Tárgy: Döntés fogszabályozási szakellátási feladattal kapcsolatos pályázati felhívásról VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 33/2014. (VII. 10.) MÖK határozat Tárgy: Döntés fogszabályozási szakellátási feladattal kapcsolatos pályázati felhívásról 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 28. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /92-17/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 9 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú

Részletesebben

Ügyiratszám: CS/R/01/ /2016. Tárgy: Maros Kalandpart Strandfürdő fürdővíz profiljának megállapítása Ügyintéző: Dóczi Brigitta Hiv.

Ügyiratszám: CS/R/01/ /2016. Tárgy: Maros Kalandpart Strandfürdő fürdővíz profiljának megállapítása Ügyintéző: Dóczi Brigitta Hiv. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CS/R/01/00938-8/2016. Tárgy: Maros Kalandpart Strandfürdő fürdővíz profiljának megállapítása Ügyintéző: Dóczi Brigitta Hiv. szám: - Tel.: +36 (62) 681-715 Melléklet:

Részletesebben

M E G S Z Ü N T E T Ő O K I R A T

M E G S Z Ü N T E T Ő O K I R A T M E G S Z Ü N T E T Ő O K I R A T Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatonhenye, Balatonrendes, Gyulakeszi, Hegymagas, Kapolcs, Káptalantóti, Kékkút, Kisapáti, Kővágóőrs,

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: 1.2. A víztest VOR kódja: AIG949 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: hasonló tipus: 11 meszes kis területű sekély nyílt vízfelületű időszakos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 5. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/717/ 2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. november 12-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám 1/132-10/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 9. -i nyilvános ülésére. Szántói Imre polgármester

10. NAPIREND Ügyiratszám 1/132-10/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 9. -i nyilvános ülésére. Szántói Imre polgármester 10. NPIREND Ügyiratszám 1/132-10/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. február 9. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Meghívottak: Előterjesztést látta: Döntéshozatal: alaton

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: Gyova-Mámai Holt- 1.2. A víztest VOR kódja: AIH 076 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: 13 Meszes kis területű sekély nyílt vízfelületű állandó

Részletesebben

HATÁROZAT. fürdővíz profilját az alábbiak szerint állapítja meg:

HATÁROZAT. fürdővíz profilját az alábbiak szerint állapítja meg: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV Ügyiratszám: CSR/039/01168-17/2014. Tárgy: Sándorfalva Nádastó Szabadidőpark fürdővíz profiljának megállapítása Hiv. szám: Melléklet:

Részletesebben

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Ügyirat szám:.3/ 9 //2016. Tisztelt Polgármester sszony /Úr! 2016. január 28. napján megtartott Társulási Tanácsülésen elhangzottakra figyelemmel küldjük a térítési

Részletesebben

Település Kistérség Nagytáj Középtáj Kistájcsoport

Település Kistérség Nagytáj Középtáj Kistájcsoport Település Kistérség Nagytáj Középtáj Kistájcsoport Ábrahámhegy Tapolcai kistérség Dunántúli-dombság Balaton-medence 4.1.15. Adásztevel Pápai kistérség Kisalföld Marcal-medence 2.2.13. Adorjánháza Ajkai

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE Ügyiratszám: 3168/3 /2011. Ügyintéző: Marosvölgyi Miklósné Telefon:88/424-866/127 Tárgy: Velencei tó fürdővízprofiljának megállapítása

Részletesebben

Részvételi és játékszabályzat

Részvételi és játékszabályzat Részvételi és játékszabályzat Komposztáljon és nyerjen! Nyereményjáték részvételi és játékszabályzata 1. A MonDay Consulting Kft. (továbbiakban Szervező ) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban

Részletesebben

SOLTVADKERT 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 1. A strand mederfenék jellemzése: Homokos, iszapos. 2. A strandhoz tartozó partszakasz talajának jellemzése: Homokos, és gyepszőnyeggel borított. 3. A víz elérhetősége:

Részletesebben

MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM

MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM Veszprém coop mini 8256 Ábrahámhegy Patak u.1. Veszprém coop abc 1 8561 Adásztevel Árpád u. 4. Veszprém coop abc 1 8451 Ajka Padragi út 177. Veszprém Marci Abc 8400 Ajka

Részletesebben

HATÁROZAT. fürdővíz profilját az alábbiak szerint állapítja meg:

HATÁROZAT. fürdővíz profilját az alábbiak szerint állapítja meg: Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 9700 Szombathely, Sugár út 9. Iktatószám: 1654-4/2011. Ügyintéző: Csinyi Barbara Telefon: 06-94/506-324 Tárgy:Szentgotthárd Máriaújfalu-Hársas

Részletesebben

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014. (..) önkormányzati rendelete a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

HATÁROZAT. fürdővíz profilját a lefolytatott felülvizsgálat és értékelés után az alábbiak szerint frissíti:

HATÁROZAT. fürdővíz profilját a lefolytatott felülvizsgálat és értékelés után az alábbiak szerint frissíti: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV Ügyiratszám: VI-R-039/01385-6/2013. Tárgy: Körös toroki Partfürdő fürdővíz profiljának felülvizsgálata Ügyintéző: Dóczi Brigitta Hiv.

Részletesebben

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV Iktatószám: 1028-6/2011. Tárgy: Balatonmária, Fizetıs strand+zagytér fürdıvízprofil megállapítása Elıadó: Szanyi Attiláné Hivatkozási szám: Melléklet: 1 db HATÁROZAT

Részletesebben

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. által közcsatornával ellátott települések. Nagyvázsony Üzemvezetőség által üzemeltetett rendszerek és települések

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. által közcsatornával ellátott települések. Nagyvázsony Üzemvezetőség által üzemeltetett rendszerek és települések Szennyvízcsatorna ellátás (A táblázat a megye településeinek szolgáltatónkénti bontásában rögzíti az egyes települések kapcsolatát) BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. által közcsatornával ellátott települések

Részletesebben

Somogy megye fürdésre használt felszíni vizeinek minősége 2011. Balaton déli partján kijelölt fürdőhelyek (strandok) Balatonberénytől Siófokig

Somogy megye fürdésre használt felszíni vizeinek minősége 2011. Balaton déli partján kijelölt fürdőhelyek (strandok) Balatonberénytől Siófokig Somogy megye fürdésre használt felszíni vizeinek minősége 2011. A természetes fürdővizekben való fürdés feltételeit és az engedélyezés rendjét a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Veszprém megye 2008. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Veszprém megye 2008. január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Veszprém megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó 1 Adásztevel 1,5% 1000 Ft/nap 2000.01.01 2 Adorjánháza 1000 Ft/év 1996.01.01

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának február 16.- i ülésére.

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának február 16.- i ülésére. TAPOLCA KÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Székhely: 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u.145 Tel./Fax: 87/436-151 e-mail: tapolcakornyekitarsulas@lesenceistvand.hu E L Ő T E R J E S Z T É S A Tapolca Környéki

Részletesebben

HATÁROZAT. Fürdővíz profilját az alábbiak szerint állapítja meg:

HATÁROZAT. Fürdővíz profilját az alábbiak szerint állapítja meg: Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 9700 Szombathely, Sugár út 9. Iktatószám: 1692-4/2011. Előadó: Szabóné Vincze Klára Telefon: 94/506-324 Tárgy: Gersekarát, Olimpia-tó fürdővíz

Részletesebben

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 6 db kijelölt vízfolyás víztest 2 db kijelölt állóvíz víztest 5 db kijelölt

Részletesebben

Tervezet! FELADATÁTADÁSI SZERZŐDÉS

Tervezet! FELADATÁTADÁSI SZERZŐDÉS A 68/2004. (VI. 17.) MÖK határozat mellékletei Tervezet! FELADATÁTADÁSI SZERZŐDÉS 1. számú melléklet Amely létrejött egyrészről a Veszprém Megyei Önkormányzat (8200 Veszprém, Megyeház tér 1. képviseli:

Részletesebben

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. által vízellátással ellátott települések. Nagyvázsony Üzemvezetőség által üzemeltetett rendszerek és települések

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. által vízellátással ellátott települések. Nagyvázsony Üzemvezetőség által üzemeltetett rendszerek és települések Ivóvízellátás (A táblázat a megye településeinek szolgáltatókénti bontásában rögzíti az egyes települések kapcsolatát) BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. által vízellátással ellátott települések Nagyvázsony

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: Tiszasülyi Tiszahalker halastavak 1.2. A víztest VOR kódja: AIH034 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: hasonló típus: 11 meszes kis területű

Részletesebben

fürdővíz profiljának felülvizsgálata Ügyintéző: Dóczi Brigitta Hiv. szám: - HATÁROZAT

fürdővíz profiljának felülvizsgálata Ügyintéző: Dóczi Brigitta Hiv. szám: - HATÁROZAT CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSR/039/01222-8/2015. Tárgy: Sziksósfürdő Naturista Strand és Kemping fürdővíz profiljának felülvizsgálata Ügyintéző: Dóczi Brigitta Hiv. szám: - Tel.: +36 (62)

Részletesebben

Wolf Viktória sk. jegyző. Vella Ferenc Zsolt sk. polgármester. Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésre került 2015. április 30. napján.

Wolf Viktória sk. jegyző. Vella Ferenc Zsolt sk. polgármester. Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésre került 2015. április 30. napján. Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete a alaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Veszprém megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Veszprém megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Veszprém megye 2009. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók 1 Adásztevel 1,5% 1000 Ft/nap 2 Adorjánháza 1000 Ft/év 3 Ajka 450 Ft/m2 I 230 Ft/m2 6000 Ft/év 2,0% 4000 Ft/nap 900 Ft/m2

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: - 1.2. A víztest VOR kódja: AIQ958 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: 15 Meszes közepes területű sekély nyílt vízfelületű állandó típushoz hasonló

Részletesebben

Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatala 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Nyilvántartás a cirkuszi manezsériát működtetőkről.

Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatala 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Nyilvántartás a cirkuszi manezsériát működtetőkről. Hősök tere 15. Nyilvántartás a cirkuszi manezsériát működtetőkről Cirkuszi manezséria fenntartójának neve Cirkuszi manezséria fentartójának lakcíme/székhelye Engedélyezett Engedély Állatokért felelős személy

Részletesebben

Tárgy: Törökszentmiklós I.- agyag védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Törökszentmiklós I.- agyag védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2625-8/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 01.

Részletesebben

Támogatott pályázatok operatív programok szerint az üdülőkörzetben, 2004-2010

Támogatott pályázatok operatív programok szerint az üdülőkörzetben, 2004-2010 Támogatott pályázatok operatív programok szerint az üdülőkörzetben, 2004-2010 Operatív program parti és partközeli települések támogatott pályázat, db elnyert Balaton kiemelt üdülőkörzet további települések

Részletesebben

2-3. melléklet: Természetes fürdőhelyek

2-3. melléklet: Természetes fürdőhelyek A Duna vízgyűjtő magyarországi része 2-3. melléklet: Természetes fürdőhelyek 2-3. melléklet: Természetes fürdőhelyek A 78/2008 (IV. 3.) Korm. rendelet szerint kijelölt fürdőhelyek listája 1 szegmens AIT511

Részletesebben

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései Tóth Sándor (KÖDU KÖVIZIG) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Siófok 2009. július 21. 4-2 Balaton közvetlen alegység 53

Részletesebben

HATÁROZAT. Helység fekvés hrsz. Művelési ág Kivett töltés, Kivett udvar, erdő,

HATÁROZAT. Helység fekvés hrsz. Művelési ág Kivett töltés, Kivett udvar, erdő, ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

HATÁROZAT. fürdővíz profilját a lefolytatott felülvizsgálat és értékelés után az alábbiak szerint frissíti:

HATÁROZAT. fürdővíz profilját a lefolytatott felülvizsgálat és értékelés után az alábbiak szerint frissíti: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSR/039/01219-8/2015. Tárgy: Mártély Holt Tiszai szabad strand fürdővíz profiljának felülvizsgálata Ügyintéző: Dóczi Brigitta Hiv. szám: - Tel.: +36 (62) 592-500

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 15-i rendkívüli nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 15-i rendkívüli nyílt ülésére ÁRHÁMHEGY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 8256 Ábrahámhegy, adacsonyi út 13. Telefon: +36 87 471 506 rendelet-tervezetet törvényességi szempontból megvizsgáltam: Wolf Viktória jegyző ELŐTERJESZTÉS 2015. április

Részletesebben

Heves megyében kijelölt természetes fürdőhelyek - 2015.

Heves megyében kijelölt természetes fürdőhelyek - 2015. Iktatószám: HER/058/01006-2/2015. Heves megyében kijelölt természetes fürdőhelyek - 2015. A természetes fürdővizek minőségének ellenőrzése és a fürdőhelyek kijelölési eljárása a természetes fürdővizek

Részletesebben

Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6.

Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. Középdunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. A Balaton közvetlen vízgyűjtőterületének jelentős vízgazdálkodási kérdései Konzultációs anyag A vélemények beküldésének

Részletesebben

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV Iktatószám: 1176-6/2011. Tárgy: Fonyód Árpádpart fürdıvízprofil megállapítása Elıadó: Szanyi Attiláné Hivatkozási szám: Melléklet: 1 db HATÁROZAT Somogy Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Tárgy: Dévaványa I.- agyag védnevű bányatelek egy részterületének tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Dévaványa I.- agyag védnevű bányatelek egy részterületének tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/682-5/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 05.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Lasztovicza Jenő részére Veszprém Megyeház tér 1. 8200 Ügyszámunk: 27464 /2012.

Részletesebben

Természetes fürdővizek 2010. évi értékelése

Természetes fürdővizek 2010. évi értékelése Orfű Orfűi tó, strand Baranya megye Baja (Kamarás-Duna) Gázgyár-öböli szabad strand Posztó-öböli szabad strand Vénuszdombi szabad strand Dunapataj Szelid strand Kecskemét Kecskeméti Szabadidő Központ Kiskunmajsa

Részletesebben

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV. Iktatószám: 880- /2011. fürdıvízprofil megállapítása Elıadó: Szanyi Attiláné Hivatkozási szám: Melléklet: 1 db

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV. Iktatószám: 880- /2011. fürdıvízprofil megállapítása Elıadó: Szanyi Attiláné Hivatkozási szám: Melléklet: 1 db NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV Iktatószám: 880- /2011. Tárgy: Dráva strand fürdıvízprofil megállapítása Elıadó: Szanyi Attiláné Hivatkozási szám: Melléklet: 1 db HATÁROZAT Somogy Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV Iktatószám: 1035-6/2011. Tárgy: Balatonboglár, Jankovich telepi és Bólyaközi strandok fürdıvízprofil megállapítása Elıadó: Szanyi Attiláné Hivatkozási szám: Melléklet:

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK (AIH056) 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: 1.2. A víztest VOR kódja: AIH 056 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: 13 Meszes kis területű sekély nyílt vízfelületű állandó 1.4. Víztest

Részletesebben

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Kocsisné Jobbágy Katalin Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 2016 Vizsgált terület

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1. Tel: (94) 513-430 Fax: (94) 513-437 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu Szám: 36800/573-2/2016.ált. Tárgy: Zalaszentlászló

Részletesebben

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai Veszprém megye - Tapolcai Járás Tervezet a települési önkormányzatok 2013. évi novemberi véleménynyilvánításához Készült: Veszprém Megyei

Részletesebben

A Balaton fejlesztési térkép v.0.1 bemutató előadás

A Balaton fejlesztési térkép v.0.1 bemutató előadás A Balaton fejlesztési térkép v.0.1 bemutató előadás Balaton Fejlesztési Tanács Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Siófok, 2008. június 10. Fejlesztési Térkép céljai Mire irányul? A Balaton

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: Martfűi halastó 1.2. A víztest VOR kódja: AIG992 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: hasonló típus: 11 meszes kis területű sekély nyílt vízfelületű

Részletesebben

Balatoni fürdőhelyek listája a 2011. évben

Balatoni fürdőhelyek listája a 2011. évben Balatoni fürdőhelyek listája a 2011. évben Ábrahámhegy, Községi strand Balatonföldvár, Nyugati strand Alsóörs, Európa Kemping Balatonfüred, Brázay strand Alsóörs, Nádas Panzió strand Balatonfüred, Esterházy

Részletesebben

Október 4. péntek. Október 5. szombat

Október 4. péntek. Október 5. szombat 2013. október hónapra tervezett sebességmérések (Veszprém MRFK) Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 08.30-09.30 8-as sz. főút Devecser és Ajka-Bakonygyepes közötti szakasza 09.50-11.00 Devecser,

Részletesebben

Tolna megye fürdésre használt felszíni vizeinek minősége 2015.

Tolna megye fürdésre használt felszíni vizeinek minősége 2015. Tolna megye fürdésre használt felszíni vizeinek minősége 2015. A természetes vizek a nyári meleg napokon fürdésre csábítanak minden lubickolni szerető hűsölni vágyót. A természetes vizek azonban sok veszélyt

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: - 1.2. A víztest VOR kódja: AIQ957 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: 15 Meszes közepes területű sekély nyílt vízfelületű állandó típushoz hasonló

Részletesebben

"Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Székesfehérvár, 2009 július 29.

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Székesfehérvár, 2009 július 29. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Székesfehérvár, 2009 július 29. Főbb vízfolyások (16 db): Veszprémi-séd (3 vt.) Nádor csatorna (2 vt.) Séd-Sárvizi malomcsatorna Gaja-patak (3 vt.)

Részletesebben

T/4860. számú törvényjavaslat. a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény módosításáról

T/4860. számú törvényjavaslat. a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4860. számú törvényjavaslat a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter

Részletesebben

1. A Balaton kiemelt üdülőkörzet néhány fontosabb adata országos összehasonlításban, 2009

1. A Balaton kiemelt üdülőkörzet néhány fontosabb adata országos összehasonlításban, 2009 Táblázatok 1. A Balaton kiemelt üdülőkörzet néhány fontosabb adata országos összehasonlításban, 2009 2. A Balaton kiemelt üdülőkörzet részletező adatai országos összehasonlításban, 2009 3. A Balaton kiemelt

Részletesebben

Katona Ottó Viziterv Alba Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Katona Ottó Viziterv Alba Kft. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Katona Ottó Viziterv Alba Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 31 db kijelölt vízfolyás víztest 6 db kijelölt állóvíz víztest 10 db kijelölt felszín alatti víztest Főbb vízfolyások:

Részletesebben

Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém.

Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Megye Cím Kerta Kúltúrház Kerta, Kossuth u 5. Somlójenő Művelődési Ház Somlójenő, Petőfi u. 99. Megyer Megyer, Fő u 24. Vid Vid, Széchenyi tér 14 Devecser Városi Művelődési Ház Devecser, Jókai u. 3. Városlőd

Részletesebben

KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 20 Jegyzőkönyvi kivonat VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER

KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 20 Jegyzőkönyvi kivonat VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 19 MELLÉKLETEK VÁROS ÉS HÁZ BT 2014. NOVEMBER KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: 1.2. A víztest VOR kódja: AIH 123 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: 13 Meszes kis területű sekély nyílt vízfelületű állandó 1.4. Víztest kategóriája:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1957-10/2010. Tárgy: Szentendre, Északi Vízmű vízbázis védőterület

Részletesebben

Tárgy: Gyomaendrőd I.- homok védnevű bányatelek részleges bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Gyomaendrőd I.- homok védnevű bányatelek részleges bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/1803-9/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 08.

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: - Poroszlói-medence 1.2. A víztest VOR kódja: AIQ956 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: 15 Meszes közepes területű sekély nyílt vízfelületű

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

Kijelölt természetes fürdőhelyek listája és minősítése

Kijelölt természetes fürdőhelyek listája és minősítése Achilles-tó Győr-Gyirmót Achilles strand Arlói-tó Arló Kemping strand Balaton Ábrahámhegy Ábrahámhegy Községi strand Alsóörs Alsóörs Európa Kemping Strandfürdő Alsóörs Nádas Panzió Strandfürdő Alsóörs

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS ANYAG A BALATON KÖZVETLEN TERVEZÉSI ALEGYSÉG

KONZULTÁCIÓS ANYAG A BALATON KÖZVETLEN TERVEZÉSI ALEGYSÉG A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG A BALATON KÖZVETLEN TERVEZÉSI ALEGYSÉG vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezete alapján közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság,

Részletesebben

2007. június 25.-i ülésére

2007. június 25.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. június 25.-i ülésére Tárgy: Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás alapító okiratának

Részletesebben

Éltető Balaton-felvidékért Egyesület ÚMVP IV. azaz LEADER tengelyére vonatkozó projektlista. Támogatottak listája

Éltető Balaton-felvidékért Egyesület ÚMVP IV. azaz LEADER tengelyére vonatkozó projektlista. Támogatottak listája Éltető Balaton-felvidékért ÚMVP IV. azaz LEADER tengelyére vonatkozó projektlista Támogatottak listája Pályázó neve Paksa Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Független Ökológiai Központ Famulus Sümeg Kistérségéért

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: Tisza-tó - Abádszalóki-öböl 1.2. A víztest VOR kódja: AIQ955 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: 15 Meszes közepes területű sekély nyílt vízfelületű

Részletesebben

Kardos Sándor igazgató megbízásából

Kardos Sándor igazgató megbízásából A l s ó - T i s z a - v i d é k i K ö r n y e z e t v é d e l m i, T e r m é s z e t v é d e l m i é s V í z ü g y i F e l ü g y e l ő s é g K i r e n d e l t s é g e 52869-1-17/2008 Tárgy: Hirdetmény

Részletesebben

Heves megyében kijelölt természetes fürdőhelyek

Heves megyében kijelölt természetes fürdőhelyek Heves megyében kijelölt természetes fürdőhelyek - 2014. A természetes fürdővizek minőségének ellenőrzése és a fürdőhelyek kijelölési eljárása a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint

Részletesebben

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV. Iktatószám: 1117-10/2011.

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV. Iktatószám: 1117-10/2011. NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV Iktatószám: 1117-10/2011. Tárgy: Balatonszemesi partszakasz fürdıvízprofil megállapítása Elıadó: Szanyi Attiláné Hivatkozási szám: Melléklet: 1 db HATÁROZAT Somogy

Részletesebben

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV HATÁROZAT Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (7400 Kaposvár, Fodor tér 1.) a fürdıvízprofil megállapítására irányuló hivatalból indított

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Előadás tartalma 1. A Ket. és az anyagi jogszabályok 2. Eljárásrend vízjogi engedélyezéshez 3. Ügyintézési

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/151-6/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Tárgy: Gyula V.- homok védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Gyula V.- homok védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2626-6/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 11.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 522-9/2016. Tárgy: Szil, Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Bartókné Hajnali Beáta Mellékletek: - Telefon: (96) 524-000 Hiv. szám: - HIDRÁNS Kft., 045/1

Részletesebben

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV Iktatószám: 1211-6/2011. Tárgy: Balatonföldvár, Nyugati strand fürdıvízprofil megállapítása Elıadó: Szanyi Attiláné Hivatkozási szám: Melléklet: 1 db HATÁROZAT Somogy

Részletesebben