ADOMÁNY-FESTMÉNY HATVAN VÁROSÁNAK ZOLTAI OLGÁTÓL ÉS A MINNESOTAI MAGYAROK EGYESÜLETÉTŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADOMÁNY-FESTMÉNY HATVAN VÁROSÁNAK ZOLTAI OLGÁTÓL ÉS A MINNESOTAI MAGYAROK EGYESÜLETÉTŐL"

Átírás

1 A festmény Zoltai Olga adománya, ami a Minnesotai Magyarok Egyesületének segítségével és közreműködésével juthatott el Hatvan városába. A festmény az elmúlt 25 évben a Zoltai házaspár Minnesota állambeli Saint Paul-i otthonának hatalmas és díszes étkezőjének a falát díszítette a kandalló fölött. A festmény a as évek környékén került Zoltai Olga édesapjának a tulajdonába, aki a festményt Kanadában egy árverésen vásárolta. Az árverésre az akkori magyar állami vezetés hozott műtárgyakat, aminek bevétele a korabeli hivatalos tájékoztatás szerint az ország gazdasági fejlesztésére került felhasználásra. A festmény a Zoltai ház étkezőjének falán Olga néni számos baráti rendezvénynek adott otthont. Egy ilyen baráti vacsora alkalmával került szóba a festmény, amikor is az egyik vendég, Takács Tímea megkérdezte Olga nénit, hogy mit tud erről a szép nagy festményről, amin egy vásárrészlet van, előtérben egy kendős asszonnyal, és hogy a festmény miért élvez ilyen különleges helyet a házban. Olga néni válasza az volt, hogy a festmény édesapjának a kedvenc képe volt, ezért van kiemelt helyen és hogy a képet édesapja egy árverésen vette Kanadában, de több információja nincs róla. Amikor Tímea közelebb ment és jobban megnézte a festményt, hirtelen megdobbant a szíve, hiszen a festményen szülővárosának, Hatvannak a nevét látta. A város neve mellett még az 1914-es évszám és az akkor még a festő olvashatatlannak tűnő aláírása volt látható. Egy kis kutatás után kiderült, hogy az aláírás Vágó Sándor nevét takarja, akinek az as években Hatvanban műterme volt, képeit számos kiállításon is bemutatták a városban. A szakemberek feladata lesz a jövőben igazolni, hogy az festményen szereplő életkép milyen helyszínt örökít meg, de egyes vélemények szerint a festő a mai Szabadság utca környékén a 1960-as évekig működő piac egy pillanatát festette meg.

2 Olga néninek, miután megözvegyült, a hatalmas ház egyre nagyobb terhet jelentett. Néhány éve úgy döntött, hogy a hatalmas házból egy kényelmesebb és nyugalmasabb, a Minnesotai Egyetem professzorai és azok házastársai részére fenntartatott otthonba költözik. Ennek eredményeként a házban található műtárgyak nagy része eladásra került. Ekkor kereste meg a Minnesotai Magyar közösség tagjai közül a hatvani születésű Takács Tímea és férje Szinyei Tamás, aki szintén Hatvanban nőtt fel, Olga nénit Zoltai ház 476 Summit Ave, St. Paul, Minnesota, USA azzal az ötlettel, hogy a festményt a szülővárosukba, akár a festmény megvásárlásával is, de haza szeretnék juttatni, és hogy erre milyen feltételek mellett kerülhetne sor. Ezek után Olga néni nagylelkűen felajánlotta, hogy a festményt a városnak adományozza abban esetben, ha annak fogadására Hatvan város részéről hivatalos fogadókészség van, továbbá ha az azzal kapcsolatos ügyintézést valaki magára vállalja. Ez utóbbi feladatot Tímea, Tamás és a Minnesotai Magyarok Egyesülete nagy örömmel vállalta magára. Megérkezett Hatvan város részéről is a szándéknyilatkozat a festmény fogadására, így 2011 nyarán megkezdődhetett az előkészületi munka, és 2012 októberében a festmény, közel 100 évnyi kalandos út után, visszakerülhetett származási helyére.

3 Zoltai Olga és Tibor Olga néni 50 éven keresztül segítette fáradhatatlanul kezdetben önkéntesként, később munkája révén a menekültek és a bevándorlók letelepedését és beilleszkedését az egyesült államokbeli Minnesota államban. Olga néni egy nagyszerű, példaértékű ember, akiről környezetében köztudott, hogy korát meghazudtolva, lehetetlent nem ismerve tud dolgozni a különböző közösségeket segítő és érintő célok megvalósításáért. Olga néni menekültként érkezett Kanadába, miután 1945-ben a II. világháborút követően családjával el kellett hagynia Magyarországot. Férjével, Tiborral az ausztriai menekülttáborban ismerkedett meg. Néhány évvel később a kanadai Alberta államba sodorta őket az élet, Zoltai Olga ahol menekültként cukorrépa földeken szerződtették őket. Férje egyetemi tanulmányainak befejezése után 1959-ben kerültek az egyesült államokbeli Minnesota államba, miután férje, Tibor a Minnesotai Egyetemen elfogadott egy állást. Zoltai Tibor az ásványtan és kristálytan nemzetközileg elismert tudósa volt, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. A II. világháború után szüleivel együtt kivándorolt Amerikába. Alkalmazott földtanból a Torontói Egyetemen szerzett diplomát, majd 1959-ben a Massachusetts Egyetem geológia szakán folytatta tanulmányait, ahol 1963-ban ásványtan és krisztallográfia tárgyakból doktorált. A Minnesotai Egyetem Geológiai Tanszékén kezdte meg oktató- és kutatómunkáját, ahol 1963-tól 1971-ig volt tanszékvezető, majd nyugdíjba vonulásáig, 1991-ig egyetemi tanárként működött. Egyeteme tiszteletbeli professzori- és díszdoktori címmel ismerte el munkásságát. A Zoltai házaspár otthona mindig nyitva állt a diákok előtt, különös figyelemmel és segítséggel voltak a külföldről érkező diákokra. Az USA-ban alapítványukkal létrehozták a Zoltai Nemzetközi Ösztöndíjat, amivel a magyar doktori ösztöndíjasokat és a Magyarország iránt érdeklődő más nemzetiségű doktori ösztöndíjasokat kívánták segíteni az USAban és Magyarországon. Zoltai Olga és Tibor

4 A Zoltai házaspár sokat tett a Minnesotai Magyarok Egyesületéért is, és sokat segítettek a magyar bevándorlóknak a beilleszkedés nehézségeinek leküzdésében és abban, hogy az anyaországból hozott kultúrájukat idegen földön is meg tudják őrizni. Magyar közösségi ház hiányában a Zoltai házaspár otthona számos magyar és helyi gyerekklub rendezvénynek biztosított helyszínt az évek során. A szervezet itt látta vendégül Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét 2008-ban minnesotai látogatása alkalmával. Olga néni férjével együtt az erdélyi magyarok ügyéért is sokat tett. Humanitárius program keretében nagy szerepük volt abban, hogy a Saint Paul-i Unitárius Közösség szoros együttműködést építsen ki az erdélyi Homoródszentpéter nevű faluval. A program keretében a homoródszentpéteri egyházközösség traktort, ekét, tárcsát kapott, egy évtizeden keresztül a falu minden középiskolás diákja ösztöndíjban részesült, és támogatást nyújtottak a helyi iskola és orvosi rendelő felújításához. Nemzetek Fesztiválja rendezvényen St.Paulban Olga néni 2012-ben megkapta az Amerikai Bevándorlási Ügyek Ügyvédei Egyesületének magasrangú kitüntetését a bevándorlókért tett munkája elismeréseként ben jelent meg életrajzi könyve angol nyelven My Flag Grew Stars címmel, melyet lánya, Kitty Gogin írt. Olga néni jelenleg is aktív nemcsak a Minnesotai Magyarok Egyesületében, hanem más közösségek munkájában is.

5 Minnesotai Magyarok Egyesülete Minnesota Hungarians A minnesotai magyar közösség több mint 100 éves múltra tekint vissza. Minnesotai Magyarok néven regisztrált nonprofit szervezetként egyesületi keretek között néhány évtizede működik. A szervezet célja a magyar kulturális hagyományok megőrzése és ápolása az Egyesült Államokban, elsősorban a Minnesotában élő magyarok körében. Ennek elérése érdekében a szervezet számos kulturális, társadalmi és jótékonysági programot szervez. A Minnesotai Magyarok számos alkalommal vendégül látott Magyarországról érkezett írókat, művészeket és politikusokat. Az Egyesület aktív kapcsolatot ápol más amerikai-magyar közösségekkel, mint a Magyar Baráti Közösség, az Amerikai Magyar Koalíció, a Magyar Emberi Jogok Alapítvány, továbbá más minnesotai szervezetekkel - Bevándorlási Történeti Kutató Intézet, Minnesotai Nemzetközi Intézet -, és más helyi közép-kelet európai etnikai csoportokkal is. Az évente megrendezésre kerülő magyar vacsorák, ünnepi megemlékezések és gyerekklub összejövetelei mellett a szervezet 2009 óta évente két alkalommal Táncházat is szervez ben a Minnesotai Állami Művészeti Alaphoz beadott sikeres pályázatnak köszönhetően Carpathian Folk Music and Dance Festival néven nagyszabású és nagysikerű egyhetes magyar népzenei programsorozatot szervezett a salgótarjáni Dűvő Zenekar vendégművészeinek közreműködésével. A Minnesotai Magyarok jelenlegi elnöke Grauzer Csilla. Grauzer Csilla, a Minnesotai Magyarok Egyesületének elnöke Dán Károly Főkonzul és Vincze Kubányi Mária, a Minnesotai Magyarok Egyesületének alelnökének a társaságában

6 Minnesotai Magyarok Egyesületének jelentősebb adományai az elmúlt években: Dévai Szent Ferenc Alapítvány (évente) Bethesda Gyermekkórház (évente) Vörösiszap-katasztrófa (2010) Tiszai árvíz (2010) Fogtündér Program (2010) International Documentary Association Kovács Klaudia: Torn from the Flag (A lyukas zászló) című 1956-os forradalomról készült dokumentumfilm (2006, 2008) Csángó diákok tanulmányainak támogatása (2005, 2010) A festőről Vágó Sándor (Vayos, Alexander), Mezőlaborc, 1887 USA, 1946 Tanulmányait a budapesti Képzőművészeti Főiskolán kezdte, és a müncheni Képzőművészeti Akadémián folytatta. Mestere Zemplényi Tivadar volt. Az Amerikai Egyesült Államokban, Clevelandben telepedett le. Rendszeres szereplője volt a clevelandi, washingtoni, philadelphiai és New York-i képzőművészeti tárlatoknak. A Nemzeti Szalonban gyűjteményes kiállítást rendezett 1928-ban. A clevelandi múzeumban emlékkiállítást rendeztek festményeiből. forrás: Hatvan település képzőművészeti életét az 1900-as évektől kezdve hallatlan pezsgés jellemezte ben Vágó (Vayos) Sándor a saját műtermében látta vendégül az érdeklődőket, amiről a helyi sajtó is tudósított. A korabeli újságok hasábjain fel-feltűnnek a rövid hírek, avagy terjedelmesebb méltatások egy-egy képzőművészeti kiállításról, amelyet a Kaszinóban, illetve a Polgári Kör helyiségében rendeztek. forrás:

7 A festmény Hatvan városába való visszajuttatásában közreműködöttek: Zoltai Olga (tag, Minnesotai Magyarok Egyesülete) adományozó Grauzer Csilla (elnök, Minnesotai Magyarok Egyesülete) az adományozás felkarolója és támogatója, az adomány Magyarországra történő szállítását előkészítette és kivitelezte Szabó Zsolt (Hatvan Város polgármestere) Tóth Csaba (Hatvan Város Polgármesteri Hivatalának Kabinetfőnöke) Szinyei András (Hatvan Város alpolgármestere) Takács Tímea (titkár, Minnesotai Magyarok Egyesülete) az adományozás kezdeményezője, az adományozás megszervezője Szinyei Tamás (igazgatósági tanácstag, Minnesotai Magyarok Egyesülete) - az adományozást kezdeményezte és annak kivitelezésében közreműködött dr. Veres András (ügyvéd, Hatvan) az adományozással kapcsolatos tanácsadásban és adminisztrációban közreműködött Vincze Kubányi Mária (alelnök, Minnesotai Magyarok Egyesülete) a festmény megfelelő körülmények közötti átmeneti tárolásában és annak szállításában közreműködött Vincze Zsolt (tag, Minnesotai Magyarok Egyesülete) - a festmény megfelelő körülmények közötti átmeneti tárolásában és annak szállításában közreműködött Minnesotai Magyarok Egyesületének Igazgatótanács tagjai az adományozást felkarolták és támogatták Minnesotai Magyarok Egyesületének tagjai, akik egyesületi befizetéseikkel és adományaikkal hozzájárultak a festmény Magyarországra való szállításának előkészületi költségeihez Minneapolis, október 1.

8 Kapcsolattartó személyek neve és elérhetősége: 1. Takács Timea Minnesotai Magyarok Együletének titkára 2. Grauzer Csilla Minnesotai Magyarok Egyesületének elnöke 3. Zoltai Olga Minnesotai Magyarok Egyesületének tagja

Hogyan alakult meg a Taita Alapítvány, Önnek milyen szerepe volt az indulásban? Hogy került először Afrikába, mire számított ott?

Hogyan alakult meg a Taita Alapítvány, Önnek milyen szerepe volt az indulásban? Hogy került először Afrikába, mire számított ott? Hogyan alakult meg a Taita Alapítvány, Önnek milyen szerepe volt az indulásban? Ennek gyökerei nagyon régre nyúlnak vissza. Mindig is érdekelt maga Afrika, a kontinens minden jellemzőjével együtt. Mivel

Részletesebben

A bból élünk, amit kapunk, de az éltet, amit adunk. Winston S. Churchill

A bból élünk, amit kapunk, de az éltet, amit adunk. Winston S. Churchill A bból élünk, amit kapunk, de az éltet, amit adunk. Winston S. Churchill Tartalomjegyzék Előszó a magyar fordításhoz... 5 Előszó... 7 Emlékalapok és elkülönített alapok a visegrádi országokban... 8 Lengyelország...

Részletesebben

AZ AMERIKAI MAGYAR SZÍNJÁTSZÁS. Doktori tézis. (Kivonat)

AZ AMERIKAI MAGYAR SZÍNJÁTSZÁS. Doktori tézis. (Kivonat) 1 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI OKTATÁSI, KUTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU-MUREŞ MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM AZ AMERIKAI MAGYAR

Részletesebben

Független Elektronikus Újság Szerkesztő: Bika Julianna E-posta: BikaJuli@aol.com Efax: 508-437-2661 Honlap: http://www.hhrf.org/nyugatihirlevel

Független Elektronikus Újság Szerkesztő: Bika Julianna E-posta: BikaJuli@aol.com Efax: 508-437-2661 Honlap: http://www.hhrf.org/nyugatihirlevel 32. szám 2001. augusztus Független Elektronikus Újság Szerkesztő: Bika Julianna E-posta: BikaJuli@aol.com Efax: 508-437-2661 Honlap: http://www.hhrf.org/nyugatihirlevel Kedves Olvasó a Nyugati hírlevelet

Részletesebben

A KULTÚRPONT IRODA HÍREI

A KULTÚRPONT IRODA HÍREI A KULTÚRPONT IRODA HÍREI BEMUTATTÁK A PÉCS2010 PROGRAMJAIT 2009. június 12-én Pécsett ünnepélyes keretek között bemutatták a Pécs2010 Európa Kulturális Fôvárosa programsorozat kulturális rendezvényeit.

Részletesebben

A KÖZMŰVELŐDÉS HELYI MECÉNÁSAI

A KÖZMŰVELŐDÉS HELYI MECÉNÁSAI PORDÁNY SAROLTA 1 HELYI MECENATÚRA HELYI MECÉNÁSOK A KÖZMŰVELŐDÉS HELYI MECÉNÁSAI Bevezető Megsokasodtak az utóbbi években a hazai mecenatúra élénkítését szolgáló országos kezdeményezések. Az újságokban,

Részletesebben

Gyermekében él a nemzet

Gyermekében él a nemzet A PANORÁMA AJÁNLATA Világklub-vezetõnk kitüntetése Teheránban Nemrégiben dr. Latorcai János, az Országgyûlés alelnöke vezetésével parlamenti delegáció járt Iránban, ahol Varga Sinai Gizella festõmûvész,

Részletesebben

Határon Túli Magyarok Hivatala. A Kárpát-medencén kívül élõ magyarság. T a r t a l o m: Előszó.. 2. 1. Nyugat-Európa 5. 2. Észak-Amerika.

Határon Túli Magyarok Hivatala. A Kárpát-medencén kívül élõ magyarság. T a r t a l o m: Előszó.. 2. 1. Nyugat-Európa 5. 2. Észak-Amerika. Jelentések a határon túli magyarság helyzetérõl Határon Túli Magyarok Hivatala A Kárpát-medencén kívül élõ magyarság 2005 T a r t a l o m: Oldal Előszó.. 2 1. Nyugat-Európa 5 2. Észak-Amerika. 24 3. Dél-Amerika.

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

XXIV. évf. 18. szám VÁROSUNK LAPJA 2012. szeptember 6. kapott

XXIV. évf. 18. szám VÁROSUNK LAPJA 2012. szeptember 6. kapott XXIV. évf. 18. szám VÁROSUNK LAPJA 2012. szeptember 6. Az új kenyér ünnepe Pap János lett Mezőkövesd Díszpolgára Pro Urbe díjat kapott Laczkó Pető Mihály Mezőkövesd Városért elismerést kapott Holdoner

Részletesebben

Összefoglaló a Szarvasért Alapítvány 10 éves működéséről 2002-2012.

Összefoglaló a Szarvasért Alapítvány 10 éves működéséről 2002-2012. Összefoglaló a Szarvasért Alapítvány 10 éves működéséről 2002-2012. A Szarvasért Alapítványt 2000. októberében hozta létre a Szarvas Város Barátainak Köre Egyesület. Az Alapító Okirat a következők szerint

Részletesebben

Határon Túli Magyarok Hivatala. kívül élõ magyarság 2003. T a r t a l o m: Előszó. 2. 1. Nyugat-Európa.. 4. 2. Észak-Amerika 17. 3.

Határon Túli Magyarok Hivatala. kívül élõ magyarság 2003. T a r t a l o m: Előszó. 2. 1. Nyugat-Európa.. 4. 2. Észak-Amerika 17. 3. Jelentések a határon túli magyarság helyzetérõl Határon Túli Magyarok Hivatala A Kárpát-medencén kívül élõ magyarság 2003. T a r t a l o m: Oldal Előszó. 2 1. Nyugat-Európa.. 4 2. Észak-Amerika 17 3. Dél-Amerika

Részletesebben

MAGYAR BEVÁNDORLÓK NYELVI HELYZETE NORVÉGIÁBAN

MAGYAR BEVÁNDORLÓK NYELVI HELYZETE NORVÉGIÁBAN Szilvási Zsuzsanna * MAGYAR BEVÁNDORLÓK NYELVI HELYZETE NORVÉGIÁBAN Abstract After some waves of immigration a relative small number of Hungarian immigrants live in Norway today. They have their own associations

Részletesebben

101. szám 2011. június 絆 きずな KIZUNA. A Magyar Japán Baráti Társaság hírlevele

101. szám 2011. június 絆 きずな KIZUNA. A Magyar Japán Baráti Társaság hírlevele 絆 きずな KIZUNA A Magyar Japán Baráti Társaság hírlevele A mostani számunktól kezdve lapunk címét megváltoztattuk. A KIZUNA szó japánul baráti szálak, baráti kötelék jelentésű szó, amely tartalmát tekintve

Részletesebben

A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET JUBILEUMI, VÁROSNAPI DÍSZÜLÉSE ZENTA, 2006. SZEPTEMBER 10.

A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET JUBILEUMI, VÁROSNAPI DÍSZÜLÉSE ZENTA, 2006. SZEPTEMBER 10. A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET JUBILEUMI, VÁROSNAPI DÍSZÜLÉSE ZENTA, 2006. SZEPTEMBER 10. Hölgyeim és Uraim! Mélyen tisztelt Elnök Urak! Kedves vendégeink! Tisztelt ünneplő Gyülekezet! Emlékek nélkül

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi beszámolója

Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi beszámolója BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD NARODOWOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1173. Budapest, XVII., Pesti út 165. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel

Részletesebben

Javaslat Miskolc város kitüntető címeinek és díjainak adományozására

Javaslat Miskolc város kitüntető címeinek és díjainak adományozására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Kvo.: 28.011-335/2008 Javaslat Miskolc város kitüntető címeinek és díjainak adományozására Összeállította: Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi

Részletesebben

Tiszteletbeli konzul lett a lelkipásztor. Sikerek a nyugati parton. Gyergyó hazavárja gyermekeit

Tiszteletbeli konzul lett a lelkipásztor. Sikerek a nyugati parton. Gyergyó hazavárja gyermekeit A PANORÁMA AJÁNLATA IN THIS ISSUE OF PANORÁMA Kossuthra emlékeztek Washingtonban Százhatvan esztendeje, hogy Kossuth Lajos az Amerikai Egyesült Államokban történelmi jelentõségû látogatást tett - erre

Részletesebben

2008. Kilencedik szám

2008. Kilencedik szám 2 2008. Kilencedik szám Reneszánsz év-2008 RENESZÁNSZ ORSZÁGJÁRÁS eszközeinkben, legfeljebb nem tudunk róla. Mi megmutatjuk, hogy a népzene és az irodalom mit őrzött meg és használt fel belőle az elmúlt

Részletesebben

Áder János Amerikában. János Áder in America. Kárpátalján járt a Világklub-delegáció. The "World Club" Delegation has Visited Transcarpatia in Ukraine

Áder János Amerikában. János Áder in America. Kárpátalján járt a Világklub-delegáció. The World Club Delegation has Visited Transcarpatia in Ukraine A PANORÁMA AJÁNLATA Áder János Amerikában Áder János magyar köztársasági elnök történelmi jelentõségû látogatást tett nemrégiben Kanada és az Amerikai Egyesült Államok magyar közösségeiben. Képes riportban

Részletesebben

Szakszervezeti majális 2014, Városliget

Szakszervezeti majális 2014, Városliget 101. évfolyam 2. szám Bu da pest, 2014. május 90 forint Szakszervezeti majális 2014, Városliget Európai Uniós tagságunk tíz éve, s a Budapesti Nyilatkozat Többezres tömeg indult el május elsején tíz órakor

Részletesebben

SZABÓ SÁNDOR AZ AMERIKAI MAGYAR DIASZPÓRA ÉS AZ EGYHÁZAK

SZABÓ SÁNDOR AZ AMERIKAI MAGYAR DIASZPÓRA ÉS AZ EGYHÁZAK SZABÓ SÁNDOR AZ AMERIKAI MAGYAR DIASZPÓRA ÉS AZ EGYHÁZAK Amikor a nyugati világban élő magyarságról beszélünk, mindig beleesünk abba a hibába, hogy nem tudjuk meghatározni magunkat, hogy kik vagyunk. Nem

Részletesebben

GYÖRGYI CSABA. Károly Anna: Az oral history mint kutatási módszer. In: Magiszter, 2007/5. szám. 59. o. 4

GYÖRGYI CSABA. Károly Anna: Az oral history mint kutatási módszer. In: Magiszter, 2007/5. szám. 59. o. 4 GYÖRGYI CSABA ÖRMÉNYEK PEST MEGYÉBEN Egy rendhagyó oral history interjú margójára Dolgozatomban a történetírás egyik leginnovatívabb irányzatának, 2 az oral historynak az eszköztárát alkalmazva közelítettem

Részletesebben

Faültetés és szolidaritási koncert

Faültetés és szolidaritási koncert XX. évf. 20. szám 2011. május 31. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 A legifjabb korosztály tagjai vették birtokba a gödöllői főteret vasárnap, a városi gyermeknapon.

Részletesebben

Koszorúzás városi megemlékezés az 56-os forradalmi események áldozatairól

Koszorúzás városi megemlékezés az 56-os forradalmi események áldozatairól 2011. október 28. III. évfolyam 9. szám www.ozdikorkep.hu Koszorúzás városi megemlékezés az 56-os forradalmi események áldozatairól Pályaválasztási Kiállítás A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Részletes beszámoló a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 2012. évi közhasznú tevékenységéről 1

Részletes beszámoló a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 2012. évi közhasznú tevékenységéről 1 Fédération Internationale des Communautés Educatives Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen International Federation of Educative Communities ONG-UNESCO/UNICEF/ECOSOC/CONSEIL D`EUROPE NEVELŐ

Részletesebben

A társadalmi szervezetek helye, szerepe. Szajol község életében, különös tekintettel a rendszerváltás utáni időszakban

A társadalmi szervezetek helye, szerepe. Szajol község életében, különös tekintettel a rendszerváltás utáni időszakban 1 Debreceni Egyetem Bölcsésztudományi Kar Művelődéstudományi és Felnőttnevelési Tanszék A társadalmi szervezetek helye, szerepe Szajol község életében, különös tekintettel a rendszerváltás utáni időszakban

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DÍJTALAN, KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓS LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2015. JÚLIUS

KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DÍJTALAN, KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓS LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2015. JÚLIUS KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DÍJTALAN, KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓS LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2015. JÚLIUS KÖSZÖNTŐ Ismét július, ismét Körösladányi Napok. Az amerikaiak úgy szerették meg a labdarúgást,

Részletesebben

Skandináviában rengeteg a liget,de

Skandináviában rengeteg a liget,de Alapította 1999-ben: Tar Károly 10. évfolyam 41-42. szám A DÉL - SVÉDORSZÁGI MAGYAROK CSALÁDI LAPJA 2009/ 3-4 Tíz éves a Skandináviában rengeteg a liget,de egy van! Jövőre tíz esztendős az Ághegy Ex Libris-díj

Részletesebben

NYÁRI KALANDOK A RÁKÓCZIVAL

NYÁRI KALANDOK A RÁKÓCZIVAL A Rákóczi Szövetség Lapja NYÁRI KALANDOK A RÁKÓCZIVAL Majk Sátoraljaújhely Gloria Victis Lédec Kassa Komárom Baja Budapest Szentendre Esztergom Gyõr Tarpa Oroszlány 21. évfolyam 3. szám 2011. november

Részletesebben