dr. Sánta Kálmán akadémikusra,ideggyógyász-idegsebész professzorra emlékeztünk.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "dr. Sánta Kálmán akadémikusra,ideggyógyász-idegsebész professzorra emlékeztünk."

Átírás

1 dr. Sánta Kálmán akadémikusra,ideggyógyász-idegsebész professzorra emlékeztünk. Dr. Sántha Kálmánra, akadémikus, ideggyógyász-idegsebész professzorra, a magyar idegsebészet egyik megteremt jére emlékeztünk 2011.december 11.-én. A professzor halálának 54. évfordulója alkalmából tanítványa dr.török Pál ny. osztályvezet f orvos, dr. Csiba Gábor f igazgató f orvos és dr. Csókay András osztályvezet f orvos megkoszorúzta az idegsebészeti tömb el tt álló szobrot. Adomány a Koraszülött Osztálynak A Miskolci Gráciák Egyesülete ötszázezer forint adományt nyújtott át 2010.november 5-én a Koraszülött és Újszülöttpathológiai osztálynak. Az adományt Pelczné dr. Gáll Ildikó a Gráciák elnöke adta át. Adományukkal, mely báli bevételük volt, nagyban hozzájárultak a koraszülöttek számára nélkülözhetetlen, korszer lélegeztet gép vásárlásához. A Miskolci Gráciák évek óta támogatják a Velkey László Gyermekegészségügyi Központot, így segítik a nehéz anyagi helyzetben lév intézményben a fejlesztéseket.

2 Ünnepeltünk 20 éves lett a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály október án szervezett tudományos ülésen az ünneplés mellett a résztvev k el adásokat hallgattak meg a szakma fejl désér l, és jöv jér l is, melyet neves professzorok és az észak-kelet magyarországi régió vezet aneszteziológusai tartottak.

3 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI REND R-F KAPITÁNYSÁG NÜGYI IGAZGATÓSÁG NMEGEL ZÉSI OSZTÁLY 3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) /23-27, fax: SAJTÓKÖZLEMÉNY El zzük meg a közfeladatot ellátó személy elleni er szakot! Tájékoztatjuk kedves betegeinket, hogy munkavégzés közben (Eü évi CLIV törvény 139. a-hig) minden egészségügyi dolgozó közfeladatot ellátó személy. Az ilyen személlyel szemben a trágár beszéd, a fenyegetés, a legkisebb fizikai atrocitás is b ncselekmény, melyet a törvény 3 évig terjed börtönnel is büntethet. Dr. intézetigazgató A fenti idézet egyik miskolci rendel intézet ajtaján található. Alátámasztja, hogy a b nmegel zési jelleg tájékoztatás egyik legfontosabb módja, amikor az állampolgárok érintett csoportja öntevékenyen, tapasztalatai alapján felhívja a figyelmet olyan problémára, mellyel gyakran szembesül. Naponta jelenik meg a sajtóban, hogy szidalmazták, megütötték a sérültet ellátó ment st, orvost. Hasonló módon inzultálták a köteked utasok a buszvezet t, a feldühödött tanuló és/vagy szül a pedagógust, a tetten ért szabálysért a polgár rt. Sajnálatos módon az élet sok területén teret nyert az er szak. A Megyei Kórház Gyermek Egészségügyi Központ B rgyógyászati Osztályán az elkövet élettársával és kiskorú gyermekével hívás és engedély nélkül megjelent az orvosi betegellátó helységben, az ott szolgálatban lév orvos kezét, nyakát, arcát megfogta, majd a szekrényhez tolta, mivel soron kívül nem látta el ket. Ez évben 36 esetben indult eljárás közfeladatot ellátó személy elleni er szak büntette miatt, ebb l 10 esetben egészségügyi és szociális intézményben dolgozó volt az áldozat. A megtámadottak orvosok, ment sök, szakápolók. Ezen kívül a közszférából 7 pedagógus vált sértetté ez id ben.

4 Elkészítettünk A/4-es méretben egy b nmegel zési tájékoztató matricát, melyben a lakosság figyelmét kívánjuk széles körben felhívni a negatív jelenségre. A legjellemz bb elkövetési módokat, az elkövetés következményét rajzos képekkel illusztráltuk, hangsúlyozva a cselekmények büntetésének mértékét. Az e fajta vizuális kommunikáció azon állampolgárok felé is biztosít könnyen elérhet és értelmezhet információkat, akik figyelmen kívül hagyják az írásos felszólítást, illetve el fordulhat, hogy írás-olvasási problémáik vannak. A matricát biztosítjuk a megye valamennyi oktatási és egészségügyi intézményének. Terveink között szerepel a sorozatjelleg megjelenítés is, amennyiben közlekedési cégeinknek is megnyeri tetszését, ajánljuk a rajzok kicserélését és aktualizálását követ en kihelyezni a tömegközlekedési eszközökre, megállókba és várótermekbe. A most bemutatásra kerül matrica az egészségügyben és oktatásban dolgozók elleni támadások megel zése érdekében kerül kiadásra. A Borsod-A-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház f igazgató f orvosa Dr. Csiba Gábor és a Borsod-A- Z. Megyei Rend r-f kapitányság B nmegel zési Osztályának vezet je Dudás Péter r. alezredes az els matricát a Megyei Kórház Traumatológiai Osztály Sürg sségi Betegellátó el terében helyezi ki október 14.-én órakor. Miskolc, október 12. Dudás Péter r. alezredes osztályvezet Gaskó Bertalan. r. alezredes kommunikációs irodavezet

5 Elhunyt munkatársainkra emlékeztünk október 29-én a kórház elhunyt dolgozóinak emlékhelyet állítva közösen emlékeztünk az elhunyt munkatársainkról. Az Isteni Irgalmasság Kápolnánál Emlékhelyet alakítottunk ki, ezzel is megemlékezve elhunyt munkatársainkra.

6 A szalonnai katolikus egyházközség képvisel testülete felajánlotta Intézetünknek a Kórházban meggyógyult szalonnai betegek hálája jeléül a község határában álló feszületet, melyet az Emlékhelyen a kápolna falára október 29-én órakor helyeztünk fel. Ezt követ en az Emlékhely megáldására került sor.

7 Tóth Ilona emlékére Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére a Tóth Ilona Orvosszálló falán elhelyezett emléktáblánál október 22 én koszorúzási ünnepséget szerveztünk. A Himnusz eléneklését követ en ünnepi beszédet mondott: Csorba István a Történelmi Igazságtétel Bizottság területi elnöke. Névadó Ünnepség szeptember 30. án a Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermekegészségügyi Központja a Velkey László Gyermekegészségügyi Központ nevet vette fel az alapítója Prof. Dr. Velkey László emlékére. Az ünnepségen méltó beszédet Welkey professzor kortársra, barátja,szakmai munkájának szemtanúja Prof. Schuler Dezs mondott. A névadó ünnepséget megtisztelte Soltész Miklós szociális államtitkár is.

8 Házhoz viszik az egészséget Jótékonysági oltásprogram szeptember 21-én a Borsod-A.-Z. Megyei Kórház Gyermekegészségügyi Központ Ambulancia volt az egyik helyszíne a Házhoz viszik az egészséget jótékonysági oltásprogram - nak. Epres Panni modell és Vámos Erika televíziós m sorvezet támogatásával és jelenlétében nyílt lehet ség beoltatni a legújabb 13 komponens Pneumococcus elleni véd oltással olyan kisgyermeket, akik korábban nem részesülhettek, a ma már minden 2 év alatti gyermeknek ingyenesen járó oltásban.

9 2010. szeptember 7-én a BME Biomechanikai Kooperációs Kutatóközpont, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház és a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Nanotechnológiai Kutató Intézet a sajtó képvisel i el tt - ünnepélyes keretek között- együttm ködési megállapodást írt alá.. PARTNERSÉGET ÉPÍTÜNK Miskolc-Kosice Oktatókórházi Együttm ködés HUSK/0801/1.6.1/0186

10 Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttm ködési Program keretében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, a Miskolci Egyetem, az Univerzita P.J. Safarika Kosiciach és a Fakultna Nemocnica Luisa Pastaura Kosice az Európai Unió támogatásával, és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával közös projektet valósít meg, melyre összesen EUR támogatást kapott az Eu-tól. A projekt keretében szeptember 3-án Intézetünkben érsebészeti workshopot rendeztünk, melynek témája volt: Endovascular techniques, conventional vascular surgery and conbination of these methods in our practice" (érsebészeti m téti eljárások.) Ünnepeljünk együtt a világ ápolóinak nemzetközi napján

11 A Borsod-A-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Igazgatósága, az Egészségügyi Szakdolgozók Fehér Szív Alapítványa, 2010 május 12-én az Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából tudományos ülést szervezett. Az ünnepi m sort követ en öt el adást halhattak az érdekl k. rangyalok a GYEK-ben A Provident Pénzügyi Zrt. országos szint rangyal Program keretében játékgy jtési akciót folytatott. A játékokat önkéntesként maguk a dolgozók gy jtötték össze. A több mint 300 db játékkal a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermekegészségügyi Központjában fekv gyermekeknek szereztek örömet május 6-án.

12 Nem hal meg az, ki milliókra költi Dús élte kincsét, ámbár napja múlt; Hanem lezárván, ami benne földi, Egy éltet eszmévé finomul, Mely fenn marad s n ttön n tiszta fénye, Amint id ben, térben távozik; Melyhez tekint fel az utód erénye: Óhajt, remél, hisz és imádkozik. (Arany János: Széchenyi emlékezete 1860) In memoriam prof. Dr Velkey László ( ). A Borsod Abaúj Zemplén Megyei és Egyetemi Oktató Kórház és a Gyermekegészségügyi Központ mély megrendüléssel búcsúzik a GYEK megálmodójától, megalapítójától és els igazgatójától a minden volt és jelenlegi munkatársa által nagyrabecsült, tisztelt és szeretett Velkey László professzor úrtól. A ceglédi születés Velkey László 1952-ben a budapesti Orvostudományi Egyetemen szerzett orvosi diplomáját követ en Miskolcra jött. Élete végéig városunkban élt ig gyermekgyógyászként dolgozott tól a Megyei Gyermekosztály majd 1976-tól a Gyermekegészségügyi Központ vezet je, megyei gyermekgyógyász szakf orvos és egyben a Csecsem és Gyermekegészségügyi Országos Intézet és a Gyermekorvosi Szakmai Kollégium tagja t l - miskolci székhellyel az Orvostovábbképz Egyetem, kés bb Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem II. Gyermekgyógyászati tanszékének tanszékvezet egyetemi tanára ( ) tól a Magyar Tudományos Akadémia Tudományos Min sít II. Klinikai Bizottságának tagja ig a Miskolci Akadémiai Bizottság Orvos-Biológiai Szakbizottság elnöke. Nemzetközi kapcsolatait személyes elkötelezettsége miatt az Európai Szociálpediatriai Társasággal f zte szorosra. Széleskör érdekl dése és elkötelezettsége jeléül a Reform Országgy lés képvisel jeként elévülhetetlen érdemeket szerzett az avasi Jezsuita Gimnázium és Ökumenikus templom létrehozásában játszott szerepével. Képvisel ként is a társadalom minden rétegét, a tágabb és sz kebb pátria egészét tartotta szem el tt, és mindezek fejl dését szinte hazafiként el segítette. Gazdag, teljes emberi és szakmai pályájához családi indíttatása adott alapot. Magáról vallotta: édesapám megtanította velünk azt, hogy az erkölcsös, értelmes élet alappillérei a lelkiismeretesség, a törekvés (de soha nem törtetés), a kitartás, a figyelem, az alaposság, a rend, a lendület és végül, de nem utolsó sorban a szeretet. Prof dr Velkey László emberi qualitásai, intellektusa, szakmai felkészültsége alapján globális megoldásokat keresett a gyermekegészségügy aktuális kérdéseire. Alkata és európai m veltsége tette alkalmassá arra, hogy a mai napig példaként említhet Gyermekegészségügyi Intézményt és ellátást hozott létre. E munkájában ha kell mérnök, ha kell segédmunkás, ha kell orvos, és mindezekkel együtt nagytekintély orvosprofesszor volt. Életm vében ötvöz dött az orvos-, n vér-, véd - generációk formálásában a gyerekek gyógyításában a személyes példamutatás és a tudatos tanítás. Szikár megjelenése olykor szigorú, de mindig igazságos és jóságos tekintete a munkatársai felé emelte t. Úgy élt közöttünk, hogy fölöttünk is élt. Úgy volt tanító, hogy barát is volt, úgy volt ember, hogy emberfelettit is tudott alkotni. A gyermekekben nemcsak a beteget látta, hanem a jöv nemzedékét, akiket nemcsak meggyógyítani kell, hanem jellemüket formálni, életmintát mutatni, életutat kijelölni. A szakmában

13 épp úgy, mint az élet minden területén nem ismert megalkuvást. Hihetetlen munkabírás, reális álmodás, megvalósítható tervek formálása töltötte ki napjait. Velkey László nem csupán a mai napig korszer szakmai m ködési elv és rendszer 400 ágyas Gyermekegészségügyi Központ megalkotásával vált meghatározó egyéniséggé a hazai gyermekellátásban. A jelenlegi korszer alap- fekv - és járóbetegellátás megteremtésében is jelent s szerepe volt. Ezzel is megkönnyítve tanítványai és utóda helyzetét. Folyamatos önképzéssel olyan igényt formált meg önmagában és környezetében ami már-már futurisztikus volt, de mégis reális, hiszen meg tudott teremteni városunkban és megyénkben els ként, számos, azóta országosan is elterjedt eljárást. Alapító tagja volt 1972-ben a Gyermekleukémia és Onkológiai munkacsoportnak, melynek köszönhet az egységes elvekre alapozott ellátás Magyarországon. Létrehozta a krónikus beteggondozást, a konzultációs rendeléseket, - kezdetben az onkohaematológiai, kardiológiai, pulmonológiai, és nephrologiai betegek számára. Terjesztette a szociálpediatriai szemléletet - a gyermeket szocio-kulturális és gazdasági környezetének ismeretében, és arra tekintettel lehet és kell segíteni az egészséges, értékes feln ttkor eléréséhez. Több mint 50 éve felismerte azt, hogy a gyermekek kés bbi képességeinek, betegségeinek meghatározásában jelent s szerepe van a magzati életnek, valamint az élet els hónapjainak. Korát megel zve1967-ben közölte megfigyeléseit, melyeket napjainkban a világ minden táján igzolnak. Hazánkban az els k közé tartozott akik felismerték a neurohabilitáció/rehabilitáció jelent ségét. Felismerését tett követte, létrehozta Gyermekrehabilitációs osztályt, mely osztályba szintén úttör ként integrálta a gyermekrehabilitáció minden részét. Napi gyógyító és oktató munkáján túl mindig volt ideje az önm vel désre és tudományos közlemények megírására. Aktivitását jellemzi, hogy nyugdíjba vonulása után is jelentek meg közleményei ( bántalmazott és bántalmazó gyermekekr l), el adásokat tartott, a tudományos életben aktív szerepet játszott. Részvétele a tudományos léseken azoknak rangot adott, zsinórmértéket jelentett a színvonal megtartásához. 2 könyve a Gyermekeink gondozása nevelése, és a Gyermekgyógyászati praktikum mai napig keresettek, el bbi az édesanyák, utóbbi a véd k és orvosok körében. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház örökösen formálódó orvos vezet i karát az egyetemi kórház színvonalára ösztönözte. A kórház minden osztálya számára követend, - még ha látszólag alig követhet igényességet jelentett. Lényeges szerepe volt abban, hogy a Megyei Kórház Egyetemi Oktató Kórházzá válhatott. Nemcsak az általa alapított Gyermekegészségügyi Központban de a kórház más osztályain is kialakulhatott olyan orvosgárda, akik között többen tudományos fokozatot szereztek és hazánk számos kórházában t lünk elkerülve vitték a kórházunk jó hírét. Kiemelked szakmai és emberi mivoltát az alábbi elismerések jelzik: Bókay János emlékérem (1976), Miskolc Város Díszpolgára (1977), Gyermekekért Nívódíj (1978), Ifjúsági Nívódíj( 1987), Schöpf-Merei emlékérem (1991), Batthyány-Strattman díj, Kulin emlékérem (1992), Borsod Megye Pro Comitatu kitüntetése (2000), Miskolci Gyémántok (2002), a Magyar Köztársaság Tisztikeresztje (2004). Élete utolsó napjaiban is példát mutatott, utódainak er t adott, és az általa édesapjától elsajátított értékek gyakorlására bíztatott nagy tanítóként, és humánus, igaz emberként. Utóirat: Temetése május 10-én 15 órakor szentmise keretében lesz Miskolcon a Jezsuita Ige Templomában. Miskolc április 22. dr Sólyom Enik GYEK vezet f orvos dr Csiba Gábor f igazgató f orvos

14 Az év onkológusa 2009-az én orvosom április 14-én a Magyar Rákellenes Liga Az év onkológusa 2009-az én orvosom c. pályázatán a betegek javaslatai alapján a Borsod-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Klinikai Onkológiai Sugárterápiás Centrum f orvosa, dr. Balog Csaba kapta meg a címet és a Dollinger Gyula emlékérmet. Az egészségügy jelenlegi nehéz helyzetében nagy örömmel adunk tájékoztatást err l a díjról, mely kórházunkba került, ezáltal is intézetünk jó hírnevét öregbítve. A díjat a Magyar Rákellenes Liga adományozta. A Magyar Rákellenes Liga igen fontosnak tartja, hogy a betegek és orvosaik között bizalmas, jó kapcsolat alakuljon ki, ezért pályázatot írt ki, melyre olyan történeteket lehetett elküldeni, amib l kiderült, hogy az orvos mit tett a beteg felgyógyulásáért, melynek igen sok szín formája létezik, a hivatalos gondozástól kezdve, a türelmes felvilágosító tájékoztatáson keresztül a lelki segítségnyújtásig.

15 Konferencia az Egészségügyi Világnap alkalmából A Borsod-A.-Z. Megyei Össznyugdíjasok Szövetsége, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház április 8-án az Egészségügyi Világnap alkalmából A cukorbetegség aktuális kérdései címmel konferenciát szervezett. Az érdekl k a cukorbetegség és a sav-bázis egyensúly összefüggéseir l, a II. típusú diabetes mellitus kezelésér l, a cukorbeteg gyermek kezelésér l és gondozásáról, a terhességi diabetesr l valamint a táplálkozás útveszt i - r l halhattak el adást. A rendezvényen bemutatkozott a Diósgy ri Cukorbetegek Egyesülete és az Áfonyáskert Óvoda Középszer tagóvodája. K&H Csoport adománya a Gyermekrehabilitációs Osztály számára A K&H Csoport a magyar gyermekegészségügy elkötelezett támogatójaként hatodik alkalommal nyújtott segítséget országos m szerbeszerzési pályázatával gyermekgyógyító intézmények

16 számára. A 2009-es pályázati ciklus során 8 intézmény részesülhetett az összesen 25 millió forint érték m szertámogatásból, köztük a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermekrehabilitációs osztálya, ahol március 23-án adták át az eszközöket. Évente kis beteg rehabilitációját oldják meg a K&H gyógyvarázs gyermek-egészségügyi program szerbeszerzési pályázatán elnyert forint érték eszközök. A K&H gyógyvarázs az elmúlt hat évben, több mint 270 millió forinttal támogatott 88 intézményt, gyermekgyógyászati- és mentési eszközök vásárlásával. A K&H így kíván hozzájárulni ahhoz, hogy a jelen és a jöv társadalmának tagjai teljes életet élhessenek. Röntgenberendezés átadás a Sebészeti Röntgenben A sikeres próbaüzemet követ en március 10-én órakor ünnepélyes keretek között véglegesen átadásra került közel 40 millió forint értékben, egy Philips ESSENTA DR röntgenberendezés, mely a Borsod-A-Z. Megyei Önkormányzat által lebonyolított közbeszerzési eljárás eredményeként került kórházunkba.

17 Szellemi ébredés a gyógyításban március 5-én intézetünk Ökumenikus kápolnájában hatalmas érdekl dés mellett zajlott le Dr. Csókai András Idegsebészeti osztály osztályvezet f orvosnak Szellemi ébredés a gyógyításban cím el adása.

18 --- O --- NANO LABOR átadás március 2-án Innovatív Medicina laboratóriumot avattak kórházunk területén. A laboratórium ad majd helyet többek között a Bay Zoltán Nanotechnológiai Kutatóintézet és a megyei kórház közötti együtm ködés keretében történ kutatásnak. Ennek a projektnek a tárgya: kórházi bakteriális fert zések visszaszorítása ezüst nanorészecskék segítségével. Emellett a központi idegrendszert monitoráló és stimuláló elektróda rendszer fejlesztése és hatásmechanizmusainak vizsgálata is történik majd az új laboratóriumban.

19 Adomány az Urológiai Osztály számára A február 26-án megtartott a FIDESZ jótékonysági polgári bál bevételének egy részét a szervez k, a Borsod-A-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Urológiai Osztály eszközfejlesztésére adományozta.

Újabb együttm ködés - - - O - - -

Újabb együttm ködés - - - O - - - Újabb együttm ködés 2011.december 29-én a Megyei Önkormányzat, a Miskolci Egyetem és a Megyei Kórház közös Orvos Egészségtudományi Centrum kialakítására megállapodást írt alá. Ez az együttm ködés versenyképessé

Részletesebben

Mikulás a daganatos gyermekeknél Miskolcon

Mikulás a daganatos gyermekeknél Miskolcon Mikulás a daganatos gyermekeknél Miskolcon Miskolc - Leukémiás gyermekek szüleib l alakult alapítvány Mikulása járt a B.-A.-Z. Megyei Kórház Gyermek Onkohaematológiai és Csontvel -transzplantációs Osztályán

Részletesebben

Műszeradomány az Általános Sebészeti Osztály Proctológiai Szakambulanciájának

Műszeradomány az Általános Sebészeti Osztály Proctológiai Szakambulanciájának Műszeradomány az Általános Sebészeti Osztály Proctológiai Szakambulanciájának A Replant Cardo Kft. 1 300 000 Ft. értékü korszerű műszert adományzott 2012.december 07-én a B.- A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi

Részletesebben

Adomány a Koraszülött Osztálynak

Adomány a Koraszülött Osztálynak - --o--- Adomány a Koraszülött Osztálynak Intézetünk Koraszülött és Újszülöttpathológiai Osztály számára egy darab kékfény lámpa került átadásra 2013. december 12-én. Az 1 millió forint értékő eszköz -

Részletesebben

A mi. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak! és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja.

A mi. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak! és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja. A mi Lapunk Borsod-Abaúj Z - emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XVIII. évfolyam 3. szám 2012. december Lapunk TARTALOM Kitüntetettjeink 5 évtized példamutató munkássága Beszélgetés

Részletesebben

LAPUNK. Juhász Gyula idézettel kívánunk mindenkinek áldott, szép ünnepet! Információs Lapja. A kis Jézuska itt van a közelben,

LAPUNK. Juhász Gyula idézettel kívánunk mindenkinek áldott, szép ünnepet! Információs Lapja. A kis Jézuska itt van a közelben, LAPUNK XV. évfolyam 3. szám 2014. december Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja TARTALOM Ünnepi köszöntő Kitüntetettjeink Betekintés Telephelyeink életébe: Bemutatkozik

Részletesebben

Tartalom. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk valamennyi olvasónknak! Emberségbõl példát Kitüntetettjeink. Interjú:

Tartalom. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk valamennyi olvasónknak! Emberségbõl példát Kitüntetettjeink. Interjú: XVII. évfolyam 1. szám 2011 ÁPRILIS Tartalom Emberségbõl példát Kitüntetettjeink Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk valamennyi olvasónknak! Interjú: Dr. Szûcs Ildikó osztályvezetõ fõorvos Csillagpont Rádió

Részletesebben

NAGYKÖVETI LÁTOGATÁS ANDANTE HALNAPOK. www.andanterestaurant.hu ASZTALFOGLALÁS: +36/94 44 55 66. március 26-27-28. HÚSVÉTI AJÁNLATOK. április 02-05.

NAGYKÖVETI LÁTOGATÁS ANDANTE HALNAPOK. www.andanterestaurant.hu ASZTALFOGLALÁS: +36/94 44 55 66. március 26-27-28. HÚSVÉTI AJÁNLATOK. április 02-05. I V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2010. MÁRCIUS 25. S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA SZENTGOTTHÁRDON JÁRT AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG BUDAPESTI NAGYKÖVETE NAGYKÖVETI LÁTOGATÁS A

Részletesebben

A mi. Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja

A mi. Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja A mi Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XVIII. évfolyam 2. szám 2012. július Lapunk T A R T A L O M Semmelweis Nap 2012 Kitüntetések Miskolc város kitüntetettjei

Részletesebben

A mi. Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja. Húsvéti gondolatok. Betekintés Telephelyeink életébe

A mi. Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja. Húsvéti gondolatok. Betekintés Telephelyeink életébe A mi Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XIV. évfolyam 1. szám 2013. április Lapunk T A R T A L O M Húsvéti gondolatok Miniszteri oklevél kitüntetésben részesült

Részletesebben

Gotthárdi SCHMITT PÁL A SZLOVÉNEKNÉL. HAZAÉRKEZETT AZ ELS OPEL Az els Astra 1992. március 13-án gördült le az Opel szentgotthárdi

Gotthárdi SCHMITT PÁL A SZLOVÉNEKNÉL. HAZAÉRKEZETT AZ ELS OPEL Az els Astra 1992. március 13-án gördült le az Opel szentgotthárdi MINDEN SZENTGOTTHÁRDI SZÁMÁRA INGYENES MEGJELENIK 3.300 PÉLDÁNYBAN HÚSVÉTI CSALÁDI AJÁNLAT Ajánlatunk a 19. oldalon SZENTGOTTHÁRD LAKOSSÁGÁNAK FÜGGETLEN KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA VI. ÉVFOLYAM 3.

Részletesebben

NAGYDOBRA VERTÉK... EURÓPAI NYUGDÍJAT VAGY EGYEDÜLÁLLÓ GARANTÁLT BEFEKTETÉST SZERETNE? ÜNNEPSÉG ÉS ELISMERÉSEK SZIGORÚ GAZDÁLKODÁS

NAGYDOBRA VERTÉK... EURÓPAI NYUGDÍJAT VAGY EGYEDÜLÁLLÓ GARANTÁLT BEFEKTETÉST SZERETNE? ÜNNEPSÉG ÉS ELISMERÉSEK SZIGORÚ GAZDÁLKODÁS I II. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2009. SZEPTEMBER 4. Fotóminőségű nyomtatás (2400x1200 dpi) papírfélékre, fóliára, textíliára, stb., óriásplakát méretben vagy akár 25 méter hosszan. Időjárásálló nyomtatás kültérre

Részletesebben

XV. Jen -nap. 2013. június-július-augusztus hó. a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja

XV. Jen -nap. 2013. június-július-augusztus hó. a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja XV. Jen -nap 2013. július 13-án megrendezésre került a XV. Jen -nap. Mint minden alkalommal, így most is hoszszas el készület el zte meg

Részletesebben

A mi. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak!

A mi. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak! A mi Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XVIII. évfolyam 1. szám 2012. április Lapunk T A R T A L O M Körképek telephelyeinkrõl: A mezõkövesdi Mozgásszervi

Részletesebben

XV. évfolyam 2. szám 2014. július. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház. Információs Lapja

XV. évfolyam 2. szám 2014. július. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház. Információs Lapja XV. évfolyam 2. szám 2014. július Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja TARTALOM: Kitüntetett munkatársaink Semmelweis Nap 2014 Telephelyek bemutatkozása Intézményünk

Részletesebben

Húsvét kiszézéssel és vill zéssel

Húsvét kiszézéssel és vill zéssel a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja XII. évfolyam 4. szám Húsvét kiszézéssel és vill zéssel Húsvét napjainkban a keresztények legfontosabb ünnepe, de a valláson kívül is a

Részletesebben

LAPUNK. Információs Lapja. Kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, örömteli húsvéti ünnepeket!

LAPUNK. Információs Lapja. Kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, örömteli húsvéti ünnepeket! LAPUNK XVI. évfolyam 1. szám 2015. április Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja Kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, örömteli húsvéti ünnepeket! Kitüntetettjeink

Részletesebben

LATIN-AMERIKAI ÁLMOK 3 ÉREM A VILÁGKUPÁRÓL DELEGÁCIÓ NÉMET FÖLDÖN A KITELEPÍTÉS EMLÉKÉRE A SZÜLETÉS HETE

LATIN-AMERIKAI ÁLMOK 3 ÉREM A VILÁGKUPÁRÓL DELEGÁCIÓ NÉMET FÖLDÖN A KITELEPÍTÉS EMLÉKÉRE A SZÜLETÉS HETE I II. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2009. JÚNIUS 5. Fotóminőségű nyomtatás (2400x1200 dpi) papírfélékre, fóliára, textíliára, stb., óriásplakát méretben vagy akár 25 méter hosszan. Időjárásálló nyomtatás kültérre is.

Részletesebben

A mi. Áldott Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak!

A mi. Áldott Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak! A mi Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XIV. évfolyam 3. szám 2013. december Lapunk T A R T A L O M Ünnepváró gondolat Kitüntetettek Interjú Dr. Karosi Tamás

Részletesebben

XV. évfolyam 1. szám 2014. április. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház. Információs Lapja

XV. évfolyam 1. szám 2014. április. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház. Információs Lapja XV. évfolyam 1. szám 2014. április Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja Kitüntetettjeink Betekintés Telephelyeink életébe: - Bemutatkozik a szikszói Geriátriai

Részletesebben

A Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Igazgatósága

A Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Igazgatósága Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XVI. évfolyam 2. szám 2015. július LAPUNK TARTALOM: Semmelweis Nap 2015 Interjú az Astellas díj két kitüntetettjével Intézményünk

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VIII. évfolyam 2. szám 2011. nyár Ingyenes kiadvány

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VIII. évfolyam 2. szám 2011. nyár Ingyenes kiadvány A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VIII. évfolyam 2. szám 2011. nyár Ingyenes kiadvány A TARTALOMBÓL: Együttműködés a borsodi kórházakkal Betegutak a legmagasabb

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. április 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. április 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasó! Rendhagyó számot tart kezében, tekintettel, hogy rendhagyó események történtek áprilisban. Nem folytatjuk az ETI 50 éves fennállásának megünneplésére indított

Részletesebben

Megjelenik minden hónap első péntekén. Jánoshalma Mélykút. Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás MEGHÍVÓ

Megjelenik minden hónap első péntekén. Jánoshalma Mélykút. Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás MEGHÍVÓ Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint XIX. év fo lyam 9. szám 2014. szeptember Mentőállomás alapkőletétele Az Országos Mentőszolgálat az

Részletesebben

Kórház Tudományos Bizottsága. 2003. november 4.

Kórház Tudományos Bizottsága. 2003. november 4. Dr.. Petõ etõ Ernõ-emlékünnepély Kórház Tudományos Bizottsága 2003. november 4. Jubileumok a Markusovszky Kórházban 115 Horváth Boldizsár A Petõ Ernõ-emlékünnepély megnyitója Amikor Petõ Ernõre emlékezünk,

Részletesebben

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja. A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)...

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja. A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)... a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja Tartalom A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)............................................2 Szövetségi Tanácsülés

Részletesebben

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN I V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2010. JÚLIUS 1. S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA A KORABELI NAPILAPOK SZERINT JÚNIUS 4-ÉN MEGÁLLT A NEMZET SZÍVVERÉSE A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS

Részletesebben

Az individuálpszichológiáról röviden

Az individuálpszichológiáról röviden Az individuálpszichológiáról röviden Az individuálpszichológia mélylélektani irányzat, mely az emberi psziché tudattalan régiójának szerepét elismeri. E mellett a személyiség társadalmi-lény voltát helyezi

Részletesebben

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk 2011. február hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk a hagyománnyá vált farsangi

Részletesebben