2015. évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015. évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke"

Átírás

1 Sorszám 215. évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke Melléklet tárgya: 1. Pécs M.J.V.Önkormányzata címjegyzéke 2. Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont költségvetési mérlege 3. Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont bevételei 4. Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont kiadásai 5. Pécs M.J.V. Önkormányzata bevételei 6. Pécs M.J.V. Önkormányzata kiadásai 7. Pécs M.J.V.Önkormányzata "Központi költségvetésből származó bevételei" 8. Pécs M.J.V. Önkormányzata "Működési célú támogatások államháztartáson belülre" 9. Pécs M.J.V. Önkormányzata "Működési célú támogatások államháztartáson kívülre" 1. Pécs M.J.V. Önkormányzata "Tartalékai és keretei" 11. Pécs M.J.V. Önkormányzata "Önkormányzat által folyósított ellátások" kiadásai 12. Pécs M.J.V. Önkormányzata "Beruházási kiadások feladatonként és felújítási kiadások célonként" 13. Pécs M.J.V. Önkormányzata "Adósságot keletkeztető ügyletekből megvalósuló fejlesztési célok" 14. Pécs M.J.V.Önkormányzata "Adósságrendezési kötelezettségei évenkénti bontásban" 15. Pécs M.J.V.Önkormányzata "Adósságrendezési kötelezettségei pénzintézetenkénti bontásban" 16. Pécs M.J.V. Önkormányzata Kezességvállalásokból származó kötelezettségei 17. Pécs M.J.V.Önkormányzata 215. évi Európai Uniós projektjei 18. Pécs M.J.V.Önkormányzata Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek 19. Pécs M.J.V.Önkormányzata Közvetett támogatások 2. Pécs M.J.V.Önkormányzata előirányzat-felhasználási ütemterve 21. Pécs M.J.V.Önkormányzata címenkénti létszámkeret (álláshely) meghatározása 22. Pécs M.J.V.Önkormányzata "Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata" 23. Pécs M.J.V.Polgármesteri Hivatala és az Intézmények bevétele - kiadása 24. Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala és az "Intézmények beruházási kiadásai feladatonként és felújítási kiadásai célonként" 25. Pécs M.J.V. Önkormányzata 215. évi költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként 26. Pécs M.J.V. Önkormányzata Működési és felhalmozási bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege, gördülőtervezés év 1.oldal

2 sorszám: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának címrendje 1. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez címszám Intézmény megnevezése Gazdálkodási jogkör* 16 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Keleti Városrészi Óvoda Kertvárosi Óvoda Nyugati Városrészi Óvoda Városközponti Óvoda Pécs M.J.V. Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága Pécs M.J.V. Önkormányzata Integrált Szociális Intézmény Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Pécsi Kulturális Központ Pécsi Közterület - felügyelet Pécsi Horvát Színház Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága Csorba Győző Könyvtár Janus Pannonius Múzeum 1 * 1 = előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv 2 = előirányzatok felett részleges jogkörrel rendelkező költségvetési szerv 2.oldal

3 2. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont költségvetési mérlege M ű k ö d é s i b e v é t e l e k M ű k öd é s i k i a d á s o k A B C D A B C D 214. várható 215. eredeti 214. várható 215. eredeti Megnevezés 213. beszámoló Megnevezés 213. beszámoló teljesítés előirányzat teljesítés előirányzat Működési célú támogatások áh-on belülről Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről) Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Költségvetési működési bevételek Költségvetési működési kiadások Költségvetési működési = bevétel - kiadás Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok bevételei Belföldi értékpapírok kiadásai Betétek megszüntetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Előző év működési költségvetési pénzmaradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: oldal

4 2. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont költségvetési mérlege F e l h a l m o z á s i b e v é t e l e k F e l h a l m o z á s i k i a d á s o k A B C D A B C D 214. várható 215. eredeti 214. várható 215. eredeti Megnevezés 213. beszámoló Megnevezés 213. beszámoló teljesítés előirányzat teljesítés előirányzat Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről Beruházások Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési felhalmozási bevételek Költségvetési felhalmozási kiadások Költségvetési felhalmozási bevétel - kiadás = Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Előző év felhalmozási költségvetési pénzmaradványának igénybevétele Külföldi finanszírozás kiadásai FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási bevételek összesen: Finanszírozási kiadások összesen: B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N: K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N: ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL - KIADÁS ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL - KIADÁS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL - KIADÁS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL - KIADÁS ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS 2.oldal

5 ## Címszám Alcímszám Jogcímcsoportszám Jogcímszám Pécs MJV. Önkormányzata összevont bevételei 3. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Előirányzat megnevezése Rovatszám Eredeti előirányzat A B C 1 Működési bevételek összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről B Önkormányzat működési támogatása B Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115-6 Elszámolásból származó bevételek B116-2 Elvonások és befizetések bevételei B12-3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről B13-4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről B14-5 Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről B15-6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Közhatalmi bevételek B Jövedelemadók B Magánszemélyek jövedelemadói B ebből: Építményadó Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó bevétel B Vagyoni típusú adók B ebből: Építményadó B ebből: Idegenforgalmi adó épület után B34 - ebből: Telekadó B Termékek és szolgáltatások adói B Értékesítési és forgalmi adók B ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után B ebből: Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.után B351-2 Gépjárműadók B354 4 ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része B354 - ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után B355 7 ebből: Talajterhelési díj B355 1 ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev. B355-4 Egyéb közhatalmi bevételek B ebből: Igazgatási szolgáltatási díj B ebből: Környezetvédelmi bírság B36 1 ebből: Természetvédelmi bírság B36 - ebből: Műemlékvédelmi bírság B36 - ebből: Építésügyi bírság B36 - ebből: Egyéb bírság B ebből: Építésügyi Szabálysértési bírság pénz- és helyszíni bírság B Működési bevételek B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel B ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel B ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék B44 - ebből: Egyéb tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49-1 Biztosító által fizetett kártérítés B Egyéb működési bevételek B Működési célú átvett pénzeszközök B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről B61-2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről B64-3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B oldal

6 Címszám Alcímszám Jogcímcsoportszám Jogcímszám Pécs MJV. Önkormányzata összevont bevételei 3. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Előirányzat megnevezése Rovatszám Eredeti előirányzat A B C 2 Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B Felhalmozási célú önkormányzati támogatás B21-2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről B22-3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről B23-4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről B24-5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Felhalmozási bevételek B Immateriális javak értékesítése B51-2 Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések értékesítése B54-3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről B71-2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről B74-3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Költségvetési bevételek: Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás = Finanszírozási bevételek B Belföldi finanszírozás bevételei B Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Belföldi értékpapírok bevételei B812-3 Maradvány igénybevétele B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B Központi, irányító szervi támogatás B Lekötött bankbetétek megszüntetése B817 - Bevételek összesen: Halmozódás (B816) miatti levonás: Halmozódás mentes bevételek összesen: Összes bevétel - összes kiadás = - 4.oldal

7 ## Címszám Alcímszám Jogcímcsoportszám Jogcímszám Pécs MJV. Önkormányzata összevont kiadásai 4. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban Rovatszám Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat B C 1 Működési kiadások összesen: Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Dologi kiadások K ebből: kamatkiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Nemzetközi kötelezettségek K51 2 Elvonások és befizetések K52 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre K53 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre K54 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre K55 6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre K57 8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre K58 9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok K ebből: Polgármesteri keret K ebből: Általános tartalék K ebből: Egyéb céltartalékok K ebből: Intézményi tartalékok K513 2 Felhalmozási kiadások összesen: Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre K81 2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre K82 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre K83 4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre K85 6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre K86 7 Lakástámogatás K87 8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K Költségvetési kiadások: Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai K Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre K Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K Belföldi értékpapírok kiadásai K912 3 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése K916 2 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Kiadások összesen: Halmozódás (K915) miatti levonás: Halmozódás mentes kiadások összesen: A 5.oldal

8 ## Címszám Alcímszám Jogcímcsoportszám Jogcímszám Pécs MJV. Önkormányzata bevételei 5. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Előirányzat megnevezése Rovatszám Eredeti előirányzat A B C 1 Működési bevételek összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről B Önkormányzat működési támogatása B Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak B113 támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115-6 Elszámolásból származó bevételek B116-2 Elvonások és befizetések bevételei B12-3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről B13-4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről B14-5 Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről B15-6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Közhatalmi bevételek B Jövedelemadók B Magánszemélyek jövedelemadói B ebből: Építményadó Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó bevétel B Vagyoni típusú adók B ebből: Építményadó B ebből: Idegenforgalmi adó épület után B34 - ebből: Telekadó B Termékek és szolgáltatások adói B Értékesítési és forgalmi adók B ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után B ebből: Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.után B351-2 Gépjárműadók B354 4 ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része B354 - ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után B355 7 ebből: Talajterhelési díj B355 1 ebből:korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev. B355-4 Egyéb közhatalmi bevételek B ebből:igazgatási szolgáltatási díj B ebből:környezetvédelmi bírság B36 1 ebből:természetvédelmi bírság B36 - ebből:műemlékvédelmi bírság B36 - ebből: Építésügyi bírság B36 - ebből:egyéb bírság B ebből:szabálysértési pénz- és helyszíni bírság B Működési bevételek B Készletértékesítés ellenértéke B41-2 Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B ebből:önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel B ebből:önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel B ebből:önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék B44 - ebből:egyéb tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B45-6 Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B48-9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49-1 Biztosító által fizetett kártérítés B41-11 Egyéb működési bevételek B Működési célú átvett pénzeszközök B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről B61-2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről B64-3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B oldal

9 Címszám Alcímszám Jogcímcsoportszám Jogcímszám Pécs MJV. Önkormányzata bevételei 5. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Előirányzat megnevezése Rovatszám Eredeti előirányzat A B C 2 Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B Felhalmozási célú önkormányzati támogatás B21-2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről B22-3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről B23-4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről B24-5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Felhalmozási bevételek B Immateriális javak értékesítése B51-2 Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53-4 Részesedések értékesítése B54-3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről B71-2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről B74-3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Költségvetési bevételek Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás = Finanszírozási bevételek B Belföldi finanszírozás bevételei B Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Belföldi értékpapírok bevételei B812-3 Maradvány igénybevétele B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B Központi, irányító szervi támogatás B816-5 Lekötött bankbetétek megszüntetése B817 - Bevételek összesen: Összes bevétel - összes kiadás = - 7.oldal

10 ## Címszám Alcímszám Jogcímcsoportszám Jogcímszám 6. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Pécs MJV. Önkormányzata kiadásai adatok ezer Ft-ban Előirányzat megnevezése Rovatszám Eredeti előirányzat A B C 1 Működési kiadások összesen: Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Dologi kiadások K ebből: kamatkiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Nemzetközi kötelezettségek K51 2 Elvonások és befizetések K52 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre K53 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre K54 5 Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre K55 6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre K57 8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre K58 9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok K ebből: Polgármesteri keret K ebből: Általános tartalék K ebből: Egyéb céltartalékok K ebből: Intézményi tartalékok K513 2 Felhalmozási kiadások összesen: Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre K81 2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre K82 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre K83 4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre K85 6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre K86 7 Lakástámogatás K87 8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai K Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre K Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K Belföldi értékpapírok kiadásai K912 3 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése K916 2 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Kiadások összesen: 8.oldal

11 Pécs M.J.V.Önkormányzata Központi költségvetési kapcsolatból származó bevételei 7. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Támogatás 215. évi eredeti előirányzat (ezer Ft) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása I. Általános feladatok támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása I.2. Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása 1 I évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül Óvodapedagógusok segítők bértámogatása Óvodapedagógusok 8 havi támogatása Óvodapedagógusok 4 havi támogatása Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatás Segítők 8 havi támogatása Segítők 4 havi támogatása Óvodapedagógusok támogatása (pótlólagos összeg) II.2. Óvodaműködtetési támogatás Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből eredő többletkiadásokhoz III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai Gyermekjóléti központ 2 99 Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása 4 93 Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos A finanszírozás feladatok szempontjából támogatása elismert szakmai dolgozók bértámogatása Intézmény üzemeltetési támogatás III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 93 2 III.6. Szociális ágazati pótlék IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása (Janus Pannonius Múzeum) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása (Csorba Győző Megyei-Városi 29 6 Könyvtár) Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása * Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közműv. célú kiegészítő támogatása Előadó-művészeti szervezetek támogatása Színházművészeti szervezetek támogatása (Pécsi Nemzeti Színház N. Kft.) Kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása (Bóbita 8 Bábszínház N. Kft. és Pécsi Harmadik Színház N. Kft.) Zenekarok támogatása (Pannon Filharmonikus Zenekar) Központosított előirányzatok Központi források mindösszesen: oldal

12 1. Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám 8. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Pécs M.J.V. Önkormányzata Működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési cálú támogatás államháztartáson belülre Rovatszám Kötelező feladat Önként vállalt feladat Összesen A B C D=B+C Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás K Pécsi Szociális és Gyermekjóléti Társulás K Pécsi Rendőrkapitányság támogatása K Pécsi gyermekek utáni étkezési hozzájárulás megfizetése K Pályázat- és támogatáskezelés (841163) Bursa Hungarica ösztöndíj K Komplex környezetvédelmi pr. támogatása Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás - állati hulladék ártalmatlanítása K Oktatás igazgatása Nemzetközi oktatási együttműködés Pécsi Tudományegyetem - Alpok-Adria Ösztöndíj K Összesen: oldal

13 11. Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Pécs M.J.V. Önkormányzata Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 9. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Pénzeszköz átadás Rovatszám Eredeti előirányzat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Összesen A B C D=B+C Speciális célú pénzeszköz átadás kiadásai: Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Pécsi Városfejlesztési N.Zrt. K Ebből: Pécsi Városfejlesztési N.Zrt. működési támogatás K Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj K Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok K Start-munka program Pécsi Városgondozási N. Kft. K Városi és elővárosi közúti személyszállítás Tüke Busz Zrt. K Ebből: állami támogatás K512 önkormányzati támogatás K Légi szállítás igazgatása és támogatása Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. K Air-Horizont N.Kft. K Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek Irány Pécs N.Kft. K M.n.s. gazdasági ügyek 1 Pécsi Patrónus Kft. K Város-és községgazdálkodái egyéb feladatok Pécs Holding Zrt. K Járóbetegellátás finanszírozása és támogatása Egészségügyi alapellátó praxisok fenntartásához hozzájárulás K Sportlétesítménye, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 1 Pécsi Sport Nonprofit Zrt. K Színházak tevékenysége Pécsi Nemzeti Színház N.Kft. K Ebből: állami támogatás K önkormányzati támogatás K Bóbita Bábszínház N.Kft. K Ebből: állami támogatás K önkormányzati támogatás K Pécsi Harmadik Színház N.Kft. K Ebből: állami támogatás K önkormányzati támogatás K Művészeti tevékenységek Pannon Filharmonikusok-Pécs N.Kft. K Ebből: állami támogatás K önkormányzati támogatás K Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása Zsolnay Örökségkezelő N.Kft.-működési támogatás K Ebből: állami támogatás K önkormányzati támogatás K Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése Pécsi Állatkert és Akvárium Terrárium N.Kft. K Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 1 Europa Cantat K Pécsi Országos Színházi Fesztivál N.Kft. K Pécsi Fesztiválszervező N.Kft. K512 4 Pécsi Rendezvényszervező N.Kft. K Egyéb kiadói tevékenység Pécsi Kreatív Központ Kft. K Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Pécs TV Kft. K Speciális célú pénzeszköz átadás összesen: oldal

14 Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Pécs M.J.V. Önkormányzata Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 9. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Pénzeszköz átadás Rovatszám Eredeti előirányzat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Összesen A B C D=B+C 17 Egyéb működési pénzeszköz átadás kiadásai: 561 Komplex környezetvédelmi programok támogatása Pécs Városi Környezetvédelmi Alap K Civil szervezetek működési támogatása Nevelők Háza Egyesület K VOKE Vasutas Művelődési Ház K Pécs Baranyai Origó-Ház Egyesület K Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesület K Alajos Utcai Közművelődési Alapítvány K Kertvárosiak az Élhető Kertvárosért Egyesület K Kézművesek Baranyai Egyesülete K Vasasért Egyesület K Pécsbányai Kulturális Egyesület K Jelenkor Alapítvány K Eck Imre Alapítvány K Kulturált Közlekedéssel a Gyermekekért Alapítvány K August Senoa Horvát Klub K Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület K Nikolas Lenau Egyesület K Ökováros-Ökorégió Alapítvány K Nagyárpádi Kulturális Egyesület K Pécsi Vasutas Zenekar K Ércbányász Zenekar K Mecsek Táncegyüttes K Vasasi Szent Borbála Egyesület K Minerva Egyesület K Szabolcs Fejedelem Hagyományőrző Egyesület K Sopianae Ifjúsági Egyesület K Pécs Története Alapítvány K Civil szervezetek programtámogatása Pécsi Férfikar Alapítvány K Nevelők Háza Kórusalapítvány K Mecsek Kórus Alapítvány K Zlatko és Vesna Prica Alapítvány K Mathias Rex Alapítvány K Szenvedélybetegek közösségi alapellátása INDIT Közalapítvány K Fogyatékossággal élők nappali ellátása Fogd a Kezem Alapítvány K Kerek Világ Alapítvány K Hajléktalanok átmeneti ellátása Támasz Alapítvány K Hajléktalanok nappali ellátása Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas K Szent Erzsébet Plébánia K Szociális étkeztetés Magyar Máltai Szeretetszolgálat K Családsegítés Ifjúságért Egyesület K Egyéb működési célú pénzeszköz átadás összesen Összesen: oldal

15 11. Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Előir csop Pécs M.J.V.Önkormányzata Tartalékai és keretei 1. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Kiemelt előirányzat Rovatszám Kötelező feladat Önként vállalt feladat Összesen A 97 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Polgármesteri keret Általános tartalék Egyéb céltartalékok Céltartalékok B C D K K K K Kötelező feladat Önként vállalt feladat Összesen A B C D Egyéb céltartalékok K Nemzetiségi önkormányzatok működése K Nemzetitségi Tanács K Lakáselidegenítési Alap K Városfejlesztési keret K Választókörzeti keret K Sportfeladatok ellátási keret K Civil szervezetek támogatása K Diáksport, diák- és ifjúsági feladatok támogatása K Fesztiválok, egyéb rendezvények és támogatások K Intézmények karbantartási kerete K Fenntartási ( vis maior ) keret K Közfoglalkoztatás támogatása K Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása K Nyári táborok, nyári napközbeni ellátás K Pedagógus továbbképzés K Normatív állami támogatások elszámolása K oldal

16 Családi támogatások melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Pécs M.J.V. Önkormányzata Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai Eredeti előirányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 2/A. ] 1451 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 2/C. ] Rovatszám Kötelező feladat Önként vállalt feladat Összesen K K42 K42 K42 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések ebből: életüktől és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak pénzbeli kárpótlása Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 151 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] Lakhatással kapcsolatos ellátások ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] 162 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] Természetben nyújtott szociális támogatások 176 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] Települési támogatások ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez 162 ebből: lakbértámogatás 162 ebből: lakásfenntartási támogatás 162 ebből: adósságcsökkentési támogatás 162 ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás 1115 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás 1115 ebből: helyi megállapítású ápolási díj Rendkívüli települési támogatások ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás ebből: időskorúak járadéka 176 ebből: átmeneti segély 176 ebből: temetési segély 176 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás K K K K K K K K K K K46 K46 K K K K K K K48 K48 K K K ebből: helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. ] 142 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai ebből:egyéb intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások K K47 K47 K ebből: rendszeres szociális segély K oldal

17 Beruházási kiadások feladatonként és felújítási kiadások célonként 215. év () 12. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Kivitelezés 215.évi előirányzat 216.évi 217.évi 218. és Megjegyzés Sor- Beruházás megnevezés Rovat Teljes kezdési és Felhasználás ei. ei. köv.évek szám szám költség befejezési éve ig Alap ÁFA Összesen bruttó bruttó ei.bruttó I. Kötelezeően ellátandó feladatok I/A. Beruházási kiadások (kötelezően ellát.feladatokhoz kapcs.) 1. Az önk.-i vagyonnal való gazdálk.kapcs.feladatok (1335) (682 szakfeladat) 1. Összesen 2. Lakóépület építése (612) 1. TIOP3.2.3-A-13/1 Lakhatási beruházások támogatása p. - tervek /213.(12.12.) Kgyh. 1% tám., utófin. 2. Összesen K Út, autópálya építése(4512) 1. KÖZOP Intermodális közl.csp.kial.pécsett /213.(11.13.)Péü.Gazd.B.,1% tám. 2. KÖZOP Kötöttpály.közösségi közl.h.kial /213.(11.13.)Péü.Gazd.B.,1% tám. 3. Összesen K M. n. s. gazdasági ügyek (491) 4. Összesen 5. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (522) 5. Összesen K61 6. Vízellátással kapcsolatos közmű építése, üz., fennt.(638) 1. ISPA projekt, fenntartási időszaki költségek Pm. 2. Pécs területén utólagos víz- és szennyvízbekötések Pm. 3. V.közmű vagy.közműfejl.,rekonstruk.-ra vissza nem ford., /214.(6.18.) Péü.G.B.(szerz. van, e részbeni f.) 4. Pécs-Szabolcsfalu Hérics dűlő vízellátása I.ütem /212.(3.2.) Városfejl.és Kommunális Biz.hat.Pm. 5. Városi viziközmű fejlesztéshez forrás biztosítása /213.(7.31.)282/214.(6.18.) Péü.B./ e szerz évi viziközmű fejlesztés - vízgazd.fejl.alap 213.maradv /214.(6.18.) Péü.B./ e szerz.részbeni fed. 7. Viziközmű fejlesztés bérleti díj terhére /214.(4.17.)Kgyh. 8. Pécs önk.-i tul.ingatlanokon vízmérők,mellékvízmérők kiépítése Tűzcsapok tel. viziközmű f.hj.terh.214.év, Móra F.127,Cinege u /214.(7.2.) Városfejl.és Kommun.B., kompenzálás 6. Összesen K Komplex környezetvédelm prokramok támogatása (561) 7. Összesen 8. Közvilágítás (561) 8. Összesen 9. Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (662) 1. DDOP B/11"Helyi és térségi jelentőségű vízvéd.rendsz.f Tsz. 1%önr e+ 7594e.saj.f.333/214.(12.1.)Kgyh. 2. Pécs Czinderi u.csapadékcsatorna kiváltása Bírósági kötelezés 9. Összesen K Nem veszélyes (települési) hull. összetev.válogat elkül.begyűjt. szállítása, átrakása (512) 1. KEOP-1.1.1/C Pécs hulladékszáll.eszközpark fejl /213.(7.31.)Gazd.B.95%tám e önr e 1. Összesen K oldal

18 Beruházási kiadások feladatonként és felújítási kiadások célonként 12. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez 215. év () Kivitelezés 215.évi előirányzat 216.évi 217.évi 218. és Megjegyzés Sor- Beruházás megnevezés Rovat Teljes kezdési és Felhasználás ei. ei. köv.évek szám szám költség befejezési éve ig Alap ÁFA Összesen bruttó bruttó ei.bruttó 11. Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás (41233) 11. Összesen 12. Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás(41232) 12. Összesen I/A. Beruházási kiadások össz.(kötelezően ellát.feladatokh.k.) I/B. Felújítási kiadások (kötelezően ellát.feladatokhoz kapcs.) 1. Az önk.-i vagyonnal való gazdálk.kapcs.feladatok (1335) (682 szakfeladat) 1. TÁMOP / Óvoda fejlesztés Pécsett /212.(6.21)Kgyh.1%tám.int.,tartalék listán 2. DDOP F Civil sz.infr.strukt.fejl. Pepita-Balokány maradv Pécs 622 hrsz.sportp.,1163 hrsz sporttelep felúj.-p.futball Kft /28.(4.17.)Kgyh (214., 215.évi vagyonnkez.komp.) 4. TIOP3.2.3-A-13/1 Lakhatási körülmények támogatása /214.(8.21.) Kgyh.,1% tám.int. 1. Összesen K Vízellátással kapcsolatos közmű építése, üz., fennt.(638) 1. Viziközmű rekonstrukció bérleti díj terhére, 214. év /214.(4.17.)25/214.(9.25.) Kgyh.kompenzálás 2. ISPA viziközművek felújítási tartalék, 213. évről /212.(12.13.) Kgyh. 3. ISPA felújítási keret (ISPA /KA,I.II/A,II/B és III.ütem) 214.év /213.(9..19.),17/214.(4.17.)Kgyh. 4. Viziközmű fejl.hj-ból Tortyogó, Pellérd vízbázison 1-1 db kút lét /214.(5.2.) Városf.Kommun.Biz. 2. Összesen K Területfejlesztési projektek és támogatásuk (622) 1. DDOP-4.1.2/B Lakhat.Int.e.tel.rehab.a Hősök terén /213.(2.6.),332/214.(7.3.) Péü.Gazd.B.1%t.utóf. 2. DDOP-4.1.2/B Lakhat.Int.e.tel.rehab.a Pécsbányat /213.(2.6.),331/214.(7.3.) Péü.Gazd.B.1%t.utóf. 3. DDOP-4.1.2/B Lakhat.Int.e.tel.rehab.a P.Somogy /213.(2.6.),333/214.(7.3.) Péü.Gazd.B.1%t.utóf. 3. Összesen K Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás(41232) 4. Összesen I/B. Felújítási kiad.összesen (kötelezően ellát.feladatokh.k.) I/C. Egyéb felhalm.c.pénzeszk.átad ÁHT-n belülre(köt.ell.feladat) Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (662) 1. Összesen 1. Egyéb felhalm.c.pénzeszk.átad ÁHT-n belülre(köt.ell.feladat) 2. Egyéb felhalm.c.pénzeszk.átad ÁHT-n kivülre(köt.ell.feladat) 1. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása (161) (683 szakfeladat) 1. Lakásmobilítás Összesen K Az önk.-i vagyonnal való gazdálk.kapcs.feladatok (1335) 1. Pécs Holding Zrt-nek önkormányzati tulajdon után fizetett felúj.alap oldal

19 Beruházási kiadások feladatonként és felújítási kiadások célonként 12. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez 215. év () Kivitelezés 215.évi előirányzat 216.évi 217.évi 218. és Megjegyzés Sor- Beruházás megnevezés Rovat Teljes kezdési és Felhasználás ei. ei. köv.évek szám szám költség befejezési éve ig Alap ÁFA Összesen bruttó bruttó ei.bruttó (683 szakfeladat) 2. Összesen K89 3. Vízellátással kapcsolatos közmű építése, üz., fennt.(638) 1. Közműfejlesztési hozzájárulás Összesen K89 2. Egyéb felhalm.c.pénzeszk.átad ÁHT-n kivülre(köt.ell.feladat) I/C. Egyéb felhalm.c.pénze.átad.,e.tám.össz.(köt.ellát.feladatok.k.) I/D. Pénzügyi befektetések (kötelezően ellát.feladatokh.kapcs. I/D. Pénzügyi befekt.össz. (kötelezően ellát.feladatokh.kapcs. I/E. Felhalm.c. visszatérítendő tám., kölcsönök (kötelezően ell.f.) 1. Vízellátással kapcsolatos közmű építése, üz., fennt.(638) 1. Összesen 1. M. n. s. gazdasági ügyek (491) 1. Összesen I/E. Felhalm.c. visszatérítendő tám., kölcsönök (kötelezően ell.f.) Kötelezően ellátandó feladatok összesen II. Önként vállalat feladatok II/A. Beruházási kiadások (önként vállalt feladatokhoz kapcs.) 1. Az önk.-i vagyonnal való gazdálk.kapcs.feladatok (1335) (682 szakfeladat) 1. Weöres Sándor emlékszobor elkészítése és kihelyezése K /213.(1.17.),4/213.(12.12.)Kgyh. 2. Angster emlékmű elkészítése és elhelyezése K /213.(1.17.),399/213.(12.12.)Kgyh. 3. TÁMOP / Term.t.okt. eszk.r.megú.leőwey,terv K évi beruházások 4. "Lélekmadás - Bányászhimnusz" emlékmű létesítése, kihelyezése K /214.(7.3.), 384/214.(9.1.)Péü.Gazd. Biz. 5. DDOP A M.alj.Á.I.Óv.,Rácváros Ó.eszk.besz. K évi beruházások 6. DDOP-3.1.2/C-13 Megyerv.Isk. Testvérvárosok t.isk.eszközbesz. K évi beruházások 7. FEK tulajdonbavétel K Területszerzés közlekedési célra(csertető, 83/1hrsz. K Nemzeti Ovi-Foci Sportprogram keretében sportpálya létesítések K Összesen Területfejlesztési projektek és támogatásuk (622) 1. "Tüskésréti" területen lévő tó szabadidős és sport c.ig.vét.átalak /213.(12.12.) Kgyh.Pannon Hőerőmű közérd.felajánl. 2. "Miénk a város" vetélkedő II.helyezett maradványa TÁMOP /1 Komplex telep pr. - György-telep eszközbesz /212.(3.22.)368/212.(11.15.)63/213(3.14.)Kgyh. 4. TÁMOP /1 Komplex telep pr. -Török I.u.12.bekötési mérő Pécs, Baranyavár, Kiskőszeg, Pélmonostor utcák felúj., terv K (EIB-Sopianae hitel) 2. Összesen K Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (662) 17. oldal

20 Beruházási kiadások feladatonként és felújítási kiadások célonként 12. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez 215. év () Kivitelezés 215.évi előirányzat 216.évi 217.évi 218. és Megjegyzés Sor- Beruházás megnevezés Rovat Teljes kezdési és Felhasználás ei. ei. köv.évek szám szám költség befejezési éve ig Alap ÁFA Összesen bruttó bruttó ei.bruttó 1. Pécs 4132/2 hrsz. területen városi csemetekert létesítése K /214.(4.17.)Kgyh. 3. Összesen Komplex környezetvédelmi programok támogatása (561) 4. Összesen 5. Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése (828) (91411 szakfeladat) 1. DDOP-2.1.1/E,F-12-k Mecseki Öko.élm.p.-állatkert /214.(2.27.),248/214.(9.25.)Kgyh.1% tám.int. 5. Összesen K Tám.szerz.mód.után visszapótl. 6. Közvilágítás (641) 6. Összesen 7. Önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalk.és ált igazg.tev. (1113) 1. ÁROP-1A Szervezetfejl.konverg.régiók.l.önk.sz. K /213.(5.16.) 1% tám. 7. Összesen Közterület rendjének fenntartása (313) 1. Pécs, Fehérhegyi csomópont kamerák telepítés 2.vk sz.vk. 2. Pécs, belváros területén kamerák telepítése /214.(7.3.)Péü.G.B. 3. Közbiztonság növelését szolgáló kamerarendszer fejl. Pécsett Összesen K Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (1337) 1. TIOP / Inform.infrastr.fejl.az isk.-eszközök pótl Összesen K Történelmi hely, építm.,egyéb látv.műk.és megóvása (827) (9131 szakfeladat) 1. "Pécsiek emlékeznek a Holokausztra" Összesen K Út, autópálya építés (4512) 1. Fedezeti biztosíték Pm. 1. Összesen K II/A. Beruházási kiadások össz. (önként vállalt feladatokhoz k.) Összesen II/B. Felújítási kiadások (önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó) 1. Az önk.-i vagyonnal való gazdálk.kapcs.feladatok (1335) (682 szakfeladat) Közoktatás 1. Leőwey K.Gimnázium tervezése, felújítása /212.(11.15.)Kgyh. OKM-1148/28/29.hat. 2. TÁMOP / Term.t.okt. eszk.r.megú.leőwey /212.(5.17.) Kgyh.1% tám.támogatói döntés van 3. DDOP-3.1.2/C-13 Megyerv.Iskola Testvérvárosok t.1-3.isk.fejl /213.(9.19.) Kgyh.1% tám. 4. KEOP-5.5./A KSZI Gosztonyi u.egys,energ.korsz /212.(11.15.)Kgyh. 85%tám. 97/214.(4.17.)Kgyh. 5. KEOP-5.5./A Mezőszél u. Óvoda,energ.korsz /212.(11.15.)Kgyh. 85%tám. összesen Óvodák 18. oldal

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat évi tényleges bevételei

Abony Város Önkormányzat évi tényleges bevételei 1.számú melléklet a 14/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez Abony Város Önkormányzat 2015. évi tényleges bevételei Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Abonyi Polgármesteri

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

2015. évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke

2015. évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke Sorszám 2015. évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke Melléklet tárgya: 1. Pécs M.J.V.Önkormányzata címjegyzéke 2. Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont költségvetési mérlege 3. Pécs M.J.V.Önkormányzata

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai 1/a. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft) Önkormányzat 2016. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 1. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. Rovat megnevezése államiga zgatási ÖSSZES EN államiga zgatási ÖSSZES

Részletesebben

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1. melléklet a 16/25. (V.05.) rendelethez TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 24. évi eredeti előirányzat a 3/24. 24. évi módosított előirányzat

Részletesebben

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98 433 98 433 02

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00%

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00% Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Eredeti Módosított előirányzat lőirányzat Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

á á Ö á é ő ü é ö á á é ö é é é ő í í é é ő ü á ö é é á á á ö é í á ö á ő ó ó é ö é é é á á á ó ó ó é ö é é é á á á á á ó ó ó ö é é á í ó ő ő á é á ö í á é ö é é é őó ó é ö é é é ő ő é ö é őí á á ö é é

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet áról Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

/2014. (II.10.) ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

/2014. (II.10.) ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1./2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez Káptalantóti Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

2013.évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke

2013.évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke mellék let szám 2013.évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke melléklet tárgya: 1 Pécs M.J.V.Önkormányzata címjegyzéke 2 Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont költségvetési mérlege 3 Pécs M.J.V.Önkormányzata

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Létavértes Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Létavértes Városi Önkormányzat 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 3/216. (II.15.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Rovat Bevételi jogcím 216. évi előirányzat

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 1. sz. táblázat Sorszám 1.1. melléklet a 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím módosított 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

1. számú melléklet. K1. Személyi juttatások 46 465 79 617 79 617 0

1. számú melléklet. K1. Személyi juttatások 46 465 79 617 79 617 0 1. számú melléklet Hortobágy Község Önkormányzata költségvetés Működési és felhalmozási NETTÓSÍTOTT bevételeinek és kiadásainak a 1.számú melléklet KIADÁSOK 215.évi eredeti 215.évi Kötelező ból Önként

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 1.sz. melléklet Bevételi jogcím %-a B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 187 701 138 991 74 Önkormányzatok működési támogatásai 150 456 113 453 75 Helyi önkormányzatok

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

2015. évi Eredeti Ei. I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása

2015. évi Eredeti Ei. I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 216.2.25. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím 215. évi Eredeti Ei. 215. évi Módosított Ei. I.1.a Önkormányzati

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

2015. évi zárszámadás mellékleteinek jegyzéke

2015. évi zárszámadás mellékleteinek jegyzéke Sorszám 2015. évi zárszámadás mellékleteinek jegyzéke Melléklet tárgya: 1. Pécs M.J.V.Önkormányzata címrendje 2. Pécs M.J.V. Önkormányzata 2015. évi könyviteli mérlege 3. Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont

Részletesebben

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147.

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147. 1.sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez Bevételi összesítő Rovatrend eft. Egyéb saját működési bevételek 38.417 Kiszámlázott termékek áfája 8.732 Kamatbevételek 2.500 Önkormányzati lakbér 265

Részletesebben

Önkormányzat működési bevételei Önkormányzati támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bevételek

Önkormányzat működési bevételei Önkormányzati támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bevételek Lébény Város Önkormányzata 1. számú melléklet 2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege 1. oldal Bevételek Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi terv 2014. évi terv 1. Önkormányzat működési bevételei 205276

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 11/2016.(XI.03.)

Részletesebben

Önkormányzati kiadások mérlege 2014.

Önkormányzati kiadások mérlege 2014. Önkormányzati kiadások mérlege 2014. 1.melléklet ezer Ft-ban megnevezés 2012. évi tény 2013. évi várható teljesítés ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2014. eredeti ei. Személyi juttatások 402 464 284 450 298 919 Munkaadókat

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

B E V É T E L E K melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1. melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet az 1/214. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben