MINDENKINEK?! 1. MÚZEUMOK MINDENKINEK AZ INTEGRÁLT TÁRLAT KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI ÉS TAPASZTALATAI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINDENKINEK?! 1. MÚZEUMOK MINDENKINEK AZ INTEGRÁLT TÁRLAT KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI ÉS TAPASZTALATAI"

Átírás

1 MINDENKINEK?! 1. MÚZEUMOK MINDENKINEK AZ INTEGRÁLT TÁRLAT KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI ÉS TAPASZTALATAI 1

2 Szerkesztõ: Pandula András Szerzõk: Árpássy Miklós György Eszter Kormányos Anna Pandula András Prónay Beáta Grafika: Pandula András, Dagmar Design AB, Buidings&Health - Educational Material alapján Fotók: Szépmûvészeti Múzeum(Józsa Dénes, Mátyus László, Rázsó András) Tördelés, nyomdai elõkészítés: Épített Környezetért Alapítvány - Pandula András, 2008 Borítóterv: Miskolczi Martina Felelõs kiadó: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány, Tóth Egon 2008, Budapest 2 ISSN ISBN

3 Ugye szívesen megérintené, s megemelné Zsigmond király egykori kardját? Ugye végigsimítaná ujjait az Inkák által öntött ezüst láma szobrocskák egyikén? A Szépmûvészeti Múzeumban mindezekre lehetõség nyílt a múzeum és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány közötti több éve tartó együttmûködésnek köszönhetõen. Míg ezek az érintések számunkra - azaz látók számára - a tárgyról pusztán kiegészítõ információkkal bírtak, addig nem-látó embertársainknak ezek a találkozások jelenthették az egyetlen lehetõséget a mûvészeti alkotás érzékelésére, a bemutatott kiállítás világának megismerésére. A múzeum az együttmûködés eredményeként az elmúlt három évben négy fontos kiállítását tudta speciális igényekkel rendelkezõ személyek számára is értelmezhetõ tárlattal kiegészíteni. Míg a sorban elsõ Kopt kiállításnál a cél kifejezetten a vakok és gyengénlátók számára kialakított külön tapintható tárlat volt, a nyarán nyitva tartó " és akkor megérkeztek az Inkák" c. kiállításba integrált kiegészítõ tárlat még szélesebb kör számára vált hozzáférhetõvé. Úgy gondoljuk, hogy érdemes a kiállítások tervezése és a tapasztalatok értékelése során megszerzett tudást ezen füzet hasábjain megosztani mindazokkal akik hasonlóképp tenni kívánnak az esélyegyenlõség múzeumi területen történõ megvalósulásáért, akár csak érdeklõdnek annak elméleti és gyakorlati oldala iránt. Reméljük, hogy a sok pozitív visszajelzéssel kísért tapintható kiállítások sorát a jövõben bõvíteni tudjuk, így téve természetessé a kiállítás-élmény megszerzését és a kultúrához való hozzáférést mind több ember számára, korra és fogyatékosságra való tekintet nélkül. KÖSZÖNTÔ Dr. Baán László Fõigazgató Szépmûvészeti Múzeum Tóth Egon Elnök Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány 3

4 TARTALOMJEGYZÉK MÚZEUMOK MINDENKINEK 5 Bevezetés 5 Az egyetemes tervezés 9 Múzeumok, kiállítások látogathatósága 12 Tapintható tárlat kialakításának szempontjai 20 A tapintható tárlattól az integrált tárlatig 29 Irodalom és képjegyzék 38 MUSEUMS FOR ALL 39 MUSEEN FÜR JEDERMANN 45 MUSÉE POUR TOUS 51 4

5 BEVEZETÉS A MÚZEUMOK TÁRSADALMI SZEREPE Társadalmunk életében a kultúrához való hozzáférés, a kulturális és tudományos ismeretek megszerzése jelentõs szerepet tölt be. Befolyásolja a gondolkodásunkat, segíti ismereteink bõvítését, amely egy tudás alapú társadalom életében való részvételhez elengedhetetlenül szükséges. A különbözõ információs és kulturális csatornákhoz való hozzáférés, azok sokszínûsége az élet minõségét jelentõsen befolyásoló tényezõ. A múzeumok, galériák illetve azok kiállításainak, rendezvényeinek látogatása tehát fontos és értékes szabadidõs, ismeretbõvítõ, tudást fejlesztõ tevékenység. A múzeumok, galériák, kiállítási épületek továbbá egyéni, családi, baráti, iskolai programok színterei is lehetnek, azaz társadalmi szempontból is komoly szerepet töltenek be. A múzeumok, galériák, kiállítási épületek mûvészeti alkotások vagy tudományos objektumok bemutatására szolgálnak. Ezekben a létesítményekben az elsõdleges cél az ott állandóan vagy ideiglenesen kiállított festmények, szobrok, tárgyak minél jobb láttatása, illetve azok lehetõ legtöbb emberrel történõ megismertetése. Vagyis ezekben az épületekben már a terek kialakításánál, a térelhatároló falak anyagának, színének megválasztásánál, a természetes és mesterséges világítás megtervezésénél a fõ szempont, hogy a kiállításra kerülõ tárgyakat a látogatók számára minél jobban be lehessen mutatni. A KULTÚRÁHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS A kultúrához való hozzáférés alapvetõ jog. Minden embernek joga van a kultúrához, a különbözõ történelmi emlékek és tudományos tárgyak megismeréséhez, megtekintéséhez. Az információkhoz való teljes értékû hozzáférés azonban különbözõ akadályokba, problémákba ütközhet. A múzeumokkal, galériákkal, kiállítási épületekkel, valamint az azokban található kulturális szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülõ akadályokat a következõ csoportokba sorolhatjuk: Fizikai akadályok - Az épület megközelíthetõsége, az épületbe történõ bejutás (szintkülönbségek, helyigények, elérési magasságok) - Kiállított tárgyak, tárlatok elérhetõsége, megközelíthetõsége Információs akadályok - Hiányos információ (a létesítményekben található programokkal kapcsolatos általános és részletes leírás) - Információ megszerzése (többszintû információ hiánya) - Komplex információ értelmezése Pénzügyi akadályok - A kiállítások, rendezvények belépési díja megfizethetõ-e? - A kiállításokhoz kapcsolódó szolgáltatások megfizethetõek-e? (vezetés, katalógus, audio-guide) 5

6 Bizalmatlansági akadály - Az épületben nyújtott szolgáltatásokkal, azok mûködésével, valamint a segítõ személyzet elérhetõségével kapcsolatos bizalmatlanság Ezek az akadályok leginkább a lakosság körülbelül 10%-át kitevõ, állandó fogyatékossággal élõ személyek információhoz való hozzáférését gátolják, vagy nehezítik meg. Ugyanakkor a társadalom mintegy 40%-át kitevõ, alacsonyabb illetve csökkent mozgásszervi és érzékszervi képességgel rendelkezõk -gyermekek, idõsek, kisgyermekkel közlekedõ szülõk- számára is akadályt jelentenek. ELTÉRÔ KÉPESSÉGÛ LÁTOGATÓK Az információknak minden emberhez el kell jutnia az egyén képességeitõl függetlenül, a múzeumoknak a különbözõ képességû emberek által is látogathatónak kell lennie. A környezetben végzett bármilyen aktivitás egy bizonyos teljesítõképességi szint elérését kívánja meg az egyéntõl, amit a társadalmi elvárás szintjének nevezünk. Jelen esetben ez a múzeumok, galériák épületének valamint az azokban nyújtott szolgáltatások -beleértve a kiállítások és tárlatok- elérhetõségéhez, az ott található információ megszerzéséhez szükséges minimális képességek szintjét jelenti. Ez az elvárás irányulhat fizikai, értelmi vagy érzékszervi képességek szintjére, mértékére. Az egyéni képességek szintje a teljesítõképesség azon szintje, amellyel az épületet valamint az ott található szolgáltatásokat igénybe vevõ látogató rendelkezik. A múzeumok látogathatóságát és az általuk biztosított kulturális információk megszerzését elsõsorban az egyén mozgás-, látás-, hallás-, és felfogóképességeinek szintje határozza meg. Mozgás A mozgás talán az egyik legfontosabb emberi képesség, melynek hiánya illetve csökkenése jelentõsen befolyásolja az épületek és az azokban nyújtott szolgáltatások megközelítését és használatát, továbbá a mindennapi tevékenységek végzését (pl. az ülõ helyzetbõl való felemelkedés, járás, futás, ugrás, mászás, térdelés, egyensúlyozás vagy elérés). A mozgásukban korlátozottak lehetnek: - Idõsek, csökkent erõnléttel, egyensúllyal, ízületi mozgástartománnyal - A kisgyerekek korlátozott fizikai fejlõdéssel - Az idõszakos sérülés illetve betegség miatti ízületi fájdalommal küszködõk - A szélsõséges testméretû és súlyú egyének - Más tevékenység (pl. csomagok cipelése) miatt csökkent mozgásúak - Fáradt, kimerült egyének - Cerebral Plasy, Izomsorvadás, Szklerózis Multiplex, Parkinson-kór, gerincsérülés, amputáció, ízületi gyulladás, szélütés miatt tartósan korlátozottak. 6

7 Látás A környezetben, így a múzeumban található vizuális információkat az egyének eltérõ képességgel érzékelik és észlelik. A kiállításokon keresztül nyújtott vizuális információ megszerzését a látogatónak a részletek éles látása, a közeli illetve távoli tárgy fókuszálása, a tárgyak háttértõl történõ elkülönítése, a látómezõ szélén és a közepén található vizuális információ érzékelése, a színek és fényerõ érzékelése, az erõs ill. gyenge megvilágításhoz történõ alkalmazkodóképesség, a mozgó tárgyak követése, valamint a távolság elbírálása terén tapasztalt eltérõ képességei befolyásolják. A vizuális információ megszerzése valamennyiünk számára problémát okozhat vizuálisan "túlterhelt" körülmények között, színes fénnyel vagy erõsen ill. gyengén megvilágított környezetben, ugyanakkor leginkább az idõsek, vakok és látószervi betegek (szürke-, ill. zöldhályog, szemsérülés, szaruhártyafolt, stb.) számára jelent akadályt. Hallás A múzeumok által nyújtott valamennyi szolgáltatás teljeskörû használhatóságát befolyásolják a látogatók eltérõ hallás- és beszédképességi szintje (pl. a hangforrás irányának megállapítása, az auditív információ háttér-zajtól való elkülönítése valamint a magas és mély hangok észlelése). Ezen képességek teljes használatában korlátozottak az idõsek, a siketek, a halláskárosult egyének (fejsérülés, szélütés, betegség, hosszantartó magas zaj, hallójárat dugulás miatti károsodás), valamint azok, akik figyelmét több hangforrás köti le (pl. szomszédos termekbõl átszûrõdõ hangok, vezetés, fülhallgatón keresztül más hangforrás hallgatása). Kognitív képesség A kiállítások által közvetített információ megértésére, feldolgozására, tárolására vonatkozólag a használók különbözõ érzékenységgel rendelkeznek. Az információk megértését befolyásolja az önállóság, kezdeményezõképesség, reakció- és válaszidõ, koncentrációképesség, nyelv megértése, rendszerezõképesség, rövid és hosszútávú memória, problémamegoldó és döntéshozó képesség, valamint a kreativitás tekintetében tapasztalható egyéni teljesítmények. Az elõzõekben ismertetett képességek teljes mértékû használatában korlátozva lehetnek: - A kisgyerekek, korlátozott szókinccsel, nyelvismerettel valamint tapasztalatokkal - A korlátozott mûveltséggel rendelkezõ egyének - Az idegen nyelvet használó vagy eltérõ kulturális háttérrel rendelkezõ egyének - Az idõsek csökkent emlékezõ- és gondolkodóképességgel - A kimerült vagy tevékenységükben zavart egyének - A betegségek következtében korlátozott felfogóképességgel, memóriával, koncentrációs képességgel rendelkezõ egyének 7

8 Amennyiben a múzeumok épületei és kiállításaik által megkívánt, és az egyéni teljesítményszint között különbség van, vagyis az egyéni képességi szint nem éri el a társadalom által megkívánt szintet, abban az esetben az egyén a társadalom többi szereplõjével szemben hátrányos helyzetbe kerül. Az alacsonyabb teljesítményszinttel bíró egyén a múzeum által nyújtott szolgáltatásokból -és így a kulturális ismeretek megszerzésének lehetõségébõl is- ki van rekesztve. A fentiekbõl látható, hogy valamennyi látogató kerülhet olyan szituációba, amikor a múzeumok kiállításai, tárlatai által nyújtott információ, ismeret megszerzése valamilyen egyéni képesség korlátozottsága miatt nehézségbe ütközik. AZ EMBERI TELJESÍTÔKÉPESSÉG Ahhoz, hogy a hátrányos helyzet kialakulását elkerüljük, ezt a "rést" valamilyen módon át kell hidalni. A csökkent teljesítõképesség kompenzálására kétféle lehetõség adódik: Az egyik lehetõség, amikor az egyén képességeit orvosi segédeszközök használatával (szemüveg, kerekesszék, stb.), mûtétekkel (pace-maker, protézis), gyógyszerekkel (allergia elleni gyógyszer), tréninggel, gyakorlással próbáljuk megnövelni. A másik lehetõség a környezeti elvárások csökkentése az elérhetõ képességek határára. Ez azt jelenti, hogy az épületek valamint a kiállítások tervezésénél, kialakításánál, színek, formák, anyagok megválasztásánál figyelembe kell venni, hogy a látogatók eltérõ mozgásszervi-, látás-, hallás- és felfogóképességekkel rendelkeznek. Ez jellemzõen technikai jellegû megoldások alkalmazását jelenti. Ilyen technikai lehetõség a halláskárosultak számára elhelyezett integrált hangerõsítõk alkalmazása, az alternatív információközlés például Braille "abc" használatával, de ide tartozik az akadálymentesítés is. 8

9 AZ EGYETEMES TERVEZÉS AKADÁLYMENTES VAGY MINDENKI SZÁMÁRA LÉTESÍTETT? Együttgondolkodásunk kiindulási pontjának a fenti alcímet választottam. Feladatomnak érzem, hogy messzebbrõl induljunk el és lépésenként jussunk el a fizikai környezetnek ahhoz a szerepéhez, ami az együttélés feltételeinek megteremtését biztosítja. Elsõ lépésként különbséget kell tennünk az alcímben leírt két kifejezés között. Miért is vetõdik fel ez a kérdés és mi a különbség a kétféle szóhasználat között, a szavak mögött húzódó üzenet miben tér el? Az elsõ kifejezés már nem ismeretlen, egyre elterjedtebb a magyar köztudatban, foglalkozik vele a média, szakfórumok, pályázatok születnek a témában. Láthatunk óriásplakátot, mely a lépcsõt, mint akadályt mutatja be és törvénysértésre figyelmeztet. Sokan hallatják a hangjukat a környezetünkbe, a világunkba beépített leküzdhetetlen akadályokkal kapcsolatban, melyek a hétköznapi életben történõ részvételüket alapjaiban korlátozzák. A témát nem a média kapta föl. Sõt kezdetben inkább csak a törvénykezési eseményekrõl, lépésekrõl kaptunk tájékoztatót a médián keresztül. A figyelem felkeltését a kormányzat kezdte meg Magyarországon az 1997-es LXXVIII. Építési törvénnyel indulva és rendeletek sorával követve, melyekkel igyekezett szabályozókat létesíteni a fizikai környezet átalakítására, a kommunikációs akadályok megszûntetésére, stb. vonatkozóan. Az érdekvédelmi szövetségek ezzel együtt tudatos lépéseket tettek a törvények és rendeletek ismertségének javítására, valamint a törvényi jogok érvényesítése irányába. A MEOSZ már a hazai törvénykezést megelõzõen is állandóan közvetítette a mozgáskorlátozott emberek igényeit és részt vett a 253/1997. évi kormány-rendelet az országos településrendezési és építési követelményekrõl (OTÉK) létrehozásában. Az elmúlt 9 év során egyre többet és többen foglalkoztak a kérdéssel, az akadálymentesség fogalma vitathatatlanul széles körben ismertté vált. Egyes tárcák saját hatáskörükben, az általuk szakmailag felügyelt tevékenységeket végzõ intézmények körében pályázatokkal is serkentették az akadályok lebontását, a hozzáférés biztosítását, pl. iskolák, sportlétesítmények átalakítását, liftek építését finanszírozták. A munkához való hozzáférést a Szociális és Munkaügyi Minisztérium jogelõdje, afoglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium éveken át segítette elõ azzal, hogy a hozzá tartozó Állami Foglalkoztatási Szolgálathoz tartozó munkaügyi központok, kirendeltségek átképzõ intézmények szolgáltatásait elérhetõvé igyekezett tenni mind a fizikai, mind a kommunikációs akadályok megszüntetésének pályázati finanszírozásával. Hosszan sorolhatnánk még a jobbnál jobb példákat. Ezek a rendelkezések széles rétegeknek adtak lehetõséget a szemléletformálásra. A törvényekben elõírt kötelezettségek végrehajtására, feladatok teljesítésére határidõket jelölt ki a kormányzat. Ezeket nehezen vagy egyáltalán nem tudták betartani, betartatni a tárcák, a fenntartók, a beruházók. A megvalósítást erõteljesen nehezíti a forrás nélkülözése. A másik meghatározó tényezõrõl azonban kevesebb szó esik. Nevezetesen a megvalósítás fontos akadályázó tényezõje, hogy legtöbbször hiányzik az akadálymentesség szükségességének megértése, jelentõségének belátása és a szaktudás. 9

10 A mi kultúránkban annyira szokatlan a fogyatékos emberek széleskörû társadalmi részvétele, hogy nincsenek személyes tapasztalataink nehézségeikrõl, küzdelmeikrõl a környezet mindennapi használata során. Ennek megfelelõen nem tudjuk átérezni, mérlegelni mi lenne igazán megfelelõ a számukra. A tervezés idején éppen ezért sokat segíthetne, ha meghívnák a fogyatékos emberek képviselõit és tanácsokat kérnének tõlük. Gyakran azonban ez sem vezet megfelelõ eredményre. Sajnos sok fogyatékos ember csak a saját szempontjait ismeri, csak a saját szükségleteit tudja képviselni. Pedig a fogyatékos emberek csak a mi szemünkben képeznek homogén csoportot. Ahányan vannak, annyi fajta problémával élnek még egy-egy fogyatékossági csoporton belül is. Teljesen más igényeik vannak a vak embereknek és mások a gyengén és aliglátóknak. A gyengénlátáson belül is más a nagyfokú rövidlátók és távollátók nehézsége a környezeti tényezõk szempontjából, stb. Igényeik érvényesítése nagyon nehéz, az összhangot teremtõ tervezés és kivitelezés némely esetben lehetetlen. Mint oly sok minden más területen, itt is megpróbáljuk átlépni azt a társadalmi fejlõdési szakaszt, amit más országok hosszú keserves tapasztalással éve járnak be. EGYETEMES TERVEZÉS A kultúrához való egyenlõ esélyû hozzáférés biztosítása érdekében az épületek valamint a bennük kialakítandó kiállítások tervezésénél a látogatók eltérõ képességeit figyelembe kell venni. Az eltérõ képességgel rendelkezõ látogatók kultúrához való hozzáférését azonban nem külön-külön létesítményekkel, kiállítások megszervezésével kell biztosítani, hanem az egyetemes tervezés elveit alkalmazva a különbözõ igényeket egyesíteni kell a tervezés során. Az egyetemes tervezés gondolatáig hosszú út vezetett. Az egyetemes tervezés európai megjelenésének gyökerei az 1950-es évek svédországi funkcionalizmusából és az 1960-as évek ergonómiai kutatásaiból erednek. Ezzel párhuzamosan a világ más országaiban hasonló tervezési koncepciók fejlõdtek ki. Míg az európai országokban megjelenõ tervezési koncepciók (Design for All, Inclusive Design) a használóra és a használó igényeinek, szükségleteinek kielégítésére, az élet minõségének javítására helyezték a fõ hangsúlyt, addig az Egyesült Államokban kifejlõdõ Universal Design középpontjában egy termék orientált gondolkodás állt: egy termék minél több használónak eladható legyen. A különbözõ koncepciók eredményüket tekintve azonban azonosnak tekinthetõek. 10

11 Az emberek életkor, kultúra és egyéb emberi adottságaik szerinti különbözõsége soha nem látott mértéket öltött, így az egyetemes tervezés, mint módszer az egyenlõ esélyek és a demokrácia biztosítására az utóbbi években egyre erõteljesebben elõtérbe került. Létjogosultságát indokolja továbbá az, hogy az európai munkaerõpiac és kereskedelem élénkülésével az egyes országok szociális rendszerének és környezetének a különbözõ képességû és kulturális hátterû személyek integrációját is biztosítani kell. Az egyetemes tervezés tehát "nem más, mint az a tervezési mód, amely az emberi különbözõségekbõl indul ki mind szociális, mind esélyegyenlõségi szempontok figyelembevételével". Az akadálymentesítés helyett az akadályok megelõzésére, a prevencióra kerül a hangsúly. (Pandula, 2006) A fõ cél az, hogy egy termékkel szolgáljuk ki a használók különbözõ, idõben, szituációban változó igényeit, szükségleteit és ne költséges, sokszor esztétikailag is megkérdõjelezhetõ, stigmatizáló adaptációval, akadálymentesítéssel. Építészeti megközelítésbõl egy japán szerzõcsoport ezt a gondolatot így fogalmazta meg: A befogadó szemlélet figyelembe veszi minden lehetséges használó igényét fizikai, pszichikai, szociális szempontból a tervezés kezdetétõl a tervezés befejezéséig. "A "rossz tervezés" szükségessé teheti a fizikai környezet késõbbi akadálymentes átalakítását, de a "jó tervezés" feleslegessé teszi." (Nitanai, 2003). Az egyetemes tervezés elveit alkalmazva a múzeumok, kulturális létesítmények esetén olyan fizikai környezetet alakíthatunk ki, illetve azokban olyan szolgáltatásokat biztosíthatunk, amely révén a lehetõ legtöbb ember számára biztosított az információhoz, kultúrához való hozzáférés. E tervezési stratégia segítségével a múzeum szélesebb látogatói kör számára lesz nyitva, több ember tekinti meg az állandó, illetve ideiglenes kiállításait, gyûjteményeit, továbbá a fogyatékossággal elõ emberek számára is biztosítható a kulturális információkhoz való hozzáférés. 11

12 MÚZEUMOK, KIÁLLÍTÁSOK LÁTOGATHATÓSÁGA AZ ÉPÜLETEK JELLEMZÔI A bejárhatóság, a hozzáférés nemcsak a jármûvek a munkahely és az otthon szempontjából fontos. Az orvosi rendelõk, iskolák, gyógyszertárak, kórházak, önkormányzati épületek sorát a szórakozás, a mûvelõdés intézményeinek is követni kell. A kulturális igény kielégítésének lehetõsége tehát sokak számára fontos volt, így az akadálymentesítési törekvés gyorsan elért a múzeumokhoz, a történelmi helyszínekhez. A múzeumok és kiállítások látogatottsága és élvezhetõsége a fogyatékos emberek számára kétféle kérdést vet fel: tud-e az épülethez/ben közlekedni, tudjae a kiállított mûveket érzékelni. Vitathatatlan, hogy a kiállítást, rendezvényeket szervezõk felelõssége, hogy a kiállítás mindenki számára hozzáférhetõ legyen. A feladat nem könnyû, a megoldások többnyire egyediek az épületek, a kiállítások és a kiállított mûvészeti ág, az alkotók és a látogató fogyatékossággal élõ személyek sokfélesége miatt. Természetesen az elsõ probléma, amibe a rendezõ beleütközik az, hogy a már létezõ múzeum mûemléki épületét kell átmenetileg, de szerencsésebb esetben tartós megoldást keresve látogathatóvá tenni az ebben akadályozott emberek számára, beleértve a fogyatékossággal élõ személyek mellett az idõseket, krónikus betegembereket, a várandósokat vagy babakocsit toló látogatókat is. "A múzeumok azok a helyek, ahova minden embert hívnak, hogy tanuljon, független attól, hogy hány éves, milyen a bõrszíne, etnikai hovatartozása, képességei, gazdasági helyzete, iskolázottsága" (Tokar et al, 2004). A múzeumoknak, kiállítóhelyeknek otthont adó épületek legtöbbször régi, mûemléképületek. A mûemléképületek akadálymentesítése nem lehetetlen feladat, de sok kompromisszumot igényel a hatóságoktól, a fenntartótól, az üzemeltetõtõl. Mûemléképületek esetében minden átalakítás nagyon komoly engedélyeztetési eljárást igényel. A mûemlékvédelmi hatóság gyakran feloldhatatlan nehézségeket támaszt, a szükséges átalakításokkal szemben, holott sok külföldi példa van kitûnõ megoldásokra, pl. az Akropolisz esetében, az Egyesült Királyságban számtalan vár, templom, kastély épületének esetében is. Számtalan átalakítás történt a XX. Század során már korábban is. Ezeknek az átalakításoknak a szükségességét senki nem vonta kétségbe, gondoljunk pl. az elektromos világítás bevezetése, a fûtés megoldására. A bejutás és a biztonságos, kényelmes, célszerû használat biztosítása a sajátos igényû csoportok számára, azonban még mindig nem számít természetes igénynek a mûemlékek esetén. AZ ÉPÜLETEK ÉS KÖRNYEZETÜK KIALAKÍTÁSA 12 Az épület akadálytalan látogathatóságát a kiállítás meghirdetésével együtt ismertté kell tenni. Az akadálymentesség tényét szerencsés az elektronikusan elérhetõ és a halható hírforrásokban is közzé tenni. A helyszín értékelése akadálymentesség szempontjából magába foglalja a helyszín megközelíthetõségét személyautóval, illetve tömegközlekedési eszközökkel. A személyautóval érkezõk számára a parkolási lehetõség elõírásoknak megfelelõ biztosítása fontos szempont. A parkolót jelezni kell és a parkolón belül a mozgáskorlátozott személyek számára kijelölt területet messzirõl láthatóvá kell tenni.

13 Ügyelni kell a kijelölt parkolóhelyek jogszerû igénybevételére. A parkolóban nemcsak a mozgáskorlátozott embereknek vannak sajátos igényeik a használhatóság szempontjából (kijelölt parkolóhely a használható bejárathoz legközelebb legyen, megfelelõ szélességû a kerekesszék mindkét irányból könnyû mozgatásához, stb.) hanem a hallás és látássérült személyeknek is. Mindkét csoportnak a kijelöletlen és kiépítetlen vezetõ sávok hiányoznak a legjobban. A siket és nagyothalló emberek nem hallják az õket hátulról megközelítõ jármûveket. A látássérült emberek nem tudják a támpont nélküli térben az egyenes irányt felvenni és követni. Szerencsés, ha taxival érkezõk számára lehetséges közvetlenül a bejáratnál kiszállni, ezért felhajtó, kiszálló hely a vezetõsávnál legyen kialakítva, mert ez biztosítja, hogy a személy szükség esetén önállóan is eltaláljon a bejárathoz. A helyszín megközelítését biztosító tömegközlekedési eszközöket is értékelni kell akadálymentességük szempontjából. Ismerni kell az idõközönként indított akadálymentes jármûvek menetrendjét. Szükséges lehet idõszakosan egy-egy komolyabb rendezvényhez igazítva vagy a nap meghatározott szakaszára vonatkozóan jármûvek indításáról tárgyalni, megállapodni a közlekedési vállalattal. Ilyen megállapodásokhoz lehet kötni a különleges szolgáltatásokat is. Ezeket az ismereteket a prospektuson, a helyszínajánlón, elektronikusan közzé kell tenni. Az épület nevét úgy kell elhelyezni, hogy látható legyen nemcsak a homlokzaton, hanem az épületet bármely irányból megközelítõ gyalogosok számára is, továbbá az épület bejáratát úgy kell kialakítani, hogy az könnyen megtalálható legyen. Külföldön gyakori megoldás, de Magyarországon még nem nagyon elterjedtek az olyan lábon álló tájékoztató táblák és az ezeket kiegészítõ gyalogos útvonalakon elhelyezett iránymutató, könnyen értelmezhetõ, tapintható és jól látható jelzések, melyeket az épület környékén helyeznek el vagy az azt szegélyezõ park szélén. A jelzéseknek az átgondolt, összehangolt, kombinált alkalmazása mindenki számára felismerhetõvé teszi és jelzi az épületet. 13

14 Fentiek ellenére a kiállítóhely gyakran adott, a kiállítást jellemzõen maga az intézmény (Nemzeti Múzeum, Mûcsarnok, stb.) szervezi a saját épületében. Általában nem az épület maga kerül kiválasztásra, hanem a helyszín kiválasztása az állandó kiállítás mellett a múzeumépületen belül történik. Az épület sajátosságánál fogva a helyszín kiválasztása a fentiek alapján érezhetõen nagyon fontos. Amennyiben az a helyzet állna elõ, hogy a kiállító keres megfelelõ helyszínt a kiállításához, az alábbi szempontokat kell figyelembe venni a helyszín egyenlõ esélyû hozzáférés szempontjából történõ értékelésénél. Az épület neve minden oldalról láthatóan van kiírva? A bejárat és környezete (pl. utca) azonos szinten van és megfelelõ szélességgel bír, az ajtó könnyen nyitható, esetleg automata toló ajtaja van? Ha rámpa segíti a megközelíthetõséget, van-e a rámpán a kerék legördülését megakadályozó alsó korlát a kerekesszékkel közlekedõ mozgáskorlátozott emberek biztonságos használatát szolgálva. A rámpa széle és a korlát színben eltér-e a környezettõl azért, hogy jól látható legyen. A láthatóság egyaránt biztosított-e természetes jó és rossz fényviszonyok között és szürkületi, esti világításban? A bejárat megvilágítása biztosított-e a téli hónapokban, amikor a nappalok nagy részében nem megfelelõ a fényerõ? A szinteltolások kiküszöbölése az épületen belül is jellemzõ-e, a megoldás jól látható? Van-e lift? A lift kezelhetõ és használható látássérült és mozgáskorlátozott embereknek egyaránt? A lift felismerhetõ helyen van, könnyen megközelíthetõ? Van jelzés rá, hol találjuk? A jelzés könnyen értelmezhetõ és jól látható? Van e megfelelõ irányító, információs tábla, amely segíti az épületbe/helyiségbe lépõt a tájékozódásban? Van-e lehetõség az épületbe belépéskor azonnal felismerni az információs pultot vagy a pénztárat. Van-e jól látható tábla, ami ebben segít? A múzeumok mindenki általi látogathatóságának fõ feltétele magának az épületnek, az épületben nyújtott szolgáltatásoknak valamint az azokkal kapcsolatos információknak az akadálymentessége. A következõkben a múzeumok akadálymentességével kapcsolatos fõbb követelményeket tekintjük át. 14

15 Információ a múzeumról Akadálymentes információ a programokról a múzeumban lévõ kiállításokról, eseményekrõl szóló információ akadálymentes ha az a különbözõ médiumokban (újság, rádió, tv, honlap stb) megtalálható illetve elérhetõ, továbbá ott könnyen megtalálható, jól rendszerezett és a különbözõ képességû használók számára is értelmezhetõ, felfogható. Információ az akadálymentességrõl a múzeum akadálymentességérõl biztosított információ megfelelõ, ha a múzeum épületének, valamint a benne lévõ kiállítások, szolgáltatások akadálymentességére vonatkozó információ különbözõ formátumokban (nyomtatott médiában vagy honlapon) áll a látogató rendelkezésre Megközelíthetõség A múzeum akadálymentesen megközelíthetõ, ha - az mind gyalogosan, mind gépjármûvel biztosított - a családosok és kerekesszékes látogatók számára szélesebb parkolóhelyek fenntartottak - az épülethez vezetõ gyalogos útvonalak mindenki számára biztonságos és önálló használatot biztosítanak - az épület tömegébõl annak bejárata kiemelkedik, könnyen azonosítható, az oda vezetõ gyalogos útvonal jól követhetõ Bejutás Az épületbe bejutás akadálymentes ha - az épület nyitva tartott bejárati ajtaja könnyen megtalálható, valamint az lépcsõ nélkül megközelíthetõ - az épület bejárata, valamint a szélfogó megfelelõ méretû, a kerekesszékes használók valamint a babakocsival érkezõk bejutása biztosított. - a nagy, díszes kapuszárnyak minimális erõkifejtéssel mûködtethetõek, gyermekek és idõsek számára is önállóan nyithatóak. 15

16 Belsõ tér, közlekedés A múzeum belsõ terében az akadálymentes közlekedés biztosított, ha - a padlóburkolatok csúszásmentes, süppedésmentes kialakításúak - a belsõ ajtók szélessége a kerekesszékkel történõ áthaladást nem gátolják, valamint a helyiségekben megfelelõ tér biztosított a kerekesszékkel vagy egyéb segédeszközzel történõ manõverezéshez - a szinteket összekötõ lépcsõk mellett olyan egyéb berendezés is biztosított, mely az idõs és mozgásukban korlátozott látogatók szintek közötti közlekedését biztosítja - a belsõ felületeken alkalmazott színek, anyagok, textúrák a tér érzékelését és segítik Szolgáltatások A múzeumban található szolgáltatások, mint például információ, pénztár, ruhatár, akadálymentesek ha - azok kialakítása lehetõvé teszi az eltérõ testmérettel- (pl. gyermekek ill. felnõttek), valamint a különbözõ testhelyzetben (álló és ülõ) történõ használatot - a szolgáltatást nyújtó pultok, terek akusztikus és megvilágítási viszonyai a kommunikációhoz lehetõ legtöbb látogató számára megfelelõ körülményeket nyújtanak - az épületben a kerekesszékes látogatók számára az akadálymentes használhatóság érdekében speciális méretû és berendezésû illemhelyek, valamint a családdal érkezõk részére pelenkázóhelyiségek biztosítottak. - az épület bejárata mellett, -esetleg a ruhatárnál- babakocsitároló valamint kerekesszékek kölcsönözhetõsége biztosított a kisgyermekes valamint az idõsebb látogatók kényelmesebb épülethasználata érdekében. 16

17 Elõadók, vetítõk, kiállítóterek A múzeumokban, galériákban található kiállítóterek, elõadóterek és vetítõk akadálymentesen elérhetõek, ha - azokban a kerekesszéket használók számára a manõverezéshez szükséges szabad tér biztosított - a vetítõkben, elõadókban a kerekesszékesek számára fenntartott ülõhelyek biztosítottak, a hallható információ zavartalan megszerzése érdekében pedig indukciós hurokrendszer ezekben a helyiségekben beépített - a kiállítóterekben fõleg az idõsebb látogatók számára megpihenési lehetõségek (ülõhelyek, padok) biztosítottak Tájékozódás az épületben A múzeum épületében biztosított funkciók, kiállítások jól megtalálhatóak, ha az épület terei jól áttekinthetõek, az épületrõl a tájékozódást segítõ letapogatható térképek, alaprajzi modellek biztosítottak. Burkolati vezetõsávok, színkódolás, referenciapontok valamint hangostérképek a gyengébb tájékozódóképességû látogatók számára segítséget nyújtanak. Biztonság az épületben Az épület akkor nyújt biztonságos használatot, ha - az épületben található valamennyi szerkezet üzemeltetése biztonságos, valamint az épületben található veszélyforrásokról megfelelõ, könnyen érzékelhetõ információ rendelkezésre áll - a közlekedési útvonalon elhelyezett valamennyi üvegezett felület (ajtó, üvegfal) könnyû észlelését szemmagasságban elhelyezett jelzések segítik - valamennyi járófelület csúszásmentes, a lépcsõfokok élei jól azonosíthatóak valamint a lépcsõkarok és rámpák mellett biztonságos megkapaszkodást nyújtó és leesést gátló módon kialakított korlátok biztosítottak - az épület fény- és hangjelzést adó tûzjelzõ berendezéssel rendelkezik 17

18 Tájékozódás a kiállításon A kiállítások, tárlatok elrendezése akkor megfelelõ, ha azok egy határozott útvonalon követhetõek, az egyes témák, részek között jól lehet tájékozódni, valamint a kiállításokról térkép, átnézeti alaprajz biztosított. Információ megszerzése A kiállítások által megszerezhetõ információ akkor akadálymentes, ha - az hallható és írott formában is biztosított - az írott információ konzekvensen, jól megtalálhatóan elhelyezett, pontírással is kiegészített - a feliratok különbözõ szemmagasságból, vagyis ülõ illetve álló testhelyzetben, valamint gyermekek számára is kényelmesen olvashatóak - a kiállításhoz kapcsolódóan biztosított vezetés a különbözõ érzékszervi képességekkel bíró látogatók számára -beleértve a vak illetve siket látogatókat is- elérhetõ A kiállításhoz kapcsolódóan rendelkezésre álló "audioguide" rendszer a kiállítás akadálymentes vezetését teszi lehetõvé, ha a készülékek, technikai berendezések hallókészülékkel is használhatóak, valamint ha azok révén vak és gyengénlátó látogatók számára külön változatú vezetés is elérhetõ, az adott kiállításhoz, illetve a kiállított tárgyhoz tartozó hangosinformáció a technikai berendezésen könnyen megtalálható. Katalógus, kiadványok A kiállításhoz kapcsolódó kiadványok akkor akadálymentesek, ha azok könnyen érthetõ és olvasható szövegezésûek, felépítésûk illetve rendszerezésük az információ könnyen megtalálhatóságát biztosítja, továbbá más formában is elérhetõek (pontírásos, nagybetûs formátum, hangoskönyvtár). 18

19 A kiállítás érzékelése A kiállítás akkor érzékelhetõ, ha a kiállított tárgyak valamennyi eltérõ mozgásképességû látogató számára is elérhetõ, valamint a velük kapcsolatos információ, érzés különbözõ érzékszervi képességekkel is megszerezhetõ: - a kiállított tárgyak ülõ és álló pozícióban is egyaránt láthatóak, - a tárgyakhoz illetve a kiállítási vitrinekhez (kabinetekhez) olyan közel lehet menni amennyire az az érzékeléshez szükséges - a kiállított tárgyak, vitrinek között elegendõ hely áll rendelkezésre a kerekesszékkel történõ mozgás számára - a tárgyak tapintással történõ érzékelése biztosított az eredeti tárgy-, vagy a kiállított tárgyról készült modell, másolat illetve dombormû letapogatásával - a kiállított tárgyak jól megvilágítottak, a megvilágítás elhelyezkedése a vitrinek üvegezett felületein visszaverõdõ fény révén az érzékelést nem gátolja Multimédia A kiállításokhoz kapcsolódó multimédiás alkalmazások akadálymentes hozzáférést tesznek lehetõvé, ha - a filmek feliratozottak, a film hangja, szövege indukciós hurokrendszer beépítésével zavar nélkül eljut a hallásában korlátozott látogatóhoz. - a számítógépes alkalmazások esetén a számítógép bemeneti eszköze valamint kijelzõje ülõ és álló testhelyzetû valamint alacsonyabb használó számára is elérhetõ - a számítógépeken futó alkalmazások vak látogatók számára is teljesértékû használatot nyújtanak, azaz Braille billentyûzet, Braille képernyõ, szövegfelolvasó program, nagykontrasztú verzió biztosított. 19

20 TAPINTHATÓ TÁRLAT KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI TAPINTHATÓ TÁRLAT 20 A kerekesszékkel közlekedõk számára a bejutás, fordulási tér megléte és a szintkülönbségek okozzák a kulcskérdést az épület használhatósága szempontjából. A szintkülönbségek a látássérült személyek számára is okozhatnak nehézséget, elsõsorban a nem kísérõvel, vagy hosszú bottal közlekedõk számára biztosítani kell azok láthatóságát és a tapinthatóságát. A látássérült személyek esetén a múzeumlátogatás legfõbb akadályozó tényezõi azonban: az épület, a bejárat megtalálása, az épületen belüli közlekedés, tájékozódás nehézsége. Az épületet jelzõ és az épületen belüli tájékozódást szolágáló irányítórendszer és a feliratok "láthatatlansága". A világítás szempontjából a legáltalánosabb nehézséget az jelentheti, hogy nincs megfelelõ fényerõ biztosítva a kiállító terekben, vagy épp ellenkezõleg, túl éles a fény. Nincsenek árnyékolók a világítótestek körül, ezért azok a szembe világítva elvakítanak. Nem biztosított a belépéskor az utcai fény kiegyenlítése. A feliratok nincsenek megvilágítva, vagy a felületük csillogó, tükrözi a fényt. További nehézséget jelent, ha a személyzet nem érti a látássérült személyek szükségleteit, ezért nem tud személyes segítséget nyújtani. A számítógép nem akadálymentes formában közvetíti az ismereteket, nincs kiegészítõ hallható információ biztosítva. A kiállítási eszközöket, tárgyakat jellemzõen nem szabad megfogni, amely a látássérült személyek számára a kiállítás élvezhetõségét jelentõsen csökkenti, illetve korlátozza. Ezek azok az általános jellemzõk, amikkel a múzeumok többségében mi is találkozunk. Ki ne élte volna még meg a frusztrációt attól, hogy valamit szívesen megfogott volna, de a teremõrök ébersége ezt a vágyat már a gondolat szintjén elfojtotta. Gyakran azonban különleges megoldásokat igényel, ha a kiállító szeretné a látássérült emberek számára is élvezetessé tenni a kiállítást. Ennek megvalósítására Magyarországon az úgynevezett "tapintható tárlat" a példa. A látássérült emberek igényeinek kiszolgálása csak akkor tekinthetõ különleges és költséges törekvésnek, ha nincs elterjedt gyakorlata a tárgyakat kézbe adó múzeumpedagógiának, amely természetesen szinte megoldhatatlan a "csak látható" képzõmûvészeti alkotások esetén. Nagyon fontos leszögezni, hogy a múzeumpedagógia közel viszi a kiállítás tervezõk gondolkodását a látássérült emberek igényeinek kiszolgálásához.

AKADÁLYMENTESÍTÉS. 4M Segédlet a munkahelyek felméréséhez

AKADÁLYMENTESÍTÉS. 4M Segédlet a munkahelyek felméréséhez AKADÁLYMENTESÍTÉS 4M Segédlet a munkahelyek felméréséhez A ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA KIADVÁNYA. Készült az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával. Felelős kiadó: Borsos József

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE. dr. Juhász Péter 2008. november 20.

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE. dr. Juhász Péter 2008. november 20. AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE dr. Juhász Péter 2008. november 20. Akadálymentesítés akadálymentesítés = rámpa Az akadálymentesség értelmezhető fizikai szempontból rámpa térdszabad

Részletesebben

Nyilatkozat minták akadálymentesítés teljesítéséhez

Nyilatkozat minták akadálymentesítés teljesítéséhez Nyilatkozat minták akadálymentesítés teljesítéséhez Az akadálymentesítésre vonatkozó nyilatkozatok közül csak azt kell kitölteni, amely a projektjére releváns. A kitöltés a pályázathoz csatolt építési

Részletesebben

Könyvtári szolgáltatás fogyatékkal élőknek

Könyvtári szolgáltatás fogyatékkal élőknek Könyvtári szolgáltatás fogyatékkal élőknek Vona-Gődér Krisztina tájékoztató könyvtáros goderkriszti@vfmk.hu "A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető

Részletesebben

Tapasztalatok az infokommunikációs akadálymentesítés területén létező példák bemutatásával

Tapasztalatok az infokommunikációs akadálymentesítés területén létező példák bemutatásával Részben akadálymentes?! Tapasztalatok az infokommunikációs akadálymentesítés területén létező példák bemutatásával A Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézetről röviden Kik vagyunk? Az Intézetet két fogyatékos

Részletesebben

Wagner Károly, Takács Lajos. Átmeneti védett terek alkalmazása és kialakítása

Wagner Károly, Takács Lajos. Átmeneti védett terek alkalmazása és kialakítása Wagner Károly, Takács Lajos Átmeneti védett terek alkalmazása és kialakítása Rövid tanulmányunkban azt vizsgáltuk meg, hogy a 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel megjelent Országos Tűzvédelmi Szabályzatban

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE A közlekedők kialakítása Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

Speciális csoportok jogvédelme I.: Fogyatékos személyek

Speciális csoportok jogvédelme I.: Fogyatékos személyek Speciális csoportok jogvédelme I.: Fogyatékos személyek Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Előadók: dr. Badics Judit és dr. Bodnár Zsolt Budapest, 2015. január 23. TÁMOP

Részletesebben

Esélyegyenlőség a callcenterben

Esélyegyenlőség a callcenterben Esélyegyenlőség a callcenterben Munkahelyi stressz kezelés és egészségmegőrzés, a callcenteres munkahelyeken Készítette: Urbánné Biró Brigitta A munkahelyi stressz fogalma A munkahelyi stressz olyan ártalmas

Részletesebben

Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház. Szervezeti és Működési Szabályzat. Esélyegyenlőségi.

Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház. Szervezeti és Működési Szabályzat. Esélyegyenlőségi. Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Szervezeti és Működési Szabályzat Esélyegyenlőségi melléklete Hatályos: 2016. október 1. napjától BRTKK SZMSZ Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Digitális akadálymentesítés a felsıoktatási intézményekben

Digitális akadálymentesítés a felsıoktatási intézményekben Digitális akadálymentesítés a felsıoktatási intézményekben Sulyok Tamás fıiskolai adjunktus projektkoordinátor Tanulás és fogyatékosság Egri Kulturális és Mővészeti Központ Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház

Részletesebben

KATEGÓRIÁK: TERMÉK TERV VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ DIÁK

KATEGÓRIÁK: TERMÉK TERV VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ DIÁK CÉL: PILLANATKÉP ÉS KITEKINTÉS TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉS ÚJ ANYAGOK KUTATÁSA INNOVÁCIÓS IRÁNYOK TÁRSADALOMI FEJLŐDÉS HAZAI HELYZET FELMÉRÉSE KATEGÓRIÁK: TERMÉK TERV VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ DIÁK PÁLYAMUNKÁK TERÜLETEI:

Részletesebben

KIÜRÍTÉS TvMI. Lakitelek, 2014. szeptember 10. Lengyelfi László

KIÜRÍTÉS TvMI. Lakitelek, 2014. szeptember 10. Lengyelfi László KIÜRÍTÉS TvMI Lakitelek, 2014. szeptember 10. Lengyelfi László ELŐZMÉNY 2014. április 10-én ülés az OKF-en, ahol megkaptuk a Brüsszelbe kiküldött OTSZ 5.0 tervezetet OTSZ tervezet tanulmányozása (sok mindent

Részletesebben

Koncepció, műszaki leírás

Koncepció, műszaki leírás Koncepció, műszaki leírás Helyszín, adottságok: A tervezési helyszínről kilátó nélkül is megfelelő panoráma nyílik mind a Velencei-tóra, mind a Velencei-hegység, Nadap irányába. A tó felöl nézve a Bence-hegy

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

Példák magyarázattal (lakóépületre vonatkoztatva)

Példák magyarázattal (lakóépületre vonatkoztatva) LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI SZAKMAI SZÖVETSÉGE Tárgy: Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) lakóépületek közlekedőivel kapcsolatos előírások értelmezése. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Részletesebben

M BE. Indukciós hurok

M BE. Indukciós hurok Indukciós hurok Indukciós hurok - a 24 főt befogadni képes irodába indukciós hurok került beépítésre az irodában dolgozó hallássérült dolgozó munkafeltételeinek javítására, illetve, hogy ügyfélfogadáshoz

Részletesebben

AKADÁLYMENTESITÉSI MŰLEÍRÁS TOP TB

AKADÁLYMENTESITÉSI MŰLEÍRÁS TOP TB KERTVÁROSI BÖLCSŐDE AKADÁLYMENTESITÉSI MŰLEÍRÁS TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00001 Bölcsődefejlesztés Tatabányán I. Építtető: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2800 Tatabánya V., Fő tér 6., 2016. december

Részletesebben

P É C S - I R G A L M A S O K U

P É C S - I R G A L M A S O K U T E R A S Z K I T E L E P Ü L É S P É C S - I R G A L M A S O K U. 2. - 2 0 1 6 KÜLZETLAP TERASZ-KITELEPÜLÉS PÉCS - IRGALMASOK U. 2.- 2016 Építtető. Pivnice Kft. 1158 Bp., Drégelyvár u. 31. Tervező Borza

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Dr. Varga Katalin Miért fontos ez a téma? Az interneten nem azt találjuk meg, amire kíváncsiak vagyunk, hanem

Részletesebben

Fogyatékos emberek az egészségügyi ellátásban

Fogyatékos emberek az egészségügyi ellátásban TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Fogyatékos emberek az egészségügyi ellátásban Tarjányiné Dr. Molnár Zsuzsanna 2013.12.06.. Kik a mozgássérültek?

Részletesebben

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben Mentálisan akadálymentes közlekedés A gyógypedagógiai vizsgálatok, megfigyelések célja Az ügyfél megismerése (meglévő képességek, készségek;

Részletesebben

Minta weboldal. 8 Keresés. A helyi közösségek saját weboldalainak arculati megkötései és elrendezési javaslata.

Minta weboldal. 8 Keresés. A helyi közösségek saját weboldalainak arculati megkötései és elrendezési javaslata. Webarculat A weboldal A LEADER Helyi Akciócsoportok weboldalai mind-mind egyedi megoldások, a helyi közösséggel kapcsolatos információk megosztóhelyei. Ezek a weboldalak szabadon szerkeszthetők, bizonyos

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLT ILLEMHELY KIALAKíTÁSA

MOZGÁSSÉRÜLT ILLEMHELY KIALAKíTÁSA 1: ELŐSZÓ MŰSZAKI LEÍRÁS CÉL OTÉK Idevonatkozó fejezetei: AKADÁLYMENTES ILLEMHELY KIALAKÍTÁSA > AKADÁLYMENTESSÉG: az épített környezet alapvető tulajdonsága. Az akadálymentes tervezés kiindulópontja a

Részletesebben

ZA5780. Flash Eurobarometer 345 (Accessibility) Country Questionnaire Hungary

ZA5780. Flash Eurobarometer 345 (Accessibility) Country Questionnaire Hungary ZA780 Flash Eurobarometer (Accessibility) Country Questionnaire Hungary EB FLASH - Accessibility - HU D Hány éves Ön? (ÍRJA LE - HA "VISSZAUTASÍTJA", KÓDOLJON '99'-ET) D A kérdezett neme Férfi Nő KÉRDEZD

Részletesebben

Boltban. Belépünk. Keressük meg. Keressük meg a jó részleget. a pénztárat. nem. Biztos hogy a jó helyen vagyunk. igen. Fizessünk.

Boltban. Belépünk. Keressük meg. Keressük meg a jó részleget. a pénztárat. nem. Biztos hogy a jó helyen vagyunk. igen. Fizessünk. Web design Boltban Belépünk nem Keressük meg a jó részleget Keressük meg a pénztárat Biztos hogy a jó helyen vagyunk igen Keressük meg a jó sort Fizessünk nem Eléggé frusztráltak vagyunk? nem Keressük

Részletesebben

Önvezető autók. Gondos Bálint. Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Beágyazott és mobil informatika szakirány

Önvezető autók. Gondos Bálint. Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Beágyazott és mobil informatika szakirány Önvezető autók Név: Gondos Bálint Dátum: 2015-11-30 2015-11-30átu Gondos Bálint Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Beágyazott és mobil informatika szakirány A megoldott probléma: A teljesen

Részletesebben

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16.

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16. TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására MISKOLC 2010. november 16. V Á Z L A T Alapelvek A projekt célja A fogyatékosság értelmezése Projekt szolgáltatásai

Részletesebben

A munkálatok 2010. márc. 29.-én kezdődtek az intézmény I. épületében.

A munkálatok 2010. márc. 29.-én kezdődtek az intézmény I. épületében. Beszámoló Az Elesett Öregekért Alapítvány 2010.03.16 -án megnyerte a DDOP-3.1.1.-09-2009-0071.sz. pályázatot, amely pályázat keretében az Alapítvány fenntartásában működő gadányi Szeretetotthon teljes

Részletesebben

AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA

AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA Befogadást segítő eszközök Jelnyelvi tolmács (leköti a vizuális figyelem nagy részét, speciális ismeret kell hozzá) -a válaszadó siketek

Részletesebben

A látássérült hallgatók speciális igényei a felsőoktatásban, megsegítésük lehetőségei

A látássérült hallgatók speciális igényei a felsőoktatásban, megsegítésük lehetőségei A látássérült hallgatók speciális igényei a felsőoktatásban, megsegítésük lehetőségei Kovács Krisztina, fogyatékos-ügyi koordinátor, ELTE Érzékenyítő tréning PPK 2011. január 14. Vázlat A látássérülés

Részletesebben

dr. Lakatos Anna orvos rehabilitációs környezettervező szakértő, Jávor Éva építészmérnök rehabilitációs környezettervező szakmérnök

dr. Lakatos Anna orvos rehabilitációs környezettervező szakértő, Jávor Éva építészmérnök rehabilitációs környezettervező szakmérnök dr. Lakatos Anna orvos rehabilitációs környezettervező szakértő, humán rehabilitációs és műszaki szaktanácsadó táplálkozási szakértő Jávor Éva építészmérnök rehabilitációs környezettervező szakmérnök humán

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

KIÜRÍTÉS TvMI. Visegrád, 2015. február 27. Lengyelfi László

KIÜRÍTÉS TvMI. Visegrád, 2015. február 27. Lengyelfi László KIÜRÍTÉS TvMI Visegrád, 2015. február 27. Lengyelfi László ELŐZMÉNY 2014. április 10-én ülés az OKF-en, ahol megkaptuk a Brüsszelbe kiküldött OTSZ 5.0 tervezetet OTSZ tervezet tanulmányozása (sok mindent

Részletesebben

Utak és környezetük tervezése

Utak és környezetük tervezése Dr. Fi István Utak és környezetük tervezése Autópályák szolgáltató létesítményei 1 Autópályák szolgáltató létesítményei Az európai gyakorlattal összhangban a magyar autópályák és autóutak mellé telepítendő

Részletesebben

Az SKT és SMT rövid áttekintése

Az SKT és SMT rövid áttekintése Az SKT és SMT rövid áttekintése Életvitel támogatása infokommunikációs (IKT) Kutatási irányok bemutatása Összefoglaló Infokommunikáció az életvitel szolgálatában Otthoni felügyelet infokommunikációs Terápiakövetés

Részletesebben

Kaposvár Máyerné Bocska Ágnes

Kaposvár Máyerné Bocska Ágnes EDEN - Kiváló Európai Desztinációk Akadálymentes Turizmus Kaposvár Máyerné Bocska Ágnes Érzékenyítı konferencia Kaposvár, 2013. augusztus 14. Az együttmőködésben részt vevık földrajzi elhelyezkedése

Részletesebben

A munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzések

A munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzések A munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzések 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen2/1998. (I. 16.) MüM (I. rendelet 16.) MüM a munkahelyen alkalmazandó rendelet biztonsági

Részletesebben

GYERMEK- BIZTONSÁG A KÖZLEKEDÉSBEN KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁGOK

GYERMEK- BIZTONSÁG A KÖZLEKEDÉSBEN KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁGOK KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁGOK GYERMEK- BIZTONSÁG A KÖZLEKEDÉSBEN Az élet számos területén figyelünk gyermekeinkre, óvjuk biztonságukat. Miért ne tennénk ezt a közlekedésben is? A gyermekeket testfelépítésük miatt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. év február 13-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás akadálymentesítési beruházás elvégzéséhez Előadó: Koósné Stohl Ilona intézményvezető

Részletesebben

Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány. 4087 Hajdúdorog Nánási út 4. HEVES MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI Hivatal "C" Épület

Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány. 4087 Hajdúdorog Nánási út 4. HEVES MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI Hivatal C Épület Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány 4087 Hajdúdorog Nánási út 4 HEVES MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI Hivatal "C" Épület Cím: 3300 Eger, Kossuth lajos U. 9 Hangos térkép Bejárat és az udvar 1 / 6 A főbejárat

Részletesebben

Amikor a hátrányos helyzet előny

Amikor a hátrányos helyzet előny Amikor a hátrányos helyzet előny Az akadálymentes turizmus, mint versenyelőny és bevételforrás Több napra látogatók 1 3 éjszakát eltöltők száma (ezer fő) kiadásai, millió Ft egy fő egy napjára jutó költése

Részletesebben

Beszédtechnológia az információs esélyegyenlőség szolgálatában

Beszédtechnológia az információs esélyegyenlőség szolgálatában Beszédtechnológia az információs esélyegyenlőség szolgálatában Németh Géza, Olaszy Gábor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Távközlési és Médiainformatikai Tanszék nemeth@tmit.bme.hu Tervezz

Részletesebben

Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt

Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt A NyDOP-2009-2.1.1./C.D.E pályázati program keretén belüli Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt címen lehetőség nyílik a soproni

Részletesebben

Jelnyelvi alapismeretek

Jelnyelvi alapismeretek Jelnyelvi alapismeretek a hallássérülés siketek és jelnyelvek: főbb vonások a jelnyelv helyzete Magyarországon: akadályok és megoldások oovoo & Skype alkalmazási ismeretek A hallássérültek Siketek Nagyothallók

Részletesebben

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás 1. oldal ASTER motorok Felszerelési és használati utasítás A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel

Részletesebben

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07.

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07. Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás 2011. január 07. Tartarlom Guide book,,...3 Trainer s slides,,...4 Trainer s handbook,,...5 CD,,...6

Részletesebben

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Hogyan kapcsolható össze a minőségügy a foglalkoztatással? 1. CSR (a cégek társadalmi felelősségvállalása) = szociális és környezeti

Részletesebben

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ma Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vonatkozó előírások I. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni

Részletesebben

Rehabilitációs támogató technológiák. Jókai Erika

Rehabilitációs támogató technológiák. Jókai Erika Rehabilitációs támogató technológiák Jókai Erika A könyv.. Még meg nem írt könyv egy le nem zárt témában.. Egységesítés, összehangolás folyamata Folyamatos változás, fejlődés Jelenlegi és jövőbe mutató

Részletesebben

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv Kiss Györgyi ENSZ egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2006.XII.13-án egyhangúlag

Részletesebben

Munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzések

Munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzések Munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzések Az EU már 1992-ben a 92/58 EGK irányelvben szabályozta a munkahelyi biztonsági, illetve egészségvédelmi jelzésekre vonatkozó követelményeket,

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

Összefoglaló a július július 25 között készített "Akadálymentesítési ismeretek" kérdőíves felmérés eredményéről.

Összefoglaló a július július 25 között készített Akadálymentesítési ismeretek kérdőíves felmérés eredményéről. CAMELOT Mozgássérült Fiatalok Győri Egyesülete 9021 Győr, Amadé L. u. 1. Telefon/Fax.: (96) 523-590 e-mail: gyor.camelot@gmail.com Internet: www.camelotgyor.hu Adószám: 18980251-1-08 Számlaszám: UniCredit

Részletesebben

Az Állam-és Jogtudományi Kar fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségének biztosításáról szóló szabályzata

Az Állam-és Jogtudományi Kar fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségének biztosításáról szóló szabályzata Az Állam-és Jogtudományi Kar fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségének biztosításáról szóló szabályzata 2009. december 16. DEBRECEN A Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Kari Tanácsa a

Részletesebben

2011.03.28. Akadálymentesítés és eszközrendszere. Fogalmak. Akadálymentesség: Fogalmak. Fogyatékos személy : Fogalmak: Közhasználatú építmény :

2011.03.28. Akadálymentesítés és eszközrendszere. Fogalmak. Akadálymentesség: Fogalmak. Fogyatékos személy : Fogalmak: Közhasználatú építmény : Akadálymentesítés és eszközrendszere - Alkotmány 1949. évi XX. Törvény - 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról - Esélyegyenlőségi törvény 1998. évi XXVI.

Részletesebben

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG?

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? KRASZNÁRNÉ ERDŐS FELICIA FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? MFFLT KONFERENCIÁJA 2009. BUDAPEST Milyen választ adnak a kérdésre Az érintettek és családjuk A segítő szakemberek (rehabilitáció, gyógypedagógia,

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 7. előadás A vetésszerkezet kialakítása, tervezésének módszerei A vetésszerkezet Fogalma:

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

VETÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK

VETÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK 2 2011 BEMUTATÓ ÉS TERVEZÉSI SEGÉDLET VETÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK VETÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK BEVEZETŐ 1 2 VIGYÁZZ HOVÁ LÉPSZ! 3MULTIMÉDIA-PADLÓ KITERJESZTETT VALÓSÁG DIGITÁLIS TÜKÖR EMBER A KÉPBEN - KÉP AZ EMBERBEN

Részletesebben

Tárgyalásra kerülő témakörök:

Tárgyalásra kerülő témakörök: TANTÁRGY:LÉTESÍTÉS ÉS LÉTESÍTMÉNYEKMUNKABIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYE I. FÉLÉV Tárgyalásra kerülő témakörök: Létesítési folyamat szervezésére és bonyolítására vonatkozó követelmények Épületek, építmények munkabiztonsági-

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

Speciális irányítási lehetőségek. az Ottobock kerekesszékekhez

Speciális irányítási lehetőségek. az Ottobock kerekesszékekhez Speciális irányítási lehetőségek az Ottobock kerekesszékekhez Mobilitás és független élet személyre szabott megoldásokkal Speciális irányítás Az egyéni képességeknek megfelelően Minden kerekesszék használó

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

TERASZ BUDAPEST KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

TERASZ BUDAPEST KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV TERASZ BUDAPEST KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV TARTALOM BEVEZETŐ ÁLTALÁNOS TELEPÍTÉSI IRÁNYELVEK ELHELYEZÉS/MÉRETEK ASZTALOK/SZÉKEK/HATÁROLÓ BÚTOROK ÁRNYÉKOLÁS/ESŐVÉDELEM PODESZT SZINTKIEGYENLÍTÉSHEZ

Részletesebben

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus Önnek bizonyára van elképzelése önmagáról mint személyes kommunikátorról, ezen belül arról, hogyan érzékeli önmaga kommunikációs módját, más szavakkal: kommunikációs

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ. (számítógépes gyakorlat 6)

PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ. (számítógépes gyakorlat 6) PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ (számítógépes gyakorlat 6) építészlabor bevezető kurzus neve gesztor intézet építészeti intézet szak/képzés/tagozat építész/ba/nappali előadás/gyakorlat/labor (heti) 0/2/0 helye

Részletesebben

ÉRTÉKES PÉCS Projektbemutató Dr. Merza Péter. 2013. február 21.

ÉRTÉKES PÉCS Projektbemutató Dr. Merza Péter. 2013. február 21. ÉRTÉKES PÉCS Projektbemutató Dr. Merza Péter 2013. február 21. TÖRTÉNELMI TÁVLATOK Vallás és történelem: A IV. századtól napjainkig A projekt az ókortól napjainkig öleli fel a vallási örökségek bemutatását:

Részletesebben

Általános követelmények a kép tartalmával és minőségével kapcsolatban

Általános követelmények a kép tartalmával és minőségével kapcsolatban Általános követelmények a kép tartalmával és minőségével kapcsolatban A következő követelmények egyrészt azért fontosak, hogy megfelelően dokumentálják az eseményeket (bizonyítékként felhasználóak legyenek),

Részletesebben

DSD. A W3C Magyar Iroda Akadálymentesítési Törekvései Pataki Máté, Kovács László

DSD. A W3C Magyar Iroda Akadálymentesítési Törekvései Pataki Máté, Kovács László A W3C Magyar Iroda Akadálymentesítési Törekvései Pataki Máté, Kovács László A World Wide web Consortium (W3C) Hogy kihasználhassuk a Web nyújtotta összes lehetőséget... A webszabványok fejlesztésének semleges

Részletesebben

Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére Európai Parlament 2014-2019 Kulturális és Oktatási Bizottság 2015/0278(COD) 10.5.2016 VÉLEMÉNYTERVEZET a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére a

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodások elfogadására a megyében működő fogyatékosok érdekvédelmi

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Egészségproblémából fakadó akadályozottság kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Egészségproblémából fakadó akadályozottság kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Egészségproblémából fakadó akadályozottság kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek A kérdőívre a válaszadás önkéntes, az egyes kérdésekre

Részletesebben

Általános tájékoztató szolgáltatások megrendeléséhez

Általános tájékoztató szolgáltatások megrendeléséhez Rólunk A dinamikusan fejlődő digitális könyvpiac egyre növekvő kulturális és gazdasági jelentősségre tesz szert. Az Egora Kiadó Kft. fő célkitűzése, hogy a hazai ügyfelek számára hatékony és elérhető megoldásokat

Részletesebben

Irodai munkahelyek elrendezése tekintettel az ergonómiára és a szervezésre. Tárgyszavak: irodai munka; felületigény; irodatervezés; ergonómia.

Irodai munkahelyek elrendezése tekintettel az ergonómiára és a szervezésre. Tárgyszavak: irodai munka; felületigény; irodatervezés; ergonómia. ERGONÓMIA 5.1 Irodai munkahelyek elrendezése tekintettel az ergonómiára és a szervezésre Tárgyszavak: irodai munka; felületigény; irodatervezés; ergonómia. A képernyős munkahelyek területigényét különbözőképpen

Részletesebben

A hozzáférhető tudás és tanulási környezet

A hozzáférhető tudás és tanulási környezet A fogyatékosság nem személyes tulajdonság, sokkal inkább állapotok bonyolult összessége, amelyek közül számosat a társadalmi környezet hoz létre. (FNO, magyar fordítás, 2003) A hozzáférhető tudás és tanulási

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

KDOP-5.3.2-2007-0041 A TAPOLCAI POLGÁRMESTERI HIVATAL UTÓLAGOS AKADÁLYMENTESÍTÉSE, ÖNKORMÁNYZATI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT KIALAKÍTÁSA

KDOP-5.3.2-2007-0041 A TAPOLCAI POLGÁRMESTERI HIVATAL UTÓLAGOS AKADÁLYMENTESÍTÉSE, ÖNKORMÁNYZATI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT KIALAKÍTÁSA KDOP-5.3.2-2007-0041 A TAPOLCAI POLGÁRMESTERI HIVATAL UTÓLAGOS AKADÁLYMENTESÍTÉSE, ÖNKORMÁNYZATI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT KIALAKÍTÁSA SAJTÓANYAG A Projekt az Európai Unió támogatásával Az Európai Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

Magyar Tolkien Társaság Alapítva 2002-ben

Magyar Tolkien Társaság Alapítva 2002-ben Tündék Törpök Emberek A Magyar Tolkien Társaság 2014. január 4-én J. R. R. Tolkien, a XX. század egyik legnagyobb írója, az utolérhetetlen mítoszteremtő és nyelvész életműve előtt tisztelegve, 122. születésnapja

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 1 Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Tószeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kitekintés a jövőbe: új technológiák és modellek a fogyatékkal élők szolgálatában

Kitekintés a jövőbe: új technológiák és modellek a fogyatékkal élők szolgálatában : új technológiák és modellek a fogyatékkal élők szolgálatában Fókuszban a MOBIX - az integrált, multi-platform támogatású, biztonságos videó kommunikációs és üzenetküldő platform Antal.Kuthy@egroup.hu

Részletesebben

Dombóvár Város Arculati Kézikönyve

Dombóvár Város Arculati Kézikönyve Dombóvár Város Arculati Kézikönyve tartalomjegyzék 1. Általános koncepció 4. Elektronikus eszközök 4.1 Honlap 2. Alapvető arculati elemek 4.2 Hírlevél 2.1 Logó kinézet 2.2 Logó szerkezet 2.3 Logó színek

Részletesebben

ESETBEMUTATÁS. Csekné Zsuzsa, Guruló Műhely Kaposvár

ESETBEMUTATÁS. Csekné Zsuzsa, Guruló Műhely Kaposvár ESETBEMUTATÁS Csekné Zsuzsa, Guruló Műhely Kaposvár Az eset egy CP, központi idegrendszeri sérült nő kerekesszékének lábtartó kialakítását írja le, melyet a kaposvári Guruló Műhely szakemberei végeztek.

Részletesebben

Akadálymentesítés és Egyetemes Tervezés- 2015.10.19. Előadó: Fördős-Hódy Erzsébet

Akadálymentesítés és Egyetemes Tervezés- 2015.10.19. Előadó: Fördős-Hódy Erzsébet Akadálymentesítés és Egyetemes Tervezés- 2015.10.19. Előadó: Fördős-Hódy Erzsébet Tartalom Az akadálymentesség története, az egyetemes tervezés eszméje Az Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

GD Dollies Műszaki leírás

GD Dollies Műszaki leírás GD Dollies Műszaki leírás A szállítóeszköz elektromos működtetésű, rádiós távvezérlésű két kocsiból álló egység, mely páros és szóló üzemmódban egyaránt használható. Elsősorban beltéri ill. üzemi területen

Részletesebben

szolgáltatás ismertető www.primerate.hu

szolgáltatás ismertető www.primerate.hu Szemkamera kutatás szolgáltatás ismertető Mi is az a szemkamera? A szemkamera egy vizuális eszköz, amely képes rögzíteni az emberi szem mozgását, miközben az hirdetéseket, prospektusokat, DM levelet, reklámújságot,

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Navigáci. stervezés. Algoritmusok és alkalmazásaik. Osváth Róbert Sorbán Sámuel

Navigáci. stervezés. Algoritmusok és alkalmazásaik. Osváth Róbert Sorbán Sámuel Navigáci ció és s mozgástervez stervezés Algoritmusok és alkalmazásaik Osváth Róbert Sorbán Sámuel Feladat Adottak: pálya (C), játékos, játékos ismerethalmaza, kezdőpont, célpont. Pálya szerkezete: akadályokkal

Részletesebben

Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Konzulens tanár: Dr. Makai Katalin Készítette: Uri Kovács Lászlóné Mottó: Thomas Gordon idézetét választottam, mely azt gondolom teljes mértékben,

Részletesebben

használata Az EU emblémájának az uniós programokkal összefüggésben Útmutató a kedvezményezettek és más harmadik felek számára 2012.

használata Az EU emblémájának az uniós programokkal összefüggésben Útmutató a kedvezményezettek és más harmadik felek számára 2012. Az EU emblémájának használata az uniós programokkal összefüggésben Útmutató a kedvezményezettek és más harmadik felek számára 2012. október Szervezeti közlemény 2 Bevezetés számos olyan programmal rendelkezik,

Részletesebben

Betegbiztonság és a. (Evidence Based Design)

Betegbiztonság és a. (Evidence Based Design) Betegbiztonság és a tényeken alapuló lótervezés (Evidence Based Design) Evidence Based Design 1 Az EBD egy olyan folyamat, amely hiteles kutatási eredményeket vesz figyelembe az épített ttkörnyezet kialakítása

Részletesebben