Veled és Fel éd. Imádkozz miértünk, gyarapodjék hitünk! - B Ú C S Ú! - A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Veled és Fel éd. Imádkozz miértünk, gyarapodjék hitünk! - B Ú C S Ú! - A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep"

Átírás

1 Veled és Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep - B Ú C S Ú! - Imádkozz miértünk, gyarapodjék hitünk! XXII./4. (189.sz.) Búcsú Nyár Veled és Feléd 1

2 Szent László Király Régi nagy királyunk, Dicsőséges László, Kérünk, légy Istennél Értünk közbenjáró! A honfoglalás után mi magyarok kiváló keresztény királyt kaptunk Istentől István személyében, aki apostoli király volt. Nemcsak államot alapított, hanem kiépítette az egyházszervezetet is hazánkban. Az általa alapított állam és egyház a halálát követően nehéz évtizedeket élt meg. Ám az isteni jóság oly mérhetetlen, hogy a XI. század utolsó negyedében újra megajándékozta nemzetünket egy olyan uralkodóval, aki egyszerre volt a hit és a haza bajnoka, s újra egybefogta, megerősítette mindazt, amit Szent István alkotott. Ő volt Szent László, a lovagkirály, akinek adottságait, erényeit, hősies tetteit számtalan legenda, himnusz örökítette meg számunkra. Természeti adottságaiban az isteni irgalom különös kegyelme a kiválóság kiváltságával a közönséges emberi értékek fölé emelte. Mert erős volt a keze, tetszetős a külseje, s miként az oroszlánnak, hatalmas lába-keze, óriási a termete, a többi ember közül vállal kimagaslott: így árasztotta el az adományok teljessége, s ez már testileg is méltóvá nyilvánította a királyi adományokra A franciaföldi Saint Gilles-monostor hazánkba jött szerzetese joggal nyilatkozhatott Lászlóról úgy, hogy elegantissimus rex (Török József, A magyar Föld szentjei, ). László királynak az élete tele volt küzdelmekkel: 1085-ben a besenyőket kellett elűznie a Felső-Tisza vidékéről. Majd 1091-ben a kunoktól-besenyőktől kellett megszabadítania az országot. A következő évben pedig orosz földre kellet hadat vezetnie, hogy a kunok támadásainak elejét vegye. Mindemellett László király erényei kimagaslóak voltak: bőkezű volt az ínségben, nagytürelmű a tűrésben, meggyötörtek vigasza, elnyomottak támasza, árvák megkönyörülője, gyöngék gyöngéd gyámszülője. (i.m ) Veled és Feléd 2

3 Közel 80 évvel ezelőtt e terület akkori hívei Szent László királyt választották védőszentül. Ők is mint az ezer évvel ezelőtti magyar őseink túl voltak egyfajta honfoglaláson, hiszen erre a területre költöztetett az Állam sok olyan embert, akik a trianoni döntés miatt eljöttek szülőföldjükről. Talán Szent István aki egykor nemzetünk fiainak új államot, hazát és hitet adott ő járt közben ezekért az emberekért, hogy új hazára találjanak, hogy ennek a Magyar Államnak polgáraivá válhassanak, jobban mondva azok maradhassanak. István király segítette őket, hogy ne veszítsék el hitüket, egyházukat. De az égi segítségre továbbra is szükségük volt ezeknek az embereknek. Az Állami Lakótelepen élő emberek élete tele volt küzdelemmel. Küzdeniük kellett azért, hogy lakásuk, élelmük, munkájuk legyen, meg kellett vívniuk harcaikat az érvényesülésért, a megmaradásért, a támadások kivédéséért. Ki más állhatott volna e nehéz sorsú emberek mellett, mint maga Szent László király, aki maga is tudta, mit jelent a küzdelem. A nép lelke mélyén megérezte, hogy ki az az égi közbenjáró, aki életük csatamezején mellettük tud állni. Felismerésük eredményeképpen lett László király egyházközségünk védőszentje, aki a megmaradásért folytatott küzdelemben volt támasza az itt élőknek évtizedeken keresztül. Ma nem Állami Lakótelep, hanem Havanna telep e helynek a neve. De teljesen mindegy. A helyzet lényegét érintően semmi nem változott. Az itt élő embereknek ma is kijut a küzdelemből. Harcolni kell a megélhetésért, a megmaradásért, azért, hogy a kis megszerzett hont (otthont) el ne veszítsék, hogy mai kunok, besenyők, betolakodó, fosztogató pénzintézetek meg ne fosszák őket saját lakásuktól. A helyzet elszomorító lenne, ha nem látnánk az érem másik oldalát is, nevezetesen azt, hogy Szent László király ma ugyanúgy védelmezi az árvákat, meggyötörteket, elnyomottakat, gyöngéket, mint 900 évvel, illetve, mint esztendővel ezelőtt. Védelmezi, és égi közbenjárásával segíti azokat, akik önhibájukon kívül estek elnyomók, fosztogatók, kizsákmányolók kezébe. De még azok mellett is ott áll, akik lelki küzdelmeket vívnak, mert a gonosz lélek ostromolja szívüket, fosztja ki lelküket, zsákmányolja ki szeretetüket, veszi el önbizalmukat, önbecsülésüket. Történelmünkben a magyar katonák mindig László nevét kiáltva indultak az ellenséggel szembe. Hittek abban, hogy László király fölkél sírjából, velük harcol, és győzelemre segíti népét. Induljunk mi is a mindennapok csataterére az ő nevének segítségül hívásával! Veled és Feléd 3

4 Ismét búcsúban lehet részünk A búcsú Isten színe előtt a már megbocsátott bűnökért járó, ideig tartó büntetések elengedése, melyet a keresztény hívő, aki megfelelően fölkészült és teljesítette a kiszabott feltételeket, elnyer az Egyház segítségével, mely mint a megváltás szolgálója, Krisztus és a szentek elégtételt nyújtó érdemeinek kincstárát hivatalosan kezeli és részesít belőle. A búcsú részleges vagy teljes aszerint, hogy részben vagy teljesen szabadít meg a bűnökért járó ideig tartó büntetésektől. A teljes búcsú elnyeréséhez - el kell végezni a búcsúval ellátott cselekményt (ami lehet vallásos, irgalmassági, vagy bűnbánati), - és teljesíteni kell három föltételt: szentgyónás, szentáldozás és imádság a Szentatya szándékára. Ezen felül szükséges, hogy ki legyen zárva minden bűnös ragaszkodás, beleértve a bocsánatos bűnöket is. Ha nincs meg ez a teljes fölkészültség, vagy nem teljesülnek a mondott feltételek, a búcsú csak részleges lesz. A három feltételt teljesíteni lehet az előírt cselekmény elvégzése előtt, vagy utána akár több nappal is; helyes azonban, hogy a szentáldozás és az imádság a Szentatya szándékára azon a napon történik, amelyen az előírt cselekedeteket elvégezzük. A Szentatya szándékára történő imádkozás feltételeinek eleget teszünk, ha elimádkozunk a Szentatya szándékára egy Miatyánk, és egy Üdvözlégy imádságot. A híveknek azonban módjukban áll bármi más imádságot is mondani a Szentatya szándékára, kinek-kinek a Szentatya iránti egyéni áhítata és tisztelete szerint. A teljes búcsúkhoz szükséges továbbá a szív megtérése: vagyis hogy Isten első helyre kerüljön életünkben, s mentesek legyünk még a bocsánatos bűnökhöz (bármilyen hibához) való szándékos ragaszkodástól is. Veled és Feléd 4

5 A teljes búcsú naponta csak egyszer nyerhető el, saját magunk és elhunyt szeretteink számára. A tisztítótűzben szenvedő lelkek magukon már nem tudnak segíteni, de a kegyelem állapotában vannak. Ezért számukra teljes búcsú nyerhető el. Földön élő embertársainkért imádkozhatunk, de búcsút nem nyerhetünk számukra. Aki szeretne búcsúban részesülni, annak - amíg a földön él - magának is van módja búcsú nyerésére. Egyetlen szentgyónás után több teljes búcsú is elnyerhető, de egy szentáldozással és egy a Szentatya szándékára mondott imádsággal csak egy teljes búcsút lehet nyerni. A búcsúk elnyerésének hasznosságát - melyet ünnepélyesen a Trentói Zsinat fogalmazott meg, VI. Pál pápa is megerősítette az Indulgentiarium doctrina kezdetű apostoli konstitúcióban. (1967. január 1.) A lelkek üdvössége rendjében a búcsú javára válik nemcsak az egyes lelkeknek, hanem az egész keresztény társadalom életének, mert figyelmeztet a bűn gonoszságára; továbbá a szeretet gyakorlására serkent, amikor az elhunyt hívek javára ajánljuk; ugyanígy felébreszti az Istennel való teljes kiengesztelődés reményét. Veled és Feléd 5

6 Június 9-én rendeztük meg a hagyományos plébániai családi napunkat a kiserdőben. Hála Istennek, most is sok család jött el, hogy együtt töltsünk pár órát a szabad levegőn, és mélyítsük kapcsolatainkat egymás között. A kicsik és nagyok önfeledten kapcsolódtak be a különböző játékokba. Családi nap a kiserdőben A közösen elkészített ebéd elfogyasztása alatt pedig volt időnk arra, hogy a mindennapi sietséget félretéve nyugodtan beszélgessünk egymással. Programunkat egy nagy focimeccsel fejeztük be. Köszönet a családoknak, hogy eljöttek, nagyon jó volt együtt tölteni az időt. András Ministráns focibajnokság Nagy örömünkre idén is plébániánk volt házigazdája az egyházmegyei ministráns focibajnokságnak, a Szent Tarzíciusz kupának. A bajnokságot több mint 100 ministráns részvételével rendeztük meg három korosztályban: felsősök, középiskolások, és egyetemisták. Veled és Feléd 6

7 Reggel a plébániánkhoz érkeztek a ministránsok, és a templomban egy rövid bemutatkozás és imádság után mentek a csapatok a környező iskolák pályáihoz. A mi plébániánk két korosztályban is képviseltette magát: a középiskolásoknál és a felsősöknél. Utóbbinál a pesterzsébeti Szent Erzsébet Plébániával alkottunk egy közös csapatot. Nagy örömünkre mindkét csapatunk első helyezést ért el. A díj átadására a templomban került sor. Ezt követően a plébánián a híveknek köszönhetően egy közös sütizéssel zárult a nap. T.A. Veled és Feléd 7

8 Úrnapja, és Tedeum volt templomunkban Képes beszámolónk az ünnepekről. Veled és Feléd 8

9 Veled és Feléd 9

10 Abban az időben történt, hogy odamentek Jézushoz a tanítványok és megkérdezték tőle: "Ki a legnagyobb a mennyek országában?" Odahívott egy gyereket, közéjük állította, s azt mondta: "Bizony mondom nektek, ha nem változtok meg, s nem lesztek olyanok, mint a gyerekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, mint ez a gyerek, az a legnagyobb a mennyek országában. Aki befogad egy ilyen gyereket a nevemben, engem fogad be. De aki megbotránkoztat csak egyet is ezek közül a kicsik közül, akik hisznek bennem, jobban járna, ha malomkövet kötnének a nyakába és a tenger fenekére vetnék. Mt, 18, 1-6 Veled és Feléd 10

11 Rövid Híreink Június 3-án a Karitász csoport vásárt rendezett a táborozni készülő gyermekek támogatására. Több mint Ft gyűlt össze. Köszönet mindenkinek, aki ezért bármit is adott vagy tett. Alapítványunk Kuratóriuma idén azt a feladatot tűzte ki célul maga elé, hogy a templom szentélyét felújítsa azzal, hogy az oltárbútorokat kicseréli. A régi oltárbútorokat (oltár, székek, ambó) esztétikusabbra cserélnénk, olyanra, mely a templom stílusához illik, és az épülő urnatemető meghittségét is elősegíti. Ehhez szeretnék a Kedves Hívek anyagi támogatását kérni. Ezt megtehetik átutalással (az Alapítvány számlaszámára) vagy befizethetik az irodán. Várjuk, és előre is köszönjük az adományokat! Az Alapítvány számlaszáma: Véget ért a hittanos tanév. Június 10-én a ½ 10 órai szentmisében közösen is hálát adhattunk kicsik és nagyok Mennyei Atyánknak a különböző alkalmakon kapott kegyelmekért. Téged Isten dicsérünk!! év plébániai programokból Június 24. Július 1. Július Augusztus Szent László búcsú Laci bácsi 100 éve született, emléknap, ünnepi szentmise, Plébánia hittanos tábor, Balatonfenyves-alsó Plébánia lelkigyakorlat, Péliföldszentkereszt. Abban az időben, az utolsó vacsorán, miközben ettek, Jézus kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, aztán megtörte és odaadta tanítványainak ezekkel a szavakkal: "Vegyétek és egyétek: ez az én testem!" Aztán a kelyhet vette kezébe, hálát adott, és odaadta nekik ezekkel a szavakkal: "Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Mt 26, Veled és Feléd 11

12 Zarándoklat Dobóruszkára Folytatás Idén ünnepeljük szeretett plébánosunk Somogyi László születésének 100. évfordulóját. Ezért közösségünk életében a 2012-es évet a plébániánk képviselő testülete Somogyi László emlékévnek nyilvánította. Több programot is tervezünk Laci bácsival kapcsolatban. Kerületünk első díszpolgára volt, ezért az Önkormányzat figyelmét is felhívtuk a kerek évforduló méltó megünneplésére. A tervezett programok közül kiemelkedett Laci bácsi szülőfalujának esetleges felkeresése egy tavaszi zarándoklat keretében. Az ötlet Elemér atya és Gyuri közös gondolkodásának eredményeként született meg, hiszen Laci bácsi nagyon sokszor emlegette a Felvidéken található Dobóruszkát, ahol 1912.július 1-én látta meg a napvilágot. A tervezett zarándoklat érdekében Gyuri felvette a kapcsolatot a dobóruszkai polgármesterrel, Elemér atya pedig a plébánossal. Néhány telefon és váltás után egy meleg kapcsolat alakult ki plébániánk képviselői és az említett személyek között. Nagy nyitottsággal fogadták megkeresésünket. A kereszteltek anyakönyvében rátaláltak a Laci bácsira vonatkozó bejegyzésre. Veled és Feléd 12

13 A zarándoklat megvalósult. Laci bácsi emléke egy szeretettel teljes imádságos légkörrel vonta be utunkat, melyen 41-en vettünk részt. Első éjjel Sárospatakon szálltunk meg egy kollégiumban. Másnap a Szeplőtelen Fogantatás római katolikus vártemplom megtekintése után indultunk Dobóruszka felé. A falu a trianoni békediktátummal Csehszlovákia része lett, majd a második világháborút követő bécsi döntés is Csehszlovákiához csatolta. Most Szlovákia része. (Ezért) a család átkerült Magyarországra. A Szent Kereszt Felmagasztalása tiszteletére szentelt templom előtt várt minket a plébános úr néhány hívével, majd a polgármester úr is köszöntött minket. Bemutatták a Laci bácsi keresztelését igazoló anyakönyvet, a templomot, ahol valószínű, hogy sokszor volt szüleivel, hiszen édesapja volt a kántortanító, majd a szentmisét követően nagy meglepetésünkre a plébános úr átvezetett minket a néhai kántortanítói házhoz. Megható volt elgondolni, hogy Laci bácsi itt született, itt volt kisgyerek. Itt eszmélt a világra. A ház ablakába koszorút helyeztünk el. Megtudtuk, hogy az Egri csillagok c. regényből jól ismert Dobó István családi birtokai ezen a vidéken voltak. A templomot is a Dobó család építtette. A család tagjai ide temetkeztek. Az egri várvédő hőst is ide temették ban magyar régészek feltárásait követően az ótemplom szentélyében találták meg a sírját. A fia által készíttetett szarkofágban (melynek márvány lapjait korábban mellékoltár lapjainak használtak) helyezték végső nyughelyére. Koszorút helyeztünk el a szarkofágon Dobó István emlékére, a keresztelőkúton pedig Laci bácsi emlékére. Az évek során a templomot egy új hajóval bővítették. A régi hajót, amit Laci bácsi is ismerhetett, hívják a helyiek ótemplomnak. A polgármester úr szerény ebéddel vendégelte meg csoportunkat a polgármesteri hivatal épületében. A tiszta, rendezett község lélekszáma mindössze 500 fő. Mindenki magyar ajkú. Veled és Feléd 13

14 Az ukrán határ felé haladva ez az utolsó ilyen község. A következő falu már szlovák. A kerületünket bemutató ajándékokat adtunk át. Szerencsére pont az indulásunk napjára kijött a nyomdából az újra nyomtatott, Laci bácsiról szóló emlékkönyv. Így azt is átadhattuk a falu szülöttének emlékére. Utunkat folytattuk Kassa felé, ahol a II. Rákóczi Ferenc mauzóleumot kerestük fel és helyeztünk el koszorút rajta. Estére Aggteleken voltunk. Másnap reggel az Isten végtelen nagyságát sugárzó csodálatos természeti képződményben, az aggteleki cseppkőbarlangban gyönyörködhettünk. A nagytermében elénekeltük a Szózatot és több szép keresztény éneket, népdalt. Kegyelmekkel feltöltődve érkeztünk haza. Köszönet a szervezőknek, az út során szolgálatot végzőknek. Simongáti Ági Köszönjük Istenünknek, hogy ilyen elődökkel áldott meg minket, akiknek ezen a zarándoklaton nyomában járhattunk. Dobó István, Rákóczi Ferenc és Laci bácsi is követendő példa lehet előttünk, hogy így is lehet élni és munkálkodni. Köszönjük azt is, hogy láthattuk a májusi pompában díszelgő országunkat. Én pedig azt köszönöm, hogy veletek együtt láthattam meg azt a sok csodát, amit tapasztaltunk zarándok utunk során. Sztasák Erzsi Veled és Feléd 14

15 Laci Bácsira emlékezünk 100 éve született Somogyi László plébános 100 évvel ezelőtt, július 1-én született Dobóruszkán. (Itt született Eger várának kapitánya, Dobó István is.) Édesanyja: Medve Mária Édesapja: Somogyi Endre, kántor-tanító Testvérei: Somogyi Mária Magdolna és Somogyi Viktor (A három testvér életük végéig szoros kapcsolatot tartott egymással.) Tanulmányait Vácon a piaristáknál, majd ugyanott a Hittudományi Főiskolán végezte. Pappá szentelték Vácott 1935-ben. Kezdeti lépések: között káplán és hitoktató Albertirsán, Zagyvarékason, Rákospalotán, majd a pestszentlőrinci Főplébánián. Templomigazgató a Főplébániához tartozó pestszentlőrinci állami telepi helyi lelkészségen között. Plébános ugyanitt (a lelkészséget idő közben plébánia rangra emelték, és a Szent László Plébánia nevet kapta) nyugdíjazásáig, nyaráig. Egészen haláláig ( 1993 szeptember 12.) besegít (misézik, stb.) az új plébánosnak, Nagy Károlynak, és aktív életet él Veled és Feléd 15

16 Ezek a nyers adatok. Joggal vetődik föl a kérdés: mi rejlik mindezek mögött? Akik ismerték őt, ezt mondják: érző szív, kedvesség, szeretet, és a papi pálya hitvallása. Lehetne még sorolni nagyon sokáig Laci bácsi erényeit, melyek alapján ma is példaképnek tekinthetjük őt. Ahogy mondani szokták, minden életút a családban kezdődik, az ott kapottak, az akkor tapasztaltak életre szóló nyomot hagynak így vall szülőföldjéről, kisgyermekkoráról egy korabeli beszélgetésben ő maga: Mint gyermek a sutban ülve gyakran hallgattam a subás embereket, akik apámhoz jártak. Azt mesélték, hogy azért olyan cikk-cakkos Dobóruszka területe, mert úgy alakult ki, ahogy azt Dobó István lóháton bejárta. A sebesült állat pedig itt ment, ott ment, itt vérzett, ott vérzett. Ez volt a hős egri kapitány utolsó birtoka. Miután királyhűtlenséggel vádolták meg, minden birtokát elvették, csak Ruszkát hagyták meg neki. A falu közepén állt a 80 szobás kis udvarháza, melynek pincéjében meg lehetett fordulni egy hatökrös szekérrel. (Az én időmben már csak az épület romjai voltak meg.) Gyönyörű vidék! A legények az Ung, Latorca folyókhoz jártak horgászni, s hozták a különféle halakat. Az én gyerekkorom úgy telt, hogy sokat játszottunk, de mivel? A katonáktól szétszórt dolgokkal: elhagyott sátor-tartozékokkal, lőszermaradványokkal. Amikor az oroszok átcsaptak a határon, kb. 40 km-re volt tőlünk a front. Hozták a sebesülteket, akik tetvesek, nyomorultak voltak. Milyen a gyerek? Mindent meghall! Emlékszem, amint szüleim nagy szakértelemmel találgatták a lövések eredetét: ez orosz ágyú, ez magyar üteg Édesapám gyakran elvitt magával a templomba, és én igen jól éreztem magam a lélek világában. A templom volt a második otthonom. Veled és Feléd 16

17 Mi, akik most itt lakunk a Havanna lakótelepen, és ide járunk templomba, Laci bácsit egy nagyon nehéz időszakban ismertük meg. Az 1970-es évek végén lebontották az Állami Telepet, és akkor éveken keresztül küzdenie kellett a hatóságokkal kis templomunk megmaradásáért. Szétszéledt a közösség, melyet élete során papi munkásságával itt felépített. Mi, akik ideköltöztünk, el voltunk keseredve. Hová is kerültünk Az ő hite, mindenki iránti szeretete megmutatta nekünk, hogyan kell a nehéz helyzetekben is előrelépni a szeretet útján, Jézus útján. Laci bácsinak mindene volt a Szent László Templom és annak hívő közössége. Hoszszú élete és papi tevékenysége során még akkor is krisztusi ember tudott maradni, amikor nyilvánvalóan becsapták, félrevezették. Nem tett különbséget a bőségben élők és a szegénységgel küszködők között, szeretetéből jutott kicsinek és nagynak, gyermeknek és öregnek, mindenkinek egyaránt. Laci bácsi naplót vezetett, mely tanúskodik lelki gazdagságáról. Egy vallomás az 1938-ban írt gondolatsorból: Én a szeretet fanatikusa vagyok. Hiszem, hogy nem a szívtelenség, nem az ököl, hanem a szeretet, igen ez, egyedül ez fog más világot alakítani. Veled és Feléd 17

18 Nem volt olyan erő, mely eltántoríthatta volna a hitre való oktatástól, az ifjúság nevelésétől. Laci bácsi igazi cserkész eszméket hordozó, elkötelezett cserkészvezető, cserkész parancsnok is volt. Itt a telepen élte át a háborút, az idegen uralmat, az l956-os zivatart, az 1970-es évek vége felé az Állami Telep lebontását, politikai zűrzavarokat. A Havanna telep építése közben hidegben, sárban, esőben szervezte a teljesen szétesett közösséget, próbált vigaszt, erőt nyújtani a családoknak, akik közül sajnos sokak teljes vagyona veszett oda a bontások által. A munkáját siker koronázta, hiszen folyamatos imái és saját erőfeszítései által a közösség újra éledt, (később a plébánia is felépült), és a templom ismét teljen megtelt a szentmisékre. Ő megmaradt egyházát, a hazáját és annak múltját, jelenét szerető, mindenkit segítő, igaz embernek, Isten hű szolgájának szeptember 12-én, miután a 11 órai szentmisét itt, a templomunkban bemutatta, lakásába hazatérve átadta életét Teremtőjének. Földi születésnapjának 100. évfordulóján szeretettel és hálával emlékezünk Somogyi László atyára, a Szent László Plébánia első plébánosára, Pestszentlőrinc első díszpolgárára, a mindannyiunk által igen tisztelt és szeretett Laci bácsira. Mennyei Atyánk! Kérünk, hogy jutalmazd Laci bácsit az örök élet boldogságával! Amen Szerkesztett írás Simongáti György beszéde alapján. Halljad világ a vallomásomat: Egyszerűek legyünk mint az országút, hogy mindenkihez elmehessünk. Jók legyünk mint a levegő, hogy mindenkit megölelhessünk. Édesek legyünk mint a kenyér, hogy mindenkit etethessünk, Vidámak legyünk mint a bor, hogy mindenkit megnevettessünk Mécs László papköltő verséből. Veled és Feléd 18

19 Naplójából való ez az 1937-ben papírra vetett verse is: Gyónás után Fekete éjjelen Istennek kertjében, Jártam álmodozva, megittasodva Illattól, fényártól, csengő kacagástól, Rózsától, liljomtól, - virágkacsintástól Nagy boldog jókedvben. Madárdalos réten, mámoros fehéren, Csilingelő szívvel, tűzpiros kelyhükkel Mind amerre mentem, messze a nagy kertben Rózsák illatoztak, liljomok hajlongtak Köszöntve szerényen. Gerlicék kacagtak, vadgalambok búgtak, Virágok rám néztek, összenevetgettek, Adtak át egymásnak titkos üzenetet: Nézzétek, testvérek, ember jár, ember megy Köztünk fehéren. Én meg boldogító nagy örvendezéssel Isten szerelmében megfürdetett szívvel, Álltam a virágok kereszt-tüzű szemét, Ujjongva hallgattam suttogó beszédet, Örvendett a lelkem, dobogott a szívem, Íme ők is tudják, ők is, én magam is érzem, Krisztus-vérben fürdött, fürdött ma a lelkem, És most magából tükrözi az Istent! Somogyi László, Ne féj, mondja az Isten, te mindent megnyertél, mert mialatt az emberek betértek hozzád, azalatt, én, a te Atyád, én, a te Istened, velük együtt besurrantam hozzád! (Laci Bácsi Emlékkönyvből) Veled és Feléd 19

20 SZENTMISÉK TEMPLOMUNKBAN hétfő: kedd: szerda: csütörtök: péntek: 7.00.(Elsőpéntek:18.) szombat: vasárnap: 7.00, 9.30, SZENTSÉGIMÁDÁS: Kedd esti mise után tól. Péntek reggeli mise után 7.30-tól. Elsőpéntek: től Elsővasárnap: 17-től. GYÓNTATÁS: Kedden tól Csütörtöki szentmise előtt, tól. Vasárnap reggel, szentmise után , , és a fél-10 es szentmise előtt , , IRODAI SZOLGÁLAT PLÉBÁNIÁNKON: hétfő és péntek 16-18, 18, kedd és szerda AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKAI Júliusban: ÁLTALÁNOS: Hogy mindenkinek lehessen munkája, és azt tartós és biztonságos körülmé- nyek között végezhesse. MISSZIÓS: Hogy a keresztény önkéntesek, akik jelen vannak a missziós területeken, tanúskodni tudjanak Krisztus szeretetéről. Augusztusban: ÁLTALÁNOS hogy a börtönben fogvatartottak az igazságosság és az emberi méltóság sze- rinti bánásmódban részesüljenek. MISSZIÓS: hogy a Krisztus követésére meghívott fiatalok készséggel hirdessék az Evan- géliumot és tegyenek róla tanúságot a föld végső határáig. KÖSZÖNJÜK, hogy anyagilag is támogatja Egyházát! Személyesen is megteheti az irodában, csekket is kérhet, vagy átutalással. Plébániánk számlaszáma: CIB VELED ÉS FELÉD - A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc - Havanna lakótelep 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 6. Tel/fax: Honlapunk: Felelős kiadó: Dr Gábor Elemér A lapot szerkeszti a Média Munkacsoport

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

Veled és Fel éd. Gyújts éjszakánkba fényt! A D V E N T!. - A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és Fel éd. Gyújts éjszakánkba fényt! A D V E N T!. - A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep A D V E N T!. - Gyújts éjszakánkba fényt! XXII./6. (191.sz.) 2012. Advent Veled és Feléd 1 aki hisz bennem: belsejéből

Részletesebben

Az örömből, a legnagyobb Örömbe.

Az örömből, a legnagyobb Örömbe. XIII. évfolyam 1. szám 2015. február Az örömből, a legnagyobb Örömbe. Elmúlt a farsang és elkezdődött a csendesebb életvitelnek, az elgondolkodásnak, a változtatásnak az időszaka. Ahogyan a Prédikátor

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A KATOLIKUSOK ZARÁNDOKLATA

A KATOLIKUSOK ZARÁNDOKLATA A KATOLIKUSOK ZARÁNDOKLATA Míg a muszlimoknál és a zsidóknál (legalább is az ókori zsidóságnál) vallási kötelezettség, és az istentisztelet része a zarándoklat, - így a zarándoklat alól vallásos ember

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm.

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. MISEREND (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. Dec. 26. Hétfő Karácsony 2. napja/szent István vrt. 9.30 Nm. Dec. 27. Kedd 7.30 Makrányi Antal; Id. Mátyók András

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Szegénység. -betlehemi egyszerűség-

Szegénység. -betlehemi egyszerűség- XI.évfolyam 12. Szám 2013. december Szegénység -betlehemi egyszerűség- Amikor meghalljuk, ezt a szót öszszeszorul a szívünk. Nagyon sokan vannak. Gyerekek, felnőttek, családok. Vannak, akik régóta- vannak,

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Jöjj Szentlélek, segítsd a fiatalokat az új tanévben is! nyári vakáció élményei még A alig múltak el, az élmények elevenek,

Részletesebben

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel Ami mindent felülír Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2Kor 8,9 Igehirdetés a zsinati választások

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett

1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett 1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett Világosságos szentolvasó I. Jézus a tisztulás jelképeként alámerült a Jordán vizében. Nekem a gyónás adja a megtisztulást. Milyen gyakran élek a gyónás lehetõségével?

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

A MISE RENDJE MAGYARUL

A MISE RENDJE MAGYARUL BEVEZETŐ SZERTARTÁS KEZDŐÉNEK Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A MISE RENDJE MAGYARUL A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.

Részletesebben

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091.

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091. Szent Anna ŐSZI ÜZENET 2012 Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091 Egy pohár víz! Beköszöntött az ősz, a falevelek július

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Kovács Laura 8. o. Nick, Dózsa köz 3/a. Répcelaki általános iskola Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Hittan pályázat Szent Mártonról sok festmény készült. Leggyakrabban

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március LOCSOLÓVERSEK Húsvéthétfőn szokásosnál ragyogóbban kelt a nap; Kiugrottam az ágyamból egyetlenegy perc alatt. Kölnivízzel a zsebemben míg eljöttem

Részletesebben

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból MEGELÉGEDETTSÉG Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit A fordítás alapja: CONTENTMENT Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Otthonunk az Egyház R. I. P. VARGA ISTVÁN atya 2012 szeptember 27- én papságának 40. évében. elköltözött az atyai házba. (Életrajz a honlapon.

Otthonunk az Egyház R. I. P. VARGA ISTVÁN atya 2012 szeptember 27- én papságának 40. évében. elköltözött az atyai házba. (Életrajz a honlapon. Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 9/30/2012 Elektronikus változat Írta: Káposztássy Béla Hol vagy István király? Gyakran ezzel az ismert énekkel nyitottam be Barrabásékhoz, amikor

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIII. évfolyam 11. szám 2013. november Szent Imre herceg A szüzessége példa, de példa harcra edzettsége is. Magyar ifjúságunk védőszentje, akitől bátorságot,

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT 2014 AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜZENETEI "Az Egyháznak a legfontosabb teendői között kell számon tartania, hogy hirdesse

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 2016. f e b r u á r 7. A Ko m á r o m i plébánia hírlevele IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Sokféleképpen lehet látni az Urat: látomásban,

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Pasarét, 2014. október 9. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Alapige: Jer 7,1-7. 10. 1. Az a beszéd, amelyet az Úr szólt Jeremiásnak: 2. Állj az Úr házának

Részletesebben

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet XVI. liturgikus rendek kottával 1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet 1. A vasárnapi istentisztelet a vasárnapi istentisztelet liturgikus rendjének. használati módja szerint a lelkész

Részletesebben