Veled és Fel éd. Imádkozz miértünk, gyarapodjék hitünk! - B Ú C S Ú! - A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Veled és Fel éd. Imádkozz miértünk, gyarapodjék hitünk! - B Ú C S Ú! - A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep"

Átírás

1 Veled és Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep - B Ú C S Ú! - Imádkozz miértünk, gyarapodjék hitünk! XXII./4. (189.sz.) Búcsú Nyár Veled és Feléd 1

2 Szent László Király Régi nagy királyunk, Dicsőséges László, Kérünk, légy Istennél Értünk közbenjáró! A honfoglalás után mi magyarok kiváló keresztény királyt kaptunk Istentől István személyében, aki apostoli király volt. Nemcsak államot alapított, hanem kiépítette az egyházszervezetet is hazánkban. Az általa alapított állam és egyház a halálát követően nehéz évtizedeket élt meg. Ám az isteni jóság oly mérhetetlen, hogy a XI. század utolsó negyedében újra megajándékozta nemzetünket egy olyan uralkodóval, aki egyszerre volt a hit és a haza bajnoka, s újra egybefogta, megerősítette mindazt, amit Szent István alkotott. Ő volt Szent László, a lovagkirály, akinek adottságait, erényeit, hősies tetteit számtalan legenda, himnusz örökítette meg számunkra. Természeti adottságaiban az isteni irgalom különös kegyelme a kiválóság kiváltságával a közönséges emberi értékek fölé emelte. Mert erős volt a keze, tetszetős a külseje, s miként az oroszlánnak, hatalmas lába-keze, óriási a termete, a többi ember közül vállal kimagaslott: így árasztotta el az adományok teljessége, s ez már testileg is méltóvá nyilvánította a királyi adományokra A franciaföldi Saint Gilles-monostor hazánkba jött szerzetese joggal nyilatkozhatott Lászlóról úgy, hogy elegantissimus rex (Török József, A magyar Föld szentjei, ). László királynak az élete tele volt küzdelmekkel: 1085-ben a besenyőket kellett elűznie a Felső-Tisza vidékéről. Majd 1091-ben a kunoktól-besenyőktől kellett megszabadítania az országot. A következő évben pedig orosz földre kellet hadat vezetnie, hogy a kunok támadásainak elejét vegye. Mindemellett László király erényei kimagaslóak voltak: bőkezű volt az ínségben, nagytürelmű a tűrésben, meggyötörtek vigasza, elnyomottak támasza, árvák megkönyörülője, gyöngék gyöngéd gyámszülője. (i.m ) Veled és Feléd 2

3 Közel 80 évvel ezelőtt e terület akkori hívei Szent László királyt választották védőszentül. Ők is mint az ezer évvel ezelőtti magyar őseink túl voltak egyfajta honfoglaláson, hiszen erre a területre költöztetett az Állam sok olyan embert, akik a trianoni döntés miatt eljöttek szülőföldjükről. Talán Szent István aki egykor nemzetünk fiainak új államot, hazát és hitet adott ő járt közben ezekért az emberekért, hogy új hazára találjanak, hogy ennek a Magyar Államnak polgáraivá válhassanak, jobban mondva azok maradhassanak. István király segítette őket, hogy ne veszítsék el hitüket, egyházukat. De az égi segítségre továbbra is szükségük volt ezeknek az embereknek. Az Állami Lakótelepen élő emberek élete tele volt küzdelemmel. Küzdeniük kellett azért, hogy lakásuk, élelmük, munkájuk legyen, meg kellett vívniuk harcaikat az érvényesülésért, a megmaradásért, a támadások kivédéséért. Ki más állhatott volna e nehéz sorsú emberek mellett, mint maga Szent László király, aki maga is tudta, mit jelent a küzdelem. A nép lelke mélyén megérezte, hogy ki az az égi közbenjáró, aki életük csatamezején mellettük tud állni. Felismerésük eredményeképpen lett László király egyházközségünk védőszentje, aki a megmaradásért folytatott küzdelemben volt támasza az itt élőknek évtizedeken keresztül. Ma nem Állami Lakótelep, hanem Havanna telep e helynek a neve. De teljesen mindegy. A helyzet lényegét érintően semmi nem változott. Az itt élő embereknek ma is kijut a küzdelemből. Harcolni kell a megélhetésért, a megmaradásért, azért, hogy a kis megszerzett hont (otthont) el ne veszítsék, hogy mai kunok, besenyők, betolakodó, fosztogató pénzintézetek meg ne fosszák őket saját lakásuktól. A helyzet elszomorító lenne, ha nem látnánk az érem másik oldalát is, nevezetesen azt, hogy Szent László király ma ugyanúgy védelmezi az árvákat, meggyötörteket, elnyomottakat, gyöngéket, mint 900 évvel, illetve, mint esztendővel ezelőtt. Védelmezi, és égi közbenjárásával segíti azokat, akik önhibájukon kívül estek elnyomók, fosztogatók, kizsákmányolók kezébe. De még azok mellett is ott áll, akik lelki küzdelmeket vívnak, mert a gonosz lélek ostromolja szívüket, fosztja ki lelküket, zsákmányolja ki szeretetüket, veszi el önbizalmukat, önbecsülésüket. Történelmünkben a magyar katonák mindig László nevét kiáltva indultak az ellenséggel szembe. Hittek abban, hogy László király fölkél sírjából, velük harcol, és győzelemre segíti népét. Induljunk mi is a mindennapok csataterére az ő nevének segítségül hívásával! Veled és Feléd 3

4 Ismét búcsúban lehet részünk A búcsú Isten színe előtt a már megbocsátott bűnökért járó, ideig tartó büntetések elengedése, melyet a keresztény hívő, aki megfelelően fölkészült és teljesítette a kiszabott feltételeket, elnyer az Egyház segítségével, mely mint a megváltás szolgálója, Krisztus és a szentek elégtételt nyújtó érdemeinek kincstárát hivatalosan kezeli és részesít belőle. A búcsú részleges vagy teljes aszerint, hogy részben vagy teljesen szabadít meg a bűnökért járó ideig tartó büntetésektől. A teljes búcsú elnyeréséhez - el kell végezni a búcsúval ellátott cselekményt (ami lehet vallásos, irgalmassági, vagy bűnbánati), - és teljesíteni kell három föltételt: szentgyónás, szentáldozás és imádság a Szentatya szándékára. Ezen felül szükséges, hogy ki legyen zárva minden bűnös ragaszkodás, beleértve a bocsánatos bűnöket is. Ha nincs meg ez a teljes fölkészültség, vagy nem teljesülnek a mondott feltételek, a búcsú csak részleges lesz. A három feltételt teljesíteni lehet az előírt cselekmény elvégzése előtt, vagy utána akár több nappal is; helyes azonban, hogy a szentáldozás és az imádság a Szentatya szándékára azon a napon történik, amelyen az előírt cselekedeteket elvégezzük. A Szentatya szándékára történő imádkozás feltételeinek eleget teszünk, ha elimádkozunk a Szentatya szándékára egy Miatyánk, és egy Üdvözlégy imádságot. A híveknek azonban módjukban áll bármi más imádságot is mondani a Szentatya szándékára, kinek-kinek a Szentatya iránti egyéni áhítata és tisztelete szerint. A teljes búcsúkhoz szükséges továbbá a szív megtérése: vagyis hogy Isten első helyre kerüljön életünkben, s mentesek legyünk még a bocsánatos bűnökhöz (bármilyen hibához) való szándékos ragaszkodástól is. Veled és Feléd 4

5 A teljes búcsú naponta csak egyszer nyerhető el, saját magunk és elhunyt szeretteink számára. A tisztítótűzben szenvedő lelkek magukon már nem tudnak segíteni, de a kegyelem állapotában vannak. Ezért számukra teljes búcsú nyerhető el. Földön élő embertársainkért imádkozhatunk, de búcsút nem nyerhetünk számukra. Aki szeretne búcsúban részesülni, annak - amíg a földön él - magának is van módja búcsú nyerésére. Egyetlen szentgyónás után több teljes búcsú is elnyerhető, de egy szentáldozással és egy a Szentatya szándékára mondott imádsággal csak egy teljes búcsút lehet nyerni. A búcsúk elnyerésének hasznosságát - melyet ünnepélyesen a Trentói Zsinat fogalmazott meg, VI. Pál pápa is megerősítette az Indulgentiarium doctrina kezdetű apostoli konstitúcióban. (1967. január 1.) A lelkek üdvössége rendjében a búcsú javára válik nemcsak az egyes lelkeknek, hanem az egész keresztény társadalom életének, mert figyelmeztet a bűn gonoszságára; továbbá a szeretet gyakorlására serkent, amikor az elhunyt hívek javára ajánljuk; ugyanígy felébreszti az Istennel való teljes kiengesztelődés reményét. Veled és Feléd 5

6 Június 9-én rendeztük meg a hagyományos plébániai családi napunkat a kiserdőben. Hála Istennek, most is sok család jött el, hogy együtt töltsünk pár órát a szabad levegőn, és mélyítsük kapcsolatainkat egymás között. A kicsik és nagyok önfeledten kapcsolódtak be a különböző játékokba. Családi nap a kiserdőben A közösen elkészített ebéd elfogyasztása alatt pedig volt időnk arra, hogy a mindennapi sietséget félretéve nyugodtan beszélgessünk egymással. Programunkat egy nagy focimeccsel fejeztük be. Köszönet a családoknak, hogy eljöttek, nagyon jó volt együtt tölteni az időt. András Ministráns focibajnokság Nagy örömünkre idén is plébániánk volt házigazdája az egyházmegyei ministráns focibajnokságnak, a Szent Tarzíciusz kupának. A bajnokságot több mint 100 ministráns részvételével rendeztük meg három korosztályban: felsősök, középiskolások, és egyetemisták. Veled és Feléd 6

7 Reggel a plébániánkhoz érkeztek a ministránsok, és a templomban egy rövid bemutatkozás és imádság után mentek a csapatok a környező iskolák pályáihoz. A mi plébániánk két korosztályban is képviseltette magát: a középiskolásoknál és a felsősöknél. Utóbbinál a pesterzsébeti Szent Erzsébet Plébániával alkottunk egy közös csapatot. Nagy örömünkre mindkét csapatunk első helyezést ért el. A díj átadására a templomban került sor. Ezt követően a plébánián a híveknek köszönhetően egy közös sütizéssel zárult a nap. T.A. Veled és Feléd 7

8 Úrnapja, és Tedeum volt templomunkban Képes beszámolónk az ünnepekről. Veled és Feléd 8

9 Veled és Feléd 9

10 Abban az időben történt, hogy odamentek Jézushoz a tanítványok és megkérdezték tőle: "Ki a legnagyobb a mennyek országában?" Odahívott egy gyereket, közéjük állította, s azt mondta: "Bizony mondom nektek, ha nem változtok meg, s nem lesztek olyanok, mint a gyerekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, mint ez a gyerek, az a legnagyobb a mennyek országában. Aki befogad egy ilyen gyereket a nevemben, engem fogad be. De aki megbotránkoztat csak egyet is ezek közül a kicsik közül, akik hisznek bennem, jobban járna, ha malomkövet kötnének a nyakába és a tenger fenekére vetnék. Mt, 18, 1-6 Veled és Feléd 10

11 Rövid Híreink Június 3-án a Karitász csoport vásárt rendezett a táborozni készülő gyermekek támogatására. Több mint Ft gyűlt össze. Köszönet mindenkinek, aki ezért bármit is adott vagy tett. Alapítványunk Kuratóriuma idén azt a feladatot tűzte ki célul maga elé, hogy a templom szentélyét felújítsa azzal, hogy az oltárbútorokat kicseréli. A régi oltárbútorokat (oltár, székek, ambó) esztétikusabbra cserélnénk, olyanra, mely a templom stílusához illik, és az épülő urnatemető meghittségét is elősegíti. Ehhez szeretnék a Kedves Hívek anyagi támogatását kérni. Ezt megtehetik átutalással (az Alapítvány számlaszámára) vagy befizethetik az irodán. Várjuk, és előre is köszönjük az adományokat! Az Alapítvány számlaszáma: Véget ért a hittanos tanév. Június 10-én a ½ 10 órai szentmisében közösen is hálát adhattunk kicsik és nagyok Mennyei Atyánknak a különböző alkalmakon kapott kegyelmekért. Téged Isten dicsérünk!! év plébániai programokból Június 24. Július 1. Július Augusztus Szent László búcsú Laci bácsi 100 éve született, emléknap, ünnepi szentmise, Plébánia hittanos tábor, Balatonfenyves-alsó Plébánia lelkigyakorlat, Péliföldszentkereszt. Abban az időben, az utolsó vacsorán, miközben ettek, Jézus kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, aztán megtörte és odaadta tanítványainak ezekkel a szavakkal: "Vegyétek és egyétek: ez az én testem!" Aztán a kelyhet vette kezébe, hálát adott, és odaadta nekik ezekkel a szavakkal: "Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Mt 26, Veled és Feléd 11

12 Zarándoklat Dobóruszkára Folytatás Idén ünnepeljük szeretett plébánosunk Somogyi László születésének 100. évfordulóját. Ezért közösségünk életében a 2012-es évet a plébániánk képviselő testülete Somogyi László emlékévnek nyilvánította. Több programot is tervezünk Laci bácsival kapcsolatban. Kerületünk első díszpolgára volt, ezért az Önkormányzat figyelmét is felhívtuk a kerek évforduló méltó megünneplésére. A tervezett programok közül kiemelkedett Laci bácsi szülőfalujának esetleges felkeresése egy tavaszi zarándoklat keretében. Az ötlet Elemér atya és Gyuri közös gondolkodásának eredményeként született meg, hiszen Laci bácsi nagyon sokszor emlegette a Felvidéken található Dobóruszkát, ahol 1912.július 1-én látta meg a napvilágot. A tervezett zarándoklat érdekében Gyuri felvette a kapcsolatot a dobóruszkai polgármesterrel, Elemér atya pedig a plébánossal. Néhány telefon és váltás után egy meleg kapcsolat alakult ki plébániánk képviselői és az említett személyek között. Nagy nyitottsággal fogadták megkeresésünket. A kereszteltek anyakönyvében rátaláltak a Laci bácsira vonatkozó bejegyzésre. Veled és Feléd 12

13 A zarándoklat megvalósult. Laci bácsi emléke egy szeretettel teljes imádságos légkörrel vonta be utunkat, melyen 41-en vettünk részt. Első éjjel Sárospatakon szálltunk meg egy kollégiumban. Másnap a Szeplőtelen Fogantatás római katolikus vártemplom megtekintése után indultunk Dobóruszka felé. A falu a trianoni békediktátummal Csehszlovákia része lett, majd a második világháborút követő bécsi döntés is Csehszlovákiához csatolta. Most Szlovákia része. (Ezért) a család átkerült Magyarországra. A Szent Kereszt Felmagasztalása tiszteletére szentelt templom előtt várt minket a plébános úr néhány hívével, majd a polgármester úr is köszöntött minket. Bemutatták a Laci bácsi keresztelését igazoló anyakönyvet, a templomot, ahol valószínű, hogy sokszor volt szüleivel, hiszen édesapja volt a kántortanító, majd a szentmisét követően nagy meglepetésünkre a plébános úr átvezetett minket a néhai kántortanítói házhoz. Megható volt elgondolni, hogy Laci bácsi itt született, itt volt kisgyerek. Itt eszmélt a világra. A ház ablakába koszorút helyeztünk el. Megtudtuk, hogy az Egri csillagok c. regényből jól ismert Dobó István családi birtokai ezen a vidéken voltak. A templomot is a Dobó család építtette. A család tagjai ide temetkeztek. Az egri várvédő hőst is ide temették ban magyar régészek feltárásait követően az ótemplom szentélyében találták meg a sírját. A fia által készíttetett szarkofágban (melynek márvány lapjait korábban mellékoltár lapjainak használtak) helyezték végső nyughelyére. Koszorút helyeztünk el a szarkofágon Dobó István emlékére, a keresztelőkúton pedig Laci bácsi emlékére. Az évek során a templomot egy új hajóval bővítették. A régi hajót, amit Laci bácsi is ismerhetett, hívják a helyiek ótemplomnak. A polgármester úr szerény ebéddel vendégelte meg csoportunkat a polgármesteri hivatal épületében. A tiszta, rendezett község lélekszáma mindössze 500 fő. Mindenki magyar ajkú. Veled és Feléd 13

14 Az ukrán határ felé haladva ez az utolsó ilyen község. A következő falu már szlovák. A kerületünket bemutató ajándékokat adtunk át. Szerencsére pont az indulásunk napjára kijött a nyomdából az újra nyomtatott, Laci bácsiról szóló emlékkönyv. Így azt is átadhattuk a falu szülöttének emlékére. Utunkat folytattuk Kassa felé, ahol a II. Rákóczi Ferenc mauzóleumot kerestük fel és helyeztünk el koszorút rajta. Estére Aggteleken voltunk. Másnap reggel az Isten végtelen nagyságát sugárzó csodálatos természeti képződményben, az aggteleki cseppkőbarlangban gyönyörködhettünk. A nagytermében elénekeltük a Szózatot és több szép keresztény éneket, népdalt. Kegyelmekkel feltöltődve érkeztünk haza. Köszönet a szervezőknek, az út során szolgálatot végzőknek. Simongáti Ági Köszönjük Istenünknek, hogy ilyen elődökkel áldott meg minket, akiknek ezen a zarándoklaton nyomában járhattunk. Dobó István, Rákóczi Ferenc és Laci bácsi is követendő példa lehet előttünk, hogy így is lehet élni és munkálkodni. Köszönjük azt is, hogy láthattuk a májusi pompában díszelgő országunkat. Én pedig azt köszönöm, hogy veletek együtt láthattam meg azt a sok csodát, amit tapasztaltunk zarándok utunk során. Sztasák Erzsi Veled és Feléd 14

15 Laci Bácsira emlékezünk 100 éve született Somogyi László plébános 100 évvel ezelőtt, július 1-én született Dobóruszkán. (Itt született Eger várának kapitánya, Dobó István is.) Édesanyja: Medve Mária Édesapja: Somogyi Endre, kántor-tanító Testvérei: Somogyi Mária Magdolna és Somogyi Viktor (A három testvér életük végéig szoros kapcsolatot tartott egymással.) Tanulmányait Vácon a piaristáknál, majd ugyanott a Hittudományi Főiskolán végezte. Pappá szentelték Vácott 1935-ben. Kezdeti lépések: között káplán és hitoktató Albertirsán, Zagyvarékason, Rákospalotán, majd a pestszentlőrinci Főplébánián. Templomigazgató a Főplébániához tartozó pestszentlőrinci állami telepi helyi lelkészségen között. Plébános ugyanitt (a lelkészséget idő közben plébánia rangra emelték, és a Szent László Plébánia nevet kapta) nyugdíjazásáig, nyaráig. Egészen haláláig ( 1993 szeptember 12.) besegít (misézik, stb.) az új plébánosnak, Nagy Károlynak, és aktív életet él Veled és Feléd 15

16 Ezek a nyers adatok. Joggal vetődik föl a kérdés: mi rejlik mindezek mögött? Akik ismerték őt, ezt mondják: érző szív, kedvesség, szeretet, és a papi pálya hitvallása. Lehetne még sorolni nagyon sokáig Laci bácsi erényeit, melyek alapján ma is példaképnek tekinthetjük őt. Ahogy mondani szokták, minden életút a családban kezdődik, az ott kapottak, az akkor tapasztaltak életre szóló nyomot hagynak így vall szülőföldjéről, kisgyermekkoráról egy korabeli beszélgetésben ő maga: Mint gyermek a sutban ülve gyakran hallgattam a subás embereket, akik apámhoz jártak. Azt mesélték, hogy azért olyan cikk-cakkos Dobóruszka területe, mert úgy alakult ki, ahogy azt Dobó István lóháton bejárta. A sebesült állat pedig itt ment, ott ment, itt vérzett, ott vérzett. Ez volt a hős egri kapitány utolsó birtoka. Miután királyhűtlenséggel vádolták meg, minden birtokát elvették, csak Ruszkát hagyták meg neki. A falu közepén állt a 80 szobás kis udvarháza, melynek pincéjében meg lehetett fordulni egy hatökrös szekérrel. (Az én időmben már csak az épület romjai voltak meg.) Gyönyörű vidék! A legények az Ung, Latorca folyókhoz jártak horgászni, s hozták a különféle halakat. Az én gyerekkorom úgy telt, hogy sokat játszottunk, de mivel? A katonáktól szétszórt dolgokkal: elhagyott sátor-tartozékokkal, lőszermaradványokkal. Amikor az oroszok átcsaptak a határon, kb. 40 km-re volt tőlünk a front. Hozták a sebesülteket, akik tetvesek, nyomorultak voltak. Milyen a gyerek? Mindent meghall! Emlékszem, amint szüleim nagy szakértelemmel találgatták a lövések eredetét: ez orosz ágyú, ez magyar üteg Édesapám gyakran elvitt magával a templomba, és én igen jól éreztem magam a lélek világában. A templom volt a második otthonom. Veled és Feléd 16

17 Mi, akik most itt lakunk a Havanna lakótelepen, és ide járunk templomba, Laci bácsit egy nagyon nehéz időszakban ismertük meg. Az 1970-es évek végén lebontották az Állami Telepet, és akkor éveken keresztül küzdenie kellett a hatóságokkal kis templomunk megmaradásáért. Szétszéledt a közösség, melyet élete során papi munkásságával itt felépített. Mi, akik ideköltöztünk, el voltunk keseredve. Hová is kerültünk Az ő hite, mindenki iránti szeretete megmutatta nekünk, hogyan kell a nehéz helyzetekben is előrelépni a szeretet útján, Jézus útján. Laci bácsinak mindene volt a Szent László Templom és annak hívő közössége. Hoszszú élete és papi tevékenysége során még akkor is krisztusi ember tudott maradni, amikor nyilvánvalóan becsapták, félrevezették. Nem tett különbséget a bőségben élők és a szegénységgel küszködők között, szeretetéből jutott kicsinek és nagynak, gyermeknek és öregnek, mindenkinek egyaránt. Laci bácsi naplót vezetett, mely tanúskodik lelki gazdagságáról. Egy vallomás az 1938-ban írt gondolatsorból: Én a szeretet fanatikusa vagyok. Hiszem, hogy nem a szívtelenség, nem az ököl, hanem a szeretet, igen ez, egyedül ez fog más világot alakítani. Veled és Feléd 17

18 Nem volt olyan erő, mely eltántoríthatta volna a hitre való oktatástól, az ifjúság nevelésétől. Laci bácsi igazi cserkész eszméket hordozó, elkötelezett cserkészvezető, cserkész parancsnok is volt. Itt a telepen élte át a háborút, az idegen uralmat, az l956-os zivatart, az 1970-es évek vége felé az Állami Telep lebontását, politikai zűrzavarokat. A Havanna telep építése közben hidegben, sárban, esőben szervezte a teljesen szétesett közösséget, próbált vigaszt, erőt nyújtani a családoknak, akik közül sajnos sokak teljes vagyona veszett oda a bontások által. A munkáját siker koronázta, hiszen folyamatos imái és saját erőfeszítései által a közösség újra éledt, (később a plébánia is felépült), és a templom ismét teljen megtelt a szentmisékre. Ő megmaradt egyházát, a hazáját és annak múltját, jelenét szerető, mindenkit segítő, igaz embernek, Isten hű szolgájának szeptember 12-én, miután a 11 órai szentmisét itt, a templomunkban bemutatta, lakásába hazatérve átadta életét Teremtőjének. Földi születésnapjának 100. évfordulóján szeretettel és hálával emlékezünk Somogyi László atyára, a Szent László Plébánia első plébánosára, Pestszentlőrinc első díszpolgárára, a mindannyiunk által igen tisztelt és szeretett Laci bácsira. Mennyei Atyánk! Kérünk, hogy jutalmazd Laci bácsit az örök élet boldogságával! Amen Szerkesztett írás Simongáti György beszéde alapján. Halljad világ a vallomásomat: Egyszerűek legyünk mint az országút, hogy mindenkihez elmehessünk. Jók legyünk mint a levegő, hogy mindenkit megölelhessünk. Édesek legyünk mint a kenyér, hogy mindenkit etethessünk, Vidámak legyünk mint a bor, hogy mindenkit megnevettessünk Mécs László papköltő verséből. Veled és Feléd 18

19 Naplójából való ez az 1937-ben papírra vetett verse is: Gyónás után Fekete éjjelen Istennek kertjében, Jártam álmodozva, megittasodva Illattól, fényártól, csengő kacagástól, Rózsától, liljomtól, - virágkacsintástól Nagy boldog jókedvben. Madárdalos réten, mámoros fehéren, Csilingelő szívvel, tűzpiros kelyhükkel Mind amerre mentem, messze a nagy kertben Rózsák illatoztak, liljomok hajlongtak Köszöntve szerényen. Gerlicék kacagtak, vadgalambok búgtak, Virágok rám néztek, összenevetgettek, Adtak át egymásnak titkos üzenetet: Nézzétek, testvérek, ember jár, ember megy Köztünk fehéren. Én meg boldogító nagy örvendezéssel Isten szerelmében megfürdetett szívvel, Álltam a virágok kereszt-tüzű szemét, Ujjongva hallgattam suttogó beszédet, Örvendett a lelkem, dobogott a szívem, Íme ők is tudják, ők is, én magam is érzem, Krisztus-vérben fürdött, fürdött ma a lelkem, És most magából tükrözi az Istent! Somogyi László, Ne féj, mondja az Isten, te mindent megnyertél, mert mialatt az emberek betértek hozzád, azalatt, én, a te Atyád, én, a te Istened, velük együtt besurrantam hozzád! (Laci Bácsi Emlékkönyvből) Veled és Feléd 19

20 SZENTMISÉK TEMPLOMUNKBAN hétfő: kedd: szerda: csütörtök: péntek: 7.00.(Elsőpéntek:18.) szombat: vasárnap: 7.00, 9.30, SZENTSÉGIMÁDÁS: Kedd esti mise után tól. Péntek reggeli mise után 7.30-tól. Elsőpéntek: től Elsővasárnap: 17-től. GYÓNTATÁS: Kedden tól Csütörtöki szentmise előtt, tól. Vasárnap reggel, szentmise után , , és a fél-10 es szentmise előtt , , IRODAI SZOLGÁLAT PLÉBÁNIÁNKON: hétfő és péntek 16-18, 18, kedd és szerda AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKAI Júliusban: ÁLTALÁNOS: Hogy mindenkinek lehessen munkája, és azt tartós és biztonságos körülmé- nyek között végezhesse. MISSZIÓS: Hogy a keresztény önkéntesek, akik jelen vannak a missziós területeken, tanúskodni tudjanak Krisztus szeretetéről. Augusztusban: ÁLTALÁNOS hogy a börtönben fogvatartottak az igazságosság és az emberi méltóság sze- rinti bánásmódban részesüljenek. MISSZIÓS: hogy a Krisztus követésére meghívott fiatalok készséggel hirdessék az Evan- géliumot és tegyenek róla tanúságot a föld végső határáig. KÖSZÖNJÜK, hogy anyagilag is támogatja Egyházát! Személyesen is megteheti az irodában, csekket is kérhet, vagy átutalással. Plébániánk számlaszáma: CIB VELED ÉS FELÉD - A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc - Havanna lakótelep 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 6. Tel/fax: Honlapunk: Felelős kiadó: Dr Gábor Elemér A lapot szerkeszti a Média Munkacsoport

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Veled és Fel éd. Gyújts éjszakánkba fényt! A D V E N T!. - A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és Fel éd. Gyújts éjszakánkba fényt! A D V E N T!. - A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep A D V E N T!. - Gyújts éjszakánkba fényt! XXII./6. (191.sz.) 2012. Advent Veled és Feléd 1 aki hisz bennem: belsejéből

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Az örömből, a legnagyobb Örömbe.

Az örömből, a legnagyobb Örömbe. XIII. évfolyam 1. szám 2015. február Az örömből, a legnagyobb Örömbe. Elmúlt a farsang és elkezdődött a csendesebb életvitelnek, az elgondolkodásnak, a változtatásnak az időszaka. Ahogyan a Prédikátor

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

A KATOLIKUSOK ZARÁNDOKLATA

A KATOLIKUSOK ZARÁNDOKLATA A KATOLIKUSOK ZARÁNDOKLATA Míg a muszlimoknál és a zsidóknál (legalább is az ókori zsidóságnál) vallási kötelezettség, és az istentisztelet része a zarándoklat, - így a zarándoklat alól vallásos ember

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091.

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091. Szent Anna ŐSZI ÜZENET 2012 Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091 Egy pohár víz! Beköszöntött az ősz, a falevelek július

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Szegénység. -betlehemi egyszerűség-

Szegénység. -betlehemi egyszerűség- XI.évfolyam 12. Szám 2013. december Szegénység -betlehemi egyszerűség- Amikor meghalljuk, ezt a szót öszszeszorul a szívünk. Nagyon sokan vannak. Gyerekek, felnőttek, családok. Vannak, akik régóta- vannak,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Jöjj Szentlélek, segítsd a fiatalokat az új tanévben is! nyári vakáció élményei még A alig múltak el, az élmények elevenek,

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett

1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett 1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett Világosságos szentolvasó I. Jézus a tisztulás jelképeként alámerült a Jordán vizében. Nekem a gyónás adja a megtisztulást. Milyen gyakran élek a gyónás lehetõségével?

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel Ami mindent felülír Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2Kor 8,9 Igehirdetés a zsinati választások

Részletesebben

Otthonunk az Egyház R. I. P. VARGA ISTVÁN atya 2012 szeptember 27- én papságának 40. évében. elköltözött az atyai házba. (Életrajz a honlapon.

Otthonunk az Egyház R. I. P. VARGA ISTVÁN atya 2012 szeptember 27- én papságának 40. évében. elköltözött az atyai házba. (Életrajz a honlapon. Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 9/30/2012 Elektronikus változat Írta: Káposztássy Béla Hol vagy István király? Gyakran ezzel az ismert énekkel nyitottam be Barrabásékhoz, amikor

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT 2014 AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜZENETEI "Az Egyháznak a legfontosabb teendői között kell számon tartania, hogy hirdesse

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

A MISE RENDJE MAGYARUL

A MISE RENDJE MAGYARUL BEVEZETŐ SZERTARTÁS KEZDŐÉNEK Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A MISE RENDJE MAGYARUL A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.

Részletesebben

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Pasarét, 2014. október 9. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Alapige: Jer 7,1-7. 10. 1. Az a beszéd, amelyet az Úr szólt Jeremiásnak: 2. Állj az Úr házának

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból MEGELÉGEDETTSÉG Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit A fordítás alapja: CONTENTMENT Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

A kegyelem és az ítélet Istene

A kegyelem és az ítélet Istene 4. tanulmány január 21 27. A kegyelem és az ítélet Istene SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3; 6; János 3:17-21; 1Korinthus 3:13; 2Korinthus 5:10; Jelenések 14:6-7 Mert minden cselekedetet az

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

Katolikus Hírlevél. P l é b á n i á n k é s t e m p l o m a i n k. TEMPLOMAINK MISERENDJE Szent Kereszt Templomban

Katolikus Hírlevél. P l é b á n i á n k é s t e m p l o m a i n k. TEMPLOMAINK MISERENDJE Szent Kereszt Templomban P l é b á n i á n k é s t e m p l o m a i n k TEMPLOMAINK MISERENDJE Szent Kereszt Templomban Hétfőn reggel ½ 7-kor, kedden este ½ 7-kor, szerdán reggel ½ 7- kor, csütörtökön este ½ 7-kor, pénteken és

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március LOCSOLÓVERSEK Húsvéthétfőn szokásosnál ragyogóbban kelt a nap; Kiugrottam az ágyamból egyetlenegy perc alatt. Kölnivízzel a zsebemben míg eljöttem

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja.

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2007. augusztus Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap elsı vasárnapján. Ingyenes kiadvány. Emlékezzél meg, Istennek dicsıséges

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Kovács Laura 8. o. Nick, Dózsa köz 3/a. Répcelaki általános iskola Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Hittan pályázat Szent Mártonról sok festmény készült. Leggyakrabban

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

Otthonunk az Egyház PROGRAMOK. Plébánia száma: 28/610-282. Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38

Otthonunk az Egyház PROGRAMOK. Plébánia száma: 28/610-282. Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38 Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38 PROGRAMOK Adventben a roráték hétfőn és pénteken reggel 6 órakor lesznek, melyet agapé követ a hittanteremben.

Részletesebben

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 2016. f e b r u á r 7. A Ko m á r o m i plébánia hírlevele IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Sokféleképpen lehet látni az Urat: látomásban,

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

MEGHÍVÓ FARSANGI BÁL-ra

MEGHÍVÓ FARSANGI BÁL-ra A Kertvárosi Szent Erzsébet Plébánia lapja Felelős kiadó: Pavlekovics Ferenc. Szerkeszti: Várbiró Péter. 7632 Pécs, Berzsenyi Dániel u. 16. telefon/fax. 06-72-438-086 Hivatali órák: munkanapokon 8-10 és

Részletesebben

2015. november 5. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.

2015. november 5. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 2015. november 5. Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 1 A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2008. október

A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2008. október A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2008. október Kiadja a Magyar Szentek Plébánia. Megjelenik minden hónap elsı vasárnapján. Ingyenes kiadvány. Egy jámbor szerzetes a XIII. században

Részletesebben