Veled és Fel éd. Imádkozz miértünk, gyarapodjék hitünk! - B Ú C S Ú! - A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Veled és Fel éd. Imádkozz miértünk, gyarapodjék hitünk! - B Ú C S Ú! - A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep"

Átírás

1 Veled és Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep - B Ú C S Ú! - Imádkozz miértünk, gyarapodjék hitünk! XXII./4. (189.sz.) Búcsú Nyár Veled és Feléd 1

2 Szent László Király Régi nagy királyunk, Dicsőséges László, Kérünk, légy Istennél Értünk közbenjáró! A honfoglalás után mi magyarok kiváló keresztény királyt kaptunk Istentől István személyében, aki apostoli király volt. Nemcsak államot alapított, hanem kiépítette az egyházszervezetet is hazánkban. Az általa alapított állam és egyház a halálát követően nehéz évtizedeket élt meg. Ám az isteni jóság oly mérhetetlen, hogy a XI. század utolsó negyedében újra megajándékozta nemzetünket egy olyan uralkodóval, aki egyszerre volt a hit és a haza bajnoka, s újra egybefogta, megerősítette mindazt, amit Szent István alkotott. Ő volt Szent László, a lovagkirály, akinek adottságait, erényeit, hősies tetteit számtalan legenda, himnusz örökítette meg számunkra. Természeti adottságaiban az isteni irgalom különös kegyelme a kiválóság kiváltságával a közönséges emberi értékek fölé emelte. Mert erős volt a keze, tetszetős a külseje, s miként az oroszlánnak, hatalmas lába-keze, óriási a termete, a többi ember közül vállal kimagaslott: így árasztotta el az adományok teljessége, s ez már testileg is méltóvá nyilvánította a királyi adományokra A franciaföldi Saint Gilles-monostor hazánkba jött szerzetese joggal nyilatkozhatott Lászlóról úgy, hogy elegantissimus rex (Török József, A magyar Föld szentjei, ). László királynak az élete tele volt küzdelmekkel: 1085-ben a besenyőket kellett elűznie a Felső-Tisza vidékéről. Majd 1091-ben a kunoktól-besenyőktől kellett megszabadítania az országot. A következő évben pedig orosz földre kellet hadat vezetnie, hogy a kunok támadásainak elejét vegye. Mindemellett László király erényei kimagaslóak voltak: bőkezű volt az ínségben, nagytürelmű a tűrésben, meggyötörtek vigasza, elnyomottak támasza, árvák megkönyörülője, gyöngék gyöngéd gyámszülője. (i.m ) Veled és Feléd 2

3 Közel 80 évvel ezelőtt e terület akkori hívei Szent László királyt választották védőszentül. Ők is mint az ezer évvel ezelőtti magyar őseink túl voltak egyfajta honfoglaláson, hiszen erre a területre költöztetett az Állam sok olyan embert, akik a trianoni döntés miatt eljöttek szülőföldjükről. Talán Szent István aki egykor nemzetünk fiainak új államot, hazát és hitet adott ő járt közben ezekért az emberekért, hogy új hazára találjanak, hogy ennek a Magyar Államnak polgáraivá válhassanak, jobban mondva azok maradhassanak. István király segítette őket, hogy ne veszítsék el hitüket, egyházukat. De az égi segítségre továbbra is szükségük volt ezeknek az embereknek. Az Állami Lakótelepen élő emberek élete tele volt küzdelemmel. Küzdeniük kellett azért, hogy lakásuk, élelmük, munkájuk legyen, meg kellett vívniuk harcaikat az érvényesülésért, a megmaradásért, a támadások kivédéséért. Ki más állhatott volna e nehéz sorsú emberek mellett, mint maga Szent László király, aki maga is tudta, mit jelent a küzdelem. A nép lelke mélyén megérezte, hogy ki az az égi közbenjáró, aki életük csatamezején mellettük tud állni. Felismerésük eredményeképpen lett László király egyházközségünk védőszentje, aki a megmaradásért folytatott küzdelemben volt támasza az itt élőknek évtizedeken keresztül. Ma nem Állami Lakótelep, hanem Havanna telep e helynek a neve. De teljesen mindegy. A helyzet lényegét érintően semmi nem változott. Az itt élő embereknek ma is kijut a küzdelemből. Harcolni kell a megélhetésért, a megmaradásért, azért, hogy a kis megszerzett hont (otthont) el ne veszítsék, hogy mai kunok, besenyők, betolakodó, fosztogató pénzintézetek meg ne fosszák őket saját lakásuktól. A helyzet elszomorító lenne, ha nem látnánk az érem másik oldalát is, nevezetesen azt, hogy Szent László király ma ugyanúgy védelmezi az árvákat, meggyötörteket, elnyomottakat, gyöngéket, mint 900 évvel, illetve, mint esztendővel ezelőtt. Védelmezi, és égi közbenjárásával segíti azokat, akik önhibájukon kívül estek elnyomók, fosztogatók, kizsákmányolók kezébe. De még azok mellett is ott áll, akik lelki küzdelmeket vívnak, mert a gonosz lélek ostromolja szívüket, fosztja ki lelküket, zsákmányolja ki szeretetüket, veszi el önbizalmukat, önbecsülésüket. Történelmünkben a magyar katonák mindig László nevét kiáltva indultak az ellenséggel szembe. Hittek abban, hogy László király fölkél sírjából, velük harcol, és győzelemre segíti népét. Induljunk mi is a mindennapok csataterére az ő nevének segítségül hívásával! Veled és Feléd 3

4 Ismét búcsúban lehet részünk A búcsú Isten színe előtt a már megbocsátott bűnökért járó, ideig tartó büntetések elengedése, melyet a keresztény hívő, aki megfelelően fölkészült és teljesítette a kiszabott feltételeket, elnyer az Egyház segítségével, mely mint a megváltás szolgálója, Krisztus és a szentek elégtételt nyújtó érdemeinek kincstárát hivatalosan kezeli és részesít belőle. A búcsú részleges vagy teljes aszerint, hogy részben vagy teljesen szabadít meg a bűnökért járó ideig tartó büntetésektől. A teljes búcsú elnyeréséhez - el kell végezni a búcsúval ellátott cselekményt (ami lehet vallásos, irgalmassági, vagy bűnbánati), - és teljesíteni kell három föltételt: szentgyónás, szentáldozás és imádság a Szentatya szándékára. Ezen felül szükséges, hogy ki legyen zárva minden bűnös ragaszkodás, beleértve a bocsánatos bűnöket is. Ha nincs meg ez a teljes fölkészültség, vagy nem teljesülnek a mondott feltételek, a búcsú csak részleges lesz. A három feltételt teljesíteni lehet az előírt cselekmény elvégzése előtt, vagy utána akár több nappal is; helyes azonban, hogy a szentáldozás és az imádság a Szentatya szándékára azon a napon történik, amelyen az előírt cselekedeteket elvégezzük. A Szentatya szándékára történő imádkozás feltételeinek eleget teszünk, ha elimádkozunk a Szentatya szándékára egy Miatyánk, és egy Üdvözlégy imádságot. A híveknek azonban módjukban áll bármi más imádságot is mondani a Szentatya szándékára, kinek-kinek a Szentatya iránti egyéni áhítata és tisztelete szerint. A teljes búcsúkhoz szükséges továbbá a szív megtérése: vagyis hogy Isten első helyre kerüljön életünkben, s mentesek legyünk még a bocsánatos bűnökhöz (bármilyen hibához) való szándékos ragaszkodástól is. Veled és Feléd 4

5 A teljes búcsú naponta csak egyszer nyerhető el, saját magunk és elhunyt szeretteink számára. A tisztítótűzben szenvedő lelkek magukon már nem tudnak segíteni, de a kegyelem állapotában vannak. Ezért számukra teljes búcsú nyerhető el. Földön élő embertársainkért imádkozhatunk, de búcsút nem nyerhetünk számukra. Aki szeretne búcsúban részesülni, annak - amíg a földön él - magának is van módja búcsú nyerésére. Egyetlen szentgyónás után több teljes búcsú is elnyerhető, de egy szentáldozással és egy a Szentatya szándékára mondott imádsággal csak egy teljes búcsút lehet nyerni. A búcsúk elnyerésének hasznosságát - melyet ünnepélyesen a Trentói Zsinat fogalmazott meg, VI. Pál pápa is megerősítette az Indulgentiarium doctrina kezdetű apostoli konstitúcióban. (1967. január 1.) A lelkek üdvössége rendjében a búcsú javára válik nemcsak az egyes lelkeknek, hanem az egész keresztény társadalom életének, mert figyelmeztet a bűn gonoszságára; továbbá a szeretet gyakorlására serkent, amikor az elhunyt hívek javára ajánljuk; ugyanígy felébreszti az Istennel való teljes kiengesztelődés reményét. Veled és Feléd 5

6 Június 9-én rendeztük meg a hagyományos plébániai családi napunkat a kiserdőben. Hála Istennek, most is sok család jött el, hogy együtt töltsünk pár órát a szabad levegőn, és mélyítsük kapcsolatainkat egymás között. A kicsik és nagyok önfeledten kapcsolódtak be a különböző játékokba. Családi nap a kiserdőben A közösen elkészített ebéd elfogyasztása alatt pedig volt időnk arra, hogy a mindennapi sietséget félretéve nyugodtan beszélgessünk egymással. Programunkat egy nagy focimeccsel fejeztük be. Köszönet a családoknak, hogy eljöttek, nagyon jó volt együtt tölteni az időt. András Ministráns focibajnokság Nagy örömünkre idén is plébániánk volt házigazdája az egyházmegyei ministráns focibajnokságnak, a Szent Tarzíciusz kupának. A bajnokságot több mint 100 ministráns részvételével rendeztük meg három korosztályban: felsősök, középiskolások, és egyetemisták. Veled és Feléd 6

7 Reggel a plébániánkhoz érkeztek a ministránsok, és a templomban egy rövid bemutatkozás és imádság után mentek a csapatok a környező iskolák pályáihoz. A mi plébániánk két korosztályban is képviseltette magát: a középiskolásoknál és a felsősöknél. Utóbbinál a pesterzsébeti Szent Erzsébet Plébániával alkottunk egy közös csapatot. Nagy örömünkre mindkét csapatunk első helyezést ért el. A díj átadására a templomban került sor. Ezt követően a plébánián a híveknek köszönhetően egy közös sütizéssel zárult a nap. T.A. Veled és Feléd 7

8 Úrnapja, és Tedeum volt templomunkban Képes beszámolónk az ünnepekről. Veled és Feléd 8

9 Veled és Feléd 9

10 Abban az időben történt, hogy odamentek Jézushoz a tanítványok és megkérdezték tőle: "Ki a legnagyobb a mennyek országában?" Odahívott egy gyereket, közéjük állította, s azt mondta: "Bizony mondom nektek, ha nem változtok meg, s nem lesztek olyanok, mint a gyerekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, mint ez a gyerek, az a legnagyobb a mennyek országában. Aki befogad egy ilyen gyereket a nevemben, engem fogad be. De aki megbotránkoztat csak egyet is ezek közül a kicsik közül, akik hisznek bennem, jobban járna, ha malomkövet kötnének a nyakába és a tenger fenekére vetnék. Mt, 18, 1-6 Veled és Feléd 10

11 Rövid Híreink Június 3-án a Karitász csoport vásárt rendezett a táborozni készülő gyermekek támogatására. Több mint Ft gyűlt össze. Köszönet mindenkinek, aki ezért bármit is adott vagy tett. Alapítványunk Kuratóriuma idén azt a feladatot tűzte ki célul maga elé, hogy a templom szentélyét felújítsa azzal, hogy az oltárbútorokat kicseréli. A régi oltárbútorokat (oltár, székek, ambó) esztétikusabbra cserélnénk, olyanra, mely a templom stílusához illik, és az épülő urnatemető meghittségét is elősegíti. Ehhez szeretnék a Kedves Hívek anyagi támogatását kérni. Ezt megtehetik átutalással (az Alapítvány számlaszámára) vagy befizethetik az irodán. Várjuk, és előre is köszönjük az adományokat! Az Alapítvány számlaszáma: Véget ért a hittanos tanév. Június 10-én a ½ 10 órai szentmisében közösen is hálát adhattunk kicsik és nagyok Mennyei Atyánknak a különböző alkalmakon kapott kegyelmekért. Téged Isten dicsérünk!! év plébániai programokból Június 24. Július 1. Július Augusztus Szent László búcsú Laci bácsi 100 éve született, emléknap, ünnepi szentmise, Plébánia hittanos tábor, Balatonfenyves-alsó Plébánia lelkigyakorlat, Péliföldszentkereszt. Abban az időben, az utolsó vacsorán, miközben ettek, Jézus kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, aztán megtörte és odaadta tanítványainak ezekkel a szavakkal: "Vegyétek és egyétek: ez az én testem!" Aztán a kelyhet vette kezébe, hálát adott, és odaadta nekik ezekkel a szavakkal: "Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Mt 26, Veled és Feléd 11

12 Zarándoklat Dobóruszkára Folytatás Idén ünnepeljük szeretett plébánosunk Somogyi László születésének 100. évfordulóját. Ezért közösségünk életében a 2012-es évet a plébániánk képviselő testülete Somogyi László emlékévnek nyilvánította. Több programot is tervezünk Laci bácsival kapcsolatban. Kerületünk első díszpolgára volt, ezért az Önkormányzat figyelmét is felhívtuk a kerek évforduló méltó megünneplésére. A tervezett programok közül kiemelkedett Laci bácsi szülőfalujának esetleges felkeresése egy tavaszi zarándoklat keretében. Az ötlet Elemér atya és Gyuri közös gondolkodásának eredményeként született meg, hiszen Laci bácsi nagyon sokszor emlegette a Felvidéken található Dobóruszkát, ahol 1912.július 1-én látta meg a napvilágot. A tervezett zarándoklat érdekében Gyuri felvette a kapcsolatot a dobóruszkai polgármesterrel, Elemér atya pedig a plébánossal. Néhány telefon és váltás után egy meleg kapcsolat alakult ki plébániánk képviselői és az említett személyek között. Nagy nyitottsággal fogadták megkeresésünket. A kereszteltek anyakönyvében rátaláltak a Laci bácsira vonatkozó bejegyzésre. Veled és Feléd 12

13 A zarándoklat megvalósult. Laci bácsi emléke egy szeretettel teljes imádságos légkörrel vonta be utunkat, melyen 41-en vettünk részt. Első éjjel Sárospatakon szálltunk meg egy kollégiumban. Másnap a Szeplőtelen Fogantatás római katolikus vártemplom megtekintése után indultunk Dobóruszka felé. A falu a trianoni békediktátummal Csehszlovákia része lett, majd a második világháborút követő bécsi döntés is Csehszlovákiához csatolta. Most Szlovákia része. (Ezért) a család átkerült Magyarországra. A Szent Kereszt Felmagasztalása tiszteletére szentelt templom előtt várt minket a plébános úr néhány hívével, majd a polgármester úr is köszöntött minket. Bemutatták a Laci bácsi keresztelését igazoló anyakönyvet, a templomot, ahol valószínű, hogy sokszor volt szüleivel, hiszen édesapja volt a kántortanító, majd a szentmisét követően nagy meglepetésünkre a plébános úr átvezetett minket a néhai kántortanítói házhoz. Megható volt elgondolni, hogy Laci bácsi itt született, itt volt kisgyerek. Itt eszmélt a világra. A ház ablakába koszorút helyeztünk el. Megtudtuk, hogy az Egri csillagok c. regényből jól ismert Dobó István családi birtokai ezen a vidéken voltak. A templomot is a Dobó család építtette. A család tagjai ide temetkeztek. Az egri várvédő hőst is ide temették ban magyar régészek feltárásait követően az ótemplom szentélyében találták meg a sírját. A fia által készíttetett szarkofágban (melynek márvány lapjait korábban mellékoltár lapjainak használtak) helyezték végső nyughelyére. Koszorút helyeztünk el a szarkofágon Dobó István emlékére, a keresztelőkúton pedig Laci bácsi emlékére. Az évek során a templomot egy új hajóval bővítették. A régi hajót, amit Laci bácsi is ismerhetett, hívják a helyiek ótemplomnak. A polgármester úr szerény ebéddel vendégelte meg csoportunkat a polgármesteri hivatal épületében. A tiszta, rendezett község lélekszáma mindössze 500 fő. Mindenki magyar ajkú. Veled és Feléd 13

14 Az ukrán határ felé haladva ez az utolsó ilyen község. A következő falu már szlovák. A kerületünket bemutató ajándékokat adtunk át. Szerencsére pont az indulásunk napjára kijött a nyomdából az újra nyomtatott, Laci bácsiról szóló emlékkönyv. Így azt is átadhattuk a falu szülöttének emlékére. Utunkat folytattuk Kassa felé, ahol a II. Rákóczi Ferenc mauzóleumot kerestük fel és helyeztünk el koszorút rajta. Estére Aggteleken voltunk. Másnap reggel az Isten végtelen nagyságát sugárzó csodálatos természeti képződményben, az aggteleki cseppkőbarlangban gyönyörködhettünk. A nagytermében elénekeltük a Szózatot és több szép keresztény éneket, népdalt. Kegyelmekkel feltöltődve érkeztünk haza. Köszönet a szervezőknek, az út során szolgálatot végzőknek. Simongáti Ági Köszönjük Istenünknek, hogy ilyen elődökkel áldott meg minket, akiknek ezen a zarándoklaton nyomában járhattunk. Dobó István, Rákóczi Ferenc és Laci bácsi is követendő példa lehet előttünk, hogy így is lehet élni és munkálkodni. Köszönjük azt is, hogy láthattuk a májusi pompában díszelgő országunkat. Én pedig azt köszönöm, hogy veletek együtt láthattam meg azt a sok csodát, amit tapasztaltunk zarándok utunk során. Sztasák Erzsi Veled és Feléd 14

15 Laci Bácsira emlékezünk 100 éve született Somogyi László plébános 100 évvel ezelőtt, július 1-én született Dobóruszkán. (Itt született Eger várának kapitánya, Dobó István is.) Édesanyja: Medve Mária Édesapja: Somogyi Endre, kántor-tanító Testvérei: Somogyi Mária Magdolna és Somogyi Viktor (A három testvér életük végéig szoros kapcsolatot tartott egymással.) Tanulmányait Vácon a piaristáknál, majd ugyanott a Hittudományi Főiskolán végezte. Pappá szentelték Vácott 1935-ben. Kezdeti lépések: között káplán és hitoktató Albertirsán, Zagyvarékason, Rákospalotán, majd a pestszentlőrinci Főplébánián. Templomigazgató a Főplébániához tartozó pestszentlőrinci állami telepi helyi lelkészségen között. Plébános ugyanitt (a lelkészséget idő közben plébánia rangra emelték, és a Szent László Plébánia nevet kapta) nyugdíjazásáig, nyaráig. Egészen haláláig ( 1993 szeptember 12.) besegít (misézik, stb.) az új plébánosnak, Nagy Károlynak, és aktív életet él Veled és Feléd 15

16 Ezek a nyers adatok. Joggal vetődik föl a kérdés: mi rejlik mindezek mögött? Akik ismerték őt, ezt mondják: érző szív, kedvesség, szeretet, és a papi pálya hitvallása. Lehetne még sorolni nagyon sokáig Laci bácsi erényeit, melyek alapján ma is példaképnek tekinthetjük őt. Ahogy mondani szokták, minden életút a családban kezdődik, az ott kapottak, az akkor tapasztaltak életre szóló nyomot hagynak így vall szülőföldjéről, kisgyermekkoráról egy korabeli beszélgetésben ő maga: Mint gyermek a sutban ülve gyakran hallgattam a subás embereket, akik apámhoz jártak. Azt mesélték, hogy azért olyan cikk-cakkos Dobóruszka területe, mert úgy alakult ki, ahogy azt Dobó István lóháton bejárta. A sebesült állat pedig itt ment, ott ment, itt vérzett, ott vérzett. Ez volt a hős egri kapitány utolsó birtoka. Miután királyhűtlenséggel vádolták meg, minden birtokát elvették, csak Ruszkát hagyták meg neki. A falu közepén állt a 80 szobás kis udvarháza, melynek pincéjében meg lehetett fordulni egy hatökrös szekérrel. (Az én időmben már csak az épület romjai voltak meg.) Gyönyörű vidék! A legények az Ung, Latorca folyókhoz jártak horgászni, s hozták a különféle halakat. Az én gyerekkorom úgy telt, hogy sokat játszottunk, de mivel? A katonáktól szétszórt dolgokkal: elhagyott sátor-tartozékokkal, lőszermaradványokkal. Amikor az oroszok átcsaptak a határon, kb. 40 km-re volt tőlünk a front. Hozták a sebesülteket, akik tetvesek, nyomorultak voltak. Milyen a gyerek? Mindent meghall! Emlékszem, amint szüleim nagy szakértelemmel találgatták a lövések eredetét: ez orosz ágyú, ez magyar üteg Édesapám gyakran elvitt magával a templomba, és én igen jól éreztem magam a lélek világában. A templom volt a második otthonom. Veled és Feléd 16

17 Mi, akik most itt lakunk a Havanna lakótelepen, és ide járunk templomba, Laci bácsit egy nagyon nehéz időszakban ismertük meg. Az 1970-es évek végén lebontották az Állami Telepet, és akkor éveken keresztül küzdenie kellett a hatóságokkal kis templomunk megmaradásáért. Szétszéledt a közösség, melyet élete során papi munkásságával itt felépített. Mi, akik ideköltöztünk, el voltunk keseredve. Hová is kerültünk Az ő hite, mindenki iránti szeretete megmutatta nekünk, hogyan kell a nehéz helyzetekben is előrelépni a szeretet útján, Jézus útján. Laci bácsinak mindene volt a Szent László Templom és annak hívő közössége. Hoszszú élete és papi tevékenysége során még akkor is krisztusi ember tudott maradni, amikor nyilvánvalóan becsapták, félrevezették. Nem tett különbséget a bőségben élők és a szegénységgel küszködők között, szeretetéből jutott kicsinek és nagynak, gyermeknek és öregnek, mindenkinek egyaránt. Laci bácsi naplót vezetett, mely tanúskodik lelki gazdagságáról. Egy vallomás az 1938-ban írt gondolatsorból: Én a szeretet fanatikusa vagyok. Hiszem, hogy nem a szívtelenség, nem az ököl, hanem a szeretet, igen ez, egyedül ez fog más világot alakítani. Veled és Feléd 17

18 Nem volt olyan erő, mely eltántoríthatta volna a hitre való oktatástól, az ifjúság nevelésétől. Laci bácsi igazi cserkész eszméket hordozó, elkötelezett cserkészvezető, cserkész parancsnok is volt. Itt a telepen élte át a háborút, az idegen uralmat, az l956-os zivatart, az 1970-es évek vége felé az Állami Telep lebontását, politikai zűrzavarokat. A Havanna telep építése közben hidegben, sárban, esőben szervezte a teljesen szétesett közösséget, próbált vigaszt, erőt nyújtani a családoknak, akik közül sajnos sokak teljes vagyona veszett oda a bontások által. A munkáját siker koronázta, hiszen folyamatos imái és saját erőfeszítései által a közösség újra éledt, (később a plébánia is felépült), és a templom ismét teljen megtelt a szentmisékre. Ő megmaradt egyházát, a hazáját és annak múltját, jelenét szerető, mindenkit segítő, igaz embernek, Isten hű szolgájának szeptember 12-én, miután a 11 órai szentmisét itt, a templomunkban bemutatta, lakásába hazatérve átadta életét Teremtőjének. Földi születésnapjának 100. évfordulóján szeretettel és hálával emlékezünk Somogyi László atyára, a Szent László Plébánia első plébánosára, Pestszentlőrinc első díszpolgárára, a mindannyiunk által igen tisztelt és szeretett Laci bácsira. Mennyei Atyánk! Kérünk, hogy jutalmazd Laci bácsit az örök élet boldogságával! Amen Szerkesztett írás Simongáti György beszéde alapján. Halljad világ a vallomásomat: Egyszerűek legyünk mint az országút, hogy mindenkihez elmehessünk. Jók legyünk mint a levegő, hogy mindenkit megölelhessünk. Édesek legyünk mint a kenyér, hogy mindenkit etethessünk, Vidámak legyünk mint a bor, hogy mindenkit megnevettessünk Mécs László papköltő verséből. Veled és Feléd 18

19 Naplójából való ez az 1937-ben papírra vetett verse is: Gyónás után Fekete éjjelen Istennek kertjében, Jártam álmodozva, megittasodva Illattól, fényártól, csengő kacagástól, Rózsától, liljomtól, - virágkacsintástól Nagy boldog jókedvben. Madárdalos réten, mámoros fehéren, Csilingelő szívvel, tűzpiros kelyhükkel Mind amerre mentem, messze a nagy kertben Rózsák illatoztak, liljomok hajlongtak Köszöntve szerényen. Gerlicék kacagtak, vadgalambok búgtak, Virágok rám néztek, összenevetgettek, Adtak át egymásnak titkos üzenetet: Nézzétek, testvérek, ember jár, ember megy Köztünk fehéren. Én meg boldogító nagy örvendezéssel Isten szerelmében megfürdetett szívvel, Álltam a virágok kereszt-tüzű szemét, Ujjongva hallgattam suttogó beszédet, Örvendett a lelkem, dobogott a szívem, Íme ők is tudják, ők is, én magam is érzem, Krisztus-vérben fürdött, fürdött ma a lelkem, És most magából tükrözi az Istent! Somogyi László, Ne féj, mondja az Isten, te mindent megnyertél, mert mialatt az emberek betértek hozzád, azalatt, én, a te Atyád, én, a te Istened, velük együtt besurrantam hozzád! (Laci Bácsi Emlékkönyvből) Veled és Feléd 19

20 SZENTMISÉK TEMPLOMUNKBAN hétfő: kedd: szerda: csütörtök: péntek: 7.00.(Elsőpéntek:18.) szombat: vasárnap: 7.00, 9.30, SZENTSÉGIMÁDÁS: Kedd esti mise után tól. Péntek reggeli mise után 7.30-tól. Elsőpéntek: től Elsővasárnap: 17-től. GYÓNTATÁS: Kedden tól Csütörtöki szentmise előtt, tól. Vasárnap reggel, szentmise után , , és a fél-10 es szentmise előtt , , IRODAI SZOLGÁLAT PLÉBÁNIÁNKON: hétfő és péntek 16-18, 18, kedd és szerda AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKAI Júliusban: ÁLTALÁNOS: Hogy mindenkinek lehessen munkája, és azt tartós és biztonságos körülmé- nyek között végezhesse. MISSZIÓS: Hogy a keresztény önkéntesek, akik jelen vannak a missziós területeken, tanúskodni tudjanak Krisztus szeretetéről. Augusztusban: ÁLTALÁNOS hogy a börtönben fogvatartottak az igazságosság és az emberi méltóság sze- rinti bánásmódban részesüljenek. MISSZIÓS: hogy a Krisztus követésére meghívott fiatalok készséggel hirdessék az Evan- géliumot és tegyenek róla tanúságot a föld végső határáig. KÖSZÖNJÜK, hogy anyagilag is támogatja Egyházát! Személyesen is megteheti az irodában, csekket is kérhet, vagy átutalással. Plébániánk számlaszáma: CIB VELED ÉS FELÉD - A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc - Havanna lakótelep 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 6. Tel/fax: Honlapunk: Felelős kiadó: Dr Gábor Elemér A lapot szerkeszti a Média Munkacsoport

F e l é d. Fel nagy örömre ma született! K A R Á C S O N Y! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

F e l é d. Fel nagy örömre ma született! K A R Á C S O N Y! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és K A R Á C S O N Y! F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Fel nagy örömre ma született! XXII./7. (192.sz.) 2012. December Karácsony! Veled és Feléd

Részletesebben

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja Veled és - K a r á c s o n y! - Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) XXI./6. (185.sz.) 2011. December

Részletesebben

Veled és F el éd. - Veni Sancte- Jöjj Szentlélek Úristen töltsd be híveid szívét! A Szent László Plébánia lapja

Veled és F el éd. - Veni Sancte- Jöjj Szentlélek Úristen töltsd be híveid szívét! A Szent László Plébánia lapja Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep - Veni Sancte- Jöjj Szentlélek Úristen töltsd be híveid szívét! XX./4. (177.sz.) 2010. szeptember Veni Sancte

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

V eled és F e l é d. - V e n i S a n c t e - Hálás szívvel köszönjük nyári ajándékaidat Urunk!

V eled és F e l é d. - V e n i S a n c t e - Hálás szívvel köszönjük nyári ajándékaidat Urunk! V eled és F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep - V e n i S a n c t e - Hálás szívvel köszönjük nyári ajándékaidat Urunk! XIX./4. (171.sz.) 2009. szeptember

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE

Rózsafüzér Királynéja. Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 6. (56. sz.) Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu MEGKEZDŐDÖTT A CENTENÁRIUMI ÉV 99 éve, hogy felszentelték

Részletesebben

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31)

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) N Y Á R! Veled és F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc - Havanna lakótelep Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) XXIV/3. (201.sz.)

Részletesebben

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS 1 ARCHÍVUM 4. GYERTYAGYÚJTÁS Advent 4. vasárnapja Mária igenjére irányítja a figyelmünket. Már közel az Üdvözítő születése. Ferenczi Richárd - plébános Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

Részletesebben

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig.

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig. VefBor159.qxd 2007. 10. 17. 20:17 Page 2 A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN Hétfõ: 18.00 Kedd: 7.00 Szerda: 18.00 Csütörtök: 7.00 Péntek: 18.00 Szombat: 7.00 Vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00 AZ IMAAPOSTOLSÁG

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

1 % KÖSZÖNJÜK, hogy adója 1%-ával is támogatja a Szent László Plébániatemplom Alapítványt! Adószámunk: 19702786-1-43

1 % KÖSZÖNJÜK, hogy adója 1%-ával is támogatja a Szent László Plébániatemplom Alapítványt! Adószámunk: 19702786-1-43 VefBor153.qxd 2007. 02. 13. 9:45 Page 2 4. 5. 10. 14. 19. 25. 26. MÁRCIUSI NAPTÁR Elsõvasárnapi szentségimádás Elsõáldozó szülõi FEFO Kisgyermekek liturgiája Szent József ünnepe Családok délutánja Gyümölcsoltó

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

TARTALOM: - Karácsonyi visszatekintés - Szentírás Éve - Ökumenikus imahét - Életünk, örömeink - Nagyböjti gondolatok

TARTALOM: - Karácsonyi visszatekintés - Szentírás Éve - Ökumenikus imahét - Életünk, örömeink - Nagyböjti gondolatok Bor162.qxd 2008. 02. 03. 20:13 Page 2 SZENTMISÉK TEMPLOMUNKBAN Hétfõ: 18.00 Kedd: 7.00 Szerda: 18.00 Csütörtök: 7.00 Péntek: 18.00 Szombat: 7.00 Vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00 SZENTSÉGIMÁDÁS: Kedd reggel

Részletesebben

I. Szent István. 2012. Szent István ünnepe XIII. évf. 3. szám (48) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

I. Szent István. 2012. Szent István ünnepe XIII. évf. 3. szám (48) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja (130. zsoltár 1-5; 7) w w w w. p l e b i. h u w w w. p l e b i. h u 2012. Szent István ünnepe XIII. évf. 3. szám (48) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Szent Margit Boldog Konstancia

Részletesebben

Ahogy egyre jobban gyarapodik

Ahogy egyre jobban gyarapodik E SZÁM ELÉ... E szám elé... Ahogy egyre jobban gyarapodik a magyar szentek és boldogok sora, már alig várjuk, hogy Brenner János is közéjük tartozzon. Salkaházi Sára, Meszlényi Zoltán és Sándor István

Részletesebben

Fotók: Petô István. Ady Endre: Kis, karácsonyi ének. Tegnap harangoztak, Holnap harangoznak, Holnapután az angyalok Gyémánt-havat hoznak.

Fotók: Petô István. Ady Endre: Kis, karácsonyi ének. Tegnap harangoztak, Holnap harangoznak, Holnapután az angyalok Gyémánt-havat hoznak. mindenkinek van véleménye 2009. december III. évfolyam, 12. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Kávéház Advent harmadik vasárnapján... Pilinszky János szavai szerint az advent a várakozás szentsége.

Részletesebben

Az Ige testté lőn és miköztünk lakozék

Az Ige testté lőn és miköztünk lakozék AZ AGOSTYÁNI, TATA-TÓVÁROSI, VÉRTESTOLNAI PLÉBÁNIÁK KÖZÖS LAPJA - 2014. 12. 24. - XXIV. ÉVF. 7. SZ. Az Ige testté lőn és miköztünk lakozék Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt

Részletesebben

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - Az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon minden évben a szolgáló szeretet szentjének példáját követő Katolikus Karitász

Részletesebben

Budapest Városmajor Jézus Szíve Plébánia

Budapest Városmajor Jézus Szíve Plébánia Városmajori Híradó A Városmajori Jézus Szíve Egyházközség időszaki tájékoztatója XXI. évf. 6. szám, 2013. december 24., KARÁCSONY Karácsony, az ajándékozó szeretet ünnepe Karácsony ünnepére, Jézus Krisztus

Részletesebben

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja IV. évfolyam 1. szám, 2015. Nagyböjt 70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal pályázat Bódi Magdi

Részletesebben

2015. PORCIUNKULA. Porciunkula kápolna Assisiben XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja -

2015. PORCIUNKULA. Porciunkula kápolna Assisiben XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - 2015. PORCIUNKULA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Porciunkula kápolna Assisiben P. Buczkó Lajos Atanáz OFM P. Kalmár Özséb OFM P. Németh Lúcius OFM köszöntõ elmélkedés

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Keljünk útra Krisztussal. Valahonnan fentről. Püspöki teavár. II. évfolyam IV. szám 2012.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Keljünk útra Krisztussal. Valahonnan fentről. Püspöki teavár. II. évfolyam IV. szám 2012. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam IV. szám 2012. november Ingyenes Mindennek megvan az órája Keljünk útra Krisztussal Valahonnan fentről Püspöki teavár 2012. október

Részletesebben

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Mindenszentek

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Mindenszentek . Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja X. évfolyam, 5. szám, 2011. Minden Minden Ez az ünnepkör minden hívő számára ismert fogalom, de hogy

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október ÜNNEPEKRE KÉSZÜLÜNK A társadalmi ünnepeknél megszokhattuk, hogy történelmünk egy eseményét vagy az emberi közösség egy általános értékét teszszük

Részletesebben

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava Sziklaforrás XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG 3400 Mezõkövesd, Szent László tér 28. Telefon: (49)313-225

Részletesebben

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XL. évf. 9. szám (40. Jg. Nr. 9) Az európai magyar katolikusok lapja 2008. szeptember A SZENTLÉLEK EREJE Részlet XVI. Benedek pápának az Ifjúsági Világtalálkozó záró szentmiséjén

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2015 - IX. évf. 2. (60. sz.) Húsvét PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu SZÁZ HÚSVÉT Az idei Húsvétra készülve és száz éves templomunkra gondolva,

Részletesebben