GyMJV. Győr MeGyei JoGú Város

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GyMJV. Győr MeGyei JoGú Város"

Átírás

1 GyMJV Győr MeGyei JoGú Város LeVéLtára

2 A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A G ya r o r s z á G levélt á r A i G y ő r MeGyei JoGú váro s levélt á r A A kiadványt támogatta: Írta Lengyel Eszter Tervezés, nyomdai előkészítés MNL VeML Bevezetés Magyar NeMzeti LevéLtár Győr MNL Megyei Országos Jogú Levéltára Város Levéltára a város és a hozzá tartozó MNL Bács-Kiskun intézmények Megyei iratait Levéltára őrzi ig. Gyűjtőterülete és illetékessége megegyezik a fenntartó MNL Baranya Megyei Levéltára önkormányzatéval. A levéltár jelenleg 4000 ifm iratot őriz MNL raktáraiban, Békés Megyei dolgozóinak Levéltára létszáma 10 fő. MNL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára A MNL levéltár Csongrád története Megyei Levéltára MNL Fejér Megyei Levéltára A város levéltárának kialakulása MNL Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára Győr esetében az 1271-ben, V. István által adott kiváltságlevél MNL Győr-Moson-Sopron teremtette meg Megye a közjogi Soproni város Levéltára státuszához MNL vezető Hajdú-Bihar előfeltételeket. Megyei Levéltára A várba telepítettek a fehérvári MNL Heves polgárok Megyei által Levéltára élvezett jogokban részesültek (szabad bíróválasztás, vásártartás). MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára A város középkori levéltárából csupán hét oklevél maradt MNL fenn, Komárom-Esztergom mivel a törökök közel Megyei négy Levéltára éves uralma alatt az MNL okmányok Nógrád sajnos Megyei megsemmisültek. Levéltára Így a korábbi szabadalmi MNL Pest Megyei jogok Levéltára visszaszerzését tanúvallomásokkal MNL Somogy Megyei Levéltára MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára MNL Tolna Megyei Levéltára MNL Vas Megyei Levéltára MNL Veszprém Megyei Levéltára MNL Zala Megyei Levéltára A sorozatban szereplő levéltárak kellett igazolni. II. Rudolf és II. Mátyás szabadalomlevelei éppen ezeken a vallomásokon alapultak. Ezek a szabadalomlevelek a tanácsi jegyzőkönyvek sorozatával együtt a város levéltárának legkorábbi részét képezik. Az 1598-as visszafoglalást, valamint a közigazgatás újjászervezését követően máig fennmaradtak a Budapest Főváros Levéltára város Győr ekkortól Megyei Jogú keletkezett Város Levéltára dokumentumai; a közgyűlési Tatabánya jegyzőkönyvek Megyei 1600-tól Jogú Város folyamatosan Levéltára megvannak, míg Vác Város II. Mátyás Levéltára aláírásával ellátott, 1608-ben keletkezett oklevelekből hét a levéltár birtokában van. A Hadtörténelmi város levéltára Levéltár a szabad királyi kiváltságok elnyerése után Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltár A Magyar szabad Felsőoktatási királyi városi Levéltári rangra Szövetség emelés után (Mária Terézia kiváltságlevele, március 6.) a már korábban kialakult városi kancellária munkája a városigazgatási ügykörök bővülése révén tetemesen Győri Egyházmegyei Levéltár megnövekedett. Tiszántúli Református Minden Egyházkerületi valószínűség és szerint ekkor kerültek Kollégiumi a levéltárba Levéltár tartozó iratok az 1562-ben épült, akkor Veszprémi még Érseki földszintes és Főkáptalani városházára. Levéltár Az irattermelés

3 3 növekedésével érthető, hogy az 1750 körüli városháza bővítése (emeletráépítés) nyomán a levéltár is bővült, ugyanakkor szükségessé vált az iratok rendezése. Így egyre gyakrabban került szóba a külön levéltárnoki állás szükségessége, mígnem 1845-ben a tanácsülés az alábbiak szerint nyilvánította ki véleményét:...ezért a magisztrátus nem tehet üdvösebbet mint azt, hogy ezen város levéltárhoz egy levéltárnoki hivatalnak 300 pengő forint évi fizetés mellett leendő felállítását ezen tanács által minden úton eszközöltetni és annak betöltését a tisztújításkor megtarthatni kéri. Egy esztendővel később a helytartótanács is arról értesítette a várost, hogy önálló levéltárnoki tisztséget kell létesítenie. Győr első városi levéltárnoka, Streibig Károly, 1846 Gyakorlatilag a helyi és a központi akarat levéltárügyben 1846-ban találkozott, aminek eredményeként Streibig Károly nyerte el Győr első önálló levéltárnoki tisztségét. A levéltárnoki hivatal részére egy erre a célra alakított bizottság szolgálati szabályzatot dolgozott ki, amely szabályzat különbséget tett a városháza nyilvános és úgymond a külön levéltára között. Ez utóbbiban már valószínűleg a legrégibb, legértékesebb anyagokat őrizték. A levéltár feletti felügyelet a főjegyző kötelessége maradt, viszont a levéltárban őrzött dokumentumokért ettől fogva közvetlenül a levéltárnok felelt. A kiegyezés után A győri levéltár történetének tulajdonképpen csak most kezdődő polgári korszakában különösen élesen figyelhető meg a levéltárak általános funkcióváltozása. Mindezt világosan mutatja az a fejlődés, mely a kiegyezés éveiben indult meg, s melynek fő jellemvonása a levéltárnak a korábbi, elsősorban adminisztratív célú intézményből az irattár leválasztása után az első világháborút megelőző esztendőkre, elsősorban tudományos-történeti levéltárrá való alakulása. A fejlődés kezdeteként azt a pályázatot tekinthetjük, melyet a város 1861 elején az üresedésben lévő városi levéltárnoki állásra írt ki, s melyet Visky József nyert el től Visky József személyében olyan levéltárnok került a városhoz, aki szaktudása révén kellő garanciát nyújtott arra, hogy a zilált állapotban levő archívum anyagát áttekintő módon rendezi és a kutatások számára is hozzáférhetővé teszi. A nagy átrendezés éppen a legjobbkor történt, mert a levéltár iránti érdeklődés, főleg hivatalos részről, lassan élénkülni kezdett ebben az időszakban. De a magánkutatók figyelme is egyre jobban ráterelődött a vidéken található értékes helytörténeti anyagokra. Tulajdonképpen Visky József hivatalba lépésétől számítható a városi levéltár mai értelemben is helytálló működése. Az általa őrzött anyag szélesebb körű volt a különböző hivatalok által termeltnél. Egyre bővülő kézikönyvtár, valamint pecsétgyűjtemény is szerepelt a leltárban. Visky József 1897-ig volt hivatalban, mely év a levéltár történetében egy újabb változást hozott. Az új városháza 1897-ben történő felépülése a vele szoros egységben működő levéltár költözését is jelentette. Sefcsik Ferenc levéltárvezetőnek az iratanyagon kívül egy közkönyvtár alapjait is sikerült leraknia. A 2520 műből álló könyvgyűjteményhez térképtár is tartozott. A közkönyvtár alapjainak lerakása mellett Sefcsik Ferenc nevéhez fűződik a levéltárnak legfelsőbb helyen is elismert szakszerű átrendezése és a tudományos kutatások céljára történt használhatóvá tétele.

4 4 A két háború között A háborús események során a levéltárat károsodás nem érte, de a biztonságba helyezett anyagot sajnos a leggondosabb csomagolás ellenére is megtámadta a pincehelyiségek nyirkos levegője, úgyhogy 1946-ban a reponálási munkákat megelőzően, a legkülönbözőbb eljárásokkal kellett az iratokat, jegyzőkönyveket, könyveket a további pusztulás veszélyétől megmenteni. Ennek megtörténte után a legsürgősebb feladat természetesen annak biztosítása volt, hogy a városi levéltár régi rendezettségi állapotában ismét betölthesse tulajdonképpeni hivatását. Győr város levéltárának összevonása A város levéltárát 1950-ben, nem sokkal a tanácsrendszer bevezetése után, központilag egybeolvasztották az egykori Győr-Moson Megyei Levéltárral. A vidéki állami levéltárakat az 1969-es levéltári törvény alapján a megyei tanácsok hatáskörébe utalták. A Győr- Sopron megyei 1. sz. Levéltár 1962-ig vette át Győr Város Tanácsának iratait. Az államosítás után ben a városi iratokat két évtizedre a városháza alagsorában helyezték el. A jegyzőkönyvek restaurálása 1960-ban fejeződött be. Az iratok fokozatosan kerültek át a volt megyeháza épületébe. Az újraindulás 1993-ban A rendszerváltozást követően a székesfehérvári példa sikerén felbuzdulva Győr Város Önkormányzatának Közgyűlése egyhangúlag megszavazta a városi levéltár szervezeti önállóságának helyreállítását és a régi városházát jelölte meg az új intézmény székhelyéül (Rákóczi Ferenc u. 1.). Győr Város Levéltára március 1-jétől tevékenykedik az épületben. A városi és a megyei önkormányzat a kölcsönös érdekek figyelembevételével részletes megállapodást kötött a városi levéltár érdekében. A megyei önkormányzat külön határozatban támogatta a város levéltárát. A Művelődési és Közoktatási Minisztérium Levéltári Osztálya engedélyezte Győr Megyei Jogú Város Levéltára alapítását, és nyilvántartásba vette az új városi intézményt. Ugyancsak engedélyezte az iratok szétválasztását. (Ez május -jéig megtörtént). A levéltár a város támogatásával felújította a Régi Városházát. Tudományszervező feledatok A levéltár, mint tudományos műhely alapvető és folyamatos feladatának tartja a város múltjának kutatását. A tudományos munka egyik fontos területe a kiadványok megjelentetése. A levéltárhoz kötődik a Győri Tanulmányok, a város tudományos szemléje. A levéltár rendszeresen szervez kiállításokat saját anyagaiból. Minden év őszén a megyei levéltárral közösen megrendezésre kerül a Győri Levéltári Nap, mely a levéltárosok és a tudományos kutatók számára teremt rendszeres fórumot. Közművelődési tevékenység Levéltárunk évek óta csatlakozik a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozathoz, mely napon a levéltár nyilvános bemutatása, a nagyközönséggel való megismertetése a fő cél. A városi pedagógusok munkáját kiadványokkal, rendhagyó helytörténeti órákkal kívánjuk segíteni.

5 6 Válogatás a levéltár szakmai kiadványaiból Városi Levéltári Füzetek 1997/1. Győr története a kezdetektől napjainkig. (Tanulmányok) (Szerk.: Bana József, Morvai Gyula) Győr, Győr Megyei Jogú Város Levéltára Városi Levéltári Füzetek 1999/2. Győr Város Levéltára (Levéltárismertető+fondjegyzék) Írták: Bana József et. al. Győr, Győr Megyei Jogú Város Levéltára, Városi Levéltári Füzetek 2001/3. Bana József: A lövöldöző Levélhordozó Jegyzetek Győr történetének lapjaihoz Győr, Győr Megyei Jogú Város Levéltára, Városi Levéltári Füzetek 2001/4. Dominkovits Péter: Győr város tanácsülési és törvénykezési jegyzőkönyveinek regesztái I Győr, Győr Megyei Jogú Város Levéltára, Városi Levéltári Füzetek 2002/5. Dominkovits Péter: Győr város tanácsülési és törvénykezési jegyzőkönyveinek regesztái II Győr, Győr Megyei Jogú Város Levéltára, Városi Levéltári Füzetek 2003/6. Dominkovits Péter: Győr város tanácsülési és törvénykezési jegyzőkönyveinek regesztái III Győr, Győr Megyei Jogú Város Levéltára, Városi Levéltári Füzetek 2003/7. Dr. Gecsényi Lajos: Győr város telek- és házösszeírásai Grund- und Hausverzeichnisse der Festungstadt Győr/Raab Győr, Győr Megyei Jogú Város Levéltára, Városi Levéltári Füzetek 2005/8. Dominkovits Péter: Győr város tanácsülési és törvénykezési jegyzőkönyveinek regesztái IV Győr, Győr Megyei Jogú Város Levéltára, Városi Levéltári Füzetek 2007/9. Bana József Márfi Attila: Források és ritkaságok a Győri színjátszás történetéből a 17. század elejétől 1849-ig. (Fel. szerk: Bana József) Győr, Győr Megyei Jogú Város Levéltára, Városi Levéltári Füzetek 2007/10. Morvai Gyula: Győri Polgárkönyv I. Mezővárosi időszak (Sorozatszerkesztő: Bana József) Győr, Győr Megyei Jogú Város Levéltára, Városi Levéltári Füzetek 2008/11. Dominkovits Péter: Győr városi tanácsülési és törvénykezési jegyzőkönyveinek regesztái V Győr, Győr Megyei Jogú Város Levéltára, 2008.

6 9 Városi Levéltári Füzetek 2010/12. Dominkovits Péter: Győr városi tanácsülési és törvénykezési jegyzőkönyveinek regesztái VI Győr, Győr Megyei Jogú Város Levéltára Közlemények 1998/1. Bocatius, Joannaes: Jaurinum redivivum Győr visszafoglalása. Hősköltemény (Ford.: Dr. Geréb László, Federmayer István. Fel. szerk.: Bana József) Győr, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Közlemények 1999/2. Mónus Imre: Győr elestének és visszavételének bibliográfiája Győr, Győr Megyei Jogú Város Levéltára, Közlemények 1999/3. Mónus Imre: Győr elestének és visszavételének bibliográfiája Győr, Győr Megyei Jogú Város Levéltára, Közlemények 1999/4. Sáry István: A győri városháza Győr, Győr Megyei Jogú Város Levéltára, Közlemények 2000/5. Bőhm Antal Ferenczi Zoltán Szakál Gyula: A Széchenyi István főiskola hallgatóinak véleménye Győrről és önmagukról Győr, Győr Megyei Jogú Város Levéltára, Közlemények 2001/6. Sáry István: Győr és a vasutak Győr, Győr Megyei Jogú Város Levéltára, Közlemények 2001/7. Kőrös Erzsébet: Győr külterületi földrajzi nevei Győr, Győr Megyei Jogú Város Levéltára, Közlemények 2002/8. Perger Gyula: Újváros 1703-as telekkönyve Győri Újvárosnak Conscritioja In Anno Die 9 Jully Győr, Győr Megyei Jogú Város Levéltára, Közlemények 2002/9. Jászberényi Ferencné: Győri Tanulmányok Repertóriuma számú kötetekhez (Fel. Szerk.: Bana József) Győr, Győr Megyei Jogú Város Levéltára, Közlemények 2002/10. Sáry István: Kossuth Lajos és Győr Győr, Győr Megyei Jogú Város Levéltára, 2003.

7 10 Közlemények 2003/11. Molnár András: Deák Ferenc a Győri Királyi Akadémián ( ) Győr, Győr Megyei Jogú Város Levéltára, Közlemények 2005/12. Dr. Horváth Józsefné: A győri Zrínyi Ilona Gimnázium Győr, Győr Megyei Jogú Város Levéltára, Közlemények 2008/13. Losonczy Tóth Árpád: Egy boldog menyasszony levelei Győr, Győr Megyei Jogú Város Levéltára, Közlemények 2011/4. Perger Gyula: Győr Újváros népessége II. József uralkodása alatt Győr, Győr Megyei Jogú Város Levéltára, Sáry István Dr: A győri tűzrendészet és tűzoltóság története. 125 éves a Győr Városi Tűzoltóság, Győr. Győr Városi Tűzoltóság, Győr megyei Jogú Város Levéltára A magyarországi romák története, különös tekintettel Győr városára Összeállította: Bana József Győr, Győr Megyei Jogú Város Levéltára Mediawave Borbély János Farsang Sándor: Vaskakas Győr eleste és visszavétele. Történelmi képeskönyv Győr, Győr Megyei Jogú Város Levéltára, Piroslámpás évszázadok nyomatékkal Győr városára Győr, Győr Megyei Jogú Város Levéltára, Mediawave, Pillanatképek a romák múltjából. (Tanulmányok) (Fel. szerk.: Dr. Gémes Balázs) Győr, Romológiai Kutatóintézet Szekszárd, Romológiai Kutatóintézet Közleményei, 1. évf. 1. sz. Piroslámpás évszázadok (Fel. szerk: Bana József) Győr, Győr Megyei Jogú Város Levéltára, Kacérkodni fogok vele. Slachta Etelka soproni úrileány naplója (I. kötet) (Szerkesztő Bizottság: Bana József, Katona Csaba, Dr. Turbuly Éva) Mediawave Alapítvány, Kacérkodni fogok vele. Slachta Etelka soproni úrileány naplója március december (II. kötet) (Szerkesztő Bizottság: Bana József, Katona Csaba, Dr. Turbuly Éva) Mediawave Alapítvány, 2005.

8 Kacérkodni fogok vele. Slachta Etelka soproni úrileány naplója december augusztus (III. kötet (Szerkesztő Bizottság: Bana József, Katona Csaba, Dr. Turbuly Éva) Mediawave Alapítvány, Szakolczai Attila: 1956 Forradalom és Szabadságharc Győr-Sopron megyében. Győr, Győr Megyei Jogú Város Levéltára, Attila Szakolczai: 1956 in the City of Gyor Győr, Győr Megyei Jogú Város Levéltára, Kacérkodni fogok vele. Slachta Etelka soproni úrileány naplója (IV. kötet) (Szerkesztő Bizottság: Bana József, Katona Csaba, Dr. Turbuly Éva) Mediawave Alapítvány, Sáry István A városszépítő Válogatott cikkek, tanulmányok Győr város és a megye múltjából Győr, Győr Megyei Jogú Város Levéltára, Gecsényi Lajos: Gazdaság, Társadalom, Igazgatás Tanulmányok a kora újkor történetéből (Fel. szerk: Katona Csaba) Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára, Győr Megyei Jogú Város Levéltára, Családok, családfák, generációk Mediawave Konferenciák I (Felelős kiad: Magyar Országos Levéltár főigazgatója) Azért én Önnek sem igent, sem nemet nem mondtam Válogatás Slachta Etelka és szekrényessy József leveleiből (V. kötet) (Szerkesztő Bizottság: Bana József, Katona Csaba, Dr. Turbuly Éva) Mediawave Alapítvány, Cigánysors a cigányság története múltja és jelene. II. Felelős szerkesztő: Márfi Attila (Szerkesztő Bizottság: Bana József, Dr. Csurgai Horváth József, Katona Csaba, Perger Gyula, Dr. Tóth Péter.) Az Emberház Alapítvány, az Erdős Kamill Cigánymúzeum (Pécs), a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület és a Magyar Történelmi társulat kiadványa Szigorúan ellenőrzött vonatok (A Győri Mediawave Fesztivál keretében én megrendezett tudományos konferencia előadásai). Szerkesztette: Bana József, Katona Csaba Győr Megyei Jogú Város Levéltára Magyar Országos Levéltár, Mediawave Közalapítvány Budapest Győr, Franciák Magyarországon, I. A Győri Mediawave Fesztivál keretében április án megrendezett tudományos konferencia előadásai kiegészítve a fehérvári konferenciával. Szerkesztette: Bana József, Katona Csaba Győr Megyei Jogú Város Levéltára, Magyar Országos Levéltár, Mediawave Közalapítvány Budapest Győr, Győr, a királyi város Válogatás a városi levéltár kincseiből (Szerkesztette: Bana József, Baracskai András) Győr, Győr Megyei Jogú Város Levéltára, Franciák Magyarországon, II. (A Győri Mediawave Fesztivál keretében április án megrendezett tudományos konferencia előadásai kiegészítve a fehérvári konferenciával). (Szerkesztette: Bana József, Katona Csaba) Győr Megyei Jogú Város Levéltára, Magyar Országos Levéltár, Mediawave Közalapítvány Budapest Győr, Városi Levéltári Füzetek 2011/13. Dominkovits Péter: Győr városi tanácsülési és törvénykezési jegyzőkönyveinek regesztái VII Győr, Győr Megyei Jogú Város Levéltára Városi Levéltári Füzetek 2013/14. Dominkovits Péter: Győr városi tanácsülési és törvénykezési jegyzőkönyveinek regesztái VIII Győr, Győr Megyei Jogú Város Levéltára

9 14 15 Intézményünk Győr Megyei Jogú Város Levéltára 9022 Győr, Rákóczi Ferenc u. 1. Postacím: 9001 Győr, Pf Tel.: (+36) 96/ Fax: (+36) 96/ Honlap: A Rákóczi Ferenc utcai épületben működik az igazgatóság, a gazdasági részleg, valamint a központi kutatóterem. Ebben az épületben őrizzük a levéltár törzsanyagát 1640-től 1949-ig. A kutatóterem nyitvatartási ideje kedd szerda: , csütörtök: péntek: Győr Megyei Jogú Város Levéltára Műszaki Levéltári Részlege 9024 Győr, Baross Gábor út Tel.: (+36) 96/ Ebben az épületben őrizzük Győr város tanácsának iratait 1950 és 1990 között, valamint Győr város önkormányzatának iratait 1990-től 1995-ig. Önálló anyagként eredeti állapotában működtetjük a Győr Megyei Tanácsi Tervezővállalat tervtárát. Ebben a részlegünkben tároljuk továbbá a jogutód nélkül megszűnt városi intézmények iratait, közép- és általános iskolák, valamint közművelődési intézmények után fennmaradt irat-együtteseket. Ebben az épületben kapott helyet a Richter Jánosról elnevezett alapítvány zenei gyűjteménye is, melynek kezelését a fenntartó önkormányzat levéltárunkra bízta. A Baross úti kutatóterem és ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje kedd és csütörtök:

10 Képjegyzék A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A G ya r o r s z á G levélt á r A i Magyar NeMzeti LevéLtár A sorozatban szereplő levéltárak 1. oldal Győr város közgyűlési jegyzőkönyvei Iratok Mária Terézia aláírásával 2. oldal A levéltár épülete, a régi Városháza A levéltár logója 3. oldal A pécsi káptalan levele Győr városának, oldal II. Rudolf király oklevelének pecsétje, 1604 Amhet Aga levele Győr városához, oldal A levéltár aulája 8. oldal Céhszabályzat, oldal Előadás a Múzeumok Éjszakáján Zechmeister-emlékkiállítás a győri múzeumban 10. oldal Múzeumok Éjszakája Az egykori városi börtön G y ő r MeGyei JoGú váro s levélt á r A 11. oldal A lőcsei fehér asszonyt jelképező bábu a levéltár pincéjében 12. oldal A levéltár kiadványai 6. oldal Emlékülés Zechmeister Károly halálának 14. oldal A levéltár épülete 100. évfordulóján Ünnepi emlékülés 2009-ben, A kiadványt támogatta: a győri csata 200. évfordulóján 15. oldal Központi kutatóterem A levéltár műszaki részlegének épülete 7. oldal V. Ferdinánd pecsétadományozó levele Győr szabad királyi városnak, 1844 Fotó: Horváth László, Pálfi Károly Kiadja a Magyar Írta Lengyel Levéltárosok EszterEgyesülete Felelős kiadó Tyekvicska Árpád Tervezés, nyomdai Készült 500 előkészítés példányban MNL VeML a székesfehérvári Regia Rex Nyomdában Felelős vezető Kis Ferenc ISBN MNL Országos Levéltára MNL Bács-Kiskun Megyei Levéltára MNL Baranya Megyei Levéltára MNL Békés Megyei Levéltára MNL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára MNL Csongrád Megyei Levéltára MNL Fejér Megyei Levéltára MNL Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára MNL Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára MNL Heves Megyei Levéltára MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára MNL Komárom-Esztergom Megyei Levéltára MNL Nógrád Megyei Levéltára MNL Pest Megyei Levéltára MNL Somogy Megyei Levéltára MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára MNL Tolna Megyei Levéltára MNL Vas Megyei Levéltára MNL Veszprém Megyei Levéltára MNL Zala Megyei Levéltára Budapest Főváros Levéltára Győr Megyei Jogú Város Levéltára Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára Vác Város Levéltára Hadtörténelmi Levéltár Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltár Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség Győri Egyházmegyei Levéltár Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár

11

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Nógrád Megyei LevéLtára

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Nógrád Megyei LevéLtára N A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r Nógrád Megyei LevéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i A MAg ya r nemzeti levélt á r n ó g r á d Megyei levélt

Részletesebben

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. veszprém Megyei LevéLtára

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. veszprém Megyei LevéLtára ve A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r veszprém Megyei LevéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i A MAg ya r nemzeti levélt á r v e s z p r é M Megyei

Részletesebben

Kvv. Környezet védelmi. és vízügyi levéltár

Kvv. Környezet védelmi. és vízügyi levéltár Kvv Környezet védelmi és vízügyi levéltár A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai m A g ya r o r s z á g levélt á r A i k ö r n y e z e t v é d e l m i és vízügyi levélt á r A kiadványt támogatta:

Részletesebben

Hadtörténelmi levéltár

Hadtörténelmi levéltár Hm Him Hadtörténelmi levéltár A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai m A g ya r o r s z á g levélt á r A i H A d t ö r t é n e l m i levélt á r A kiadványt támogatta: Írta dr. Farkas Gyöngyi Tervezés,

Részletesebben

Budapest Főváros LevéLtára

Budapest Főváros LevéLtára BF Budapest Főváros LevéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i b u da p e s t Főváro s levélt á r A A kiadványt támogatta: Összeállította Toma Katalin Tervezés,

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

Nyitott Levéltárak 2014 Beköszöntő

Nyitott Levéltárak 2014 Beköszöntő Nyitott Levéltárak 2014 Beköszöntő Köszöntő Levéltáraink kincsek őrzői, őrzik múltunk darabjait, melyből sajnos kiváltképp a múlt századi anyagok közül sok minden elveszett. Akárcsak egy kirakós játéknál

Részletesebben

15. rész SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA (rövidítve: SZVL)

15. rész SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA (rövidítve: SZVL) 15. rész SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA (rövidítve: SZVL) Cím: 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 10. Levélcím: 8001 Székesfehérvár, Pf. 102. Telefon: (+36) 22/502-252; (+36) 22/502-253 Fax:

Részletesebben

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006.

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL A MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. MÁJUS (2. javított kiadás) BUDAPEST 2006. 2 A Nemzeti Kulturális Örökség

Részletesebben

7. rész GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYMSM SL)

7. rész GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYMSM SL) 7. rész GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYMSM SL) Cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. Levélcím: 9401 Sopron, Pf.: 82. Telefon: (+36) 99/312-198 Fax: (+36) 99/312-198 E-mail: archiv@sopron.hu,

Részletesebben

M Ú Z E U M T Ö R T É N E T

M Ú Z E U M T Ö R T É N E T MÚZEUMTÖRTÉNET a Vas megyei Múzeumok Értesítôje 33 (2010) 287 303 Szombathely, 2010 Zágorhidi Czigány Balázs ÚJ MÚZEUM A RÉGI FALAK KÖZÖTT ÚJ SZAKMAI PROFILOK KIALAKÍTÁSA A VASVÁRI HELYTÖRTÉNETI MÚZEUMBAN

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár 2010. évi munkabeszámolója

A Veszprém Megyei Levéltár 2010. évi munkabeszámolója VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR Címhely: 8200 Veszprém, Török Ignác u. 1. Levélcím: 8202 Veszprém 2, Pf. 835 Tel..: (88) 887-200, Fax: 887-206 e-mail: leveltar@veml.hu Iktatószám: 237-1/2011. lvt. sz. A Veszprém

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Magyar Nemzeti Levéltár BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ. A Magyar Nemzeti Levéltár BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Levéltár BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Vezetői összefoglaló 1. A költségvetés főösszegei, pénzügyi gazdálkodás legfontosabb elemei Levéltárunk működésének

Részletesebben

Nyitvatartási rend: hétfő szerda: 8.00 16.00; csütörtök: 8.00 18.00

Nyitvatartási rend: hétfő szerda: 8.00 16.00; csütörtök: 8.00 18.00 13. rész VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR (rövidítve: VeML) Központ Cím: 8200 Veszprém, Török Ignác u. 1. Levélcím: 8202 Veszprém 2, Pf. 835. Telefon: (+36) 88/887-200 Fax: (+36) 88/887-200 E-mail: leveltar@veml.hu

Részletesebben

Városunk. Szabaddá vált Pest-Buda. Katona Józsefvárosa. Deák-nap Csepelen. Háromszáz éve történt. Emléktábla, mellszobor és emlékülés

Városunk. Szabaddá vált Pest-Buda. Katona Józsefvárosa. Deák-nap Csepelen. Háromszáz éve történt. Emléktábla, mellszobor és emlékülés Városunk Budapesti Honismereti Híradó VI. évfolyam 4. szám Mintegy két évtizedes kilincselés után Buda és Pest polgárai 1703. október 23- án nyerték újra el a szabad királyi városi kiváltságaikat. Korábban

Részletesebben

Székesfehérvár urbanizációja

Székesfehérvár urbanizációja Székesfehérvár urbanizációja A városfejlődés a kiegyezés korában Az elütő aspirácziók mindig a városi polgárság inteligencziájának mértékét árulták el. S a kedvező pillanatokban tanusított szükkeblüség,

Részletesebben

AMIKOR FELLAZULT TÉTELBEN FOGALMAZÓDOTT MEG A VILÁG

AMIKOR FELLAZULT TÉTELBEN FOGALMAZÓDOTT MEG A VILÁG AMIKOR FELLAZULT TÉTELBEN FOGALMAZÓDOTT MEG A VILÁG Magyarország a hatvanas években Szerkesztette Ólmosi Zoltán és Szabó Csaba [ Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára L Harmattan Kiadó ] Budapest,

Részletesebben

Városunk. Nemzeti Múzeum. A fõváros múzeuma. Budapest múltjának emlékei. Budapesti Történeti Múzeum. Életkép a hõskorból

Városunk. Nemzeti Múzeum. A fõváros múzeuma. Budapest múltjának emlékei. Budapesti Történeti Múzeum. Életkép a hõskorból Városunk Budapesti Honismereti Híradó V. évfolyam 1. szám 2002. április A fõváros múzeuma Budapesti Történeti Múzeum Gótikus terem Zsigmond király idejébõl A Magyar Nemzeti Múzeumhoz hasonlóan Budapest

Részletesebben

/2011. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 1 0. é v i m u n k á j á r ó l. Bevezetés

/2011. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 1 0. é v i m u n k á j á r ó l. Bevezetés /2011. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 1 0. é v i m u n k á j á r ó l Bevezetés Az intézmény a 2010. évre tervezett és jóváhagyott munkatervének amelyek megfogalmazásánál

Részletesebben

Városunk. Angyalföld a Királyi Palotában. Kuruc ostromzár alatt. Régi kódexek ápolói. Németté vált Buda és Pest. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. Angyalföld a Királyi Palotában. Kuruc ostromzár alatt. Régi kódexek ápolói. Németté vált Buda és Pest. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó VI. évfolyam 2. szám Kuruc ostromzár alatt Németté vált Buda és Pest A töröktõl visszafoglalt Budát a Habsburgok hivatalosan az ország fõvárosává, Pestet a megye székhelyévé

Részletesebben

1.) Az érsekség rövid bemutatása. Tartalomjegyzék

1.) Az érsekség rövid bemutatása. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1.) Az érsekség rövid bemutatása...1 1.1.) A névhasználat változásai...1 1.2.) Területi változások...3 1.3.) Az érseki tartomány...4 1.4.) A főegyházmegye hívei és papsága számadatok tükrében...5

Részletesebben

kor-kép lehetőségekkel rendelkeznek, miközben az egy budapestire jutó adósságot meghaladja Pécs (231 ezer Ft), Hódmezővásárhely

kor-kép lehetőségekkel rendelkeznek, miközben az egy budapestire jutó adósságot meghaladja Pécs (231 ezer Ft), Hódmezővásárhely kor-kép 500 000 450 000 350 000 300 000 250 000 150 000 100 000 50 000 0 Hitelek és tények Az utóbbi hónapok egyik slágertémája volt, hogy az önkormányzatok nem képesek fizetni a tetemes adósságukat, ezért

Részletesebben

XIII. RÉGÉSZETI INTÉZMÉNYEK

XIII. RÉGÉSZETI INTÉZMÉNYEK XIII. RÉGÉSZETI INTÉZMÉNYEK RÉGÉSZ AKADÉMIKUSOK ALFÖLDI ANDRÁS (1895 1981) BÁLINT CSANÁD (1943) BELLA LAJOS (1850 1937) BÓNA ISTVÁN (1930 2001) BÖKÖNYI SÁNDOR (1926 1994) CZOBOR BÉLA (1852 1904) ÉRDY JÁNOS

Részletesebben

FÜREDI HISTÓRIA HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT XI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 28. 2011. A papsokai templomrom, Protiwinsky Ferenc festménye (Magántulajdon)

FÜREDI HISTÓRIA HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT XI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 28. 2011. A papsokai templomrom, Protiwinsky Ferenc festménye (Magántulajdon) FÜREDI HISTÓRIA HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT XI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 28. 2011. A papsokai templomrom, Protiwinsky Ferenc festménye (Magántulajdon) A tihanyi apátság birtokösszeíró levele, 1211 (Pannonhalmi Bencés

Részletesebben

Városunk. Kossuth-emlékek a Belvárosban. Pesti piac a rakparton. Pestszentimre Gyûjtemény. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. Kossuth-emlékek a Belvárosban. Pesti piac a rakparton. Pestszentimre Gyûjtemény. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó VIII. évfolyam 4. szám Kossuth-emlékek a Belvárosban Pesti piac a rakparton Vászonsátor alól vascsarnokba költöztek Lakás munkahely esküvõ Kedden és pénteken nyüzsgõ

Részletesebben

50 ÉVES A VEGYÉSZETI MÚZEUM

50 ÉVES A VEGYÉSZETI MÚZEUM 50 ÉVES A VEGYÉSZETI MÚZEUM 50 ÉVES A VEGYÉSZETI MÚZEUM 50 ÉVES A VEGYÉSZETI MÚZEUM A magyar műszaki emlékek megőrzésének ügye történeti okokból, a gazdasági és egyéb feltételek alakulása folytán sajátosan

Részletesebben

KARI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

KARI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár NymE-MÉK KARI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Intézményi azonosító: FI21120 Készítette: Dr. Szakál Pál oktatási dékánhelyettes

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan ÉRTESÍTŐ A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA Megjelenik időszakosan 2012. március 2012/1 Tisztelt Adófizető Honpolgár! Amennyiben más szervezetnek még nem kötelezte el magát, kérjük, ajánlja fel

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK DÉL-ZALÁBAN

KÖNYVTÁRAK DÉL-ZALÁBAN KÖNYVTÁRAK DÉL-ZALÁBAN A nagykanizsai alsóvárosi templom és kolostor. A kolostori részben található a Városi Könyvtár. Horváth György és Kostyál László könyvének borítójáról átvett felvétel. A nagykanizsai

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR ZALA MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKABESZÁMOLÓJA. Vezetői összefoglaló

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR ZALA MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKABESZÁMOLÓJA. Vezetői összefoglaló A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR ZALA MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKABESZÁMOLÓJA Vezetői összefoglaló Működési feltételeinket tekintve, 2012. évi bevételeink az év közben mutatkozott átmeneti gazdálkodási nehézségek

Részletesebben