Szecsői Tükör 2008 szeptember

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szecsői Tükör 2008 szeptember"

Átírás

1 Tisztelt Ingatlantulajdonos! Kérjük azokat, akik az elmúlt időszakban a csatornaközmű társulás szerződések alkalmával a belépési szándéknyilatkozatot és a Fundamentás ajánlatot aláírták, de mindeddig nem kaptak visszaigazolást, se csomagot, mielőbb jelezzék a Polgármesteri Hivatalban Kókainé Bárdi Erzsébetnél személyesen vagy a as telefonszámon. Tisztelettel: Incze Sándor polgármester Tüdőszűrés! Értesítjük Tisztelt Lakosainkat, hogy minden 30. életévüket betöltöttek részére Pest megyében kötelező a tüdőszűrés. A többieknek a saját érdekükben ajánlott. A tüdőszűrés alkalmas a betegségek időbeni felismerésére, hiszen panasz nélkül is lehetünk betegek. A vizsgálat: - helye: Damjanich Művelődési Ház - ideje: szeptember október 17. Napok: - kedd, csütörtök, péntek: délelőtt hétfő, szerda: délután: Megjelenéskor a személyi igazolványt, TB. kártyát valamint az előző évben kapott tüdőszűrő igazolást hozza magával. Fogadóóra 2008, szeptember 18.-án, csütörtök 14,00 órakor fogadóórát tartok a polgármesteri hivatalban. Véleményüket, észrevételeiket várom a 06-20/ telefonon és a internetes címen is. Bata József, alpolgármester 1

2 Jegyzői tájékoztató a Képviselő-testület augusztus 27-i üléséről 1./ Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat évi pénzmaradvány felhasználása 2./ Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása 3./ Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata I. félévi gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztató A Képviselő-testület eleget téve az Államháztartási törvény adta kötelezettségének, elfogadta a féléves gazdálkodásról szóló beszámolót, döntött a pénzmaradvány felhasználásáról az előírásoknak megfelelően és ezek ismeretében módosította költségvetési rendeletét. 4./ Oktatási-nevelési intézményeink éves beszámolója a tanév/óvodai évről Az óvodavezetők és az iskola igazgatója beszámolt az elmúlt óvodai és iskolai tanévről, a szülői munkaközösségek áldozatos munkájáról és a nyári karbantartásokról. A testület mindhárom beszámolót elfogadta, és megköszönte az intézményekben dolgozók munkáját. 5./ Rendeletalkotás elővásárlási jog bejegyeztetésére Egy későbbi tájház, faluház, vagy helytörténeti gyűjtemény céljára szolgálhatna olyan épület a településen, amelynek építészeti stílusa mára már szinte egyedülálló, és híven tükrözi a régi, hagyományos, a környék jellegzetes építészeti elemeit magán hordozó elemeket. 3 egymás melletti ilyen házat talált a Képviselő-testület, és ezért rendeletet alkotott arra vonatkozóan, hogy a 35,36,39 hrsz-ú ingatlanokra elővásárlási jogot jegyeztet be. Ez annyit jelent, hogy ha e 3 ingatlan közül a tulajdonosa valamelyiket el szeretné adni, a vételi szándékát először a Képviselő-testület felé kell jeleznie, és csak akkor adhatja el másnak, ha az önkormányzat mégsem kívánja megvásárolni. 6./ A kitüntető díjak alapításáról és azok adományozási rendjéről szóló rendelet módosítása A rendelet alapjaiban nem módosult, pár apró pontatlanságot javított a testület. 7./ Településrendezési szerződések jogszabályi háttere és feltételrendszere A testület elfogadott egy keret megállapodást arra nézve, hogy ha valaki a településen jelentős beruházást tervez, és ehhez szüksége van az önkormányzat segítségére olyan tekintetben, hogy pl. külterület belterületbe vonása, stb, akkor a testület milyen megállapodást kössön vele, melyek azok a lényeges pontok, melyeknek mindenképp szerepelnie kell a megállapodásban. 8./ Javaslat szikkasztóárkok és vízelvezető árkok építtetésére és fedezet biztosítására A Képviselő-testület döntött arról, hogy alternatív megoldásokat keres, hogy lehetne megoldani a csapadékvíz elvezetését, vagy megfelelő helyben tartását a településen, mert a korábban készített tanulmányterv kimutatta, hogy a teljes csapadékvíz elvezetéshez 800 millió forintra lenne szükség, és ekkora összeg soha nem fog a település rendelkezésére állni. Megbízta a testület a polgármestert, hogy tárgyaljon szakemberekkel, és a soron következő ülésre hozza vissza a lehetséges megoldásokat. 9./ Javaslat külterületi, de lakott utcák elnevezésére Lakossági igény merült fel a lakott, de külterületi utcák elnevezésére, a testület a kérdést elnapolta, a soron következő ülésen visszatér rá. 10./ Fedezet biztosítása a sürgősen szükségessé vált rágcsáló irtásra Az utóbbi időben az agyagos gödör környékén lévő házakban és kertekben nagyon jelentősen elszaporodtak a patkányok, így a fertőzések elkerülése végett szakszerű irtásra volt szükség. 25 házat és környékét érintette ez az irtás és fertőtlenítés, melynek költsége 150 ezer forint + Áfa volt, az összeget a Képviselő-testület megszavazta. 11./ Állásfoglalás bázisállomás létesítése tárgyában Mobilszolgáltató cég kereste meg az önkormányzatot, hogy átjátszó tornyot helyezhessenek el a faluban bérleti díj ellenében. A testület úgy döntött, elviekben hozzájárul, és felhatalmazta a polgármestert, hogy a részletekről és a létesítmény helyéről egyezkedjen a beruházóval. 2

3 12./ Fedezet biztosítása sírkő javítására vagy tisztítására A Képviselő-testület úgy döntött, hogy 160 ezer forint + Áfa összeget biztosít Honti Ferenc tanító úr síremlékének cseréjére, mert a falu tanító bácsijának hozzátartozója nincs, de évtizedekig tartó áldozatos munkáját méltányolva és megbecsülve szeretnének méltó emléket állítani a tanító úrnak. 13./Jelzés az Építéshatóság felé Lakossági igények alapján a Képviselő-testület úgy döntött, hogy jelzéssel él a nagykátai Építéshatóság felé, hogy a testület módosítani kívánja helyi építési szabályzatát a tekintetben, hogy az Lf-2 és Lf-3 besorolási területeken a beépíthetőség 20%-ról 30%-ra emelkedjen, és kéri, hogy ezt a hatóság a beérkező építési engedély iránti kérelmeknél már vegye figyelembe. Lakossági tájékoztató az ÖKOVÍZ cégjelzéssel ellátott zsákokról TÁJÉKOZTATÓ Fehér színű emblémás zsák használata A fehér színű emblémás zsákok a szabványos gyűjtőedényzet mellé kitett eseti többlethulladék tárolására szolgálnak. Kérjük, csak kommunális hulladékot tegyenek a zsákba, építési törmelék, veszélyes, illetve elektronikai hulladék befogadására nem alkalmas. Tápiószecső nagyközség területén az alábbi kereskedelmi egységben kapható 273,-+ÁFA/db (328,-) egységáron: - Élelmiszerbolt Kátai u Bata élelmiszerbolt Kossuth L. u Élelmiszerbolt Alkotmány tér 3. - Élelmiszerbolt Aradi u COOP Dózsa Gy. út. 49. A zsák ára tartalmazza a hulladék elszállításának, ürítésének és ártalmatlanításának költségeit! Sárga színű emblémás zsák használata A sárga zsákban kizárólag tiszta és laposra taposott műanyag PET palackok (üdítős, ásványvizes) illetve kupakok helyezhetőek el, más célra nem használható! Szolgáltatásunkat csak ebben az esetben tudjuk biztosítani! A sárga zsákban elhelyezett háztartási vegyes hulladékot, veszélyes hulladékot nem áll módunkban elszállítani! Amennyiben a cserezsák kevésnek bizonyul, úgy a Polgármesteri Hivatalban korlátozott mennyiségben többlet zsák igényelhető illetve saját lehetőség szerint átlátszó zsákban is kihelyezheti a műanyag PET palackokat. A sárga zsákokat térítésmentesen biztosítjuk a lakosok részére! Házhoz menő szelektív gyűjtéssel kapcsolatos kérdéseivel hívja a 30/ es telefonszámot! Együttműködésüket köszönjük! Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Tápiószecső nagyközségben szeptember 1-től folytatódik a házhoz menő műanyag gyűjtés. Együttműködésüket, aktív részvételüket ezúton is köszönjük! A gyűjtési napok minden hónap utolsó keddjén - a következők szerint alakulnak: szeptember 30. október 28. november 25. december 30. Kérjük Önöket, hogy a színes és színtelen műanyag PET palackokat (üdítős, ásványvizes) kupak nélkül, tisztán és laposra taposva helyezzék el a zsákokba, a szállítási napokon ig, melyeket legkésőbb ig elszállítunk. Az eltávolított kupakokat a PET palack mellé a zsákban helyezze el. (A palackokon található címkéket nem szükséges leáztatni.) A sárga zsák kizárólag a műanyag PET palackok gyűjtésére szolgál. Egyéb hulladék (pl. háztartási, veszélyes) nem helyezhető el benne, mert azt a gyűjtőjárat munkatársai nem szállítják el! Amennyiben a cserezsák kevésnek bizonyul, úgy a Polgármesteri Hivatalban korlátozott mennyiségben többlet zsák igényelhető illetve saját lehetőség szerint átlátszó - zsákban is kihelyezheti a műanyag PET palackokat. Kérjük, a fent leírtak betartását, szolgáltatásunkat kizárólag ebben az esetben tudjuk biztosítani! Házhoz menő gyűjtéssel kapcsolatos kérdéseivel hívja a 30/ es telefonszámot! A sikeres együttműködés reményében üdvözlettel: ÖKOVÍZ Kft. REACH-rendelet: még mindig kivárnak a hazai vállalkozások augusztus Hol tart a hazai vállalkozások REACH-rendelet szerinti előregisztrációja? A REACH rendelet szerint az érintett gyártók és importálók június 1. és december 1-je között nyújthatják be meglévő vegyi anyagaikra az ún. előregisztrációt. 3

4 A kb érintett magyar cég közül azonban eddig csak 2 százalékuk (56 cég) élt az előregisztráció lehetőségével, amely sokkal kevesebb, mint amire előzetesen számítottak. A REACH rendelet az EU valamennyi tagállamában,így Magyarországon is közvetlenül alkalmazandó. A jogszabály által kötelezett ipari szereplőknek, így alapvetően a vegyi anyagot gyártóknak, importálóknak és továbbfelhasználóknak, hazánkban is eleget kell tennie a rendelet előírásainak! Fontos tudni, hogy a rendelet nem csak a szigorú értelemben vett vegyipar szereplőire vonatkozik, annak kötelezettjei lehetnek más iparágak (pl. építőipar, műanyagipar, elektronikai cikkek gyártói, stb.) is, ha tevékenységük során a rendelet értelmében vegyi anyagnak minősülő anyagot gyártanak, importálnak, vagy használnak fel. 2. Mi a következménye annak, ha valaki nem él az előregisztrációval? Az érintettek alapvető érdeke a határidő betartása, hiszen ennek elmulasztása esetén a kémiai biztonságról szóló törvény módosítása folytán akár 20 millió Ft bírság is kiszabható lesz. Emellett a cégeknek a REACH rendelet szerinti (elő)regisztráció elmaradása esetén tevékenységüket is fel kell függeszteniük december 1-től. Érdemes tehát időben tájékozódni és mihamarabb cselekedni. Aki elmulasztja az előzetes regisztrációt, annak december 1. után azonnal regisztrálnia kell, enélkül nem gyárthat vegyi anyagot és meg kell szakítania importtevékenységét is. Ez rendkívül hátrányosan érintheti az adott céget, mert a termeléskiesés komoly anyagi veszteséget jelent. Emellett elveszítheti kereskedelmi partnereit, nem is szólva üzleti hírnevének csorbulásáról és a(z elő)regisztráció hiányában folytatott tevékenység esetén kiszabott súlyos büntetésekről. A bírság összege akár 20 millió forint is lehet. Az előzetes regisztráció lehetőségével nem élő cégeknek az azonnali regisztráció elmulasztása esetén nem csak a gyártást vagy importot kell felfüggeszteniük, de nem lesznek tagjai az adott anyagra alakult anyaginformációs cserefórumnak (SIEF-nek) sem, és így a REACH által előírt adatmegosztás is jóval nehezebbé válik számukra. A SIEF-ek megalakulása éppen az előregisztráció által válik lehetővé, és igen fontos szerepük van a potenciális regisztrálók közötti adat- és költségmegosztás elősegítésével, ilyen módon csökkentve a regisztrációs dokumentációban megadandó adatokhoz szükséges kísérletek számát és azok költségeit. Aki nem él az előregisztráció lehetőségével, annak egyedül kell a regisztrációs dossziét benyújtani, ezért főszabályként minden vizsgálati adatot saját magának kell megszereznie, ami jelentős anyagi teherrel jár. 3. Az elektronikus regisztrációval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók Az előzetes regisztráció, akárcsak a regisztráció, az interneten keresztül, elektronikus úton történik az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) felé. Az ingyenes előregisztrációhoz, ellentétben a regisztrációval, csupán néhány alapvető adat szükséges (pl. a regisztrálni kívánt anyag neve, tervezett mennyiségi tartománya stb.), amelyek bevitele közvetlenül egy erre a célra létrehozott, REACH IT elnevezésű webes felületre történik, és egy-két 4 kattintással már továbbítható is. A szolgáltatási díj befizetésével együtt benyújtandó regisztráció ezzel szemben bonyolultabb folyamat, hosszadalmasabb előkészületet, vizsgálati adatok összegyűjtését igényeli, valamint a dokumentáció előírt (XML) formátumban való létrehozása is egy bonyolult szoftver (IUCLID 5) használatát igényli. 4. Hová fordulhatnak segítségért a cégek? A REACH rendelet szerinti kötelezettségekről az ÁNTSZ Országos Kémiai Biztonsági Intézetben működő Nemzeti Tájékoztatási Szolgálatnál kérhetnek ingyenes információt az érintettek. A Tájékoztatási Szolgálatot szeptember 1-jén látogatja meg az Európai Vegyianyag-ügynökség képviselője, hogy ellenőrizze a Szolgálat felkészültségét, személyi és infrastrukturális feltételeit. Ez a látogatás az Ügynökség azon programjába tartozik, melynek keretében valamennyi tagállami információs szolgálatnál felmérik a feltételeket. Az Ügynökség kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy az érintett ipari szereplők számára fontos információk egyformán elérhetők legyenek valamennyi tagállamban, ezáltal is előmozdítva azt, hogy a gazdaság szereplői megfeleljenek a rendelet által előírt kötelezettségeiknek. A Magyar Nemzeti REACH Információs Szolgálat elérhetőségei: web: Tel: (06-1) Fax: (06-1) Cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. ÁNTSZ Kommunikációs Főosztály HÁROM NAP A FELELŐS ÁLLATTARTÁS JEGYÉBEN A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete köszönti Önt abból az alkalomból, hogy október 3-5. között Budapesten a HUNGEXPO és a Kincsem Park területén megrendezi Európa legnagyobb állatos rendezvényét, az FCI Európa Kutyakiállítást több mint kutya részvételével. Ezzel egy időben megrendezésre kerül az Európa Macskakiállítás, valamint a látogatók díszmadarak és kisállatok kiállításában is gyönyörködhetnek. Október 4-e az Állatok Világnapja is egyben, ezért Magyarország összes nagy állatvédelmi szervezete csatlakozott rendezvényünkhöz (szombaton megrendezésre kerül az Országos Állatvédelmi Konferencia), és mindhárom nap az állatokkal való kultúrált és felelős állattartást mutatják be a látogatóknak. A HUNGEXPO területén felállított színpadon sztárok, közéleti személyiségek szólnak üzeneteikkel arról, hogy az állattartóknak milyen felelőssége van, ha kutyát, macskát és más kisállatot tartanak. E háromnapos rendezvényre több mint látogatót várunk, tekintettel arra, hogy az ebtartók száma becsült adatok szerint is több mint kétmillió, nem beszélve a cica és egyéb kisállattartók magas számáról.

5 A MEOE vezetősége e gondolatból kiindulva a háromnapos felelős állattartás jegyében megrendezésre kerülő Európa Kutya- és Macskakiállítás egy napját az ifjúság nevelésére, oktatására kívánja szentelni. Ezért október 3-án (pénteken) a rendezvény első napján a csoportosan érkező általános és középiskolásoknak a belépést ingyenessé kívánja tenni. Szeretnénk, ha az önkormányzatok ebben együttműködő partnerek lennének, segítséget nyújtanának az iskolák kiértesítésében, szervezésben mintegy közös érdekként. A HUNGEXPO G pavilonjában a gyerekek megismerkedhetnek hazánk kilenc magyar kutyafajtájával. A REX Alapítvány és a FÁBE külön erre a napra elkészített játékos-oktatási bemutatókkal, vetélkedőkkel foglalkoznak az ifjú látogatókkal. Szituációs gyakorlatok bemutatásával tartanak előadásokat szakmailag felkészült oktatók (pl. mit tegyünk ha az utcán megtámad egy kutya, stb.). Október 3-án az Állatok Világnapja előtt egy nappal gyermekeinkben e rendezvényen való részvétellel elősegíthetjük az állatok iránti tiszteletet, helyes bánásmódot. A MEOE Európában először adna ilyen nagyszabású program keretében lehetőséget az ifjúság nevelésére, mely úgy gondoljuk egyedülálló és példa értékű. kollégái, hogy előbb-utóbb meg fogja kapni. Minden esetben nemzetközi hírű tudósok javasolták a díjra. A radioizotópos nyomjelzés feltalálójaként tartják számon. Kutatásai segítették elő az életfolyamatok megismerésének kémiai alapjait. Polihisztornak is tekinthető, mivel a biológia és az orvostudomány területén is elismerésre méltó eredményeket tudott felmutatni. Személyes ismerősei között tudhatta a Curie házaspárt, Einsteint, mentoraként Rutherdorfot, és ami talán mindennél fontosabb, hogy tudományos kísérleteivel elért eredményeivel több és nagyobb nyugat-európai kutatóintézet tudósköreit utasított maga mögé ő, akinek folyamatosan vándorolnia kellett. Az ő féltékenységük is szerepet játszott abban, hogy csak negyedik jelölés után kapta meg a díjat, de akkor már számos más rangos kitüntetéssel is büszkélkedhetett. Az elmúlt hetekben volt születésének évfordulója. Illene nekünk, tápiószecsőieknek is tudnunk róla, mivel gyermekkorát Tápiószecsőn és a szomszédos településeken lévő családi birtokokon töltötte. Nem minden községhez köthetők Nobel-díjas tudósok. Ráadásul egy Nobel-díjast egy olyan településnek, amely nem mondhat magáénak híres személyeket, eseményeket, vagy idegenfogalmi látványosságot jelentő dolgokat, nem ártana márkanévként kezelni, emlékét a köztudatba bevinni, amely a lokálpatriotizmust és a tanulás értékébe vetett hitet növelné, illetve útravaló példaképpel láthatná el a Tápiószecsőn felnövő új nemzedékeket. Reméljük, hogy ezen elképzelés megvalósításában partnerünk, támogatónk lesz. Harcsás Márta Korózs András Dr. Gémesi György MEOE Európa Kutyakiállítás MEOE elnöke MÖSZ elnöke marketing és PR vezetője Információ: 06-70/ vagy A Nobel-díjas Hevesy György emlékére A 19. század második felétől Tápiószecsőn és a környező településeken a Hevesy család bírt nagy földbirtokkal. A család után építészeti emlékek maradtak Sűlysápon és Tápiószecső magdolnatelepi részén. Az utóbbi a helyiek által Kastélynak nevezett, nagy toronnyal bíró és messziről is jól látható épület, amely egészen a második világháború befejezéséig a család szőlőbirtokainak gazdasági központjaként működött. Ebbe a családba született Hevesy György ( ) kémikus, akinek tudományos eredményeit Nobeldíjjal ismerte el a világ. Életútja a Nobel-díjas magyarok tipikus sorsát mutatja. Magyarországon és nyugateurópai egyetemeken szerezte tudományos ismereteit, már a húszas éveinek végére megalapozta hírnevét itthon és külföldön egyaránt. A politikai állapotok, a tudományos eredmények iránti közöny és a politika mögé bújó szakmai féltékenység volt az, amely hatására Hevesy úgy döntött, hogy Nyugaton próbál szerencsét. A Nobel-díjat 1943-ban ítélték neki oda, negyedik jelölés után, bár tudományos eredményei miatt már az 1920-as évektől kezdve rebesgették Anka László önkormányzati képviselő Nyílt levél Tápiószecső Jegyzőjének! Tisztelt Jegyző Asszony! Immáron 360 napja nem kapunk választ a Szabadság utcai útépítéssel kapcsolatos eljárások, engedélyek, szerződések és a kapcsolódó okiratok megléte felől. Mint azt már korábban többször kértük a Képviselőtestülettől és annak illetékes bizottságaitól, a beruházás részleteinek nyilvánosságra hozatalát, sajnálatos módon ez a mai napig, pontosan 1 év után sem került a t. Lakosság elé. Megkérjük t. Jegyző Asszonyt, mint Tápiószecső legfőbb törvényességi őrét, a törvényesség keretein belül vizsgálja felül az ügy minden részleteire kiterjedően a kivitelezés szakmai, etikai pénzügyi és morális voltát. T. Jegyző Asszony! A negatív jubileum ellenére bízva az Ön objektív értékítéletében, nem kerül sor további halogató magatartásra, és az ügy a törvényesség paragrafusai szerint elintézést nyer. Tisztelettel: Fidesz MPP Alapszervezete László Béla 5

6 A Damjanich Művelődési Ház programja Táncház A Damjanich Művelődési Ház Táncház sorozatának következő foglalkozása 2008 szeptember 12.-e péntek 18 óra. A foglalkozás során lesz gyermekjáték és szatmári táncok. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Régi étkek ünnepe. A Damjanich Művelődési Házban2008. szeptember 27-én 10 órától. Mezőgazdasági termékek, eszközök kiállítása a Pince Múzeumban. Szalonnás, hagymás kolbászos, paradicsomos reggeli készítés. Szalonnás, hagymás, tejfölös lepénysütés. Pogácsa Bukta- Rétes sütés. Az elkészült étkek megvásárolhatók. Délután zöldség-gyümölcs és természetes anyagból, Babák készítése. együtt lenni, és megismerkedni a magyar néptánc színes és gazdag kultúrájával. Fiúk és lányok jelentkezését egyformán szeretettel várjuk! Jelentkezni 5 éves kortól lehet, szeptember 30-ig. A foglalkozások kedd és pénteki napokon tól 18 óráig tartanak. Várjuk mindazok jelentkezését, akik szeretnének részt venni az együttes munkájában. Az Offela Sándor Hagyományőrző Népi Együttes tagfelvételt hirdet kiscsoportjaiba. Várjuk azok hölgyekurak jelentkezését, akik szívesen részt vennének a közös munkában. Évente fellépésünk van országhatáron innen és túl. Minden korosztályt szeretettel várunk csoportjainkba jelentkezni szeptember 30-ig. Kiállítás. Szeptember 29.-től Október 4.-ig. Zöldség-gyümölcs természetes anyagokból készült Babák Kiállítása a Művelődési Ház előcsarnokában. A Zene világnapja. A Damjanich Művelődési Ház 2008 Október 6-án hétfőn 18 órától a Zene világnapja alkalmából szeretettel várja a zene kedvelő látogatókat. Tisztelt lakosság! A Magyar Vöröskereszt helyi szervezete VÉRADÁS-t szervez án óráig. Helyszín: Az emeletes iskola tornacsarnoka Felhívás. Szeretettel várjuk a véradó lakosságot. A Damjanich Művelődési Házban működő Gyerkőc- Többszörös és új véradókat, 18 élet év és 65 Gyermek Néptánc Együttes felvételt hirdet. Kiket várunk? év közötti segítő szándékú embereket. Az eddig is táncolókat és azokat az ovis, alsó tagozatos, illetve felső tagozatos gyerekeket, akik szívesen vesznek részt játékos programokban, és van Tisztelettel: véradó szervezők kedvük egy nagyszerű együttesben sok-sok gyerekkel Lakossági észrevételek, levelek Tisztelt Szecsői Tükör Szerkesztősége! Tisztelt képviselő Hölgyek, Urak röhöghetnek rajtam. Az én lakásomat kamerázta be az Igen Tisztelt Sztár Zsaru. Én tudom egyedül, hogy mit éltem át. Tudom, hogy életem végéig szálka maradok egyesek szemében. DE NEM HAGYOM A SÁRBA TIPORNI MAGAM. Ugyan úgy az én szememben is szálka marad, amit vissza-visszahallok! Én csak 2 éves voltam a nővérem 4. A nagymama elküldött bennünket a Szűcsi Árpi bácsihoz tojásért. Mikor jöttünk vissza a 31-esen dübörögtek a tankok én szabályszerűen ordítottam. A 4 éves nővérem próbált megvigasztalni! Még most is a fülemben cseng a dübörgés. Nem kívánom senkinek! MÁS 1. Tisztelt Tápiószecsői lakosok, ha valakinek valami baja van a férjemmel, kérem Vele, közölje. 2. Ha mindenki csak 1%-át végezné a ráeső társadalmi munkából már rég nem itt tartana a falu. Utcarendezés. Esőzések után a Szabadság utcából a szemben lévő utcába hömpölyög a víz. Voltak, akik felvételt készítettek róla, remélem, eljut a Polgármesteri Hivatalba és a Szecsői Tükör Szerkesztőségébe is. Tanári munka. Van egy ismerősöm Budapesten a Mester utcában tanít. Nettó 96 ezer forint a fizetése. Reggel 7 órától este ½ 6-ig dolgozik. Azt sem engedik meg neki, hogy a gyermekét a zebrán átkísérje. Pedig Csak 2 percre lakik az iskolától. Sokat tépelődtem rajta, hogy megírjam-e ezt a levelet. De végső elhatározásom az volt, hogy megírom. Akinek nem tetszik, nem olvassa el! Aki elolvassa, annak megköszönöm! Remélem nem a szemétkosárban fog landolni az írásom, mint volt már rá példa. Tisztelt Szerkesztőség megköszönöm, hogy leközölték az írásom! További jó munkát és jó egészséget kívánok. Tápiószecső Tisztelettel: László Tiborné Benkó Margit Ui: Engem szidjanak, ne a FIDESZ-t 6

7 Életem álma teljesült Szeretném személyes dologgal kezdeni írásomat. Ezt az utat családom ajándékaként kaptam egy kerek évforduló alkalmára. Nagyon vártam az indulást. Már gyermekkorom olvasmányai nyomán, később pedig egyre erősödő érdeklődés, kíváncsiság vagy együttérzést éreztem, az ott élő magyar testvéreim irányában. Csak egyszer láthatnám! Óh Erdély! Édes Erdély! Aztán eljött a nap, teljesült a nagy kívánság. Engedjék meg, hogy az átélt csodás élményekről beszámoljak. Az út egyes helyszíneiről nem az utazás sorrendjében írok, ezt kérem ne róják fel nekem. Egyik napon Marosvécset kerestük fel. Itt található Wass Albert síremléke. Engem és az ott lévő társaimat is rabul ejtett a hely szellemisége. A síremlék egy olyan Nagy MAGYAR ember hamvai felett áll, akiről az mondhatjuk, mert írásainak minden mondata igazi hazafiságának bizonyítéka! Egész életén keresztül élete utolsó percéig az bizonyította. És mit kapott az élettől? Szomorú, keserves sorsot, honvágyat, mely elkísérte egy életen keresztül. Halála előtt nem sokkal hiába szeretett volna hazatérni rendszerváltás után kérését a Horn kormány megtagadta. A szecsői csoport kis emlékműsor keretében emlékezett: ebben életművét, a hazájához való hűségét, emberi nagyságát méltatta az előadónk. Egyik résztvevő csodás versét mondta el. Ez után koszorút helyeztünk az emlékmű talapzathoz. Végül a Himnuszok eléneklése fejezte be a megemlékezést. Elsőként mi hajtottunk fejet itt Tápiószecsőiként. A megemlékezés alatt úgy éreztem felettünk lebegett az Író lelke. Az emlékművet sok-sok koszorú, nemzeti színű szalagok borították. A kegyeleti hely és környéke mély benyomást gyakorolt mindannyiunkra. Béke poraira gondoltuk. Visszautaztunk az időben, mikor az erdélyi Helikon Társaság kőasztala körül álltunk. Itt találkoztak rendszeresen az akkori Erdély legjelesebb írói, költői és közéleti személyiségei, többek között Koós Károly, Tamási Áron, a Kemény Kastély parkjában található a Helikon asztal, amelynél a legjelesebb erdélyi írók művei születtek. Utunk egy másik állomása: Kolozsvár. Körülállványozott, pusztuló Mátyás szobor. Az alapzat repedezett kövei közül bokrok, fák, gyomnövények nőnek. A szobor közvetlen közelében megkezdett, majd abbahagyott ásatás gödre szégyenkezve emlékeztet a nem olyan régi múltra. A főtéren szépséges templomban próbáltuk felejteni az előbb látottakat. Gyönyörű templombelső, oltára a Szentek szobrai mindannyiunkat imára késztetett. Láttuk még a Makovecz Imre tervei alapján készített, sajátos stílusú, a Teremtő Isten nagyságát dicsőítő fatemplomot. A belső tér is szemet gyönyörködtető, áhitatot sugall. A templom felett négy ugyancsak fából készült bearanyozott angyal lebeg a világ négy égtája felé. A mű a Teremtő Isten dicséretét hirdeti. Újabb csoda, a szakrális hely: Csíksomlyó, a keresztény zarándokok mekkája. A templomba lépve eláll a lélegzet. Szemben aranyba öltözve az Istenanya szobra tekint ránk. A sok-sok csodatételről híres Babba Mária. Megszámlálhatatlan köszönő márványtábla hirdeti: az igaz HIT, az őszinte bizalom meghallgattatik. Babba Mária közbenjárása kegyhely dicsőségét hirdeti. Mindannyian bizakodva, Őt imádva érintettük meg a Szent Szűz ruhájának alját. Üdvözlégy Isten Anyja! Távozásunk után is úgy éreztem: Velünk az Isten! A Hargita! Írhatnám csupa nagybetűvel! Romantikus utazás után érkeztünk. Az út során mindenütt fenyők! A pár cm-től a hatalmas égbe nyúló óriásokig. Csodás levegő! Bármerre nézünk magas hegyek, fenyők, kanyargó út, sok-sok kristálytiszta csörgedező patakocska fut a mély felé. A látvány maga boldoggá tett. Egyszer csak egy forráshoz érkeztünk, melynek hűs vizét persze, hogy megízleltük. Ritkán ihatunk olyan finomat! Aztán egyszer csak megérkeztünk. Következett a bátrak számára a hegymászás. A jelenlévők többsége elindult felfelé. Én is. Felérve a hegycsúcsra nemcsak a mászástól, de inkább a látvány nyomán mondhattuk: lélegzetelállító! Csodás! Felejthetetlen! Torokszorítóan szép kilátás fogadott mindenfelé. Hegyóriások egymás mögött, körös-körül. Csodás levegő! Előttünk mindenfelé a megemlékező látogatók hazafiságot jelző emlékei: kopjafák, nemzeti színű zászlók, szalagok, koszorúk, emlékoszlopok nagy-nagy területen, amerre nézünk mindenütt. Mi is csatlakoztunk a többiekhez. Kis kövekből kiraktuk Tápiószecső nevét, jelezve, hogy itt jártak, akik Tápiószecsőről jöttek. Ottlétünkről csoportkép tanúskodhat. Ezt jelzi az általunk felkötött szalagunk. Fáradtan, de boldogan tértünk vissza a szálláshelyünkre. Az elalváskor nem volt szükség ringatásra. Másnap Békás-szoros és a Gyilkos-tó megtekintése következett. Újabb késztetés, hogy fejet hajtsunk az emberi ésszel nehezen felfogható csoda látványa előtt. Az égbe nyúló egymásra rakott hatalmas kőtömbök között a szűk átjáró a: szoros. Felejthetetlen látvány! Parajdon a hegy só! Egyes helyeken a sótartalom: 99 %. Sok-sok lépcső után értünk le az úgynevezett nagyterembe. Volt ott kiállítás, templom, játszóterek, a homokozók homokja só volt. Ebben játszottak a gyerekek. Minden a légzőszervi beteg gyerekek és felnőttek gyógyulását szolgálta. Erdély egyik kincse a sóbánya. Bőte Csaba Szerzetes Atya vezette árvaház egyikét kerestük fel. Én a Bibliakör és Kőszeghy Katalin illetve a magam részéről adtam át a Keresztény tanítások és imádságok című imakönyvét. A Szerzetes Atya ezt látható örömmel és meghatottsággal fogadta. Utunkra visszagondolva elmondhatom, mindenütt barátságos, kedves, segítőkész emberekkel találkoztunk. Idetartozik szálláshelyünk Zeteváralján a Hétvezér Panzió vezetője, Lőrincz Csilla, aki kifogástalan, igazi vendégszerető ellátásban, gyönyörű környezetben fogadott. 7

8 Kellemes emlékekkel érkeztünk vissza haza. Csak a szépre emlékezzünk. Én azóta már többször jártam ott újra. Álmomban! Vágyakozva gondolok vissza. Jó lenne jövőre újra, sok mindent nem láttunk még ott! Végül köszönöm a Szervezőknek a sok-sok munkát, fáradtságot azért, hogy a lehető legjobban sikerüljön. Legvégül egy kívánság: Legközelebb Veletek! Ugyanitt? Ugyanott? Üzenem a határainkon kívül rekedt honfitársainknak: nemcsak lélekben, a fizikai valóságban is Hozzájuk tartozunk! Nagy Sándorné MIT IS MONDHATNÉK. Szólnom kéne, de mit is mondhatnék? Arcom szégyenpírban ég. Mi évezredeken át féltett kincsünk volt mára semmi, értéktelen szemét. Nincs ránk szükség e modern világban. Sok minden másra kell a pénz. Az irodalom, a lélek kovásza régen elfelejtet álmokat idéz. Kaján mosoly ül most az arcokon. A kéz széttárva, ennyi volt. Annyi sem maradt, hogy bélyeget vegyünk. Koszorú? Virág? Bezárva áll a bolt. A pénzintézet kegyesen felszólit. Számla szűnik ha nem fizetsz. Egymásra néz a kirekesztett kódis siess író, költő, siess, siess s fizess! Lesz ahogy lesz, ne keseregj költő. Mit számít a pénz ha van lelked, s tiéd. Elmúlik majd még egy emberöltő, s a szégyenpír majd más arcokon ég. Tápiószecső Sallai Ottó d Orlando Szecsőn nincs rangja a kultúrának? ( irodalomnak) Mikor Irodalmi Baráti Körünk kézhez kapta a pályázatunk elutasítását, -a véleményünk fenntartása mellett- elfogadtuk az Ad-Hoc Bizottság döntését. Aztán elolvastam a Wass Albert Tápiómenti Kulturális Egyesület cikkét, amiből értesültem arról, hogy ők sem kaptak támogatást, illetve a pályázatukat elutasították. Azonnal kezembe ugrott a toll, hogy néhány gondolatot fentiekkel kapcsolatban papírra vessek. Nem akarom a saját lovunkat dicsérni, de pályázatunk tartalmas, sok munkát takar, s ha semmi mást nem vett volna figyelembe a Tisztelt Bizottság csak a rádiós szereplésünket- mely Tápiószecső hírnevét, erősíti az országban- egy kis támogatást megérdemeltünk, volna. (Itt szeretném megjegyezni, hogy állandóan saját pénzből vagyunk kénytelenek a felmerült költségeket finanszírozni.) Visszatérve a Wass Albertesekhez, meghívót kaptam egy rendezvényükre, ahol nagyon jól szórakoztam, igen nívós előadást tartottak. Tudomásom van arról, hogy számtalan jó, színvonalas rendezvényük van. Nem értem, egyszerűen nem értem, miért nem támogatja a Tisztelt Bizottság azokat, akik az irodalmat, a kultúrát terjesztik szép községünkben?!!!toborzó!!! * Sport * Dobos Hajnalka A Tápiószecső FC felvételt hirdet U-16, U-13, U-11, U-9 és U-7 korosztályos futballcsapataiba. Ha szeretsz focizni, akkor gyere! Köztünk a helyed! Játszunk együtt! Várjuk az 1992 és 2003 között született gyermekek jelentkezését a fent említett korosztályainkba! S hogy mit kinálunk? Változatos, jó hangulatú edzéseket, igazi bajnokságban való folyamatos szereplést, és remélhetőleg sok-sok örömet, amit e szép játék adhat számodra! Ha felkeltettük érdeklődésedet, akkor várunk szeretettel! Jelentkezz a hét bármelyik napján délutánonként személyesen a Sági úti futballpályán, vagy telefonon Szathmári Márton korosztályos edzőnél a 06/ , illetve Gazsi Krisztián egyesületi vezetőnél a 06/ os telefonszámokon. Schirilla György Tápiószecsőn! Minden megtett km a végeláthatatlan országúton, minden fájdalmas lépés a kimerülés szélén, a béke, az egészség és a szeretet jegyében történik. hangzottak a műsorvezető szavai augusztus 24-én 13:18 perckor a Helyőrségi Klub udvarában. Schirilla György 295 km megtétele után érkezett Tápiószecsőre, majd indult tovább Budapestre a Heim Pál kórházhoz a jókedvet és egészséget viszek a gyerekeknek elnevezésű küldetésének teljesítése során. A híres ultramaratonista Gyuláról indult augusztus 18-án és Tápiószecsőig több, mint 2000 ember kísérte rövidebb hosszabb szakaszon. Községünkben tartott 2 órás pihenőjét követően ünnepélyes keretek közt bocsátotta útjára a több, mint 100 érdeklődő sportember. A polgármester Úr ünnepi beszédét és a műsorvezető néhány szívhez szóló gondolatát követően Tápiószecső nagyközség, a Tápiómenti Tömegsport Alapítvány és a Tápiószecső FC U11, U13, és leány csapatának díszszalagja került fel Schirilla György kopjafájára. A ceremónia zárásaként a 6. Szecsői Futónapra szóló meghívót nyújtotta át Kanizsár István a Szecsői Futónap Szervezőbizottságának Elnöke. A kellemes hangulatról az Anna by Dance tánccsoport gondoskodott. Schirilla György szavaival élve- az ellenerők valahogy nem dolgoztak ezen a napon! A szép számban kilátogató közönség egy 2-300m hosszú karavánként kitartóan, és a helyi Polgárőrség segítségének köszönhetően biztonságban kísérte a sportolót a község határáig. Az esemény remélhetőleg további erőt adott a híres futónak a küldetés sikeres teljesítéséhez. 8

9 Az eseményt a Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata és a Tápiómenti Tömegsport Alapítvány szervezte, melynek honlapján a oldalon az eseményről készült fotók tekinthetők meg. Ugyanitt hamarosan olvasható lesz Schirilla Györggyel készített interjú is. Együttműködő partnereink: Helyőrségi Művelődési Központ, Kókai Gábor vendéglátós, Tápiószecső FC, Szülők és Segítők az Akadályozott Fiatalokért, Anna by Dance tánccsoport, Polgárőrség Czirják György Tápiómenti Tömegsport Alapítvány Itt a következő! Szeptember 28. Tápiószecső - Helyőrségi Klub Információ: *** Tisztelt Képviselők! Tápiószecsőn megszűnt az U-10-es korcsoport, az 1999-es születésű csapat távozott. Az a csapat, akik országos és nemzetközi hírnevet szereztek a községnek a Tápiószecső FC színében és méltán viselték büszkén e mezt. Miért is? Kezdődött azzal, hogy ezt a gárdát be akarták olvasztani a más edző által edzett 1998-as csapat mellé, de ebbe egy szülői értekezleten nem egyeztünk bele. Az új vezetőség beleegyezett abba, hogy használhatjuk a pályát és továbbra is használhatjuk a Tápiószecső FC nevét, de semmilyen anyagi támogatásban nem részesül ez a csapat, még a körzeti u-11-es bajnokságban sem engedték elindulni a gárdát a 98-as csapat mellett második csapatként. Márpedig ha van két közel azonos évjáratú korosztályos csapat, miért ne lehetne versenyeztethető mindkettő. De a fociklub új vezetője Kármán István kijelentette, hogy márpedig nincs u-10-es csapat, ez a gárda a Szatmári Mártonnál kell hogy eddzen. Ugye mi 99-es szülők ebbe nem egyeztünk bele és megegyeztünk, hogy marad továbbra is Ficsor Csaba az edzőnk. Tájékoztatásul: ez a csapat Ficsor Csaba (UEFA B licenc) edző vezetésével 39 tornán, ill. bajnokságban vett részt, ebből 17db győzelem, 10db 2. hely, 9db 3. hely, 3db további helyezés. Ezeket a tornagyőzelmeket az utóbbi időben mind országos tornákon értük el (pl. Békéscsaba, Debrecen, Tatabánya, Székesfehérvár, Eger, idén júniusban Samsung Kupa országos 87 csapat vett részt 2. hely) valamint a kiemelt bajnokságban 3. hely. Itt a résztvevők: FTC, UTE, GOLDBALL, HONVÉD, VASAS, GYÖNGYÖS, BUDATÉTÉNY, TÁPIÓSZECSŐ. Aztán az egyik augusztus eleji edzésen a Tisztelt klubvezető úr (akit nem tudjuk ki választott meg egyáltalán) nyomdafestéket nem tűrő hangon fenyegette meg edzőnket valamilyen mondvacsinált ügy miatt, a gyerekek előtt edzés közben. Aztán ez az ember (K. I.) közölte edzőnkkel Ficsor Csabával, hogy innentől kezdve nem tarthat itt edzést a gyerekeknek, majd ismét trágárul, fenyegetőzve megint a gyerekeink és előttünk olyan hangnemet ütött edzőnkkel szemben hogy gyorsan elhatározásra jutottunk, hogy ez a csapat a gyerekek szülők és az edzőjük nem ezt érdemlik és egy ilyen klubvezetővel az élen nem járatjuk tovább ide a Tápiószecső FC-be gyerekeinket. Egy vidéki klubnak minden gyermeket meg kellene becsülni és a már meglévő csapatot nem lerombolni. Több szülőnek tett Kármán István olyan kijelentést, ha nem tetszik, akkor el lehet menni. Úgy gondoljuk felháborító, hogy egy egyesület ilyen könnyedén viseli sorsát a sportolni szerető gyerekeknek. Más korosztálynál is vannak létszám problémák, talán egy kicsit el kellene gondolkozni, hogy mi is folyik itt. Szerettük volna ezt tudatni a T. Képviselőkkel, hiszen Tápiószecsőn jelenleg ez az egy sportolási lehetőség van és szomorú dolog, hogy tápiószecsői és évek óta más községből hozzánk járó gyerekek mennek el más községbe sportolni. Tápiószecső augusztus 15. Köszönettel a távozó 10 szülő. * Tisztelt Képviselő Testület! A Tápiószecső Futball Club és Szabadidő Sportegyesületnek jelenleg 106 fő igazolt játékosa van, ebből 60 fő 19 éven aluli gyerek- köztük sok roma származású és 11 leány melynek közel negyede a szomszédos községekből jár Szecsőre rendszeresen edzeni. Ezek a számok önmagukban is mutatják hogy, a Tápiószecső Futball Club és vezetősége mennyire elkötelezett a fiatalok edzéslehetőségének és versenyeztetésének biztosításában. Meggyőződésem, hogy az egyesület minden sportolni, focizni vágyó fiatalt és idősebbet, leányt és fiút szívesen fogad, akik elfogadják és betartják az egyesület Alapszabályát és sportszerű, emberi magatartásukkal hozzájárulnak az egyesület munkájához. Ezért is támogatom évek óta jelentős pénzadománnyal és társadalmi munkával az egyesületet. Sajnálom, hogy néhány szülő Ficsor Csaba edzőt követve elvitte gyermekét az egyesülettől. Ennek okát a következő egyszerű tényekben látom: 1. Tápiószecsőn évek óta nem volt és a jövőben sincs tervezve U10-es korcsoport szerepeltetése a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség bajnokságában. Ennek legfőbb oka az, hogy a férfi felnőtt nagypályás Megyei I. Osztályú Labdarúgó Bajnokság 2008/2009. évi ( és a korábbi évek) verseny kiírása szerint melyben a Tápiószecső Futball Club is szerepel- minden benevezett csapat köteles U19-es, U16-os, U11-es, U9-es és U7-es korosztályban utánpótláscsapatot szerepeltetni. A versenykiírás egyben az U13-as korosztályú utánpótláscsapat szerepeltetését is ajánlja, nem kötelező módon, a Pest megyei I. osztályba nevező sportszervezetek számára. U10-es korosztály nevezését a versenykiírás nem írta elő és nem is ajánlotta. 2. A 2007/2008-as bajnoki évben az U9-es csapat Ficsor Csaba edző vezetésével szép eredményeket ért el, melyek méltán öregbítették Tápiószecső hírnevét. Ezen eredményeket minden sportszerető szecsői méltányolt és elismert, büszkélkedett a csapat és az edző sikereivel. Természetesen Ficsor Csaba edző a vezetőség által idén is fel lett kérve az U9-es csapat szakmai irányítására. A korosztályból kiöregedett játékosok számára a Tápiószecső FC az U11-es korosztályban biztosított edzési és játék lehetőséget. Ficsor Csaba edző a felkérést nem fogadta el melyet a vezetőség sajnálattal vett tudomásul. Az U9-es csapat kiöregedett játékosainak egy része pedig úgy döntött, 9

10 hogy nem kíván a sportklub által felajánlott U11-es korcsoportban edzeni és versenyezni. A fenti egyszerű tényekből adódóan az U10-es korcsoport nem tudott megszűnni, mert nem is létezett. Ezt a korcsoportot Ficsor Csaba edző szerette volna idén létrehozni, melyet az egyesület elsősorban anyagi, másodsorban szakmai okok miatt nem tudott támogatni. Egyszerűen arról volt szó, hogy egy önmagában sikeres edző saját egyéni érdekeit előtérbe tolva az egyesület által felkínált keretektől eltérő módón szeretett volna tovább dolgozni, melyet az egyesület nem volt képes elfogadni. Ezen a ponton ütközik az egyéni érdek a közösség érdekeivel. Hogy ez az ütközőpont milyen személyes indulatokat és sérelmeket hozott felszínre véleményem szerint másodlagos dolog, és nem befolyásolja az egyesület és a vezetőség elhivatottságát a sport iránt. A fontos az, hogy az egyesületnél maradt 106 sportoló a jövőben is nyugodtan végezhesse munkáját, fiatalokkal, öregekkel romákkal lányokkal és szülőkkel együtt. Tisztelettel: Husza György maradó szülő, támogató, igazolt játékos. Tápiószecső 2008 augusztus 21. * AZ ÖSSZEFOGÁS SZÜKSÉGESSÉGE MÁR 24. ÓRÁHOZ ÉRKEZETT! Ezt a gondolatot olvastam a Szecsői Tükör legutóbbi számában, amelyben ismét egymásnak estek különböző indulatoktól fűtött eszmék képviselői, és ebből az egészből nem csak az nem derül ki számomra, hogy ki ki ellen van, de az még inkább nem derül ki, hogy ki ki mellett van? Hogy szükség lenne az összefogásra, bizonyára így van, de ennek hiánya és okozati szálai messzire vezetnek. Ennek feltárásával kezdődhet az összefogás kivitelezése, de a csak hogy valami 24. órájához érkezett, még nem old meg semmit. Az elmúlt 23 óra kitaposott útján járva a 24. sem lesz más és semmi sem lesz más, amíg azt a bizonyos közös nevezőt nem fedezik fel a felfedezésre illetékesek.. Márpedig a hiba alapjaiban, a világnézetben keresendő. Az a híres tudomány, amelynek csöcsein felnőttek napjaink nagyjai állítólag nem tud konkrét bizonyítékot adni azt illetően, hogy a világot teremtették-e vagy magától lett. De egyszerűsítsük le a dolgot. Ha a térképbolt kirakatában levő földgömbről a tudomány nem tudja bebizonyítani, hogy azt valaki csinálta, és nem magától keletkezett akkor elmehet a sóhivatalba. Ilyen alapon bárki a műholdakról is nyugodtan azt gondolhatja, hogy úgy repültek ki a fészerből, mint a lócitrom a gereblyéről, amire a gazda félig ittasan véletlenül rálépett. Ha a tudomány eszközei ilyen szegényesek, hogy ilyen egyszerű dolgokat nem képes bebizonyítani, akkor nem csoda, hogy a valódi bolygók (Föld és Hold, stb.) eredetéről sem lehet konkrétan értékelhető fogalma, aminek alapján az istentagadás egyszerűen nevetséges és minden ésszerű megfontolást nélkülöz. Ez esetben nyilvánvaló, hogy az istentagadásnak nem tudományos alapjai vannak, hanem olyan érzelmi motivációi, amelyek arra épülnek, hogy követői szabadon dönthessék el, mit kezdenek magukkal és a természeti környezetükkel, miközben arra utaznak, hogy tetteikért semmiféle felsőbb hatalom előtt ne kelljen felelősséget vállalniuk. Röviden hogy úgy élhessek, ahogy akarok, meg kell tagadnom az Istent. Aki ebbe bele akar szólni, amit én semmiképpen nem engedek meg. Ez az ateista életfilozófia és ennek világméretű kiteljesedését láthatjuk az emberi társadalomban. És hogy ez senkinek ne szúrjon szemet, az evolúciós elméletet középre állították, hogy bárki 10 megfejhesse, mint egy szent tehenet, aki éppenséggel valamilyen magyarázatra éhes. Ez hasonló ahhoz, amikor Jóska belenézett a tükörbe, és mivel még a másnaposságból nem tért magához, hirtelen belevágott a tükörbe egy éppen arra járó fél téglát, azután legszebb képét meg kiakasztotta helyette a falra. Az ateista ugyanezt csinálta a Bibliával egyszer véletlenül belenézett és az Isten mondanivalójától elkékült. Mert miket is mondott neki az Isten? Hogy legyen mindenben tisztességes és becsületes, amit akarnak, hogy mások vele tegyenek ő is ezt tegye másokkal, óvja az egészségét és a környezetét ne csalja meg a házastársát és mindenkivel a békesség útját keresse, meg ilyen és ehhez hasonló dolgokat. Ettől aztán olyannyira megrémült, hogy összetörte a tükröt. Helyette meg kitalálta a dialektikus materializmust, meg a csontig ateista kommunista ideológiát, amelyben a vallás a nép ópiuma. Betette helyette a pénz meg a hatalom ópiumát, amelyért aztán lekevert nem kevés pofont azoknak a barna humuszig, akiknek nem tetszett ez az ideológia. Aki szólni, mert mehetett Szibériába meg egyéb helyekre, a nagy ideológiai kalandorkodás vesztőhelyeire. Hogy hogy nem, egyszer csak kipukkadt a nagyra fújt luftballon és a tömény gázfelhőt szélnek eresztette az idő szava. De visszamaradtak az ideológia kábult lelkű amatőrei, akik profi módon nyúlják le még azt a kevéske bőrt is, amivel az átlagnép csont sovány rétege netán takarózna. Mert hogy ki előtt kéne netán felelősséget vállalni a lelkiismeret előtt, vagy valamilyen jövőbeni nemzedék társadalma előtt? Nevetséges. Az anyagon, a mán és a lenyúlhatón kívül semmi sincsen, különben is egyszer élünk. Kit érdekel, hogy a vasúti sínek közé való köveken gyerekkocsit tolni nem lehet, amit úgy kiborítottak Magdolnatelep pár utcájára, ahogy a bilit szokás. Ez is az ateizmusból ered, és minden más lelketlenség, amivel alátesz egyik ember a másiknak. De nem ma kezdődött ez a játék. És nem csak hivatalos ateisták tettek a másik puskaporos gyújtózsinórt, hanem a történelem éppen ügyeletes vallásvezérei is, akik aztán meg is gyújtották a kanócot. Mert nem a Mesterre néztek hanem a mester mestergerendájából kiárusítható zsírra, így hát azok is lenyúlták a lenyúlhatót, miközben arra vállalkoztak, hogy a szent értékeket védik. A 24. óra valóban közel van de ezt nem arra fogják felhasználni az illetékesek, hogy békét kössenek a távollévő Istennel. És nem fogják megengedni, hogy a számukra nem létező Isten megtanítsa őket a békesség útjára. A hatalomra éhes ember szívében ott lapul az ateizmus mélyen gyökerező ideológiája, amelynek vadhajtásai mindig is sok keserűséget fognak okozni annak, akit egyébként úgy hívnak a Bibliában hogy felebarát. A szeretet nem tesz rosszat a felebarátnak, ezért a törvény betöltése szeretet ( Róma 13:10) Ez a 24. óra leckéje és ennek elsajátítása adja kézbe azt az alapot, amelyre egy békességes, szépen gyarapodó társadalmat lehet építeni, nevezzék azt akár éppen Tápiószecsőnek. A kicsi mintája ugyanaz, mint a nagynak. El lehetne hát indulni jó felé, de berögződött ateista hajlamokkal ez aligha fog menni. Az a híres neves tudomány felszabadította az olyan csökevények alól a modern embert, mint a felebaráti szeretet eszméje. Abból nem lehet jól lakni az olcsó konyhán, ami kijár a vastagbukszájú Duna melletti ülésezőknek. Ők járnak elől jó példával, amit csak próbálnak leutánozni a nagylábon járó kis amatőrök. Hiába nagy szívben a kisembereknek nem sok hely marad de ez az igazság is addig fennmarad amíg így ilyen formában ez a világ. De jó hír a valóban érdekelteknek hogy ez már nem sokáig marad így mert a jövendő a béke emberéé, akik nem zsebükben viszi a vagyonukat, hanem szívükben! A 24. órának ez a leckéje és ebből nem lesz osztályismétlés csak vizsga! Németh Károly

11 Tisztelt Olvasók Az idén augusztus 1-től újra van a faluban a Katolikus Egyháznak plébánosa. Beer Miklós Megyéspüspök Úr, Dóbiás Zalán atyát bízta meg a papi teendők ellátásával. Zalán atya már augusztusba bemutatkozott a templomba járó híveknek. Sajnos sokan vannak a faluban olyanok akik ritkábban jutnak el a templomba, de azért jó keresztények. Hogy ők is megismerjék lelki vezetőnket megkértem atyát hogy lapunkba is pár mondatban mutatkozzon be. Ő szívesen vállalta a feladatot. Kedves tápiószecsői közösség! Még véletlenül sem szeretném a közönség szót használni Az Úr félelme a bölcsesség kezdete, okosak, akik kitartanak benne! Zsoltárok könyve 110,10 Dóbiás Zalánnak hívnak, a Nógrád megyei Tereske községből származom május 11-én születtem Balassagyarmaton, 31 éves vagyok ben szemináriumi tanulmányaimat és készületemet befejezve június 23-án szentelt Keszthelyi Ferenc megyéspüspök a váci székesegyházban áldozópappá szentelt. A hivatás kegyelméért és ajándékáért sírig tartó hálával tartozom a mindenható Istennek; elsősorban azért, mert megbízhatónak ítélt és alkalmasnak talált erre a szolgálatra. Ennek a hivatásnak egyik sarkalatos pontja a hűség, ami pedig természetesen nem pusztán rajtam áll, hiszen ezen az úton ketten megyünk: Isten és én. Így ennek az útnak a ha lehet így mondani támasza, ereje Jézus Krisztus. Nem éreztem soha semmi rendkívüli dolgot és különöset hivatásom kialakulásában. Vallásos családban nőttem fel, így templomba és hittanra rendszeresen, kisgyermekkorom óta jártam. Az általános iskola befejezése után a váci Piarista Gimnáziumban folytattam tanulmányaimat, illetve ezzel párhuzamosan a Szent József Kollégium diákja is lettem, ami úgy érzem - meghatározó volt hivatásom kialakulásában, hála lelkes és példaadó tanáraimnak, illetve nevelőimnek. S a középiskola elvégzése és az érettségi vizsga után a Győri Hittudományi Főiskola Római Lateráni Egyetem Kihelyezett Tagozatá-nak hallgatójává váltam, és szereztem diplomát. Papi életem első évét Karancskesziben kezdtem, majd Nagykátán töltöttem 3 évet, ahol a hívek irigylésre méltó szeretete vett körül. Innen kerültem Taksonyba, és Dunaharasztiba, ahol az általam mélységesen tisztelt főnököm saját szavaival élve munkatársam, Láng András atya segítségével és baráti útmutatásaival élhettem meg, hogy jó papnak lenni. A mára már sajnos ritka, rendkívül élő egyházközségekkel számomra megtiszteltetés volt együtt lenni! Valóban, a szó legnemesebb, és nem a sokszor lejáratott, olcsó közhellyé silányított értelmében az emberek testvéri és őszinte baráti közösségével voltam együtt újabb 3 nagyszerű évet, s köszöntem el idén július 31-én. És köszöntem be Tápiószecsőre augusztus 1- vel, ahol példásan, nagy szeretettel fogadtak a kedves 11 hívek és a munkatársak. (Hát, ilyen átmenetet kívánok minden paptestvéremnek ;-)))) (Kérem, engedjenek meg egy nagyon rövid személyes kitérőt: bár való igaz, 1 hónap után még ne nagyon ítélkezzen az ember, de nagyon jól érzem magam ebben a két egyházközségben ) Kicsit komolyabbra fordítva: mint pap, úgy érzem, elsősorban és mindenekelőtt Krisztust kell hirdetnünk, illetve az evangélium igazságait minél emberközelibb módon, a kor igénye szerint megfogalmaznunk; és mint esélyt - egy olyan útnak a lehetőségét ami igazán méltó az emberhez kell minél szélesebb réteghez eljuttatnunk. Nyilvánvaló dolog, hogy az ambó (igehirdetési hely) nemegyszer túl kevés ahhoz, hogy mindenkihez eljusson a Szentírás üzenete; azonban közös munkával, együtt, vállvetve már alkothatunk egy ütőképes csapatot A tápiószecsői templom nagyon szép kívülről Hát még belülről!!!!! Arra szeretnék biztatni minden kedves olvasót, hogy ne féljünk! Emeljük fel fejünket, ha kell szembenézve magunkkal és jöjjünk el bátran az Isten Házába! Olyan hely ez, ahol nemcsak lelkünk, hanem egész emberségünk megnemesedik, és felemelkedik egy hozzánk méltó magasságba. Kérem, forduljanak bátran munkatársaimhoz; a gondnoksághoz: -Kiss Gábor gondnok - Kiss Gáborné - pénztáros - Hegedűs József elnök - Mucsinyi Attila sekrestyés, adminisztrátor - Szathmári Józsefné - kántor Meggyőződésem az is, hogy munkánk hatásfoka épp úgy, mint az ősegyház idején papok és az öntudatos hívek közös munkájának eredményeképpen alakul. Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Dóbiás Zalán Plébános atya Köszönöm a bemutatkozást. Isten hozta Tápiószecsőre, eredményes munkát kívánok atyának. Lesti Bertalan Tápiószecsőn igényesen felújított 2 szobás IV. emeleti társasházi lakás redőnnyel, kaputelefonnal, egyedi, vízórával felszerelve eladó. Tel: 29/ , * Eladó Tápiószecsőn a Kátai úton 220nm szerkezetkész családi ház. A telken víz és villany van. Lakótér 120nm, garázs 36nm, pince 64nm. Telefon: 06-30/ ELADÓ Újszerű állapotban komplett étkező garnitúra, -6db szék, széthúzható asztal, szekrénysor Ugyan itt nappali ülőgarnitúra, Érd Este: 29/

12 Tisztelt Olvasók! Az idén nagyboldogasszony napján, reggel 6 órakor indultunk a hagyományos gyalogos zarándokútra Máriabesnyőre. Induláskor még hideg volt a levegő, féltünk hogy az időjárás előjelzés szerint hideg zivataros napunk lesz. Szerencsére az idő megemberelte magát ( fáradtság kímélő volt ) így haladhatunk a kijelölt cél felé. Tehát ötvenen indultunk Szecsői és Szentmártonkátai zarándokok. Az úton végig imádsággal és énekelve haladtunk. Délután ½ 4-re megérkeztünk a Besnyői vasúti átjáróhoz. Ott találkoztunk papunkkal Dóbiás Zalán atyával. Az atya a Kókai zarándokokkal ment Besnyőre és fél órával mi előttünk érkeztek meg. Ép hogy bekísérte az embereket a templomhoz. A kedves Szecsői zarándok testvéreket is felkísérem, ajánlotta és úgy is lett. Utána sietett haza, mert Szecsőn 6 órakor tartott szentmisét. De még mielőtt indult haza felajánlotta, hogy jövőre megpróbál velünk jönni. A szabadtéri szentmise után, ahol több ezren voltunk, gyönyörű áhítatos gyertyás körmenet volt. Gulyka József, Isaszegi esperes úr áldása után indultunk haza. Azzal hogy ide zarándokoltatok és a szentmisén megjelentetek teljes búcsút nyertetek mondta az esperes úr. Lesti Bertalan Üdüljön Hajdúszoboszlón! A gyógyfürdőtől 5 percre, csendes, nyugodt környezetben APARTMANOK egész évben kiadók. Érdeklődni lehet: Ofelláné Anikónál Tel.: 06-29/ (18 óra után) vagy 06-30/ as telefonszámon Szecsői Tükör Kiadja: Nagyközségi Önkormányzat Tápiószecső Honlap:www.tapioszecso.hu, Tel: 06-29/ Szerkesztő: Lesti Bertalan, Tel:06-29/ Megjelenik havonta 2400 példányban. Engedély:NySU.P/PHF/2824/1991 STIHL. VIKING. Kertigép és motorkerékpár alkatrész. STIHL motorfűrész akció szeptember október 30-ig. Stihl és Viking Márkakereskedés és ezek alkatrészeinek forgalmazása. Robi, KF, RK, Terra, MPM/Ducatti/, Honda, Tecumsch Briggs motor alkatrészek Láncfűrész alkatrészek, kész láncok (láncok méretre készítése, gépi élezése) Damil fejek, Vágótárcsák, Motoros permetezők Motorkerékpár alkatrész: Simson, Jawa-Babetta, MZ, Robogó típusú motorokhoz O gyűrűk és szimeringek 3000 féle választékban. Csapágyak (golyós, kúpgörgős) Egyéb hobbi fűrészek! 35000Ft-tól. Török János 2252 Tóalmás Jókai u 23. Tel./Fax: ,

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 19/2015 (07.02.) számú Hivatalos Értesítő 2015.07.02. Tartalom Elnökségi határozatok 3. oldal 90/2015 (06.01.) Edzőképzést érintő kérdések 91/2015 (06.01.) Szuper Kupa versenykiírás

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Youth Volleyball Festival

Youth Volleyball Festival 2016 Youth Volleyball Festival 17 23 July 2016 Kaposvár, Hungary Youth Volleyball Festival HUNGARY KAPOSVÁR 2016 17-23 JULY www.youthvolleyballfestival.org 2016 ÜDVÖZLÜNK minden sportbarátot az INTERSPORT

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Falukarácsony. Újévi koncert

Falukarácsony. Újévi koncert Ikladi Hírek XX. évfolyam 12. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2013. december Falukarácsony Hagyományos falukarácsonyi ünnepségünket december 20-án, pénteken, 18 órai kezdettel tartjuk az

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 128. Száma: 3-45/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó 1. Célja: A 2014. év uszonyosúszó ifjúsági, junior és felnőtt korcsoport

Részletesebben

DIÁKOLIMPIAI 2013/2014

DIÁKOLIMPIAI 2013/2014 DIÁKOLIMPIAI 2013/2014 www.fodisz.hu KAPKODD a LÁBAD! JÁTÉKOS SOR- és VÁLTÓVERSENY ZALAEGERSZEG, 2014. ÁPRILIS 11-12. Általános Tudnivalók Csapatok érkezése: 2014. április.11. /péntek/ 14.00-ig Cím: Zalaegerszeg

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

Meghittség és gyengédség. Az egyik karácsonyi

Meghittség és gyengédség. Az egyik karácsonyi BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXII. évfolyam 2015. DECEMBER Meghittség és gyengédség. Az egyik karácsonyi szentmisém (egy kápolnában, ahol nem volt világítás, csak néhány gyertyafény pislákolt

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság

XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság 2014. november 29. BÉKÉSCSABA Kiíró: Rendező: Versenyigazgató: Főbíró: A verseny fővédnöke: Időpont: Helyszín: Magyar Taekwondo Szövetség Lakótelepi

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

A Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége. meghirdeti

A Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége. meghirdeti A Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége meghirdeti a Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium és a Mozgásjavító Diák

Részletesebben

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Kezdés 8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Olyannyira fontos téma a szolgálatra nevelés, hogy talán ezzel kellett volna kezdeni az egész sorozatot. A szolgálat az egyik leghatékonyabb gyógyír a mai tévútra

Részletesebben

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben Dés, Transilvania Camping Szervező - Ábrok László - Debrecen - tel.:06 20 939 0271 Társszervező - Transilvania Camping - Erdélyi Lakókocsisok - Peti tel 0040 722 509492

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

XII. 2014. Az egészség és sport jegyében

XII. 2014. Az egészség és sport jegyében Á G F A L V I K R Ó N I K A XV. évfolyam 9. szám Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2014. SZEPTEMBER XII. 2014. Az egészség és sport jegyében Versenykiírás Az eddig megrendezett futófesztiválok sikere

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

MINDEN, A BAJNOKSÁGRA NEVEZNI KÍVÁNÓ SPORTSZERVEZET RÉSZÉRE KÖTELEZŐ A KITÖLTÉS ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS. MINDEN PONTOT KÖTELEZŐ KITÖLTENI!

MINDEN, A BAJNOKSÁGRA NEVEZNI KÍVÁNÓ SPORTSZERVEZET RÉSZÉRE KÖTELEZŐ A KITÖLTÉS ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS. MINDEN PONTOT KÖTELEZŐ KITÖLTENI! Kitöltési útmutató Sz-Sz-B. Megyei Igazgatóság Bajnokságaira való nevezés feltételeinek teljesítéséhez (Hivatkozási szám a versenykiírásban szereplővel azonos) MINDEN, A BAJNOKSÁGRA NEVEZNI KÍVÁNÓ SPORTSZERVEZET

Részletesebben

36. Nemzetközi Tavaszi Sportgála Gyalogló Magyar Szuper Liga verseny

36. Nemzetközi Tavaszi Sportgála Gyalogló Magyar Szuper Liga verseny 36. Nemzetközi Tavaszi Sportgála Gyalogló Magyar Szuper Liga verseny Békéscsaba, 2015. április 26. vasárnap Magyarország Felnőtt 20 km-es Gyalogló Férfi, Női Egyéni és Csapatbajnoksága, Havasi István-emlékverseny

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 8/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 25. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

be/sfp-08412/2015/mlsz

be/sfp-08412/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Törökbálinti Focisuli Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve TFSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1275 A kérelmező jogállása

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014

NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014 NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG (MAGYAR EGYETEMI FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG) VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION POSTACÍM: 1146 BUDAPEST,

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 39/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 40/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 41/2014.

Részletesebben

XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság

XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság 2014. november 29. BÉKÉSCSABA Kiíró: Rendező: Versenyigazgató: Főbíró: A verseny fővédnöke: Időpont: Helyszín: Magyar Taekwondo Szövetség Lakótelepi

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Embertárs (2005/1.) Tamásné Kollár Magdolna Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Esettanulmány. (a neveket és az adatokat természetesen megváltoztattuk) Klári 22 éves. Két kicsi gyermeke van:

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (IX. 07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS Lovastorna SÓSKÚT KUPA 2014. május 3-4. - helyszíne: Sóskúti Lovas-és Élménypark

VERSENYKIÍRÁS Lovastorna SÓSKÚT KUPA 2014. május 3-4. - helyszíne: Sóskúti Lovas-és Élménypark VERSENYKIÍRÁS Lovastorna SÓSKÚT KUPA 2014. május 3-4. Sóskúti Lovas-és Élménypark 1. Általános rendelkezések: A verseny kiírója és a kiírás alapja: Magyar Lovas Szövetség Lovastorna Szakág (továbbiakban:

Részletesebben

XXXVII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny

XXXVII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny XXXVII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny SOPRON 2015. november 21-22. 37. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny Sopron Kupa 2015. november 21-22. A verseny célja Dr. Csik Ferenc Olimpiai Bajnok tiszteletére olyan úszóverseny

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22-i üléséről. Összesen: 7 képviselő

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22-i üléséről. Összesen: 7 képviselő Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22-i üléséről Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint. Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: Pátrovics

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

IRÁNYTŰ. a végtelenhez Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról

IRÁNYTŰ. a végtelenhez Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról IRÁNYTŰ a végtelenhez Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról Lektorálta Futó Károly Szerkesztette és a verseket válogatta Karikó Éva A bibliai idézetek a Szent István Társulat által kiadott

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14. TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT 2014. november 10 - november 14. A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT PROGRAMJA 2014. november 10 - november 14. November 10. hétfő 13 45 óra Megnyitó 14 00 óra Matematika verseny I. forduló

Részletesebben

Dabasi. helyzet. Továbbra is 1. helyen az FC Dabas II. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehetőséget kínál. 2016. április 3.

Dabasi. helyzet. Továbbra is 1. helyen az FC Dabas II. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehetőséget kínál. 2016. április 3. Dabasi - helyzet Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa I. évfolyam. 4. szám Továbbra is 1. helyen az FC Dabas II A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehetőséget kínál. Csapataink, játékosaink

Részletesebben

Magyarnak maradni Egy település (város/község) közösségének küzdelme napjainkban iskolái, kulturális élete szinten tartásáért.

Magyarnak maradni Egy település (város/község) közösségének küzdelme napjainkban iskolái, kulturális élete szinten tartásáért. Kiss Alexandra II. Rákóczi Ferenc Főiskola, Beregszász II./B Magyarnak maradni Egy település (város/község) közösségének küzdelme napjainkban iskolái, kulturális élete szinten tartásáért. Kiss Alexandrának

Részletesebben

Író-invázió a kistelepülési könyvtárakban

Író-invázió a kistelepülési könyvtárakban Mi történt a KSZR háza táján? Rovatvezető: Mikolasek Zsófia mikolasek.zsofia@jamk.hu 20/2326-626 V. évfolyam 5-6. szám 2015. május-június Író-invázió a kistelepülési könyvtárakban Mikolasek Zsófia A József

Részletesebben

VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015

VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015 VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015 V E R S E N Y K I Í R Á S A verseny fővédnöke:balczó ANDRÁSa Nemzet Sportolója A verseny célja: Versenyzés biztosítása közép- és hosszútávfutók, illetve

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

SPORT XXI. PROGRAM REGIONÁLIS TRIATLON DIÁKOLIMPIA (Pest, Komárom-Esztergom, Fejér és Nógrád megye) X. JUBILEUMI VERESEGYHÁZI NYÍLT TRIATLON VERSENY

SPORT XXI. PROGRAM REGIONÁLIS TRIATLON DIÁKOLIMPIA (Pest, Komárom-Esztergom, Fejér és Nógrád megye) X. JUBILEUMI VERESEGYHÁZI NYÍLT TRIATLON VERSENY SPORT XXI. PROGRAM REGIONÁLIS TRIATLON DIÁKOLIMPIA (Pest, Komárom-Esztergom, Fejér és Nógrád megye) X. JUBILEUMI VERESEGYHÁZI NYÍLT TRIATLON VERSENY A verseny Fővédnöke: Szervezőbizottság tagjai: Pásztor

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

Határok nélküli partnerség című konferencia

Határok nélküli partnerség című konferencia 31/2010 KTE KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. 1372 Budapest, Pf. 451. Telefon/Fax: 353-2005, 353-0562 (Rend. 31/2009) Határok nélküli partnerség című konferencia A régiók

Részletesebben

Egyetemi- Főiskolai Országos és Budapesti verseny. Mountain Bike Cross Country verseny. 2013. szeptember 15. Piliscsaba

Egyetemi- Főiskolai Országos és Budapesti verseny. Mountain Bike Cross Country verseny. 2013. szeptember 15. Piliscsaba Egyetemi- Főiskolai Országos és Budapesti verseny Mountain Bike Cross Country verseny 2013. szeptember 15. Piliscsaba JEGYZŐKÖNYV A verseny rendezője: Budapesti Kerékpáros Szövetség, Magyar Egyetemi Főiskolás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke TÁJÉKOZTATÓ a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről Ó z d, 2015. február 19. Előterjesztő: Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke Egyesületünk rövid bemutatása: 1906-ban Ózdon épült fel Közép-Európa

Részletesebben

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről Egyesületünk sikerekben gazdag évet zárt, amelyben aktíváink áldozatos munkáján kívül nagy szerepe volt annak a széleskörű szakmai elismertségnek, melyet

Részletesebben

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása.

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-13/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. július 4-én (kedden) 8.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Jegyzői tájékoztató. Tisztelt Tápiószecsőiek! Kedves Tápiószecsőiek!

Jegyzői tájékoztató. Tisztelt Tápiószecsőiek! Kedves Tápiószecsőiek! 1 2 Jegyzői tájékoztató Tisztelt Tápiószecsőiek! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestülete december havi első ülésére december 10-én került sor. Testületünk az alábbi témákkal kapcsolatosan

Részletesebben

Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása

Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Írta: Tarnavölgyi László 2015. január 08. csütörtök, 23:59 Anka László és Kucza Péter Tápiószecső

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

MHT Hírlevél különszám

MHT Hírlevél különszám 2013. 10. 25. Magyar Higiénikusok Társasága MHT-NETT Konferencia, 2013. október 2-4., Sarlóspuszta ÉRTÉKELÉS Előzetesen regisztrált résztvevők száma: 155 fő Elhangzott előadások száma: 76 Bemutatott poszterek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

100 játék IV. Szakmai nap

100 játék IV. Szakmai nap Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * 100 játék IV. Szakmai nap a

Részletesebben

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz!

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Tisztelt Szülők, kedves Nyolcadikos és Negyedikes Tanulók! Mindenki számára elismerhető és elfogadható tény az, hogy a jövő sok tekintetben függ gyermekeink,

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció Nimfea Természetvédelmi Egyesület A HUMUSZ Szövetség és a Nemzeti Együttműködési

Részletesebben

Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya:

Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya: Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya: Az MLSZ Pest Megyei Igazgatóság által szervezett férfi felnőtt és fiú utánpótlás-bajnokságokba való digitálisan kitöltött nevezési nyomtatvány mellékletei (2014/2015.)

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Eredményes értékesítés.

Eredményes értékesítés. Eredményes értékesítés. Egy belföldi vidéki wellness szálloda kínált kedvezményes, belföldi utazási lehetőséget. A szolgáltatás értékesítésénél a kedvező ár volt a motiváció. Az esettanulmány jól szemlélteti,

Részletesebben

B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG országos tollaslabda versenyek kiírása 2014. április 5-6. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, BUDAPEST 1. A verseny célja: A B Kategóriás Országos Bajnokság hagyományteremtő

Részletesebben

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt Kedves Olvasó! Évek óta rendszeressé vált, hogy a Hajdúhegyi Hírekben ismertettem Önnel a városrész önkormányzati képviselõjeként végzett munkámat. Beszámoltam az elkészült fejlesztésekrõl és a megvalósításra

Részletesebben

TAKSONY SE szakmai beszámolója

TAKSONY SE szakmai beszámolója Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Tárgy: Szakmai beszámoló 2012/2013 IDŐSZAK TAKSONY SE szakmai beszámolója Egyesületünk sportfejlesztési programját a MAGYAR LABDARÚGÓ Szövetség

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a kispesti önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 17-én 8 óra 30 perces kezdettel a polgármesteri hivatal nagytermében (Bp. XIX., Városház tér 18. I. em. 41.) megtartott

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER. Havilapja. . Októ

XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER. Havilapja. . Októ XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja VÁR ÁLLOTT S MOST FÖLDHALOM 2013. Októ ber XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2 2013. OKTÓBER MEGHÍVÓ Egy kicsit el kell menni világot

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben