Gyermekjóléti Szolgálat, Diósd Helyettes szülői hálózat Gyermekek Átmeneti Otthona

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyermekjóléti Szolgálat, Diósd Helyettes szülői hálózat Gyermekek Átmeneti Otthona"

Átírás

1 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Fészek Egyesület évi tevékenysége kapcsán A Közhasznúsági jelentés keretében évi CLVI. Tv a közhasznú szervezetekről 19. (2) g. pont értelmében Gyermekjóléti Szolgálat, Diósd folyamán a már korábbi években megszokott szakmai színvonalon és mutatókkal láttuk el feladatainkat. Mindez számokban kimutatva: Az év folyamán a gyermekjóléti szolgálatnál megjelentek száma: 97 fő. Ebből önkéntesen megjelent 32 fő, jelzőrendszer által küldött 28 fő, együttműködésre kötelezett 15 fő, a gyermekjóléti szolgálat által felkeresett 22 fő. Alapellátásban gondozott gyermekek száma: 13 fő (7 családot érint) Védelembe vett gyermekek száma 8 fő (4 családból). Az eljárás 7 gyermek esetében zárult le, 6 esetben a család elköltözése miatt, egy esetben a gondozás sikeressége következtében. A településen kiváló együttműködést sikerült kialakítanunk az önkormányzattal, oktatási és egészségügyi intézményekkel, rendőrséggel, egyes helyi civil szervezetekkel (pl. Nagycsaládosok Egyesületet, Caritas diósdi szervezete). Írásos együttműködést kötöttünk a Diósd területén működő, civil fenntartású Családok Átmeneti Otthonával, az együttműködésünk alapjait lefektetendő. A megvalósítás egyelőre nem zökkenőmentes folyamán 2 alkalommal szerveztünk kirándulást gondozott gyermekeink számára (helyszínek: Százhalombattai Régészti Park, Budakeszi Vadaspark), és 2 alkalommal előadást a helyi szakembereknek (témák: drog és magatartászavaros gyermekek nevelése). Cikksorozatot kezdtünk a helyi lapban, a gyermekjóléti szolgálat tevékenységének minél szélesebb körben való megismertetése érdekében, rendszeresen megtartottuk jelzőrendszeri értekezleteinket, valamint több szakmai rendezvényen, konferencián is részt vettünk. A Pest Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala megtartotta szakmai ellenőrzését. Munkánkat a jogszabályoknak megfelelőnek és szakmailag magas színvonalúnak találta. Új szereplő volt az életünkben az újonnan induló családsegítő szolgálat a településen, mostantól velük együtt osztozunk azon a csöppnyi szobán, amely szakmailag már egy szolgáltatás számára sem volt elegendő. Sajnos hiába született testületi döntés az új félfogadási helyünk kialakításáról, a megvalósítás várat magára. Mindeközben egy pályázat révén fejlesztő játékokat és berendezési tárgyakat sikerült vásárolnunk, melyek használatba vétele a fenti okok miatt szintén csúszik. Helyettes szülői hálózat A helyettes szülői hálózat marad továbbra is egy inaktív szolgáltatás és potenciális lehetőség, mely ebben a formájában költséget nem jelent az Egyesület részére. Amennyiben igény mutatkozik erre a fajta ellátásra bármely települési önkormányzat részéről, és rendelkezésre állnak a szükséges finanszírozási és szakmai feltételek, úgy nem zárkózunk el újabb feladatellátási szerződés megkötésétől sem. Gyermekek Átmeneti Otthona A 2006-os évben 4263 gondozási napot teljesítettünk 3 édesanyát és 31 gyermek gondozását végeztük az évben. 3 olyan gyermek került be intézményünkbe az évben, akivel nem először találkoztunk.

2 Az átmeneti otthon kihasználtsága 83%-os volt, ami nagyon jónak mondható szakmailag ban minden segítséget kérő gyermeket vagy családot sikerült befogadnunk, gondozni tudtunk. A kihasználtságunk évi 74%-oshoz viszonyítva komoly növekedést jelent, és krízisellátáshoz képest jelentős megterhelést az ellátás zökkenőmentes biztosítása szempontjából. A növekedést a már szerződött 4 településről érkezett gyermekek ellátásával értük el, (Érd, Diósd, Százhalombatta, Budaörs), illetve Ercsiből bekerült gondozottat is elláttunk. Új szerződést azonban nem kötöttünk, tekintettel többek között egy olyan jogszabály változásra, amely kimondja, hogy a településekkel konkrétan meghatározott férőhelyszámra kell szerződnünk, és a kihasználtsági mutatók alapján a 4 település lefedte a teljes működési kapacitásunkat. A 2006-os év feladata volt ennek a törvényi változásnak megfelelően a feladatellátási szerződések módosítása, mely több-kevesebb sikerrel től realizálódott. Az Otthonba kerülés indokai évben a következők voltak: A legtöbb esetben, 6 gyermeknél és 3 anyukánál a lakhatási problémák, hajléktalanság miatt kellett segítenünk 5 gyermek a szülők életvezetési problémái miatt vált gondozottunkká 6 fiatal magatartási problémák, illetve szülőkkel való viszály miatt került intézményünkbe 7 gyermek és egy édesanya esetében a bekerülés indoka bántalmazás, szexuális zaklatás volt Egyéb indokokkal 6 gyermeket gondozunk. A gyermekek továbbkerülésének/elhelyezésének az alakulása 2006-ban: 13 gyermek saját vér szerinti családjába került vissza 6 fiatal került szakellátásba, 5 nevelőszülőhöz és egy lakásotthonba 12 gyermek én is gondozásban volt. A magas szintű kihasználtság ellenére a normatíva csökkentése az otthon életére is jelentősen kihatott: fejlesztésre, beruházásra pályázatból tudtunk keretet biztosítani, sok érdekes és hasznos programra juthattak el a gyerekeink, de szinte kivétel nélkül adomány, meghívás, civil szervezetek közti együttműködések jóvoltából (színház, gyereknap, cirkusz, mikulás ünnepség, stb.), és a nyári táborozást is két nyertes pályázat segítségével tudtuk megvalósítani. Nagy segítséget jelentettek az önkéntes munkában dolgozó, illetve szakmai gyakorlaton lévő kollégák, támogatók is, akik főként kézműves foglalkozásokat, szabadidős programokat szerveztek az otthon munkatársaival együtt. A dolgozók éves továbbképzési kötelezettségének is eleget tettünk, illetve szakmai rendezvényeken, továbbképzéseken részt vettünk. Nevelőszülői hálózat Szerény tervekkel indultunk a 2006-os évre, tekintettel arra, hogy a normatíva-csökkentés minden eddiginél rosszabb anyagi helyzetbe hozta a nevelőszülői ellátást. Ennek ellenére igen eseménydús évet zártunk. Az éves munkánk számokban kifejezve: Gyermekek száma én: 293 fő. Tárgyévi létszámnövekedés: 60 fő, ebből 24 fő saját vér szerinti családjából érkezett, 27 fő gyermekotthonból került kihelyezésre, 7 fő más hálózat nevelőszülőjétől érkezett, 2 fő utógondozói ellátottá vált az év folyamán. 2

3 Tárgyévi létszámcsökkenés: 65 fő. 15 fő hazakerült, saját, vér szerinti családjába. 3 fő örökbefogadása történt meg, 36 fő más nevelőszülői hálózatba került át (többségében a nevelőszülővel együtt), 2 főt gyermekotthonba helyeztek át, és 9 fiatalnak az utógondozói ellátása szűnt meg, önálló életet kezdtek. Gondozottak száma én: 288 fő, a következő megoszlás szerint: 164 fő normál ellátásban, 104 fő tartós beteg, fogyatékos, illetve 0-3 éves korosztályba tartozó, valamint 19 fő utógondozott. A működési engedélyünk szerint én 229 nevelőszülőnk és 392 férőhelyünk volt én 244 nevelőszülő biztosított 415 férőhelyet. A tárgyév folyamán ugyanis 2 csoport 2005-ben kiképzett nevelőszülő került a működési engedélyünkbe, 22 fő (mindösszesen 15 család) viszont a jobb élet reményében egy újonnan létrejött nevelőszülői hálózathoz csatlakozott, illetve többségében alapító tagjai voltak. Az ő kiválásuk kapcsán az Egyesület hozzájárult a náluk nevelkedő gyermekek továbbviteléhez is. (A kilépők közül ketten már kéréssel fordultak Egyesületünkhöz, hogy visszakerülhessenek a hálózatunkba.) Ez a jelentős létszámmozgás igen komoly többletmunkát jelentett a hálózat munkatársai számára, ennek ellenére dolgozói létszámunk nem nőtt, sőt, csökkent az elmúlt év folyamán. A kismamáinkon kívül egy tanácsadó kolléga is felmondott, így két terület összevonásra került: Budapest és Tápiószecső. A jelentős többletmunkát a többi kolléga látta el, csakúgy, mint például a nyaraltatásokkal együtt járó feladatokat. Az ő áldozatos munkájukért, és önkéntes aktivitásukért köszönet illeti őket. A szakmai tevékenységünk értékelése során elmondható, hogy: A teljeskörű ellátás a nevelőszülői családok többségében biztosított. Ahol mégsem, ott alapvetően nem a nevelőszülő hibája, hanem az ellátórendszer hiányosságai. A törvényalkotó ugyanis rosszul kalkulált, amikor arra számított, hogy a gondozott gyerekek lakóhelyükön megkaphatják a szükséges pszichológiai, fejlesztőpedagógiai és különböző szakorvosi (főleg pszichiátriai) ellátásokat. Kapacitás híján ezekre nem, vagy csak hosszas várakozási idő után kerül sor. A helyi gyermekjóléti szolgálatokra néhány kivétellel szintén nem számíthatunk ilyen tekintetben. Ennek ellenére a nevelőszülők, mint azt a számok is jól mutatják, szívesen vállalkoznak 3 év alatti, beteg, vagy fogyatékos gyermek ellátására is, és mindent megtesznek a megfelelő ellátásuk, fejlesztésük érdekében. Ezen többlet terhek ellensúlyozására közel sem elég a különleges ellátás biztosításához járó többlet normatíva. A szabadidős programok és a tehetséggondozás tekintetében rendkívül színes a kép, a nevelőszülők igyekeznek minden lehetőséget megragadni, így vannak gyerekek, akik balettre, drámai szakkörre, íjászatra, vagy éppen zeneiskolába, esetleg rajzszakkörre járnak. Különösen sok a kis táncosunk Tiszakécskén, és szerencsére igen sokan sportolnak a gyerekeink közül, akár versenyszerűen is. Az utógondozói ellátásban részesülő fiatalok önálló életkezdésének problémája a gyakorlatban sokkal kevésbé mutatkozott, mint amire mi pár évvel ezelőtt számítottunk. Az összes gondozotti létszámhoz képest arányaiban évek óta stagnál az utógondozottak száma, sőt, inkább csökkenést mutat, az összlétszám növekedése mellett. A fiatalok többsége nappali tagozaton tanulmányokat folytat, néhányan dolgoznak, és még olyan ritka kivétel is akadt, akinek a munkaügyi központ tudott segítséget nyújtani képesítés megszerzésében, illetve álláskeresésben. Az önálló élet megkezdéséhez szükséges személyre szóló tanácsadás az elmúlt évek során egyre intenzívebben és színvonalasabban működött, talán ennek is a következménye, hogy 2006-ban 9 fiatal önálló életbe indítása történt meg. Általános tapasztalat azonban, hogy ezek a fiatalok nehezen viselik a kötelezettségeket, az együttműködés szükségességét, így az utógondozói ellátásban eltöltött idő egyre rövidebb az elmúlt éveket figyelembe véve. 3

4 A feladatellátás személyi és tárgyi feltételei szegényesen biztosíthatók a normatívából, a korrekt, szakmailag kívánatos munka feltételei pedig sehogyan sem. Amit elértünk, ahhoz nélkülözhetetlen volt a civil mivoltunkból adódó lehetőségek, források, készségek és vállalások hasznosítása: nevelőszülők és segítőik részéről egyaránt. Általános tapasztalat a hálózat egészében, hogy a gyámhivatalokkal többnyire jó az együttműködés, a TEGYESZ-ekkel úgyszintén, a gyermekjóléti szolgálatok viszont legfeljebb a mi megkeresésünkre szoktak reagálni, de nem kezdeményeznek, és többnyire nem számíthatunk rájuk a hazagondozás elősegítésében sem. Gyakori jelzés volt az is, hogy a gyerekotthonokból kikerülő gyerekek kapcsán nem kapjuk meg a megfelelő tájékoztatást a gyermek egészségi állapotáról, olykor elfelejtődnek a gyermek gondozása szempontjából egyébként lényeges információk. A Közgyűlés által elfogadott 2006-os szakmai terveinket az év folyamán nagy részben sikerült megvalósítanunk. A törvényi kötelezettségeinknek eleget tudtunk tenni: területenként külön-külön megtartottuk a félévente 6 órás továbbképzéseket (sajnos még mindig vannak olyanok, akik nem veszik komolyan, hogy a továbbképzés törvény által előírt kötelezettség, és következményekkel járhat, ha valaki ezekről igazolatlanul hiányzik). A 3 éves nevelőszülői alkalmassági felülvizsgálathoz is hozzákezdtünk, sajnos források hiányában ez a program áthúzódott re is. 80 fő esetében aktuális feladat a felülvizsgálat. Nagy eredmény, hogy az eddig kialakított, és jól működő segítő szakmai szolgáltatásokat is meg tudtuk tartani 2006-ban: pszichológiai, fejlesztő pedagógiai tanácsadás, kineziológiai foglalkozások (sajnos erről 2007-ben már le kellett mondanunk), vér szerinti kapcsolattartás segítése, ehhez saját kapcsolattartó helyek fenntartása. A tanácsadók számára egész évben biztosítottuk az esetmegbeszélő összejöveteleket, továbbképzéseken, szakmai rendezvényeken való részvételeket. Többek között pályázati forrásból, saját szervezésben egy háromnapos problémamegoldó és készségfejlesztő tréningen is. Külső szakmai aktivitásunk is igen élénk volt az elmúlt évben folyamán a tiszakécskei csoport volt a házigazdája a Civil Fórum rendezvényének, aktívan részt vettünk az év folyamán a Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége Gyermekvédelmi Tagozat munkájában, valamint az országos módszertani központ által koordinált nevelőszülői ellátásról szóló kézikönyv előkészítésében. Nagyon jó együttműködést sikerült kialakítanunk más civil fenntartású nevelőszülői hálózatokkal (SOS Gyermekfalvak, Hazafelé Alapítvány, stb.), melynek révén többször értékes adományokhoz, programokhoz jutottunk. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gyermekvédelmi Főosztályával kialakított jó kapcsolat révén két alkalommal is volt lehetőségünk véleményt nyilvánítani készülő jogszabályok kapcsán. Házon belül is számtalan program, rendezvény, aktivitás volt jellemző a nevelőszülői hálózat életére. Kéthavonta meg tudtuk jelentetni a Hírlevelünket is, reményeink szerint egyre több érdekes, aktuális, rólunk szóló írással. Köszönjük mindazoknak, akik részt vettek, és részt vesznek ebben a munkában, írásaikkal, verseikkel, receptjeikkel színesítik magazinunkat! Munkatársaink aktivitásának köszönhetően ezúttal sem maradtak el a családi és gyermeknapi rendezvények, a Mikulás és karácsonyi ünnepségek, stb. A karácsonyi ajándékokat 2006-ban szerényebb keretek között, és elsősorban adományozóink jóvoltából (Kludi Kft és Antenna Hungária), de biztosítani tudtuk. Hasonlóképpen adományból (Kludi Kft) kezdtünk hozzá egy új nevelőszülői csoport kiképzésének. A családok tavaszán számíthatnak működési engedélyre. A képzés kapcsán több újság, televízió és rádiószereplésünk is volt, ami elsősorban egy hosszabb távú, más helyzetben is 4

5 működő kapcsolati tőke kialakítása szempontjából fontos, mely az Egyesületünk ismertségének erősítésére, potenciális támogatók elérésére, forrásteremtéshez jól használható. Egy 2006-ban nyert OFA-pályázat segítségével megkezdhettük tudatos és tervezett forrásteremetést célzó tevékenységünket: ennek alapja egy főállású munkatárs foglalkoztatása től egy éven át pályázati forrásból, akinek a feladata elsősorban az egyesület sajtóban való megjelenésének, kapcsolatépítő, adományszervező és forrásteremtő tevékenységének a megtervezése, és lebonyolítása. Reméljük, ennek a pályázati programnak a hosszú távú hatását és eredményeit már 2007-ben tapasztalni fogjuk. Összességében elmondhatjuk, hogy a Fészek Egyesület továbbra is az ország legnagyobb civil fenntartású nevelőszülői hálózata. Szakmai munkánk jogszabályokban és szakmai programunkban foglaltaknak megfelelően zajlik, szakmai körökből egyre több elismerés, pozitív visszajelzés érkezik. Legnagyobb elismerést a vér szerinti kapcsolattartás segítésében elért eredményeink miatt kaptuk az elmúlt év során, melyhez nem csak kiváló és elkötelezett szakembereink vannak, hanem meglehetősen egyedülállóan a tárgyi feltételeket is biztosítottuk hozzá. Társadalmi ismertségünk és elismertségünk viszont igen alacsony szintű, ezen próbáltunk tudatosan változtatni már ban is, de az elkövetkező évünknek is az egyik legfontosabb feladata kell, hogy legyen, hiszen ez az egyetlen út a többletforrások megteremtése felé. A feladat közös, az intézmények munkatársaié, a nevelőszülőké, és nem utolsó sorban, sőt, talán inkább az elsők között az Egyesület tagságáé és vezetőségéé. Az intézmények szakmai beszámolójának elfogadása reményében, Üdvözlettel: Érd, Báló Ottília ügyvezető 5

SZAKMAI BESZÁMOLÓ Nevelőszülői hálózat 288 fő 61 fő 34 fő 315 fő teljeskörű ellátás szabadidős programok tehetséggondozás

SZAKMAI BESZÁMOLÓ Nevelőszülői hálózat 288 fő 61 fő 34 fő 315 fő teljeskörű ellátás szabadidős programok tehetséggondozás SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Fészek Egyesület 2007. évi tevékenysége kapcsán A Közhasznúsági jelentés keretében 1997. évi CLVI. Tv a közhasznú szervezetekről 19. (2) g. pont értelmében Nevelőszülői hálózat Szerény

Részletesebben

A 2009.-es évben jogosultan felhasznált normatív támogatások összege a következıképpen alakult:

A 2009.-es évben jogosultan felhasznált normatív támogatások összege a következıképpen alakult: BESZÁMOLÓ ÁLLAMI NORMATÍV TÁMOGATÁSRÓL 1997. évi CLVI. Tv a közhasznú szervezetekrıl 19. (2) b. pont értelmében A 2009.-es évben jogosultan felhasznált normatív támogatások összege a következıképpen alakult:

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szerzők: Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Zsíros Sándorné Dr. Klempa Éva Marcsa László Dr. Csepeli Ágota Dr. Somfai

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.7

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 43/2012. (V. 14.) KT. sz.

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat

Abony Városi Önkormányzat Abony Városi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l H-2740 Abony, Kossuth tér 1. 2593/2012/HUM Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály CKTK Humán Szolgáltató Központja

Részletesebben

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BALATONKENESE VÁROSBAN 2014. ÁPRILIS AZ INTÉZMÉNY ÉLETÉT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Az elmúlt év egyik örömteli eseménye volt,

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeli ellátások:

2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeli ellátások: B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1./ Demográfiai adatok: Miskolc város népessége a 2006. december 31-i adatok szerint 173.658 fő volt, ebből

Részletesebben

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére.

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése Előterjesztő: Á

Részletesebben

Melléklet. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) felülvizsgálata

Melléklet. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) felülvizsgálata Melléklet A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) felülvizsgálata 2 Tartalom Bevezetés.. 3 1. Magyarország gyermekvédelmi rendszere..

Részletesebben

,,Mosoly Mikrotérségi Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat. 2012. évi beszámolója. Nagymaros

,,Mosoly Mikrotérségi Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat. 2012. évi beszámolója. Nagymaros ,,Mosoly Mikrotérségi Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat 2012. évi beszámolója Nagymaros Beszámoló A korábbi évekhez hasonlóan a 2012-es évben a településen a gyermekjóléti és családsegítő feladatokat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről. Jegyzőkönyv Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Dr. Tarcali

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása 137/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete ezen előterjesztés melléklete

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 4 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 4 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 4 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Több, mint tizenkét évvel ezelőtt, 1997-ben fogadta el az Országgyűlés

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Beszámoló a Békés Városi Szociális Sorszám: III/1. Szolgáltató Központ munkájáról Kádasné Öreg Julianna igazgató Döntéshozatal módja: Békés Városi Szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS A 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

ÉRTÉKELÉS A 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról ÉRTÉKELÉS A 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Készítette: Szilágyi Imre Nagy Ferenc Nagy Viktória Kormos Piroska Gergely Gabriella Garancz Anasztázia Lengyel Zoltánné 1. Bevezető...

Részletesebben

E L Ő T ER J E S Z T É S

E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.: 85/539-036 Ügyiratszám: 1182/1/2015. 2. számú előterjesztés E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ 2011 évi és 2012 évi szakmai beszámolójának elfogadásáról

A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ 2011 évi és 2012 évi szakmai beszámolójának elfogadásáról ELŐTERJESZTÉS A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ 2011 évi és 2012 évi szakmai beszámolójának elfogadásáról Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság! Kérem a Tisztelt Bizottságot

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6.

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA J e l e n t é s A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetéről, a bűnmegelőzési tevékenység 2 0 13. évi értékeléséről

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban Gyvt.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. május 29.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. május 29.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. május 29.-i ülésére Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu város 2007. évi gyermekvédelmi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben