SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Győr Moson Sopron Megye Önkormányzatának Gyermekvédelmi Központja Győr, Vasvári Pál u.1. (96) , , (96) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Győr Moson Sopron Megye Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottsága..számú határozatával jóváhagyta. Az SZMSZ április 01. naptól érvényes.

2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETŐ... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 AZ SZMSZ HATÁLYA... 8 AZ INTÉZMÉNY FELADATAI... 9 AZ INTÉZMÉNY CÉLJAI A MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE AZ INTÉZMÉNYBE VALÓ FELVÉTEL ÉS TÁVOZÁS RENDJE TÉRÍTÉSI DÍJAKRA, BEFIZETÉSEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK A NÖVENDÉKEK TÁVOLMARADÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI A MUNKAVISZONY LÉTREJÖTTE A MUNKAVÉGZÉS TELJESÍTÉSE, MUNKAKÖRI KÖTELEZETTSÉGEK, HIVATALI TITOK MEGŐRZÉSE NYILATKOZAT TÖMEGTÁJÉKOZTATÓ SZERVEK FELÉ A MUNKAIDŐ BEOSZTÁSA SZABADSÁG AZ INTÉZMÉNYBEN KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONYBAN ÁLLÓ DOLGOZÓK DÍJAZÁSA SAJÁT GÉPKOCSI HASZNÁLATA AZ INTÉZMÉNYI GÉPKOCSI HASZNÁLATA A LÉTESÍTMÉNYEK ÉS HELYISÉGEK HASZNÁLATI RENDJE AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSÁNAK RENDJE A GAZDÁLKODÁS SZABÁLYZATAI BANKSZÁMLA FELETTI RENDELKEZÉS MELLÉKLET SZERVEZETI STRUKTÚRA ÁBRÁJA

3 Bevezető Egy szervezet zavartalan működésének elengedhetetlen feltétele, hogy feladatainak ellátása során a vele szemben megfogalmazott elvárások követhetőek legyenek. A feladatok végrehajtásának egyik legfontosabb eszköze a működés szabályozása, vagyis olyan mechanizmus felépítése, mely a döntési akaratot hatékonyan közvetíti és viszi át a végrehajtás szintjére. Különösen fontos ez egy olyan intézmény esetében, mint a Megyei Gyermekvédelmi Központ, melynek feladatköre az elmúlt években nagymértékben megváltozott, működési területe jelentősen bővült. Az intézmény (MGYVK) a lakásotthoni, a gyermekotthoni, speciális gyermekotthoni, különleges gyermekotthoni és az utógondozó otthoni gyermekvédelmi szakellátást végzi, s emellett biztosítja a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat pénzügyi, gazdasági és műszaki ellátását. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézményre vonatkozó adatokat, szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, valamint az intézmény működésének rendjét. 3

4 Általános rendelkezések 1. Az intézmény megnevezése: Győr Moson Sopron Megye Önkormányzatának Gyermekvédelmi Központja 2. Az intézmény székhelye: 9024 Győr, Vasvári Pál út Az intézmény telephelyei: Vasvári Pál úti Gyermekotthon Győr, Vasvári Pál út emelet Utógondozói Otthon Győr, Tompa u Lakásotthon Győr Ménfőcsanak, Győri út 1. Lakásotthon Csorna, Komáromi út 6. Lakásotthon Tét, Petőfi út 39. Lakásotthon Jánossomorja, Liget u. 3. Lakásotthon Győr Ménfőcsanak, Szél u. 45. Lakásotthon Töltéstava, Petőfi út 57. 4

5 BÓBITA Különleges Gyermekotthon Győr Ménfőcsanak, Szél u. 45/b. Speciális Gyerekotthon Sopron, József Attila u. 42. Cseresznyesori Gyermekotthon Sopron, Cseresznyesor 22. Lakásotthon Sopron, Ónodi u.10 Lakásotthon Sopron, Késmárki u.1. Lakásotthon Harka, Fenyves u. 9. Utógondozói Otthon Sopron, József Attila u Az intézmény alaptevékenysége: Gyermekvédelmi szakellátás Otthont nyújtó ellátás biztosítása az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek számára Utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek befogadása, ellátása Speciális gondozást igénylő gyermekek teljes körű ellátása Különleges ellátás biztosítása a 0 3 éves korú gyermekek részére, anyaotthon működtetése Család és utógondozás Kisegítő gazdasági tevékenység 5

6 5. Az intézmény alapító szerve: Győr Moson Sopron Megye Önkormányzata 6. Az intézmény felügyeleti szerve: Győr Moson Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése 7. Az intézmény hivatalos pecsétjeinek felirata: Hosszú bélyegző: Körbélyegző: 8. Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre: Jogi személyként működő, költségvetési előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 6

7 9. Az intézmény számlavezetője: OTP és Kereskedelmi Bank RT. Nyugat Dunántúli Regionális Igazgatósága 10. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Győr Moson Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése hatáskörébe tartozó kinevezés 11. Az intézmény feladatainak ellátására szolgáló vagyon: Vagyonleltár szerint megyei önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyon 12. Az intézményi tevékenység ellátásának módja: Az évi XXXI. tv. és a hozzá kapcsolódó jogszabályok alapján 13. Az intézmény működési területe: Győr Moson Sopron megye 14. Alapító okirat száma:. 7

8 Az SZMSZ hatálya Az intézmény számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ ben foglaltak szerint kell alkalmazni. Az SZMSZ hatálya kiterjed: Az intézmény vezetőire: Igazgató Gazdasági vezető Igazgatóhelyettesek Kabinetvezető Szakmai egységvezetők Az intézmény dolgozóira Az intézményben működő testületekre Az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre Az SZMSZ a Győr Moson Sopron Megyei Közgyűlés Egészségügyi és Szociális Bizottsága jóváhagyásával lép hatályba. 8

9 Az intézmény feladatai A Győri Gyermekvédelmi Központ a gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosítja az ideiglenesen beutalt, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek otthont nyújtó ellátását, a fiatal felnőttek további utógondozói ellátását. GYVT Ezek alapján biztosítja: Otthont nyújtó ellátás keretében az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek számára a teljes kör ű ellátást. A családi környezetbe történő visszahelyezést előkészítő, a családi kapcsolatok ápolását segítő családgondozást, vagy ha ez nem lehetséges, az örökbefogadás elősegítését. A családi környezetbe történő visszailleszkedéshez, az önálló életkezdéshez szükséges utógondozást. A beilleszkedési, magatartási vagy tanulási zavarokkal küzdő, súlyos pszichés, disszociális tüneteket mutató, pszichoaktív szerekkel küzdő gyermekek számára speciális ellátást. Különleges ellátást az életkoruk miatt sajátos szükségletekkel bíró gyermekek részére különleges gyermekotthon működtetésével. Különleges ellátást a tartósan beteg, fogyatékos gyermekek részére. 9

10 Gyámhivatali elrendelő határozat alapján az átmeneti vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőttek számára utógondozói ellátást. A Megyei Gyermekvédelmi Központ egyes szakmai egységeiben az ellátott gyermekek szükségleteire kidolgozott szakmai munka zajlik, mely feladatok részletezése a Szakmai Programokban találhatóak meg. Az intézmény céljai Az intézmény célja, hogy az otthont nyújtó ellátás keretében teljes kör ű ellátást biztosítson, mely a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetésből, ruházattal való ellátásból, gondozásból, nevelésből, lakhatás biztosításából tevődik össze. Biztosítania kell a gyermek családi környezetébe történő visszahelyezést előkészítő, a családi kapcsolatok maximális ápolását segítő családgondozást, valamint az önálló élet megkezdéséhez szükséges utógondozást. Az otthont nyújtó ellátás során a beilleszkedési, magatartási vagy tanulási zavarokkal küzdő gyermekek számára speciális ellátást kell nyújtania, mely kiterjed a gyermek korához, állapotához és szükségleteihez igazodó oktatásra, szakképzésre, foglalkoztatásra, valamint ápolására, szocializációjára és reszocializációjára, továbbá habilitációs és r ehabilitációs kezelésre is. 10

11 Az utógondozói ellátást az illetékes gyámhivatal elrendelő határozata alapján kell végeznie, mely jelenti az átmeneti vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőtt lakhatását és szükség szerinti további ellátását. Célja továbbá, hogy az intézményben nevelkedő gyerekekre vonatkozó egyéni gondozási nevelési tervek kiemelkedő szakmai színvonalon készüljenek el, s a bennük megfogalmazott feladatokat maradéktalanul teljesüljenek. Rendkívül fontos, hogy a családjukból kiemelt gyerekek továbbra is gyakorolhassák a mindennapi, ter mészetes társadalmi kapcsolataikat (barátság, szomszédság). Az ellátott gyermekeknek biztosítani kell, hogy hozzájussanak a megfelelő egészségügyi ellátáshoz, a szükség szerinti személyiségfejlesztéshez, lelki gondozáshoz, illetve gyógypedagógiai ellátáshoz. A szociális biztonságon túl el kell érni, hogy gyermekek képessé váljanak önálló, személyes kiszolgáltatottságtól mentes életvitelre. Célja, hogy a különböző okok folytán hátrányos helyzetűvé vált gyermekek felkészüljenek a pályaválasztásra, s leendő munkájuk révén anyagi és szellemi ér tékek alkotóivá váljanak. 11

12 A kitűzött célok elérése érdekében a következő feladatokat kell végrehajtani: Működtetni kell az intézmény folyamatos esetkezelő, gondozási, nevelési, rekreációs, egészségügyi és étkeztetési szolgáltatásainak rendszerét. Szélesíteni kell az intézmény kapcsolatrendszerét a gyermekvédelemben érintett társintézményekkel, a gondozásba bevont egyéb szolgálatokkal, oktatási intézményekkel, munkahelyekkel, támogatókkal. A környezet lehetséges segítő hálózatának, támogatórendszerének megismerése, feltérképezése és az élő, mindennapi kapcsolattartás alapvető feladat annak érdekében, hogy az intézmény minél magasabb szakmai színvonalon működhessen. Feladata, hogy a kialakuló emocionális viszonyok intenzitását, mélységét olyan szintre fejlessze, amely a társadalmi nor mák és értékek elfogadásának alapjává válik. E folyamat elősegítése érdekében fontos feladat a vérszerinti család értékeinek figyelembe vétele, valamint a gyermekek múltjának ismerete. 12

13 Kiemelten együtt kell működnie a Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattal, hogy gyermekeik egyéni elhelyezése minden esetben indokolt legyen, és a felmerülő szükségletekre felkészülten tudjon reagálni. Az intézetben folyó nevelés legfőbb sajátossága, hogy mesterségesen kialakított környezetként képes legyen legalább részben átvenni a család szociálpszichológiai ér telembe vett státuszát, szerepét. Az otthonokban dolgozó felnőttek nem lehetnek apa, anya és nagyszülőmodellek. Felnőttként kell jelen lenniük, akiknek az intézmény munkahelyük. Szükségszerűen a személyiségükkel dolgoznak, s mivel életkoruk és nemük különböző, a család kiegészítő" ellátásban felnőtt modellt nyújtanak. A különböző korú és nemű gyerekek nevelésében kiemelt helyet kell kapnia a kapcsolati kultúrájukra, együttélési készségükre, szolidaritás ér zékükre gyakorolt pozitív hatásnak. A feladatok körébe tartozik a vérszerinti testvérek együttes elhelyezésének maximális támogatása. Nagyon fontos feladat az intézményben dolgozó összes munkatárs folyamatos továbbképzése, szupervíziója. A további szakmai tevékenységek részletes leírása a szakmai egységek feladatokra lebontott Szakmai programjában található meg. 13

14 A Megyei Gyermekvédelmi Központ szervezeti felépítése Az intézmény élén magasabb vezető áll, aki egy személyben felelős a Megyei Gyermekvédelmi Központ szakmai és gazdasági feladatainak végrehajtásáért. A magasabb vezető az intézményben dolgozók teljes körű munkáltatói jogainak gyakorlója, kinevezi az igazgatóhelyetteseket, a gazdasági vezetőt, a kabinetvezetőt és az egyes szakmai egységek vezetőit. Szervezi és koordinálja a Megyei Gyermekvédelmi Központ munkáját. Kinevezését a Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől kapja és felette a munkáltatói jogokat a Közgyűlés Elnöke gyakorolja. Közvetlen irányítása alá tartozik a gazdasági terület, valamint az igazgatás, melyet kabinet formájában működtet. Valamint: 2 fő igazgató helyettes (Győr, Sopron ) 8 fő szakmai egységvezető 1 fő gazdasági vezető 1 fő kabinetvezető Az igazgató helyettesítését tartós távollétében az igazgatóhelyettesek és a kabinetvezető látják el. A Megyei Gyermekvédelmi Központ a jogszabályokban és testületi döntésekben előírt szakmai feladatainak ellátására 8 önálló szakmai egységet hozott létre. A szakmai egységek élén a szakmai egységvezetők állnak. 14

15 A szakmai egységek önálló szakmai programmal rendelkeznek, vezetőjük az ott elhelyezett kiskorúak gyámi feladatait is ellátja (gyámhivatali kirendelő határozat alapján). A intézmény szervezeti struktúráját a mellékletben található ábra mutatja. A Gyermekvédelmi Központ valamennyi szakmai egysége rendelkezik működési engedéllyel. Az egyes szakmai egységek személyi és tárgyi feltételei megfelelőek. A gyermekotthoni egységek gondozotti létszáma minden területen az Évi XXXI. Törvény előírásainak megfelelő. A feladatok végrehajtásához rendelkezésre álló épületeink építészeti szempontból megfelelnek a 281/1997. sz. Korm. rendeletnek. Az intézménybe való felvétel és távozás rendje A szakmai egységekbe a gyermek fogadása az illetékes Gyámhivatal beutalása alapján, elhelyezési intézkedéssel történik. A távozás ugyancsak az illetékes Gyámhivatal gondozási hely megváltoztatásra irányuló intézkedése útján történik. A fogadott gyermek az intézmény létszámába az érkezés napjától a távozás napjával bezárólag szerepeltethető. Térítési díjakra, befizetésekre vonatkozó rendelkezések A fenntartó önkormányzat rendelete és az igazgató belső utasításai szerint. 15

16 A növendékek távolmaradására vonatkozó rendelkezések Az intézményből való távozásra rokoni kapcsolattartás esetén az illetékes Gyámhivatal, egyéb kapcsolattartás esetén a gyermek gyámja adhat engedélyt. A növendékek engedély nélküli távozásával kapcsolatban az alábbi szabályok szerint kell eljárni: 14 éves kor alatti gyermek esetén az illetékes rendőrkapitányságon azonnal, 14 év feletti gyermek esetén 24 óra elteltével bejelentést kell tenni. A bejelentés hivatali munkaidőben írásban (személyesen vagy faxon) történik, hétvégén és ünnepnapokon telefonon keresztül. Az engedély nélküli távolmaradásról a gyermek gyámját és az intézmény vezetőjét értesíteni kell. Az engedély nélküli távolmaradás észlelésekor azonnal meg kell kezdeni a körülmények tisztázását, valamint a gyermek felkutatására és vissza hozatalára irányuló lépéseket. 16

17 Az intézmény működésének főbb szabályai A munkaviszony létrejötte Az intézmény a dolgozókat közalkalmazotti jogviszonyban a Kjt. előírásainak megfelelően kinevezéssel alkalmazza. Az újonnan felvett dolgozók esetében 3 hónap próbaidőt alkalmaz, melynek ideje alatt mindkét fél felmondhatja a munkaszerződést. A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titok megőrzése A munkavégzés teljesítése az intézmény vezetője által kijelölt telephelyen, az adott otthonra vonatkozó szabályok szerint történik. A dolgozó köteles a munkaköréhez tartozó feladatokat képességei maximális kiaknázásával, a tőle elvárható szakértelemmel és pontossággal végezni. A hivatali titkot, a gondozottakra vonatkozó, a személyiségi jogokat érintő adatokat, információkat kiszolgáltatni, illetéktelenek tudomására hozni szigorúan tilos! Az intézményben hivatali titoknak minősül minden olyan adat, amelynél jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, vagy személyiségi jogokat érintő vagy azt sértő információ. A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. A dolgozó munkáját a munkaköri leírásban foglaltak szerint személyre szabottan, a munkahelyi vezető utasításainak és a szakmai szabályoknak megfelelően köteles végezni. 17

18 Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek felé A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül. A nyilatkozattétel esetén az alábbi szabályokat kell alkalmazni: Az intézményt érintő kérdésekben tájékoztatásra, nyilatkozattételre az intézmény vezetője vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult. A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felelős. A nyilatkozat megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a titoktartásra vonatkozó szabályokra, valamint az intézmény érdekeire. Nem adható nyilatkozat olyan üggyel kapcsolatosan, amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala az intézménynek anyagi, vagy erkölcsi kárt okozhat, továbbá olyan kérdésekbe,n amelyekben a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik. Külföldi sajtószervek munkatársainak nyilatkozatot csak az intézményvezető adhat. A munkaidő beosztása Az intézményben a munkarend, mely a munkaidőt és a pihenőidőt is tartalmazza, a következő: hétfőtől csütörtökig órától óráig pénteken órától óráig 18

19 A hivatalos munkarendtől eltérő beosztás szerint dolgoznak: A gyermekekkel közvetlenül foglalkozó nevelők gyermekfelügyelők csecsemő és kisgyermek gondozók családgondozók portai, konyhai alkalmazottak takarító A Gyermekvédelmi Központ központi irodái az intézményi munkarend szerint üzemelnek. A gyermekotthonok és lakásotthonok az alapfeladatból következően egész évben folyamatosan, a nap 24 órájában üzemelnek. Szabadság Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen a munkahelyi vezetőkkel egyeztetett tervet kell készíteni. A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére csak az intézmény igazgatója jogosult. A dolgozók éves szabadságának mértékét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben, valamint a Munka Törvénykönyvében foglalt előírások szerint kell megállapítani. A kivett szabadságokról nyilvántartást kell vezetni, melyért a munkaügyi előadó felelős. 19

20 Az intézményben közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók díjazása A munka díjazása a Kjt. szerint meghatározottak szerint történik. vagy a kinevezési okiratban Saját gépkocsi használata A saját tulajdonú gépjárművek használatának térítési díját és elszámolási rendszerét a mindenkor érvényes központi előírások rendelkezései, illetve az adószabályok szerint kell alkalmazni. A saját gépkocsi használat részletes szabályait külön szabályzatban rögzítjük. Az intézményi gépkocsi használata Az intézmény gépkocsijának használatát az intézmény vezetője engedélyezheti. Az intézmény gépkocsiját csak az arra kijelölt személyek vezethetik a KRESZ és a közlekedésbiztonsági szabályok maradéktalan betartása mellett. A gépkocsi használója köteles a használatbavétel megkezdése előtt a gépjárműre menetlevelet kérni, a menetlevélen az utazást engedélyeztetni, menet közben az folyamatosan tölteni, s arról az utazás befejezését követően elszámolni. A gépkocsi használata során mindennemű rendkívüli eseményről a Gyermekvédelmi Központ igazgatóját azonnal tájékoztatni kell. 20

21 A létesítmények és helyiségek használati rendje Az intézmény létesítményeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően, az állagmegóvás szem előtt tartásával kell használni. Az intézmény minden dolgozója felelős: a közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért az intézmény rendjének, tisztaságának megőrzéséért a tűz és balesetvédelem, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért az intézmény jó hírnevének megőrzéséért Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. Vagyonvédelmi okok miatt az átmenetileg üresen hagyott létesítményeket, helyiségeket zárni kell. Az intézmény gazdálkodásának rendje A Győr Moson Sopron Megyei Közgyűlés az intézmény alapításakor határozott, hogy az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Győri Gyermekvédelmi Központ látja el a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat gazdálkodási feladatait. 21

22 A két intézmény között együttműködési megállapodás született, melynek célja, hogy a hatékony, szakszerű és ésszerűen takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeit megteremtse. Az intézmény gazdálkodását, a költségvetési gazdálkodás általános szabályait, követelmény és felelősségrendszerét az államháztartásról szóló és többszörösen módosított 1992.évi XXXVIII. számú törvény végrehajtására kiadott 217/1999.(XII.27.)sz. Kormányrendelet, valamint a Győr Moson Sopron Megyei Közgyűlés által jóváhagyott határozatok szabják meg. Ezeket a feladatokat a gazdasági szervezeti egység, mint a gazdasági ügyvitel bonyolítója látja el az ügyrendben meghatározottak szerint. A gazdálkodás szabályzatai A gazdálkodás szabályszerű működését az alábbi belső bizonylatok biztosítják: Ügyrend Számviteli politika Számlarend Pénzkezelési szabályzat Belső ellenőrzési szabályzat Bizonylati szabályzat Eszközök és források leltározási szabályzata Eszközök és források értékelési szabályzata Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata 22

23 Bankszámla feletti rendelkezés Intézményünk a közgyűlés által a költségvetési előirányzatban biztosított pénzeszközöket a költségvetési elszámolási számlán vezeti. A bankszámla felett az önállóan gazdálkodó intézmény igazgatója (GYVK) és a gazdasági vezető közösen rendelkezik. Az intézményben aláírásra jogosultak: Igazgató Igazgató helyettes Győr Igazgató helyettes Sopron Kabinetvezető Gazdasági vezető Készült: Győr, március 30. Hegyi Attila igazgató Melléklet Szervezeti struktúra ábrája 23

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (I. 27.) KT. sz.

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter. Szervezeti és Működési Szabályzat

Területi Szociális Központ Sajószentpéter. Szervezeti és Működési Szabályzat Területi Szociális Központ Sajószentpéter Szervezeti és Működési Szabályzat I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚHADHÁZI MIKROTÉRSÉGI CSALÁDSEGÍTŐ és GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4243 Téglás, Liget u. 1. sz. 4242 Hajdúhadház, Béke u. 54/b. sz. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. július 1./ A Szervezeti és Működési

Részletesebben

KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Krízis Alapítvány 1225 Budapest, Nagytétényi út 266. KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Készítette: Nagy Ferenc Graszl Tibor Tartalom 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény elnevezése: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011 május Az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága, átruházott hatáskörben.. SZEB sz. határozatával hagyta

Részletesebben

Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Jászai Mari Színház, Népház Szervezeti és működési szabályzat Tatabánya, 2011. Crespo Rodrigo igazgató 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet.3-7 Általános rendelkezések 1. A Szervzeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02.

SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02. 1 SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02. 2 TARTALOM: BEVEZETÉS AZ INTÉZMÉNY ADATAI AZ INTÉZMÉNY FELADATAI

Részletesebben

Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos 2014. június hó 26.

Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos 2014. június hó 26. Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos 2014. június hó 26. napjától I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I./1. A szervezeti és működési

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNYE S Z E K S Z Á R D 7100. Szekszárd, Palánki út 3. S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Záradék: A Tolna

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORSOSBERÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2644 Borsosberény, Petőfi út 161. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. január 1-jétől A szervezeti és működési szabályzatot 2013. január 1. napjától

Részletesebben

Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat

Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Szabóné Székely Renáta mb. intézményvezető Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail:

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 JÓKAI MÓR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 4. sz. melléklet VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatának. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg)

Budapest Főváros Önkormányzata Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatának. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg) "Minden olyan gyermek, aki ideiglenesen vagy véglegesen meg van fosztva családi környezetétől, vagy aki saját érdekében nem hagyható meg e környezetben, jogosult az állam különleges védelmére és segítségére."

Részletesebben

Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ

Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hajdúnánás. 2011. Tartalom Bevezetés... 3 1. Általános rendelkezések... 3 1.1.Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2.Az SZMSZ

Részletesebben

Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg)

Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg) "Minden olyan gyermek, aki ideiglenesen vagy véglegesen meg van fosztva családi környezetétől, vagy aki saját érdekében nem hagyható meg e környezetben, jogosult az állam különleges védelmére és segítségére."

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat - Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Szociális, Lakásés Egészségügyi Bizottsága a /2010.(II.15.) SZLEB határozatával jóváhagyott

Részletesebben

A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZABÁLYZAT. Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító

A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZABÁLYZAT. Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 01. 01-től Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító A FORENO NONPROFIT Kft. Szervezeti

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék, Bezerédj u. 13. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Tolna Megyei Önkormányzat Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék, Bezerédj u. 13. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tolna Megyei Önkormányzat Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék, Bezerédj u. 13. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyó záradék: A Szervezeti és Működési Szabályzatot jóváhagyom. Szekszárd, 200_, Tolna

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálatának. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg)

Budapest Főváros Önkormányzata Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálatának. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg) "Minden olyan gyermek, aki ideiglenesen vagy véglegesen meg van fosztva családi környezetétől, vagy aki saját érdekében nem hagyható meg e környezetben, jogosult az állam különleges védelmére és segítségére."

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Érvényes: 2010. január 1-jétől

Szervezeti és Működési Szabályzat. Érvényes: 2010. január 1-jétől Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes: 2010. január 1-jétől TARTALOMJEGYZÉK 1.1 Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 1.2 Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok...4 1.2.1 Alapító

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Eszterházy György Gyermekotthon Általános Iskola és Speciális Szakiskola Bakonyoszlop Szervezeti és Működési Szabályzat 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. Tel./Fax: 88/435-001 Email cím: gyermekotthon@bnevi.sulinet.hu

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

KIVONAT. Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi- és Szociális Bizottsága 2011. november 8-i ülése jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi- és Szociális Bizottsága 2011. november 8-i ülése jegyzőkönyvéből KIVONAT Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi- és Szociális Bizottsága 2011. november 8-i ülése jegyzőkönyvéből 211/2011. (XI.08.) Egészségügyi és Szociális Bizottság határozata

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE. 1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10. TEL/FAX: 306-3184

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE. 1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10. TEL/FAX: 306-3184 BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE 1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10. TEL/FAX: 306-3184 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KŐSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2 1. A közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási

Részletesebben

Polgármester J A V A S L A T

Polgármester J A V A S L A T BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester J A V A S L A T A Budapest XXI. Kerület Oktatási Szolgáltató Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására. Készítette: Trzaskó Viktor

Részletesebben