Esetismertetés. Készítette: Szabó Emília fejlesztı pedagógus. Szabó Emília: Esetismertetés 1/6

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Esetismertetés. Készítette: Szabó Emília fejlesztı pedagógus. Szabó Emília: Esetismertetés 1/6"

Átírás

1 Esetismertetés Készítette: Szabó Emília fejlesztı pedagógus Szabó Emília: Esetismertetés 1/6

2 2007 szeptembere óta dolgozom a kéthelyi Fıvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthonának két külsı telephelyén, a Kuckó-, és a Bizalomházban fejlesztıként. A házakban 14 fı középsúlyos (PAC2/A), 10 fı enyhe (PAC2/B), 3 fı határeset jellegő (PAC2/C), 5 fı súlyos értelmi akadályozottságú (SPAC/2) személy él. A súlyos értelmi akadályozottságú egyének is mind jó képességekkel rendelkeznek: beszélnek, járnak (egy kivételével, aki 82 éves és combnyaktörése óta kerekesszékhez kötött életet él). A súlyos értelmi akadályozottság kategóriájából választottam az esetbemutatásom alanyát (mivel nála értem el látványos fejlıdést ): R. Miklóst, a 37 éves Down szindrómás fiatalembert. Iratanyagában a következı leírásokat találtam: 1988 ban készült az értelmi fogyatékos fiatal alkalmassági vizsgálata során az alábbi heteroanamnézis: A gyermek az anya harmadik, veszélyeztetett terhességébıl 8 hónapra, 2250 gr súllyal született. A szülés sima lefolyású volt. A gyermek a születés után elszürkült. Az elsı napokban parenterálisan táplálták, több alkalommal igényelt anticonvulsiv terápiát. Fejlıdése megkésett. Két éves korában állt fel, és 2,5 éves, amikor elindul. Az elsı szavakat 7 éves korában mondta, szobatisztasága 3-4 éves korában alakult ki. A gyermek születése óta az anyával volt otthon. 7 éves korában a Szellı utcai Kisegítı Iskola elıkészítıjébe került. Miután az iskola nagyon messze volt lakóhelyüktıl, az anya nem tudta megoldani a rendszeres iskolába járatást, a gyermeket otthon tartotta. Diagnózisa: A gyermek típusos Down beteg, középsúlyos értelmi fogyatékosság tapasztalható nála, következményes beszédfejlıdési elmaradással, inkoordinált mozgással, harmonikus személyiséggel. Iskolázottsága: F/8.B. csoport Jelen állapot: Ts: 82 kg Tm: 145 cm. Jellegzetes Down beteg, alacsony termető, elhízott fiatal. Érzékszervei épek, mozgása mackós. Jó utánzási készséggel rendelkezik. Gyógyszeres terápiát állapota nem igényel. A vizsgálat megállapításai: Derős, jó kedélyő fiú. A vizsgálati helyzetben otthon érzi magát. A kérdésekre vidáman reagál, de válaszai, cselekvései nem feltétlenül adekvátak. Beszédkésztetése van, bár szókincse igen gyér. Állandóan hadar valamit, megérteni is nehéz. Számfogalma nincs, mennyiségélménye több - kevesebb relációban is bizonytalan. Betőket nem ismeri, írása sztereotip firka. Idıbeni tájékozódása kialakulatlan, környezetének ismert helyein nincs gond vele. Nevét érthetıen kiejteni nem tudja. Szokásos vizsgálatunk nem végezhetı el. Szín - forma - nagyság szerint egyeztet. Pedagógiai jellemzése munkatevékenységérıl a következıket közli: házi munkát szívesen végez. Szabó Emília: Esetismertetés 2/6

3 Állóképessége kialakulóban. Foglakoztathatósága és feladattartása fejleszthetı. Összefoglalva: R. M. Down - beteg imbecillis fiatal (15 éves) önálló életvezetésre, tartós munkavégzésre nem képes. Iskolája szerint még fejleszthetı. Javaslat: 1. Továbbképzı tagozat 18 éves koráig. 2. Szakosított szociális otthoni beutalás a Fıvárosi Tanács megfelelı intézményébe. Miki án érkezett az intézetbe otthonról. A környezettanulmányt végzı általános benyomása a következı volt: Nevezett születésétıl fogyatékos, munkavégzésre nem képes, állandó felügyeletet igényel. Az anya nem tud tıle dolgozni. Jelenleg fizet a felügyeletért. Szakosított szociális otthoni elhelyezése indokolt ben a kéthelyi intézet ideggondozó fıorvosa a következı korrajzkivonatot készítette az OTF orvosszakértıi intézet számára: Testm.: 152 cm, testsúly 88 kg. Mongoloid szemállás és redı, tenyerén harántredı látható. A gyógypedagógiai vizsgálat során a szokásos teljesítményvizsgálatok nem végezhetık el nála. Beszéde selypítı, saját nevét becézett alakban használja. 13 évesnek mondja magát, írása alaktalan hurok ismétlése es számkörön belül sem tud egyszerőbb számolási mőveleteket végezni, számfogalmakat értelmetlenül használ. Dg.: Mongoloid idiotia (Down kór), oligophrenia (idiotia) 2007 ben ismerkedtem meg Mikivel, ekkor a következıket tudjuk róla: Összefoglaló jellemzés: Ragaszkodó, barátságos, érzékeny Down- kóros lakó. Jelenlegi mentális állapota kielégítı. Túlsúlya miatt diétázik, amit nehezen visel. Az étkezést és öltözködést kivéve az önkiszolgálás minden területén segítséget igényel. Étkezések után részt vesz a rendrakásban, letisztítja az asztalt. Magáénak érzi a feladatot, nehezen tolerálja, ha más is besegít. Kultúrtechnikai ismeretekkel nem rendelkezik. Káros szenvedélye nincs. Súlyfeleslege egészségére káros, de mozogni nem szeret, a szobakerékpár és a tánc az, amivel hosszabb ideig mozgásra lehet bírni. Nehézkesen jár, lábai fájnak, nehezen veszi a levegıt. Szeret győjtögetni, minden tárgyhoz ragaszkodik. Szabadidejében énekel, rajzol, televíziót néz. Segítıivel és társaival is jó a kapcsolata. A Szakértıi Bizottság június 20-án elhelyezési felülvizsgálatot tartott az intézményünkben a készített tesztek, az eltelt öt éves ciklus tapasztalatainak összegzése, és az egyéni fejlesztési tervek Szabó Emília: Esetismertetés 3/6

4 alapján a Szakértıi Bizottság véleménye: A bizottság az egyéni fejlesztési tervet és az intézményi elhelyezést a lakó állapotához, készségeihez, képességeihez igazodóan megfelelınek találta. A Szakértıi Bizottság javaslata: A lakó, fogyatékos személyeket ellátó otthonban történı további elhelyezése és az egyéni fejlesztési tervében szereplı célok megvalósításának folytatása. A lakó egyéni fejlesztési tervében kitőzött célok: Integrált lakóközösségi életre való felkészítés keretében: Az egészséges életmód segítése és az egészség megırzése. Túlsúlyának csökkentésére rendszeres torna, séta, tánc. Változatos kézmőves technikákkal (üvegfestés, szalvétakép készítés, agyagozás, gyöngyfőzés stb.) manuális készségének, finom - motorikájának javítása. Önkiszolgáló tevékenységekben nagyobb önállóságra ösztönzés. A fejlesztı foglalkozások hatására tapasztalt változások: Szinte minden fejlesztésen együttmőködı. Mozgásos feladatokban rövid ideig tud csak részt venni, hamar fárad, fullad. Képességeit a mozgást kivéve minden területen megtartotta. További cél: Fizikai állapot javítása beiktatott tornával. Diéta alkalmazásával a testsúlyának csökkentése. Az egyéni fejlesztési tervének megfelelıen, a kitőzött célok megvalósításának folytatása. Az egyéni órarendben meghatározottak szerint foglalkoztam Mikivel ( ben), általában 20 perces foglalkozások keretein belül. Részt vett életviteli ismeretek, kommunikáció, vizuális nevelés és mozgás sport foglalkozásokon. Ezen idıkereteken kívül, ha tehette, beült a foglalkoztatóba és hallgatta, megfigyelte, ahogy a többiekkel foglalkoztam. Ha valami felkeltette az érdeklıdését, lerajzolta vagy leírta a füzetébe. A megfigyelt személyeket, tárgyakat nagyon egyszerően megrajzolva, de a lényeget megragadva tudja leképezni. Jobb oldali kézdominancia jellemzi. Szabó Emília: Esetismertetés 4/6

5 Kerekesszékes lakótársa Egyik lakótársa csomagot kapott otthonról Erre az utánzó, lényegmegragadó képességére és a tudásszomjára alapozva kezdtünk hozzá a (családnevének bonyolultsága miatt) becenevét alkotó betők megtanulásához. Elneveztük a betőket: Miki bető csík csırös csík csík. Rummikub abc betőibıl válogattuk ki a nevének betőit, majd próbálkoztunk a betők sorrendbe állításával. Utána jött a lerajzolásuk. Amikor napi szinten gyakoroltunk, elég nagy százalékkal írta helyes sorrendben a betőket. Kommunikáció: Érzékelése jó, megfelelı módon reagál látási-, hallási-, szag-, íz-, és tapintási ingerekre. Megért legalább húsz, tárgyat jelentı szót, de jelzık alapján már nem tudja azokat megkülönböztetni. A térbeli viszonyokat tartalmazó utasításokat nem tudja helyesen végrehajtani. Személyes adatai közül: nevével van tisztában, tudja, hogy hol laknak a szülei, testvérei becenevét ismeri. Szülei nevét nem tudja, anyuként, apuként nevezi meg ıket. Önkiszolgálás: Nagyfokú önállóság jellemzi az étkezés, öltözködés területén. Nála az evés mővészet, szereti ünnepélyessé tenni az étkezéseket, például szépen elrendezi a szalámikarikákat a tányéron. Az idıjárásnak megfelelı ruházatot is ki tudja választani, ruhanemőit szépen elpakolja a szekrényébe. Sıt szekrényét is szereti széppé tenni. Itt érhetı tetten negatív tulajdonsága, szeret eltulajdonítani tárgyakat. Tudjuk, ha valami eltőnik a házból, azt Mikinél kell keresni (szekrényében kiállítva találtam meg a pöttyös labdát, a kedvenc puzzle ját, társa bakelitlemezét). Szabó Emília: Esetismertetés 5/6

6 Mozgás: Túlsúlyának csökkentése érdekében sokat szoktunk sétálni, a fokozatosság elvét szem elıtt tartva egyre nagyobb távolságokat tudtunk megtenni közbeiktatott pihenık nélkül. Régebben bekapcsolódott a labdajátékokba, az utóbbi idıben ezeken nem kíván részt venni. Szobakerékpározni úgy szeret, ha közben szól a kedvenc zenéje. Nagyon szeret táncolni, a laptopon szoktam zenét lejátszani, közben bekapcsolom a webkamerát, és legnagyobb örömére láthatja magát tánc közben. Szocializáció: Személyes kontaktust megfelelı módon tud teremteni. Egy szobatársához kötıdik erısen, ıt apunak is szólítja. Udvarias, társaságban viszonylag nyugodtan ül. Tud egyszerő, ismétlıdı munkát végezni. Nagyon szívesen besegít a házi munkákba is: törölget, ruhákat hajtogat össze, éthordókat rak össze. Vásárlásait szociális nıvér segítségével intézi, kívánságai alapján vásárol számára. Többször elvitte magával a boltba, de Miki minden alkalommal eltulajdonított valamit. A szervezett programokba bevonható, szereti a zenés táncos rendezvényeket. Mindig határozott elképzelése van, hogy farsangra minek szeretne beöltözni, volt már bővész, az It's my life énekese. Fontosak számára a környezetében élık, mindig figyeli a körülötte lévıket, így a dolgozók szemüvegtartó láncának mintájára készített a napszemüvegére ruhacsíkból hasonlót. Egy másik alkalommal, a Hárdi emberrajz vizsgálat felvételekor rajzolás közben szólt, hogy várjak, elment a napszemüvegéért, (Így már jobb! - mondta) s abban folytatta a rajzolást a teremben, ahogy a szemüvegesektıl látta. Tevékenység: Munka - rehabilitációs foglalkoztatásban vesz részt, növénytermesztıként dolgozik. Tavasszal, nyáron az intézet kertjében tevékenykednek, rendezik az udvart. Télen lemorzsolják a termesztett főszernövényeket. Miki inkább a téli elfoglaltságba vonható be könnyebben. Mikiben azt szeretem nagyon, hogy kialakította a saját kis életét az intézeten belül. Soha nem unatkozik, mindig elfoglalja magát: rajzol, zenét hallgat, tanul. Az életét jelentı két táskában személyes, kedvenc tárgyai: füzetei, újságjai, tolltartója. A számára legfontosabb tárgyakat többszörösen összekötözi törölgetıruhákból, anyagokból ellopkodott ruhacsíkokkal. Cél: továbbra is biztosítani számára ebben a protetikus környezetben a kiegyensúlyozott, boldog élet lehetıségét, amelyben egyszerre vannak jelen a biztonságot nyújtó napi rutinfeladatok és az új kihívások, új ismeretek, élmények megszerzésének, megélésének lehetıségei. Szabó Emília: Esetismertetés 6/6

Esetismertetés. A mosoly olyan görbület, amely mindent egyenesbe hoz. /Phyllis Diller/ Készítette: Petiné Gémesi Márta 2012.

Esetismertetés. A mosoly olyan görbület, amely mindent egyenesbe hoz. /Phyllis Diller/ Készítette: Petiné Gémesi Márta 2012. Esetismertetés A mosoly olyan görbület, amely mindent egyenesbe hoz. /Phyllis Diller/ Készítette: Petiné Gémesi Márta 2012. A lakó adatai, állapota, diagnózisa: Péter 28 éves, 178 cm magas, 49 kg. Tartása

Részletesebben

Rajzelemzés lépésrıl-lépésre. Esettanulmány

Rajzelemzés lépésrıl-lépésre. Esettanulmány Rajzelemzés lépésrıl-lépésre Esettanulmány Készítette: Horváth Klára 2012. május Horváth Klára: Rajzelemzés lépésrıl-lépésre Oldal: 1/12 I. Bevezetı Intézményünkben 2001 óta Hárdi István dinamikus rajzvizsgálati

Részletesebben

Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja

Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja Budapest, 2011. július 4. Készítette: Horváth Gabriella Tartalomjegyzék Felhasznál irodalom Törvényi háttér Az óvoda adatai Helyzetkép Gyermekkép Óvodakép Személyi

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Pedagógiai programja Gyır 2008 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2. Beköszöntı.5.

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde. Pedagógiai Programja

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde. Pedagógiai Programja 2013 Pomáz, Jókai u. 2. 06-26-325-325 postmaster@hetszinvilag. t-online. hu OM azonosító: 032889 Új OM azonosító: 202822 Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde Pedagógiai Programja Készítette: Szalontai Katalin

Részletesebben

A tanulási zavarok a kudarcélmények miatt a gyermeket szorongóvá, visszahúzódóvá, de agresszívvé is tehetik a késıbbiek folyamán.

A tanulási zavarok a kudarcélmények miatt a gyermeket szorongóvá, visszahúzódóvá, de agresszívvé is tehetik a késıbbiek folyamán. Tanulási nehézségek elıjelei az óvodás korban 1. Tanulási nehézségek típusai: - tanulási gyengeség: tünetei a kultúrtechnikák nehezített megtanulásában, a feltőnı és problémát okozó tanulási és szociális

Részletesebben

XI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2008. május 23 24

XI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2008. május 23 24 XI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2008. május 23 24 Szerző: Ambrus Éva Az egyetem adatai: Babes Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia

Részletesebben

S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( 2 0 0 9 ) 1/21

S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( 2 0 0 9 ) 1/21 S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( 2 0 0 9 ) 1/21 Az egészség a teljes testi, szellemi és szociális jóllét állapota, nem pusztán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának egybeszerkesztett változata

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának egybeszerkesztett változata Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának egybeszerkesztett változata Jelölések magyarázata: Fekete szín: az eredeti szöveg Piros szín: a módosítási javaslat 2009. október 6-i szövege, ami újólag került

Részletesebben

A Maroshegyi Óvoda. Pedagógiai Programja

A Maroshegyi Óvoda. Pedagógiai Programja A Maroshegyi Óvoda Pedagógiai Programja A Maroshegyi Óvoda Pedagógiai Programja 2013 Készítette: a Maroshegyi Óvoda nevelıtestülete Hatályos 2013.04.01-tıl Jelen módosítás alapja a 2011.évi CXC. törvény

Részletesebben

A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalomjegyzék A: Az iskolában folyó nevelı-oktató munka B: A személyiségfejlesztéssel és közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok C: A tehetség,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1851-06 Gondozási-ápolási alapfeladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1851-06/2 A

Részletesebben

Útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneveléséhez

Útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneveléséhez Inkluzív nevelés Útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneveléséhez Dokumentációs útmutató Írta Kajáry Ildikó Ruttkai Leventéné sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési

Részletesebben

ovoda@dany.hu : AZ ÓVODA NEVELİTESTÜLETE KÉSZÍTETTE JÓVÁHAGYTA : KİVÁGÓ MÁRTA ÓVODAVEZETİ IKTATÓSZÁM : 94/13 08.29.

ovoda@dany.hu : AZ ÓVODA NEVELİTESTÜLETE KÉSZÍTETTE JÓVÁHAGYTA : KİVÁGÓ MÁRTA ÓVODAVEZETİ IKTATÓSZÁM : 94/13 08.29. ovoda@dany.hu KÉSZÍTETTE : AZ ÓVODA NEVELİTESTÜLETE JÓVÁHAGYTA : KİVÁGÓ MÁRTA ÓVODAVEZETİ IKTATÓSZÁM : 94/13 08.29. 1 1. Bevezetı... 4 1.1.Gyermekképünk... 5 1.2.Óvodaképünk Intézményünk jövıképe... 5

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi- Szociális Központ Félsziget Napközi és Lakóotthon mőködési tapasztalatairól

Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi- Szociális Központ Félsziget Napközi és Lakóotthon mőködési tapasztalatairól Salgótarján Megyei Jogú Egészségügyi Szociális Központ 3100 Salgótarján, Füleki út 41. Tel/Fax: 32/431-349 e-mail: eszk@salgotarjan.hu Ikt. sz. : 173/2009 Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-

Részletesebben

ADD A KEZED! SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ KISGYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA. A Bartos Sándor Óvoda, Általános. Szabó Borbála Wagner Pálné

ADD A KEZED! SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ KISGYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA. A Bartos Sándor Óvoda, Általános. Szabó Borbála Wagner Pálné BARTOS SÁNDOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ESZKI ÉS EGYMI - VÁRPALOTA MINŐSÍTETT GYÓGYPEDAGÓGIAI PROGRAM ok Országos Közoktatási Intézet ADD A KEZED! SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ KISGYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

Részletesebben

Székhelye: 6353 Dusnok, Köztársaság u. 20-22. Telephelye: 6353 Dusnok, Óvoda u. 2. szám alatti egységes óvoda-bölcsıde helyi óvodai

Székhelye: 6353 Dusnok, Köztársaság u. 20-22. Telephelye: 6353 Dusnok, Óvoda u. 2. szám alatti egységes óvoda-bölcsıde helyi óvodai Dusnok-Fajsz Társult Általános Mővelıdési Központ, Székhelye: 6353 Dusnok, Köztársaság u. 20-22. Telephelye: 6353 Dusnok, Óvoda u. 2. szám alatti egységes óvoda-bölcsıde helyi óvodai nevelési programja

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM Nem a kezdet, ami nehéz a befejezés, a tökéletesítés. (Koch Valéria) Jugend träumt Taten, die sie mal vollbringt. (Valeria Koch) Intézményünk, a pécsi Koch Valéria Középiskola, Általános

Részletesebben

I. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA

I. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA I. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA Intézményünk Kispest városközponti rekonstrukciójának negyedik óvodájaként épült fel 1982 - ben. A rövid múlt dinamikus változásai stabil nevelıtestületet, egységes nevelıi szemléletet

Részletesebben

Kecskeméti Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Müvészetoktatási Intézmény

Kecskeméti Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Müvészetoktatási Intézmény OM: 200228 Kecskeméti Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Müvészetoktatási Intézmény Gyógypedagógiai Szakmai ai Program 2007. augusztus 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. A Tanulási problémák 2. A gyógypedagógus

Részletesebben

Tények és változtatási javaslatok

Tények és változtatási javaslatok Gyermek- és ifjúságvédelem a fıvárosi középfokú kollégiumokban Tények és változtatási javaslatok Az anyag elkészítésében közremőködtek: Pleyerné Lobogós Judit gyermek- és ifjúságvédelmi szakértı, Balogh

Részletesebben

Medveczky Rita HELYZETKÉP A JAVÍTÓINTÉZETEKBEN FOLYÓ UTÓGONDOZÁS GYAKORLATÁRÓL II.

Medveczky Rita HELYZETKÉP A JAVÍTÓINTÉZETEKBEN FOLYÓ UTÓGONDOZÁS GYAKORLATÁRÓL II. Medveczky Rita HELYZETKÉP A JAVÍTÓINTÉZETEKBEN FOLYÓ UTÓGONDOZÁS GYAKORLATÁRÓL II. Jelen tanulmány elsı része, amely a Kapocs elızı, 2008. augusztusi számában olvasható, a kriminalizáció és a javító nevelés

Részletesebben

Iránytû. Információs csomag autizmussal diagnosztizált gyermekek szüleinek

Iránytû. Információs csomag autizmussal diagnosztizált gyermekek szüleinek Iránytû Információs csomag autizmussal diagnosztizált gyermekek szüleinek Autisták Országos Szövetsége 2009 Iránytû Információs csomag autizmussal diagnosztizált gyermekek szüleinek Harmadik, javított

Részletesebben

egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés!

egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés! AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 138. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális

Részletesebben

A Zipernowsky Károly Általános Iskola Helyi Tanterve

A Zipernowsky Károly Általános Iskola Helyi Tanterve A Zipernowsky Károly Helyi Tanterve Tartalomjegyzék: I. Az iskola helyi óraterve 1. Kötelezı tanórai foglalkozások, nem kötelezı tanórai foglalkozások és szabadon felhasználható órakeret elosztása 2. Az

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Témaválasztás...3. 2. Iskolánk bemutatása...5. 3. Néhány szó a felhasznált szakirodalomról...7.

Tartalomjegyzék. 1. Témaválasztás...3. 2. Iskolánk bemutatása...5. 3. Néhány szó a felhasznált szakirodalomról...7. Tartalomjegyzék I. rész: Bevezetés 1. Témaválasztás...3. 2. Iskolánk bemutatása...5. 3. Néhány szó a felhasznált szakirodalomról...7. II. rész: A mérési folyamat 1. A felmérés elıkészítése...10. 2. A mérés

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötıdı ellátásokról és szolgáltatásokról

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötıdı ellátásokról és szolgáltatásokról Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelıs Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben