Szakmai program. Különleges gyermekotthon ~Napsugár Gyermekotthon~

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai program. Különleges gyermekotthon ~Napsugár Gyermekotthon~"

Átírás

1 Szakmai program Különleges gyermekotthon ~Napsugár Gyermekotthon~ Elkészítéséről gondoskodott: Kiss-Rigó László Megyés püspök

2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. A gyermekotthonra vonatkozó strukturális szabályok 1.1. Székhelye, telephelye, jellemzői 1.2. Célok 1.3. Feladatok 1.4. Különleges feladatok 1.5. Építészeti normák, felszerelés, berendezés 1.6. A működéshez szükséges engedélyek 1.7. Személyi feltételek 2. Szakmai feladatok 2.1. Egyéni elhelyezési tervek 2.2. Felvétel az otthonba 2.3. Egyéni gondozási- nevelési tervek 3. A gondozás elemei 3.1. Esetkezelő szolgáltatások 3.2. Nevelési szolgáltatások 3.3. Egészségügyi szolgáltatások 3.4. Ékeztetési szolgáltatások 4. Napi életgyakorlat 4.1. Napirend 4.2. Ruhákkal való ellátás 4.3. Személyi higiénia 4.4. Környezet tisztasága 4.5. Vagyonkezelés 4.6. Érdekvédelem 4.7. Jutalmazás, büntetés 4.8. A családokkal való kapcsolattartás 4.9. A gyermekotthon kapcsolatrendszere 5. Elbocsátás az otthonból 6. A minőségbiztosítás elemei 7. Szakmaetika 8. Dokumentáció 8.1 Gyermekeink Védelmében nyilvántartási rendszer 2

3 Bevezető Jelen Szakmai program a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Egységes szakmai programhálójának részét képezi. Ezen programháló egységességét biztosítja a módszerspecifikus szemléletmód, melynek fókuszában a családból kiemelt gyermek, a vele való foglalkozás támogató-segítő-gyógyító attitűdjének implementációja és a rendszerszemléletű gondolkodás (a gyermekvédelem egységes rendszerként való kezelése) áll, valamint az, hogy a dokumentum team-munkában, az egyes szakellátási területeken tevékenykedő munkatársak részvételével került megalkotásra. Az Egységes szakmai programháló alapján kerültek kidolgozásra a Profilizált szakmai programok, amelynek során az egyes gyermekotthonok, lakásotthonok meglévő illetve predesztinálható, külső és belső erőforrásaik alapján saját arculatra formálták, konkrét tartalommal töltötték meg az alapdokumentumban leírt elveket, tevékenyégi protokollokat. Az Egységes szakmai programháló felépítése: - Befogadó otthon, befogadás szakmai programja - Nevelőszülői hálózat szakmai programja - Gyermek- és lakásotthonok egységes szakmai programhálója - Profilizált szakmai programok: 1. sz. Gyermekotthon - Lakásotthonok (Szegvár, Csanádpalota, Csanádpalota) 2. sz. Gyermekotthon - Lakásotthon (Hódmezővásárhely) 2. sz. Gyermekotthon Lány speciális gyermekotthon (Hódmezővásárhely) Dr. Foltán József Lakásotthon (Szeged-Tápé) Fiú Speciális Gyermekotthon (Szeged) Faragó Béla Gyermekotthon I. Lakásotthon (Kecskemét-Katonatelep) Faragó Béla Gyermekotthon I. Lány speciális gyermekotthon (Kecskemét- Katonatelep) Faragó Béla Gyermekotthon I. Különleges és utógondozó gyermekotthon (Kecskemét) Faragó Béla Gyermekotthon II. Regionális Módszertani Gyermekotthon Lakásotthon (Kecskemét-Hetényegyháza) Faragó Béla Gyermekotthon II. Regionális Módszertani Gyermekotthon Utógondozói otthon (Kecskemét-Hetényegyháza)

4 Bácsalmási Gyermekotthon (Bácsalmás) Kunfehértói Gyermekotthon (Kunfehértó) Haynald Gyermekotthon Lakásotthonok (Hajós) Haynald Gyermekotthon Fiú speciális gyermekotthon (Hajós) Napsugár Gyermekotthon Különleges gyermekotthon (Kecskemét) - Utógondozói csoport szakmai programja - Minőségbiztosítási csoport szakmai programja. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Egységes szakmai programhálójának kidolgozásakor fontos szempont volt a jogszabályi harmonizáció, így annak megfelelően minden szakellátási terület szakmai programja az alábbi egységeket tartalmazza: - a szolgáltató neve, címe - a szolgáltatás célja, feladata, alapelvei (szenzitív pedagogikoterápiás rendszer alapján) - a célcsoport sajtosságainak bemutatása - a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja - a feladatellátás szakmai tartalma, a biztosított szolgáltatások sajátosságai, a gondozási, nevelési, fejlesztési feladatok jellege, tartalma, módja - a szolgáltatást nyújtók feladatai (szakmaetika), folyamatos szakmai felkészültségének biztosítása - érdek- és jogvédelem (mind a gyermekek, fiatalok, mind a munkatársak tekintetében) 3

5 A szolgáltató neve, székhelye, telephelye 1. A GYERMEKOTTHONRA VONATKOZÓ STRUKTURÁLIS SZABÁLYOK Fenntartó Szeged-Csanádi Egyházmegye, Székhelye: 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2. Képviseli: Kiss-Rigó László Megyés püspök Helyettes fenntartói képviselet: Kothencz János Szeged-Csanádi Egyházmegye Gyermek- és ifjúságvédelmi főigazgató Működtető: Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Székhelye: 6726 Szeged Bal fasor 6. Képviseli: Kothencz János igazgató Felügyeletet ellátó: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Címe (telephely) 6000 Kecskemét, Lórántffy Zs. u. 1. Férőhely: 18 fő Formája: Különleges ellátást nyújtó gyermekotthon Ellátási terület: Magyarország közigazgatási területe A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Napsugár Gyermekotthona - Teljes körű ellátást biztosít a kora miatt sajátos szükséglettel bíró 3 év alatti gyerekek számára. - A tartósan beteg illetve fogyatékos gondozott gyermek számára - 10 éves korig - a gyermek állapotához illetve korához igazodó különleges ellátást biztosít. Vállalja, az 5 éven aluli fogyatékos és részterületen fejlődési elmaradást mutató gyermekek korai fejlesztését, gondozását. Vállalja, az 5. életévét betöltött súlyos és halmozottan fogyatékos SNI gyermekek fejlesztő nevelését - oktatását, a képzési kötelezett gyermekek gondozását és fejlesztő felkészítését. 4

6 A szolgáltató neve, székhelye, telephelye A Napsugár Gyermekotthon a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Csecsemőotthonának jogutódja. Az új intézményt a régi otthon udvarán álló Családok Átmeneti Otthonának átépítésével, a törvényi előírásoknak megfelelően alakították át. Így vált lehetövé három gyermekcsoport életterének kialakítása. Az otthon Kecskemét belvárosához közel, családi házas kőrnyezetben helyezkedik el. Az épületet szépen parkosított udvar veszi körül. A gyermekek kulturált és biztonságos szabadidős tevékenységét szolgálja az Uniós minősítéssel rendelkező játszótér. A beteg gyermekek számára kialakított fedett terasz, pihenők, fektetők az ő kényelmüket biztosítják. A gyermekotthon lakásotthonos kialakítása azt a célt szolgálta, hogy a gyermekek életkorának, élethelyzetének, fejlődési szükségleteinek megfelelő, családszerű ellátást nyújtson, amely lehetőséget ad a speciális szükségletek kielégítésére, a lemaradások pótlására, az érzelmi biztonságra és állandóságra. A gyermekek jogainak és tényleges szükségleteinek megfelelő ellátás biztosítása során, nagy hangsúlyt fektetünk - a szülő nélkül élő gyermek számára- a gyermeki tiszteleten, bizalmon alapuló, segítő-támogató és fejlesztő bánásmódra, továbbá a tartósan beteg gyerekek, betegségükből adódó személyre szóló, speciális ellátására. A különleges gyermekotthoni rendszer átalakításával a nevelés, gondozás ápolás színvonala ma már mérhető. A dolgozók felkészültsége és elhivatottsága, visszatükröződik a napi szakmai munka minőségében. 1.1 Jellemzői A gyermekotthon lakásotthonos kialakítása elsősorban azt a célt szolgálja, hogy a gyermekek életkorának, élethelyzetének, fejlődési szükségleteinek megfelelő, minél inkább családszerű ellátást biztosítson, amely lehetőséget ad a speciális szükségletek kielégítésére a lemaradások pótlására, az érzelmi biztonság, állandóság megtapasztalására. A nagy intézmény kiváltásával, a gyermekotthoni rendszer átalakításával a nevelés, gondozás színvonala folyamatosan válik mérhetővé. 5

7 Az ellátandó célcsoport és terület jellemzői A szolgáltatás célja, feladata, alapelvei Az ellátás igénybevételének módja A szolgáltatásról szóló tájékoztatás módja A centralizált konyhai, mosodai rendszer megszüntetésével a gyermekeknek alkalma van megismerni a családias jellegű életvitelt. A három gyermekcsoport elhelyezését biztosító lakóegységek - családi házas környezetben helyezkednek el. A nagy intézmény udvarán kerültek kialakításra. - egy csoportban 0-3 éves korú, kora miatt sajátos szükséglettel bíró gyermekek elhelyezése, - egy csoportban 3-10 év közötti tartósan beteg és fogyatékos gyermekek elhelyezése, - egy csoportban 0-10 éves korú tartósan beteg illetve fogyatékos gyermekek elhelyezése biztosított. A gyermekek jogainak és tényleges szükségleteinek megfelelő ellátás biztosítása során nagy hangsúlyt fektetünk - a szülő nélkül élő gyermek számára - a gyermeki tiszteleten, bizalmon alapuló, gyermeket megismerni, megérteni szándékozó, a benne lévő értékekre építő, azokat támogató és fejlesztő bánásmódra, továbbá a tartósan beteg gyerekek, betegségükből adódó személyre szóló, különleges ellátására. Ezt a nézetet követjük munkánk során Célok A gyermekotthoni elhelyezés célja: A gondozott gyermekek testileg, érzelmileg, erkölcsileg koruknak és képességeiknek megfelelően fejlődjenek. Személyiségük a lehető legjobb módon kibontakozzék. Képessé váljanak a vér szerinti, nevelő, örökbefogadó családba való beilleszkedésre, illetve állapotuknak megfelelően a legoptimálisabb életvitelre. A gondozott gyermekek számára otthont, teljes körű ellátást biztosítunk (ami kiterjed az élelem, a tisztasági szerek, a ruházat, a játék, szabadidős eszközök, zsebpénz szolgáltatásra). Az egyéni elhelyezési tervben foglaltak megvalósítása érdekében, az egyéni gondozási nevelési tervben foglaltak gyermekotthonra vonatkozó feladatainak teljesítése. Támogatjuk a családi, rokoni kapcsolatokat; lehetőleg a vér szerinti családban való visszahelyezést 6

8 Az ellátandó célcsoport és terület jellemzői A szolgáltatás célja, feladata, alapelvei Az ellátás igénybevételének módja A szolgáltatásról szóló tájékoztatás módja Különös tekintettel, hogy a gondozottak hozzájussanak: az egészségügyi ellátáshoz, személyiség korrekcióhoz, gyógypedagógiai ellátáshoz, fejlesztő nevelés oktatáshoz, szabadidő tartalmas eltöltéséhez Feladatok A gyermekotthon célja elérése érdekében esetkezelő, gondozói, nevelési, egészségügyi, étkeztetési szolgáltatásokat nyújt és alakítja ki napi életgyakorlatát. Széleskörű kapcsolatrendszert épít ki, és együttműködik a gyermekjóléti szolgálatokkal, a gyermekvédelmi társintézményekkel, oktatási, egészségügyi, szociális intézményekkel, támogatókkal. Az ellátás színvonalának emelése, adott esetben megtartása érdekében együttműködik az állami, nem állami, forprofit, nonprofit, egyházi segítő szolgáltatásokkal Különleges feladatok A gyámhivatali beutalások oka, gyakran a gyermek tartós betegsége. Fontosnak tartjuk, hogy a szülők gyermeküktől ebben a nehéz élethelyzetben sem szakadjanak el. Kiemelten kezeljük, a szülő - gyermek kapcsolatok alakulását. Ha lehetőség van a hazagondozásra, megengedjük a szülőknek, hogy a tényleges gondozási feladatokban részt vállaljanak. Ezzel, lehetőséget biztosítunk a szülő-gyermek kapcsolat erősítésére Építészeti normák, felszerelés, berendezés A gyermekotthon elhelyezése, az épület és berendezés normái a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet és mellékleteinek megfelelően kerültek kialakításra. A Napsugár Gyermekotthonban a gyermekek ellátása három lakóegységben történik. A gyermekek életterének kialakítása a törvény előírásainak megfelelő. 7

9 Az ellátandó célcsoport és terület jellemzői A szolgáltatás célja, feladata, alapelvei Az ellátás igénybevételének módja A szolgáltatásról szóló tájékoztatás módja - egy lakóegységben 3 év alatti, - egy lakóegységben 3-10 év közötti tartósan beteg illetve fogyatékos, - egy lakóegységben 0-10 éves korú tartósan beteg illetve fogyatékos gyermekeket helyeztünk el. A lakóegységekben 6-6-6, összesen 18 gyermek ellátását tudjuk biztosítani. 3 éven aluli gyermekek elhelyezéséhez biztosított: - egy csoportszoba, ami alvásra, játszásra és étkezésre szolgál, - a csoportszobával egybenyíló fürdőszoba, - terasz amely a szobából nyílik, - játszásra alkalmas kertterület A három éven felüli, tartósan beteg illetve fogyatékos gyermekek elhelyezéséhez, önálló lakóterület biztosított, amely áll: - hálószobából - közös nappali szobából - konyha/étkező - fürdőszobából és - nemenkénti wc helyiségekből A 0-10 éves korú tartósan beteg illetve fogyatékos gyermekeket ellátó csoportban, az építészeti normák megegyeznek a 3-10 éves korú tartósan beteg fogyatékos gyermekeket ellátó csoportéval. A berendezések, felszerelések a gyermekek fejlettségének, életkorának megfelelőek. A 3. év alatti gondozottak gyermekszobájában a különböző funkcióknak meg van a maguk helye; fürdőszobarész, étkező sarok, játszóterület. A csoporton belül ezek a területek különállóak. A játékok, bútorok, tárgyak a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjüknek megfelelőek. Minden csoportszobához közvetlen terasz csatlakozik, ez a közvetlen felügyeletet szolgálja. A teraszon az alváshoz ágyak, a pihenéshez hempergők, gyermek - kocsik állnak rendelkezésre, amelyeket napellenző véd. 8

10 Az ellátandó célcsoport és terület jellemzői A szolgáltatás célja, feladata, alapelvei Az ellátás igénybevételének módja A szolgáltatásról szóló tájékoztatás módja A gyerekek egészségi állapotának, egyéni szükségleteiknek megfelelően kényelmi eszközöket, fektetőket, leszívó készülékeket, párásító eszközöket és gyógy lámpákat beszereztünk. A lakószobák világosak, színes falakkal a gyerekek korának megfelelő egyszerű, praktikus berendezési tárgyakkal felszereltek. Lehetőség van a gyermekek személyes tárgyainak elhelyezésére is. Minden szobában beszerelésre került a levegő fertőtlenítésére szolgáló Germicid lámpa. Kialakításra került egyéni felajánlásból - só terápiás szoba, amelynek hatása allergiában, asztmában és a gyerekek ellenálló képességének javításában hatékony. A fejlesztő szobában beszerelésre került hydroterápiás medence, amely, alkalmas a mozgásukban akadályozott, súlyosan sérült gyermekek számára a vízmasszírozó, gyógyító hatásának kielégítésére. A gyermekotthonban kialakításra került: Látogatók fogadására alkalmas helység Terápiás célú foglalkozásokhoz (gyógypedagógiai, pszichológiai) fejlesztő szoba Nevelő, gondozó, gyermekfelügyelő munkatársak számára a csoport lakóteréhez közvetlenül kapcsolódó önálló pihenő helység A működéshez szükséges engedély A 259/2002 (XII.18.) Korm. rendelet szerint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó intézmények működése engedélyhez kötött. A Napsugár Gyermekotthon, június 27-től, határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik. 9

11 Az ellátandó célcsoport és terület jellemzői A szolgáltatás célja, feladata, alapelvei Az ellátás igénybevételének módja A szolgáltatásról szóló tájékoztatás módja 1.7. Személyi feltételek A személyi feltételek megteremtése során fontosnak tartjuk, hogy a gyermekotthon dolgozói a munkát, szakmai, erkölcsi indíttatásból vállalják. Minden új dolgozó részesül felvétel előtt elbeszélgetésben, ahol alkalma nyílik a gyermekotthonban folyó munkáról tájékozódni, az otthon vezetőjének pedig a jövendő dolgozó szakmai és emberi tulajdonságairól képet alkotni. A tapasztalt munkatársak végzik az új dolgozó betanítását. A gyermekotthon pedagógus alapvégzettségű munkatársai a továbbképzéseken a szociális munka elemeivel, a szociális alapvégzettségű dolgozók pedagógiai kérdésekkel ismerkednek meg. A dolgozók összeillő kiválasztásánál a különböző habitusú munkatársak együttesen alakítják ki az egységes nevelési szemléletet. A Napsugár Gyermekotthon dolgozói létszáma: 21 fő, Munkakörök szerinti megosztás: 1 fő gyermekotthon vezető, 2,5 fő nevelő családgondozó 30 órában 1 fő fejlesztő pedagógus, 1 fő gyermekvédelmi ügyintéző, 5 fő kisgyermeknevelő, 6 fő gyermek- és ifjúsági felügyelő, 2 fő gyermek és ifjúságvédelmi asszisztens, 1 fő gazdasági nővér, 1 fő tejkonyha vezető, Megbízási szerződéssel: pszichológus-heti 15 órában pszichiáter havi 2 órában gyermekorvos- napi 3 órában területi védőnő rendszeresen látogat A dolgozók iskolai végzettsége a 15/1998 (IV.30) NM. rendelet szerint meghatározva. 10

12 A gyermekotthonnal kapcsolatos és szükséges információk a Szolgáltató honlapján elérhetők, amelyet folyamatosan fejlesztünk és aktualizálunk. Ezen túlmenően a tájékoztatás további módjai a következők: - személyes tájékoztatás és információnyújtás, mind a gyermek, mind családjuk számára - a gyermekek és a kapcsolattartásra jogosult személyek számára faliújságon helyezzük ki a legfontosabb információkat, programokat, továbbá az Életrendet, a Házirendet, a gyermekjogi képviselő elérhetőségét, az otthon értékelési rendszerét, - az intézmények közötti együttműködés jegyében a szakszolgálat, gyámhivatalok, hatóságok, helyi önkormányzatok, civil szervezetek, támogatók meghívása esetkonferenciák, tájékoztatás, közös programok szervezése céljából. 2. SZAKMAI FELADATOK Beutalási jogkör A gyermekotthon - az illetékes gyámhivatal, a területileg illetékes önkormányzat jegyzője, rendőrség, bíróság, büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka - beutaló határozata alapján vesz fel gyermeket. Az elhelyezés tartama: A gyermekek ellátása, gondozása a gyámhivatal jogerős a gyermekvédelmi gondoskodás megszüntető határozatáig tart. A gyermeket a határozatban megjelölt személynek át kell adni. Az átadást az átvevő személynek aláírásával igazolnia kell Egyéni elhelyezési terv Az egyéni elhelyezési terv az a dokumentum, amit a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat készít az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek gondozási helyének meghatározása érdekében. Az elhelyezési értekezletre meghívja a vér szerinti szülőt, vagy a törvényes képviselőt, az illetékes gyermekjóléti szolgálat családgondozóját, a gyermekotthon vezetőjét, gyermekjogi képviselőt, gyámi tanácsadót, esetleg az ügyben érintett más személyt. 11

13 A Napsugár Gyermekotthonba kerülő gyermekek életkoruk miatt nem vesznek részt az értekezleten. Az elhelyezési terv célja, közös vélemény kialakítása a gondozási helyről, a gyermek érdekének szem előtt tartásával. Az egyéni elhelyezési terv végrehajtásának részeként, a gyermekvédelmi szakszolgálat a gyermekjóléti szolgálattal együttműködve családgondozást végez, a vér szerinti család körülményeinek helyreállítása érdekében Felvétel az otthonba A gyermekotthonba való felvételnél az elhelyezés alkalmasságának eldöntésénél, mérlegelni kell: a gyermek testvéri, családi kapcsolatait, az elhelyezés okát és várható időtartamát, a gyermek egészségi állapotát személyiség állapotát, speciális szükségleteit, fejlesztésének feltételeit, életkorát, gondozásához-neveléséhez szükséges tevékenység körét. Beteg gyermek elhelyezése előtt, a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, az illetékes gyermekgyógyász szakfelügyelő főorvos véleményét kéri, a gyermekotthoni elhelyezésre vonatkozólag. a) A gyermekotthonba beutalt gyermekek felvételére a gyermekotthon vezető, távollétében a szakmai feladatokkal megbízott személy jogosult. Átveszi a gyermekkel kapcsolatos valamennyi hivatalos iratot. A gyermek felvételéről tájékoztatja az illetékes gyámhivatalt, a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatot, a területileg illetékes Gyermekjóléti Szolgálatot és a gyermek szülőjét. b) A szülőt az első látogatás alkalmával tájékoztatni kell az intézmény házirendjéről és a kapcsolattartás módjáról. A tájékoztatás a NYILATKOZAT formanyomtatvány pontjai alapján történik, amit a szülő aláírásával is igazol. A mintája alább található. 12

14 Nyilatkozat Alulírott nyilatkozom, hogy megfelelő tájékoztatást kaptam az alábbiakban felsoroltakról: Az ellátás tartamáról és feltételeiről, Az intézmény által vezetett, reám vonatkozó nyilvántartásokról, A kapcsolattartásról, a látogatás rendjéről, Az érték és vagyonmegőrzés módjáról, Az intézmény házirendjéről, Panaszjog gyakorlásának módjáról, A gyermekotthonban elhelyezett gyermek szülője vagy törvényes képviselője köteles: A gyermekotthoni nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni, Nyilatkozni a természetes személyazonosító adatokban beállt változásokról. A fentieket tudomásul vettem. Kecskemét, 20 hó nap Szülő 2.3. Egyéni gondozási-nevelési terv A gyermekotthonba felvett gyermek további ellátása az egyéni gondozási-nevelési terv szerint történik. A terv célja a gyermek gondozásával, nevelésével kapcsolatos feladatok részletes megtervezése és az abban részt vevő szakemberek közötti munkamegosztás kidolgozása. A terv elkészítésekor figyelembe kell venni a gyermek egészségi, testi-, lelki állapotát, családi kapcsolatait, a gondozását szükségessé tevő okokat, egyéb a nevelése, gondozása szempontjából jelentős körülményeket, az alapellátás, illetve a gyermek gondozásában korábban részt vett szakemberek véleményét. A terv elkészítésében részt vesznek: Gyermekotthon vezető Családgondozó 13

15 Az adott csoport gondozói, gyermek felügyelői Gyógypedagógus, pszichológus, nevelő Intézményi orvos Ha a gyermeknek van kapcsolattartásra jogosult hozzátartozója, lehetőség szerint a terv elkészítésébe be kell vonni. Meg kell határozni a családgondozó és a szülő azon feladatait, melyek a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetéséhez szükségesek. Az egyéni gondozási-nevelési terv célja az egyéni elhelyezési terv megvalósulásának biztosítása, kiemelten a gyermekek speciális szükségleteire figyelve. Az egyéni gondozási-nevelési tervet folyamatában a gyermek korához, szükségleteihez kell igazítani. 3. A GONDOZÁS ELEMEI A gyermekotthoni gondozás-nevelés elemei azok a szolgáltatás csoportok, amelyek a napi életgyakorlathoz kapcsolva a gyermekotthoni élet megvalósítását szolgálják Esetkezelő szolgáltatások Az esetkezelő szolgáltatások célja, hogy segítünk a gyermeknek feldolgozni, ami velük történt. A gyermekotthon pszichológusa a gyermek viselkedésének, játéktevékenységének, szokásainak, érzelmi megnyilvánulásainak megfigyelésével a gyermek számára támogató, segítő terápiát biztosít. Megfigyeléseit, tapasztalatait megosztja a gondozókkal. Ez által a felmerülő probléma értő fogadtatásra talál Nevelési szolgáltatások A gondozás, nevelés célja, hogy a gondozott gyermek számára testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődést biztosító ellátást nyújtson, és a szülői gondoskodást helyettesítő védelembe részesítse a gyermeket. 14

16 Segítse személyisége kibontakozását, hogy képes legyen a vér szerinti családjába való visszailleszkedésre, ha erre nincs lehetőség, akkor nevelőszülői, illetve örökbefogadói családba történő beilleszkedésére. E cél érdekében a gyermek gondozását végző személyek kötelesek együttműködni egymással és mindazon intézményekkel, melyek a gondozott gyermekkel foglalkoznak. A gondozás - nevelés alapelvei: A gyermeki személyiség tiszteletének elve A gyermeket mint fejlődő személyiséget a kisebb körű kompetenciából fakadó nagyobb segítségigénye / ráutaltsága miatt különleges védelem illeti meg. A nevelés-gondozás értékközvetítő és értékteremtő folyamat, amely a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, a személyes, a szociális és a kognitív kompetenciák fejlődésének segítésére irányul, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásával. A nevelés és gondozás egységének elve A nevelés és a gondozás elválaszthatatlan egységet alkotnak. A nevelés tágabb, a gondozás szűkebb fogalom: a gondozás minden helyzetében nevelés is folyik, a nevelés helyzetei, lehetőségei azonban nem korlátozódnak a gondozási helyzetekre. Az egyéni bánásmód elve A gyermek fejlődéséhez alapvető feltétel a felnőtt őszinte érdeklődése, figyelme, megbecsülése, a kompetenciájának elismerésén alapuló választási lehetőség biztosítása az egyes élethelyzetekben, a pozitív megnyilvánulások támogatása, megerősítése, elismerése. A gondozónő meleg, szeretetteljes odafordulással, a megfelelő környezet kialakításával, a gyermek életkori- és egyéni sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, hangulatát figyelembe véve segíti a gyermek fejlődését. A biztonság és a stabilitás elve A gyermek személyi- és tárgyi környezetének állandósága növeli az érzelmi biztonságot, alapul szolgál a tájékozódáshoz, a jó szokások kialakulásához. A napirend folyamatosságából, az egyes mozzanatok egymásra épüléséből fakadó ismétlődések tájékozódási lehetőséget, stabilitást, kiszámíthatóságot eredményeznek a napi események sorában, növelik a gyermek biztonságérzetét. 15

17 A gyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása segíti alkalmazkodását, a változások elfogadását, az új megismerését, a szokások kialakulását. A biztonság nyújtása természetszerűleg magában foglalja a fizikai és a pszichikai erőszak minden formájától való védelmet is. Az aktivitás, az önállósulás segítésének elve A gyermek ösztönzése, megnyilvánulásainak elismerő, támogató, az igényekhez igazodó segítése, az önállóság és az aktivitás tevékenység-specifikusságának, fizikai és pszichés állapottól függésének elfogadása, a gyermek felé irányuló szeretet, elfogadás és empátia fokozzák az aktivitást és az önállóság iránti vágyat. A gyermekkel foglalkozó felnőtt az élményszerzés lehetőségének biztosításával, saját példamutatásával, az egyes élethelyzeteknek a gyermek számára átláthatóvá, befogadhatóvá, kezelhetővé tételével, a tapasztalatok feldolgozásának segítésével, az egyes viselkedésformákkal való próbálkozások bátorításával segíti a tanulást. Az egységes nevelő hatások elve A nevelés értékközvetítés és értékteremtés egyben. Eredményessége érdekében fontos, hogy a gyermekkel foglalkozó felnőttek a közöttük lévő személyiségbeli különbözőségek tiszteletben tartásával a gyermek elfogadásában, a kompetenciájának és pillanatnyi szükségleteinek megfelelő fizikai és érzelmi biztonság és szeretetteljes gondoskodás nyújtásában, öntevékenységének biztosításában egyetértsenek, az alapvető értékek, erkölcsi normák és célok tekintetében nézeteiket egyeztessék, nevelői gyakorlatukat egymáshoz közelítsék. Feladatok A gyermekek számára esztétikus, otthonos lakókörnyezet megteremtése. A gyermekek egymás közötti viszonyának kialakítása, a közösség pozitív hatásának megteremtése (alkalmazkodás, közös tevékenység öröme). A közösségen belül az egyéni bánásmód kialakítása. A személyiség szabad kibontakoztatásának érvényesülése. A gondozás-nevelés személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése. A gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelő csoport létrehozása a stabil gondozónői kapcsolat biztosítása a személyre szóló kötődés kialakítása érdekében. A 16

18 gondozónőknek nagyfokú szeretettel, empátiával kell rendelkezniük. Minden gyermeknek egyforma törődésben kell részesednie. A saját gyermek gondozónői rendszer kialakítása: a csoportokban minden gondozónőhöz tartozik egy- egy gyermek, akikre kiemelten figyel, róluk írja megfigyeléseit, egyénileg több időt tölt velük, segítve ezzel az érzelmi kapcsolatok erősítését. Számon tartja saját játékaikat, gondoskodik születésnapjának megünnepléséről, személyre szóló ajándékáról, erősítve ezzel énképének kialakítását. Csoportonként az életkornak megfelelő napirend készítése és betartása, mely a csoportban élő gyermek mindennapi életben való eligazodását, érzelmi stabilitását szolgálja. A gyermekek ellátása folyamatos gondozás keretében valósul meg. Egy gyermekkel minden gondozási műveletet el kell végezni, miközben a gondozónő csak rá figyel, vele beszélget, nem siet és csak ezután vehető fel a sorban következő gyermek. A csoportban egyszerre két gondozónő nem gondozhat. Nagyobb gyerekek esetén, a gondozónő a közös játékra, az ismeretek bővítésére is hangsúlyt kell, hogy fektessen. Gyógypedagógiai feladatok A Napsugár Gyermekotthonban a gyógypedagógiai ellátás korai fejlesztés, fejlesztő felkészítés, fejlesztő nevelés-oktatás keretében zajlik. Irányadó: a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet, a képzési kötelezettségről a 4/2010 OKM rendelet, A pedagógiai szakszolgálatokról a 2011.évi CXC. Tv. A nemzeti köznevelésről. Korai fejlesztés és gondozás A gyermekotthonban élő sérült gyermekek fejlesztési feladatait a 4/2010. (I.19.) OKM rendelet 25. (3) értelmében, a szakértői bizottság szakvéleményében meghatározottak szerint egyéni foglakozás keretében valósítjuk meg. Egyéni foglalkozás esetében, a gyermek 0-3 éves kora között legalább heti két órában, 3-5 éves kora között legalább heti négy órában. 17

19 A 4/2010. (I.19.) OKM rendelet 26. (1) értelmében, a korai fejlesztés és gondozás feladatait a szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye alapján kidolgozott, egy fejlesztési évre készített egyéni fejlesztési terv alapján kell végezni. Az egyéni fejlesztési tervet a korai fejlesztést és gondozást végző vagy irányító gyógypedagógus (terapeuta), konduktor készíti el. Ha a korai fejlesztést és gondozást a fejlesztési év közben kezdik meg, az egyéni fejlesztési tervet a fejlesztési év hátralévő időszakára kell elkészíteni. Az egyéni fejlesztési terv szükség szerint módosítható. Az egyéni fejlesztési tervnek tartalmaznia kell a gyermek állapotától függően - az értelmi, a hallás-, a látásfejlesztés, az adaptációs tréning, a mozgásfejlesztő terápiák, a logopédiai terápiák, a pszichológiai fejlesztés feladatait. Az egyéni fejlesztési terv egy példányát meg kell küldeni a szakértői és rehabilitációs bizottságnak. (2) A korai fejlesztést és gondozást végző gyógypedagógus (terapeuta), konduktor, illetve más szakember központilag kiadott nyomtatványon gyermekenként egyéni fejlesztési naplót vezet, és a gyermek fejlődését a korai fejlesztést és gondozást végző vagy irányító gyógypedagógus (terapeuta), konduktor a fejlesztési év végén központilag kiadott nyomtatványon (a továbbiakban: értékelési lap) - értékeli. Az értékelési lapot négy példányban kell kiállítani: két Példányát, meg kell küldeni a szülőnek, egy példányát a szakértői és rehabilitációs bizottságnak, egy példány a korai fejlesztés és gondozás feladatait ellátó intézménynél marad. Fejlesztő nevelés oktatás Az 5. életévét betöltött sajátos nevelési igényű súlyos és halmozottan fogyatékos gyermek fejlesztő nevelésben, fejlesztő nevelés-oktatásban részesül. A fejlesztő nevelést, fejlesztő nevelés-oktatást a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény (jelenleg, az Integrált Közoktatási Intézmény, 6000 Kecskemét, Juhar u. 23.) biztosítja, egyéni vagy csoportos formában: a saját intézményében, külön erre a célra létrehozott csoportban vagy a gyermekotthonban. Fejlesztő felkészítés A súlyos, halmozottan fogyatékos gyermek annak a tanítási évnek az első napjától, amikor a 6. életévét betölti, fejlesztő nevelés oktatás keretében teljesíti tankötelezettségét. A feladat ellátását a szakértői bizottság véleményében kijelölt intézmény látja el (jelenleg a Integrált Közoktatási Intézmény, 6000 Kecskemét, Juhar u. 23.) a 2011.évi CXC.törvény. 18

20 15. (3) bekezdés értelmében, a heti fejlesztő foglalkozások száma nem lehet kevesebb heti 20 óránál. A gyermek állapotára és a szakértői bizottság javaslatának figyelembe vételével szükséges a fejlesztéseket megszervezni. Indokolt esetben a gyám kérésére, ha a gyermek állapota szükségessé vagy lehetővé teszi, ennél több, vagy kevesebb óraszám is megállapítható. A fejlesztő nevelésben, fejlesztő nevelés-oktatásban a gyermekeket a sajátos nevelési igényük, fejlettségük, életkoruk alapján osztják be fejlesztő csoportokba. Ha a gyermek - a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint - iskolába járással nem tud részt venni a fejlesztő nevelés-oktatásban, a tankötelezettségét a fejlesztő nevelés-oktatást nyújtó iskola által szervezett egyéni fejlesztés keretében teljesíti. Az egyéni fejlesztést, ebben az esetben a gyermekotthonban kapja. A 4/2010. (I.19.) OKM rendelet 28. b) bekezdése értelmében, ha a gyermek az egyéni fejlesztő felkészítés keretében teljesíti tankötelezettségét, a szakértői és rehabilitációs bizottság meghatározza a fejlesztő felkészítésnek azt a módját, amelyik biztosítja a gyermek fejlődését. Ha a szakértői és rehabilitációs bizottság a szakértői véleményében a tankötelezettség egyéni fejlesztő felkészítés keretében történő teljesítésére tesz javaslatot, a fejlesztő felkészítés ideje egyéni foglalkozás esetén legalább heti nyolc óra, csoportfoglalkozás esetén legalább heti tíz óra. Gyógypedagógiai oktatás Azok az otthonban élő tankötelezett korú gyerekek, akiknek az állapota megengedi gyógypedagógiai óvodában, és iskolában folytatják tanulmányaikat. A Támogató Szolgálat biztosítja a gyermekek szállítását. A korai fejlesztés és a fejlesztő felkészítés feladatait, egyéni, tanévre szóló fejlesztési tervben a gyógypedagógusnak, vagy a fejlesztő pedagógusnak kell rögzíteni, a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által készített szakvéleményben javasolt szempontok figyelembe vételével. A foglalkozások többségében egyénileg folynak a jól felszerelt fejlesztő szobában, ahol elegendő hely van a mozgásfejlesztéshez, a szenzomotoros tréning alkalmazásához. 19

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján 7.számú melléklet Megállapodás 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján mely létrejött egyrészről: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában működő Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat,

Részletesebben

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések 89036 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 29. E rendelet 15. (7) bekezdésétől eltérően a közigazgatási szerv 2014-ben a 2014. január 1-jei állapotnak megfelelően köteles adatot szolgáltatni legkésőbb

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend Hatályba lépés időpontja: 2013/2014-es nevelési év Györkőné Molnár Judit intézményvezető BÖLCSŐDEI HÁZIREND A bölcsőde címe: 7940 Szentlőrinc, Liszt F.

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT Láda Ágnes gyógypedagógus Rajzó Éva konduktor koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT A kicsinyekről való gondoskodás olyan, mint egy gombolyag

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük

TÁJÉKOZTATÓ. 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük TÁJÉKOZTATÓ Az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015.

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mentuszné dr. Terék Irén Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mit jelent a családi napközi? Szolgáltatás. A családi napközi a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek napközbeni

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység MEGÁLLAPODÁS

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység MEGÁLLAPODÁS A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt) 32. (5) bekezdés a) pontja értelmében a gyermekjóléti alapellátások igénybevételének a megkezdése előtt, állami fenntartású

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Korai fejlesztés és gondozás. Siktárné Aczél Zsuzsanna

Korai fejlesztés és gondozás. Siktárné Aczél Zsuzsanna Korai fejlesztés és gondozás Siktárné Aczél Zsuzsanna A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók OECD kezdeményezésére: A kategória: fogyatékos, B kategória: tanulási, magatartási nehézségeket mutató

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

1. táblázat: Bébiszitter tanulási eredmény mátrix I-CARE projekt

1. táblázat: Bébiszitter tanulási eredmény mátrix I-CARE projekt Az alábbiakban az I-CARE projekt keretében fejlesztett bébiszitter szakképesítés kompetencia mátrixát elemezzük (1. táblázat). A bébiszitter szakképesítéshez két tanulási egységet alakítottak ki: A környezeti

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után Szatmáriné Mályi Nóra 2010.11.13. Logopédia Feladata: (Kt. 36.) a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása,

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szakmai Programja

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szakmai Programja Tatabányai Egyesített Bölcsődék 2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. Tatabányai Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja A nevelésben a kisgyermekkor sokkal fontosabb a következő éveknél. Amit ez a kor elront,

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! (honlapra) Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása Budapest,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról A Tolna Megyei

Részletesebben

Az utógondozói elhelyezés Szabályzata 2015.

Az utógondozói elhelyezés Szabályzata 2015. Az utógondozói elhelyezés Szabályzata 2015. A Szakmai Program 5. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. I. Utógondozói elhelyezés Személyi hatálya Kiterjed az utógondozói elhelyezésben részesülő fiatalkorúakra

Részletesebben

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés)

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés) Az utazási költségtérítést, az arra való jogosultság megállapításának, igazolásának módját több jogszabály együttesen határozza meg. Az alábbiak az igénybe vett közlekedési mód - közforgalmú személyszállítás

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól 2011. január 1. napján hatályba lépett a 2010. évi CLXXI. törvény, mely módosította a gyermekek védelméről

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10 /2001. (V. 25.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus A nevelési tanácsadás feladatain belül a pszichológusokat érintő feladatkörök teljesítését a nevelési tanácsadást ellátó intézmény szervezeti és működési szabályzatában is rögzítetten lehet megosztani.

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Családok Átmeneti Otthona. Az intézmény alapítója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

SZAKMAI PROGRAM. Családok Átmeneti Otthona. Az intézmény alapítója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata SZAKMAI PROGRAM Családok Átmeneti Otthona Az intézmény alapítója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Az alapítás időpontja: 2002 április 18. Az intézmény címe: Dunaújváros, Frangepán út 54. Az

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

A gyermekjogi képviselők tapasztalatai a szakellátásban

A gyermekjogi képviselők tapasztalatai a szakellátásban A gyermekjogi képviselők tapasztalatai a szakellátásban Dr. Herczeg Rita Jogszabályi háttér Az OBDK létrehozásáról a 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet rendelkezett jogvédelem A központi hivatal feladatai

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 Tankönyvellátási rendünket az alábbi jogszabályok alapján készítettük: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:. A kérelmező intézmény neve: A kérelmező intézmény címe:.... település,... irányító sz.... utca, hsz., Tel.: Fax.:.. E-mail cím:. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a nevű igénybe vevő (Előző név, ha van:.

Részletesebben

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján.

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató

Részletesebben

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna Házi segítségnyújtás a gyakorlatban Márta Anna 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Házi segítségnyújtás 63. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Pedagógiai program 1. sz. melléklet ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Ha meg tudjuk engedni a gyereknek, hogy azonos legyen önmagával és barátunk legyen anélkül, hogy megkísérelnénk őt felsőbbrendű tudásunkkal

Részletesebben

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:...

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:... SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ A képzésbe jelentkező hallgatóinknak - akik a szociális ellátás, ápolás, idősgondozás területén szeretnének tevékenykedni kívánunk olyan szakmai ismereteket közvetíteni, melyek

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: CEGLÉDBERCEL 2009. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Bemutatkozás 1.1. Funkció, ellátási kötelezettség...4 1.2. Kapcsolatrendszer..4 2. Tartalmi összetevők 2.1. A bölcsődei

Részletesebben

Intézmény bemutatása

Intézmény bemutatása Intézmény bemutatása A Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat jelenleg egy székhelyen és két telephelyen működik. Az intézmény élén egy vezető áll, akinek a munkáját egy gazdasági vezető, egy élelmezésvezető,

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely)

Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely) Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely) A hódmezővásárhelyi Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató Gondozási Központjának szakmai vezetésére 212. március

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Vajai Lászlóné Bölcsődevezető Módosítva: 2016. március 20. 2012. március 29. 1 Tartalomjegyzék I. Alapadatok II. Általános rész 1. Bölcsőde definíciója,

Részletesebben

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Napsugár Bölcsőde Szakmai Programja Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeked, mert ez a jövő Őrizd szüleid egészségét, mert a múlton épül fel a jelen

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt 2004-2011. Csibi Enikő szakszolgálati igazgatóhelyettes 2011.12.12 Változó törvényesség, állandó szakmaiság! Rövid történeti

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla Gyógypedagógiai alapismeretek Mede Perla A téma aktualitása társadalmi szinten és a többségi oktatásban Az előadással kapcsolatos hallgatói elvárások A témával kapcsolatos előismeretek A témával kapcsolatos

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben