Szakmai program. Különleges gyermekotthon ~Napsugár Gyermekotthon~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai program. Különleges gyermekotthon ~Napsugár Gyermekotthon~"

Átírás

1 Szakmai program Különleges gyermekotthon ~Napsugár Gyermekotthon~ Elkészítéséről gondoskodott: Kiss-Rigó László Megyés püspök

2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. A gyermekotthonra vonatkozó strukturális szabályok 1.1. Székhelye, telephelye, jellemzői 1.2. Célok 1.3. Feladatok 1.4. Különleges feladatok 1.5. Építészeti normák, felszerelés, berendezés 1.6. A működéshez szükséges engedélyek 1.7. Személyi feltételek 2. Szakmai feladatok 2.1. Egyéni elhelyezési tervek 2.2. Felvétel az otthonba 2.3. Egyéni gondozási- nevelési tervek 3. A gondozás elemei 3.1. Esetkezelő szolgáltatások 3.2. Nevelési szolgáltatások 3.3. Egészségügyi szolgáltatások 3.4. Ékeztetési szolgáltatások 4. Napi életgyakorlat 4.1. Napirend 4.2. Ruhákkal való ellátás 4.3. Személyi higiénia 4.4. Környezet tisztasága 4.5. Vagyonkezelés 4.6. Érdekvédelem 4.7. Jutalmazás, büntetés 4.8. A családokkal való kapcsolattartás 4.9. A gyermekotthon kapcsolatrendszere 5. Elbocsátás az otthonból 6. A minőségbiztosítás elemei 7. Szakmaetika 8. Dokumentáció 8.1 Gyermekeink Védelmében nyilvántartási rendszer 2

3 Bevezető Jelen Szakmai program a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Egységes szakmai programhálójának részét képezi. Ezen programháló egységességét biztosítja a módszerspecifikus szemléletmód, melynek fókuszában a családból kiemelt gyermek, a vele való foglalkozás támogató-segítő-gyógyító attitűdjének implementációja és a rendszerszemléletű gondolkodás (a gyermekvédelem egységes rendszerként való kezelése) áll, valamint az, hogy a dokumentum team-munkában, az egyes szakellátási területeken tevékenykedő munkatársak részvételével került megalkotásra. Az Egységes szakmai programháló alapján kerültek kidolgozásra a Profilizált szakmai programok, amelynek során az egyes gyermekotthonok, lakásotthonok meglévő illetve predesztinálható, külső és belső erőforrásaik alapján saját arculatra formálták, konkrét tartalommal töltötték meg az alapdokumentumban leírt elveket, tevékenyégi protokollokat. Az Egységes szakmai programháló felépítése: - Befogadó otthon, befogadás szakmai programja - Nevelőszülői hálózat szakmai programja - Gyermek- és lakásotthonok egységes szakmai programhálója - Profilizált szakmai programok: 1. sz. Gyermekotthon - Lakásotthonok (Szegvár, Csanádpalota, Csanádpalota) 2. sz. Gyermekotthon - Lakásotthon (Hódmezővásárhely) 2. sz. Gyermekotthon Lány speciális gyermekotthon (Hódmezővásárhely) Dr. Foltán József Lakásotthon (Szeged-Tápé) Fiú Speciális Gyermekotthon (Szeged) Faragó Béla Gyermekotthon I. Lakásotthon (Kecskemét-Katonatelep) Faragó Béla Gyermekotthon I. Lány speciális gyermekotthon (Kecskemét- Katonatelep) Faragó Béla Gyermekotthon I. Különleges és utógondozó gyermekotthon (Kecskemét) Faragó Béla Gyermekotthon II. Regionális Módszertani Gyermekotthon Lakásotthon (Kecskemét-Hetényegyháza) Faragó Béla Gyermekotthon II. Regionális Módszertani Gyermekotthon Utógondozói otthon (Kecskemét-Hetényegyháza)

4 Bácsalmási Gyermekotthon (Bácsalmás) Kunfehértói Gyermekotthon (Kunfehértó) Haynald Gyermekotthon Lakásotthonok (Hajós) Haynald Gyermekotthon Fiú speciális gyermekotthon (Hajós) Napsugár Gyermekotthon Különleges gyermekotthon (Kecskemét) - Utógondozói csoport szakmai programja - Minőségbiztosítási csoport szakmai programja. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Egységes szakmai programhálójának kidolgozásakor fontos szempont volt a jogszabályi harmonizáció, így annak megfelelően minden szakellátási terület szakmai programja az alábbi egységeket tartalmazza: - a szolgáltató neve, címe - a szolgáltatás célja, feladata, alapelvei (szenzitív pedagogikoterápiás rendszer alapján) - a célcsoport sajtosságainak bemutatása - a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja - a feladatellátás szakmai tartalma, a biztosított szolgáltatások sajátosságai, a gondozási, nevelési, fejlesztési feladatok jellege, tartalma, módja - a szolgáltatást nyújtók feladatai (szakmaetika), folyamatos szakmai felkészültségének biztosítása - érdek- és jogvédelem (mind a gyermekek, fiatalok, mind a munkatársak tekintetében) 3

5 A szolgáltató neve, székhelye, telephelye 1. A GYERMEKOTTHONRA VONATKOZÓ STRUKTURÁLIS SZABÁLYOK Fenntartó Szeged-Csanádi Egyházmegye, Székhelye: 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2. Képviseli: Kiss-Rigó László Megyés püspök Helyettes fenntartói képviselet: Kothencz János Szeged-Csanádi Egyházmegye Gyermek- és ifjúságvédelmi főigazgató Működtető: Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Székhelye: 6726 Szeged Bal fasor 6. Képviseli: Kothencz János igazgató Felügyeletet ellátó: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Címe (telephely) 6000 Kecskemét, Lórántffy Zs. u. 1. Férőhely: 18 fő Formája: Különleges ellátást nyújtó gyermekotthon Ellátási terület: Magyarország közigazgatási területe A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Napsugár Gyermekotthona - Teljes körű ellátást biztosít a kora miatt sajátos szükséglettel bíró 3 év alatti gyerekek számára. - A tartósan beteg illetve fogyatékos gondozott gyermek számára - 10 éves korig - a gyermek állapotához illetve korához igazodó különleges ellátást biztosít. Vállalja, az 5 éven aluli fogyatékos és részterületen fejlődési elmaradást mutató gyermekek korai fejlesztését, gondozását. Vállalja, az 5. életévét betöltött súlyos és halmozottan fogyatékos SNI gyermekek fejlesztő nevelését - oktatását, a képzési kötelezett gyermekek gondozását és fejlesztő felkészítését. 4

6 A szolgáltató neve, székhelye, telephelye A Napsugár Gyermekotthon a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Csecsemőotthonának jogutódja. Az új intézményt a régi otthon udvarán álló Családok Átmeneti Otthonának átépítésével, a törvényi előírásoknak megfelelően alakították át. Így vált lehetövé három gyermekcsoport életterének kialakítása. Az otthon Kecskemét belvárosához közel, családi házas kőrnyezetben helyezkedik el. Az épületet szépen parkosított udvar veszi körül. A gyermekek kulturált és biztonságos szabadidős tevékenységét szolgálja az Uniós minősítéssel rendelkező játszótér. A beteg gyermekek számára kialakított fedett terasz, pihenők, fektetők az ő kényelmüket biztosítják. A gyermekotthon lakásotthonos kialakítása azt a célt szolgálta, hogy a gyermekek életkorának, élethelyzetének, fejlődési szükségleteinek megfelelő, családszerű ellátást nyújtson, amely lehetőséget ad a speciális szükségletek kielégítésére, a lemaradások pótlására, az érzelmi biztonságra és állandóságra. A gyermekek jogainak és tényleges szükségleteinek megfelelő ellátás biztosítása során, nagy hangsúlyt fektetünk - a szülő nélkül élő gyermek számára- a gyermeki tiszteleten, bizalmon alapuló, segítő-támogató és fejlesztő bánásmódra, továbbá a tartósan beteg gyerekek, betegségükből adódó személyre szóló, speciális ellátására. A különleges gyermekotthoni rendszer átalakításával a nevelés, gondozás ápolás színvonala ma már mérhető. A dolgozók felkészültsége és elhivatottsága, visszatükröződik a napi szakmai munka minőségében. 1.1 Jellemzői A gyermekotthon lakásotthonos kialakítása elsősorban azt a célt szolgálja, hogy a gyermekek életkorának, élethelyzetének, fejlődési szükségleteinek megfelelő, minél inkább családszerű ellátást biztosítson, amely lehetőséget ad a speciális szükségletek kielégítésére a lemaradások pótlására, az érzelmi biztonság, állandóság megtapasztalására. A nagy intézmény kiváltásával, a gyermekotthoni rendszer átalakításával a nevelés, gondozás színvonala folyamatosan válik mérhetővé. 5

7 Az ellátandó célcsoport és terület jellemzői A szolgáltatás célja, feladata, alapelvei Az ellátás igénybevételének módja A szolgáltatásról szóló tájékoztatás módja A centralizált konyhai, mosodai rendszer megszüntetésével a gyermekeknek alkalma van megismerni a családias jellegű életvitelt. A három gyermekcsoport elhelyezését biztosító lakóegységek - családi házas környezetben helyezkednek el. A nagy intézmény udvarán kerültek kialakításra. - egy csoportban 0-3 éves korú, kora miatt sajátos szükséglettel bíró gyermekek elhelyezése, - egy csoportban 3-10 év közötti tartósan beteg és fogyatékos gyermekek elhelyezése, - egy csoportban 0-10 éves korú tartósan beteg illetve fogyatékos gyermekek elhelyezése biztosított. A gyermekek jogainak és tényleges szükségleteinek megfelelő ellátás biztosítása során nagy hangsúlyt fektetünk - a szülő nélkül élő gyermek számára - a gyermeki tiszteleten, bizalmon alapuló, gyermeket megismerni, megérteni szándékozó, a benne lévő értékekre építő, azokat támogató és fejlesztő bánásmódra, továbbá a tartósan beteg gyerekek, betegségükből adódó személyre szóló, különleges ellátására. Ezt a nézetet követjük munkánk során Célok A gyermekotthoni elhelyezés célja: A gondozott gyermekek testileg, érzelmileg, erkölcsileg koruknak és képességeiknek megfelelően fejlődjenek. Személyiségük a lehető legjobb módon kibontakozzék. Képessé váljanak a vér szerinti, nevelő, örökbefogadó családba való beilleszkedésre, illetve állapotuknak megfelelően a legoptimálisabb életvitelre. A gondozott gyermekek számára otthont, teljes körű ellátást biztosítunk (ami kiterjed az élelem, a tisztasági szerek, a ruházat, a játék, szabadidős eszközök, zsebpénz szolgáltatásra). Az egyéni elhelyezési tervben foglaltak megvalósítása érdekében, az egyéni gondozási nevelési tervben foglaltak gyermekotthonra vonatkozó feladatainak teljesítése. Támogatjuk a családi, rokoni kapcsolatokat; lehetőleg a vér szerinti családban való visszahelyezést 6

8 Az ellátandó célcsoport és terület jellemzői A szolgáltatás célja, feladata, alapelvei Az ellátás igénybevételének módja A szolgáltatásról szóló tájékoztatás módja Különös tekintettel, hogy a gondozottak hozzájussanak: az egészségügyi ellátáshoz, személyiség korrekcióhoz, gyógypedagógiai ellátáshoz, fejlesztő nevelés oktatáshoz, szabadidő tartalmas eltöltéséhez Feladatok A gyermekotthon célja elérése érdekében esetkezelő, gondozói, nevelési, egészségügyi, étkeztetési szolgáltatásokat nyújt és alakítja ki napi életgyakorlatát. Széleskörű kapcsolatrendszert épít ki, és együttműködik a gyermekjóléti szolgálatokkal, a gyermekvédelmi társintézményekkel, oktatási, egészségügyi, szociális intézményekkel, támogatókkal. Az ellátás színvonalának emelése, adott esetben megtartása érdekében együttműködik az állami, nem állami, forprofit, nonprofit, egyházi segítő szolgáltatásokkal Különleges feladatok A gyámhivatali beutalások oka, gyakran a gyermek tartós betegsége. Fontosnak tartjuk, hogy a szülők gyermeküktől ebben a nehéz élethelyzetben sem szakadjanak el. Kiemelten kezeljük, a szülő - gyermek kapcsolatok alakulását. Ha lehetőség van a hazagondozásra, megengedjük a szülőknek, hogy a tényleges gondozási feladatokban részt vállaljanak. Ezzel, lehetőséget biztosítunk a szülő-gyermek kapcsolat erősítésére Építészeti normák, felszerelés, berendezés A gyermekotthon elhelyezése, az épület és berendezés normái a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet és mellékleteinek megfelelően kerültek kialakításra. A Napsugár Gyermekotthonban a gyermekek ellátása három lakóegységben történik. A gyermekek életterének kialakítása a törvény előírásainak megfelelő. 7

9 Az ellátandó célcsoport és terület jellemzői A szolgáltatás célja, feladata, alapelvei Az ellátás igénybevételének módja A szolgáltatásról szóló tájékoztatás módja - egy lakóegységben 3 év alatti, - egy lakóegységben 3-10 év közötti tartósan beteg illetve fogyatékos, - egy lakóegységben 0-10 éves korú tartósan beteg illetve fogyatékos gyermekeket helyeztünk el. A lakóegységekben 6-6-6, összesen 18 gyermek ellátását tudjuk biztosítani. 3 éven aluli gyermekek elhelyezéséhez biztosított: - egy csoportszoba, ami alvásra, játszásra és étkezésre szolgál, - a csoportszobával egybenyíló fürdőszoba, - terasz amely a szobából nyílik, - játszásra alkalmas kertterület A három éven felüli, tartósan beteg illetve fogyatékos gyermekek elhelyezéséhez, önálló lakóterület biztosított, amely áll: - hálószobából - közös nappali szobából - konyha/étkező - fürdőszobából és - nemenkénti wc helyiségekből A 0-10 éves korú tartósan beteg illetve fogyatékos gyermekeket ellátó csoportban, az építészeti normák megegyeznek a 3-10 éves korú tartósan beteg fogyatékos gyermekeket ellátó csoportéval. A berendezések, felszerelések a gyermekek fejlettségének, életkorának megfelelőek. A 3. év alatti gondozottak gyermekszobájában a különböző funkcióknak meg van a maguk helye; fürdőszobarész, étkező sarok, játszóterület. A csoporton belül ezek a területek különállóak. A játékok, bútorok, tárgyak a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjüknek megfelelőek. Minden csoportszobához közvetlen terasz csatlakozik, ez a közvetlen felügyeletet szolgálja. A teraszon az alváshoz ágyak, a pihenéshez hempergők, gyermek - kocsik állnak rendelkezésre, amelyeket napellenző véd. 8

10 Az ellátandó célcsoport és terület jellemzői A szolgáltatás célja, feladata, alapelvei Az ellátás igénybevételének módja A szolgáltatásról szóló tájékoztatás módja A gyerekek egészségi állapotának, egyéni szükségleteiknek megfelelően kényelmi eszközöket, fektetőket, leszívó készülékeket, párásító eszközöket és gyógy lámpákat beszereztünk. A lakószobák világosak, színes falakkal a gyerekek korának megfelelő egyszerű, praktikus berendezési tárgyakkal felszereltek. Lehetőség van a gyermekek személyes tárgyainak elhelyezésére is. Minden szobában beszerelésre került a levegő fertőtlenítésére szolgáló Germicid lámpa. Kialakításra került egyéni felajánlásból - só terápiás szoba, amelynek hatása allergiában, asztmában és a gyerekek ellenálló képességének javításában hatékony. A fejlesztő szobában beszerelésre került hydroterápiás medence, amely, alkalmas a mozgásukban akadályozott, súlyosan sérült gyermekek számára a vízmasszírozó, gyógyító hatásának kielégítésére. A gyermekotthonban kialakításra került: Látogatók fogadására alkalmas helység Terápiás célú foglalkozásokhoz (gyógypedagógiai, pszichológiai) fejlesztő szoba Nevelő, gondozó, gyermekfelügyelő munkatársak számára a csoport lakóteréhez közvetlenül kapcsolódó önálló pihenő helység A működéshez szükséges engedély A 259/2002 (XII.18.) Korm. rendelet szerint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó intézmények működése engedélyhez kötött. A Napsugár Gyermekotthon, június 27-től, határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik. 9

11 Az ellátandó célcsoport és terület jellemzői A szolgáltatás célja, feladata, alapelvei Az ellátás igénybevételének módja A szolgáltatásról szóló tájékoztatás módja 1.7. Személyi feltételek A személyi feltételek megteremtése során fontosnak tartjuk, hogy a gyermekotthon dolgozói a munkát, szakmai, erkölcsi indíttatásból vállalják. Minden új dolgozó részesül felvétel előtt elbeszélgetésben, ahol alkalma nyílik a gyermekotthonban folyó munkáról tájékozódni, az otthon vezetőjének pedig a jövendő dolgozó szakmai és emberi tulajdonságairól képet alkotni. A tapasztalt munkatársak végzik az új dolgozó betanítását. A gyermekotthon pedagógus alapvégzettségű munkatársai a továbbképzéseken a szociális munka elemeivel, a szociális alapvégzettségű dolgozók pedagógiai kérdésekkel ismerkednek meg. A dolgozók összeillő kiválasztásánál a különböző habitusú munkatársak együttesen alakítják ki az egységes nevelési szemléletet. A Napsugár Gyermekotthon dolgozói létszáma: 21 fő, Munkakörök szerinti megosztás: 1 fő gyermekotthon vezető, 2,5 fő nevelő családgondozó 30 órában 1 fő fejlesztő pedagógus, 1 fő gyermekvédelmi ügyintéző, 5 fő kisgyermeknevelő, 6 fő gyermek- és ifjúsági felügyelő, 2 fő gyermek és ifjúságvédelmi asszisztens, 1 fő gazdasági nővér, 1 fő tejkonyha vezető, Megbízási szerződéssel: pszichológus-heti 15 órában pszichiáter havi 2 órában gyermekorvos- napi 3 órában területi védőnő rendszeresen látogat A dolgozók iskolai végzettsége a 15/1998 (IV.30) NM. rendelet szerint meghatározva. 10

12 A gyermekotthonnal kapcsolatos és szükséges információk a Szolgáltató honlapján elérhetők, amelyet folyamatosan fejlesztünk és aktualizálunk. Ezen túlmenően a tájékoztatás további módjai a következők: - személyes tájékoztatás és információnyújtás, mind a gyermek, mind családjuk számára - a gyermekek és a kapcsolattartásra jogosult személyek számára faliújságon helyezzük ki a legfontosabb információkat, programokat, továbbá az Életrendet, a Házirendet, a gyermekjogi képviselő elérhetőségét, az otthon értékelési rendszerét, - az intézmények közötti együttműködés jegyében a szakszolgálat, gyámhivatalok, hatóságok, helyi önkormányzatok, civil szervezetek, támogatók meghívása esetkonferenciák, tájékoztatás, közös programok szervezése céljából. 2. SZAKMAI FELADATOK Beutalási jogkör A gyermekotthon - az illetékes gyámhivatal, a területileg illetékes önkormányzat jegyzője, rendőrség, bíróság, büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka - beutaló határozata alapján vesz fel gyermeket. Az elhelyezés tartama: A gyermekek ellátása, gondozása a gyámhivatal jogerős a gyermekvédelmi gondoskodás megszüntető határozatáig tart. A gyermeket a határozatban megjelölt személynek át kell adni. Az átadást az átvevő személynek aláírásával igazolnia kell Egyéni elhelyezési terv Az egyéni elhelyezési terv az a dokumentum, amit a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat készít az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek gondozási helyének meghatározása érdekében. Az elhelyezési értekezletre meghívja a vér szerinti szülőt, vagy a törvényes képviselőt, az illetékes gyermekjóléti szolgálat családgondozóját, a gyermekotthon vezetőjét, gyermekjogi képviselőt, gyámi tanácsadót, esetleg az ügyben érintett más személyt. 11

13 A Napsugár Gyermekotthonba kerülő gyermekek életkoruk miatt nem vesznek részt az értekezleten. Az elhelyezési terv célja, közös vélemény kialakítása a gondozási helyről, a gyermek érdekének szem előtt tartásával. Az egyéni elhelyezési terv végrehajtásának részeként, a gyermekvédelmi szakszolgálat a gyermekjóléti szolgálattal együttműködve családgondozást végez, a vér szerinti család körülményeinek helyreállítása érdekében Felvétel az otthonba A gyermekotthonba való felvételnél az elhelyezés alkalmasságának eldöntésénél, mérlegelni kell: a gyermek testvéri, családi kapcsolatait, az elhelyezés okát és várható időtartamát, a gyermek egészségi állapotát személyiség állapotát, speciális szükségleteit, fejlesztésének feltételeit, életkorát, gondozásához-neveléséhez szükséges tevékenység körét. Beteg gyermek elhelyezése előtt, a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, az illetékes gyermekgyógyász szakfelügyelő főorvos véleményét kéri, a gyermekotthoni elhelyezésre vonatkozólag. a) A gyermekotthonba beutalt gyermekek felvételére a gyermekotthon vezető, távollétében a szakmai feladatokkal megbízott személy jogosult. Átveszi a gyermekkel kapcsolatos valamennyi hivatalos iratot. A gyermek felvételéről tájékoztatja az illetékes gyámhivatalt, a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatot, a területileg illetékes Gyermekjóléti Szolgálatot és a gyermek szülőjét. b) A szülőt az első látogatás alkalmával tájékoztatni kell az intézmény házirendjéről és a kapcsolattartás módjáról. A tájékoztatás a NYILATKOZAT formanyomtatvány pontjai alapján történik, amit a szülő aláírásával is igazol. A mintája alább található. 12

14 Nyilatkozat Alulírott nyilatkozom, hogy megfelelő tájékoztatást kaptam az alábbiakban felsoroltakról: Az ellátás tartamáról és feltételeiről, Az intézmény által vezetett, reám vonatkozó nyilvántartásokról, A kapcsolattartásról, a látogatás rendjéről, Az érték és vagyonmegőrzés módjáról, Az intézmény házirendjéről, Panaszjog gyakorlásának módjáról, A gyermekotthonban elhelyezett gyermek szülője vagy törvényes képviselője köteles: A gyermekotthoni nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni, Nyilatkozni a természetes személyazonosító adatokban beállt változásokról. A fentieket tudomásul vettem. Kecskemét, 20 hó nap Szülő 2.3. Egyéni gondozási-nevelési terv A gyermekotthonba felvett gyermek további ellátása az egyéni gondozási-nevelési terv szerint történik. A terv célja a gyermek gondozásával, nevelésével kapcsolatos feladatok részletes megtervezése és az abban részt vevő szakemberek közötti munkamegosztás kidolgozása. A terv elkészítésekor figyelembe kell venni a gyermek egészségi, testi-, lelki állapotát, családi kapcsolatait, a gondozását szükségessé tevő okokat, egyéb a nevelése, gondozása szempontjából jelentős körülményeket, az alapellátás, illetve a gyermek gondozásában korábban részt vett szakemberek véleményét. A terv elkészítésében részt vesznek: Gyermekotthon vezető Családgondozó 13

15 Az adott csoport gondozói, gyermek felügyelői Gyógypedagógus, pszichológus, nevelő Intézményi orvos Ha a gyermeknek van kapcsolattartásra jogosult hozzátartozója, lehetőség szerint a terv elkészítésébe be kell vonni. Meg kell határozni a családgondozó és a szülő azon feladatait, melyek a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetéséhez szükségesek. Az egyéni gondozási-nevelési terv célja az egyéni elhelyezési terv megvalósulásának biztosítása, kiemelten a gyermekek speciális szükségleteire figyelve. Az egyéni gondozási-nevelési tervet folyamatában a gyermek korához, szükségleteihez kell igazítani. 3. A GONDOZÁS ELEMEI A gyermekotthoni gondozás-nevelés elemei azok a szolgáltatás csoportok, amelyek a napi életgyakorlathoz kapcsolva a gyermekotthoni élet megvalósítását szolgálják Esetkezelő szolgáltatások Az esetkezelő szolgáltatások célja, hogy segítünk a gyermeknek feldolgozni, ami velük történt. A gyermekotthon pszichológusa a gyermek viselkedésének, játéktevékenységének, szokásainak, érzelmi megnyilvánulásainak megfigyelésével a gyermek számára támogató, segítő terápiát biztosít. Megfigyeléseit, tapasztalatait megosztja a gondozókkal. Ez által a felmerülő probléma értő fogadtatásra talál Nevelési szolgáltatások A gondozás, nevelés célja, hogy a gondozott gyermek számára testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődést biztosító ellátást nyújtson, és a szülői gondoskodást helyettesítő védelembe részesítse a gyermeket. 14

16 Segítse személyisége kibontakozását, hogy képes legyen a vér szerinti családjába való visszailleszkedésre, ha erre nincs lehetőség, akkor nevelőszülői, illetve örökbefogadói családba történő beilleszkedésére. E cél érdekében a gyermek gondozását végző személyek kötelesek együttműködni egymással és mindazon intézményekkel, melyek a gondozott gyermekkel foglalkoznak. A gondozás - nevelés alapelvei: A gyermeki személyiség tiszteletének elve A gyermeket mint fejlődő személyiséget a kisebb körű kompetenciából fakadó nagyobb segítségigénye / ráutaltsága miatt különleges védelem illeti meg. A nevelés-gondozás értékközvetítő és értékteremtő folyamat, amely a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, a személyes, a szociális és a kognitív kompetenciák fejlődésének segítésére irányul, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásával. A nevelés és gondozás egységének elve A nevelés és a gondozás elválaszthatatlan egységet alkotnak. A nevelés tágabb, a gondozás szűkebb fogalom: a gondozás minden helyzetében nevelés is folyik, a nevelés helyzetei, lehetőségei azonban nem korlátozódnak a gondozási helyzetekre. Az egyéni bánásmód elve A gyermek fejlődéséhez alapvető feltétel a felnőtt őszinte érdeklődése, figyelme, megbecsülése, a kompetenciájának elismerésén alapuló választási lehetőség biztosítása az egyes élethelyzetekben, a pozitív megnyilvánulások támogatása, megerősítése, elismerése. A gondozónő meleg, szeretetteljes odafordulással, a megfelelő környezet kialakításával, a gyermek életkori- és egyéni sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, hangulatát figyelembe véve segíti a gyermek fejlődését. A biztonság és a stabilitás elve A gyermek személyi- és tárgyi környezetének állandósága növeli az érzelmi biztonságot, alapul szolgál a tájékozódáshoz, a jó szokások kialakulásához. A napirend folyamatosságából, az egyes mozzanatok egymásra épüléséből fakadó ismétlődések tájékozódási lehetőséget, stabilitást, kiszámíthatóságot eredményeznek a napi események sorában, növelik a gyermek biztonságérzetét. 15

17 A gyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása segíti alkalmazkodását, a változások elfogadását, az új megismerését, a szokások kialakulását. A biztonság nyújtása természetszerűleg magában foglalja a fizikai és a pszichikai erőszak minden formájától való védelmet is. Az aktivitás, az önállósulás segítésének elve A gyermek ösztönzése, megnyilvánulásainak elismerő, támogató, az igényekhez igazodó segítése, az önállóság és az aktivitás tevékenység-specifikusságának, fizikai és pszichés állapottól függésének elfogadása, a gyermek felé irányuló szeretet, elfogadás és empátia fokozzák az aktivitást és az önállóság iránti vágyat. A gyermekkel foglalkozó felnőtt az élményszerzés lehetőségének biztosításával, saját példamutatásával, az egyes élethelyzeteknek a gyermek számára átláthatóvá, befogadhatóvá, kezelhetővé tételével, a tapasztalatok feldolgozásának segítésével, az egyes viselkedésformákkal való próbálkozások bátorításával segíti a tanulást. Az egységes nevelő hatások elve A nevelés értékközvetítés és értékteremtés egyben. Eredményessége érdekében fontos, hogy a gyermekkel foglalkozó felnőttek a közöttük lévő személyiségbeli különbözőségek tiszteletben tartásával a gyermek elfogadásában, a kompetenciájának és pillanatnyi szükségleteinek megfelelő fizikai és érzelmi biztonság és szeretetteljes gondoskodás nyújtásában, öntevékenységének biztosításában egyetértsenek, az alapvető értékek, erkölcsi normák és célok tekintetében nézeteiket egyeztessék, nevelői gyakorlatukat egymáshoz közelítsék. Feladatok A gyermekek számára esztétikus, otthonos lakókörnyezet megteremtése. A gyermekek egymás közötti viszonyának kialakítása, a közösség pozitív hatásának megteremtése (alkalmazkodás, közös tevékenység öröme). A közösségen belül az egyéni bánásmód kialakítása. A személyiség szabad kibontakoztatásának érvényesülése. A gondozás-nevelés személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése. A gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelő csoport létrehozása a stabil gondozónői kapcsolat biztosítása a személyre szóló kötődés kialakítása érdekében. A 16

18 gondozónőknek nagyfokú szeretettel, empátiával kell rendelkezniük. Minden gyermeknek egyforma törődésben kell részesednie. A saját gyermek gondozónői rendszer kialakítása: a csoportokban minden gondozónőhöz tartozik egy- egy gyermek, akikre kiemelten figyel, róluk írja megfigyeléseit, egyénileg több időt tölt velük, segítve ezzel az érzelmi kapcsolatok erősítését. Számon tartja saját játékaikat, gondoskodik születésnapjának megünnepléséről, személyre szóló ajándékáról, erősítve ezzel énképének kialakítását. Csoportonként az életkornak megfelelő napirend készítése és betartása, mely a csoportban élő gyermek mindennapi életben való eligazodását, érzelmi stabilitását szolgálja. A gyermekek ellátása folyamatos gondozás keretében valósul meg. Egy gyermekkel minden gondozási műveletet el kell végezni, miközben a gondozónő csak rá figyel, vele beszélget, nem siet és csak ezután vehető fel a sorban következő gyermek. A csoportban egyszerre két gondozónő nem gondozhat. Nagyobb gyerekek esetén, a gondozónő a közös játékra, az ismeretek bővítésére is hangsúlyt kell, hogy fektessen. Gyógypedagógiai feladatok A Napsugár Gyermekotthonban a gyógypedagógiai ellátás korai fejlesztés, fejlesztő felkészítés, fejlesztő nevelés-oktatás keretében zajlik. Irányadó: a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet, a képzési kötelezettségről a 4/2010 OKM rendelet, A pedagógiai szakszolgálatokról a 2011.évi CXC. Tv. A nemzeti köznevelésről. Korai fejlesztés és gondozás A gyermekotthonban élő sérült gyermekek fejlesztési feladatait a 4/2010. (I.19.) OKM rendelet 25. (3) értelmében, a szakértői bizottság szakvéleményében meghatározottak szerint egyéni foglakozás keretében valósítjuk meg. Egyéni foglalkozás esetében, a gyermek 0-3 éves kora között legalább heti két órában, 3-5 éves kora között legalább heti négy órában. 17

19 A 4/2010. (I.19.) OKM rendelet 26. (1) értelmében, a korai fejlesztés és gondozás feladatait a szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye alapján kidolgozott, egy fejlesztési évre készített egyéni fejlesztési terv alapján kell végezni. Az egyéni fejlesztési tervet a korai fejlesztést és gondozást végző vagy irányító gyógypedagógus (terapeuta), konduktor készíti el. Ha a korai fejlesztést és gondozást a fejlesztési év közben kezdik meg, az egyéni fejlesztési tervet a fejlesztési év hátralévő időszakára kell elkészíteni. Az egyéni fejlesztési terv szükség szerint módosítható. Az egyéni fejlesztési tervnek tartalmaznia kell a gyermek állapotától függően - az értelmi, a hallás-, a látásfejlesztés, az adaptációs tréning, a mozgásfejlesztő terápiák, a logopédiai terápiák, a pszichológiai fejlesztés feladatait. Az egyéni fejlesztési terv egy példányát meg kell küldeni a szakértői és rehabilitációs bizottságnak. (2) A korai fejlesztést és gondozást végző gyógypedagógus (terapeuta), konduktor, illetve más szakember központilag kiadott nyomtatványon gyermekenként egyéni fejlesztési naplót vezet, és a gyermek fejlődését a korai fejlesztést és gondozást végző vagy irányító gyógypedagógus (terapeuta), konduktor a fejlesztési év végén központilag kiadott nyomtatványon (a továbbiakban: értékelési lap) - értékeli. Az értékelési lapot négy példányban kell kiállítani: két Példányát, meg kell küldeni a szülőnek, egy példányát a szakértői és rehabilitációs bizottságnak, egy példány a korai fejlesztés és gondozás feladatait ellátó intézménynél marad. Fejlesztő nevelés oktatás Az 5. életévét betöltött sajátos nevelési igényű súlyos és halmozottan fogyatékos gyermek fejlesztő nevelésben, fejlesztő nevelés-oktatásban részesül. A fejlesztő nevelést, fejlesztő nevelés-oktatást a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény (jelenleg, az Integrált Közoktatási Intézmény, 6000 Kecskemét, Juhar u. 23.) biztosítja, egyéni vagy csoportos formában: a saját intézményében, külön erre a célra létrehozott csoportban vagy a gyermekotthonban. Fejlesztő felkészítés A súlyos, halmozottan fogyatékos gyermek annak a tanítási évnek az első napjától, amikor a 6. életévét betölti, fejlesztő nevelés oktatás keretében teljesíti tankötelezettségét. A feladat ellátását a szakértői bizottság véleményében kijelölt intézmény látja el (jelenleg a Integrált Közoktatási Intézmény, 6000 Kecskemét, Juhar u. 23.) a 2011.évi CXC.törvény. 18

20 15. (3) bekezdés értelmében, a heti fejlesztő foglalkozások száma nem lehet kevesebb heti 20 óránál. A gyermek állapotára és a szakértői bizottság javaslatának figyelembe vételével szükséges a fejlesztéseket megszervezni. Indokolt esetben a gyám kérésére, ha a gyermek állapota szükségessé vagy lehetővé teszi, ennél több, vagy kevesebb óraszám is megállapítható. A fejlesztő nevelésben, fejlesztő nevelés-oktatásban a gyermekeket a sajátos nevelési igényük, fejlettségük, életkoruk alapján osztják be fejlesztő csoportokba. Ha a gyermek - a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint - iskolába járással nem tud részt venni a fejlesztő nevelés-oktatásban, a tankötelezettségét a fejlesztő nevelés-oktatást nyújtó iskola által szervezett egyéni fejlesztés keretében teljesíti. Az egyéni fejlesztést, ebben az esetben a gyermekotthonban kapja. A 4/2010. (I.19.) OKM rendelet 28. b) bekezdése értelmében, ha a gyermek az egyéni fejlesztő felkészítés keretében teljesíti tankötelezettségét, a szakértői és rehabilitációs bizottság meghatározza a fejlesztő felkészítésnek azt a módját, amelyik biztosítja a gyermek fejlődését. Ha a szakértői és rehabilitációs bizottság a szakértői véleményében a tankötelezettség egyéni fejlesztő felkészítés keretében történő teljesítésére tesz javaslatot, a fejlesztő felkészítés ideje egyéni foglalkozás esetén legalább heti nyolc óra, csoportfoglalkozás esetén legalább heti tíz óra. Gyógypedagógiai oktatás Azok az otthonban élő tankötelezett korú gyerekek, akiknek az állapota megengedi gyógypedagógiai óvodában, és iskolában folytatják tanulmányaikat. A Támogató Szolgálat biztosítja a gyermekek szállítását. A korai fejlesztés és a fejlesztő felkészítés feladatait, egyéni, tanévre szóló fejlesztési tervben a gyógypedagógusnak, vagy a fejlesztő pedagógusnak kell rögzíteni, a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által készített szakvéleményben javasolt szempontok figyelembe vételével. A foglalkozások többségében egyénileg folynak a jól felszerelt fejlesztő szobában, ahol elegendő hely van a mozgásfejlesztéshez, a szenzomotoros tréning alkalmazásához. 19

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti

Részletesebben

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján 7.számú melléklet Megállapodás 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján mely létrejött egyrészről: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában működő Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat,

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések 89036 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 29. E rendelet 15. (7) bekezdésétől eltérően a közigazgatási szerv 2014-ben a 2014. január 1-jei állapotnak megfelelően köteles adatot szolgáltatni legkésőbb

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend Hatályba lépés időpontja: 2013/2014-es nevelési év Györkőné Molnár Judit intézményvezető BÖLCSŐDEI HÁZIREND A bölcsőde címe: 7940 Szentlőrinc, Liszt F.

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/III A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői

Részletesebben

Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere

Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere Bács-Kiskun megyében a gyermekvédelmi szakellátás sokszínű, több szolgáltató vesz részt az otthont nyújtó ellátásban. Ez a teljes körű ellátás minden

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT Láda Ágnes gyógypedagógus Rajzó Éva konduktor koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT A kicsinyekről való gondoskodás olyan, mint egy gombolyag

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység MEGÁLLAPODÁS

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység MEGÁLLAPODÁS A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt) 32. (5) bekezdés a) pontja értelmében a gyermekjóléti alapellátások igénybevételének a megkezdése előtt, állami fenntartású

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük

TÁJÉKOZTATÓ. 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük TÁJÉKOZTATÓ Az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Korai fejlesztés és gondozás. Siktárné Aczél Zsuzsanna

Korai fejlesztés és gondozás. Siktárné Aczél Zsuzsanna Korai fejlesztés és gondozás Siktárné Aczél Zsuzsanna A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók OECD kezdeményezésére: A kategória: fogyatékos, B kategória: tanulási, magatartási nehézségeket mutató

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015.

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mentuszné dr. Terék Irén Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mit jelent a családi napközi? Szolgáltatás. A családi napközi a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek napközbeni

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

ELLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁS. mely létrejött egyrészről az Aranyhíd Gyermekek Átmeneti Otthona,

ELLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁS. mely létrejött egyrészről az Aranyhíd Gyermekek Átmeneti Otthona, ELLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről az Aranyhíd Gyermekek Átmeneti Otthona, másrészről: Anya: Lánykori név: Anyja neve: SZIG. száma: Napközbeni elérhetősége, tel. száma: Apa: Lánykori név:

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő)

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő) 6724 Szeged, Huszár u. 1. (6701 Szeged, Pf.:485) Tel.: (62) 561-961 Fax: (62) 561-962 E-mail: titkarsag@ngsz.hu Web: www.ngsz.hu Adószám: 15484990-2-06 RAIFFEISEN BANK ZRt: 12067008-00103129-00100005 NYILATKOZAT

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

Az utógondozói elhelyezés Szabályzata 2015.

Az utógondozói elhelyezés Szabályzata 2015. Az utógondozói elhelyezés Szabályzata 2015. A Szakmai Program 5. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. I. Utógondozói elhelyezés Személyi hatálya Kiterjed az utógondozói elhelyezésben részesülő fiatalkorúakra

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

1. táblázat: Bébiszitter tanulási eredmény mátrix I-CARE projekt

1. táblázat: Bébiszitter tanulási eredmény mátrix I-CARE projekt Az alábbiakban az I-CARE projekt keretében fejlesztett bébiszitter szakképesítés kompetencia mátrixát elemezzük (1. táblázat). A bébiszitter szakképesítéshez két tanulási egységet alakítottak ki: A környezeti

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 40/2007.(VII.20.)

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról A Tolna Megyei

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON dr. Radoszáv Miklós Fővárosi TEGYESZ GYERMEKI JOGOK A legalapvetőbb gyermeki jogok: az élethez való jog a származás megismerésének joga a családban

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után Szatmáriné Mályi Nóra 2010.11.13. Logopédia Feladata: (Kt. 36.) a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek

Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek Gondoskodás Gyermekeinkért Közhasznú Alapítvány (Budapest) Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek Életünk értelme

Részletesebben

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában Mile Anikó Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 A SZAKSZOLGÁLAT HELYE, SZEREPE A KÖZNEVELÉS

Részletesebben

Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely)

Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely) Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely) A hódmezővásárhelyi Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató Gondozási Központjának szakmai vezetésére 212. március

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre:

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK /2010. (11.18.) számú határozata Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról 1. A Közgyűlés az Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: CEGLÉDBERCEL 2009. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Bemutatkozás 1.1. Funkció, ellátási kötelezettség...4 1.2. Kapcsolatrendszer..4 2. Tartalmi összetevők 2.1. A bölcsődei

Részletesebben

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés)

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés) Az utazási költségtérítést, az arra való jogosultság megállapításának, igazolásának módját több jogszabály együttesen határozza meg. Az alábbiak az igénybe vett közlekedési mód - közforgalmú személyszállítás

Részletesebben

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! (honlapra) Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása Budapest,

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10 /2001. (V. 25.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Gólyafészek Bölcsőde szülőkkel kötendő megállapodás módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. A Gólyafészek Bölcsőde szülőkkel kötendő megállapodás módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Gólyafészek Bölcsőde

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szakmai Programja

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szakmai Programja Tatabányai Egyesített Bölcsődék 2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. Tatabányai Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja A nevelésben a kisgyermekkor sokkal fontosabb a következő éveknél. Amit ez a kor elront,

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Családok Átmeneti Otthona. Az intézmény alapítója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

SZAKMAI PROGRAM. Családok Átmeneti Otthona. Az intézmény alapítója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata SZAKMAI PROGRAM Családok Átmeneti Otthona Az intézmény alapítója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Az alapítás időpontja: 2002 április 18. Az intézmény címe: Dunaújváros, Frangepán út 54. Az

Részletesebben

Szenvedélybeteg-gondozó Szociális szakgondozó

Szenvedélybeteg-gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GONDOZÁSI KÖZPONT, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT GÁDOROS IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE Készült: 2012. december Kedves Klubtagok! Kérem Önöket, hogy

Részletesebben

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Napsugár Bölcsőde Szakmai Programja Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeked, mert ez a jövő Őrizd szüleid egészségét, mert a múlton épül fel a jelen

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól 2011. január 1. napján hatályba lépett a 2010. évi CLXXI. törvény, mely módosította a gyermekek védelméről

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési díj beszedése a 2016/17. tanévben is a szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel valósul meg. A szeptember havi díjat 2016.

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben