Dicsõ tetteiket hirdeti

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dicsõ tetteiket hirdeti"

Átírás

1 2011. március 31. Közéleti hetilap IX. évfolyam 12. szám Emléktáblát avattak Dicsõ tetteiket hirdeti Munkatársakat keresnek a kastélyba A barokk élet elevenedik Nagy erõkkel zajlanak a Várkastély felújítási munkálatai a fõúri enteriõröket magában foglaló szárnyban, és már elkezdõdött a felkészülés arra is, hogy a látogatókat interaktív programokkal fogadhassák a meg a múzeumban kastélymúzeumban. A gyerekek például barokk játékban vehetnek majd részt - akár grófkisasszonyként vagy grófúrfiként is megtekinthetik májustól a barokk termeket. A barokk múzeumrész kész attrakciókkal és interaktív programokkal május 21-én nyitja meg kapuit, és az Élet a kastélyban mellett egy Játék a kastélyban címû látogatói program is indul majd, hangzott el a múlt szerdai sajtótájékoztatón. Továbbiak a 2. oldalon Példás közösségi összefogás jött létre Átadták a Tapolca-tanösvényt 2009 késõ õszétõl szinte naponta jöttek a hírek, hogy a tapolcafõi kutakban folyamatosan emelkedik a víz szintje, aztán 2010 kora tavaszán negyvenkét év szünet után újra a felszínre értek a kristálytiszta tapolcafõi karsztforrások. Bõvebben a 2. oldalon Szõllõsy Sándor polgármester és vitéz Makray Ferenc százados tiszteletére emléktáblát avatott Pápa Város Önkormányzata és a Veterán Ejtõernyõsök Pápai Közössége március 26-án, az egykori Bika szálló helyén álló, Török Bálint utca 23. szám alatti épület falán. Az ünnepi eseményen jelen volt Schmittné Makray Katalin, a köztársasági elnök felesége, a Szõllõsy és a Makray család tagjai, dr. Kovács Zoltán országgyûlési képviselõ, dr. Kontrát Károly államtitkár, dr. Áldozó Tamás polgármester, a Magyar Ejtõernyõs Bajtársi Szövetség képviselõi, valamint a történelmi egyházak képviselõi. Gosztola István versmondó szavalatát követõen dr. Áldozó Tamás köszöntötte a résztvevõket. Folytatás a 2. oldalon Magyar Örökség Díj A. Tóth Sándornak Egy édesapa hagyatékáról A. Tóth Sándor báb- és festõmûvész március 26-án Magyar Örökség Díjat kapott, melyet a Magyar Örökség és Európa Egyesület által felkért bizottság egyhangúlag ítélt oda a volt neves pápai mûvésznek. A kitüntetést A. Tóth Sándor fia, dr. Tóth Gábor Sándor vette át a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. Dr. Tóth Gábor Sándor fõorvos, édesapjáról és munkásságáról beszélt a Gyurátz Ferenc Gondolkodó Kör márciusi összejövetelén. A díjátadón a vendégek között számos pápai - Unger Tamás alpolgármester, Kovács Dániel iskolaigazgató, Kerpel Péter mûvésztanár -, valamint több egykori A. Tóth Sándor-tanítvány is helyet foglalt. Az édesapám ezzel a kitüntetéssel bekerült az Aranykönyvbe, a Magyar Szellem Láthatatlan Múzeumába. A méltatásban elhangzott, mint avantgard festõmûvész már a 30-as években is jelentõset alkotott. Döntõ bizonyíték volt erre az a Toys of the Avant-Garde kiállítás, melynek a Picasso Múzeum adott helyet tavaly októberben a spanyolországi Malagában, tette hozzá dr. Tóth Gábor Sándor. Folytatás a 3. oldalon

2 2 Pápa és Vidéke március 31. Példás közösségi összefogás jött létre Munkatársakat keresnek a kastélyba Átadták a Tapolca-tanösvényt Folytatás az 1. oldalról Azért, hogy ezt a fantasztikus természeti kincset minél többen láthassák, összefogott a Tapolcafõi Kertbarát Kör, Pápa Város Önkormányzata, a Pápai Vízmû Zrt., valamint sok civil támogató és több hónapos elõkészület után megvalósulhatott a Tapolca Forrás Tanösvény, amelynek hivatalos átadására a víz világnapján, azaz március 22-én került sor Tapolcafõn. Az ünnepi programon elõször Bali Istvánné, a Tapolcafõi Kertbarát Kör nevében köszöntötte a jelenlévõket, visszatekintett a tapolcafõi források történetére, beszélt a tanösvény megépítésének fontosabb állomásairól. Ezt követõen a többszáz jelenlévõ elõtt Horváth Endre, a Tapolcafõi Kertbarát Kör elnöke szólt a közösségi összefogás erejérõl és jelentõségérõl, megköszönte a közös munkát és hangsúlyozta, továbbra is vállalják a forrás környékének tisztán tartását, a természeti értékek védelmét. Horváth Endre után dr. Kovács Zoltán mondott ünnepi beszédet, aki visszautalt arra az idõszakra, amikor nagy szomorúságot okozott a település és a környék életében a források elapadása. Amit akkor a bauxitbányászat elvett, a természet ismét visszaadott. - Egy közösség ereje mutatkozott meg a Tapolca-tanösvény kiépítésével, a természeti értékek megóvása mellett ez a legfontosabb Pápai Közszolg Kft. (Pápa, Anna tér 10.) pályázatot hirdet környezetmérnöki munkakör betöltésére. Az alkalmazás jellege: teljes munkaidejû, határozatlan idõre szóló, munkaviszony keretében történõ foglalkoztatás. Feladatok különösen: a Kft. környezetvédelmi és ehhez kötõdõ ügyviteli feladatainak ellátása, a Kft. képviselete szakági kérdésekben, a Kft. környezetvédelmi jogszabályi elõírásoknak való megfeleltetése, hatóságokkal történõ kapcsolattartás, alkalmazottak szakirányú képzése, hulladékgazdálkodási társuláshoz kötõdõ projektek menedzselése (döntés elõkészítés, végrehajtás), Kft. szakirányú tevékenységének irányítása, fejlesztése, a fejlõdés lehetõségeinek felkutatása. Elvárások: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, felsõfokú szakirányú végzettség (fõiskola/egyetem), környezetvédelem területén szerzett legalább 2 éves releváns szakmai gyakorlat, felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek (Word, Excel, PowerPoint), B kategóriás gépjármû vezetõi engedély. Elõnyt jelent: hulladékgazdálkodás területén szerzett legalább 2 éves szakmai tapasztalat, közigazgatási és/vagy környezetvédelmi igazgatás területén szerzett tapasztalat, angol és/vagy német nyelvismeret, közgazdasági és pénzügyi ismeretek, ajánlások. Szükséges kompetenciák: önálló munkavégzés, határozott fellépés, felelõsségvállalás, terhelhetõség, problémamegoldó képesség, készség csapatmunkában való részvételre, jó kommunikációs képesség. Amit kínálunk: versenyképes jövedelem (célprémium lehetõsége), szakmai fejlõdés biztosítása. A pályázatnak tartalmaznia kell: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok hiteles másolatát, pályázó részletes szakmai önéletrajzát, részletes szakmai elképzelését a feladat ellátására vonatkozóan, nyilatkozatát arról, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázat benyújtásának határideje: április 20. A pályázat benyújtásának helye: Pápai Közszolg Kft. ügyvezetõ 8500 Pápa, Anna tér 10. A pályázat benyújtásának módja: személyesen a fent megjelölt helyen, postai úton, zárt borítékban Pályázat környezetmérnöki munkakörre megjelöléssel 1 példányban. A pályázat elbírálásának határideje: május 01-ig. Az állás május 02-tõl tölthetõ be. A pályázattal kapcsolatban további információk Kovács Attila ügyvezetõtõl kérhetõk a 89/ /103 melléken. jelentése a mai napnak, amely nagyobb közösségek számára is példaértékû lehet zárta szavait dr. Kovács Zoltán. A tanösvény átadásán jelen volt még Unger Tamás, Pápa alpolgármestere, dr. Lukács Endre, apápaivízés Csatornamû Zrt. vezérigazgatója, Zsegraics Gyula helyi önkormányzati képviselõ, valamint a balatonfüredi Kuruc Egyesület tagjai is. Emléktáblát avattak Folytatás az 1. oldalról A rendszerváltás óta eltelt idõszakot Pápán az emlékjel-állítások idõszakának is nevezhetnénk. Kop- A tapolcafõi tanösvénnyel kapcsolatos távolabbi tervek között szerepel az Örvény-tó és elvezetõ árkainak kitisztítása, pihenõhelyek kialakítása, a forrásfõi malom makettjének és malomkerekének elkészítése is. A most kihelyezett táblákon a tanösvény útvonalát, a források és az Örvény-tó történetét, a források és a patak környezetének az élõvilágát ismerhetik meg a látogatók, kirándulók, aki között remélhetõleg sok óvodai és iskolai csoport is lesz majd. A tanösvény átadása és végigjárása után fogadáson látták vendégül a résztvevõket. Itt Takácsné Molnár Eszter, a tapolcafõi mûvelõdési ház vezetõje a tapolcafõi polgárok nevében elbúcsúzott dr. Kovács Zoltán korábbi polgármestertõl. A helyi közösség megköszönte az elmúlt húsz év alatt a városrésznek nyújtott fejlesztéseket és segítséget, és a további együttmûködés reményében sok sikert kívánt dr. Kovács Zoltán új munkájához. Polgár Szilárd jafákat, emléktáblákat, szobrokat állítottunk az elmúlt években. Ezen a területen a gazdagságunkat az adósságunkkal tudjuk mérni. A gazdagságunkat, hisz rengeteg ilyen jelet állítottunk, és az adósságunkat, hiszen rengeteg ilyen jel állítása van még hátra. Ebbõl az adósságból törlesztünk ma két nagyszerû emberrel szemben: Szõllõsy Sándor polgármesternek és vitéz Makray Ferenc századosnak állítunk emléket, fogalmazott a polgármester. Hangsúlyozta: mindkettõnek elévülhetetlen érdeme van abban, hogy olyannak láthatjuk városunkat, mint amilyen ma. Boda János dandártábornok, a Magyar Ejtõernyõs Bajtársi Szövetség képviseletében mondott avatóbeszédet, melyben szólt az 1945-ös pápai eseményekrõl, a városunkban állomásozó második ejtõernyõs zászlóalj tetteirõl, Szõllõsy Sándor és Makray Ferenc érdemeirõl. Mint mondta, Pápa egykori polgármestere, valamint a várost védõ ejtõernyõs parancsnok a város katonai kiürítésével megelõzték az ostromot, megmentve ezzel a települést és polgárait a háború pusztításaitól. Hirdesse ez a tábla örökké dicsõ és nemes tettüket, önfeláldozásukat. Sajnos mindkettõjüknek nagyon nehéz sorsot szánt az élet. Szõllõsy polgármesterre elbocsátás és internálás, Makray századosra pedig hosszú szovjet hadifogság várt. Tetteikért eddig egyikük sem részesült elismerésben. Ezért is fontos ez a mai nap, hogy végre az emberek elismerjék és megismerjék érdemeiket. A volt bajtársak egyre kevesebben élnek ma már, azonban a Magyar Ejtõernyõs Bajtársi Szövetség nevében ígérem, hogy a mai kor ejtõernyõsei az emléküket örökké õrizni fogják. A dandártábornok kiemelte, Pápa jelenleg is ezer szállal kötõdik az ejtõernyõs hagyományokhoz. Otthont ad a speciális feladatokat ellátó ejtõernyõs kutató-mentõszolgálatnak, itt alakult meg és mûködik a Magyar Ejtõernyõs Bajtársi Szövetség Vitéz Bertalan Árpád tagszervezete. Boda A barokk élet elevenedik meg a múzeumban Folytatás az 1. oldalról A barokk kort és életet megidézõ kész attrakciókkal és programokkal várja majd a Várkastély a látogatókat, azonban a hagyományos didaktikus, statikus bemutatás helyett az interaktivitásra és a foglalkoztatásra helyezik majd a hangsúlyt, mondta dr. Áldozó Tamás polgármester a programon. - Játékra hívunk mindenkit, mégpedig egy olyan játékra, melynek keretében egy élõ kastéllyal találkozhatnak az idelátogatók. A tervek szerint a barokk kor hétköznapjai fognak megelevenedni a kastélyban. A látogatók a program beindulásának elején a gyerekek - maguk is részesei lehetnek ennek a játéknak adott tájékoztatást dr. Áldozó Tamás, aki hangsúlyozta: a cél az, hogy élõvé tegyék a Várkastélyt. Dicsõ tetteiket hirdeti János végezetül köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak az emléktábla megvalósulásához. A beszédet követõen dr. Áldozó Tamás polgármester, Schmittné Makray Katalin és dr. Szõllõsi Szabolcs leleplezték az emléktáblát. Az ünnepség a történelmi egyházak áldásával és koszorúzással zárult. M.A. - A kastélyban a grófi pár a fõúri környezettel, az inassal, a szobalánnyal elevenedik majd meg, a látogatók tehát nemcsak a szép bútorokat és a gyönyörûen felújított fõúri enteriõrt tekinthetik majd meg, hanem a barokk élet mindennapjaiból is ízelítõt kaphatnak mondta a sajtótájékoztatón Végh Zsolt, a Pegazus Színház igazgatója, ugyanis a munka megvalósítására és koordinálására a Pápán hat éve eredményesen mûködõ Pegazus Színházat kérték fel. Egy felhívást is közzé tettek, hogy az attrakcióhoz munkatársakat találjanak. - Nem akarunk messzirõl idehozott színészekkel és mûvészekkel dolgozni, mert erre nekünk nincs pénzünk. Ugyanakkor helyben van annyi tehetség és tudás, mellyel ezt a feladatot meg tudjuk majd oldani tette hozzá Pápa polgármestere. Mindezzek megvalósításához hét új embert fognak alkalmazni a munkaügyi központ támogatásával. A hét munkahelyre Pápáról és környékérõl várják pedagógiai képességekkel, magas fokú empátiával, színészi adottságokkal rendelkezõk jelentkezését. Alkalmassági vizsga is lesz, a betanítás idõszaka pedig április 18-án indul. A jelentkezési információk megtalálhatók a Pegazus Színház honlapján. A sajtótájékoztató végén a város polgármestere megmutatta új barokk öltözetét is, melyet egy veszprémi szabómester készített. Varga Bea Tájékoztatjuk Pápa város lakosságát, hogy a betöltetlen állású 4. sz. gyermek háziorvosi körzet (dr. Lõrincz Matild volt körzete) helyettesítését április 1-jétõl dr. Vaitsuk Mária háziorvos végzi az alábbi két rendelõben és rendelési idõkben. Huszár lakótelepi gyermek rendelõ: hétfõ, szerda, péntek 8-12 óráig, kedd, csütörtök óráig. Tanácsadás: kedd 9-12 óráig. Anna tér 10. sz. alatti gyermek rendelõ: hétfõ, szerda, péntek óráig. Egészségügyi Alapellátási Intézet Segít a Nép ügyvédje A jogi problémáinak megoldásához nyújt ingyenes segítséget a Veszprém Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata Jogi Segítségnyújtó Osztálya. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy kihelyezett ügyfélfogadást tart Pápán április 8-án, pénteken 9-12 óráig a Fõ tér 24. sz. alatti Belvárosi Irodaház 211-es irodájában.

3 2011. március 31. Pápa és Vidéke 3 Magas az iskolai hiányzások száma Sok az iskolai hiányzás országos szinten és térségünkben is, és ez ügyben minél elõbb komoly összefogásnak kellene megvalósulnia az iskolák, a gyerekek és a szülõk között, hangzott el azon a gyermekvédelmi tanácskozáson, melyet a közelmúltban tartottak a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás szervezésében. Tudnak olyan diákról, aki a szeptemberi tanévkezdés óta nem tette be a lábát az iskolába - mondta Gulyásné Barcza Judit, apápai Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítõ és lyozta: azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy maga a gyermek mit érezhet, amikor a kedves iskola, utállak címû életérzést produkálja. Megoldás csak összefogással érhetõ el - a Az iskolai hiányzások nagy számáról, a jelenség okairól Horváth Lívia pszichológus, pedagógus beszélt a tanácskozás résztvevõinek. A szakember azt nyilatkozta, a téma nagyon aktuális manapság, azt is lehet mondani, hogy zsebre menõ kérdés, és mindenképpen tenni kell a hiányzások nagy számának visszaszorítása érdekében. - Készült egy országos felmérés, melyben 33 középiskola vett részt több mint 2500 gyerek és 390 pedagógust kérdeztek meg a jelenséggel gyermekekkel foglalkozó kapcsolatban. Ennek felelõs szakembereknek összegzésekor kiderült, együtt kell tenni annak érdekében, hogy az iskolake- hogy az iskolai hiányzások okai a gyermekben, az iskolában, illetve a családban keresendõk. Ennek a három tényezõnek az együttes hatása elvitathatatlan az iskolai hiányzásoknál mondta a pszichológus. rülések száma valamennyire csökkenjen. A problémát nem lehet csak a szülõre, vagy csak az iskolára hárítani a feladatot a pedagógusoknak, a szülõknek, a családsegítõs szakembereknek Az iskolában és a családban együtt kell megoldaniuk, több tényezõ is kivált- hatja, hogy a gyermek ilyen módon reagál az életkori kötelezettségére, tette hozzá a szakember, aki hangsú- mert a jelenség együttdolgozás és összefogás nélkül nem lesz kezelhetõ. - Az olyan iskolakerülést, amely a gyermek betegsé- Tanácskozás a gyerekekért A Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálata gyermekvédelmi konferenciát tartott. A rendezvényen beszámoltak a szolgálat évi tevékenységérõl, és téma volt az iskolakerülés is. Törvényi szabályozás értelmében az 50 óra feletti igazolatlan hiányzás esetén az elsõfokú gyámhatóságnak mérlegelés nélkül védelembe kell vennie az iskolába nem járó gyereket. Gyermekjóléti Szolgálatának megbízott szakmai vezetõje. Az érvényben lévõ jogszabály szerint az 50 óra feletti igazolatlan hiányzás esetén az elsõfokú gyámhatóságnak mérlegelés nélkül Vizes játszóház a Vízmûnél A Pápai Vízmû szolgáltatási területéhez tartozó általános iskolák számára meghirdetett rajzpályázat résztvevõinek tartottak kedd délelõtt vetélkedéssel fûszerezett játékos foglalkozást és díjkiosztót a Vízmû rendezvénytermében. A program a víz világnapjához kapcsolódóan valósult meg azzal a céllal, hogy a gyerekek tudatos vízfogyasztókká váljanak, spóroljanak a vízzel, és sem most, sem pedig felnõttkorukban ne szennyezzék természetes vizeinket. védelembe kell vennie az iskolába nem járó gyereket és fel kell függeszteni az utána járó iskoláztatási támogatást. A pápai középiskolákban végzett felmérés szerint tavaly év végéig 56 ilyen eset volt. A szakember úgy látja: sok esetben a családi háttér a meghatározó, ha a szülõk nem tartják fontosnak, hogy a gyerek iskolába járjon, akkor számára sem fontos a tanulás. A kistérségi gyermekjóléti szolgálat ellátási területébe 44 település tartozik, az alapellátásba tartozó gondozási tevékenységen túl programokat is szerveznek tevékenységi területükön ben falunapok, gyermeknapok keretében kézmûves foglalkozásokat tartottak, nyári táborokat szerveztek, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötött együttmûködési megállapodás értelmében több alkalommal élelmiszeradományt osztottak szét, ennek köszönhetõen közel 2000 család jutott többféle élelmiszerhez. Aktuális feladataik körében jelentõs a munkanélküliségbõl eredõ A Föld hány százalékát borítja víz? A vízkészlet hányad része édesvíz? Soroljatok fel annyi folyóvizet, amennyit csak tudtok! néhány azok közül a bevezetõ kérdések és feladatok közül, melyeket a gyermekek kaptak a programon. A verseny lebonyolításában a Vízmû munkatársának, Szili Ágnesnek a környezetvédelmi tevékenységben élenjáró Bakonyalja Barátai Egyesület tagjai segítettek. A gyerekek az Erkel-, a Munkácsy-, a Szent István-iskolából, illetve Csótról és Ugodból érkeztek a programra. - Ez a vetélkedõ egy kicsit más, mint amit az elõzõ években tartottunk. Valójában nem is vetélkedõ, hanem egy játékos foglalkozás, egy játszóház. A feladatok mindegyike a vízrõl, a vizek védelmérõl szól, de vannak olyan kérdések is, amelyek kimondottan a Pápai Vízmû szolgáltatásával kapcsolatosak árulta el Szili Ágnes PR-munkatárs. A programnak különlegessége volt az is, hogy a pontokat stílusosan pipettával, köbmilliméterben mérték, és az a csapat nyert, amelyiknek a legtöbb piros vize gyûlt össze a kis mérõedényben. A víz világnapjához kapcsolódva azonban nem csak ezt a programot valósította, meg a Vízmû. Elõzõ nap az óvodás rajzpályázat eredményhirdetését tartották, de például felvitték az óvodásokat a víztoronyba, geotúrát szerveztek a tapolcafõi vízbázis területén, közkutat avattak Csóton, és egy UV-berendezést is átadtak Adásztevelen. -Tapolcafõn nagy eredménnyel mûködik a víz UV-fertõtlenítése, közel egy év alatt minimálisra csökkentettük a szabad klór tartalmát a vízben, ezáltal a pápai víz ízvilága rengeteget változott. Akik rendszeresen fogyasztják a csapvizet, ezt észre is veszik. Mi- gébõl ered, nagyon fontos megkülönböztetni az iskolafóbiától és egyéb szindrómától. A gyerekekkel foglalkozó szakembereknek tudniuk kell, hogy miképpen kell ezeket felismerni, mert igen fontos, hogy betegségek esetén nem a gyermeket és a családot kell vekzálni, hanem a megfelelõ orvosi segítséget kell megadni. Az is fontos, hogy a szakemberek tudják, a szülõket milyen módszerrel lehet megnyerni az ügynek. A családvédelmiseknek pedig azt is tudni kell, hogyan tudják elõsegíteni a gyerek, a szülõk és az iskola együttmûködését, ebben próbálok én most segítséget adni - mondta Horváth Lívia pszichológus. vb problémák kezelése, Gulyásné Barcza Judit úgy látja: a tartósan rossz szociális helyzet érdektelenséghez vezet, deviáns viselkedést eredményez, a kilátástalanság gondolatával felnövõ gyerekek elsajátítják a szülõk magatartási mintáit. A gyermekvédelmi konferencián Nemesné Horváth Csilla kistérségi vezetõ védõnõ és Kiss Renáta körzeti védõnõ, valamint Horváth Lívia, a Veszprém Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság pszichológusa tartott elõadást Együttmûködéssel a gyermekekért, illetve Iskolakerülés és ami mögötte van címmel. M.T. vel ilyen jó tapasztalataink voltak, úgy gondoltuk, hogy a másik karsztvízbázisunkon is megoldjuk így a víz fertõtlenítését, hogy minél kevesebb vegyszer kerüljön az ivóvízbe nyilatkozta Szili Ágnes. A rajzpályázaton 115 általános iskolás vett részt, a vetélkedõ után közülük a 15 legszebb rajzot készítõ gyermek részesült könyvjutalomban. Elsõ helyezést a három korcsoportban Domonkos Vilmos (Munkácsy), Szalai Réka (Ugod) és Bogdán Tünde (Tánc- Lánc Mûvészeti Alapiskola) ért el. A pályázatra beérkezett alkotások a Várkertfürdõben meg is tekinthetõk. A játszóházban a legtöbb piros vizet gyûjtõ gyerekek is ajándékokat kaptak jutalmul. Varga Bea Gyurcsány Asztaltársaság Mi sem természetesebb, mint hogy történelmünk nagyjainak emlékét utcáink, intézményeink, szervezeteink neve is õrzi. Szép, nemes, egyszersmind önvédelmi gesztus ez, hiszen Babitscsal szólva a nemzet öntudata a történelmi emlékezet. Nemzetünk nagyjainak nevével azonban nemcsak élni, visszaélni is lehet. E visszaélés egyik legújabb példája városunkban a Petõfi Asztaltársaság, amelyet a tavalyi önkormányzati választásokra hoztak létre az MSZP helyi aktivistái. Szándékuk kétségtelenül a pártpolitikai haszonlesés volt, amelyet nem is annyira a megalakulás idõzítése jelez, hanem az eddigi programok. Az Asztaltársaság túlnyomórészt a 2010-ben könnyûnek találtatott MSZP-s, SZDSZ-es politikai garnitúra képviselõit látta vendégül Baja Ferenctõl Vitányi Ivánig, Kovács Lászótól Iványi Gáboron át Debreczeni Józsefig. E névsort szemlélvén már nem csupán azt állapíthatjuk meg, hogy a helyi MSZP saját pártpolitkai céljaira használta fel Petõfi Sándor nevét. Az is nyilvánvaló lesz: az Asztaltársaság egy politikai kurzust kapcsolt össze Petõfi nevével a es idõszak politikáját. E kapcsolat azonban mélységesen sérti a nagy költõ emlékét, hiszen Petõfi mint az igazmondás és a becsületesség kérlelhetetlen képviselõje senkitõl sem áll olyan távol a mai Magyarországon, mint a hazugság és a korrupció mocsarában nyakig elmerült MSZP-tõl és SZDSZ-tõl. A költõ nevét viselõ pápai középiskola s Petõfi egykori alma matere, a Református Kollégium ezidáig még nem nyilatkozott a sajtóban az új szervezõdés elnevezésérõl. Ám gyanítom, kínosan feszengenének ha újsütetû testvérszervezetükkel együtt emlegetnék õket. Már csak ezért is érdemes lenne tiszta vizet önteni a pohárba, s az Asztaltársaságot méltó módon megnevezni. Lehetne például Gyurcsány Asztaltársaság. Magyar Örökség Díj A. Tóth Sándornak Egy édesapa hagyatékáról Folytatás az 1. oldalról Mint mondta, édesapja a halálos ágyán bízta rá és nõvérére hagyatékát, azzal a kéréssel, hogy minél több ember gyönyörködhessen képeiben. Pápán állandó és idõszakos tárlat mutassa be alkotásait, hiszen ezért harcolt ötven éven keresztül. Édesapja október 2-án hunyt el Zalaegerszegen, azóta viseli gondját az örökségnek. Az elõadáson Dr. Tóth Gábor Sándor beszélt édesapja életérõl, aki mûvészettel teli világban gyerekeskedett négy testvérével együtt. Nagyapja festõ, édesapja jeles építész, édesanyja Schulek Frigyes unokahúga, Schulek Vilma iparmûvész. A gyerekek közül hamar kitûnt rajztudásával. Elsõ önálló tárlatát szülõvárosában, Rimaszombatban rendezte meg szülõi támogatással, majd 1928-ban európai tanulmányi útra indult, elsõsorban azért, hogy elmélyítse nyelvtudását. Több nyelven beszélt: oroszul, angolul, németül, franciául és olaszul. Egy évet tartózkodott Londonban, majd három évig maradt Párizsban unokanõvérénél, Blattnerné Sulyok Helénnél. Ez a három év döntõnek bizonyult egész élete és életmûve szempontjából, mesélte a hagyaték õrzõje. Édesapját azonban hazavonzotta a honvágy, és 1932-tõl a pápai Református Kollégium rajz-mûvészettörténet tanára lett. Az avantgard festészetet idehaza már nem folytathatta. A bábozástól azonban nem szakadt el, és továbbra is tervezett az Arc-en-Ciel számára. A sikerek sorából dr. Tóth Gábor kiemelte, hogy 1937-ben a párizsi világkiállításra mutatták be franciául Az ember tragédiáját, melynek egyiptomi színéhez édesapja tervezte a bábokat, a hátteret. Olyan mûvészekkel dolgozott együtt, mint Beöthy István, Kolozsváry Zsigmond, Csáky József. A darab nagy sikert aratott, és elnyerte a világkiállítás aranyérmét, melyet Paul Valéry adott át.

4 4 Pápa és Vidéke március 31. Vallásos nevelésrõl a KÉSZ-ben Nem csak egy hittanóra Vallásos nevelés Katolikus iskolák címmel tartott elõadást múlt hétfõn este dr. Pápai Lajos gyõri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatásügyi Bizottsága elnöke a Szent Anna templomban a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Pápai Csoportja összejövetelén. Az elõadóval a rendezvényt megelõzõen beszélgettünk katolikus oktatásról és intézményekrõl. - A vallásos nevelés fogalmának értelmezésekor az elsõ a nevelés, a vallásos kifejezés pedig a minõségét adja meg. A keresztény nevelés az egész embert figyeli, az egész embert akarja alakítani, nevelni, lelkileg, testileg, szellemileg. Véleményem szerint attól katolikus egy katolikus iskola, hogy ezt az egész emberre kiterjedõ nevelést nem csak egy hittanóra keretében, hanem az egész iskola légkörével, jelenlétével, a gye- A japán katasztrófa és következményei Mitõl keletkezik a földrengés és a cunami? Mi játszódik most le a japán atomreaktorokban? Ezekre és hasonló kérdésekre kerestek választ a baptista gyülekezet templomában a Bögre beszélgetések keretében. Két fiatal szakember, Botlik Attila geográfus, geoinformatikus és Jávor Tamás fizikus beszélgetett a baptista gyülekezet tagjaival arról, hogy mi okozta a japán természeti katasztrófát, s hogy milyen következményei lettek a földrengésnek és szökõárnak. - A következmények nagyon sokrétûek, az élet minden területére, a gazdaságra, a társadalomra is kihatnak, és az infrastrukturális rombolás is nagymértékû volt, de a legszomorúbb az, hogy rengeteg emberéletet követelt ez a katasztrófa - mondta Botlik Attila. Jávor Tamás a budapesti nukleáris biztonsági kutatóintézetben dolgozik, és úgy véli, fontos tudni, hogy a japán atomerõmû-balesetet - ellentétben a történelem eddigi súlyos atombaleseteivel - nem emberi mulasztás okozta, hanem több, egyszerre bekövetkezõ természeti vészhelyzet: a földrengés és a cunami. - A március 11-én bekövetkezett veszélyhelyzetbõl súlyosbodás nem várható, a meghibásodott atomerõmûben elkezdték kiépíteni a kábeleket, hogy újra legyen elektromos betáplálás. Természetesen az erõmû közelében még hosszú ideig elhárító és mentõ munka folyik. A lakosságot óvatosságból telepítették ki ebbõl a körzetbõl, hogy a kockázat a lehetõ legkisebb legyen - nyilatkozta a fizikus, aki hangsúlyozta: Magyarország, illetve Európa területén nincs ok az aggodalomra az atomsugárzást illetõen. Nagyobb veszélynek vagyunk kitéve, ha hegyet mászunk vagy ha dohányzunk, és bármilyen óvintézkedéssel nagyobb veszélynek tesszük ki magunkat, mint ami Japánból érhetne minket, fogalmazott a fiatal fizikus. Varga Bea rekekre való figyeléssel próbálja megvalósítani. Tehát nem csak attól katolikus egy iskola, hogy van hittan óra, hiszen az van az állami iskolákban is. - Miben nyújt többet egy katolikus oktatási intézmény az ott tanuló, az ott nevelt gyermekeknek, diákoknak? - Sajnos lassan eljutunk oda, hogy az is óriási többletet jelent, ha a gyerekeket követelmények elé állítjuk, ha rendet tartunk az iskolában, ha emberi alapelemekre például köszönésre, tiszteletre, a gyengébbek iránti segítõkészségre megtanítjuk õket. Véleményem szerint nem elsõsorban abban kell elit iskolának lenni a mi iskoláinknak, hogy onnan minél több versenyt megnyerjenek, minél többen egyetemre kerüljenek persze ez is nagyon fontos. Sokkal inkább a helyes magatartásra, emberi tartásra kell nevelnie az iskoláinknak a gyerekeket. - Önnek nagy szerepe volt a pápai katolikus intézmények beindításában. Milyen emlékei vannak errõl az idõszakról? - Óriási küzdelem árán indítottuk az elsõ intézményeket, nehéz harcokat kellett megvívnunk. Holott ha lenne egy öntudatos keresztény réteg Magyarországon, akkor az önmaga is kiharcolta volna azt a jogát, hogy gyermekei számára ilyen iskolát biztosítsanak. A pápai intézmények indulása is erre a közel húsz évvel ezelõtti idõre tehetõ, s mi is akkor indítottuk Veszprémben a mai Padányi iskolát szintén nagy küzdelmek árán. Ezek a küzdelmek azonban elmúltak, s ha az iskola a késõbbiekben szépen mûködik, akkor már nem téma a sajtónak. Papp Mezõ Panna - Legtöbbször lovaskönyveket olvasok. Kedvenc állatom a ló, és lovagolni is szeretek. Nemrég egy Lázár Arany János Tehetséggondozó Program Országos verseny a Türrben Az országos nyelvi verseny idén jubileumhoz érkezett már ötödik alkalommal rendezte meg a versengést a Türr Gimnázium. - Minden évben szépszámban jelentkeznek az iskolák erre a versenyre, melyet az Arany János Tehetséggondozó Programban tanuló diákok számára hirdetünk meg. Az ország minden részérõl érkeztek most is hozzánk diákok, jöttek például Balassagyarmatról, Nyíregyházáról, Egerbõl, Pécsrõl, Debrecenbõl, Szegedrõl, Gyõrbõl és még sok más város legnevesebb gimnáziumaiból - mondta Böröczky Éva,agimnáziumangol munkaközösségének vezetõje, a verseny szervezõje. - Szükség van olyan versenyekre és pedagógiai plusz lehetõségekre, amelyeken a diákok még több lehetõséget kapnak nyelvi képességeik fejlesztésére, ráadásul úgy, hogy a részvétel szociokulturális hátrányaik kompenzálásához is hozzájárul. Ezen a versenyen országosan is egyedülálló, színvonalas programokban vehetnek részt a gyerekek, amit itt is szeretnék megköszönni az iskolának, az intézmény igazgatójának és a programot évrõl-évre megszervezõ Böröczky Éva tanárnõnek fogalmazott dr. Szerdahelyiné Hutter Angéla, az egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium angoltanára, az AJTP nyelvi tanácsadója. Az idén 65 diák vett részt a nyelvi versenyen, a kísérõ tanárokkal együtt 90 résztvevõje volt a programnak. A gimnazistáknak írásbeli és szóbeli feladatokat kellett megoldaniuk a két nap során, az eredményhirdetést szombaton délelõtt 11 órakor tartották a Türr fizikumában. A versenyen német nyelvbõl a bonyhádi Kling Ádám, angol nyelvbõl pedig a székesfehérvári Szujer Orsolya ért el elsõ helyezést. Mennyit szoktál olvasni? Olvasni öröm. A könyv elrepít bennünket a mesék birodalmába, ismeretlen, izgalmas tájakra. Belebújhatunk a fõhõs bõrébe, vagy ha úgy tartja kedvünk, büntetlenül a gonosz szerepébe. Az olvasás kikapcsolódás és feltöltõdés, miközben óhatatlanul is tanulunk általa. Sajnos a gyerekek többsége egyre ritkábban vesz kezébe könyvet. A Gyermekkönyvek Nemzetközi Napja éppen ezen szeretne változtatni. Célja ugyanis, hogy a gyermekekkel megszerettessék az olvasást. A világnapot 1967 óta tartják Hans Christian Andersen dán meseíró születésnapján a Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsának szervezésében. Ennek apropóján annak jártunk utána mennyit olvasnak a mai gyerekek. Országos nyelvi versenyt tartottak pénteken és szombaton a Türr István Gimnáziumban. A kétnapos programon az Arany János Tehetséggondozó Program diákjai mérték össze tudásukat angol és német nyelvbõl. Ervin-mesekönyvet olvastam, a Manógyárat. Ezisna- gyon tetszett. A kistestvéremnek esténként néha felolvasok az Anna és Petibõl. Sok könyvet kapok ünnepekre, de az osztálytársaimmal is szoktam cserélni. Ovis korom óta tagja vagyok a gyerekkönyvtárnak. Drámatagozatos osztályba járok, szeretem a magyart és a Marika tanító nénit. Bak Ármin - Általában napi egy órát olvasok. Regényeket, történelmi könyveket felfedezésekrõl, vagy olyat, amelyik valamilyen érdekes helyet mutat be, mondjuk cseppkõbarlangot. Nagy kedvenceim a Geronimo Stilton-könyvek, de szeretem a Csodakunyhó sorozatot is. Utoljára Pepé fáraóról olvastam A felfedezés története címû könyvben. A könyveket anya veszi meg, néha én, de sokat kapok ajándékba is. Szeretek olvasni, mert remek idõtöltés, és közben sok új dolgot tudok megjegyezni. Al-Mawed Omár - A tanulás és a különóra mellett kevés idõm marad. Ezt számítógépezéssel és olvasással töltöm. Azért - Nagyon tetszettek az írásbeli feladatok, azokat én könnyebbnek találtam, mint a szóbelieket. Egyébként eléggé izgultam, de ezt leszámítva minden nagyon jó volt. Igazából nem is készültem a versenyre, mert napi szinten foglalkozom az angollal, angol könyveket olvasok, de írok novellákat is angolul, a filmeket is mindig angol nyelven nézem meg nyilatkozta a legjobban teljesítõ diáklány. A versenynek nemcsak az a célja, hogy a diákok megmérettessék idegen nyelvi tudásukat, hanem az is, hogy találkozzanak egymással, megoszthassák Arany János-programbeli élményeiket, de az országos versengés jó alkalmat teremt a pedagógusok tapasztalatcseréjére is, hangsúlyozta Böröczky Éva. Varga Bea nem telik el úgy hét, hogy ne olvassak valamit. Szeretem a híres emberek életét bemutató könyveket, a tudományos és ismeretterjesztõ sorozatokat. Egyik nagy kedvencem a Mi micsoda, valamint az 1000 kérdés 1000 válasz az állatokról címû könyv. Legutoljára A halál ereklyéit olvastam, alig tudtam letenni, annyira tetszett. Jelenleg egy vers- és mesemondó versenyre készülök gõzerõvel, pillanatnyilag nem sok idõ jut az olvasásra. Meleg Andrea

5 2011. március 31. Pápa és Vidéke 5 Ritka írások egy magángyûjteménybõl Erdélyi magyar nyelvû hírlapokból, folyóiratokból és könyvekbõl nyílt tárlat a közelmúltban a Pedagógus Mûvelõdési Házban. Az Agyagfalvától Zsombolyáig címet viselõ kiállítás az között megjelent írásokból ad ízelítõt. Schmidt Dezsõné, a Pedagógus Mûvelõdési Ház Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnöke köszöntõjében elmondta, hogy a tárlat Mátyus Ferenc készülõ emléktábla-avatásának kísérõ rendezvényeként érkezett Pápára, Mátyus Alíz író jóvoltából. Mátyus Ferenc a mûvelõdési ház egykori vezetõje idén lenne 90 éves, ennek állítanak hamarosan emléket, tette hozzá az elnök. Mátyus Alíz elõször a Tokaji Írótáborban találkozott az erdélyi, két világháború közötti magyar nyelvû folyóiratokból és könyvekbõl készült kiállítással. - Rögtön arra gondoltam, ha egy mód van rá, akkor ezt Pápán is szeretném, Újra Pápán járt a L art Pour L art társulat hogyha láthatnák az emberek. Azt hiszem, ezek olyan fajta könyvek, melyek így a tárlókban, ránézésre is egy korszakot mutatnak be, amin érdemes a látogatónak elgondolkodnia, fogalmazott Mátyus Alíz. Ezt követõen röviden szólt Pápa és Kolozsvár kapcsolatáról, felhozva példaként Szervátiusz Jenõ kolozsvári szobrászmûvészt, aki a Várkastély elõtti Jókai-emlékoszlopot készítette. A kiállítást dr. Szabó Zsolt egyetemi docens, a kolozsvári Mûvelõdés címû A három testõr és a jeti Nem elõször jár Pápán a L art Pour L art társulat, ezúttal legújabb elõadásukat hozták el a JMK színháztermébe A három testõr meg a jeti címmel március 22-én. Sajátos, talán abszurdnak is nevezhetõ humor jellemzi Szászi Móni, Laár András, Dolák-Saly Róbert és Pethõ Zsolt színpadi produkcióit, amely szerencsésen lavíroz a szellemes, eredeti és a néha talán túlzó és fárasztó poénok határmezsgyéjén. Az elmúlt kedden nemcsak a három testõrt és a sosemlátott hegyi embert, azaz a jetit figyelhették testközelbõl a pápai nézõk, jelképes kirándulást tehettünk a Lenin mauzóleumba, megismerhettük Boborján autós udvarlási szokásait és a Költõ is több verstöredékkel ajándékozta meg a népes hallgatóságot. Mellettük újra színpadra lépett Naftalin Ernõ, Tompika és Besenyõ Pista bácsi is, sõt, az egyik jelenethez Dolák-Saly Róbert a JMK mûvelõdésszervezõjét, Tompa Péterné Tóth Katalint választotta partneréül, aki így aztán közvetlen közelrõl is megtapasztalhatta, oly sikeres szerte az országban immár huszonöt esztendeje a L art Pour L art társulat. Polgár Sz. folyóirat fõszerkesztõje hozta el városunkba, akit 40 éves barátság fûz az írónõhöz. Mint mondta, a Szentimrei Alapítvány gyûjteményébõl összeállított tárlat tulajdonképpen egy családi gyûjteménynek az anyaga, mely a teljesség igénye nélkül mutatja be a két világháború között megjelent magyar írásokat Erdélyben. Az itt látható könyvek és periodikák csupán töredékei a gyûjteménynek, melynek az utóbbi 90 esztendõ történései nem nagyon kedveztek. A kiállított könyvek egy részének ugyancsak hányatott sorsa volt. Az már szinte mindegy, hogy magyar, román, német vagy orosz katonacsizma, munkaszolgálatos magyar lábbeli vagy helybeli fosztogatók bakancsának a nyoma van rajtuk. A tárlókban kolozsvári irodalmi lapok, napilapok, egyesületi lapok láthatóak, valamint olyan antológiák, melyek különbözõ évkönyveken keresztül mutatják be, hogyan bontakoztatott miért ki ebben a korszakban az irodalmi élet. Néhány különleges mûvel is lehet találkozni, ilyen például Kazinczytól az Erdélyi levelek. Az itt bemutatott írások jól érzékeltetik, hogy milyen gazdag volt az erdélyi folyóirat és lapvilág között, hangsúlyozta a Mûvelõdés címû folyóirat fõszerkesztõje, aki a régi kiadványok mellett többek között a legnagyobb magyar-román könyvkiadó kötetibõl is hozott néhányat mutatóba. A kiállítás március 18. és április 8. között tekinthetõ meg a Pedagógus Mûvelõdési Ház nagytermében. Meleg Andrea április 14-én, csütörtökön a Pápai Polgári Kör vendége Nagy Anna kormányszóvivõ lesz. A rendezvény 18 órakor kezdõdik az Ipartestület székházában. Programajánló Március 31-én, csütörtökön 19 órakor kezdõdik a JMK színháztermében a Presidance Company a Megasztár táncosainak A magyar világsiker címû táncszínházi elõadása 2 45 percben. Jegyár Ft. Jegyek válthatók munkanapokon óráig a JMK jegypénztárában. Április 3-án, vasárnap 8 órától 30. Bakonyvidéki Éremgyûjtõ Találkozó a Petõfi Sándor Gimnáziumban. Április 3-án, vasárnap 17 órától az 52-es történet címû görög filmet vetítik az Art moziban (Petõfi mozi). Április 9-én, szombaton 18 órától Beethoven, Schubert, Liszt dalest a Pedagógus Mûvelõdési Házban. Eisenbeck Ágota, Vizer Dávid ének, zongorán közremûködik: Német-Vékes Erzsébet. Belépõdíj: Ft. A Jókai Mór Városi Könyvtár a Várkastélyban folyó felújítási munkálatok ideje alatt is zavartalanul mûködik, várja kedves olvasóit. SCHERZO- Pápa április Zenés Színpadok Országos Fesztiválja - JMK színházépület 4. Szólóének verseny - Pedagógus Mûvelõdési Ház Program: Április1., péntek: Megnyitó Tihanyi Musical Stúdió: Neoton Mix - zenés összeállítás Csabai Színistúdió: Vallomás- zenés összeállítás Kossuth Lajos Mûvelõdési Központ Színjátszó Köre Sátoraljaújhely: Szépség és a szörnyeteg - musical Április 2., szombat: Pécsi Sándor Guruló Színház - Miskolc: Képzelt riport- musical Szólóének verseny ELÕDÖNTÕ: I. forduló Pedagógus Mûvelõdési Ház Gézengúzok- Göd: Legyetek jók..- musical Szólóének verseny- ELÕDÖNTÕ: II. forduló Pedagógus Mûvelõdési Ház Dance Club Táncstúdió Ifj. Egyesület- Miskolc: Szállj fel szabad madár - rockopera Zsizsik Diákszínpad- Csongrád: Hair- musical Megafon Zenei Egyesület - Pápa: We are the world- zenés összeállítás Hang-Szín Musical és Színitanoda - Nyíregyháza: Kaleidoszchor- zenés összeállítás Tücsök Zenés Színpad-Szekszárd: Benned van!- zenés összeállítás Április 3., vasárnap: Mágnes Színház- Budapest: Maugli a dzsungel gyermeke- musical Szólóének verseny - KÖZÉPDÖNTÕ Pedagógus Mûvelõdési Ház Petõfi Teátrum - Ráckeresztúr: Légy jó mindhalálig - musical Pápai Musical Stúdió: Egérfogó - zenés összeállítás Szólóének verseny - DÖNTÕ Pedagógus Mûvelõdési Ház Kaméleon Musical Színház és Gyermekszínpad- Tiszalúc: Eurüdiké - musical Eredményhirdetés, díjkiosztás A Turay Ida Színház látványos elõadása Meseszép Csipkerózsika Többször is vendégszerepelt már Pápán a Turay Ida Színház fõként felnõtteknek szóló produkcióival, a múlt héten azonban a JMK gyermekbérletes elõadásainak keretei között a budapesti társulat tagjai Csipkerózsika történetét mutatták be három alkalommal is. A népszerû mesének több változata is létezik talán a legismertebb ezek közül a Grimm testvérek története, amelyet nemcsak színpadon, de rajzfilmen például Walt Disney is feldolgozott már. A Pápán látható elõadás Charles Perrault eredeti mûve alapján készült, és a klasszikus, hagyományos mesevilágot elevenítette fel a színpadon. Az impozáns díszletek, a korhû jelmezek, nomeg Csajkovszkij muzsikája hitelesen nyúlt vissza az eredeti történethez, nem próbálta átértelmezni, aktualizálni az alapmûvet, meghagyta tiszta báját, kedves hangulatát, amely mindenféle modernizáció nélkül is maradandó színházi élménytnyújtotttöbbszázpápai és környékbeli óvodás és iskolás kisgyermeknek. Polgár Szilárd

6 6 Pápa és Vidéke március 31. A Szent-kúttól a medvehagymáig Közös rendezvény a víz világnapja alkalmából Anyakönyvi hírek Izgalmas kiránduláson vett részt a Szent István Római Katolikus Általános Iskola 5. a osztálya a víz világnapján a Bakonyerdõ Zrt. és Pápai Víz- és Csatornamû Zrt. szervezésében. Osztályunk az Eszterházy Erdészeti Erdei Iskolába kapott meghívást, mely a kupi erdõben található. Kemendi Géza erdész és a Pápai Víz- és Csatornamû Zrt. munkatársai érdekes elõadással gazdagították vízzel kapcsolatos ismereteinket. Szünetben pogácsával és szendviccsel kínáltak minket. Szomjunk oltására környékbeli (devecseri, noszlopi, pápai, egyházaskeszõi, stb.) vizeket kóstolhattunk meg. Érdekes volt megtapasztalni a március 24-én tartotta ez évi elsõ foglalkozását Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye Gondozási Központ Gyermekjóléti Szolgáltatás által mûködtetett Szikra Klub. A 2010-ben indult klub az idei évben is havi rendszerességgel szervez programokat a gyermekjóléti szolgáltatás látókörébe került gyermekek részére. A szervezõk alapvetõ célja a tavalyi évhez hasonlóan, hogy a gyermekek személyes élményekben, tapasztalatokban részesüljenek szabadidejük hasznos eltöltése közben, érdekében. Az elsõ foglalkozás helyszínét a Kópé-Vár biztosította, mely gyermekbarát környezetével, színes világával ideális a gyermekek részére szervezett progra- Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Elnököt választottak Dr. Áldozó Tamás lett a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás elnöke. A korábbi elnök, dr. Kovács Zoltán kormánymegbízotti kinevezése miatt januárban lemondott, ezért volt szükség a tisztújításra. Törvényi szabályozás szerint elnököt saját tagjai közül titkos szavazással, minõsített többséggel választ a Társulási Tanács. A Pápai Többcélú Kistérségi Társulás élére dr. Áldozó Tamást javasolta Varga Jenõ, a társulás elnökhelyettese, ezen kívül más ajánlás nem érkezett. A 33 leadott szavazat mindegyike Pápa polgármesterét nevezte meg elnöknek. Elsõ idei foglalkozás a Szikra Klubban mok lebonyolításához. Ezért a lehetõségért ezúton is köszönetüket fejezik ki a szervezõk. A Szikra Klub indító foglalkozásán megjelent 52 gyermek csoportbontásban két foglalkozáson vehetett részt: zsonglõrlabdát készíthetett, illetve szabadtéri játékra, mozgásra is lehetõségük volt ben új tagokkal bõvült a Szikra Klub, ezért a szervezõk fontosnak tartották, hogy a közös játék, az együtt eltöltött idõ alkalmat adjon a gyermekek számára, hogy megismerjék egymást, új barátokat szerezzenek, akiknek szabadidõs szokásai, érdeklõdési körük hasonló. A 2011-es évben a szervezõk többek között színházlátogatást, tekézést, kirándulást, bográcsozást, a pápai egyesületek, klubok tevékenységének megismerését és egyéb színes programot terveznek a résztvevõk igényeihez igazodva. A gyermekjóléti szolgáltatás a kezdõ foglalkozás sikerében bízva a jövõbeni programokra is szeretettel várja a klub tagjait. különbözõ ízeket. Ezek után az erdei tanösvényen elsétáltunk a Szent-kúthoz. Itt meghallgattuk a kút történetét, valamint vízmintát vettünk a forrásból, amellyel a tanterembe visszatérve kísérleteket végeztünk. Megállapítottuk, hogy melyik minta fogyasztható. Az erdõ szépsége kifogyhatatlan, növényvilága minden évszakban tartogat számunkra valami megkapót. Többek között a medvehagymát és az odvas keltikét, melyeket a Tisztelt Vállalkozó! túra során meg is szemlélhettünk. A program végén környezetvédelmi tesztet töltöttünk ki. A Bakonyerdõ Zrt. és a Vízmû munkatársai ajándékokkal is kedveskedtek nekünk, megszépítvén ezzel is ezt a felejthetetlen napot. Kovács Vanessza 5.a osztályos tanuló Örömmel értesítem, hogy a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megnyitotta Pápai Kistérségi Koordinátori Irodáját. Az iroda szorosan együttmûködve végzi tevékenységét a Pápai Ipari Park Kft-vel. Az iroda fõbb tevékenységei: - Tájékoztatja a vállalkozásokat a kamara gazdaságban betöltött szerepérõl, feladatáról és széleskörû szolgáltatásairól. - Tanácsadást ad innovációs ügyekben. - Tájékoztat az aktuális pályázatokról a Széchenyi-kártya hitelkonstrukcióiról. - Tájékoztat a vállalkozásindítás jogszabályi feltételeirõl, a szakmunkásképzés lehetõségeirõl. Kérdéseivel, gondjaival forduljon bizalommal irodánkhoz! Az iroda elérhetõsége: Inkubátorház, 8500 Pápa, Komáromi u. 12. Mobiltelefon: +36/20/ Web: www. veszpremikamara.hu Tisztelettel: Bocskay László Házasság: Szõrfy Róbert Horváth Anikó Eszter, Ihász István Hóri Veronika. Születés: Czottner László Farkas Katalin: László, Antal Krisztián Nádli Judit: Balázs, Pap Szilárd Nagy Adrienn: Zsombor, Szórádi Béla Szabolcs Varga Renáta: Bence, Krisz Rudolf Angermann Anikó: Dorián, Pádár Balázs Oláh Mária: Balázs Brendon, Pokorni Róbert Szóka Klaudia: Rajmond, Szalay Zsolt Szalai Anita: Jázmin. Halálozás: Veréb Józsefné sz. Sági Gabriella, Orbán László, Licsauer Józsefné sz. Kemenes Erzsébet, Kovács József, Németh Vincéné sz. Polczer Margit, Ágoston Zoltánné sz. Micskó Judit, Árki Miklósné sz. Molnár Teréz, Tóth Sándorné sz. Foltin Ilona Piroska, Major Sándor, Meizer Ferenc, Vörös Mária Magdolna. Az áprilisi egészségügyi napok programja Április 4-én, hétfõn 13 órától Nordic Walking edzés 1 órában a Várkertben. Indulás a várkerti parkolóból. Április 6-án, szerdán 19 órától jógafoglalkozás a Várkastély 8. termében és 21 órától éjszakai sportprogram középiskolásoknak a PGSZKI tornatermében, a sportcsarnokban, a sportcsarnok melletti görkorcsolya pályán és a Várkertfürdõben. Április 7-én, csütörtökön 10 órától játékos foglalkozás óvodások részére a JMK elõadótermében. 19 órától alakformáló torna nyílt óra a Várkastély 4. termében. Április 9-én, szombaton 8.30 órától túra - 2x5 km gyaloglás. Útvonal: Pápa Szõc Hertelendy és Dabasy templomrom Taliándörögd Padrag-sziklák-kilátó. Indulás különjáratú autóbusszal a várkerti parkolóból. Részvételi díj Ft. Április 11-én, hétfõn 17 órától A növényi táplálkozás elõnye és gyógyító ereje elõadás és kóstoló. Izomfejlesztõ gumiszalagok és fitness labdák használatának bemutatója a Várkastély 8. termében. Április 12-én, kedden 14 órától városnézõ séta idegenvezetõvel. 18 órától A stressz megjelenése a testen és ennek korrekciói címû elõadás a JMK elõadótermében. Április 13-án, szerdán órától EL-Camino útibeszámoló a JMK elõadótermében. Április 14-én, csütörtökön 17 órától csontritkulás elleni torna a Várkastély 4. termében. Április 17-én, vasárnap meditáció, a Belsõ Út Keleti Wellness Klub foglalkozása a Várkastély 18. termében. A túra kivételével a programokon a részvétel ingyenes.

7 2011. március 31. Pápa és Vidéke 7 Gyõztek a kosarasok, ikszeltek a kézisek Az alapszakasz zárófordulójában az Elite Basket Törökbálint csapatát fogadta a Pápai MOTAX Autó KC férfi kosárlabda NB I/B-ben. Érdekesség, hogy a vendégeknél a korábban Pápán játszó Kollár Balázs és Lázár Krisztián is pályára lépett. Szorosan alakult az elsõ negyed, bár hat ponttal is vezetett a PKC, a negyed végén ebbõl csak egy pontnyi elõny maradt. Ez további kettõvel növelték a félidõre, majd a nagyszünetet követõen a jobb védekezésnek köszönhetõen 17 ponttal megugrottak a házigazdák, a harmadik negyed után volt az eredmény. Az utolsó játékrész ismétazelsõkettõhözhasonlóan alakult, a pápaiak a harmadik negyedben nyújtott jó teljesítményüknek köszönhetõen nyerték meg találkozót. A pápaiak az alapszakaszban az 5. helyen végeztek 12 gyõzelemmel és 10 vereséggel. A rájátszás sorsolása lapzártánkkor még nem ismert. * * * A férfi kézilabda NB II-ben már a rájátszás zajlik, a Bakonyerdõ Elmax VSE Tapolca ellen lépett pályára a legutóbbi fordulóban. A Pápán megrendezett országos táncbajnokság miatt foglalt volt a sportcsarnok, a BEVSE ezért az egyébként hazai mérkõzését Ajkán játszotta. A csapat vezéregyéniségei Szabó Tamás, Takács Balázs és Reizinger Szabolcs voltak, a végig szoros mérkõzésen es félidõt követõen es döntetlen született. A következõ egy hónapban az Elmax idegenben játszik, legközelebb május elején látható a csapat Pápán. Öt arany, három ezüst Remek évadnyitó a WTKA Interkontinentális Világkupán Budapesten rendezték meg az idei WTKA Interkontinentális Világkupa Nemzetközi Harcmûvész és Küzdõsport Bajnokságot. A 20 országból érkezett 600 versenyzõ közt hat pápai is volt, a Pápai Fighting Force SE harcosai nyolc kategóriában szerepeltek. Full contact low-kick kategóriában Gárdai Ádám magyar, míg Asztalos Bendegúz koszovói ellenfél ellenében jutott a fináléba, a döntõben egymás ellen kellett megküzdenie a klubtársaknak. Óriási csatában a rutinosabb Asztalos gyõzött. Asztalos ezt követõen a light-contact kategóriában is indult, ebben a megmérettetésben francia és magyar ellenfeleket legyõzve szintén aranyérmes lett. A light contact küzdelem +91 technikás kg-os súlycsoportjában Horváth László nem bírt az Országos bajnokság Pápán A break, a funky, a disco, az akrobatikus free-show, a rock&roll, a musical és folk-dance mûfajok képviselõi szerepeltek a moderntánc OB-n. Négy korosztályban (mini, serdülõ, ifjúsági, felnõtt) 760 nevezõt regisztráltak a versenyre, 90 olasz Battiglia-val, így ezüstérmes lett. Light-contact küzdelem -91 kg-ban Enyingi András magyar ellenfelet legyõzve jutott a fináléba, ahol magabiztos, küzdelemben verte a szintén olasz Mattia-t, így aranyérmet Áttáncoltak egy egész napot A Nemzetközi Táncszövetség Magyarországi Fiókszervezete Pápán rendezte meg idei országos bajnokságát. 21 sportegyesület táncosai léptek fel március 26-án a Városi Sportcsarnokban, a kategóriánkénti 1-3. helyezettek a májusi olaszországi világbajnokságra kvalifikálták magukat. kategóriában tartottak eredményhirdetést. A legtöbben Budapestrõl érkeztek, a közönség láthatott többek közt szegedi és csornai táncosokat is. Csollány Szilveszter is elhozta tanítványait, Sidney tornász olimpiai bajnoka akrobatikus elemeket oktat táncosoknak. Reggel 8 órától éjszakába nyúlóan mutatták be a produkciókat a táncosok, összesen 290 elõadást pontoztak a versenybírák. Erõssné Kovács Katalin, a szövetség elnöke úgy látta: színvonalas elõadásokat hozott az országos bajnokság, a táncosok nagyon készültek és hozták is tudásukat. A versenyzõk közt profin teljesítettek a Táncmûvészeti Fõiskola korábban végzett, illetve most végzõs hallgatói. A verseny során végig remek hangulat volt, a zene, a szurkolók hangja és a résztvevõk lelkesedése betöltötte a sportcsarnokot. - A táncversenyeken mindig nagyon jó hangulat van, maguk a gyerekek adják meg a hangulatot a lelkesedésükkel. Beletesznek mindent a produkciókba - adott tájékoztatást a Pápa és Vidékének a szövetség elnöke. Erõssné Kovács Katalin azt is elmondta: a Sportajánló szerzett. A legnagyobb megpróbáltatásban Német Tibornak volt része. Német szintén két kategóriába (K-1 és light-contact) adta le a nevezését és magyar, orosz valamint ukrán ellenfeleket legyõzve mind a két szabályrendszerbe a döntõig jutott. A K-1 fináléban egy akció közben ráesett a kötelekre, ennek következtében megsérült a dereka. Teljesítményét ez döntõen befolyásolta, végül meg kellett elégednie az ezüstéremmel. A sérülés kezelése és némi pihenés után a light contact döntõben óriási csatában, extra menet után Német Tibor legyõzte a kick -box specialista Bacsa Bélát, így egy aranyéremmel is gazdagabb lett a pápai harcos. Tradicionális formagyakorlat kategóriában Kasza László egyedüli magyarként lépett tatamira. A fináléban a ghánai Shadrach Baffoe-val kellett összemérnie tudását, a pontozók a pápai versenyzõ formagyakorlatát látták jobbnak. Kasza László ezzel az Európa Kupa után a Világkupa aranyérmet is megszerezte. táncsportnak szerinte van tömegbázisa, viszont a társadalmi szemléletnek változnia kellene, hiszen jellemzõen a lányok választják a táncot, a fiúk kevésbé. A versenyen résztvevõk 95 százaléka is lány volt. Hazai induló nem volt bajnokságon, a pápai moderntáncosok más szövetségek kiírásaiban versenyeznek. A Nemzetközi Táncszövetség május között Rosignano Marittimo-ban rendezi meg az idei világbajnokságot, a magyarországi OB dobogósait megilleti a világversenyen való indulás joga. Labdarúgás NB I Monicomp Liga, Lombard FC Pápa Paks, április 2., szombat, 17 óra, Városi Sportcsarnok. Labdarúgás Körzeti bajnokság Megyei III/A. osztály N.görzsöny - K.szentpéter 5-2 (2-1) Góllövõk: Szabó L.(2), Szabó A. Pócza A. Horváth Zs. ill.kaszaj.farkasl.tartalék: 4-1 (2-0) Bakonytamási - Malomsok 4-2 (2-0) Góllövõk: Deli Á.(2) Szelencsik P. Tóth N. öngól ill. Potyondi M. Ihász T. Tartalék: 1-5 (0-4) Marcaltõ - Nagytevel 3-0 (1-0) Góllövõk: Papdi B. Füle T. Nagy F. Tartalék: 7-0 (4-0) Kéttornyúlak - M.háza 2-1 (1-0) Góllövõk: Molnár L. Pátkai G. ill. Csizmadia T. Tartalék: 3-4 (1-1) Mezõlak - Adásztevel 1-0 (0-0) Góllövõ: Nagy T. Tartalék: 6-0 (3-0) Nagyacsád - Pápateszér (A pálya alkalmatlansága miatt elmaradt.) A bajnokság állása a 12. forduló után: 1. Pápateszér Nemesgörzsöny Mihályháza Kéttornyúlak Marcaltõ Bakonytamási Nagyacsád Mezõlak Nagytevel Malomsok K.szentpéter Adásztevel Megyei III/B. osztály Ganna-D. - B.szücs-B.k. 5-1 (2-1) Góllövõk: Szántó J.(2) Véber Á.(2) Cseke I. ill. Sersinger Zs. Vaszar - Külsõvat 5-3 (1-1) Góllövõk: Sör Á.(2) Szakács D. Steczina T. Takács F. ill. Kiss G.(2) Horváth Cs. B.jákó - Borsosgyõri SE 2-2 (1-2) Góllövõk: Kneisz G.(2) ill. Orbán L. Hajdú P. Gecse - Dáka 2-0 (1-0) Góllövõk: Pethõ B. Nagy D. Magyargencs - Pápa T. FC 4-8 (1-5) Góllövõk: Pethõ R.(2) Nagy P. Benkovics G. ill. Németh G.(3) Tódor M.(2) Mezõ R. Piszku M. Nagy Balázs. A bajnokság állása a 12. forduló után: 1. Ganna-D P. Termál FC Nyárád Külsõvat Gecse Vaszar Dáka Bakonyjákó Magyargencs B.szücs-B.k Borsosgyõri SE

8 8 Pápa és Vidéke március 31. Heffler Norbert sérülésébõl lábadozik A lopakodókrém hatása A magyar labdarúgó válogatott Hollandiával szembeni Európa-bajnoki selejtezõmérkõzései miatt két hét szünet volt a hazai foci élvonalában. A Lombard a Kaposvár elleni döntetlen után szombaton a szezon meglepetéscsapatával, a Pakssal méri össze erejét a Perutz Stadionban. Jelenleg a hetedik helyen tanyázik Véber György együttese a táblázaton, és egy gyõzelemmel a mágikus harminc pont is meglenne. Heffler Norberttel, a Pápa tehetséges labdarúgójával a Paks elleni találkozóról, valamint a több hete tartó makacs sérülésérõl is beszélgettünk. - Három hete bajlódok sérüléssel mondta lapunknak az utánpótlás válogatott középpályás, a sarkam begyulladt, nem is igazán bírok edzeni. Egyszer-kétszer megpróbáltam, nem sok sikerrel. - Eltelt már néhány forduló a tavaszi szezonból. Miként teljesített eddig a Lombard Pápa? - Úgy gondolom, hogy a csapat teljesítménye tavaly sokkal hullámzóbb volt, és habár még csak a tavaszi szezon elején járunk, idén jobb teljesítményt nyújtunk. A Zalaegerszeggel szembeni gyõzelem nagy fegyvertény volt az együttesnek, komoly erõt adott nekünk, aztán egy kisebb hullámvölgybe kerültünk. Remélem a Paks ellen nyerni tudunk, és akkor minden a helyén lesz. - Neked tavasszal hogyan ment a játék? - Eddig tavasszal mindössze két meccsen szerepeltem, a Zalaegerszeg ellen az elsõ félidõben nem igazán éreztem a játékot, a másodikban jól teljesítettem. Szolnokon viszont irreális körülmények voltak. A tavaszi fordulók többsége még hátravan, szeretnék minél elõbb meggyógyulni, és minden mérkõzésen lehetõséget kapni. - A pályán nyújtott teljesítményeddel kapcsolatosan Véber György úgy fogalmazott az egyik sajtótájékoztatón, hogy be vagy kenve lopakodókrémmel. Mit gondolsz, mire utalt a szakmai igazgató? - Megbeszéltük ezt, a korábbi teljesítményemhez, tudásomhoz viszonyítva mondta Véber György ezt a lopakodókrémes hasonlatot. Arra gondolt, hogy keveset voltam játékban, és azt is hozzátette, hogy még többet vállalkozzak. Egyébként hasonlóan szokott fogalmazni, ha valakivel nem elégedett. - Burkoltan nem arra gondolt, hogy tavaly jó szezonod volt, a Lombard erõssége lettél, és emiatt talán kicsit elkényelmesedtél? Ráadásul nincs igazi konkurenciád a posztodon sem, tulajdonképpen bérelt helyed van a kezdõ tizenegyben. - Nem vagyok olyan személyiség, aki hamar elbízza magát. Úgy érzem, a pályafutásom során ami felnõtt szinten két éve tart a terveimhez képest még szinte semmit nem értem el. Amúgy sem vagyok olyan típus, hogy elszállnék magamtól. - Jó vagy rossz, hogy nincs igazi konkurenciád a középpálya bal oldalán? - Igazán Tóth Norbert és Palkó Dávid is számításba vehetõ a posztomon, ám valóban én is azt érzem, hogy rám számít leginkább a mester. Az, hogy van-e igazi vetélytársam, engem nem befolyásol, mert mindenképpen a legjobbat akarom nyújtani edzéseken és a meccseken egyaránt. - Testvéred, Heffler Tibor a Paksban focizik. Pályára léptek a Perutz Stadionban egymás ellen? - A szombati találkozón a három pontot szeretnénk mindenféleképpen itthon tartani, ami reális célkitûzés, attól függetlenül, hogy a Paks most elég jó erõkbõl áll. Jómagam csereként talán pályára léphetek, habár ez eléggé kérdéses. Legrosszabb esetben hétfõn már szeretnék teljes értékû edzésmunkát végezni. Polgár Szilárd Labdarúgás A barátok ismét emlékeztek 2010 elején autóbalesetben hunyt el Németh Gábor. A 23 éves rendõrnek készülõ sportoló fiatalember emlékére - halálát követõen nemsokkal - barátai emléktornát rendeztek. A tornára idén is sor került. - Baráti társaságunkból szinte mindenki focizik, és szerettük volna, hogy minden évben legyen egy torna Gábor emlékére. A tavalyi résztvevõk nagy része idén is eljött. Köszönjük a Weöres Sándor Általános Iskolának a helyszínt és ifj. Hernádi Tamásnak az okleveleket és serlegeket - mondta Haraszti Gábor fõszervezõ. Hét csapat körmérkõzéses formában döntötte el a helyezések sorsát, 1x15 perces mérkõzések során. A Németh Gábor Emléktorna végeredménye: 1. Monitor FC, 2. Pápai Rendõrkapitányság, 3. Ugod SE. Kilenc gól a focimeccsen Ritka eredmény született a Lombard FC Pápa II. - Répcelak NB III-as labdarúgó mérkõzésen. A 3-2-es félidei hazai vezetést követõen a vendégek nyertek 5-4-re. A kitûnõen kezdõ Lombard II. 30 perc alatt háromgólos elõnyre tett szert. A két gólt szerzõ Palkó Dávid a Lombard honlapján azt nyilatkozta: 3-0-nál nem hitte, hogy gond lesz majd a folytatásban. Mégis lett. Pontrúgásokból lõtt gólokkal felzárkózott az ellenfél (3-3), a Lombard II. ezt még kezelni tudta, s újra elõnyhöz jutott (4-3). 16 perccel a vége elõtt emberhátrányba került a Répcelak, ám gyõzelemhez ez Szigorúbb támogatási rendszer sem segítette a hazaiakat, sõt a 10 fõre fogyatkozott vendégek két szögletbõl lõtt góllal megfordították a mérkõzést. - Rövid idõ alatt padlóra küldtük az ellenfelet, a játékvezetõ felállította õket, majd a kapusunk kivégzett bennünket - így hangzott Nagy Mihály szûkszavú értékelése a mérkõzés után. 35 millió forint áll rendelkezésre 2011-ben Pápa város költségvetésében a sportegyesületek mûködésének támogatására. Dr. Áldozó Tamás március 25-i bejelentése szerint elõbb egyeztetnek az érintett egyesületekkel, majd a városi képviselõ-testület Humánerõforrás Bizottsága április elején tárgyal a pénzek szétosztásáról. Azt tudni lehet, hogy a beérkezett támogatási igény összesen 45 millió 810 ezer forint, vagyis 10 millióval több, mint amit a büdzsé lehetõvé tesz. A sportegyesületeknek nyújtott támogatás ellenében szigorúan meghatározott magatartási szabályokra van szükség - mondta Pápa polgármestere azon a sajtótájékoztatón, amelynek témája a városi sporttámogatási rendszer volt. Az elhangzottak szerint több ponton is szigorodna a feltételrendszer, eszerint negyedéves pénzügyi beszámolót kérnének az egyesületektõl, ezek a beszámolók nyilvánosak lennének, a támogatott egyesületek képviselõitól elvárnák a sportemberhez méltó magatartást, ennek hiánya maga után vonná a finanszírozás megvonását, a városi támogatást nem számolhatnák el más településekrõl szerzõdtetett sportolók útiköltségeként vagy reklámköltségként. A pápai adófizetõk pénzébõl elsõsorban a pápai utánpótlást, illetve az utánpótlásból kinõtt felnõtt versenyzõk sportolási lehetõségeit kell támogatni - véli dr. Áldozó Tamás. A polgármester ennek figyelembevételét javasolja a városi képviselõ-testületben a sportegyesületek támogatásáért felelõs Humánerõforrás Bizottságnak. A pápai sportolók világversenyeken való részvételének támogatásától nem zárkózik el az önkormányzat, azt azonban kérik majd az egyesületektõl, hogy éves tervben elõre jelezzék, mikor milyen világversenyt rendez a szakszövetség, amelyhez tartoznak. Ezeket a támogatásokat versenytípustól függõen súlyoznák, hiszen például egy ifjúsági atlétikai világbajnokság és egy regionális nemzetközi bajnokságnak megfelelõ, de világbajnokságnak nevezett sportesemény nem említhetõ egy lapon - hangsúlyozta dr. Áldozó Tamás. A városi sportkoncepcióban kiemelt sportágnak számítanak a labdajátékok, az alapsportágak, mint az atlétika és az úszás, valamint a városikörzeti bajnokság révén széles tömegbázissal rendelkezõ teke. Az idén rendelkezésre álló 35 millió forinton túl az infrastrukturális háttér biztosításával és külön támogatással is segíti az önkormányzat a helyi egyesületek mûködését. A sportcsarnokot és a Várkertfürdõ uszodáját továbbra is ingyenesen használhatják az egyesületek, a sportcsarnoknál kitétel lesz, hogy meghatározott létszám alatt nem lehet edzést tartani. Magának a Városi Sportcsarnoknak a fenntartása évente 30 milliójába kerül a városnak, az uszoda mûködtetésére az önkormányzat tulajdonában lévõ gazdasági társaság - szintén éves szinten millió forintot fordít, emelte ki a polgármester. A sportfinanszírozás rendszerében külön szerzõdés alapján 2012-ig szóló együttmûködési megállapodás van érvényben a Lombard FC Pápa labdarúgócsapatával, az 1-6. hely közötti helyezés esetén 55 millió forinttal járul hozzá a város a csapat mûködéséhez. Továbbra is célkitûzés az, hogy valamennyi pápai kisiskolás megtanuljon úszni, az óvodások és alsó tagozatos általános iskolások úszásoktatására éves szinten 25 milliót áldoz az önkormányzat. Pápa és Vidéke Közéleti hetilap Megjelenik csütörtökönként. Kiadja: Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervezõ Kft. Megbízott fõszerkesztõ: Németh Zsolt. Felelõs kiadó: Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervezõ Kft. Nyomdai munkák: Antók Nyomdaipari Kft., Celldömölk A szerkesztõség címe: 8500 Pápa, Fõ u. 5. Pf Telefon/fax: 89/ web: ISSN Kéziratot nem õrzünk meg, és nem küldünk vissza!

Pápán a harmadik repülõgép is

Pápán a harmadik repülõgép is 2009. október 15. Közéleti hetilap VII. évfolyam 37. szám Attyapuszta Idõsek hete Ebben az évben ünnepli fennállásának ötvenéves évfordulóját a Pápakovácsi Idõsek Otthona. A festõi környezetben található

Részletesebben

Pápa és Vidéke. A Dordt College koncertje a református templomban. Beszámolók, pályázatok. Anna könyvesbolt

Pápa és Vidéke. A Dordt College koncertje a református templomban. Beszámolók, pályázatok. Anna könyvesbolt Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2006. május 25. Közéleti hetilap IV. évfolyam 20. szám PÖSZ-TÖSZ Együttes ülés Csóton Május 18-án, csütörtökön a csóti faluházban tartotta

Részletesebben

Az 56-os forradalomra emlékeztek

Az 56-os forradalomra emlékeztek 2009. október 29. Közéleti hetilap VII. évfolyam 39. szám Az 56-os forradalomra emlékeztek Elkészült a Tókerti óvoda A Pápa Városi Óvodák Infrastruktuális Fejlesztése címû európai uniós pályázat keretén

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. április 13. Közéleti hetilap IV. évfolyam 13. szám

Pápa és Vidéke 2006. április 13. Közéleti hetilap IV. évfolyam 13. szám Pápa és Vidéke 2006. április 13. Közéleti hetilap IV. évfolyam 13. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Pápa továbbra is a Fidesz egyik fellegvára

Részletesebben

A pápai bázisrepülõtér elõtt tartott sajtótájékoztatón

A pápai bázisrepülõtér elõtt tartott sajtótájékoztatón Pápa és Vidéke 2012. november 1. Közéleti hetilap X. évfolyam 22. szám Hõsökre és áldozatokra emlékeztek Civil repülõgépeket is fogad majd a reptér Kettõs hasznosítású lesz a pápai bázisrepülõtér, mely

Részletesebben

Mint mondta, Pápa Város. Folytatás a 2. oldalon. A nemzetiségi és a magyar Himnusz eléneklését követõen Pillerné Fódi Ilona,akisebbségi

Mint mondta, Pápa Város. Folytatás a 2. oldalon. A nemzetiségi és a magyar Himnusz eléneklését követõen Pillerné Fódi Ilona,akisebbségi Pápa és Vidéke 2011. november 3. Közéleti hetilap IX. évfolyam 28. szám Városi megemlékezés a forradalom évfordulóján Megalakult az elsõ városrészi önkormányzat Történelmi nap ez a mai, jelentette ki dr.

Részletesebben

Megkezdõdtek az adventi programok

Megkezdõdtek az adventi programok Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. december 2. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 43. szám Megkezdõdtek az adventi programok Megszépült a bölcsõde Több mint másfél millió forintból újult meg a Fenyveserdõ

Részletesebben

2010. április 8. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 12. szám. 1,6 milliárd forintnyi támogatás

2010. április 8. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 12. szám. 1,6 milliárd forintnyi támogatás Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. április 8. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 12. szám Elkészült a település himnusza is Újra vidám húsvét Gannán Szép hagyomány Gannán, hogy húsvétkor vidám, szórakoztató

Részletesebben

Tudásalapú mezõgazdaság

Tudásalapú mezõgazdaság Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. április 22. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 14. szám Szent György-napi Agrárexpó Tudásalapú mezõgazdaság Nagygyimót Felavatták az orvosi rendelõt Nem egészen egy

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. november 9. Közéleti hetilap IV. évfolyam 42. szám

Pápa és Vidéke 2006. november 9. Közéleti hetilap IV. évfolyam 42. szám Pápa és Vidéke 2006. november 9. Közéleti hetilap IV. évfolyam 42. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Ötvenéves az Erkel iskola emeltszintû zenei

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Megmentik a pápai. húsgyárat. Újévi koncert sok meglepetéssel

Pápa és Vidéke. Megmentik a pápai. húsgyárat. Újévi koncert sok meglepetéssel Pápa és Vidéke 2013. január 10. Közéleti hetilap XI. évfolyam 1. szám Pápa Város Fúvószenekara elhozta Amerikát Újévi koncert sok meglepetéssel Megmentik a pápai - A húsgyár dolgozói megnyugodhatnak, mert

Részletesebben

Százéves az ugodi iskola

Százéves az ugodi iskola 2009. szeptember 17. Közéleti hetilap VII. évfolyam 33. szám Ganna Községháza és rendelõ avatása A közelmúltban adták át és áldották meg Gannán a felújított Szent Vendel Kápolnát. A gyönyörû helyen, a

Részletesebben

2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám. az Erzsébetvárosi óvodát

2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám. az Erzsébetvárosi óvodát 2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám Tízéves a Városi Sportcsarnok Három napon át ünnepeltek Erzsébetvárosi óvoda Ismét megújult egy óvoda Pápán A nyár elején három óvoda felújítása

Részletesebben

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték Pápa és Vidéke 2015. április 2. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 3. szám Öt nap, kiváló programok, méltó ünneplés 75 éves a Közgáz Inkubátorház Várják a bérlõket Elkészült a Pápai Ipari Parkban az inkubátorház,

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2008. szeptember 11. Közéleti hetilap VI. évfolyam 34. szám

Pápa és Vidéke 2008. szeptember 11. Közéleti hetilap VI. évfolyam 34. szám Pápa és Vidéke 2008. szeptember 11. Közéleti hetilap VI. évfolyam 34. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Szülinapos játszótér Második születésnapját

Részletesebben

Német nemzetiségi nap

Német nemzetiségi nap Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2006. május 18. Közéleti hetilap IV. évfolyam 19. szám Újabb Lombard gyõzelem Az Újpest és a Diósgyõr ellen elért gyõzelmek után az elmúlt

Részletesebben

Új üzemcsarnok, ötven új munkahely a Hirtenbergernél

Új üzemcsarnok, ötven új munkahely a Hirtenbergernél Pápa és Vidéke 2012. április 19. Közéleti hetilap X. évfolyam 8. szám Új üzemcsarnok, ötven új munkahely a Hirtenbergernél Iskolások jártak a reptéren Látogatói napot tartottak pénteken a Pápa Bázisrepülõtéren.

Részletesebben

OMSZ rendszerébe. Az 1990-es évek közepétõl kezdve ugyanis az egyes mérõállomások eltérõ eszközöket

OMSZ rendszerébe. Az 1990-es évek közepétõl kezdve ugyanis az egyes mérõállomások eltérõ eszközöket Pápa és Vidéke 2013. április 4. Közéleti hetilap XI. évfolyam 7. szám Korszerû eszközökkel a pontos elõrejelzésért Kéttornyúlakon is lehet részönkormányzat Testületi ülés Márciusi ülését tartotta múlt

Részletesebben

A doni hõsökre emlékeztek

A doni hõsökre emlékeztek 2011. január 20. Közéleti hetilap IX. évfolyam 2. szám A doni hõsökre emlékeztek Projektnyitó a színházban Magunknak építjük a várost Tavaly februárban dõlt el, hogy a Belváros funkcióbõvítõ rehabilitációjára

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Bakonyszücs Ünnep a rehabilitációs otthonban A bakonyszücsi daganatos betegek rehabilitációs otthonának teljes bútorzatát kicserélték

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. október 26. Közéleti hetilap IV. évfolyam 40. szám

Pápa és Vidéke 2006. október 26. Közéleti hetilap IV. évfolyam 40. szám Pápa és Vidéke 2006. október 26. Közéleti hetilap IV. évfolyam 40. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Több száz lakókocsi a pápai kempingben Kempinges

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. szeptember 28. Közéleti hetilap IV. évfolyam 36. szám

Pápa és Vidéke 2006. szeptember 28. Közéleti hetilap IV. évfolyam 36. szám Pápa és Vidéke 2006. szeptember 28. Közéleti hetilap IV. évfolyam 36. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Várünnepség Döbröntén A község határában

Részletesebben

Pápa és Vidéke. A vidék nem egyszerû termelési tér. 2 nap, 13 csoport, 500 résztvevõ

Pápa és Vidéke. A vidék nem egyszerû termelési tér. 2 nap, 13 csoport, 500 résztvevõ Pápa és Vidéke 2012. május 31. Közéleti hetilap X. évfolyam 11. szám Pápai Agrárexpo A vidék nem egyszerû termelési tér Országos Ifjúsági Néptánctalálkozó 2 nap, 13 csoport, 500 résztvevõ A Jókai Mór Mûvelõdési

Részletesebben

emlékekkel rendelkezõ települések nem alkalmazzák, mint mi, pedig az Utazás kiállítás is bebizonyította, hogy az általunk

emlékekkel rendelkezõ települések nem alkalmazzák, mint mi, pedig az Utazás kiállítás is bebizonyította, hogy az általunk Pápa és Vidéke 2012. március 8. Közéleti hetilap X. évfolyam 5. szám Pápa az Utazás kiállításon Vizsgálják a pápai múmiát CT-vizsgálatra vitték február 25-én a Pápai Református Gyûjteményekben õrzött múmiát.

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2008. november 27. Közéleti hetilap VI. évfolyam 45. szám

Pápa és Vidéke 2008. november 27. Közéleti hetilap VI. évfolyam 45. szám Pápa és Vidéke 2008. november 27. Közéleti hetilap VI. évfolyam 45. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 nyílt napot rendeztek Pápán Pápa TV-s szülinap

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó Pápa és Vidéke 2013. március 7. Közéleti hetilap XI. évfolyam 5. szám Utazás kiállítás Több száz érdeklõdõ a pápai standon Testületi ülés Elfogadták a költségvetést Múlt csütörtökön ülésezett Pápa képviselõ-testülete.

Részletesebben

20 éves a JMK színházépülete

20 éves a JMK színházépülete Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 22. Közéleti hetilap III. évfolyam 46. szám Elkészült a csatornahálózat Nagytevel, Adásztevel, Homokbödöge, Nagygyimót községek

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2008. július 10. Közéleti hetilap VI. évfolyam 27. szám

Pápa és Vidéke 2008. július 10. Közéleti hetilap VI. évfolyam 27. szám Pápa és Vidéke 2008. július 10. Közéleti hetilap VI. évfolyam 27. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Megújult az ugodi kultúrház A kitelepített

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2008. július 17. Közéleti hetilap VI. évfolyam 28. szám

Pápa és Vidéke 2008. július 17. Közéleti hetilap VI. évfolyam 28. szám Pápa és Vidéke 2008. július 17. Közéleti hetilap VI. évfolyam 28. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Színes programok váltották egymást Falunap

Részletesebben

Zászlót kapott az alcsoport. Családi nap

Zászlót kapott az alcsoport. Családi nap Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2007. február 22. Közéleti hetilap V. évfolyam 7. szám Csót Margarétás teadélután A rendkívül jó hangulatú õszi szüreti felvonulás után

Részletesebben