BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány."

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány Cím: NON-PROFIT MARKETING A VÖRÖSMARTY SZÍNHÁZBAN Készítette: Dallos Anna Dóra Budapest, 26. 2

2 Tartalomjegyzék Előszó...4 I. Felvonás A marketing A non-profit szféra szervezetei A non-profit marketing Marketing a kultúrában Keresleti és kínálati oldal Marketingstratégia...1 II. Felvonás A színjátszás története Székesfehérváron A Vörösmarty Színház élete napjainkban A Vörösmarty Színház marketingpolitikája A Színház marketingstratégiájának eszközei Belső és külső marketing a Vörösmarty Színházban Belső marketing Külső marketing...25 III. Felvonás Kvalitatív kutatás Kvantitatív kutatás...37 Függöny!...55 Táblázatok és ábrák jegyzéke...56 Mellékletek...74 Felhasznált irodalom 3

3 ELŐSZÓ Színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nő. (William Shakespeare: Ahogy tetszik II. felvonás 7. szín) A 25-ös átalakítás nagy változást jelentett a székesfehérvári Vörösmarty Színház életében. Megőrizve a régi kor vonásait, a modernitással ötvözve egy teljesen újszerű építmény ad otthont a fehérvári színjátszásnak. A legmodernebb színpad-technológiával, valamint a kibővült, lelkes, dinamikus társulattal ma már bátran veheti fel a versenyt akármelyik fővárosi nagyszínházzal szemben. Dolgozatom témaválasztását nagyban befolyásolta, hogy a főiskolán, a nemzetközi marketing szakirány hallgatójaként, megismerkedhettem a marketing szerepével, eszközeivel, melyek megfelelő alkalmazása nagyban befolyásolja egy szervezet profitabilitását, legyen az anyagi haszon vagy más mérhető érték. Szerencsémre szakmai gyakorlatomat is itt Székesfehérváron, a Vörösmarty Színháznál töltöttem, így a témaválasztás egyértelmű volt számomra. Másfelől, a közel tíz éves néptáncos múltam során, amely jelenleg is tart, magam is tapasztaltam, mivel jár egy-egy szereplésre való felkészülés, milyen nagy munka áll ezek megszervezésének hátterében. Így a marketing, esetünkben kifejezetten a non-profit marketing, bizony egy vidéki színháznál is kulcsfontosságú szereppel bír. A következőkben a Vörösmarty Színház marketingpolitikáját, valamint annak eszközeit és módjait kívánom megvizsgálni és bemutatni. A színház általában non-profit szervezet, vagy a kormányzati piac része. Ennek megfelelően a non-profit marketing általános bemutatása, elsősorban a kultúrális intézmények esetében, valamint az ehhez fűződő fogalmak tisztázása és megmagyarázása a célom. Majd a színház marketingstratégiájának részletesebb bemutatása után az elvégzett kutatás módjait, eredményeit elemzem, az észrevételek, valamint az esetleges hiányosságok, javaslatok leírásával és összegzésével. 4

4 I. FELVONÁS Ebben a fejezetben kívánom röviden bemutatni a témához tartozó alapfogalmakat, a marketing fogalmát és szerepét, a non-profit marketing szervezeteit és részeit. Majd a marketingstratégia kialakítását, és megvalósulását a kultúrában, pontosabban egy színház életében A marketing Mit is jelent a marketing. A marketing piacszervezési folyamat, mely azt segíti, hogy a célcsoport igényeinek kielégítéséért megfelelő ellenértéket kap a szolgáltató. Philip Kotler a "Marketing a nem-profit intézmények számára" c. könyvében a marketinget úgy határozza meg, hogy az "a megcélzott piacokkal történő önkéntes értékcsere előidézésére gondosan kialakított programok elemzése, tervezése, megvalósítása és ellenőrzése, az intézmény céljainak elérése érdekében." 1 A definíció értelmezésekor kiderül, hogy a marketing olyan tevékenységfolyamat, mely a célcsoportok igényeit feltárva, azokra termékeket és szolgáltatásokat fejleszt ki, ezekhez ellenértéket és igénybevételi csatornát rendel, melyekről információt juttat el a célcsoportok tagjaihoz. Ez a megfogalmazás igen konkrét, és egyértelműen meghatározza a marketing feladatát a szervezet tevékenységrendszerében, mégis fontos kiemelni, hogy csupán akkor lehet egy szervezet marketingtevékenységét sikeresen ellátni, ha a marketing gondolkodásmóddal is azonosulni tud a szervezet, tehát szolgáltatásairól, programjairól úgy gondolkodik, mint olyan értékekről, melyért csereérték elvárható. Most nézzük, mely szervezetek tartoznak a non-profit szférába. 1 Forrás: Suzanne Walters- Marketing és a könyvtárak, 5

5 1. 2. A non-profit szféra szervezetei A non-profit elnevezés, a nem profitérdekelt, a nem állami, illetve nem kormányzati szervezetekre használt kifejezés a kilencvenes években terjedt el Magyarországon. A szó nemcsak azt jelenti, hogy a szervezet nem a haszon megszerzésére hajt, hanem azt is, hogy a nyereséget a tagok nem vehetik ki, vissza kell forgatniuk saját működési körükbe. További jellemzőjük, hogy függetlenek a társadalom másik két meghatározó szektorától: az üzletitől és az államitól. Ezért is használjuk ezekre a szervezetekre az NGO (Non Governmental Organisation nem kormányzati szervezet) angol rövidítést. Ma már a profit szférában alkalmazott marketing-módszerek, ugyanúgy megtalálhatóak a non-profit szervezetek marketingpolitikájában is. A haszon, még ha anyagi is, a további lehetőségek elérésére és tökéletesítésére koncentrálódik. A non-profit szervezetek civil szervezetek, amelyek a társadalom önszerveződése révén jönnek létre, és olyan, nem profitorientált szerveződések, amelyek társadalmi szükségleteket elégítenek ki, állami és önkormányzati feladatokat látnak el nem költségvetési forrásokból, ám gyakran üzleti tevékenységet is folytatnak nemes társadalmi célok elérése érdekében. 2 A non-profit szervezetek csoportjai: Állami irányítású (pl. kórházak) Politikai szerveződések (pl. pártok) Államigazgatási intézmények (pl. minisztériumok) Közhasznú alapítványok (pl. Vöröskereszt) Egyházi intézmények (pl. templomok) Kulturális intézmények (pl. színházak, múzeumok) 2 Dinya-Farkas-Hetesi-Veres; Nonbusiness Marketing és Menedzsment - Bevezető, 24. 6

6 1. 3. A non-profit marketing A témával foglalkozó szakemberek szerint ma a non-profit szervezetek is rákényszerülnek profitorientált tevékenységre, az üzleti piacokon tevékenykedő szervezetektől pedig egyre inkább elvárható a nem profitcélú, társadalmi értékeket preferáló magatartás. 3 A civil szervezetek számára is fontos tehát a marketing, egyrészt azért, mert a civil szerveződések valamilyen társadalmi vagy szűkebb csoportokon belül megjelenő igényre vagy kihívásra való válaszként alakulnak meg, és ezért alapvető vonásuk kell, hogy legyen a célcsoportok igényeinek minél teljesebb kielégítésére való törekvés. Másrészt erőforrásokért illetve gyakran az ügyfelekért is egyre erősebb verseny indult meg a non-profit szervezetek között. A megfelelő marketing segíti a tevékenység, az ügyfelek és a támogatók kielégítő egymásra találását Marketing a kultúrában A marketingszemlélet a kulturális intézmények tekintetében azt vallja, hogy az ilyen vállalkozások motivációja alapvetően a mentális, lelki, érzelmi hiányérzet kielégítése. A néző, vagy látogató a szórakozás, a kikapcsolódás, a kellemes időtöltés végett megy akár színházba, akár múzeumba. A non-profit jellegű minősítés nem azt jelenti, hogy a szervezet nem termel profitot, vagy rosszabb esetben veszteséges lenne. Az előállított haszon itt további fejlesztésekre, újabb programokra fordítódik, és nem osztódik szét a szervezet vállalkozói között. A non-profit szférának is szüksége van tehát a megfelelő forrásokra, sőt mi több, nagyrészt ez határozza meg a szervezet életben maradását. Természetesen nem csak az anyagi forrásokra kell gondolni. Források alatt értjük az egyéb, tárgyiasult eszközöket, vagy emberi erőforrásokat is. 4 3 Dinya-Farkas-Hetesi-Veres; Nonbusiness Marketing és Menedzsment Bevezető, Dinya-Farkas-Hetesi-Veres; Nonbusiness Marketing és Menedzsment 94. o., 24. 7

7 Keresleti és kínálati oldal Míg a marketingben a vevő alatt azon piaci szereplőt értjük, aki szükségletei és igényei kielégítése érdekében hajlandó az adott terméket és/vagy szolgáltatást megfizetni, addig a kulturális vállalkozások esetében a vevő: a nézőt, látogatót jelenti. Ezek a jegyvásárlások azonban nem fedezik az összes kiadást, így egyéb forrásokra is szüksége van a vállalkozásnak. Így válik vevő a szponzorból, és a támogatóból is, aki azonban másfajta igényekkel is rendelkezik, mint az átlag néző vagy látogató. Ezáltal több célcsoport jelenik meg a kulturális vállalkozások estében is, azaz mindegyik csoport szükségleteinek kielégítésére törekedni kell a szervezetnek a keresleti oldalon. Egy kulturális vállalkozás potenciális célcsoportjai a következők: Nézők legfontosabb célcsoport, rajtuk múlik egy adott projekt sikere. Lakosság vállalkozás környezetében élők, fontos velük a jó kapcsolat fenntartása az esetleges ellenérzések kezelése végett. Turisták a kulturális vállalkozás vonzereje miatt jönnek. Fontosak a kapcsolódó turisztikai kereslet szempontjából. Önkormányzat a kulturális vállalkozás helyszínét biztosítja, az együttműködés elengedhetetlen. Szakhatóságok az ő hozzájárulásuk, engedélyük nélkül a vállalkozás nem tudna működni. Protokollvendégek nagy jelentőséggel bíró, akár szponzoráló, támogató vagy önkormányzati személyek a pozitív benyomás keltése érdekében. Média az információk eljuttatása a nagyközönség felé a sajtón keresztül, természetesen a reklámmegoldások mellett. Támogatók az önkéntes mecenatúra hívei, ellenszolgáltatás elvárása nélkül. Szponzorok marketingmegfontolásból nyújtanak anyagi, illetve tárgyi segítséget. Segítők természetes személyek, akik munkájukkal, részvételükkel segítik a vállalkozást, vagy annak projektjét. Egyéb szervezetek 8

8 A kínálati oldalon elsősorban a pénzt, mint legfontosabb erőforrást kell megemlítenünk. A vállalkozások projektjei is kiadásokkal járnak. Ezek fedezésére azonban több lehetőség is adódik. Azonban minden szponzort, támogatót meg kell győzni arról, hogy számára is fontos, mi több előnyökkel jár az, ha támogat egy-egy ilyen kultúrális vállalkozást. Mivel érdekeik különbözőek, úgy a számukra megfelelő ellenértékekre kell felhívni figyelmüket. Például a szponzorok megnyerésére alkalmas promóciós lehetőségek felajánlása, úgymint médianyilvánosság stb., mely során hírnevük is javulhat, az önkormányzatok esetében pedig a projekttel járó, települést is érintő pozitív hatásokra kell alapozni. Egy másik fontos erőforrás a termék, pontosabban a produkció, amely pénzért beszerezhető, előállítható. Itt azonban felléphetnek időbeli vagy más fizikai korlátok, jogi keretek, melyek lassíthatják, akadályozhatják a kulturális termék létrehozását. Másik korlátozó tényezőt képeznek a művészek, szereplők, esetünkben színészek, mivel egyegy tehetséges színészből csak az az egy van. A technikai feltételek többnyire adottak egy kulturális vállalkozásnál, azonban itt is felmerülhetnek újabb és újabb igények. Ezek finanszírozására természetesen nyerhető szponzor, vagy akár pénzösszeg is pályázat útján. A kulturális projekt megvalósítása számos egyéb szolgáltatást is igényelhet. Az ideiglenes körülmények ellenére a normálisnak számító környezet megteremtése szükséges az adott helyszínen (pl. biztonság, közlekedés megoldása, parkolók, mosdóhelységek, stb.). A humán erőforrás, a személyes közreműködők is elengedhetetlen részei a kulturális vállalkozásnak. Legyen az állandó (pl. színház, múzeum) vagy ideiglenes projekt. A non-profit marketing esetében is létező elem a verseny. Itt is a vevőkért, azaz nézőkért, látogatókért, másrészt a beszerezhető forrásokért folyik a verseny. Ezért érdemes tájékozódni a versenytársakról, konkurensekről szekunder információk, hirdetések, kritikák, ajánlatok révén. Így képet kaphatnak arról, mi az amin, vagy amit változtatni, újítani esetleg folytatni kell a jövőben. A marketinginformációk kibővítésével a vállalkozás számára lehetőség nyílik a célközönséggel való hatékonyabb kommunikációra. 9

9 1. 4. Marketingstratégia Hogyan valósul meg mindez egy színház életében? Mivel olyan kulturális intézményről van szó, melyet egyrészt az adófizetők pénzéből tart fenn az állam, állami és önkormányzati támogatások révén, másrészt a támogatók, szponzorok segítik anyagilag, a színháznak nagyon jó marketingstratégiával kell rendelkeznie ahhoz, hogy a legmegfelelőbb módon tudja kommunikálni céljait ezen ügyfelei felé. Mint mindenki, így a támogató is kíváncsi, mire költik a pénzét, milyen ellenszolgáltatáshoz juthat befektetése által. Egy színház esetében a közönség jelenti az ügyfeleket, a potenciális támogatókat, szponzorokat egyaránt. Az ő megnyerésük érdekében kell a marketingeszközöket olyan módon alkalmazni, amely az ő ízlésüket, igényüket is kielégíti. Gondoljunk csak a műsorpolitikára, vagy a minőségi szóróanyagokra, tájékoztatókra, melyekben természetesen a promóció is biztosított ezen ügyfelek számára. Termékdöntések Ahogy ez már kiderült, egy kulturális vállalkozás esetében az előadás, a produkció, a kiállítás maga a termék. Ezek lehetnek ideiglenes, illetve ismétlődő jellegű produkciók (koncert színházi előadás). A választék, más néven termékmix, itt a színház repertoárját, a múzeumok kiállításának sorát, illetve a moziműsort jelenti, melyet természetesen az alapján állítanak össze, hogy melyik nyerte el leginkább a közönség tetszését, melyek a sikeresebb darabok, előadások. A kulturális vállalkozások esetében is célszerű kihasználni a márkaépítés lehetőségeit, ezzel is hozzájárulva az intézmény vagy projekt versenyképességének erősítéséhez. 5 Egy másik fontos tényező a termékmarketinget illetően, a helyszín kiválasztása az adott projekthez. Ez egy színház esetében (jobb esetben) adott, azonban egy-egy klasszikus darab korhű környezetéhez, külső helyszín is választható, pl. egy vár vagy rom, amely még jobban kihangsúlyozza a darab vagy előadás különlegességét. 5 Dinya-Farkas-Hetesi-Veres; Nonbusiness Marketing és Menedzsment 11. o., 24. 1

10 Árdöntések Az árdöntések esetében a legfontosabb kérdés, hogy hogyan lehet a kiadások által generált költségek vonzatában, olyan reális értékeket megszabni, mely összhangban van a nézők, látogatók által még elfogadhatónak vélt árakkal. Ennek megfelelően alkalmazható a költségalapú árképzés, melynek lényege, hogy az állandó és változó költségek alapján meg tudjuk határozni azt a minimális bevételt, mellyel a vállalkozás nem lesz veszteséges. Ez az ár azonban, nem feltétlenül van összhangban a vásárlók fizetőképességével. A fogyasztói értékítéleten alapuló árképzés során, azt figyeljük, hogy a fogyasztók mennyit hajlandóak fizetni a szolgáltatásért. Mindez az ún. diszkrecionális, azaz szabad rendelkezésű jövedelemhányad függvénye. Pontosabban, mennyi marad az alapvető szükségletek kielégítése után a szórakozásra. A behatolási árstratégia az új projektek esetében alkalmazható, abban bízva, hogy az egységnyi kis nyereség mellett a tömegszerű eladás biztosítja majd a megtérülést. 6 A lefölözéses árstratégia esetében ez pont fordítva van. A projekt egyediségét, különlegességét hangsúlyozva magas árat határozunk meg. A kulturális projekteknél ez csak az igen exkluzív előadásokra, produkciókra vonatkozóan alkalmazható, ott is az árra csak kis mértékben érzékeny látogatók esetében. Az áralkalmazást tekintetében beszélhetünk merev, rugalmas vagy differenciált áralkalmazásról. Az árdifferenciálás azonban a legelterjedtebb módszer. Például egy színháznál az árakat differenciálhatjuk hely és idő szerint egyaránt. Azaz más árat fizetünk az első, illetve hátsó sorokért, valamint páholyokért. Drágább egy premier előadás, de a hétköznapi és hétvégi előadások árai is különbözhetnek. Nem is beszélve a kedvezményes jegyekről, diákok, gyermekek, nyugdíjasok részére. A csomagárak esetében pedig a bérletesek, mint törzsvevők, jutnak a legnagyobb kedvezményekhez. Az értékesítés Mint minden terméket, a kulturális projekteket is el kell adni, informálni kell a célközönséget. Ehhez a legmegfelelőbb eszköz a reklám. Rádióállomásokon, televízión, nyomtatott sajtón keresztül, fizetett hirdetések útján a legközvetlenebb módon érhetők el a célcsoportok. Mindemellett a jó közönség- és médiakapcsolatok során, viszonylag olcsón tudjuk az 6 Dinya-Farkas-Hetesi-Veres; Nonbusiness Marketing és Menedzsment 12. o.,

11 információkat kiszivárogtatni. A kiemelt ügyfelek tájékoztatására a direkt marketing eszközeinek (meghívók, ajándékok, személyre szóló , stb.) alkalmazása a legjobb módszer. Közvetlen kapcsolat a nézővel Ide tartoznak egy-egy vállalkozás vagy projekt logisztikai és disztribúciós döntései. Ez alatt értjük pl. a színházba, előadásra, koncertre érkező látogatók nem csak a személygépkocsikkal történő parkolásának, de magának az utaztatásuknak a megszervezését is. Valamint szintén figyelemmel kell lenni a jegyvásárláskor és a sorban álláskor felmerülő gondok kezelésére. Itt merül fel az Internetes jegyrendelés lehetősége, vagy a bérletes rendszerrel járó előnyök kihasználása. 12

12 II. FELVONÁS A székesfehérvári színjátszás történetének ismertetése után, a Vörösmarty Színház rekonstrukciója utáni változásokat mutatom be, majd annak a Színház marketingpolitikájára gyakorolt hatásait, illetve elemeit A színjátszás története Székesfehérváron A magyar nyelvű színjátszás bölcsője Fehérvár közönsége a Kőszínház megépítése előtt sem maradt ki a színházi életből, hiszen addig a kor legendás színművészei a város fogadóiban léptek fel. A városban megforduló színtársulatok a XVIII. század végén és a XIX. század elején a német többségű belváros és a városban állomásozó osztrák tisztikar igényeinek megfelelően németajkúak voltak; az első magyar színtársulat 1813 októberében jelent meg a városban. Kultsár István pest-budai társulata mindössze nyolc napig játszott a fehérvári publikumnak. A társulat feloszlása után, amikor úgy látszott, hogy a magyar színművészet ügye ismét holtpontra jut, Fejér megye közönsége közadakozásból hosszú időre otthont adott a magyar színészet legjobb művelőinek. Az között működő Székesfehérvári Nemzeti Játék Színi Társulat otthona a Kossuth utcai Győry-ház volt. A ház egyik felében a Pelikán fogadó, a másikban a theatrum szálája helyezkedett el, ahol egyébként már 179-től kezdve tartottak színielőadásokat. A saját színház Az 186-ban alakult Színészpártoló Társaság önálló kőszínház építését szorgalmazta, ennek alapkövét augusztus 8-án rakták le, tervezői a kor ismert színházépítői, Koch és Skalniczky voltak. A Győry-ház szálájának 1873-as beomlása után különösen sürgetővé vált 13

13 az új színház megnyitása, amelyre további egy évet kellett várni: augusztus 22-én nyitotta meg kapuit. Az avatási ünnepségen Katona József Bánk bánját mutatták be. A második világháború során, 1944-ben a nagy múltú színház elpusztult, teljesen kiégett. Széleskörű társadalmi összefogás keretében a város lakossága újjáépítette a színházat, amely november 7-én nyitotta meg ismét a kapuit: ekkor a budapesti Nemzeti Színház mutatta be Vörösmarty Csongor és Tündéjét. Önálló utakon Az évi alapító okirat nem színháznak, hanem színházi célú művelődési intézménynek nevezi a város színházát, de a közönség, a színházi emberek, a sajtó sohasem nevezte másként, mindig színháznak, ahogy az épület homlokzatán is ez áll: Vörösmarty Színház. A csak befogadószínházként működő fehérvári teátrum évtizedekig nem rendelkezett önálló társulattal tól kezdődően azonban mind határozottabban kezdett törekedni az önállóságra. Eleinte csak egy-egy bemutatóra szerződtettek színművészeket, de 1995 júniusában a városi önkormányzat lehetővé tette, hogy tíz fiatal színésszel (Brunner Márta, Fehér Adrienn, Horkay Péter, Németh Attila, Szabó P. Szilveszter, Szomor György, Tihanyi Lívia, Várfi Sándor, Zakariás Éva, Závodszky Noémi) létrejöjjön a színház társulatának magja. Ez a névsor 1997-ben tovább bővült: a Vörösmarty Színházhoz szerződött Kállay Ilona és Szabó Gyula az önkormányzat ugyanis további tizenhat színművész szerződtetését biztosította. Közelmúlt 23-ban végre sikerült központi támogatást nyerni a rekonstrukcióhoz, így 24 nyarán megkezdődhettek a felújítási munkálatok. Ez idő alatt a társulat vándorolni kényszerült. 25. május 31.-től, december 19.-ig az ország több pontján fordultak meg Fehérvár színészei. Ez 132 vidéki szereplést és 21 Székesfehérváron játszott előadást jelent. A decemberi, ünnepi nyitóhét lezajlása után a Vörösmarty Színház társulata, új vezetéssel Szurdi Miklós személyében, megkezdhette munkáját Fejér-megye legnagyobb, egyben az ország egyik legmodernebb technológiával rendelkező színházában. 14

14 2. 2. A Vörösmarty Színház élete napjainkban Modern épület - modern színpadtechnika Szurdi Miklós 23 óta a Vörösmarty Színház igazgatója. A közel 4 milliárd forintos beruházással a színház teljes felújítását és átépítését vezényelte a rekonstrukció idején is. Így 25. decemberétől egy vadonatúj teátrum várja a közönséget, a most már több mint 13 esztendővel ezelőtt emelt épületben. A régi színházból csak a külső főfalak maradtak meg. A korábbi belső elrendezést teljesen szétbontották, a nézőtér visszakapta színházi jellegét, megszűnt az erkély, helyette páholyokat alakítottak ki és az egész nézőtér légkondicionált lett. Korábban 63 férőhelyes volt a Színház, most azonban csak 47-en ülhetnek be és élvezhetik az előadásokat. Azokat a széksorokat vették ki, ahonnan régebben sem lehetett jól látni. Csúcstechnikát építettek be a színpadra is: új világítási hidak, új reflektorok, motoros díszlethúzók vették át a korábbi, mára már teljesen elavult színpadtechnika feladatait. A korábbi egyszerű forgószínpadot gyűrűs forgószínpad váltotta fel, ami azt jelenti, hogy a forgó közepe és gyűrűje egymástól függetlenül is mozgatható, értelemszerűen akár egymással ellentétes irányban is, ami látványos díszletváltásokat tesz lehetővé. Ugyancsak gyors és látványos díszletezést valósít meg az a 36 tagból álló díszletmozgató kocsi, amely a hátsó színpadról fél perc alatt áthúz egy teljesen felépített díszletet a színpadra. Az előadások a felújítás előtt két helyszínen zajlottak. A Kőszínházban és a Pelikán Udvarban. Az átépítés során, a Kőszínház épületén belül két kisebb stúdiószínpad is kialakításra került, amelyek kamara-előadások helyszínéül tökéletesen megfelelnek. Az itt játszott daraboknak a szűkebb, kisebb nézői létszámot befogadó környezet, sokkal meghittebb, intimebb légkört kölcsönöz. Egy másik technikai újítás igen megosztja, mind a színházba járók, mind pedig város lakóinak véleményét. Az épület tetején esténként minden negyedórában 6 percen át, különböző színekben pompázik a zsinórpadlás. Éjszaka mindez igen látványos, főleg a környező lakótelepekről csodálhatják az emberek, azonban, ha valaki éppen színházba készül, közeledve az épülethez, már kissé elbizonytalanodik a látvány szükségességében. Sokan azt vallják, hogy ez egyáltalán nem illik a Színház arculatához, amellyel sajnos szintén számos fehérvári nem ért egyet. Erről részletesebben a kérdőíves felmérés eredményeinél lesz szó. 15

15 Új műsorok A színház külsejének átalakulásával, maga a fehérvári színházi élet is egy új vonalon indult el. Az előadások mellett újabb színházi programok is indultak, mint például a Dumaszínház, vagy a Café Premier előadásai; jazzestek, irodalmi estek, lemezbemutatók. Ezek részletes bemutatása a marketingstratégia eszközeinél kerül majd sorra. Társulat A Vörösmarty Színház Társulata egyaránt jelenti a Színház vezetését, színművészeit, tánckarát, valamint a dolgozókat. Ez pontosan 24 színészt, egy 12 fős tánckart és egy 85 fős láthatatlan brigádot jelent a háttérben. Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar is a társulat tagját képezi. Vendégművészeket is gyakran felkérnek egy-egy darabra. 1. számú melléklet: A Vörösmarty Színház Társulata és Vendégművészei 26/27-es évad műsora A 26. szeptember 15-én tartott társulati üléssel elindult az idei színházi évad. Új társulati tagokat is szerződtettek, Quintus Konrád, Szabó Győző színészek, valamint Lendvai Zoltán, rendező személyében. Szeptemberben volt látható, a már nyáron is nagy sikerrel futott Viktória című nagyoperett. Az októberben bemutatott vígjáték szintén a Nyári színház egyik nagy sikere, a Figaro házassága volt, novemberben pedig, emlékezve az 1956-os forradalom és a szabadságharc 5. évfordulójára, Moldova György: Malom a pokolban című korrajzából készült darabot vitték színpadra. Decemberben lesz látható az előző évad végére tervezett Táncjáték, majd az évad második felében olyan bemutatók jönnek, mint Shakespeare: III. Richárd-ja vagy Füst Milán: Máli néni -je. Az évad egyik nagy újdonságának számít az Éjszakai Színház elnevezésű rendezvény, melynek a megszokottnál egy picit szókimondóbb, provokatívabb előadásait élvezheti az erre is nyitott közönség. Másik új projekt a Vörösmarty Színház részéről, a Csillagok címet viselő sorozat, melyben neves színészek életútját ismerheti meg közelebbről a közönség. Természetesen az elmúlt évek nagy sikerei is láthatóak lesznek, úgymint a Diótörő és Egérkirály, Hair, Chicago, vagy az Együtt a banda című zenés összeállítás. A gyermekek számára pedig a Pelikán Udvar Kamaraszínházában továbbra is megtekinthető a Bence királyfi, valamint a Kőszínházban az Andersen, avagy a mesék meséje című mesejáték. 16

16 2. 3. A Vörösmarty Színház marketingpolitikája A programok megismertetéséhez és a célközönséghez való eljuttatáshoz szükség van a marketingre a színházban is. A legfontosabb feladat az intézmény esetében a kultúra terjesztése, céljainak kommunikálása a közönség és a támogatók felé egyaránt, hogy azok képet kapjanak arról, mire is fordítódnak a támogatások, az anyagi, illetve tárgyi bevételek. A Vörösmarty Színházban a marketingért felelős személy Várkonyi Éva, marketingmenedzser. Feladatai közé tartozik többek között; Tanácsadás a felsőbb vezetésnek a döntések marketingkövetkezményeivel kapcsolatban. Különböző, újabb és újabb programok, célok kitűzése a célközönség figyelmének megtartása érdekében. Támogatók, szponzorok szerzése, értékesítés egy része. Marketingstratégia, illetve az ehhez tartozó költségvetés kidolgozása és továbbítása az igazgatóság és a gazdasági részleg felé. A közönség igényeinek felmérése, majd a megfelelő reklámstratégia kidolgozása. Hírek, információk nyújtása a médiának. Jó kapcsolat kiépítése a helyi illetve az országos sajtóval és médiával egyaránt (tv, magazin, rádió). Külön sajtóanyagok biztosítása a közönségnek (műsorfüzet, szórólap, plakát). A marketingstratégia hatékonyságának vizsgálata, visszajelzések felmérése. Rendezvények szervezése, lebonyolítása. Ma a Vörösmarty Színházban a marketing részfeladatai három személy munkáját jelentik. Mint már említettem, Várkonyi Éva a marketingmenedzser, aki a fent sorolt feladatokért felelős személy. A művészeti főtitkár Oláh Yetti, aki próbabeosztások mellett, a műsorpolitikáért felel. A közönségkapcsolatok ápolását, azaz a PR feladatokat pedig Kiss László, kommunikációs vezető látja el. A belső és külső kommunikáció irányítása szintén nagyon fontos. Ennek érdekében a színházban is különböző rendezvények vannak mind a dolgozók, mind pedig az egyes célcsoportok igényeinek megfelelően. A külső kapcsolatok ápolása a más vidéki, fővárosi színházakra is kiterjed. Erről részletesebben a külső marketing elemzésénél lesz szó. 17

17 2. 4. A Színház marketingstratégiájának eszközei A színház esetében a legfontosabb marketing eszköz, maga a színházi program, a repertoár, ami iránt kell felkelteni a nézők, látogatók figyelmét. Mint az már ismeretes, a színház elsődleges célja a kultúra terjesztése, minél szélesebb réteg, látogatói kör elérése és kialakítása. Ennek érdekében a Vörösmarty Színház is különböző programokat kínál színdarabjai mellett, úgymint kiállítások, kulturális események, irodalmi estek, komolyzenei műsorok. A felújított színház épületében ma már több helyszín szolgál az ilyen események megrendezésére. A nagyszínpad mellett két kisebb méretű, stúdiószínpad, egy tágas galéria, illetve a színház kávézója is alkalmas az előadások megtartására, illetve a vendégek fogadására. Kezdve a felújítás időszakával, a 25. december 12-től 19-ig tartó Nyitóhét is jelentős szereppel bírt marketingstratégiai szempontból. A Színház és a város célja is az volt, hogy mindenki felfigyeljen a változásra. Nem csak a helyi lakosság és média, hanem az országos sajtó, illetve színházi élet is. Ennek érdekében neves szponzorokat sikerült megnyeri a nyitóhét támogatásához. A közszolgálati televízió mellett, a kereskedelmi televíziók műsoraiban is nyomon lehetett követni a fehérvári színház ünneplését. Az ünnepélyes átadáson az ország miniszterelnöke, Gyurcsány Ferenc is megjelent. Mindemellett, a hét alatt bemutatott darabokra, különleges vendégeket is meghívott a Színház, amellyel még jobban kihangsúlyozták a nyitóhét exkluzivitását. A Színház első előadásainak egyéb különleges vendégei is voltak. Bár a régi épületből csak a négy főfal őrzi a korábbi színház vonásait, a Vörösmarty Színház nem feledkezett meg annak létrehozóiról sem. Téglajegyes vendégei voltak az első látogatói az új színháznak is. Ők azok, akik 1962-ben, már a kezdeteknél segítették, és támogatták a kőszínház felépítését. Most ők is beválthatták téglajegyüket az új Színházban. Az alábbiakban röviden vázolom a nyitóhét programját. Fejér Megyei Hírlap és a Vörösmarty Színház közös játéka A színház azt szerette volna, hogy a nyitóhét előadásaira elsősorban azok a nézők jussanak be, akik igazán kedvelik a színházat, akik a legtöbbet tudják a fehérvári teátrumról és színjátszásról. A Fejér Megyei Hírlappal közösen szervezett színházi vetélkedő során a legjobb 8 játékost választották ki, akik négy csapatba sorsolva az ARÉV Sportcsarnokban 18

18 rendezett döntőn mérkőzhettek meg egymással Vágó István kvízmester irányítása mellett. A győztes kétszáz játékos két-két jegyet nyer a nyitóhét bemutatóinak egyikére. Kulisszajárás, borest, Café Premier megnyitása December 12-én és 13-án délután kettőtől hatig a színház művészeinek kalauzolásával ismerkedhetett meg a közönség az új színházépülettel, a színész-kávézóval és a színháztörténeti kiállítással, amely a Vörösmarty Színház történetét és a rekonstrukciót mutatta be. 12-én este hattól a Színházbarátok Bora" megválasztására várta a közönséget az ARTéria Vörösmarty Színházbarátok Közhasznú Egyesülete a színház elé és mellé, ahol az érdeklődők egy háromórás program keretében ugyanazokat a borokat kóstolhatták meg, amelyeket a színház épületében a zsűri véleményezett. A szakemberek 9 fehér és 9 vörösbort kóstoltak végig, ezek közül választották ki azt az egyet, amely egy éven át a színház kávéházában a Színházbarátok Bora megtisztelő címet viseli. Eközben a színház parkolójában egy különleges jégszobor készült, amely egészen a nyitóhét alatt és még utána is köszönhetően a hideg télnek emlékeztette a látogatókat és a fehérváriakat az új színház ünneplésére. December 12-én és 13-án este nyolctól a színház kávéházában a teátrum művészei játszották a pincérek szerepét, ők szolgáltak fel a vendégeknek. Avatási ünnepség, opera és áriaest December 14-én este hétkor végre felgördülhetett a függöny: Mascagni Parasztbecsület című művét Réczei Tamás rendező állította színpadra Szolnoki Fatime és Wendler Attila főszereplésével, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar és fehérvári kórusok közreműködésével, Drahos Béla vezényletével. A nyári Musica Regia fesztiválon nagy sikerrel bemutatott egyfelvonásos operát most színházi körülményekre, az új színpadtechnikára átdolgozva láthatta a közönség, az est második felében pedig Miklósa Erika és Bogáti István tenor adott koncertet. Musical két részben December 15-én Leonard Bernstein: A csodák városa című musical-e volt látható: a zenés játékot európai ősbemutatóként ugyancsak a Musica Regia keretében vitte színre a Vörösmarty Színház. A darabot Szurdi Miklós rendezte, a főbb szerepekben Csizmadia Ildikó, Xantus Barbara, Szomor György, Závodszky Noémi és Gerner Csaba volt látható. 19

19 April de Angelis December 16-án az ősbemutatók sorát folytatva April de Angelis Garrick, a színész - avagy ízlés dolga című színházi komédiáját ugyancsak Szurdi Miklós állította színpadra Hirtling István, Szabó Győző, Zakariás Éva és Matus György főszereplésével. A premierre a darab szerzőjét, April de Angelist angol írónőt és Jason Watkins színművészt, Garrick londoni megformálóját is meghívta a teátrum. Díszelőadás December 17-én és 18-án egy klasszikus magyar dráma, Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde című színjátéka zárta a bemutatók sorát. Vladiszlav Troitskiy ukrán rendező megközelítésében minden bizonnyal újszerű produkció született színházunk névadójának legismertebb színművéből, amelynek főszerepeiben Száraz Dénes, Szűcs Kata, Juhász Illés és Závodszky Noémi volt látható, az Éj szerepére pedig Drahota Andreát sikerült megnyerni. A produkció iránt nagy volt az érdeklődés, a jegyek már elővételben elkeltek, bár így is voltak olyanok, akik a kezdés előtt még sorban álltak a jegypénztárnál, a bejutásban bízva. Sok néző elégedett volt a darabbal, de nagy számmal akadtak olyanok is, akik az újfajta rendezést nem érezték magukénak, nem annyira tetszett számukra a darab, így volt, aki már sajnos a szünetben úgy döntött, inkább hazamegy. Gála arról, ahogyan a színészek az elmúlt másfél évre emlékeznek December 19-én, hétfőn este nagyszabású gálaműsor keretében, a színház repertoárjából válogatott pár perces részletek során mutatta be a teátrum, hogy mindenre képes: a díszlet és a jelmez varázslatos gyorsasággal változik a színpadon, eddig sohasem végrehajtható kulisszák előtti és mögötti érdekességeket megmutatva. A Café Premier kávézóban tartott estek, rendezvények nem titkolt célja, hogy minél több célcsoport igényeinek megfelelő műsorral tudjanak szolgálni a nézők számára, azaz a közönséget még közelebb hozzák magához a Színházhoz. Minden hónapban van Árgus Est, amely irodalmi vagy felolvasó est, melynek házigazdája az Árgus magazin főszerkesztője. Ilyenkor ismert, vagy kevésbé ismert költőket, írókat hívnak meg vendégül. 2

20 A Dumaszínház is a kávézó egyik közkedvelt műsora, ahol színészekkel, rendezőkkel beszélgetnek, vagy éppen a nagyon is felkapott stand-up comedy neves képviselői lépnek fel, és szórakoztatják a nagyérdeműt. A fehérvári közönség is igen nagy érdeklődést mutat a jazz, mint zenei műfaj iránt, éppen ezért a színház kávézójában szinte havi gyakorisággal kerülnek megrendezésre jazz estek is. Ilyenkor nem csak a fehérvári Lauschmann Gyula Zeneiskola növendékei lépnek fel, de a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz-szakosai mellett, nevesebb sztárok is megfordultak már a Café Premierben. Mindezek mellett a közönség gyakran élvezheti a fehérvári társulat színészeinek önálló, zenés estjeit is, valamint lemezbemutató koncertek színhelyeként is már többször kiválónak minősült a Színház kávézója. A Vörösmarty Színház 26/27-os évadjának egy új indítása Az Éjszakai színház, azon a véleményen alapszik, miszerint a fehérvári közönség részéről is van igény az átlagtól eltérő, szókimondóbb, naturálisabb, erotikusabb, néha kissé provokatívabb darabokra is. Még akkor is, ha ez néhányukban megütközést is kelt. Ezek a darabok nem csak stílusukban különülnek el, de jóval későbbi időpontban is - este fél kilenckor - kezdődnek a megszokott előadásokhoz képest. Ebben az évadban négy éjszakai bemutatót terveznek, amelyek Késő Esti Kísértések címen futnak majd, három különböző helyszínen. A Kőszínház stúdió- illetve nagyszínpadán, valamint a Pelikán Udvar Kamaraszínházában. Az évad másik újdonsága a Csillagok címet viseli, amelynek házigazdája, a társulat két tagja, Bakonyi Csilla és Keller János, akik olyan neves színészeket látnak vendégül, mint például Pécsi Ildikó, Törőcsik Mari, Bodrogi Gyula, csak hogy a legaktuálisabbakat említsem. Ebben a sorozatban a meghívott színész életútját mutatják be, vetítésekkel, beszélgetéssel ötvözve. A felvételeket természetesen rögzítik, hogy ha igény van rá, más televíziós társaság is megvásárolhassa. Szurdi Miklós elmondása szerint ez dokumentum értékű lehet az utókor számára. 26. októberében a Színház Musical Táncstúdiót indított a fehérvári, táncolni akaró fiatalok számára, hogy azok megfelelő táncképzéshez jussanak, kipróbálhassák magukat egy teljesen profi környezetben is. Természetesen fellépési lehetőség is biztosított számukra az évad végén, profi szereplők és oktatók segítségével. 21

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22.

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. 1.Mi is az a beiskolázási marketingtevékenység? A felsőoktatási

Részletesebben

Stengl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Stengl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Stengl Kereskedelmi és Székhely: 7632 Pécs, Júlia u. 13. IV. em. 13. Tel: 06 30 758 75 16 Fax: 06 72 520 263 Tisztelt leendő Partnerünk! Kérem, engedje meg, hogy röviden bemutassuk cégünket. A Stengl Kereskedelmi

Részletesebben

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2009.

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2009. MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. A szervezet céljainak rövid leírása 3. Szöveges beszámoló a közhasznúsági tevékenységről 4. A költségvetési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu Kiadja az Általános Vállalkozási Fõiskola Felelõs kiadó: Antal János fõigazgató Szerkesztette: Karcsics Éva Tördelõ

Részletesebben

A Manna Kulturális Egyesület közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről - szöveges beszámoló - A Manna Egyesület ebben az esztendőben is folytatta megkezdett segítő munkáját: támogatta az alkotókat,

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

ARTIQ MÉDIAAJÁNLAT 2015. ARTIQ Kulturális Magazin

ARTIQ MÉDIAAJÁNLAT 2015. ARTIQ Kulturális Magazin Kulturális Magazin MÉDIAAJÁNLAT 2015. A Magazinról Tisztelt leendő Hirdetőnk, Partnerünk! Az Kulturális Magazin 2014 januárja óta napi rendszerességgel tájékoztatja olvasóit a kulturális élet hazai és

Részletesebben

Mozgásban a VODAFONE. 2007 december 6. december 16.

Mozgásban a VODAFONE. 2007 december 6. december 16. Mozgásban a VODAFONE 2007 december 6. december 16. A Vodafone mindig nagy nagy hangsúlyt helyez arra, hogy az igényeknek leginkább megfelelô szolgáltatást nyújtsa ügyfeleinek. Ezek kommunikálására mindig

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2015

Közhasznúsági melléklet 2015 Adószám: 21893335-2-11 Cégbíróság: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 11-09-013060 A Művelődés Háza Esztergom Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2500 Esztergom, Imaház utca 2/a.

Részletesebben

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért!

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért! Sió-Kanál Fesztivál A Balaton Régió és a Siócsatorna fenntartható és versenyképes turizmusáért! A Balaton Turisztikai Régió, a Siócsatorna településeinek kulturális bemutatkozási lehetősége, turisztikai

Részletesebben

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Nyt.szám: HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - Közhasznú társadalmi szervezet - 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22-503-186, 503-187.email htbk.szfvar@regiment.hu,

Részletesebben

2015. október 26-i rendes ülésére

2015. október 26-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Művelődési Ház NKft. új programjainak várható

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Budapest a kulturális turizmus szemszögéből A Budapesti Kulturális Munkacsoport tanulmánya. Szerzők: Nyúl Erika és Ördög Ágnes 1

Budapest a kulturális turizmus szemszögéből A Budapesti Kulturális Munkacsoport tanulmánya. Szerzők: Nyúl Erika és Ördög Ágnes 1 Budapest a kulturális turizmus szemszögéből A Budapesti Kulturális Munkacsoport tanulmánya Szerzők: Nyúl Erika és Ördög Ágnes 1 A Budapestre érkező külföldi turisták kulturális szokásait vizsgáló kutatás

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba 2010 Projektvázlat 1. Jegyzői egyeztetés 2. Célok, elvárások A helyi újság tartalmával

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Stevan Sremac Általános Iskola, Zenta Tömörkény István Tehetségpont, Tornyos 2011. január 11.,12.,13. MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA

Stevan Sremac Általános Iskola, Zenta Tömörkény István Tehetségpont, Tornyos 2011. január 11.,12.,13. MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA 2011. január 11. Színház az egész világ - Drámapedagógiai műhely 2011. január 12. Természettudományokról másképp Természettudományi műhely 2011. január 13. Vissza a múltba

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ Az előadás témái 1./ A marketingkommunikációs mix tartalma 2./ Reklám 3./ Eladásösztönzés 4./ Személyes eladás 5./ PR Kommunikációs mix Reklám Eladásösztönzés Public Relations Személyes

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS. Szabó Adrienn Tempus Közalapítvány

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS. Szabó Adrienn Tempus Közalapítvány RENDEZVÉNYSZERVEZÉS Szabó Adrienn Tempus Közalapítvány Disszemináció projekteredmények terjesztése projekttermékek terjesztése (új képzések, tantervek, tananyagok, taneszközök, stb.) projektmegvalósítás

Részletesebben

Városzöldítő Majális 2008. május 25-én Budapesten, az Erzsébet téren, a Gödör klub területén

Városzöldítő Majális 2008. május 25-én Budapesten, az Erzsébet téren, a Gödör klub területén Városzöldítő Majális 2008. május 25-én Budapesten, az Erzsébet téren, a Gödör klub területén A Levegő Munkacsoport pályázatot indított annak érdekében, hogy Budapest belső kerületeiben megnöveljék az egy

Részletesebben

Készítette: Badik Dóra Kovács Jázmin Orosz Blanka

Készítette: Badik Dóra Kovács Jázmin Orosz Blanka Készítette: Badik Dóra Kovács Jázmin Orosz Blanka A XIX. század elején már létezett egy színházpártoló csoport Veszprémben, főként az iskolai színjátszás köré épülve. A század második felében aztán egyre

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

A HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezetének 2014. évi PÉNZÜGYI TERVE BEVÉTELEK

A HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezetének 2014. évi PÉNZÜGYI TERVE BEVÉTELEK számú melléklet a /2014/ számhoz. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - Közhasznú társadalmi szervezet - 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22-503-186, 503-187.email

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Eredményes értékesítés.

Eredményes értékesítés. Eredményes értékesítés. Egy belföldi vidéki wellness szálloda kínált kedvezményes, belföldi utazási lehetőséget. A szolgáltatás értékesítésénél a kedvező ár volt a motiváció. Az esettanulmány jól szemlélteti,

Részletesebben

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ Támogató: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási rendelet száma: 2/2008. (II.20.) Azonosító: S/08-01187, 01188 Támogatott: Székesfehérvári

Részletesebben

Színház maszk nélkül: A Katona József Színház arculatváltása. Pálóczi Alexandra. XXXII. OTDK Társadalomtudományi Szekció március 31.

Színház maszk nélkül: A Katona József Színház arculatváltása. Pálóczi Alexandra. XXXII. OTDK Társadalomtudományi Szekció március 31. XXXII. OTDK Társadalomtudományi Szekció 2015. március 31. Színház maszk nélkül: A Katona József Színház arculatváltása Pálóczi Alexandra Témavezető: Dr. Keszeg Anna Bevezetés Arts and business fogalmak

Részletesebben

NOVA VILLA 2010 Nonprofit Kft. 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 27. Tel./Fax.: 54/500-022, Tel.:54/500-023 E-mail:novavilla2010@gmail.

NOVA VILLA 2010 Nonprofit Kft. 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 27. Tel./Fax.: 54/500-022, Tel.:54/500-023 E-mail:novavilla2010@gmail. NOVA VILLA 2010 Nonprofit Kft. 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 27. Tel./Fax.: 54/500-022, Tel.:54/500-023 E-mail:novavilla2010@gmail.com Szakmai beszámoló Hang-Játék-Zene Ismeretterjesztő élménykoncertek

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Képviselő-testület június 27-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Képviselő-testület június 27-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2013. Előkészítő: Cserép László E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület

Részletesebben

Munkaterv a évre. Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára. Általános adatok

Munkaterv a évre. Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára. Általános adatok Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára Általános adatok Szervezet neve: Budaörsi Pro Musica Kórusalapítvány Címe: 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Levelezési cím: 2040 Budaörs, Víg u.63.

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

Szerepei: Levente - Árpád népe (Budapest Sportaréna 2006)

Szerepei: Levente - Árpád népe (Budapest Sportaréna 2006) ÖNÉLETRAJZ Feke Pál Huszonkét évesen eljátszotta Jézust a Jézus Krisztus Szupersztárban, óriási sikerrel a szegedi Dóm téren. Amerikában, Grazban és a Pulai Arénában is fellépett már musical főszerepekkel.

Részletesebben

Közösségi szolgálat támogatása egy önkormányzat működtetésében

Közösségi szolgálat támogatása egy önkormányzat működtetésében Közösségi szolgálat támogatása egy önkormányzat működtetésében Köznevelési és Ifjúsági Feladatokat Koordináló Főosztály 2013-2014. Pölöskei Gáborné főosztályvezető Új szerepkör Új vállalások 1. Törvényben

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai

A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai Paksi Adrienn A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai Partnerség és kommunikáció a területi tervezésben - Elmélet és gyakorlat Lechner Lajos Tudásközpont 2014. december 15. Az energikus 314-es

Részletesebben

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA ÁR-07 1. AZ CÉLJA Kialakítani egy olyan szabályozott folyamatot, mely egy éves időcikluson belül tartalmazza és feldolgozza

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Kreatív pályázat a Harley-Davidson Fesztivál arculatának kialakítására Megrendelő: H-Budapest Kft. Koncepció leadásának határideje: 2010.

Kreatív pályázat a Harley-Davidson Fesztivál arculatának kialakítására Megrendelő: H-Budapest Kft. Koncepció leadásának határideje: 2010. Kreatív pályázat a Harley-Davidson Fesztivál arculatának kialakítására Megrendelő: H-Budapest Kft. Koncepció leadásának határideje: 2010. november 10. Termék/Filozófia/Megjelenéssel kapcsolatos elvárás

Részletesebben

A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y

A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y BEMUTATKOZÁS A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y A Hip Hop International Hungary alapítóinak sikerült először megszerezniük az MTV zenés tv-csatornán közelmúltban futott, népszerű America

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ Ügyiratszám: 2631/52/2014

PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ Ügyiratszám: 2631/52/2014 PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ Ügyiratszám: 2631/52/2014 Támogató: Marcali Város Önkormányzata Oktatási és Közművelődési Bizottság 8700 Marcali Rákóczi u. 11. Támogatott: Marcali Városi Kulturális Központ 8700 Marcali

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

2014. évi 4. szám. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA június 21.

2014. évi 4. szám. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA június 21. 2014. évi 4. szám MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 2014. június 21. Múzeumok éjszakája a Bartók Zeneházban 2014. június 21-én este tartották a Rákosmentén is a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozatot. Rájöttünk, hogy

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

A HONVÉD KASZINÓ KULTURÁLIS EGYESÜLET KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE, PÉNZÜGYI VONZATA 2015 /Tervezet/

A HONVÉD KASZINÓ KULTURÁLIS EGYESÜLET KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE, PÉNZÜGYI VONZATA 2015 /Tervezet/ Cím: 6440 Jánoshalma, Molnár J.u.3. E-mail: hkkejhalma@gmail.com Tel.:77/850-133 Fax:77/850-133 Web: hkke- jhalma.webnode.hu Mobil: 70/3619157 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 03-0145-06 A HONVÉD KASZINÓ

Részletesebben

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen 2013. június Üzletágaink, tevékenységünk www.job.hu www.rehabjob.hu www.tele-scope.hu www.brandjob.hu

Részletesebben

A Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve

A Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve A Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve A Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2016. évre vonatkozó üzleti tervének elkészítésénél az egy évvel korábbi összegű fenntartói támogatással

Részletesebben

Váci Dunakanyar Színház Nonprofit KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013

Váci Dunakanyar Színház Nonprofit KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 Váci Dunakanyar Színház Nonprofit KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 Vác, 2014. április Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

A PROJEKTTERV VÁZLATA. 3 hetet meghaladó projekt

A PROJEKTTERV VÁZLATA. 3 hetet meghaladó projekt A PROJEKTTERV VÁZLATA 3 hetet meghaladó projekt 1.A projekt címe Tavaszváró 2.A projekt indoklása A tavasz sokoldalú megismerése, tantárgyakban művészetekben. A pályázati anyag része. 3.Célcsoport A 9.B.osztály

Részletesebben

BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ

BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ Évek óta hagyomány, hogy Gödöllő városa a Múzeumok Éjszakája programot városi összefogásban valósítja meg.tehát nemcsak a múzeumok (Gödöllői Városi Múzeum, Gödöllői Királyi

Részletesebben

ZENEISKOLAI HÍRMONDÓ

ZENEISKOLAI HÍRMONDÓ ZENEISKOLAI HÍRMONDÓ MEGJELENIK 2 HAVONTA I.ÉVFOLYAM 1. SZÁM. 2015.MÁJUS-JÚNIUS Tóthné Siklós Ágnes tanárnő tanszaki koncertje 2015.MÁJUS Május 5-én megrendezésre került Tóthné Siklósi Ágnes zongora tanárnő

Részletesebben

Rendezvényszervezési forgatókönyv

Rendezvényszervezési forgatókönyv 5.sz. melléklet: Rendezvényszervezési forgatókönyv Tervezés Szakmai nap esetén: A rendezvény célja, témája A meghívottak köre: célcsoport, létszám Időpont kijelölése A helyszín kiválasztása Szervezők kiválasztása

Részletesebben

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik.

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik. Activity Plan A program fő pillérét a cégvezetővel folytatott szakértői konzultáció adja, melynek tartalma minden esetben cégspecifikus és személyre szabott. A Human Map szakértői számára a programban

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével.

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével. Cantemus IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Nyíregyháza Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével 2012. augusztus 15-22. Nyíregyháza A Fesztivál A Nyíregyházi Cantemus

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /tervezet/

ALAPÍTÓ OKIRAT /tervezet/ ALAPÍTÓ OKIRAT /tervezet/ 1. Az intézmény neve: Forrás Gyermek és Ifjúsági Központ 2. Rövidített elnevezése: Forrás GYIK - EGER 3. Az intézmény székhelye: 3300 Eger, Bartók Béla tér 6. 4. Az intézmény

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: RETRÓ ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A TÉMAHÉT

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése

Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése 2011. október 26. A Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása

Részletesebben

ünnepélyes avatása és megnyitására

ünnepélyes avatása és megnyitására Sajtóanyag sajtóanyag a Kistermelők Háza ünnepélyes avatása és megnyitására SZENTLŐRINC KIÁLLÍTÁSI CENTRUM 2015. április 16. 11 00 2 KISTERMELŐK HÁZA Az ötlet Egy speciális piac és közösségi tér létrehozása

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

A nonverbális kommunikáció és a metakommunikáció A nonverbális kommunikáció jelentősége, értelmezése A nonverbális kommunikáció csatornái

A nonverbális kommunikáció és a metakommunikáció A nonverbális kommunikáció jelentősége, értelmezése A nonverbális kommunikáció csatornái 1/A Önnek egy Rt. kereskedelmi üzletkötőjével kell találkoznia, előzetesen egyeztetnie kell vele a szerződéskötés feltételeit, és a megállapodás, egyeztetés után elő kell készítenie a szerződést. Ismertesse

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

Az elvégzendő marketing feladatokat és a használni kívánt marketing eszközöket több szempontból lehet és kell csoportosítani.

Az elvégzendő marketing feladatokat és a használni kívánt marketing eszközöket több szempontból lehet és kell csoportosítani. Marketing koncepció: A Nemzeti Technikatörténeti Emlékpark megvalósítása során nagyon fontos szerepet szánunk a marketing tevékenységnek. A jól megtervezett PR és marketing munkát, már a projekt előkészítő

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13935-1/2014. Javaslat a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója 2013. évi prémiumfeladatainak értékelésére

Részletesebben

Kossuth Ház Hírlap - Newsletter

Kossuth Ház Hírlap - Newsletter Kossuth Ház Hírlap - Newsletter rendkívüli kiadás ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEPI HÉTVÉGE A KOSSUTH HÁZBAN 2014. AUGUSZTUS 23. 24. Elnöki beszámoló Az augusztus 23. 24. Szent István napi ünnepünk

Részletesebben

Országos Vidéki-Falusi portál kialakítása www.falusiturizmus.eu

Országos Vidéki-Falusi portál kialakítása www.falusiturizmus.eu Országos Vidéki-Falusi portál kialakítása www.falusiturizmus.eu Szalay-Zala Andrea a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének titkára Tel: 30/530-1642 E-mail: fatoszfotitkar@gmail.com. Kutatás, felmérés

Részletesebben

Az III. Pécsi Családi Színházi Fesztivál záró beszámolója III. Pécsi Családi Színházi Fesztivál 2015. május 23-31. A Támogatási Szerződésben foglaltak szerint nyilatkozom, hogy a III. Pécsi Családi Fesztivál

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Szenvedély van február programod van. Fotó: Gémesi Jóka

Szenvedély van február programod van. Fotó: Gémesi Jóka Szenvedély van. 2017. február 23-26. programod van Fotó: Gémesi Jóka BUDAPEST BOAT SHOW 2017 Magyarország legnagyobb szárazföldi kikötője, a hajózás és a vízi sportok szezonnyitó nagyrendezvénye a HUNGEXPO

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál augusztus 18-tól 20-ig

Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál augusztus 18-tól 20-ig Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál 2016. augusztus 18-tól 20-ig Évtizedek óta hagyományosan az augusztus 20-ai hétvégén 2-3 napos rendezvénysorozatot szervez intézményünk, a Lamberg-kastély

Részletesebben

I. kommunikációs csomag:

I. kommunikációs csomag: Az uniós pályázatok kedvezményezettjei eltérő tartalmú kommunikációs csomagokat kötelesek megvalósítani. Ezt minden esetben a pályázati útmutató rögzíti a projekt jellegének és mertének megfelelően.a szigorú

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 6-i ülésére Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 139/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 6-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Együttműködési megállapodások megkötése

Részletesebben

Kommunikációs terv.

Kommunikációs terv. <Kisfaludy Károly Általános Iskola> Kommunikációs terv TÁMOP 3..7-/2-20-0569 A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3..7 projekt szakmai tervezésének. A kommunikációs feladatokat a szakmai feladatok határozzák

Részletesebben

Együttműködés Budapest kulturális turizmusának fejlesztéséért 2014 Magyar Turizmus Zrt.

Együttműködés Budapest kulturális turizmusának fejlesztéséért 2014 Magyar Turizmus Zrt. Együttműködés Budapest kulturális turizmusának fejlesztéséért 2014 Magyar Turizmus Zrt. Szeretnénk elérni, hogy a Budapestre látogatók a városban járva a megérkezéstől az elutazásig folyamatosan találkozzanak

Részletesebben

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Tartalomjegyzék: Technikai adatok 2 A program eredményessége, szakmai hatásai 3 Részletes Program 4-6 Fotóalbum 7-16 Sajtómegjelenések 17-22 Kreatív anyagok 23-24

Részletesebben

A KATLAN CSOPORT KÖZHASZNÚ KULTURÁLIS EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2009-ES ÉVRŐL

A KATLAN CSOPORT KÖZHASZNÚ KULTURÁLIS EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2009-ES ÉVRŐL A KATLAN CSOPORT KÖZHASZNÚ KULTURÁLIS EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2009-ES ÉVRŐL A jelentést az Egyesület közgyűlése, egyhangúlag elfogadta, 2010. június 10-én. 1. Tartalmi beszámoló az Egyesület

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: Statisztikai számjel: 01-09-963641 23395778-9001-572-01 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú

Részletesebben